Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
При тривалому прийомі дигітоксину у хворого розвинулася аритмія, з’явились порушення з боку шлунково-кишкового тракту та нервово-психічні розлади. Що є причиною погіршення стану хворого? During long-term use of digitoxin, the patient developed arrhythmia, gastrointestinal disorders and neuropsychiatric disorders. What is the cause of the patient's deterioration?

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Сенсибілізація Sensitization

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Звикання Addiction

Кумуляція Cumulative

2 / 200
Відпускаючи з аптеки препарат заліза для приймання внутрішньо - феро-плекс, слід попередити хворого, що цей препарат не можна запивати молоком і вживати разом з ним молочні продукти, оскільки при цьому: When dispensing an iron preparation for internal administration - Fero-plex, from the pharmacy, the patient should be warned that this preparation cannot be drunk with milk and dairy products should not be consumed together with it, because with:

Прискорюється виведення препарату Drug elimination is accelerating

Підсилюється активність препарату Activity of the drug increases

Швидше всмоктується препарат The drug is absorbed faster

Пролонгується дія препаратів заліза The effect of iron preparations is prolonged

Утворюються малорозчинні хелатні комплекси Poorly soluble chelate complexes are formed

3 / 200
Яким інгаляційним препаратом з групи β2-адреноміметиків можна замінити відсутній в аптеці Фенотерол (беротек) у інгаляціях? Which inhalation drug from the group of β2-adrenomimetics can be used to replace Fenoterol (berotek) that is not available in the pharmacy in inhalation?

Ефедрином Ephedrine

Сальбутамолом Salbutamol

Еуфіліном Euphilin

Метацином Methacinoma

Ізадрином Isadrinoma

4 / 200
До міської аптеки надійшов рецепт на етиловий спирт. Яку кількість спирту можна відпустити хворому на цукровий діабет безкоштовно? The city pharmacy received a prescription for ethyl alcohol. How much alcohol can be given to a diabetic patient for free?

200 г на місяць 200 g per month

50 г на місяць 50 g per month

Не нормується Not normalized

150 г на місяць 150 g per month

100 г на місяць 100 g per month

5 / 200
Фармацевт приготував настій коріння алтеї. У якому співвідношенні він узяв кількість лікарської рослинної сировини та екстрагенту? The pharmacist prepared an infusion of althea roots. In what ratio did he take the amount of medicinal plant raw materials and the extractant?

1:30 1:30

1:10 1:10

1:20 1:20

1:400 1:400

1:100 1:100

6 / 200
До аптеки надійшов рецепт: Rp: Xeroformn Ріеі8 LAquldae Betulae ana 3,0 Оіеі Шеіпі 100,0 M.D.S. Для змазування ран. Вкажіть вид лікарської форми: The pharmacy received a prescription: Rp: Xeroformn Riei8 LAquldae Betulae ana 3.0 Oiei Sheipi 100.0 MDS For lubricating wounds. Specify the type of dosage form:

Паста Pasta

Мазь-розчин Ointment-solution

Мазь-емульсія Emulsion ointment

Комбінована мазь Combined ointment

Лінімент Liniment

7 / 200
До аптеки надійшов рецепт для приготування очних крапель, що містять протаргол. Вкажіть, яку речовину обрав фармацевт для доізотонуван-ня очних крапель: The pharmacy received a prescription for the preparation of eye drops containing protargol. Indicate which substance the pharmacist chose to isotonize the eye drops:

Натрію сульфат Sodium sulfate

Натрію нітрат Sodium nitrate

Кислота борна Boric acid

Не ізотонують Do not isotonize

Натрію хлорид Sodium Chloride

8 / 200
У рецепті виписаний розчин формаліну 5% - 100 мл. Яку кількість 37% формальдегіду необхідно використати фармацевту для приготування розчину? The prescription prescribes formalin solution 5% - 100 ml. How much 37% formaldehyde should the pharmacist use to prepare the solution?

5 мл 5 ml

4,5 мл 4.5 ml

12,5 мл 12.5 ml

10 мл 10 ml

15 мл 15 ml

9 / 200
Виберіть із перерахованих захворювань ті, які можуть лікуватися за допомогою ОТСпрепаратів при консультативній допомозі провізора: Choose from the listed diseases those that can be treated with OT drugs with the advice of a pharmacist:

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Гостре респіраторне захворювання Acute respiratory disease

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Рак легень Lung cancer

10 / 200
В аптеку звернулася вагітна жінка з гарячкою. Порекомендуйте найбільш безпечний препарат: A pregnant woman came to the pharmacy with a fever. Recommend the safest drug:

Диклофенак Diclofenac

Парацетамол Paracetamol

Ібупрофен Ibuprofen

Індометацин Indomethacin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

11 / 200
До Вас, провізора лікарняної аптеки, звернувся лікар з проханням порекомендувати місцевий анестетик для проведення інфільтраційної анестезії пацієнту з порушенням серцевого ритму. Який препарат Ви виберете? You, the pharmacist of the hospital pharmacy, were asked by a doctor to recommend a local anesthetic for infiltration anesthesia to a patient with a heart rhythm disorder. Which drug would you choose?

Анестезин Anesthesia

Лідокаїн Lidocaine

Кокаїн Cocaine

Новокаїн Novocaine

Ультракаїн Ultracain

12 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії проводять аналіз барбіталу на домішки хлоридів. Аналітику для цього в якості реактиву слід використовувати розчин: In the control and analytical laboratory, an analysis of barbital for chloride impurities is carried out. For this, the analyst should use the solution as a reagent:

Оксалату амонію Ammonium oxalate

Сульфіду натрію Sodium sulfide

Нітрату срібла Silver nitrate

Хлориду барію Barium chloride

Оцтової кислоти Acetic acid

13 / 200
Дитина, яка отримувала антибіотики протягом 7 днів стала скаржитися на запаморочення, погіршення слуху. Антибіотики якої групи можуть викликати цей побічний ефект? A child who received antibiotics for 7 days began to complain of dizziness, impaired hearing. Which group of antibiotics can cause this side effect?

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Цефалоспорини Cephalosporins

Макроліди Macrolides

Пеніциліни Penicillins

Тетрацикліни Tetracyclines

14 / 200
Хворий з загостренням хронічного бронхіту приймає амброксолу гідро-хлорид, калію йодид, аскорутин, теофілін, бісептол. Через 8 днів у нього з’явилася вугреподібна висипка на шкірі, гострий риніт та болісний набряк слинних залоз. Проконсультуйте лікаря, який із препаратів міг викликати вказані симптоми: A patient with an exacerbation of chronic bronchitis takes ambroxol hydrochloride, potassium iodide, ascorutin, theophylline, biseptol. After 8 days, he developed an acne-like rash on the skin, acute rhinitis and painful swelling of the salivary glands. Consult a doctor, which of the drugs could cause the indicated symptoms:

Амброксолу гідрохлорид Ambroxol hydrochloride

Бісептол Biseptol

Теофілін Theophylline

Аскорутин Ascoroutine

Калію йодид Potassium iodide

15 / 200
Наявність у складі лікарської форми катіону заліза (II) може бути підтверджена провізором-аналітиком аптеки за допомогою: The presence of the iron (II) cation in the dosage form can be confirmed by the pharmacist-analyst of the pharmacy with the help of:

Розчину магнію сульфату Magnesium sulfate solution

Розчину калію броміду Potassium bromide solution

Розчину натрію фосфату Sodium phosphate solution

Розчину амонію сульфіду Ammonium sulfide solution

Розчину натрію хлориду Sodium chloride solution

16 / 200
Фармацевтом виготовлено 5 лікарських форм. Які з них потребують проведення повного хімічного контролю? The pharmacist produced 5 dosage forms. Which of them require full chemical control?

Розчин натрію хлориду 0,9% для ін’єкцій Solution of sodium chloride 0.9% for injection

Розчин Люголю Lugol's solution

Мазь протиалергічна Anti-allergic ointment

Розчин протарголу Protargol solution

Мікстура Равкіна Ravkin Potion

17 / 200
Після ізолювання металевих отрут методом мінералізації проводять денітрацію. Назвіть, який метод денітрації найпоширеніший та швидкий у хіміко-токсикологічному аналізі? After isolating metal poisons by the mineralization method, denitration is carried out. Name which denitration method is the most common and fastest in chemical-toxicological analysis?

З сечовиною With urea

Гідролізний Hydrolysis

З сульфатом натрію With sodium sulfate

З формаліном With formalin

Дистиляційний Distillation

18 / 200
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії проводить пряме компле-ксонометричне титрування розчину субстанції кальцію хлориду. До досліджуваного розчину перед початком титрування, крім індикаторної суміші, необхідно додати: A specialist of the control and analytical laboratory conducts a direct complex xonometric titration of a solution of a calcium chloride substance. Before starting the titration, in addition to the indicator mixture, it is necessary to add:

0,1 M розчин кислоти хлористоводневої 0.1 M hydrochloric acid solution

Ефір Ether

Калію бромід Potassium bromide

Аміачний буферний розчин Ammonia buffer solution

Спирто-хлороформну суміш у співвідношенні 2:1 Alcohol-chloroform mixture in a ratio of 2:1

19 / 200
Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин: тальку і аеросилу. Вкажіть, яким методом проводять таке визначення: Quality control of manufactured tablets at a pharmaceutical enterprise includes the determination of the content of auxiliary substances: talc and aerosol. Indicate by what method such determination is carried out:

Титриметричним Titrimetric

Фотоколориметричним Photocolorimetric

Спектрофотометричним Spectrophotometric

Хроматографічним Chromatographic

Гравіметричним Gravimetric

20 / 200
До проведення оперативного втручання хворому ввели препарат з групи антидеполяризуючих міорелаксантів. Які лікарські засоби можна використовувати у випадку його передозування? Before surgery, the patient was administered a drug from the group of antidepolarizing muscle relaxants. What drugs can be used in case of an overdose?

Антихолінестеразні засоби зворотньої дії Anticholinesterase agents of reverse action

М- холіноблокатори M- cholinergic blockers

Гангліоблокатори Ganglioblockers

М- холіноміметики M- cholinomimetics

Адреноміметики Adrenomimetics

21 / 200
Хворому на депресію лікар призначив препарат з групи трициклічних ан- тидепресантів. Який препарат призначив лікар? The doctor prescribed a drug from the group of tricyclic antidepressants to a patient with depression. What drug did the doctor prescribe?

Аміналон Aminalon

Дроперидол Droperidol

Феназепам Phenazepam

Амітриптилін Amitriptyline

Кофеїн Caffeine

22 / 200
Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їх покриття, розробляє план забезпечення прибутковості й ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводяться збір та аналіз відповідної інформації? For the purpose of planning its activities, the pharmaceutical company analyzes costs, determines the sources of their coverage, develops a plan to ensure profitability and liquidity. In which direction (section) of the business plan are collection and analysis of relevant information?

План виробництва продукції (виконання робіт, послуг) Production plan (performance of works, services)

Резюме бізнес-плану Business Plan Summary

- -

План маркетингу Marketing Plan

Фінансовий план Financial Plan

23 / 200
Препарати катарантуса рожевого використовують для лікування лімфогранулематозу, гематосаркоми, у терапії гострого лейкозу. Стандартизацію якості цієї сировини проводять за вмістом: Catharanthus roseus preparations are used for the treatment of lymphogranulomatosis, hematosarcoma, in the treatment of acute leukemia. Standardization of the quality of this raw material is carried out according to the content:

Гіосціаміну Hyoscyamine

Вінбластину Vinblastine

Іарміну Iarminu

Строфантидину Strophanthidin

Атропіну Atropine

24 / 200
Ампульний цех підприємства випускає 5% олійний розчин токоферолу ацетату для ін’єкцій. Вкажіть який метод наповнення доцільно використовувати при заповненні ампул цим розчином. The ampoule workshop of the enterprise produces a 5% oil solution of tocopherol acetate for injections. Specify which filling method should be used when filling ampoules with this solution.

Вакуумний Vacuum

Пароконденсаційний Paracondensation

Шприцевий та пароконденсаційний Syringe and vapor condensation

Шприцевий Syringe

Шприцевий та вакуумний Syringe and vacuum

25 / 200
Фармацевт приготував розчин кислоти аскорбінової для ін’єкцій. Вкажіть стабілізатор, який він використав: The pharmacist prepared a solution of ascorbic acid for injection. Specify the stabilizer he used:

Кислоту борну Boric acid

Натрію сульфіт Sodium sulfite

Стабілізатор Вейбеля Weibel Stabilizer

0,1M розчин натрію гідроксиду 0.1M sodium hydroxide solution

0,1M розчин кислоти хлороводневої 0.1M hydrochloric acid solution

26 / 200
Провізор-аналітик здійснює аналіз 10% розчину глюкози. Для кількісно- го визначення він використовує один з фізико-хімічних методів, вимірюючи кут обертання розчину за допомогою: A pharmacist-analyst analyzes a 10% glucose solution. For quantitative determination, he uses one of the physico-chemical methods, measuring the angle of rotation of the solution using:

Поляриметру Polarimeter

Рефрактометру Refractometer

Іазового хроматографу Iazov chromatograph

Потенціометру Potentiometer

УФ-спектрофотометру UV spectrophotometer

27 / 200
На аналіз до контрольно-аналітичної лабораторії надійшов ам-пульний розчин ефедрину гідрохлори-ду. Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з розчином гексаціанофератом (III) калію. Що при цьому спостерігається? An ampoule solution of ephedrine hydrochloride was sent to the control and analytical laboratory for analysis. One of the reactions to identify the drug is a reaction with a solution of potassium hexacyanoferrate (III). What while it is observed?

Відчувається запах амоніаку Smell of ammonia

Утворення червоного забарвлення Formation of red color

Виділення бульбашок газу Emission of gas bubbles

Випадіння темно-сірого осаду Dark gray precipitation

Відчувається запах бензальдегіду Smell benzaldehyde

28 / 200
Хімік-аналітик ЦЛЗ виконує кількісне визначення суми пеніцилінів у бензилпеніциліну натрієвої солі йодоме-тричним методом. Який індикатор він використовує? Chemist-analyst of the Ministry of Health performs quantitative determination of the amount of penicillins in benzylpenicillin sodium salt by the iodometric method. What indicator does he use?

Хромат калію Potassium chromate

Крохмаль Starch

Метиловий червоний Methyl Red

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Метиловий оранжевий Methyl Orange

29 / 200
Провізор під час мікроаналізу рослинної сировини встановив слідуючі ознаки: корок багаторядний, паренхім-ні клітини заповнені інуліном, чітка лінія камбію, схізогенні вмістища з ефірною олією, великі судини, тому можна зробити висновок, що це: During the microanalysis of the plant material, the pharmacist established the following signs: multi-rowed bark, parenchymal cells filled with inulin, a clear cambium line, schizogenic receptacles with essential oil, large vessels, therefore, it can be concluded that it is:

RMzomata cum rad^^s Valerianae RMzomata cum rad^^s Valerianae

Radrnes TaraxaC Radrnes TaraxaC

Radrnes Ononidis Radrnes Ononidis

Rhizomata et radrnes RuWae Rhizomata et radrnes RuWae

RMzomata et radges Іпиіае RMzomata et radges Ipiiae

30 / 200
Проконсультуйте медичну сетру, що тільки розпочинає професійну діяльність, який шлях введення НЕ є характерним для бензилпеніциліну натрієвої солі: Consult the health care provider just starting the professional activity which route of administration is NOT typical for benzylpenicillin sodium:

У зовнішній слуховий прохід Into the external auditory canal

Пероральний Oral

Внутрішньовенний Intravenous

Внутрішньом’язовий Intramuscular

У спиномозговий канал Into the spinal canal

31 / 200
Фармацевт приготував ін’єкційний розчин з легко окислювальною речовиною, яка потребує стабілізації антиоксидантом. Вкажіть дану речовину: The pharmacist has prepared an injection solution with an easily oxidizing substance that needs to be stabilized with an antioxidant. Specify this substance:

Уротропін Urotropin

Натрію хлорид Sodium Chloride

Кальцію глюконат Calcium gluconate

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Дімєдрол Dimedrol

32 / 200
Анестезин відноситься до речовин з місцевоанестезуючою активністю та є похідним: Anesthesin refers to substances with local anesthetic activity and is a derivative of:

П - амінобензойної кислоти P - aminobenzoic acid

П - аміносаліцилової кислоти P - aminosalicylic acid

П - хлорбензойної кислоти P - chlorobenzoic acid

П - амінобензолсульфокислоти P - aminobenzene sulfonic acids

П - амінофталевої кислоти P - aminophthalic acid

33 / 200
Фітохімічний цех виробляє густі та сухі екстракти. З якою метою використовують прилади під вакуумом для згущення витяжок? The phytochemical workshop produces thick and dry extracts. What is the purpose of using vacuum devices to thicken extracts?

З метою виключення дії атмосферного тиску In order to exclude the effect of atmospheric pressure

Для часткового виведення екстрагенту For partial removal of the extractant

Для скорочення терміну сушки To shorten the drying time

З метою підвищення потужності приладу In order to increase the power of the device

З метою зберігання діючих речовин For the purpose of storing active ingredients

34 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджуються субстанції алкалоїдів. Позитивну реакцію на ксантини дають речовини групи: In the control and analytical laboratory, alkaloid substances are studied. A positive reaction to xanthines is given by substances of the group:

Пурину Purina

Тропану Tropana

Імідазолу Imidazole

Ізохіноліну Isoquinoline

Хініну Quinine

35 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція прокаїну гідрохлориду. Граничний вміст важких металів згідно ДФУ визначають за допомогою: The substance of procaine hydrochloride has been sent to the control and analytical laboratory for analysis. The limit content of heavy metals in accordance with the Federal Drug Administration is determined using:

Реактиву гіпофосфіту Hypophosphite reagent

Сульфомолібденового реактиву Sulfomolybdenum reagent

Реактиву амінометилалізариноцтової кислоти Aminomethylalizarinoacetic acid reagent

Реактиву метоксіфенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid reagent

Тіоацетамідного реактиву Thioacetamide reagent

36 / 200
Для ерадикації Helicobacter pylori до комбінованої терапії хронічного гастриту доцільно включити: To eradicate Helicobacter pylori, it is advisable to include ... in the combined therapy of chronic gastritis.

Альмагель Almagel

Кларитроміцин Clarithromycin

Фуросемід Furosemide

Цефтриаксон Ceftriaxone

Гастроцепін Gastrotsepin

37 / 200
Фармацевтична фірма активно рекламує препарат безрецептурного відпуску у засобах масової інформації: на телебаченні, на радіо та ін. Використовується також реклама у газетах, на місці продажу, сувенірна. Яку стратегію використовує у даному випадку фірма? A pharmaceutical company actively advertises an over-the-counter drug in the mass media: on television, radio, etc. Advertising in newspapers, at the point of sale, as a souvenir is also used. Which strategy is used by the firm in this case?

Стратегію проштовхування Push strategy

Стратегію диференційованого маркетингу Strategy of differentiated marketing

Стратегію приваблювання Attraction strategy

Концентрований маркетинг Concentrated Marketing

Стратегію недиференційованого маркетингу Strategy of undifferentiated marketing

38 / 200
Дубильні речовини виявляють в’язку дію та використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Вкажіть, яку рослинну сировину може запропонувати провізор у даному випадку: Tannins have a viscous effect and are used for the treatment of colitis, enterocolitis, diarrhea. Indicate which herbal raw materials the pharmacist can offer in this case:

Fructus Myrtilli Fructus Myrtilli

Fructus Rhamm catharticae Fructus Rhamm catharticae

Fructus Ribes mgri Fructus Ribes mgri

Fructus Sambusk mgri Fructus Sambusk mgri

Fructus Frangylae Fructus Frangylae

39 / 200
До заготівлі рослинної сировини часто залучають дітей та школярів. Виберіть, до заготівлі якої рослинної сировини, діти та школярі Не ДОПУСКАЮТЬСЯ. Children and schoolchildren are often involved in harvesting vegetable raw materials. Choose which vegetable raw materials children and schoolchildren are NOT ALLOWED to harvest.

Herba Leonuri Herba Leonuri

Herba Hyperiri Herba Hyperiri

Herba Belladonnae Herba Belladonnae

Herba Origam Herba Origam

Herba Bidentis Herba Bidentis

40 / 200
Оксі- та метоксікумарини проявляють венотонізуючу активність. Препарати із якої рослинної сировини може запропонувати провізор у даному випадку: Oxy- and methoxycoumarins show venotonic activity. Preparations from which plant raw materials can the pharmacist suggest in this case:

Fructus AescuU Mppocastam Fructus AescuU Mppocastam

Fructus MyrtilH Fructus MyrtilH

Fructus Rosae Fructus Rosae

Fructus Rhami catharikae Fructus Rhami catharikae

Fructus Sorb aucuparicae Fructus Sorb aucuparicae

41 / 200
Фармацевт приготував суспензійний лінімент Вишневського. Вкажіть спосіб введення ксероформу: The pharmacist prepared Vishnevsky's suspension liniment. Specify the method of xeroform administration:

Подрібнив, змішав з олією Grinded, mixed with oil

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з повною кількістю дьогтю Grinded in dry form, mixed with full amount of tar

Розчинив у повній кількості олії Dissolved in full amount of oil

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з половинною кількістю дьогтю Grinded dry, mixed with half the amount of tar

Подрібнив зі спиртом Crushed with alcohol

42 / 200
Завідувач аптечним підприємством з метою уточнення умов поставки лікарських препаратів телефонує менеджеру оптової фармацевтичної фірми. До якого типу відносяться дані комунікації? The head of a pharmacy enterprise calls the manager of a wholesale pharmaceutical company to clarify the terms of delivery of medicines. What type of communications are these?

Внутрішні Internal

Вертикальні Vertical

Зовнішні External

Межрівневі Interlevel

Горизонтальні Horizontal

43 / 200
Протягом місяця аптека багаторазово отримувала товар від різних постачальників. Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару? During the month, the pharmacy received goods from different suppliers multiple times. Which of the cumulative documents is used to register the goods received by the pharmacy?

Товарний звіт Product Report

Прибутково-видаткова накладна Profit and expense invoice

Реєстр вимог накладних Register of invoice requirements

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Журнал обліку рецептури Recipe accounting journal

44 / 200
Для складання балансу необхідно визначити залишкову вартість основних засобів, яка розраховується як: To draw up a balance sheet, it is necessary to determine the residual value of fixed assets, which is calculated as:

Різниця між первісною та ліквідаційною вартостями Difference between original and liquidation values

Різниця між роздрібною та оптовою цінами Difference between retail and wholesale prices

Різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу The difference between the original cost and the amount of accumulated depreciation

Різниця між ліквідаційною вартістю та сумою нарахованого зносу The difference between the liquidation value and the amount of accumulated depreciation

Сума ліквідаційної вартості та нарахованого зносу Amount of liquidation value and accrued depreciation

45 / 200
До завідувача аптекою звернувся студент-практикант з проханням пояснити структуру роздрібної ціни ліків індивідуального приготування. Така ціна складається з: The manager of the pharmacy was approached by an intern student with a request to explain the structure of the retail price of individually prepared drugs. This price consists of:

Вартості упаковки та тарифу Package and tariff costs

Вартості інгредієнтів та упаковки Costs of ingredients and packaging

Вартості інгредієнтів, упаковки та тарифу Costs of ingredients, packaging and tariff

Вартості інгредієнтів та прибутку Ingredient Costs and Profit

Вартості інгредієнтів та торгової націнки Costs of ingredients and trade markup

46 / 200
Наприкінці місяця в аптеці розра- ховується сума реалізованої торгової націнки. Вкажіть показник, який не використовується при цьому розрахунку: At the end of the month, the pharmacy calculates the amount of the realized trade margin. Specify the indicator that is not used in this calculation:

Сума грошової готівки в касі аптеки Amount of cash in the cash register of the pharmacy

Сума надходження товару в роздрібних та оптових цінах Amount of product receipts at retail and wholesale prices

Залишок товару на початок місяця в роздрібних цінах Balance of goods at the beginning of the month at retail prices

Залишок товару на початок місяця в оптових цінах Balance of goods at the beginning of the month at wholesale prices

Сума реалізації товару Amount of product sales

47 / 200
Хворий на шлункову кровотечу отримує гемостатичний препарат, який є інгібітором фібринолізину. Визначте цей препарат. A patient with gastric bleeding receives a hemostatic drug that is a fibrinolysin inhibitor. Identify this drug.

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Вікасол Vikasol

Кальцію хлорид Calcium chloride

Неодикумарин Neodicoumarin

Фібриноген Fibrinogen

48 / 200
Провізору-аналітику необхідно визначити показник заломлення метилса-ліцилату. Який прилад він має для цього використати? A pharmacist-analyst needs to determine the refractive index of methyl salicylate. What device should he use for this?

Рефрактометр Refractometer

Полярограф Polarograph

Потенціометр Potentiometer

Спектрофотометр Spectrophotometer

Поляриметр Polarimeter

49 / 200
У хіміко-токсикологічному аналізі “металевих” отрут використовують реакцію Марша. За допомогою цієї реакції в мінералізаті можна виявити: In the chemical and toxicological analysis of 'metallic' poisons, the Marsh reaction is used. With the help of this reaction, in the mineralization it is possible to detect:

Олово та стибій Tin and Stibium

Вісмут та свинець Bismuth and lead

Арсен та стибій Arsenic and Stibium

Барій та марганець Barium and Manganese

Арсен та кадмій Arsenic and cadmium

50 / 200
Метод газо-рідинної хроматографії використовується для ідентифікації речовин. ! дентифікація речовин у методі газо-рідинної хроматографії проводиться за : The method of gas-liquid chromatography is used to identify substances. ! identification of substances in the method of gas-liquid chromatography is carried out by :

Висотою піка Peak height

Площею піка Peak Area

Параметрами утримування By retention parameters

Шириною піка на половині його висоти The width of the peak at half its height

Характером нульової лінії The character of the zero line

51 / 200
рН розчину димедролу для ін’єкцій має бути 5,0-6,5. Для вимірювання цього показника хімік-аналітик повинен використати: pH of Diphenhydramine solution for injections should be 5.0-6.5. To measure this indicator, the analytical chemist should use:

Полярограф Polarograph

Рефрактометр Refractometer

Поляриметр Polarimeter

Фотоелектроколориметр Photoelectrocolorimeter

Потенціометр Potentiometer

52 / 200
У хворого 30 років розвинувся гострий пієлонефрит. Який з наведених препаратів має нефротоксичну дію? A 30-year-old patient developed acute pyelonephritis. Which of the following drugs has a nephrotoxic effect?

Пеніцилін Penicillin

Роваміцин Rovamycin

Іентаміцин Ientamycin

Еритроміцин Erythromycin

Ампіцілін Ampicillin

53 / 200
Аналітик визначає наявність катіону цинку в субстанції цинку сульфату. Для цього він здійснив реакцію з натрію сульфідом, внаслідок якої з’явився осад: The analyst determines the presence of a zinc cation in the zinc sulfate substance. To do this, he reacted with sodium sulfide, resulting in a precipitate:

Коричневий Brown

Білий White

Чорний Black

Синій Blue

Сірий Grey

54 / 200
Який з названих антибіотиків частіше викликає ураження печінки? Which of the named antibiotics more often causes liver damage?

Цефазолін Cefazolin

Роваміцин Rovamycin

Тетрациклін Tetracycline

Еритроміцин Erythromycin

Феноксиметилпеніцилін Phenoxymethylpenicillin

55 / 200
З метою повного охоплення ринку, фірма “Лубнифарм” частину своєї продукції реалізує через фірмові аптеки, другу частину - через дистриб’юторів і третю - через аптеки інших власників. Які маркетингові системи розподілу використовує дана фірма? In order to fully cover the market, the company 'Lubnypharm' sells part of its products through branded pharmacies, the second part - through distributors, and the third - through pharmacies of other owners. What marketing distribution systems does this company use?

Іоризонтальні маркетингові системи Horizontal marketing systems

Договірні маркетингові системи Contract Marketing Systems

Керовані маркетингові системи Managed Marketing Systems

Багатоканальні маркетингові системи Multichannel marketing systems

Корпоративні маркетингові системи Corporate Marketing Systems

56 / 200
До аптеки надійшов рецепт на десять порошків, у яких завищена вища разова доза димедролу без відповідного оформлення. Які дії провізора з прийому рецепту та відпуску ліків? The pharmacy received a prescription for ten powders with an overestimated single dose of diphenhydramine without a corresponding registration. What are the actions of the pharmacist in accepting the prescription and dispensing the medication?

Відпустити половину вищої разової дози помножену на кількість порошків Release half of the highest single dose multiplied by the number of powders

Відпустити вищу разову дозу Release higher single dose

Відпустити тільки половину вищої разової дози Release only half of the highest single dose

Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків Release a higher single dose multiplied by the number of powders

Відпустити виписану дозу Release prescribed dose

57 / 200
При виробництві аерозолів застосовують різні групи пропелентів. Вкажіть, які з пропелентів відносяться до легко летких органічних розчинників. In the production of aerosols, different groups of propellants are used. Specify which of the propellants belong to easily volatile organic solvents.

Діоксид вуглецю Carbon dioxide

Метиленхлорид, етиленхлорид Methylene chloride, ethylene chloride

Пропан, бутан Propane, butane

Хладони (фреони) Refrigerants (freons)

Азот Nitrogen

58 / 200
До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти в якості антиагреган-ту. Яку добову дозу слід рекомендувати для постійного прийому? A patient came to the pharmacist and was recommended to take acetylsalicylic acid as an antiplatelet agent. What daily dose should be recommended for continuous use?

Більше 4,0 More than 4.0

0,5-0,9 0.5-0.9

0,1-0,3 0.1-0.3

1,0-2,0 1.0-2.0

2,5-3,0 2.5-3.0

59 / 200
У хворої 36 років виявлено атипову позагоспітальну пневмонію, яка викликана хламідійною інфекцією. Який антибактеріальний засіб доцільно рекомендувати у даному випадку? A 36-year-old patient was diagnosed with atypical community-acquired pneumonia caused by chlamydial infection. What antibacterial agent should be recommended in this case?

Пеніцилін Penicillin

Цефуроксим Cefuroxime

Рокситроміцин Roxithromycin

Ванкоміцин Vancomycin

Ампіцилін Ampicillin

60 / 200
Симпатоміметики для лікування риніту призначають з обережністю при: Sympathomimetics for the treatment of rhinitis are prescribed with caution in:

Проносі Diarrhea

Іастриті Iastrity

Мікседемі Mixedemia

Гіпотензії Hypotension

Артеріальній гіпертензії Arterial hypertension

61 / 200
Проконсультуйте студента, який проходить практику у Вас в аптеці, яка дія НЕ властива для симпатолітика резерпіну? Advise a student doing an internship at your pharmacy, which action is NOT characteristic of the sympatholytic reserpine?

Слабка нейролептична Weak neuroleptic

Уповільнення серцевого ритму Deceleration of heart rate

Брадикардія Bradycardia

Гіпотензивна Hypotensive

Гіпертензивна Hypertensive

62 / 200
При лікуванні хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли ознаки інтоксикації цим препаратом. Лікар призначив антидот. Назвать цей препарат: During the treatment of chronic heart failure with digoxin, the patient developed signs of intoxication with this drug. The doctor prescribed an antidote. Name this drug:

Налоксон Naloxone

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

Фенобарбітал Phenobarbital

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Унітіол Unithiol

63 / 200
Хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки для ерадикації хе-лікобактерної інфекції була призначена комбінована терапія (омепразол, кларитроміцин, метронідазол). Яка побічна дія може виникнути у хворого? A patient with duodenal ulcer was prescribed combined therapy (omeprazole, clarithromycin, metronidazole) to eradicate Helicobacter pylori infection. What side effect can the patient experience?

Підвищення секреції соляної кислоти Increased secretion of hydrochloric acid

Кишкова кровотеча Intestinal bleeding

Бронхоспазм Bronchospasm

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

64 / 200
Хворий 32-х років надійшов на лікування з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки. Лікар призначив у комплексній терапії омепразол. Яким лікарським засобом можна замінити цей препарат? A 32-year-old patient was admitted for treatment with a diagnosis of duodenal ulcer. The doctor prescribed omeprazole in complex therapy. What medicine can replace this drug?

Де-нол De-zero

Тетрациклін Tetracycline

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Метронідазол Metronidazole

Лансопразол Lansoprazole

65 / 200
Для лікування артеріальної гіпертензії призначив хворому препарат з групи блокаторів кальцієвих каналів похідне дигідропіридину II покоління. З нижченаведених лікарських засовів виберіть такий препарат: For the treatment of arterial hypertension, the patient was prescribed a drug from the group of calcium channel blockers, a dihydropyridine derivative of the II generation. Choose the following drug from the following drug options:

Ділтіазем Diltiazem

Амлодипін Amlodipine

Ніфедипін Nifedipine

Кордарон Cordaron

Верапаміл Verapamil

66 / 200
Як засіб, що підвищує апетит, використовують рослинну сировину, яка містить ірідоїди. Джерелом цих сполук являється: As a means of increasing appetite, plant raw materials containing iridoids are used. The source of these compounds is:

Radix Gentianae Radix Gentianae

Radix Rhodolae Radix Rhodolae

Radix Ipecacuanhae Radix Ipecacuanhae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

Radix Altheae Radix Altheae

67 / 200
До аптеки звернувся хворий на гі- пертонічну хворобу, якому лікар призначив каптоприл. Який механізм дії даного препарату? A hypertensive patient came to the pharmacy, to whom the doctor prescribed captopril. What is the mechanism of action of this drug?

Блокада β-адренорецепторів Blockade of β-adrenoceptors

Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту Inhibition of the activity of angiotensin-converting enzyme

Діуретична дія Diuretic action

Блокада α-адренорецепторів Blockade of α-adrenoceptors

Блокада рецепторів ангіотензину II Angiotensin II receptor blockade

68 / 200
Хвора на ревматоїдний поліартрит за призначенням лікаря приймала не-стероїдний протизапальний засіб індо-метацин. Через деякий час, у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити прийом препарату. Яке супутне захворювання стало причиною відміни препарату? A patient with rheumatoid polyarthritis took the non-steroidal anti-inflammatory drug indo-methacin as prescribed by the doctor. After some time, the patient developed an exacerbation of the accompanying disease, which forced the drug to be discontinued . What concomitant disease was the reason for the withdrawal of the drug?

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Немічна хвороба серця Degenerative heart disease

Виразкова хвороба Ulcer disease

Цукровий діабет Diabetes

Бронхіальна астма Bronchial asthma

69 / 200
Хворому, який страждає атеросклерозом судин головного мозку, було призначено перпарат, який відноситься до групи блокаторів кальцієвих каналів. Назвіть цей препарат: A patient suffering from atherosclerosis of cerebral vessels was prescribed a drug that belongs to the group of calcium channel blockers. Name this drug:

Пентоксифілін Pentoxifylline

Цинаризин Cinnarizine

Ксантинолу нікотінат Xanthine nicotinate

Пірацетам Piracetam

Кавінтон Cavinton

70 / 200
Провізор-аналітик ідентифікує гліцерин. Після додавання розчину міді сульфату з’явилося синє забарвлення. Це свідчить про наявність у структурі гліцерину: A pharmacist-analyst identifies glycerin. After adding a solution of copper sulfate, a blue color appeared. This indicates the presence of glycerin in the structure:

Ароматичних аміногруп Aromatic amino groups

Карбоксильних груп Carboxyl groups

Амідних груп Amide groups

Альдегідних груп Aldehydic groups

Гідроксильних груп Hydroxyl groups

71 / 200
Всмоктуваність лікарських речовин під час нанесення на шкірні покриви у дитини першого року життя: Absorption of medicinal substances when applied to the skin of a child in the first year of life:

Вище, ніж у дорослого Higher than an adult

Не відрізняється від дітей перших 10 років життя Does not differ from children of the first 10 years of life

Не відрізняється від підлітків до 17 років No different from teenagers under 17

Нижче, ніж у дорослого Lower than an adult

Не відрізняється від дорослого No different from an adult

72 / 200
Фармацевтичне підприємство має широкий асортимент лікарських засобів. Продукція відрізняється різноманітністю лікарських форм. Яка з наведених структур організації служби маркетингу може бути взята за основу діяльності маркетингового відділу? The pharmaceutical enterprise has a wide range of medicines. The products are distinguished by a variety of dosage forms. Which of the following structures of the organization of the marketing service can be taken as the basis of the activities of the marketing department?

Сегментна Segmental

Функціональна Functional

Товарна Product

Регіональна Regional

Матрична Matrix

73 / 200
Маркетологу оптово-роздрібної фармацевтичної фірми необхідно визначити, яким чином зміниться обсяг попиту при зростанні ціни на 10%, якщо відомо що коефіцієнт еластичності дорівнює 1? The marketer of a wholesale and retail pharmaceutical company needs to determine how the volume of demand will change when the price increases by 10%, if it is known that the elasticity coefficient is equal to 1?

Не зміниться Will not change

Зросте на 10% Grow 10%

Знизиться на 1% Will decrease by 1%

Зросте на 1% Grow by 1%

Знизиться на 10% Will decrease by 10%

74 / 200
Керівник фармацевтичного підприємства під час проведення робіт здійснює контроль на основі зворотнього з’язку, що допомагає виявити відхилення при виконанні завдань. Який вид контролю він виконує? The manager of a pharmaceutical company performs feedback-based control during work, which helps to identify deviations in the performance of tasks. What type of control does he perform?

Попередній Previous

Підсумковий Summary

Поточний Current

Щорічний Annual

Періодичний Periodic

75 / 200
Під час сертифікації субстанції анальгіну хімік-аналітик має ідентифікувати катіон: During analgin substance certification, the analytical chemist must identify the cation:

Калію Potassium

Заліза (III) Iron (III)

Натрію Sodium

Кальцію Calcium

Магнію Magnesium

76 / 200
Кількісний вміст атропіну сульфату в очних краплях провізор-аналітик визначає методом: The quantitative content of atropine sulfate in eye drops is determined by the pharmacist-analyst by the method:

Комплексонометрії Complexonometry

Меркуриметрії Mercurimetry

Нітритомерії Nitritomeria

Броматометрії Bromatometry

Алкаліметрії Alkalimetry

77 / 200
Ви - провізор аптеки, що розташована у жіночій консультації. Дайте відповідь на питання лікаря-інтерна, який з наявних препаратів антимікробної дії можна призначити вагітній? You are the pharmacist of the pharmacy located in the women's clinic. Answer the intern's question, which of the available antimicrobial drugs can be prescribed to a pregnant woman?

Ампіцилін Ampicillin

Окситетрациклін Oxytetracycline

Ко-тримоксазол Co-trimoxazole

Іентаміцин Ientamycin

Доксициклін Doxycycline

78 / 200
У хворої з гіпертонічною хворобою II ст. після тривалого приймання про-пранололу, ніфедипіну та дихлотіазиду з’явилися судоми у м’язах нижніх кінцівок, порушення серцевого ритму. Яким препаратом міг бути спричинений цей стан? After long-term use of pro-pranolol, nifedipine and dichlothiazide, a patient with hypertension of the II century developed cramps in the muscles of the lower limbs, heart rhythm disturbances. What drug could have caused this condition?

Пропранололом та ніфедипіном Propranolol and nifedipine

Не пов’язаний з прийманням цих ліків Not related to taking these drugs

Пропранололом Propranolol

Дихлотіазидом Dichlothiazid

Дихлотіазидом та пропранололом Dichlothiazid and propranolol

79 / 200
У наслідок необачливої поведінки біля пасіки, дитина була ужалена декількома бджолами у різні ділянки тіла та обличчя. Який із препаратів має бути застосований на етапі першої допомоги? As a result of careless behavior near the apiary, the child was stung by several bees in different parts of the body and face. Which drug should be used at the first aid stage?

Дифенгідрамін (дімедрол) Diphenhydramine (diphenhydramine)

Фуросемід Furosemide

Еритроміцин Erythromycin

Метамізол (анальгін) Metamizol (Analgin)

Адреналін Adrenaline

80 / 200
За вимогами ДФУ кількісне визначення борної кислоти проводять методом алкаліметрії в присутності: According to the requirements of the DFU, the quantitative determination of boric acid is carried out by the method of alkalimetry in the presence of:

Розчину ртуті (II) ацетату Solution of mercury (II) acetate

Розчину маніту Mannite solution

Розчину сорбіту Sorbit solution

Розчину фруктози Fructose solution

Розчину глюкози Glucose solution

81 / 200
Метод нітритометрії можна застосувати для кількісного визначення лікарських засобів, що містять: The nitritometry method can be used for quantitative determination of medicinal products containing:

Альдегідну групу Aldehyde group

Карбоксильну групу Carboxyl group

Гідроксильну групу Hydroxyl group

Первинну ароматичну аміногрупу Primary aromatic amino group

Аліфатичну аміногрупу Aliphatic amino group

82 / 200
Фармацевту необхідно приготувати ректальні супозиторії на основі масло какао номером 10, кожна з яких містить по 0,2 анестезину. Вкажіть, яку кількість основи необхідно взяти за даним рецептом: The pharmacist needs to prepare rectal suppositories based on cocoa butter number 10, each of which contains 0.2 anesthesin. Specify how much of the base should be taken according to this prescription:

40,0 40.0

10,0 10.0

30,0 30.0

28,0 28.0

37,5 37.5

83 / 200
Фармацевту необхідно приготувати настій з трави горицвіту. У якому спів-відношєнні при цьому потрі6но взяти сировину та екстрагент? The pharmacist needs to prepare an infusion from the herb of the heather. In what ratio should the raw material and extractant be taken?

1:20 1:20

1:10 1:10

1:30 1:30

1:400 1:400

1:100 1:100

84 / 200
Відвідувач аптеки за призначенням лікаря для курсового лікування хронічної серцевої недостатності придбав дигоксин і аспаркам. Поясніть хворому доцільність комбінованого застосування цих препаратів: A pharmacy visitor purchased digoxin and asparkam as prescribed by a doctor for course treatment of chronic heart failure. Explain to the patient the feasibility of combined use of these drugs:

Для збільшення вмісту іонів кальцію To increase the content of calcium ions

Для прискорення дигіталізації To accelerate digitization

Для підсилення кардіотонічної дії дигоксину To enhance the cardiotonic action of digoxin

Для профілактики гіпокаліємії To prevent hypokalemia

Для попередження гіпонатріємії To prevent hyponatremia

85 / 200
Донору, який постійно 2-3 рази на рік здає кров, для профілактики залі-зодефіцитної анемії доцільним є призначення препаратів що містять залізо. Який механізм дії цих препаратів? For the prevention of iron-deficiency anemia, it is advisable to prescribe drugs containing iron to a donor who constantly donates blood 2-3 times a year. What is the mechanism of action of these drugs?

Підсилюють дозрівання мегалобла-стів Strengthen the maturation of megaloblasts

Активізують утворення метіоніну Activate the formation of methionine

Стимулюють синтез гемоглобіну Stimulate hemoglobin synthesis

Стимулюють синтез нуклеїнових кислот Stimulate the synthesis of nucleic acids

Збільшують утворення еритропоети-ну Increase the formation of erythropoietin

86 / 200
Листя шавлії лікарської проявляють протимікробну, в’яжучу та протизапальну дію, а препарати з неї використовують у стоматологічній практиці. Вкажіть назву препарату, який виготовляють як ацетоновий екстракт з цієї сировини: Leaves of clary sage have antimicrobial, astringent and anti-inflammatory effects, and preparations from it are used in dental practice. Enter the name of the preparation, which is made as an acetone extract from this raw materials:

Вікаїр Vicar

Ротокан Rotokan

Уролесан Urolesan

Сальвін Salvin

Хлорофіліпт Chlorophyllipt

87 / 200
Препарат 'Астматин'застосовується при бронхіальній астмі. Який вид рослинної сировини, що вміщує тропанові алкалоїди, являється складовою частиною цього препарату? The drug 'Asthmatin' is used for bronchial asthma. What type of plant material containing tropane alkaloids is a component of this drug?

М’ята перцева Peppermint

Маткові ріжки Uterine horns

Чистотіл великий Puertos major

Блекота чорна Blackness is black

Подорожник великий Traveller is big

88 / 200
В аптеці необхідно приготувати ін’єкційний розчин. На якому етапі здійснюють контроль розчинів для ін’єкцій на відсутність механічних домішок? In the pharmacy, it is necessary to prepare an injection solution. At what stage is the control of injection solutions for the absence of mechanical impurities?

До хімічного аналізу To chemical analysis

Після оформлення до відпуску After registration before release

До і після фасування Before and after packaging

До і після стерилізації Before and after sterilization

До фільтрування Before filtering

89 / 200
Проводиться нецілеспрямоване судово-токсикологічне дослідження органів трупу. З якої групи отрут починають аналіз? A non-targeted forensic toxicological examination of the corpse's organs is being conducted. From which group of poisons does the analysis begin?

З „летких отрут” From 'volatile poisons'

З металевих отрут From metal poisons

З мінеральних кислот, лугів та неорганічних солей From mineral acids, alkalis and inorganic salts

З лікарських отрут From medicinal poisons

З пестицидів From pesticides

90 / 200
Ксенобіотики метаболізують в організмі. Для представників якої групи лікарських отрут найбільш характерним є процес окислення за атомом суль-фуру? Xenobiotics are metabolized in the body. For representatives of which group of medicinal poisons is the process of oxidation by the sulfur atom most characteristic?

Похідні фенотіазину Phenothiazine derivatives

Похідні хіноліну Quinoline derivatives

Похідні бензодіазепіну Benzodiazepine derivatives

Похідні пурину Purine derivatives

Похідні тропану Tropane Derivatives

91 / 200
Під час проведення судово-токсикологічного аналізу судово-медичному токсикологу необхідно враховувати, що у процесі біотрансформа-ції кодеїну одним з продуктів метаболізму є: During the forensic toxicological analysis, the forensic toxicologist must take into account that in the process of biotransformation of codeine, one of the metabolic products is:

Морфін Morphine

Етилморфін Ethylmorphine

Тебаїн Thebaine

Героїн Heroin

Папаверин Papaverine

92 / 200
До аптеки зі складу надійшов товар. Хто з співробітників аптеки несе відповідальність за проведення вхідного контролю якості лікарських засобів? A product arrived at the pharmacy from the warehouse. Which of the pharmacy employees is responsible for the incoming quality control of medicinal products?

Завідувач аптекою Pharmacy Manager

Весь колектив аптеки The entire staff of the pharmacy

Завідувач рецептурно-виробничим відділом Head of the formulation and production department

Завідувач аптекою та його заступник The head of the pharmacy and his deputy

Уповноважена особа Authorized person

93 / 200
Аптекою придбані нові холодильник та комп’ютер. Ці основні засоби зараховуються на баланс аптеки за: The pharmacy purchased a new refrigerator and a computer. These fixed assets are credited to the balance of the pharmacy for:

Первісною вартістю At original cost

Амортизаційною вартістю Amortized cost

Залишковою вартістю Residual value

Ліквідаційною вартістю Liquidation value

Ринковою вартістю By market value

94 / 200
Поліклініка ЛПЗ надає аптеці приміщення під відкриття аптечного пункту. Його мінімальна площа повинна складати: Polyclinic LPZ provides the pharmacy with premises for opening a pharmacy point. Its minimum area should be:

46 м2 46 m2

49 м2 49 m2

18м2 18m2

89 м2 89 m2

100м2 100m2

95 / 200
До аптеки надійшов рецепт на таблетки алнагону. Яка норма відпуску цього препарату? The pharmacy received a prescription for Alnagon tablets. What is the dispensing rate for this drug?

20 таблеток 20 tablets

25 таблеток 25 pills

12 таблеток 12 tablets

50 таблеток 50 pills

10 таблеток 10 tablets

96 / 200
У відділ запасів аптеки надійшов препарат Лаферон по 1 млн №10. В який термін повинно бути здійснене остаточне оприбуткування препарату? The drug Laferon 1 million No. 10 was delivered to the pharmacy's stock department. In what time should the drug be put on the market?

Протягом тижня Within a week

Не піздніше 24 годин з моменту отримання товару аптекою No later than 24 hours from the moment the pharmacy receives the product

Не піздніше 36 годин з моменту отримання товару аптекою No later than 36 hours from the moment the pharmacy receives the product

У 3-х денний термін In 3 days

Не піздніше 48 годин з моменту отримання товару аптекою No later than 48 hours from the moment the pharmacy receives the product

97 / 200
Хворому з проявами неспокою, невпевненості, психічного напруження, лікар призначив діазепам. Який можливий механізм його транквілізуючої дії? The doctor prescribed diazepam to a patient with manifestations of restlessness, uncertainty, mental stress. What is the possible mechanism of its tranquilizing effect?

Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами Interaction with benzodiazepine receptors

Взаємодія з серотоніновими рецепторами Interaction with serotonin receptors

Взаємодія з дофаміновими рецепторами Interaction with dopamine receptors

Взаємодія з холінорецепторами Interaction with cholinergic receptors

Взаємодія з адренорецепторами Interaction with adrenoceptors

98 / 200
Проконсультуйте медичну сестру з питання, який єдино можливий шлях введення норадреналіну? Consult the nurse on the question, what is the only possible route of administration of norepinephrine?

Підшкірний Subcutaneous

Пероральний Oral

Внутрішньовенний Intravenous

Внутрішньосуглобовий Intra-articular

Внутрішньом’язовий Intramuscular

99 / 200
Ароматичний терпеноїд тимол має антисептичну дію у складі ефірних олій лікарських рослин. Які рослини вміщують у собі цю сполуку? The aromatic terpenoid thymol has an antiseptic effect in the essential oils of medicinal plants. Which plants contain this compound?

Lavandula sprna L Lavandula sprna L

Thymus vulgare L Thymus vulgare L

Mentha piperita L Mentha piperita L

Coriandrum sativum L Coriandrum sativum L

SaMa officmaHs L SaMa oficmaHs L

100 / 200
До аптеки надійшов план заготівлі ЛРС трави деревію звичайного. Який вид цієї рослини допускається до застосування у медицині? The pharmacy has received a plan for the preparation of LRS of the common yarrow grass. What type of this plant is allowed for use in medicine?

Achtilea pannomca L Achtilea pannomca L

Achillea тіїМоїшт L Achillea tiiMoisht L

Achhlea mkranta L Achhlea mkranta L

Achtilea setacea Waldst. et Kh Achtilea setacea Waldst. et Kh

Achtilea поЫШ L Achtilea poЫШ L

101 / 200
Фітохімічний цех підприємства виробляє настойки методом перколяції. З якою швидкістю здійснюють перколя-цію? The phytochemical workshop of the enterprise produces tinctures by the percolation method. At what speed is percolation carried out?

1/24 або 1/48 частина від робочого об’єму перколятору за годину 1/24 or 1/48 part of the working volume of the percolator per hour

1 /40 частина від об’єму перколятору за годину 1/40th of the percolator volume per hour

1 /10 частина від об’єму перколятору за 30 хвилин 1/10 of the percolator volume in 30 minutes

1 /50 частина від об’єму перколятору за 30 хвилин 1/50th of the volume of the percolator in 30 minutes

1 /20 частина від об’єму перколятору за годину 1/20th of the percolator volume per hour

102 / 200
Фармацевт приготував масляну емульсію. Яким чином він ввів у неї ментол? A pharmacist prepared an oil emulsion. How did he introduce menthol into it?

Змішав з емульгатором та додав до води Mixed with emulsifier and added to water

Ввів по типу суспензії у готову емульсію Introduced by type of suspension into the finished emulsion

Розчинив у маслі при температурі 40о-500С Dissolved in oil at a temperature of 40-500С

Додав до готової емульсії Added to the finished emulsion

Розчинив у воді при температурi 40°- 50°С Dissolved in water at a temperature of 40°-50°С

103 / 200
Хворий звернувся до аптеки з рецептом: Rp.: Camphorae Chlorali hydrati aa 0,1 M.f. pulv. t.d. №10 S. По 1 порошку 3 рази на день. Які утруднення виникнуть у фармацевта під час виготовлення даного пропису? The patient turned to the pharmacy with a prescription: Rp.: Camphorae Chlorali hydrati aa 0.1 Mf pulv. td #10 S. 1 powder 3 times a day. What difficulties will the pharmacist encounter during the preparation of this prescription?

Утворення евтектичного сплаву Formation of eutectic alloy

Незмішуваність інгредієнтів Ingredient immiscibility

Відволоження суміші Mixture Dehumidification

Зміна забарвлення Color change

Адсорбція лікарських речовин Adsorption of medicinal substances

104 / 200
Фармацевт готує мазь поверхневої дії. Яку основу він повинен використати? A pharmacist prepares a topical ointment. What base should he use?

Желатино-гліцеринова основа Gelatin-glycerin base

Вазелін Vaseline

Поліетиленоксидна основа Polyethylene oxide base

Основа Кутумової The basis of Kutumova

Мильно-гліцеринова основа Soap-glycerin base

105 / 200
Похідні алізарину здатні розчиняти оксалатні і фосфатні солі каменів, що утворилися в нирках. Джерелом для одержання нефролітичних препаратів являється: Alizarin derivatives are able to dissolve oxalate and phosphate salts of stones formed in the kidneys. The source for obtaining nephrolytic drugs is:

Rhizomata cum radicibus Valerianae Rhizomata cum radicibus Valerianae

Rhizomata et radices Sanguisorbae Rhizomata et radices Sanguisorbae

Radix Rhodiolae Radix Rhodiolae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

Rhizomata et radices Rubiae Rhizomata et radices Rubiae

106 / 200
Відбулося отруєння алкалоїдами. Після екстракції біологічного матеріалу одержано маслянистий осад. На яку групу алкалоїдів треба провести в першу чергу дослідження? Poisoning with alkaloids has occurred. After the extraction of biological material, an oily sediment was obtained. Which group of alkaloids should be investigated first?

Похідні тропану Tropane Derivatives

Похідні ізохіноліну Isoquinoline derivatives

Похідні хіноліну Quinoline derivatives

Похідні піридину Pyridine derivatives

Похідні індолу Indole derivatives

107 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція кальцію пантотенату. Для кількісного визначення препарату провізору-аналітику слід використати метод: The substance of calcium pantothenate has arrived at the control and analytical laboratory. For the quantitative determination of the drug, the pharmacist-analyst should use the method:

Йодометрії Iodometry

Йодхлорметрії Iodochlormetry

Комплексонометрії Complexonometry

Меркуриметрії Mercurimetry

Аргентометрії Argentometries

108 / 200
Лікарський засіб ідентифікують за реакцією утворення флюоресцеїну. Укажіть цей лікарський засіб. The drug is identified by the reaction of fluorescein formation. Specify this drug.

Резорцин Resorcin

Анестезин Anesthesia

Ментол Menthol

Парацетамол Paracetamol

Тимол Thymol

109 / 200
Фармацевтична фірма володіє пакетом документів, які підтверджують право власності на придбані комп’ютерні програми. Вкажіть статтю балансу, в якій відображається вартість програм: The pharmaceutical company owns a package of documents that confirm ownership of purchased computer programs. Specify the balance sheet item that reflects the cost of the programs:

Обігові кошти Current assets

Основні засоби Fixed assets

Товар Product

Малоцінний інвентар Low-value inventory

Нематеріальні активи Intangible assets

110 / 200
Завідувач аптекою проводить аналіз фінансового стану аптеки на кінець року за даними зовнішньої фінансової звітності «Баланс». Яку інформацію можна отримати із II та III розділів активу балансу? The manager of the pharmacy conducts an analysis of the financial condition of the pharmacy at the end of the year according to the external financial reporting 'Balance'. What information can be obtained from the II and III sections of the balance sheet asset?

Суму обігових коштів Amount of working capital

Суму зобов’язань Amount of obligations

Суму господарських засобів Amount of assets

Суму джерел утворення засобів Amount of funds generation sources

Суму власного капіталу Amount of equity

111 / 200
При порівняльному аналізі ділової активності двох аптек за квартал встановлено, що нормативи товарного запасу становили відповідно 25 днів та 40 днів. Який з зазначених показників не використовується для розрахунку нормативу товарних запасів у днях? During a comparative analysis of the business activity of two pharmacies for the quarter, it was established that the stock standards were 25 days and 40 days, respectively. Which of the specified indicators is not used to calculate the stock standard stocks in days?

Об’єм реалізації Realization volume

Оборотність товару Product turnover

Залишок товару в роздрібних цінах за квартал Retail product balance for the quarter

Рівень торгових накладень Level of trade overlays

Фонд заробітної плати Salary Fund

112 / 200
Відбулося отруєння важкими металами та арсеном. У такому випадку в якості антидоту використовують: Poisoning with heavy metals and arsenic has occurred. In this case, the following is used as an antidote:

Унітіол Unithiol

Глюкагон Glucagon

Вітамін В6 Vitamin B6

Ліпоєву кислоту Lipoic acid

Метиленову синь Methylene blue

113 / 200
До реанімації доставлений неповнолітні хлопець з підозрою на отруєння хлорофосом. При виявленні цієї речовини у даному випадку найбільш чутливою є: A juvenile boy was brought to the intensive care unit with suspicion of chlorophos poisoning. When this substance is detected, the most sensitive in this case is:

Холінестеразна проба Cholinesterase test

Реакція виявлення активних функціональних груп продуктів гідролізу Reaction to detect active functional groups of hydrolysis products

Виявлення фосфорилюючої властивості Detection of phosphorylating property

Реакція на метильні групи Reaction to methyl groups

Виявлення фосфат іонів Detection of phosphate ions

114 / 200
Об’ єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці. Що створюється в результаті вертикального поділу праці? The objectivity of management processes requires the division of managerial labor. What is created as a result of the vertical division of labor?

Схематичне зображення організації Schematic representation of the organization

Виробничі підрозділи Production units

Управлінські служби Management Services

Технічний, управлінський та інститу-ційний рівні управління Technical, administrative and institutional management levels

Неформальні групи Informal Groups

115 / 200
Управлінська діяльність передбачає використання різних видів комунікацій. Як здійснюються невербальні комунікації? Management involves the use of various types of communication. How are non-verbal communications carried out?

Шляхом анкетування By survey

Шляхом символів та жестів Through symbols and gestures

Шляхом ведення управлінської документації By maintaining management documentation

Шляхом усного мовлення By word of mouth

Шляхом телефонного зв’язку By phone

116 / 200
Приготовлено 100 мл відвару з кори дуба. Яку кількість води взяв фармацевт для його приготування (Кв = 2,0 мл/г)? 100 ml of oak bark decoction was prepared. How much water did the pharmacist take to prepare it (Kv = 2.0 ml/g)?

120 мл 120 ml

160 мл 160 ml

110 мл 110 ml

130 мл 130 ml

100 мл 100 ml

117 / 200
Фармацевт готує мазь для носу, що містить ефедрину гідрохлорид. Як повинен фармацевт ввести ефедрину гідрохлорид у водно-емульсійну основу мазі? A pharmacist prepares a nasal ointment containing ephedrine hydrochloride. How should the pharmacist introduce ephedrine hydrochloride into the aqueous emulsion base of the ointment?

Подрібнити зі спиртом або з ефіром Crush with alcohol or ether

Розчинити у мінімальній кількості води очищеної Dissolve in a minimum amount of purified water

Розчинити у спирті етиловому Dissolve in ethyl alcohol

Подрібнити з гліцерином Crush with glycerin

Насипати тонким шаром на поверхню води Pour a thin layer on the surface of the water

118 / 200
Фармацевт готує вагінальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу, яку він може використати: A pharmacist prepares vaginal suppositories by pouring method. Specify the hydrophilic base that he can use:

Масло какао Cocoa butter

Поліетиленоксидну Polyethylene oxide

Бутирол Butyrol

Вітепсол Vitepsol

Твердий жир Solid fat

119 / 200
Очні краплі повинні зберігати стерильність протягом усього терміну зберігання та застосування. Яка з речовин забезпечує антимікробну стабільність? Eye drops must maintain sterility during the entire period of storage and use. Which substance provides antimicrobial stability?

Ніпагін Nipagin

Полівініловий спирт Polyvinyl alcohol

Метилцелюлоза Methylcellulose

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію нітрат Sodium nitrate

120 / 200
Лікувально-профілактичний заклад планує здійснити закупівлю лікарських засобів. З якою метою у процесі відбору ліків для закупівлі здійснюється АВС-аналіз? The treatment and prevention institution plans to purchase medicines. For what purpose is the ABC analysis carried out in the process of selecting medicines for purchase?

Аналізу та оцінки власного потенціалу Analysis and assessment of own potential

- -

Обґрунтування потреби в певному препараті Justification of the need for a certain drug

Порівняння витрат на фармакотерапію при використанні альтернативних методів лікування Comparison of pharmacotherapy costs when using alternative treatment methods

Розподілу лікарських засобів на три групи відповідно до річного споживання Distribution of medicines into three groups according to annual consumption

121 / 200
Хворому призначили препарат, на фоні застосування якого виникли наступні побічні ефекти: розвинувся стероїдний діабет, набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. До якої фармакологічної групи належить цей лікарський засіб? The patient was prescribed a drug that caused the following side effects: steroid diabetes, edema, osteoporosis, hypertension. What pharmacological group does this drug belong to?'

Нестероїдні протизапальні засоби Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Антибіотики Antibiotics

Ілюкокортикоїди Ilucocorticoids

Протипухлинні засоби Antitumor drugs

Антигістамінні засоби Antihistamines

122 / 200
Хворому на глаукому лікар призначив пілокарпіну гідрохлорид з ме- тою зниження внутрішньоочного тиску. До якої фармакологічної групи належить цей препарат? A doctor prescribed pilocarpine hydrochloride to a glaucoma patient to lower intraocular pressure. To which pharmacological group does this drug belong?

М-холіномімєтики M-cholinomimetics

β-адреноблокатори β-blockers

Іангліоблокатори Angioblockers

α-адреноблокатори α-adrenoblockers

Симпатолітики Sympatholytics

123 / 200
Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз було призначено препарат для замісної терапії. Назвіть препарат: A patient with acute adrenal insufficiency was prescribed a drug for replacement therapy. Name the drug:

Ретаболіл Retabolil

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Ілібенкламід Ilibenclamide

L-тироксин L-thyroxine

Преднізолон Prednisone

124 / 200
Хворій з скаргами на постійне почуття страху та тривоги було призначено препарат з анксіолітичною дією. Назвіть препарат: A patient with complaints of constant fear and anxiety was prescribed a drug with an anxiolytic effect. Name the drug:

Діазепам Diazepam

Пірацетам Piracetam

Трамадол Tramadol

Сульфокамфокаін Sulfocamphocaine

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

125 / 200
Фармацевт приготував 10,0 триту-рації атропіну сульфату (1:100). Вкажіть, яку кількість атропіну сульфату та наповнювачу він взяв: The pharmacist prepared 10.0 trituration of atropine sulfate (1:100). Specify the amount of atropine sulfate and excipient he took:

0,01 та 0,9 0.01 and 0.9

0,01 та 9,99 0.01 and 9.99

1,0 та 9,0 1.0 and 9.0

0,1 та 99,9 0.1 and 99.9

0,1 та 9,9 0.1 and 9.9

126 / 200
Фармацевт приготував суспензію методом конденсації. Вкажіть, у якій комбінації лікарських речовин з’явився осад: The pharmacist prepared a suspension using the condensation method. Indicate in which combination of medicinal substances the sediment appeared:

Кальцію хлорид з натрію бензоатом Calcium chloride with sodium benzoate

Кальцію хлорид з хлоралгідратом Calcium chloride with chloral hydrate

Кальцію хлорид з калію йодитом Calcium chloride with potassium iodide

Кальцію хлорид з натрію бромідом Calcium chloride with sodium bromide

Кальцію хлорид з натрію гідрокарбонатом Calcium chloride with sodium bicarbonate

127 / 200
Фармацевт приготував емульсію типу о/в. Вкажіть, що визначає тип емульсії: The pharmacist prepared an emulsion of the o/w type. Specify what determines the type of emulsion:

Природу емульгатору Nature of emulsifier

Кількість олії Quantity of oil

Спосіб введення лікарських речовин Method of administration of medicinal substances

Кількість води Quantity of water

Природу лікарських речовин Nature of medicinal substances

128 / 200
Фармацевт приготував настій кореня алтеї. Вкажіть вірний варіант технології: The pharmacist prepared an infusion of althea root. Specify the correct technology option:

Нагрівання на киплячій водяній бані 15 хв та віджимання Heating in a boiling water bath for 15 min and wringing

Нагрівання протягом 30 хв, охолоджування -10 хв, проціджування Heating for 30 min, cooling -10 min, filtering

Віджимання сировини після настоювання при кімнатній температурі Wringing of raw materials after infusion at room temperature

Холодне настоювання протягом 30 хв та проціджування без віджимання сировини Cold infusion for 30 minutes and filtering without wringing out raw materials

Нагрівання протягом 30 хв, проціджування без охолоджування Heating for 30 min, filtering without cooling

129 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення тимолу. Вкажіть метод, який можна використати для його кількісного визначення: A pharmacist-analyst is quantifying thymol. Specify the method that can be used for its quantification:

Нітритометрії Nitritometry

Броматометрії Bromatometry

Комплексонометрії Complexonometry

Алкаліметрії Alkalimetry

Гравіметрії Gravimetry

130 / 200
Хворий тривалий час лікувався від хронічного закрепу бісакоділом. Через декілька тижнів, послаблюючий ефект препарату зменшився. З розвитком якого побічного ефекту це пов’язано? The patient was treated for a long time for chronic constipation with bisacodyl. After several weeks, the relaxing effect of the drug decreased. What side effect is this associated with?

Матеріальна кумуляція Material accumulation

Функціональна кумуляція Functional cumulation

Сенсибілізація Sensitization

Алергія Allergy

Звикання Addiction

131 / 200
Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено препарат з групи блокаторів β-адренорецепторів. Назвіть препарат: A patient with hypertension was prescribed a drug from the group of β-adrenoceptor blockers to lower blood pressure. Name the drug:

Метопролол Metoprolol

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Лозартан калію Losartan potassium

Резерпін Reserpin

Еналаприл Enalapril

132 / 200
Відбулося отруєння металевою отрутою. Чим обумовлена токсичність 'металевих отрут'? Poisoning with metal poison has occurred. What causes the toxicity of 'metal poisons'?

Зв’язуванням з амінокислотами, білками та поліпептидами By binding to amino acids, proteins and polypeptides

Зв’язуванням з холестерином By binding to cholesterol

Зв’язуванням з вуглеводами By binding to carbohydrates

Зв’язуванням з соляною кислотою By binding with hydrochloric acid

Зв’язуванням з ліпідами By binding to lipids

133 / 200
Під час виділення деякої 'металевої' отрути проведено деструкцію біологічного матеріалу. За допомогою деструкції із органів трупу виділяють: During the release of some 'metallic' poison, biological material is destroyed. With the help of destruction, the following are released from the corpse's organs:

Кадмій Cadmium

Ртуть Mercury

Стибій Stibiy

Талій Waist

Срібло Silver

134 / 200
Товарознавчий аналіз регламентує вміст золи та діючих речовин у ЛРС визначати: Commodity analysis regulates the content of ash and active substances in LRS to determine:

У виїмці In the notch

У вибірці In sample

Одразу після загального аналізу всіх одиниць продукції партії ЛРС Immediately after the general analysis of all production units of the LRS batch

У середній пробі In the average sample

В аналітичній пробі In analytical sample

135 / 200
З коренів солодки виготовляють декілька лікарських препаратів, які мають різну фармакологічну дію. Запропонуйте хворому препарат на основі флавоноїдів солодки з противиразко-вою дією: Several drugs are made from licorice roots, which have different pharmacological effects. Offer the patient a drug based on licorice flavonoids with an anti-ulcer effect:

Гліцерам Glyceram

Сироп солодкового кореня Licorice root syrup

Конвафлавін Convaflavin

Гліцерин Glycerin

Ліквіритон Liquiriton

136 / 200
У процесі управління організацією слід враховувати вплив зовнішнього середовища. Який фактор зовнішнього середовища є фактором непрямого впливу на організацію? In the process of managing the organization, the influence of the external environment should be taken into account. What factor of the external environment is a factor of indirect influence on the organization?

Конкуренти Competitors

Стан економіки State of the economy

Споживачі Consumers

Законодавство та державні органи Legislation and State Bodies

Постачальники Suppliers

137 / 200
Перевірка однорідності змішування лікарської форми є складовою частиною внутрішньоаптечного контролю: Checking the uniformity of mixing the dosage form is a component of internal pharmacy control:

Повного хімічного Full Chemical

Якісного хімічного High-quality chemical

Фізичного Physical

Опитового Experimental

Органолептичного Organoleptic

138 / 200
Перевірка правильності всіх ваго-вимирювальних приладів і дотримання термінів їх таврування до початку інвентаризації входить в обов’язки: Checking the correctness of all weight-extinguishing devices and compliance with the terms of their branding before the beginning of the inventory is part of the duties:

Завідувача аптеки The head of the pharmacy

Власника підприємства Enterprise owner

Матеріально-відповідальних осіб Materially responsible persons

Інвентаризаційної комісії Inventory Commission

Провізора-аналітика Pharmacist analyst

139 / 200
Для виписування рецептів є затверджені три форми рецептурних бланків. На якій формі рецептурного бланку повинен бути виписаний кодеїну фосфат у суміші з індиферентними речовинами за повну вартість? Three forms of prescription forms are approved for writing prescriptions. On which form of prescription form should codeine phosphate mixed with indifferent substances be prescribed at full cost?

Ф-3 F-3

Ф-1 з печаткою ЛПЗ «Для рецептів» F-1 with the seal of the LPZ 'For prescriptions'

Ф-2 та Ф-3 F-2 and F-3

Ф-2 F-2

Ф-1 F-1

140 / 200
Аптека отримала від постачальника лікарські препарати. Який з них підлягає предметнокількісному обліку? The pharmacy received medicines from the supplier. Which of them is subject to quantitative accounting?

Кетотифен Ketotifen

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Анальгін Analgin

Димедрол Diphenhydramine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

141 / 200
Отримання прибутку - є метою діяльності підприємства. Що таке прибуток? Profit is the goal of the enterprise. What is profit?

Сума доходів та витрат підприємства Sum of income and expenses of the enterprise

Позитивна різниця між доходами підприємства та його витратами Positive difference between the company's income and its expenses

Сума дооцінки необоротних активів Amount of revaluation of non-current assets

Негативна різниця між доходами підприємства та його витратами Negative difference between the company's income and its expenses

Сума заборгованості засновників Amount of indebtedness of the founders

142 / 200
Фармацевт приготував 100 мл 3% розчину перекису водню. Вкажіть кількість 30% перекису водню та води очищеної, які необхідні для виготовлення препарату: A pharmacist has prepared 100 ml of a 3% hydrogen peroxide solution. Specify the amount of 30% hydrogen peroxide and purified water needed to make the preparation:

50 мл та 50 мл 50 ml and 50 ml

97 мл та 3 мл 97 ml and 3 ml

90 мл та 10 мл 90 ml and 10 ml

3 мл та 97 мл 3 ml and 97 ml

10 мл та 90 мл 10 ml and 90 ml

143 / 200
Фармацевту потрібно приготувати лінімент-розчин. Виберіть посуд для його приготування: A pharmacist needs to prepare a liniment solution. Choose a vessel to prepare it:

Підставка Stand

Мірна колба Measuring flask

Ступка Mortar

Циліндр Cylinder

Флакон для відпуску Dispensing vial

144 / 200
В аптеку надійшов рецепт на розчин для ін’єкцій. Вкажіть яку із перелічених лікарських речовин неможна піддавати тепловій стерилізації: The pharmacy received a prescription for a solution for injections. Specify which of the listed medicinal substances cannot be subjected to heat sterilization:

Глюкозу Glucose

Кальцію хлорид Calcium chloride

Дибазол Dibazol

Новокаїн Novocaine

Гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine

145 / 200
Фармацевт виявив несумісність у рецепті, в якому прописані розчин калію перманганату та перекису водню. Вкажіть тип хімічної реакції: The pharmacist found an incompatibility in the prescription, which prescribes a solution of potassium permanganate and hydrogen peroxide. Specify the type of chemical reaction:

Обміну Exchange

Окисно-відновна Redox

Осадження Precipitation

Нейтралізації Neutralizations

Витиснення Expulsion

146 / 200
Фармацевт приготував розчин кофеїн-бензоату натрію для ін’єкцій. Який стабілізатор він додав? The pharmacist prepared a sodium caffeine benzoate solution for injection. What stabilizer did he add?

Натрію метабісульфат Sodium metabisulfate

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Кислоту хлористоводневу Hydrochloric acid

Кислоту аскорбінову Ascorbic acid

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

147 / 200
В аптеці готують очні краплі з антибіотиками. З яким із перерахованих антибіотиків можна стерилізувати очні краплі? The pharmacy prepares eye drops with antibiotics. Which of the listed antibiotics can be used to sterilize the eye drops?

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Левоміцетин Levomycetin

Неоміцин Neomycin

Еритроміцин Erythromycin

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

148 / 200
Закреп - побічна дія, розвиток якої нерідко спостерігається під час курсового лікування антигіпертензивними препаратами з групи: Constipation is a side effect, the development of which is often observed during course treatment with antihypertensive drugs from the group:

α-адреноблокаторів α-blockers

Блокаторів кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Інгібіторів АПФ ACE inhibitors

Діуретиків Diuretics

Блокаторів ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor blockers

149 / 200
Під час заготівлі ряду видів рослинної сировини можливе попадання отрутної домішки, яка містить алкалоїди. Цей клас сполук можливо ідентифікувати за допомогою реакції з реактивом: During the harvesting of a number of types of plant raw materials, it is possible to get into a poisonous admixture that contains alkaloids. This class of compounds can be identified using a reaction with a reagent:

Трим-Хилу Trim-Hilu

Шталю Stable

Драгендорфу Dragendorf

Легалю Legal

Фелингу Felingu

150 / 200
Листя мати-й-мачухи використовується як відхаркувальний та обволікаючий засіб. Під час заготівлі цієї сировини можливе попадання домішки: Leaves of mother-and-stepmother are used as an expectorant and enveloping agent. During the preparation of this raw material, it is possible to get an impurity:

Листя чорниці Blueberry Leaves

Листя подорожнику Plantain leaves

Листя лопуху Burdock leaves

Листя брусниці Leaves of lingonberry

Листя мучниці Leaves of plantain

151 / 200
Для зупинки маткових та гемороїдальних кровотеч використовують препарати гірчака почечуйного, при відсутності цієї сировини можна запропонувати: To stop uterine and hemorrhoidal bleeding, preparations of renal mustard are used, in the absence of this raw material, you can offer:

Tmctura Onom^s Tmctura Onom^s

Tmctura Grategi Tmctura Grategi

Tmctura Sophora japomca Tmctura Sophora japomca

Tmctura Leonuri Tmctura Leonuri

Tmctura Valerianae Tmctura Valerianae

152 / 200
Листя сіни використовується як проносний засіб. Фільтрувати настої та відвари цієї сировини слід у холодному вигляді, щоб запобігти попаданню подразнюючих речовин: Hay leaves are used as a laxative. Infusions and decoctions of this raw material should be filtered cold to prevent the introduction of irritating substances:

Вітамінів Vitamins

Гірких Bitter

Дубильних Tanners

Смолистих Resin

Фенольних сполук Phenolic compounds

153 / 200
Алкалоїд глауцин проявляє протикашльову активність та входить до складу ряду вітчизняних та зарубіжних препаратів. Джерелом цього алкалоїду являється трава: Glaucine alkaloid exhibits antitussive activity and is included in a number of domestic and foreign drugs. The source of this alkaloid is the herb:

Мачку жовтого Pear of yellow

Красавки звичайної Normal beauties

Блекоти чорної Blackness of black

Маклеї серце листної Maclay's heart of deciduous

Чистотілу великого Purgatory

154 / 200
Вкажіть противиразковий антисе-креторний препарат, який за своїм механізмом дії блокує протонну помпу (К + Н+-АТФ-азу): Specify the anti-ulcer anti-secretory drug, which by its mechanism of action blocks the proton pump (K + H+-ATPase):

Іастроцепін Iastrocepin

Прозерин Prozerin

Альмагель Almagel

Фамотидин Famotidine

Омепразол Omeprazole

155 / 200
Дайте відповідь на питання медичної сестри: що таке період полувиве-дення ліків? Answer the nurse's question: what is the half-life of drugs?

Час, за який вся доза, що була введена, повністю виводиться з організму The time during which the entire dose that was introduced is completely excreted from the body

Час, протягом якого ліки розподіляються в організмі The time during which the drug is distributed in the body

Час, за який концентрація ліків у плазмі знижується на 50% Time during which the drug concentration in plasma decreases by 50%

Час, за який відбувається максимальне досягнення концентрації ліків у плазмі Time during which the maximum drug concentration in plasma is reached

Час, протягом якого ліки потрапляють до системного кровотіку The time during which the drug enters the systemic circulation

156 / 200
Проконсультуйте колегу, який фармакологічний ефект відсутній у фармакодинаміці глюкокортикоїдів? Advise a colleague, which pharmacological effect is missing in the pharmacodynamics of glucocorticoids?

Протишоковий Anti-shock

Імунодепресивний Immunosuppressive

Антиагрегатний Anti-aggregate

Протизапальний Anti-inflammatory

Протиалергічний Anti-allergic

157 / 200
Провізор-аналітик досліджує доброякісність оксиду магнію легкого у відповідності до вимог ДФУ За допомогою якого реактиву він визначив наявність у ньому домішки солей кальцію? A pharmacist-analyst examines the benignity of light magnesium oxide in accordance with the requirements of the DFU. With which reagent did he determine the presence of calcium salt impurities in it?

Амонію оксалату Ammonium oxalate

Барію сульфату Barium sulfate

Натрію сульфіду Sodium sulfide

Срібла нітрату Silver nitrate

Калію фероціаніду Potassium ferrocyanide

158 / 200
На аналіз до контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція натрію цитрату. За допомогою якого реактиву ДФУ рекомендує визначати катіон натрію у досліджуваній речовині? The sodium citrate substance was sent to the control and analytical laboratory for analysis. Which reagent does the DFU recommend for determining the sodium cation in the substance being tested?

Калію тетрайодомеркурату Potassium tetraiodomercurate

Калію піроантимонату Potassium pyroantimonate

Калію хлориду Potassium chloride

Калію нітрату Potassium nitrate

Калію гідроксиду Potassium hydroxide

159 / 200
Кількісний вміст цитрату натрію у відповідності до вимог ДФУ визначається методом кислотно-основного титрування у неводному середовищі. В якості титрованого розчину використовується: The quantitative content of sodium citrate in accordance with the requirements of DFU is determined by the method of acid-base titration in a non-aqueous environment. The titrated solution is used:

Калію бромат Potassium bromate

Гідроксид натрію Sodium hydroxide

Хлорна кислота Chloric acid

Йодмонохлорид Iodine monochloride

Натрію нітрит Sodium nitrite

160 / 200
Кількісне визначення нітрофуралу у відповідності до вимог ДФУ здійснюють методом спектрофотометрії, вимірюючи: Quantitative determination of nitrofural in accordance with the requirements of the DFU is carried out by the spectrophotometry method, measuring:

Температуру плавлення Melting temperature

Оптичну густину Optical density

В’язкість Viscosity

Показник заломлення Refractive Index

Кут обертання Rotation angle

161 / 200
Прокаїну гідрохлорид застосовується в якості місцевоанестезуючого засобу та являється похідним: Procaine hydrochloride is used as a local anesthetic and is a derivative of:

П-амінобензойної кислоти P-aminobenzoic acid

Бензойної кислоти Benzoic acid

Ацетилсаліцилової кислоти Acetylsalicylic acid

Нікотинової кислоти Nicotinic acid

Сульфанілової кислоти Sulfanilic acid

162 / 200
Провізор-аналітик здійснює ідентифікацію прокаїну гідрохлориду. В наслідок реакції азотосполучення з’являється азобарвник червоного кольору, що свідчить про наявність у його структурі: The pharmacist-analyst performs the identification of procaine hydrochloride. As a result of the nitrogen combination reaction, a red azo dye appears, which indicates its presence in its structure:

Спиртового гідроксилу Alcohol Hydroxyl

Альдегідної групи Aldehyde group

Фенольного гідроксилу Phenol hydroxyl

Первинної ароматичної аміногрупи Primary aromatic amino group

Амідної групи Amide group

163 / 200
Питоме оптичне обертання 2%-вого розчину метіонину повинно бути від +22,50 до +24,00 ',' The specific optical rotation of a 2% methionine solution should be from +22.50 to +24.00 ','

Показник заломлення Refractive Index

Оптичну густину Optical density

Для розрахунку цієї величини необхідно виміряти : To calculate this value, it is necessary to measure :

Кут обертання 6- Температуру плавлення Angle of rotation 6- Melting temperature

В’язкість Viscosity

164 / 200
Провізор-аналітик визначає доброякісність тиаміну гідроброміду згідно вимог ДФУ Який допоміжний реактив він використовує під час визначення домішки сульфатів у цьому препараті? The pharmacist-analyst determines the benignity of thiamine hydrobromide according to the requirements of the Federal Drug Administration. What auxiliary reagent does he use when determining the sulfate admixture in this drug?

Оцтова кислота Acetic acid

Азотна кислота Nitric acid

Бензойна кислота Benzoic acid

Сірчана кислота Sulphuric acid

Саліцилова кислота Salicylic acid

165 / 200
Вид підприємницької діяльності, що вивчається, характеризується тим, що визначальну роль у ньому відіграють торгівельно-обмінні, товарно-грошові операції, угоди з продажу. До якого направлення підприємницької діяльності відноситься цей вид діяльності? The type of entrepreneurial activity being studied is characterized by the fact that the determining role in it is played by trade and exchange, commodity and money transactions, sales agreements. To what direction of entrepreneurial activity does this type of activity belong to?

Комерційна Commercial

Фінансова Financial

Консалтингова Consulting

Лізингова Leasing

Виробнича Production

166 / 200
Фармацевтична компанія випускає широкий асортимент продукції. Під час планування маркетингових комунікацій щодо просування окремого препарату на ринок, першим етапом є: A pharmaceutical company produces a wide range of products. When planning marketing communications to promote a particular drug to the market, the first step is:

Визначення цільової аудиторії Definition of the target audience

Зворотний зв’язок Feedback

Вибір засобів обігу Selecting means of circulation

Складання графіку рекламної компанії Compilation of advertising company schedule

Визначення бажаної відповідної реакції Determining the desired appropriate response

167 / 200
Згідно договору постачання аптека отримує лікарські засоби з аптечного складу. З яким залишковим терміном придатності повинні відпускатися лікарські засоби аптеці? According to the supply contract, the pharmacy receives medicines from the pharmacy warehouse. With what remaining expiration date should the medicines be delivered to the pharmacy?

Не менше 40% At least 40%

Не менше 60% At least 60%

Не менше 10% At least 10%

У межах основного терміну придатності Within the main expiration date

Не менше 20% At least 20%

168 / 200
Провізор прийняв у заготівельника лікарську рослинну сировину. В яких цінах і як по відношенню до товару облікується прийнята лікарська рослинна сировина? The pharmacist accepted medicinal plant raw materials from the procurer. At what prices and how is the accepted medicinal plant raw material calculated in relation to the product?

За роздрібними цінами, окремо від товару At retail prices, separately from the product

За оптовими цінами, як товар At wholesale prices, as a commodity

За оптовими цінами, окремо від товару At wholesale prices, separately from the product

У заготівельних цінах, як товар At procurement prices, as a commodity

У заготівельних цінах, окремо від товару At procurement prices, separately from the product

169 / 200
В аптеці виникло питання щодо терміну зберігання стерильного посуду, який використовується для нестериль-них ліків індивідуального виготовлення. Назвіть термін зберігання такого посуду: In the pharmacy, a question arose regarding the shelf life of sterile dishes, which are used for non-sterile drugs of individual manufacture. Name the shelf life of such dishes:

36 годин 36 hours

Не більше 2-х діб No more than 2 days

Необмежений Unlimited

24 години 24 hours

Не більше 3-х діб No more than 3 days

170 / 200
Пантокрин - це спиртова витяжка з неокостенілих подрібнених рогів: Pantocrine is an alcohol extract made from deboned crushed horns:

Маралу Maralu

Корови Cows

Кози Goats

Антилопи Antelopes

Вівці Sheep

171 / 200
При виготовленні свинцевого пластирю змішують у воді олію, свинячий жир та оксид свинцю і варять у мідному котлі. Який процес у реакційному середовищі відбувається в цей час? In the production of lead plaster, oil, lard and lead oxide are mixed in water and boiled in a copper cauldron. What process is taking place in the reaction medium at this time?

Адсорбція Adsorption

Окислення Oxidation

Відновлення Recovery

Коагуляція Coagulation

Омилення Saponification

172 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє вату медичну. Яка сировина використовується для її отримання? The pharmaceutical company produces medical cotton wool. What raw materials are used for its production?

Бавовна Cotton

Сіно Hay

Хвоя Pine

Торф Peat

Деревина Wood

173 / 200
Яку сировину застосовують для виробництва препарату біогенних стимуляторів - ФіБС? What raw materials are used for the production of the preparation of biogenic stimulants - FiBS?

Вівсяна солома Oat Straw

Лиманна грязь Estuary mud

Качани кукурудзи Corn cobs

Торф Peat

Тирса Tirsa

174 / 200
Для виробництва стерильної про- дукції в заводських умовах GMP ВОЗ класифікують „чисті” зони відповідно вимогам до характеристик повітря на наступні класи чистоти: For the production of sterile products in GMP factory conditions, the WHO classifies 'clean' zones in accordance with the requirements for air characteristics into the following cleanliness classes:

А та В A and B

I та II I and II

А,Б,В,Г,Д А,Б,В,Г,Д

I, II та III I, II and III

А,В,С,0 А,В,С,0

175 / 200
Фармацевт готуює очні краплі з хініну гідрохлоридом. Яку з нижчепере-лічених речовин він використовує для доізотунування? A pharmacist prepares quinine hydrochloride eye drops. Which of the following substances does he use for pre-isotonization?

Натрію сульфат Sodium sulfate

Натрію нітрат Sodium nitrate

Натрію хлорид Sodium chloride

Кислоту аскорбінову Ascorbic acid

Кислоту борну Boric acid

176 / 200
Після аналізу плодів шипшини встановлено підвищену вологість сировини. В цьому випадку провізор повинен: After the analysis of the rosehip fruits, it was found that the moisture content of the raw material was high. In this case, the pharmacist should:

Відправити на склад Send to warehouse

Досушити сировину Dry raw materials

Забракувати сировину Reject raw materials

Повернути заготівельнику Return to procurer

Відправити на завод Send to Factory

177 / 200
При визначенні доброякісності рослинної сировини в лабораторіях визначають мінеральні домішки, до яких належать: When determining the quality of plant raw materials, the laboratories determine mineral impurities, which include:

Кора та корені Bark and roots

Квіти та корені Flowers and Roots

Земля, пісок, камінці Earth, sand, pebbles

Трави та квіти Herbs and Flowers

Суцвіття та кора Inflorescence and bark

178 / 200
Хворому з виразковою хворобою шлунку призначено фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії зазначеного препарату? Famotidine has been prescribed to a patient with gastric ulcer. The acidity of gastric juice has decreased significantly. What is the mechanism underlying the action of the indicated drug?

Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами Interaction with benzodiazepine receptors

Блокада опіатних рецепторів Opiate receptor blockade

Стимуляція центральних а2- адренорецепторів Stimulation of central a2-adrenoceptors

Блокада Н2-гістамінових рецепторів H2-histamine receptor blockade

Блокада Н-холінорецепторів симпатичних ганглій Blockade of H-cholinergic receptors of sympathetic ganglia

179 / 200
Приймання вагітною жінкою (I триместр) великих доз ретинолу призвело до гіпервітамінозу. У подальшому вагітність протікала нормально, але дитина народилася з аномаліями розвитку. Як називається ця негативна дія ліків? Taking large doses of retinol by a pregnant woman (I trimester) led to hypervitaminosis. Later, the pregnancy proceeded normally, but the child was born with developmental anomalies. What is the name of this negative drug effect ?

Тератогенна Teratogenic

Канцерогенна Carcinogenic

Кумуляція Cumulative

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Звикання Addiction

180 / 200
Ця речовина має жовтий колір, але на відміну від барвних не залишає забарвленого сліду на фільтрувальному папері, на ступці і товкачику; порошки з нею готують за загальними правилами. Вкажіть цю речовину: This substance has a yellow color, but unlike dyes, it does not leave a colored trace on filter paper, on a mortar and pestle; powders with it are prepared according to general rules. Specify this substance:

Акрихін Akrikhin

Етакридину лактат Ethacridine lactate

Сірка Sulphur

Рибофлавін Riboflavin

Фурацилін Furacilin

181 / 200
Фармацевт готує розчин захищеного колоїду за наступною технологією: відмірює воду очищену в фарфорову чашку, на поверхню води тонким шаром насипає речовину та не перемішує. Вкажіть речовину, для якої характерна наведена технологія: A pharmacist prepares a solution of a protected colloid using the following technology: he measures purified water in a porcelain cup, pours the substance on the surface of the water in a thin layer and does not stir. Specify the substance that is characteristic given technology:

Коларгол Kolargol

Крохмаль Starch

Пепсин Pepsin

Протаргол Protargol

Іхтіол Ichthyol

182 / 200
Фармацевт готує назальні краплі, до складу яких входить 10 крапель розчину адреналіну гідрохлориду. Вкажіть, яку кількість крапель необхідно відміряти піпеткою, якщо КП ( коефіцієнт поправки) дорівнює 1,2? The pharmacist prepares nasal drops, which include 10 drops of adrenaline hydrochloride solution. Specify how many drops must be measured with a pipette if the CP (correction factor) is equal to 1, 2?

10 10

24 24

20 20

12 12

6 6

183 / 200
При розрахунках ізотонічної концентрації глюкози фармацевт використав значення депресії плазми крові. Вкажіть її значення: When calculating the isotonic concentration of glucose, the pharmacist used the value of blood plasma depression. Specify its value:

0,34°С 0.34°С

0,45°С 0.45°C

0,10°С 0.10°C

0,90°С 0.90°С

0,52°С 0.52°С

184 / 200
Провізор-аналітик аптеки визначає наявність домішки солей заліза у лі- карських препаратах згідно вимог ДФУ Вкажіть, які реактиви для цього використовуються: The pharmacist-analyst of the pharmacy determines the presence of an admixture of iron salts in medicinal preparations in accordance with the requirements of the Federal Drug Administration. Specify which reagents are used for this:

Кислота перхлоратна та оцтова Perchloric and acetic acid

Кислота нітратна та сірчана Nitric and sulfuric acid

Кислота щавелева та мурашина Oxalic acid and formic acid

Кислота цитратна та тіогліколева Citric and thioglycolic acid

Кислота оцтова та орто-фосфорна Acetic and ortho-phosphoric acid

185 / 200
Для виявлення домішок важких металiв (метод А), згідно вимог ДФУ, провізор-аналітик аптеки проводить реакцію з реактивом: In order to detect impurities of heavy metals (method A), according to the requirements of the DFU, the pharmacist-analyst of the pharmacy conducts a reaction with the reagent:

Кислотою сульфосаліцилатною Sulfosalicylic acid

Натрію сульфідом Sodium sulfide

Тіоацетамідом Thioacetamide

Калій йодидом Potassium iodide

Амонію оксалатом Ammonium oxalate

186 / 200
До товарних запасів аптеки належать: The pharmacy's inventory includes:

Товари, які знаходяться в аптеці, але без супровідних документів Products that are in the pharmacy, but without accompanying documents

Товари, які є у наявності в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах Goods that are available in the pharmacy and its separate structural units

Лікарські засоби, які відпущені до ЛПУ Medicines issued to LPU

Товари, які знаходяться на складі постачальника Goods that are in the supplier's warehouse

Товари, які повернули постачальнику (брак) Items returned to supplier (defective)

187 / 200
Який Закон України регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом та контролем якості лікарських засобів? Which Law of Ukraine regulates legal relations related to the creation, registration, production and quality control of medicinal products?

Закон України „Про підприємництво” Law of Ukraine 'On Entrepreneurship'

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб” The Law of Ukraine 'On the Protection of the Population from Infectious Diseases'

Закон України „Про власність” The Law of Ukraine 'On Property'

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” Law of Ukraine 'On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population'

Закон України „Про лікарські засоби” The Law of Ukraine 'On Medicinal Products'

188 / 200
При отруєнні метанолом виникає сліпота. Це пов’язано із метаболізмом цієї речовини в організмі та утворенням токсичного метаболіту: Methanol poisoning causes blindness. This is due to the metabolism of this substance in the body and the formation of a toxic metabolite:

Вуглекислого газу Carbon dioxide

Формальдегіду Formaldehyde

Форміатної кислоти Formic acid

Кон’югату метанолу Methanol conjugate

Карбон (II) оксиду Carbon (II) oxide

189 / 200
Оплачувана неперсоналізована ко- мунікація, здійснювана ідентифікованим (відомим) спонсором, яка використовує засоби масової інформації з метою схилити до чогось або вплинути якось на аудиторію, це: Paid non-personalized communication carried out by an identified (known) sponsor, which uses mass media with the aim of influencing something or influencing the audience in some way, is:

Пропозиція Offer

Маркетинг Marketing

Реклама Ad

Торговий знак Trademark

Менеджмент Management

190 / 200
Діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів та готових виробів від місця їх виробництва до місця їх використання з метою задоволення потреб споживачів та з вигодою для себе, це: A company's activity of planning, organization and control over the physical movement of materials and finished products from the place of their production to the place of their use in order to satisfy the needs of consumers and benefit themselves , is:

Попит Demand

Реклама Ad

Збут Sales

Менеджмент Management

Пропозиція Offer

191 / 200
Працівникам аптек здійснюється оплата праці за встановленими законодавством нормами. Вкажіть оплату, на розмір якої впливає трудовий стаж працівника: Pharmacy employees are paid according to the norms established by law. Specify the payment, the amount of which is affected by the employee's work experience:

Оплата щорічної відпустки Payment of annual leave

Преміальні виплати Premium payments

Оплата за листком непрацездатності Payment on sick leave

Оплата творчої відпустки Payment of creative leave

Оплата кваліфікаційної категорії Payment of qualification category

192 / 200
Хворому на ревматизм лікар призначив диклофенак-натрій. Через загострення супутнього захворювання препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення диклоф енаку-натрію? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient with rheumatism. Due to the exacerbation of the accompanying disease, the drug was discontinued. What disease is a contraindication to the appointment of diclofenac sodium?

Бронхіт Bronchitis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Цукровий діабет Diabetes

Стенокардія Angina

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

193 / 200
У лікаря-стоматолога виникла потреба у зменшенні салівації у хворого під час операції. Препарат якої фармакологічної групи він використав для цього? The dentist needed to reduce the patient's salivation during surgery. What pharmacological group drug did he use for this?

Адреноміметики Adrenomimetics

М-холіноміметики M-cholinomimetics

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

М,Н-холіноміметики M,H-cholinomimetics

Адреноблокатори Adrenoblockers

194 / 200
До кожного ЛЗ, який реалізується, додають інструкцію щодо застосування ЛЗ. Що НЕ містить у своїх даних інструкція про застосування? Instructions on the use of the drug are added to each drug that is implemented. What does the data NOT include in the data on the drug?

Умови зберігання Storage conditions

Побічну дію Side action

Назву ЛЗ Name of the medical device

Покази до застосування Shows to use

Умови транспортування Transportation conditions

195 / 200
Аптека має дозвіл на роботу з наркотичними, психотропними речовинами та прекурсорами. Де повинні зберігатися вказані речовини? The pharmacy has a permit to work with narcotic, psychotropic substances and precursors. Where should these substances be stored?

У дерев’яних шафах In wooden cabinets

На стелажах On the shelves

У вогнетривких сейфах In fireproof safes

У внутрішньому відділенні сейфа In the inner compartment of the safe

У торговому залі In the trading floor

196 / 200
Провізор-технолог аптеки виготовляє лікарські форми з отруйними речовинами. Запаси їх в асистенській кімнаті не повинні перевищувати: The pharmacist-technologist of the pharmacy manufactures dosage forms with poisonous substances. Their stocks in the assistant's room should not exceed:

П’ятиденної потреби Five-day needs

Дводенної потреби Two-day needs

Одноденної потреби One-day needs

Трьохденної потреби Three-day demand

Десятиденної потреби Ten-day needs

197 / 200
Фармацевтична промисловість виробляє різні види пластирів. Вкажіть, які пластирі містять лікарські речовини, що проникають через шкіру та здійснюють загальний вплив на організм? The pharmaceutical industry produces various types of plasters. Specify which plasters contain medicinal substances that penetrate the skin and have a general effect on the body?

Мозольні Calluses

Каучукові Rubber

Діадерматичні Diadermic

Бактерицидні Bactericidal

Рідкі Rare

198 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють пластирі, використовуючи клеєпромазувальну машину. Вкажіть, які це пластирі? At a pharmaceutical company, plasters are made using an adhesive application machine. What kind of plasters are these?

Свинцево-смоляні Lead-resin

Свинцево-воскові Lead-wax

Рідкі Rare

Смоляно-воскові Resin-wax

Каучукові Rubber

199 / 200
Аерозольні балони наповнюють різними методами в залежності від групи пропелентів. Вкажіть, який метод не використовується для наповнення аерозольних балонів? Aerosol cylinders are filled with different methods depending on the propellant group. Specify which method is not used to fill aerosol cylinders?

Наповнення під тиском Filling under pressure

Наповнення зрідженими газами Filling with liquefied gases

Наповнення під вакуумом Vacuum filling

Низькотемпературний спосіб Low temperature method

Наповнення розчинними зрідженими газами Filling with soluble liquefied gases

200 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють тверді лікарські засоби. Для якої лікарської форми Державна Фармакопея України регламентує показник “час повної деформації”? The pharmaceutical enterprise manufactures solid medicinal products. For which dosage form does the State Pharmacopoeia of Ukraine regulate the indicator 'time of complete deformation'?

Драже Darling

Капсули Capsules

Гранули Pells

Таблетки Pills

Супозиторії Suppositories
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест