КРОК 1 - ключові слова/терміни

Англійськa база
Стоматологія

2005

Дефіцит залізовмісних ферментів

- випадіння волосся, ламкість нігтів, порушений смак

Гемофілія

- Х-зчеплене рецесивне захворювання

Фіброласти

- синтез міжклітинної речовини

Гострик

- безбарвні яйця форми несиметричних овалів, на періанальних складках

Фізіологічний еритроцитоз

- у мешканців високогір’я

Гіпофіз

- гормон росту

Верхня скронева звивина

- розумння змісту слів і власної мови

Batillus anthratis

- зберігають в грунті протягом тривалого часу

М.latissimus dorsi

- приведення та пронація верхньої кінцівки

Спіронолактон

- антагоніст альдостерону

Ліва ободова артерія

- низхідна ободова кишка

Септичний бактеріальний ендокардит

- виразки на стулках аортального клапану вкриті поліпоподібними тромбами з колоніями стафілококів

Na

- викликають деполяризацію

α-токоферол

- сприяє виношуванню вагітности

N.laringeus reccurens dexter

- йде по ходу правої підключичної артерії

A.hepatica propria

- є в малому сальнику

Прозерин

- при отруєнні алкалоїдами красавки

Синдром Дауна

- цитогенетичний метод для підтвердження діагнозу

Супероксиддисмутаза

- інактивує активні форми кисню (супероксидний аніонрадикал)

Захсиний рефлекс

- на його основі найкраще виробляти умовні рефлекси

Нестача нікотинової к-ти, триптофану

- симетрична шорсткість щік, діарея, порушення нервової діяльности

Деструкція сполучної тканин

- ↑ в крови оксипроліну і оксилізину

Вікасол

- участь в карбоксилуванні глутамінової к-ти протромбіну

Ворітна вена

- вени стравоходу, прямої кишки, підшкірні вени передньої черевної стінки

Напад тахікардія

- потрібно заблокувати β-адренорецептори кардіоміоцитів

Амфібії

- шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільн артеріальн стовбур

Захворювання печінки

- ЛДГ 5

Цироз печінки

- балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасточок

Лямбліоз

- грушоподібні, двоядерні, з опорним стрижнем - аксостилем

Променевий нерв

- розгинання пальців

Ацетилхолін

- у синоатріальному вузлі – збільшена проникність для йонів К

Вторинна альтерація

- за декілька годин після опіку, з’явилося вогнище некрозу

Алопуринол

- конкурентний інгібітор ксантиноксидази

Хвороба кленового сиропу

- відсутність ферменту дигідроліпоїлтрансферази – порушення декарбоксилування амінокислот валіну, ізолейцину, лейцину

Стронгілоїдоз

- рідкі випорожнення з домішками слизу та крові, в фекаліях рухомі личинки

Антигенна стимуляція

- збільшення лімфатичних вузлів

Парапротеїнемія

- поява аномальних Ig при мієломній хворобі (плазмоцитомі)

Наднирник

- мозкова речовина має хромафіноцити

Портальна гіпертензія

- розширення сітки венозних судин на передній стінці живота

Хінгамін

- імунодепресант, протималярійні, похідне холіну

Про-і-РНК

- екзон-інтрон-екзон (якщо ДНК така сама)

Отруєння нітратами

- Hb-OH (метгемоглобін)

Набряки при хрон. гломерулонефриті

- через протеїнурію

Унітіол

- при отруєнні парами ртуті

Багато вуглеводів

- у гепатоцитах поява гранул глікогену

Сумарні глікозамінглікани

- для підтвердження діагнозу ревматоїдного артриту

Поліпозно-виразковий ендодкардит

- на зовнішній поверхні аортального клапана буровато-червоні крихкі нашарування, які покривають виразкові ефекти

Сальна селезінка

- збільшена, щільна, з воскоподібною поверхнею

Staphylococcus aureus

- синтезує плазмокоагулазу

Тетрацикліни

- виражена тератогенна дія

Калію хлорид

- зменшує негативну дію серцевих глікозидів

Порушення обміну тирозину

- альбінізм

Синдром Іценко-Кушинга

- підвищення кортизолу (глюкокортикоїдів)

↑ фенілпірувату в сечі та крови

- відставання в псхомоторному розвтку, біляве волосся

Інфаркт міокарду

- кальцієві механізми ушкодження кардіоміоцитів

Гранулярна ендоплазматична сітка

- синтез білків

Плазматичні клітини

- синтез імуноглобулінів

Нестача церулоплазміну

- комплексоутворення амінокислот з міддю

Збудник чуми

- Гр- палички овоїдної форми з біполярним забарвленням

Тималін

- імуностимулятор

Метаплазія

- заміщення одних диференційованих клітин на інші диференційовані клітини

Випаровування

- при Т навк.середовища +35 та 80% вологості повітря

Аортальний стеноз

- ↑ опору вигнанню крові з лівого шлуночка

Тропічний тип людей

- підвищене потовиділення, знижений основний обмін та синтез жирів

Пілоричний віддліл шлунка

- відстуні парєтальні клітини у залозах

Середня третина гомілки

- діафіз великогомілкової кістки

Тестостерон

- на ядерні рецептори

Змішаний набряк

- при підвищення прониконости судин МЦР, у МКР ↑ осмотична концентрація та дисперність білкових структур

Похилий вік

- ↑ АТ, атеросклероз

Червоний тиф, погіршення стану

- дія ендотоксинів збудника

Мало білків плазми

- ↑ фармокологічна активність препарату, (вільна форма)

Звуження дихальних шляхів

- збільшена робота м’язів видиху

Червоний тиф

- реакція Відаля

Ренін

- підвищення АТ

Коклюш

- вакцина АКДП

Грудна лімфатична протока

- у лівий венозний кут

Тахікардія

- вкорочення інтервалу R-R на ЕКГ

Хлорилин

- профілактика малярії, гістомизонтоцидна дія

Мебендазол

- гострики (нематоди)

Карбоксигемоглобін

- отруєння чадним газом

Гемічна гіпоксія

- залізодефіцитна анемія

Антикоагулянт пелентан

- антагоніст вітаміну К

Контрикал

- гальмує фібриноліз і зупиняє кровотечі

Антигенпрезинтація

- макрофаги, моноцити

Нестача вітаміну К

- подовження часу згортання крові

↓ к-сти функціонуючих нефронів

- ↓ швидкість клубочкової фільтрації

Менінгококцемія

- менінгокок, геморагічна висипка, олігоурія, ниркова недостатність

Маткова артерія

- йде по ходу сечоводу

ІНЗЦД 1 тип

- вміст глюкози в крові 20 ммоль/л, розвиток коми

Глюконеогкнез

- підтримує вміст глюкози в крові

Недостатність мітрального клапана

- перевантаження серця об’ємом

Мезатон

- активація α-адренорецепторів

Фенілкетонурія

- відставання в розвитку, ↑ кетокислоти що дає кольорову р-ю з хлорним залізом

Конвекція

- при вітрі

Аеробний гліколіз

- скелетна мускулатура натренованої людини використовує глюкозу для АТФ

Введення сироватки за Безредкою

- зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE

Серцева недостатність при інфаркті

- зниження маси функціонуючих кардіоміоцитів

Отруєння морфіном

- налоксон

Бісакоділ

- хронічні запори, в основі яких лежить гіпотонія товстої кишки

Реберно-діафрагмальний синус

- місце плевральної порожнини де знаходиться найбільше ексудату

Недостатня к-сть білків

- негативний азотистий баланс

Диклофенак натрію

- загострення виразкової хвороби шлунка

ВІЛ-інфекція

- gp120 i gp41

Гостра променева хвороба

- на підводному атомному човні

Залізодефіцитна анемія

- гемоглобін – 92 г/л, кол.пок – 0,6, багато анулоцитів та мікроцитів

Ушкодження M.sphyncter uretrae

- довільне сечовиділення

РНГА

- виявлення Vi-антитіл червоного тифу

Гіпопластична анемія

- через левоміцетин, ер-1,9, гемоглобін – 58г/л, лейк- 2,2

Тироксин

- розщеплює окисне фосфорилування

N.trigemmus

- загальна чутливість структур ротової порожнини

Вентиляційна дисрегуляторна дих.недост

- отруєння морфіном, поверхневе та рідке дихання через пригнічення дих.центру

Аритмія

- порушення провідності серця

Гемолітична жовтяниця

- нема ознак енцефалопатії, холемічного і ахолічного синдромів

Пірацетам

- покращення метаболізму і кровообігу в ЦНС, головному мозку

Туберкульоз

- сирний некроз, навколо епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з багатоядер гігант.кліт

Загальна жовчна протока утворена

- ductus hepaticus commurns et ductus cysticus

Нестача кальциферолу

- порушення мінералізації кісток

Зниження секреції гормонів щитоподібної

- зниження основного обміну

Недорозвинений тимус

- порушений лімфопоез

Скорочення серця

- прямокут клітини з центр розташ ядром, розвин міофібрилами і вставними дисками

Блокада натрієвих каналів

- втрата здатности до генерації ПД

Задня центральна звивина

- шкірна і пропріоцептивна чутливість

Анаприлін

- неселективний В-адреноблокатор

Порушення мозочку

- розлади рухової активності, тремор, атаксія, асинергія рухів

Нюхова клітина

- в епітелію слизової, дистальна частина периферійного відростку клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходить 10-12 війок

Фізична робота

- вихід еритроцитів з депо

Довільна гіпервентиляція

- в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст. (75-100) , а вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст (32-45)

Вісцеро-соматичний рефлекс

- дошкоподібний живіт (напруження м’язів передної черевної стінки)

Вторинним натягом

- інфіковані, гнійні рани, з некрозом

Крупозне запалення

- при дифтерії, слизова вкрита сіруватими плівками, які легко відокремлюються

Прозерин

- ацетилхолінестеразні, для стимуляції перистальтики кишечника та тонусу сечового міхура

Ендокард

- ураження стулок передсердно-шлуночкового клапану

Нестача лактази

- після вживання молока – метеоризм, діарея, коліки

Азитроміцин

- комплексна терапія виразкової хвороби шлунка

Гіповолемія

- мало крові в кровоносному руслі

Х-зчеплене рецесивне

- передається через покоління у чоловіків

Забагато вуглеводів

- активація ліпогенезу

Тубреркульоз

- за Цілем-Нільсоном

Реакція преципітації в агаровому гелі

- на токсигенність бактерій дифтерії

N.facialis пошкодження

- параліч мімічної мускулатури, розлад сприйняття смаку в передніх 2/3 язика, зменшення слиновиділення

Кандиди

- грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, що розташовані хаотично, та подовжені клітини у вигляді ланцюжків

Фаза ізометричного скорочення

- збільшення тиску від 8 до 70 мм рт.ст

Тривалий прийом глюкокортикоїдів

- причнічення секреції кортикотропного гормону

Остеосаркома

- макроскопічно: пухлина строкатого вигляду - від біло-сірого до коричнево- червоного кольору, пухкої консистенції. мікроскопічно: основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліч тонкостінних судин.

Діабетичний гломерулосклероз

- підвищений вміст глюкози в крові; є цукор в сєчі. Під час пункційної біопсії нирки виявлено: розширення мезангія з осередковим накопиченням

мембраноподібної речовини з перигломерулярним склерозом деяких клубочків, гіаліноз та плазматичне просякання артеріол, лімфогістіоцитарна інфільтрація строми з наявністю поліморфноядерних лейкоцитів; глікогенна інфільтрація нефроцитів вузького сегмента.

Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

- у кроля перерізали нерв, що іннервує праве вухо, і видалили правий верхній шийний симпатичний вузол.

Грип, важка форма

- захворювання почалось гостро з явищ гострого трахеїту і бронхіту,

до яких приєдналася бронхопневмонія. На 10-ту добу хворий помер від легеневосерцевої недостатності. На розтині виявлений фібринозно-геморагічний ларинготрахеобронхіт; легені збільшені в об’ємі, на розрізі мають "пістрявий"вигляд за рахунок чергування ділянок бронхопневмонії, крововиливів у легеневу паренхіму, гострих абсцесів і ателектазів. У внутрішніх органах - дисциркуляторні та дистрофічні зміни

Серозний дифузний міокардит

- міокард тьмяний з крапом, на всьому протязі ознаки паренхіматозної жирової і гідропічної дистрофії, строма набрякла, з незначною макрофаг-лімфоц інфільтрац


2006

Гній з передвісцерального простору

- у переднє середостіння

Спрага

- осморецептори гіпоталамуса

Якщо видужання не повне

- рецедив хвороби

Отруєння сулемою (хлорид ртуті)

- антидот унітіол

Білок плазми для оцінки рівня цукру

- глікозильований гемоглобін

Розростання лімфоїдної тканини глотки

- tonsillar pharyngea

Аритмічний пульс, відсутність Р, різна тривалість R-R

- миготлива аритмія

Сприйняття звуків високої частоти

- основна мембрана завитки біля овального вікна

Оклюзія підколінної артерії

- ішемія тканин нижче колінного суглоба, «переміжна кульгавість»

Фермент репарації ДНК

- ендонуклеаза

Бруцельох, матеріал для дослідження

- сироватка крові

Рибосоми

- трансляція

Розлади больової чутливості праворуч

- однобічне пошкодження спинного мозку праворуч

Зовнішнє гальмування

- зовнішні чинники

Руйнування турецького сідла

- пухлина гіпофіза

Верхньощелепна гілка трійчастого нерва

- чутливість обличчя (спинка носу, верхня губа, нижня повіка)

Глюкокортикоїди (преднізолон)

- активація глюконеогенезу, імунодепресивна дія

Гіперртрихоз (У хромосома)

- передається всім хлопчикам

Синдром Шершевського-Тернера

- ХО, відсутні тільця Барра

Колагеноз, деструкція сполучної тканини

- ↑ в крові оксипроліну і оксилізину

Тахіфілаксія

- звикання до ліків, ↓ ефективності ліків

Реінфекція

- захворювання, після повного видужання

Туберкулома

- в легені, суха крихка тканина, вогнище ущільнення, оточене тонкою капсулою

Операція на щитоподібній

- перев'язати верхня і нижню щитоподібні артерії

Метефаза

- хромосоми по екваторі, утворюють зірку

Гнійний середній отит → в комірки соскопод. відростка

- через задню стінку барабанної порожнини

Гонорея

- гній з уретри, Гр- бобовидні диплококи

Ботулізм, правець

- на Кітта-Тароцці схожі на тенісну ракетку

Дифілоботріоз

- розлади травлення, ↓ гемоглобіну, (вживання малосольної рибної ікри на Далекому Сході

Заблокований синтез АТФ

- мембранний потенціал спокою зникне

Токоферолу ацетат

- антиоксидантна активність

Жирова паренхіматозна дистрофія

- «тигрове серце», ендокард – жовто-біла посмугованість, міокард – глинисто-жовтий

Аскаридоз

- рідкі випорожнення, гельмінт веретеноподібної форми 20 см

Міогенна дилятація

- розширення порожнин серця, ↑ V крові що лишається при систолі в порожнині серця

Розрив жовчного міхура

- гній в печінкову сумку

Гангрена (суха)

- тканини пальців сухі, чорного кольору, нагадують мумію

Гепатит Д

- на клітинах уже інфікованих гепатитом В

Кумуляція

- надмірне накопичення речовини в організмі речовин через передозування (дигоксин)

Leptospira interrogans

- темнопольна мікроскопія, жовтяниця, біль в м'язах, озноб

Кришталик

- заломна сила ока

Н-холіноміметик (при отруєнні СО)

- лобеліну гідрохлорид

Ер.-4,0•10*12/л, Нb-120 г/л, КП- 0,9, лейк.-18•10*9/л, б - 0, е - 0, мієлоц.- 0, ю - 0, п - 20, с - 53, л - 21, м - 5.

- дегенеративний зсув в вліво

Фізіологічний лейкоцитоз

- після прийому їжі

Реакція Вассермана

- необхідний комплемент

Інфаркт міокарду

- ↑ ЛДГ 1

Постцентральна звивина

- тактильні і температурні відчуття

Пошкодження м'язової тканини

- ↑ креатиніну в сечі

ДВЗ-синдрому

- тромбоцитопенія, ↓ фібриногену, продуктів деградації фібрину

Т-лімфоцити

- відторгнення трансплантанту

Хв Іценко-Кушинга (гіперпродукція глюкортикоїдів)

- глюконеогенез

Метаболічний ацидоз

- через надмірне накопичення кетонових тіл в крові


Менінгококцемія

- множинні крововиливи в шкіру, серозні та слизові оболонки, некроз у нирках і наднирниках

Цинга (скорбут)

- підшкірні крововиливи, випадіння зубів, кровотечі з ясен

Сагова селезінка

- ↑, щільна, на розрізі коричнево-червоного к-ру, ↑ фолікули з виглядом напіпрозорих сірувато-білих зерен

Клітинно-паренхіматозна жовтяниця

-

Ниркрові камені

- складаються з урату натрію

Сімейна гіперхолестеринемія

- ↑ ЛПНГ в крові

Міастенія

- нервово-м'язова дихальна недостатність

Видільний (негазовий) алкалоз

- наслідок частих блювань

Сифіліс

- ↑, болючі лімфовузли, виразка на слизої геніталій з «лакованим» дном

Протидифтерійна антитоксична сироватка

- паличкоподібні бактерії з зернами волюнтину

Синдром Клайнфельтера

- ХХУ, тільце Барра, нерозходження хромосом у мейозі

Механізм розвитку набряків

- ↓ онкотичного тиску крові

Хвороба Бері-Бері

- нестача тіаміну (віт. В1)

Вітамін D3

- стимулює всмоктування Са в кишечнику

Геміплегія

- втрата довільних рухів (параліч) з одної сторони тіла (рука і нога)

Сальбутамол (β2-адреноміметик)

- бронхіальна астма

Фенілкетонурія

- аутосомне-рецесивне захворювання

Обтурація жовчних шляхів

- стеаторея, гіпохолічний канал, проноси після вживання жирної їжі

Адреналін

- ↑ АТ, глюкози і ліпідів в крові

Дефіцит піруваткінази (в еритроцитах)

- порушення анаеробного гліколізу

Ексудативно-катаральний діатез

- виражена підвищена ранимість шкіри і слизових оболонок дихальної, травної та сечостат систем, вірогідний розвиток алергічних захворювань, часті респіраторні захв, затяжний перебіг запальних процесів

Ниркова кома (наслідок ниркової недостатності)

- виражені набряки, м'язові фібрилярні посмикування, дихання типу ЧейнаСтокса з аміачиним запахом

Фенілкетонурія

- відставання в розумовому розвитку, світле волосся, блакитні очі

Алкаптонурія

- сеча темніє на повітрі, гомогентизинова к-та в крові та сечі

Лямблія

- грушоподібна форма, 4 пари джгутиків

Ушкодження sinus sagittalis superior

- травма мяких тканин голови та тім’ян кісток в ділянці їх зєднан між собою

Підвищення продукції глюкокортикоїдів

- патогенетичний механізм ожиріння

Порушення знешкодж аміаку в орнітиновому циклі

- гіперамоніємія, + блювання, непритомність, судоми

Тучні клітини

- базофільна метахроматична активність, гепарин, гістамін

Альбінізм

- порушення метаболізму фенілаланіну

СНІД

- множинне інфікування організму умовно-патогенними мікробами

Тималін

- для підвищення імунного захисту

Гіпурова к-та

- характеризує антитоксичну ф-ю печінки

Післяінфарктний міокардіосклероз

- в міокарді сіре неправильної форми щільне вогнище з чіткими межами, волокнистої структури

Хвилинний об’єм дихання

- залежить од частоти та глибини дихання

Артеріальна (Боталова) протока

- з’єднує легеневий стовбур і аорту

Метронідазол + алкоголь

- тяжке отруєння → накопичення ацетальдегіду

Окситоцин

- посилення пологової діяльности

Радіальні розрізи молочної залози

- верхівки часточок сходяться до соска

Дихальний коефіцієнт = 1,0

- дієта з переважним вмістом вуглеводів

Власне ядро переднього рогу спинного мозку

- нейрони утворюють моторні закінченні в скелетній мускулатурі

Прямоходіння

- 2 лордози і 2 кіфози

Базальна мембрана капілярів клубочка

- не пропускає форменні елементи крови

Вузликовий поліартеріїт

- зміни в артеріях середнього та дрібного калібру (склероз стінок, помірна проліферація ендотелію) → хронічна ниркова недостатність

Нейропаралітична гіперемія

- гангліонарна симпатектомія → артеріальна гіперемія нижніх кінцівок

Тривалість серцевого циклу = 1 сек

- то ЧСС = 60 за хв

Отрута блокує нервово-м’язевий синапс

- м’яз скорочується у відповідь на пряму стимуляцію і не скорочується у відповідь на стимуляцію нерва

Лейкоцитарний інтерферон

- неспецифічна профілактика грипу

Диклофенак-натрію

- ускладнення: лейкопенія


Криваве блювання, анамнез – цироз печінки

- пошкодження стравохідних вен

Пошкодження ГКС м’яза з одної сторони

- відсутн болю при нахилі голови у цей бік з повернен лиця у протилежний

Спокійний вдих (затримка дихання)

- внутрішньо-плевральний тиск – 7,5 см вод.ст

Атріовентрикулярна блокада

- ЧСС-50/хв.; PQ- подовжений, QRS- не змінений, кількість зубців Р перевищує кількість комплексів QRS

Малі бронхи

- невисокий епітелій, розвинена м’язова оболонка, відсутні залози і хрящ

Первинний фолікул яєчника

- фолікулярний кубічний епітелій в 1-2 шари, навколо червона оболонка

Стимулюючий вплив ІЛ-1 на гепатоцити

- поява білків гострої фази

Аміназин

- ускладнення: ригідність, тремор, гіпокінезія

Стегнова кила

- через hiatus saphenus виходить під шкіру

Інверсія

- поворот ділянки ДНК на 180 грудусів

Гіперполяризація

- наслідок ↑ проникности мембрани для К

Алкогольний цироз

- псевдочасточки дрібні, розділені вузькими прошарками сполучної; гепатоцити в стані великокрапельної жирової дистрофії

Ципрофлоксацин

- фторхінолон, ліквання гонореї

Кандидоз

- ітраконазол

Феохромоцитома

- гіперпродукція катехоламінів

Тканинна гіпоксія

- у хворих на тиреотоксикоз

Trichomonas vaginalis

- грушоподіб з загостреним шипом на задньому кінці тіла, ундулююча мембр

Ціаніди

- блокування цитохромоксидази

Вікова інволюція тимуса

- 40 р, зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, маса незмінна

↑ тонус артеоріол, норм насосна функція серця

- зросте переважно діастолічний АТ

Гостра лівошлуночкова недостатність

- фізичне навантаження – м’язова слабкість, ціаноз, вологі хрипи

Зменшення клубочкової фільтрації

- олігурія

Гострий апендицит

- вісцеральний біль

Фізіологічна жовтяниця у новонародженого

- нестача УДФ-глюкуронілтрансферази

Реакція нейтралізації

- ботулічний токсин

Рогова дистрофія

- суха, шкіра, з нерівною поверхнею і сірими пластинами які відшаровуються

Рифампіцин

- пригнічує транскрипцію РНК в ДНК в мікобактеріях

Бронхетактична хвороба

- легеневе серце, у легенях різко виражений фіброз з наявністю порожнин, що створюють картину "медових сот".

Інтермінуюча температурна крива

- короткочасне ↑ температури до 39-40°С і швидке повернення до норми

Глутамінова к-та

- участь у видаленні аміаку з мозкової тканини

Спинномозкова пункція

- Spatium subarachnoideum

Distantia spinarum

- відстань між двома верхніми передніми клубовими остями

Туберкулінова проба (Манту)

- клітинна цитотокчичність, 4 тип реацій гіперчутливости

Видалення дистальної чверті тонкої кишки

- всмоктування не зміниться

Гіпоспадія

- розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена

Гістидин + декарбоксилювання

- гістамін

Зменшення швидкості клубочкової фільтрації

- через збільшення онкотичного тиску плазми крові

Введення гіпертонічного розчину

- рух води з клітин до МКР

Симптоматична терапія

- на зняття симптомів

Примахін, розвиток побічної дії

- через генетичну недостатність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази

Глібенкламід

- ІНЗЦД з підвищеним апетитом, сухістю в роті, зростанням діурезу

Язикоглотковий нерв

- тактильна і смакова чутливість задньої третину спинки язика

Імункоплексна реакція

- після введення сироватки

Катаральне запалення

- кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу

Дифузний гломерулонефрит

- у добової сечі вилужені еритроцити

Аутосомно-рецесивний тип успадкування

- у здорових батьків можуть народитися хворі діти

Ізадрин

- β1 і β2-адреноміметик

Потенціювання

- один препарат посилює ефекти іншого

Parametrium

- підсерозна основа навколо шийки матки

Якщо є тільце Барра

- жіноча стать

Артерія еластичного типу

- у середній оболонці 40-60 вікончастих еластичних мембран

Накопичення молочної к-ти

- біль у м’язах після фізичного навантаження

Сегмент легені

- частина легені, яка вентилюється бронхом 3 порядку

Порушення синтезу піримідинових нуклеотидів

- при спадкової оротової к-ти, через надмірне виділення оротової к-ти

Дизентерія

- S.Sonne, на слизовій кишок коричнево-зелені нашарування, крововиливи, фібринозний коліт

Вторинний амілоїдоз

- розвивається на тлі різних хронічних захворювань, в кінці ХНН і смерть нирки щільні, білі, з рубцями в кірковому шарі на розрізі з сальним блиском

Залізодефіцитна анемія

- ер-4,6•10*12/л, Hb- 92 г/л, КП- 0,6, велика кількість анулоцитів та мікроцитів

Нефротичний синдром

- набряки, протеїнурія, гіпопротеїнемія, диспротеїнемія

Реагінова реація

- при бронхіальній астмі, слиз з еозинофілами

Нестача вазопресину, поліурія

- механізм: зниження канальцевої реабсорбції води

↑ ацетальдегіду в крові

- відраза до алкоголю

Карнітин

- транспорт жирних к-т в мітохондрії

N.glossopharyngeus

- парасимпатична іннервація привушної слинної залози

Дитилін - міорелаксант

- після введення короткочасні фібрилярні м’язові скорочення

Патологічний стан

- атрофія альовеолярних відростків щелепи після видалення зубів

Залозиста гіперплазія ендометрія

- на слизовій матки знайдено звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені, розростання строми з гіперплазією її клітин

Вміст білків в плазмі становить 40 г/л

- збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція

М’яке піднебіння

- передня поверхня – плоский незрогов епітелій, задня – багаторяд війчастий

Корглікон

- серцевий глікозид швидкої дії, при гострій серцевій недостатности

Паратгормон

- ↑ реабсорбції іонів Са, ↓ фосфатів

Глюкозкрія

- при вмісті глюкози в крові вище 10 ммоль/л

Потилична зона кори

- зір

Нормальна реполяризація

- зубці Т позитивні в ІІ відведенні, амплітуда і тривалість в нормі

Синоатріальний вузол

- генерація імпульсів з частотою 60/хв

Лівий шлуночок

- тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст

Хвилинний об’єм крові людини 10 л/хв

- 10 л/хв крові проходить за хвилину через судини легень

Введення сурфактантів

- коли у народженої передчасно, частина альвеол не розправилася за рахунок підвищеної еластичної тяги легень

Виразковий коліт

- дефекти слизової кишок неправильної форми з нерівними контурами, які зливаються між собою, залишаючи острівки збереженої нормальної слизової

Бактеріологічний метод

- при підозрі на коліентерит

Туберкульоз

- у лімф.вузлах є вузлики з гігантських округло-овальних клітин з блідорожевою цитоплазмою, розташованих по периферії у вигляді частоколу

Респіраторний конституційний тип

- тонка фігура, великий череп, короткі кінцівки, розвин лобова частина лиця

Атопія

- при бронх.астмі, в просвіті бронхів слиз, в стінці тучні клітини, еозинофіли

Тромбемоблія легеневої артерії

- множинні інфаркти легень, кровохаркання, дихальна недостатність

Сказ

- тільця Бабеша-Негрі

Ацетилсаліцилова к-та

- має дезагрегантний ефект

Демодекоз

- вугрі на лиці, членистоногі 0,5 мм, червоподібна форма, 4 пари коротких кінцівок, що розташовані в середній частині тіла

Фуросемід - діуретик

- гостра серцево-легенева недостатність з набряком легень

Еозинофілія

- алергічні реакції

Прихована форма цукрового діабету

- вміст глюкози натщесерце 5,6 ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження - 13,8 ммоль/л, а через 3 години - 9,2 ммоль/л.

Блокатори Н2-гістамінових рецепторів

- виразкова хвороба шлунка з гіперацидним синдромом

Базаліома

- бляшкоподібний утвір на шиї, пухлинні клітини розташовані гніздами, які схожі на клітини базального шару епідермісу

Епістаз рецесивний (взаємодія геніі)

- У жінки, що має 0 (I) групу крові, народилася дитина з групою крові AB. Чоловік цієї жінки має групу крові A.

Хв Брутона, відсутність В-лімф і плазматичних кл

- зменшення IgA, IgM

Порушення секреторної ф-ї підшлункової

- порушення гідролізу білків, жирів, вуглвеводів

Фаготипування

- дослідження для встановлення джерела інфекції

Остеосаркома

- основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліч тонкостінних судин

Хвороба Педжета

- захворювання сосково-ареолярного комплексу грудної залози, в ростковому шарі епідермісу – атипові великі клітини з світлою цитоплазмою

Перерозподіл лейкоцитів в організмі

- після іспиту лейкоцитоз, без істотних змін у лейкоцитарній формулі

 

2007

Псевдохолінестераза

- розщеплює дитилін (м’язовий реллаксант)

Волога гангрена

- палець чорного к-ру, тканини набряклі, осередки відшарування епідермісу

↓ синтезу альбумінів

- причина розвитку набряків

Емпієма

- накопичення каламутної рідини (мл) в зеленувато-жовтого к-ру в плевр.порож

↑ АЛТ і АСТ

- внаслідок руйнування клітин

↑ енерговитрат

- фізичне навантаження

↑ ЛДГ 1-2, АсАТ, креатинфосфокінази

- патологія серцевого м'язу

Анофелес

- комарі розповсюдники малярії

Фібриноїдне набухання

- еозинофільні вогнища колагенових волокон, позитивна реакція на фібрин

Генна мутація

- заміна в молекулі амінокислот

Мускатна печінка

- ↑, гладенька поверхня, повнокровна, темно-червоні крапки на бурому фоні

Суцільний тетанус

- наступний імпульс надходить в період вкорочення попереднього

Зубчастий тетанус

- наступний імпульс в період розслаблення попереднього

Дихання не зміниться

- якщо є поперечний розрив спинного мозку нижче 6 грудного сегменту

Теплорадіація

- в кімнаті в легкій одежі, Т=14, вікна і двері зачинені

Ревматоїдний артрит

- зміни в структурі колагену

Подразнення блукаючого нерва

- ↓ ЧСС

Надходження лактату в кров

- ↓ буферної ємности крові

Порушення обміну тирозину

- утворення гомогентизинової к-ти

Нейтрофільний лейкоцитоз

- після опромінення

Гепатит Е

- пов'язаний з водним фактором

Парітальні екзокриноцити

- продукція хлоридної к-ти в шлунку

Негативна проба Манту

- потрібне щеплення

Лямбліоз

- метронідазол

↓ НСО3 крові в горах

- через гіпервентиляцію

Атропін

- ↓ виділення слини, розширення зіниці

Преднізолон – побічні ефекти:

- остеопороз, ерозії слизових, гіпокаліємія, затримка натрію і води

Відстутність глікоген-фосфорилази в печінці

- ↑ печінка, надлишок глікогену, ↑ глюкози

Норадреналін

- активація α-адренорецепторів

Кандидоз

- білі плямі на слизовій рота і язику (молоко, що скипілося), Гр+ дріжджоподібні

Визначення токсигенних властивостей

- для підтвердження токсигенності дифтерійної палички

↑ виведення К з сечею

- м'язова і серцева слабкість, блювання, діарея, депресія

Стеаторея

- нестача жовчних к-т

Невживання жирів

- нетсача лінолевої к-ти, вітамінів А, Д, Е, К

Надлишок глюкози

- перевторюється у жири

ВІЛ

- фермент ревертаза, зворотня транскрипція (РНК в ДНК)

Вітамін С

- гідроксилювання проліну і лізину

ІЛ-1

- ↑ температури

Ig E та Ig G

- розвиток алергічної реакції

↓ функції прищитоподних залоз

- ↓ Са в крові

Порушення мікроциркуляції

- накопичення мутної рідини з білком на дні передньої камери при запаленні ока

Атріовентрикулярний вузол

- ЧСС – 40/хв

Механічна жовтяниця

- ахолічний кал, сеча темного к-ру (жовчні пігменти), ↑ загального білірубіну

Сальмонелла

- харчове отруєння, Гр- рухома паличка, на Ендо – безбарвні колонії

Ізоніазид

- вогнищевий туберкульоз легень

Інфікування ВІЛ

- позитивний результат ІФА з антигенами ВІЛ, без скарг на здоровля

↑ тестостерону

- ↑ волося на тілі, ріст бороди і вус, низький голос в 10 років

Гіперкаліємія

- зупинка серця в діастолі

Дифузний кардіосклероз

- у м'язі дрібні множинні білувати прошарки сполучної тканини

Можливе носійство паличок черевного тифу

- в реакції пасивної гемаглютинації з еритроцитарним червнотифозним діагностикумом є антитіла в розведенні до 1:80

Тимус

- утворення лімфоцитів

Довгий малогомілковий м'яз

- підняття латерального краю стопи

Гідродинамічний набряк

- серцева недостатність, ↑ печінки, набряки нижніх кінцівок, асцит

Каріотипування

- для підтвердження синдрому Клайнфельтера

Фіброз легень

- порушення альвеолярної вентиляції через обмеження дихальної поверхні легень

ФЗЄЛ

- об'єм повітря в легенях після спокійного видиху

Шлуночковий кардіоміоцит

- не генерує автоматично імпульси збудження

Хвил.об'єм серця – 3500мл, систол.об'єм – 50мл

- ЧСС - 70

Вестибулярні ампулярні

- при обертанні на каруселі

Реакція преципітації в гелі

- дифтерія, на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою

Чотирьохголовий м'яз стегна

- згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі

Синдром Патау

- трисомія за 13 хромосомою

Гіперчутливість 4 типу

- застосування косметичного засобу, запалення повік з гіперемією, інфільтрацією

Отруєння морфіном

- звуж. зіниць, дихання Чейна-Стокса, затримка сечі, сповільнення серц. ритму

Роз'єднання окиснення і фосфорилування

- механізм дії тиреоїдних гормонів, що лежить в основі розвитку гіпоксії

Лоратадин

- Н1-гістаміноблокатор, при алергічному дерматиті

Пошкодження м.tibialis anterior

- біль та набряк передньої поверхні гомілки; тильне згинання ступні утруднене

Проба Манту

- перевірка на туберкульоз

Резерпін (гіпотензивний)

- побічна дія: в'ялість, сонливість, виразкова хвороба шлунку

Хоріонепітеліома

- маткова кровотеча, матка темно-червона, нагадує губку, у лакунах крові атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіофібробласта

Шлуночкові екстрасиситоли

- на ЕКГ відсутній зубець Р, QRS деформований, повна компенсаторна пауза

Язикова артерія

- спинка язика

Зруйновано баагато СК в ЧКМ

- загальмування оновлення макрофагів

Вікасол (аналог віт. К)

- карбоксилювання глутамінової к-ти

Спиноталамічні шляхи

- больова і температурна чутливість

Калію перманганат

- препарат, антисептичні властивості якого забезпечуються вільним киснем, що відщеплюється у присутності органічних речовин

Грип

- в середнє вухо через слухову трубу

Дигоксин (кардіотонік)

- хронічна серцева недостатність

Флегмозно-виразкова форма апендициту

- дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та наявністю дефекту слизової оболонки з ураженням її м’язової пластинки

Трубна вагітність

- ↑ маткова труба, частина яєчника з кістою, стінки труби – ворсини хоріону

Порушення знешкодження аміаку в печінці

- гіперамоніємія, втрата свідомости, наслідок вірусного гепатиту

Матефізарна пластинка

- забезпечує ріст кісток у довжину

Глибока стегнова артерія

- є обхідним анастомозом при недостатності стегнової артерії

Стегновий нерв

- розгинання колінного суглобу, колінний рефлекс, чутливість шкіри передньої поверхні стегна

Юкстагломерулярні клітини

- клітини під ендотелієм приносної артеріоли, що містять секреторні гранули

Пасивна гемаглютинація

- для встановлення титру антитіл

↓ синтезу еритропоетинів

- внаслідок видалення нирки

Уражена задня стінка правого і лівого шлуночка

- зміни в задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

Дефіцит в тонкій кишці жовчних к-т

- порушення всмоктування гідролізу жирів

Гостра ниркова недостатність

- отруєння сулемою (хлориста ртуть) → ↑ добового діурезу, задишка, судоми

ГАМК (медіатор гальмування)

- при декарбоксилюванні глутамату

Простагландини

- утворюються при розпаді арахідонової к-ти

Гістидин + декарбоксилювання

- гістамін

Чотиригорбкова структура

- орієнтувальні рефлекси

↑ вазопресину

- ↑ осмотичного тиску плазми крові

Епіспадія

- сечівник розщеплений зверху і сеча витікає через цей отвір

Опісторхоз

- жовтуваті яйця овальної форми, звужені до полюсів, на кінці одного полюсу знаходиться кришечка, найменші яйця серед гельмінтів

Фібринозний дифтерійнй коліт

- слизова гіпермована, набрякла, поверхня вкрита сіро-зеленими плівками

Посилення лейопоезу

- після апендектомії у крові нейтрофільний лейкоцитоз з регенеративним зсувом

Активація симпато-адреналової системи

- ↑ АТ

В/в введеня пірацетаму

- при череп-мозк травмі, слабке дихання, ниткоподібний пульс, нема рефлексів

Ентеробіоз

- зіскоб з періанальних складок для уточнення діагнозу

Стадія гіперкоагуляції ДВЗ-синдрому

- кров згортається менше ніж за 3 хв

Лізосоми

- завершують перетравлення бактерій

Хронічна постгеморагічна амемія

- тривалі циклічні маткові кровотечі, Hb- 70 г/л, ер.- 3,2•1012/л, КП- 0,6, лейк.-

6,0•109/л, ретикулоцити -1%; гіпохромія еритроцитів

Триптофан + декарбоксилування

- серотонін

Недиференційований лейкоз

- ↑ температури до 38 — 400 C. печінка і селезінка збільшені. У крові: Hb- 100 г/л, ер.- 2,9•1012/л, лейк.-4,4•109/л, тромб.-48 • 109/л, нейтрофіли сегментояд17%, лімфоцити - 15%, бластні клітини - 68%. Всі цитохімічні реакції негативні

Галактоземія

- високий вміст лактози, катаракта, розумова відсталість

Піридоксальфосфат (В6)

- трансамінування і декарбоксилування амінокислот

Т-лімфоцити

- утворюють розетки з еритроцитами барана

Вена безм'язового типу

- стінка складається з ендотелію, базальної мембрани, пухкої сполуч.тканини

Зниження насосної ф-ї серця

- ознаки кардіогенного шоку

Відновлення фільтрації в нефронах

- чим зумовлене зростання діурезу на початку поліуричної стадії ГНН?

Гіперчутливість негайного типу

- фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, мукоїдне і фібрин. набухання

Нестача ретинолу ацетату

- куряча сліпота (гемералопія)

Амікацину сульфат

- псевдомонадна інфекція

Ранній рахіт

- запізніле прорізування зубів, нерівномірна мінералізація емалі

Крило-піднебінна ямка

- сполучається з орбітою

Крупозна пневмонія

- збільшена легеня, на розрізі сірувата, плевра вкрита сірувати плівчастими нашаруваннями, порожнини альвеол містять нитки фібрину

Трихінела

- свинина, набряки обличчя, ШКТ розлади, м'язовий біль, еозинофілія, ↑ темпер.

Нітрогліцерин

- тамує біль за грудиною, побічна дія – головний біль і запаморочення

Ішемічний інсульт

- атеросклероз артерій мозку, в голов.мозку осередок сірої речов. кашоп.консист

Паличкові нейросенсорні клітини

- сутінковий зір

Середня мозкова артерія

- верхня скронева звивина

Ділянка соскоподібного відростка

- через V.emissariae mastoideae в порожнину черепа

Лімфогранулематоз

- у ЛВ лімфоцити, гістіоцити, клітини Ходжкіна, Березовського-Штернберга

Токсоплазми

- за Роман-Гімзою: тільця півмісяцевої форми з загостреним кінцем, блакитна цитоплазма, червоне ядро

Клітини Лейдіга

- продукують тестостерон

Флегматик

- сильний, урівноважений, інертний тип

Глібенкламід (всередину)

- при гіперглікемії і глюкозурії

Відносна гіперпротеїнемія

- в умовах підвищеної температури

Метоклопрамід

- ліквідатору аварії на АЕС, при блюванні

В'ялий переферичний параліч

- зникнення сухожилкових і шкірних рефлексів, зниження м’язового тонусу, при цьому зберігається здатність м’язів ураженої кінцівки відповідати збудженням на пряму дію постійного струму

Pseudomonas aeruginosa

- Гр- палички, утворюють зелений розчинний пігмент

Поверхневі пахвинні лімфатичні вузли

- передньо-верхня частина стегна

Газова гангрена

- бактеріологічний метод

Хвороба Тея-Сакса

- накопичення ліпідв у лізосомах

N.abducens

- відведення ока

Ligamentum hepatogastricum

- розташована над малою кривизною шлунка

Панангін

- корекція обміну К

Скарлатина

- блідий носо-губний трикутник, малиновий язик

Себорея

- порушення діяльности клітин сальних залоз

Пропріорцептори праюючих м'язів

- пресорний рефлекс (↑ ЧСС та системного АТ)

Цироз печінки

- дистрофія гепатоцитів з некрозами, утв. несправжніх часточок, поруш. будови

2008

Метаболічний акидоз

- при діареї, коли є екскреція великої к-ти бікарбонату натрію

Недостатнітсь глюкозо-6-фосфатази

- посилений гемоліз еритроцитів

Ізоферменти

- каталізують одну і ту саму реакцію

Процесинг

- вирізання триплетиів, передує трансляції

Туберкульоз

- рифампіцин

Лізоцим

- фактор природної резистетнтости, в слині, сльозах, молоці

Серпоподібноклітинна анемія

- еритроцити зміненої форми, мало гемоглобіну

↑ вільного білірубін

- жовте забарвленя шкіри, темна сеча, кал темно-жовтого к-ру

Нікотинамід

- у м'ясі, молоці, яйцях

С-реактивний білок

- діагностичне значення при ревматизмі, білок гострої фази

Інтервал R-R

- один цикл серцевих скорочень

Леводопа

- активація дофамінової с-ми, при хворобі Паркінсона

Артеріальна гіперемія

- після невдалаого стрибка почервоніла і стала теплішою шкіра

Операція позаматкової (трубної) вагітности

- перев'язати маткову і яєчникову артерію

Варіант норми

- 6 р, R-грамі є тінь вилочкової залози (тимуса)

↑ сечової к-ти

- причина утворення ниркових каменів

Стрептококи

- Гр+ коки, у вигляді довгих ланцюжків, на кров'яному агарі зона гемолізу

Поява мікроцитів

- після резекції пілоричного відділу шлунка, задишка, Нб-70, ер-3,0, КП-0,7

Антракоз

- працював на шахті, легені малоповітряні, щільні, склерозовані, поверхня сірочервоного к-ру, на розрізі тканина аспідно-чорного к-ру

Метод Ціля-Нільсона

- кислотостійкість

Зворотня транскриптаза

- ДНК на матриці вірусної і-РНК

Поверхневий м'яз-згинач пальців

- згинання середніх фаланг 2-5 пальців

Лепра

- гранульоми шкіри, які склад з макрофагальних вузликів, плазматичних клітин, клітини Вірхова (макрофаги з жировими вакуолями, в яких у вигляді куль запаковані збудники захворювання)

Підозра на кліщовий енцефаліт

- якщо в РГГА титр антитіл 1:20, то треба повторити дослідження з сироваткою через 10 днів

Актиномікоз

- шия, невеликий гнійник, осередок щільний, жовто-зелений, в гнійних масах білі крупинки, виявлено друзи грибка, плазматичні і ксантомні клітини, макрофаги

Мутагенний ефект

- генетичні вади через препарати

Хроніоспесис

- після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечносмугаст мускулатури та амілоїдоз нирок

Пеніциліни

- блокада синтезу пептидогліканів мікробної стінки

Накопичення Са в кардіоміоцитах

- контрактури

Адреногенітальний синдром

- псевдогермафродитизм, через надмірну секрецію андрогену

Теплопроведння

- шлях тепловіддачі у воді

Нейрогенний механізм гіпертонічної хвороби

- у водія, скарги на шум в вухах, загальне нездужання

Метафаза

- максимально спіралізовані хромосоми

Дивертикул Меккеля

- у клубовій кишці

Сон

- енрговитрати менші за основний обмін

Передні горбки чотиригорбкового тіла

- орієнтувальні рефлекси на світлові подразники

Піруват

- перетворюється на лактат

Доксацикліну гідрохлорид

- виражена тератогенна дія

↑ катехоламінів

- механізм стенокардії у відповідь на стрес

В12-фолієво-дефіцитна анемія

- через резекцію шлунка

Верхня носова раковина

- нюхові рецептори

Висипний тиф

- на шкірі сліди висипу у вигляді плям і крпок, деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт з наявністю гранульом Попова

Гострий гематогенний остеомієліт

- від сепсису, флегмонозне запалення, що охоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост. Під періостом - множинні абсцеси, в навколишніх м’яких тканинах стегна – також флегмонозне запалення

Ліпома

- Під шкірою рухоме утворення 1,0x0,7 см, з чіткими межами, тістуватої консистенції, з повільним ростом, виявлені ліпоцити, які формують часточки, різні за формою та розміром, розмежовані тонкими прошарками сполучної тканини із судинами

Діазепам

- траквілізатор – похідне бензодіазепіну (зменшує страх)

Вміст білків у плазмі 40 г/моль

- ↑ фільтрація, ↓ реабсорбція води

Люмбальна пнкція

- L3-L4

Вітамін К

- участь у нормальному зсіданні крові

Тромбоемболія гілок легеневої артерії

- хворого на тромбофлебіт нижніх кінцівок з’явився біль у грудній клітці, кровохаркання, наростаюча дихальна недостатність, множинні інфаркти легень

Пахвовий нерв

- відведення плеча

Триголовий м'яз плеча

- задня поверхня, середня третина плеча

Вогнепальне поранення - виразка

- травматиззація периферичного нерва

Гепарин

- припиняє тромбоутворення

Гематокрит 40%

- після втрати 750 мл крові за добу буде 30%

Екзоцитоз

- комплекс Гольджі виводить речовини із клітини завдяки злиттю мембранного мішечка з мембраною клітини.

Каракурт

- павука: довжина - 2 см, кулясте черевце чорного кольору, на спинному боці якого видно червоні плямочки у 2 ряди, 4 пари членистих кінцівок вкриті дрібними чорними волосками

Нестача ніацину

- порушення транспорту нейтральних амінокислот у кишечнику

Абсолютна гіпоальбумінемія

- через вірусний гепатит В

Псевдоуніполярні

- нейроцит кулястої форми з 1 відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит

Рахіт

- нечтача 1,25 [ОН]- дигідроксіхолекальциферолу

Порушення розвитку дерми

- при порушення процесу сегментації дорсальної мезодерми та утворенні сомітів

Причнічення РНК-полімерази

- порушення транскрипції

Коксакі А

- ентеровірус, заразили культуру клітин мавпи (Vero) і мишат-сисунків, в результаті не виявлено цитопатичного ефекту на культурі клітин, але зареєстрована загибель мишат-сисунків

Фіброзуючий альвеоліт

- дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна емфізема

Атріовентрикулярний вузло

- проведення збудження від пересердь до шлуночків

Блокада М-холінорецепторів

- ↓ впливу блукаючого нерва на гладку мускулатуру бронхів

Синдром Ді-Джоржді

- зменшення Т-лімфоцитів, вовча паща

Пригнічення

- протеїнові механізми ушкодження клітин

S-клітинний цикл

- процес самоподвоєння ДНК

↓ АТ

- ↓ добової к-сти сечі

Кишечник

- найсильніше рефлекторне звуження судин

Спадкове домінантне захворювання

- 12-ти річного хлопчика, який відстає у рості, виявлена

ахондроплазія: непропорційна тілобудова з помітним вкороченням рук і ніг, внаслідок порушення росту епіфізарних хрящів довгих трубчастих кісток

Модифіковані рецептори клітинних мембран

- антигенами при алергічних реакціях II типу

A.axillaris

- артеріальна судина, що оточена пучками плечового сплетіння

Розпад м'язових білків до амінокислот

- амінокислоти втягуються в глюконеогенез

Гідрохлортіазид

- діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+

Метронідазол

- пригнічує ріст і розмноження H.pylori

Гастромукопротеїн (ф.Касла)

- всмоктування вітаміну В12

Серцева недостатність в стадії компенсації

- підтвердження – гіпертофія міокарда

Реверсполяризація

- величина МП +30

Дихання припиниться

- розрив спинного мозку на рівні 1 шийного сегменту

Метод Ожешко

- фарбування спор

Жирова емболія

- політравмою (закрита травма грудної клітини, закритий перелом

правого стегна, при гістологічному дослідженні кровоносних судин легень та головного мозку померлого, при забарвленні суданом ІІІ, виявлені краплі помаранчевого кольору, які закупорюють просвіт судин

Міокардит

- ГРВІ, серце зі значним розширенням порожнин, в’яле. Гістологічно в міокарді виявляється повнокров’я мікросудин і дифузна інфільтрація строми лімфоцитами та гістіоцитами

Вірусний гепатит гострий

- виявило поширену дистрофію, некроз гепатоцитів, наявність тілець Каунсілмена, По периферії часточок значна інфільтрація лімфоцитами, зустрічаються окремі багатоядерні гепатоцити

M.trapezius

- задня ділянка шиї (region nuchae)

Лабіринт праворуч

- тонус екстензорів праворуч

Септикопіємія

- штучний позалікарняний аборт, жовтувате забарвлення склери очей, шкіри, гнійно-некротичний ендометрит, багаточисельні гнійники в легенях, гіперплазія селезінки з великою кількістю нейтрофілів в її синусах

Присінково-завитковий нерв пошкодження

- втрата слуху і запаморочення

Вузли нижнього медіального квадрату молочної залози

- в пригрудинні лімфатичні

Первинне зараження

- виявлення IgM

Мієлотоксичне ураження

- через тривале застосування антибіотиків, виражена лейкопенія і гранулоцитопенія

Базальні клітини

- регенерація бронхіального епітелію

Гострий кавернозний туберкульоз

- туберкульоз, в ділянці верхівки правої легені визначається порожнина діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха, стінки порожнини з середини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса

Випаровування

- теспература повітря +37, відносна вологість 90%

Урогенітальний трихомоноз

- овально-грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини яких відходять джгутики; наявна ундулююча мембрана

Гіпоосмолярна гіпогідратація

- ентерит з діареєю, ↓ води в позаклітинному просторі, ↑ в клітинах, ↓ осмолярності крові

Аутотрансплантація

- клоновані ембріональні СК самого пацієнта

Мезенхіма

- розвиток гладенької м'язової тканини

Глибоке і рідке дихання

- при переріізці блукаючих нервів з обох боків

Прозерин

- стимуляція функії ШКТ

Атеросклероз

- ↑ ЛПНЩ

Губна помада

- 4 тип (клітинна цитотоксичність)

Механізм серцевої недостатности при гіпертонічному кризі

- перевантаження серця підвищеним об'ємом

Абсистенція

- синдром різних порушень при відмові від прийому речовини

Метронідазол

- анеероба, гнійне запалення

Фаза стресу - протишокова

- підвищені м’язовий тонус та АТ, збільшений вміст глюкози у крові, посилена секреція кортикотропіну і кортикостероїдів

Блокада гістамінових рецепторів

- зниження кислотности шлункового соку

Невринома

- вузол однорідний, клітинно-волокнисті пучки формують ритмічні структури, створені паралельними рядами, правильно орієнтованими клітинами, у вигляді частоколу, поміж яких знаходиться безклітинна гомогенна зона (тільця Верокаї)

Гіпофіз

- складається з хромофільних і хромофобних клітин

Механічна недостатність лімфообігу

- рак молочної залози, на руці недостатність лімф.с-ми: набряк руки, ↑ ЛВ

Лоратадин

- протигістамінний, не викликає сонливість

Контрикал

- інгібітор калікреїну

Плейотропія

- точкова мутація лише одного гена

Funiculus spermaticus

- в пахвинному каналі

Ретинолу ацетат

- загоєння ран і виразок

Коринебактерія дифтерії

- Гр+ палички з булавоподібними потовщеннями на кінці, розміщені у вигляді рочепірених пальців

Моноаміноксидаза

- каталізує розпад біогенних амінів

Синдром Леша-Найхана

- У-зчеплений

Магнію сульфат

- антигіпертензивний засіб – при гіпертонічному кризі

Яєчникова артерія

- йде по ходу сечоводу

Великий поперековий м'яз

- поперекова ділянка, ниркове ложе

N.axillaris

- відведення руки від тулуба

Експресія дегідрофолатредуктази

- втрата клітинами чутливости до лікарських засобів (метотрексант)

Туберкульоз

- вакцина БЦЖ

Крупозна пневмонія

- легеня збільшена, сіра, з розрізу стікає каламутна рідина, фібринозні плівки, нитки фібрину

Стромально-судинна вуглеводна дистрофія

- гіпотиреоз, сполучна тканина, строма органів, жирова і хрящова тканини набряклі, напівпрозорі, слизоподібні, зірчасті клітини з відростками, між якими знаходиться слиз

Підгострий гломерулонефрит

- ↑АТ, гематурія, набряки на лиці, клубочках виявлена проліферація нефротелію капсули, подоцитів з утворенням "півмісяців", склероз та гіаліноз клубочків

2009

Метронідазол

- амебна дизентерія

Домінантний зчеплений з Х-хромосомою

- хворий чоловік, здорова жінка, всі дівчатка хворі

Червоний кістковий мозок

- клітина макрофагічної природи, вздовж відростків якої є еритроцити на різних стадіях диференціювання

Набуті імунодефіцити

- інфекційний мононуклеоз, СНІД

Фіброма

- в шкірі, щільна, рухома, чітко відмежована, білий к-р, представлена волокнистою тканиною (переплетені колагенові волокна)

Видалення кісти підшлункової

- геморагічний синдром через активацію фібринолітичної с-ми

Еритропоетична порфірія

- сонячні промене: еритеми, висип, свербіж; в крові: ↓ заліза, ↑ виділення уропорфіриногену І з сечею

Хвороба «кленового сиропу»

- дефект дегідрогеназу розгалужених альфа-кетокислот

Сифіліс

- з ЛВ за Роман-Гімзою – тонкі, 12-14 завиток, з гострими кінцями, рожеві

Дифтерія

- мигдалики, сірий наліт, Гр+ палички під кутом одна до одної

Тривала маткова кровотеча

- зменшення гематокритроного показника

Центральний паралія

- відсутність довільних рухів в правій руці, нозі, тонус м'язів підвищений

Призначили 2 лікарства

- фармакокінетична несумісніть на етапі всмоктування

Атеросклероз

- адгезія тромбоцитів

Недостатність клпана

- перевантаження серця об'ємом

Гонорея

- Гр-, кавові зерна, розкладають глюкозу і мальтозу

Катехоламіни

- збільшення хвилинного об'єму крові

Адаптація рецепторів

- втрата чутливості

Спинномозкова пункція

- прокол жовтої зв'язки

Триптофан

- в м'ясі

Карнітин

- транспорт ВЖК з цитозоля до мітохондрій

Позитивна алергопроба

- підтвердження клінічного діагнозу

Ентеробіоз

- білі «черв'ячки», ниткоподібна форма з загостреними кінцями

Хв. Вільсона

- церулоплазмін

Підтвердження мієломи

- визначення в сечі білка Бенс-Джонса

Стенокардія

- загрудинний біль, віддає в ліву руку, шию, лопатку, нітрогліцерин усунув

Гнійно-некротичне запалення

- скарлатина, слизова зіву гіперемована, набрякле, мигдалики тьмяні з вогнищами жовтувато сірого к-ру і ділянками чорного к-ру

Напад задухи

- спазм гладенької мускулатури бронхів малого калібру

Орган слуху

- клітини на базальній мембрані: зовнішні і внутрішні сенсорні і фалангові, стовбурові, зовнішні межові і підтримуючі

Аспірація

- експіраторна задишка при асфіксії

Гіпокаліємія

- гіпотонія м'язів, мляві паралічі, послаблення перистальтики кишечники

Атропіну сульфат

- при інтоксикації прозерином

Лептоспіри

- за Ром-Гімзою звивисті бактерії, форми C та S

Бронхіальна астма

- обструктивний тип порушення альвеолярної вентиляції

Резекція щитоподібної залози

- зниження продукції паратгормону

47ХХУ

- хлопець як жінка

Розрив печінки

- кров піде у прямокишково-маткове заглиблення

Вена сафена парва

- набряк ніг, посиніння шкіри, виразки збоку латерального виростку

Хронічне загальне венозне повнокрів'я

- тривала серцева недостатність, мускатна печінка, бура індурація легень, ціанотична індурація нирок та селезінки

Атрофія пучкової зони наднирників

- через тривалі і високі дози гідрокортизону

Нестача карбамоїлфосфатсинтази

- гальмування синтезу сечовини і накопичення амоніаку в крови і тканинах

Унітіол

- ліквання отруєння вісмутом

Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)

- P - нормальний, інтервал P — Q - вкорочений, шлуночковий комплекс

QRST - розширений, зубець R -двогорбий або двофазний

Селезінка

- паренхіма – лімфоїдна тканина, яка утворює лімф.вузлики, які розташовуються дифузнно і мають центральну артерію

Дальтонізм

- рецесивний, зчеплений з статтю

Антріовентрикулярна затримка

- забезпечує послідовність скорочення передсердь і шлуночків

Щільна пляма

- нирка, ділянка дистального канальця нефрону, в клітинах стінки канальця ущільнені ядра, відстуня базальна мембрана

Пропіомеланокортин

- попередник ліпотропіну кортикотропіну меланотропіну ендорфіну в гіпофізі

Лімфоїдний лейкоз

- в збільшених ЛВ відсутні фолікули, клітини з округлими ядрами і вузьким обідком базофільної цитоплазми, збільшені селезінка і пеінка

Гострий гломерулонефрит

- протеїнурія

Довгий м'яз згинач великого пальця

- згинання дистальної фаланги 1 пальця

Збільшена вентиляція

- збільшений дихальний об'єм

Сибірка

- ферма, селезінка ↑, в'яла, темно-вишневого к-ру; м'які мозкові оболонки просякнуті кров'ю (шапочка кардинала), серозно-геморагічне запалення оболонок мозку і руйнування стінок дрібних судин

Хв. Іценко-Кушинга

- артеріальна гіпертонія, ожиріння, гіперглікемія, глюкозурія, гіперплазія кори наднирників, базофільна аденома гіпофізу

Наднирники

- стрес

Токсоплазмом

- мертвонароджена, з багатьма вадами розвитку

Гіпреомолярна кома

- глюкоза в крови 50 ммоль/л

Електролітно-осмотичне пошкодження

- мікросфероцитарна гемолітична анемія – підвищення проникности мембран еритроцитів, надходження в клітину Натрію і води

Артерія м'язового типу

- внутр.оболнка: ендотелій, підендотелій, внутрішня еластична мембрана; середня оболонка: гладенькі міоцити

Травма медіального кута ока

- пошкоджений анстомоз a. carotis externa et a. carotis interna

Ввели в/в конц р-н альбуміну

- рух води з МКР до капілярів

Менінгококова інфекція

- геморагічний синдром, дистроф зміни у печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз

Гостра гнійна пневмонія

- у легенях щільні сіро-червоні осередки, які виступають над поверхнею розрізу, у просвіті, стінках бронхів та альвеолах ексудат з нейтрофілами

Холекальциферол

- нормальна мінералізація і ріст кісток

Жовчні к-ти

- емальгування жирів

Пасивна гемаглютинація

- встановлення титру антитіл

Транскрипція

- відбувається після звільнення гена-оператора від білка-репресора

Чутливість

- задні корінці спинного мозку

Шистомотоз урогенітальний

- біль при сечовипусканні, у сечі яйця з характерним шипом, з Австралії

Поосилення лейкопоезу

- після апендектомії у крові нейтрофіл лейкоцитоз регенеративним зсувом

Тіамінпірофосфат

- окисне декарбоксилювання альфа-кетоглутарової к-ти

Піридоксальфосфат

- трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

Антракоз

- вугільна шахта, легені сіро-чорного к-ру зі значними ділянками новоутвореної сполуч.тканини та наявності багат макрофагів з пігментом чорного к-ру у цитоплазмі

Гіперчутливість негайног типу

- після введення алергену – фібринозне запалення з альтерацією стінок судин

Papillae vallatae

- на межі середньої і задньої третини спинки язика

Збільшення секреції соматотропного гормону

- надмірне розростання кісток і м'яких тканин

Системний червоний вовчак

- нирки ущільнені, зменшені, строкаті з ділянками крововиливами, у ядрах епітелію канальців гематоксилінові тільця, потовщення базальних мембран капілярів клубочків (дротяні петлі), гіалінові тромби, фібриноїд.некроз

Еубіотики

- для нормалізації кишкової флори

Сімя: один хворий на цукровий діабет

- вірогідність діабету у дитини вища ніж у популяції

Глібенкламід

- цукровий діабет 2 типу

Пролактин

- нормальна лактація

Пухлина молочної залози

- на медіальній стінці лівої пахвової западини збільшений лімфовузол

Ураження клубово-підчеревний нерв

- біль у м'язах живота (бічних і передніх), шкіри підчеревної ділянки

Ембріональна форма сечовивід.шляхів нирки

- ниркова миска, в яку впадають малі чашечки (великі відсутні)

Спіронолактон

- підсилення діуретичного ефекту

Псевдоерозія шийки матки

- шийка вкрита циліндр епітелієм з сосочковими виростами, розрост. залоз

Іхтіоз

- шкіра потовщена, нагадує панцир черепахи, надмірне зроговіння, атрофія зернистого шару епідермісу, відсутні запальні зміни

Целекоксиб

- нестероїдний протизапальний (якщо в анамнезі хронічний гастродуоденіт)

Антидепресанти

- гальмують моноаміноксидазу

Гемолітична жовтяниця

- жовтушність, у крові підвищений загальний білірубін, у калі – стеркобіліну, в сечі - уробіліну

Гострий флегменозний апендицит

- серозна оболонка тьмяна, вкрита жовто-зеленими плівковими, стінка в'яла, сіро-червона, просвіт розширено, заповнено жовто-зеленими масами інфільтрований нейтрофілами

Еректильна стадія шоку

- травматичний шок, АТ- 140/90 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Хворий метушливий, багатослівний, блідий

Нейтрофілія з регенер.зсувом вліво

- гострий аппендицит, загальна кількість лейкоцитів - 16 • 109/л.

Лейкоцитарна формула: б.- 0, е.- 2%, ю.- 2%, п.- 8%, с.- 59%, л.- 25%, м.- 4%

М. triceps brachii

- згинання руки в ліктьовому суглобі

Нестача ГАМК

- судоми

М'язові веретена

- нормальний міотатичний рефлекс

Філяріоз

- біль в очах, набряки повік, сльозоточивість, порушення зору, гельмінти ниткоподібне тіло, з Африки

Рефректорна пресорна реакція

- системне звуження венозних судин ємності

Гемофілія В

- дефіцит ІХ фактора згортання крови

Gyrus supramarginalis

- складно-кординовані рухи (апраксія)

Метопролол

- В-адреноблокатор

Синдром трипло-Х

- 2 тільця Барра

Блокада М-хр

- сухість слизової, розширення зіниць

Нестача лактази

- непереносимість молока

Активація симпатики

- ↑ ЧСС, розширені зіниці, сухіть в роті

Ацетилцистеїн

- муколітик, розріджує харкотиння

Зменшення ниркового кровотоку

- зменшення швидкості клубочкової фільтрації

Гемолітичні стрептококи у повітрі

- пряма епідемічна небезпека

Геморагічний інфаркт

- в легені ділянка щільної тканини червоного к-ру, форми конусу, чітко відмежована, на розрізі зерниста, темно-червона

Вестибулоспінальні низхідні шляхи

- передача інформації до мотонейронів спиного мозку (↑ тонус розгиначів)

Т-кілери

- вбивають клітини-мутанти

Ізоніазид

- утворює несправжній кофермент з НАД

Порушення орнітинового циклу

- блювання, гіпоксія, у крові підивщення цитруліну

Негазовий ацидоз

- багаторазовий пронос, рН=7,18

Ізометричне скорочення

- при утриманні (не переміщенні) вантажу

Шкірний присердній нерв плеча

- чутливість шкіри в ділянці присередньої поверхні плеча

Дроперидол

- для проведення нейролептаналгезії

Чорний хліб

- стимулює перистальтику кишечника

М'язова тканина

- кошикоподібні клітини, які охорлюють основи сероцитів (міоепітеліоцити)

Colon descendens

- ліва бічна ділянка живота

Ушкодження n. ulnaris

- при ушкодженні медіального надвиростка плечової кістки

Десмоїд

- у вагітної жінки на передній черевній стінці виявлено пухлиноподібне утворення, яке виникло на місці видаленої два роки тому пухлини. Утворення має щільну консистенцію і розміри 2х1 см, з чіткими межами, пухлина побудована з диференційованої сполучної тканини з переважанням колагенових волокон.


2010

Синоатріальний вузол

- головний водій ритму

М’язова дистрофія Дюшена

- збільшення креатинфосфокінази в крові

Гіповітаміноз С

- ГРВІ, множинні точкові крововиливи

Риносклерома

- в слизовій носа гранулематозне запалення з наявністю в гранульомах клітин

Микуліча і бактерій Волковича-Фріша

Визначення водія ритму серця

- виміряти тривалість інтервалу R-R

Синдром Патау

- 47, ХУ 13+, деформація черепа, вушної раковини, мікрофтальмія, вовча паща

Характер взаємодії прозерину та фторотану

- непрямий функціональний антагонізм

Доксациклін

- тератогенна дія, дитина народжується з вадами, багато побічних ефектів

Дроперідол + фентаніл

- для усунення больового синдрому (нейролептанальгезії) пацієнту з гострим інфарктом міокарда

Амілоїдоз

- відкладення у клубочках і по ходу канальців гомогенних еозинофільних мас, які вибірково забарвл конго-рот і дають метахромазію з метиловим фіолетовим

Волюморецептори

- перші реагують на зміну водно-сольового балансу, після введення в/в р-ну

Отруєння ботулічним токсином (нейротоксин)

- консерви, зупинка дихання, через блок входжен іонів Са до нервових закінчень, порушення мови, диплопія

Сепсис

- кров посіяти на цукровий бульйон

Діабетична кома

- призначити інсулін короткої дії

Мікоз

- білуваті нашарування на слизовій рота, на Сабуро – сметаноподібні колонії, мають короткі бруньковані нитки

Аланін

- попередник глюкози (глюконеогенез)

Дифтерія

- токсичні ураження серцевого м’яза, печінки, нирок

Розпад АМФ

- утворення сечової к-ти

Галантаміну гідрохлорид

- постінсультний синдром

Синдром Клайнфельтера

- виявлені нейтрофільні лейкоцити з одною «барабанною паличкою»

Ушкодження n. medianus

- утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні

Зникнення еластичних волокон

- зменшення міцності стінки аорти, її розширення і розрив

Підтвердження діагнозу дизентерії

- зрозстання титру антитіл в РПГА в 4 рази

Резекція щитоподібної

- зниження продукції паратгормону

Ацидоз газовий, компенсований

- дихальна недостатність,рН крові 7,35, гіперкапнія, кислотність сечі підвищена

Вітамін U

- в капусті і картоплі, профілактика та загоєння виразок

Азитроміцин

- макролід

Цистинурія

- камені в нирках, екскреція цистину та цистеїну

Дивертикул Меккеля

- 1м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку

Гостре загальне венозне повнокрів’я

- лівошлуночкова недостатність, набряк легень, дрібнокраплинні крововилив у серозних та слизових оболонках, дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи та осередки некрозу

Клиноподібна пазуха

- сполучається з мeatus nasi superior

Фамотидин

- знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади Н2-рецепторів

Нестача трипсину

- порушення травлення білків

A.facialis

- м’які тканини попереду від кута нижньої щелепи

Дрібний бронх

- Слизова оболонка вкрита дворядним війковим епітелієм, що переходить в однорядний. М’язова пластинка слизової добре розвинена, хряща і залоз немає

Теплопродукція дорівнює тепловіддачі

- співвідношення процесів утворення і віддачі тепла, шкірні покриви рожеві, теплі на дотик, сухі, ЧСС-92/хв.,ЧДР- 22/хв., температура тіла -39,2 C

Передсердно-шлуночкова блокада І ст

- слабкість, задуху при помірному фізичному навантаженні. Температура

37,5C. ЧСС- 110/хв. ЕКГ: ритм синусовий, інтервал PQ подовжений

Пригнічення секреції гонадотропних гормонів

- після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони

Лізиноприл

- гіпотензивний (виявлено високий рівень реніну в крові)

Проксимальний звивистий каналець

- у кірковій речовині визначається каналець, вистелений одношаровим кубічним облямівчастим епітелієм, цитоплазма якого забарвлена оксифільно

Неглікозидний кардіотонік

- добутамін

Musculus triceps brachii

- розгинання руки в ліктьовому суглобі

Поворотньо-бородавчаст клапан. ендокардит

- на стулках клапану ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації

Спіронолактон

- сечогінний засіб, який не проявляє діуретичного ефекту у хворобі Аддісона

Хінгамін

- лікування малярії, амебіазу, колагенозів

Ідіосинкразія лікарської речовини

- зумовлена спадковою ензимопатією

-

Сибірковий карбункул

- у біоптаті шкіри гостре серозно-геморагічне запалення і ділянка некрозу. захворювання почалося з появи невеликої червоної плями, в центрі якої утворився міхур із серозно-геморагічною рідиною. Згодом центральна частина стала чорною

Силікоз

- шліфувальник каменю, в легенях дрібні округлі щільні вузлики зі сполучної тканини, на периферії розташовані макрофаги

Затримка проведення атріо-вентрикул.вузлом

- перевищення норми тривалости P-Q

Синдром тривалого розчавлення

- наслідок: гостра ниркова недостатність

Тромбоцитопенія

- геморагічний синдром

Барбітурати (лікування жовтяниць)

- індукують синтез УДФ-глюкуронілтрансферази (утворює прямий

(кон’югований) білірубін

Taenia solium

- недосмажене м’ясо, втрата зору на одне око, діагноз - цистіцеркоз

Загальна печінкова протока

- знаходиться між листками печінково-дванадцятипалої зв’язки

Лівий зоровий тракт

- поля зору в лівих половинах сітківки обох очей

Ішемічна хвороба серця

- пошкодження специфічних мембранних насосів кардіоміоцитів

Механічна жовтяниця

- у крові ↑ прямого білірубіну та жовчних к-т, у сечі відсутній стеркобіліноген

17-18 година вечора

- найбільші енерговитрати натщесерце

Дихальний коефіцієнт 0,8

- за 1 хв споживається 1000мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу

Алкаптонурія

- дефект оксидази гомогентизинової к-ти

Зниження гальмівних низхідних шляхів

- механізм, що призводить до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії

Отолітові вестибулорецептори

- забезпечення відновлення порушеної пози

ВІЛ

- gp120 зв’язується з CD4, gp41

Трансплантаційний імунітет

- відторгення трансплантанту

Натрію гідрокарбонат

- підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу

Звужені зіниці

- зростання тонусу парсимпатичних нервів

Меланома

- темна пляма на шкірі, збільшується, колір чорно коричневий, веретеноподібні і поліморфні клітини з чиленними мітозами, цитоплазма з пігментом бурого к-ру

М’язова клітина

- паличкоподібне ядро та веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних мікрофіламентів, які містять десмін

Розрив грудної лімфатичної протоки

- у ділянці аортального отвору діафрагми

Естрогени

- продукуються фолікулярними клітинами фолікулів яєчника

Таласемія

- з дитинства відмічалося зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. У крові під час госпіталізації: ер.- 3, 2 • 1012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78; лейк.- 5, 6 • 109/л,

тромб.- 210 • 109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні

еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза було неефективне

Протаміну сульфат

- антагонісь гепарину

Нейрогіпофіз

- продукція вазопресину

Фіброаденома

- в молочній залозі щільний інкапсульований вузол, розростання сполучної тканини навколо протоків молочної залози та залозисті елементи різного діаметру, що не утворюють часточок, без ознак клітинного атипізму

Аутоімунне ушкодження нирок

- у хворих на системний червоний вовчак

Нейротонічна артеріальна гіперемія

- на екзамені почервоніння шкіри лиця, жар, невпевненість

Некронефроз

- ГНН, нирки збільшені з широким блідо-рожевим кірковим шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід. Мікроскопічно:

відсутність ядер епітелію звивистих канальців, тубулорексіс, венозний застій, ядра клітин судинних клубочків та прямих канальців збережені

Парасимпатичні безумовні рефлекси

- зупинка серця внаслідок сильного удару

Парціальний тиск кисню у повітрі

- лімітуючий фактор на висоті понад 800 м

Рестриктивний тип дихальної недостатності

- при пневмосклерозі

Аорта

- близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середньої оболонки органу

Серце

- найменше рефлекторне звуження судин

Парієтальні клітина власної залози шлунка

- велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість внутрішньоклітинних канальців та мітохондрій

Стимуляція еритропоезу

- ер.- 5,5 • 1012/л,Hb- 180 г/л,лейк.- 7-109/л,н.- 64%,б.- 0,5%,е.- 0,5%, м.-8%,л.-27%.

Helicobacter pylori

- збудник виразки шлунку

Пошкодження передньої поздовжньої зв’язки

- збільшилася кривизна лордозу поперекового відділу хребта

Гостра серцева недостатність

- накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+

Лімфатико-гіпопластичний діатез

- часто хворіє на ангіни і фарингіти, ↑ лімфовузлів та селезінки, пастозність і блідість, м’язова тканина розвинена слабко, у крові лімфоцитоз

Первинний імунодефіцит

- спадкові порушення в імунній с-мі

Вторинні месенджери

- вивільнення іонів кальцію з клітинних депо

Аміодарон

- блокує калієві канали, подовжує потенціали дії

Сепсис

- ДВЗ-синдром, гнійний ендоміометрит, регіональний гнійний лімфангіт і лімфаденіт, гнійний тромбофлебіт. У паренхіматозних органах - дистрофічні зміни і проміжне запалення

Гідрохлортіазид

- діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+

Гліколіз

- утворення молочної к-ти

М’язи живота

- участь у максимально глибокому видоху

Нуклеосома

- структура, утворена вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянка молекули

ДНК, що робить близько 1,75 обертів

Ротавіруси

- з двошаровим капсидом і псевдо-оболонкою, які нагадують дрібні коліщатка із спицями

Адолескарій

- стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини

Системний червоний вовчак

- високий титр антинуклеарних антитіл, смерть від ниркової недостатності, мезангіопроліферативний гломерулонефрит, абактеріальний бородавчастий ендокардит; в селезінці - періартеріальний цибулинний склероз, в шкірі - продуктивно- проліферативний васкуліт

Ревматоїдний артрит

- деформація суглобів, гіперемія оболонок з множинними периваскулярними запальними інфільтратами з лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів. Скупчення організованого фібрину, який вкриває ділянки синовіальної оболонки і визначається в суглобовій рідині у вигляді рисових зерен

Скронева частка кори

- слух

Фазово-контрастна мікроскопія

- «висяча крапля», для холери

Заднє тім’ячко

- закривається до 3 місяців

Зниження тромбоцитарного серотоніну

- через порушення метаболізму 5-окситриптофану

Галактоземія

- дефіцит галактозо-1-фосфатуридилтрансферази

Селезінка

- паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію

Епідуральна гематома

- пошкодження середньої оболонкової артерії

Порушення обміну глікозамінгліканів

- затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення

з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати

Зменшення утворення тромбіну

- причина геморагічного синдрому

Синдром Шерешевського-Тернера

- (в мейозі) статеві хромосоми не розійшлися до протилежних полюсів клітини.

Яйцеклітина була запліднена нормальним сперматозоїдом

Цефалоспорини

- порушення утворення мікробної стінки

Колапс

- після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена

АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps-140/хв., температура тіла різко знизилась до 35,8oC

Язикоглотковий

- здатність розрізняти смаки на корені язика

Перелом шийки стегнової кістки

- стегно приведене досередини, рухи в кульшовому суглобі порушені

Інсектецид – ротенон (барбітурат)

- блокується НАДН-коензим Q-редуктаза

Присінково-завитковий нерв

- відчуття рівноваги

Гіпопаратиреоз

- тонічні судоми

Аміназин (нейролептик)

- алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням

Волосоголовець

- запалення апендиксу, анемія, у фекаліях яйця гельмінта лимоноподібної форми, з «пробочками» на полюсах

Кров’яно-телуритовий агар

- для сіяння збудника дифтерії

Левостатин

- гальмування біосинтезу холестерину


2011

Tr.cortico-nuclearis (коліно внутр.капсули)

- відсутні вольові рухи м’язів голови і шиї

Бульйони і овочеві відвари

- стимулюють вироблення гастрину

Передозування (побічна) дитиліну

- переливання крові

В6 (при побічній дії ізоніазиду)

- усунення м’язової слабкості, покращення шкірної чутливості, поліпшення зору і координації рухів

Анаприлін

- пригнічення глікогенолізу, звуження бронхів

Контрикал

- при гострому панкреатиті

Прозерин

- при отруєнні алкалоїдами беладонни

Метфаза

- максим.спіралізлвані хромосоми, досліджують каріотип

Інгібітори дигідрофолатредуктащи

- пригнічення синтезу ДНК

Трихінельоз (свинина)

- головоний біль, біль у м’язах при русі, набряк повік і обличчя

Ревматизм

- в міокарді - вогнищевий кардіосклероз, квітучі гранульоми Ашофф-Талалаєва

М’язово-шкірний нерв

- верхня частина передньої ділянки плеча, згинання в ліктьовому суглобі і чутливість передньобічної поверхні передпліччя

Туберкульоз

- шийного лімфатичного вузла є скупчення епітеліоїдних клітин, лімфоцитів і гігантських клітин Пирогова-Лангханса. В центрі - казеозний некроз

Меланостимулюючий гормон

- номальнь пігментація

Синдром Дреслера (перикардит, плеврит, пневмонія)

- після інфаркту міокарда внаслідок сенсибілізації організму антигенами міокарда

Нітразепам (снодійний)

- пісдя стресу поганий сон

Довгастий мозок

- акт ковтання

Відсутність тимусу

- синдром недостатності клітинного імунітету

Поранення селезінки

- кульовий канал пройшов через передню стінку живота, склепіння шлунка i вийшов на рівні ІХ ребра по лівій середній пахвовій лінії

↓ протромбіну в крові

- порушення другої фази коагуляційного гемостазу

Залізорефрактерна анемія

- ер.- 3,0 • 1012/л; Hb- 90г/л; ретикул.- 0,5%. В мазку: пойкілоцити, гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові - 80 мкмоль/л.

Маршова протеїнурія

- при надмірній ходьбі

Febris recurrens

- кількаденними періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури

Синдром портальної гіпертензії

- з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку.

зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію

Вестибулярні півколові канали (активація)

- на каруселі – нудота, блювання, потовиділення

Скелетні м’язи

- найбільше ↑ кровотік під час фізичного навантаження

Міжсигмоподібна ямка

- у кореня брижі сигмоподібної кишки

Силікоз

- шахтар, у легені тяжі білуватої волокнистої тканини і вузлики з коричневим пилом, концентричні розростання сполучної тканини, бідної на клітини, з вираженим гіалінозом

Папілома

- сечовий міхур пухлина складається з тонких, розгалужених сосочків, вкритих рядами клітин перехідного епітелію

Анейстичне дихання

- тривалий вдих, який перевивається коротким видихом

Тотальний параліч дихального центру

- ураження ел.струм в напрямку «права рука-голова»

Поріг сили подразника

- найменший у мотонейронах спинного мозку

АВ вузол

- найменша швидкість проведення збудження

Альвеокоз

- в печінці дрібні міхурці малих розмірів з незначною к-тю рідини, які щільно прилягають один до одного (гельмінтоз)

Excavatio rectouterine

- пропунктувати для підтвердження позаматкової вагітності

Пеніцилін з клавулановою кислотою

- інактивація бета-лактамази

Зруйновані задні корінці спинного мозку

- втрата всіх видів чутливості

Верхня частка правої легені

- 3 сегменти

Перелом лівої ключиці

- стиснення підключичної артерії

Гіпоглікемічна кома

- внаслідок тяжкого тренування

Латеральна пахвинна ямка

- слабке місце передньої черевної стінки

Гем

- гострий біль у животі, судоми, порушення зору. У його родичів

спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору. Госпіталізований з діагнозом - гостра переміжна порфирія. Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу такої речовини:

АВ блокада 3 ступеня

- інтервал P — Q подовжений, при цьому випадає кожен другий або третій комплекс QRST

Середні бронхи

- чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій.

Глюкуронова к-та

- зв’язування білірубіну в гепатоцитах

Порушення утворення сечовини

- в сечі цитрулін і ↑ рівені аміаку

Глікогенсинтетаза

- відставання в розумовому розвитку, гіпоглікемія, судоми, непритомність

Ramus acetabularum A.obturatoriae ушкодження

- ураження голівки стегна ішемічного пошкодження

Гемолітична жовтяниця

- у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми

Слабкість підошвово п’ятково-човноподібної зв’язки

- опускання головки надп’ясткової кістки, що призводить до плоскостопості

Хронічний остеомієліт

- при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою

Жовтковий мішок

- на ранніх етапах ембріогенезу виконує функцію кровотворного органа

Дифузний токсичний зоб

- померлої від серцевої недостатності, знайдено дифузне збільшення щитоподібної залози. Мікроскопічно: перетворення призматичного епітелію фолікулів у циліндричний, проліферація епітелію з утворенням сосочків, розрідження колоїду та лімфоплазмоцитарна інфільтрація строми; в серці – гіпертрофія лівого шлуночка, серозний набряк та лімфоїдна інфільтрація строми, в печінці – серозний набряк

Малярія

- мікроскопічний метод

Токсоплазмоз

- РЗК

Порушення гаметогенезу

- трисомія за 13 хромосомою (синдром Патау)

Цукор в сечі

- порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону

Миготлива аритмія

- феномен дефіциту пульсу

Гліобластома

- швидко наростаючою внутрішньомозковою гіпертензією діагностована пухлина мозку. Під час операції видалена пухлина тім’яно-скроневої частки, м’якої консистенції, на розрізі строкатого вигляду. Гістологічно пухлина побудована з поліморфних гіперхромних клітин з утворенням псевдорозеток та великої кількості судин, ділянками некрозів і крововиливами

S.aureus

- елективне середовище – жовтково-сольовий агар

ЧСС – 120/хв

- тривалість серцевого циклу – 0,5с

Рестриктивний тип

- інфільтративний туберкульоз

Імунокомплексна реакція

- гострий гломерулонефрит

Хвороба Гоше

- відсутність глюкоцереброзидази

Ig E

- участь в алергічних реакціях

Протей

- в м’яних продуктах (сосиски) Гр- паличкоподібні що добре ростуть на МПА з ефектом «роїння», на конденсаційній воді утворюють димчасто-білий наліт

Нервово-артричний діатез

- схильність до ожиріння

↑ колоїдно-осмотичного тиску в тканині

- лежить в основі формування ексудації в вогнищі запалення

Фарбування Гінсом-Буррі

- для визначення капсул

Незрощена сечова протока

- виділення рідини (сечі) в ділянці пупка

Макрофаги

- стовбурові гемопоетичні клітини (уражуюються радіацією)

Скирозний рак

- шлунок, атрофія слизової, пухлина, побудована з ланцюжків атипових епітеліальних клітин, розташованих серед тяжів грубоволокнистої сполучної тканини, строми більше ніж паренхіми

Сечовід

- Слизова трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М’язова складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній

Довготривале приймання преднізолону

- виникнення недостатності кори наднирників

Гемолізин

- гемоліз

Недостатність ліпази

- стеаторея

Недостача метіоніну

- порушення синтезу адреналіну (розлади нервової та ендокринної с-ми)

Преднізолон

- ульцерогенна дія (пошкодження шлунка)

Едодерма

- травна система

Порушення синтезу ейкозаноїдів

- недостатність лінолевої та ліноленової к-т

Флуконазол

- кандідоз

Мієлобластний лейкоз

- лейкоцити - 14 • 109/л; мієлобласти - 71%, промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити - 0%, паличкоядерні нейтрофіли - 6%, сегментоядерні -13%; лімфоцити - 7%, моноцити - 3%.

Гостре імунне запалення

- "вузликовий періартеріїт", в артеріолах: мукоїд і фібриноїд набух, фібриноїд некроз стінок, дифузна лімфогістіоцитарн інфільтр, зміни ендотеліоцитів

Кортієв орган - ближче до гелікотреми

- слух низьких частот

Уридин-ДНК-глікозидащи

- репараційні процеси

Налоксон

- при передозуванні наркотичної речовини відсутня свідомість, гіпотермія, гіпотензія, стійкий міоз, порушення дихання по типу Чейн-Стокса

Атопія (місцева анафілаксія)

- через 5 годин після вживання морепродуктів на шкірі тулуба та дистальних відділів кінцівок з’явились маленькі сверблячі папули, які частиною зливаються між собою. Через добу висипка самовільно зникла

Гіпохлоремічний алкалоз

- на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з

антигіпертензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу

Дно крипт епітелію тонкої кишки

- малодиференційовані клітини з регенеративною здатністю

Целекоксиб

- переважаюче пригнічення циклооксигенази-2

Окислення вуглеводів

- об’єм кисню, який споживається головним мозком за 1 хвилину, дорівнює об’єму CO2, який виділяється клітинами мозку в кров

Голокриновий тип секреції

- сальні залози

Газовий алкалоз

- ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2-30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л

Гемічна гіпоксія

- при отруєнні чадним газом

Послідовність амінокислот у поліпептиді

- буде відповідати послідовности кодонів і-РНК

Поперечний нерв шиї

- чутливість шкіри в ділянці передньої поверхні шкіри

Матеріальна кумуляція

- тривалий прийом серцевих глікозидів, - нудота, слабкість, екстрасистолія

Прокаріоти

- відсутні мембранні органели, спадковий матеріал не має нуклеосомної організ

В-лімфоцити

- утворення Ig

м1м2м1м2

- генотип породілі, полімерні гени, домінантні - ↑ секреція молока

Myelencephalon

- є ядра ХІ і ХІІ пар черепних нервів

Базально-клітинний рак

- на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення з наступним виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин; периферії клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми з гіперхромними ядрами з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула

Холерик

- неспокійний, нервовий

Мошки (компоненти гнусу)

- переносники філярій p.Onchocerca

Якщо АТ-130/70 мм рт ст

- то пульсовий АТ – 60, середньодинамічний АТ-90

Сифіліс

- на слизовій оболонці ясен виразка овальної форми з припіднятими краями хрящоподібної щільності. Дно виразки м’ясисто-червоного забарвлення з нашаруваннями сірого кольору. При мікроскопічному дослідженні - проліферація ендотелію дрібних судин, периваскулярна лімфоплазмоцитарна інфільтрація


2012

Метіонін (незамінна амінокислота)

- джерело метильних груп (-СН3-)

Цукровий діабет

- сухіть в роті, спрага, часті сечовипускання, гіперглікемія, гіперкетонемія

Проба Манту (4 тип)

- мононуклеари, Т-лімфоцити, лімфокіни

Солі сечової к-ти

- періодичні інтенсивні больові напади у суглобах та їх припухлість, у сечі кисла реакція і рожеве забарвлення

Вода придатна для споживання

- загал.к-ть бактерій в 1 мл – 80, колі індекс - 3

Анаприлін

- побічна дія: брадикардія, АВ-блокада 2 ступеня

Escherichia coli

- на середовищі Ендо НЕ утворює безбарвних колоній

Глібенкламід

- стимулює виділення ендогенного інсуліну бета-клітинами

Перев’язка ниркової артерії

- виділення ангіотензину ІІ - ↑ АТ

Туберкулін

- алергійне запалення

Відсутн антигемофільний глобулін А (ф.VIII)

- порушення внутрішнього механізму активації протромбінази

Лейшманіоз дерматотропний

- укус москіта, виразки в яких в середині клітин є безджгутикові одноклітинні

Прогресія

- рак стравоходу, метастази у ЛВ середостіння, ракова кахексія

Провідна ланка патогенезу анафілакт.шоку

- зниження периферійного опору судин

Холера

- бактеріологічний метод

Хронічний мієлолейкоз

- гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп ЛВ

Sinus costodiaphragmaticus pleurae

- місце накопичення рідини при ексудативному плевриті

Під’язиковий нерв

- моторна функція язика

Дельтоподібний м’яз

- відведення кінцівки від тулуба

Інгібування фенілаланіл-4-монооксигенази

- зростання фенілаланіну, розумове і фізичне відставання

Калію перманганат

- промивання шлунка при отруєнні морфіном

Сульфаніламіди

- антивітаміни параамінобензойної к-ти

Велика підшкірна вена і її протоки

- присередня поверхня гомілки і стегна

АВ-блокада 2 ступеня

- ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових прогресуюче подовження інтервалу P — Q від комплексу до комплексу; випадіння окремих шлуночк комплексів; зубці P та комплекси QRST без змін

Синдром Шерешевського-Тернера

- дівчатка з низьким ростом, без статевого дозрівання, коротка шия, широкі плечі

Вогнищевий кардіосклероз

- перенесений інфаркт, у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки виявлена ділянка білого

кольору близько 3 см у діаметрі, волокниста, западаюча, з чіткою межею

Апоптоз

- нема запалення, окремо розташ.клітини розпалися на окремі фрагменти, оточені мембраною, у деяких наявні органели, в інших – фрагементи ядра

Надпечінкова жовтяниця

- збільшена к-сть непрямого білірубіну в крові

Корглікон

- гостра серцева недостатнітсь

M. temporalis (задні волокна)

- відтягування щелепи назад

А-адреноміметики

- можуть нормалізувати тиск на фоні викростання гігронію

Передня мозкова артерія

- лімбічну систему

Круглий отвір

- 2 гілка трійчастого нерва

Доведення етіології бактерії як харч.збудника

- виявлення ентероксину

Вазопресин

- реабсорбція води

Ядра Дейтерса

- центри рефлексів тонусу розгиначів верхніх кінцівок

Глутатіон

- знешкодження ксенобіотиків і ендогенних метаболітів шляхом конюгації

Стравохідні лімфовузли

- впадають у грудну протоку

Контрикал (антифермента активність)

- при гострому панкреатиті

Порушення шунтування крові при інтенсивному кровообігу

- при пошкодженні нефронів, які лежать на межі між кірковою та мозковою речовиною, мають однаковий діаметр приносних і виносних артеріол

Етиловий спирт 70%

- найбільш активна протимікробна дія за наявністю білку в середовищі

Яєчникові артерія і вена

- знаходяться в зв’язці, що підвішує яєчник

Pars descendens duodeni

- на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка

Серозно-фібринозний ексудат

- блідо-рожева рідина з наявністю тонких рожевих ниток що утв.стіку з лімфоцит

Одяг

- зменшує тепловіддачу шляхом конвекції

Черевний тиф

- в тонкій кишці групових лімф.фолікулів що виступ.над поверхнею слизової у вигляді мяко-еластичних бляшок з борознами і звивинами як поверхня мозку

Вена волокнистого типу

- відсутня середня оболонка, зовн.зрощега з оточ.ткан, внутр-базал.мембр і ендот

Caruncula sublingualis

- місце відкриття вивідної протоки піднижньощелепної залози

Заднє склепіння піхви

- місце де найкраще пунктувати прямокишково-маткове заглиблення

Тканинні базофіли

- розширення судин, зменшення кровообігу, підвищ.проникности стінки судин

Інфаркт міокарда

- іррадіюючий біль

Гідроксипролін

- входить до складу колагену, для діагностики захв.сполучної тканини

Трасілол (контрикал, гордокс)

- інгібітор трипсину

Порушення ф-ї великого грудного м’язу

- перелом плеча у ділянці гребеня великого горбика

Негнійний проміжний міокардит

- серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий, у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кардіоміоцити

Гострий флегмонозний мастит

- набряк грудної залози, болючість, ↑Т, у стромі дифузний клітинний інфільтрат,з великої кількості нейтрофільних лейкоцитів, інтерстицій набряк, гіперемія судин

Черевний тиф

- кров для ранньої діагностики

Глюкагон

- збільшення рівня глюкози

Менінгеома

- щільний вузол пов’язаний з твер. мозк.обол, скл з ендотел кл, щільно прилеглих

Метастатичне звапніння

- у вн.органах аморфні відкладення фіолетового к-ру, дають + реакцію за Коссом

Алергічна реакція сповільненого типу

- контактний дерматит верхніх кінцівок

Збільш.інтенсивності гниття білків у кишечн.

- «гострий живіт», коричнева сеча, к-сть індикану в сечі вище 93 ммоль/добу

Ниркова кома

- в крові збільш. К, зменш. Са, ацидоз, збільш. сечовини, сечової к-ти

Доксацикліну гідрохлорид (тетрацикліни)

- тератогенна дія при вагітности, (порушення кісток)

Лептоспіроз

- зараження через воду

Ревматизм

- підвищ.концетрації С-реактивного білка та оксипроліну

Крупозне запалення

- сіруваті плівки, що вільно лежать у просвіті дихальних шляхів

Блокада М-хр

- попередження рефлекторної зупинки серця при операціях

Анафаза мітозу

- препарт що блокує збирання білків-тубулінів, які є основою веретена поділу

Порушення зниження тепловіддачі

- гарячий цех, головний біль, запаморочення, нудота, гіперемія, суза гкіра,

ЧСС-130, дихання часте і поверхневе

Нормальна деполяризація передсердь

- 2 відведенні, зубці P позитивні, їхня амплітуда 0,1 mV (норма - 0,05-0,25 mV), тривалість - 0,1 с (норма - 0,07-0,10 с)

Плейотропія

- розвиток хв. Марфана

Спиртовий р-н йоду

- антисептик на гнійничкові висипання на шкірі кінцівок

Міосателіоцити

- регенерація

Розріз стінки сечоводу

- сеча потрапить в заочеревинний простір

Серологічний метод

- перевірка вакцинації проти кору

Паренхіматозна жовтяниця

- підвищ.прямого білірубіну в крові, а в сечі уробіліноген та білірубін

Спадкова хвороба обміну речовин

- біохімічний метод для підтвердження

Спиртове бродіння

- поповнення фонду НАД+

Оцінити рівень збудливости

- визанчення порогу деполяризації

Теніаринхоз

- зниження кислотности шлункового соку, членики які виповзають з анал.отвору

Глутатіонпероксидаза

- селеновмісний фермент

Ціанокобаламін

- при мегалобластній анемії

Системний червоний вовчак

- облисіння, шкіра плямисто-червого к-ру, вкрита роговими лусочками, гіперкератоз, в дермі склероз, атрофія сальних і потових залоз, лімфоц.інфільтр

Хронічна набута місцева лімфедема

- після видалення ЛВ пахв.ділянки з приводу раку молочної, через півроку виявлено збільшення правої верхньої кінцівки в об’ємі та значне її ущільнення, гладка та напружена шкіра, через щілиноподібні дефекти якої на поверхню витікає прозора рідина

Вірусний гепатит B

- HBsAg

Клітинна реактивність

- виділення гістаміну тучними клітинами

Спадкова гемол.анемія Мінковського-Шофара

- виялення у крові мікросфероцитів

Зоб Хашімото

- гіпотиреоз, збільш щитоподібна, атрофією фолікулів залози відмічається дифузна інфільтрація паренхіми лімфоцитами, плазматичними клітинами з утворенням фолікулів і посилене розростання сполучної тканини

Кріоглобулін (білок гострої фази)

- здатний утворювати гель при охолодженні сироватки

Стерилізація парою під тиском

- знищення матеріалу при газовій гангрені

Гіпо- та ізостенурія

- свідчить про порушення реабсорбції в канальцях при нирк.недост

Адаптація до кисневого голодування

- підвищене утворення 2,3- дифосфогліцерату в еритроцитах

Вірус простого гепреса тип 2

- рак шийки матки

Нітроімідазоли

- при гінгівіті спричиненому анаеробною інфекцією

Преднізолон – гальмує фосфоліпазу А2

- блокування вивільнення арахідонової к-ти

Пошкодження VI-VII шийних сегментів

- припинення грудного дихання, збереження діафграгмального

Протеасома – функція протеолізу

- великий поліпротеазний комплекс, скл з трубкоподібної і 2 регуляторн частин

L-тироксин

- побічна дія: загальна дистрофія, карієс зубів, тахікардія, тремор кінцівок

Поєднання препаратів Са і серцевих глікозидів

- збільшиться активність і токсичність серцевих глікозидів

Дроперидол

- нейролептик, потенціює дію анальгетика (при інфарктному болю)

Накладання трахеостоми

- зменшення анатомічного мертвого простору

Еозинофіли

- при алергічних реакція і паразитарних інвазія

Натрій хлор р-н 0,9%

- ізотонічний, не змінюються еритроцити


2013

Анаприлін

- пригнічення глікогенолізу

Похідні птерину (аміноптерин і метотрексат)

- інгбітори дигідрофалатредуктази, пригнічення синтезу ДНК

В плевральну порожнину ввели 0,5 л повітря

- рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції

Безумовні симпатичні рефлекси

- підвищ. ЧСС і АТ через затримку дихання

ЖЄЛ

- повітря яке виходить при максимально видосі

Фібринозний перикардит

- помер від ревматизму, поверх епікарду волокниста, вкрита плівками сірого к-ру, що легко відриваються

Цироз печінки

- варикозні розширен системи порто-кавальн анастомозу V epigastrica superficialis

Середня доля правої легені

- латеральний і медіальний сегменти

Аскарида

- у фекаліях жовто-коричневі яйця з горбкуватою оболонкою

Подагра

- для діагнозу: визначити вміст сечової к-ти в крові і сечі

Ціанистий калій

- блокує цитохромоксидазу (аа3)

Передня і задня решітчасті артерії

- слизова оболонка носової порожнини

Аденокарцинома

- у молочній залозі серед рясної строми виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у центрі комплексів. Клітини з великими ядрами, збільшеним числом ядерець і ядерцевих організаторів, наявністю атипових мітозів

Переміжний тип температурної кривої

- підвищ до 39,5 за 6 год до норми, наступний день повторилося

Хвороба Гірке

- дефіцит глюкозо-6-фосфатази

Центросома

- відповідає за поділ клітии

Псевдомонади

- на МПА жовто-зелений пігмент і характерний запах

Вдихнула гудзик

- ушкодження одношарового багаторядного війчастого епітелію

Резерпін

- побіч дія: нудота, набряк повік і губ, уртикарні висипання, брадикардія, пронос

Хрон.гломерулонефрит з стійкою арт.гіпертен

- ліки: інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

Taeniarhynchus saginatus

- поява у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину, виявлені членики: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку

Туберкульоз

- шийний ЛВ: порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянк блідо-рожевого кольору з уламками ядер

Порушення вегетативної нервової с-ми

- перетинання депресорного нерва та руйнація каротидних клубочків

Астроцитома

- діаметром 5 см, яка була нечітко відмежована від довколишньої тканини. На розрізі - однорідного вигляду, гістологічно - складається із зіркоподібних клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння

Синдром котячого крику

- делеція короткого плеча 5 хромосоми

Аміноацил-тРНК-трансфераза

- необхідна для утворення транспортної форми амінокислот

Вісцеральний лейшманіоз

- хвороби дітей 10-14 років, що супроводжується стійкими лихоманками, які не мають правильного чергування, виснаженням, анемією, збільшенням печінки і селезінки, в міцевості Африки багато москітів

Довгастий мозок

- рефлекторна зупинка серця (центр)

Гостра пневмонія

- гарячка з послідовним чергування стадій: Incrementi, fastigii, decrementi

Фенілпіровиноградна в сечі

- коли є гальмування перетворення фенілаланілу в тирозин

Адреналі

- мозковий шар наднирників

Посилине утворення еритропоетинів

- у горах, збільшення кисневої ємности крови

Синхондроз (вид зєднання хребців)

- кила міжхребцевого диску

Порушені долонні міжкісткові м’язи

- з ураж ліктьового нерва не може звести до середин лінії II і V пальці

Меланоцити

- епідерміс шкіри, кубічна форма, в цитоплазмі потужний апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом

Метод Леффлера

- збудник дифтерії, палички синього кольору з потовщеннями на полюсах

Мазь гепаринова

- антикоагулянт прямої дії для місцевого вживання

Етимізол

- новонар для стимуляції дихання

Нема мітохондрій

- анаеробний гліколіз

Парієтальн листок піхвової оболонки яєчника

- найглибша оболонка яєчника

Набута гемолітична анемія

- зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85

Конвекція

- цим шляхом одяг зменшує тепловіддачу

Розвиток пошкодження тканин

- відмінність алергічних реакцій від імунних

Підвищення проникності мікросудин

- ініціальний патогенетичний фактор запального набряку

Амінокислоти з позитивним зарядом

- лізин, аргінін, гістидин

Епітелій ниткоподібних сосочків

- участь в утворенні білого нальоту

Нюхові рецептори

- інформація йде до кори оминаючи гіпоталамус

Арахіднова к-та

- попередник тромбоксанів

Ангіоспастична ішемія

- після гніву загрудинний біль, порушення коронарного кровообігу

Ацетоацетат

- кетоацидозна кома

ВІЛ

- ушкодження Т-хелперів

Збільшення тривалості і амплітуди зубця S

- порушення деполяризації базальних відділів шлуночків

Кофермента форма фолієвої к-ти

- переносник одновуглецевих фрагментів в синтезі пуринових нуклеотидів

Антигенні властивості

- для диференціації кишкових паличок

Туберкульозний менінгіт

- в мякій оболонці просоподібні вузлики з казеозним некрозом з валами епітеліоїдних клітин, між якими є гігантські клітини з ядрами не периферії у формі півмісяця

Перерозподільний лейкоцитоз

- після важкої праці

α2-макроглобулін, α1-антитрипсин

- інгібітори протеїназ

Виразкова хвороба

- протипоказ для застовування деяких нестероїдних протизапальних

Жовчокам’яна хвороба

- гострий біль у правому підреберї, жовтяниця, негатив р-я на стерколбілін в калі

Серологічний

- для підтвердження діагнозу черевний тиф

Сечовід, артерія, вена

- послідовность розташован елементів ниркової ніжки у її воротах ззаду наперед

Вхід іонів Са

- збільшення сили скорочень серця, при подразненні симпатичного нерва

Бруцельоз

- зараження через сире молока

Зона пошкодження інфаркту на ЕКГ

- зміщення сегменту RS — T вище ізолінії

Гіперпродукція тироксину

- тремор кінцівок

Токсична дистрофія печінки в стадії жовтої дистрофії

- отруєння грибами печінка дрябла, в’яла, жовто-сірого кольору, глинястого вигляду як на поверхні, так і на розтині; мікроскопічно: ділянки некрозу з аутолітичним розпадом і утворенням жиро-білкового детриту в центрі та вузькою смужкою гепатоцитів у стані жирової дистрофії на периферії печінкових часточок

Ліпосаркома

- заочеревинний простів з проростанням в грижу, тканина утворення на розрізі жовтувата, м’яка, з осередками некрозу і ослизнення, клітини з вираженим поліморфізмом ядер, з наявністю патологічних мітозів, цитоплазма клітин світла, дрібновакуолізована, при фарбуванні суданом вакуолі дають позитивну реакцію

Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса

- зниження тонусу м’язів

Міхуровий занесок

- у вишкребі з порожнини матки знайдені ворсини хоріона, що нагадують грона винограду. Мікроскопічно: набряк строми ворсин з утворенням безліч кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію та синцитію ворсин, залишки плоду і плодових оболонок

Ввести тваринам вміст пробірок

- Фільтрат бульйонної культури збудників газової анаеробної інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки, витримали впродовж 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба тепер необхідно

Spatium antescalenum

- місце на шиї де є підключична вена

Пошкодження зорового перехрестя

- випадіння медіальних половин сітківки

Захворювання середнього вуха зліва

- ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні

Збільшення споживання води

- стимуляція паравентрикулярних та супраоптичних ядер гіпоталамуса

Етанол

- антидот при отруєнні метиловим спиртом

Ураження S2 - S4

- нетримання сечі

Підвищення протеолізу

- розвиток аміноацидемії

Антропонозні захворювання

- коли джерелом інвазії паразитів завжди є людина

Автовакцина

- приготована зі штамів бактерій виділених від хворого

Легенева гіпертензія

- причина перевантаження серця об’ємом

Ізоніазид

- побічна дія: периферичний неврит

Підвищення рСО2

- при тривалій затримці дихання

Метіонін, B6, B12

- ліпотропні речовини, що попереджують розвиток стеатозу

Розпад ГАМК

- утворюється сукцинат

Скіррозний недиференційований рак

- виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми

Міотропні спазмолітики

- при кишковій коліці на фоні гіпертонічної хвороби

Крилопіднебінна ямка

- через круглий отвір сполучається з середньою черепною ямкою

Дефіцит флафінових коферментів (В2)

- ураження епітелію слизових, шкіри, горівки ока

Паличкова нейросенсорна клітина

- клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків

Порушення обміну сфінголіпідів

- порушення процесів мієлінізації нервових волокон – неврологічні розлади і розумова відсталіть

Послідовність кодонів у і-РНК

- відповідає послідовности амінокислот у поліпептиді

Порушення трофічної ф-ї нервів

- при травмі периферичних нервів виникає м’язова атрофія, кістки стають порозними і ламкими, на шкірі і слизових виникають виразки

Гемічний тип гіпоксії

- при отруєнні сірководнем

Поверхнева пластинка шийної фасції

- формує піхву для трапецієподібного м’яза

Дельта хвилі

- у фазіі повільнохвильового глибокого сну

Активація ренін-ангіотензиново-альдост.с-ми

- механізм розвитку артеріальної гіпертензії при хрон.гломерулонефриті

Хронічний абсцес

- порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що

стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів

Коринебактерії дифтерії

- Полярно розташовані гранули волютину

Адреналін, вазопресин

- швидке відновлення АТ викликаного крововтратою

Саркома Капоші

- при ВІЛ, На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм; пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину.

V jugularis externa

- розташована вздовж латерал. краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза

Цитотоксичний тип алергічної реакції

- після переливання крові (гемотрансфузійний шок)

Рифампіцин

- гальмує ініціацію транскрипції в прокаріотах

Інсулін

- пригнічує ГФ, активує ГС

Дикумарол

- антивітамін вітаміну К

Педикульоз

- на тілі паразити сірого к-ру, 3 мм, викликали неприємне подразнення шкіри, в місцях укусів виникали свербіж, біль, папули синього кольору, крововиливи. У окремих робітників піднялася температура. На шкірі були крововиливи

Нітразепам

- активація ГАМК-ергічної с-ми (снодійний ефект)

 

2014

Підвищення активності гіалуронідази

- в крові сіалові к-ти

Шигели (сероіденифікація збудника)

- аглютинація з діагностичними сироватками

Рубець

- основний компонент: колаген

Дизруптивний тип добору

- у малярійного плазмодія розрізняють два штами: південний та північний. Вони відрізняються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а у північного – довгий

Тривалість стимулу менше порога

- струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії, не викликають збудження, а зумовлюють лише тепловий ефект на тканини

Адреналін

- активує ТАГ-ліпазу

Бікорбануту натрію

- для корекції кислотно-лужного стану (рН-7,33)

Стафілококовий сепсис

- виділення збудника: посів на ЦПБ

Світлоклітинний рак

- нирку, у якій при макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з

множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра

Втрата води з потом

- після тривлого навантаження, гематокрит 50%, загал.білок 80г/л

Серединний нерв

- больова і температурна чутливіть в ділянці поверхні долоні 1,2,3 пол 4 пальців

Ізометричне скорочення

- коли закриті усі клапани серця

Гіпертермія

- наслідок: зміна кривої дисоціації гемоглобіну зміщена вправо

Бронх, легенева артерія, легеневі вени

- порядок розміщення елементів кореня правої легені в напрямку зверху вниз

Оболнки мозку

- перші ушкоджуються при проникненні стрептококів в кров

Трахеотомія

- можливе пошкодження A. thyroidea ima

Диханнє Чейна-Стокса

- наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється

Ферковен

- при гіпохромній анемії

Альфа-токоферол

- найпотужніший природний антиоксидант

Гіпреосмолярна кома

- шкіра суха, дихання часте поверхневе, запах ацетону відсутній, Ps- 126/хв., АТ-

70/40 мм рт.ст. глюкози у крові 48 ммоль/л, реакція сечі на ацетон негативна

Перев'язка плечов артерії в ниж.третині плеча

- за рахунок глибокої артерії плеча, ліктьових колатеральних артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті

Дорсальна частина мосту

- рухове ядро трійчастого нерва (жування)

Lig. Ovarii proprium

- зв'язка, що з'єднує яєчник з маткою

Укус гадюки

- гемоліз еритроцитів в кровоносному руслі

Вікові зміни (обмеж.рухливости суглобів)

- відкладання солей Са в міжклітинній речовині

Амоксицилін

- пригнічення синтезу клітинної стінки

Делеція короткого плеча 5 хромосоми

- аномалія розвитку нижньої щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість

Декомпозиція

- в основі жирової дистрофії

Преднізолон

- побічна дія: біль у кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран

Актиноміцин Д

- тератогенний вплив на ектодерму

Гіпокінетична артеріальна гіпертензія

- систолічний тиск почав знижуватися, а діастолічний залишився підвищеним

Дослідження якості питної води

- враховуються всі мікроорганізми що виросли на живильному середовищі

ВІЛ

- РНК -> ДНК -> і-РНК -> поліпептид

Ембріон на стадії ранньої гаструли

- локалізується на стінці матки

Ліпоїдоз

- в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається жовтогаряче забарвлення

6-7 років

- поява у дитини перших великих нижніх кутніх зубів

Лізиноприл

- побічна дія: постійний сухий кашель

Цитомегаловірус

- є ВІЛ, легені ущільнені, темно-бордово-сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі клітини з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідцем, які нагадують "совине око»

Colon ascendens

- права бічна ділянка в живота

Гептрал (S-аденозилметіонін)

- участь в синтезі фосфоліпідів

Приведення кисті

- ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка

Дихальний коефіцієнт 0,7

- окислення жирів

Ліва вінцева артерія

- порушення кровообігу міокарда лівого передсердя

Трупне заклякання

- смерть 4 години тому, м'язи померлого щільної консистенції, суглоби важко згинаються і розгинаються

Наяінісь мієлінової оболонки

- швидкість 120м/с

Пухлина

- типовий патологічний процес

Ендоосмос

- обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду калію. Після цього відбулося набухання клітин і розрив клітинної мембрани за рахунок надходження води до клітини

Синдром Леша-Ніхана

- затримка росту, самоагресія, вміст сечової к-ти в крові 1,96 ммоль/л

Глікогенфосфорилаза

- активна в фосфорильованій формі

Порушення синтезу та виділення вазопресину

- у збірній ттрубочці нефрона порушиться процес сечоутворення

Borrelia recurentis

- прояви лихоманки, що повторюється вдруге

з інтервалом 2 дні. В краплі крові, зафарбованій за Романовським-Гімзою, виявлено звивисті клітини синьо-фіолетового кольору

Виростковий канал

- утвір потиличн кістки через який запальний процес пошириться в порож.черепа

Преднізолон

- екстренно при набряку Квінке

Хронічний атрофічний гастрит

- метаплазія поверхневого епітелію слизової оболонки, який замість

циліндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим спостерігається склероз на місці залоз слизової оболонки та лімфогістіоцитарна інфільтрація

Радіальна імунодифузія

- для визначення к-сті імуноглобулінів різних класів

Порушення всмоктування і реабсорбції в нирках триптофану

- спадкову хворобою Хартнупа, спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти

Надмірна доза тироксину

- секреції тиреоліберину і тиреотропіну зменшиться

Холецистокінін-панкреозимін (підшкірно)

- збільшує надходження жовчі до 12-кишки

Респіраторний ацидоз

- при закупорці бронхів

Синоатріальна блокада

- випадіння деяких серцевих циклів PQRST

Lobus anterior

- тиреотропний гормон гіпофіза

Напівконсервативний механізм

- нуклеотидити нової нитки ДНК комплеметарні до материнської нитки

Преднізолон

- побічний ефект: гіпокаліємія

Лінолева

- поліненасичена жирна к-та

В-хвиля

- фаза швидкохвильового сну

Доксициклін

- антибіотик широкого спектру дії

Акцидентальна інволюція тимусу

- померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів, з колапсом строми часточок, інверсія шарів, кистоподібне збільшення тілець Гассаля

Плазмоцит

- клітина овальної форми, зі світлою цитоплазмою і великим ядром що містить специфічний малюнок гетерохроматину у вигляді циферблату годинника (або спиць колеса).

Тіні Боткіна-Гумпрехта

- при хронічному лімфолейкозі

Ниркова недостатність

- сприяє кумуляції серцевих глікозидів

Фамотидин

- блокатор гістамінових Н2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу

Ліва півкуля, пластичність

- після черепно-мозкової травми на деякий час втратила

здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?

Сифіліс

- аневризма дуги аорти з її розривом та масивною кровотечею. Мікроскопічно: в медії аорти скупчення лімфоцитів та плазмоцитів, поодинокі гігантські клітини Пирогова-Лангханса, фібробласти. Спостерігаються також дрібні вогнища некрозу та руйнування еластичних структур стінки аорти

5-фтордезоксиуридин - інгібітор тимідилатсинтази

- блокується синтез ДНК

Феритин

- забезпечує депонування заліза в тканинах

Тиреоїдит Хасімото

- атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфоїдних фолікулів

Збільшення тривалості комплексу QRS

- збільшення часу охоплення збудженням шлуночків

Хвороба Андерсена

- недостатність аміло(1,4-1,6)трансглікозидаза

Венозна гіперемія

- з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається:

ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії

Агранулоцитоз

- Після прийому сульфаніламідів у хворого виникли лихоманка, блювання і стул з кров’ю. У крові: лейк.-0,9 • 109/л (гранул.- 0,7 • 109/л), лейкоаглютиніни

Аміодарон

- протипоказаний якщо є алергія на йод

Трансмуральний інфаркт міокаржа

- великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза

Дисбактеріоз

- порушення симбіозу мікробної флори в кишечнику

Ренін-продукуюча пухлина нирки

- гіперпродукція ангіотензину 2, альдостерону

Інсулін

- Стимулює перетворення глюкози в печінці у глікоген та ТАГ

Лямблія

- найпростіші грушоподібні, парні ядра, 4 пари джгутиків, між ядрами опірні нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск

ІgG

- в період реконвалесценції

Бензилпеніцилінова натрієва сіль

- викликає алергічні реакція (побічна дія)

Вісцеро-дермальні рефлекси

- із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку

Передсердно-шлуночковий вузол водій ритму

- відсутність зубця Р. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі

Фуросемід

- пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K+ і Mg++, викликає гіперурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект

Біліарний цироз печінки

- тривалий час хворіла на жовчно-кам’яну хворобу, було знайдено: макроскопічно - печінка помірно збільшена, деформована,

поверхня органу горбиста, тканина щільна, на розрізі тканина коричнева з зеленим відтінком, складається з множинних вузликів діаметром 8-10 мм. Мікроскопічно - гепатоцелюлярні вузлики оточені прошарками сполучної тканини, яка містить збільшену кількість дрібних жовчних протоків з холестазом

Ішемія

- порушення периферичного кровообігу з обмеженням припливу артеріальної крові, при цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження місцевої температури

Гострий абсцес

- в правій лєгєні визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами

Дофамін

- стимулює В1-адренорецептори, в/в через швидку інактивацію

Ацетилцистеїн

- можливий бронхоспазм


2015

Соматотропін

- гормон передньої частки гіпофізу

Спадкове порушення обміну галактози

- в крові підвищена концентрація цукру, але тест толерантн до глюкози в нормі

Етіотропна дія

- характерна для доксацикліну

Паличка коклюшу

- посів слизу на середовище КВА

Порушення обміну пуринів

- в вироватці підвищений вміст кратів

Тромбоемболія легеневої артерії

- з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникли задишка, різкий біль у грудях, ціаноз, набухання шийних вен

Фізіологічний пойкілоцитоз

- 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулястої та

остистої форм. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків

V saphena magna

- на медіальній поверхні стегна спостерігається набряк, збільшення розміру вен, утворення вузлів

ШОЕ - 40-50 мм/годину

- вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище за норму

Септична скарлатина

- некротична ангіна, флегмона шиї, гнійний отит і менінгіт

Пентозофосфатний цикл

- джерело рибозофосфату

Фіброзно-кавернозний туберкульоз

- у верхній частці правої легені знайдено порожнину розмірами 3х2 см, яка сполучається з бронхом. Стінка порожнини щільна, має три шари: внутрішній піогенний, середній - шар туберкульозної грануляційної тканини, зовнішній - сполучнотканинний

Унітіол

- реактивує натрій-калієву-АТФ-азу мембран міокардіоцитів

Фімоз

- отвір крайньої плоті за величиною не перевищує діаметр сечовивідного каналу і голівка статевого члена не може виходити через такий отвір

Фібриноїдний некроз в гранульомі

- ревматичний гранульоматозний міокардит. Мікроскопічно в міокарді спостерігаються гранульоми, що складаються з макрофагів з гіперхромними ядрами та світлою цитоплазмою, в центрі - осередок некрозу

Носова порожнина

- через верхноощелпний отвір сполуч.з верхньощелепною пазухою (гайморовою)

Залозниця вугрова

- гнійнички на шкірі обличчя та шиї. При лабораторному аналізі вмісту гнійних фолікул було виявлено рухомі червоподібні паразити

Альтернативний міокардит

- хворів на дифтерію зіва та мигдаликів і помер на другий тиждень від початку захворювання, виявлено зміни в міокарді у вигляді дрібновогнищевих некрозів міокардиоцитів, набряку строми з незначною лімфоцитарною інфільтрацією.

Гіперазотемія

- наслідок порушеної секреторної функції нирок

Мієломна хвороба

- в щелепах численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса

Фібринозний коліт

- страждав на гострий розлад кишківника, виявлені зміни у прямій та сигмоподібній кишках: на поверхні слизової оболонки спостерігається коричнево-зелена плівка. Стінка кишки потовщена, порожнина різко звужена. Мікроскопічно виявляється проникаючий на різну глибину некроз слизової оболонки, некротичні маси пронизані нитками фібрину, з лейкоцитарною інфільтрацією

Аутосомно-рецесивна ознака

- ознака проявляється з однаковою частотою у представників обох статей і хворі наявні у всіх поколіннях (по вертикалі), а по горизонталі - у сибсів (братів і сестер пробанда) з відносно великих родин

Печінка

- поранення в області двох верхніх третин правої нирки

Папілома

- у шкірі, кулястої форми, зморщене, надмірна проліферація покривного епітелію та строми шкіри у вигляді сосочків, збережена полярність клітин, їх комплексність та базальна мембрана, характерний тканинний атипізм

Ішемічний інфаркт

- атеросклероз церебральних судин, на аутопсії виявлені: тромбоз правої середньої мозкової артерії, великий осередок неправильної форми сірого кашоподібного розм’якшення мозкової тканини

Епіфіз

- орган ендокринної системи, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки, що ділять його на часточки. Кожна часточка складається з двох видів клітин - нейросекреторних пінеалоцитів - полігональних клітин з відростками, локалізованих центрально, та гліоцитів (астроцитів) - на периферії

Кров'яна гіпоксія

- втрата крові під час пологів

Війчасті та келихоподібні

- очищення слизової оболонки дихальних шляхів від пилу і мікроорганізмів відбувається завдяки мукоциліарному транспорту - переміщенню слизу поверхнею епітелію

Нервове безмієлінове волокно

- на поперечному зрізі є декілька осьових циліндрів з мезаксонами

Добутамін

- покращення помпової функції серця на фоні на тлі трасмурального інфаркту

Пухлина заднього нижнього середостіння

- буде стиснута грудна аорта

Зменшення дифузійної здатности легень

- через збільшену товщину гематоальвеолярного об'єму

Гіповентиляці

- наслідок: гіпоксемія і гіперкапнія

P aeruginosa

- на МПА утворює напівпрозорі слизові колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура має специфічний запах фіалок або жасмину

Прозерин

- ах-естеразні, покращує нервово-м'язову передачу

Гіпоксична гіпоксія

- у підводника порушилася система подачі кисню, ↑ ЧСС в частоти дихання

Гемфіброзил та фенфібрат

- інгібування в-ГОМК-редуктази

Фенофібрат

- підвищує захоплення ліпопротеїдів низької щільності та блокує біосинтез ендогенного холестерину

↑ часу охоплення збудженням шлуночків

- наслідок: збільшення тривалості комплексу QRS

Промедол

- анальгезія перед репозицією уламків кістки

Цикл Корі

- забезпечує відновлення запасів глікогену в м'язах

Мітохондріальні патології

- успадковуються від матері всіма дітьми

M.soleus

- утворює задню стінку canalis cruropopliteus

Відсутність скорочення скелетних м’язів

- призвести до застою крові у венах нижніх кінцівок та їх варикозного розширення

Ушкодження Ganglion ciliare

- порушення акомодації та звуження зіниці ока

Падіння серцевого викиду

- головна ланку в патогенезі кардіогенного шоку

Підборідний нерв

- чутливість шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи

Гіпоталамус

- підтримує нормальну температуру тіла

Клітковина

- стимулює моторну функцію травного каналу

Дефіцит тіаміну

- з розладами пам’яті, болісними відчуттями по ходу нервових стовбурів, зниженням інтелектуальних функцій, порушеннями з боку серцево-судинної системи і явищами диспепсії

Ціанова кислота

- інгібування IV комплексу дихального ланцюга мітохондрій

Гірський екологічний тип

- мешканця Паміру виявило високий рівень основного обміну, розширення грудної клітки, зростання кисневої ємності крові за рахунок збільшення еритроцитів, високий вміст гемоглобіну

Утворення виразок (період черевного тифу)

- наявність крові в тонкій та товстій кишках (1,5-2 л). В нижніх відрізках клубової кишки стінка мала "брудні" виразки на місці групових лімфатичних фолікулів. Решта пейєрових бляшок була зеленуватого кольору з демаркаційним запаленням навколо

РНГА

- стандартний препарат для неї: еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій

Лобкова кістка

- має затульну борозну

Ацикловір

- при герпесі

Лімфоцити

- при туберкульозі легень

Дефіцит L-ідуронідази

- порушення обміну глікозамінгліканів

Антитоксична протидифтерійна сироватка

- при контакті з хворими дифтерією


2016

Пошкодження променевого нерва

- параліч м’язів задньої групи плеча і передпліччя

Гідрокортизон

- активація глюконеогенезу

Наднирник

- паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової

речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами

Промедол

- наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту

Мерозоїт (стадія малярійного плазмодію)

- озноб, жар, проливний піт

Некроз головки стегнової кістки

- є ушкодження зв’язку головки стегнової кістки

Сосочковий шар дерми

- утворена пухкою волокнистою неоформленою сполучною тканиною

Ниркове тільця

- має тришарову базальну мембрану

Грип

- помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розтині: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення

Гіпопластична анемія

- сульфаніламіди, в крові гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку - зменшення кількості мієлокаріоцитів

Інфаркт міокарда

- каріолізис кардіоміоцитів

Преднізолон

- побічна дія: біль в кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран

Дельтоподібний м’яз

- підняття руки до горизонтального рівня

Глотка

- через глотковий отвір слухової труби сполучається з барабанною порожниною

Подразненя сухожилкових рецепторів Гольджі

- рефлекторне розслаблення м’яза (у відповідь на сильне швидке скорочення)

Відсутність внутрішнього фактора Касла

- провідний фактор у розвитку В12-фолієводефіцитної анемії

Емфізама легень

- зумовлена зниженням еластичних властивостей легень

Триптофан+декарбоксилювання

- серотонін

Вазодилатація

- головний механізм колапсу

Ектодерма

- рогівка

Автосомно-домінантний

- ознака проявляється з однаковою частотою у представників обох статей і хворі наявні у всіх поколіннях (по вертикалі), а по горизонталі - у сибсів (братів і сестер пробанда) з відносно великих родин

Ушкодження радіацією

- активація антиоксидантної с-ми

Кліщовий енцефаліт

- лісник за фахом, через тиждень після тривалого перебування у весняному лісі гостро захворів - гарячка, головний біль, порушення свідомості, епілептиформні напади, смерть розвинулася на 3-й день хвороби. На розтині тіла: набряк головного мозку, множинні точкові геморагії; під час

мікроскопічного дослідження - периваскулярний та перицелюляр-ний набряк, множинні периваскулярні, переважно лімфоцитарні, інфільтрати

Отолітові вестибулорецептори

- статокінетичні рефлекси при рухах з лінійним прискоренням

Дизентерія

- помер від тяжкого ексикозу, на ґрунті профузної діареї, виявлені такі зміни: слизова оболонка прямої та сигмоподібної кишок на всьому протязі вкрита сіробілими плівчастими нашаруваннями, що міцно з’єднані з підлеглими тканинами, між плівками розташовані множинні великі й поверхневі виразки, вкриті згортками крові. Мікроскопічно діагностовано фібринозно-виразковий коліт

Інфекційний мононуклеоз

- вірус Епштейна-Бара

Променева хвороба (ст.удаваного благоплуч)

- наростаюча лімфопенія, лейкопенія

Період реконвалесценції

- (реакція Відаля) виявлено О- і Н-аглютитиніни у титрі 1:800 і 1:200 відповідно

Анафілактичний шок з розвитком анурії

- через зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків

Відсутність звуження зіниці при дії світла

- через ураження вегетативних ядер 3 пари черепно-мозкових нервів

Глауцину гідрохлорид

- протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на ка-шльовий центр вибірково, не пригнічуючи дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям

Порушена трубна вагітність

- померла від геморагічного шоку, виявлено: гемоперитонеум, права маткова труба збільшена у розмірах, багряна, з наскрізним дефектом стінки, її дилятований просвіт виповнений темно-червоними згортками крові.

Гістологічно у слизовій оболонці труби та серед м’язових клітин визначаються пласти великих світлих децидуальних клітин, у м’язовій оболонці та серед згортків крові у просвіті труби - ворсинки хоріона

Урокіназа

- активація плазміногену шляхом обмеженого протеолізу

Волога гангрена

- є атеросклероз, тромбоз мезентеріальної артерії,

петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці фібринозні нашарування

Дизентерійна амеба

- округлі цисти, характерною ознакою яких є наявність чотирьох ядер

Мікоплазми

- не мають клітинної стінки

Метронідазол

- протипротозойна і антибактеріальна дія

Ацикловір

- гальмує активність ДНК-полімерази

Плоскоклітинний незроговілий рак

- тривалий час курив і вживав міцні спиртні напої, на боковій поверхні язика виявили подібний на виразку утвір із білої, помірно щільної тканини розмірами

5х3 см. При гістологічному дослідженні біо-птату виявили, що утвір

побудований із клітини, які формують солідні структури і тяжі, що нагадують за будовою багатошаровий плоский епітелій, в якому клітини з вираженим поліморфізмом, з великими атиповими ядрами з патологічними мітозами

Імунітет від матері

- природний і пасивний

Ganglion cervicale superius

- віддає післявузлові симпатичні волокна до привушної слинної залози

Нюховий нерв

- через Lamina cribrosa os ethmoidale проникає в передню черепну ямку

Міосимпласт

- в складі видовженої структури, обмеженої плазмолемою, по периферії розташовані численні ядра, а в цитоплазмі наявна поперечна посмугованість

Тривалий біг (гостра серцева недостатність)

- перевантаження серця об’ємом

Спадкова гіперліпопротеїнемія І типу

- підвищення хіломікронів натщесерце (характерно)

Збільшення тонусу артеріол

- домінуюча у формуванні артеріальної гіпертензії (після тривалого психоемоційного навантаження)

Адаптивний тип

- незалежно від расової чи етнічної належності у людини розвивається комплекс морфофункціональних, біохімічних, імунологічних ознак, які обумовлюють кращу біологічну пристосованість людини до відповідного фізичного середовищ

Новокаїн

- блокування натрієвих іоноселектив-них каналів

Порушення ф-ї кортикостероїдів

- гіпонатріємія, гіперкаліємія, дегідратація, зниження артеріального тиску, м’язова слабкість, брадикардія, аритмія

Паратиф А

- взяти випорожнення для виділення збудника

A. suprarenalis media

- відходить до наднирникової залози від черевної аорти

Аміназин

- блокада Д2-дофамінових рецепторів

Потилична кістка

- має борозну поперечної пазухи твердої оболонки мозку

0%

- батьки - глухонімі, але глухота у дружини залежить від аутосомно-рецесивного гена, а у чоловіка виникла внаслідок тривалого прийому антибіотиків у дитинстві. Яка імовірність народження глухої дитини в родині, якщо батько гомозиготний за аллелю нормального слуху?


2017

Аміназин

- блокада адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС

Перев'язка ниркової артерії

- збільшення АТ (ангіотензин ІІ)

Гіперпродукція глюкокортикоїдів

- ожиріння, гірсутизм, ”місяцеподібне” обличчя, рубці багряного кольору на шкірі стегон

Чума

- палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, грам-негативні, у мазку з бульйонної культури розташовані ланцюжками, на агарі утворюються колонії Rформи

Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

- впродовж року прогресувала ниркова недостатність зі смертельним наслідком. При розтині тіла виявлені великі строкаті нирки з червоними дрібними краплинами в жовто-сірому корковому шарі. Гістологічно в клубочках виявлені ’’півмісяці” з проліферуючого нефротелія

Пошкодження зорової кори

- відсутній зір, але збережений зіничний рефлекс

Антрако-силікоз

- шахтар помер від легенево-серцевої недостатності, що наростала, легені збільшені у розмірах, щільної консистенції, на розрізі у них велика кількість вузликів розмірами з просяні зерна і більше, щільних, сіруватого і

сірувато-чорного кольору, місцями вузлики зливаються у більш великі ділянки

Рекція Відаля

- реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють дiагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють за наявності осаду із склеєних бактерій

АВ-вузол (водій ритму)

- тривалість інтервалу RR дорівнює 1,5 с, ЧСС - 40/хв

Пункція сечового міхура через перед.чер.стін

- при наповненому сечовому міхурі

↑ вільного білірубіну

- жовте забарвлення шкіри, сеча - темна, кал темно-жовтого кольору

Тимома

- перетиснення верхньої порожнистої вени

Передні корінці спинного мозку

- аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер

Гостра лівошлуночкова недостатність

- набряк легень

Конідії

- уражують нігті

Рельєф слизової тонкої кишки

- циркулярні складки, ворсинки та крипти

Ушкодження зворотнього гортанного нерва

- охриплість голосу

Накопичення лактату в крові

- зменшення буферної ємности крови

Адреналін

- як антидот інсуліну

Гаструляція

- період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією

Вікасол

- за 5 днів до операції, коли аналіз крові показав, що час згортання збільшено (до 7 хвилин)

Гостра ниркова недостатність

- після автомобільної травми артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 550 мл сечі

Зрілий (третинний) фолікул

- в яєчника жінки визначаються структури, що мають велику порожнину. Овоцит І порядку в них оточений прозорою оболонкою, промени- стим вінцем і розташований у яйценосному горбику, стінка утворена шаром фолікулярних клітин i текою.

Крупновогнищевий кардіосклероз

- переніс повторний інтраму-ральний інфаркт міокарда. Після лікування та реабілітації виписаний у задовільному стані під нагляд дільничного терапевта.

Через 2 роки загинув у автомобільній катастрофі

Бактероїди

- з гною з післяопераційної рани виділені мікроорганізми, які дали ріст на цукрово-кров’яному агарі через 7-10 днів в анаеробних умовах: колонії S-форми, блискучі, чорного кольору з неприємним запахом. поліморфні Гр- палички

Цикл Кребса

- перетворення безазитистого залишку амінокислот у оксалоацетат

Визначення виду холерних вібріонів

- аглютинації з сироватками, що містять О-антитіла

Підвищення гістаміну

- почервоніння, набряклість, болючість ураженої ділянки шкіри

Гемофілія

- з гемартрозом колін суглоба, з раннього дитинства страждає кровоточивістю

Видалення 12-кишки

- зменшення секреції холецистокінін-секретину

Анафаза

- розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини

Транс-ретиноєва к-ти (форма віт.А)

- проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання клітин

Реципроникне гальмування

- на спинному мозку при збудженні альфа-мотонейронів згиначів встановлено гальмування альфа-мотонейронів м’язів-розгиначів

Гіперкаліємія

- зупинка серця в діастолі

Фонокардіографія

- для оцінки стану клапанів серця

АГ с-ми HLA клітин організму ліквідатора

- відповідають за розвиток реакції трансплантант проти хазяїна

Пірацетам

- покращує пам'ять мозку при органічних пошкодженнях мозку

Іеміартроз

- вид з'єднання лобкового симфізу

R. interventricularis posterior

- кровопостачає задню частину міжшлуночкової перегордки

Каротин

- при курячій сліпоті (гемералопії)

Серпоподібноклітиноподібна анемія

- позасудинний гемоліз

Часткова деполяризація

- при дії струмом що складає 70% порогової сили подразника

Основний обмін менше 7%

- норма

Сангвінік

- добра здатність швидко пристосовуватися до нового оточення, добра пам’ять, емоційна стійкість, висока працездатність

Зниженням маси діючих нефронів

- при термінальній стадії ХНН розвивається оліго- та анурія

Са2+

- король месенджерів

Ушкодження затульного нерва

- болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м’язах і шкірі над ними при рухах

Односторонній антагонізм

- для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель. Для відновлення акомодації йому закрапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту

Пухлина черев.порож стиснула НПВ

- кава-кавальний анастомоз міє верхньою і нижньою надчеревоними венами зебезпечить відтік венозної крові

Термінальна бронхіола

- видно структуру діаметром близько 0,5 мм, слизова оболонка якої вкрита одношаровим кубічним війковим епітелієм, у якому зустрічаються секреторні клітини Клара, війчасті клітини, мікроворсинчасті

Флегмонозний ексудат з стрептококами

- в ексудаті будуть переважати нейтрофільні гранулоцити

Вольфартова муха

- в гангренозній рані білі червоподібні личинки комах

Набряки на нижніх кінцівках

- через ↑ гідростатичного тиску в венулах (при патології ССС)

Синдром Дауна

- трисомія 21

Водянка апендикса

- апендикс в дистальному відділі з булавоподібним стовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, запалення немає.

Процес кон'югація

- забезпечує обмін гентичого матеріалу

Цитохром С

- фермент дихальногго ланцюга мітохондрій

Променева терапія

- утворення вільних радикалів (найбільша ефективність терапії)

Вплив аміаку на енергозабезпечення ЦНС

- гальмування ЦТК в результаті зв’язування альфа-кетоглутарату

Ядро під'язикового нерва

- рухи язика

Поверхневе часте дихання

- при однобічному пневмотораксі

Пухлина шийки матки

- метастази у пахвинні і здухвинні ЛВ

6-7 міс

- нижні медіальні різці

Мітоз

- забезпечує генетичну ідентичність клітин

Синдром відміни

- побічна дія внаслідок відмови від препарату

Хвороба Паркінсона

- дефіцит дофаміну в стріопалідарних структурах

Зменшення об'єму позаклітинної рідини

- відчуття спраги

Відсутність іонізованого Са

- кров не буде зсідатися

Натрійуретичний гормон (передсердя)

- посилення виведення Натрію з сечею

Левоміцетин (хлорамфенікол)

- порушення синтезу білків шляхом гальмування елонгації трансляції

Реплікація ДНК

- лежить в основі мітозу і мейозу

Гастрин

- викликає гіперхлоргідрію

Діазепам

- потенціює анальгезію

Аспірин

- пригнічує циклооксигеназу

Ізоалоксазин (препарат віт.В2)

- при захворюваннях шкіри

Серпоподібно-клітинна анемія

- наслідок точкової мутації

Пентозофосфатний цикл

- підтримує концентрацію НАДФН

Метгемоглобінредуктаза

- каталізує відновлення метгемоглобіну до гемоглобіну

Дефіцит піруваткінази (в еритроцитах)

- Зменшення активності Na+, К+ -АТФ-ази (причина гемолізу)

Правобічна геміплегія і втрата мови

- ураження лівої передньої звивини і лівої скроневої частки

N. ulnaris

- залучений у запальний процес присереднього надвиростка плечової кістки

Амброксол

- муколітик, підвищує синтез сурфактанту

Клебсієли

- підозра на «озену», Гр- палички, які утворюють капсулу на пожив.середовищі

Кіста

- страждав на гіпертонічну хворобу, у лівій гемісфері мозку виявлена порожнина округлої форми 4х5 см із іржавою стінкою, заповнена жовтуватою прозорою рідиною

Щитоподібна артерія

- гілка зовнішньої сонної артерії

Поверхневе пахвинне кільце та 2 ніжки що його обмежують

- похідні апоневрозу зовнішнього косого м'язу живота

Процеси регенерації випердж.дозрівання кліт.

- на 4-й день після крововтрати в крові зросла кількість поліхроматофільних еритроцитів, рети-кулоцитів і навіть з’явились поодинокі нормобласти

Перелом шилоподібного відростка променевої кістки

- ділянка бічної поверхні променево-зап'яткового суглоба


2018

Кальцію хлорид

- курує негативні ефекти магнію сульфату

Гонадотропоцити, тиротропоцити

- аденоцити з гранулами, які забарвлюються основними барвниками і містять глікопротеїди

Фізіологічний антагонізм

- принцип взаємодії між алкоголем і кофеїном

Активна форма тіаміну

- синтезується завдяки трансферазам

Зниження тепловіддачі (період лихоманки)

- після введення пірогену у хворого підвищилася температура тіла, шкірні покриви стали блідими, холодними на дотик, з’явилася остуда, збільшилося споживання кисню

3,4-бензопірен (хімічний канцероген)

- в сигаретах, розвиток пухлин легень

Гідродинамічний механізм набряку

- після введення адреналіну

Атонія м'язів

- нестача креатинфосфокінази

Правцевий анатоксин

- антитоксичний ативний імунітет

Ліпосаркома

- великі розміри, анаплазовані жирові клітиин з клітинним атипізмом, поліморфізмом, величензні спотворені клітини з крапельками жиру

Отолітовий апарт внутрішнього вуха

- рух з лінійним прискоренням

Специфічна гіпосенсибілізація

- введення мінімальних доз специфічного алергену

Пошкодження а. thoracica interna

- травма грудної клітки внаслідок удару об рульове колесо

Синоатріальний вузол

- після охолодження спочатку припинилося скорочення, потім відновився з частотою у 2 рази меншу за вихідну

Одношаровий призматичний залозист епітелій

- компонент слизової шлунку, захищає від ушкодження аспірином

Арсенат (блокування ліпоєвої к-ти)

- порушення окисного декарбоксилювання ПВК

В-ендорфін

- імітує ефекти морфіну, але не виробляється в ЦНС

Спадкова хромосомна патологія

- малий зріст, відставання у розумовому розвитку, товстий "географічний” язик, вузькі очні щілини, пласке обличчя з широкими вилицями

Димедрол

- при безсонні внаслідок появи висипань алергічного характеру з почервоніням набряком, сильним свербінням

Рестриктивний

- при антракозі

Fornix vaginae posterior

- місце пункції черевної порожнини при позаматковій вагітності

Пілокарпіну гідрохлорид

- М-холіноміметики

Черевний тиф

- виділення гемокультури для підтвердження діагнозу

Доксацикліну гідрохлорид

- утворює хелантні сполуки з іонами Са, заліза, алюмінію, які не адсорбуються з тонкого кишечника

Лактацидемічна кома

- на діабет, молочна к-та у концентрації 2,5 ммоль/л

Коефіцієнт легеневої вентиляції

- частка альвеолярного повітря, що оновлюється під час кожного вдиху

Порушення збудливості

- аритмія у вигляді генерації позачергових імпульсів в пучку Гіса

Збудник черевоного тифу на 3 день у крові

- з моменту перших симптомів пройшло 3 дні

Сальмонельоз (септична форма)

- помер від інтоксикації на 4-у добу після вживання сирих яєць. На розтині: слизова оболонка шлунка і тонкої кишки запалена, вкрита слизовим ексудатом; в легенях, головному мозку і печінці знайдені абсцеси

Волокна Пуркіньє

- серця розрізняються клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кількість міофібрил, включення глікогену та ексцентрично локалізоване ядро

Респіраторна гіпоксія

- при пневмонії

Гострий лімфобластний лейкоз

- блідий, всі групи лімфовузлів збільшені. В крові: Hb- 60 г/л, еритроцити - 1,9 Т/л, лейкоцити - 29 Г/л, тромбоцити - 110 Г/л. Лейкоцитарна формула: сегментоядерні лейкоцити - 10%, лімфоцити - 8%, моноцити - 2%, бластних клітин - 80%. Цитохімічні дослідження бластних клітин: позитивна реакція на глікоген, негативна – на ліпіди і пероксидазу

Задня стінка шлунка

- з чепцевою сумкою

Хронічний гнійний остеомієліт

- збільшення стегна в об’ємі; на поверхні шкіри нориці з виділенням в’язкої жовто-зеленої рідини; стегнова кістка потовщена та деформована, має місце утворення секвестрів. При мікроскопічному дослідженні: секвестральні порожнини оточені грануляційною та сполучною тканиною з наявністю нейтрофілів, кістково-мозкові канали облітеровані, компактна пластинка потовщена.

Ligamentum teres uteri

- розташована в пахвинному каналі

Sinus maxillaris dexter

- сполучається з fossa canina

Лейкоплакія

- на виробництві кам’яновугільних смол, у ротовій порожнині виявлені ділянки стовщення і зроговіння слизової оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, безболісні

Гематома

- підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку спостерігається порожнина неправильної форми 5х3,5 см, заповнена червоними згустками крові та розм’якшеною тканиною мозку

Порушення зору

- пухлина в ділянці «пташиної шпори»

Гіпертонус м'язів

- при геміплегії

Гостре відторгнення трансплантату

- Через три тижні після пересадки серця у пацієнта різко погіршився стан. Смерть настала від гострої серцевої недостатності. Гістологічно в міокарді виявлено васкуліт, некрози та лімфоцитарну інфільтрацію

Антитоксична сироватка

- з метою екстреної пасивної імунопрофілактики правця

Повна поперечна блокада проведення збудження

- Під час серцевого нападу чоловік в автобусі втратив свідомість, з’явилися судоми. Лікар швидкої допомоги виявив на ЕКГ, що частота скорочення передсердь перевищує частоту скорочення шлуночків

Порушено синтез білків тубулінів

- порушення формування веретена поділу

О-стрептолізин

- антиген, наявність до якого антитіл підтверджує діагноз стрептококова ангіна

Введення 1 л NaCl з конц.150 ммоль/л

- зменшиться онкотичний тиск крові

Arteria colica media

- кровопостачає поперечну ободову кишку

Холін

- ліпотропна дія

Гострий загальний венозний застій

- внутрішні органи: плазморагія, набряк, стази в капілярах, численні крововиливи, а також дистрофічні зміни в паренхімі

Низхідна частина 12 кишки

- виділення жовчі в просвіт

ГТФ

- субстрат в біосинтезі білки на стадії елонгації

Вакцина від гепатиту В

- захищає ще від гепатиту Д

Синдром Едвардса

- яйцеклітина з зайвою 18 хромосою, сперматозоон нормальний

Язико-глотковий нерв

- відчуття гіркого

Багатошаровий плаский зроговілий шкіри

- склад з кількох шарів клітин. Епітеліоцити зовнішнього шару не мають ядер

ФЗЄЛ

- резевний об'єм видиху та залишковий

Nucleus salivatorius inferior

- парасимпатичне ядро IX пари черепних нервів

Умовний штучний

- коли людина проходить повз їдальню та чує дзвін посуду, у неї виділяється слина

Морфіну гідрохлорид

- стимуляція опіатних рецепторів

Паличка Волковича-Фріша

- біопсію слизової оболонки носа. Гістологічно виявлено продуктивне запалення з формуванням гранульом, у складі яких переважають лімфоцити і плазмоцити, спостерігаються еозинофільні гіалінопо-дібні кулі та великі макрофаги із світлою цитоплазмою (клітини Мікуліча).

Сурфактант

- пошкоджується органічними розчинниками які розчиняють фосфоліпіди

Підвищення рСО2

- при збільшенні частоти і глибини дихання

Вікасол

- зупинка кровотечі (при отруєнні кумаринами)

Пігментна ксеродермія

- внаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК

Антипаралельність ланцюгів

- під час реплікації ДНК один із її ланцюгів синтезується із запізненням

Стереохімічна специфічність

- фермент оксидаза D-амінокислот каталізує дезамінування тільки Dамінокислот


2019

4-головий м’яз стегна

- згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі

Глікозилювання білків

- при діабетичній катаракті

Міхуровий трикутник сечового міхура

- гладка поверхня слизової оболонки без складок

Олігоміцин

- інгібує окисне фосфорилювання при розмноженні туберкульозної палички

Тіамін

- кардіотрофічний та гіпоглікемічний ефекти

Гіаофізарно-адреналова с-ма

- розвиток загального адаптаційного синдрому

Первинний туберкульоз

- у верхівці правої легені субплеврально булозайдене вогнище казеозного некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні лімфатичні вузли були збільшені містили дрібні вогнища некрозу коагуляційного типу. Мікроскопічно - у легеневому вогнищі та в лімфатичних вузлах навколо некротичних мас були розташовані епітеліоїдні клітини, лімфоцити та поодинокі багатоядерні гігантські клітини

Гострий гематогений остеомієліт

- дифузне гнійне запалення; що захоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост осередки некрозу

Ретикулоцити

- регенеративні форми еритроцитів

Стероїдні протизапальні

- десенсибілізуючу, протизапальну та імунодепресивну

Синдром Золлінгера-Еллісона

- надлишок гастрину

Мікроангіопатія

- ускладнення цукрового діабету що веде до ХНН

Стадія чистих виразок черевного тифу

- номер від черевного тифу, в клубовій кишці виявлені дефекти, розташовані по всій довжині кишки, краї їх рівні, дно утворене м’язовим шаром

Шийкові мукоцити

- регенерація залоз слизової шлунку

Загальна венозна гіперемія

- ознаки хронічного бронхіту та легеневого серця, печінка збільшена в розмірах, щільна, тканина на розрізі строката. Мікроскопічно: просвіти центральних вен та синусоїдних капілярів розширені. повнокровні, а гепатоцити на периферії часточок з жировою дистрофією

Проліферація (стадія запалення)

- формування фіброзних бляшок при атеросклерозі

Аденокарцинома

- на поверхні шкіри лівого кута лопатки знайдено утвір з наступними

характеристиками: 5-7 мм діаметром, кулястої форми, твердої консистенції, який має широку основу та сосочкову поверхню. Гістологічно: клітини плоского епітелію. що нерівномірно розростаються, кількість шарів збільшена, надлишкова кількість кровоносних судин

Вчення про активний відпочинок

- на основі того що втомлена кінцівка відновлює працездатність швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює

Спільний малогомілковий нерв (ураження)

- ступня звисає, дещо повернена всередину, пальці п зігнуті ( кінська стопа"), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи

Вуглеводи

- використовуються на початковому етапі глодування

Дифенгідрамін

- блокатор Н1-гістамінорецепторів

Ферум

- складова гемовмісних ферментів

Порушення контактного гальмування

- основний механізм інфільтративного росту злоякісної пухлини

Глутамінова к-та

- зв'язує аміак з утворенням глутаміну

Антидіуретичний гормон

- після вживання солоної їжі зменшення к-ті сечі

Метгемоглобін (Фе3+)

- не здатний переносити кисень

Фуросемід

- активний транспорт іонів крізь базальну мембрану

Аміноацил-тРНК-синтетаза

- не бере участі в репарації ДНК

Саногенез

- на щурах моделювали опіки. Збільшилось утворення гістаміну, серотоніну, кінінів. оксиду азоту. Який тип причинно-наслідкових відносин у патогенезі єднає ці зміни з розвитком артеріальної гіперемії та підвищення проникності судин?

Лімфосаркоми

- збільшеного шийного лімфатичного вузла встановлено, що структура його стерта, лімфоїдні фолікули відсутні. Картина його одноманітна та представлена великою кількістю лімфобластів, серед яких наявні клітини з патологічним поділом. Інші групи лімфатичних вузлів і кістковий мозок не змінені

Ушкодження перехідного епітелію

- гострий пієлонефрит із запаленням стінок ниркових чашечок і мисок

Порушення функції М. vocalis

- виявлено неповне змикання голосових зв’зок при фонації. Голосова щілина при цьому приймає форму овалу

Рух на 5 поверх

- підвищення АТ через збільшення хвилинного об'єму крові

Менадіону натрію біосульфат

- коагулянт, який діє шляхом підвищення синтезу протромбіну та інших факторів зсідання крові переважно в печінці і є синтетичним водорозчинним вітаміном.

Антитоксична сироватка

- екстренна профілактика правця

Інгібітори бета-гідроксиметил-глутарил- КоАредуктази

- зниженню клітинного вмісту бета-ГМГ-КоА

Кандиди

- за Грамом

Лицевий нерв

- нормальна функція під'язикової і підщелепної залоз

Залізодефіцитна анемія

- у еритроцитів забарвлена лише периферична частина, а в центрі є незабарвлене прояснення. Кольоровий показник – 0,56

Ферменти глюконеогенезу

- фруктозо-1.6-діфосфата за і піруваткарбоксилаза

Стадія гарячки St. incrementi

- при огляді «гусяча шкіра», блідість, температура поступово підвищується

АВ-вузол водій ритму

- ЧСС-40

Газова гангрена

- середовища для культивування збудника: Вільсона-Блера, Кітта-Тароцці

Дефіцит вітаміну Д (рахіт)

- зниження лужної фосфатази

Бронхіальна астма

- атопія

Недиференційований рак

- у торакальне відділення з кровохарканням: при бронхоскопії виявлено звуження правого стовбурового бронха внаслідок розростання сірувато-білої тканини. В ході біопсії виявлена пухлина, що складається з дрібних клітин овальної й округлої форми з гіперхромними ядрами та незначною цитоплазмою, клітини справляють враження «голих ядер» Клітини пухлини ростуть пластами, тяжами

Делеція

- видалення фрагментів ДНК

Колі індекст

- характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що знаходяться в 1 л води

Плцента

- звязок між кровоносними судинами матері і плоду

Вентиляція переважає над перфузією

- у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Причиною цього є те, що у даних відділах легень:

Передня повздовжня зв'язка

- запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа

Реакція нейтралізації

- для визначення типу екзотоксину

Розірвані схрещені зв'язки коліна

- після травми коліна гомілку у зігнутому під прямим кутом положенні можна зміщувати вперед і назад подібно до висувної шухляди

Зменшення тиску в каротидному синусі

- наслідок: Зростання частоти серцевих скорочень

Кавернозна гемангіома

- померлого від внутрішньої кровотечі (гемоперитонеум). в печінці субкапсулярно виявлено губчастий вузол темно-червоного кольору розмірами 15x10 см, добре відмежований від навколишньої тканини. Мікроскопічно: тканина вузла складається з великих судинних тонкостінних порожнин, вистелених ендотеліальними клітинами та заповнених рідкою або згорнутою кров'ю

Пошкодження Gyrus supramarginalis

- не може виконувати столярні роботи, які потребують точності виконання тому що права рука робить багато неціленаправленних рухів

Еритроцити

- без’ядерні форменні елементи у вигляді двовгнутих дисків

Коростяний свербун

- скаржиться на свербіж між пальцями. Лікар поставив діагноз - скабієз.

Розрахунок альвеолярної вентиляції

- потрібна розрахувати дихальний об’єм, об’єм мертвого простору, частота дихання

При холері втрата води і іонів Натрію через

- активація аденілатциклази ентеро-цитів

Гребінцеві м'язи

- праве і ліве вушко

Метилурацил

- має репаративну та імуностимулюючу активність

Одношаровий призматичний залозистий

- вистелає середину стінки шлунка

Цибулино-губчастий м'яз

- Під час пологової діяльності при важкому прорізуванні голівки плоду, щоб уникнути розриву промежини, виконують розсічення отвору піхви біля основи великої статевої губи


2020

Сірчанокисла магнезія

Збільшує осмотичний тиск и кишечнику

Постінфекційний гломерулонефрит

Після ангіни – набряк нирок, сечовий синдром

Дихальний коефіцієнт = 1.0

Переважний вміст вуглеводів

Лізоцим

Фактор захисту ротової порожнини

Серотонін

5-окситриптофан

Колхіцин

Метафаза

Ліпосаркома

Суданофільні вакуолі

Інгібує синтез ДНК

5-фторурацил

Фіброз легень

Знижена життєва ємність легень

a. lienalis

Підшлункова залоза

Порушення ектодерми

Відсутність потових залоз (ангідроз)

Бактеріологічний метод

Мікробіологічний діагноз «черепний тиф»

Аерогемтичний бар'єр

Сурфактант, альфеолоциги І порядку, ендотелій капілярні

Азитроміцин

Є сенсибілізація до бензилпеніциліну

Тромбоцити

Точкові крововиливи

Карніфікація

Дифузне розростання волоки, спол. Тканини. Ускладнення крупозної пневмонії

Мозаїцизм

Дві популяції соматичних клітин (синдром Дауна)

Неспецифічний виразковий коліт

Слизова оболонка ректосигмоїдального відділу товстої кишки різко набрякла, тьмяна, з множинними ерозіями, виразковими дефектами, та поодинакоми поліпами

Антихолінестеразні засоби

Отруєння ягодами беладонни, зіниці не реагують на світло, гіперемована шкіра, тахікардія, тахіпное

Таламус

Відкромлює важливу інформацію від менш важливої

Лінолева кислота

Холестерин утворює ефіри, ЛХАТ

Тип 1

Тип алергії, щорічно в таку пору, озноб, сльозотеча, нежить

Зменшення альбумінів

Безбілкова дієта

Аскорбінова кислота

Зниження працездатності, кровоточивість ясен

Кетоацидотична кома

Кетонових тіл - 100 мкмоль/л

Інфільтративний ріст

Здатність до метастазування

Ліпофусцин

В цитоплазмі кардіоміоцитів та гепатоцитів навкого ядер дрібні зерна пігменту бурого кольору, які дають негативну реакцію на залізо

Моноамінооксидази

Збільшена концентрація адреналіну та норадреналіну

За токсигенними властивостями

Патогенний варіант кишкової палочки

Неповне голодування

Еритроцити 3*12^12/л, Hb 106 г/л, загальний білок 57 г/л

Аутосомно-доміиантний тип

Міотонічна дистрофія

Серологічний

Вторинний сифіліс

Введення алергену в мікродозах

Поліноз, специфічна десенсибілізація

Залізодефіцитна анемія

Гіпохромія, зниження к-сті ретикулоцитів, мікроцитоз, гіпосидеремія

Демаркаційне запалення навколо інфаркту

Міокарліоцити без ядер, па периферії вогнища розширені, повнокровні судини і виражена інфільтрація сегменоядерпими лейкоцитами

Дикумарол

Антивітамін віт.К

Вісцеросоматичний рефлекс

«Дошкоподібний живіт»

Блокування М-хр

Після натискання на очні яблука зниження ЧСС не відбулося

Гранулематозне запаления

Русселівські тільця, клітини Мікулича

Гіалуронідаза

Інвазивні властивості бактерій

Штучний пасивний імунітет

Введення імуіюглобулінів

Кір

Дрібноточковий висип, кон’юктивіт, ендо-, мезо-, та пан-блонхіт, гігантоклітинна пневмонія

Дроперидол + фентаніл

Потенціювання

Вуглеводи, ДК наближається до 1

Депо яких поживних речовин використовується у початковий період

Великовогнищевнй кардіосклероз

Повторний інтрамуральний інфаркт, виписаний в задовільному стані. Загинув в автомобільній катастрофі

Тиск 400 мм рт ст

Зменшиться глибина і частота дихання

Gyrus supramarginalis

Сприймати написаний текст, читати (алексія)

Зникнуть скорочення

Обробка курареподібною речовиною

Tunica vaginalis testis

Водянка яєчка

Глаукома

Атропін сульфат

Гермінативний центр лімф. вузлика

Антигензалежна проліферація і диференціювання В-лімфоцитів

За Цилем-Нільсеном

Дослідження на туберкульоз

Тетрацикліни

Порушення росту зубів та кісток, гепатит, фотодерматит

Сифілітичний аортит

Інфільтрати з лімфоїдних, плазматичних, енітеліоїдних клітин, вогнища некрозу

Метопролол

Антиангінальний препарат, антагоніст кальцію

Холера

Житель примореного міста, гострий гастроентерит з серозно-десквамати ви им запаленням в тонкій кишці

Секреторні кардіоміоцити

Електронна мікрофотографія міокарда, добре розвинена грЕПС, секреторні гранули

Активація альфа1-ар

Розчин мезатоиу, розширення зіниць для огляду очного дна

Гіпофізарно-адреналова система

Загальний адаптаційний синдром

Гіперфункція щитоподібної залози

Екзофтальм, схуднення, тахікардія, багато жирних кислот та глюкози

Ідіосинкразія

Спадкова ензимопатія

Пошкодження гіпоталамуса

Температура нестабільна, досягає різних значень кожні 2 год

Промотор

Прикріплюється РНК-полімераза

Зародковий щиток

Контакт амніотичного і жовтокового міхурів

Поверхневі пахвинні лімфовузли

Перший міжпальцевий проміжок ноги

Гіперлоляризація м-ни кардіоміоцитів

Подразнення блукаючого нерва, зменш ЧСС

Пангіпопітуїтарнзм

Після пологів випадіння волос та зубів.втрата ваги, млявість

Опасисті клітини

Анафілактичний шок

Цианід

Блокатор цитохромоксидази, миттєва смерть

Бензилпеніцилін

Д-лактамне кільце