Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
При тривалому прийомі дигітоксину у хворого розвинулася аритмія, з’явились порушення з боку шлунково-кишкового тракту та нервово-психічні розлади. Що є причиною погіршення стану хворого? During long-term use of digitoxin, the patient developed arrhythmia, gastrointestinal disorders and neuropsychiatric disorders. What is the cause of the patient's deterioration?

Сенсибілізація Sensitization

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Звикання Addiction

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Кумуляція Cumulative

2 / 200
Відпускаючи з аптеки препарат заліза для приймання внутрішньо - феро-плекс, слід попередити хворого, що цей препарат не можна запивати молоком і вживати разом з ним молочні продукти, оскільки при цьому: When dispensing an iron preparation for internal administration - Fero-plex, from the pharmacy, the patient should be warned that this preparation cannot be drunk with milk and dairy products should not be consumed together with it, because with:

Пролонгується дія препаратів заліза The effect of iron preparations is prolonged

Підсилюється активність препарату Activity of the drug increases

Швидше всмоктується препарат The drug is absorbed faster

Утворюються малорозчинні хелатні комплекси Poorly soluble chelate complexes are formed

Прискорюється виведення препарату Drug elimination is accelerating

3 / 200
Яким інгаляційним препаратом з групи β2-адреноміметиків можна замінити відсутній в аптеці Фенотерол (беротек) у інгаляціях? Which inhalation drug from the group of β2-adrenomimetics can be used to replace Fenoterol (berotek) that is not available in the pharmacy in inhalation?

Ефедрином Ephedrine

Ізадрином Isadrinoma

Сальбутамолом Salbutamol

Метацином Methacinoma

Еуфіліном Euphilin

4 / 200
До міської аптеки надійшов рецепт на етиловий спирт. Яку кількість спирту можна відпустити хворому на цукровий діабет безкоштовно? The city pharmacy received a prescription for ethyl alcohol. How much alcohol can be given to a diabetic patient for free?

150 г на місяць 150 g per month

Не нормується Not normalized

50 г на місяць 50 g per month

200 г на місяць 200 g per month

100 г на місяць 100 g per month

5 / 200
Фармацевт приготував настій коріння алтеї. У якому співвідношенні він узяв кількість лікарської рослинної сировини та екстрагенту? The pharmacist prepared an infusion of althea roots. In what ratio did he take the amount of medicinal plant raw materials and the extractant?

1:20 1:20

1:400 1:400

1:10 1:10

1:100 1:100

1:30 1:30

6 / 200
До аптеки надійшов рецепт: Rp: Xeroformn Ріеі8 LAquldae Betulae ana 3,0 Оіеі Шеіпі 100,0 M.D.S. Для змазування ран. Вкажіть вид лікарської форми: The pharmacy received a prescription: Rp: Xeroformn Riei8 LAquldae Betulae ana 3.0 Oiei Sheipi 100.0 MDS For lubricating wounds. Specify the type of dosage form:

Мазь-розчин Ointment-solution

Мазь-емульсія Emulsion ointment

Паста Pasta

Комбінована мазь Combined ointment

Лінімент Liniment

7 / 200
До аптеки надійшов рецепт для приготування очних крапель, що містять протаргол. Вкажіть, яку речовину обрав фармацевт для доізотонуван-ня очних крапель: The pharmacy received a prescription for the preparation of eye drops containing protargol. Indicate which substance the pharmacist chose to isotonize the eye drops:

Натрію сульфат Sodium sulfate

Натрію нітрат Sodium nitrate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Не ізотонують Do not isotonize

Кислота борна Boric acid

8 / 200
У рецепті виписаний розчин формаліну 5% - 100 мл. Яку кількість 37% формальдегіду необхідно використати фармацевту для приготування розчину? The prescription prescribes formalin solution 5% - 100 ml. How much 37% formaldehyde should the pharmacist use to prepare the solution?

5 мл 5 ml

10 мл 10 ml

15 мл 15 ml

4,5 мл 4.5 ml

12,5 мл 12.5 ml

9 / 200
Виберіть із перерахованих захворювань ті, які можуть лікуватися за допомогою ОТСпрепаратів при консультативній допомозі провізора: Choose from the listed diseases those that can be treated with OT drugs with the advice of a pharmacist:

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Рак легень Lung cancer

Гостре респіраторне захворювання Acute respiratory disease

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

10 / 200
В аптеку звернулася вагітна жінка з гарячкою. Порекомендуйте найбільш безпечний препарат: A pregnant woman came to the pharmacy with a fever. Recommend the safest drug:

Диклофенак Diclofenac

Ібупрофен Ibuprofen

Індометацин Indomethacin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Парацетамол Paracetamol

11 / 200
До Вас, провізора лікарняної аптеки, звернувся лікар з проханням порекомендувати місцевий анестетик для проведення інфільтраційної анестезії пацієнту з порушенням серцевого ритму. Який препарат Ви виберете? You, the pharmacist of the hospital pharmacy, were asked by a doctor to recommend a local anesthetic for infiltration anesthesia to a patient with a heart rhythm disorder. Which drug would you choose?

Лідокаїн Lidocaine

Ультракаїн Ultracain

Анестезин Anesthesia

Кокаїн Cocaine

Новокаїн Novocaine

12 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії проводять аналіз барбіталу на домішки хлоридів. Аналітику для цього в якості реактиву слід використовувати розчин: In the control and analytical laboratory, an analysis of barbital for chloride impurities is carried out. For this, the analyst should use the solution as a reagent:

Нітрату срібла Silver nitrate

Сульфіду натрію Sodium sulfide

Оцтової кислоти Acetic acid

Хлориду барію Barium chloride

Оксалату амонію Ammonium oxalate

13 / 200
Дитина, яка отримувала антибіотики протягом 7 днів стала скаржитися на запаморочення, погіршення слуху. Антибіотики якої групи можуть викликати цей побічний ефект? A child who received antibiotics for 7 days began to complain of dizziness, impaired hearing. Which group of antibiotics can cause this side effect?

Пеніциліни Penicillins

Цефалоспорини Cephalosporins

Макроліди Macrolides

Тетрацикліни Tetracyclines

Аміноглікозиди Aminoglycosides

14 / 200
Хворий з загостренням хронічного бронхіту приймає амброксолу гідро-хлорид, калію йодид, аскорутин, теофілін, бісептол. Через 8 днів у нього з’явилася вугреподібна висипка на шкірі, гострий риніт та болісний набряк слинних залоз. Проконсультуйте лікаря, який із препаратів міг викликати вказані симптоми: A patient with an exacerbation of chronic bronchitis takes ambroxol hydrochloride, potassium iodide, ascorutin, theophylline, biseptol. After 8 days, he developed an acne-like rash on the skin, acute rhinitis and painful swelling of the salivary glands. Consult a doctor, which of the drugs could cause the indicated symptoms:

Калію йодид Potassium iodide

Амброксолу гідрохлорид Ambroxol hydrochloride

Аскорутин Ascoroutine

Теофілін Theophylline

Бісептол Biseptol

15 / 200
Наявність у складі лікарської форми катіону заліза (II) може бути підтверджена провізором-аналітиком аптеки за допомогою: The presence of the iron (II) cation in the dosage form can be confirmed by the pharmacist-analyst of the pharmacy with the help of:

Розчину натрію хлориду Sodium chloride solution

Розчину магнію сульфату Magnesium sulfate solution

Розчину натрію фосфату Sodium phosphate solution

Розчину калію броміду Potassium bromide solution

Розчину амонію сульфіду Ammonium sulfide solution

16 / 200
Фармацевтом виготовлено 5 лікарських форм. Які з них потребують проведення повного хімічного контролю? The pharmacist produced 5 dosage forms. Which of them require full chemical control?

Розчин протарголу Protargol solution

Мікстура Равкіна Ravkin Potion

Мазь протиалергічна Anti-allergic ointment

Розчин Люголю Lugol's solution

Розчин натрію хлориду 0,9% для ін’єкцій Solution of sodium chloride 0.9% for injection

17 / 200
Після ізолювання металевих отрут методом мінералізації проводять денітрацію. Назвіть, який метод денітрації найпоширеніший та швидкий у хіміко-токсикологічному аналізі? After isolating metal poisons by the mineralization method, denitration is carried out. Name which denitration method is the most common and fastest in chemical-toxicological analysis?

З сульфатом натрію With sodium sulfate

З формаліном With formalin

Гідролізний Hydrolysis

Дистиляційний Distillation

З сечовиною With urea

18 / 200
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії проводить пряме компле-ксонометричне титрування розчину субстанції кальцію хлориду. До досліджуваного розчину перед початком титрування, крім індикаторної суміші, необхідно додати: A specialist of the control and analytical laboratory conducts a direct complex xonometric titration of a solution of a calcium chloride substance. Before starting the titration, in addition to the indicator mixture, it is necessary to add:

0,1 M розчин кислоти хлористоводневої 0.1 M hydrochloric acid solution

Аміачний буферний розчин Ammonia buffer solution

Калію бромід Potassium bromide

Спирто-хлороформну суміш у співвідношенні 2:1 Alcohol-chloroform mixture in a ratio of 2:1

Ефір Ether

19 / 200
Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин: тальку і аеросилу. Вкажіть, яким методом проводять таке визначення: Quality control of manufactured tablets at a pharmaceutical enterprise includes the determination of the content of auxiliary substances: talc and aerosol. Indicate by what method such determination is carried out:

Спектрофотометричним Spectrophotometric

Титриметричним Titrimetric

Гравіметричним Gravimetric

Хроматографічним Chromatographic

Фотоколориметричним Photocolorimetric

20 / 200
До проведення оперативного втручання хворому ввели препарат з групи антидеполяризуючих міорелаксантів. Які лікарські засоби можна використовувати у випадку його передозування? Before surgery, the patient was administered a drug from the group of antidepolarizing muscle relaxants. What drugs can be used in case of an overdose?

М- холіноблокатори M- cholinergic blockers

М- холіноміметики M- cholinomimetics

Адреноміметики Adrenomimetics

Антихолінестеразні засоби зворотньої дії Anticholinesterase agents of reverse action

Гангліоблокатори Ganglioblockers

21 / 200
Хворому на депресію лікар призначив препарат з групи трициклічних ан- тидепресантів. Який препарат призначив лікар? The doctor prescribed a drug from the group of tricyclic antidepressants to a patient with depression. What drug did the doctor prescribe?

Феназепам Phenazepam

Кофеїн Caffeine

Амітриптилін Amitriptyline

Аміналон Aminalon

Дроперидол Droperidol

22 / 200
Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їх покриття, розробляє план забезпечення прибутковості й ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводяться збір та аналіз відповідної інформації? For the purpose of planning its activities, the pharmaceutical company analyzes costs, determines the sources of their coverage, develops a plan to ensure profitability and liquidity. In which direction (section) of the business plan are collection and analysis of relevant information?

План маркетингу Marketing Plan

План виробництва продукції (виконання робіт, послуг) Production plan (performance of works, services)

Резюме бізнес-плану Business Plan Summary

- -

Фінансовий план Financial Plan

23 / 200
Препарати катарантуса рожевого використовують для лікування лімфогранулематозу, гематосаркоми, у терапії гострого лейкозу. Стандартизацію якості цієї сировини проводять за вмістом: Catharanthus roseus preparations are used for the treatment of lymphogranulomatosis, hematosarcoma, in the treatment of acute leukemia. Standardization of the quality of this raw material is carried out according to the content:

Іарміну Iarminu

Гіосціаміну Hyoscyamine

Атропіну Atropine

Вінбластину Vinblastine

Строфантидину Strophanthidin

24 / 200
Ампульний цех підприємства випускає 5% олійний розчин токоферолу ацетату для ін’єкцій. Вкажіть який метод наповнення доцільно використовувати при заповненні ампул цим розчином. The ampoule workshop of the enterprise produces a 5% oil solution of tocopherol acetate for injections. Specify which filling method should be used when filling ampoules with this solution.

Шприцевий та пароконденсаційний Syringe and vapor condensation

Вакуумний Vacuum

Пароконденсаційний Paracondensation

Шприцевий та вакуумний Syringe and vacuum

Шприцевий Syringe

25 / 200
Фармацевт приготував розчин кислоти аскорбінової для ін’єкцій. Вкажіть стабілізатор, який він використав: The pharmacist prepared a solution of ascorbic acid for injection. Specify the stabilizer he used:

Кислоту борну Boric acid

Стабілізатор Вейбеля Weibel Stabilizer

0,1M розчин натрію гідроксиду 0.1M sodium hydroxide solution

0,1M розчин кислоти хлороводневої 0.1M hydrochloric acid solution

Натрію сульфіт Sodium sulfite

26 / 200
Провізор-аналітик здійснює аналіз 10% розчину глюкози. Для кількісно- го визначення він використовує один з фізико-хімічних методів, вимірюючи кут обертання розчину за допомогою: A pharmacist-analyst analyzes a 10% glucose solution. For quantitative determination, he uses one of the physico-chemical methods, measuring the angle of rotation of the solution using:

Потенціометру Potentiometer

Поляриметру Polarimeter

Іазового хроматографу Iazov chromatograph

Рефрактометру Refractometer

УФ-спектрофотометру UV spectrophotometer

27 / 200
На аналіз до контрольно-аналітичної лабораторії надійшов ам-пульний розчин ефедрину гідрохлори-ду. Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з розчином гексаціанофератом (III) калію. Що при цьому спостерігається? An ampoule solution of ephedrine hydrochloride was sent to the control and analytical laboratory for analysis. One of the reactions to identify the drug is a reaction with a solution of potassium hexacyanoferrate (III). What while it is observed?

Відчувається запах амоніаку Smell of ammonia

Відчувається запах бензальдегіду Smell benzaldehyde

Утворення червоного забарвлення Formation of red color

Виділення бульбашок газу Emission of gas bubbles

Випадіння темно-сірого осаду Dark gray precipitation

28 / 200
Хімік-аналітик ЦЛЗ виконує кількісне визначення суми пеніцилінів у бензилпеніциліну натрієвої солі йодоме-тричним методом. Який індикатор він використовує? Chemist-analyst of the Ministry of Health performs quantitative determination of the amount of penicillins in benzylpenicillin sodium salt by the iodometric method. What indicator does he use?

Крохмаль Starch

Хромат калію Potassium chromate

Метиловий червоний Methyl Red

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Метиловий оранжевий Methyl Orange

29 / 200
Провізор під час мікроаналізу рослинної сировини встановив слідуючі ознаки: корок багаторядний, паренхім-ні клітини заповнені інуліном, чітка лінія камбію, схізогенні вмістища з ефірною олією, великі судини, тому можна зробити висновок, що це: During the microanalysis of the plant material, the pharmacist established the following signs: multi-rowed bark, parenchymal cells filled with inulin, a clear cambium line, schizogenic receptacles with essential oil, large vessels, therefore, it can be concluded that it is:

Rhizomata et radrnes RuWae Rhizomata et radrnes RuWae

Radrnes TaraxaC Radrnes TaraxaC

Radrnes Ononidis Radrnes Ononidis

RMzomata cum rad^^s Valerianae RMzomata cum rad^^s Valerianae

RMzomata et radges Іпиіае RMzomata et radges Ipiiae

30 / 200
Проконсультуйте медичну сетру, що тільки розпочинає професійну діяльність, який шлях введення НЕ є характерним для бензилпеніциліну натрієвої солі: Consult the health care provider just starting the professional activity which route of administration is NOT typical for benzylpenicillin sodium:

У спиномозговий канал Into the spinal canal

Внутрішньовенний Intravenous

Пероральний Oral

У зовнішній слуховий прохід Into the external auditory canal

Внутрішньом’язовий Intramuscular

31 / 200
Фармацевт приготував ін’єкційний розчин з легко окислювальною речовиною, яка потребує стабілізації антиоксидантом. Вкажіть дану речовину: The pharmacist has prepared an injection solution with an easily oxidizing substance that needs to be stabilized with an antioxidant. Specify this substance:

Дімєдрол Dimedrol

Уротропін Urotropin

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Натрію хлорид Sodium Chloride

Кальцію глюконат Calcium gluconate

32 / 200
Анестезин відноситься до речовин з місцевоанестезуючою активністю та є похідним: Anesthesin refers to substances with local anesthetic activity and is a derivative of:

П - амінобензолсульфокислоти P - aminobenzene sulfonic acids

П - аміносаліцилової кислоти P - aminosalicylic acid

П - амінофталевої кислоти P - aminophthalic acid

П - амінобензойної кислоти P - aminobenzoic acid

П - хлорбензойної кислоти P - chlorobenzoic acid

33 / 200
Фітохімічний цех виробляє густі та сухі екстракти. З якою метою використовують прилади під вакуумом для згущення витяжок? The phytochemical workshop produces thick and dry extracts. What is the purpose of using vacuum devices to thicken extracts?

Для скорочення терміну сушки To shorten the drying time

Для часткового виведення екстрагенту For partial removal of the extractant

З метою зберігання діючих речовин For the purpose of storing active ingredients

З метою підвищення потужності приладу In order to increase the power of the device

З метою виключення дії атмосферного тиску In order to exclude the effect of atmospheric pressure

34 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджуються субстанції алкалоїдів. Позитивну реакцію на ксантини дають речовини групи: In the control and analytical laboratory, alkaloid substances are studied. A positive reaction to xanthines is given by substances of the group:

Імідазолу Imidazole

Тропану Tropana

Ізохіноліну Isoquinoline

Хініну Quinine

Пурину Purina

35 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція прокаїну гідрохлориду. Граничний вміст важких металів згідно ДФУ визначають за допомогою: The substance of procaine hydrochloride has been sent to the control and analytical laboratory for analysis. The limit content of heavy metals in accordance with the Federal Drug Administration is determined using:

Сульфомолібденового реактиву Sulfomolybdenum reagent

Реактиву гіпофосфіту Hypophosphite reagent

Реактиву амінометилалізариноцтової кислоти Aminomethylalizarinoacetic acid reagent

Тіоацетамідного реактиву Thioacetamide reagent

Реактиву метоксіфенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid reagent

36 / 200
Для ерадикації Helicobacter pylori до комбінованої терапії хронічного гастриту доцільно включити: To eradicate Helicobacter pylori, it is advisable to include ... in the combined therapy of chronic gastritis.

Альмагель Almagel

Фуросемід Furosemide

Кларитроміцин Clarithromycin

Цефтриаксон Ceftriaxone

Гастроцепін Gastrotsepin

37 / 200
Фармацевтична фірма активно рекламує препарат безрецептурного відпуску у засобах масової інформації: на телебаченні, на радіо та ін. Використовується також реклама у газетах, на місці продажу, сувенірна. Яку стратегію використовує у даному випадку фірма? A pharmaceutical company actively advertises an over-the-counter drug in the mass media: on television, radio, etc. Advertising in newspapers, at the point of sale, as a souvenir is also used. Which strategy is used by the firm in this case?

Стратегію проштовхування Push strategy

Стратегію недиференційованого маркетингу Strategy of undifferentiated marketing

Концентрований маркетинг Concentrated Marketing

Стратегію приваблювання Attraction strategy

Стратегію диференційованого маркетингу Strategy of differentiated marketing

38 / 200
Дубильні речовини виявляють в’язку дію та використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Вкажіть, яку рослинну сировину може запропонувати провізор у даному випадку: Tannins have a viscous effect and are used for the treatment of colitis, enterocolitis, diarrhea. Indicate which herbal raw materials the pharmacist can offer in this case:

Fructus Frangylae Fructus Frangylae

Fructus Rhamm catharticae Fructus Rhamm catharticae

Fructus Ribes mgri Fructus Ribes mgri

Fructus Myrtilli Fructus Myrtilli

Fructus Sambusk mgri Fructus Sambusk mgri

39 / 200
До заготівлі рослинної сировини часто залучають дітей та школярів. Виберіть, до заготівлі якої рослинної сировини, діти та школярі Не ДОПУСКАЮТЬСЯ. Children and schoolchildren are often involved in harvesting vegetable raw materials. Choose which vegetable raw materials children and schoolchildren are NOT ALLOWED to harvest.

Herba Hyperiri Herba Hyperiri

Herba Belladonnae Herba Belladonnae

Herba Bidentis Herba Bidentis

Herba Leonuri Herba Leonuri

Herba Origam Herba Origam

40 / 200
Оксі- та метоксікумарини проявляють венотонізуючу активність. Препарати із якої рослинної сировини може запропонувати провізор у даному випадку: Oxy- and methoxycoumarins show venotonic activity. Preparations from which plant raw materials can the pharmacist suggest in this case:

Fructus AescuU Mppocastam Fructus AescuU Mppocastam

Fructus MyrtilH Fructus MyrtilH

Fructus Sorb aucuparicae Fructus Sorb aucuparicae

Fructus Rosae Fructus Rosae

Fructus Rhami catharikae Fructus Rhami catharikae

41 / 200
Фармацевт приготував суспензійний лінімент Вишневського. Вкажіть спосіб введення ксероформу: The pharmacist prepared Vishnevsky's suspension liniment. Specify the method of xeroform administration:

Розчинив у повній кількості олії Dissolved in full amount of oil

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з половинною кількістю дьогтю Grinded dry, mixed with half the amount of tar

Подрібнив зі спиртом Crushed with alcohol

Подрібнив, змішав з олією Grinded, mixed with oil

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з повною кількістю дьогтю Grinded in dry form, mixed with full amount of tar

42 / 200
Завідувач аптечним підприємством з метою уточнення умов поставки лікарських препаратів телефонує менеджеру оптової фармацевтичної фірми. До якого типу відносяться дані комунікації? The head of a pharmacy enterprise calls the manager of a wholesale pharmaceutical company to clarify the terms of delivery of medicines. What type of communications are these?

Межрівневі Interlevel

Горизонтальні Horizontal

Зовнішні External

Вертикальні Vertical

Внутрішні Internal

43 / 200
Протягом місяця аптека багаторазово отримувала товар від різних постачальників. Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару? During the month, the pharmacy received goods from different suppliers multiple times. Which of the cumulative documents is used to register the goods received by the pharmacy?

Прибутково-видаткова накладна Profit and expense invoice

Реєстр вимог накладних Register of invoice requirements

Журнал обліку рецептури Recipe accounting journal

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Товарний звіт Product Report

44 / 200
Для складання балансу необхідно визначити залишкову вартість основних засобів, яка розраховується як: To draw up a balance sheet, it is necessary to determine the residual value of fixed assets, which is calculated as:

Різниця між ліквідаційною вартістю та сумою нарахованого зносу The difference between the liquidation value and the amount of accumulated depreciation

Різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу The difference between the original cost and the amount of accumulated depreciation

Сума ліквідаційної вартості та нарахованого зносу Amount of liquidation value and accrued depreciation

Різниця між первісною та ліквідаційною вартостями Difference between original and liquidation values

Різниця між роздрібною та оптовою цінами Difference between retail and wholesale prices

45 / 200
До завідувача аптекою звернувся студент-практикант з проханням пояснити структуру роздрібної ціни ліків індивідуального приготування. Така ціна складається з: The manager of the pharmacy was approached by an intern student with a request to explain the structure of the retail price of individually prepared drugs. This price consists of:

Вартості інгредієнтів, упаковки та тарифу Costs of ingredients, packaging and tariff

Вартості упаковки та тарифу Package and tariff costs

Вартості інгредієнтів та упаковки Costs of ingredients and packaging

Вартості інгредієнтів та торгової націнки Costs of ingredients and trade markup

Вартості інгредієнтів та прибутку Ingredient Costs and Profit

46 / 200
Наприкінці місяця в аптеці розра- ховується сума реалізованої торгової націнки. Вкажіть показник, який не використовується при цьому розрахунку: At the end of the month, the pharmacy calculates the amount of the realized trade margin. Specify the indicator that is not used in this calculation:

Залишок товару на початок місяця в оптових цінах Balance of goods at the beginning of the month at wholesale prices

Залишок товару на початок місяця в роздрібних цінах Balance of goods at the beginning of the month at retail prices

Сума реалізації товару Amount of product sales

Сума грошової готівки в касі аптеки Amount of cash in the cash register of the pharmacy

Сума надходження товару в роздрібних та оптових цінах Amount of product receipts at retail and wholesale prices

47 / 200
Хворий на шлункову кровотечу отримує гемостатичний препарат, який є інгібітором фібринолізину. Визначте цей препарат. A patient with gastric bleeding receives a hemostatic drug that is a fibrinolysin inhibitor. Identify this drug.

Неодикумарин Neodicoumarin

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Фібриноген Fibrinogen

Кальцію хлорид Calcium chloride

Вікасол Vikasol

48 / 200
Провізору-аналітику необхідно визначити показник заломлення метилса-ліцилату. Який прилад він має для цього використати? A pharmacist-analyst needs to determine the refractive index of methyl salicylate. What device should he use for this?

Поляриметр Polarimeter

Рефрактометр Refractometer

Потенціометр Potentiometer

Спектрофотометр Spectrophotometer

Полярограф Polarograph

49 / 200
У хіміко-токсикологічному аналізі “металевих” отрут використовують реакцію Марша. За допомогою цієї реакції в мінералізаті можна виявити: In the chemical and toxicological analysis of 'metallic' poisons, the Marsh reaction is used. With the help of this reaction, in the mineralization it is possible to detect:

Вісмут та свинець Bismuth and lead

Олово та стибій Tin and Stibium

Арсен та стибій Arsenic and Stibium

Арсен та кадмій Arsenic and cadmium

Барій та марганець Barium and Manganese

50 / 200
Метод газо-рідинної хроматографії використовується для ідентифікації речовин. ! дентифікація речовин у методі газо-рідинної хроматографії проводиться за : The method of gas-liquid chromatography is used to identify substances. ! identification of substances in the method of gas-liquid chromatography is carried out by :

Площею піка Peak Area

Характером нульової лінії The character of the zero line

Висотою піка Peak height

Параметрами утримування By retention parameters

Шириною піка на половині його висоти The width of the peak at half its height

51 / 200
рН розчину димедролу для ін’єкцій має бути 5,0-6,5. Для вимірювання цього показника хімік-аналітик повинен використати: pH of Diphenhydramine solution for injections should be 5.0-6.5. To measure this indicator, the analytical chemist should use:

Рефрактометр Refractometer

Фотоелектроколориметр Photoelectrocolorimeter

Потенціометр Potentiometer

Полярограф Polarograph

Поляриметр Polarimeter

52 / 200
У хворого 30 років розвинувся гострий пієлонефрит. Який з наведених препаратів має нефротоксичну дію? A 30-year-old patient developed acute pyelonephritis. Which of the following drugs has a nephrotoxic effect?

Еритроміцин Erythromycin

Іентаміцин Ientamycin

Роваміцин Rovamycin

Пеніцилін Penicillin

Ампіцілін Ampicillin

53 / 200
Аналітик визначає наявність катіону цинку в субстанції цинку сульфату. Для цього він здійснив реакцію з натрію сульфідом, внаслідок якої з’явився осад: The analyst determines the presence of a zinc cation in the zinc sulfate substance. To do this, he reacted with sodium sulfide, resulting in a precipitate:

Сірий Grey

Коричневий Brown

Чорний Black

Білий White

Синій Blue

54 / 200
Який з названих антибіотиків частіше викликає ураження печінки? Which of the named antibiotics more often causes liver damage?

Цефазолін Cefazolin

Еритроміцин Erythromycin

Феноксиметилпеніцилін Phenoxymethylpenicillin

Тетрациклін Tetracycline

Роваміцин Rovamycin

55 / 200
З метою повного охоплення ринку, фірма “Лубнифарм” частину своєї продукції реалізує через фірмові аптеки, другу частину - через дистриб’юторів і третю - через аптеки інших власників. Які маркетингові системи розподілу використовує дана фірма? In order to fully cover the market, the company 'Lubnypharm' sells part of its products through branded pharmacies, the second part - through distributors, and the third - through pharmacies of other owners. What marketing distribution systems does this company use?

Багатоканальні маркетингові системи Multichannel marketing systems

Договірні маркетингові системи Contract Marketing Systems

Керовані маркетингові системи Managed Marketing Systems

Корпоративні маркетингові системи Corporate Marketing Systems

Іоризонтальні маркетингові системи Horizontal marketing systems

56 / 200
До аптеки надійшов рецепт на десять порошків, у яких завищена вища разова доза димедролу без відповідного оформлення. Які дії провізора з прийому рецепту та відпуску ліків? The pharmacy received a prescription for ten powders with an overestimated single dose of diphenhydramine without a corresponding registration. What are the actions of the pharmacist in accepting the prescription and dispensing the medication?

Відпустити тільки половину вищої разової дози Release only half of the highest single dose

Відпустити виписану дозу Release prescribed dose

Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків Release a higher single dose multiplied by the number of powders

Відпустити половину вищої разової дози помножену на кількість порошків Release half of the highest single dose multiplied by the number of powders

Відпустити вищу разову дозу Release higher single dose

57 / 200
При виробництві аерозолів застосовують різні групи пропелентів. Вкажіть, які з пропелентів відносяться до легко летких органічних розчинників. In the production of aerosols, different groups of propellants are used. Specify which of the propellants belong to easily volatile organic solvents.

Діоксид вуглецю Carbon dioxide

Пропан, бутан Propane, butane

Метиленхлорид, етиленхлорид Methylene chloride, ethylene chloride

Хладони (фреони) Refrigerants (freons)

Азот Nitrogen

58 / 200
До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти в якості антиагреган-ту. Яку добову дозу слід рекомендувати для постійного прийому? A patient came to the pharmacist and was recommended to take acetylsalicylic acid as an antiplatelet agent. What daily dose should be recommended for continuous use?

1,0-2,0 1.0-2.0

0,5-0,9 0.5-0.9

0,1-0,3 0.1-0.3

Більше 4,0 More than 4.0

2,5-3,0 2.5-3.0

59 / 200
У хворої 36 років виявлено атипову позагоспітальну пневмонію, яка викликана хламідійною інфекцією. Який антибактеріальний засіб доцільно рекомендувати у даному випадку? A 36-year-old patient was diagnosed with atypical community-acquired pneumonia caused by chlamydial infection. What antibacterial agent should be recommended in this case?

Ампіцилін Ampicillin

Рокситроміцин Roxithromycin

Пеніцилін Penicillin

Ванкоміцин Vancomycin

Цефуроксим Cefuroxime

60 / 200
Симпатоміметики для лікування риніту призначають з обережністю при: Sympathomimetics for the treatment of rhinitis are prescribed with caution in:

Мікседемі Mixedemia

Гіпотензії Hypotension

Іастриті Iastrity

Проносі Diarrhea

Артеріальній гіпертензії Arterial hypertension

61 / 200
Проконсультуйте студента, який проходить практику у Вас в аптеці, яка дія НЕ властива для симпатолітика резерпіну? Advise a student doing an internship at your pharmacy, which action is NOT characteristic of the sympatholytic reserpine?

Гіпертензивна Hypertensive

Уповільнення серцевого ритму Deceleration of heart rate

Гіпотензивна Hypotensive

Слабка нейролептична Weak neuroleptic

Брадикардія Bradycardia

62 / 200
При лікуванні хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли ознаки інтоксикації цим препаратом. Лікар призначив антидот. Назвать цей препарат: During the treatment of chronic heart failure with digoxin, the patient developed signs of intoxication with this drug. The doctor prescribed an antidote. Name this drug:

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

Фенобарбітал Phenobarbital

Налоксон Naloxone

Унітіол Unithiol

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

63 / 200
Хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки для ерадикації хе-лікобактерної інфекції була призначена комбінована терапія (омепразол, кларитроміцин, метронідазол). Яка побічна дія може виникнути у хворого? A patient with duodenal ulcer was prescribed combined therapy (omeprazole, clarithromycin, metronidazole) to eradicate Helicobacter pylori infection. What side effect can the patient experience?

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Кишкова кровотеча Intestinal bleeding

Бронхоспазм Bronchospasm

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Підвищення секреції соляної кислоти Increased secretion of hydrochloric acid

64 / 200
Хворий 32-х років надійшов на лікування з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки. Лікар призначив у комплексній терапії омепразол. Яким лікарським засобом можна замінити цей препарат? A 32-year-old patient was admitted for treatment with a diagnosis of duodenal ulcer. The doctor prescribed omeprazole in complex therapy. What medicine can replace this drug?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Де-нол De-zero

Лансопразол Lansoprazole

Метронідазол Metronidazole

Тетрациклін Tetracycline

65 / 200
Для лікування артеріальної гіпертензії призначив хворому препарат з групи блокаторів кальцієвих каналів похідне дигідропіридину II покоління. З нижченаведених лікарських засовів виберіть такий препарат: For the treatment of arterial hypertension, the patient was prescribed a drug from the group of calcium channel blockers, a dihydropyridine derivative of the II generation. Choose the following drug from the following drug options:

Ділтіазем Diltiazem

Ніфедипін Nifedipine

Кордарон Cordaron

Амлодипін Amlodipine

Верапаміл Verapamil

66 / 200
Як засіб, що підвищує апетит, використовують рослинну сировину, яка містить ірідоїди. Джерелом цих сполук являється: As a means of increasing appetite, plant raw materials containing iridoids are used. The source of these compounds is:

Radix Ipecacuanhae Radix Ipecacuanhae

Radix Rhodolae Radix Rhodolae

Radix Gentianae Radix Gentianae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

Radix Altheae Radix Altheae

67 / 200
До аптеки звернувся хворий на гі- пертонічну хворобу, якому лікар призначив каптоприл. Який механізм дії даного препарату? A hypertensive patient came to the pharmacy, to whom the doctor prescribed captopril. What is the mechanism of action of this drug?

Блокада рецепторів ангіотензину II Angiotensin II receptor blockade

Блокада β-адренорецепторів Blockade of β-adrenoceptors

Діуретична дія Diuretic action

Блокада α-адренорецепторів Blockade of α-adrenoceptors

Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту Inhibition of the activity of angiotensin-converting enzyme

68 / 200
Хвора на ревматоїдний поліартрит за призначенням лікаря приймала не-стероїдний протизапальний засіб індо-метацин. Через деякий час, у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити прийом препарату. Яке супутне захворювання стало причиною відміни препарату? A patient with rheumatoid polyarthritis took the non-steroidal anti-inflammatory drug indo-methacin as prescribed by the doctor. After some time, the patient developed an exacerbation of the accompanying disease, which forced the drug to be discontinued . What concomitant disease was the reason for the withdrawal of the drug?

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Виразкова хвороба Ulcer disease

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Цукровий діабет Diabetes

Немічна хвороба серця Degenerative heart disease

69 / 200
Хворому, який страждає атеросклерозом судин головного мозку, було призначено перпарат, який відноситься до групи блокаторів кальцієвих каналів. Назвіть цей препарат: A patient suffering from atherosclerosis of cerebral vessels was prescribed a drug that belongs to the group of calcium channel blockers. Name this drug:

Кавінтон Cavinton

Цинаризин Cinnarizine

Пентоксифілін Pentoxifylline

Ксантинолу нікотінат Xanthine nicotinate

Пірацетам Piracetam

70 / 200
Провізор-аналітик ідентифікує гліцерин. Після додавання розчину міді сульфату з’явилося синє забарвлення. Це свідчить про наявність у структурі гліцерину: A pharmacist-analyst identifies glycerin. After adding a solution of copper sulfate, a blue color appeared. This indicates the presence of glycerin in the structure:

Ароматичних аміногруп Aromatic amino groups

Альдегідних груп Aldehydic groups

Амідних груп Amide groups

Карбоксильних груп Carboxyl groups

Гідроксильних груп Hydroxyl groups

71 / 200
Всмоктуваність лікарських речовин під час нанесення на шкірні покриви у дитини першого року життя: Absorption of medicinal substances when applied to the skin of a child in the first year of life:

Нижче, ніж у дорослого Lower than an adult

Не відрізняється від дорослого No different from an adult

Не відрізняється від підлітків до 17 років No different from teenagers under 17

Не відрізняється від дітей перших 10 років життя Does not differ from children of the first 10 years of life

Вище, ніж у дорослого Higher than an adult

72 / 200
Фармацевтичне підприємство має широкий асортимент лікарських засобів. Продукція відрізняється різноманітністю лікарських форм. Яка з наведених структур організації служби маркетингу може бути взята за основу діяльності маркетингового відділу? The pharmaceutical enterprise has a wide range of medicines. The products are distinguished by a variety of dosage forms. Which of the following structures of the organization of the marketing service can be taken as the basis of the activities of the marketing department?

Матрична Matrix

Регіональна Regional

Функціональна Functional

Сегментна Segmental

Товарна Product

73 / 200
Маркетологу оптово-роздрібної фармацевтичної фірми необхідно визначити, яким чином зміниться обсяг попиту при зростанні ціни на 10%, якщо відомо що коефіцієнт еластичності дорівнює 1? The marketer of a wholesale and retail pharmaceutical company needs to determine how the volume of demand will change when the price increases by 10%, if it is known that the elasticity coefficient is equal to 1?

Не зміниться Will not change

Знизиться на 1% Will decrease by 1%

Знизиться на 10% Will decrease by 10%

Зросте на 1% Grow by 1%

Зросте на 10% Grow 10%

74 / 200
Керівник фармацевтичного підприємства під час проведення робіт здійснює контроль на основі зворотнього з’язку, що допомагає виявити відхилення при виконанні завдань. Який вид контролю він виконує? The manager of a pharmaceutical company performs feedback-based control during work, which helps to identify deviations in the performance of tasks. What type of control does he perform?

Періодичний Periodic

Підсумковий Summary

Поточний Current

Щорічний Annual

Попередній Previous

75 / 200
Під час сертифікації субстанції анальгіну хімік-аналітик має ідентифікувати катіон: During analgin substance certification, the analytical chemist must identify the cation:

Магнію Magnesium

Кальцію Calcium

Калію Potassium

Заліза (III) Iron (III)

Натрію Sodium

76 / 200
Кількісний вміст атропіну сульфату в очних краплях провізор-аналітик визначає методом: The quantitative content of atropine sulfate in eye drops is determined by the pharmacist-analyst by the method:

Нітритомерії Nitritomeria

Меркуриметрії Mercurimetry

Броматометрії Bromatometry

Алкаліметрії Alkalimetry

Комплексонометрії Complexonometry

77 / 200
Ви - провізор аптеки, що розташована у жіночій консультації. Дайте відповідь на питання лікаря-інтерна, який з наявних препаратів антимікробної дії можна призначити вагітній? You are the pharmacist of the pharmacy located in the women's clinic. Answer the intern's question, which of the available antimicrobial drugs can be prescribed to a pregnant woman?

Ампіцилін Ampicillin

Окситетрациклін Oxytetracycline

Доксициклін Doxycycline

Іентаміцин Ientamycin

Ко-тримоксазол Co-trimoxazole

78 / 200
У хворої з гіпертонічною хворобою II ст. після тривалого приймання про-пранололу, ніфедипіну та дихлотіазиду з’явилися судоми у м’язах нижніх кінцівок, порушення серцевого ритму. Яким препаратом міг бути спричинений цей стан? After long-term use of pro-pranolol, nifedipine and dichlothiazide, a patient with hypertension of the II century developed cramps in the muscles of the lower limbs, heart rhythm disturbances. What drug could have caused this condition?

Дихлотіазидом та пропранололом Dichlothiazid and propranolol

Не пов’язаний з прийманням цих ліків Not related to taking these drugs

Пропранололом та ніфедипіном Propranolol and nifedipine

Дихлотіазидом Dichlothiazid

Пропранололом Propranolol

79 / 200
У наслідок необачливої поведінки біля пасіки, дитина була ужалена декількома бджолами у різні ділянки тіла та обличчя. Який із препаратів має бути застосований на етапі першої допомоги? As a result of careless behavior near the apiary, the child was stung by several bees in different parts of the body and face. Which drug should be used at the first aid stage?

Еритроміцин Erythromycin

Дифенгідрамін (дімедрол) Diphenhydramine (diphenhydramine)

Фуросемід Furosemide

Адреналін Adrenaline

Метамізол (анальгін) Metamizol (Analgin)

80 / 200
За вимогами ДФУ кількісне визначення борної кислоти проводять методом алкаліметрії в присутності: According to the requirements of the DFU, the quantitative determination of boric acid is carried out by the method of alkalimetry in the presence of:

Розчину глюкози Glucose solution

Розчину ртуті (II) ацетату Solution of mercury (II) acetate

Розчину сорбіту Sorbit solution

Розчину маніту Mannite solution

Розчину фруктози Fructose solution

81 / 200
Метод нітритометрії можна застосувати для кількісного визначення лікарських засобів, що містять: The nitritometry method can be used for quantitative determination of medicinal products containing:

Гідроксильну групу Hydroxyl group

Первинну ароматичну аміногрупу Primary aromatic amino group

Аліфатичну аміногрупу Aliphatic amino group

Карбоксильну групу Carboxyl group

Альдегідну групу Aldehyde group

82 / 200
Фармацевту необхідно приготувати ректальні супозиторії на основі масло какао номером 10, кожна з яких містить по 0,2 анестезину. Вкажіть, яку кількість основи необхідно взяти за даним рецептом: The pharmacist needs to prepare rectal suppositories based on cocoa butter number 10, each of which contains 0.2 anesthesin. Specify how much of the base should be taken according to this prescription:

10,0 10.0

37,5 37.5

30,0 30.0

40,0 40.0

28,0 28.0

83 / 200
Фармацевту необхідно приготувати настій з трави горицвіту. У якому спів-відношєнні при цьому потрі6но взяти сировину та екстрагент? The pharmacist needs to prepare an infusion from the herb of the heather. In what ratio should the raw material and extractant be taken?

1:100 1:100

1:10 1:10

1:400 1:400

1:20 1:20

1:30 1:30

84 / 200
Відвідувач аптеки за призначенням лікаря для курсового лікування хронічної серцевої недостатності придбав дигоксин і аспаркам. Поясніть хворому доцільність комбінованого застосування цих препаратів: A pharmacy visitor purchased digoxin and asparkam as prescribed by a doctor for course treatment of chronic heart failure. Explain to the patient the feasibility of combined use of these drugs:

Для попередження гіпонатріємії To prevent hyponatremia

Для підсилення кардіотонічної дії дигоксину To enhance the cardiotonic action of digoxin

Для збільшення вмісту іонів кальцію To increase the content of calcium ions

Для профілактики гіпокаліємії To prevent hypokalemia

Для прискорення дигіталізації To accelerate digitization

85 / 200
Донору, який постійно 2-3 рази на рік здає кров, для профілактики залі-зодефіцитної анемії доцільним є призначення препаратів що містять залізо. Який механізм дії цих препаратів? For the prevention of iron-deficiency anemia, it is advisable to prescribe drugs containing iron to a donor who constantly donates blood 2-3 times a year. What is the mechanism of action of these drugs?

Стимулюють синтез гемоглобіну Stimulate hemoglobin synthesis

Стимулюють синтез нуклеїнових кислот Stimulate the synthesis of nucleic acids

Збільшують утворення еритропоети-ну Increase the formation of erythropoietin

Активізують утворення метіоніну Activate the formation of methionine

Підсилюють дозрівання мегалобла-стів Strengthen the maturation of megaloblasts

86 / 200
Листя шавлії лікарської проявляють протимікробну, в’яжучу та протизапальну дію, а препарати з неї використовують у стоматологічній практиці. Вкажіть назву препарату, який виготовляють як ацетоновий екстракт з цієї сировини: Leaves of clary sage have antimicrobial, astringent and anti-inflammatory effects, and preparations from it are used in dental practice. Enter the name of the preparation, which is made as an acetone extract from this raw materials:

Уролесан Urolesan

Ротокан Rotokan

Сальвін Salvin

Вікаїр Vicar

Хлорофіліпт Chlorophyllipt

87 / 200
Препарат 'Астматин'застосовується при бронхіальній астмі. Який вид рослинної сировини, що вміщує тропанові алкалоїди, являється складовою частиною цього препарату? The drug 'Asthmatin' is used for bronchial asthma. What type of plant material containing tropane alkaloids is a component of this drug?

Блекота чорна Blackness is black

М’ята перцева Peppermint

Подорожник великий Traveller is big

Маткові ріжки Uterine horns

Чистотіл великий Puertos major

88 / 200
В аптеці необхідно приготувати ін’єкційний розчин. На якому етапі здійснюють контроль розчинів для ін’єкцій на відсутність механічних домішок? In the pharmacy, it is necessary to prepare an injection solution. At what stage is the control of injection solutions for the absence of mechanical impurities?

До і після стерилізації Before and after sterilization

Після оформлення до відпуску After registration before release

До і після фасування Before and after packaging

До хімічного аналізу To chemical analysis

До фільтрування Before filtering

89 / 200
Проводиться нецілеспрямоване судово-токсикологічне дослідження органів трупу. З якої групи отрут починають аналіз? A non-targeted forensic toxicological examination of the corpse's organs is being conducted. From which group of poisons does the analysis begin?

З лікарських отрут From medicinal poisons

З „летких отрут” From 'volatile poisons'

З металевих отрут From metal poisons

З мінеральних кислот, лугів та неорганічних солей From mineral acids, alkalis and inorganic salts

З пестицидів From pesticides

90 / 200
Ксенобіотики метаболізують в організмі. Для представників якої групи лікарських отрут найбільш характерним є процес окислення за атомом суль-фуру? Xenobiotics are metabolized in the body. For representatives of which group of medicinal poisons is the process of oxidation by the sulfur atom most characteristic?

Похідні фенотіазину Phenothiazine derivatives

Похідні хіноліну Quinoline derivatives

Похідні тропану Tropane Derivatives

Похідні пурину Purine derivatives

Похідні бензодіазепіну Benzodiazepine derivatives

91 / 200
Під час проведення судово-токсикологічного аналізу судово-медичному токсикологу необхідно враховувати, що у процесі біотрансформа-ції кодеїну одним з продуктів метаболізму є: During the forensic toxicological analysis, the forensic toxicologist must take into account that in the process of biotransformation of codeine, one of the metabolic products is:

Тебаїн Thebaine

Героїн Heroin

Морфін Morphine

Етилморфін Ethylmorphine

Папаверин Papaverine

92 / 200
До аптеки зі складу надійшов товар. Хто з співробітників аптеки несе відповідальність за проведення вхідного контролю якості лікарських засобів? A product arrived at the pharmacy from the warehouse. Which of the pharmacy employees is responsible for the incoming quality control of medicinal products?

Завідувач аптекою Pharmacy Manager

Весь колектив аптеки The entire staff of the pharmacy

Завідувач рецептурно-виробничим відділом Head of the formulation and production department

Уповноважена особа Authorized person

Завідувач аптекою та його заступник The head of the pharmacy and his deputy

93 / 200
Аптекою придбані нові холодильник та комп’ютер. Ці основні засоби зараховуються на баланс аптеки за: The pharmacy purchased a new refrigerator and a computer. These fixed assets are credited to the balance of the pharmacy for:

Ринковою вартістю By market value

Ліквідаційною вартістю Liquidation value

Залишковою вартістю Residual value

Первісною вартістю At original cost

Амортизаційною вартістю Amortized cost

94 / 200
Поліклініка ЛПЗ надає аптеці приміщення під відкриття аптечного пункту. Його мінімальна площа повинна складати: Polyclinic LPZ provides the pharmacy with premises for opening a pharmacy point. Its minimum area should be:

46 м2 46 m2

89 м2 89 m2

49 м2 49 m2

100м2 100m2

18м2 18m2

95 / 200
До аптеки надійшов рецепт на таблетки алнагону. Яка норма відпуску цього препарату? The pharmacy received a prescription for Alnagon tablets. What is the dispensing rate for this drug?

25 таблеток 25 pills

50 таблеток 50 pills

12 таблеток 12 tablets

20 таблеток 20 tablets

10 таблеток 10 tablets

96 / 200
У відділ запасів аптеки надійшов препарат Лаферон по 1 млн №10. В який термін повинно бути здійснене остаточне оприбуткування препарату? The drug Laferon 1 million No. 10 was delivered to the pharmacy's stock department. In what time should the drug be put on the market?

Не піздніше 48 годин з моменту отримання товару аптекою No later than 48 hours from the moment the pharmacy receives the product

Не піздніше 24 годин з моменту отримання товару аптекою No later than 24 hours from the moment the pharmacy receives the product

У 3-х денний термін In 3 days

Протягом тижня Within a week

Не піздніше 36 годин з моменту отримання товару аптекою No later than 36 hours from the moment the pharmacy receives the product

97 / 200
Хворому з проявами неспокою, невпевненості, психічного напруження, лікар призначив діазепам. Який можливий механізм його транквілізуючої дії? The doctor prescribed diazepam to a patient with manifestations of restlessness, uncertainty, mental stress. What is the possible mechanism of its tranquilizing effect?

Взаємодія з дофаміновими рецепторами Interaction with dopamine receptors

Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами Interaction with benzodiazepine receptors

Взаємодія з адренорецепторами Interaction with adrenoceptors

Взаємодія з холінорецепторами Interaction with cholinergic receptors

Взаємодія з серотоніновими рецепторами Interaction with serotonin receptors

98 / 200
Проконсультуйте медичну сестру з питання, який єдино можливий шлях введення норадреналіну? Consult the nurse on the question, what is the only possible route of administration of norepinephrine?

Внутрішньовенний Intravenous

Внутрішньом’язовий Intramuscular

Внутрішньосуглобовий Intra-articular

Підшкірний Subcutaneous

Пероральний Oral

99 / 200
Ароматичний терпеноїд тимол має антисептичну дію у складі ефірних олій лікарських рослин. Які рослини вміщують у собі цю сполуку? The aromatic terpenoid thymol has an antiseptic effect in the essential oils of medicinal plants. Which plants contain this compound?

Thymus vulgare L Thymus vulgare L

SaMa officmaHs L SaMa oficmaHs L

Lavandula sprna L Lavandula sprna L

Coriandrum sativum L Coriandrum sativum L

Mentha piperita L Mentha piperita L

100 / 200
До аптеки надійшов план заготівлі ЛРС трави деревію звичайного. Який вид цієї рослини допускається до застосування у медицині? The pharmacy has received a plan for the preparation of LRS of the common yarrow grass. What type of this plant is allowed for use in medicine?

Achtilea setacea Waldst. et Kh Achtilea setacea Waldst. et Kh

Achhlea mkranta L Achhlea mkranta L

Achtilea pannomca L Achtilea pannomca L

Achillea тіїМоїшт L Achillea tiiMoisht L

Achtilea поЫШ L Achtilea poЫШ L

101 / 200
Фітохімічний цех підприємства виробляє настойки методом перколяції. З якою швидкістю здійснюють перколя-цію? The phytochemical workshop of the enterprise produces tinctures by the percolation method. At what speed is percolation carried out?

1 /50 частина від об’єму перколятору за 30 хвилин 1/50th of the volume of the percolator in 30 minutes

1 /40 частина від об’єму перколятору за годину 1/40th of the percolator volume per hour

1/24 або 1/48 частина від робочого об’єму перколятору за годину 1/24 or 1/48 part of the working volume of the percolator per hour

1 /10 частина від об’єму перколятору за 30 хвилин 1/10 of the percolator volume in 30 minutes

1 /20 частина від об’єму перколятору за годину 1/20th of the percolator volume per hour

102 / 200
Фармацевт приготував масляну емульсію. Яким чином він ввів у неї ментол? A pharmacist prepared an oil emulsion. How did he introduce menthol into it?

Розчинив у воді при температурi 40°- 50°С Dissolved in water at a temperature of 40°-50°С

Розчинив у маслі при температурі 40о-500С Dissolved in oil at a temperature of 40-500С

Ввів по типу суспензії у готову емульсію Introduced by type of suspension into the finished emulsion

Додав до готової емульсії Added to the finished emulsion

Змішав з емульгатором та додав до води Mixed with emulsifier and added to water

103 / 200
Хворий звернувся до аптеки з рецептом: Rp.: Camphorae Chlorali hydrati aa 0,1 M.f. pulv. t.d. №10 S. По 1 порошку 3 рази на день. Які утруднення виникнуть у фармацевта під час виготовлення даного пропису? The patient turned to the pharmacy with a prescription: Rp.: Camphorae Chlorali hydrati aa 0.1 Mf pulv. td #10 S. 1 powder 3 times a day. What difficulties will the pharmacist encounter during the preparation of this prescription?

Утворення евтектичного сплаву Formation of eutectic alloy

Зміна забарвлення Color change

Відволоження суміші Mixture Dehumidification

Незмішуваність інгредієнтів Ingredient immiscibility

Адсорбція лікарських речовин Adsorption of medicinal substances

104 / 200
Фармацевт готує мазь поверхневої дії. Яку основу він повинен використати? A pharmacist prepares a topical ointment. What base should he use?

Вазелін Vaseline

Мильно-гліцеринова основа Soap-glycerin base

Поліетиленоксидна основа Polyethylene oxide base

Желатино-гліцеринова основа Gelatin-glycerin base

Основа Кутумової The basis of Kutumova

105 / 200
Похідні алізарину здатні розчиняти оксалатні і фосфатні солі каменів, що утворилися в нирках. Джерелом для одержання нефролітичних препаратів являється: Alizarin derivatives are able to dissolve oxalate and phosphate salts of stones formed in the kidneys. The source for obtaining nephrolytic drugs is:

Rhizomata et radices Sanguisorbae Rhizomata et radices Sanguisorbae

Rhizomata cum radicibus Valerianae Rhizomata cum radicibus Valerianae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

Rhizomata et radices Rubiae Rhizomata et radices Rubiae

Radix Rhodiolae Radix Rhodiolae

106 / 200
Відбулося отруєння алкалоїдами. Після екстракції біологічного матеріалу одержано маслянистий осад. На яку групу алкалоїдів треба провести в першу чергу дослідження? Poisoning with alkaloids has occurred. After the extraction of biological material, an oily sediment was obtained. Which group of alkaloids should be investigated first?

Похідні індолу Indole derivatives

Похідні тропану Tropane Derivatives

Похідні ізохіноліну Isoquinoline derivatives

Похідні піридину Pyridine derivatives

Похідні хіноліну Quinoline derivatives

107 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція кальцію пантотенату. Для кількісного визначення препарату провізору-аналітику слід використати метод: The substance of calcium pantothenate has arrived at the control and analytical laboratory. For the quantitative determination of the drug, the pharmacist-analyst should use the method:

Меркуриметрії Mercurimetry

Комплексонометрії Complexonometry

Йодхлорметрії Iodochlormetry

Аргентометрії Argentometries

Йодометрії Iodometry

108 / 200
Лікарський засіб ідентифікують за реакцією утворення флюоресцеїну. Укажіть цей лікарський засіб. The drug is identified by the reaction of fluorescein formation. Specify this drug.

Тимол Thymol

Ментол Menthol

Парацетамол Paracetamol

Резорцин Resorcin

Анестезин Anesthesia

109 / 200
Фармацевтична фірма володіє пакетом документів, які підтверджують право власності на придбані комп’ютерні програми. Вкажіть статтю балансу, в якій відображається вартість програм: The pharmaceutical company owns a package of documents that confirm ownership of purchased computer programs. Specify the balance sheet item that reflects the cost of the programs:

Основні засоби Fixed assets

Товар Product

Нематеріальні активи Intangible assets

Малоцінний інвентар Low-value inventory

Обігові кошти Current assets

110 / 200
Завідувач аптекою проводить аналіз фінансового стану аптеки на кінець року за даними зовнішньої фінансової звітності «Баланс». Яку інформацію можна отримати із II та III розділів активу балансу? The manager of the pharmacy conducts an analysis of the financial condition of the pharmacy at the end of the year according to the external financial reporting 'Balance'. What information can be obtained from the II and III sections of the balance sheet asset?

Суму джерел утворення засобів Amount of funds generation sources

Суму зобов’язань Amount of obligations

Суму власного капіталу Amount of equity

Суму обігових коштів Amount of working capital

Суму господарських засобів Amount of assets

111 / 200
При порівняльному аналізі ділової активності двох аптек за квартал встановлено, що нормативи товарного запасу становили відповідно 25 днів та 40 днів. Який з зазначених показників не використовується для розрахунку нормативу товарних запасів у днях? During a comparative analysis of the business activity of two pharmacies for the quarter, it was established that the stock standards were 25 days and 40 days, respectively. Which of the specified indicators is not used to calculate the stock standard stocks in days?

Залишок товару в роздрібних цінах за квартал Retail product balance for the quarter

Об’єм реалізації Realization volume

Рівень торгових накладень Level of trade overlays

Оборотність товару Product turnover

Фонд заробітної плати Salary Fund

112 / 200
Відбулося отруєння важкими металами та арсеном. У такому випадку в якості антидоту використовують: Poisoning with heavy metals and arsenic has occurred. In this case, the following is used as an antidote:

Ліпоєву кислоту Lipoic acid

Глюкагон Glucagon

Унітіол Unithiol

Метиленову синь Methylene blue

Вітамін В6 Vitamin B6

113 / 200
До реанімації доставлений неповнолітні хлопець з підозрою на отруєння хлорофосом. При виявленні цієї речовини у даному випадку найбільш чутливою є: A juvenile boy was brought to the intensive care unit with suspicion of chlorophos poisoning. When this substance is detected, the most sensitive in this case is:

Виявлення фосфорилюючої властивості Detection of phosphorylating property

Холінестеразна проба Cholinesterase test

Реакція на метильні групи Reaction to methyl groups

Реакція виявлення активних функціональних груп продуктів гідролізу Reaction to detect active functional groups of hydrolysis products

Виявлення фосфат іонів Detection of phosphate ions

114 / 200
Об’ єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці. Що створюється в результаті вертикального поділу праці? The objectivity of management processes requires the division of managerial labor. What is created as a result of the vertical division of labor?

Виробничі підрозділи Production units

Технічний, управлінський та інститу-ційний рівні управління Technical, administrative and institutional management levels

Управлінські служби Management Services

Схематичне зображення організації Schematic representation of the organization

Неформальні групи Informal Groups

115 / 200
Управлінська діяльність передбачає використання різних видів комунікацій. Як здійснюються невербальні комунікації? Management involves the use of various types of communication. How are non-verbal communications carried out?

Шляхом телефонного зв’язку By phone

Шляхом анкетування By survey

Шляхом символів та жестів Through symbols and gestures

Шляхом усного мовлення By word of mouth

Шляхом ведення управлінської документації By maintaining management documentation

116 / 200
Приготовлено 100 мл відвару з кори дуба. Яку кількість води взяв фармацевт для його приготування (Кв = 2,0 мл/г)? 100 ml of oak bark decoction was prepared. How much water did the pharmacist take to prepare it (Kv = 2.0 ml/g)?

110 мл 110 ml

100 мл 100 ml

160 мл 160 ml

120 мл 120 ml

130 мл 130 ml

117 / 200
Фармацевт готує мазь для носу, що містить ефедрину гідрохлорид. Як повинен фармацевт ввести ефедрину гідрохлорид у водно-емульсійну основу мазі? A pharmacist prepares a nasal ointment containing ephedrine hydrochloride. How should the pharmacist introduce ephedrine hydrochloride into the aqueous emulsion base of the ointment?

Насипати тонким шаром на поверхню води Pour a thin layer on the surface of the water

Подрібнити зі спиртом або з ефіром Crush with alcohol or ether

Розчинити у спирті етиловому Dissolve in ethyl alcohol

Подрібнити з гліцерином Crush with glycerin

Розчинити у мінімальній кількості води очищеної Dissolve in a minimum amount of purified water

118 / 200
Фармацевт готує вагінальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу, яку він може використати: A pharmacist prepares vaginal suppositories by pouring method. Specify the hydrophilic base that he can use:

Поліетиленоксидну Polyethylene oxide

Вітепсол Vitepsol

Масло какао Cocoa butter

Твердий жир Solid fat

Бутирол Butyrol

119 / 200
Очні краплі повинні зберігати стерильність протягом усього терміну зберігання та застосування. Яка з речовин забезпечує антимікробну стабільність? Eye drops must maintain sterility during the entire period of storage and use. Which substance provides antimicrobial stability?

Ніпагін Nipagin

Натрію хлорид Sodium Chloride

Полівініловий спирт Polyvinyl alcohol

Метилцелюлоза Methylcellulose

Натрію нітрат Sodium nitrate

120 / 200
Лікувально-профілактичний заклад планує здійснити закупівлю лікарських засобів. З якою метою у процесі відбору ліків для закупівлі здійснюється АВС-аналіз? The treatment and prevention institution plans to purchase medicines. For what purpose is the ABC analysis carried out in the process of selecting medicines for purchase?

Порівняння витрат на фармакотерапію при використанні альтернативних методів лікування Comparison of pharmacotherapy costs when using alternative treatment methods

Обґрунтування потреби в певному препараті Justification of the need for a certain drug

Розподілу лікарських засобів на три групи відповідно до річного споживання Distribution of medicines into three groups according to annual consumption

Аналізу та оцінки власного потенціалу Analysis and assessment of own potential

- -

121 / 200
Хворому призначили препарат, на фоні застосування якого виникли наступні побічні ефекти: розвинувся стероїдний діабет, набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. До якої фармакологічної групи належить цей лікарський засіб? The patient was prescribed a drug that caused the following side effects: steroid diabetes, edema, osteoporosis, hypertension. What pharmacological group does this drug belong to?'

Нестероїдні протизапальні засоби Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Антигістамінні засоби Antihistamines

Протипухлинні засоби Antitumor drugs

Ілюкокортикоїди Ilucocorticoids

Антибіотики Antibiotics

122 / 200
Хворому на глаукому лікар призначив пілокарпіну гідрохлорид з ме- тою зниження внутрішньоочного тиску. До якої фармакологічної групи належить цей препарат? A doctor prescribed pilocarpine hydrochloride to a glaucoma patient to lower intraocular pressure. To which pharmacological group does this drug belong?

М-холіномімєтики M-cholinomimetics

Симпатолітики Sympatholytics

α-адреноблокатори α-adrenoblockers

Іангліоблокатори Angioblockers

β-адреноблокатори β-blockers

123 / 200
Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз було призначено препарат для замісної терапії. Назвіть препарат: A patient with acute adrenal insufficiency was prescribed a drug for replacement therapy. Name the drug:

L-тироксин L-thyroxine

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Преднізолон Prednisone

Ілібенкламід Ilibenclamide

Ретаболіл Retabolil

124 / 200
Хворій з скаргами на постійне почуття страху та тривоги було призначено препарат з анксіолітичною дією. Назвіть препарат: A patient with complaints of constant fear and anxiety was prescribed a drug with an anxiolytic effect. Name the drug:

Сульфокамфокаін Sulfocamphocaine

Трамадол Tramadol

Діазепам Diazepam

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Пірацетам Piracetam

125 / 200
Фармацевт приготував 10,0 триту-рації атропіну сульфату (1:100). Вкажіть, яку кількість атропіну сульфату та наповнювачу він взяв: The pharmacist prepared 10.0 trituration of atropine sulfate (1:100). Specify the amount of atropine sulfate and excipient he took:

0,1 та 9,9 0.1 and 9.9

0,01 та 0,9 0.01 and 0.9

1,0 та 9,0 1.0 and 9.0

0,1 та 99,9 0.1 and 99.9

0,01 та 9,99 0.01 and 9.99

126 / 200
Фармацевт приготував суспензію методом конденсації. Вкажіть, у якій комбінації лікарських речовин з’явився осад: The pharmacist prepared a suspension using the condensation method. Indicate in which combination of medicinal substances the sediment appeared:

Кальцію хлорид з натрію бензоатом Calcium chloride with sodium benzoate

Кальцію хлорид з калію йодитом Calcium chloride with potassium iodide

Кальцію хлорид з хлоралгідратом Calcium chloride with chloral hydrate

Кальцію хлорид з натрію бромідом Calcium chloride with sodium bromide

Кальцію хлорид з натрію гідрокарбонатом Calcium chloride with sodium bicarbonate

127 / 200
Фармацевт приготував емульсію типу о/в. Вкажіть, що визначає тип емульсії: The pharmacist prepared an emulsion of the o/w type. Specify what determines the type of emulsion:

Кількість олії Quantity of oil

Кількість води Quantity of water

Природу емульгатору Nature of emulsifier

Природу лікарських речовин Nature of medicinal substances

Спосіб введення лікарських речовин Method of administration of medicinal substances

128 / 200
Фармацевт приготував настій кореня алтеї. Вкажіть вірний варіант технології: The pharmacist prepared an infusion of althea root. Specify the correct technology option:

Холодне настоювання протягом 30 хв та проціджування без віджимання сировини Cold infusion for 30 minutes and filtering without wringing out raw materials

Нагрівання на киплячій водяній бані 15 хв та віджимання Heating in a boiling water bath for 15 min and wringing

Віджимання сировини після настоювання при кімнатній температурі Wringing of raw materials after infusion at room temperature

Нагрівання протягом 30 хв, охолоджування -10 хв, проціджування Heating for 30 min, cooling -10 min, filtering

Нагрівання протягом 30 хв, проціджування без охолоджування Heating for 30 min, filtering without cooling

129 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення тимолу. Вкажіть метод, який можна використати для його кількісного визначення: A pharmacist-analyst is quantifying thymol. Specify the method that can be used for its quantification:

Броматометрії Bromatometry

Комплексонометрії Complexonometry

Гравіметрії Gravimetry

Алкаліметрії Alkalimetry

Нітритометрії Nitritometry

130 / 200
Хворий тривалий час лікувався від хронічного закрепу бісакоділом. Через декілька тижнів, послаблюючий ефект препарату зменшився. З розвитком якого побічного ефекту це пов’язано? The patient was treated for a long time for chronic constipation with bisacodyl. After several weeks, the relaxing effect of the drug decreased. What side effect is this associated with?

Матеріальна кумуляція Material accumulation

Сенсибілізація Sensitization

Алергія Allergy

Звикання Addiction

Функціональна кумуляція Functional cumulation

131 / 200
Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено препарат з групи блокаторів β-адренорецепторів. Назвіть препарат: A patient with hypertension was prescribed a drug from the group of β-adrenoceptor blockers to lower blood pressure. Name the drug:

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Резерпін Reserpin

Еналаприл Enalapril

Лозартан калію Losartan potassium

Метопролол Metoprolol

132 / 200
Відбулося отруєння металевою отрутою. Чим обумовлена токсичність 'металевих отрут'? Poisoning with metal poison has occurred. What causes the toxicity of 'metal poisons'?

Зв’язуванням з соляною кислотою By binding with hydrochloric acid

Зв’язуванням з вуглеводами By binding to carbohydrates

Зв’язуванням з холестерином By binding to cholesterol

Зв’язуванням з амінокислотами, білками та поліпептидами By binding to amino acids, proteins and polypeptides

Зв’язуванням з ліпідами By binding to lipids

133 / 200
Під час виділення деякої 'металевої' отрути проведено деструкцію біологічного матеріалу. За допомогою деструкції із органів трупу виділяють: During the release of some 'metallic' poison, biological material is destroyed. With the help of destruction, the following are released from the corpse's organs:

Ртуть Mercury

Кадмій Cadmium

Талій Waist

Срібло Silver

Стибій Stibiy

134 / 200
Товарознавчий аналіз регламентує вміст золи та діючих речовин у ЛРС визначати: Commodity analysis regulates the content of ash and active substances in LRS to determine:

У виїмці In the notch

Одразу після загального аналізу всіх одиниць продукції партії ЛРС Immediately after the general analysis of all production units of the LRS batch

У середній пробі In the average sample

У вибірці In sample

В аналітичній пробі In analytical sample

135 / 200
З коренів солодки виготовляють декілька лікарських препаратів, які мають різну фармакологічну дію. Запропонуйте хворому препарат на основі флавоноїдів солодки з противиразко-вою дією: Several drugs are made from licorice roots, which have different pharmacological effects. Offer the patient a drug based on licorice flavonoids with an anti-ulcer effect:

Ліквіритон Liquiriton

Конвафлавін Convaflavin

Гліцерам Glyceram

Гліцерин Glycerin

Сироп солодкового кореня Licorice root syrup

136 / 200
У процесі управління організацією слід враховувати вплив зовнішнього середовища. Який фактор зовнішнього середовища є фактором непрямого впливу на організацію? In the process of managing the organization, the influence of the external environment should be taken into account. What factor of the external environment is a factor of indirect influence on the organization?

Законодавство та державні органи Legislation and State Bodies

Стан економіки State of the economy

Конкуренти Competitors

Споживачі Consumers

Постачальники Suppliers

137 / 200
Перевірка однорідності змішування лікарської форми є складовою частиною внутрішньоаптечного контролю: Checking the uniformity of mixing the dosage form is a component of internal pharmacy control:

Повного хімічного Full Chemical

Органолептичного Organoleptic

Фізичного Physical

Опитового Experimental

Якісного хімічного High-quality chemical

138 / 200
Перевірка правильності всіх ваго-вимирювальних приладів і дотримання термінів їх таврування до початку інвентаризації входить в обов’язки: Checking the correctness of all weight-extinguishing devices and compliance with the terms of their branding before the beginning of the inventory is part of the duties:

Інвентаризаційної комісії Inventory Commission

Власника підприємства Enterprise owner

Матеріально-відповідальних осіб Materially responsible persons

Завідувача аптеки The head of the pharmacy

Провізора-аналітика Pharmacist analyst

139 / 200
Для виписування рецептів є затверджені три форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку повинен бути виписаний кодеїну фосфат у суміші з індиферентними речовинами за повну вартість? Three forms of prescription forms are approved for writing prescriptions. On which form of prescription form should codeine phosphate mixed with indifferent substances be prescribed at full cost?

Ф-2 та Ф-3 F-2 and F-3

Ф-3 F-3

Ф-2 F-2

Ф-1 F-1

Ф-1 з печаткою ЛПЗ «Для рецептів» F-1 with the seal of the LPZ 'For prescriptions'

140 / 200
Аптека отримала від постачальника лікарські препарати. Який з них підлягає предметнокількісному обліку? The pharmacy received medicines from the supplier. Which of them is subject to quantitative accounting?

Анальгін Analgin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Димедрол Diphenhydramine

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Кетотифен Ketotifen

141 / 200
Отримання прибутку - є метою діяльності підприємства. Що таке прибуток? Profit is the goal of the enterprise. What is profit?

Позитивна різниця між доходами підприємства та його витратами Positive difference between the company's income and its expenses

Сума доходів та витрат підприємства Sum of income and expenses of the enterprise

Сума дооцінки необоротних активів Amount of revaluation of non-current assets

Сума заборгованості засновників Amount of indebtedness of the founders

Негативна різниця між доходами підприємства та його витратами Negative difference between the company's income and its expenses

142 / 200
Фармацевт приготував 100 мл 3% розчину перекису водню. Вкажіть кількість 30% перекису водню та води очищеної, які необхідні для виготовлення препарату: A pharmacist has prepared 100 ml of a 3% hydrogen peroxide solution. Specify the amount of 30% hydrogen peroxide and purified water needed to make the preparation:

90 мл та 10 мл 90 ml and 10 ml

10 мл та 90 мл 10 ml and 90 ml

97 мл та 3 мл 97 ml and 3 ml

3 мл та 97 мл 3 ml and 97 ml

50 мл та 50 мл 50 ml and 50 ml

143 / 200
Фармацевту потрібно приготувати лінімент-розчин. Виберіть посуд для його приготування: A pharmacist needs to prepare a liniment solution. Choose a vessel to prepare it:

Флакон для відпуску Dispensing vial

Мірна колба Measuring flask

Підставка Stand

Ступка Mortar

Циліндр Cylinder

144 / 200
В аптеку надійшов рецепт на розчин для ін’єкцій. Вкажіть яку із перелічених лікарських речовин неможна піддавати тепловій стерилізації: The pharmacy received a prescription for a solution for injections. Specify which of the listed medicinal substances cannot be subjected to heat sterilization:

Кальцію хлорид Calcium chloride

Дибазол Dibazol

Новокаїн Novocaine

Глюкозу Glucose

Гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine

145 / 200
Фармацевт виявив несумісність у рецепті, в якому прописані розчин калію перманганату та перекису водню. Вкажіть тип хімічної реакції: The pharmacist found an incompatibility in the prescription, which prescribes a solution of potassium permanganate and hydrogen peroxide. Specify the type of chemical reaction:

Осадження Precipitation

Обміну Exchange

Витиснення Expulsion

Нейтралізації Neutralizations

Окисно-відновна Redox

146 / 200
Фармацевт приготував розчин кофеїн-бензоату натрію для ін’єкцій. Який стабілізатор він додав? The pharmacist prepared a sodium caffeine benzoate solution for injection. What stabilizer did he add?

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Кислоту аскорбінову Ascorbic acid

Натрію метабісульфат Sodium metabisulfate

Кислоту хлористоводневу Hydrochloric acid

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

147 / 200
В аптеці готують очні краплі з антибіотиками. З яким із перерахованих антибіотиків можна стерилізувати очні краплі? The pharmacy prepares eye drops with antibiotics. Which of the listed antibiotics can be used to sterilize the eye drops?

Левоміцетин Levomycetin

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Еритроміцин Erythromycin

Неоміцин Neomycin

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

148 / 200
Закреп - побічна дія, розвиток якої нерідко спостерігається під час курсового лікування антигіпертензивними препаратами з групи: Constipation is a side effect, the development of which is often observed during course treatment with antihypertensive drugs from the group:

Інгібіторів АПФ ACE inhibitors

α-адреноблокаторів α-blockers

Блокаторів ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor blockers

Блокаторів кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Діуретиків Diuretics

149 / 200
Під час заготівлі ряду видів рослинної сировини можливе попадання отрутної домішки, яка містить алкалоїди. Цей клас сполук можливо ідентифікувати за допомогою реакції з реактивом: During the harvesting of a number of types of plant raw materials, it is possible to get into a poisonous admixture that contains alkaloids. This class of compounds can be identified using a reaction with a reagent:

Трим-Хилу Trim-Hilu

Драгендорфу Dragendorf

Шталю Stable

Фелингу Felingu

Легалю Legal

150 / 200
Листя мати-й-мачухи використовується як відхаркувальний та обволікаючий засіб. Під час заготівлі цієї сировини можливе попадання домішки: Leaves of mother-and-stepmother are used as an expectorant and enveloping agent. During the preparation of this raw material, it is possible to get an impurity:

Листя лопуху Burdock leaves

Листя подорожнику Plantain leaves

Листя брусниці Leaves of lingonberry

Листя чорниці Blueberry Leaves

Листя мучниці Leaves of plantain

151 / 200
Для зупинки маткових та гемороїдальних кровотеч використовують препарати гірчака почечуйного, при відсутності цієї сировини можна запропонувати: To stop uterine and hemorrhoidal bleeding, preparations of renal mustard are used, in the absence of this raw material, you can offer:

Tmctura Onom^s Tmctura Onom^s

Tmctura Valerianae Tmctura Valerianae

Tmctura Grategi Tmctura Grategi

Tmctura Leonuri Tmctura Leonuri

Tmctura Sophora japomca Tmctura Sophora japomca

152 / 200
Листя сіни використовується як проносний засіб. Фільтрувати настої та відвари цієї сировини слід у холодному вигляді, щоб запобігти попаданню подразнюючих речовин: Hay leaves are used as a laxative. Infusions and decoctions of this raw material should be filtered cold to prevent the introduction of irritating substances:

Гірких Bitter

Фенольних сполук Phenolic compounds

Дубильних Tanners

Смолистих Resin

Вітамінів Vitamins

153 / 200
Алкалоїд глауцин проявляє протикашльову активність та входить до складу ряду вітчизняних та зарубіжних препаратів. Джерелом цього алкалоїду являється трава: Glaucine alkaloid exhibits antitussive activity and is included in a number of domestic and foreign drugs. The source of this alkaloid is the herb:

Красавки звичайної Normal beauties

Маклеї серце листної Maclay's heart of deciduous

Чистотілу великого Purgatory

Блекоти чорної Blackness of black

Мачку жовтого Pear of yellow

154 / 200
Вкажіть противиразковий антисе-креторний препарат, який за своїм механізмом дії блокує протонну помпу (К + Н+-АТФ-азу): Specify the anti-ulcer anti-secretory drug, which by its mechanism of action blocks the proton pump (K + H+-ATPase):

Фамотидин Famotidine

Прозерин Prozerin

Іастроцепін Iastrocepin

Омепразол Omeprazole

Альмагель Almagel

155 / 200
Дайте відповідь на питання медичної сестри: що таке період полувиве-дення ліків? Answer the nurse's question: what is the half-life of drugs?

Час, за який відбувається максимальне досягнення концентрації ліків у плазмі Time during which the maximum drug concentration in plasma is reached

Час, протягом якого ліки розподіляються в організмі The time during which the drug is distributed in the body

Час, протягом якого ліки потрапляють до системного кровотіку The time during which the drug enters the systemic circulation

Час, за який вся доза, що була введена, повністю виводиться з організму The time during which the entire dose that was introduced is completely excreted from the body

Час, за який концентрація ліків у плазмі знижується на 50% Time during which the drug concentration in plasma decreases by 50%

156 / 200
Проконсультуйте колегу, який фармакологічний ефект відсутній у фармакодинаміці глюкокортикоїдів? Advise a colleague, which pharmacological effect is missing in the pharmacodynamics of glucocorticoids?

Антиагрегатний Anti-aggregate

Протишоковий Anti-shock

Протизапальний Anti-inflammatory

Протиалергічний Anti-allergic

Імунодепресивний Immunosuppressive

157 / 200
Провізор-аналітик досліджує доброякісність оксиду магнію легкого у відповідності до вимог ДФУ За допомогою якого реактиву він визначив наявність у ньому домішки солей кальцію? A pharmacist-analyst examines the benignity of light magnesium oxide in accordance with the requirements of the DFU. With which reagent did he determine the presence of calcium salt impurities in it?

Калію фероціаніду Potassium ferrocyanide

Барію сульфату Barium sulfate

Натрію сульфіду Sodium sulfide

Амонію оксалату Ammonium oxalate

Срібла нітрату Silver nitrate

158 / 200
На аналіз до контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція натрію цитрату. За допомогою якого реактиву ДФУ рекомендує визначати катіон натрію у досліджуваній речовині? The sodium citrate substance was sent to the control and analytical laboratory for analysis. Which reagent does the DFU recommend for determining the sodium cation in the substance being tested?

Калію тетрайодомеркурату Potassium tetraiodomercurate

Калію хлориду Potassium chloride

Калію нітрату Potassium nitrate

Калію гідроксиду Potassium hydroxide

Калію піроантимонату Potassium pyroantimonate

159 / 200
Кількісний вміст цитрату натрію у відповідності до вимог ДФУ визначається методом кислотно-основного титрування у неводному середовищі. В якості титрованого розчину використовується: The quantitative content of sodium citrate in accordance with the requirements of DFU is determined by the method of acid-base titration in a non-aqueous environment. The titrated solution is used:

Йодмонохлорид Iodine monochloride

Натрію нітрит Sodium nitrite

Хлорна кислота Chloric acid

Гідроксид натрію Sodium hydroxide

Калію бромат Potassium bromate

160 / 200
Кількісне визначення нітрофуралу у відповідності до вимог ДФУ здійснюють методом спектрофотометрії, вимірюючи: Quantitative determination of nitrofural in accordance with the requirements of the DFU is carried out by the spectrophotometry method, measuring:

Температуру плавлення Melting temperature

В’язкість Viscosity

Оптичну густину Optical density

Показник заломлення Refractive Index

Кут обертання Rotation angle

161 / 200
Прокаїну гідрохлорид застосовується в якості місцевоанестезуючого засобу та являється похідним: Procaine hydrochloride is used as a local anesthetic and is a derivative of:

П-амінобензойної кислоти P-aminobenzoic acid

Бензойної кислоти Benzoic acid

Нікотинової кислоти Nicotinic acid

Ацетилсаліцилової кислоти Acetylsalicylic acid

Сульфанілової кислоти Sulfanilic acid

162 / 200
Провізор-аналітик здійснює ідентифікацію прокаїну гідрохлориду. В наслідок реакції азотосполучення з’являється азобарвник червоного кольору, що свідчить про наявність у його структурі: The pharmacist-analyst performs the identification of procaine hydrochloride. As a result of the nitrogen combination reaction, a red azo dye appears, which indicates its presence in its structure:

Амідної групи Amide group

Альдегідної групи Aldehyde group

Фенольного гідроксилу Phenol hydroxyl

Спиртового гідроксилу Alcohol Hydroxyl

Первинної ароматичної аміногрупи Primary aromatic amino group

163 / 200
Питоме оптичне обертання 2%-вого розчину метіонину повинно бути від +22,50 до +24,00 ',' The specific optical rotation of a 2% methionine solution should be from +22.50 to +24.00 ','

Оптичну густину Optical density

Показник заломлення Refractive Index

В’язкість Viscosity

Для розрахунку цієї величини необхідно виміряти : To calculate this value, it is necessary to measure :

Кут обертання 6- Температуру плавлення Angle of rotation 6- Melting temperature

164 / 200
Провізор-аналітик визначає доброякісність тиаміну гідроброміду згідно вимог ДФУ Який допоміжний реактив він використовує під час визначення домішки сульфатів у цьому препараті? The pharmacist-analyst determines the benignity of thiamine hydrobromide according to the requirements of the Federal Drug Administration. What auxiliary reagent does he use when determining the sulfate admixture in this drug?

Оцтова кислота Acetic acid

Саліцилова кислота Salicylic acid

Азотна кислота Nitric acid

Сірчана кислота Sulphuric acid

Бензойна кислота Benzoic acid

165 / 200
Вид підприємницької діяльності, що вивчається, характеризується тим, що визначальну роль у ньому відіграють торгівельно-обмінні, товарно-грошові операції, угоди з продажу. До якого направлення підприємницької діяльності відноситься цей вид діяльності? The type of entrepreneurial activity being studied is characterized by the fact that the determining role in it is played by trade and exchange, commodity and money transactions, sales agreements. To what direction of entrepreneurial activity does this type of activity belong to?

Консалтингова Consulting

Лізингова Leasing

Комерційна Commercial

Фінансова Financial

Виробнича Production

166 / 200
Фармацевтична компанія випускає широкий асортимент продукції. Під час планування маркетингових комунікацій щодо просування окремого препарату на ринок, першим етапом є: A pharmaceutical company produces a wide range of products. When planning marketing communications to promote a particular drug to the market, the first step is:

Визначення бажаної відповідної реакції Determining the desired appropriate response

Складання графіку рекламної компанії Compilation of advertising company schedule

Визначення цільової аудиторії Definition of the target audience

Вибір засобів обігу Selecting means of circulation

Зворотний зв’язок Feedback

167 / 200
Згідно договору постачання аптека отримує лікарські засоби з аптечного складу. З яким залишковим терміном придатності повинні відпускатися лікарські засоби аптеці? According to the supply contract, the pharmacy receives medicines from the pharmacy warehouse. With what remaining expiration date should the medicines be delivered to the pharmacy?

У межах основного терміну придатності Within the main expiration date

Не менше 40% At least 40%

Не менше 20% At least 20%

Не менше 60% At least 60%

Не менше 10% At least 10%

168 / 200
Провізор прийняв у заготівельника лікарську рослинну сировину. В яких цінах і як по відношенню до товару облікується прийнята лікарська рослинна сировина? The pharmacist accepted medicinal plant raw materials from the procurer. At what prices and how is the accepted medicinal plant raw material calculated in relation to the product?

За роздрібними цінами, окремо від товару At retail prices, separately from the product

За оптовими цінами, як товар At wholesale prices, as a commodity

У заготівельних цінах, як товар At procurement prices, as a commodity

У заготівельних цінах, окремо від товару At procurement prices, separately from the product

За оптовими цінами, окремо від товару At wholesale prices, separately from the product

169 / 200
В аптеці виникло питання щодо терміну зберігання стерильного посуду, який використовується для нестериль-них ліків індивідуального виготовлення. Назвіть термін зберігання такого посуду: In the pharmacy, a question arose regarding the shelf life of sterile dishes, which are used for non-sterile drugs of individual manufacture. Name the shelf life of such dishes:

36 годин 36 hours

24 години 24 hours

Не більше 3-х діб No more than 3 days

Необмежений Unlimited

Не більше 2-х діб No more than 2 days

170 / 200
Пантокрин - це спиртова витяжка з неокостенілих подрібнених рогів: Pantocrine is an alcohol extract made from deboned crushed horns:

Маралу Maralu

Вівці Sheep

Антилопи Antelopes

Кози Goats

Корови Cows

171 / 200
При виготовленні свинцевого пластирю змішують у воді олію, свинячий жир та оксид свинцю і варять у мідному котлі. Який процес у реакційному середовищі відбувається в цей час? In the production of lead plaster, oil, lard and lead oxide are mixed in water and boiled in a copper cauldron. What process is taking place in the reaction medium at this time?

Окислення Oxidation

Омилення Saponification

Відновлення Recovery

Коагуляція Coagulation

Адсорбція Adsorption

172 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє вату медичну. Яка сировина використовується для її отримання? The pharmaceutical company produces medical cotton wool. What raw materials are used for its production?

Сіно Hay

Деревина Wood

Хвоя Pine

Торф Peat

Бавовна Cotton

173 / 200
Яку сировину застосовують для виробництва препарату біогенних стимуляторів - ФіБС? What raw materials are used for the production of the preparation of biogenic stimulants - FiBS?

Качани кукурудзи Corn cobs

Тирса Tirsa

Торф Peat

Лиманна грязь Estuary mud

Вівсяна солома Oat Straw

174 / 200
Для виробництва стерильної про- дукції в заводських умовах GMP ВОЗ класифікують „чисті” зони відповідно вимогам до характеристик повітря на наступні класи чистоти: For the production of sterile products in GMP factory conditions, the WHO classifies 'clean' zones in accordance with the requirements for air characteristics into the following cleanliness classes:

А,Б,В,Г,Д А,Б,В,Г,Д

А та В A and B

I та II I and II

А,В,С,0 А,В,С,0

I, II та III I, II and III

175 / 200
Фармацевт готуює очні краплі з хініну гідрохлоридом. Яку з нижчепере-лічених речовин він використовує для доізотунування? A pharmacist prepares quinine hydrochloride eye drops. Which of the following substances does he use for pre-isotonization?

Натрію хлорид Sodium chloride

Кислоту борну Boric acid

Натрію нітрат Sodium nitrate

Натрію сульфат Sodium sulfate

Кислоту аскорбінову Ascorbic acid

176 / 200
Після аналізу плодів шипшини встановлено підвищену вологість сировини. В цьому випадку провізор повинен: After the analysis of the rosehip fruits, it was found that the moisture content of the raw material was high. In this case, the pharmacist should:

Відправити на склад Send to warehouse

Повернути заготівельнику Return to procurer

Досушити сировину Dry raw materials

Відправити на завод Send to Factory

Забракувати сировину Reject raw materials

177 / 200
При визначенні доброякісності рослинної сировини в лабораторіях визначають мінеральні домішки, до яких належать: When determining the quality of plant raw materials, the laboratories determine mineral impurities, which include:

Квіти та корені Flowers and Roots

Суцвіття та кора Inflorescence and bark

Земля, пісок, камінці Earth, sand, pebbles

Трави та квіти Herbs and Flowers

Кора та корені Bark and roots

178 / 200
Хворому з виразковою хворобою шлунку призначено фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії зазначеного препарату? Famotidine has been prescribed to a patient with gastric ulcer. The acidity of gastric juice has decreased significantly. What is the mechanism underlying the action of the indicated drug?

Блокада Н-холінорецепторів симпатичних ганглій Blockade of H-cholinergic receptors of sympathetic ganglia

Стимуляція центральних а2- адренорецепторів Stimulation of central a2-adrenoceptors

Блокада Н2-гістамінових рецепторів H2-histamine receptor blockade

Блокада опіатних рецепторів Opiate receptor blockade

Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами Interaction with benzodiazepine receptors

179 / 200
Приймання вагітною жінкою (I триместр) великих доз ретинолу призвело до гіпервітамінозу. У подальшому вагітність протікала нормально, але дитина народилася з аномаліями розвитку. Як називається ця негативна дія ліків? Taking large doses of retinol by a pregnant woman (I trimester) led to hypervitaminosis. Later, the pregnancy proceeded normally, but the child was born with developmental anomalies. What is the name of this negative drug effect ?

Звикання Addiction

Канцерогенна Carcinogenic

Кумуляція Cumulative

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Тератогенна Teratogenic

180 / 200
Ця речовина має жовтий колір, але на відміну від барвних не залишає забарвленого сліду на фільтрувальному папері, на ступці і товкачику; порошки з нею готують за загальними правилами. Вкажіть цю речовину: This substance has a yellow color, but unlike dyes, it does not leave a colored trace on filter paper, on a mortar and pestle; powders with it are prepared according to general rules. Specify this substance:

Етакридину лактат Ethacridine lactate

Фурацилін Furacilin

Акрихін Akrikhin

Сірка Sulphur

Рибофлавін Riboflavin

181 / 200
Фармацевт готує розчин захищеного колоїду за наступною технологією: відмірює воду очищену в фарфорову чашку, на поверхню води тонким шаром насипає речовину та не перемішує. Вкажіть речовину, для якої характерна наведена технологія: A pharmacist prepares a solution of a protected colloid using the following technology: he measures purified water in a porcelain cup, pours the substance on the surface of the water in a thin layer and does not stir. Specify the substance that is characteristic given technology:

Крохмаль Starch

Пепсин Pepsin

Іхтіол Ichthyol

Протаргол Protargol

Коларгол Kolargol

182 / 200
Фармацевт готує назальні краплі, до складу яких входить 10 крапель розчину адреналіну гідрохлориду. Вкажіть, яку кількість крапель необхідно відміряти піпеткою, якщо КП ( коефіцієнт поправки) дорівнює 1,2? The pharmacist prepares nasal drops, which include 10 drops of adrenaline hydrochloride solution. Specify how many drops must be measured with a pipette if the CP (correction factor) is equal to 1, 2?

6 6

10 10

12 12

24 24

20 20

183 / 200
При розрахунках ізотонічної концентрації глюкози фармацевт використав значення депресії плазми крові. Вкажіть її значення: When calculating the isotonic concentration of glucose, the pharmacist used the value of blood plasma depression. Specify its value:

0,52°С 0.52°С

0,10°С 0.10°C

0,90°С 0.90°С

0,45°С 0.45°C

0,34°С 0.34°С

184 / 200
Провізор-аналітик аптеки визначає наявність домішки солей заліза у лі- карських препаратах згідно вимог ДФУ Вкажіть, які реактиви для цього використовуються: The pharmacist-analyst of the pharmacy determines the presence of an admixture of iron salts in medicinal preparations in accordance with the requirements of the Federal Drug Administration. Specify which reagents are used for this:

Кислота оцтова та орто-фосфорна Acetic and ortho-phosphoric acid

Кислота перхлоратна та оцтова Perchloric and acetic acid

Кислота щавелева та мурашина Oxalic acid and formic acid

Кислота цитратна та тіогліколева Citric and thioglycolic acid

Кислота нітратна та сірчана Nitric and sulfuric acid

185 / 200
Для виявлення домішок важких металiв (метод А), згідно вимог ДФУ, провізор-аналітик аптеки проводить реакцію з реактивом: In order to detect impurities of heavy metals (method A), according to the requirements of the DFU, the pharmacist-analyst of the pharmacy conducts a reaction with the reagent:

Тіоацетамідом Thioacetamide

Амонію оксалатом Ammonium oxalate

Кислотою сульфосаліцилатною Sulfosalicylic acid

Калій йодидом Potassium iodide

Натрію сульфідом Sodium sulfide

186 / 200
До товарних запасів аптеки належать: The pharmacy's inventory includes:

Товари, які повернули постачальнику (брак) Items returned to supplier (defective)

Товари, які знаходяться в аптеці, але без супровідних документів Products that are in the pharmacy, but without accompanying documents

Товари, які є у наявності в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах Goods that are available in the pharmacy and its separate structural units

Лікарські засоби, які відпущені до ЛПУ Medicines issued to LPU

Товари, які знаходяться на складі постачальника Goods that are in the supplier's warehouse

187 / 200
Який Закон України регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом та контролем якості лікарських засобів? Which Law of Ukraine regulates legal relations related to the creation, registration, production and quality control of medicinal products?

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб” The Law of Ukraine 'On the Protection of the Population from Infectious Diseases'

Закон України „Про лікарські засоби” The Law of Ukraine 'On Medicinal Products'

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” Law of Ukraine 'On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population'

Закон України „Про власність” The Law of Ukraine 'On Property'

Закон України „Про підприємництво” Law of Ukraine 'On Entrepreneurship'

188 / 200
При отруєнні метанолом виникає сліпота. Це пов’язано із метаболізмом цієї речовини в організмі та утворенням токсичного метаболіту: Methanol poisoning causes blindness. This is due to the metabolism of this substance in the body and the formation of a toxic metabolite:

Карбон (II) оксиду Carbon (II) oxide

Кон’югату метанолу Methanol conjugate

Формальдегіду Formaldehyde

Форміатної кислоти Formic acid

Вуглекислого газу Carbon dioxide

189 / 200
Оплачувана неперсоналізована ко- мунікація, здійснювана ідентифікованим (відомим) спонсором, яка використовує засоби масової інформації з метою схилити до чогось або вплинути якось на аудиторію, це: Paid non-personalized communication carried out by an identified (known) sponsor, which uses mass media with the aim of influencing something or influencing the audience in some way, is:

Менеджмент Management

Торговий знак Trademark

Реклама Ad

Пропозиція Offer

Маркетинг Marketing

190 / 200
Діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів та готових виробів від місця їх виробництва до місця їх використання з метою задоволення потреб споживачів та з вигодою для себе, це: A company's activity of planning, organization and control over the physical movement of materials and finished products from the place of their production to the place of their use in order to satisfy the needs of consumers and benefit themselves , is:

Менеджмент Management

Реклама Ad

Попит Demand

Збут Sales

Пропозиція Offer

191 / 200
Працівникам аптек здійснюється оплата праці за встановленими законодавством нормами. Вкажіть оплату, на розмір якої впливає трудовий стаж працівника: Pharmacy employees are paid according to the norms established by law. Specify the payment, the amount of which is affected by the employee's work experience:

Преміальні виплати Premium payments

Оплата творчої відпустки Payment of creative leave

Оплата щорічної відпустки Payment of annual leave

Оплата за листком непрацездатності Payment on sick leave

Оплата кваліфікаційної категорії Payment of qualification category

192 / 200
Хворому на ревматизм лікар призначив диклофенак-натрій. Через загострення супутнього захворювання препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення диклоф енаку-натрію? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient with rheumatism. Due to the exacerbation of the accompanying disease, the drug was discontinued. What disease is a contraindication to the appointment of diclofenac sodium?

Цукровий діабет Diabetes

Бронхіт Bronchitis

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Стенокардія Angina

193 / 200
У лікаря-стоматолога виникла потреба у зменшенні салівації у хворого під час операції. Препарат якої фармакологічної групи він використав для цього? The dentist needed to reduce the patient's salivation during surgery. What pharmacological group drug did he use for this?

Адреноміметики Adrenomimetics

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Адреноблокатори Adrenoblockers

М,Н-холіноміметики M,H-cholinomimetics

194 / 200
До кожного ЛЗ, який реалізується, додають інструкцію щодо застосування ЛЗ. Що НЕ містить у своїх даних інструкція про застосування? Instructions on the use of the drug are added to each drug that is implemented. What does the data NOT include in the data on the drug?

Побічну дію Side action

Покази до застосування Shows to use

Назву ЛЗ Name of the medical device

Умови зберігання Storage conditions

Умови транспортування Transportation conditions

195 / 200
Аптека має дозвіл на роботу з наркотичними, психотропними речовинами та прекурсорами. Де повинні зберігатися вказані речовини? The pharmacy has a permit to work with narcotic, psychotropic substances and precursors. Where should these substances be stored?

На стелажах On the shelves

У торговому залі In the trading floor

У внутрішньому відділенні сейфа In the inner compartment of the safe

У вогнетривких сейфах In fireproof safes

У дерев’яних шафах In wooden cabinets

196 / 200
Провізор-технолог аптеки виготовляє лікарські форми з отруйними речовинами. Запаси їх в асистенській кімнаті не повинні перевищувати: The pharmacist-technologist of the pharmacy manufactures dosage forms with poisonous substances. Their stocks in the assistant's room should not exceed:

Трьохденної потреби Three-day demand

Десятиденної потреби Ten-day needs

Дводенної потреби Two-day needs

Одноденної потреби One-day needs

П’ятиденної потреби Five-day needs

197 / 200
Фармацевтична промисловість виробляє різні види пластирів. Вкажіть, які пластирі містять лікарські речовини, що проникають через шкіру та здійснюють загальний вплив на організм? The pharmaceutical industry produces various types of plasters. Specify which plasters contain medicinal substances that penetrate the skin and have a general effect on the body?

Бактерицидні Bactericidal

Діадерматичні Diadermic

Рідкі Rare

Каучукові Rubber

Мозольні Calluses

198 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють пластирі, використовуючи клеєпромазувальну машину. Вкажіть, які це пластирі? At a pharmaceutical company, plasters are made using an adhesive application machine. What kind of plasters are these?

Смоляно-воскові Resin-wax

Каучукові Rubber

Рідкі Rare

Свинцево-воскові Lead-wax

Свинцево-смоляні Lead-resin

199 / 200
Аерозольні балони наповнюють різними методами в залежності від групи пропелентів. Вкажіть, який метод не використовується для наповнення аерозольних балонів? Aerosol cylinders are filled with different methods depending on the propellant group. Specify which method is not used to fill aerosol cylinders?

Наповнення розчинними зрідженими газами Filling with soluble liquefied gases

Наповнення під вакуумом Vacuum filling

Низькотемпературний спосіб Low temperature method

Наповнення зрідженими газами Filling with liquefied gases

Наповнення під тиском Filling under pressure

200 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють тверді лікарські засоби. Для якої лікарської форми Державна Фармакопея України регламентує показник “час повної деформації”? The pharmaceutical enterprise manufactures solid medicinal products. For which dosage form does the State Pharmacopoeia of Ukraine regulate the indicator 'time of complete deformation'?

Капсули Capsules

Супозиторії Suppositories

Гранули Pells

Таблетки Pills

Драже Darling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест