Крок 1 - Медицина 2024 Центр тестування (буклет)

1 / 900
У людини синтез у лімбічній системі мозку диоксифенілаланіну (ДОФА) зумовлює виникнення почуття страху. З якої амінокислоти синтезується ДОФА?

Тирозину

Триптофану

Глутамінової кислоти

5-окситриптофану

Лізину

2 / 900
У хворого на цукровий діабет після ін'єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

3,3 ммоль/л

5,5 ммоль/л

8,0 ммоль/л

10 ммоль/л

2,5 ммоль/л

3 / 900
Під час розтину тіла чоловіка віком 50 років виявлено такі зміни: права легеня помірно щільна в усіх відділах, на розрізі тканина безповітряна, дрібнозерниста, сухувата. Вісцеральна плевра має нашарування фібрину сіро-коричневого кольору. Для якого захворювання характерні такі патологічні зміни?

Крупозної пневмонії

Інтерстиціальної пневмонії

Бронхопневмонії

Туберкульозу

Пневмофіброзк

4 / 900
Відомо, що в осіб із генетично обумовленою недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази еритроцитів у відповідь на призначення деяких протималярійних препаратів може розвиватися гемоліз еритроцитів. Як називається цей прояв атипових реакцій на лікарські засоби?

Ідіосинкразія

Сенсибілізація

Тахіфілаксія

Алергія

Толерантність

5 / 900
У 47-річного чоловіка діагностовано: артрит великого пальця правої ноги і камені в нирках, що складаються з сечової кислоти. Пацієнт приймає алопуринол. Який біохімічний дефект, імовірно, був виявлений у цнього?

Порушення метаболізму арахідонової кислоти

Дефект синтезу сечовини

Порушення метаболізму піримідинів

Порушення метаболізму пуринів

Підвищення рівня лейкотрієнів

6 / 900
На розтині тіла жінки 72-х років, що страждала на ревматоїдний артрит і померла від уремії, були виявлені збільшені нирки, щільної консистенції, блідо-сірого кольору, з блискучою сальною поверхнею розрізу. На основі макроскопічних змін патологоанатом припустив:

Амілоїдоз нирки

Атеросклеротичний нефросклероз

Хронічний гломерулонефрит

Хронічний пієлонефрит

Первинно зморщені нирки

7 / 900
У пацієнта діагностовано мегалобластичну анемію на фоні атрофічного гастриту. Який препарат, введений лише парентерально, буде профілактикою цієї патології?

Пірацетам

Целекоксиб

Ціанокобаламін

Прозерин

Преднізолон

8 / 900
Пацієнту віком 55 років для лікування легеневої форми туберкульозу, в рамках комплексної терапії, призначено протитуберкульозний засіб. Який лікарський засіб виявляє антимікробну активність виключно до мікобактерій туберкульозу?

Канаміцину сульфат

Стрептоміцину сульфат

Гатіфлоксацин

Ізоніазид

Циклосерин

9 / 900
Під час розтину тіла чоловіка, який помер із явищами легенево-серцевої недостатності, виявлено, що бронхи деформовані, із мішковидними вип'ячуваннями стінки та гнійним запаленням. У серці виявлено гіпертрофію правого шлуночка, у нирках - амілоїдоз. Із анамнезу відомо, що протягом 8 років пацієнт скаржився на кашель із гнійним мокротинням та задуху, а його пальці рук нагадували барабанні палички. Якому захворюванню характерні такі патологічні зміни?

Гострому броніту

Хронічному бронхіту

Абсцесу

Бронхоектатичній хворобі

Туберкульозу

10 / 900
Повільне наповнення шлунка чи сечового міхура в межах фізіологічної норми не викликає підвищення тиску в цих органах. Яка властивість гладеньких м'язів лежить в основі цього явища?

Пластичність

Рефрактерність

Збудливість

Автоматія

Скоротливість

11 / 900
Під час гістологічного дослідження вушка серця у пацієнта зі стенозом мітрального клапана, були виявлені гранульоми Ашоффа-Талалаєва. Про який генез вади серця свідчить гістологічне дослідження?

Септичний

Природжений

Атеросклеротичний

Ревматичний

Сифілітичний

12 / 900
Дівчинка 6-ти років захворіла гостро. З'явилися біль у горлі, висока температура, приєднався дрібнокрапковий висип на шкірі. Під час огляду порожнини рота виявлена різка гіперемія зіву, малиновий язик, збільшені яскраво-червоного кольору мигдалики з сіруватими і жовтуватими тьмяними вогнищами, які розповсюджуються на перитонзилярні тканини, збільшені підщелепні лімфатичні вузли. Для якого захворювання характерні дані зміни?

Дифтерія зіву

Кір

Дифтерія гортані

Скарлатина

Менінгококовий назофарингіт

13 / 900
Під час обстеження пацієнтки на медіальній поверхні стегна спостерігає-ться припухлість, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. Укажіть, яка вена вражена патологічним процесом?

V. saphena magna

V. iliaca externa

V. femoralis

V. poplitea

V. saphena parva

14 / 900
Порушення процесів розщеплення білків у тонкій кишці зумовлено порушенням активності трипсину та хімотрипсину. Від наявності якого фактора залежить активність цих ферментів?

Ентерокіназа

Солі Na^+

Пепсин

Жовчні кислоти

Соляна кислота

15 / 900
Під час захворювань внутрішніх орга-нів пацієнт часто набуває вимушених поз (наприклад, згинання і приведення нижніх кінцівок до живота). До якого виду рефлексів належить цей рефлекс?

Вісцеромоторні рефлекси

Вісцеродермальні рефлекси

Моторновісцеральні рефлекси

Вісцеровісцеральні рефлекси

Дерматовісцеральні рефлекси

16 / 900
Вірус імунодефіциту людини належить до родини ретровірусів. Що найхарактерніше для цієї родини вірусів?

Це прості віруси, що вражають тільки людину

Радіоімунний аналіз для виявлення антигенів

Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів

Наявність ферменту зворотної транскриптази

Нуклеїнова кислота не інтегрується в геном хазяїна

17 / 900
У слизовій кишки хірургом виявлені скупчені лімфоїдні вузлики (Пеєрові бляшки). Яка це кишка?

Дванадцятипала

Клубова

Пряма

Сліпа

Порожня

18 / 900
До лікарні госпіталізовано пацієнта з попереднім діагнозом: гострий панкреатит. Активність якого ферменту в крові та сечі буде різко підвищена у цьому разі?

Альфа-амілази

Аспартатамінотрансферази

Креатинфосфокінази

Аланінамінотрансферази

Лактатдегідрогенази

19 / 900
Після введення великої дози антитіл до базальної мембрани клубочків нирок, у піддослідної тварини розвинувся гострий гломерулонефрит. Який вид алергічної реакції за класифікацією Кумбса і Джелла лежить в основі цієї патології?

Цитотоксичний

Стимулювальний

Анафілактичний

Імунокомплексний

Гіперчутливість сповільненого типу

20 / 900
Реалізація загального адаптаційного синдрому здійснюється переважно через нейроендокринну систему. Якій з ланок цієї системи належить провідна роль у патогенезі реакції, що розвивається?

Гіпофізарно-адреногенітальна

Гіпофізарно-тиреоїдна

Гіпофізарно-адреналова

Гіпофізарно-інсулярна

Гіпофізарно-юкстагломерулярна

21 / 900
У пацієнта, який хворіє грипом спостерігаються: висока температура, задишка, тахікардія. Як зміниться спорідненість Hb до кисню за таких умов?

-

Зменшується

Зростає

Змін не відбувається

Спочатку зростає, а потім зменшується

22 / 900
У пацієнта під час обстеження виявлено порушення роботи вузлів провідної системи серця. У басейні якої артерії відбулися порушення кровообігу?

Огинаючій гілці лівої вінцевої артерії

Правої вінцевої артерії

Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

Правої та лівої вінцевих артеріях

Лівої вінцевої артерії

23 / 900
У значної кількості пацієнтів перед відвідуванням стоматолога виникає тривожність, страх, пригнічений настрій. Посилення виділення якого медіатора центральної нервової системи може зменшити ці порушення психоемоційного стану у людини?

ГАМК

Норадреналіну

Серотоніну

Ацетилхоліну

Дофаміну

24 / 900
У гістологічному препараті біоптату епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видно клітини, що діляться. Який процес забезпечують ці клітини?

Фізіологічну регенерацію

Апоптоз

Репаративну регенерацію

Диференціювання

Адаптацію

25 / 900
Дефіцит якого вітаміну проявляється симптомокоплексом, що називається пелагрою і характеризується тріадою: дерматит, діарея, деменція?

Вітамін В1

Вітамін РР

Вітамін В2

Вітамін С

Вітамін А

26 / 900
Група дослідників, що вивчають фізіологію серця, виявили, що надмірне розтягнення передсердь серця веде до зниження реабсорбції натрію в дистальному звивистому канальці та підвищення швидкості клубочкової фільтрації. Що із перерахованого є ймовірною причиною фізіологічних змін, виявлених дослідниками?

Натрійуретичний гормон

Ренін

Ангіотензин

Вазопресин

Альдостерон

27 / 900
У чоловіка, який помер у віці 38 років, виявлено множинні тромбоемболії різних органів, у тканині серця макрофагальні гранульоми у клапанному і пристіночному ендокарді, із його ураженням і накладенням тромботичних мас, а також макрофагальні гранульоми в міокарді. Для якого захворювання характерні такі паталогічні зміни?

Гіпертонічній хворобі

Ревматизму

Системному червоному вовчаку

Інфекційному міокардиту

Атеросклерозу

28 / 900
Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів через зниження активності фермента:

Пероксидази

5-ліпоксигенази

Фосфодіестерази

Фосфоліпази А_2

Циклооксигенази

29 / 900
Хворому для обробки опіків призначили лікарський засіб, антисептичні властивості якого пов’язані з утворенням атомарного кисню в присутності органічних речовин. Препарату властива також в’яжуча (протизапальна) дія, обумовлена утворенням альбумінатів. Визначте препарат:

Калію перманґанат

Натрію гідрокарбонат

Спирт етиловий

Хлоргексидину біглюконат

Водню пероксид

30 / 900
У пацієнта, який отримав множинні травми під час ДТП, розвинувся шок із гострою нирковою недостатністю, у результаті чого він помер. Під час розтину тіла виявлено: обидві нирки збільшені в розмірах та набряклі; корковий шар блідо-сірий, мозковий - темно-червоний. Який патологічний процес спричинив ниркову недостатність?

Гострий пієлонефрит

Некротичний нефроз

Гострий гломерулонефрит

Гідронефроз

Амілоїдоз

31 / 900
Пацієнту встановлено діагноз: водянка яєчка (гідроцеле). Яка оболонка яєчка утворює порожнину, усередині якої накопичується рідина?

Tunica dartos

Tunica vaginalis testis

Fascia spermatica externa

Fascia spermatica interna

Tunica albuginea

32 / 900
Поверхня суглобів вкрита тканиною, в якій відсутні кровоносні судини. У міжклітинній речовині цієї тканини багато води, глікозаміногліканів та протеогліканів. Клітини цієї тканини утворюють ізогенні групи. Назвіть цю тканину.

Жирова

Ретикулярна

Кісткова

Власне сполучна

Хрящова

33 / 900
У чоловіка і його сина інтенсивно росте волосся по краю вушних раковин. Це явище спостерігалося також у батька і дідуся за батьковою лінією. Який тип успадкування зумовлює це?

Домінантний, зчеплений з Х-хромосо-мою

Аутосомно-рецесивний

Аутосомно-домінантний

Зчеплений з Y-хромосомою

Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

34 / 900
У пацієнта виявлено порушення серцевого ритму. Для відновлення ритму лікар призначив хворому антагоністи кальцію. Як чином іони кальцію впливають на міокард?

Збільшують силу і частоту серцевих скорочень

Активують симпатичний відділ автономної нервової системи

Пригнічують симпатичний відділ автономної нервової системи

Зменшують силу і частоту серцевих скорочень

Активують парасимпатичний відділ автономної нервової системи

35 / 900
При розвитку колапсу спостерігаються розлади функцій нервової системи, порушення газообмінної функції легень, розлади системи крові і гемостазу. Первинне виникнення якої гіпоксії зумовлює ці прояви колапсу?

Тканинна

Гіпоксична

Дихальна

Гемічна

Циркуляторна

36 / 900
Хворому на гіпертонічну хворобу лікар призначив препарат, що пригнічує ангіотензин-перетворюючий фермент (АПФ). Який препарат було призначено?

Лозартан

Лізиноприл

Холестирамін

Карведилол

Ніфедипін

37 / 900
Процес тканинного дихання супроводжується окисненням органічних сполук і синтезом макроергічних молекул. У яких органелах відбувається цей процес?

Пероксисомах

Комплексі Гольджі

Мітохондріях

Рибосомах

Лізосомах

38 / 900
В лабораторію на дослідження доставлений травний сік, рН якого становить 2,2. Який це травний сік найімовірніше?

Кишковий

Підшлунковий

Слина

Шлунковий

Жовч

39 / 900
У каріотипі матері 45 хромосом. Встановлено, що це пов'язано з транслокацією 21-ї хромосоми на 14-ту. Яке захворювання найімовірніше буде у дитини, якщо каріотип батька нормальний?

Синдром Клайнфельтера

Синдром Моріса

Синдром Едвардса

Синдром Патау

Синдром Дауна

40 / 900
У пацієнтки віком 45 років, якій діагностовано пієлонефрит, лікар виявив стійку артеріальну гіпертензію. Який механізм виникнення цього стану?

Активація ренін-ангіотензинової системи

Зниження парціального тиску кисню в тканинах нирки

Активізація синтезу ангіотензинази в тканинах нирки

Активація процесів ацидогенезу і амоніогенезу в нирках

Активація центральних холінергічних механізмів

41 / 900
Під час реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитоподібної залози зареєстровано збільшення частоти серцевих скорочень. Скорочення якого елемента ЕКГ про це свідчить?

Інтервалу P-T

Інтервалу P-Q

Сегмента P-Q

Комплексу QRS

Інтервалу R-R

42 / 900
Яка головна функція пентозофосфатного шляху в жировій тканині?

Окислення глюкози до кінцевих продуктів

Генерація НАДФН2

Продукція рибозофосфатів

Знешкодження ксенобіотиків

Генерація енергії

43 / 900
Серед дітей школи-інтернату спостерігаються випадки захворювання ангіною. Під час мікроскопічного дослідження мазків з мигдаликів, зафарбованих за методом Нейсера виявлені тонкі палички жовтого кольору з темно-коричневими зернами на кінцях, що розміщуються у вигляді римської цифри п'ять. Яку інфекцію необхідно запідозрити в цьому випадку?

Інфекційний мононуклеоз

Тонзиліт

Скарлатину

Дифтерію

Лістеріоз

44 / 900
Під дією декарбоксилаз утворюються біогенні аміни. Який біогенний амін запускає багатостадійний механізм регуляції секреції НСl у шлунку?

Дофамін

Гістамін

ГАМК

Глутамін

Серотонін

45 / 900
У досліді вивчали просторовий поріг шкірної чутливості. В яких ділянках шкіри він найбільший?

Обличчя

Спина

Гомілка

Плече

Тильна поверхня кисті

46 / 900
У мазку з матеріалу, взятого від пацієн-та, у якого підозрюється дифтерія, виявлені жовті палички з синіми зернами на кінцях. Який спосіб забарвлення було використано?

За Цілем-Нільсеном

За Леффлером

За Козловським

За Романовським

За Нейссером

47 / 900
Жінка 57-ми років померла від гострої легенево-серцевої недостатності. Під час розтину патологоанатом запідозрив жирову емболію легеневої артерії. Яким методом забарвлення мікропрепаратів потрібно скористатися для підтвердження такого діагнозу?

Конго-рот

Пікрофуксином

Метиленовим синім

Суданом III

Гематоксилін-еозином

48 / 900
Під час обстеження у пацієнта спостерігається гіперглікемія, кетонурія, поліурія, гіперстенурія та глюкозурія. Яка форма порушення кислотно-лужної рівноваги спостерігається в цій ситуації?

Метаболічний алкалоз

Газовий ацидоз

Змішаний алкалоз

Негазовий алкалоз

Метаболічний ацидоз

49 / 900
У чоловіка 45-ти років, що лікувався від застудного захворювання великими дозами парацетамолу, з'явилися симптоми олігурії, азотемії. Через 5 днів настала смерть при явищах ГНН. При гістологічному дослідженні нирок виявлений дифузний набряк проміжної тканини мозкового шару нирок, його інфільтрація лімфоцитами, еозинофілами, окремими нейтрофілами, руйнування епітелію канальців, клубочки мало змінені. Найбільш імовірний тип ураження нирок:

Гострий гломерулонефрит

Нефротичний синдром

Тубулоінтерстиційний нефрит

Пієлонефрит

Некронефроз

50 / 900
У дитини віком 12 років за 5 днів після захворювання на грип з'явився сильний головний біль, нудота, запаморочення та менінгеальні прояви. Дитина померла за добу після появи набряку мозку, що наростав. Під час розтину порожнини черепа виявлено: м'які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті рідиною яскраво-червоного кольору, звивини і борозни згладжені. Яке ускладнення грипу можна припустити в цьому разі?

Гнійний лептоменінгіт

Геморагічний менінгіт

Серозний менінгіт

Крововилив у мозок

Венозна гіперемія оболонок мозку

51 / 900
За рік після субтотальної резекції шлунку через виразку малої кривизни, виявлені зміни в аналізі крові: анемія, лейко- і тромбоцитопенія, КП - 1,3, наявність мегалобластів та мегалоцитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї патології?

Пепсину

Фактора Касла

Хлороводневої кислоти

Муцину

Гастрину

52 / 900
Чоловік не може розігнути коліно, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Який із наведених нервів є ураженим?

Затульного

Верхнього сідничного

Статево-стегнового

Стегнового

Сідничного

53 / 900
У хворого на гіпертонічну хворобу при систематичному лікуванні гіпотензивним препаратом з'явився кашель. Який із нижчеперерахованих засобів може бути причиною побічної дії?

Апресин

Верапаміл

Дибазол

Празозин

Лізиноприл

54 / 900
Під час розтину тіла чоловіка віком 70 років, який помер від загального виснаження, виявлено зменшені у розмірах серце і печінка жовто-бурого кольору. За результатами мікроскопічного дослідження встановлено: в цитоплазмі кардіоміоцитів та гепатоцитів навколо ядер дрібні зерна пігменту бурого кольору, які дають негативну реакцію на залізо. Якому пігменту це властиво?

Гемомеланіну

Ліпофусцину

Білірубіну

Гематоїдину

Гемосидерину

55 / 900
У хворого 56 років із серцевою недостатністю спостерігається набряк стоп та гомілок, шкіра в місці набряку бліда і холодна. Яка провідна ланка патогенезу набряку у хворого?

Позитивний водний баланс

Підвищення проникності капілярів

Зменшення онкотичного тиску в капілярах

Порушення лімфовідтоку

Підвищення гідростатичного тиску в венулах

56 / 900
У результаті точкового крововиливу в сітківку ока пацієнт втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки відбувся крововилив?

Судинна оболонка

Райдужна частина сітківки

Сліпа пляма

Жовта пляма

Ціліарна частина сітківки

57 / 900
У хворого на діабет 60-ти років в крові виявлено кетоацидоз. Біохімічним наслідком кетоацидозу за умов цукрового діабету є зменшення рівня використання ацетил-Ко-А внаслідок дефіциту:

Ацетату

Аспартату

Оксалоацетату

Аланіну

Сукцинату

58 / 900
До інфекційного відділення шпиталізовано дитину 5 років з високою температурою тіла та плямисто-папульозним висипом на шкірі. Лікар встановив діагноз: кір. За допомогою серологічних методів дослідження в сироватці крові були виявлені специфічні антитіла. Імуноглобуліни якого класу свідчать про гостру (початкову) стадію вірусної інфекції?

IgD

IgЕ

ІgG

ІgA

lgM

59 / 900
Стероїдні гормони полегшують зв'язування РНК-полімерази з промотором гена. Який етап синтезу білка у цьому разі активується?

Посттрансляційна модифікація

Сплайсинг

Процесинг

Трансляція

Транскрипція

60 / 900
До пульмонологічного відділення госпіталізовано хворого з гнійним бронхітом. У складі комплексної терапії йому призначили препарат для розрідження харкотиння і полегшення його відходження. Назвіть цей препарат:

Ацетилцистеїн

Морфіну гідрохлорид

Настоянка валеріани

Холосас

Преднізолон

61 / 900
Людину 35-ти років вкусила бджола. На місці укусу комахи визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку:

Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення

Порушення лімфовідтоку

Підвищення кров'яного тиску в капілярах

Зниження онкотичного тиску крові

Підвищення проникності мікросудин

62 / 900
Послідовність триплетів у ДНК виз-начає порядок розташування амінокислот у молекулі білка. Як називається така властивість генетичного коду?

Неперекривність

Колінеарність

Триплетність

Виродженість

Універсальність

63 / 900
Пацієнт, який хворіє на хронічну серцеву недостатність, упродовж тривалого часу приймав у таблетках дигоксин, який є серцевим глікозидом середньої тривалості дії. Це спричинило зниження гостроти зору та нудоту, що виникає час від часу. Яка властивість препарату зумовлює таку побічну дію?

Потенціювання

Лікарська залежність

Кумуляція

Сенсибілізація

Толерантність

64 / 900
У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з'явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить застосована мазь?

Інтерферон

Ацикловір

Азидотимідин

Індометацин

Дексаметазон

65 / 900
Жінка 35-ти років розпочала голодувати. Депо яких поживних речовин використовується у початковий період голодування і як при цьому змінюється дихальний коефіцієнт (ДК)?

Жири, ДК наближається до 0,85

Вуглеводи, ДК наближається до 1

Білки, ДК наближається до 1

Білки, ДК наближається до 0,7

Жири, ДК наближається до 0,72

66 / 900
До лікаря-стоматолога звернулася мати 10-річного хлопчика, хворого на гнійний гінгівіт, з запитанням: чи можна застосувати для лікування хвороби препарати з групи фторхінолонів. Лікар дав негативну відповідь, мотивуючи це тим, що фторхінолони:

Викликають пошкодження дентину

Викликають пошкодження хрящової тканини у дітей

Сприяють виведенню кальцію з кісток і зубів

Проявляють припікаючу дію на слизові оболонки

Провокують кровотечу з ясен

67 / 900
Гальмування ноцицептивної інформації відбувається за участі багатьох медіаторів. Що з нижченаведеного до цього не відноситься?

ГАМК

Глутамат

Серотонін

Норадреналін

Ендорфін

68 / 900
В експерименті після обробки нервово-м'язового препарата жаби курареподібною речовиною скорочення м'яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м'яза порушується курареподібними препаратами?

Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани

Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелета

Зміна проникності для різних речовин

Рецепція медіаторів у нервово-м'язовому синапсі

Створення бар'єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною

69 / 900
Аналіз прозорої рідини лимонно-жовтого кольору, отриманої у пацієнта під час пункції черевної порожнини, дав такий результат: відносна щільність - 1012, альбумін - 1%, глобуліни - 0,2%, фібриногену немає, лейкоцити - 1-3 в п/з. Рідина стерильна, стояла впродовж години і не згорнулася. Яке з наведених явищ супроводжується такими характеристиками?

Асцит внаслідок застою крові в портальній системі

Перитоніт

Запалення очеревини

Емпієма очеревини

Набрякова форма гемолітичної хвороби новонароджених

70 / 900
Однією з патогенетичних ланок у розвитку променевої хвороби є інтенсифікація процесів вільнорадикального окиснення речовин. Які речовини є основним джерелом утворення вільних радикалів?

Гормони

Білки

Вуглеводи

Вода

Ліпіди

71 / 900
Пацієнт із діагнозом: ревматоїдний артрит, декілька тижнів приймав препарати глюкокортикостероїдів, а потім раптово припинив їх приймати. Яке ускладнення може виникнути в цьому разі?

Синдром відміни

Загострення хронічних інфекційних процесів

Гіперглікемія

Підвищення артеріального тиску

Виразкування слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки

72 / 900
Учням 1-го класу поставлена проба Манту. З 35 учнів у 15 проба Манту була негативною. Що треба зробити дітям із негативною пробою Манту?

Зробити повторну пробу

Увести антитоксичну сироватку

Дослідити сироватку крові

Увести антирабічну вакцину

Увести вакцину БЦЖ

73 / 900
Чоловіка 45 років протягом останніх 3 років турбував сухий кашель, наростали задишка, легенева недостатність, швидка втрата ваги. На розтині встановлено легеневе серце. У легенях різко виражений фіброз із наявністю порожнин, що створюють картину ''медових стільників''. Гістологічно спостерігається інтерстиціальний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з домішкою нейтрофілів. Установіть діагноз:

Пиловий пневмосклероз

Бронхіальна астма

Бронхоектатична хвороба

Хронічна бульозна емфізема

Післязапальний пневмосклероз

74 / 900
Під час повторної постановки реакції аглютинації Відаля виявлено наростання титрів антитіл до О-антигенів S. typhi в сироватці пацієнта з 1:100 до 1:400. Як можна тлумачити отримані результати?

Раніше був щеплений проти черевного тифу

Хворіє на черевний тиф

Є гострим носієм черевнотифозних мікробів

Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів

Раніше перехворів на черевний тиф

75 / 900
Пацієнту для лікування лямбліозу призначено синтетичний протипротозойний засіб з групи похідних імідазолу. Перед цим лікар суворо попередив пацієнта про те, що під час лікування забороняється вживати алкогольні напої. Який препарат був призначений?

Метациклін

Метронідазол

Тетрациклін

Хінгамін

Фуразолідон

76 / 900
Гіповітаміноз С призводить до зменшення утворення органічного матриксу, порушення синтезу коллагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:

Гідроксилювання аргініну

Гідроксилювання проліну

-

Карбоксилювання лізину

Карбоксилювання проліну

77 / 900
У пацієнта гемералопія (порушення зорової адаптації у темряві). Який вітамінний засіб впливає на синтез зорового пурпуру та покращує зір?

Ціанокобаламін

Ретинолу ацетат

Нікотинова кислота

Токоферолу ацетат

Ергокальциферол

78 / 900
Людину 30-ти років вкусила бджола. На місці укусу визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку:

Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення

Підвищення проникності мікросудин

Порушення лімфовідтоку

Підвищення кров'яного тиску в капілярах

Зниження онкотичного тиску крові

79 / 900
Під час розтину тіла плода від другої вагітності Rh-негативної матері, який помер внутрішньоутробно на сьомому місяці вагітності, виявлено поширені набряки підшкірної клітковини та головного мозку, асцит, збільшену печінку та селезінку, атрофію тимуса та гіпертрофію міокарда. Мікроскопічно спостерігається: осередки екстрамедулярного кровотворення, дистрофічні та некробіотичні зміни у внутрішніх органах. Для якого захворювання характерні такі патологічні зміни?

Анемічної форми гемолітичної хвороби

Післяпологової жовтяничної форми гемолітичної хвороби

Геморагічної хвороби новонароджених

Набрякової форми гемолітичної хвороби

Вродженої жовтяничної форма гемолітичної хвороби

80 / 900
Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на бляшкоподібне утворення на шиї. Гістологічно в біоптаті шкіри виявлено пухлинні клітини, які розташовані гніздами, мають круглу і овальну форму з вузьким обідком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Вкажіть назву пухлини:

Гідраденома

Трихоепітеліома

Базаліома

Епідермальний рак

Сірінгоаденома

81 / 900
У жінки віком 50 років гнійне запалення шийки матки. Під час бактеріоскопічного дослідження гнійних виділень з шийки матки виявлено: грамнегативні бобовидні диплококи, що знаходяться як в середині, так і поза лейкоцитами. Назвіть збудника цього гнійного запалення.

Calymmatobacterium granulomatis

Candida albicans

Chlamidia trachomatis

Haemophilus vaginalis

Neisseria gonorroeae

82 / 900
Порушення процесів розщеплення ліпідів у тонкому кишечнику зумовлено порушенням активності ліпази. Який із факторів активує ліпазу?

Соляна кислота

Солі Na^+

Пепсин

Ентерокіназа

Жовчні кислоти

83 / 900
Хворий 59-ти років госпіталізований у кардіологічне відділення в тяжкому стані з діагнозом гострий інфаркт міокарда в ділянці задньої стінки лівого шлуночка та перегородки, початковий набряк легень. Який механізм є первинним у виникненні набряку легень у пацієнта?

Легенева артеріальна гіпертензія

Гіпоксемія

Легенева венозна гіпертензія

Лівошлуночкова недостатність

Зниження альвеоло-капілярної дифузії кисню

84 / 900
Чоловік тривалий час працює в нафтопереробній промисловості. Який з наведених класів канцерогенів зустрічається в його оточенні?

Нітрозаміни

Аміноазосполуки

Аміни

Канцерогени біологічного походження

Поліциклічні ароматичні вуглеводні

85 / 900
У чоловіка, хворого на гіпертонічну хворобу, спіронолактон викликав виражений терапевтичний ефект. Його терапевтична активність обумовлена ослабленням дії:

Ангіотензину ІІ

Брадикініну

Ангіотензинперетворювального ферменту

Альдостерону

Реніну

86 / 900
Пацієнту для усунення кишкової коліки призначено препарат атропіну сульфат. Яке захворювання може бути протипоказанням для застосування цього препарату?

Гіпотонія

Бронхіальна астма

Глаукома

Синусова брадикардія

Запаморочення

87 / 900
У пацієнтки віком 36 років спостерігається місяцеподібне обличчя, ожиріння верхньої частини тулуба, стриї на передній черевній стінці, гірсутизм, гіперглікемія та глюкозурія. Для якої патології характерні такі ознаки?

Синдрому Конна

Вторинного гіперальдостеронізму

Феохромоцитоми

Синдрому Іценка-Кушинга

Первинного гіперальдостеронізму

88 / 900
У 35-річного наркомана, який тривало хворів на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, під час патологоанатомічного дослідження встановлено, що нирки та селезінка збільшені в розмірах, щільної консистенції, на розрізі тканина із сірим відтінком та ''сальним'' блиском. Мікроскопічно вичвлено в білій та червоній пульпі селезінки, у інтерстиції та мезангіумі клубочків нирок депозити Конго-рот-позитивних мас. Діагностуйте вид ураження внутрішніх органів:

Дифузний гіаліноз

Локальний пухлиноподібний амілоїдоз

Старечий амілоїдоз

Вторинний амілоїдоз

Ідіопатичний амілоїдоз

89 / 900
Хворий на гіпертонічну хворобу, який лікувався гіпотіазидом, скаржиться на загальну слабкість, втрату апетиту, серцебиття. Спостерігаються гіпотонія м'язів, в'ялі паралічі, послаблення перистальтики кишечника. Що може бути причиною такого стану?

Гіперкаліємія

Гіперурикемія

Гіперкальціємія

Гіпонатріємія

Гіпокаліємія

90 / 900
У підлітка 12-ти років, який хворіє на бронхіальну астму, розвинувся тяжкий напад астми: виражена експіраторна задишка, блідість шкірних покровів. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має місце?

Торако-діафрагмальний

Центральний

Обструктивний

Рестриктивний

Нервово-м'язовий

91 / 900
У жінки періодично виникають напади артеріальної гіпертензії, що супроводжуються головним болем, частим серцебиттям, виразною пітливістю, різким болем в надчеревній ділянці, збільшенням рівня глюкози в плазмі крові. В плазмі крові та сечі виявлений високий рівень метанефринів. Для якого пухлинного захворювання найхарактерніші такі симптоми?

Аденома щитоподібної залози

Рак шлунку

Аденома прищитоподібних залоз

Феохромоцитома

Пухлина яєчників

92 / 900
У немовляти після народження в судинній системі відбуваються зміни, пов'язані із переходом від плацентарного кровообігу до легеневого. Яка з кровоносних судин у ході цього перетворюється на круглу зв'язку печінки?

Ductus venosus

A) umbilicalis sinistra

A) umbilicalis dextra

V. umbilicalis

Ductus arteriosus

93 / 900
Під час розтину тіла пацієнта, який помер після абдомінальної операції, виявлено численні тромби у венах малого таза. Клінічно зафіксовано тромбоемболічний синдром. Де потрібно шукати тромбоемболи?

У портальній вені

У венах нижніх кінцівок

У легеневих артеріях

У головному мозку

У лівому шлуночку серця

94 / 900
Чоловік 50-ти років пережив сильний стрес. У крові різко збільшилась концентрація адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації останнього?

Моноамінооксидази

Пептидази

Тирозиназа

Глікозидази

Карбоксилаза

95 / 900
Для комплексної терапії туберкульозу було призначено препарат, що є антагоністом вітаміну В_6. Назвіть цей препарат:

Левофлоксацин

Ізоніазид

Етамбутол

ПАСК

Стрептоміцин

96 / 900
Під час експерименту треба оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити величину:

Тривалості потенціалу дії

Амплітуди потенціалу дії

Потенціалу спокою

Порогу деполяризації

-

97 / 900
У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані спокою. Причиною цього може бути підвищена функція:

Статевих залоз

Нейрогіпофізу

Щитоподібної залози

Кіркової речовини наднирників

Підшлункової залози

98 / 900
Хворому на туберкульоз призначено комплексне лікування, до складу якого входить ізоніазид. До якої групи препаратів за хімічною будовою належить цей засіб?

Антибіотик групи стрептоміцину

Похідне параамінобензойної кислоти

Похідне гідразиду ізонікотинової кислоти

Напівсинтетичний антибіотик

Похідне парааміносаліцилової кислоти

99 / 900
У 50-х роках у Західній Європі від матерів, які приймали в якості снодійного талідомід, народилося кілька тисяч дітей з відсутністю або недорозвиненням кінцівок, порушенням будови скелета, іншими вадами. Яка природа даної патології?

Триплоїдія

Генна мутація

Тератогенна дія

Трисомія

Моносомія

100 / 900
У гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, що складається з ланцюга трьох нейронів. Тіла цих нейронів формують зовнішній, внутрішній ядерний і гангліонарний шари. Яка структура ока має таку морфологічну будову?

Судинна оболонка

Війчасте тіло

Сітківка

Склера

101 / 900
У пацієнта відбувся напад бронхоспазму. Які мембранні циторецептори гладеньких м'язів бронхів треба стимулювати для покращення стану пацієнта?

alpha-адренорецептори

beta-адренорецептори

М-холінорецептори

Н-холінорецептори

102 / 900
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:

Кальцієві

Калієві

Натрієві та кальцієві

Натрієві

Калієві та натрієві

103 / 900
У дитини встановлено діагноз: хвороба Тея-Сакса, що пов'язана з порушенням обміну речовин. Порушення якого обміну речовин зумовлює цю хворобу?

Ліпідного

Мінерального

Білкового

Амінокислотного

104 / 900
Під час мікроскопічного дослідження випорожнень пацієнта з явищами профузного проносу, багаторазового блювання та наростаючої інтоксикації, було виявлено Грам-негативні палички, що нагадували кому і розташовувались групами, у вигляді табунців риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептонну воду, де вона утворювала ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виділений?

Шигельозу

Кишкового єрсиніозу

Холери

Сальмонельозу

105 / 900
Під час обстеження пацієнта була вияв-лена зменшена кількість імуноглобулінів. Порушення функції яких клітин імунної системи пацієнта може бути причиною цього?

Т-супресорів

Т-хелперів

Плазматичних клітин

Т-кілерів

106 / 900
Чоловік віком 37 років, який палить протягом 19 років, звернувся із скаргами на постійний кашель. Під час біопсії бронха виявлено: ознаки хронічного запалення, потовщення слизової оболонки, трансформація одношарового війчастого епітелію в багатошаровий плоский епітелій. Який патологічний процес спостерігається у пацієнта?

Лейкоплакія

Дисплазія

Гіпертрофія епітелію

Метаплазія

107 / 900
Пацієнту з туберкульозом призначено антибіотик. Під час застосування препарату можливе виникнення порушень функції печінки, лейкопенія, забарвлення біологічних рідин у червоний колір. Який лікарський засіб був призначений?

Піразинамід

Рифампіцин

Натрію парааміносаліцилат

Циклосерин

Ізоніазид

108 / 900
У пацієнта, який хворіє на цукровий діабет другого типу, розвинулася гіперглікемічна кома (рівень глюкози крові - 56 ммоль/л). Яке патологічне явище в цьому разі лежить в основі порушення функцій клітин мозку пацієнта?

Гіпогідратація клітин мозку

Токсичне ураження

Іонний дисбаланс

Гіпергідратація клітин мозку (набухання)

Енергодефіцит

109 / 900
Пацієнту проведено оперативне втручання з протезування мітрального клапана. Оберіть препарат для попередження тромбоутворення для цього пацієнта.

Парацетамол

Дипіридамол

Варфарин

Урокіназа

110 / 900
Пацієнту з діагнозом: гіпертонічна хвороба (АТ - 200/110 мм рт. cт.) серед препаратів комплексної терапії лікар призначив анаприлін (пропранолол). За 2 тижні після початку приймання цього лікарського засобу, пацієнт почав скаржитися на відчуття задухи та ускладнене дихання. Що є можливою причиною ускладнень і яку тактику потрібно вибрати в цій ситуації?

Блокада beta_1-адренорецепторів. Призначити селективний beta_2-адреноблокатор

Алергічна реакція. Приймання препарату відмінити, призначити антигістамінні засоби

Збудження М-холінорецепторів. Призначити атропін

Міотропна бронхоспастична дія. Призначити еуфілін

Блокада beta_2-адренорецепторів. Призначити селективний beta_1-адреноблокатор

111 / 900
Пацієнту, який лікувався доксицикліном, лікар порадив не вживати молочних продуктів. Чому лікар дав таку рекомендацію пацієнту?

Сповільнюється абсорбція антибіотика

Порушується процес перетравлення їжі

Збільшується ризик дисбактеріозу

Не засвоюються молочні продукти

112 / 900
Під час обстеження пацієнта виявлено поліп у дистальному відділі товстої кишки. Визначте локалізацію поліпа.

Colon descendens

Colon transversum

Colon sigmoideum

Rectum

113 / 900
До приймального відділення шпиталізовано пацієнта в непритомному стані. Об'єктивно спостерігається: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання ускладнене, відзначається періодичність дихання за типом Чейна-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Встановлено діагноз: отруєння морфіном. Який препарат треба застосувати в якості антагоніста?

Бемегрид

Унітіол

Тіосульфат натрію

Цититон

Налоксон

114 / 900
На розтині тіла жінки 49-ти років, що померла від хронічної ниркової недостатності, виявлено: нирки ущільнені, зменшені, строкаті, з ділянками крововиливів. Мікроскопічно: у ядрах епітелію канальців гематоксилінові тільця, потовщення базальних мембран капілярів клубочків, які мають вигляд дротяних петель, подекуди в капілярах - гіалінові тромби та вогнища фібриноїдного некрозу. Який найбільш імовірний діагноз?

Атеросклеротичний нефросклероз

Системний червоний вовчак

Амілоїдоз

Ревматизм

115 / 900
Дівчина 15-ти років скаржиться на швидку втомлюваність, слабкість, серцебиття. В аналізі крові виявлено: кількість еритроцитів - 2,5 г/л, Hb - 50 г/л, КП - 0,6, анізоцитоз зі схильністю до мікроцитозу. Вміст заліза в сироватці крові становив 5,4 ммоль. Яка гематологічна патологія спостерігається у цьому випадку?

Гостра постгеморагічна анемія

Залізодефіцитна анемія

Набута гемолітична анемія

В12 і фолієводефіцитна анемія

116 / 900
Під час дослідження процесів травлення in vitro спостерігався набряк білкового субстрату. Який компонент шлункового соку забезпечує таке перетворення білка?

Хлористоводнева кислота

Слиз

Гастриксин

Трипсин

117 / 900
У щура з хронічною нирковою недостатністю виявлено остеопороз, патологічна кальцифікація внутрішніх органів, артеріа-льна гіпертензія. З посиленням дії якого гормону пов'язані ці порушення?

Паратгормон

Трийодтиронін

Тироксин

Кальцитонін

118 / 900
Внутрішньоклітинне дослідження біопотенціалів ізольованої культури тканини показало, що потенціали дії, які виникають у клітинах, характеризуються наявністю плато тривалістю до 300 мс у фазі реполяризації. Яку тканину досліджували?

Нервове волокно

Атипові кардіоміоцити

Скелетний м'яз

Скоротливий міокард

119 / 900
У хворого на туберкульоз легень непереносимість аміноглікозидного антибіо-тика амікацину. Який протитуберкульозний антибіотик можна включити до складу комплексної терапії у даному випадку?

Канаміцин

Бензилпеніцилін

Рифампіцин

Амоксицилін

120 / 900
В експерименті на щурах електричне подразнення головного мозку викликало у голодних тварин відмову від споживання іжі. Яку структуру стимулювали?

Латеральну ділянку гіпоталамуса

Мигдалеподібні ядра

Бліду кулю

Вентромедіальне ядро гіпоталамуса

121 / 900
В комплексному лікуванні гіпертонічної хвороби пацієнту призначено сечогінний препарат. За кілька днів АТ знизився але виникли ознаки гіпокаліємії. Який препарат міг викликати такі ускладнення?

Метопролол

Фуросемід

Спіронолактон

Еналаприл

122 / 900
У хворого в інфекційному відділенні спостерігається підвищення температури до 39^oC) При ЕКГ дослідженні інтервал R-R вкорочений, зубець Р збережений перед кожним комплексом QRS. ЧСС- 120/хв. Порушення якої властивості серцевого м'яза призвело до вказаної форми патології ритму?

Провідність

Автоматизм

Засвоєння ритму

Автоматизм і провідність

Провідність і засвоєння ритму

123 / 900
У пацієнта з COVID-19 відмічається посилення продукції білків, що пригнічують трансляцію в інфікованих клітинах шляхом індукції синтезу протеїнкіназ, які фосфорилюють фактори ініціації eIF-2. Вкажіть ці білки.

Протеази

Альбуміни

Інтегрини

Інтерферони

124 / 900
Формування великої кількості імуноглобулінів з різною антигенною специфічністю відбувається з невеликої кількості генів. Завдяки якому процесу це є можливим?

Транслокація

Реплікація

Делеція

Рекомбінація генів

125 / 900
В травматологічний пункт доставлений хворий з пораненням великого поперекового м'яза. Хворий втратив можливість розгинати гомілку в колінному суглобі. Який нерв ушкоджений в цьому випадку?

Стегновий

Клубово-пахвинний

Затульний

Клубово-підчеревний

126 / 900
У пацієнта тривале блювання призвело до зневоднення організму. Підвищення секреції якого гормону за цих умов, перш за все, забезпечує збереження води в організмі?

Вазопресин

Адреналін

Натрійуретичний

Кальцитонін

127 / 900
У дитини 14-ти років, хворої на дифтерію, у період кризи при різкому падінні температури на фоні тахікардії АТ складає 70/50 мм рт.ст. До якої форми порушення судинного тонусу відноситься дане явище?

-

Вегето-судинна дистонія

Гостра гіпотензія

Хронічна гіпотензія

128 / 900
Жінка віком 44 роки скаржиться на загальну слабість, біль в ділянці серця, значне збільшення маси тіла. Об'єктивно спостерігається: обличчя місяцеподібне, гірсутизм, АТ - 165/100 мм рт. ст., зріст - 164 см, вага - 103 кг, переважне накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясі, животі. Що є основним патогенетичним механізмом ожиріння у жінки?

Зниження продукції тиреоїдних гормонів

Підвищення продукції глюкокортикоїдів

Підвищення продукції інсуліну

Підвищення продукції мінералокортикоїдів

129 / 900
У пацієнта розгладжена права носогубна складка, розширена права очноямкова щілина (її не вдається замружити, тому що повіки не змикаються), виникають труднощі під час розмови та вживання їжі (їжа застрягає між щокою і зубами). Який нерв уражено?

N. abduceus dexter

N. trigeminus dexter

N. facialis dexter

N. vagus dexter

N. glossopharyngeus sinister

130 / 900
Відомо, що ацетилсаліцилова кислота та глюкокортикоїди мають виражену протизапальну дію. Укажіть на синтез яких біологічно активних речовин не впливає ацетилсаліцилова кислота на відміну від глюкокортикоїдів.

Лейкотрієнів

Простациклінів

Тромбоксанів

Простагландинів Е

131 / 900
Під час обстеження у пацієнта виявлено, що верхівковий поштовх зміщений на 3,5 см ліворуч від лівої середньоключичної лінії. Які камери серця при цьому гіпертрофовані?

Праве передсердя

Ліве передсердя

Правий шлуночок

Лівий шлуночок

132 / 900
Пацієнт із діагнозом: гіпертонічна хвороба приймає еналаприл. Який механізм дії цього гіпотензивного препарату?

Антагоніст ангіотензинових рецепторів

Інгібітор циклооксигенази

Інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту

Блокатор Са^++-каналів

133 / 900
В аналізі крові лаборант виявив без'я-дерні формені елементи у вигляді двовгнутих дисків. Назвіть їх:

Лімфоцити

Еозинофіли

Моноцити

Еритроцити

134 / 900
Хворий 55 років обстежувався у ендокринолога через порушення ендокринної функції підшлункової залози, що виявляється у зменшенні гормона глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена в цьому разі?

В-клітини

D1-клітини

А-клітини

РР-клітини

135 / 900
Інститут геронтології людям похилого віку радить вживати комплекс вітамінів, який містить вітамін E) Яку головну функцію він виконує?

Антиоксидантна

Антискорбутна

Антидерматитна

Антиневрична

136 / 900
У пацієнта віком 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?

Кори великих півкуль

Чорної субстанції

Гіпокампу

Ретикулярної формації

137 / 900
Лімфоцит уражено ретровірусом ВІЛ (СНІД). Який напрямок течії інформації у клітині в цьому разі?

РНК > ДНК > іРНК > поліпептид

іРНК > поліпептид > ДНК

ДНК > iРНК > поліпептид > ДНК

ДНК > поліпептид > iРНК

Поліпептид > РНК > ДНК > іРНК

138 / 900
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес найбільшою мірою активізується карнітином?

Синтез ліпідів

Синтез стероїдних гормонів

Синтез кетонових тіл

Тканинне дихання

Транспорт жирних кислот в мітохондрії

139 / 900
У чоловіка 30 років, який хворів на дизентерію, що була підтверджена бактеріологічно, з'явилися ознаки парапроктиту. Про які найімовірніші місцеві зміни йдеться у цього пацієнта?

Утворення виразок

Фібринозний коліт

Фолікулярний коліт

Неспецифічний виразковий коліт

140 / 900
Хворому для профілактики ранової інфекції перед операцією було призначено синтетичний протипротозойний засіб, який має високу активність на Helicobacter pylori. Визначте препарат:

Хінгамін

Ацикловір

Метронідазол

Ізоніазид

141 / 900
В організмі людини резерви вуглеводнів локалізуються переважно в печінці та скелетних м'язах. Який із цих резервів мобілізується для підтримання рівня глюкози крові під час голодування?

Крохмаль

Амілопектин

Глікоген м'язів

Глікоген печінки

142 / 900
На електронній мікрофотографії біопсійного матеріалу представлені структури, до складу яких входять сурфактант, альвеолоцити I типу, базальна мембрана і фенестрований ендотелій капілярів. До якого гістогематичного бар'єра в організмі людини відносяться ці структури?

Гематоенцефалічного

Гематотимусного

Аерогематичного

Гематолікворного

143 / 900
При розтині тіла 6-місячної дитини, померлої від сепсису, виявлена відсутність тимусу, зменшення розмірів та маси селезінки. При мікроскопічному дослідженні селезінки спостерігається відсутність периартеріальних Т-залежних зон фолікулів зі спустошенням червоної пульпи; у лімфатичних вузлах - відсутність перикортикальної зони, яка переважно представлена Т-лімфоцитами. В-зони у периферійних імунних органах розвинуті нормально. Який це патологічний процес?

Акцидентальна інволюція тимусу

Синдром Ді Джорджі (недостатність клітинного імунітету)

ВІЛ-інфекція

Синдром Брутона (недостатність гуморального імунітету)

Синдром Гланцмана-Рінікера (недостатність клітинного та гуморального імунітету)

144 / 900
Під час розтину тіла чоловіка віком 38 років, який помер раптово, в інтимі черевного відділу аорти спостерігаються ділянки жовтуватого кольору, які не підвищуються над її поверхнею. Гістологічно в інтимі виявлено велику кількість ксантомних клітин, які суданом III забарвлюються в яскравий помаранчевий колір. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі патологічні показники?

Ліпосклероз

Ліпоїдоз

Звиразкування

Атероматоз

Атерокальциноз

145 / 900
До лікаря-невропатолога звернулася хвора 52-х років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи. Яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена?

Очний нерв трійчастого нерва

Барабанна струна лицевого нерва

Верхньощелепний нерв трійчастого нерва

Нижньощелепний нерв трійчастого нерва

146 / 900
Дитина має ідіосинкразію на лікарську речовину. Чим зумовлена ця патологічна реакція на ліки?

Спадковою ензимопатією

Супутнім захворюванням органу-мішені

Виснаженням субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина

Пригніченням мікросомальних ферментів печінки

147 / 900
У дитини з явищами гнійного кератокон'юн-ктивіту лікар-офтальмолог запідозрив бленорею (гонорейний кон'юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід скористатися для підтвердження діагнозу?

Мікроскопічним та серологічним

Біологічним та методом фагодіагнос-тики

Серологічним та алергічним

Мікроскопічним та бактеріологічним

148 / 900
У чоловіка 39-ти років спостерігається підвищений ризик розвитку інфекційних процесів, гіперкератоз, порушення присмеркового зору. Який вітамінний препарат необхідно призначити?

Піридоксину гідрохлорид

Ергокальциферол

Токоферолу ацетат

Ретинолу ацетат

149 / 900
Карбоксибіотин - коферментна форма вітаміну H. У якому процесі, що відбувається в організмі людини, бере участь цей вітамін?

Гідроксилювання проліну

ЦТК

Декарбоксилювання амінокислот

Біосинтез вищих жирних кислот

150 / 900
Чоловік 39-ти років, прооперований у зв'язку з виразковою хворобою шлунка, помер через 7 днів після операції. На розтині листки очеревини повнокровні, тьмяні, вкриті масивними жовтувато-зеленуватими плівчастими накладеннями, в очеревинній порожнині біля 300 мл густої зеленувато-жовтуватої рідини. Який патологічний процес було знайдено в очеревинній порожнині?

Фібринозно-геморагічний перитоніт

Фібринозно-серозний перитоніт

Фібринозно-гнійний перитоніт

Спайкова хвороба

151 / 900
У хворого на мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хворобу Мінковського-Шоффара) внаслідок підвищення проникності мембрани еритроцитів у клітину надходять іони натрію й вода. Еритроцити набувають форми сфероцитів і легко руйнуються. Який провідний механізм пошкодження еритроцитів у цьому разі?

Протеїновий

Ацидотичний

Кальцієвий

Нуклеїновий

Електролітно-осмотичний

152 / 900
У жінки 45-ти років має місце недостатня секреція ферменту ентерокінази. Порушення якої травної функції може викликати дефіцит ентерокінази?

Гідроліз вуглеводів

Всмоктування вітамінів

Гідроліз білків

Гідроліз жирів

Всмоктування жирів

153 / 900
Чоловікові 32 років діагностовано гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження рівня серотоніну в тромбоцитах. Найімовірнішою причиною зниження тромбоцитарного серотоніну є порушення процесу декарбоксилювання:

Серину

Тирозину

5-окситриптофану

Гістидину

Піровиноградної кислоти

154 / 900
У гістопрепараті представлена залоза. У часточках визначаються ацинуси, секреторні клітини яких мають дві зони: базальну - гомогенну базофільну і апікальну - зимогенну оксифільну. Який орган має наведені морфологічні ознаки?

Печінка

Привушна слинна залоза

Підшлункова залоза

Під'язикова слинна залоза

Підщелепна слинна залоза

155 / 900
Під час оперативного втручання з приводу пахвинної кили хірург виділяє поверхневе пахвинне кільце. Похідні апоневрозу якого з м'язів утворюють більшість його стінок?

M. obliquus internus abdominis

M. transversus abdominis

M. obliquus externus abdominis

M. psoas major

M. rectus abdominis

156 / 900
У чоловіка віком 30 років під час проведення ЕКГ виявлено наступні зміни: ділянка аномального скорочення, в якій відсутній зубець Р, комплекс QRS деформований, зубець Т негативний і протилежно направлений комплексу QRS. Який патологічний стан спостерігається у пацієнта?

Синусова аритмія

Передсердна екстрасистолія

Шлуночкова екстрасистолія

Атріовентрикулярна екстрасистолія

Пароксизмальна тахікардія

157 / 900
Унаслідок укусу отруйної змії у людини може розвинутися гемолітична жовтяниця. При цьому в крові потерпілого зростає насамперед такий показник.

Білірубін непрямий (некон'югований)

Сечовина

Сечова кислота

Вільні амінокислоти

Білірубін прямий (кон'югований)

158 / 900
Пацієнт віком 56 років скаржиться на гострий напад болю в ділянці правого гомілковостопного суглоба. Об'єктивно виявлено: суглоб набряклий та гарячий на дотик, а у крові визначається підвищений рівень сечової кислоти. Для лікування цієї патології лікар призначив препарат, який інгібує ксантиноксидазу. Укажіть цей лікарський засіб.

Теофілін

Преднізолон

Алопуринол

Уролесан

Діакарб

159 / 900
Пацієнтка віком 65 років госпіталізована до кардіологічного відділення клініки з діагнозом: синдром Дресслера. З анамнезу відомо, що у пацієнтки був інфаркт міокарда. Які додатокві клініко-лабораторні показники будуть підтвердження дігнозу: синдром Дреслера?

Збільшення активності аспартатамінотрансферази в крові

Збільшення ШОЕ

Лейкоцитоз

Збільшення рівня автоантитіл крові

Гарячка

160 / 900
На електронній мікрофотограмі ниркового тільця між капілярами судинного клубочка визначаються відростчасті клітини, в цитоплазмі яких наявна велика кількість філаментів. Назвіть дані клітини:

Юкставаскулярні

Адвентиційні

Мезангіальні

Фібробласти

Юкстагломерулярні

161 / 900
У пацієнта спостерігається перфораційна виразка задньої стінки шлунку. Куди виділятиметься вміст шлунку у цьому разі?

У печінкову сумку

У передшлункову сумку

У чепцеву сумку

У лівий брижовий синус

У правий брижовий синус

162 / 900
У 25-річного пацієнта на тлі гострого запалення легень із температурою тіла 40,1^oC визначено лейкоцитоз 14,9 г/л із чітким зсувом лейкоформули вліво. Який із наведених чинників безпосередньо підвищує в кістковому мозку і проліферацію, і диференціацію лейкоцитів?

Пухлинний некротичний чинник

Інтерлейкін-1

Простациклін

Інтерлейкін-10

Колонієстимулюючий чинник

163 / 900
У пацієнта внаслідок комбінованої терапії хронічної серцевої недостатності дигітоксином та фуросемідом розвинулась різка м'язова слабкість. Які електролітні порушення будуть спостерігатися в крові у цьому разі?

Гіперкаліємія

Гіпокальціємія

Гіперкальціємія

Гіпохлоремія

Гіпокаліємія

164 / 900
Хворий на хронічний алкоголізм на вулиці втратив свідомість. Було діагностовано гіпоглікемію внаслідок порушення процесу глюконеогенезу. Які з наступних пар ферментів є необхідними для цього процесу?

Глюкозо-6-фосфатаза і піруватдегідрогеназа

Фруктозо-1,6-діфосфатаза і піруваткарбоксилаза

Піруваткіназа і піруваткарбоксилаза

Глюкозо-6-фосфатаза та фосфофруктокіназа

Фосфоенолпіруваткарбоксикіназа і глюкокіназа

165 / 900
У пацієнта віком 30 років, на електрокардіограмі виявлено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

Поширення збудження від передсердь до шлуночків

Деполяризацію передсердь

Електричну діастолу серця

Реполяризацію шлуночків

Деполяризацію шлуночків

166 / 900
У пацієнта віком 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під'язичної та підщелепної залоз зліва. У цих залозах відзначається гіпосалівація. Функція якої пари нерв порушена?

XI пари

Х пари

VI пари

VII пари

XIІ пари

167 / 900
Після тривалої безбілкової дієти у дівчини з'явилися набряки. Про зменшення яких білкових фракцій крові свідчить цей стан?

Альбумінів

Фібріногену

Плазміногену

Глобулінів

Трансферину

168 / 900
У 45-річного чоловіка, який гостро захворів на пневмонію, на 6-й день хвороби розвинувся набряк легень, який став причиною смерті. Під час розтину виявлено, що уражена вся верхня частка правої легені. Ця частка збільшена, щільна, із фібринозними нашаруваннями на плеврі, на розрізі сірого кольору, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина. Мікроскопічно спостерігаються: у просвіті альвеол - фібрин, нейтрофіли, макрофаги, гемолізовані еритроцити. Який тип пневмонії спостерігається у пацієнта?

Вірусна пневмонія

Респіраторний дистрес-синдром дорослих

Крупозна пневмонія

Стафілококова бронхопневмонія

Гіпостатична пневмонія

169 / 900
У жінки 32 років після перенесеного міокардиту виявлено під час електрокардіографічного дослідження порушення серцевого ритму (ритм не синусовий). Функції яких кардіоміоцитів порушені?

Пейсмекерних клітин

Скоротливих кардіоміоцитів

Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса

Перехідних провідних кардіоміоцитів

Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса

170 / 900
У пацієнта виявлено гнійний запальний процес у ділянці стегна (післяін'єкційний абсцес). Які лімфатичні вузли збільшуються у цьому разі?

Пахвинні

Підколінні

Піднижньощелепні

Задні шийні

Паратрахеальні

171 / 900
У коледжі навчається юнак 16 років із сільської місцевості. Під час планового проведення реакції Манту виявилося, що у нього вона негативна. Яка тактика лікаря буде найраціональнішою?

Повторити реакцію за 1 місяць

Зробити щеплення БЦЖ

Терміново ізолювати юнака від навчального колективу

Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса

Провести серодіагностику туберкульозу

172 / 900
За клінічними показниками пацієнту призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендовано цей препарат?

Окисного декарбоксилювання кетокислот

Синтезу білка

Синтезу пуринових і піримідинових основ

Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

Дезамінування пуринових нуклеотидів

173 / 900
Пацієнт віком 45 років після травми правого плеча внаслідок падіння не може відвести праву руку до горизонтального рівня. Пошкодження якого м'язу викликало вказане обмеження руху?

Дельтоподібного

Двоголового м'яза плеча

Великого круглого

Підосного

Плечового

174 / 900
Чоловік 62 років помер від хронічної ниркової недостатності. Під час секції виявлено: нирки зменшені, щільної консистенції, фіброзна капсула знімається важко, поверхня зерниста, коркова речовина стоншена. Гістологічно спостерігається: у частині клубочків проліферація ендотеліальних та мезангіальних клітин, потовщення мембран капілярів клубочків, деякі клубочки склерозовані та гіалізовані. У стромі - нечисленні лімфоїдні інфільтрати. Який імовірний діагноз?

Пієлонефрит

Гострий екстракапілярний ексудакти-вний гломерулонефрит

Атеросклеротично зморщена нирка

Артеріолосклеротичний нефросклероз (первинно зморщена нирка)

Хронічний гломерулонефрит

175 / 900
До ізольованої нервової клітини ссавця повністю припинили надходження кисню. Як у цьому разі зміниться потенціал спокою?

Суттєво збільшиться

Зникне

Суттєво зменшиться

Змін не буде

Збільшиться несуттєво

176 / 900
У пацієнта з діагнозом: хронічний гломерулонефрит, розвинулася стійка артеріальна гіпертензія. Укажіть групу лікарських засобів для лікування цього пацієнта.

Антагоністи кальцію

alpha-аденоблокатори

Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

Англіоблокатори

Міотропні спазмалітики

177 / 900
При дослідженні однієї з видалених під час операції надниркових залоз виявили великі клітини, які імпрегнуються розчином двухромовокислого калію. Який гормон синтезують ці клітини?

Альдостерон

Тироксин

Секретин

Адреналін

Холецистокінін

178 / 900
Пацієнтка з діагнозом: бронхіальна астма, тривалий час лікувалася глюкокортикоїдами. Після різкого припинення лікування відчула погіршення стану, яке проявлялось падінням артеріального тиску і відновленням нападів бронхіальної астми. Для якого патологічного стану є характерним наявність таких симптомів?

Сенсибілізація

Акумуляція

Синдром відміни

Тахіфілаксія

-

179 / 900
У пацієнтки діагностували кістковомозкову форму гострої променевої хвороби. Який з перерахованих гематологічних симптомів спостерігатиметься в періоді розпалу?

Відносна лімфопенія

Відносний лімфоцитоз

Зсув лейкоцитарної формули вліво

Еритроцитоз

Панцитопенія

180 / 900
Чоловіку 45-ти років, хворому на гостру пневмонію, був призначений антибіо-тик з групи пеніцилінів. При проведенні проби на індивідуальну чутливість до антибіотику виникла алергічна реакція. Яким із наведених препаратів краще лікувати хворого?

Ципрофлоксацин

Феноксиметилпеніцилін

Бензилпеніцилін

Еритроміцин

Біцилін-5

181 / 900
Під час лабораторного обстеження чоловіка 54 років було встановлено, що його кліренс інуліну становить 120 мл/хв. Це означає, що в нього в нормі такий показник:

Канальцева реабсорбція

Швидкість клубочкової фільтрації

Нирковий плазмотік

Нирковий кровотік

Канальцева секреція

182 / 900
Під час бактеріологічного дослідження сечі пацієнта з гострим циститом виділено грамнегативні рухомі палички, які на м'ясо-пептонному агарі утворюють великі слизові колонії зелено-блакитного кольору із запахом карамелі або жасмину. Який мікроорганізм найімовірніше спричинив захворювання?

Staphylococcus aureus

Кlebsiella osaenае

Escherichia coli

Рsеudоmоnаs aeruginosa

Рrоtеus vulgaris

183 / 900
Під час аутопсії тіла пацієнта з діагнозом: мієломна хвороба, який помер з явищами серцевої недостатності, виявлено збільшене в розмірах серце з розширеними порожнинами. Міокард блідий, має щільну консистенцію і воскоподібний блиск. Мікроскопічно під час забарвлення конго-рот визначається позитивна реакція. Для якої патології серця характерні такі результати дослідження?

-

Сальне серце

Ожиріння серця

Гіпертензивне серце

Тигрове серце

184 / 900
Швидкість окиснення субстратів клітинного палива і транспорту електронів до кисню дихальним ланцюгом регулюється за допомогою дихального контролю. Від чого він залежить?

Від концентрації АМФ

Від співвідношення СО_2/О_2

Від співвідношення АТФ/(АДФ+АМФ)

Від співвідношення АТФ/АМФ

Від концентрації АДФ

185 / 900
Пацієнту з діагнозом: глаукома, лікар призначив препарат, що знижує внутрішньоочний тиск. Укажіть цей лікарський засіб.

Феназепам

Анаприлін

Норадреналіну гідротартрат

Анальгін

Прозерин

186 / 900
На розтині виявлено зменшені в розмірах нирки, вага 50,0 г, їх поверхня дрібнозерниста, кора рівномірно стоншена. Під час мікроскопічного дослідження спостерігається: стінки артеріол значно потовщені внаслідок відкладення в них гомогенних безструктурних рожевого кольору мас, просвіт їх різко звужений, клубочки зменшені, склерозовані, канальці атрофічні. Для якого захворювання характерні описані зміни?

Хронічний гломерулонефрит

Гіпертонічна хвороба

Гострий некротичний нефроз

Пієлонефрит зі зморщуванням нирок

Амілоїдоз нирок

187 / 900
До сімейного лікаря звернувся пацієнт із скаргою на сильний головний біль. Об'єктивно спостерігається: АТ - 220/110 мм рт. ст., ЧСС - 88/хв, ЧД - 18/хв. Діагностовано неускладнений гіпертензивний криз. Для надання невідкладної допомоги лікар обирає препарат групи блокаторів кальцієвих каналів короткої тривалості дії. Який препарат призначив лікар?

Ніфедипін

Лерканідипін

Лацидипін

Амлодипін

Фелодипін

188 / 900
На щурах моделювали опіки. Збільшилось утворення гістаміну, серотоніну, кінінів, оксиду азоту. Який тип причинно-наслідкових відносин у патогенезі єднає ці зміни з розвитком артеріальної гіперемії та підвищення проникності судин?

Саногенез

Конвергенція

''Пряма лінія''

Дивергенція

Circulus vitiosus

189 / 900
На основі клінічних даних пацієнту вставлено попередній діагноз: гострий панкреатит. Вкажіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз.

Активність амінотрансфераз крові

Активність амілази крові

Активність кислої фосфатази крові

Рівень креатиніну в крові

Активність лужної фосфатази крові

190 / 900
У чоловіка 32-х років високий зріст, гінекомастія, жіночий тип оволосіння, високий голос, розумова відсталість, безпліддя. Попередній діагноз - синдром Клайнфельтера. Для його уточнення необхідно дослідити:

Лейкоцитарну формулу

Каріотип

Родовід

Сперматогенез

Групу крові

191 / 900
Хворому з травмою ока лікар призначив засіб, що забезпечує тривале (до 10 діб) розслаблення акомодаційних м'язів. Вкажіть цей препарат:

Пірензепін

Скополаміну гідробромід

Метацин

Пілокарпіну гідрохлорид

Атропіну сульфат

192 / 900
Хворого доставила в стаціонар швидка допомога з попереднім діагнозом гострий панкреатит. Визначити активність якого ферменту в крові та сечі необхідно для підтвердження цього діагнозу?

Холінестерази

АсАТ

Лактатдегідрогенази

Альфа-амілази

АлАТ

193 / 900
У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити блокатори:

Н1-рецепторів

alpha-адренорецепторів

М-холінорецепторів

alpha- та beta-адренорецепторів

beta-адренорецепторів

194 / 900
Для оцінки придатності води для пиття проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що знаходяться в 1 л води?

Мікробне число

Колі-титр

Колі-індекс

Перфрінгенс-титр

Титр колі-фага

195 / 900
У дитини 2,5 років з підозрою на дифтерію зіву взяли мазок із слизової та зробили посів на зсілу кінську сироватку. Яке призначення цього етапу мікробіологічної діаг-ностики?

Дослідження антигенних властивостей

Визначення серотипу токсину

Визначення біохімічних властивостей

Виділення чистої культури

Виявлення токсигенності

196 / 900
При обстеженні хворого виявлено зменшення кількості лейкоцитів, еритроцитів і гемоглобіну в периферичній крові, появу великих клітин (мегалобластів). Дефіцит якого вітаміну може до цього призводити?

Ніацин

Біотин

Аскорбінова кислота

Фолієва кислота

Рибофлавін

197 / 900
У 20-річної дівчини, яка страждає на поліпоз кишечника, у анамнезі вказано часті грибкові та вірусні захворювання. Недостатність якої ланки імунної системи є найімовірнішою в цьому разі?

В-лімфоцитів

Натуральних кілерів

Фагоцитів

Комплементу

Т-лімфоцитів

198 / 900
Хворий з пухлиною товстої кишки скаржиться на біль в животі, випорожнення з домішками крові, загальну слабкість. В крові: гемоглобін - 97 ммоль/л, еритроцити - 2,8·10^12/л, КП- 0,66, мікроцитоз, пойкілоцитоз, помірна кількість поліхроматофільних еритроцитів. Який вид анемії у хворого?

Мегалобластична

Гіпохромна

Гіперрегенераторна

Гіперхромна

Арегенераторна

199 / 900
В приймальне відділення доставили хворого з тепловим ударом. Які з наведених захисно-компенсаторних реакцій розвиваються при цьому?

Розширення периферійних судин

Стійка гіперглікемія

Звуження периферійних судин

Підвищення ЧСС

Спазм вінцевих судин

200 / 900
Чоловік 25 років скаржиться на загальну слабкість, озноб, біль у горлі. Об'єктивно спостерігається: почервоніння в ділянці мигдаликів. Температура тіла - 38,6^oС. Які з наведених клітин є головним джерелом ендогенних пірогенів, що викликають гарячку у пацієнта?

Базофіли

В-лімфоцити

Еозинофіли

Нейтрофіли

Тучні клітини

201 / 900
У пацієнтки екзофтальм, схуднення, тахікардія, негативний азотистий баланс, підвищена кількість вільних жирних кислот та глюкози в крові. Для якої дисфункції характерні такі симптоми?

Гіпофункції надниркових залоз

Гіперпродукції СТГ

Гіпофункції щитоподібної залози

Цукрового діабету

Гіперфункції щитоподібної залози

202 / 900
В експерименті вимірювали величину кровотоку (мл/хв) у різних органах. Який із нижченаведених органів має найбільшу величину кровотоку на 100 г маси?

Нирки

Щитоподібна залоза

Печінка

Мозок

Шлунок

203 / 900
Молодий чоловік 21-го року скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38-40^oC) Об'єктивно: печінка і селезінка збільшені. В крові: Hb- 100 г/л, еритроцити - 2,9·10^12/л, лейкоцити - 4,4·10^9/л, тромбоцити - 48 ·10^9/л, нейтрофіли с/я - 17%, лімфоцити - 15%, бластні клітини - 68%. Всі цитохімічні реакції бластних клітин негативні. Дайте гематологічний висновок:

Гострий мієлобластний лейкоз

Гострий лімфобластний лейкоз

Недиференційований лейкоз

Хронічний мієлолейкоз

Гострий еритромієлоз

204 / 900
Під час виконання оперативного втручання на колінному суглобі лікар повинен пам'ятати про артерію, що віддає найбільшу кількість гілок для утворення артеріальної суглобової сітки. Укажіть цю артерію.

A) poplitea

A) tibialis posterior

A) tibialis anterior

A) fibularis

A) femoralis

205 / 900
Аналіз крові виявив знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться?

Зсідання

Транспорт газів

Забезпечення імунітету

Транспорт гормонів

Транспорт поживних речовин

206 / 900
Чоловік та його дружина гомозиготні за одним геном. Але у чоловіка домінантні алелі цього гена, а у дружини - рецесивні. Яка з наведених закономірностей спадковості спостерігатиметься у їхніх дітей?

Явище успадкування, зчепленого зі статтю

Закон одноманітності гибридів

Закон незалежного успадкування ознак

Явище зчепленого успадкування генів

Закон розщеплення

207 / 900
Студент дістав завдання розрахувати альвеолярну вентиляцію. Для цього йому необхідні знати наступні показники зовнішнього дихання:

Об'єм мертвого простору, життєва ємність легень, дихальний об'єм

Дихальний об'єм, об'єм мертвого простору, частота дихання

Дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху, резервний об'єм видиху

Хвилинний об'єм дихання, частота дихання, дихальний об'єм

Частота дихання, життєва ємність легень, резервний об'єм вдиху

208 / 900
Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат - структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази і тому гальмує синтез:

Глікогену

Гліцерофосфатидів

Жирних кислот

Нуклеотидів ДНК

Моносахаридів

209 / 900
Серед лімфоцитів розрізняють популяцію клітин, що мають мембранні рецептори до IgM, під впливом специфічних антигенів активуються, мітотично розмножуються, диференціюються у плазматичні клітини, що виробляють антитіла (імуноглобуліни). Як називаються ці клітини?

В-лімфоцити

Т-лімфоцити супресори

Т-лімфоцити пам'яті

-

Т-лімфоцити кілери

210 / 900
Під час обстеження у пацієнта виявлено порушення кровообігу підшлункової залози. Яка із артерій може бути пошкоджена у цьому разі?

А. gastroepiploica dextra

А. gastrica dextra

А. lienalis

А. dastrica sinistra

А. hepatica propria

211 / 900
Після 10-денного лікування препаратом із групи антибіотиків у пацієнта спостерігаються явища дисбактеріозу: диспептичні явища, кандидомікоз, жовтяниця, фотосенсибілізація. Антибіотик якої групи приймав хворий?

Групи цефалоспоринів

Групи тетрациклінів

Групи рифампіцину

Групи аміноглікозидів

Групи пеніцилінів

212 / 900
Під час обстеження пацієнта з явищами гiпертензiї з'ясувалося, що йому найбiльш доцiльно застосувати препарат, який діє на артерiальний тиск через систему ренiн-ангiотензину. Укажіть цей препарат.

Лізиноприл

Дiбазол

Апресин

Анапрiлiн

Октадiн

213 / 900
Унаслідок дії електричного струму на клітину скелетного м'яза відбулася деполяризація її мембрани. Рух яких іонів крізь мембрану відіграє основну роль у розвитку деполяризації?

Na^+

Ca2^+

K^+

HCO3^-

Cl^-

214 / 900
У хворого 71-го року з облітеруючим атеросклерозом з'явився біль в лівій стопі. До лікаря не звертався. На момент огляду стопа збільшена в об'ємі, тканини в'ялі, чорного кольору, мацеровані. Демаркаційна зона не виражена. Поставте діагноз:

Суха гангрена

Коагуляційний некроз

Секвестр

Волога гангрена

Муміфікація

215 / 900
На прийомі у лікаря хворий повідомив, що самостійно застосовує протиалергійний препарат, який ефективно зменшує прояви алергії, проте викликає значну сонливість. Який препарат із групи блокаторів Н1-рецепторів застосовує хворий?

Ранітидин

Кромолін-натрій

Лоратадин

Тавегіл

Димедрол

216 / 900
У п'ятирічної дитини з'явилися висока температура, дрібноточковий висип та кон'юнктивіт. Вона померла від пневмонії, що виникла як ускладнення основного захворювання. Під час гістологічного дослідження легень виявлено ендо-, мезо- та панбронхіт і гігантоклітинну пневмонію. Для якого захворювання характерні ці симптоматичні явища?

Скарлатина

Крупозна пневмонія

Дифтерія

Вітряна віспа

Кір

217 / 900
У зв'язку зі спалахом дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення. Який препарат потрібно використати для створення штучного активного імунітету?

Специфічний імуноглобулін

Вакцину з вбитих бактерій

Дифтерійний анатоксин

Антидифтерійну сироватку

Вакцину АКДП

218 / 900
У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з'явилися висипання на шкірі, які супроводжувалися сильним свербінням, підвищилася температура тіла до 38^oC, з'явився біль в суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити?

Контактна алергія

Сироваткова хвороба

Анафілактична реакція

Атопія

Гіперчутливість уповільненого типу

219 / 900
Під час експерименту у дослідної тварини стимулювалися барорецептори каротидного синусу. Які зміни з боку серцево-судинної системи будуть спостерігатися?

Підвищується артеріальний тиск

Позитивний хронотропний ефект

Знижується симпатичний тонус

Підвищується секреція передсердних натрійуретричних пептидів

Збільшується частота серцевих скорочень

220 / 900
У пацієнта хромосомна хвороба - синдром Клайнфельтера. Загальна кількість хромосом у нього становить 47 (каріотип XXY). У соматичних клітинах виявляється статевий хроматин, кількість якого дорівнює числу X-хромосом мінус 1. Як називається статевий хроматин у соматичних клітинах?

Тільця Меллорі

Тільця Князькова-Деле

Тільця Барра

Кільця Кебота

Тільця Жоллі

221 / 900
Одними з медіаторів запалення клітинного походження є лейкотрієни. Під впливом якого ферменту утворюються ці біологічно активні речовини?

Фосфоліпази А2

Ліпооксигенази

Тромбоксансинтетази

Циклооксигенази 1

Циклооксигенази 2

222 / 900
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини за 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула діаментром до 10 мм. Який механізм гіперчутливості лежить в основі описаних змін?

Гранулематоз

Антитілозалежна цитотоксичність

Клітинна цитотоксичність

Імунокомплексна цитотоксичність

Анафілаксія

223 / 900
У людини трапляється спадкова хвороба, симптомокомплекс якої поєднує в собі цироз печінки та дистрофічні процеси головного мозку. Вона супроводжується зменшенням вмісту церулоплазміну в плазмі крові та порушенням обміну міді в організмі. Це хвороба:

Тея-Сакса

Вільсона-Коновалова

Німанна-Піка

Жильбера

Марфана

224 / 900
У пацієнта віком 50 років після резекції шлунка посилилися процеси гниття білків у кишечнику. Підвищення якого показника в сечі вказує на цей стан?

Тваринного індикану

Сечової кислоти

Креатиніну

Стеркобіліногену

Оксипроліну

225 / 900
У пацієнтів з діагнозом: цукровий діабет, часто спостерігаються запальні процеси, знижується регенерація та уповільнюється загоєння ран. Що є причиною цього явища?

Зниження ліполізу

Прискорення гліконеогенезу

Посилення катаболізму

Підвищення ліполізу

Зниження протеосинтезу

226 / 900
У пацієнта віком 30 років, який хворіє на гостре запалення підшлункової залози (панкреатит), виявлено порушення порожнинного травлення білків. Із недостатнім синтезом та виділенням підшлунковою залозою якого ферменту це зумовлено?

Амілази

Ліпази

Пепсину

Трипсину

Дипептидаз

227 / 900
У хворого з неврологічними порушеннями діагностована пухлина головного мозку. Під час операції видалена пухлина, що має вигляд щільного вузла, пов'язаного з твердою мозковою оболонкою. Гістологічно пухлина побудована з ендотеліоподібних клітин, тісно прилеглих одна до одної. Ваш діагноз:

Гліобластома

Астроцитома

Нейробластома

Менінгеальна саркома

Менінгіома

228 / 900
У пацієнта під час обстеження зліва в V міжребір'ї на 1-2 см латеральніше від середньоключичної лінії під час аускультації краще прослуховується І тон, ніж ІІ. Закриттям якого клапана це обумовлено?

Лівим двостулковим клапаном

Півмісяцевим клапаном легеневого стовбура

Півмісяцевим клапаном аорти

Двостулковим та тристулковим клапанами

Правим трьохстулковим клапаном

229 / 900
Як називається механізм активації неактивної форми пепсиногену в активну форму пепсин?

Обмеженого протеолізу

Метилювання

Дефосфорилювання

Ацетилювання

Фосфорилювання

230 / 900
Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібується цим препаратом у дихальному ланцюзі мітохондрій при розмноженні туберкульозної палички:

Окисне фосфорилювання

Трансляція

Реплікація

Трансамінування

Ініціація

231 / 900
У п`ятирічної дитини виявлена спадкова мембранопатія (хвороба Мінковського-Шоффара). Яка зміна осмотичної резистентності еритроцитів спостерігатиметься в цьому разі?

Зниження резистентності

Зниження амплітуди резистентності

Збільшення зони резистентності

Розширення амплітуди резистентності

Підвищення резистентності

232 / 900
За здатністю до синтезу в організмі людини всі протеїногенні амінокислоти поділяються на замінні, незамінні та умовно замінні. Яка з наведених амінокислот є незамінною?

Тирозин

Серин

Глутамін

Фенілаланін

Пролін

233 / 900
Під час аналізу електрокардіограми встановлено: величина кута альфа дорівнює 80^o. Укажіть положення електричної осі серця.

Відхилена вправо

Відхилена вліво

-

Горизонтальне

Вертикальне

234 / 900
У хворого після травми коліна гомілку у зігнутому під прямим кутом положенні можна зміщувати вперед і назад подібно до висувної шухляди. Які зв'язки розірвані?

Поперечна зв'язка коліна

Хрестоподібні зв'язки коліна

Великогомілкова колатеральна

Коса підколінна

Малогомілкова колатеральна

235 / 900
Під час розтину тіла померлого чоловіка виявлено, що речовина головного мозку та лімфатичних вузлів має темно-сірий колір, а печінка та селезінка значно збільшені. Гістологічно в них спостерігаються гемомеланоз і гемосидероз. Із анамнезу відомо про періодичні напади гарячки. Для якого захворювання характерні такі патогістологічні зміни?

Чорна віспа

Гемолітична анемія

Септицемія

Аддісонова хвороба

Малярія

236 / 900
У дитини 15 років за 14 днів після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі зранку, підвищення артеріального тиску, сеча має вигляд ''м'ясних помиїв''. Імуногістохімічне дослідження біоптату нирки виявило відкладання імунних комплексів на базальних мембранах капілярів та у мезангії клубочків. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

Гострий пієлонефрит

Некротичний нефроз

Ліпоїдний нефроз

Гострий інтерстиціальний нефрит

Гострий гломерулонефрит

237 / 900
У хворої при гастродуоденоскопії виявили множинні виразки шлунка. Діагностовано синдром Золлінгера-Еллісона. Надлишок якого гормону має місце в даному випадку?

Тироксин

Гастрин

Інсулін

Кортизол

Окситоцин

238 / 900
При вивченні мазка крові людини з наявністю запального процесу можна бачити велику кількість округлих клітин із сегментованим ядром (три і більше сегментів) та дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі. Які це клітини крові?

Лімфоцити

Еритроцити

Нейтрофільні гранулоцити

Базофільні гранулоцити

Еозинофільні гранулоцити

239 / 900
У полі зору цистоскопа гладка поверхня слизової оболонки, без складок. Яка частина сечового міхура у полі зору?

Верхівка

Міхуровий трикутник

Тіло

Шийка

Дно

240 / 900
Для підтвердження діагнозу: гострий атрофічний кандидоз проведено мікроскопію мазків, виготовлених із шкрібку нальоту на слизовій оболонці щоки, який взятий від хворої жінки. Виявлено овальної форми мікроорганізми, що брунькуються. Який метод забарвлення використав бактеріолог для фарбування мазків із досліджуваного матеріалу?

Ожешка

Нейсера

Романовського-Гімзе

Грама

Морозова

241 / 900
Пацієнта шпиталізовано із попереднім діагнозом: черевний тиф. Хворіє упродовж трьох днів. Температура тіла - 39^oС. Який метод лабораторної діагностики необхідно застосувати для підтвердження діагнозу?

Виділення копрокультури

Виділення уринокультури

Виділення білікультури

Виділення гемокультури

Серологічний метод

242 / 900
В експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Унаслідок руйнування однієї зі структур головного мозку собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яку структуру зруйновано?

Латеральні колінчасті тіла

Медіальні колінчасті тіла

Червоні ядра

Верхні горбки чотиригорбкового тіла

Нижні горбки чотиригорбкового тіла

243 / 900
Що є етіологічним фактором цукрового діабету 1-го типу?

Міцний зв'язок інсуліну з білком

Пошкодження beta-клітин

Відсутність рецепторів до інсуліну

Висока активність інсулінази

Пошкодження гіпофіза

244 / 900
Дитина народилась здоровою, але через тиждень у неї з'явилося блювання, а пізніше гіпертонус м'язів, судоми, специфічний солодкий запах сечі і поту. Яке захворювання спостерігається у дитини?

Хвороба кленового сиропу

Хвороба Коновалова-Вільсона

Фруктозурія

Фенілкетонурія

Гістидинемія

245 / 900
У дитини 7-ми років з'явився біль у горлі, підвищилася температура тіла. На 2-й день від початку захворювання виявлені висипання червоного кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям завбільшки з макове зерно. Вони вкривають все тіло, за винятком носогубного трикутника. При огляді порожнини рота: в зіві яскраве почервоніння, мигдалики збільшені, язик малиново-червоний. Поставте діагноз:

Стрептококова ангіна

Аденовірусна інфекція

Дифтерія зіва

Кір

Скарлатина

246 / 900
Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко впродовж 3 - 4 хвилин. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

Виникає метаболічний алкалоз

Виникає дихальний ацидоз

Виникає метаболічний ацидоз

Виникає змішаний ацидоз

Виникає дихальний алкалоз

247 / 900
Під час посмертного розтину тіла чоловіка віком 62 роки виявлено надклапанний розрив аорти з тампонадою серця. Гістологічне дослідження висхідного відділу аорти виявило в зовнішній і середній оболонках інфільтрати з лімфоїдних, плазматичних, епітеліоїдних клітин, вогнища некрозу в середній оболонці, проліферацію адвентиціальних і ендотеліальних клітин та судин зовнішньої оболонки. Для якої патології характерні такі зміни в аорті?

Гіпертонічної хвороби

Сифілітичного аортиту

Атеросклерозу

Септичного аортиту

Ревматичного аортиту

248 / 900
У пацієнта спостерігається: телеангіоектазія, атаксія, в аналізі крові - знижена кількість Т-лімфоцитів, відсутність IgА, зниження рівня IgG, IgМ. Для якого синдрому характерні такі показники?

Синдром Клайнфельтера

Синдром Луї-Бар

Синдром Віскотта-Олдріча

Синдром Шерешевського-Тернера

Синдром Дауна

249 / 900
У пацієнта після часткової резекції підшлункової залози з'явилась стеаторея, що свідчить про порушення травлення жирів в кишечнику. З недостатністю якого ферменту це пов'язано?

Амілази

Ліпази

Пепсину

Гастриксину

Трипсину

250 / 900
Багато слизових оболонок людини продукують фермент, що викликає лізис бактерій. Його виявляють у слізній рідині, слині та в слизі шлунково-кишкового тракту. Вкажіть цей фермент.

Комплемент

Лізоцим

Гіалуронідаза

Опсонін

251 / 900
При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлена дифузна інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті?

Тубулонекроз

Імунне відторгнення

Гломерулонефрит

Iшемічне пошкодження нирки

252 / 900
Під час рентгенологічного обстеження виявлено: перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

Клиноподібна

Потилична

Решітчаста

Лобова

253 / 900
У пацієнта через рік після резекції 2/3 шлунка виникли скарги на блідість шкірних покривів, головні болі, запаморочення, загальну слабкість. Загальний аналіз крові: гемоглобін - 60 г/л, еритроцити - 2,4·10^12/л. Яка причина виникнення цього патологічного стану?

Зниження всмоктування міді

Підвищення секреції внутрішнього фактора Кастла

Підвищення вмісту фолієвої кислоти

Зниження секреції внутрішнього фактора Кастла

254 / 900
У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт. ст., а вуглекислого газу - зменшена до 36 мм рт. ст. Такі зміни можуть бути наслідком:

Помірного фізичного навантаження

Затримки дихання

Довільної гіпервентиляції

Перебування в горах

255 / 900
Під час дослідження залишкового азоту виявлено, що азот сечовини значно знижений. Для захворювання якого органа це характерно?

Кишечника

Печінки

Серця

Шлунка

256 / 900
Під час дослідження нирки виявлено: нирка набрякла, повнокровна, капсула легко знімається. Порожнини мисок і чашечок розширені, заповнені каламутною сечею, їх слизова оболонка тьмяна, з вогнищами крововиливів. На розрізі тканина нирки строката, жовто-сірі ділянки оточені зоною повнокров'я і геморагій. Якому захворюванню відповідає такий макроскопічний вид нирок?

Амілоїдоз нирок

Нефролітіаз

Гострий пієлонефрит

Гострий гломерулонефрит

257 / 900
У пацієнтки віком 64 роки виник патологічний перелом плечової кістки. Під час біопсії виявлено атипові плазматичні клітини. Рентгенологічно у місці перелому спостерігаються пухлиноподібні утворення. Якому захворюванню відповідають такі патологічні зміни?

Мієломна хвороба

Фіброзна дисплазія кістки

Метастаз аденокарциноми

Хронічний остіомієліт

258 / 900
На електронній мікрофотографії міокарда видно клітини відростчатої форми, що містять мало органел, але мають добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку та секреторні гранули. Вкажіть ці клітини.

Клітини пучка Гіса

Секреторні кардіоміоцити

Перехідні атипові клітини

Пейсмекерні клітини

259 / 900
Дитина 2 років випила очні краплі з домашньої аптечки. Стан важкий, значне пото- і слиновиділення, астматичне дихання, кашель, зіниці різко звужені, тони серця глухі, брадикардія. Перистальтика кишечника посилена, пронос, артеріальний тиск знижений. Яким препаратом викликане отруєння?

Платифіліну гідротартрат

Пілокарпіну гідрохлорид

Сульфацил-натрій

Атропін

260 / 900
Чоловікові 54 років діагностовано великовогнищевий інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка. В якій артерії порушений кровообіг?

В огинальній гілці лівої вінцевої артерії

У задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

У передній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

У правій вінцевій артерії

261 / 900
У пацієнта спостерігається травма променево-зап'ясткового суглоба. Якими кістками проксимального ряду зап'ястку (крім горохоподібної) сформовано цей суглоб?

Човноподібною, трапецієподібною, півмісяцевою

-

Човноподібною, півмісяцевою, тригранною

Трапецієподібною, гачкуватою, півмісяцевою

262 / 900
Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. При житті аускультативно відмічено ''шум тертя перикарду''. На розтині виявлено, що епікард тьмяний, шорсткий, ніби покритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має місце?

Гнійний

Фібринозний

Гнильний

Катаральний

263 / 900
На ізольований нерв жаби один за одним подіяли двома подразниками порогової сили. Другий подразник потрапив у фазу деполяризації потенціалу дії. Чому в цьому разі виникне лише один потенціал дії?

Знизилася калієва проникність мембрани нерва

Другий подразник потрапив у фазу абсолютної рефрактерності

Підвищилася лабільність нерва

Знизився критичний рівень деполяризації нерва

264 / 900
У чоловіка внаслідок зловживання алкоголем розвинулась жирова дистрофія печінки. Порушення якої ланки обміну ліпідів має місце в цьому разі?

Транспортування жирів

Всмоктування жирів

Бета-окиснення ліпідів

Проміжний обмін ліпідів

Обмін жирів у жировій клітковині

265 / 900
В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. В умовах якого стану у вогнищі запалення виникає порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи?

Пригнічення окислювального фосфорилювання

Локального тканинного ацидозу

Локального тканинного алкалозу

Пригнічення активності карбоангідрази

266 / 900
Пацієнтка віком 35 років за 2 тижні після перенесеного COVID-19 проходила диспансерне спостереження. Під час проведення ЕКГ виявлено зниження вольтажу зубців, зубець Р не змінений і зв'язаний з QRS комплексом, тривалість інтервалу РQ - 0,32 с. Який тип аритмії розвинувся у пацієнтки?

Атріо-вентрикулярна блокада 2 ступеня

Атріо-вентрикулярна блокада 3 ступеня

Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта

Атріо-вентрикулярна блокада 1 ступеня

267 / 900
30-річний чоловік звернувся на консультацію до стоматолога зі скаргами на розлади жування, біль при відтягуванні нижньої щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого саме?

Жувального

Скроневого (передні волокна)

Крилоподібного медіального

Крилоподібного латерального

Скроневого (задні волокна)

268 / 900
На електронній мікрофотографії ділянки нирки у стінці приносної та виносної артеріол визначаються клітини з великими секреторними гранулами в цитоплазмі. Визначте структурне утворення нирки, до складу якого входять ці клітини:

Петля нефрона

Проксимальний відділ нефрона

Дистальний відділ нефрона

Юкстагломерулярний апарат

269 / 900
На розтині тіла жінки 23-х років, яка померла при явищах ниркової недостатності, на шкірі обличчя виявлений ''червоний метелик'', на мітральному клапані дрібні до 0,2 см червонувато-рожеві бородавчасті нашарування, в нирках осередки фібриноїдного некрозу в клубочках, потовщення базальних мембран капілярів клубочків у вигляді ''дротяних петель'', гематоксилінові тільця, каріорексис. Яке захворювання стало причиною смерті хворої?

Системний червоний вовчак

Ревматизм

Вузликовий періартеріїт

Ревматоїдний артрит

Системна склеродермія

270 / 900
Першим етапом діагностування хвороб, які зумовлені порушенням обміну речовин, є скринінг-метод, після якого використовують точніші методи дослідження ферментів і амінокислот. Яку назву має цей метод?

Біохімічний

Гібридизація соматичних клітин

Цитогенетичний

Імунологічний

271 / 900
Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на гнійне запалення ясен. Який препарат буде найбільш ефективним, якщо передбачається анаеробна природа збудника?

Оксацилін-натрій

Гентаміцин

Метронідазол

Ко-тримоксазол

272 / 900
У хворого зіниця звужена і у разі зменшення освітлення не розширюється. У якому місці відбулося ураження центральної нервової системи?

Бічне колінчасте тіло проміжного мозку

Верхні горбики покришки середнього мозку

Основа ніжки середнього мозку на рівні нижніх горбиків покришки

Бічний ріг сірої речовини спинного мозку на рівні С VIII - Th I

273 / 900
У відповідь на розтягнення м'яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

М'язові веретена

Больові рецептори

Суглобові рецептори

Сухожилкові рецептори Гольджі

Дотикові рецептори

274 / 900
Жінка 25-ти років госпіталізована в гінекологічне відділення з метою оперативного втручання з приводу пухлини яєчника. При здійсненні оперативного втручання необхідно розсікати зв'язку, що з'єднує яєчник з маткою. Яку саме?

Lig. umbilicale laterale

Lig. latum uteri

Lig. ovarii proprium

Lig. cardinale

Lig. suspensorium ovarii

275 / 900
Пацієнта шпиталізовано зі скаргами на періодичні напади серцебиття, які виникають раптово і так само раптово припиняються. Під час проведення ЕКГ виявлено епізод скорочень частотою 200 уд/хв, який має такі ознаки: ритм правильний, зубець Р відсутній, комплекс QRS без змін, зубець Т деформований. Укажіть вид аритмії.

Шлуночкова екстрасистолія

Передсердна екстрасистолія

Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія

АВ блокада І ст.

Повна АВ блокада

276 / 900
До інфекційної лабораторії надійшли випорожнення пацієнта з діагнозом холера. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно застосувати, щоб підтвердити чи спростувати цей діагноз?

Алергічний

Біологічний

Бактеріоскопічний

Бактеріологічний

277 / 900
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з групи блокаторів Н1-гістамінорецепторів:

Парацетамол

Менадіону натрію біосульфат

Метамізол

Дифенгідрамін

278 / 900
Під час патоморфологічного дослідження жовчного міхура після холецистектомії виявлено, що розміри його збільшені, стінки потовщені, серозна оболонка тьмяна та повнокровна, у порожнині міхура містяться в'язкі жовто-зелені маси. Мікроскопічно в стінці міхура спостерігається дифузна інфільтрація сегментоядерними нейтрофілами. Яка форма холециститу найімовірніша?

Хронічний

Гострий флегмонозний

Гранульоматозний

Гострий катаральний

279 / 900
Внаслідок впливу гамма-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулась на 180 градусів. Яка мутація відбулася в ДНК?

Транслокація

Дуплікація

Реплікація

Інверсія

280 / 900
Унаслідок гострої ниркової недостатності у чоловіка виникла олігурія. Яка добова кількість сечі відповідає цьому симптому?

100-500 мл

500-1000 мл

1500-2000 мл

50-100 мл

281 / 900
Із розвитком медичної генетики з'явилася можливість одужання за допомогою дієтотерапії при деяких спадкових хворобах, які раніше вважалися невиліковними. Яке з нижченаведених захворювань можна вилікувати за допомогою дієтотерапії?

Гемофілію

Фенілкетонурію

Дальтонізм

Ахондроплазію

282 / 900
У людини трапляються хвороби, пов'язані із порушенням розщеплення і накопичення у клітинах глікогену, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних ферментів у:

Мітохондріях

Лізосомах

Ендоплазматичній сітці

Мікротрубочках

283 / 900
Пацієнтка віком 25 років за місяць після пологів звернулася до лікаря зі скаргою на зменшення кількості молока. Дефіцит якого гормону вплинув на вироблення грудного молока у жінки?

Глюкагону

Соматостатину

Адренокортикотропного гормона

Пролактину

284 / 900
Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, у разі якої високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?

Реакція зв'язування комплементу

Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

Реакція гемадсорбції

Реакція преципітації

Реакція нейтралізації

285 / 900
Для короткотривалого хірургічного втручання пацієнту було введено дроперидол та фентаніл. Вкажіть, що зумовлює можливість виключення больової чутливості при їх спільному застосуванні.

Хімічна взаємодія

Антагонізм

Потенціювання

Кумуляція

286 / 900
Дитина трьох років доставлена до реанімаційного відділення інфекційної лікарні. При огляді: стан важкий, шкіра та слизові оболонки сухі, тургор тканин знижений. З анамнезу відомо, що протягом доби після вживання недоброякісної їжі в дитини була профузна діарея та багаторазове блювання. Який вид порушення водно-сольового обміну розвинувся у хворої дитини?

Гіпоосмолярна гіпергідратація

Ізоосмолярна гіпергідратація

Ізоосмолярна дегідратація

Гіпоосмолярна дегідратація

287 / 900
При гістологічному дослідженні шийного лімфатичного вузла було виявлено повнокрів'я та набухання коркового шару, в мозковій речовині наявна велика кількість плазматичних клітин, зменшення кількості лімфоцитів, значна макрофагальна реакція. Назвіть характер змін в лімфатичному вузлі:

Лімфома

-

Гострий лімфаденіт

Антигенна стимуляція лімфоїдної тканини

288 / 900
У недоношених новонароджених порушений синтез сурфактанту. Які функції він виконує в легенях?

Збільшує поверхневий натяг стінок альвеол

Підвищує опір дихальних шляхів

Зменшує поверхневий натяг стінок альвеол

Полегшує екскурсію діафрагми

289 / 900
У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладнилася розривом маткової труби. У який простір очеревини можливе попадання крові?

Лівий брижовий синус

Міхурово-матковий

Прямокишково-матковий

Міжсигмоподібний синус

290 / 900
У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?

Атріовентрикулярний вузол

Синоатріальний вузол

Пучок Гіса

Ніжки пучка Гіса

Волокна Пуркіньє

291 / 900
Для розслаблення скелетних м'язів, щоб зіставити відламки стегнової кістки, що утворилися внаслідок перелому, хворому був введений міореалаксант, що призвело до зупинки дихання. Після введення свіжої цитратної крові дихання відновилося. Який міореалаксант ввели хворому?

Атракурію бесилат

Піпекуронію бромід

Панкуронію бромід

Дитилін

292 / 900
Для лікування виразкової хвороби шлунка пацієнта призначено фамотидин. Який механізм дії цього препарату?

Блокада Н_2 гістамінових рецепторів

Антиферментна дія

Вплив на транспортні системи клітинних мембран

Вплив на йонні канали клітинних мембран

293 / 900
Хворий на виразкову хворобу з локалізацією виразки у дванадцятипалій кишці відзначає печію, нудоту, періодичне блювання. Який препарат з блокаторів Н2-гістамінових рецепторів потрібно йому призначити?

Атропіну сульфат

Фамотидин

Перфеназин

Дифенгідрамін

294 / 900
Офтальмологом у новонародженої дитини виявлено гнійні виділення з кон’юнктиви ока. При мікроскопії мазка з кон'юнктиви ока знайдено велику кількість лейкоцитів та грамнегативні бобовидні диплококи, розташовані всередині лейкоцитів. Який збудник є причиною цього захворювання?

Staphylococcus epidermitis

Neisseria catarrhalis

Streptococcus pyogenes

Neisseria gonnorrhoeae

295 / 900
Пацієнту встановлено діагноз: виразкова хвороба шлунка із підвищеною кислотністю. Під час ендоскопічного та бактеріологічного досліджень виділено бактерії роду Helicobacter. Завдяки якій своїй властивості ці мікроорганізми не гинуть у кислому середовищі шлунка?

Уреазній активності

Стійкості до ванкоміцину

Здатності утворювати капсулу

Каталазній активності

296 / 900
До реанімаційного відділення госпіталізовано пацієнта з отруєнням солями важких металів. Який антидот треба застосувати в цьому разі?

Атропіну сульфат

Алоксим

Унітіол

Налоксон

297 / 900
Серед мешканців тайгового селища, які займаються збором і заготівлею ягід, почастішали випадки зараження на альвеококоз. Що є джерелом інвазії при даному захворюванні?

Лисиці

Гризуни

Хворі люди

Птахи

298 / 900
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?

Синоатріальний вузол

Пучок Гіса

Атріовентрикулярний вузол

Волокна Пуркіньє

299 / 900
Зріст десятирічної дитини сягає 178 см, а її маса - 64 кг. Із порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

Гіпофізу

Статевих залоз

Щитоподібної залози

Надниркових залоз

300 / 900
У хворого на бронхіальну астму виникла гостра недостатність дихання. Який тип недостатності дихання виникає в цьому разі?

Перфузійний

Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції

Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції

Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції

301 / 900
У чоловіка колаптоїдний стан через зниження тонусу периферичних судин. Який препарат найефективніший у цій ситуації?

Ізадрин

Мезатон

Празозин

Прозерин

Клофелін

302 / 900
Фенілкетонурія успадковується як аутосомна рецесивна ознака. У родині, де обоє батьків здорові, народилася дитина, хвора на фенілкетонурію. Які генотипи батьків?

Аа х Аа

АА х АА

Аа х аа

аа х аа

АА х Аа

303 / 900
У 12-річного хлопчика до перебігу грипу приєднався респіраторний мікоплазмоз. Який вид інфекції розвинувся за цих умов?

Аутоінфекція

Змішана інфекція

Рецидив

Ятрогенна інфекція

Суперінфекція

304 / 900
Жінка 40-ка років звернулася із скаргами на неможливість розгинати стопу і пальці, що створює труднощі при ходьбі. Об'єктивно: ступня звисає, дещо повернена всередину, пальці її зігнуті (''кінська стопа''), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Який нерв уражений?

Підшкірний

Великогомілковий

Стегновий

Спільний малогомілковий

Сідничний

305 / 900
При аналізі крові людини виявлено: натрій - 115 ммоль/л, хлориди - 85 ммоль/л, глюкоза - 6 ммоль/л, загальний білок - 65 г/л. Наслідком зазначених змін, перш за все, стане зменшення:

Осмотичного тиску крові

рН крові

Швидкості осідання еритроцитів

Об'єму циркулюючої крові

Онкотичного тиску крові

306 / 900
Під час копрологічного дослідження встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найімовірнішою причиною цього є порушення:

Надходження жовчі в кишечник

Кислотності шлункового соку

Секреції кишкового соку

Процесів усмоктування в кишечнику

Секреції підшлункового соку

307 / 900
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (синдром Конна) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?

Гіпосекреція глюкокортикоїдів

Гіперсекреція катехоламінів

Гіпоальдостеронізм

Гіперсекреція глюкокортикоїдів

Гіперальдостеронізм

308 / 900
Пацієнту після видалення щитоподібної залози призначили препарат замісної терапії. Виберіть із наведених цей медикаментозний засіб:

Калію йодид

Мерказоліл

Кортикотропін

L-тироксин

Протирелін

309 / 900
У хворого 40-ка років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під'язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?

Лицьовий

Блукаючий

Під'язиковий

Язикоглотковий

Трійчастий

310 / 900
Який період життєвого циклу малярійного плазмодія співпадає із появою у хворого клінічних симптомів малярії?

У період тканинної шизогонії

При виході мерозоїтів із зруйнованих еритроцитів

Під час утворення гаметоцитів

При проникнені спорозоїтів у кров людини

При проникненні мерозоїтів у еритроцити

311 / 900
І.М. Сєченов встановив, що втомлена кінцівка відновлює працездатність швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює. Це дало можливість розробити вчення про:

Втому

Парабіоз

Активний відпочинок

Песимум

Оптимум

312 / 900
У дитини 2-х років при обстеженні виявлено гепатоспленомегалію, катаракту, затримку розумового розвитку. В крові - підвищення вмісту галактози. Яка спадкова патологія у дитини?

Галактоземія

Порфірія

Непереносимість дисахаридів

Гіповітаміноз D

Фенілкетонурія

313 / 900
У пацієнта виявлено сліпоту кіркового походження. Тромбоз якої артерії в нього розвинувся?

Передньої ворсинчастої

Задньої сполучної

Передньої мозкової

Задньої мозкової

Середньої мозкової

314 / 900
Хворому із загальним набряковим синдромом на тлі серцевої недостатності призначено фуросемід. Вплив на який процес забезпечує його терапевтичний ефект в цьому випадку?

Активний транспорт іонів крізь базальну мембрану

Карбоангідразу

Транспорт іонів крізь апікальну мембрану

Нирковий кровотік

Синтез натрієвих каналів в дистальних канальцях

315 / 900
Людина вийшла з кондиційованого приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює +40^oC, вологість повітря - 60%. Віддача тепла з організму на вулиці буде здійснюватися за рахунок:

Проведення

Конвекції

Радіації

-

Випаровування поту

316 / 900
У пацієнта травма кульшового суглоба. Рентгенологічно чітко виявлено внутрішньосуглобовий крововилив. Яка зв'язка розірвана?

Lig. iliofemorale

Lig. capitis femoris

Lig. transversum acetabuli

Lig. ischiofemorale

Zona orbicularis

317 / 900
У чоловіка на ЕКГ виявлено збільшення тривалості інтервалу QT. Це може бути наслідком зменшення у шлуночках швидкості:

Розслаблення

Деполяризації

Деполяризації та реполяризації

Реполяризації

Скорочення

318 / 900
Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на безпліддя, порушення менструального циклу, хронічну ановуляцію та полікістоз яєчників. Під час бімануального обстеження з обох сторін виявлено збільшені яєчники щільної консистенції, розмірами 5x6 см. Ці ж дані підтверджено при УЗД. Під час гістологічного дослідження виявлено потовщену фіброзну капсулу яєчника, що вкриває незліченні кістозні фолікули, вистелені гранульозними клітинами з гіперпластичною лютеїновою внутрішньою оболонкою (текою). Жовтих тіл немає. Що спричинило цей стан у пацієнтки?

Андробластома яєчників

Адреногенітальний синдром

Передменструальний синдром

Хронічний двосторонній аднексит

Синдром полікістозних яєчників (синдром Штейна-Левенталя)

319 / 900
Хворому з травмою передпліччя під час репозиції кісток для міорелаксації введено дитилін. Повне відновлення тонусу і функції м'язів спостерігалось більш, ніж через годину. Що може бути причиною значного подовження курареподібної дії препарату?

Генетичний дефіцит гідроксилаз

Пригнічення мікросомного окиснення

Генетичний дефіцит моноаміноксидази

Генетичний дефіцит бутирилхолінестерази

Утворення активного метаболіту

320 / 900
Під час перебування в погано провітрюваному приміщенні з великим скупченням людей у літнього чоловіка відбулося підвищення артеріального тиску. Який механізм розвитку такої реакції?

Пресорний рефлекс з осморецепторів

Депресорний рефлекс з осморецепторів

Пресорний рефлекс з волюморецепторів

Депресорний рефлекс з хеморецепторів

Пресорний рефлекс з хеморецепторів

321 / 900
Під час мікроскопічного дослідження тканини легенів виявлено ділянку запалення, яка складається з вогнища некрозу, оточеного правильними рядами епітеліоїдних та лімфоїдних клітин; наявні плазматичні клітини, макрофаги та гігантські багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса. Укажіть вид такого запалення.

Туберкульозне запалення

Альтеративне запалення

Ексудативне запалення

Типове продуктивне запалення

Запалення внаслідок лепри

322 / 900
Під час патологоанатомічного дослідження спинного мозку чоловіка 70 років виявлені деструкція та зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному і грудному відділах. Які функції були порушені у цього чоловіка за життя?

Чутливість верхніх кінцівок

Моторні функції нижніх кінцівок

Моторні функції верхніх кінцівок

Чутливість і моторні функції верхніх кінцівок

Чутливість нижніх кінцівок

323 / 900
Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. На 8-му добу трансплантат став набряклим, змінився його колір; на 11 добу почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь?

В-лімфоцити

Еритроцити

Т-лімфоцити

Еозинофіли

Базофіли

324 / 900
У пацієнта після перелому великогомілкової кістки відбувається надмірна продукція кісткової тканини - екзостоз. Визначте, який вид регенерації спостерігається у нього?

Патологічна недостатня

-

Репаративна

Патологічна надмірна

Фізіологічна

325 / 900
Мікрофлора шлунку нечисленна. Це пов'язано з кислотністю шлункового вмісту. Проте H. pylori здатна виживати в шлунку, завдяки продукції певного фермену. Назвіть цей фермент.

Аденілатциклаза

Уреаза

Протеаза

Ліпаза

Гіалуронідаза

326 / 900
В аналізі крові пацієнта спостерігає-ться значне підвищення рівня лімфоцитів. Який з наведених гормонів сприяє цьому?

Тимозин

Нейротензин

Мотилін

Соматостатин

Тирозин

327 / 900
Під час мікроскопії нирки патологоанатом виявив, що приблизно у 80% клубочків спостерігається розмноження епітелію зовнішнього листка капсули Шумлянського, що формує <<півмісяці>>. Він дійшов висновку, що така картина відповідає:

Інтракапілярному проліферативному гломерулонефриту

Екстракапілярному ексудативному гломерулонефриту

Фібропластичному гломерулонефриту

Екстракапілярному проліферативному (швидкопрогресуючому) гломерулонефриту

Інтракапілярному ексудативному гломерулонефриту

328 / 900
У пацієнта виявлено змішану глистну інвазію: аскаридоз кишечника та трематодоз печінки. Який протигельмінтний препарат доцільно призначити у цьому разі?

Мебендазол

Хлоксил

Левамізол

Пірантел

Піперазину адипінат

329 / 900
У хворого при обстеженні виявлено відсутність Т-лімфоцитів, дефекти обличчя, щитоподібної і прищитоподібних залоз, вада серця. Не розвиваються імунні реакції клітинного типу. Діагностовано синдром Ді Джорджі, який зумовлений:

Первинною недостатністю Т-лімфоцитів

Гіперплазією вилочкової залози

Гіпоплазією вилочкової залози

Первинною недостатністю В-лімфоцитів

Комбінованим імунодефіцитом

330 / 900
У дитини, яка часто хворіє на ангіни та фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів і селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю та блідістю, м'язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називає-ться такий вид діатезу?

Геморагічний

Ексудативно-катаральний

Нервово-артритичний

Астенічний

Лімфатико-гіпопластичний

331 / 900
В комплексній терапії виразкової хвороби шлунка призначено препарат, який є конкурентним антагоністом гістамінових рецепторів. Впливаючи на Н_2-рецептори парієтальних клітин знижує індукцію хлористоводневої кислоти. Вкажіть цей препарат.

Омепразол

Мізопростол

Сукральфат

Пірензепін

Фамотидин

332 / 900
У пацієнта спостерігається обмеження згинання у ліктьовому суглобі, зниження тонусу двоголового м'яза плеча та втрата чутливості шкіри на передньо-латеральній поверхні передпліччя. Функція якого нерва порушена?

N. ulnaris

N. medianus

N. musculocutaneus

N. axillaris

N. radialis

333 / 900
У пацієнта обстежували сприйняття звуків за допомогою камертона. Під час розташування його біля зовнішнього вуха пацієнт не чув правим вухом звук камертона. Коли лікар розташував ніжку камертона на соскоподібному відростку пацієнт відчув звук. З ураженням якої частини слухової сенсорної системи це пов'язано?

Середнього вуха

Нижніх горбиків

Внутрішнього вуха

Слухового нерва

Медіального колінчастого тіла

334 / 900
Під час ревізії черевної порожнини виявлено венозну кровотечу з печінково-дванадцятипалої зв'язки. Яку з вен пошкоджено?

Верхню брижову вену

Ворітну вену печінки

Нижню порожнисту вену

Селезінкову вену

Нижню брижову вену

335 / 900
У пацієнта, який хворіє на виражений пневмосклероз, після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулася дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?

Рестриктивного

Дисрегуляційного

Апнейстичного

Рефлекторного

Обструктивного

336 / 900
У деяких дорослих людей після вживання молока спостерігаються диспептичні явища. Дефіцит якого ферменту асоціюється з проблемою несприйняття молока?

Мальтази

Ліпази

Пептидази

Амілази

Лактази

337 / 900
У дев'ятирічного хлопчика виявлено ураження нирок та підвищенний артеріальний тиск. Підвищення рівня якого біологічно активного пептиду спричинив цей стан?

Калідину

Антидіуретичного гормона

Ангіотензину ІІ

Інсуліну

Глюкагону

338 / 900
Дослідження показало, що загальна кількість лейкоцитів в крові пацієнта становить 11·10^9/л; при цьому нейтрофіли становлять 80%, з них 9% - паличкоядерні. Охарактеризуйте зміни клітинного складу ''білої'' крові в зазначеному випадку:

Нейтропенія

Лейкопенія

Ядерний зсув нейтрофілів вправо

Ядерний зсув нейтрофілів вліво

Лімфоцитоз

339 / 900
До лікаря звернулися родичі пацієнта віком 52 років зі скаргами на те, що він не може прочитати написане, не розуміє що йому кажуть, але може розмовляти. Де локалізується зона ураження мозку?

У корі заднього відділу нижньої лобової звивини

У корі заднього відділу верхньої скроневої звивини

-

У гіпокампі

У корі переднього відділу верхньої скроневої звивини

340 / 900
У головному мозку людини утворюються ендогенні пептиди, подібні до морфію, які здатні зменшувати больові відчуття. До них відносяться:

Статини

Ліберини

Вазопресин

Ендорфіни

Окситоцин

341 / 900
На розтині чоловіка 52 років, який тривалий час страждав на туберкульозний простатит і помер від менінгоенцефаліту, у м'яких оболонках основи і бічних поверхонь головного мозку, селезінці, нирках, печінці виявлено велику кількість щільних, сірого кольору вузликів діаметром 0,5 - 1мм. Гістологічне дослідження показало, що вузлики складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних і нечисленних гігантських клітин з ядрами, розташованими на периферії клітин, що мають вигляд підкови. Виявлені зміни свідчать про:

Найгостріший туберкульозний сепсис

Міліарний туберкульоз

Великовогнищевий дисемінований туберкульоз

Вторинний туберкульоз

Септикопіємію

342 / 900
У патогенезі холери значну роль відіграють екзо- і ендотоксини, ферменти агресії. Основним синдромом цієї хвороби є дегідратація. Які з наведених патогенетичних впливів є основною причиною зневоднення?

Деструкція гіалуронової кислоти

Активація аденілатциклази

Відщеплення нейрамінової кислоти

Деструкція муцину

Дефект фосфоліпідів мембран

343 / 900
У пацієнта хворого на цукровий діабет, розвинулася діабетична кома внаслідок порушення кислотно-основного стану. Який вид порушення виник у цьому разі?

Негазовий алкалоз

Метаболічний ацидоз

Респіраторний ацидоз

Змішаний алкалоз

Метаболічний алкалоз

344 / 900
Цукровий діабет матері призхвів до народження дитини з вродженими вадами опорно-рухової, серцево-судинної та нервової систем. Вплив яких факторів спричинив розвиток діабетичної ембріопатії?

Екзогенних

Мутагенних

Канцерогенних

Антропогенних

Тератогенних

345 / 900
У хворого з гострим циститом при дослідженні сечі виявили лейкоцити і багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений, розчинний пігмент. Який мікроорганізм, ймовірно, є причиною захворювання?

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella enteritidis

Escherihia coli

Klebsiella pneumoniae

346 / 900
У пацієнта під час огляду встановлено наявність атетозу та хореї. Яка структура ЦНС імовірно уражена?

Довгастий мозок

Лімбічна система

Мозочок

Смугасте тіло

Гіпоталамус

347 / 900
У барокамері знизили тиск до 400 мм рт.ст. Як зміниться зовнішнє дихання людини, яка знаходиться у барокамері?

Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

Збільшиться глибина і частота дихання

Зменшиться глибина і частота дихання

Зменшиться глибина і зросте частота дихання

Залишиться без змін

348 / 900
У пацієнта з гіпохромною анемією в еритроцитах знаходиться 45% Hb S та 55% Hb А1. Яка форма анемії у пацієнта?

Серпоподібноклітинна анемія

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназодефіцитна

alpha-таласемія

Хвороба Аддісон-Бірмера

Мікросфероцитарна

349 / 900
У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб установлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану?

IgE

Сенсибілізовані Т-лімфоцити

IgG

IgD

IgM

350 / 900
У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки спеціалізованій дієтотерапії розвивався нормально. З якою формою мінливості пов'язане його одужання?

Модифікаційна

Мутаційна

Соматична

Генотипова

Комбінативна

351 / 900
При перевірці крові донорів на станції переливання крові в сироватці одного з них виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?

Радіоімунний аналіз

Імуноферментний аналіз

Електронна мікроскопія

Імунофлюоресценція

Вестерн-блот (імуноблотинг)

352 / 900
Під час ректороманоскопії у дитини 10 років слизові оболонки прямої та сигмовидної кишок набряклі, червоного кольору, вкриті товстим шаром слизу. Про яку патологію свідчать зазначені зміни?

Гнійне запалення

Венозне повнокрів'я

Синець

Катаральне запалення

Геморагічне запалення

353 / 900
Людина вживає надмірну кількість вуглеводів. Який метаболічний процес активується в організмі при цьому?

Ліпогенез

Глікогеноліз

Синтез нуклеїнових кислот

Сечовиноутворення

Ліполіз

354 / 900
У хворої 45-ти років напад миготливої аритмії. Хворіє на гіпертонічну хворобу II ст. Препарат вибору для припинення нападу:

Калію хлорид

Сустак-форте

Лідокаїн

Строфантин

Анаприлін

355 / 900
Генний апарат людини містить близько 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл сягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл?

Ампліфікація генів

Реплікація ДНК

Репарація ДНК

Рекомбінація генів

Утворення фрагментів Оказакі

356 / 900
У пацієнта з ознаками недостатності мітрального клапана в анамнезі відзначалися напади ревматизму, які супроводжувалися запальними явищами в суглобах. Яке з патологічних явищ у цього пацієнта належить до категорії патологічний стан?

Недостатність мітрального клапана

Запалення суглобів

Ревматизм

Ревмокардит

Артрит

357 / 900
Пацієнт віком 15 років лікується з приводу важкої гіпербілірубінемії. У комплексі лікарських препаратів застосовують барбітурати. Синтез якої речовини вони індукують у печінці?

УДФ-глюкуронілтрансферази

Гемоксигенази

Білівердину

Вердоглобіну

Непрямого гемоглобіну

358 / 900
Після операції з видалення щитоподібної залози у пацієнта з'явилось заніміння кінцівок, лабораторно діагностовано гіпокальціємію. Який гормональний препарат слід призначити?

Паратиреоїдин

Кальцитрин

Трийодтиронін

Тиреоїдин

Тироксин

359 / 900
У пацієнта після катетеризації сечового міхура в загальному аналізі сечі з'явилася велика кількість свіжих еритроцитів, що ймовірно, пов'язано з пошкодженням найвужчої частини сечовипускного каналу. Яка частина сечівника пошкоджена?

Передміхурова

Дальша

Губчаста

Перетинчаста

Ближча

360 / 900
Відомо, що цей інфекційний збудник може пошкоджувати слизові, викликати запалення внутрішніх органів, сепсис, утворення синьо-зеленого гною, а також він доволі стійкий до більшості антибіотиків. Укажіть цей збудник.

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Streptococcus mutants

Pseudomonas aeruginosa

Proteus vulgaris

361 / 900
У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками та почервонінням шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилася у тканинах?

Триптаміну

Гамма-аміномасляної кислоти

Серотоніну

Гістаміну

Дофаміну

362 / 900
У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найімовірнішю причиною змін фільтрації в таких умовах є:

Збільшення системного артеріального тиску

Збільшення ниркового плазмотоку

Збільшення проникності ниркового фільтру

Зменшення онкотичного тиску плазми крові

Збільшення коефіцієнта фільтрації

363 / 900
Пацієнту з діагнозом: туберкульоз, призначили етіотропне лікування. Який препарат доцільно вибрати з групи антибіотиків у цьому разі?

Рифампіцин

Тетрациклін

Цефалексин

Біцилін

Левоміцетин

364 / 900
Хірург виявив у чоловіка болючість у правій пахвинній ділянці. Захворювання яких органів має місце?

Підшлункова залоза і дуоденум

Пряма кишка і сліпа кишка

Дуоденум, тонка кишка

Висхідна ободова кишка, права нирка

Апендикс, сліпа кишка

365 / 900
Відомо, що не всі сенсорні сигнали сприймаються свідомо. У такий спосіб мозок відокремлює важливу інформацію від менш важливої. Який із відділів головного мозку відіграє найбільш значущу роль у цьому процесі?

Базальні ганглії

Таламус

Гіпоталамус

Кора великих півкуль

Мозочок

366 / 900
Чоловік, у якого підозрюють черевний тиф, надійшов до інфекційної лікарні на 3-й день захворювання. Який метод мікробіологічної діагностики варто використати для постановки діагнозу?

Метод виділення збудника з ліквора

Метод виділення урінокультури

Метод виділення копрокультури

Метод виділення білікультури

Метод виділення гемокультури

367 / 900
Під час експерименту, внаслідок уведення тварині синтетичного аналога тиреоїдних гормонів, збільшилася частота серцевих скорочень, що опосередковано:

-

Симпатичною нервовою системою

Соматичною нервовою системою

Парасимпатичною нервовою системою

Метасимпатичною нервовою системою

368 / 900
У травматологічне відділення поступив чоловік 35-ти років з травмою лівої кисті. При огляді встановлено: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II - V пальців не згинаються. Які м'язи пошкоджені?

Червоподібні м'язи

Глибокий м'яз-згинач пальців

Поверхневий м'яз-згинач пальців

Тильні міжкісткові м'язи

Долонні міжкісткові м'язи

369 / 900
Головним у специфічному лікуванні анаеробних інфекцій є своєчасне введення сироватки, що містить специфічні антитіла. На нейтралізацію якого токсину спрямована дія сироватки?

Анаеробних бактерій

Антитоксину

Анатоксину

Екзотоксину

Ентеротоксину

370 / 900
У людини масою тіла 80 кг після тривалого фізичного навантаження об'єм циркулюючої крові знижений до 5,4 л, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:

Збільшення діурезу

Втрати води з потом

Збільшення вмісту білків в плазмі

Збільшення об’єму циркулюючої крові

Збільшення кількості еритроцитів

371 / 900
Під час дослідження крові пацієнта виявлено значне збільшення активності МВ-фракції КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Про виникнення якої патології це може свідчити?

Інфаркту міокарда

Ревматизму

Панкреатиту

Гепатиту

Холециститу

372 / 900
Після порушення кровопостачання головного мозку пацієнт утратив здатність до написання літер і цифр. В якій частині мозку виникла патологія?

Lobus occipitalis

Lobus temporalis

Lobus parietalis

Lobus frontalis

Insula

373 / 900
Які біологічно активні речовини утворюються під час утилізації арахідонової кислоти циклооксигеназним шляхом.

Інсуліноподібні фактори росту

Простагландини

Тироксин

Соматомедини

Біогенні аміни

374 / 900
Стан вагітної жінки ускладнився токсикозом. Під час лабораторного обстеження виявлено кетонурію. Яка речовина з'явилася в сечі пацієнтки?

Ацетоацетат

Урати

Креатинін

Піруват

Лактат

375 / 900
У молодої жінки раптово виникли кашель та спазм бронхів, коли вона увійшла в приміщення з високою концентрацією тютюнового диму. Які рецептори викликали цей захисний рефлекс?

Центральні хеморецептори

Механорецептори легень

Юкстамедулярні рецептори

Ірритантні рецептори

Рецептори плеври

376 / 900
Унаслідок безконтрольного прийому вітамінного препарату в дитини виникли анорексія, нудота, блювання, пронос, гіпертермія, з'явилися крововиливи на шкірі та слизових, явища менінгізму. Який препарат приймала дитина?

Тіамін

Токоферолу ацетат

Нікотинамід

Ретинолу ацетат

Ціанокобаламін

377 / 900
Хворій 27-ми років проведена секторна резекція тканини молочної залози. При макроскопічному дослідженні виявлений чітко обмежений вузол білого кольору діа-метром 4 см, щільної консистенції. При терміновому гістологічному дослідженні пухлина складається з великої кількості фіброзної строми з її розростанням навкруги дрібних канальців, епітелій канальців лежить на базальній мембрані, зберігає полярність. Поставте діагноз:

Рак

Аденокарцинома

Дисгормональні розлади

Саркома

Періканалікулярна фіброаденома

378 / 900
Унаслідок травми мозку у жінки порушена функція епіфізу. Які з наведених функції будуть порушені у цієї жінки?

Частота серцевих скорочень

Частота дихання

Серцевий цикл

Цикл сон-неспання

Менструальний цикл

379 / 900
При взаємодії ацетилхоліну з М-холінорецепторами скоротливих кардіоміоцитів утворюється біологічно активна речовина, яка зумовлює інактивацію кальцієвих каналів, зменшення входу іонів кальцію в кардіоміоцит і розвиток негативного інотропного ефекту. Назвіть цю речовину:

Циклічний гуанозинмонофосфат (цГМФ)

Циклічний гуанозинтрифосфат (цГТФ)

Циклічний аденозинмонофосфат (цАМФ)

Циклічний аденозинтрифосфат (цАТФ)

Циклічний аденозиндифосфат (цАДФ)

380 / 900
Сечокам'яна хвороба ускладнилися виходом камінця з нирки. На якому рівні сечовода, найімовірніше, він може зупинитися?

На 5 см вище тазової частини

В мисці

В середній черевній частині

На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

На межі черевної та тазової частин

381 / 900
У пацієнта після хронічної пневмонії розвинувся фіброз легень. Який показник легеневої вентиляції зміниться найбільше?

Збільшиться резервний об'єм вдиху

Збільшиться резервний об'єм видиху

Збільшиться залишковий об'єм

Збільшиться функціональна залишкова ємність легень

Зменшиться життєва ємність легень

382 / 900
Під час функціонального навантаження на велотренажері у досліджуваного збільшилася частота дихання. Що є основною причиною зміни діяльності дихального центру в цьому випадку?

Зниження напруги O_2 у крові

Підвищення напруги O_2 у крові

Зниження напруги CO_2 у крові

Підвищення напруги CO_2 у крові

Зростання кількості адреналіну в крові

383 / 900
Під час емоційного перевантаження у пацієнтки віком 30 років частота серцевих скорочень сягнула 112/хв. Яка структура провідної системи серця спричинила цей стан?

Волокна Пуркіньє

Синоатріальний вузол

Гілки пучка Гіса

Внутрішньошлуночковий вузол

Пучок Гіса

384 / 900
Пацієнт скаржиться на головний біль, утруднене дихання. За результатами рентгенологічного дослідження встановлено діагноз: фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході під час огляду порожнини носа спостерігатимуться гнійні виділення?

Загальному

Нижньому

Середньому

Над верхньою носовою раковиною

Верхньому

385 / 900
У пацієнта перебіг геморагічного шоку ускладнився розвитком гострої ниркової недостатності. Укажіть провідну ланку в механізмі розвитку цього ускладненя?

Централізація кровообігу із виникненням ішемії нирок

Активація симпатоадреналової системи

Викид у кров вазопресину

Розвиток ДВЗ-синдрому

Підвищення проникності стінки капілярів

386 / 900
В сім'ї з двома дітьми у дитини до року на фоні підвищеної температури, виник напад спастичного кашлю. Подібна картина спостерігалася в старшої дитини дошкільного віку місяць тому. Лікар запідозрив кашлюкову інфекцію. Яким методом можна провести ретроспективну діагностику цього захворювання?

Мікроскопічний

Серологічний

Бактеріологічний

Молекулярно-біологічний

Біологічний

387 / 900
В ділянці хромосоми гени розташовані в такій послідовності: ABCDEFG. В результаті дії радіоактивного випромінювання відбулася перебудова, після чого ділянка хромосоми має наступний вигляд: ABDEFG. Яка мутація відбулася?

Делеція

Інсерція

Інверсія

Дуплікація

Мутація

388 / 900
У хворого порушений зір у бічних половинах полів зору обох очей (бітемпоральна геміанопсія). Яка нервова структура уражена?

Правий зоровий тракт

Сітківка ока

Зорове перехрестя

Зорові нерви

Лівий зоровий тракт

389 / 900
При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликала - III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах?

D та C

В

А

С

А та В

390 / 900
Під час експерименту на нервово-м'язовому препараті жаби вивчають одиночні скорочення м'яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва. Як зміниться скорочення м'яза після обробки препарату курареподібною речовиною?

Зменшиться тривалість

Збільшиться сила

Збільшиться тривалість

Не зміняться

Зникнуть

391 / 900
У чоловіка спостерігається прогресивна м'язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі, характерний для такого стану.

Креатин

Сечова кислота

Креатинін

Амонійні солі

Сечовина

392 / 900
Пацієнт віком 45 років з діагнозом: гострий психоз, протягом місяця проходив терапію. Стан пацієнта поліпшився, але з'явилися ригідність м'язів, тремтіння рук, гіпокінезія. Який лікарський засіб викликає такі побічні реакції?

Аміназин

Сиднокарб

Дифенін

Хлордіазепоксид

Діазепам

393 / 900
До лікаря-офтальмолога звернулась жінка зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено порушення процесу акомодації. Функція якої анатомічної структури порушена у хворої?

Lig. pectinatum iridis

M. ciliaris

M. sphincter pupillae

M. dilatator pupillae

Corpus vitreum

394 / 900
У біоптаті потовщеної слизової оболонки носа жінки віком 29 років, яка скаржиться на утруднення носового дихання, виявлено скупчення плазматичних і епітеліоїдних клітин та лімфоцитів, серед яких багато гіалінових куль (Русселівські тільця) та великих макрофагів зі світлою цитоплазмою (клітини Мікуліча). Яке запалення розвинулося в слизовій оболонці носа пацієнтки?

Гранулематозне

Змішане

Проміжне

Ексудативне

З утворенням поліпів і гострокінцевих кондилом

395 / 900
Під час операції для міорелаксації пацієнта використовують курареподібні фармакологічні препарати. Який механізм їх дії?

Блокування М-холінорецепторів гладких м'язів

Блокування проведення збудження нервовими волокнами

Блокування Н-холінорецепторів скелетних м'язів

Блокування виділення норадреналіну з пресинаптичного відділу

Блокування виділення ацетилхоліну з пресинаптичного відділу

396 / 900
Під час лікування зуба жінці віком 30 років зробили ін'єкцію препарату, після якого вона втратила больову чутливість на декілька годин. Який механізм дії знеболювального препарату у цьому випадку?

Блокування кальцієвих каналів нервових волокон

Підвищення калієвої проникності мембрани нервових волокон

Блокування натрієвих каналів нервових волокон

Підвищення натрієвої проникності мембрани нервових волокон

-

397 / 900
У пацієнта виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?

Кортизол

Вазопресин

Натрійуретичний

Альдостерон

Паратгормон

398 / 900
Півторарічний хлопчик постійно хворіє на піодермію та тричі хворів на пневмонію. У крові виявлено: знижена кількість імуноглобулінів G та A, відсутні плазмоцити. Який вид імунодефіциту виник у дитини?

Гіпоплазія вилочкової залози

Синдром Луї-Бар

Швейцарський тип

Гіпогаммаглобулінемія Брутона

Синдром Віскотта-Олдрича

399 / 900
Для окислення жирних кислот необхідна транспортна система, що включає аміноспирт, який транспортує жирні кислоти крізь мембрану мітохондрій. Назвіть цю сполуку:

Карнозин

Кардіоліпін

Карбомоїлфосфат

Креатинін

Карнітин

400 / 900
Чоловіка 49-ти років доставили з місця автомобільної аварії в лікарню в непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий і поверхневий. Переломів кісток і пошкодження головного мозку не виявлено. При пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Первинною причиною тяжкого стану потерпілого є:

Гіпопротеїнемія

Гіпонатріємія

Еритропенія

Гіповолемія

401 / 900
Після зіткнення двох автомобілів у одного з водіїв спостерігається деформація в середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо у разі спроби рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки із тригранним перерізом, посилюється крововтрата. Пошкодження якої кістки є найімовірнішим?

Великогомілкової кістки

Надп'яткової кістки

Малогомілкової кістки

Стегнової кістки

402 / 900
Лікар припускає, що пацієнт хворий на дифтерію. Під час бактеріоскопічного дослідження мазка із зіву, виявлено паличкоподібні бактерії із зернами волютину. Який етіотропний засіб є препаратом вибору у цьому разі?

Інтерферон

Протидифтерійна антитоксична сироватка

Еубіотик

Бактеріофаг

403 / 900
У пологове відділення надійшла жінка 26-ти років, у якої за терміном вагітності (40 тижнів) вже мають розпочатися пологи. При огляді встановлено, що шийка матки розкрита, але скорочення матки відсутнє. Лікар дав засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності. Назвіть цей засіб:

Тестостерон

АКТГ

Естрон

Окситоцин

404 / 900
Під час гістологічного дослідження видаленого збільшеного шийного лімфатичного вузла встановлено, що структура його стерта, лімфоїдні фолікули відсутні. Картина його одноманітна та представлена великою кількістю лімфобластів, серед яких наявні клітини з патологічним поділом. Інші групи лімфатичних вузлів і кістковий мозок не змінені. Виявлені зміни найбільш характерні для:

Лімфогранулематозу

Лімфосаркоми

Саркоїдозу

Хронічного лімфолейкозу

Неспецифічного гіперпластичного лімфаденіту

405 / 900
Лікар-хірург здійснює первинну хірургічну обробку глибокої різаної рани латеральної поверхні колінного суглоба. Яку зв'язку треба зшити лікарю?

Lig. popliteum obliquum

Lig. collaterale tibiale

Lig. collaterale fibulare

Lig. popliteum arcuatum

406 / 900
Педіатр при огляді дитини зазначив відставання у фізичному і розумовому розвитку. В аналізі сечі був різко підвищений вміст кетокислоти, яка дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлено?

Алкаптонурія

Цистинурія

Фенілкетонурія

Альбінізм

407 / 900
У біоптаті слизової оболонки пацієнта, хворого на бронхіальну астму, виявлено значну кількість клітин з численними метахроматичними гранулами. Вкажіть цю клітину.

Макрофаг

Фібробласт

Ретикулоцит

Тканинний базофіл

408 / 900
Під час перетворення глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка із цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот?

Рибулозо-5-фосфат

Пентозо-5-фосфат

Рибозо-5-фосфат

Еритрозо-4-фосфат

409 / 900
рН артеріальної крові - 7,4; первинної сечі - 7,4; кінцевої сечі - 5,8. Зниження рН кінцевої сечі є наслідком секреції у канальцях нефрона:

Іонів калію

Іонів водню

Сечовини

Креатиніну

410 / 900
У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

Ядерна оболонка

Комплекс Гольджі

Клітинна оболонка

Ядерний хроматин

411 / 900
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, під час якого збудники розмножуються безпосередньо в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед наведених ті захворювання, за яких має місце вищезгадане:

Ку-гарячка, висипний тиф

Дизентерія, холера

Поліомієліт, гепатит А

Інфекційний мононуклеоз, СНІД

412 / 900
У пацієнта діагностовано герпетичний стоматит. Що слід призначити в даному випадку для лікування?

Тетрациклін

Клотримазол

Ацикловір

Сульфацил натрію

413 / 900
До лікаря-гастроентеролога звернувся хворий зі скаргами на появу нудоти та печії після прийому їжі, стеаторею. Що може бути причиною такого стану?

Підвищення виділення ліпази

Недостатність жовчних кислот

Порушення синтезу фосфоліпази

Недостатність амілази

414 / 900
Хворий надійшов у нефрологічне відділення з діагнозом опущення правої нирки (нефроптоз). Яке положення відносно 12 ребра в нормі займає права нирка?

12 ребро проектується на нижній полюс

12 ребро перетинає нирку у нижній третині

12 ребро перетинає нирку у верхній третині

-

415 / 900
До стоматолога звернулася мати дитини 2-х років зі скаргами на руйнування у неї зубів. При огляді молочні зуби деформовані, уражені карієсом, біля шийки коричнева облямівка. З анамнезу встановлено, що мати під час вагітності приймала антибіотики без контролю лікаря. Вкажіть, яку групу антибіотиків, що володіє найбільш вираженою тератогенною дією, могла приймати мати?

Макроліди

Цефалоспорини

Пеніциліни

Тетрацикліни

416 / 900
Пацієнтку віком 48 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на слабкість, дратівливість, порушення сну. Об'єктивно спостерігається: шкіра та склери жовтого кольору. Під час лабараторного дослідження встановлено: в крові - холемія; випорожнення - ахолічні; сеча - темного кольору (білірубін). Яка жовтяниця спостерігається у пацієнтки?

Синдром Жільбера

Механічна

Синдром Кріглера-Найяра

Гемолітична

417 / 900
Пацієнтам з ішемічною хворобою серця призначають невеликі дози аспірину, який інгібує синтез активатора агрегації тромбоцитів тромбоксану А2. З якої речовини утворюється тромбоксан А2?

Оцтова кислота

Арахідонова кислота

Глутамінова кислота

Малонова кислота

418 / 900
У неврологічне відділення поступив хворий зі скаргами на погіршення пам'яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте лікарський засіб для покращення метаболізму головного мозку:

Сиднокарб

Меридил

Анальгін

Пірацетам (ноотропіл)

Кофеїн

419 / 900
У клітинах мозку лисиці, спійманої у межах міста, виявлені включення у вигляді тілець Бабеша-Негрі. Джерелом якого захворювання була тварина?

Кліщовий енцефаліт

Вітряна віспа

Інфекційний мононуклеоз

Сказ

420 / 900
До біорегуляторів клітинних функцій ліпідної природи належать тромбоксани. Що є джерелом для синтезу цих сполук?

Пальмітинова кислота

Пальмітоолеїнова кислота

Фосфатидна кислота

Арахідонова кислота

421 / 900
Пацієнта шпиталізовано із попереднім діагнозом: дифілоботріоз. Уживання яких продуктів могло спричинити це захворювання?

Овочів і фруктів

Свинини

Яловичини

Риби

Молока і яєць

422 / 900
Під час гострого тромбозу показана антикоагулянтна терапія. Назвіть антикоагулянт прямої дії, який застосовується в разі загрози тромбозу.

Фраксипарин

Варфарин

Дипіридамол

Гепарин

423 / 900
До клініки надійшла дитина 4 років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Виберіть причину розвитку набряків у дитини:

Зниження синтезу ліпопротеїнів

Зниження синтезу гемоглобіну

Зниження синтезу альбумінів

Зниження синтезу глобулінів

424 / 900
Піддослідному собаці ввели гормон, що призвело до збільшення швидкості клубочкової фільтрації за рахунок розширення приносної артеріоли і зменшення реабсорбції іонів натрію і води в канальцях нефрона. Який гормон було введено?

Тироксин

Альдостерон

Передсердний натрійуретичний гормон

Вазопресин

425 / 900
У разі нестачі вітаміну А у людини порушується сутінковий зір. Укажіть клітини, яким належить ця рецепторна функція.

Гангліонарні нервові клітини

Паличкові нейросенсорні клітини

Колбочкові нейросенсорні клітини

Біполярні нейрони

Горизонтальні нейроцити

426 / 900
Під час огляду пацієнта хірург установив наявність пораанення верхньої третини нирки. Цілісність якого органу треба перевірити в цьому разі, зважаючи на синтопію лівої нирки?

Низхідної ободової кишки

Печінки

Шлунка

Поперечної ободової кишки

427 / 900
Під час хірургічного лікування стегнової грижі лікар виділяє поверхневий отвір стегнового каналу. Яка анатомічна структура його утворює?

Septum femorale

Hiatus saphenus

Arcus iliopectineus

Fossa femoralis

428 / 900
Обстежено хворого чоловiка, госпіталізованого на 5-й день хвороби з явищами жовтяниці, болем в м'язах, ознобом, носовими кровотечами. При проведені лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудників хвороби:

Calymmatobacterium granulomatis

Leptospira interrogans

Rickettsia mooseri

Bartonella bacilloformis

429 / 900
Зі слизових оболонок і харкотиння хворого, який тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені великі грампозитивні овальні клітини з брунькуванням, розташовані хаотично, та довгасті клітини, розташовані ланцюжками. Який збудник виділений?

Актиноміцети

Кандиди

Стрептококи

Стрептобактерії

430 / 900
Унаслідок закупорки загальної жовчної протоки (установлено рентгенологічно) надходження жовчі до дванадцятипалої кишки припинилося. Слід очікувати на порушення:

Гідролізу вуглеводів

Секреції соляної кислоти в шлунку

Гальмування слиновиділення

Емульгування жирів

431 / 900
В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?

Сітківка

Судинна оболонка

Рогівка

Циліарне тіло

432 / 900
У дитини діагностовано атипову пневмонію, яка не піддається лікуванню beta-лактамними антибіотиками. Після посіву мокротиння дитини на спеціальне середовище, отримано ріст мікроорганізмів, які утворюють мікроскопічні колонії зі щільним центром. Який мікроорганізм є збудником пневмонії у дитини?

Legionella pneumophila

Mycoplasma pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

Klebsiella pneumoniae

433 / 900
Дівчина, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є в неї причиною хронічної ниркової недостатності?

Макроангіопатія

Нейропатія

Ретинопатія

Мікроангіопатія

434 / 900
У пацієнтки виявлено пухлину вентральної поверхні мосту. У якій артерії спостерігатиметься уповільнення кровотоку?

A) cerebri media

A) basilaris

A) carotis interna

A) cerebri anterior

435 / 900
Оглядаючи пацієнта лікар-невропатолог виявив відсутність колінного рефлексу під час постукування по зв’язці наколінка. Який нерв ймовірно пошкоджений?

Загальний малогомілковий

Стегновий

Сідничний

Затульний

436 / 900
Численні ефекти гормону росту здійснюються за допомогою білкових факторів, що утворюються в печінці під впливом соматотропіну. Як називаються ці фактори?

Атріопептини

Соматомедини

Ендорфіни

Ліпотропіни

437 / 900
У хворого з пiдозрою на черевний тиф упродовж двох тижнiв захворювання лабораторний дiагноз не був встановлений. Який матерiал треба направити до лабораторiі для бактерiологiчного дослiдження на третьому тижнi?

Харкотиння

Промивні води шлунка

Фекалії та сечу

Слиз із зiву

Слиз із носу

438 / 900
Чоловік 38 років надійшов у терапевтичне відділення з діагнозом: правосторонній ексудативний плеврит. Рідина, відкачана з плевральної порожнини грудної клітки прозора, має відносну густину 1,020, містить 55 г/л білка, альбуміно-глобуліновий коефіцієнт - 1,6; загальна кількість клітин - 2,8/мкл; pH - 6,5. Який тип ексудату наявний у хворого?

Серозний

Гнійний

Фібринозний

Геморагічний

439 / 900
В кардіологічне відділення поступив хворий з аритмією. Який протиаритмічний препарат доцільно призначити?

Диклофенак-натрію

Фурацилін

Аміодарон

Дротаверину гідрохлорид

440 / 900
Збудник гепатиту D (дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватися лише в клітинах, що вже інфіковані одним із нижченаведених вірусів. Укажіть цей вірус.

Епштейна-Барр

Гепатиту А

Гепатиту Е

Гепатиту В

441 / 900
Під час огляду пацієнта віком 32 роки спостерігається диспропорційна будова скелету, збільшення надбрівних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток і стоп. Яка ймовірна причина розвитку цих порушень?

Збільшення рівня соматотропного гормону

Збільшення концентрації глюкагону

Зниження концентрації інсуліну

Збільшення рівня тироксину

Збільшення рівня катехоламінів

442 / 900
У пацієнта виявлено високий рівень альдостерону в крові. Яка з фізіологічно активних речовин найімовірніше призвела до цього?

Ангіотензин ІІ

цГМФ

Натрійуретичний фактор

цАМФ

443 / 900
У хворого перед хірургічним втручанням проводять визначення групи крові за системою АВ0 з використанням моноклональних антитіл до групових антигенів. Аглютинація не спостерігалася ні з анти-А, ні з анти-В реагентами. До якої групи належить досліджувана кров?

B(III)

0(I)

A1(II)

A2(II)

444 / 900
Під час огляду дитини у віці 11 місяців педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок та затримку мінералізації кісток черепа. Нестача якої речовини призводить до цієї патології?

Тіаміну

Пантотенової кислоти

Холекальциферолу

Рибофлавіну

Біофлавоноїдів

445 / 900
Юнак 15-ти років після переохолодження був доставлений в лікарню зі скаргами на біль, озноб. При огляді ''гусяча шкіра'', блідість, температура тіла поступово підвищується. Яка стадія гарячки спостерігається у хворого?

St. incrementi

St. inflamenti

St. absorbi

St. decrementi

446 / 900
У чоловіка, хворого на тимому (пухлину тимусу), спостерігаються ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

Передня яремна вена

Внутрішня яремна вена

Підключична вена

Верхня порожниста вена

447 / 900
Жінка 38 років скаржиться на постійну спрагу, часте сечовиділення, зниження апетиту, головний біль. Сеча безбарвна, прозора, слабокислої реакції, не містить глюкози. Добовий діурез до 12 л. Нестача якого гормона може бути причиною цього стану?

Інсуліну

Передсердного натрійуретичного фактору

Норадреналіну

Вазопресину

448 / 900
За результатами аналізу ЕКГ треба визначити водія ритму серця. На підставі якого показника це можна зробити?

Напрямок зубця Q

Ампітуду зубця P

Ампітуду зубця R

Напрямок зубця P

449 / 900
У чоловіка 58 років є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи. Збільшення якого з наведених показників біохімічного аналізу крові найхарактерніше для цього стану?

Хіломікронів

Активності аланінмінотрансферази

Рівня ЛПНЩ

Рівня ЛПВЩ

Активності сукцинатдегідрогенази

450 / 900
Пацієнт екстрено звернувся до лікаря із приводу численних укусів, отриманих від собаки. Який матеріал треба направити до мікробіологічної лабораторії для дослідження та встановлення діагнозу: сказ?

Парні сироватки пацієнта

Мазок-відбиток з рогівки ока пацієнта

Спинномозкову рідину пацієнта

Мозок тварини, яка покусала пацієнта

451 / 900
На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію, базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвати тип судини:

Гемокапіляр

Вена безм'язового типу

Вена м'язового типу

Лімфокапіляр

Артерія

452 / 900
Пацієнту з діагнозом: артеріальна гіпертензія з явищами стенокардії, призначили антиангінальний препарат із групи антагоністів кальцію. Вкажіть цей препарат.

Пентоксифілін

Анаприлін

Молсидомін

Амлодипін

Метопролол

453 / 900
У хворого з ІХС виникли порушення серцевого ритму, збільшився рівень глюкози у крові. Поруч з антиангінальними засобами, лікар призначив вітамінний препарат. Який з вітамінних засобів має кардіотрофічний та гіпоглікемічний ефект?

Тіамін

Ретинол

Ціанокобаламін

Рибофлавін

Ергокальциферол

454 / 900
Пацієнт тривалий час застосовував великі дози сульфаніламідних препаратів. Нещодавно в нього з'явилися: значна задишка в спокої, слабкість, втрата апетиту, порушення сну. Лабораторне дослідження крові виявило наявність в крові метгемоглобіну. Який механізм інактивації гемоглобіну в еритроцитах відбувається в пацієнта?

Окислення заліза в гемоглобіні

Пошкодження білка в гемоглобіні

Сполучення гемоглобіну з сульфаніламідами

Блокада відновних ферментних систем

Блокада окисних ферментних систем

455 / 900
На штучному вигодовуванні перебуває дитина 9 місяців. Для вигодовування використовували суміші, незбалансовані за вмістом вітаміну B_6. У дитини спостерігаються судоми, причиною яких може бути порушення утворення:

Бета-аланіну

Серотоніну

ГАМК

Гістаміну

Дофаміну

456 / 900
Терапія анаприліном позитивно вплинула на динаміку хвороби у жінки 44 років, яка страждає на стенокардію. Який механізм дії цього препарату?

Блокада бета-адренорецепторів і зниження потреби міокарда в кисні

Зменшення енерговитрат міокарда внаслідок зниження навантаження

Зниження потреби і збільшення надходження кисню в міокард

Зменшення окислювального обміну в міокарді внаслідок блокади ферментів циклу Кребса

Збільшення надходження кисню в міокард

457 / 900
Під час розтину тіла пацієнта, померлого від розповсюдженого перитоніту, в дистальних відділах тонкої кишки виявлено численні виразки овальної форми, які розташовані вздовж кишки. Дно виразок чисте, гладеньке, утворене м'язовою або серозною оболонкою, краї виразок рівні, заокруглені. У двох виразках є перфоративні отвори діаметром до 0,5 см. Яке захворювання можна запідозрити?

Висипний тиф

Черевний тиф

Холера

Дизентерія

Туберкульоз

458 / 900
Піддослідній тварині ввели блокатор цитохромоксидази, що призвело до її миттєвої смерті. Яка сполука калію може викликати таку реакцію?

Оксалат

Сульфат

Фосфат

Цианід

Нітрит

459 / 900
Пацієнту встановлено попередній діагноз: токсоплазмоз. Який біологічний матеріал використано для діагностики цього захворювання?

Сечу

Харкотиння

Фекалії

Дуодентальний вміст

Кров

460 / 900
При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми еритроцитів. Які з наведених форм еритроцитів є регенеративними?

Мікроцити

Ретикулоцити

Сфероцити

Пойкілоцити

Гіперхромні еритроцити

461 / 900
Жінка 33-х років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?

Індометацин

Преднізолон

Беклометазон

Синафлан

Бутадіон

462 / 900
Під час ендоскопічного дослідження лікар виявив порушення цілісності стінки шлунка в межах слизової оболонки. Вкажіть, яким типом епітелію в нормі вистелена з середини стінку шлунка:

Перехідний

Одношаровий призматичний залозистий

Багатошаровий плоский незроговілий

Псевдобагатошаровий

Багатошаровий плоский зроговілий

463 / 900
На заняттях з лікувальної фізкультури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитися назад і дістати долонями підлогу. Яка зв'язка запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа?

Міжпоперечна

Надостьова

Задня поздовжня

Жовта

Передня поздовжня

464 / 900
Пацієнт віком 49 років має підвищену концентрацію сечової кислоти в крові. Для зниження рівня сечової кислоти лікар призначив алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є алопуринол?

Аденозиндезамінази

Аденінфосфорибозилтрансферази

Гуаніндезамінази

Ксантиноксидази

Гіпоксантинфорибозилтрансферази

465 / 900
Відомо, що вірус гепатиту D належить до дефектних вірусів і може репродукуватися у клітинах хазяїна лише в присутності іншого вірусу гепатиту. Яку назву має цей вірус?

Вірус гепатиту С

Вірус гепатиту А

Вірус гепатиту В

Вірус гепатиту Е

Вірус гепатиту G

466 / 900
Пацієнту, що хворіє на цукровий діабет та алергічний дерматит, лікар призначив фторований гормональний препарат в мазі. На питання хворого про переваги призначеного препарату над маззю гідрокортизону лікар пояснив, що:

Посилює синтез інсуліну

Діє короткочасно

Призначений препарат практично не має резорбтивної дії

Діє слабше

Коштує дешевше

467 / 900
Недостатня продукція мінералокортикоїдів (Аддісонова хвороба) супроводжується м'язовою слабкістю, що зумовлена підвищеним виділенням із сечею іонів:

Калію

Магнію

Натрію

Гідрогену

Кальцію

468 / 900
Який компонент раціону людини не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, але є необхідною складовою харчування?

Сахароза

Крохмаль

Целюлоза

Білок

Ліпіди

469 / 900
У пацієнта вміст глюкози в плазмі крові становить 15 ммоль/л, спостерігаються спрага та поліурія. Дефіцит якого гормону спричиняє такі симптоми?

Кортизолу

Соматотропіну

Глюкагону

Інсуліну

Соматоліберину

470 / 900
Як називаються клітини ендокринного комплексу нирки, що знаходяться під ендотелієм у стінці приносної та виносної артеріоли, у цитоплазмі містять гранули реніну, що сприяє підвищенню кров’яного тиску?

Клітини щільної плями

Інтерстиційні клітини

Мезангіоцити

Клітини Гурмагтіга

Юкстагломерулярні

471 / 900
У пацієнта після резекції шлунку виникла гіперхромна анемія. Який препарат необхідно призначити?

Коамід

Ціанокобаламін

Фербітол

Ферум-лек

Фолієву кислоту

472 / 900
Чоловік з уретритом протягом тижня самостійно лікувався антибіотиком пеніцилінового ряду, але це не покращило його стан. Проведене бактеріологічне дослідження показало, що збудником захворювання є мікоплазми. Чому препарат, який приймав пацієнт, виявився неефективним?

Мікоплазми не мають клітинної стінки

Мікоплазми не утворюють відповідних транспортних білків

Збудник розмножується всередині клітин

Мікоплазми утворюють фермент, який руйнує пеніцилін

Мембрана мікоплазм містить холестерин

473 / 900
Молодому чоловікові було видано позитивну відповідь на наявність у нього антитіл до ВІЛ (використаний ІФА), проте обстежуваний наполягає на дослідженні, яке б достовірно довело наявність у нього антитіл до цього вірусу. Яке дослідження слід провести для підтвердження діагнозу?

РГГА

ПЛР

РПГА

Імуноблотинг

РІФ

474 / 900
У людини 40-ка років після емоційного збудження виявили підвищення артеріа-льного тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту:

Зменшення частоти серцевих скорочень

Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи

Розширення артеріол

Гіперполяризація кардіоміоцитів

475 / 900
У 29-річної породіллі на 3-й день після пологів виник дифузний набряк правої грудної залози, болючість при пальпації, гіперемія шкіри у вказаній ділянці, підвищення температури тіла до 38^oC) При гістологічному дослідженні тканини залози виявлено: в стромі - дифузний клітинний інфільтрат, який складається з великої кількості нейтрофільних лейкоцитів, інтерстиційний набряк, гіперемія судин. Діагностуйте захворювання:

Гострий флегмонозний мастит

Гострий серозний мастит

Хронічний гнійний мастит

Хронічний продуктивний мастит

Гострий апостематозний мастит

476 / 900
У пацієнта з гіперфункцією щитоподібної залози інтенсивність енергетич-ного обміну підвищена, але він скаржиться на зниження фізичної сили і працездатності. З чим це пов'язано?

Роз'єднання біологічного окиснення та окиснювального фосфорилювання

Збільшення вмісту АМФ в м'язах

Накопичення кінцевих продуктів обміну в м'язах

Збільшення рівня АДФ і H_3PO_4

Серцева недостатність

477 / 900
У пацієнтки віком 60 років спостерігається застійна серцева недостатність зі збільшенням переднавантаження на серце. Яку біологічно активну речовину буде секретувати серце у цьому разі?

Вазопресин

Передсердний натрійуретичний пептид

Шлунковий інгібуючий пептид

Ангіотензин ІІ

Альдостерон

478 / 900
До лікаря-дерматолога звернулася пацієнтка віком 22 роки зі скаргами на гнійне висипання на обличчі та спині. Із анамнезу відомо, що у неї виявлено H. pylori. Враховуючи таку супутню патологію, лікар призначив антибактеріальний препарат, який буде діяти як на збудників інфекцій м'яких тканин, так і на H. pylori. Який антибактеріальний препарат призначив лікар?

Кларитроміцин

Ізоніазид

Озельтамівір

Рифампіцин

Флуконазол

479 / 900
У людини внаслідок травми мозку сталося вимкнення грудного дихання зі збереженням діафрагмального. У разі якої локалізації травми це може відбутися?

Між шийними та грудними сегментами спинного мозку

На рівні 8-го грудного сегмента спинного мозку

На рівні 1-го шийного сегмента спинного мозку

На рівні ретикулярної формації стовбура

На рівні варолієвого моста

480 / 900
У хворого на ішемічну хворобу серця виявлено підвищений вміст тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності в плазмі крові. Який препарат слід призначити?

Фенофібрат

Фамотидин

Лізиноприл

Аміодарон

Добутамін

481 / 900
У дитини грудного віку спостерігається пігментація склер, слизових оболонок. Виділяється сеча, яка темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Укажіть, яке захворювання може бути причиною цього стану?

Галактоземія

Гістидинемія

Альбінізм

Алкаптонурія

Цистинурія

482 / 900
Генетичний дефект Na^+-залежного транспортера моносахаридів мембрани ентероцитів зумовлює розвиток у новонароджених дітей внаслідок порушення всмоктування - синдрому мальабсорбції. Порушення всмоктування якої речовини спостерігається у цьому випадку?

Мальтози

Галактози

Лактози

Рибози

Сахарози

483 / 900
У пацієнта діагностовано абсцес лівої пахвинної ділянки. Скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла ввечері до 38,5^oC, що нормалізується вранці, а також на болючість та почервоніння шкіри в ділянці локалізації абсцесу. Укажіть тип температурної кривої у цього пацієнта?

Febris hectica

Febris acontinua

Febris remittens

Febris recurrens

Febris continua

484 / 900
Унаслідок обтурації жовчовивідної протоки у хворого зменшилося надходження жовчі в 12-палу кишку, що призвело до порушення всмоктування:

Мінеральних солей

Білків та вуглеводів

Вуглеводів

Білків

Жирів

485 / 900
Після тижневого голодування рівень глюкози крові підтримується на постійному рівні. За рахунок якого процесу це відбувається?

Гліколіз

Глюконеогенез

Фосфороліз глікогену

Глікогеноліз

ЦТК

486 / 900
Під час хвороби Іценка-Кушинга (гіперфункція кори наднирників із підвищеною продукцією кортикостероїдів) виникає гіперглікемія. Який процес стимулюється у цьому разі?

Гліколіз

Фосфороліз глікогену

Цикл Кребса

Глюконеогенез

Пентозофосфатний шлях окислення глюкози

487 / 900
Чоловік тривалий час лікується з приводу хронічної пневмонії. Під час мікроскопічного дослідження мокротиння в мазках, зафарбованих за методом Ціля-Нільсена, виявлено червоні палички розмірами 0,25х4 мкм, розташовані поодиноко, іноді невеликими скупченнями. Наявність якого захворювання можна припустити?

Туберкульозу легень

Грипозної пневмонії

Кандидозу легень

Пневмококової пневмонії

Актиномікозу легень

488 / 900
Під час глікогенозу (хвороби Гірке) порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що призводить до накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною захворювання?

Глюкозо-6-фосфатази

Альдолази

Глікогенсинтетази

Фосфорилази

Гексокінази

489 / 900
Пацієнтка звернулася до лікаря зі скаргами на ущільнення у верхньо-бічній ділянці правої молочної залози. Які лімфатичні вузли повинен перевірити лікар, щоб переконатися в нерозповсюдженні патологічного процесу?

Передні середостінні

Білягрудинні

Міжреберні

Пахвові

Верхні діафрагмальні

490 / 900
У пацієнта діагностовано стеноз мітрального клапана. До якого патогенетичного типу недостатності серця можна віднести цей стан?

Змішана форма недостатності серця

Недостатність серця від перевантаження опором

Недостатність серця через ушкодження міокарда

Недостатність серця через перевантаження об'ємом

Недостатність серця через гіпертрофію міокарда

491 / 900
Пацієнту, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?

Фосфорилювання

Йодування

Глікозилювання

Ацетилування

Метилування

492 / 900
Хворому на цукровий діабет медсестра помилково ввела майже подвійну дозу інсуліну, що призвело до гіпоглікемічної коми. Який лікарський засіб необхідно ввести хворому для виведення з коми?

Інсулін

Лідазу

Норадреналін

Соматотропін

Глюкозу

493 / 900
Хворий з хронічною серцево-судинною недостатністю приймав дигоксин. Після призначення додаткової терапії розвинулися явища інтоксикації серцевими глікозидами. Який препарат може викликати підсилення інтоксикації серцевими глікозидами?

Калію хлорид

Розчин глюкози

Аспаркам

Магнію хлорид

Кальцію хлорид

494 / 900
У разі зниження концентрації Na^+ у плазмі крові в нирках посилюється його реабсорбція. Який основний механізм регуляції стимулює цей процес?

Альдостерон

Симпатичні рефлекси

Ренін

Натрійуретичний гормон

Парасимпатичні рефлекси

495 / 900
Рентгенологічно встановлено затемнення на ділянці верхньощелепної пазухи справа, що свідчить про наявність гною. В який носовий хід буде виділятися патологічна рідина?

У правий середній носовий хід

У правий верхній носовий хід

У правий загальний носовий хід

У правий найвищий носовий хід

У правий нижній носовий хід

496 / 900
Під час дослідження біоптату виявлена гранульома, що складається з лімфоцитів, плазматичних клітин, макрофагів із пінистою цитоплазмою (клітинами Мікуліча), багато гіалінових куль. Яке захворювання можна припустити?

Лепра

Сифіліс

Туберкульоз

Риносклерома

Актиномікоз

497 / 900
До лікаря звернулася жінка віком 25 років зі скаргами на дисменорею та безпліддя. Під час обстеження виявлено: зріст жінки 145 см, недорозвинені вторинні статеві ознаки, на шиї крилоподібні складки. В буккальному епітелії не виявлено тілець Барра. Який патологічний стан спостерігається у пацієнтки?

Синдром Шерешевського-Тернера

Синдром трисомії Х

Синдром Морріса

Синдром Дауна

Синдром Клайнфельтера

498 / 900
Основу неорганічної структури зубів складають кристали фосфатів кальцію. Який гормон регулює гомеостаз кальцію?

Альдостерон

Тестостерон

Паратгормон

Адреналін

Вазопресин

499 / 900
У новонародженого хлопчика виявлена полідактилія, мікроцефалія, незрощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також вади серця і судин. Під час каріотипування діагностовано синдром Патау. Яка причина цієї патології?

Нерозходження статевих хромосом

Трисомія 21-ї хромосоми

Трисомія 18-ї хромосоми

Моносомія Х

Трисомія 13-ї хромосоми

500 / 900
При розтині тіла померлої дитини 1,5 років виявлено: геморагічні висипання на шкірі, помірна гіперемія та набряк слизової носоглотки, дрібні крововиливи в слизових оболонках і внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни в печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз, масивні крововиливи в наднирниках. Для якого захворювання найбільш характерні виявлені зміни?

Дифтерія

Висипний тиф

Менінгококова інфекція

Скарлатина

Кір

501 / 900
Який біохімічний маркер свідчить про інфікованість крові донора вірусним гепатитом В?

НВсAg

HCV

HAV

НВsAg

HDV

502 / 900
Однією з функцій центрального гальмування є відбір і обмеження надходження сенсорної інформації до кори головного мозку. Який вид гальмування забезпечує цю функцію?

Зворотне

Пресинаптичне

Песимальне

Латеральне

Реципрокне

503 / 900
Хворому 50-ти років після операції з метою прискорення загоєння рани місцево був призначений препарат, який має репаративну та імуностимулюючу активність. Визначте препарат:

Метилурацил

Меркаптопурин

Циклоспорин

Дексаметазон

Діазолін

504 / 900
Під час гістологічного дослідження міокарда було виявлено велику ділянку міокардіоцитів, у яких відсутні ядра. Цитоплазма клітин гомогенна, рожевого кольору. На периферії вогнища визначаються розширені, різко повнокровні судини і виражена інфільтрація сегментоядерними лейкоцитами. Про який процес свідчить ця гістологічна картина?

Септичний розпад інфаркту

Демаркаційне запалення навколо інфаркту

Інкапсуляцію інфаркту

Організацію інфаркту

Асептичний автоліз інфаркту

505 / 900
Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp 41 i gp 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв'язується gp 120 вірусу:

CD 19

CD 4

CD 8

CD 28

CD 3

506 / 900
У студента через добу після іспиту в аналізі крові виявили лейкоцитоз без істотної зміни в лейкоцитарній формулі. Який механізм найімовірніше зумовив розвиток виявленої зміни в периферичній крові?

Перерозподіл лейкоцитів в організмі

Уповільнення еміграції лейкоцитів до тканин

Зменшення руйнування лейкоцитів

-

Посилення лейкопоезу

507 / 900
Чоловік віком 60 років скаржиться на біль у грудній клітці. У сироватці крові виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази, її МВ-ізоформи й аспартатамінотрансферази. Визначте, в якій м'язовій тканині розвивається патологічний процес.

У гладеньких м'язах

У тканині легень

У серцевому м'язі

У тканині печінки

У скелетних м'язах

508 / 900
Під час гемотрансфузій рекомендується переливати кров лише відповідної групи. Вкажіть, чим зумовлена приналежність до певної групи крові за системою АВ0.

Вуглеводними детермінантами мембран лейкоцитів

Вуглеводними детермінантами мембран еритроцитів

Білками сироватки крові

Білковими детермінантами мембран еритроцитів

Білково-полісахаридними компонентами лейкоцитів

509 / 900
З віком у людини розвивається пресбіопія (далекозорість). Причиною розвитку цього стану є:

Вкорочення очного яблука

Помутніння кришталика

Подовження очного яблука

Атрофія сітківки

Зменшення еластичності кришталика

510 / 900
Під час розтину тіла дівчинки 9-ти років у верхівці правої легені субплеврально було знайдене вогнище казеозного некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні лімфатичні вузли збільшені, містять дрібні вогнища некрозу коагуляційного типу. Мікроскопічно: у легеневому вогнищі та в лімфатичних вузлах навколо некротичних мас розташовані епітеліоїдні клітини, лімфоцити та поодинокі багатоядерні гігантські клітини. Діагностуйте захворювання:

Вторинний фіброзно-вогнищевий туберкульоз

Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень

Первинний туберкульоз

Вторинний вогнищевий туберкульоз

Гематогенний генералізований туберкульоз

511 / 900
Пацієнтка госпіталізована до пульмонологічного відділення з діагнозом: ексудативний плеврит. В якому синусі плеври скупчуватиметься найбільша кількість запального випоту?

-

Діафрагмально-середостінний синус

Реберно-діафрагмальний синус

Реберно-середостінний синус

Поперечний синус перикарда

512 / 900
У пацієнта з асфіксією після короткочасної зупинки дихання виникли поодинокі рідкі подихи з пасивним видихом, після чого дихання зупинилось зовсім. Який тип дихання спостерігався у пацієнта?

Біота

Гаспінг-дихання

Апнейстичне

Чейна-Стокса

Куссмауля

513 / 900
У пацієнта порушений акт жування внаслідок ураження патологічним процесом структур, що утворюють аферентний провідник дуги відповідного рефлексу. Який нерв уражений у пацієнта?

N. glossopharyngeus та n. vagus

N. trigeminus

N. vagus

N. glossopharyngeus

N. hypoglossus

514 / 900
У пацієнта перебіг геморагічного шоку ускладнився розвитком гострої ниркової недостатності. Укажіть ініціюючу ланку в механізмі розвитку цього ускладнення.

Централізація кровообігу з виникненням ішемії нирок

Викид у кров вазопресину

Розвиток ДВЗ-синдрому

Підвищення проникності стінки капілярів

Активація симпатоадреналової системи

515 / 900
Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?

Чотиригорбкове тіло

Латеральні вестибулярні ядра

Медіальні ретикулярні ядра

Чорну речовину

Червоні ядра

516 / 900
Людині, у якої напад бронхоспазму, треба зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

alpha-адренорецептори

alpha- та beta-адренорецептори

М-холінорецептори

beta-адренорецептори

H-холінорецептори

517 / 900
Під час обстеження пацієнта виявлено, що АТ - 180/110 мм рт. ст., ЧСС - 95 уд/хв, рентгенологічно визначено звуження однієї з ниркових артерій. Активація якої системи викликала гіпертензивний стан у цього пацієнта?

Ренін-ангіотензивної

Кінінової

Симпатоадреналової

Імунної

Гемостатичної

518 / 900
В травматологічне відділення звернувся чоловік 30-ти років з різаною раною підошовної ділянки лівої стопи. У хворого обмежене піднімання латерального краю стопи. Функція якого м'яза імовірніше всього порушена?

Довгий м'яз-згинач великого пальця стопи

Камбалоподібний м'яз

Передній великогомілковий м'яз

Триголовий м'яз литки

Довгий малогомілковий м'яз

519 / 900
Через 6 годин після інфаркту міокарда у хворого в крові піднялася активність лактатдегідрогенази. Наявність якого ізоферменту в крові слід чекати у цьому випадку?

ЛДГ3

ЛДГ1

ЛДГ4