Крок 1 Стоматологія - 2007 (буклет)

1 / 200
Під час мікроскопії клітин серцевого м’яза людини знайдеш органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня - гладенька, а внутрішня утворює кристи. Біохімічно встановлена наявність ферменту АТФ-синтетази. Які органели досліджувалися?

A. Лізосоми

B. Рибосоми

C. Ендоплазматичний ретикулюм

D. Центросоми

E. Мітохондрії

2 / 200
При медичному огляді юнаків у деяких під пахвами були виявлені комахи розміром 1,0-1,5 мм сірого кольору, з коротким широким тілом, що вкрито волосками. Які комахи були виявлені?

A. Блоха

B. Головна воша

C. Лобкова воша

D. Постільна блошиця

E. Коростяний кліщ

3 / 200
Відомі трисомна, транслокаційна та мозаїчна форми синдрому Дауна. За допомогою якого методу генетики людини можна диференціювати названі форми синдрому Дауна?

A. Близнюковий

B. Цитогенетичний

C. Генеалогічний

D. Біохімічний

E. Популяційно-статистичний

4 / 200
Дуже крупні зуби - ознака, зчеплена з Y-хромосомою. У матері зуби нормальної величини, а у її сина - дуже крупні. Вірогідність наявності дуже крупних зубів у батька складає:

A. 100%

B. 75%

C. 50%

D. 25%

E. 12,5%

5 / 200
У дитини 8-ми місяців виявлено неза-рощення піднебіння, цілий ряд дефектів з боку очей, мікроцефалія, порушення серцево-судинної системи. Цитогенети-чні дослідження виявили 47 хромосом з наявністю додаткової 13-ої хромосоми. Який діагноз можна встановити на підставі клінічних спостережень і цито-генетичних досліджень?

A. Синдром "котячого крику"

B. Синдром Едвардса

C. Синдром Дауна

D. Синдром Клайнфельтера

E. Синдром Патау

6 / 200
До хірургічного відділення лікарні надійшов хворий з підозрою на абсцес печінки. Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і неодноразово хворів на гострі шлунково-кишкові розлади. Яке протозойне захворювання може бути в хворого?

A. Трипаносомоз

B. Лейшманіоз

C. Малярія

D. Амебіаз

E. Токсоплазмоз

7 / 200
Під час обстеження дитини 7-ми років виявлено наступні ознаки: низький зріст, широке округле обличчя, близько розміщені очі із вузькими очними щілинами, напіввідкритий рот. Діагностовано також ваду серця. Ці клінічні ознаки найбільш характерні для хвороби Дауна. Вкажіть причину даної патології:

A. Трисомія 13-ої хромосоми

B. Трисомія 21-ої хромосоми

C. Трисомія за Х-хромосомою

D. Часткова моносомія

E. Нерозходження статевих хромосом

8 / 200
Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси, найвірогідніше, є цей студент?

A. Негроїдна

B. Європеоїдна

C. Австралоїдна

D. Монголоїдна

E. Ефіопська

9 / 200
У вагітної жінки, яка вживала алкоголь, порушилася закладка ектодерми в ембріональний період. В яких похідних цього листка розвинулися вади?

A. Нервова трубка

B. Нирки

C. Епітелій кишечнику

D. Печінка

E. Статеві залози

10 / 200
У генетичній лабораторії під час роботи з молекулами ДНК білих щурів лінії Вістар замінили один нуклеотид на інший. При цьому отримали заміну лише однієї амінокислоти у пептиді. Такий результат буде наслідком наступної мутації:

A. Делеція

B. Дуплікація

C. Трансверсія

D. Зміщення рамки зчитування

E. Транслокація

11 / 200
На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль?

A. Теніаринхоз

B. Гіменолепідоз

C. Ехінококоз

D. Фасціольоз

E. Теніоз

12 / 200
У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано із застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На який зародковий листок подіяв цей тератоген?

A. Усі листки

B. Ентодерма

C. Мезодерма

D. Ектодерма

E. Ентодерма та мезодерма

13 / 200
При обстеженні лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які за-ражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?

A. Дизентерійна амеба

B. Малярійний плазмодій

C. Кишкова трихомонада

D. Дерматотропні лейшманії

E. Вісцеротропні лейшманії

14 / 200
Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?

A. Універсальність

B. Виродженість

C. Неперекривність

D. Триплетність

E. Специфічність

15 / 200
У клітинах усіх організмів присутні безмембранні органели, що складаються з двох неоднакових за розміром частинок. Вони мають мікроскопічний розмір та беруть участь у синтезі білків. Як називаються ці органели?

A. Лізосоми

B. Комплекс Гольджі

C. Клітинний центр

D. Рибосоми

E. Мітохондрії

16 / 200
57-ми річна хвора на гіпертонію звернулася до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідість шкіри та зниження температури у цій ділянці. Яка з артерій верхньої кінцівки найвірогідніше ушкоджена?

A. A.ulnaris

B. A.princeps pollicis

C. A.perforans

D. A.digitalis communis

E. A.digitalis propria

17 / 200
Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?

A. Лопатково-трапецієподібний

B. Ключично-лопатковий

C. Сонний

D. Трикутник Пирогова

E. Піднижньощелепний

18 / 200
Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?

A. Лімфатичні вузли

B. Сонна артерія

C. Підключична артерія

D. Венозна яремна дуга

E. Внутрішня яремна вена

19 / 200
Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щі- лина між верхніми та нижніми різцями. Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу притаманне зазначене розміщення зубів?

A. Ортогнатія

B. Прямий прикус

C. Закритий прикус

D. Прогенія

E. Відкритий прикус

20 / 200
Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A. A.submentalis

B. A.alveolaris inferior

C. A.labialis inferior

D. A.facialis

E. A.lingualis

21 / 200
Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев’язана судина, яка кровопоста-чає цю ділянку. Яка судина була перев’язана?

A. A.infraorbitalis

B. A.angularis

C. A.dorsalis nasi

D. A.supraorbitalis

E. A.temporalis superf icialis

22 / 200
Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит. В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатися гнійні виділення?

A. Верхній

B. Середній

C. Нижній

D. Загальний

E. Над верхньою носовою раковиною

23 / 200
У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки?

A. Середній носовий хід

B. Верхній носовий хід

C. Нижній носовий хід

D. Присінок носа

E. Лобова пазуха

24 / 200
Після травми ока виникло нагноєння м’яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитися у середню черепну ямку?

A. Через передній решітчастий отвір

B. Через задній решітчастий отвір

C. Через нижню очноямкову щілину

D. Через вилично-очноямковий отвір

E. Через верхню очноямкову щілину

25 / 200
У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його кінчика ліворуч. Рухова іннервація якого черепного нерва порушена в цьому випадку?

A. N.glossopharyngeus dexter

B. N.hypoglossus dexter

C. N.vagus dexter

D. N.trigeminus sinister

E. N.facialis sinister

26 / 200
При травмі потиличної ділянки визначається тріщина в ділянці поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?

A. Ліва бокова

B. Права бокова

C. Основна

D. Луска

E. Виросток

27 / 200
Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?

A. Правий венозний кут

B. Місце утворення нижньої порожнистої вени

C. Лівий венозний кут

D. Місце утворення верхньої порожнистої вени

E. Місце утворення ворітної вени

28 / 200
У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення поширилася інфекція?

A. Foramen ovale

B. Foramen ethmoidalae posterior

C. Foramen sphenopalatinum

D. Foramen rotundum

E. Foraminae cribrosae

29 / 200
У наслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи в хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Пошкодження якого м’яза найбільш вірогідно?

A. M.masseter

B. M.pterygoideus lateralis

C. M.pterygoideus medialis

D. M.levator anguli oris

E. M.temporalis

30 / 200
У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

A. Вушний

B. Війчастий

C. Піднижньощелепний

D. Крилопіднебінний

E. Під’язиковий

31 / 200
Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?

A. Uretra

B. V esica urinaria

C. Ureter

D. Pelvis renalis

E. Ren

32 / 200
При огляді хворого 32-х років відзначається диспропорційний ріст скелету, збільшення надбрівних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої залози порушена?

A. Гіпофіз

B. Епіфіз

C. Підшлункова

D. Щитоподібна

E. Надниркова

33 / 200
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?

A. N.trigeminus

B. N.vestibulo — cochlearis

C. N.vagus

D. N.glossopharyngeus

E. N.facialis

34 / 200
Під час оперативного втручання у черевну порожнину хірургу необхідно проникнути до чепцевої сумки. Як може проникнути хірург до цієї частини порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чіпця?

A. Через праву біляободову борозну

B. Через чепцевий отвір

C. Через ліву біляободову борозну

D. Через правий брижовий синус

E. Через лівий брижовий синус

35 / 200
Дитина 5-ти років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене праворуч, пасивні рухи голови в правий бік обмежені. Порушення розвитку якого м’яза мало місце при цій патології?

A. Трапецієподібний

B. Ремінний м’яз голови

C. Груднино-під’язиковий

D. Груднино-ключично-соскоподібний

E. Довгий м’яз голови

36 / 200
У хворого утруднене щільне змикання щелеп під час жування. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче виличної дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м’язи?

A. N.mandibularis

B. N.maxillaris

C. N.alveolaris inferior

D. Nn.alveolares superiores

E. N.infraorbitalis

37 / 200
У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Вінцевий відросток та крилоподібна ямка

B. Вінцєвий відросток та піднижньоще-лепна ямка

C. Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка

D. Голівка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка

E. Шийка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка

38 / 200
У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої саме?

A. Нижня кам’яниста

B. Верхня сагітальна

C. Поперечна

D. Пряма

E. Сигмоподібна

39 / 200
У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш вірогідна?

A. Стиснення пахвової артерії

B. Стиснення підключичної вени

C. Стиснення хребтової артерії

D. Стиснення пахвової вени

E. Стиснення підключичної артерії

40 / 200
Хворому 60-ти років важко формувати та рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Який нерв при цьому пошкоджено?

A. V

B. IX

C. XI

D. VII

E. XII

41 / 200
До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Утттко-дження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану?

A. A.cerebri posterior

B. A.communicans anterior

C. A.cerebri anterior

D. A.cerebri media

E. A .communicans posterior

42 / 200
Хворий 35-ти років звернувся до приймального покою зі скаргами на біль та набряк у ділянці дна ротової порожнини. Після огляду діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?

A. Vestibulum oris

B. Foramen caecum linguae

C. Plica fimbriata

D. Recesus gingivalis

E. Caruncula sublingualis

43 / 200
При обстеженні хворого, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають патологічних змін?

A. Нейтрофільні лейкоцити

B. Базофільні лейкоцити

C. Лімфоцити

D. Моноцити

E. Тканинні базофіли

44 / 200
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждали:

A. Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів

B. Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів

C. Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів

D. Аксони нейронів бокових рогів

E. Аксони мотонейронів

45 / 200
В результаті травми голови у чоловіка 32-х років ушкодженні ампули півколових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?

A. Вібрація

B. Гравітація

C. Лінійне прискорення

D. Кутове прискорення

E. Вібрація та гравітація

46 / 200
Під час морфологічного дослідження в гістопрепараті біопсійного матеріалу визначається судина неправильної форми, середня оболонка якої утворена пучками гладеньких міоцитів та прошарками сполучної тканини. Вкажіть вид цієї судини:

A. Артерія м’язового типу

B. Вена м’язового типу

C. Лімфатична судина

D. Венула

E. Артеріола

47 / 200
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріоли мігрують до полюсів. У якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?

A. Профаза

B. Анафаза

C. Метафаза

D. Телофаза

E. !нтерфаза

48 / 200
У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру?

A. Пухка сполучна

B. Ретикулярна

C. Епітеліальна

D. Пластинчаста кісткова

E. Грубоволокниста кісткова

49 / 200
Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?

A. Зрілі спеціалізовані фібробласти

B. Юні малоспеціалізовані фібробласти

C. Фіброцити

D. Міофібробласти

E. Фіброкласти

50 / 200
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гематофо-лікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає зазначена картина?

A. Овуляція

B. Менструальний період

C. Постменструальний період

D. Предовуляторна стадія

E. Період відносного спокою

51 / 200
У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недостатності. Недостатність якого компоненту аероге-матичного бар’єру лежить в основі цієї патології?

A. Сурфактант

B. Ендотелій капілярів

C. Базальна мембрана ендотелію

D. Базальна мембрана альвеолоцитів

E. Альвеолоцити

52 / 200
В стінці фолікулів та у міжфоліку-лярних прошарках сполучної тканини щитоподібної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини:

A. Тироцити

B. Паратироцити

C. Пінеалоцити

D. Пітуїцити

E. Кальцитоніноцити

53 / 200
Під час гістологічного дослідження в ділянці шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, що мають високе ядерно-плазматичне відношення та базофільну цитоплазму. Вкажіть функцію даних клітин:

A. Захисна

B. Ендокринна

C. Секреція іонів хлору

D. Регенерація залозистого епітелію

E. Секреція пепсиногену

54 / 200
При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна посмугованість у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемалевого з’єднання. Назвіть ці структури:

A. Лінії Ретціуса

B. Смуги Іунтера-Шрегера

C. Емалеві пластини

D. Емалеві пучки

E. Емалеві веретена

55 / 200
Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначене серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перерахованих реакцій доцільно використати для цього?

A. Зв’язування комплементу

B. Преципітації

C. Пасивної гемаглютинації

D. Гемолізу

E. Бактеріолізу

56 / 200
На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Який ембріональний листок був пошкодже- ний у процесі розвитку?

A. Мезодерма

B. Ентодерма

C. Мезенхiма

D. Ектомезенхiма

E. Ектодерма

57 / 200
Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових та змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

A. Привушна

B. Підщелепна

C. Іубна

D. Під’язикова

E. Щічна

58 / 200
При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?

A. Вікова інволюція тимуса

B. Акцидентальна інволюція тимуса

C. Гіпотрофія тимуса

D. Дистрофія тимуса

E. Атрофія тимуса

59 / 200
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

A. Ясна

B. Тверде піднебіння

C. Іуба

D. Щока

E. М’яке піднебіння

60 / 200
У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:

A. Дентиклі

B. Інтерглобулярні простори

C. Склерозований (прозорий) дентин

D. Мертвий дентин

E. Інтертубулярний дентин

61 / 200
На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена прино-сна артеріола, в якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секре- торні гранули. Назвіть цей вид клітин:

A. Мезангіальні

B. Іладеньком’язові

C. Юкставаскулярні

D. Юкстагломерулярні

E. Інтерстиціальні

62 / 200
Дитина пошкодила бокову поверхню язика. Які сосочки язика при цьому пошкоджені найвірогідніше?

A. Конічні

B. Листоподібні

C. Жолобуваті

D. Ниткоподібні

E. Грибоподібні

63 / 200
Продукуючи ряд гормонів, плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується в медичній практиці для раннього діагностування вагітності?

A. Соматостатин

B. Хоріонічний гонадотропін

C. Прогестерон

D. Вазопресин

E. Окситоцин

64 / 200
Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним проявом процесу адгезії бластоцисти є:

A. Руйнування епітелію ендометрію

B. Руйнування сполучної тканини ендо-метрію

C. Руйнування судин ендометрію

D. Формування лакун

E. Прикріплення бластоцисти до ендо-метрію

65 / 200
У жінки 24-х років під час очікування на видалення зубу збільшився тонус симпатичного відділу автономної нервової системи. Що з наведеного буде спостерігатися у пацієнтки?

A. Збільшення частоти серцевих скорочень

B. Підсилення перистальтики

C. Підсилення секреції травних соків

D. Звуження бронхів

E. Звуження зіниць

66 / 200
У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилася активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?

A. Щічна

B. Привушна

C. Підщелепна

D. Ясенева

E. Під’язикова.

67 / 200
У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0 • 1012/л до 6,0 • 1012/ л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу?

A. Збільшення р О2 в артеріальній крові

B. Зменшення р О2 у венозній крові

C. Збільшення р О2 у венозній крові

D. Зменшення р О2 в артеріальній крові

E. Збільшення р О2 у клітинах

68 / 200
Експериментатор хоче виробити у собаки слиновидільний умовний рефлекс. Що з наведеного доцільно використати як умовний подразник?

A. Сухарі

B. М’ясо

C. Електричний струм

D. Звук помірної гучності

E. Дуже гучний звук

69 / 200
У людини травматичне пошкодження великого грудного м’яза. До зменшення величини якого показника це призведе?

A. Резервний об’єм видиху

B. Дихальний об’єм

C. Резервний об’єм вдиху

D. Залишковий об’єм

E. Функціональна залишкова ємність легенів

70 / 200
У чоловіка 60-ти років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?

A. Гіпокамп

B. Ретикулярна формація

C. Чотиригорбикова структура

D. Кора великих півкуль

E. Чорна субстанція

71 / 200
У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?

A. Вазопресин

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Серотонін

E. Ангіотензин-II

72 / 200
На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?

A. У атріовентрикулярному вузлі

B. У пучку Гіса

C. У волокнах Пуркін’є

D. У міокарді передсердь

E. У міокарді шлуночків

73 / 200
У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:

A. Умовних та безумовних симпатичних

B. Умовних парасимпатичних

C. Безумовних парасимпатичних

D. Умовних симпатичних

E. Безумовних симпатичних та парасимпатичних

74 / 200
Обстежено спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження. Виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A. Через нервово-м’язові синапси

B. Через центральні синапси

C. Еферентними нервами

D. Аферентними нервами

E. Провідними шляхами

75 / 200
Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?

A. постцентральна звивина

B. гіпокамп

C. гіпоталамус

D. чорна речовина

E. мигдалик

76 / 200
Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит II фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини, перш за все?

A. Утворення протромбінази

B. Утворення фібрину

C. Фібриноліз

D. Ретракція згустку

E. Утворення тромбіну

77 / 200
Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкнєному двигуні. Яку сполуку гемоглобіну можна виявити у крові постраждалого?

A. Карбоксигемоглобін

B. Дезоксигемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Оксигемоглобін

78 / 200
У хворого різко знизився вміст Ca2+ у крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

A. Тирокальцитонін

B. Альдостерон

C. Вазопресин

D. Паратгормон

E. Соматотропний

79 / 200
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього?

A. Натрієві

B. Калієві

C. Калієві та натрієві

D. Кальцієві

E. Натрієві та кальцієві

80 / 200
У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найвірогідніше, є причиною цього?

A. Слина

B. Підшлунковий

C. Шлунковий

D. Жовч

E. Кишковий

81 / 200
У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?

A. Вазопресин

B. Кортизол

C. Паратгормон

D. Натрійуретичний

E. Альдостерон

82 / 200
У людини вимірюють енерговитра-ти натщесерце, лежачи, в умовах фізичного та психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерго-витрати будуть найменшими?

A. 3-4 години ранку

B. 7-8 годин ранку

C. 10-12 годин дня

D. 14 -16 годин дня

E. 17 - 18 годин вечора

83 / 200
Пацієнт скаржиться на швидку втомлюваність. Об’єктивно: у положенні стоячи з заплющеними очима похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка структура мозку найбільш вірогідно вражена у цієї людини?

A. Таламус

B. Гіпоталамус

C. Прецентральна звивина кори великих півкуль

D. Базальні ганглії

E. Мозочок

84 / 200
У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?

A. Лейкоцити

B. Тромбоцити

C. Лейкоцити та тромбоцити

D. Еритроцити

E. Еритроцити та лейкоцити

85 / 200
У тварини в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерву, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:

A. Збільшення частоти та сили скорочень

B. Зменшення частоти скорочень

C. Збільшення збудливості міокарда

D. Збільшення проведення збудження по міокарду

E. Збільшення сили скорочень

86 / 200
У хворого камінь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовчі до кишечнику. Порушення якого з процесів, перш за все, при цьому спостерігається?

A. Перетравлення вуглеводів

B. Всмоктування вуглеводів

C. Всмоктування білків

D. Перетравлення білків

E. Перетравлення жирів

87 / 200
У пацієнта виявлено гіпокальціє-мію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?

A. Тирокальцитонін

B. Паратгормон

C. Альдостерон

D. Кортикотропін

E. Кортиколі6єрин

88 / 200
Під час огляду дитини, що не отримувала протягом зими свіжих овочів та фруктів, виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини в зубах. Комбінацію яких вітамінів слід призначити дитині?

A. Тіамін та піридоксин

B. Фолієва кислота та кобаламін

C. Рибофлавін та нікотинамід

D. Аскорбінова кислота та рутин

E. Кальциферол та аскорбінова кислота

89 / 200
У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-пчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?

A. Гіпервітаміноз D

B. Гіпервітаміноз C

C. Гіповітаміноз D

D. Гіповітаміноз C

E. Гіповітаміноз A

90 / 200
У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

A. 3,3 ммоль/л

B. 8,0 ммоль/л

C. 10 ммоль/л

D. 5,5 ммоль/л

E. 2,5 ммоль/л

91 / 200
У жінки 46-ти років, що страждає на жовчнокам’яну хворобу, розвинулася жовтяниця. При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Вкажіть, концентрація якої речовини у сироватці крові зросте в найбільшій мірі?

A. Вільний білірубін

B. Кон’югований білірубін

C. Білівердин

D. Мезобілірубін

E. Уробіліноген

92 / 200
У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки та головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз - хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?

A. Карбоангідраза

B. Ксантиноксидаза

C. Лейцинамінопептидаза

D. Церулоплазмін

E. Алкогольдегідрогеназа

93 / 200
У немовляти на 6-й день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату. Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини?

A. Триптофан

B. Метіонін

C. Гістидин

D. Аргінін

E. Фенілаланін

94 / 200
У хворого, що страждає на цингу, порушено процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування та випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту викликає ці симптоми?

A. Ілікозилтрансфераза

B. Лізилгідроксилаза

C. Еластаза

D. Проколагенпептидаза N-кінцевого пептиду

E. Проколагенпептидаза С-кінцевого пептиду

95 / 200
У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу?

A. Гідроксилювання проліну

B. Гідроксилювання лізину

C. Карбоксилювання глутамату

D. Утворення 1, 25(OH)2D3

E. Гідроксилювання кортизолу

96 / 200
При отруєнні ціанідами настає миттєва смерть. В чому полягає механізм дії ціанідів на молекулярному рівні?

A. Інгібують цитохромоксидазу

B. Зв’язують субстрати ЦТК

C. Блокують сукцинатдегідрогеназу

D. Інактивують кисень

E. Інгібують цитохром В

97 / 200
У хворого відмічені такі зміни: порушення зору в сутінках, підсихання кон’юнктиви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при нестачі віта- міну:

A. Вітамін B

B. Вітамін C

C. Вітамін D

D. Вітамін B12

E. Вітамін A

98 / 200
При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетної мускулатури?

A. Вітамін A

B. Вітамін K

C. Вітамін D

D. Вітамін B1

E. Вітамін E

99 / 200
Пацієнтці з високим ступенем ожиріння в якості харчової добавки рекомендований карнітин для покращення "спалювання"жиру. Яку безпосередню участь бере карнітин у процесі оки-снення жирів?

A. Транспорт ВЖК з жирових депо до тканин

B. Бере участь у одній з реакцій бета-окиснення ВЖК

C. Транспорт ВЖК з цитозолю до мітохондрій

D. Активація ВЖК

E. Активація внутрішньоклітинного ліполізу

100 / 200
У дитини має місце порушення формування емалі та дентину через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

A. Соматотропний гормон

B. Тиреокальцитонін

C. Тироксин

D. Паратгормон

E. Трийодтиронін

101 / 200
У дитини встановлена гостра ниркова недостатність. Якими біохімічними показниками слини це можна підтвердити?

A. Підвищення рівня залишкового азоту

B. Збільшення імуноглобуліну А

C. Зниження лужної фосфатази

D. Збільшення альфа-амілази

E. Зменшення рівня фосфату

102 / 200
У дитини спостерігається порушення процесів окостеніння та "крапчастість емалі". Обмін якого мікроелементу при цьому порушений?

A. Залізо

B. Цинк

C. Хром

D. Фтор

E. Мідь

103 / 200
Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах па-родонту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?

A. Органічні кислоти

B. Амінокислоти

C. Глюкоза

D. Біогенні аміни

E. Холестерол

104 / 200
У хворої дитини в крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалася у спадок. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище?

A. Глікозидаза

B. Протеїназа

C. Гемсинтетаза

D. Фенілаланінгідроксилаза

E. Ліпопротеїнліпаза

105 / 200
В ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет лікується жінка 42-х років зі скаргами на спрагу, підвищений апетит. Які патологічні компоненти виявлені при лабораторному дослідженні сечі пацієнтки?

A. Білок, амінокислоти

B. Глюкоза, кетонові тіла

C. Білок, креатин

D. Білірубін, уробілін

E. Кров

106 / 200
Під час огляду дитини у віці 11-ти місяців педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок та затримку мінералізації кісток черепа. Нестача якого вітаміну призводить до цієї патології?

A. Тіамін

B. Пантотенова кислота

C. Біофлавоноїди

D. Холекальциферол

E. Рибофлавін

107 / 200
У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота?

A. Розпад піримідинових нуклеотидів

B. Розпад пуринових нуклеотидів

C. Катаболізм гему

D. Розщеплення білків

E. Реутилізація пуринових основ

108 / 200
У хворого в результаті неповноцінного харчування з’явилися діарея, деменція та дерматит. Нестачею якого вітаміну викликаний цей стан?

A. Вітамін Б1

B. Вітамін Б2

C. Вітамін PP

D. Вітамін C

E. Вітамін Б12

109 / 200
Під час бігу на короткі дистанції у нетренованої людини виникає м’язова гіпоксія. До накопичення якого метаболіту в м’язах це призводить?

A. Кетонові тіла

B. Ілюкозо-6-фосфат

C. Оксалоацетат

D. -

E. Лактат

110 / 200
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснен-ня глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат:

A. Піруват

B. Оксалоацетат

C. Гліцерофосфат

D. Ілюкозо-6-фосфат

E. Фруктозо-6-фосфат

111 / 200
У хворого діагностована алкапто-нурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:

A. Фенілаланінгідроксилаза

B. Оксидаза гомогентизинової кислоти

C. Ілутаматдегідрогеназа

D. Піруватдегідрогеназа

E. дОФА-декарбоксилаза

112 / 200
У дитини 2-х років кишечний дисбактеріоз, на фоні якого виник геморагічний синдром. Найбільш вірогідною причиною геморагій у цієї дитини є:

A. Активація тромбопластину тканин

B. Гіповітаміноз РР

C. Дефіцит фібриногену

D. Нестача вітаміну К

E. Гіпокальціємія

113 / 200
У щура відтворено токсичний набряк легень за допомогою розчину хлориду амонію. Який провідний патогенетичний фактор цього набряку?

A. Підвищення проникності капілярів

B. Підвищення венозного тиску

C. Зниження колоїдно-осмотичного тиску

D. Розлади нервової та гуморальної регуляції

E. Посилення лімфовідтоку

114 / 200
До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?

A. Кусмауля

B. Чейн-Стокса

C. Біота

D. Іаспінг-дихання

E. Апнейстичне

115 / 200
У тварини штучно спровокували карієс. Який компенсаторний механізм є найважливішим при розвитку цього захворювання?

A. Новоутворення емалі

B. Гіпотрофія слинних залоз

C. Пригнічення фагоцитозу

D. Утворення одонтобластами вторинного дентину

E. Гіперфункція паращитоподібних залоз

116 / 200
У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. Постраждалий знаходиться в збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є в пацієнта провідним та потребує негайного коригування?

A. Внутрішня крововтрата

B. Внутрішня плазмовтрата

C. Біль

D. Інтоксикація

E. Порушення функції органів

117 / 200
У жінки після пологів зменшилася маса тіла на 20 кг, випадають зуби та волосся, спостерігається атрофія м’язів (гіпофізарна кахексія). З порушенням синтезу якого гормону гіпофіза це пов’язано?

A. Соматотропний

B. Кортикотропний

C. Тиреотропний

D. Гонадотропний

E. Пролактин

118 / 200
У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, пєрє6іг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоану-рії, четверта - одужання. Як називається третя стадiя гострої ниркової недостатності?

A. Метаболічна

B. Гемодинамічна

C. Ішемічна

D. Патохiмiчна

E. Поліурична

119 / 200
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпєртєнзія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?

A. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини

B. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах

C. Зменшення онкотичного тиску крові

D. Зменшення осмотичного тиску крові

E. Збільшення проникності стінок судин

120 / 200
Через рік після субтотальної резекції шлунка з приводу виразки малої кривини виявлені зміни в крові - анемія, лейко- та тромбоцитопенія, КП-1,3, наявність мегалобластів та мегало-цитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї патології?

A. Фактор Касла

B. Хлороводнева кислота

C. Муцин

D. Пепсин

E. Гастрин

121 / 200
Постраждалий 45-ти років доставлений бригадою швидкої допомоги з тяжкою травмою черепа в стані шоку. Об’єктивно: непритомний, шкіра бліда, t° тіла - 35,00С, м’язовий тонус знижений, рефлекси відсутні, пульс частий та слабкий, АТ- 50/30 мм рт.ст. У якій клінічній стадії шоку знаходиться людина?

A. Еректильна

B. Збудження

C. Гальмування

D. Термінальна

E. Торпідна

122 / 200
Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на тупий сильний біль у ясні без чіткої локалізації, підвищення температури тіла до 37,50С. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в даного хворого?

A. Протопатичний

B. Епікритичний

C. Вісцеральний

D. Відображений

E. Фантомний

123 / 200
Хлопчик 12-ти років повернувся зі школи та почав скаржитися на головний біль, нудоту, озноб, періодичний біль у м’язах, втрату апетиту, кволість. Для якого періоду хвороби характерні такі симптоми?

A. Латентний

B. Інкубаційний

C. Продромальний

D. Розпал захворювання

E. Закінчення хвороби

124 / 200
Кролів годували їжею з додаванням холестерину. Через 5 місяців виявлені атеросклеротичні зміни в аорті. Назвіть головну причину атерогенезу в даному випадку:

A. Переїдання

B. Гіподинамія

C. Ендогенна гіперхолестеринемія

D. -

E. Екзогенна гіперхолестеринемія

125 / 200
У хворого на первинний нефроти-чний синдром встановлений вміст загального білку крові 40 г/л. Яка причина обумовила гіпопротеїнемію?

A. Протеїнурія

B. Вихід білку з судин у тканини

C. Зниження синтезу білку в печінці

D. Підвищений протеоліз

E. Порушення всмоктування білку в кишечнику

126 / 200
У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку?

A. Мембраногенний

B. Гіпоонкотичний

C. Дисрегуляторний

D. Лімфогенний

E. Гіперосмолярний

127 / 200
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерiгаються артерiальна гіпер-тєнзія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?

A. Гіпосекреція альдостерону

B. Гіперсекреція катехоламінів

C. Гіперсекреція глюкокортикоїдів

D. Гіперсекреція альдостерону

E. Гіпосекреція глюкокортикоїдів

128 / 200
Чоловік 30-ти років отримав опромінювання дозою біля 3 Гр. Яка зміна в крові буде через 8 годин після опромінювання?

A. Лейкопенія

B. Лімфопенія

C. Гранулоцитопенія

D. Тромбоцитопенія

E. Анемія

129 / 200
Хворий 43-х років чотири місяці тому переніс травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки. Зараз він скаржиться на відчуття наявності ампутованої кінцівки та постійний сильний, іноді нестерпний біль у ній. Який вид болю в хворого?

A. Каузалгія

B. Невралгія

C. Таламічний

D. Фантомний

E. Рефлекторний

130 / 200
У дитини 14-ти років, хворого на дифтерію, у період кризи, під час різкого падіння температури на фоні тахікардії, АТ- 70/50 мм рт.ст. До якої форми порушення судинного тонусу відноситься дане явище?

A. Хронічна гіпотензія

B. Вегето-судинна дистонія

C. Гіпотонічна хвороба

D. -

E. Гостра гіпотензія

131 / 200
У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну, жовчних кислот, у сечі відсутній стер-кобіліноген. При якому виді жовтяниці можлива наявність цих ознак?

A. Механічна

B. Печінкова

C. Паренхіматозна

D. Гемолітична

E. Надпечінкова

132 / 200
У новонародженої дитини з піло-ростенозом спостерігається блювання, що часто повторюється, супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу м’язів, іноді судомами. Яка форма порушення кислотно-лужного стану розвинулася в хворого?

A. Газовий алкалоз

B. Газовий ацидоз

C. Метаболічний ацидоз

D. Негазовий алкалоз

E. Видільний ацидоз

133 / 200
У хворого 19-ти років виявлена хронічна набута гемолітична анемія. Що є провідним патогенетичним механізмом розвитку цієї патології?

A. Токсичний гемоліз

B. Внутрішньоклітинний гемоліз

C. Аутоімунний гемоліз

D. Гіпоосмолярність плазми

E. Осмотичний гемоліз

134 / 200
Хворий взимку впав у ополонку, замерз на вітрі, захворів. Температура тіла піднялася до 39, 70С та коливалася від 39,00С до 39,80С. Назвіть тип температурної кривої в хворого:

A. Febris continua

B. Febris recurrens

C. Febris hectica

D. Febris intermittens

E. Febris remittens

135 / 200
У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхромато-фільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

A. Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

B. Дефіцит вітаміну В12

C. Заміщення еритроцитарного ростка

D. Зменшення синтезу еритропоетину

E. Хронічна крововтрата

136 / 200
У водолаза, що тривалий час перебував на глибині 40 м, при декомпресії розвинулася кесонна хвороба. Основною патогенетичною ланкою стала емболія:

A. Повітряна

B. Газова

C. Жирова

D. Парадоксальна

E. Тканинна

137 / 200
У померлої з атеросклерозом судин головного мозку на автопсії в лівій півкулі головного мозку виявлено вогнище, яке представлене в’ялою, безструктурною сірувато-жовтуватою тканиною з нечіткими краями. Про наявність якого патологічного процесу йдеться?

A. Мультифокальний ріст пухлини з кістозним перетворенням

B. Безліч вогнищ свіжих та старих крововиливів у мозок

C. Вогнищевий енцефаліт

D. Стареча енцефалопатія

E. Ішемічний інсульт

138 / 200
Гістологічно в усіх шарах апендикса знайдені поліморфноядерні лейкоцити в значній кількості, повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина?

A. Гангренозний апендицит

B. Поверхневий апендицит

C. Простий апендицит

D. Хронічний апендицит

E. Флегмонозний апендицит

139 / 200
Чоловік віком 55-ти років тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит. Помер при явищах хронічної ниркової недостатності. На поверхні епікарда та перикарда виявляються сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування. Який патологічний процес мав місце в перикарді?

A. Організація

B. Проліферативне запалення

C. Геморагічне запалення

D. Фібринозне запалення

E. Артеріальне повнокров’я

140 / 200
На розтині в хворого в черевній порожнині виявлено близько 2,0 л. гнійної рідини. Очеревина тьмяна, з сіруватим відтінком, на серозній оболонці кишок сіруватого кольору нашарування, що легко знімаються. Найвірогідніше це:

A. Геморагічний перитоніт

B. Фібринозно-гнійний перитоніт

C. Серозний перитоніт

D. Туберкульозний перитоніт

E. -

141 / 200
У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни?

A. Первинний сифіліс

B. Афтозний стоматит

C. Виразковий стоматит

D. Виразково-некротичний стоматит Венсана

E. Дифтерія зіва

142 / 200
Під час гістологічного дослідження щитоподібної залози померлого від серцевої недостатності при явищах гіпотиреозу виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами та плазмо-цитами, з утворенням лімфоїдних фолікулів, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Аденома щитоподібної залози

B. Гнійний тиреоїдит

C. Аутоімунний тиреоїдит Хашімото

D. Зоб тиреотоксичний

E. -

143 / 200
Під час патологоанатомічного дослідження тіла хлопчика 5-ти років, померлого від гострої легенево-серцевої недостатності, було знайдено: серозно-геморагічний трахеобронхіт з ділянками некрозу слизової оболонки, у легенях - множинні вогнища геморагічної пневмонії. Про яке захворювання йдеться?

A. Кір

B. Скарлатина

C. Дифтерія

D. Крупозна пневмонія

E. Грип

144 / 200
Під час макроскопічного дослідження тканини легені виявлені ділянки підвищеної повітряності з наявністю дрібних пухирів, а гістологічно - стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин різної форми. Яке захворювання виявлене в легені?

A. Бронхоектатична хвороба

B. Кавернозний туберкульоз

C. Емфізема легень

D. Хронічний бронхіт

E. Фі6розуючий альвеоліт

145 / 200
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено в міокарді?

A. Дифузний кардіосклероз

B. Тигрове серце

C. Післяінфарктний кардіосклероз

D. Міокардит

E. Інфаркт міокарда

146 / 200
У дитини після перенесеного кору, при огляді в м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка флуктують. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

A. Суха гангрена

B. Волога гангрена

C. Газова гангрена

D. Пролежень

E. Трофічна виразка

147 / 200
У хворого, що тривалий час страждає на ревматизм, виявлений стеноз мітрального отвору, смерть настала від серцево-легеневої недостатності. Під час розтину виявлена бура індурація легень. При якому виді порушення кровообігу виникають подібні зміни в легенях?

A. Хронічна лівошлуночкова недостатність

B. Хронічна правошлуночкова недостатність

C. Гостра лівошлуночкова недостатність

D. Гостра правошлуночкова недостатність

E. Портальна гіпертензія

148 / 200
У дитини 12-ти років, що лікувалася в інфекційному відділенні з приводу грипу, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний біль, нудота, запаморочення, менінгеальні знаки. Смерть настала через добу від наростаючого набряку мозку. Під час розтину черепу м’які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті рідиною яскраво-червоного кольору. Звивини та борозни згладжені. Про яке ускладнення грипу слід думати?

A. Крововилив у мозок

B. Венозна гіперемія оболонок мозку

C. Гнійний лептоменінгіт

D. Серозний менінгіт

E. Геморагічний менінгіт

149 / 200
Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гра-нулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках?

A. Амілоїдоз

B. Гіаліноз

C. Жирова дистрофія

D. Атрофія

E. Некроз епітелію звивистих канальців

150 / 200
Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Вкажіть, для якої стадії карієсу характерні ці зміни?

A. Стадія плями

B. Середній карієс

C. Поверхневий карієс

D. Глибокий карієс

E. Хронічний карієс

151 / 200
На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин та наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться?

A. Актиномікоз

B. Туберкульоз

C. Дифтерія зіву

D. Сифіліс

E. Виразково-некротична ангіна Венса-на

152 / 200
У хворої 57-ми років з’явилися маткові кровотечі, що виникають періодично. З діагностичною метою проведено вишкрібання матки. В отриманому матеріалі серед елементів крові спостерігаються залозисті комплекси різних розмірів та форми, утворені атиповими клітинами з гіперхромними ядрами з численними мітозами (у тому числі патологічними). Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Аденокарцинома

B. Фіброміома матки

C. Хоріонепітеліома

D. Залозиста гіперплазія ендометрію

E. Ендометрит

153 / 200
Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?

A. Діапедезні крововиливи

B. Немічний інфаркт

C. Гематома

D. Плазморагії

E. Абсцес

154 / 200
Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою в блідорожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату в легенях?

A. Геморагічний

B. Серозний

C. Гнійний

D. Серозно-фібринозний

E. Фібринозний

155 / 200
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдавалося купірувати. Під час гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, у стінці бронхів багато тучних клітин (лабро-цитів), багато з них у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах?

A. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

B. Атопія, анафілаксія

C. !мунокомплексний механізм

D. Клітинно обумовлений цитоліз

E. Гранулематоз

156 / 200
Під час розтину тіла дитини 9-ти років у слизовій оболонці прямої кишки виявлені численні неправильної форми дефекти різної глибини з нерівними краями, а також сіробілі плівки, що щільно спаяні з підлеглими тканинами. Про яке захворювання слід думати?

A. Дизентерія

B. Сальмонельоз

C. Холера

D. Черевний тиф

E. Амебіаз

157 / 200
Під час ендоскопії шлунка взято бі- оптат слизової оболонки. Його гістологічне дослідження виявило: слизова оболонка збережена, стовщена, набрякла, гіперемована, з дрібнокрапельни-ми крововиливами, щільно вкрита слизом. Визначити форму гострого гастриту:

A. Ерозивний

B. Фібринозний

C. Гнійний

D. Некротичний

E. Катаральний

158 / 200
Хворий був доставлений до лікарні зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, часті випорожнення, біль у животі з тенезмами. Лікар встановив клінічний діагноз дизентерія та направив досліджуваний матеріал (випорожнення) до баклабораторії. Яким методом діагностики лікар-лаборант має підтвердити або відхилити клінічний діагноз?

A. Біологічний

B. Бактеріоскопічний

C. Серологічний

D. Бактеріологічний

E. Алергічний

159 / 200
Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкозу та мальтозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести?

A. Сифіліс

B. Венеричний лімфогранулематоз

C. Гонорея

D. М ’який шанкр

E. Меліоїдоз

160 / 200
У відділенні щелепно-лицевої хірургії в хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьо-зеленого кольору. Який мікроорганізм найвірогідніше є збудником інфекції?

A. Proteus vulgaris

B. Bacillus subtilis

C. Klebsiella pneumoniae

D. Staphylococcus epidermidis

E. Pseudomonas aeruginosa

161 / 200
До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7-ми років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника?

A. Виявлення у збудника волютинових зерен

B. Проба на токсигенність

C. Проба на цистиназу

D. Гемолітична здатність збудника

E. Фаголізабельність

162 / 200
В сироватці крові під час постановки імуноферментної реакції був визначений HBsантиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген?

A. Вірусний гепатит А

B. Вірусний гепатит В

C. СНЩ

D. Туберкульоз

E. Сифіліс

163 / 200
Для серологічної діагностики поліомієліту досліджують парні сироватки хворого. Що слід використати як антиген в реакції нейтралізації цитопато-генної дії?

A. Комплементзв’язуючі антигени вірусу

B. Антигени, інактивовані формаліном

C. Антигени-гемаглютиніни

D. Живі віруси трьох типів

E. Антигени з капсидних білків вірусу

164 / 200
Спеціалісти-стоматологи є групою ризику щодо професійного зараження гепатитом В. Вкажіть ефективний засіб для специфічної активної профілактики цієї хвороби серед лікарів-стоматологів:

A. Надійна стерилізація медичного інструментарію

B. Виконання робіт в гумових рукавичках

C. Введення специфічного імуноглобу-ліну

D. Введення інтерфероногенів

E. Вакцинація рекомбінантною вакциною

165 / 200
У пацієнта із виразки, яка роз- ташована на слизовій оболонці ротової порожнини, при забарвленні за Романовським-Гімза, виявлені тонкі спіралеподібної форми мікроорганізми блідо-рожевого кольору із 12-14 завитками та загостреними кінцями. Збуднику якого захворювання властиві такі ознаки?

A. Лептоспіроз

B. Поворотний тиф

C. Кампілобактеріоз

D. Сифіліс

E. Содоку

166 / 200
У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

A. Т-лімфоцити

B. В-лімфоцити

C. Фібробласти

D. 0-лімфоцити

E. Макрофаги, моноцити

167 / 200
Після обстеження хворого на реци-дивуючий афтозний стоматит з супутнім кандидозом лікар вирішив виключити ВШ-інфекцію. Яке дослідження допоможе прояснити ситуацію та встановити попередній діагноз?

A. !муноферментний аналіз

B. Реакція преципітації у гелі

C. Реакція гальмування гемаглютинації

D. Реакція гемаглютинації

E. Фазово-контрастна мікроскопія

168 / 200
На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збудника цієї епізоотії?

A. Аглютинації

B. Преципітації

C. Пасивної гемаглютинації

D. Зв’язування комплементу

E. Нейтралізації

169 / 200
У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з’явилася папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну?

A. Реакція типа феномен Артюса

B. Реакція типа сироваткової хвороби

C. Атопічна реакщя

D. Реакція гіперчутливості IV типа

E. Реакщя гіперчутливості II типа

170 / 200
При багатьох інфекційних хворобах у крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід застосувати, враховуючи, що рівень ан-тигенемії низький?

A. Реакція аглютинації

B. Реакція непрямої гемаглютинації

C. Твердофазний !ФА

D. Реакція латекс-аглютинації

E. Імуноелектрофорез

171 / 200
Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фарма-копрепарату в наркозі?

A. Розслаблення скелетної мускулатури

B. Розслаблення гладенької мускулатури

C. Редукція фази збудження

D. Функціональна блокада вісцеральних рефлексів

E. Підсилення ретроградної амнезії

172 / 200
У хворого 30-ти років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається проте-їнурія. Яке порушення спричинило це явище?

A. Затримка виведення продуктів азотистого обміну

B. Підвищення проникності ниркового фільтра

C. Зниження онкотичного тиску плазми крові

D. Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах

E. Зменшення кількості функціонуючих нефронів

173 / 200
Під час ефірного наркозу в хворого виникла виражена брадикардія з погрозою зупинки серця. Який із перелічених препаратів треба застосувати для прискорення серцевих скорочень в умовах наркозу, що повинен продовжуватися?

A. Кофеїн

B. Атропін

C. Адреналін

D. Камфора

E. Ізадрін

174 / 200
Хворий з простудним захворюван- ням страждає від нестерпного кашлю з харкотинням, що погано виділяється. Який з перелічених препаратів поліпшує відходження харкотиння?

A. Настій трави термопсису

B. Лібексін

C. Кодеїну фосфат

D. Ілауцину гідрохлорид

E. Фалімінт

175 / 200
Хворому на стоматит призначили препарат з групи сульфаніламідів. Який механізм його антибактеріальної дії?

A. Порушення синтезу білків клітинної стінки

B. Зменшення проникності мембран

C. Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів

D. Коагуляція білка

E. Конкурентний антагонізм з ПАБК

176 / 200
Хворому з інфарктом міокарда була проведена нейролептаналгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом?

A. Пентазоцин

B. Омнопон

C. Морфін

D. Фентаніл

E. Промедол

177 / 200
До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?

A. Транквілізатори

B. Наркотичні аналгетики

C. Ненаркотичні аналгетики

D. М-холіноблокатори

E. -

178 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос та біль у животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобами. Напередодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання:

A. Фуразолідон

B. Левоміцетин

C. Фталазол

D. Еметина гідрохлорид

E. Метронідазол

179 / 200
Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми?

A. Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем

B. Окиснення органічних компонентів протоплазми

C. Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми

D. Дегідратація білків протоплазми

E. Взаємодія з гідроксильними групами ферментів

180 / 200
Для дезінфекції неметалічного інструментарію у хірургічному відділенні використали розчин формальдегіду. До якої групи за хімічною будовою відноситься даний антисептичний препарат?

A. Засоби ароматичного ряду

B. Спирти

C. Іалогенвмісні сполуки

D. Засоби аліфатичного ряду

E. Детергенти

181 / 200
Хворій 39-ти років для зняття гіпертонічної кризи ввели розчин пента-міну. Який механізм дії препарату?

A. Пригнічення М-холінорецепторів

B. Пригнічення Н-холінорецепторів

C. Стимуляція M-, Н-холінорецепторів

D. Стимуляція Н-холінорецепторів

E. Стимуляція M-холінорецепторів

182 / 200
Багато видів патології (запалення, набряк легень, шок різного походження) супроводжуються підвищенням проникності судин. Яку з перелічених речовин можна використовувати для протидії цьому при будь-якому з названих видів патології?

A. Ацетилсаліцилова кислота

B. Індометацин

C. Димедрол

D. Преднізолон

E. Беклометазон

183 / 200
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворю- ючої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:

A. Ранітидин

B. Екстракт красавки сухий

C. Атропін

D. Метацин

E. Платифілін

184 / 200
При огляді школярів першого класу стоматолог виявив, що у одної дитини зуби жовтокоричньового кольору, два з них надщерблені. До цього школяра лікували з приводу пневмонії "якимись таблетками". Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?

A. Оксацилін

B. Еритроміцин

C. Доксициклін

D. Ампіцилін

E. Бісептол

185 / 200
Собаці в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок перерізаного блукаючого нерва. При цьому спостерігали таку зміну серцевої діяльності:

A. Збільшення частоти та сили скорочень

B. Збільшення збудливості міокарда

C. Збільшення швидкості проведення збудження по міокарду

D. Збільшення сили скорочень

E. Зменшення частоти скорочень

186 / 200
Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз:

A. а-адреноблокатори

B. ^-адреноблокатори

C. Симпатолітики

D. Селективні ^-адреноміметики

E. а-адреноміметики

187 / 200
Хворому на тиреотоксикоз було призначено препарат, який пригнічує ферментні системи, що беруть участь у синтезі гормонів щитоподібної залози. Вкажіть цей препарат:

A. Дийодтирозин

B. Калію йодид

C. Мерказоліл

D. Тиреоїдин

E. Радіоактивний йод

188 / 200
Хворому на туберкульоз в компле- ксній терапії призначено препарат - похідне гідразиду ізонікотинової кислоти. Визначить цей препарат:

A. Ізоніазид

B. Стрептоміцину сульфат

C. Цефалоридін

D. Рифампіцин

E. Канаміцин

189 / 200
Вагітна жінка страждає від печії. Який засіб є оптимальним в даному випадку?

A. Натрію гідрокарбонат

B. Альмагель

C. Вісмуту субнітрат

D. Ранітидин

E. Омепразол

190 / 200
Хворому при вилученні стороннього тіла з ока необхідно провести місцеву анестезію лідокаїном. Який механізм дії цього препарату?

A. Блокує проходження оксиду азоту

B. Пригнічує активність цитохромокси-даз

C. Знижує активність дегідрогеназ

D. Порушує проходження Na+ крізь мембрану

E. Знижує вихід нейромедіаторів

191 / 200
Для купірування больового синдрому пацієнту з інфарктом міокарда лікар призначив аналгетичний засіб. Стан хворого поліпшився, але згодом, у зв’язку з передозуванням з’явилася сонливість, міоз, лікар відзначив пригнічення дихання. Який лікарський засіб було призначено?

A. Морфін

B. Баралгін

C. Седалгін

D. Ібупрофен

E. Парацетамол

192 / 200
Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначений кло-фелін парентерально. Який його механізм дії?

A. Блокує Н-холінорецептори гангліїв

B. Блокує аі та а2-адренорецептори

C. Стимулює центральні а2-адренорецептори

D. Блокує а1-адренорецептори

E. Стимулює центральні імідазолові1-рецептори

193 / 200
Який препарат, що має протиглисну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому пародонтиті?

A. Піперидину адипінат

B. Насіння гарбуза

C. Пірантел

D. Левамізол

E. Хлоксил

194 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів найбільш доцільно використати в даному випадку?

A. Дігоксин

B. Кардіовален

C. Кофеїн

D. Кордіамін

E. Корглікон

195 / 200
Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. В кінці операції, коли дихання відновилося, хворому ввели гентаміцин. Несподівано настали зупинка дихання та довгочасне розслаблення скелетних м’язів. Який ефект лежить в основі цього явища?

A. Кумуляція

B. Потенціювання

C. Антагонізм

D. Звикання

E. Сенсибілізація

196 / 200
У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?

A. Трійчастий

B. Лицевий

C. Окоруховий

D. Блукаючий

E. Язикоглотковий

197 / 200
Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність поширення гною із барабанної порожнини. Куди може потрапити гній?

A. У внутрішнє вухо

B. В слухову трубу

C. В зовнішній слуховий прохід

D. В соскоподібну печеру

E. В задню черепну ямку

198 / 200
У хворого видалений зуб, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у формі овалу. Глибока поперечна борозна розділяє щічний та язиковий горбики. Корінь сильно стиснений у мезіо-дистальному напрямку з поздовжніми борознами на апроксимальних поверхнях та розщеплений. Визначте, який зуб видалений:

A. Перший верхній малий кутній зуб

B. Верхнє ікло

C. Нижнє ікло

D. Перший нижній малий кутній зуб

E. Другий верхній малий кутній зуб

199 / 200
Під час огляду хлопчика 16-ти років були знайдені збільшені підщелепні та шийні лімфатичні вузли. Була проведена біопсія. Мікроскопічно в лімфатичних вузлах було знайдено: типова будова стерта, клітинна популяція гетерогенна, присутні великі клітини з багатолопасним ядром, множинні одно-ядерні клітини великого розміру, еозинофільні та нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, окрім того знайдені ділян- ки некрозу та вогнища склерозу. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Гіперплазія лімфатичного вузла

B. Лімфогранулематоз

C. Гранулематозний лімфаденіт

D. Гнійний лімфаденіт

E. Неходжкінська лімфома

200 / 200
Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи?

A. Рифампіцин

B. Еритроміцин

C. Стрептоміцину сульфат

D. Бензилпеніцилін

E. Левоміцетин