Крок 2 - Фармація 2011 (буклет)

1 / 200
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів. Що це за лікарський засіб? A drug from the group of nonsteroidal anti-inflammatory drugs was prescribed to a patient with coronary heart disease to prevent blood clot formation. What kind of drug is this?

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Ібупрофен Ibuprofen

Піроксикам Piroxicam

Кислота мефенамова Mefenamic Acid

Індометацин Indomethacin

2 / 200
На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очищення соку: A pharmaceutical factory produces juice from fresh vegetable raw materials. Specify which operation is performed at the juice purification stage:

Нагрівання з наступним різким охолодженням Heating followed by sharp cooling

Відстоювання Advocacy

Адсорбція Adsorption

Фільтрація Filtering

Кристалізація Crystallization

3 / 200
Під час реєстрації суб'єкта господарювання до органів реєстрації необхідно надати установчі документи. До установчих документів суб'єкта господарювання відносяться: When registering a business entity, it is necessary to submit the founding documents to the registration authorities. The founding documents of the business entity include:

Рішення про утворення, установчий договір, статут Decision on formation, founding agreement, charter

Трудовий договір Employment contract

Договір купівлі-продажу Purchase Agreement

Колективний договір Collective Agreement

Договір міни Mine contract

4 / 200
У жінки затяжний період пологової діяльності. Із перелічених препаратів виберіть той, що стимулює пологову діяльність, завдяки фізіологічній дії: The woman has a prolonged period of labor. From the listed drugs, choose the one that stimulates labor due to its physiological action:

Окситоцин Oxytocin

Прозерин Prozerin

Прогестерон Progesterone

Естрон Естрон

Пахикарпін Pachycarpine

5 / 200
Хворому на алергічний дерматит був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат? Suprastin was prescribed to a patient with allergic dermatitis. To which group of antiallergic drugs does this drug belong?

Блокатори Н1-гістамінових рецепторів Blockers of H1-histamine receptors

Інгібітори дегрануляції тучних клітин Mast cell degranulation inhibitors

Блокатори Н2-гістамінових рецепторів Blockers of H2-histamine receptors

Глюкокортикостероїди Glucocorticosteroids

Антагоністи лейкотрієнових рецепторів Leukotriene receptor antagonists

6 / 200
У хворого на виразкову хворобу шлунка під час комбінованої фармакотерапії випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну: In a patient with gastric ulcer, during combined pharmacotherapy, stools became black. Name the drug that could cause such a change:

Вісмуту субцитрат Bismuth subcitrate

Актовегін Actovegin

Омепразол Omeprazole

Ранітидин Ranitidine

Метронідазол Metronidazole

7 / 200
Відповідаючи на запитання лікаря-хірурга про можливість тривалого консервативного лікування та розсмоктування холестеринових каменів у жовчному міхурі, зазначте рекомендований лікарський засіб: When answering the surgeon's question about the possibility of long-term conservative treatment and resorption of cholesterol stones in the gall bladder, indicate the recommended drug:

Урсодеоксихолієва кислота Ursodeoxycholic acid

Алохол Алохол

Легалон Legalon

Хофітол Hofitol

Ліобіл Liobil

8 / 200
Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 40-year-old patient suffers from bronchial asthma and a heart rhythm disorder in the form of bradyarrhythmia. Drugs of which pharmacological group should be prescribed to eliminate bronchospasm?

М-холіноблокатори M-choline blockers

Міорелаксанти Myorelaxants

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

-адреноблокатори -adrenoblockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

9 / 200
На аптечний склад надійшла партія лікарської рослинної сировини листя касії гостролистої. Наявність яких діючих речовин визначається щоб підтвердити доброякісність сировини відповідно до вимог Фармакопеї: A batch of medicinal plant raw materials of cassia leaves has arrived at the pharmacy warehouse. The presence of active substances is determined to confirm the good quality of the raw materials in accordance with the requirements of the Pharmacopoeia:

Антраценпохідних Anthracene derivatives

Ефірних олій Essential oils

Дубильних речовин Tanning substances

Флавоноїдів Flavonoids

Кумаринів Coumarins

10 / 200
Виберіть відновник, необхідний для визначення домішки миш'яку в лікарських речовинах (метод 2): Select the reducing agent required to determine the impurity of arsenic in medicinal substances (method 2):

Гіпофосфіт натрію Sodium hypophosphite

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

Розчин калію йодиду Potassium iodide solution

Розчин натрію сульфіту Sodium sulfite solution

Розчин хлоридної кислоти Chloric acid solution

11 / 200
При заготівлі кореневища аїру можна переплутати його і заготовити домішку. Вкажіть можливу домішку до цієї сировини: When harvesting the rhizome of ayru, you can mix it and prepare an admixture. Specify a possible admixture for this raw material:

Кореневище півників Rhizome of roosters

Корені оману Roots of Delusion

Корені алтею Roots of altea

Кореневище валеріани Valerian rhizome

Корені здутоплоднику Roots of a puffball

12 / 200
До аптеки звернувся хворий з проханням відпустити йому препарат 'Петрусин' як засіб від кашлю. Настій якої лікарської рослини можна запропонувати як замінник при відсутності цього препарату? A patient turned to the pharmacy with a request to release the drug 'Petrusyn' as a cough remedy. What medicinal plant infusion can be offered as a substitute in the absence of this drug?

Herba Thymi serpylli Broom Thyme herb

Herba Equiseti Equiset grass

Folium Cassiae acutifoliae Leaf of Cassia acutifolia

Cortex Frangulae alni Frangula alni bark

Herba Leonuri quinquelobati Herba Leonuri quinquelobati

13 / 200
Завідувач аптеки при заповненні Товарного звіту відображає прибуткові та видаткові господарські операції. Яка із наведених операцій зменшує товарний залишок аптеки? When filling out the Merchandise Report, the manager of the pharmacy displays revenue and expenditure business transactions. Which of the following transactions reduces the pharmacy's merchandise balance?

Сума реалізованого товару Amount of sold goods

Надходження лікарських засобів від постачальників Receipt of medicines from suppliers

Нарахування заробітної плати Payroll

Дооцінка з лабораторних та фасувальних робіт Additional assessment for laboratory and packaging works

Закупівля посуду у населення Purchase of dishes from the population

14 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми? Which of the following drugs is the drug of choice for the prevention of bronchial asthma attacks?

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Димедрол Diphenhydramine

Сальбутамол Salbutamol

Дротаверин Drotaverine

Амброксол Ambroxol

15 / 200
Більшість алкалоїдів ізолюються з біологічного матеріалу полярними розчинниками. Який з наведених алкалоїдів ізолюється перегонкою з водяною парою? Most alkaloids are isolated from biological material with polar solvents. Which of the following alkaloids is isolated by steam distillation?

Коніїн Коніїн

Атропін Atropine

Кокаїн Cocaine

Хінін Хінін

Стрихнін Strichnin

16 / 200
Для приготування очних мазей використовують мазеву основу - сплав вазеліну і ланоліну. Вкажіть метод її стерилізації: For the preparation of eye ointments, an ointment base is used - an alloy of vaseline and lanolin. Specify the method of its sterilization:

Сухим жаром Dry heat

Текучою парою Liquid steam

Оксидом етилену Ethylene oxide

Пастеризація Pasteurization

Тиндалізація Tyndalization

17 / 200
Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск у хворого нормалізувався, однак його почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію? A patient with arterial hypertension was prescribed one of the antihypertensive drugs. The patient's blood pressure normalized, but he began to be bothered by a constant dry cough. Which of the listed drugs has such a side effect ?

Еналаприлу малеат Enalapril maleate

Клофелін Clofelin

Фуросемід Furosemide

Анаприлін Anaprilin

Ніфедипін Nifedipine

18 / 200
Провізор контрольно-аналітичної лабораторії досліджує субстанцію прокаїну гідрохлориду у відповідності до вимог ДФУ. Яким методом ДФУ рекомендує визначати кількісний вміст цього препарату? The pharmacist of the control and analytical laboratory examines the substance of procaine hydrochloride in accordance with the requirements of the DFU. What method does the DFU recommend to determine the quantitative content of this drug?

Нітритометрії Nitritometry

Комплексонометрії Complexonometry

Алкаліметрії Alkalimetry

Ацидиметрії Acidimeters

Броматометрії Bromatometry

19 / 200
Фармацевт приготував очні краплі з кислотою борною. Який метод стерилізації він застосував? A pharmacist prepared eye drops with boric acid. What sterilization method did he use?

Насиченою парою під тиском Saturated steam under pressure

Струмом високої частоти High frequency current

Газами Gas

Сухим жаром Dry heat

Тиндалізація Tyndalization

20 / 200
Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів, які одержують із мінеральних джерел: The phytochemical workshop of the enterprise manufactures biogenic stimulants from various types of raw materials. Specify the preparations of biogenic stimulants obtained from mineral sources:

Пелоїдин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін'єкцій Peloidin, humizol, peat, FiBS for injections

Пелоїдин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил Peloidin, humizol, peat, plasmol, solcoseril

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед Liquid aloe extract, aloe liniment, aloe juice, biosed

Скловидне тіло, завис плаценти для ін'єкцій, плазмол, солкосерил Vitreous body, suspended placenta for injections, plasmol, solcoseril

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, плазмол Liquid aloe extract, aloe liniment, plasmol

21 / 200
Хворий звернувся до фітовідділу аптеки з проханням відпустити йому діуретичний засіб. Яку лікарську рослинну сировину краще використати з цією метою? The patient turned to the herbal department of the pharmacy with a request to release a diuretic. What medicinal plant material is best to use for this purpose?

Herba Equiseti arvense Herba Equisetus arvense

Radix Araliae Root of Aralia

Fructus Sophorae Fruits Sophora

Cormus Ledi palustris Cormus Ledi marsh

Herba Leonuri quinquelobati Herba Leonuri quinquelobati

22 / 200
Діяльність організації залежить від різних факторів. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації? The activity of the organization depends on various factors. What factors belong to the internal environment of the organization?

Здібності, кваліфікація та обдарованість працівників Abilities, qualifications and talents of employees

Стан економіки State of the economy

Інфраструктура Infrastructure

Державні органи влади State authorities

Споживачі Consumers

23 / 200
До аптеки надійшов план заготівлі лікарської рослинної сировини - трави хвоща. Який вид хвоща підлягає до заготівлі, є фармакопейним та використовується у медичній практиці? The pharmacy has received a plan for the procurement of medicinal plant raw materials - horsetail grass. What type of horsetail is to be procured, is it pharmacopoeial and is used in medical practice?

Herba Equiseti arvensis Herba Equisetus arvensis

Herba Equiseti pratensis Herba Equisetus Pratensis

Herba Equiseti sylvatici Wild horsetail grass

Herba Equiseti hyemalis Winter Horseweed

Herba Equiseti palustris Marsh Horseweed

24 / 200
Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли брадикардія, нудота, блювання, погіршення зору. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку? During the treatment of chronic heart failure with digoxin, the patient developed bradycardia, nausea, vomiting, and impaired vision. Which drug is the antidote in this case?

Унітіол Unithiol

Дипіроксам Dipiroxam

Тетацин-кальцій Thetacin-calcium

Амілнітрит Amyl nitrite

Атропіну сульфат Atropine sulfate

25 / 200
Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається: The relative amount of the medicinal product coming from the injection site to the systemic circulation is called:

Біодоступність Bioavailability

Період напівелімінації Half-elimination period

Період напівадсорбції Half-adsorption period

Об'єм розподілу Distribution Volume

Період напіввиведення Half-life

26 / 200
З метою визначення перекисів у ефірі для наркозу провізор-аналітик використував один з реактивів: In order to determine peroxides in ether for anesthesia, the pharmacist-analyst used one of the reagents:

Калію йодид Potassium iodide

Калію перманганат Potassium Permanganate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Калію хлорид Potassium chloride

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

27 / 200
Що відображає такий фармакокінетичний параметр лікарських засобів як період напіввиведення (Т1/2)? What does such a pharmacokinetic parameter of drugs as half-life (T1/2) reflect?

Проміжок часу, за який концентрація препарату в плазмі крові зменшується на 50% The period of time during which the concentration of the drug in blood plasma decreases by 50%

Час повного виведення препарату з організму Time of complete elimination of the drug from the body

Об'єм плазми крові, який звільняється від препарату за одиницю часу The volume of blood plasma that is released from the drug per unit of time

Співвідношення між швидкістю виведення препарату та його концентрацією у плазмі крові Correlation between the rate of elimination of the drug and its concentration in the blood plasma

Швидкість виведення препарату через нирки Renal excretion rate

28 / 200
Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт? A pharmacist in the marketing department of a pharmaceutical manufacturer is planning the company's communications policy. Which component of marketing communications systems has the highest cost per contact?

Персональний продаж Personal Sales

'Паблік рілейшнз' 'Public Relations'

Реклама в періодичних виданнях Advertising in periodicals

Стимулювання збуту Sales promotion

Реклама на телебаченні Advertising on TV

29 / 200
Кількісний вміст дифенгідраміну гідрохлориду у відповідності з вимогами ДФУ визначається методом алкаліметрії. У якості титранта використовується розчин такої речовини: The quantitative content of diphenhydramine hydrochloride in accordance with the requirements of DFU is determined by the method of alkalimetry. As a titrant, a solution of the following substance is used:

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Калію перманганат Potassium permanganate

Калію бромат Potassium bromate

30 / 200
У таблетковому цеху виготовляють тритураційні таблетки. Які показники якості НЕ ВИЗНАЧАЮТЬ для даних таблеток? The tablet shop produces triturated tablets. What quality indicators are NOT DETERMINED for these tablets?

Стирання, стійкість до роздавлювання Abrasion, crush resistance

Мікробіологічна чистота Microbiological purity

Однорідність дозування Dosage uniformity

Однорідність вмісту Content uniformity

Розпадання і розчинення Disintegration and dissolution

31 / 200
Цех з виробництва суспензій і емульсій опановує випуск нових препаратів. Запропонуйте механізм для їх отримання шляхом розмолу у рідкому середовищі: The workshop for the production of suspensions and emulsions is mastering the production of new drugs. Suggest a mechanism for their production by grinding in a liquid medium:

Роторно-пульсаційний апарат Rotor-pulsation device

Якірна мішалка Anchor stirrer

Електроплазмолізатор імпульсний Electroplasmolizer pulse

Дисмемтратор Dismemtrator

Дезінтегратор Disintegrator

32 / 200
При проведенні інструктажу із заготівлі листків мати-й-мачухи слід звернути увагу на можливі домішки до цієї сировини, а саме: When instructing on harvesting mother-and-stepmother leaves, you should pay attention to possible impurities in this raw material, namely:

Лист лопуха павутинистого Spider Burdock Leaf

Лист первоцвіту весняного Spring primrose leaf

Лист алтеї лікарської Altea leaf

Лист кропиви Nettle Leaf

Лист подорожника великого Great Plantain Leaf

33 / 200
Отруйні речовини виділяються із об'єктів біологічного походження за допомогою різних методів. При отруєнні пестицидами - похідними фосфорних кислот використовують метод: Poisonous substances are isolated from objects of biological origin using various methods. In case of poisoning with pesticides - derivatives of phosphoric acids, the method is used:

Настоювання органічними розчинниками Infusion with organic solvents

Діалізу з підлужених розчинів Dialysis from alkaline solutions

Настоювання водою, підкисленою хлорною кислотою Infusion with water acidified with perchloric acid

Перегонки водяною парою із лужного середовища Alkaline steam distillation

Настоювання підлуженою водою Infusion with alkaline water

34 / 200
Лікар виписав рецепт на настій наперстянки з кислотою хлористоводневою. Вкажіть причину несумісності: The doctor wrote a prescription for an infusion of digitalis with hydrochloric acid. Specify the reason for the incompatibility:

Гідроліз (без наявних змін) Hydrolysis (no existing changes)

Осадження Precipitation

Виділення газів Emission of gases

Зміна кольору Change color

Зміна запаху Scent change

35 / 200
Під час дослідження 'кислого' хлороформного витягу з натрію нітритом у кислому середовищі судово-медичний токсиколог отримав забарвлену в ізумрудний колір сполуку. Яка з речовин здатна до утворення вказаної нітрозо-сполуки? During the study of an 'acidic' chloroform extract from sodium nitrite in an acidic environment, a forensic toxicologist obtained an emerald-colored compound. Which of the substances is capable of forming the indicated nitroso -compounds?

Антипірин Antipyrin

Ноксирон Noxiron

Амідопірин Amidopyrin

Кислота саліцилова Salicylic acid

Анальгін Analgin

36 / 200
Фармацевт приготував очні краплі з пілокарпіну гідрохлориду та розчину адреналіну гідрохлориду. Особливістю введення розчину адреналіну є те, що його додають: The pharmacist prepared eye drops from pilocarpine hydrochloride and adrenaline hydrochloride solution. The peculiarity of the introduction of adrenaline solution is that it is added:

Після стерилізації асептично After sterilization aseptically

Після розчинення сухих речовин After dissolving dry substances

До половинної кількості розчинника Up to half the solvent

У першу чергу First of all

Після ізотонування After isotonization

37 / 200
Провізор за власним бажанням хоче розірвати безстрокову угоду за причиною переводу чоловіка в іншу місцевість. У якому вигляді і у який термін він має попередити завідувача аптеки? The pharmacist of his own accord wants to terminate the indefinite contract due to the transfer of the husband to another area. In what form and by what time should he notify the manager of the pharmacy?

У письмовому вигляді за два тижні In writing in two weeks

У письмовому вигляді за один тиждень In writing in one week

У письмовому вигляді за два дні In writing in two days

У письмовому вигляді за п'ять днів In writing in five days

У письмовому вигляді за один місяць In writing in one month

38 / 200
Проводячи ідентифікацію ізоніазиду, провізор-аналітик прокип'ятив субстанцію з 2,4-динітрохлорбензолом. В результаті утворилося жовте забарвлення, яке при додаванні розчину лугу переходить у фіолетове, а потім у бурувато-червоне. В результаті реакції утворюється похідне такого альдегіду: While carrying out the identification of isoniazid, the pharmacist-analyst boiled the substance with 2,4-dinitrochlorobenzene. As a result, a yellow color was formed, which turns purple when an alkali solution is added, and then to brownish-red. As a result of the reaction, a derivative of such an aldehyde is formed:

Глутаконовий Glutacone

Гліоксалевий Glyoxal

Гексановий Hexane

Глюконовий Gluconovy

Глютаміновий Glutamine

39 / 200
Дубильні речовини проявляють в'яжучу дію і використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Яка рослинна сировина містить дубильні речовини у великій кількості? Tannins have an astringent effect and are used for the treatment of colitis, enterocolitis, diarrhea. Which vegetable raw materials contain tannins in large quantities?

Fructus Myrtilli Blueberry fruit

Fructus Rhamni catharticae Cathartic fruits of Rhamni

Fructus Sambucci nigri Black Sambucci fruit

Fructus Ribes nigri Black currant fruit

Fructus Frangulae Frangula fruit

40 / 200
Хворому потрібно приготувати порошки, що містять ментол. Як досягнути потрібного ступеня подрібнення ментолу? The patient needs to prepare powders containing menthol. How to achieve the desired degree of menthol grinding?

Розтерти зі спиртом або з ефіром Grind with alcohol or ether

Ретельно розтерти з цукром Grind thoroughly with sugar

Розтерти з іншими компонентами пропису Grind with other components of the prescription

Розтерти з водою очищеною Grind with purified water

Розтерти з гліцерином або з хлороформом Grind with glycerin or chloroform

41 / 200
Фінансова звітність аптек складається з окремих звітних форм. У якій із них відображається сума кредиторської заборгованості за придбаний товар? Financial reporting of pharmacies consists of separate reporting forms. Which of them shows the amount of payables for the purchased goods?

Ф1 'Баланс' F1 'Balance'

Ф4 'Звіт про власний капітал' F4 'Report on equity'

Ф3 'Звіт про власний капітал' F3 'Report on equity'

Ф2 'Звіт про фінансові результати' F2 'Report on financial results'

Ф2м 'Звіт про фінансові результати' F2m 'Report on financial results'

42 / 200
Основними діючими речовинами листя і плодів сени є сенозиди A, B, C, D. До якого класу біологічно активних речовин вони належать? The main active substances of senna leaves and fruits are senosides A, B, C, D. To which class of biologically active substances do they belong?

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Флавоноїди Flavonoids

Фенольні кислоти Phenolic acids

Іридоїди Iridoids

Тіоглікозиди Thioglycosides

43 / 200
До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти як антиагреганта. Яку добову дозу препарату у грамах слід рекомендувати для постійного прийому? The pharmacist was contacted by a patient who was recommended to take acetylsalicylic acid as an antiplatelet agent. What daily dose of the drug in grams should be recommended for continuous use?

0,1-0,3 0,1-0,3

2,0-3,0 2,0-3,0

1,0-2,0 1,0-2,0

0,5-1,0 0,5-1,0

Більше 4,0 More than 4.0

44 / 200
Основними діючими речовинами плодів глоду є флавоноїди. Яку фармакологічну дію вони зумовлюють? The main active substances of hawthorn fruits are flavonoids. What pharmacological action do they cause?

Гіпотензивну і седативну Hypotensive and sedative

Послаблюючу і седативну Relaxing and sedative

Спазмолітичну і протизапальну Spasmolytic and anti-inflammatory

Сечогінну і кровоспинну Diuretic and hemostatic

Тонізуючу і протисудомну Tonic and anticonvulsant

45 / 200
Хворому, який тривалий час приймає фенобарбітал, лікар призначив диклофенак натрію. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявився слабшим від очікуваного внаслідок фармакокінетичної взаємодії цих препаратів. Результатом яких процесів могла бути така взаємодія препаратів? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient who has been taking phenobarbital for a long time. However, the anti-inflammatory effect of diclofenac turned out to be weaker than expected due to the pharmacokinetic interaction of these drugs. The result of which processes could be the following interaction of drugs?

Збільшення швидкості метаболізму препарату в печінці Increasing the rate of drug metabolism in the liver

Зниження концентрації білку в плазмі Decreased protein concentration in plasma

Зниження швидкості метаболізму препарату в печінці Decreased rate of drug metabolism in the liver

Збільшення дози лікарських засобів Medication dose increase

Зміни чутливості рецептора Changes in receptor sensitivity

46 / 200
Який препарат вибору при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію та аденому передміхурової залози? What is the drug of choice in the treatment of patients with arterial hypertension and prostate adenoma?

Доксазозин Doxazosin

Верапаміл Verapamil

Еналаприл Enalapril

Каптоприл Captopril

Верошпірон Verospiron

47 / 200
Згідно Кодексу законів про працю до обов'язкових утримань із заробітної плати працівників аптек належать: According to the Code of Labor Laws, mandatory deductions from the wages of pharmacy workers include:

Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Contribution to compulsory state social insurance

Аліменти Alimony

Надлишково виплачені суми Overpaid amounts

Профспілкові внески Union dues

Суми по виконавчих листах Amounts on letters of execution

48 / 200
Фармацевтична фірма 'Фармасвіт' запатентувала і виробляє новий препарат гіпоглікемічної дії. Збут товару фірма проводить безпосередньо через власні відділи збуту, збутові філіали, мережу фірмових аптек. Канал якого рівня характеризує збутову політику даної фармацевтичної фірми? The pharmaceutical company 'Farmasvit' has patented and produces a new drug with hypoglycemic action. The company sells the product directly through its own sales departments, sales branches, and a network of branded pharmacies. What level of channel characterizes the sales policy of this pharmaceutical company?

Нульовий Null

Дворівневий Court-level

Однорівневий One-level

Трирівневий Three-level

Чотирирівневий Four-level

49 / 200
При проведенні оперативного втручання було застосовано міорелаксант тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання? During the surgical intervention, the myorelaxant tubocurarine chloride was used. What antagonist agent should be administered to the patient to restore his independent breathing?

Прозерин Prozerin

Дитилін Дитилін

Етимізол Etimizole

Бензогексоній Benzohexonium

Цитітон Cititon

50 / 200
Під час проведення планової інвентаризації каси встановлена недостача. Хто має відшкодувати виявлену суму недостачі? During the planned inventory of the cash register, a shortage was identified. Who should reimburse the discovered amount of the shortage?

Касир Касир

Замісник завідувача відділу Deputy Head of Department

Завідувач аптеки Pharmacy Manager

Замісник завідувача аптеки Deputy head of the pharmacy

Завідувач відділу Head of Department

51 / 200
У разі виявлення відхилення фактичних та облікових залишків понад норму природної втрати завідувач аптеки зобов'язаний провести службове розслідування впродовж: In case of detection of a deviation of the actual and accounting balances above the norm of natural loss, the manager of the pharmacy is obliged to conduct an official investigation during:

3 днів 3 days

3 тижнів 3 weeks

10 днів 10 days

30 днів 30 days

5 днів 5 days

52 / 200
Фармацевт виявив несумісність у рецепті, в якому прописані розчин калію перманганату та перекис водню. Зазначте тип хімічної реакції: The pharmacist found an incompatibility in the prescription, which prescribes a solution of potassium permanganate and hydrogen peroxide. Specify the type of chemical reaction:

Окислювально-відновна Redox

Осадження Precipitation

Витіснення Displacement

Нейтралізації Neutralizations

Обміну Exchange

53 / 200
Серед препаратів екстемпорального приготування значне місце займають порошки. Який з наведених компонентів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення? Among extemporaneous preparations, powders occupy a significant place. Which of the following components is included in powders without prior grinding?

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Камфора Camphora

Ксероформ Xeroform

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

54 / 200
Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень? Which leadership style is characterized by the special compliance of the leader who gives the subordinate the initiative in the formation of the goal and is ready to accept it without objection?

Ліберальний Liberal

Комбінований Combined

Колегіальний Collegiate

Демократичний Democratic

Бюрократичний Bureaucratic

55 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування 3% спиртового розчину кислоти борної. Яку концентрацію спирту етилового повинен взяти провізор для приготування лікарської форми? The pharmacy received a prescription for the preparation of a 3% alcohol solution of boric acid. What concentration of ethyl alcohol should the pharmacist take to prepare the dosage form?

70% 70%

40% 40%

96% 96%

90% 90%

60% 60%

56 / 200
У відповідності з основними умовами поставки медичної продукції, лікарські засоби аптеці повинні відпускатись з залишковим терміном придатності не менше ldots%, а бактерійні препарати - не менше ldots%: In accordance with the basic terms of delivery of medical products, pharmaceutical drugs must be released to the pharmacy with a remaining shelf life of at least ldots%, and bacterial preparations - at least ldots%:

60%,40% 60%,40%

80%,60% 80%,60%

60%,30% 60%,30%

40%,20% 40%,20%

50%,40% 50%,40%

57 / 200
До аптеки надійшов рецепт на мікстуру. Оберіть лікарські засоби, які утворюють несумісність: The pharmacy has received a prescription for a potion. Select the drugs that cause incompatibility:

Папаверину гідрохлорид + еуфілін Papaverine hydrochloride + euphylline

Натрію бромід + натрію хлорид Sodium bromide + sodium chloride

Фенобарбітал + глюкоза Phenobarbital + Glucose

Новокаїн + димедрол Novocaine + Diphenhydramine

Кодеїну фосфат + екстракт трави термопсісу Codeine phosphate + thermopsis grass extract

58 / 200
Деякі отрути внаслідок окиснення в організмі утворюють сполуки, що збільшують їх токсичність. Так, внаслідок окиснення гептахлору в організмі утворюється: Some poisons, as a result of oxidation in the body, form compounds that increase their toxicity. For example, as a result of the oxidation of heptachlor in the body, the following is formed:

Епоксид гептахлору Epoxide heptachs

Вуглекислий газ Carbon dioxide

Чадний газ Carbon monoxide

Гексахлорциклогексан Hexachlorocyclohexane

Оксид гептахлору Heptachlor oxide

59 / 200
Після довготривалого прийому ізосорбіду для профілактики нападів стенокардії хворий відмітив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало місце у хворого? After long-term intake of isosorbide for the prevention of angina attacks, the patient noted a significant decrease in the effect of the latter. What phenomenon occurred in the patient?

Толерантність Tolerance

Потенціювання Potentiation

Кумуляція Cumulative

Фізична залежність Physical dependence

Алергія Allergy

60 / 200
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме: A patient with renal colic is treated with an antispasmodic from the group of M-cholinergic blockers, namely:

Атропін Atropine

Прозерин Prozerin

Бензогексоній Benzohexonium

Галантамін Galantamine

Дитилін Dithyline

61 / 200
В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Вкажіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах: Drugs from the pharmacy warehouse have arrived at the pharmacy. Specify the drug that is subject to subject-quantitative accounting in pharmacies:

Дикаїн Дикаїн

Парацетамол Paracetamol

Анальгін Analgin

Новокаїн Novocaine

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

62 / 200
При проведенні експертизи було виявлено наявність формальдегіду в діалізаті. При біотрансформації якої речовини міг утворитися даний альдегід? The examination revealed the presence of formaldehyde in the dialysate. During the biotransformation of which substance could this aldehyde be formed?

Метанол Метанол

Хлордіазепоксид Chlordiazepoxide

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Аміназин Aminazine

Хлороформ Chloroform

63 / 200
Аптека державної форми власності на підставі ліцензії одержує та реалізує наркотичні лікарські засоби. Який державний орган розробляє та переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів? A state-owned pharmacy obtains and sells narcotic drugs on the basis of a license. Which state body develops and reviews the list of such drugs approved for use in Ukraine?

Державна служба України з контролю за наркотиками State Drug Control Service of Ukraine

Державний Фармакологічний центр State Pharmacological Center

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів State Inspection for Quality Control of Medicines

- -

Державна акціонерна компанія 'Ліки України' State joint-stock company 'Medicines of Ukraine'

64 / 200
Фармацевт готує порошки за прописом: Візьми: Прозерину 0,002 Цукру 0,25 Змішай, щоб утворився порошок. Дай таких доз числом 10. Познач. По 1 порошку 2 рази на день після їди. Вказати кількості інгредієнтів для приготування порошків за прописом: The pharmacist prepares powders according to the prescription: Take: Proserine 0.002 Sugar 0.25 Mix to form a powder. Give such doses in the number of 10. Mark. 1 powder 2 times for the day after meals. Specify the amount of ingredients for preparing powders according to the prescription:

Тритурації прозерину (1:10) 0,2 г; цукру 2,3 г Proserin trituration (1:10) 0.2 g; sugar 2.3 g

Тритурації прозерину (1:100) 2,0 г; цукру 2,5 г Proserin trituration (1:100) 2.0 g; sugar 2.5 g

Тритурації прозерину (1:100) 0,2 г; цукру 2,3 г Proserin trituration (1:100) 0.2 g; sugar 2.3 g

Прозерину 0,02 г; цукру 2,5 г Prozerin 0.02g; Zucru 2.5g

Тритурації прозерину (1:10) 0,2 г; цукру 2,5 г Proserin trituration (1:10) 0.2 g; sugar 2.5 g

65 / 200
Під час приготування супозиторіїв методом викачування після введення у масло какао хлоралгідрату супозиторна маса стала в'язкою та почала розтікатися. Яку речовину необхідно додати до супозиторної маси для відновлення щільності та пластичності? During the preparation of suppositories by the pumping method, after introducing chloral hydrate into cocoa butter, the suppository mass became viscous and began to spread. What substance should be added to the suppository mass to restore density and plasticity?

Віск Віск

Вода очищена The water is purified

Гліцерин Glycerin

Крохмаль Starch

Димексид Dimexide

66 / 200
Одержано мінералізат, що містить сульфати плюмбуму, барію та стронцію у вигляді білих осадів. Яку процедуру треба здійснити з сульфатом плюмбуму, щоб його відділити? Received mineralization containing lead, barium and strontium sulfates in the form of white precipitates. What procedure should be carried out with lead sulfate to separate it?

Розчинення в ацетаті амонію Solution in ammonium acetate

Переведення в карбонат Conversion to carbonate

Переведення в арсин Transfer to arsine

Розчинення в концентрованій сірчаній кислоті Solution in concentrated sulfuric acid

Переведення у діетилдитіокарбамат Conversion to diethyldithiocarbamate

67 / 200
У разі втрати ліцензії провізор повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дублікату. Орган ліцензування зобов'язаний видати заявникові дублікат ліцензії не пізніше: In the event of losing a license, the pharmacist must apply to the licensing authority for the issuance of a duplicate. The licensing authority must issue the applicant a duplicate license no later than:

Трьох робочих днів з дня одержання заяви Three working days from the date of receipt of the application

Трьох місяців з дня одержання заяви Three months from the date of receipt of the application

Одного місяця з дня одержання заяви One month from the date of receipt of the application

Двох місяців з дня одержання заяви Two months from the date of receipt of the application

Дублікат не видається Duplicate not issued

68 / 200
Фармацевт виявив у пропису несумісність. Оберіть лікарські речовини, які утворюють евтектику: The pharmacist found an incompatibility in the prescription. Select medicinal substances that form the eutectic:

Хлоралгідрат + камфора Chloral hydrate + camphor

Антипірин + анальгін Antipyrin + analgin

Ефедрину гідрохлорид + глюкоза Ephedrine hydrochloride + glucose

Кальцію хлорид + натрію хлорид Calcium chloride + sodium chloride

Натрію гідрокарбонат + гексаметилентетрамін Sodium bicarbonate + hexamethylenetetramine

69 / 200
До судово-хімічної лабораторії надійшов об'єкт, при дослідженні якого необхідно провести кількісне визначення меркурію за реакцією із дитизоном. Який фізико-хімічний метод використовується при такому аналізі? The forensic chemical laboratory received an object, during the study of which it is necessary to carry out a quantitative determination of mercury by reaction with dithizone. What physicochemical method is used for such an analysis?

Екстракційна фотоколориметрія Extraction photocolorimetry

Хроматографія в тонкому шарі сорбенту Chromatography in a thin sorbent layer

ІЧ-спектрофотометрія IR spectrophotometry

Газо-рідинна хроматографія Gas-liquid chromatography

УФ-спектрофотометрія UV spectrophotometry

70 / 200
Ефірна олія рози використовується як протизапальний і спазмолітичний засіб. У яких видільних утвореннях воно локалізується? Rosa essential oil is used as an anti-inflammatory and antispasmodic agent. In which excretory formations is it localized?

Залозисті плями Glandular spots

Залозисті волоски Glandular hairs

Секреторні клітини Secretory cells

Ефіроолійні залозки Essential oil glands

Ефіроолійні вмістища Essential oil containers

71 / 200
Провізор-аналітик, аналізуючи вітамінні очні краплі, під час розглядання в їх УФ-світлі спостерігав яскраву зеленувато-жовту флюоресценцію. Це свідчить про наявність: A pharmacist-analyst, analyzing vitamin eye drops, observed a bright greenish-yellow fluorescence when examining them under UV light. This indicates the presence of:

Рибофлавіну Riboflavin

Тіаміну броміду Thiamine bromide

Кислоти фолієвої Folic acids

Вікасолу Vikasol

Кислоти аскорбінової Ascorbic acids

72 / 200
Відповідно до Плану рахунків охарактеризуйте рахунок, за дебетом якого відображається надходження товару в аптеку, за кредитом - його вибуття: According to the Chart of Accounts, characterize the account, the debit of which shows the arrival of the product in the pharmacy, the credit shows its disposal:

Активний рахунок 282 'Товари в торгівлі' Active account 282 'Trade goods'

Пасивний рахунок 66 'Розрахунки з оплати праці' Passive account 66 'Salary payments'

Пасивний рахунок 40 'Статутний капітал' Passive account 40 'Authorized capital'

Пасивний рахунок 60 'Короткострокові позики' Passive account 60 'Short-term loans'

Пасивний рахунок 63 'Розрахунки з постачальниками та підрядниками' Passive account 63 'Payments with suppliers and contractors'

73 / 200
Провізору-аналітику аптеки необхідно зробити висновок про якість приготування 3% розчину натрію броміду. Кількісне визначення складу мікстури провізор-аналітик провів рефрактометричним методом. Розрахувати кількість натрію броміду у цьому випадку можна, визначивши значення: The pharmacist-analyst of the pharmacy needs to draw a conclusion about the quality of the preparation of a 3% sodium bromide solution. The pharmacist-analyst quantified the composition of the mixture using the refractometric method. Calculate the amount of sodium bromide in this case, you can by defining the value:

Показника заломлення Refractive index

В'язкості розчину Solution viscosities

Питомого показника поглинання Specific Absorption Rate

Оптичної щільності розчину Optical density of the solution

рН розчину pH of the solution

74 / 200
До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому? A 70-year-old patient consulted a doctor about high blood pressure. From the anamnesis, it is known about the presence of benign prostatic hyperplasia. What medicine should be prescribed for this patient?

Доксазозин Doxazosin

Лозартан Losartan

Дилтіазем Diltiazem

Еналаприл Enalapril

Пропранолол Propranolol

75 / 200
Спрощена система оподаткування передбачає заміну декількох податків одним. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено юридичним особам для запровадження ними спрощеної системи оподаткування? The simplified taxation system involves the replacement of several taxes by one. What is the limit on the number of employees set for legal entities to introduce a simplified taxation system?

50 осіб 50 осіб

25 осіб 25 people

100 осіб 100 people

75 осіб 75 people

10 осіб 10 people

76 / 200
Згідно з діючим законодавством, аптечним працівникам нараховується допомога при тимчасовій втраті працездатності. Вкажіть джерело оплати перших 5 днів хвороби за листками непрацездатності: According to the current legislation, pharmacy workers are entitled to benefits for temporary incapacity for work. Indicate the source of payment for the first 5 days of illness according to the incapacity for work certificate:

Витрати аптеки Pharmacy expenses

Резервний фонд Reserve Fund

Фонд економічного стимулювання Economic Stimulation Fund

Витрати майбутніх періодів Expenses of future periods

Доходи аптеки Come to the pharmacy

77 / 200
Стійкість суспензій підвищується при введені до їх складу речовин, що збільшують в'язкість дисперсійного середовища. Вкажіть речовину, що виявляє зазначені властивості: The stability of suspensions increases when substances that increase the viscosity of the dispersion medium are added to their composition. Specify the substance that exhibits the specified properties:

Гліцерин Glycerin

Вода очищена The water is purified

Ефір Ether

Димексид Dimexide

Спирт етиловий Ethyl alcohol

78 / 200
В місті обласного підпорядкування почав функціонувати геріатричний центр. Фармацевтична фірма поряд відкриває аптеку. Який вид спеціалізації варто використати в її роботі? A geriatric center has started functioning in a city under regional control. A pharmaceutical company is opening a pharmacy nearby. What kind of specialization should be used in its work?

За характером групи хворих, які обслуговуються By nature of the group of patients served

За специфікою виробничої діяльності By the specifics of production activity

За специфікою збутової діяльності By the specifics of sales activity

За специфікою постачання By delivery specification

За специфікою оподаткування By the specifics of taxation

79 / 200
При проведенні місцевої анестезії до розчину новокаїну додається розчин адреналіну гідрохлориду. З якою метою це проводиться? During local anesthesia, a solution of adrenaline hydrochloride is added to the novocaine solution. What is the purpose of this?

Для звуження судин For vasoconstriction

Для зниження тонусу гладенької мускулатури To reduce smooth muscle tone

Для підвищення тонусу гладенької мускулатури To increase the tone of smooth muscles

Для розширення судин For vasodilation

Для зменшення больової чутливості To reduce pain sensitivity

80 / 200
З наведених сечогінних препаратів виберіть петльовий діуретик екстреної, сильної і короткотривалої дії: Choose a loop diuretic of emergency, strong and short-term action from the following diuretics:

Фуросемід Furosemide

Тріамтерен Triamterene

Діакарб Diakarb

Клопамід Clopamide

Спіронолактон Spironolactone

81 / 200
Фармацевт в асептичних умовах готує декілька розчинів з антибіотиками. Розчин якої речовини він може простерилізувати? A pharmacist prepares several solutions with antibiotics in aseptic conditions. The solution of which substance can he sterilize?

Левоміцетин Levomycetin

Бензилпеніцилін-натрій Benzylpenicillin sodium

Бензилпеніцилін-калій Benzylpenicillin potassium

Неоміцину сульфат Neomycin Sulfate

Поліміксину сульфат Polymyxin sulfate

82 / 200
У хворої 45-ти років, яка впродовж двох тижнів приймає неодикумарин з приводу тромбофлебіту, при черговому обстеженні у крові виявлено зниження вмісту протромбіну, в сечі - мікрогематурію. Який лікарський засіб необхідно застосувати як антагоніст неодикумарину? A 45-year-old patient, who has been taking neodicumarin for thrombophlebitis for two weeks, during another examination revealed a decrease in the prothrombin content in the blood, and microhematuria in the urine. What should the medicinal product be used as an antagonist of neodicumarin?

Вікасол Вікасол

Натрію цитрат Sodium Citrate

Кислота амінокапронова Aminocaproic acid

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Гепарин Heparin

83 / 200
Для кількісного визначення субстанції фторурацилу згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод неводного титрування. Який титрований розчин йому необхідно використати? For the quantitative determination of the fluorouracil substance according to the DFU, the pharmacist-analyst uses the non-aqueous titration method. What titrated solution should he use?

Тетрабутиламонію гідроксиду Tetrabutylammonium hydroxide

Калію бромату Potassium bromate

Натрію нітриту Sodium nitrite

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

Натрію едетату Sodium edetate

84 / 200
У вагітної жінки 38-ми років хворої на цукровий діабет ІІ типу (інсулінонезалежний) препаратом вибору є: In a 38-year-old pregnant woman with type II (non-insulin-dependent) diabetes, the drug of choice is:

Інсулін Insulin

Метформін Metformin

Толбутамід Tolbutamide

Глібенкламід Glibenclamide

Буформін Buformin

85 / 200
Дубильні речовини можна використовувати як антидот при отруєнні алкалоїдами. Оберіть рослинну сировину, яку можна рекомендувати при такій інтоксикації: Tanning substances can be used as an antidote for alkaloid poisoning. Choose a plant material that can be recommended for such intoxication:

Корінь перстачу Root of foxglove

Кореневище з коренями марени Rhizome with madder roots

Корінь оману False Root

Корінь алтею Alteus root

Кореневище аїру Rhizome of ayrus

86 / 200
Фармацевту необхідно простерилізувати 250 мл ін'єкційного розчину глюкози. Скільки хвилин необхідно стерилізувати розчин в автоклаві при температурі 120oC? The pharmacist needs to sterilize 250 ml of glucose solution for injection. How many minutes should it take to sterilize the solution in an autoclave at a temperature of 120oC?

12 12

25 25

15 15

8 8

30 30

87 / 200
Аптека займається роздрібною реалізацію лікарських засобів. Вкажіть облікову групу лікарських засобів, до якої відноситься атропіну сульфат: The pharmacy is engaged in the retail sale of medicines. Specify the accounting group of medicines to which atropine sulfate belongs:

Отруйні Poisonous

Наркотичні Narcotics

Психотропні Psychotropic

Загального списку General list

Сильнодіючі Powerful

88 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції етилморфіну гідрохлориду. Для визначення домішки води напівмікрометодом в випробуванні на чистоту він застосовує такий реактив: A pharmacist-analyst performs an analysis of the ethylmorphine hydrochloride substance. He uses the following reagent to determine the impurity of water using the semi-micro method in the purity test:

Йодсірчистий Iodosulphur

Гіпофосфіту Hypophosphite

Молібденованадієвий Molybdenum vanadium

Метоксифенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid

Біуретовий Biuret

89 / 200
Хворому для лікування бронхіальної астми лікар призначив препарат з групи -адреноміметиків. Вкажіть цей препарат: The doctor prescribed a drug from the group of -adrenomimetics to the patient for the treatment of bronchial asthma. Specify this drug:

Сальбутамол Salbutamol

Діазепам Diazepam

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Дигоксин Digoxin

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

90 / 200
У складі якого з наведених напрямків комплексного дослідження ринку вивчається співвідношення між попитом, пропозицією та рівнем цін? Which of the following areas of comprehensive market research studies the relationship between demand, supply and price level?

Вивчення економічної кон'юнктури Study of the economic situation

Вивчення фірмової структури ринку Study of the firm structure of the market

Аналіз ринкової сегментації Market segmentation analysis

Аналіз соціально-психологічних особливостей покупців Analysis of socio-psychological features of buyers

Вивчення вимог ринку та товару Study of market and product requirements

91 / 200
В аптеку надійшов рецепт, в якому прописаний скополаміну гідробромід по 0,0002 г на 1 порошок. Скільки тритурації 1:100 необхідно взяти для приготування 10 порошків? The pharmacy received a prescription that prescribes scopolamine hydrobromide at 0.0002 g per 1 powder. How much trituration 1:100 should be taken to prepare 10 powders?

0,2 0,2

0,4 0,4

2,0 2,0

4,0 4,0

0,04 0,04

92 / 200
При виготовленні мазі з протарголом фармацевт допустив помилку при введенні інгредієнту в основу. Як потрібно було ввести протаргол в основу? When making an ointment with protargol, the pharmacist made a mistake when introducing the ingredient into the base. How was it necessary to introduce protargol into the base?

Розтерти з гліцерином, потім з водою Grind with glycerin, then with water

Розтерти з ланоліном Rub with lanolin

Розтерти в ступці з вазеліном Grind in a mortar with vaseline

Розтерти в ступці з водою Grind in a mortar with water

Розтерти з вазеліновим маслом Rub with petroleum jelly

93 / 200
Загальним методом визначення кількісного вмісту препаратів з групи галогенідів лужних металів є: The general method of determining the quantitative content of preparations from the group of alkali metal halides is:

Аргентометрія Argentometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Комплексонометрія Complexonometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Нітритометрія Nitritometry

94 / 200
Лікар прописав емульсію оливкової олії, до складу якої входить анестезин. Для введення анестезину в емульсію його необхідно розчинити: The doctor prescribed an emulsion of olive oil, which includes anesthesin. To introduce anesthesin into the emulsion, it must be dissolved:

В олії перед приготуванням емульсії In oil before emulsion preparation

У воді очищеній In purified water

У первинній емульсії In primary emulsion

У готовій емульсії In ready emulsion

У спирті та додати до первинної емульсії In alcohol and add to primary emulsion

95 / 200
Одним з показників перевірки якості готових ампул є відсутність залишкової напруги у склі. Вкажіть яка операція із стадії 'Підготовка ампул до наповнення' усуває даний недолік? One of the quality control indicators of finished ampoules is the absence of residual stress in the glass. Specify which operation from the stage 'Preparation of ampoules for filling' eliminates this deficiency?

Відпал ампул Annealing ampoules

Миття ампул Washing ampoules

Відкриття капілярів Opening of capillaries

Сушіння ампул Drying ampoules

Стерилізація ампул Sterilization of ampoules

96 / 200
Оптово-посередницька фірма, яка співпрацює з закордонними партнерами, з метою досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фірма? A wholesale brokerage firm that cooperates with foreign partners, in order to achieve commercial success, conducts a number of activities that contribute to the formation of its own positive image. What type of professional ethics does it use firm?

Етика бізнесу Business ethics

Фармацевтична етика Pharmaceutical Ethics

Етика керівника Leader ethics

Етика підлеглого Subordinate Ethics

Фармацевтична деонтологія Pharmaceutical deontology

97 / 200
Однієї з операцій технологічного процесу отримання розчинів для ін'єкцій є фільтрування розчинів. Які фільтри використовуються для стерильної фільтрації? One of the operations of the technological process of obtaining solutions for injections is filtering solutions. What filters are used for sterile filtering?

Фільтри-свічки Filters-candles

Фільтр-грибок Filter-fungus

Фільтр ХНДХФІ HNDHFI filter

Друк-фільтри Print Filters

Нутч-фільтри Nutch Filters

98 / 200
До аптеки надійшли товарно-матеріальні цінності за товарно-транспортною накладною. В якому документі лікарські засоби обліковуються уповноваженою особою? The pharmacy received goods and material values according to the waybill. In which document is the medicine accounted for by the authorized person?

Реєстр лікарських засобів, що надійшли суб'єкту господарської діяльності Register of medicines received by the subject of economic activity

Журнал обліку товарів, що надійшли Received goods accounting log

Товарно-транспортна накладна Bill of lading

Реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктом господарської діяльності Register of medicines sold by the subject of economic activity

Акт приймання передачі Transfer acceptance act

99 / 200
Жінка у III триместрі вагітності захворіла на ГРВІ з підвищенням температури тіла до 39oC. Який лікарський засіб доцільно їй запропонувати? A woman in the 3rd trimester of pregnancy fell ill with SARS with an increase in body temperature to 39oC. What medicine should be offered to her?

Парацетамол Paracetamol

Целекоксиб Celecoxib

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Індометацин Indomethacin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

100 / 200
При виготовленні ін'єкційних лікарських форм на фармацевтичних підприємствах використовуються різні способи запаювання ампул. Для яких ін'єкційних розчинів проводять запаювання капілярів у потоці інертних газів (азот, аргон, вуглекислий газ)? During the manufacture of injection dosage forms at pharmaceutical enterprises, various methods of sealing ampoules are used. For which injection solutions, capillaries are sealed in a stream of inert gases (nitrogen, argon , carbon dioxide)?

Легкоокислювальні Lightly oxidized

В'язкі Viscous

Світлочутливі Photosensitive

Гідролітично нестійкі Hydrolytically unstable

Термостійкі Heat resistant

101 / 200
В медичній практиці цю сполуку використовують як дезінфікуючий засіб. При отруєнні нею сеча набуває оливкового або оливково-чорного забарвлення. Назвіть цю сполуку: In medical practice, this compound is used as a disinfectant. When poisoned with it, urine acquires an olive or olive-black color. Name this compound:

Фенол Фенол

Етилбензоат Ethylbenzoate

Ізоаміловий спирт Isoamyl alcohol

Оцтовоетиловий ефір Ethyl acetate

Йодоформ Iodoform

102 / 200
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов'язана із зменшенням активності такого ферменту: A 55-year-old patient developed gastric bleeding on the 4th day of indomethacin treatment due to the formation of an ulcer of the gastric mucosa. The ulcerogenic effect of the drug is associated with a decrease in the activity of such enzyme:

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) Cyclooxygenase-1 (CSOG-1)

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) Cyclooxygenase-2 (CSOG-2)

Простациклінсинтетаза Prostacycline Synthetase

Ліпооксигеназа (ЛОГ) Lipoxygenase (LOG)

Тромбоксансинтетаза Thromboxane Synthetase

103 / 200
До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, фотофобію та порушення зору. Об'єктивно: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами белладонни. Який з лікарських засобів доцільно застосувати як антидот? A patient was brought to the reception department with complaints of dry mouth, photophobia, and impaired vision. Objectively: hyperemic, dry skin, dilated pupils, tachycardia. It was established diagnosis: poisoning with belladonna alkaloids. Which of the medicines should be used as an antidote?

Прозерин Prozerin

Дипіроксим Dipiroxime

Армін Armin

Ацеклідин Aceclidine

Пілокарпін Pilocarpine

104 / 200
Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії проводить контроль якості кислоти борної. Справжність підтверджується за реакцією утворення борноетилового (борнометилового) ефіру, який горить полум'ям, оточеним: The analyst of the control and analytical laboratory conducts the quality control of boric acid. The authenticity is confirmed by the reaction of the formation of boroethyl (boromethyl) ether, which burns with a flame surrounded by:

Зеленим кольором Green

Червоним кольором Red

Жовтим кольором Yellow

Синім кольором Blue

Фіолетовим кольором Purple

105 / 200
Основним документом, який визначає права і обов'язки сторін з поставки всіх видів товарів аптечного асортименту, є: The main document that defines the rights and obligations of the parties for the delivery of all types of pharmacy products is:

Договір Contract

Податкові накладні Tax invoices

Акти відбору зразків Acts of sampling

Акти списання Acts of writing off

Сертифікати якості товару Product quality certificates

106 / 200
Під час прийняття від заготівельника лікарська рослинна сировина перевіряється на відповідність вимогам. Який документ є підставою для здійснення оприбуткування лікарської рослинної сировини в аптеці у разі позитивного висновку? During acceptance from the procurer, the medicinal plant material is checked for compliance with the requirements. What document is the basis for the sale of the medicinal plant material in the pharmacy in case of a positive conclusion?

Приймальна квитанція Acceptance receipt

Акт списання Act of writing off

Рахунок-фактура Invoice

Накладна Invoice

- -

107 / 200
Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепу в хворого, який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії? What medication can cause constipation in a patient receiving combined therapy for hypertension?

Верапаміл Verapamil

Триметазідін Trimetazidine

Ацетилсаліцилова кислота у малих дозах Acetylsalicylic acid in small doses

Панангін Panangin

Фуросемід Furosemide

108 / 200
Співробітник фармацевтичної фірми отримав завдання провести маркетингові дослідження по вивченню регіонального ринку антиаритмічних засобів. Якому етапу досліджень він віддає перевагу в першу чергу? An employee of a pharmaceutical company received the task of conducting marketing research to study the regional market of antiarrhythmic drugs. Which stage of research does he prefer first of all?

Збір і аналіз вторинної інформації Collection and analysis of secondary information

Подання звіту Report Submission

Підготовка звіту Report preparation

Аналіз даних первинної інформації Data analysis of primary information

Збір первинної інформації Collection of primary information

109 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування порошку для зовнішнього застосування, до складу якого входить важкоподрібнювана речовина. Яку з наведених рідин може використати фармацевт для диспергування цієї речовини? The pharmacy received a prescription for the preparation of a powder for external use, which includes a hard-to-grind substance. Which of the following liquids can a pharmacist use to disperse this substance?

Ефір медичний Medical ether

Вода очищена The water is purified

Спирт ізопропіловий Isopropyl alcohol

Вода для ін'єкцій Water for injections

Димексид Dimexide

110 / 200
Героїн при надходженнi до органiзму переважно метаболiзує до: Heroin, when entering the body, is mainly metabolized to:

Морфiну та 6-моноацетилморфiну Morphine and 6-monoacetylmorphine

6-ацетилморфiну 6-acetylmorphine

Кодеїну Codeine

3-ацетилморфiну та морфiну 3-acetylmorphine and morphine

Морфiну Морфiну

111 / 200
Відбулося отруєння нітритами. Виявлення нітритів за реакцією утворення азобарвника проводять з використанням такої кислоти: Nitrite poisoning has occurred. The detection of nitrites by the reaction of azo dye formation is carried out using the following acid:

Сульфанілова Sulfanilova

Хлористоводнева Chloride Day

Сульфатна Sulfated

Саліцилова Salicylova

Фосфорна Phosphorine

112 / 200
Із запропонованих хіміотерапевтичних засобів оберіть препарат для лікування хворого, що страждає на простий герпес: From the proposed chemotherapeutic agents, choose a drug for the treatment of a patient suffering from herpes simplex:

Ацикловір Acyclovir

Хінгамін Hingamine

Метронідазол Metronidazole

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Рифампіцин Rifampicin

113 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють водні розчини. Розчин якої речовини виготовляють шляхом хімічної взаємодії та електрохімічним методом? Aqueous solutions are produced at a pharmaceutical enterprise. The solution of which substance is produced by chemical interaction and electrochemical method?

Алюмінію гідроксоацетат Aluminum hydroxoacetate

Полівініловий спирт Polyvinyl alcohol

Свинцю гідроксоацетат Lead hydroxoacetate

Кальцію гідроксид Calcium hydroxide

Калію арсеніт Potassium arsenite

114 / 200
На аналіз надійшла лікарська рослинна сировина: квіти в кошиках діаметром до 4 см. Крайові квіти безстатеві, сині, лійкоподібні; внутрішні - двостатеві, фіолетові, трубчасті. Яка рослина має дані ознаки? Medicinal plant material was received for analysis: flowers in baskets with a diameter of up to 4 cm. Marginal flowers are asexual, blue, funnel-shaped; inner ones are bisexual, purple, tubular. What kind of plant has these characteristics?

Centaurea cyanus Centaurea cyanus

Polygonum persicaria Polygonum peacharia

Viola tricolor Viola tricolor

Scutellaria baicalensis Scutellaria baicalensis

Solidago virgaurea Solidago virgaurea

115 / 200
Вітчизняний препарат Плантаглюцид, яким лікують гастрити, виразкову хворобу шлунку та 12-палої кишки, є сумою полісахаридів з лікарської рослинної сировини: The native drug Plantaglucid, which is used to treat gastritis, peptic ulcer disease of the stomach and duodenum, is a sum of polysaccharides from medicinal plant raw materials:

Листя подорожника великого Plantain leaves

Коренів солодки Licorice roots

Сланців ламінарії цукристої Sugar kelp shale

Листя мати-й-мачухи Leaves of mother-and-stepmother

Плодів глоду Hawthorn fruits

116 / 200
Аптека планує закупівлю та реалізацію товарів різних облікових груп. На яку групу товару розповсюджуються пільги з ПДВ? The pharmacy plans the purchase and sale of goods of different accounting groups. To which group of goods are VAT benefits distributed?

Лікарські засоби Medicines

Дитяче харчування Baby food

Лікувальна косметика Medicinal cosmetics

Оптика Optics

Парфумерна продукція Perfume products

117 / 200
Лікарю-анестезіологу необхідно провести операцію, використовуючи нейролептаналгезію. Яке із перерахованих нижче поєднань лікарських засобів доцільно використовувати у даному випадку? The anesthesiologist needs to perform an operation using neuroleptanalgesia. Which of the following drug combinations should be used in this case?

Фентаніл з дроперидолом Fentanyl with Droperidol

Діазепам з аміназином Diazepam with Aminazine

Дроперидол з преднізолоном Droperidol with Prednisone

Промедол з амітриптиліном Promedol with amitriptyline

Фентаніл з діазепамом Fentanyl with diazepam

118 / 200
Поясніть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом: Explain why the anticoagulant effect of syncoumar decreases when it is used simultaneously with phenobarbital:

Фенобарбітал активує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital activates microsomal liver enzymes

Фенобарбітал інгібує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital inhibits microsomal liver enzymes

Проявляється антагонізм цих препаратів The antagonism of these drugs is manifested

Відбувається взаємна інактивація Mutual inactivation is taking place

Розвивається алергія до синкумару Allergy to syncumar develops

119 / 200
До родини селерові відноситься дво- або багаторічна рослина, з сизуватим галузистим в верхній частині стеблом. Листя сизуваті, розділені на ниткові частки. Квітки жовті, зібрані у суцвіття складна парасолька. З плодів цієї рослини виготовлюють 'кропову воду'. Назвіть рослину: A biennial or perennial plant belongs to the celery family, with a bluish branched stem in the upper part. The leaves are bluish, divided into filiform lobes. The flowers are yellow, collected in complex inflorescences umbrella. The fruits of this plant make 'dill water'. Name the plant:

Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare

Carum carvi Dear Carvi

Petroselium crispum Crispy Parsley

Conium maculatum Conium maculatum

Coriandrum sativum Coriander

120 / 200
В контрольно-аналітичну лабораторію для аналізу надійшов mph{'Aether anaestheticus'}. Який реактив за ДФУ слід використати провізору-аналітику для виявлення домішок ацетону і альдегідів? mph{'Aether anaestheticus'} was sent to the control and analytical laboratory for analysis. What reagent according to DFU should be used by a pharmacist-analyst to detect impurities of acetone and aldehydes?

Лужний розчин калію тетрайодмеркуріату Alkaline solution of potassium tetraiodomercuriate

Водний розчин калію йодиду Aqueous solution of potassium iodide

Розчин натрію гідросульфіту Sodium hydrosulfite solution

Амоніачний розчин аргентуму нітрату Ammonium solution of argentum nitrate

Розчин гідроксиламіну Hydroxylamine solution

121 / 200
В аптеку надійшов рецепт на вушні краплі: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1,0 Olei Vaselini 25,0 Misce. Da. Signa. Вушні краплі. Які утруднення виникнуть у фармацевта при виготовленні даного лікарського засобу? The pharmacy received a prescription for ear drops: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1.0 Olei Vaselini 25.0 Misce. Da. Signa. Ear drops. What difficulties will arise at the pharmacist during the manufacture of this medicinal product?

Утворення евтектичної суміші Formation of eutectic mixture

Нерозчинність інгредієнтів Insolubility of ingredients

Зміна забарвлення Color change

Адсорбція лікарських речовин Adsorption of medicinal substances

Коагуляція колоїдної системи Coagulation of colloidal system

122 / 200
Фармацевтична фірма провела сегментування регіонального ринку протигістамінних препаратів за віковою ознакою. Вона встановила, що лікарські засоби для дітей відсутні. Фірма буде розглядати даний сегмент як: A pharmaceutical company has segmented the regional antihistamine market by age. It has found that there are no drugs for children. The company will treat this segment as:

Ринкову нішу Market niche

Сегмент, що вимагає подальших досліджень Segment requiring further research

Ринкову частку Market Share

Ринкові двері Market Door

Сегмент, не привабливий для фірми Segment not attractive for the company

123 / 200
Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків? Synthetic accounts are used to record the business operations carried out in the pharmacy, the list of which is given in the Chart of Accounts. To fill out which document, balances on the first, second and third classes of accounts are used?

Актив балансу Balance asset

Пасив балансу Balance liabilities

Четвертий розділ пасиву балансу The fourth section of the balance sheet liability

Звіт про фінансові результати підприємства Report on financial results of the enterprise

Перший розділ пасиву балансу The first section of the balance sheet liability

124 / 200
Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболювання пологів? Help the doctor choose a narcotic analgesic that can be used for labor pain relief?

Промедол Promedol

Фентаніл Fentanyl

Парацетамол Paracetamol

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Анальгін Analgin

125 / 200
Сульфадимезин, етазол, уросульфан застосовують як хіміотерапевтичні лікарські засоби. Вони являються похідними: Sulfadimezin, etazol, urosulfan are used as chemotherapeutic drugs. They are derivatives of:

Аміду сульфанілової кислоти Sulfanilic acid amide

Аміду нікотинової кислоти Nicotinic acid amide

Аміду саліцилової кислоти Salicylic acid amide

Аміду барбітурової кислоти Barbituric acid amide

Аміду бензойної кислоти Benzoic acid amide

126 / 200
Під час подрібнення лікарської рослинної сировини використовують сировину з оптимальним рівнем вологості (5-6%). Що треба здійснити у випадку, коли матеріал пересушений? When grinding medicinal plant raw materials, raw materials with an optimal moisture level (5-6%) are used. What should be done in case the material is overdried?

Зволожити водою, перемішати, подрібнити та негайно висушити Moisten with water, mix, grind and immediately dry

Перемісити, подрібнити та відокремити пил шляхом просіювання через систему сит Move, grind and separate dust by sifting through a sieve system

Сировину обробити 70% етанолом, підігріти, подрібнити Process raw materials with 70% ethanol, heat, grind

Сировину подрібнюють вкрай обережно після обробки спирто-гліцеріновою сумішшю Raw materials are ground very carefully after treatment with an alcohol-glycerine mixture

Пересушений матеріал відноситься до невиправного браку Overdried material refers to an irreparable defect

127 / 200
При ідентифікації лікарських засобів провізор-аналітик Державної інспекції по контролю за якістю лікарських засобів проводить лігнінову пробу. Укажіть цей лікарський засіб: When identifying medicinal products, the pharmacist-analyst of the State Inspectorate for Quality Control of Medicinal Products conducts a lignin test. Specify this medicinal product:

Стрептоцид Streptocide

Кортизону ацетат Cortisone Acetate

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Метіонін Methionine

Анальгін Analgin

128 / 200
У хвoрого хронічний гастрит типу А зі зниженою секреторною функцією, перніціозна анемія. Який з препаратів показаний хворому? The patient has chronic gastritis type A with reduced secretory function, pernicious anemia. Which of the drugs is indicated for the patient?

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Дротаверин Drotaverin

Вікалін Vikalin

Адреналін Adrenaline

Дифенгідрамін Diphenhydramine

129 / 200
Для лікування інфекції сечовидільних шляхів лікар-інтерн призначив хворому препарат з групи нітрофуранів - ніфуроксазид. Лікарем допущена помилка, оскільки препарат: For the treatment of urinary tract infection, the intern doctor prescribed the patient a drug from the group of nitrofurans - nifuroxazid. The doctor made a mistake, because the drug:

Не всмоктується з травного каналу Not absorbed from the alimentary canal

Має нефротоксичний ефект Has a nephrotoxic effect

Повільно виводиться з організму Slowly eliminated from the body

Виводиться з сечею в неактивному стані Excreted with urine in an inactive state

Має бактеріостатичний ефект Has a bacteriostatic effect

130 / 200
Для кількісного визначення субстанції прокаїну гідрохлориду згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод нітритометрії. Який індикатор йому слід використати? For the quantitative determination of the procaine hydrochloride substance according to the DFU, the pharmacist-analyst uses the nitritometry method. Which indicator should he use?

Нейтральний червоний Neutral Red

Ксиленоловий оранжевий Xylenol Orange

Кислотний хром темно-синій Acid chrome dark blue

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Метиловий червоний Methyl Red

131 / 200
При антацидних гастритах використовують сік подорожника. Яким способом його одержують? Plant juice is used for antacid gastritis. How is it obtained?

Пресування під високим тиском Pressing under high pressure

Екстрагування зрідженими газами Liquefied Gas Extraction

Розчинення концентратів Dissolving concentrates

Мацерація водним розчином етанолу Maceration with an aqueous solution of ethanol

Реперколяція в батареї перколяторів Repercolation in a battery of percolators

132 / 200
Ялівець звичайний застосовується в якості сечогінного, протизапального та жовчогінного засобу. Лікарською сировиною даної рослини є: The common juniper is used as a diuretic, anti-inflammatory and choleretic agent. The medicinal raw material of this plant is:

Плоди Плоди

Листя Leaves

Насіння Seed

Пагони Shoots

Корені Roots

133 / 200
Підземні органи лікарських рослин, які накопичують найбільшу кількість діючих речовин, збирають: Underground organs of medicinal plants that accumulate the largest amount of active substances are collected:

Після дозрівання насіння і відмирання надземної частини After the ripening of the seeds and the death of the aerial part

У фазі бутонізації In budding phase

Під час зеленого плодоносіння During green fruiting

У фазі цвітіння In the flowering phase

У фазі стеблювання In the stemming phase

134 / 200
У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю за діяльністю провізора з виготовлення ліків? In the practical activity of a pharmacy, there are different levels of management. To which level of management does the function of direct control over the activities of the pharmacist in the manufacture of medicines correspond?

Технічний Technical

Інституційний Institutional

Бюрократичний Bureaucratic

Управлінський Management

Адміністративний Administrative

135 / 200
Провізор-аналітик проводить дослідження чистоти лікарської речовини 'Натрію тіосульфат'. На наявність якої домішки вказує поява фіолетового забарвлення у реакції з натрію нітропрусидом? A pharmacist-analyst conducts a study of the purity of the medicinal substance 'Sodium thiosulfate'. The presence of which impurity is indicated by the appearance of a purple color in the reaction with sodium nitroprusside?

Сульфіди Сульфіди

Сульфати Sulfates

Йодиди Йодиди

Сірка Sulfur

Натрію хлорид Sodium Chloride

136 / 200
В аптеці необхідно приготувати супозиторії методом виливання на желатино-гліцериновій основі. В якому співвідношенні береться желатин, вода і гліцерин для приготування основи? In the pharmacy, it is necessary to prepare suppositories by the pouring method on a gelatin-glycerine base. In what ratio is gelatin, water and glycerin taken to prepare the base?

1:2:5 1:2:5

3:2:3 3:2:3

1:3:4 1:3:4

2:2:4 2:2:4

2:1:5 2:1:5

137 / 200
Провізор-аналітик при ідентифікації ксероформу провів реакцію з натрію сульфідом; при цьому утворився чорний осад. Який іон він виявив? When identifying xeroform, the pharmacist-analyst reacted with sodium sulfide; a black precipitate was formed. What ion did he detect?

Бісмуту Бісмуту

Цинку Zinc

Купруму Kuprumu

Плюмбуму Плюмбуму

Аргентуму Argentum

138 / 200
Назвіть 'металоотруту', яку виділяють з біологічного матеріалу методом деструкції: Name the 'metal poison' that is isolated from biological material by the destruction method:

Меркурій Mercury

Кадмій Cadmium

Арсен Arsen

Стибій Стибій

Срібло Silver

139 / 200
Для покращення яких властивостей наповнювача при заповненні твердих желатинових капсул додають ковзкі допоміжні речовини - 0,1% - 0,3% аеросил або магнію стеарат разом з 0,5% - 1% тальком? To improve which properties of the filler when filling hard gelatin capsules, slippery auxiliary substances are added - 0.1% - 0.3% aerosols or magnesium stearate together with 0.5 % - 1% talc?

Сипкість Fluidity

Однорідність Uniformity

Здатність до компактного формування Ability to compact formation

Регулювання вмісту вологи Regulation of moisture content

Гомогенність змішування Mixing Homogeneity

140 / 200
Для зняття набряку в медичній практиці застосовують гіпертонічні розчини. Вкажіть явище, що відбувається у клітинах крові при введенні такого розчину: To relieve swelling in medical practice, hypertonic solutions are used. Specify the phenomenon that occurs in blood cells when such a solution is introduced:

Плазмоліз Plasmolysis

Ліполіз Lipolysis

Гемоліз Hemolysis

Гідроліз Hydrolysis

Електроліз Electrolysis

141 / 200
До якого типу відноситься лінімент: Ol. Helianthi 7,4 Sol. Ammonii caustici 25 ml AC. Oleinici 0,1 M. linimentum D.S. Для втирання What type is the liniment: Ol. Helianthi 7.4 Sol. Ammonii caustici 25 ml AC. Oleinici 0.1 M. linimentum DS For rubbing

Лінімент-емульсія типу олія у воді Oil-in-water liniment emulsion

Лінімент-суспензія Liniment suspension

Лінімент-розчин Liniment solution

Комбінований лінімент Combined liniment

Емульсійний лінімент вода в олії Emulsion liniment water in oil

142 / 200
При пресуванні таблетки прилипають до прес-інструменту. Оберіть з перелічених причину прилипання таблеток: During pressing, the tablets stick to the press tool. Choose from the list the reason for the tablets sticking:

Надлишкова вологість таблеткової маси Excess moisture of tablet mass

Неоднорідність грануляту Heterogeneity of granules

Висока питома щільність порошків High specific density of powders

Незадовільна текучість таблеткової маси Unsatisfactory fluidity of tablet mass

Наявність у таблетованому порошку кристалів пластинчастої форми The presence of lamellar crystals in the tablet powder

143 / 200
В аптеку надійшов рецепт на порошки, у якому завищена разова доза фенобарбіталу без відповідного оформлення. Як повинен вчинити провізор? The pharmacy received a prescription for powders with an overestimated single dose of phenobarbital without proper registration. What should the pharmacist do?

Поставити штамп 'Рецепт недійсний' і повернути хворому Put the stamp 'Prescription invalid' and return to the patient

Відпустити 1/3 вищої разової дози, помножену на кількість порошків Release 1/3 of the highest single dose multiplied by the number of powders

Відпустити вищу разову дозу Release higher single dose

Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків Release a higher single dose multiplied by the number of powders

Відпустити 1/3 вищої разової дози Release 1/3 of the highest single dose

144 / 200
При хіміко-токсикологічному дослідженні діалізату з водної витяжки реакцію на аміак НЕ ПРОВОДЯТЬ, якщо в ньому доведено наявність такої речовини: During the chemical-toxicological examination of the dialysate from the water extract, the reaction to ammonia is NOT CARRIED OUT if the presence of the following substance is proven in it:

Сірководень Sulfide

Кислота сульфітна Sulfonic acid

Кислота сульфатна Sulfate acid

Кислота нітритна Nitritic acid

Кислота нітратна Nitric acid

145 / 200
При проведенні попередніх випробовувань використовуються різні індикаторні папери. Почорніння індикаторного паперу, обробленого плюмбуму ацетатом, вказує на наявність у біологічному об'єкті: During preliminary tests, various indicator papers are used. Blackening of indicator paper treated with lead acetate indicates the presence in a biological object:

Сірководню Syrkovodnyu

Кислоти сульфатної Sulphate acids

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Амонію гідроксиду Ammonium hydroxide

Хлороводню Chlorine Water

146 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобів застосовується при інфаркті міокарда для проведення тромболітичної терапії? Which of the following drugs is used in myocardial infarction for thrombolytic therapy?

Стрептокіназа Streptokinase

Тиклопідин Ticlopidine

Фенілін Feniline

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Гепарин Heparin

147 / 200
Хворій, яка страждає на бронхіальну астму встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? A patient suffering from bronchial asthma has been diagnosed with hypertension. Which hypotensive drug is contraindicated for this patient?

Анаприлін Анаприлін

Каптоприл Captopril

Гіпотіазид Hypotiazide

Амлодипін Amlodipine

Верапаміл Verapamil

148 / 200
Якісна реакція на фенол - реакція з бромною водою. Яка сполука утворюється при взаємодії фенолу з бромною водою і випадає із розчину у вигляді білого осаду? Qualitative reaction to phenol - reaction with bromine water. What compound is formed when phenol reacts with bromine water and falls out of the solution in the form of a white precipitate?

2,4,6-Трибромфенол 2,4,6-Tribromophenol

3-Бромфенол 3-Bromophenol

2-Бромфенол 2-Bromophenol

2,4-Дибромфенол 2,4-Dibromophenol

4-Бромфенол 4-Bromophenol

149 / 200
Якому із перелічених нестероїдних протизапальних засобів притаманний найслабший пошкоджуючий вплив на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту? Which of the listed non-steroidal anti-inflammatory drugs has the weakest damaging effect on the mucous membrane of the gastrointestinal tract?

Німесулід Nimesulide

Піроксикам Piroxicam

Індометацин Indomethacin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Диклофенак Diclofenac

150 / 200
У хворого 60-ти років після емоційного перенапруження з'явився біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку. Назвіть лікарський засіб, який тамує больовий синдром у даному випадку: A 60-year-old patient developed pain behind the sternum radiating to the left arm after emotional stress. Name the drug that relieves the pain syndrome in this case:

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Ніфедипин Nifedipine

Дилтіазем Diltiazem

Пропранолол Propranolol

Метопролол Metoprolol

151 / 200
Від мешканки селища аптека прийняла 5 кг плодів глоду. Який документ підтверджує здійснену операцію? The pharmacy accepted 5 kg of hawthorn fruits from a resident of the village. What document confirms the operation?

Приймальна квитанція Acceptance receipt

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

Акт переведення лікарської рослинної сировини у товар Act of converting medicinal plant raw materials into goods

Платіжна відомість на заробітну плату Payroll for wages

Чек Check

152 / 200
Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Вкажіть який цей препарат: A patient with atherosclerosis was prescribed an antiatherosclerotic drug. Specify which drug:

Фенофібрат Fenofibrate

Пірацетам Piracetam

Бутадіон Butadione

Дексаметазон Dexamethasone

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

153 / 200
Завідуючий аптекою складає 'Товарний звіт' за місяць. Які господарські операції він має занести до розхідної частини звіту? The manager of the pharmacy prepares the 'Product report' for the month. What business operations should he enter in the expense part of the report?

Реалізація лікарських засобів Realization of medicines

Закупівля лікарської рослинної сировини Purchase of medicinal plant raw materials

Надходження аптечного посуду Receipt of pharmacy utensils

Дооцінки по лабораторно-фасувальним роботам Additional estimates for laboratory and packaging work

Виплата заробітної плати співробітникам Payment of wages to employees

154 / 200
Кількісне визначення аргентуму нітрату проводять методом тіоціанатометрії. Який індикатор при цьому застосовують? Quantitative determination of argentum nitrate is carried out by the method of thiocyanatometry. What indicator is used?

Феруму (ІІІ) амонію сульфат Ferrum (III) ammonium sulfate

Натрію еозинат Sodium eosinate

Метиленовий синій Methylene Blue

Калію хромат Potassium chromate

Фенолфталеїн Phenolphthalein

155 / 200
Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується: Poisonous medicinal product, which is subject to subject-quantitative accounting, is prescribed free of charge to the patient upon discharge:

У 2-х примірниках на бланку Ф-1 In 2 copies on the F-1 form

У 2-х примірниках на бланку Ф-3 In 2 copies on the F-3 form

На бланку Ф-1 For Form F-1

На бланку Ф-3 For Form F-3

На бланках Ф-3 та Ф-1 On F-3 and F-1 forms

156 / 200
У хворого встановлено діагноз - виразкова хвороба шлунка. Препарат якої з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати в комплексній терапії пацієнта? The patient has been diagnosed with gastric ulcer. Which drug from the listed groups of drugs should be used in the patient's complex therapy?

Блокатори Н2 гістамінорецепторів Blockers of H2 histamine receptors

- -адреноміметики - -adrenomimetics

-адреноблокатори -adrenoblockers

Блокатори Н1 гістамінорецепторів H1 histamine receptor blockers

-адреноблокатори -adrenoblockers

157 / 200
Порівняльний аналіз показників роботи двох аптек показав, що нормативи товарного запасу в днях становили відповідно 20 і 30 днів. Який з вказаних показників НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ для розрахунку нормативу товарних запасів? A comparative analysis of the performance indicators of two pharmacies showed that the standards of stock in days were 20 and 30 days, respectively. Which of the indicated indicators is NOT USED to calculate the standard of stock?

Фонд заробітної плати Salary fund

Оборотність товару Product turnover

Рівень торгової націнки Trade Markup Level

Залишок товару в роздрібних цінах Product balance at retail prices

Обсяг реалізації Volume of realization

158 / 200
Хворому 30-ти років із розладом сну і неврівноваженістю психоемоційної сфери лікар призначив діазепам. Чим обумовлений психоседативний ефект препарату? The doctor prescribed diazepam to a 30-year-old patient with a sleep disorder and psycho-emotional imbalance. What is the psychosedative effect of the drug?

Активація ГАМК-ергічної системи Activation of the GABA-ergic system

Гальмування опіоїдних рецепторів Opioid receptor inhibition

Гальмування ретикулярної формації Inhibition of reticular formation

Зменшення кількості норадреналіну в ЦНС Decreasing the amount of norepinephrine in the central nervous system

Гальмування лімбічної системи Inhibition of the limbic system

159 / 200
На фармацевтичних підприємствах виготовляють таблетки, вкриті кишковорозчинними оболонками. Згідно вимог ДФУ, ці оболонки не повинні розпадатися в кислому середовищі впродовж такого часу: Pharmaceutical enterprises produce enteric-coated tablets. According to the requirements of the DFU, these coatings should not disintegrate in an acidic environment during this time:

1 година 1 година

5 годин 5 hours

4 години 4 years

2 години 2 years

3 години 3 years

160 / 200
Який з вказаних методів наповнення ампул ін'єкційними розчинами дозволяє запобігти забруднення капілярів густими і в'язкими розчинами? Which of the specified methods of filling ampoules with injection solutions allows you to prevent contamination of capillaries with thick and viscous solutions?

Шприцевий Syringe

Протисненням розчину Solution penetration

Вакуумний Vacuum

Пароконденсаційний Paracondensation

Турбо-вакуумний Turbo-vacuum

161 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу прокаїну гідрохлориду. Який з перерахованих розчинів він повинен використати: A pharmacist-analyst determines the quantitative content of the drug procaine hydrochloride. Which of the listed solutions should he use:

Натрію нітриту Sodium nitrite

Калію бромату Potassium bromate

Аргентуму нітрату Argentum nitrate

Натрію едетату Sodium edetate

Натрію тіосульфату Sodium thiosulfate

162 / 200
Який лікарський засіб застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії? Which drug is used in acute myocardial infarction for the purpose of thrombolytic therapy?

Альтеплаза Alteplase

Пентоксифілін Pentoxifylline

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Фраксипарин Fraxiparin

Гепарин Heparin

163 / 200
Аптека отримала лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Яку торговельну (роздрібну) націнку на ці препарати має право зробити аптека при їх відпуску лікарні за бюджетні кошти? The pharmacy received medicines included in the National List of Essential Medicines. What trade (retail) markup is the pharmacy entitled to make on these medicines when they are released to the hospital for budget funds ?

10% 10%

50% 50%

30% 30%

20% 20%

40% 40%

164 / 200
Препаратом вибору для терапії гострого пієлонефриту у вагітної жінки у І триместрі є: The drug of choice for the treatment of acute pyelonephritis in a pregnant woman in the 1st trimester is:

Амоксицилін Amoxicillin

Бісептол Biseptol

Норфлоксацин Norfloxacin

Гентаміцин Gentamicin

Хлорамфенікол Chloramphenicol

165 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено обструктивний бронхіт. Який із зазначених гіпотензивних препаратів йому протипоказаний? Obstructive bronchitis was detected in a hypertensive patient. Which of the specified hypotensive drugs is contraindicated for him?

Анаприлін Анаприлін

Раунатин Raunatin

Гіпотіазид Hypotiazide

Клофелін Clofelin

Допегіт Dopegit

166 / 200
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду? A pregnant woman fell ill with pneumonia; the pregnancy period is 20 weeks. What chemotherapeutic drug can be advised to the doctor to prescribe to the patient without a threat to the development of the fetus?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Левоміцетин Levomycetin

Офлоксацин Ofloxacin

Сульфален Sulfalene

Гентаміцин Gentamicin

167 / 200
Представлена на аналіз ЛРС у вигляді чорних блискучих кістянок діаметром 6-8 мм, кісточка велика, дуже міцна, куляста, світло-бура, з однією насіниною, смак солодкуватий, злегка в'яжучий. Діагностувати таку ЛРС слід як плоди: Presented for LRS analysis in the form of black shiny stones with a diameter of 6-8 mm, the stone is large, very strong, spherical, light brown, with one seed, sweet taste , slightly astringent. Such LRS should be diagnosed as fruits:

Черемхи Cherry trees

Чорниці Blueberries

Глоду Glodu

Жостеру Жостеру

Горобини чорноплідної Black rowan

168 / 200
Суспензіям як гетерогенним системам властива кінетична та седиментаційна нестабільність. Вкажіть речовину, яку використовують для підвищення стабільності суспензій із гідрофобними речовинами: Suspensions as heterogeneous systems are characterized by kinetic and sedimentation instability. Specify the substance that is used to increase the stability of suspensions with hydrophobic substances:

Желатоза Желатоза

Глюкоза Glucose

Кислота борна Born Acid

Сульфат натрію Sodium sulfate

Хлорид натрію Sodium Chloride

169 / 200
Провізор-аналітик визначає домішку сульфатів у борній кислоті. У якості основного реактиву він додав: The pharmacist-analyst determines the admixture of sulfates in boric acid. As the main reagent, he added:

Барію хлорид Barium chloride

Амонію оксалат Ammonium oxalate

Натрію сульфід Sodium sulfide

Калію ферроціанід Potassium ferrocyanide

Аргентуму нітрат Argentum nitrate

170 / 200
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого? Glaucine hydrochloride is dispensed to a patient with chronic bronchitis at the pharmacy. What typical side effect of the drug should the patient be warned about?

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Збудження центральної нервової системи Central nervous system excitation

Алергічні висипи на шкірі Allergic rashes on the skin

Порушення серцевого ритму Irregular heart rhythm

Підвищення внутрішньоочного тиску Increased intraocular pressure

171 / 200
Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення? A 60-year-old patient suffers from stage II hypertension, coronary heart disease, bronchial asthma. After correction of pharmacotherapy, an attack of bronchospasm occurred, shortness of breath increased. What drug caused complication?

Пропранолол Propranolol

Сальбутамол Salbutamol

Мукалтин Mukaltin

Еуфілін Euphilin

Ніфедипін Nifedipine

172 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанція кальцію пангамату. З яким реактивом катіон кальцію утворює білий осад? The substance calcium pangamate is being studied in the control and analytical laboratory. With which reagent does the calcium cation form a white precipitate?

Амонію оксалат Ammonium oxalate

Калію перманганат Potassium Permanganate

Калію бромід Potassium Bromide

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію кобальтинітрит Sodium cobaltinitrite

173 / 200
Хімік контрольно-аналітичної лабораторії отримав завдання приготувати еталони каламутності згідно вимог фармакопеї. Які речовини він має використовувати для цього у якості вихідних? The chemist of the control and analytical laboratory received the task of preparing turbidity standards according to the requirements of the pharmacopoeia. What substances should he use for this as a starting point?

Гексаметилентетрамін і гідразину сульфат Hexamethylenetetramine and hydrazine sulfate

Калію хлорид і барію сульфат Potassium chloride and barium sulfate

Кальцію сульфат і гліцерин Calcium sulfate and glycerin

Натрію хлорид і кальцію нітрат Sodium chloride and calcium nitrate

Фурацилін і кальцію хлорид Furacilin and calcium chloride

174 / 200
Чи встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу осіб, що не досягли 18 років? Is there a probationary period when hiring persons under the age of 18?

Не встановлюється Not set

Встановлюється терміном 1 рік Set for 1 year

Встановлюється терміном 6 місяців Set for 6 months

Встановлюється терміном 1 місяць Set for 1 month

Встановлюється тільки зі згоди роботодавця Set only with the consent of the employer

175 / 200
Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів? The pharmacist of the pharmacy company resigned at his own will and began working as a manager of a wholesale pharmaceutical company. What type of personnel movement does this belong to?

Плинність кадрів Staff turnover

Підвищення кваліфікації Advanced training

Вербування кадрів Recruitment

Ротація кадрів Frame Rotation

Підвищення на посаді Promotion

176 / 200
Порадьте хворому з гострим бронхітом муколітичний препарат, який полегшує відхаркування: Advise a patient with acute bronchitis a mucolytic drug that facilitates expectoration:

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Лоратадин Loratadine

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

Глауцин Глауцин

177 / 200
У чоловіка, який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації? A man who has been suffering from chronic hepatitis for a long time has been diagnosed with pneumonia. Which of the antibacterial drugs can be used in this clinical situation?

Амоксицилін Amoxicillin

Ванкоміцин Vancomycin

Тетрациклін Tetracycline

Бісептол Biseptol

Рифампіцин Rifampicin

178 / 200
Хворому необхідно приготувати мікстуру, до складу якої входять розчин натрію броміду і валідол. Вкажіть причину несумісності: The patient needs to prepare a mixture that includes sodium bromide solution and validol. Specify the reason for the incompatibility:

Незмішуваність інгредієнтів Ingredient immiscibility

Коагуляція колоїдної системи Coagulation of colloidal system

Адсорбція лікарської речовини Adsorption of medicinal substance

Процес окислення-відновлення Oxidation-Reduction Process

Утворення осаду Sediment Formation

179 / 200
В аптеках настоянки та новогаленові препарати, які містять серцеві глікозиди зберігають: In pharmacies, tinctures and new galenic preparations containing cardiac glycosides are stored:

За списком Б Beyond List B

В щільно закупореній тарі, залитій парафіном In a tightly sealed container filled with paraffin

Окремо від лікарської рослинної сировини, що містить поживні речовини Separate from medicinal plant material containing nutrients

За списком А Behind List A

За загальним списком By general list

180 / 200
У наркологічне відділення надійшов хворий з діагнозом: морфінізм. Лікар відзначив у хворого зниження фармакологічної активності морфіну. Яке явище є причиною зміни активності препарату? A patient was admitted to the narcology department with a diagnosis of morphinism. The doctor noted a decrease in the pharmacological activity of morphine in the patient. What phenomenon is the cause of the change in the activity of the drug?

Звикання Addiction

Антагонізм Antagonism

Сумація Summation

Функціональна кумуляція Functional cumulation

Матеріальна кумуляція Material accumulation

181 / 200
Аптека - юридична особа (мале підприємство) планує з 1 січня наступного року перейти на спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо обсягу виручки від реалізації встановлено для таких підприємств? A pharmacy - a legal entity (small enterprise) plans to switch to a simplified taxation system from January 1 next year. What is the limit on the amount of sales revenue set for such enterprises?

Один млн. гривень One million UAH

500 тис. гривень 500 thousand hryvnias

750 тис. гривень 750 thousand UAH

100 тис. гривень 100 thousand hryvnias

250 тис. гривень 250 thousand UAH

182 / 200
Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару надає своїм клієнтам знижку на основі спеціальної домовленості і за умови їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки: The pharmaceutical wholesale firm provides its customers with a discount on the basis of a special agreement and on the condition that they stay as customers for the promotion of the product. Specify the type of discount:

Бонусна Бонусна

Дилерська Dealer

Знижки за кількість товару, який купують Discounts for the quantity of the product purchased

- -

Сезонна Seasonal

183 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст кофеїну у відповідності з вимогами ДФУ методом ацидиметрії у неводних середовищах. У якості титрованого розчину він використав розчин: A pharmacist-analyst determines the quantitative content of caffeine in accordance with the requirements of the State Federal Drug Administration by the method of acidimetry in non-aqueous media. As a titrated solution, he used the following solution:

Кислоти хлорної Perchloric acid

Калію бромату Potassium bromate

Натрію нітриту Sodium nitrite

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Натрію едетату Sodium edetate

184 / 200
Пацієнтові потрібно приготувати лінімент Вишневського. Які речовини можна використати як основу лініменту, керуючись вимогами нормативних документів? The patient needs to prepare Vishnevsky's liniment. What substances can be used as the basis of the liniment, guided by the requirements of regulatory documents?

Олія рицинова або риб'ячий жир Castor oil or fish oil

Вазелін або ланолін водний Vaseline or lanolin water

Вазелінова олія або вазелін Vaseline oil or Vaseline

Олія камфорна або олія блекоти Oil of camphor or oil of blackness

Олія соняшникова або бавовняна Sunflower or cottonseed oil

185 / 200
Вкажіть лікарську рослинну сировину, де каротиноїди накопичуються в великих кількостях та яка використовується при виготовленні фітопрепаратів: Specify the medicinal plant raw materials where carotenoids accumulate in large quantities and which are used in the manufacture of phytopreparations:

Плоди обліпихи Sea buckthorn fruits

Листки смородини Currant leaves

Корені петрушки Parsley roots

Листки суниць Strawberry Leaves

Трава грициків Buckwheat grass

186 / 200
В контрольно-аналітичній лабораторії виконується аналіз субстанції заліза сульфату гептагідрату згідно ДФУ. Наважку субстанції титрують розчином: In the control and analytical laboratory, the analysis of the substance iron sulfate heptahydrate is performed according to the DFU. The weight of the substance is titrated with a solution:

Амонію церію сульфату Ammonium Cerium Sulfate

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

Калію бромату Potassium bromate

Натрію едетату Sodium edetate

Аргентуму нітрату Argentum nitrate

187 / 200
Провізор-аналітик визначає у препараті домішку солей калію з розчином натрію тетрафенілборату. Наявність домішки він визначає за появою: The pharmacist-analyst determines the admixture of potassium salts with sodium tetraphenylborate solution in the drug. He determines the presence of the admixture by its appearance:

Білої опалесценції White opalescence

Зеленої флуоресценції Green fluorescence

Коричневого осаду Brown sediment

Синього забарвлення Blue color

Жовтого забарвлення Yellow

188 / 200
Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть цей препарат: The doctor prescribed a drug from the group of tricyclic antidepressants to a patient with depression. Name this drug:

Амітриптилін Amitriptyline

Дроперидол Droperidol

Аміналон Aminalon

Феназепам Phenazepam

Кофеїн Caffeine

189 / 200
Яка складова системи маркетингових комунікацій спрямовує свою діяльність на формування позитивного іміджу фірми? Which component of the marketing communications system directs its activities to the formation of a positive image of the company?

'Паблік рілейшинз' 'Public Releases'

Збутова логістика Sales logistics

Реклама Advertisement

Персональний продаж Personal Sales

Мерчандайзинг Merchandising

190 / 200
Структурною основою тетрациклінів є частково гідроване ядро: The structural basis of tetracyclines is a partially hydrogenated core:

Нафтацену Нафтацену

Акридину Acridine

Антрацену Anthracene

Фенантрену Phenanthrene

Нафталіну Naphthalene

191 / 200
На аптечний склад надійшла партія лікарської рослинної сировини листя подорожника великого. Вміст яких діючих речовин є ознакою доброякісності у відповідності з вимогами Фармакопеї? A batch of medicinal plant raw materials of plantain leaves has arrived at the pharmacy warehouse. The content of which active substances is a sign of good quality in accordance with the requirements of the Pharmacopoeia?

Полісахариди Polysaccharides

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Флавоноїди Flavonoids

Дубильні речовини Tanning substances

Ефірні олії Essential oils

192 / 200
Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин тальку і аеросилу. Яким методом проводять таке визначення? Quality control of manufactured tablets at a pharmaceutical enterprise includes the determination of the content of auxiliary substances talc and aerosol. What method is used to determine this?

Гравіметричний Gravimetric

Хроматографічний Chromatographic

Спектрофотометричний Spectrophotometric

Фотоколориметричний Photocolorimetric

Титриметричний Titrimetric

193 / 200
Фармацевт приготував настій трави горицвіту. Особливістю приготування цього настою є те, що діючі речовини вилучають у такому середовищі: The pharmacist prepared an infusion of the herb St. John's wort. The peculiarity of the preparation of this infusion is that the active substances are extracted in such an environment:

Нейтральне Neutral

Кисле Sour

Слабкокисле Weak acid

Лужне Alkaline

Слабколужне Weakly alkaline

194 / 200
З наведених нижче груп лікарських препаратів, які реалізуються аптекою, зазначте таку, що підлягає предметно-кількісному обліку: From the following groups of medicinal products sold by the pharmacy, indicate the one that is subject to subject-quantitative accounting:

Психотропні засоби Psychotropic drugs

Нестероїдні протизапальні препарати Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Антибіотики Antibiotics

Проносні засоби Laxatives

Стероїдні гормони Steroid hormones

195 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз на наявність натрію тіосульфату. Оберіть реактив, за допомогою якого можна відкрити тіосульфат-іон: A pharmacist-analyst is performing an analysis for the presence of sodium thiosulfate. Choose a reagent that will reveal the thiosulfate ion:

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Натрію бромід Sodium Bromide

Калію йодид Potassium Iodide

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

196 / 200
Для приготування 200 мл водного витягу з трави кропиви собачої (Кводопоглинання = 2 мл/г) для настоювання слід взяти води: To prepare 200 ml of water extract from nettle grass (Quodoabsorption = 2 ml/g), water should be taken for infusion:

240 мл 240 мл

220 мл 220 мл

200 мл 200 мл

160 мл 160 ml

210 мл 210 мл

197 / 200
Фармацевтична фірма 'Пфайзер' намагається запропонувати ринку найкращий якісний товар за високою ціною, яка має покрити видатки на науково-дослідницькі розробки і виробництво високоякісної продукції. Незважаючи на високу ціну, товар знаходить своїх покупців. Які цілі ціноутворення ставить фірма? Pharmaceutical company Pfizer is trying to offer the best quality product to the market at a high price, which should cover expenses for research and development and production of high-quality products. Despite the high price , the product finds its buyers. What pricing goals does the firm set?

Завоювання лідерства за якістю продукції Achieving leadership in product quality

Збільшення частки ринку Market share increase

Збільшення асортименту фірми Increasing the assortment of the company

Забезпечення виживаності фірми Ensuring the survival of the firm

Збереження існуючого положення Save existing position

198 / 200
Готівкові грошові кошти аптеки зобов'язані зберігати у банку на поточному рахунку. Вкажіть документ, що оформляється для здачі аптекою виручки до банку: Cash funds of the pharmacy must be kept in the bank on a current account. Specify the document drawn up for the pharmacy to hand over the proceeds to the bank:

Оголошення (об'ява) на внесення готівки Announcement (advertisement) for cash deposit

Грошовий чек Cash check

Розрахункова квитанція Accountable receipt

Платіжне доручення Payment order

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

199 / 200
У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести як антидот? The patient has acute morphine poisoning. What drug should be administered as an antidote?

Налоксон Налоксон

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Унітіол Unithiol

Лобеліну гідрохлорид Lobelin hydrochloride

Бемегрид Bemegrid

200 / 200
Обладнання для подрібнення класифікується за способом подрібнення. До яких машин відноситься вальцева дробарка? Grinding equipment is classified by the method of grinding. What machines is a roller crusher?

Роздавлюючі Crushing

Стираючі Erasing

Ударно-відцентрові Centrifugal impact

Ріжучі Cutting

Ударні Percussions