Крок 1 Фармація - 2020 (буклет)

1 / 150
Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

A. Каламутного розчину

B. Безбарвного розчину

C. Оптично-активної речовини

D. Забарвленого розчину

E. Будь-якого розчину

2 / 150
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об’єднує їх в IV аналітичну групу (кислотноосновна класифікація)?

A. Добра розчинність деяких солей

B. Нерозчинність солей у воді

C. Амфотерність гідроксидів

D. Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку

E. Розчинність гідроксидів в кислотах

3 / 150
У хворого, який скаржився на набряки, при обстеженні виявлено протеїнурію, артеріальну гіпертензію, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей синдром?

A. Нефротичний

B. Анемічний

C. Сечовий

D. Гіпертензивний

E. Уратний

4 / 150
Скорковіння клітинних оболонок пов’язане з накопиченням в них:

A. Мінеральних солей

B. Целюлози

C. Кутину

D. Лігніну

E. Суберину

5 / 150
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

A. Правила фаз Гіббса

B. Рівняння Менделєєва-Клапейрона

C. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса

D. Законів Коновалова

E. Правила Трутона

6 / 150
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовується стеричний фактор, який враховує:

A. Температуру реакційної суміші

B. Взаємну орієнтацію молекул, що реагують

C. Будову молекул сполук, що взаємодіють

D. Концентрацію речовин, що реагують

E. Хімічні властивості сполук, що взаємодіють

7 / 150
Для профілактики правця використовують токсин, знешкоджений формаліном (0,4%) при температурі 39°С* впродовж чотирьох тижнів. Як називається цей препарат?

A. Антитоксична сироватка

B. Вбита вакцина

C. Ад’ювант

D. Анатоксин

E. Імуноглобулін

8 / 150
При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю МпО2 відбувається явище:

A. Відбиття світла

B. Оптимальна анізотропія

C. Світлорозсіювання

D. Заломлення світла

E. Інтерференція світла

9 / 150
В лабораторії отримано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину?

A. Для коагуляції колоїдного розчину

B. Для підвищення його стійкості

C. Для седиментації колоїдного розчину

D. Для коалесценції колоїдного розчину

E. Для зниження його стійкості

10 / 150
Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, які хімічні зв’язки вони розщеплюють:

A. Водневі

B. Ефірні

C. Ілікозидні

D. Фосфодіефірні

E. Пептидні

11 / 150
У клітинах організму еукаріотів ДНК перебуває у зв’язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з’єднані з молекулою ДНК та стабілізують її:

A. Альбуміни

B. Глютеліни

C. Гістони

D. Інтерферони

E. їлобуліни

12 / 150
У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунку, що супро-воджувалось анемією. Вкажіть, який з вітамінів має антианемічну дію:

A. Токоферол

B. Тіамін

C. Кобаламін

D. Ретинол

E. Нікотинова кислота

13 / 150
У закритому гаражі водій був у машині з включеним двигуном. Через деякий час він відчув головний біль, почалося блювання. Утворення якої сполуки призводить до такого стану?

A. Міоглобіну

B. Карбоксигемоглобіну

C. Дезоксигемоглобіну

D. Ціанметгемоглобіну

E. Оксигемоглобіну

14 / 150
До досліджуваного розчину додали 2М розчин НСІ. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині?

A. Ад+

B. Ва2+

C. Мд2+

D. Нд22+

E. РЬ2+

15 / 150
Введення в організм адреналіну призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Який процес при цьому активується головним чином?

A. Синтез глікогену

B. Синтез жирних кислот

C. Розпад глікогену

D. Пентозофосфатний цикл

E. Спиртове бродіння

16 / 150
До груп професійного ризику зараження на ВІЛ-інфекцію входять люди різних спеціальностей, зокрема медичні робітники. Вкажіть найімовірніший механізм їх зараження:

A. Повітряно-крапельний

B. Фекально-оральний

C. Трансмісивний

D. Повітряно-пиловий

E. Парентеральний

17 / 150
При бактеріоскопічному методі лабораторної діагностики інфекцій застосовують різні методи забарвлення мікроскопічних препаратів. Для яких цілей використовують метод Грама?

A. Виявлення джгутиків

B. Диференціації бактерій

C. Виявлення капсул

D. Виявлення плазмід

E. Забарвлення спор

18 / 150
Яка із зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?

A. Реакція з натрію гексанітрокобальтом (III)

B. Реакція з калію тетрайодогідраргіратом (II) в лужному середовищі

C. Реакція з гідроксидами лужних металів при нагріванні

D. Реакція з калію гексагідроксостибатом

E. Реакція з натрію гексанітрокобальтом (III) в кислому середовищі

19 / 150
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод:

A. Крохмаль

B. Сахароза

C. Ілікоген

D. Целюлоза

E. Лактоза

20 / 150
Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для перетравлення ліпідів. Назвіть ці продукти:

A. Жовчні кислоти

B. Ацетил-КоА

C. Катехоламіни

D. Кальцифероли

E. Кортикостероїди

21 / 150
В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38-ми років з матковою кровотечею. Які найімовірніші зміни з боку крові відбуваються у роділлі?

A. Зменшення гематокритного числа

B. Моноцитоз

C. Еритроцитоз

D. Збільшення гематокритного числа

E. Лейкопенія

22 / 150
У жінки 45-ти років в період цвітіння трав з’явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим при цьому?

A. Моноцитоз

B. Лімфоцитоз

C. Еозинофілія

D. Нейтрофілія

E. Базофілія

23 / 150
Похідні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну є тіамінпірофосфат?

A. Вітамін В6

B. Вітамін Ві

C. Вітамін В3

D. Вітамін В5

E. Вітамін В2

24 / 150
У постійного жителя високогір’я вміст гемоглобіну у крові становить 180 г/л. Збільшення синтезу гемоглобіну в умовах хронічної гіпоксії зумовлене стимуляцією кісткового мозку:

A. Норадреналіном

B. Вазопресином

C. Тироксином

D. Адреналіном

E. Еритропоетином

25 / 150
Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають:

A. Конода

B. Ліквідує

C. Медіана

D. Солідус

E. Евтектика

26 / 150
В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ?

A. Рефрактометрія

B. Кулонометрія

C. Поляриметрія

D. Кондуктометрія

E. Турбідиметрія

27 / 150
Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно з яким кристали добудовуються:

A. Лише тими іонами, які не входять до їх складу

B. Лише аніонами

C. Будь-якими іонами з розчину

D. Лише катіонами

E. Лише тими іонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними

28 / 150
Наявність кишкової палички у воді є показником фекального забруднення. Що прийнято вважати колітитром?

A. Загальну кількість бактерій віл води

B. Кількість кишкових паличок віл води

C. Кількість кишкових паличок в 1 мл води

D. Загальну кількість бактерій в 1 мл води

E. Найменшу кількість води, в якій виявлена присутність кишкової палички

29 / 150
При дії на кінчик кореня розчином Люголя в клітинах кореневого чохлика виявили:

A. Ілікоген

B. Жирні масла

C. Складні білки

D. Інулін

E. Оберігальний крохмаль

30 / 150
На заливних луках заготовлено трав’янистий багаторічник родини Polygonaceae, що має потовщене, горизонтальне, змієподібне кореневище і верхівкові колосовидні суцвіття з дрібних рожевих квіток. Назвіть заготовлену рослину:

A. Polygonum bistorta

B. Polygonum persicaria

C. Polygonum hydropiper

D. Polygonum aviculare

E. Rumex acetosa

31 / 150
При дії на аналізований розчин лугом при нагріванні виділяється газ, що змінює забарвлення червоного вологого лакмусового паперу на синє. Це свідчить про присутність в розчині:

A. Іонів вісмуту

B. Іонів свинцю

C. Хлорид-іонів

D. Карбонат-іонів

E. Іонів амонію

32 / 150
На аналіз надійшов розчин калію дихромату. Для його кількісного визначення був використаний один з фізикохімічних методів аналізу:

A. Поляриметричний

B. Кулонометричний

C. Турбідиметричний

D. Флуориметричний

E. Спектрофотометричний

33 / 150
Порошки, що містять екстракт беладони і активоване вугілля, мають знижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх активності?

A. Адсорбція

B. Розтікання

C. Десорбція

D. Адгезія

E. Когезія

34 / 150
В колоїдні препарати аргентуму (протаргол, коларгол) додають високомолекулярної сполуки (ВМС) для збільшення стійкості золів. Здатність ВМС захищати золь від коагуляції визначають:

A. Порогом коагуляції

B. Захисним числом

C. Електрофоретичною рухливістю

D. Величиною електротермодинамічного потенціалу

E. Величиною електрокінетичного потенціалу

35 / 150
Для відтворення цукрового діабету у кроля використовується алоксан, який вибірково пошкоджує /3-клітини острівців Лангерганса підшлункової залози. Який вид методики використовується в даному експерименті?

A. Методика ізольованих органів

B. Методика виключення

C. Методика стимуляції

D. Методика введення ферментів, гормонів

E. Методика подразнення

36 / 150
Серед зібраних рослин є Capsella bursa-pastoris, для якої характерно наступне:

A. Багаторічник, прикореневі листки суцільні, плоди - циліндричні стручки

B. Однорічник, прикореневі листки складні, плоди - членисті стручки

C. Дворічник, прикореневі листки плівчасті, плоди - крилаті серцеподібні стручечки

D. Дворічник, прикореневі листки перистолопатеві, плоди - округлі стручечки

E. Однорічник, прикореневі листки перисторозсічені або розділені, плоди - трикутно-серцеподібні стручечки

37 / 150
До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і 3% розчину пероксиду водню. Розчин при нагріванні забарвився в жовтий колір. Це свідчить про присутність в розчині:

A. Катіонів алюмінію

B. Катіонів хрому(ІІІ)

C. Катіонів олова(ІІ)

D. Катіонів свинцю

E. Катіонів цинку

38 / 150
У хворого досліджували секреторну функцію шлунку. У шлунковому соку не виявлена хлористоводнева кислота і ферменти. Як називається такий стан?

A. Гіпоацидітас

B. Ахлоргідрія

C. Гіперхлоргідрія

D. Ахілія

E. Гіпохлоргідрія

39 / 150
Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?

A. Максимальним

B. Рівним атмосферному

C. Рівним тиску насиченої пари при 273 К

D. Мінімальним

E. Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі

40 / 150
В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води використовують метод:

A. Осадження

B. Ацидиметрії

C. Алкаліметрії

D. Оксидиметрії

E. Комплексонометрїї

41 / 150
Реакція утворення золотисто- жовтого осаду (реакція ’’золотого дощу”) - це реакція:

A. Утворення осаду АдІ

B. Утворення осаду РЬС12

C. Утворення осаду / У /2

D. Утворення осаду Нд2І2

E. Утворення осаду НдІ2

42 / 150
Існують певні вимоги щодо бактеріального стану води, на якій готують певні лікарські форми. Який показник використовують для оцінки загального забруднення води?

A. Наявність анаеробних бацил

B. Кількість бактерій віл води

C. Наявність ентерококів

D. Кількість бактерій в 1 мл води

E. Наявність кишкових паличок

43 / 150
Хворому тривалий час з лікувальною метою призначали кортизол. Вкажіть, похідним якої сполуки є ця речовина:

A. Альбумін

B. Холестерин

C. Іліцерин

D. Ілюкоза

E. Сфінгозин

44 / 150
Інсулін - гормон підшлункової залози з гіпоглікемічною дією. Що він являє собою за хімічною природою?

A. Ліпід

B. Стероїд

C. Вуглевод

D. Нуклеотид

E. Поліпептид

45 / 150
У хворого на крупозну пневмонію температура тіла підвищилася до 40°С*. До якого типу можна віднести дану температуру у людини за ступенем її підвищення?

A. Субфебрильна

B. Помірно фебрильна

C. Високо фебрильна

D. Гіперпіретична

E. -

46 / 150
У хворого після перенесеної операції спостерігався сильний больовий синдром. Яку найбільш імовірну зміну гормонального статусу можна очікувати у даному випадку?

A. Гіперсекреція інсуліну

B. Зниження вироблення мінералокор- тикоїдів

C. Зниження вироблення глюкокорти- коїдів

D. Підвищення продукції катехоламінів

E. Зниження вироблення АКТГ

47 / 150
Виберіть відповідний метод титрування, якщо визначувана речовина летка:

A. Спосіб зворотного титрування

B. Метод окремих наважок

C. Спосіб прямого титрування

D. Титрування за замісником

E. Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

48 / 150
Для визначення типу ботулінічного токсину на мишах проводять реакцію нейтралізації токсину антитоксином. Як називається цей метод дослідження?

A. -

B. Алергічний

C. Мікробіологічний

D. Мікроскопічний

E. Біологічний

49 / 150
Виявлення в сироватці крові хворого антитіл до збудника інфекційної хвороби дозволяє встановити діагноз. Як називається цей метод дослідження?

A. Мікроскопічний

B. Мікробіологічний

C. Серологічний

D. Алергічний

E. Біологічний

50 / 150
У дитини 9-ти років після підвищення температури тіла до 38,5°С*, що зберігалася впродовж тижня у зв’язку з гострим бронхітом, відзначалося зниження температури до 37,0°С. Який з перерахованих механізмів є провідним у 3-й стадії гарячки?

A. Збільшення діурезу

B. Збільшення частоти дихання

C. Посилення теплопродукції

D. Розширення периферичних судин

E. Розвиток ознобу

51 / 150
Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет формується за їх допомогою?

A. Штучний активний

B. Природний пасивний

C. Видовий спадковий

D. Штучний пасивний

E. Природний активний

52 / 150
В якості джерела збудників інфекційних захворювань можуть бути як хворі люди, так і тварини. Як називаються інфекції, на які хворіють тварини і від яких заражується людина?

A. Антропонози

B. Зоонози

C. Зооантропонози

D. Змішані

E. Сапронози

53 / 150
При практичному застосуванні лікувальних антитоксичних сироваток хворому завжди вводять точно визначені дози. Якими одиницями визначається активність цих сироваток?

A. Летальними

B. Флокуляційними

C. Гемолітичними

D. Міжнародними

E. Бактеріостатичними

54 / 150
Старий коренеплід редису є менш соковитим, запасальна ксилема стає пористою і твердне в результаті значного розростання і здерев’яніння:

A. Ситоподібних трубок

B. Клітин-супутниць

C. Судин

D. Луб’яних волокон

E. Паренхіми

55 / 150
Скляний електрод часто застосовують у фармацевтичному аналізі. До якого типу електродів його відносять?

A. Другого роду

B. Іонселективні

C. Першого роду

D. Окислювально-відновні складні

E. Окислювально-відновні прості

56 / 150
Для визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині використовують розчин:

A. Сірчаної кислоти

B. Гідроксиду натрію

C. Йоду

D. Хлороводневої кислоти

E. Перманганату калію

57 / 150
При додаванні до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду водню з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичної групи це свідчить?

A. II

B. VI

C. V

D. III

E. IV

58 / 150
В ході розщеплення глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6-фосфат в першій реакції:

A. Фруктозо-1-фосфат

B. Манозо-1-фосфат

C. Галактозо-1-фосфат

D. Фруктозо-6-фосфат

E. Ацетил-КоА

59 / 150
Наявні ефірно-олійні залозки, плід - сім’янка, суцвіття - кошик. Це - характерні діагностичні ознаки родини:

A. Asteraceae

B. Scrophylariaceae

C. Lamiaceae

D. Solanaceae

E. Rosaceae

60 / 150
Деякі лікарські рослини необхідно збирати з великою обережністю, оскільки серед них є отруйні. До таких рослин належить представник родини зонтичних:

A. Valeriana officinalis

B. Cicuta virosa

C. Plantago major

D. Viburnum opulus

E. Arctium lappa

61 / 150
У хворого з підозрою на туберкульоз легень матеріалом для дослідження є мокротиння. Яким методом доцільніше забарвлювати приготовані мазки?

A. Методом Мейера

B. Методом Леффлера

C. Методом Ціля-Нільсена

D. Методом Нейссера

E. Методом Грама

62 / 150
При аналізі частин рослини виявлено шматки кореневищ, при їх мікроскопічному аналізі на зрізі виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність зразків до:

A. Папоротей

B. Водоростей

C. Голонасінних

D. Однодольних

E. Дводольних

63 / 150
До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:

A. Аргентуму, плюмбуму, ртуті(І)

B. Кальцію, стронцію, барію

C. Калію, барію, бісмуту

D. Алюмінію, магнію, цинку

E. Цинку, алюмінію, хрому

64 / 150
Народна медицина застосовує квітки глухої кропиви білої (Lamium album) при захворюваннях селезінки, катарі дихальних шляхів тощо. До якої родини належить ця рослина?

A. Айстрові

B. Бобові

C. Іубоцвіті

D. Ранникові

E. Пасльонові

65 / 150
Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту у складі водно-спиртової суміші заснований на експериментальному визначенні:

A. Температур кристалізації

B. Температур кипіння

C. Температур розчинення

D. Опору

E. Осмотичного тиску

66 / 150
Родина Asteraceae є найбільшою за численністю серед усіх родин відділу Magnoliophyta. Окремі види цієї родини, які використовуються в якості лікарських, занесені до ’’Червоної книги України” і потребують охорони. Вкажіть один такий вид:

A. Artemisia vulgaris

B. Centaurea су anus

C. Taraxacum officinale

D. Helianthus annuus

E. Arnica montana

67 / 150
Який тип плода характеризується соковитим оплоднем, багатонасінний, нерозкривний, утворюється з ценокар- пного гінецею?

A. Іесперидій

B. Стручок

C. Цинародій

D. Ценобій

E. Суничина

68 / 150
Визначення аніонів І аналітичної групи проводять при дії:

A. Розчину лугу

B. Розчину ВаС12 в нейтральному або слабколужному середовищі

C. Розчину ВаС12 в кислому середовищі

D. Розчину AgNO3 в кислому середовищі

E. Розчину мінеральної кислоти

69 / 150
Концентрацію калію перманганату у розчині визначають фотометричним методом аналізу Вкажіть величину, яку при цьому вимірюють:

A. Потенціал напівхвилі

B. Показник заломлення

C. Оптичну густину

D. Потенціал індикаторного електроду

E. Кут обертання площини поляризованого променя

70 / 150
У представників Lamiaceae пари листків двох сусідніх вузлів розташовані у взаємно протилежних площинах, тобто:

A. Спірально

B. Мутовчасто

C. Скупчено

D. Навхрест-супротивно

E. Дворядно-супротивно

71 / 150
При вивченні мазків, приготованих зі спинномозкової рідини хворої дитини, виявлені грамнегативні диплококи бобовидної форми, розташовані всередині лейкоцитів. Вкажіть імовірного збудника:

A. Гонокок

B. Стафілокок

C. Рикетсії

D. Менінгокок

E. Стрептокок

72 / 150
При мікроскопії мазка з матеріалу хворого були виявлені великі палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюжка. Після культивування збудника в живильному середовищі з додаванням пеніциліну вони набули кулястої форми і стали нагадувати перлове намисто. Для збудника якого захворювання характерне дане явище?

A. Туляремії

B. Сибірки

C. Кандидозу

D. Чуми

E. Холери

73 / 150
Завод бактерійних препаратів виготовляє кілька видів вакцин. Яка з них належить до вакцин обов’язкового застосування?

A. Черевнотифозна

B. Протикорова

C. Чумна

D. Протигрипозна

E. Антирабічна

74 / 150
На лужному пептонному середовищі через шість годин після посіву випорожнень хворого відзначено зростання збудника у вигляді блакитнуватої плівки. В мазку виявлені палички зігнутої форми. Вкажіть імовірного збудника:

A. Туберкульозна паличка

B. Черевнотифозна паличка

C. Холерний вібріон

D. Кишкова паличка

E. Синьогнійна паличка

75 / 150
Людина несприйнятлива до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов’язано?

A. Природний пасивний

B. Спадковий видовий

C. Штучний активний

D. Штучний пасивний

E. Природний активний

76 / 150
Відомо, що азотфіксуючі та целюлозоруйнівні бактерії не здатні існувати нарізно. Як називається такий вид взаємодії організмів?

A. Симбіоз

B. Сателізм

C. Метабіоз

D. Синергізм

E. Антагонізм

77 / 150
Відомо, що у більшості видів відділу Голонасінні листки представлені хвоєю. Який з нижчеперерахованих видів має листки довгочерешкові, шкірясті, з цілісною віялоподібною листковою пластинкою, дихотомічним жилкуванням та однією або кількома виїмками по верхньому краю?

A. Juniperus communis

B. Picea abies

C. Cedrus libani

D. Ginkgo biloba

E. Abies sibirica

78 / 150
Для визначення в’язкості мокротиння, що містить ВМС, достатньо виміряти відносну в’язкість рідини, яка характеризується:

A. Граничним значенням приведеної в’язкості розчину при концентрації, що прямує до нуля

B. Відношенням абсолютної в’язкості розчину до в’язкості розчинника

C. Відношенням відносної в’язкості розчину до масової частки розчину

D. Відношенням відносної в’язкості розчину до масової концентрації розчину

E. Різницею в’язкостей розчину та розчинника

79 / 150
У провізора після проведення тривалого аналітичного дослідження (психо-емоційного стресу) підвищився артеріальний тиск (160/110 мм рт.ст.). Які зміни нейрогуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку?

A. Активація утворення і виділення альдостерону

B. Гальмування симпатоадреналової системи

C. Активація симпатоадреналової системи

D. Активація калікреїн-кінінової системи

E. Активація ренін-ангіотензинової системи

80 / 150
У пацієнта зі скаргами на біль у правій нозі при огляді стопи виявлено збліднення, зменшення об’єму, місцеве зниження температури. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у хворого?

A. Венозна гіперемія

B. Метаболічна артеріальна гіперемія

C. Нейротонічна артеріальна гіперемія

D. Нейропаралітична артеріальна гіперемія

E. Ішемія

81 / 150
У хворого виражені блідість, ’’гусяча шкіра’’ озноб. Для якої стадії гарячки характерні такі прояви?

A. Підвищення температури

B. Зниження температури

C. Латентної

D. Збереження сталої температури тіла на високому рівні

E. Компенсації

82 / 150
До органічних сполук рослинної клітини невуглеводної природи відносять:

A. Пектини

B. Слиз

C. Інулін

D. Клітковину

E. Воски

83 / 150
У хворого після фізичного навантаження розвинувся напад стенокардії внаслідок ішемії міокарда. Яке з формулювань найточніше відображає визначення ішемії?

A. Дефіцит кисню в системі кровообігу

B. Невідповідність між припливом крові до тканин і потребою в ній

C. Розширення артеріол

D. Збільшення доставки кисню до тканин

E. Зменшення кількості еритроцитів в крові

84 / 150
Одним з методів лікування при отруєнні метанолом є введення в організм (per os або внутрішньовенно) етанолу в кількостях, що у здорової людини викликають інтоксикацію. Чому цей спосіб лікування є ефективним?

A. Етанол інактивує алкогольдегідрогеназу

B. Етанол блокує кофермент алкогольдегідрогенази

C. Етанол пригнічує дифузію метанолу

D. Етанол швидше розщеплюється, ніж метанол

E. Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази

85 / 150
Хвора звернулась зі скаргами на підвищене серцебиття, м’язову слабкість, підвищення апетиту Об’єктивно відзначається збільшення розмірів щитоподібної залози. Гіперсекреція якого гормону має місце?

A. Альдостерону

B. Тироксину

C. Глюкагону

D. Кортизолу

E. Кальцитоніну

86 / 150
Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?

A. Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС

B. Інгібування холінергічних процесів в ЦНС

C. Інгібування адренергічних процесів в ЦНС

D. Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС

E. Інгібування дофамінергічних процесів в ЦНС

87 / 150
Хворому, що страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання?

A. Протиаритмічний

B. Антиангінальний

C. Анксіолітичний

D. Гіпотензивний

E. Протизапальний

88 / 150
Хворому, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив лізиноприл. Який механізм дії має цей препарат?

A. Пригнічує АПФ

B. Стимулює бета-адренорецептори

C. Блокує бета-адренорецептори

D. Блокує альфа-адренорецептори

E. Блокує М-холінорецептори

89 / 150
Через слабкість пологової діяльності лікар призначив роділлі гормональний препарат для стимуляції пологів. Назвіть препарат:

A. L-тироксин

B. Преднізолон

C. Інсулін

D. Ілібенкламід

E. Окситоцин

90 / 150
Дайте відповідь на питання медсестри: гіпоглікемічна дія якого препарату зумовлена стимуляцією бета-клітин підшлункової залози?

A. Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин)

B. Ретаболіл (Нандролон)

C. Преднізолон

D. Іепарин

E. Глібенкламід

91 / 150
У літнього хворого розвинулася післяопераційна атонія кишечника. Який антихолінестеразний препарат йому показаний?

A. Прозерин

B. Метопролол

C. Дитилін (Сукцинілхолін)

D. Атропіну сульфат

E. Пілокарпіну гідрохлорид

92 / 150
У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?

A. Платифіліну гідротартрат

B. Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин)

C. Натрію хлорид

D. Атропіну сульфат

E. Анаприлін (Пропранолол)

93 / 150
Хворій на паркінсонізм для усунення м’язової ригідності було призначено препарат, який є попередником дофаміну. Назвіть цей препарат:

A. Атропіну сульфат

B. Аміназин

C. Скополаміну гідробромід

D. Леводопа

E. Парацетамол

94 / 150
Пацієнтці 34-х років, яка хворіє на бронхіт та має сухий непродуктивний нав’язливий кашель, лікар призначив протикашльовий засіб центральної дії. Який це препарат?

A. Ацетилцистеїн

B. Амброксол

C. Мукалтин

D. Глауцин

E. Бромгексин

95 / 150
Допоможіть лікарю підібрати препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є інгібітором цог-2 і не пошкоджує шлунок:

A. Диклофенак-натрій

B. Парацетамол

C. Індометацин

D. Кислота ацетилсаліцилова

E. Целекоксиб

96 / 150
Поясніть лікарю-інтерну, як коректно називати явище, коли при тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується:

A. Залежність

B. Сенсибілізація

C. Звикання

D. Кумуляція

E. Тахіфілаксія

97 / 150
Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат:

A. Вікасол (Менадіон)

B. Іепарин

C. Варфарин

D. Синкумар (Аценокумарол)

E. Фенілін (Феніндіон)

98 / 150
Для лікування глаукоми лікар вирішив призначити хворому холіноміметичний засіб прямої дії. Який це препарат?

A. Цинку сульфат

B. Сульфацил натрію

C. Атропіну сульфат

D. Пілокарпіну гідрохлорид

E. Платифіліну гідротартрат

99 / 150
Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболення пологів:

A. Кодеїну фосфат

B. Парацетамол

C. Промедол

D. Ацетилсаліцилова кислота

E. Анальгін (Метамізол натрію)

100 / 150
У стаціонар надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба шлунку у фазі загострення. Проконсультуйте лікаря-інтерна, який препарат знизить функцію залоз шлунку за рахунок блокади Я2 -рецепторів:

A. Фамотидин

B. Атропіну сульфат

C. Платифіліну гідротартрат

D. Екстракт беладони сухий

E. Метацин

101 / 150
Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксанту тубокурарину у пацієнта розвинулося порушення дихання, яке було ліквідовано після введення прозерину. Якому терміну відповідає вказана взаємодія між ліками?

A. Тахіфілаксія

B. Синергізм

C. Несумісність

D. Кумуляція

E. Антагонізм

102 / 150
Препаратом вибору для лікування трихомонадної інфекції є:

A. Амоксицилін

B. Тетрациклін

C. Метронідазол

D. Норфлоксацин

E. Гентаміцин

103 / 150
Хворому з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?

A. Бета-адреноблокатор

B. Н-холіноміметик

C. Антихолінестеразний засіб зворотної дії

D. М-холіноблокатор

E. Альфа-адреноміметик

104 / 150
Які лікарські засоби мають використовуватися для усунення бронхоспазму?

A. М-холіноміметики

B. Інгібітори холінестерази

C. Бета-адреноблокатори

D. Альфа-адреноміметики

E. Бета-адреноміметики

105 / 150
Аналітик провів реакцію на тіосульфат-іони з мінеральними кислотами. Вкажіть аналітичний ефект реакції:

A. Утворення синього осаду

B. Утворення зеленого осаду

C. Помутніння розчину і виділення газу з характерним запахом

D. Утворення червоного осаду

E. Утворення чорного осаду

106 / 150
Який іон міститься в розчині, якщо при дії на нього дифеніламіну у присутності концентрованої сульфатної кислоти спостерігається синє забарвлення?

A. Фосфат

B. Ацетат

C. Сульфід

D. Нітрат

E. Сульфат

107 / 150
Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Які метаболічні реакції підтримують при цьому вміст глюкози в крові?

A. -

B. Ілюконеогенез

C. Пентозофосфатний цикл

D. Анаеробний гліколіз

E. Аеробний гліколіз

108 / 150
Седиментація це:

A. Процес злипання частинок дисперсної фази під дією розчинів електролітів

B. Процес осадження частинок дисперсної фази в рідкому або газоподібному середовищі під дією сил тяжіння

C. Укрупнення частинок у рідкому середовищі

D. Процес злипання частинок дисперсної фази в рідкому середовищі з утворенням агрегатів

E. Довільний процес роздроблення частинок дисперсної фази в рідкому або газоподібному середовищі під дією електричного струму

109 / 150
Які два методи одержання дисперсних систем належать до фізичної конденсації?

A. Хімічна конденсація і пептизація

B. Ультрафільтрація і пептизація

C. Ультрафільтрація і конденсація з пари

D. Диспергація і пептизація

E. Конденсація з пари і заміна розчинника

110 / 150
Вміст пероксиду водню без застосування індикаторів можна визначити таким методом редоксиметричного титрування:

A. Ацидиметрія

B. Аргентометрія

C. Алкаліметрія

D. Перманганатометрія

E. Комплексонометрія

111 / 150
Однією з важливих діагностичних ознак шавлії лікарської та собачої кропиви є така форма віночка у квітці:

A. Лійкоподібний

B. Двогубий

C. Несправжньоязичковий

D. Наперсткоподібний

E. Язичковий

112 / 150
Який з катіонів IV аналітичної групи можна виявити крапельним методом з алізарином з використанням аналітичного маскування?

A. Zn2+

B. Sn2+

C. Сг3+

D. Sn[IV]

E. А13+

113 / 150
Колаген, желатин, кератин, міозин - білки, що утворені за рахунок пепти- дних зв’язків, та являють собою витягнуті нитки. Такі білки називаються:

A. Фібрилярними

B. Структуройаними

C. Глобулярними

D. -

E. Ланцюговими

114 / 150
Здатність ВМС перешкоджати випадінню в осад ліофобних золів та відкладенню на стінках судин холестеринових бляшок має назву:

A. Коацервація

B. Тиксотропія

C. Коагуляція

D. Седиментація

E. Колоїдний захист

115 / 150
Термолабільний лікарський препарат для екстемпорального використання піддали нагріванню до 65°С* тричі з інтервалом в 1 день. До якого методу стерилізації вдалися у даному випадку?

A. Кохірування

B. Прожарювання

C. Фільтрування

D. Тйндалізація

E. Пастеризація

116 / 150
Хворий на гострий інфаркт міокарда у складі комплексної терапії отримував гепарин. Через деякий час з’явилася гематурія. Який препарат показаний у якості антидоту?

A. Протаміну сульфат

B. Етамзилат

C. Вікасол (Менадіон)

D. Фібриноген

E. Амінокапронова кислота

117 / 150
До реанімаційного відділення надійшов хворий без свідомості. Діагностовано діабетичну кетоацидотичну кому. Який патологічний тип дихання є характерним для такого стану?

A. Апнейстичне дихання

B. Дихання Чейна-Стокса

C. Гаспінг-дихання

D. Дихання Біота

E. Дихання Куссмауля

118 / 150
Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Вкажіть метод титрування, в якому його застосовують:

A. Комплексонометричне титрування

B. Осаджувальне титрування

C. Окисно-відновне титрування

D. Метод перманганатометрїї

E. Кислотно-основне титрування

119 / 150
У багаторічної рослини родини Айстрові навесні утворюються квітконосні пагони з золотаво-жовтими квітками, а після відцвітання - великі листки. Отже це:

A. Hipericum perforatum

B. Petroselinum crispum

C. Potentilla erecta

D. Tussilago farfara

E. Datura stramonium

120 / 150
Хвора 20-ти років із цукровим діабетом потрапила у лікарню у непритомному стані. При обстеженні рівень глюкози плазми крові -1,8 ммоль/л. Діагностовано гіпоглікемічну кому. Яка причина, імовірно, призвела до розвитку даного стану?

A. Введення препаратів сульфонілсечовини

B. Порушення режиму сну

C. Введення бігуанідів

D. Несвоєчасне введення інсуліну

E. Передозування інсуліну

121 / 150
Аскорутин застосовують при кровоточивості ясен та точкових крововиливах. Які вітаміни входять до складу цього препарату?

A. С, Р

B. К, А

C. А, Е

D. Е, С

E. D, PP

122 / 150
У жінки 45-ти років була діагностована фіброміома, внаслідок рясних геморагій розвинулася гіпохромна мі- кроцитарна анемія. Яка це анемія за механізмом розвитку?

A. Метапластична

B. Білководефіцитна

C. Апластична

D. Залізодефіцитна

E. Фолієводефіцитна

123 / 150
Чоловік вживає здебільшого жирну їжу. Який фермент слід призначити пацієнту для нормалізації процесів травлення? 

A. ДНКазу

B. Ліпазу

C. Каталазу

D. Гіалуронідазу

E. Мальтазу

124 / 150
Перехід С2Н4 (алкен) —> С2Н6 (алкан) відбувається при проведенні реакції:

A. Дегідратації

B. Дегідрування

C. Димеризацїї

D. Гідратації

E. Гідрування

125 / 150
При якому числовому значенні п виконується правило Хюккеля (4п+2) для нафталіну?

A. n=1

B. n=0

C. n=4

D. n=2

E. n=8

126 / 150
Серед наведених реакцій виберіть реакцію азотсполучення:

A.

B.

C.

D.

E.

127 / 150
Виберіть правильну назву для даної сполуки:

A. 8-амінопурин

B. 2-амінопурин

C. 6-амінопурин

D. 6-нітропурин

E. 4-амінопурин

128 / 150
Жінка скаржиться на свербіння губ, почервоніння, появу кірочок та лусочок після двох тижнів використання губної помади. Алергічні реакції якого типу зумовлюють дані порушення?

A. Стимулюючий

B. Сповільнений

C. Анафілактичний

D. Імунокомплексний

E. Цитотоксичний

129 / 150
Серед наведених сполук виберіть формулу хіноліну:

A.

B.

C.

D.

E.

130 / 150
За значенням рКА наведених карбонових кислот виберіть найслабшу:

A. Молочна (рКА = 3,9)

B. Пропіонова (рКА = 4,9)

C. Масляна (рКА = 4,82)

D. Мурашина (рКА = 3,7)

E. Оцтова (рКА = 4,7)

131 / 150
Вкажіть метод кількісного аналізу, заснований на утворенні комплексних сполук галогенід-іонів з солями Hg2+:

A. Меркуриметрія

B. Комплексонометрія

C. Алкаліметрія

D. Аргентометрія

E. Ацидиметрія

132 / 150
Оберіть назву радикалу, структурна формула якого:

A. Бутил

B. Н-бутил

C. Трет-бутил

D. Ізобутил

E. Втор-бутил

133 / 150
Вкажіть продукти гідролізу сечовини:

A. СО2 + N2 + ЗН2О

B. CO + N2 + ЗH2

C. CO + 2NH3

D. СО2 + Н2О + 2NH3

E. СО2 + N2 + ЗH2

134 / 150
При взаємодії ацетилену з водою утворюється:

A. Щавлева кислота

B. Етиловий спирт

C. Етиленгліколь

D. Оцтовий альдегід

E. Бензиловий спирт

135 / 150
При взаємодії фенолу з водним розчином брому утворюється:

A. 3,5-дибромфенол

B. 2,5-дибромфенол

C. 2,4,5-трибромфенол

D. м-бромфенол

E. 2,4,6-трибромфенол

136 / 150
Серед представлених сполук визначте ту, яка належить до аліциклічних вуглеводнів:

A. Бензен

B. Фенантрен

C. Антрацен

D. Нафтален

E. Циклогексен

137 / 150
Якісна дієта для пацієнтів має включати, перш за все, речовини, які не синтезуються в організмі людини. Серед них:

A. Лінолева кислота

B. Глутамінова кислота

C. Аспарагінова кислота

D. Пальмітинова кислота

E. Піровиноградна кислота

138 / 150
В клініку потрапив чоловік з гострим нападом подагри. Вміст сечової кислоти в сироватці крові хворого значно підвищений, в сечі підвищена добова кількість цієї сполуки. Зміна активності якого ферменту призводить до даної патології?

A. Лактатдегідрогеназа

B. Аланінамінотрансфераза

C. Ксантиноксидаза

D. Ілюкозо-6-фосфатаза

E. Ілікогенсинтаза

139 / 150
При лікуванні фуросемідом пацієнта з хронічним набряковим синдромом виникли порушення катіонного складу плазми крови. Який засіб необхідно застосувати?

A. Аскорутин

B. Магне В6

C. Калію хлорид

D. Тіаміну бромід

E. Аспірин (ацетилсаліцилова кислота)

140 / 150
Перетравлювання ліпідів потребує наявності ліпаз, емульгаторів та слаб- колужного pH. У якому відділі ШКТ формуються дані умови?

A. Стравохід

B. Шлунок

C. Дванадцятипала кишка

D. Товстий кишечник

E. Ротова порожнина

141 / 150
Яка сполука утвориться при окисненні 3-метилпіридину?

A. З-Гідроксипіридин

B. Нікотинова кислота

C. Піколінова кислота

D. 2-Гідроксипіридин

E. Ізонікотинова кислота

142 / 150
Яка з наведених сполук належить до нітропохідних вуглеводнів?

A. С2Н5 - N0

B. С3Н7 – О - N02

C. С2Н5 - NH2

D. С6Н5 - N = N - С6Н5

E. С6Н5 - N02

143 / 150
Вкажіть формулу саліцилової ки­слоти, похідні якої широко використо­вуються в медицині як лікарські засо­би:

A.

B.

C.

D.

E.

144 / 150
Для одержання бутану СН3-СН2- СН2 - СН3 з хлоретану СН3 - СН2 - СІ використовують:

A. Реакцію Фінкельштейна

B. Реакцію Кучерова

C. Реакцію Коновалова

D. Реакцію Зініна

E. Реакцію Вюрца

145 / 150
Яка з наведених сполук є гетерофункціональною?

A.

B.

C.

D.

E.

146 / 150
Дибазол (бендазол) - гіпотензив­ний, спазмолітичний засіб. Механізм його дії пов’язаний зі здатністю бло­кувати активність фермента фосфодіе- стерази IV типу В структурі препарату дибазол міститься гетероцикл:

A. Бензімідазол

B. Піридин

C. Бензен

D. Піримідин

E. Тіазол

147 / 150
Яка з наведених сполук утворює­ться в результаті хлорування толуолу в присутності FeCl3 як каталізатора?

A.

B.

C.

D.

E.

148 / 150
у-Бутиролактон утворюється при нагріванні у-гідроксимасляної кислоти. Вкажіть його серед наведених сполук:

A.

B.

C.

D.

E.

149 / 150
Серед наведених реакцій вкажіть реакцію Канніццаро (диспропорціонування альдегідів):

A.

B.

C.

D.

E.

150 / 150
Вкажіть реагенти, що дозволять підтвердити наявність первинної амі­ногрупи в молекулі n-амінобензойної кислоти за допомогою ізонітрильної проби:

A. СНСІз, NaOH

B. КМпО4

C. NaHCO3

D. І2, NaOH

E. Вr2, Н2О