Соціальна медицина - протоколи

1. Організація та планування статистичних досліджень.

2. Складання програм статистичних досліджень.

3. Відносні величини.

4. Графічні методи аналізу.

5. Середні величини та показники варіації.

6. Метод стандартизації.

7. Параметричні методи оцінки вірогідності.

8. Непараметричні методи оцінки вірогідності.

9. Кореляційно-регресійний аналіз.

10. Ряди динаміки та їх аналіз.

11. Дизайн епідеміологічних досліджень: випадок-контроль, когортні, рандомізовані клінічні дослідження.

12. Фактори ризику. Методика розрахунку показників ризиків та їх оцінка.

13. Скринінг. Методика оцінки чутливості та специфічності скринінгових тестів.

14. Основи підготовки наукової публікації.

Модуль