Закономірності метаболізму вуглеводів, ліпідів, амінокислот

1. Вітаміни

2. Обмін вуглеводів

3. Обмін ліпідів

4. Біоенергетика, ЦТК

5. Амінокислоти

6. Ферменти

Біохімія тканин та фізіологічних функцій

7. Основи молекулярної біології

8. Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені

9. Біохімія і патобіохімія крові

10. Біохімія імунних процесів

11. Біохімія печінки

12. Біохімія сечі

13. Біохімія нервової тканини

14. Біохімія сполучної тканини

15. Біохімія м'язової тканини