Крок 1 Стоматологія - 2011 (буклет)

1 / 200
У хворої дитини періодично з’являються рідкі випорожнення, іноді біль у ділянці живота, нудота, блювання. За розповіддю матері, одного разу у дитини з блювотною масою виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 25 см. Яке захворювання можна запідозрити?

A. Аскаридоз

B. Трихоцефальоз

C. Ентеробіоз

D. Дракункульоз

E. Трихінельоз

2 / 200
У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща. Каріотип дитини виявився 47, XY,13+. Про яку хворобу йдеться?

A. Синдром Клайнфельтера

B. Синдром Патау

C. Синдром Едвардса

D. Синдром Дауна

E. Синдром Шерешевського-Тернера

3 / 200
У 19-річної дівчини клінічно виявлено наступну групу ознак: низький зріст, статевий інфантилізм, відставання у інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які найбільш імовірні причини даної патології?

A. Трисомія по 13-й хромосомі

B. Трисомія по 18-й хромосомі

C. Трисомія по 20-й хромосомі

D. Моносомія за Х-хромосомою

E. Часткова моносомія

4 / 200
У клітині людини в гранулярну ендоплазматичну сітку до рибосом доставлена і-РНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Який процес НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?

A. Реплікація

B. Транскрипція

C. Трансляція

D. Пролонгація

E. Процесінг

5 / 200
У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припинилась. Ця ділянка дНк має назву:

A. Промотор

B. Репресор

C. Термінатор

D. Оператор

E. Регулятор

6 / 200
Через два тижні після переливання крові у реципієнта виникла лихоманка. Про яке протозойне захворювання повинен думати лікар?

A. Малярія

B. Токсоплазмоз

C. Лейшманіоз

D. Амебіаз

E. Трипаносомоз

7 / 200
У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?

A. Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії

B. Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії

C. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії

D. Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії

E. Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії

8 / 200
У хворого після застудного захворювання з’явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика. Який із нервів при цьому постраждав?

A. Під’язиковий

B. Додатковий

C. Блукаючий

D. Трійчастий

E. Язикоглотковий

9 / 200
Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при наявності гнійного запалення в ділянці підочно-ямкового простору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

A. Canalis infraorbitalis

B. Canalis pterygoideus

C. Canalis nasolacrimalis

D. Canalis incisivus

E. Fissura orbitalis inferior

10 / 200
У потерпілого лівобічний уламковий перелом виличної кістки з втратою шкірної чутливості над нею. Який нерв пошкоджений?

A. Нижньоочноямковий

B. Вилично-лицевий

C. Мала гусяча лапка

D. Лицевий

E. Щічний

11 / 200
Під час дослідження обличчя хворого відзначається, що правий кут рота зміщений у лівий бік, права щока і губи притиснеш до зу6ів і ясен. Порушенням функції якого м’яза це викликане?

A. М’яз сміху

B. Коловий м’яз рота

C. М’яз, що опускає кут рота

D. Щічний м’яз

E. Виличні м’язи

12 / 200
До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаю-ться решітчасті комірки в нормі?

A. A. ophthalmica

B. A. infraorbitalis

C. A. facialis

D. A. cerebri anterior

E. A. transversa faciei

13 / 200
Хворому чоловіку 60-ти років після операції потрібно вивести сечу катетером. В якому місці сечівника можна зробити прорив при недостатньо вмілій маніпуляції (найбільш звужена у нормі частина)?

A. Ostium uretrae externum

B. Pars membranacea

C. Fossa navicularis

D. Pars spongiosa

E. Pars prostatica

14 / 200
У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове ви-п’ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення найімовірніше виникло грижове вип’ячування?

A. Canalis inguinalis

B. Anulus femoralis

C. Anulus umbilicalis

D. Linea alba

E. Lig. inguinalis

15 / 200
Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м’язів імовірно пошкоджений?

A. M.triceps brachii

B. M.anconeus

C. M.deltoideus

D. M.coracobrachialis

E. M.supinator

16 / 200
Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

A. Мала підшкірна

B. Велика підшкірна

C. Стегнова

D. Підколінна

E. Великогомілкова

17 / 200
У хворої з пухлиною підшлункової залози розвинулася механічна жовтяниця внаслідок стиснення жовчовивідної протоки. Яка протока зазнала стиснення?

A. Ductus choledochus

B. Ductus cysticus

C. Ductus hepaticus communis

D. Ductus hepaticus dexter

E. Ductus hepaticus sinister

18 / 200
На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвіть основне джерело регенерації епідермісу:

A. Шари шипуватих клітин

B. Шари зернистих клітин

C. Шари шипуватих і зернистих клітин незруйнованої ділянки

D. Клітини блискучого шару незруйно-ваної ділянки

E. Шар базальних клітин

19 / 200
В червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного з диферонів поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, ядро виштовхується. Для якого виду гемопоезу характерні дані морфологічні зміни?

A. Лімфопоез

B. Нейтрофілоцитопоез

C. Еритропоез

D. Еозинофілоцитопоез

E. Базофілоцитопоез

20 / 200
В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?

A. Гладенька м’язова

B. Епітеліальна

C. Волокниста хрящова

D. Кісткова

E. Гіалінова хрящова

21 / 200
У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерiгається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження мало диференційованих клітин хрящового ди-ферону. Які клітини зазнали ушкодження?

A. Клітини зовнішнього шару охрястя

B. Клітини у складі ізогенних груп

C. Клітини зони молодого хряща

D. Клітини внутрішнього шару охрястя

E. Клітини, що надходять з кровоносних судин

22 / 200
На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи 3,5-місячного плоду людини спостерігається епітеліальний емалевий орган, оточений компактно розташованими мезенхімними клітинами. Як називається це мезенхімне утворення?

A. Зубний мішечок

B. Зубний сосочок

C. Зовнішні емалеві клітини

D. Внутрішні емалеві клітини

E. Пульпа емалевого органа

23 / 200
Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. На гістологічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні?

A. Артерія еластичного типу

B. Артерія м’язового типу

C. Артерія змішаного типу

D. Вена з сильним розвитком м’язів

E. Лімфатична судина

24 / 200
У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?

A. Загибель зародка

B. Інвагінація стінки бластоцисти

C. Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби

D. Імплантація зародка в стінці труби

E. Утворення двох бластоцист

25 / 200
У жінки 30-ти років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня секреція якого гастроінте-стинального гормону може бути причиною цього?

A. Холецистокінін-панкреозимін

B. Соматостатин

C. Секретин

D. Шлунково-інгібуючий пептид

E. Вазо-інтестинальний пептид

26 / 200
Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір’я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров’ю такої функції:

A. Транспортування газів

B. Транспортування амінокислот

C. Участь у гемостазі

D. Підтримка кислотно-лужної рівноваги

E. Підтримка іонної рівноваги

27 / 200
Пацієнт скаржиться на постійні кровотечі з ясен, які спостерігаються з дитинства. Аналіз крові виявив дефіцит VIII плазменного фактору зсідання крові. Це означає, що у пацієнта, перш за все, порушено:

A. Утворення тромбіну

B. Утворення фібрину

C. Адгезія тромбоцитів

D. Утворення протромбінази

E. Агрегація тромбоцитів

28 / 200
У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину новокаїну додають 0,1% розчин адреналіну. Адреналін, що додається, викликає:

A. Місцеве розширення судин

B. Зниження артеріального тиску

C. Місцеве звуження судин

D. Зниження опору судин

E. Підвищення артеріального тиску

29 / 200
В гострому досліді тварині в порожнину 12-ти палої кишки ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. До збільшення секреції якого гастроін-тестинального гормону це призведе?

A. Гастрин

B. Мотилін

C. Нейротензин

D. Секретин

E. Гістамін

30 / 200
У хворого у результаті розладу моз- кового кровообігу порушений акт ковтання, він може поперхнутися під час прийому рідкої їжі. Вкажіть, який відділ мозку уражений?

A. Середній мозок

B. Довгастий мозок

C. Проміжний мозок

D. Мозочок

E. Шийний відділ спинного мозку

31 / 200
У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зниження тонусу м’язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни тонусу м’язів?

A. Вестибулярні ядра

B. Чотиригорбикова структура

C. Чорна речовина

D. Ретикулярна формація

E. Червоні ядра

32 / 200
У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?

A. Тирокальцитонін

B. Паратгормон

C. Тироксин

D. Соматотропний гормон

E. Трийодтиронін

33 / 200
Людина вживає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше слини?

A. Щічні

B. Підщелепні

C. Під’язикові

D. Привушні

E. Піднебінні

34 / 200
У чоловіка 30-ти років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може бути причиною цього?

A. Тиреокальцитонін, паратгормон

B. Ілюкокортикоїди

C. Трийодтиронін, тетрайодтиронін

D. Катехоламіни

E. Соматоліберин, соматостатин

35 / 200
При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це озна- чає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:

A. Білки

B. Жири

C. Білки та вуглеводи

D. Вуглеводи та жири

E. Вуглеводи

36 / 200
У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт) супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта?

A. Рибозо-5-фосфат

B. Ілікоген

C. Лактат

D. Ілюкозо-6-фосфат

E. НАДФ-Н

37 / 200
Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко впродовж 3-4 хвилин. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A. Виникає дихальний ацидоз

B. Виникає метаболічний алкалоз

C. Виникає метаболічний ацидоз

D. Кислотно-лужна рівновага не змінюється

E. Виникає дихальний алкалоз

38 / 200
У 8-місячної дитини спостерігаються блювання та діарея після прийому фруктових соків. Навантаження фруктозою призвело до гіпоглікемії. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною цих порушень?

A. Фруктозо-1-фосфатальдолаза

B. Фруктокіназа

C. Іексокіназа

D. Фосфофруктокіназа

E. Фруктозо-1,6-дифосфатаза

39 / 200
Використанню глюкози клітинами передує її транспорт з екстрацелюляр-ного простору через плазматичну мембрану всередину клітини. Яким гормоном стимулюється цей процес?

A. Глюкагон

B. Тироксин

C. Альдостерон

D. Інсулін

E. Адреналін

40 / 200
При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що має здатність стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати ре- зорбцію кісткової тканини, а саме:

A. Паратгормон

B. Кальцитонін

C. Адреналін

D. Альдостерон

E. Тироксин

41 / 200
У жінки 35-ти років із хронічним захворюванням нирок розвинувся осте-опороз. Дефіцит якої з перерахованих нижче речовин є основною причиною цього ускладнення?

A. 25-гідрокси-Д3

B. D3

C. D2

D. 1,25-дигідрокси-Дз

E. Холестерин

42 / 200
У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігаються блювання, епізоди непритомності, судоми. У крові - гіперамо-ніємія. Порушення якого біохімічного процесу в печінці викликало такий стан хворого?

A. Порушення знешкодження аміаку

B. Порушення знешкодження біогенних амінів

C. Пригнічення синтезу білків

D. Активація декарбоксилювання амінокислот

E. Пригнічення ферментів трансаміну-вання

43 / 200
У хворого на хронічний гепатит видалили зуб. Кровотеча, що виникла після цього, не припинялася впродовж 2 годин. Проведене дослідження системи гемостазу встановило зменшення вмісту в плазмі крові декількох факторів зсідання. Порушення якої функції печінки призвело до порушення гемостазу у цього хворого?

A. Антитоксична

B. Травна

C. Білоксинтезуюча

D. Гормональна

E. Захисна

44 / 200
У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в крові: ер.- 4,0 • 1012/л, НЬ- 120 г/л, кП -0,9, лейк.- 18 • 109/л, б.- 0, е.- 0, ю.- 0, п/я.- 20%, с/я.- 53%, л.- 21%, м.- 6%. Як називається такий зсув лейкоцитарної формули?

A. Зсув вправо

B. Регенеративний зсув вліво

C. Гіперрегенеративний

D. Дегенеративний зсув вліво

E. Регенеративно-дегенеративний

45 / 200
Хворого доставили до клініки у коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет II типу впродовж 5-ти років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, у видихуваному повітрі чути запах ацетону. Вміст глюкози у крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цукрового діабету характерні такі клінічні прояви?

A. Кетоацидотична кома

B. Печінкова кома

C. Гіперглікемічна кома

D. Гіпоглікемічна кома

E. Гіперосмолярна кома

46 / 200
В осередку запалення у судинах мікроциркуляторного русла відзначається підвищення їх проникливості, збільшення гідродинамічного тиску. У міжтканинній рідині має місце підвищення осмотичної концентрації і дисперсності білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися в даному випадку?

A. Гідродинамічний

B. Змішаний

C. Колоїдно-осмотичний

D. Лімфогенний

E. Мембраногенний

47 / 200
У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі розвитку в хворого уремічного синдрому?

A. Азотемія

B. Порушення водного гомеостазу

C. Порушення осмотичного гомеостазу

D. Ниркова остеодистрофія

E. Артеріальна гіпертензія

48 / 200
Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на сильний, тупий, без чіткої локалізації біль у ясні, підвищення температури тіла до 37,5oC. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в цього хворого?

A. Епікритичний

B. Вісцеральний

C. Відбитий

D. Фантомний

E. Протопатичний

49 / 200
У підлітка було видалено зуб із застосуванням новокаїну. Через 10 хвилин у нього з’явилися 6лідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. При розвитку цієї реакції алерген на тканинних базофілах реагує з:

A. IgA

B. IgD

C. IgE

D. IgM

E. Т-лімфоцитами

50 / 200
Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явились відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри, обличчя. Дихання супроводжувалось відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?

A. Гостра лівошлуночкова недостатність

B. Хронічна правошлуночкова недостатність

C. Хронічна лівошлуночкова недостатність

D. Колапс

E. Тампонада серця

51 / 200
Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона обумовлена?

A. Зменшенням альвеолярної вентиляції

B. Зменшенням розтяжності легень

C. Зменшенням перфузії легень

D. Зниженням еластичних властивостей легень

E. Порушенням вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях

52 / 200
У хворого хронічне генералізова-не ушкодження зубів з формуванням зубоясневих кишень. За результатами рентгенологічного обстеження щелепних кісток виявлено, що краї зубних ямок знаходяться на рівні 2/3 довжини кореня зуба. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?

A. Пародонтит 1 ступеня резорбції

B. Пародонтит 3 ступеня резорбції

C. Пародонтит 2 ступеня резорбції

D. Пародонтит 4 ступеня резорбції

E. Пародонтоз

53 / 200
При якій інфекції у перший період її розвитку відзначається різке повнокров’я судин зіву, мигдаликів, слизової оболонки порожнини рота, язика ("малиновий язик")?

A. Дифтерія

B. Кір

C. Коклюш

D. Менінгококова інфекція

E. Скарлатина

54 / 200
У чоловіка 30-ти років на нижній щелепі зліва в ділянці моляра визначається пухлиноподібне утворення щільної консистенції, дрібногорбисте, що значно деформує щелепу. Утворення місцями нечітко відшароване від кісткової тканини. Мікроскопічно: у стромі біоптату виявляються тяжі, фолікули, на периферії яких - клітини одонтоген-ного циліндричного епітелію, у центрі -зірчасті клітини, які нагадують пульпу емалевого органа. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Аденоматоїдна пухлина

B. Амелобластома

C. Первинний внутрішньокістковий рак

D. Аденокарцинома

E. Остеобластокластома

55 / 200
У хворого 50-ти років протягом багатьох років була ревматична вада серця. Під час загострення захворювання розвинулась геміплегія і настала смерть. Гістологічно в мітральному клапані виявлено виражений склероз, вогнищеві клітинні інфільтрати, дрібні тромботичні нашарування. Для якої форми ендокардиту характерні виявлені зміни?

A. Гострий бородавчастий

B. Дифузний

C. Фібропластичний

D. Виразково-поліпозний

E. Поворотно-бородавчастий

56 / 200
При розтині тіла чоловіка, померлого від внутрішньокишкової кровотечі, в клубовій кишці спостерігається некроз групових і солітарних фолікулів, імбібіція мертвих тканин жовчю і кров’ю; в нижньому відрізку кишки -явища секвестрації та відторгнення некротичних мас з утворенням дефектів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. Черевний тиф, стадія "бру- дних"виразок

B. Черевний тиф, стадія "чи- стих"виразок

C. Черевний тиф, стадія некрозу

D. Черевнотифозна форма сальмонельозу

E. Хвороба Крона

57 / 200
На розтині тіла чоловіка, який помер на 5-у добу захворювання черевним тифом, виявлені наступні зміни: групові фолікули клубової кишки збільшені, повнокровні і виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхні видно борозни та звивини. Гістологічно: повнокров’я і набряк тканини, наявність гранульом, які складаються з великих клітин зі світлою цитоплазмою і містять черевнотифозні палички. Про який період місцевих змін при черевному тифі можна думати?

A. Стадія некрозу

B. Стадія загоєння виразок

C. Стадія мозкоподібного набухання

D. Стадія "чистих"виразок

E. Стадія утворення виразок

58 / 200
Бригадою швидкої медичної допомоги до клініки доставлена хвора 46-ти років зі скаргами на луночкову кровотечу впродовж 6-ти годин після видалення зуба, загальну слабкість, запаморочення. В анамнезі - гіпертонічна хвороба. Об’єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок. У крові: Hb-80 г/л, Ht- 30%, показники часу кровотечі та зсідання крові знаходяться в межах норми. Яке ускладнення розвинулося в хворої в зв’язку з кровотечею?

A. Залізодефіцитна анемія

B. Хронічна постгеморагічна анемія

C. Фолієводефіцитна анемія

D. Гостра постгеморагічна анемія

E. Гемолітична анемія

59 / 200
У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась пляма темного кольору, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорнокоричневим; почав пальпуватися вузлик. На гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні та поліморфні клітини, з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?

A. Базаліома

B. Меланома

C. Гемангіома

D. Невус

E. -

60 / 200
Чоловік, який багато років страждав на бронхіальну астму, помер від ядухи. При гістологічному дослідженні легень виявлено: в просвітах бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвео-лярних перегородок, розширення просвітів альвеол. Який з механізмів розвитку реакції гіперчутливості має місце?

A. Цитотоксична реакція

B. Імунокомплексна реакція

C. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами

D. Гранулематоз

E. Реагінова реакція

61 / 200
Під час оформлення дитини до школи для вирішення питання про необхідність ревакцинації поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить даний результат проби?

A. Наявність клітинного імунітету до туберкульозу

B. Відсутність антитіл до туберкульозних бактерій

C. Відсутність клітинного імунітету до туберкульозу

D. Відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу

E. Наявність антитіл до туберкульозних бактерій

62 / 200
Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp41 та gp120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp120 вірусу:

A. CD 3

B. CD 4

C. CD 8

D. CD 19

E. CD 28

63 / 200
Пацієнтка 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю тривалий час лікується дигітоксином, самостійно визначаючи дозу. Надійшла до стаціонару із скаргами на погіршення загального стану, появу аритмії, нудоту, зменшення виділення сечі, безсоння. З чого слід розпочати лікування хворої?

A. Відмінити дигітоксин

B. Зменшити дозу дигітоксину

C. Призначити строфантин внутрішньовенно

D. Призначити дигоксин

E. Ввести розчин кальцію глюконату внутрішньовенно

64 / 200
Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?

A. Трипсин

B. Хімотрипсин

C. Контрикал

D. Панкреатин

E. Фібринолізин

65 / 200
Під час огляду школярів першого класу стоматолог виявив, що у дитини зуби жовтокоричневого кольору, два з них надщерблені. Зі слів дитини, до цього його лікували від пневмонії "якимись таблетками". Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?

A. Оксацилін

B. Еритроміцин

C. Ампіцилін

D. Доксициклін

E. Бісептол

66 / 200
До стоматолога звернувся пацієнт з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікарстоматолог призначив мазь із диклофенак-натрієм. Який механізм дії цього лікарського засобу?

A. Пригнічення фосфоліпази

B. Пригнічення циклооксигенази

C. Активація опіатних рецепторів

D. Блокада опіатних рецепторів

E. Активація циклооксигенази

67 / 200
Під час дослідження мазку крові, взятого у хворого і забарвленого за Ро-мановським, лікар виявив найпростіші і встановив діагноз - хвороба Круза-Чагаса. Яке найпростіше викликало захворювання у даного хворого?

A. Toxoplasma gondii

B. Leishmania donovani

C. Leishmania tropica

D. Trypanosoma brucei

E. Trypanosoma cruzi

68 / 200
До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання утруднене, відзначається періодичність дихання за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?

A. Наркотичними анальгетиками

B. Транквілізаторами

C. Ненаркотичними анальгетиками

D. М-холіноблокаторами

E. -

69 / 200
На електронній мікрофотографії видно клітину відростчастої форми, що містить у глибоких інвагінаціях пла-змолеми лімфоцити, що диференціюються. Для якого органа характерна така ультраструктура?

A. Червоний кістковий мозок

B. Селезінка

C. Мигдалик

D. Печінка

E. Тимус

70 / 200
При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явилися припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають розвиток цієї реакції організму?

A. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни

B. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG

C. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни

D. В-лімфоцити, IgM

E. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити

71 / 200
У собаки через 1-2 доби після видалення прищитоподібних залоз спостерігались: млявість, спрага, різке підвищення нервово-м’язової збудливості з розвитком тетанії. Яке порушення обміну електролітів має місце при цьому?

A. Гіперкальціємія

B. Гіпокальціємія

C. Гіпомагніємія

D. Гіпермагніємія

E. Гіпонатріємія

72 / 200
В селищі у декількох господарствах було виявлено масову загибель щурів. Виникла підозра, що причиною може бути чума. Які постмортальні дослідження тварин слід провести з метою екстреного встановлення збудника інфекції?

A. Реакція кільцепреципітації

B. Реакція аглютинації

C. Реакція пасивної аглютинації

D. Реакція зв’язування комплементу

E. Реакція нейтралізації

73 / 200
Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не поступає. Яку структуру сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?

A. Pelvis renalis

B. Uretra

C. Vesica urinaria

D. Ureter

E. Ren

74 / 200
У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфої-дної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

A. Tonsilla palatina

B. Tonsilla lingualis

C. Tonsilla pharyngea

D. Tonsilla tubaria

E. Усіх названих мигдаликів

75 / 200
При рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла внаслідок пухлини гіпофіза. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A. Сонний канал

B. Зоровий канал

C. Барабанна порожнина

D. Лицевий канал

E. Пазуха клиноподібної кістки

76 / 200
У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції венозними сполученнями цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена?

A. Верхня сагітальна

B. Потилична

C. Сигмоподібна

D. Печериста

E. Верхня кам’яниста

77 / 200
Хворій 65-ти років, що страждає на інсулінонезалежний цукровий діа- бет, призначили всередину глібенкла-мід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату:

A. Пригнічує глюконеогенез у печінці

B. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами

C. Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами

D. Пригнічує всмоктування глюкози у кишківнику

E. Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів

78 / 200
На 1% лужній пептонній воді після посіву в неї досліджуваного матеріалу (випорожнень) і 8-годинної інкубації у термостаті при температурі 37°C виявлений ріст у вигляді ніжної блакитної плівки. Для збудника якого захворювання характерні такі культуральні властивості?

A. Холера

B. Чума

C. Черевний тиф

D. Паратиф А

E. Дизентерія

79 / 200
У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлене збільшення в’язкості крові. При капіляроскопії виявлено пошкодження стінок судин мі-кроциркуляторного русла. Яке з перелічених порушень можливе у даному випадку?

A. Сладж-феномен

B. Тромбоз

C. Емболія

D. Артеріальна гіперемія

E. Венозна гіперемія

80 / 200
У хворого на цукровий діабет розвинулася діабетична кома внаслідок порушення кислотно-основного стану. Який вид порушення кислотно-основного стану виник при цьому?

A. Метаболічний алкалоз

B. Метаболічний ацидоз

C. Респіраторний ацидоз

D. Газовий алкалоз

E. Негазовий алкалоз

81 / 200
Під час барбітурового наркозу у хворого 65-ти років почало розвиватися пригнічення дихання. Анестезіолог зробив внутрішньовенну ін’єкцію 10 мл 0,5% розчину бемегріду. Стан хворого покращився, об’єм легеневої вентиляції збільшився. Яке явище полягає в основі взаємодії цих препаратів?

A. Антагонізм непрямий

B. Антагонізм однобічний

C. Синергізм прямий

D. Синергізм непрямий

E. Антагонізм прямий

82 / 200
У лабораторії при експертизі шкур тварин була використана реакція преципітації за Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкури було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?

A. Наявність антигенів сибірки

B. Наявність токсину анаеробної інфекції

C. Наявність збудника бруцельозу

D. Наявність поверхневого антигену ешеріхій

E. Наявність антигену вірулентного сальмонел

83 / 200
Клітину обробили речовиною, яка блокує фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?

A. Синтез мітохондріальних білків

B. Ресинтез АТФ

C. Окислювальне фосфорилювання

D. !нтеграція функціональних білкових молекул

E. Фрагментація великих мітохондрій на менші

84 / 200
Хворому 60-ти років важко формувати і рухати харчову грудку, що порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стає неможливою. Причиною цього може бутити порушення функції такого нерва:

A. Додатковий

B. Язикоглотковий

C. Трійчастий

D. Під’язиковий

E. Лицевий

85 / 200
В лабораторію направлено матеріал білуватого нашарування із слизової оболонки ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Са-буро, відмічено ріст сметаноподібних колоній, бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?

A. Мікоз

B. Спірохетоз

C. Рікетсіоз

D. Мікоплазмоз

E. Хламідіоз

86 / 200
У дитини відзначається затримка прорізування зубів, неправильне їх розташування. Скарги також на сухість у роті, появу тріщин в кутах рота з наступним нагноєнням. З нестачею якого вітаміну може бути пов’язаний цей стан?

A. A

B. D

C. E

D. C

E. K

87 / 200
У хворого з гломерулонефритом виявлено: анасарка, АТ- 185/105 мм рт.ст., анемія, лейкоцитоз, гіперазотемія, гі-попротеїнемія. Який показник свідчить про ускладнення гломерулонефриту нефротичним синдромом?

A. Гіпопротеїнемія

B. Лейкоцитоз

C. Гіперазотемія

D. Артеріальна гіпертензія

E. Анемія

88 / 200
На гістологічному препараті представлений орган нервової системи зірчастої форми, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, містить мульти-полярні нейрони, різноманітні за функцією. Який це орган?

A. Спинномозковий ганглій

B. Вегетативний ганглій

C. Спинний мозок

D. Мозочок

E. Довгастий мозок

89 / 200
Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку нора-дреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у си-напсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують активність такого ферменту:

A. Моноамінооксидаза

B. Диамінооксидаза

C. Оксидаза L-амінокислот

D. Оксидаза D-амінокислот

E. Фенілаланін-4-монооксигеназа

90 / 200
Хворий 60-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загруднинний біль після фізичного навантаження. Лікар призначив нітрогліцерин. Після засто- сування препарату загруднинний біль зник, проте з’явився сильний біль голови. Який можливий механізм цієї побічної дії?

A. Блокада а-адренорецепторів

B. Блокада фосфодиестерази

C. Зменшення накопичення іонів кальцію

D. Підвищення внутрішньочерепного тиску

E. Гальмування утворення медіаторів у мозку

91 / 200
Розпад глікогену в печінці стимулюється адреналіном. Який вторинний ме-сенджер (посередник) утворюється при цьому в гепатоцитах?

A. ц-ГМФ

B. СО

C. ц-АМФ

D. NO

E. Триацилгліцерол

92 / 200
Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів рук і ніг, скандована мова. У якій структурі головного мозку локалізується ураження?

A. Шкаралупа

B. Хвостате ядро

C. Моторна кора

D. Червоне ядро

E. Мозочок

93 / 200
У хворого 65-ти років синдром паркінсонізму. Який засіб слід йому призначити?

A. Леводопа

B. Атропіну сульфат

C. Скополамін

D. Амізил

E. -

94 / 200
На підставі фенотипового аналізу у жінки встановлено попередній діагноз: полісомія Ххромосом. Для уточнення діагнозу використовується цитогенети-чний метод. Діагноз буде підтверджено, якщо каріотип буде:

A. 47(ХХХ)

B. 48(XXXY)

C. 48(XXYY)

D. 47(XXY)

E. 46(XX)

95 / 200
У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися ознаки печінкової недо- статності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найбільш імовірно будуть спостерігатися у даному випадку?

A. Абсолютна гіперальбумінемія

B. Абсолютна гіперфібриногенемія

C. Білковий склад крові не змінений

D. Абсолютна гіпоальбумінемія

E. Абсолютна гіперглобулінемія

96 / 200
Під час травми грудної клітки пошкоджена хрящова частина ребра. За рахунок якого шару охрястя відбудеться регенерація хряща?

A. Фіброзний

B. Еластичний

C. Хондрогенний

D. Колагеновий

E. Волокна Шарпея

97 / 200
Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 8000 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?

A. Парціальний тиск кисню в повітрі

B. Рівень ультрафіолетового опромінення

C. Рівень вологості

D. Температура

E. Сила земного тяжіння

98 / 200
Після прийому блокатору мембранних циторецепторів хворий скаржиться на відчуття сухості в роті. Блокатор яких циторецепторів приймав пацієнт?

A. Н-холінорецептори

B. а-адренорецептори

C. в-адренорецептори

D. а- та в-адренорецептори

E. М-холінорецептори

99 / 200
При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматиново-го апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка та ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній пухлині, що вивчалась?

A. Ендомітоз

B. Амітоз

C. Мітоз

D. Екзомітоз

E. Мейоз

100 / 200
У людини під впливом іонізуючого випромінювання в крові зменшилася кількість гранулоцитів. Який механізм лежить в основі цих змін?

A. Пригнічення лейкопоезу

B. Збільшений перехід гранулоцитів в тканини

C. Розвиток аутоімунного процесу

D. Підвищене руйнування лейкоцитів

E. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку

101 / 200
У 19-ти місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагре-сії вміст сечової кислоти в крові - 1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?

A. Синдром Леша-Ніхана

B. Подагра

C. Синдром набутого імунодефіциту

D. Хвороба Гірке

E. Хвороба Іценко-Кушінга

102 / 200
Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м’язів, оскільки вони блокують:

A. Центральні синапси

B. Гангліонарні синапси

C. Нервово-м’язові синапси

D. Проведення збудження мембраною

E. Пропріорецептори

103 / 200
Під час гістологічного дослідження нирок жінки 25-ти років, що померла під час пологів, в епітелії канальців головних відділів нефрону виявлені конденсація хроматину ядер, розпад їх на глибки та лізис, а також плазморексис та цитоліз. Який патологічний процес виявлений в епітелії канальців нирок?

A. Гідропічна дистрофія

B. Амілоїдоз

C. Жирова дистрофія

D. Некроз

E. Гіаліноз

104 / 200
Під час бійки у чоловіка виникла рефлекторна зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. На яку структуру серця впливають еферентні нерви, що зумовили його зупинку?

A. Синоатріальний вузол

B. Атріовентрикулярний вузол

C. Провідна система шлуночків серця

D. Робочий міокард передсердь

E. Робочий міокард шлуночків

105 / 200
Хворому на ішемічну хворобу серця з передсердною екстрасистолією призначено препарат, який переважно блокує калієві канали, знижує адренергічні впливи на серце, суттєво подовжує потенціал дії, розширює коронарні судини. Який препарат призначено?

A. Корглікон

B. Аміодарон

C. Нітрогліцерин

D. Добутамін

E. Лізиноприл

106 / 200
Клітина піддалась впливу іонізуючого випромінювання при дефіциті вітаміну E. Це сприяло посиленому виходу гідролітичних ферментів у цитоплазму і призвело до повного руйнування внутрішньоклітинних структур - ауто-лізу. Які органели клітини призвели до цього явища?

A. Ендоплазматична сітка

B. Комплекс Гольджі

C. Мікротільця

D. Мітохондрії

E. Лізосоми

107 / 200
Батьки дитини 3-х років звернули увагу на те, що при відстоюванні сеча дитини темнішає. Об’єктивно: температура тіла дитини в нормі, шкірні покриви рожеві, чисті, печінка не збільшена. Назвіть найбільш імовірну причину даного явища:

A. Алкаптонурія

B. Гемоліз

C. Синдром Іценко-Кушінга

D. Фенілкетонурія

E. Подагра

108 / 200
У хворого, що харчувався винятково полірованим рисом, недостатність тіаміну стала причиною поліневриту. Екскреція якої сполуки з сечею може бути індикатором цього авітамінозу?

A. Малат

B. Піровиноградна кислота

C. Метил-малонова кислота

D. Сечова кислота

E. Фенілпіруват

109 / 200
Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В якому процесі найбільш імовірно будуть використовуватися амінокислоти за таких умовах?

A. Глюконеогенез у печінці

B. Глюконеогенез у м’язах

C. Синтез вищих жирних кислот

D. Глікогеноліз

E. Декарбоксилювання

110 / 200
До наркологічного відділєння го-спiталiзовано хворого з діагнозом -морфінізм. Лікар відзначив зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли зменшується ефективність препарату при повторному введенні?

A. Кумуляція

B. Тахіфілаксія

C. Антагонізм

D. Звикання

E. Алергія

111 / 200
40-річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень призначено ізоніазид. Нестача якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого вживання даного препарату?

A. Тіамін

B. Кобаламін

C. Піридоксин

D. Біотин

E. Фолієва кислота

112 / 200
У хворої дитини виявили у сечі підвищений рівень фенілпірувату (в нормі практично відсутній). Вміст фенілаланіну в крові становить 350 мг/л (норма близько 15 мг/л). Для якого захворювання характерні перелічені симптоми?

A. Фенілкетонурія

B. Альбінізм

C. Тирозиноз

D. Алкаптонурія

E. Подагра

113 / 200
Хворий на стенокардію приймає ацетилсаліцилову кислоту в дозі 100 мг на добу. З якою метою застосовується ацетилсаліцилова кислота у даного хворого?

A. Для пригнічення агрегації тромбоцитів

B. Для пригнічення зсідання крові

C. Для розширення коронарних судин

D. Для зниження рівня протромбіну

E. Для зниження вмісту холестерину

114 / 200
У 2-річної дитини з нирковою недостатністю виявили гіпероксалурію, оксалатний уролітіаз, що призвело до відкладання оксалату кальцію в нирках. Порушення обміну якої аміноки- слоти призвело до такого стану?

A. Лізин

B. Метіонін

C. Аргінін

D. Гліцин

E. Гістидин

115 / 200
Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мВ. Під час якої фази ПД величина мембранного потенціалу складатиме +30 мВ?

A. Слідова гіперполяризація

B. Реверсполяризація

C. Слідова деполяризація

D. Деполяризація

E. -

116 / 200
Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів:

A. Гліколізу

B. Ілюконеогенезу

C. Пентозофосфатного циклу

D. Ліполізу

E. Ілікогенезу

117 / 200
При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Зрілі членики прямокутної форми 30х12 мм, матка закритого типу у вигляді стовбура, від якого відходять 17-35 бічних відгалужень. Визначте вид гельмінта:

A. Альвеокок

B. Ехінокок

C. Ціп ’як карликовий

D. Ціп ’як озброєний

E. Ціп’як неозброєний

118 / 200
У пацієнта виник спазм гладеньких м’язів бронхів. Застосування антагоністів яких рецепторів буде фізіологічно доцільним для надання невідкладної допомоги?

A. а-адренорецептори

B. М-холінорецептори

C. Н-холінорецептори

D. в-адренорецептори

E. Аденозинові рецептори

119 / 200
У 42-річного чоловіка діагностований інфаркт міокарда. Неефективність попередніх заходів дала підставу лікарю провести нейролептаналгезію. Який нейролептик необхідно застосувати?

A. Дроперидол

B. Аміназин

C. Іалоперидол

D. Прометазин

E. Клозепін

120 / 200
Хворий 37-ми років за останні три місяці схуд на 5 кг, скаржиться на тремор рук, підвищене потовиділення, екзофтальм, тахікардію. Збільшення секреції якого гормону може бути причиною цього?

A. Кортизол

B. Інсулін

C. Глюкагон

D. Тиреокальцитонін

E. Тироксин

121 / 200
За проханням лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Які м’язи з наведених нижче беруть участь у такому видоху?

A. Зовнішні міжреберні

B. Діафрагма

C. Трапецієподібні

D. Грудні

E. Живота

122 / 200
У людини має місце травматичне пошкодження скроневої зони кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:

A. Зорові

B. Дотикові

C. Слухові

D. Температурні

E. Смакові

123 / 200
Пацієнт скаржиться на свербіж шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвинних западинах, на нижній частині живота. При огляді в цих ділянках шкіри виявлено маленькі пухирці. Під час лабораторної діагностики встановлено, що причиною цього стану є представник членистоногих. Вкажіть назву хвороби, спричинену цим членистоногим:

A. Короста

B. Демодекоз

C. Міаз

D. Педикульоз

E. Дерматотропний лейшманіоз

124 / 200
Сімейний лікар діагностував ішемічну хворобу серця і призначив хворому нітрат тривалої дії, який повністю абсорбується в травному каналі, застосовується для профілактики нападів стенокардії. Визначте цей препарат:

A. Метопролол

B. Ізосорбіду мононітрат

C. Валідол

D. Ніфедипін

E. Амлодипін

125 / 200
У людини цистинурія проявляється у вигляді наявності цистинових камінців у нирках (гомозиготи) або підвищеним рівнем цистину в сечі (гетерозиготи). Захворювання цистинурією є моногенним. Визначити тип взаємодії генів цистинурії і нормального вмісту цистину в сечі:

A. Епістаз

B. Повне домінування

C. Комплементарність

D. Неповне домінування

E. Кодомінування

126 / 200
При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тром-боцитарного серотоніну?

A. Тирозин

B. Гістидин

C. 5-окситриптофан

D. Фенілаланін

E. Серин

127 / 200
Хворий тривалий час вживав антибіотики широкого спектру дії, що викликали зниження апетиту та пронос з гнилісним запахом. Про яку побічну дію йдеться?

A. Дисбактеріоз

B. Алергічна реакція

C. Кардіотоксична дія

D. Ототоксична дія

E. Нефротоксична дія

128 / 200
Хвора 65-ти років страждає на жовчнокам’яну хворобу. Останнім часом з’явилися ознаки ахолічного синдрому внаслідок обтурації жовчних шляхів. Засвоєння яких компонентів їжі буде порушене найбільше?

A. Білки

B. Вуглеводи

C. Нуклеїнові кислоти

D. Електроліти

E. Жири

129 / 200
У хворого на 2-3 день після операції резекції шлунка не відновилась перистальтика кишок. Що потрібно призначити хворому для стимуляції рухової функції шлунковокишкового тракту?

A. Прозерин

B. Празозин

C. Циклодол

D. Атропіну сульфат

E. Норадреналіну гідротартрат

130 / 200
Жінці 57-ми років проведено операцію екстирпації матки із придатками. Макроскопічно: в товщі міометрію вузол щільної консистенції, округлої форми з чіткими контурами, розміром 5х6 см, на розрізі волокнистої будови. Гістологічно він представлений хаотично розташованими пучками гладень-ком’язевих клітин та надмірно розвиненою стромою. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Рабдоміосаркома

B. Фіброміома

C. Рабдоміома

D. Фіброма

E. Лейоміосаркома

131 / 200
Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль у різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, кволість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна така клінічна картина?

A. Кістковомозкова

B. Церебральна

C. Змішана

D. Токсемічна

E. Кишкова

132 / 200
У чоловіка 56-ти років системний артеріальний тиск становить 135/100 мм рт.ст. Збільшення якого з наведених чинників є найімовірнішою причиною збільшення діастолічного тиску у людини?

A. Загальний периферичний опір

B. Насосна функція серця

C. Частота серцевих скорочень

D. Об’єм циркулюючої крові

E. Еластичність артеріальних судин

133 / 200
У чоловіка 40-ка років на шиї виявлено пухлиноподібне утворення розміром 8х7 см, яке хірург видалив неповністю через інтимний зв’язок з великими судинами. Мікроскопічно в ньому виражений тканинний і клітинний атипізм, клітини типу ліпобластів різного ступеня зрілості, з поліморфізмом, гіперхромією ядер, патологічними мітозами, осередками некрозу. Визначте гістологічну форму пухлини:

A. Ліпома

B. Ліпосаркома

C. Фіброма

D. Фібросаркома

E. Гібернома

134 / 200
Відомо, що при цукровому діабеті у хворих частіше зустрічаються запальні процеси, знижена регенерація, уповільнюється загоєння ран. Причиною цього є:

A. Підвищення ліполізу

B. Прискорення глюконеогенезу

C. Зниження протеосинтезу

D. Зниження ліполізу

E. Посилення катаболізму

135 / 200
У хворого внаслідок інсульту утворилася гематома в коліні внутрішньої капсули, що призвело до паралічу мімічних та жувальних м’язів. Який провідний шлях ушкоджено?

A. Tr. cortico-spinalis

B. Tr. cortico-thalamicus

C. Tr. cortico-fronto-pontinus

D. Tr. cortico-nuclearis

E. Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus

136 / 200
У жінки 49-ти років внаслідок тривалого стояння з’явився набряк ніг. Що є причиною появи набряків?

A. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах

B. Зменшення гідростатичного тиску крові у венах

C. Зменшення гідростатичного тиску крові в артерiях

D. Збільшення онкотичного тиску плазми крові

E. Збільшення системного артеріального тиску

137 / 200
Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначений антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу полягає в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?

A. Утворення мікробної стінки

B. Синтез нуклеїнових кислот

C. Рибосомальний синтез білку

D. Енергетичний обмін

E. Блокада холінестерази

138 / 200
При токсичному ушкодженні гепа-тоцитів з порушенням їх білковосинте-зуючої функції у пацієнта різко знизився вміст альбумінів у плазмі крові та онкотичний тиск плазми. Що буде наслідком цих змін?

A. Зменшення діурезу

B. Поява набряків

C. Зменшення ШОЕ

D. Збільшення об’єму циркулюючої крові

E. Збільшення густини крові

139 / 200
При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клу-бочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хромафінних клітин. Визначте орган:

A. Надниркова залоза

B. Щитоподібна залоза

C. Епіфіз

D. Печінка

E. Гіпофіз

140 / 200
У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps- 140/хв, температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого?

A. Гіпертермія

B. Гіповолемія

C. Ацидоз

D. Колапс

E. Алкалоз

141 / 200
В ендокринологічному відділенні обласної лікарні знаходиться хворий із скаргами на швидку втомлюваність, поганий апетит. З анамнезу відомо: тривалий час лікувався кортикостероїдами з приводу бронхіальної астми. Об’єктивно: АТ- 90/60 мм рт.ст., гіперпігментація шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у хворого?

A. Хвороба Аддісона

B. Хвороба Іценка-Кушінга

C. Хвороба Кона

D. Хвороба Сімондса

E. Хвороба Грейвса

142 / 200
Хворий надійшов до інфекційного відділення: шкіра суха, тургор шкіри знижений, випорожнення у вигляді "відвару рису". Встановлено діагноз: холера. Яке порушення водно-електролітного балансу найбільш імовірно виникає при даному захворюванні?

A. Гіперосмотична гіпергідратація

B. Гіпоосмотична гіпогідратація

C. Ізоосмотична гіпогідратація

D. Гіперосмотична гіпогідратація

E. Гіпоосмотична гіпергідратація

143 / 200
Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній. Який це орган?

A. Сечовід

B. Сечовий міхур

C. Стравохід

D. Пряма кишка

E. Маткова труба

144 / 200
При обстеженні хворого на атрофічний гастрит виявлено: ер.- 2,0 • 1012/л, Hb- 87 г/л, КП1,3, лейк.- 4,0 • 109/л, тромб.- 180 • 109/л. Дефіцит якої речовини може бути причиною анемії в хворого?

A. Вітамін B12

B. Вітамін A

C. Вітамін K

D. Залізо

E. Цинк

145 / 200
У жінки 46-ти років видалена пухлина правої привушної ділянки, яка поступово збільшувалася протягом 5 років. Макроскопічно: інкапсульова-ний вузол діаметром 60 мм еластичної консистенції, тканина бiлувато-dра з множинними дрі6ними кiстами, що містять слиз. Мікроскопічно: дуктальні структури або осередки солідної будови, що складаються з мономорфних полігональних та кубічних клітин, між ними розміщуються ділянки міксоїдної і хондроїдної речовини. Діагностуйте пухлину:

A. Мономорфна аденома

B. Мукоепідермальна пухлина

C. Аденолімфома

D. Аденокістозна карцинома

E. Плеоморфна аденома

146 / 200
У зв’язку з підозрою на внутрі-шньолікарняну інфекцію проведено обстеження у відділенні хірургічної стоматології. У кількох пацієнтів, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їх походження з одного джерела?

A. Фаготипування

B. Пігментоутворення

C. Антигенна структура

D. Біохімічні властивості

E. Чутливість до антибіотиків

147 / 200
При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скроневонижньощелепного суглоба. Який це м’яз?

A. M. masseter

B. M. pterygoideus medialis

C. M. pterygoideus lateralis

D. M. temporalis

E. M. mylohyoideus

148 / 200
У чоловіка 71-го року впродовж 10 днів спостерігався пронос з домішками у калі слизу та крові. Хворого було госпіталізовано у тяжкому стані, помер через 2 доби. При розтині тіла померлого виявлено: дифтеритичний коліт з множинними виразками неправильної форми різної глибини в сигмоподібній і прямій кишках. При бактеріологічному дослідженні висіяно шигели. Яке основне захворювання у хворого?

A. Черевний тиф

B. Сальмонельоз

C. Неспецифічний виразковий коліт

D. Ієрсиніоз

E. Дизентерія

149 / 200
У хворого 75-ти років, який страждав на розповсюджений атеросклероз та помер від хронічної серцевої недостатності, на розтині виявлені звужені деформовані коронарні артерії, горбиста інтима на розрізі білого кольору, кам’яниста. Назвіть стадію морфогенезу атеросклерозу:

A. Атерокальциноз

B. Ліпоїдоз

C. Ліпосклероз

D. Доліпідна стадія

E. Стадія атероматоза

150 / 200
При мікроскопічному дослідженні біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. Базальноклітинний рак

B. Солідний рак

C. Слизовий рак

D. Аденокарцинома

E. Недиференційований рак

151 / 200
У пацієнта на слизовій оболонці ротової порожнини, носа та губах з’явились везикулярні пухирці. Стоматолог запідозрив везикулярний стоматит. Яке дослідження надасть можливість підтвердити діагноз?

A. Виділення вірусу з везикулярної рідини

B. Постановка алергічної проби

C. Виділення бактерій з везикулярної рідини

D. Зараження тварин везикулярною рідиною

E. Мікроскопія везикулярної рідини

152 / 200
При дослідженні бронхобіоптату встановлено: атрофія слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкова метаплазія покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин; місцями - у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтра- ція і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Часткова пневмонія

B. Хронічний бронхіт

C. Гострий бронхіт

D. Бронхопневмонія

E. !нтерстиційна пневмонія

153 / 200
При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?

A. Спірохети

B. Клостридії

C. Коринебактерії

D. Вібріони

E. Спірили

154 / 200
Під час операції на щелепно-лицьовій ділянці для зниження секреції слинних залоз хворому ввели атропіну сульфат. Виникли тахікардія, сухість та гіперемія шкіри, параліч акомодації та підвищення внутрішньоочного тиску. Який антагоніст доцільно використати в даному випадку?

A. Прозерин

B. Скополаміну гідробромід

C. Платифіліну гідротартрат

D. Атенолол

E. Дипіридамол

155 / 200
Внаслідок вірусного процесу в підщелепних слинних залозах відбувся значний склероз їх паренхіми і зменшилася продукція біологічно активних гормональних речовин. Через те погіршилася регенерація слизової оболонки ротової порожнини. Причиною цього є недостатній вміст у слині:

A. Інсуліноподібного фактора

B. Фактора росту епітелію

C. Тимоцит-трансформуючого фактора

D. Лізоциму

E. Паротину

156 / 200
Для знечулення різців верхньої щелепи анестетик вводять у ділянку різцевого отвору. Який нерв залягає в цьому місці?

A. N.pharyngeus

B. N.palatinus major

C. Rr.nasales posteriores inferiores

D. Nn.palatini minores

E. N.nasopalatinus

157 / 200
В процесі гістогенезу тканин зуба з певних причин вчасно не утворився дентин. Який процес подальшого гістогенезу не відбудеться або буде віддалений у часі?

A. Утворення емалі

B. Утворення пульпи

C. Утворення предентинового простору

D. Утворення клітинного цементу

E. Утворення безклітинного цементу

158 / 200
Під час гістологічного дослідження операційного матеріалу з ділянки ікла верхньої щелепи 20-річного чоловіка виявлено пухлину, яка побудована з численних дрібних примітивних залозистих та тубулярних структур, із незміненого одонтогенного епітелію, розташованих серед гіалінізованої сполучнотканинної строми. Діагностуйте пухлину:

A. Аденоматоїдна пухлина

B. Амелобластома

C. Первинна внутрішньокісткова карцинома

D. Остеобластокластома

E. Амелобластична фіброма

159 / 200
У чоловіка 70-ти років розвинувся протезний стоматит. Крім того, спостерігається виражене ураження куточків рота. Під час мікроскопії виявлені великі овоїдні грампозитивні клітини. Які мікроорганізми найбільш імовірно стали провідним етіологічним фактором такого ураження?

A. Стрептококи

B. Гриби роду Candida

C. Стафілококи

D. Нейсерії

E. Коринебактерії

160 / 200
Лікарю-стоматологу для знеболен-ня необхідно ввести анестетик у крило-піднебінну ямку із ротової порожнини. В ділянці якої анатомічної структури потрібно робити ін’єкцію?

A. Великий піднебінний отвір

B. Піднижньоочноямковий отвір

C. Різцевий канал

D. Нижньощелепний отвір

E. Підборідний отвір

161 / 200
Під час мікроскопічного дослідження в залозі дитини 10-ти років були визначені тільки серозні кінцеві відділи, міжчасточкові протоки вистелені двошаровим чи багатошаровим епітелієм. Визначте залозу:

A. Під’язикова

B. Підщелепна

C. Привушна

D. Печінка

E. Підшлункова

162 / 200
При обстеженні групи осіб, що мешкають на одній території, лікар-стоматолог звернув увагу на однакові симптоми захворювання - темно-жовті плями емалі зубів. Надлишок якого мікроелементу у продуктах або питній воді може бути причиною цього стану?

A. Фтор

B. Нікель

C. Мідь

D. Йод

E. Кальцій

163 / 200
У біоптаті нирки виявлено: проміжна тканина інфільтрована лейкоцитами, міліарні абсцеси, канальці в стані дистрофії, заповнені десквамованим епітелієм та лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати?

A. Пієлонефрит

B. Гломерулонефрит

C. Пієліт

D. Некротичний нефроз

E. Нефролітіаз

164 / 200
Лікар оглянув зів хворого і встановив діагноз: тонзиліт (запалення піднебінних мигдаликів). При цьому було відзначено збільшення розмірів лімфатичних вузлів. Які це вузли?

A. Підпідборідні

B. Соскоподібні

C. Потиличні

D. Піднижньощелепні

E. Поверхневі шийні

165 / 200
У пульпі зуба є зона, у якій судини і нерви оточені колагеновими та ретикулярними волокнами, фібробластами, макрофагами, мало диференційованими клітинами - перицитами, адвенти-ційними клітинами, тканинними базофілами. Як називається ця зона пульпи?

A. Предентинна

B. Проміжна

C. Центральна

D. Коронкова

E. Коренева

166 / 200
У хлопчика із синдромом Дауна спостерігаються аномалії лицевої частини черепа, включаючи гіпоплазію верхньої щелепи, високе піднебіння, неправильний ріст зубів. Який із каріотипів притаманний цій дитині?

A. 47XY+18

B. 47, XXY

C. 47, XY+21

D. 48, XXYY

E. 48, XXXY

167 / 200
Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних тра-бекулах виявляється 2 типи клітин: хро-мофільні та хромофобні. Визначте даний орган:

A. Гіпофіз

B. Надниркова залоза

C. Гіпоталамус

D. Щитоподібна залоза

E. Прищитоподібна залоза

168 / 200
У дитини 12-ти років непереноси-мість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який антигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини (не викликати сонливості)?

A. Димедрол

B. Диклофенак-натрій

C. Еуфілін

D. Мезатон

E. Лоратадин

169 / 200
До приймального відділення надійшов хворий з ознаками гострої серцевої недостатності: блідість, акроціаноз, часте, поверхневе дихання. Який з перелічених засобів показаний у цьому випадку?

A. Корглікон

B. Дигітоксин

C. Кордіамін

D. Нітрогліцерин

E. Адреналіну гідрохлорид

170 / 200
При огляді порожнини рота дитини педіатр виявив, що прорізалися ікла. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:

A. 6-8 міс.

B. 8-10 міс.

C. 10-12 міс.

D. 14-20 міс.

E. -

171 / 200
У хворого на вірусний гепатит на другому тижні захворювання виникли: розлад сну, головний біль, агресивність, нестерпний свербіж шкіри. Об’єктивно: відзначається зниження артеріального тиску, швидкості згортання крові, рефлекторної діяльності, брадикардія. Чим зумовлені ці зміни?

A. Холемія

B. Гіперліпемія

C. Уробілінемія

D. Гіперхолестеринемія

E. Стеркобілінемія

172 / 200
У чоловіка 25-ти років після тривалого перебування на сонці при високій вологості повітря підвищилась температура тіла до 39oC. Який патологічний процес спостерігається у цьому випадку?

A. Інфекційна гарячка

B. Гіпертермія

C. Гіпотермія

D. Неінфекційна гарячка

E. Опікова хвороба

173 / 200
Чоловік 26-ти років внаслідок автомобільної аварії перебуває в торпі-дній стадії шоку. У крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?

A. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі

B. Пригнічення лейкопоезу

C. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров

D. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах

E. Підвищення виділення лейкоцитів з організму

174 / 200
У пацієнта з’явились герпетичні висипання. Який засіб необхідно призначити?

A. Гентаміцин

B. Клотримазол

C. Бензилпеніцилін

D. Ацикловір

E. Бісептол

175 / 200
Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. У крові знижений вміст іонів кальцію. З чим пов’язані ці зміни?

A. Гіпопаратиреоз

B. Гіперпаратиреоз

C. Гіперальдостеронізм

D. Гіпоальдостеронізм

E. Гіпотиреоз

176 / 200
У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити з метою надання швидкої допомоги?

A. Діазепам

B. Натрію бромід

C. Аміназин

D. Резерпін

E. Фторотан

177 / 200
При посіві матеріалу із зіва хворого ангіною на кров’яно-телуритовий агар виросли колонії діаметром 4-5 мм, сірого кольору, радіально покреслені (у вигляді розеток). Під мікроскопом грам-позитивні палички із булавоподібними потовщеннями на кінцях, розміщені у вигляді розчепірених пальців. Які це мікроорганізми?

A. Коринебактерії дифтерії

B. Клостридії ботулізму

C. Дифтероїди

D. Стрептококи

E. Стрептобацили

178 / 200
У хворого, який страждає на вугри та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають:

A. Коросту

B. Педикульоз

C. Фтиріоз

D. Демодекоз

E. Шкірний міаз

179 / 200
У препараті кори головного мозку, імпрегнованому азотнокислим сріблом, ідентифікуються велетенські нейрони пірамідної форми. Який шар кори утворюють ці клітини?

A. Гангліонарний

B. Пірамідний

C. Молекулярний

D. Зовнішній зернистий

E. Внутрішній зернистий

180 / 200
В експерименті у тварини перерізали таламокортикальні шляхи. Який вид сенсорних відчуттів у піддослідної тварини зберігся?

A. Слухові

B. Нюхові

C. Екстероцептивні

D. Зорові

E. Ноцицептивні

181 / 200
У хворого внаслідок травми порушена чутливість верхньої губи та крила носа. Який нерв, найвірогідніше, ушкоджений?

A. N. infraorbitalis

B. N. frontalis

C. N. nasociliaris

D. N. buccalis

E. N. mandibularis

182 / 200
На розрізі легенева тканина має великокомірчастий вигляд у зв’язку з мішкоподібними і циліндричними розширеннями бронхів; мікроскопічно у стінці таких бронхів відзначається лейкоцитарна інфільтрація з переважанням нейтрофілів; еластичні, м’язові волокна, а також хрящові пластинки частково зруйновані і заміщені сполучною тканиною. Прилегла легенева тканина з фокусами запалення, полями фіброзу, склерозом судин, ознаками емфіземи. Гіпертрофований правий тттлу-ночок серця. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Бронхоектатична хвороба

B. Емфізема легень

C. Інтерстиційна пневмонія

D. Пневмофіброз

E. Хронічний бронхіт

183 / 200
У ході експерименту у тварини перерізали спинний мозок нижче 5-го шийного сегменту. Внаслідок цього зовнішнє дихання у тварини:

A. Стане поверхневим

B. Припиниться

C. Стане глибоким

D. Стане більш частим

E. Стане діафрагмальним

184 / 200
У чоловіка 25-ти років на спинці язика зліва з’явилась блюдцеподібна виразка 0,8 см в діаметрі. Дно і краї виразки щільні, поверхня їх гладенька, блискуча, при пальпації безболісна. При мікроскопічному дослідженні на межі виразки та в області її дна - інфільтрат з лімфоїдних, плазматичних, епітеліоїдних клітин при наявності значної кількості судин з ендоваскулітом. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Декубітальна виразка

B. Ракова виразка

C. Первинний сифіліс

D. Туберкульоз

E. Афта Сеттона

185 / 200
Хворий потрапив до щелепно-лицьового відділення з переломом виличної дуги. У хворого утруднене закривання рота. Порушення функції якого м’язу призвело до цього?

A. Жувальний

B. Присередній крилоподібний

C. Бічний крилоподібний

D. Двочеревцевий

E. Виличний

186 / 200
Дитина під час гри отримала удар у ділянку рукоятки груднини. В результаті травми постраждав орган, що знаходиться за рукояткою груднини. Назвіть цей орган:

A. Вилочкова залоза

B. Щитоподібна залоза

C. Серце

D. Перикард

E. Гортань

187 / 200
До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на зменшення щільності зубної тканини, підвищену крихкість зубів при вживанні твердої їжі. Лабораторно визначили співвідношення Ca/P в емалі при зіскоблюванні. Яке значення цього показника свідчить про посилення демінералізації?

A. 0,9

B. 1,67

C. 1,85

D. 2,5

E. 1,5

188 / 200
У пацієнта вилучений верхній медіальний різець. Гілки якої артерії його кровопостачають?

A. A.buccalis

B. A.palatina descendens

C. A.sphenopalatina

D. A.infraorbitalis

E. A.alveolaris inferior

189 / 200
У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров’ю ("малинове желе") при мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром та поглиненими еритроцитами. Для якого з найпростіших характерна така морфологічна форма?

A. Giardia lamblia

B. Entamoeba histolytica

C. Campylobacter jejuni

D. Toxoplasma gondii

E. Balantidium coli

190 / 200
Під час гістологічного вивчення мі-кропрепаратів зуба людини похилого віку виявлені великі вакуолі в одонто-бластах. Тканина пульпи нагадує сітку з гіалінізованих тонких волокон, частина одонтобластів дуже низькі, у вигляді "ниточки". Для якого захворювання характерні такі зміни?

A. Сітчаста атрофія пульпи

B. Вроджене недорозвинення пульпи

C. Дефекти пульпи зуба

D. Гострий пульпіт

E. -

191 / 200
При рентгенологічному дослідженні встановлено проростання кореня зуба в гайморову порожнину. Визначте, який зуб міг прорости?

A. Верхнє ікло

B. Перший верхній премоляр

C. Другий верхній премоляр

D. Перший верхній моляр

E. Другий верхній моляр

192 / 200
У хворої 35-ти років з хронічним періодонтитом біля кореня 15 зуба видалено кісту діаметром 3 см. При гістологічному досліджені встановлено, що стінка її тонка, утворена зрілою сполучною тканиною, яка інфільтрована лімфоцитами і плазматичними клітинами, внутрішня поверхня вистелена багатошаровим плоским епітелієм без ознак кератинізації, в порожнині серозний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Радикулярна кіста

B. Фолікулярна кіста

C. Примордіальна кіста

D. Херувізм

E. Фолікулярна амелобластома

193 / 200
Хворого після автомобільної аварії госпіталізовано з масивною кровотечею з м’яких тканин обличчя. Яку артерію треба притиснути, щоб зупинити кровотечу?

A. Язикова

B. Підключична

C. Верхньощелепна

D. Лицева

E. Внутрішня сонна

194 / 200
Хворий 43-х років тривалий час не отримував з їжею достатньої кількості вітаміну C, що призвело до порушень в утворенні колагенових волокон. Яка структура підтримуючого апарата зуба буде страждати у першу чергу?

A. Епітелій ясен

B. Періодонт

C. Ясеневі кишені

D. Дентин

E. Епітелій борозни

195 / 200
У хворого є зміни секреторної функції сльозової залози, що пов’язано з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

A. Ganglion pterygopalatinum

B. Ganglion ciliare

C. Ganglion oticum

D. Ganglion submandibulare

E. -

196 / 200
У чоловіка, який повернувся з весняної дослідницької експедиції, спостерігаються слабкість, нудота, порушення сну, підвищення температури тіла, ознаки паралічу м’язів шиї та плечового поясу. З анамнезу відомо, що його кусали кліщі. При лабораторній діагностиці встановлено діагноз - весняно-літній енцефаліт. Який шлях зараження хворого?

A. Перкутанний

B. Пероральний

C. Статевий

D. Контактно-побутовий

E. Трансмісивний

197 / 200
У пацієнта навесні з’явилися пете-хіальні крововиливи, розхитування зу- бів, він відмічає високу чутливість до простудних хвороб. Лікар припустив гіповітаміноз C. Чим пояснюються зміни з боку зубів?

A. Порушення структури колагену періодонтальних зв’язок

B. Зміна структури глікозаміногліканів

C. Підвищення проникності мембран навколозубних тканин

D. Механічне ушкодження зубів

E. Порушення окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах

198 / 200
Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:

A. Доксицикліну гідрохлорид

B. Рифампіцин

C. Стрептоміцин

D. Оксацилін

E. Амікацин

199 / 200
У хворої 45-ти років відзначається деформація обличчя через пухлиноподібне розростання без утворення капсули, яке росте у кістці, мікроскопічно представлене клітинно-волокнистою тканиною і остеоїдними балочками. Яка патологія найбільш імовірна?

A. Фіброзна дисплазія щелепних кісток

B. Еозинофільна гранульома

C. Херувізм

D. Остеобластокластома

E. Кіста щелепних кісток

200 / 200
При огляді порожнини рота пацієнта стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні першого верхнього моляра, яка звернена до другого моляра. Яка поверхня зуба уражена?

A. Мезіальна

B. Язична

C. Дистальна

D. Жувальна

E. Вестибулярна