Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 900
Від стовбура Betula pendula відділена стерильна форма ксилотрофа Inonotus obliquus, тобто березовий гриб, або:

Чага

Мухомор

Трутовик справжній

Спориння (ріжки)

Печериця

2 / 900
В якісному аналізі для виявлення арсеніт-іонів проводять реакцію з розчином йоду. Для створення середовища використовують:

Розчин сульфатної кислоти

Насичений розчин гідрокарбонату натрію

Розчин аміаку

Розчин нітратної кислоти

Розчин ацетатної кислоти

3 / 900
Який іон міститься в розчині, якщо при дії на нього дифеніламіну у присутності концентрованої сульфатної кислоти спостерігається синє забарвлення?

Ацетат

Сульфат

Нітрат

Сульфід

Фосфат

4 / 900
Батьки 12-річного хлопця звернулися в клініку зі скаргами, що зріст сина 189 см. Порушення секреції якого гормону можна припустити у хлопця?

Гіпосекреція соматотропного гормону

Гіпосекреція глюкокортикоїдів

Гіперсекреція гормонів щитоподібної залози

Гіпосекреція гормонів щитоподібної залози

Гіперсекреція соматотропного гормону

5 / 900
Який медичний засіб застосовується для лікування герпетичної інфекції?

Ремантадин

Гамаглобулін

Ацикловір

Вакцина Себіна

Озельтамівір

6 / 900
Під час обстеження пацієнта встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія?

Моноамінооксидаза

Тирозиназа

Тироксингідроксилаза

Фенілаланінгідроксилаза

Оксидаза гомогентизинової кислоти

7 / 900
До аналізованого розчину додали розчин лугу та нагріли. При цьому утворився чорний осад та виділився газ з різким запахом. Це свідчить про присутність у розчині:

Іонів амонію та ртуті(I)

Іонів амонію та кальцію

Іонів амонію та ртуті(II)

Іонів амонію та свинцю(II)

Іонів амонію та олова(II)

8 / 900
Наявні ефірно-олійні залозки, плід - сім'янка, суцвіття - кошик. Це - характерні діагностичні ознаки родини:

Scrophylariaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Solanaceae

Rosaceae

9 / 900
Під час бактеріологічного дослідження матеріалу з опікової рани було виділено грамнегативні бактерії паличковидної форми, які на МПА утворювали пласкі, слизькі колонії зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Якому з наведених мікроорганізмів найбільше відповідає така характеристика?

K. pneumonia

V. cholerae

E) coli

P. aeruginosa

P. mirabilis

10 / 900
Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації з РНК на ДНК використовують зворотну транскрипцію. Вкажіть, за допомогою якого фермента відбувається цей процес:

Топоізомераза

ДНК-лігаза

Праймаза

Рибонуклеаза

Ревертаза

11 / 900
Перетворення профермента на активний фермент може відбуватися різними шляхами. Назвіть тип активації, поширений в шлунково-кишковому тракті.

Фосфорилування

Декарбоксилування

Обмежений протеоліз

Глікозилування

Трансамінування

12 / 900
З-поміж розглянутих гербарних зразків рослин виявлено вид із родини Барбарисові. Це:

Podophyllum peltatum

Hypericum perforatum

Adonis vernalis

Saponaria officinalis

Сhelidonium majus

13 / 900
Як називається нижня розширена порожниста частина маточки квітки з насінними зачатками?

Квітколоже

Зав'язь

Стовпчик

Приймочка

Гінецей

14 / 900
Під час мікроскопічного дослідження виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин із потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:

Кірка

Перидерма

Епідерма

Веламен

Ризодерма

15 / 900
Яка реакція є спільною з реакцією виявлення сполук арсену (ІІІ) і арсену (V)?

З амоній молібдатом

З натрій нітратом

Відновлення до арсину

З калій йодидом

З йодом

16 / 900
Гідроліз якої сполуки призведе до утворення етиленгліколю?

CH_3-CHCl_2

Cl-CH_2-CH_2-Cl

CH_2=CH-Cl

CH_3-CH_2-Cl

CHCl_3

17 / 900
Провізор-аналітик КАЛ приготував 0,1М розчин срібла нітрату. Укажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину.

Оксалатна кислота

Натрію тетраборат

Натрію бензоат

Натрію хлорид

Натрію гідроксид

18 / 900
Хворому на гострий бронхіт з утрудненим відходженням мокротиння призначено відхаркувальний препарат ацетилцистеїн. Який механізм дії даного препарату?

Стимулює синтез сурфактанту

Пригнічує центральні ланки кашльового рефлексу - центру кашлю

Стимулює β-адренорецептори, розслаблює гладенькі м'язи бронхів

Пригнічує периферичні ланки кашльового рефлексу - блокує рецептори дихальних шляхів

Розриває дисульфідні зв'язки кислих глікозаміногліканів та зменшує в'язкість слизу

19 / 900
Як називається довгастий сухий плід, що утворюється із ценокарпного гінецею, розділеного плівчастою перетинкою з насінинами?

Біб

Коробочка

Стручок

Вислоплідник

Калачик

20 / 900
Кут обертання площини поляризації оптично активних органічних речовин вимірюють за допомогою приладу:

Поляриметр

Кондуктометр

Рефрактометр

Спектрофотометр

Потенціометр

21 / 900
У хворого під час огляду ротової порожнини виявлені ознаки афтозного стоматиту. Під час мікроскопії мазків, отриманих з окремих афт, виявлені грампозитивні округлі й овальні клітини, різні за розміром, з ознаками брунькованого поділу. Які мікроорганізми могли викликати цю патологію?

Гриби роду Candida

Менінгококи

Стрептококи

Стафілококи

Пневмококи

22 / 900
Унаслідок розриву селезінки у хворої виникла масивна внутрішня кровотеча з ознаками тяжкої гіпоксії. Яка з перерахованих структур є найчутливішою до гіпоксії?

М'язи

Легені

Кора головного мозку

Нирки

Шлунок

23 / 900
Нітритометричний метод аналізу широко використовують для визначення фармацевтичних препаратів, що містять ароматичну аміногрупу. Титрування виконують при низьких (0-10°C) температурах з метою:

Зменшення індикаторної помилки при визначенні кінцевої точки титрування

Підвищення стійкості досліджуваної речовини

Прискорення реакції діазотування

Підвищення стійкості титранту

Підвищення стійкості діазосполук

24 / 900
У хворого на крупозну пневмонію температура тіла підвищилася до 40°C) До якого типу можна віднести дану температуру у людини за ступенем її підвищення?

Помірна

Висока

-

Гіперпіретична

Субфебрильна

25 / 900
Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, які хімічні зв'язки вони розщеплюють:

Глікозидні

Ефірні

Фосфодіефірні

Водневі

Пептидні

26 / 900
При виробництві лікарських препаратів їх вихід можна підвищити при правильному виборі температурного режиму. Яке рівняння встановлює залежність константи рівноваги від температури при постійному тиску?

Гіббса-Гельмгольця

Ізотерми хімічної реакції

Ізобари хімічної реакції

Кірхгофа

Ізохори хімічної реакції

27 / 900
І.І.Мечников, вивчаючи запальний процес, описав певну закономірність еміграції лейкоцитів в осередок запалення. Клітини емігрують у такій послідовності:

Моноцити, нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити

Моноцити, лімфоцити, нейтрофільні гранулоцити

Нейтрофільні гранулоцити, моноцити, лімфоцити

Нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити, моноцити

Лімфоцити, моноцити, нейтрофільні гранулоцити

28 / 900
У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск крові нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

Гіперфункція мозкової частини наднирників

Гіперфункція коркової частини наднирників

Гіперфункція щитоподібної залози

Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону

Інсулінова недостатність

29 / 900
У хворого з гострим інфарктом міокарда проводилась антикоагулянтна терапія. Оберіть препарат, що при цьому міг застосовуватись:

Хондроїтинсульфат

Тетрациклін

Гепарин

Гіалуронова кислота

Парацетамол

30 / 900
Після введення препарату у пацієнта спостерігаються: свербіж, висип на шкірі, утруднене дихання, артеріальний тиск -- 70/40 мм рт. ст. та запаморочення. Яка алергічна реакція за Кумбсом і Джелом імовірно розвинулася у пацієнта?

Сповільненого типу

Типу феномена Артюса

Анафілактична

Стимулюючого типу

Цитолізу

31 / 900
Пацієнт скаржиться на біль в епігастрії оперізуючого характеру. Під час обстеження виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також неперетравлений жир у калі. Для якої патології найбільш характерні ці ознаки?

Гострий панкреатит

Гострий апендицит

Ентероколіт

Гастрит

Iнфекційний гепатит

32 / 900
Яким фактором зумовлена оптична активність органічних сполук?

Здатністю сполуки утворювати структурні ізомери

Наявністю подвійного зв'язку

Природою функціональної групи у молекулі

Наявністю хірального атома карбону

Наявністю двох різних замісників біля одного атома карбону

33 / 900
Вам необхідно приготувати аміачний буферний розчин. Для цього до водного розчину аміаку необхідно додати:

Розчин амонію хлориду

розчин хлоридної кислоти

розчин натрію сульфату

розчин калію хлориду

розчин сульфатної кислоти

34 / 900
Ступінь впливу сторонніх іонів на потенціал іоноселективного електроду визначається величиною:

Коефіцієнт електропровідності

Коефіцієнт дифузії

Коефіцієнт активності

Коефіцієнт селективності

Осмотичний коефіцієнт

35 / 900
Чоловік звернувся до лікарні з ознаками гломерулонефриту. Які патологічні компоненти в сечі свідчать про підвищення проникності клубочкової мембрани?

Ацетон

Білірубін

Глюкоза

Гній

Білок

36 / 900
В аптеці виготовлені очні краплі, які необхідно розфасувати в стерильні флакони. Який із методів стерилізації посуду потрібно використати?

Прожарювання в сухожаровій шафі

Опромінення ультрафіолетовим промінням

Автоклавування

Кип'ятіння

Обробка дезінфікуючим розчином

37 / 900
Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?

Ультрафіолетове опромінення

Сухою жарою

Кип'ятіння одноразове

Текучою парою дрібно

Паром під тиском

38 / 900
Яка з наведених сполук належить до нітропохідних вуглеводнів?

C_3H_7-O-NO_2

C_2H_5-NO

C_2H_5-NH_2

C_6H_5-NO_2

C_6H_5-N=N-C_6H_5

39 / 900
До якого процесу призводить дія електролітів на розчин ВМС?

Тіксотропії

Коацервації

Сольватації

Висолювання

Синерезису

40 / 900
Серед зібраних рослин є Capsella bursa-pastoris, для якої характерно:

Однорічник, прикореневі листя перисторозсічені або розділені, плоди - трикутно-серцеподібні стручечки

Дворічник, прикореневі листя плівчасті, плоди - крилаті серцеподібні стручечки

Дворічник, прикореневі листя перистолопатеві, плоди - округлі стручечки

Однорічник, прикореневі листя складні, плоди - членисті стручки

Багаторічник, прикореневі листя суцільні, плоди - циліндричні стручки

41 / 900
Рослина має корені з бактеріоризою, складні листки з прилистками, метеликоподібний віночок, плід -- біб. Для якої родини рослин характерні такі ознаки?

Apiaceae

Lamiaceae

Fabaceae

Solanaceae

Asteraceae

42 / 900
До якого виду фармакотерапії відноситься застосування антибіотиків у разі інфекційних захворювань?

Стимулюючої

Симптоматичної

Патогенетичної

Етіотропної

Замісної

43 / 900
Як зовнішній індикатор для фіксування кінцевої точки титрування в методі нітритометрії використовують:

Тропеолін 00

Фероїн

Йодкрохмальний папір

Метиловий оранжевий

Дифеніламін

44 / 900
У пацієнта діагностовано ішемічну хворобу серця з високим рівнем холестерину. Який препарат потрібно включити до схеми лікування пацієнта?

Гідрохлортіазид

Аторвастатин

Целекоксиб

Фентаніл

Диклофенак натрію

45 / 900
В аптеці тимчасово відсутній препарат лоратадин. Запропонуйте хворому раціональну заміну цьому препарату:

Ізоніазид

Гепарин

Преднізолон

Корглікон

Кларитин

46 / 900
Який катіон можна ідентифікувати за допомогою Na_3[Co(NO_2)_6]?

Натрію

Кадмію

Мангану

Алюмінію

Калію

47 / 900
Як називається явище, за якого один препарат послаблює дію іншого?

Сенсибілізація

Антагонізм

Потенціювання

Звикання

Тахіфілаксія

48 / 900
Хворому, що страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання?

Протиаритмічний

Протизапальний

Антиангінальний

Гіпотензивний

Анксіолітичний

49 / 900
Відомо, що у більшості видів відділу Голонасінні листки представлені хвоєю. Який з нижчеперерахованих видів має листки довгочерешкові, шкірясті, з цілісною віялоподібною листковою пластинкою, дихотомічним жилкуванням та однією або кількома виїмками по верхньому краю?

Abies sibirica

Picea abies

Ginkgo biloba

Juniperus communis

Cedrus libani

50 / 900
Який з цих типів гінецею має декілька чи багато вільних плодолистиків?

Паракарпний

Синкарпний

Апокарпний

Монокарпний

Ценокарпний

51 / 900
У водному розчині містяться катіони lV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Після додавання NaOH утворився білий осад, розчинний у надлишку NaOH з утворенням безбарвного розчину. Після додавання NH_4Cl під час нагрівання утворюється білий аморфний осад. На присутність яких катіонів вказує цей аналітичний ефект?

Катіони феруму(ІІ)

Катіони мангану

Катіони стануму, алюмінію

Катіони магнію

Катіони феруму(ІІІ)

52 / 900
Листки рослини з родини Lamiaceae яйцевидні, із загостреною верхівкою, городчастим краєм та лимонним запахом. Для якої рослини характерні такі ознаки?

Melissa officinalis

Leonurus cardiacа

Mentha piperita

Lamium album

Salvia officinalis

53 / 900
Пацієнту, що скаржиться на безсоння, лікар призначив нітразепам. Снодійна дія препарату виникає через вплив на які рецептори?

Гістамінові

Серотонінові

Бензодіазепінові

Адренорецептори

Холінорецептори

54 / 900
Аскорутин застосовують під час кровоточивості ясен та точкових крововиливах. Який вітамін входить до складу цього препарату?

A

K

C

D

E

55 / 900
При обстеженні хворого виявлена гіперглікемія. Дефіцит якого гормону може її спричинити?

Адреналін

Інсулін

Тиреоїдин

Соматотропін

Глюкагон

56 / 900
Спадкові захворювання можуть бути пов'язані з порушеннями структури та кількості хромосом або генів. Які з наведених захворювань належать до моногенних захворювань?

Синдром Шерешевського

Хвороба Дауна

Гемофілія

Цукровий діабет 1 типу

Синдром Клайнфельтера

57 / 900
Порадьте молодому лікарю, як попередити розвиток синдрому відміни у хворого після завершення курсу глюкокортикоїдної терапії:

Призначення імуностимулювальної терапії

Призначення вітамінних препаратів

Призначення антидотної терапії

Призначення засобів, що стимулюють ЦНС

Поступове зниження дози препарату

58 / 900
Який препарат потрібно призначити для пригнічення синтезу тиреоїдних гормонів?

Антиструмін

Тиреоїдин

L-тироксин

Паратиреоїдин

Мерказоліл

59 / 900
У пацієнта спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такі симптоми?

Гіпофункція паращитоподібних залоз

Гіперфункція щитоподібної залози

Гіпофункція щитоподібної залози

Гіперфункція паращитоподібних залоз

Гіпофункція надниркових залоз

60 / 900
Для стимуляції пологів та як протизаплідні засоби застосовуються гормоноподібні речовини з групи ейкозаноїдів. Які речовини мають таку дію?

Простагландини

Енкефаліни

Ендорфіни

Інтерлейкіни

Ангіотензини

61 / 900
Усі бактерії мають ряд фундаментальних ознак, що відрізняють їх від мікроскопічних грибів та найпростіших. Вкажіть основну морфологічну відмінність бактеріальної клітини?

Клітинна стінка

Розмір

Рибосоми

Нуклеоїд

Диференційоване ядро

62 / 900
Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізми, які використовують для виготовлення таких препаратів:

Золотистий стафілокок

Йерсинії

Провіденції

Протей

Біфідобактерії

63 / 900
Для профілактики рахіту лікар призначив препарат з Д-вітамінною активністю, який нормалізує кальцієвий та фосфорний обмін. Визначте препарат.

Прегнавіт

Ергокальциферол

Вітрум

Кальцію пангамат

Піридоксальфосфат

64 / 900
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень пацієнта, хворого на гостру кишкову інфекцію, була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?

Аглютинації

Зв'язування комплементу

Преципітації

Нейтралізації

Бактеріолізу

65 / 900
Під час передопераційного обстеження у пацієнта виявлено дефіцит протромбіну в крові. Який засіб потрібно призначити попередньо для зменшення крововтрати під час оперативного втручання?

Вікасол

Тромбін

Кислоту амінокапронову

Контрикал

Фенілін

66 / 900
Допоможіть лікарю підібрати препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є інгібітором ЦОГ-2 і не пошкоджує шлунок:

Кислота ацетилсаліцилова

Целекоксиб

Парацетамол

Диклофенак-натрій

Індометацин

67 / 900
У хворого на рак легень розвинувся плеврит. Для аналізу отримано велику кількість геморагічного ексудату. Який компонент є специфічним для геморагічного ексудату?

Гній

Еритроцити

Тромбоцити

Фібрин

Лейкоцити

68 / 900
Як називається фізичне явище матового світіння колоїдного розчину під час проходження світла через нього, що обумовлено розсіюванням світлових променів на колоїдних частинках за рахунок дифракції?

Внутрішньомолекулярна дифракція

Коагуляція

Седиментація

Синерезис

Опалесценція

69 / 900
Залишки якого моносахариду містить молекула крохмалю?

D-манози

D-фруктози

D-глюкози

D-рибози

D-галактози

70 / 900
При визначенні масової частки пероксиду водню методом перманґанатометрії необхідне значення рН середовища створюють за допомогою:

Щавлевої кислоти

Хлороводневої кислоти

Сульфатної кислоти

Оцтової кислоти

Нітратної кислоти

71 / 900
На зрізах екзокарпію апельсину виявлені великі порожнини без чітко виражених внутрішніх меж, утворені зруйнованими секреторними клітинами, тобто це:

Членисті молочники

Схизогенні вмістища

Схизолізигенні канали

Лізигенні вмістища

Нечленисті молочники

72 / 900
Наявність у клітинах алейронових або крохмальних зерен, крапельок жирної олії характерна для якого виду паренхіми?

Губчастої

Водозапасаючої

Складчастої

Стовпчастої

Запасаючої

73 / 900
У ВІЛ-інфікованого пацієнта спостерігається пригнічення активності імунної системи. Ураження яких клітин обумовлює стан імунодефіциту?

Т-хелперів

В-лімфоцитів

Макрофагів

Т-супресорів

Т-кілерів

74 / 900
Укажіть, яка із зазначених речовин відноситься до колоїдних поверхнево-активних речовин?

Олеат калію

Поліетилен

Йод

Хлорид натрію

Желатина

75 / 900
Трипсин - протеолітичний фермент, який застосовують для очищення гнійних ран. Він, за участю води, зумовлює розщеплення складних органічних сполук (білків, пептидів) на простіші. До якого класу за сучасною Міжнародною класифікацією ферментів відноситься трипсин?

Гідролази

Лігази

Ізомерази

Оксидоредуктази

Трансферази

76 / 900
Фармацевтичний препарат коларгол - це колоїдний розчин срібла, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яку функцію виконує ця сполука?

Збільшує ступінь дисперсності

Підвищує агрегативну стійкість

Сприяє седиментації

Викликає коагуляцію

Знижує агрегативну стійкість

77 / 900
Серед представлених сполук визначте ту, яка належить до аліциклічних вуглеводнів:

Фенантрен

Бензен

Циклогексен

Нафтален

Антрацен

78 / 900
При дослідженні санітарного стану об’єкта довкілля визначений перфрінгенс-титр. Який саме об’єкт досліджувався?

Водопровідна вода

Повітря відкритої місцевості

Повітря матеріальної кімнати аптеки

Грунт

Вода з відкритого водоймища

79 / 900
Хворій на паркінсонізм для усунення м'язової ригідності було призначено препарат, який є попередником дофаміну. Назвіть цей препарат:

Леводопа

Скополаміну гідробромід

Аміназин

Атропіну сульфат

Парацетамол

80 / 900
У шахтаря, який потрапив під завал, розвинувся синдром тривалого стиснення та виникли ознаки печінкової коми. У крові виявлено гіперамоніємію. Який процес викликав зростання вмісту аміаку у крові пацієнта?

Гідроксилювання амінокислот

Гліколіз

Глюконеогенез

Катаболізм білірубіну

Дезамінування амінокислот

81 / 900
Щоб перетворити бензойну кислоту на її водорозчинну сіль, необхідно провести реакцію бензойної кислоти з:

Ацетоном

Ізопропанолом

Гексаном

Натрію гідрокарбонатом

Нітратною кислотою

82 / 900
У препараті виявлені штопороподібні спірохети, що здійснюють поступову, згинальну і обертову ходу. Яким способом був виявлений збудник?

Забарвленням за методом Грама

Забарвленням за методом Нейсером

Фазово-контрастна мікроскопія

Срібленням за Морозовим

Забарвленням за методом Романовського-Гімзою

83 / 900
Речовина, що виступає вихідною сполукою в реакції полімеризації, називається:

Полімер

Мономер

Димер

Нуклеофіл

Поліпептид

84 / 900
Для аналізу чистоти антибіотиків застосовується фармакопейний метод, який базується на русі частинок дисперсної фази в сталому електричному полі. Цей метод називається:

Фільтрація

Адсорбція

Електрофорез

Дифузія

Електроосмос

85 / 900
У хіміко-аналітичній лабораторії проводять ідентифікацію катіонів нікелю за допомогою реакції з диметилгліоксимом. Яким буде колір утвореного осаду?

Білий

Червоний

Жовтий

Синій

Зелений

86 / 900
Процес гниття є складовою фізико-хімічних змін, що відбуваються з білками їжі у шлунково-кишковому тракті людини. Назвіть продукт, який виділяєься із сечею і є показником інтенсивності процесу гниття білків у товстому кишечнику.

Білірубін

Індикан

Холестерол

Бензол

Амоніак

87 / 900
У газорідинній хроматографії речовини, що аналізуються, вводять у потік газу-носія, який має відповідати вимогам:

Великої молекулярної маси

Швидкості руху у колонці

Високої теплопровідності

Інертності стосовно нерухомої фази і речовин, що аналізуються

Спорідненості до нерухомої фази

88 / 900
Виберіть на аптечному складі для хірургічного відділення антихолінестеразний засіб зворотної дії, який під час післяопераційногро періоду призначають хворим з атонією кишечника та сечового міхура:

Бензогексоній

Дитилін

Атропіну сульфат

Прозерин

Фосфакол

89 / 900
З метою профілактики гепатиту В було створено вакцину шляхом інтеграції гену, що відповідає за синтез НВsAg, в геном вірусу вісповакцини. До якого типу вакцин належить отримана у такий спосіб вакцина?

Синтетична

Хімічна

Генно-інженерна

Інактивована

Анатоксин

90 / 900
У пацієнта після гострого отруєння нітритами діагностовано набуту токсичну гемолітичну анемію. В мазку крові виявлено велику кількість регенеративних форм еритроцитів. Вкажіть ці клітини.

Мікроцити

Анулоцити

Дрепаноцити

Шистоцити

Ретикулоцити

91 / 900
В аптеці виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?

Автоклав

Фільтр Зейтця

Апарат Коха

Піч Пастера

Паровий стерилізатор

92 / 900
У сироватці крові хворої дитини були виявлені IgМ до вірусу краснухи. Про який період захворювання свідчать ці результати обстеження?

Поствакцинальний

Персистуючий

Гострий

Хронічний

Інкубаційний

93 / 900
Кінцевим продуктом розпаду пуринових нуклеотидів є сечова кислота. Збільшення її концентрації в крові призводить до розвитку:

Глікогенозу

Гастриту

Подагри

Цукрового діабету

Гепатиту

94 / 900
При мікроскопії мазка з матеріалу хворого були виявлені великі палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюжка. Після культивування збудника в живильному середовищі з додаванням пеніциліну вони набули кулястої форми і стали нагадувати перлове намисто. Для збудника якого захворювання характерне дане явище?

Туляремії

Сибірки

Холери

Чуми

Кандидозу

95 / 900
У медицині використовують різні лікарські форми: емульсії, піни, порошки тощо, які є дисперсними системами. Від чого залежить дисперсність таких систем?

Від маси подрібненої речовини

Від ступеня подрібнення речовини дисперсної фази

Від об'єму дисперсійного середовища

Від форми частинок речовини

Від природи речовини дисперсної фази

96 / 900
Пацієнт 62 років госпіталізований до кардіологічного відділення у важкому стані з діагнозом: гострий інфаркт міокарда у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і перегородки, набряк легень. Який первинний механізм викликає розвиток набряку легень у пацієнта?

Гіпоксемія

Легенева венозна гіпертензія

Зниження альвеоло-капілярної дифузії кисню

Легенева артеріальна гіпертензія

Гостра лівошлуночкова недостатність

97 / 900
На плантації лікарських рослин розповсюдилась інфекція, викликана фітопатогенними мікоплазмами. Яка властивість характеризує цю групу мікроорганізмів?

Мають один джгутик

Не ростуть на поживних середовищах

Не мають клітинної стінки

Помирають у присутності кисню

Утворюють спори

98 / 900
Пацієнта шпиталізовано до інфекційного відділення обласної лікарні з попереднім діагнозом: черевний тиф. Яку серологічну реакцію потрібно провести з метою підтвердження діагнозу?

Елека

Вассермана

Райта

Відаля

Хедльсона

99 / 900
Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у присутності фероїну, який належить до:

Метал-індикаторів

Редокс-індикаторів

Адсорбційних індикаторів

Кислотно-основних індикаторів

Флуоресцентних індикаторів

100 / 900
До фазових перетворень (фазових переходів) належить процес:

Окислення

Полімеризації

Горіння

Розкладання

Випаровування

101 / 900
У хворої встановлено діагноз – серповидно-клітинна анемія. Яка типова аномалія еритроцитів характерна для цієї гемоглобінопатії?

Мікроцити

Мішенеподібні еритроцити

Дрепаноцити

Макроцити

102 / 900
Підвищення секреції якого гормону спричинить гіпернатріємію та гіпокаліємію?

Глюкагону

Альдостерону

Атріального натрійуретичного гормону (пептиду)

Паратгормону

103 / 900
Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв'язок, який вони розщеплюють:

Водневий

Складноефірний

Глікозидний

Амідний

Пептидний

104 / 900
Хворому на глаукому для зниження внутрішньоочного тиску лікар призначив прозерин в очних краплях. До якої групи холінотропних лікарських засобів належить прозерин?

Гангліоблокатори;

М’язові релаксанти;

Антихолінестеразні

М-холіноміметики;

105 / 900
Під час взаємодії з яким реагентом фосфат- та арсенат-аніони утворюють аналогічні осади, нерозчинні у розчині аміаку?

Розчином кобальту сульфату

Рагнезіальною сумішшю (розчином, що містить MgCl_2, NH_4Cl, NH_3 )

Реактивом Неслера

Розчином плюмбуму ацетату

106 / 900
При дії на кінчик кореня розчином Люголя в клітинах кореневого чохлика виявили:

Глікоген

Оберігальний крохмаль

Жирні масла

Інулін

107 / 900
Для формування гуморальної імунної відповіді з антигеном повинні провзаємодіяти ряд клітин імунної системи. Які з них першими зустрічаються з антигеном?

NK-клітини

Т-супресори

Макрофаги

В-лімфоцити

108 / 900
Підтвердженням наявності в мікропрепаратах ендосперму квасолі звичайної запасних білків є їх забарвлення розчином Люголя в золотисто-жовтий колір. Як називаються такі відклади білкових речовин в насінні рослин?

Інулін

Алейронові зерна

Хлорофільні зерна

Крохмальні зерна

109 / 900
Який продукт утворюється внаслідок взаємодії альдегідів і кетонів з первинними амінами?

Тіол

Нітрил

Діазин

Азометин

110 / 900
У синтезі АТФ у клітині беруть участь ціла низка ферментів. Ферменти дихального ланцюга локалізовані в:

Мітохондріях

Лізосомах

Ядрі

Рибосомах

111 / 900
Що з нижченаведеного належить до металохромних індикаторів?

Лакмус

Еозин

Крохмаль

Мурексид

Метиловий оранжевий

112 / 900
У хворого, який скаржився на набряки, при обстеженні виявлено протеїнурію, артеріальну гіпертензію, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей синдром?

Нефротичний

Гіпертензивний

Сечовий

Уратний

113 / 900
50-річний чоловік страждає на виразкову хворобу шлунка впродовж останніх 5-ти років. Наразі, після двох тижнів комплексного лікування, скарг у хворого немає. Який це період хвороби?

Рецидив

Загострення

Продромальний

Ремісія

114 / 900
Виберіть відповідний метод титрування, якщо визначувана речовина летка:

Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

Спосіб зворотного титрування

Спосіб прямого титрування

Титрування за замісником

115 / 900
Визначте родину цієї рослини за сукупністю діагностичних ознак: наявність молочників із молочним соком, квітки поодинокі, з чашолистками, що опадають, плід - коробочка:

Бобові

Макові

Розові

Селерові

116 / 900
У клітинах ферменти метаболізму лікарських речовин, що потребують монооксигеназних реакцій біотрансформації, локалізовані переважно в:

Мітохондріях

Мікросомах ендоплазматичного ретикулуму

Лізосомах

Цитозолі

117 / 900
Морфологічне дослідження рослин родини Хрестоцвіті показало, що здебільшого їх квітки зібрані у такі суцвіття:

Щиток, зонтик

Головка, кошик

Складний зонтик, складний щиток

Китиця, волоть

118 / 900
Який петльовий діуретичний препарат швидкої дії може призвести до значної гіпокаліємії?

Фуросемід

Амілорид

Маніт

Тріамтерен

119 / 900
У відділення реанімації шпиталізували чоловіка у тяжкому стані після отруєння чадним газом. Утворення якої речовини призвело до тяжкого стану?

Карбоксигемоглобіну

Карбгемоглобіну

Фетального гемоглобіну

Метгемоглобіну

Оксигемоглобіну

120 / 900
Унаслідок декарбоксилювання амінокислоти гістидину у клітинах утворюється гістамін. За допомогою якого фермента забезпечується знешкодження цього біогенного аміну?

Амінотрансфераза

Амінопептидаза

Діамінооксидаза (ДАО)

Моноамінооксидаза (МАО)

121 / 900
Відомо, що подагра є однією з найпоширеніших причин розвитку гострих і хронічних рецидивних артритів. Який із наведених лабораторних показників є провідним для диференційної діагностики подагричного артриту?

Гіперліпідемія

Гіполіпідемія

Гіперпротеїнемія

Гіперурикемія

122 / 900
Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть препарат:

Аміналон (Aminobutyric acid)

Кофеїн

Амітриптилін

Феназепам

123 / 900
У жінки у віці 40-ка років було виявлено ендемічний зоб. Дефіцит якої речовини міг спричинити це захворювання?

Залізо

Йод

Вітамін B12

Кальцій

Калій

124 / 900
У методі прискореного старіння лікарських форм припускається, що порядок реакції розкладання лікарської речовини:

Другий

Не має значення

Нульовий

Перший

125 / 900
Як називається стан колоїдних частинок під час якого електрокінетичний потенціал дорівнює нулю і який характеризується відсутністю направленого руху гранул в електричному полі?

Електронейтральним

Нейтралізованим

Ізоелектричним

Компенсованим

126 / 900
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?

Розпад ліпідів

Розпад білків

Синтез глікогену

Розпад глікогену

127 / 900
З метою оцінювання санітарно-мікробіологічного стану навколишнього середовища, харчових продуктів, води і предметів ужитку досліджують санітарно-показові мікрооорганізми. Водночас встановлюють кількісні показники забруднення та наявність окремих видів. Який показник характеризує загальне мікробне обсіменіння на 1 г твердої речовини чи 1 мл рідини?

Колі-титр

Колі-індекс

Перфрінгенс-титр

Перфрінгенс-індекс

Мікробне число

128 / 900
Для визначення типу ботулінічного токсину на мишах проводять реакцію нейтралізації токсину антитоксином. Як називається цей метод дослідження?

Мікроскопічний

Біологічний

Алергічний

-

129 / 900
Проносні лікарські засоби поділяються на кілька груп. Який препарат має синтетичне походження?

Лактулоза

Сенадексин

Олія рицинова

Бісакодил

130 / 900
Поясніть провізору-інтерну, який препарат вибірково посилює моторику товстого відділу кишечника:

Бісакодил

Альмагель

Фуросемід

Фамотидин

131 / 900
Потенціометрія широко використовується в аналізі лікарських препаратів. ЕРС якого гальванічного елемента не залежить від величини стандартного електродного потенціалу?

Без переносу

Концентраційного

З переносом

Оборотного

132 / 900
У хворого підвищився рівень глюкози в крові. Надлишок якого гормону міг призвести до такого ефекту?

Меланіну

Окситоцину

Інсуліну

Адреналіну

Норадреналіну

133 / 900
Досліджувана рослина має чотиригранне стебло, двогубий вінчик, плід ценобій (або чотиригорішок). Це дозволить віднести вид до родини:

Lamiaceae

Papaveraceae

Rosaceae

Solаnaceae

134 / 900
Пацієнту 37 років для комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує Н^+, К^+-АТФ-азу, знижує об'єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Препарат відноситься до проліків. Назвіть його:

Фамотидин

Омепразол

Ранітидин

Гастроцепін

135 / 900
Розглянутий плід: зелена кулеподібна коробочка із шипами. Вона розкривається стулками, містить зазвичай одну велику темно-коричневу блискучу насінину зі світлою матовою плямою. Це плід:

Aesculus hippocastanum

Datura stramonium

Papaver somniferum

Hypericum perforatum

136 / 900
Який параметр визначають під час проведення аналізу крові на швидкість осідання еритроцитів?

Агрегативну стійкість

--

Седиментаційну стійкість

Кінетичну стійкість

137 / 900
За допомогою якого аналітичного методу, без застосування спеціальних індикаторів, можна визначити кількісний вміст пероксиду водню?

Перманганатометрії

Аргентометрії

Комплексонометрії

Йодометрії

138 / 900
Для корекції артеріального тиску пацієнту з колапсом введено фенілефрин (мезатон). Який механізм гіпертензивної дії цього препарату?

Стимулює ангіотензинові рецептори

Стимулює α-адренорецептори

Стимулює β-адренорецептори

Стимулює Н-холінорецептори

139 / 900
Виникла підозра на мікробне забруднення ін’єкційних розчинів аптечного приготування. Яким чином можна перевірити їх на стерильність?

Виготовити препарат ''висяча крапля'' для мікроскопії

Увести зразок препарату внутрішньочеревно білим мишам

Виконати посів зразка препарату на живильне середовище

Виготовити мазки і зафарбувати їх за Грамом

140 / 900
Як називається процес вилучення одного або декількох речовин з складних систем селективним розчинником?

Екстракція

Кристалізація

Конденсація

Випарювання

Диспергування

141 / 900
Дайте відповідь на запитання свого колеги провізора. Який нестероїдний протизапальний препарат належить до засобів, що селективно блокують ЦОГ-2?

Целекоксиб

Кислота ацетилсаліцилова

Диклофенак-натрію

Анальгін

142 / 900
Як називаються рослини, що пристосувалися до зростання у посушливих умовах і мають ряд механізмів для зменшення втрати вологи?

Гідрофіти

Мезофіти

Гігрофіти

Ксерофіти

143 / 900
Якісна дієта для пацієнтів має включати, перш за все, речовини, які не синтезуються в організмі людини. Серед них:

Аспарагінова кислота

Глутамінова кислота

Пальмітинова кислота

Лінолева кислота

Піровиноградна кислота

144 / 900
У пацієнта з підозрою на анаеробну інфекцію рани необхідно провести бактеріологічне дослідження. Виберіть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

Ендо

МПА

Леффлера

Кітта-Тароцці

145 / 900
Яку характеристику в титриметричних методах аналізу використовують під час вибору індикатору?

Точка нейтралізації

Інтервал переходу

Стрибок титрування

Константа індикатора

146 / 900
Для оцінювання якості води, яку використовують в аптеці, проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок на 1 літр води?

Мікробне число

Титр ентерококів

Колі-індекс

Титр колі-фагу

147 / 900
Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів лише поверхнею твердого тіла?

Десорбція

Адсорбція

Рекуперація

Адгезія

Когезія

148 / 900
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод:

Сахароза

Глікоген

Лактоза

Крохмаль

Целюлоза

149 / 900
Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно з яким кристали добудовуються:

Лише катіонами

Лише тими іонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними

Будь-якими іонами з розчину

Лише аніонами

150 / 900
Який електрофільний реагент застосовується для сульфування піролу і фурану?

Концентрована сульфатна кислота

Піридинсульфотриоксид

Розбавлена сульфатна кислота

Олеум

151 / 900
Кінетичним рівнянням якого порядку описується процес коагуляції у відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського?

Дрібного

Нульового

Другого

Першого

Третього

152 / 900
У комплексній терапії інфаркту міокарда було призначено гепарин. До якої групи належить цей препарат?

Гормонопрепарати

Коагулянти

Дезінтоксикаційні засоби

Вітамінопрепарати

Прямі антикоагулянти

153 / 900
В якісному аналізі внаслідок дії надлишку групового реагенту на катіони шостої аналітичної групи (Cu^2+, Co^2+, Ni^2+, Cd^2+, Hg^2+) утворюються:

Гідроксиди цих металів

Аквакомплекси цих металів

Аміакатні комплекси цих металів

Основні солі цих металів

Гідроксидні комплекси цих металів

154 / 900
Харчові волокна, які є компонентами рослинної їжі, відіграють важливу роль у профілактиці захворювань органів шлунково-кишкового тракту. Який основний полісахарид міститься у клітинних стінок рослин?

Глікоген

Хондроїтинсульфат

Хітин

Целюлоза

Крохмаль

155 / 900
Яке з оптичних явищ у суспензіях є більш інтенсивним?

Відбиття світла

Розсіювання світла

Пропускання світла

Поглинання світла

Заломлення світла

156 / 900
З-поміж наведених емпіричних формул оберіть формулу бензолу:

C_6H_8

C_6H_6

C_10H_8

C_4H_4

C_6H_10

157 / 900
Структурною особливістю фібрилярних білків є наявність кількох паралельних поліпептидних ланцюгів. Назвіть фібрилярний білок, що входить до складу волосся, шкіри, нігтів:

Кератин

Гістон

Глобулін

Альбумін

Протромбін

158 / 900
При дії на аналізований розчин лугом при нагріванні виділяється газ, що змінює забарвлення червоного вологого лакмусового паперу на синє. Це свідчить про присутність в розчині:

Хлорид-іонів

Іонів вісмуту

Іонів амонію

Іонів свинцю

Карбонат-іонів

159 / 900
Ділянка шкіри, яка зазнала дії високої температури, почервоніла. Назвіть тип розладу місцевого кровообігу у вогнищі гострого запалення, що обумовлює такий його симптом, як ''rubor'':

Венозна гіперемія

Артеріальна гіперемія

Ішемія

Стаз

Тромбоз

160 / 900
За якої температури потрібно проводити визначення в рефрактометричному методі аналізу?

23°C

25°C

28°C

18°C

20°C

161 / 900
У клітинах організму еукаріотів ДНК перебуває у зв'язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з'єднані з молекулою ДНК та стабілізують її:

Глобуліни

Інтерферони

Глютеліни

Гістони

Альбуміни

162 / 900
У провізора після проведення тривалого аналітичного дослідження (психо-емоційного стресу) підвищився артеріальний тиск (160/110 мм рт.ст.). Які зміни нейрогуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку?

Гальмування симпатоадреналової системи

Активація утворення і виділення альдостерону

Активація ренін-ангіотензинової системи

Активація калікреїн-кінінової системи

Активація симпатоадреналової системи

163 / 900
В лабораторії отримано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину?

Для зниження його стійкості

Для коалесценції колоїдного розчину

Для підвищення його стійкості

Для седиментації колоїдного розчину

Для коагуляції колоїдного розчину

164 / 900
Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Які метаболічні реакції підтримують при цьому вміст глюкози в крові?

Аеробний гліколіз

-

Пентозофосфатний цикл

Анаеробний гліколіз

Глюконеогенез

165 / 900
У закритому гаражі водій був у машині з включеним двигуном. Через деякий час він відчув головний біль, почалося блювання. Утворення якої сполуки призводить до такого стану?

Карбоксигемоглобіну

Ціанметгемоглобіну

Дезоксигемоглобіну

Оксигемоглобіну

Міоглобіну

166 / 900
Пацієнт, який страждає на артеріальну гіпертензію, тривалий час приймав β-адреноблокатор. У зв'язку із поліпшенням стану раптово припинив застосування препарату, що викликало різке підвищення артеріального тиску. Як називається таке ускладнення терапії?

Дисбактеріоз

Брадикардія

Бронхоспазм

Знижена чутливість

Синдром відміни

167 / 900
Для одержання бутану CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 з хлоретану CH_3-CH_2-Cl використовують:

Реакцію Кучерова

Реакцію Фінкельштейна

Реакцію Зініна

Реакцію Вюрца

Реакцію Коновалова

168 / 900
У хворого на системний червоний вовчак виникло дифузне ураження нирок, що супроводжувалося протеїнурією, гіпопротеїнемією, масивними набряками. Який механізм розвитку протеїнурії має місце в даному випадку?

Аутоімунне ураження клубочків нефронів

Збільшення рівня протеїнів у крові

Ураження сечовивідних шляхів

Ішемічне ураження канальців

Запальне ураження канальців нефронів

169 / 900
Після змащування скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому разі?

Нейротонічна

Метаболічна

Нейропаралітична

Реактивна

Робоча

170 / 900
На тлі тривалого введення гепарину у хворого розвинулась шлункова кровотеча. Назвіть специфічний антидот гепарину, який треба негайно застосувати:

Натрію цитрат

Менадіон

Протаміну сульфат

Сульфокамфокаїн

Унітіол

171 / 900
У рослин родини Lamiaceae є видільні структури зовнішньої секреції округлої форми, які мають коротку ніжку і 8-12 радіально розташованих секреторних клітин, тобто це:

Лізигенні вмістища

Ефіроолійні залозки

Нектарники

Ефіроолійні канальці

Схизогенні вмістища

172 / 900
Важливим гормоном щитоподібної залози в організмі людини є тироксин. Який мікроелемент потрібний для синтезу цього гормону?

Кальцій

Мідь

Залізо

Калій

Йод

173 / 900
Антибактеріальні препарати класифікують за механізмом біологічної дії. Антибіотиками, що інгібують синтез клітинної стінки, є:

Тетрацикліни

Аміноглікозиди

Пеніциліни

Полієни

Макроліди

174 / 900
Дослідженнями встановлено, що висхідний транспорт води і розчинених мінеральних речовин забезпечують:

Кутова коленхіма

Деревинні волокна

Ситоподібні трубки

Судини і трахеїди

Луб'яні волокна

175 / 900
В аналітичній практиці якісного аналізу використовують специфічні реакції, які дають можливість:

Виявити іон після попереднього відділення

Виявити тільки аніони

Виявити певну групу іонів

Виявити іон без попереднього відділення інших іонів

Виявити тільки катіони

176 / 900
Чоловік хворіє на гострий гломерулонефрит. Внаслідок олігурії спостерігається затримка води в організмі. Яке порушення загального об'єму крові, найімовірніше, буде виявлено у пацієнта?

Проста гіперволемія

Олігоцитемічна гіперволемія

Поліцитемічна гіперволемія

Проста гіповолемія

Олігоцитемічна нормоволемія

177 / 900
Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Вкажіть метод титрування, в якому його застосовують:

Кислотно-основне титрування

Метод перманганатометрії

Осаджувальне титрування

Комплексонометричне титрування

Окисно-відновне титрування

178 / 900
Дайте відповідь на питання медсестри: гіпоглікемічна дія якого препарату зумовлена стимуляцією бета-клітин підшлункової залози?

Глібенкламід

Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин)

Ретаболіл (Нандролон)

Преднізолон

Гепарин

179 / 900
Людині в око потрапив тополиний пух, який спричинив подразнення та почервоніння ока. Який вид розладу місцевого кровообігу спостерігається?

Емболія

Венозна гіперемія

Артеріальна гіперемія

Ішемія

Тромбоз

180 / 900
Під час повільного введення електролітів у м'язові тканини або кров людини локального перевищення порогової концентрації електролітів не відбувається і коагуляція біосубстрату не настає. Це явище називається:

''Прихована'' коагуляція

Сенсибілізація

Пептизація

Колоїдний захист

Звикання золю

181 / 900
Назвіть Н₂-гістаміноблокатор, що використовують для лікування виразкової хвороби шлунка з підвищеною секреторною функцією:

Добутамін

Лоратадин

Атропіну сульфат

Прозерин

Фамотидин

182 / 900
Визначення аніонів I аналітичної групи проводять при дії:

Розчину BaCl_2 в кислому середовищі

Розчину лугу

Розчину мінеральної кислоти

Розчину BaCl_2 в нейтральному або слабколужному середовищі

Розчину AgNO_3 в кислому середовищі

183 / 900
У розчині, що аналізується, міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Для ідентифікації іону кальцію до розчину, що аналізується, додали розчин:

Барію хлориду

Амонію оксалату

Калію йодиду

Натрію хлориду

Амонію ацетату

184 / 900
В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38-ми років з матковою кровотечею. Які найімовірніші зміни з боку крові відбуваються у роділлі?

Зменшення гематокритного числа

Лейкопенія

Еритроцитоз

Моноцитоз

Збільшення гематокритного числа

185 / 900
Після отримання антитоксичної сироватки треба визначити її активність. З цією метою використовують реакцію, що базується на поєднанні рівних доз імунної сироватки і анатоксину. Як називається ця реакція?

Гемаглютинація

Преципітація

Зв'язування комплементу

Гемадсорбція

Флокуляція

186 / 900
Розчин вітамінів, призначений для в/м введення, був простерилізований методом тиндалізації: прогрівання впродовж 1 години до температури 56°C, п'ять разів, з інтервалом в 1 добу. Для чого потрібний тривалий інтервал між циклами нагрівання розчину?

Для знищення психрофільних мікроорганізмів

Для виявлення зразків, заражених мікроорганізмами

Для збереження хімічної структури вітамінів

Для проростання спор мікроорганізмів

Для осаджування можливих домішок

187 / 900
Нефелометрію та турбідиметрію застосовують для аналізу лікарської субстанції, якщо вона має вигляд:

Безбарвного розчину

Забарвленого розчину

Істинного розчину

Суспензії

Колоїдного розчину

188 / 900
За допомогою кристалічного діоксиду плюмбуму (IV) в присутності концентрованої нітратної кислоти визначають наявність в розчині катіонів мангану (ІІ). Який візуальний аналітичний ефект спостерігається у цьому разі?

Розчин забарвлюється у зелений колір

Розчин забарвлюється в рожевий колір

Утворюється білий осад

Утворюється синій осад

Розчин забарвлюється в жовтий колір

189 / 900
Наявність білкових включень виявляють за допомогою кольорових реакцій. Зокрема, реакцією, при якій під дією концентрованої нітратної кислоти білки при нагріванні забарвлюються в колір:

Яскраво-жовтий

Фіолетовий

Червоний

Синій

Оранжевий

190 / 900
Для Datura stramonium характерний плід:

Двонасінний біб

Стручкоподібна коробочка

Псевдомонокарпна кістянка

Коробочка із шипами

Тригранний горішок

191 / 900
Пацієнту хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Який це препарат?

Фенофібрат

Бутадіон

Аскорбінова кислота

Дексаметазон

Пірацетам

192 / 900
Супозиторії широко застосовуються в медичній практиці. Яка вимога ставиться до агрегативної стійкості супозиторіїв?

Щоб не розчинялися

Щоб були нелеткими

Щоб не розпадалися

Щоб були твердими

Температура плавлення 37°C

193 / 900
Колоїдну систему очищують фільтруванням під надлишковим тиском через напівпроникну мембрану. Як називається такий метод очищення?

Дифузія

Фільтрація

Діаліз

Електродіаліз

Ультрафільтрація

194 / 900
Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:

П'ять

Вісім

Три

Дві

Багато

195 / 900
Який індикатор використовується при меркуриметричному визначенні бромід-іонів?

мурексид

метиловий оранжевий

Дифенілкарбазон

дифеніламін

фенолфталеїн

196 / 900
Для лікування злоякісних утворень застосовується гриб чага, який належить до класу:

Аскоміцети

Хітридіоміцети

Дейтероміцети

Зигоміцети

Базидіоміцети

197 / 900
Плід Papaver somniferum із родини Papaveraceae це:

Ягода

Горішок

Коробочка

Вислоплідник

Сім'янка

198 / 900
Порошки, що містять екстракт беладони і активоване вугілля, мають знижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх активності?

Десорбція

Адсорбція

Когезія

Розтікання

Адгезія

199 / 900
У пацієнта в плазмі крові виявлено підвищений вміст ліпопротеїнів низької густини та ліпопротеїнів дуже низької густини. Про яку патологію можуть свідчити ці зміни?

Артроз

Подагра

Лейкоз

Атеросклероз

Жовтяниця

200 / 900
З якою групою діуретиків не можна одночасно застосовувати інгібітори АПФ?

Тіазидні

Калійзберігаючі

Осмотичні

Інгібітори карбоангідрази

Петльові

201 / 900
Під час мікробіологічного дослідження висушених лікарських рослин виявлено, що вони забруднені клостридіями. Яка із перерахованих властивостей характеризує цю групу мікроорганізмів?

--

Грамнегативні

Облігатні аероби

Не патогенні для людини

Утворюють спори

202 / 900
Протитуберкульозні препарати ізоніазид, фтивазид, салюзид пригнічують дію НАД-залежних дегідрогеназ і, відповідно, тканинне дихання в клітинах мікроорганізмів, що призводить до їх загибелі. Антагоністами якого вітаміну є ці препарати?

Рибофлавін (B₂)

Ніацин (PP)

Токоферол (E)

Тіамін (B₁)

Аскорбінова кислота (C)

203 / 900
Метод Грама в мікробіології є основним методом розрізнення бактерій за допомогою фарбування. З чим пов'язана диференціація бактерій на грампозитивні та грамнегативні за цим методом?

Хімічним складом капсули

Розміром клітини

Будовою цитоплазматичної мембрани

Структурою клітинної стінки

Наявністю рибосом

204 / 900
Комплексонометрія -- це титрометричний метод аналізу, що базується на взаємодії полідентатних лігандів-комплексонів із катіонами лужноземельних та важких металів із утворенням міцних, добре розчинних у воді сполук. Розчин якої речовини використовується як титрант у методі комплексонометрії?

Калію дихромат

Натрію тіосульфат

Трилон Б

Сірчана кислота

Срібла (І) нітрат

205 / 900
Лікар призначив пацієнту з артеріальною гіпертензією метопролол. Унаслідок раптового припинення лікування у нього підвищився артеріальний тиск. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

Фармакотоксична реакція

Синдром відміни

Алергічна реакція

Лікарська алергія

Ідіосинкразія

206 / 900
При санітарно-мікробіологічному дослідженні водопровідної води міською СЕС було виявлено мікроорганізми, наявність яких свідчить про свіже фекальне забруднення води. Які мікроорганізми було виявлено?

Haemophilus influenzae

Streptococcus agalactiae

Escherichia coli

Neisseria sicca

Staphylococcus aureus

207 / 900
Під час вивчення токсичних властивостей патогенного мікроба встановлено його здатність продукувати білкову токсичну речовину, яка виділяється в навколишнє середовище. До яких токсинів належить ця токсична речовина?

Гемолізинів

Ліпополісахаридів

Ендотоксинів

Некротоксинів

Екзотоксинів

208 / 900
У якої родини в одному суцвітті можуть бути квітки з різними формами віночка - язичкові, несправжньоязичкові, трубчасті?

Fabaceae

Lamiaceae

Solanaceae

Magnoliaceae

Asteraceae

209 / 900
Під час дослідження санітарно-протиепідемічного режиму в асептичному відділенні аптеки працівники бактеріологічної лабораторії здійснили перевірку повітряного середовища. Які мікроорганізми є санітарно-показовими для повітря асептичних приміщень?

Золотистий стафілокок та епідермальний стафілокок

Сапрофітний стафілокок та гемолітичний стрептокок

Кишкова та синьогнійна палички

Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок

Дифтерійна та туберкульозна палички

210 / 900
Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як вторинний стандартний розчин. З якою кислотою встановлюють точну концентрацію натрію нітриту?

Хлороводневою

Оцтовою

Щавлевою

Сульфатною

Сульфаніловою

211 / 900
При аналізі частин рослини виявлено шматки кореневищ, при їх мікроскопічному аналізі на зрізі виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність зразків до:

Папоротей

Однодольних

Водоростей

Дводольних

Голонасінних

212 / 900
У пацієнта з діагнозом ішемічна хвороба серця спостерігаються: стабільна стенокардія, атеросклероз, підвищений вміст ліпідів у плазмі крові. Який клас ліпідів відіграє основну роль у патогенезі атеросклерозу?

Хіломікрони

Ліпопротеїди низької щільності

Ліпопротеїди високої щільності

Тригліцеріди

Комплекси жирних кислот та альбумінів

213 / 900
У йодометрії методом титрометричного кількісного аналізу вимірюють кількість йоду, що витрачається на окислення відновника або виділяється внаслідок окислення йодиду. Яку сіль використовують для утворення розчину йодиду для йодометрії?

Йодид калію

Йодид літію

Йодид магнію

Йодид натрію

Йодид кальцію

214 / 900
Пацієнт скаржиться на напади тахікардії та гіпертензії, головний біль, біль у серці, виглядає блідим. Під час біохімічного аналізу крові виявлено суттєво підвищений рівень катехоламінів. Порушення функції якої залози є ймовірною причиною цього?

Мозкової речовини надниркових залоз

Паращитовидних залоз

Кори надниркових залоз

Аденогіпофізу

Нейрогіпофізу

215 / 900
Який іон має максимальну коагулюючу дію у разі його додавання до позитивно заряджених золей?

Cl^-

PO_4^3-

SO_4^2-

K⁺

Al^3+

216 / 900
Хворому для лікування опіків призначили 2% розчин антисептика, який, взаємодіючи з тканинами, утворює діоксид марганцю, має в'яжучу та протизапальну дію. Назвіть цей препарат:

Перекис водню

Брильянтовий зелений

Розчин Люголя

Калію перманганат

Фенол

217 / 900
У хворого спостерігаються запальні явища у слизовій оболонці носа: почервоніння, набряклість, рясні слизові виділення з носа. Якій стадії запалення відповідає ця клінічна картина?

Імунологічна

Проліферації

Ексудації

Альтерації

Біохімічна

218 / 900
Який метод застосовують для кількісного визначення лікарських речовин з основними властивостями?

Аргентометрію

Тіоціанатометрію

Комплексонометрію

Ацидиметрію

Перманганатометрію

219 / 900
Інтерферони мають властивості противірусних антибіотиків та природних протипухлинних факторів, завдяки чому вони знайшли широке застосування у медичній практиці. Шляхом впливу на який етап біосинтезу білка реалізуються їхні захисні ефекти?

Ініціації трансляції

Ініціації транскрипції

Елонгації трансляції

Термінації транскрипції

Термінації трансляції

220 / 900
До якого типу колоїдних систем відносяться піни?

Тверде тіло-рідина

Рідина-тверде тіло

Газ-газ

Газ-рідина

Рідина-рідина

221 / 900
Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили і клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?

Противірусний

Протитуберкульозний

Антибактеріальний широкого спектру дії

Протигрибковий широкого спектру дії

Антибактеріальний вузького спектру дії

222 / 900
Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних систем належать емульсії?

Газ - рідина

Рідина - рідина

Тверда речовина - тверда речовина

Рідина - тверда речовина

Тверда речовина - рідина

223 / 900
Хворому на часті рецидивні хронічні бронхіти призначають сульфаніламідний препарат. Аналогом якої сполуки є цей препарат?

Мурашина кислота

Сечова кислота

Параамінобензойна кислота

Молочна кислота

Лимонна кислота

224 / 900
У пацієнта, хворого на остеомієліт, у мазках гною виявили грампозитивні мікроорганізми кулястої форми, розташовані у вигляді неправильних скупчень. Які мікроорганізми спричиняють це захворювання?

Staphylococcus aureus

Salmonella typhimurium

Serratia marcescens

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

225 / 900
Який індикатор застосовують під час визначення первинних ароматичних амінів методом нітритометрі?

Тропеолін 00

Еозин

Фенолфталеїн

Метиловий оранжевий

Хромат калію

226 / 900
Лікар-отоларинголог під час огляду хворого зазначив гіперемію, значний набряк мигдаликів із сірим нальотом на них. Під час мікроскопії нальоту було виявлено грампозитивні палички, розташовані під кутом одна до одної. Яке захворювання це може бути?

Епідемічний паротит

Ангіна

Менінгококовий назофарингіт

Скарлатина

Дифтерія

227 / 900
Який із протигрибкових антибіотиків погано всмоктується у шлунково-кишковому тракті та ефективний у разі кандидомікоза кишечника?

Тербінафін

Гризеофульвін

Ністатин

Кетоконазол

Флуконазол

228 / 900
Який катіон наявний у розчині, якщо під час його нагрівання з лугом виділяється газ із різким запахом?

Амонію

Свинцю (ІІ)

Срібла (І)

Ртуті (I)

Ртуті (II)

229 / 900
Які плоди входять до групи апокарпних?

Вислоплідник, калачики

Яблуко, жолудь

Коробочка, ягода

Складна кістянка, багатолистяка

Біб, одногорішок

230 / 900
Який із наведених розчинів використовують як робочий (титрант) у методі алкаліметрії?

Калію гідроксид

Амонію гідроксид

Натрію тетраборат

Хлоридної кислоти

Оксалатної кислоти

231 / 900
Хімік-аналітик проводить фармакопейну реакцію на бензоат-іон. Під дією якого реагенту утворюється сполука рожево-жовтого кольору?

FeCl_3

HCl

KI

AgNO_3

Cl_2

232 / 900
До розчину, що аналізується, додали хлороформ і по краплях хлорну воду. Хлороформний шар забарвився в оранжевий колір. Це свідчить, що у розчині є:

Бромід-іонів

Сульфіт-іонів

Сульфат-іонів

Нітрат-іонів

Йодид-іонів

233 / 900
Яка гіпоксія спостерігається у пацієнта, який отруївся нітратами?

Циркуляторна

Дихальна

Змішана

Тканинна

Кров’яна

234 / 900
Хворий на гострий інфаркт міокарда у складі комплексної терапії отримував гепарин. За деякий час з'явилася гематурія. Який препарат показано як антидот?

Фібриноген

Неодикумарин

Амінокапронова кислота

Вікасол (Menadione)

Протаміну сульфат

235 / 900
Яка з наведених кислот є дикарбоновою?

Мурашина

Бензойна

Пальмітинова

Оцтова

Щавлева

236 / 900
Як називається суцвіття з видовженою потовщеною головною віссю та сидячими квітками?

Головка

Зонтик

Кошик

Колос

Початок

237 / 900
Вкажіть хімічну назву імідазолу:

1,3-тіазол

1,3-оксазол

1,2-діазол

1,2-тіазол

1,3-діазол

238 / 900
Укажіть умови необхідні для утворення кристалічних осадів.

Повільне осадження із холодних розведених розчинів

Повільне осадження із гарячих розведених розчинів

Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів

Швидке осадження із гарячих розведених розчинів

Повільне осадження із холодних концентрованих розчинів

239 / 900
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну під час інфільтраційної анестезії. З якою дією адреналіну пов'язаний цей ефект?

Пригнічення тканинних естераз

Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС

Розширення судин

Звуження судин

Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників

240 / 900
Укажіть, який аналітичний ефект спостерігають під час фіксування кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?

Забарвлення розчину у червоний колір

Утворення осаду бурого кольору

Утворення осаду жовтого кольору

Утворення осаду червоного кольору

Забарвлення розчину у жовтий колір

241 / 900
Хворому, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив лізиноприл. Який механізм дії має цей препарат?

Стимулює β -адренорецептори

Блокує α -адренорецептори

Пригнічує АПФ

Блокує М-холінорецептори

Блокує β -адренорецептори

242 / 900
Укажіть метод кількісного визначення розчину магнію сульфату для ін'єкцій.

Комплексонометрія

Цериметрія

Кислотно-основне титрування

Нітритометрія

Йодхлориметрія

243 / 900
Регуляторні сполуки змінюють конформацію молекули фермента. Вкажіть фрагмент структури фермента, до якого можливо приєднання низькомолекулярних речовин-регуляторів.

Гідрофобна частина активного центру

Контактна частина активного центру

Алостеричний центр ферменту

Кофермент

Каталітична частина активного центру

244 / 900
Під час кондуктометричного титрування суміші кислот HCl і CH_3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:

Кут обертання площини поляризованого світла

Різницю потенціалів

pH середовища

Електропровідність розчину

Показник заломлення

245 / 900
Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою?

Арахідонова

Пальмітинова

Стеаринова

Олеїнова

Пальмітолеїнова

246 / 900
Пацієнту з перенесеним гострим інфарктом міокарда лікар рекомендував приймати антиагрегантний препарат, що блокує циклооксигеназу тромбоцитів. Який з нижченаведених лікарських засобів відноситься до антиагрегантних?

Ацетилсаліцилова кислота

Тиклопідин

Абциксимаб

Дипіридамол

Клопідогрел

247 / 900
Назвіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії аніліну з концентрованою сульфатною кислотою в середовищі висококиплячого розчинника і є структурним фрагментом великої групи лікарських препаратів.

Сульфанілова кислота

Метиламін

Саліцилова кислота

Сечова кислота

Аміналон

248 / 900
При виразковій хворобі призначено протизапальний засіб, який є похідним простагландину. З якої сполуки утворюються простагландини?

Піровиноградної кислоти

Арахідонової кислоти

Молочної кислоти

Масляної кислоти

Сечової кислоти

249 / 900
Який вид паренхіми (за функціями) характерний для надземних органів сукулентів, зокрема кактусових?

Складчаста

Крохмаленосна

Гідропаренхіма

Губчаста

Аеренхіма

250 / 900
Дайте відповідь провізору-інтерну: ''Який з препаратів належить до препаратів гормонів задньої долі гіпофізу?''

Преднізолон

Окситоцин

Інсулін

Тиреоїдин

251 / 900
Діагностичною ознакою якої родини є наявність гіпантію, або квіткової трубки?

Вересові

Пасльонові

Селерові

Розові

Букові

252 / 900
Що впливає на коагулюючу дію іона-коагулянта за правилом Шульце-Гарді?

Полярізовність

Заряд іона

Адсорбованість

Розмір іона

253 / 900
Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?

збільшується у гетерогенних системах

Зменшується

збільшується

переходить у хемосорбцію

254 / 900
Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:

Комплексонометрія

Зворотна ацидиметрія

Пряма ацидиметрія

Пряма алкаліметрія

255 / 900
Пацієнтка віком 30 років скаржиться на часті носові кровотечі. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, дистрофічні зміни нігтів, сухе та посічене волосся. У загальному аналізі крові виявлено: еритроцити -- 2,9 · 10^12/л; Нb -- 70г/л; КП -- 0,5; сироваткове залізо -- 5 мкм/л; лейкоцити -- 6,0 · 10^9/л, наявні анулоцити, пойкілоцитоз, мікроцитоз. Яка анемія спостерігається у пацієнтки?

Мінковського-Шоффара

Залізодефіцитна

Серпоподібноклітинна

В_12- і фолієводефіцитна

256 / 900
У пацієнта встановлено попередінй діагноз: 'цукровий діабет'. Визначення показників якого білка еритроцитів дозволить оцінити рівень глікемії у цього пацієнта?

С-реактивного білка

Глікозильованого гемоглобіну

α₂-глобуліна

Білка Бенс-Джонса

257 / 900
Ви клінічний провізор. Проконсультуйте лікаря-педіатра, яка група антибіотиків протипоказана в дитячому віці через її вплив на формування кісткової тканини:

Макроліди

Глюкокортикоїди

Тетрацикліни

Аміноглікозиди

258 / 900
До якої родини належать рослини, які мають корнеплоди, ребристі порожнисті стебла, суцвіття, що має вигляд складного зонтика, та схизокарпні плоди-вислоплідники з ефіроолійними канальцями?

Apiaceae

Cucurbitaceae

Musaceae

Rosaceae

259 / 900
Пухлина аденогіпофізу спричиняє порушення синтезу тропних гормонів та акромегалію. Рівень якого гормону підвищується у цьому разі?

Вазопресину

Соматотропіну

Фолікулостимулюючого

Лютеїнізуючого

260 / 900
До бактеріологічної лабораторії було доставлено матеріал від пацієнта з підозрою на гострий сальмонельозний гастроентерит. Який препарат потрібно застосувати для серологічної ідентифікації виділеної чистої культури бактерії?

Живу чисту культуру сальмонел

Сироватку крові пацієнта

Сальмонельозний діагностикум

Аглютинуючу сальмонельозну діагностичну сироватку

261 / 900
Під час огляду паціента невропатологом установлено наявність атаксії. Визначте ознаки, які притаманні цьому порушенню нервової системи:

Надмірність рухів

Порушення ініціації та планування рухів

Порушення часової та просторової орієнтації рухів

Відсутність рухів верхніх кінцівок

262 / 900
Завдяки окорковінню, клітинні оболонки не змочуються водою, не пропускають воду і гази, протистоять гниттю. До якої з перелічених тканин можуть входити окорковілі клітини?

Перидерма

Флоема

Камбій

Фелодерма

263 / 900
Який препарат потрібно призначити для лікування пацієнта з малярією?

Сульфаметоксазол

Хлорамін

Хінгамін

Цефтріаксон

Тетрациклін

264 / 900
Укажіть, які з наведених нижче пар речовин під час змішування можуть утворювати емульсію:

Срібла нітрат і вода

Ментол і камфора

Сечовина і вода

Соєва олія і вода

265 / 900
На заплавних луках заготовано трав'янистий багаторічник родини Polygonaceae, що має потовщене, горизонтальне, змієподібне кореневище і верхівкові колосовидні суцвіття з дрібних рожевих квіток. Назвіть заготовану рослину:

Rumex acetosa

Polygonum aviculare

Polygonum hydropiper

Polygonum bistorta

266 / 900
У квітки багато тичинок, які зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей є:

Чотирисильним

Двобратнім

Однобратнім

Багатобратнім

Двосильним

267 / 900
При дослідженні лікарського препарату виділена чиста культура грамнегативних бактерій. Яке середовище слід використати для вивчення біохімічних властивостей бактерій і здійснити їх диференціювання за ферментативною активністю?

Елективне

Диференційно-діагностичне

Напіврідкий м”ясо-пептонний агар

М”ясо-пептонний агар

М”ясо-пептонний бульйон

268 / 900
Для систематичного гербарію зібрані представники родини Rosaceae. Яке з них слід віднести до підродини Maloideae

Sanguisorba officinalis

Sorbus aucuparia

Rubus ideus

Padus avium

269 / 900
У стаціонар надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба шлунку у фазі загострення. Проконсультуйте лікаря-інтерна, який препарат знизить функцію залоз шлунку за рахунок блокади H_2 -рецепторів:

Екстракт беладони сухий

Метацин

Атропіну сульфат

Фамотидин

270 / 900
Аніонітами називають адсорбенти, які здатні

Адсорбувати молекули з середовища

Замінювати власні аніони на аніони середовища

Замінювати власні катіони на катіони середовища

Замінювати власні іони на молекули середовища

271 / 900
При тривалому лікуванні урогенітального хламідіозу антибіотиками у хворої виникли ускладнення: токсичний гепатит, фотодерматоз. Якій групі антибіотиків властиві такі побічні ефекти ?

Цефалоспорини.

Бета-лактамні антибіотики.

Тетрацикліни

Макроліди.

272 / 900
Під час гіпертонічного кризу пацієнту ввели магнію сульфат, у результаті чого настало різке зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна усунути побічні ефекти магнію сульфату?

Кальцію хлориду

Калію хлориду

Натрію броміду

Натрію сульфату

Трилону Б

273 / 900
Сполука якого кольору утворюється внаслідок взаємодії саліцилат-іонів з іонами Fe^3+ в кислому середовищі?

Зеленого

Синього

Фіолетового

Чорного

Коричневого

274 / 900
Комплексонометричне визначення загальної твердості води проводять із металохромними індикаторами. Як такий індикатор можна використовувати:

Метиловий червоний

Еріохром чорний Т

Флуоресцеїн

Фенолфталеїн

Хромат калію

275 / 900
Плаваючий листок має товсту шкірясту кутикулу, багатошарову стовпчасту паренхіму, губчасту паренхіму з великими міжклітинниками, продихи лише у верхній епідермі. Тобто рослина належить до:

Гідрофітів

Мезофітів

Геліофітів

Сціофітів

276 / 900
Дитині було введено протидифтерійну сироватку. Який вид резистентності сформувався у неї?

Фізіологічний

Первинний

Патологічний

Пасивний

277 / 900
На ділянці, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, розташований колодязь. Який показник слід використати для оцінювання ступеня мікробіологічного забруднення колодязної води та придатності її для пиття?

Мезосапробність

Олігосапробність

Перфрінгенс-титр

Колі-індекс

278 / 900
Припинення кровотечі при ушкодженні кровоносних судин відбувається внаслідок утворення тромбу. Йони якого металу беруть участь у цьому процесі?

Кадмій

Арґентум

Натрій

Кальцій

279 / 900
Вільнодисперсними системами є:

Емульсії

Пасти

Мазі

Гелі

Піни

280 / 900
Після накладання джгута у хворого виявили цяткові крововиливи. З порушенням функції яких клітин це пов'язано?

Нейтрофілів

Лімфоцитів

Моноцитів

Тромбоцитів

281 / 900
У пацієнта виявлено зниження бактерицидної дії шлункового соку, а також непрохідність кишечника, що сприяє розвитку гнилостної мікрофлори. Підвищення виділення якої речовини з сечею під час цього спостерігається?

Білку

Креатину

Індикану

Молочної кислоти

282 / 900
У жінки 60-ти років у крові виявлений підвищений вміст сечової кислоти. Про розвиток якої патології це свідчить?

Цукровий діабет

Подагра

Печінкова недостатність

Гіпертиреоз

283 / 900
Для стерилізації лабораторного посуду у мікробіологічній лабораторії використовують:

Апарат Коха

Бактеріальні фільтри

Дезінфектанти

Сухожарову шафу

284 / 900
Ліпіди - група різноманітних за структурою нерозчинних у воді речовин, які виконують низку функцій. Який клас ліпідів утворює покриття на шкірі, шерсті, пір'ї та таким чином їх захищає?

Фосфоліпіди

Ефіри холестерину

Гліколіпіди

Воски

285 / 900
До лікаря звернувся чоловік 70 років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. Під час обстеження виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений такий стан пацієнта?

Гіперфункція кіркової речовини наднирників

Гіперфункція аденогіпофізу

Гіпофункція аденогіпофізу

Гіперфункція білящитоподібних залоз

286 / 900
Характерною особливістю будови молекул поверхнево-активних речовин є:

Відсутність вуглеводневого радикалу

Малий розмір

Полярність

Дифільність

287 / 900
Пацієнта шпиталізовано з діагнозом: 'діабетична гіперглікемічна кома'. Об'єктивно спостерігається рідке, глибоке, шумне дихання. Фаза вдиху довша за фазу видиху. Яке дихання розвинулось у пацієнта?

Апнейстичне

Куссмауля

Чейна-Стокса

Гаспінг-дихання

288 / 900
Яким реагентом в систематичному ході аналізу можна розділити хлориди арґентуму та меркурію (І) і водночас виявити катіони меркурію (І)?

Гаряча вода

Розчин нітратної кислоти

Надлишок концентрованої хлоридної кислоти

Розчин аміаку

289 / 900
Яким методом здійснюють кількісне визначення розчину магнію сульфату для ін'єкцій?

Кислотно-основновного титрування

Цериметрії

Нітритометрії

Комплексонометрії

Йодхлориметрії

290 / 900
Для руйнування емульсії застосовують такий метод:

Гомогенізація

Конденсація

Диспергування

Центрифугування

291 / 900
У жінки віком 62 роки з трансмуральним інфарктом міокарду розвинулася серцева недостатність. Який патогенетичний механізм її розвитку?

Перевантаження серця об`ємом

Гостра тампонада серця

Реперфузійне ураження міокарда

Зниження маси функціонуючих кардіоміоцитів

Перевантаження серця тиском

292 / 900
Укажіть плоди, що характерні для рослин з родини Вересові.

Ґесперидій, стручок, двокрилатка

Цинародій, складна кістянка, фрага

Коробочка, кістянка, ягода

Сім'янка, горішок, кістянка

293 / 900
Під час морфологічного аналізу листка конвалії звичайної звернули увагу на те, що листова пластинка має широкоеліптичну форму, а численні жилки проходять паралельно до її краю і з'єднуються лише на верхівці листка. Як називається цей тип жилкування?

Дугове

Пальчасте

Дихотомічне

Паралельне

294 / 900
Для планової вакцинації проти поліомієліту використовують пероральну полівалентну вакцину Себіна. Яка категорія дітей має абсолютні протипоказання до вакцинації цим типом вакцин?

Діти з вродженими або набутими імунодефіцитами

Діти дошкільного віку

Вакциновані раніше вакциною Солка

Підлітки

295 / 900
У пшениці суцвіття лінійне з дворядно розташованими двоквітковими сидячими колосками. Отже, це:

Волоть

Колос

Складний колос

Початок

296 / 900
У людини дуже світла шкіра, біле волосся, райдужка ока блакитна, напівпрозора, за яскравого освітлення має рожевий відтінок. З нестачею синтезу якої речовини пов'язані такі симптоми?

Глюкоза

Серин

Холестерол

Меланін

297 / 900
У пацієнта зі злоякісною пухлиною спостерігається значне схуднення і виснаження. Яка речовина, що пригнічує центр голоду та стимулює катаболізм, викликала виснаження у пацієнта?

Глюкагон

Кахексин

Альдостерон

Інсулін

298 / 900
Фізіологічний розчин 0,9% NaCl відносно сироватки крові є:

-

Ізотонічним

Гіпертонічним

Гіпотонічним

299 / 900
Через слабкість пологової діяльності лікар призначив роділлі гормональний препарат для стимуляції пологів. Назвіть препарат:

Інсулін

Окситоцин

Глібенкламід

Преднізолон

300 / 900
Який катіон V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) є у розчині, якщо під дією розчину хлориду олова (ІІ) у лужному середовищі випадає чорний осад?

Сурма (III)

Залізо (III)

Бісмут (III)

Марганець (II)

301 / 900
Хворому на дифтерію необхідно терміново ввести антитоксичну сироватку. Як запобігти виникненню анафілактичного шоку, якщо алергічна проба на сироватку позитивна?

Сироватку слід вводити лише разом з дифтерійним анатоксином.

Сироватку можна вводити, але лише після десенсибілізації по Безредько.

Сироватку вводити не можна взагалі.

Сироватку треба вводити лише внутришньом’язово.

Сироватку треба вводити лише внутришньовенно

302 / 900
У чоловіка внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст Феруму в плазмі крові. Який білок плазми забезпечує його транспорт?

Трансферин

Церулоплазмін

Інтерферон

Гістон

Альбумін

303 / 900
Для діагностики захворювань підшлункової залози використовують визначення активності ферментів. Який із наведених нижче ферментів необхідно використати у разі гострого панкреатиту?

Рибонуклеазу

Альдолазу

Амілазу

Дезоксирибонуклеазу

Аланінамінотрасферазу

304 / 900
Колоїдні системи широко застосовуються в медичній практиці. В суспензіях:

дисперсна фаза – тверда, дисперсійне середовище - тверде;

дисперсна фаза – тверда, дисперсійне середовище - газ;

дисперсна фаза – рідина, дисперсійне середовище - рідина.

Дисперсна фаза – тверда, дисперсійне середовище - рідина;

дисперсна фаза – газ, дисперсійне середовище - рідина;

305 / 900
Гемоглобін є складним білком, який транспортує кисень в організм і виводить із нього вуглекислий газ. Вкажіть, до якого класу речовин він належить:

Металопротеїни

Хромопротеїни

Нуклеопротеїни

Глікопротеїни

Ліпопротеїни

306 / 900
Укажіть протипротозойний препарат із антихелікобактерною активністю.

Ацикловір

Ізоніазид

Бензилпеніциліну натрієва сіль

Метронідазол

Рифампіцин

307 / 900
Чоловік протягом двох тижнів без призначення лікаря отримував тетрациклін для лікування фурункульозу. Спостерігається жовтушне забарвлення шкіри та склер. Провізор в ході опитування з'ясував що такий стан виник після вживання ліків. Який вид жовтяниці виник у пацієнта?

Спадкова

Гемолітична

Печінкова

Холестатична

Підпечінкова

308 / 900
Олеїнову кислоту СН_3-(СН_2)_7-СН=СН-(СН_2)_7-СООН (ненасичену) можна перетворити на стеаринову (насичену):

Хлоруванням

Ацетилуванням

Гідруванням

Дегідруванням

Окисненням

309 / 900
Який лікарський засіб треба призначити пацієнту з діагнозом: ревматоїдний артрит, якшо з анамнезу відомо, що він має супутній діагноз: гастрит?

Ібупрофен

Індометацин

Диклофенак

Аспірин

Целекоксиб

310 / 900
Для лікування атеросклерозу хворий в аптеці придбав гіполіпідемічний препарат. Назвіть препарат:

Силімарин

Дротаверину гідрохлорид

Фенофібрат

Спіронолактон

Бісакодил

311 / 900
У кінці 19 століття найчастіше рак мошонки виявлявся у трубочистів Англії. Впливом якого канцерогену зумовлена поява даної пухлини?

Поліциклічні ароматичні вуглеводні

Віруси

Рентгенівське випромінювання

Нітрозаміни

Афлатоксини

312 / 900
Деякі лікарські рослини необхідно збирати з великою обережністю, оскільки серед них є отруйні. До таких рослин належить представник родини зонтичних:

Valeriana officinalis

Cicuta virosa

Arctium lappa

Viburnum opulus

Plantago major

313 / 900
Як називається процес осадження розчинів ВМС під час дії на них концентрованих розчинів електролітів?

Синерезис

Коацервація

Висолювання

Коагуляція

Пептизація

314 / 900
Під час дослідження харкотиння методом флотації та забарвлення за Цілем-Нільсеном виявлені довгі тонкі палички червоного кольору -- одиничні та розташовані скупченнями. Збудник якого захворювання виявлено?

Туберкульозу

Дифтерії

Туляремії

Кашлюку

Актиномікозу

315 / 900
Підкажіть студенту-практиканту у якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?

Achillea millefolium

Centaurea cyanus

Taraxacum officinale

Echinacea purpurea

Bidens tripartita

316 / 900
У титриметрії при розрахунках часто користуються титром титранту за визначуваною речовиною. На що вказує титр за визначуваною речовиною?

на масу речовини титранта, що відповідає 1 мл розчину визначуваної речовини

на масу визначуваної речовини, що відповідає 1 г розчину титранта

На масу визначуваної речовини, що відповідає 1 мл розчину титранта

на масу речовини титранта, що відповідає 1 г визначуваної речовини

на масу титранта, що відповідає 1 мл визначуваної речовини

317 / 900
До провізора звернувся хворий 40 років з алергічним ринітом. Хворий просить замінити димедрол на інший антигістамінний засіб, тому що димедрол викликає зниження уваги та сонливість. Укажіть, який препарат порадив провізор:

Ретаболіл

Лоратадин

Лаферон

Аевіт

Анальгін

318 / 900
Із організму пацієнта виділені облігатні внутрішньоклітинні паразити з унікальним життєвим циклом. До якого роду належить збудник?

Borrelia

Mycoplasma

Treponema

Chlamidia

Actinobacteria

319 / 900
В науковій лабораторії в експерименті на тваринах вивчається нешкідливість нового антибіотика. При цьому визначається співвідношення мінімальної діючої і максимальної переносимої доз препарату. Як називається величина, що визначається?

Концентрація, що пригнічує

Хіміотерапевтичний індекс

Титр

Серійне розведення

Мікробне число

320 / 900
В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією?

Калію

Барію

Кальцію

Натрію

Алюмінію

321 / 900
У пацієнта з артеріальним тиском 180/100 мм рт.ст. під час доплерографічного дослідження виявилено двобічний стеноз ниркових артерій. Активація якої системи найімовірніше зумовлює стійке підвищення артеріального тиску?

Ренін-ангіотензин-альдостеронової

Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової

Симпатико-адреналової

Калікреїн-кінінової

ЦНС

322 / 900
Для діагностики менінгіту досліджують мазки з осаду спиномозкової рідини, пофарбовані за методом Грама. Які з виявлених ознак підтверджують діагноз менінгококової інфекції?

Грампозитивні диплококи, розміщені в лейкоцитах

Грамнегативні диплококи, розміщені в лейкоцитах і поза них

Грамнегативні кокобактерії, розміщені в лейкоцитах

Ланцетоподібні грампозитивні диплококи

Диплококи, оточені капсулою

323 / 900
Хворому на інсуліннозалежний цукровий діабет було призначено синтетичний протидіабетичний препарат із групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть цей препарат:

Інсулін

Анаприлін

Преднізолон

Глібенкламід

Фуросемід

324 / 900
До органічних сполук рослинної клітини невуглеводної природи відносять:

Клітковину

Воски

Пектини

Слиз

Інулін

325 / 900
На лужному пептонному середовищі через шість годин після посіву випорожнень хворого відзначено зростання збудника у вигляді блакитнуватої плівки. В мазку виявлені палички зігнутої форми. Вкажіть імовірного збудника:

Холерний вібріон

Кишкова паличка

Туберкульозна паличка

Черевнотифозна паличка

Синьогнійна паличка

326 / 900
Пацієнт, хворий на бронхіт, приймав доксицикліну гідрохлорид. Які побічні реакції можуть спостерігатися у пацієнта через деякий час приймання цього лікарського засобу?

Діарея, гепатит

Гіпертензія, аритмії

Абстиненція, залежність

Ейфорія, толерантність

Гіпотензія, запаморочення

327 / 900
В методі визначення терміну придатності лікарського препарату припускають, що реакція розкладання лікарської речовини є реакцією такого порядку:

Другий

Третій

Нульовий

Перший

Дробний

328 / 900
Пацієнт хворіє на тиреотоксикоз. Який препарат потрібно призначити для пригнічення синтезу тиреоїдних гормонів?

Тиреоїдин

Мерказоліл

Паратиреоїдин

L-тироксин

Антиструмін

329 / 900
Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:

Аніонів слабких кислот

Катіонів металів

Гідроген-іонів

Аніонів сильних кислот

Гідроксид-іонів

330 / 900
В фармацевтичній технології аналіз діаграми стану систем має практичне значення. Який тип рівноваги характеризує фігуративна точка на діаграмі стану води?

Однокомпонентна, двофазна, одноваріантна

Однокомпонентна, трифазна, нонваріантна

Однокомпонентна, двофазна, нонваріантна

Двокомпонентна, однофазна, одноваріантна

Однокомпонентна, однофазна, нонваріантна

331 / 900
У жінки 45-ти років в період цвітіння трав з'явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим при цьому?

Моноцитоз

Базофілія

Еозинофілія

Лімфоцитоз

Нейтрофілія

332 / 900
Метою мікробіологічної діагностики є підтвердження мікробної етіології захворювання у конкретного хворого на основі виявлення збудника або специфічних до нього антитіл. При виявленні антитіл в сироватці крові використовують стандартні препарати антигенів. Як називаються ці препарати?

Гемолізини

Антитіла

Мічені антигени

Діагностикуми

Сироватки

333 / 900
Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі альбінізму?

Метіоніну

Триптофану

Фенілаланіну

Глутамінової

Гістидину

334 / 900
В епідермі листка виявлено парні клітини півмісяцевої форми з хлоропластами. Це …

Залозисті трихоми

Замикаючі клітини

Криючі трихоми

Базисні клітини

Побічні клітини

335 / 900
До першої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють нерозчинні у воді солі:

Амонію

Плюмбуму

Ртуті

Бісмуту

Барію

336 / 900
Як називається процес виділення в осад розчиненої високомолекулярної сполуки шляхом додавання електролітів?

Драглювання

Висолювання

Денатурація

Флокуляція

Коацервація

337 / 900
Під час мікроскопії осьового органа виявлено, що між вторинними флоемою і ксилемою є шар живих тонкостінних, щільнозімкнених, дещо видовжених клітин. Яку структуру утворюють ці клітини?

Перидерма

Фелоген

Камбій

Перицикл

Прокамбій

338 / 900
Кількісне визначення йоду здійснюють методом:

Окисно-відновного титрування

Комплексонометрії

Алкаліметрії

Ацидиметрії

Осаджувального титрування

339 / 900
Деякі лікарські препарати є колоїдними розчинами. Для підвищення агрегативної стійкості додають стабілізатори. Які речовини називають стабілізаторами?

Які спочатку підвищують міжфазний натяг, а потім з часом знижують міжфазний натяг

Які здатні підвищувати вільну енергію системи

Які не впливають на міжфазний натяг

Які здатні адсорбуватись і знижувати міжфазний натяг

Які здатні підвищувати міжфазний натяг

340 / 900
Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет формується за їх допомогою?

Штучний пасивний

Природний активний

Природний пасивний

Штучний активний

Видовий спадковий

341 / 900
При вивченні мазків, приготованих зі спинномозкової рідини хворої дитини, виявлені грамнегативні диплококи бобовидної форми, розташовані всередині лейкоцитів. Вкажіть імовірного збудника:

Рикетсії

Гонокок

Стрептокок

Менінгокок

Стафілокок

342 / 900
Який електрод використовується у якості індикаторного при титруванні основи?

Водневий

Каломельний

Хінгідронний

Хлорсрібний

Скляний

343 / 900
В апараті ''штучна нирка'' застосовуються мембрани, що дозволяють очистити кров від шкідливих речовин. У який спосіб білковий розчин можна очистити від низькомолекулярних домішок?

Електрофорез

Висолювання

Рентгеноструктурний аналіз

Ізоелектричне фокусування

Діаліз

344 / 900
23-річний чоловік мав незахищений статевий контакт з незнайомою жінкою. Через два тижні сформувалась безболісна, тверда виразка на статевому члені,збільшилися пахвові лімфатичні вузли.Яке обстеження потрібно зробити пацієнту?

Забарвлення за Гімсом аспірату лімфатичних вузлів

Забарвлення за Ожешко

Забарвлення по Цілю-Нільсену виділень з виразки

Темнопольна мікроскопія виділень з виразки

Мазок по Граму виділень з уретри

345 / 900
Однією з видозмін клітинних оболонок є хітинізація. У яких організмів спостерігається таке явище?

У вищих спорових рослин

У дерев'янистих рослин

У грибів

У голонасінних

У папоротей

346 / 900
Який лікарський засіб підвищує ризик токсичних ефектів у разі одночасного його приймання з гентаміцином?

Пеніцилін

Метилпреднізолон

Фуросемід

Еритроміцин

Кофеїн

347 / 900
Драглі - одна з перспективних лікарських форм. Як називається процес спонтанного відновлення зруйнованої механічною дією початкової структури драглів?

Синерезис

Розшарування

Гелеутворення

Дифузія

Тиксотропія

348 / 900
Тканинне дихання супроводжується утворенням вуглекислого газу та води. Який компонент дихального ланцюга мітохондрій забезпечує відновлення кисню та утворення води?

Убіхінон

Цитохромоксидаза

Цитохром С

АТФ / АДФ-транслоказа

Ацилкарнітинтрансфераза

349 / 900
У дитячому садочку зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Працівниками епідеміологічної лабораторії проведено обстеження змивів з рук працівників харчоблоку. Які мікроорганізми у змивах з рук можуть свідчити про їх фекальне забруднення?

S. aureus

C) albicans

E) coli

Streptomycetes

Actinomycetes

350 / 900
Десятирічний хлопчик з'їв 0,5 кг цукерок, що перевищує добову енергетичну потребу організму. Синтез якої речовини активується у дитини у цьому разі?

Рафінози

Крохмалю

Сахарози

Глікогену

Лактози

351 / 900
Рослина з родини Роlygonaceae має видовжено-ланцетні листки з розтрубами та бурими плямами на верхньому боці листкової пластинки. Для якої із нижченаведених рослин характерні такі особливості?

Hypericum perforatum

Polygonum persicaria

Polygonum hydropiper

Polygonum aviculare

Leonurus quinquelobatus

352 / 900
У хлопчика 8 років після того, як він поїв полуниць, на шкірі з'явилися червоні сверблячі плями, розвинулася кропив'янка. Яка біологічно активна речовина зумовила свербіння у дитини?

Гістамін

Катепсин

Простагландин Е2

Компонент комплементу C3а

Тканинна гіалуронідаза

353 / 900
Розділення речовин у методі газо-рідинної хроматографії відбувається за рахунок різної швидкості руху речовин у колонці. Що є рухомою фазою у цьому методі аналізу?

Газ-носій

Твердий носій

Рідкі фази

Вода

Органічний розчинник

354 / 900
У хворого на інфекційну хворобу одночасно з розмноженням бактерій у крові виявлена їх присутність у внутрішніх органах, де утворилися гнійні осередки. Як називається цей стан?

Бактеріємія

Вірусемія

Септицемія

Токсинемія

Септикопіємія

355 / 900
Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH_3-Cquiv N.

Ацетоксим

Ацетамід

Ацетангідрид

Етилізоціанід

Нітрил оцтової кислоти

356 / 900
У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунку, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який з вітамінів має антианемічну дію:

Тіамін

Ретинол

Нікотинова кислота

Кобаламін

Токоферол

357 / 900
Хворому на шизофренію призначено нейролептик. Який із наведених препаратів належить до цієї групи?

Морфін

Аміназин

Целекоксиб

Анаприлін

Пірацетам

358 / 900
Від чого залежить ізоелектричний стан молекул білка?

Маси розчиненої речовини

Концентрації розчинника

Способу приготування розчину

Форми білкової молекули

pH середовища

359 / 900
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого з діареєю була виділена чиста культура паличкоподібних, дещо зігнутих мікроорганізмів, які у мікропрепараті нагадували зграйки риб. Після культивування на лужні середовища (лужна пептонна вода) за шість годин утворювали плівку з блакитним відтінком. Якому збуднику притаманні такі властивості?

Сальмонели

Кишкові палички

Холерні вібріони

Мікобактерії

Спірохети

360 / 900
Як називається здатність ліків накопичуватися в організмі хворого?

Кумуляція

Алергія

Антагонізм

Синергізм

Звикання

361 / 900
Хворому із хронічним закрепом призначено послаблювальний засіб рослинного походження, який містить антраглікозиди. Назвіть цей препарат.

Відвар кори дуба

Сироп кореня алтеї

Екстракт кори крушини

Рицинова олія

Лактулоза

362 / 900
Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають:

Солідус

Медіана

Евтектика

Ліквідус

Конода

363 / 900
Із взаємодією з якими рецепторами пов'язане виникнення закрепів під час застосування наркотичних анальгетиків?

Хеморецептори

Глутаматні рецептори

Механорецептори

Опіатні рецептори

Дофамінові рецептори

364 / 900
При дослідженні бактеріальної забрудненості повітря враховують загальну кількість мікроорганізмів в певному об'ємі, а також якісний склад мікрофлори. Які мікроорганізми є санітарно-показниковими для повітря закритих приміщень?

Золотистий стафілокок

Кишкова паличка

Плісняві гриби

Дріжджові гриби

Сінна паличка

365 / 900
Який адсорбент краще адсорбує ПАР з водних розчинів?

Активоване вугілля

Силікагель

Бентоніт

Кварц

Целюлоза

366 / 900
Під час додавання суміші алюмінію нітрату та калію сульфату до золю лікарського засобу спостерігається послаблення коагулюючої дії, яке називається:

Сенсибілізація

Адитивність

Антагонізм

Пептизація

Синергізм

367 / 900
Для кількісного визначення заліза (ІІ) в фармацевтичному препараті використовують безіндикаторний метод:

Комплексонометрія

Перманґанатометрія

Арґентометрія

Нітритометрія

Йодометрія

368 / 900
Вкажіть причину проведення переосадження сульфатів катіонів ІІІ аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) в карбонати під час систематичного аналізу:

Розчинність сульфатів у воді

Нерозчинність сульфатів у кислотах та лугах

Розчинність сульфатів у кислотах

Розчинність сульфатів у лугах

Нерозчинність сульфатів у воді

369 / 900
Досліджувана рослина має кореневище, весняні безхлорофільні, бурі, спороносні пагони і літні зелені вегетативні пагони. Це:

Dryopteris filix mas

Lycopodium clavatum

Polythrichum commune

Ephedra distachya

Equisetum arvense

370 / 900
Чим характеризується броунівський рух частинок дисперсних систем?

Швидкістю седиментації

Дзета-потенціалом

Швидкістю коагуляції

Коефіцієнтом дифузії

Середнім зсувом

371 / 900
Вкажіть віруси, які виконують етіологічну роль у виникненні раку шийки матки.

HTLV-1 і HTLV-2

Віруси папіломи людини

Аденовіруси

Цитомегаловірус

Вірус простого герпесу типу 2

372 / 900
Орнітиновий цикл є основним шляхом знешкодження аміаку в тілі людини. Яка речовина є кінцевим продуктом цього процесу?

Аргінін

Сечова кислота

Карбамоїлфосфат

Цитрулін

Сечовина

373 / 900
Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття?

Колос

Початок

Тирс

Волоть

Голівка

374 / 900
Яка сполука утвориться при окисненні 3-метилпіридину?

Нікотинова кислота

3-Гідроксипіридин

2-Гідроксипіридин

Піколінова кислота

Ізонікотинова кислота

375 / 900
На практичному занятті в досліді Конгейма студент спостерігав динаміку судинних реакцій і зміни кровообігу в осередку запалення. В якій послідовності розвиваються стадії порушень, характерні для процесу гострого запалення?

Венозна гіперемія, артеріальна гіперемія, престаз, стаз, спазм артеріол

Венозна гіперемія, стаз, спазм артеріол, артеріальна гіперемія, престаз

Артеріальна гіперемія, венозна гіперемія, престаз, стаз, спазм артеріол

Спазм артеріол, артеріальна гіперемія, венозна гіперемія, престаз, стаз

Престаз, стаз, спазм артеріол, артеріальна гіперемія, венозна гіперемія

376 / 900
Унаслідок автодорожньої травми з масивною крововтратою у чоловіка (водія) відзначаються: прискорення дихання, тахікардія, зниження артеріального тиску. Який патологічний стан потерпілого може спостерігатися через 1 годину після крововтрати?

Гіперглікемія

Гіпохромія еритроцитів

Гіповолемія

Гіперхромія еритроцитів

Дисліпемія

377 / 900
Введення в організм адреналіну призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Який процес при цьому активується головним чином?

Розпад глікогену

Синтез глікогену

Спиртове бродіння

Синтез жирних кислот

Пентозофосфатний цикл

378 / 900
У пацієнта зі скаргами на біль у правій нозі при огляді стопи виявлено збліднення, зменшення об'єму, місцеве зниження температури. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у хворого?

Нейропаралітична артеріальна гіперемія

Метаболічна артеріальна гіперемія

Ішемія

Венозна гіперемія

Нейротонічна артеріальна гіперемія

379 / 900
Під час виявлення катіонів натрію (Na^+) та калію (K⁺) першої аналітичної групи із суміші треба вилучати іони амонію (NH_4^+). Яка причина такої необхідності?

Солі амонію при високій температурі розкладаються

Внаслідок гідролізу цих іонів pH розчину >7

Внаслідок гідролізу цих іонів pH розчину <7

Вони заважають визначенню іонів калію та натрію

Сполуки з іонами K⁺ і Na^+ утворюють перенасичені розчини

380 / 900
Який гормон у складі медичного препарату, під час лікування хворого на гіпотонію, може призвести до підвищення артеріального тиску, рівня глюкози та ліпідів у крові?

Прогестерон

Інсулін

Фолікулін

Адреналін

Тестостерон

381 / 900
Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:

Виготовлення імуноглобулінів

Культивування бактерій

Серотипування бактерій

Фаготипування бактерій

Ідентифікації бактерій

382 / 900
Хлорпромазину гідрохлорид (аміназин) чинить гіпотензивну дію. Назвіть її механізм.

Стимуляція ГАМК-рецепторів;

Блокада Н1-гістамінових рецепторів.

Блокада дофамінових рецепторів;

Блокада альфа-адренорецепторів;

Блокада ГАМК-рецепторів;

383 / 900
Під час дуоденального введення цей препарат викликає рефлекторне скорочення жовчного міхура та розслаблення сфінктера Одді. Залежно від шляху введення він має заспокійливий, протисудомний, спазмолітичний та послаблювальний ефекти. Назвіть цей препарат:

Гідазепам

Атропіну сульфат

Урсофальк

Магнію сульфат

Холосас

384 / 900
У хворого з синдромом Іценка-Кушинга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшується в цьому разі?

Альдостерону

Тироксину

Глюкагону

Адреналіну

Кортизолу

385 / 900
Люди, які перебували у приміщенні під час пожежі, страждають від отруєння чадним газом. Який вид гіпоксії спостерігається у цьому разі?

Гіпоксична

Гемічна

Тканинна

Циркуляторна

Дихальна

386 / 900
Хворому на цукровий діабет ІІ типу призначено синтетичний препарат з групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть препарат:

Преднізолон

Глібенкламід

Фуросемід

Інсулін

Анаприлін (Propranolol)

387 / 900
В ході розщеплення глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6-фосфат в першій реакції:

Галактозо-1-фосфат

Манозо-1-фосфат

Фруктозо-1-фосфат

Ацетил-КоА

Фруктозо-6-фосфат

388 / 900
Препаратом вибору для лікування трихомонадної інфекції є:

Тетрациклін

Норфлоксацин

Метронідазол

Амоксицилін

Гентаміцин

389 / 900
Як називається метод сорбційної детоксикації організму, в якому адсорбція токсичних речовин відбувається при проходженні сорбенту крізь відділи системи травлення?

Ентеросорбція

Гемосорбція

Лімфосорбція

Лікворосорбція

Аплікаційна терапія

390 / 900
Кров містить, як одну із складових речовин, еритроцити, розмір яких має порядок 10^-6 м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров?

Колоїднодисперсна система

Гетерогенна система

Грубодисперсна система

Гомогенна система

Мікрогетерогенна система

391 / 900
Для кількісного визначення лікарських препаратів, що містять лужноземельні і важкі метали, використовують метод:

Ацидиметрії

Алкаліметрії

Перманґанатометрії

Комплексонометрії

Меркуриметрії

392 / 900
У післяопераційному періоді пацієнт отримував антибіотик. З часом він почав скаржитися на зниження слуху та вестибулярні розлади. Яка група антибіотиків має такі побічні ефекти?

Тетрацикліни

Аміноглікозиди

Цефалоспорини

Макроліди

Пеніциліни

393 / 900
Під час проведення характерної реакції з сульфідом натрію на солі невідомого катіона утворився осад білого кольору. Укажіть, який це катіон?

Міді

Цинку

Ртуті

Заліза

Свинцю

394 / 900
Оберіть пару індикаторів, які можна використовувати для кількісного визначення кислотно-основним титруванням кожної зі сполук в суміші КНCO_3 і К_2CO_3:

еозин, флуоресцеїн

калій хромат, амоній ферум (ІІІ) сульфат

Фенолфталеїн, метиловий оранжевий

дифенілкарбазон, дифенілкарбазид

тропеолін 00, метиленовий синій

395 / 900
Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається:

Період напіввиведення

Період напівадсорбції

Період напівелімінації

Біодоступність

Об'єм розподілу

396 / 900
Рослинні олії є обов'язковим компонентом раціону людини. Назвіть вітамін рослинних жирних олій, що містить комплекс незамінних жирних кислот:

С

В_6

F

В_3

В_1

397 / 900
Для якого відділу характерно: весняні трахеїди з облямованими порами і волокнисті осінні трахеїди без облямованих пор, що виконують механічну функцію.

відділ папоротеподібні

відділ хвощеподібні

відділ мохоподібні

відділ покритонасінні

Відділ голонасінні

398 / 900
У хворого спостерігається підвищення температури тіла до 38,5 - 39,5°C, нудота, блювання, біль у животі. Діагностовано отруєння сіллю важкого металу. Укажіть, який препарат необхідно застосувати як антидот:

Бромгексин

Унітіол

Валідол

Пентазоцин

Фенолфталеїн

399 / 900
Під час мікробіологічної діагностики сифілісу виникла необхідність вивчення характеру й ступеня рухливості збудника. Який вид мікроскопії використовують із цією метою в бактеріологічній лабораторії?

Електронна

Рентгенівська

Люмінесцентна

Світлопільна

Темнопільна

400 / 900
Фармацевтичне підприємство налагодило випуск препарату для інгаляцій. Яка допустима норма бактерій та грибів може міститися в 1 мл такого засобу?

100

1000 000

100 000

1000

401 / 900
Як називається різниця потенціалів, що виникає внаслідок нерівномірного розподілу електролітів між зовнішньою та внутрішньою поверхнями клітинної мембрани?

Мембранний потенціал

Контактний біопотенціал

Хімічний біопотенціал

Дифузний біопотенціал

402 / 900
В Україні всі щеплення відбуваються відповідно до наказу МОЗ ''Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів''. Укажіть серед перерахованих нижче захворювань те, що входить до календаря профілактичних щеплень:

Поліомієліт

Ботулізм

Рикетсіоз

Грип

403 / 900
Листок має 5-7 однакових жилок, що багаторазово розгалужуються. Який вид жилкування листка спостерігається у цьому разі?

Дугове

Перистосітчасте

Пальчастокрайове

Пальчастосітчасте

404 / 900
У хірургічній практиці для очищення гнійних ран від відмерлих тканин застосовують іммобілізовані ферменти. Які з перерахованих нижче ферментів використовують з такою метою?

Трипсин, хімотрипсин

Глікозидаза

Ентерокіназа

Пепсин

405 / 900
Як називається нижня розширена порожниста частина маточки квітки з насінними зачатками?

Зав'язь

Гінецей

Приймочка

Квітколоже

406 / 900
У якого виду лікарських рослин з родини Asteraceae в суцвітті-кошику всі квіти жовті, язичкові, двостатеві?

Bidens tripartita

Taraxacum officinale

Tanacetum vulgare

Arnica montana

407 / 900
Провізор порадив хворому противиразковий препарат, який блокує гістамінові рецептори слизової шлунка:

Альмагель

Фамотидин

Омепразол

Пірензепін

408 / 900
Растворы высокомолекулярных веществ используют в медицине и фармации. На первой стадии растворения полимеров происходит уменьшение общего объема системы. Это явление называется

Седиментация

Растворение

Солюбилизация

Контракция

409 / 900
Під час дослідженя лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлено несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть цей мікроорганізм:

Пеніцил

Кандіда

Мукор

Аспергил

410 / 900
Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

Флуоресцеїн

Калію хромат

Фенолфталеїн

Метиловий червоний

411 / 900
У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет 2-го типу, рівень глікемії становить 19 ммоль/л, що клінічно виявляється глюкозурією, поліурією і полідипсією. Назвіть патогенетичний механізм розвитку поліурії в цій клінічній ситуації:

Поліфагія

Тканинна дегідратація

Полідипсія

Глюкозурія

412 / 900
Яка рослина з родини Brassicaceae має кардіотонічну дію?

Erysimum diffusum

Leonurus cardiaca

Rheum tanguticum

Capsella bursa-pastoris

413 / 900
Як називається процес самочинного злипання крапель в емульсіях?

Флокуляція

Флотація

Коалесценція

Седиментація

414 / 900
Інсулін - гормон підшлункової залози з гіпоглікемічною дією. Що він являє собою за хімічною природою?

Нуклеотид

Поліпептид

Ліпід

Стероїд

415 / 900
Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболення пологів:

Промедол

Ацетилсаліцилова кислота

Парацетамол

Кодеїну фосфат

416 / 900
Різні структурні компоненти бактеріальної клітини виконують різні функції. Який компонент, що є необов'язковим для клітини, забезпечує виживання в несприятливих умовах зовнішнього середовища?

Спори

Капсула

Включення

Джгутики

417 / 900
У хворого 42-х років відзначається блідість шкірних покривів, слабкість, збільшення лімфатичних вузлів. У периферичній крові виявлені: лейкоцитоз, відсутність перехідних форм лейкоцитів (''лейкемічний провал''), прискорена ШОЕ. Розвиток якого захворювання може припустити лікар?

Гострий лейкоз

Лейкемоїдна реакція

Хронічний лейкоз

Еритромієлоз

418 / 900
Кількість лікарського засобу, що виражена в одиницях маси (міліграм, грам), об'єму (мілілітр) або біологічної активності (одиниці дії), називається:

Доза

Терапевтичний індекс

Ефективність

Лікарська форма

419 / 900
У пацієнта набряк легень. Який препарат необхідно призначити для зменшення об'єму циркулюючої крові?

Метопролол

Аміназин (Хлорпромазин)

Магнію сульфат

Фуросемід

Нітрогліцерин

420 / 900
Лікар призначив дизентерійний бактеріофаг особам, які контактували з хворим на дизентерію. З якою метою призначений бактеріофаг?

Лікування дизентерії

Визначення фаготипу

Виділення збудника

Фагоіндикація

Профілактика дизентерії

421 / 900
Парубок 28-ми років вживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу). Що перевищує його енергетичні потреби. Який процес буде активізуватися у даному випадку?

Гліколіз

Ліполіз

Ліпогенез

Окиснення жирних кислот

422 / 900
Який препарат вибірково пригнічує секрецію залоз шлунка, блокуючи Н_2-гістамінові рецептори?

Іпратропію бромід

Фамотидин

Лоратадин

Омепразол

423 / 900
Чоловік 45 років страждає на анацидний гастрит. Порушення продукції якої речовини в шлунку буде спостерігатися у цьому разі?

Внутрішній антианемічний фактор

Слиз

Хлороводнева кислота

Пепсин

Гастриксин

424 / 900
Для аналізу надійшов розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу використав хімік для визначення його концентрації?

Кулонометричний

Флуориметричний

Спектрофотометричний

Поляриметричний

Кондуктометричне титрування

425 / 900
При додаванні до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду водню з'явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичної групи це свідчить?

IV

II

V

VI

426 / 900
Як називається злиття крапель рідини або газових (повітряних) бульбашок при їхньому зіткненні всередині середовища, яке рухається (рідина, газ), або на поверхні будь-якого тіла?

Седиментація

Агрегація

Коалесценція

Електрофорез

427 / 900
Який механізм передачі характерний для захворювання <<малярія>>?

Фекально-оральний

Трансмісивний

Контактно-побутовий

Повітряно-крапельний

428 / 900
Ви проходите тестування при прийнятті на роботу в аптеку. Виберіть із запропонованих показань те, яке відповідає преднізолону:

Блювання

Стенокардія

Головний біль

Ревматоїдний артрит

Кахексія

429 / 900
Під час дослідження овочевих консервів домашнього приготування, на середовищі Кітта-Тароцці висіяли мікроорганізми, які за формою нагадують тенісну ракетку. Збудником якої хвороби вони можуть бути?

Холери

Ботулізму

Ешеріхіозу

Сальмонельозу

430 / 900
В одного з членів експедиції, який працював в ендемічному вогнищі малярії, через 8 місяців діагностовано малярію. Який імовірний механізм інфікування?

Повітряно-крапельний

Контактний

Трансмісивний

Фекально-оральний

431 / 900
У пацієнта, який хворіє на феохромоцитому, зафіксоване тривале і стійке підвищення артеріального тиску. Гіперпродукція якого гормону призводить до розвитку вторинної артеріальної гіпертензії у цьому разі?

Адреналіну

Вазопресину

Кортизолу

Альдостерону

432 / 900
Вітамін D в організмі регулює мінеральний обмін. Вкажіть активну форму вітаміну D, що регулює обмін кальцію й остеогенез:

Токоферол

Ергокальциферол

Ергостерин

Холева кислота

433 / 900
Для якої з цих систем характерна седиментація?

Піна

Суспензія

Розчин електролітів

Розчин ВМС

434 / 900
Для отримання імунних сироваток тварин імунізують декілька разів, оскільки під час вторинної імунної відповіді значно зростає швидкість утворення і кількість антитіл. Чим це можна пояснити?

Посилення фагоцитозу

Зниження активності NK

Наявність Т- і В-клітин пам'яті

Збільшення числа макрофагів

435 / 900
У пацієнта, госпіталізованого до інфекційного відділення з температурою тіла 39°С, головним болем та ознобом, у товстій краплі крові виявлено спіралеподібні мікроорганізми, забарвлені за Романовським-Гімзою у фіолетовий колір. Які мікроорганізми виявили у пацієнта?

Борелії

Актиноміцети

Лептоспіри

Трепонеми

436 / 900
Під час аналізу злакової рослини встановлено: листочки лінійні, мають кілька нерозгалужених жилок, паралельних до краю листової пластинки. Отже, жилкування листка:

Паралельне

Дихотомічне

Дугове

Пальчасте

Перисте

437 / 900
Який із перелічених медіаторів запалення сприяє підвищенню температури тіла?

Гістамін

Серотонін

Інтерлейкін-1

Тромбоксан

438 / 900
Під час мікроскопії листа виявлені поверхневі структури, що складаються з довгої ніжки і багатоклітинної голівки з секретом, які є:

Гідатодами

Всмоктувальними волосками

Криючими волосками

Залозистими волосками

439 / 900
Хвора 20-ти років із цукровим діабетом потрапила у лікарню у непритомному стані. При обстеженні рівень глюкози плазми крові - 1,8 ммоль/л. Діагностовано гіпоглікемічну кому. Яка причина, імовірно, призвела до розвитку даного стану?

Несвоєчасне введення інсуліну

Введення бігуанідів

Порушення режиму сну

Передозування інсуліну

440 / 900
Під час екскурсії студенти зібрали літні пагони Equiseti arvensis, які були жорсткими на дотик. Якого типу зовнішня оболонка епідермальних клітин цієї рослини?

Лігніфікована

Кутинізована

Ослизнена

Суберинізована

Мінералізована

441 / 900
Для колоїдних розчинів характерне світлорозсіяння. Його інтенсивність визначається рівнянням:

Релея

Ленгмюра

Нернста

Оствальда

Гіббса

442 / 900
Вкажіть, який стандартний розчин (титрант) використовують у методі перманганатометрії:

Розчин калію перманганату

Розчин натрію оксалату

Розчин заліза(ІІ) сульфату

Розчин марганцю(ІІ) сульфату

443 / 900
У жінки 71 року, яка страждає на холецистит, з'явилося жовте забарвлення шкіри та слизових оболонок. Діагностована механічна жовтяниця. Підвищення вмісту якої речовини у крові спричинило зміну забарвлення шкіри у хворої?

Стеркобіліноген

Прямий білірубін

Непрямий білірубін

Жовчні кислоти

Уробіліноген

444 / 900
Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Який метод для цього використовується?

Механічне диспергування

Заміна розчинника

Фізична конденсація

Ультразвукове диспергування

445 / 900
Укажіть, що є головним субстратом для синтезу ейкозаноїдів у тілі людини.

Пальмітинова кислота

Арахідонова кислота

Стеаринова кислота

Олеїнова кислота

446 / 900
Медоносне дерево з листками серцевидної форми, суцвіттями у щитковидних дихазіях, із криловидним приквітником. Це:

Robinia pseudoacacia

Aronia melanocarpa

Tilia cordata

Aesculus hippocastanus

447 / 900
Багато органічних сполук розщеплюються в клітині до простих продуктів. Визначте клас сполук, які руйнуються в організмі людини до аміаку, вуглекислого газу та води:

Амінокислоти

Моносахариди

Одноатомні спирти

Кетокислоти

448 / 900
Рослина повністю занурена у воду. Вкажіть, до якої екологічної групи належить ця рослина:

Сукуленти

Мезофіти

Ксерофіти

Гідрофіти

449 / 900
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовується стеричний фактор, який враховує:

Концентрацію речовин, що реагують

Взаємну орієнтацію молекул, що реагують

Температуру реакційної суміші

Будову молекул сполук, що взаємодіють

Хімічні властивості сполук, що взаємодіють

450 / 900
Нітрувальна суміш - це суміш концентрованих кислот:

H_3PO_4 + HCl

H_3PO_4 + H_2SO_4

HNO_3 + H_2SO_4

HNO_3 + HCl

451 / 900
Багато білків має четвертинну структуру, тобто складається з декількох поліпептидних ланцюгів. Укажіть один із таких білків:

Альбумін

Гемоглобін

Преальбумін

Міоглобін

Еластин

452 / 900
Під час дії на досліджувану суміш катіонів розчином KOH випав білий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дії розчину K_4[Fe(CN)_6] утворився білий осад. Який катіон присутній у розчині?

Ca^2+

Ba^2+

Cr^3+

Zn^2+

Fe^3+

453 / 900
Комбіноване суцвіття, у якого головна вісь наростає моноподіально, а бічні утворюють симподіальні суцвіття називається …

Складне однорідне.

Складне.

Просте комбіноване.

Просте.

Тирс

454 / 900
Плоди селерових містять ефірноолійні канальці й можуть розпадатися на два напівплодики. Цей плід:

Стручечок

Двомерикарпій

Гесперидій

Коробочка

Горіх

455 / 900
Для визначення одного з катіонів ІІ аналітичної групи використовують реакцію <<золотого дощу>> при повільному охолодженны попередньо нагрітих реагентів. Який продукт реакції утворюється під час повільного випадання осаду?

PbI_2

Hg_2I_2

HgI_2

AgI

PbCl_2

456 / 900
Типовими представниками ліофільних дисперсних систем є розчини колоїдних поверхнево-активних речовин (ПАР). Яка властивість є характерною особливістю колоїдних ПАР?

Діфільність

Неполярність

Полярність

Неіоногенність

Іоногенність

457 / 900
Який компонент рослинної клітини формує внутрішнє водне середовище, регулює водно-сольовий обмін, підтримує тургор, накопичує речовини?

Хлоропласти

Вакуолі

Комплекс Гольджі

Мітохондрії

Ендоплазматичний ретикулум

458 / 900
Під час виконання практичної роботи з фармацевтичної ботаніки досліджували мікоризу на корнях Quercus robur. Було встановлено, що вона являє собою симбіоз:

Гриба і вищої рослини

Бактерії і вищої рослини

Гриба і водорості

Двох різних бактерій

Гриба і бактерії

459 / 900
Родина Asteraceae є найбільшою за численністю серед усіх родин відділу Magnoliophyta. Окремі види цієї родини, які використовуються в якості лікарських, занесені до ''Червоної книги України'' і потребують охорони. Вкажіть один такий вид:

Helianthus annuus

Centaurea cyanus

Arnica montana

Artemisia vulgaris

Taraxacum officinale

460 / 900
Хворому на трахеїт призначили протикашльовий засіб центральної дії, який не пригнічує дихання, не викликає медикаментозну залежність, знижує артеріальний тиск. Який це препарат?

Ацетилцистеїн (Acetylcysteini)

Кодеїну фосфат (Codeini)

Глауцину гідрохлорид (Glaucine)

Лібексин (Prenoxdiazine)

Морфіну гідрохлорид (Morphini)

461 / 900
В аналізі крові пацієнта, який тривалий час приймав нестероїдні протизапальні препарати, виявлено різке зменшення кількості нейтрофільних гранулоцитів, базофілів та еозинофілів на фоні лейкопенії. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

Лейкоцитоз

Анемія

Агранулоцитоз

Алейкія

Лейкоз

462 / 900
Алкілювання за Фріделем-Крафтсом відбувається в присутності каталізаторів - кислот Льюїса. Які з наведених нижче сполук входять до їх переліку?

KOH, CaO

H_2SO_4, HNO_3

H_2O, H_2O_2

АlCl_3, FeBr_3

KMnO_4, Na_2S_2O_3

463 / 900
Людина несприйнятлива до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов'язано?

Спадковий видовий

Природний активний

Штучний активний

Природний пасивний

Штучний пасивний

464 / 900
Ви провізор-інформатор, працюєте в аптеці. Порадьте хворому із загостренням ревматоїдного артриту знеболювальний протизапальний препарат, що найменше шкодить шлунку:

Диклофенак-натрій

Індометацин

Ібупрофен

Целекоксиб

Кислота ацетилсаліцилова

465 / 900
Із скількох атомів побудований цикл фураноз?

3

5

4

7

6

466 / 900
Для лікування глаукоми лікар призначив хворому холіноміметичний засіб прямої дії. Який це препарат?

Платифіліну гідротартрат

Цинку сульфат

Пілокарпіну гідрохлорид

Сульфацил натрію

Атропіну сульфат

467 / 900
Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу лікарських препаратів. Який із факторів не впливає на зміщення хімічної рівноваги?

Зміна концентрації продуктів

Зміна температури

Додавання каталізатору

Зміна концентрації вихідних речовин

Зміна тиску

468 / 900
До лікарні доставили 50-річного пацієнта у тяжкому стані. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки ціанотичні, сатурація артеріальної крові - 88%, АТ - 90/60 мм рт.ст, пульс - 117/хв., частота дихання - 22/хв. В анамнезі вказана хронічна серцева недостатність. Який з наведених типів гіпоксії найімовірніше розвивається в такому разі?

Анемічна

Циркуляторна

Тканинна

Гемічна

Гіпоксична

469 / 900
Усі сильні електроліти, що додають до золю в достатній кількості, викликають його коагуляцію. Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:

Однаковий із зарядом ядра

Однаковий із потенціалвизначальними іонами

Протилежний до протиіонів адсорбційного шару

Однаковий із зарядом колоїдної частки

Протилежний до заряду колоїдної частки

470 / 900
У хворого сильний кашель з в'язким харкотинням. Який препарат сприяє розрідженню і виведенню харкотиння?

Синекод (Butamirat)

Кодеїну фосфат (Codeini)

Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)

Глаувент (Glaucine)

Лібексин (Prenoxdiazine)

471 / 900
Пацієнту, хворому на гіпертонічну хворобу, призначено лізиноприл. Який типовий побічний ефект має цей лікарський засіб?

Блювання

Закреп

Безсоння

Підвищення апетиту

Сухий кашель

472 / 900
Для визначення в'язкості мокротиння, що містить ВМС, достатньо виміряти відносну в'язкість рідини, яка характеризується:

Відношенням відносної в'язкості розчину до масової концентрації розчину

Відношенням абсолютної в'язкості розчину до в'язкості розчинника

Граничним значенням приведеної в'язкості розчину при концентрації, що прямує до нуля

Різницею в'язкостей розчину та розчинника

Відношенням відносної в'язкості розчину до масової частки розчину

473 / 900
Мати трьохрічної дитини під час вагітності приймала антибіотики. У дитини спостерігається руйнування різців та коричнева облямівка ясен. Який антибіотик спричинив побічний ефект?

Амоксиклав

Левоміцетин

Ципрофлоксацин

Доксицикліну гідрохлорид

Азитроміцин

474 / 900
У складних біологічних системах містяться такі компоненти як: електроліти, неелектроліти та білки, що сумарно створюють осмотичний тиск. У формуванні якої частини осмотичного тиску найбільшу роль відіграють білки?

Високомолекулярний тиск

Клітинний тиск

Біологічний тиск

Онкотичний тиск

Внутрішній тиск

475 / 900
У пацієнтки, яка хворіє на хронічну серцеву недостатність із набряковим синдромом, у крові виявлено підвищення вмісту альдостерону. Який діуретичний засіб необхідно призначити у цьому разі?

Парацетамол

Фуросемід

Спіронолактон

Аспаркам

Теофілін

476 / 900
Вкажіть, яка з органічних кислот має найнижчий поверхневий натяг у розчинах однакових концентрацій?

Капронова

Мурашина

Масляна

Ацетатна

Валеріанова

477 / 900
Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?

Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі

Мінімальним

Рівним атмосферному

Максимальним

Рівним тиску насиченої пари при 273 К

478 / 900
При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO_2 відбувається явище:

Світлорозсіювання

Оптимальна анізотропія

Відбиття світла

Інтерференція світла

Заломлення світла

479 / 900
Під час мікроскопічного дослідження стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин:

Перициклу

Фелогену

Прокамбію

Камбію

Протодерми

480 / 900
Титранти методу ацидиметрії готують способом встановленого титру. Яку речовину застосовують для їх стандартизації згідно з ДФУ?

Карбонат натрію

Цинк металевий

Хлорид натрію

Хлорид калію

Залізо металеве

481 / 900
Під час додавання до золю суміші електролітів, дія одного з них зменшує дію іншого. Як називається це явище?

Синергізм

Реопексія

Адитивність

Антагонізм

Форетизм

482 / 900
У хворого з підозрою на туберкульоз легень матеріалом для дослідження є мокротиння. Яким методом доцільніше забарвлювати приготовані мазки?

Мейера

Грама

Нейссера

Ціля-Нільсена

Леффлера

483 / 900
Яким чином можна визначити вміст вологи в термічно нестійких препаратах?

Методом нітритометрії

Методом йодометрії

Методом перманганатометрії

Неводним титруванням за методом Фішера

Методом броматометрії

484 / 900
Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів феруму(ІІІ) спеціаліст проводить реакцію із сульфосаліциловою кислотою і вимірює:

Показник заломлення

Довжину хвилі

Потенціал напівхвилі

Оптичну густину

Питоме обертання

485 / 900
У пацієнта виявлено алкаптонурію. Із порушенням обміну якої речовини пов'язане це захворювання?

Фенолу

Аланіну

Фенілаланіну

Тирозину

Триптофану

486 / 900
Порекомендуйте хворому з хронічною серцевою недостатністю препарат, що зменшує набряки за рахунок підвищеного виведення натрію і води:

Фуросемід

Нітрогліцерин

Глауцин

Сальбутамол

Промедол

487 / 900
Після опіку у хворого на місці пошкодження утворився грубий рубець. Який компонент запальної реакції характеризується розростанням сполучної тканини?

Фагоцитоз

Альтерація

Еміграція

Ексудація

Проліферація

488 / 900
Для кількісного визначення калію хлориду в препараті використали метод меркурометрії. Як індикатор застосували:

Флуоресцеїн

Метиловий червоний

Фероїн

Дифенілкарбазон

Фенолфталеїн

489 / 900
У моряка, який 10 місяців перебував у плаванні, виникли кровотечі з ясен, розхитування та випадіння здорових зубів. Після обстеження встановлено діагноз: цинга. Недостатність якого вітаміну спричинила це захворювання?

Вітаміну Е

Нікотинової кислоти

Вітаміну С

Фолієвої кислоти

Вітаміну D

490 / 900
Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настоянках визначають рефрактометрично. З цією метою вимірюють:

Кут обертання площини поляризованого світла

Показник заломлення розчину

Кут заломлення променя світла

Кут падіння променя світла

Кут повного внутрішнього відбиття променя світла

491 / 900
Серед вказаних видів плід стручок має:

Polygonum aviculare

Erysimum canescens

Oxycoccus palustris

Papaver somniferum

Taraxacum officinale

492 / 900
На аналіз надійшов розчин калію дихромату. Для його кількісного визначення був використаний один з фізико-хімічних методів аналізу:

Поляриметричний

Спектрофотометричний

Турбідиметричний

Флуориметричний

Кулонометричний

493 / 900
У перманганатометрії як титрант використовують KMnO_4. Який фактор еквівалентності цієї сполуки, якщо титрування проводять у кислому середовищі?

1/5

1/3

1

1/2

1/4

494 / 900
Старий коренеплід редису є менш соковитим, запасальна ксилема стає пористою і твердне в результаті значного розростання і здерев'яніння:

Луб'яних волокон

Ситоподібних трубок

Судин

Паренхіми

Клітин-супутниць

495 / 900
У методі йодометрії кінцеву точку титрування визначають за допомогою індикатора крохмалю, який слід додавати:

Наприкінці титрування

На початку титрування

У процесі титрування

Коли відтитровано 50% речовини, що визначається

У точці еквівалентності

496 / 900
Оберіть вихідну сполуку для синтезу фталевої кислоти:

1,2-дихлорбензол

м-ксилол

о-ксилол

Саліцилова кислота

2-хлорбензойна кислота

497 / 900
Катіони кальцію входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейною реакцією для виявлення катіонів кальцію є реакція з розчином:

Натрію гідроксиду

Кислоти соляної

Амонію гідроксиду

Амонію оксалату

Калію йодиду

498 / 900
Який вітамінний препарат призначають разом з фолієвою кислотою у разі гіперхромної анемії?

Ціанокобаламін

Піридоксин

Тіамін

Ретинол

Ферковен

499 / 900
Після самолікування засобами народної медицини для знеболення у пацієнта з'явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?

Лімфоцити

Базофіли

Нейтрофіли

Еозинофіли

Моноцити

500 / 900
Хворий із відкритим переломом стегнової кістки та гострою кровотечею доставлений у лікарню. Який нетерміновий механізм компенсації виявляється у пізніші терміни після крововтрати?

Рефлекторне прискорення скорочень серця

Надходження міжтканинної рідини у судини

Підвищення зсідання крові

Посилення еритропоезу

Збільшення здатності гемоглобіну віддавати кисень тканинам

501 / 900
Важливим субстратом глюконеогенезу у печінці є аланін. Як називається реакція, у ході якої аланін утворюється в скелетних м'язах з пірувату?

Трансамінування

Декарбоксилювання

Ізомеризація

Фосфорилювання

Дегідрування

502 / 900
Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на збільшення добової кількості сечі, спрагу. Під час лабораторного аналізу у сечі виявлено високий рівень цукру, ацетон. Порушення секреції якого гормону могло викликати такі зміни?

Вазопресин

Тестостерон

Альдостерон

Глюкагон

Інсулін

503 / 900
Які лікарські засоби належать до інгібіторів АПФ?

Ніфедипін, дилтіазем

Раунатин, резерпін

Каптоприл, еналаприл

Дібазол, папаверин

Лозартан, ірбезартан

504 / 900
Хворому з гіпертензивною кризою ввели внутрішньовенно клофелін. Який механізм лежить в основі антигіпертензивної дії клофеліну?

Стимуляція центральних пресинаптичних α₂-адренорецепторів

Пряма міотропна дія на судини

Блокада β-адренорецепторів

Блокада H-холінорецепторів вегетативних гангліїв

Блокада периферичних α₁-адренорецепторів

505 / 900
У отруйного бур'яну родини Solanaceae стебла гіллясті, опушені. Листки м'які, тьмяні, темно-зелені, знизу світло-сіруваті, з густішим та довшим опушенням уздовж жилок та країв. Квітки сидячі, віночок п'ятилопатевий, опадний, лійкоподібний, бруднувато-жовтий, рідше білуватий, із сіткою пурпурово-фіолетових жилок, плід -- глечикоподібна коробочка з кришечкою. Для якої рослини характерні такі ознаки?

Hyoscyamus niger

Atropa belladonna

Nicotiana tabacum

Datura stramonium

Datura innoxia

506 / 900
Ентеральний обмін ліпідів можливий за наявності цілого ряду умов. Які з перерахованих речовин забезпечують емульгування жирів, активацію ліпази, всмоктування жирних кислот?

Амінокислоти

Жовчні кислоти

Хлоридна кислота

Холестерин

Глюкоза

507 / 900
Який характер прикріплення листку до стебла у маку снодійного?

Черешок, розрослий у піхву

Пронизаний

Збіжний

Стеблообгортний

З розтрубом

508 / 900
З плевральної порожнини пацієнта отримано ексудат такого складу: білок -- 34 г/л, форменні елементи крові 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН -- 6,8. Який вид ексудату у пацієнта?

Змішаний

Фібринозний

Гнійний

Серозний

Геморагічний

509 / 900
Пацієнт із невритом приймає діазепам. Для зняття суглобового болю, призначено знеболювальний засіб у дозі, меншій за середньотерапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшивши дозу анальгетика?

Толерантність

Потенціювання

Лікарська залежність

Матеріальна кумуляція

Сумація

510 / 900
Одним з патогенетичних механізмів низки захворювань є підвищення концентрації активних форм кисню. Для попередження цього процесу призначають антиоксиданти. Назвіть один з них:

Альфа-токоферол

Глюкоза

Гліцерол

Кальциферол

Кобаламін

511 / 900
До складу пластид входять пігменти, які виконують функції антиоксидантів і являють собою провітаміни A) Ці пігменти називаються:

Антоціани

Каротиноїди і хлорофіли

Виключно хлорофіли

Антохлори

Каротиноїди

512 / 900
Який тип активації профермента в активну форму фермента часто застосовується при активації гідролаз шлунково-кишкового тракту?

Фосфорилювання

Трансамінування

Декарбоксилювання

Приєднання катиону металу

Обмежений протеоліз

513 / 900
Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для перетравлення ліпідів. Назвіть ці продукти:

Жовчні кислоти

Кальцифероли

Ацетил-КоА

Кортикостероїди

Катехоламіни

514 / 900
Унаслідок отруєння ціанідами, у пацієнта відбулась блокада ферменту цитохромоксидази. Який вид гіпоксії розвивається у цьому разі?

Застійна

Дихальна

Гемічна

Тканинна

Циркуляторна

515 / 900
Яка тривіальна назва 2-гідроксипропанової кислоти?

Холін

Молочна кислота

Піровиноградна кислота

Яблучна кислота

Аланін

516 / 900
Мономолекулярна теорія адсорбції описується рівнянням:

Гіббса

Релея

Ленгмюра

БЕТ

Єйнштейна

517 / 900
Під час огляду дитини виявлено: збільшення живота, викривлення нижніх кінцівок, підвищену збудливість нервової системи, збільшення екскреції фосфатів із сечею. Недостатність якого харчового компонента може зумовити такі клінічні зміни?

Вітаміну С

Вітаміну D

Вітаміну А

Вітаміну К

Вітаміну F

518 / 900
У дитячому садочку періодично трапляються випадки захворювання на ангіну у дітей. Під час профілактичного огляду, лікар-лаборант здійснив забір мазків із зіву у десятьох дітей, та зафарбував їх за методом Нейсера. Під час мікроскопічного дослідження виявлено тонкі палички жовтого кольору, із темно-коричневими потовщеннями на кінцях, розташованими у вигляді римських цифр Х та V.Збудника якої інфекційної хвороби виявлено?

Інфекційного мононуклеозу

Туберкульозу

Пневмонії

Дифтерії

Скарлатини

519 / 900
Пацієнту з мікседемою рекомендовано замісну терапію. Які гормони використовують з цією метою?

Глюкокортикоїди

Естрогени

Андрогени

Тиреоїдні

Мінералокортикоїди

520 / 900
Для швидкої діагностики багатьох бактеріальних, вірусних, протозойних і грибкових захворювань, виявлення збудників хвороб у довкіллі, харчових продуктах і воді з успіхом використовується реакція, принцип якої полягає в багатократному копіюванні специфічної ділянки ДНК або окремого гена за допомогою ферменту ДНК-полімерази. Назвіть цю реакцію.

Реакція імунофлуоресценції

Радіоімунний аналіз

Імуноферментний аналіз

Полімеразна ланцюгова реакція

Реакція ензиммічених антитіл

521 / 900
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI?

Концентрований розчин калію хлориду

Водний розчин амоніаку

Концентрована нітратна кислота

Розчин сульфатної кислоти

Розведена нітратна кислота

522 / 900
Гормони регулюють численні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену:

Інсулін

Тироксин

Окситоцин

Адреналін

Вазопресин

523 / 900
У спекотну погоду на верхівках і зубчиках краю листків Tilia cordata краплини рідини виділяються крізь водяні продихи. Як називаються утвори, розташовані на листках рослин, через які відбувається пасивне виділення краплинно-рідкої води?

Гідропоти

Осмофори

Нектарники

Залозки

Гідатоди

524 / 900
Явище руйнування структури геля внаслідок механічної дії і самочинне відновлення його властивостей в стані спокою називається

солюбілізацією.

Тіксотропією

гелеутворенням.

структуроутворенням.

синерезісом.

525 / 900
Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

Пептидаза

Лактаза

Ліпаза

Сахараза

Мальтаза

526 / 900
У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого ферменту в крові необхідно провести з діагностичною метою?

Амілаза

ЛДГ

Альдолаза

Пепсин

Креатинкіназа

527 / 900
Під час пункції плевральної порожнини лікар отримав значну кількість ексудату жовтого кольору. Мікроскопічне дослідження виявило вміст нейтрофілів. Для якого ексудату характерні ці ознаки?

Геморагічний

Фібринозний

Серозний

Гнійний

Кров'яний

528 / 900
У пацієнта, який хворіє на туберкульоз, після тривалого лікування антибіотиком погіршився слух. Який препарат викликав ототоксичну дію?

Стрептоміцин

Ампіцилін

Бензилпеніцилін

Абактал

Цефтріаксон

529 / 900
Як називається лужний гідроліз естерів (складних ефірів)?

Конденсація

Етерифікація

Омилення

Перегрупування

Окиснення

530 / 900
У виробництві фармпрепаратів застосовують оксиетильовані похідні ефірів жирних кислот (ПАР), з якими в достатньо концентрованих розчинах відбувається колоїдне розчинення, яке називається:

Колоїдний захист

Сенсибілізація

Синерезис

Синергізм

Солюбілізація

531 / 900
Яке живильне середовище використовують для культивування грибів?

Кітта-Тароцці

Сабуро

Ендо

Казеїново-вугільний агар

Плоскирєва

532 / 900
Установлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:

Членисті молочники

Нечленисті молочники

Смоляні ходи

Схизогенні вмістища

Лізигенні вмістища

533 / 900
У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?

Платифіліну гідротартрат

Анаприлін (Пропранолол)

Натрію хлорид

Атропіну сульфат

Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин)

534 / 900
Під час аналізу сечі пацієнта, який хворіє на цукровий діабет, виявлено глюкозурію. Який нирковий поріг реабсорбції глюкози?

20 ммоль/л

15 ммоль/л

5 ммоль/л

10 ммоль/л

1 ммоль/л

535 / 900
Алопуринол використовують для зниження утворення сечової кислоти під час лікування подагри. Який фермент гальмує ця сполука?

Каталазу

Лактатдегідрогеназу

Амілазу

Аргіназу

Ксантиноксидазу

536 / 900
У якому посуді слід розчинити наважку для приготування розчину точної концентрації?

У циліндрі

У мірній колбі

У пробірці

У мензурці

У мірному стакані

537 / 900
Чим визначається ступінь електролітичної дисоціації, яка є однією із кількісних характеристик електролітів?

Відношенням кількості недисоційованих молекул до кількості продисоційованих молекул розчиненої речовини

Відношенням концентрації розчину до загальної кількості продисоційованих молекул розчиненої речовини

Добутком кількості продисоційованих і недисоційованих молекул розчиненої речовини

Відношенням кількості недисоційованих молекул розчиненої речовини до загальної кількості іонів

Відношенням кількості продисоційованих молекул до загальної кількості молекул розчиненої речовини

538 / 900
У пацієнта з серцевою недостатністю гостро розвинувся набряковий синдром. Який препарат доцільно призначити для усунення набряку?

Ніфедипін

Пропранолол

Панангін (Potassium and magnesium aspartate)

Нітрогліцерин

Фуросемід

539 / 900
Вкажіть структурну формулу пропену:

CH_3-CH=CH-CH_3

CH_3-CH=CH_2

CH_3-C C-CH_2-CH_3

CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3

CH_3-CH_2-CH_3

540 / 900
Працюючи на присадибній ділянці, чоловік поранив руку. Згодом на місці поранення розвинулося запалення. Що є пусковим механізмом запалення?