Крок 2 Фармація - 2016 (буклет)

1 / 200
Фармацевт приготував порошки за прописом, що містить екстракт беладони 0,015 на одну дозу, i взяв сухого екстракту на десять доз: The pharmacist prepared powders according to the prescription containing 0.015 belladonna extract for one dose, and took the dry extract for ten doses:

0,15 г 0,15 г

0,03 г 0,03 г

0,015 г 0,015 г

0,3 г 0,3 г

1,5 г 1.5 г

2 / 200
Вкажіть норму природних втрат для лікарських речовин, відпущених у масі (ангро), яку комісія повинна врахувати під час проведення інвентаризації: Indicate the rate of natural losses for medicinal substances released in bulk (gross), which the commission should take into account during the inventory:

7,6% 7,6%

Норми не зазначені Rates not specified

1,9% 1,9%

3,00% 3,00%

0,65% 0,65%

3 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобiв застосовується при інфаркті міокарда для проведення тромболітичної терапії? Which of the following drugs is used in myocardial infarction for thrombolytic therapy?

Тиклопідин Ticlopidine

Стрептокіназа Streptokinase

Гепарин Heparin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Фєнілін Feniline

4 / 200
При проведенні аналізу сировини виявлено плоди (вислоплідники) довгастої форми, до 10 мм довжиною, ширина до 4 мм, які легко розпадаються на половинки (мерикарпії), колір плодів зеленувато-бурий, запах сильний, ароматний, смак солодкувато-пряний. Визначте вид лікарської рослинної сировини: During the analysis of the raw material, oblong-shaped fruits (carpels) were found, up to 10 mm long, up to 4 mm wide, which easily split into halves (mericarps), the color of the fruits greenish-brown, the smell is strong, aromatic, the taste is sweetish-spicy. Determine the type of medicinal plant material:

Fructus Sorbi Fructus Sorbi

Fructus Coriandri Coriander Fruit

Fructus Ribis nigri Black River Fruit

Fructus Foeniculi Fennel fruit

Fructus Juniperi Juniper fruit

5 / 200
Листя мати-й-мачухи проявляє пом’якшувальну, відхаркувальну, протизапальну дію і використову- ється при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Вкажіть, в який період вегетації заготовляють дану сировину: Leaves of mother-and-stepmother have a softening, expectorant, anti-inflammatory effect and are used in diseases of the upper respiratory tract. Indicate in what period of vegetation the data is harvested raw materials:

Під час сокоруху During the juice movement

Восени Autumn

Після цвітіння рослини After the plant blooms

У період повного дозрівання плодів During the period of full fruit ripening

Під час цвітіння рослини During flowering of the plant

6 / 200
Які низько- та високомолекулярні поліфеноли з в’яжучою дією утворюють комплекс з білками та алкалоїдами і тому можуть бути використані при отруєннях? Which low- and high-molecular polyphenols with an astringent effect form a complex with proteins and alkaloids and therefore can be used in poisoning?

Сапоніни Saponins

Ефірні олії Essential oils

Дубильні речовини Tanning substances

Фенологлікозиди Phenologlycosides

Флавоноїди Flavonoids

7 / 200
Рецепт на фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими речовинами для пацієнта із хронічним захворюванням виписаний на рецептурному бланку №1 із розрахунку на 1 місяць. Фармацевтичний фахівець повинен: A prescription for phenobarbital mixed with other medicinal substances for a patient with a chronic disease is written on prescription form #1 for 1 month. The pharmacist must:

Відпустити лікарський засіб Release medication

Поставити штамп 'Рецепт не дійсний' та повернути хворому Put the stamp 'Prescription invalid' and return to the patient

Відпустити третину дози Release a third of the dose

Не відпускати лікарський засіб Don't release medicine

Відпустити половину дози Release half dose

8 / 200
Провізору-аналітику необхідно провести аналіз очних крапель, до складу яких входить калію йодид. Для його кількісного визначення використовується такий метод: A pharmacist-analyst needs to analyze eye drops containing potassium iodide. The following method is used for its quantitative determination:

Перманганатометрія Permanganatometry

Аргентометрія Argentometry

Нітритометрія Nitritometry

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Комплексонометрія Complexonometry

9 / 200
Оберіть розчин, за допомогою якого провізор-аналітик може визначити наявність фенольного гідроксилу у структурі лікарської речовини: Choose a solution with which the pharmacist-analyst can determine the presence of phenolic hydroxyl in the structure of the medicinal substance:

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Гідроксиламін Hydroxylamine

Калію йодид Potassium iodide

2,4-динітрохлорбензол 2,4-dinitrochlorobenzene

Заліза (III) хлорид Iron (III) chloride

10 / 200
При виготовленні фітохімічних препаратів вилучення екстрактивних речовин з рослинної сировини відбувається за рахунок: In the manufacture of phytochemical preparations, extraction of extractive substances from plant raw materials takes place at the expense of:

Молекулярної і конвективної дифузії Molecular and convective diffusion

Коацервації Coacervations

Конвективної і клітинної дифузії Convective and cellular diffusion

Молекулярної і клітинної дифузії Molecular and cellular diffusion

Абсорбції і адсобції екстрагенту рослинною сировиною Absorption and adsorption of the extractant by plant raw materials

11 / 200
Цех підприємства виробляє м’які желатинові безшовні капсули. Вкажіть метод отримання: The company's workshop produces soft gelatin seamless capsules. Specify the method of obtaining:

Занурення Dive

Крапельний Drip

Виливання Outflow

Розчинення Dissolution

Штампування Stamping

12 / 200
Який препарат є специфічним антидотом під час отруєння препаратами заліза? Which drug is a specific antidote for iron poisoning?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Пеніциламін Penicilamine

Бемегрид Bemegrid

Дефероксамін Deferoxamine

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

13 / 200
Провізор встановив несумісність у пропису. Rp.: Sol. Collargoli 1% -10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% ■ 1 ml M.D.S. Краплi в ніс. Вкажіть хімічний процес, що лежить в основі несумісності: The pharmacist established incompatibility in the prescription. Rp.: Sol. Collargoli 1% -10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0.1% ■ 1 ml MDS Nasal drops. Specify the chemical process underlying the incompatibility:

Гідроліз Hydrolysis

Осадження Precipitation

Нейтралізація Neutralization

Окиснення Oxidation

Адсорбція Adsorption

14 / 200
Мигдалева олія використовується у виробництві ряду лікарських форм. Способом отримання цієї олії є: Almond oil is used in the production of a number of medicinal forms. The method of obtaining this oil is:

Анфлераж Enfleurage

Перегонка з водою Water distillation

Перегонка з водяною парою Steam Distillation

Пресування Pressing

Сублімація Sublimation

15 / 200
При транспортуванні субстанцій теоброміну і теофіліну було пошкоджене маркування на упаковці. За допомогою якого розчину можна відрізнити теобромін і теофілін? During the transportation of the substances theobromine and theophylline, the labeling on the package was damaged. What solution can be used to distinguish between theobromine and theophylline?

Натрію хлориду Sodium Chloride

Калію перманганату Potassium permanganate

Калію дихромату Potassium dichromate

Кобальту хлориду Cobalt chloride

Міді нітрату Copper Nitrate

16 / 200
Якій з наведених груп лікарських засобів притаманний 'сезонний” вид життєвого циклу? Which of the following groups of drugs has a 'seasonal' type of life cycle?

Анаболічні Anabolic

Противірусні Antivirus

Антикоагулянти Anticoagulants

Антидіабетичні Antidiabetic

Антибластомні Antiblastoma

17 / 200
Заготовлена для виробництва вітамінних зборів ЛРС являє собою несправжні плоди овальної форми з залишком чашолистків на верхівці у формі п’ятикутника. Така ЛРС діагностується як плоди рослини: The LRS harvested for the production of vitamin collections is a false oval-shaped fruit with the remainder of the sepals at the apex in the shape of a pentagon. Such LRS is diagnosed as the fruits of the plant:

Шипшина собача Dog rosehip

Горобина Rowberry

Шипшина корична Cinnamon rosehip

Глід Hawthorn

Обліпиха Sea Buckthorn

18 / 200
Біологічно активні речовини Helichrysum arenarium посилюють секрецію шлунка та підшлункової залози, використовуються як жовчогінний засіб. Яку групу БАР містить дана рослина? Biologically active substances of Helichrysum arenarium increase the secretion of the stomach and pancreas, are used as a choleretic agent. What group of BARs does this plant contain?

Флавоноїди Flavonoids

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Кумарини Coumarins

Алкалоїди Alkaloids

Сапоніни Saponins

19 / 200
Вагітна захворіла на пневмонію з важким пере6ігом. Який з названих антибактерiальних препаратів доцільно їй призначити? A pregnant woman fell ill with pneumonia with a severe course. Which of the named antibacterial drugs should be prescribed to her?

Гентаміцину сульфат Gentamycin Sulfate

Офлоксацин Ofloxacin

Цефотаксим Cefotaxime

Тетрацикліну гідрохлорид Tetracycline hydrochloride

Бісептол Biseptol

20 / 200
Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки? For the purchase of office supplies, the accountable person (accountant) was given money from the company's cash register. What is the deadline for submitting a full report of the accountable person on the use of funds after the cash is issued to him?

Десять робочих днів Ten working days

Тиждень Week

Третій банківський день Third bank day

Такий термін не встановлено No such term has been set

П ’ять робочих днів Five working days

21 / 200
При проведенні товарознавчого аналізу сировини, виявлено, що вона складається з цілих суцвіть, які мають форму кошиків діаметром до 5 см, язичковими і трубчастими квітками червонувато-жовтогарячого кольору, слабко-ароматного запаху, солонувато-гіркого смаку. Зроблений висновок, що сировина є квітами: When conducting a commodity analysis of the raw material, it was found that it consists of whole inflorescences, which have the shape of baskets with a diameter of up to 5 cm, tongue-shaped and tubular flowers of a reddish-yellow-hot color, weak aromatic smell, salty-bitter taste. It was concluded that the raw materials are flowers:

Глоду Glodu

Липи Липи

Нагідків Naghidkiv

Конвалії Lilies

Ромашки Daisies

22 / 200
При укладанні трудової угоди встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування НЕ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ при прийманні на роботу осіб, котрі НЕ ДОСЯГЛИ: When concluding an employment contract, a test is established to check the employee's suitability for the work assigned to him. The test is NOT established when hiring persons who have NOT ACHIEVED:

18 років 18 years

19 років 19 years

22 років 22 years

20 років 20 years

21 року 21 року

23 / 200
Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару надає своїм клієнтам знижку на основі соціальної домовленості і за умови їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки: The pharmaceutical wholesale firm provides its customers with a discount based on a social agreement and on the condition of their permanence as customers to stimulate the sale of the product. Determine the type of discount:

Дилерська Dealer

Бонусна Бонусна

- -

Знижки за кількість товару, який купують Discounts for the quantity of the product purchased

Сезонна Seasonal

24 / 200
На фармацевтичних підприємствах виготовляють таблетки, покриті кишковорозчинними оболонками. Вкажіть, впродовж якого часу вони НЕ ПОВИНШ розпадатися в кислому середовищі згідно вимог ДФУ: Enteric-coated tablets are manufactured at pharmaceutical enterprises. Specify the time during which they MUST NOT disintegrate in an acidic environment according to the requirements of the Federal Drug Administration:

1 година 1 година

2 години 2 years

5 годин 5 hours

4 години 4 years

3 години 3 years

25 / 200
Фармацевт приготував супозиторну масу з новокаїном і маслом какао, але вона виявилася крихкою. Вкажіть речовину, яку необхідно додати для утворення пластичної маси: The pharmacist prepared a suppository mass with novocaine and cocoa butter, but it turned out to be brittle. Specify the substance that must be added to form a plastic mass:

Ланолін водний Aqueous Lanolin

Ланолін безводний Lanolin anhydrous

Парафін Paraffin

Віск Wax

Вазелін Vaseline

26 / 200
В аптеці готують супозиторії різними методами. Вкажіть метод приготування ректальних супозиторіїв на маслі какао: The pharmacy prepares suppositories using various methods. Specify the method of preparing rectal suppositories with cocoa butter:

Виливання Outflow

Таблетування Tablet

Гранулювання Granulation

Викачування Unloading

Екстрагування Extraction

27 / 200
Фармацевт приготував суспензію з гідрофобною речовиною. Вкажгіь стабiлiзатор дисперсної системи: The pharmacist prepared a suspension with a hydrophobic substance. Specify the stabilizer of the dispersed system:

Натрій хлорид Sodium Chloride

Розчин натрш гідроксиду Solution of sodium hydroxide

Есилон Есилон

Твін-80 Твін-80

Розчин кислоти хлористоводневої Hydrochloric acid solution

28 / 200
Виберіть лікарську речовину, кількіснє визначення якої за ДФУ здійснюється методом ацидиметрії в неводному середовищі: Select a medicinal substance, the quantitative determination of which according to DFU is carried out by the method of acidimetry in a non-aqueous medium:

Фенол Phenol

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Натрію фторид Sodium fluoride

Кальцію хлорид Calcium chloride

Цефалексин Cephalexin

29 / 200
Поясніть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом: Explain why the anticoagulant effect of syncoumar decreases when it is used simultaneously with phenobarbital:

Фенобарбітал активує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital activates microsomal liver enzymes

Відбувається взаємна інактивація Mutual inactivation is taking place

Фенобарбітал інгібує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital inhibits microsomal liver enzymes

Проявляється антагонізм цих препаратів The antagonism of these drugs is manifested

Розвивається алергія до синку-мару Allergy to synky maru is developing

30 / 200
Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, плоди якої рослини містять антраценпохідні групи емодину у великій кількості: Anthracene-derived groups of emodin have a weakening effect. Specify the fruits of which plant contain anthracene-derived groups of emodin in large quantities:

Жостер Жостер

Жостер ламкий Smart

Бузина Elder

Чорна смородина Black Currant

Чорниця Blueberry

31 / 200
Завідувач аптеки складає 'Товарний звіт” за місяць. Які господарські операції він має занести до витратної частини звіту? The manager of the pharmacy prepares a 'Product report' for a month. What business operations should he enter in the expenditure part of the report?

Дооцінки по лабораторно-фасувальним роботам Additional assessments for laboratory and packaging works

Надходження аптечного посуду Receipt of pharmacy utensils

Закупівля лікарської рослинної сировини Purchase of medicinal plant raw materials

Реалізація лікарських засобів Realization of medicines

Виплата заробітної плати співробітникам Payment of wages to employees

32 / 200
До аптеки надійшов рецепт на розчин для ін’єкцій. Вкажіть, яку з перелічених лікарських речовин НЕ МОЖНА піддавати стерилізації: The pharmacy received a prescription for a solution for injections. Specify which of the listed medicinal substances CANNOT be sterilized:

Новокаїн Novocaine

Дибазол Дибазол

Глюкоза Glucose

Кальцію хлорид Calcium chloride

Гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine

33 / 200
Корінь алтею містить від 10 до 20% полісахаридів. Основною умовою його сушіння є температурний режим, який повинен бути: Althea root contains from 10 to 20% polysaccharides. The main condition for its drying is the temperature regime, which should be:

85-95 °C 85-95 °C

10-15 °C 10-15 °C

45-60° C 45-60° C

80-90 °C 80-90 °C

100-120 ° C 100-120 ° C

34 / 200
Відповідно АНД кількісне визначення розчину пероксиду водню проводять таким методом: According to AND, quantitative determination of hydrogen peroxide solution is carried out by the following method:

Аргентометрія Argentometry

Ацидіметрія Acidimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Алкаліметрія Alkalimetry

35 / 200
Для ідентифікації хлорид-йону в хлоридній кислоті Фармакопея пропонує проводити реакцію з наступним реактивом: To identify the chloride ion in hydrochloric acid, the Pharmacopoeia suggests conducting a reaction with the following reagent:

Діоксид марганцю Manganese dioxide

Перманганат калію Potassium Permanganate

Молiбдат амонiю Molybdate ammonium

Пірохромат калію Potassium pyrochromate

Хромат калію Potassium chromate

36 / 200
За iнiцiативою фірми-виробника вносяться зміни до анотації препарату з метою обмеження його використання. Який вид маркетингу використовує фірма у даному випадку? At the initiative of the manufacturing company, changes are made to the annotation of the drug in order to limit its use. What type of marketing does the company use in this case?

Стимулюючий Stimulating

Конверсійний Conversion

Ремаркетинг Remarketing

Протидіючий Anti

Синхромаркетинг Synchromarketing

37 / 200
Який з наведених лікарських засобів кількісно можна визначити титруванням перхлоратною кислотою в ацетатній кислоті, не додаючи меркурію (II) ацетат: Which of the following drugs can be quantified by titration with perchloric acid in acetic acid without adding mercury (II) acetate:

Тіаміну хлорид Thiamine chloride

Нікотинамід Nicotinamide

Промедол Promedol

Тропацин Tropacin

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

38 / 200
Аптека з правом роздрібної торгівлі протягом звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція? During the reporting period, the pharmacy with the right of retail trade carried out transactions for the purchase of goods. What changes in the balance will this business transaction cause?

- -

Зміни тільки в пасиві Changes only in the passive

Зменшення активу і пасиву Decreasing assets and liabilities

Збільшення активу і пасиву Increase in assets and liabilities

Зміни тільки в активі Changes only in the asset

39 / 200
Який лікарський засіб застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії? Which drug is used in acute myocardial infarction for the purpose of thrombolytic therapy?

Пентоксифілін Pentoxifylline

Гепарин Heparin

Фраксипарин Fraxiparin

Альтеплаза Alteplase

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

40 / 200
Попит на лікарські засоби залежить від багатьох факторів. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на еластичність попиту? The demand for medicines depends on many factors. Which of the factors does NOT affect the elasticity of demand?

Взаємозамінність препарату Drug interchangeability

Період для прийняття рішення стосовно придбання препарату Period for making a decision regarding the purchase of the drug

Важливість ліків для споживача Importance of medicines for the consumer

Обсяг збуту лікарських засобів Sales volume of medicines

Питома вага препарату в доході споживача Specific weight of the drug in the consumer's income

41 / 200
На фармацевтичному підприємстві планується випуск суспензій. Вкажіть апаратуру, яку можна застосувати для одночасного диспергування і гомогенізації гетерогенних систем: A pharmaceutical enterprise plans to produce suspensions. Specify the equipment that can be used for simultaneous dispersion and homogenization of heterogeneous systems:

Реактор-змішувач Mixer Reactor

Роторно-пульсаційний апарат Rotor-pulsation device

Змішувач з лопатевими мішалками Mixer with paddle stirrers

Дезінтегратор Disintegrator

Пропелерні мішалки Propeller stirrers

42 / 200
Під час затвердження внутрішнього трудового розпорядку на початковому етапі створення аптечного підприємства стоїть питання про тривалість перерви, що надається робітникам протягом робочого дня. Якою має бути тривалість перерви згідно КЗпП України? During the approval of internal labor regulations at the initial stage of creating a pharmacy enterprise, there is a question about the duration of the break given to workers during the working day. What should be the duration of the break according to the Labor Code of Ukraine ?

Не більше 2 годин No more than 2 hours

- -

Не менше 3 годин At least 3 hours

2,5 години 2.5 years

Не більше 1 години Not more than 1 hour

43 / 200
Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення? A 60-year-old patient suffers from stage II hypertension, coronary heart disease, bronchial asthma. After the correction of pharmacotherapy, an attack of bronchospasm occurred, shortness of breath increased. Which drug caused complication?

Мукалтин Mukaltin

Пропранолол Propranolol

Ніфедипін Nifedipine

Сальбутамол Salbutamol

Еуфілін Euphilin

44 / 200
До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому? A 70-year-old patient consulted a doctor about high blood pressure. From the anamnesis, it is known about the presence of benign prostatic hyperplasia. What medicine should be prescribed for this patient?

Лозартан Losartan

Еналаприл Enalapril

Дилтіазем Diltiazem

Пропранолол Propranolol

Доксазозин Doxazosin

45 / 200
Аптеки, як юридичні особи, для реєстрації в державних органах повинні володіти статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал: Pharmacies, as legal entities, must have authorized capital for registration with state authorities. Enter the amount identified as authorized capital:

Сума заборгованості підприємства Amount of enterprise debt

Сума активу підприємства Enterprise asset amount

Сума, що зареєстрована в установчих документах The amount registered in the founding documents

Сума необоротних активів підприємства Amount of fixed assets of the enterprise

Сума оборотних активів підприємства Amount of current assets of the enterprise

46 / 200
Які розчини для парентерального введення з перерахованих речовин підлягають спеціальному очищенню за відсутності сорту ”для ін’єкцій”? Which solutions for parenteral administration from the listed substances are subject to special purification in the absence of the grade 'for injections'?

Желатин, новокаїн, натрію сульфіт Gelatin, novocaine, sodium sulfite

Аскорбінова кислота, анальгін Ascorbic acid, analgin

Магнію сульфат, кальцію хлорид, глюкоза Magnesium sulfate, calcium chloride, glucose

Іексаметилентетрамін, новокаїн Iexamethylenetetramine, novocaine

Натрію нітрит, ерготал, кальцію хлорид Sodium nitrite, ergotal, calcium chloride

47 / 200
У вагітної жінки 38-ми років, хворої на цукровий діабет II типу (інсулінонезалежний), препаратом вибору є: In a 38-year-old pregnant woman with type II diabetes (non-insulin-dependent), the drug of choice is:

Толбутамід Tolbutamide

Інсулін Insulin

Буформін Buformin

Глібенкламід Glibenclamide

Метформін Metformin

48 / 200
В аптеку надійшов рецепт на мазь. Вкажіть спосіб введення у мазі розчинних у воді лікарських речовин у кількості більше 5%: The pharmacy received a prescription for an ointment. Specify the method of administration of water-soluble medicinal substances in the ointment in an amount greater than 5%:

Розчиняють у придатній до основи рідині Dissolve in a liquid suitable for the base

Вводять за типом суспензії з частиною розплавленої основи Entered by the type of suspension with part of the molten base

Розчиняють у воді очищеній Dissolve in purified water

Додають у кінці до готової мазі Added at the end to the finished ointment

Розчиняють у розплавленій основі Dissolve in molten base

49 / 200
Кількісне визначення якого лікарського засобу методом нітритометрії вимагає попереднього гідролізу? Quantitative determination of which medicinal product by nitritometry method requires preliminary hydrolysis?

Дикаїн Dikain

Парацетамол Paracetamol

Натрію пара-аміносаліцилат Sodium para-aminosalicylate

Прокаїну гідрохлорид Procaine hydrochloride

Анестезин Anesthesin

50 / 200
Маркетолог-фахівець проводить дослідження фармацевтичного ринку. Користуючись даними періодичної літератури він розраховує можливу ємність ринку, визначає рівень захворюваності і можливий попит на препарат з огляду на статистичні довідки. Який вид маркетингових досліджень використовує маркетолог? A specialist marketer conducts research on the pharmaceutical market. Using data from periodical literature, he calculates the possible market capacity, determines the level of morbidity and possible demand for the drug based on statistical references. What what type of marketing research does a marketer use?

Польові Fields

Кабінетні Cabinet

Опитування Survey

Панельні Panels

Спостереження Observations

51 / 200
Плоди пастернаку використовують для отримання гіпотензивних і фотосенсибілізуючих засобів. Якість сировини регламентується вмістом: Parsnip fruits are used to obtain hypotensive and photosensitizing agents. The quality of raw materials is regulated by the content:

Полісахаридів Polysaccharides

Фурокумарінів Furocoumarins

Алкалоїдів Alkaloids

Вітамінів Vitamins

Лігнанів Lignans

52 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз на наявність натрію тіосульфату. Оберіть реактив, за допомогою якого можна відкрити тіосульфат-іон: A pharmacist-analyst is performing an analysis for the presence of sodium thiosulfate. Choose a reagent that will reveal the thiosulfate ion:

Калію йодид Potassium iodide

Натрію бромід Sodium Bromide

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

53 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується лікарська речовина. Водний розчин якої з перерахованих речовин має інтенсивну жовтувато-зелену флуоресценцію, що щезає при додаванні мінеральних кислот або лугів? A medicinal substance is being studied in a control and analytical laboratory. An aqueous solution of which of the listed substances has an intense yellowish-green fluorescence that disappears when mineral acids or alkalis are added?

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Глібенкламід Glibenclamide

Рибофлавін Riboflavin

Піридоксину гідрохлорид Pyridoxine hydrochloride

Тимол Tymol

54 / 200
Яка марка скла повинна використовуватися під час виготовлення ампул для розчину цианкобаламина 0,01%? What brand of glass should be used when making ampoules for 0.01% cyanocobalamin solution?

Світлозахисне нейтральне (СНС-1) Light-protective neutral (SNS-1)

Нейтральне (НС-2) Neutral (NS-2)

Нейтральне (НС-2А) Neutral (NS-2A)

Безборне (АБ-1) Bezborne (AB-1)

Нейтральне (НС-1) Neutral (NS-1)

55 / 200
Фармацевту необхідно приготувати стабільний розчин для ін’єкцій, який містить речовини, що легко окиснюються. Вкажіть, який стабілізатор він додав: The pharmacist needs to prepare a stable injection solution that contains easily oxidizable substances. Specify which stabilizer he added:

Натрію сульфіт, натрію метабі-сульфіт Sodium sulfite, sodium metabisulfite

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Натрію хлорид Sodium Chloride

56 / 200
До аптеки надійшов рецепт на очну мазь, що містить з цинка сульфат. Вкажіть правильний спосіб введення цинка сульфату: The pharmacy received a prescription for an eye ointment containing zinc sulfate. Specify the correct method of administering zinc sulfate:

Подрібнюють з рідиною, яка підходить до основи Grind with liquid that matches the base

Розчиняють у невеликій кількості води Dissolve in a small amount of water

Розтирають з гліцерином Rubbed with glycerin

Розтирають з часткою підплавленої основи Grind with a portion of the fused base

Подрібнюють з відваженою основою Crush with bold foundation

57 / 200
На зборах завідувачів аптек, що відбулися в ЦРА №8 обговорювались нові правила відпуску деяких лікарських препаратів. Комунікації між відділами і підрозділами організації - це: At the meeting of the heads of pharmacies, which took place in Central Agency No. 8, the new rules for dispensing some medicines were discussed. Communications between departments and units of the organization are:

Внутрішні горизонтальні організаційні комунікації Internal horizontal organizational communications

Міжрівневі комунікації Interlevel communications

Зовнішні організаційні комунікації External organizational communications

Неформальні організаційні комунікації Informal organizational communications

Внутрішні вертикальні організаційні комунікації Internal vertical organizational communications

58 / 200
Вкажіть кислоту, яка є вихідною для добування напівсинтетичних пеніцилінів: Specify the acid that is the starting point for the production of semi-synthetic penicillins:

Пеніцилоїнова Penicillinova

7- Аміноцефалоспоранова 7- Aminocephalosporanova

Пенальдинова Penaldinova

Клавуланова Clavulanova

6-Амінопеніциланова 6-Aminopenicilan

59 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії необхідно підтвердити наявність етилендіаміну у складі еуфіліну. Яким з перелічених реактивів можна визначити етилендіамін? In the control and analytical laboratory, it is necessary to confirm the presence of ethylenediamine in the composition of euphilin. Which of the listed reagents can be used to determine ethylenediamine?

Аргентуму нітрат Argentum nitrate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Барда хлорид Barda chloride

Купруму (II) сульфат Copper (II) sulfate

Концентрована сульфатна кислота Concentrated Sulfate Acid

60 / 200
Наявність сульфат-йону в лікарських засобах виявляють розчином барію хлориду в присутності такої кислоти: The presence of sulfate ion in medicinal products is detected by barium chloride solution in the presence of the following acid:

Льодяна оцтова Ice vinegar

Концентрована нітратна Concentrated nitrate

Розведена нітратна Dilute nitrate

Розведена фосфатна Dilute phosphate

Розведена хлороводнева Dilute hydrogen chloride

61 / 200
Співробітник фармацевтичної фірми отримав завдання провести маркетингові дослідження по вивченню регіонального ринку антиаритмічних засобів. Якому етапу досліджень він віддає перевагу в першу чергу? An employee of a pharmaceutical company received the task of conducting marketing research to study the regional market of antiarrhythmic drugs. Which stage of research does he prefer first of all?

Збір і аналіз вторинної інформації Collection and analysis of secondary information

Збір первинної інформації Collection of primary information

Аналіз даних первинної інформації Data analysis of primary information

Підготовка звіту Report preparation

Подання звіту Report Submission

62 / 200
Для визначення домішки фторидів у лікарських сполуках провізор-аналітик проводить перегонку з водяною парою і потім визначає наявність натрію фториду реакцією з реактивом: To determine the impurity of fluorides in medicinal compounds, the pharmacist-analyst conducts distillation with steam and then determines the presence of sodium fluoride by reacting with the reagent:

Йодсірчистим Iodosulphur

Тіоацетамідним Thioacetamide

Метоксифенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid

Амінометилалізаринової кислоти Aminomethylalizaric acid

Роданбромідним Rhodanbromide

63 / 200
Однієї з операцій технологічного процесу отримання розчинів для ін’єкцій є фільтрування розчинів. Які фільтри використовуються для стерильної фільтрації? One of the operations of the technological process of obtaining solutions for injections is filtering solutions. What filters are used for sterile filtering?

Фільтр ХНДХФІ HNDHFI filter

Фільтри-свічки Candle filters

Нутч-фільтри Nutch Filters

Фільтр-грибок Filter-mushroom

Друк-фільтри Print Filters

64 / 200
Аптека заготовила траву материнки звичайної. Який режим сушіння необхідно використати для одержання якісної сировини? The pharmacy has prepared the herb of motherwort. What drying mode should be used to obtain high-quality raw materials?

35-40°C 35-40°C

80-90 °C 80-90 °C

50-60 ° C 50-60 ° C

60-70 ° C 60-70 ° C

70-80 °C 70-80 °C

65 / 200
Вкажіть тривалість настоювання при виробництві настойок методом мацерації: Indicate the duration of infusion when producing tinctures by the maceration method:

14 діб 14 days

1-2 доби 1-2 доби

3-4 години 3-4 years

24 години 24 years

7 діб 7 діб

66 / 200
На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію надійшов ампульний розчин ефедрину гідрохлориду. Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з розчином калію фериціаніду Що при цьому спостерігається? An ampoule solution of ephedrine hydrochloride was sent to the control and analytical laboratory for analysis. One of the drug identification reactions is a reaction with a potassium ferricyanide solution. What is observed in this case?

Утворення червоного забарвлення Formation of red color

Відчувається запах бензальдегіду Smell benzaldehyde

Випадіння темно-сірого осаду Dark gray precipitation

Виділення бульбашок газу Emission of gas bubbles

Відчувається запах амоніаку I smell ammonia

67 / 200
У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Які фільтри використовують для фільтрування цього розчину? An alcoholic solution of boric acid is produced in a chemical workshop. What filters are used to filter this solution?

Паперові фільтри Paper filters

Друк-фільтри Print Filters

Нутч-фільтри Nutch Filters

Фільтри-мішки Bag filters

Мембранні фільтри Membrane filters

68 / 200
Підприємство-виробник планує продавати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми. Який вид каналу розподілу планується використати? The manufacturing company plans to sell a new drug through wholesale pharmaceutical companies. What type of distribution channel do you plan to use?

- -

Прямого маркетингу Direct Marketing

Трирівневий Three-level

Однорівневий One-level

Дворівневий Court-level

69 / 200
В аптеку надійшли лікарські засоби від оптової фірми. Який документ уповноваженої особи є підставою для подальшої реалізації лікарських засобів? Medicines from a wholesale company arrived at the pharmacy. What document of the authorized person is the basis for the further sale of medicines?

Письмовий висновок територіальної інспекції Written conclusion of the territorial inspection

Реєстр лікарських засобів, що прийняті до реалізації Register of medicines accepted for sale

Відомості про державну реєстрацію State registration information

Державний реєстр лікарських засобів State Register of Medicines

Сертифікати якості Quality certificates

70 / 200
Фітопрепарат ”Флакарбін” має спазмолітичну, протизапальну і противиразкову дію. Рослинним джерелом отримання даного препарату є: Phytopreparation 'Flakarbin' has antispasmodic, anti-inflammatory and anti-ulcer effects. The plant source of this drug is:

Аралія маньчжурська Aralia Manchurian

Нагідки лікарські Medical marigolds

Синюха блакитна Blue blue

Солодка гола Sweet naked

Каштан кінський Horse chestnut

71 / 200
Вкажіть реакцію на лікарські препарати, що відносяться до складних ефірів, яка прийнята ДФ України: Indicate the reaction to medicinal preparations related to complex esters, which is accepted by the DF of Ukraine:

Утворення індофенолу Formation of Indophenol

Утворення гідроксаматів заліза Formation of iron hydroxamates

Утворення тайлеохіну Tyleochine Formation

Утворення трибромфенолу Formation of tribromophenol

Утворення азобарвника Formation of azo dye

72 / 200
Який розчин може використати провізор-аналітик для підтвердження наявність у структурі лікарських речовин (левоміцетин, фурацилін, фурадонін та ін.) нітро-групи? What solution can a pharmacist-analyst use to confirm the presence of a nitro group in the structure of medicinal substances (levomycetin, furacilin, furadonin, etc.)?

Кобальту нітрату Cobalt nitrate

Кислоти хлористоводневої Hydrochloric acids

Міді сульфату Copper Sulfate

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Пероксиду водню Hydrogen peroxide

73 / 200
Керівник аптечного підприємства хоче поліпшити роботу. Процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей організації називається: The head of a pharmacy company wants to improve work. The process of motivating oneself and others to achieve personal or organizational goals is called:

Контроль Control

Прогнозування Forecast

Організація Organization

Планування Planning

Мотивація Motivation

74 / 200
Регулювання виробничих відносин, трудових і соціально-економічних відносин на аптечному підприємстві між керівником і трудовим колективом здійснюється на підставі: Regulation of industrial relations, labor and socio-economic relations at the pharmacy enterprise between the manager and the labor team is carried out on the basis of:

Корпоративного кодексу Corporate Code

Статуту Status

Контракту Contract

Трудової угоди Employment agreement

Колективної угоди Collective agreement

75 / 200
Аптека проводить оптові закупівлі засобів санітарії та гігієни. Посередник працює за угодою з виробником і проводить операції за його рахунок. Посереднику може бути надане виключне право збуту товарів фірми у певних районах. Назвіть цього посередника: The pharmacy carries out wholesale purchases of sanitation and hygiene products. The intermediary works under an agreement with the manufacturer and conducts operations at his expense. The intermediary may be granted the exclusive right to sell the company's goods in certain districts. Name this intermediary:

Оптовий агент Wholesale agent

Комісіонер Commissioner

Дилер Dealer

Брокер Broker

Консигнатор Consignor

76 / 200
Менеджер фармацевтичної фірми звернув увагу співробітників на характеристики товарів. Однією з характеристик товару у реальному виконанні є: The manager of the pharmaceutical company drew the attention of the employees to the characteristics of the products. One of the characteristics of the product in real execution is:

Гарантії Warranties

Надання кредиту Loan granting

Зовнішнє оформлення External design

Післяпродажне обслуговування After sales service

Доставка Delivery

77 / 200
При виготовленні рідких лікарських форм за об’ємом дозуються наступні рідкі інгредієнти: When making liquid dosage forms, the following liquid ingredients are dosed by volume:

Димексид Dimexide

Настоянка валеріани Valerian Tincture

Пергідроль Perhydrol

Метилсаліцилат Methyl salicylate

Поліетиленгліколь-400 Polyethylene glycol-400

78 / 200
Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини за сульфіт-іонами згідно до вимог ДФУ Який реактив знебарвлюється під час цього дослідження? CAL pharmacist-analyst performs the identification of the medicinal substance by sulfite ions in accordance with the requirements of the DFU. What reagent is discolored during this study?

Розчин калію йодиду Potassium iodide solution

Розчин калію нітрату Potassium nitrate solution

Розчин амоніаку Ammonia solution

Розчин заліза (III) хлориду Solution of iron (III) chloride

Розчин йоду Iodine solution

79 / 200
З допомогою якого реактиву можна розрізнити розчини карбонату і гідрокарбонату натрію? What reagent can be used to distinguish solutions of carbonate and sodium bicarbonate?

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію сульфат Sodium sulfate

Калію йодид Potassium iodide

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Калію хлорат Potassium Chlorate

80 / 200
У таблетковому цеху виготовляють тритураційні таблетки. Які показники якості НЕ ВИЗНАЧАЮТЬ для даних таблеток? The tablet shop produces triturated tablets. What quality indicators are NOT DETERMINED for these tablets?

Мікробіологічна чистота Microbiological purity

Розпадання і розчинення Disintegration and dissolution

Однорідність дозування Dosage uniformity

Стирання, стійкість до роздавлювання Abrasion, crush resistance

Однорідність вмісту Content homogeneity

81 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки. Час розпадання таблеток, не покритих оболонкою, становить не більше: A pharmaceutical company manufactures tablets. The disintegration time of uncoated tablets is no more than:

5 хвилин 5 minutes

30 хвилин 30 minutes

20 хвилин 20 minutes

10 хвилин 10 minutes

15 хвилин 15 minutes

82 / 200
В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. До якої групи розчинів належить розчин еуфіліну для ін’єкцій? Solutions for injections are made in the ampoule workshop. To which group of solutions does Euphilin solution for injections belong?

Розчини, які легко окиснюються Solutions that are easily oxidized

Розчини, які утворені сильними основами і слабкими кислотами Solutions formed by strong bases and weak acids

Розчини, які утворені слабкими основами і сильними кислотами Solutions formed by weak bases and strong acids

Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації Solutions that cannot be heat sterilized

Розчини, які потребують спеціальної очистки Solutions that require special cleaning

83 / 200
Фармацевт готує екстракційну мазь. Вкажіть компонент, який необхідно використати для виготовлення мазі такого типу: A pharmacist prepares an extraction ointment. Specify the component that must be used to make this type of ointment:

Рутин Routine

Екстракт наперстянки Foxglove Extract

Настоянка календули Tincture of Calendula

Квіти календули Calendula flowers

Сік алое Aloe Juice

84 / 200
Фармацевт готує порошки за прописом: Візьми: Прозерину 0,002 Цукру 0,25 Змішай, щоб утворився порош Дай таких доз числом 10. Познач. По 1 порошку 2 рази на день після їди. Вказати кількості інгредієнтів для приготування порошків за прописом: The pharmacist prepares powders according to the prescription: Take: Proserine 0.002 Sugar 0.25 Mix to form a powder Give such doses in the number of 10. Mark. 1 powder 2 times per the day after a meal. Specify the amount of ingredients for preparing powders according to the recipe:

Прозерину 0,02 г; цукру 2,5 г Prozerin 0.02g; Zucru 2.5g

Тритурації прозерину (1:10) 0,2 г; цукру 2,3 г Proserin trituration (1:10) 0.2 g; sugar 2.3 g

Тритурації прозерину (1:100) 2,0 г; цукру 2,5 г Proserin trituration (1:100) 2.0 g; sugar 2.5 g

Тритурації прозерину (1:100) 0,2 г; цукру 2,3 г Proserin trituration (1:100) 0.2 g; sugar 2.3 g

Тритурації прозерину (1:10) 0,2 г; цукру 2,5 г Proserin trituration (1:10) 0.2 g; sugar 2.5 g

85 / 200
Фармацевт приготував крем для масажу наступного складу: Віск бджолиний 12,0 Олія мигдалева 68,5 Спермацет 12,0 Ланолін безводний 7,5 Ефірної олії лавандова 3 краплі Вкажїть тип крему: The pharmacist prepared a massage cream with the following composition: Beeswax 12.0 Almond oil 68.5 Spermacet 12.0 Lanolin anhydrous 7.5 Lavender essential oil 3 drops Specify type of cream:

Безжировий Fatless

Комбінований Combined

Суспензійний Suspended

Жировий Fat

Емульсійний Emulsion

86 / 200
Готівкові грошовї кошти аптеки зобов’язані зберігати у банку на поточному рахунку. Вкажїть документ, що оформляється для здачі аптекою виручки до банку: Cash funds of the pharmacy are required to be kept in the bank on a current account. Specify the document drawn up for the pharmacy to transfer the proceeds to the bank:

Розрахункова квитанція Accountable receipt

Грошовий чек Penny Check

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

Платіжне доручення Payment order

Оголошення (об’ява) на внесення готівки Announcement (advertisement) for cash deposit

87 / 200
Яка з наведених сполук є специфічною домішкою в субстанції етаміналу-натрію? Which of the following compounds is a specific impurity in the substance ethaminal-sodium?

Семікарбазид Semicarbazid

Етилбарбітурова кислота Ethylbarbituric Acid

Фенілбарбітурова кислота Phenylbarbituric acid

Ванілін Vaniline

Вільний луг Free meadow

88 / 200
Тимол має виражену антисептичну дію. Виберіть ЛРС - джерело тимолу: Thymol has a pronounced antiseptic effect. Choose LRS - source of thymol:

Folia Eucalypti Folia Eucalypti

Folia Betulae Folia Betulae

Folia Salviae Sage Leaves

Herba Thymi Herb Thyme

Folia Absinthii Absinthe Leaves

89 / 200
До аптеки надійшов рецепт на мікстуру. Оберіть лікарські засоби, які утворюють несумісність: The pharmacy has received a prescription for a potion. Select the drugs that cause incompatibility:

Натрію бромід + натрію хлорид Sodium bromide + sodium chloride

Новокаїн + димедрол Novocaine + Diphenhydramine

Папаверину гідрохлорид + еуфілін Papaverine hydrochloride + euphylline

Фенобарбітал + глюкоза Phenobarbital + Glucose

Кодеїну фосфат + екстракт трави термопсісу Codeine phosphate + thermopsis grass extract

90 / 200
Які лікарські речовини необхідно подрібнювати з допоміжною рідиною при виготовленні порошків? Which medicinal substances must be ground with an auxiliary liquid when making powders?

Глюкоза, натрію гідрокарбонат, дибазол Glucose, sodium bicarbonate, dibazole

Ментол, камфора, дерматол Menthol, Camphor, Dermatol

Натрію тетраборат, тимол, цинку оксид Sodium tetraborate, thymol, zinc oxide

Саліцилова кислота, натрію тетраборат, стрептоцид Salicylic acid, sodium tetraborate, streptocide

Йод, магнію оксид, кислота саліцилова Iodine, magnesium oxide, salicylic acid

91 / 200
Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації? During the dispensing of an over-the-counter drug, it became clear that the patient does not perceive the verbal information of the pharmacy pharmacist. What are communication barriers called, in which words or symbols can have different meanings for the sender and recipient of information?

Невербальні перепони Nonverbal barriers

Зневажання фактами Contempt for facts

Нерозуміння важливості повідомлення Not understanding the importance of the message

Стереотипи мислення Stereotypes of thinking

Семантичні бар’єри Semantic barriers

92 / 200
З метою охоплення широкого ринку збуту, отримання високих прибутків через масову реалізацію і зручність місця придбання ліків для споживача, фармацевтичний виробник співпрацює з численними посередниками. Якому виду розподілу це притаманно? In order to cover a wide market, obtain high profits through mass sales and the convenience of the place of purchase of drugs for the consumer, the pharmaceutical manufacturer cooperates with numerous intermediaries. What type of distribution is this characteristic of ?

Інтенсивний Intensive

Селективний Selective

Ешелонований Echeloned

Ексклюзивний Exclusive

Комбінований Combined

93 / 200
Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт? A pharmacist in the marketing department of a pharmaceutical manufacturer is planning the company's communications policy. Which component of marketing communications systems has the highest cost per contact?

Реклама на телебаченні Advertising on TV

Реклама в періодичних виданнях Advertising in periodicals

Персональний продаж Personal Sales

”Паблік рілейшнз” ”Public Relations”

Стимулювання збуту Sales promotion

94 / 200
Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли брадикардія, нудота, блювання, погіршення зору. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку? During the treatment of chronic heart failure with digoxin, the patient developed bradycardia, nausea, vomiting, and impaired vision. Which drug is the antidote in this case?

Унітіол Unithiol

Дипіроксам Dipiroxam

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Тетацин-кальцій Thetacin-calcium

Амілнітрит Amyl nitrite

95 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють олію камфорну для зовнішнього застосування. Вкажіть, яку олію використовують в якості розчинника: A pharmaceutical company produces camphor oil for external use. Specify which oil is used as a solvent:

Персикова Peach

Вазелінова Vaselinova

Соняшникова Sunflower

Сливова Plum

Оливкова Olive

96 / 200
Фармацевту необхідно приготувати розчин йоду для зовнішнього використання. Які з властивостей йоду повинен врахувати фармацевт при розчиненні даного препарату? The pharmacist needs to prepare an iodine solution for external use. What properties of iodine should the pharmacist take into account when dissolving this drug?

Здатність підвищувати температуру розчину Ability to raise the temperature of the solution

Комплексоутворення Complex formation

Взаємодія з вуглекислим газом повітря Interaction with air carbon dioxide

Розчинення в лужному середовищі Dissolution in alkaline medium

Розчинення в кислому середовищі Dissolution in acidic environment

97 / 200
Для покращення яких властивостей наповнювача при заповненні твердих желатинових капсул додають ковзкі допоміжні речовини -0,1% - 0,3% аеросил або магнію стеарат разом з 0,5% - 1% тальком? To improve which properties of the filler when filling hard gelatin capsules, slippery auxiliary substances -0.1% - 0.3% aerosols or magnesium stearate together with 0.5 % - 1% talc?

Здатність до компактного формування Ability to compact formation

Гомогенність змішування Mixing Homogeneity

Сипкість Fluidity

Регулювання вмісту вологи Regulation of moisture content

Однорідність Uniformity

98 / 200
Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень? Which leadership style is characterized by the special compliance of the leader who gives the subordinate the initiative in the formation of the goal and is ready to accept it without objection?

Демократичний стиль Democratic style

Комбінований стиль Combined Style

Бюрократичний стиль Bureaucratic style

Колегіальний стиль Collegiate style

Ліберальний стиль Liberal Style

99 / 200
До якого типу відноситься лінімент: Ol. Helianthi 7,4 Sol. Ammonii caustici 25 ml Ac. Oleinici0,1 M.f. linimentum D.S. Для втирання. What type of liniment belongs to: Ol. Helianthi 7,4 Sol. Ammonii caustici 25 ml Ac. Oleinici0,1 Mf linimentum DS For rubbing.

Лінімент-емульсія типу олія у воді Oil-in-water liniment emulsion

Лінімент-суспензія Liniment suspension

Емульсійний лінімент вода в олії Emulsion liniment water in oil

Комбінований лінімент Combined liniment

Лінімент-розчин Liniment solution

100 / 200
В якій концентрації готують розчин Люголя для внутрішнього застосування? In what concentration is Lugol's solution prepared for internal use?

1% 1%

0,5% 0,5%

5% 5%

10% 10%

3% 3%

101 / 200
Хворій, яка страждає на бронхіальну астму, встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? A patient suffering from bronchial asthma has been diagnosed with hypertension. Which hypotensive drug is contraindicated for this patient?

Верапаміл Verapamil

Гіпотіазид Hypotiazid

Амлодипін Amlodipine

Каптоприл Captopril

Анаприлін Анаприлін

102 / 200
У чоловіка, який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації? A man who has been suffering from chronic hepatitis for a long time has been diagnosed with pneumonia. Which of the antibacterial drugs can be used in this clinical situation?

Тетрациклін Tetracycline

Рифампіцин Rifampicin

Амоксицилін Amoxicillin

Ванкоміцин Vancomycin

Бісептол Biseptol

103 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми? Which of the following drugs is the drug of choice for the prevention of bronchial asthma attacks?

Дротаверин Drotaverine

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Димедрол Diphenhydramine

Амброксол Ambroxol

Сальбутамол Salbutamol

104 / 200
Обладнання для подрібнення класифікується за способом подрібнення. До яких машин відноситься вальцева дробарка? Grinding equipment is classified by the method of grinding. What machines is a roller crusher?

Роздавлюючі Crushing

Ріжучі Cutting

Стираючі Erasing

Ударні Percussions

Ударно-відцентрові Centrifugal impact

105 / 200
Нітроксолін відноситься до антибактерійних засобів. В основі структури цієї лікарської речовини лежить конденсована гетероциклічна система. З яких циклів вона складається? Nitroxoline belongs to antibacterial agents. The structure of this medicinal substance is based on a condensed heterocyclic system. What cycles does it consist of?

Бензольний і піридиновий Benzene and pyridine

Два залишки 4-оксикумарину Two residues of 4-oxycoumarin

Бензольний і семичленний -1,4-діазепіну Benzene and seven-membered -1,4-diazepine

Піримідинови і імідазольний Pyrimidine and imidazole

Пірольний і бензольний (похідні індолу) Pyrrole and benzene (indole derivatives)

106 / 200
Хворій 25-ти років для лікування нападів мігрені лікар призначив суматриптан. Вкажіть механізм дії даного препарату: The doctor prescribed sumatriptan to a 25-year-old patient for the treatment of migraine attacks. Specify the mechanism of action of this drug:

Селективний агоніст 5-HT-серотонінових рецепторів Selective agonist of 5-HT-serotonin receptors

Селективний α-адреноблокатор Selective α-adrenoblocker

Стимулятор β-адренорецепторів Stimulator of β-adrenoceptors

Селективний антагоніст 5-HT-серотонінових рецепторів Selective antagonist of 5-HT-serotonin receptors

Неселективний а- адреноблокатор Nonselective a-blocker

107 / 200
Листок-вкладка до препарату повинен містити коротку характеристику ЛЗ і обов’язкову дату останнього перегляду інформації. Така інформація, згідно з вимогами законодавства ВООЗ, відноситься до такого рівня: The insert sheet for the drug must contain a brief description of the drug and the mandatory date of the last revision of the information. According to the requirements of WHO legislation, such information belongs to the following level:

Фармакодинамічний Pharmacodynamic

Фармакологічний Pharmacological

Фармакокінетичний Pharmacokinetic

Споживацький Consumer

Фармакоекономічний Pharmacoeconomic

108 / 200
При проведенні випробувань на чистоту в субстанції атропіну сульфату визначають наявність домішки сторонніх алкалоїдів та продуктів розкладання методом ТШХ. Хроматографічну пластинку при цьому обприскують розчином: When carrying out purity tests in the atropine sulfate substance, the presence of impurities of extraneous alkaloids and decomposition products is determined by the TLC method. The chromatographic plate is sprayed with a solution:

Калію йодовісмутату Potassium iodobismuthate

Нінгідрину Ninhydrin

Тетрабутиламонію гідроксидом Tetrabutylammonium hydroxide

Амоніаку Ammonia

Динітрофенілгідразину оцтово-хлористоводневим Dinitrophenylhydrazine with acetic hydrogen chloride

109 / 200
Згідно ДФУ (Доповнення 3) в траві материнки методом газової хроматографії визначають вміст тимолу та карвакролу. До якого класу біологічно активних речовин вони належать? According to DFU (Addendum 3), the content of thymol and carvacrol in motherwort is determined by gas chromatography. To which class of biologically active substances do they belong?

Алкалоїди Alkaloids

Ефірні олії Essential oils

Кумарини Kumarini

Флавоноїди Flavonoids

Іридоїди Iridoids

110 / 200
Плоди чорниці використовують у медицині як в’яжучий засіб і як засіб для покращення зору. Оцінку якості сировини проводять за вмістом: Blueberry fruits are used in medicine as an astringent and as a means to improve vision. The quality of raw materials is assessed by the content:

Ліпідів Lipids

Полісахаридів Polysaccharides

Сапонінів Saponins

Вітамінів Vitamins

Дубильних речовин Tanning substances

111 / 200
Аптечна сітка проводить роботи з визначення запасів кореню лапчатки. Яким методом визначають запаси цієї сировини? The pharmacy network is carrying out work on determining the stocks of the root of the valerian root. What method is used to determine the stocks of this raw material?

Модельних екземплярів Model instances

Облікових площадок Accounting sites

Проективного покриття Projective coverage

Геодезичний Geodesic

Приблизно About

112 / 200
Фармацевт готує порошок методом ”тришаровості” Вкажіть, для якої речовини характерна дана технологія: A pharmacist prepares a powder by the 'three-layer' method. Indicate for which substance this technology is characteristic:

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Глюкоза Glucose

Метиленовий синій Methylene Blue

113 / 200
Вивчення стану стратегічних господарських одиниць (лікарських засобів) фармацевтичної фірми, яке передбачає врахування їх ринкової частки та темпів зростання ринку, проводиться за допомогою: Study of the state of strategic business units (drugs) of a pharmaceutical company, which involves taking into account their market share and market growth rates, is carried out using:

VEN-аналізу VEN analysis

Загальної конкурентної матриці Портера Porter's General Competitive Matrix

Матриці Ансоффа Ansoff Matrices

Матриці Бостон консалтинг груп Matrix of Boston consulting groups

XYZ-аналізу XYZ analysis

114 / 200
Сукупність організаційних, розпорядчих, дисциплінарних способів впливу керівника на виконавців відноситься до таких методів менеджменту: The set of organizational, administrative, disciplinary methods of the manager's influence on the performers refers to the following management methods:

Технологічні Technological

Адміністративні Administrative

Економічні Economic

Галузеві Industry

Соціально-психологічні Social and psychological

115 / 200
Лікарську форму для внутрішнього застосування у вигляді крупинок круглої або неправильної форми, що містить суміш лікарських і допоміжних речовин, що не покрита оболонкою, називають: Medicinal form for internal use in the form of round or irregular shaped granules, containing a mixture of medicinal and auxiliary substances, which is not covered with a shell, is called:

Спансули Sponsules

Драже Drugs

Гранули Гранули

Таблетки Pills

Порошки Powders

116 / 200
Швидке нарощування обсягів збуту і визнання покупцями лікарського засобу відбувається на такому етапі його життєвого циклу: Rapid growth of sales volumes and acceptance by buyers of a medicinal product occurs at this stage of its life cycle:

Впровадження на ринок Market launch

Зрілості Maturities

Насичення Saturation

Спаду Recession

Зростання Growth

117 / 200
Норми природних втрат вираховуються в аптеці у рецептурно-виробничому відділі: Natural loss rates are calculated in the pharmacy in the prescription and production department:

Після інвентаризації при виявленні недостачі After inventory when shortage is detected

У період звітності аптеки During the reporting period of the pharmacy

У період інвентаризації In the inventory period

Щомісячно Monthly

У кінці кожного поточного року At the end of each current year

118 / 200
Трава барвінку малого містить вінкамін, який знижує артеріальний тиск та виявляє слабкий седативний ефект. Представником якого класу біологічно активних речовин є вінкамін? The periwinkle herb contains vincamine, which lowers blood pressure and has a weak sedative effect. Vincamine is a representative of which class of biologically active substances?

Сапоніни Saponins

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Алкалоїди Alkaloids

Дубильні речовини Tanning substances

Флавоноїди Flavonoids

119 / 200
За вимогами ДФУ ідентифікацію солей ртуті здійснюють шляхом взаємодії з розчином натрій гідроксиду. Осад якого кольору утворюється в результаті реакції? According to the requirements of the DFU, mercury salts are identified by interaction with sodium hydroxide solution. What color precipitate is formed as a result of the reaction?

Жовтий Yellow

Блакитний Blue

Білий White

Червоний Red

Жовто-зелений Yellow-green

120 / 200
Директора фармацевтичної фірми 'Helychrisum' колеги вважають гарним організатором, достатньо жорстким та вимогливим до підлеглих. За останні роки підприємство стрімко нарощує обсяги виробництва продукції, а керівник особисто формулює задачі та контролює результати діяльності окремих підрозділів. Який стиль керівництва притаманний директору? The director of the pharmaceutical company 'Helychrisum' is considered by his colleagues to be a good organizer, strict enough and demanding of his subordinates. In recent years, the company has been rapidly increasing the volume of production, and the manager personally formulates tasks and monitors the results of individual departments. What leadership style is characteristic of the director?

Дистанційний Remote

Директивний Directive

Делегуючий Delegator

Ліберальний Liberal

Анархічний Anarchic

121 / 200
При одночасному застосуванні гентаміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик: The simultaneous use of gentamicin and acyclovir in tablets increases the risk:

Гепатотоксичності Hepatotoxicity

Кардіотоксичності Cardiotoxicity

Нейротоксичності Neurotoxicity

Нефротоксичності Nephrotoxicity

Імовірності алергічних реакцій Probability of allergic reactions

122 / 200
У процесі торгово-виробничої діяльності в аптеках відбуваються господарські операції, що відображаються на бухгалтерських рахунках. Рахунки, які характеризують наявність та рух майна підприємств за його складом, а сальдо на них записується у дебеті, називаються: In the course of trade and production activity in pharmacies, economic transactions are carried out, which are reflected in accounting accounts. Accounts that characterize the presence and movement of enterprise property according to its composition, and the balance they are recorded in the debit, they are called:

Пасивними Passive

Активно-пасивними Active-passive

Банківськими By bank

Бухгалтерськими Accounting

Активними Active

123 / 200
Згідно з законодавством, усі підприємства зобов’язані зберігати грошові кошти в банківських установах. При створенні підприємства для зарахування коштів на формування статутного капіталу відкривають такий рахунок: According to the legislation, all enterprises are obliged to keep cash in banking institutions. When creating an enterprise, the following account is opened to deposit funds for the formation of authorized capital:

Акредитив Letter of credit

Тимчасовий Temporary

Поточний Current

Депозитний Deposit

Бюджетний Budget

124 / 200
Користувачів облікової інформації у бухгалтерському обліку підрозділяють на зовнішніх та внутрішніх. Серед перелічених користувачів зазначте внутрішніх: Users of accounting information in accounting are divided into external and internal. Among the listed users, specify internal:

Існуючі та потенційні інвестори Existing and potential investors

Управлінський персонал Management staff

Органи державного управління та контролю State management and control bodies

Партнери по ринку Market Partners

Громадські організації Public organizations

125 / 200
Для ідентифікації субстанції лікарського засобу провізор-аналітик проводить реакцію з мідно-тартратним реактивом (реактивом Фелінга). На наявність якої з наведених функціональних груп вказує видимий аналітичний ефект? To identify the drug substance, the pharmacist-analyst conducts a reaction with a copper-tartrate reagent (Fehling's reagent). The presence of which of the following functional groups is indicated by the visible analytical effect?

Амідна Amidna

Складно-ефірна Compound-Ether

Карбоксильна Carboxylna

Проста ефірна Simple Ether

а-кетольна a-ketol

126 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст кислоти аскорбінової йодатометричним методом. Титрування він повинен виконувати в присутності: The pharmacist-analyst determines the quantitative content of ascorbic acid by the iodatometric method. He must perform the titration in the presence of:

Натрію броміду Sodium bromide

Амонію нітрату Ammonium nitrate

Калію йодиду Potassium iodide

Магнію хлориду Magnesium chloride

Кальцію сульфату Calcium sulfate

127 / 200
Короткочасні спонукальні заходи заохочення посередників і споживачів до купівлі ліків ( знижки, товарні кредити, підтримка постійних покупців, тощо) має назву : Short-term incentive measures to encourage intermediaries and consumers to buy medicines (discounts, product credits, support for regular customers, etc.) has the name:

Реклама Advertisement

Паблісіті Publicity

Лобіювання Lobbying

Персональний продаж Personal Sales

Стимулювання збуту лікарських засобів Stimulation of sales of medicines

128 / 200
Хворому 30-ти років з діагнозом гострого остеомієліту призначили антибіотик, який добре проникає в кісткову тканину. Який засіб було обрано? A 30-year-old patient with a diagnosis of acute osteomyelitis was prescribed an antibiotic that penetrates well into bone tissue. What drug was chosen?

Біцилін-3 Bicilin-3

Поліміксин-М Polymixin-M

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Лінкоміцин Lincomycin

Ампіцилін Ampicillin

129 / 200
Фармацевтичне підприємство виготовляє лікарські препарати з термолабільними речовинами. Вкажіть метод сушіння, який використовують при отриманні вказаних препаратів: The pharmaceutical company manufactures medicinal preparations with thermolabile substances. Specify the drying method used to obtain the specified preparations:

Інфрачервоний Infrared

Радіаційний Radiation

Сублімаційний Sublimation

Ультразвуковий Ultrasonic

Висушування струмом високої частоти High-frequency current drying

130 / 200
Провізор-технолог приготував 20% ін’єкційний розчин кофеїну-бензоату натрію. Вкажіть стабілізатор, необхідний для створення оптимального значення рН: The pharmacist-technologist prepared a 20% sodium caffeine benzoate injection solution. Specify the stabilizer needed to create the optimal pH value:

Натрію метабісульфіт Sodium metabisulfite

0,1 М розчин кислоти хлороводневої 0.1 M hydrochloric acid solution

Стабілізатор Вебеля Webel Stabilizer

0,1 М розчин натрію гідроксиду 0.1 M sodium hydroxide solution

Натрію сульфіт Sodium sulfite

131 / 200
У зразку листя ортосифону тичинкового (ниркового чаю) встановлено наявність глікозидних похідних урсану Цей зразок можна віднести до сировини, яка вміщує: The presence of ursan glycoside derivatives was found in a sample of orthosiphon stamen leaves (kidney tea). This sample can be classified as a raw material containing:

Сапоніни Saponins

Екдистероїди Ecdysteroids

Ціаноглікозиди Cyanoglycosides

Фітостероли Phytosterols

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

132 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування мікстури, до складу якої входить калію бромід 4,0, настоянка валеріани 10 мл та вода очищена 200 мл. Вкажіть необхідну кількість розчину калію броміду 20% (1:5) для виготовлення мікстури: The pharmacy received a prescription for the preparation of a mixture, which includes potassium bromide 4.0, valerian tincture 10 ml and purified water 200 ml. Specify the required amount of potassium solution bromide 20% (1:5) for making a mixture:

10 мл 10 мл

20 мл 20 мл

40 мл 40 мл

30 мл 30 мл

4 мл 4 ml

133 / 200
Фармацевтична організація здійснює свою діяльність в умовах складного зовнішнього середовища. Який з факторів безпосередньо впливає на роботу організації? The pharmaceutical organization carries out its activities in the conditions of a complex external environment. Which of the factors directly affects the work of the organization?

Соціокультурні фактори Socio-cultural factors

Міжнародні події International events

Політичні фактори Political factors

Стан економіки State of the economy

Закони і державні органи Laws and state bodies

134 / 200
Відділом маркетингу фірми-виробника встановлено різке зниження рівня продажів лікарських засобів за певний період часу. Вкажіть вид маркетингу та завдання щодо управління маркетингом: The marketing department of the manufacturing company has established a sharp decrease in the level of sales of medicinal products for a certain period of time. Specify the type of marketing and the task of marketing management:

Синхромаркетинг, вирівнювання попиту Synchronous marketing, demand equalization

Ремаркетинг, підвищення попиту Remarketing, increasing demand

Демаркетинг, зниження попиту Demarketing, declining demand

Конверсійний маркетинг, формування попиту Conversion marketing, demand generation

Протидіючий маркетинг, зниження попиту Countermarketing, demand reduction

135 / 200
До аптеки надійшов рецепт на лікарську форму, що містить атропіну сульфат, який підлягає предметно-кількісному о6ліку Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці: The pharmacy received a prescription for a dosage form containing atropine sulfate, which is subject to subject-quantitative accounting. Specify the storage period of such a prescription in the pharmacy:

1 місяць 1 month

1 рік 1 рік

5 років 5 years

Не зберігається, а повертається хворому Not stored, but returned to the patient

3 роки 3 years

136 / 200
В аптеку №221 звернувся хворий з рецептом на капсули трамадол. Вказати норму відпуску даного препарату за одним рецептом: A patient came to pharmacy #221 with a prescription for tramadol capsules. Specify the rate of dispensing of this drug for one prescription:

30 капсул 30 капсул

40 капсул 40 capsules

50 капсул 50 capsules

10 капсул 10 capsules

20 капсул 20 capsules

137 / 200
Трави, в основному, заготовляють у період цвітіння рослин. Виняток становить трава череди. Коли заготовляють траву череди? Herbs are generally harvested during the flowering period of plants. The exception is the grass of the herd. When is the grass of the herd harvested?

У період зрілих плодів In the period of ripe fruits

У фазі бутонізації In budding phase

Перед початком цвітіння рослини Before the plant begins to bloom

У період цвітіння рослини During the flowering period of the plant

У період появи плодів During the fruiting period

138 / 200
При приготуванні порошків з ментолом для кращого подрібнення використовують 95% спирт або ефір в кількості: When preparing powders with menthol for better grinding, use 95% alcohol or ether in the amount:

10 крапель спирту на 1 г речовини 10 drops of alcohol per 1 g of substance

20 крапель спирту на 1 г речовини 20 drops of alcohol per 1 g of substance

2 крапель спирту на 1 г речовини 2 drops of alcohol per 1 g of substance

8 крапель спирту на 1 г речовини 8 drops of alcohol per 1 g of substance

30 крапель спирту на 1 г речовини 30 drops of alcohol per 1 g of substance

139 / 200
Препарати листків касії використовують як проносні засоби. Згідно з вимогами Державної фармакопеї України ідентифікація сировини передбачає хроматографічний контроль за допомогою тонкошарової хроматографії. На хроматографічній пластинці після обробки реактивом ідентифікують наступні речовини: Cassia leaf preparations are used as laxatives. According to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, the identification of raw materials involves chromatographic control using thin-layer chromatography. The following substances are identified on a chromatographic plate after treatment with a reagent :

Сенозиди Senosides

Флавоноїди Flavonoids

Кумарини Coumarins

Пурпуреаглікозиди Purpureaglycosides

Ланатозиди Lanatosidi

140 / 200
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію субстанції ізоніазиду у відповідності з вимогами ДФУ за температурою плавлення жовтого осаду, який отримують при взаємодії з розчином: The pharmacist-analyst performs the identification of the isoniazid substance in accordance with the requirements of the DFU by the melting point of the yellow precipitate obtained when interacting with the solution:

Натрію нітропрусиду Sodium nitroprusside

Ваніліну Vanillin

Гідроксихіноліну Hydroxyquinoline

Калію броміду Potassium bromide

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

141 / 200
Пил рослинної сировини, що містить сапоніни, при переробці, сушінні та подрібненні викликає подразнення слизових оболонок, тому слід дотримуватись правил безпеки при роботі з: Dust of vegetable raw materials containing saponins during processing, drying and grinding causes irritation of the mucous membranes, so safety rules should be followed when working with:

Radices Glycyrrhizae Glycyrrhiza roots

Radices Taraxaci Roots Taraxac

Radices Althaeae Roots of Althea

Rhizomata Bistortae Rhizomata Bistorta

Rhizomata Calami Rhizomata Calami

142 / 200
Вкажіть речовину, необхідну для ізотонування очних крапель з левоміцетином: Specify the substance needed to isotonize eye drops with chloramphenicol:

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Калію йодид Potassium iodide

Анальгін Analgin

Глюкоза Glucose

Натрію хлорид Sodium chloride

143 / 200
Фармацевтичне підприємство сформувало цілісний набір ознак, який містить торговельну марку, раціональне і емоційне сприйняття споживачем фірмового стилю товаровиробника, товарної марки і самого товару, а також заходів по його просуванню на ринку. Яке поняття відповідає даному описанню? The pharmaceutical company has formed a complete set of features, which includes the trademark, the consumer's rational and emotional perception of the corporate style of the manufacturer, the trademark and the product itself, as well as measures to promote it on the market. What concept corresponds to this description?

Упаковка Packaging

Маркування Marking

Етикетка Label

Бренд Бренд

Штрих-код Barcode

144 / 200
У кінці звітного періоду бухгалтер має відобразити господарські операції за основними засобами. Сума коштів, яку підприємство передбачає отримати від реалізації (ліквідації) необігових активів після закінчення терміну їх корисного використання, називається: At the end of the reporting period, the accountant must reflect economic transactions by fixed assets. The amount of funds that the company expects to receive from the sale (liquidation) of non-current assets after the end of their useful life , called:

Переоцінена вартість Rated value

Справедлива вартість Fair Value

Первинна вартість Initial cost

Ліквідаційна вартість Liquidation value

Амортизаційна вартість Depreciation cost

145 / 200
З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. Ідентифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою: A tincture is obtained from lupine root, which is used to treat hemorrhoidal bleeding. Identification of isoflavonoids in raw materials is carried out using:

Пінного числа Final number

Біологічної стандартизації Biological standardization

Гемолітичного індексу Hemolytic index

Хроматографічного методу Chromatographic method

Ціанідинової проби Cyanidine test

146 / 200
Найбільший нефропротекторний вплив у хворих на цукровий діабет II типу мають: The greatest nephroprotective effect in patients with type II diabetes is:

Стимулятори імідазолінових рецепторів Imidazoline receptor stimulators

Антагоністи кальцію Calcium antagonists

Діуретики Diuretics

Блокатори рецепторів ангіотен-зину II Angiotensin II receptor blockers

β-адреноблокатори β-blockers

147 / 200
Хворому на артеріальну гіпертензію призначили діуретик гіпотіазид по 0,025 двічі на добу в першу половину дня. Через тиждень хворий почав відчувати біль в ділянці серця, м’язову слабкість та тремор кінцівок. Яка побічна дія препарату спостерігається? A patient with arterial hypertension was prescribed the diuretic hypothiazide at 0.025 twice a day in the first half of the day. A week later, the patient began to feel pain in the area of the heart, muscle weakness and tremors limbs. What side effect of the drug is observed?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпомагніємія Hypomagnesium

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Артеріальна гіпотензія Arterial hypotension

148 / 200
Для проведення ідентифікації лікарських субстанцій до складу яких входить нітрити, провізор-аналітик використовує: To identify medicinal substances that include nitrites, the pharmacist-analyst uses:

Розчин тіосечовини Thiourea solution

Хлорамін у присутності кислоти хлористоводневої розведеної Chloramine in the presence of dilute hydrochloric acid

Антипірин у присутності кислоти хлористоводневої розведеної Fire retardant in the presence of dilute hydrochloric acid

Розчин гліоксальгідроксіанілу Glyoxalhydroxyanil solution

Реактив метоксифенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid reagent

149 / 200
Фармацевтичне підприємство виготовляє таблетки ”Септефри-л” Вкажіть прилад для визначення стираності таблеток згідно ДФУ: Pharmaceutical enterprise manufactures tablets 'Septefry-l' Specify the device for determining the wearability of tablets according to the Federal Drug Administration:

Барабанний стирач (фріабілятор) Drum wiper (friabilator)

Прилад з кошиком Device with basket

Ареометр Hydrometer

Поляриметр Polarimeter

Денсиметр densimeter

150 / 200
На фармацевтичній фірмі застосовують підхід до управління, який розглядає організацію як відкриту систему, що складається з декількох взаємозв’язаних підсистем. Вкажіть цей підхід: A pharmaceutical company uses a management approach that views the organization as an open system consisting of several interconnected subsystems. Specify this approach:

Ситуаційний Situational

Процесний Procession

Структурний Structural

Системний System

Технологічний Technological

151 / 200
У хворого в анамнезi ІХС, стенокардія напруги. Під час фізичного навантаження з’явилися стискаючі пекучі болі за грудниною з іррадіацією в ліву руку. З чого необхідно почати надання невідкладної допомоги? The patient has a history of coronary artery disease, angina pectoris. During physical exertion, squeezing, burning pains appeared behind the sternum with radiation to the left arm. Where should you start providing emergency care help?

Подача зволоженого кисню Supply of humidified oxygen

Введення димедролу в/м Introduction of diphenhydramine

Введення анальгіну в/м Introduction of analgin IV

Таблетки нітрогліцерину під язик Nitroglycerin tablets under the tongue

Введення промедолу в/м Introduction of promedol IV

152 / 200
У хворого діагностували астматичний статус. Який засіб показаний в першу чергу? The patient has been diagnosed with asthmatic status. Which remedy is indicated first?

Мукалтин Mukaltin

Папаверин Papaverine

Преднізолон Prednisone

Супрастин Suprastin

Амброксол Ambroxol

153 / 200
Яка група гіпотензивних препаратів протипоказана хворим на гіпертонічну хворобу з гіперурікемією? Which group of hypotensive drugs is contraindicated for hypertensive patients with hyperuricemia?

α-адреноблокатори α-adrenoblockers

β-адреноблокатори β-blockers

Антагоністи кальцію Calcium antagonists

Тіазидні діуретики Thiazide diuretics

Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту Angiotensin-converting enzyme inhibitors

154 / 200
Вкажіть лікарську речовину, що належить до стероїдних андрогенних засобів та є похідною ан-дростану: Specify the medicinal substance that belongs to steroid androgenic agents and is a derivative of androstane:

Кортизон Cortisone

Метилтестостерон Methyltestosterone

Преднізолон Prednisone

Прегнін Pregn

Етинілестрадіол Ethinylestradiol

155 / 200
Хворий отримує фармакотерапію з приводу пептичної виразки шлунка. Призначення якого лікарського засобу зумовлює забарвлення стільця в чорний колір? The patient receives pharmacotherapy for peptic ulcer of the stomach. The prescription of which drug causes the stool to turn black?

Вісмуту субцитрат Bismuth subcitrate

Панкреатин Pancreatin

Маалокс Maalox

Фамотидин Famotidine

Омепразол Omeprazole

156 / 200
Порекомендуйте пацієнту, хворому на бронхіальну астму, інгаляційний агоніст в2адренорецепторів пролонгованої дії: Recommend a long-acting inhaled β2-adrenoceptor agonist to a patient with bronchial asthma:

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Теофілін Theophylline

Іпратропію бромід Ipratropium bromide

Сальметерол Salmeterol

Клемастин Clemastin

157 / 200
Хворому 74-х років призначено тривалий прийом фуросеміду з метою лікування хронічної серцевої недостатності. Який препарат доцільно призначити йому з метою запобігання гіпокаліємії? A 74-year-old patient is prescribed long-term furosemide for the treatment of chronic heart failure. What drug should be prescribed to prevent hypokalemia?

Аспаркам Аспаркам

Триметазидин Trimetazidine

Ніфедипін Nifedipine

Веропаміл Veropamil

Корвалтаб Corvaltab

158 / 200
Виберіть лікарський засіб, що селективно інгібує ЦОГ-2: Choose a drug that selectively inhibits COX-2:

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Парацетамол Paracetamol

Целекоксиб Целекоксиб

Індометацин Indomethacin

159 / 200
Який лікарський засіб призначають при передозуванні препаратів заліза? Which medicine is prescribed for an overdose of iron preparations?

Налоксон Naloxone

Вікасол Вікасол

Дисферал Дисферал

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Етамзилат Etamzilat

160 / 200
У хворого 46-ти років після часткової резекції шлунка виникли скарги на загальну слабкість, погіршення апетиту, затерплість та 6іль у кінцівках, відчуття 'повзання мурашок’” відчуття печіння в язиці. Діагностовано В12- дефіцитну анемію. Який препарат доцільно призначити хворому? A 46-year-old patient after partial gastrectomy complained of general weakness, loss of appetite, numbness and tingling in the extremities, a feeling of 'crawling ants'' burning sensation in the tongue. Diagnosed with B12 deficiency anemia. What drug should be prescribed to the patient?

Сорбіфер-дурулес Sorbifer-durules

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Вінбластин Vinblastin

Преднізолон Prednisone

Еритропоетин Erythropoietin

161 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють очні лікарські форми одноразового застосування - ламелі. Яку з перечислених речовин використовують для їх приготування? At a pharmaceutical enterprise, single-use ophthalmic dosage forms - lamellae are manufactured. Which of the listed substances is used for their preparation?

Желатин Gelatin

Агар Агар

Хітозан Chitosan

Метилцелюлоза Methylcellulose

Колаген Collagen

162 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють очні лікарські засоби в тюбиккрапельницях. Вкажіть метод їх стерилізації: At a pharmaceutical company, ophthalmic drugs are manufactured in tube-droppers. Specify the method of their sterilization:

Газова Газова

Сухожарова Sukhozharova

Фільтруванням Filtering

Радіаційна Radiation

Автоклавування Autoclaving

163 / 200
Вкажіть допоміжну речовину, що додають в масу для таблетування у кількості більше 1% згідно з ДФУ: Specify the excipient added to the mass for tableting in the amount of more than 1% according to the DFU:

Кислота стеаринова Stearic Acid

Кальцію стеарат Calcium stearate

Твін-80 Твін-80

Аеросил Аеросил

Магнію стеарат Magnesium stearate

164 / 200
Провізор аптеки має загальний страховий стаж 11 років. На який розмір допомоги з тимчасової непрацездатності вона може розраховувати? The pharmacist of the pharmacy has a total insurance experience of 11 years. What amount of temporary disability benefits can she count on?

60% середньої заробітної плати 60% of average salary

100% середньої заробітної плати 100% of average salary

50% середньої заробітної плати 50% of average salary

80% середньої заробітної плати 80% of average salary

70% середньої заробітної плати 70% of average salary

165 / 200
Економічним показником, що характеризує ефективність торгово-фінансової діяльності аптеки та фармацевтичної фірми, є рентабельність. Рентабельність діяльності визначається як відношення суми прибутку до суми: An economic indicator that characterizes the efficiency of the trade and financial activity of a pharmacy and a pharmaceutical firm is profitability. The profitability of activity is defined as the ratio of the amount of profit to the amount:

Товарообігу в роздрібних цінах Turnover at retail prices

Витрат Expenditure

Кредиторської заборгованості Payables

Дебіторської заборгованості Receivables

Товарообігу в закупівельних цінах Turnover at purchase prices

166 / 200
В аптеку поступив рецепт, виписаний на спецбланку форми №3. Протягом якого терміну рецепт повинен зберігатися в аптеці? The pharmacy received a prescription written on a special form No. 3. During what period should the prescription be kept in the pharmacy?

3 років, не враховуючи поточного року 3 years, excluding the current year

1 року 1 year

1 місяця 1 month

10 років, не враховуючи поточного року 10 years, excluding the current year

5 років, не враховуючи поточного року 5 years, excluding the current year

167 / 200
До лікарні звернулася жінка з дитиною 4-х років, яка випила флакон очних капель. Через 30 хвилин після цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, хрипота, розширення зіниць, гіпертермія. Який із препаратів міг спричинити описані прояви? A woman came to the hospital with a 4-year-old child who drank a bottle of eye drops. 30 minutes later, she developed shortness of breath, difficulty swallowing, hoarseness, dilation pupils, hyperthermia. Which of the drugs could have caused the described manifestations?

Атропін Atropine

Мезатон Мезатон

Адреналін Adrenaline

Новокаїн Novocaine

Лідокаїн Lidocaine

168 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування рідкої лікарської форми, до складу якої входить речовина, розчинна в лужному середовищі. Вкажіть цю речовину: The pharmacy received a prescription for the preparation of a liquid dosage form, which includes a substance soluble in an alkaline medium. Specify this substance:

Калію бромід Potassium bromide

Йод Йод

Протаргол Protargol

Фурацилін Furacilin

Осарсол Осарсол

169 / 200
У скиді очних крапель як допоміжну речовину використовують метилцелюлозу. Яке її призначення у даній лікарській формі? Methylcellulose is used as an auxiliary substance in the discharge of eye drops. What is its purpose in this dosage form?

Консервант Preservative

Пролонгатор Prolong

Для ізотонування For isotonization

Розчинник Solvent

Коригент Corigent

170 / 200
Відповідно до законодавства працівники аптеки мають право на оплачувану відпустку. Тривалість щорічної відпустки за відпрацьований рік становить: According to the law, pharmacy employees have the right to paid vacation. The duration of annual vacation for a year of work is:

59 календарних днів 59 calendar days

45 календарних днів 45 calendar days

63 календарних дні 63 calendar days

30 календарних днів 30 calendar days

24 календарних дні 24 calendar days

171 / 200
На лікарські засоби, які виробляються в аптеці серійно та підлягають реалізації, повинен бути розроблений внутрішній документ суб’єкта господарювання, а саме: Medicines that are produced in a pharmacy in series and are subject to sale, an internal document of the business entity must be developed, namely:

Реєстр на лікарський засіб Medicine register

Технологічна інструкція Technological instruction

Сертифікат якості Quality Certificate

Аналіз лікарської форми Analysis of dosage form

Нормативна документація Regulatory documentation

172 / 200
Вкажіть способи одержання настоянок: Specify ways to obtain tinctures:

Розчинення екстрактів Dissolving extracts

Ректифікація, мацерація Rectification, maceration

Мацерація, перколяція, розчинення екстрактів Maceration, percolation, dissolution of extracts

Перколяція, розчинення екстрактів Percolation, dissolution of extracts

Перколяція, розчинення рослинної сировини Percolation, dissolution of plant material

173 / 200
До якої групи допоміжних речовин належить кальцію стеарат? To which group of excipients does calcium stearate belong?

Антифрикційні Anti-friction

Барвники Dye

Пластифікатори Plasticizers

Розпушувачі Flitterers

Наповнювачі Fillers

174 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють розчин еуфіліну для ін’єкцій. Вкажіть особливості приготування даного розчину: At a pharmaceutical company, eufilin solution for injections is manufactured. Specify the peculiarities of preparation of this solution:

Очищення розчину від барвних та пірогенних речовин Cleaning of the solution from colored and pyrogenic substances

Очищення методом стерильного фільтрування Cleaning by sterile filtration

Приготування розчину вищої концентрації Preparation of higher concentration solution

Розчинення лікарської речовини при нагріванні Dissolution of medicinal substance during heating

Додавання стабілізатору Adding Stabilizer

175 / 200
Які йони, відповідно до вимог Державної фармакопеї України, ідентифікують з розчином динатрію гідрофосфату у присутності розчину аміаку розведеного і розчину амонію хлориду? What ions, according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, are identified with a solution of disodium hydrogen phosphate in the presence of a dilute ammonia solution and an ammonium chloride solution?

Калію Potassium

Арсену (III) Arsen (III)

Аргентуму Argentum

Кальцію Calcium

Магнію Magnesium

176 / 200
Хворому з метою профілактики холестазу було призначено жовчогінний препарат 'Фламін'. Вкажіть лікарську рослинну сировину, яка є джерелом отримання цього препарату: The cholestatic drug 'Flamin' was prescribed to the patient to prevent cholestasis. Specify the medicinal plant raw material that is the source of obtaining this drug:

Трава звіробою продірявленого St. John's wort

Квітки волошки синьої Blue cornflower flowers

Квітки цмину піскового Sandy cummin flowers

Квітки пижма звичайного Flowers of common tansy

Трава гірчака перцевого Pepper mustard herb

177 / 200
Корені багаторічної трав’янистої рослини родини Araliaceae містять тритерпенові сапоніни. Препарати з сировини використовують при фізичній та розумовій втомі, зниженій працездатності, підвищують загальну опірність організму. Вкажіть дану рослину: The roots of a perennial herbaceous plant of the Araliaceae family contain triterpene saponins. Preparations from raw materials are used for physical and mental fatigue, reduced work capacity, and increase the body's general resistance. Specify this plant :

Orthosiphon stamineus Orthosiphon stamineus

Panax ginseng Panax ginseng

Polemonium coeruleum Polemonium blue

Glycyrrhiza glabra Glycyrrhiza glabra

Astragalus dasyanthus Astragalus dasyanthus

178 / 200
Сухий кашель, який виникає на тлі прийому лізиноприлу, пов’язаний з: A dry cough that occurs on the background of taking lisinopril is associated with:

Зниженням артеріального тиску Low blood pressure

Підвищенням рівня кальцію в крові Increasing the level of calcium in the blood

Нефропротекторною дією Nephroprotective effect

Накопиченням брадикініну Accumulation of bradykinin

Зменшенням ремодуляції лівого шлуночка Reduction of left ventricular remodulation

179 / 200
Сировиною для одержання напівсинтетичної камфори є пагони ялиці сибірської, які містять ефірну олію. Який компонент ефірної олії використовують для отримання напівсинтетичної камфори? The raw material for obtaining semi-synthetic camphor is the shoots of Siberian fir, which contain essential oil. What component of essential oil is used to obtain semi-synthetic camphor?

Тимол Tymol

Ментол Menthol

Ліналоол Linaloool

Борнеол Borneo

Цитраль Citral

180 / 200
Провізор-аналітик ідентифікував кислоту сульфокамфорну за утворенням жовтооранжевого осаду при взаємодії з розчином2,4-динітрофенілгідразину. Ця реакція підтверджує наявність у структурі кислоти сульфокамфорної: A pharmacist-analyst identified sulfocamphoric acid by the formation of a yellow-orange precipitate upon interaction with a solution of 2,4-dinitrophenylhydrazine. This reaction confirms the presence of sulfocamphoric acid in the structure:

Карбоксильної групи Carboxyl group

Сульфат-йонів Sulfate ions

Кетогрупи Ketogroups

Сульфогрупи Sulfogroup

Аміногрупи Amino groups

181 / 200
Лікарські речовини у мазь вводять залежно від їх властивостей. Як повинен фармацевт ввести димедрол у вазелін-ланолінову основу: Medicinal substances are introduced into the ointment depending on their properties. How should a pharmacist introduce diphenhydramine into a vaseline-lanolin base:

Розтерти з частиною розплавленої основи Grind with part of the molten base

Попередньо розчинити у мінімальній кількості води Pre-dissolve in a minimum amount of water

Подрібнити з гліцерином Crush with glycerin

Розчинити у розплавленій основі Dissolve in molten base

Подрібнити зі спиртом чи ефіром Crush with alcohol or ether

182 / 200
Всі податки в залежності від органу державної влади та місцевого самоврядування, які їх встановлюють, поділяються на загальнодержавні та місцеві. Вкажіть податок, який відноситься до місцевих: All taxes, depending on the body of state power and local self-government that set them, are divided into national and local. Specify the tax that applies to local:

Податок на прибуток підприємств Corporate income tax

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax

Туристичний збір Tourist tax

Акцизний збір Excise duty

Податок на додану вартість Value Added Tax

183 / 200
Замовлена підприємством перевірка обліку первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти називається: The verification of primary documents and other information about the financial and economic activity of business entities ordered by the company in order to determine the reliability of their reporting, accounting, and its completeness is called:

Аудит Audit

Інспектування Inspection

Фінансовий аналіз Financial Analysis

Бухгалтерський облік Accounting

Експертиза Expertise

184 / 200
Хвора 36-ти років, з метою симптоматичного лікування гіпертермії на фоні застудного захворювання, протягом доби прийняла 7 таблеток парацетамолу. Який лікарський засіб слід застосувати в даному випадку як антидот? A 36-year-old patient took 7 paracetamol tablets during the day for the symptomatic treatment of hyperthermia against the background of a cold. What drug should be used in this case as an antidote ?

Бемегрид Bemegrid

Метиловий спирт Methyl alcohol

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

185 / 200
Завдяки наявності атому Сульфуру похідні фенотіазину легко окиснюються. Який реактив рекомендує ДФУ при ідентифікації субстанції прометазину гідрохлориду для його окиснення? Due to the presence of the Sulfur atom, phenothiazine derivatives are easily oxidized. What reagent does DFU recommend when identifying the promethazine hydrochloride substance for its oxidation?

Водню пероксид Hydrogen peroxide

Натрію нітрит Sodium nitrite

Заліза (III) хлорид Iron (III) chloride

Кислота нітратна концентрована Concentrated nitric acid

Калію перманганат Potassium permanganate

186 / 200
При заготівлі трави грициків звичайних її можна сплутати з іншою рослиною, що подібна до цієї за морфологічними ознаками. Це: When harvesting common buckwheat grass, it can be confused with another plant that is similar to this one by morphological features. It is:

Жовтушник сивіючий Greyed yellow-eared warbler

Гірчиця чорна Black Mustard

Гірчиця сарептська Sarept Mustard

Гірчиця біла White mustard

Талабан польовий Talaban field

187 / 200
В аптеці №177 з правом виготовлення екстемпоральних ліків під час проведення інвентаризації виявлена недостача. Розрахунок природної втрати будуть здійснювати: In pharmacy #177 with the right to manufacture extemporaneous drugs, a shortage was detected during the inventory. The natural loss will be calculated by:

За встановленими аптекою тарифами At the rates set by the pharmacy

За даними журналу лабораторно-фасувальних робіт According to the log of laboratory and packaging works

За встановленими нормами According to established standards

За даними рецептурного журналу According to prescription log

За Фармакопеєю Pharmacopoeia

188 / 200
У податковому законодавстві України податки та збори класифікуються за ієрархічною ознакою. Податки та збори, що надходять до державного бюджету, відносяться до: In the tax legislation of Ukraine, taxes and fees are classified on a hierarchical basis. Taxes and fees that come to the state budget refer to:

Регіональних Regional

Районних District

Місцевих Local

Загальнодержавних National

Обласних Regional

189 / 200
Відношення щодо матеріальної відповідальності працівників регулюються КЗпП України. Які види матеріальної відповідальності існують в аптеці? Relations regarding the material liability of employees are regulated by the Labor Code of Ukraine. What types of material liability exist in the pharmacy?

Виробнича та торговельна Production and trade

Повна та обмежена Full and limited

Одноразова та багаторазова One-time and multiple

Державна та приватна Public and private

Річна та місячна Annual and monthly

190 / 200
З трави термопсису ланцетоподібного виготовляють настій, екстракт сухий, 'Таблетки від кашлю”’ які мають відхаркувальну дію. За вмістом якої групи БАР стандартизують дану сировину: Infusion, dry extract, 'Cough pills'' that have an expectorant effect are made from the herb Thermopsis lanceolate. The content of which BAR group is used to standardize this raw material:

Полісахариди Polysaccharides

Флавоноїди Flavonoids

Алкалоїди Alkaloids

Іридоїди Iridoids

Сапоніни Saponins

191 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла сировина Fructus Pastinacae sativae, що містить псорален та ангеліцин. Назвіть групу біологічно активних речовин, до якої вони належать: The raw material of Fructus Pastinacae sativae, containing psoralen and angelicin, has arrived at the control and analytical laboratory. Name the group of biologically active substances to which they belong:

Флавоноїди Flavonoids

Сапоніни Saponins

Дубильні речовини Tanning substances

Кумарини Кумарини

Антраценпохідні Anthracene derivatives

192 / 200
Наявність естерного угрупування в структурі бензокаїну можна довести реакцією утворення: The presence of an ester group in the structure of benzocaine can be proven by the formation reaction:

Азометинового барвника Azomethine dye

Солей гідроксаматних кислот Salts of hydroxamatic acids

Індофенолу Indophenol

Азобарвника Azobarvnik

Ауринового барвника Aurine dye

193 / 200
Інваліду війни, який має право на безоплатне одержання ліків, лікар призначив таблетки діазепаму. Вкажіть форми рецептурних бланків, на яких необхідно виписати рецепт: A doctor prescribed diazepam tablets to a war invalid who has the right to receive medicine free of charge. Specify the forms of the prescription forms on which the prescription must be written:

На двох рецептурних бланках форми №3 On two prescription forms of form #3

На рецептурних бланках форми №1 та №3 On prescription forms of forms #1 and #3

На рецептурному бланку форми №1 On prescription form #1

На двох рецептурних бланках форми №1 On two prescription forms of form #1

На рецептурному бланку форми №3 On prescription form No. 3

194 / 200
Провізор-аналітик визначає домішку заліза кальцію гліцерофосфату згідно ДФУ за утворенням рожевого забарвлення з розчином такої кислоти: The pharmacist-analyst determines the admixture of iron calcium glycerophosphate according to DFU by the formation of a pink color with a solution of the following acid:

Тіогліколева Thioglycol

Сїрчана Sirchana

Борна Борна

Нітратна Nitrate

Хлористоводнева Chlorineday

195 / 200
В фармакопейному аналїзї доброякісність листа мучниці визначають за вмістом: In the pharmacopoeial analysis, the benign quality of the milkweed leaf is determined by its content:

Келїну Келїну

Мангіферину Mangiferin

Арбутину Арбутину

Рутину Routine

Гіосціаміну Hyoscyamine

196 / 200
Фармацевт готує порошки. Вкажіть лікарську речовину, яку змішують з порошковою масою без додаткового подрібнення: A pharmacist prepares powders. Specify the medicinal substance that is mixed with the powder mass without additional grinding:

Ментол Menthol

Кислота саліцилова Salicylic acid

Стрептоцид Streptocide

Камфора Camphora

Магнію оксид Magnesium oxide

197 / 200
Фармацевт приготував настїй з лікарської рослинної сировини у співвідношєнні 1:30. Вкажїть сировину, з якої він міг приготувати настій в такому співвідношенні: The pharmacist prepared an infusion from medicinal plant raw materials in a ratio of 1:30. Specify the raw materials from which he could prepare an infusion in this ratio:

Листя кропиви дводомної Leaves of nettle

Листя м’яти перцевої Peppermint leaves

Квітки ромашки лікарської Flowers of chamomile

Квітки липи серцелистої Flowers of the heart-leaved linden

Трава горицвіту Heartflower

198 / 200
Вкажіть, до якої статті відносяться товарні знаки при складанні бухгалтерського балансу фармацевтичного підприємства: Indicate to which article the trademarks belong when compiling the accounting balance sheet of the pharmaceutical enterprise:

Нематеріальні активи Intangible assets

Довгострокові зобов’язання Long-term liabilities

Короткострокові зобов’язання Current liabilities

Резервний капітал Reserve capital

Статутний капітал Authorized capital

199 / 200
Аптека зобов’язана надавати першу медичну допомогу. Вкажіть в якому первинному документі відображаються витрати товару на проведення такої діяльності: The pharmacy is obliged to provide first aid. Indicate in which primary document the costs of the product for such activity are reflected:

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Звіт про рух тари Tare movement report

Касова книга Cash book

Довідка про списання товару Record of product write-off

Журнал обліку рецептури Recipe accounting journal

200 / 200
Про який найбільш частий побічний ефект необхідно інформувати пацієнтів при відпуску антацидних засобів на основі сполук алюмінію? What is the most frequent side effect that patients should be informed about when prescribing antacids based on aluminum compounds?

Печія Cooker

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Закреп Закреп

Утруднення сечовиділення Difficulty urinating

Діарея Diarrhea