Крок 1 Медицина - 2006 (буклет)

1 / 200
До хірургічного відділення надійшов чоловік 35-ти років з гнійною раною шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо терміново не буде проведене оперативне втручання?

A. У середнє середостіння

B. У переднє середостіння

C. У заднє середостіння

D. У ретровісцеральний простір

E. У надгруднинний міжапоневротичний простір

2 / 200
Тривале перебування в умовах спеки викликало в людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовила її розвиток?

A. Натрієві рецептори гіпоталамуса

B. Осморецептори печінки

C. Глюкорецептори гіпоталамуса

D. Осморецептори гіпоталамуса

E. Барорецептори дуги аорти

3 / 200
Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі, перехворіла триденною малярією. Через півтора року після переїзду в іншу місцевість захворіла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання?

A. Реінфекція

B. Суперінфекція

C. Рецидив

D. Персистуюча інфекція

E. Вторинна інфекція

4 / 200
До приймального відділення в важкому стані надійшов чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який антидот треба негайно ввести хворому?

A. Дипіроксим

B. Атропін

C. Налорфін

D. Унітіол

E. Ізонітрозин

5 / 200
Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?

A. Альбумін

B. Глікозильований гемоглобін

C. Фібриноген

D. С-реактивний білок

E. Церулоплазмін

6 / 200
У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

A. Tonsilla pharyngea

B. Tonsilla palatina

C. Tonsilla lingualis

D. Tonsilla tubaria

E. Усі названі мигдалики

7 / 200
У чоловіка 50-ти років раптово виникли сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення артеріального тиску; пульс аритмічний, з дефіцитом. На ЕКГ виявлено відсутність зубців Р та різна тривалість інтервалів R-R. Яке порушення серцевого ритму в хворого?

A. Дихальна аритмія

B. Пароксизмальна тахікардія

C. Миготлива аритмія

D. Поперечна блокада серця

E. Синусова екстрасистолія

8 / 200
У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?

A. Основна мембрана завитки біля гелікотреми

B. Євстахієва труба

C. М’язи середнього вуха

D. Барабанна перетинка

E. Основна мембрана завитки біля овального віконця

9 / 200
У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується "переміжною кульгавістю". Про оклюзію якої артерії слід думати?

A. Малогомілкова

B. Задня великогомілкова

C. Передня великогомілкова

D. Підколінна

E. Проксимальна частина стегнової

10 / 200
В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих на пігментну ксеродерму, через дефект ферменту репарації, повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини здорових людей. За допомогою якого ферменту відбувається цей процес?

A. РнК-лігаза

B. Ендонуклеаза

C. Праймаза

D. ДНК-полімераза III

E. ДНК-гіраза

11 / 200
Ветеринарний фельдшер, що працював на тваринницькій ферму звернувся до лікаря зі скаргами на 6іль у суглобах, лихоманку, нездужання, пітливість по ночам. Хворіє близько місяця. Враховуючи скарги та професійний анамнез, лікар запідозрив у нього бруцельоз. Який матеріал, взятий у цього хворого, підлягає дослідженню в звичайній мікробіологічній лабораторії?

A. Спинномозкова рідина

B. Блювотні маси

C. Сироватка крові

D. Сеча

E. Випорожнення

12 / 200
У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?

A. Транскрипція

B. Реплікація

C. Трансляція

D. Активація амінокислот

E. Термінація

13 / 200
У пацієнта після травми виникли паралічі, розлади больової чутливості праворуч; з лівого боку - паралічі відсутні, але порушена больова та температурна чутливість. Яка причина такого явища?

A. Пошкодження стовбура мозку

B. Пошкодження середнього мозку

C. Пошкодження рухової зони кори головного мозку

D. Однобічне пошкодження спинного мозку з правого боку

E. Пошкодження мозочка

14 / 200
Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилася, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування в корі головного мозку є причиною цього?

A. Позамежове

B. Зовнішнє

C. Згасаюче

D. Диференціювальне

E. Запізніле

15 / 200
При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кісток?

A. Вилочкова залоза

B. Епіфіз

C. Щитоподібна залоза

D. Гіпофіз

E. Наднирники

16 / 200
До лікаря-невропатолога звернулася хвора 52-х років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи. Вкажіть, яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:

A. Верхньощелепна гілка трійчастого нерва

B. Великий кам’янистий нерв лицевого нерва

C. Очна гілка трійчастого нерва

D. Нижньощелепна гілка трійчастого нерва

E. Барабанна струна лицевого нерва

17 / 200
Хворий з нейродермітом протягом тривалого часу вживав преднізолон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив препарату на яку ланку вуглеводного обміну призводить до виникнення цього ускладнення?

A. Активація глікогеногенезу

B. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику

C. Активація глюконеогенезу

D. Пригнічення синтезу глікогену

E. Активація розщеплення інсуліну

18 / 200
Надмірне оволосіння вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Яка вірогідність народження хлопчика з такою аномалією?

A. 0%

B. 25%

C. 35%

D. 75%

E. 100%

19 / 200
У дівчини виявлена диспропорція тіла, крилоподібні складки на шиї. При цитогенетичному дослідженні в ядрах лейкоцитів не виявлені "барабанні палички", а в ядрах букального епітелію відсутні тільця Барра. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Синдром Клайнфельтера

B. Синдром Шерешевського-Тернера

C. Синдром Дауна

D. Синдром Патау

E. Синдром Едвардса

20 / 200
У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканини. Це підтверджується збільшенням у крові:

A. Вмісту креатину та креатиніну

B. Активності ізоферментів ЛДГ

C. Активності трансаміназ

D. Вмісту оксипроліну та оксилізину

E. Вмісту уратів

21 / 200
Хворому з частими нападами стенокардії був призначений сустак-форте по 1 табл. 2 рази на день. Спочатку відмічався позитивний ефект, однак, на другу добу, напади стенокардії відновилися. Чим можна пояснити неефективність призначеного препарату?

A. Кумуляція

B. Тахіфілаксія

C. Сенсибілізація

D. Ідіосинкразія

E. Залежність

22 / 200
На розтині тіла чоловіка 35-ти років у другому сегменті правої легені виявлено вогнище ущільнення діаметром 5 см, оточене тонкою капсулою. Вогнище представлене сухою крихкою тканиною з тьмяною поверхнею. Для якого захворювання характерні такі морфологічні зміни?

A. Туберкулома

B. Рак легені

C. Хондрома

D. Туморозна форма силікозу

E. Післязапальний пневмосклероз

23 / 200
У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу стало відомо, що раніше він переніс гонорею і вилікування було повним. До якої категорії інфекцій можна віднести це нове захворювання?

A. Суперінфекція

B. Рецидив

C. Реінфекція

D. Вторинна інфекція

E. Автоінфекція

24 / 200
Хворій проводиться операція на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій має перев’язати хірург під час операції?

A. Верхня та нижня гортанні

B. Верхня та нижня щитоподібні

C. Верхня щитоподібна та щитошийний стовбур

D. Верхня щитоподібна та висхідна артерія шиї

E. Висхідна та глибока артерії шиї

25 / 200
Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A. Профаза

B. Анафаза

C. Метафаза

D. Телофаза

E. Інтерфаза

26 / 200
Запалення барабанної порожнини (гнійний середній отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок?

A. Передня

B. Медіальна

C. Латеральна

D. Верхня

E. Задня

27 / 200
На спеціальному живильному середовищі після посіву виділення гною з уретри, виросли ніжні голубуваті колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобовинні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A. Хламідіоз

B. Сифіліс

C. Туляремія

D. Гонорея

E. Меліоїдоз

28 / 200
В бактеріологічній лабораторії досліджували в’ялену рибу домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння. При мікроскопії виділеної на середовищі Кіта-Тароцці культури виявлені мікроорганізми, схожі на тенісну ракетку. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Сальмонельоз

B. Ботулізм

C. Холера

D. Дизентерія

E. Черевний тиф

29 / 200
До лікаря звернулася хвора зі скаргами на розлади травлення, розлитий біль у животі. При обстеженні лікар виявив різко виражене зниження гемоглобіну в крові. З опитування виявилося, що, під час проживання на Далекому Сході, хвора часто вживала в їжу малосольну рибну ікру. Аналогічний стан відзначений у деяких родичів, що проживають з нею. Яке захворювання діагностував лікар у цієї хворої?

A. Дифілоботріоз

B. Ехінококоз

C. Теніоз

D. Трихінельоз

E. Аскаридоз

30 / 200
У клітині повністю заблокований синтез АТФ. Як зміниться величина мембранного потенціалу спокою цієї клітини?

A. Незначно збільшиться

B. Істотно збільшиться

C. Спочатку збільшиться, потім зменшиться

D. Спочатку зменшиться, потім збільшиться

E. Зникне

31 / 200
Хворій, що перенесла мастектомію в зв’язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів має виражену радіопротекторну дію, зумовлену антиоксидантною активністю?

A. Ергокальциферол

B. Токоферолу ацетат

C. Тіаміну хлорид

D. Рибофлавін

E. Фолієва кислота

32 / 200
У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлене "тигрове серце". З боку ендокарду помітна жовтувато-біла посмугованість; міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?

A. Вуглеводна дистрофія

B. Жирова паренхіматозна дистрофія

C. Гіаліново-краплинна дистрофія

D. Жирова судинно-стромальна дистрофія

E. Амілоїдоз

33 / 200
У хворої дитини періодично з’являються рідкі випорожнення, іноді біль у ділянці живота, нудота, блювання. Зі слів матері, одного разу в дитини з блювотними масами виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 20 см. Причиною такого стану може бути:

A. Трихоцефальоз

B. Анкілостомоз

C. Дракункульоз

D. Аскаридоз

E. Трихінельоз

34 / 200
Дистрофічні зміни серцевого м’яза супроводжуються розширенням порожнин серця, зниженням сили серцевих скорочень, збільшенням об’єму крові, що залишається під час систоли в порожнині серця, переповненням вен. Для якого стану серця це характерно?

A. Тоногенна дилатація

B. Аварійна стадія гіперфункції та гіпертрофії

C. Кардіосклероз

D. Тампонада серця

E. Міогенна дилатація

35 / 200
У хворого 27-ми років діагностовано гнійне запалення жовчного міхура. До якого відділу очеревинної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні?

A. До чепцевої сумки

B. До лівого бічного каналу

C. До печінкової сумки

D. До верхнього дванадцятипалого закутка

E. До передшлункової сумки

36 / 200
У хворого, який тривалий час страждає на переміжну кульгавість, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двоколірна лінія (червона лінія прилягає до практично незмінених тканин, а біло-жовта - до змінених тканин). Який вид некрозу в даного хворого?

A. Гангрена

B. Інфаркт

C. Секвестр

D. Пролежень

E. Мацерація

37 / 200
Збудник гепатиту D (дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватись лише в клітинах, що вже інфіковані одним з вірусів. Який саме вірус необхідний для розмноження дельта-вірусу?

A. Вірус гепатиту А

B. Вірус гепатиту В

C. Вірус гепатиту Е

D. Вірус Епстайна-Барр

E. Вірус імунодефіциту людини

38 / 200
Хворому призначено дигоксин. Через декілька днів виявлено ознаки передозування препарату, його вміст у крові значно перевищує верхню межу терапевтичної концентрації. Як називається такий варіант дії лікарських речовин?

A. Звикання

B. Тахіфілаксія

C. Кумуляція

D. Потенціювання

E. Антагонізм

39 / 200
Хворий чоловік госпіталізований на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болем у м’язах, ознобом, носовими кровотечами. Під час проведення лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудника хвороби:

A. Leptospira interrogans

B. Borrelia dutlonii

C. Calymmatobacterium granulomatis

D. Bartonella bacilloformis

E. Rickettsia mooseri

40 / 200
При переведенні погляду на близько розташований об’єкт, заломна сила оптичних середовищ ока збільшилася на 10 діоптрій. Це є результатом зміни стану такої структури ока:

A. Рогівка

B. Кришталик

C. Скловидне тіло

D. Волога передньої камери ока

E. М’яз, що розширює зіницю

41 / 200
Хворому з метою відновлення дихання, при отруєнні чадним газом, було введено аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи Н-холіноміметиків. Який засіб було призначено хворому?

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Мезатон

D. Пентамін

E. Лобеліну гідрохлорид

42 / 200
У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в крові відзначаються наступні зміни: ер.-4,0•1012/л, Нb-120 г/л, КП- 0,9, лейк.-18•109 /л, б - 0, е - 0, мієлоц.- 0, ю - 0, п - 20, с - 53, л - 21, м - 5. Як називається такий ядерний зсув лейкоцитарної формули?

A. Зсув вправо

B. Дегенеративний зсув вліво

C. Регенеративний зсув вліво

D. Гіперрегенеративний

E. Регенеративно-дегенеративний

43 / 200
Забір крові для загального аналізу рекомендують проводити натщесерце та зранку. Які зміни складу крові можливі, якщо провести забір крові після приймання їжі?

A. Збільшення кількості еритроцитів

B. Збільшення білків плазми

C. Зниження кількості тромбоцитів

D. Збільшення кількості лейкоцитів

E. Зниження кількості еритроцитів

44 / 200
Для серологічної діагностики сифілісу в реакції Вассермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоїдів із серцевого м’яза бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки реакції?

A. Живі трепонеми

B. Еритроцити барана

C. Комплемент

D. Діагностична преципітуюча сироватка

E. Антиглобулінова сироватка

45 / 200
До відділення реанімації надійшов чоловік 47-ми років з діагнозом інфаркт міокарду. Яка з фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові протягом перших двох діб?

A. ЛДГ2

B. ЛДГ3

C. ЛДГ1

D. ЛДГ4

E. ЛДГ5

46 / 200
Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало в хворого i тактильні і температурні відчуття. На яку зону кори діяли подразники?

A. Прецентральна звивина

B. Верхня латеральна звивина

C. Постцентральна звивина

D. Поясна звивина

E. Парагіпокампова звивина

47 / 200
До відділення травматології надійшов хворий із значним пошкодженням м’язової тканини. Який біохімічний показник сечі буде збільшений при цьому?

A. Креатинін

B. Загальні ліпіди

C. Глюкоза

D. Мінеральні солі

E. Сечова кислота

48 / 200
У хворої 43-х років на фоні септичного шоку відзначається тромбоцитопенія, зниження фібриногену, поява в крові продуктів дегенерації фібрину, поява петехіальних крововиливів. Вкажіть причину виникнення даних змін:

A. Автоімунна тромбоцитопенія

B. Геморагічний діатез

C. Порушення утворення тромбоцитів

D. Екзогенна інтоксикація

E. ДВЗ-синдром

49 / 200
Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. На 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір; на 11 добу почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь?

A. Т-лімфоцити

B. Еритроцити

C. Базофіли

D. Еозинофіли

E. В-лімфоцити

50 / 200
Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом двох тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?

A. Протизапальна

B. Протишокова

C. Антиалергічна

D. Імунодепресивна

E. Антитоксична

51 / 200
Під час розтину трупа дівчинки 12-ти років виявлено: множинні крововиливи у шкірі (переважно сідниць, нижніх кінцівок), серозних та слизових оболонок, у головному мозку. У наднирниках вогнищевий некроз та масивні крововиливи, у нирках - некротичний нефроз, гнійний артрит, іридоцикліт, васкуліт. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Висипний тиф

B. Вузликовий періартеріїт

C. Системний червоний вівчак

D. Променева хвороба

E. Менінгококцемія

52 / 200
Більша частина учасників експедиції Магелана до Америки загинула від авітамінозу. Це захворювання проявлялося загальною слабкістю, підшкірними крововиливами, випадінням зубів, кровотечею з ясен. Як називається цей авітаміноз?

A. Пелагра

B. Рахіт

C. Скорбут (цинга)

D. Поліневрит (бері-бері)

E. Анемія Бірмера

53 / 200
При розтині тіла жінки 40-а років, яка страждала на ревматоїдний артрит, знайдена збільшена щільна селезінка. На розрізі її тканина коричнево-червоного кольору зі збільшеними фолікулами, які мають вигляд напівпрозорих сірувато-білуватих зерен. Вкажіть, який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?

A. Глазурна селезінка

B. Сальна селезінка

C. Гіаліноз селезінки

D. Сагова селезінка

E. Порфірна селезінка

54 / 200
Чоловік 28-ми років надійшов зі скаргами на нудоту, блювання, біль у правому підребер’ї. Об’єктивно: жовтяничність шкіри, склер; температура тіла підвищена, печінка збільшена, сеча темна, кал гіпохолічний. Гіпербілірубінемія (білірубін прямий та непрямий), білірубінурія, уробілінурія, гіпопротеїнемія, зниження зсідання крові. Для якого з перелічених нижче станів найбільш характерні ці зміни?

A. Клітинно-паренхіматозна жовтяниця

B. Підпечінкова жовтяниця

C. Надпечінкова гемолітична жовтяниця

D. Гострий холецистит

E. Гострий панкреатит

55 / 200
Хворому на сечокам’яну хворобу після обстеження призначили алопуринол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:

A. Урату натрію

B. Дигідрата оксалату кальцію

C. Моногідрата оксалату кальцію

D. Фосфату кальцію

E. Сульфату кальцію

56 / 200
Під час обстеження підлітка, що страждає на ксантоматоз, виявлена сімейна гіперхолестеринемія. Концентрація яких ліпопротеїнів значно підвищена в крові при цій патології?

A. ЛПНГ

B. Хіломікрони

C. ЛПДНГ

D. ЛПВГ

E. НЕЖК

57 / 200
У жінки, що хворіє на міастенію, виникли розлади дихання, що вимагало застосування штучної вентиляції легень. Який вид дихальної недостатності розвинувся в даної хворої?

A. Центрогенний

B. Торакодіафрагмальний

C. Нервово-м’язовий

D. Обструктивний

E. Рестриктивний

58 / 200
У вагітної жінки розвинувся токсикоз з важкими повторними блюваннями протягом доби. До кінця доби почали з’являтися тетанічні судоми та зневоднення організму. Який зсув кислотно-лужного стану викликав вказані зміни?

A. Газовий алкалоз

B. Видільний алкалоз

C. Газовий ацидоз

D. Метаболічний ацидоз

E. Видільний ацидоз

59 / 200
У хворої 18-ти років пахові лімфатичні вузли збільшені в розмірах, не болючі, ущільнені при пальпації. У ділянці слизової оболонки геніталій невеликих розмірів виразка з ущільненими краями та "лакованим"дном сіруватого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Туберкульоз

B. Лепра

C. Трофічна виразка

D. Сифіліс

E. Гонорея

60 / 200
У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження мазка з зіву виявлені паличкоподібні бактерії з зернами волютину. Який етіотропний препарат є препаратом вибору в даному випадку?

A. Протидифтерійна антитоксична сироватка

B. Бактеріофаг

C. Дифтерійний анатоксин

D. Еубіотик

E. Інтерферон

61 / 200
Чоловік 26-ти років скаржиться на безплідність. Об’єктивно: зріст 186 см, довгі кінцівки, гінекомастія, гіпоплазія яєчок, у зіскрібку слизової оболонки щоки знайдені тільця Барра. Діагностований синдром Клайнфельтера. Який механізм хромосомної аномалії має місце при даному захворюванні?

A. Нерозходження хроматид у мітозі

B. Транслокація

C. Інверсія хромосоми

D. Нерозходження гетосом у мейозі

E. Делеція хромосоми

62 / 200
Чоловік 32-х років чотири роки страждає на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Відзначаються явні набряки на обличчі, в останній час з’явилися набряки на ногах та тулубі. Який із механізмів розвитку набряків найбільш вірогідний у цього хворого?

A. Зниження онкотичного тиску крові

B. Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах

C. Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини

D. Утруднення лімфовідтоку

E. Підвищення проникливості капілярів

63 / 200
У жінки, яка тривалий час знаходилася на дієті з використанням очищеного рису, виявлено поліневрит (хвороба Бері-Бері). Відсутність якого вітаміну в раціоні призводить до розвитку цього захворювання?

A. Аскорбінова кислота

B. Піридоксаль

C. Фолiєва кислота

D. Рибофлавін

E. Тіамін

64 / 200
У хворого після видалення жовчного мiхура утруднені процеси всмоктування Ca через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?

A. РР

B. D3

C. С

D. В12

E. К

65 / 200
У хворого з гіпертонічною хворобою з’явилися головний біль, шум у вухах, блювання. Артеріальний тиск підвищився до 220/160 мм рт.ст. Під час обстеження виявлена асиметрія обличчя з правого боку, відсутність довільних рухів, підвищення сухожилкових рефлексів та тонусу м’язів правих руки і ноги. Яка форма розладів рухової функції має місце в цьому випадку?

A. Геміплегія

B. Параплегія

C. Тетраплегія

D. Гіперкінез

E. Моноплегія

66 / 200
У жінки, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, розвинувся напад бронхіальної астми. Який засіб слід призначити для зняття нападу?

A. Ізадрин

B. Адреналін

C. Сальбутамол

D. Еуфілін

E. Ефедрин

67 / 200
Фенілкетонурія успадковується як аутосомно-рецесивна ознака. У здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію. Які генотипи батьків?

A. АА х АА

B. Аа х Аа

C. АА х Аа

D. Аа х аа

E. аа х аа

68 / 200
Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?

A. Обтурація жовчних шляхів

B. Запалення слизової оболонки тонкої кишки

C. Недостатність панкреатичної ліпази

D. Недостатність панкреатичної фосфоліпази

E. Незбалансована дієта

69 / 200
У хворої жінки після парентерального введення гормону відбулося підвищення артеріального тиску і також підвищилися рівні глюкози та ліпідів у крові. Який гормон було введено?

A. Глюкагон

B. Інсулін

C. Адреналін

D. Прогестерон

E. Фолікулін

70 / 200
У дівчинки 7-ми років ознаки анемії. Лабораторно встановлений дефіцит піруваткінази в еритроцитах. Порушення якого процесу грає головну роль в розвитку анемії у дівчинки?

A. Анаеробний гліколіз

B. Окислювальне фосфорилювання

C. Тканинне дихання

D. Розклад пероксидів

E. Дезамінування амінокислот

71 / 200
У дитини 5-ти років, що часто хворіє на респіраторні захворювання, відмічаються екзематозні явища після вживання деяких харчових продуктів, схильність до затяжного перебігу запальних процесів. Який вид діатезу можна припустити в даному випадку?

A. Геморагічний

B. Нервово-артритичний

C. Ексудативно-катаральний

D. Лімфатико-гіпопластичний

E. Астенічний

72 / 200
Хворий сонливий, свідомість потьмарена, реакції на сильні подразники загальмовані. Шкіра бліда, суха, виражені набряки. М’язові фібрилярні посмикування. Мідріаз. Дихання типу Чейна-Стокса з аміачним запахом. При аускультації серця - шум тертя перикарда. Який вид коми розвинувся в хворого?

A. Кетоацидотична

B. Ниркова

C. Гіперосмолярна

D. Печінкова.

E. Апоплексична

73 / 200
Дитина 10-ти місячного віку, батьки якої брюнети, має світлє волосся, дуже світлу шкіру та блакитні очі. Зовнішньо при народженні виглядала нормально, але протягом останніх 3 місяців спостерігалися порушення мозкового кровообігу, відставання в розумовому розвитку. Причиною такого стану може бути:

A. Галактоземія

B. Глікогеноз

C. Гостра порфірія

D. Гістидинемія

E. Фенілкетонурія

74 / 200
У грудної дитини спостерігається забарвлення склер, слизових оболонок. Виділяється сеча, яка темніє на повітрі. В крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Що може бути причиною даного стану?

A. Альбінізм

B. Галактоземія

C. Цистинурія

D. Алкаптонурія

E. Гістидинемія

75 / 200
У мазку дуоденального вмісту хворого з розладом травлення виявлено найпростіших розміром 10-18 мкм. Тіло грушоподібної форми, 4 пари джгутиків, у розширеній передній частині тіла два ядра, які розміщені симетрично. Який вид найпростіших найбільш вірогідний?

A. Лямблія

B. Дизентерійна амеба

C. Трихомонада

D. Кишкова амеба

E. Балантидій

76 / 200
У потерпілого травма м’яких тканин голови та тім’яних кісток в ділянці їх з’єднання між собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?

A. Sinus transversus

B. Sinus petrosus superior

C. Sinus sagittalis superior

D. Sinus rectus

E. Sinus sagittalis inferior

77 / 200
Жінка 44-х років скаржиться на загальну слабкість, біль у ділянці серця, значне збільшення маси тіла. Об’єктивно: обличчя місяцеподібне, гірсутизм, АТ- 165/100 мм рт.ст., зріст -164 см, вага - 103 кг; переважно накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясі, животі. Що є основним патогенетичним механізмом ожиріння у жінки?

A. Зниження продукції тиреоїдних гормонів

B. Підвищення продукції глюкокортикоїдів

C. Підвищення продукції інсуліну

D. Зниження продукції глюкагону

E. Підвищення продукції мінералокортикоїдів

78 / 200
У дитини 3-х років після перенесеної важкої вірусної інфекції відзначаються повторне блювання, непритомність, судоми. При дослідженні виявлена гіперамоніємія. З чим може бути пов’язана зміна біохімічних показників крові у цієї дитини?

A. Порушення знешкодження аміаку в орнітиновому циклі

B. Активація процесів декарбоксилювання амінокислот

C. Порушення знешкодження біогенних амінів

D. Посилення гниття білків у кишечникУ

E. Пригнічення активності ферментів трансамінування

79 / 200
На гістологічному препараті в сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш вірогідно знайдено в препараті?

A. Фібробласти

B. Макрофаги

C. Плазмоцити

D. Адипоцити

E. Тучні клітини

80 / 200
Альбіноси погано переносять вплив сонця - засмага не розвивається, а з’являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

A. Метіонін

B. Триптофан

C. Глутамінова

D. Фенілаланін

E. Гістидин

81 / 200
У хворого 25-ти років з численних шкірних пустул висівається золотистий стафілокок в асоцiацiї з епідермальним стафілококом. В аналiзi харкотиння виявлена пневмоциста карінії, у випорожненнях - криптоспоридії, вульгарний протей та гриби роду кандіда. При якому захворюванні зустрічається таке множинне інфікування умовно-патогенними мікроорганізмами?

A. Цукровий діабет

B. СНІД

C. Сепсис

D. Дисбактерiоз

E. Медикаментозний агранулоцитоз

82 / 200
До терапевтичного відділєння надійшов хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу слід додати до комплексної терапії цього хворого?

A. Тималін

B. Анальгін

C. Сульфокамфокаїн

D. Димедрол

E. Парацетамол

83 / 200
У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?

A. Амонійні солі

B. Гіпурова кислота

C. Креатинін

D. Сечова кислота

E. Амінокислоти

84 / 200
Під час розтину трупа чоловіка 60-ти років у міокарді передньої стінки лівого шлуночка виявлене сіре неправильної форми щільне вогнище 5х4 см з чіткими межами, волокнистої структури. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. Дифузний дрібновогнищевий міокардіосклероз

B. Інфаркт

C. Міокардит

D. Кардіоміопатія

E. Післяінфарктний міокардіосклероз

85 / 200
При аналізі спірограми в обстежуваного встановлено зменшення частоти та глибини дихання. До зменшення якого показника це призведе?

A. Життєва ємність легень

B. Резервний об’єм вдиху

C. Хвилинний об’єм дихання

D. Резервний об’єм видиху

E. Залишковий об’єм

86 / 200
У внутрішньоутробному періоді розвитку в судинній системі плода функціонує крупна артеріальна (боталова) протока, яка після народження перетворюється в lig. arteriosum. Що з’єднує ця протока?

A. Легеневий стовбур та аорту

B. Праве та ліве передсердя

C. Аорту та нижню порожнисту вену

D. Легеневий стовбур та верхню порожнисту вену

E. Аорту та верхню порожнисту вену

87 / 200
Хворий під час курсу лікування метронідазолом вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину цього:

A. Накопичення ацетальдегіду

B. Алергічна реакція

C. Невралгічні розлади

D. Серцево-судинна недостатність

E. Порушення функції нирок

88 / 200
До пологового відділення надійшла вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності:

A. Прогестерон

B. Окситоцин

C. Метандростенолон

D. Гідрокортизон

E. АКТГ

89 / 200
Оперуючи молочну залозу, хірурги надають перевагу радіальним розрізам. З особливостями будови яких анатомічних структур пов’язана така техніка операції?

A. Верхівки часточок сходяться до соска

B. Основи часточок звернені до соска

C. Часточки залози розташовані поперечно

D. Часточки залози розташовані вертикально

E. -

90 / 200
У пацієнта, який суворо виконував рекомендації щодо дотримання певної дієти протягом 10 днів, було проведено дослідження величини дихального коефіцієнта. Результат: ДК=1,0. Якої дієти дотримувався пацієнт?

A. З переважним вмістом білків та жирів

B. З переважним вмістом жирів та вуглеводів

C. Змішана

D. З переважним вмістом вуглєводів

E. З переважним вмістом білків та вуглеводів

91 / 200
У мікропрепараті спинного мозку необхідно проаналізувати стан ядра, нейрони якого утворюють моторні закінчення в скелетній мускулатурі. Про яке ядро спинного мозку йде мова?

A. Власне ядро переднього рога

B. Грудне ядро

C. Проміжне латеральне ядро

D. Власне ядро заднього рога

E. Власне ядро сірої речовини

92 / 200
У процесі розвитку дитини хребет поступово набув два лордози та два кіфози. Це пояснюється розвитком здатності до:

A. Плавання

B. Повзання

C. Сидіння

D. Лежання

E. Прямоходіння

93 / 200
При лабораторному дослідженні сечі в нормі в ній не виявляються формені елементи крові. Яка структура нефрону найбільше перешкоджає їх надходженню до первинної сечі?

A. Юкставаскулярні клітини

B. Базальна мембрана капілярів клубочка

C. Мезангіальні клітини

D. Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка

E. Епітелій петлі Іенле

94 / 200
На розтині тіла жінки 27-ми років, що померла від хронічної ниркової недостатності, виявлені множинні рубці та інфаркти в селезінці, нирках. Під час мікроскопічного дослідження виявлені зміни в артеріях середнього та дрібного калібру, які характеризуються склерозом стінок, помірною проліферацією ендотелію і вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією навколо. На яке захворювання страждала померла?

A. Атеросклероз

B. Гіпертонічна хвороба

C. Хвороба Марфана

D. Вузликовий періартеріїт

E. Вісцеральний сифіліс

95 / 200
Хворому з облітеруючим ендартеріїтом проведена гангліонарна симпатектомія. Позитивний лікувальний ефект цієї операції пов’язаний з розвитком артеріальної гіперемії нижніх кінцівок. Як визначається ця гіперемія за механізмом розвитку?

A. Нейротонічна

B. Метаболічна

C. Нейропаралітична

D. Реактивна

E. Робоча

96 / 200
Під час аналізу електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу в людини дорівнює 1 секунді. Яка частота серцевих скорочень за хвилину?

A. 60

B. 50

C. 70

D. 80

E. 100

97 / 200
Нервово-м’язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м’яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує ця отрута?

A. Нервово-м’язовий синапс

B. Спряження збудження та скорочення в м’язі

C. Натрієві канали

D. Калієві канали

E. Процеси енергоутворення

98 / 200
У місті епідемія грипу. Який препарат доцільно використати для неспецифічної профілактики захворювання?

A. Протигрипозна вакцина

B. Пеніцилін

C. Протигрипозний імуноглобулін

D. Протигрипозна сироватка

E. Лейкоцитарний інтерферон

99 / 200
Швидкою допомогою до приймального відділення доставлений хворий з кривавим блюванням. В анамнезі - цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш вірогідне у даному випадку?

A. Верхня брижова

B. Стравохідні

C. Печінкові

D. Нижня брижова

E. Селезінкова

100 / 200
Хворий скаржиться на біль при рухах у лівій половині шиї. Найкраще положення, при якому хворий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежний бік. Функція якого м’яза порушена?

A. M.sternocleidomastoideus зліва

B. M.sternocleidomastoideus з правого боку

C. M.trapezius зліва

D. M.trapezius з правого боку

E. M.sternohyoideus

101 / 200
У людини вимірюють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст.?

A. Спокійний видих

B. Форсований вдих

C. Спокійний вдих

D. Форсований видих

E. -

102 / 200
Жінка 49 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС-50/хв.; PQ- подовжений, QRS- не змінений, кількість зубців Р перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки?

A. Атріовентрикулярна блокада

B. Екстрасистолія

C. Синусова брадикардія

D. Миготлива аритмія

E. Синоатріальна блокада

103 / 200
На препараті одного з відділів дихальної системи виявлений трубчастий орган, в якому визначається невисокий епітелій, добре розвинена м’язова оболонка, відсутні залози та хрящ. Назвіть цей орган:

A. Малі бронхи

B. Трахея

C. Гортань

D. Великі бронхи

E. Середні бронхи

104 / 200
На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул:

A. Примордіальний

B. Вторинний

C. Зрілий

D. Первинний

E. Атретичний

105 / 200
Для розвитку гарячкових станів характерним є зростання рівня білків "гострої фази" церулоплазміну, фібриногену, С-реактивного протеїну. Вкажіть можливий механізм цього явища:

A. Руйнівна дія підвищеної температури на клітини організму

B. Стимулюючий вплив ІЛ-1 на гепатоцити

C. Проліферативна дія ІЛ-2 на Т-лімфоцити

D. Дегрануляція тканинних базофілів

E. -

106 / 200
Хворий протягом двох тижнів отримував медикаментозну терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з’явилися ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з перелічених препаратів викликає вказані ускладнення?

A. Аміназин

B. Дифенін

C. Сиднокарб

D. Імізін

E. Хлордіазепоксид

107 / 200
При огляді лікарем у хворого виявлена стегнова кила. Через яке анатомічне утворення вона виходить під шкіру?

A. Anulus femoralis

B. Canalis adductorius

C. Lacuna musculorum

D. Anulus inguinalis superficialis

E. Hiatus saphenus

108 / 200
Внаслідок впливу у-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулася на 180 градусів. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі ДНК?

A. Делеція

B. Дуплікація

C. Транслокація

D. Реплікація

E. Інверсія

109 / 200
В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе?

A. Деполяризація

B. Потенціал дії

C. Локальна відповідь

D. Гіперполяризація

E. Змін не буде

110 / 200
При розтині тіла чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем, печінка малих розмірів, щільна, дрібно-бугриста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні, розподілені вузькими прошарками сполучної тканини з лімфомакрофагальними інфільтратами; гепатоцити в стані великокрапельної жирової дистрофії. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. Алкогольний цироз

B. Хронічний активний алкогольний гепатит

C. Хронічний персистуючий алкогольний гепатит

D. Токсична дистрофія печінки

E. Жировий гепатоз

111 / 200
У чоловіка виявлено гонорею за даними бактеріоскопії мазка з уретри. Враховуючи, що препаратами вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити:

A. Фуразолідон

B. Фторурацил

C. Ципрофлоксацин

D. Уросульфан

E. Цефазолін

112 / 200
Хворий з ревматоїдним артритом приймає диклофенак-натрій. Після чергового аналізу крові лікар відмінив цей препарат. Яке ускладнення з боку крові викликав диклофенакнатрій?

A. Лейкопенія

B. Лейкоцитоз

C. Посилення гемокоагуляції

D. Зниження гемокоагуляції

E. Еозинофілія

113 / 200
У хворого, який тривалий час приймав тетрациклін, виник кандидоз слизових оболонок. Який лікарський препарат слід призначити для його лікування?

A. Гризеофульвін

B. Ітраконазол

C. Нітрофунгін

D. Амфотеріцин

E. Фурадонін

114 / 200
Хворий 40-а років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію?

A. Катехоламіни

B. Альдостерон

C. Глюкокортикоїди

D. АКТГ

E. Тиреоїдні гормони

115 / 200
Хвора 56-ти років тривалий час хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутися у цієї хворої?

A. Гемічна

B. Циркуляторна

C. Дихальна

D. Тканинна

E. Змішана

116 / 200
У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?

A. Trichomonas hominis

B. Trichomonas vaginalis

C. Trichomonas buccalis

D. Trypanosoma gambiense

E. Lamblia intestinalis

117 / 200
Ціаніди є надзвичайно потужними клітинними отрутами, які при надходженні до організму людини можуть спричинити смерть. Блокування якого ферменту тканинного дихання лежить в основі такої їх дії?

A. Ферохелатаза

B. Каталаза

C. Гемоглобінредуктаза

D. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

E. Цитохромоксидаза

118 / 200
Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40-а років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органа. Як зветься таке явище?

A. Акцідентальна інволюція

B. Гіпотрофія

C. Дистрофія

D. Вікова інволюція

E. Атрофія

119 / 200
У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників насосної функції серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?

A. Зросте переважно систолічний

B. Тиск не зміниться

C. Зросте переважно діастолічний

D. Зменшиться переважно діастолічний

E. Зменшиться переважно систолічний

120 / 200
Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явилися відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність губ, шкіри, обличчя; дихання супроводжувалося відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?

A. Гостра лівошлуночкова недостатність

B. Хронічна правошлуночкова недостатність

C. Хронічна лівошлуночкова недостатність

D. Колапс

E. Тампонада серця

121 / 200
У хворого 58-ми років з гострою серцевою недостатністю спостерігається зменшення добової кількості сечі - олігурія. Який механізм цього явища?

A. Зниження клубочкової фільтрації

B. Зниження кількості функціонуючих клубочків

C. Зниження онкотичного тиску крові

D. Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах

E. Зниження проникності ниркового фільтру

122 / 200
Хворий 32-х років надійшов до стаціонару зі скаргами на загальне нездужання, блювання, біль праворуч внизу живота. Після огляду лікарем був поставлений діагноз - гострий апендицит. Який вид болю в хворого?

A. Соматичний глибокий

B. Вісцеральний

C. Соматичний поверхневий ранній

D. Соматичний поверхневий пізній

E. Фантомний

123 / 200
У новонародженого фізіологічна жовтяниця. Рівень вільного білірубіну в крові значно перевищує норму. Нестачею якого ферменту це обумовлено?

A. Трансаміназа

B. Ксантиноксидаза

C. УДФ-глюкуронілтрансфераза

D. Аденозиндезаміназа

E. Гем-оксигеназа

124 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м’ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

A. Нейтралізації

B. Преципітації

C. Зв’язування комплементу

D. Опсонофагоцитарна

E. Подвійної імунної дифузії

125 / 200
У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала непритомність, спостерігаються судоми. Який результат біохімічного аналізу крові на вміст цукру?

A. 3,3 ммоль/л

B. 8 ммоль/л

C. 10 ммоль/л

D. 5,5 ммоль/л

E. 1,5 ммоль/л

126 / 200
При зовнішньому огляді новонародженого виявлені виражені зміни шкірних покривів усього тіла. Шкіра суха, тьмяна, з нерівною поверхнею та з наявністю сірих пластин, які відшаровуються. З яким видом дистрофії пов’язана ця патологія?

A. Гідропічна

B. Рогова

C. Гіаліново-крапельна

D. Фібриноїдне набухання

E. Мукоїдне набухання

127 / 200
Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що включає речовини різного механізму дії. Яке з протитуберкульозних засобів пригнічує в мiкобактерiях транскрипцію РНК на ДНК?

A. Рiфампiцин

B. Ізоніазид

C. Стрептоміцин

D. Етіонамід

E. ПАСК

128 / 200
Чоловіка 45-ти років протягом останніх 3-х років непокоїв сухий кашель, наростала задишка, легенева недостатність, швидко втрачалася вага. На розтині: легеневе серце; у легенях різко виражений фіброз з наявністю порожнин, що створюють картину "медових сот". Гістологічно: інтерстиційний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з домішками нейтрофілів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Післязапальний пневмосклероз

B. Хронічна бульозна емфізема

C. Фіброзуючий альвеоліт

D. Бронхоектатична хвороба

E. Пиловий пневмосклероз

129 / 200
У хворого вдень піднялася температура тіла до 39oС і через 6 годин повернулася до норми. На другу добу напад повторився: в період пароксизму температура досягла 41oС, період апірексії настав через 8 годин. Як називається такий тип температурної кривої?

A. Зворотній

B. Інтермітуючий

C. Гектичний

D. Септичний

E. Постійний

130 / 200
Травма мозку викликала підвищене утворення аміаку. Яка амінокислота бере участь у видаленні аміаку з мозкової тканини?

A. Глутамінова

B. Тирозин

C. Валін

D. Триптофан

E. Лізин

131 / 200
Хвора 40-а років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?

A. Spatium subarachnoideum

B. Spatium subdurale

C. Spatium epidurale

D. Cavum trigeminale

E. Cisterna cerebellomedullaris posterior

132 / 200
У вагітної жінки 29-ти років лікар визначив розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями. Який розмір великого таза був визначений?

A. Distantia spinarum

B. Distantia cristarum

C. Distantia trochanterica

D. Conjugata vera

E. Conjugata anatomica

133 / 200
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці ведення туберкуліну утворилася папула до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку вказаних змін?

A. Анафілаксія

B. Антитілозалежна цитотоксичність

C. Клітинна цитотоксичність

D. Імунокомплексна цитотоксичність

E. Гранулематоз

134 / 200
У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному харчовому раціоні?

A. Зменшиться всмоктування вуглеводів

B. Всмоктування не зміниться

C. Зменшиться всмоктування білків

D. Зменшиться всмоктування жирів

E. Зменшиться всмоктування води

135 / 200
У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться?

A. Гіпоспадія

B. Гермафродитизм

C. Епіспадія

D. Монорхізм

E. Крипторхізм

136 / 200
У ході катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширюючу дію. Назвіть його:

A. Серотонін

B. ДОФА

C. Норадреналін

D. Гістамін

E. Дофамін

137 / 200
У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма - 125 ± 25 мл/хв). Збільшення якого показника може бути причиною цього?

A. Ефективний фільтраційний тиск

B. Гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків

C. Нирковий кровотік

D. Проникність ниркового фільтру

E. Онкотичний тиск плазми крові

138 / 200
Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:

A. З міжклітинної рідини до капілярів

B. З міжклітинної рідини до клітин

C. З капілярів до міжклітинної рідини

D. З клітин до міжклітинної рідини

E. Змін руху води не буде

139 / 200
Хвора 45-ти років звернулася до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання та пробудженнями серед ночі. Лікар призначив хворій снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Етіотропна

B. Симптоматична

C. Патогенетична

D. Вибіркова

E. Рефлекторна

140 / 200
Для запобігання віддалених результатів чотиридобової малярії пацієнту 42-х років призначили примахін. Вже на 3 добу від початку лікування терапевтичними дозами препарату в пацієнта з’явилися біль у животі та в ділянці серця, диспепсичні розлади, загальний ціаноз, гемоглобінурія. Що стало причиною розвитку побічної дії препарату?

A. Генетична недостатність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази

B. Кумуляція лікарського засобу

C. Зниження активності мікросомаль-них ферментів печінки

D. Сповільнення екскреції препарату з сечею

E. Потенціювання дії іншими препаратами

141 / 200
До ендокринолога звернулася хво- ра 45-ти років із скаргами на підвищений апетит, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсулінонезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?

A. Інсулін

B. Адіурекрин

C. Вазопресин

D. Глібенкламід

E. Окситоцин

142 / 200
У хворого спостерігається зниження тактильної та смакової чутливості слизової оболонки задньої третини спинки язика. З патологією якого нерва це пов’язано?

A. Язикоглотковий

B. III гілка трійчастого нерва

C. Лицевий

D. Під’язиковий

E. II гілка трійчастого нерва

143 / 200
На 8-й день після введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи у пацієнта підвищилася температура тіла до 380 С, з’явилися біль у суглобах, висипка, свербіж. У крові - лейкопенія і тромбоцитопенія. Який тип алергічної реакції розвинувся?

A. Анафілактична

B. Цитотоксична

C. Гіперчутливість уповільненого типу

D. Стимулююча

E. Імунокомплексна

144 / 200
Юнак 17-ти років захворів гостро, температура тіла підвищилася до 38,5o С, з’явилися кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Яке запалення розвинулося у юнака?

A. Катаральне

B. Серозне

C. Фібринозне

D. Гнійне

E. Геморагічне

145 / 200
У добовій сечі хворого знайдені вилужені еритроцити. Для якої патології нирок найбільш притаманний виявлений симптом?

A. Дифузний гломерулонефрит

B. Нефротичний синдром

C. Нирковокам’яна хвороба

D. Пієлонефрит

E. Гостра ниркова недостатність

146 / 200
При аналізі родоводу лікар-генетик встановив, що хвороба зустрічається в осі6 чоловічої та жіночої статей, не в усіх поколіннях, і що у здорових батьків можуть народжуватися хворі діти. Який тип успадкування хвороби?

A. Аутосомно-домінантний

B. Х-зчеплений домінантний

C. Аутосомно-рецесивний

D. Х -зчеплений рецесивний

E. Y-зчеплений

147 / 200
Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що в нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак, почастішали напади стенокардії. Який препарат був призначений?

A. Сальбутамол

B. Еуфілін

C. Кромолін-натрій

D. Фенотерол

E. Ізадрин

148 / 200
Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка менша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

A. Сумація

B. Потенціювання

C. Кумуляція

D. Лікарська залежність

E. Толерантність

149 / 200
Запальний процес видозміненої підсерозної основи навколо шийки матки спричинив інтенсивний больовий симптом у пацієнтки. Патологічний процес якої ділянки статевих органів встановив лікар?

A. Mesometrium

B. Myometrium

C. Parametrium

D. Endometrium

E. Perimetrium

150 / 200
При дослідженні амніотичної рідини, одержаної під час амніоцентезу (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини, ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що це може свідчити?

A. Розвиток плода жіночої статі

B. Розвиток плода чоловічої статі

C. Генетичні порушення розвитку плода

D. Трисомія

E. Поліплоїдія

151 / 200
На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину:

A. Артерія еластичного типу

B. Артерія м’язового типу

C. Артерія змішаного типу

D. Вена м’язового типу

E. Вена безм’язового типу

152 / 200
У людей після тривалого фізичного навантаження виникає інтенсивний біль у м’язах. Які зміни в м’язах є найбільш вірогідною причиною цього?

A. Посилений розпад білків

B. Накопичення молочної кислоти

C. Накопичення креатиніну

D. Підвищена збудливість

E. Підвищення вмісту АДФ

153 / 200
Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена?

A. Середня частка

B. Нижня частка

C. Сегмент легені

D. Верхня частка

E. Легенева часточка

154 / 200
При спадковій оротацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?

A. Піримідинові нуклеотиди

B. Пуринові нуклеотиди

C. Біогенні аміни

D. Сечова кислота

E. Сечовина

155 / 200
На розтині тіла чоловіка 46-ти років на слизовій оболонці прямої та сигмоподібної кишок виявлено множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки слиз, невелика кількість крові; гістологічно - фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяна S.Sonne. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Дизентерія

B. Холера

C. Сальмонельоз

D. Ієрсиніоз

E. Хвороба Крона

156 / 200
Чоловік 40-а років протягом 10 років після перелому великогомілкової кістки страждав на хронічний остеомієліт. Три роки тому з’явився нефротичний синдром. Смерть настала від уремії. На секції: нирки щільні, білі, з рубцями в кірковому шарі на розрізі з сальним блиском. Яка патологія нирок розвинулася?

A. Первинний амілоїдоз

B. Ідіопатичний амілоїдоз

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Хронічний пієлонефрит

E. Вторинний амілоїдоз

157 / 200
Пацієнтка 58-ми років скаржиться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, сонливість, задишку під час швидкої ходи. У крові: ер.-4,6•1012/л, Hb- 92 г/л, КП- 0,6. У мазку крові - велика кількість анулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це характерно?

A. Постгеморагічна

B. Залізодефіцитна

C. Гемолітична

D. Перніціозна

E. Серповидноклітинна

158 / 200
У жінки 30-ти років виникли набряки обличчя. При обстеженні виявлені протеїнурія (5,87 г/л), гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Для якого стану характерно таке поєднання симптомів?

A. Нефритичний синдром

B. Хронічний пієлонефрит

C. Нефротичний синдром

D. Гостра ниркова недостатність

E. Хронічна ниркова недостатність

159 / 200
Хворий багато років страждав на бронхіальну астму та помер від нападу ядухи. Під час гістологічного дослідження легень виявлено: в просвіті бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвеолярних перетинок, розширення просвіту альвеол. Який механізм розвитку реакції гіперчутливості мав місце?

A. Реагінова реакція

B. Цитотоксична реакція

C. Імунокомплексна реакція

D. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами

E. Гранулематоз

160 / 200
У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії?

A. Зниження канальцевої реабсорбції води

B. Зниження канальцевої реабсорбції іонів Na

C. Зниження канальцевої реабсорбції білку

D. Зниження реабсорбції глюкози

E. Збільшення швидкості клубочкової фільтрації

161 / 200
У медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам, який є інгібітором альдегіддегідрогенази. Підвищення в крові якого метаболіту викликає відразу до алкоголю?

A. Етанол

B. Малоновий альдегід

C. Пропіоновий альдегід

D. Ацетальдегід

E. Метанол

162 / 200
До клініки надійшла дитина 1 року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Порушення якого процесу є біохімічною основою цієї патології?

A. Регуляція рівня Ca2+ в мітохондріях

B. Транспорт жирних кислот у мітохондрії

C. Субстратне фосфорилювання

D. Утилізація молочної кислоти

E. Синтез актину та міозину

163 / 200
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення привушною залозою великої кількості рідкої слини. Який нерв стимулюють?

A. N.glossopharyngeus

B. N. facialis

C. N.sympathicus

D. N.trigeminus

E. N.vagus

164 / 200
До щелепно-лицьового відділення надійшов хворий з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з’єднання кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короткочасні фібрилярні скорочення м’язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано?

A. Дитилін

B. Тубокурарина хлорид

C. Пипекуроній бромід

D. Діазепам

E. Меліктин

165 / 200
У хворого відзначається атрофія альвеолярних відростків щелепи після видалення зубів. Це є прикладом:

A. патологічної реакції

B. патологічного процесу

C. структурного сліду адаптації

D. хвороби

E. патологічного стану

166 / 200
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки знайдено звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені, розростання строми з гіперплазією її клітин. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Гострий ендометрит

B. Залозиста гіперплазія ендометрія

C. Лейоміома

D. Пухирний занос

E. Плацентарний поліп

167 / 200
При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків в плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?

A. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція

B. Збільшуються фільтрація та реабсорбція

C. Зменшуються фільтрація та реабсорбція

D. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

E. Обмін не змінюється

168 / 200
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

A. Ясна

B. Тверде піднебіння

C. Губа

D. М’яке піднебіння

E. Щока

169 / 200
Хворому на гостру серцеву недостатність було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було введено?

A. Адонізид

B. Корглікон

C. Дигітоксин

D. Целанід

E. Мілринон

170 / 200
У нирках досліджуваного збільшена реабсорбція іонів кальцію і зменшена - фосфатних іонів. Впливом якого гормону це зумовлено?

A. Тирокальцитонін

B. Паратгормон

C. Гормональна форма вітаміну D3

D. Альдостерон

E. Вазопресин

171 / 200
У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції - 10 ммоль/л). Наслідком цього буде:

A. Зменшення діурезу

B. Зменшення реабсорбції глюкози

C. Зменшення секреції вазопресину

D. Зменшення секреції альдостерону

E. Глюкозурія

172 / 200
Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього?

A. Скронева

B. Лобна

C. Потилична

D. Тім’яна

E. Скронева та тім’яна

173 / 200
При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість відповідає нормі. Вірним є висновок про те, що в шлуночках серця нормально відбувається процес:

A. Реполяризація

B. Деполяризація

C. Збудження

D. Скорочення

E. Розслаблення

174 / 200
Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разiв за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?

A. Передсердя

B. Синоатрiальний вузол

C. Шлуночок

D. Атріовентрикулярний вузол

E. Пучок Пса

175 / 200
Під час підготовки пацієнта до операції проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:

A. Правий шлуночок

B. Праве передсердя

C. Ліве передсердя

D. -

E. Лівий шлуночок

176 / 200
Під час помірного фізичного навантаження хвилинний об’єм крові в досліджуваного становить 10 л/хв. Який об’єм крові проходить у нього за хвилину через судини легень?

A. 5 л/хв

B. 4 л/хв

C. 6 л/хв

D. 10 л/хв

E. 7 л/хв

177 / 200
У немовляти, народженої передчасно, частина альвеол не розправилася за рахунок підвищеної еластичної тяги легень. Яким чином можна зменшити цю силу?

A. Введення сурфактантів

B. Вдихання чистого кисню

C. Штучна вентиляція легень

D. Відсмоктування рідини з дихальних шляхів

E. Введення глюкози

178 / 200
Під час розтину тіла померлого в прямій та сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі островки збереженої слизової оболонки. Про який різновид коліту йдеться?

A. Фібринозний

B. Виразковий

C. Гнійний

D. Фолікулярний

E. Катаральний

179 / 200
У дитини з гострою кишковою інфекцією швидко розвинулись ознаки зневоднення, з’явилася кров у випорожненнях. Педіатром було запідозрено коліентерит. Яким методом необхідно скористатись для діагностики ентерального ешерихіозу?

A. Бактеріологічний

B. Серологічний

C. Біологічний

D. Алергічний

E. Мікроскопічний

180 / 200
У жінки 22-х років, при гістологічному дослідженні збільшених шийних лімфатичних вузлів, виявлені вузлики, що складаються переважно з плоских, дещо витягнутих, з блідо забарвленим ядром, гігантських клітин округло-овальної форми з блідо-рожевою цитоплазмою та з ядрами, розташованими на периферії (у вигляді частоколу), а також дрібних округлої форми клітин з вузьким обідком цитоплазми; у центрі деяких вузликів безструктурні маси, забарвлені в блідо-рожевий колір. Для якого захворювання характерні такі зміни?

A. Туберкульоз

B. Лімфогранулематоз

C. Саркоїдоз

D. Бруцельоз

E. Неспецифічний гіперпластичний лімфаденіт

181 / 200
У хворого під час об’єктивного огляду виявлено: тонка фігура, великий череп, сильно розвинена лобна частина обличчя, короткі кінцівки. Для якого конституціонального типу це характерно?

A. Мускульний

B. Дигестивний

C. Респіраторний

D. Церебральний

E. Змішаний

182 / 200
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, що не вдалося купірувати. Під час гістологічного дослідження в просвіті бронхів виявлені скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброцитів), багато з них у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах?

A. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

B. Імунокомплексний механізм

C. Клітинно обумовлений цитоліз

D. Гранулематоз

E. Атопія

183 / 200
У хворого на тромбофлебіт нижніх кінцівок з’явився біль у грудній клітці, кровохаркання, наростаюча дихальна недостатність, при явищах якої він помер. На розтині діагностовано множинні інфаркти легень. Яка найбільш вірогідна причина їх розвитку в цьому випадку?

A. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

B. Тромбоз гілок легеневої артерії

C. Тромбоз бронхіальних артерій

D. Тромбоемболія бронхіальних артерій

E. Тромбоз легеневих вен

184 / 200
У клітинах мозку лисиці, яка була спіймана в межі міста, виявлені включення у вигляді тілець Бабеша-Негрі. Джерелом якого захворювання є ця тварина?

A. Інфекційний мононуклеоз

B. Сказ

C. Грип

D. Кліщовий енцефаліт

E. Вітряна віспа

185 / 200
Хворому, що страждає на стенокардію та приймає ізосорбіда мононітрат, було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте цей препарат:

A. Ацетилсаліцилова кислота

B. Нітрогліцерин

C. Анаприлін

D. Ніфедипін

E. Валідол

186 / 200
У хворого на обличчі вугрі. Під час мікроскопії зіскрібків із уражених ділянок виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм, які мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розташовані в середній частині тіла. Який лабораторний діагноз?

A. Демодекоз

B. Короста

C. Міаз

D. Педикульоз

E. Фтиріоз

187 / 200
У хворого гостра серцево-легенева недостатність, що супроводжується набряком легень. Який препарат з групи діуретиків необхідно призначити?

A. Тріамтерен

B. Фуросемід

C. Спіронолактон

D. Дихлотіазид

E. Діакарб

188 / 200
До лікаря звернулася хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні в період цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни лейкоцитарної формули можна очікувати в аналізі крові цієї хворої?

A. Зсув формули вліво

B. Лімфопенія

C. Еозинофілія

D. Еозинопенія

E. Лімфоцитоз

189 / 200
В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце 5,6 ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження - 13,8 ммоль/л, а через 3 години - 9,2 ммоль/л. Для якої патології характерні такі показники?

A. Здорова людина

B. Тиреотоксикоз

C. Хвороба Іценко-Кушінга

D. Акромегалія

E. Прихована форма цукрового діабету

190 / 200
До терапевтичного відділення надійшов хворий на виразкову хворобу шлунка з гіперацидним синдромом. Який препарат з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати у комплексній терапії пацієнта?

A. Блокатори Н2-гістамінових рецепторів

B. Блокатори кальцієвих каналів

C. Нестероїдні протизапальні засоби

D. Стероїдні протизапальні засоби

E. Блокатори Н1-гістамінових рецепторів

191 / 200
Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина в пацієнта?

A. Епідермальний рак

B. Гідраденома

C. Трихоепітеліома

D. Сирінгоаденома

E. Базаліома

192 / 200
У хворого з діагнозом хвороба Іценка-Кушинга (гіперпродукція гормонів корою наднирників) в крові визначено підвищену концентрацію глюкози, кетонових тіл, натрію. Який біохімічний механізм є провідним у виникненні гіперглікемії?

A. Глікогенез

B. Глікогеноліз

C. Гліколіз

D. Аеробний гліколіз

E. Глюконеогенез

193 / 200
При цукровому діабеті внаслідок активації процесів окиснення жирних кислот виникає кетоз. До яких порушень кислотно-лужної рівноваги може призвести надмірне накопичення кетонових тіл у крові?

A. Метаболічний алкалоз

B. Змін не відбуватиметься

C. Метаболічний ацидоз

D. Дихальний ацидоз

E. Дихальний алкалоз

194 / 200
У жінки, що має 0 (I) групу крові, народилася дитина з групою крові AB. Чоловік цієї жінки має групу крові A. Які з наведених нижче видів взаємодії генів пояснюють це явище?

A. Епістаз рецесивний

B. Кодомінування

C. Полімерія

D. Неповне домінування

E. Комплементарність

195 / 200
У дитини 5-ти років діагностовано хворобу Брутона, яка проявляється у важкому перебігу бактеріальних інфекцій, відсутності В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Які зміни вмісту імуноглобулінів будуть спостерігатися в сироватці крові цієї дитини?

A. Зменшення IgA, IgM

B. Збільшення IgA, IgM

C. Зменшення IgD, IgE

D. Збільшення IgD, IgE

E. Змін не буде

196 / 200
У жінки 30-ти років виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений?

A. Білки, жири

B. Білки, жири, вуглеводи

C. Білки, вуглеводи

D. Жири, вуглеводи

E. Білки

197 / 200
При розслідуванні спалаху внутрішньолікарняної інфекції виділені чисті культури золотистого стафілококу від хворих, медперсоналу та деяких об’єктів навколишнього середовища. Яке дослідження необхідно провести, щоб визначити ідентичність виділених стафілококів і встановити джерело госпітальної інфекції?

A. Фаготипування

B. Визначення біовару

C. Серотипування

D. Визначення патогенності

E. Зараження тварин

198 / 200
У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?

A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі

B. Посилення лейкопоезу

C. Уповільнення руйнування лейкоцитів

D. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини

E. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів

199 / 200
У молодої жінки видалили пухлину дистального кінця стегнової кістки, яка швидко зростала. Макроскопічно: пухлина строкатого вигляду - від біло-сірого до коричневочервоного кольору, пухкої консистенції. Мікроскопічно: основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліч тонкостінних судин. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Хондрома

B. Остеома

C. Саркома Юїнга

D. Ангіосаркома

E. Остеосаркома

200 / 200
У жінки 39-ти років відмічається мокнуття в ділянці соска молочної залози, наявність неглибокої виразки з запальною гіперемією та набряком шкіри. При гістологічному дослідженні біоптату цієї ділянки в ростковому шарі потовщеного епідермісу виявлені атипові великі клітини зі світлою та оптично пустою цитоплазмою, з відсутністю міжклітинних містків. Такі клітини знайдені і в усті великих протоків залози. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Внутрішньопротоковий рак

B. Хвороба Педжета

C. Базально-клітинний рак

D. Плоскоклітинний рак

E. Меланома