Методички аудиторно

Зміст і організація роботи сімейного лікаря та закладів сімейної медицини.

Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. Стаціонарозамінні форми надання медичної допомоги.

Організація медичної допомоги сільському населенню.

Організація та зміст роботи закладів, що надають акушерсько-гінекологічну допомогу.

Організація та зміст роботи дитячих поліклінік і лікарень, облік та аналіз їх діяльності.

Аналіз діяльності служби екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Методика експертизи тимчасової втрати працездатності, порядок її здійснення.

Методика проведення експертних оцінок якості медичної допомоги населення.

Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом.

Файл повністю
Методички срс

Зміст і організація роботи сімейного лікаря та закладів сімейної медицини.
/// Організація медичної допомоги населенню. Види медичної допомоги. Номенклатура закладів охорони здоров’я.

Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. Стаціонарозамінні форми надання медичної допомоги.
/// Організація та зміст роботи амбулаторно-поліклінічних закладів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності.

Організація медичної допомоги сільському населенню.

Організація та зміст роботи закладів, що надають акушерсько-гінекологічну допомогу.
/// Заклади санітарно-епідеміологічної служби, зміст їх діяльності.

Організація та зміст роботи дитячих поліклінік і лікарень, облік та аналіз їх діяльності.
/// Організація медичного забезпечення потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС

Аналіз діяльності служби екстреної (швидкої) медичної допомоги.
/// Аналіз чинників впливу на діяльність закладів охорони здоров’я.

Методика експертизи тимчасової втрати працездатності, порядок її здійснення.
/// Організація експертизи стійкої втрати працездатності.

Методика проведення експертних оцінок якості медичної допомоги населення.
/// Правові засади охорони здоров’я.

Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом.
/// Менеджмент та лідерство в охороні здоров’я.

Файл повністю