Крок 1 Стоматологія - 2005 (буклет)

1 / 200
Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини?

A. Бінарний поділ

B. Шизогонія

C. Мітоз

D. Мейоз

E. Амітоз

2 / 200
У здорового подружжя народилась дитина з розщілинами губи та піднебіння, аномаліями великих пальців кисті та мікроцефалією. Каріотип дитини: 47,18+. Який тип мутації спричинив цю спадкову хворобу?

A. Трисомія за аутосомою

B. Моносомія за аутосомою

C. Моносомія за Х-хромосомою

D. Поліплоїдія

E. Нулісомія

3 / 200
У жінки, яка під час вагітності вживала алкогольні напої, народилася глуха дитина із розщілинами верхньої губи і піднебіння. Ці ознаки нагадують прояв деяких хромосомних аномалій. Який процес призвів до таких наслідків?

A. Канцерогенез

B. Мутагенез

C. Філогенез

D. Онтогенез

E. Тератогенез

4 / 200
У чоловіка, його сина та дочки відсутні малі корінні зуби. Така аномалія спостерігалася також у дідуся по батьківській лінії. Який найбільш імовірний тип успадкування цієї аномалії?

A. Аутосомно-рецесивний

B. Аутосомно-домінантний

C. Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

D. Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

E. Зчеплений з Y-хромосомою

5 / 200
Під час мікроскопії харкотиння хворого на пневмонію випадково виявлені личинки. У крові - еозинофілія. Який гельмінтоз найбільш імовірно наявний у хворого?

A. Ентеробіоз

B. Трихоцефальоз

C. Парагонімоз

D. Аскаридоз

E. Опісторхоз

6 / 200
До лікаря звернувся юнак 16 років зі скаргами на свербіння між пальцями рук і на животі, яке посилюється вночі. Під час огляду на шкірі виявлені тоненькі смужки сірого кольору і дрібнокрапковий висип. Який збудник найбільш імовірно спричинив це захворювання?

A. Ixodes ricinus

B. Ornithidorus papillipes

C. Sarcoptes scabiei

D. Dermacentor pictus

E. Ixodes persulcatus

7 / 200
У 50-річної жінки на місці видаленого зуба регенерувала нова тканина. Які органели клітин, виходячи з їх функції, найбільш активні при відновленні тканини?

A. Центросоми

B. Рибосоми

C. Постлізосоми

D. Гладка ЕПС

E. Лізосоми

8 / 200
У пацієнта спостерігаються лихоманка і поява везикул, розташованих на межі шкіри і слизових оболонок. За допомогою яких методів дослідження можна підтвердити наявність в організмі хворого вірусу простого герпесу?

A. Вірусологічне і біологічне

B. Серологічне і біологічне

C. Мікроскопічне і біологічне

D. Мікроскопічне і алергічне

E. Вірусологічне і серологічне

9 / 200
Через певний час після огляду вимушено забитої корови у ветеринарного лікаря на щоці з’явився карбункул чорного кольору. Під час мікроскопічного дослідження його вмісту виявлені грампозитивні, великі, розташовані ланцюжками палички з обрубаними кінцями, що нагадують бамбукову палицю. Для якого збудника характерні вказані морфологічні та тинкторіальні властивості?

A. Clostridium perfringens

B. Yersinia pestis

C. Bacillus anthracis

D. Proteus vulgaris

E. Francisella tularensis

10 / 200
При очікуванні екстракції зуба у пацієнта виникло сильне відчуття боязні. Який лікарський препарат йому слід ввести для усунення цих відчуттів?

A. Аміназин

B. Анальгін

C. Етимізол

D. Діазепам

E. Карбамазепін

11 / 200
Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв було пошкоджено під час операції?

A. N. auricularis magnus

B. N. transversus colli

C. Nn. supraclaviculares

D. N. occipitalis minos

E. N. phrenicus

12 / 200
Хворий 56 років страждає на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Протягом останніх 3 тижнів посилилися кашель, слабкість, збільшилася кількість гнійно-слизового харкотиння з прожилками крові. Яка причина вентиляційної недостатності, що виникла в даному випадку?

A. Зменшення кількості функціонуючих альвеол

B. Порушення функції дихального центру

C. Порушення функції нервово-м’язового апарату

D. Порушення рухливості грудної клітки

E. Порушення прохідності повітроно-сних шляхів

13 / 200
У хворого зниження хвилинного викиду серця зумовлене зниженням іно-тропної функції міокарда. Яка з перелічених речовин підвищує цю функцію в результаті прямої дії на міокард?

A. Дроперидол

B. Фуросемід

C. Строфантин

D. Еналаприл

E. Анаприлін

14 / 200
Який нейромедіатор у тканині мозку може бути синтезований з продукту переамінування альфа-кетоглутарової кислоти?

A. Триптамін

B. ГАМК

C. Дофамін

D. Серотонін

E. Норадреналін

15 / 200
Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси найвірогідніше є цей студент?

A. Негроїдна

B. Європеоїдна

C. Австралоїдна

D. Ефіопська

E. Монголоїдна

16 / 200
В результаті інтоксикації в епітеліальній клітині слизової оболонки порожнини рота не синтезуються ферменти, що забезпечують сплайсинг. Яка причина припинення біосинтезу білку у цьому випадку?

A. Не синтезується АТФ

B. Не утворюється зріла і-РНК

C. Не утворюється р-РНК

D. Не активуються амінокислоти

E. Порушено транспорт амінокислот

17 / 200
У хворої 43 років, яка була прооперована з приводу "гострого живота", сеча набула коричневого кольору, кількість індикану в крові різко підвищилася. Про що може свідчити цей показник?

A. Зниження інтенсивності орнітиново-го циклу

B. Зниження швидкості клубочкової фільтрації у нирках

C. Посилення дезамінування амінокислот

D. Посилення гниття білків в кишечнику

E. Інгібування глюконеогенезу

18 / 200
Під час розтину трупа новонародженого хлопчика виявлено: полідактилія, мікроцефалія, незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Сукупність вказаних вад відповідає синдрому Патау. Яке порушення у генетичному апараті є причиною даної патології?

A. Трисомія 18-ої хромосоми

B. Трисомія 21-ої хромосоми

C. Трисомія 13-ої хромосоми

D. Нерозходження статевих хромосом

E. Часткова моносомія

19 / 200
До гастроентерологічного відділення надійшов хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлені рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у хворо- го?

A. Амебіаз кишковий

B. Балантидіаз кишковий

C. Трихомоноз

D. Амебна дизєнтєрія

E. Лямбліоз

20 / 200
У результаті травми у хворого був ушкоджений відвідний нерв. Який з пе-рєлічєних симптомів спостерігатиметься у такого хворого?

A. Параліч медіального прямого м’яза очного яблука

B. Параліч латерального прямого м’яза очного яблука

C. Стійке розширення зіниці

D. Розлад акомодації

E. Порушення сльозовиділення

21 / 200
До травмпункту надійшов хворий, який не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Який м’яз ушкоджено?

A. Двоголовий м’яз плеча

B. Плечо-променевий м’яз

C. Дзьобо-плечовий м’яз

D. Триголовий м’яз плеча

E. Плечовий м’яз

22 / 200
У хворого на хронічне запалення субмаксилярної слинної залози спостерігається гіпосалівація. Порушення інкреції якої речовини спостерігається при цьому?

A. Кальцитонін

B. Паратирін

C. Паротин

D. Глюкагон

E. Соматостатин

23 / 200
Хворий 43 років звернувся до лікаря зі скаргою на пухлиноподібне утворення на корені язика. Хірург-стоматолог встановив, що це злоякісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перев’язати артерію, яка проходить у трикутнику Пирогова. Що це за артерія?

A. А. sublrnguahs

B. А. profunda lrnguae

C. А. palatina desсendens

D. А. palatina ascendens

E. А. lrnguahs

24 / 200
У медико-генетичній консультації 14-річній дівчинці встановлено діагноз: синдром Шерешевського - Тернера. Який каріотип дитини?

A. 45, Х0

B. 46, ХХ

C. 47, ХХУ

D. 46, ХУ

E. 47, трисомія за 13-ою парою

25 / 200
На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші, у якому було виявлено фагоцито-вані лейкоцитами бактерії. Які органе-ли клітини завершують перетравлення цих бактерій?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Гранулярна ендоплазматична сітка

D. Апарат Гольджі

E. Рибосоми

26 / 200
До хірурга-стоматолога потрапив чоловік 28 років з вуличною травмою. Лікар виявив ушкодження луски скроневої кістки та субдуральну гематому, яка виникла внаслідок цього. Ушкодження якої артерії найбільш імовірно спричинило утворення гематоми?

A. A. maxtilaris

B. A. carotis rnterna

C. A. ophthalmia

D. A. sphenopalatina

E. A. menrngea media

27 / 200
Хворий надійшов до відділення щелепно-лицьової хірургії з вивихом скроневонижньощелепного суглоба з пошкодженням основної його зв’язки. Назвіть цю зв’язку.

A. Нижньощелепна

B. Шило-нижньощелепна

C. Латеральна

D. Крило-нижньощелепна

E. Медіальна

28 / 200
При артритах спостерігається порушення ковзання суглобових поверхонь. Яка тканина ушкоджується?

A. Пухка сполучна

B. Кісткова

C. Колагеново-волокниста хрящова

D. Гіалінова хрящова

E. Ретикулярна

29 / 200
Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку?

A. Блукаючий нерв

B. Симпатичний стовбур

C. Діафрагмальний нерв

D. Шийна петля

E. Додатковий нерв

30 / 200
Гнійні вогнища на о6личчі вище ротової порожнини небезпечні можливістю поширення інфекції у порожнину черепа. Наявністю яких анастомозів вен обличчя це зумовлено?

A. З очними венами

B. З крилоподібним сплетенням

C. З передніми вушними венами

D. З потиличною веною

E. З середньою і глибокими скроневими венами

31 / 200
Відомо, що накопичення аміаку є основною причиною мозкової коми при печінковій недостатності. Яка вільна амінокислота відіграє першочергову роль в утилізації аміаку в мозку?

A. Аланін

B. Глютамінова кислота

C. Триптофан

D. Гістидин

E. Цистеїн

32 / 200
Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

A. Передня

B. Бічна права

C. Бічна ліва

D. Будь-яка

E. Задня

33 / 200
До хірурга-стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено?

A. A. palatina descendens

B. A. sphenopalatina

C. A. palatina ascendens

D. A. pharingea ascendens

E. A. fatiatis

34 / 200
Хворий на застудне захворюванням страждає від безперервного кашлю з харкотинням, що погано відділяється. Який з перелічених препаратів поліпшить відділення харкотиння?

A. Настій трави термопсису

B. Лібексин

C. Кодеїну фосфат

D. Ілауцину гідрохлорид

E. Фалімінт

35 / 200
У постраждалого у ДТП лівобічний перелом середньої третини нижньої щелепи. Які судини можуть бути травмовані?

A. Верхні альвеолярні артерія і вена

B. Нижні альвеолярні артерія і вена

C. Верхньощелепна артерія і крилоподібне сплетення

D. Язикові артерія і вена

E. Щелепно-під’язикові артерія і вена

36 / 200
На розтині тіла померлого від ниркової недостатності, який протягом останніх 5 років хворів на бронхое-ктатичну хворобу, виявлені збільшені у розмірах нирки щільної консистенції з потовщеним кірковим шаром білого кольору та сальним блиском. Яке захворювання нирок у хворого?

A. Гломерулонефрит

B. Хронічний пієлонефрит

C. Некротичний нефроз

D. Вторинний амілоїдоз

E. -

37 / 200
У новонародженої дитини під час смоктання молоко потрапляє до носової порожнини. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

A. Дивертикул стравоходу

B. Атрезія стравоходу

C. Незарощення піднебіння

D. Заяча губа

E. Звуження стравоходу

38 / 200
У 37-річної хворої в аналізі крові: Нв - 60 г/л, ер. - 3,0 * 1012/л, КП - 0,6. Лейкоцитарна формула без змін, тромбоцити - 200 * 109/л, ретикулоцити - 0,3 %, ШОЕ - 18 мм/год. Мікроцитоз, пой-кілоцитоз. Вкажіть найбільш імовірний тип анемії за механізмом розвитку:

A. Залізодефіцитна

B. Гостра постгеморагічна

C. Гемолітична

D. В12-фолієводефіцитна

E. Гіпопластична

39 / 200
Під час обстеження пацієнта ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. У якому носовому ході під час риноскопії було виявлено гній?

A. Верхній

B. Середній

C. Нижній

D. Загальний

E. Найвищий

40 / 200
До хірургічного відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо хворому терміново не зробити операцію?

A. У середнє середостіння

B. У заднє середостіння

C. У переднє середостіння

D. У ретровісцеральний простір

E. У надгрудинний міжапоневротичний простір

41 / 200
Внаслідок інсульту (крововилив у головний мозок) у хворого відсутні активні рухи м’язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

A. Tr.cortico-spinalis.

B. Тr.cortico-thalamicus.

C. Tr.cortico-fronto-pontinus.

D. Tr.thalamo-corticalis.

E. Tr.cortico-nuclearis.

42 / 200
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключичнососковидного м’язу болюча. Подразнення якого нерва може дати таку клінічну картину?

A. N. оссіріїаШ тіпог

B. N. аигісиІагі8 magnus

C. N. 8иргасІауісиІаге8

D. N. vagus

E. N. їгашуе^ш соІІі

43 / 200
Чоловік 43 років скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість нижніх фронтальних зубів. Під час огляду виявлено: гіперемія і набряк слизової оболонки ясни нижньої щелепи. Різці та ікла нижньої щелепи рухомі, шийки цих зубів оголені. При натискуванні пінцетом з-під слизової ясни виділяється гній. Для якого захворювання найбільш характерні наведені симптоми?

A. Стоматит

B. Парадонтит

C. Гінгівіт

D. Періодонтит

E. Остеомієліт

44 / 200
Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у виробленні навколоплідних вод. Назвіть цей орган:

A. Жовтковий мішок

B. Алантоїс

C. Пуповина

D. Амніон

E. Плацента

45 / 200
Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. При цьому слід пам’ятати про розташування перешийку щитоподібної залози. На рівні яких хрящових кілець трахеї він знаходиться частіше за все?

A. III-IV

B. I-II

C. II- IV

D. IV-V

E. V-VI

46 / 200
У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речовин. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?

A. Хінін

B. Хлорид натрію

C. Глюкоза

D. Лимонна кислота

E. -

47 / 200
Перед екстракцією зуба хворому місцево ввели знеболюючий препарат із групи заміщених амідів (похідних анілі-ду). Визначте цей препарат.

A. Новокаїн

B. Лідокаїн

C. Анестезин

D. Дикаїн

E. Танін

48 / 200
Зуб, видалений у пацієнта, має два корені. Що це за зуб?

A. Верхній великий кутній

B. !кло

C. Нижній малий кутній

D. Верхній різець

E. Нижній великий кутній

49 / 200
При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми він не може опустити нижню щелепу. Пошкодження якого м’язу може бути причиною вказаного порушення?

A. Жувальний

B. Підборідно-під’язиковий

C. Скроневий

D. Медіальний крилоподібний

E. Латеральний крилоподібний

50 / 200
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?

A. N. trigemmus

B. N. vestibulo-cochlearis

C. N. vagus

D. N. fatiaUs

E. N. glossopharyngeus

51 / 200
До лікаря звернулися декілька пацієнтів з подібними скаргами: слабкість, болі в животі, діарея. Після дослідження фекалій виявилось, що терміновій госпіталізації підлягає один з пацієнтів, у якого були виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?

A. Балантидія

B. Кишкова амеба

C. Дизентерійна амеба

D. Трихомонада

E. Лямблія

52 / 200
Пролонгована дія ряду антибіотиків та сульфаніламідів зумовлена тим, що вони циркулюють у крові тривалий час у комплексі з:

A. Трансферином

B. Гемоглобіном

C. Альбуміном

D. Іаптоглобіном

E. Іемопексином

53 / 200
Після вживання м’ясних консервів у хворого з’явилося двоіння в очах, сильний головний біль, порушення ковтання, ускладнення дихання, м’язова слабкість. Встановлено діагноз: ботулізм. З яким фактором патогенності пов’язані клінічні прояви цього захворювання?

A. Іемолізин

B. Ендотоксин

C. Плазмокоагулаза

D. Екзотоксин

E. Фібринолізин

54 / 200
У хворого утруднене щільне змикання щелеп при жуванні. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче скулової дуги. Гілки якого нерва інервують вказані м’язи?

A. N. maxUlaris

B. N. mandtoularis

C. N. alveolaris inferior

D. Nn. alveolares superiores

E. N. infraorbitalis

55 / 200
У робітника, який працював улітку в щільному костюмі, різко підвищилася температура тіла, з’явилися задишка, тахікардія, нудота, судоми, непритомність. Що найбільш імовірно стало причиною розвитку згаданих симптомів?

A. Підвищення теплопродукції

B. Підвищення тепловіддачі

C. Зниження теплопродукції

D. Рівність тепловіддачі та теплопродукції

E. Зниження тепловіддачі

56 / 200
У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають вигляд сплющених ендотеліаль-них трубок, не містять базальної мембрани і перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини?

A. Іемокапіляри

B. Лімфокапіляри

C. Артеріоли

D. Венули

E. Артеріо-венозні анастомози

57 / 200
При онкологічному захворюванні одного з органів грудної порожнини пухлина метастазує дуже швидко, оскільки лімфа від цього органу частіше за все відтікає одразу до грудної лімфатичної протоки. Який це орган?

A. Легеня

B. Трахея

C. Стравохід

D. Серце

E. Вилочкова залоза

58 / 200
У хворої жінкі 47 років при обстеженні виявлено рефлюкс (зворотній закид сечі). У якій частині нирки розташовані гладенькі м’язи, порушення функції яких може бути причиною ре-флюкса?

A. Calyx renalis major

B. Calyx renalis minor

C. Pelvis renalis

D. Ductuli papillares

E. Capsula glomeruli

59 / 200
У гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. До якого типу відноситься ця судина?

A. Артерія змішаного типу

B. Вена з сильним розвитком м’язів

C. Артерія еластичного типу

D. Артерія м’язового типу

E. Екстраорганна лімфатична судина

60 / 200
Внаслідок перенесеної хвороби у хворого порушено розширення голосової щілини. Який м’яз пошкоджено?

A. Бічний персне-черпакуватий

B. Задній персне-черпакуватий

C. Персне-щитоподібний

D. Щито-черпакуватий

E. Голосовий

61 / 200
До лікарні надійшов хворий з пошкодженням щоки. Протока якої слинної залози може бути ушкоджена?

A. Щічна

B. Піднижньощелепна

C. Привушна

D. Під’язикова

E. Кутня

62 / 200
У дітей, хворих на квашіоркор, поряд з іншими ознаками виявлені порушення процесу утворення зубів. В основі цього явища лежить недостатнє надходження до організму:

A. Жирів

B. Вуглеводів

C. Білків

D. Вітаміну С

E. Вітаміну В1

63 / 200
Хворому проведена субтотальна субфасціальна резекція щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?

A. Верхній гортанний

B. Зворотний гортанний

C. Під’язиковий

D. Язиковий

E. Нижньощелепний

64 / 200
У гістологічному препараті видно м’язове утворення ротової порожнини, яке складається з двох відділів: шкірного і слизового, у якому розрізняють верхню, проміжну і нижню зони. У проміжній зоні слизового відділу епітелій багатошаровий плоский зроговілий. Яке утворення представлено у препараті?

A. Тверде піднебіння

B. Губа

C. Ясна

D. Язик

E. Щока

65 / 200
Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше?

A. Мітохондрії

B. Мікротрубочки

C. Гранулярна ендоплазматична сітка

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі

66 / 200
У хворого після психічної травми відзначаються підвищена збудливість, дратівливість, безсоння, тривога. Який лікарський засіб доцільно призначити?

A. Феназепам

B. Пірацетам

C. Кофеїн

D. Бемегрид

E. Імізин

67 / 200
У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну спостерігалися непритомність, судоми. Який результат біохімічного аналізу крові на вміст глюкози найбільш імовірний?

A. 3,3 ммоль/л

B. 2,5 ммоль/л

C. 8,0 ммоль/л

D. 10 ммоль/л

E. 5,5 ммоль/л

68 / 200
Лікар-бактеріолог виділив у хворої дитини збудника дизентерії Флекснера - тип 2, Зонне - тип І та етеропатогенну кишкову паличку - О55/В5. Як зветься тип інфекції у цієї дитини?

A. Вторинна інфекція

B. Носійство патогенних бактерій

C. Суперінфекція

D. Змішана інфекція

E. Реінфекція

69 / 200
В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампули півко-лових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?

A. Вібрація

B. Кутове прискорення

C. Гравітація

D. Лінійне прискорення

E. Вібрація та гравітація

70 / 200
У хворого на хронічний ентероколіт виявлено порушення травлення та всмоктування білків у тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості дипептидаз у кишковому соці. У яких клітинах порушено синтез цих ферментів?

A. Стовпчасті з облямівкою

B. Стовпчасті без облямівки

C. Клітини Панета

D. Келихоподібні

E. Ендокриноцити

71 / 200
Під час розтину тіла жінки 38 років виявлені нирки розміром 18хі6х8 см, що нагадують виноградні грона, на розрізі складаються з численних порожнин від 0,5 см до 3 см у діаметрі, заповнених серозною рідиною або колоїдними масами. Паренхіма нирки між порожнинами різко стоншена до 0,1 см. На яке захворювання страждала померла?

A. Хронічний пієлонефрит

B. Гострий пієлонефрит

C. Нефролітіаз

D. Дисплазія нирок

E. Полікістоз нирок

72 / 200
Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?

A. Юні малоспеціалізовані фібробласти

B. Фіброцити

C. Зрілі спеціалізовані фібробласти

D. Міофібробласти

E. Фіброкласти

73 / 200
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гемато-фолікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоци- тами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

A. Овуляція

B. Предовуляторна стадія

C. Менструальний період

D. Постменструальний період

E. Період відносного спокою

74 / 200
З ектодермального епітелію вистил-ки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кишеня Ра-тке, яка направляється до основи майбутнього головного мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?

A. Нейрогіпофіз

B. Медіальне підвищення

C. Гіпофізарна ніжка

D. Аденогіпофіз

E. Передній гіпоталамус

75 / 200
У приміщенні відзначається підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, яка увійшла до цього приміщення?

A. Зменшиться глибина

B. Збільшиться глибина

C. Збільшиться глибина і частота

D. Зменшиться частота

E. Збільшиться частота

76 / 200
У хлопчика перелом плечової кістки. За рахунок якої структури відбуватиметься репаративна регенерація кістки?

A. Окістя

B. Діафіз

C. Епіфіз

D. Шар зовнішніх генеральних пластинок

E. Шар внутрішніх генеральних пластинок

77 / 200
У новонародженої дитини вивих кришталика, довгі й тонкі кінцівки з дуже довгими і тонкими пальцями, аневризма аорти, виділення із сечею окремих амінокислот. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

A. Фенілкетонурія

B. Синдром Марфана

C. Гіпофосфатемія

D. Фруктозурія

E. Галактоземія

78 / 200
До лікарні надійшов пацієнт у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужену дихання за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Попередній діагноз: отруєння наркотиками. Який препарат необхідно застосувати як антагоніст?

A. Налоксон

B. Бемегрид

C. Цититон

D. Унітіол

E. Тіосульфат натрію

79 / 200
Під час мікроскопічного дослідження у препараті виявлений орган нервової системи, що складається з псевдоу-ніполярних нейронів, тіла яких вкриті гліальною і сполучнотканинною оболонками. Визначте цей орган.

A. Вегетативний ганглій

B. Спинний мозок

C. Мозочок

D. Кора великих півкуль

E. Спинномозковий вузол

80 / 200
Під час гістологічного дослідження біоптату шкіри людини виявляється лише щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу було представлено для вивчення?

A. Епідерміс

B. Сосочковий шар дерми

C. Сітчастий шар дерми

D. Гіподерма

E. М’язова пластинка

81 / 200
В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися регенерація її багатошарового епітелію?

A. Клітини базального шару епітелію

B. Власна речовина рогівки

C. Остистий шар епітелію рогівки

D. Базальна мембрана

E. Плоскі клітини

82 / 200
На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одношаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секреторними клітинами. Які структури представлені на мікрофотографії?

A. Бронхіоли

B. Альвеоли

C. Ацинуси

D. Альвеолярні ходи

E. Термінальні бронхи

83 / 200
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 за хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?

A. Волокна Пуркін’є

B. Ніжки пучка Гіса

C. Атріовентрикулярний вузол

D. Синоатріальний вузол

E. Пучок Гіса

84 / 200
У новонародженої дитини недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?

A. Моноцитопоез

B. Еритропоез

C. Лімфопоез

D. Гранулоцитопоез

E. Мегакаріоцитопоез

85 / 200
В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке джерело розвитку зубів було пошкоджено?

A. Мезенхіма

B. Мезодерма

C. Зубний мішечок

D. Епітелій

E. Зубний сосочок

86 / 200
У мазку крові людини, що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин округлої форми з сегмен-тованим ядром і великими яскраво - рожевими гранулами в цитоплазмі. Які це клітини?

A. Нейтрофільні гранулоцити

B. Еозинофільні гранулоцити

C. Еритроцити

D. Базофільні гранулоцити

E. Лімфоцити

87 / 200
На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена прино-сна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть цей вид клітин.

A. Мезангіальні

B. Іладеньком’язеві

C. Юкставаскулярні

D. Інтерстиціальні

E. Юкстагломерулярні

88 / 200
У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку. Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалія. Яке порушення гемоди-наміки спостерігається у хворого?

A. Недостатність лівого шлуночка серця

B. Недостатність правого шлуночка серця

C. Синдром портальної гіпертензії

D. Колапс

E. Тотальна серцева недостатність

89 / 200
Під час кружіння на каруселі у жінки 25 років з’явилися нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?

A. Вестибулярні півколових каналів

B. Пропріорецептори скелетних м’язів

C. Кортієвого органу

D. Зорові

E. Вестибулярні отолітові

90 / 200
У людей похилого віку швидкість поширення пульсової хвилі вища, ніж у молодих. Причиною цього є зменшення з віком:

A. Еластичності судинної стінки

B. Лінійної швидкості кровотоку

C. Величини серцевого викиду

D. Частоти серцевих скорочень

E. Об’ ємної швидкості кровотоку

91 / 200
У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,0 * 1012/л до 4,5 * 1012/л. Що є основною причою цього?

A. Вихід еритроцитів з депо

B. Пригнічення руйнування еритроцитів

C. Активація еритропоезу

D. Збільшення хвилинного об’єму крові

E. Втрата води організмом

92 / 200
У дитини спостерігається затримка росту, психічного розвитку і формування зубів, запізніла поява точок окості-ніння, зниження основного обміну. Гіпофункція якої ендокринної залози (залоз) є причиною такого стану?

A. Статеві

B. Наднирники

C. Нейрогіпофіз

D. Щитовидна

E. Підшлункова

93 / 200
Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?

A. Соматостатин

B. Гастрин

C. Інсулін

D. Глюкагон

E. Нейротензин

94 / 200
У хворого, який протягом тривалого часу приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення хвороби, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці явища?

A. Звикання до препарату

B. Сенсибілізація

C. Гіперпродукція кортикотропного гормону

D. Кумуляція

E. Недостатність кори наднирників

95 / 200
У хворої з набряками у сечі велика кількість білку. Про порушення функції якого відділу нефрону це свідчить?

A. Проксимальний звитий каналець

B. Дистальний звитий каналець

C. Ниркове тільце

D. Нисхідна частина петлі Іенле

E. Висхідна частина петлі Іенле

96 / 200
Під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м’язів. Який метод дослідження треба використати?

A. Гнатодинамометрія

B. Електроміографія

C. Мастікаціографія

D. Міоартрографія

E. Електроодонтодіагностика

97 / 200
Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, під час складання іспиту біль послабився. Розвитком якого виду гальмування у корі головного мозку зумовлене зменшення больових відчуттів?

A. Позамежне

B. Зовнішнє

C. Згасаюче

D. Диференціювальне

E. Запізніле

98 / 200
При аналiзi електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A. 60

B. 50

C. 70

D. 80

E. 100

99 / 200
У людини внаслідок хронічного захворювання пєчінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?

A. Осмотичний тиск

B. рН

C. Щільність крові

D. Онкотичний тиск плазми крові

E. Гематокрит

100 / 200
Експериментальній тварини перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться у зоні інервації?

A. Втрата дотикової чутливості

B. Втрата температурної чутливості

C. Втрата рухів

D. Втрата пропріоцептивної чутливості

E. Гіперчутливість

101 / 200
У пацієнта порушена координація рухів, їх амплітуда і спрямованість; рухи розмашисті, непропорційні; хода "півняча", "п’яна". Який відділ мозку пошкоджено?

A. Мозочок

B. Довгастий мозок

C. Спинний мозок

D. Гіпоталамус

E. Таламус

102 / 200
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього?

A. Натрієві

B. Калієві

C. Калієві та натрієві

D. Кальцієві

E. Натрієві та кальцієві

103 / 200
Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін її складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона хоче збільшити масу тіла?

A. 12 000 - 13 000 кДж/д

B. 10 500 - 11 500 кДж/д

C. 10 000 - 11 000 кДж/д

D. 9 000 - 10 000 кДж/д

E. 8 000 - 9 000 кДж/д

104 / 200
У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе?

A. Зорова

B. Слухова

C. Шкірна та пропріоцептивна

D. Нюхова і смакова

E. Слухова і зорова

105 / 200
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють?

A. N. glossopharyngeus

B. N. facialis

C. N. trigemrnus

D. N. vagus

E. N. sympaticus

106 / 200
Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?

A. Латеральні спинно-кортикальні

B. Спинно-таламічні

C. Медіальні спинно-кортикальні

D. Передні спинно-мозочкові

E. Задні спинно-мозочкові

107 / 200
У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилася людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

A. Відпочинок

B. Легка робота

C. Нервове напруження

D. Спокій

E. Сон

108 / 200
На слизовій оболонці лівої щоки визначається безболісне, еластичної консистенції новоутворення, розташоване на вузькій, м’якій ніжці, розміром 1х1см, нерухоме, поверхня його нерівна, сосочкова. Слизова оболонка, що вкриває новоутворення, у кольорі не змінена. Для якого захворювання найбільше характерні такі зміни?

A. Поліп

B. Папілома

C. Аденокистозна карцинома

D. Аденома

E. Рак

109 / 200
У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-пчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?

A. Гіпервітаміноз D

B. Гіпервітаміноз С

C. Гіповітаміноз D

D. Гіповітаміноз С

E. Гіповітаміноз А

110 / 200
У хворого спостерігаються дерматит, діарея, деменція. В анамнезу відомо, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані ці порушення?

A. B1

B. B2

C. РР

D. В9

E. В8

111 / 200
Хвора 58 років надійшла у важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5% глюкози. Що є причиною такого стану?

A. Гіперглікемічна кома

B. Гіпоглікемічна кома

C. Анафілактичний шок

D. Уремічна кома

E. Гіповолемічна кома

112 / 200
У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових обо- лонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Яке захворювання у дитини?

A. Альбінізм

B. Алкаптонурія

C. Цистинурія

D. Порфірія

E. Гемолітична анемія

113 / 200
До лікарні надійшов 9-річний хлопчик з відставанням у розумовому і фізичному розвитку. Під час біохімічного аналізу крові виявлено підвищену кількість фенілаланіну. Блокування якого фермента може призвести до такого стану?

A. Оксидаза гомогентизинової кислоти

B. Глутамінтрансаміназа

C. Фенілаланін-4-монооксигеназа

D. Аспартатамінотрансфераза

E. Глутаматдекарбоксилаза

114 / 200
Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки?

A. Фенілоцтова

B. Лимонна

C. Валеріанова

D. Щавлева

E. Гіпурова

115 / 200
У експериментальної тварини, що знаходиться на безбілковому раціоні, розвинулася жирова інфільтрація печінки внаслідок дефіциту метилюючих агентів. Утворення якого метаболіту порушено у піддослідної тварини?

A. Холін

B. ДОФА

C. Холестерин

D. Ацетоацетат

E. Лінолева кислота

116 / 200
До відділення травматології надійшов хворий з розчавлюванням м’язової тканини. Який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений?

A. Загальні ліпіди

B. Креатинін

C. Глюкоза

D. Мінеральні солі

E. Сечова кислота

117 / 200
При хронічному панкреатиті спо- стерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Розщеплення яких речовин буде порушене?

A. Білки

B. Вуглеводи

C. Ліпіди

D. Нуклеїнові кислоти

E. Білки і вуглеводи

118 / 200
У хворого, що страждає на цингу, порушено процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування і випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту зумовлює ці симптоми?

A. Глікозилтрансфераза

B. Еластаза

C. Лізилгідроксилаза

D. Проколагенпептидаза N-кінцевого пептиду

E. Проколагенпептидаза С-кінцевого пептиду

119 / 200
При вживанні печива, цукерок у змішаній слині тимчасово зростає рівень лактату. Активація якого біохімічного процесу призводить до цього?

A. Тканинне дихання

B. Аеробний гліколіз

C. Ілюконеогенез

D. Анаеробний гліколіз

E. Мікросомальне окислення

120 / 200
Підвищена ламкість судин, руйнування емалі і дентину у хворих на цингу здебільшого зумовлено порушенням дозрівання колагену. Який етап модифікації проколагену порушено при цьому авітамінозі?

A. Утворення поліпептидних ланцюгів

B. Ілікозилювання гідроксилізинових залишків

C. Гідроксилювання проліну

D. Видалення з проколагену С-кінцевого пептиду

E. Відщеплення N-кінцевого пептиду

121 / 200
У хворого після переливання крові спостерігається жовтуватість шкіри та слизових оболонок, в крові підвищено рівень загального та непрямого білірубіну, у сечі підвищено рівень уробіліну, у калі - стеркобіліну. Який вид жовтяниці у хворого?

A. Гемолітична

B. Спадкова

C. Обтураційна

D. Паренхіматозна

E. Жовтяниця новонароджених

122 / 200
У дитини на протязі перших трьох місяців після народження розвинулася важка форма гіпоксії, що проявлялася задухою та синюшністю шкіри. Причиною цього є порушеня заміни фетального гемоглобіну на:

A. Гемоглобін S

B. Гемоглобін А

C. Ілікозильований гемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Гемоглобін М

123 / 200
При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури?

A. Вітамін А

B. Вітамін К

C. Вітамін Д

D. Вітамін В1

E. Вітамін Е

124 / 200
У нормі рН слини складає 6,4 - 7,8. До яких змін емалі призводить зсув рН слини у кислий бік (менше 6,2)?

A. Кальцифікація

B. Демінералізація

C. Флюороз

D. Мінералізація

E. Підвищення стійкості

125 / 200
При обстеженні хворого похилого віку був встановлений супутній діагноз “блукаюча нирка" Зміни в яких структурах нирки призвели до цього стану?

A. Smus renaUs

B. ffilus renaUs

C. Fascia renaUs

D. Corpus a^posum pararenale

E. Ureter

126 / 200
Під час дослідження плазми крові пацієнта через 4 години після приймання ним жирної їжі встановлено, що вона є каламутною. Найбільш ймовірною причиною даного стану є підвищення концентрації в плазмі:

A. ЛПВГ

B. ЛПНГ

C. Хіломікронів

D. Холестерину

E. Фосфоліпідів

127 / 200
У хворого 43 років з хронічним атрофічним гастритом і мегалобла-стною гіперхромною анемiєю підвищене виділення метилмалонової кислоти з сечею. Недостатністю якого вітаміну обумовлене виникнення зазначеного симптомокомплексу?

A. B 2

B. B з

C. В 5

D. В 6

E. В12

128 / 200
Внаслідок тривалого голодування в органiзмi людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процегів метаболізму поновлює вміст глюкози у крові?

A. Глюконеогенез

B. Анаеробний гліколіз

C. Аеробний гліколіз

D. Глікогеноліз

E. Пентозофосфатний шлях

129 / 200
При гістологічному дослідженні щитовидної залози хворого, який помер від серцевої недостатності при явищах гіпотіреозу, виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами і пла-змоцитами, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Аденома щитовидної залози

B. Аутоімунний тиреоїдит Хашимото

C. Гнійний тиреоїдит

D. Зоб тиреотоксичний

E. -

130 / 200
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окислення глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат.

A. Оксалоацетат

B. Гліцерофосфат

C. Піруват

D. Глюкозо-6-фосфат

E. Фруктозо-6-фосфат

131 / 200
Вагітна жінка вживала алкоголь, що призвело до порушення закладки ектодерми ембріону. У яких похідних цього листка розвинуться вади?

A. Нирки

B. Епітелій кишечника

C. Надниркові залози

D. Статеві залози

E. Нервова трубка

132 / 200
У хворого з опіками 40% поверхні тіла розвинувся опіковий шок. Який механізм розвитку шоку домінує на його початку?

A. Зневоднення

B. Больовий

C. Порушення мінерального обміну

D. Аутоімунізація

E. Порушення білкового обміну

133 / 200
На ранній стадії цукрового діабету у хворих спостерігається поліурія. Чим вона зумовлена?

A. Гіперглікемія

B. Кетонемія

C. Гіпохолестеринемія

D. Гіперхолестеринемія

E. Гіперкаліемія

134 / 200
При аналізі спірограми хворого встановлено зменшення частоти і глибини дихання. До зменшення якого показника це призведе?

A. Життєва ємність легень

B. Хвилинний об’єм дихання

C. Резервний об’єм вдиху

D. Резервний об’єм видиху

E. Залишковий об’єм

135 / 200
Постраждалому у ДТП наклали кровозупинюючий джгут на верхню третину стегна на 3 години. Після зняття джгута у хворого виник різкий набряк тканин стегна, частий пульс, холодний піт, виражена гіпотонія. Який патологічний процес розвинувся у хворого?

A. Анафілактичний шок

B. Колапс

C. Кардіогенний шок

D. Токсемічний шок

E. Геморагічний шок

136 / 200
У хворого після важкої травми грудної клітки розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності [ГНН]. Що є провідним механізмом розвитку ГНН у даному випадку?

A. Порушення відтоку сечі

B. Підвищення тиску в капсулі клубочка

C. Падіння артеріального тиску

D. Підвищення тиску в ниркових артеріях

E. Зменшення онкотичного тиску крові

137 / 200
У хворого на променеву хворобу з’явилися ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому?

A. Лімфопєнія

B. Еритропенія

C. Еозинопенія

D. Тромбоцитопенія

E. Нейтропенія

138 / 200
Хворий 68 років переніс інфаркт мiокарда. Під час ЕКГ-обстеження відзначається прогресуюче збільшення тривалості інтервалу PQ аж до випадіння комплексу QRS, після чого інтервал PQ відновлюється. З порушенням якої функції серця пов’язане таке порушення серцевого ритму?

A. Збудливість

B. Скоротливість

C. Провідність

D. Автоматизм

E. -

139 / 200
У хворого 37 років після отруєння невідомим лікарським препаратом відзначаються швидкі самодовільні стереотипні скорочення м’язів обличчя, що імітують мигання і примружування. До якої форми розладів рухової функції нервової системи слід віднести ці пору-шенн?

A. Гіперкінез

B. Гіпокінез

C. Акінезія

D. Атаксія

E. -

140 / 200
У хворої ушкодження задньої долі гіпофізу призвело до збільшення добового діурезу до 10-15 л. Що є головним механізмом у розвитку поліурії?

A. Надлишок вазопресину

B. Дефіцит вазопресину

C. Надлишок альдостерону

D. Надлишок натрійуретичного фактора

E. Дефіцит кортикотропіну

141 / 200
Після вживання меду у підлітка з’явилася кропив’янка, що супроводжувалася лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виник у даному випадку?

A. Лімфоцитоз

B. Моноцитоз

C. Базофілія

D. Нейтрофілія

E. Еозинофілія

142 / 200
Пацієнт 16 років, що страждає на хворобу Іценка-Кушінга, звернувся з приводу надлишкової маси тіла. Під час опитування виявилося, що енергетична цінність їжї, що вживається, складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у цьому випадку?

A. Нестача інсуліну

B. Надлишок глюкокортикоїдів

C. Надлишок інсуліну

D. Нестача глюкокортикоїдів

E. Гіподинамія

143 / 200
У людини, яку покусали бджоли, розвинувся набряк верхніх кінцівок та обличчя. Який основний патогенетичний механізм розвитку цього набряку?

A. Підвищення проникності стінки судин

B. Збільшення гідростатичного тиску в капілярах

C. Зменшення гідростатичного тиску тканин

D. Збільшення онкотичного тиску тканин

E. Зменшення онкотичного тиску крові

144 / 200
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпертензія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?

A. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини

B. Зменшення онкотичного тиску крові

C. Зменшення осмотичного тиску крові

D. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах

E. Збільшення проникності стінок судин

145 / 200
Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?

A. Первинна альтерація

B. Еміграція лімфоцитів

C. Вторинна альтерація

D. Діапедез еритроцитів

E. Проліферація фібробластів

146 / 200
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?

A. Гіперсекреція альдостерону

B. Гіпосекреція альдостерону

C. Гіперсекреція катехоламінів

D. Гіперсекреція глюкокортикоїдів

E. Гіпосекреція глюкокортикоїдів

147 / 200
У дитини 5 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гострий дифузний гломерулонефрит, що характеризувався олігурією, протеїнурією, гематурією, гіперазотемією. Порушення якого процесу у нирках найбільш суттєве для виникнення цих змін?

A. Канальцева реабсорбція

B. Канальцева секреція

C. Сечовиведення

D. Секреція гормонів

E. Клубочкова фільтрація

148 / 200
У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні і поліхроматофіль-ні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

A. Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

B. Дефіцит вітаміну В12

C. Заміщення еритроцитарного ростка

D. Зменшення синтезу еритропоетину

E. Хронічна кровотрата

149 / 200
Під час плевральної пункції було отримано гнійний ексудат. При мікроскопічному дослідженні ексудату знайдено багато гнійних тілець. У результаті руйнування яких клітин крові вони утворюються?

A. Еозинофіли

B. Базофіли

C. Лімфоцити

D. Нейтрофіли

E. Еритроцити

150 / 200
Дитина 3 років мала множинні порушення розвитку кісток лицевого відділу черепа. Загинула від сепсису, який розвинувся на фоні бронхопневмонії. У крові вміст імуноглобулінів в межах норми. Під час розтину встановлена відсутність тимуса. Яка головна причина страждань дитини?

A. Комбінований імунодефіцит

B. Недостатність клітинного імунітету

C. Вторинний імунодефіцит

D. Гострий лімфолейкоз

E. Хронічна інтоксикація

151 / 200
Під час розтину тіла померлого від набряку легень у міокарді знайдено велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб. Який найбільш імовірний діагноз?

A. !нфаркт міокарда

B. Кардіосклероз

C. Міокардит

D. Амілоїдоз

E. Кардіоміопатія

152 / 200
Хвора 45 років скаржиться на біль і кровотечу з каріозної порожнини 36 під час їжі. Раніше спостерігався непро-вокований біль. Під час огляду 36 - на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, виповнена тканиною червоного кольору, під час зондування відмічається біль і кровотеча. Яка тканина розрослася у каріозну порожнину?

A. Фіброзна

B. Жирова

C. Грануляційна

D. Епітеліальна

E. М’язова

153 / 200
Під час розтину тіла померлого від серцевої недостатності виявлено серозний менінгіт, некроз і крововиливи в наднирниках, пролежні. Мікроскопічно: деструктивнопроліферативний ендотромбоваскуліт (гранульоми Попова) у довгастому мозку, інтерстиці-альний міокардит. Яке захворювання було у померлого?

A. Скарлатина

B. Кір

C. Черевний тиф

D. Грип

E. Висипний тиф

154 / 200
Жінка 38 років захворіла гостро з підвищенням температури тіла до 40оС. На другому тижні хвороби на шкірі живота з’явилися розеоли. На 18-й день хвороби виявлені ознаки “гострого живота" діагностовано перитоніт, від якого хвора померла. На аутопсії у клубовій кишці виявлені глибокі виразки у ділянці групових фолікулів, одна з яких перфорувала, у черевній порожнині -фібринозно-гнійний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Лямбліоз

B. Кампілобактерійний ентероколіт

C. Черевний тиф

D. Дизентерія

E. Амебіаз

155 / 200
У хворого на хронічний періодон-тит рентгенологічно виявлено кісту кореня зуба. Мікроскопово в операційному матерiалi виявлено, що порожнина кісти вистелена багатошаровим плоским єпітєлієм, стінка кісти утворена грануляційною тканиною різного ступеня зрілості з дифузним запальним інфільтратом. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Фолікулярна кіста

B. Примордіальна кіста

C. Амелобластома

D. Радикулярна кіста

E. -

156 / 200
Під час розтину тіла виявлено, що вся права легеня збільшена, щільна, на плеврі нашарування фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з якої стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легенів характерна така картина?

A. Вогнищева пневмонія

B. Крупозна пневмонія

C. !нтерстиціальна пневмонія

D. Гангрена легені

E. Фіброзуючий альвеоліт

157 / 200
Під час аутопсії у потиличній долі головного мозку виявлена порожнина 2,5х1,5 см, заповнена прозорою рідиною, стінка її гладенька, буроватого кольору. Який процес розвинувся у головному мозку?

A. Сіре розм’якшення мозку

B. Абсцес мозку

C. Вада розвитку мозку

D. Кіста на місці сірого розм’якшення мозку

E. Киста на місці крововиливу

158 / 200
На слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння виявляються білувато-сірого кольору плівки, які щільно з’єднані з підлеглою тканиною, при спробі зняти плівку на її місці виникає глибокий дефект тканини. Який вид запалення виник на слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння?

A. Дифтеритичне

B. Серозне

C. Крупозне

D. Гнійне

E. Змішане

159 / 200
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено у міокарді?

A. Тигрове серце

B. Дифузний кардіосклероз

C. Післяінфарктний кардіосклероз

D. Міокардит

E. Інфаркт міокарда

160 / 200
У чоловіка 43 років, який тривалий час хворів на туберкульоз, розвинулася легенева кровотеча, що призвело до смерті. Під час розтину тіла у легенях виявлено декілька порожнин овальної або округлої форми, стінка яких утворена некротичними масами та тканиною легень. Для якої форми туберкульозу легень характерні такі зміни?

A. Гострий кавернозний

B. Фіброзно-кавернозний

C. Туберкулома

D. Казеозна пневмонія

E. Гострий вогнищевий

161 / 200
Хворий помер від серцевої недостатності, в анамнезі - пульмонектомія з приводу кісти правої легені. Під час розтину виявлено збільшену у розмірах ліву легеню. Назвіть патологічний процес у лівій легені.

A. Нейрогуморальна гіпертрофія

B. Дисфункціональна атрофія

C. Вікарна гіпертрофія

D. Дисциркуляторна атрофія

E. Нейротична атрофія

162 / 200
Хворий захворів гостро, скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 40оС, головний біль, кашель, задишку. На 5-й день захворювання помер. Під час розтину: легені збільшені в об’ємі, пістрявого вигляду - "велика пістрява легеня". Для якого захворювання характерна така патологоанато-мічна картина?

A. Аденовірусна інфекція

B. Крупозна пневмонія

C. Респіраторно-синцитіальна інфекція

D. Грип

E. Бронхоектатична хвороба

163 / 200
Під час розтину тіла жінки 45 років, що померла від хронічної ниркової недостатності, знайдено: склероз та гі-аліноз дерми, великовогнищеві некрози кортикального шару нирок та нефросклероз, великовогнищевий кардіосклероз та базальний пневмосклероз. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Вузликовий периартеріїт

B. Системна склеродермія

C. Дерматоміозит

D. Системний червоний вовчак

E. Ревматизм

164 / 200
Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудата у легенях?

A. Серозно-фібринозний

B. Геморагічний

C. Серозний

D. Гнійний

E. Фібринозний

165 / 200
Під час розтину тіла померлого через тиждень від початку профузної діареї, виявлено різко виражений ексікоз, кров густа. Під час бактеріологічного дослідження вмісту тонкої кишки, що нагадує рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке захворювання призвело до смерті хворого?

A. Дизентерія

B. Черевний тиф

C. Холера

D. Сальмонельоз

E. Харчова токсикоінфекція

166 / 200
Експериментальній тварині після попередньої сенсибілізації підшкірно введено дозу антигену. У місці ін’єкції розвинулося фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного на фібриноїдного набухання, фібрино-їдного некрозу. Яка імунологічна реакція розвинулася у тварини?

A. Гіперчутливість сповільненого типу

B. Гіперчутливість негайного типу

C. Реакція трансплантаційного імунітету

D. Нормергічна реакція

E. Гранульоматоз

167 / 200
Вміст везикул зі слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений до вірусологічної лабораторії. Що з наведеного буде виявлено при мікроскопії мазків?

A. Тільця Пашена

B. Тільця Бабеша-Негрі

C. Тільця Іуарнієрі

D. Тільця Бабеша-Ернста

E. Синцитій

168 / 200
Хвора 27 років скаржиться на сухість губ, появу лусочок, котрі вона зкушує. Об’єктивно: губи сухі, на межі червоної кайми та слизової оболонки губ наявність сірих прозорих лусочок, краї яких дещо виступають над поверхнею слизової. Після зняття лусочок ерозій немає, відмічається гіперемія. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Червоний вовчак

B. Ексфоліативний хейліт

C. Кандидозний хейліт

D. Метеорологічний хейліт

E. Лейкоплакія

169 / 200
У хворого хлопчика 5 років на п’ятий день після початку захворювання з слизової носоглотки і мигдаликів виділений збудник поліомієліту. Яку реакцію слід використати для встановлення серотипу збудника?

A. Реакція вірусної нейтралізації цито-патичної дії

B. Реакція гальмування гемаглютинації

C. Реакція гальмування гемадсорбції

D. Реакція непрямої гемаглютинації

E. Реакція зв’язування комплементу

170 / 200
При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки знайдені звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені розростанням строми з проліферацією її клітин. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий ендометрит

B. Лейоміома

C. Залозиста гіперплазія ендометрія

D. Пухирний занос

E. Плацентарний поліп

171 / 200
Лікарю-пародонтологу необхідно оцінити у пацієнтки фактори неспецифічної резистентності слини і видільного слизової оболонки ротової порожнини. Який фактор неспецифічної резистентності слід вивчити у досліджуваному матеріалі у першу чергу?

A. Секреторний IgA

B. Пропердин

C. Інтерферон

D. Комплемент

E. Лізоцим

172 / 200
До відділення хірургічної стоматології надійшов пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи. Який препарат слід застосувати з метою активної імунізації проти правцю?

A. Протиправцевий імуноглобулін

B. Правцевий анатоксин

C. Протиправцева сироватка

D. Коклюшно-дифтерійна-правцева вакцина

E. Іаммаглобулін з крові донорів, імунізованих проти правцю

173 / 200
У відділенні щелепно-лицьової хірургії у хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьо-зеленого кольору. Який мікроорганізм найімовірніше є збудником інфекції?

A. Pseudomonas aerugmosa

B. Proteus vulgaris

C. Batillus subtihs

D. Klebsiella pneumornae

E. Staphylococcus epidermidis

174 / 200
У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дизба-ктеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?

A. Сульфаніламіди

B. Еубіотики (пробіотики)

C. Інтерферон

D. Протигрибкові препарати

E. Нітрофурани

175 / 200
У пацієнта в результаті активації власних мікроорганізмів, що входять до складу мікрофлори слизової оболонки рота, виник гнійно-запальний процес тканин пародонту. До якої форми інфекції належить захворювання?

A. Екзогенна інфекція

B. Реінфекція

C. Суперінфекція

D. Аутоінфекція

E. Рецидив

176 / 200
У хворого виділено чисту культуру коринебактерій дифтерії. Яку імунологічну реакцію слід використати для виявлення токсигенності бактерій?

A. Аглютинації

B. Зв’язування комплементу

C. Преципітації в агарі

D. Іальмування гемаглютинації

E. Непрямої гемаглютинації

177 / 200
Дитина 1 року часто хворіє на вірусно-бактеріальні інфекції, які погано піддаються терапії. Під час проведення дослідження імунологічного статусу виявлено відсутність у крові лімфоцитів, що забезпечують клітинний імунітет. Який імунодефіцит і за якою системою виявлений у цієї дитини?

A. Вторинний за Т-системою

B. Первинний за В-системою

C. Первинний за макрофагальною системою

D. Первинний за мікрофагами

E. Первинний за Т-системою

178 / 200
Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма інфекції?

A. Рецидив

B. Реінфекція

C. Суперінфекція

D. Персистуюча інфекція

E. Хронічна інфекція

179 / 200
Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет було введено інсулін. Через деякий час у хворого з’явилися слабкість, дратівливість, посилення потовиділення. Який основний патогенетичний механізм розвитку гіпоглікемічної коми, що виникла?

A. Вуглеводне голодування головного мозку

B. Посилення глікогенолізу

C. Посилення кетогенезу

D. Посилення ліпогенезу

E. Зменшення глюконеогенезу

180 / 200
Людині внутрішньовенно ввели розчин, що спричинило збільшення частоти та сили серцевих скорочень. Які складові розчину зумовили ці зміни?

A. Іони натрію

B. Іони хлору

C. Іони кальцію

D. Іони калію

E. Ілюкоза

181 / 200
Для лікування стоматиту дитині 10 місяців призначено антисептичний препарат в розчині для змазування слизової оболонки рота. Що з наведеного призначено дитині?

A. Спиртовий розчин дiамантового зеленого

B. Спиртовий розчин етакридину лактату

C. Водний розчин фенолу

D. Водний розчин метиленового синього

E. Водний розчин саліцилової кислоти

182 / 200
Хворий із серцевою недостатністю приймає дигоксин. Який ефект диго-ксину зумовлює доцільність його застосування при цій патології?

A. Зменшення потреби міокарду в кисні

B. Збільшення сили серцевих скорочень

C. Збільшення частоти серцевих скорочень

D. Зменшення переднавантаження на серце

E. Зменшення постнавантаження на серце

183 / 200
У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Реалізувалася система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК по непошкодженому ланцюгу за допомогою специфічного ферменту. Як називається це явище?

A. Дуплікація

B. Реплікація

C. Ініціація

D. Термінація

E. Репарація

184 / 200
Для лікування ксеростомії хворому було призначено пілокарпіну гідрохло-рид в краплях всередину. Хворий порушував режим лікування: у нього виникли брадикардія, бронхоспазм, болісне посилення перистальтики, різке потовиділення, слинотеча, звуження зініць і спазм акомодації. Для усунення симптоматики був призначений атропіну сульфат. Який вид взаємодії існує між зазначеними препаратами?

A. Синергізм

B. Антагонізм

C. Кумуляція

D. Тахіфілаксія

E. Звикання

185 / 200
Для лікування пародонтиту в комплекс препаратів був включений лікарський засіб з групи водорозчинних вітамінів, похідне біофлавоноїдів, який призначають разом з кислотою аскор- біновою. Препарат має антиоксидантні властивості, зменшує кровоточивість ясен. Який це препарат?

A. Кальцію пантотенат

B. Кальцію пангамат

C. Ціанокобаламін

D. Рутин

E. Кислота фолієва

186 / 200
Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми?

A. Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем

B. Окислення органічних компонентів протоплазми

C. Дегідратація білків протоплазми

D. Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми

E. Взаємодія з гідроксильними групами ферментів

187 / 200
У наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке захворювання може бути показанням для його застосування?

A. Алкоголізм

B. Гостре отруєння спиртом етиловим

C. Наркоманія

D. Гостре отруєння морфіном

E. Алкогольний психоз

188 / 200
Хворий з феохромоцитомою страждає від підвищеного артеріального тиску, який переростає в гіпертонічні кризи. Препарати якої групи допоможуть хворому?

A. ^-адреноблокатори

B. о-адреноблокатори

C. Гангліоблокатори

D. Симпатолітики

E. Блокатори кальцієвих каналів

189 / 200
У хворого, що тривало хворіє на туберкульоз, виявлене внутрішньоклітинне розташування мікобактерій. Який препарат обов’язково має бути включений до комплексної терапії туберкульозу?

A. Рифампіцин

B. Етіонамід

C. Натрію парааміносаліцилат

D. Етамбутол

E. Ізоніазид

190 / 200
Хворому було призначено препарат. Через декілька діб дія препарату значно знизилась i для отримання початкового ефекту стало необхідним збільшити дозу. За яким типом змінилася дія лiкарської речовини?

A. Тахіфілаксія

B. Звикання

C. Лікарська залежність

D. Кумуляція

E. Ідіосинкразія

191 / 200
Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз:

A. Альфа-адреноблокатори

B. Симпатолітики

C. Бета-адреноблокатори

D. Селективні бета-адреноміметики

E. Альфа-адреноміметики

192 / 200
Чоловік під час епідемії грипу звернувся до лікаря з приводу профілактики та раннього лікування цього захворювання. Який препарат можна призначити?

A. Метисазон

B. Адамантан

C. Ацикловір

D. !нтерферон

E. Бонафтон

193 / 200
Хворий 25 років звернувся до лікаря із скаргами на нежить та головний біль протягом 4 днів. Після обстеження йому встановлено діагноз фронтит. Через який носовий хід інфекція потрапила до лобної пазухи?

A. Верхній

B. Середній

C. Нижній

D. Загальний

E. Носоглотковий

194 / 200
У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з’явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить ця мазь?

A. Ацикловір

B. Азидотимідин

C. Дексаметазон

D. Індометацин

E. Інтерферон

195 / 200
У хворого перелом кістки повільно загоюється. Який засіб можна вико- ристати для пришвидшення загоєння її сполучнотканинної матриці?

A. Преднізолон

B. Циклофосфан

C. Метотрексат

D. Циклоспорин

E. Метилурацил

196 / 200
Хворому 50 років з ішемічною хворобою серця лікар призначив лікарський засіб, який має антиагрегантну дію. Хворий почав приймати засіб у дозах більших, ніж було призначено, внаслідок чого виникли нудота, блювання, біль натщесерце у животі. Який засіб було призначено хворому?

A. Пармідин

B. Ацетилсаліцилова кислота

C. Тиклід

D. Діпіридамол

E. Пентоксифілін

197 / 200
Хворому 60 років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому?

A. Вітамін Е

B. Аскорбінова кислота

C. Рибоксин

D. Ессенціале

E. Кислота глютамінова

198 / 200
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенно-го шоку. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку шоку?

A. Депонування крові у венах

B. Зниження діастолічного притоку крові до серця

C. Порушення насосної функції серця

D. Зниження судинного тонусу

E. Збільшення судинного тонусу

199 / 200
Який препарат, що має протигли-стну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому парадонтиті?

A. Піперидину адипінат

B. Насіння гарбуза

C. Пірантел

D. Хлоксил

E. Левамізол

200 / 200
Хвора 50 років страждає на безсоння. Протягом 3 місяців вона приймала різні снодійні засоби: етамінал натрію, фенобарбітал, барбаміл. Після відміни препаратів хвора стала дратівливою, відновилось безсоння, з‘явилися агресивність, втрата апетиту, тремор кінцівок. Яке ускладнення фармакотерапії виникло у хворої?

A. Тахіфілаксія

B. Фізична і психічна залежність

C. Сенсибілізація

D. Звикання до препаратів

E. Функціональна кумуляція