Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Під час ізолювання алкалоїдів з біологічного матеріалу за методом Крамаренка проводиться очищення витяжки. Для якої операції до витяжки додають сульфат амонію? During the isolation of alkaloids from biological material by the Kramarenko method, the hood is cleaned. For which operation is ammonium sulfate added to the hood?

Висолювання Salting

Екстракція ефіром Ether extraction

Центрифугування Centrifugation

Екстракція хлороформом Chloroform extraction

Настоювання Insistence

2 / 200
До аптечного складу надійшли товарно-матеріальні цінності від АТ 'Дарниця'у відповідності з договором про постачання. Який відділ складу безпосередньо приймає товар? In accordance with the supply contract, goods and material values have arrived at the pharmacy warehouse from JSC Darnytsia. Which department of the warehouse receives the goods directly?

Відділ комплектації Assembly Department

Приймальний відділ Reception Department

Оперативний відділ Operation Department

Відділ зберігання Storage Department

Відділ експедиції Department of Expedition

3 / 200
Провізор-аналітик контролює стан рефрактометра. Для його калібрування він використав воду очищену. Яке значення показника заломлення має бути у води очищеної? The pharmacist-analyst monitors the condition of the refractometer. He used purified water for its calibration. What should be the value of the refractive index of purified water?

1,3440 1,3440

1,3330 1,3330

1,3110 1,3110

1,3220 1,3220

1,3550 1,3550

4 / 200
Для заповнення бюреткової установки в аптеці приготували 2 л 10% розчину натрію бензоату. Вкажіть журнал, в якому буде зареєстровано цю операцію: 2 liters of 10% sodium benzoate solution were prepared in the pharmacy to fill the burette unit. Specify the journal in which this operation will be registered:

Лабораторний Lab

Фасувальний Packaging

Товарний звіт Product Report

Рецептурний Recipe

Касовий Cashier

5 / 200
У хворого на КС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку? After 6 months of treatment, a patient with CS developed tolerance to nitrates of prolonged action. What drug with a nitrate-like effect should be recommended in this case?

Ніфедипін Nifedipine

Метопролол Metoprolol

Празозин Prazosin

Верапаміл Verapamil

Молсидомін Molsidomin

6 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобів застосовується при інфаркті мі- окарда для проведення тромболітичної терапії? Which of the following drugs is used for thrombolytic therapy during myocardial infarction?

Гепарин Heparin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Тиклопідин Ticlopidine

Стрептокіназа Streptokinase

Фенілін Feniline

7 / 200
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту: A 55-year-old patient developed gastric bleeding on the 4th day of indomethacin treatment due to the formation of an ulcer of the gastric mucosa. The ulcerogenic effect of the drug is associated with a decrease in the activity of such enzyme:

Простациклінсинтетаза Prostacycline Synthetase

Ліпооксигеназа (ЛОГ) Lipoxygenase (LOG)

Тромбоксансинтетаза Thromboxane Synthetase

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) Cyclooxygenase-2 (CSOG-2)

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) Cyclooxygenase-1 (CSOG-1)

8 / 200
Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилася. Який механізм лежить у основі дії даного препарату? A patient with peptic ulcer is prescribed ranitidine. The acidity of gastric juice has decreased significantly. What is the mechanism underlying the action of this drug?

Блокада M-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

Блокада Я-холінорецепторів вегетативних гангліїв Blockade of I-cholinergic receptors of autonomic ganglia

Пригнічення активності Я+K+АТФ-ази Inhibition of I+K+ATPase activity

Блокада Яі-гістамінових рецепторів Blockade of Yai-histamine receptors

Блокада Я2-гістамінових рецепторів Blockade of Y2-histamine receptors

9 / 200
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду? A pregnant woman fell ill with pneumonia; the pregnancy period is 20 weeks. What chemotherapeutic drug can be advised to the doctor to prescribe to the patient without a threat to the development of the fetus?

Гентаміцин Gentamicin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Сульфален Sulfalene

Левоміцетин Levomycetin

Офлоксацин Ofloxacin

10 / 200
При проведенні оперативного втручання було застосовано міорелаксант тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання? During the surgical intervention, the myorelaxant tubocurarine chloride was used. What antagonist agent should be administered to the patient to restore his independent breathing?

Прозерин Prozerin

Бензогексоній Benzohexonium

Дитилін Дитилін

Цитітон Cititon

Етимізол Etimizole

11 / 200
Дитина випадково випила із флако- на розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпіну гідрохло-рид. Який лікарський засіб можна застосувати як антидот? A child accidentally drank from a vial a solution that her grandmother used to treat glaucoma. It turned out to be pilocarpine hydrochloride. What drug can be used as antidote?

Ацєклідин Aceclidine

Бензогексоній Benzohexonium

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Пентамін Pentamine

Карбахолін Carbacholine

12 / 200
Хворому з серцевою недостатністю, що пов’язана з тривалим порушенням стану коронарних судин, можна рекомендувати препарат з наступної рослинної сировини: A patient with heart failure associated with a long-term disorder of the coronary vessels can be recommended a preparation made from the following plant material:

Корені женьшеню Ginseng roots

Плоди глоду Hawthorn fruits

Квітки нагідкив Flowers of marigolds

Корені барбарису Barberry roots

Корені аралії Aralia roots

13 / 200
До аптеки звернувся хворий з проханням відпустити йому листя брусниці. Яку лікарську рослинну сировину з тих, що є у наявності, можна запропонувати у якості замінника? A patient turned to the pharmacy with a request to release lingonberry leaves to him. Which medicinal plant material from those available can be offered as a substitute?

Folium Uvae ursi Grape Bear Leaf

Radix Taraxaci officinalis Taraxaci officinalis root

Rizoma Calami Rizoma Reed

Herba Achilleae millefolii Herb Achillea millefolia

Rizoma et radix Sanquisorbae officinalis Rhizome and root of Sanquisorba officinalis

14 / 200
Для ідентифікації багатоатомного спирту гліцерину провізор-аналітик проводить реакцію дегідратації з калію гідросульфатом. Продукт, що утворюється при цьому, має характерний різкий запах і викликає посиніння фільтрувального паперу, змоченого 1% розчином натрію нітропрусиду і піпериди-ном. Назвіть його: To identify the polyatomic alcohol glycerol, the pharmacist-analyst conducts a dehydration reaction with potassium hydrosulfate. The resulting product has a characteristic pungent odor and causes blueing of the filter paper, moistened 1% solution of sodium nitroprusside and piperidine. Name it:

Хлороформ Chloroform

Етанол Ethanol

Акролеїн Акролеїн

Кислота оцтова Acetic acid

Діетиловий ефір Diethyl ether

15 / 200
Провізор-аналітик аптеки проводить аналіз води очищеної. Для цього певну кількість зразка, що досліджується, він доводить до кипіння, додає 0,02 М розчин калію перманганату і кислоту сірчану розведену. Після кип’ятіння отриманого розчину протягом 5 хвилин рожеве забарвлення має зберігатися. Який домішок визначав провізор-аналітик? The pharmacist-analyst of the pharmacy conducts an analysis of purified water. For this, he brings a certain amount of the sample under investigation to a boil, adds a 0.02 M solution of potassium permanganate and acid diluted sulfur. After boiling the resulting solution for 5 minutes, the pink color should remain. What impurity did the pharmacist-analyst determine?

Діоксид вуглецю Carbon dioxide

Важкі метали Heavy metals

Сульфати Sulfates

Речовини, що відновлюють Reducing substances

Нітрати Nitrates

16 / 200
Таблетковий цех виробляє таблетки з напресованим покриттям. Вкажіть апаратуру, що використовується для цього: The tablet factory produces pressed-coated tablets. Specify the equipment used for this:

Таблеткова машина подвійного пресування Double pressing tablet machine

Ексцентрикова таблеткова машина Eccentric Pill Machine

Мармеризер Marblerizer

Тритураційна машина Trituration Machine

Дражувальний котел Teasing cauldron

17 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє густий екстракт, де у якості екстрагента використовується 0,25% розчин аміаку. Це густий екстракт: A pharmaceutical company produces a thick extract, where a 0.25% ammonia solution is used as an extractant. This is a thick extract:

Валеріани Valerians

Чоловічої папороті Male Fern

Солодки Licorice

Полину Pauline

Кропиви собачої Nettles

18 / 200
Аптека здійснює забезпечення населення лікарськими препаратами за готівковий розрахунок. Вкажіть розмір податку на додану вартість при реалізації лікарських засобів: The pharmacy supplies the population with medicines for cash payment. Enter the amount of value added tax when selling medicines:

10% 10%

20% 20%

0% 0%

30% 30%

15% 15%

19 / 200
Підприємство фармацевтичного профілю, що досягло високих показників обсягів збуту власної продукції і визнання покупців, дістане максимальний прибуток на наступному етапі життєвого циклу товару: A pharmaceutical company that has achieved high sales volumes of its own products and customer recognition will get the maximum profit at the next stage of the product's life cycle:

Впровадження на ринок Market launch

Ріст Growth

Спад Recession

Зрілість Maturity

Розробка Development

20 / 200
Аерозольний цех підприємства використовує у своїй роботі пропеленти різних груп. Оберіть пропеленти, що відносяться до групи стиснених газів: The aerosol workshop of the enterprise uses propellants of different groups in its work. Choose propellants belonging to the group of compressed gases:

Хладони (фреони) Freoni

Азот, закис азоту, двоокис вуглецю Nitrogen, nitrous oxide, carbon dioxide

Метиленхлорид,етиленхлорид Methylene chloride,ethylene chloride

Пропан, бутан, їзобутан Propane, butane, isobutane

Вініл- і метилхлорид Vinyl and methyl chloride

21 / 200
Який препарат є специфічним антидотом під час отруєння препаратами заліза? Which drug is a specific antidote for iron poisoning?

Дефероксамін Deferoxamine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Пеніциламін Penicilamine

Бемегрид Bemegrid

22 / 200
Провізор встановив несумісність у пропису. Rp.: Sol. Collargoli 1%-10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1%-1 m M.D.S. Краплi в ніс. Вкажіть хімічний процес, що лежить в основі несумісності: The pharmacist established incompatibility in the prescription. Rp.: Sol. Collargoli 1%-10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0.1%-1 m MDS Nasal drops. Specify the chemical process underlying the incompatibility:

Гідроліз Hydrolysis

Нейтралізація Neutralization

Осадження Precipitation

Окислення Oxidation

Адсорбція Adsorption

23 / 200
Фармацевт приготував розчин ета-кридину лактату. Вкажіть особливість розчинення речовини: The pharmacist prepared a solution of eta-cridine lactate. Specify the peculiarity of the dissolution of the substance:

Розчинення у холодній воді Solution in cold water

Розтирання у ступці з водою Grinding in a mortar with water

Розчинення у свіжоперегнаній воді Dissolution in freshly distilled water

Розчинення у гарячій воді Solution in hot water

Розчинення у розчині калію йодиду Dissolution in potassium iodide solution

24 / 200
Аптека проводить індивідуальне приготування ліків. Які види внутрі-шньоаптечного контролю є обов’язковими? The pharmacy carries out individual preparation of medicines. What types of intra-pharmacy control are mandatory?

Письмовий і контроль під час відпуску Writing and control during leave

Письмовий, органолептичний, контроль під час відпуску Written, organoleptic, control during release

Письмовий, фізичний і хімічний Written, physical and chemical

Письмовий, опитувальний і контроль під час відпуску Written, survey and control during leave

Письмовий, якісний і кількісний аналіз Written, qualitative and quantitative analysis

25 / 200
Фармацевт готує супозиторії на жировій основі методом виливання. Вкажіть основу, яку необхідно використати: A pharmacist prepares fat-based suppositories by pouring method. Specify the base to be used:

Спермацет Spermaceti

Віск Wax

Бутирол Бутирол

Вазелін Vaseline

Олія какао Cocoa oil

26 / 200
Препарати, виготовлені на основі коренів кульбаби, рекомендують приймати для поліпшення травлення і як жовчогінний засіб, тому що ця сировина містить: Drugs made on the basis of dandelion roots are recommended to be taken to improve digestion and as a choleretic agent, because this raw material contains:

Флавоноїди Flavonoids

Бальзами Balms

Гіркоту Bitterness

Ефірну олію Essential oil

Сапоніни Saponins

27 / 200
Препарати мати-й-мачухи використовують для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів. При заготівлі цієї сировини домішкою може виявитися: Mother-and-stepmother drugs are used to treat diseases of the upper respiratory tract. When preparing this raw material, an impurity may appear:

Лопух великий Big Burdock

Материнка звичайна Normal motherboard

Горицвіт весняний Spring hydrangea

Подорожник великий Great Plantain

Алтея лікарська Althea medicinal

28 / 200
В аптеці проводять економічний аналіз. Яку інформацію для його проведення можна отримати, маючи дані пасива балансу? The pharmacy is conducting an economic analysis. What information can be obtained for conducting it, having the data of the liabilities of the balance sheet?

Про коротко- та довгострокові кредити банку About short- and long-term bank loans

Про суму на поточному рахунку About the amount on the current account

Про рентабельність About profitability

Про залишкову вартість основних засобів About residual value of fixed assets

Про суму залишку товарів About the remaining amount of goods

29 / 200
Складовою частиною фінансової звітності аптек є баланс. Вкажіть показник, який знаходить своє відображення в активі бухгалтерського балансу: A balance sheet is an integral part of pharmacy financial statements. Specify the indicator that is reflected in the assets of the balance sheet:

Роздрібний товарообіг Retail turnover

Виручка аптеки Pharmacy revenue

Оптовий товарообіг Wholesale turnover

Витрати на заробітну плату Wage expenses

Залишкова вартість основних засобів Residual value of fixed assets

30 / 200
Провізор-технолог прийняв рецепт на мазь. Rp.: Unguentum Resorcini 1,5% -10,0 Da. Signa. Наносити на уражені ділянки шкіри. Яким чином фармацевт ввів у лікарську форму суху речовину? The pharmacist-technologist accepted the prescription for the ointment. Rp.: Unguentum Resorcini 1.5% -10.0 Da. Signa. Apply to the affected areas of the skin. How Did the pharmacist introduce a dry substance into the dosage form?

Розтер з частиною вазелшу Growned with part of the vase

Розтер з декількома краплями вазелінового масла Rubbed with a few drops of petroleum jelly

Додав до розплавленого вазеліну Added to melted Vaseline

Розтер з декількома краплями води Grinded with a few drops of water

Розтер з декількома краплями спирту етилового Grinded with a few drops of ethyl alcohol

31 / 200
В аптеку надійшов рецепт на приготування очних крапель, що містять 1% розчин пілокарпіну гідрохлориду. Яку речовину провізор використав для забезпечення ізотонічності? The pharmacy received a prescription for the preparation of eye drops containing a 1% solution of pilocarpine hydrochloride. What substance did the pharmacist use to ensure isotonicity?

Кислота борна Born Acid

Натрію нітрат Sodium nitrate

Натрію сульфат Sodium sulfate

Натрію хлорид Sodium chloride

Глюкоза Glucose

32 / 200
Вагітна захворіла на пневмонію з важким перебігом. Який з названих антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити: A pregnant woman fell ill with pneumonia with a severe course. Which of the named antibacterial drugs should be prescribed to her:

Іентаміцину сульфат Ientamycin sulfate

Цефотаксим Cefotaxime

Офлоксацин Ofloxacin

Тетрацикліну гідрохлорид Tetracycline hydrochloride

Бісептол Biseptol

33 / 200
Одним з головних показників елімінації лікарських засобів з організму людини є: One of the main indicators of drug elimination from the human body is:

Біодоступність Bioavailability

Період напіввиведення Half-life

Максимальна концентрація у крові Maximum blood concentration

Біоеквівалентність Bioequivalence

Об’єм розподілу Distribution Volume

34 / 200
Необхідно провести експрес-аналіз опіатів у сечі. Який з перерахованих методів найбільш чутливий? It is necessary to carry out an express analysis of opiates in urine. Which of the listed methods is the most sensitive?

Спектральний в УФ-області Spectral in the UV region

Хроматографічний Chromatographic

Екстракційно-фотометричний Extraction-photometric

Імуноферментний Immunoenzyme

Фотометричний Photometric

35 / 200
Під час неспрямованого дослідження 'кислої'хлороформної витяжки використовують ТШХ-скринінг. Виявлення барбітуратів проводять з використанням таких проявників: TLC screening is used during the undirected examination of the 'acidic' chloroform extract. Barbiturates are detected using the following developers:

Дитізон Ditizon

Дифенілкарбазид і ртуті сульфат Diphenylcarbazide and mercury sulfate

Диетилтіокарбамінат натрію Sodium diethylthiocarbamate

Дифеніламін Diphenylamine

Ізопропіламін Isopropylamine

36 / 200
Завідувач складає графік виходу на роботу провізора-аналітика. Яка тривалість робочого часу на тиждень встановлена для даного працівника? The manager makes a schedule for the pharmacist-analyst to work. What is the duration of the working hours per week set for this employee?

Ненормований робочий тиждень Irregular working week

30 годин 30 hours

36 годин 36 годин

40 годин 40 hours

38 годин 38 hours

37 / 200
Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки? For the purchase of office supplies, the accountable person (accountant) was given money from the company's cash register. What is the deadline for submitting a full report of the accountable person on the use of funds after the cash is issued to him?

Третій банківський день Third bank day

П ’ять робочих днів Five working days

Тиждень Week

Такий термін не встановлено No such term has been set

Десять робочих днів Ten working days

38 / 200
Роздрібна ціна на лікарські засоби заводського виробництва формується наступним чином: The retail price of factory-produced medicinal products is formed as follows:

Встановлення постачальницько-збутової націнки на митну вартість Setting the supply and sales markup on the customs value

Встановлення торгівельної (роздрібної) націнки на закупівельну ціну Setting a trade (retail) markup on the purchase price

Встановлення постачальницько-збутової націнки на гуртово-відпускну ціну виробника Establishment of supplier and sales markup on the manufacturer's wholesale price

Встановлення єдиної роздрібної ціни Set single retail price

Встановлення торгівельної (роздрібної) націнки на гуртово-відпускну ціну Setting a trade (retail) markup on the wholesale price

39 / 200
Для висушування гранул використовують різні типи сушарок. До якого типу відноситься сушарка СП-30? Different types of dryers are used to dry granules. What type does the SP-30 dryer belong to?

Інфрачервона Infrared

Сублімаційна Sublimation

З псевдорозрідженим шаром With pseudo thin layer

З силікагельною колонкою With silica gel column

З примусовою циркуляцією повітря With forced air circulation

40 / 200
Яким препаратом із групи бронхосе-лективних β2-адреноміметиків можна замінити фенотерол в інгаляціях за відсутності його в аптеці? Which drug from the group of bronchoselective β2-adrenomimetics can replace fenoterol in inhalations if it is not available in the pharmacy?

Еуфілін Euphilin

Метацин Methacin

Ефедрин Ephedrine

Сальбутамол Salbutamol

Ізадрин Ізадрин

41 / 200
Фармацевт приготував порошки, до складу яких входить камфора. Які капсули необхідно взяти для їх пакування? The pharmacist has prepared powders that include camphor. What capsules should be taken for their packaging?

Целофанові Cellophane

Пергаментні Parchment

Вощені Waxed

Паперові Paper

Парафінові Paraffin

42 / 200
В аптеку звернулася мати 2-місячної дитини з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат слід рекомендувати для дитини? The mother of a 2-month-old child came to the pharmacy with a request to dispense an antipyretic drug. Which drug should be recommended for the child?

! ндометацин ! ndomethacin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Парацетамол Paracetamol

Ацетилсаліцилову кислоту Acetylsalicylic acid

Німесулід Nimesulide

43 / 200
Хворий звернувся до офтальмолога із скаргами на зниження нічного зору, сухість рогівки. Який препарат призначив лікар? The patient turned to an ophthalmologist with complaints of decreased night vision, dry cornea. What drug did the doctor prescribe?

Піридоксин Pyridoxine

Кокарбоксилаза Cocarboxylase

Токоферол Tocopherol

Ретинол Ретинол

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

44 / 200
На наявність якої групи в глюкозі вказує утворення цегляно-червоного осаду при нагріванні з мідно-тартратним реактивом (реактивом Фе-лінга)? The presence of which group in glucose is indicated by the formation of a brick-red precipitate when heated with a copper-tartrate reagent (Feling's reagent)?

Кетонна Ketone

Естерна Estern

Карбоксильна Carboxylna

Амідна Amidna

Альдегідна Aldehyde

45 / 200
Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару надає своїм клієнтам знижку на основі соціальної домовленості і за умови їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки: The pharmaceutical wholesale firm provides its customers with a discount based on a social agreement and on the condition of their permanence as customers to stimulate the sale of the product. Determine the type of discount:

Бонусна Бонусна

- -

Знижки за кількість товару, який купують Discounts for the quantity of the product purchased

Дилерська Dealer

Сезонна Seasonal

46 / 200
Дитина 6-ти років захворіла на пневмонію, з приводу якої був призначений антибіотик. Після лікування дитина втратила слух. Яка група антибіотиків могла викликати це ускладнення? A 6-year-old child fell ill with pneumonia, for which an antibiotic was prescribed. After treatment, the child lost his hearing. Which group of antibiotics could have caused this complication?

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Пеніциліни природні Penicillins are natural

Макроліди Macrolides

Пеніциліни напівсинтетичні Penicillins are semi-synthetic

Цефалоспорини Cephalosporins

47 / 200
Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який антигіпертензивний препарат вона використовувала? A hypertensive patient turned to the doctor with a complaint of a dry cough that arose during treatment. What antihypertensive drug did she use?

Атенолол Atenolol

Фуросемід Furosemide

Лізиноприл Lisinopril

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Ніфедипін Nifedipine

48 / 200
Провізор-аналітик визначає домішок заліза у відповідності до вимог ДФУ за допомогою лимонної і тіогліко-левої кислот. Поява якого забарвлення свідчить про наявність цієї домішки? The pharmacist-analyst determines the impurity of iron in accordance with the requirements of the State Federal Drug Administration with the help of citric and thioglycolic acids. The appearance of which color indicates the presence of this impurity?

Синє Blue

Чорне Black

Рожеве Pink

Жовте Yellow

Зелене Green

49 / 200
Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування безре-цептурних ліків передбачає визначення цільової аудиторії. При цьому найвищу вибірковість аудиторії споживачів зумовлює такий вид реклами: The pharmaceutical company, when developing an advertising strategy for the promotion of over-the-counter drugs, assumes the definition of the target audience. At the same time, the highest selectivity of the consumer audience is determined by the following type of advertising:

У друкованих виданнях In printed editions

На телебаченні On TV

На місці продажу At the point of sale

На транспорті On transport

На радіо On the radio

50 / 200
Оберіть оптимальний антибактеріальний препарат для лікування міко-плазмової пневмонії: Choose the optimal antibacterial drug for the treatment of mycoplasma pneumonia:

Ампіцилін Ampicillin

Роваміцин Rovamycin

Амоксиклав Amoxiclav

Гентаміцин Gentamicin

Пеніцилін Penicillin

51 / 200
Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, плоди якої рослини містять антраценпохідні групи емодину у великій кількості: Anthracene-derived groups of emodin have a weakening effect. Specify the fruits of which plant contain anthracene-derived groups of emodin in large quantities:

Бузина Elder

Чорна смородина Black Currant

Жостер Жостер

Чорниця Blueberry

Жостер ламкий Small jester

52 / 200
Кардиоглікозиди трави горицвіту весняного використовують для лікування серцевої недостатності. Ця рослинна сировина має зберігатися: Cardioglycosides of the herb St. John's wort are used to treat heart failure. This plant material should be stored:

У звичайних умовах Under normal conditions

За списком А Behind List A

У металевих контейнерах In metal containers

За списком Б Beyond List B

Запобігаючи впливу CO2 Preventing exposure to CO2

53 / 200
На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту: There are currently four most important approaches to management in management theory. Specify the approach that is NOT used in management theory:

Ситуаційний Situational

Процесний Procession

Системний System

Структурний Structural

Підхід з позицій виділення різних шкіл Approach from the positions of selecting different schools

54 / 200
Завідуючий аптекою складає 'Товарний звіт'за місяць. Які господарські операції він має занести до розхідної частини звіту? The manager of the pharmacy prepares a 'Product report' for a month. What business operations should he enter in the expense part of the report?

Надходження аптечного посуду Receipt of pharmacy utensils

Реалізація лікарських засобів Realization of medicines

Закупівля лікарської рослинної сировини Purchase of medicinal plant raw materials

Дооцінки по лабораторно-фасувальним роботам Additional estimates for laboratory and packaging works

Виплата заробітної плати співробітникам Payment of wages to employees

55 / 200
На прикінці робочого дня касир повинен облікувати прибуткові та видаткові операції за день. Який документ йому необхідно для цього оформити? At the end of the working day, the cashier must account for income and expenditure transactions for the day. What document does he need to issue for this?

Книга обліку виписаних накладних (вимог) Accounting book of issued invoices (claims)

Товарний звіт Product Report

Реєстр руху грошових коштів Cash flow register

Оборотна відомість Revolving inventory

Касова книга Cash book

56 / 200
Під час проведення інвентаризації в аптеці виявлені надлишки товарно-матеріальних цінностей. Вкажіть дії інвентаризаційної комісії відносно надлишків: During the inventory in the pharmacy, surpluses of goods and material values were found. Indicate the actions of the inventory commission regarding surpluses:

Вони підлягають вилученню вищою організацією They are subject to withdrawal by a higher organization

Вони потребують негайної реалізації They need immediate implementation

Вони підлягають знищенню They are subject to destruction

Вони списуються They are written off

Вони оприбутковуються They are posted

57 / 200
Який із наведених препаратів повинен входити як антидот до складу аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш’яку, ртуті, хрому, вісмуту? Which of the following drugs should be included as an antidote in the first aid kit at enterprises where acute poisoning by arsenic, mercury, chromium, bismuth compounds is possible?

Адреналін Adrenaline

Морфін Morphine

Атропін Atropine

Унітіол Unithiol

Дроперидол Droperidol

58 / 200
До лікаря звернулася хвора на хронічний панкреатит з вираженими проявами недостатності зовнішньосекре-торної функції підшлункової залози. Який з наведених лікарських засобів найдоцільніше призначати в даному випадку? A patient with chronic pancreatitis with pronounced manifestations of insufficiency of the exocrine function of the pancreas turned to the doctor. Which of the following medicines is the most appropriate to prescribe in this case?

Ацидин-пепсин Acidin-Pepsin

Дротаверин Drotaverin

Де-нол Де-нол

Панкреатин Pancreatin

Омепразол Omeprazole

59 / 200
За ініціативою фірми-виробника вносяться зміни до анотації препарату з метою обмеження його використання. Який вид маркетингу використовує фірма у даному випадку? On the initiative of the manufacturing company, changes are made to the annotation of the drug in order to limit its use. What type of marketing does the company use in this case?

Синхромаркетинг Synchromarketing

Протидіючий Anti

Стимулюючий Stimulating

Ремаркетинг Remarketing

Конверсійний Conversion

60 / 200
Лікар прописав емульсію оливкової олії, до складу якої входить анестезин. Для введення анестезину в емульсію його необхідно розчинити: The doctor prescribed an emulsion of olive oil, which includes anesthesin. To introduce anesthesin into the emulsion, it must be dissolved:

У готовій емульсії In ready emulsion

У первинній емульсії In primary emulsion

У воді очищеній In purified water

У спирті та додати до первинної емульсії In alcohol and add to primary emulsion

В олії перед приготуванням емульсії In oil before emulsion preparation

61 / 200
Розчини для ін’єкцій солей слабких кислот і сильних основ потребують стабілізації. Які стабілізатори використовують для цих розчинів? Solutions for injections of salts of weak acids and strong bases need stabilization. What stabilizers are used for these solutions?

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

0,1 М розчин гідрооксиду натрію 0.1 M sodium hydroxide solution

Трилон Б Trilon B

Бутилокситолуол BHT

0,1 М розчин кислоти хлоридної 0.1 M hydrochloric acid solution

62 / 200
О-метилювання є важливим способом біотрансформації органічних речовин в організмі, якої зазнають сполуки, що містять: O-methylation is an important way of biotransformation of organic substances in the body, which compounds containing:' undergo

Тіолові групи Thiol groups

Аміногрупи Amino groups

Фєнольні групи Phenolic groups

Нїтрогрупи Nitrogroups

Карбоксильні групи Carboxyl groups

63 / 200
Який з антисептичних препаратів свою бактерицидну дію проявляє за рахунок утворення атомарного кисню? Which of the antiseptic preparations exhibits its bactericidal effect due to the formation of atomic oxygen?

Хлорамін Chloramine

Калію перманганат Potassium permanganate

Срібла нітрат Silver nitrate

Етоній Ethonia

Фурацилін Furacilin

64 / 200
Стовпчики з приймочками кукурудзи, які вміщують вітаміни, жирні кислоти, ефірні олії, сапоніни та інші речовини, рекомендують як засіб: Columns with corn cobs containing vitamins, fatty acids, essential oils, saponins and other substances are recommended as a remedy:

Кардіотонічний і протиаритмічний Cardiotonic and antiarrhythmic

Седативний і протисудомний Sedative and anticonvulsant

Сечогінний і жовчогінний Diuretic and choleretic

Бактерицидний і в’яжучий Bactericidal and astringent

Відхаркувальний і протикашльовий Expectorant and anti-cough

65 / 200
Тирлич жовтий містить гіркі глікозиди. Сировину цієї рослини рекомендують для виготовлення засобів, що мають таку дію: Yellow tyrlich contains bitter glycosides. The raw material of this plant is recommended for the manufacture of products that have the following effect:

Збуджують апетит Stimulate appetite

Тонізуючу Tonic

Венотонізуючу Venotonic

Сечогінну Diuretic

Гепатопротекторну Hepatoprotective

66 / 200
Одним із типів покриття таблеток є ентеросолюбільні оболонки. Вкажіть місце їх розчинення: One type of tablet coating is an enteric coating. Specify the place of their dissolution:

Пряма кишка Rectum

- -

Шлунок Stomach

Ротова порожнина Oral cavity

Кишечник Intestines

67 / 200
Провізору-технологу необхідно приготувати лікарський препарат складу: Rp.: Mentholi 0,1 Glycerini 10,0 M.D.S. Краплі в ніс. Вкажіть причину несумісності: The pharmacist-technologist needs to prepare a medicinal product of the composition: Rp.: Mentholi 0.1 Glycerini 10.0 MDS Nasal drops. Specify the reason for the incompatibility:

Утворення евтектичного сплаву Formation of eutectic alloy

Коагуляція колоїдної системи Coagulation of colloidal system

Розшарування суміші Mixture stratification

Нерозчинність інгредієнтів Insolubility of ingredients

Адсорбція лікарської речовини Adsorption of medicinal substance

68 / 200
До аптеки надійшов рецепт на виготовлення мікстури, до складу якої входять відвар мучниці та екстракт беладони. Вкажіть причину несумісності: The pharmacy received a prescription for the preparation of a mixture that includes a decoction of plantain and belladonna extract. Specify the reason for the incompatibility:

Гідроліз Hydrolysis

Коагуляція колоїдних систем Coagulation of colloidal systems

Окисно-відновні процеси Redox processes

Утворення осаду Sediment Formation

Виділення газоподібних речовин Emission of gaseous substances

69 / 200
Аптека з правом роздрібної торгівлі протягом звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція? During the reporting period, the pharmacy with the right of retail trade carried out transactions for the purchase of goods. What changes in the balance will this business transaction cause?

Зміни тільки в пасиві Changes only in the passive

- -

Зміни тільки в активі Changes only in the asset

Збільшення активу і пасиву Increase in assets and liabilities

Зменшення активу і пасиву Decreasing assets and liabilities

70 / 200
У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Який із препаратів міг її спричинити? Hyperglycemia was detected in a patient who has been treated for a long time for rheumatoid arthritis. Which drug could have caused it?

Дексаметазон Dexamethasone

Делагіл Delagil

Левамізол Levamizole

ібупрофен ibuprofen

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

71 / 200
Фармацевт приготував очні краплі з кислотою борною. Який метод стерилізації він застосував? A pharmacist prepared eye drops with boric acid. What sterilization method did he use?

Газами Gas

Тиндалізація Tyndalization

Сухим жаром Dry heat

Насиченою парою під тиском Saturated steam under pressure

Струмом високої частоти High frequency current

72 / 200
Провізор відмовив хворому у приготуванні крапель для носа у зв’язку з несумісністю виписаних у пропису розчину коларголу і димедролу. Яка причина несумісності між даними інгредієнтами? The pharmacist refused the patient to prepare nose drops due to the incompatibility of the prescribed solution of cholargol and diphenhydramine. What is the reason for the incompatibility between these ingredients?

Адсорбція Adsorption

Розшарування Layering

Незмішуваність Immiscibility

Утворення евтектики Formation of eutectics

Коагуляція Coagulation

73 / 200
При готуванні багатокомпонентних порошків з фенілсаліцилатом i камфорою спостерігається утворення рідини. Вкажіть причину несумісності: When preparing multicomponent powders with phenylsalicylate and camphor, liquid formation is observed. Specify the reason for the incompatibility:

Утворення евтектичного сплаву Formation of eutectic alloy

Гігроскопічність компонентів Hygroscopicity of components

Виділення кристалізаційної води Emission of crystallization water

Виділення газів Emission of gases

Адсорбція Adsorption

74 / 200
Хворому 54-х років, який кілька років страждае на хронічний гіперацидний гастрит, призначений альмагель. Які ускладнення фармакотерапії з боку органів травлення можуть виникнути перш за все? Almagel was prescribed to a 54-year-old patient who has been suffering from chronic hyperacid gastritis for several years. What complications of pharmacotherapy from the digestive organs can occur first of all?

Нудота Nausea

Діарея Diarrhea

Анорексія Anorexia

Блювання Vomiting

Закрепи Закрепи

75 / 200
Під час затвердження внутрішнього трудового розпорядку на початковому етапі створення аптечного підприем-ства стоїть питання про тривалість перерви, що надається робітникам протягом робочого дня. Якою має бути тривалість перерви згідно КЗпП України? During the approval of the internal work schedule at the initial stage of creating a pharmacy enterprise, there is a question about the duration of the break given to workers during the working day. What should be the duration of the break according to KzpP of Ukraine?

Не більше 2 годин No more than 2 hours

Не більше 1 години No more than 1 hour

2,5 години 2.5 years

- -

Не менше 3 годин At least 3 hours

76 / 200
У якості специфічної домішки при аналізі ефіру медичного (Aether medici-nales) визначають наявність альдегідів. Який з наведених реактивів застосовується для визначення домішки альдегідів? The presence of aldehydes is determined as a specific impurity during the analysis of medical ether (Aether medici-nales). Which of the following reagents is used to determine the impurity of aldehydes?

Оцтова кислота Acetic acid

Калію тетрайодомеркурат лужний Alkaline potassium tetraiodomercurate

Калію сульфат Potassium sulfate

Феруму (III) хлорид Ferumu (III) Chloride

Фенолфталеїн Phenolphthalein

77 / 200
У хворої 26-ти років діагностовано позагоспітальну пневмонію, спричинену мікоплазмою. Виберіть необхідний протимікробний лікарський засіб для лікування хворої: A 26-year-old patient was diagnosed with community-acquired pneumonia caused by mycoplasma. Choose the necessary antimicrobial drug to treat the patient:

Бензілпеніцилін Benzylpenicillin

Гентаміцин Gentamicin

Амоксицилін Amoxicillin

Роваміцин Rovamycin

Амоксиклав Amoxiclav

78 / 200
Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення? A 60-year-old patient suffers from stage II hypertension, coronary heart disease, bronchial asthma. After the correction of pharmacotherapy, an attack of bronchospasm occurred, shortness of breath increased. Which drug caused complication?

Пропранолол Propranolol

Сальбутамол Salbutamol

Ніфедипін Nifedipine

Мукалтин Mukaltin

Еуфілін Euphilin

79 / 200
До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому? A 70-year-old patient consulted a doctor about high blood pressure. From the anamnesis, it is known about the presence of benign prostatic hyperplasia. What medicine should be prescribed for this patient?

Лозартан Losartan

Еналаприл Enalapril

Дилтіазем Diltiazem

Доксазозин Doxazosin

Пропранолол Propranolol

80 / 200
Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує диго-ксин. Для зменшення побічної дії диго-ксину лікар порадив його комбінувати з наступним препаратом: A 67-year-old patient with chronic heart failure receives digoxin. To reduce the side effects of digoxin, the doctor advised combining it with the following drug:

Кальцію хлорид Calcium chloride

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Панангін Панангін

Еуфілін Euphilin

Глюконат кальцію Calcium gluconate

81 / 200
У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію? A woman who has been treated for a long time for infiltrative focal tuberculosis has a sharp decrease in hearing. Which of the listed drugs could cause such a side effect?

Рифампіцин Rifampicin

Ьоніазид Ьоніазид

Стрептоміцин Streptomycin

Етамбутол Етамбутол

Етіонамід Ethionamide

82 / 200
Фармацевт виявив несумісність в рецепті, де виписані порошки з кислотою аскорбіновою і гексаметилентетрамі-ном. Вкажіть процес, який відбувається при поєднанні даних компонентів: The pharmacist discovered an incompatibility in the prescription, which prescribed powders with ascorbic acid and hexamethylenetetramine. Specify the process that occurs when these components are combined:

Відволожування суміші Mixture dehumidification

Незмішуваність Immiscibility

Утворення евтектики Formation of eutectics

Виділення кристалізаційної води Emission of crystallization water

Адсорбція речовин Adsorption of substances

83 / 200
Ефективність аерозольної терапії значною мірою визначається розміром частинок дисперсної фази. Від чого залежить розмір аерозольних частинок, одержаних при розпиленні вмісту аерозолю? Effectiveness of aerosol therapy is largely determined by the size of the particles of the dispersed phase. What determines the size of the aerosol particles obtained when the aerosol content is sprayed?

Однорідність системи, швидкість розпилення System uniformity, spray rate

Діаметр вихідного отвору, тиск насиченої пари пропеленту Outlet hole diameter, propellant saturated vapor pressure

Ступінь подрібнення, об’єм контейнера Degree of grinding, container volume

Фракційний склад, метод заповнення контейнеру Fraction composition, container filling method

Процентний вміст твердої фази, температура заповнення Percentage of solid phase, filling temperature

84 / 200
Аптеки, як юридичні особи, для реєстрації в державних органах повинні володіти статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал: Pharmacies, as legal entities, must have authorized capital for registration with state authorities. Enter the amount identified as authorized capital:

Сума оборотних активів підприємства Amount of current assets of the enterprise

Сума заборгованості підприємства Amount of enterprise debt

Сума необоротних активів підприємства Amount of fixed assets of the enterprise

Сума активу підприємства Enterprise asset amount

Сума, що зареєстрована в установчих документах The amount registered in the founding documents

85 / 200
Активоване вугілля у процесі виготовлення ін’єкційних розчинів використовують з метою: Activated carbon in the process of manufacturing injection solutions is used for the purpose of:

Очищення Cleaning

Зняття залишкової напруги в ампулах Removal of residual voltage in ampoules

Збільшення хімічної стійкості ампульного скла Increasing the chemical resistance of ampoule glass

Надання антиоксидантних властивостей Providing antioxidant properties

Створення буферної системи Creating buffer system

86 / 200
Який з вказаних антибактеріальних препаратів НЕ ДОЦІЛЬНО призначати хворому на цукровий діабет II типу, який отримує глібенкламід? Which of the following antibacterial drugs should NOT be prescribed to a patient with type II diabetes receiving glibenclamide?

Мідекаміцин Midecamycin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Іентаміцин Ientamycin

Бісептол Бісептол

Доксициклін Doxycycline

87 / 200
Яка з вказаних фармакологічних груп препаратів антигіпертензивної дії протипоказана хворим з бронхіальною астмою? Which of the indicated pharmacological groups of antihypertensive drugs is contraindicated for patients with bronchial asthma?

Блокатори ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor blockers

β-адреноблокатори β-blockers

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Інгібітори АПФ ACE inhibitors

Діуретики Diuretics

88 / 200
Фармацевт приготував мазь поверхневої дії. Яку мазеву основу він використав? The pharmacist prepared a topical ointment. What ointment base did he use?

Ланолін Lanoline

Поліетиленоксидна основа Polyethylene oxide base

Основа Кутумової The basis of Kutumova

Желатиново-гліцеринова основа Gelatin-glycerin base

Вазелін Vaseline

89 / 200
Препарати валеріани лікарської використовують у медицині як седативний засіб. Основною ознакою, що дозволяє відрізнити валеріану від домішок, є: Valerian medicinal preparations are used in medicine as a sedative. The main feature that allows you to distinguish valerian from impurities is:

Залишки стебла Stem remains

Специфічний смак Specific flavor

Відсутність специфічного запаху No specific smell

Специфічний запах Specific smell

Специфічне забарвлення сировини Specific color of raw materials

90 / 200
Хворому після перенесеної черепно-мозкової травми лікар призначив піра-цетам. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат? The doctor prescribed piracetam to a patient after a brain injury. What pharmacological group does this drug belong to?

Засоби для наркозу Means for anesthesia

Транквілізатори Tranquilizers

Ненаркотичні аналгетики Non-narcotic analgesics

Ноотропні препарати Nootropic drugs

Нейролептики Neuroleptics

91 / 200
Для усунення нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату? To eliminate an attack of angina, the patient uses nitroglycerin in capsules. What is the rational route of administration of this drug?

Пероральний Oral

Інгаляційний Inhalation

Підшкірний Subcutaneous

Ректальний Rectal

Сублінгвальний Sublingual

92 / 200
Чоловіка 34-х років вжалила бджола. Розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану? A 34-year-old man was stung by a bee. Quincke's edema developed. What drug should be administered to the patient immediately to eliminate this condition?

Анаприлін Anaprilin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

93 / 200
Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату? A hypertensive patient was prescribed metoprolol to lower blood pressure. What is the mechanism of action of this drug?

Спазмолітична дія Spasmolytic effect

Блокада ангіотензинових рецепторів Blockade of angiotensin receptors

Блокада α-адренорецепторів Blockade of α-adrenoceptors

Блокада β-адренорецепторів Blockade of β-adrenoceptors

Непряма адреноміметична дія Indirect adrenomimetic action

94 / 200
В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах: Medicines from the pharmacy warehouse have arrived at the pharmacy. Select a medication subject to subject-quantitative accounting in pharmacies:

Анальгін Analgin

Бутадіон Butadione

Кодеїн Codeine

Валокордин Valokordyn

Корвалол Corvalol

95 / 200
Після завершення реакції Марша на наявність арсену існує необхідність подальшого дослідження нальоту з відновної трубки з метою виключення наявності у біологічному матеріалі сполук: After completing the Marsh reaction for the presence of arsenic, there is a need for further investigation of the deposit from the reducing tube in order to rule out the presence of compounds in the biological material:

Цинку Zinc

Стибію Стибію

Кадмію Cadmium

Срібла Silver

Талію Waist

96 / 200
Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить ідентифікацію 'Сульфаметоксазолу', додаючи до препарату розчини кислоти хло-роводневої, натрію нітриту та бета-нафтолу. При цьому утворюється інтенсивне червоне забарвлення. На наявність якої функціональної групи проводиться реакція? The pharmacist-analyst of the laboratory of the State Inspection for the Quality Control of Medicines performs the identification of 'Sulfamethoxazole' by adding solutions of hydrochloric acid, sodium nitrite and beta-naphthol to the drug. At the same time, an intense red color is formed. In the presence of which functional group is the reaction carried out?

Альдегідна група Aldehyde group

Складноефірна група Ether group

Карбоксильна група Carboxyl group

Сульфамідна група Sulfamide group

Первинна ароматична аміногрупа Primary aromatic amino group

97 / 200
Провізору аптеки зі стажем роботи понад 8 років у встановленому порядку видано лікарняний лист. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатно- сті має право отримати провізор за період хвороби? The pharmacist of the pharmacy with more than 8 years of experience has been issued a sick leave in the prescribed manner. What amount of temporary disability benefit is the pharmacist entitled to receive during the period of illness?

90% середньої заробітної плати 90% of average salary

80% середньої заробітної плати 80% of average salary

50% середньої заробітної плати 50% of average salary

60% середньої заробітної плати 60% of average salary

100% середньої заробітної плати 100% of average salary

98 / 200
В аптеці встановлена колективна матеріальна відповідальність. В якому випадку договір про матеріальну відповідальність може бути переоформлений? The pharmacy has established collective financial responsibility. In what case can the contract on financial responsibility be renewed?

При звільненні з колективу 5% його членів When 5% of its members are dismissed from the team

При звільненні з колективу одного співробітника When one employee is dismissed from the team

При прийманні в колектив нових співробітників When hiring new employees

При звільненні з колективу більше 50% його членів When more than 50% of the team members are fired

При звільненні з колективу 10% його членів When 10% of its members are dismissed from the team

99 / 200
Для визначення домішки калію у лікарських сполуках провізор-аналітик проводить реакцію з: To determine the impurity of potassium in medicinal compounds, the pharmacist-analyst conducts a reaction with:

натрію нітратом sodium nitrate

натрію тетраборатом sodium tetraborate

натрію сульфатом sodium sulfate

натрію тетрафенілборатом sodium tetraphenylborate

натрію саліцилатом sodium salicylate

100 / 200
Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить кількісне визначення лікарської субстанції 'Ре-зорцин'методом броматометрії ( зворотне титрування). Який індикатор при цьому він використовує? The pharmacist-analyst of the laboratory of the State Inspectorate for Quality Control of Medicines conducts quantitative determination of the medicinal substance 'Resorcin' by the bromatometry method (back titration). What indicator does he uses?

Заліза (III) амонію сульфат Iron (III) ammonium sulfate

Крохмаль Starch

Калію хромат Potassium chromate

Натрію еозинат Sodium eosinate

Фенолфталеїн Phenolphthalein

101 / 200
Хворому з жовчнокам’яною хворобою для розчинення холестеринових жовчних каменів призначена така кислота: A patient with gallstones is prescribed the following acid to dissolve cholesterol gallstones:

Ацетилсаліцилова Acetylsalicylic

Мефенамова Mefenamova

Гама-аміномасляна Gamma-aminobutyrate

Урсодезоксихолева Ursodeoxycholic

Лимонна Lemon

102 / 200
Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи ан- тикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат: For the treatment of thrombosis, the doctor prescribed the patient a drug from the group of direct anticoagulants. Name this drug:

Синкумар Sincumar

Вікасол Вікасол

Фенілін Feniline

Неодикумарин Neocoumarin

Гепарин Гепарин

103 / 200
На фармацевтичному підприємстві виробляють таблетки нітрогліцерину. Яким методом їх виготовляють? Nitroglycerin tablets are produced at a pharmaceutical company. What method is used to make them?

Пряме пресування з додаванням допоміжних речовин Direct pressing with the addition of auxiliary substances

Пресування з попереднім сухим гранулюванням Pressing with previous dry granulation

Пресування з попереднім вологим гранулюванням Pressing with preliminary wet granulation

Пряме пресування, без допоміжних речовин Direct pressing, without additives

Формування Formation

104 / 200
Речовини, які попадають в організм, під впливом ферментів зазнають різноманітних перетворень. Який напрямок метаболізму одно- та багатоатомних спиртів має найбільше токсикологічне значення? Substances that enter the body undergo various transformations under the influence of enzymes. Which direction of metabolism of mono- and polyatomic alcohols has the greatest toxicological significance?

Дезалкілування Dealkylation

- -

Гідроксилування Hydroxylation

Окислення Oxidation

Кон’югація Conjugation

105 / 200
Хвора 68-ми років тривалий час застосовує фуросемід для лікування серцевої недостатності. Вкажіть лікарський засіб для профілактики гіпокалі-ємії при прийомі фуросемиду: A 68-year-old patient has been using furosemide for the treatment of heart failure for a long time. Specify the drug for the prevention of hypokalemia when taking furosemide:

Мілдронат Mildronate

АТФ-лонг ATF-long

Триметазидин Trimetazidine

Панангін Панангін

Сустак-форте Sustak-forte

106 / 200
До аптеки надійшов рецепт на приготування дерматологічної мазі з бензилпеніциліном. Вкажіть тип мазі, яку треба приготувати: The pharmacy received a prescription for the preparation of dermatological ointment with benzylpenicillin. Specify the type of ointment to be prepared:

Мазь-сплав Alloy Ointment

Мазь-емульсія Emulsion ointment

Мазь-розчин Ointment-solution

Комбінована Combined

Мазь-суспензія Ointment-suspension

107 / 200
При готуванні порошків в умовах аптек враховують фізико-хімічні властивості окремих інгредієнтів. Вкажіть, яку лікарську речовину змішують з по- рошковою масою без додаткового подрібнення: When preparing powders in pharmacies, the physico-chemical properties of individual ingredients are taken into account. Specify which medicinal substance is mixed with the powder mass without additional grinding:

Стрептоцид Streptocide

Кислота саліцилова Salicylic acid

Камфора Camphora

Крохмаль Starch

Ментол Menthol

108 / 200
У процесі фармакотерапії бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища? During the pharmacotherapy of bronchitis, the patient developed dyspeptic disorders, photodermatitis, liver dysfunction. Which of the drugs prescribed to the patient could have caused these phenomena?

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Парацетамол Paracetamol

Доксициклін Doxycycline

109 / 200
Лікувальна косметика в аптеках оподатковується податком на додану вартість за ставкою 20%. Хто його сплачує? Medicinal cosmetics in pharmacies are subject to value added tax at the rate of 20%. Who pays it?

Оптова фірма-посередник Wholesale brokerage firm

Аптека Drugstore

Митна служба Customs Service

Виробник лікарського засобу Drug manufacturer

Кінцевий споживач End user

110 / 200
У хворого, який тривалий час страждає на захворювання шлунка, виявлена гіперхромна анемія. Який з перерахованих засобів застосовується для лікування цієї патології? In a patient who has been suffering from a stomach disease for a long time, hyperchromic anemia was detected. Which of the listed means is used to treat this pathology?

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Ферум Лек Ferum Lek

Оксиферискорбон Oxypheriscorbon

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Унітіол Unithiol

111 / 200
Жінці 25-ти років з явищами гострої інтоксикації морфіном було введено налоксон, що викликало швидке поліпшення її стану. Механізм дії цього препарату полягає у блокаді таких рецепторів: A 25-year-old woman with symptoms of acute morphine intoxication was administered naloxone, which caused a rapid improvement in her condition. The mechanism of action of this drug consists in blocking the following receptors:

Серотонінових Serotonin

Бензодіазепінових Benzodiazepines

ГАМК-рецепторів GABA receptors

Дофамінових Dopamine

Опіоїдних Opioids

112 / 200
Фітопрепарат 'Флакарбін' має спазмолітичну, протизапальну і проти-виразкову дію. Рослинним джерелом отримання даного препарату є: Phytopreparation 'Flakarbin' has an antispasmodic, anti-inflammatory and anti-ulcer effect. The plant source of this drug is:

Нагідки лікарські Medical marigolds

Солодка гола Sweet naked

Синюха блакитна Blue blue

Каштан кінський Horse chestnut

Аралія маньчжурська Aralia Manchurian

113 / 200
Вкажіть реакцію на лікарські препарати, що відносяться до складних єфірів, яка прийнята ДФ України: Indicate the reaction to medicinal preparations related to complex ethers, which is accepted by the DF of Ukraine:

Утворення гідроксамагів залiза Formation of hydroxamages of iron

Утворення тайлеохіну Tyleochine Formation

Утворення трибромфенолу Formation of tribromophenol

Утворення індофенолу Formation of Indophenol

Утворення азобарвника Formation of azo dye

114 / 200
Пpовiзоp-аналiтик проводить кіль-кіснє визначення субстанції адреналіну тартрату методом кислотно-основного титрування у неводних розчинниках. Який індикатор він використовує при цьому згідно вимог ДФУ? A health analyst conducts a quantitative determination of the substance adrenaline tartrate by acid-base titration in non-aqueous solvents. What indicator does he use in this case according to the requirements of the DFU?

Метиловий помаранчевий Methyl Orange

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Тимолфталеїн Thimolphthalein

Еріохром чорний Eriochrome black

115 / 200
Яку з нижче перерахованих лікарських речовин провізор-аналітик аптеки може кількісно визначити методом цериметрії? Which of the medicinal substances listed below can the pharmacist-analyst of the pharmacy quantitatively determine by cerimetry?

Натрію бензоат Sodium benzoate

Фенобарбітал Phenobarbital

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Фенілсаліцилат Phenyl salicylate

Вікасол Вікасол

116 / 200
Аптека проводить оптові закупівлі засобів санітарії та гігієни. Посередник працює за угодою з виробником і проводить операції за його рахунок. Посереднику може бути надане виключне право збуту товарів фірми у певних районах. Назвіть цього посередника: The pharmacy carries out wholesale purchases of sanitation and hygiene products. The intermediary works under an agreement with the manufacturer and conducts operations at his expense. The intermediary may be granted the exclusive right to sell the company's goods in certain districts. Name this intermediary:

Дилер Dealer

Консигнатор Consignor

Комісіонер Commissioner

Оптовий агент Wholesale agent

Брокер Broker

117 / 200
На фармацевтичному ринку склалася ситуація, коли існує тільки одна фірма, що продає певний товар. Назвіть вид конкурентної структури ринку: There is a situation in the pharmaceutical market where there is only one firm selling a certain product. Name the type of competitive market structure:

Ринок монополістичної конкуренції Market of monopolistic competition

Олігополістичний ринок Oligopolistic market

Ринок чистої монополії та олігополі-стичний ринок Pure monopoly market and oligopolistic market

Ринок чистої вільної конкуренції Market of pure free competition

Ринок чистої монополії Pure monopoly market

118 / 200
Фармацевтична фірма 'Адо-ніс'для просування нової продукції користується рекламою, яка повідомляє покупцям про товар, підкреслює характерні його переваги, характерні властивості та характеристики. Що це за вид реклами? For the promotion of new products, the pharmaceutical company 'Adonis' uses advertising that informs buyers about the product, emphasizes its characteristic advantages, characteristic properties and characteristics. What is this type of advertisement?

Агресивна Aggressive

^формаційна ^formative

Непряма Indirect

Підтримуюча Supporting

Пряма Direct

119 / 200
Рідкі лікарські форми готують з використанням концентрованих розчинів лікарських речовин або з урахуванням КЗО при розчиненні речовин, якщо у якості розчинника використовують: Liquid dosage forms are prepared using concentrated solutions of medicinal substances or taking into account KZO when dissolving substances, if the solvent is used:

Спирт етиловий Ethyl alcohol

Ароматні води Aroma waters

Поліетиленгліколь-400 Polyethylene glycol-400

Гліцерин Glycerin

Воду очищену Water purified

120 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу зворотним броматометричним методом. Який з перерахованих титрованих розчинів він повинен використати? A pharmacist-analyst determines the quantitative content of a medicinal product by the inverse bromatometric method. Which of the listed titrated solutions should he use?

Нітрит натрію Sodium nitrite

Бромат калію Potassium bromate

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

Едетат натрію Sodium edetate

Нітрат аргентуму Argentum nitrate

121 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарського засобу прокаї-ну гідрохлориду. Який з перерахованих розчинів він повинен використати: A pharmacist-analyst determines the quantitative content of the drug procaine hydrochloride. Which of the listed solutions should he use:

Натрію нітриту Sodium nitrite

Калію бромату Potassium bromate

Аргентуму нітрату Argentum nitrate

Натрію едетату Sodium edetate

Натрію тіосульфату Sodium thiosulfate

122 / 200
Провізор-аналітик проводить дослідження чистоти лікарської речовини 'Натрію тіосульфат'. На наявність якої домішки вказує поява фіолетового забарвлення у реакції з натрію ні-тропрусидом? A pharmacist-analyst conducts a study of the purity of the medicinal substance 'Sodium thiosulfate'. The presence of which impurity is indicated by the appearance of a purple color in the reaction with sodium nitroprusside?

Сульфати Sulfates

Йодиди Yodidi

Сірка Sulfur

Натрію хлорид Sodium Chloride

Сульфіди Сульфіди

123 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії для аналізу надійшла субстанція 'Adrenalini tartras'. Кількісне визначення цієї субстанції провізору-аналітику відповідно до вимог ДФУ слід проводити наступним методом: The substance 'Adrenalini tartras' was sent to the control and analytical laboratory for analysis. Quantitative determination of this substance by the pharmacist-analyst should be carried out by the following method in accordance with the requirements of the DFU:

Йодометрія Iodometry

Броматометрія Bromatometry

Ацидиметрія в неводному середовищі Acidimetry in a non-aqueous environment

Нітритометрія Nitritometry

Ацидиметрія у водному розчині Acidimetry in an aqueous solution

124 / 200
В Україні фізичні особи, суб’єкти малого підприємництва, можуть використовувати спрощену систему оподаткування. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено для таких суб’єктів підприємництва? In Ukraine, natural persons, small business entities, can use a simplified taxation system. What is the limit on the number of employees set for such business entities?

Не більше 10 осіб No more than 10 people

Не більше 20 осіб No more than 20 people

Не більше 50 осіб No more than 50 people

Не більше 40 осіб No more than 40 people

Не більше 30 осіб No more than 30 people

125 / 200
Для фізичних осіб, суб’єктів малого підприємництва із спрощеною системою оподаткування, введено обмеження обсягу виручки від реалізації за рік. Вкажіть граничне значення такої виручки: For individuals, subjects of small business with a simplified taxation system, a limitation of the volume of revenue from sales per year has been introduced. Specify the limit value of such revenue:

500 тис. грн 500 thousand UAH

3 млн. грн UAH 3 million

750 тис. грн 750 thousand UAH

5 млн. грн UAH 5 million

100 тис. грн 100 thousand UAH

126 / 200
Спрощена система оподаткування передбачає заміну декількох податків одним. Яке обмеження щодо чисельності працюючих встановлено юридичним особам для запровадження ними спрощеної системи оподаткування? The simplified taxation system involves the replacement of several taxes by one. What is the limit on the number of employees set for legal entities to introduce a simplified taxation system?

10 осіб 10 people

75 осіб 75 people

50 осіб 50 осіб

100 осіб 100 people

25 осіб 25 people

127 / 200
Аптека - юридична особа (мале підприємство) планує з 1 січня наступного року перейти на спрощену систе- му оподаткування. Яке обмеження щодо обсягу виручки від реалізації встановлено для таких підприємств? A pharmacy - a legal entity (small enterprise) plans to switch to a simplified taxation system from January 1 next year. What is the limit on the amount of sales revenue set for such enterprises ?

100 тис. гривень 100 thousand hryvnias

750 тис. гривень 750 thousand UAH

Один млн. гривень One million UAH

500 тис. гривень 500 thousand hryvnias

250 тис. гривень 250 thousand UAH

128 / 200
Жирна олія, що містить ненасичені жирні кислоти, використовується для профілактики атеросклерозу. Вкажіть ЛРС, яка містить таку олію: A fatty oil containing unsaturated fatty acids is used for the prevention of atherosclerosis. Specify the LRS that contains this oil:

Насіння каштану Chestnut seeds

Плоди пастернаку Parsnips

Насіння гарбуза Pumpkin seeds

Насіння подорожника блошиного Flea plantain seeds

Плоди псоралеї Psorale fruits

129 / 200
Ампульний цех підприємства випускає розчин глюкози. Від яких домішок очищують глюкозу при відсутності сорту 'для ін’єкцій'? The ampoule workshop of the enterprise produces a glucose solution. From what impurities is glucose purified in the absence of the 'for injection' variety?

Сульфати та залізо Sulfates and iron

Пірогенні та барвні речовини Pyrogenic and coloring substances

Білкові та барвні речовини Protein and color substances

Пірогенні та білкові речовини Pyrogenic and protein substances

Марганець та залізо Manganese and iron

130 / 200
Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів, які одержують із мінеральних джерел: The phytochemical workshop of the enterprise manufactures biogenic stimulants from various types of raw materials. Specify the preparations of biogenic stimulants obtained from mineral sources:

Пелоідин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил Peloidin, humizol, peat, plasmol, solcoseril

Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, плазмол, солкосерил Vitreous body, suspended placenta for injections, plasmol, solcoseril

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед Liquid aloe extract, aloe liniment, aloe juice, biosed

Пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій Peloidin, humizol, peat, FiBS for injections

Екстракт алое рідкий, лінімент алое, плазмол Liquid aloe extract, aloe liniment, plasmol

131 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють водні розчини. Розчин якої речовини виготовляють шляхом хімічної взаємодії та електрохімічним методом? Aqueous solutions are produced at a pharmaceutical enterprise. The solution of which substance is produced by chemical interaction and electrochemical method?

Свинцю гідроксоацетат Lead hydroxoacetate

Кальцію гідроксид Calcium hydroxide

Калію арсеніт Potassium arsenite

Алюмінію гідроксоацетат Aluminum hydroxoacetate

Полівініловий спирт Polyvinyl alcohol

132 / 200
Серед препаратів екстемпорально-го приготування значне місце займа- ють порошки. Який з наведених компонентів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення? Among extemporaneous preparations, powders occupy a significant place. Which of the following components is included in powders without preliminary grinding?

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Ксероформ Xeroform

Камфора Camphora

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

133 / 200
Для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів використовують рослинну сировину, яка містить слизи. Джерелом цього класу сполук є: For the treatment of diseases of the upper respiratory tract, plant raw materials containing mucus are used. The source of this class of compounds is:

Radix Althaeae Radix Althaeae

Radix Inulae Radix Inulae

Radix Ipecacuanhae Radix Ipecacuanhae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

Radix Rhodiolae Radix Rhodiolae

134 / 200
Структурною основою стероїдних гормонів є скелет вуглеводню - циклопентанпергідрофенантрену. Яку природну сполуку використовують для добування тестостеронпропіонату? The structural basis of steroid hormones is the hydrocarbon skeleton - cyclopentaneperhydrophenanthrene. What natural compound is used to produce testosterone propionate?

Нафталін Naphthalene

Фенантрен Phenanthrene

Антрацен Anthracene

! ндол ! ндол

Холестерин Cholesterol

135 / 200
Провізор-аналітик виконує згідно ДФУ кількісне визначення субстанції глюконату кальцію методом компле-ксонометричного титрування. Який індикатор він повинен застосувати? The pharmacist-analyst performs the quantitative determination of the calcium gluconate substance by the method of complex xonometric titration according to the DFU. What indicator should he use?

Кальконкарбонова кислота Calconic acid

Тимолфталеїн Thymolphthalein

Метиловий червоний Methyl Red

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

136 / 200
'Металічною отрутою', яку виявляють реакцією з розчином KI - 'утворення золотого дощу', є: 'Metallic poison', which is detected by reaction with KI solution - 'formation of golden rain', is:

Pb Pb

Ba Ba

Mn Mn

Cu Cu

Ag Ag

137 / 200
Наявність етанолу в біологічному матеріалі можна довести реакцією: The presence of ethanol in biological material can be proven by the reaction:

Йодоформна проба Iodoform Sample

З нітропрусидом натрію With sodium nitroprusside

З реактивом Фреде Frede's reagent

Реакція Лібермана Lieberman reaction

З хлоридом заліза (III) With iron (III) chloride

138 / 200
Яка лікарська рослинна сировина є джерелом одержання препаратів, що містять кардіостероїди? Which medicinal plant material is the source of preparation of preparations containing cardiosteroids?

Radix Taraxaci Radix Taraxaci

Folia Sennae Folia Sennae

Folia Ficusi Caricae Leaves of Ficus Carica

Cortex Quercus Cortex Quercus

Herba Convallariae Herba Convallaria

139 / 200
На аналіз одержали ЛРС, яка являє собою суміш яйцеподібно загострених листків до 25 см довжиною і до 20 см шириною; основа листка клиноподібна, край крупновиїмчастий; черешок довгий циліндричний. Жилкування листка перистосітчасте; головна жилка і жилки першого порядку сильно виступають на нижній поверхні листка. Зверху листки темно-зелені, зісподу - світліші. Запах слабкий, наркотичний. Смак не визначається. Рослина отруйна! Якій рослині належить описана ЛРС? For analysis, LRS was obtained, which is a mixture of egg-shaped pointed leaves up to 25 cm long and up to 20 cm wide; the base of the leaf is wedge-shaped, the edge is coarsely serrated; the petiole is long cylindrical. The venation of the leaf is pinnate; the main vein and veins of the first order strongly protrude on the lower surface of the leaf. The leaves are dark green from above, lighter from below. The smell is weak, narcotic. The taste is not defined. The plant is poisonous! What plant does the described LRS belong to?

Chelidonium majus Chelidonium majus

Datura stramonium Datura stramonium

Passiflora incarnata Passiflora incarnata

Vinca minor Vinca minor

- -

140 / 200
Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку? A patient with rheumatoid arthritis and concomitant duodenal ulcer should be prescribed a nonsteroidal anti-inflammatory drug. Which drug is the drug of choice in this case?

Анальгін Analgin

Парацетамол Paracetamol

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Целекоксиб Целекоксиб

141 / 200
Фармацевт готує порошки за прописом: Rp.: Scopolamini hydrobromidi 0,0003 Ephedrini hydrochlorodi 0,05 Sachari 0,15 M.f. pulvis. The pharmacist prepares powders according to the prescription: Rp.: Scopolamini hydrobromidi 0.0003 Ephedrini hydrochlorodi 0.05 Sachari 0.15 Mf pulvis.

0,23 6- 0,17 0,23 6- 0,17

0,20 0,20

0,203 0,203

t.d. №10 S. По 1 порошку тричi на день. Визначте масу 1 порошку при використанні тритурації (1:100): td #10 S. 1 powder three times a day. Determine the mass of 1 powder when using trituration (1:100):

0,15 0,15

142 / 200
Фармацевт приготував суспензію. Вкажіть кількість рідини для виконання правила Дерягіна: The pharmacist prepared a suspension. Enter the amount of liquid to fulfill Deryagin's rule:

0,1-1,0 мл на 1,0 речовини 0.1-1.0 ml per 1.0 substances

1-0,8 мл на 1,0 речовини 1-0.8 ml per 1.0 substance

1,5-0,7 мл на 1,0 речовини 1.5-0.7 ml per 1.0 substance

0,4-0,6 мл на 1,0 речовини 0.4-0.6 ml per 1.0 substance

0,9-2 мл на 1,0 речовини 0.9-2 ml per 1.0 substance

143 / 200
Загроза виникає при будь-яких формах діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими та фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів. Як визначити таке поняття? The threat arises in any form of activity related to the production of products, goods, services, their sale, commodity-monetary and financial transactions, commerce, implementation socio-economic and scientific and technical projects. How to define such a concept?

Трудовий збиток Working loss

Втрата часу Wasting time

Фінансові збитки Financial losses

Матеріальний збиток Material damage

Підприємницький ризик Business risk

144 / 200
В організмі внаслідок метаболізму новокаїну утворюється пара-амінобензойна кислота. Який метаболічний процес знаходиться в основі вказаного перетворення? Para-aminobenzoic acid is formed in the body as a result of the metabolism of novocaine. What metabolic process is the basis of this transformation?

Відновлення Recovery

Гідроліз Hydrolysis

Кон’югація Conjugation

Дезалкілування Dealkylation

Окиснення Oxidation

145 / 200
Дубильні речовини коренів і кореневищ перстача використовують як в’яжучий засіб. Який вид перстача є фармакопейним? The tannins of the roots and rhizomes of foxglove are used as an astringent. What type of foxglove is in the pharmacopoeia?

Potentilla erecta Potential set up

Potentilla pilosa Potential hairy

Potentilla impolita Unpolished power

Potentilla anserina Potentilla goose

Potentilla argentea Silver Power

146 / 200
З плодів розторопші випускають ряд вітчизняних і зарубіжних препаратів гепатопротекторної активності. Доброякісність цієї сировини визначається вмістом: A number of domestic and foreign drugs with hepatoprotective activity are produced from thistle fruits. The quality of this raw material is determined by the content of:

Кумаринів Coumarins

Вітамінів Vitamins

Флаволігнанів Flavolignans

Терпеноїдів Terpenoids

Алкалоїдів Alkaloids

147 / 200
Препарати з коренів і кореневищ елеутерокока призначають як тонізуючий і адаптогенний засіб. За відсутності в аптеці цих препаратів їх можна замінити на препарати, отримані з: Preparations from the roots and rhizomes of Eleutherococcus are prescribed as a tonic and adaptogenic agent. In the absence of these preparations in the pharmacy, they can be replaced with preparations obtained from:

Кореневищ аїру Rhizome of ryegrass

Кореневищ і коренів валеріани Valerian rhizomes and roots

Коренів женьшеню Ginseng roots

Кореневищ синюхи Rhizome of blueberry

Коренів дев’ясилу Roots of nine

148 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє новогаленові препарати. Вкажіть, при отриманні якого з них використовують циркуляційний апарат типу 'Сокслет'? The pharmaceutical company produces new galenic drugs. Indicate which of them uses a circulation apparatus of the Soxhlet type?

Корглікон Corglycon

Дигоксин Digoxin

Лантозид Lanthoside

Целанід Celanide

Адонізид Адонізид

149 / 200
Провізор-аналітик виконує ідентифікацію натрію гідрокарбонату. За допомогою якого індикатора можна підтвердити наявність слабколужної реакції середовища у розчині натрію гідрокарбонату? The pharmacist-analyst performs the identification of sodium bicarbonate. Which indicator can be used to confirm the presence of a slightly alkaline reaction of the medium in the sodium bicarbonate solution?

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Крохмаль Starch

Нафтолбензеїн Naphtholbenzene

Фероїн Feroin

Тропеолін 00 Tropeolin 00

150 / 200
До аптеки надійшов рецепт на порошки, до складу яких входять кислота аскорбінова і натрію гідрокарбонат. Вкажіть процес, який відбувається між інгредієнтами: The pharmacy received a prescription for powders that include ascorbic acid and sodium bicarbonate. Specify the process that occurs between the ingredients:

Окислення Oxidation

Адсорбція Adsorption

Розшарування Layering

Утворення осаду Sediment Formation

Відволожування Dehumidification

151 / 200
У якості основного реактиву під час випробовування на граничний вміст домішку фосфатів ДФУ рекомендує використовувати такий реактив: As the main reagent during testing for the limit content of phosphate impurity, the SFU recommends using the following reagent:

Тіоацетамідний Thioacetamide

Сульфомолібденовий Sulfomolybdenum

Ацетилацетон Acetylacetone

Гіпофосфіт Hypophosphite

Мідно-тартратний Copper tartrate

152 / 200
Саліцилати широко застосовуються у медицині як протизапальні засоби. Для визначення кількісного вмісту саліцилової кислоти використовують такий метод: Salicylates are widely used in medicine as anti-inflammatory agents. The following method is used to determine the quantitative content of salicylic acid:

Аргентометрія Argentometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Нітритометрія Nitritometry

Перманганатометрія Permanganatometry

153 / 200
Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації? During the dispensing of an over-the-counter drug, it became clear that the patient does not perceive the verbal information of the pharmacy pharmacist. What are communication barriers called, in which words or symbols can have different meanings for the sender and recipient of information?

Зневажання фактами Contempt for facts

Стереотипи мислення Stereotypes of thinking

Невербальні перепони Nonverbal barriers

Семантичні бар’єри Semantic barriers

Нерозуміння важливості повідомлення Not understanding the importance of the message

154 / 200
Провізор влаштовується на роботу в оптове фармацевтичне підприємство на посаду завідувача аптечного складу. Який випробувальний термін не вимагає узгодження з комітетом профспілки при прийомі його на роботу? A pharmacist gets a job in a wholesale pharmaceutical company as the head of a pharmacy warehouse. What trial period does not require agreement with the trade union committee when hiring him?

До шести місяців Up to six months

До одного місяця Up to one month

До двох місяців Up to two months

До трьох місяців Up to three months

До чотирьох місяців Up to four months

155 / 200
Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт? A pharmacist in the marketing department of a pharmaceutical manufacturer is planning the company's communications policy. Which component of marketing communications systems has the highest cost per contact?

Реклама в періодичних виданнях Advertising in periodicals

'Паблік рілейшнз' 'Public Relations'

Реклама на телебаченні Advertising on TV

Стимулювання збуту Sales promotion

Персональний продаж Personal Sales

156 / 200
Під час роздрібної реалізації проводиться вхідний контроль лікарських засобів. Ким призначається уповноважена особа, що здійснює цей вид контролю? Incoming control of medicinal products is carried out during retail sale. Who appoints the authorized person who carries out this type of control?

Керівником за наказом By order of the manager

Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів State Inspection for Quality Control of Medicines

Начальником обласного аптечного складу Head of the regional pharmacy warehouse

МОЗ України MoH of Ukraine

- -

157 / 200
При оприбуткуванні товару, що на- дійшов, аптека відображає суму торгової націнки. Як розраховується торгова (роздрібна) націнка? When selling the goods that have arrived, the pharmacy displays the amount of the trade margin. How is the trade (retail) margin calculated?

Різниця між закупівельною і гуртово-відпускною ціною Difference between purchase and wholesale price

Різниця між товарними залишками Difference between merchandise balances

Різниця між роздрібною ціною і торгівельною націнкою Difference between retail price and trade markup

Різниця між роздрібною ціною і митною ціною Difference between retail price and customs price

Різниця між роздрібною і закупівельною вартістю товарів Difference between retail and purchase cost of goods

158 / 200
В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських препаратів створена структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна структура є: In the joint-stock company for the production and sale of medicinal products, a structure has been created to work with various consumer organizations. This organizational structure is:

Департаменталізація Departmentalization

Лінійно-функціональна Linear functional

Матрична Matrix

Бюрократична Bureaucratic

Дивізіональна Divisional

159 / 200
Яка із запропонованих лікарських форм випускається промисловістю в гранулах? Which of the proposed dosage forms is produced by the industry in granules?

Плантаглюцид Plantaglucid

Діазолін Diazolin

Мукалтин Mukaltin

Ревіт Revit

Лінкоміцину гідрохлорид Lincomycin hydrochloride

160 / 200
На основі коренів солодки випускають різноманітні лікарські форми -таблетки, порошки, сиропи, збори, але не розроблена лікарська форма - ін’єкційний розчин. Корені солодки виявляють гемолітичні властивості, які притаманні діючим речовинам, таким як: On the basis of licorice roots, various medicinal forms are produced - tablets, powders, syrups, preparations, but the medicinal form - an injection solution - has not been developed. Licorice roots show hemolytic properties , which are inherent in the active ingredients, such as:

Сапоніни Saponins

Ефірні олії Essential oils

Полісахариди Polysaccharides

Ірідоїди Iridoids

Алкалоїди Alkaloids

161 / 200
Бензилпеніциліну натрієву сіль НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ перорально, оскільки цей препарат: Benzylpenicillin sodium is NOT administered orally because this drug:

Руйнується пеніциліназою Destroyed by penicillinase

Руйнується HCl шлунка Stomach HCl is destroyed

Зменшує утворення HCl шлунка Reduces gastric HCl formation

Подразнює слизову оболонку шлунка Irritates the mucous membrane of the stomach

Погано всмоктується в кишечнику Poorly absorbed in the intestines

162 / 200
В аптеці готують ін’єкційні розчини, які повинні бути апірогенними. Роз- чин якої речовини можна депірогенізу-вати методом адсорбції з використанням активованого вугілля? The pharmacy prepares injection solutions that must be pyrogenic. The solution of which substance can be depyrogenized by the adsorption method using activated carbon?

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Скополаміну гідробромід Scopolamine hydrobromide

Глюкоза Глюкоза

Атропіну сульфат Atropine sulfate

163 / 200
Героїн при надходженні до організму переважно метаболізує до: Heroin when entering the body is mainly metabolized to:

Морфіну та 6-моноацетилморфіну Morphine and 6-monoacetylmorphine

6- ацетилморфіну 6-acetylmorphine

Кодеїну Codeine

3- ацетилморфіну та морфіну 3- acetylmorphine and morphine

Морфіну Morphine

164 / 200
Визначте, до якого типу відносяться порошки, які швидко реагують в присутності води з виділенням вуглецю діоксиду: Determine to which type belong the powders that quickly react in the presence of water with the release of carbon dioxide:

Порошки 'шипучі' Effervescent powders

Порошки для зовнішнього використання Powders for external use

Назальні порошки Nasal powders

Порошки орального застосування Powders for oral use

Порошки розчинні Soluble powders

165 / 200
Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але за цих умов препарат став неефективним. Яке явище є причиною цього? A patient with allergic rhinitis was prescribed ephedrine in nasal drops. Instillation of the drug into the nose significantly improved the patient's condition, which prompted him to use this remedy every 2 hours, but under these conditions the drug became ineffective. What phenomenon is the cause of this?

Кумуляція Cumulative

Алергія Allergy

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Лікарська залежність Drug addiction

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

166 / 200
Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується: Poisonous medicinal product, which is subject to subject-quantitative accounting, is prescribed free of charge to the patient upon discharge:

На бланку Ф-1 For Form F-1

У 2-х примірниках на бланку Ф-3 In 2 copies on the F-3 form

На бланку Ф-3 On the F-3 form

На бланках Ф-3 та Ф-1 On forms F-3 and F-1

У 2-х примірниках на бланку Ф-1 In 2 copies on the F-1 form

167 / 200
Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень? Which leadership style is characterized by the special compliance of the leader who gives the subordinate the initiative in the formation of the goal and is ready to accept it without objection?

Демократичний стиль Democratic style

Бюрократичний стиль Bureaucratic style

Ліберальний стиль Liberal Style

Комбінований стиль Combined Style

Колегіальний стиль Collegiate style

168 / 200
Діяльність аптечних закладів підлягає ліцензуванню. Термін дії ліцензії на право реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення складає: The activity of pharmacies is subject to licensing. The term of validity of the license for the right to sell medicines and medical products is:

Один рік One year

П'ять років Five years

Два роки Two Years

Чотири роки Four years

Безстроково Indefinitely

169 / 200
Метод виділення етиленгліколю за Лапкіною-Назаренко дозволяє ефективно ізолювати його з об’єктів хіміко-токсикологічного аналізу. При використанні цього методу як селективний переносник етиленгліколю з об’єктів у дистилят використовується: The Lapkina-Nazarenko method of ethylene glycol isolation allows you to effectively isolate it from objects of chemical and toxicological analysis. When using this method as a selective carrier of ethylene glycol from objects in distillate is used:

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Вода Water

Ацетон Acetone

Бензол Бензол

Хлороформ Chloroform

170 / 200
Який знеболювальний протизапальний препарат, що найменше тттко-дить шлунку, може порадити хворому з загостренням ревматоїдного артриту провізор-інформатор аптеки? Which pain-relieving anti-inflammatory drug, which is the least irritating to the stomach, can the pharmacist-informant of the pharmacy recommend to a patient with an exacerbation of rheumatoid arthritis?

Індометацин Indomethacin

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Целекоксиб Целекоксиб

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Ібупрофен Ibuprofen

171 / 200
Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти використовує зріджені гази. Яка із запропонованих речовин відноситься до групи зріджених газів? The workshop of a pharmaceutical enterprise that produces aerosol forms uses liquefied gases as propellants. Which of the proposed substances belongs to the group of liquefied gases?

Закис азоту Zachis Nitrogen

Етиленхлорид Ethylene Chloride

Метиленхлорид Methylene chloride

Фреон Фреон

Азот Nitrogen

172 / 200
Хворому на пневмонію середньо-важкого перебігу лікар призначив це-фтріаксон 1 раз на добу. Призначення препарату 1 раз на добу пов’язане з тим, що препарат: The doctor prescribed ceftriaxone 1 time per day to a patient with pneumonia of a medium-severe course. The prescription of the drug 1 time per day is due to the fact that the drug:

Здатний накопичуватись у легенях Able to accumulate in lungs

Повільно виводиться з організму Slowly eliminated from the body

Має бактерицидний ефект Has a bactericidal effect

Має широкий спектр дії Has a wide range of action

Погано всмоктується з місця введення Poor absorption from the injection site

173 / 200
Який з нижченаведених лікарських засобiв є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми? Which of the following drugs is the drug of choice for the prevention of bronchial asthma attacks?

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Сальбутамол Salbutamol

Амброксол Ambroxol

Дротаверин Drotaverin

Димедрол Diphenhydramine

174 / 200
Фармацевт готує ректальні супозиторії на маслі какао з димедролом в кількості менше 5%. При раціональному введенні димедролу в основу, його треба розчинити : The pharmacist prepares rectal suppositories based on cocoa butter with diphenhydramine in an amount of less than 5%. When diphenhydramine is rationally introduced into the base, it must be dissolved :

В олії вазеліновій In petroleum jelly

В олії оливковій In olive oil

У мінімальній кількості води очищеної In the minimum amount of purified water

У спирті In alcohol

У розтопленому маслі какао In melted cocoa butter

175 / 200
Фармацевту необхідно простерилізувати 250 мл ін’єкційного розчину глюкози. Скільки хвилин необхідно стерилізувати розчин в автоклаві при температурі 120° C ? The pharmacist needs to sterilize 250 ml of glucose solution for injection. How many minutes should it take to sterilize the solution in an autoclave at a temperature of 120° C?

30 30

25 25

15 15

12 12

8 8

176 / 200
Фармацевт виготовляє мазь в асептичних умовах на стерильній мазевій основі - сплаві вазеліну і ланоліну у співвідношенні 6:4 і вводить речовину за типом суспензії. Для якої речовини характерна наведена технологія виготовлення мазі? The pharmacist makes an ointment in aseptic conditions on a sterile ointment base - an alloy of petroleum jelly and lanolin in a ratio of 6:4 and injects the substance in the form of a suspension. For which substance is the given technology characteristic production of ointment?

Хлорид натрію Sodium Chloride

Хлорид тіаміну Thiamine chloride

Сульфат натрію Sodium sulfate

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

177 / 200
Впродовж якого часу суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що підтверджують факт купівлі або продажу цих засобів? For how long must a business entity engaged in the wholesale trade of medicinal products keep documents confirming the fact of purchase or sale of these products?

Не менше 1-го року At least 1 year

Не менше 10-ти років At least 10 years

Не менше 3-х років At least 3 years

Не менше 5-ти років At least 5 years

Не менше 2-х років At least 2 years

178 / 200
Згідно рекомендацій Державної Фармакопеї України (доповнення I), провізор-аналітик здійснює кількісне визначення калію йодиду за допомогою такого методу: According to the recommendations of the State Pharmacopoeia of Ukraine (Supplement I), the pharmacist-analyst performs the quantitative determination of potassium iodide using the following method:

Нітритометрія Nitritometry

Комплексонометрія Complexonometry

Ацидиметрія Acidimetry

Алкаліметрія Alkalimetry

Йодатометрія Iodatometry

179 / 200
В аптеку для реалізації надійшов сульфаніламідний препарат бісептол. Які хімічні сполуки є основними складовими частинами цього препарату? The sulfonamide drug Biseptol has arrived at the pharmacy for sale. What chemical compounds are the main components of this drug?

Фталазол, сульфадимезин Fthalazol, Sulfadimezine

Сульфаметоксазол, триметоприм Sulfamethoxazole, trimethoprim

Сульфазин, салазодиметоксин Sulfazine Salazodimethoxine

Уросульфан, сульфапіридазин Urosulfan, sulfapiridazine

Сульгін, норсульфазол Sulgin, norsulfasol

180 / 200
Проводячи ідентифікацію ізоніазиду, провізор-аналітик прокип’ятив субстанцію з 2,4динітрохлорбензолом. В результаті утворилося жовте забарвлення, яке при додаванні розчину лугу переходить у фіолетове, а потім у бурувато-червоне. В результаті реакції утворюється похідне такого альдегіду: While carrying out the identification of isoniazid, the pharmacist-analyst boiled the substance with 2,4-dinitrochlorobenzene. As a result, a yellow color was formed, which, when adding an alkali solution, turns purple, and then into brownish-red. As a result of the reaction, a derivative of the following aldehyde is formed:

Іліоксалевий Ilioxalev

Ілютаміновий Ilutamine

Іексановий Hexadecimal

Ілюконовий Ilyukonov

Ілутаконовий Ilutaconian

181 / 200
Фармацевтичне підприємство, враховуючи, що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма? The pharmaceutical company, taking into account that health care attaches primary importance to the quality of medicines, directed its efforts to improve the quality characteristics of the drug. What marketing management concept does the firm use?

Правильної відповіді немає There is no correct answer

Удосконалення виробництва Production improvement

Удосконалення товару Product improvement

Сучасний маркетинг Modern Marketing

Всі відповіді вірні All answers are correct

182 / 200
При тривалому застосуванні фенобарбіталу в хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного яви- ща? With long-term use of phenobarbital, a patient with epilepsy developed tolerance to the drug. What is the basis for the development of this phenomenon?

Підвищення чутливості рєцєпторів Increasing sensitivity of receptors

Пригнічєння біотрансформації Suppression of biotransformation

Прискорення біотрансформації Acceleration of biotransformation

Накопичення речовини в організмі Accumulation of substance in the body

Послаблення процесу всмоктування Weakening of suction

183 / 200
На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очистки соку: A pharmaceutical factory produces juice from fresh vegetable raw materials. Specify which operation is performed at the juice purification stage:

Адсорбція Adsorption

Фільтрація Filtering

Нагрівання з наступним різким охолодженням Heating followed by sharp cooling

Кристалізація Crystallization

Відстоювання Advocacy

184 / 200
Вкажіть, якому з нижченаведених лікарських засобів відповідає хімічна назва: nамінобензойного ефіру диети-ламіноетанолу гідрохлорид: Indicate which of the following drugs corresponds to the chemical name: aminobenzoic ether of diethyl-laminoethanol hydrochloride:

Стрептоміцин Streptomycin

Новокаїн Novocaine

Стрептоцид Streptocide

Дикаїн Дикаїн

Димедрол Diphenhydramine

185 / 200
Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом: Decreased absorption of drugs of the tetracycline group when used simultaneously with antacids is an example:

Синергізму препаратів Synergism of drugs

Фармацевтичної несумісності Pharmaceutical incompatibility

Функціонального антагонізму препаратів Functional antagonism of drugs

Фармакокінетичної несумісності Pharmacokinetic incompatibility

Фармакодинамічної несумісності Pharmacodynamic incompatibility

186 / 200
За результатами інвентаризації у аптеці виявлена нестача товару в межах природної втрати. За якими цінами розмір цієї нестачі буде віднесений на витрати? According to the results of the inventory, a shortage of goods within the limits of natural loss was detected in the pharmacy. At what prices will the amount of this shortage be attributed to expenses?

Контрактні Contract

Закупівельні Purchasing

Роздрібні Retail

Митні Customs

Договірні Contractual

187 / 200
До аптеки надійшов рецепт на відвар листя толокнянки і гексаметилен-тетрамін. Провізор погасив його штампом 'Рецепт недійсний'. Вкажіть причину несумісності: The pharmacy received a prescription for a decoction of the leaves of tolkyanka and hexamethylene tetramine. The pharmacist canceled it with the stamp 'Prescription invalid'. Specify the reason for the incompatibility:

Незмочуваність Non-wetting

Осадження Precipitation

Окислення Oxidation

Евтектика Eutectic

Нерозчинність Insolubility

188 / 200
Хворий 24-х років страждає на цукровий діабет I типу впродовж 8-ми років. На ґрунті діабетичної нефропатії розвинулася симптоматична артеріальна гіпертензія. Який з наведених препаратів показаний для тривалої терапії? A 24-year-old patient has been suffering from type I diabetes for 8 years. On the basis of diabetic nephropathy, symptomatic arterial hypertension has developed. Which of the following drugs is indicated for long-term therapy?

Дибазол Дибазол

Дихлотиазид Dichlorthiazide

Еналаприл Enalapril

Пропранолол Propranolol

Клофелін Clofelin

189 / 200
Виявленню іонів цинку в мінералі-заті заважають іони деяких інших металів. Тому цинк відділяють від мінера-лізату переведенням його в: Ions of some other metals interfere with the detection of zinc ions in the mineral lysate. Therefore, zinc is separated from the mineral lysate by transferring it to:

Іексаціаноферат (II) Hexacyanoferrate (II)

Тетрародонамеркуроат Tetrarhodonamercuroate

Сульфід Sulfide

Діетилдитіокарбамат Diethyldithiocarbamate

Дитизон Дитизон

190 / 200
Провізор-технолог виявив несумісність у рецепті: Rp.: Mentholi 0,5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1,5 Aquae purificatae 100 ml M.D.S. По 1 ст. ложці 2 рази на день. Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму? The pharmacist-technologist found incompatibility in the recipe: Rp.: Mentholi 0.5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1.5 Aquae purificatae 100 ml MDS 1 tablespoon 2 times a day. What techniques should the pharmacist use to prepare this dosage form?

Замінити лікарську форму Replace dosage form

Замінити один з компонентів Replace one of the components

Провести заміну розчинника Replace solvent

Додати стабілізатор Add stabilizer

Провести фракційне розчинення Perform fractional dissolution

191 / 200
З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. Ідентифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою: A tincture is obtained from lupine root, which is used to treat hemorrhoidal bleeding. Identification of isoflavonoids in raw materials is carried out using:

Хроматографічного методу Chromatographic method

Іемолітичного індексу Hemolytic index

Ціанідинової проби Cyanidine test

Пінного числа First day

Біологічної стандартизації Biological standardization

192 / 200
Квітки глоду використовуються для виробництва кардіотонічних засобів. При заготівлі цієї сировини можливе потрапляння домішок у вигляді кві- ток: Hawthorn flowers are used for the production of cardiotonic agents. When harvesting this raw material, it is possible to get impurities in the form of flowers:

Шипшини Roseberries

Жостеру Жостеру

Бузини Elders

Терну Терну

Черемшини Cheremshiny

193 / 200
Хворому, що знаходиться в інфекційному відділенні з приводу дизентерії, призначили фталазол. Чим пояснити, що фталазол використовують тільки для лікування кишкових інфекцій? Phthalazole was prescribed to a patient in the infectious disease department for dysentery. How to explain that phthalazole is used only for the treatment of intestinal infections?

Високий ступінь реабсорбції в нирках High degree of reabsorption in the kidneys

Препарат не всмоктується із ШКТ The drug is not absorbed from the gastrointestinal tract

Швидко виводиться в незміненому вигляді Quick output as is

Швидко всмоктується в ШКТ Quickly absorbed in the gastrointestinal tract

Повільно виводиться з організму Slowly eliminated from the body

194 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанція кальцію лактату. З яким реактивом катіон кальцію у присутності амонію хлориду утворює білий кристалічний осад? The substance calcium lactate is being studied in the control and analytical laboratory. With which reagent does the calcium cation form a white crystalline precipitate in the presence of ammonium chloride?

Натрію тетраборат Sodium tetraborate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію кобальтонітрит Sodium cobalt nitrite

Калію перманганат Potassium Permanganate

Калію фероціанід Potassium ferrocyanide

195 / 200
Провізор-консультант розповів хворій про можливу побічну дію ме-тронідазолу, яка проявляється на тлі вживання алкоголю. Вкажіть механізм цього явища: The pharmacist-consultant told the patient about a possible side effect of metronidazole, which manifests itself against the background of alcohol consumption. Specify the mechanism of this phenomenon:

Блокування ферменту ацетилхоліне-стерази Acetylcholinesterase enzyme blocking

Блокування ферменту алкогольдегі-дрогенази Blocking of alcoholdehydrogenase enzyme

Активація ферменту ацетилхолінестерази Activation of the enzyme acetylcholinesterase

Активація ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази Activation of the enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase

Активація ферменту алкогольдегі-дрогенази Activation of alcoholdehydrogenase enzyme

196 / 200
В практиці контрольно-аналітичних лабораторій застосовується розчин 2,6дихлорфеноліндофенолу, синій колір якого знебарвлюється під дією відновників. Вкажіть лікарський препарат, який можна ідентифікувати за допомогою розчину 2,6дихлорфеноліндофенолу: In the practice of control and analytical laboratories, a solution of 2,6dichlorophenolindophenol is used, the blue color of which is discolored under the action of reducing agents. Specify a medicinal product that can be identified using a solution of 2,6dichlorophenolindophenol :

Саліцилова кислота Salicylic acid

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Бензойна кислота Benzoic Acid

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

197 / 200
Хворому з гіпертонічним кризом був введений гангліоблокатор - бензо-гексоній. Прояву якої побічної дії слід стерегтися після введення препарату? A ganglioblocker - benzo-hexonium was administered to a patient with a hypertensive crisis. Which side effect should be avoided after administration of the drug?

Ортостатична гіпотензія Orthostatic hypotension

Пригнічуюча дія на центральну нервову систему CNS depressant effect

Діарея Diarrhea

Порушення смакових відчуттів Taste disturbances

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

198 / 200
Вкажіть, який із нижче наведених реактивів необхідно додати до ізоніазиду, щоб утворилося синє забарвлення і осад, які при нагріванні набувають світло-зеленого кольору і супроводжуються виділенням газу: Specify which of the following reagents must be added to isoniazid to produce a blue color and a precipitate that turns light green when heated and is accompanied by gas evolution:

Розчин купруму сульфату Solution of copper sulfate

Розчин аргентуму нітрату Argentum nitrate solution

Розчин хлороводневої кислоти Hydrochloric acid solution

Розчин лугу Rozchin Meadow

Розчин феруму (III) хлориду Solution of ferrum (III) chloride

199 / 200
Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 40-year-old patient suffers from bronchial asthma and a heart rhythm disorder in the form of bradyarrhythmia. Drugs of which pharmacological group should be prescribed to eliminate bronchospasm?

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Міорелаксанти Myorelaxants

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

β-адреноблокатори β-blockers

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

200 / 200
До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міоре-лаксантів деполяризуючого типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено? The interhospital pharmacy received an order from the surgical department to receive a drug from the group of muscle relaxants of the depolarizing type of action for surgical interventions. What drug was ordered?

Нікотин Nicotine

Гігроній Hygronium

Метацин Methacin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Дитилін Дитилін

$hint["197"]["2-ua-2014-m"] = <<1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест