Крок 1 - Фармація 2024 Центр тестування (буклет)

1 / 900
Від стовбура Betula pendula відділена стерильна форма ксилотрофа Inonotus obliquus, тобто березовий гриб, або:

Мухомор

Спориння (ріжки)

Чага

Печериця

Трутовик справжній

2 / 900
В якісному аналізі для виявлення арсеніт-іонів проводять реакцію з розчином йоду. Для створення середовища використовують:

Розчин нітратної кислоти

Насичений розчин гідрокарбонату натрію

Розчин сульфатної кислоти

Розчин аміаку

Розчин ацетатної кислоти

3 / 900
Який іон міститься в розчині, якщо при дії на нього дифеніламіну у присутності концентрованої сульфатної кислоти спостерігається синє забарвлення?

Нітрат

Сульфід

Сульфат

Фосфат

Ацетат

4 / 900
Батьки 12-річного хлопця звернулися в клініку зі скаргами, що зріст сина 189 см. Порушення секреції якого гормону можна припустити у хлопця?

Гіперсекреція соматотропного гормону

Гіпосекреція гормонів щитоподібної залози

Гіперсекреція гормонів щитоподібної залози

Гіпосекреція глюкокортикоїдів

Гіпосекреція соматотропного гормону

5 / 900
Який медичний засіб застосовується для лікування герпетичної інфекції?

Ремантадин

Озельтамівір

Гамаглобулін

Вакцина Себіна

Ацикловір

6 / 900
Під час обстеження пацієнта встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія?

Оксидаза гомогентизинової кислоти

Моноамінооксидаза

Тироксингідроксилаза

Фенілаланінгідроксилаза

Тирозиназа

7 / 900
До аналізованого розчину додали розчин лугу та нагріли. При цьому утворився чорний осад та виділився газ з різким запахом. Це свідчить про присутність у розчині:

Іонів амонію та ртуті(II)

Іонів амонію та свинцю(II)

Іонів амонію та олова(II)

Іонів амонію та кальцію

Іонів амонію та ртуті(I)

8 / 900
Наявні ефірно-олійні залозки, плід - сім'янка, суцвіття - кошик. Це - характерні діагностичні ознаки родини:

Lamiaceae

Asteraceae

Scrophylariaceae

Rosaceae

Solanaceae

9 / 900
Під час бактеріологічного дослідження матеріалу з опікової рани було виділено грамнегативні бактерії паличковидної форми, які на МПА утворювали пласкі, слизькі колонії зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Якому з наведених мікроорганізмів найбільше відповідає така характеристика?

K. pneumonia

E) coli

V. cholerae

P. mirabilis

P. aeruginosa

10 / 900
Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації з РНК на ДНК використовують зворотну транскрипцію. Вкажіть, за допомогою якого фермента відбувається цей процес:

Рибонуклеаза

Топоізомераза

ДНК-лігаза

Ревертаза

Праймаза

11 / 900
Перетворення профермента на активний фермент може відбуватися різними шляхами. Назвіть тип активації, поширений в шлунково-кишковому тракті.

Декарбоксилування

Фосфорилування

Трансамінування

Обмежений протеоліз

Глікозилування

12 / 900
З-поміж розглянутих гербарних зразків рослин виявлено вид із родини Барбарисові. Це:

Adonis vernalis

Podophyllum peltatum

Saponaria officinalis

Hypericum perforatum

Сhelidonium majus

13 / 900
Як називається нижня розширена порожниста частина маточки квітки з насінними зачатками?

Стовпчик

Зав'язь

Приймочка

Гінецей

Квітколоже

14 / 900
Під час мікроскопічного дослідження виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин із потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:

Епідерма

Веламен

Перидерма

Кірка

Ризодерма

15 / 900
Яка реакція є спільною з реакцією виявлення сполук арсену (ІІІ) і арсену (V)?

З амоній молібдатом

З калій йодидом

З натрій нітратом

Відновлення до арсину

З йодом

16 / 900
Гідроліз якої сполуки призведе до утворення етиленгліколю?

CH_3-CH_2-Cl

CHCl_3

Cl-CH_2-CH_2-Cl

CH_2=CH-Cl

CH_3-CHCl_2

17 / 900
Провізор-аналітик КАЛ приготував 0,1М розчин срібла нітрату. Укажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину.

Оксалатна кислота

Натрію тетраборат

Натрію гідроксид

Натрію бензоат

Натрію хлорид

18 / 900
Хворому на гострий бронхіт з утрудненим відходженням мокротиння призначено відхаркувальний препарат ацетилцистеїн. Який механізм дії даного препарату?

Стимулює β-адренорецептори, розслаблює гладенькі м'язи бронхів

Пригнічує периферичні ланки кашльового рефлексу - блокує рецептори дихальних шляхів

Стимулює синтез сурфактанту

Розриває дисульфідні зв'язки кислих глікозаміногліканів та зменшує в'язкість слизу

Пригнічує центральні ланки кашльового рефлексу - центру кашлю

19 / 900
Як називається довгастий сухий плід, що утворюється із ценокарпного гінецею, розділеного плівчастою перетинкою з насінинами?

Біб

Стручок

Вислоплідник

Коробочка

Калачик

20 / 900
Кут обертання площини поляризації оптично активних органічних речовин вимірюють за допомогою приладу:

Рефрактометр

Кондуктометр

Потенціометр

Поляриметр

Спектрофотометр

21 / 900
У хворого під час огляду ротової порожнини виявлені ознаки афтозного стоматиту. Під час мікроскопії мазків, отриманих з окремих афт, виявлені грампозитивні округлі й овальні клітини, різні за розміром, з ознаками брунькованого поділу. Які мікроорганізми могли викликати цю патологію?

Стафілококи

Менінгококи

Стрептококи

Гриби роду Candida

Пневмококи

22 / 900
Унаслідок розриву селезінки у хворої виникла масивна внутрішня кровотеча з ознаками тяжкої гіпоксії. Яка з перерахованих структур є найчутливішою до гіпоксії?

М'язи

Нирки

Шлунок

Кора головного мозку

Легені

23 / 900
Нітритометричний метод аналізу широко використовують для визначення фармацевтичних препаратів, що містять ароматичну аміногрупу. Титрування виконують при низьких (0-10°C) температурах з метою:

Підвищення стійкості титранту

Зменшення індикаторної помилки при визначенні кінцевої точки титрування

Підвищення стійкості діазосполук

Прискорення реакції діазотування

Підвищення стійкості досліджуваної речовини

24 / 900
У хворого на крупозну пневмонію температура тіла підвищилася до 40°C) До якого типу можна віднести дану температуру у людини за ступенем її підвищення?

Помірна

Гіперпіретична

Субфебрильна

-

Висока

25 / 900
Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, які хімічні зв'язки вони розщеплюють:

Пептидні

Фосфодіефірні

Ефірні

Водневі

Глікозидні

26 / 900
При виробництві лікарських препаратів їх вихід можна підвищити при правильному виборі температурного режиму. Яке рівняння встановлює залежність константи рівноваги від температури при постійному тиску?

Ізохори хімічної реакції

Кірхгофа

Гіббса-Гельмгольця

Ізобари хімічної реакції

Ізотерми хімічної реакції

27 / 900
І.І.Мечников, вивчаючи запальний процес, описав певну закономірність еміграції лейкоцитів в осередок запалення. Клітини емігрують у такій послідовності:

Моноцити, нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити

Лімфоцити, моноцити, нейтрофільні гранулоцити

Нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити, моноцити

Моноцити, лімфоцити, нейтрофільні гранулоцити

Нейтрофільні гранулоцити, моноцити, лімфоцити

28 / 900
У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск крові нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

Інсулінова недостатність

Гіперфункція коркової частини наднирників

Гіперфункція мозкової частини наднирників

Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону

Гіперфункція щитоподібної залози

29 / 900
У хворого з гострим інфарктом міокарда проводилась антикоагулянтна терапія. Оберіть препарат, що при цьому міг застосовуватись:

Гіалуронова кислота

Гепарин

Хондроїтинсульфат

Парацетамол

Тетрациклін

30 / 900
Після введення препарату у пацієнта спостерігаються: свербіж, висип на шкірі, утруднене дихання, артеріальний тиск -- 70/40 мм рт. ст. та запаморочення. Яка алергічна реакція за Кумбсом і Джелом імовірно розвинулася у пацієнта?

Сповільненого типу

Цитолізу

Стимулюючого типу

Типу феномена Артюса

Анафілактична

31 / 900
Пацієнт скаржиться на біль в епігастрії оперізуючого характеру. Під час обстеження виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також неперетравлений жир у калі. Для якої патології найбільш характерні ці ознаки?

Гострий апендицит

Ентероколіт

Гострий панкреатит

Гастрит

Iнфекційний гепатит

32 / 900
Яким фактором зумовлена оптична активність органічних сполук?

Наявністю хірального атома карбону

Природою функціональної групи у молекулі

Наявністю подвійного зв'язку

Здатністю сполуки утворювати структурні ізомери

Наявністю двох різних замісників біля одного атома карбону

33 / 900
Вам необхідно приготувати аміачний буферний розчин. Для цього до водного розчину аміаку необхідно додати:

розчин хлоридної кислоти

Розчин амонію хлориду

розчин калію хлориду

розчин натрію сульфату

розчин сульфатної кислоти

34 / 900
Ступінь впливу сторонніх іонів на потенціал іоноселективного електроду визначається величиною:

Коефіцієнт електропровідності

Осмотичний коефіцієнт

Коефіцієнт активності

Коефіцієнт селективності

Коефіцієнт дифузії

35 / 900
Чоловік звернувся до лікарні з ознаками гломерулонефриту. Які патологічні компоненти в сечі свідчать про підвищення проникності клубочкової мембрани?

Білірубін

Ацетон

Гній

Глюкоза

Білок

36 / 900
В аптеці виготовлені очні краплі, які необхідно розфасувати в стерильні флакони. Який із методів стерилізації посуду потрібно використати?

Обробка дезінфікуючим розчином

Прожарювання в сухожаровій шафі

Опромінення ультрафіолетовим промінням

Автоклавування

Кип'ятіння

37 / 900
Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?

Кип'ятіння одноразове

Сухою жарою

Паром під тиском

Ультрафіолетове опромінення

Текучою парою дрібно

38 / 900
Яка з наведених сполук належить до нітропохідних вуглеводнів?

C_2H_5-NO

C_3H_7-O-NO_2

C_6H_5-NO_2

C_6H_5-N=N-C_6H_5

C_2H_5-NH_2

39 / 900
До якого процесу призводить дія електролітів на розчин ВМС?

Тіксотропії

Синерезису

Коацервації

Сольватації

Висолювання

40 / 900
Серед зібраних рослин є Capsella bursa-pastoris, для якої характерно:

Однорічник, прикореневі листя перисторозсічені або розділені, плоди - трикутно-серцеподібні стручечки

Однорічник, прикореневі листя складні, плоди - членисті стручки

Дворічник, прикореневі листя перистолопатеві, плоди - округлі стручечки

Дворічник, прикореневі листя плівчасті, плоди - крилаті серцеподібні стручечки

Багаторічник, прикореневі листя суцільні, плоди - циліндричні стручки

41 / 900
Рослина має корені з бактеріоризою, складні листки з прилистками, метеликоподібний віночок, плід -- біб. Для якої родини рослин характерні такі ознаки?

Lamiaceae

Apiaceae

Asteraceae

Solanaceae

Fabaceae

42 / 900
До якого виду фармакотерапії відноситься застосування антибіотиків у разі інфекційних захворювань?

Замісної

Стимулюючої

Етіотропної

Патогенетичної

Симптоматичної

43 / 900
Як зовнішній індикатор для фіксування кінцевої точки титрування в методі нітритометрії використовують:

Дифеніламін

Тропеолін 00

Фероїн

Метиловий оранжевий

Йодкрохмальний папір

44 / 900
У пацієнта діагностовано ішемічну хворобу серця з високим рівнем холестерину. Який препарат потрібно включити до схеми лікування пацієнта?

Фентаніл

Целекоксиб

Гідрохлортіазид

Диклофенак натрію

Аторвастатин

45 / 900
В аптеці тимчасово відсутній препарат лоратадин. Запропонуйте хворому раціональну заміну цьому препарату:

Корглікон

Ізоніазид

Преднізолон

Кларитин

Гепарин

46 / 900
Який катіон можна ідентифікувати за допомогою Na_3[Co(NO_2)_6]?

Алюмінію

Натрію

Кадмію

Мангану

Калію

47 / 900
Як називається явище, за якого один препарат послаблює дію іншого?

Звикання

Сенсибілізація

Потенціювання

Тахіфілаксія

Антагонізм

48 / 900
Хворому, що страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання?

Анксіолітичний

Протизапальний

Протиаритмічний

Гіпотензивний

Антиангінальний

49 / 900
Відомо, що у більшості видів відділу Голонасінні листки представлені хвоєю. Який з нижчеперерахованих видів має листки довгочерешкові, шкірясті, з цілісною віялоподібною листковою пластинкою, дихотомічним жилкуванням та однією або кількома виїмками по верхньому краю?

Abies sibirica

Ginkgo biloba

Picea abies

Juniperus communis

Cedrus libani

50 / 900
Який з цих типів гінецею має декілька чи багато вільних плодолистиків?

Апокарпний

Паракарпний

Монокарпний

Ценокарпний

Синкарпний

51 / 900
У водному розчині містяться катіони lV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Після додавання NaOH утворився білий осад, розчинний у надлишку NaOH з утворенням безбарвного розчину. Після додавання NH_4Cl під час нагрівання утворюється білий аморфний осад. На присутність яких катіонів вказує цей аналітичний ефект?

Катіони стануму, алюмінію

Катіони феруму(ІІІ)

Катіони мангану

Катіони магнію

Катіони феруму(ІІ)

52 / 900
Листки рослини з родини Lamiaceae яйцевидні, із загостреною верхівкою, городчастим краєм та лимонним запахом. Для якої рослини характерні такі ознаки?

Mentha piperita

Leonurus cardiacа

Salvia officinalis

Lamium album

Melissa officinalis

53 / 900
Пацієнту, що скаржиться на безсоння, лікар призначив нітразепам. Снодійна дія препарату виникає через вплив на які рецептори?

Холінорецептори

Гістамінові

Адренорецептори

Бензодіазепінові

Серотонінові

54 / 900
Аскорутин застосовують під час кровоточивості ясен та точкових крововиливах. Який вітамін входить до складу цього препарату?

D

A

C

E

K

55 / 900
При обстеженні хворого виявлена гіперглікемія. Дефіцит якого гормону може її спричинити?

Соматотропін

Глюкагон

Інсулін

Адреналін

Тиреоїдин

56 / 900
Спадкові захворювання можуть бути пов'язані з порушеннями структури та кількості хромосом або генів. Які з наведених захворювань належать до моногенних захворювань?

Синдром Шерешевського

Цукровий діабет 1 типу

Гемофілія

Хвороба Дауна

Синдром Клайнфельтера

57 / 900
Порадьте молодому лікарю, як попередити розвиток синдрому відміни у хворого після завершення курсу глюкокортикоїдної терапії:

Призначення засобів, що стимулюють ЦНС

Призначення антидотної терапії

Призначення вітамінних препаратів

Поступове зниження дози препарату

Призначення імуностимулювальної терапії

58 / 900
Який препарат потрібно призначити для пригнічення синтезу тиреоїдних гормонів?

Тиреоїдин

L-тироксин

Антиструмін

Паратиреоїдин

Мерказоліл

59 / 900
У пацієнта спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такі симптоми?

Гіперфункція щитоподібної залози

Гіпофункція паращитоподібних залоз

Гіпофункція надниркових залоз

Гіперфункція паращитоподібних залоз

Гіпофункція щитоподібної залози

60 / 900
Для стимуляції пологів та як протизаплідні засоби застосовуються гормоноподібні речовини з групи ейкозаноїдів. Які речовини мають таку дію?

Інтерлейкіни

Енкефаліни

Ендорфіни

Ангіотензини

Простагландини

61 / 900
Усі бактерії мають ряд фундаментальних ознак, що відрізняють їх від мікроскопічних грибів та найпростіших. Вкажіть основну морфологічну відмінність бактеріальної клітини?

Клітинна стінка

Нуклеоїд

Розмір

Диференційоване ядро

Рибосоми

62 / 900
Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізми, які використовують для виготовлення таких препаратів:

Біфідобактерії

Провіденції

Протей

Йерсинії

Золотистий стафілокок

63 / 900
Для профілактики рахіту лікар призначив препарат з Д-вітамінною активністю, який нормалізує кальцієвий та фосфорний обмін. Визначте препарат.

Прегнавіт

Ергокальциферол

Кальцію пангамат

Піридоксальфосфат

Вітрум

64 / 900
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень пацієнта, хворого на гостру кишкову інфекцію, була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?

Бактеріолізу

Аглютинації

Преципітації

Нейтралізації

Зв'язування комплементу

65 / 900
Під час передопераційного обстеження у пацієнта виявлено дефіцит протромбіну в крові. Який засіб потрібно призначити попередньо для зменшення крововтрати під час оперативного втручання?

Вікасол

Контрикал

Кислоту амінокапронову

Фенілін

Тромбін

66 / 900
Допоможіть лікарю підібрати препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є інгібітором ЦОГ-2 і не пошкоджує шлунок:

Диклофенак-натрій

Целекоксиб

Кислота ацетилсаліцилова

Парацетамол

Індометацин

67 / 900
У хворого на рак легень розвинувся плеврит. Для аналізу отримано велику кількість геморагічного ексудату. Який компонент є специфічним для геморагічного ексудату?

Лейкоцити

Еритроцити

Фібрин

Тромбоцити

Гній

68 / 900
Як називається фізичне явище матового світіння колоїдного розчину під час проходження світла через нього, що обумовлено розсіюванням світлових променів на колоїдних частинках за рахунок дифракції?

Внутрішньомолекулярна дифракція

Седиментація

Синерезис

Опалесценція

Коагуляція

69 / 900
Залишки якого моносахариду містить молекула крохмалю?

D-галактози

D-рибози

D-глюкози

D-фруктози

D-манози

70 / 900
При визначенні масової частки пероксиду водню методом перманґанатометрії необхідне значення рН середовища створюють за допомогою:

Щавлевої кислоти

Нітратної кислоти

Оцтової кислоти

Хлороводневої кислоти

Сульфатної кислоти

71 / 900
На зрізах екзокарпію апельсину виявлені великі порожнини без чітко виражених внутрішніх меж, утворені зруйнованими секреторними клітинами, тобто це:

Членисті молочники

Нечленисті молочники

Схизогенні вмістища

Лізигенні вмістища

Схизолізигенні канали

72 / 900
Наявність у клітинах алейронових або крохмальних зерен, крапельок жирної олії характерна для якого виду паренхіми?

Запасаючої

Губчастої

Складчастої

Водозапасаючої

Стовпчастої

73 / 900
У ВІЛ-інфікованого пацієнта спостерігається пригнічення активності імунної системи. Ураження яких клітин обумовлює стан імунодефіциту?

Т-кілерів

Макрофагів

В-лімфоцитів

Т-супресорів

Т-хелперів

74 / 900
Укажіть, яка із зазначених речовин відноситься до колоїдних поверхнево-активних речовин?

Йод

Желатина

Хлорид натрію

Олеат калію

Поліетилен

75 / 900
Трипсин - протеолітичний фермент, який застосовують для очищення гнійних ран. Він, за участю води, зумовлює розщеплення складних органічних сполук (білків, пептидів) на простіші. До якого класу за сучасною Міжнародною класифікацією ферментів відноситься трипсин?

Трансферази

Ізомерази

Гідролази

Оксидоредуктази

Лігази

76 / 900
Фармацевтичний препарат коларгол - це колоїдний розчин срібла, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яку функцію виконує ця сполука?

Знижує агрегативну стійкість

Сприяє седиментації

Збільшує ступінь дисперсності

Підвищує агрегативну стійкість

Викликає коагуляцію

77 / 900
Серед представлених сполук визначте ту, яка належить до аліциклічних вуглеводнів:

Циклогексен

Бензен

Нафтален

Антрацен

Фенантрен

78 / 900
При дослідженні санітарного стану об’єкта довкілля визначений перфрінгенс-титр. Який саме об’єкт досліджувався?

Водопровідна вода

Повітря відкритої місцевості

Вода з відкритого водоймища

Повітря матеріальної кімнати аптеки

Грунт

79 / 900
Хворій на паркінсонізм для усунення м'язової ригідності було призначено препарат, який є попередником дофаміну. Назвіть цей препарат:

Леводопа

Аміназин

Атропіну сульфат

Парацетамол

Скополаміну гідробромід

80 / 900
У шахтаря, який потрапив під завал, розвинувся синдром тривалого стиснення та виникли ознаки печінкової коми. У крові виявлено гіперамоніємію. Який процес викликав зростання вмісту аміаку у крові пацієнта?

Дезамінування амінокислот

Глюконеогенез

Гліколіз

Гідроксилювання амінокислот

Катаболізм білірубіну

81 / 900
Щоб перетворити бензойну кислоту на її водорозчинну сіль, необхідно провести реакцію бензойної кислоти з:

Ізопропанолом

Гексаном

Натрію гідрокарбонатом

Ацетоном

Нітратною кислотою

82 / 900
У препараті виявлені штопороподібні спірохети, що здійснюють поступову, згинальну і обертову ходу. Яким способом був виявлений збудник?

Фазово-контрастна мікроскопія

Забарвленням за методом Романовського-Гімзою

Забарвленням за методом Нейсером

Забарвленням за методом Грама

Срібленням за Морозовим

83 / 900
Речовина, що виступає вихідною сполукою в реакції полімеризації, називається:

Полімер

Мономер

Димер

Поліпептид

Нуклеофіл

84 / 900
Для аналізу чистоти антибіотиків застосовується фармакопейний метод, який базується на русі частинок дисперсної фази в сталому електричному полі. Цей метод називається:

Дифузія

Електроосмос

Адсорбція

Фільтрація

Електрофорез

85 / 900
У хіміко-аналітичній лабораторії проводять ідентифікацію катіонів нікелю за допомогою реакції з диметилгліоксимом. Яким буде колір утвореного осаду?

Жовтий

Зелений

Білий

Червоний

Синій

86 / 900
Процес гниття є складовою фізико-хімічних змін, що відбуваються з білками їжі у шлунково-кишковому тракті людини. Назвіть продукт, який виділяєься із сечею і є показником інтенсивності процесу гниття білків у товстому кишечнику.

Бензол

Індикан

Білірубін

Амоніак

Холестерол

87 / 900
У газорідинній хроматографії речовини, що аналізуються, вводять у потік газу-носія, який має відповідати вимогам:

Інертності стосовно нерухомої фази і речовин, що аналізуються

Спорідненості до нерухомої фази

Швидкості руху у колонці

Великої молекулярної маси

Високої теплопровідності

88 / 900
Виберіть на аптечному складі для хірургічного відділення антихолінестеразний засіб зворотної дії, який під час післяопераційногро періоду призначають хворим з атонією кишечника та сечового міхура:

Дитилін

Прозерин

Фосфакол

Бензогексоній

Атропіну сульфат

89 / 900
З метою профілактики гепатиту В було створено вакцину шляхом інтеграції гену, що відповідає за синтез НВsAg, в геном вірусу вісповакцини. До якого типу вакцин належить отримана у такий спосіб вакцина?

Інактивована

Генно-інженерна

Анатоксин

Хімічна

Синтетична

90 / 900
У пацієнта після гострого отруєння нітритами діагностовано набуту токсичну гемолітичну анемію. В мазку крові виявлено велику кількість регенеративних форм еритроцитів. Вкажіть ці клітини.

Ретикулоцити

Анулоцити

Дрепаноцити

Мікроцити

Шистоцити

91 / 900
В аптеці виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

Фільтр Зейтця

Апарат Коха

Автоклав

Піч Пастера

Паровий стерилізатор

92 / 900
У сироватці крові хворої дитини були виявлені IgМ до вірусу краснухи. Про який період захворювання свідчать ці результати обстеження?

Інкубаційний

Персистуючий

Хронічний

Поствакцинальний

Гострий

93 / 900
Кінцевим продуктом розпаду пуринових нуклеотидів є сечова кислота. Збільшення її концентрації в крові призводить до розвитку:

Глікогенозу

Гепатиту

Цукрового діабету

Подагри

Гастриту

94 / 900
При мікроскопії мазка з матеріалу хворого були виявлені великі палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюжка. Після культивування збудника в живильному середовищі з додаванням пеніциліну вони набули кулястої форми і стали нагадувати перлове намисто. Для збудника якого захворювання характерне дане явище?

Холери

Чуми

Туляремії

Кандидозу

Сибірки

95 / 900
У медицині використовують різні лікарські форми: емульсії, піни, порошки тощо, які є дисперсними системами. Від чого залежить дисперсність таких систем?

Від природи речовини дисперсної фази

Від форми частинок речовини

Від маси подрібненої речовини

Від об'єму дисперсійного середовища

Від ступеня подрібнення речовини дисперсної фази

96 / 900
Пацієнт 62 років госпіталізований до кардіологічного відділення у важкому стані з діагнозом: гострий інфаркт міокарда у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і перегородки, набряк легень. Який первинний механізм викликає розвиток набряку легень у пацієнта?

Легенева артеріальна гіпертензія

Гостра лівошлуночкова недостатність

Зниження альвеоло-капілярної дифузії кисню

Легенева венозна гіпертензія

Гіпоксемія

97 / 900
На плантації лікарських рослин розповсюдилась інфекція, викликана фітопатогенними мікоплазмами. Яка властивість характеризує цю групу мікроорганізмів?

Не мають клітинної стінки

Помирають у присутності кисню

Мають один джгутик

Утворюють спори

Не ростуть на поживних середовищах

98 / 900
Пацієнта шпиталізовано до інфекційного відділення обласної лікарні з попереднім діагнозом: черевний тиф. Яку серологічну реакцію потрібно провести з метою підтвердження діагнозу?

Райта

Вассермана

Елека

Хедльсона

Відаля

99 / 900
Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у присутності фероїну, який належить до:

Редокс-індикаторів

Кислотно-основних індикаторів

Флуоресцентних індикаторів

Метал-індикаторів

Адсорбційних індикаторів

100 / 900
До фазових перетворень (фазових переходів) належить процес:

Горіння

Окислення

Полімеризації

Розкладання

Випаровування

101 / 900
У хворої встановлено діагноз – серповидно-клітинна анемія. Яка типова аномалія еритроцитів характерна для цієї гемоглобінопатії?

Мікроцити

Мішенеподібні еритроцити

Макроцити

Дрепаноцити

102 / 900
Підвищення секреції якого гормону спричинить гіпернатріємію та гіпокаліємію?

Глюкагону

Альдостерону

Атріального натрійуретичного гормону (пептиду)

Паратгормону

103 / 900
Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв'язок, який вони розщеплюють:

Водневий

Амідний

Пептидний

Складноефірний

Глікозидний

104 / 900
Хворому на глаукому для зниження внутрішньоочного тиску лікар призначив прозерин в очних краплях. До якої групи холінотропних лікарських засобів належить прозерин?

Антихолінестеразні

М-холіноміметики;

М’язові релаксанти;

Гангліоблокатори;

105 / 900
Під час взаємодії з яким реагентом фосфат- та арсенат-аніони утворюють аналогічні осади, нерозчинні у розчині аміаку?

Рагнезіальною сумішшю (розчином, що містить MgCl_2, NH_4Cl, NH_3 )

Розчином плюмбуму ацетату

Розчином кобальту сульфату

Реактивом Неслера

106 / 900
При дії на кінчик кореня розчином Люголя в клітинах кореневого чохлика виявили:

Глікоген

Жирні масла

Оберігальний крохмаль

Інулін

107 / 900
Для формування гуморальної імунної відповіді з антигеном повинні провзаємодіяти ряд клітин імунної системи. Які з них першими зустрічаються з антигеном?

Т-супресори

NK-клітини

Макрофаги

В-лімфоцити

108 / 900
Підтвердженням наявності в мікропрепаратах ендосперму квасолі звичайної запасних білків є їх забарвлення розчином Люголя в золотисто-жовтий колір. Як називаються такі відклади білкових речовин в насінні рослин?

Хлорофільні зерна

Крохмальні зерна

Алейронові зерна

Інулін

109 / 900
Який продукт утворюється внаслідок взаємодії альдегідів і кетонів з первинними амінами?

Тіол

Нітрил

Азометин

Діазин

110 / 900
У синтезі АТФ у клітині беруть участь ціла низка ферментів. Ферменти дихального ланцюга локалізовані в:

Рибосомах

Лізосомах

Мітохондріях

Ядрі

111 / 900
Що з нижченаведеного належить до металохромних індикаторів?

Лакмус

Крохмаль

Еозин

Мурексид

Метиловий оранжевий

112 / 900
У хворого, який скаржився на набряки, при обстеженні виявлено протеїнурію, артеріальну гіпертензію, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей синдром?

Сечовий

Уратний

Гіпертензивний

Нефротичний

113 / 900
50-річний чоловік страждає на виразкову хворобу шлунка впродовж останніх 5-ти років. Наразі, після двох тижнів комплексного лікування, скарг у хворого немає. Який це період хвороби?

Продромальний

Загострення

Рецидив

Ремісія

114 / 900
Виберіть відповідний метод титрування, якщо визначувана речовина летка:

Титрування за замісником

Спосіб зворотного титрування

Спосіб прямого титрування

Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

115 / 900
Визначте родину цієї рослини за сукупністю діагностичних ознак: наявність молочників із молочним соком, квітки поодинокі, з чашолистками, що опадають, плід - коробочка:

Селерові

Бобові

Макові

Розові

116 / 900
У клітинах ферменти метаболізму лікарських речовин, що потребують монооксигеназних реакцій біотрансформації, локалізовані переважно в:

Мікросомах ендоплазматичного ретикулуму

Цитозолі

Лізосомах

Мітохондріях

117 / 900
Морфологічне дослідження рослин родини Хрестоцвіті показало, що здебільшого їх квітки зібрані у такі суцвіття:

Головка, кошик

Складний зонтик, складний щиток

Китиця, волоть

Щиток, зонтик

118 / 900
Який петльовий діуретичний препарат швидкої дії може призвести до значної гіпокаліємії?

Маніт

Тріамтерен

Фуросемід

Амілорид

119 / 900
У відділення реанімації шпиталізували чоловіка у тяжкому стані після отруєння чадним газом. Утворення якої речовини призвело до тяжкого стану?

Метгемоглобіну

Оксигемоглобіну

Карбгемоглобіну

Фетального гемоглобіну

Карбоксигемоглобіну

120 / 900
Унаслідок декарбоксилювання амінокислоти гістидину у клітинах утворюється гістамін. За допомогою якого фермента забезпечується знешкодження цього біогенного аміну?

Амінопептидаза

Діамінооксидаза (ДАО)

Моноамінооксидаза (МАО)

Амінотрансфераза

121 / 900
Відомо, що подагра є однією з найпоширеніших причин розвитку гострих і хронічних рецидивних артритів. Який із наведених лабораторних показників є провідним для диференційної діагностики подагричного артриту?

Гіполіпідемія

Гіперурикемія

Гіперліпідемія

Гіперпротеїнемія

122 / 900
Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть препарат:

Аміналон (Aminobutyric acid)

Феназепам

Амітриптилін

Кофеїн

123 / 900
У жінки у віці 40-ка років було виявлено ендемічний зоб. Дефіцит якої речовини міг спричинити це захворювання?

Йод

Калій

Вітамін B12

Кальцій

Залізо

124 / 900
У методі прискореного старіння лікарських форм припускається, що порядок реакції розкладання лікарської речовини:

Другий

Нульовий

Не має значення

Перший

125 / 900
Як називається стан колоїдних частинок під час якого електрокінетичний потенціал дорівнює нулю і який характеризується відсутністю направленого руху гранул в електричному полі?

Електронейтральним

Ізоелектричним

Компенсованим

Нейтралізованим

126 / 900
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?

Розпад білків

Синтез глікогену

Розпад ліпідів

Розпад глікогену

127 / 900
З метою оцінювання санітарно-мікробіологічного стану навколишнього середовища, харчових продуктів, води і предметів ужитку досліджують санітарно-показові мікрооорганізми. Водночас встановлюють кількісні показники забруднення та наявність окремих видів. Який показник характеризує загальне мікробне обсіменіння на 1 г твердої речовини чи 1 мл рідини?

Колі-індекс

Мікробне число

Перфрінгенс-титр

Перфрінгенс-індекс

Колі-титр

128 / 900
Для визначення типу ботулінічного токсину на мишах проводять реакцію нейтралізації токсину антитоксином. Як називається цей метод дослідження?

Мікроскопічний

Алергічний

Біологічний

-

129 / 900
Проносні лікарські засоби поділяються на кілька груп. Який препарат має синтетичне походження?

Сенадексин

Олія рицинова

Бісакодил

Лактулоза

130 / 900
Поясніть провізору-інтерну, який препарат вибірково посилює моторику товстого відділу кишечника:

Фуросемід

Бісакодил

Альмагель

Фамотидин

131 / 900
Потенціометрія широко використовується в аналізі лікарських препаратів. ЕРС якого гальванічного елемента не залежить від величини стандартного електродного потенціалу?

З переносом

Без переносу

Концентраційного

Оборотного

132 / 900
У хворого підвищився рівень глюкози в крові. Надлишок якого гормону міг призвести до такого ефекту?

Інсуліну

Меланіну

Окситоцину

Адреналіну

Норадреналіну

133 / 900
Досліджувана рослина має чотиригранне стебло, двогубий вінчик, плід ценобій (або чотиригорішок). Це дозволить віднести вид до родини:

Solаnaceae

Rosaceae

Papaveraceae

Lamiaceae

134 / 900
Пацієнту 37 років для комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує Н^+, К^+-АТФ-азу, знижує об'єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Препарат відноситься до проліків. Назвіть його:

Гастроцепін

Ранітидин

Омепразол

Фамотидин

135 / 900
Розглянутий плід: зелена кулеподібна коробочка із шипами. Вона розкривається стулками, містить зазвичай одну велику темно-коричневу блискучу насінину зі світлою матовою плямою. Це плід:

Aesculus hippocastanum

Papaver somniferum

Datura stramonium

Hypericum perforatum

136 / 900
Який параметр визначають під час проведення аналізу крові на швидкість осідання еритроцитів?

Агрегативну стійкість

Кінетичну стійкість

--

Седиментаційну стійкість

137 / 900
За допомогою якого аналітичного методу, без застосування спеціальних індикаторів, можна визначити кількісний вміст пероксиду водню?

Аргентометрії

Перманганатометрії

Комплексонометрії

Йодометрії

138 / 900
Для корекції артеріального тиску пацієнту з колапсом введено фенілефрин (мезатон). Який механізм гіпертензивної дії цього препарату?

Стимулює α-адренорецептори

Стимулює β-адренорецептори

Стимулює ангіотензинові рецептори

Стимулює Н-холінорецептори

139 / 900
Виникла підозра на мікробне забруднення ін’єкційних розчинів аптечного приготування. Яким чином можна перевірити їх на стерильність?

Виготовити препарат ''висяча крапля'' для мікроскопії

Виготовити мазки і зафарбувати їх за Грамом

Увести зразок препарату внутрішньочеревно білим мишам

Виконати посів зразка препарату на живильне середовище

140 / 900
Як називається процес вилучення одного або декількох речовин з складних систем селективним розчинником?

Випарювання

Конденсація

Кристалізація

Екстракція

Диспергування

141 / 900
Дайте відповідь на запитання свого колеги провізора. Який нестероїдний протизапальний препарат належить до засобів, що селективно блокують ЦОГ-2?

Кислота ацетилсаліцилова

Целекоксиб

Диклофенак-натрію

Анальгін

142 / 900
Як називаються рослини, що пристосувалися до зростання у посушливих умовах і мають ряд механізмів для зменшення втрати вологи?

Мезофіти

Гідрофіти

Гігрофіти

Ксерофіти

143 / 900
Якісна дієта для пацієнтів має включати, перш за все, речовини, які не синтезуються в організмі людини. Серед них:

Аспарагінова кислота

Лінолева кислота

Пальмітинова кислота

Глутамінова кислота

Піровиноградна кислота

144 / 900
У пацієнта з підозрою на анаеробну інфекцію рани необхідно провести бактеріологічне дослідження. Виберіть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

Леффлера

Ендо

Кітта-Тароцці

МПА

145 / 900
Яку характеристику в титриметричних методах аналізу використовують під час вибору індикатору?

Стрибок титрування

Константа індикатора

Інтервал переходу

Точка нейтралізації

146 / 900
Для оцінювання якості води, яку використовують в аптеці, проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок на 1 літр води?

Мікробне число

Колі-індекс

Титр ентерококів

Титр колі-фагу

147 / 900
Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів лише поверхнею твердого тіла?

Рекуперація

Десорбція

Адсорбція

Адгезія

Когезія

148 / 900
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод:

Целюлоза

Крохмаль

Лактоза

Глікоген

Сахароза

149 / 900
Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно з яким кристали добудовуються:

Лише катіонами

Лише тими іонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними

Лише аніонами

Будь-якими іонами з розчину

150 / 900
Який електрофільний реагент застосовується для сульфування піролу і фурану?

Концентрована сульфатна кислота

Розбавлена сульфатна кислота

Піридинсульфотриоксид

Олеум

151 / 900
Кінетичним рівнянням якого порядку описується процес коагуляції у відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського?

Нульового

Дрібного

Третього

Першого

Другого

152 / 900
У комплексній терапії інфаркту міокарда було призначено гепарин. До якої групи належить цей препарат?

Гормонопрепарати

Прямі антикоагулянти

Вітамінопрепарати

Дезінтоксикаційні засоби

Коагулянти

153 / 900
В якісному аналізі внаслідок дії надлишку групового реагенту на катіони шостої аналітичної групи (Cu^2+, Co^2+, Ni^2+, Cd^2+, Hg^2+) утворюються:

Гідроксиди цих металів

Аквакомплекси цих металів

Гідроксидні комплекси цих металів

Аміакатні комплекси цих металів

Основні солі цих металів

154 / 900
Харчові волокна, які є компонентами рослинної їжі, відіграють важливу роль у профілактиці захворювань органів шлунково-кишкового тракту. Який основний полісахарид міститься у клітинних стінок рослин?

Целюлоза

Хітин

Глікоген

Крохмаль

Хондроїтинсульфат

155 / 900
Яке з оптичних явищ у суспензіях є більш інтенсивним?

Поглинання світла

Розсіювання світла

Пропускання світла

Заломлення світла

Відбиття світла

156 / 900
З-поміж наведених емпіричних формул оберіть формулу бензолу:

C_6H_10

C_10H_8

C_6H_6

C_4H_4

C_6H_8

157 / 900
Структурною особливістю фібрилярних білків є наявність кількох паралельних поліпептидних ланцюгів. Назвіть фібрилярний білок, що входить до складу волосся, шкіри, нігтів:

Кератин

Глобулін

Альбумін

Гістон

Протромбін

158 / 900
При дії на аналізований розчин лугом при нагріванні виділяється газ, що змінює забарвлення червоного вологого лакмусового паперу на синє. Це свідчить про присутність в розчині:

Іонів свинцю

Іонів вісмуту

Хлорид-іонів

Іонів амонію

Карбонат-іонів

159 / 900
Ділянка шкіри, яка зазнала дії високої температури, почервоніла. Назвіть тип розладу місцевого кровообігу у вогнищі гострого запалення, що обумовлює такий його симптом, як ''rubor'':

Ішемія

Стаз

Тромбоз

Венозна гіперемія

Артеріальна гіперемія

160 / 900
За якої температури потрібно проводити визначення в рефрактометричному методі аналізу?

25°C

18°C

20°C

23°C

28°C

161 / 900
У клітинах організму еукаріотів ДНК перебуває у зв'язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з'єднані з молекулою ДНК та стабілізують її:

Глютеліни

Глобуліни

Альбуміни

Гістони

Інтерферони

162 / 900
У провізора після проведення тривалого аналітичного дослідження (психо-емоційного стресу) підвищився артеріальний тиск (160/110 мм рт.ст.). Які зміни нейрогуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку?

Активація ренін-ангіотензинової системи

Активація калікреїн-кінінової системи

Активація утворення і виділення альдостерону

Гальмування симпатоадреналової системи

Активація симпатоадреналової системи

163 / 900
В лабораторії отримано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину?

Для підвищення його стійкості

Для седиментації колоїдного розчину

Для зниження його стійкості

Для коагуляції колоїдного розчину

Для коалесценції колоїдного розчину

164 / 900
Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Які метаболічні реакції підтримують при цьому вміст глюкози в крові?

Глюконеогенез

Аеробний гліколіз

Анаеробний гліколіз

Пентозофосфатний цикл

-

165 / 900
У закритому гаражі водій був у машині з включеним двигуном. Через деякий час він відчув головний біль, почалося блювання. Утворення якої сполуки призводить до такого стану?

Міоглобіну

Оксигемоглобіну

Дезоксигемоглобіну

Ціанметгемоглобіну

Карбоксигемоглобіну

166 / 900
Пацієнт, який страждає на артеріальну гіпертензію, тривалий час приймав β-адреноблокатор. У зв'язку із поліпшенням стану раптово припинив застосування препарату, що викликало різке підвищення артеріального тиску. Як називається таке ускладнення терапії?

Знижена чутливість

Дисбактеріоз

Брадикардія

Бронхоспазм

Синдром відміни

167 / 900
Для одержання бутану CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 з хлоретану CH_3-CH_2-Cl використовують:

Реакцію Коновалова

Реакцію Вюрца

Реакцію Кучерова

Реакцію Зініна

Реакцію Фінкельштейна

168 / 900
У хворого на системний червоний вовчак виникло дифузне ураження нирок, що супроводжувалося протеїнурією, гіпопротеїнемією, масивними набряками. Який механізм розвитку протеїнурії має місце в даному випадку?

Ішемічне ураження канальців

Ураження сечовивідних шляхів

Аутоімунне ураження клубочків нефронів

Запальне ураження канальців нефронів

Збільшення рівня протеїнів у крові

169 / 900
Після змащування скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому разі?

Нейротонічна

Нейропаралітична

Реактивна

Метаболічна

Робоча

170 / 900
На тлі тривалого введення гепарину у хворого розвинулась шлункова кровотеча. Назвіть специфічний антидот гепарину, який треба негайно застосувати:

Менадіон

Унітіол

Натрію цитрат

Протаміну сульфат

Сульфокамфокаїн

171 / 900
У рослин родини Lamiaceae є видільні структури зовнішньої секреції округлої форми, які мають коротку ніжку і 8-12 радіально розташованих секреторних клітин, тобто це:

Нектарники

Ефіроолійні залозки

Лізигенні вмістища

Схизогенні вмістища

Ефіроолійні канальці

172 / 900
Важливим гормоном щитоподібної залози в організмі людини є тироксин. Який мікроелемент потрібний для синтезу цього гормону?

Калій

Залізо

Мідь

Йод

Кальцій

173 / 900
Антибактеріальні препарати класифікують за механізмом біологічної дії. Антибіотиками, що інгібують синтез клітинної стінки, є:

Тетрацикліни

Полієни

Пеніциліни

Аміноглікозиди

Макроліди

174 / 900
Дослідженнями встановлено, що висхідний транспорт води і розчинених мінеральних речовин забезпечують:

Деревинні волокна

Кутова коленхіма

Судини і трахеїди

Ситоподібні трубки

Луб'яні волокна

175 / 900
В аналітичній практиці якісного аналізу використовують специфічні реакції, які дають можливість:

Виявити тільки катіони

Виявити певну групу іонів

Виявити іон без попереднього відділення інших іонів

Виявити іон після попереднього відділення

Виявити тільки аніони

176 / 900
Чоловік хворіє на гострий гломерулонефрит. Внаслідок олігурії спостерігається затримка води в організмі. Яке порушення загального об'єму крові, найімовірніше, буде виявлено у пацієнта?

Поліцитемічна гіперволемія

Проста гіповолемія

Проста гіперволемія

Олігоцитемічна нормоволемія

Олігоцитемічна гіперволемія

177 / 900
Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Вкажіть метод титрування, в якому його застосовують:

Окисно-відновне титрування

Осаджувальне титрування

Метод перманганатометрії

Комплексонометричне титрування

Кислотно-основне титрування

178 / 900
Дайте відповідь на питання медсестри: гіпоглікемічна дія якого препарату зумовлена стимуляцією бета-клітин підшлункової залози?

Глібенкламід

Ретаболіл (Нандролон)

Преднізолон

Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин)

Гепарин

179 / 900
Людині в око потрапив тополиний пух, який спричинив подразнення та почервоніння ока. Який вид розладу місцевого кровообігу спостерігається?

Артеріальна гіперемія

Емболія

Ішемія

Тромбоз

Венозна гіперемія

180 / 900
Під час повільного введення електролітів у м'язові тканини або кров людини локального перевищення порогової концентрації електролітів не відбувається і коагуляція біосубстрату не настає. Це явище називається:

Сенсибілізація

Колоїдний захист

Пептизація

''Прихована'' коагуляція

Звикання золю

181 / 900
Назвіть Н₂-гістаміноблокатор, що використовують для лікування виразкової хвороби шлунка з підвищеною секреторною функцією:

Атропіну сульфат

Добутамін

Прозерин

Фамотидин

Лоратадин

182 / 900
Визначення аніонів I аналітичної групи проводять при дії:

Розчину мінеральної кислоти

Розчину лугу

Розчину BaCl_2 в кислому середовищі

Розчину AgNO_3 в кислому середовищі

Розчину BaCl_2 в нейтральному або слабколужному середовищі

183 / 900
У розчині, що аналізується, міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Для ідентифікації іону кальцію до розчину, що аналізується, додали розчин:

Амонію ацетату

Амонію оксалату

Калію йодиду

Барію хлориду

Натрію хлориду

184 / 900
В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38-ми років з матковою кровотечею. Які найімовірніші зміни з боку крові відбуваються у роділлі?

Лейкопенія

Зменшення гематокритного числа

Еритроцитоз

Збільшення гематокритного числа

Моноцитоз

185 / 900
Після отримання антитоксичної сироватки треба визначити її активність. З цією метою використовують реакцію, що базується на поєднанні рівних доз імунної сироватки і анатоксину. Як називається ця реакція?

Гемадсорбція

Преципітація

Флокуляція

Гемаглютинація

Зв'язування комплементу

186 / 900
Розчин вітамінів, призначений для в/м введення, був простерилізований методом тиндалізації: прогрівання впродовж 1 години до температури 56°C, п'ять разів, з інтервалом в 1 добу. Для чого потрібний тривалий інтервал між циклами нагрівання розчину?

Для виявлення зразків, заражених мікроорганізмами

Для проростання спор мікроорганізмів

Для знищення психрофільних мікроорганізмів

Для збереження хімічної структури вітамінів

Для осаджування можливих домішок

187 / 900
Нефелометрію та турбідиметрію застосовують для аналізу лікарської субстанції, якщо вона має вигляд:

Забарвленого розчину

Безбарвного розчину

Істинного розчину

Суспензії

Колоїдного розчину

188 / 900
За допомогою кристалічного діоксиду плюмбуму (IV) в присутності концентрованої нітратної кислоти визначають наявність в розчині катіонів мангану (ІІ). Який візуальний аналітичний ефект спостерігається у цьому разі?

Розчин забарвлюється у зелений колір

Утворюється білий осад

Утворюється синій осад

Розчин забарвлюється в рожевий колір

Розчин забарвлюється в жовтий колір

189 / 900
Наявність білкових включень виявляють за допомогою кольорових реакцій. Зокрема, реакцією, при якій під дією концентрованої нітратної кислоти білки при нагріванні забарвлюються в колір:

Фіолетовий

Яскраво-жовтий

Синій

Оранжевий

Червоний

190 / 900
Для Datura stramonium характерний плід:

Коробочка із шипами

Двонасінний біб

Тригранний горішок

Стручкоподібна коробочка

Псевдомонокарпна кістянка

191 / 900
Пацієнту хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Який це препарат?

Дексаметазон

Аскорбінова кислота

Фенофібрат

Пірацетам

Бутадіон

192 / 900
Супозиторії широко застосовуються в медичній практиці. Яка вимога ставиться до агрегативної стійкості супозиторіїв?

Щоб не розпадалися

Щоб не розчинялися

Щоб були твердими

Температура плавлення 37°C

Щоб були нелеткими

193 / 900
Колоїдну систему очищують фільтруванням під надлишковим тиском через напівпроникну мембрану. Як називається такий метод очищення?

Фільтрація

Електродіаліз

Дифузія

Діаліз

Ультрафільтрація

194 / 900
Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:

Три

П'ять

Дві

Вісім

Багато

195 / 900
Який індикатор використовується при меркуриметричному визначенні бромід-іонів?

мурексид

Дифенілкарбазон

метиловий оранжевий

дифеніламін

фенолфталеїн

196 / 900
Для лікування злоякісних утворень застосовується гриб чага, який належить до класу:

Хітридіоміцети

Аскоміцети

Дейтероміцети

Зигоміцети

Базидіоміцети

197 / 900
Плід Papaver somniferum із родини Papaveraceae це:

Ягода

Горішок

Коробочка

Вислоплідник

Сім'янка

198 / 900
Порошки, що містять екстракт беладони і активоване вугілля, мають знижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх активності?

Когезія

Розтікання

Адгезія

Адсорбція

Десорбція

199 / 900
У пацієнта в плазмі крові виявлено підвищений вміст ліпопротеїнів низької густини та ліпопротеїнів дуже низької густини. Про яку патологію можуть свідчити ці зміни?

Подагра

Жовтяниця

Атеросклероз

Артроз

Лейкоз

200 / 900
З якою групою діуретиків не можна одночасно застосовувати інгібітори АПФ?

Осмотичні

Інгібітори карбоангідрази

Тіазидні

Калійзберігаючі

Петльові

201 / 900
Під час мікробіологічного дослідження висушених лікарських рослин виявлено, що вони забруднені клостридіями. Яка із перерахованих властивостей характеризує цю групу мікроорганізмів?

Не патогенні для людини

--

Облігатні аероби

Грамнегативні

Утворюють спори

202 / 900
Протитуберкульозні препарати ізоніазид, фтивазид, салюзид пригнічують дію НАД-залежних дегідрогеназ і, відповідно, тканинне дихання в клітинах мікроорганізмів, що призводить до їх загибелі. Антагоністами якого вітаміну є ці препарати?

Ніацин (PP)

Аскорбінова кислота (C)

Рибофлавін (B₂)

Токоферол (E)

Тіамін (B₁)

203 / 900
Метод Грама в мікробіології є основним методом розрізнення бактерій за допомогою фарбування. З чим пов'язана диференціація бактерій на грампозитивні та грамнегативні за цим методом?

Будовою цитоплазматичної мембрани

Структурою клітинної стінки

Наявністю рибосом

Розміром клітини

Хімічним складом капсули

204 / 900
Комплексонометрія -- це титрометричний метод аналізу, що базується на взаємодії полідентатних лігандів-комплексонів із катіонами лужноземельних та важких металів із утворенням міцних, добре розчинних у воді сполук. Розчин якої речовини використовується як титрант у методі комплексонометрії?

Натрію тіосульфат

Трилон Б

Сірчана кислота

Калію дихромат

Срібла (І) нітрат

205 / 900
Лікар призначив пацієнту з артеріальною гіпертензією метопролол. Унаслідок раптового припинення лікування у нього підвищився артеріальний тиск. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

Лікарська алергія

Фармакотоксична реакція

Синдром відміни

Ідіосинкразія

Алергічна реакція

206 / 900
При санітарно-мікробіологічному дослідженні водопровідної води міською СЕС було виявлено мікроорганізми, наявність яких свідчить про свіже фекальне забруднення води. Які мікроорганізми було виявлено?

Streptococcus agalactiae

Haemophilus influenzae

Neisseria sicca

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

207 / 900
Під час вивчення токсичних властивостей патогенного мікроба встановлено його здатність продукувати білкову токсичну речовину, яка виділяється в навколишнє середовище. До яких токсинів належить ця токсична речовина?

Гемолізинів

Ліпополісахаридів

Ендотоксинів

Некротоксинів

Екзотоксинів

208 / 900
У якої родини в одному суцвітті можуть бути квітки з різними формами віночка - язичкові, несправжньоязичкові, трубчасті?

Asteraceae

Magnoliaceae

Lamiaceae

Solanaceae

Fabaceae

209 / 900
Під час дослідження санітарно-протиепідемічного режиму в асептичному відділенні аптеки працівники бактеріологічної лабораторії здійснили перевірку повітряного середовища. Які мікроорганізми є санітарно-показовими для повітря асептичних приміщень?

Дифтерійна та туберкульозна палички

Кишкова та синьогнійна палички

Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок

Сапрофітний стафілокок та гемолітичний стрептокок

Золотистий стафілокок та епідермальний стафілокок

210 / 900
Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як вторинний стандартний розчин. З якою кислотою встановлюють точну концентрацію натрію нітриту?

Хлороводневою

Сульфатною

Сульфаніловою

Щавлевою

Оцтовою

211 / 900
При аналізі частин рослини виявлено шматки кореневищ, при їх мікроскопічному аналізі на зрізі виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність зразків до:

Дводольних

Папоротей

Водоростей

Однодольних

Голонасінних

212 / 900
У пацієнта з діагнозом ішемічна хвороба серця спостерігаються: стабільна стенокардія, атеросклероз, підвищений вміст ліпідів у плазмі крові. Який клас ліпідів відіграє основну роль у патогенезі атеросклерозу?

Хіломікрони

Ліпопротеїди низької щільності

Тригліцеріди

Ліпопротеїди високої щільності

Комплекси жирних кислот та альбумінів

213 / 900
У йодометрії методом титрометричного кількісного аналізу вимірюють кількість йоду, що витрачається на окислення відновника або виділяється внаслідок окислення йодиду. Яку сіль використовують для утворення розчину йодиду для йодометрії?

Йодид кальцію

Йодид натрію

Йодид літію

Йодид калію

Йодид магнію

214 / 900
Пацієнт скаржиться на напади тахікардії та гіпертензії, головний біль, біль у серці, виглядає блідим. Під час біохімічного аналізу крові виявлено суттєво підвищений рівень катехоламінів. Порушення функції якої залози є ймовірною причиною цього?

Нейрогіпофізу

Мозкової речовини надниркових залоз

Паращитовидних залоз

Аденогіпофізу

Кори надниркових залоз

215 / 900
Який іон має максимальну коагулюючу дію у разі його додавання до позитивно заряджених золей?

K⁺

Al^3+

Cl^-

PO_4^3-

SO_4^2-

216 / 900
Хворому для лікування опіків призначили 2% розчин антисептика, який, взаємодіючи з тканинами, утворює діоксид марганцю, має в'яжучу та протизапальну дію. Назвіть цей препарат:

Калію перманганат

Фенол

Брильянтовий зелений

Перекис водню

Розчин Люголя

217 / 900
У хворого спостерігаються запальні явища у слизовій оболонці носа: почервоніння, набряклість, рясні слизові виділення з носа. Якій стадії запалення відповідає ця клінічна картина?

Імунологічна

Альтерації

Біохімічна

Ексудації

Проліферації

218 / 900
Який метод застосовують для кількісного визначення лікарських речовин з основними властивостями?

Аргентометрію

Перманганатометрію

Комплексонометрію

Ацидиметрію

Тіоціанатометрію

219 / 900
Інтерферони мають властивості противірусних антибіотиків та природних протипухлинних факторів, завдяки чому вони знайшли широке застосування у медичній практиці. Шляхом впливу на який етап біосинтезу білка реалізуються їхні захисні ефекти?

Термінації трансляції

Елонгації трансляції

Ініціації трансляції

Ініціації транскрипції

Термінації транскрипції

220 / 900
До якого типу колоїдних систем відносяться піни?

Тверде тіло-рідина

Газ-газ

Газ-рідина

Рідина-рідина

Рідина-тверде тіло

221 / 900
Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили і клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?

Противірусний

Протитуберкульозний

Антибактеріальний вузького спектру дії

Протигрибковий широкого спектру дії

Антибактеріальний широкого спектру дії

222 / 900
Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних систем належать емульсії?

Тверда речовина - рідина

Рідина - рідина

Тверда речовина - тверда речовина

Рідина - тверда речовина

Газ - рідина

223 / 900
Хворому на часті рецидивні хронічні бронхіти призначають сульфаніламідний препарат. Аналогом якої сполуки є цей препарат?

Параамінобензойна кислота

Мурашина кислота

Молочна кислота

Сечова кислота

Лимонна кислота

224 / 900
У пацієнта, хворого на остеомієліт, у мазках гною виявили грампозитивні мікроорганізми кулястої форми, розташовані у вигляді неправильних скупчень. Які мікроорганізми спричиняють це захворювання?

Staphylococcus aureus

Serratia marcescens

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Salmonella typhimurium

225 / 900
Який індикатор застосовують під час визначення первинних ароматичних амінів методом нітритометрі?

Метиловий оранжевий

Хромат калію

Еозин

Тропеолін 00

Фенолфталеїн

226 / 900
Лікар-отоларинголог під час огляду хворого зазначив гіперемію, значний набряк мигдаликів із сірим нальотом на них. Під час мікроскопії нальоту було виявлено грампозитивні палички, розташовані під кутом одна до одної. Яке захворювання це може бути?

Ангіна

Скарлатина

Дифтерія

Епідемічний паротит

Менінгококовий назофарингіт

227 / 900
Який із протигрибкових антибіотиків погано всмоктується у шлунково-кишковому тракті та ефективний у разі кандидомікоза кишечника?

Флуконазол

Гризеофульвін

Ністатин

Кетоконазол

Тербінафін

228 / 900
Який катіон наявний у розчині, якщо під час його нагрівання з лугом виділяється газ із різким запахом?

Ртуті (II)

Амонію

Свинцю (ІІ)

Ртуті (I)

Срібла (І)

229 / 900
Які плоди входять до групи апокарпних?

Біб, одногорішок

Складна кістянка, багатолистяка

Яблуко, жолудь

Коробочка, ягода

Вислоплідник, калачики

230 / 900
Який із наведених розчинів використовують як робочий (титрант) у методі алкаліметрії?

Амонію гідроксид

Калію гідроксид

Оксалатної кислоти

Натрію тетраборат

Хлоридної кислоти

231 / 900
Хімік-аналітик проводить фармакопейну реакцію на бензоат-іон. Під дією якого реагенту утворюється сполука рожево-жовтого кольору?

KI

AgNO_3

FeCl_3

HCl

Cl_2

232 / 900
До розчину, що аналізується, додали хлороформ і по краплях хлорну воду. Хлороформний шар забарвився в оранжевий колір. Це свідчить, що у розчині є:

Сульфіт-іонів

Нітрат-іонів

Йодид-іонів

Сульфат-іонів

Бромід-іонів

233 / 900
Яка гіпоксія спостерігається у пацієнта, який отруївся нітратами?

Дихальна

Тканинна

Циркуляторна

Змішана

Кров’яна

234 / 900
Хворий на гострий інфаркт міокарда у складі комплексної терапії отримував гепарин. За деякий час з'явилася гематурія. Який препарат показано як антидот?

Вікасол (Menadione)

Амінокапронова кислота

Протаміну сульфат

Неодикумарин

Фібриноген

235 / 900
Яка з наведених кислот є дикарбоновою?

Оцтова

Щавлева

Пальмітинова

Мурашина

Бензойна

236 / 900
Як називається суцвіття з видовженою потовщеною головною віссю та сидячими квітками?

Зонтик

Кошик

Головка

Початок

Колос

237 / 900
Вкажіть хімічну назву імідазолу:

1,2-діазол

1,2-тіазол

1,3-тіазол

1,3-діазол

1,3-оксазол

238 / 900
Укажіть умови необхідні для утворення кристалічних осадів.

Швидке осадження із гарячих розведених розчинів

Повільне осадження із холодних концентрованих розчинів

Повільне осадження із гарячих розведених розчинів

Повільне осадження із холодних розведених розчинів

Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів

239 / 900
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну під час інфільтраційної анестезії. З якою дією адреналіну пов'язаний цей ефект?

Пригнічення тканинних естераз

Звуження судин

Розширення судин

Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС

Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників

240 / 900
Укажіть, який аналітичний ефект спостерігають під час фіксування кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?

Забарвлення розчину у червоний колір

Утворення осаду жовтого кольору

Забарвлення розчину у жовтий колір

Утворення осаду червоного кольору

Утворення осаду бурого кольору

241 / 900
Хворому, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив лізиноприл. Який механізм дії має цей препарат?

Блокує β -адренорецептори

Блокує М-холінорецептори

Пригнічує АПФ

Стимулює β -адренорецептори

Блокує α -адренорецептори

242 / 900
Укажіть метод кількісного визначення розчину магнію сульфату для ін'єкцій.

Йодхлориметрія

Комплексонометрія

Кислотно-основне титрування

Нітритометрія

Цериметрія

243 / 900
Регуляторні сполуки змінюють конформацію молекули фермента. Вкажіть фрагмент структури фермента, до якого можливо приєднання низькомолекулярних речовин-регуляторів.

Контактна частина активного центру

Гідрофобна частина активного центру

Кофермент

Каталітична частина активного центру

Алостеричний центр ферменту

244 / 900
Під час кондуктометричного титрування суміші кислот HCl і CH_3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:

Кут обертання площини поляризованого світла

pH середовища

Показник заломлення

Різницю потенціалів

Електропровідність розчину

245 / 900
Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою?

Пальмітинова

Арахідонова

Олеїнова

Пальмітолеїнова

Стеаринова

246 / 900
Пацієнту з перенесеним гострим інфарктом міокарда лікар рекомендував приймати антиагрегантний препарат, що блокує циклооксигеназу тромбоцитів. Який з нижченаведених лікарських засобів відноситься до антиагрегантних?

Ацетилсаліцилова кислота

Тиклопідин

Дипіридамол

Абциксимаб

Клопідогрел

247 / 900
Назвіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії аніліну з концентрованою сульфатною кислотою в середовищі висококиплячого розчинника і є структурним фрагментом великої групи лікарських препаратів.

Саліцилова кислота

Сульфанілова кислота

Аміналон

Сечова кислота

Метиламін

248 / 900
При виразковій хворобі призначено протизапальний засіб, який є похідним простагландину. З якої сполуки утворюються простагландини?

Піровиноградної кислоти

Арахідонової кислоти

Сечової кислоти

Масляної кислоти

Молочної кислоти

249 / 900
Який вид паренхіми (за функціями) характерний для надземних органів сукулентів, зокрема кактусових?

Складчаста

Гідропаренхіма

Крохмаленосна

Губчаста

Аеренхіма

250 / 900
Дайте відповідь провізору-інтерну: ''Який з препаратів належить до препаратів гормонів задньої долі гіпофізу?''

Тиреоїдин

Преднізолон

Окситоцин

Інсулін

251 / 900
Діагностичною ознакою якої родини є наявність гіпантію, або квіткової трубки?

Розові

Пасльонові

Букові

Селерові

Вересові

252 / 900
Що впливає на коагулюючу дію іона-коагулянта за правилом Шульце-Гарді?

Заряд іона

Полярізовність

Розмір іона

Адсорбованість

253 / 900
Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?

збільшується у гетерогенних системах

переходить у хемосорбцію

Зменшується

збільшується

254 / 900
Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:

Пряма алкаліметрія

Зворотна ацидиметрія

Комплексонометрія

Пряма ацидиметрія

255 / 900
Пацієнтка віком 30 років скаржиться на часті носові кровотечі. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, дистрофічні зміни нігтів, сухе та посічене волосся. У загальному аналізі крові виявлено: еритроцити -- 2,9 · 10^12/л; Нb -- 70г/л; КП -- 0,5; сироваткове залізо -- 5 мкм/л; лейкоцити -- 6,0 · 10^9/л, наявні анулоцити, пойкілоцитоз, мікроцитоз. Яка анемія спостерігається у пацієнтки?

Серпоподібноклітинна

Залізодефіцитна

Мінковського-Шоффара

В_12- і фолієводефіцитна

256 / 900
У пацієнта встановлено попередінй діагноз: 'цукровий діабет'. Визначення показників якого білка еритроцитів дозволить оцінити рівень глікемії у цього пацієнта?

Білка Бенс-Джонса

Глікозильованого гемоглобіну

α₂-глобуліна

С-реактивного білка

257 / 900
Ви клінічний провізор. Проконсультуйте лікаря-педіатра, яка група антибіотиків протипоказана в дитячому віці через її вплив на формування кісткової тканини:

Аміноглікозиди

Глюкокортикоїди

Макроліди

Тетрацикліни

258 / 900
До якої родини належать рослини, які мають корнеплоди, ребристі порожнисті стебла, суцвіття, що має вигляд складного зонтика, та схизокарпні плоди-вислоплідники з ефіроолійними канальцями?

Apiaceae

Musaceae

Rosaceae

Cucurbitaceae

259 / 900
Пухлина аденогіпофізу спричиняє порушення синтезу тропних гормонів та акромегалію. Рівень якого гормону підвищується у цьому разі?

Соматотропіну

Лютеїнізуючого

Фолікулостимулюючого

Вазопресину

260 / 900
До бактеріологічної лабораторії було доставлено матеріал від пацієнта з підозрою на гострий сальмонельозний гастроентерит. Який препарат потрібно застосувати для серологічної ідентифікації виділеної чистої культури бактерії?

Сальмонельозний діагностикум

Живу чисту культуру сальмонел

Аглютинуючу сальмонельозну діагностичну сироватку

Сироватку крові пацієнта

261 / 900
Під час огляду паціента невропатологом установлено наявність атаксії. Визначте ознаки, які притаманні цьому порушенню нервової системи:

Відсутність рухів верхніх кінцівок

Порушення ініціації та планування рухів

Надмірність рухів

Порушення часової та просторової орієнтації рухів

262 / 900
Завдяки окорковінню, клітинні оболонки не змочуються водою, не пропускають воду і гази, протистоять гниттю. До якої з перелічених тканин можуть входити окорковілі клітини?

Перидерма

Фелодерма

Флоема

Камбій

263 / 900
Який препарат потрібно призначити для лікування пацієнта з малярією?

Цефтріаксон

Хлорамін

Сульфаметоксазол

Хінгамін

Тетрациклін

264 / 900
Укажіть, які з наведених нижче пар речовин під час змішування можуть утворювати емульсію:

Срібла нітрат і вода

Ментол і камфора

Сечовина і вода

Соєва олія і вода

265 / 900
На заплавних луках заготовано трав'янистий багаторічник родини Polygonaceae, що має потовщене, горизонтальне, змієподібне кореневище і верхівкові колосовидні суцвіття з дрібних рожевих квіток. Назвіть заготовану рослину:

Rumex acetosa

Polygonum aviculare

Polygonum hydropiper

Polygonum bistorta

266 / 900
У квітки багато тичинок, які зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей є:

Чотирисильним

Двосильним

Багатобратнім

Двобратнім

Однобратнім

267 / 900
При дослідженні лікарського препарату виділена чиста культура грамнегативних бактерій. Яке середовище слід використати для вивчення біохімічних властивостей бактерій і здійснити їх диференціювання за ферментативною активністю?

Елективне

Напіврідкий м”ясо-пептонний агар

М”ясо-пептонний агар

Диференційно-діагностичне

М”ясо-пептонний бульйон

268 / 900
Для систематичного гербарію зібрані представники родини Rosaceae. Яке з них слід віднести до підродини Maloideae

Padus avium

Sanguisorba officinalis

Sorbus aucuparia

Rubus ideus

269 / 900
У стаціонар надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба шлунку у фазі загострення. Проконсультуйте лікаря-інтерна, який препарат знизить функцію залоз шлунку за рахунок блокади H_2 -рецепторів:

Атропіну сульфат

Екстракт беладони сухий

Фамотидин

Метацин

270 / 900
Аніонітами називають адсорбенти, які здатні

Замінювати власні іони на молекули середовища

Замінювати власні катіони на катіони середовища

Замінювати власні аніони на аніони середовища

Адсорбувати молекули з середовища

271 / 900
При тривалому лікуванні урогенітального хламідіозу антибіотиками у хворої виникли ускладнення: токсичний гепатит, фотодерматоз. Якій групі антибіотиків властиві такі побічні ефекти ?

Цефалоспорини.

Макроліди.

Бета-лактамні антибіотики.

Тетрацикліни

272 / 900
Під час гіпертонічного кризу пацієнту ввели магнію сульфат, у результаті чого настало різке зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна усунути побічні ефекти магнію сульфату?

Натрію броміду

Трилону Б

Натрію сульфату

Кальцію хлориду

Калію хлориду

273 / 900
Сполука якого кольору утворюється внаслідок взаємодії саліцилат-іонів з іонами Fe^3+ в кислому середовищі?

Фіолетового

Зеленого

Коричневого

Синього

Чорного

274 / 900
Комплексонометричне визначення загальної твердості води проводять із металохромними індикаторами. Як такий індикатор можна використовувати:

Еріохром чорний Т

Фенолфталеїн

Хромат калію

Метиловий червоний

Флуоресцеїн

275 / 900
Плаваючий листок має товсту шкірясту кутикулу, багатошарову стовпчасту паренхіму, губчасту паренхіму з великими міжклітинниками, продихи лише у верхній епідермі. Тобто рослина належить до:

Мезофітів

Гідрофітів

Сціофітів

Геліофітів

276 / 900
Дитині було введено протидифтерійну сироватку. Який вид резистентності сформувався у неї?

Пасивний

Патологічний

Фізіологічний

Первинний

277 / 900
На ділянці, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, розташований колодязь. Який показник слід використати для оцінювання ступеня мікробіологічного забруднення колодязної води та придатності її для пиття?

Мезосапробність

Перфрінгенс-титр

Колі-індекс

Олігосапробність

278 / 900
Припинення кровотечі при ушкодженні кровоносних судин відбувається внаслідок утворення тромбу. Йони якого металу беруть участь у цьому процесі?

Арґентум

Кадмій

Кальцій

Натрій

279 / 900
Вільнодисперсними системами є:

Емульсії

Гелі

Мазі

Пасти

Піни

280 / 900
Після накладання джгута у хворого виявили цяткові крововиливи. З порушенням функції яких клітин це пов'язано?

Нейтрофілів

Тромбоцитів

Лімфоцитів

Моноцитів

281 / 900
У пацієнта виявлено зниження бактерицидної дії шлункового соку, а також непрохідність кишечника, що сприяє розвитку гнилостної мікрофлори. Підвищення виділення якої речовини з сечею під час цього спостерігається?

Креатину

Молочної кислоти

Білку

Індикану

282 / 900
У жінки 60-ти років у крові виявлений підвищений вміст сечової кислоти. Про розвиток якої патології це свідчить?

Гіпертиреоз

Подагра

Цукровий діабет

Печінкова недостатність

283 / 900
Для стерилізації лабораторного посуду у мікробіологічній лабораторії використовують:

Апарат Коха

Дезінфектанти

Сухожарову шафу

Бактеріальні фільтри

284 / 900
Ліпіди - група різноманітних за структурою нерозчинних у воді речовин, які виконують низку функцій. Який клас ліпідів утворює покриття на шкірі, шерсті, пір'ї та таким чином їх захищає?

Гліколіпіди

Ефіри холестерину

Воски

Фосфоліпіди

285 / 900
До лікаря звернувся чоловік 70 років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. Під час обстеження виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений такий стан пацієнта?

Гіперфункція аденогіпофізу

Гіпофункція аденогіпофізу

Гіперфункція білящитоподібних залоз

Гіперфункція кіркової речовини наднирників

286 / 900
Характерною особливістю будови молекул поверхнево-активних речовин є:

Полярність

Відсутність вуглеводневого радикалу

Малий розмір

Дифільність

287 / 900
Пацієнта шпиталізовано з діагнозом: 'діабетична гіперглікемічна кома'. Об'єктивно спостерігається рідке, глибоке, шумне дихання. Фаза вдиху довша за фазу видиху. Яке дихання розвинулось у пацієнта?

Апнейстичне

Гаспінг-дихання

Куссмауля

Чейна-Стокса

288 / 900
Яким реагентом в систематичному ході аналізу можна розділити хлориди арґентуму та меркурію (І) і водночас виявити катіони меркурію (І)?

Розчин аміаку

Гаряча вода

Надлишок концентрованої хлоридної кислоти

Розчин нітратної кислоти

289 / 900
Яким методом здійснюють кількісне визначення розчину магнію сульфату для ін'єкцій?

Кислотно-основновного титрування

Цериметрії

Комплексонометрії

Нітритометрії

Йодхлориметрії

290 / 900
Для руйнування емульсії застосовують такий метод:

Диспергування

Гомогенізація

Конденсація

Центрифугування

291 / 900
У жінки віком 62 роки з трансмуральним інфарктом міокарду розвинулася серцева недостатність. Який патогенетичний механізм її розвитку?

Перевантаження серця тиском

Гостра тампонада серця

Перевантаження серця об`ємом

Реперфузійне ураження міокарда

Зниження маси функціонуючих кардіоміоцитів

292 / 900
Укажіть плоди, що характерні для рослин з родини Вересові.

Сім'янка, горішок, кістянка

Ґесперидій, стручок, двокрилатка

Цинародій, складна кістянка, фрага

Коробочка, кістянка, ягода

293 / 900
Під час морфологічного аналізу листка конвалії звичайної звернули увагу на те, що листова пластинка має широкоеліптичну форму, а численні жилки проходять паралельно до її краю і з'єднуються лише на верхівці листка. Як називається цей тип жилкування?

Дугове

Пальчасте

Дихотомічне

Паралельне

294 / 900
Для планової вакцинації проти поліомієліту використовують пероральну полівалентну вакцину Себіна. Яка категорія дітей має абсолютні протипоказання до вакцинації цим типом вакцин?

Підлітки

Діти з вродженими або набутими імунодефіцитами

Діти дошкільного віку

Вакциновані раніше вакциною Солка

295 / 900
У пшениці суцвіття лінійне з дворядно розташованими двоквітковими сидячими колосками. Отже, це:

Волоть

Колос

Складний колос

Початок

296 / 900
У людини дуже світла шкіра, біле волосся, райдужка ока блакитна, напівпрозора, за яскравого освітлення має рожевий відтінок. З нестачею синтезу якої речовини пов'язані такі симптоми?

Серин

Глюкоза

Холестерол

Меланін

297 / 900
У пацієнта зі злоякісною пухлиною спостерігається значне схуднення і виснаження. Яка речовина, що пригнічує центр голоду та стимулює катаболізм, викликала виснаження у пацієнта?

Інсулін

Альдостерон

Кахексин

Глюкагон

298 / 900
Фізіологічний розчин 0,9% NaCl відносно сироватки крові є:

Ізотонічним

Гіпертонічним

Гіпотонічним

-

299 / 900
Через слабкість пологової діяльності лікар призначив роділлі гормональний препарат для стимуляції пологів. Назвіть препарат:

Інсулін

Преднізолон

Глібенкламід

Окситоцин

300 / 900
Який катіон V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) є у розчині, якщо під дією розчину хлориду олова (ІІ) у лужному середовищі випадає чорний осад?

Марганець (II)

Бісмут (III)

Залізо (III)

Сурма (III)

301 / 900
Хворому на дифтерію необхідно терміново ввести антитоксичну сироватку. Як запобігти виникненню анафілактичного шоку, якщо алергічна проба на сироватку позитивна?

Сироватку слід вводити лише разом з дифтерійним анатоксином.

Сироватку можна вводити, але лише після десенсибілізації по Безредько.

Сироватку вводити не можна взагалі.

Сироватку треба вводити лише внутришньом’язово.

Сироватку треба вводити лише внутришньовенно

302 / 900
У чоловіка внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст Феруму в плазмі крові. Який білок плазми забезпечує його транспорт?

Альбумін

Інтерферон

Трансферин

Церулоплазмін

Гістон

303 / 900
Для діагностики захворювань підшлункової залози використовують визначення активності ферментів. Який із наведених нижче ферментів необхідно використати у разі гострого панкреатиту?

Альдолазу

Дезоксирибонуклеазу

Амілазу

Аланінамінотрасферазу

Рибонуклеазу

304 / 900
Колоїдні системи широко застосовуються в медичній практиці. В суспензіях:

дисперсна фаза – газ, дисперсійне середовище - рідина;

дисперсна фаза – тверда, дисперсійне середовище - газ;

Дисперсна фаза – тверда, дисперсійне середовище - рідина;

дисперсна фаза – рідина, дисперсійне середовище - рідина.

дисперсна фаза – тверда, дисперсійне середовище - тверде;

305 / 900
Гемоглобін є складним білком, який транспортує кисень в організм і виводить із нього вуглекислий газ. Вкажіть, до якого класу речовин він належить:

Ліпопротеїни

Металопротеїни

Глікопротеїни

Нуклеопротеїни

Хромопротеїни

306 / 900
Укажіть протипротозойний препарат із антихелікобактерною активністю.

Бензилпеніциліну натрієва сіль

Ацикловір

Рифампіцин

Метронідазол

Ізоніазид

307 / 900
Чоловік протягом двох тижнів без призначення лікаря отримував тетрациклін для лікування фурункульозу. Спостерігається жовтушне забарвлення шкіри та склер. Провізор в ході опитування з'ясував що такий стан виник після вживання ліків. Який вид жовтяниці виник у пацієнта?

Печінкова

Підпечінкова

Гемолітична

Холестатична

Спадкова

308 / 900
Олеїнову кислоту СН_3-(СН_2)_7-СН=СН-(СН_2)_7-СООН (ненасичену) можна перетворити на стеаринову (насичену):

Ацетилуванням

Гідруванням

Дегідруванням

Окисненням

Хлоруванням

309 / 900
Який лікарський засіб треба призначити пацієнту з діагнозом: ревматоїдний артрит, якшо з анамнезу відомо, що він має супутній діагноз: гастрит?

Індометацин

Ібупрофен

Целекоксиб

Диклофенак

Аспірин

310 / 900
Для лікування атеросклерозу хворий в аптеці придбав гіполіпідемічний препарат. Назвіть препарат:

Силімарин

Фенофібрат

Бісакодил

Спіронолактон

Дротаверину гідрохлорид

311 / 900
У кінці 19 століття найчастіше рак мошонки виявлявся у трубочистів Англії. Впливом якого канцерогену зумовлена поява даної пухлини?

Рентгенівське випромінювання

Афлатоксини

Поліциклічні ароматичні вуглеводні

Віруси

Нітрозаміни

312 / 900
Деякі лікарські рослини необхідно збирати з великою обережністю, оскільки серед них є отруйні. До таких рослин належить представник родини зонтичних:

Viburnum opulus

Cicuta virosa

Arctium lappa

Plantago major

Valeriana officinalis

313 / 900
Як називається процес осадження розчинів ВМС під час дії на них концентрованих розчинів електролітів?

Висолювання

Коагуляція

Пептизація

Коацервація

Синерезис

314 / 900
Під час дослідження харкотиння методом флотації та забарвлення за Цілем-Нільсеном виявлені довгі тонкі палички червоного кольору -- одиничні та розташовані скупченнями. Збудник якого захворювання виявлено?

Актиномікозу

Туляремії

Кашлюку

Дифтерії

Туберкульозу

315 / 900
Підкажіть студенту-практиканту у якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?

Echinacea purpurea

Centaurea cyanus

Achillea millefolium

Taraxacum officinale

Bidens tripartita

316 / 900
У титриметрії при розрахунках часто користуються титром титранту за визначуваною речовиною. На що вказує титр за визначуваною речовиною?

на масу визначуваної речовини, що відповідає 1 г розчину титранта

на масу речовини титранта, що відповідає 1 мл розчину визначуваної речовини

на масу речовини титранта, що відповідає 1 г визначуваної речовини

на масу титранта, що відповідає 1 мл визначуваної речовини

На масу визначуваної речовини, що відповідає 1 мл розчину титранта

317 / 900
До провізора звернувся хворий 40 років з алергічним ринітом. Хворий просить замінити димедрол на інший антигістамінний засіб, тому що димедрол викликає зниження уваги та сонливість. Укажіть, який препарат порадив провізор:

Лоратадин

Аевіт

Анальгін

Ретаболіл

Лаферон

318 / 900
Із організму пацієнта виділені облігатні внутрішньоклітинні паразити з унікальним життєвим циклом. До якого роду належить збудник?

Treponema

Borrelia

Chlamidia

Mycoplasma

Actinobacteria

319 / 900
В науковій лабораторії в експерименті на тваринах вивчається нешкідливість нового антибіотика. При цьому визначається співвідношення мінімальної діючої і максимальної переносимої доз препарату. Як називається величина, що визначається?

Концентрація, що пригнічує

Хіміотерапевтичний індекс

Серійне розведення

Титр

Мікробне число

320 / 900
В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією?

Алюмінію

Калію

Кальцію

Барію

Натрію

321 / 900
У пацієнта з артеріальним тиском 180/100 мм рт.ст. під час доплерографічного дослідження виявилено двобічний стеноз ниркових артерій. Активація якої системи найімовірніше зумовлює стійке підвищення артеріального тиску?

Калікреїн-кінінової

Симпатико-адреналової

Ренін-ангіотензин-альдостеронової

Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової

ЦНС

322 / 900
Для діагностики менінгіту досліджують мазки з осаду спиномозкової рідини, пофарбовані за методом Грама. Які з виявлених ознак підтверджують діагноз менінгококової інфекції?

Ланцетоподібні грампозитивні диплококи

Диплококи, оточені капсулою

Грамнегативні диплококи, розміщені в лейкоцитах і поза них

Грамнегативні кокобактерії, розміщені в лейкоцитах

Грампозитивні диплококи, розміщені в лейкоцитах

323 / 900
Хворому на інсуліннозалежний цукровий діабет було призначено синтетичний протидіабетичний препарат із групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть цей препарат:

Глібенкламід

Анаприлін

Інсулін

Преднізолон

Фуросемід

324 / 900
До органічних сполук рослинної клітини невуглеводної природи відносять:

Клітковину

Інулін

Пектини

Слиз

Воски

325 / 900
На лужному пептонному середовищі через шість годин після посіву випорожнень хворого відзначено зростання збудника у вигляді блакитнуватої плівки. В мазку виявлені палички зігнутої форми. Вкажіть імовірного збудника:

Туберкульозна паличка

Синьогнійна паличка

Кишкова паличка

Холерний вібріон

Черевнотифозна паличка

326 / 900
Пацієнт, хворий на бронхіт, приймав доксицикліну гідрохлорид. Які побічні реакції можуть спостерігатися у пацієнта через деякий час приймання цього лікарського засобу?

Абстиненція, залежність

Діарея, гепатит

Гіпотензія, запаморочення

Гіпертензія, аритмії

Ейфорія, толерантність

327 / 900
В методі визначення терміну придатності лікарського препарату припускають, що реакція розкладання лікарської речовини є реакцією такого порядку:

Перший

Нульовий

Дробний

Другий

Третій

328 / 900
Пацієнт хворіє на тиреотоксикоз. Який препарат потрібно призначити для пригнічення синтезу тиреоїдних гормонів?

Антиструмін

Мерказоліл

Паратиреоїдин

L-тироксин

Тиреоїдин

329 / 900
Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:

Гідроксид-іонів

Гідроген-іонів

Аніонів сильних кислот

Аніонів слабких кислот

Катіонів металів

330 / 900
В фармацевтичній технології аналіз діаграми стану систем має практичне значення. Який тип рівноваги характеризує фігуративна точка на діаграмі стану води?

Однокомпонентна, двофазна, нонваріантна

Однокомпонентна, двофазна, одноваріантна

Однокомпонентна, однофазна, нонваріантна

Однокомпонентна, трифазна, нонваріантна

Двокомпонентна, однофазна, одноваріантна

331 / 900
У жінки 45-ти років в період цвітіння трав з'явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим при цьому?

Нейтрофілія

Еозинофілія

Лімфоцитоз

Базофілія

Моноцитоз

332 / 900
Метою мікробіологічної діагностики є підтвердження мікробної етіології захворювання у конкретного хворого на основі виявлення збудника або специфічних до нього антитіл. При виявленні антитіл в сироватці крові використовують стандартні препарати антигенів. Як називаються ці препарати?

Сироватки

Діагностикуми

Гемолізини

Мічені антигени

Антитіла

333 / 900
Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі альбінізму?

Фенілаланіну

Глутамінової

Триптофану

Метіоніну

Гістидину

334 / 900
В епідермі листка виявлено парні клітини півмісяцевої форми з хлоропластами. Це …

Базисні клітини

Побічні клітини

Криючі трихоми

Замикаючі клітини

Залозисті трихоми

335 / 900
До першої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють нерозчинні у воді солі:

Барію

Амонію

Ртуті

Бісмуту

Плюмбуму

336 / 900
Як називається процес виділення в осад розчиненої високомолекулярної сполуки шляхом додавання електролітів?

Висолювання

Флокуляція

Денатурація

Коацервація

Драглювання

337 / 900
Під час мікроскопії осьового органа виявлено, що між вторинними флоемою і ксилемою є шар живих тонкостінних, щільнозімкнених, дещо видовжених клітин. Яку структуру утворюють ці клітини?

Фелоген

Перицикл

Прокамбій

Перидерма

Камбій

338 / 900
Кількісне визначення йоду здійснюють методом:

Ацидиметрії

Окисно-відновного титрування

Алкаліметрії

Осаджувального титрування

Комплексонометрії

339 / 900
Деякі лікарські препарати є колоїдними розчинами. Для підвищення агрегативної стійкості додають стабілізатори. Які речовини називають стабілізаторами?

Які спочатку підвищують міжфазний натяг, а потім з часом знижують міжфазний натяг

Які здатні адсорбуватись і знижувати міжфазний натяг

Які здатні підвищувати вільну енергію системи

Які не впливають на міжфазний натяг

Які здатні підвищувати міжфазний натяг

340 / 900
Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет формується за їх допомогою?

Штучний пасивний

Природний активний

Видовий спадковий

Природний пасивний

Штучний активний

341 / 900
При вивченні мазків, приготованих зі спинномозкової рідини хворої дитини, виявлені грамнегативні диплококи бобовидної форми, розташовані всередині лейкоцитів. Вкажіть імовірного збудника:

Менінгокок

Рикетсії

Стрептокок

Гонокок

Стафілокок

342 / 900
Який електрод використовується у якості індикаторного при титруванні основи?

Хлорсрібний

Каломельний

Водневий

Хінгідронний

Скляний

343 / 900
В апараті ''штучна нирка'' застосовуються мембрани, що дозволяють очистити кров від шкідливих речовин. У який спосіб білковий розчин можна очистити від низькомолекулярних домішок?

Діаліз

Електрофорез

Ізоелектричне фокусування

Рентгеноструктурний аналіз

Висолювання

344 / 900
23-річний чоловік мав незахищений статевий контакт з незнайомою жінкою. Через два тижні сформувалась безболісна, тверда виразка на статевому члені,збільшилися пахвові лімфатичні вузли.Яке обстеження потрібно зробити пацієнту?

Темнопольна мікроскопія виділень з виразки

Мазок по Граму виділень з уретри

Забарвлення за Гімсом аспірату лімфатичних вузлів

Забарвлення за Ожешко

Забарвлення по Цілю-Нільсену виділень з виразки

345 / 900
Однією з видозмін клітинних оболонок є хітинізація. У яких організмів спостерігається таке явище?

У голонасінних

У вищих спорових рослин

У папоротей

У дерев'янистих рослин

У грибів

346 / 900
Який лікарський засіб підвищує ризик токсичних ефектів у разі одночасного його приймання з гентаміцином?

Еритроміцин

Кофеїн

Пеніцилін

Метилпреднізолон

Фуросемід

347 / 900
Драглі - одна з перспективних лікарських форм. Як називається процес спонтанного відновлення зруйнованої механічною дією початкової структури драглів?

Розшарування

Дифузія

Гелеутворення

Тиксотропія

Синерезис

348 / 900
Тканинне дихання супроводжується утворенням вуглекислого газу та води. Який компонент дихального ланцюга мітохондрій забезпечує відновлення кисню та утворення води?

АТФ / АДФ-транслоказа

Цитохромоксидаза

Цитохром С

Ацилкарнітинтрансфераза

Убіхінон

349 / 900
У дитячому садочку зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Працівниками епідеміологічної лабораторії проведено обстеження змивів з рук працівників харчоблоку. Які мікроорганізми у змивах з рук можуть свідчити про їх фекальне забруднення?

Streptomycetes

C) albicans

E) coli

Actinomycetes

S. aureus

350 / 900
Десятирічний хлопчик з'їв 0,5 кг цукерок, що перевищує добову енергетичну потребу організму. Синтез якої речовини активується у дитини у цьому разі?

Лактози

Крохмалю

Глікогену

Сахарози

Рафінози

351 / 900
Рослина з родини Роlygonaceae має видовжено-ланцетні листки з розтрубами та бурими плямами на верхньому боці листкової пластинки. Для якої із нижченаведених рослин характерні такі особливості?

Polygonum aviculare

Polygonum hydropiper

Leonurus quinquelobatus

Polygonum persicaria

Hypericum perforatum

352 / 900
У хлопчика 8 років після того, як він поїв полуниць, на шкірі з'явилися червоні сверблячі плями, розвинулася кропив'янка. Яка біологічно активна речовина зумовила свербіння у дитини?

Простагландин Е2

Компонент комплементу C3а

Тканинна гіалуронідаза

Гістамін

Катепсин

353 / 900
Розділення речовин у методі газо-рідинної хроматографії відбувається за рахунок різної швидкості руху речовин у колонці. Що є рухомою фазою у цьому методі аналізу?

Твердий носій

Органічний розчинник

Рідкі фази

Газ-носій

Вода

354 / 900
У хворого на інфекційну хворобу одночасно з розмноженням бактерій у крові виявлена їх присутність у внутрішніх органах, де утворилися гнійні осередки. Як називається цей стан?

Вірусемія

Токсинемія

Септикопіємія

Бактеріємія

Септицемія

355 / 900
Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH_3-Cquiv N.

Ацетангідрид

Ацетоксим

Етилізоціанід

Ацетамід

Нітрил оцтової кислоти

356 / 900
У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунку, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який з вітамінів має антианемічну дію:

Ретинол

Токоферол

Кобаламін

Нікотинова кислота

Тіамін

357 / 900
Хворому на шизофренію призначено нейролептик. Який із наведених препаратів належить до цієї групи?

Морфін

Пірацетам

Аміназин

Целекоксиб

Анаприлін

358 / 900
Від чого залежить ізоелектричний стан молекул білка?

pH середовища

Способу приготування розчину

Концентрації розчинника

Маси розчиненої речовини

Форми білкової молекули

359 / 900
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого з діареєю була виділена чиста культура паличкоподібних, дещо зігнутих мікроорганізмів, які у мікропрепараті нагадували зграйки риб. Після культивування на лужні середовища (лужна пептонна вода) за шість годин утворювали плівку з блакитним відтінком. Якому збуднику притаманні такі властивості?

Спірохети

Сальмонели

Холерні вібріони

Мікобактерії

Кишкові палички

360 / 900
Як називається здатність ліків накопичуватися в організмі хворого?

Звикання

Алергія

Кумуляція

Синергізм

Антагонізм

361 / 900
Хворому із хронічним закрепом призначено послаблювальний засіб рослинного походження, який містить антраглікозиди. Назвіть цей препарат.

Рицинова олія

Сироп кореня алтеї

Лактулоза

Екстракт кори крушини

Відвар кори дуба

362 / 900
Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають:

Ліквідус

Медіана

Конода

Евтектика

Солідус

363 / 900
Із взаємодією з якими рецепторами пов'язане виникнення закрепів під час застосування наркотичних анальгетиків?

Хеморецептори

Глутаматні рецептори

Опіатні рецептори

Дофамінові рецептори

Механорецептори

364 / 900
При дослідженні бактеріальної забрудненості повітря враховують загальну кількість мікроорганізмів в певному об'ємі, а також якісний склад мікрофлори. Які мікроорганізми є санітарно-показниковими для повітря закритих приміщень?

Золотистий стафілокок

Сінна паличка

Кишкова паличка

Дріжджові гриби

Плісняві гриби

365 / 900
Який адсорбент краще адсорбує ПАР з водних розчинів?

Силікагель

Кварц

Бентоніт

Активоване вугілля

Целюлоза

366 / 900
Під час додавання суміші алюмінію нітрату та калію сульфату до золю лікарського засобу спостерігається послаблення коагулюючої дії, яке називається:

Пептизація

Сенсибілізація

Адитивність

Антагонізм

Синергізм

367 / 900
Для кількісного визначення заліза (ІІ) в фармацевтичному препараті використовують безіндикаторний метод:

Комплексонометрія

Йодометрія

Арґентометрія

Нітритометрія

Перманґанатометрія

368 / 900
Вкажіть причину проведення переосадження сульфатів катіонів ІІІ аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) в карбонати під час систематичного аналізу:

Розчинність сульфатів у кислотах

Розчинність сульфатів у воді

Розчинність сульфатів у лугах

Нерозчинність сульфатів у кислотах та лугах

Нерозчинність сульфатів у воді

369 / 900
Досліджувана рослина має кореневище, весняні безхлорофільні, бурі, спороносні пагони і літні зелені вегетативні пагони. Це:

Dryopteris filix mas

Equisetum arvense

Ephedra distachya

Polythrichum commune

Lycopodium clavatum

370 / 900
Чим характеризується броунівський рух частинок дисперсних систем?

Швидкістю седиментації

Середнім зсувом

Коефіцієнтом дифузії

Дзета-потенціалом

Швидкістю коагуляції

371 / 900
Вкажіть віруси, які виконують етіологічну роль у виникненні раку шийки матки.

Віруси папіломи людини

Аденовіруси

Цитомегаловірус

HTLV-1 і HTLV-2

Вірус простого герпесу типу 2

372 / 900
Орнітиновий цикл є основним шляхом знешкодження аміаку в тілі людини. Яка речовина є кінцевим продуктом цього процесу?

Сечовина

Сечова кислота

Карбамоїлфосфат

Аргінін

Цитрулін

373 / 900
Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття?

Тирс

Початок

Голівка

Волоть

Колос

374 / 900
Яка сполука утвориться при окисненні 3-метилпіридину?

Піколінова кислота

3-Гідроксипіридин

Ізонікотинова кислота

2-Гідроксипіридин

Нікотинова кислота

375 / 900
На практичному занятті в досліді Конгейма студент спостерігав динаміку судинних реакцій і зміни кровообігу в осередку запалення. В якій послідовності розвиваються стадії порушень, характерні для процесу гострого запалення?

Престаз, стаз, спазм артеріол, артеріальна гіперемія, венозна гіперемія

Спазм артеріол, артеріальна гіперемія, венозна гіперемія, престаз, стаз

Артеріальна гіперемія, венозна гіперемія, престаз, стаз, спазм артеріол

Венозна гіперемія, стаз, спазм артеріол, артеріальна гіперемія, престаз

Венозна гіперемія, артеріальна гіперемія, престаз, стаз, спазм артеріол

376 / 900
Унаслідок автодорожньої травми з масивною крововтратою у чоловіка (водія) відзначаються: прискорення дихання, тахікардія, зниження артеріального тиску. Який патологічний стан потерпілого може спостерігатися через 1 годину після крововтрати?

Гіперглікемія

Дисліпемія

Гіперхромія еритроцитів

Гіповолемія

Гіпохромія еритроцитів

377 / 900
Введення в організм адреналіну призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Який процес при цьому активується головним чином?

Пентозофосфатний цикл

Синтез жирних кислот

Синтез глікогену

Спиртове бродіння

Розпад глікогену

378 / 900
У пацієнта зі скаргами на біль у правій нозі при огляді стопи виявлено збліднення, зменшення об'єму, місцеве зниження температури. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у хворого?

Ішемія

Венозна гіперемія

Метаболічна артеріальна гіперемія

Нейротонічна артеріальна гіперемія

Нейропаралітична артеріальна гіперемія

379 / 900
Під час виявлення катіонів натрію (Na^+) та калію (K⁺) першої аналітичної групи із суміші треба вилучати іони амонію (NH_4^+). Яка причина такої необхідності?

Вони заважають визначенню іонів калію та натрію

Сполуки з іонами K⁺ і Na^+ утворюють перенасичені розчини

Внаслідок гідролізу цих іонів pH розчину <7

Солі амонію при високій температурі розкладаються

Внаслідок гідролізу цих іонів pH розчину >7

380 / 900
Який гормон у складі медичного препарату, під час лікування хворого на гіпотонію, може призвести до підвищення артеріального тиску, рівня глюкози та ліпідів у крові?

Інсулін

Адреналін

Фолікулін

Тестостерон

Прогестерон

381 / 900
Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:

Виготовлення імуноглобулінів

Серотипування бактерій

Фаготипування бактерій

Ідентифікації бактерій

Культивування бактерій

382 / 900
Хлорпромазину гідрохлорид (аміназин) чинить гіпотензивну дію. Назвіть її механізм.

Блокада альфа-адренорецепторів;

Блокада ГАМК-рецепторів;

Стимуляція ГАМК-рецепторів;

Блокада дофамінових рецепторів;

Блокада Н1-гістамінових рецепторів.

383 / 900
Під час дуоденального введення цей препарат викликає рефлекторне скорочення жовчного міхура та розслаблення сфінктера Одді. Залежно від шляху введення він має заспокійливий, протисудомний, спазмолітичний та послаблювальний ефекти. Назвіть цей препарат:

Холосас

Магнію сульфат

Урсофальк

Атропіну сульфат

Гідазепам

384 / 900
У хворого з синдромом Іценка-Кушинга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшується в цьому разі?

Глюкагону

Тироксину

Альдостерону

Адреналіну

Кортизолу

385 / 900
Люди, які перебували у приміщенні під час пожежі, страждають від отруєння чадним газом. Який вид гіпоксії спостерігається у цьому разі?

Гемічна

Дихальна

Гіпоксична

Тканинна

Циркуляторна

386 / 900
Хворому на цукровий діабет ІІ типу призначено синтетичний препарат з групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть препарат:

Анаприлін (Propranolol)

Інсулін

Глібенкламід

Преднізолон

Фуросемід

387 / 900
В ході розщеплення глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6-фосфат в першій реакції:

Манозо-1-фосфат

Фруктозо-6-фосфат

Фруктозо-1-фосфат

Галактозо-1-фосфат

Ацетил-КоА

388 / 900
Препаратом вибору для лікування трихомонадної інфекції є:

Норфлоксацин

Метронідазол

Амоксицилін

Гентаміцин

Тетрациклін

389 / 900
Як називається метод сорбційної детоксикації організму, в якому адсорбція токсичних речовин відбувається при проходженні сорбенту крізь відділи системи травлення?

Аплікаційна терапія

Ентеросорбція

Лікворосорбція

Гемосорбція

Лімфосорбція

390 / 900
Кров містить, як одну із складових речовин, еритроцити, розмір яких має порядок 10^-6 м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров?

Грубодисперсна система

Гомогенна система

Гетерогенна система

Колоїднодисперсна система

Мікрогетерогенна система

391 / 900
Для кількісного визначення лікарських препаратів, що містять лужноземельні і важкі метали, використовують метод:

Перманґанатометрії

Комплексонометрії

Ацидиметрії

Меркуриметрії

Алкаліметрії

392 / 900
У післяопераційному періоді пацієнт отримував антибіотик. З часом він почав скаржитися на зниження слуху та вестибулярні розлади. Яка група антибіотиків має такі побічні ефекти?

Аміноглікозиди

Цефалоспорини

Пеніциліни

Макроліди

Тетрацикліни

393 / 900
Під час проведення характерної реакції з сульфідом натрію на солі невідомого катіона утворився осад білого кольору. Укажіть, який це катіон?

Цинку

Ртуті

Міді

Свинцю

Заліза

394 / 900
Оберіть пару індикаторів, які можна використовувати для кількісного визначення кислотно-основним титруванням кожної зі сполук в суміші КНCO_3 і К_2CO_3:

калій хромат, амоній ферум (ІІІ) сульфат

Фенолфталеїн, метиловий оранжевий

дифенілкарбазон, дифенілкарбазид

тропеолін 00, метиленовий синій

еозин, флуоресцеїн

395 / 900
Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається:

Об'єм розподілу

Період напівелімінації

Період напівадсорбції

Період напіввиведення

Біодоступність

396 / 900
Рослинні олії є обов'язковим компонентом раціону людини. Назвіть вітамін рослинних жирних олій, що містить комплекс незамінних жирних кислот:

С

В_1

В_3

F

В_6

397 / 900
Для якого відділу характерно: весняні трахеїди з облямованими порами і волокнисті осінні трахеїди без облямованих пор, що виконують механічну функцію.

відділ мохоподібні

відділ хвощеподібні

відділ покритонасінні

відділ папоротеподібні

Відділ голонасінні

398 / 900
У хворого спостерігається підвищення температури тіла до 38,5 - 39,5°C, нудота, блювання, біль у животі. Діагностовано отруєння сіллю важкого металу. Укажіть, який препарат необхідно застосувати як антидот:

Пентазоцин

Унітіол

Фенолфталеїн

Валідол

Бромгексин

399 / 900
Під час мікробіологічної діагностики сифілісу виникла необхідність вивчення характеру й ступеня рухливості збудника. Який вид мікроскопії використовують із цією метою в бактеріологічній лабораторії?

Темнопільна

Електронна

Рентгенівська

Люмінесцентна

Світлопільна

400 / 900
Фармацевтичне підприємство налагодило випуск препарату для інгаляцій. Яка допустима норма бактерій та грибів може міститися в 1 мл такого засобу?

1000

1000 000

100 000

100

401 / 900
Як називається різниця потенціалів, що виникає внаслідок нерівномірного розподілу електролітів між зовнішньою та внутрішньою поверхнями клітинної мембрани?

Хімічний біопотенціал

Дифузний біопотенціал

Мембранний потенціал

Контактний біопотенціал

402 / 900
В Україні всі щеплення відбуваються відповідно до наказу МОЗ ''Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів''. Укажіть серед перерахованих нижче захворювань те, що входить до календаря профілактичних щеплень:

Грип

Рикетсіоз

Поліомієліт

Ботулізм

403 / 900
Листок має 5-7 однакових жилок, що багаторазово розгалужуються. Який вид жилкування листка спостерігається у цьому разі?

Перистосітчасте

Дугове

Пальчастосітчасте

Пальчастокрайове

404 / 900
У хірургічній практиці для очищення гнійних ран від відмерлих тканин застосовують іммобілізовані ферменти. Які з перерахованих нижче ферментів використовують з такою метою?

Ентерокіназа

Глікозидаза

Трипсин, хімотрипсин

Пепсин

405 / 900
Як називається нижня розширена порожниста частина маточки квітки з насінними зачатками?

Приймочка

Квітколоже

Зав'язь

Гінецей

406 / 900
У якого виду лікарських рослин з родини Asteraceae в суцвітті-кошику всі квіти жовті, язичкові, двостатеві?

Arnica montana

Tanacetum vulgare

Bidens tripartita

Taraxacum officinale

407 / 900
Провізор порадив хворому противиразковий препарат, який блокує гістамінові рецептори слизової шлунка:

Фамотидин

Пірензепін

Омепразол

Альмагель

408 / 900
Растворы высокомолекулярных веществ используют в медицине и фармации. На первой стадии растворения полимеров происходит уменьшение общего объема системы. Это явление называется

Солюбилизация

Седиментация

Контракция

Растворение

409 / 900
Під час дослідженя лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлено несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть цей мікроорганізм:

Кандіда

Мукор

Аспергил

Пеніцил

410 / 900
Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

Фенолфталеїн

Флуоресцеїн

Метиловий червоний

Калію хромат

411 / 900
У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет 2-го типу, рівень глікемії становить 19 ммоль/л, що клінічно виявляється глюкозурією, поліурією і полідипсією. Назвіть патогенетичний механізм розвитку поліурії в цій клінічній ситуації:

Поліфагія

Глюкозурія

Тканинна дегідратація

Полідипсія

412 / 900
Яка рослина з родини Brassicaceae має кардіотонічну дію?

Leonurus cardiaca

Capsella bursa-pastoris

Erysimum diffusum

Rheum tanguticum

413 / 900
Як називається процес самочинного злипання крапель в емульсіях?

Флотація

Коалесценція

Флокуляція

Седиментація

414 / 900
Інсулін - гормон підшлункової залози з гіпоглікемічною дією. Що він являє собою за хімічною природою?

Стероїд

Ліпід

Нуклеотид

Поліпептид

415 / 900
Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболення пологів:

Парацетамол

Промедол

Кодеїну фосфат

Ацетилсаліцилова кислота

416 / 900
Різні структурні компоненти бактеріальної клітини виконують різні функції. Який компонент, що є необов'язковим для клітини, забезпечує виживання в несприятливих умовах зовнішнього середовища?

Спори

Джгутики

Капсула

Включення

417 / 900
У хворого 42-х років відзначається блідість шкірних покривів, слабкість, збільшення лімфатичних вузлів. У периферичній крові виявлені: лейкоцитоз, відсутність перехідних форм лейкоцитів (''лейкемічний провал''), прискорена ШОЕ. Розвиток якого захворювання може припустити лікар?

Гострий лейкоз

Еритромієлоз

Лейкемоїдна реакція

Хронічний лейкоз

418 / 900
Кількість лікарського засобу, що виражена в одиницях маси (міліграм, грам), об'єму (мілілітр) або біологічної активності (одиниці дії), називається:

Лікарська форма

Терапевтичний індекс

Ефективність

Доза

419 / 900
У пацієнта набряк легень. Який препарат необхідно призначити для зменшення об'єму циркулюючої крові?

Нітрогліцерин

Магнію сульфат

Аміназин (Хлорпромазин)

Метопролол

Фуросемід

420 / 900
Лікар призначив дизентерійний бактеріофаг особам, які контактували з хворим на дизентерію. З якою метою призначений бактеріофаг?

Визначення фаготипу

Лікування дизентерії

Виділення збудника

Фагоіндикація

Профілактика дизентерії

421 / 900
Парубок 28-ми років вживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу). Що перевищує його енергетичні потреби. Який процес буде активізуватися у даному випадку?

Окиснення жирних кислот

Ліполіз

Ліпогенез

Гліколіз

422 / 900
Який препарат вибірково пригнічує секрецію залоз шлунка, блокуючи Н_2-гістамінові рецептори?

Омепразол

Фамотидин

Лоратадин

Іпратропію бромід

423 / 900
Чоловік 45 років страждає на анацидний гастрит. Порушення продукції якої речовини в шлунку буде спостерігатися у цьому разі?

Хлороводнева кислота

Внутрішній антианемічний фактор

Пепсин

Гастриксин

Слиз

424 / 900
Для аналізу надійшов розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу використав хімік для визначення його концентрації?

Спектрофотометричний

Флуориметричний

Поляриметричний

Кулонометричний

Кондуктометричне титрування

425 / 900
При додаванні до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду водню з'явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичної групи це свідчить?

VI

II

IV

V

426 / 900
Як називається злиття крапель рідини або газових (повітряних) бульбашок при їхньому зіткненні всередині середовища, яке рухається (рідина, газ), або на поверхні будь-якого тіла?

Агрегація

Коалесценція

Електрофорез

Седиментація

427 / 900
Який механізм передачі характерний для захворювання <<малярія>>?

Трансмісивний

Повітряно-крапельний

Фекально-оральний

Контактно-побутовий

428 / 900
Ви проходите тестування при прийнятті на роботу в аптеку. Виберіть із запропонованих показань те, яке відповідає преднізолону:

Кахексія

Блювання

Ревматоїдний артрит

Стенокардія

Головний біль

429 / 900
Під час дослідження овочевих консервів домашнього приготування, на середовищі Кітта-Тароцці висіяли мікроорганізми, які за формою нагадують тенісну ракетку. Збудником якої хвороби вони можуть бути?

Ешеріхіозу

Ботулізму

Сальмонельозу

Холери

430 / 900
В одного з членів експедиції, який працював в ендемічному вогнищі малярії, через 8 місяців діагностовано малярію. Який імовірний механізм інфікування?

Трансмісивний

Контактний

Повітряно-крапельний

Фекально-оральний

431 / 900
У пацієнта, який хворіє на феохромоцитому, зафіксоване тривале і стійке підвищення артеріального тиску. Гіперпродукція якого гормону призводить до розвитку вторинної артеріальної гіпертензії у цьому разі?

Альдостерону

Вазопресину

Адреналіну

Кортизолу

432 / 900
Вітамін D в організмі регулює мінеральний обмін. Вкажіть активну форму вітаміну D, що регулює обмін кальцію й остеогенез:

Холева кислота

Ергокальциферол

Токоферол

Ергостерин

433 / 900
Для якої з цих систем характерна седиментація?

Розчин електролітів

Піна

Суспензія

Розчин ВМС

434 / 900
Для отримання імунних сироваток тварин імунізують декілька разів, оскільки під час вторинної імунної відповіді значно зростає швидкість утворення і кількість антитіл. Чим це можна пояснити?

Посилення фагоцитозу

Збільшення числа макрофагів

Зниження активності NK

Наявність Т- і В-клітин пам'яті

435 / 900
У пацієнта, госпіталізованого до інфекційного відділення з температурою тіла 39°С, головним болем та ознобом, у товстій краплі крові виявлено спіралеподібні мікроорганізми, забарвлені за Романовським-Гімзою у фіолетовий колір. Які мікроорганізми виявили у пацієнта?

Борелії

Актиноміцети

Трепонеми

Лептоспіри

436 / 900
Під час аналізу злакової рослини встановлено: листочки лінійні, мають кілька нерозгалужених жилок, паралельних до краю листової пластинки. Отже, жилкування листка:

Паралельне

Дихотомічне

Пальчасте

Дугове

Перисте

437 / 900
Який із перелічених медіаторів запалення сприяє підвищенню температури тіла?

Гістамін

Серотонін

Інтерлейкін-1

Тромбоксан

438 / 900
Під час мікроскопії листа виявлені поверхневі структури, що складаються з довгої ніжки і багатоклітинної голівки з секретом, які є:

Криючими волосками

Гідатодами

Всмоктувальними волосками

Залозистими волосками

439 / 900
Хвора 20-ти років із цукровим діабетом потрапила у лікарню у непритомному стані. При обстеженні рівень глюкози плазми крові - 1,8 ммоль/л. Діагностовано гіпоглікемічну кому. Яка причина, імовірно, призвела до розвитку даного стану?

Введення бігуанідів

Передозування інсуліну

Порушення режиму сну

Несвоєчасне введення інсуліну

440 / 900
Під час екскурсії студенти зібрали літні пагони Equiseti arvensis, які були жорсткими на дотик. Якого типу зовнішня оболонка епідермальних клітин цієї рослини?

Суберинізована

Кутинізована

Мінералізована

Ослизнена

Лігніфікована

441 / 900
Для колоїдних розчинів характерне світлорозсіяння. Його інтенсивність визначається рівнянням:

Оствальда

Ленгмюра

Гіббса

Релея

Нернста

442 / 900
Вкажіть, який стандартний розчин (титрант) використовують у методі перманганатометрії:

Розчин натрію оксалату

Розчин марганцю(ІІ) сульфату

Розчин заліза(ІІ) сульфату

Розчин калію перманганату

443 / 900
У жінки 71 року, яка страждає на холецистит, з'явилося жовте забарвлення шкіри та слизових оболонок. Діагностована механічна жовтяниця. Підвищення вмісту якої речовини у крові спричинило зміну забарвлення шкіри у хворої?

Уробіліноген

Жовчні кислоти

Прямий білірубін

Непрямий білірубін

Стеркобіліноген

444 / 900
Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Який метод для цього використовується?

Ультразвукове диспергування

Механічне диспергування

Фізична конденсація

Заміна розчинника

445 / 900
Укажіть, що є головним субстратом для синтезу ейкозаноїдів у тілі людини.

Арахідонова кислота

Олеїнова кислота

Пальмітинова кислота

Стеаринова кислота

446 / 900
Медоносне дерево з листками серцевидної форми, суцвіттями у щитковидних дихазіях, із криловидним приквітником. Це:

Aronia melanocarpa

Aesculus hippocastanus

Tilia cordata

Robinia pseudoacacia

447 / 900
Багато органічних сполук розщеплюються в клітині до простих продуктів. Визначте клас сполук, які руйнуються в організмі людини до аміаку, вуглекислого газу та води:

Моносахариди

Одноатомні спирти

Кетокислоти

Амінокислоти

448 / 900
Рослина повністю занурена у воду. Вкажіть, до якої екологічної групи належить ця рослина:

Мезофіти

Гідрофіти

Сукуленти

Ксерофіти

449 / 900
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовується стеричний фактор, який враховує:

Температуру реакційної суміші

Концентрацію речовин, що реагують

Взаємну орієнтацію молекул, що реагують

Будову молекул сполук, що взаємодіють

Хімічні властивості сполук, що взаємодіють

450 / 900
Нітрувальна суміш - це суміш концентрованих кислот:

HNO_3 + H_2SO_4

H_3PO_4 + HCl

HNO_3 + HCl

H_3PO_4 + H_2SO_4

451 / 900
Багато білків має четвертинну структуру, тобто складається з декількох поліпептидних ланцюгів. Укажіть один із таких білків:

Альбумін

Преальбумін

Міоглобін

Еластин

Гемоглобін

452 / 900
Під час дії на досліджувану суміш катіонів розчином KOH випав білий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дії розчину K_4[Fe(CN)_6] утворився білий осад. Який катіон присутній у розчині?

Zn^2+

Ba^2+

Cr^3+

Fe^3+

Ca^2+

453 / 900
Комбіноване суцвіття, у якого головна вісь наростає моноподіально, а бічні утворюють симподіальні суцвіття називається …

Складне.

Тирс

Просте.

Складне однорідне.

Просте комбіноване.

454 / 900
Плоди селерових містять ефірноолійні канальці й можуть розпадатися на два напівплодики. Цей плід:

Горіх

Двомерикарпій

Гесперидій

Коробочка

Стручечок

455 / 900
Для визначення одного з катіонів ІІ аналітичної групи використовують реакцію <<золотого дощу>> при повільному охолодженны попередньо нагрітих реагентів. Який продукт реакції утворюється під час повільного випадання осаду?

Hg_2I_2

AgI

HgI_2

PbI_2

PbCl_2

456 / 900
Типовими представниками ліофільних дисперсних систем є розчини колоїдних поверхнево-активних речовин (ПАР). Яка властивість є характерною особливістю колоїдних ПАР?

Іоногенність

Неполярність

Діфільність

Неіоногенність

Полярність

457 / 900
Який компонент рослинної клітини формує внутрішнє водне середовище, регулює водно-сольовий обмін, підтримує тургор, накопичує речовини?

Комплекс Гольджі

Мітохондрії

Хлоропласти

Вакуолі

Ендоплазматичний ретикулум

458 / 900
Під час виконання практичної роботи з фармацевтичної ботаніки досліджували мікоризу на корнях Quercus robur. Було встановлено, що вона являє собою симбіоз:

Гриба і бактерії

Гриба і вищої рослини

Двох різних бактерій

Гриба і водорості

Бактерії і вищої рослини

459 / 900
Родина Asteraceae є найбільшою за численністю серед усіх родин відділу Magnoliophyta. Окремі види цієї родини, які використовуються в якості лікарських, занесені до ''Червоної книги України'' і потребують охорони. Вкажіть один такий вид:

Arnica montana

Centaurea cyanus

Artemisia vulgaris

Helianthus annuus

Taraxacum officinale

460 / 900
Хворому на трахеїт призначили протикашльовий засіб центральної дії, який не пригнічує дихання, не викликає медикаментозну залежність, знижує артеріальний тиск. Який це препарат?

Ацетилцистеїн (Acetylcysteini)

Морфіну гідрохлорид (Morphini)

Кодеїну фосфат (Codeini)

Лібексин (Prenoxdiazine)

Глауцину гідрохлорид (Glaucine)

461 / 900
В аналізі крові пацієнта, який тривалий час приймав нестероїдні протизапальні препарати, виявлено різке зменшення кількості нейтрофільних гранулоцитів, базофілів та еозинофілів на фоні лейкопенії. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

Агранулоцитоз

Лейкоцитоз

Анемія

Алейкія

Лейкоз

462 / 900
Алкілювання за Фріделем-Крафтсом відбувається в присутності каталізаторів - кислот Льюїса. Які з наведених нижче сполук входять до їх переліку?

KOH, CaO

KMnO_4, Na_2S_2O_3

АlCl_3, FeBr_3

H_2SO_4, HNO_3

H_2O, H_2O_2

463 / 900
Людина несприйнятлива до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов'язано?

Штучний пасивний

Природний активний

Природний пасивний

Спадковий видовий

Штучний активний

464 / 900
Ви провізор-інформатор, працюєте в аптеці. Порадьте хворому із загостренням ревматоїдного артриту знеболювальний протизапальний препарат, що найменше шкодить шлунку:

Диклофенак-натрій

Ібупрофен

Целекоксиб

Індометацин

Кислота ацетилсаліцилова

465 / 900
Із скількох атомів побудований цикл фураноз?

5

6

4

3

7

466 / 900
Для лікування глаукоми лікар призначив хворому холіноміметичний засіб прямої дії. Який це препарат?

Платифіліну гідротартрат

Атропіну сульфат

Сульфацил натрію

Пілокарпіну гідрохлорид

Цинку сульфат

467 / 900
Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу лікарських препаратів. Який із факторів не впливає на зміщення хімічної рівноваги?

Зміна концентрації вихідних речовин

Додавання каталізатору

Зміна температури

Зміна тиску

Зміна концентрації продуктів

468 / 900
До лікарні доставили 50-річного пацієнта у тяжкому стані. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки ціанотичні, сатурація артеріальної крові - 88%, АТ - 90/60 мм рт.ст, пульс - 117/хв., частота дихання - 22/хв. В анамнезі вказана хронічна серцева недостатність. Який з наведених типів гіпоксії найімовірніше розвивається в такому разі?

Тканинна

Гемічна

Гіпоксична

Циркуляторна

Анемічна

469 / 900
Усі сильні електроліти, що додають до золю в достатній кількості, викликають його коагуляцію. Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:

Однаковий із зарядом ядра

Протилежний до заряду колоїдної частки

Однаковий із зарядом колоїдної частки

Протилежний до протиіонів адсорбційного шару

Однаковий із потенціалвизначальними іонами

470 / 900
У хворого сильний кашель з в'язким харкотинням. Який препарат сприяє розрідженню і виведенню харкотиння?

Лібексин (Prenoxdiazine)

Глаувент (Glaucine)

Кодеїну фосфат (Codeini)

Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)

Синекод (Butamirat)

471 / 900
Пацієнту, хворому на гіпертонічну хворобу, призначено лізиноприл. Який типовий побічний ефект має цей лікарський засіб?

Блювання

Сухий кашель

Закреп

Підвищення апетиту

Безсоння

472 / 900
Для визначення в'язкості мокротиння, що містить ВМС, достатньо виміряти відносну в'язкість рідини, яка характеризується:

Відношенням відносної в'язкості розчину до масової частки розчину

Відношенням відносної в'язкості розчину до масової концентрації розчину

Різницею в'язкостей розчину та розчинника

Граничним значенням приведеної в'язкості розчину при концентрації, що прямує до нуля

Відношенням абсолютної в'язкості розчину до в'язкості розчинника

473 / 900
Мати трьохрічної дитини під час вагітності приймала антибіотики. У дитини спостерігається руйнування різців та коричнева облямівка ясен. Який антибіотик спричинив побічний ефект?

Амоксиклав

Азитроміцин

Левоміцетин

Ципрофлоксацин

Доксицикліну гідрохлорид

474 / 900
У складних біологічних системах містяться такі компоненти як: електроліти, неелектроліти та білки, що сумарно створюють осмотичний тиск. У формуванні якої частини осмотичного тиску найбільшу роль відіграють білки?

Біологічний тиск

Внутрішній тиск

Клітинний тиск

Онкотичний тиск

Високомолекулярний тиск

475 / 900
У пацієнтки, яка хворіє на хронічну серцеву недостатність із набряковим синдромом, у крові виявлено підвищення вмісту альдостерону. Який діуретичний засіб необхідно призначити у цьому разі?

Теофілін

Аспаркам

Фуросемід

Спіронолактон

Парацетамол

476 / 900
Вкажіть, яка з органічних кислот має найнижчий поверхневий натяг у розчинах однакових концентрацій?

Капронова

Масляна

Ацетатна

Валеріанова

Мурашина

477 / 900
Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?

Рівним тиску насиченої пари при 273 К

Мінімальним

Рівним атмосферному

Максимальним

Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі

478 / 900
При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO_2 відбувається явище:

Оптимальна анізотропія

Заломлення світла

Відбиття світла

Світлорозсіювання

Інтерференція світла

479 / 900
Під час мікроскопічного дослідження стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин:

Перициклу

Прокамбію

Протодерми

Фелогену

Камбію

480 / 900
Титранти методу ацидиметрії готують способом встановленого титру. Яку речовину застосовують для їх стандартизації згідно з ДФУ?

Карбонат натрію

Хлорид калію

Залізо металеве

Цинк металевий

Хлорид натрію

481 / 900
Під час додавання до золю суміші електролітів, дія одного з них зменшує дію іншого. Як називається це явище?

Реопексія

Синергізм

Антагонізм

Адитивність

Форетизм

482 / 900
У хворого з підозрою на туберкульоз легень матеріалом для дослідження є мокротиння. Яким методом доцільніше забарвлювати приготовані мазки?

Грама

Мейера

Нейссера

Леффлера

Ціля-Нільсена

483 / 900
Яким чином можна визначити вміст вологи в термічно нестійких препаратах?

Методом перманганатометрії

Неводним титруванням за методом Фішера

Методом нітритометрії

Методом йодометрії

Методом броматометрії

484 / 900
Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів феруму(ІІІ) спеціаліст проводить реакцію із сульфосаліциловою кислотою і вимірює:

Оптичну густину

Потенціал напівхвилі

Показник заломлення

Питоме обертання

Довжину хвилі

485 / 900
У пацієнта виявлено алкаптонурію. Із порушенням обміну якої речовини пов'язане це захворювання?

Фенілаланіну

Тирозину

Аланіну

Триптофану

Фенолу

486 / 900
Порекомендуйте хворому з хронічною серцевою недостатністю препарат, що зменшує набряки за рахунок підвищеного виведення натрію і води:

Сальбутамол

Нітрогліцерин

Фуросемід

Глауцин

Промедол

487 / 900
Після опіку у хворого на місці пошкодження утворився грубий рубець. Який компонент запальної реакції характеризується розростанням сполучної тканини?

Проліферація

Фагоцитоз

Ексудація

Еміграція

Альтерація

488 / 900
Для кількісного визначення калію хлориду в препараті використали метод меркурометрії. Як індикатор застосували:

Фероїн

Флуоресцеїн

Метиловий червоний

Фенолфталеїн

Дифенілкарбазон

489 / 900
У моряка, який 10 місяців перебував у плаванні, виникли кровотечі з ясен, розхитування та випадіння здорових зубів. Після обстеження встановлено діагноз: цинга. Недостатність якого вітаміну спричинила це захворювання?

Вітаміну С

Фолієвої кислоти

Вітаміну D

Вітаміну Е

Нікотинової кислоти

490 / 900
Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настоянках визначають рефрактометрично. З цією метою вимірюють:

Кут падіння променя світла

Кут повного внутрішнього відбиття променя світла

Кут заломлення променя світла

Показник заломлення розчину

Кут обертання площини поляризованого світла

491 / 900
Серед вказаних видів плід стручок має:

Taraxacum officinale

Polygonum aviculare

Erysimum canescens

Papaver somniferum

Oxycoccus palustris

492 / 900
На аналіз надійшов розчин калію дихромату. Для його кількісного визначення був використаний один з фізико-хімічних методів аналізу:

Турбідиметричний

Флуориметричний

Поляриметричний

Спектрофотометричний

Кулонометричний

493 / 900
У перманганатометрії як титрант використовують KMnO_4. Який фактор еквівалентності цієї сполуки, якщо титрування проводять у кислому середовищі?

1

1/4

1/2

1/3

1/5

494 / 900
Старий коренеплід редису є менш соковитим, запасальна ксилема стає пористою і твердне в результаті значного розростання і здерев'яніння:

Клітин-супутниць

Паренхіми

Судин

Ситоподібних трубок

Луб'яних волокон

495 / 900
У методі йодометрії кінцеву точку титрування визначають за допомогою індикатора крохмалю, який слід додавати:

На початку титрування

Коли відтитровано 50% речовини, що визначається

Наприкінці титрування

У точці еквівалентності

У процесі титрування

496 / 900
Оберіть вихідну сполуку для синтезу фталевої кислоти:

1,2-дихлорбензол

Саліцилова кислота

о-ксилол

2-хлорбензойна кислота

м-ксилол

497 / 900
Катіони кальцію входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейною реакцією для виявлення катіонів кальцію є реакція з розчином:

Амонію гідроксиду

Натрію гідроксиду

Калію йодиду

Кислоти соляної

Амонію оксалату

498 / 900
Який вітамінний препарат призначають разом з фолієвою кислотою у разі гіперхромної анемії?

Піридоксин

Тіамін

Ціанокобаламін

Ретинол

Ферковен

499 / 900
Після самолікування засобами народної медицини для знеболення у пацієнта з'явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?

Моноцити

Еозинофіли

Базофіли

Нейтрофіли

Лімфоцити

500 / 900
Хворий із відкритим переломом стегнової кістки та гострою кровотечею доставлений у лікарню. Який нетерміновий механізм компенсації виявляється у пізніші терміни після крововтрати?

Посилення еритропоезу

Рефлекторне прискорення скорочень серця

Надходження міжтканинної рідини у судини

Збільшення здатності гемоглобіну віддавати кисень тканинам

Підвищення зсідання крові

501 / 900
Важливим субстратом глюконеогенезу у печінці є аланін. Як називається реакція, у ході якої аланін утворюється в скелетних м'язах з пірувату?

Дегідрування

Декарбоксилювання

Фосфорилювання

Трансамінування

Ізомеризація

502 / 900
Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на збільшення добової кількості сечі, спрагу. Під час лабораторного аналізу у сечі виявлено високий рівень цукру, ацетон. Порушення секреції якого гормону могло викликати такі зміни?

Глюкагон

Інсулін

Вазопресин

Альдостерон

Тестостерон

503 / 900
Які лікарські засоби належать до інгібіторів АПФ?

Раунатин, резерпін

Каптоприл, еналаприл

Ніфедипін, дилтіазем

Лозартан, ірбезартан

Дібазол, папаверин

504 / 900
Хворому з гіпертензивною кризою ввели внутрішньовенно клофелін. Який механізм лежить в основі антигіпертензивної дії клофеліну?

Блокада периферичних α₁-адренорецепторів

Стимуляція центральних пресинаптичних α₂-адренорецепторів

Блокада β-адренорецепторів

Блокада H-холінорецепторів вегетативних гангліїв

Пряма міотропна дія на судини

505 / 900
У отруйного бур'яну родини Solanaceae стебла гіллясті, опушені. Листки м'які, тьмяні, темно-зелені, знизу світло-сіруваті, з густішим та довшим опушенням уздовж жилок та країв. Квітки сидячі, віночок п'ятилопатевий, опадний, лійкоподібний, бруднувато-жовтий, рідше білуватий, із сіткою пурпурово-фіолетових жилок, плід -- глечикоподібна коробочка з кришечкою. Для якої рослини характерні такі ознаки?

Atropa belladonna

Nicotiana tabacum

Datura innoxia

Datura stramonium

Hyoscyamus niger

506 / 900
Ентеральний обмін ліпідів можливий за наявності цілого ряду умов. Які з перерахованих речовин забезпечують емульгування жирів, активацію ліпази, всмоктування жирних кислот?

Хлоридна кислота

Жовчні кислоти

Глюкоза

Амінокислоти

Холестерин

507 / 900
Який характер прикріплення листку до стебла у маку снодійного?

Пронизаний

Черешок, розрослий у піхву

Збіжний

Стеблообгортний

З розтрубом

508 / 900
З плевральної порожнини пацієнта отримано ексудат такого складу: білок -- 34 г/л, форменні елементи крові 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН -- 6,8. Який вид ексудату у пацієнта?

Серозний

Гнійний

Геморагічний

Фібринозний

Змішаний

509 / 900
Пацієнт із невритом приймає діазепам. Для зняття суглобового болю, призначено знеболювальний засіб у дозі, меншій за середньотерапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшивши дозу анальгетика?

Потенціювання

Матеріальна кумуляція

Сумація

Лікарська залежність

Толерантність

510 / 900
Одним з патогенетичних механізмів низки захворювань є підвищення концентрації активних форм кисню. Для попередження цього процесу призначають антиоксиданти. Назвіть один з них:

Кальциферол

Гліцерол

Кобаламін

Альфа-токоферол

Глюкоза

511 / 900
До складу пластид входять пігменти, які виконують функції антиоксидантів і являють собою провітаміни A) Ці пігменти називаються:

Каротиноїди

Каротиноїди і хлорофіли

Антохлори

Антоціани

Виключно хлорофіли

512 / 900
Який тип активації профермента в активну форму фермента часто застосовується при активації гідролаз шлунково-кишкового тракту?

Обмежений протеоліз

Фосфорилювання

Трансамінування

Приєднання катиону металу

Декарбоксилювання

513 / 900
Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для перетравлення ліпідів. Назвіть ці продукти:

Кальцифероли

Кортикостероїди

Катехоламіни

Ацетил-КоА

Жовчні кислоти

514 / 900
Унаслідок отруєння ціанідами, у пацієнта відбулась блокада ферменту цитохромоксидази. Який вид гіпоксії розвивається у цьому разі?

Тканинна

Циркуляторна

Застійна

Дихальна

Гемічна

515 / 900
Яка тривіальна назва 2-гідроксипропанової кислоти?

Аланін

Яблучна кислота

Молочна кислота

Піровиноградна кислота

Холін

516 / 900
Мономолекулярна теорія адсорбції описується рівнянням:

БЕТ

Гіббса

Релея

Єйнштейна

Ленгмюра

517 / 900
Під час огляду дитини виявлено: збільшення живота, викривлення нижніх кінцівок, підвищену збудливість нервової системи, збільшення екскреції фосфатів із сечею. Недостатність якого харчового компонента може зумовити такі клінічні зміни?

Вітаміну К

Вітаміну D

Вітаміну С

Вітаміну F

Вітаміну А

518 / 900
У дитячому садочку періодично трапляються випадки захворювання на ангіну у дітей. Під час профілактичного огляду, лікар-лаборант здійснив забір мазків із зіву у десятьох дітей, та зафарбував їх за методом Нейсера. Під час мікроскопічного дослідження виявлено тонкі палички жовтого кольору, із темно-коричневими потовщеннями на кінцях, розташованими у вигляді римських цифр Х та V.Збудника якої інфекційної хвороби виявлено?

Пневмонії

Інфекційного мононуклеозу

Дифтерії

Скарлатини

Туберкульозу

519 / 900
Пацієнту з мікседемою рекомендовано замісну терапію. Які гормони використовують з цією метою?

Естрогени

Тиреоїдні

Мінералокортикоїди

Глюкокортикоїди

Андрогени

520 / 900
Для швидкої діагностики багатьох бактеріальних, вірусних, протозойних і грибкових захворювань, виявлення збудників хвороб у довкіллі, харчових продуктах і воді з успіхом використовується реакція, принцип якої полягає в багатократному копіюванні специфічної ділянки ДНК або окремого гена за допомогою ферменту ДНК-полімерази. Назвіть цю реакцію.

Реакція ензиммічених антитіл

Радіоімунний аналіз

Полімеразна ланцюгова реакція

Імуноферментний аналіз

Реакція імунофлуоресценції

521 / 900
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI?

Розчин сульфатної кислоти

Водний розчин амоніаку

Розведена нітратна кислота

Концентрована нітратна кислота

Концентрований розчин калію хлориду

522 / 900
Гормони регулюють численні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену:

Тироксин

Вазопресин

Адреналін

Інсулін

Окситоцин

523 / 900
У спекотну погоду на верхівках і зубчиках краю листків Tilia cordata краплини рідини виділяються крізь водяні продихи. Як називаються утвори, розташовані на листках рослин, через які відбувається пасивне виділення краплинно-рідкої води?

Осмофори

Гідропоти

Нектарники

Залозки

Гідатоди

524 / 900
Явище руйнування структури геля внаслідок механічної дії і самочинне відновлення його властивостей в стані спокою називається

гелеутворенням.

синерезісом.

Тіксотропією

структуроутворенням.

солюбілізацією.

525 / 900
Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

Сахараза

Мальтаза

Ліпаза

Пептидаза

Лактаза

526 / 900
У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого ферменту в крові необхідно провести з діагностичною метою?

ЛДГ

Креатинкіназа

Пепсин

Альдолаза

Амілаза

527 / 900
Під час пункції плевральної порожнини лікар отримав значну кількість ексудату жовтого кольору. Мікроскопічне дослідження виявило вміст нейтрофілів. Для якого ексудату характерні ці ознаки?

Геморагічний

Фібринозний

Гнійний

Серозний

Кров'яний

528 / 900
У пацієнта, який хворіє на туберкульоз, після тривалого лікування антибіотиком погіршився слух. Який препарат викликав ототоксичну дію?

Абактал

Цефтріаксон

Ампіцилін

Стрептоміцин

Бензилпеніцилін

529 / 900
Як називається лужний гідроліз естерів (складних ефірів)?

Конденсація

Омилення

Перегрупування

Окиснення

Етерифікація

530 / 900
У виробництві фармпрепаратів застосовують оксиетильовані похідні ефірів жирних кислот (ПАР), з якими в достатньо концентрованих розчинах відбувається колоїдне розчинення, яке називається:

Сенсибілізація

Колоїдний захист

Синергізм

Синерезис

Солюбілізація

531 / 900
Яке живильне середовище використовують для культивування грибів?

Кітта-Тароцці

Ендо

Казеїново-вугільний агар

Плоскирєва

Сабуро

532 / 900
Установлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:

Смоляні ходи

Членисті молочники

Лізигенні вмістища

Схизогенні вмістища

Нечленисті молочники

533 / 900
У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?

Анаприлін (Пропранолол)

Натрію хлорид

Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин)

Платифіліну гідротартрат

Атропіну сульфат

534 / 900
Під час аналізу сечі пацієнта, який хворіє на цукровий діабет, виявлено глюкозурію. Який нирковий поріг реабсорбції глюкози?

5 ммоль/л

1 ммоль/л

10 ммоль/л

20 ммоль/л

15 ммоль/л

535 / 900
Алопуринол використовують для зниження утворення сечової кислоти під час лікування подагри. Який фермент гальмує ця сполука?

Аргіназу

Амілазу

Каталазу

Лактатдегідрогеназу

Ксантиноксидазу

536 / 900
У якому посуді слід розчинити наважку для приготування розчину точної концентрації?

У циліндрі

У мензурці

У мірній колбі

У мірному стакані

У пробірці

537 / 900
Чим визначається ступінь електролітичної дисоціації, яка є однією із кількісних характеристик електролітів?

Добутком кількості продисоційованих і недисоційованих молекул розчиненої речовини

Відношенням кількості продисоційованих молекул до загальної кількості молекул розчиненої речовини

Відношенням кількості недисоційованих молекул розчиненої речовини до загальної кількості іонів

Відношенням кількості недисоційованих молекул до кількості продисоційованих молекул розчиненої речовини

Відношенням концентрації розчину до загальної кількості продисоційованих молекул розчиненої речовини

538 / 900
У пацієнта з серцевою недостатністю гостро розвинувся набряковий синдром. Який препарат доцільно призначити для усунення набряку?

Ніфедипін

Нітрогліцерин

Панангін (Potassium and magnesium aspartate)

Пропранолол

Фуросемід

539 / 900
Вкажіть структурну формулу пропену:

CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3

CH_3-C C-CH_2-CH_3

CH_3-CH=CH_2

CH_3-CH_2-CH_3

CH_3-CH=CH-CH_3

540 / 900
Працюючи на присадибній ділянці, чоловік поранив руку. Згодом на місці поранення розвинулося запалення. Що є пусковим механізмом запалення?

Первинна альтерація

Ексудація

Місцеве порушення кровообігу

Вторинна альтерація

Еміграція лейкоцитів

541 / 900
Який препарат використовується в якості антидоту в разі передозування наркотичними анальгетиками?

Кордіамін

Атропін

Унітіол

Ефедрин

Налоксон

542 / 900
У лабораторній практиці широко застосовують фільтри Зейтца. Вкажіть мету застосування цих фільтрів:

Визначення забруднення води

Стерилізація фільтруванням

Для вирощування бактеріофагів

Дезінфекція розчинів

Для знищення вірусів

543 / 900
Який індикатор треба обрати для стандартизації розчину хлоридної кислоти за розчинами Na_2CO_3 та Na_2B_4O_7?

Тропеолін ОО

Еозин

Метиловий червоний

Мурексид

Тимоловий синій

544 / 900
Сполука складу C_7H_8O відноситься до похідних ароматичних вуглеводів та не утворює забарвлення з FeCl_3. Під час окиснення вона утворює бензойну кислоту. Що це за сполука?

м-крезол

Метилфеніловий ефір

о-крезол

Бензиловий спирт

п-крезол

545 / 900
Мурексидна проба широко використовується для ідентифікації похідних:

Ізохіноліну

Піридину

Хіноліну

Пурину

Акридину

546 / 900
Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат:

Синкумар (Аценокумарол)

Фенілін (Феніндіон)

Вікасол (Менадіон)

Варфарин

Гепарин

547 / 900
Під час бактеріоскопії мазків, виготовлених із виділень уретри, виявлено внутрішньоклітинно розташовані грамнегативні диплококи. Які мікроорганізми виявлено в досліджуваному матеріалі?

Пептострептококи

Гонококи

Стрептококи

Стафілококи

Менінгококи

548 / 900
Для стимуляції роботи серця і кровообігу використовують траву отруйної, рідкісної для України рослини – …

кропиви дводомної

блекоти чорної

хмелю звичайного

Адонісу весняного

льону звичайного

549 / 900
Назвіть приклад надземних видозмін пагона, які розвиваються з бічних бруньок, знаходяться у пазухах листків, або у суцвіттях та беруть участь у вегетативному розмноженні:

Колючки

Вусики

Надземні бульби

Кладодії

Повітряні цибулини

550 / 900
Для виробництва лікарських препаратів необхідно дотримуватися комплексу заходів, спрямованих на попередження їхньої мікробної контамінації. Як називається цей комплекс заходів?

Асептика

Дератизація

Стерилізація

Антисептика

551 / 900
Антихолінестеразні засоби впливають на тонус та моторику ШКТ, сечового міхура, нервово-м’язову передачу. Який препарат є синтетичним представником цієї групи?

Фізостигміну саліцилат

Дипіроксим

Прозерин

Галантаміну гідробромід

552 / 900
Яка сполука утвориться внаслідок декарбоксилювання щавлевої кислоти НООС-СООН?

Ацетон

Оцтова кислота

Мурашина кислота

Янтарний ангідрид

Сукцинімід

553 / 900
У вагітної жінки надвечір з'являються набряки на ногах, на ранок вони зникають. Який патогенетичний фактор сприяє розвитку набряку?

Гіперглікемія

Зменшення онкотичного тиску крові

Підвищення гідростатичного тиску крові

Збільшення онкотичного тиску крові

554 / 900
Визначте тип галуження: верхівкова брунька припиняє свій розвиток, а з найближчої бічної бруньки розвивається бічний пагін другого порядку, що росте в напрямку головної осі, ніби заміщуючи її.

Колоновидне

Симподіальне

Дихотомічне

Кущіння

555 / 900
L-ДОФА (діоксифенілаланін) застосовують для лікування хвороби Паркінсона, оскільки ця сполука спричиняє збільшення вмісту дофаміну. Яка амінокислота служить попередником для синтезу ДОФА?

Аргінін

Гліцин

Аспарагін

Тирозин