Крок 2 - Фармація 2005 (буклет)

1 / 200
При тривалому прийомі дигітоксину у хворого розвинулася аритмія, з’явились порушення з боку шлунково-кишкового тракту та нервово-психічні розлади. Що є причиною погіршення стану хворого? During long-term use of digitoxin, the patient developed arrhythmia, gastrointestinal disorders and neuropsychiatric disorders. What is the cause of the patient's deterioration?

Кумуляція Cumulative

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Сенсибілізація Sensitization

Звикання Addiction

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

2 / 200
Відпускаючи з аптеки препарат заліза для приймання внутрішньо - феро-плекс, слід попередити хворого, що цей препарат не можна запивати молоком і вживати разом з ним молочні продукти, оскільки при цьому: When dispensing an iron preparation for internal administration - Fero-plex, from the pharmacy, the patient should be warned that this preparation cannot be drunk with milk and dairy products should not be consumed together with it, because with:

Утворюються малорозчинні хелатні комплекси Poorly soluble chelate complexes are formed

Прискорюється виведення препарату Drug elimination is accelerating

Пролонгується дія препаратів заліза The effect of iron preparations is prolonged

Швидше всмоктується препарат The drug is absorbed faster

Підсилюється активність препарату Activity of the drug increases

3 / 200
Яким інгаляційним препаратом з групи β2-адреноміметиків можна замінити відсутній в аптеці Фенотерол (беротек) у інгаляціях? Which inhalation drug from the group of β2-adrenomimetics can be used to replace Fenoterol (berotek) that is not available in the pharmacy in inhalation?

Сальбутамолом Salbutamol

Ефедрином Ephedrine

Ізадрином Isadrinoma

Еуфіліном Euphilin

Метацином Methacinoma

4 / 200
До міської аптеки надійшов рецепт на етиловий спирт. Яку кількість спирту можна відпустити хворому на цукровий діабет безкоштовно? The city pharmacy received a prescription for ethyl alcohol. How much alcohol can be given to a diabetic patient for free?

100 г на місяць 100 g per month

50 г на місяць 50 g per month

Не нормується Not normalized

200 г на місяць 200 g per month

150 г на місяць 150 g per month

5 / 200
Фармацевт приготував настій коріння алтеї. У якому співвідношенні він узяв кількість лікарської рослинної сировини та екстрагенту? The pharmacist prepared an infusion of althea roots. In what ratio did he take the amount of medicinal plant raw materials and the extractant?

1:20 1:20

1:10 1:10

1:400 1:400

1:30 1:30

1:100 1:100

6 / 200
До аптеки надійшов рецепт: Rp: Xeroformn Ріеі8 LAquldae Betulae ana 3,0 Оіеі Шеіпі 100,0 M.D.S. Для змазування ран. Вкажіть вид лікарської форми: The pharmacy received a prescription: Rp: Xeroformn Riei8 LAquldae Betulae ana 3.0 Oiei Sheipi 100.0 MDS For lubricating wounds. Specify the type of dosage form:

Лінімент Liniment

Комбінована мазь Combined ointment

Мазь-емульсія Emulsion ointment

Паста Pasta

Мазь-розчин Ointment-solution

7 / 200
До аптеки надійшов рецепт для приготування очних крапель, що містять протаргол. Вкажіть, яку речовину обрав фармацевт для доізотонуван-ня очних крапель: The pharmacy received a prescription for the preparation of eye drops containing protargol. Indicate which substance the pharmacist chose to isotonize the eye drops:

Не ізотонують Do not isotonize

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію сульфат Sodium sulfate

Кислота борна Boric acid

Натрію нітрат Sodium nitrate

8 / 200
У рецепті виписаний розчин формаліну 5% - 100 мл. Яку кількість 37% формальдегіду необхідно використати фармацевту для приготування розчину? The prescription prescribes formalin solution 5% - 100 ml. How much 37% formaldehyde should the pharmacist use to prepare the solution?

5 мл 5 ml

15 мл 15 ml

10 мл 10 ml

4,5 мл 4.5 ml

12,5 мл 12.5 ml

9 / 200
Виберіть із перерахованих захворювань ті, які можуть лікуватися за допомогою ОТСпрепаратів при консультативній допомозі провізора: Choose from the listed diseases those that can be treated with OT drugs with the advice of a pharmacist:

Гостре респіраторне захворювання Acute respiratory disease

Рак легень Lung cancer

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Бронхіальна астма Bronchial asthma

10 / 200
В аптеку звернулася вагітна жінка з гарячкою. Порекомендуйте найбільш безпечний препарат: A pregnant woman came to the pharmacy with a fever. Recommend the safest drug:

Парацетамол Paracetamol

Індометацин Indomethacin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Диклофенак Diclofenac

Ібупрофен Ibuprofen

11 / 200
До Вас, провізора лікарняної аптеки, звернувся лікар з проханням порекомендувати місцевий анестетик для проведення інфільтраційної анестезії пацієнту з порушенням серцевого ритму. Який препарат Ви виберете? You, the pharmacist of the hospital pharmacy, were asked by a doctor to recommend a local anesthetic for infiltration anesthesia to a patient with a heart rhythm disorder. Which drug would you choose?

Лідокаїн Lidocaine

Анестезин Anesthesia

Кокаїн Cocaine

Ультракаїн Ultracain

Новокаїн Novocaine

12 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії проводять аналіз барбіталу на домішки хлоридів. Аналітику для цього в якості реактиву слід використовувати розчин: In the control and analytical laboratory, an analysis of barbital for chloride impurities is carried out. For this, the analyst should use the solution as a reagent:

Нітрату срібла Silver nitrate

Оцтової кислоти Acetic acid

Хлориду барію Barium chloride

Оксалату амонію Ammonium oxalate

Сульфіду натрію Sodium sulfide

13 / 200
Дитина, яка отримувала антибіотики протягом 7 днів стала скаржитися на запаморочення, погіршення слуху. Антибіотики якої групи можуть викликати цей побічний ефект? A child who received antibiotics for 7 days began to complain of dizziness, impaired hearing. Which group of antibiotics can cause this side effect?

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Цефалоспорини Cephalosporins

Макроліди Macrolides

Тетрацикліни Tetracyclines

Пеніциліни Penicillins

14 / 200
Хворий з загостренням хронічного бронхіту приймає амброксолу гідро-хлорид, калію йодид, аскорутин, теофілін, бісептол. Через 8 днів у нього з’явилася вугреподібна висипка на шкірі, гострий риніт та болісний набряк слинних залоз. Проконсультуйте лікаря, який із препаратів міг викликати вказані симптоми: A patient with an exacerbation of chronic bronchitis takes ambroxol hydrochloride, potassium iodide, ascorutin, theophylline, biseptol. After 8 days, he developed an acne-like rash on the skin, acute rhinitis and painful swelling of the salivary glands. Consult a doctor, which of the drugs could cause the indicated symptoms:

Калію йодид Potassium iodide

Аскорутин Ascoroutine

Теофілін Theophylline

Амброксолу гідрохлорид Ambroxol hydrochloride

Бісептол Biseptol

15 / 200
Наявність у складі лікарської форми катіону заліза (II) може бути підтверджена провізором-аналітиком аптеки за допомогою: The presence of the iron (II) cation in the dosage form can be confirmed by the pharmacist-analyst of the pharmacy with the help of:

Розчину амонію сульфіду Ammonium sulfide solution

Розчину натрію хлориду Sodium chloride solution

Розчину натрію фосфату Sodium phosphate solution

Розчину магнію сульфату Magnesium sulfate solution

Розчину калію броміду Potassium bromide solution

16 / 200
Фармацевтом виготовлено 5 лікарських форм. Які з них потребують проведення повного хімічного контролю? The pharmacist produced 5 dosage forms. Which of them require full chemical control?

Розчин натрію хлориду 0,9% для ін’єкцій Solution of sodium chloride 0.9% for injection

Мікстура Равкіна Ravkin Potion

Мазь протиалергічна Anti-allergic ointment

Розчин протарголу Protargol solution

Розчин Люголю Lugol's solution

17 / 200
Після ізолювання металевих отрут методом мінералізації проводять денітрацію. Назвіть, який метод денітрації найпоширеніший та швидкий у хіміко-токсикологічному аналізі? After isolating metal poisons by the mineralization method, denitration is carried out. Name which denitration method is the most common and fastest in chemical-toxicological analysis?

З формаліном With formalin

З сечовиною With urea

Гідролізний Hydrolysis

Дистиляційний Distillation

З сульфатом натрію With sodium sulfate

18 / 200
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії проводить пряме компле-ксонометричне титрування розчину субстанції кальцію хлориду. До досліджуваного розчину перед початком титрування, крім індикаторної суміші, необхідно додати: A specialist of the control and analytical laboratory conducts a direct complex xonometric titration of a solution of a calcium chloride substance. Before starting the titration, in addition to the indicator mixture, it is necessary to add:

Аміачний буферний розчин Ammonia buffer solution

Спирто-хлороформну суміш у співвідношенні 2:1 Alcohol-chloroform mixture in a ratio of 2:1

0,1 M розчин кислоти хлористоводневої 0.1 M hydrochloric acid solution

Ефір Ether

Калію бромід Potassium bromide

19 / 200
Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин: тальку і аеросилу. Вкажіть, яким методом проводять таке визначення: Quality control of manufactured tablets at a pharmaceutical enterprise includes the determination of the content of auxiliary substances: talc and aerosol. Indicate by what method such determination is carried out:

Гравіметричним Gravimetric

Титриметричним Titrimetric

Спектрофотометричним Spectrophotometric

Хроматографічним Chromatographic

Фотоколориметричним Photocolorimetric

20 / 200
До проведення оперативного втручання хворому ввели препарат з групи антидеполяризуючих міорелаксантів. Які лікарські засоби можна використовувати у випадку його передозування? Before surgery, the patient was administered a drug from the group of antidepolarizing muscle relaxants. What drugs can be used in case of an overdose?

Антихолінестеразні засоби зворотньої дії Anticholinesterase agents of reverse action

М- холіноміметики M- cholinomimetics

Адреноміметики Adrenomimetics

Гангліоблокатори Ganglioblockers

М- холіноблокатори M- cholinergic blockers

21 / 200
Хворому на депресію лікар призначив препарат з групи трициклічних ан- тидепресантів. Який препарат призначив лікар? The doctor prescribed a drug from the group of tricyclic antidepressants to a patient with depression. What drug did the doctor prescribe?

Амітриптилін Amitriptyline

Феназепам Phenazepam

Кофеїн Caffeine

Аміналон Aminalon

Дроперидол Droperidol

22 / 200
Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їх покриття, розробляє план забезпечення прибутковості й ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводяться збір та аналіз відповідної інформації? For the purpose of planning its activities, the pharmaceutical company analyzes costs, determines the sources of their coverage, develops a plan to ensure profitability and liquidity. In which direction (section) of the business plan are collection and analysis of relevant information?

Фінансовий план Financial Plan

- -

План виробництва продукції (виконання робіт, послуг) Production plan (performance of works, services)

План маркетингу Marketing Plan

Резюме бізнес-плану Business Plan Summary

23 / 200
Препарати катарантуса рожевого використовують для лікування лімфогранулематозу, гематосаркоми, у терапії гострого лейкозу. Стандартизацію якості цієї сировини проводять за вмістом: Catharanthus roseus preparations are used for the treatment of lymphogranulomatosis, hematosarcoma, in the treatment of acute leukemia. Standardization of the quality of this raw material is carried out according to the content:

Вінбластину Vinblastine

Гіосціаміну Hyoscyamine

Строфантидину Strophanthidin

Іарміну Iarminu

Атропіну Atropine

24 / 200
Ампульний цех підприємства випускає 5% олійний розчин токоферолу ацетату для ін’єкцій. Вкажіть який метод наповнення доцільно використовувати при заповненні ампул цим розчином. The ampoule workshop of the enterprise produces a 5% oil solution of tocopherol acetate for injections. Specify which filling method should be used when filling ampoules with this solution.

Шприцевий Syringe

Пароконденсаційний Paracondensation

Вакуумний Vacuum

Шприцевий та пароконденсаційний Syringe and vapor condensation

Шприцевий та вакуумний Syringe and vacuum

25 / 200
Фармацевт приготував розчин кислоти аскорбінової для ін’єкцій. Вкажіть стабілізатор, який він використав: The pharmacist prepared a solution of ascorbic acid for injection. Specify the stabilizer he used:

Натрію сульфіт Sodium sulfite

0,1M розчин натрію гідроксиду 0.1M sodium hydroxide solution

Кислоту борну Boric acid

0,1M розчин кислоти хлороводневої 0.1M hydrochloric acid solution

Стабілізатор Вейбеля Weibel Stabilizer

26 / 200
Провізор-аналітик здійснює аналіз 10% розчину глюкози. Для кількісно- го визначення він використовує один з фізико-хімічних методів, вимірюючи кут обертання розчину за допомогою: A pharmacist-analyst analyzes a 10% glucose solution. For quantitative determination, he uses one of the physico-chemical methods, measuring the angle of rotation of the solution using:

Поляриметру Polarimeter

Іазового хроматографу Iazov chromatograph

Потенціометру Potentiometer

Рефрактометру Refractometer

УФ-спектрофотометру UV spectrophotometer

27 / 200
На аналіз до контрольно-аналітичної лабораторії надійшов ам-пульний розчин ефедрину гідрохлори-ду. Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з розчином гексаціанофератом (III) калію. Що при цьому спостерігається? An ampoule solution of ephedrine hydrochloride was sent to the control and analytical laboratory for analysis. One of the reactions to identify the drug is a reaction with a solution of potassium hexacyanoferrate (III). What while it is observed?

Відчувається запах бензальдегіду Smell benzaldehyde

Виділення бульбашок газу Emission of gas bubbles

Утворення червоного забарвлення Formation of red color

Відчувається запах амоніаку Smell of ammonia

Випадіння темно-сірого осаду Dark gray precipitation

28 / 200
Хімік-аналітик ЦЛЗ виконує кількісне визначення суми пеніцилінів у бензилпеніциліну натрієвої солі йодоме-тричним методом. Який індикатор він використовує? Chemist-analyst of the Ministry of Health performs quantitative determination of the amount of penicillins in benzylpenicillin sodium salt by the iodometric method. What indicator does he use?

Крохмаль Starch

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Метиловий червоний Methyl Red

Метиловий оранжевий Methyl Orange

Хромат калію Potassium chromate

29 / 200
Провізор під час мікроаналізу рослинної сировини встановив слідуючі ознаки: корок багаторядний, паренхім-ні клітини заповнені інуліном, чітка лінія камбію, схізогенні вмістища з ефірною олією, великі судини, тому можна зробити висновок, що це: During the microanalysis of the plant material, the pharmacist established the following signs: multi-rowed bark, parenchymal cells filled with inulin, a clear cambium line, schizogenic receptacles with essential oil, large vessels, therefore, it can be concluded that it is:

RMzomata et radges Іпиіае RMzomata et radges Ipiiae

Radrnes TaraxaC Radrnes TaraxaC

Rhizomata et radrnes RuWae Rhizomata et radrnes RuWae

Radrnes Ononidis Radrnes Ononidis

RMzomata cum rad^^s Valerianae RMzomata cum rad^^s Valerianae

30 / 200
Проконсультуйте медичну сетру, що тільки розпочинає професійну діяльність, який шлях введення НЕ є характерним для бензилпеніциліну натрієвої солі: Consult the health care provider just starting the professional activity which route of administration is NOT typical for benzylpenicillin sodium:

Пероральний Oral

У спиномозговий канал Into the spinal canal

Внутрішньом’язовий Intramuscular

У зовнішній слуховий прохід Into the external auditory canal

Внутрішньовенний Intravenous

31 / 200
Фармацевт приготував ін’єкційний розчин з легко окислювальною речовиною, яка потребує стабілізації антиоксидантом. Вкажіть дану речовину: The pharmacist has prepared an injection solution with an easily oxidizing substance that needs to be stabilized with an antioxidant. Specify this substance:

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Натрію хлорид Sodium Chloride

Дімєдрол Dimedrol

Уротропін Urotropin

Кальцію глюконат Calcium gluconate

32 / 200
Анестезин відноситься до речовин з місцевоанестезуючою активністю та є похідним: Anesthesin refers to substances with local anesthetic activity and is a derivative of:

П - амінобензойної кислоти P - aminobenzoic acid

П - амінофталевої кислоти P - aminophthalic acid

П - хлорбензойної кислоти P - chlorobenzoic acid

П - амінобензолсульфокислоти P - aminobenzene sulfonic acids

П - аміносаліцилової кислоти P - aminosalicylic acid

33 / 200
Фітохімічний цех виробляє густі та сухі екстракти. З якою метою використовують прилади під вакуумом для згущення витяжок? The phytochemical workshop produces thick and dry extracts. What is the purpose of using vacuum devices to thicken extracts?

З метою зберігання діючих речовин For the purpose of storing active ingredients

З метою підвищення потужності приладу In order to increase the power of the device

З метою виключення дії атмосферного тиску In order to exclude the effect of atmospheric pressure

Для часткового виведення екстрагенту For partial removal of the extractant

Для скорочення терміну сушки To shorten the drying time

34 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджуються субстанції алкалоїдів. Позитивну реакцію на ксантини дають речовини групи: In the control and analytical laboratory, alkaloid substances are studied. A positive reaction to xanthines is given by substances of the group:

Пурину Purina

Тропану Tropana

Ізохіноліну Isoquinoline

Хініну Quinine

Імідазолу Imidazole

35 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція прокаїну гідрохлориду. Граничний вміст важких металів згідно ДФУ визначають за допомогою: The substance of procaine hydrochloride has been sent to the control and analytical laboratory for analysis. The limit content of heavy metals in accordance with the Federal Drug Administration is determined using:

Тіоацетамідного реактиву Thioacetamide reagent

Реактиву метоксіфенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid reagent

Реактиву амінометилалізариноцтової кислоти Aminomethylalizarinoacetic acid reagent

Сульфомолібденового реактиву Sulfomolybdenum reagent

Реактиву гіпофосфіту Hypophosphite reagent

36 / 200
Для ерадикації Helicobacter pylori до комбінованої терапії хронічного гастриту доцільно включити: To eradicate Helicobacter pylori, it is advisable to include ... in the combined therapy of chronic gastritis.

Кларитроміцин Clarithromycin

Цефтриаксон Ceftriaxone

Фуросемід Furosemide

Гастроцепін Gastrotsepin

Альмагель Almagel

37 / 200
Фармацевтична фірма активно рекламує препарат безрецептурного відпуску у засобах масової інформації: на телебаченні, на радіо та ін. Використовується також реклама у газетах, на місці продажу, сувенірна. Яку стратегію використовує у даному випадку фірма? A pharmaceutical company actively advertises an over-the-counter drug in the mass media: on television, radio, etc. Advertising in newspapers, at the point of sale, as a souvenir is also used. Which strategy is used by the firm in this case?

Стратегію приваблювання Attraction strategy

Концентрований маркетинг Concentrated Marketing

Стратегію недиференційованого маркетингу Strategy of undifferentiated marketing

Стратегію диференційованого маркетингу Strategy of differentiated marketing

Стратегію проштовхування Push strategy

38 / 200
Дубильні речовини виявляють в’язку дію та використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Вкажіть, яку рослинну сировину може запропонувати провізор у даному випадку: Tannins have a viscous effect and are used for the treatment of colitis, enterocolitis, diarrhea. Indicate which herbal raw materials the pharmacist can offer in this case:

Fructus Myrtilli Fructus Myrtilli

Fructus Ribes mgri Fructus Ribes mgri

Fructus Rhamm catharticae Fructus Rhamm catharticae

Fructus Frangylae Fructus Frangylae

Fructus Sambusk mgri Fructus Sambusk mgri

39 / 200
До заготівлі рослинної сировини часто залучають дітей та школярів. Виберіть, до заготівлі якої рослинної сировини, діти та школярі Не ДОПУСКАЮТЬСЯ. Children and schoolchildren are often involved in harvesting vegetable raw materials. Choose which vegetable raw materials children and schoolchildren are NOT ALLOWED to harvest.

Herba Belladonnae Herba Belladonnae

Herba Leonuri Herba Leonuri

Herba Hyperiri Herba Hyperiri

Herba Origam Herba Origam

Herba Bidentis Herba Bidentis

40 / 200
Оксі- та метоксікумарини проявляють венотонізуючу активність. Препарати із якої рослинної сировини може запропонувати провізор у даному випадку: Oxy- and methoxycoumarins show venotonic activity. Preparations from which plant raw materials can the pharmacist suggest in this case:

Fructus AescuU Mppocastam Fructus AescuU Mppocastam

Fructus Sorb aucuparicae Fructus Sorb aucuparicae

Fructus Rosae Fructus Rosae

Fructus Rhami catharikae Fructus Rhami catharikae

Fructus MyrtilH Fructus MyrtilH

41 / 200
Фармацевт приготував суспензійний лінімент Вишневського. Вкажіть спосіб введення ксероформу: The pharmacist prepared Vishnevsky's suspension liniment. Specify the method of xeroform administration:

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з половинною кількістю дьогтю Grinded dry, mixed with half the amount of tar

Розчинив у повній кількості олії Dissolved in full amount of oil

Подрібнив, змішав з олією Grinded, mixed with oil

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з повною кількістю дьогтю Grinded in dry form, mixed with full amount of tar

Подрібнив зі спиртом Crushed with alcohol

42 / 200
Завідувач аптечним підприємством з метою уточнення умов поставки лікарських препаратів телефонує менеджеру оптової фармацевтичної фірми. До якого типу відносяться дані комунікації? The head of a pharmacy enterprise calls the manager of a wholesale pharmaceutical company to clarify the terms of delivery of medicines. What type of communications are these?

Зовнішні External

Межрівневі Interlevel

Внутрішні Internal

Вертикальні Vertical

Горизонтальні Horizontal

43 / 200
Протягом місяця аптека багаторазово отримувала товар від різних постачальників. Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару? During the month, the pharmacy received goods from different suppliers multiple times. Which of the cumulative documents is used to register the goods received by the pharmacy?

Товарний звіт Product Report

Журнал обліку рецептури Recipe accounting journal

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Прибутково-видаткова накладна Profit and expense invoice

Реєстр вимог накладних Register of invoice requirements

44 / 200
Для складання балансу необхідно визначити залишкову вартість основних засобів, яка розраховується як: To draw up a balance sheet, it is necessary to determine the residual value of fixed assets, which is calculated as:

Різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу The difference between the original cost and the amount of accumulated depreciation

Сума ліквідаційної вартості та нарахованого зносу Amount of liquidation value and accrued depreciation

Різниця між роздрібною та оптовою цінами Difference between retail and wholesale prices

Різниця між первісною та ліквідаційною вартостями Difference between original and liquidation values

Різниця між ліквідаційною вартістю та сумою нарахованого зносу The difference between the liquidation value and the amount of accumulated depreciation

45 / 200
До завідувача аптекою звернувся студент-практикант з проханням пояснити структуру роздрібної ціни ліків індивідуального приготування. Така ціна складається з: The manager of the pharmacy was approached by an intern student with a request to explain the structure of the retail price of individually prepared drugs. This price consists of:

Вартості інгредієнтів, упаковки та тарифу Costs of ingredients, packaging and tariff

Вартості упаковки та тарифу Package and tariff costs

Вартості інгредієнтів та прибутку Ingredient Costs and Profit

Вартості інгредієнтів та торгової націнки Costs of ingredients and trade markup

Вартості інгредієнтів та упаковки Costs of ingredients and packaging

46 / 200
Наприкінці місяця в аптеці розра- ховується сума реалізованої торгової націнки. Вкажіть показник, який не використовується при цьому розрахунку: At the end of the month, the pharmacy calculates the amount of the realized trade margin. Specify the indicator that is not used in this calculation:

Сума грошової готівки в касі аптеки Amount of cash in the cash register of the pharmacy

Залишок товару на початок місяця в оптових цінах Balance of goods at the beginning of the month at wholesale prices

Сума надходження товару в роздрібних та оптових цінах Amount of product receipts at retail and wholesale prices

Сума реалізації товару Amount of product sales

Залишок товару на початок місяця в роздрібних цінах Balance of goods at the beginning of the month at retail prices

47 / 200
Хворий на шлункову кровотечу отримує гемостатичний препарат, який є інгібітором фібринолізину. Визначте цей препарат. A patient with gastric bleeding receives a hemostatic drug that is a fibrinolysin inhibitor. Identify this drug.

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Вікасол Vikasol

Неодикумарин Neodicoumarin

Кальцію хлорид Calcium chloride

Фібриноген Fibrinogen

48 / 200
Провізору-аналітику необхідно визначити показник заломлення метилса-ліцилату. Який прилад він має для цього використати? A pharmacist-analyst needs to determine the refractive index of methyl salicylate. What device should he use for this?

Рефрактометр Refractometer

Поляриметр Polarimeter

Спектрофотометр Spectrophotometer

Полярограф Polarograph

Потенціометр Potentiometer

49 / 200
У хіміко-токсикологічному аналізі “металевих” отрут використовують реакцію Марша. За допомогою цієї реакції в мінералізаті можна виявити: In the chemical and toxicological analysis of 'metallic' poisons, the Marsh reaction is used. With the help of this reaction, in the mineralization it is possible to detect:

Арсен та стибій Arsenic and Stibium

Олово та стибій Tin and Stibium

Барій та марганець Barium and Manganese

Вісмут та свинець Bismuth and lead

Арсен та кадмій Arsenic and cadmium

50 / 200
Метод газо-рідинної хроматографії використовується для ідентифікації речовин. ! дентифікація речовин у методі газо-рідинної хроматографії проводиться за : The method of gas-liquid chromatography is used to identify substances. ! identification of substances in the method of gas-liquid chromatography is carried out by :

Параметрами утримування By retention parameters

Висотою піка Peak height

Характером нульової лінії The character of the zero line

Площею піка Peak Area

Шириною піка на половині його висоти The width of the peak at half its height

51 / 200
рН розчину димедролу для ін’єкцій має бути 5,0-6,5. Для вимірювання цього показника хімік-аналітик повинен використати: pH of Diphenhydramine solution for injections should be 5.0-6.5. To measure this indicator, the analytical chemist should use:

Потенціометр Potentiometer

Фотоелектроколориметр Photoelectrocolorimeter

Поляриметр Polarimeter

Рефрактометр Refractometer

Полярограф Polarograph

52 / 200
У хворого 30 років розвинувся гострий пієлонефрит. Який з наведених препаратів має нефротоксичну дію? A 30-year-old patient developed acute pyelonephritis. Which of the following drugs has a nephrotoxic effect?

Іентаміцин Ientamycin

Роваміцин Rovamycin

Пеніцилін Penicillin

Ампіцілін Ampicillin

Еритроміцин Erythromycin

53 / 200
Аналітик визначає наявність катіону цинку в субстанції цинку сульфату. Для цього він здійснив реакцію з натрію сульфідом, внаслідок якої з’явився осад: The analyst determines the presence of a zinc cation in the zinc sulfate substance. To do this, he reacted with sodium sulfide, resulting in a precipitate:

Білий White

Коричневий Brown

Чорний Black

Синій Blue

Сірий Grey

54 / 200
Який з названих антибіотиків частіше викликає ураження печінки? Which of the named antibiotics more often causes liver damage?

Тетрациклін Tetracycline

Феноксиметилпеніцилін Phenoxymethylpenicillin

Еритроміцин Erythromycin

Роваміцин Rovamycin

Цефазолін Cefazolin

55 / 200
З метою повного охоплення ринку, фірма “Лубнифарм” частину своєї продукції реалізує через фірмові аптеки, другу частину - через дистриб’юторів і третю - через аптеки інших власників. Які маркетингові системи розподілу використовує дана фірма? In order to fully cover the market, the company 'Lubnypharm' sells part of its products through branded pharmacies, the second part - through distributors, and the third - through pharmacies of other owners. What marketing distribution systems does this company use?

Багатоканальні маркетингові системи Multichannel marketing systems

Договірні маркетингові системи Contract Marketing Systems

Іоризонтальні маркетингові системи Horizontal marketing systems

Керовані маркетингові системи Managed Marketing Systems

Корпоративні маркетингові системи Corporate Marketing Systems

56 / 200
До аптеки надійшов рецепт на десять порошків, у яких завищена вища разова доза димедролу без відповідного оформлення. Які дії провізора з прийому рецепту та відпуску ліків? The pharmacy received a prescription for ten powders with an overestimated single dose of diphenhydramine without a corresponding registration. What are the actions of the pharmacist in accepting the prescription and dispensing the medication?

Відпустити половину вищої разової дози помножену на кількість порошків Release half of the highest single dose multiplied by the number of powders

Відпустити виписану дозу Release prescribed dose

Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків Release a higher single dose multiplied by the number of powders

Відпустити тільки половину вищої разової дози Release only half of the highest single dose

Відпустити вищу разову дозу Release higher single dose

57 / 200
При виробництві аерозолів застосовують різні групи пропелентів. Вкажіть, які з пропелентів відносяться до легко летких органічних розчинників. In the production of aerosols, different groups of propellants are used. Specify which of the propellants belong to easily volatile organic solvents.

Метиленхлорид, етиленхлорид Methylene chloride, ethylene chloride

Хладони (фреони) Refrigerants (freons)

Діоксид вуглецю Carbon dioxide

Азот Nitrogen

Пропан, бутан Propane, butane

58 / 200
До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти в якості антиагреган-ту. Яку добову дозу слід рекомендувати для постійного прийому? A patient came to the pharmacist and was recommended to take acetylsalicylic acid as an antiplatelet agent. What daily dose should be recommended for continuous use?

0,1-0,3 0.1-0.3

Більше 4,0 More than 4.0

2,5-3,0 2.5-3.0

0,5-0,9 0.5-0.9

1,0-2,0 1.0-2.0

59 / 200
У хворої 36 років виявлено атипову позагоспітальну пневмонію, яка викликана хламідійною інфекцією. Який антибактеріальний засіб доцільно рекомендувати у даному випадку? A 36-year-old patient was diagnosed with atypical community-acquired pneumonia caused by chlamydial infection. What antibacterial agent should be recommended in this case?

Рокситроміцин Roxithromycin

Цефуроксим Cefuroxime

Ванкоміцин Vancomycin

Ампіцилін Ampicillin

Пеніцилін Penicillin

60 / 200
Симпатоміметики для лікування риніту призначають з обережністю при: Sympathomimetics for the treatment of rhinitis are prescribed with caution in:

Артеріальній гіпертензії Arterial hypertension

Проносі Diarrhea

Мікседемі Mixedemia

Гіпотензії Hypotension

Іастриті Iastrity

61 / 200
Проконсультуйте студента, який проходить практику у Вас в аптеці, яка дія НЕ властива для симпатолітика резерпіну? Advise a student doing an internship at your pharmacy, which action is NOT characteristic of the sympatholytic reserpine?

Гіпертензивна Hypertensive

Гіпотензивна Hypotensive

Слабка нейролептична Weak neuroleptic

Уповільнення серцевого ритму Deceleration of heart rate

Брадикардія Bradycardia

62 / 200
При лікуванні хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли ознаки інтоксикації цим препаратом. Лікар призначив антидот. Назвать цей препарат: During the treatment of chronic heart failure with digoxin, the patient developed signs of intoxication with this drug. The doctor prescribed an antidote. Name this drug:

Унітіол Unithiol

Фенобарбітал Phenobarbital

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Налоксон Naloxone

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

63 / 200
Хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки для ерадикації хе-лікобактерної інфекції була призначена комбінована терапія (омепразол, кларитроміцин, метронідазол). Яка побічна дія може виникнути у хворого? A patient with duodenal ulcer was prescribed combined therapy (omeprazole, clarithromycin, metronidazole) to eradicate Helicobacter pylori infection. What side effect can the patient experience?

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Підвищення секреції соляної кислоти Increased secretion of hydrochloric acid

Кишкова кровотеча Intestinal bleeding

Бронхоспазм Bronchospasm

64 / 200
Хворий 32-х років надійшов на лікування з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки. Лікар призначив у комплексній терапії омепразол. Яким лікарським засобом можна замінити цей препарат? A 32-year-old patient was admitted for treatment with a diagnosis of duodenal ulcer. The doctor prescribed omeprazole in complex therapy. What medicine can replace this drug?

Лансопразол Lansoprazole

Тетрациклін Tetracycline

Де-нол De-zero

Метронідазол Metronidazole

Атропіну сульфат Atropine sulfate

65 / 200
Для лікування артеріальної гіпертензії призначив хворому препарат з групи блокаторів кальцієвих каналів похідне дигідропіридину II покоління. З нижченаведених лікарських засовів виберіть такий препарат: For the treatment of arterial hypertension, the patient was prescribed a drug from the group of calcium channel blockers, a dihydropyridine derivative of the II generation. Choose the following drug from the following drug options:

Амлодипін Amlodipine

Кордарон Cordaron

Ділтіазем Diltiazem

Ніфедипін Nifedipine

Верапаміл Verapamil

66 / 200
Як засіб, що підвищує апетит, використовують рослинну сировину, яка містить ірідоїди. Джерелом цих сполук являється: As a means of increasing appetite, plant raw materials containing iridoids are used. The source of these compounds is:

Radix Gentianae Radix Gentianae

Radix Rhodolae Radix Rhodolae

Radix Altheae Radix Altheae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

Radix Ipecacuanhae Radix Ipecacuanhae

67 / 200
До аптеки звернувся хворий на гі- пертонічну хворобу, якому лікар призначив каптоприл. Який механізм дії даного препарату? A hypertensive patient came to the pharmacy, to whom the doctor prescribed captopril. What is the mechanism of action of this drug?

Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту Inhibition of the activity of angiotensin-converting enzyme

Блокада α-адренорецепторів Blockade of α-adrenoceptors

Блокада рецепторів ангіотензину II Angiotensin II receptor blockade

Блокада β-адренорецепторів Blockade of β-adrenoceptors

Діуретична дія Diuretic action

68 / 200
Хвора на ревматоїдний поліартрит за призначенням лікаря приймала не-стероїдний протизапальний засіб індо-метацин. Через деякий час, у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити прийом препарату. Яке супутне захворювання стало причиною відміни препарату? A patient with rheumatoid polyarthritis took the non-steroidal anti-inflammatory drug indo-methacin as prescribed by the doctor. After some time, the patient developed an exacerbation of the accompanying disease, which forced the drug to be discontinued . What concomitant disease was the reason for the withdrawal of the drug?

Виразкова хвороба Ulcer disease

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Немічна хвороба серця Degenerative heart disease

Цукровий діабет Diabetes

69 / 200
Хворому, який страждає атеросклерозом судин головного мозку, було призначено перпарат, який відноситься до групи блокаторів кальцієвих каналів. Назвіть цей препарат: A patient suffering from atherosclerosis of cerebral vessels was prescribed a drug that belongs to the group of calcium channel blockers. Name this drug:

Цинаризин Cinnarizine

Пентоксифілін Pentoxifylline

Кавінтон Cavinton

Ксантинолу нікотінат Xanthine nicotinate

Пірацетам Piracetam

70 / 200
Провізор-аналітик ідентифікує гліцерин. Після додавання розчину міді сульфату з’явилося синє забарвлення. Це свідчить про наявність у структурі гліцерину: A pharmacist-analyst identifies glycerin. After adding a solution of copper sulfate, a blue color appeared. This indicates the presence of glycerin in the structure:

Гідроксильних груп Hydroxyl groups

Альдегідних груп Aldehydic groups

Карбоксильних груп Carboxyl groups

Амідних груп Amide groups

Ароматичних аміногруп Aromatic amino groups

71 / 200
Всмоктуваність лікарських речовин під час нанесення на шкірні покриви у дитини першого року життя: Absorption of medicinal substances when applied to the skin of a child in the first year of life:

Вище, ніж у дорослого Higher than an adult

Нижче, ніж у дорослого Lower than an adult

Не відрізняється від підлітків до 17 років No different from teenagers under 17

Не відрізняється від дорослого No different from an adult

Не відрізняється від дітей перших 10 років життя Does not differ from children of the first 10 years of life

72 / 200
Фармацевтичне підприємство має широкий асортимент лікарських засобів. Продукція відрізняється різноманітністю лікарських форм. Яка з наведених структур організації служби маркетингу може бути взята за основу діяльності маркетингового відділу? The pharmaceutical enterprise has a wide range of medicines. The products are distinguished by a variety of dosage forms. Which of the following structures of the organization of the marketing service can be taken as the basis of the activities of the marketing department?

Товарна Product

Регіональна Regional

Матрична Matrix

Функціональна Functional

Сегментна Segmental

73 / 200
Маркетологу оптово-роздрібної фармацевтичної фірми необхідно визначити, яким чином зміниться обсяг попиту при зростанні ціни на 10%, якщо відомо що коефіцієнт еластичності дорівнює 1? The marketer of a wholesale and retail pharmaceutical company needs to determine how the volume of demand will change when the price increases by 10%, if it is known that the elasticity coefficient is equal to 1?

Знизиться на 10% Will decrease by 10%

Зросте на 1% Grow by 1%

Не зміниться Will not change

Зросте на 10% Grow 10%

Знизиться на 1% Will decrease by 1%

74 / 200
Керівник фармацевтичного підприємства під час проведення робіт здійснює контроль на основі зворотнього з’язку, що допомагає виявити відхилення при виконанні завдань. Який вид контролю він виконує? The manager of a pharmaceutical company performs feedback-based control during work, which helps to identify deviations in the performance of tasks. What type of control does he perform?

Поточний Current

Попередній Previous

Підсумковий Summary

Періодичний Periodic

Щорічний Annual

75 / 200
Під час сертифікації субстанції анальгіну хімік-аналітик має ідентифікувати катіон: During analgin substance certification, the analytical chemist must identify the cation:

Натрію Sodium

Магнію Magnesium

Кальцію Calcium

Заліза (III) Iron (III)

Калію Potassium

76 / 200
Кількісний вміст атропіну сульфату в очних краплях провізор-аналітик визначає методом: The quantitative content of atropine sulfate in eye drops is determined by the pharmacist-analyst by the method:

Алкаліметрії Alkalimetry

Нітритомерії Nitritomeria

Комплексонометрії Complexonometry

Меркуриметрії Mercurimetry

Броматометрії Bromatometry

77 / 200
Ви - провізор аптеки, що розташована у жіночій консультації. Дайте відповідь на питання лікаря-інтерна, який з наявних препаратів антимікробної дії можна призначити вагітній? You are the pharmacist of the pharmacy located in the women's clinic. Answer the intern's question, which of the available antimicrobial drugs can be prescribed to a pregnant woman?

Ампіцилін Ampicillin

Окситетрациклін Oxytetracycline

Іентаміцин Ientamycin

Ко-тримоксазол Co-trimoxazole

Доксициклін Doxycycline

78 / 200
У хворої з гіпертонічною хворобою II ст. після тривалого приймання про-пранололу, ніфедипіну та дихлотіазиду з’явилися судоми у м’язах нижніх кінцівок, порушення серцевого ритму. Яким препаратом міг бути спричинений цей стан? After long-term use of pro-pranolol, nifedipine and dichlothiazide, a patient with hypertension of the II century developed cramps in the muscles of the lower limbs, heart rhythm disturbances. What drug could have caused this condition?

Дихлотіазидом Dichlothiazid

Дихлотіазидом та пропранололом Dichlothiazid and propranolol

Не пов’язаний з прийманням цих ліків Not related to taking these drugs

Пропранололом та ніфедипіном Propranolol and nifedipine

Пропранололом Propranolol

79 / 200
У наслідок необачливої поведінки біля пасіки, дитина була ужалена декількома бджолами у різні ділянки тіла та обличчя. Який із препаратів має бути застосований на етапі першої допомоги? As a result of careless behavior near the apiary, the child was stung by several bees in different parts of the body and face. Which drug should be used at the first aid stage?

Дифенгідрамін (дімедрол) Diphenhydramine (diphenhydramine)

Адреналін Adrenaline

Метамізол (анальгін) Metamizol (Analgin)

Еритроміцин Erythromycin

Фуросемід Furosemide

80 / 200
За вимогами ДФУ кількісне визначення борної кислоти проводять методом алкаліметрії в присутності: According to the requirements of the DFU, the quantitative determination of boric acid is carried out by the method of alkalimetry in the presence of:

Розчину маніту Mannite solution

Розчину фруктози Fructose solution

Розчину ртуті (II) ацетату Solution of mercury (II) acetate

Розчину сорбіту Sorbit solution

Розчину глюкози Glucose solution

81 / 200
Метод нітритометрії можна застосувати для кількісного визначення лікарських засобів, що містять: The nitritometry method can be used for quantitative determination of medicinal products containing:

Первинну ароматичну аміногрупу Primary aromatic amino group

Гідроксильну групу Hydroxyl group

Аліфатичну аміногрупу Aliphatic amino group

Альдегідну групу Aldehyde group

Карбоксильну групу Carboxyl group

82 / 200
Фармацевту необхідно приготувати ректальні супозиторії на основі масло какао номером 10, кожна з яких містить по 0,2 анестезину. Вкажіть, яку кількість основи необхідно взяти за даним рецептом: The pharmacist needs to prepare rectal suppositories based on cocoa butter number 10, each of which contains 0.2 anesthesin. Specify how much of the base should be taken according to this prescription:

28,0 28.0

30,0 30.0

37,5 37.5

10,0 10.0

40,0 40.0

83 / 200
Фармацевту необхідно приготувати настій з трави горицвіту. У якому спів-відношєнні при цьому потрі6но взяти сировину та екстрагент? The pharmacist needs to prepare an infusion from the herb of the heather. In what ratio should the raw material and extractant be taken?

1:30 1:30

1:400 1:400

1:100 1:100

1:20 1:20

1:10 1:10

84 / 200
Відвідувач аптеки за призначенням лікаря для курсового лікування хронічної серцевої недостатності придбав дигоксин і аспаркам. Поясніть хворому доцільність комбінованого застосування цих препаратів: A pharmacy visitor purchased digoxin and asparkam as prescribed by a doctor for course treatment of chronic heart failure. Explain to the patient the feasibility of combined use of these drugs:

Для профілактики гіпокаліємії To prevent hypokalemia

Для прискорення дигіталізації To accelerate digitization

Для підсилення кардіотонічної дії дигоксину To enhance the cardiotonic action of digoxin

Для збільшення вмісту іонів кальцію To increase the content of calcium ions

Для попередження гіпонатріємії To prevent hyponatremia

85 / 200
Донору, який постійно 2-3 рази на рік здає кров, для профілактики залі-зодефіцитної анемії доцільним є призначення препаратів що містять залізо. Який механізм дії цих препаратів? For the prevention of iron-deficiency anemia, it is advisable to prescribe drugs containing iron to a donor who constantly donates blood 2-3 times a year. What is the mechanism of action of these drugs?

Стимулюють синтез гемоглобіну Stimulate hemoglobin synthesis

Підсилюють дозрівання мегалобла-стів Strengthen the maturation of megaloblasts

Активізують утворення метіоніну Activate the formation of methionine

Стимулюють синтез нуклеїнових кислот Stimulate the synthesis of nucleic acids

Збільшують утворення еритропоети-ну Increase the formation of erythropoietin

86 / 200
Листя шавлії лікарської проявляють протимікробну, в’яжучу та протизапальну дію, а препарати з неї використовують у стоматологічній практиці. Вкажіть назву препарату, який виготовляють як ацетоновий екстракт з цієї сировини: Leaves of clary sage have antimicrobial, astringent and anti-inflammatory effects, and preparations from it are used in dental practice. Enter the name of the preparation, which is made as an acetone extract from this raw materials:

Сальвін Salvin

Уролесан Urolesan

Ротокан Rotokan

Хлорофіліпт Chlorophyllipt

Вікаїр Vicar

87 / 200
Препарат 'Астматин'застосовується при бронхіальній астмі. Який вид рослинної сировини, що вміщує тропанові алкалоїди, являється складовою частиною цього препарату? The drug 'Asthmatin' is used for bronchial asthma. What type of plant material containing tropane alkaloids is a component of this drug?

Блекота чорна Blackness is black

Чистотіл великий Puertos major

Маткові ріжки Uterine horns

М’ята перцева Peppermint

Подорожник великий Traveller is big

88 / 200
В аптеці необхідно приготувати ін’єкційний розчин. На якому етапі здійснюють контроль розчинів для ін’єкцій на відсутність механічних домішок? In the pharmacy, it is necessary to prepare an injection solution. At what stage is the control of injection solutions for the absence of mechanical impurities?

До і після стерилізації Before and after sterilization

До хімічного аналізу To chemical analysis

Після оформлення до відпуску After registration before release

До і після фасування Before and after packaging

До фільтрування Before filtering

89 / 200
Проводиться нецілеспрямоване судово-токсикологічне дослідження органів трупу. З якої групи отрут починають аналіз? A non-targeted forensic toxicological examination of the corpse's organs is being conducted. From which group of poisons does the analysis begin?

З „летких отрут” From 'volatile poisons'

З пестицидів From pesticides

З металевих отрут From metal poisons

З мінеральних кислот, лугів та неорганічних солей From mineral acids, alkalis and inorganic salts

З лікарських отрут From medicinal poisons

90 / 200
Ксенобіотики метаболізують в організмі. Для представників якої групи лікарських отрут найбільш характерним є процес окислення за атомом суль-фуру? Xenobiotics are metabolized in the body. For representatives of which group of medicinal poisons is the process of oxidation by the sulfur atom most characteristic?

Похідні фенотіазину Phenothiazine derivatives

Похідні бензодіазепіну Benzodiazepine derivatives

Похідні хіноліну Quinoline derivatives

Похідні пурину Purine derivatives

Похідні тропану Tropane Derivatives

91 / 200
Під час проведення судово-токсикологічного аналізу судово-медичному токсикологу необхідно враховувати, що у процесі біотрансформа-ції кодеїну одним з продуктів метаболізму є: During the forensic toxicological analysis, the forensic toxicologist must take into account that in the process of biotransformation of codeine, one of the metabolic products is:

Морфін Morphine

Папаверин Papaverine

Тебаїн Thebaine

Етилморфін Ethylmorphine

Героїн Heroin

92 / 200
До аптеки зі складу надійшов товар. Хто з співробітників аптеки несе відповідальність за проведення вхідного контролю якості лікарських засобів? A product arrived at the pharmacy from the warehouse. Which of the pharmacy employees is responsible for the incoming quality control of medicinal products?

Уповноважена особа Authorized person

Завідувач аптекою Pharmacy Manager

Завідувач аптекою та його заступник The head of the pharmacy and his deputy

Весь колектив аптеки The entire staff of the pharmacy

Завідувач рецептурно-виробничим відділом Head of the formulation and production department

93 / 200
Аптекою придбані нові холодильник та комп’ютер. Ці основні засоби зараховуються на баланс аптеки за: The pharmacy purchased a new refrigerator and a computer. These fixed assets are credited to the balance of the pharmacy for:

Первісною вартістю At original cost

Ліквідаційною вартістю Liquidation value

Амортизаційною вартістю Amortized cost

Ринковою вартістю By market value

Залишковою вартістю Residual value

94 / 200
Поліклініка ЛПЗ надає аптеці приміщення під відкриття аптечного пункту. Його мінімальна площа повинна складати: Polyclinic LPZ provides the pharmacy with premises for opening a pharmacy point. Its minimum area should be:

18м2 18m2

100м2 100m2

89 м2 89 m2

49 м2 49 m2

46 м2 46 m2

95 / 200
До аптеки надійшов рецепт на таблетки алнагону. Яка норма відпуску цього препарату? The pharmacy received a prescription for Alnagon tablets. What is the dispensing rate for this drug?

20 таблеток 20 tablets

50 таблеток 50 pills

12 таблеток 12 tablets

10 таблеток 10 tablets

25 таблеток 25 pills

96 / 200
У відділ запасів аптеки надійшов препарат Лаферон по 1 млн №10. В який термін повинно бути здійснене остаточне оприбуткування препарату? The drug Laferon 1 million No. 10 was delivered to the pharmacy's stock department. In what time should the drug be put on the market?

Не піздніше 24 годин з моменту отримання товару аптекою No later than 24 hours from the moment the pharmacy receives the product

Не піздніше 48 годин з моменту отримання товару аптекою No later than 48 hours from the moment the pharmacy receives the product

Не піздніше 36 годин з моменту отримання товару аптекою No later than 36 hours from the moment the pharmacy receives the product

Протягом тижня Within a week

У 3-х денний термін In 3 days

97 / 200
Хворому з проявами неспокою, невпевненості, психічного напруження, лікар призначив діазепам. Який можливий механізм його транквілізуючої дії? The doctor prescribed diazepam to a patient with manifestations of restlessness, uncertainty, mental stress. What is the possible mechanism of its tranquilizing effect?

Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами Interaction with benzodiazepine receptors

Взаємодія з дофаміновими рецепторами Interaction with dopamine receptors

Взаємодія з холінорецепторами Interaction with cholinergic receptors

Взаємодія з серотоніновими рецепторами Interaction with serotonin receptors

Взаємодія з адренорецепторами Interaction with adrenoceptors

98 / 200
Проконсультуйте медичну сестру з питання, який єдино можливий шлях введення норадреналіну? Consult the nurse on the question, what is the only possible route of administration of norepinephrine?

Внутрішньовенний Intravenous

Внутрішньом’язовий Intramuscular

Внутрішньосуглобовий Intra-articular

Пероральний Oral

Підшкірний Subcutaneous

99 / 200
Ароматичний терпеноїд тимол має антисептичну дію у складі ефірних олій лікарських рослин. Які рослини вміщують у собі цю сполуку? The aromatic terpenoid thymol has an antiseptic effect in the essential oils of medicinal plants. Which plants contain this compound?

Thymus vulgare L Thymus vulgare L

Coriandrum sativum L Coriandrum sativum L

Lavandula sprna L Lavandula sprna L

SaMa officmaHs L SaMa oficmaHs L

Mentha piperita L Mentha piperita L

100 / 200
До аптеки надійшов план заготівлі ЛРС трави деревію звичайного. Який вид цієї рослини допускається до застосування у медицині? The pharmacy has received a plan for the preparation of LRS of the common yarrow grass. What type of this plant is allowed for use in medicine?

Achillea тіїМоїшт L Achillea tiiMoisht L

Achtilea поЫШ L Achtilea poЫШ L

Achtilea setacea Waldst. et Kh Achtilea setacea Waldst. et Kh

Achtilea pannomca L Achtilea pannomca L

Achhlea mkranta L Achhlea mkranta L

101 / 200
Фітохімічний цех підприємства виробляє настойки методом перколяції. З якою швидкістю здійснюють перколя-цію? The phytochemical workshop of the enterprise produces tinctures by the percolation method. At what speed is percolation carried out?

1/24 або 1/48 частина від робочого об’єму перколятору за годину 1/24 or 1/48 part of the working volume of the percolator per hour

1 /20 частина від об’єму перколятору за годину 1/20th of the percolator volume per hour

1 /40 частина від об’єму перколятору за годину 1/40th of the percolator volume per hour

1 /50 частина від об’єму перколятору за 30 хвилин 1/50th of the volume of the percolator in 30 minutes

1 /10 частина від об’єму перколятору за 30 хвилин 1/10 of the percolator volume in 30 minutes

102 / 200
Фармацевт приготував масляну емульсію. Яким чином він ввів у неї ментол? A pharmacist prepared an oil emulsion. How did he introduce menthol into it?

Розчинив у маслі при температурі 40о-500С Dissolved in oil at a temperature of 40-500С

Додав до готової емульсії Added to the finished emulsion

Ввів по типу суспензії у готову емульсію Introduced by type of suspension into the finished emulsion

Змішав з емульгатором та додав до води Mixed with emulsifier and added to water

Розчинив у воді при температурi 40°- 50°С Dissolved in water at a temperature of 40°-50°С

103 / 200
Хворий звернувся до аптеки з рецептом: Rp.: Camphorae Chlorali hydrati aa 0,1 M.f. pulv. t.d. №10 S. По 1 порошку 3 рази на день. Які утруднення виникнуть у фармацевта під час виготовлення даного пропису? The patient turned to the pharmacy with a prescription: Rp.: Camphorae Chlorali hydrati aa 0.1 Mf pulv. td #10 S. 1 powder 3 times a day. What difficulties will the pharmacist encounter during the preparation of this prescription?

Утворення евтектичного сплаву Formation of eutectic alloy

Незмішуваність інгредієнтів Ingredient immiscibility

Адсорбція лікарських речовин Adsorption of medicinal substances

Зміна забарвлення Color change

Відволоження суміші Mixture Dehumidification

104 / 200
Фармацевт готує мазь поверхневої дії. Яку основу він повинен використати? A pharmacist prepares a topical ointment. What base should he use?

Вазелін Vaseline

Поліетиленоксидна основа Polyethylene oxide base

Мильно-гліцеринова основа Soap-glycerin base

Желатино-гліцеринова основа Gelatin-glycerin base

Основа Кутумової The basis of Kutumova

105 / 200
Похідні алізарину здатні розчиняти оксалатні і фосфатні солі каменів, що утворилися в нирках. Джерелом для одержання нефролітичних препаратів являється: Alizarin derivatives are able to dissolve oxalate and phosphate salts of stones formed in the kidneys. The source for obtaining nephrolytic drugs is:

Rhizomata et radices Rubiae Rhizomata et radices Rubiae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

Rhizomata et radices Sanguisorbae Rhizomata et radices Sanguisorbae

Radix Rhodiolae Radix Rhodiolae

Rhizomata cum radicibus Valerianae Rhizomata cum radicibus Valerianae

106 / 200
Відбулося отруєння алкалоїдами. Після екстракції біологічного матеріалу одержано маслянистий осад. На яку групу алкалоїдів треба провести в першу чергу дослідження? Poisoning with alkaloids has occurred. After the extraction of biological material, an oily sediment was obtained. Which group of alkaloids should be investigated first?

Похідні піридину Pyridine derivatives

Похідні ізохіноліну Isoquinoline derivatives

Похідні тропану Tropane Derivatives

Похідні індолу Indole derivatives

Похідні хіноліну Quinoline derivatives

107 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція кальцію пантотенату. Для кількісного визначення препарату провізору-аналітику слід використати метод: The substance of calcium pantothenate has arrived at the control and analytical laboratory. For the quantitative determination of the drug, the pharmacist-analyst should use the method:

Комплексонометрії Complexonometry

Меркуриметрії Mercurimetry

Йодометрії Iodometry

Йодхлорметрії Iodochlormetry

Аргентометрії Argentometries

108 / 200
Лікарський засіб ідентифікують за реакцією утворення флюоресцеїну. Укажіть цей лікарський засіб. The drug is identified by the reaction of fluorescein formation. Specify this drug.

Резорцин Resorcin

Анестезин Anesthesia

Ментол Menthol

Тимол Thymol

Парацетамол Paracetamol

109 / 200
Фармацевтична фірма володіє пакетом документів, які підтверджують право власності на придбані комп’ютерні програми. Вкажіть статтю балансу, в якій відображається вартість програм: The pharmaceutical company owns a package of documents that confirm ownership of purchased computer programs. Specify the balance sheet item that reflects the cost of the programs:

Нематеріальні активи Intangible assets

Товар Product

Малоцінний інвентар Low-value inventory

Обігові кошти Current assets

Основні засоби Fixed assets

110 / 200
Завідувач аптекою проводить аналіз фінансового стану аптеки на кінець року за даними зовнішньої фінансової звітності «Баланс». Яку інформацію можна отримати із II та III розділів активу балансу? The manager of the pharmacy conducts an analysis of the financial condition of the pharmacy at the end of the year according to the external financial reporting 'Balance'. What information can be obtained from the II and III sections of the balance sheet asset?

Суму обігових коштів Amount of working capital

Суму господарських засобів Amount of assets

Суму джерел утворення засобів Amount of funds generation sources

Суму зобов’язань Amount of obligations

Суму власного капіталу Amount of equity

111 / 200
При порівняльному аналізі ділової активності двох аптек за квартал встановлено, що нормативи товарного запасу становили відповідно 25 днів та 40 днів. Який з зазначених показників не використовується для розрахунку нормативу товарних запасів у днях? During a comparative analysis of the business activity of two pharmacies for the quarter, it was established that the stock standards were 25 days and 40 days, respectively. Which of the specified indicators is not used to calculate the stock standard stocks in days?

Фонд заробітної плати Salary Fund

Оборотність товару Product turnover

Рівень торгових накладень Level of trade overlays

Об’єм реалізації Realization volume

Залишок товару в роздрібних цінах за квартал Retail product balance for the quarter

112 / 200
Відбулося отруєння важкими металами та арсеном. У такому випадку в якості антидоту використовують: Poisoning with heavy metals and arsenic has occurred. In this case, the following is used as an antidote:

Унітіол Unithiol

Глюкагон Glucagon

Метиленову синь Methylene blue

Вітамін В6 Vitamin B6

Ліпоєву кислоту Lipoic acid

113 / 200
До реанімації доставлений неповнолітні хлопець з підозрою на отруєння хлорофосом. При виявленні цієї речовини у даному випадку найбільш чутливою є: A juvenile boy was brought to the intensive care unit with suspicion of chlorophos poisoning. When this substance is detected, the most sensitive in this case is:

Холінестеразна проба Cholinesterase test

Реакція на метильні групи Reaction to methyl groups

Виявлення фосфорилюючої властивості Detection of phosphorylating property

Виявлення фосфат іонів Detection of phosphate ions

Реакція виявлення активних функціональних груп продуктів гідролізу Reaction to detect active functional groups of hydrolysis products

114 / 200
Об’ єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці. Що створюється в результаті вертикального поділу праці? The objectivity of management processes requires the division of managerial labor. What is created as a result of the vertical division of labor?

Технічний, управлінський та інститу-ційний рівні управління Technical, administrative and institutional management levels

Управлінські служби Management Services

Неформальні групи Informal Groups

Виробничі підрозділи Production units

Схематичне зображення організації Schematic representation of the organization

115 / 200
Управлінська діяльність передбачає використання різних видів комунікацій. Як здійснюються невербальні комунікації? Management involves the use of various types of communication. How are non-verbal communications carried out?

Шляхом символів та жестів Through symbols and gestures

Шляхом анкетування By survey

Шляхом телефонного зв’язку By phone

Шляхом усного мовлення By word of mouth

Шляхом ведення управлінської документації By maintaining management documentation

116 / 200
Приготовлено 100 мл відвару з кори дуба. Яку кількість води взяв фармацевт для його приготування (Кв = 2,0 мл/г)? 100 ml of oak bark decoction was prepared. How much water did the pharmacist take to prepare it (Kv = 2.0 ml/g)?

120 мл 120 ml

160 мл 160 ml

100 мл 100 ml

130 мл 130 ml

110 мл 110 ml

117 / 200
Фармацевт готує мазь для носу, що містить ефедрину гідрохлорид. Як повинен фармацевт ввести ефедрину гідрохлорид у водно-емульсійну основу мазі? A pharmacist prepares a nasal ointment containing ephedrine hydrochloride. How should the pharmacist introduce ephedrine hydrochloride into the aqueous emulsion base of the ointment?

Розчинити у мінімальній кількості води очищеної Dissolve in a minimum amount of purified water

Розчинити у спирті етиловому Dissolve in ethyl alcohol

Подрібнити з гліцерином Crush with glycerin

Насипати тонким шаром на поверхню води Pour a thin layer on the surface of the water

Подрібнити зі спиртом або з ефіром Crush with alcohol or ether

118 / 200
Фармацевт готує вагінальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу, яку він може використати: A pharmacist prepares vaginal suppositories by pouring method. Specify the hydrophilic base that he can use:

Поліетиленоксидну Polyethylene oxide

Вітепсол Vitepsol

Твердий жир Solid fat

Бутирол Butyrol

Масло какао Cocoa butter

119 / 200
Очні краплі повинні зберігати стерильність протягом усього терміну зберігання та застосування. Яка з речовин забезпечує антимікробну стабільність? Eye drops must maintain sterility during the entire period of storage and use. Which substance provides antimicrobial stability?

Ніпагін Nipagin

Натрію нітрат Sodium nitrate

Полівініловий спирт Polyvinyl alcohol

Метилцелюлоза Methylcellulose

Натрію хлорид Sodium Chloride

120 / 200
Лікувально-профілактичний заклад планує здійснити закупівлю лікарських засобів. З якою метою у процесі відбору ліків для закупівлі здійснюється АВС-аналіз? The treatment and prevention institution plans to purchase medicines. For what purpose is the ABC analysis carried out in the process of selecting medicines for purchase?

Розподілу лікарських засобів на три групи відповідно до річного споживання Distribution of medicines into three groups according to annual consumption

Порівняння витрат на фармакотерапію при використанні альтернативних методів лікування Comparison of pharmacotherapy costs when using alternative treatment methods

Аналізу та оцінки власного потенціалу Analysis and assessment of own potential

- -

Обґрунтування потреби в певному препараті Justification of the need for a certain drug

121 / 200
Хворому призначили препарат, на фоні застосування якого виникли наступні побічні ефекти: розвинувся стероїдний діабет, набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. До якої фармакологічної групи належить цей лікарський засіб? The patient was prescribed a drug that caused the following side effects: steroid diabetes, edema, osteoporosis, hypertension. What pharmacological group does this drug belong to?'

Ілюкокортикоїди Ilucocorticoids

Нестероїдні протизапальні засоби Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Протипухлинні засоби Antitumor drugs

Антибіотики Antibiotics

Антигістамінні засоби Antihistamines

122 / 200
Хворому на глаукому лікар призначив пілокарпіну гідрохлорид з ме- тою зниження внутрішньоочного тиску. До якої фармакологічної групи належить цей препарат? A doctor prescribed pilocarpine hydrochloride to a glaucoma patient to lower intraocular pressure. To which pharmacological group does this drug belong?

М-холіномімєтики M-cholinomimetics

Іангліоблокатори Angioblockers

Симпатолітики Sympatholytics

α-адреноблокатори α-adrenoblockers

β-адреноблокатори β-blockers

123 / 200
Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз було призначено препарат для замісної терапії. Назвіть препарат: A patient with acute adrenal insufficiency was prescribed a drug for replacement therapy. Name the drug:

Преднізолон Prednisone

Ілібенкламід Ilibenclamide

Ретаболіл Retabolil

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

L-тироксин L-thyroxine

124 / 200
Хворій з скаргами на постійне почуття страху та тривоги було призначено препарат з анксіолітичною дією. Назвіть препарат: A patient with complaints of constant fear and anxiety was prescribed a drug with an anxiolytic effect. Name the drug:

Діазепам Diazepam

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Пірацетам Piracetam

Трамадол Tramadol

Сульфокамфокаін Sulfocamphocaine

125 / 200
Фармацевт приготував 10,0 триту-рації атропіну сульфату (1:100). Вкажіть, яку кількість атропіну сульфату та наповнювачу він взяв: The pharmacist prepared 10.0 trituration of atropine sulfate (1:100). Specify the amount of atropine sulfate and excipient he took:

0,1 та 9,9 0.1 and 9.9

0,1 та 99,9 0.1 and 99.9

0,01 та 9,99 0.01 and 9.99

0,01 та 0,9 0.01 and 0.9

1,0 та 9,0 1.0 and 9.0

126 / 200
Фармацевт приготував суспензію методом конденсації. Вкажіть, у якій комбінації лікарських речовин з’явився осад: The pharmacist prepared a suspension using the condensation method. Indicate in which combination of medicinal substances the sediment appeared:

Кальцію хлорид з натрію гідрокарбонатом Calcium chloride with sodium bicarbonate

Кальцію хлорид з натрію бензоатом Calcium chloride with sodium benzoate

Кальцію хлорид з хлоралгідратом Calcium chloride with chloral hydrate

Кальцію хлорид з калію йодитом Calcium chloride with potassium iodide

Кальцію хлорид з натрію бромідом Calcium chloride with sodium bromide

127 / 200
Фармацевт приготував емульсію типу о/в. Вкажіть, що визначає тип емульсії: The pharmacist prepared an emulsion of the o/w type. Specify what determines the type of emulsion:

Природу емульгатору Nature of emulsifier

Кількість олії Quantity of oil

Природу лікарських речовин Nature of medicinal substances

Спосіб введення лікарських речовин Method of administration of medicinal substances

Кількість води Quantity of water

128 / 200
Фармацевт приготував настій кореня алтеї. Вкажіть вірний варіант технології: The pharmacist prepared an infusion of althea root. Specify the correct technology option:

Холодне настоювання протягом 30 хв та проціджування без віджимання сировини Cold infusion for 30 minutes and filtering without wringing out raw materials

Нагрівання на киплячій водяній бані 15 хв та віджимання Heating in a boiling water bath for 15 min and wringing

Віджимання сировини після настоювання при кімнатній температурі Wringing of raw materials after infusion at room temperature

Нагрівання протягом 30 хв, охолоджування -10 хв, проціджування Heating for 30 min, cooling -10 min, filtering

Нагрівання протягом 30 хв, проціджування без охолоджування Heating for 30 min, filtering without cooling

129 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення тимолу. Вкажіть метод, який можна використати для його кількісного визначення: A pharmacist-analyst is quantifying thymol. Specify the method that can be used for its quantification:

Броматометрії Bromatometry

Нітритометрії Nitritometry

Комплексонометрії Complexonometry

Алкаліметрії Alkalimetry

Гравіметрії Gravimetry

130 / 200
Хворий тривалий час лікувався від хронічного закрепу бісакоділом. Через декілька тижнів, послаблюючий ефект препарату зменшився. З розвитком якого побічного ефекту це пов’язано? The patient was treated for a long time for chronic constipation with bisacodyl. After several weeks, the relaxing effect of the drug decreased. What side effect is this associated with?

Звикання Addiction

Алергія Allergy

Матеріальна кумуляція Material accumulation

Сенсибілізація Sensitization

Функціональна кумуляція Functional cumulation

131 / 200
Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено препарат з групи блокаторів β-адренорецепторів. Назвіть препарат: A patient with hypertension was prescribed a drug from the group of β-adrenoceptor blockers to lower blood pressure. Name the drug:

Метопролол Metoprolol

Лозартан калію Losartan potassium

Еналаприл Enalapril

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Резерпін Reserpin

132 / 200
Відбулося отруєння металевою отрутою. Чим обумовлена токсичність 'металевих отрут'? Poisoning with metal poison has occurred. What causes the toxicity of 'metal poisons'?

Зв’язуванням з амінокислотами, білками та поліпептидами By binding to amino acids, proteins and polypeptides

Зв’язуванням з соляною кислотою By binding with hydrochloric acid

Зв’язуванням з холестерином By binding to cholesterol

Зв’язуванням з ліпідами By binding to lipids

Зв’язуванням з вуглеводами By binding to carbohydrates

133 / 200
Під час виділення деякої 'металевої' отрути проведено деструкцію біологічного матеріалу. За допомогою деструкції із органів трупу виділяють: During the release of some 'metallic' poison, biological material is destroyed. With the help of destruction, the following are released from the corpse's organs:

Ртуть Mercury

Стибій Stibiy

Талій Waist

Кадмій Cadmium

Срібло Silver

134 / 200
Товарознавчий аналіз регламентує вміст золи та діючих речовин у ЛРС визначати: Commodity analysis regulates the content of ash and active substances in LRS to determine:

В аналітичній пробі In analytical sample

У вибірці In sample

Одразу після загального аналізу всіх одиниць продукції партії ЛРС Immediately after the general analysis of all production units of the LRS batch

У середній пробі In the average sample

У виїмці In the notch

135 / 200
З коренів солодки виготовляють декілька лікарських препаратів, які мають різну фармакологічну дію. Запропонуйте хворому препарат на основі флавоноїдів солодки з противиразко-вою дією: Several drugs are made from licorice roots, which have different pharmacological effects. Offer the patient a drug based on licorice flavonoids with an anti-ulcer effect:

Ліквіритон Liquiriton

Сироп солодкового кореня Licorice root syrup

Гліцерам Glyceram

Конвафлавін Convaflavin

Гліцерин Glycerin

136 / 200
У процесі управління організацією слід враховувати вплив зовнішнього середовища. Який фактор зовнішнього середовища є фактором непрямого впливу на організацію? In the process of managing the organization, the influence of the external environment should be taken into account. What factor of the external environment is a factor of indirect influence on the organization?

Стан економіки State of the economy

Постачальники Suppliers

Законодавство та державні органи Legislation and State Bodies

Споживачі Consumers

Конкуренти Competitors

137 / 200
Перевірка однорідності змішування лікарської форми є складовою частиною внутрішньоаптечного контролю: Checking the uniformity of mixing the dosage form is a component of internal pharmacy control:

Органолептичного Organoleptic

Якісного хімічного High-quality chemical

Фізичного Physical

Опитового Experimental

Повного хімічного Full Chemical

138 / 200
Перевірка правильності всіх ваго-вимирювальних приладів і дотримання термінів їх таврування до початку інвентаризації входить в обов’язки: Checking the correctness of all weight-extinguishing devices and compliance with the terms of their branding before the beginning of the inventory is part of the duties:

Інвентаризаційної комісії Inventory Commission

Матеріально-відповідальних осіб Materially responsible persons

Власника підприємства Enterprise owner

Провізора-аналітика Pharmacist analyst

Завідувача аптеки The head of the pharmacy

139 / 200
Для виписування рецептів є затверджені три форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку повинен бути виписаний кодеїну фосфат у суміші з індиферентними речовинами за повну вартість? Three forms of prescription forms are approved for writing prescriptions. On which form of prescription form should codeine phosphate mixed with indifferent substances be prescribed at full cost?

Ф-3 F-3

Ф-1 з печаткою ЛПЗ «Для рецептів» F-1 with the seal of the LPZ 'For prescriptions'

Ф-2 F-2

Ф-1 F-1

Ф-2 та Ф-3 F-2 and F-3

140 / 200
Аптека отримала від постачальника лікарські препарати. Який з них підлягає предметнокількісному обліку? The pharmacy received medicines from the supplier. Which of them is subject to quantitative accounting?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Кетотифен Ketotifen

Димедрол Diphenhydramine

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Анальгін Analgin

141 / 200
Отримання прибутку - є метою діяльності підприємства. Що таке прибуток? Profit is the goal of the enterprise. What is profit?

Позитивна різниця між доходами підприємства та його витратами Positive difference between the company's income and its expenses

Сума дооцінки необоротних активів Amount of revaluation of non-current assets

Сума заборгованості засновників Amount of indebtedness of the founders

Сума доходів та витрат підприємства Sum of income and expenses of the enterprise

Негативна різниця між доходами підприємства та його витратами Negative difference between the company's income and its expenses

142 / 200
Фармацевт приготував 100 мл 3% розчину перекису водню. Вкажіть кількість 30% перекису водню та води очищеної, які необхідні для виготовлення препарату: A pharmacist has prepared 100 ml of a 3% hydrogen peroxide solution. Specify the amount of 30% hydrogen peroxide and purified water needed to make the preparation:

10 мл та 90 мл 10 ml and 90 ml

3 мл та 97 мл 3 ml and 97 ml

97 мл та 3 мл 97 ml and 3 ml

90 мл та 10 мл 90 ml and 10 ml

50 мл та 50 мл 50 ml and 50 ml

143 / 200
Фармацевту потрібно приготувати лінімент-розчин. Виберіть посуд для його приготування: A pharmacist needs to prepare a liniment solution. Choose a vessel to prepare it:

Флакон для відпуску Dispensing vial

Підставка Stand

Мірна колба Measuring flask

Циліндр Cylinder

Ступка Mortar

144 / 200
В аптеку надійшов рецепт на розчин для ін’єкцій. Вкажіть яку із перелічених лікарських речовин неможна піддавати тепловій стерилізації: The pharmacy received a prescription for a solution for injections. Specify which of the listed medicinal substances cannot be subjected to heat sterilization:

Гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine

Кальцію хлорид Calcium chloride

Глюкозу Glucose

Новокаїн Novocaine

Дибазол Dibazol

145 / 200
Фармацевт виявив несумісність у рецепті, в якому прописані розчин калію перманганату та перекису водню. Вкажіть тип хімічної реакції: The pharmacist found an incompatibility in the prescription, which prescribes a solution of potassium permanganate and hydrogen peroxide. Specify the type of chemical reaction:

Окисно-відновна Redox

Нейтралізації Neutralizations

Витиснення Expulsion

Обміну Exchange

Осадження Precipitation

146 / 200
Фармацевт приготував розчин кофеїн-бензоату натрію для ін’єкцій. Який стабілізатор він додав? The pharmacist prepared a sodium caffeine benzoate solution for injection. What stabilizer did he add?

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Кислоту хлористоводневу Hydrochloric acid

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Натрію метабісульфат Sodium metabisulfate

Кислоту аскорбінову Ascorbic acid

147 / 200
В аптеці готують очні краплі з антибіотиками. З яким із перерахованих антибіотиків можна стерилізувати очні краплі? The pharmacy prepares eye drops with antibiotics. Which of the listed antibiotics can be used to sterilize the eye drops?

Левоміцетин Levomycetin

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Неоміцин Neomycin

Еритроміцин Erythromycin

148 / 200
Закреп - побічна дія, розвиток якої нерідко спостерігається під час курсового лікування антигіпертензивними препаратами з групи: Constipation is a side effect, the development of which is often observed during course treatment with antihypertensive drugs from the group:

Блокаторів кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Інгібіторів АПФ ACE inhibitors

Діуретиків Diuretics

Блокаторів ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor blockers

α-адреноблокаторів α-blockers

149 / 200
Під час заготівлі ряду видів рослинної сировини можливе попадання отрутної домішки, яка містить алкалоїди. Цей клас сполук можливо ідентифікувати за допомогою реакції з реактивом: During the harvesting of a number of types of plant raw materials, it is possible to get into a poisonous admixture that contains alkaloids. This class of compounds can be identified using a reaction with a reagent:

Драгендорфу Dragendorf

Шталю Stable

Фелингу Felingu

Трим-Хилу Trim-Hilu

Легалю Legal

150 / 200
Листя мати-й-мачухи використовується як відхаркувальний та обволікаючий засіб. Під час заготівлі цієї сировини можливе попадання домішки: Leaves of mother-and-stepmother are used as an expectorant and enveloping agent. During the preparation of this raw material, it is possible to get an impurity:

Листя лопуху Burdock leaves

Листя мучниці Leaves of plantain

Листя брусниці Leaves of lingonberry

Листя чорниці Blueberry Leaves

Листя подорожнику Plantain leaves

151 / 200
Для зупинки маткових та гемороїдальних кровотеч використовують препарати гірчака почечуйного, при відсутності цієї сировини можна запропонувати: To stop uterine and hemorrhoidal bleeding, preparations of renal mustard are used, in the absence of this raw material, you can offer:

Tmctura Onom^s Tmctura Onom^s

Tmctura Valerianae Tmctura Valerianae

Tmctura Leonuri Tmctura Leonuri

Tmctura Grategi Tmctura Grategi

Tmctura Sophora japomca Tmctura Sophora japomca

152 / 200
Листя сіни використовується як проносний засіб. Фільтрувати настої та відвари цієї сировини слід у холодному вигляді, щоб запобігти попаданню подразнюючих речовин: Hay leaves are used as a laxative. Infusions and decoctions of this raw material should be filtered cold to prevent the introduction of irritating substances:

Смолистих Resin

Гірких Bitter

Вітамінів Vitamins

Фенольних сполук Phenolic compounds

Дубильних Tanners

153 / 200
Алкалоїд глауцин проявляє протикашльову активність та входить до складу ряду вітчизняних та зарубіжних препаратів. Джерелом цього алкалоїду являється трава: Glaucine alkaloid exhibits antitussive activity and is included in a number of domestic and foreign drugs. The source of this alkaloid is the herb:

Мачку жовтого Pear of yellow

Красавки звичайної Normal beauties

Чистотілу великого Purgatory

Маклеї серце листної Maclay's heart of deciduous

Блекоти чорної Blackness of black

154 / 200
Вкажіть противиразковий антисе-креторний препарат, який за своїм механізмом дії блокує протонну помпу (К + Н+-АТФ-азу): Specify the anti-ulcer anti-secretory drug, which by its mechanism of action blocks the proton pump (K + H+-ATPase):

Омепразол Omeprazole

Альмагель Almagel

Іастроцепін Iastrocepin

Фамотидин Famotidine

Прозерин Prozerin

155 / 200
Дайте відповідь на питання медичної сестри: що таке період полувиве-дення ліків? Answer the nurse's question: what is the half-life of drugs?

Час, за який концентрація ліків у плазмі знижується на 50% Time during which the drug concentration in plasma decreases by 50%

Час, за який вся доза, що була введена, повністю виводиться з організму The time during which the entire dose that was introduced is completely excreted from the body

Час, протягом якого ліки розподіляються в організмі The time during which the drug is distributed in the body

Час, за який відбувається максимальне досягнення концентрації ліків у плазмі Time during which the maximum drug concentration in plasma is reached

Час, протягом якого ліки потрапляють до системного кровотіку The time during which the drug enters the systemic circulation

156 / 200
Проконсультуйте колегу, який фармакологічний ефект відсутній у фармакодинаміці глюкокортикоїдів? Advise a colleague, which pharmacological effect is missing in the pharmacodynamics of glucocorticoids?

Антиагрегатний Anti-aggregate

Імунодепресивний Immunosuppressive

Протишоковий Anti-shock

Протизапальний Anti-inflammatory

Протиалергічний Anti-allergic

157 / 200
Провізор-аналітик досліджує доброякісність оксиду магнію легкого у відповідності до вимог ДФУ За допомогою якого реактиву він визначив наявність у ньому домішки солей кальцію? A pharmacist-analyst examines the benignity of light magnesium oxide in accordance with the requirements of the DFU. With which reagent did he determine the presence of calcium salt impurities in it?

Амонію оксалату Ammonium oxalate

Барію сульфату Barium sulfate

Калію фероціаніду Potassium ferrocyanide

Срібла нітрату Silver nitrate

Натрію сульфіду Sodium sulfide

158 / 200
На аналіз до контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція натрію цитрату. За допомогою якого реактиву ДФУ рекомендує визначати катіон натрію у досліджуваній речовині? The sodium citrate substance was sent to the control and analytical laboratory for analysis. Which reagent does the DFU recommend for determining the sodium cation in the substance being tested?

Калію піроантимонату Potassium pyroantimonate

Калію хлориду Potassium chloride

Калію нітрату Potassium nitrate

Калію тетрайодомеркурату Potassium tetraiodomercurate

Калію гідроксиду Potassium hydroxide

159 / 200
Кількісний вміст цитрату натрію у відповідності до вимог ДФУ визначається методом кислотно-основного титрування у неводному середовищі. В якості титрованого розчину використовується: The quantitative content of sodium citrate in accordance with the requirements of DFU is determined by the method of acid-base titration in a non-aqueous environment. The titrated solution is used:

Хлорна кислота Chloric acid

Натрію нітрит Sodium nitrite

Йодмонохлорид Iodine monochloride

Гідроксид натрію Sodium hydroxide

Калію бромат Potassium bromate

160 / 200
Кількісне визначення нітрофуралу у відповідності до вимог ДФУ здійснюють методом спектрофотометрії, вимірюючи: Quantitative determination of nitrofural in accordance with the requirements of the DFU is carried out by the spectrophotometry method, measuring:

Оптичну густину Optical density

Показник заломлення Refractive Index

Кут обертання Rotation angle

В’язкість Viscosity

Температуру плавлення Melting temperature

161 / 200
Прокаїну гідрохлорид застосовується в якості місцевоанестезуючого засобу та являється похідним: Procaine hydrochloride is used as a local anesthetic and is a derivative of:

П-амінобензойної кислоти P-aminobenzoic acid

Нікотинової кислоти Nicotinic acid

Сульфанілової кислоти Sulfanilic acid

Ацетилсаліцилової кислоти Acetylsalicylic acid

Бензойної кислоти Benzoic acid

162 / 200
Провізор-аналітик здійснює ідентифікацію прокаїну гідрохлориду. В наслідок реакції азотосполучення з’являється азобарвник червоного кольору, що свідчить про наявність у його структурі: The pharmacist-analyst performs the identification of procaine hydrochloride. As a result of the nitrogen combination reaction, a red azo dye appears, which indicates its presence in its structure:

Первинної ароматичної аміногрупи Primary aromatic amino group

Амідної групи Amide group

Альдегідної групи Aldehyde group

Спиртового гідроксилу Alcohol Hydroxyl

Фенольного гідроксилу Phenol hydroxyl

163 / 200
Питоме оптичне обертання 2%-вого розчину метіонину повинно бути від +22,50 до +24,00 ',' The specific optical rotation of a 2% methionine solution should be from +22.50 to +24.00 ','

Кут обертання 6- Температуру плавлення Angle of rotation 6- Melting temperature

Для розрахунку цієї величини необхідно виміряти : To calculate this value, it is necessary to measure :

В’язкість Viscosity

Оптичну густину Optical density

Показник заломлення Refractive Index

164 / 200
Провізор-аналітик визначає доброякісність тиаміну гідроброміду згідно вимог ДФУ Який допоміжний реактив він використовує під час визначення домішки сульфатів у цьому препараті? The pharmacist-analyst determines the benignity of thiamine hydrobromide according to the requirements of the Federal Drug Administration. What auxiliary reagent does he use when determining the sulfate admixture in this drug?

Оцтова кислота Acetic acid

Сірчана кислота Sulphuric acid

Азотна кислота Nitric acid

Бензойна кислота Benzoic acid

Саліцилова кислота Salicylic acid

165 / 200
Вид підприємницької діяльності, що вивчається, характеризується тим, що визначальну роль у ньому відіграють торгівельно-обмінні, товарно-грошові операції, угоди з продажу. До якого направлення підприємницької діяльності відноситься цей вид діяльності? The type of entrepreneurial activity being studied is characterized by the fact that the determining role in it is played by trade and exchange, commodity and money transactions, sales agreements. To what direction of entrepreneurial activity does this type of activity belong to?

Комерційна Commercial

Виробнича Production

Лізингова Leasing

Фінансова Financial

Консалтингова Consulting

166 / 200
Фармацевтична компанія випускає широкий асортимент продукції. Під час планування маркетингових комунікацій щодо просування окремого препарату на ринок, першим етапом є: A pharmaceutical company produces a wide range of products. When planning marketing communications to promote a particular drug to the market, the first step is:

Визначення цільової аудиторії Definition of the target audience

Визначення бажаної відповідної реакції Determining the desired appropriate response

Складання графіку рекламної компанії Compilation of advertising company schedule

Зворотний зв’язок Feedback

Вибір засобів обігу Selecting means of circulation

167 / 200
Згідно договору постачання аптека отримує лікарські засоби з аптечного складу. З яким залишковим терміном придатності повинні відпускатися лікарські засоби аптеці? According to the supply contract, the pharmacy receives medicines from the pharmacy warehouse. With what remaining expiration date should the medicines be delivered to the pharmacy?

Не менше 60% At least 60%

Не менше 40% At least 40%

Не менше 10% At least 10%

У межах основного терміну придатності Within the main expiration date

Не менше 20% At least 20%

168 / 200
Провізор прийняв у заготівельника лікарську рослинну сировину. В яких цінах і як по відношенню до товару облікується прийнята лікарська рослинна сировина? The pharmacist accepted medicinal plant raw materials from the procurer. At what prices and how is the accepted medicinal plant raw material calculated in relation to the product?

У заготівельних цінах, окремо від товару At procurement prices, separately from the product

За оптовими цінами, як товар At wholesale prices, as a commodity

У заготівельних цінах, як товар At procurement prices, as a commodity

За роздрібними цінами, окремо від товару At retail prices, separately from the product

За оптовими цінами, окремо від товару At wholesale prices, separately from the product

169 / 200
В аптеці виникло питання щодо терміну зберігання стерильного посуду, який використовується для нестериль-них ліків індивідуального виготовлення. Назвіть термін зберігання такого посуду: In the pharmacy, a question arose regarding the shelf life of sterile dishes, which are used for non-sterile drugs of individual manufacture. Name the shelf life of such dishes:

Не більше 3-х діб No more than 3 days

Необмежений Unlimited

24 години 24 hours

36 годин 36 hours

Не більше 2-х діб No more than 2 days

170 / 200
Пантокрин - це спиртова витяжка з неокостенілих подрібнених рогів: Pantocrine is an alcohol extract made from deboned crushed horns:

Маралу Maralu

Антилопи Antelopes

Кози Goats

Вівці Sheep

Корови Cows

171 / 200
При виготовленні свинцевого пластирю змішують у воді олію, свинячий жир та оксид свинцю і варять у мідному котлі. Який процес у реакційному середовищі відбувається в цей час? In the production of lead plaster, oil, lard and lead oxide are mixed in water and boiled in a copper cauldron. What process is taking place in the reaction medium at this time?

Омилення Saponification

Відновлення Recovery

Адсорбція Adsorption

Коагуляція Coagulation

Окислення Oxidation

172 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє вату медичну. Яка сировина використовується для її отримання? The pharmaceutical company produces medical cotton wool. What raw materials are used for its production?

Бавовна Cotton

Сіно Hay

Хвоя Pine

Торф Peat

Деревина Wood

173 / 200
Яку сировину застосовують для виробництва препарату біогенних стимуляторів - ФіБС? What raw materials are used for the production of the preparation of biogenic stimulants - FiBS?

Лиманна грязь Estuary mud

Тирса Tirsa

Вівсяна солома Oat Straw

Качани кукурудзи Corn cobs

Торф Peat

174 / 200
Для виробництва стерильної про- дукції в заводських умовах GMP ВОЗ класифікують „чисті” зони відповідно вимогам до характеристик повітря на наступні класи чистоти: For the production of sterile products in GMP factory conditions, the WHO classifies 'clean' zones in accordance with the requirements for air characteristics into the following cleanliness classes:

А,В,С,0 А,В,С,0

А та В A and B

I, II та III I, II and III

I та II I and II

А,Б,В,Г,Д А,Б,В,Г,Д

175 / 200
Фармацевт готуює очні краплі з хініну гідрохлоридом. Яку з нижчепере-лічених речовин він використовує для доізотунування? A pharmacist prepares quinine hydrochloride eye drops. Which of the following substances does he use for pre-isotonization?

Натрію хлорид Sodium chloride

Кислоту аскорбінову Ascorbic acid

Кислоту борну Boric acid

Натрію сульфат Sodium sulfate

Натрію нітрат Sodium nitrate

176 / 200
Після аналізу плодів шипшини встановлено підвищену вологість сировини. В цьому випадку провізор повинен: After the analysis of the rosehip fruits, it was found that the moisture content of the raw material was high. In this case, the pharmacist should:

Досушити сировину Dry raw materials

Забракувати сировину Reject raw materials

Відправити на завод Send to Factory

Відправити на склад Send to warehouse

Повернути заготівельнику Return to procurer

177 / 200
При визначенні доброякісності рослинної сировини в лабораторіях визначають мінеральні домішки, до яких належать: When determining the quality of plant raw materials, the laboratories determine mineral impurities, which include:

Земля, пісок, камінці Earth, sand, pebbles

Суцвіття та кора Inflorescence and bark

Кора та корені Bark and roots

Квіти та корені Flowers and Roots

Трави та квіти Herbs and Flowers

178 / 200
Хворому з виразковою хворобою шлунку призначено фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії зазначеного препарату? Famotidine has been prescribed to a patient with gastric ulcer. The acidity of gastric juice has decreased significantly. What is the mechanism underlying the action of the indicated drug?

Блокада Н2-гістамінових рецепторів H2-histamine receptor blockade

Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами Interaction with benzodiazepine receptors

Блокада Н-холінорецепторів симпатичних ганглій Blockade of H-cholinergic receptors of sympathetic ganglia

Стимуляція центральних а2- адренорецепторів Stimulation of central a2-adrenoceptors

Блокада опіатних рецепторів Opiate receptor blockade

179 / 200
Приймання вагітною жінкою (I триместр) великих доз ретинолу призвело до гіпервітамінозу. У подальшому вагітність протікала нормально, але дитина народилася з аномаліями розвитку. Як називається ця негативна дія ліків? Taking large doses of retinol by a pregnant woman (I trimester) led to hypervitaminosis. Later, the pregnancy proceeded normally, but the child was born with developmental anomalies. What is the name of this negative drug effect ?

Тератогенна Teratogenic

Кумуляція Cumulative

Канцерогенна Carcinogenic

Звикання Addiction

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

180 / 200
Ця речовина має жовтий колір, але на відміну від барвних не залишає забарвленого сліду на фільтрувальному папері, на ступці і товкачику; порошки з нею готують за загальними правилами. Вкажіть цю речовину: This substance has a yellow color, but unlike dyes, it does not leave a colored trace on filter paper, on a mortar and pestle; powders with it are prepared according to general rules. Specify this substance:

Сірка Sulphur

Рибофлавін Riboflavin

Фурацилін Furacilin

Акрихін Akrikhin

Етакридину лактат Ethacridine lactate

181 / 200
Фармацевт готує розчин захищеного колоїду за наступною технологією: відмірює воду очищену в фарфорову чашку, на поверхню води тонким шаром насипає речовину та не перемішує. Вкажіть речовину, для якої характерна наведена технологія: A pharmacist prepares a solution of a protected colloid using the following technology: he measures purified water in a porcelain cup, pours the substance on the surface of the water in a thin layer and does not stir. Specify the substance that is characteristic given technology:

Протаргол Protargol

Крохмаль Starch

Пепсин Pepsin

Іхтіол Ichthyol

Коларгол Kolargol

182 / 200
Фармацевт готує назальні краплі, до складу яких входить 10 крапель розчину адреналіну гідрохлориду. Вкажіть, яку кількість крапель необхідно відміряти піпеткою, якщо КП ( коефіцієнт поправки) дорівнює 1,2? The pharmacist prepares nasal drops, which include 10 drops of adrenaline hydrochloride solution. Specify how many drops must be measured with a pipette if the CP (correction factor) is equal to 1, 2?

12 12

24 24

20 20

6 6

10 10

183 / 200
При розрахунках ізотонічної концентрації глюкози фармацевт використав значення депресії плазми крові. Вкажіть її значення: When calculating the isotonic concentration of glucose, the pharmacist used the value of blood plasma depression. Specify its value:

0,52°С 0.52°С

0,10°С 0.10°C

0,34°С 0.34°С

0,45°С 0.45°C

0,90°С 0.90°С

184 / 200
Провізор-аналітик аптеки визначає наявність домішки солей заліза у лі- карських препаратах згідно вимог ДФУ Вкажіть, які реактиви для цього використовуються: The pharmacist-analyst of the pharmacy determines the presence of an admixture of iron salts in medicinal preparations in accordance with the requirements of the Federal Drug Administration. Specify which reagents are used for this:

Кислота цитратна та тіогліколева Citric and thioglycolic acid

Кислота оцтова та орто-фосфорна Acetic and ortho-phosphoric acid

Кислота нітратна та сірчана Nitric and sulfuric acid

Кислота перхлоратна та оцтова Perchloric and acetic acid

Кислота щавелева та мурашина Oxalic acid and formic acid

185 / 200
Для виявлення домішок важких металiв (метод А), згідно вимог ДФУ, провізор-аналітик аптеки проводить реакцію з реактивом: In order to detect impurities of heavy metals (method A), according to the requirements of the DFU, the pharmacist-analyst of the pharmacy conducts a reaction with the reagent:

Тіоацетамідом Thioacetamide

Калій йодидом Potassium iodide

Кислотою сульфосаліцилатною Sulfosalicylic acid

Натрію сульфідом Sodium sulfide

Амонію оксалатом Ammonium oxalate

186 / 200
До товарних запасів аптеки належать: The pharmacy's inventory includes:

Товари, які є у наявності в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах Goods that are available in the pharmacy and its separate structural units

Лікарські засоби, які відпущені до ЛПУ Medicines issued to LPU

Товари, які знаходяться в аптеці, але без супровідних документів Products that are in the pharmacy, but without accompanying documents

Товари, які повернули постачальнику (брак) Items returned to supplier (defective)

Товари, які знаходяться на складі постачальника Goods that are in the supplier's warehouse

187 / 200
Який Закон України регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом та контролем якості лікарських засобів? Which Law of Ukraine regulates legal relations related to the creation, registration, production and quality control of medicinal products?

Закон України „Про лікарські засоби” The Law of Ukraine 'On Medicinal Products'

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб” The Law of Ukraine 'On the Protection of the Population from Infectious Diseases'

Закон України „Про власність” The Law of Ukraine 'On Property'

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” Law of Ukraine 'On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population'

Закон України „Про підприємництво” Law of Ukraine 'On Entrepreneurship'

188 / 200
При отруєнні метанолом виникає сліпота. Це пов’язано із метаболізмом цієї речовини в організмі та утворенням токсичного метаболіту: Methanol poisoning causes blindness. This is due to the metabolism of this substance in the body and the formation of a toxic metabolite:

Формальдегіду Formaldehyde

Форміатної кислоти Formic acid

Карбон (II) оксиду Carbon (II) oxide

Кон’югату метанолу Methanol conjugate

Вуглекислого газу Carbon dioxide

189 / 200
Оплачувана неперсоналізована ко- мунікація, здійснювана ідентифікованим (відомим) спонсором, яка використовує засоби масової інформації з метою схилити до чогось або вплинути якось на аудиторію, це: Paid non-personalized communication carried out by an identified (known) sponsor, which uses mass media with the aim of influencing something or influencing the audience in some way, is:

Реклама Ad

Пропозиція Offer

Торговий знак Trademark

Маркетинг Marketing

Менеджмент Management

190 / 200
Діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів та готових виробів від місця їх виробництва до місця їх використання з метою задоволення потреб споживачів та з вигодою для себе, це: A company's activity of planning, organization and control over the physical movement of materials and finished products from the place of their production to the place of their use in order to satisfy the needs of consumers and benefit themselves , is:

Збут Sales

Менеджмент Management

Реклама Ad

Попит Demand

Пропозиція Offer

191 / 200
Працівникам аптек здійснюється оплата праці за встановленими законодавством нормами. Вкажіть оплату, на розмір якої впливає трудовий стаж працівника: Pharmacy employees are paid according to the norms established by law. Specify the payment, the amount of which is affected by the employee's work experience:

Оплата за листком непрацездатності Payment on sick leave

Преміальні виплати Premium payments

Оплата творчої відпустки Payment of creative leave

Оплата кваліфікаційної категорії Payment of qualification category

Оплата щорічної відпустки Payment of annual leave

192 / 200
Хворому на ревматизм лікар призначив диклофенак-натрій. Через загострення супутнього захворювання препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення диклоф енаку-натрію? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient with rheumatism. Due to the exacerbation of the accompanying disease, the drug was discontinued. What disease is a contraindication to the appointment of diclofenac sodium?

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Цукровий діабет Diabetes

Стенокардія Angina

Бронхіт Bronchitis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

193 / 200
У лікаря-стоматолога виникла потреба у зменшенні салівації у хворого під час операції. Препарат якої фармакологічної групи він використав для цього? The dentist needed to reduce the patient's salivation during surgery. What pharmacological group drug did he use for this?

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

Адреноміметики Adrenomimetics

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Адреноблокатори Adrenoblockers

М,Н-холіноміметики M,H-cholinomimetics

194 / 200
До кожного ЛЗ, який реалізується, додають інструкцію щодо застосування ЛЗ. Що НЕ містить у своїх даних інструкція про застосування? Instructions on the use of the drug are added to each drug that is implemented. What does the data NOT include in the data on the drug?

Умови транспортування Transportation conditions

Умови зберігання Storage conditions

Побічну дію Side action

Назву ЛЗ Name of the medical device

Покази до застосування Shows to use

195 / 200
Аптека має дозвіл на роботу з наркотичними, психотропними речовинами та прекурсорами. Де повинні зберігатися вказані речовини? The pharmacy has a permit to work with narcotic, psychotropic substances and precursors. Where should these substances be stored?

У вогнетривких сейфах In fireproof safes

На стелажах On the shelves

У дерев’яних шафах In wooden cabinets

У внутрішньому відділенні сейфа In the inner compartment of the safe

У торговому залі In the trading floor

196 / 200
Провізор-технолог аптеки виготовляє лікарські форми з отруйними речовинами. Запаси їх в асистенській кімнаті не повинні перевищувати: The pharmacist-technologist of the pharmacy manufactures dosage forms with poisonous substances. Their stocks in the assistant's room should not exceed:

П’ятиденної потреби Five-day needs

Трьохденної потреби Three-day demand

Одноденної потреби One-day needs

Десятиденної потреби Ten-day needs

Дводенної потреби Two-day needs

197 / 200
Фармацевтична промисловість виробляє різні види пластирів. Вкажіть, які пластирі містять лікарські речовини, що проникають через шкіру та здійснюють загальний вплив на організм? The pharmaceutical industry produces various types of plasters. Specify which plasters contain medicinal substances that penetrate the skin and have a general effect on the body?

Діадерматичні Diadermic

Каучукові Rubber

Мозольні Calluses

Рідкі Rare

Бактерицидні Bactericidal

198 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють пластирі, використовуючи клеєпромазувальну машину. Вкажіть, які це пластирі? At a pharmaceutical company, plasters are made using an adhesive application machine. What kind of plasters are these?

Каучукові Rubber

Рідкі Rare

Свинцево-воскові Lead-wax

Свинцево-смоляні Lead-resin

Смоляно-воскові Resin-wax

199 / 200
Аерозольні балони наповнюють різними методами в залежності від групи пропелентів. Вкажіть, який метод не використовується для наповнення аерозольних балонів? Aerosol cylinders are filled with different methods depending on the propellant group. Specify which method is not used to fill aerosol cylinders?

Наповнення під вакуумом Vacuum filling

Наповнення зрідженими газами Filling with liquefied gases

Низькотемпературний спосіб Low temperature method

Наповнення під тиском Filling under pressure

Наповнення розчинними зрідженими газами Filling with soluble liquefied gases

200 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють тверді лікарські засоби. Для якої лікарської форми Державна Фармакопея України регламентує показник “час повної деформації”? The pharmaceutical enterprise manufactures solid medicinal products. For which dosage form does the State Pharmacopoeia of Ukraine regulate the indicator 'time of complete deformation'?

Супозиторії Suppositories

Таблетки Pills

Капсули Capsules

Драже Darling

Гранули Pells