Угода користувача

Інтернет-ресурс Doctrina пропонує клієнту, тобто особі, іменованій «Користувач», договір на отримання послуг на сайті doctrina.space, а також обробку особистих даних.


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Договір, укладений між Адміністратором та Користувачем дистанційним способом (онлайн), через сайт doctrina.space, визначає умови та порядок отримання послуг, представлених на Сайті.
Прийняття Користувачем пропозиції Адміністратора укласти вищезазначений договір отримання послуг, вважається дійсним за наявності Реєстрації на сайті doctrina.space.

Укладаючи цей Договір, Користувач підтверджує своє ознайомлення з Договором та згоду з його положеннями. Користувач надає свідомий дозвіл на обробку Адміністратором своїх особистих даних, метою якої є ефективне виконання умов цього Договору.
Заключаючи цей Договір, Користувач також зазначає, що він ознайомлений зі своїми правами, які встановлені Законом України «Про захист персональних даних».


КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Реєструючись на Сайті, Користувач надає Адміністратору таку інформацію стосовно себе: логін, адреса електронної пошти, пароль для доступу до аккаунту на Сайті.
Користувач усвідомлює, що він погоджується на обробку Адміністратором зазначених особистих даних.
Метою отримання Адміністратором персональних даних Користувача є:
• реєстрація Користувача на Сайті;
• виконання Адміністратором своїх зобов'язань перед Користувачем;
• оцінка та аналіз роботи даного Сайту.
Адміністратор має право відправляти на електронну пошту Користувача сервісні повідомлення, які надають інформацію Користувачу стосовно статусу його взаємодій з сайтом doctrina.space.
Адміністратор має право використовувати технологію «cookies», які не містять конфіденційну інформацію та в жодному разі не надаються третім особам.
Адміністратор не несе відповідальності за відомості, які надані Користувачем у відповідній формі.


ВІДОМОСТІ:
Відвідувач – це будь-яка особа, яка перейшла на Сайт.
Замовлення – належним чином оформлений запит від «Користувача» на сайті на придбання послуг із зазначенням необхідної інформації для його виконання.
Адміністратор – відповідальна особа на сайті doctrina.space.
Користувач – зареєстрований Відвідувач, який користується послугами на сайті Адміністратора.
Реєстрація – передача інформації з боку Відвідувача, шляхом самостійного заповнення форми.
Товар – послуга, опублікована на сайті з зазначенням назви та опису.


ТОВАР ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Товар може додатково супроводжуватися фото та відео контентом, а також описом. Також опис, фото та відео контент може бути змінений в будь-який момент, доповнений або видалений з сайту за необхідності. Користувач несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що стало причиною неможливості належного виконання Адміністратором своїх зобов'язань перед Користувачем чи призвело до негативних наслідків. Оплата товару проводиться лише через переадресацію на сторінку оплати з сторінки http://doctrina.space/subscription. Після успішного придбання Товару на Сайті Користувач може вільно користуватись послугами, наданими Сайтом.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом цього Договору є Товар, представлений за посиланням doctrina.space/subscription.


РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ
Реєстрація на Сайті відбувається шляхом заповнення розділу зі вказанням логіну, електронної адреси та паролю. Реєстрація на сайті не є обов’язковою. В результаті реєстрації на Сайті відвідувач отримує власний аккаунт на Сайті. Адміністратор не несе відповідальності за точність та правильність вказаної інформації, яка надається Користувачем під час реєстрації та/або оформленні замовлення. Користувач зобов’язується не повідомляти третім особам інформацію щодо власного логіну та паролю, які використовуються для входу в акаунт. У разі виникнення підозри щодо несанкціонованого доступу до акаунту, Користувач Сайту повинен якомога швидше повідомити про це Адміністратора, надіславши останньому відповідну інформацію на електронну адресу, зазначену на сайті або скориставшись формою зворотнього зв'язку.


ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
Ціна Товару визначається Адміністратором і вказується на відповідній сторінці на сайті.
Оплата Послуг відбувається тільки в національній валюті України. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Адміністратора чи його відповідного представника. Ціна Товару може бути змінена Адміністратором в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Користувачем Товар зміні не підлягає в жодному разі.
Оплата Користувачем оформленого замовлення автоматично означає повну згоду Користувача з умовами Договору і є фактичною датою укладення Договору між Користувачем і Адміністратором.


ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ І КОШТІВ
Товар (Преміум-акаунт на Сайті) підлягає поверненню шляхом припинення підписки на сторінці акаунту на Сайті без відшкодування оплаченого терміну користування.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Адміністратор не несе відповідальності за вибір Користувачем Товару, а лише гарантує відповідність Товару і опису.


ДОДАТКОВІ УМОВИ
Сайт може тимчасово, частково чи повністю бути недоступним внаслідок ймовірного проведення профілактичних або інших робіт та/або з будь-яких інших причин технічного характеру.
Зазначений договір є публічним, його умови однакові для всіх користувачів.