Крок 1 Медицина - 2018 (буклет)

1 / 200
Під час гіпертонічного кризу хворому ввели магнію сульфат, в результат чого відбулося різке зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна запобiгти по6ічному ефекту сульфату магнію?

A. Трилон Б

B. Калію хлорид

C. Кальцію хлорид

D. Натрію бромід

E. Натрію сульфат

2 / 200
Паренхіма аденогіпофізу представлена трабекулами, утвореними залозистими клітинами. Серед аденоцитів є клітини з гранулами, які забарвлюються основними барвниками і містять глікопротеїди. Які це клітини?

A. Гонадотропоцити, тиротропоцити

B. Соматотропоцити

C. Меланотропоцити

D. Мамотропоцити

E. Хромофобні клітини

3 / 200
У хворого із сечокам’яною хворобою виник нестерпний спастичний біль. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це препарат?

A. Промедол

B. Трамадол

C. Піритрамід

D. Етилморфіну гідрохлорид

E. Морфіну гідрохлорид

4 / 200
До травматологічного пункту доставлено постраждалого після ДТП з діагнозом: закритий перелом середньої третини стегна зі зміщенням. З метою репозиції кісткових уламків хворому введено 10 мл 2% розчину дитиліну в/в, внаслідок чого розвинулося тривале апное та міорелаксація. Дефіцитом якого ферменту зумовлена вказана фармакогенетична ферментопатія?

A. Уридіндифосфоглюкуронова трансфераза

B. Псевдохолінестераза

C. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

D. Метгемоглобінредуктаза

E. N-ацетилтрансфераза

5 / 200
Підлітку, що перебував у стані тяжкого алкогольного сп’яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом’язове введення розчину кофеїну. Поясніть, який принцип взаємодії між алкоголем та кофеїном пояснює доцільність даної маніпуляції:

A. Фізіологічний антагонізм

B. Синергізм

C. Потенціація

D. Конкурентний антагонізм

E. Сумація ефектів

6 / 200
Захворювання бері-бері - це класична форма недостатності вітаміну тіаміну. Активна форма його синтезується за допомогою ферменту з класу:

A. Ліаз

B. Оксидоредуктаз

C. Гідролаз

D. Трансфераз

E. Ізомераз

7 / 200
Після введення пірогену у хворого підвищилася температура тіла, шкірні покриви стали блідими, холодними на дотик, з’явилася остуда, збільшилося споживання кисню. Яка зміна у процесах терморегуляції буде спостерігатися, насамперед, під час описаного періоду лихоманки?

A. Зниження теплопродукції

B. Збільшення теплопродукції

C. Тепловіддача та теплопродукція перебувають у рівновазі

D. Зниження тепловіддачі

E. -

8 / 200
Епідеміологічне дослідження поширення пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найімовірніше пов’язаний розвиток даного виду патології?

A. Афлатоксин

B. Ортоаміноазотолуол

C. 3,4-бензопірен

D. Метилхолантрен

E. Діетилнітрозамін

9 / 200
В ході експерименту у білого щура моделювався набряк легені шляхом введення адреналіну. Який патогенетичний механізм розвитку набряку є провідним в даному випадку?

A. Лімфогенний

B. Токсичний

C. Мембраногенний

D. Гідродинамічний

E. Колоїдно-осмотичний

10 / 200
У хворого інфаркт міокарда. Активність якого ферменту буде значно підвищена в сироватці крові хворого в перші години?

A. Креатинфосфокіназа МВ

B. ЛДГ4

C. ACT

D. ЛДГ5

E. АЛТ

11 / 200
У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність якого може бути знижена при такому стані:

A. Каталаза

B. Амілаза

C. Транскетолаза

D. Глутамінтрансфераза

E. Креатинфосфокіназа

12 / 200
Пацієнтові, що звернувся до травмпункту у зв’язку з травмою, отриманою під час роботи на присадибній ділянці, лікар призначив введення правцевого анатоксину. Який імунітет сформується у даного пацієнта після введення препарату?

A. Антитоксичний активний

B. Антитоксичний пасивний

C. Антимікробний активний

D. Антимікробний пасивний

E. Нестерильний

13 / 200
При яких групах крові батьків за резус-фактором можливий розвиток резус-конфлікту під час вагітності?

A. Жінка Rh(-), чоловік Rh(-)

B. Жінка Rh(+), чоловік Rh(+) (гомозигота)

C. Жінка Rh(+), чоловік Rh(+) (гетерозигота)

D. Жінка Rh(-), чоловік Rh(+) (гомозигота)

E. Жінка Rh(+) (гетерозигота), чоловік Rh(+) (гомозигота)

14 / 200
Здорова людина перебуває в небезпечному за захворюванням на малярію районі. Який із зазначених препаратів необхідно призначити з метою особистої хіміопрофілактики малярії?

A. Тетрациклін

B. Сульфален

C. Хінгамін

D. Метронідазол

E. Бісептол

15 / 200
У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: остуда, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найімовірніше буде виявлена в крові хворого в цей час?

A. Мерозоїт

B. Спорозоїт

C. Оокінета

D. Спороциста

E. Мікро- або макрогамети

16 / 200
Юнак 15-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку стомлюваність. В ході обстеження виявлено еритроцити зміненої форми, кількість їх знижена. Попередній діагноз: серпоподібноклітинна анемія. Який тип мутації зумовлює розвиток цього патологічного стану?

A. Інверсія

B. Мутація зсуву рамки зчитування

C. Делеція

D. Точкова мутація

E. Хромосомна аберація

17 / 200
Хворій виконують операцію на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій повинен перев’язати хірург під час операції?

A. Верхня та нижня гортанна

B. Верхня та нижня щитоподібна

C. Верхня щитоподібна та щитошийний стовбур

D. Верхня щитоподібна та висхідна шийна

E. Висхідна шийна та глибока шийна

18 / 200
У хворого 75-ти років з позачеревної клітковини видалена пухлина розмірами 16х8х6 см. Мікроскопічно: анаплазовані жирові клітини з ознаками клітинного атипізму, поліморфізму. Зустрічаються величезні спотворені клітини, що мають у цитоплазмі жирові крапельки. Найімовірнішим є такий діагноз:

A. Ліпома

B. Ліпосаркома

C. Фібросаркома

D. Міосаркома

E. Мезотеліома

19 / 200
Внаслідок травми у людини ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які подразники НЕ ЗМОЖЕ реагувати ця людина?

A. Рух з лінійним прискоренням

B. Рух з кутовим прискоренням

C. Дотикові

D. Світлові

E. Звукові

20 / 200
У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?

A. α-адренорецептори

B. β-адренорецептори

C. М-холінорецептори

D. Н-холінорецептори

E. М- та Н-холінорецептори

21 / 200
Під час патологічних процесів, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування:

A. Аконітаза

B. Цитохромоксидаза

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Кетоглутаратдегідрогеназа

E. Каталаза

22 / 200
У хворого після травми виникла необхідність введення протиправцевої сироватки, але проба на чутливість до сироватки виявилася позитивною. Специфічну гіпосенсибілізацію у хворого слід виконати за допомогою введення:

A. Роздільної дози специфічного алергену

B. Фізіологічних доз глюкокортикоїдів

C. Мінімальних доз специфічного алергену

D. Лікувальних доз антигістамінних препаратів

E. Наркотичних речовин, що знижують чутливість

23 / 200
Водій автомобіля дістав травму грудної клітки внаслідок удару об рульове колесо. Яка з перерахованих артерій найімовірніше може бути ушкодженою?

A. A. thoracica interna

B. А. thyroidea superior

C. А. subscapularis

D. А. vertebralis

E. А. suprascapularis

24 / 200
У вагітної жінки розвинувся токсикоз з тяжким повторним блюванням шлунковим вмістом протягом доби. Наприкінці доби почали проявлятися тетанічні судоми та зневоднення організму. Який розлад кислотно-лужної рівноваги викликав дані зміни?

A. Газовий ацидоз

B. Газовий алкалоз

C. Негазовий видільний алкалоз

D. Негазовий метаболічний ацидоз

E. Негазовий видільний ацидоз

25 / 200
На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновило їх із частотою у 2 рази меншою за вихідну?

A. Волокна Пуркіньє

B. Атріовентрикулярний вузол

C. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

E. Синоатріальний вузол

26 / 200
У жінки 30-ти років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї за 1 хвилину крізь судини легень?

A. 5 л

B. 3,75 л

C. 2,5 л

D. 2,0 л

E. 1,5 л

27 / 200
Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений?

A. Відвідний

B. Окоруховий

C. Блоковий

D. Зоровий

E. Лицевий

28 / 200
У дитини, що померла від дифтерії з явищами серцевої недостатності, на розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику; м’яз серця тьмяний, в’ялий, на розрізі строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів зі збереженою цитоплазмою спостерігаються дрібні вакуолі. На заморожених зрізах вакуолі забарвлюються у оранжевий колір суданом 3. Який вид дистрофії виявлений у кардіоміоцитах?

A. Жирова

B. Вуглеводна

C. Балонна

D. Гіаліново-крапельна

E. Гідропічна

29 / 200
У хворого на тимому (пухлину загрудинної залози) спостерігаються ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

A. Верхня порожниста вена

B. Зовнішня яремна вена

C. Підключична вена

D. Внутрішня яремна вена

E. Передня яремна вена

30 / 200
Хворій 20-ти років в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який структурний компонент слизової оболонки шлунку найбільшою мірою забезпечить її захист від ушкодження?

A. Багатошаровий війчастий епітелій

B. Сполучна тканина

C. М’язова тканина

D. Одношаровий призматичний залозистий епітелій

E. Багатошаровий плаский незроговілий епітелій

31 / 200
У хворої 36-ти років, яка лікувалася сульфаніламідами з приводу респіраторної вірусної інфекції, в крові спостерігаються гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку - зменшення кількості мiєлокарiоцитiв. Яка це анемія?

A. Гемолітична

B. Гіпопластична

C. Постгеморагічна

D. В 12-фолієводефіцитна

E. Залізодефіцитна

32 / 200
Чоловік 38-ми років раптово помер. На розтині: у задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда. Які найбільш імовірні зміни у будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?

A. Звапнування

B. Жирова дистрофія

C. Вуглеводна дистрофія

D. Каріолізис

E. Білкова дистрофія

33 / 200
У лікарню надійшла робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірнішою причиною отруєння:

A. Знешкодження супероксидних іонів

B. Мікросомальне окиснення

C. Відновлення метгемоглобіну

D. Відновлення органічних перекисів

E. Окислювальне декарбоксилювання ПВК

34 / 200
Під час операції на головному мозку помічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники?

A. Прецентральна

B. Постцентральна

C. Верхня латеральна

D. Поясна

E. Парагіпокампова

35 / 200
З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Вкажіть таку речовину:

A. β-ендорфін

B. Окситоцин

C. Вазопресин

D. Кальцитонін

E. Соматоліберин

36 / 200
У хворого через 12 годин після гострого нападу загрудинного болю спостерігається різке підвищення активності АсАТ в сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне це зміщення:

A. Інфаркт міокарду

B. Вірусний гепатит

C. Колагеноз

D. Цукровий діабет

E. Нецукровий діабет

37 / 200
У дитини, що народилася від пізнього шлюбу, спостерігаються малий зріст, відставання у розумовому розвитку, товстий "географічний" язик, вузькі очні щілини, пласке обличчя з широкими вилицями. Що найімовірніше спричинило розвиток вказаного синдрому?

A. Пологова травма

B. Спадкова хромосомна патологія

C. Внутрішньоутробна інтоксикація

D. Внутрішньоутробна інфекція

E. Внутрішньоутробний імунний конфлікт

38 / 200
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14°C. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом організм людини віддає найбільше тепла?

A. Конвекція

B. Теплопроведення

C. Теплорадіація

D. Випаровування

E. Перспірація

39 / 200
До медико-генетичної консультації звернулася жінка за рекомендацією гінеколога з приводу відхилень фізичного і статевого розвитку. В ході мікроскопії клітин слизової оболонки ротової порожнини не знайдено статевого хроматину. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Трисомія за Х-хромосомою

B. Хвороба Дауна

C. Синдром Клайнфельтера

D. Хвороба Реклінгаузена

E. Синдром Шерешевського-Тернера

40 / 200
35-річному хворому на атопічний дерматит був призначений лоратадин. Визначте механізм дії цього препарату:

A. Блокує Н1-гістамінові рецептори

B. Блокує ГАМК-рецептори

C. Стимулює М-холінорецептори

D. Блокує β-адренорецептори

E. Стимулює дофамінові рецептори

41 / 200
Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією?

A. Дроблення

B. Інвагінація

C. Диференціювання

D. Гістогенез

E. Гаструляція

42 / 200
Лікар швидкої допомоги був викликаний до жінки 40-ка років з приводу нападу бронхіальної астми з явищами стенокардії, лікар ввів хворій належний препарат. Який із наведених препаратів найбільш ефективний для невідкладної допомоги?

A. Атропін

B. Ефедрин

C. Адреналін

D. Сальбутамол

E. Платифілін

43 / 200
Який препарат слід призначити хворому, у якого з’явилося безсоння внаслідок появи висипань алергічного характеру з почервонінням, набряком та сильним свербінням?

A. Фенобарбітал

B. Димедрол

C. Нітразепам

D. Хлоралгідрат

E. Натрію оксибутират

44 / 200
В дитячому садку проведені планові щеплення вакциною проти кору. Яким методом можна перевірити формування післявакцинального імунітету?

A. Алергічний

B. Вірусологічний

C. Бактеріологічний

D. Бактеріоскопічний

E. Серологічний

45 / 200
Після курсу терапії хворому на виразку дванадцятипалої кишки лікар пропонує вживати соки з капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих продуктах сприяє профілактиці та загоєнню виразок?

A. Пантотенова кислота

B. Вітамін U

C. Вітамін C

D. Вітамін Б

E. Вітамін K

46 / 200
У дитини з білявим волоссям, блідою шкірою відмічається збільшений тонус м’язів, судоми та розумова відсталість. В крові підвищений рівень фенілаланіну. Який з перелічених методів необхідно застосувати для встановлення діагнозу цієї ензимопатії?

A. Генеалогічний

B. Цитогенетичниий

C. Популяційно-статистичний

D. Електрофізіологічний

E. Біохімічний

47 / 200
Хворому з больовим синдромом в суглобах постійно призначають аспірин. Який з перерахованих ферментів він пригнічує?

A. Циклооксигеназа

B. Ліпооксигеназа

C. Фосфоліпаза А2

D. Фосфоліпаза D

E. Фосфоліпаза С

48 / 200
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутися при цьому?

A. Торакальний

B. Обструктивний

C. Дисрегуляторний

D. Рестриктивний

E. Діафрагмальний

49 / 200
До гінекологічного відділення госпіталізована жінка з клінікою гострого живота, припускається позаматкова вагітність. Крізь яке анатомічне утворення або його частину гінеколог буде виконувати пункцію черевної порожнини?

A. Fornix vaginae anterior

B. Fornix vaginae posterior

C. Cervix uteri

D. Rectum

E. -

50 / 200
У дитини 6-ти місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку, бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі, напади судом. Найточніше встановити діагноз у цієї дитини дозволить визначення в крові і сечі концентрації такої речовини:

A. Валін

B. Триптофан

C. Гістидин

D. Лейцин

E. Фенілпіруват

51 / 200
У хворого діагностували легеневу форму туберкульозу. Який з наведених лікарський засіб використовують для лікування туберкульозу?

A. Ізоніазид

B. Пеніцилін

C. Норсульфазол

D. Тетрациклін

E. Фуразолідон

52 / 200
Дитина доставлена в санпропускник в стані асфіксії. Під час огляду в гортані виявлені білуваті плівки, що обтурують просвіт та легко видаляються. Лікар припускає дифтерію. Про яке запалення гортані йдеться?

A. Гнійне

B. Катаральне

C. Дифтеритичне

D. Серозне

E. Крупозне

53 / 200
В бактеріологічній лабораторії досліджувалися консерви, які спричинили тяжку токсикоінфекцію. В результаті мікроскопії культури з середовища Кітта-Тароцці виділені грампозитивні палички, схожі на тенісну ракетку. Який діагноз встановить лікар?

A. Ботулізм

B. Хламідіоз

C. Туляремія

D. Дизентерія

E. Черевний тиф

54 / 200
Хворому на глаукому призначили пілокарпіну гідрохлорид в очних краплях. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?

A. М-холіноблокатори

B. М-холіноміметики

C. Міорелаксанти

D. α-адреноблокатори

E. Гангліоблокатори

55 / 200
Під час автомобільної аварії людина зазнала сильного удару в епігастральну ділянку, внаслідок чого виникла зупинка серця. Що могло стати причиною таких змін серцевої діяльності?

A. Підвищене виділення альдостерону

B. Підвищене виділення кортизолу

C. Підвищене виділення адреналіну

D. Підвищення тонусу блукаючого нерва

E. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

56 / 200
До лікаря-інфекціоніста на прийом прийшов хворий зі скаргами на лихоманку, яка триває три дні, загальну слабкість, безсоння, погіршення апетиту. Лікар припускає черевний тиф. Для підтвердження діагнозу найдоцільніше призначити виділення:

A. Уринокультури

B. Копрокультури

C. Гемокультури

D. Білікультури

E. Мієлокультури

57 / 200
У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м/с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує:

A. Послідовність скорочення передсердь та шлуночків

B. Одночасність скорочення обох передсердь

C. Одночасність скорочення обох шлуночків

D. Достатню силу скорочення передсердь

E. Достатню силу скорочення шлуночків

58 / 200
В клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

A. Анафаза

B. Метафаза

C. Телофаза

D. Профаза

E. Інтерфаза

59 / 200
На розтині тіла померлого виявлено, що вся права легеня збільшена, щільна, на плеврі нашарування фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з якої стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легенів характерна така картина?

A. Вогнищева пневмонія

B. Крупозна пневмонія

C. Інтерстиціальна пневмонія

D. Гангрена легені

E. Фіброзувальний альвеоліт

60 / 200
Вкажіть антибіотик, що утворює хелатні сполуки з іонами кальцію, заліза, алюмінію, які не абсорбуються з тонкого кишківника:

A. Гентаміцину сульфат

B. Амоксиклав

C. Доксицикліну гідрохлорид

D. Ампіциліну натрієва сіль

E. Хіноксидин

61 / 200
Аналіз крові хворого на цукровий діабет показав наявність молочної кислоти у концентрації 2,5 ммоль/л. Яка кома розвинулася у хворого?

A. Лактацидемічна

B. Гіперглікемічна

C. Гіпоглікемічна

D. Гіперосмолярна

E. Гіперкетонемічна

62 / 200
Підвищення внутрішньочерепного тиску у хворого з церебральною гематомою обумовило надмірну активність блукаючого нерва (ваготонію) та зміну частоти серцевих скорочень. Який вид аритмії серця виникає при цьому?

A. Синусова брадикардія

B. Синусова тахікардія

C. Шлуночкова екстрасистолія

D. Пароксизмальна тахікардія

E. Передсердно-шлуночкова блокада

63 / 200
В ході обстеження людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється під час кожного вдиху. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього?

A. Життєва ємність легень

B. Хвилинний об’єм дихання

C. Хвилинна альвеолярна вентиляція

D. Коефіцієнт легеневої вентиляції

E. Функціональна залишкова ємність легень

64 / 200
У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

A. Електрокардіографія

B. Фонокардіографія

C. Сфігмографія

D. Флебографія

E. Зондування судин

65 / 200
Швидкою допомогою в приймальне відділення доставлений хворий з кривавим блюванням. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш ймовірне вданому випадку?

A. Стравохідні

B. Верхні брижові

C. Печінкові

D. Нижні брижові

E. Селезінкові

66 / 200
Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що отримав велику дозу опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції "трансплантат проти хазяїна". Які антигени стали пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

A. Антигени HBs, HBc, Hbe

B. Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора

C. Антигени системи HLA-клітин організму ліквідатора

D. Антигенами системи AB0 еритроцитів ліквідатора

E. Антигени системи HLA-клітин організму донора

67 / 200
В експерименті ізольований м’яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення виникає?

A. Тонічне

B. Одиночне

C. Асинхронне

D. Суцільний тетанус

E. Зубчастий тетанус

68 / 200
Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для яких хребетних характерна подібна будова серця?

A. Ссавці

B. Риби

C. Рептилії

D. Амфібії

E. Птахи

69 / 200
Хворому на сепсис призначили антимікробний препарат з групи фторхінолонів. Оберіть його серед наведених препаратів:

A. Ципрофлоксацин

B. Метронідазол

C. Цефпіром

D. Ампіцилін

E. Цефалексин

70 / 200
Під дією медіатора на постсинаптичну мембрану нервової клітини розвинулася гіперполяризація. Збільшення проникності мембрани для яких іонів може викликати такі зміни?

A. Натрію

B. Калію

C. Кальцію

D. Магнію

E. Натрію і калію

71 / 200
Щоденно в організмі людини 0,5% всього гемоглобіну перетворюється на метгемоглобін. Який фермент, що міститься в еритроцитах, каталізує відновлення метгемоглобіну до гемоглобіну?

A. Ілюкуронілтрансфераза

B. Метгемоглобінтрансфераза

C. Метгемоглобінредуктаза

D. Гемоксигеназа

E. Білівердинредуктаза

72 / 200
У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин матиме лікувальну дію?

A. Каротин

B. Кератин

C. Креатин

D. Карнітин

E. Карнозин

73 / 200
У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія у вигляді генерації позачергових імпульсів в пучку Гіса. Порушення якої функції серцевого м’язу спостерігається в даному випадку?

A. Провідність

B. Автоматизм

C. Збудливість

D. Збудливість та провідність

E. Скоротливість

74 / 200
Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явилося відчуття слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри обличчя. Дихання супроводжувалося чутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?

A. Колапс

B. Хронічна правошлуночкова недостатність

C. Хронічна лівошлуночкова недостатність

D. Гостра лівошлуночкова недостатність

E. Тампонада серця

75 / 200
На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними краями хрящеподібної консистенції. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин, наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться?

A. Дифтерія зіву

B. Актиномікоз

C. Туберкульоз

D. Сифіліс

E. Скарлатина

76 / 200
У юнака 20-ти років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Підвищення якого показника крові підтверджує цей діагноз?

A. Прямий (кон’югований) білірубін

B. Непрямий (некон’югований) білірубін

C. Уробілін

D. Стеркобіліноген

E. Тваринний індикан

77 / 200
Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?

A. Дофамін

B. Дигоксин

C. Добутамін

D. Аміодарон

E. Мілдронат

78 / 200
Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин мезатону. Мідріаз, викликаний препаратом, обумовлений:

A. Блокадою α1-адренорецепторів

B. Активацією α2-адренорецепторів

C. Активацією α1-адренорецепторів

D. Активацією β1-адренорецепторів

E. Активацією М-холінорецепторів

79 / 200
Чоловік 55-ти років, що скаржиться на біль в ділянці нирок, надійшов в лікарню. В ході ультразвукового обстеження пацієнта виявлено наявність ниркових каменів. Наявність в сечі якої з наведених речовин є найбільш імовірною причиною утворення каменів уданого пацієнта?

A. Сечова кислота

B. Білірубін

C. Білівердин

D. Уробілін

E. Креатинін

80 / 200
В ході визначення енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окиснюються:

A. Жири

B. Білки

C. Вуглеводи

D. Білки і вуглеводи

E. Вуглеводи та жири

81 / 200
Чоловік 43-х років доставлений у лікарню з ознаками черевного тифу. Хворий нещодавно був у місцевості, епідемічній за даним захворюванням, де пив некип’ячену воду з колодязя. З моменту появи перших симптомів пройшло 3 дні. У цей період збудник може бути виявлений у:

A. Тонкій кишці

B. Лімфоїдній тканині кишківника

C. Жовчному міхурі

D. Шлунку

E. Крові

82 / 200
У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епікондиліт). Який нерв залучений у процес?

A. N. radialis

B. N. medianus

C. N. ulnaris

D. N. musculocutaneus

E. N. axillaris

83 / 200
У холодну погоду з вітром люди мерзнуть швидше, ніж за відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер збільшує, насамперед, віддачу тепла таким шляхом:

A. Радіація

B. Конвекція

C. Теплопроведення

D. Випаровування

E. -

84 / 200
Хворий помер від інтоксикації на 4-у добу після вживання сирих яєць. На розтині: слизова оболонка шлунка і тонкої кишки запалена, вкрита слизовим ексудатом; в легенях, головному мозку і печінці знайдені абсцеси. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Черевний тиф

B. Дизентерія

C. Сальмонельоз (черевнотифозна форма)

D. Сальмонельоз (інтестинальна форма)

E. Сальмонельоз (септична форма)

85 / 200
Під час визначення групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?

A. В (III) альфа

B. А (II) бета

C. АВ (IV)

D. 0 (I) альфа, бета

E. Неможливо визначити

86 / 200
На мікропрепараті серця розрізняються клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кількість міофібрил, включення глікогену та ексцентрично локалізоване ядро. Які це клітини?

A. Ендокринні

B. Провідні пейсмекерні

C. Провідні перехідні

D. Волокна Пуркіньє

E. Скоротливі

87 / 200
Чоловік 40-ка років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, кашель з виділенням мокротиння, задишку. Після клінічного огляду й обстеження поставлено діагноз: пневмонія. Який тип гіпоксії має місце у хворого?

A. Тканинна

B. Циркуляторна

C. Ішемічна

D. Респіраторна

E. Гіпоксична

88 / 200
До хірурга звернувся чоловік 60-ти років, що тривалий час хворів на цукровий діабет. Тканини правої стопи були чорного кольору, щільні, з чіткими краями. Який діагноз поставив хірург?

A. Суха гангрена

B. Волога гангрена

C. Іазова гангрена

D. Пролежень

E. Трофічна виразка

89 / 200
У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилася правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?

A. Ліва передня звивина і ліва скронева частка

B. Ліва передня звивина

C. Ліва скронева частка

D. Права передня звивина

E. Потилична частка

90 / 200
Хворий 62-х років блідий, всі групи лімфовузлів збільшені. В крові: Hb- 60 г/л, еритроцити - 1,9 Т/л, лейкоцити - 29 Г/л, тромбоцити - 110 Г/л. Лейкоцитарна формула: сегментоядерні лейкоцити - 10%, лімфоцити - 8%, моноцити - 2%, бластних клітин - 80%. Цитохімічні дослідження бластних клітин: позитивна реакція на глікоген, негативна – на ліпіди і пероксидазу. Дайте заключення про патологію:

A. Гострий мієлобластний лейкоз

B. Гострий лімфобластний лейкоз

C. Гострий мегакаріоцитарний лейкоз

D. Гострий промієлоцитарний лейкоз

E. Гострий монобластний лейкоз

91 / 200
До лікарні надійшов пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини хірург під час операції повинен ретельно обстежити?

A. Чепцева сумка

B. Печінкова сумка

C. Передшлункова сумка

D. Лівий бічний канал

E. Права брижова пазуха

92 / 200
У померлого від інтоксикації чоловіка під час розтину тіла виявлено збільшення стегна в об’ємі; на поверхні шкіри нориці з виділенням в’язкої жовто-зеленої рідини; стегнова кістка потовщена та деформована, має місце утворення секвестрів. При мікроскопічному дослідженні: секвестральні порожнини оточені грануляційною та сполучною тканиною з наявністю нейтрофілів, кістково-мозкові канали облітеровані, компактна пластинка потовщена. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?

A. Паратиреоїдна остеодистрофія

B. Гострий гематогенний остеомієліт

C. Туберкульозний остеомієліт

D. Хронічний гнійний остеомієліт

E. Остеопороз

93 / 200
Хворому на хронічний бронхіт призначили муколітичний препарат, що підвищує синтез сурфактанту. Який препарат був використаний?

A. Амброксол

B. Кодеїн

C. Мукалтин

D. Фенотерол

E. Лібексин

94 / 200
Внаслідок травми низу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв’язка, що розташована у пахвинному каналі. Яка це зв’язка?

A. Ligamentum latum uteri

B. Ligamentum teres uteri

C. Ligamentum ovarium proprium

D. Ligamentum lacunare

E. Ligamentum inguinale

95 / 200
Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається утруднене носове дихання, підвищена температура, головний біль, сльозовиділення, болючість під час пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилося захворювання?

A. Sinus maxillaris dexter

B. Sinus frontalis dexter

C. Sinus sphenoidalis dexter

D. Cellulae ethmoidales anteriores

E. Cellulae ethmoidales posteriores

96 / 200
Під час профілактичного огляду у деяких робітників, що працюють на виробництві кам’яновугільних смол, у ротовій порожнині виявлені ділянки стовщення і зроговіння слизової оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, безболісні. Про яку патологію йдеться?

A. Глосит

B. Папіломатоз

C. Лейкоплакія

D. Стоматит

E. -

97 / 200
У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. В ході діагностичної експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено казеозний некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть причину лімфаденіту:

A. Туберкульоз

B. Пневмонія

C. Сифіліс

D. Метастази раку

E. Аденовірусна інфекція

98 / 200
На розтині тіла померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку спостерігається порожнина неправильної форми 5х3,5 см, заповнена червоними згустками крові та розм’якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулася у головному мозку:

A. Гематома

B. Геморагічне просякнення

C. Ішемічний інфаркт

D. Астроцитома

E. Абсцес

99 / 200
У хворого діагностовано пухлину мозку, яка розміщена в ділянці "пташиної шпори. Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися?

A. Зір

B. Слух

C. Нюх

D. Смак

E. Дотикова чутливість

100 / 200
Хворому 35-ти років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель. Для відновлення акомодації йому закрапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що є причиною відсутності ефекту?

A. Тахіфілаксія

B. Синергізм

C. Односторонній антагонізм

D. Двосторонній антагонізм

E. Звикання

101 / 200
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдалося зняти. В ході гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, в стінці бронхів численні лаброцити, багато з них у стані дегрануляції, а також велика кількість еозинофілів. Який патогенез (механізм розвитку) цих змін у бронхах?

A. Атопія

B. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

C. Імунокомплексний механізм

D. Клітинно обумовлений цитоліз

E. Гранулематоз

102 / 200
У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційній біопсії нирок виявлена картина інтракапілярного проліферативного гломерулонефриту, а електронномікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?

A. Атопія

B. Імунокомплексний механізм

C. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

D. Клітинно обумовлений цитоліз

E. Гранулематоз

103 / 200
У хворого, який на тлі атеросклерозу переніс ішемічний інсульт, спостерігається порушення рухової функції у вигляді геміплегії. Яка з перерахованих ознак є характерною для уражених кінцівок при даній патології?

A. Трофічні розлади

B. Гіпорефлексія

C. Гіпотонус м’язів

D. Гіпертонус м’язів

E. -

104 / 200
Через три тижні після пересадки серця у пацієнта різко погіршився стан. Смерть настала від гострої серцевої недостатності. Гістологічно в міокарді виявлено васкуліт, некрози та лімфоцитарну інфільтрацію. Назвіть причину таких змін:

A. Гостре відторгнення трансплантату

B. Найгостріше відторгнення трансплантату

C. Інфаркт міокарда

D. Хронічне відторгнення трансплантату

E. Некротизуючий васкуліт

105 / 200
У хворого з флегмоною передпліччя в ході мікробіологічного аналізу ексудату в зоні запалення виявлена присутність стрептококів. Які клітини будуть переважати в ексудаті?

A. Лімфоцити

B. Еозинофільні гранулоцити

C. Нейтрофільні гранулоцити

D. Базофільні гранулоцити

E. Моноцити

106 / 200
Важливим джерелом утворення аміаку в головному мозку є дезамінування АМФ. Яка амінокислота відіграє основну роль у зв’язуванні аміаку в нервовій тканині?

A. Аргінін

B. Лізин

C. Ізолейцин

D. Глутамат

E. Аланін

107 / 200
У хворої 19-ти років з дитинства спостерігалося зниження гемоглобіну до 9095 г/л. Аналіз крові під час госпіталізації: еритроцити - 3,2 • 1012/л, гемоглобін - 85 г/л, КП- 0,78;лейкоцити - 5,6 • 109/л, тромбоцити - 210 • 109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза не ефективне. Яку патологію системи крові можна припустити в даному випадку?

A. Фавізм

B. Ферментопатія

C. Мембранопатія

D. Серпоподібноклітинна анемія

E. Таласемія

108 / 200
Жінці 50-ти років, яка хворіє на тромбофлебіт, ввели гепарин, що спровокував кишкову кровотечу. Який препарат потрібно призначити?

A. Протаміну сульфат

B. Натрію цитрат

C. Кислоту амінокапронову

D. Стрептокіназу

E. Вікасол

109 / 200
До хірургічного відділення ЦРЛ надійшов хворий з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці. Який специфічний препарат необхідно застосувати з метою екстреної пасивної імунопрофілактики правця?

A. Вакцина АКДП

B. Антибіотики

C. Анатоксин

D. Антитоксична сироватка

E. Протиправцева вакцина

110 / 200
Під час серцевого нападу чоловік в автобусі втратив свідомість, з’явилися судоми. Лікар швидкої допомоги виявив на ЕКГ, що частота скорочення передсердь перевищує частоту скорочення шлуночків. Що може бути причиною даного стану?

A. Порушення автоматії АВ-вузла

B. Порушення автоматії СА-вузла

C. Повна поперечна блокада проведення збудження

D. Виникнення гетеротропних вогнищ збудження

E. Порушення проведення збудження між передсердями

111 / 200
На розтині тіла померлого, який страждав на гіпертонічну хворобу, у лівій півкулі мозку виявлена порожнина округлої форми 4х5 см з іржавою стінкою, заповнена жовтуватою прозорою рідиною. Назвіть патологію, яка розвинулася у головному мозку хворого:

A. Абсцес

B. Ішемічний інфаркт

C. Геморагічне просякнення

D. Гематома

E. Кіста

112 / 200
Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків тубулінів. До яких наслідків це може призвести?

A. Порушення формування веретена поділу

B. Порушення цитокінезу

C. Порушення спіралізації хромосом

D. Порушення репарації ДНК

E. Скорочення тривалості мітозу

113 / 200
У хворого 40-ка років, доставленого в травматологічне відділення, виявлено поранення правої кисті на долонній поверхні. Під час обстеження травмований не може самостійно звести розведені II, IV та V пальці. Які м’язи пошкоджені?

A. Червоподібні

B. Тильні міжкісткові

C. Долонні міжкісткові

D. Короткий долонний

E. Довгий долонний

114 / 200
На аутопсії тіла жінки, що хворіла на хронічну дизентерію, в ході гістологічного дослідження внутрішніх органів в стромі та паренхімі міокарда, нирок, в слизовій оболонці шлунка та в сполучній тканині легень виявлені аморфні відкладення фіолетового кольору, що дають позитивну реакцію за Коссом. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

A. Метастатичне звапніння

B. Дистрофічне звапніння

C. Метаболічне звапніння

D. Амілоїдоз

E. Гіаліноз

115 / 200
У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулися набряки на нижніх кінцівках. Який механізм розвитку серцевого набряку?

A. Підвищення онкотичного тиску плазми крові

B. Підвищення гідростатичного тиску в венулах

C. Підвищення гідростатичного тиску в артеріолах

D. Зниження осмотичного тиску плазми крові

E. Порушення лімфовідтоку

116 / 200
Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Яку алергічну реакцію можна припустити?

A. Анафілактична

B. Цитотоксична

C. Імунокомплексна

D. Стимулююча

E. Клітинно-опосередкована

117 / 200
У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові - 1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?

A. Хвороба Гірке

B. Подагра

C. Синдром набутого імунодефіциту

D. Синдром Леша-Ніхана

E. Хвороба Іценко-Кушинга

118 / 200
Дитина 9-ти місяців харчується сумішами, незбалансованими за вмістом вітаміну В6. У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судоми, анемія. Розвиток судом може бути пов’язаний з дефіцитом утворення:

A. Дофаміну

B. Гістаміну

C. Серотоніну

D. ДОФА

E. ГАМК

119 / 200
У хлопчика 12-ти років видалено апендикс, який надіслано патологу на дослідження. Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з булавоподібним потовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Водянка апендикса

B. Флегмонозний апендицит

C. Емпієма апендикса

D. Хронічний апендицит

E. Міксоглобульоз апендикса

120 / 200
У дитини 7-ми років, яка неодноразово хворіла на стрептококову ангіну, лікар припускає розвиток ревматизму. Призначено серологічне дослідження. Наявність антитіл до якого з стрептококових антигенів найімовірніше підтвердить передбачуваний діагноз?

A. М-білок

B. С-вуглевод

C. О-стрептолізин

D. Еритрогенний токсин

E. Капсульний полісахарид

121 / 200
У хворого з попереднім діагнозом "озена" з носоглотки були виділені грам-негативні палички, які утворювали капсулу на поживному середовищі. Які мікроорганізми спричинили хворобу?

A. Клебсієли

B. Сальмонели

C. Шигели

D. Хламідії

E. Мікоплазми

122 / 200
У зв’язку з крововтратою пацієнту введено 1 л розчину хлориду натрію з концентрацією 150 ммоль/л. Внаслідок цього, насамперед, зменшиться:

A. Осмотичний тиск крові

B. Онкотичний тиск міжклітинної рідини

C. Онкотичний тиск крові

D. Осмотичний тиск міжклітинної рідини

E. Осмотичний тиск внутрішньоклітинний

123 / 200
У хворого кровотеча з поперечної ободової кишки. Чим кровопостачається цей відділ товстої кишки?

A. Arteria sigmoidea

B. Arteria mesenterica inferior

C. Arteria colica media

D. Arteria ileocolica

E. Arteria lienalis

124 / 200
Чоловік протягом 3-х років працював в одній з африканських країн. Після переїзду до України звернувся до офтальмолога зі скаргами на біль в очах, набряки повік, сльозоточивість і тимчасове послаблення зору. Під кон’юнктивою ока були виявлені гельмінти розмірами 30-50 мм, які мали видовжене ниткоподібне тіло. Який діагноз може поставити лікар?

A. Ентеробіоз

B. Дифілоботріоз

C. Аскаридоз

D. Філяріоз

E. Трихоцефальоз

125 / 200
Хворому призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?

A. Цибулина

B. Висхідна частина

C. Низхідна частина

D. Верхня частина

E. Горизонтальна частина

126 / 200
Чоловік з гострим міокардитом помер від серцево-судинної недостатності. В ході мікроскопічного дослідження внутрішніх органів виявлені: плазморагія, набряк, стази в капілярах, численні крововиливи, а також дистрофічні зміни в паренхімі. Наслідком чого є дані зміни?

A. Гострий загальний венозний застій

B. Хронічний загальний венозний застій

C. Місцеве артеріальне повнокрів’я

D. Загальне артеріальне повнокрів’я

E. ДВС-синдром

127 / 200
Хворому на гепатит для попередження уражень печінки призначили вітаміноподібну речовину холін. Його лікувальний ефект пов’язаний з:

A. Ліпотропною дією

B. Активацією глікогенсинтази

C. Активацією глікогенфосфорилази

D. Пригніченням синтезу холестерину

E. Пригніченням синтезу ацетонових тіл

128 / 200
Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що безпосередніми "виконавцями" апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині:

A. Фермент дихального ланцюга переносу електронів

B. Фермент ЦТК

C. Фермент в-окиснення жирних кислот

D. Компонент H + - АТФ-азної системи

E. Компонент піруватдегідрогеназної системи

129 / 200
Процес біосинтезу білка є енергозалежним. Вкажіть, який макроергічний субстрат безпосередньо використовується в цьому процесі на стадії елонгації:

A. АДФ

B. АТФ

C. ГТФ

D. УТФ

E. ЦТФ

130 / 200
З метою профілактики гепатиту В групі стоматологів ввели вакцину, яка являє собою генно-інженерний HBs-антиген. Від якого ще інфекційного агента захищає таке щеплення?

A. Вірус Коксакі, група В

B. Вірус імунодефіциту людини

C. Вірус грипу, тип В

D. Вірус дельта

E. Вірус гепатиту С

131 / 200
У хворого з ознаками інтоксикації та ниркової недостатності виявлені у сечі рухливі мікроорганізми з численними дрібними завитками, які забарвилися за Романовським-Гімзою у рожевий колір. З анамнезу відомо, що хворий кілька днів тому купався у відкритій водоймі. Яке захворювання можна припустити?

A. Сифіліс

B. Лептоспіроз

C. Туберкульоз

D. Бруцельоз

E. Псевдотуберкульоз

132 / 200
У жінки під час мейозу відбулося порушення розходження аутосом. Утворилася яйцеклітина з зайвою 18-ю хромосомою. Яйцеклітина запліднюється нормальним сперматозооном. У майбутньої дитини буде синдром:

A. Едвардса

B. Клайнфельтера

C. Патау

D. Шерешевського-Тернера

E. Дауна

133 / 200
Для виявлення джерела інфікування хворих у хірургічному відділенні патогенним стафілококом було проведено дослідження з застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел, було проведено?

A. Фаготерапія

B. Фагодіагностика

C. Фагоіндикація

D. Фаготипування

E. Фагоідентифікація

134 / 200
У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?

A. Глюконеогенез

B. ЦТК

C. Гліколіз

D. Орнітиновий цикл

E. Цикл Корі

135 / 200
Після споживання солоної їжі у людини значно зменшилася кількість сечі. Підвищена секреція якого гормону призвела до зменшення діурезу?

A. Вазопресин

B. Натрійуретичний

C. Ангіотензин-II

D. Альдостерон

E. Ренін

136 / 200
У результаті радіаційного випромінювання були ушкоджені стовбурові гемопоетичні клітини. Утворення яких клітин сполучної тканини буде порушено?

A. Фібробласти

B. Макрофаги

C. Адипоцити

D. Меланоцити

E. Перицити

137 / 200
Через 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар припускає, що причиною став контамінований збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище необхідно використовувати для первинного посіву шовного матеріалу?

A. ЖСА

B. Ендо

C. Сабуро

D. Кітта-Тароцці

E. Гіса

138 / 200
У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепних нервів (язикоглотковий нерв). Формування якого відчуття буде порушено?

A. Кисле

B. Солодке

C. Солоне

D. Гірке

E. Усі смакові відчуття

139 / 200
Чоловік 70-ти років хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких ліпопротеїнів є головною ланкою в патогенезі атеросклерозу?

A. Хіломікронів

B. Холестерину

C. Високої щільності

D. Проміжної щільності

E. Низької щільності

140 / 200
У хворого на есенціальну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним вданому випадку?

A. Перевантаження серця підвищеним опором

B. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові

C. Абсолютна коронарна недостатність

D. Пошкодження міокарда

E. Порушення надходження крові до серця

141 / 200
Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжуються анурією (відсутністю сечовиділення). Це явище зумовлене збільшенням:

A. Активності антиноціцептивної системи

B. Активності парасимпатичної нервової системи

C. Секреції вазопресину та адреналіну

D. Секреції вазопресину та зменшенням адреналіну

E. Секреції адреналіну та зменшенням вазопресину

142 / 200
У хворого під час прийому їжі виникла асфіксія внаслідок закупорки трахеї стороннім тілом. Яка форма порушення зовнішнього дихання спостерігається у хворого?

A. Обструктивна

B. Первинно дискінетична

C. Вентиляційно-рестриктивна

D. Дифузно-рестриктивна

E. Дифузно-пневмонозна

143 / 200
Під час дослідження епітелію шкіри з’ясувалося, що він складається з кількох шарів клітин. Епітеліоцити зовнішнього шару не мають ядер. Який це епітелій?

A. Багатошаровий плаский незроговілий

B. Багатошаровий плаский зроговілий

C. Перехідний

D. Багаторядний війчастий

E. Багатошаровий кубічний

144 / 200
Введення пацієнту знеболювального перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?

A. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена

B. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків

C. Пошкодження клубочкового фільтру

D. Збільшення онкотичного тиску крові

E. Зменшення кількості функціонуючих нефронів

145 / 200
Після видалення зуба у пацієнта виникла кровотеча. Аналіз крові виявив зниження протромбінового індексу. Дефіцит якого вітаміну може бути причиною такого стану?

A. A

B. D

C. C

D. B

E. K

146 / 200
У пацієнтів для оцінки ефективності дихання використовують показник функціональної залишкової ємності. З яких наступних об’ємів вона складається?

A. Резервний об’єм видиху та залишковий

B. Резервний об’єм вдиху та залишковий

C. Резервний об’єм вдиху, дихальний, залишковий

D. Резервний об’єм видиху та дихальний

E. Резервний об’єм вдиху та дихальний

147 / 200
В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамуса. Яка поведінкова реакція спостерігалася у тварин?

A. Зменшення споживання води

B. Збільшення споживання води

C. Збільшення споживання їжі

D. Зменшення споживання їжі

E. Відмова від їжі та рідини

148 / 200
Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці під дією світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано?

A. Ретикулярні ядра довгастого мозку

B. Червоні ядра середнього мозку

C. Ретикулярні ядра середнього мозку

D. Ядра гіпоталамуса

E. Вегетативні ядра 3 пари черепно-мозкових нервів

149 / 200
Аспірин інгібує синтез простагландинів, завдяки блокуванню активності циклооксигенази. Яка жирна кислота необхідна для цього синтезу?

A. Стеаринова

B. Лінолева

C. Ліноленова

D. Арахідонова

E. Пальмітинова

150 / 200
Лікар встановив у хворого наявність ураження парасимпатичного ядра IX пари черепних нервів. Яке ядро уражене в даному випадку?

A. Nucleus salivatorius superior

B. Nucleus salivatorius inferior

C. Nucleus thoracicus

D. Nucleus tractus solitarii

E. Nucleus ambiguus

151 / 200
Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на кашльовий центр вибірково, не пригнічує дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям. Визначте цей препарат:

A. Глауцину гідрохлорид

B. Кодеїну фосфат

C. Лібексин

D. Окселадин

E. Бромгексин

152 / 200
У хворого після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби перистальтика кишківника не відновилася. Який лікарський засіб доцільно призначити хворому для відновлення моторики?

A. Гігроній

B. Атенолол

C. Прозерин

D. Метилурацил

E. Резерпін

153 / 200
Коли людина проходить повз їдальню та чує дзвін посуду, у неї виділяється слина. Реалізація якого рефлексу зумовлює цю реакцію?

A. Умовний штучний

B. Умовний природний

C. Умовний інструментальний

D. Умовний орієнтовний

E. Безумовний орієнтовний

154 / 200
До медико-генетичної консультації звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. В ході мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлені тільця Барра. Вкажіть найбільш імовірний каріотип юнака:

A. 47, ХХY

B. 47, 21+

C. 47,18+

D. 47, ХYY

E. 45, ХО

155 / 200
У хворого з яскраво вираженою жовтушністю шкіри, склер та слизових оболонок, сеча має колір темного пива, кал світлий. У крові підвищений вміст прямого білірубіну, в сечі визначається білірубін. Який тип жовтяниці у хворого?

A. Паренхіматозна

B. Обтураційна

C. Гемолітична

D. Кон’югаційна

E. Екскреційна

156 / 200
У реанімаційне відділення надійшов хворий з гострим інфарктом міокарда, якому для зменшення болю ввели морфіну гідрохлорид. Механізм дії морфіну гідрохлориду обумовлений:

A. Блокадою холінестерази

B. Блокадою гістамінових рецепторів

C. Блокадою фосфодіестерази

D. Стимуляцією аденілатциклази

E. Стимуляцією опіатних рецепторів

157 / 200
Хворому у ЛОР-відділенні проведено біопсію слизової оболонки носа. Гістологічно виявлено продуктивне запалення з формуванням гранульом, у складі яких переважають лімфоцити і плазмоцити, спостерігаються еозинофільні гіаліноподібні кулі та великі макрофаги із світлою цитоплазмою (клітини Мікуліча). Який збудник міг викликати описані зміни?

A. Бліда трепонема

B. Респіраторно-синцитіальний вірус

C. Мікобактерія лепри

D. Паличка Волковича-Фріша

E. Золотистий стафілокок

158 / 200
У працівників хімічних комбінатів, де виробляють органічні розчинники, які здатні розчиняти фосфоліпіди, часто розвиваються захворювання легень. Який компонент аерогематичного бар’єру при цьому пошкоджується в першу чергу?

A. Сурфактант

B. Респіраторні альвеолоцити

C. Секреторні альвеолоцити

D. Альвеолярні макрофаги

E. Септальні клітини

159 / 200
У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни в крові, насамперед, стали причиною цього?

A. Зниження рО2

B. Зниження рСО2

C. Підвищення рСО2

D. Підвищення рО2

E. Підвищення рН

160 / 200
У відділення надійшла дитина з носовою кровотечею та меленою в калі. Зі слів матері, відбулося отруєння дитини кумаринами, які застосовувалися для боротьби з щурами. Введення якого засобу припинить кровотечу у дитини?

A. Вікасол

B. Фраксипарин

C. Фепранон

D. Тромбін

E. Адреналін

161 / 200
Внаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК і виникає таке захворювання:

A. Альбінізм

B. Подагра

C. Фенілкетонурія

D. Пігментна ксеродермія

E. Серпоподібноклітинна анемія

162 / 200
В експериментальної тварини зроблено двобічну перерізку блукаючих нервів. Що відбудеться з диханням?

A. Не зміниться

B. Стане рідким і глибоким

C. Стане частим і поверхневим

D. Зупиниться в фазі вдиху

E. Зупиниться в фазі видиху

163 / 200
Жінка 69-ти років довго хворіла на атеросклероз. Надійшла до хірургічного відділення з симптомами гострого живота. В ході лапаротомії виявлені: тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці фібринозні нашарування. Який патологічний процес розвинувся у кишці хворої?

A. Суха гангрена

B. Волога гангрена

C. Ішемічний інфаркт

D. Секвестр

E. Коагуляційний некроз

164 / 200
До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є?

A. Апоневроз внутрішнього косого м’яза живота

B. Апоневроз зовнішнього косого м’яза живота

C. Апоневроз поперечного м’яза живота

D. Власна фасція живота

E. Міжніжкові волокна

165 / 200
В ході копрологічного дослідження у працівників кав’ярні лікарями санітарно- епідеміологічної станції були виявлені округлі цисти, характерною ознакою яких є наявність чотирьох ядер. Імовірніше за все у цих працівників безсимптомно паразитує:

A. Лямблія

B. Дизентерійна амеба

C. Кишкова трихомонада

D. Балантидій

E. Амеба кишкова

166 / 200
При деяких гельмінтозах людина може сама виявити гельмінта, оскільки зрілі членики збудника можуть активно виповзати з ануса людини. Це характерно для:

A. Ехінококозу

B. Теніозу

C. Гіменолепідозу

D. Дифілоботріозу

E. Теніаринхозу

167 / 200
Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав дигітоксин; в процесі дигіталізації з’явилися такі симптоми: головний біль, нудота, діарея, втрата апетиту, порушення кольорового сприйняття, брадикардія. Який антидот доцільно призначити для зменшення симптомів інтоксикації?

A. Преднізолон

B. Атропіну сульфат

C. Унітіол

D. Адреналіну гідрохлорид

E. Налоксон

168 / 200
У сироватці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це свідчить?

A. Природний пасивний

B. Природний активний

C. Штучний пасивний

D. Штучний активний

E. Спадковий, видовий

169 / 200
Під час реплікації ДНК один із її ланцюгів синтезується із запізненням. Що визначає дану особливість синтезу?

A. Антипаралельність ланцюгів

B. Компліментарність ланцюгів

C. Відсутність трифосфонуклеотидів

D. Великі розмірами ДНК-полімерази

E. Необхідність репарації

170 / 200
Фермент оксидаза D-амінокислот каталізує дезамінування тільки D-амінокислот. Яка властивість ферментів виявляється при цьому?

A. Термолабільність

B. Стереохімічна специфічність

C. Відносна специфічність

D. Залежність від рН

E. Абсолютна специфічність

171 / 200
У хворого хронічний нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють до передньої черепної ямки?

A. Foramen sphenopalatinum

B. Foramen ethmoidale anterior

C. Foramen ethmoidale posterior

D. Lamina cribrosa os ethmoidale

E. Foramen incisivum

172 / 200
На гістологічному препараті в складі видовженої структури, обмеженої плазмолемою, по периферії розташовані численні ядра, а в цитоплазмі наявна поперечна посмугованість. Яка це структура?

A. Гладенький міоцит

B. Міосимпласт

C. Кардіоміоцит

D. Колагенове волокно

E. Синцитіотрофобласт

173 / 200
A woman complains of раіп іп the right іlіас region. Palpation detects there a soft, movie, and painful intestine. What intestine is being palpated?

A. Rectum

B. Sigmoid colon

C. Cecum

D. Ascendmg colon

E. Jejunum

174 / 200
An experiment has demonstrated that after exposure to ultrav radiation the dermal cells of the patients with xeroderma pigmentosum are slower to restore the native DNA structure than they are in the healthy individuals due to deficiency of the DNA repair enzyme. What enzyme takes part in the repair process?

A. Endonuclease

B. RNA ligase

C. Primase

D. DNA polymerase III holoenzyme

E. DNA gyrase

175 / 200
Blood serum analysis of the patient with acute hepatitis shows increased levels of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST). What changes on the cellular level can result in such developments?

A. Disturbed intercellular interactions

B. Disturbed energy supply to the cells

C. Disturbed cellular enzyme systems

D. Damage to the genetic apparatus of the cells

E. Cell destruction

176 / 200
The disease onset occurred 3 days ago. The patient complains of body temperature up to 38°C, stomachache, and frequent loose bloody stools. Bacillary dysentery was clinically diagnosed in the patient. What method of microbiological diagnostics would be advisable in this case and what samples should be obtained from the patient to confirm this diagnosis?

A. Bacterioscopy, feces

B. Bacteriology, feces

C. Bacterioscopy, blood

D. Bacteriology, urine

E. Serology, blood

177 / 200
In the morning a man diagnosed with diabetes mellitus received a prescribed dose of long- acting insulin on an empty stomach. He missed his regular meal and soon after that he developed weakness, headache, and vertigo, body tremors, convulsions, feeling of hunger, and signs of hypoglycemia. Glucose administration did not improve the patient’s condition. What medicine should be administered to provide quick relief to the patient?

A. Triamcinolone

B. Adrenaline

C. Noradrenaline

D. Prednisolone

E. Hydrocortisone

178 / 200
A man complaining of memory deterioration, reduced mental capabilities, sleep disorders, and vertigo was brought to the neurologic department. The patient explains these symptoms as consequences of the brain concussion received in a traffic accident 2 years ago. Choose the drug that can improve the patient’s brain metabolism and would be the most advisable in this case:

A. Piracetam

B. Sydnocarb (Mesocarb)

C. Sodium oxybutirate

D. Cordiamin (Nikethamide)

E. Caffeine

179 / 200
Autopsy of the body shows that the soft meninges of the deceased individual are plethoric, thickened, opaque, and yellow-green colored. What type of exudative inflammation can be characterized by such changes in the soft meninges?

A. Serous

B. Suppurative

C. Hemorrhagic

D. Fibrinous

E. Catarrhal

180 / 200
Mass mortality of rodents was observed in one of the mountain villages. Simultaneously there occurred a disease outbreak in the local population. The disease manifested by rapidly progressive fever up to 40°C, marked intoxication, and enlargement of inguinal lymph nodes. Smear preparations made from autopsy specimens contained gram-negative ovoid bacilli with bipolar staining. What microorganism is the causative agent of this disease?

A. Yersinia pestis

B. Staphylococcus

C. Francisella tularensis

D. Bacillus anthracis

E. Clostridia

181 / 200
A 36-year-old woman suffers from a connective tissue disease (collagenosis). What metabolite is the most likely to be increased in her urine?

A. Urea

B. Indican

C. Creatinine

D. Oxyproline

E. Urobilinogen

182 / 200
A 34-year-old woman was diagnosed with hereditary spherocytosis (hereditary microspherocytic hemolytic anemia, Minkowski-Chauffard syndrome). What mechanism leads to erythrocyte hemolysis in the patient?

A. Hemoglobinopathy

B. Enzymopathy

C. Membranopathy

D. Autoimmune disorder

E. Bone marrow hypoplasia

183 / 200
A patient has an incised wound on the posterior surface of his thigh and is unable to flex his lower leg. What muscles were damaged?

A. Biceps, gracilis, adductor

B. Biceps, adductor, gracilis

C. Semitendinosus, adductor, gracilis

D. Semimembranosus, semitendinosus, gracilis

E. Semitendinosus, semimembranosus, biceps

184 / 200
After intensive training session an athlete presents with significant loss off vascular tone in the working muscles. These changes are caused by accumulation of the following in the vessels:

A. Renin-angiotensin

B. Metabolites

C. Histamine

D. Natriuretic hormone

E. Serotonin

185 / 200
The cell was exposed to mutagenic factor which resulted in DNA molecule losing 2 nucleotide pairs. What type of mutation occurred in the DNA?

A. Replication

B. Duplication

C. Inversion

D. Translocation

E. Deletion

186 / 200
Permeability of the excitable cell membrane to potassium ions was increased in an experiment. What changes in the membrane potential will occur?

A. Hyperpolarization

B. Depolarization

C. Action potential

D. Local response

E. No changes

187 / 200
An unconscious patient was brought into the hospital. The smell of acetone can be detected from the patient’s mouth. Blood glucose - 25 mmol/L, ketone bodies -0.57 mmol/L. What hormone deficiency can result in the development of this condition?

A. Glucocorticoids

B. Thyroxin

C. Insulin

D. Aldosterone

E. Somatotropin

188 / 200
A patient has developed systemic (megaloblastic) anemia despite eating a balanced diet. The day before he underwent a gastric surgical resection. The anemia in this patient is caused by the deficiency of:

A. Castle factor

B. Vitamin C

C. Vitamin PP

D. Protein

E. Folic acid

189 / 200
A patient was hospitalized with diagnosis of an intestinal carcinoid. Laboratory analysis detects increased synthesis of serotonin from tryptophan. This process is based on the following biological mechanism:

A. Transamination

B. Deaminization

C. Microsomal oxidation

D. Decarboxylation

E. Formation of paired compounds

190 / 200
A patient with ciliary arrhythmia was prescribed digoxin. What mechanism of action of this medicine results in its antiarrhythmic effect?

A. Increased potassium concentration in the cardiomyocytes

B. Inhibition of Na, K-ATPase

C. Decreased sympathetic influences

D. Decreased permeability of the cell membrane to calcium

E. Decreased permeability of the cell membrane to sodium

191 / 200
Thoracic duct rupture has occurred in a weightlifter, when he was lifting the bar. The injury to the thoracic duct is the most likely to be localized in the area of:

A. Neck

B. Lumbosacral junction

C. Posterior mediastinum

D. Venous angle junction

E. Aortic hiatus

192 / 200
A man was brought to the hospital in a severe condition: facial edemas, myalgia, high temperature, and respiratory distress. History-taking revealed that the patient’s family regularly consumes untested pork. What helminth can be the cause of such symptoms?

A. Trichinella spiralis

B. Strongyloides stercoralis

C. Ancylostoma duodenale

D. Diphyllobothrium latum

E. Taeniarynchus saginatus

193 / 200
Blood sample poured into a test tube has clotted within 6 minutes. The test tube was then put into a thermostat and in 24 hours the blood clot was destroyed due to activation of:

A. Kallikreins

B. Kinins

C. Plasmins

D. Heparin

E. Antithrombins

194 / 200
Autopsy of the body of a 48-year-old man shows that the bone marrow in the flat bones, as well as in the cylindrical bone diaphyses and epiphyses, is moist, colored gray-red or gray-yellow, and puriform (pyoid bone marrow). The spleen weight is 7 kg; it is dark red on section, with signs of ischemic infarctions. All the lymph nodes are enlarged, soft, and gray-red in color. In the liver there are signs of fatty degeneration and leukemic infiltrates. What is the most likely diagnosis?

A. Chronic myeloid leukemia

B. Multiple myeloma

C. Acute myeloid leukemia

D. Acute lymphoid leukemia

E. Lymphogranulomatosis

195 / 200
A 52-year-old woman suffering from breast cancer had undergone a course of radiation therapy. As a result the tumor diminished in size. What mechanism of cell damage ensures effectiveness of radiation therapy?

A. Vascular thrombosis

B. Hyperthermia

C. NK cell-induced lysis

D. Formation of free radicals

E. Mutagenesis

196 / 200
A person has memorized a phone number for a short period of time (a few seconds). After making a call the person was unable to reproduce this sequence of numbers. In this case the process of memorizing was based on the following type of memory:

A. Medium-term memory (episodic buffer)

B. Iconic memory

C. Short-term memory

D. Long-term memory

E. Secondary and tertiary memory

197 / 200
A 27-year-old woman suffering from rheumatic heart disease since her childhood has developed cardiac decompensation and died. Autopsy shows mitral stenosis; mitral valve cusps are sharply thickened, sclerotic, and fused together along the closure line. Specify the type of endocarditis in this case:

A. Acute verrucous endocarditis

B. Diffuse endocarditis

C. Recurrent verrucous endocarditis

D. Fibroplastic endocarditis

E. Ulcero-polypoid endocarditis

198 / 200
A patient with ischemic heart disease was prescribed a calcium channel blocker. Name this drug:

A. Altiopril

B. Amlodipine

C. Thiotriazolin

D. Nitroglycerine

E. Carvedilol

199 / 200
Analysis detects glucose and amino acids in the primary urine. In the residual urine they are absent due to tubular reabsorption of these substances. Where in the nephron does this process occur?

A. Proximal convoluted tubule

B. Distal convoluted tubule

C. Henle’s loop

D. Collecting duct

E. Macula densa

200 / 200
Histologic specimen of an ovary shows a follicle in its cortical substance. The follicle consists of a primary oocyte, transparent membrane, and one layer of prismatic cells. Specify the type of the follicle:

A. Primordial

B. Primary

C. Secondary

D. Tertiary

E. Ovulating