Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів. Що це за лікарський засіб? A drug from the group of nonsteroidal anti-inflammatory drugs was prescribed to a patient with coronary heart disease to prevent blood clot formation. What kind of drug is this?

Кислота мефенамова Mefenamic Acid

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Піроксикам Piroxicam

Індометацин Indomethacin

Ібупрофен Ibuprofen

2 / 200
На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очищення соку: A pharmaceutical factory produces juice from fresh vegetable raw materials. Specify which operation is performed at the juice purification stage:

Кристалізація Crystallization

Адсорбція Adsorption

Фільтрація Filtering

Відстоювання Advocacy

Нагрівання з наступним різким охолодженням Heating followed by sharp cooling

3 / 200
Під час реєстрації суб'єкта господарювання до органів реєстрації необхідно надати установчі документи. До установчих документів суб'єкта господарювання відносяться: When registering a business entity, it is necessary to submit the founding documents to the registration authorities. The founding documents of the business entity include:

Колективний договір Collective Agreement

Договір купівлі-продажу Purchase Agreement

Трудовий договір Employment contract

Рішення про утворення, установчий договір, статут Decision on formation, founding agreement, charter

Договір міни Mine contract

4 / 200
У жінки затяжний період пологової діяльності. Із перелічених препаратів виберіть той, що стимулює пологову діяльність, завдяки фізіологічній дії: The woman has a prolonged period of labor. From the listed drugs, choose the one that stimulates labor due to its physiological action:

Окситоцин Oxytocin

Прозерин Prozerin

Естрон Естрон

Прогестерон Progesterone

Пахикарпін Pachycarpine

5 / 200
Хворому на алергічний дерматит був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат? Suprastin was prescribed to a patient with allergic dermatitis. To which group of antiallergic drugs does this drug belong?

Інгібітори дегрануляції тучних клітин Mast cell degranulation inhibitors

Блокатори Н2-гістамінових рецепторів Blockers of H2-histamine receptors

Глюкокортикостероїди Glucocorticosteroids

Блокатори Н1-гістамінових рецепторів Blockers of H1-histamine receptors

Антагоністи лейкотрієнових рецепторів Leukotriene receptor antagonists

6 / 200
У хворого на виразкову хворобу шлунка під час комбінованої фармакотерапії випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну: In a patient with gastric ulcer, during combined pharmacotherapy, stools became black. Name the drug that could cause such a change:

Омепразол Omeprazole

Метронідазол Metronidazole

Актовегін Actovegin

Вісмуту субцитрат Bismuth subcitrate

Ранітидин Ranitidine

7 / 200
Відповідаючи на запитання лікаря-хірурга про можливість тривалого консервативного лікування та розсмоктування холестеринових каменів у жовчному міхурі, зазначте рекомендований лікарський засіб: When answering the surgeon's question about the possibility of long-term conservative treatment and resorption of cholesterol stones in the gall bladder, indicate the recommended drug:

Легалон Legalon

Хофітол Hofitol

Урсодеоксихолієва кислота Ursodeoxycholic acid

Ліобіл Liobil

Алохол Алохол

8 / 200
Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 40-year-old patient suffers from bronchial asthma and a heart rhythm disorder in the form of bradyarrhythmia. Drugs of which pharmacological group should be prescribed to eliminate bronchospasm?

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

М-холіноміметики M-cholinomimetics

-адреноблокатори -adrenoblockers

Міорелаксанти Myorelaxants

М-холіноблокатори M-choline blockers

9 / 200
На аптечний склад надійшла партія лікарської рослинної сировини листя касії гостролистої. Наявність яких діючих речовин визначається щоб підтвердити доброякісність сировини відповідно до вимог Фармакопеї: A batch of medicinal plant raw materials of cassia leaves has arrived at the pharmacy warehouse. The presence of active substances is determined to confirm the good quality of the raw materials in accordance with the requirements of the Pharmacopoeia:

Антраценпохідних Anthracene derivatives

Ефірних олій Essential oils

Кумаринів Coumarins

Дубильних речовин Tanning substances

Флавоноїдів Flavonoids

10 / 200
Виберіть відновник, необхідний для визначення домішки миш'яку в лікарських речовинах (метод 2): Select the reducing agent required to determine the impurity of arsenic in medicinal substances (method 2):

Гіпофосфіт натрію Sodium hypophosphite

Розчин натрію сульфіту Sodium sulfite solution

Розчин калію йодиду Potassium iodide solution

Розчин хлоридної кислоти Chloric acid solution

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

11 / 200
При заготівлі кореневища аїру можна переплутати його і заготовити домішку. Вкажіть можливу домішку до цієї сировини: When harvesting the rhizome of ayru, you can mix it and prepare an admixture. Specify a possible admixture for this raw material:

Корені здутоплоднику Roots of a puffball

Кореневище півників Rhizome of roosters

Корені алтею Roots of altea

Кореневище валеріани Valerian rhizome

Корені оману Roots of Delusion

12 / 200
До аптеки звернувся хворий з проханням відпустити йому препарат 'Петрусин' як засіб від кашлю. Настій якої лікарської рослини можна запропонувати як замінник при відсутності цього препарату? A patient turned to the pharmacy with a request to release the drug 'Petrusyn' as a cough remedy. What medicinal plant infusion can be offered as a substitute in the absence of this drug?

Herba Thymi serpylli Broom Thyme herb

Herba Equiseti Equiset grass

Herba Leonuri quinquelobati Herba Leonuri quinquelobati

Cortex Frangulae alni Frangula alni bark

Folium Cassiae acutifoliae Leaf of Cassia acutifolia

13 / 200
Завідувач аптеки при заповненні Товарного звіту відображає прибуткові та видаткові господарські операції. Яка із наведених операцій зменшує товарний залишок аптеки? When filling out the Merchandise Report, the manager of the pharmacy displays revenue and expenditure business transactions. Which of the following transactions reduces the pharmacy's merchandise balance?

Дооцінка з лабораторних та фасувальних робіт Additional assessment for laboratory and packaging works

Надходження лікарських засобів від постачальників Receipt of medicines from suppliers

Нарахування заробітної плати Payroll

Сума реалізованого товару Amount of sold goods

Закупівля посуду у населення Purchase of dishes from the population

14 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми? Which of the following drugs is the drug of choice for the prevention of bronchial asthma attacks?

Сальбутамол Salbutamol

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Амброксол Ambroxol

Дротаверин Drotaverine

Димедрол Diphenhydramine

15 / 200
Більшість алкалоїдів ізолюються з біологічного матеріалу полярними розчинниками. Який з наведених алкалоїдів ізолюється перегонкою з водяною парою? Most alkaloids are isolated from biological material with polar solvents. Which of the following alkaloids is isolated by steam distillation?

Атропін Atropine

Хінін Хінін

Стрихнін Strichnin

Коніїн Коніїн

Кокаїн Cocaine

16 / 200
Для приготування очних мазей використовують мазеву основу - сплав вазеліну і ланоліну. Вкажіть метод її стерилізації: For the preparation of eye ointments, an ointment base is used - an alloy of vaseline and lanolin. Specify the method of its sterilization:

Сухим жаром Dry heat

Оксидом етилену Ethylene oxide

Тиндалізація Tyndalization

Текучою парою Liquid steam

Пастеризація Pasteurization

17 / 200
Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск у хворого нормалізувався, однак його почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію? A patient with arterial hypertension was prescribed one of the antihypertensive drugs. The patient's blood pressure normalized, but he began to be bothered by a constant dry cough. Which of the listed drugs has such a side effect ?

Ніфедипін Nifedipine

Фуросемід Furosemide

Анаприлін Anaprilin

Клофелін Clofelin

Еналаприлу малеат Enalapril maleate

18 / 200
Провізор контрольно-аналітичної лабораторії досліджує субстанцію прокаїну гідрохлориду у відповідності до вимог ДФУ. Яким методом ДФУ рекомендує визначати кількісний вміст цього препарату? The pharmacist of the control and analytical laboratory examines the substance of procaine hydrochloride in accordance with the requirements of the DFU. What method does the DFU recommend to determine the quantitative content of this drug?

Ацидиметрії Acidimeters

Комплексонометрії Complexonometry

Алкаліметрії Alkalimetry

Нітритометрії Nitritometry

Броматометрії Bromatometry

19 / 200
Фармацевт приготував очні краплі з кислотою борною. Який метод стерилізації він застосував? A pharmacist prepared eye drops with boric acid. What sterilization method did he use?

Сухим жаром Dry heat

Газами Gas

Струмом високої частоти High frequency current

Тиндалізація Tyndalization

Насиченою парою під тиском Saturated steam under pressure

20 / 200
Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів, які одержують із мінеральних джерел: The phytochemical workshop of the enterprise manufactures biogenic stimulants from various types of raw materials. Specify the preparations of biogenic stimulants obtained from mineral sources:

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, плазмол Liquid aloe extract, aloe liniment, plasmol

Пелоїдин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил Peloidin, humizol, peat, plasmol, solcoseril

Пелоїдин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін'єкцій Peloidin, humizol, peat, FiBS for injections

Скловидне тіло, завис плаценти для ін'єкцій, плазмол, солкосерил Vitreous body, suspended placenta for injections, plasmol, solcoseril

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед Liquid aloe extract, aloe liniment, aloe juice, biosed

21 / 200
Хворий звернувся до фітовідділу аптеки з проханням відпустити йому діуретичний засіб. Яку лікарську рослинну сировину краще використати з цією метою? The patient turned to the herbal department of the pharmacy with a request to release a diuretic. What medicinal plant material is best to use for this purpose?

Fructus Sophorae Fruits Sophora

Herba Leonuri quinquelobati Herba Leonuri quinquelobati

Radix Araliae Root of Aralia

Cormus Ledi palustris Cormus Ledi marsh

Herba Equiseti arvense Herba Equisetus arvense

22 / 200
Діяльність організації залежить від різних факторів. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації? The activity of the organization depends on various factors. What factors belong to the internal environment of the organization?

Споживачі Consumers

Інфраструктура Infrastructure

Здібності, кваліфікація та обдарованість працівників Abilities, qualifications and talents of employees

Державні органи влади State authorities

Стан економіки State of the economy

23 / 200
До аптеки надійшов план заготівлі лікарської рослинної сировини - трави хвоща. Який вид хвоща підлягає до заготівлі, є фармакопейним та використовується у медичній практиці? The pharmacy has received a plan for the procurement of medicinal plant raw materials - horsetail grass. What type of horsetail is to be procured, is it pharmacopoeial and is used in medical practice?

Herba Equiseti hyemalis Winter Horseweed

Herba Equiseti palustris Marsh Horseweed

Herba Equiseti pratensis Herba Equisetus Pratensis

Herba Equiseti arvensis Herba Equisetus arvensis

Herba Equiseti sylvatici Wild horsetail grass

24 / 200
Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли брадикардія, нудота, блювання, погіршення зору. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку? During the treatment of chronic heart failure with digoxin, the patient developed bradycardia, nausea, vomiting, and impaired vision. Which drug is the antidote in this case?

Дипіроксам Dipiroxam

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Амілнітрит Amyl nitrite

Тетацин-кальцій Thetacin-calcium

Унітіол Unithiol

25 / 200
Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається: The relative amount of the medicinal product coming from the injection site to the systemic circulation is called:

Період напівелімінації Half-elimination period

Біодоступність Bioavailability

Період напівадсорбції Half-adsorption period

Період напіввиведення Half-life

Об'єм розподілу Distribution Volume

26 / 200
З метою визначення перекисів у ефірі для наркозу провізор-аналітик використував один з реактивів: In order to determine peroxides in ether for anesthesia, the pharmacist-analyst used one of the reagents:

Калію перманганат Potassium Permanganate

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Калію хлорид Potassium chloride

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Калію йодид Potassium iodide

27 / 200
Що відображає такий фармакокінетичний параметр лікарських засобів як період напіввиведення (Т1/2)? What does such a pharmacokinetic parameter of drugs as half-life (T1/2) reflect?

Співвідношення між швидкістю виведення препарату та його концентрацією у плазмі крові Correlation between the rate of elimination of the drug and its concentration in the blood plasma

Об'єм плазми крові, який звільняється від препарату за одиницю часу The volume of blood plasma that is released from the drug per unit of time

Швидкість виведення препарату через нирки Renal excretion rate

Проміжок часу, за який концентрація препарату в плазмі крові зменшується на 50% The period of time during which the concentration of the drug in blood plasma decreases by 50%

Час повного виведення препарату з організму Time of complete elimination of the drug from the body

28 / 200
Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт? A pharmacist in the marketing department of a pharmaceutical manufacturer is planning the company's communications policy. Which component of marketing communications systems has the highest cost per contact?

'Паблік рілейшнз' 'Public Relations'

Персональний продаж Personal Sales

Стимулювання збуту Sales promotion

Реклама в періодичних виданнях Advertising in periodicals

Реклама на телебаченні Advertising on TV

29 / 200
Кількісний вміст дифенгідраміну гідрохлориду у відповідності з вимогами ДФУ визначається методом алкаліметрії. У якості титранта використовується розчин такої речовини: The quantitative content of diphenhydramine hydrochloride in accordance with the requirements of DFU is determined by the method of alkalimetry. As a titrant, a solution of the following substance is used:

Калію бромат Potassium bromate

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Калію перманганат Potassium permanganate

30 / 200
У таблетковому цеху виготовляють тритураційні таблетки. Які показники якості НЕ ВИЗНАЧАЮТЬ для даних таблеток? The tablet shop produces triturated tablets. What quality indicators are NOT DETERMINED for these tablets?

Мікробіологічна чистота Microbiological purity

Однорідність дозування Dosage uniformity

Стирання, стійкість до роздавлювання Abrasion, crush resistance

Розпадання і розчинення Disintegration and dissolution

Однорідність вмісту Content uniformity

31 / 200
Цех з виробництва суспензій і емульсій опановує випуск нових препаратів. Запропонуйте механізм для їх отримання шляхом розмолу у рідкому середовищі: The workshop for the production of suspensions and emulsions is mastering the production of new drugs. Suggest a mechanism for their production by grinding in a liquid medium:

Дисмемтратор Dismemtrator

Електроплазмолізатор імпульсний Electroplasmolizer pulse

Якірна мішалка Anchor stirrer

Роторно-пульсаційний апарат Rotor-pulsation device

Дезінтегратор Disintegrator

32 / 200
При проведенні інструктажу із заготівлі листків мати-й-мачухи слід звернути увагу на можливі домішки до цієї сировини, а саме: When instructing on harvesting mother-and-stepmother leaves, you should pay attention to possible impurities in this raw material, namely:

Лист первоцвіту весняного Spring primrose leaf

Лист лопуха павутинистого Spider Burdock Leaf

Лист кропиви Nettle Leaf

Лист подорожника великого Great Plantain Leaf

Лист алтеї лікарської Altea leaf

33 / 200
Отруйні речовини виділяються із об'єктів біологічного походження за допомогою різних методів. При отруєнні пестицидами - похідними фосфорних кислот використовують метод: Poisonous substances are isolated from objects of biological origin using various methods. In case of poisoning with pesticides - derivatives of phosphoric acids, the method is used:

Перегонки водяною парою із лужного середовища Alkaline steam distillation

Настоювання водою, підкисленою хлорною кислотою Infusion with water acidified with perchloric acid

Діалізу з підлужених розчинів Dialysis from alkaline solutions

Настоювання підлуженою водою Infusion with alkaline water

Настоювання органічними розчинниками Infusion with organic solvents

34 / 200
Лікар виписав рецепт на настій наперстянки з кислотою хлористоводневою. Вкажіть причину несумісності: The doctor wrote a prescription for an infusion of digitalis with hydrochloric acid. Specify the reason for the incompatibility:

Осадження Precipitation

Зміна кольору Change color

Виділення газів Emission of gases

Гідроліз (без наявних змін) Hydrolysis (no existing changes)

Зміна запаху Scent change

35 / 200
Під час дослідження 'кислого' хлороформного витягу з натрію нітритом у кислому середовищі судово-медичний токсиколог отримав забарвлену в ізумрудний колір сполуку. Яка з речовин здатна до утворення вказаної нітрозо-сполуки? During the study of an 'acidic' chloroform extract from sodium nitrite in an acidic environment, a forensic toxicologist obtained an emerald-colored compound. Which of the substances is capable of forming the indicated nitroso -compounds?

Антипірин Antipyrin

Кислота саліцилова Salicylic acid

Ноксирон Noxiron

Анальгін Analgin

Амідопірин Amidopyrin

36 / 200
Фармацевт приготував очні краплі з пілокарпіну гідрохлориду та розчину адреналіну гідрохлориду. Особливістю введення розчину адреналіну є те, що його додають: The pharmacist prepared eye drops from pilocarpine hydrochloride and adrenaline hydrochloride solution. The peculiarity of the introduction of adrenaline solution is that it is added:

У першу чергу First of all

До половинної кількості розчинника Up to half the solvent

Після розчинення сухих речовин After dissolving dry substances

Після ізотонування After isotonization

Після стерилізації асептично After sterilization aseptically

37 / 200
Провізор за власним бажанням хоче розірвати безстрокову угоду за причиною переводу чоловіка в іншу місцевість. У якому вигляді і у який термін він має попередити завідувача аптеки? The pharmacist of his own accord wants to terminate the indefinite contract due to the transfer of the husband to another area. In what form and by what time should he notify the manager of the pharmacy?

У письмовому вигляді за один тиждень In writing in one week

У письмовому вигляді за два дні In writing in two days

У письмовому вигляді за два тижні In writing in two weeks

У письмовому вигляді за п'ять днів In writing in five days

У письмовому вигляді за один місяць In writing in one month

38 / 200
Проводячи ідентифікацію ізоніазиду, провізор-аналітик прокип'ятив субстанцію з 2,4-динітрохлорбензолом. В результаті утворилося жовте забарвлення, яке при додаванні розчину лугу переходить у фіолетове, а потім у бурувато-червоне. В результаті реакції утворюється похідне такого альдегіду: While carrying out the identification of isoniazid, the pharmacist-analyst boiled the substance with 2,4-dinitrochlorobenzene. As a result, a yellow color was formed, which turns purple when an alkali solution is added, and then to brownish-red. As a result of the reaction, a derivative of such an aldehyde is formed:

Глюконовий Gluconovy

Гексановий Hexane

Глутаконовий Glutacone

Глютаміновий Glutamine

Гліоксалевий Glyoxal

39 / 200
Дубильні речовини проявляють в'яжучу дію і використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Яка рослинна сировина містить дубильні речовини у великій кількості? Tannins have an astringent effect and are used for the treatment of colitis, enterocolitis, diarrhea. Which vegetable raw materials contain tannins in large quantities?

Fructus Sambucci nigri Black Sambucci fruit

Fructus Ribes nigri Black currant fruit

Fructus Rhamni catharticae Cathartic fruits of Rhamni

Fructus Frangulae Frangula fruit

Fructus Myrtilli Blueberry fruit

40 / 200
Хворому потрібно приготувати порошки, що містять ментол. Як досягнути потрібного ступеня подрібнення ментолу? The patient needs to prepare powders containing menthol. How to achieve the desired degree of menthol grinding?

Розтерти з іншими компонентами пропису Grind with other components of the prescription

Розтерти зі спиртом або з ефіром Grind with alcohol or ether

Розтерти з водою очищеною Grind with purified water

Ретельно розтерти з цукром Grind thoroughly with sugar

Розтерти з гліцерином або з хлороформом Grind with glycerin or chloroform

41 / 200
Фінансова звітність аптек складається з окремих звітних форм. У якій із них відображається сума кредиторської заборгованості за придбаний товар? Financial reporting of pharmacies consists of separate reporting forms. Which of them shows the amount of payables for the purchased goods?

Ф2м 'Звіт про фінансові результати' F2m 'Report on financial results'

Ф4 'Звіт про власний капітал' F4 'Report on equity'

Ф1 'Баланс' F1 'Balance'

Ф3 'Звіт про власний капітал' F3 'Report on equity'

Ф2 'Звіт про фінансові результати' F2 'Report on financial results'

42 / 200
Основними діючими речовинами листя і плодів сени є сенозиди A, B, C, D. До якого класу біологічно активних речовин вони належать? The main active substances of senna leaves and fruits are senosides A, B, C, D. To which class of biologically active substances do they belong?

Фенольні кислоти Phenolic acids

Тіоглікозиди Thioglycosides

Флавоноїди Flavonoids

Іридоїди Iridoids

Антраценпохідні Anthracene derivatives

43 / 200
До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти як антиагреганта. Яку добову дозу препарату у грамах слід рекомендувати для постійного прийому? The pharmacist was contacted by a patient who was recommended to take acetylsalicylic acid as an antiplatelet agent. What daily dose of the drug in grams should be recommended for continuous use?

Більше 4,0 More than 4.0

1,0-2,0 1,0-2,0

0,5-1,0 0,5-1,0

0,1-0,3 0,1-0,3

2,0-3,0 2,0-3,0

44 / 200
Основними діючими речовинами плодів глоду є флавоноїди. Яку фармакологічну дію вони зумовлюють? The main active substances of hawthorn fruits are flavonoids. What pharmacological action do they cause?

Тонізуючу і протисудомну Tonic and anticonvulsant

Спазмолітичну і протизапальну Spasmolytic and anti-inflammatory

Послаблюючу і седативну Relaxing and sedative

Гіпотензивну і седативну Hypotensive and sedative

Сечогінну і кровоспинну Diuretic and hemostatic

45 / 200
Хворому, який тривалий час приймає фенобарбітал, лікар призначив диклофенак натрію. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявився слабшим від очікуваного внаслідок фармакокінетичної взаємодії цих препаратів. Результатом яких процесів могла бути така взаємодія препаратів? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient who has been taking phenobarbital for a long time. However, the anti-inflammatory effect of diclofenac turned out to be weaker than expected due to the pharmacokinetic interaction of these drugs. The result of which processes could be the following interaction of drugs?

Зниження швидкості метаболізму препарату в печінці Decreased rate of drug metabolism in the liver

Зміни чутливості рецептора Changes in receptor sensitivity

Зниження концентрації білку в плазмі Decreased protein concentration in plasma

Збільшення швидкості метаболізму препарату в печінці Increasing the rate of drug metabolism in the liver

Збільшення дози лікарських засобів Medication dose increase

46 / 200
Який препарат вибору при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію та аденому передміхурової залози? What is the drug of choice in the treatment of patients with arterial hypertension and prostate adenoma?

Еналаприл Enalapril

Каптоприл Captopril

Верапаміл Verapamil

Доксазозин Doxazosin

Верошпірон Verospiron

47 / 200
Згідно Кодексу законів про працю до обов'язкових утримань із заробітної плати працівників аптек належать: According to the Code of Labor Laws, mandatory deductions from the wages of pharmacy workers include:

Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Contribution to compulsory state social insurance

Аліменти Alimony

Надлишково виплачені суми Overpaid amounts

Суми по виконавчих листах Amounts on letters of execution

Профспілкові внески Union dues

48 / 200
Фармацевтична фірма 'Фармасвіт' запатентувала і виробляє новий препарат гіпоглікемічної дії. Збут товару фірма проводить безпосередньо через власні відділи збуту, збутові філіали, мережу фірмових аптек. Канал якого рівня характеризує збутову політику даної фармацевтичної фірми? The pharmaceutical company 'Farmasvit' has patented and produces a new drug with hypoglycemic action. The company sells the product directly through its own sales departments, sales branches, and a network of branded pharmacies. What level of channel characterizes the sales policy of this pharmaceutical company?

Однорівневий One-level

Чотирирівневий Four-level

Нульовий Null

Дворівневий Court-level

Трирівневий Three-level

49 / 200
При проведенні оперативного втручання було застосовано міорелаксант тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання? During the surgical intervention, the myorelaxant tubocurarine chloride was used. What antagonist agent should be administered to the patient to restore his independent breathing?

Етимізол Etimizole

Цитітон Cititon

Дитилін Дитилін

Бензогексоній Benzohexonium

Прозерин Prozerin

50 / 200
Під час проведення планової інвентаризації каси встановлена недостача. Хто має відшкодувати виявлену суму недостачі? During the planned inventory of the cash register, a shortage was identified. Who should reimburse the discovered amount of the shortage?

Касир Касир

Завідувач відділу Head of Department

Замісник завідувача аптеки Deputy head of the pharmacy

Завідувач аптеки Pharmacy Manager

Замісник завідувача відділу Deputy Head of Department

51 / 200
У разі виявлення відхилення фактичних та облікових залишків понад норму природної втрати завідувач аптеки зобов'язаний провести службове розслідування впродовж: In case of detection of a deviation of the actual and accounting balances above the norm of natural loss, the manager of the pharmacy is obliged to conduct an official investigation during:

10 днів 10 days

30 днів 30 days

5 днів 5 days

3 днів 3 days

3 тижнів 3 weeks

52 / 200
Фармацевт виявив несумісність у рецепті, в якому прописані розчин калію перманганату та перекис водню. Зазначте тип хімічної реакції: The pharmacist found an incompatibility in the prescription, which prescribes a solution of potassium permanganate and hydrogen peroxide. Specify the type of chemical reaction:

Витіснення Displacement

Нейтралізації Neutralizations

Окислювально-відновна Redox

Обміну Exchange

Осадження Precipitation

53 / 200
Серед препаратів екстемпорального приготування значне місце займають порошки. Який з наведених компонентів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення? Among extemporaneous preparations, powders occupy a significant place. Which of the following components is included in powders without prior grinding?

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Камфора Camphora

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Ксероформ Xeroform

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

54 / 200
Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень? Which leadership style is characterized by the special compliance of the leader who gives the subordinate the initiative in the formation of the goal and is ready to accept it without objection?

Ліберальний Liberal

Колегіальний Collegiate

Бюрократичний Bureaucratic

Комбінований Combined

Демократичний Democratic

55 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування 3% спиртового розчину кислоти борної. Яку концентрацію спирту етилового повинен взяти провізор для приготування лікарської форми? The pharmacy received a prescription for the preparation of a 3% alcohol solution of boric acid. What concentration of ethyl alcohol should the pharmacist take to prepare the dosage form?

96% 96%

60% 60%

70% 70%

90% 90%

40% 40%

56 / 200
У відповідності з основними умовами поставки медичної продукції, лікарські засоби аптеці повинні відпускатись з залишковим терміном придатності не менше ldots%, а бактерійні препарати - не менше ldots%: In accordance with the basic terms of delivery of medical products, pharmaceutical drugs must be released to the pharmacy with a remaining shelf life of at least ldots%, and bacterial preparations - at least ldots%:

60%,30% 60%,30%

40%,20% 40%,20%

60%,40% 60%,40%

80%,60% 80%,60%

50%,40% 50%,40%

57 / 200
До аптеки надійшов рецепт на мікстуру. Оберіть лікарські засоби, які утворюють несумісність: The pharmacy has received a prescription for a potion. Select the drugs that cause incompatibility:

Натрію бромід + натрію хлорид Sodium bromide + sodium chloride

Кодеїну фосфат + екстракт трави термопсісу Codeine phosphate + thermopsis grass extract

Папаверину гідрохлорид + еуфілін Papaverine hydrochloride + euphylline

Фенобарбітал + глюкоза Phenobarbital + Glucose

Новокаїн + димедрол Novocaine + Diphenhydramine

58 / 200
Деякі отрути внаслідок окиснення в організмі утворюють сполуки, що збільшують їх токсичність. Так, внаслідок окиснення гептахлору в організмі утворюється: Some poisons, as a result of oxidation in the body, form compounds that increase their toxicity. For example, as a result of the oxidation of heptachlor in the body, the following is formed:

Гексахлорциклогексан Hexachlorocyclohexane

Чадний газ Carbon monoxide

Вуглекислий газ Carbon dioxide

Епоксид гептахлору Epoxide heptachs

Оксид гептахлору Heptachlor oxide

59 / 200
Після довготривалого прийому ізосорбіду для профілактики нападів стенокардії хворий відмітив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало місце у хворого? After long-term intake of isosorbide for the prevention of angina attacks, the patient noted a significant decrease in the effect of the latter. What phenomenon occurred in the patient?

Фізична залежність Physical dependence

Кумуляція Cumulative

Потенціювання Potentiation

Алергія Allergy

Толерантність Tolerance

60 / 200
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме: A patient with renal colic is treated with an antispasmodic from the group of M-cholinergic blockers, namely:

Бензогексоній Benzohexonium

Дитилін Dithyline

Галантамін Galantamine

Атропін Atropine

Прозерин Prozerin

61 / 200
В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Вкажіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах: Drugs from the pharmacy warehouse have arrived at the pharmacy. Specify the drug that is subject to subject-quantitative accounting in pharmacies:

Анальгін Analgin

Дикаїн Дикаїн

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Парацетамол Paracetamol

Новокаїн Novocaine

62 / 200
При проведенні експертизи було виявлено наявність формальдегіду в діалізаті. При біотрансформації якої речовини міг утворитися даний альдегід? The examination revealed the presence of formaldehyde in the dialysate. During the biotransformation of which substance could this aldehyde be formed?

Хлороформ Chloroform

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Аміназин Aminazine

Хлордіазепоксид Chlordiazepoxide

Метанол Метанол

63 / 200
Аптека державної форми власності на підставі ліцензії одержує та реалізує наркотичні лікарські засоби. Який державний орган розробляє та переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів? A state-owned pharmacy obtains and sells narcotic drugs on the basis of a license. Which state body develops and reviews the list of such drugs approved for use in Ukraine?

Державний Фармакологічний центр State Pharmacological Center

Державна акціонерна компанія 'Ліки України' State joint-stock company 'Medicines of Ukraine'

- -

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів State Inspection for Quality Control of Medicines

Державна служба України з контролю за наркотиками State Drug Control Service of Ukraine

64 / 200
Фармацевт готує порошки за прописом: Візьми: Прозерину 0,002 Цукру 0,25 Змішай, щоб утворився порошок. Дай таких доз числом 10. Познач. По 1 порошку 2 рази на день після їди. Вказати кількості інгредієнтів для приготування порошків за прописом: The pharmacist prepares powders according to the prescription: Take: Proserine 0.002 Sugar 0.25 Mix to form a powder. Give such doses in the number of 10. Mark. 1 powder 2 times for the day after meals. Specify the amount of ingredients for preparing powders according to the prescription:

Тритурації прозерину (1:10) 0,2 г; цукру 2,5 г Proserin trituration (1:10) 0.2 g; sugar 2.5 g

Тритурації прозерину (1:100) 2,0 г; цукру 2,5 г Proserin trituration (1:100) 2.0 g; sugar 2.5 g

Прозерину 0,02 г; цукру 2,5 г Prozerin 0.02g; Zucru 2.5g

Тритурації прозерину (1:10) 0,2 г; цукру 2,3 г Proserin trituration (1:10) 0.2 g; sugar 2.3 g

Тритурації прозерину (1:100) 0,2 г; цукру 2,3 г Proserin trituration (1:100) 0.2 g; sugar 2.3 g

65 / 200
Під час приготування супозиторіїв методом викачування після введення у масло какао хлоралгідрату супозиторна маса стала в'язкою та почала розтікатися. Яку речовину необхідно додати до супозиторної маси для відновлення щільності та пластичності? During the preparation of suppositories by the pumping method, after introducing chloral hydrate into cocoa butter, the suppository mass became viscous and began to spread. What substance should be added to the suppository mass to restore density and plasticity?

Крохмаль Starch

Віск Віск

Гліцерин Glycerin

Димексид Dimexide

Вода очищена The water is purified

66 / 200
Одержано мінералізат, що містить сульфати плюмбуму, барію та стронцію у вигляді білих осадів. Яку процедуру треба здійснити з сульфатом плюмбуму, щоб його відділити? Received mineralization containing lead, barium and strontium sulfates in the form of white precipitates. What procedure should be carried out with lead sulfate to separate it?

Переведення в карбонат Conversion to carbonate

Розчинення в концентрованій сірчаній кислоті Solution in concentrated sulfuric acid

Переведення у діетилдитіокарбамат Conversion to diethyldithiocarbamate

Переведення в арсин Transfer to arsine

Розчинення в ацетаті амонію Solution in ammonium acetate

67 / 200
У разі втрати ліцензії провізор повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дублікату. Орган ліцензування зобов'язаний видати заявникові дублікат ліцензії не пізніше: In the event of losing a license, the pharmacist must apply to the licensing authority for the issuance of a duplicate. The licensing authority must issue the applicant a duplicate license no later than:

Одного місяця з дня одержання заяви One month from the date of receipt of the application

Трьох місяців з дня одержання заяви Three months from the date of receipt of the application

Дублікат не видається Duplicate not issued

Двох місяців з дня одержання заяви Two months from the date of receipt of the application

Трьох робочих днів з дня одержання заяви Three working days from the date of receipt of the application

68 / 200
Фармацевт виявив у пропису несумісність. Оберіть лікарські речовини, які утворюють евтектику: The pharmacist found an incompatibility in the prescription. Select medicinal substances that form the eutectic:

Натрію гідрокарбонат + гексаметилентетрамін Sodium bicarbonate + hexamethylenetetramine

Хлоралгідрат + камфора Chloral hydrate + camphor

Кальцію хлорид + натрію хлорид Calcium chloride + sodium chloride

Ефедрину гідрохлорид + глюкоза Ephedrine hydrochloride + glucose

Антипірин + анальгін Antipyrin + analgin

69 / 200
До судово-хімічної лабораторії надійшов об'єкт, при дослідженні якого необхідно провести кількісне визначення меркурію за реакцією із дитизоном. Який фізико-хімічний метод використовується при такому аналізі? The forensic chemical laboratory received an object, during the study of which it is necessary to carry out a quantitative determination of mercury by reaction with dithizone. What physicochemical method is used for such an analysis?

Газо-рідинна хроматографія Gas-liquid chromatography

Екстракційна фотоколориметрія Extraction photocolorimetry

УФ-спектрофотометрія UV spectrophotometry

ІЧ-спектрофотометрія IR spectrophotometry

Хроматографія в тонкому шарі сорбенту Chromatography in a thin sorbent layer

70 / 200
Ефірна олія рози використовується як протизапальний і спазмолітичний засіб. У яких видільних утвореннях воно локалізується? Rosa essential oil is used as an anti-inflammatory and antispasmodic agent. In which excretory formations is it localized?

Ефіроолійні залозки Essential oil glands

Залозисті плями Glandular spots

Секреторні клітини Secretory cells

Ефіроолійні вмістища Essential oil containers

Залозисті волоски Glandular hairs

71 / 200
Провізор-аналітик, аналізуючи вітамінні очні краплі, під час розглядання в їх УФ-світлі спостерігав яскраву зеленувато-жовту флюоресценцію. Це свідчить про наявність: A pharmacist-analyst, analyzing vitamin eye drops, observed a bright greenish-yellow fluorescence when examining them under UV light. This indicates the presence of:

Тіаміну броміду Thiamine bromide

Кислоти фолієвої Folic acids

Вікасолу Vikasol

Рибофлавіну Riboflavin

Кислоти аскорбінової Ascorbic acids

72 / 200
Відповідно до Плану рахунків охарактеризуйте рахунок, за дебетом якого відображається надходження товару в аптеку, за кредитом - його вибуття: According to the Chart of Accounts, characterize the account, the debit of which shows the arrival of the product in the pharmacy, the credit shows its disposal:

Пасивний рахунок 66 'Розрахунки з оплати праці' Passive account 66 'Salary payments'

Пасивний рахунок 63 'Розрахунки з постачальниками та підрядниками' Passive account 63 'Payments with suppliers and contractors'

Пасивний рахунок 60 'Короткострокові позики' Passive account 60 'Short-term loans'

Активний рахунок 282 'Товари в торгівлі' Active account 282 'Trade goods'

Пасивний рахунок 40 'Статутний капітал' Passive account 40 'Authorized capital'

73 / 200
Провізору-аналітику аптеки необхідно зробити висновок про якість приготування 3% розчину натрію броміду. Кількісне визначення складу мікстури провізор-аналітик провів рефрактометричним методом. Розрахувати кількість натрію броміду у цьому випадку можна, визначивши значення: The pharmacist-analyst of the pharmacy needs to draw a conclusion about the quality of the preparation of a 3% sodium bromide solution. The pharmacist-analyst quantified the composition of the mixture using the refractometric method. Calculate the amount of sodium bromide in this case, you can by defining the value:

рН розчину pH of the solution

Показника заломлення Refractive index

Оптичної щільності розчину Optical density of the solution

Питомого показника поглинання Specific Absorption Rate

В'язкості розчину Solution viscosities

74 / 200
До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому? A 70-year-old patient consulted a doctor about high blood pressure. From the anamnesis, it is known about the presence of benign prostatic hyperplasia. What medicine should be prescribed for this patient?

Доксазозин Doxazosin

Лозартан Losartan

Пропранолол Propranolol

Еналаприл Enalapril

Дилтіазем Diltiazem

75 / 200
Спрощена система оподаткування передбачає заміну декількох податків одним. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено юридичним особам для запровадження ними спрощеної системи оподаткування? The simplified taxation system involves the replacement of several taxes by one. What is the limit on the number of employees set for legal entities to introduce a simplified taxation system?

10 осіб 10 people

100 осіб 100 people

75 осіб 75 people

50 осіб 50 осіб

25 осіб 25 people

76 / 200
Згідно з діючим законодавством, аптечним працівникам нараховується допомога при тимчасовій втраті працездатності. Вкажіть джерело оплати перших 5 днів хвороби за листками непрацездатності: According to the current legislation, pharmacy workers are entitled to benefits for temporary incapacity for work. Indicate the source of payment for the first 5 days of illness according to the incapacity for work certificate:

Витрати майбутніх періодів Expenses of future periods

Фонд економічного стимулювання Economic Stimulation Fund

Витрати аптеки Pharmacy expenses

Резервний фонд Reserve Fund

Доходи аптеки Come to the pharmacy

77 / 200
Стійкість суспензій підвищується при введені до їх складу речовин, що збільшують в'язкість дисперсійного середовища. Вкажіть речовину, що виявляє зазначені властивості: The stability of suspensions increases when substances that increase the viscosity of the dispersion medium are added to their composition. Specify the substance that exhibits the specified properties:

Ефір Ether

Вода очищена The water is purified

Димексид Dimexide

Гліцерин Glycerin

Спирт етиловий Ethyl alcohol

78 / 200
В місті обласного підпорядкування почав функціонувати геріатричний центр. Фармацевтична фірма поряд відкриває аптеку. Який вид спеціалізації варто використати в її роботі? A geriatric center has started functioning in a city under regional control. A pharmaceutical company is opening a pharmacy nearby. What kind of specialization should be used in its work?

За характером групи хворих, які обслуговуються By nature of the group of patients served

За специфікою оподаткування By the specifics of taxation

За специфікою збутової діяльності By the specifics of sales activity

За специфікою постачання By delivery specification

За специфікою виробничої діяльності By the specifics of production activity

79 / 200
При проведенні місцевої анестезії до розчину новокаїну додається розчин адреналіну гідрохлориду. З якою метою це проводиться? During local anesthesia, a solution of adrenaline hydrochloride is added to the novocaine solution. What is the purpose of this?

Для підвищення тонусу гладенької мускулатури To increase the tone of smooth muscles

Для зменшення больової чутливості To reduce pain sensitivity

Для розширення судин For vasodilation

Для звуження судин For vasoconstriction

Для зниження тонусу гладенької мускулатури To reduce smooth muscle tone

80 / 200
З наведених сечогінних препаратів виберіть петльовий діуретик екстреної, сильної і короткотривалої дії: Choose a loop diuretic of emergency, strong and short-term action from the following diuretics:

Спіронолактон Spironolactone

Тріамтерен Triamterene

Фуросемід Furosemide

Клопамід Clopamide

Діакарб Diakarb

81 / 200
Фармацевт в асептичних умовах готує декілька розчинів з антибіотиками. Розчин якої речовини він може простерилізувати? A pharmacist prepares several solutions with antibiotics in aseptic conditions. The solution of which substance can he sterilize?

Левоміцетин Levomycetin

Бензилпеніцилін-натрій Benzylpenicillin sodium

Поліміксину сульфат Polymyxin sulfate

Бензилпеніцилін-калій Benzylpenicillin potassium

Неоміцину сульфат Neomycin Sulfate

82 / 200
У хворої 45-ти років, яка впродовж двох тижнів приймає неодикумарин з приводу тромбофлебіту, при черговому обстеженні у крові виявлено зниження вмісту протромбіну, в сечі - мікрогематурію. Який лікарський засіб необхідно застосувати як антагоніст неодикумарину? A 45-year-old patient, who has been taking neodicumarin for thrombophlebitis for two weeks, during another examination revealed a decrease in the prothrombin content in the blood, and microhematuria in the urine. What should the medicinal product be used as an antagonist of neodicumarin?

Гепарин Heparin

Кислота амінокапронова Aminocaproic acid

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Натрію цитрат Sodium Citrate

Вікасол Вікасол

83 / 200
Для кількісного визначення субстанції фторурацилу згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод неводного титрування. Який титрований розчин йому необхідно використати? For the quantitative determination of the fluorouracil substance according to the DFU, the pharmacist-analyst uses the non-aqueous titration method. What titrated solution should he use?

Тетрабутиламонію гідроксиду Tetrabutylammonium hydroxide

Натрію нітриту Sodium nitrite

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

Натрію едетату Sodium edetate

Калію бромату Potassium bromate

84 / 200
У вагітної жінки 38-ми років хворої на цукровий діабет ІІ типу (інсулінонезалежний) препаратом вибору є: In a 38-year-old pregnant woman with type II (non-insulin-dependent) diabetes, the drug of choice is:

Толбутамід Tolbutamide

Інсулін Insulin

Глібенкламід Glibenclamide

Буформін Buformin

Метформін Metformin

85 / 200
Дубильні речовини можна використовувати як антидот при отруєнні алкалоїдами. Оберіть рослинну сировину, яку можна рекомендувати при такій інтоксикації: Tanning substances can be used as an antidote for alkaloid poisoning. Choose a plant material that can be recommended for such intoxication:

Кореневище аїру Rhizome of ayrus

Корінь перстачу Root of foxglove

Корінь оману False Root

Кореневище з коренями марени Rhizome with madder roots

Корінь алтею Alteus root

86 / 200
Фармацевту необхідно простерилізувати 250 мл ін'єкційного розчину глюкози. Скільки хвилин необхідно стерилізувати розчин в автоклаві при температурі 120oC? The pharmacist needs to sterilize 250 ml of glucose solution for injection. How many minutes should it take to sterilize the solution in an autoclave at a temperature of 120oC?

12 12

15 15

30 30

8 8

25 25

87 / 200
Аптека займається роздрібною реалізацію лікарських засобів. Вкажіть облікову групу лікарських засобів, до якої відноситься атропіну сульфат: The pharmacy is engaged in the retail sale of medicines. Specify the accounting group of medicines to which atropine sulfate belongs:

Наркотичні Narcotics

Психотропні Psychotropic

Загального списку General list

Сильнодіючі Powerful

Отруйні Poisonous

88 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції етилморфіну гідрохлориду. Для визначення домішки води напівмікрометодом в випробуванні на чистоту він застосовує такий реактив: A pharmacist-analyst performs an analysis of the ethylmorphine hydrochloride substance. He uses the following reagent to determine the impurity of water using the semi-micro method in the purity test:

Метоксифенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid

Молібденованадієвий Molybdenum vanadium

Біуретовий Biuret

Йодсірчистий Iodosulphur

Гіпофосфіту Hypophosphite

89 / 200
Хворому для лікування бронхіальної астми лікар призначив препарат з групи -адреноміметиків. Вкажіть цей препарат: The doctor prescribed a drug from the group of -adrenomimetics to the patient for the treatment of bronchial asthma. Specify this drug:

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Діазепам Diazepam

Сальбутамол Salbutamol

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Дигоксин Digoxin

90 / 200
У складі якого з наведених напрямків комплексного дослідження ринку вивчається співвідношення між попитом, пропозицією та рівнем цін? Which of the following areas of comprehensive market research studies the relationship between demand, supply and price level?

Вивчення вимог ринку та товару Study of market and product requirements

Вивчення фірмової структури ринку Study of the firm structure of the market

Аналіз соціально-психологічних особливостей покупців Analysis of socio-psychological features of buyers

Аналіз ринкової сегментації Market segmentation analysis

Вивчення економічної кон'юнктури Study of the economic situation

91 / 200
В аптеку надійшов рецепт, в якому прописаний скополаміну гідробромід по 0,0002 г на 1 порошок. Скільки тритурації 1:100 необхідно взяти для приготування 10 порошків? The pharmacy received a prescription that prescribes scopolamine hydrobromide at 0.0002 g per 1 powder. How much trituration 1:100 should be taken to prepare 10 powders?

4,0 4,0

2,0 2,0

0,4 0,4

0,04 0,04

0,2 0,2

92 / 200
При виготовленні мазі з протарголом фармацевт допустив помилку при введенні інгредієнту в основу. Як потрібно було ввести протаргол в основу? When making an ointment with protargol, the pharmacist made a mistake when introducing the ingredient into the base. How was it necessary to introduce protargol into the base?

Розтерти в ступці з водою Grind in a mortar with water

Розтерти з вазеліновим маслом Rub with petroleum jelly

Розтерти з гліцерином, потім з водою Grind with glycerin, then with water

Розтерти з ланоліном Rub with lanolin

Розтерти в ступці з вазеліном Grind in a mortar with vaseline

93 / 200
Загальним методом визначення кількісного вмісту препаратів з групи галогенідів лужних металів є: The general method of determining the quantitative content of preparations from the group of alkali metal halides is:

Нітритометрія Nitritometry

Комплексонометрія Complexonometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Аргентометрія Argentometry

94 / 200
Лікар прописав емульсію оливкової олії, до складу якої входить анестезин. Для введення анестезину в емульсію його необхідно розчинити: The doctor prescribed an emulsion of olive oil, which includes anesthesin. To introduce anesthesin into the emulsion, it must be dissolved:

У воді очищеній In purified water

В олії перед приготуванням емульсії In oil before emulsion preparation

У готовій емульсії In ready emulsion

У первинній емульсії In primary emulsion

У спирті та додати до первинної емульсії In alcohol and add to primary emulsion

95 / 200
Одним з показників перевірки якості готових ампул є відсутність залишкової напруги у склі. Вкажіть яка операція із стадії 'Підготовка ампул до наповнення' усуває даний недолік? One of the quality control indicators of finished ampoules is the absence of residual stress in the glass. Specify which operation from the stage 'Preparation of ampoules for filling' eliminates this deficiency?

Сушіння ампул Drying ampoules

Відкриття капілярів Opening of capillaries

Миття ампул Washing ampoules

Відпал ампул Annealing ampoules

Стерилізація ампул Sterilization of ampoules

96 / 200
Оптово-посередницька фірма, яка співпрацює з закордонними партнерами, з метою досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фірма? A wholesale brokerage firm that cooperates with foreign partners, in order to achieve commercial success, conducts a number of activities that contribute to the formation of its own positive image. What type of professional ethics does it use firm?

Фармацевтична етика Pharmaceutical Ethics

Фармацевтична деонтологія Pharmaceutical deontology

Етика керівника Leader ethics

Етика бізнесу Business ethics

Етика підлеглого Subordinate Ethics

97 / 200
Однієї з операцій технологічного процесу отримання розчинів для ін'єкцій є фільтрування розчинів. Які фільтри використовуються для стерильної фільтрації? One of the operations of the technological process of obtaining solutions for injections is filtering solutions. What filters are used for sterile filtering?

Нутч-фільтри Nutch Filters

Друк-фільтри Print Filters

Фільтри-свічки Filters-candles

Фільтр ХНДХФІ HNDHFI filter

Фільтр-грибок Filter-fungus

98 / 200
До аптеки надійшли товарно-матеріальні цінності за товарно-транспортною накладною. В якому документі лікарські засоби обліковуються уповноваженою особою? The pharmacy received goods and material values according to the waybill. In which document is the medicine accounted for by the authorized person?

Акт приймання передачі Transfer acceptance act

Товарно-транспортна накладна Bill of lading

Реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктом господарської діяльності Register of medicines sold by the subject of economic activity

Журнал обліку товарів, що надійшли Received goods accounting log

Реєстр лікарських засобів, що надійшли суб'єкту господарської діяльності Register of medicines received by the subject of economic activity

99 / 200
Жінка у III триместрі вагітності захворіла на ГРВІ з підвищенням температури тіла до 39oC. Який лікарський засіб доцільно їй запропонувати? A woman in the 3rd trimester of pregnancy fell ill with SARS with an increase in body temperature to 39oC. What medicine should be offered to her?

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Целекоксиб Celecoxib

Парацетамол Paracetamol

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Індометацин Indomethacin

100 / 200
При виготовленні ін'єкційних лікарських форм на фармацевтичних підприємствах використовуються різні способи запаювання ампул. Для яких ін'єкційних розчинів проводять запаювання капілярів у потоці інертних газів (азот, аргон, вуглекислий газ)? During the manufacture of injection dosage forms at pharmaceutical enterprises, various methods of sealing ampoules are used. For which injection solutions, capillaries are sealed in a stream of inert gases (nitrogen, argon , carbon dioxide)?

Термостійкі Heat resistant

Гідролітично нестійкі Hydrolytically unstable

В'язкі Viscous

Легкоокислювальні Lightly oxidized

Світлочутливі Photosensitive

101 / 200
В медичній практиці цю сполуку використовують як дезінфікуючий засіб. При отруєнні нею сеча набуває оливкового або оливково-чорного забарвлення. Назвіть цю сполуку: In medical practice, this compound is used as a disinfectant. When poisoned with it, urine acquires an olive or olive-black color. Name this compound:

Фенол Фенол

Йодоформ Iodoform

Етилбензоат Ethylbenzoate

Оцтовоетиловий ефір Ethyl acetate

Ізоаміловий спирт Isoamyl alcohol

102 / 200
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов'язана із зменшенням активності такого ферменту: A 55-year-old patient developed gastric bleeding on the 4th day of indomethacin treatment due to the formation of an ulcer of the gastric mucosa. The ulcerogenic effect of the drug is associated with a decrease in the activity of such enzyme:

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) Cyclooxygenase-1 (CSOG-1)

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) Cyclooxygenase-2 (CSOG-2)

Ліпооксигеназа (ЛОГ) Lipoxygenase (LOG)

Тромбоксансинтетаза Thromboxane Synthetase

Простациклінсинтетаза Prostacycline Synthetase

103 / 200
До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, фотофобію та порушення зору. Об'єктивно: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами белладонни. Який з лікарських засобів доцільно застосувати як антидот? A patient was brought to the reception department with complaints of dry mouth, photophobia, and impaired vision. Objectively: hyperemic, dry skin, dilated pupils, tachycardia. It was established diagnosis: poisoning with belladonna alkaloids. Which of the medicines should be used as an antidote?

Армін Armin

Пілокарпін Pilocarpine

Прозерин Prozerin

Ацеклідин Aceclidine

Дипіроксим Dipiroxime

104 / 200
Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії проводить контроль якості кислоти борної. Справжність підтверджується за реакцією утворення борноетилового (борнометилового) ефіру, який горить полум'ям, оточеним: The analyst of the control and analytical laboratory conducts the quality control of boric acid. The authenticity is confirmed by the reaction of the formation of boroethyl (boromethyl) ether, which burns with a flame surrounded by:

Зеленим кольором Green

Жовтим кольором Yellow

Червоним кольором Red

Синім кольором Blue

Фіолетовим кольором Purple

105 / 200
Основним документом, який визначає права і обов'язки сторін з поставки всіх видів товарів аптечного асортименту, є: The main document that defines the rights and obligations of the parties for the delivery of all types of pharmacy products is:

Договір Contract

Податкові накладні Tax invoices

Сертифікати якості товару Product quality certificates

Акти відбору зразків Acts of sampling

Акти списання Acts of writing off

106 / 200
Під час прийняття від заготівельника лікарська рослинна сировина перевіряється на відповідність вимогам. Який документ є підставою для здійснення оприбуткування лікарської рослинної сировини в аптеці у разі позитивного висновку? During acceptance from the procurer, the medicinal plant material is checked for compliance with the requirements. What document is the basis for the sale of the medicinal plant material in the pharmacy in case of a positive conclusion?

Накладна Invoice

Приймальна квитанція Acceptance receipt

- -

Акт списання Act of writing off

Рахунок-фактура Invoice

107 / 200
Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепу в хворого, який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії? What medication can cause constipation in a patient receiving combined therapy for hypertension?

Фуросемід Furosemide

Верапаміл Verapamil

Панангін Panangin

Триметазідін Trimetazidine

Ацетилсаліцилова кислота у малих дозах Acetylsalicylic acid in small doses

108 / 200
Співробітник фармацевтичної фірми отримав завдання провести маркетингові дослідження по вивченню регіонального ринку антиаритмічних засобів. Якому етапу досліджень він віддає перевагу в першу чергу? An employee of a pharmaceutical company received the task of conducting marketing research to study the regional market of antiarrhythmic drugs. Which stage of research does he prefer first of all?

Підготовка звіту Report preparation

Аналіз даних первинної інформації Data analysis of primary information

Збір первинної інформації Collection of primary information

Збір і аналіз вторинної інформації Collection and analysis of secondary information

Подання звіту Report Submission

109 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування порошку для зовнішнього застосування, до складу якого входить важкоподрібнювана речовина. Яку з наведених рідин може використати фармацевт для диспергування цієї речовини? The pharmacy received a prescription for the preparation of a powder for external use, which includes a hard-to-grind substance. Which of the following liquids can a pharmacist use to disperse this substance?

Ефір медичний Medical ether

Спирт ізопропіловий Isopropyl alcohol

Вода очищена The water is purified

Димексид Dimexide

Вода для ін'єкцій Water for injections

110 / 200
Героїн при надходженнi до органiзму переважно метаболiзує до: Heroin, when entering the body, is mainly metabolized to:

3-ацетилморфiну та морфiну 3-acetylmorphine and morphine

6-ацетилморфiну 6-acetylmorphine

Морфiну Морфiну

Морфiну та 6-моноацетилморфiну Morphine and 6-monoacetylmorphine

Кодеїну Codeine

111 / 200
Відбулося отруєння нітритами. Виявлення нітритів за реакцією утворення азобарвника проводять з використанням такої кислоти: Nitrite poisoning has occurred. The detection of nitrites by the reaction of azo dye formation is carried out using the following acid:

Сульфатна Sulfated

Фосфорна Phosphorine

Хлористоводнева Chloride Day

Саліцилова Salicylova

Сульфанілова Sulfanilova

112 / 200
Із запропонованих хіміотерапевтичних засобів оберіть препарат для лікування хворого, що страждає на простий герпес: From the proposed chemotherapeutic agents, choose a drug for the treatment of a patient suffering from herpes simplex:

Ацикловір Acyclovir

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Метронідазол Metronidazole

Хінгамін Hingamine

Рифампіцин Rifampicin

113 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють водні розчини. Розчин якої речовини виготовляють шляхом хімічної взаємодії та електрохімічним методом? Aqueous solutions are produced at a pharmaceutical enterprise. The solution of which substance is produced by chemical interaction and electrochemical method?

Свинцю гідроксоацетат Lead hydroxoacetate

Полівініловий спирт Polyvinyl alcohol

Кальцію гідроксид Calcium hydroxide

Калію арсеніт Potassium arsenite

Алюмінію гідроксоацетат Aluminum hydroxoacetate

114 / 200
На аналіз надійшла лікарська рослинна сировина: квіти в кошиках діаметром до 4 см. Крайові квіти безстатеві, сині, лійкоподібні; внутрішні - двостатеві, фіолетові, трубчасті. Яка рослина має дані ознаки? Medicinal plant material was received for analysis: flowers in baskets with a diameter of up to 4 cm. Marginal flowers are asexual, blue, funnel-shaped; inner ones are bisexual, purple, tubular. What kind of plant has these characteristics?

Scutellaria baicalensis Scutellaria baicalensis

Polygonum persicaria Polygonum peacharia

Viola tricolor Viola tricolor

Centaurea cyanus Centaurea cyanus

Solidago virgaurea Solidago virgaurea

115 / 200
Вітчизняний препарат Плантаглюцид, яким лікують гастрити, виразкову хворобу шлунку та 12-палої кишки, є сумою полісахаридів з лікарської рослинної сировини: The native drug Plantaglucid, which is used to treat gastritis, peptic ulcer disease of the stomach and duodenum, is a sum of polysaccharides from medicinal plant raw materials:

Плодів глоду Hawthorn fruits

Сланців ламінарії цукристої Sugar kelp shale

Коренів солодки Licorice roots

Листя мати-й-мачухи Leaves of mother-and-stepmother

Листя подорожника великого Plantain leaves

116 / 200
Аптека планує закупівлю та реалізацію товарів різних облікових груп. На яку групу товару розповсюджуються пільги з ПДВ? The pharmacy plans the purchase and sale of goods of different accounting groups. To which group of goods are VAT benefits distributed?

Лікувальна косметика Medicinal cosmetics

Дитяче харчування Baby food

Лікарські засоби Medicines

Оптика Optics

Парфумерна продукція Perfume products

117 / 200
Лікарю-анестезіологу необхідно провести операцію, використовуючи нейролептаналгезію. Яке із перерахованих нижче поєднань лікарських засобів доцільно використовувати у даному випадку? The anesthesiologist needs to perform an operation using neuroleptanalgesia. Which of the following drug combinations should be used in this case?

Фентаніл з діазепамом Fentanyl with diazepam

Дроперидол з преднізолоном Droperidol with Prednisone

Промедол з амітриптиліном Promedol with amitriptyline

Діазепам з аміназином Diazepam with Aminazine

Фентаніл з дроперидолом Fentanyl with Droperidol

118 / 200
Поясніть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом: Explain why the anticoagulant effect of syncoumar decreases when it is used simultaneously with phenobarbital:

Розвивається алергія до синкумару Allergy to syncumar develops

Фенобарбітал активує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital activates microsomal liver enzymes

Фенобарбітал інгібує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital inhibits microsomal liver enzymes

Відбувається взаємна інактивація Mutual inactivation is taking place

Проявляється антагонізм цих препаратів The antagonism of these drugs is manifested

119 / 200
До родини селерові відноситься дво- або багаторічна рослина, з сизуватим галузистим в верхній частині стеблом. Листя сизуваті, розділені на ниткові частки. Квітки жовті, зібрані у суцвіття складна парасолька. З плодів цієї рослини виготовлюють 'кропову воду'. Назвіть рослину: A biennial or perennial plant belongs to the celery family, with a bluish branched stem in the upper part. The leaves are bluish, divided into filiform lobes. The flowers are yellow, collected in complex inflorescences umbrella. The fruits of this plant make 'dill water'. Name the plant:

Coriandrum sativum Coriander

Carum carvi Dear Carvi

Petroselium crispum Crispy Parsley

Conium maculatum Conium maculatum

Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare

120 / 200
В контрольно-аналітичну лабораторію для аналізу надійшов mph{'Aether anaestheticus'}. Який реактив за ДФУ слід використати провізору-аналітику для виявлення домішок ацетону і альдегідів? mph{'Aether anaestheticus'} was sent to the control and analytical laboratory for analysis. What reagent according to DFU should be used by a pharmacist-analyst to detect impurities of acetone and aldehydes?

Водний розчин калію йодиду Aqueous solution of potassium iodide

Розчин натрію гідросульфіту Sodium hydrosulfite solution

Розчин гідроксиламіну Hydroxylamine solution

Амоніачний розчин аргентуму нітрату Ammonium solution of argentum nitrate

Лужний розчин калію тетрайодмеркуріату Alkaline solution of potassium tetraiodomercuriate

121 / 200
В аптеку надійшов рецепт на вушні краплі: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1,0 Olei Vaselini 25,0 Misce. Da. Signa. Вушні краплі. Які утруднення виникнуть у фармацевта при виготовленні даного лікарського засобу? The pharmacy received a prescription for ear drops: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1.0 Olei Vaselini 25.0 Misce. Da. Signa. Ear drops. What difficulties will arise at the pharmacist during the manufacture of this medicinal product?

Нерозчинність інгредієнтів Insolubility of ingredients

Коагуляція колоїдної системи Coagulation of colloidal system

Зміна забарвлення Color change

Утворення евтектичної суміші Formation of eutectic mixture

Адсорбція лікарських речовин Adsorption of medicinal substances

122 / 200
Фармацевтична фірма провела сегментування регіонального ринку протигістамінних препаратів за віковою ознакою. Вона встановила, що лікарські засоби для дітей відсутні. Фірма буде розглядати даний сегмент як: A pharmaceutical company has segmented the regional antihistamine market by age. It has found that there are no drugs for children. The company will treat this segment as:

Сегмент, що вимагає подальших досліджень Segment requiring further research

Ринкову нішу Market niche

Ринкову частку Market Share

Сегмент, не привабливий для фірми Segment not attractive for the company

Ринкові двері Market Door

123 / 200
Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків? Synthetic accounts are used to record the business operations carried out in the pharmacy, the list of which is given in the Chart of Accounts. To fill out which document, balances on the first, second and third classes of accounts are used?

Актив балансу Balance asset

Звіт про фінансові результати підприємства Report on financial results of the enterprise

Пасив балансу Balance liabilities

Перший розділ пасиву балансу The first section of the balance sheet liability

Четвертий розділ пасиву балансу The fourth section of the balance sheet liability

124 / 200
Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболювання пологів? Help the doctor choose a narcotic analgesic that can be used for labor pain relief?

Парацетамол Paracetamol

Анальгін Analgin

Фентаніл Fentanyl

Промедол Promedol

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

125 / 200
Сульфадимезин, етазол, уросульфан застосовують як хіміотерапевтичні лікарські засоби. Вони являються похідними: Sulfadimezin, etazol, urosulfan are used as chemotherapeutic drugs. They are derivatives of:

Аміду бензойної кислоти Benzoic acid amide

Аміду саліцилової кислоти Salicylic acid amide

Аміду барбітурової кислоти Barbituric acid amide

Аміду сульфанілової кислоти Sulfanilic acid amide

Аміду нікотинової кислоти Nicotinic acid amide

126 / 200
Під час подрібнення лікарської рослинної сировини використовують сировину з оптимальним рівнем вологості (5-6%). Що треба здійснити у випадку, коли матеріал пересушений? When grinding medicinal plant raw materials, raw materials with an optimal moisture level (5-6%) are used. What should be done in case the material is overdried?

Зволожити водою, перемішати, подрібнити та негайно висушити Moisten with water, mix, grind and immediately dry

Перемісити, подрібнити та відокремити пил шляхом просіювання через систему сит Move, grind and separate dust by sifting through a sieve system

Сировину обробити 70% етанолом, підігріти, подрібнити Process raw materials with 70% ethanol, heat, grind

Сировину подрібнюють вкрай обережно після обробки спирто-гліцеріновою сумішшю Raw materials are ground very carefully after treatment with an alcohol-glycerine mixture

Пересушений матеріал відноситься до невиправного браку Overdried material refers to an irreparable defect

127 / 200
При ідентифікації лікарських засобів провізор-аналітик Державної інспекції по контролю за якістю лікарських засобів проводить лігнінову пробу. Укажіть цей лікарський засіб: When identifying medicinal products, the pharmacist-analyst of the State Inspectorate for Quality Control of Medicinal Products conducts a lignin test. Specify this medicinal product:

Стрептоцид Streptocide

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Кортизону ацетат Cortisone Acetate

Анальгін Analgin

Метіонін Methionine

128 / 200
У хвoрого хронічний гастрит типу А зі зниженою секреторною функцією, перніціозна анемія. Який з препаратів показаний хворому? The patient has chronic gastritis type A with reduced secretory function, pernicious anemia. Which of the drugs is indicated for the patient?

Вікалін Vikalin

Адреналін Adrenaline

Дифенгідрамін Diphenhydramine

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Дротаверин Drotaverin

129 / 200
Для лікування інфекції сечовидільних шляхів лікар-інтерн призначив хворому препарат з групи нітрофуранів - ніфуроксазид. Лікарем допущена помилка, оскільки препарат: For the treatment of urinary tract infection, the intern doctor prescribed the patient a drug from the group of nitrofurans - nifuroxazid. The doctor made a mistake, because the drug:

Не всмоктується з травного каналу Not absorbed from the alimentary canal

Має бактеріостатичний ефект Has a bacteriostatic effect

Має нефротоксичний ефект Has a nephrotoxic effect

Виводиться з сечею в неактивному стані Excreted with urine in an inactive state

Повільно виводиться з організму Slowly eliminated from the body

130 / 200
Для кількісного визначення субстанції прокаїну гідрохлориду згідно ДФУ провізор-аналітик використовує метод нітритометрії. Який індикатор йому слід використати? For the quantitative determination of the procaine hydrochloride substance according to the DFU, the pharmacist-analyst uses the nitritometry method. Which indicator should he use?

Ксиленоловий оранжевий Xylenol Orange

Нейтральний червоний Neutral Red

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Кислотний хром темно-синій Acid chrome dark blue

Метиловий червоний Methyl Red

131 / 200
При антацидних гастритах використовують сік подорожника. Яким способом його одержують? Plant juice is used for antacid gastritis. How is it obtained?

Розчинення концентратів Dissolving concentrates

Пресування під високим тиском Pressing under high pressure

Реперколяція в батареї перколяторів Repercolation in a battery of percolators

Мацерація водним розчином етанолу Maceration with an aqueous solution of ethanol

Екстрагування зрідженими газами Liquefied Gas Extraction

132 / 200
Ялівець звичайний застосовується в якості сечогінного, протизапального та жовчогінного засобу. Лікарською сировиною даної рослини є: The common juniper is used as a diuretic, anti-inflammatory and choleretic agent. The medicinal raw material of this plant is:

Пагони Shoots

Листя Leaves

Плоди Плоди

Корені Roots

Насіння Seed

133 / 200
Підземні органи лікарських рослин, які накопичують найбільшу кількість діючих речовин, збирають: Underground organs of medicinal plants that accumulate the largest amount of active substances are collected:

Після дозрівання насіння і відмирання надземної частини After the ripening of the seeds and the death of the aerial part

Під час зеленого плодоносіння During green fruiting

У фазі цвітіння In the flowering phase

У фазі бутонізації In budding phase

У фазі стеблювання In the stemming phase

134 / 200
У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю за діяльністю провізора з виготовлення ліків? In the practical activity of a pharmacy, there are different levels of management. To which level of management does the function of direct control over the activities of the pharmacist in the manufacture of medicines correspond?

Управлінський Management

Адміністративний Administrative

Технічний Technical

Інституційний Institutional

Бюрократичний Bureaucratic

135 / 200
Провізор-аналітик проводить дослідження чистоти лікарської речовини 'Натрію тіосульфат'. На наявність якої домішки вказує поява фіолетового забарвлення у реакції з натрію нітропрусидом? A pharmacist-analyst conducts a study of the purity of the medicinal substance 'Sodium thiosulfate'. The presence of which impurity is indicated by the appearance of a purple color in the reaction with sodium nitroprusside?

Сірка Sulfur

Натрію хлорид Sodium Chloride

Сульфіди Сульфіди

Сульфати Sulfates

Йодиди Йодиди

136 / 200
В аптеці необхідно приготувати супозиторії методом виливання на желатино-гліцериновій основі. В якому співвідношенні береться желатин, вода і гліцерин для приготування основи? In the pharmacy, it is necessary to prepare suppositories by the pouring method on a gelatin-glycerine base. In what ratio is gelatin, water and glycerin taken to prepare the base?

3:2:3 3:2:3

1:2:5 1:2:5

1:3:4 1:3:4

2:1:5 2:1:5

2:2:4 2:2:4

137 / 200
Провізор-аналітик при ідентифікації ксероформу провів реакцію з натрію сульфідом; при цьому утворився чорний осад. Який іон він виявив? When identifying xeroform, the pharmacist-analyst reacted with sodium sulfide; a black precipitate was formed. What ion did he detect?

Цинку Zinc

Аргентуму Argentum

Купруму Kuprumu

Плюмбуму Плюмбуму

Бісмуту Бісмуту

138 / 200
Назвіть 'металоотруту', яку виділяють з біологічного матеріалу методом деструкції: Name the 'metal poison' that is isolated from biological material by the destruction method:

Срібло Silver

Арсен Arsen

Кадмій Cadmium

Стибій Стибій

Меркурій Mercury

139 / 200
Для покращення яких властивостей наповнювача при заповненні твердих желатинових капсул додають ковзкі допоміжні речовини - 0,1% - 0,3% аеросил або магнію стеарат разом з 0,5% - 1% тальком? To improve which properties of the filler when filling hard gelatin capsules, slippery auxiliary substances are added - 0.1% - 0.3% aerosols or magnesium stearate together with 0.5 % - 1% talc?

Гомогенність змішування Mixing Homogeneity

Здатність до компактного формування Ability to compact formation

Сипкість Fluidity

Регулювання вмісту вологи Regulation of moisture content

Однорідність Uniformity

140 / 200
Для зняття набряку в медичній практиці застосовують гіпертонічні розчини. Вкажіть явище, що відбувається у клітинах крові при введенні такого розчину: To relieve swelling in medical practice, hypertonic solutions are used. Specify the phenomenon that occurs in blood cells when such a solution is introduced:

Гемоліз Hemolysis

Електроліз Electrolysis

Плазмоліз Plasmolysis

Гідроліз Hydrolysis

Ліполіз Lipolysis

141 / 200
До якого типу відноситься лінімент: Ol. Helianthi 7,4 Sol. Ammonii caustici 25 ml AC. Oleinici 0,1 M. linimentum D.S. Для втирання What type is the liniment: Ol. Helianthi 7.4 Sol. Ammonii caustici 25 ml AC. Oleinici 0.1 M. linimentum DS For rubbing

Лінімент-розчин Liniment solution

Комбінований лінімент Combined liniment

Лінімент-емульсія типу олія у воді Oil-in-water liniment emulsion

Емульсійний лінімент вода в олії Emulsion liniment water in oil

Лінімент-суспензія Liniment suspension

142 / 200
При пресуванні таблетки прилипають до прес-інструменту. Оберіть з перелічених причину прилипання таблеток: During pressing, the tablets stick to the press tool. Choose from the list the reason for the tablets sticking:

Надлишкова вологість таблеткової маси Excess moisture of tablet mass

Незадовільна текучість таблеткової маси Unsatisfactory fluidity of tablet mass

Висока питома щільність порошків High specific density of powders

Наявність у таблетованому порошку кристалів пластинчастої форми The presence of lamellar crystals in the tablet powder

Неоднорідність грануляту Heterogeneity of granules

143 / 200
В аптеку надійшов рецепт на порошки, у якому завищена разова доза фенобарбіталу без відповідного оформлення. Як повинен вчинити провізор? The pharmacy received a prescription for powders with an overestimated single dose of phenobarbital without proper registration. What should the pharmacist do?

Відпустити вищу разову дозу Release higher single dose

Поставити штамп 'Рецепт недійсний' і повернути хворому Put the stamp 'Prescription invalid' and return to the patient

Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків Release a higher single dose multiplied by the number of powders

Відпустити 1/3 вищої разової дози Release 1/3 of the highest single dose

Відпустити 1/3 вищої разової дози, помножену на кількість порошків Release 1/3 of the highest single dose multiplied by the number of powders

144 / 200
При хіміко-токсикологічному дослідженні діалізату з водної витяжки реакцію на аміак НЕ ПРОВОДЯТЬ, якщо в ньому доведено наявність такої речовини: During the chemical-toxicological examination of the dialysate from the water extract, the reaction to ammonia is NOT CARRIED OUT if the presence of the following substance is proven in it:

Кислота нітратна Nitric acid

Кислота сульфітна Sulfonic acid

Кислота нітритна Nitritic acid

Кислота сульфатна Sulfate acid

Сірководень Sulfide

145 / 200
При проведенні попередніх випробовувань використовуються різні індикаторні папери. Почорніння індикаторного паперу, обробленого плюмбуму ацетатом, вказує на наявність у біологічному об'єкті: During preliminary tests, various indicator papers are used. Blackening of indicator paper treated with lead acetate indicates the presence in a biological object:

Амонію гідроксиду Ammonium hydroxide

Сірководню Syrkovodnyu

Хлороводню Chlorine Water

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Кислоти сульфатної Sulphate acids

146 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобів застосовується при інфаркті міокарда для проведення тромболітичної терапії? Which of the following drugs is used in myocardial infarction for thrombolytic therapy?

Фенілін Feniline

Тиклопідин Ticlopidine

Стрептокіназа Streptokinase

Гепарин Heparin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

147 / 200
Хворій, яка страждає на бронхіальну астму встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? A patient suffering from bronchial asthma has been diagnosed with hypertension. Which hypotensive drug is contraindicated for this patient?

Верапаміл Verapamil

Амлодипін Amlodipine

Анаприлін Анаприлін

Гіпотіазид Hypotiazide

Каптоприл Captopril

148 / 200
Якісна реакція на фенол - реакція з бромною водою. Яка сполука утворюється при взаємодії фенолу з бромною водою і випадає із розчину у вигляді білого осаду? Qualitative reaction to phenol - reaction with bromine water. What compound is formed when phenol reacts with bromine water and falls out of the solution in the form of a white precipitate?

4-Бромфенол 4-Bromophenol

2,4-Дибромфенол 2,4-Dibromophenol

2-Бромфенол 2-Bromophenol

3-Бромфенол 3-Bromophenol

2,4,6-Трибромфенол 2,4,6-Tribromophenol

149 / 200
Якому із перелічених нестероїдних протизапальних засобів притаманний найслабший пошкоджуючий вплив на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту? Which of the listed non-steroidal anti-inflammatory drugs has the weakest damaging effect on the mucous membrane of the gastrointestinal tract?

Диклофенак Diclofenac

Піроксикам Piroxicam

Індометацин Indomethacin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Німесулід Nimesulide

150 / 200
У хворого 60-ти років після емоційного перенапруження з'явився біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку. Назвіть лікарський засіб, який тамує больовий синдром у даному випадку: A 60-year-old patient developed pain behind the sternum radiating to the left arm after emotional stress. Name the drug that relieves the pain syndrome in this case:

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Пропранолол Propranolol

Дилтіазем Diltiazem

Ніфедипин Nifedipine

Метопролол Metoprolol

151 / 200
Від мешканки селища аптека прийняла 5 кг плодів глоду. Який документ підтверджує здійснену операцію? The pharmacy accepted 5 kg of hawthorn fruits from a resident of the village. What document confirms the operation?

Платіжна відомість на заробітну плату Payroll for wages

Приймальна квитанція Acceptance receipt

Акт переведення лікарської рослинної сировини у товар Act of converting medicinal plant raw materials into goods

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

Чек Check

152 / 200
Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Вкажіть який цей препарат: A patient with atherosclerosis was prescribed an antiatherosclerotic drug. Specify which drug:

Дексаметазон Dexamethasone

Пірацетам Piracetam

Бутадіон Butadione

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Фенофібрат Fenofibrate

153 / 200
Завідуючий аптекою складає 'Товарний звіт' за місяць. Які господарські операції він має занести до розхідної частини звіту? The manager of the pharmacy prepares the 'Product report' for the month. What business operations should he enter in the expense part of the report?

Виплата заробітної плати співробітникам Payment of wages to employees

Закупівля лікарської рослинної сировини Purchase of medicinal plant raw materials

Дооцінки по лабораторно-фасувальним роботам Additional estimates for laboratory and packaging work

Надходження аптечного посуду Receipt of pharmacy utensils

Реалізація лікарських засобів Realization of medicines

154 / 200
Кількісне визначення аргентуму нітрату проводять методом тіоціанатометрії. Який індикатор при цьому застосовують? Quantitative determination of argentum nitrate is carried out by the method of thiocyanatometry. What indicator is used?

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Натрію еозинат Sodium eosinate

Калію хромат Potassium chromate

Феруму (ІІІ) амонію сульфат Ferrum (III) ammonium sulfate

Метиленовий синій Methylene Blue

155 / 200
Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується: Poisonous medicinal product, which is subject to subject-quantitative accounting, is prescribed free of charge to the patient upon discharge:

На бланку Ф-1 For Form F-1

На бланку Ф-3 For Form F-3

На бланках Ф-3 та Ф-1 On F-3 and F-1 forms

У 2-х примірниках на бланку Ф-3 In 2 copies on the F-3 form

У 2-х примірниках на бланку Ф-1 In 2 copies on the F-1 form

156 / 200
У хворого встановлено діагноз - виразкова хвороба шлунка. Препарат якої з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати в комплексній терапії пацієнта? The patient has been diagnosed with gastric ulcer. Which drug from the listed groups of drugs should be used in the patient's complex therapy?

-адреноблокатори -adrenoblockers

-адреноблокатори -adrenoblockers

Блокатори Н2 гістамінорецепторів Blockers of H2 histamine receptors

- -адреноміметики - -adrenomimetics

Блокатори Н1 гістамінорецепторів H1 histamine receptor blockers

157 / 200
Порівняльний аналіз показників роботи двох аптек показав, що нормативи товарного запасу в днях становили відповідно 20 і 30 днів. Який з вказаних показників НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ для розрахунку нормативу товарних запасів? A comparative analysis of the performance indicators of two pharmacies showed that the standards of stock in days were 20 and 30 days, respectively. Which of the indicated indicators is NOT USED to calculate the standard of stock?

Рівень торгової націнки Trade Markup Level

Залишок товару в роздрібних цінах Product balance at retail prices

Оборотність товару Product turnover

Обсяг реалізації Volume of realization

Фонд заробітної плати Salary fund

158 / 200
Хворому 30-ти років із розладом сну і неврівноваженістю психоемоційної сфери лікар призначив діазепам. Чим обумовлений психоседативний ефект препарату? The doctor prescribed diazepam to a 30-year-old patient with a sleep disorder and psycho-emotional imbalance. What is the psychosedative effect of the drug?

Гальмування опіоїдних рецепторів Opioid receptor inhibition

Зменшення кількості норадреналіну в ЦНС Decreasing the amount of norepinephrine in the central nervous system

Активація ГАМК-ергічної системи Activation of the GABA-ergic system

Гальмування лімбічної системи Inhibition of the limbic system

Гальмування ретикулярної формації Inhibition of reticular formation

159 / 200
На фармацевтичних підприємствах виготовляють таблетки, вкриті кишковорозчинними оболонками. Згідно вимог ДФУ, ці оболонки не повинні розпадатися в кислому середовищі впродовж такого часу: Pharmaceutical enterprises produce enteric-coated tablets. According to the requirements of the DFU, these coatings should not disintegrate in an acidic environment during this time:

4 години 4 years

1 година 1 година

3 години 3 years

2 години 2 years

5 годин 5 hours

160 / 200
Який з вказаних методів наповнення ампул ін'єкційними розчинами дозволяє запобігти забруднення капілярів густими і в'язкими розчинами? Which of the specified methods of filling ampoules with injection solutions allows you to prevent contamination of capillaries with thick and viscous solutions?

Турбо-вакуумний Turbo-vacuum

Шприцевий Syringe

Вакуумний Vacuum

Протисненням розчину Solution penetration

Пароконденсаційний Paracondensation

161 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу прокаїну гідрохлориду. Який з перерахованих розчинів він повинен використати: A pharmacist-analyst determines the quantitative content of the drug procaine hydrochloride. Which of the listed solutions should he use:

Натрію нітриту Sodium nitrite

Натрію едетату Sodium edetate

Натрію тіосульфату Sodium thiosulfate

Аргентуму нітрату Argentum nitrate

Калію бромату Potassium bromate

162 / 200
Який лікарський засіб застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії? Which drug is used in acute myocardial infarction for the purpose of thrombolytic therapy?

Пентоксифілін Pentoxifylline

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Фраксипарин Fraxiparin

Альтеплаза Alteplase

Гепарин Heparin

163 / 200
Аптека отримала лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Яку торговельну (роздрібну) націнку на ці препарати має право зробити аптека при їх відпуску лікарні за бюджетні кошти? The pharmacy received medicines included in the National List of Essential Medicines. What trade (retail) markup is the pharmacy entitled to make on these medicines when they are released to the hospital for budget funds ?

10% 10%

30% 30%

40% 40%

20% 20%

50% 50%

164 / 200
Препаратом вибору для терапії гострого пієлонефриту у вагітної жінки у І триместрі є: The drug of choice for the treatment of acute pyelonephritis in a pregnant woman in the 1st trimester is:

Амоксицилін Amoxicillin

Бісептол Biseptol

Гентаміцин Gentamicin

Хлорамфенікол Chloramphenicol

Норфлоксацин Norfloxacin

165 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено обструктивний бронхіт. Який із зазначених гіпотензивних препаратів йому протипоказаний? Obstructive bronchitis was detected in a hypertensive patient. Which of the specified hypotensive drugs is contraindicated for him?

Допегіт Dopegit

Гіпотіазид Hypotiazide

Анаприлін Анаприлін

Клофелін Clofelin

Раунатин Raunatin

166 / 200
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду? A pregnant woman fell ill with pneumonia; the pregnancy period is 20 weeks. What chemotherapeutic drug can be advised to the doctor to prescribe to the patient without a threat to the development of the fetus?

Левоміцетин Levomycetin

Офлоксацин Ofloxacin

Сульфален Sulfalene

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Гентаміцин Gentamicin

167 / 200
Представлена на аналіз ЛРС у вигляді чорних блискучих кістянок діаметром 6-8 мм, кісточка велика, дуже міцна, куляста, світло-бура, з однією насіниною, смак солодкуватий, злегка в'яжучий. Діагностувати таку ЛРС слід як плоди: Presented for LRS analysis in the form of black shiny stones with a diameter of 6-8 mm, the stone is large, very strong, spherical, light brown, with one seed, sweet taste , slightly astringent. Such LRS should be diagnosed as fruits:

Черемхи Cherry trees

Жостеру Жостеру

Глоду Glodu

Чорниці Blueberries

Горобини чорноплідної Black rowan

168 / 200
Суспензіям як гетерогенним системам властива кінетична та седиментаційна нестабільність. Вкажіть речовину, яку використовують для підвищення стабільності суспензій із гідрофобними речовинами: Suspensions as heterogeneous systems are characterized by kinetic and sedimentation instability. Specify the substance that is used to increase the stability of suspensions with hydrophobic substances:

Хлорид натрію Sodium Chloride

Желатоза Желатоза

Сульфат натрію Sodium sulfate

Глюкоза Glucose

Кислота борна Born Acid

169 / 200
Провізор-аналітик визначає домішку сульфатів у борній кислоті. У якості основного реактиву він додав: The pharmacist-analyst determines the admixture of sulfates in boric acid. As the main reagent, he added:

Амонію оксалат Ammonium oxalate

Калію ферроціанід Potassium ferrocyanide

Аргентуму нітрат Argentum nitrate

Барію хлорид Barium chloride

Натрію сульфід Sodium sulfide

170 / 200
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого? Glaucine hydrochloride is dispensed to a patient with chronic bronchitis at the pharmacy. What typical side effect of the drug should the patient be warned about?

Збудження центральної нервової системи Central nervous system excitation

Підвищення внутрішньоочного тиску Increased intraocular pressure

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Порушення серцевого ритму Irregular heart rhythm

Алергічні висипи на шкірі Allergic rashes on the skin

171 / 200
Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення? A 60-year-old patient suffers from stage II hypertension, coronary heart disease, bronchial asthma. After correction of pharmacotherapy, an attack of bronchospasm occurred, shortness of breath increased. What drug caused complication?

Еуфілін Euphilin

Сальбутамол Salbutamol

Пропранолол Propranolol

Мукалтин Mukaltin

Ніфедипін Nifedipine

172 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанція кальцію пангамату. З яким реактивом катіон кальцію утворює білий осад? The substance calcium pangamate is being studied in the control and analytical laboratory. With which reagent does the calcium cation form a white precipitate?

Калію перманганат Potassium Permanganate

Натрію кобальтинітрит Sodium cobaltinitrite

Калію бромід Potassium Bromide

Натрію хлорид Sodium Chloride

Амонію оксалат Ammonium oxalate

173 / 200
Хімік контрольно-аналітичної лабораторії отримав завдання приготувати еталони каламутності згідно вимог фармакопеї. Які речовини він має використовувати для цього у якості вихідних? The chemist of the control and analytical laboratory received the task of preparing turbidity standards according to the requirements of the pharmacopoeia. What substances should he use for this as a starting point?

Фурацилін і кальцію хлорид Furacilin and calcium chloride

Натрію хлорид і кальцію нітрат Sodium chloride and calcium nitrate

Кальцію сульфат і гліцерин Calcium sulfate and glycerin

Калію хлорид і барію сульфат Potassium chloride and barium sulfate

Гексаметилентетрамін і гідразину сульфат Hexamethylenetetramine and hydrazine sulfate

174 / 200
Чи встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу осіб, що не досягли 18 років? Is there a probationary period when hiring persons under the age of 18?

Не встановлюється Not set

Встановлюється тільки зі згоди роботодавця Set only with the consent of the employer

Встановлюється терміном 1 рік Set for 1 year

Встановлюється терміном 1 місяць Set for 1 month

Встановлюється терміном 6 місяців Set for 6 months

175 / 200
Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів? The pharmacist of the pharmacy company resigned at his own will and began working as a manager of a wholesale pharmaceutical company. What type of personnel movement does this belong to?

Підвищення кваліфікації Advanced training

Підвищення на посаді Promotion

Вербування кадрів Recruitment

Плинність кадрів Staff turnover

Ротація кадрів Frame Rotation

176 / 200
Порадьте хворому з гострим бронхітом муколітичний препарат, який полегшує відхаркування: Advise a patient with acute bronchitis a mucolytic drug that facilitates expectoration:

Глауцин Глауцин

Лоратадин Loratadine

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

177 / 200
У чоловіка, який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації? A man who has been suffering from chronic hepatitis for a long time has been diagnosed with pneumonia. Which of the antibacterial drugs can be used in this clinical situation?

Рифампіцин Rifampicin

Амоксицилін Amoxicillin

Тетрациклін Tetracycline

Ванкоміцин Vancomycin

Бісептол Biseptol

178 / 200
Хворому необхідно приготувати мікстуру, до складу якої входять розчин натрію броміду і валідол. Вкажіть причину несумісності: The patient needs to prepare a mixture that includes sodium bromide solution and validol. Specify the reason for the incompatibility:

Коагуляція колоїдної системи Coagulation of colloidal system

Утворення осаду Sediment Formation

Адсорбція лікарської речовини Adsorption of medicinal substance

Незмішуваність інгредієнтів Ingredient immiscibility

Процес окислення-відновлення Oxidation-Reduction Process

179 / 200
В аптеках настоянки та новогаленові препарати, які містять серцеві глікозиди зберігають: In pharmacies, tinctures and new galenic preparations containing cardiac glycosides are stored:

Окремо від лікарської рослинної сировини, що містить поживні речовини Separate from medicinal plant material containing nutrients

За списком А Behind List A

В щільно закупореній тарі, залитій парафіном In a tightly sealed container filled with paraffin

За списком Б Beyond List B

За загальним списком By general list

180 / 200
У наркологічне відділення надійшов хворий з діагнозом: морфінізм. Лікар відзначив у хворого зниження фармакологічної активності морфіну. Яке явище є причиною зміни активності препарату? A patient was admitted to the narcology department with a diagnosis of morphinism. The doctor noted a decrease in the pharmacological activity of morphine in the patient. What phenomenon is the cause of the change in the activity of the drug?

Звикання Addiction

Матеріальна кумуляція Material accumulation

Сумація Summation

Антагонізм Antagonism

Функціональна кумуляція Functional cumulation

181 / 200
Аптека - юридична особа (мале підприємство) планує з 1 січня наступного року перейти на спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо обсягу виручки від реалізації встановлено для таких підприємств? A pharmacy - a legal entity (small enterprise) plans to switch to a simplified taxation system from January 1 next year. What is the limit on the amount of sales revenue set for such enterprises?

250 тис. гривень 250 thousand UAH

100 тис. гривень 100 thousand hryvnias

750 тис. гривень 750 thousand UAH

500 тис. гривень 500 thousand hryvnias

Один млн. гривень One million UAH

182 / 200
Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару надає своїм клієнтам знижку на основі спеціальної домовленості і за умови їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки: The pharmaceutical wholesale firm provides its customers with a discount on the basis of a special agreement and on the condition that they stay as customers for the promotion of the product. Specify the type of discount:

Дилерська Dealer

Знижки за кількість товару, який купують Discounts for the quantity of the product purchased

Сезонна Seasonal

- -

Бонусна Бонусна

183 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст кофеїну у відповідності з вимогами ДФУ методом ацидиметрії у неводних середовищах. У якості титрованого розчину він використав розчин: A pharmacist-analyst determines the quantitative content of caffeine in accordance with the requirements of the State Federal Drug Administration by the method of acidimetry in non-aqueous media. As a titrated solution, he used the following solution:

Кислоти хлорної Perchloric acid

Калію бромату Potassium bromate

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Натрію едетату Sodium edetate

Натрію нітриту Sodium nitrite

184 / 200
Пацієнтові потрібно приготувати лінімент Вишневського. Які речовини можна використати як основу лініменту, керуючись вимогами нормативних документів? The patient needs to prepare Vishnevsky's liniment. What substances can be used as the basis of the liniment, guided by the requirements of regulatory documents?

Олія соняшникова або бавовняна Sunflower or cottonseed oil

Вазелін або ланолін водний Vaseline or lanolin water

Вазелінова олія або вазелін Vaseline oil or Vaseline

Олія рицинова або риб'ячий жир Castor oil or fish oil

Олія камфорна або олія блекоти Oil of camphor or oil of blackness

185 / 200
Вкажіть лікарську рослинну сировину, де каротиноїди накопичуються в великих кількостях та яка використовується при виготовленні фітопрепаратів: Specify the medicinal plant raw materials where carotenoids accumulate in large quantities and which are used in the manufacture of phytopreparations:

Трава грициків Buckwheat grass

Листки суниць Strawberry Leaves

Корені петрушки Parsley roots

Листки смородини Currant leaves

Плоди обліпихи Sea buckthorn fruits

186 / 200
В контрольно-аналітичній лабораторії виконується аналіз субстанції заліза сульфату гептагідрату згідно ДФУ. Наважку субстанції титрують розчином: In the control and analytical laboratory, the analysis of the substance iron sulfate heptahydrate is performed according to the DFU. The weight of the substance is titrated with a solution:

Аргентуму нітрату Argentum nitrate

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

Натрію едетату Sodium edetate

Калію бромату Potassium bromate

Амонію церію сульфату Ammonium Cerium Sulfate

187 / 200
Провізор-аналітик визначає у препараті домішку солей калію з розчином натрію тетрафенілборату. Наявність домішки він визначає за появою: The pharmacist-analyst determines the admixture of potassium salts with sodium tetraphenylborate solution in the drug. He determines the presence of the admixture by its appearance:

Зеленої флуоресценції Green fluorescence

Коричневого осаду Brown sediment

Жовтого забарвлення Yellow

Білої опалесценції White opalescence

Синього забарвлення Blue color

188 / 200
Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть цей препарат: The doctor prescribed a drug from the group of tricyclic antidepressants to a patient with depression. Name this drug:

Феназепам Phenazepam

Дроперидол Droperidol

Кофеїн Caffeine

Амітриптилін Amitriptyline

Аміналон Aminalon

189 / 200
Яка складова системи маркетингових комунікацій спрямовує свою діяльність на формування позитивного іміджу фірми? Which component of the marketing communications system directs its activities to the formation of a positive image of the company?

Реклама Advertisement

'Паблік рілейшинз' 'Public Releases'

Мерчандайзинг Merchandising

Збутова логістика Sales logistics

Персональний продаж Personal Sales

190 / 200
Структурною основою тетрациклінів є частково гідроване ядро: The structural basis of tetracyclines is a partially hydrogenated core:

Нафтацену Нафтацену

Фенантрену Phenanthrene

Антрацену Anthracene

Нафталіну Naphthalene

Акридину Acridine

191 / 200
На аптечний склад надійшла партія лікарської рослинної сировини листя подорожника великого. Вміст яких діючих речовин є ознакою доброякісності у відповідності з вимогами Фармакопеї? A batch of medicinal plant raw materials of plantain leaves has arrived at the pharmacy warehouse. The content of which active substances is a sign of good quality in accordance with the requirements of the Pharmacopoeia?

Полісахариди Polysaccharides

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Ефірні олії Essential oils

Дубильні речовини Tanning substances

Флавоноїди Flavonoids

192 / 200
Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин тальку і аеросилу. Яким методом проводять таке визначення? Quality control of manufactured tablets at a pharmaceutical enterprise includes the determination of the content of auxiliary substances talc and aerosol. What method is used to determine this?

Хроматографічний Chromatographic

Гравіметричний Gravimetric

Титриметричний Titrimetric

Фотоколориметричний Photocolorimetric

Спектрофотометричний Spectrophotometric

193 / 200
Фармацевт приготував настій трави горицвіту. Особливістю приготування цього настою є те, що діючі речовини вилучають у такому середовищі: The pharmacist prepared an infusion of the herb St. John's wort. The peculiarity of the preparation of this infusion is that the active substances are extracted in such an environment:

Лужне Alkaline

Слабкокисле Weak acid

Кисле Sour

Нейтральне Neutral

Слабколужне Weakly alkaline

194 / 200
З наведених нижче груп лікарських препаратів, які реалізуються аптекою, зазначте таку, що підлягає предметно-кількісному обліку: From the following groups of medicinal products sold by the pharmacy, indicate the one that is subject to subject-quantitative accounting:

Проносні засоби Laxatives

Антибіотики Antibiotics

Нестероїдні протизапальні препарати Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Стероїдні гормони Steroid hormones

Психотропні засоби Psychotropic drugs

195 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз на наявність натрію тіосульфату. Оберіть реактив, за допомогою якого можна відкрити тіосульфат-іон: A pharmacist-analyst is performing an analysis for the presence of sodium thiosulfate. Choose a reagent that will reveal the thiosulfate ion:

Калію йодид Potassium Iodide

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Натрію бромід Sodium Bromide

196 / 200
Для приготування 200 мл водного витягу з трави кропиви собачої (Кводопоглинання = 2 мл/г) для настоювання слід взяти води: To prepare 200 ml of water extract from nettle grass (Quodoabsorption = 2 ml/g), water should be taken for infusion:

210 мл 210 мл

200 мл 200 мл

220 мл 220 мл

160 мл 160 ml

240 мл 240 мл

197 / 200
Фармацевтична фірма 'Пфайзер' намагається запропонувати ринку найкращий якісний товар за високою ціною, яка має покрити видатки на науково-дослідницькі розробки і виробництво високоякісної продукції. Незважаючи на високу ціну, товар знаходить своїх покупців. Які цілі ціноутворення ставить фірма? Pharmaceutical company Pfizer is trying to offer the best quality product to the market at a high price, which should cover expenses for research and development and production of high-quality products. Despite the high price , the product finds its buyers. What pricing goals does the firm set?

Завоювання лідерства за якістю продукції Achieving leadership in product quality

Забезпечення виживаності фірми Ensuring the survival of the firm

Збільшення частки ринку Market share increase

Збереження існуючого положення Save existing position

Збільшення асортименту фірми Increasing the assortment of the company

198 / 200
Готівкові грошові кошти аптеки зобов'язані зберігати у банку на поточному рахунку. Вкажіть документ, що оформляється для здачі аптекою виручки до банку: Cash funds of the pharmacy must be kept in the bank on a current account. Specify the document drawn up for the pharmacy to hand over the proceeds to the bank:

Оголошення (об'ява) на внесення готівки Announcement (advertisement) for cash deposit

Платіжне доручення Payment order

Розрахункова квитанція Accountable receipt

Грошовий чек Cash check

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

199 / 200
У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести як антидот? The patient has acute morphine poisoning. What drug should be administered as an antidote?

Бемегрид Bemegrid

Лобеліну гідрохлорид Lobelin hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Налоксон Налоксон

Унітіол Unithiol

200 / 200
Обладнання для подрібнення класифікується за способом подрібнення. До яких машин відноситься вальцева дробарка? Grinding equipment is classified by the method of grinding. What machines is a roller crusher?

Ріжучі Cutting

Стираючі Erasing

Ударні Percussions

Роздавлюючі Crushing

Ударно-відцентрові Centrifugal impact
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест