Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 900
У людини синтез у лімбічній системі мозку диоксифенілаланіну (ДОФА) зумовлює виникнення почуття страху. З якої амінокислоти синтезується ДОФА?

Триптофану

Глутамінової кислоти

Лізину

5-окситриптофану

Тирозину

2 / 900
У хворого на цукровий діабет після ін'єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

8,0 ммоль/л

10 ммоль/л

5,5 ммоль/л

2,5 ммоль/л

3,3 ммоль/л

3 / 900
Під час розтину тіла чоловіка віком 50 років виявлено такі зміни: права легеня помірно щільна в усіх відділах, на розрізі тканина безповітряна, дрібнозерниста, сухувата. Вісцеральна плевра має нашарування фібрину сіро-коричневого кольору. Для якого захворювання характерні такі патологічні зміни?

Бронхопневмонії

Крупозної пневмонії

Пневмофіброзк

Інтерстиціальної пневмонії

Туберкульозу

4 / 900
Відомо, що в осіб із генетично обумовленою недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази еритроцитів у відповідь на призначення деяких протималярійних препаратів може розвиватися гемоліз еритроцитів. Як називається цей прояв атипових реакцій на лікарські засоби?

Ідіосинкразія

Сенсибілізація

Алергія

Тахіфілаксія

Толерантність

5 / 900
У 47-річного чоловіка діагностовано: артрит великого пальця правої ноги і камені в нирках, що складаються з сечової кислоти. Пацієнт приймає алопуринол. Який біохімічний дефект, імовірно, був виявлений у цнього?

Порушення метаболізму піримідинів

Підвищення рівня лейкотрієнів

Дефект синтезу сечовини

Порушення метаболізму арахідонової кислоти

Порушення метаболізму пуринів

6 / 900
На розтині тіла жінки 72-х років, що страждала на ревматоїдний артрит і померла від уремії, були виявлені збільшені нирки, щільної консистенції, блідо-сірого кольору, з блискучою сальною поверхнею розрізу. На основі макроскопічних змін патологоанатом припустив:

Амілоїдоз нирки

Хронічний пієлонефрит

Атеросклеротичний нефросклероз

Первинно зморщені нирки

Хронічний гломерулонефрит

7 / 900
У пацієнта діагностовано мегалобластичну анемію на фоні атрофічного гастриту. Який препарат, введений лише парентерально, буде профілактикою цієї патології?

Пірацетам

Прозерин

Ціанокобаламін

Преднізолон

Целекоксиб

8 / 900
Пацієнту віком 55 років для лікування легеневої форми туберкульозу, в рамках комплексної терапії, призначено протитуберкульозний засіб. Який лікарський засіб виявляє антимікробну активність виключно до мікобактерій туберкульозу?

Ізоніазид

Канаміцину сульфат

Циклосерин

Стрептоміцину сульфат

Гатіфлоксацин

9 / 900
Під час розтину тіла чоловіка, який помер із явищами легенево-серцевої недостатності, виявлено, що бронхи деформовані, із мішковидними вип'ячуваннями стінки та гнійним запаленням. У серці виявлено гіпертрофію правого шлуночка, у нирках - амілоїдоз. Із анамнезу відомо, що протягом 8 років пацієнт скаржився на кашель із гнійним мокротинням та задуху, а його пальці рук нагадували барабанні палички. Якому захворюванню характерні такі патологічні зміни?

Туберкульозу

Гострому броніту

Абсцесу

Бронхоектатичній хворобі

Хронічному бронхіту

10 / 900
Повільне наповнення шлунка чи сечового міхура в межах фізіологічної норми не викликає підвищення тиску в цих органах. Яка властивість гладеньких м'язів лежить в основі цього явища?

Рефрактерність

Пластичність

Збудливість

Автоматія

Скоротливість

11 / 900
Під час гістологічного дослідження вушка серця у пацієнта зі стенозом мітрального клапана, були виявлені гранульоми Ашоффа-Талалаєва. Про який генез вади серця свідчить гістологічне дослідження?

Природжений

Ревматичний

Атеросклеротичний

Септичний

Сифілітичний

12 / 900
Дівчинка 6-ти років захворіла гостро. З'явилися біль у горлі, висока температура, приєднався дрібнокрапковий висип на шкірі. Під час огляду порожнини рота виявлена різка гіперемія зіву, малиновий язик, збільшені яскраво-червоного кольору мигдалики з сіруватими і жовтуватими тьмяними вогнищами, які розповсюджуються на перитонзилярні тканини, збільшені підщелепні лімфатичні вузли. Для якого захворювання характерні дані зміни?

Скарлатина

Дифтерія гортані

Дифтерія зіву

Кір

Менінгококовий назофарингіт

13 / 900
Під час обстеження пацієнтки на медіальній поверхні стегна спостерігає-ться припухлість, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. Укажіть, яка вена вражена патологічним процесом?

V. saphena parva

V. iliaca externa

V. femoralis

V. saphena magna

V. poplitea

14 / 900
Порушення процесів розщеплення білків у тонкій кишці зумовлено порушенням активності трипсину та хімотрипсину. Від наявності якого фактора залежить активність цих ферментів?

Соляна кислота

Солі Na^+

Ентерокіназа

Пепсин

Жовчні кислоти

15 / 900
Під час захворювань внутрішніх орга-нів пацієнт часто набуває вимушених поз (наприклад, згинання і приведення нижніх кінцівок до живота). До якого виду рефлексів належить цей рефлекс?

Вісцеровісцеральні рефлекси

Дерматовісцеральні рефлекси

Вісцеродермальні рефлекси

Моторновісцеральні рефлекси

Вісцеромоторні рефлекси

16 / 900
Вірус імунодефіциту людини належить до родини ретровірусів. Що найхарактерніше для цієї родини вірусів?

Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів

Нуклеїнова кислота не інтегрується в геном хазяїна

Радіоімунний аналіз для виявлення антигенів

Це прості віруси, що вражають тільки людину

Наявність ферменту зворотної транскриптази

17 / 900
У слизовій кишки хірургом виявлені скупчені лімфоїдні вузлики (Пеєрові бляшки). Яка це кишка?

Порожня

Клубова

Дванадцятипала

Пряма

Сліпа

18 / 900
До лікарні госпіталізовано пацієнта з попереднім діагнозом: гострий панкреатит. Активність якого ферменту в крові та сечі буде різко підвищена у цьому разі?

Аспартатамінотрансферази

Креатинфосфокінази

Лактатдегідрогенази

Альфа-амілази

Аланінамінотрансферази

19 / 900
Після введення великої дози антитіл до базальної мембрани клубочків нирок, у піддослідної тварини розвинувся гострий гломерулонефрит. Який вид алергічної реакції за класифікацією Кумбса і Джелла лежить в основі цієї патології?

Стимулювальний

Анафілактичний

Імунокомплексний

Цитотоксичний

Гіперчутливість сповільненого типу

20 / 900
Реалізація загального адаптаційного синдрому здійснюється переважно через нейроендокринну систему. Якій з ланок цієї системи належить провідна роль у патогенезі реакції, що розвивається?

Гіпофізарно-інсулярна

Гіпофізарно-тиреоїдна

Гіпофізарно-адреногенітальна

Гіпофізарно-адреналова

Гіпофізарно-юкстагломерулярна

21 / 900
У пацієнта, який хворіє грипом спостерігаються: висока температура, задишка, тахікардія. Як зміниться спорідненість Hb до кисню за таких умов?

-

Змін не відбувається

Спочатку зростає, а потім зменшується

Зменшується

Зростає

22 / 900
У пацієнта під час обстеження виявлено порушення роботи вузлів провідної системи серця. У басейні якої артерії відбулися порушення кровообігу?

Огинаючій гілці лівої вінцевої артерії

Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

Правої та лівої вінцевих артеріях

Лівої вінцевої артерії

Правої вінцевої артерії

23 / 900
У значної кількості пацієнтів перед відвідуванням стоматолога виникає тривожність, страх, пригнічений настрій. Посилення виділення якого медіатора центральної нервової системи може зменшити ці порушення психоемоційного стану у людини?

Норадреналіну

Серотоніну

Ацетилхоліну

Дофаміну

ГАМК

24 / 900
У гістологічному препараті біоптату епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видно клітини, що діляться. Який процес забезпечують ці клітини?

Диференціювання

Фізіологічну регенерацію

Репаративну регенерацію

Апоптоз

Адаптацію

25 / 900
Дефіцит якого вітаміну проявляється симптомокоплексом, що називається пелагрою і характеризується тріадою: дерматит, діарея, деменція?

Вітамін В1

Вітамін А

Вітамін В2

Вітамін С

Вітамін РР

26 / 900
Група дослідників, що вивчають фізіологію серця, виявили, що надмірне розтягнення передсердь серця веде до зниження реабсорбції натрію в дистальному звивистому канальці та підвищення швидкості клубочкової фільтрації. Що із перерахованого є ймовірною причиною фізіологічних змін, виявлених дослідниками?

Ангіотензин

Ренін

Альдостерон

Натрійуретичний гормон

Вазопресин

27 / 900
У чоловіка, який помер у віці 38 років, виявлено множинні тромбоемболії різних органів, у тканині серця макрофагальні гранульоми у клапанному і пристіночному ендокарді, із його ураженням і накладенням тромботичних мас, а також макрофагальні гранульоми в міокарді. Для якого захворювання характерні такі паталогічні зміни?

Атеросклерозу

Гіпертонічній хворобі

Ревматизму

Інфекційному міокардиту

Системному червоному вовчаку

28 / 900
Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів через зниження активності фермента:

Фосфоліпази А_2

Циклооксигенази

5-ліпоксигенази

Фосфодіестерази

Пероксидази

29 / 900
Хворому для обробки опіків призначили лікарський засіб, антисептичні властивості якого пов’язані з утворенням атомарного кисню в присутності органічних речовин. Препарату властива також в’яжуча (протизапальна) дія, обумовлена утворенням альбумінатів. Визначте препарат:

Спирт етиловий

Натрію гідрокарбонат

Хлоргексидину біглюконат

Калію перманґанат

Водню пероксид

30 / 900
У пацієнта, який отримав множинні травми під час ДТП, розвинувся шок із гострою нирковою недостатністю, у результаті чого він помер. Під час розтину тіла виявлено: обидві нирки збільшені в розмірах та набряклі; корковий шар блідо-сірий, мозковий - темно-червоний. Який патологічний процес спричинив ниркову недостатність?

Гострий пієлонефрит

Гідронефроз

Амілоїдоз

Гострий гломерулонефрит

Некротичний нефроз

31 / 900
Пацієнту встановлено діагноз: водянка яєчка (гідроцеле). Яка оболонка яєчка утворює порожнину, усередині якої накопичується рідина?

Tunica dartos

Fascia spermatica interna

Tunica vaginalis testis

Fascia spermatica externa

Tunica albuginea

32 / 900
Поверхня суглобів вкрита тканиною, в якій відсутні кровоносні судини. У міжклітинній речовині цієї тканини багато води, глікозаміногліканів та протеогліканів. Клітини цієї тканини утворюють ізогенні групи. Назвіть цю тканину.

Ретикулярна

Кісткова

Хрящова

Власне сполучна

Жирова

33 / 900
У чоловіка і його сина інтенсивно росте волосся по краю вушних раковин. Це явище спостерігалося також у батька і дідуся за батьковою лінією. Який тип успадкування зумовлює це?

Домінантний, зчеплений з Х-хромосо-мою

Зчеплений з Y-хромосомою

Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

Аутосомно-рецесивний

Аутосомно-домінантний

34 / 900
У пацієнта виявлено порушення серцевого ритму. Для відновлення ритму лікар призначив хворому антагоністи кальцію. Як чином іони кальцію впливають на міокард?

Активують парасимпатичний відділ автономної нервової системи

Активують симпатичний відділ автономної нервової системи

Пригнічують симпатичний відділ автономної нервової системи

Зменшують силу і частоту серцевих скорочень

Збільшують силу і частоту серцевих скорочень

35 / 900
При розвитку колапсу спостерігаються розлади функцій нервової системи, порушення газообмінної функції легень, розлади системи крові і гемостазу. Первинне виникнення якої гіпоксії зумовлює ці прояви колапсу?

Гіпоксична

Гемічна

Циркуляторна

Дихальна

Тканинна

36 / 900
Хворому на гіпертонічну хворобу лікар призначив препарат, що пригнічує ангіотензин-перетворюючий фермент (АПФ). Який препарат було призначено?

Карведилол

Ніфедипін

Лозартан

Лізиноприл

Холестирамін

37 / 900
Процес тканинного дихання супроводжується окисненням органічних сполук і синтезом макроергічних молекул. У яких органелах відбувається цей процес?

Комплексі Гольджі

Рибосомах

Лізосомах

Мітохондріях

Пероксисомах

38 / 900
В лабораторію на дослідження доставлений травний сік, рН якого становить 2,2. Який це травний сік найімовірніше?

Шлунковий

Кишковий

Жовч

Слина

Підшлунковий

39 / 900
У каріотипі матері 45 хромосом. Встановлено, що це пов'язано з транслокацією 21-ї хромосоми на 14-ту. Яке захворювання найімовірніше буде у дитини, якщо каріотип батька нормальний?

Синдром Дауна

Синдром Клайнфельтера

Синдром Едвардса

Синдром Патау

Синдром Моріса

40 / 900
У пацієнтки віком 45 років, якій діагностовано пієлонефрит, лікар виявив стійку артеріальну гіпертензію. Який механізм виникнення цього стану?

Активізація синтезу ангіотензинази в тканинах нирки

Активація центральних холінергічних механізмів

Активація процесів ацидогенезу і амоніогенезу в нирках

Зниження парціального тиску кисню в тканинах нирки

Активація ренін-ангіотензинової системи

41 / 900
Під час реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитоподібної залози зареєстровано збільшення частоти серцевих скорочень. Скорочення якого елемента ЕКГ про це свідчить?

Інтервалу P-Q

Інтервалу R-R

Сегмента P-Q

Інтервалу P-T

Комплексу QRS

42 / 900
Яка головна функція пентозофосфатного шляху в жировій тканині?

Знешкодження ксенобіотиків

Генерація НАДФН2

Окислення глюкози до кінцевих продуктів

Продукція рибозофосфатів

Генерація енергії

43 / 900
Серед дітей школи-інтернату спостерігаються випадки захворювання ангіною. Під час мікроскопічного дослідження мазків з мигдаликів, зафарбованих за методом Нейсера виявлені тонкі палички жовтого кольору з темно-коричневими зернами на кінцях, що розміщуються у вигляді римської цифри п'ять. Яку інфекцію необхідно запідозрити в цьому випадку?

Дифтерію

Скарлатину

Лістеріоз

Інфекційний мононуклеоз

Тонзиліт

44 / 900
Під дією декарбоксилаз утворюються біогенні аміни. Який біогенний амін запускає багатостадійний механізм регуляції секреції НСl у шлунку?

ГАМК

Дофамін

Гістамін

Серотонін

Глутамін

45 / 900
У досліді вивчали просторовий поріг шкірної чутливості. В яких ділянках шкіри він найбільший?

Плече

Гомілка

Обличчя

Спина

Тильна поверхня кисті

46 / 900
У мазку з матеріалу, взятого від пацієн-та, у якого підозрюється дифтерія, виявлені жовті палички з синіми зернами на кінцях. Який спосіб забарвлення було використано?

За Козловським

За Романовським

За Нейссером

За Леффлером

За Цілем-Нільсеном

47 / 900
Жінка 57-ми років померла від гострої легенево-серцевої недостатності. Під час розтину патологоанатом запідозрив жирову емболію легеневої артерії. Яким методом забарвлення мікропрепаратів потрібно скористатися для підтвердження такого діагнозу?

Конго-рот

Пікрофуксином

Гематоксилін-еозином

Суданом III

Метиленовим синім

48 / 900
Під час обстеження у пацієнта спостерігається гіперглікемія, кетонурія, поліурія, гіперстенурія та глюкозурія. Яка форма порушення кислотно-лужної рівноваги спостерігається в цій ситуації?

Змішаний алкалоз

Газовий ацидоз

Негазовий алкалоз

Метаболічний ацидоз

Метаболічний алкалоз

49 / 900
У чоловіка 45-ти років, що лікувався від застудного захворювання великими дозами парацетамолу, з'явилися симптоми олігурії, азотемії. Через 5 днів настала смерть при явищах ГНН. При гістологічному дослідженні нирок виявлений дифузний набряк проміжної тканини мозкового шару нирок, його інфільтрація лімфоцитами, еозинофілами, окремими нейтрофілами, руйнування епітелію канальців, клубочки мало змінені. Найбільш імовірний тип ураження нирок:

Пієлонефрит

Тубулоінтерстиційний нефрит

Некронефроз

Нефротичний синдром

Гострий гломерулонефрит

50 / 900
У дитини віком 12 років за 5 днів після захворювання на грип з'явився сильний головний біль, нудота, запаморочення та менінгеальні прояви. Дитина померла за добу після появи набряку мозку, що наростав. Під час розтину порожнини черепа виявлено: м'які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті рідиною яскраво-червоного кольору, звивини і борозни згладжені. Яке ускладнення грипу можна припустити в цьому разі?

Геморагічний менінгіт

Серозний менінгіт

Крововилив у мозок

Гнійний лептоменінгіт

Венозна гіперемія оболонок мозку

51 / 900
За рік після субтотальної резекції шлунку через виразку малої кривизни, виявлені зміни в аналізі крові: анемія, лейко- і тромбоцитопенія, КП - 1,3, наявність мегалобластів та мегалоцитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї патології?

Фактора Касла

Хлороводневої кислоти

Муцину

Пепсину

Гастрину

52 / 900
Чоловік не може розігнути коліно, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Який із наведених нервів є ураженим?

Статево-стегнового

Стегнового

Верхнього сідничного

Затульного

Сідничного

53 / 900
У хворого на гіпертонічну хворобу при систематичному лікуванні гіпотензивним препаратом з'явився кашель. Який із нижчеперерахованих засобів може бути причиною побічної дії?

Верапаміл

Дибазол

Апресин

Лізиноприл

Празозин

54 / 900
Під час розтину тіла чоловіка віком 70 років, який помер від загального виснаження, виявлено зменшені у розмірах серце і печінка жовто-бурого кольору. За результатами мікроскопічного дослідження встановлено: в цитоплазмі кардіоміоцитів та гепатоцитів навколо ядер дрібні зерна пігменту бурого кольору, які дають негативну реакцію на залізо. Якому пігменту це властиво?

Ліпофусцину

Гемомеланіну

Гематоїдину

Білірубіну

Гемосидерину

55 / 900
У хворого 56 років із серцевою недостатністю спостерігається набряк стоп та гомілок, шкіра в місці набряку бліда і холодна. Яка провідна ланка патогенезу набряку у хворого?

Підвищення гідростатичного тиску в венулах

Позитивний водний баланс

Підвищення проникності капілярів

Зменшення онкотичного тиску в капілярах

Порушення лімфовідтоку

56 / 900
У результаті точкового крововиливу в сітківку ока пацієнт втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки відбувся крововилив?

Ціліарна частина сітківки

Судинна оболонка

Райдужна частина сітківки

Сліпа пляма

Жовта пляма

57 / 900
У хворого на діабет 60-ти років в крові виявлено кетоацидоз. Біохімічним наслідком кетоацидозу за умов цукрового діабету є зменшення рівня використання ацетил-Ко-А внаслідок дефіциту:

Сукцинату

Ацетату

Оксалоацетату

Аланіну

Аспартату

58 / 900
До інфекційного відділення шпиталізовано дитину 5 років з високою температурою тіла та плямисто-папульозним висипом на шкірі. Лікар встановив діагноз: кір. За допомогою серологічних методів дослідження в сироватці крові були виявлені специфічні антитіла. Імуноглобуліни якого класу свідчать про гостру (початкову) стадію вірусної інфекції?

IgЕ

IgD

ІgG

lgM

ІgA

59 / 900
Стероїдні гормони полегшують зв'язування РНК-полімерази з промотором гена. Який етап синтезу білка у цьому разі активується?

Процесинг

Транскрипція

Сплайсинг

Посттрансляційна модифікація

Трансляція

60 / 900
До пульмонологічного відділення госпіталізовано хворого з гнійним бронхітом. У складі комплексної терапії йому призначили препарат для розрідження харкотиння і полегшення його відходження. Назвіть цей препарат:

Холосас

Морфіну гідрохлорид

Настоянка валеріани

Ацетилцистеїн

Преднізолон

61 / 900
Людину 35-ти років вкусила бджола. На місці укусу комахи визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку:

Підвищення проникності мікросудин

Порушення лімфовідтоку

Підвищення кров'яного тиску в капілярах

Зниження онкотичного тиску крові

Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення

62 / 900
Послідовність триплетів у ДНК виз-начає порядок розташування амінокислот у молекулі білка. Як називається така властивість генетичного коду?

Універсальність

Виродженість

Неперекривність

Колінеарність

Триплетність

63 / 900
Пацієнт, який хворіє на хронічну серцеву недостатність, упродовж тривалого часу приймав у таблетках дигоксин, який є серцевим глікозидом середньої тривалості дії. Це спричинило зниження гостроти зору та нудоту, що виникає час від часу. Яка властивість препарату зумовлює таку побічну дію?

Лікарська залежність

Кумуляція

Потенціювання

Толерантність

Сенсибілізація

64 / 900
У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з'явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить застосована мазь?

Індометацин

Інтерферон

Дексаметазон

Ацикловір

Азидотимідин

65 / 900
Жінка 35-ти років розпочала голодувати. Депо яких поживних речовин використовується у початковий період голодування і як при цьому змінюється дихальний коефіцієнт (ДК)?

Білки, ДК наближається до 1

Вуглеводи, ДК наближається до 1

Жири, ДК наближається до 0,72

Білки, ДК наближається до 0,7

Жири, ДК наближається до 0,85

66 / 900
До лікаря-стоматолога звернулася мати 10-річного хлопчика, хворого на гнійний гінгівіт, з запитанням: чи можна застосувати для лікування хвороби препарати з групи фторхінолонів. Лікар дав негативну відповідь, мотивуючи це тим, що фторхінолони:

Сприяють виведенню кальцію з кісток і зубів

Провокують кровотечу з ясен

Викликають пошкодження дентину

Викликають пошкодження хрящової тканини у дітей

Проявляють припікаючу дію на слизові оболонки

67 / 900
Гальмування ноцицептивної інформації відбувається за участі багатьох медіаторів. Що з нижченаведеного до цього не відноситься?

Серотонін

Ендорфін

Глутамат

Норадреналін

ГАМК

68 / 900
В експерименті після обробки нервово-м'язового препарата жаби курареподібною речовиною скорочення м'яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м'яза порушується курареподібними препаратами?

Рецепція медіаторів у нервово-м'язовому синапсі

Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани

Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелета

Створення бар'єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною

Зміна проникності для різних речовин

69 / 900
Аналіз прозорої рідини лимонно-жовтого кольору, отриманої у пацієнта під час пункції черевної порожнини, дав такий результат: відносна щільність - 1012, альбумін - 1%, глобуліни - 0,2%, фібриногену немає, лейкоцити - 1-3 в п/з. Рідина стерильна, стояла впродовж години і не згорнулася. Яке з наведених явищ супроводжується такими характеристиками?

Перитоніт

Набрякова форма гемолітичної хвороби новонароджених

Емпієма очеревини

Запалення очеревини

Асцит внаслідок застою крові в портальній системі

70 / 900
Однією з патогенетичних ланок у розвитку променевої хвороби є інтенсифікація процесів вільнорадикального окиснення речовин. Які речовини є основним джерелом утворення вільних радикалів?

Білки

Вуглеводи

Ліпіди

Вода

Гормони

71 / 900
Пацієнт із діагнозом: ревматоїдний артрит, декілька тижнів приймав препарати глюкокортикостероїдів, а потім раптово припинив їх приймати. Яке ускладнення може виникнути в цьому разі?

Загострення хронічних інфекційних процесів

Гіперглікемія

Виразкування слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки

Підвищення артеріального тиску

Синдром відміни

72 / 900
Учням 1-го класу поставлена проба Манту. З 35 учнів у 15 проба Манту була негативною. Що треба зробити дітям із негативною пробою Манту?

Увести антитоксичну сироватку

Зробити повторну пробу

Увести антирабічну вакцину

Увести вакцину БЦЖ

Дослідити сироватку крові

73 / 900
Чоловіка 45 років протягом останніх 3 років турбував сухий кашель, наростали задишка, легенева недостатність, швидка втрата ваги. На розтині встановлено легеневе серце. У легенях різко виражений фіброз із наявністю порожнин, що створюють картину ''медових стільників''. Гістологічно спостерігається інтерстиціальний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з домішкою нейтрофілів. Установіть діагноз:

Бронхоектатична хвороба

Післязапальний пневмосклероз

Бронхіальна астма

Пиловий пневмосклероз

Хронічна бульозна емфізема

74 / 900
Під час повторної постановки реакції аглютинації Відаля виявлено наростання титрів антитіл до О-антигенів S. typhi в сироватці пацієнта з 1:100 до 1:400. Як можна тлумачити отримані результати?

Хворіє на черевний тиф

Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів

Є гострим носієм черевнотифозних мікробів

Раніше був щеплений проти черевного тифу

Раніше перехворів на черевний тиф

75 / 900
Пацієнту для лікування лямбліозу призначено синтетичний протипротозойний засіб з групи похідних імідазолу. Перед цим лікар суворо попередив пацієнта про те, що під час лікування забороняється вживати алкогольні напої. Який препарат був призначений?

Метронідазол

Хінгамін

Тетрациклін

Метациклін

Фуразолідон

76 / 900
Гіповітаміноз С призводить до зменшення утворення органічного матриксу, порушення синтезу коллагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:

Гідроксилювання проліну

Карбоксилювання проліну

Гідроксилювання аргініну

-

Карбоксилювання лізину

77 / 900
У пацієнта гемералопія (порушення зорової адаптації у темряві). Який вітамінний засіб впливає на синтез зорового пурпуру та покращує зір?

Токоферолу ацетат

Ергокальциферол

Ретинолу ацетат

Ціанокобаламін

Нікотинова кислота

78 / 900
Людину 30-ти років вкусила бджола. На місці укусу визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку:

Зниження онкотичного тиску крові

Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення

Порушення лімфовідтоку

Підвищення проникності мікросудин

Підвищення кров'яного тиску в капілярах

79 / 900
Під час розтину тіла плода від другої вагітності Rh-негативної матері, який помер внутрішньоутробно на сьомому місяці вагітності, виявлено поширені набряки підшкірної клітковини та головного мозку, асцит, збільшену печінку та селезінку, атрофію тимуса та гіпертрофію міокарда. Мікроскопічно спостерігається: осередки екстрамедулярного кровотворення, дистрофічні та некробіотичні зміни у внутрішніх органах. Для якого захворювання характерні такі патологічні зміни?

Геморагічної хвороби новонароджених

Вродженої жовтяничної форма гемолітичної хвороби

Набрякової форми гемолітичної хвороби

Анемічної форми гемолітичної хвороби

Післяпологової жовтяничної форми гемолітичної хвороби

80 / 900
Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на бляшкоподібне утворення на шиї. Гістологічно в біоптаті шкіри виявлено пухлинні клітини, які розташовані гніздами, мають круглу і овальну форму з вузьким обідком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Вкажіть назву пухлини:

Сірінгоаденома

Гідраденома

Базаліома

Епідермальний рак

Трихоепітеліома

81 / 900
У жінки віком 50 років гнійне запалення шийки матки. Під час бактеріоскопічного дослідження гнійних виділень з шийки матки виявлено: грамнегативні бобовидні диплококи, що знаходяться як в середині, так і поза лейкоцитами. Назвіть збудника цього гнійного запалення.

Chlamidia trachomatis

Calymmatobacterium granulomatis

Haemophilus vaginalis

Candida albicans

Neisseria gonorroeae

82 / 900
Порушення процесів розщеплення ліпідів у тонкому кишечнику зумовлено порушенням активності ліпази. Який із факторів активує ліпазу?

Жовчні кислоти

Ентерокіназа

Соляна кислота

Солі Na^+

Пепсин

83 / 900
Хворий 59-ти років госпіталізований у кардіологічне відділення в тяжкому стані з діагнозом гострий інфаркт міокарда в ділянці задньої стінки лівого шлуночка та перегородки, початковий набряк легень. Який механізм є первинним у виникненні набряку легень у пацієнта?

Лівошлуночкова недостатність

Гіпоксемія

Легенева артеріальна гіпертензія

Легенева венозна гіпертензія

Зниження альвеоло-капілярної дифузії кисню

84 / 900
Чоловік тривалий час працює в нафтопереробній промисловості. Який з наведених класів канцерогенів зустрічається в його оточенні?

Поліциклічні ароматичні вуглеводні

Канцерогени біологічного походження

Аміноазосполуки

Нітрозаміни

Аміни

85 / 900
У чоловіка, хворого на гіпертонічну хворобу, спіронолактон викликав виражений терапевтичний ефект. Його терапевтична активність обумовлена ослабленням дії:

Альдостерону

Ангіотензину ІІ

Реніну

Брадикініну

Ангіотензинперетворювального ферменту

86 / 900
Пацієнту для усунення кишкової коліки призначено препарат атропіну сульфат. Яке захворювання може бути протипоказанням для застосування цього препарату?

Гіпотонія

Глаукома

Синусова брадикардія

Запаморочення

Бронхіальна астма

87 / 900
У пацієнтки віком 36 років спостерігається місяцеподібне обличчя, ожиріння верхньої частини тулуба, стриї на передній черевній стінці, гірсутизм, гіперглікемія та глюкозурія. Для якої патології характерні такі ознаки?

Феохромоцитоми

Синдрому Іценка-Кушинга

Первинного гіперальдостеронізму

Вторинного гіперальдостеронізму

Синдрому Конна

88 / 900
У 35-річного наркомана, який тривало хворів на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, під час патологоанатомічного дослідження встановлено, що нирки та селезінка збільшені в розмірах, щільної консистенції, на розрізі тканина із сірим відтінком та ''сальним'' блиском. Мікроскопічно вичвлено в білій та червоній пульпі селезінки, у інтерстиції та мезангіумі клубочків нирок депозити Конго-рот-позитивних мас. Діагностуйте вид ураження внутрішніх органів:

Ідіопатичний амілоїдоз

Дифузний гіаліноз

Старечий амілоїдоз

Локальний пухлиноподібний амілоїдоз

Вторинний амілоїдоз

89 / 900
Хворий на гіпертонічну хворобу, який лікувався гіпотіазидом, скаржиться на загальну слабкість, втрату апетиту, серцебиття. Спостерігаються гіпотонія м'язів, в'ялі паралічі, послаблення перистальтики кишечника. Що може бути причиною такого стану?

Гіперурикемія

Гіперкаліємія

Гіпокаліємія

Гіпонатріємія

Гіперкальціємія

90 / 900
У підлітка 12-ти років, який хворіє на бронхіальну астму, розвинувся тяжкий напад астми: виражена експіраторна задишка, блідість шкірних покровів. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має місце?

Нервово-м'язовий

Рестриктивний

Торако-діафрагмальний

Центральний

Обструктивний

91 / 900
У жінки періодично виникають напади артеріальної гіпертензії, що супроводжуються головним болем, частим серцебиттям, виразною пітливістю, різким болем в надчеревній ділянці, збільшенням рівня глюкози в плазмі крові. В плазмі крові та сечі виявлений високий рівень метанефринів. Для якого пухлинного захворювання найхарактерніші такі симптоми?

Феохромоцитома

Аденома щитоподібної залози

Аденома прищитоподібних залоз

Пухлина яєчників

Рак шлунку

92 / 900
У немовляти після народження в судинній системі відбуваються зміни, пов'язані із переходом від плацентарного кровообігу до легеневого. Яка з кровоносних судин у ході цього перетворюється на круглу зв'язку печінки?

A) umbilicalis dextra

Ductus arteriosus

Ductus venosus

A) umbilicalis sinistra

V. umbilicalis

93 / 900
Під час розтину тіла пацієнта, який помер після абдомінальної операції, виявлено численні тромби у венах малого таза. Клінічно зафіксовано тромбоемболічний синдром. Де потрібно шукати тромбоемболи?

У венах нижніх кінцівок

У головному мозку

У лівому шлуночку серця

У портальній вені

У легеневих артеріях

94 / 900
Чоловік 50-ти років пережив сильний стрес. У крові різко збільшилась концентрація адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації останнього?

Тирозиназа

Моноамінооксидази

Глікозидази

Пептидази

Карбоксилаза

95 / 900
Для комплексної терапії туберкульозу було призначено препарат, що є антагоністом вітаміну В_6. Назвіть цей препарат:

Ізоніазид

Етамбутол

Стрептоміцин

ПАСК

Левофлоксацин

96 / 900
Під час експерименту треба оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити величину:

Потенціалу спокою

-

Тривалості потенціалу дії

Амплітуди потенціалу дії

Порогу деполяризації

97 / 900
У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані спокою. Причиною цього може бути підвищена функція:

Щитоподібної залози

Статевих залоз

Кіркової речовини наднирників

Підшлункової залози

Нейрогіпофізу

98 / 900
Хворому на туберкульоз призначено комплексне лікування, до складу якого входить ізоніазид. До якої групи препаратів за хімічною будовою належить цей засіб?

Похідне парааміносаліцилової кислоти

Похідне параамінобензойної кислоти

Напівсинтетичний антибіотик

Антибіотик групи стрептоміцину

Похідне гідразиду ізонікотинової кислоти

99 / 900
У 50-х роках у Західній Європі від матерів, які приймали в якості снодійного талідомід, народилося кілька тисяч дітей з відсутністю або недорозвиненням кінцівок, порушенням будови скелета, іншими вадами. Яка природа даної патології?

Генна мутація

Трисомія

Моносомія

Триплоїдія

Тератогенна дія

100 / 900
У гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, що складається з ланцюга трьох нейронів. Тіла цих нейронів формують зовнішній, внутрішній ядерний і гангліонарний шари. Яка структура ока має таку морфологічну будову?

Війчасте тіло

Судинна оболонка

Сітківка

Склера

101 / 900
У пацієнта відбувся напад бронхоспазму. Які мембранні циторецептори гладеньких м'язів бронхів треба стимулювати для покращення стану пацієнта?

Н-холінорецептори

alpha-адренорецептори

beta-адренорецептори

М-холінорецептори

102 / 900
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:

Калієві та натрієві

Калієві

Натрієві та кальцієві

Натрієві

Кальцієві

103 / 900
У дитини встановлено діагноз: хвороба Тея-Сакса, що пов'язана з порушенням обміну речовин. Порушення якого обміну речовин зумовлює цю хворобу?

Мінерального

Ліпідного

Амінокислотного

Білкового

104 / 900
Під час мікроскопічного дослідження випорожнень пацієнта з явищами профузного проносу, багаторазового блювання та наростаючої інтоксикації, було виявлено Грам-негативні палички, що нагадували кому і розташовувались групами, у вигляді табунців риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептонну воду, де вона утворювала ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виділений?

Кишкового єрсиніозу

Холери

Шигельозу

Сальмонельозу

105 / 900
Під час обстеження пацієнта була вияв-лена зменшена кількість імуноглобулінів. Порушення функції яких клітин імунної системи пацієнта може бути причиною цього?

Плазматичних клітин

Т-супресорів

Т-кілерів

Т-хелперів

106 / 900
Чоловік віком 37 років, який палить протягом 19 років, звернувся із скаргами на постійний кашель. Під час біопсії бронха виявлено: ознаки хронічного запалення, потовщення слизової оболонки, трансформація одношарового війчастого епітелію в багатошаровий плоский епітелій. Який патологічний процес спостерігається у пацієнта?

Метаплазія

Лейкоплакія

Дисплазія

Гіпертрофія епітелію

107 / 900
Пацієнту з туберкульозом призначено антибіотик. Під час застосування препарату можливе виникнення порушень функції печінки, лейкопенія, забарвлення біологічних рідин у червоний колір. Який лікарський засіб був призначений?

Циклосерин

Рифампіцин

Натрію парааміносаліцилат

Піразинамід

Ізоніазид

108 / 900
У пацієнта, який хворіє на цукровий діабет другого типу, розвинулася гіперглікемічна кома (рівень глюкози крові - 56 ммоль/л). Яке патологічне явище в цьому разі лежить в основі порушення функцій клітин мозку пацієнта?

Енергодефіцит

Гіпергідратація клітин мозку (набухання)

Токсичне ураження

Іонний дисбаланс

Гіпогідратація клітин мозку

109 / 900
Пацієнту проведено оперативне втручання з протезування мітрального клапана. Оберіть препарат для попередження тромбоутворення для цього пацієнта.

Варфарин

Парацетамол

Урокіназа

Дипіридамол

110 / 900
Пацієнту з діагнозом: гіпертонічна хвороба (АТ - 200/110 мм рт. cт.) серед препаратів комплексної терапії лікар призначив анаприлін (пропранолол). За 2 тижні після початку приймання цього лікарського засобу, пацієнт почав скаржитися на відчуття задухи та ускладнене дихання. Що є можливою причиною ускладнень і яку тактику потрібно вибрати в цій ситуації?

Блокада beta_2-адренорецепторів. Призначити селективний beta_1-адреноблокатор

Міотропна бронхоспастична дія. Призначити еуфілін

Блокада beta_1-адренорецепторів. Призначити селективний beta_2-адреноблокатор

Збудження М-холінорецепторів. Призначити атропін

Алергічна реакція. Приймання препарату відмінити, призначити антигістамінні засоби

111 / 900
Пацієнту, який лікувався доксицикліном, лікар порадив не вживати молочних продуктів. Чому лікар дав таку рекомендацію пацієнту?

Збільшується ризик дисбактеріозу

Сповільнюється абсорбція антибіотика

Порушується процес перетравлення їжі

Не засвоюються молочні продукти

112 / 900
Під час обстеження пацієнта виявлено поліп у дистальному відділі товстої кишки. Визначте локалізацію поліпа.

Colon descendens

Colon transversum

Rectum

Colon sigmoideum

113 / 900
До приймального відділення шпиталізовано пацієнта в непритомному стані. Об'єктивно спостерігається: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання ускладнене, відзначається періодичність дихання за типом Чейна-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Встановлено діагноз: отруєння морфіном. Який препарат треба застосувати в якості антагоніста?

Унітіол

Налоксон

Тіосульфат натрію

Бемегрид

Цититон

114 / 900
На розтині тіла жінки 49-ти років, що померла від хронічної ниркової недостатності, виявлено: нирки ущільнені, зменшені, строкаті, з ділянками крововиливів. Мікроскопічно: у ядрах епітелію канальців гематоксилінові тільця, потовщення базальних мембран капілярів клубочків, які мають вигляд дротяних петель, подекуди в капілярах - гіалінові тромби та вогнища фібриноїдного некрозу. Який найбільш імовірний діагноз?

Системний червоний вовчак

Амілоїдоз

Ревматизм

Атеросклеротичний нефросклероз

115 / 900
Дівчина 15-ти років скаржиться на швидку втомлюваність, слабкість, серцебиття. В аналізі крові виявлено: кількість еритроцитів - 2,5 г/л, Hb - 50 г/л, КП - 0,6, анізоцитоз зі схильністю до мікроцитозу. Вміст заліза в сироватці крові становив 5,4 ммоль. Яка гематологічна патологія спостерігається у цьому випадку?

Гостра постгеморагічна анемія

В12 і фолієводефіцитна анемія

Залізодефіцитна анемія

Набута гемолітична анемія

116 / 900
Під час дослідження процесів травлення in vitro спостерігався набряк білкового субстрату. Який компонент шлункового соку забезпечує таке перетворення білка?

Трипсин

Гастриксин

Слиз

Хлористоводнева кислота

117 / 900
У щура з хронічною нирковою недостатністю виявлено остеопороз, патологічна кальцифікація внутрішніх органів, артеріа-льна гіпертензія. З посиленням дії якого гормону пов'язані ці порушення?

Тироксин

Кальцитонін

Трийодтиронін

Паратгормон

118 / 900
Внутрішньоклітинне дослідження біопотенціалів ізольованої культури тканини показало, що потенціали дії, які виникають у клітинах, характеризуються наявністю плато тривалістю до 300 мс у фазі реполяризації. Яку тканину досліджували?

Нервове волокно

Скелетний м'яз

Скоротливий міокард

Атипові кардіоміоцити

119 / 900
У хворого на туберкульоз легень непереносимість аміноглікозидного антибіо-тика амікацину. Який протитуберкульозний антибіотик можна включити до складу комплексної терапії у даному випадку?

Рифампіцин

Канаміцин

Амоксицилін

Бензилпеніцилін

120 / 900
В експерименті на щурах електричне подразнення головного мозку викликало у голодних тварин відмову від споживання іжі. Яку структуру стимулювали?

Мигдалеподібні ядра

Бліду кулю

Вентромедіальне ядро гіпоталамуса

Латеральну ділянку гіпоталамуса

121 / 900
В комплексному лікуванні гіпертонічної хвороби пацієнту призначено сечогінний препарат. За кілька днів АТ знизився але виникли ознаки гіпокаліємії. Який препарат міг викликати такі ускладнення?

Еналаприл

Фуросемід

Спіронолактон

Метопролол

122 / 900
У хворого в інфекційному відділенні спостерігається підвищення температури до 39^oC) При ЕКГ дослідженні інтервал R-R вкорочений, зубець Р збережений перед кожним комплексом QRS. ЧСС- 120/хв. Порушення якої властивості серцевого м'яза призвело до вказаної форми патології ритму?

Автоматизм

Провідність і засвоєння ритму

Засвоєння ритму

Автоматизм і провідність

Провідність

123 / 900
У пацієнта з COVID-19 відмічається посилення продукції білків, що пригнічують трансляцію в інфікованих клітинах шляхом індукції синтезу протеїнкіназ, які фосфорилюють фактори ініціації eIF-2. Вкажіть ці білки.

Протеази

Інтерферони

Інтегрини

Альбуміни

124 / 900
Формування великої кількості імуноглобулінів з різною антигенною специфічністю відбувається з невеликої кількості генів. Завдяки якому процесу це є можливим?

Делеція

Реплікація

Транслокація

Рекомбінація генів

125 / 900
В травматологічний пункт доставлений хворий з пораненням великого поперекового м'яза. Хворий втратив можливість розгинати гомілку в колінному суглобі. Який нерв ушкоджений в цьому випадку?

Клубово-пахвинний

Клубово-підчеревний

Стегновий

Затульний

126 / 900
У пацієнта тривале блювання призвело до зневоднення організму. Підвищення секреції якого гормону за цих умов, перш за все, забезпечує збереження води в організмі?

Натрійуретичний

Адреналін

Вазопресин

Кальцитонін

127 / 900
У дитини 14-ти років, хворої на дифтерію, у період кризи при різкому падінні температури на фоні тахікардії АТ складає 70/50 мм рт.ст. До якої форми порушення судинного тонусу відноситься дане явище?

Гостра гіпотензія

Вегето-судинна дистонія

Хронічна гіпотензія

-

128 / 900
Жінка віком 44 роки скаржиться на загальну слабість, біль в ділянці серця, значне збільшення маси тіла. Об'єктивно спостерігається: обличчя місяцеподібне, гірсутизм, АТ - 165/100 мм рт. ст., зріст - 164 см, вага - 103 кг, переважне накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясі, животі. Що є основним патогенетичним механізмом ожиріння у жінки?

Зниження продукції тиреоїдних гормонів

Підвищення продукції інсуліну

Підвищення продукції глюкокортикоїдів

Підвищення продукції мінералокортикоїдів

129 / 900
У пацієнта розгладжена права носогубна складка, розширена права очноямкова щілина (її не вдається замружити, тому що повіки не змикаються), виникають труднощі під час розмови та вживання їжі (їжа застрягає між щокою і зубами). Який нерв уражено?

N. vagus dexter

N. glossopharyngeus sinister

N. trigeminus dexter

N. facialis dexter

N. abduceus dexter

130 / 900
Відомо, що ацетилсаліцилова кислота та глюкокортикоїди мають виражену протизапальну дію. Укажіть на синтез яких біологічно активних речовин не впливає ацетилсаліцилова кислота на відміну від глюкокортикоїдів.

Простагландинів Е

Простациклінів

Лейкотрієнів

Тромбоксанів

131 / 900
Під час обстеження у пацієнта виявлено, що верхівковий поштовх зміщений на 3,5 см ліворуч від лівої середньоключичної лінії. Які камери серця при цьому гіпертрофовані?

Ліве передсердя

Праве передсердя

Лівий шлуночок

Правий шлуночок

132 / 900
Пацієнт із діагнозом: гіпертонічна хвороба приймає еналаприл. Який механізм дії цього гіпотензивного препарату?

Інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту

Антагоніст ангіотензинових рецепторів

Блокатор Са^++-каналів

Інгібітор циклооксигенази

133 / 900
В аналізі крові лаборант виявив без'я-дерні формені елементи у вигляді двовгнутих дисків. Назвіть їх:

Лімфоцити

Моноцити

Еритроцити

Еозинофіли

134 / 900
Хворий 55 років обстежувався у ендокринолога через порушення ендокринної функції підшлункової залози, що виявляється у зменшенні гормона глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена в цьому разі?

В-клітини

D1-клітини

А-клітини

РР-клітини

135 / 900
Інститут геронтології людям похилого віку радить вживати комплекс вітамінів, який містить вітамін E) Яку головну функцію він виконує?

Антискорбутна

Антидерматитна

Антиоксидантна

Антиневрична

136 / 900
У пацієнта віком 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?

Кори великих півкуль

Гіпокампу

Ретикулярної формації

Чорної субстанції

137 / 900
Лімфоцит уражено ретровірусом ВІЛ (СНІД). Який напрямок течії інформації у клітині в цьому разі?

РНК > ДНК > іРНК > поліпептид

Поліпептид > РНК > ДНК > іРНК

іРНК > поліпептид > ДНК

ДНК > поліпептид > iРНК

ДНК > iРНК > поліпептид > ДНК

138 / 900
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес найбільшою мірою активізується карнітином?

Синтез стероїдних гормонів

Транспорт жирних кислот в мітохондрії

Синтез кетонових тіл

Тканинне дихання

Синтез ліпідів

139 / 900
У чоловіка 30 років, який хворів на дизентерію, що була підтверджена бактеріологічно, з'явилися ознаки парапроктиту. Про які найімовірніші місцеві зміни йдеться у цього пацієнта?

Неспецифічний виразковий коліт

Фолікулярний коліт

Утворення виразок

Фібринозний коліт

140 / 900
Хворому для профілактики ранової інфекції перед операцією було призначено синтетичний протипротозойний засіб, який має високу активність на Helicobacter pylori. Визначте препарат:

Хінгамін

Метронідазол

Ацикловір

Ізоніазид

141 / 900
В організмі людини резерви вуглеводнів локалізуються переважно в печінці та скелетних м'язах. Який із цих резервів мобілізується для підтримання рівня глюкози крові під час голодування?

Глікоген печінки

Амілопектин

Крохмаль

Глікоген м'язів

142 / 900
На електронній мікрофотографії біопсійного матеріалу представлені структури, до складу яких входять сурфактант, альвеолоцити I типу, базальна мембрана і фенестрований ендотелій капілярів. До якого гістогематичного бар'єра в організмі людини відносяться ці структури?

Гематолікворного

Гематотимусного

Аерогематичного

Гематоенцефалічного

143 / 900
При розтині тіла 6-місячної дитини, померлої від сепсису, виявлена відсутність тимусу, зменшення розмірів та маси селезінки. При мікроскопічному дослідженні селезінки спостерігається відсутність периартеріальних Т-залежних зон фолікулів зі спустошенням червоної пульпи; у лімфатичних вузлах - відсутність перикортикальної зони, яка переважно представлена Т-лімфоцитами. В-зони у периферійних імунних органах розвинуті нормально. Який це патологічний процес?

Акцидентальна інволюція тимусу

Синдром Брутона (недостатність гуморального імунітету)

ВІЛ-інфекція

Синдром Гланцмана-Рінікера (недостатність клітинного та гуморального імунітету)

Синдром Ді Джорджі (недостатність клітинного імунітету)

144 / 900
Під час розтину тіла чоловіка віком 38 років, який помер раптово, в інтимі черевного відділу аорти спостерігаються ділянки жовтуватого кольору, які не підвищуються над її поверхнею. Гістологічно в інтимі виявлено велику кількість ксантомних клітин, які суданом III забарвлюються в яскравий помаранчевий колір. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі патологічні показники?

Ліпосклероз

Звиразкування

Атероматоз

Ліпоїдоз

Атерокальциноз

145 / 900
До лікаря-невропатолога звернулася хвора 52-х років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи. Яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена?

Верхньощелепний нерв трійчастого нерва

Очний нерв трійчастого нерва

Нижньощелепний нерв трійчастого нерва

Барабанна струна лицевого нерва

146 / 900
Дитина має ідіосинкразію на лікарську речовину. Чим зумовлена ця патологічна реакція на ліки?

Спадковою ензимопатією

Виснаженням субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина

Супутнім захворюванням органу-мішені

Пригніченням мікросомальних ферментів печінки

147 / 900
У дитини з явищами гнійного кератокон'юн-ктивіту лікар-офтальмолог запідозрив бленорею (гонорейний кон'юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід скористатися для підтвердження діагнозу?

Серологічним та алергічним

Мікроскопічним та бактеріологічним

Біологічним та методом фагодіагнос-тики

Мікроскопічним та серологічним

148 / 900
У чоловіка 39-ти років спостерігається підвищений ризик розвитку інфекційних процесів, гіперкератоз, порушення присмеркового зору. Який вітамінний препарат необхідно призначити?

Токоферолу ацетат

Ретинолу ацетат

Піридоксину гідрохлорид

Ергокальциферол

149 / 900
Карбоксибіотин - коферментна форма вітаміну H. У якому процесі, що відбувається в організмі людини, бере участь цей вітамін?

Декарбоксилювання амінокислот

Біосинтез вищих жирних кислот

Гідроксилювання проліну

ЦТК

150 / 900
Чоловік 39-ти років, прооперований у зв'язку з виразковою хворобою шлунка, помер через 7 днів після операції. На розтині листки очеревини повнокровні, тьмяні, вкриті масивними жовтувато-зеленуватими плівчастими накладеннями, в очеревинній порожнині біля 300 мл густої зеленувато-жовтуватої рідини. Який патологічний процес було знайдено в очеревинній порожнині?

Фібринозно-геморагічний перитоніт

Фібринозно-серозний перитоніт

Спайкова хвороба

Фібринозно-гнійний перитоніт

151 / 900
У хворого на мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хворобу Мінковського-Шоффара) внаслідок підвищення проникності мембрани еритроцитів у клітину надходять іони натрію й вода. Еритроцити набувають форми сфероцитів і легко руйнуються. Який провідний механізм пошкодження еритроцитів у цьому разі?

Електролітно-осмотичний

Нуклеїновий

Протеїновий

Ацидотичний

Кальцієвий

152 / 900
У жінки 45-ти років має місце недостатня секреція ферменту ентерокінази. Порушення якої травної функції може викликати дефіцит ентерокінази?

Всмоктування вітамінів

Гідроліз вуглеводів

Гідроліз жирів

Всмоктування жирів

Гідроліз білків

153 / 900
Чоловікові 32 років діагностовано гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження рівня серотоніну в тромбоцитах. Найімовірнішою причиною зниження тромбоцитарного серотоніну є порушення процесу декарбоксилювання:

Гістидину

5-окситриптофану

Серину

Піровиноградної кислоти

Тирозину

154 / 900
У гістопрепараті представлена залоза. У часточках визначаються ацинуси, секреторні клітини яких мають дві зони: базальну - гомогенну базофільну і апікальну - зимогенну оксифільну. Який орган має наведені морфологічні ознаки?

Привушна слинна залоза

Під'язикова слинна залоза

Підшлункова залоза

Підщелепна слинна залоза

Печінка

155 / 900
Під час оперативного втручання з приводу пахвинної кили хірург виділяє поверхневе пахвинне кільце. Похідні апоневрозу якого з м'язів утворюють більшість його стінок?

M. obliquus externus abdominis

M. psoas major

M. rectus abdominis

M. obliquus internus abdominis

M. transversus abdominis

156 / 900
У чоловіка віком 30 років під час проведення ЕКГ виявлено наступні зміни: ділянка аномального скорочення, в якій відсутній зубець Р, комплекс QRS деформований, зубець Т негативний і протилежно направлений комплексу QRS. Який патологічний стан спостерігається у пацієнта?

Атріовентрикулярна екстрасистолія

Синусова аритмія

Передсердна екстрасистолія

Пароксизмальна тахікардія

Шлуночкова екстрасистолія

157 / 900
Унаслідок укусу отруйної змії у людини може розвинутися гемолітична жовтяниця. При цьому в крові потерпілого зростає насамперед такий показник.

Сечовина

Вільні амінокислоти

Білірубін непрямий (некон'югований)

Сечова кислота

Білірубін прямий (кон'югований)

158 / 900
Пацієнт віком 56 років скаржиться на гострий напад болю в ділянці правого гомілковостопного суглоба. Об'єктивно виявлено: суглоб набряклий та гарячий на дотик, а у крові визначається підвищений рівень сечової кислоти. Для лікування цієї патології лікар призначив препарат, який інгібує ксантиноксидазу. Укажіть цей лікарський засіб.

Алопуринол

Уролесан

Преднізолон

Теофілін

Діакарб

159 / 900
Пацієнтка віком 65 років госпіталізована до кардіологічного відділення клініки з діагнозом: синдром Дресслера. З анамнезу відомо, що у пацієнтки був інфаркт міокарда. Які додатокві клініко-лабораторні показники будуть підтвердження дігнозу: синдром Дреслера?

Лейкоцитоз

Збільшення рівня автоантитіл крові

Збільшення активності аспартатамінотрансферази в крові

Гарячка

Збільшення ШОЕ

160 / 900
На електронній мікрофотограмі ниркового тільця між капілярами судинного клубочка визначаються відростчасті клітини, в цитоплазмі яких наявна велика кількість філаментів. Назвіть дані клітини:

Мезангіальні

Адвентиційні

Юкстагломерулярні

Юкставаскулярні

Фібробласти

161 / 900
У пацієнта спостерігається перфораційна виразка задньої стінки шлунку. Куди виділятиметься вміст шлунку у цьому разі?

У печінкову сумку

У передшлункову сумку

У лівий брижовий синус

У чепцеву сумку

У правий брижовий синус

162 / 900
У 25-річного пацієнта на тлі гострого запалення легень із температурою тіла 40,1^oC визначено лейкоцитоз 14,9 г/л із чітким зсувом лейкоформули вліво. Який із наведених чинників безпосередньо підвищує в кістковому мозку і проліферацію, і диференціацію лейкоцитів?

Інтерлейкін-1

Колонієстимулюючий чинник

Пухлинний некротичний чинник

Простациклін

Інтерлейкін-10

163 / 900
У пацієнта внаслідок комбінованої терапії хронічної серцевої недостатності дигітоксином та фуросемідом розвинулась різка м'язова слабкість. Які електролітні порушення будуть спостерігатися в крові у цьому разі?

Гіпокальціємія

Гіпохлоремія

Гіперкальціємія

Гіпокаліємія

Гіперкаліємія

164 / 900
Хворий на хронічний алкоголізм на вулиці втратив свідомість. Було діагностовано гіпоглікемію внаслідок порушення процесу глюконеогенезу. Які з наступних пар ферментів є необхідними для цього процесу?

Фруктозо-1,6-діфосфатаза і піруваткарбоксилаза

Глюкозо-6-фосфатаза та фосфофруктокіназа

Фосфоенолпіруваткарбоксикіназа і глюкокіназа

Піруваткіназа і піруваткарбоксилаза

Глюкозо-6-фосфатаза і піруватдегідрогеназа

165 / 900
У пацієнта віком 30 років, на електрокардіограмі виявлено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

Деполяризацію передсердь

Деполяризацію шлуночків

Поширення збудження від передсердь до шлуночків

Електричну діастолу серця

Реполяризацію шлуночків

166 / 900
У пацієнта віком 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під'язичної та підщелепної залоз зліва. У цих залозах відзначається гіпосалівація. Функція якої пари нерв порушена?

Х пари

XIІ пари

VI пари

VII пари

XI пари

167 / 900
Після тривалої безбілкової дієти у дівчини з'явилися набряки. Про зменшення яких білкових фракцій крові свідчить цей стан?

Фібріногену

Плазміногену

Альбумінів

Трансферину

Глобулінів

168 / 900
У 45-річного чоловіка, який гостро захворів на пневмонію, на 6-й день хвороби розвинувся набряк легень, який став причиною смерті. Під час розтину виявлено, що уражена вся верхня частка правої легені. Ця частка збільшена, щільна, із фібринозними нашаруваннями на плеврі, на розрізі сірого кольору, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина. Мікроскопічно спостерігаються: у просвіті альвеол - фібрин, нейтрофіли, макрофаги, гемолізовані еритроцити. Який тип пневмонії спостерігається у пацієнта?

Вірусна пневмонія

Респіраторний дистрес-синдром дорослих

Гіпостатична пневмонія

Крупозна пневмонія

Стафілококова бронхопневмонія

169 / 900
У жінки 32 років після перенесеного міокардиту виявлено під час електрокардіографічного дослідження порушення серцевого ритму (ритм не синусовий). Функції яких кардіоміоцитів порушені?

Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса

Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса

Пейсмекерних клітин

Скоротливих кардіоміоцитів

Перехідних провідних кардіоміоцитів

170 / 900
У пацієнта виявлено гнійний запальний процес у ділянці стегна (післяін'єкційний абсцес). Які лімфатичні вузли збільшуються у цьому разі?

Пахвинні

Піднижньощелепні

Паратрахеальні

Підколінні

Задні шийні

171 / 900
У коледжі навчається юнак 16 років із сільської місцевості. Під час планового проведення реакції Манту виявилося, що у нього вона негативна. Яка тактика лікаря буде найраціональнішою?

Провести серодіагностику туберкульозу

Повторити реакцію за 1 місяць

Зробити щеплення БЦЖ

Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса

Терміново ізолювати юнака від навчального колективу

172 / 900
За клінічними показниками пацієнту призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендовано цей препарат?

Окисного декарбоксилювання кетокислот

Дезамінування пуринових нуклеотидів

Синтезу білка

Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

Синтезу пуринових і піримідинових основ

173 / 900
Пацієнт віком 45 років після травми правого плеча внаслідок падіння не може відвести праву руку до горизонтального рівня. Пошкодження якого м'язу викликало вказане обмеження руху?

Підосного

Двоголового м'яза плеча

Дельтоподібного

Великого круглого

Плечового

174 / 900
Чоловік 62 років помер від хронічної ниркової недостатності. Під час секції виявлено: нирки зменшені, щільної консистенції, фіброзна капсула знімається важко, поверхня зерниста, коркова речовина стоншена. Гістологічно спостерігається: у частині клубочків проліферація ендотеліальних та мезангіальних клітин, потовщення мембран капілярів клубочків, деякі клубочки склерозовані та гіалізовані. У стромі - нечисленні лімфоїдні інфільтрати. Який імовірний діагноз?

Пієлонефрит

Хронічний гломерулонефрит

Атеросклеротично зморщена нирка

Артеріолосклеротичний нефросклероз (первинно зморщена нирка)

Гострий екстракапілярний ексудакти-вний гломерулонефрит

175 / 900
До ізольованої нервової клітини ссавця повністю припинили надходження кисню. Як у цьому разі зміниться потенціал спокою?

Змін не буде

Суттєво зменшиться

Суттєво збільшиться

Збільшиться несуттєво

Зникне

176 / 900
У пацієнта з діагнозом: хронічний гломерулонефрит, розвинулася стійка артеріальна гіпертензія. Укажіть групу лікарських засобів для лікування цього пацієнта.

Антагоністи кальцію

Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

Міотропні спазмалітики

alpha-аденоблокатори

Англіоблокатори

177 / 900
При дослідженні однієї з видалених під час операції надниркових залоз виявили великі клітини, які імпрегнуються розчином двухромовокислого калію. Який гормон синтезують ці клітини?

Адреналін

Холецистокінін

Альдостерон

Секретин

Тироксин

178 / 900
Пацієнтка з діагнозом: бронхіальна астма, тривалий час лікувалася глюкокортикоїдами. Після різкого припинення лікування відчула погіршення стану, яке проявлялось падінням артеріального тиску і відновленням нападів бронхіальної астми. Для якого патологічного стану є характерним наявність таких симптомів?

Синдром відміни

Сенсибілізація

-

Тахіфілаксія

Акумуляція

179 / 900
У пацієнтки діагностували кістковомозкову форму гострої променевої хвороби. Який з перерахованих гематологічних симптомів спостерігатиметься в періоді розпалу?

Відносна лімфопенія

Відносний лімфоцитоз

Зсув лейкоцитарної формули вліво

Панцитопенія

Еритроцитоз

180 / 900
Чоловіку 45-ти років, хворому на гостру пневмонію, був призначений антибіо-тик з групи пеніцилінів. При проведенні проби на індивідуальну чутливість до антибіотику виникла алергічна реакція. Яким із наведених препаратів краще лікувати хворого?

Феноксиметилпеніцилін

Ципрофлоксацин

Біцилін-5

Еритроміцин

Бензилпеніцилін

181 / 900
Під час лабораторного обстеження чоловіка 54 років було встановлено, що його кліренс інуліну становить 120 мл/хв. Це означає, що в нього в нормі такий показник:

Нирковий кровотік

Нирковий плазмотік

Канальцева секреція

Канальцева реабсорбція

Швидкість клубочкової фільтрації

182 / 900
Під час бактеріологічного дослідження сечі пацієнта з гострим циститом виділено грамнегативні рухомі палички, які на м'ясо-пептонному агарі утворюють великі слизові колонії зелено-блакитного кольору із запахом карамелі або жасмину. Який мікроорганізм найімовірніше спричинив захворювання?

Рsеudоmоnаs aeruginosa

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Кlebsiella osaenае

Рrоtеus vulgaris

183 / 900
Під час аутопсії тіла пацієнта з діагнозом: мієломна хвороба, який помер з явищами серцевої недостатності, виявлено збільшене в розмірах серце з розширеними порожнинами. Міокард блідий, має щільну консистенцію і воскоподібний блиск. Мікроскопічно під час забарвлення конго-рот визначається позитивна реакція. Для якої патології серця характерні такі результати дослідження?

Гіпертензивне серце

Тигрове серце

Ожиріння серця

Сальне серце

-

184 / 900
Швидкість окиснення субстратів клітинного палива і транспорту електронів до кисню дихальним ланцюгом регулюється за допомогою дихального контролю. Від чого він залежить?

Від концентрації АДФ

Від співвідношення СО_2/О_2

Від співвідношення АТФ/(АДФ+АМФ)

Від концентрації АМФ

Від співвідношення АТФ/АМФ

185 / 900
Пацієнту з діагнозом: глаукома, лікар призначив препарат, що знижує внутрішньоочний тиск. Укажіть цей лікарський засіб.

Анальгін

Прозерин

Норадреналіну гідротартрат

Феназепам

Анаприлін

186 / 900
На розтині виявлено зменшені в розмірах нирки, вага 50,0 г, їх поверхня дрібнозерниста, кора рівномірно стоншена. Під час мікроскопічного дослідження спостерігається: стінки артеріол значно потовщені внаслідок відкладення в них гомогенних безструктурних рожевого кольору мас, просвіт їх різко звужений, клубочки зменшені, склерозовані, канальці атрофічні. Для якого захворювання характерні описані зміни?

Гострий некротичний нефроз

Гіпертонічна хвороба

Амілоїдоз нирок

Пієлонефрит зі зморщуванням нирок

Хронічний гломерулонефрит

187 / 900
До сімейного лікаря звернувся пацієнт із скаргою на сильний головний біль. Об'єктивно спостерігається: АТ - 220/110 мм рт. ст., ЧСС - 88/хв, ЧД - 18/хв. Діагностовано неускладнений гіпертензивний криз. Для надання невідкладної допомоги лікар обирає препарат групи блокаторів кальцієвих каналів короткої тривалості дії. Який препарат призначив лікар?

Амлодипін

Лерканідипін

Ніфедипін

Фелодипін

Лацидипін

188 / 900
На щурах моделювали опіки. Збільшилось утворення гістаміну, серотоніну, кінінів, оксиду азоту. Який тип причинно-наслідкових відносин у патогенезі єднає ці зміни з розвитком артеріальної гіперемії та підвищення проникності судин?

Circulus vitiosus

''Пряма лінія''

Саногенез

Конвергенція

Дивергенція

189 / 900
На основі клінічних даних пацієнту вставлено попередній діагноз: гострий панкреатит. Вкажіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз.

Активність лужної фосфатази крові

Рівень креатиніну в крові

Активність амінотрансфераз крові

Активність кислої фосфатази крові

Активність амілази крові

190 / 900
У чоловіка 32-х років високий зріст, гінекомастія, жіночий тип оволосіння, високий голос, розумова відсталість, безпліддя. Попередній діагноз - синдром Клайнфельтера. Для його уточнення необхідно дослідити:

Родовід

Лейкоцитарну формулу

Каріотип

Сперматогенез

Групу крові

191 / 900
Хворому з травмою ока лікар призначив засіб, що забезпечує тривале (до 10 діб) розслаблення акомодаційних м'язів. Вкажіть цей препарат:

Пірензепін

Пілокарпіну гідрохлорид

Атропіну сульфат

Метацин

Скополаміну гідробромід

192 / 900
Хворого доставила в стаціонар швидка допомога з попереднім діагнозом гострий панкреатит. Визначити активність якого ферменту в крові та сечі необхідно для підтвердження цього діагнозу?

АсАТ

АлАТ

Лактатдегідрогенази

Альфа-амілази

Холінестерази

193 / 900
У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити блокатори:

Н1-рецепторів

alpha- та beta-адренорецепторів

alpha-адренорецепторів

М-холінорецепторів

beta-адренорецепторів

194 / 900
Для оцінки придатності води для пиття проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що знаходяться в 1 л води?

Колі-титр

Колі-індекс

Титр колі-фага

Мікробне число

Перфрінгенс-титр

195 / 900
У дитини 2,5 років з підозрою на дифтерію зіву взяли мазок із слизової та зробили посів на зсілу кінську сироватку. Яке призначення цього етапу мікробіологічної діаг-ностики?

Визначення серотипу токсину

Виявлення токсигенності

Визначення біохімічних властивостей

Виділення чистої культури

Дослідження антигенних властивостей

196 / 900
При обстеженні хворого виявлено зменшення кількості лейкоцитів, еритроцитів і гемоглобіну в периферичній крові, появу великих клітин (мегалобластів). Дефіцит якого вітаміну може до цього призводити?

Аскорбінова кислота

Рибофлавін

Біотин

Ніацин

Фолієва кислота

197 / 900
У 20-річної дівчини, яка страждає на поліпоз кишечника, у анамнезі вказано часті грибкові та вірусні захворювання. Недостатність якої ланки імунної системи є найімовірнішою в цьому разі?

В-лімфоцитів

Фагоцитів

Комплементу

Т-лімфоцитів

Натуральних кілерів

198 / 900
Хворий з пухлиною товстої кишки скаржиться на біль в животі, випорожнення з домішками крові, загальну слабкість. В крові: гемоглобін - 97 ммоль/л, еритроцити - 2,8·10^12/л, КП- 0,66, мікроцитоз, пойкілоцитоз, помірна кількість поліхроматофільних еритроцитів. Який вид анемії у хворого?

Гіпохромна

Гіперхромна

Мегалобластична

Арегенераторна

Гіперрегенераторна

199 / 900
В приймальне відділення доставили хворого з тепловим ударом. Які з наведених захисно-компенсаторних реакцій розвиваються при цьому?

Підвищення ЧСС

Спазм вінцевих судин

Стійка гіперглікемія

Звуження периферійних судин

Розширення периферійних судин

200 / 900
Чоловік 25 років скаржиться на загальну слабкість, озноб, біль у горлі. Об'єктивно спостерігається: почервоніння в ділянці мигдаликів. Температура тіла - 38,6^oС. Які з наведених клітин є головним джерелом ендогенних пірогенів, що викликають гарячку у пацієнта?

Нейтрофіли

Тучні клітини

Базофіли

Еозинофіли

В-лімфоцити

201 / 900
У пацієнтки екзофтальм, схуднення, тахікардія, негативний азотистий баланс, підвищена кількість вільних жирних кислот та глюкози в крові. Для якої дисфункції характерні такі симптоми?

Гіперфункції щитоподібної залози

Гіперпродукції СТГ

Цукрового діабету

Гіпофункції надниркових залоз

Гіпофункції щитоподібної залози

202 / 900
В експерименті вимірювали величину кровотоку (мл/хв) у різних органах. Який із нижченаведених органів має найбільшу величину кровотоку на 100 г маси?

Шлунок

Щитоподібна залоза

Мозок

Нирки

Печінка

203 / 900
Молодий чоловік 21-го року скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38-40^oC) Об'єктивно: печінка і селезінка збільшені. В крові: Hb- 100 г/л, еритроцити - 2,9·10^12/л, лейкоцити - 4,4·10^9/л, тромбоцити - 48 ·10^9/л, нейтрофіли с/я - 17%, лімфоцити - 15%, бластні клітини - 68%. Всі цитохімічні реакції бластних клітин негативні. Дайте гематологічний висновок:

Гострий еритромієлоз

Гострий мієлобластний лейкоз

Гострий лімфобластний лейкоз

Недиференційований лейкоз

Хронічний мієлолейкоз

204 / 900
Під час виконання оперативного втручання на колінному суглобі лікар повинен пам'ятати про артерію, що віддає найбільшу кількість гілок для утворення артеріальної суглобової сітки. Укажіть цю артерію.

A) fibularis

A) poplitea

A) tibialis anterior

A) femoralis

A) tibialis posterior

205 / 900
Аналіз крові виявив знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться?

Транспорт поживних речовин

Забезпечення імунітету

Зсідання

Транспорт гормонів

Транспорт газів

206 / 900
Чоловік та його дружина гомозиготні за одним геном. Але у чоловіка домінантні алелі цього гена, а у дружини - рецесивні. Яка з наведених закономірностей спадковості спостерігатиметься у їхніх дітей?

Закон одноманітності гибридів

Закон розщеплення

Явище успадкування, зчепленого зі статтю

Закон незалежного успадкування ознак

Явище зчепленого успадкування генів

207 / 900
Студент дістав завдання розрахувати альвеолярну вентиляцію. Для цього йому необхідні знати наступні показники зовнішнього дихання:

Хвилинний об'єм дихання, частота дихання, дихальний об'єм

Дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху, резервний об'єм видиху

Частота дихання, життєва ємність легень, резервний об'єм вдиху

Дихальний об'єм, об'єм мертвого простору, частота дихання

Об'єм мертвого простору, життєва ємність легень, дихальний об'єм

208 / 900
Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат - структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази і тому гальмує синтез:

Гліцерофосфатидів

Глікогену

Моносахаридів

Нуклеотидів ДНК

Жирних кислот

209 / 900
Серед лімфоцитів розрізняють популяцію клітин, що мають мембранні рецептори до IgM, під впливом специфічних антигенів активуються, мітотично розмножуються, диференціюються у плазматичні клітини, що виробляють антитіла (імуноглобуліни). Як називаються ці клітини?

-

Т-лімфоцити пам'яті

В-лімфоцити

Т-лімфоцити супресори

Т-лімфоцити кілери

210 / 900
Під час обстеження у пацієнта виявлено порушення кровообігу підшлункової залози. Яка із артерій може бути пошкоджена у цьому разі?

А. gastroepiploica dextra

А. dastrica sinistra

А. hepatica propria

А. gastrica dextra

А. lienalis

211 / 900
Після 10-денного лікування препаратом із групи антибіотиків у пацієнта спостерігаються явища дисбактеріозу: диспептичні явища, кандидомікоз, жовтяниця, фотосенсибілізація. Антибіотик якої групи приймав хворий?

Групи тетрациклінів

Групи рифампіцину

Групи аміноглікозидів

Групи пеніцилінів

Групи цефалоспоринів

212 / 900
Під час обстеження пацієнта з явищами гiпертензiї з'ясувалося, що йому найбiльш доцiльно застосувати препарат, який діє на артерiальний тиск через систему ренiн-ангiотензину. Укажіть цей препарат.

Анапрiлiн

Лізиноприл

Октадiн

Дiбазол

Апресин

213 / 900
Унаслідок дії електричного струму на клітину скелетного м'яза відбулася деполяризація її мембрани. Рух яких іонів крізь мембрану відіграє основну роль у розвитку деполяризації?

K^+

HCO3^-

Na^+

Cl^-

Ca2^+

214 / 900
У хворого 71-го року з облітеруючим атеросклерозом з'явився біль в лівій стопі. До лікаря не звертався. На момент огляду стопа збільшена в об'ємі, тканини в'ялі, чорного кольору, мацеровані. Демаркаційна зона не виражена. Поставте діагноз:

Волога гангрена

Коагуляційний некроз

Секвестр

Суха гангрена

Муміфікація

215 / 900
На прийомі у лікаря хворий повідомив, що самостійно застосовує протиалергійний препарат, який ефективно зменшує прояви алергії, проте викликає значну сонливість. Який препарат із групи блокаторів Н1-рецепторів застосовує хворий?

Кромолін-натрій

Димедрол

Ранітидин

Лоратадин

Тавегіл

216 / 900
У п'ятирічної дитини з'явилися висока температура, дрібноточковий висип та кон'юнктивіт. Вона померла від пневмонії, що виникла як ускладнення основного захворювання. Під час гістологічного дослідження легень виявлено ендо-, мезо- та панбронхіт і гігантоклітинну пневмонію. Для якого захворювання характерні ці симптоматичні явища?

Скарлатина

Крупозна пневмонія

Дифтерія

Вітряна віспа

Кір

217 / 900
У зв'язку зі спалахом дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення. Який препарат потрібно використати для створення штучного активного імунітету?

Вакцину з вбитих бактерій

Дифтерійний анатоксин

Специфічний імуноглобулін

Антидифтерійну сироватку

Вакцину АКДП

218 / 900
У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з'явилися висипання на шкірі, які супроводжувалися сильним свербінням, підвищилася температура тіла до 38^oC, з'явився біль в суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити?

Сироваткова хвороба

Контактна алергія

Гіперчутливість уповільненого типу

Атопія

Анафілактична реакція

219 / 900
Під час експерименту у дослідної тварини стимулювалися барорецептори каротидного синусу. Які зміни з боку серцево-судинної системи будуть спостерігатися?

Збільшується частота серцевих скорочень

Позитивний хронотропний ефект

Знижується симпатичний тонус

Підвищується артеріальний тиск

Підвищується секреція передсердних натрійуретричних пептидів

220 / 900
У пацієнта хромосомна хвороба - синдром Клайнфельтера. Загальна кількість хромосом у нього становить 47 (каріотип XXY). У соматичних клітинах виявляється статевий хроматин, кількість якого дорівнює числу X-хромосом мінус 1. Як називається статевий хроматин у соматичних клітинах?

Тільця Жоллі

Кільця Кебота

Тільця Князькова-Деле

Тільця Меллорі

Тільця Барра

221 / 900
Одними з медіаторів запалення клітинного походження є лейкотрієни. Під впливом якого ферменту утворюються ці біологічно активні речовини?

Тромбоксансинтетази

Циклооксигенази 1

Циклооксигенази 2

Фосфоліпази А2

Ліпооксигенази

222 / 900
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини за 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула діаментром до 10 мм. Який механізм гіперчутливості лежить в основі описаних змін?

Антитілозалежна цитотоксичність

Клітинна цитотоксичність

Гранулематоз

Анафілаксія

Імунокомплексна цитотоксичність

223 / 900
У людини трапляється спадкова хвороба, симптомокомплекс якої поєднує в собі цироз печінки та дистрофічні процеси головного мозку. Вона супроводжується зменшенням вмісту церулоплазміну в плазмі крові та порушенням обміну міді в організмі. Це хвороба:

Німанна-Піка

Тея-Сакса

Вільсона-Коновалова

Марфана

Жильбера

224 / 900
У пацієнта віком 50 років після резекції шлунка посилилися процеси гниття білків у кишечнику. Підвищення якого показника в сечі вказує на цей стан?

Тваринного індикану

Стеркобіліногену

Креатиніну

Оксипроліну

Сечової кислоти

225 / 900
У пацієнтів з діагнозом: цукровий діабет, часто спостерігаються запальні процеси, знижується регенерація та уповільнюється загоєння ран. Що є причиною цього явища?

Прискорення гліконеогенезу

Підвищення ліполізу

Посилення катаболізму

Зниження ліполізу

Зниження протеосинтезу

226 / 900
У пацієнта віком 30 років, який хворіє на гостре запалення підшлункової залози (панкреатит), виявлено порушення порожнинного травлення білків. Із недостатнім синтезом та виділенням підшлунковою залозою якого ферменту це зумовлено?

Амілази

Дипептидаз

Трипсину

Пепсину

Ліпази

227 / 900
У хворого з неврологічними порушеннями діагностована пухлина головного мозку. Під час операції видалена пухлина, що має вигляд щільного вузла, пов'язаного з твердою мозковою оболонкою. Гістологічно пухлина побудована з ендотеліоподібних клітин, тісно прилеглих одна до одної. Ваш діагноз:

Астроцитома

Менінгеальна саркома

Менінгіома

Гліобластома

Нейробластома

228 / 900
У пацієнта під час обстеження зліва в V міжребір'ї на 1-2 см латеральніше від середньоключичної лінії під час аускультації краще прослуховується І тон, ніж ІІ. Закриттям якого клапана це обумовлено?

Півмісяцевим клапаном легеневого стовбура

Лівим двостулковим клапаном

Півмісяцевим клапаном аорти

Двостулковим та тристулковим клапанами

Правим трьохстулковим клапаном

229 / 900
Як називається механізм активації неактивної форми пепсиногену в активну форму пепсин?

Дефосфорилювання

Ацетилювання

Фосфорилювання

Обмеженого протеолізу

Метилювання

230 / 900
Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібується цим препаратом у дихальному ланцюзі мітохондрій при розмноженні туберкульозної палички:

Ініціація

Трансамінування

Окисне фосфорилювання

Реплікація

Трансляція

231 / 900
У п`ятирічної дитини виявлена спадкова мембранопатія (хвороба Мінковського-Шоффара). Яка зміна осмотичної резистентності еритроцитів спостерігатиметься в цьому разі?

Підвищення резистентності

Зниження амплітуди резистентності

Зниження резистентності

Розширення амплітуди резистентності

Збільшення зони резистентності

232 / 900
За здатністю до синтезу в організмі людини всі протеїногенні амінокислоти поділяються на замінні, незамінні та умовно замінні. Яка з наведених амінокислот є незамінною?

Глутамін

Пролін

Тирозин

Фенілаланін

Серин

233 / 900
Під час аналізу електрокардіограми встановлено: величина кута альфа дорівнює 80^o. Укажіть положення електричної осі серця.

Відхилена вліво

Відхилена вправо

Вертикальне

Горизонтальне

-

234 / 900
У хворого після травми коліна гомілку у зігнутому під прямим кутом положенні можна зміщувати вперед і назад подібно до висувної шухляди. Які зв'язки розірвані?

Малогомілкова колатеральна

Поперечна зв'язка коліна

Коса підколінна

Хрестоподібні зв'язки коліна

Великогомілкова колатеральна

235 / 900
Під час розтину тіла померлого чоловіка виявлено, що речовина головного мозку та лімфатичних вузлів має темно-сірий колір, а печінка та селезінка значно збільшені. Гістологічно в них спостерігаються гемомеланоз і гемосидероз. Із анамнезу відомо про періодичні напади гарячки. Для якого захворювання характерні такі патогістологічні зміни?

Чорна віспа

Гемолітична анемія

Малярія

Аддісонова хвороба

Септицемія

236 / 900
У дитини 15 років за 14 днів після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі зранку, підвищення артеріального тиску, сеча має вигляд ''м'ясних помиїв''. Імуногістохімічне дослідження біоптату нирки виявило відкладання імунних комплексів на базальних мембранах капілярів та у мезангії клубочків. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

Гострий пієлонефрит

Некротичний нефроз

Ліпоїдний нефроз

Гострий гломерулонефрит

Гострий інтерстиціальний нефрит

237 / 900
У хворої при гастродуоденоскопії виявили множинні виразки шлунка. Діагностовано синдром Золлінгера-Еллісона. Надлишок якого гормону має місце в даному випадку?

Інсулін

Гастрин

Тироксин

Окситоцин

Кортизол

238 / 900
При вивченні мазка крові людини з наявністю запального процесу можна бачити велику кількість округлих клітин із сегментованим ядром (три і більше сегментів) та дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі. Які це клітини крові?

Нейтрофільні гранулоцити

Базофільні гранулоцити

Еозинофільні гранулоцити

Еритроцити

Лімфоцити

239 / 900
У полі зору цистоскопа гладка поверхня слизової оболонки, без складок. Яка частина сечового міхура у полі зору?

Дно

Міхуровий трикутник

Тіло

Верхівка

Шийка

240 / 900
Для підтвердження діагнозу: гострий атрофічний кандидоз проведено мікроскопію мазків, виготовлених із шкрібку нальоту на слизовій оболонці щоки, який взятий від хворої жінки. Виявлено овальної форми мікроорганізми, що брунькуються. Який метод забарвлення використав бактеріолог для фарбування мазків із досліджуваного матеріалу?

Романовського-Гімзе

Морозова

Нейсера

Грама

Ожешка

241 / 900
Пацієнта шпиталізовано із попереднім діагнозом: черевний тиф. Хворіє упродовж трьох днів. Температура тіла - 39^oС. Який метод лабораторної діагностики необхідно застосувати для підтвердження діагнозу?

Виділення копрокультури

Серологічний метод

Виділення білікультури

Виділення уринокультури

Виділення гемокультури

242 / 900
В експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Унаслідок руйнування однієї зі структур головного мозку собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яку структуру зруйновано?

Медіальні колінчасті тіла

Нижні горбки чотиригорбкового тіла

Червоні ядра

Верхні горбки чотиригорбкового тіла

Латеральні колінчасті тіла

243 / 900
Що є етіологічним фактором цукрового діабету 1-го типу?

Міцний зв'язок інсуліну з білком

Висока активність інсулінази

Відсутність рецепторів до інсуліну

Пошкодження гіпофіза

Пошкодження beta-клітин

244 / 900
Дитина народилась здоровою, але через тиждень у неї з'явилося блювання, а пізніше гіпертонус м'язів, судоми, специфічний солодкий запах сечі і поту. Яке захворювання спостерігається у дитини?

Хвороба Коновалова-Вільсона

Фруктозурія

Гістидинемія

Фенілкетонурія

Хвороба кленового сиропу

245 / 900
У дитини 7-ми років з'явився біль у горлі, підвищилася температура тіла. На 2-й день від початку захворювання виявлені висипання червоного кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям завбільшки з макове зерно. Вони вкривають все тіло, за винятком носогубного трикутника. При огляді порожнини рота: в зіві яскраве почервоніння, мигдалики збільшені, язик малиново-червоний. Поставте діагноз:

Скарлатина

Кір

Стрептококова ангіна

Аденовірусна інфекція

Дифтерія зіва

246 / 900
Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко впродовж 3 - 4 хвилин. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

Виникає змішаний ацидоз

Виникає метаболічний ацидоз

Виникає метаболічний алкалоз

Виникає дихальний ацидоз

Виникає дихальний алкалоз

247 / 900
Під час посмертного розтину тіла чоловіка віком 62 роки виявлено надклапанний розрив аорти з тампонадою серця. Гістологічне дослідження висхідного відділу аорти виявило в зовнішній і середній оболонках інфільтрати з лімфоїдних, плазматичних, епітеліоїдних клітин, вогнища некрозу в середній оболонці, проліферацію адвентиціальних і ендотеліальних клітин та судин зовнішньої оболонки. Для якої патології характерні такі зміни в аорті?

Атеросклерозу

Ревматичного аортиту

Гіпертонічної хвороби

Сифілітичного аортиту

Септичного аортиту

248 / 900
У пацієнта спостерігається: телеангіоектазія, атаксія, в аналізі крові - знижена кількість Т-лімфоцитів, відсутність IgА, зниження рівня IgG, IgМ. Для якого синдрому характерні такі показники?

Синдром Луї-Бар

Синдром Шерешевського-Тернера

Синдром Дауна

Синдром Віскотта-Олдріча

Синдром Клайнфельтера

249 / 900
У пацієнта після часткової резекції підшлункової залози з'явилась стеаторея, що свідчить про порушення травлення жирів в кишечнику. З недостатністю якого ферменту це пов'язано?

Ліпази

Трипсину

Амілази

Пепсину

Гастриксину

250 / 900
Багато слизових оболонок людини продукують фермент, що викликає лізис бактерій. Його виявляють у слізній рідині, слині та в слизі шлунково-кишкового тракту. Вкажіть цей фермент.

Опсонін

Лізоцим

Гіалуронідаза

Комплемент

251 / 900
При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлена дифузна інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті?

Імунне відторгнення

Тубулонекроз

Гломерулонефрит

Iшемічне пошкодження нирки

252 / 900
Під час рентгенологічного обстеження виявлено: перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

Решітчаста

Клиноподібна

Потилична

Лобова

253 / 900
У пацієнта через рік після резекції 2/3 шлунка виникли скарги на блідість шкірних покривів, головні болі, запаморочення, загальну слабкість. Загальний аналіз крові: гемоглобін - 60 г/л, еритроцити - 2,4·10^12/л. Яка причина виникнення цього патологічного стану?

Підвищення вмісту фолієвої кислоти

Зниження секреції внутрішнього фактора Кастла

Підвищення секреції внутрішнього фактора Кастла

Зниження всмоктування міді

254 / 900
У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт. ст., а вуглекислого газу - зменшена до 36 мм рт. ст. Такі зміни можуть бути наслідком:

Затримки дихання

Довільної гіпервентиляції

Помірного фізичного навантаження

Перебування в горах

255 / 900
Під час дослідження залишкового азоту виявлено, що азот сечовини значно знижений. Для захворювання якого органа це характерно?

Кишечника

Серця

Печінки

Шлунка

256 / 900
Під час дослідження нирки виявлено: нирка набрякла, повнокровна, капсула легко знімається. Порожнини мисок і чашечок розширені, заповнені каламутною сечею, їх слизова оболонка тьмяна, з вогнищами крововиливів. На розрізі тканина нирки строката, жовто-сірі ділянки оточені зоною повнокров'я і геморагій. Якому захворюванню відповідає такий макроскопічний вид нирок?

Гострий пієлонефрит

Нефролітіаз

Амілоїдоз нирок

Гострий гломерулонефрит

257 / 900
У пацієнтки віком 64 роки виник патологічний перелом плечової кістки. Під час біопсії виявлено атипові плазматичні клітини. Рентгенологічно у місці перелому спостерігаються пухлиноподібні утворення. Якому захворюванню відповідають такі патологічні зміни?

Мієломна хвороба

Хронічний остіомієліт

Метастаз аденокарциноми

Фіброзна дисплазія кістки

258 / 900
На електронній мікрофотографії міокарда видно клітини відростчатої форми, що містять мало органел, але мають добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку та секреторні гранули. Вкажіть ці клітини.

Пейсмекерні клітини

Перехідні атипові клітини

Клітини пучка Гіса

Секреторні кардіоміоцити

259 / 900
Дитина 2 років випила очні краплі з домашньої аптечки. Стан важкий, значне пото- і слиновиділення, астматичне дихання, кашель, зіниці різко звужені, тони серця глухі, брадикардія. Перистальтика кишечника посилена, пронос, артеріальний тиск знижений. Яким препаратом викликане отруєння?

Атропін

Пілокарпіну гідрохлорид

Сульфацил-натрій

Платифіліну гідротартрат

260 / 900
Чоловікові 54 років діагностовано великовогнищевий інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка. В якій артерії порушений кровообіг?

В огинальній гілці лівої вінцевої артерії

У передній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

У задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

У правій вінцевій артерії

261 / 900
У пацієнта спостерігається травма променево-зап'ясткового суглоба. Якими кістками проксимального ряду зап'ястку (крім горохоподібної) сформовано цей суглоб?

Човноподібною, півмісяцевою, тригранною

-

Трапецієподібною, гачкуватою, півмісяцевою

Човноподібною, трапецієподібною, півмісяцевою

262 / 900
Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. При житті аускультативно відмічено ''шум тертя перикарду''. На розтині виявлено, що епікард тьмяний, шорсткий, ніби покритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має місце?

Катаральний

Фібринозний

Гнійний

Гнильний

263 / 900
На ізольований нерв жаби один за одним подіяли двома подразниками порогової сили. Другий подразник потрапив у фазу деполяризації потенціалу дії. Чому в цьому разі виникне лише один потенціал дії?

Другий подразник потрапив у фазу абсолютної рефрактерності

Підвищилася лабільність нерва

Знизилася калієва проникність мембрани нерва

Знизився критичний рівень деполяризації нерва

264 / 900
У чоловіка внаслідок зловживання алкоголем розвинулась жирова дистрофія печінки. Порушення якої ланки обміну ліпідів має місце в цьому разі?

Обмін жирів у жировій клітковині

Всмоктування жирів

Бета-окиснення ліпідів

Транспортування жирів

Проміжний обмін ліпідів

265 / 900
В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. В умовах якого стану у вогнищі запалення виникає порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи?

Пригнічення активності карбоангідрази

Пригнічення окислювального фосфорилювання

Локального тканинного алкалозу

Локального тканинного ацидозу

266 / 900
Пацієнтка віком 35 років за 2 тижні після перенесеного COVID-19 проходила диспансерне спостереження. Під час проведення ЕКГ виявлено зниження вольтажу зубців, зубець Р не змінений і зв'язаний з QRS комплексом, тривалість інтервалу РQ - 0,32 с. Який тип аритмії розвинувся у пацієнтки?

Атріо-вентрикулярна блокада 2 ступеня

Атріо-вентрикулярна блокада 3 ступеня

Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта

Атріо-вентрикулярна блокада 1 ступеня

267 / 900
30-річний чоловік звернувся на консультацію до стоматолога зі скаргами на розлади жування, біль при відтягуванні нижньої щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого саме?

Крилоподібного латерального

Скроневого (передні волокна)

Крилоподібного медіального

Скроневого (задні волокна)

Жувального

268 / 900
На електронній мікрофотографії ділянки нирки у стінці приносної та виносної артеріол визначаються клітини з великими секреторними гранулами в цитоплазмі. Визначте структурне утворення нирки, до складу якого входять ці клітини:

Дистальний відділ нефрона

Юкстагломерулярний апарат

Петля нефрона

Проксимальний відділ нефрона

269 / 900
На розтині тіла жінки 23-х років, яка померла при явищах ниркової недостатності, на шкірі обличчя виявлений ''червоний метелик'', на мітральному клапані дрібні до 0,2 см червонувато-рожеві бородавчасті нашарування, в нирках осередки фібриноїдного некрозу в клубочках, потовщення базальних мембран капілярів клубочків у вигляді ''дротяних петель'', гематоксилінові тільця, каріорексис. Яке захворювання стало причиною смерті хворої?

Ревматизм

Вузликовий періартеріїт

Системний червоний вовчак

Ревматоїдний артрит

Системна склеродермія

270 / 900
Першим етапом діагностування хвороб, які зумовлені порушенням обміну речовин, є скринінг-метод, після якого використовують точніші методи дослідження ферментів і амінокислот. Яку назву має цей метод?

Біохімічний

Гібридизація соматичних клітин

Цитогенетичний

Імунологічний

271 / 900
Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на гнійне запалення ясен. Який препарат буде найбільш ефективним, якщо передбачається анаеробна природа збудника?

Гентаміцин

Ко-тримоксазол

Метронідазол

Оксацилін-натрій

272 / 900
У хворого зіниця звужена і у разі зменшення освітлення не розширюється. У якому місці відбулося ураження центральної нервової системи?

Бічний ріг сірої речовини спинного мозку на рівні С VIII - Th I

Бічне колінчасте тіло проміжного мозку

Верхні горбики покришки середнього мозку

Основа ніжки середнього мозку на рівні нижніх горбиків покришки

273 / 900
У відповідь на розтягнення м'яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

Суглобові рецептори

Дотикові рецептори

Сухожилкові рецептори Гольджі

М'язові веретена

Больові рецептори

274 / 900
Жінка 25-ти років госпіталізована в гінекологічне відділення з метою оперативного втручання з приводу пухлини яєчника. При здійсненні оперативного втручання необхідно розсікати зв'язку, що з'єднує яєчник з маткою. Яку саме?

Lig. ovarii proprium

Lig. umbilicale laterale

Lig. cardinale

Lig. suspensorium ovarii

Lig. latum uteri

275 / 900
Пацієнта шпиталізовано зі скаргами на періодичні напади серцебиття, які виникають раптово і так само раптово припиняються. Під час проведення ЕКГ виявлено епізод скорочень частотою 200 уд/хв, який має такі ознаки: ритм правильний, зубець Р відсутній, комплекс QRS без змін, зубець Т деформований. Укажіть вид аритмії.

АВ блокада І ст.

Шлуночкова екстрасистолія

Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія

Повна АВ блокада

Передсердна екстрасистолія

276 / 900
До інфекційної лабораторії надійшли випорожнення пацієнта з діагнозом холера. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно застосувати, щоб підтвердити чи спростувати цей діагноз?

Бактеріоскопічний

Алергічний

Біологічний

Бактеріологічний

277 / 900
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з групи блокаторів Н1-гістамінорецепторів:

Менадіону натрію біосульфат

Дифенгідрамін

Метамізол

Парацетамол

278 / 900
Під час патоморфологічного дослідження жовчного міхура після холецистектомії виявлено, що розміри його збільшені, стінки потовщені, серозна оболонка тьмяна та повнокровна, у порожнині міхура містяться в'язкі жовто-зелені маси. Мікроскопічно в стінці міхура спостерігається дифузна інфільтрація сегментоядерними нейтрофілами. Яка форма холециститу найімовірніша?

Гранульоматозний

Гострий флегмонозний

Хронічний

Гострий катаральний

279 / 900
Внаслідок впливу гамма-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулась на 180 градусів. Яка мутація відбулася в ДНК?

Дуплікація

Інверсія

Реплікація

Транслокація

280 / 900
Унаслідок гострої ниркової недостатності у чоловіка виникла олігурія. Яка добова кількість сечі відповідає цьому симптому?

1500-2000 мл

500-1000 мл

100-500 мл

50-100 мл

281 / 900
Із розвитком медичної генетики з'явилася можливість одужання за допомогою дієтотерапії при деяких спадкових хворобах, які раніше вважалися невиліковними. Яке з нижченаведених захворювань можна вилікувати за допомогою дієтотерапії?

Фенілкетонурію

Ахондроплазію

Гемофілію

Дальтонізм

282 / 900
У людини трапляються хвороби, пов'язані із порушенням розщеплення і накопичення у клітинах глікогену, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних ферментів у:

Мікротрубочках

Ендоплазматичній сітці

Лізосомах

Мітохондріях

283 / 900
Пацієнтка віком 25 років за місяць після пологів звернулася до лікаря зі скаргою на зменшення кількості молока. Дефіцит якого гормону вплинув на вироблення грудного молока у жінки?

Глюкагону

Адренокортикотропного гормона

Пролактину

Соматостатину

284 / 900
Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, у разі якої високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?

Реакція преципітації

Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

Реакція зв'язування комплементу

Реакція гемадсорбції

Реакція нейтралізації

285 / 900
Для короткотривалого хірургічного втручання пацієнту було введено дроперидол та фентаніл. Вкажіть, що зумовлює можливість виключення больової чутливості при їх спільному застосуванні.

Хімічна взаємодія

Антагонізм

Кумуляція

Потенціювання

286 / 900
Дитина трьох років доставлена до реанімаційного відділення інфекційної лікарні. При огляді: стан важкий, шкіра та слизові оболонки сухі, тургор тканин знижений. З анамнезу відомо, що протягом доби після вживання недоброякісної їжі в дитини була профузна діарея та багаторазове блювання. Який вид порушення водно-сольового обміну розвинувся у хворої дитини?

Гіпоосмолярна дегідратація

Гіпоосмолярна гіпергідратація

Ізоосмолярна гіпергідратація

Ізоосмолярна дегідратація

287 / 900
При гістологічному дослідженні шийного лімфатичного вузла було виявлено повнокрів'я та набухання коркового шару, в мозковій речовині наявна велика кількість плазматичних клітин, зменшення кількості лімфоцитів, значна макрофагальна реакція. Назвіть характер змін в лімфатичному вузлі:

-

Гострий лімфаденіт

Лімфома

Антигенна стимуляція лімфоїдної тканини

288 / 900
У недоношених новонароджених порушений синтез сурфактанту. Які функції він виконує в легенях?

Збільшує поверхневий натяг стінок альвеол

Підвищує опір дихальних шляхів

Зменшує поверхневий натяг стінок альвеол

Полегшує екскурсію діафрагми

289 / 900
У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладнилася розривом маткової труби. У який простір очеревини можливе попадання крові?

Міжсигмоподібний синус

Прямокишково-матковий

Міхурово-матковий

Лівий брижовий синус

290 / 900
У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?

Ніжки пучка Гіса

Волокна Пуркіньє

Пучок Гіса

Атріовентрикулярний вузол

Синоатріальний вузол

291 / 900
Для розслаблення скелетних м'язів, щоб зіставити відламки стегнової кістки, що утворилися внаслідок перелому, хворому був введений міореалаксант, що призвело до зупинки дихання. Після введення свіжої цитратної крові дихання відновилося. Який міореалаксант ввели хворому?

Дитилін

Панкуронію бромід

Піпекуронію бромід

Атракурію бесилат

292 / 900
Для лікування виразкової хвороби шлунка пацієнта призначено фамотидин. Який механізм дії цього препарату?

Блокада Н_2 гістамінових рецепторів

Антиферментна дія

Вплив на йонні канали клітинних мембран

Вплив на транспортні системи клітинних мембран

293 / 900
Хворий на виразкову хворобу з локалізацією виразки у дванадцятипалій кишці відзначає печію, нудоту, періодичне блювання. Який препарат з блокаторів Н2-гістамінових рецепторів потрібно йому призначити?

Дифенгідрамін

Фамотидин

Перфеназин

Атропіну сульфат

294 / 900
Офтальмологом у новонародженої дитини виявлено гнійні виділення з кон’юнктиви ока. При мікроскопії мазка з кон'юнктиви ока знайдено велику кількість лейкоцитів та грамнегативні бобовидні диплококи, розташовані всередині лейкоцитів. Який збудник є причиною цього захворювання?

Neisseria gonnorrhoeae

Staphylococcus epidermitis

Neisseria catarrhalis

Streptococcus pyogenes

295 / 900
Пацієнту встановлено діагноз: виразкова хвороба шлунка із підвищеною кислотністю. Під час ендоскопічного та бактеріологічного досліджень виділено бактерії роду Helicobacter. Завдяки якій своїй властивості ці мікроорганізми не гинуть у кислому середовищі шлунка?

Каталазній активності

Здатності утворювати капсулу

Стійкості до ванкоміцину

Уреазній активності

296 / 900
До реанімаційного відділення госпіталізовано пацієнта з отруєнням солями важких металів. Який антидот треба застосувати в цьому разі?

Унітіол

Атропіну сульфат

Алоксим

Налоксон

297 / 900
Серед мешканців тайгового селища, які займаються збором і заготівлею ягід, почастішали випадки зараження на альвеококоз. Що є джерелом інвазії при даному захворюванні?

Хворі люди

Птахи

Гризуни

Лисиці

298 / 900
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?

Волокна Пуркіньє

Пучок Гіса

Атріовентрикулярний вузол

Синоатріальний вузол

299 / 900
Зріст десятирічної дитини сягає 178 см, а її маса - 64 кг. Із порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

Статевих залоз

Гіпофізу

Надниркових залоз

Щитоподібної залози

300 / 900
У хворого на бронхіальну астму виникла гостра недостатність дихання. Який тип недостатності дихання виникає в цьому разі?

Перфузійний

Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції

Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції

Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції

301 / 900
У чоловіка колаптоїдний стан через зниження тонусу периферичних судин. Який препарат найефективніший у цій ситуації?

Мезатон

Ізадрин

Прозерин

Клофелін

Празозин

302 / 900
Фенілкетонурія успадковується як аутосомна рецесивна ознака. У родині, де обоє батьків здорові, народилася дитина, хвора на фенілкетонурію. Які генотипи батьків?

АА х Аа

аа х аа

АА х АА

Аа х Аа

Аа х аа

303 / 900
У 12-річного хлопчика до перебігу грипу приєднався респіраторний мікоплазмоз. Який вид інфекції розвинувся за цих умов?

Суперінфекція

Змішана інфекція

Аутоінфекція

Ятрогенна інфекція

Рецидив

304 / 900
Жінка 40-ка років звернулася із скаргами на неможливість розгинати стопу і пальці, що створює труднощі при ходьбі. Об'єктивно: ступня звисає, дещо повернена всередину, пальці її зігнуті (''кінська стопа''), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Який нерв уражений?

Спільний малогомілковий

Стегновий

Підшкірний

Сідничний

Великогомілковий

305 / 900
При аналізі крові людини виявлено: натрій - 115 ммоль/л, хлориди - 85 ммоль/л, глюкоза - 6 ммоль/л, загальний білок - 65 г/л. Наслідком зазначених змін, перш за все, стане зменшення:

Об'єму циркулюючої крові

рН крові

Осмотичного тиску крові

Онкотичного тиску крові

Швидкості осідання еритроцитів

306 / 900
Під час копрологічного дослідження встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найімовірнішою причиною цього є порушення:

Секреції підшлункового соку

Секреції кишкового соку

Надходження жовчі в кишечник

Процесів усмоктування в кишечнику

Кислотності шлункового соку

307 / 900
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (синдром Конна) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?

Гіперсекреція катехоламінів

Гіпоальдостеронізм

Гіперсекреція глюкокортикоїдів

Гіпосекреція глюкокортикоїдів

Гіперальдостеронізм

308 / 900
Пацієнту після видалення щитоподібної залози призначили препарат замісної терапії. Виберіть із наведених цей медикаментозний засіб:

Протирелін

Калію йодид

L-тироксин

Мерказоліл

Кортикотропін

309 / 900
У хворого 40-ка років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під'язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?

Лицьовий

Під'язиковий

Блукаючий

Трійчастий

Язикоглотковий

310 / 900
Який період життєвого циклу малярійного плазмодія співпадає із появою у хворого клінічних симптомів малярії?

При проникненні мерозоїтів у еритроцити

Під час утворення гаметоцитів

При проникнені спорозоїтів у кров людини

При виході мерозоїтів із зруйнованих еритроцитів

У період тканинної шизогонії

311 / 900
І.М. Сєченов встановив, що втомлена кінцівка відновлює працездатність швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює. Це дало можливість розробити вчення про:

Песимум

Оптимум

Активний відпочинок

Втому

Парабіоз

312 / 900
У дитини 2-х років при обстеженні виявлено гепатоспленомегалію, катаракту, затримку розумового розвитку. В крові - підвищення вмісту галактози. Яка спадкова патологія у дитини?

Порфірія

Галактоземія

Непереносимість дисахаридів

Гіповітаміноз D

Фенілкетонурія

313 / 900
У пацієнта виявлено сліпоту кіркового походження. Тромбоз якої артерії в нього розвинувся?

Задньої мозкової

Передньої ворсинчастої

Середньої мозкової

Передньої мозкової

Задньої сполучної

314 / 900
Хворому із загальним набряковим синдромом на тлі серцевої недостатності призначено фуросемід. Вплив на який процес забезпечує його терапевтичний ефект в цьому випадку?

Активний транспорт іонів крізь базальну мембрану

Синтез натрієвих каналів в дистальних канальцях

Транспорт іонів крізь апікальну мембрану

Карбоангідразу

Нирковий кровотік

315 / 900
Людина вийшла з кондиційованого приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює +40^oC, вологість повітря - 60%. Віддача тепла з організму на вулиці буде здійснюватися за рахунок:

Радіації

Випаровування поту

-

Проведення

Конвекції

316 / 900
У пацієнта травма кульшового суглоба. Рентгенологічно чітко виявлено внутрішньосуглобовий крововилив. Яка зв'язка розірвана?

Lig. transversum acetabuli

Lig. capitis femoris

Zona orbicularis

Lig. iliofemorale

Lig. ischiofemorale

317 / 900
У чоловіка на ЕКГ виявлено збільшення тривалості інтервалу QT. Це може бути наслідком зменшення у шлуночках швидкості:

Деполяризації та реполяризації

Деполяризації

Реполяризації

Розслаблення

Скорочення

318 / 900
Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на безпліддя, порушення менструального циклу, хронічну ановуляцію та полікістоз яєчників. Під час бімануального обстеження з обох сторін виявлено збільшені яєчники щільної консистенції, розмірами 5x6 см. Ці ж дані підтверджено при УЗД. Під час гістологічного дослідження виявлено потовщену фіброзну капсулу яєчника, що вкриває незліченні кістозні фолікули, вистелені гранульозними клітинами з гіперпластичною лютеїновою внутрішньою оболонкою (текою). Жовтих тіл немає. Що спричинило цей стан у пацієнтки?

Передменструальний синдром

Адреногенітальний синдром

Синдром полікістозних яєчників (синдром Штейна-Левенталя)

Хронічний двосторонній аднексит

Андробластома яєчників

319 / 900
Хворому з травмою передпліччя під час репозиції кісток для міорелаксації введено дитилін. Повне відновлення тонусу і функції м'язів спостерігалось більш, ніж через годину. Що може бути причиною значного подовження курареподібної дії препарату?

Генетичний дефіцит моноаміноксидази

Утворення активного метаболіту

Пригнічення мікросомного окиснення

Генетичний дефіцит гідроксилаз

Генетичний дефіцит бутирилхолінестерази

320 / 900
Під час перебування в погано провітрюваному приміщенні з великим скупченням людей у літнього чоловіка відбулося підвищення артеріального тиску. Який механізм розвитку такої реакції?

Пресорний рефлекс з хеморецепторів

Депресорний рефлекс з осморецепторів

Пресорний рефлекс з осморецепторів

Депресорний рефлекс з хеморецепторів

Пресорний рефлекс з волюморецепторів

321 / 900
Під час мікроскопічного дослідження тканини легенів виявлено ділянку запалення, яка складається з вогнища некрозу, оточеного правильними рядами епітеліоїдних та лімфоїдних клітин; наявні плазматичні клітини, макрофаги та гігантські багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса. Укажіть вид такого запалення.

Альтеративне запалення

Запалення внаслідок лепри

Ексудативне запалення

Типове продуктивне запалення

Туберкульозне запалення

322 / 900
Під час патологоанатомічного дослідження спинного мозку чоловіка 70 років виявлені деструкція та зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному і грудному відділах. Які функції були порушені у цього чоловіка за життя?

Чутливість верхніх кінцівок

Чутливість нижніх кінцівок

Чутливість і моторні функції верхніх кінцівок

Моторні функції нижніх кінцівок

Моторні функції верхніх кінцівок

323 / 900
Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. На 8-му добу трансплантат став набряклим, змінився його колір; на 11 добу почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь?

Т-лімфоцити

Еозинофіли

Еритроцити

Базофіли

В-лімфоцити

324 / 900
У пацієнта після перелому великогомілкової кістки відбувається надмірна продукція кісткової тканини - екзостоз. Визначте, який вид регенерації спостерігається у нього?

-

Репаративна

Фізіологічна

Патологічна недостатня

Патологічна надмірна

325 / 900
Мікрофлора шлунку нечисленна. Це пов'язано з кислотністю шлункового вмісту. Проте H. pylori здатна виживати в шлунку, завдяки продукції певного фермену. Назвіть цей фермент.

Уреаза

Гіалуронідаза

Ліпаза

Аденілатциклаза

Протеаза

326 / 900
В аналізі крові пацієнта спостерігає-ться значне підвищення рівня лімфоцитів. Який з наведених гормонів сприяє цьому?

Тимозин

Нейротензин

Мотилін

Тирозин

Соматостатин

327 / 900
Під час мікроскопії нирки патологоанатом виявив, що приблизно у 80% клубочків спостерігається розмноження епітелію зовнішнього листка капсули Шумлянського, що формує <<півмісяці>>. Він дійшов висновку, що така картина відповідає:

Фібропластичному гломерулонефриту

Інтракапілярному проліферативному гломерулонефриту

Екстракапілярному ексудативному гломерулонефриту

Екстракапілярному проліферативному (швидкопрогресуючому) гломерулонефриту

Інтракапілярному ексудативному гломерулонефриту

328 / 900
У пацієнта виявлено змішану глистну інвазію: аскаридоз кишечника та трематодоз печінки. Який протигельмінтний препарат доцільно призначити у цьому разі?

Левамізол

Пірантел

Піперазину адипінат

Хлоксил

Мебендазол

329 / 900
У хворого при обстеженні виявлено відсутність Т-лімфоцитів, дефекти обличчя, щитоподібної і прищитоподібних залоз, вада серця. Не розвиваються імунні реакції клітинного типу. Діагностовано синдром Ді Джорджі, який зумовлений:

Комбінованим імунодефіцитом

Гіпоплазією вилочкової залози

Гіперплазією вилочкової залози

Первинною недостатністю Т-лімфоцитів

Первинною недостатністю В-лімфоцитів

330 / 900
У дитини, яка часто хворіє на ангіни та фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів і селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю та блідістю, м'язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називає-ться такий вид діатезу?

Ексудативно-катаральний

Нервово-артритичний

Астенічний

Геморагічний

Лімфатико-гіпопластичний

331 / 900
В комплексній терапії виразкової хвороби шлунка призначено препарат, який є конкурентним антагоністом гістамінових рецепторів. Впливаючи на Н_2-рецептори парієтальних клітин знижує індукцію хлористоводневої кислоти. Вкажіть цей препарат.

Сукральфат

Омепразол

Мізопростол

Фамотидин

Пірензепін

332 / 900
У пацієнта спостерігається обмеження згинання у ліктьовому суглобі, зниження тонусу двоголового м'яза плеча та втрата чутливості шкіри на передньо-латеральній поверхні передпліччя. Функція якого нерва порушена?

N. radialis

N. musculocutaneus

N. axillaris

N. medianus

N. ulnaris

333 / 900
У пацієнта обстежували сприйняття звуків за допомогою камертона. Під час розташування його біля зовнішнього вуха пацієнт не чув правим вухом звук камертона. Коли лікар розташував ніжку камертона на соскоподібному відростку пацієнт відчув звук. З ураженням якої частини слухової сенсорної системи це пов'язано?

Слухового нерва

Внутрішнього вуха

Нижніх горбиків

Медіального колінчастого тіла

Середнього вуха

334 / 900
Під час ревізії черевної порожнини виявлено венозну кровотечу з печінково-дванадцятипалої зв'язки. Яку з вен пошкоджено?

Ворітну вену печінки

Верхню брижову вену

Нижню порожнисту вену

Селезінкову вену

Нижню брижову вену

335 / 900
У пацієнта, який хворіє на виражений пневмосклероз, після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулася дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?

Апнейстичного

Рефлекторного

Дисрегуляційного

Рестриктивного

Обструктивного

336 / 900
У деяких дорослих людей після вживання молока спостерігаються диспептичні явища. Дефіцит якого ферменту асоціюється з проблемою несприйняття молока?

Пептидази

Лактази

Ліпази

Амілази

Мальтази

337 / 900
У дев'ятирічного хлопчика виявлено ураження нирок та підвищенний артеріальний тиск. Підвищення рівня якого біологічно активного пептиду спричинив цей стан?

Калідину

Інсуліну

Антидіуретичного гормона

Ангіотензину ІІ

Глюкагону

338 / 900
Дослідження показало, що загальна кількість лейкоцитів в крові пацієнта становить 11·10^9/л; при цьому нейтрофіли становлять 80%, з них 9% - паличкоядерні. Охарактеризуйте зміни клітинного складу ''білої'' крові в зазначеному випадку:

Ядерний зсув нейтрофілів вправо

Нейтропенія

Лейкопенія

Лімфоцитоз

Ядерний зсув нейтрофілів вліво

339 / 900
До лікаря звернулися родичі пацієнта віком 52 років зі скаргами на те, що він не може прочитати написане, не розуміє що йому кажуть, але може розмовляти. Де локалізується зона ураження мозку?

У корі переднього відділу верхньої скроневої звивини

У корі заднього відділу верхньої скроневої звивини

-

У корі заднього відділу нижньої лобової звивини

У гіпокампі

340 / 900
У головному мозку людини утворюються ендогенні пептиди, подібні до морфію, які здатні зменшувати больові відчуття. До них відносяться:

Ендорфіни

Ліберини

Статини

Окситоцин

Вазопресин

341 / 900
На розтині чоловіка 52 років, який тривалий час страждав на туберкульозний простатит і помер від менінгоенцефаліту, у м'яких оболонках основи і бічних поверхонь головного мозку, селезінці, нирках, печінці виявлено велику кількість щільних, сірого кольору вузликів діаметром 0,5 - 1мм. Гістологічне дослідження показало, що вузлики складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних і нечисленних гігантських клітин з ядрами, розташованими на периферії клітин, що мають вигляд підкови. Виявлені зміни свідчать про:

Найгостріший туберкульозний сепсис

Вторинний туберкульоз

Міліарний туберкульоз

Великовогнищевий дисемінований туберкульоз

Септикопіємію

342 / 900
У патогенезі холери значну роль відіграють екзо- і ендотоксини, ферменти агресії. Основним синдромом цієї хвороби є дегідратація. Які з наведених патогенетичних впливів є основною причиною зневоднення?

Деструкція гіалуронової кислоти

Відщеплення нейрамінової кислоти

Дефект фосфоліпідів мембран

Деструкція муцину

Активація аденілатциклази

343 / 900
У пацієнта хворого на цукровий діабет, розвинулася діабетична кома внаслідок порушення кислотно-основного стану. Який вид порушення виник у цьому разі?

Респіраторний ацидоз

Негазовий алкалоз

Змішаний алкалоз

Метаболічний алкалоз

Метаболічний ацидоз

344 / 900
Цукровий діабет матері призхвів до народження дитини з вродженими вадами опорно-рухової, серцево-судинної та нервової систем. Вплив яких факторів спричинив розвиток діабетичної ембріопатії?

Антропогенних

Екзогенних

Мутагенних

Канцерогенних

Тератогенних

345 / 900
У хворого з гострим циститом при дослідженні сечі виявили лейкоцити і багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений, розчинний пігмент. Який мікроорганізм, ймовірно, є причиною захворювання?

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella enteritidis

Escherihia coli

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae

346 / 900
У пацієнта під час огляду встановлено наявність атетозу та хореї. Яка структура ЦНС імовірно уражена?

Лімбічна система

Гіпоталамус

Смугасте тіло

Довгастий мозок

Мозочок

347 / 900
У барокамері знизили тиск до 400 мм рт.ст. Як зміниться зовнішнє дихання людини, яка знаходиться у барокамері?

Зменшиться глибина і частота дихання

Збільшиться глибина і частота дихання

Зменшиться глибина і зросте частота дихання

Залишиться без змін

Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

348 / 900
У пацієнта з гіпохромною анемією в еритроцитах знаходиться 45% Hb S та 55% Hb А1. Яка форма анемії у пацієнта?

Мікросфероцитарна

alpha-таласемія

Серпоподібноклітинна анемія

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназодефіцитна

Хвороба Аддісон-Бірмера

349 / 900
У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб установлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану?

IgD

Сенсибілізовані Т-лімфоцити

IgG

IgE

IgM

350 / 900
У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки спеціалізованій дієтотерапії розвивався нормально. З якою формою мінливості пов'язане його одужання?

Соматична

Модифікаційна

Мутаційна

Комбінативна

Генотипова

351 / 900
При перевірці крові донорів на станції переливання крові в сироватці одного з них виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?

Вестерн-блот (імуноблотинг)

Імуноферментний аналіз

Електронна мікроскопія

Імунофлюоресценція

Радіоімунний аналіз

352 / 900
Під час ректороманоскопії у дитини 10 років слизові оболонки прямої та сигмовидної кишок набряклі, червоного кольору, вкриті товстим шаром слизу. Про яку патологію свідчать зазначені зміни?

Катаральне запалення

Венозне повнокрів'я

Гнійне запалення

Геморагічне запалення

Синець

353 / 900
Людина вживає надмірну кількість вуглеводів. Який метаболічний процес активується в організмі при цьому?

Ліпогенез

Синтез нуклеїнових кислот

Сечовиноутворення

Глікогеноліз

Ліполіз

354 / 900
У хворої 45-ти років напад миготливої аритмії. Хворіє на гіпертонічну хворобу II ст. Препарат вибору для припинення нападу:

Сустак-форте

Анаприлін

Калію хлорид

Лідокаїн

Строфантин

355 / 900
Генний апарат людини містить близько 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл сягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл?

Реплікація ДНК

Ампліфікація генів

Репарація ДНК

Утворення фрагментів Оказакі

Рекомбінація генів

356 / 900
У пацієнта з ознаками недостатності мітрального клапана в анамнезі відзначалися напади ревматизму, які супроводжувалися запальними явищами в суглобах. Яке з патологічних явищ у цього пацієнта належить до категорії патологічний стан?

Артрит

Запалення суглобів

Ревматизм

Недостатність мітрального клапана

Ревмокардит

357 / 900
Пацієнт віком 15 років лікується з приводу важкої гіпербілірубінемії. У комплексі лікарських препаратів застосовують барбітурати. Синтез якої речовини вони індукують у печінці?

УДФ-глюкуронілтрансферази

Гемоксигенази

Білівердину

Вердоглобіну

Непрямого гемоглобіну

358 / 900
Після операції з видалення щитоподібної залози у пацієнта з'явилось заніміння кінцівок, лабораторно діагностовано гіпокальціємію. Який гормональний препарат слід призначити?

Трийодтиронін

Тироксин

Кальцитрин

Тиреоїдин

Паратиреоїдин

359 / 900
У пацієнта після катетеризації сечового міхура в загальному аналізі сечі з'явилася велика кількість свіжих еритроцитів, що ймовірно, пов'язано з пошкодженням найвужчої частини сечовипускного каналу. Яка частина сечівника пошкоджена?

Дальша

Перетинчаста

Ближча

Губчаста

Передміхурова

360 / 900
Відомо, що цей інфекційний збудник може пошкоджувати слизові, викликати запалення внутрішніх органів, сепсис, утворення синьо-зеленого гною, а також він доволі стійкий до більшості антибіотиків. Укажіть цей збудник.

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Proteus vulgaris

Streptococcus mutants

361 / 900
У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками та почервонінням шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилася у тканинах?

Серотоніну

Дофаміну

Гістаміну

Гамма-аміномасляної кислоти

Триптаміну

362 / 900
У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найімовірнішю причиною змін фільтрації в таких умовах є:

Збільшення системного артеріального тиску

Збільшення коефіцієнта фільтрації

Зменшення онкотичного тиску плазми крові

Збільшення ниркового плазмотоку

Збільшення проникності ниркового фільтру

363 / 900
Пацієнту з діагнозом: туберкульоз, призначили етіотропне лікування. Який препарат доцільно вибрати з групи антибіотиків у цьому разі?

Тетрациклін

Біцилін

Рифампіцин

Левоміцетин

Цефалексин

364 / 900
Хірург виявив у чоловіка болючість у правій пахвинній ділянці. Захворювання яких органів має місце?

Висхідна ободова кишка, права нирка

Підшлункова залоза і дуоденум

Дуоденум, тонка кишка

Пряма кишка і сліпа кишка

Апендикс, сліпа кишка

365 / 900
Відомо, що не всі сенсорні сигнали сприймаються свідомо. У такий спосіб мозок відокремлює важливу інформацію від менш важливої. Який із відділів головного мозку відіграє найбільш значущу роль у цьому процесі?

Таламус

Базальні ганглії

Кора великих півкуль

Гіпоталамус

Мозочок

366 / 900
Чоловік, у якого підозрюють черевний тиф, надійшов до інфекційної лікарні на 3-й день захворювання. Який метод мікробіологічної діагностики варто використати для постановки діагнозу?

Метод виділення гемокультури

Метод виділення урінокультури

Метод виділення білікультури

Метод виділення збудника з ліквора

Метод виділення копрокультури

367 / 900
Під час експерименту, внаслідок уведення тварині синтетичного аналога тиреоїдних гормонів, збільшилася частота серцевих скорочень, що опосередковано:

Симпатичною нервовою системою

Парасимпатичною нервовою системою

Метасимпатичною нервовою системою

Соматичною нервовою системою

-

368 / 900
У травматологічне відділення поступив чоловік 35-ти років з травмою лівої кисті. При огляді встановлено: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II - V пальців не згинаються. Які м'язи пошкоджені?

Тильні міжкісткові м'язи

Червоподібні м'язи

Поверхневий м'яз-згинач пальців

Долонні міжкісткові м'язи

Глибокий м'яз-згинач пальців

369 / 900
Головним у специфічному лікуванні анаеробних інфекцій є своєчасне введення сироватки, що містить специфічні антитіла. На нейтралізацію якого токсину спрямована дія сироватки?

Екзотоксину

Ентеротоксину

Анатоксину

Анаеробних бактерій

Антитоксину

370 / 900
У людини масою тіла 80 кг після тривалого фізичного навантаження об'єм циркулюючої крові знижений до 5,4 л, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:

Збільшення об’єму циркулюючої крові

Втрати води з потом

Збільшення вмісту білків в плазмі

Збільшення діурезу

Збільшення кількості еритроцитів

371 / 900
Під час дослідження крові пацієнта виявлено значне збільшення активності МВ-фракції КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Про виникнення якої патології це може свідчити?

Холециститу

Гепатиту

Інфаркту міокарда

Панкреатиту

Ревматизму

372 / 900
Після порушення кровопостачання головного мозку пацієнт утратив здатність до написання літер і цифр. В якій частині мозку виникла патологія?

Lobus occipitalis

Lobus frontalis

Insula

Lobus temporalis

Lobus parietalis

373 / 900
Які біологічно активні речовини утворюються під час утилізації арахідонової кислоти циклооксигеназним шляхом.

Тироксин

Біогенні аміни

Соматомедини

Інсуліноподібні фактори росту

Простагландини

374 / 900
Стан вагітної жінки ускладнився токсикозом. Під час лабораторного обстеження виявлено кетонурію. Яка речовина з'явилася в сечі пацієнтки?

Ацетоацетат

Урати

Креатинін

Лактат

Піруват

375 / 900
У молодої жінки раптово виникли кашель та спазм бронхів, коли вона увійшла в приміщення з високою концентрацією тютюнового диму. Які рецептори викликали цей захисний рефлекс?

Ірритантні рецептори

Центральні хеморецептори

Юкстамедулярні рецептори

Механорецептори легень

Рецептори плеври

376 / 900
Унаслідок безконтрольного прийому вітамінного препарату в дитини виникли анорексія, нудота, блювання, пронос, гіпертермія, з'явилися крововиливи на шкірі та слизових, явища менінгізму. Який препарат приймала дитина?

Нікотинамід

Тіамін

Ретинолу ацетат

Ціанокобаламін

Токоферолу ацетат

377 / 900
Хворій 27-ми років проведена секторна резекція тканини молочної залози. При макроскопічному дослідженні виявлений чітко обмежений вузол білого кольору діа-метром 4 см, щільної консистенції. При терміновому гістологічному дослідженні пухлина складається з великої кількості фіброзної строми з її розростанням навкруги дрібних канальців, епітелій канальців лежить на базальній мембрані, зберігає полярність. Поставте діагноз:

Аденокарцинома

Дисгормональні розлади

Періканалікулярна фіброаденома

Саркома

Рак

378 / 900
Унаслідок травми мозку у жінки порушена функція епіфізу. Які з наведених функції будуть порушені у цієї жінки?

Серцевий цикл

Частота серцевих скорочень

Цикл сон-неспання

Менструальний цикл

Частота дихання

379 / 900
При взаємодії ацетилхоліну з М-холінорецепторами скоротливих кардіоміоцитів утворюється біологічно активна речовина, яка зумовлює інактивацію кальцієвих каналів, зменшення входу іонів кальцію в кардіоміоцит і розвиток негативного інотропного ефекту. Назвіть цю речовину:

Циклічний аденозиндифосфат (цАДФ)

Циклічний гуанозинтрифосфат (цГТФ)

Циклічний гуанозинмонофосфат (цГМФ)

Циклічний аденозинтрифосфат (цАТФ)

Циклічний аденозинмонофосфат (цАМФ)

380 / 900
Сечокам'яна хвороба ускладнилися виходом камінця з нирки. На якому рівні сечовода, найімовірніше, він може зупинитися?

На межі черевної та тазової частин

В середній черевній частині

В мисці

На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

На 5 см вище тазової частини

381 / 900
У пацієнта після хронічної пневмонії розвинувся фіброз легень. Який показник легеневої вентиляції зміниться найбільше?

Зменшиться життєва ємність легень

Збільшиться залишковий об'єм

Збільшиться функціональна залишкова ємність легень

Збільшиться резервний об'єм вдиху

Збільшиться резервний об'єм видиху

382 / 900
Під час функціонального навантаження на велотренажері у досліджуваного збільшилася частота дихання. Що є основною причиною зміни діяльності дихального центру в цьому випадку?

Підвищення напруги CO_2 у крові

Підвищення напруги O_2 у крові

Зростання кількості адреналіну в крові

Зниження напруги O_2 у крові

Зниження напруги CO_2 у крові

383 / 900
Під час емоційного перевантаження у пацієнтки віком 30 років частота серцевих скорочень сягнула 112/хв. Яка структура провідної системи серця спричинила цей стан?

Синоатріальний вузол

Внутрішньошлуночковий вузол

Гілки пучка Гіса

Волокна Пуркіньє

Пучок Гіса

384 / 900
Пацієнт скаржиться на головний біль, утруднене дихання. За результатами рентгенологічного дослідження встановлено діагноз: фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході під час огляду порожнини носа спостерігатимуться гнійні виділення?

Над верхньою носовою раковиною

Загальному

Верхньому

Середньому

Нижньому

385 / 900
У пацієнта перебіг геморагічного шоку ускладнився розвитком гострої ниркової недостатності. Укажіть провідну ланку в механізмі розвитку цього ускладненя?

Викид у кров вазопресину

Розвиток ДВЗ-синдрому

Підвищення проникності стінки капілярів

Активація симпатоадреналової системи

Централізація кровообігу із виникненням ішемії нирок

386 / 900
В сім'ї з двома дітьми у дитини до року на фоні підвищеної температури, виник напад спастичного кашлю. Подібна картина спостерігалася в старшої дитини дошкільного віку місяць тому. Лікар запідозрив кашлюкову інфекцію. Яким методом можна провести ретроспективну діагностику цього захворювання?

Мікроскопічний

Біологічний

Серологічний

Молекулярно-біологічний

Бактеріологічний

387 / 900
В ділянці хромосоми гени розташовані в такій послідовності: ABCDEFG. В результаті дії радіоактивного випромінювання відбулася перебудова, після чого ділянка хромосоми має наступний вигляд: ABDEFG. Яка мутація відбулася?

Делеція

Дуплікація

Інсерція

Інверсія

Мутація

388 / 900
У хворого порушений зір у бічних половинах полів зору обох очей (бітемпоральна геміанопсія). Яка нервова структура уражена?

Зорове перехрестя

Зорові нерви

Правий зоровий тракт

Сітківка ока

Лівий зоровий тракт

389 / 900
При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликала - III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах?

С

А та В

А

В

D та C

390 / 900
Під час експерименту на нервово-м'язовому препараті жаби вивчають одиночні скорочення м'яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва. Як зміниться скорочення м'яза після обробки препарату курареподібною речовиною?

Не зміняться

Збільшиться тривалість

Збільшиться сила

Зменшиться тривалість

Зникнуть

391 / 900
У чоловіка спостерігається прогресивна м'язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі, характерний для такого стану.

Амонійні солі

Сечова кислота

Креатин

Креатинін

Сечовина

392 / 900
Пацієнт віком 45 років з діагнозом: гострий психоз, протягом місяця проходив терапію. Стан пацієнта поліпшився, але з'явилися ригідність м'язів, тремтіння рук, гіпокінезія. Який лікарський засіб викликає такі побічні реакції?

Діазепам

Сиднокарб

Хлордіазепоксид

Аміназин

Дифенін

393 / 900
До лікаря-офтальмолога звернулась жінка зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено порушення процесу акомодації. Функція якої анатомічної структури порушена у хворої?

M. sphincter pupillae

Corpus vitreum

Lig. pectinatum iridis

M. ciliaris

M. dilatator pupillae

394 / 900
У біоптаті потовщеної слизової оболонки носа жінки віком 29 років, яка скаржиться на утруднення носового дихання, виявлено скупчення плазматичних і епітеліоїдних клітин та лімфоцитів, серед яких багато гіалінових куль (Русселівські тільця) та великих макрофагів зі світлою цитоплазмою (клітини Мікуліча). Яке запалення розвинулося в слизовій оболонці носа пацієнтки?

Ексудативне

Змішане

З утворенням поліпів і гострокінцевих кондилом

Проміжне

Гранулематозне

395 / 900
Під час операції для міорелаксації пацієнта використовують курареподібні фармакологічні препарати. Який механізм їх дії?

Блокування проведення збудження нервовими волокнами

Блокування виділення норадреналіну з пресинаптичного відділу

Блокування Н-холінорецепторів скелетних м'язів

Блокування виділення ацетилхоліну з пресинаптичного відділу

Блокування М-холінорецепторів гладких м'язів

396 / 900
Під час лікування зуба жінці віком 30 років зробили ін'єкцію препарату, після якого вона втратила больову чутливість на декілька годин. Який механізм дії знеболювального препарату у цьому випадку?

Блокування натрієвих каналів нервових волокон

-

Блокування кальцієвих каналів нервових волокон

Підвищення калієвої проникності мембрани нервових волокон

Підвищення натрієвої проникності мембрани нервових волокон

397 / 900
У пацієнта виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?

Кортизол

Вазопресин

Натрійуретичний

Паратгормон

Альдостерон

398 / 900
Півторарічний хлопчик постійно хворіє на піодермію та тричі хворів на пневмонію. У крові виявлено: знижена кількість імуноглобулінів G та A, відсутні плазмоцити. Який вид імунодефіциту виник у дитини?

Гіпогаммаглобулінемія Брутона

Швейцарський тип

Синдром Луї-Бар

Синдром Віскотта-Олдрича

Гіпоплазія вилочкової залози

399 / 900
Для окислення жирних кислот необхідна транспортна система, що включає аміноспирт, який транспортує жирні кислоти крізь мембрану мітохондрій. Назвіть цю сполуку:

Карбомоїлфосфат

Карнітин

Креатинін

Карнозин

Кардіоліпін

400 / 900
Чоловіка 49-ти років доставили з місця автомобільної аварії в лікарню в непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий і поверхневий. Переломів кісток і пошкодження головного мозку не виявлено. При пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Первинною причиною тяжкого стану потерпілого є:

Еритропенія

Гіповолемія

Гіпопротеїнемія

Гіпонатріємія

401 / 900
Після зіткнення двох автомобілів у одного з водіїв спостерігається деформація в середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо у разі спроби рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки із тригранним перерізом, посилюється крововтрата. Пошкодження якої кістки є найімовірнішим?

Стегнової кістки

Надп'яткової кістки

Малогомілкової кістки

Великогомілкової кістки

402 / 900
Лікар припускає, що пацієнт хворий на дифтерію. Під час бактеріоскопічного дослідження мазка із зіву, виявлено паличкоподібні бактерії із зернами волютину. Який етіотропний засіб є препаратом вибору у цьому разі?

Бактеріофаг

Протидифтерійна антитоксична сироватка

Еубіотик

Інтерферон

403 / 900
У пологове відділення надійшла жінка 26-ти років, у якої за терміном вагітності (40 тижнів) вже мають розпочатися пологи. При огляді встановлено, що шийка матки розкрита, але скорочення матки відсутнє. Лікар дав засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності. Назвіть цей засіб:

Тестостерон

Окситоцин

Естрон

АКТГ

404 / 900
Під час гістологічного дослідження видаленого збільшеного шийного лімфатичного вузла встановлено, що структура його стерта, лімфоїдні фолікули відсутні. Картина його одноманітна та представлена великою кількістю лімфобластів, серед яких наявні клітини з патологічним поділом. Інші групи лімфатичних вузлів і кістковий мозок не змінені. Виявлені зміни найбільш характерні для:

Неспецифічного гіперпластичного лімфаденіту

Лімфосаркоми

Хронічного лімфолейкозу

Саркоїдозу

Лімфогранулематозу

405 / 900
Лікар-хірург здійснює первинну хірургічну обробку глибокої різаної рани латеральної поверхні колінного суглоба. Яку зв'язку треба зшити лікарю?

Lig. popliteum arcuatum

Lig. collaterale tibiale

Lig. popliteum obliquum

Lig. collaterale fibulare

406 / 900
Педіатр при огляді дитини зазначив відставання у фізичному і розумовому розвитку. В аналізі сечі був різко підвищений вміст кетокислоти, яка дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлено?

Алкаптонурія

Фенілкетонурія

Цистинурія

Альбінізм

407 / 900
У біоптаті слизової оболонки пацієнта, хворого на бронхіальну астму, виявлено значну кількість клітин з численними метахроматичними гранулами. Вкажіть цю клітину.

Фібробласт

Макрофаг

Ретикулоцит

Тканинний базофіл

408 / 900
Під час перетворення глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка із цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот?

Рибулозо-5-фосфат

Еритрозо-4-фосфат

Рибозо-5-фосфат

Пентозо-5-фосфат

409 / 900
рН артеріальної крові - 7,4; первинної сечі - 7,4; кінцевої сечі - 5,8. Зниження рН кінцевої сечі є наслідком секреції у канальцях нефрона:

Іонів водню

Іонів калію

Креатиніну

Сечовини

410 / 900
У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

Ядерний хроматин

Ядерна оболонка

Комплекс Гольджі

Клітинна оболонка

411 / 900
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, під час якого збудники розмножуються безпосередньо в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед наведених ті захворювання, за яких має місце вищезгадане:

Ку-гарячка, висипний тиф

Поліомієліт, гепатит А

Інфекційний мононуклеоз, СНІД

Дизентерія, холера

412 / 900
У пацієнта діагностовано герпетичний стоматит. Що слід призначити в даному випадку для лікування?

Тетрациклін

Клотримазол

Ацикловір

Сульфацил натрію

413 / 900
До лікаря-гастроентеролога звернувся хворий зі скаргами на появу нудоти та печії після прийому їжі, стеаторею. Що може бути причиною такого стану?

Недостатність амілази

Підвищення виділення ліпази

Недостатність жовчних кислот

Порушення синтезу фосфоліпази

414 / 900
Хворий надійшов у нефрологічне відділення з діагнозом опущення правої нирки (нефроптоз). Яке положення відносно 12 ребра в нормі займає права нирка?

12 ребро перетинає нирку у нижній третині

-

12 ребро перетинає нирку у верхній третині

12 ребро проектується на нижній полюс

415 / 900
До стоматолога звернулася мати дитини 2-х років зі скаргами на руйнування у неї зубів. При огляді молочні зуби деформовані, уражені карієсом, біля шийки коричнева облямівка. З анамнезу встановлено, що мати під час вагітності приймала антибіотики без контролю лікаря. Вкажіть, яку групу антибіотиків, що володіє найбільш вираженою тератогенною дією, могла приймати мати?

Цефалоспорини

Пеніциліни

Тетрацикліни

Макроліди

416 / 900
Пацієнтку віком 48 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на слабкість, дратівливість, порушення сну. Об'єктивно спостерігається: шкіра та склери жовтого кольору. Під час лабараторного дослідження встановлено: в крові - холемія; випорожнення - ахолічні; сеча - темного кольору (білірубін). Яка жовтяниця спостерігається у пацієнтки?

Синдром Жільбера

Синдром Кріглера-Найяра

Механічна

Гемолітична

417 / 900
Пацієнтам з ішемічною хворобою серця призначають невеликі дози аспірину, який інгібує синтез активатора агрегації тромбоцитів тромбоксану А2. З якої речовини утворюється тромбоксан А2?

Малонова кислота

Оцтова кислота

Арахідонова кислота

Глутамінова кислота

418 / 900
У неврологічне відділення поступив хворий зі скаргами на погіршення пам'яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте лікарський засіб для покращення метаболізму головного мозку:

Анальгін

Сиднокарб

Пірацетам (ноотропіл)

Кофеїн

Меридил

419 / 900
У клітинах мозку лисиці, спійманої у межах міста, виявлені включення у вигляді тілець Бабеша-Негрі. Джерелом якого захворювання була тварина?

Кліщовий енцефаліт

Сказ

Вітряна віспа

Інфекційний мононуклеоз

420 / 900
До біорегуляторів клітинних функцій ліпідної природи належать тромбоксани. Що є джерелом для синтезу цих сполук?

Арахідонова кислота

Пальмітинова кислота

Фосфатидна кислота

Пальмітоолеїнова кислота

421 / 900
Пацієнта шпиталізовано із попереднім діагнозом: дифілоботріоз. Уживання яких продуктів могло спричинити це захворювання?

Овочів і фруктів

Свинини

Молока і яєць

Риби

Яловичини

422 / 900
Під час гострого тромбозу показана антикоагулянтна терапія. Назвіть антикоагулянт прямої дії, який застосовується в разі загрози тромбозу.

Варфарин

Дипіридамол

Гепарин

Фраксипарин

423 / 900
До клініки надійшла дитина 4 років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Виберіть причину розвитку набряків у дитини:

Зниження синтезу гемоглобіну

Зниження синтезу альбумінів

Зниження синтезу глобулінів

Зниження синтезу ліпопротеїнів

424 / 900
Піддослідному собаці ввели гормон, що призвело до збільшення швидкості клубочкової фільтрації за рахунок розширення приносної артеріоли і зменшення реабсорбції іонів натрію і води в канальцях нефрона. Який гормон було введено?

Передсердний натрійуретичний гормон

Альдостерон

Вазопресин

Тироксин

425 / 900
У разі нестачі вітаміну А у людини порушується сутінковий зір. Укажіть клітини, яким належить ця рецепторна функція.

Гангліонарні нервові клітини

Колбочкові нейросенсорні клітини

Біполярні нейрони

Горизонтальні нейроцити

Паличкові нейросенсорні клітини

426 / 900
Під час огляду пацієнта хірург установив наявність пораанення верхньої третини нирки. Цілісність якого органу треба перевірити в цьому разі, зважаючи на синтопію лівої нирки?

Шлунка

Поперечної ободової кишки

Низхідної ободової кишки

Печінки

427 / 900
Під час хірургічного лікування стегнової грижі лікар виділяє поверхневий отвір стегнового каналу. Яка анатомічна структура його утворює?

Hiatus saphenus

Septum femorale

Arcus iliopectineus

Fossa femoralis

428 / 900
Обстежено хворого чоловiка, госпіталізованого на 5-й день хвороби з явищами жовтяниці, болем в м'язах, ознобом, носовими кровотечами. При проведені лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудників хвороби:

Rickettsia mooseri

Leptospira interrogans

Calymmatobacterium granulomatis

Bartonella bacilloformis

429 / 900
Зі слизових оболонок і харкотиння хворого, який тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені великі грампозитивні овальні клітини з брунькуванням, розташовані хаотично, та довгасті клітини, розташовані ланцюжками. Який збудник виділений?

Стрептококи

Актиноміцети

Кандиди

Стрептобактерії

430 / 900
Унаслідок закупорки загальної жовчної протоки (установлено рентгенологічно) надходження жовчі до дванадцятипалої кишки припинилося. Слід очікувати на порушення:

Секреції соляної кислоти в шлунку

Гідролізу вуглеводів

Гальмування слиновиділення

Емульгування жирів

431 / 900
В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?

Рогівка

Циліарне тіло

Сітківка

Судинна оболонка

432 / 900
У дитини діагностовано атипову пневмонію, яка не піддається лікуванню beta-лактамними антибіотиками. Після посіву мокротиння дитини на спеціальне середовище, отримано ріст мікроорганізмів, які утворюють мікроскопічні колонії зі щільним центром. Який мікроорганізм є збудником пневмонії у дитини?

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

Legionella pneumophila

433 / 900
Дівчина, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є в неї причиною хронічної ниркової недостатності?

Ретинопатія

Нейропатія

Макроангіопатія

Мікроангіопатія

434 / 900
У пацієнтки виявлено пухлину вентральної поверхні мосту. У якій артерії спостерігатиметься уповільнення кровотоку?

A) carotis interna

A) basilaris

A) cerebri anterior

A) cerebri media

435 / 900
Оглядаючи пацієнта лікар-невропатолог виявив відсутність колінного рефлексу під час постукування по зв’язці наколінка. Який нерв ймовірно пошкоджений?

Загальний малогомілковий

Стегновий

Сідничний

Затульний

436 / 900
Численні ефекти гормону росту здійснюються за допомогою білкових факторів, що утворюються в печінці під впливом соматотропіну. Як називаються ці фактори?

Соматомедини

Ендорфіни

Атріопептини

Ліпотропіни

437 / 900
У хворого з пiдозрою на черевний тиф упродовж двох тижнiв захворювання лабораторний дiагноз не був встановлений. Який матерiал треба направити до лабораторiі для бактерiологiчного дослiдження на третьому тижнi?

Слиз із носу

Харкотиння

Промивні води шлунка

Фекалії та сечу

Слиз із зiву

438 / 900
Чоловік 38 років надійшов у терапевтичне відділення з діагнозом: правосторонній ексудативний плеврит. Рідина, відкачана з плевральної порожнини грудної клітки прозора, має відносну густину 1,020, містить 55 г/л білка, альбуміно-глобуліновий коефіцієнт - 1,6; загальна кількість клітин - 2,8/мкл; pH - 6,5. Який тип ексудату наявний у хворого?

Геморагічний

Гнійний

Фібринозний

Серозний

439 / 900
В кардіологічне відділення поступив хворий з аритмією. Який протиаритмічний препарат доцільно призначити?

Аміодарон

Диклофенак-натрію

Фурацилін

Дротаверину гідрохлорид

440 / 900
Збудник гепатиту D (дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватися лише в клітинах, що вже інфіковані одним із нижченаведених вірусів. Укажіть цей вірус.

Гепатиту Е

Гепатиту В

Гепатиту А

Епштейна-Барр

441 / 900
Під час огляду пацієнта віком 32 роки спостерігається диспропорційна будова скелету, збільшення надбрівних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток і стоп. Яка ймовірна причина розвитку цих порушень?

Збільшення рівня тироксину

Збільшення рівня соматотропного гормону

Збільшення концентрації глюкагону

Зниження концентрації інсуліну

Збільшення рівня катехоламінів

442 / 900
У пацієнта виявлено високий рівень альдостерону в крові. Яка з фізіологічно активних речовин найімовірніше призвела до цього?

Ангіотензин ІІ

цАМФ

Натрійуретичний фактор

цГМФ

443 / 900
У хворого перед хірургічним втручанням проводять визначення групи крові за системою АВ0 з використанням моноклональних антитіл до групових антигенів. Аглютинація не спостерігалася ні з анти-А, ні з анти-В реагентами. До якої групи належить досліджувана кров?

A1(II)

A2(II)

B(III)

0(I)

444 / 900
Під час огляду дитини у віці 11 місяців педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок та затримку мінералізації кісток черепа. Нестача якої речовини призводить до цієї патології?

Рибофлавіну

Холекальциферолу

Пантотенової кислоти

Тіаміну

Біофлавоноїдів

445 / 900
Юнак 15-ти років після переохолодження був доставлений в лікарню зі скаргами на біль, озноб. При огляді ''гусяча шкіра'', блідість, температура тіла поступово підвищується. Яка стадія гарячки спостерігається у хворого?

St. inflamenti

St. incrementi

St. decrementi

St. absorbi

446 / 900
У чоловіка, хворого на тимому (пухлину тимусу), спостерігаються ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

Внутрішня яремна вена

Передня яремна вена

Підключична вена

Верхня порожниста вена

447 / 900
Жінка 38 років скаржиться на постійну спрагу, часте сечовиділення, зниження апетиту, головний біль. Сеча безбарвна, прозора, слабокислої реакції, не містить глюкози. Добовий діурез до 12 л. Нестача якого гормона може бути причиною цього стану?

Норадреналіну

Передсердного натрійуретичного фактору

Інсуліну

Вазопресину

448 / 900
За результатами аналізу ЕКГ треба визначити водія ритму серця. На підставі якого показника це можна зробити?

Ампітуду зубця P

Напрямок зубця P

Напрямок зубця Q

Ампітуду зубця R

449 / 900
У чоловіка 58 років є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи. Збільшення якого з наведених показників біохімічного аналізу крові найхарактерніше для цього стану?

Хіломікронів

Активності аланінмінотрансферази

Рівня ЛПВЩ

Рівня ЛПНЩ

Активності сукцинатдегідрогенази

450 / 900
Пацієнт екстрено звернувся до лікаря із приводу численних укусів, отриманих від собаки. Який матеріал треба направити до мікробіологічної лабораторії для дослідження та встановлення діагнозу: сказ?

Спинномозкову рідину пацієнта

Мазок-відбиток з рогівки ока пацієнта

Парні сироватки пацієнта

Мозок тварини, яка покусала пацієнта

451 / 900
На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію, базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвати тип судини:

Гемокапіляр

Вена м'язового типу

Артерія

Лімфокапіляр

Вена безм'язового типу

452 / 900
Пацієнту з діагнозом: артеріальна гіпертензія з явищами стенокардії, призначили антиангінальний препарат із групи антагоністів кальцію. Вкажіть цей препарат.

Пентоксифілін

Метопролол

Анаприлін

Амлодипін

Молсидомін

453 / 900
У хворого з ІХС виникли порушення серцевого ритму, збільшився рівень глюкози у крові. Поруч з антиангінальними засобами, лікар призначив вітамінний препарат. Який з вітамінних засобів має кардіотрофічний та гіпоглікемічний ефект?

Ретинол

Ергокальциферол

Тіамін

Ціанокобаламін

Рибофлавін

454 / 900
Пацієнт тривалий час застосовував великі дози сульфаніламідних препаратів. Нещодавно в нього з'явилися: значна задишка в спокої, слабкість, втрата апетиту, порушення сну. Лабораторне дослідження крові виявило наявність в крові метгемоглобіну. Який механізм інактивації гемоглобіну в еритроцитах відбувається в пацієнта?

Сполучення гемоглобіну з сульфаніламідами

Блокада відновних ферментних систем

Окислення заліза в гемоглобіні

Блокада окисних ферментних систем

Пошкодження білка в гемоглобіні

455 / 900
На штучному вигодовуванні перебуває дитина 9 місяців. Для вигодовування використовували суміші, незбалансовані за вмістом вітаміну B_6. У дитини спостерігаються судоми, причиною яких може бути порушення утворення:

Серотоніну

ГАМК

Гістаміну

Бета-аланіну

Дофаміну

456 / 900
Терапія анаприліном позитивно вплинула на динаміку хвороби у жінки 44 років, яка страждає на стенокардію. Який механізм дії цього препарату?

Зниження потреби і збільшення надходження кисню в міокард

Зменшення енерговитрат міокарда внаслідок зниження навантаження

Зменшення окислювального обміну в міокарді внаслідок блокади ферментів циклу Кребса

Блокада бета-адренорецепторів і зниження потреби міокарда в кисні

Збільшення надходження кисню в міокард

457 / 900
Під час розтину тіла пацієнта, померлого від розповсюдженого перитоніту, в дистальних відділах тонкої кишки виявлено численні виразки овальної форми, які розташовані вздовж кишки. Дно виразок чисте, гладеньке, утворене м'язовою або серозною оболонкою, краї виразок рівні, заокруглені. У двох виразках є перфоративні отвори діаметром до 0,5 см. Яке захворювання можна запідозрити?

Черевний тиф

Висипний тиф

Туберкульоз

Холера

Дизентерія

458 / 900
Піддослідній тварині ввели блокатор цитохромоксидази, що призвело до її миттєвої смерті. Яка сполука калію може викликати таку реакцію?

Цианід

Оксалат

Фосфат

Нітрит

Сульфат

459 / 900
Пацієнту встановлено попередній діагноз: токсоплазмоз. Який біологічний матеріал використано для діагностики цього захворювання?

Сечу

Кров

Харкотиння

Дуодентальний вміст

Фекалії

460 / 900
При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми еритроцитів. Які з наведених форм еритроцитів є регенеративними?

Ретикулоцити

Мікроцити

Гіперхромні еритроцити

Сфероцити

Пойкілоцити

461 / 900
Жінка 33-х років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?

Преднізолон

Індометацин

Беклометазон

Бутадіон

Синафлан

462 / 900
Під час ендоскопічного дослідження лікар виявив порушення цілісності стінки шлунка в межах слизової оболонки. Вкажіть, яким типом епітелію в нормі вистелена з середини стінку шлунка:

Одношаровий призматичний залозистий

Перехідний

Багатошаровий плоский незроговілий

Псевдобагатошаровий

Багатошаровий плоский зроговілий

463 / 900
На заняттях з лікувальної фізкультури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитися назад і дістати долонями підлогу. Яка зв'язка запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа?

Задня поздовжня

Надостьова

Жовта

Передня поздовжня

Міжпоперечна

464 / 900
Пацієнт віком 49 років має підвищену концентрацію сечової кислоти в крові. Для зниження рівня сечової кислоти лікар призначив алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є алопуринол?

Аденозиндезамінази

Аденінфосфорибозилтрансферази

Гуаніндезамінази

Ксантиноксидази

Гіпоксантинфорибозилтрансферази

465 / 900
Відомо, що вірус гепатиту D належить до дефектних вірусів і може репродукуватися у клітинах хазяїна лише в присутності іншого вірусу гепатиту. Яку назву має цей вірус?

Вірус гепатиту G

Вірус гепатиту В

Вірус гепатиту А

Вірус гепатиту Е

Вірус гепатиту С

466 / 900
Пацієнту, що хворіє на цукровий діабет та алергічний дерматит, лікар призначив фторований гормональний препарат в мазі. На питання хворого про переваги призначеного препарату над маззю гідрокортизону лікар пояснив, що:

Призначений препарат практично не має резорбтивної дії

Посилює синтез інсуліну

Коштує дешевше

Діє слабше

Діє короткочасно

467 / 900
Недостатня продукція мінералокортикоїдів (Аддісонова хвороба) супроводжується м'язовою слабкістю, що зумовлена підвищеним виділенням із сечею іонів:

Калію

Гідрогену

Магнію

Натрію

Кальцію

468 / 900
Який компонент раціону людини не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, але є необхідною складовою харчування?

Ліпіди

Білок

Сахароза

Целюлоза

Крохмаль

469 / 900
У пацієнта вміст глюкози в плазмі крові становить 15 ммоль/л, спостерігаються спрага та поліурія. Дефіцит якого гормону спричиняє такі симптоми?

Кортизолу

Соматоліберину

Соматотропіну

Глюкагону

Інсуліну

470 / 900
Як називаються клітини ендокринного комплексу нирки, що знаходяться під ендотелієм у стінці приносної та виносної артеріоли, у цитоплазмі містять гранули реніну, що сприяє підвищенню кров’яного тиску?

Юкстагломерулярні

Мезангіоцити

Інтерстиційні клітини

Клітини Гурмагтіга

Клітини щільної плями

471 / 900
У пацієнта після резекції шлунку виникла гіперхромна анемія. Який препарат необхідно призначити?

Фербітол

Фолієву кислоту

Ціанокобаламін

Ферум-лек

Коамід

472 / 900
Чоловік з уретритом протягом тижня самостійно лікувався антибіотиком пеніцилінового ряду, але це не покращило його стан. Проведене бактеріологічне дослідження показало, що збудником захворювання є мікоплазми. Чому препарат, який приймав пацієнт, виявився неефективним?

Мембрана мікоплазм містить холестерин

Збудник розмножується всередині клітин

Мікоплазми утворюють фермент, який руйнує пеніцилін

Мікоплазми не мають клітинної стінки

Мікоплазми не утворюють відповідних транспортних білків

473 / 900
Молодому чоловікові було видано позитивну відповідь на наявність у нього антитіл до ВІЛ (використаний ІФА), проте обстежуваний наполягає на дослідженні, яке б достовірно довело наявність у нього антитіл до цього вірусу. Яке дослідження слід провести для підтвердження діагнозу?

РГГА

ПЛР

Імуноблотинг

РПГА

РІФ

474 / 900
У людини 40-ка років після емоційного збудження виявили підвищення артеріа-льного тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту:

Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи

Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

Розширення артеріол

Зменшення частоти серцевих скорочень

Гіперполяризація кардіоміоцитів

475 / 900
У 29-річної породіллі на 3-й день після пологів виник дифузний набряк правої грудної залози, болючість при пальпації, гіперемія шкіри у вказаній ділянці, підвищення температури тіла до 38^oC) При гістологічному дослідженні тканини залози виявлено: в стромі - дифузний клітинний інфільтрат, який складається з великої кількості нейтрофільних лейкоцитів, інтерстиційний набряк, гіперемія судин. Діагностуйте захворювання:

Хронічний гнійний мастит

Хронічний продуктивний мастит

Гострий апостематозний мастит

Гострий серозний мастит

Гострий флегмонозний мастит

476 / 900
У пацієнта з гіперфункцією щитоподібної залози інтенсивність енергетич-ного обміну підвищена, але він скаржиться на зниження фізичної сили і працездатності. З чим це пов'язано?

Накопичення кінцевих продуктів обміну в м'язах

Збільшення вмісту АМФ в м'язах

Збільшення рівня АДФ і H_3PO_4

Роз'єднання біологічного окиснення та окиснювального фосфорилювання

Серцева недостатність

477 / 900
У пацієнтки віком 60 років спостерігається застійна серцева недостатність зі збільшенням переднавантаження на серце. Яку біологічно активну речовину буде секретувати серце у цьому разі?

Передсердний натрійуретичний пептид

Вазопресин

Шлунковий інгібуючий пептид

Альдостерон

Ангіотензин ІІ

478 / 900
До лікаря-дерматолога звернулася пацієнтка віком 22 роки зі скаргами на гнійне висипання на обличчі та спині. Із анамнезу відомо, що у неї виявлено H. pylori. Враховуючи таку супутню патологію, лікар призначив антибактеріальний препарат, який буде діяти як на збудників інфекцій м'яких тканин, так і на H. pylori. Який антибактеріальний препарат призначив лікар?

Озельтамівір

Флуконазол

Ізоніазид

Рифампіцин

Кларитроміцин

479 / 900
У людини внаслідок травми мозку сталося вимкнення грудного дихання зі збереженням діафрагмального. У разі якої локалізації травми це може відбутися?

На рівні ретикулярної формації стовбура

На рівні варолієвого моста

На рівні 8-го грудного сегмента спинного мозку

На рівні 1-го шийного сегмента спинного мозку

Між шийними та грудними сегментами спинного мозку

480 / 900
У хворого на ішемічну хворобу серця виявлено підвищений вміст тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності в плазмі крові. Який препарат слід призначити?

Лізиноприл

Фенофібрат

Фамотидин

Добутамін

Аміодарон

481 / 900
У дитини грудного віку спостерігається пігментація склер, слизових оболонок. Виділяється сеча, яка темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Укажіть, яке захворювання може бути причиною цього стану?

Гістидинемія

Алкаптонурія

Цистинурія

Галактоземія

Альбінізм

482 / 900
Генетичний дефект Na^+-залежного транспортера моносахаридів мембрани ентероцитів зумовлює розвиток у новонароджених дітей внаслідок порушення всмоктування - синдрому мальабсорбції. Порушення всмоктування якої речовини спостерігається у цьому випадку?

Рибози

Лактози

Сахарози

Мальтози

Галактози

483 / 900
У пацієнта діагностовано абсцес лівої пахвинної ділянки. Скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла ввечері до 38,5^oC, що нормалізується вранці, а також на болючість та почервоніння шкіри в ділянці локалізації абсцесу. Укажіть тип температурної кривої у цього пацієнта?

Febris acontinua

Febris recurrens

Febris continua

Febris hectica

Febris remittens

484 / 900
Унаслідок обтурації жовчовивідної протоки у хворого зменшилося надходження жовчі в 12-палу кишку, що призвело до порушення всмоктування:

Вуглеводів

Жирів

Білків

Білків та вуглеводів

Мінеральних солей

485 / 900
Після тижневого голодування рівень глюкози крові підтримується на постійному рівні. За рахунок якого процесу це відбувається?

Глікогеноліз

Глюконеогенез

Гліколіз

Фосфороліз глікогену

ЦТК

486 / 900
Під час хвороби Іценка-Кушинга (гіперфункція кори наднирників із підвищеною продукцією кортикостероїдів) виникає гіперглікемія. Який процес стимулюється у цьому разі?

Цикл Кребса

Фосфороліз глікогену

Пентозофосфатний шлях окислення глюкози

Глюконеогенез

Гліколіз

487 / 900
Чоловік тривалий час лікується з приводу хронічної пневмонії. Під час мікроскопічного дослідження мокротиння в мазках, зафарбованих за методом Ціля-Нільсена, виявлено червоні палички розмірами 0,25х4 мкм, розташовані поодиноко, іноді невеликими скупченнями. Наявність якого захворювання можна припустити?

Пневмококової пневмонії

Туберкульозу легень

Кандидозу легень

Актиномікозу легень

Грипозної пневмонії

488 / 900
Під час глікогенозу (хвороби Гірке) порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що призводить до накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною захворювання?

Глікогенсинтетази

Глюкозо-6-фосфатази

Гексокінази

Альдолази

Фосфорилази

489 / 900
Пацієнтка звернулася до лікаря зі скаргами на ущільнення у верхньо-бічній ділянці правої молочної залози. Які лімфатичні вузли повинен перевірити лікар, щоб переконатися в нерозповсюдженні патологічного процесу?

Білягрудинні

Передні середостінні

Верхні діафрагмальні

Пахвові

Міжреберні

490 / 900
У пацієнта діагностовано стеноз мітрального клапана. До якого патогенетичного типу недостатності серця можна віднести цей стан?

Недостатність серця через перевантаження об'ємом

Недостатність серця через ушкодження міокарда

Недостатність серця від перевантаження опором

Змішана форма недостатності серця

Недостатність серця через гіпертрофію міокарда

491 / 900
Пацієнту, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?

Фосфорилювання

Глікозилювання

Йодування

Метилування

Ацетилування

492 / 900
Хворому на цукровий діабет медсестра помилково ввела майже подвійну дозу інсуліну, що призвело до гіпоглікемічної коми. Який лікарський засіб необхідно ввести хворому для виведення з коми?

Соматотропін

Інсулін

Лідазу

Норадреналін

Глюкозу

493 / 900
Хворий з хронічною серцево-судинною недостатністю приймав дигоксин. Після призначення додаткової терапії розвинулися явища інтоксикації серцевими глікозидами. Який препарат може викликати підсилення інтоксикації серцевими глікозидами?

Магнію хлорид

Аспаркам

Кальцію хлорид

Калію хлорид

Розчин глюкози

494 / 900
У разі зниження концентрації Na^+ у плазмі крові в нирках посилюється його реабсорбція. Який основний механізм регуляції стимулює цей процес?

Парасимпатичні рефлекси

Симпатичні рефлекси

Альдостерон

Натрійуретичний гормон

Ренін

495 / 900
Рентгенологічно встановлено затемнення на ділянці верхньощелепної пазухи справа, що свідчить про наявність гною. В який носовий хід буде виділятися патологічна рідина?

У правий загальний носовий хід

У правий середній носовий хід

У правий найвищий носовий хід

У правий верхній носовий хід

У правий нижній носовий хід

496 / 900
Під час дослідження біоптату виявлена гранульома, що складається з лімфоцитів, плазматичних клітин, макрофагів із пінистою цитоплазмою (клітинами Мікуліча), багато гіалінових куль. Яке захворювання можна припустити?

Лепра

Туберкульоз

Актиномікоз

Сифіліс

Риносклерома

497 / 900
До лікаря звернулася жінка віком 25 років зі скаргами на дисменорею та безпліддя. Під час обстеження виявлено: зріст жінки 145 см, недорозвинені вторинні статеві ознаки, на шиї крилоподібні складки. В буккальному епітелії не виявлено тілець Барра. Який патологічний стан спостерігається у пацієнтки?

Синдром трисомії Х

Синдром Клайнфельтера

Синдром Морріса

Синдром Шерешевського-Тернера

Синдром Дауна

498 / 900
Основу неорганічної структури зубів складають кристали фосфатів кальцію. Який гормон регулює гомеостаз кальцію?

Альдостерон

Тестостерон

Адреналін

Вазопресин

Паратгормон

499 / 900
У новонародженого хлопчика виявлена полідактилія, мікроцефалія, незрощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також вади серця і судин. Під час каріотипування діагностовано синдром Патау. Яка причина цієї патології?

Трисомія 13-ї хромосоми

Трисомія 18-ї хромосоми

Нерозходження статевих хромосом

Моносомія Х

Трисомія 21-ї хромосоми

500 / 900
При розтині тіла померлої дитини 1,5 років виявлено: геморагічні висипання на шкірі, помірна гіперемія та набряк слизової носоглотки, дрібні крововиливи в слизових оболонках і внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни в печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз, масивні крововиливи в наднирниках. Для якого захворювання найбільш характерні виявлені зміни?

Дифтерія

Скарлатина

Менінгококова інфекція

Кір

Висипний тиф

501 / 900
Який біохімічний маркер свідчить про інфікованість крові донора вірусним гепатитом В?

HCV

НВсAg

HDV

HAV

НВsAg

502 / 900
Однією з функцій центрального гальмування є відбір і обмеження надходження сенсорної інформації до кори головного мозку. Який вид гальмування забезпечує цю функцію?

Песимальне

Зворотне

Латеральне

Пресинаптичне

Реципрокне

503 / 900
Хворому 50-ти років після операції з метою прискорення загоєння рани місцево був призначений препарат, який має репаративну та імуностимулюючу активність. Визначте препарат:

Діазолін

Дексаметазон

Циклоспорин

Меркаптопурин

Метилурацил

504 / 900
Під час гістологічного дослідження міокарда було виявлено велику ділянку міокардіоцитів, у яких відсутні ядра. Цитоплазма клітин гомогенна, рожевого кольору. На периферії вогнища визначаються розширені, різко повнокровні судини і виражена інфільтрація сегментоядерними лейкоцитами. Про який процес свідчить ця гістологічна картина?

Демаркаційне запалення навколо інфаркту

Септичний розпад інфаркту

Організацію інфаркту

Асептичний автоліз інфаркту

Інкапсуляцію інфаркту

505 / 900
Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp 41 i gp 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв'язується gp 120 вірусу:

CD 19

CD 4

CD 28

CD 8

CD 3

506 / 900
У студента через добу після іспиту в аналізі крові виявили лейкоцитоз без істотної зміни в лейкоцитарній формулі. Який механізм найімовірніше зумовив розвиток виявленої зміни в периферичній крові?

-

Перерозподіл лейкоцитів в організмі

Зменшення руйнування лейкоцитів

Посилення лейкопоезу

Уповільнення еміграції лейкоцитів до тканин