Крок 1 Медицина - 2019 (буклет)

1 / 179
При деяких гельмінтозах людина може сама виявити гельмінта, оскільки зрілі членики збудника можуть активно виповзати з ануса людини. Це характерно для такого захворювання:

A. Теніарінхоз

B. Теніоз

C. Гіменолепідоз

D. Дифілоботріоз

E. Ехінококоз

2 / 179
У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м'яза при цьому порушена?

A. Півсухожилковий м'яз

B. Двоголовий м’яз стегна

C. Триголовий м'яз стегна

D. Чотирьохголовий м'яз стегна

E. Напівперетинчастий м'яз

3 / 179
У жінки 62-х років розвинулася катаракта (помутніння кришталика) на фоні цукрового діабету. Який тип модифікації білків має місце при діабетичній катаракті?

A. Глікозилювання

B. Фосфорилювзння

C. АДФ-рибозилюзання

D. Метилювання

E. Обмежений протеоліз

4 / 179
У людини внаслідок травми мозку сталося вимкнення грудного дихання зі збереженням діафрагмального. У разі якої локалізації травми це може відбутися?

A. На рівні варолієвого моста

B. На рівні 8-го ірудного сегмента спинного мозку

C. На рівні ретикулярної формації стовбура

D. Між шийними та грудними сегментами спинного мозку

E. На рівні 1-го шийного сегмента спинного мозку

5 / 179
У полі зору цистоскопа гладка поверхня слизової оболонки без складок. Яка частина сечового міхура у полі зору?

A. Міхуровий трикутник

B. Верхівка.

C. Тіло.

D. Шийка.

E. Дно

6 / 179
Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібірує цей препарат при розмноженні туберкульозної палички.

A. Трансамінування.

B. Реплікація.

C. Транскрипція.

D. Трансляція.

E. Окислювальне фосфорилювання.

7 / 179
У хворого, який на тлі атеросклерозу переніс ішемічний інсульт, спостерігається порушення рухової функції у вигляді геміплегії. Яка з перелічених ознак є характерною при даній патології для уражених кінцівок?

A. Трофічні розлади

B. Гіпорефлексія

C. Гіпотонус м'язів

D. Гіпертонус м'язів

E. Відсутність трофічних розладів

8 / 179
У хворого з ІХС виникли порушення серцевого ритму, збільшився рівень глюкози у крові. Поруч з антиангінальними засобами, лікар призначив вітамінний препарат. Який з вітамінних засобів має кардіотрофічний та гіпоглікемічний ефект?

A. Тіамін

B. Рибофлавін

C. Ретинол

D. Ергокальциферол

E. Ціанокобаламін

9 / 179
Під час експерименту, внаслідок уведення тварині синтетичного аналога тиреоїдних гормонів, збільшилася частота серцевих скорочень, що опосередковано:

A. Симпатичною нервовою системою

B. Соматичною нервовою системою

C. Парасимпатичною нервовою системою

D. Метасимпатичною нервовою системою

10 / 179
При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявляються гранульоми, які складаються з епітеліоїдних клітин, оточених в основному Т-лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі деяких гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні зазначені зміни?

A. Туберкульоз

B. Сифіліс

C. Лепра

D. Риносклерома

E. Сап

11 / 179
Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. При житті аускультативно відмічено "шум тертя перикарду? На розтині виявлено. що епікард тьмяний, шорсткий, ніби покритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має місце?

A. Гнильний

B. Гнійний

C. Фібринозний

D. Катаральний

E. Серозний

12 / 179
Реалізація загального адаптаційного синдрому здійснюється переважно через нейроендокринну систему. Якій з ланок цієї системи належить провідна роль у патогенезі реакції, що розвішається?

A. Гіпофізарно-юкстагломерулярна

B. Гіпофізарно-тиреоїдна

C. Гіпофізарно-адреналова

D. Гіпофізарно-адреногенітальна

E. Гіпофізарно-інсулярна

13 / 179
При операції у хлопчика 12-ти років видалений апендикс, який надіслано патологу на дослідження. Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з булавоподібним стовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Міксоглобульоз апендикса

B. Водянка апендикса

C. Емпієма апендикса

D. Флегмонозний апендицит

E. Хронічний апендицит

14 / 179
При гістологічному дослідженні шийного лімфатичного вузла було виявлено повнокрів'я та набухання коркового шару, в мозковій речовині наявна велика кількість плазматичних клітин, зменшення кількості лімфоцитів, значна макрофагальна реакція. Назвіть характер змін в лімфатичному вузлі:

A. Лімфома

B. Антигенна стимуляція лімфоїдної тканини

C. Лімфогранулематоз

D. Гострий лімфаденіт

15 / 179
Під час розтину тіла дівчики 9 років у верхівці правої легені субплеврально було знайдене вогнище казеозного некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні лімфатичні вузли були збільшені містили дрібні вогнища некрозу коагуляційного типу. Мікроскопічно - у легеневому вогнищі та в лімфатичних вузлах навколо некротичних мас були розташовані епітеліоїдні клітини, лімфоцити та поодинокі багатоядерні гігантські клітини. Діагностуйте захворювання.

A. Гематогенний генералізований туберкульоз

B. Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень

C. Первинний туберкульоз

D. Вторинний вогнищевий туберкульоз

E. Вторинний фіброзно-вогнищевий туберкульоз

16 / 179
У хворого з яскраво вираженою жовтяничністю шкіри, склер, слизових оболонок сеча має колір темного пива, кал світлий. У крові підвищений вміст прямого білірубіну, в сечі визначається білірубін. Який тип жовтяниці у хворого?

A. Обтураційна

B. Паренхіматозна

C. Гемолітична

D. Кон'югаційна

E. Екскреційна

17 / 179
При макро-мікроскопічному дослідженні ділянки великогомілкової кістки та м’яких тканин довкола виявлено дифузне гнійне запалення; що захоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост осередки некрозу Про яке захворювання слід думати?

A. Гострий гематогений остеомієліт

B. Хронічний гематогений остеомієліт

C. Паратиреоїдна остеодистрофія

D. Остеонекроз

E. Хвороба Педжета

18 / 179
У хворого 65-ти років під час неврологічного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

A. Основна артерія

B. Передня мозкова артерія

C. Задня мозкова артерія

D. Передня сполучна артерія

E. Середня мозкова артерія

19 / 179
При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми еритроцитів. Назвіть регенеративні форми еритроцитів.

A. Ретикулоцити

B. Мікроцити

C. Сфероцити

D. Пойкіяоцити

E. Гіперхромні еритроцити

20 / 179
Внаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК і виникає таке захворювання:

A. Альбінізм

B. Пігментна ксеродермїя

C. Подагра

D. Серпоподібноклітинна анемія

E. Фенілкетонурія

21 / 179
В лікуванні системного захворювання сполучної тканини (склеродермія) необхідно використовувати десенсибілізуючу, протизапальну та імунодепресивну дії ліків. Якій групі засобів притаманні всі ці ефекти?

A. Анаболічні стероїди

B. Антигістамінні засоби

C. Стероїдні протизапальні

D. Адреноблокатори

E. Адреноміметичні засоби

22 / 179
У відділення реанімації поступив хворий після ДТП з однобічним пневмотораксом. Який вид дихання спостерігається у даному випадку?

A. Поверхневе

B. Асфіктичне

C. Глибоке часте

D. Поверхневе рідке

E. Поверхневе часте

23 / 179
При патології нирок в сечі з'являються патологічні складові частини. Поява яких патологічних складових частин сечі свідчить про підвищення проникності клубочкової мембрани?

A. Протеїнурія

B. Глюкозурія

C. Аміноацидурія

D. Алкаптонурія

E. Піурія

24 / 179
На розтині померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається порожнина неправильної форми 5 х 3,5 см, заповнена червоними згортками крові і розм’якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулась у головного мозку?

A. Гематома.

B. Геморагічне просякнення.

C. Ішемічний інфаркт.

D. Кіста.

E. Абсцес.

25 / 179
У хворої при гастродуоденоскопії виявили множинні виразки шлунка. Діагностовано синдром Золлінгера-Еллісона. Надлишок якого гормону має місце в даному випадку?

A. Тироксин

B. Кортизол

C. Інсулін

D. Окситоцин

E. Гастрин

26 / 179
Дівчина хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету в неї є причиною хронічної ниркової недостатності?

A. Мікроангіопатія

B. Макроангіопатія

C. Атеросклероз

D. Нейропатія

E. Ретинопатія

27 / 179
На розтині тіла чоловіка, яким номер від черевного тифу, в клубовій кишці виявлені дефекти, розташовані по всій довжині кишки, краї їх рівні, дно утворене м’язовим шаром. Яка зі стадій черевного тифу діагностована?

A. Утворення виразок

B. Некрозу

C. Мозкоподібного набухання

D. Чистих виразок

E. Загоєння

28 / 179
При гастритах, як правило, ушкоджуються залози слизової оболонки шлунку. За рахунок яких клітин можлива їх регенерація?

A. Ендокринні

B. Шийкові мукоцити

C. Парієтальні

D. Додаткові

E. Головні

29 / 179
На секції тіла жінки 76-ти років були знайдені ознаки хронічного бронхіту та легеневого серця, печінка збільшена в розмірах, щільна, тканина на розрізі строката. Мікроскопічно: просвіти центральних вен та синусоїдних капілярів розширені. повнокровні, а гепатоцити на периферії часточок з жировою дистрофією. Який вид розладу кровообігу викликав зміни печінки?

A. Загальне малокрів’я

B. Загальна венозна гіперемія

C. Загальна артеріальна гіперемія

D. Місцева артеріальна гіперемія

E. Місцева венозна гіперемія

30 / 179
Через 6 годин після інфаркту міокарда у хворого в крові піднялася активність лактатдегідрогенази. Наявність якого ізоферменту слід чекати у цьому випадку?

A. ЛДГ1

B. ЛДГ2

C. ЛДГ3

D. ЛДГ4

E. ЛДГЗ

31 / 179
У жінки народилася мертва дитина з множинними вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плоду? 1

A. Трихомоніаз

B. Токсоплазмоз

C. Лямбліоз

D. Амебіаз

E. Балантидіаз

32 / 179
Відповідно до сучасної концепції атерогенезу «Response to injury», атеросклероз є проявом хронічного запалення в інтимі артерій. З якою стадією запалення пов’язано формування фіброзних бляшок при атеросклерозі:

A. Ексудація

B. Трансформація

C. Первинна альтерація

D. Проліферація

E. Вторинна альтерація

33 / 179
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:

A. Калієві

B. Калієві та натрієві

C. Натрієві та кальцієві

D. Кальцієві

E. Натрієві

34 / 179
У пацієнтки на поверхні шкіри лівого кута лопатки знайдено утвір з наступними характеристиками: 5-7 мм діаметром, кулястої форми, твердої консистенції, який має широку основу та сосочкову поверхню. Гістологічно: клітини плоского епітелію. що нерівномірно розростаються, кількість шарів збільшена, надлишкова кількість кровоносних судин. Вкажіть патологічний процес:

A. «Рак на місці»

B. Гідроаденома

C. Папілома

D. Аденома

E. Аденокарцинома

35 / 179
І.М. Сєченов встановив, що втомлена кінцівка відновлює працездатність швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює. Це дало можливість розробити вчення про:

A. Оптимум

B. Активний відпочинок

C. Парабіоз

D. Песимум

E. Втому

36 / 179
Жінка 40-ка років звернулася із скаргами на неможливість розгинати стопу і пальці, що створює труднощі при ходьбі. Об’єктивно: ступня звисає, дещо повернена всередину, пальці зігнуті ("кінська стопа"), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Який нерв уражений?

A. Підшкірний

B. Стегновий

C. Спільний малогомілковий

D. Великогомілковий

E. Сідничний

37 / 179
Хворий звернувся до лікаря з пораненням проксимальної фаланги пальця, яка ускладнилася флегмоною долоні. Гній заповнив спільну синовіальну піхву для згиначів, в якій лежать сухожилки поверхневого та глибокого згиначів пальців. На якому пальці було ушкодження проксимальної фаланги?

A. ІІІ

B. V

C. IV

D. I

E. II

38 / 179
При обстеженні лікарем хворої людини на основі клінічних даних був поставлений діагноз парагрип. Яким із перелічених способів може передаватись це захворювання?

A. Парентеральний

B. Фекально-оральний

C. Трансмісивний

D. Повітряно-крапельний

E. Через укус тварин

39 / 179
Жінка 35-ти років розпочала голодувати. Депо яких поживних речовин використовується у початковий період голодування і як при цьому змінюється дихальний коефіцієнт (ДК)?

A. Жири, ДК наближається до 0,85

B. Білки, ДК наближається до 0,7

C. Вуглеводи, ДК наближається до 1

D. Білки, ДК наближається до 1

E. Жири, ДК наближається до 0,72

40 / 179
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з блокаторів Н1-гістамінорецепторів:

A. Метамізол

B. Кислота ацетилсаліцилова

C. Дифенгідрамін

D. Парацетамол

E. Менадіону натрію біосульфат

41 / 179
Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений пацієнту?

A. Хлоралгідрат

B. Фенобарбітал

C. Нітразепам

D. Етамінал-натрій

E. Бромізовал

42 / 179
Біологічне окислення та знешкодження ксенобіотиків відбувається за рахунок гемвмісних ферментів. Який метал є обов'язковою складовою цих ферментів?

A. Со

B. Мg

C. Мn

D. Zn

E. Fe

43 / 179
На гістологічному препараті представлений зріз судини, що характеризується правильною круглою формою; зіяє, стінка складається з 3-х оболонок, де у середній спостерігається наявність 40-50 вікончастих еластичних мембран. Яка судина представлена на препараті?

A. Артерія м'язового типу

B. Артерія еластичного типу

C. Артерія змішаного типу

D. Кровоносний капіляр

E. Вена м’язового типу

44 / 179
У жінки при профілактичному огляді виявили пухлину молочної залози. Результати біопсії підтвердили наявність злоякісної пухлини. Який основний механізм інфільтративного росту злоякісної пухлини?

A. Порушення контактного гальмування

B. Здатність пухлинних клітин до амебоїдного руху

C. Підвищення ферментативної активності лізосом

D. Підвищення активності кейлонів в клітині

E. Збільшення адгезивності пухлинних клітин

45 / 179
При обстеженні хворого 70-ти років виявлено цукровий діабет II типу. Яким препарат доцільно призначити хворому?

A. Паратиреоїдин

B. Кортизон

C. Глібенкламід

D. Інсулін

E. Мерказоліл

46 / 179
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі, температура повітря +140С, вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

A. Теплорадіація

B. Теплопроведення

C. Конвекція

D. Випаровування

E. Перспірація

47 / 179
Чоловіка 49 років доставили з місця автомобільної аварії в лікарню в непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий і поверхневий. Переломів кісток і пошкодження головного мозку не виявлено. При пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Первинною причиною тяжкого стану потерпілого є

A. Гіповолемія

B. Еритропенія

C. Гіпокатріємія

D. Гіпопротеїнемія

E. Гіпоінсулінемія

48 / 179
Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м'язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкозиза цих умов;

A. Глікогеноліз

B. Глюконеогенез

C. Аеробне окиснення

D. Анаеробний гліколіз

E. Глікогенез

49 / 179
Центральну роль в обміні амінокислот у нервовій тканині відіграє глутамінова кислота. Це пов'язано з тим, що дана амінокислота:

A. Зв’язує аміак з утворенням глутаміну

B. Використовується для синтезу ліків

C. Використовується для синтезу глюкози

D. Використовується для синтезу нейроспецифічних білків

E. Використовується для синтезу ацетонових тіл

50 / 179
Після споживання солоної їжі в людини значно зменшилася кількість сечі. Який з указаних гормонів уплинув на функцію?

A. Окситоцин

B. Адреналін

C. Соматостатин

D. Антидіуретичний

E. АКТГ

51 / 179
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?

A. Червоні ядра

B. Медіальні ядра ретикулярної формації

C. Чотиригорбкова структура

D. Вестибулярні ядра

E. Чорна речовина

52 / 179
При дії окислювачів (перекис водню, оксиди азоту та інші), гемоглобін, до складу якого входить Fе2+, перетворюється на сполуку, що містить FеЗ+. Ця сполука не здатна переносити кисень і має назву?

A. Метгемоглобін

B. Карбоксигемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Оксигемоглобін

E. Глікозильований гемоглобін

53 / 179
Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків тубулінів. До яких наслідків це може призвести?

A. Порушення цитокінезу

B. Порушення формування веретена поділу

C. Порушення спіралізації хромосом

D. Порушення репарації ДНК

E. Скорочення тривалості мітозу

54 / 179
Хворому із загальним набряковим синдромом на тлі серцевої недостатності призначено фуросемід. Вплив на який процес забезпечує його терапевтичний ефект в цьому випадку?

A. Нирковий кровотік

B. Транспорт іонів крізь апікальну мембрану

C. Синтез натрієвих каналів в дистальних канальцях

D. Активний транспорт іонів крізь базальну мембрану

E. Карбоангідразу

55 / 179
Під дією УФ-опромінення та інших факторів можуть відбуватися зміни в структурі ДНК. Репарація молекули ДНК досягається узгодженою дією всіх наступних ферментів, ЗА ВИНЯТКОМ:

A. ДНК-лігаза

B. ДНК-полімераза

C. ДНК-глікозидаза

D. Ендонуклеаза

E. Аміноацил-тРНК-синтетаза

56 / 179
При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки 36-ти років, в клубочках виявлено проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням "півмісяців", некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. Підгострий гломерулонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Фокальний сегментарний склероз

E. Мембранозна нефропатія

57 / 179
У клітинах мозку лисиці, яка була спіймана в межі міста, виявлені включення у вигляді тілець Бабеша-Негрі. Джерелом якого захворювання є ця тварина?

A. Вітряна віспа

B. Інфекційний мононуклеоз

C. Грип

D. Кліщовий енцефаліт

E. Сказ

58 / 179
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином?

A. Транспорт жирних кислот у мітохондрії

B. Синтез кетонових тіл

C. Синтез ліпідів

D. Тканинне дихання

E. Синтез стероїдних гормонів

59 / 179
У хворого з хронічним гіперацидним гастритом з'явився біль у суглобах. Для полегшення болю, враховуючи супутню патологію, був призначений целекоксиб. Вибіркова дія цього препарату на певний фермент забезпечує відсутність впливу на слизову шлунка. Назвіть цей фермент:

A. Циклооксигеназа 1

B. Циклооксигеназа 2

C. Фосфоліназа С

D. Калікреїн

E. Фосфоліпаза А2

60 / 179
На щурах моделювали опіки. Збільшилось утворення гістаміну, серотоніну, кінінів. оксиду азоту. Який тип причинно-наслідкових відносин у патогенезі єднає ці зміни з розвитком артеріальної гіперемії та підвищення проникності судин?

A. Дивергенція

B. Конвергенція

C. Circulus vitiosus

D. "Пряма лінія"

E. Саногенез

61 / 179
До лікарні поступив пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини під час операції хірург повинен ретельно обстежити?

A. Чепцеву сумку

B. Печінкову сумку

C. Передшлункову сумку

D. Лівий бічний канал

E. Праву брижозу пазуху

62 / 179
Основний спосіб зняття гіпертонічного кризу – швидке і значне зниження судинного опору. Ін’єкційні препарати якої групи адреноблокаторів можуть бути використані для цього?

A. a-Адреноблокатори

B. Симпатолітики

C. Неселективні В-адреноблокатори

D. Кардіоселективні В-адреноблокатори

63 / 179
У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані спокою. Причиною цього може бути підвищена функція :

A. Нейрогіпофізу.

B. Підшлункової залози.

C. Щитовидної залози.

D. Кіркової речовини наднирників.

E. Статевих залоз.

64 / 179
ГІід час гістологічного дослідження видаленого збільшеного шийного лімфатичного вузла встановлено, що структура його стерта, лімфоїдні фолікули відсутні. Картина його одноманітна та представлена великою кількістю лімфобластів, серед яких наявні клітини з патологічним поділом. Інші групи лімфатичних вузлів і кістковий мозок не змінені. Виявлені зміни найбільш характерні для:

A. Неспецифічного гіперпластичного лімаденіту

B. Лімфосаркоми

C. Саркоїдозу

D. Хронічного лімфолейкозу

E. Лімфогранулематозу

65 / 179
Хворий після прийому жирної їжі відчуває нудоту, млявість. З часом з явилися ознаки стеатореї. В крові, холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача:

A. Тригліцеридів

B. Жирних кислот

C. Жовчних кислот

D. Фосфоліпідів

E. Хіломікронів

66 / 179
Хворому поставлений діагноз: гострий пієлонефрит із запаленням стінок ниркових чашечок і мисок. Який епітелій зазнав пошкодження?

A. Одношаровий призматичний

B. Багатошаровий плоский зроговілий

C. Перехідний

D. Багаторядний війчастим

E. Багатошаровий кубічний

67 / 179
До отоларинголога звернувся хворий у якого під час огляду виявлено неповне змикання голосових зв’зок при фонації. Голосова щілина при цьому приймає форму овалу.
Функція якого м’яза гортані порушена у хворого?

A. М. thyroaryttenoideus

B. М. cricoaryttenoideus posterior

C. М. cricoaryttenoideus lateralis

D. М. vocalis

E. М. aryttenoideus transversus

68 / 179
У людини, яка обертається на каруселі виникли збільшення частоти серцевії скорочень, потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все це пов’язано?

A. Слухові

B. Зорові

C. Дотикові

D. Пропріоцептори

E. Вестибулярні

69 / 179
Для лікування захворювань, збудники яких виділяють екзотоксин, застосовують антитоксичні сироватки. Для лікування якого з перерахованих захворювань антитоксичну сироватку застосувати НЕМОЖЛИВО?

A. Правець

B. Газова гангрена

C. Туберкульоз

D. Ботулізм

E. Дифтерія

70 / 179
Під час підйому пішки на 5 поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною є збільшення:

A. В'язкості крові

B. Хвилинного об'єму крові

C. Об’єму циркулюючої крові

D. Вмісту іонів в плазмі крові

E. Кількості функціонуючих капілярів

71 / 179
У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:

A. Втрати води з потом

B. Збільшення кількості еритроцитів

C. Збільшення змісту білків в плазмі

D. Збільшення онкотичного тиску плазми

E. Збільшення діурезу

72 / 179
Лікар-гематолог призначив пацієнту з кровотечею коагулянт, який діє шляхом підвищення синтезу протромбіну та інших факторів зсідання крові переважно в печінці і є синтетичним водорозчинним вітаміном. Який препарат призначив лікар?

A. Етамзилат

B. Кальцію хлорид

C. Гепарин

D. Менадіону натрію біосульфат

E. Тромбін

73 / 179
Людину 35-ти років вкусила бджола. На місці укусу комахи визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку:

A. Підвищення кров'яного тиску в капілярах

B. Зниження онкотичного тиску крові

C. Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення

D. Підвищення проникності мікросудин

E. Порушення лімфовідтоку

74 / 179
У підлітка 12-ти років, який хворіє на бронхіальну астму, розвинувся тяжкий напад астми: виражена експіраторна задишка. блідість шкірних покровів. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має місце?

A. Центральний

B. Обструктивний

C. Нервово-м’язовий

D. Рестриктивннй

E. Торако-діафрагмальний

75 / 179
Хірург під час операції на щитоподібній залозі перев’язав верхню щитоподібну артерію. Гілку якої судини перев’язав лікар?

A. А. carotis interna

B. A. pharyngеа ascendens

C. A. facialis

D. A. lingualis

E. А. carotis externa

76 / 179
У хворого відсутній зір, але зіничний рефлекс реалізується нормально. Де може знаходитись зона пошкодження?

A. Нижні горбики чотиригорбкового тіла

B. Зоровий перехрест

C. Соматосенсорна кора

D. Зорова кора

E. Верхні горбки чотиригорбкового тіла

77 / 179
У чоловіка і його сина інтенсивно росте волосся по краю вушних раковин. Це явище спостерігалося також у батька дідуся за батьківською лінією. Який тип успадкування зумовлює це?

A. Зчеплений з У-хромосомою

B. Аутосомно-рецесивний

C. Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

D. Аутосомно-домінантний

E. Рецесивний, зчеплений з X-хромосомою

78 / 179
У жінки 42 років, яка перенесла операцію на нирці, після наркозу розвинулися явища рекураризації і припинилося дихання. Як міорелаксант був застосований дитилін. Яки засіб найбільш доцільно застосовувати для відновлення тонусу м'язів?

A. Плазму крові

B. Прозерин

C. Стрихніну нітрат

D. Кофеїн

E. Галантоміну гідробромід

79 / 179
До хірургічного відділення ЦРЛ надійшов хворий з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці. Який специфічний препарат необхідно застосувати з метою екстреної пасивної імунопрофілактики правця?

A. Анатоксин

B. Антибіотики

C. Антитоксична сироватка

D. Вакцина АКДП

E. Протиправцева вакцина

80 / 179
У хворого на туберкульоз легень непереносимість аміноглікозидного антибіотика амікацину. Який протитуберкульозний антибіотик можна включити до складу комплексної терапії у даному випадку?

A. Рифампіцин

B. Стрептоміцин

C. Канзміцин

D. Бензилпеніцилін

E. Амоксицилін

81 / 179
У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?

A. Між пупковою і верхньою надчеревною венами

B. Між верхньою і нижньою надчеревними венами

C. Між хребетними і пупковими венами

D. Між непарною і напівнепарною венами

E. Між верхніми і нижніми прямокишковими венами

82 / 179
Хворий на сімейну гіперліпідемію, викликану дефіцитом рецепторів ЛПНЩ, вживав інгібітори бета-гідроксиметил-глутарил-КоА-редуктази. Цей препарат сприяє:

A. Підвищенню рівня триацилгліцеролів крові

B. Зниженню клітинного вмісту бета-ГМГ-КоА

C. Підвищенню рівня сквалену в клітинах

D. Зниженню рівня холестеролу крові

E. Підвищенню рівня клітинної ацилхолестеролацилтрансферази

83 / 179
Людина 28 років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує ії енергетичні потреби. Який процес буде активуватися у даному випадку?

A. Ліпогенез

B. Ліполіз

C. Гліколіз

D. Глюконеогенез

E. Окислення жирних кислот

84 / 179
Під час розтину померлого 43-х років, що страждав на ІХС з розвитком інфаркту міокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Які патологічні зміни могли зумовити набряк легень?

A. Гостре загальне малокрїв'я

B. Ішемія малого кола

C. Стаз крові

D. Гостра лівошлуночкова недостатність

E. Гостра правошлуночкова недостатність

85 / 179
У 50-х роках у Західній Європі від матерів, які приймали в якості снодійного талідоміл, народилося кілька тисяч дітей з відсутністю або недорозвиненням кінцівок, порушенням будови скелета, іншими вадами. Яка природа даної патології?

A. Трисомія

B. Триплоїдів

C. Тератогенна дія

D. Генна мутація

E. Моносомія

86 / 179
Для підтвердження діагнозу: гострий атрофічний кандидоз проведено мікроскопію мазків, виготовлених із шкрібку нальоту на слизовій оболонці щоки, який взятий від хворої жінки. Виявлено овальної форми мікроорганізми, що брунькуються. Який метод забарвлення використав бактеріолог для фарбування мазків із досліджуваного матеріалу?

A. Морозова

B. Ожешка

C. Грама

D. Нейсера

E. Романовського-Гімзе

87 / 179
В ході обстеження людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється під час кожного вдиху. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього?

A. Функціональна залишкова ємність легень

B. Життєва ємність легень

C. Хвилинний об'єм дихання

D. Коефіцієнт легеневої вентиляції

E. Хвилинна альвеолярна вентиляція

88 / 179
У медико-генетичну консультацію звернувся чоловік з приводу безпліддя. В ядрах більшості клітин епітелію слизової оболонки щоки у нього виявлено одне тільце Барра. Про який синдром може йти мова?

A. Клайнфельтера

B. Едвардса

C. Шерешевського-Тернера

D. Патау

E. Дауна

89 / 179
На 8-й день після введення протиправцевої сироватки у пацієнта піднялась температура. він став скаржитися на біль у суглобах та свербіж шкіри. Який механізм цього ускладнення?

A. Клітинна цитотоксичність

B. Імунокомилексна гіперчутливість

C. Антитілозалежна цитотоксичність

D. Анафілаксія

E. Гіперчутливість уповільненого типу

90 / 179
Хворий 58-ми років надійшов у торакальне відділення з кровохарканням: при бронхоскопії виявлено звуження правого стовбурового бронха внаслідок розростання сірувато-білої тканини. В ході біопсії виявлена пухлина, що складається з дрібних клітин овальної й округлої форми з гіперхромними ядрами та незначною цитоплазмою, клітини справляють враження «голих ядер» Клітини пухлини ростуть пластами, тяжами. Гістологічна будова пухлини свідчить про те, що у хворого:

A. Недиференційований рак

B. Перехідноклітинний рак

C. Базальноклітинний рак

D. Пласкоклітинний незроговілий рак

E. Пласкоклітинний зроговілий рак

91 / 179
У хворого 40-ка років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під'язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали декретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?

A. Трійчастий

B. Блукаючий

C. Язикоглотковий

D. Лицьовий

92 / 179
Під час проведення морфологічного дослідження периферичної крові хворого було помічено, що у еритроцитів забарвлена лише периферична частина, а в центрі є незабарвлене прояснення. Кольоровий показник – 0,56. Яка анемія найбільш ймовірна у цього пацієнта?

A. Сидеробластна

B. Апластична

C. В12-фолієводефіцитна

D. Залізодефіцитна

E. Е. Гемолітична

93 / 179
Підвищення внутрішньочерепного тиску у хворого з церебральною гематомою обумовило надмірну активність блукаючого нерва (ваготонію) та зміну частоти серцевих скорочені. Який вид аритмії серця виникає при ньому?

A. Пароксизмальна тахікардія

B. Передсердно-шлуночкова блокада

C. Синусова брадикардія

D. Шлуночкова екстрасистолія

E. Синусова тахікардія

94 / 179
Хворий на хронічний алкоголізм на вулиці втратив свідомість. Було діагностовано гіпоглікемію внаслідок порушення процесу глюконеогенезу. Які з наступних пар ферментів є необхідними для цього процесу?

A. Піруваткіназа і піруваткарбоксилаза

B. Фруктозо-1.6-діфосфатаза і піруваткарбоксилаза

C. Глюкозо-6-фосфатаза та фосфофруктокіназа

D. Фосфоенолпіруваткарбоксикіназа і глюкокіназа

E. Глюкозо-6-фосфатаза і піруватдегідрогеназа

95 / 179
У студента через добу після іспиту в аналізі крові виявили лейкоцитоз без істотної зміни в лейкоцитарній формулі Який механізм найімовірніше зумовив розвиток виявленої пиши в периферичній крові?

A. Уповільнення еміграції лейкоцитів до тканин

B. Перерозподіл лейкоцитів в організмі

C. Посилення лейкопоезу

D. Зменшення руйнування лейкоцитів

96 / 179
Юнак 15-ти років після переохолодження був доставлений в лікарню зі скаргами на біль, озноб. При огляді «гусяча шкіра», блідість, температура поступово підвищується. Яка стадія гарячки спостерігається у хворого?

A. St. incrementi

B. St. fastigii

C. St. decrementі

D. St. absorbi

E. St. inflamenti

97 / 179
На розтині тіла чоловіка, який хворів на фіброзно-кавернозний туберкульоз і помер від ниркової недостатності, виявлені збільшені в розмірах нирки, щільні на дотик, сіруватого кольору, на розрізі мають сальний вигляд. Який діагноз можна припустити?

A. Мієломна нирка

B. Амілоїдоз нирок

C. Нефросклероз

D. Гломерулонефрит

E. Хронічний пієлоневрит

98 / 179
Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон'югації з:

A. Глутатіоном

B. Аспарагіновою .кислотою Гліцином

C. Б-Аденозилметіоніном

D. Фосфоаденозином

99 / 179
У хворого після травми виникла необхідність введення протиправцевої сироватки, але проба на чутливість до сироватки виявилася позитивною. Специфічну гіпосенсибілізацію у хворого слід виконати за допомогою введення:

A. Лікувальних доз антигістамінних препаратів

B. Мінімальних доз специфічного алергену

C. Наркотичних речовин, що знижують чутливість

D. Роздільної дози специфічного алергену

E. Фізіологічних доз глюкокортикоїдів

100 / 179
У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця у неї?

A. Атріовентрикулярний вузол

B. Синоатріальний вузол

C. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

E. Волокна Пуркін'є

101 / 179
Внаслідок захворювання нирок у пацієнта відмічаються набряки. В аналізах сечі масивна протеїнурія. Який механізм є основним у виникненні набряків у такого пацієнта?

A. Підвищення осмотичного тиску плазми крові

B. Зниження онкотичного тиску плазми крові

C. Зниження онкотичного тиску лімфи

D. Зниження онкотичного тиску тканин

E. Зниження фільтраційного тиску в нирках

102 / 179
Бактеріологічний метод діагнотики був використаний для підтвердження діагнозу: газова гангрена у хворого. Які живільні середовища необхідно використовувати для культивуваня збудника в цьому випадку? МПА, МПБ

A. Вільсона-Блера, Кітта-Тароцці

B. Лужний агар

C. Ендо, Левіна, Плоскірєва

D. ЖСА, кров’яний агар

103 / 179
Внаслідок дефіциту вітаміну D у дитини визначається симптом рахіту. Зниження активності якого ферменту крові спостерігається при цьому?

A. Холінестераза

B. Креатинкіназа

C. Лужна фосфатаза

D. а-амілаза

E. Кисла фосфатаза

104 / 179
Хворому на глаукому призначили пілокарпіну гідрохлорид в очних краплях. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?

A. Гангліоблокатори

B. а-адреноблокатори

C. М -холіноблокатори

D. М-холіноміметики

E. Міорелаксанти

105 / 179
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутися при цьому?

A. Діафрагмальний

B. Дисрегуляторний

C. Обструктивний

D. Рестриктивний

E. Торакальний

106 / 179
У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшені у цього хворого?

A. Адреналін

B. Альдостерон

C. Глюкагон

D. Кортизол

E. Тироксин

107 / 179
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, що не вдалося купірувати. Під час гістологічного дослідження в просвіті бронхів виявлені скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброцитів), багато з них у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах?

A. Атопія

B. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

C. Імунокомплексний механізм

D. Клітинно обумовлений цитоліз

E. Гранулематоз

108 / 179
У жінки під час пологів в зв'язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп О (I), А (II) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи В (III). Досліджувана кров належить до групи

A. В (III)

B. О (І)

C. А (II)

D. АВ (IV)

109 / 179
В ділянці хромосоми гени розташовані в такій послідовності: АВСDЕFG. В результаті дії радіоактивного випромінювання відбулася перебудова, після чого ділянка хромосоми має наступний вигляд: АВDЕFG. Яка мутація відбулася?

A. Делеція

B. Дуплікація

C. Інсерція

D. Інверсія

E. Мутація

110 / 179
Для оцінки придатності води для пиття проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що знаходяться в 1 л води?

A. Колі-індекс

B. Колі-титр

C. Титр колі-фага

D. Перфрінгенс-титр

E. Мікробне число

111 / 179
У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?

A. Зниження рівня Б-лімфоцитів

B. Зниження рівня Т-лімфоцитів

C. Зниження рівня натуральних кїлерів (УХ-клітин)

D. Зниження рівня системи комплементу

E. Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету

112 / 179
На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв'язок. Цю функцію виконує провізорний орган:

A. Алантоїс

B. Жовтковий мішок

C. Амніон

D. Серозна оболонка

E. Плацента

113 / 179
Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

A. і-РНК на матриці вірусного білка

B. Вірусної і-РНК на матриці ДНК

C. Вірусної ДНК на матриці ДНК

D. ДНК на вірусній р-РНК

E. ДНК на матриці вірусної і-РНК

114 / 179
При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Причиною цього є те, що у даних відділах легень:

A. Вентиляція переважає над перфузією

B. Перфузія переважає над вентиляцією

C. Перфузія і вентиляція врівноважені

D. Вентиляція відсутня

115 / 179
У гістопрепараті яєчника жінки визначаються структури, що мають велику порожнину. Овоцит І порядку в них оточений прозорою оболонкою, променистим вінцем і розташований у яйценосному горбику, стінка утворена шаром фолікулярних клітин і текою. Вкажіть, якій структурі яєчника належать дані морфологічні ознаки:

A. Атретичне тіло

B. Жовте тіло

C. Зрілий (третинний) фолікул

D. Первинний фолікул

E. Примордіальний фолікул

116 / 179
На заняттях з лікувальної фізкультури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитись назад і дістати долонями підлогу. Яка зв’язка запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа?

A. Задня повздовжня

B. Міжпоперечна

C. Жовта

D. Передня повздовжня

E. Надостьова

117 / 179
На розтині жінки 23 років, помершої при нирковій недостатності, виявлено на шкірі лиця “червоний метелик”, на мітральному клапані дрібні до 0.2 см червонувато-рожеві бородавчаті нашарування, в нирках осередки фібриноїдного некрозу в клубочках, потовщення базальних мембран капілярів клубочків у вигляді “дротяних петель”, гематоксилінові тільця, каріорексис. Яке захворювання стало причиною смерті хворої?

A. Системний червоний вовчак

B. Вузликовий периартериит

C. Ревматизм

D. Ревматоїдний артрит

E. Системна склеродермія

118 / 179
В експерименті у кролика було видалено верхній шийний вузол симпатичного стовбура. На боці видалення спостерігається почервоніння і підвищення температури шкіри голови. Яка форма порушень периферичного кровообігу розвинулась у кроля?

A. Нейропаралітична артеріальна гіперемія

B. Нейротонічна артеріальна гіперемія

C. Метаболічна артеріальна гіперемія

D. Венозна гіперемія

E. Стаз

119 / 179
Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлекса доцільно виробляти умовний?

A. Травного

B. Захисного

C. Статевого

D. Орієнтувального

E. Міотатичного

120 / 179
У дитини, що часто хворіє на ангіни і фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів та селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю і блідістю, м’язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу?

A. Лімфатико-гіпопластичний

B. Ексудативно-катаральний

C. Нервово-артритичний

D. Астенічний

E. Геморагічний

121 / 179
У хворого з підозрою на ботулізм необхідно визначити тип екзотоксину, що циркулює в крові. Яка реакція може бути використана з цією метою?

A. Реакція зв’язування комплементу

B. Реакція пасивної гемаглютинації

C. Реакція гальмування гемаглютинації

D. Реакція преципітації

E. Реакція нейтралізації

122 / 179
У хворого після травми коліна гомілку у зігнутому під прямим кутом положенні можна зміщувати вперед і назад подібно до висувної шухляди. Які зв'язки розірвані?

A. Схрещені зв'язки коліна

B. Коса підколінна

C. Поперечна зв'язка коліна

D. Великогомілкова колатеральна

E. Малогомілкова колатеральна

123 / 179
Підлітку, що перебував у стані важкого алкогольного сп'яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом'язове введення розчину кофеїну. Поясніть на основі якого принципу дії дана маніпуляція є доцільною:

A. Потенціація

B. Синергізм

C. Фізіологічний антагонізм

D. Конкурентний антагонізм

E. Сумація ефектів

124 / 179
Чоловік 43-х років доставлений у лікарню з ознаками черевного тифу. Хворий нещодавно був у місцевості, епідемічній за даним захворюванням, де пив некип'ячену воду з колодязя. З моменту появи перших симптомів пройшло З дні. У цей період збудник може бути виявлений у:

A. Жовчному міхурі

B. Крові

C. Лімфоїдній тканині кишківника

D. Тонкій кишці

E. Шлунку

125 / 179
Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин мезатону. Мідріаз, викликаний препаратом, обумовлений:

A. Активація альфа-1 адренорецепторів.

B. Активація альфа-2 адренорецепторів.

C. Блокада альфа-1 адренореципторів.

D. Активація 6ета-1 адренорецепторів

E. Активація М-холінорецепторів

126 / 179
Зменшення тиску в каротидному синусі спричиняє наступні ефекти:

A. Рефлекторне гіперпное

B. Падіння венозного тиску

C. Рефлекторну брадикардію

D. Зростання частоти серцевих скорочень

E. Рефлекторне зростання венозного тиску

127 / 179
З метою профілактики гепатиту В групі стоматологів ввели вакцину, яка являє собою генно-інженерний НВs-антиген. Від якого ще інфекційного агента захищає таке щеплення?

A. Вірус імунодефіциту людини

B. Вірус гепатиту С

C. Вірус грипу, тип В

D. Вірус дельта

E. Вірус Коксакі, група В

128 / 179
Після прийому препарату у хворого з серцевою недостатністю зменшилася частота скорочень серця, пул став кращого наповнення, зменшилися набряки, збільшився діурез. Вкажить, який препарат приймав хворий:

A. Дигоксин

B. Анаприлін

C. Верапаміл

D. Дилтіазем

E. Резерпін

129 / 179
У чоловіка, померлого від внутрішньої кровотечі (гемоперитонеум). в печінці субкапсулярно виявлено губчастий вузол темно-червоного кольору розмірами 15x10 см, добре відмежований від навколишньої тканини. Мікроскопічно: тканина вузла складається з великих судинних тонкостінних порожнин, вистелених ендотеліальними клітинами та заповнених рідкою або згорнутою кров'ю. Встановіть вид пухлини:

A. Гемангіоперицитома

B. Капілярна гемангіома

C. Лімфангіома

D. Венозна гемангіома

E. Кавернозна гемангіома

130 / 179
Людина вийшла з кондиційованого приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює +40°С, вологість повітря - 60%. Віддача тепла з організму на вулиці буде здійснюватися за рахунок:

A. Проведення

B. Випаровування поту

C. Конвекції

D. Радіації

131 / 179
До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Об'єктивно: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами беладонни. Який лікарський засіб доцільно застосувати?

A. Прозерин

B. Ацеклідин

C. Пілокарпін

D. Армій

E. Дипіроксим

132 / 179
Хворий 63 років звернувся до невропатолога зі скаргою на те, що протягом трьох місяців не може виконувати столярні роботи, які потребують точності виконання тому що права рука робить багато неціленаправленних рухів. При дослідженні виявлено, що у хворого пошкоджена:

A. Gyrus supramarginalis.

B. Gyrus precentralis.

C. Gyrus postcentralis.

D. Gyrus temporalis superior.

E. Gyrus angularis.

133 / 179
У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?

A. Гліколіз

B. ЦТК

C. Орнітиновий цикл

D. Глюконеогенез

E. Цикл Корі

134 / 179
На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?

A. Синоатріальний вузол

B. Атріозетрикулярний вузол

C. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

E. Волокна Пуркін'є

135 / 179
Жінка літнього віку перенесла сильний стрес. У крові різко збільшилась концентрація адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації катехоламінів?

A. Глікозидази

B. Тирозиназа

C. Карбоксилаза

D. Моноамінооксидази

E. Пептидази

136 / 179
У новонародженої дитини після годування молоком спостерігалися диспептичні розлади (диспепсія, блювота). При годуванні розчином глюкози ці явища зникали. Вкажіть фермент, що бере участь в перетравленні вуглеводів, недостатня активність якого приводить до вказаних розладів.

A. Лактаза.

B. Амілаза.

C. Сахараза.

D. Ізомальтаза.

E. Мальтаза.

137 / 179
У хворого, що страждає на важку форму порушення водно- сольового обміну, настала зупинка серця в діастолі. Який найбільш вірогідний механізм зупинки серця в діастолі?

A. Гіпернатріемія

B. Гіперкаліємія

C. Дегідратація організму

D. Гіпокаліємія

E. Гіпонатріємія

138 / 179
Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений?

A. Відвідний

B. Окоруховий

C. Блоковий

D. Зоровий

E. Лицевий

139 / 179
В аналізі крові лаборант виявив без’ядерні форменні елементи у вигляді двовгнутих дисків. Назвіть їх:

A. Нейтрофіли

B. Лімфоцити

C. Еозинофізи

D. Еритроцити

E. Моноцити

140 / 179
Пацієнт, що прийшов на прийом, скаржиться на свербіж між пальцями. Лікар поставив діагноз - скабієз. Які членистоногі можуть спричиняти це захворювання?

A. Коростяний свербун.

B. Собачий кліщ.

C. Тайговий кліщ.

D. Дермацентор.

E. Селищний кліщ.

141 / 179
Студент дістав завдання розрахувати альвеолярну вентиляцію. Для цього йому необхідні знати наступні показники зовнішнього дихання:

A. Хвилинний об’єм дихання, частота дихання, дихальний об’єм

B. Дихальний об’єм, об’єм мертвого простору, частота дихання

C. Частота дихання, життєва ємність легень, резервний об’єм вдиху

D. Об’єм мертвого простору, життєва ємність легень, дихальний об’єм

E. Дихальний об’єм, резервний об’єм вдиху, резервний об’єм видиху

142 / 179
Аспірин інгібує синтез простагландинів, завдяки блокуванню активності циклооксигенази. Яка жирна кислота необхідна для цього синтезу?

A. Ліноленова

B. Пальмітинова

C. Арахідонова

D. Стеаринова

E. Лінолева

143 / 179
Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення діареї при цьому?

A. Гальмування синтезу вазопресину з гіпоталамусі

B. Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол

C. Окиснення альдостерону в корі наднирникїв

D. Активація аденілатциклази ентероцитів

E. Посилення синтезу кортикотропіну

144 / 179
Під час пологової діяльності при важкому прорізуванні голівки плоду, щоб уникнути розриву промежини, виконують розсічення отвору піхви біля основи великої статевої губи. Який м’яз промежини при цьому розсікають?

A. Цибулинно-губчастий м’яз

B. Сіднично-печеристий м'яз

C. Зовнішній сфінктер прямої кишки

D. Глибокий поперечний м’яз

E. Поверхневий поперечний м’яз

145 / 179
У працівників хімічних комбінатів, де виробляють органічні розчинники, які здатні розчиняти фосфоліпіди, часто розвиваються захворювання легень Який компонент аерогематичного бар'єру при цьому пошкоджується в першу чергу?

A. Альвеолярні макрофаги

B. Респіраторні альвеолоцити

C. Секреторні альвеолоцити

D. Септальні клітини

E. Сурфактант

146 / 179
У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з'явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить застосована мазь?

A. Ацикловір

B. Азидотимідин

C. Дексаметазон

D. Індометацин

E. Інтерферон

147 / 179
Під час розтину порожнин серця на внутрішній стінці були виявлені гребінцеві м'язи. Які відділи порожнин серця розкриті ?

A. Праве і ліве вушко

B. Правий і лівий шлуночок

C. Ліве вушко і лівий шлуночок

D. Ліве передсердя і лівий шлуночок

E. Праве передсердя і правий шлуночок

148 / 179
Під час ендоскопічного дослідження лікар виявив порушення цілісності стінки шлунка в межах слизової оболонки. Вкажіть. яким типом епітелію в нормі вистелена з середини стінку шлунка:

A. Псевдобагатошаровий

B. Перехідний

C. Одношаровий призматичний залозистий

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багатошаровий плоский зроговілий

149 / 179
Хворому 50-ти років після операції з метою прискорення загоєння рани місцево був призначений препарат, який має репаративну та імуностимулюючу активність. Визначте препарат:

A. Меркаптопурин

B. Дексаметазон

C. Діазолін

D. Циклоспорин

E. Метилурацил

150 / 179
Хворому на сепсис призначте антимікробний препарат з групи фторхінолонів. Оберіть його серед наведених препаратів

A. Ципрофлоксацин

B. Метронідазол

C. Цефпіром

D. Ампіцилін

E. Цефалексин

151 / 179
A 24-year-old man undergoes surgery and during the operation, an organ is excised and sent for histological evaluation. A light microscopic examination roved s Ihe organ encased by thin connective tissue capsule that enters the substance oi the lobes to further subdivide the organ into irregular lobular units. Bach lobule contains a cluster of follicles filled with colloid. Follicular epithelium consists of low columnar, cuboidal or squamous cells depending on the level of activity of the follicle. Which of the following organs does this tissue most likely belong to?

A. Parotid gland

B. Parathyroid gland

C. Thymus

D. Thyroid gland

E. Pancreas

152 / 179
A 23-year-old woman presents to the emergency department complaining of bloody diarrhea, fatigue and confusion. A few days earlier, she went to a fast food restaurant for a birthday party. Her friends are experiencing similar symptoms. Laboratory studies show anemia. Which of the following would you most likely obtain for microbiologic testing?

A. Cerebrospinal fluid

B. Stool

C. Bile

D. Blood

E. Urine

153 / 179
An 18-year-old girl comes to her physician with concern about her health because she has not achieved menarche. She denies any significant weight loss, changes in mood, or changes in her appetite. She mentions that her mother told her about mild birth defects, but she cannot recall the specifics. Past medical history and family history are benign. On physical examination, the patient is short in stature, has a short and webbed neck and wide chest. Staining of buccal smear reveals absence of Barr bodies in the nucleus of epithelial cells. A urine pregnancy test is negative. Which of the following genetic disorders is the most likely cause of this patient’s condition?

A. Palau syndrome

B. Klinefelter syndrome

C. Cri du chat ("cat-cry”) syndrome

D. Edwards syndrome

E. Turner syndrome

154 / 179
A 38-year-old woman, who was diagnosed with systemic lupus erythematosus (SLE) 3 years ago, comes to her physician with a complaint of facial swelling and decreased urination that she first noticed 2 weeks ago. She currently takes azathioprine and corticosteroid. Her vital signs show blood pressure 150/90 mm Hg, pulse – 91/min., temperature – 36.8 C and respiratory rate – 15/min. On physical examination, the doctor notices erythematous rash on her face exhibiting a butterfly pattern. The laboratory studies reveal hypertriglyceridemia and proteinuria. Which of the following is the most likely mechanism of SLE`s complication in this patient?

A. Acute infection of the kidney

B. Decrease in renal blood flow (ischemic nephropathy)

C. Increased plasma oncotic pressure

D. Immune complex-mediated glomerular disease

155 / 179
A 37-year-old man is admitted to hospital with mental confusion and disorientation. His wile reports he became more irritable and forgetlul in the past year. In addition, she notes that be became a vegan a year ago and currently, his diet consists of starchy foods like potatoes, corn and leafy vegetables. GI symptoms include anorexia, diarrhea and vomiting. He has glossitis and skin lesions that appear as vesicles over the extremities. Eczemalike lesions around the mouth, as well as desquamation and roughened skin over the hands are also present. Neurologic examination reveals symmetrical hypesthesia for all types of sensation in both upper and lower extremities in a ’’gloves and socks” distribution. Deficiency in diet of which of the following amino acids is the most likely cause of this condition?

A. Lysine

B. Arginine

C. Threonine

D. Histidine

E. Tryptophan

156 / 179
A 60-year old man with a history of hypertension, diabetes and hyperlipidemia had a sudden onset a right-sided weakness. By the time the ambulance arrived, he had difficulty speaking. Unfortunately, the patient died within the next two hours and an autopsy was performed immediately. The gross examination of the cerebral left hemisphere showed brain swelling, widened, gyri and poorly demarcated gray-white junction. Which of the following is the most likely cause of this patient`s death?

A. Ischemic stroke

B. Tumor

C. Cyst

D. Intracerebral hemorrhage

E. Abscess

157 / 179
A 34-year-old-man visits dentist complaining of toothache. After a dental procedure that onvolved extraction of several teeth, he develops severe bleeding lasting more than 15 minutes. He has a history of chronic hepatitis. Which of the following is the most likely cause of prolonged bleeding in this patient?

A. Trombocytopenia

B. Hypoalbuminemia

C. Hypocalcemia

D. Hypofibrinogenemia

158 / 179
A 43-year-old man seeks evaluation at emergency department with complaints of fever with chills, melaise, diffuse abdominal pain for over a week, diarrhea and loss of appetite. He says that his symptoms are progressively getting worse. He recalls that the fever began slowly and climbed its way- up stepwise to the current 39.8°C. His blood pressure is 110/70 mm Hg. A physical exam reveals a coated tongue, enlarged spleen and rose spots on the abdomen. Serologic study shows the agglutinin O titre of 1:200 by the Widal test. Which of the following is the most likely causative organism for this patient's condition?

A. Vibrio cholerae

B. Salmonella typhi

C. Mycobacterium tuberculosis

D. Enterohemorrhagic E. coli

E. Leptospira interrogans

159 / 179
A 64-year-old man presents with a tremor in his legs and arms. He says he has had the tremor for "many years", but it has worsened in the last year. The tremor is more prominent at rest and nearly disappears on movement. His daughter mentions that his movements have become slower. The patient is afebrile and vital signs are within normal limits. On physical examination, the patient is hunched over and his face is expressionless throughout examination. There is a "pillrolling" resting tremor that is accentuated when the patient is asked to clench the contralateral hand and alleviated by finger nose testing. When asked to walk across the room, the patient has difficulty taking the first step, has a stooped posture and takes short rapid shuffling steps. A doctor initiates pharmacotherapy and the drug of first line, levodopa, is prescribed. Which of the following is the most likely mechanism of action of this drug?

A. Cholinesterase inhibition

B. Inhibition of M2-cholinergic receptors

C. Stimulation of dopamine production

D. Activation of M2-cholinergic receptors

160 / 179
A 65-year-old woman presents to the emergency department because of shortness of breath and chest pain that started a few hours ago. She did not have a lever, expectoration, or any accompanying symptoms. She has a history of right leg deep vein thrombosis that occurred 5 years ago. Some time later, she dies of severe respiratory distress. A pulmonary autopsy specimen reveals red loose mass that is lodged in the bifurcation of the pulmonary trunk with extensions into both the left and right main pulmonary arteries. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Tromboembolism

B. Myocardial infarction

C. Pneumonia

D. Pneumothorax

161 / 179
An 11-year-old girl is brought to the doctor’s office by her mother who stales her daughter has been weak with swollen face for 5 days. The mother slates her daughter had always been healthy and active until the initiation of symptoms. Upon inquiry, the girl describes a foamy appearance of her urine but denies blood in urine, urinary frequency at night, or pain during urination. Physical examination reveals generalized swelling of the face and pitting edema on the lower limbs. Laboratory study shows proteinuria and microscopic hematuria. Which of the following is the most likely cause of findings in the laboratory study of urine?

A. Increased permeability across the glomerular capillary wall

B. Increased plasma oncotic pressure

C. Increased glomerular hydrostatic pressure

D. Increased hydrostatic pressure in Bowman's capsule

162 / 179
A group of researchers aimed to study cardiac physiology found that overstretching of atria in the heart leads to decreased sodium reabsorption in the distal convoluted tubule and increase in glomerular filtration rate. Which of the following is the most likely cause ot physiologic effects discovered by researchers?

A. Aldosterone

B. Angiotensin

C. Antidiuretic hormone

D. Natriuretic peptide

E. Renin

163 / 179
After dehelmintization, a 35-year-old man passed a 3.5 m tapeworm during a bowel movement. A stool examination reveals scolex with four suckers and hooks. Mature proglottids are static with up to 12 primary uterine branches. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Opisthorchiasis

B. Echinococcosis

C. Diphyllobothriasis

D. Taeniasis

164 / 179
A 14-year old girl presents to the emergency department for evaluation of an "infected leg". She states there is no history of trauma but mentions she had a history of sickle cell disease. On physical examination, her upper part of right shin is very painful, red, swollen and hot. Her temperature is 39.2°C. An X-ray shows focal bony lysis and loss of trabecular architecture in the metaphysis of right tibia, increased activity of which of the following cells is the most likely cause of bone reabsorption in this patient?

A. Chondroblasts

B. Osteocytes

C. Chondrocytes

D. Osteoclasis

E. Osteoblasts

165 / 179
A male neonate born to a 24-year-old primigravida had jaundice at 8 hours f life The neonates red blood cell time was A+, while the mothers RBC type was 0+. Laboratory studies revealed elevated titer of mother's anti-A antibody, normal erythrocyte glucose-6-phosphate and negative sickle cell test. The infant’s hemoglobin was 106 g/L. Which of the following is the most likely cause of infant’s jaundice?

A. Sickle cell disease

B. Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency

C. Hyperbilirubinemia

D. Rh incompatibility

E. Decrease in hemoglobin level

166 / 179
A 16-year-old girl concerned about her sexual development comes to the physician. She mentions that she has still not had a menstrual period. However, she is otherwise a healthy girl with no significant medical problems since birth. On physical examination, her vital signs are stake. She does not have pubic hair and her breast fe sliehtlv elevated with areola remaining in contour with surrounding breast. Which of the following is the most likely cause of this abnormal physical development?

A. Hyperthyroidism

B. Pancreatic islet insufficiency

C. Hypothyroidism

D. Ovarian insufficiency

E. Adrenal medulla hyperfunction

167 / 179
A 46-year-old man presents with fatigue and joint pain in his lingers and wrists lor the last 2 months. The pain is present in both hands and the wrists are swollen. Furthermore, he describes morning stiffness in his joints lasting about 2 hours, which improves with use. His past medical history reveals he has been successfully treated for H. pylori related ulcers last year. He denies smoking and stopped drinking when his gastric symptoms started. Which of the following drugs is the best choice for his joint`s pain management?

A. Prednisone

B. Celecoxib

C. Paracetamol

D. Aspirin

E. Morphine

168 / 179
A 68-year-old man comes to his physician with complaints of severe fatigue and altered sensations in his extremities. Past medical history is remarkable for chronic gastritis. He drinks alcohol almost every day. His blood pressure is 130/80 mm Hg, heart rate is 95/min., respiratory rate -14/min. and temperature of 37.1 C. His heart has a regular rate and rhythm, his lungs are clear to auscultation bilaterally. Neurologic examination reveals loss of touch and vibration sense in both upper and lower limbs. Laboratory investigation results include a hemoglobin of 80 g/L, Mean Corpuscular Volume (MCV) of 115 fL (the reference range is 80-100 fL) and White Blood Cells (WBC) of 3.0=109/L. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Iron deficiency

B. Vitamin A deficiency

C. Viitamin B12 deficiency

D. Vitamin C deficiency

169 / 179
A 6-year-old boy is brought to the pediatrician by his mother, who complains of low-grade fever, chronic cough and night sweats in her child. She describes the cough as productive, producing white sputum that is sometimes streaked with blood. She also says thet her son has lost some weight in the last month. His vital sings include blood pressure of 115/75 mm Hg, heart rate of 110/min., respiratory rate of 18/min and temperature ot 36.6 C. On physical examination, the patient is ill looking. Pulmonary auscultation reveals some fine crackles 'in the right upper lobe. The pediatrician suspects an active infection and performs Mantoux test. Intradermal injection of which of the following substances has been most likely used by pediatrician for screening test in this clinical case?

A. Tuberculin

B. Tetanus and diphtheria toxoids vaccine (Td)

C. Diphtheria-tetanus toxoids-acellular pertussis vaccine (DTaP)

D. Bacillus Calmcttc-Guerin (BCG) vaccine

170 / 179
A 37-year old female presents to the clinic complaining of severe pain in her left wrist and tingling sensation in her left thumb, index finger, and middle finger, and some part of her ring finger. Hie pain started as an occasional throb and she could ignore it or take ibuprofen but now the pain is much worse and wakes her up at night. She works as a typist and her pain mostly increases alter typing all day. Her right wrist and fingers are line Nerve conduction studies reveal ncive compression. Which of the following nerves is most likely compressed in this patient?

A. Radial nerve

B. Median nerve

C. Musculocutaneous nerve

D. Axillary nerve

E. Ulnar nerve

171 / 179
A 45-year-old woman comes to her physician with complaints of excessive fatigue and weakness. She says that these symptoms have been present for the past month. On further questioning, she admits having lost 3 kilograms in the last 2 weeks. On physical examination, she is a tired-appearing thin woman. Hyperpigmentation is present over many areas of her body, most prominently over the face, neck and back of hands (areas exposed to light). Increased production of which of the following hormones is the most likely cause of hyperpigmentation in this patient?

A. Gonadotropins

B. Thyroid-stimulaiing hormone (TSII)

C. Growth hormone (GII)

D. B-Lipolropin

E. Melanocytc-stimulating hormone (MSH)

172 / 179
A 40-year-old woman dies of intracerebral hemorrhage alter hypertensive emergency. During an autopsy, the pathologist reveals severe obesity, excess of body hair and wide purplish stria on the abdomen. Microscopic examination of pituitary gland reveals hyperplastic acini populated by a homogenous cluster of deeply basophilic cells. Which of the following was the most likely underlying disease

A. Cushing disease

B. Sheehan's syndrome

C. Arterial hypertension

D. Hyperthyroidism

173 / 179
A 56-year-old man presents for a checkup. The patient says he has to urinate quite frequently, but denies any dysuria or pain on urination. Past medical history is significant for diabetes mellitus type 2 and hypertension, both managed medically. Current medications are metformin, aspirin, rosuvastaiin. captopril and furosemide Laboratory findings arc significant for the following: Glycated Hemoglobin (Hb A1c) - 8.0%. Fasting Blood Glucose - 12 mmol L. His doctor decides to add glibenclamide to the therapy. Which of the following is the most likely mechanism of this drug's action?

A. Inhibition of insulin release

B. Stimulation of insulin release

C. Stimulation of glucose reuptake by the cell

174 / 179
After dehelmintization, a 35-year-old man passed a 3.5 m tapeworm during a bowel movement. A stool examination reveals scolex with four suckers and hooks. Mature proglottids are static with up to 12 primary uterine branches. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. Opisthorchiasis

B. Echinococcosis

C. Diphyllobothriasis

D. Taeniasis

175 / 179
A mother of a 4-month-old male infant brought him to pediatrician with complaints of food rejection and weight loss. He started having trouble latching onto his bottle. He has also become extremely lethargic. Examination reveals diminished muscle tone in all four limbs, and hepatosplenomegaly. An ophthalmoscopic exam reveals macular cherry red spots. During the next few weeks, hepatosplenomegaly progresses, the boy fails to thrive, and he continues to reject food. Chest X-ray shows a reticulonodular pattern and calcified nodules. Biopsy of the liver shows foamy histiocytes. A Niemann-Pick disease is suspected. Which of the following is the most likely deficient enzyme in this patient?

A. Galactocerebrosidase

B. Glucose-6-phosphatase

C. Phenylalanine-hydroxylase

D. Sphingomyelinase

E. Glucocerebrosidase

176 / 179
An unidentified surgical specimen is received for histopathologic analysis. A portion of the specimen is cut and stained with hematoxylin and eosin. Under the microscope, you see an organ encapsulated by dense connective tissue that extends to the deeper areas by way of the trabecular extensions. The organ can be subdivided into two regions: a cortex with lymphoid nodules and medulla with medullary cords populated by plasma cells, B-cells and T-cells. Which of the following structures is most likely the origin of this surgical specimen?

A. Bone marrow

B. Lymph node

C. Tonsils

D. Thymus

E. Spleen

177 / 179
A team of medical students is performing research on phases of cell cycle. During one of the mitotic phases the cell is nearly done dividing, the chromosomes decondense and two nuclei begin to form around them. Which of the following phases most likely takes place in ihe cell?

A. Telophase

B. Prophase

C. Anaphase

D. Metaphase

178 / 179
A 20-year-old female comes to the clinic after missing her last 2 periods. Her cycles are usually regular, occurring at 28-30 day interval with moderate bleeding and some abdominal discomfort. She also complains of progressively diminishing peripheral vision. Her doctor reveals loss of vision in the lateral halves of both eyes. Involvement of which of the following structures would you most likely expect to be the reason of bitemporal hemianopsia?

A. Right optic nerve

B. Left optic tract

C. Optic chiasm

D. Right optic tract

E. Left optic nerve

179 / 179
A 54-year-old woman has a total thyroidectomy for papillary thyroid carcinoma. 11 hours after operation she complains of tingling around her mouth. On physical examination, the Trousseau's sign and Chvostek’s sign are present. Her condition rapidly deteriorates with laryngospasm and focal seizures. The suigeon suggests surgical destruction of parathyroid glands. Which of the following is the most likely cause of this patient`s neurologic abnormality?

A. Hyperchloremia

B. Hyperkalemia

C. Hyponatremia

D. Hypophosphatemia

E. Hypocalcemia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179