Крок 2 - Фармація 2010 (буклет)

1 / 200
Під час ізолювання алкалоїдів з біологічного матеріалу за методом Крамаренка проводиться очищення витяжки. Для якої операції до витяжки додають сульфат амонію? During the isolation of alkaloids from biological material by the Kramarenko method, the hood is cleaned. For which operation is ammonium sulfate added to the hood?

Висолювання Salting

Центрифугування Centrifugation

Настоювання Insistence

Екстракція ефіром Ether extraction

Екстракція хлороформом Chloroform extraction

2 / 200
До аптечного складу надійшли товарно-матеріальні цінності від АТ 'Дарниця'у відповідності з договором про постачання. Який відділ складу безпосередньо приймає товар? In accordance with the supply contract, goods and material values have arrived at the pharmacy warehouse from JSC Darnytsia. Which department of the warehouse receives the goods directly?

Приймальний відділ Reception Department

Оперативний відділ Operation Department

Відділ зберігання Storage Department

Відділ експедиції Department of Expedition

Відділ комплектації Assembly Department

3 / 200
Провізор-аналітик контролює стан рефрактометра. Для його калібрування він використав воду очищену. Яке значення показника заломлення має бути у води очищеної? The pharmacist-analyst monitors the condition of the refractometer. He used purified water for its calibration. What should be the value of the refractive index of purified water?

1,3330 1,3330

1,3110 1,3110

1,3550 1,3550

1,3220 1,3220

1,3440 1,3440

4 / 200
Для заповнення бюреткової установки в аптеці приготували 2 л 10% розчину натрію бензоату. Вкажіть журнал, в якому буде зареєстровано цю операцію: 2 liters of 10% sodium benzoate solution were prepared in the pharmacy to fill the burette unit. Specify the journal in which this operation will be registered:

Лабораторний Lab

Фасувальний Packaging

Касовий Cashier

Рецептурний Recipe

Товарний звіт Product Report

5 / 200
У хворого на КС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку? After 6 months of treatment, a patient with CS developed tolerance to nitrates of prolonged action. What drug with a nitrate-like effect should be recommended in this case?

Молсидомін Molsidomin

Празозин Prazosin

Метопролол Metoprolol

Ніфедипін Nifedipine

Верапаміл Verapamil

6 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобів застосовується при інфаркті мі- окарда для проведення тромболітичної терапії? Which of the following drugs is used for thrombolytic therapy during myocardial infarction?

Стрептокіназа Streptokinase

Гепарин Heparin

Тиклопідин Ticlopidine

Фенілін Feniline

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

7 / 200
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту: A 55-year-old patient developed gastric bleeding on the 4th day of indomethacin treatment due to the formation of an ulcer of the gastric mucosa. The ulcerogenic effect of the drug is associated with a decrease in the activity of such enzyme:

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) Cyclooxygenase-1 (CSOG-1)

Тромбоксансинтетаза Thromboxane Synthetase

Простациклінсинтетаза Prostacycline Synthetase

Ліпооксигеназа (ЛОГ) Lipoxygenase (LOG)

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) Cyclooxygenase-2 (CSOG-2)

8 / 200
Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилася. Який механізм лежить у основі дії даного препарату? A patient with peptic ulcer is prescribed ranitidine. The acidity of gastric juice has decreased significantly. What is the mechanism underlying the action of this drug?

Блокада Я2-гістамінових рецепторів Blockade of Y2-histamine receptors

Пригнічення активності Я+K+АТФ-ази Inhibition of I+K+ATPase activity

Блокада M-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

Блокада Яі-гістамінових рецепторів Blockade of Yai-histamine receptors

Блокада Я-холінорецепторів вегетативних гангліїв Blockade of I-cholinergic receptors of autonomic ganglia

9 / 200
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду? A pregnant woman fell ill with pneumonia; the pregnancy period is 20 weeks. What chemotherapeutic drug can be advised to the doctor to prescribe to the patient without a threat to the development of the fetus?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Левоміцетин Levomycetin

Сульфален Sulfalene

Офлоксацин Ofloxacin

Гентаміцин Gentamicin

10 / 200
При проведенні оперативного втручання було застосовано міорелаксант тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання? During the surgical intervention, the myorelaxant tubocurarine chloride was used. What antagonist agent should be administered to the patient to restore his independent breathing?

Прозерин Prozerin

Бензогексоній Benzohexonium

Етимізол Etimizole

Дитилін Дитилін

Цитітон Cititon

11 / 200
Дитина випадково випила із флако- на розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпіну гідрохло-рид. Який лікарський засіб можна застосувати як антидот? A child accidentally drank from a vial a solution that her grandmother used to treat glaucoma. It turned out to be pilocarpine hydrochloride. What drug can be used as antidote?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Бензогексоній Benzohexonium

Карбахолін Carbacholine

Пентамін Pentamine

Ацєклідин Aceclidine

12 / 200
Хворому з серцевою недостатністю, що пов’язана з тривалим порушенням стану коронарних судин, можна рекомендувати препарат з наступної рослинної сировини: A patient with heart failure associated with a long-term disorder of the coronary vessels can be recommended a preparation made from the following plant material:

Плоди глоду Hawthorn fruits

Квітки нагідкив Flowers of marigolds

Корені женьшеню Ginseng roots

Корені барбарису Barberry roots

Корені аралії Aralia roots

13 / 200
До аптеки звернувся хворий з проханням відпустити йому листя брусниці. Яку лікарську рослинну сировину з тих, що є у наявності, можна запропонувати у якості замінника? A patient turned to the pharmacy with a request to release lingonberry leaves to him. Which medicinal plant material from those available can be offered as a substitute?

Folium Uvae ursi Grape Bear Leaf

Rizoma Calami Rizoma Reed

Rizoma et radix Sanquisorbae officinalis Rhizome and root of Sanquisorba officinalis

Radix Taraxaci officinalis Taraxaci officinalis root

Herba Achilleae millefolii Herb Achillea millefolia

14 / 200
Для ідентифікації багатоатомного спирту гліцерину провізор-аналітик проводить реакцію дегідратації з калію гідросульфатом. Продукт, що утворюється при цьому, має характерний різкий запах і викликає посиніння фільтрувального паперу, змоченого 1% розчином натрію нітропрусиду і піпериди-ном. Назвіть його: To identify the polyatomic alcohol glycerol, the pharmacist-analyst conducts a dehydration reaction with potassium hydrosulfate. The resulting product has a characteristic pungent odor and causes blueing of the filter paper, moistened 1% solution of sodium nitroprusside and piperidine. Name it:

Акролеїн Акролеїн

Етанол Ethanol

Діетиловий ефір Diethyl ether

Хлороформ Chloroform

Кислота оцтова Acetic acid

15 / 200
Провізор-аналітик аптеки проводить аналіз води очищеної. Для цього певну кількість зразка, що досліджується, він доводить до кипіння, додає 0,02 М розчин калію перманганату і кислоту сірчану розведену. Після кип’ятіння отриманого розчину протягом 5 хвилин рожеве забарвлення має зберігатися. Який домішок визначав провізор-аналітик? The pharmacist-analyst of the pharmacy conducts an analysis of purified water. For this, he brings a certain amount of the sample under investigation to a boil, adds a 0.02 M solution of potassium permanganate and acid diluted sulfur. After boiling the resulting solution for 5 minutes, the pink color should remain. What impurity did the pharmacist-analyst determine?

Речовини, що відновлюють Reducing substances

Нітрати Nitrates

Важкі метали Heavy metals

Діоксид вуглецю Carbon dioxide

Сульфати Sulfates

16 / 200
Таблетковий цех виробляє таблетки з напресованим покриттям. Вкажіть апаратуру, що використовується для цього: The tablet factory produces pressed-coated tablets. Specify the equipment used for this:

Таблеткова машина подвійного пресування Double pressing tablet machine

Тритураційна машина Trituration Machine

Дражувальний котел Teasing cauldron

Мармеризер Marblerizer

Ексцентрикова таблеткова машина Eccentric Pill Machine

17 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє густий екстракт, де у якості екстрагента використовується 0,25% розчин аміаку. Це густий екстракт: A pharmaceutical company produces a thick extract, where a 0.25% ammonia solution is used as an extractant. This is a thick extract:

Солодки Licorice

Полину Pauline

Кропиви собачої Nettles

Валеріани Valerians

Чоловічої папороті Male Fern

18 / 200
Аптека здійснює забезпечення населення лікарськими препаратами за готівковий розрахунок. Вкажіть розмір податку на додану вартість при реалізації лікарських засобів: The pharmacy supplies the population with medicines for cash payment. Enter the amount of value added tax when selling medicines:

0% 0%

10% 10%

30% 30%

20% 20%

15% 15%

19 / 200
Підприємство фармацевтичного профілю, що досягло високих показників обсягів збуту власної продукції і визнання покупців, дістане максимальний прибуток на наступному етапі життєвого циклу товару: A pharmaceutical company that has achieved high sales volumes of its own products and customer recognition will get the maximum profit at the next stage of the product's life cycle:

Зрілість Maturity

Впровадження на ринок Market launch

Спад Recession

Ріст Growth

Розробка Development

20 / 200
Аерозольний цех підприємства використовує у своїй роботі пропеленти різних груп. Оберіть пропеленти, що відносяться до групи стиснених газів: The aerosol workshop of the enterprise uses propellants of different groups in its work. Choose propellants belonging to the group of compressed gases:

Азот, закис азоту, двоокис вуглецю Nitrogen, nitrous oxide, carbon dioxide

Пропан, бутан, їзобутан Propane, butane, isobutane

Вініл- і метилхлорид Vinyl and methyl chloride

Хладони (фреони) Freoni

Метиленхлорид,етиленхлорид Methylene chloride,ethylene chloride

21 / 200
Який препарат є специфічним антидотом під час отруєння препаратами заліза? Which drug is a specific antidote for iron poisoning?

Дефероксамін Deferoxamine

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Бемегрид Bemegrid

Пеніциламін Penicilamine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

22 / 200
Провізор встановив несумісність у пропису. Rp.: Sol. Collargoli 1%-10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1%-1 m M.D.S. Краплi в ніс. Вкажіть хімічний процес, що лежить в основі несумісності: The pharmacist established incompatibility in the prescription. Rp.: Sol. Collargoli 1%-10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0.1%-1 m MDS Nasal drops. Specify the chemical process underlying the incompatibility:

Окислення Oxidation

Осадження Precipitation

Нейтралізація Neutralization

Гідроліз Hydrolysis

Адсорбція Adsorption

23 / 200
Фармацевт приготував розчин ета-кридину лактату. Вкажіть особливість розчинення речовини: The pharmacist prepared a solution of eta-cridine lactate. Specify the peculiarity of the dissolution of the substance:

Розчинення у гарячій воді Solution in hot water

Розчинення у свіжоперегнаній воді Dissolution in freshly distilled water

Розтирання у ступці з водою Grinding in a mortar with water

Розчинення у розчині калію йодиду Dissolution in potassium iodide solution

Розчинення у холодній воді Solution in cold water

24 / 200
Аптека проводить індивідуальне приготування ліків. Які види внутрі-шньоаптечного контролю є обов’язковими? The pharmacy carries out individual preparation of medicines. What types of intra-pharmacy control are mandatory?

Письмовий, органолептичний, контроль під час відпуску Written, organoleptic, control during release

Письмовий, опитувальний і контроль під час відпуску Written, survey and control during leave

Письмовий, фізичний і хімічний Written, physical and chemical

Письмовий, якісний і кількісний аналіз Written, qualitative and quantitative analysis

Письмовий і контроль під час відпуску Writing and control during leave

25 / 200
Фармацевт готує супозиторії на жировій основі методом виливання. Вкажіть основу, яку необхідно використати: A pharmacist prepares fat-based suppositories by pouring method. Specify the base to be used:

Бутирол Бутирол

Вазелін Vaseline

Віск Wax

Олія какао Cocoa oil

Спермацет Spermaceti

26 / 200
Препарати, виготовлені на основі коренів кульбаби, рекомендують приймати для поліпшення травлення і як жовчогінний засіб, тому що ця сировина містить: Drugs made on the basis of dandelion roots are recommended to be taken to improve digestion and as a choleretic agent, because this raw material contains:

Гіркоту Bitterness

Ефірну олію Essential oil

Бальзами Balms

Флавоноїди Flavonoids

Сапоніни Saponins

27 / 200
Препарати мати-й-мачухи використовують для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів. При заготівлі цієї сировини домішкою може виявитися: Mother-and-stepmother drugs are used to treat diseases of the upper respiratory tract. When preparing this raw material, an impurity may appear:

Лопух великий Big Burdock

Подорожник великий Great Plantain

Горицвіт весняний Spring hydrangea

Алтея лікарська Althea medicinal

Материнка звичайна Normal motherboard

28 / 200
В аптеці проводять економічний аналіз. Яку інформацію для його проведення можна отримати, маючи дані пасива балансу? The pharmacy is conducting an economic analysis. What information can be obtained for conducting it, having the data of the liabilities of the balance sheet?

Про коротко- та довгострокові кредити банку About short- and long-term bank loans

Про суму на поточному рахунку About the amount on the current account

Про суму залишку товарів About the remaining amount of goods

Про залишкову вартість основних засобів About residual value of fixed assets

Про рентабельність About profitability

29 / 200
Складовою частиною фінансової звітності аптек є баланс. Вкажіть показник, який знаходить своє відображення в активі бухгалтерського балансу: A balance sheet is an integral part of pharmacy financial statements. Specify the indicator that is reflected in the assets of the balance sheet:

Залишкова вартість основних засобів Residual value of fixed assets

Виручка аптеки Pharmacy revenue

Роздрібний товарообіг Retail turnover

Оптовий товарообіг Wholesale turnover

Витрати на заробітну плату Wage expenses

30 / 200
Провізор-технолог прийняв рецепт на мазь. Rp.: Unguentum Resorcini 1,5% -10,0 Da. Signa. Наносити на уражені ділянки шкіри. Яким чином фармацевт ввів у лікарську форму суху речовину? The pharmacist-technologist accepted the prescription for the ointment. Rp.: Unguentum Resorcini 1.5% -10.0 Da. Signa. Apply to the affected areas of the skin. How Did the pharmacist introduce a dry substance into the dosage form?

Розтер з декількома краплями вазелінового масла Rubbed with a few drops of petroleum jelly

Розтер з частиною вазелшу Growned with part of the vase

Розтер з декількома краплями води Grinded with a few drops of water

Додав до розплавленого вазеліну Added to melted Vaseline

Розтер з декількома краплями спирту етилового Grinded with a few drops of ethyl alcohol

31 / 200
В аптеку надійшов рецепт на приготування очних крапель, що містять 1% розчин пілокарпіну гідрохлориду. Яку речовину провізор використав для забезпечення ізотонічності? The pharmacy received a prescription for the preparation of eye drops containing a 1% solution of pilocarpine hydrochloride. What substance did the pharmacist use to ensure isotonicity?

Натрію хлорид Sodium chloride

Кислота борна Born Acid

Глюкоза Glucose

Натрію нітрат Sodium nitrate

Натрію сульфат Sodium sulfate

32 / 200
Вагітна захворіла на пневмонію з важким перебігом. Який з названих антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити: A pregnant woman fell ill with pneumonia with a severe course. Which of the named antibacterial drugs should be prescribed to her:

Цефотаксим Cefotaxime

Офлоксацин Ofloxacin

Іентаміцину сульфат Ientamycin sulfate

Бісептол Biseptol

Тетрацикліну гідрохлорид Tetracycline hydrochloride

33 / 200
Одним з головних показників елімінації лікарських засобів з організму людини є: One of the main indicators of drug elimination from the human body is:

Період напіввиведення Half-life

Біоеквівалентність Bioequivalence

Біодоступність Bioavailability

Максимальна концентрація у крові Maximum blood concentration

Об’єм розподілу Distribution Volume

34 / 200
Необхідно провести експрес-аналіз опіатів у сечі. Який з перерахованих методів найбільш чутливий? It is necessary to carry out an express analysis of opiates in urine. Which of the listed methods is the most sensitive?

Імуноферментний Immunoenzyme

Спектральний в УФ-області Spectral in the UV region

Хроматографічний Chromatographic

Фотометричний Photometric

Екстракційно-фотометричний Extraction-photometric

35 / 200
Під час неспрямованого дослідження 'кислої'хлороформної витяжки використовують ТШХ-скринінг. Виявлення барбітуратів проводять з використанням таких проявників: TLC screening is used during the undirected examination of the 'acidic' chloroform extract. Barbiturates are detected using the following developers:

Дифенілкарбазид і ртуті сульфат Diphenylcarbazide and mercury sulfate

Дифеніламін Diphenylamine

Ізопропіламін Isopropylamine

Дитізон Ditizon

Диетилтіокарбамінат натрію Sodium diethylthiocarbamate

36 / 200
Завідувач складає графік виходу на роботу провізора-аналітика. Яка тривалість робочого часу на тиждень встановлена для даного працівника? The manager makes a schedule for the pharmacist-analyst to work. What is the duration of the working hours per week set for this employee?

36 годин 36 годин

Ненормований робочий тиждень Irregular working week

30 годин 30 hours

40 годин 40 hours

38 годин 38 hours

37 / 200
Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки? For the purchase of office supplies, the accountable person (accountant) was given money from the company's cash register. What is the deadline for submitting a full report of the accountable person on the use of funds after the cash is issued to him?

Третій банківський день Third bank day

Тиждень Week

П ’ять робочих днів Five working days

Десять робочих днів Ten working days

Такий термін не встановлено No such term has been set

38 / 200
Роздрібна ціна на лікарські засоби заводського виробництва формується наступним чином: The retail price of factory-produced medicinal products is formed as follows:

Встановлення торгівельної (роздрібної) націнки на закупівельну ціну Setting a trade (retail) markup on the purchase price

Встановлення єдиної роздрібної ціни Set single retail price

Встановлення постачальницько-збутової націнки на митну вартість Setting the supply and sales markup on the customs value

Встановлення торгівельної (роздрібної) націнки на гуртово-відпускну ціну Setting a trade (retail) markup on the wholesale price

Встановлення постачальницько-збутової націнки на гуртово-відпускну ціну виробника Establishment of supplier and sales markup on the manufacturer's wholesale price

39 / 200
Для висушування гранул використовують різні типи сушарок. До якого типу відноситься сушарка СП-30? Different types of dryers are used to dry granules. What type does the SP-30 dryer belong to?

З псевдорозрідженим шаром With pseudo thin layer

Інфрачервона Infrared

Сублімаційна Sublimation

З силікагельною колонкою With silica gel column

З примусовою циркуляцією повітря With forced air circulation

40 / 200
Яким препаратом із групи бронхосе-лективних β2-адреноміметиків можна замінити фенотерол в інгаляціях за відсутності його в аптеці? Which drug from the group of bronchoselective β2-adrenomimetics can replace fenoterol in inhalations if it is not available in the pharmacy?

Сальбутамол Salbutamol

Еуфілін Euphilin

Ефедрин Ephedrine

Ізадрин Ізадрин

Метацин Methacin

41 / 200
Фармацевт приготував порошки, до складу яких входить камфора. Які капсули необхідно взяти для їх пакування? The pharmacist has prepared powders that include camphor. What capsules should be taken for their packaging?

Пергаментні Parchment

Парафінові Paraffin

Вощені Waxed

Паперові Paper

Целофанові Cellophane

42 / 200
В аптеку звернулася мати 2-місячної дитини з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат слід рекомендувати для дитини? The mother of a 2-month-old child came to the pharmacy with a request to dispense an antipyretic drug. Which drug should be recommended for the child?

Парацетамол Paracetamol

Ацетилсаліцилову кислоту Acetylsalicylic acid

! ндометацин ! ndomethacin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Німесулід Nimesulide

43 / 200
Хворий звернувся до офтальмолога із скаргами на зниження нічного зору, сухість рогівки. Який препарат призначив лікар? The patient turned to an ophthalmologist with complaints of decreased night vision, dry cornea. What drug did the doctor prescribe?

Ретинол Ретинол

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Піридоксин Pyridoxine

Кокарбоксилаза Cocarboxylase

Токоферол Tocopherol

44 / 200
На наявність якої групи в глюкозі вказує утворення цегляно-червоного осаду при нагріванні з мідно-тартратним реактивом (реактивом Фе-лінга)? The presence of which group in glucose is indicated by the formation of a brick-red precipitate when heated with a copper-tartrate reagent (Feling's reagent)?

Альдегідна Aldehyde

Карбоксильна Carboxylna

Кетонна Ketone

Амідна Amidna

Естерна Estern

45 / 200
Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару надає своїм клієнтам знижку на основі соціальної домовленості і за умови їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки: The pharmaceutical wholesale firm provides its customers with a discount based on a social agreement and on the condition of their permanence as customers to stimulate the sale of the product. Determine the type of discount:

Бонусна Бонусна

Знижки за кількість товару, який купують Discounts for the quantity of the product purchased

Дилерська Dealer

Сезонна Seasonal

- -

46 / 200
Дитина 6-ти років захворіла на пневмонію, з приводу якої був призначений антибіотик. Після лікування дитина втратила слух. Яка група антибіотиків могла викликати це ускладнення? A 6-year-old child fell ill with pneumonia, for which an antibiotic was prescribed. After treatment, the child lost his hearing. Which group of antibiotics could have caused this complication?

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Пеніциліни природні Penicillins are natural

Макроліди Macrolides

Пеніциліни напівсинтетичні Penicillins are semi-synthetic

Цефалоспорини Cephalosporins

47 / 200
Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який антигіпертензивний препарат вона використовувала? A hypertensive patient turned to the doctor with a complaint of a dry cough that arose during treatment. What antihypertensive drug did she use?

Лізиноприл Lisinopril

Фуросемід Furosemide

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Ніфедипін Nifedipine

Атенолол Atenolol

48 / 200
Провізор-аналітик визначає домішок заліза у відповідності до вимог ДФУ за допомогою лимонної і тіогліко-левої кислот. Поява якого забарвлення свідчить про наявність цієї домішки? The pharmacist-analyst determines the impurity of iron in accordance with the requirements of the State Federal Drug Administration with the help of citric and thioglycolic acids. The appearance of which color indicates the presence of this impurity?

Рожеве Pink

Зелене Green

Синє Blue

Жовте Yellow

Чорне Black

49 / 200
Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування безре-цептурних ліків передбачає визначення цільової аудиторії. При цьому найвищу вибірковість аудиторії споживачів зумовлює такий вид реклами: The pharmaceutical company, when developing an advertising strategy for the promotion of over-the-counter drugs, assumes the definition of the target audience. At the same time, the highest selectivity of the consumer audience is determined by the following type of advertising:

На місці продажу At the point of sale

На телебаченні On TV

На транспорті On transport

У друкованих виданнях In printed editions

На радіо On the radio

50 / 200
Оберіть оптимальний антибактеріальний препарат для лікування міко-плазмової пневмонії: Choose the optimal antibacterial drug for the treatment of mycoplasma pneumonia:

Роваміцин Rovamycin

Амоксиклав Amoxiclav

Пеніцилін Penicillin

Ампіцилін Ampicillin

Гентаміцин Gentamicin

51 / 200
Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, плоди якої рослини містять антраценпохідні групи емодину у великій кількості: Anthracene-derived groups of emodin have a weakening effect. Specify the fruits of which plant contain anthracene-derived groups of emodin in large quantities:

Жостер Жостер

Чорниця Blueberry

Жостер ламкий Small jester

Бузина Elder

Чорна смородина Black Currant

52 / 200
Кардиоглікозиди трави горицвіту весняного використовують для лікування серцевої недостатності. Ця рослинна сировина має зберігатися: Cardioglycosides of the herb St. John's wort are used to treat heart failure. This plant material should be stored:

За списком Б Beyond List B

У звичайних умовах Under normal conditions

У металевих контейнерах In metal containers

За списком А Behind List A

Запобігаючи впливу CO2 Preventing exposure to CO2

53 / 200
На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту: There are currently four most important approaches to management in management theory. Specify the approach that is NOT used in management theory:

Структурний Structural

Системний System

Підхід з позицій виділення різних шкіл Approach from the positions of selecting different schools

Ситуаційний Situational

Процесний Procession

54 / 200
Завідуючий аптекою складає 'Товарний звіт'за місяць. Які господарські операції він має занести до розхідної частини звіту? The manager of the pharmacy prepares a 'Product report' for a month. What business operations should he enter in the expense part of the report?

Реалізація лікарських засобів Realization of medicines

Виплата заробітної плати співробітникам Payment of wages to employees

Закупівля лікарської рослинної сировини Purchase of medicinal plant raw materials

Надходження аптечного посуду Receipt of pharmacy utensils

Дооцінки по лабораторно-фасувальним роботам Additional estimates for laboratory and packaging works

55 / 200
На прикінці робочого дня касир повинен облікувати прибуткові та видаткові операції за день. Який документ йому необхідно для цього оформити? At the end of the working day, the cashier must account for income and expenditure transactions for the day. What document does he need to issue for this?

Касова книга Cash book

Оборотна відомість Revolving inventory

Реєстр руху грошових коштів Cash flow register

Книга обліку виписаних накладних (вимог) Accounting book of issued invoices (claims)

Товарний звіт Product Report

56 / 200
Під час проведення інвентаризації в аптеці виявлені надлишки товарно-матеріальних цінностей. Вкажіть дії інвентаризаційної комісії відносно надлишків: During the inventory in the pharmacy, surpluses of goods and material values were found. Indicate the actions of the inventory commission regarding surpluses:

Вони оприбутковуються They are posted

Вони підлягають знищенню They are subject to destruction

Вони списуються They are written off

Вони потребують негайної реалізації They need immediate implementation

Вони підлягають вилученню вищою організацією They are subject to withdrawal by a higher organization

57 / 200
Який із наведених препаратів повинен входити як антидот до складу аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш’яку, ртуті, хрому, вісмуту? Which of the following drugs should be included as an antidote in the first aid kit at enterprises where acute poisoning by arsenic, mercury, chromium, bismuth compounds is possible?

Унітіол Unithiol

Дроперидол Droperidol

Адреналін Adrenaline

Морфін Morphine

Атропін Atropine

58 / 200
До лікаря звернулася хвора на хронічний панкреатит з вираженими проявами недостатності зовнішньосекре-торної функції підшлункової залози. Який з наведених лікарських засобів найдоцільніше призначати в даному випадку? A patient with chronic pancreatitis with pronounced manifestations of insufficiency of the exocrine function of the pancreas turned to the doctor. Which of the following medicines is the most appropriate to prescribe in this case?

Панкреатин Pancreatin

Дротаверин Drotaverin

Ацидин-пепсин Acidin-Pepsin

Де-нол Де-нол

Омепразол Omeprazole

59 / 200
За ініціативою фірми-виробника вносяться зміни до анотації препарату з метою обмеження його використання. Який вид маркетингу використовує фірма у даному випадку? On the initiative of the manufacturing company, changes are made to the annotation of the drug in order to limit its use. What type of marketing does the company use in this case?

Протидіючий Anti

Синхромаркетинг Synchromarketing

Конверсійний Conversion

Стимулюючий Stimulating

Ремаркетинг Remarketing

60 / 200
Лікар прописав емульсію оливкової олії, до складу якої входить анестезин. Для введення анестезину в емульсію його необхідно розчинити: The doctor prescribed an emulsion of olive oil, which includes anesthesin. To introduce anesthesin into the emulsion, it must be dissolved:

В олії перед приготуванням емульсії In oil before emulsion preparation

У воді очищеній In purified water

У спирті та додати до первинної емульсії In alcohol and add to primary emulsion

У первинній емульсії In primary emulsion

У готовій емульсії In ready emulsion

61 / 200
Розчини для ін’єкцій солей слабких кислот і сильних основ потребують стабілізації. Які стабілізатори використовують для цих розчинів? Solutions for injections of salts of weak acids and strong bases need stabilization. What stabilizers are used for these solutions?

0,1 М розчин гідрооксиду натрію 0.1 M sodium hydroxide solution

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Трилон Б Trilon B

0,1 М розчин кислоти хлоридної 0.1 M hydrochloric acid solution

Бутилокситолуол BHT

62 / 200
О-метилювання є важливим способом біотрансформації органічних речовин в організмі, якої зазнають сполуки, що містять: O-methylation is an important way of biotransformation of organic substances in the body, which compounds containing:' undergo

Фєнольні групи Phenolic groups

Карбоксильні групи Carboxyl groups

Нїтрогрупи Nitrogroups

Аміногрупи Amino groups

Тіолові групи Thiol groups

63 / 200
Який з антисептичних препаратів свою бактерицидну дію проявляє за рахунок утворення атомарного кисню? Which of the antiseptic preparations exhibits its bactericidal effect due to the formation of atomic oxygen?

Калію перманганат Potassium permanganate

Етоній Ethonia

Хлорамін Chloramine

Фурацилін Furacilin

Срібла нітрат Silver nitrate

64 / 200
Стовпчики з приймочками кукурудзи, які вміщують вітаміни, жирні кислоти, ефірні олії, сапоніни та інші речовини, рекомендують як засіб: Columns with corn cobs containing vitamins, fatty acids, essential oils, saponins and other substances are recommended as a remedy:

Сечогінний і жовчогінний Diuretic and choleretic

Кардіотонічний і протиаритмічний Cardiotonic and antiarrhythmic

Бактерицидний і в’яжучий Bactericidal and astringent

Відхаркувальний і протикашльовий Expectorant and anti-cough

Седативний і протисудомний Sedative and anticonvulsant

65 / 200
Тирлич жовтий містить гіркі глікозиди. Сировину цієї рослини рекомендують для виготовлення засобів, що мають таку дію: Yellow tyrlich contains bitter glycosides. The raw material of this plant is recommended for the manufacture of products that have the following effect:

Збуджують апетит Stimulate appetite

Гепатопротекторну Hepatoprotective

Венотонізуючу Venotonic

Тонізуючу Tonic

Сечогінну Diuretic

66 / 200
Одним із типів покриття таблеток є ентеросолюбільні оболонки. Вкажіть місце їх розчинення: One type of tablet coating is an enteric coating. Specify the place of their dissolution:

Кишечник Intestines

Пряма кишка Rectum

Ротова порожнина Oral cavity

- -

Шлунок Stomach

67 / 200
Провізору-технологу необхідно приготувати лікарський препарат складу: Rp.: Mentholi 0,1 Glycerini 10,0 M.D.S. Краплі в ніс. Вкажіть причину несумісності: The pharmacist-technologist needs to prepare a medicinal product of the composition: Rp.: Mentholi 0.1 Glycerini 10.0 MDS Nasal drops. Specify the reason for the incompatibility:

Нерозчинність інгредієнтів Insolubility of ingredients

Адсорбція лікарської речовини Adsorption of medicinal substance

Розшарування суміші Mixture stratification

Коагуляція колоїдної системи Coagulation of colloidal system

Утворення евтектичного сплаву Formation of eutectic alloy

68 / 200
До аптеки надійшов рецепт на виготовлення мікстури, до складу якої входять відвар мучниці та екстракт беладони. Вкажіть причину несумісності: The pharmacy received a prescription for the preparation of a mixture that includes a decoction of plantain and belladonna extract. Specify the reason for the incompatibility:

Утворення осаду Sediment Formation

Окисно-відновні процеси Redox processes

Гідроліз Hydrolysis

Коагуляція колоїдних систем Coagulation of colloidal systems

Виділення газоподібних речовин Emission of gaseous substances

69 / 200
Аптека з правом роздрібної торгівлі протягом звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція? During the reporting period, the pharmacy with the right of retail trade carried out transactions for the purchase of goods. What changes in the balance will this business transaction cause?

Збільшення активу і пасиву Increase in assets and liabilities

Зменшення активу і пасиву Decreasing assets and liabilities

Зміни тільки в активі Changes only in the asset

Зміни тільки в пасиві Changes only in the passive

- -

70 / 200
У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Який із препаратів міг її спричинити? Hyperglycemia was detected in a patient who has been treated for a long time for rheumatoid arthritis. Which drug could have caused it?

Дексаметазон Dexamethasone

Левамізол Levamizole

Делагіл Delagil

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

ібупрофен ibuprofen

71 / 200
Фармацевт приготував очні краплі з кислотою борною. Який метод стерилізації він застосував? A pharmacist prepared eye drops with boric acid. What sterilization method did he use?

Насиченою парою під тиском Saturated steam under pressure

Газами Gas

Сухим жаром Dry heat

Струмом високої частоти High frequency current

Тиндалізація Tyndalization

72 / 200
Провізор відмовив хворому у приготуванні крапель для носа у зв’язку з несумісністю виписаних у пропису розчину коларголу і димедролу. Яка причина несумісності між даними інгредієнтами? The pharmacist refused the patient to prepare nose drops due to the incompatibility of the prescribed solution of cholargol and diphenhydramine. What is the reason for the incompatibility between these ingredients?

Коагуляція Coagulation

Адсорбція Adsorption

Незмішуваність Immiscibility

Розшарування Layering

Утворення евтектики Formation of eutectics

73 / 200
При готуванні багатокомпонентних порошків з фенілсаліцилатом i камфорою спостерігається утворення рідини. Вкажіть причину несумісності: When preparing multicomponent powders with phenylsalicylate and camphor, liquid formation is observed. Specify the reason for the incompatibility:

Утворення евтектичного сплаву Formation of eutectic alloy

Гігроскопічність компонентів Hygroscopicity of components

Адсорбція Adsorption

Виділення кристалізаційної води Emission of crystallization water

Виділення газів Emission of gases

74 / 200
Хворому 54-х років, який кілька років страждае на хронічний гіперацидний гастрит, призначений альмагель. Які ускладнення фармакотерапії з боку органів травлення можуть виникнути перш за все? Almagel was prescribed to a 54-year-old patient who has been suffering from chronic hyperacid gastritis for several years. What complications of pharmacotherapy from the digestive organs can occur first of all?

Закрепи Закрепи

Нудота Nausea

Блювання Vomiting

Анорексія Anorexia

Діарея Diarrhea

75 / 200
Під час затвердження внутрішнього трудового розпорядку на початковому етапі створення аптечного підприем-ства стоїть питання про тривалість перерви, що надається робітникам протягом робочого дня. Якою має бути тривалість перерви згідно КЗпП України? During the approval of the internal work schedule at the initial stage of creating a pharmacy enterprise, there is a question about the duration of the break given to workers during the working day. What should be the duration of the break according to KzpP of Ukraine?

Не більше 2 годин No more than 2 hours

- -

2,5 години 2.5 years

Не більше 1 години No more than 1 hour

Не менше 3 годин At least 3 hours

76 / 200
У якості специфічної домішки при аналізі ефіру медичного (Aether medici-nales) визначають наявність альдегідів. Який з наведених реактивів застосовується для визначення домішки альдегідів? The presence of aldehydes is determined as a specific impurity during the analysis of medical ether (Aether medici-nales). Which of the following reagents is used to determine the impurity of aldehydes?

Калію тетрайодомеркурат лужний Alkaline potassium tetraiodomercurate

Калію сульфат Potassium sulfate

Феруму (III) хлорид Ferumu (III) Chloride

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Оцтова кислота Acetic acid

77 / 200
У хворої 26-ти років діагностовано позагоспітальну пневмонію, спричинену мікоплазмою. Виберіть необхідний протимікробний лікарський засіб для лікування хворої: A 26-year-old patient was diagnosed with community-acquired pneumonia caused by mycoplasma. Choose the necessary antimicrobial drug to treat the patient:

Роваміцин Rovamycin

Бензілпеніцилін Benzylpenicillin

Гентаміцин Gentamicin

Амоксиклав Amoxiclav

Амоксицилін Amoxicillin

78 / 200
Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення? A 60-year-old patient suffers from stage II hypertension, coronary heart disease, bronchial asthma. After the correction of pharmacotherapy, an attack of bronchospasm occurred, shortness of breath increased. Which drug caused complication?

Пропранолол Propranolol

Сальбутамол Salbutamol

Еуфілін Euphilin

Мукалтин Mukaltin

Ніфедипін Nifedipine

79 / 200
До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому? A 70-year-old patient consulted a doctor about high blood pressure. From the anamnesis, it is known about the presence of benign prostatic hyperplasia. What medicine should be prescribed for this patient?

Доксазозин Doxazosin

Лозартан Losartan

Еналаприл Enalapril

Пропранолол Propranolol

Дилтіазем Diltiazem

80 / 200
Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує диго-ксин. Для зменшення побічної дії диго-ксину лікар порадив його комбінувати з наступним препаратом: A 67-year-old patient with chronic heart failure receives digoxin. To reduce the side effects of digoxin, the doctor advised combining it with the following drug:

Панангін Панангін

Еуфілін Euphilin

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Кальцію хлорид Calcium chloride

Дихлотіазид Dichlorothiazide

81 / 200
У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію? A woman who has been treated for a long time for infiltrative focal tuberculosis has a sharp decrease in hearing. Which of the listed drugs could cause such a side effect?

Стрептоміцин Streptomycin

Ьоніазид Ьоніазид

Етамбутол Етамбутол

Рифампіцин Rifampicin

Етіонамід Ethionamide

82 / 200
Фармацевт виявив несумісність в рецепті, де виписані порошки з кислотою аскорбіновою і гексаметилентетрамі-ном. Вкажіть процес, який відбувається при поєднанні даних компонентів: The pharmacist discovered an incompatibility in the prescription, which prescribed powders with ascorbic acid and hexamethylenetetramine. Specify the process that occurs when these components are combined:

Відволожування суміші Mixture dehumidification

Утворення евтектики Formation of eutectics

Виділення кристалізаційної води Emission of crystallization water

Адсорбція речовин Adsorption of substances

Незмішуваність Immiscibility

83 / 200
Ефективність аерозольної терапії значною мірою визначається розміром частинок дисперсної фази. Від чого залежить розмір аерозольних частинок, одержаних при розпиленні вмісту аерозолю? Effectiveness of aerosol therapy is largely determined by the size of the particles of the dispersed phase. What determines the size of the aerosol particles obtained when the aerosol content is sprayed?

Діаметр вихідного отвору, тиск насиченої пари пропеленту Outlet hole diameter, propellant saturated vapor pressure

Однорідність системи, швидкість розпилення System uniformity, spray rate

Ступінь подрібнення, об’єм контейнера Degree of grinding, container volume

Фракційний склад, метод заповнення контейнеру Fraction composition, container filling method

Процентний вміст твердої фази, температура заповнення Percentage of solid phase, filling temperature

84 / 200
Аптеки, як юридичні особи, для реєстрації в державних органах повинні володіти статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал: Pharmacies, as legal entities, must have authorized capital for registration with state authorities. Enter the amount identified as authorized capital:

Сума, що зареєстрована в установчих документах The amount registered in the founding documents

Сума необоротних активів підприємства Amount of fixed assets of the enterprise

Сума заборгованості підприємства Amount of enterprise debt

Сума активу підприємства Enterprise asset amount

Сума оборотних активів підприємства Amount of current assets of the enterprise

85 / 200
Активоване вугілля у процесі виготовлення ін’єкційних розчинів використовують з метою: Activated carbon in the process of manufacturing injection solutions is used for the purpose of:

Очищення Cleaning

Створення буферної системи Creating buffer system

Зняття залишкової напруги в ампулах Removal of residual voltage in ampoules

Збільшення хімічної стійкості ампульного скла Increasing the chemical resistance of ampoule glass

Надання антиоксидантних властивостей Providing antioxidant properties

86 / 200
Який з вказаних антибактеріальних препаратів НЕ ДОЦІЛЬНО призначати хворому на цукровий діабет II типу, який отримує глібенкламід? Which of the following antibacterial drugs should NOT be prescribed to a patient with type II diabetes receiving glibenclamide?

Бісептол Бісептол

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Іентаміцин Ientamycin

Доксициклін Doxycycline

Мідекаміцин Midecamycin

87 / 200
Яка з вказаних фармакологічних груп препаратів антигіпертензивної дії протипоказана хворим з бронхіальною астмою? Which of the indicated pharmacological groups of antihypertensive drugs is contraindicated for patients with bronchial asthma?

β-адреноблокатори β-blockers

Блокатори ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor blockers

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Інгібітори АПФ ACE inhibitors

Діуретики Diuretics

88 / 200
Фармацевт приготував мазь поверхневої дії. Яку мазеву основу він використав? The pharmacist prepared a topical ointment. What ointment base did he use?

Вазелін Vaseline

Желатиново-гліцеринова основа Gelatin-glycerin base

Ланолін Lanoline

Основа Кутумової The basis of Kutumova

Поліетиленоксидна основа Polyethylene oxide base

89 / 200
Препарати валеріани лікарської використовують у медицині як седативний засіб. Основною ознакою, що дозволяє відрізнити валеріану від домішок, є: Valerian medicinal preparations are used in medicine as a sedative. The main feature that allows you to distinguish valerian from impurities is:

Специфічний запах Specific smell

Специфічне забарвлення сировини Specific color of raw materials

Специфічний смак Specific flavor

Відсутність специфічного запаху No specific smell

Залишки стебла Stem remains

90 / 200
Хворому після перенесеної черепно-мозкової травми лікар призначив піра-цетам. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат? The doctor prescribed piracetam to a patient after a brain injury. What pharmacological group does this drug belong to?

Ноотропні препарати Nootropic drugs

Нейролептики Neuroleptics

Ненаркотичні аналгетики Non-narcotic analgesics

Транквілізатори Tranquilizers

Засоби для наркозу Means for anesthesia

91 / 200
Для усунення нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату? To eliminate an attack of angina, the patient uses nitroglycerin in capsules. What is the rational route of administration of this drug?

Сублінгвальний Sublingual

Підшкірний Subcutaneous

Інгаляційний Inhalation

Пероральний Oral

Ректальний Rectal

92 / 200
Чоловіка 34-х років вжалила бджола. Розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану? A 34-year-old man was stung by a bee. Quincke's edema developed. What drug should be administered to the patient immediately to eliminate this condition?

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Анаприлін Anaprilin

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

93 / 200
Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату? A hypertensive patient was prescribed metoprolol to lower blood pressure. What is the mechanism of action of this drug?

Блокада β-адренорецепторів Blockade of β-adrenoceptors

Спазмолітична дія Spasmolytic effect

Блокада α-адренорецепторів Blockade of α-adrenoceptors

Непряма адреноміметична дія Indirect adrenomimetic action

Блокада ангіотензинових рецепторів Blockade of angiotensin receptors

94 / 200
В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах: Medicines from the pharmacy warehouse have arrived at the pharmacy. Select a medication subject to subject-quantitative accounting in pharmacies:

Кодеїн Codeine

Валокордин Valokordyn

Анальгін Analgin

Бутадіон Butadione

Корвалол Corvalol

95 / 200
Після завершення реакції Марша на наявність арсену існує необхідність подальшого дослідження нальоту з відновної трубки з метою виключення наявності у біологічному матеріалі сполук: After completing the Marsh reaction for the presence of arsenic, there is a need for further investigation of the deposit from the reducing tube in order to rule out the presence of compounds in the biological material:

Стибію Стибію

Срібла Silver

Талію Waist

Цинку Zinc

Кадмію Cadmium

96 / 200
Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить ідентифікацію 'Сульфаметоксазолу', додаючи до препарату розчини кислоти хло-роводневої, натрію нітриту та бета-нафтолу. При цьому утворюється інтенсивне червоне забарвлення. На наявність якої функціональної групи проводиться реакція? The pharmacist-analyst of the laboratory of the State Inspection for the Quality Control of Medicines performs the identification of 'Sulfamethoxazole' by adding solutions of hydrochloric acid, sodium nitrite and beta-naphthol to the drug. At the same time, an intense red color is formed. In the presence of which functional group is the reaction carried out?

Первинна ароматична аміногрупа Primary aromatic amino group

Складноефірна група Ether group

Сульфамідна група Sulfamide group

Карбоксильна група Carboxyl group

Альдегідна група Aldehyde group

97 / 200
Провізору аптеки зі стажем роботи понад 8 років у встановленому порядку видано лікарняний лист. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатно- сті має право отримати провізор за період хвороби? The pharmacist of the pharmacy with more than 8 years of experience has been issued a sick leave in the prescribed manner. What amount of temporary disability benefit is the pharmacist entitled to receive during the period of illness?

100% середньої заробітної плати 100% of average salary

90% середньої заробітної плати 90% of average salary

50% середньої заробітної плати 50% of average salary

60% середньої заробітної плати 60% of average salary

80% середньої заробітної плати 80% of average salary

98 / 200
В аптеці встановлена колективна матеріальна відповідальність. В якому випадку договір про матеріальну відповідальність може бути переоформлений? The pharmacy has established collective financial responsibility. In what case can the contract on financial responsibility be renewed?

При звільненні з колективу більше 50% його членів When more than 50% of the team members are fired

При звільненні з колективу 5% його членів When 5% of its members are dismissed from the team

При прийманні в колектив нових співробітників When hiring new employees

При звільненні з колективу одного співробітника When one employee is dismissed from the team

При звільненні з колективу 10% його членів When 10% of its members are dismissed from the team

99 / 200
Для визначення домішки калію у лікарських сполуках провізор-аналітик проводить реакцію з: To determine the impurity of potassium in medicinal compounds, the pharmacist-analyst conducts a reaction with:

натрію тетрафенілборатом sodium tetraphenylborate

натрію саліцилатом sodium salicylate

натрію нітратом sodium nitrate

натрію сульфатом sodium sulfate

натрію тетраборатом sodium tetraborate

100 / 200
Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить кількісне визначення лікарської субстанції 'Ре-зорцин'методом броматометрії ( зворотне титрування). Який індикатор при цьому він використовує? The pharmacist-analyst of the laboratory of the State Inspectorate for Quality Control of Medicines conducts quantitative determination of the medicinal substance 'Resorcin' by the bromatometry method (back titration). What indicator does he uses?

Крохмаль Starch

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Заліза (III) амонію сульфат Iron (III) ammonium sulfate

Калію хромат Potassium chromate

Натрію еозинат Sodium eosinate

101 / 200
Хворому з жовчнокам’яною хворобою для розчинення холестеринових жовчних каменів призначена така кислота: A patient with gallstones is prescribed the following acid to dissolve cholesterol gallstones:

Урсодезоксихолева Ursodeoxycholic

Мефенамова Mefenamova

Лимонна Lemon

Ацетилсаліцилова Acetylsalicylic

Гама-аміномасляна Gamma-aminobutyrate

102 / 200
Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи ан- тикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат: For the treatment of thrombosis, the doctor prescribed the patient a drug from the group of direct anticoagulants. Name this drug:

Гепарин Гепарин

Фенілін Feniline

Синкумар Sincumar

Вікасол Вікасол

Неодикумарин Neocoumarin

103 / 200
На фармацевтичному підприємстві виробляють таблетки нітрогліцерину. Яким методом їх виготовляють? Nitroglycerin tablets are produced at a pharmaceutical company. What method is used to make them?

Формування Formation

Пряме пресування з додаванням допоміжних речовин Direct pressing with the addition of auxiliary substances

Пресування з попереднім вологим гранулюванням Pressing with preliminary wet granulation

Пряме пресування, без допоміжних речовин Direct pressing, without additives

Пресування з попереднім сухим гранулюванням Pressing with previous dry granulation

104 / 200
Речовини, які попадають в організм, під впливом ферментів зазнають різноманітних перетворень. Який напрямок метаболізму одно- та багатоатомних спиртів має найбільше токсикологічне значення? Substances that enter the body undergo various transformations under the influence of enzymes. Which direction of metabolism of mono- and polyatomic alcohols has the greatest toxicological significance?

Окислення Oxidation

Дезалкілування Dealkylation

Гідроксилування Hydroxylation

- -

Кон’югація Conjugation

105 / 200
Хвора 68-ми років тривалий час застосовує фуросемід для лікування серцевої недостатності. Вкажіть лікарський засіб для профілактики гіпокалі-ємії при прийомі фуросемиду: A 68-year-old patient has been using furosemide for the treatment of heart failure for a long time. Specify the drug for the prevention of hypokalemia when taking furosemide:

Панангін Панангін

Мілдронат Mildronate

Сустак-форте Sustak-forte

Триметазидин Trimetazidine

АТФ-лонг ATF-long

106 / 200
До аптеки надійшов рецепт на приготування дерматологічної мазі з бензилпеніциліном. Вкажіть тип мазі, яку треба приготувати: The pharmacy received a prescription for the preparation of dermatological ointment with benzylpenicillin. Specify the type of ointment to be prepared:

Мазь-суспензія Ointment-suspension

Мазь-розчин Ointment-solution

Мазь-сплав Alloy Ointment

Комбінована Combined

Мазь-емульсія Emulsion ointment

107 / 200
При готуванні порошків в умовах аптек враховують фізико-хімічні властивості окремих інгредієнтів. Вкажіть, яку лікарську речовину змішують з по- рошковою масою без додаткового подрібнення: When preparing powders in pharmacies, the physico-chemical properties of individual ingredients are taken into account. Specify which medicinal substance is mixed with the powder mass without additional grinding:

Крохмаль Starch

Кислота саліцилова Salicylic acid

Стрептоцид Streptocide

Ментол Menthol

Камфора Camphora

108 / 200
У процесі фармакотерапії бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища? During the pharmacotherapy of bronchitis, the patient developed dyspeptic disorders, photodermatitis, liver dysfunction. Which of the drugs prescribed to the patient could have caused these phenomena?

Доксициклін Doxycycline

Парацетамол Paracetamol

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

109 / 200
Лікувальна косметика в аптеках оподатковується податком на додану вартість за ставкою 20%. Хто його сплачує? Medicinal cosmetics in pharmacies are subject to value added tax at the rate of 20%. Who pays it?

Кінцевий споживач End user

Аптека Drugstore

Митна служба Customs Service

Виробник лікарського засобу Drug manufacturer

Оптова фірма-посередник Wholesale brokerage firm

110 / 200
У хворого, який тривалий час страждає на захворювання шлунка, виявлена гіперхромна анемія. Який з перерахованих засобів застосовується для лікування цієї патології? In a patient who has been suffering from a stomach disease for a long time, hyperchromic anemia was detected. Which of the listed means is used to treat this pathology?

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Оксиферискорбон Oxypheriscorbon

Ферум Лек Ferum Lek

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Унітіол Unithiol

111 / 200
Жінці 25-ти років з явищами гострої інтоксикації морфіном було введено налоксон, що викликало швидке поліпшення її стану. Механізм дії цього препарату полягає у блокаді таких рецепторів: A 25-year-old woman with symptoms of acute morphine intoxication was administered naloxone, which caused a rapid improvement in her condition. The mechanism of action of this drug consists in blocking the following receptors:

Опіоїдних Opioids

Бензодіазепінових Benzodiazepines

Серотонінових Serotonin

ГАМК-рецепторів GABA receptors

Дофамінових Dopamine

112 / 200
Фітопрепарат 'Флакарбін' має спазмолітичну, протизапальну і проти-виразкову дію. Рослинним джерелом отримання даного препарату є: Phytopreparation 'Flakarbin' has an antispasmodic, anti-inflammatory and anti-ulcer effect. The plant source of this drug is:

Солодка гола Sweet naked

Аралія маньчжурська Aralia Manchurian

Каштан кінський Horse chestnut

Нагідки лікарські Medical marigolds

Синюха блакитна Blue blue

113 / 200
Вкажіть реакцію на лікарські препарати, що відносяться до складних єфірів, яка прийнята ДФ України: Indicate the reaction to medicinal preparations related to complex ethers, which is accepted by the DF of Ukraine:

Утворення гідроксамагів залiза Formation of hydroxamages of iron

Утворення трибромфенолу Formation of tribromophenol

Утворення індофенолу Formation of Indophenol

Утворення азобарвника Formation of azo dye

Утворення тайлеохіну Tyleochine Formation

114 / 200
Пpовiзоp-аналiтик проводить кіль-кіснє визначення субстанції адреналіну тартрату методом кислотно-основного титрування у неводних розчинниках. Який індикатор він використовує при цьому згідно вимог ДФУ? A health analyst conducts a quantitative determination of the substance adrenaline tartrate by acid-base titration in non-aqueous solvents. What indicator does he use in this case according to the requirements of the DFU?

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Тимолфталеїн Thimolphthalein

Еріохром чорний Eriochrome black

Метиловий помаранчевий Methyl Orange

Фенолфталеїн Phenolphthalein

115 / 200
Яку з нижче перерахованих лікарських речовин провізор-аналітик аптеки може кількісно визначити методом цериметрії? Which of the medicinal substances listed below can the pharmacist-analyst of the pharmacy quantitatively determine by cerimetry?

Вікасол Вікасол

Фенобарбітал Phenobarbital

Фенілсаліцилат Phenyl salicylate

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Натрію бензоат Sodium benzoate

116 / 200
Аптека проводить оптові закупівлі засобів санітарії та гігієни. Посередник працює за угодою з виробником і проводить операції за його рахунок. Посереднику може бути надане виключне право збуту товарів фірми у певних районах. Назвіть цього посередника: The pharmacy carries out wholesale purchases of sanitation and hygiene products. The intermediary works under an agreement with the manufacturer and conducts operations at his expense. The intermediary may be granted the exclusive right to sell the company's goods in certain districts. Name this intermediary:

Оптовий агент Wholesale agent

Брокер Broker

Комісіонер Commissioner

Дилер Dealer

Консигнатор Consignor

117 / 200
На фармацевтичному ринку склалася ситуація, коли існує тільки одна фірма, що продає певний товар. Назвіть вид конкурентної структури ринку: There is a situation in the pharmaceutical market where there is only one firm selling a certain product. Name the type of competitive market structure:

Ринок чистої монополії Pure monopoly market

Ринок чистої монополії та олігополі-стичний ринок Pure monopoly market and oligopolistic market

Ринок чистої вільної конкуренції Market of pure free competition

Ринок монополістичної конкуренції Market of monopolistic competition

Олігополістичний ринок Oligopolistic market

118 / 200
Фармацевтична фірма 'Адо-ніс'для просування нової продукції користується рекламою, яка повідомляє покупцям про товар, підкреслює характерні його переваги, характерні властивості та характеристики. Що це за вид реклами? For the promotion of new products, the pharmaceutical company 'Adonis' uses advertising that informs buyers about the product, emphasizes its characteristic advantages, characteristic properties and characteristics. What is this type of advertisement?

^формаційна ^formative

Пряма Direct

Агресивна Aggressive

Непряма Indirect

Підтримуюча Supporting

119 / 200
Рідкі лікарські форми готують з використанням концентрованих розчинів лікарських речовин або з урахуванням КЗО при розчиненні речовин, якщо у якості розчинника використовують: Liquid dosage forms are prepared using concentrated solutions of medicinal substances or taking into account KZO when dissolving substances, if the solvent is used:

Воду очищену Water purified

Поліетиленгліколь-400 Polyethylene glycol-400

Ароматні води Aroma waters

Спирт етиловий Ethyl alcohol

Гліцерин Glycerin

120 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу зворотним броматометричним методом. Який з перерахованих титрованих розчинів він повинен використати? A pharmacist-analyst determines the quantitative content of a medicinal product by the inverse bromatometric method. Which of the listed titrated solutions should he use?

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

Нітрат аргентуму Argentum nitrate

Бромат калію Potassium bromate

Нітрит натрію Sodium nitrite

Едетат натрію Sodium edetate

121 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу прокаї-ну гідрохлориду. Який з перерахованих розчинів він повинен використати: A pharmacist-analyst determines the quantitative content of the drug procaine hydrochloride. Which of the listed solutions should he use:

Натрію нітриту Sodium nitrite

Натрію едетату Sodium edetate

Аргентуму нітрату Argentum nitrate

Калію бромату Potassium bromate

Натрію тіосульфату Sodium thiosulfate

122 / 200
Провізор-аналітик проводить дослідження чистоти лікарської речовини 'Натрію тіосульфат'. На наявність якої домішки вказує поява фіолетового забарвлення у реакції з натрію ні-тропрусидом? A pharmacist-analyst conducts a study of the purity of the medicinal substance 'Sodium thiosulfate'. The presence of which impurity is indicated by the appearance of a purple color in the reaction with sodium nitroprusside?

Сульфіди Сульфіди

Сульфати Sulfates

Сірка Sulfur

Йодиди Yodidi

Натрію хлорид Sodium Chloride

123 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії для аналізу надійшла субстанція 'Adrenalini tartras'. Кількісне визначення цієї субстанції провізору-аналітику відповідно до вимог ДФУ слід проводити наступним методом: The substance 'Adrenalini tartras' was sent to the control and analytical laboratory for analysis. Quantitative determination of this substance by the pharmacist-analyst should be carried out by the following method in accordance with the requirements of the DFU:

Ацидиметрія в неводному середовищі Acidimetry in a non-aqueous environment

Нітритометрія Nitritometry

Ацидиметрія у водному розчині Acidimetry in an aqueous solution

Броматометрія Bromatometry

Йодометрія Iodometry

124 / 200
В Україні фізичні особи, суб’єкти малого підприємництва, можуть використовувати спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено для таких суб’єктів підприємництва? In Ukraine, natural persons, small business entities, can use a simplified taxation system. What is the limit on the number of employees set for such business entities?

Не більше 10 осіб No more than 10 people

Не більше 30 осіб No more than 30 people

Не більше 20 осіб No more than 20 people

Не більше 50 осіб No more than 50 people

Не більше 40 осіб No more than 40 people

125 / 200
Для фізичних осіб, суб’єктів малого підприємництва із спрощеною системою оподаткування, введено обмеження обсягу виручки від реалізації за рік. Вкажіть граничне значення такої виручки: For individuals, subjects of small business with a simplified taxation system, a limitation of the volume of revenue from sales per year has been introduced. Specify the limit value of such revenue:

500 тис. грн 500 thousand UAH

100 тис. грн 100 thousand UAH

750 тис. грн 750 thousand UAH

3 млн. грн UAH 3 million

5 млн. грн UAH 5 million

126 / 200
Спрощена система оподаткування передбачає заміну декількох податків одним. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено юридичним особам для запровадження ними спрощеної системи оподаткування? The simplified taxation system involves the replacement of several taxes by one. What is the limit on the number of employees set for legal entities to introduce a simplified taxation system?

50 осіб 50 осіб

10 осіб 10 people

100 осіб 100 people

25 осіб 25 people

75 осіб 75 people

127 / 200
Аптека - юридична особа (мале підприємство) планує з 1 січня наступного року перейти на спрощену систе- му оподаткування. Яке обмеження щодо обсягу виручки від реалізації встановлено для таких підприємств? A pharmacy - a legal entity (small enterprise) plans to switch to a simplified taxation system from January 1 next year. What is the limit on the amount of sales revenue set for such enterprises ?

Один млн. гривень One million UAH

100 тис. гривень 100 thousand hryvnias

250 тис. гривень 250 thousand UAH

750 тис. гривень 750 thousand UAH

500 тис. гривень 500 thousand hryvnias

128 / 200
Жирна олія, що містить ненасичені жирні кислоти, використовується для профілактики атеросклерозу. Вкажіть ЛРС, яка містить таку олію: A fatty oil containing unsaturated fatty acids is used for the prevention of atherosclerosis. Specify the LRS that contains this oil:

Насіння гарбуза Pumpkin seeds

Насіння каштану Chestnut seeds

Плоди псоралеї Psorale fruits

Насіння подорожника блошиного Flea plantain seeds

Плоди пастернаку Parsnips

129 / 200
Ампульний цех підприємства випускає розчин глюкози. Від яких домішок очищують глюкозу при відсутності сорту 'для ін’єкцій'? The ampoule workshop of the enterprise produces a glucose solution. From what impurities is glucose purified in the absence of the 'for injection' variety?

Пірогенні та барвні речовини Pyrogenic and coloring substances

Білкові та барвні речовини Protein and color substances

Марганець та залізо Manganese and iron

Сульфати та залізо Sulfates and iron

Пірогенні та білкові речовини Pyrogenic and protein substances

130 / 200
Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів, які одержують із мінеральних джерел: The phytochemical workshop of the enterprise manufactures biogenic stimulants from various types of raw materials. Specify the preparations of biogenic stimulants obtained from mineral sources:

Пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій Peloidin, humizol, peat, FiBS for injections

Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, плазмол, солкосерил Vitreous body, suspended placenta for injections, plasmol, solcoseril

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, плазмол Liquid aloe extract, aloe liniment, plasmol

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед Liquid aloe extract, aloe liniment, aloe juice, biosed

Пелоідин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил Peloidin, humizol, peat, plasmol, solcoseril

131 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють водні розчини. Розчин якої речовини виготовляють шляхом хімічної взаємодії та електрохімічним методом? Aqueous solutions are produced at a pharmaceutical enterprise. The solution of which substance is produced by chemical interaction and electrochemical method?

Алюмінію гідроксоацетат Aluminum hydroxoacetate

Кальцію гідроксид Calcium hydroxide

Полівініловий спирт Polyvinyl alcohol

Свинцю гідроксоацетат Lead hydroxoacetate

Калію арсеніт Potassium arsenite

132 / 200
Серед препаратів екстемпорально-го приготування значне місце займа- ють порошки. Який з наведених компонентів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення? Among extemporaneous preparations, powders occupy a significant place. Which of the following components is included in powders without preliminary grinding?

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Камфора Camphora

Ксероформ Xeroform

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

133 / 200
Для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів використовують рослинну сировину, яка містить слизи. Джерелом цього класу сполук є: For the treatment of diseases of the upper respiratory tract, plant raw materials containing mucus are used. The source of this class of compounds is:

Radix Althaeae Radix Althaeae

Radix Ipecacuanhae Radix Ipecacuanhae

Radix Rhodiolae Radix Rhodiolae

Radix Inulae Radix Inulae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

134 / 200
Структурною основою стероїдних гормонів є скелет вуглеводню - циклопентанпергідрофенантрену. Яку природну сполуку використовують для добування тестостеронпропіонату? The structural basis of steroid hormones is the hydrocarbon skeleton - cyclopentaneperhydrophenanthrene. What natural compound is used to produce testosterone propionate?

Холестерин Cholesterol

Фенантрен Phenanthrene

Нафталін Naphthalene

! ндол ! ндол

Антрацен Anthracene

135 / 200
Провізор-аналітик виконує згідно ДФУ кількісне визначення субстанції глюконату кальцію методом компле-ксонометричного титрування. Який індикатор він повинен застосувати? The pharmacist-analyst performs the quantitative determination of the calcium gluconate substance by the method of complex xonometric titration according to the DFU. What indicator should he use?

Кальконкарбонова кислота Calconic acid

Метиловий червоний Methyl Red

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Тимолфталеїн Thymolphthalein

Тропеолін 00 Tropeolin 00

136 / 200
'Металічною отрутою', яку виявляють реакцією з розчином KI - 'утворення золотого дощу', є: 'Metallic poison', which is detected by reaction with KI solution - 'formation of golden rain', is:

Pb Pb

Cu Cu

Ag Ag

Ba Ba

Mn Mn

137 / 200
Наявність етанолу в біологічному матеріалі можна довести реакцією: The presence of ethanol in biological material can be proven by the reaction:

Йодоформна проба Iodoform Sample

З нітропрусидом натрію With sodium nitroprusside

З хлоридом заліза (III) With iron (III) chloride

Реакція Лібермана Lieberman reaction

З реактивом Фреде Frede's reagent

138 / 200
Яка лікарська рослинна сировина є джерелом одержання препаратів, що містять кардіостероїди? Which medicinal plant material is the source of preparation of preparations containing cardiosteroids?

Herba Convallariae Herba Convallaria

Cortex Quercus Cortex Quercus

Radix Taraxaci Radix Taraxaci

Folia Ficusi Caricae Leaves of Ficus Carica

Folia Sennae Folia Sennae

139 / 200
На аналіз одержали ЛРС, яка являє собою суміш яйцеподібно загострених листків до 25 см довжиною і до 20 см шириною; основа листка клиноподібна, край крупновиїмчастий; черешок довгий циліндричний. Жилкування листка перистосітчасте; головна жилка і жилки першого порядку сильно виступають на нижній поверхні листка. Зверху листки темно-зелені, зісподу - світліші. Запах слабкий, наркотичний. Смак не визначається. Рослина отруйна! Якій рослині належить описана ЛРС? For analysis, LRS was obtained, which is a mixture of egg-shaped pointed leaves up to 25 cm long and up to 20 cm wide; the base of the leaf is wedge-shaped, the edge is coarsely serrated; the petiole is long cylindrical. The venation of the leaf is pinnate; the main vein and veins of the first order strongly protrude on the lower surface of the leaf. The leaves are dark green from above, lighter from below. The smell is weak, narcotic. The taste is not defined. The plant is poisonous! What plant does the described LRS belong to?

Datura stramonium Datura stramonium

- -

Passiflora incarnata Passiflora incarnata

Chelidonium majus Chelidonium majus

Vinca minor Vinca minor

140 / 200
Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку? A patient with rheumatoid arthritis and concomitant duodenal ulcer should be prescribed a nonsteroidal anti-inflammatory drug. Which drug is the drug of choice in this case?

Целекоксиб Целекоксиб

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Парацетамол Paracetamol

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Анальгін Analgin

141 / 200
Фармацевт готує порошки за прописом: Rp.: Scopolamini hydrobromidi 0,0003 Ephedrini hydrochlorodi 0,05 Sachari 0,15 M.f. pulvis. The pharmacist prepares powders according to the prescription: Rp.: Scopolamini hydrobromidi 0.0003 Ephedrini hydrochlorodi 0.05 Sachari 0.15 Mf pulvis.

0,20 0,20

0,15 0,15

0,203 0,203

t.d. №10 S. По 1 порошку тричi на день. Визначте масу 1 порошку при використанні тритурації (1:100): td #10 S. 1 powder three times a day. Determine the mass of 1 powder when using trituration (1:100):

0,23 6- 0,17 0,23 6- 0,17

142 / 200
Фармацевт приготував суспензію. Вкажіть кількість рідини для виконання правила Дерягіна: The pharmacist prepared a suspension. Enter the amount of liquid to fulfill Deryagin's rule:

0,4-0,6 мл на 1,0 речовини 0.4-0.6 ml per 1.0 substance

1-0,8 мл на 1,0 речовини 1-0.8 ml per 1.0 substance

1,5-0,7 мл на 1,0 речовини 1.5-0.7 ml per 1.0 substance

0,1-1,0 мл на 1,0 речовини 0.1-1.0 ml per 1.0 substances

0,9-2 мл на 1,0 речовини 0.9-2 ml per 1.0 substance

143 / 200
Загроза виникає при будь-яких формах діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими та фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів. Як визначити таке поняття? The threat arises in any form of activity related to the production of products, goods, services, their sale, commodity-monetary and financial transactions, commerce, implementation socio-economic and scientific and technical projects. How to define such a concept?

Підприємницький ризик Business risk

Втрата часу Wasting time

Трудовий збиток Working loss

Фінансові збитки Financial losses

Матеріальний збиток Material damage

144 / 200
В організмі внаслідок метаболізму новокаїну утворюється пара-амінобензойна кислота. Який метаболічний процес знаходиться в основі вказаного перетворення? Para-aminobenzoic acid is formed in the body as a result of the metabolism of novocaine. What metabolic process is the basis of this transformation?

Гідроліз Hydrolysis

Дезалкілування Dealkylation

Відновлення Recovery

Кон’югація Conjugation

Окиснення Oxidation

145 / 200
Дубильні речовини коренів і кореневищ перстача використовують як в’яжучий засіб. Який вид перстача є фармакопейним? The tannins of the roots and rhizomes of foxglove are used as an astringent. What type of foxglove is in the pharmacopoeia?

Potentilla erecta Potential set up

Potentilla impolita Unpolished power

Potentilla anserina Potentilla goose

Potentilla pilosa Potential hairy

Potentilla argentea Silver Power

146 / 200
З плодів розторопші випускають ряд вітчизняних і зарубіжних препаратів гепатопротекторної активності. Доброякісність цієї сировини визначається вмістом: A number of domestic and foreign drugs with hepatoprotective activity are produced from thistle fruits. The quality of this raw material is determined by the content of:

Флаволігнанів Flavolignans

Кумаринів Coumarins

Вітамінів Vitamins

Терпеноїдів Terpenoids

Алкалоїдів Alkaloids

147 / 200
Препарати з коренів і кореневищ елеутерокока призначають як тонізуючий і адаптогенний засіб. За відсутності в аптеці цих препаратів їх можна замінити на препарати, отримані з: Preparations from the roots and rhizomes of Eleutherococcus are prescribed as a tonic and adaptogenic agent. In the absence of these preparations in the pharmacy, they can be replaced with preparations obtained from:

Коренів женьшеню Ginseng roots

Коренів дев’ясилу Roots of nine

Кореневищ аїру Rhizome of ryegrass

Кореневищ і коренів валеріани Valerian rhizomes and roots

Кореневищ синюхи Rhizome of blueberry

148 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє новогаленові препарати. Вкажіть, при отриманні якого з них використовують циркуляційний апарат типу 'Сокслет'? The pharmaceutical company produces new galenic drugs. Indicate which of them uses a circulation apparatus of the Soxhlet type?

Адонізид Адонізид

Лантозид Lanthoside

Корглікон Corglycon

Дигоксин Digoxin

Целанід Celanide

149 / 200
Провізор-аналітик виконує ідентифікацію натрію гідрокарбонату. За допомогою якого індикатора можна підтвердити наявність слабколужної реакції середовища у розчині натрію гідрокарбонату? The pharmacist-analyst performs the identification of sodium bicarbonate. Which indicator can be used to confirm the presence of a slightly alkaline reaction of the medium in the sodium bicarbonate solution?

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Фероїн Feroin

Нафтолбензеїн Naphtholbenzene

Крохмаль Starch

150 / 200
До аптеки надійшов рецепт на порошки, до складу яких входять кислота аскорбінова і натрію гідрокарбонат. Вкажіть процес, який відбувається між інгредієнтами: The pharmacy received a prescription for powders that include ascorbic acid and sodium bicarbonate. Specify the process that occurs between the ingredients:

Відволожування Dehumidification

Утворення осаду Sediment Formation

Окислення Oxidation

Розшарування Layering

Адсорбція Adsorption

151 / 200
У якості основного реактиву під час випробовування на граничний вміст домішку фосфатів ДФУ рекомендує використовувати такий реактив: As the main reagent during testing for the limit content of phosphate impurity, the SFU recommends using the following reagent:

Сульфомолібденовий Sulfomolybdenum

Мідно-тартратний Copper tartrate

Ацетилацетон Acetylacetone

Тіоацетамідний Thioacetamide

Гіпофосфіт Hypophosphite

152 / 200
Саліцилати широко застосовуються у медицині як протизапальні засоби. Для визначення кількісного вмісту саліцилової кислоти використовують такий метод: Salicylates are widely used in medicine as anti-inflammatory agents. The following method is used to determine the quantitative content of salicylic acid:

Алкаліметрія Alkalimetry

Аргентометрія Argentometry

Нітритометрія Nitritometry

Комплексонометрія Complexonometry

Перманганатометрія Permanganatometry

153 / 200
Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації? During the dispensing of an over-the-counter drug, it became clear that the patient does not perceive the verbal information of the pharmacy pharmacist. What are communication barriers called, in which words or symbols can have different meanings for the sender and recipient of information?

Семантичні бар’єри Semantic barriers

Невербальні перепони Nonverbal barriers

Стереотипи мислення Stereotypes of thinking

Нерозуміння важливості повідомлення Not understanding the importance of the message

Зневажання фактами Contempt for facts

154 / 200
Провізор влаштовується на роботу в оптове фармацевтичне підприємство на посаду завідувача аптечного складу. Який випробувальний термін не вимагає узгодження з комітетом профспілки при прийомі його на роботу? A pharmacist gets a job in a wholesale pharmaceutical company as the head of a pharmacy warehouse. What trial period does not require agreement with the trade union committee when hiring him?

До трьох місяців Up to three months

До шести місяців Up to six months

До чотирьох місяців Up to four months

До двох місяців Up to two months

До одного місяця Up to one month

155 / 200
Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт? A pharmacist in the marketing department of a pharmaceutical manufacturer is planning the company's communications policy. Which component of marketing communications systems has the highest cost per contact?

Персональний продаж Personal Sales

Реклама на телебаченні Advertising on TV

Реклама в періодичних виданнях Advertising in periodicals

Стимулювання збуту Sales promotion

'Паблік рілейшнз' 'Public Relations'

156 / 200
Під час роздрібної реалізації проводиться вхідний контроль лікарських засобів. Ким призначається уповноважена особа, що здійснює цей вид контролю? Incoming control of medicinal products is carried out during retail sale. Who appoints the authorized person who carries out this type of control?

Керівником за наказом By order of the manager

Начальником обласного аптечного складу Head of the regional pharmacy warehouse

- -

Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів State Inspection for Quality Control of Medicines

МОЗ України MoH of Ukraine

157 / 200
При оприбуткуванні товару, що на- дійшов, аптека відображає суму торгової націнки. Як розраховується торгова (роздрібна) націнка? When selling the goods that have arrived, the pharmacy displays the amount of the trade margin. How is the trade (retail) margin calculated?

Різниця між роздрібною і закупівельною вартістю товарів Difference between retail and purchase cost of goods

Різниця між роздрібною ціною і торгівельною націнкою Difference between retail price and trade markup

Різниця між товарними залишками Difference between merchandise balances

Різниця між роздрібною ціною і митною ціною Difference between retail price and customs price

Різниця між закупівельною і гуртово-відпускною ціною Difference between purchase and wholesale price

158 / 200
В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських препаратів створена структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна структура є: In the joint-stock company for the production and sale of medicinal products, a structure has been created to work with various consumer organizations. This organizational structure is:

Дивізіональна Divisional

Лінійно-функціональна Linear functional

Матрична Matrix

Бюрократична Bureaucratic

Департаменталізація Departmentalization

159 / 200
Яка із запропонованих лікарських форм випускається промисловістю в гранулах? Which of the proposed dosage forms is produced by the industry in granules?

Плантаглюцид Plantaglucid

Ревіт Revit

Лінкоміцину гідрохлорид Lincomycin hydrochloride

Діазолін Diazolin

Мукалтин Mukaltin

160 / 200
На основі коренів солодки випускають різноманітні лікарські форми -таблетки, порошки, сиропи, збори, але не розроблена лікарська форма - ін’єкційний розчин. Корені солодки виявляють гемолітичні властивості, які притаманні діючим речовинам, таким як: On the basis of licorice roots, various medicinal forms are produced - tablets, powders, syrups, preparations, but the medicinal form - an injection solution - has not been developed. Licorice roots show hemolytic properties , which are inherent in the active ingredients, such as:

Сапоніни Saponins

Ірідоїди Iridoids

Ефірні олії Essential oils

Полісахариди Polysaccharides

Алкалоїди Alkaloids

161 / 200
Бензилпеніциліну натрієву сіль НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ перорально, оскільки цей препарат: Benzylpenicillin sodium is NOT administered orally because this drug:

Руйнується HCl шлунка Stomach HCl is destroyed

Погано всмоктується в кишечнику Poorly absorbed in the intestines

Подразнює слизову оболонку шлунка Irritates the mucous membrane of the stomach

Зменшує утворення HCl шлунка Reduces gastric HCl formation

Руйнується пеніциліназою Destroyed by penicillinase

162 / 200
В аптеці готують ін’єкційні розчини, які повинні бути апірогенними. Роз- чин якої речовини можна депірогенізу-вати методом адсорбції з використанням активованого вугілля? The pharmacy prepares injection solutions that must be pyrogenic. The solution of which substance can be depyrogenized by the adsorption method using activated carbon?

Глюкоза Глюкоза

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

Скополаміну гідробромід Scopolamine hydrobromide

163 / 200
Героїн при надходженні до організму переважно метаболізує до: Heroin when entering the body is mainly metabolized to:

Морфіну та 6-моноацетилморфіну Morphine and 6-monoacetylmorphine

6- ацетилморфіну 6-acetylmorphine

Кодеїну Codeine

Морфіну Morphine

3- ацетилморфіну та морфіну 3- acetylmorphine and morphine

164 / 200
Визначте, до якого типу відносяться порошки, які швидко реагують в присутності води з виділенням вуглецю діоксиду: Determine to which type belong the powders that quickly react in the presence of water with the release of carbon dioxide:

Порошки 'шипучі' Effervescent powders

Порошки орального застосування Powders for oral use

Порошки для зовнішнього використання Powders for external use

Порошки розчинні Soluble powders

Назальні порошки Nasal powders

165 / 200
Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але за цих умов препарат став неефективним. Яке явище є причиною цього? A patient with allergic rhinitis was prescribed ephedrine in nasal drops. Instillation of the drug into the nose significantly improved the patient's condition, which prompted him to use this remedy every 2 hours, but under these conditions the drug became ineffective. What phenomenon is the cause of this?

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Кумуляція Cumulative

Алергія Allergy

Лікарська залежність Drug addiction

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

166 / 200
Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується: Poisonous medicinal product, which is subject to subject-quantitative accounting, is prescribed free of charge to the patient upon discharge:

У 2-х примірниках на бланку Ф-1 In 2 copies on the F-1 form

На бланках Ф-3 та Ф-1 On forms F-3 and F-1

На бланку Ф-3 On the F-3 form

На бланку Ф-1 For Form F-1

У 2-х примірниках на бланку Ф-3 In 2 copies on the F-3 form

167 / 200
Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень? Which leadership style is characterized by the special compliance of the leader who gives the subordinate the initiative in the formation of the goal and is ready to accept it without objection?

Ліберальний стиль Liberal Style

Бюрократичний стиль Bureaucratic style

Демократичний стиль Democratic style

Колегіальний стиль Collegiate style

Комбінований стиль Combined Style

168 / 200
Діяльність аптечних закладів підлягає ліцензуванню. Термін дії ліцензії на право реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення складає: The activity of pharmacies is subject to licensing. The term of validity of the license for the right to sell medicines and medical products is:

П'ять років Five years

Один рік One year

Безстроково Indefinitely

Два роки Two Years

Чотири роки Four years

169 / 200
Метод виділення етиленгліколю за Лапкіною-Назаренко дозволяє ефективно ізолювати його з об’єктів хіміко-токсикологічного аналізу. При використанні цього методу як селективний переносник етиленгліколю з об’єктів у дистилят використовується: The Lapkina-Nazarenko method of ethylene glycol isolation allows you to effectively isolate it from objects of chemical and toxicological analysis. When using this method as a selective carrier of ethylene glycol from objects in distillate is used:

Бензол Бензол

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Хлороформ Chloroform

Ацетон Acetone

Вода Water

170 / 200
Який знеболювальний протизапальний препарат, що найменше тттко-дить шлунку, може порадити хворому з загостренням ревматоїдного артриту провізор-інформатор аптеки? Which pain-relieving anti-inflammatory drug, which is the least irritating to the stomach, can the pharmacist-informant of the pharmacy recommend to a patient with an exacerbation of rheumatoid arthritis?

Целекоксиб Целекоксиб

Індометацин Indomethacin

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Ібупрофен Ibuprofen

171 / 200
Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти використовує зріджені гази. Яка із запропонованих речовин відноситься до групи зріджених газів? The workshop of a pharmaceutical enterprise that produces aerosol forms uses liquefied gases as propellants. Which of the proposed substances belongs to the group of liquefied gases?

Фреон Фреон

Етиленхлорид Ethylene Chloride

Закис азоту Zachis Nitrogen

Метиленхлорид Methylene chloride

Азот Nitrogen

172 / 200
Хворому на пневмонію середньо-важкого перебігу лікар призначив це-фтріаксон 1 раз на добу. Призначення препарату 1 раз на добу пов’язане з тим, що препарат: The doctor prescribed ceftriaxone 1 time per day to a patient with pneumonia of a medium-severe course. The prescription of the drug 1 time per day is due to the fact that the drug:

Повільно виводиться з організму Slowly eliminated from the body

Здатний накопичуватись у легенях Able to accumulate in lungs

Має бактерицидний ефект Has a bactericidal effect

Погано всмоктується з місця введення Poor absorption from the injection site

Має широкий спектр дії Has a wide range of action

173 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобiв є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми? Which of the following drugs is the drug of choice for the prevention of bronchial asthma attacks?

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Димедрол Diphenhydramine

Дротаверин Drotaverin

Амброксол Ambroxol

Сальбутамол Salbutamol

174 / 200
Фармацевт готує ректальні супозиторії на маслі какао з димедролом в кількості менше 5%. При раціональному введенні димедролу в основу, його треба розчинити : The pharmacist prepares rectal suppositories based on cocoa butter with diphenhydramine in an amount of less than 5%. When diphenhydramine is rationally introduced into the base, it must be dissolved :

У мінімальній кількості води очищеної In the minimum amount of purified water

У розтопленому маслі какао In melted cocoa butter

В олії оливковій In olive oil

У спирті In alcohol

В олії вазеліновій In petroleum jelly

175 / 200
Фармацевту необхідно простерилізувати 250 мл ін’єкційного розчину глюкози. Скільки хвилин необхідно стерилізувати розчин в автоклаві при температурі 120° C ? The pharmacist needs to sterilize 250 ml of glucose solution for injection. How many minutes should it take to sterilize the solution in an autoclave at a temperature of 120° C?

12 12

25 25

8 8

30 30

15 15

176 / 200
Фармацевт виготовляє мазь в асептичних умовах на стерильній мазевій основі - сплаві вазеліну і ланоліну у співвідношенні 6:4 і вводить речовину за типом суспензії. Для якої речовини характерна наведена технологія виготовлення мазі? The pharmacist makes an ointment in aseptic conditions on a sterile ointment base - an alloy of petroleum jelly and lanolin in a ratio of 6:4 and injects the substance in the form of a suspension. For which substance is the given technology characteristic production of ointment?

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Сульфат натрію Sodium sulfate

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Хлорид тіаміну Thiamine chloride

Хлорид натрію Sodium Chloride

177 / 200
Впродовж якого часу суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що підтверджують факт купівлі або продажу цих засобів? For how long must a business entity engaged in the wholesale trade of medicinal products keep documents confirming the fact of purchase or sale of these products?

Не менше 3-х років At least 3 years

Не менше 5-ти років At least 5 years

Не менше 10-ти років At least 10 years

Не менше 2-х років At least 2 years

Не менше 1-го року At least 1 year

178 / 200
Згідно рекомендацій Державної Фармакопеї України (доповнення I), провізор-аналітик здійснює кількісне визначення калію йодиду за допомогою такого методу: According to the recommendations of the State Pharmacopoeia of Ukraine (Supplement I), the pharmacist-analyst performs the quantitative determination of potassium iodide using the following method:

Йодатометрія Iodatometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Ацидиметрія Acidimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Нітритометрія Nitritometry

179 / 200
В аптеку для реалізації надійшов сульфаніламідний препарат бісептол. Які хімічні сполуки є основними складовими частинами цього препарату? The sulfonamide drug Biseptol has arrived at the pharmacy for sale. What chemical compounds are the main components of this drug?

Сульфаметоксазол, триметоприм Sulfamethoxazole, trimethoprim

Сульфазин, салазодиметоксин Sulfazine Salazodimethoxine

Сульгін, норсульфазол Sulgin, norsulfasol

Фталазол, сульфадимезин Fthalazol, Sulfadimezine

Уросульфан, сульфапіридазин Urosulfan, sulfapiridazine

180 / 200
Проводячи ідентифікацію ізоніазиду, провізор-аналітик прокип’ятив субстанцію з 2,4динітрохлорбензолом. В результаті утворилося жовте забарвлення, яке при додаванні розчину лугу переходить у фіолетове, а потім у бурувато-червоне. В результаті реакції утворюється похідне такого альдегіду: While carrying out the identification of isoniazid, the pharmacist-analyst boiled the substance with 2,4-dinitrochlorobenzene. As a result, a yellow color was formed, which, when adding an alkali solution, turns purple, and then into brownish-red. As a result of the reaction, a derivative of the following aldehyde is formed:

Ілутаконовий Ilutaconian

Іексановий Hexadecimal

Іліоксалевий Ilioxalev

Ілютаміновий Ilutamine

Ілюконовий Ilyukonov

181 / 200
Фармацевтичне підприємство, враховуючи, що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма? The pharmaceutical company, taking into account that health care attaches primary importance to the quality of medicines, directed its efforts to improve the quality characteristics of the drug. What marketing management concept does the firm use?

Удосконалення товару Product improvement

Удосконалення виробництва Production improvement

Сучасний маркетинг Modern Marketing

Всі відповіді вірні All answers are correct

Правильної відповіді немає There is no correct answer

182 / 200
При тривалому застосуванні фенобарбіталу в хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного яви- ща? With long-term use of phenobarbital, a patient with epilepsy developed tolerance to the drug. What is the basis for the development of this phenomenon?

Прискорення біотрансформації Acceleration of biotransformation

Пригнічєння біотрансформації Suppression of biotransformation

Підвищення чутливості рєцєпторів Increasing sensitivity of receptors

Накопичення речовини в організмі Accumulation of substance in the body

Послаблення процесу всмоктування Weakening of suction

183 / 200
На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очистки соку: A pharmaceutical factory produces juice from fresh vegetable raw materials. Specify which operation is performed at the juice purification stage:

Нагрівання з наступним різким охолодженням Heating followed by sharp cooling

Кристалізація Crystallization

Адсорбція Adsorption

Фільтрація Filtering

Відстоювання Advocacy

184 / 200
Вкажіть, якому з нижченаведених лікарських засобів відповідає хімічна назва: nамінобензойного ефіру диети-ламіноетанолу гідрохлорид: Indicate which of the following drugs corresponds to the chemical name: aminobenzoic ether of diethyl-laminoethanol hydrochloride:

Новокаїн Novocaine

Димедрол Diphenhydramine

Стрептоміцин Streptomycin

Дикаїн Дикаїн

Стрептоцид Streptocide

185 / 200
Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом: Decreased absorption of drugs of the tetracycline group when used simultaneously with antacids is an example:

Фармакокінетичної несумісності Pharmacokinetic incompatibility

Фармакодинамічної несумісності Pharmacodynamic incompatibility

Синергізму препаратів Synergism of drugs

Фармацевтичної несумісності Pharmaceutical incompatibility

Функціонального антагонізму препаратів Functional antagonism of drugs

186 / 200
За результатами інвентаризації у аптеці виявлена нестача товару в межах природної втрати. За якими цінами розмір цієї нестачі буде віднесений на витрати? According to the results of the inventory, a shortage of goods within the limits of natural loss was detected in the pharmacy. At what prices will the amount of this shortage be attributed to expenses?

Закупівельні Purchasing

Роздрібні Retail

Митні Customs

Контрактні Contract

Договірні Contractual

187 / 200
До аптеки надійшов рецепт на відвар листя толокнянки і гексаметилен-тетрамін. Провізор погасив його штампом 'Рецепт недійсний'. Вкажіть причину несумісності: The pharmacy received a prescription for a decoction of the leaves of tolkyanka and hexamethylene tetramine. The pharmacist canceled it with the stamp 'Prescription invalid'. Specify the reason for the incompatibility:

Осадження Precipitation

Незмочуваність Non-wetting

Евтектика Eutectic

Нерозчинність Insolubility

Окислення Oxidation

188 / 200
Хворий 24-х років страждає на цукровий діабет I типу впродовж 8-ми років. На ґрунті діабетичної нефропатії розвинулася симптоматична артеріальна гіпертензія. Який з наведених препаратів показаний для тривалої терапії? A 24-year-old patient has been suffering from type I diabetes for 8 years. On the basis of diabetic nephropathy, symptomatic arterial hypertension has developed. Which of the following drugs is indicated for long-term therapy?

Еналаприл Enalapril

Пропранолол Propranolol

Дибазол Дибазол

Клофелін Clofelin

Дихлотиазид Dichlorthiazide

189 / 200
Виявленню іонів цинку в мінералі-заті заважають іони деяких інших металів. Тому цинк відділяють від мінера-лізату переведенням його в: Ions of some other metals interfere with the detection of zinc ions in the mineral lysate. Therefore, zinc is separated from the mineral lysate by transferring it to:

Діетилдитіокарбамат Diethyldithiocarbamate

Дитизон Дитизон

Тетрародонамеркуроат Tetrarhodonamercuroate

Іексаціаноферат (II) Hexacyanoferrate (II)

Сульфід Sulfide

190 / 200
Провізор-технолог виявив несумісність у рецепті: Rp.: Mentholi 0,5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1,5 Aquae purificatae 100 ml M.D.S. По 1 ст. ложці 2 рази на день. Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму? The pharmacist-technologist found incompatibility in the recipe: Rp.: Mentholi 0.5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1.5 Aquae purificatae 100 ml MDS 1 tablespoon 2 times a day. What techniques should the pharmacist use to prepare this dosage form?

Додати стабілізатор Add stabilizer

Замінити один з компонентів Replace one of the components

Провести заміну розчинника Replace solvent

Замінити лікарську форму Replace dosage form

Провести фракційне розчинення Perform fractional dissolution

191 / 200
З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. Ідентифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою: A tincture is obtained from lupine root, which is used to treat hemorrhoidal bleeding. Identification of isoflavonoids in raw materials is carried out using:

Хроматографічного методу Chromatographic method

Біологічної стандартизації Biological standardization

Ціанідинової проби Cyanidine test

Іемолітичного індексу Hemolytic index

Пінного числа First day

192 / 200
Квітки глоду використовуються для виробництва кардіотонічних засобів. При заготівлі цієї сировини можливе потрапляння домішок у вигляді кві- ток: Hawthorn flowers are used for the production of cardiotonic agents. When harvesting this raw material, it is possible to get impurities in the form of flowers:

Терну Терну

Жостеру Жостеру

Черемшини Cheremshiny

Шипшини Roseberries

Бузини Elders

193 / 200
Хворому, що знаходиться в інфекційному відділенні з приводу дизентерії, призначили фталазол. Чим пояснити, що фталазол використовують тільки для лікування кишкових інфекцій? Phthalazole was prescribed to a patient in the infectious disease department for dysentery. How to explain that phthalazole is used only for the treatment of intestinal infections?

Препарат не всмоктується із ШКТ The drug is not absorbed from the gastrointestinal tract

Швидко виводиться в незміненому вигляді Quick output as is

Високий ступінь реабсорбції в нирках High degree of reabsorption in the kidneys

Швидко всмоктується в ШКТ Quickly absorbed in the gastrointestinal tract

Повільно виводиться з організму Slowly eliminated from the body

194 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанція кальцію лактату. З яким реактивом катіон кальцію у присутності амонію хлориду утворює білий кристалічний осад? The substance calcium lactate is being studied in the control and analytical laboratory. With which reagent does the calcium cation form a white crystalline precipitate in the presence of ammonium chloride?

Калію фероціанід Potassium ferrocyanide

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію кобальтонітрит Sodium cobalt nitrite

Калію перманганат Potassium Permanganate

Натрію тетраборат Sodium tetraborate

195 / 200
Провізор-консультант розповів хворій про можливу побічну дію ме-тронідазолу, яка проявляється на тлі вживання алкоголю. Вкажіть механізм цього явища: The pharmacist-consultant told the patient about a possible side effect of metronidazole, which manifests itself against the background of alcohol consumption. Specify the mechanism of this phenomenon:

Блокування ферменту алкогольдегі-дрогенази Blocking of alcoholdehydrogenase enzyme

Блокування ферменту ацетилхоліне-стерази Acetylcholinesterase enzyme blocking

Активація ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази Activation of the enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase

Активація ферменту ацетилхолінестерази Activation of the enzyme acetylcholinesterase

Активація ферменту алкогольдегі-дрогенази Activation of alcoholdehydrogenase enzyme

196 / 200
В практиці контрольно-аналітичних лабораторій застосовується розчин 2,6дихлорфеноліндофенолу, синій колір якого знебарвлюється під дією відновників. Вкажіть лікарський препарат, який можна ідентифікувати за допомогою розчину 2,6дихлорфеноліндофенолу: In the practice of control and analytical laboratories, a solution of 2,6dichlorophenolindophenol is used, the blue color of which is discolored under the action of reducing agents. Specify a medicinal product that can be identified using a solution of 2,6dichlorophenolindophenol :

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Бензойна кислота Benzoic Acid

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Саліцилова кислота Salicylic acid

197 / 200
Хворому з гіпертонічним кризом був введений гангліоблокатор - бензо-гексоній. Прояву якої побічної дії слід стерегтися після введення препарату? A ganglioblocker - benzo-hexonium was administered to a patient with a hypertensive crisis. Which side effect should be avoided after administration of the drug?

Ортостатична гіпотензія Orthostatic hypotension

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

Пригнічуюча дія на центральну нервову систему CNS depressant effect

Порушення смакових відчуттів Taste disturbances

Діарея Diarrhea

198 / 200
Вкажіть, який із нижче наведених реактивів необхідно додати до ізоніазиду, щоб утворилося синє забарвлення і осад, які при нагріванні набувають світло-зеленого кольору і супроводжуються виділенням газу: Specify which of the following reagents must be added to isoniazid to produce a blue color and a precipitate that turns light green when heated and is accompanied by gas evolution:

Розчин купруму сульфату Solution of copper sulfate

Розчин аргентуму нітрату Argentum nitrate solution

Розчин феруму (III) хлориду Solution of ferrum (III) chloride

Розчин хлороводневої кислоти Hydrochloric acid solution

Розчин лугу Rozchin Meadow

199 / 200
Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 40-year-old patient suffers from bronchial asthma and a heart rhythm disorder in the form of bradyarrhythmia. Drugs of which pharmacological group should be prescribed to eliminate bronchospasm?

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

Міорелаксанти Myorelaxants

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

М-холіноміметики M-cholinomimetics

β-адреноблокатори β-blockers

200 / 200
До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міоре-лаксантів деполяризуючого типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено? The interhospital pharmacy received an order from the surgical department to receive a drug from the group of muscle relaxants of the depolarizing type of action for surgical interventions. What drug was ordered?

Дитилін Дитилін

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Нікотин Nicotine

Гігроній Hygronium

Метацин Methacin