Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Фармацевт приготував порошки за прописом, що містить екстракт беладони 0,015 на одну дозу, i взяв сухого екстракту на десять доз: The pharmacist prepared powders according to the prescription containing 0.015 belladonna extract for one dose, and took the dry extract for ten doses:

0,03 г 0,03 г

0,015 г 0,015 г

0,15 г 0,15 г

0,3 г 0,3 г

1,5 г 1.5 г

2 / 200
Вкажіть норму природних втрат для лікарських речовин, відпущених у масі (ангро), яку комісія повинна врахувати під час проведення інвентаризації: Indicate the rate of natural losses for medicinal substances released in bulk (gross), which the commission should take into account during the inventory:

3,00% 3,00%

0,65% 0,65%

1,9% 1,9%

Норми не зазначені Rates not specified

7,6% 7,6%

3 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобiв застосовується при інфаркті міокарда для проведення тромболітичної терапії? Which of the following drugs is used in myocardial infarction for thrombolytic therapy?

Стрептокіназа Streptokinase

Тиклопідин Ticlopidine

Гепарин Heparin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Фєнілін Feniline

4 / 200
При проведенні аналізу сировини виявлено плоди (вислоплідники) довгастої форми, до 10 мм довжиною, ширина до 4 мм, які легко розпадаються на половинки (мерикарпії), колір плодів зеленувато-бурий, запах сильний, ароматний, смак солодкувато-пряний. Визначте вид лікарської рослинної сировини: During the analysis of the raw material, oblong-shaped fruits (carpels) were found, up to 10 mm long, up to 4 mm wide, which easily split into halves (mericarps), the color of the fruits greenish-brown, the smell is strong, aromatic, the taste is sweetish-spicy. Determine the type of medicinal plant material:

Fructus Foeniculi Fennel fruit

Fructus Coriandri Coriander Fruit

Fructus Ribis nigri Black River Fruit

Fructus Juniperi Juniper fruit

Fructus Sorbi Fructus Sorbi

5 / 200
Листя мати-й-мачухи проявляє пом’якшувальну, відхаркувальну, протизапальну дію і використову- ється при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Вкажіть, в який період вегетації заготовляють дану сировину: Leaves of mother-and-stepmother have a softening, expectorant, anti-inflammatory effect and are used in diseases of the upper respiratory tract. Indicate in what period of vegetation the data is harvested raw materials:

Після цвітіння рослини After the plant blooms

Восени Autumn

У період повного дозрівання плодів During the period of full fruit ripening

Під час цвітіння рослини During flowering of the plant

Під час сокоруху During the juice movement

6 / 200
Які низько- та високомолекулярні поліфеноли з в’яжучою дією утворюють комплекс з білками та алкалоїдами і тому можуть бути використані при отруєннях? Which low- and high-molecular polyphenols with an astringent effect form a complex with proteins and alkaloids and therefore can be used in poisoning?

Ефірні олії Essential oils

Сапоніни Saponins

Дубильні речовини Tanning substances

Флавоноїди Flavonoids

Фенологлікозиди Phenologlycosides

7 / 200
Рецепт на фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими речовинами для пацієнта із хронічним захворюванням виписаний на рецептурному бланку №1 із розрахунку на 1 місяць. Фармацевтичний фахівець повинен: A prescription for phenobarbital mixed with other medicinal substances for a patient with a chronic disease is written on prescription form #1 for 1 month. The pharmacist must:

Відпустити третину дози Release a third of the dose

Відпустити лікарський засіб Release medication

Не відпускати лікарський засіб Don't release medicine

Поставити штамп 'Рецепт не дійсний' та повернути хворому Put the stamp 'Prescription invalid' and return to the patient

Відпустити половину дози Release half dose

8 / 200
Провізору-аналітику необхідно провести аналіз очних крапель, до складу яких входить калію йодид. Для його кількісного визначення використовується такий метод: A pharmacist-analyst needs to analyze eye drops containing potassium iodide. The following method is used for its quantitative determination:

Аргентометрія Argentometry

Комплексонометрія Complexonometry

Нітритометрія Nitritometry

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Перманганатометрія Permanganatometry

9 / 200
Оберіть розчин, за допомогою якого провізор-аналітик може визначити наявність фенольного гідроксилу у структурі лікарської речовини: Choose a solution with which the pharmacist-analyst can determine the presence of phenolic hydroxyl in the structure of the medicinal substance:

Заліза (III) хлорид Iron (III) chloride

Гідроксиламін Hydroxylamine

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Калію йодид Potassium iodide

2,4-динітрохлорбензол 2,4-dinitrochlorobenzene

10 / 200
При виготовленні фітохімічних препаратів вилучення екстрактивних речовин з рослинної сировини відбувається за рахунок: In the manufacture of phytochemical preparations, extraction of extractive substances from plant raw materials takes place at the expense of:

Конвективної і клітинної дифузії Convective and cellular diffusion

Молекулярної і клітинної дифузії Molecular and cellular diffusion

Коацервації Coacervations

Молекулярної і конвективної дифузії Molecular and convective diffusion

Абсорбції і адсобції екстрагенту рослинною сировиною Absorption and adsorption of the extractant by plant raw materials

11 / 200
Цех підприємства виробляє м’які желатинові безшовні капсули. Вкажіть метод отримання: The company's workshop produces soft gelatin seamless capsules. Specify the method of obtaining:

Занурення Dive

Штампування Stamping

Виливання Outflow

Розчинення Dissolution

Крапельний Drip

12 / 200
Який препарат є специфічним антидотом під час отруєння препаратами заліза? Which drug is a specific antidote for iron poisoning?

Бемегрид Bemegrid

Пеніциламін Penicilamine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Дефероксамін Deferoxamine

13 / 200
Провізор встановив несумісність у пропису. Rp.: Sol. Collargoli 1% -10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% ■ 1 ml M.D.S. Краплi в ніс. Вкажіть хімічний процес, що лежить в основі несумісності: The pharmacist established incompatibility in the prescription. Rp.: Sol. Collargoli 1% -10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0.1% ■ 1 ml MDS Nasal drops. Specify the chemical process underlying the incompatibility:

Адсорбція Adsorption

Окиснення Oxidation

Осадження Precipitation

Нейтралізація Neutralization

Гідроліз Hydrolysis

14 / 200
Мигдалева олія використовується у виробництві ряду лікарських форм. Способом отримання цієї олії є: Almond oil is used in the production of a number of medicinal forms. The method of obtaining this oil is:

Перегонка з водяною парою Steam Distillation

Сублімація Sublimation

Пресування Pressing

Перегонка з водою Water distillation

Анфлераж Enfleurage

15 / 200
При транспортуванні субстанцій теоброміну і теофіліну було пошкоджене маркування на упаковці. За допомогою якого розчину можна відрізнити теобромін і теофілін? During the transportation of the substances theobromine and theophylline, the labeling on the package was damaged. What solution can be used to distinguish between theobromine and theophylline?

Міді нітрату Copper Nitrate

Кобальту хлориду Cobalt chloride

Натрію хлориду Sodium Chloride

Калію дихромату Potassium dichromate

Калію перманганату Potassium permanganate

16 / 200
Якій з наведених груп лікарських засобів притаманний 'сезонний” вид життєвого циклу? Which of the following groups of drugs has a 'seasonal' type of life cycle?

Противірусні Antivirus

Анаболічні Anabolic

Антибластомні Antiblastoma

Антикоагулянти Anticoagulants

Антидіабетичні Antidiabetic

17 / 200
Заготовлена для виробництва вітамінних зборів ЛРС являє собою несправжні плоди овальної форми з залишком чашолистків на верхівці у формі п’ятикутника. Така ЛРС діагностується як плоди рослини: The LRS harvested for the production of vitamin collections is a false oval-shaped fruit with the remainder of the sepals at the apex in the shape of a pentagon. Such LRS is diagnosed as the fruits of the plant:

Горобина Rowberry

Шипшина корична Cinnamon rosehip

Обліпиха Sea Buckthorn

Шипшина собача Dog rosehip

Глід Hawthorn

18 / 200
Біологічно активні речовини Helichrysum arenarium посилюють секрецію шлунка та підшлункової залози, використовуються як жовчогінний засіб. Яку групу БАР містить дана рослина? Biologically active substances of Helichrysum arenarium increase the secretion of the stomach and pancreas, are used as a choleretic agent. What group of BARs does this plant contain?

Алкалоїди Alkaloids

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Кумарини Coumarins

Сапоніни Saponins

Флавоноїди Flavonoids

19 / 200
Вагітна захворіла на пневмонію з важким пере6ігом. Який з названих антибактерiальних препаратів доцільно їй призначити? A pregnant woman fell ill with pneumonia with a severe course. Which of the named antibacterial drugs should be prescribed to her?

Бісептол Biseptol

Цефотаксим Cefotaxime

Тетрацикліну гідрохлорид Tetracycline hydrochloride

Офлоксацин Ofloxacin

Гентаміцину сульфат Gentamycin Sulfate

20 / 200
Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки? For the purchase of office supplies, the accountable person (accountant) was given money from the company's cash register. What is the deadline for submitting a full report of the accountable person on the use of funds after the cash is issued to him?

Тиждень Week

Такий термін не встановлено No such term has been set

Третій банківський день Third bank day

П ’ять робочих днів Five working days

Десять робочих днів Ten working days

21 / 200
При проведенні товарознавчого аналізу сировини, виявлено, що вона складається з цілих суцвіть, які мають форму кошиків діаметром до 5 см, язичковими і трубчастими квітками червонувато-жовтогарячого кольору, слабко-ароматного запаху, солонувато-гіркого смаку. Зроблений висновок, що сировина є квітами: When conducting a commodity analysis of the raw material, it was found that it consists of whole inflorescences, which have the shape of baskets with a diameter of up to 5 cm, tongue-shaped and tubular flowers of a reddish-yellow-hot color, weak aromatic smell, salty-bitter taste. It was concluded that the raw materials are flowers:

Глоду Glodu

Нагідків Naghidkiv

Ромашки Daisies

Конвалії Lilies

Липи Липи

22 / 200
При укладанні трудової угоди встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування НЕ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ при прийманні на роботу осіб, котрі НЕ ДОСЯГЛИ: When concluding an employment contract, a test is established to check the employee's suitability for the work assigned to him. The test is NOT established when hiring persons who have NOT ACHIEVED:

20 років 20 years

19 років 19 years

18 років 18 years

22 років 22 years

21 року 21 року

23 / 200
Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару надає своїм клієнтам знижку на основі соціальної домовленості і за умови їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки: The pharmaceutical wholesale firm provides its customers with a discount based on a social agreement and on the condition of their permanence as customers to stimulate the sale of the product. Determine the type of discount:

Сезонна Seasonal

- -

Дилерська Dealer

Бонусна Бонусна

Знижки за кількість товару, який купують Discounts for the quantity of the product purchased

24 / 200
На фармацевтичних підприємствах виготовляють таблетки, покриті кишковорозчинними оболонками. Вкажіть, впродовж якого часу вони НЕ ПОВИНШ розпадатися в кислому середовищі згідно вимог ДФУ: Enteric-coated tablets are manufactured at pharmaceutical enterprises. Specify the time during which they MUST NOT disintegrate in an acidic environment according to the requirements of the Federal Drug Administration:

3 години 3 years

2 години 2 years

4 години 4 years

1 година 1 година

5 годин 5 hours

25 / 200
Фармацевт приготував супозиторну масу з новокаїном і маслом какао, але вона виявилася крихкою. Вкажіть речовину, яку необхідно додати для утворення пластичної маси: The pharmacist prepared a suppository mass with novocaine and cocoa butter, but it turned out to be brittle. Specify the substance that must be added to form a plastic mass:

Парафін Paraffin

Ланолін безводний Lanolin anhydrous

Вазелін Vaseline

Віск Wax

Ланолін водний Aqueous Lanolin

26 / 200
В аптеці готують супозиторії різними методами. Вкажіть метод приготування ректальних супозиторіїв на маслі какао: The pharmacy prepares suppositories using various methods. Specify the method of preparing rectal suppositories with cocoa butter:

Викачування Unloading

Таблетування Tablet

Екстрагування Extraction

Гранулювання Granulation

Виливання Outflow

27 / 200
Фармацевт приготував суспензію з гідрофобною речовиною. Вкажгіь стабiлiзатор дисперсної системи: The pharmacist prepared a suspension with a hydrophobic substance. Specify the stabilizer of the dispersed system:

Натрій хлорид Sodium Chloride

Розчин кислоти хлористоводневої Hydrochloric acid solution

Есилон Есилон

Розчин натрш гідроксиду Solution of sodium hydroxide

Твін-80 Твін-80

28 / 200
Виберіть лікарську речовину, кількіснє визначення якої за ДФУ здійснюється методом ацидиметрії в неводному середовищі: Select a medicinal substance, the quantitative determination of which according to DFU is carried out by the method of acidimetry in a non-aqueous medium:

Цефалексин Cephalexin

Кальцію хлорид Calcium chloride

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Натрію фторид Sodium fluoride

Фенол Phenol

29 / 200
Поясніть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом: Explain why the anticoagulant effect of syncoumar decreases when it is used simultaneously with phenobarbital:

Розвивається алергія до синку-мару Allergy to synky maru is developing

Відбувається взаємна інактивація Mutual inactivation is taking place

Фенобарбітал активує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital activates microsomal liver enzymes

Проявляється антагонізм цих препаратів The antagonism of these drugs is manifested

Фенобарбітал інгібує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital inhibits microsomal liver enzymes

30 / 200
Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, плоди якої рослини містять антраценпохідні групи емодину у великій кількості: Anthracene-derived groups of emodin have a weakening effect. Specify the fruits of which plant contain anthracene-derived groups of emodin in large quantities:

Жостер ламкий Smart

Чорниця Blueberry

Бузина Elder

Чорна смородина Black Currant

Жостер Жостер

31 / 200
Завідувач аптеки складає 'Товарний звіт” за місяць. Які господарські операції він має занести до витратної частини звіту? The manager of the pharmacy prepares a 'Product report' for a month. What business operations should he enter in the expenditure part of the report?

Виплата заробітної плати співробітникам Payment of wages to employees

Дооцінки по лабораторно-фасувальним роботам Additional assessments for laboratory and packaging works

Надходження аптечного посуду Receipt of pharmacy utensils

Реалізація лікарських засобів Realization of medicines

Закупівля лікарської рослинної сировини Purchase of medicinal plant raw materials

32 / 200
До аптеки надійшов рецепт на розчин для ін’єкцій. Вкажіть, яку з перелічених лікарських речовин НЕ МОЖНА піддавати стерилізації: The pharmacy received a prescription for a solution for injections. Specify which of the listed medicinal substances CANNOT be sterilized:

Кальцію хлорид Calcium chloride

Глюкоза Glucose

Дибазол Дибазол

Новокаїн Novocaine

Гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine

33 / 200
Корінь алтею містить від 10 до 20% полісахаридів. Основною умовою його сушіння є температурний режим, який повинен бути: Althea root contains from 10 to 20% polysaccharides. The main condition for its drying is the temperature regime, which should be:

85-95 °C 85-95 °C

10-15 °C 10-15 °C

100-120 ° C 100-120 ° C

80-90 °C 80-90 °C

45-60° C 45-60° C

34 / 200
Відповідно АНД кількісне визначення розчину пероксиду водню проводять таким методом: According to AND, quantitative determination of hydrogen peroxide solution is carried out by the following method:

Перманганатометрія Permanganatometry

Ацидіметрія Acidimetry

Аргентометрія Argentometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Комплексонометрія Complexonometry

35 / 200
Для ідентифікації хлорид-йону в хлоридній кислоті Фармакопея пропонує проводити реакцію з наступним реактивом: To identify the chloride ion in hydrochloric acid, the Pharmacopoeia suggests conducting a reaction with the following reagent:

Перманганат калію Potassium Permanganate

Хромат калію Potassium chromate

Пірохромат калію Potassium pyrochromate

Діоксид марганцю Manganese dioxide

Молiбдат амонiю Molybdate ammonium

36 / 200
За iнiцiативою фірми-виробника вносяться зміни до анотації препарату з метою обмеження його використання. Який вид маркетингу використовує фірма у даному випадку? At the initiative of the manufacturing company, changes are made to the annotation of the drug in order to limit its use. What type of marketing does the company use in this case?

Протидіючий Anti

Синхромаркетинг Synchromarketing

Конверсійний Conversion

Стимулюючий Stimulating

Ремаркетинг Remarketing

37 / 200
Який з наведених лікарських засобів кількісно можна визначити титруванням перхлоратною кислотою в ацетатній кислоті, не додаючи меркурію (II) ацетат: Which of the following drugs can be quantified by titration with perchloric acid in acetic acid without adding mercury (II) acetate:

Промедол Promedol

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

Тіаміну хлорид Thiamine chloride

Тропацин Tropacin

Нікотинамід Nicotinamide

38 / 200
Аптека з правом роздрібної торгівлі протягом звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція? During the reporting period, the pharmacy with the right of retail trade carried out transactions for the purchase of goods. What changes in the balance will this business transaction cause?

Збільшення активу і пасиву Increase in assets and liabilities

- -

Зміни тільки в активі Changes only in the asset

Зміни тільки в пасиві Changes only in the passive

Зменшення активу і пасиву Decreasing assets and liabilities

39 / 200
Який лікарський засіб застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії? Which drug is used in acute myocardial infarction for the purpose of thrombolytic therapy?

Альтеплаза Alteplase

Пентоксифілін Pentoxifylline

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Фраксипарин Fraxiparin

Гепарин Heparin

40 / 200
Попит на лікарські засоби залежить від багатьох факторів. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на еластичність попиту? The demand for medicines depends on many factors. Which of the factors does NOT affect the elasticity of demand?

Питома вага препарату в доході споживача Specific weight of the drug in the consumer's income

Період для прийняття рішення стосовно придбання препарату Period for making a decision regarding the purchase of the drug

Взаємозамінність препарату Drug interchangeability

Обсяг збуту лікарських засобів Sales volume of medicines

Важливість ліків для споживача Importance of medicines for the consumer

41 / 200
На фармацевтичному підприємстві планується випуск суспензій. Вкажіть апаратуру, яку можна застосувати для одночасного диспергування і гомогенізації гетерогенних систем: A pharmaceutical enterprise plans to produce suspensions. Specify the equipment that can be used for simultaneous dispersion and homogenization of heterogeneous systems:

Роторно-пульсаційний апарат Rotor-pulsation device

Змішувач з лопатевими мішалками Mixer with paddle stirrers

Реактор-змішувач Mixer Reactor

Дезінтегратор Disintegrator

Пропелерні мішалки Propeller stirrers

42 / 200
Під час затвердження внутрішнього трудового розпорядку на початковому етапі створення аптечного підприємства стоїть питання про тривалість перерви, що надається робітникам протягом робочого дня. Якою має бути тривалість перерви згідно КЗпП України? During the approval of internal labor regulations at the initial stage of creating a pharmacy enterprise, there is a question about the duration of the break given to workers during the working day. What should be the duration of the break according to the Labor Code of Ukraine ?

2,5 години 2.5 years

Не більше 1 години Not more than 1 hour

- -

Не менше 3 годин At least 3 hours

Не більше 2 годин No more than 2 hours

43 / 200
Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення? A 60-year-old patient suffers from stage II hypertension, coronary heart disease, bronchial asthma. After the correction of pharmacotherapy, an attack of bronchospasm occurred, shortness of breath increased. Which drug caused complication?

Сальбутамол Salbutamol

Ніфедипін Nifedipine

Еуфілін Euphilin

Мукалтин Mukaltin

Пропранолол Propranolol

44 / 200
До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому? A 70-year-old patient consulted a doctor about high blood pressure. From the anamnesis, it is known about the presence of benign prostatic hyperplasia. What medicine should be prescribed for this patient?

Доксазозин Doxazosin

Дилтіазем Diltiazem

Еналаприл Enalapril

Пропранолол Propranolol

Лозартан Losartan

45 / 200
Аптеки, як юридичні особи, для реєстрації в державних органах повинні володіти статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал: Pharmacies, as legal entities, must have authorized capital for registration with state authorities. Enter the amount identified as authorized capital:

Сума активу підприємства Enterprise asset amount

Сума заборгованості підприємства Amount of enterprise debt

Сума оборотних активів підприємства Amount of current assets of the enterprise

Сума, що зареєстрована в установчих документах The amount registered in the founding documents

Сума необоротних активів підприємства Amount of fixed assets of the enterprise

46 / 200
Які розчини для парентерального введення з перерахованих речовин підлягають спеціальному очищенню за відсутності сорту ”для ін’єкцій”? Which solutions for parenteral administration from the listed substances are subject to special purification in the absence of the grade 'for injections'?

Іексаметилентетрамін, новокаїн Iexamethylenetetramine, novocaine

Аскорбінова кислота, анальгін Ascorbic acid, analgin

Натрію нітрит, ерготал, кальцію хлорид Sodium nitrite, ergotal, calcium chloride

Магнію сульфат, кальцію хлорид, глюкоза Magnesium sulfate, calcium chloride, glucose

Желатин, новокаїн, натрію сульфіт Gelatin, novocaine, sodium sulfite

47 / 200
У вагітної жінки 38-ми років, хворої на цукровий діабет II типу (інсулінонезалежний), препаратом вибору є: In a 38-year-old pregnant woman with type II diabetes (non-insulin-dependent), the drug of choice is:

Інсулін Insulin

Глібенкламід Glibenclamide

Буформін Buformin

Толбутамід Tolbutamide

Метформін Metformin

48 / 200
В аптеку надійшов рецепт на мазь. Вкажіть спосіб введення у мазі розчинних у воді лікарських речовин у кількості більше 5%: The pharmacy received a prescription for an ointment. Specify the method of administration of water-soluble medicinal substances in the ointment in an amount greater than 5%:

Розчиняють у воді очищеній Dissolve in purified water

Розчиняють у розплавленій основі Dissolve in molten base

Додають у кінці до готової мазі Added at the end to the finished ointment

Розчиняють у придатній до основи рідині Dissolve in a liquid suitable for the base

Вводять за типом суспензії з частиною розплавленої основи Entered by the type of suspension with part of the molten base

49 / 200
Кількісне визначення якого лікарського засобу методом нітритометрії вимагає попереднього гідролізу? Quantitative determination of which medicinal product by nitritometry method requires preliminary hydrolysis?

Парацетамол Paracetamol

Натрію пара-аміносаліцилат Sodium para-aminosalicylate

Прокаїну гідрохлорид Procaine hydrochloride

Анестезин Anesthesin

Дикаїн Dikain

50 / 200
Маркетолог-фахівець проводить дослідження фармацевтичного ринку. Користуючись даними періодичної літератури він розраховує можливу ємність ринку, визначає рівень захворюваності і можливий попит на препарат з огляду на статистичні довідки. Який вид маркетингових досліджень використовує маркетолог? A specialist marketer conducts research on the pharmaceutical market. Using data from periodical literature, he calculates the possible market capacity, determines the level of morbidity and possible demand for the drug based on statistical references. What what type of marketing research does a marketer use?

Панельні Panels

Спостереження Observations

Опитування Survey

Кабінетні Cabinet

Польові Fields

51 / 200
Плоди пастернаку використовують для отримання гіпотензивних і фотосенсибілізуючих засобів. Якість сировини регламентується вмістом: Parsnip fruits are used to obtain hypotensive and photosensitizing agents. The quality of raw materials is regulated by the content:

Алкалоїдів Alkaloids

Полісахаридів Polysaccharides

Фурокумарінів Furocoumarins

Лігнанів Lignans

Вітамінів Vitamins

52 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз на наявність натрію тіосульфату. Оберіть реактив, за допомогою якого можна відкрити тіосульфат-іон: A pharmacist-analyst is performing an analysis for the presence of sodium thiosulfate. Choose a reagent that will reveal the thiosulfate ion:

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Калію йодид Potassium iodide

Натрію бромід Sodium Bromide

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

53 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується лікарська речовина. Водний розчин якої з перерахованих речовин має інтенсивну жовтувато-зелену флуоресценцію, що щезає при додаванні мінеральних кислот або лугів? A medicinal substance is being studied in a control and analytical laboratory. An aqueous solution of which of the listed substances has an intense yellowish-green fluorescence that disappears when mineral acids or alkalis are added?

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Глібенкламід Glibenclamide

Рибофлавін Riboflavin

Тимол Tymol

Піридоксину гідрохлорид Pyridoxine hydrochloride

54 / 200
Яка марка скла повинна використовуватися під час виготовлення ампул для розчину цианкобаламина 0,01%? What brand of glass should be used when making ampoules for 0.01% cyanocobalamin solution?

Світлозахисне нейтральне (СНС-1) Light-protective neutral (SNS-1)

Нейтральне (НС-2) Neutral (NS-2)

Нейтральне (НС-1) Neutral (NS-1)

Нейтральне (НС-2А) Neutral (NS-2A)

Безборне (АБ-1) Bezborne (AB-1)

55 / 200
Фармацевту необхідно приготувати стабільний розчин для ін’єкцій, який містить речовини, що легко окиснюються. Вкажіть, який стабілізатор він додав: The pharmacist needs to prepare a stable injection solution that contains easily oxidizable substances. Specify which stabilizer he added:

Натрію сульфіт, натрію метабі-сульфіт Sodium sulfite, sodium metabisulfite

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

56 / 200
До аптеки надійшов рецепт на очну мазь, що містить з цинка сульфат. Вкажіть правильний спосіб введення цинка сульфату: The pharmacy received a prescription for an eye ointment containing zinc sulfate. Specify the correct method of administering zinc sulfate:

Розчиняють у невеликій кількості води Dissolve in a small amount of water

Розтирають з часткою підплавленої основи Grind with a portion of the fused base

Подрібнюють з рідиною, яка підходить до основи Grind with liquid that matches the base

Подрібнюють з відваженою основою Crush with bold foundation

Розтирають з гліцерином Rubbed with glycerin

57 / 200
На зборах завідувачів аптек, що відбулися в ЦРА №8 обговорювались нові правила відпуску деяких лікарських препаратів. Комунікації між відділами і підрозділами організації - це: At the meeting of the heads of pharmacies, which took place in Central Agency No. 8, the new rules for dispensing some medicines were discussed. Communications between departments and units of the organization are:

Неформальні організаційні комунікації Informal organizational communications

Внутрішні горизонтальні організаційні комунікації Internal horizontal organizational communications

Внутрішні вертикальні організаційні комунікації Internal vertical organizational communications

Міжрівневі комунікації Interlevel communications

Зовнішні організаційні комунікації External organizational communications

58 / 200
Вкажіть кислоту, яка є вихідною для добування напівсинтетичних пеніцилінів: Specify the acid that is the starting point for the production of semi-synthetic penicillins:

7- Аміноцефалоспоранова 7- Aminocephalosporanova

6-Амінопеніциланова 6-Aminopenicilan

Пенальдинова Penaldinova

Клавуланова Clavulanova

Пеніцилоїнова Penicillinova

59 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії необхідно підтвердити наявність етилендіаміну у складі еуфіліну. Яким з перелічених реактивів можна визначити етилендіамін? In the control and analytical laboratory, it is necessary to confirm the presence of ethylenediamine in the composition of euphilin. Which of the listed reagents can be used to determine ethylenediamine?

Купруму (II) сульфат Copper (II) sulfate

Барда хлорид Barda chloride

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Аргентуму нітрат Argentum nitrate

Концентрована сульфатна кислота Concentrated Sulfate Acid

60 / 200
Наявність сульфат-йону в лікарських засобах виявляють розчином барію хлориду в присутності такої кислоти: The presence of sulfate ion in medicinal products is detected by barium chloride solution in the presence of the following acid:

Льодяна оцтова Ice vinegar

Розведена хлороводнева Dilute hydrogen chloride

Концентрована нітратна Concentrated nitrate

Розведена фосфатна Dilute phosphate

Розведена нітратна Dilute nitrate

61 / 200
Співробітник фармацевтичної фірми отримав завдання провести маркетингові дослідження по вивченню регіонального ринку антиаритмічних засобів. Якому етапу досліджень він віддає перевагу в першу чергу? An employee of a pharmaceutical company received the task of conducting marketing research to study the regional market of antiarrhythmic drugs. Which stage of research does he prefer first of all?

Подання звіту Report Submission

Підготовка звіту Report preparation

Збір первинної інформації Collection of primary information

Збір і аналіз вторинної інформації Collection and analysis of secondary information

Аналіз даних первинної інформації Data analysis of primary information

62 / 200
Для визначення домішки фторидів у лікарських сполуках провізор-аналітик проводить перегонку з водяною парою і потім визначає наявність натрію фториду реакцією з реактивом: To determine the impurity of fluorides in medicinal compounds, the pharmacist-analyst conducts distillation with steam and then determines the presence of sodium fluoride by reacting with the reagent:

Тіоацетамідним Thioacetamide

Амінометилалізаринової кислоти Aminomethylalizaric acid

Роданбромідним Rhodanbromide

Йодсірчистим Iodosulphur

Метоксифенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid

63 / 200
Однієї з операцій технологічного процесу отримання розчинів для ін’єкцій є фільтрування розчинів. Які фільтри використовуються для стерильної фільтрації? One of the operations of the technological process of obtaining solutions for injections is filtering solutions. What filters are used for sterile filtering?

Друк-фільтри Print Filters

Фільтр ХНДХФІ HNDHFI filter

Фільтр-грибок Filter-mushroom

Фільтри-свічки Candle filters

Нутч-фільтри Nutch Filters

64 / 200
Аптека заготовила траву материнки звичайної. Який режим сушіння необхідно використати для одержання якісної сировини? The pharmacy has prepared the herb of motherwort. What drying mode should be used to obtain high-quality raw materials?

35-40°C 35-40°C

50-60 ° C 50-60 ° C

80-90 °C 80-90 °C

60-70 ° C 60-70 ° C

70-80 °C 70-80 °C

65 / 200
Вкажіть тривалість настоювання при виробництві настойок методом мацерації: Indicate the duration of infusion when producing tinctures by the maceration method:

24 години 24 years

3-4 години 3-4 years

1-2 доби 1-2 доби

7 діб 7 діб

14 діб 14 days

66 / 200
На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію надійшов ампульний розчин ефедрину гідрохлориду. Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з розчином калію фериціаніду Що при цьому спостерігається? An ampoule solution of ephedrine hydrochloride was sent to the control and analytical laboratory for analysis. One of the drug identification reactions is a reaction with a potassium ferricyanide solution. What is observed in this case?

Відчувається запах амоніаку I smell ammonia

Утворення червоного забарвлення Formation of red color

Випадіння темно-сірого осаду Dark gray precipitation

Відчувається запах бензальдегіду Smell benzaldehyde

Виділення бульбашок газу Emission of gas bubbles

67 / 200
У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Які фільтри використовують для фільтрування цього розчину? An alcoholic solution of boric acid is produced in a chemical workshop. What filters are used to filter this solution?

Мембранні фільтри Membrane filters

Нутч-фільтри Nutch Filters

Паперові фільтри Paper filters

Друк-фільтри Print Filters

Фільтри-мішки Bag filters

68 / 200
Підприємство-виробник планує продавати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми. Який вид каналу розподілу планується використати? The manufacturing company plans to sell a new drug through wholesale pharmaceutical companies. What type of distribution channel do you plan to use?

Прямого маркетингу Direct Marketing

Однорівневий One-level

- -

Трирівневий Three-level

Дворівневий Court-level

69 / 200
В аптеку надійшли лікарські засоби від оптової фірми. Який документ уповноваженої особи є підставою для подальшої реалізації лікарських засобів? Medicines from a wholesale company arrived at the pharmacy. What document of the authorized person is the basis for the further sale of medicines?

Відомості про державну реєстрацію State registration information

Сертифікати якості Quality certificates

Реєстр лікарських засобів, що прийняті до реалізації Register of medicines accepted for sale

Письмовий висновок територіальної інспекції Written conclusion of the territorial inspection

Державний реєстр лікарських засобів State Register of Medicines

70 / 200
Фітопрепарат ”Флакарбін” має спазмолітичну, протизапальну і противиразкову дію. Рослинним джерелом отримання даного препарату є: Phytopreparation 'Flakarbin' has antispasmodic, anti-inflammatory and anti-ulcer effects. The plant source of this drug is:

Аралія маньчжурська Aralia Manchurian

Солодка гола Sweet naked

Каштан кінський Horse chestnut

Нагідки лікарські Medical marigolds

Синюха блакитна Blue blue

71 / 200
Вкажіть реакцію на лікарські препарати, що відносяться до складних ефірів, яка прийнята ДФ України: Indicate the reaction to medicinal preparations related to complex esters, which is accepted by the DF of Ukraine:

Утворення трибромфенолу Formation of tribromophenol

Утворення тайлеохіну Tyleochine Formation

Утворення азобарвника Formation of azo dye

Утворення гідроксаматів заліза Formation of iron hydroxamates

Утворення індофенолу Formation of Indophenol

72 / 200
Який розчин може використати провізор-аналітик для підтвердження наявність у структурі лікарських речовин (левоміцетин, фурацилін, фурадонін та ін.) нітро-групи? What solution can a pharmacist-analyst use to confirm the presence of a nitro group in the structure of medicinal substances (levomycetin, furacilin, furadonin, etc.)?

Кислоти хлористоводневої Hydrochloric acids

Пероксиду водню Hydrogen peroxide

Міді сульфату Copper Sulfate

Кобальту нітрату Cobalt nitrate

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

73 / 200
Керівник аптечного підприємства хоче поліпшити роботу. Процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей організації називається: The head of a pharmacy company wants to improve work. The process of motivating oneself and others to achieve personal or organizational goals is called:

Організація Organization

Планування Planning

Прогнозування Forecast

Контроль Control

Мотивація Motivation

74 / 200
Регулювання виробничих відносин, трудових і соціально-економічних відносин на аптечному підприємстві між керівником і трудовим колективом здійснюється на підставі: Regulation of industrial relations, labor and socio-economic relations at the pharmacy enterprise between the manager and the labor team is carried out on the basis of:

Статуту Status

Колективної угоди Collective agreement

Трудової угоди Employment agreement

Корпоративного кодексу Corporate Code

Контракту Contract

75 / 200
Аптека проводить оптові закупівлі засобів санітарії та гігієни. Посередник працює за угодою з виробником і проводить операції за його рахунок. Посереднику може бути надане виключне право збуту товарів фірми у певних районах. Назвіть цього посередника: The pharmacy carries out wholesale purchases of sanitation and hygiene products. The intermediary works under an agreement with the manufacturer and conducts operations at his expense. The intermediary may be granted the exclusive right to sell the company's goods in certain districts. Name this intermediary:

Комісіонер Commissioner

Оптовий агент Wholesale agent

Дилер Dealer

Брокер Broker

Консигнатор Consignor

76 / 200
Менеджер фармацевтичної фірми звернув увагу співробітників на характеристики товарів. Однією з характеристик товару у реальному виконанні є: The manager of the pharmaceutical company drew the attention of the employees to the characteristics of the products. One of the characteristics of the product in real execution is:

Зовнішнє оформлення External design

Післяпродажне обслуговування After sales service

Надання кредиту Loan granting

Доставка Delivery

Гарантії Warranties

77 / 200
При виготовленні рідких лікарських форм за об’ємом дозуються наступні рідкі інгредієнти: When making liquid dosage forms, the following liquid ingredients are dosed by volume:

Димексид Dimexide

Настоянка валеріани Valerian Tincture

Поліетиленгліколь-400 Polyethylene glycol-400

Метилсаліцилат Methyl salicylate

Пергідроль Perhydrol

78 / 200
Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини за сульфіт-іонами згідно до вимог ДФУ Який реактив знебарвлюється під час цього дослідження? CAL pharmacist-analyst performs the identification of the medicinal substance by sulfite ions in accordance with the requirements of the DFU. What reagent is discolored during this study?

Розчин заліза (III) хлориду Solution of iron (III) chloride

Розчин калію нітрату Potassium nitrate solution

Розчин йоду Iodine solution

Розчин калію йодиду Potassium iodide solution

Розчин амоніаку Ammonia solution

79 / 200
З допомогою якого реактиву можна розрізнити розчини карбонату і гідрокарбонату натрію? What reagent can be used to distinguish solutions of carbonate and sodium bicarbonate?

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Натрію сульфат Sodium sulfate

Калію йодид Potassium iodide

Натрію хлорид Sodium Chloride

Калію хлорат Potassium Chlorate

80 / 200
У таблетковому цеху виготовляють тритураційні таблетки. Які показники якості НЕ ВИЗНАЧАЮТЬ для даних таблеток? The tablet shop produces triturated tablets. What quality indicators are NOT DETERMINED for these tablets?

Однорідність дозування Dosage uniformity

Стирання, стійкість до роздавлювання Abrasion, crush resistance

Мікробіологічна чистота Microbiological purity

Розпадання і розчинення Disintegration and dissolution

Однорідність вмісту Content homogeneity

81 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки. Час розпадання таблеток, не покритих оболонкою, становить не більше: A pharmaceutical company manufactures tablets. The disintegration time of uncoated tablets is no more than:

20 хвилин 20 minutes

30 хвилин 30 minutes

5 хвилин 5 minutes

15 хвилин 15 minutes

10 хвилин 10 minutes

82 / 200
В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. До якої групи розчинів належить розчин еуфіліну для ін’єкцій? Solutions for injections are made in the ampoule workshop. To which group of solutions does Euphilin solution for injections belong?

Розчини, які легко окиснюються Solutions that are easily oxidized

Розчини, які потребують спеціальної очистки Solutions that require special cleaning

Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації Solutions that cannot be heat sterilized

Розчини, які утворені сильними основами і слабкими кислотами Solutions formed by strong bases and weak acids

Розчини, які утворені слабкими основами і сильними кислотами Solutions formed by weak bases and strong acids

83 / 200
Фармацевт готує екстракційну мазь. Вкажіть компонент, який необхідно використати для виготовлення мазі такого типу: A pharmacist prepares an extraction ointment. Specify the component that must be used to make this type of ointment:

Квіти календули Calendula flowers

Рутин Routine

Сік алое Aloe Juice

Настоянка календули Tincture of Calendula

Екстракт наперстянки Foxglove Extract

84 / 200
Фармацевт готує порошки за прописом: Візьми: Прозерину 0,002 Цукру 0,25 Змішай, щоб утворився порош Дай таких доз числом 10. Познач. По 1 порошку 2 рази на день після їди. Вказати кількості інгредієнтів для приготування порошків за прописом: The pharmacist prepares powders according to the prescription: Take: Proserine 0.002 Sugar 0.25 Mix to form a powder Give such doses in the number of 10. Mark. 1 powder 2 times per the day after a meal. Specify the amount of ingredients for preparing powders according to the recipe:

Тритурації прозерину (1:100) 0,2 г; цукру 2,3 г Proserin trituration (1:100) 0.2 g; sugar 2.3 g

Тритурації прозерину (1:10) 0,2 г; цукру 2,5 г Proserin trituration (1:10) 0.2 g; sugar 2.5 g

Тритурації прозерину (1:10) 0,2 г; цукру 2,3 г Proserin trituration (1:10) 0.2 g; sugar 2.3 g

Прозерину 0,02 г; цукру 2,5 г Prozerin 0.02g; Zucru 2.5g

Тритурації прозерину (1:100) 2,0 г; цукру 2,5 г Proserin trituration (1:100) 2.0 g; sugar 2.5 g

85 / 200
Фармацевт приготував крем для масажу наступного складу: Віск бджолиний 12,0 Олія мигдалева 68,5 Спермацет 12,0 Ланолін безводний 7,5 Ефірної олії лавандова 3 краплі Вкажїть тип крему: The pharmacist prepared a massage cream with the following composition: Beeswax 12.0 Almond oil 68.5 Spermacet 12.0 Lanolin anhydrous 7.5 Lavender essential oil 3 drops Specify type of cream:

Комбінований Combined

Емульсійний Emulsion

Безжировий Fatless

Суспензійний Suspended

Жировий Fat

86 / 200
Готівкові грошовї кошти аптеки зобов’язані зберігати у банку на поточному рахунку. Вкажїть документ, що оформляється для здачі аптекою виручки до банку: Cash funds of the pharmacy are required to be kept in the bank on a current account. Specify the document drawn up for the pharmacy to transfer the proceeds to the bank:

Оголошення (об’ява) на внесення готівки Announcement (advertisement) for cash deposit

Розрахункова квитанція Accountable receipt

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

Грошовий чек Penny Check

Платіжне доручення Payment order

87 / 200
Яка з наведених сполук є специфічною домішкою в субстанції етаміналу-натрію? Which of the following compounds is a specific impurity in the substance ethaminal-sodium?

Фенілбарбітурова кислота Phenylbarbituric acid

Ванілін Vaniline

Етилбарбітурова кислота Ethylbarbituric Acid

Семікарбазид Semicarbazid

Вільний луг Free meadow

88 / 200
Тимол має виражену антисептичну дію. Виберіть ЛРС - джерело тимолу: Thymol has a pronounced antiseptic effect. Choose LRS - source of thymol:

Folia Betulae Folia Betulae

Folia Absinthii Absinthe Leaves

Herba Thymi Herb Thyme

Folia Salviae Sage Leaves

Folia Eucalypti Folia Eucalypti

89 / 200
До аптеки надійшов рецепт на мікстуру. Оберіть лікарські засоби, які утворюють несумісність: The pharmacy has received a prescription for a potion. Select the drugs that cause incompatibility:

Папаверину гідрохлорид + еуфілін Papaverine hydrochloride + euphylline

Натрію бромід + натрію хлорид Sodium bromide + sodium chloride

Кодеїну фосфат + екстракт трави термопсісу Codeine phosphate + thermopsis grass extract

Фенобарбітал + глюкоза Phenobarbital + Glucose

Новокаїн + димедрол Novocaine + Diphenhydramine

90 / 200
Які лікарські речовини необхідно подрібнювати з допоміжною рідиною при виготовленні порошків? Which medicinal substances must be ground with an auxiliary liquid when making powders?

Ментол, камфора, дерматол Menthol, Camphor, Dermatol

Саліцилова кислота, натрію тетраборат, стрептоцид Salicylic acid, sodium tetraborate, streptocide

Натрію тетраборат, тимол, цинку оксид Sodium tetraborate, thymol, zinc oxide

Глюкоза, натрію гідрокарбонат, дибазол Glucose, sodium bicarbonate, dibazole

Йод, магнію оксид, кислота саліцилова Iodine, magnesium oxide, salicylic acid

91 / 200
Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації? During the dispensing of an over-the-counter drug, it became clear that the patient does not perceive the verbal information of the pharmacy pharmacist. What are communication barriers called, in which words or symbols can have different meanings for the sender and recipient of information?

Невербальні перепони Nonverbal barriers

Семантичні бар’єри Semantic barriers

Зневажання фактами Contempt for facts

Нерозуміння важливості повідомлення Not understanding the importance of the message

Стереотипи мислення Stereotypes of thinking

92 / 200
З метою охоплення широкого ринку збуту, отримання високих прибутків через масову реалізацію і зручність місця придбання ліків для споживача, фармацевтичний виробник співпрацює з численними посередниками. Якому виду розподілу це притаманно? In order to cover a wide market, obtain high profits through mass sales and the convenience of the place of purchase of drugs for the consumer, the pharmaceutical manufacturer cooperates with numerous intermediaries. What type of distribution is this characteristic of ?

Комбінований Combined

Ексклюзивний Exclusive

Інтенсивний Intensive

Селективний Selective

Ешелонований Echeloned

93 / 200
Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт? A pharmacist in the marketing department of a pharmaceutical manufacturer is planning the company's communications policy. Which component of marketing communications systems has the highest cost per contact?

Реклама на телебаченні Advertising on TV

Персональний продаж Personal Sales

”Паблік рілейшнз” ”Public Relations”

Стимулювання збуту Sales promotion

Реклама в періодичних виданнях Advertising in periodicals

94 / 200
Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли брадикардія, нудота, блювання, погіршення зору. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку? During the treatment of chronic heart failure with digoxin, the patient developed bradycardia, nausea, vomiting, and impaired vision. Which drug is the antidote in this case?

Амілнітрит Amyl nitrite

Дипіроксам Dipiroxam

Тетацин-кальцій Thetacin-calcium

Унітіол Unithiol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

95 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють олію камфорну для зовнішнього застосування. Вкажіть, яку олію використовують в якості розчинника: A pharmaceutical company produces camphor oil for external use. Specify which oil is used as a solvent:

Персикова Peach

Сливова Plum

Вазелінова Vaselinova

Соняшникова Sunflower

Оливкова Olive

96 / 200
Фармацевту необхідно приготувати розчин йоду для зовнішнього використання. Які з властивостей йоду повинен врахувати фармацевт при розчиненні даного препарату? The pharmacist needs to prepare an iodine solution for external use. What properties of iodine should the pharmacist take into account when dissolving this drug?

Взаємодія з вуглекислим газом повітря Interaction with air carbon dioxide

Комплексоутворення Complex formation

Розчинення в кислому середовищі Dissolution in acidic environment

Здатність підвищувати температуру розчину Ability to raise the temperature of the solution

Розчинення в лужному середовищі Dissolution in alkaline medium

97 / 200
Для покращення яких властивостей наповнювача при заповненні твердих желатинових капсул додають ковзкі допоміжні речовини -0,1% - 0,3% аеросил або магнію стеарат разом з 0,5% - 1% тальком? To improve which properties of the filler when filling hard gelatin capsules, slippery auxiliary substances -0.1% - 0.3% aerosols or magnesium stearate together with 0.5 % - 1% talc?

Сипкість Fluidity

Гомогенність змішування Mixing Homogeneity

Однорідність Uniformity

Здатність до компактного формування Ability to compact formation

Регулювання вмісту вологи Regulation of moisture content

98 / 200
Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень? Which leadership style is characterized by the special compliance of the leader who gives the subordinate the initiative in the formation of the goal and is ready to accept it without objection?

Ліберальний стиль Liberal Style

Колегіальний стиль Collegiate style

Бюрократичний стиль Bureaucratic style

Комбінований стиль Combined Style

Демократичний стиль Democratic style

99 / 200
До якого типу відноситься лінімент: Ol. Helianthi 7,4 Sol. Ammonii caustici 25 ml Ac. Oleinici0,1 M.f. linimentum D.S. Для втирання. What type of liniment belongs to: Ol. Helianthi 7,4 Sol. Ammonii caustici 25 ml Ac. Oleinici0,1 Mf linimentum DS For rubbing.

Комбінований лінімент Combined liniment

Емульсійний лінімент вода в олії Emulsion liniment water in oil

Лінімент-суспензія Liniment suspension

Лінімент-розчин Liniment solution

Лінімент-емульсія типу олія у воді Oil-in-water liniment emulsion

100 / 200
В якій концентрації готують розчин Люголя для внутрішнього застосування? In what concentration is Lugol's solution prepared for internal use?

1% 1%

3% 3%

0,5% 0,5%

5% 5%

10% 10%

101 / 200
Хворій, яка страждає на бронхіальну астму, встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? A patient suffering from bronchial asthma has been diagnosed with hypertension. Which hypotensive drug is contraindicated for this patient?

Каптоприл Captopril

Анаприлін Анаприлін

Гіпотіазид Hypotiazid

Амлодипін Amlodipine

Верапаміл Verapamil

102 / 200
У чоловіка, який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації? A man who has been suffering from chronic hepatitis for a long time has been diagnosed with pneumonia. Which of the antibacterial drugs can be used in this clinical situation?

Рифампіцин Rifampicin

Ванкоміцин Vancomycin

Бісептол Biseptol

Тетрациклін Tetracycline

Амоксицилін Amoxicillin

103 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми? Which of the following drugs is the drug of choice for the prevention of bronchial asthma attacks?

Дротаверин Drotaverine

Сальбутамол Salbutamol

Амброксол Ambroxol

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Димедрол Diphenhydramine

104 / 200
Обладнання для подрібнення класифікується за способом подрібнення. До яких машин відноситься вальцева дробарка? Grinding equipment is classified by the method of grinding. What machines is a roller crusher?

Роздавлюючі Crushing

Ударні Percussions

Ріжучі Cutting

Ударно-відцентрові Centrifugal impact

Стираючі Erasing

105 / 200
Нітроксолін відноситься до антибактерійних засобів. В основі структури цієї лікарської речовини лежить конденсована гетероциклічна система. З яких циклів вона складається? Nitroxoline belongs to antibacterial agents. The structure of this medicinal substance is based on a condensed heterocyclic system. What cycles does it consist of?

Два залишки 4-оксикумарину Two residues of 4-oxycoumarin

Бензольний і піридиновий Benzene and pyridine

Бензольний і семичленний -1,4-діазепіну Benzene and seven-membered -1,4-diazepine

Піримідинови і імідазольний Pyrimidine and imidazole

Пірольний і бензольний (похідні індолу) Pyrrole and benzene (indole derivatives)

106 / 200
Хворій 25-ти років для лікування нападів мігрені лікар призначив суматриптан. Вкажіть механізм дії даного препарату: The doctor prescribed sumatriptan to a 25-year-old patient for the treatment of migraine attacks. Specify the mechanism of action of this drug:

Селективний антагоніст 5-HT-серотонінових рецепторів Selective antagonist of 5-HT-serotonin receptors

Селективний агоніст 5-HT-серотонінових рецепторів Selective agonist of 5-HT-serotonin receptors

Неселективний а- адреноблокатор Nonselective a-blocker

Селективний α-адреноблокатор Selective α-adrenoblocker

Стимулятор β-адренорецепторів Stimulator of β-adrenoceptors

107 / 200
Листок-вкладка до препарату повинен містити коротку характеристику ЛЗ і обов’язкову дату останнього перегляду інформації. Така інформація, згідно з вимогами законодавства ВООЗ, відноситься до такого рівня: The insert sheet for the drug must contain a brief description of the drug and the mandatory date of the last revision of the information. According to the requirements of WHO legislation, such information belongs to the following level:

Споживацький Consumer

Фармакологічний Pharmacological

Фармакодинамічний Pharmacodynamic

Фармакоекономічний Pharmacoeconomic

Фармакокінетичний Pharmacokinetic

108 / 200
При проведенні випробувань на чистоту в субстанції атропіну сульфату визначають наявність домішки сторонніх алкалоїдів та продуктів розкладання методом ТШХ. Хроматографічну пластинку при цьому обприскують розчином: When carrying out purity tests in the atropine sulfate substance, the presence of impurities of extraneous alkaloids and decomposition products is determined by the TLC method. The chromatographic plate is sprayed with a solution:

Тетрабутиламонію гідроксидом Tetrabutylammonium hydroxide

Нінгідрину Ninhydrin

Динітрофенілгідразину оцтово-хлористоводневим Dinitrophenylhydrazine with acetic hydrogen chloride

Калію йодовісмутату Potassium iodobismuthate

Амоніаку Ammonia

109 / 200
Згідно ДФУ (Доповнення 3) в траві материнки методом газової хроматографії визначають вміст тимолу та карвакролу. До якого класу біологічно активних речовин вони належать? According to DFU (Addendum 3), the content of thymol and carvacrol in motherwort is determined by gas chromatography. To which class of biologically active substances do they belong?

Іридоїди Iridoids

Флавоноїди Flavonoids

Кумарини Kumarini

Алкалоїди Alkaloids

Ефірні олії Essential oils

110 / 200
Плоди чорниці використовують у медицині як в’яжучий засіб і як засіб для покращення зору. Оцінку якості сировини проводять за вмістом: Blueberry fruits are used in medicine as an astringent and as a means to improve vision. The quality of raw materials is assessed by the content:

Дубильних речовин Tanning substances

Сапонінів Saponins

Полісахаридів Polysaccharides

Ліпідів Lipids

Вітамінів Vitamins

111 / 200
Аптечна сітка проводить роботи з визначення запасів кореню лапчатки. Яким методом визначають запаси цієї сировини? The pharmacy network is carrying out work on determining the stocks of the root of the valerian root. What method is used to determine the stocks of this raw material?

Геодезичний Geodesic

Приблизно About

Проективного покриття Projective coverage

Модельних екземплярів Model instances

Облікових площадок Accounting sites

112 / 200
Фармацевт готує порошок методом ”тришаровості” Вкажіть, для якої речовини характерна дана технологія: A pharmacist prepares a powder by the 'three-layer' method. Indicate for which substance this technology is characteristic:

Глюкоза Glucose

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Метиленовий синій Methylene Blue

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

113 / 200
Вивчення стану стратегічних господарських одиниць (лікарських засобів) фармацевтичної фірми, яке передбачає врахування їх ринкової частки та темпів зростання ринку, проводиться за допомогою: Study of the state of strategic business units (drugs) of a pharmaceutical company, which involves taking into account their market share and market growth rates, is carried out using:

Матриці Ансоффа Ansoff Matrices

VEN-аналізу VEN analysis

XYZ-аналізу XYZ analysis

Матриці Бостон консалтинг груп Matrix of Boston consulting groups

Загальної конкурентної матриці Портера Porter's General Competitive Matrix

114 / 200
Сукупність організаційних, розпорядчих, дисциплінарних способів впливу керівника на виконавців відноситься до таких методів менеджменту: The set of organizational, administrative, disciplinary methods of the manager's influence on the performers refers to the following management methods:

Технологічні Technological

Галузеві Industry

Адміністративні Administrative

Економічні Economic

Соціально-психологічні Social and psychological

115 / 200
Лікарську форму для внутрішнього застосування у вигляді крупинок круглої або неправильної форми, що містить суміш лікарських і допоміжних речовин, що не покрита оболонкою, називають: Medicinal form for internal use in the form of round or irregular shaped granules, containing a mixture of medicinal and auxiliary substances, which is not covered with a shell, is called:

Порошки Powders

Гранули Гранули

Таблетки Pills

Спансули Sponsules

Драже Drugs

116 / 200
Швидке нарощування обсягів збуту і визнання покупцями лікарського засобу відбувається на такому етапі його життєвого циклу: Rapid growth of sales volumes and acceptance by buyers of a medicinal product occurs at this stage of its life cycle:

Зростання Growth

Насичення Saturation

Спаду Recession

Зрілості Maturities

Впровадження на ринок Market launch

117 / 200
Норми природних втрат вираховуються в аптеці у рецептурно-виробничому відділі: Natural loss rates are calculated in the pharmacy in the prescription and production department:

У період інвентаризації In the inventory period

У кінці кожного поточного року At the end of each current year

У період звітності аптеки During the reporting period of the pharmacy

Після інвентаризації при виявленні недостачі After inventory when shortage is detected

Щомісячно Monthly

118 / 200
Трава барвінку малого містить вінкамін, який знижує артеріальний тиск та виявляє слабкий седативний ефект. Представником якого класу біологічно активних речовин є вінкамін? The periwinkle herb contains vincamine, which lowers blood pressure and has a weak sedative effect. Vincamine is a representative of which class of biologically active substances?

Флавоноїди Flavonoids

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Сапоніни Saponins

Дубильні речовини Tanning substances

Алкалоїди Alkaloids

119 / 200
За вимогами ДФУ ідентифікацію солей ртуті здійснюють шляхом взаємодії з розчином натрій гідроксиду. Осад якого кольору утворюється в результаті реакції? According to the requirements of the DFU, mercury salts are identified by interaction with sodium hydroxide solution. What color precipitate is formed as a result of the reaction?

Жовто-зелений Yellow-green

Жовтий Yellow

Червоний Red

Блакитний Blue

Білий White

120 / 200
Директора фармацевтичної фірми 'Helychrisum' колеги вважають гарним організатором, достатньо жорстким та вимогливим до підлеглих. За останні роки підприємство стрімко нарощує обсяги виробництва продукції, а керівник особисто формулює задачі та контролює результати діяльності окремих підрозділів. Який стиль керівництва притаманний директору? The director of the pharmaceutical company 'Helychrisum' is considered by his colleagues to be a good organizer, strict enough and demanding of his subordinates. In recent years, the company has been rapidly increasing the volume of production, and the manager personally formulates tasks and monitors the results of individual departments. What leadership style is characteristic of the director?

Анархічний Anarchic

Директивний Directive

Делегуючий Delegator

Дистанційний Remote

Ліберальний Liberal

121 / 200
При одночасному застосуванні гентаміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик: The simultaneous use of gentamicin and acyclovir in tablets increases the risk:

Імовірності алергічних реакцій Probability of allergic reactions

Гепатотоксичності Hepatotoxicity

Нефротоксичності Nephrotoxicity

Кардіотоксичності Cardiotoxicity

Нейротоксичності Neurotoxicity

122 / 200
У процесі торгово-виробничої діяльності в аптеках відбуваються господарські операції, що відображаються на бухгалтерських рахунках. Рахунки, які характеризують наявність та рух майна підприємств за його складом, а сальдо на них записується у дебеті, називаються: In the course of trade and production activity in pharmacies, economic transactions are carried out, which are reflected in accounting accounts. Accounts that characterize the presence and movement of enterprise property according to its composition, and the balance they are recorded in the debit, they are called:

Активно-пасивними Active-passive

Пасивними Passive

Активними Active

Бухгалтерськими Accounting

Банківськими By bank

123 / 200
Згідно з законодавством, усі підприємства зобов’язані зберігати грошові кошти в банківських установах. При створенні підприємства для зарахування коштів на формування статутного капіталу відкривають такий рахунок: According to the legislation, all enterprises are obliged to keep cash in banking institutions. When creating an enterprise, the following account is opened to deposit funds for the formation of authorized capital:

Депозитний Deposit

Тимчасовий Temporary

Поточний Current

Бюджетний Budget

Акредитив Letter of credit

124 / 200
Користувачів облікової інформації у бухгалтерському обліку підрозділяють на зовнішніх та внутрішніх. Серед перелічених користувачів зазначте внутрішніх: Users of accounting information in accounting are divided into external and internal. Among the listed users, specify internal:

Органи державного управління та контролю State management and control bodies

Управлінський персонал Management staff

Існуючі та потенційні інвестори Existing and potential investors

Партнери по ринку Market Partners

Громадські організації Public organizations

125 / 200
Для ідентифікації субстанції лікарського засобу провізор-аналітик проводить реакцію з мідно-тартратним реактивом (реактивом Фелінга). На наявність якої з наведених функціональних груп вказує видимий аналітичний ефект? To identify the drug substance, the pharmacist-analyst conducts a reaction with a copper-tartrate reagent (Fehling's reagent). The presence of which of the following functional groups is indicated by the visible analytical effect?

Амідна Amidna

а-кетольна a-ketol

Карбоксильна Carboxylna

Проста ефірна Simple Ether

Складно-ефірна Compound-Ether

126 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст кислоти аскорбінової йодатометричним методом. Титрування він повинен виконувати в присутності: The pharmacist-analyst determines the quantitative content of ascorbic acid by the iodatometric method. He must perform the titration in the presence of:

Кальцію сульфату Calcium sulfate

Магнію хлориду Magnesium chloride

Калію йодиду Potassium iodide

Амонію нітрату Ammonium nitrate

Натрію броміду Sodium bromide

127 / 200
Короткочасні спонукальні заходи заохочення посередників і споживачів до купівлі ліків ( знижки, товарні кредити, підтримка постійних покупців, тощо) має назву : Short-term incentive measures to encourage intermediaries and consumers to buy medicines (discounts, product credits, support for regular customers, etc.) has the name:

Персональний продаж Personal Sales

Паблісіті Publicity

Стимулювання збуту лікарських засобів Stimulation of sales of medicines

Реклама Advertisement

Лобіювання Lobbying

128 / 200
Хворому 30-ти років з діагнозом гострого остеомієліту призначили антибіотик, який добре проникає в кісткову тканину. Який засіб було обрано? A 30-year-old patient with a diagnosis of acute osteomyelitis was prescribed an antibiotic that penetrates well into bone tissue. What drug was chosen?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Ампіцилін Ampicillin

Поліміксин-М Polymixin-M

Біцилін-3 Bicilin-3

Лінкоміцин Lincomycin

129 / 200
Фармацевтичне підприємство виготовляє лікарські препарати з термолабільними речовинами. Вкажіть метод сушіння, який використовують при отриманні вказаних препаратів: The pharmaceutical company manufactures medicinal preparations with thermolabile substances. Specify the drying method used to obtain the specified preparations:

Сублімаційний Sublimation

Висушування струмом високої частоти High-frequency current drying

Радіаційний Radiation

Ультразвуковий Ultrasonic

Інфрачервоний Infrared

130 / 200
Провізор-технолог приготував 20% ін’єкційний розчин кофеїну-бензоату натрію. Вкажіть стабілізатор, необхідний для створення оптимального значення рН: The pharmacist-technologist prepared a 20% sodium caffeine benzoate injection solution. Specify the stabilizer needed to create the optimal pH value:

Натрію сульфіт Sodium sulfite

Натрію метабісульфіт Sodium metabisulfite

0,1 М розчин кислоти хлороводневої 0.1 M hydrochloric acid solution

Стабілізатор Вебеля Webel Stabilizer

0,1 М розчин натрію гідроксиду 0.1 M sodium hydroxide solution

131 / 200
У зразку листя ортосифону тичинкового (ниркового чаю) встановлено наявність глікозидних похідних урсану Цей зразок можна віднести до сировини, яка вміщує: The presence of ursan glycoside derivatives was found in a sample of orthosiphon stamen leaves (kidney tea). This sample can be classified as a raw material containing:

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Сапоніни Saponins

Фітостероли Phytosterols

Ціаноглікозиди Cyanoglycosides

Екдистероїди Ecdysteroids

132 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування мікстури, до складу якої входить калію бромід 4,0, настоянка валеріани 10 мл та вода очищена 200 мл. Вкажіть необхідну кількість розчину калію броміду 20% (1:5) для виготовлення мікстури: The pharmacy received a prescription for the preparation of a mixture, which includes potassium bromide 4.0, valerian tincture 10 ml and purified water 200 ml. Specify the required amount of potassium solution bromide 20% (1:5) for making a mixture:

40 мл 40 мл

30 мл 30 мл

10 мл 10 мл

20 мл 20 мл

4 мл 4 ml

133 / 200
Фармацевтична організація здійснює свою діяльність в умовах складного зовнішнього середовища. Який з факторів безпосередньо впливає на роботу організації? The pharmaceutical organization carries out its activities in the conditions of a complex external environment. Which of the factors directly affects the work of the organization?

Соціокультурні фактори Socio-cultural factors

Закони і державні органи Laws and state bodies

Політичні фактори Political factors

Стан економіки State of the economy

Міжнародні події International events

134 / 200
Відділом маркетингу фірми-виробника встановлено різке зниження рівня продажів лікарських засобів за певний період часу. Вкажіть вид маркетингу та завдання щодо управління маркетингом: The marketing department of the manufacturing company has established a sharp decrease in the level of sales of medicinal products for a certain period of time. Specify the type of marketing and the task of marketing management:

Демаркетинг, зниження попиту Demarketing, declining demand

Синхромаркетинг, вирівнювання попиту Synchronous marketing, demand equalization

Конверсійний маркетинг, формування попиту Conversion marketing, demand generation

Протидіючий маркетинг, зниження попиту Countermarketing, demand reduction

Ремаркетинг, підвищення попиту Remarketing, increasing demand

135 / 200
До аптеки надійшов рецепт на лікарську форму, що містить атропіну сульфат, який підлягає предметно-кількісному о6ліку Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці: The pharmacy received a prescription for a dosage form containing atropine sulfate, which is subject to subject-quantitative accounting. Specify the storage period of such a prescription in the pharmacy:

3 роки 3 years

Не зберігається, а повертається хворому Not stored, but returned to the patient

1 рік 1 рік

5 років 5 years

1 місяць 1 month

136 / 200
В аптеку №221 звернувся хворий з рецептом на капсули трамадол. Вказати норму відпуску даного препарату за одним рецептом: A patient came to pharmacy #221 with a prescription for tramadol capsules. Specify the rate of dispensing of this drug for one prescription:

50 капсул 50 capsules

30 капсул 30 капсул

40 капсул 40 capsules

20 капсул 20 capsules

10 капсул 10 capsules

137 / 200
Трави, в основному, заготовляють у період цвітіння рослин. Виняток становить трава череди. Коли заготовляють траву череди? Herbs are generally harvested during the flowering period of plants. The exception is the grass of the herd. When is the grass of the herd harvested?

Перед початком цвітіння рослини Before the plant begins to bloom

У фазі бутонізації In budding phase

У період цвітіння рослини During the flowering period of the plant

У період зрілих плодів In the period of ripe fruits

У період появи плодів During the fruiting period

138 / 200
При приготуванні порошків з ментолом для кращого подрібнення використовують 95% спирт або ефір в кількості: When preparing powders with menthol for better grinding, use 95% alcohol or ether in the amount:

30 крапель спирту на 1 г речовини 30 drops of alcohol per 1 g of substance

20 крапель спирту на 1 г речовини 20 drops of alcohol per 1 g of substance

10 крапель спирту на 1 г речовини 10 drops of alcohol per 1 g of substance

8 крапель спирту на 1 г речовини 8 drops of alcohol per 1 g of substance

2 крапель спирту на 1 г речовини 2 drops of alcohol per 1 g of substance

139 / 200
Препарати листків касії використовують як проносні засоби. Згідно з вимогами Державної фармакопеї України ідентифікація сировини передбачає хроматографічний контроль за допомогою тонкошарової хроматографії. На хроматографічній пластинці після обробки реактивом ідентифікують наступні речовини: Cassia leaf preparations are used as laxatives. According to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, the identification of raw materials involves chromatographic control using thin-layer chromatography. The following substances are identified on a chromatographic plate after treatment with a reagent :

Ланатозиди Lanatosidi

Кумарини Coumarins

Пурпуреаглікозиди Purpureaglycosides

Флавоноїди Flavonoids

Сенозиди Senosides

140 / 200
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію субстанції ізоніазиду у відповідності з вимогами ДФУ за температурою плавлення жовтого осаду, який отримують при взаємодії з розчином: The pharmacist-analyst performs the identification of the isoniazid substance in accordance with the requirements of the DFU by the melting point of the yellow precipitate obtained when interacting with the solution:

Ваніліну Vanillin

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

Гідроксихіноліну Hydroxyquinoline

Натрію нітропрусиду Sodium nitroprusside

Калію броміду Potassium bromide

141 / 200
Пил рослинної сировини, що містить сапоніни, при переробці, сушінні та подрібненні викликає подразнення слизових оболонок, тому слід дотримуватись правил безпеки при роботі з: Dust of vegetable raw materials containing saponins during processing, drying and grinding causes irritation of the mucous membranes, so safety rules should be followed when working with:

Radices Althaeae Roots of Althea

Radices Glycyrrhizae Glycyrrhiza roots

Rhizomata Calami Rhizomata Calami

Rhizomata Bistortae Rhizomata Bistorta

Radices Taraxaci Roots Taraxac

142 / 200
Вкажіть речовину, необхідну для ізотонування очних крапель з левоміцетином: Specify the substance needed to isotonize eye drops with chloramphenicol:

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Калію йодид Potassium iodide

Анальгін Analgin

Натрію хлорид Sodium chloride

Глюкоза Glucose

143 / 200
Фармацевтичне підприємство сформувало цілісний набір ознак, який містить торговельну марку, раціональне і емоційне сприйняття споживачем фірмового стилю товаровиробника, товарної марки і самого товару, а також заходів по його просуванню на ринку. Яке поняття відповідає даному описанню? The pharmaceutical company has formed a complete set of features, which includes the trademark, the consumer's rational and emotional perception of the corporate style of the manufacturer, the trademark and the product itself, as well as measures to promote it on the market. What concept corresponds to this description?

Етикетка Label

Бренд Бренд

Маркування Marking

Штрих-код Barcode

Упаковка Packaging

144 / 200
У кінці звітного періоду бухгалтер має відобразити господарські операції за основними засобами. Сума коштів, яку підприємство передбачає отримати від реалізації (ліквідації) необігових активів після закінчення терміну їх корисного використання, називається: At the end of the reporting period, the accountant must reflect economic transactions by fixed assets. The amount of funds that the company expects to receive from the sale (liquidation) of non-current assets after the end of their useful life , called:

Амортизаційна вартість Depreciation cost

Справедлива вартість Fair Value

Переоцінена вартість Rated value

Первинна вартість Initial cost

Ліквідаційна вартість Liquidation value

145 / 200
З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. Ідентифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою: A tincture is obtained from lupine root, which is used to treat hemorrhoidal bleeding. Identification of isoflavonoids in raw materials is carried out using:

Хроматографічного методу Chromatographic method

Біологічної стандартизації Biological standardization

Ціанідинової проби Cyanidine test

Пінного числа Final number

Гемолітичного індексу Hemolytic index

146 / 200
Найбільший нефропротекторний вплив у хворих на цукровий діабет II типу мають: The greatest nephroprotective effect in patients with type II diabetes is:

Антагоністи кальцію Calcium antagonists

β-адреноблокатори β-blockers

Стимулятори імідазолінових рецепторів Imidazoline receptor stimulators

Діуретики Diuretics

Блокатори рецепторів ангіотен-зину II Angiotensin II receptor blockers

147 / 200
Хворому на артеріальну гіпертензію призначили діуретик гіпотіазид по 0,025 двічі на добу в першу половину дня. Через тиждень хворий почав відчувати біль в ділянці серця, м’язову слабкість та тремор кінцівок. Яка побічна дія препарату спостерігається? A patient with arterial hypertension was prescribed the diuretic hypothiazide at 0.025 twice a day in the first half of the day. A week later, the patient began to feel pain in the area of the heart, muscle weakness and tremors limbs. What side effect of the drug is observed?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Артеріальна гіпотензія Arterial hypotension

Гіпомагніємія Hypomagnesium

Гіперкальціємія Hypercalcemia

148 / 200
Для проведення ідентифікації лікарських субстанцій до складу яких входить нітрити, провізор-аналітик використовує: To identify medicinal substances that include nitrites, the pharmacist-analyst uses:

Розчин гліоксальгідроксіанілу Glyoxalhydroxyanil solution

Реактив метоксифенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid reagent

Хлорамін у присутності кислоти хлористоводневої розведеної Chloramine in the presence of dilute hydrochloric acid

Розчин тіосечовини Thiourea solution

Антипірин у присутності кислоти хлористоводневої розведеної Fire retardant in the presence of dilute hydrochloric acid

149 / 200
Фармацевтичне підприємство виготовляє таблетки ”Септефри-л” Вкажіть прилад для визначення стираності таблеток згідно ДФУ: Pharmaceutical enterprise manufactures tablets 'Septefry-l' Specify the device for determining the wearability of tablets according to the Federal Drug Administration:

Прилад з кошиком Device with basket

Ареометр Hydrometer

Поляриметр Polarimeter

Денсиметр densimeter

Барабанний стирач (фріабілятор) Drum wiper (friabilator)

150 / 200
На фармацевтичній фірмі застосовують підхід до управління, який розглядає організацію як відкриту систему, що складається з декількох взаємозв’язаних підсистем. Вкажіть цей підхід: A pharmaceutical company uses a management approach that views the organization as an open system consisting of several interconnected subsystems. Specify this approach:

Ситуаційний Situational

Структурний Structural

Технологічний Technological

Системний System

Процесний Procession

151 / 200
У хворого в анамнезi ІХС, стенокардія напруги. Під час фізичного навантаження з’явилися стискаючі пекучі болі за грудниною з іррадіацією в ліву руку. З чого необхідно почати надання невідкладної допомоги? The patient has a history of coronary artery disease, angina pectoris. During physical exertion, squeezing, burning pains appeared behind the sternum with radiation to the left arm. Where should you start providing emergency care help?

Введення димедролу в/м Introduction of diphenhydramine

Введення промедолу в/м Introduction of promedol IV

Введення анальгіну в/м Introduction of analgin IV

Подача зволоженого кисню Supply of humidified oxygen

Таблетки нітрогліцерину під язик Nitroglycerin tablets under the tongue

152 / 200
У хворого діагностували астматичний статус. Який засіб показаний в першу чергу? The patient has been diagnosed with asthmatic status. Which remedy is indicated first?

Супрастин Suprastin

Мукалтин Mukaltin

Амброксол Ambroxol

Папаверин Papaverine

Преднізолон Prednisone

153 / 200
Яка група гіпотензивних препаратів протипоказана хворим на гіпертонічну хворобу з гіперурікемією? Which group of hypotensive drugs is contraindicated for hypertensive patients with hyperuricemia?

Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту Angiotensin-converting enzyme inhibitors

Тіазидні діуретики Thiazide diuretics

β-адреноблокатори β-blockers

α-адреноблокатори α-adrenoblockers

Антагоністи кальцію Calcium antagonists

154 / 200
Вкажіть лікарську речовину, що належить до стероїдних андрогенних засобів та є похідною ан-дростану: Specify the medicinal substance that belongs to steroid androgenic agents and is a derivative of androstane:

Етинілестрадіол Ethinylestradiol

Преднізолон Prednisone

Кортизон Cortisone

Метилтестостерон Methyltestosterone

Прегнін Pregn

155 / 200
Хворий отримує фармакотерапію з приводу пептичної виразки шлунка. Призначення якого лікарського засобу зумовлює забарвлення стільця в чорний колір? The patient receives pharmacotherapy for peptic ulcer of the stomach. The prescription of which drug causes the stool to turn black?

Фамотидин Famotidine

Омепразол Omeprazole

Панкреатин Pancreatin

Вісмуту субцитрат Bismuth subcitrate

Маалокс Maalox

156 / 200
Порекомендуйте пацієнту, хворому на бронхіальну астму, інгаляційний агоніст в2адренорецепторів пролонгованої дії: Recommend a long-acting inhaled β2-adrenoceptor agonist to a patient with bronchial asthma:

Клемастин Clemastin

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Іпратропію бромід Ipratropium bromide

Сальметерол Salmeterol

Теофілін Theophylline

157 / 200
Хворому 74-х років призначено тривалий прийом фуросеміду з метою лікування хронічної серцевої недостатності. Який препарат доцільно призначити йому з метою запобігання гіпокаліємії? A 74-year-old patient is prescribed long-term furosemide for the treatment of chronic heart failure. What drug should be prescribed to prevent hypokalemia?

Веропаміл Veropamil

Корвалтаб Corvaltab

Ніфедипін Nifedipine

Аспаркам Аспаркам

Триметазидин Trimetazidine

158 / 200
Виберіть лікарський засіб, що селективно інгібує ЦОГ-2: Choose a drug that selectively inhibits COX-2:

Парацетамол Paracetamol

Целекоксиб Целекоксиб

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Індометацин Indomethacin

159 / 200
Який лікарський засіб призначають при передозуванні препаратів заліза? Which medicine is prescribed for an overdose of iron preparations?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Етамзилат Etamzilat

Дисферал Дисферал

Вікасол Вікасол

Налоксон Naloxone

160 / 200
У хворого 46-ти років після часткової резекції шлунка виникли скарги на загальну слабкість, погіршення апетиту, затерплість та 6іль у кінцівках, відчуття 'повзання мурашок’” відчуття печіння в язиці. Діагностовано В12- дефіцитну анемію. Який препарат доцільно призначити хворому? A 46-year-old patient after partial gastrectomy complained of general weakness, loss of appetite, numbness and tingling in the extremities, a feeling of 'crawling ants'' burning sensation in the tongue. Diagnosed with B12 deficiency anemia. What drug should be prescribed to the patient?

Вінбластин Vinblastin

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Сорбіфер-дурулес Sorbifer-durules

Преднізолон Prednisone

Еритропоетин Erythropoietin

161 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють очні лікарські форми одноразового застосування - ламелі. Яку з перечислених речовин використовують для їх приготування? At a pharmaceutical enterprise, single-use ophthalmic dosage forms - lamellae are manufactured. Which of the listed substances is used for their preparation?

Желатин Gelatin

Хітозан Chitosan

Агар Агар

Метилцелюлоза Methylcellulose

Колаген Collagen

162 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють очні лікарські засоби в тюбиккрапельницях. Вкажіть метод їх стерилізації: At a pharmaceutical company, ophthalmic drugs are manufactured in tube-droppers. Specify the method of their sterilization:

Радіаційна Radiation

Фільтруванням Filtering

Сухожарова Sukhozharova

Газова Газова

Автоклавування Autoclaving

163 / 200
Вкажіть допоміжну речовину, що додають в масу для таблетування у кількості більше 1% згідно з ДФУ: Specify the excipient added to the mass for tableting in the amount of more than 1% according to the DFU:

Магнію стеарат Magnesium stearate

Аеросил Аеросил

Кислота стеаринова Stearic Acid

Кальцію стеарат Calcium stearate

Твін-80 Твін-80

164 / 200
Провізор аптеки має загальний страховий стаж 11 років. На який розмір допомоги з тимчасової непрацездатності вона може розраховувати? The pharmacist of the pharmacy has a total insurance experience of 11 years. What amount of temporary disability benefits can she count on?

80% середньої заробітної плати 80% of average salary

70% середньої заробітної плати 70% of average salary

50% середньої заробітної плати 50% of average salary

60% середньої заробітної плати 60% of average salary

100% середньої заробітної плати 100% of average salary

165 / 200
Економічним показником, що характеризує ефективність торгово-фінансової діяльності аптеки та фармацевтичної фірми, є рентабельність. Рентабельність діяльності визначається як відношення суми прибутку до суми: An economic indicator that characterizes the efficiency of the trade and financial activity of a pharmacy and a pharmaceutical firm is profitability. The profitability of activity is defined as the ratio of the amount of profit to the amount:

Витрат Expenditure

Дебіторської заборгованості Receivables

Кредиторської заборгованості Payables

Товарообігу в закупівельних цінах Turnover at purchase prices

Товарообігу в роздрібних цінах Turnover at retail prices

166 / 200
В аптеку поступив рецепт, виписаний на спецбланку форми №3. Протягом якого терміну рецепт повинен зберігатися в аптеці? The pharmacy received a prescription written on a special form No. 3. During what period should the prescription be kept in the pharmacy?

10 років, не враховуючи поточного року 10 years, excluding the current year

3 років, не враховуючи поточного року 3 years, excluding the current year

1 року 1 year

5 років, не враховуючи поточного року 5 years, excluding the current year

1 місяця 1 month

167 / 200
До лікарні звернулася жінка з дитиною 4-х років, яка випила флакон очних капель. Через 30 хвилин після цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, хрипота, розширення зіниць, гіпертермія. Який із препаратів міг спричинити описані прояви? A woman came to the hospital with a 4-year-old child who drank a bottle of eye drops. 30 minutes later, she developed shortness of breath, difficulty swallowing, hoarseness, dilation pupils, hyperthermia. Which of the drugs could have caused the described manifestations?

Адреналін Adrenaline

Мезатон Мезатон

Новокаїн Novocaine

Атропін Atropine

Лідокаїн Lidocaine

168 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування рідкої лікарської форми, до складу якої входить речовина, розчинна в лужному середовищі. Вкажіть цю речовину: The pharmacy received a prescription for the preparation of a liquid dosage form, which includes a substance soluble in an alkaline medium. Specify this substance:

Фурацилін Furacilin

Калію бромід Potassium bromide

Йод Йод

Протаргол Protargol

Осарсол Осарсол

169 / 200
У скиді очних крапель як допоміжну речовину використовують метилцелюлозу. Яке її призначення у даній лікарській формі? Methylcellulose is used as an auxiliary substance in the discharge of eye drops. What is its purpose in this dosage form?

Розчинник Solvent

Консервант Preservative

Пролонгатор Prolong

Коригент Corigent

Для ізотонування For isotonization

170 / 200
Відповідно до законодавства працівники аптеки мають право на оплачувану відпустку. Тривалість щорічної відпустки за відпрацьований рік становить: According to the law, pharmacy employees have the right to paid vacation. The duration of annual vacation for a year of work is:

24 календарних дні 24 calendar days

59 календарних днів 59 calendar days

45 календарних днів 45 calendar days

63 календарних дні 63 calendar days

30 календарних днів 30 calendar days

171 / 200
На лікарські засоби, які виробляються в аптеці серійно та підлягають реалізації, повинен бути розроблений внутрішній документ суб’єкта господарювання, а саме: Medicines that are produced in a pharmacy in series and are subject to sale, an internal document of the business entity must be developed, namely:

Технологічна інструкція Technological instruction

Аналіз лікарської форми Analysis of dosage form

Реєстр на лікарський засіб Medicine register

Сертифікат якості Quality Certificate

Нормативна документація Regulatory documentation

172 / 200
Вкажіть способи одержання настоянок: Specify ways to obtain tinctures:

Перколяція, розчинення рослинної сировини Percolation, dissolution of plant material

Ректифікація, мацерація Rectification, maceration

Розчинення екстрактів Dissolving extracts

Перколяція, розчинення екстрактів Percolation, dissolution of extracts

Мацерація, перколяція, розчинення екстрактів Maceration, percolation, dissolution of extracts

173 / 200
До якої групи допоміжних речовин належить кальцію стеарат? To which group of excipients does calcium stearate belong?

Антифрикційні Anti-friction

Наповнювачі Fillers

Пластифікатори Plasticizers

Розпушувачі Flitterers

Барвники Dye

174 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють розчин еуфіліну для ін’єкцій. Вкажіть особливості приготування даного розчину: At a pharmaceutical company, eufilin solution for injections is manufactured. Specify the peculiarities of preparation of this solution:

Приготування розчину вищої концентрації Preparation of higher concentration solution

Розчинення лікарської речовини при нагріванні Dissolution of medicinal substance during heating

Додавання стабілізатору Adding Stabilizer

Очищення розчину від барвних та пірогенних речовин Cleaning of the solution from colored and pyrogenic substances

Очищення методом стерильного фільтрування Cleaning by sterile filtration

175 / 200
Які йони, відповідно до вимог Державної фармакопеї України, ідентифікують з розчином динатрію гідрофосфату у присутності розчину аміаку розведеного і розчину амонію хлориду? What ions, according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, are identified with a solution of disodium hydrogen phosphate in the presence of a dilute ammonia solution and an ammonium chloride solution?

Магнію Magnesium

Аргентуму Argentum

Калію Potassium

Арсену (III) Arsen (III)

Кальцію Calcium

176 / 200
Хворому з метою профілактики холестазу було призначено жовчогінний препарат 'Фламін'. Вкажіть лікарську рослинну сировину, яка є джерелом отримання цього препарату: The cholestatic drug 'Flamin' was prescribed to the patient to prevent cholestasis. Specify the medicinal plant raw material that is the source of obtaining this drug:

Квітки цмину піскового Sandy cummin flowers

Трава звіробою продірявленого St. John's wort

Трава гірчака перцевого Pepper mustard herb

Квітки волошки синьої Blue cornflower flowers

Квітки пижма звичайного Flowers of common tansy

177 / 200
Корені багаторічної трав’янистої рослини родини Araliaceae містять тритерпенові сапоніни. Препарати з сировини використовують при фізичній та розумовій втомі, зниженій працездатності, підвищують загальну опірність організму. Вкажіть дану рослину: The roots of a perennial herbaceous plant of the Araliaceae family contain triterpene saponins. Preparations from raw materials are used for physical and mental fatigue, reduced work capacity, and increase the body's general resistance. Specify this plant :

Orthosiphon stamineus Orthosiphon stamineus

Astragalus dasyanthus Astragalus dasyanthus

Glycyrrhiza glabra Glycyrrhiza glabra

Panax ginseng Panax ginseng

Polemonium coeruleum Polemonium blue

178 / 200
Сухий кашель, який виникає на тлі прийому лізиноприлу, пов’язаний з: A dry cough that occurs on the background of taking lisinopril is associated with:

Підвищенням рівня кальцію в крові Increasing the level of calcium in the blood

Зниженням артеріального тиску Low blood pressure

Нефропротекторною дією Nephroprotective effect

Накопиченням брадикініну Accumulation of bradykinin

Зменшенням ремодуляції лівого шлуночка Reduction of left ventricular remodulation

179 / 200
Сировиною для одержання напівсинтетичної камфори є пагони ялиці сибірської, які містять ефірну олію. Який компонент ефірної олії використовують для отримання напівсинтетичної камфори? The raw material for obtaining semi-synthetic camphor is the shoots of Siberian fir, which contain essential oil. What component of essential oil is used to obtain semi-synthetic camphor?

Цитраль Citral

Борнеол Borneo

Ліналоол Linaloool

Тимол Tymol

Ментол Menthol

180 / 200
Провізор-аналітик ідентифікував кислоту сульфокамфорну за утворенням жовтооранжевого осаду при взаємодії з розчином2,4-динітрофенілгідразину. Ця реакція підтверджує наявність у структурі кислоти сульфокамфорної: A pharmacist-analyst identified sulfocamphoric acid by the formation of a yellow-orange precipitate upon interaction with a solution of 2,4-dinitrophenylhydrazine. This reaction confirms the presence of sulfocamphoric acid in the structure:

Аміногрупи Amino groups

Кетогрупи Ketogroups

Сульфогрупи Sulfogroup

Карбоксильної групи Carboxyl group

Сульфат-йонів Sulfate ions

181 / 200
Лікарські речовини у мазь вводять залежно від їх властивостей. Як повинен фармацевт ввести димедрол у вазелін-ланолінову основу: Medicinal substances are introduced into the ointment depending on their properties. How should a pharmacist introduce diphenhydramine into a vaseline-lanolin base:

Розчинити у розплавленій основі Dissolve in molten base

Розтерти з частиною розплавленої основи Grind with part of the molten base

Подрібнити зі спиртом чи ефіром Crush with alcohol or ether

Попередньо розчинити у мінімальній кількості води Pre-dissolve in a minimum amount of water

Подрібнити з гліцерином Crush with glycerin

182 / 200
Всі податки в залежності від органу державної влади та місцевого самоврядування, які їх встановлюють, поділяються на загальнодержавні та місцеві. Вкажіть податок, який відноситься до місцевих: All taxes, depending on the body of state power and local self-government that set them, are divided into national and local. Specify the tax that applies to local:

Туристичний збір Tourist tax

Акцизний збір Excise duty

Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax

Податок на додану вартість Value Added Tax

Податок на прибуток підприємств Corporate income tax

183 / 200
Замовлена підприємством перевірка обліку первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти називається: The verification of primary documents and other information about the financial and economic activity of business entities ordered by the company in order to determine the reliability of their reporting, accounting, and its completeness is called:

Інспектування Inspection

Фінансовий аналіз Financial Analysis

Експертиза Expertise

Бухгалтерський облік Accounting

Аудит Audit

184 / 200
Хвора 36-ти років, з метою симптоматичного лікування гіпертермії на фоні застудного захворювання, протягом доби прийняла 7 таблеток парацетамолу. Який лікарський засіб слід застосувати в даному випадку як антидот? A 36-year-old patient took 7 paracetamol tablets during the day for the symptomatic treatment of hyperthermia against the background of a cold. What drug should be used in this case as an antidote ?

Бемегрид Bemegrid

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Метиловий спирт Methyl alcohol

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

185 / 200
Завдяки наявності атому Сульфуру похідні фенотіазину легко окиснюються. Який реактив рекомендує ДФУ при ідентифікації субстанції прометазину гідрохлориду для його окиснення? Due to the presence of the Sulfur atom, phenothiazine derivatives are easily oxidized. What reagent does DFU recommend when identifying the promethazine hydrochloride substance for its oxidation?

Заліза (III) хлорид Iron (III) chloride

Водню пероксид Hydrogen peroxide

Калію перманганат Potassium permanganate

Натрію нітрит Sodium nitrite

Кислота нітратна концентрована Concentrated nitric acid

186 / 200
При заготівлі трави грициків звичайних її можна сплутати з іншою рослиною, що подібна до цієї за морфологічними ознаками. Це: When harvesting common buckwheat grass, it can be confused with another plant that is similar to this one by morphological features. It is:

Гірчиця біла White mustard

Талабан польовий Talaban field

Гірчиця чорна Black Mustard

Жовтушник сивіючий Greyed yellow-eared warbler

Гірчиця сарептська Sarept Mustard

187 / 200
В аптеці №177 з правом виготовлення екстемпоральних ліків під час проведення інвентаризації виявлена недостача. Розрахунок природної втрати будуть здійснювати: In pharmacy #177 with the right to manufacture extemporaneous drugs, a shortage was detected during the inventory. The natural loss will be calculated by:

За Фармакопеєю Pharmacopoeia

За даними журналу лабораторно-фасувальних робіт According to the log of laboratory and packaging works

За встановленими нормами According to established standards

За встановленими аптекою тарифами At the rates set by the pharmacy

За даними рецептурного журналу According to prescription log

188 / 200
У податковому законодавстві України податки та збори класифікуються за ієрархічною ознакою. Податки та збори, що надходять до державного бюджету, відносяться до: In the tax legislation of Ukraine, taxes and fees are classified on a hierarchical basis. Taxes and fees that come to the state budget refer to:

Місцевих Local

Загальнодержавних National

Районних District

Обласних Regional

Регіональних Regional

189 / 200
Відношення щодо матеріальної відповідальності працівників регулюються КЗпП України. Які види матеріальної відповідальності існують в аптеці? Relations regarding the material liability of employees are regulated by the Labor Code of Ukraine. What types of material liability exist in the pharmacy?

Виробнича та торговельна Production and trade

Державна та приватна Public and private

Річна та місячна Annual and monthly

Повна та обмежена Full and limited

Одноразова та багаторазова One-time and multiple

190 / 200
З трави термопсису ланцетоподібного виготовляють настій, екстракт сухий, 'Таблетки від кашлю”’ які мають відхаркувальну дію. За вмістом якої групи БАР стандартизують дану сировину: Infusion, dry extract, 'Cough pills'' that have an expectorant effect are made from the herb Thermopsis lanceolate. The content of which BAR group is used to standardize this raw material:

Іридоїди Iridoids

Флавоноїди Flavonoids

Алкалоїди Alkaloids

Сапоніни Saponins

Полісахариди Polysaccharides

191 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла сировина Fructus Pastinacae sativae, що містить псорален та ангеліцин. Назвіть групу біологічно активних речовин, до якої вони належать: The raw material of Fructus Pastinacae sativae, containing psoralen and angelicin, has arrived at the control and analytical laboratory. Name the group of biologically active substances to which they belong:

Кумарини Кумарини

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Сапоніни Saponins

Флавоноїди Flavonoids

Дубильні речовини Tanning substances

192 / 200
Наявність естерного угрупування в структурі бензокаїну можна довести реакцією утворення: The presence of an ester group in the structure of benzocaine can be proven by the formation reaction:

Солей гідроксаматних кислот Salts of hydroxamatic acids

Індофенолу Indophenol

Ауринового барвника Aurine dye

Азобарвника Azobarvnik

Азометинового барвника Azomethine dye

193 / 200
Інваліду війни, який має право на безоплатне одержання ліків, лікар призначив таблетки діазепаму. Вкажіть форми рецептурних бланків, на яких необхідно виписати рецепт: A doctor prescribed diazepam tablets to a war invalid who has the right to receive medicine free of charge. Specify the forms of the prescription forms on which the prescription must be written:

На рецептурному бланку форми №3 On prescription form No. 3

На рецептурному бланку форми №1 On prescription form #1

На рецептурних бланках форми №1 та №3 On prescription forms of forms #1 and #3

На двох рецептурних бланках форми №3 On two prescription forms of form #3

На двох рецептурних бланках форми №1 On two prescription forms of form #1

194 / 200
Провізор-аналітик визначає домішку заліза кальцію гліцерофосфату згідно ДФУ за утворенням рожевого забарвлення з розчином такої кислоти: The pharmacist-analyst determines the admixture of iron calcium glycerophosphate according to DFU by the formation of a pink color with a solution of the following acid:

Тіогліколева Thioglycol

Нітратна Nitrate

Борна Борна

Сїрчана Sirchana

Хлористоводнева Chlorineday

195 / 200
В фармакопейному аналїзї доброякісність листа мучниці визначають за вмістом: In the pharmacopoeial analysis, the benign quality of the milkweed leaf is determined by its content:

Мангіферину Mangiferin

Гіосціаміну Hyoscyamine

Келїну Келїну

Рутину Routine

Арбутину Арбутину

196 / 200
Фармацевт готує порошки. Вкажіть лікарську речовину, яку змішують з порошковою масою без додаткового подрібнення: A pharmacist prepares powders. Specify the medicinal substance that is mixed with the powder mass without additional grinding:

Камфора Camphora

Стрептоцид Streptocide

Магнію оксид Magnesium oxide

Ментол Menthol

Кислота саліцилова Salicylic acid

197 / 200
Фармацевт приготував настїй з лікарської рослинної сировини у співвідношєнні 1:30. Вкажїть сировину, з якої він міг приготувати настій в такому співвідношенні: The pharmacist prepared an infusion from medicinal plant raw materials in a ratio of 1:30. Specify the raw materials from which he could prepare an infusion in this ratio:

Трава горицвіту Heartflower

Квітки липи серцелистої Flowers of the heart-leaved linden

Листя м’яти перцевої Peppermint leaves

Листя кропиви дводомної Leaves of nettle

Квітки ромашки лікарської Flowers of chamomile

198 / 200
Вкажіть, до якої статті відносяться товарні знаки при складанні бухгалтерського балансу фармацевтичного підприємства: Indicate to which article the trademarks belong when compiling the accounting balance sheet of the pharmaceutical enterprise:

Довгострокові зобов’язання Long-term liabilities

Короткострокові зобов’язання Current liabilities

Нематеріальні активи Intangible assets

Статутний капітал Authorized capital

Резервний капітал Reserve capital

199 / 200
Аптека зобов’язана надавати першу медичну допомогу. Вкажіть в якому первинному документі відображаються витрати товару на проведення такої діяльності: The pharmacy is obliged to provide first aid. Indicate in which primary document the costs of the product for such activity are reflected:

Довідка про списання товару Record of product write-off

Касова книга Cash book

Звіт про рух тари Tare movement report

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Журнал обліку рецептури Recipe accounting journal

200 / 200
Про який найбільш частий побічний ефект необхідно інформувати пацієнтів при відпуску антацидних засобів на основі сполук алюмінію? What is the most frequent side effect that patients should be informed about when prescribing antacids based on aluminum compounds?

Діарея Diarrhea

Закреп Закреп

Печія Cooker

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Утруднення сечовиділення Difficulty urinating
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест