Самостійні роботи студента за 1 семестр

Історія виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан гігієни

Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності людини. Наукові основи медичної біоритмології та хроногігієни.

Гігієнічна оцінка впливу тропічного клімату на умови життя, працездатність і здоров’я населення

Методи і засоби очистки, знезараження води при централізованому і децентралізованому водопостачанні


Ендемічний флюороз та карієс як гігієнічна проблема, їх профілактика (дефторування, фторування води)

Гігієна води та особливості водопостачання населення в умовах тропічного клімату

Сучасні методи видалення та знешкодження побутових та промислових відходів

Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища та реакції організму на їх вплив. Санітарне законодавство про охорону праці

Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь. Попередні та періодичні медичні огляди як заходи їх профілактики