Радіологія - тести

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 1

1. Що таке закриті джерела випромінювання?

А) *Радіоактивні препарати поміщені в оболонку-фільтр або знаходяться у такому фізичному стані,

при якому не відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище

Б) Кристалоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

В) Радіоактивні препарати здатні тропно (вибірково) накопичуватись деякими тканинами

Г) Колоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

Д) Радіоактивні препарати, які знаходяться у такому фізичному стані, при якому відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище

?2. Яка з названих пухлин є найбільш радіорезистентною?

А) Рак легень

Б) *Пухлина мозку

В) Семінома яєчка

Г) Рак шкіри

Д) Рак щитоподібної залози

3.Який метод променевого лікування відноситься до групи контактних методів?

А) Близькодистанційна рентгенотерапія

Б) Далекодистанційна рентгенотерапія

В) *Аплікаційна бета терапія

Г) Далекодистанційна гамма – терапія

Д) Тангенційний

4.Які поля опромінення включають при проведенні передопераційного курсу променевої терапії раку молочної залози ІІІ стадії?

А) Тільки молочна залоза

Б) Молочна залоза та аксилярні лімфатичні вузли

В) *Молочна залоза, над-, підключичні і аксилярні лімфатичні вузли

Г) Над-, підключичні та аксилярні лімфатичні вузли

Д) Тільки надключичні і підключичні лімфатичні вузли

5. Яке середнє значення енергії гамма-квантів 60Со ?

А) 1,17 Мев

Б)* 1,25 Мев

В) 1,33 Мев

Г) 1,50 Мев

Д) 1,65 Мев

6. Де утворюється гамма-випромінювання?

А) У ядрі атома

Б) При утворенні магнітного поля

В) При переході електрона на внутрішні оболонки

Г) При “ збудженні“ електрона

Д) *При переході електрона на зовнішні оболонки

7. Що таке відкриті джерела випромінювання?

А) Радіоактивні препарати поміщені в оболонку-фільтр або знаходяться у такому фізичному стані, при якому не відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище

Б) Кристалоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

В) *Радіоактивні препарати, які знаходяться у такому фізичному стані, при якому можливе їх розповсюдження у навколишнє середовище і його забруднення

Г) Колоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

Д) Радіоактивні препарати здатні тропно (вибірково) накопичуватись деякими тканинами

8.Як змінюється радіочутливість тканин при недостатній кількості кисню?

А) Підвищується

Б) *Знижується

В) Частково підвищується

Г) Не змінюється

Д) Частково знижується

9.Вкажіть передракові захворювання шкіри:

А) Нейродерміт

Б) *Хвороба Бовена

В) Псоріаз

Г) Атерома

Д) Екзема

10. В яких варіантах частіше застосовуються контактні методи при лікуванні неоперабельних форм пухлини?

А) Як самостійний метод

Б) Як комплексний метод

В) *В поєднанні з іншими променевими методами

Г) Як комбінований метод

Д) В поєднанні з гіпертермією

?11. Яка толерантна доза для спинного мозку при опроміненні на гамма-терапевтичному апараті при ритмі опромінення 5 фракцій за тиждень?

А)* 35 – 40 Гр

Б) 60 – 65 Гр

В) 25 – 30 Гр

Г) 45 – 50 Гр

Д) 10 – 15 Гр

12. Які з патологічних станів відносяться до променевих реакцій?

А) Індуративний набряк

Б) *Гіперемія

В) Променева виразка

Г) Променевий фіброз

Д) Променевий рак

13. Яка програма променевої терапії спрямована на часткове пошкодження пухлинного вогнища?

А) Симптоматична

Б) Післяопераційна

В) Радикальна

Г) Субопераційна

Д)* Паліативна

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 2

1. Які засоби підвищують радіочутливість пухлин до опромінення?

А) Гіпоксія

Б) *Гіпертермія

В) Радіопротектори

Г) Цистеїн, цистамін

Д) Призначення сольових препаратів

2. Які фільтри використовують у рентгентерапевтичних апаратах?

А) Алюмінієві

Б) Залізні

В)* Свинцеві

Г) Стальні

Д) Вольфрамові

3. Яка перевага застосування контактних методів променевої терапії?

А) Підведення до пухлини мінімальної вогнищевої дози рівної дозі у навколишніх здорових тканинах

Б) *Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози більшої від дози у навколишніх здорових тканинах

В) Підведення до пухлини вогнищевої дози значно меншої від дози у навколишніх здорових тканинах

Г) Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози значно меншої від дози у навколишніх здорових тканинах

Д) Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози рівної до дози у навколишніх здорових тканинах

4. При якій пухлині застосовують тангенціальний метод опромінення?

А) Остеогенна саркома стегна

Б) *Рак молочної залози

В) Рак гортані

Г) Рак шлунку

Д) Рак шкіри

5. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при наявності множинних метастазів?

А) Комбінований

Б) Комплексний

В) Хіміотерапія

Г) *Паліативний курс променевої терапії

Д) Гормонотерапія

6. Від чого залежить кількість полів опромінення при лікуванні злоякісних пухлин?

А) Величини пухлини

Б) Від гістологічної будови пухлини

В) Загальної поглинутої вогнищевої дози

Г) *Локалізації пухлини

Д) Разової поглинутої дози

7. Для чого призначені тубуси у рентгенотерапевтичних апаратах?:

А) Придання більшої однорідності пучку випромінювання

Б) *Формування поля опромінення

В) Збільшення проникаючої здатності променів у тканини

Г) Закріплення кожуха рентгенівської трубки

Д) Зменшення проникаючої здатності променів у тканини

8. Який метод лікування застосовується при ІІ стадії раку молочної залози (операбельна форма)?

А) Паліативна променева терапія

Б) Комплексний

В) *Комбінований

Г) Гормонотерапія

Д) Хірургічний

9. Який метод лікування застосовується при ІІІ- й стадії раку шийки матки?

А) Хірургічний

Б) Комбінований

В) *Поєднано – променевий

Г) Далеко дистанційна рентгенотерапія

Д) Хіміотерапевтичний

10. Що таке топометрична підготовка хворих?

А) Визначення величини пухлини

Б) Визначення гістологічної структури пухлини

В) Визначення стадії розвитку пухлини

Г)* Винесення контурів пухлини на шкіру хворого

Д) Визначення кровопостачання у пухлині

11. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на молочну залозу при проведенні радикальної програми променевої терапії?

А) 30–35 Гр

Б) 40–45 Гр

В) *60–65 Гр

Г) 75–80 Гр

Д) 50–55 Гр

12. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при ІІ –й стадіїзахворювання та відсутності лімфатичних вузлів?

А) Комплексний

Б) Хірургічний

В) Паліативний курс променевої терапії

Г) Хіміотерапія

Д)* Комбінований

13.Для опромінення застосовують різні види фракціонування. Скільки Грей складають дрібні фракції?

А) *2-2,5 Гр

Б) 3-4 Гр

В) 5-7 Гр

Г) 8-10 Гр

Д) 12-13 Гр

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 3

1. Що означає поняття ²радіочутливість²?

А)* Здатність організму, його систем і органів сприймати дію іонізуючого випромінювання

Б) Стійкість організму, його систем і органів до дії іонізуючого випромінювання

В) Різниця в радіочутливості між пухлиною і здоровими тканинами

Г) Метод призначеного променевого лікування

Д) Здатність організму, його систем і органів не реагувати на дію іонізуючого випромінювання.

2. З якою метою проводиться контактний метод лікування при ІІІ- й стадії ракушийки матки?

А) *Підведення оптимальної дози на первинне патологічне вогнище і шляхи регіонарного метастазування

Б) Підведення оптимальної дози до первинного патологічного вогнища

В) Підведення мінімальної дози на шляхи регіонарного метастазування

Г) Підведення оптимальної дози на шляхи регіонарного метастазування

Д) Підведення мінімальної дози на первинне патологічне вогнище і шляхирегіонарного метастазування

3. Який спосіб рентгенотерапії застосовують при лікуванні патологічного вогнища величиною 7 см в діаметрі, розташованого на глибині до 1 см від поверхні шкіри?

А) *Далекодистанційна поверхнева рентгенотерапія

Б) Далекодистанційна напівглибока рентгенотерапія

В) Далекодистанційна глибока рентгенотерапія

Г) Близько дистанційна рентгенотерапія

Д) Ультра¢яка рентгенотерапія

4. Для яких з названих пухлин можна застосувати двопільне опромінення?

А)* Рак легень

Б) Метастази раку у лобну кістку

В) Ретинобластома правого ока

Г) Метастази раку у пахвинні лімфатичні вузли

Д) Рак шкіри

5. Дайте визначення комбінованому методу лікування?

А) *Використання променевого та хірургічного методів лікування онкологічних хворих

Б) Використання хірургічного та хіміотерапевтичного методів лікування

В) Використання променевого методу лікування в поєднанні з хіміо- та гормонотерапією

Г) Поєднання двох різних методів променевого лікування – дистанційного та одного із контактних

Д) Використання хіміо- та гормонотерапії для лікування онкологічних хворих

?6. Яка з названих пухлин є найбільш радіочутливою?

А) Рак щитоподібної залози

Б) Остеогенна саркома гомілки

В) *Семінома яєчка

Г) Рак шкіри

Д) Рак шлунку

7. Якою повина бути напруга на рентгенівській трубці при проведені поверхневої далекодистанційної рентгенотерапії?

А)* 100 – 120 кВ

Б) 130 – 150 Кв

В) 180 – 230 Кв

Г) 15 – 60 кВ

Д) 260 – 280 кВ

8. Які джерела іонізуючого випромінювання використовуються дляаплікаційної бета-терапії ?

А) Дейтронне випромінювання

Б) Електронне випромінювання

В) *Відкриті джерела іонізуючого випромінювання

Г) Рентгенівське випромінювання

Д) Нейтронне випромінювання

9. Де утворюється гамма-випромінювання?

А) У ядрі атома

Б) При утворенні магнітного поля

В) При переході електрона на внутрішні оболонки

Г) При “ збудженні“ електрона

Д) *При переході електрона на зовнішні оболонки

10. Який спосіб підведення дози застосовується у хворих на рак молочної залози – на зону первинного вогнища?

А) Ротаційний

Б) Секторний

В) Конвергентний

Г) *Тангенційний

Д) Статичний

11. Дайте визначення комбінованому методу лікування?

А) *Використання променевого та хірургічного методів лікування онкологічних хворих

Б) Використання хірургічного та хіміотерапевтичного методів лікування

В) Використання променевого методу лікування в поєднанні з хіміо- та гормонотерапією

Г) Поєднання двох різних методів променевого лікування – дистанційного та одного із контактних

Д) Використання хіміо- та гормонотерапії для лікування онкологічних хворих

12. Що гласить правило Берганьє-Трібандо?

А) Низько-диференційовані пухлини є радіорезистентними

Б) *Радіочутливість прямо пропорційна ступеню мітотичної активності клітин іобернено пропорційна ступеню їх диференціації

В) Ступінь диференціації клітин не впливає на радіочутливість

Г) Ступінь мітотичної активності не впливає на радіочутливість

Д) Високо диференційовані пухлини є радіочутливими

13. Виберіть метод рентгенотерапії для лікування раку шкіри 1–ї стадії:

А) *Близькодистанційна рентгенотерапія

Б) Поверхнева далекодистанційна рентгенотерапія

В) Нап івглибока далекодистанційна рентгенотерапія

Г) Глибока далекодистанційна рентгенотерапія

Д) Далеко дистанційна гамма – терапія

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 4

1. Який метод променевого лікування відноситься до групи контактних методів?

А) Далекодистанційна рентгенотерапія

Б) Ультрам¢яка рентгенотерапія

В) Далекодистанційна гамма – терапія

Г) *Внутрішньотканинна гамма – терапія

Д) Близькодистанційна рентгенотерапія

2. Який період напіврозпаду 60Со?

А) 5,3 дні

Б) 22 роки

В) *5,3 року

Г) 30 років

Д) 8 годин

3. Що означає M0 за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?

А) Розмір первинного патологічного вогнища

Б) Наявність збільшених регіонарних лімфатичних вузлів

В) *Віддалені метастази відсутні

Г) Недостатньо даних для оцінки наявності віддалених метастазів

Д) Гістологічну структуру пухлини

4. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при І –й стадії захворювання та відсутності лімфатичних вузлів?

А) Комплексний

Б) *Хірургічний

В) Паліативний курс променевої терапії

Г) Хіміотерапія

Д) Комбінований

5. Що гласить правило Берганьє-Трібандо?

А) Низько-диференційовані пухлини є радіорезистентними

Б)* Радіочутливість прямо пропорційна ступеню мітотичної активності клітин іобернено пропорційна ступеню їх диференціації

В) Ступінь диференціації клітин не впливає на радіочутливість

Г) Ступінь мітотичної активності не впливає на радіочутливість

Д) Високо диференційовані пухлини є радіочутливими

6.Який принцип вибору вогнищевої дози для лікування непухлинних процесів?

А) *Чим гостріший процес, тим менша разова і сумарна дози

Б) Чим гостріший процес, тим разова доза менша, а сумарна більша

В) Чим гостріший процес, тим разова доза більша, а сумарна менша

Г) Разова і сумарна дози не залежать від гостроти процесу

Д) Чим гостріший процес, тим більша разова і сумарна дози

7. Які джерела гамма випромінювання застосовуються для контактних методів променевої терапії?

А) 32P

Б) 90Sr

В) 131I

Г)* 60Со

Д) 198Au

8. Яка толерантна доза для шкіри при опроміненні на гамма-терапевтичному апараті при ритмі опромінення 5 фракцій за тиждень?

А) 10 – 15 Гр

Б) 45 – 50 Гр

В) 25 – 30 Гр

Г) *60 – 65 Гр

Д) 35 – 40 Гр

9. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при І –й стадії захворювання та відсутності лімфатичних вузлів?

А) Комплексний

Б)* Хірургічний

В) Паліативний курс променевої терапії

Г) Хіміотерапія

Д) Комбінований

10. Сформулюйте головний принцип променевої терапії.

А) Максимальне опромінення пухлини і оточуючих її здорових тканин

Б) Опромінення пухлини гранично допустимою дозою

В) Максимальне опромінення пухлини при мінімальному опромінення оточуючих її здорових тканин

Г) *Оптимальне опромінення пухлини при мінімальному опромінення оточуючих її здорових тканин

Д) Мінімальне опромінення пухлини і оточуючих її здорових тканин

11. На якій глибині від поверхні шкіри знаходиться максимум іонізації при гамма-терапії?

А) На глибині 0,5 см

Б) На поверхні шкіри

В) На глибині 1 см

Г) *На глибині 4см

Д) На глибині 10 см

12. Які абсолютні протипоказання до проведення курсу променевої терапії?

А) Хронічний тонзиліт

Б) Хронічний бронхіт

В) *Анемія

Г) Хронічний гастрит

Д) Запалення легень

13. Що таке закриті джерела випромінювання?

А) *Радіоактивні препарати поміщені в оболонку-фільтр або знаходяться у такому фізичному стані, при якому не відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище

Б) Кристалоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

В) Радіоактивні препарати здатні тропно (вибірково) накопичуватись деякими тканинами

Г) Колоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

Д) Радіоактивні, які знаходяться у такому фізичному стані, при якому відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 5

1. У якому періоді проводиться контроль результатів променевої терапії?

А) Променевому

Б) Передпроменевому

В) Післяпроменевому

Г) *Протягом усіх періодів

Д) Через 3 місяці після закінчення променевого лікування

2. Які з патологічних станів відносяться до променевих ушкоджень?

А) Епідерміт

Б) Гіперемія

В) *Променева виразка

Г) Епітелііт

Д) Набряк

3. Які методи з нижче перерахованих відносяться до методів зовнішнього опромінення?

А) *Далекодистанційна гамма-терапія

Б) Внутрішньопорожнинна терапія

В) Внутрішньотканинна терапія

Г) Метод інкорпорованих елементів

Д) Лазерна терапія

4. Які засоби зменшують чутливість нормальних тканин до опромінення?

А) *Гіпоксія

Б) Гіпертермія

В) Радіосенсибілізатори

Г) 5-фторурацил

Д) Призначення сольових препаратів

5. Який епітелій вкриває шкіру?

А) Циліндричний

Б) *Багатошаровий плоский з ороговінням

В) Кубічний

Г) Зернистий

Д) Багатошаровий плоский без ороговіння

6. Який спосіб розподілу дози використовується при внутрішньотканинній b-терапії?

А) Однократний

Б) Фракційний середніми фракціями

В) Фракційний дрібними фракціями

Г) *Безперервний

Д) Фракційний, з денним розщепленням дози

7.При якій пухлині застосовують ротаційний метод опромінення?

А) Рак гортані

Б) Рак шкіри

В) Остеогенна саркома стегна

Г) *Рак середньої третини стравоходу

Д) Рак молочної залози

8. Які поля (зони) опромінення включають при проведенні післяопераційного курсу променевої терапії у хворих на рак молочної залози ІІІ стадії?

А) Аксилярні лімфатичні вузли

Б) Аксилярні, над-, підключичні лімфатичні вузли

В) Тільки післяопераційний рубець

Г) *Післяопераційний рубець, над-, підключичні та аксилярні лімфатичні вузли

Д) Над-, підключичні лімфатичні вузли

9. Яка програма променевої терапії спрямована на часткове пошкодження пухлинного вогнища?

А) Симптоматична

Б) Післяопераційна

В) Радикальна

Г) Субопераційна

Д) *Паліативна

10. Для опромінення застосовують різні види фракціонування. Скільки Грейскладають дрібні фракції?

А) *2-2,5 Гр

Б) 3-4 Гр

В) 5-7 Гр

Г) 8-10 Гр

Д) 12-13 Гр

11. Для чого застосовуються фільтри у рентгенотерапевтичному апараті?

А) Для збільшення проникаючої здатності променів у тканини

Б) Для формування поля опромінення

В)* Для придання більшої однорідності пучку випромінювання

Г) Для зміни напрямку рентгенівських променів

Д) Для підведення оптимальної дози опромінення

12.Що таке відкриті джерела випромінювання?

А) Радіоактивні препарати поміщені в оболонку-фільтр або знаходяться у такому фізичному стані, при якому не відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище

Б) Кристалоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

В) *Радіоактивні препарати, які знаходяться у такому фізичному стані, при якому можливе їх розповсюдження у навколишнє середовище і його забруднення

Г) Колоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

Д) Радіоактивні препарати здатні тропно (вибірково) накопичуватись деякими тканинами

13. Для яких з названих пухлин можна застосувати однопільне опромінення?

А) Рак легень

Б) Рак молочної залози

В) *Рак шкіри

Г) Рак стравоходу

Д) Рак сечового міхура

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 6

1. Яка програма променевої терапії спрямована на часткове пошкодження пухлинного вогнища?

А) Симптоматична

Б) Післяопераційна

В) Радикальна

Г) Субопераційна

Д)* Паліативна

2.Дайте визначення поєднано-променевому методу лікування?

А) Використання променевого та хірургічного методів лікування онкологічних хворих

Б) Використання хірургічного та хіміотерапевтичного методів лікування

В) Використання променевого методу лікування в поєднанні з хіміо- та гормонотерапією

Г) *Поєднання двох різних методів променевого лікування – дистанційного та одного із контактних

Д) Використання хіміо- та гормонотерапії для лікування онкологічних хворих

3. Які найбільш ефективні засоби зменшення біологічної дії іонізуючого випромінювання?

А) Призначення великих доз сольових розчинів

Б) Гіпертермія

В) Гіпербарична оксигенація

Г) *Застосування радіопротекторів

Д) Гепарин

?4. У якому режимі рентгенотерапії проводиться лікування тромбофлебіту глибоких вен гомілки?

А) Далекодистанційної поверхневої рентгенотерапії

Б) Далекодистанційної напівглибокої рентгенотерапії

В) *Далекодистанційної глибокої рентгенотерапії

Г) Близькодистанційної рентгенотерапії

Д) Далекодистанційної гамма – терапії

5. Які джерела іонізуючого випромінювання використовуються для внутрішньотканинної гамма – терапії ?

А) Рентгенівське випромінювання

Б) *Відкриті джерела іонізуючого випромінювання

В) Закриті джерела іонізуючого випромінювання

Г) Альфа випромінювання

Д) Нейтронне випромінювання

6. Яке призначення гратчастих фільтрів у гамма-терапевтичних апаратах?

А) Для створення однорідного пучка випромінювання

Б) *Для зменшення дози опромінення на шкірі

В) Для захисту тканин, що не потребують значного опромінення

Г) Для захисту внутрішніх органів від опромінення

Д) Для точного напрямку пучка випромінювання

?7. Які променеві реакції відносяться до місцевих?

А) *Реакції, які виникають в найближчих до місця опромінення органах

Б) Реакції, які виникають у найбільш чутливих органах і тканинах

В) Реакції, які виникають тільки на шкірі

Г) Реакції, які виникають в місці дії іонізуючого випромінювання.

Д) Реакції, які виникають тільки в опроміненому органі

8. Яка відстань від джерела випромінювання до поверхні шкіри хворого (ВДШ) при далеко дистанційному методі опромінення?

А) Від 0 до 1,5 см

Б) Від 1,5 до 30 см

В) *Від 30 см до 2 м

Г) Джерело випромінювання знаходиться у тканині пухлини

Д) Від 10 см до 30 см

9. Що означає поняття ²радіопротектори²?

А) *Засоби, які знижують радіочутливість нормальних тканин до опромінення

Б) Засоби, які підвищують радіочутливість нормальних тканин до опромінення

В) Різниця в радіочутливості між пухлиною і здоровими тканинами

Г) Засоби, які не впливають на радіочутливість нормальних тканин до опромінення

Д) Засоби, які підвищують радіочутливість пухлинних тканин до опромінення

10. Яка сумарна вогнищева доза застосовується для лікування базальноклітинного раку шкіри 1-2 стадії?

А) 30 – 40 Гр

Б)* 50 – 70 Гр

В) 25 – 30 Гр

Г) 80 – 90 Гр

Д) 100 – 110 Гр

11.Які джерела гамма випромінювання застосовуються для контактних методівпроменевої терапії?

А) 32P

Б) 90Sr

В)* 137Cs

Г) 131I

Д) 198Au.

12.В який термін після проведеного променевого лікування можна проводити повторний курс променевої терапії на ту ж ділянку?

А) *Через 6 місяців

Б) Через 1 місяць

В) Через 2 місяці

Г) Через 1 рік

Д) Взагалі не можливо проводити променеве лікування

13. Що означає MХ за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?

А) Гістологічну структуру пухлини

Б) Наявність віддалених метастазів

В) Наявність збільшених регіонарних лімфатичних вузлів

Г) *Недостатньо даних для оцінки наявності віддалених метастазів (хворий обстежується)

Д) Розмір первинного патологічного вогнища

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 7

1. Які методи з нижче перерахованих відносяться до методів внутрішнього опромінення?

А) Далекодистанційна гамма-терапія

Б) Далекодистанційна рентгенотерапія

В) *Внутрішньотканинна терапія

Г) Близькодистанційна рентгенотерапія

Д) Лазерна терапія

2.Яка з названих пухлин є найбільш радіочутливою?

А) Пухлина головного мозку

Б) Рак шкіри

В) Рак стравоходу

Г) *Лімфогранулематоз

Д) Рак молочної залози

3. Який спосіб рентгенотерапії застосовують для лікування патологічного вогнища величиною 6 см в діаметрі, розташованого на глибині до 3 см від поверхні шкіри?

А) Далекодистанційна глибока рентгенотерапія

Б) Далекодистанційна поверхнева рентгенотерапія

В) *Далекодистанційна напівглибока рентгенотерапія

Г) Далекодистанційна гамма – терапія

Д) Близькодистанційна рентгенотерапія

4. З якою метою проводиться дистанційна променева терапія при лікуванні ІІІ- ї стадії раку шийки матки?

А) Підведення мінімальної дози на шляхи регіонарного метастазування

Б) Підведення оптимальної дози до первинного патологічного вогнища

В) *Підведення оптимальної дози на первинне патологічне вогнище і шляхи регіонарного метастазування

Г) Підведення оптимальної дози на шляхи регіонарного метастазування

Д) Підведення мінімальної дози на первинне патологічне вогнище і шляхи регіонарного метастазування

??5. При якій пухлині застосовують секторний (маятникоподібний) метод опромінення?

А) Рак молочної залози

Б) Рак шлунку

В) Остеогенна саркома стегна

Г) Рак шкіри

Д) *Периферійний рак легень

6. Які зміни на шкірі відносяться до променевих реакцій?

А) Променева виразка

Б) *Радіоепітелііт

В) Індуративний набряк

Г) Ректовагінальна нориця

Д) Променевий рак

7. Які джерела випромінювання відносяться до закритих?

А) Мікросуспензії

Б) Колоїдні розчини

В) *Голки

Г) Кристалоїдні розчини

Д) Макросуспензії

8. На якій глибині від поверхні шкіри знаходиться максимум іонізації при гальмівному фотонному випромінюванні з енергією 25 МеВ?

А) На глибині 0,5 см

Б) На поверхні шкіри

В) На глибині 1 см

Г) *На глибині 4-6см

Д) На глибині 10 см

9.Якою повинна бути напруга на рентгенівській трубці при проведені напівглибокої далекодистанційної рентгенотерапії?

А) 100 – 120 кВ

Б)* 140 – 160 кВ

В) 180 – 230 кВ

Г) 15 – 60 Кв

Д) 90 – 110 Кв

10. Який спосіб розподілу дози використовується при внутрішньопорожнинній b-терапії?

А) Однократний

Б) *Безперервний

В) Фракційний дрібними фракціями

Г) Фракційний середніми фракціями

Д) Фракційний з денним розщепленням дози

11. У якому періоді проводиться складання плану променевого лікування?

А) Променевому

Б) Протягом усіх періодів

В) *Передпроменевому

Г) Післяпроменевому

Д) Не залежно від періодів лікування

12. Яка енергія випромінювання застосовується на лінійному прискорювачі при проведенні променевого лікування?

А) 0,5 МеВ

Б) 2,0 МеВ

В) 1,5 МеВ

Г)* 10 – 25 МеВ

Д) 4,0 МеВ

13.Які ділянки злоякісної пухлини є більш радіорезистентними?

А) З покращеним кровообігом

Б) З нормальним кровообігом

В) *З порушеним кровообігом

Г) Стан кровообігу не впливає на радіорезистентність

Д) Периферичні ділянки пухлини

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 8

1. Які рецептори в організмі у ссавців сприймають інформацію про вплив іонізуючого опромінення?

А. больові

Б. температурні

В. тактильні

Г. вестибулярні

Д.* таких рецепторів не існує

2. Смертельна доза при рівномірному опроміненні квантовими іонізуючими випромінюваннями для людини складає:

А. Доза в 1 Гр отримана всією поверхнею тіла людини

Б. Доза в 2 Гр отримана всією поверхнею тіла людини

Г. *Доза в 8 Гр отримана всією поверхнею тіла людини

В. Доза в 20 Гр отримана обмеженою поверхнею тіла людини

Д. Доза в 80 Гр отримана обмеженою поверхнею тіла людини

3. Що являють собою γ-промені?

А) потік ядер атомів гелію Не42

Б) потік електронів

В) потік позитронів

Г) потік нейтронів

Д)* електромагнітне випромінювання

4. Як називаються речовини, ядра атомів яких мають однакову кількість протонів, але різне число нейтронів?

А)* ізотопи

Б) ізобари

В) ізомери

Г) ізотерми

Д) ізохори

5. В яких варіантах частіше застосовуються контактні методи при лікуванні неоперабельних форм пухлини?

А) Як самостійний метод

Б) Як комплексний метод

В) *В поєднанні з іншими променевими методами

Г) Як комбінований метод

Д) В поєднанні з гіпертермією

6.Яка перевага застосування контактних методів променевої терапії?

А) Підведення до пухлини мінімальної вогнищевої дози рівної дозі у навколишніх здорових тканинах

Б) *Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози більшої від дози у навколишніх здорових тканинах

В) Підведення до пухлини вогнищевої дози значно меншої від дози у навколишніх здорових тканинах

Г) Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози значно меншої від дози у навколишніх здорових тканинах

Д) Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози рівної до дози у навколишніх здорових тканинах

7. Що являється джерелом рентгенівського випромінювання ?

А) Радіоактивні ізотопи

Б) *Рентгенівська трубка

В) Нейтрони

Г) Протони

Д) Електрони

8.Для чого призначені тубуси у рентгенотерапевтичних апаратах?:

А) Придання більшої однорідності пучку випромінювання

Б) *Формування поля опромінення

В) Збільшення проникаючої здатності променів у тканини

Г) Закріплення кожуха рентгенівської трубки

Д) Зменшення проникаючої здатності променів у тканини

9. Який спосіб рентгенотерапії застосовують при лікуванні патологічного вогнища величиною 7 см в діаметрі, розташованого на глибині до 1 см від поверхні шкіри?

А) *Далекодистанційна поверхнева рентгенотерапія

Б) Далекодистанційна напівглибока рентгенотерапія

В) Далекодистанційна глибока рентгенотерапія

Г) Близько дистанційна рентгенотерапія

Д) Ультра¢яка рентгенотерапія

10. З якою метою застосовується радикальна програма променевого лікування?

А) *З метою повного знищення пухлинних елементів у зоні первинного вогнища і зонах можливого метастазування.

Б) З метою затримки росту пухлини і її розповсюдження, зменшення синдромів здавлення суміжних органів, зменшення больового синдрому

В) З метою повного знищення пухлинних елементів у зоні первинного вогнища

Г) З метою повного знищення пухлинних елементів у зонах можливого метастазування

Д) З метою зменшення больового синдрому

11.Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при наявності множиннихметастазів?

А) Комбінований

Б) Комплексний

В) Хіміотерапія

Г) *Паліативний курс променевої терапії

Д) Гормонотерапія

12. Які джерела випромінювання відносяться до відкритих?

А) Шовний матеріал

Б) * Колоїдні розчини

В) Голки

Г) Кульки, зерна

Д) Гранули

13. Яка з названих пухлин є найбільш радіорезистентною?

А) Рак легень

Б) *Пухлина мозку

В) Семінома яєчка

Г) Рак шкіри

Д) Рак щитоподібної залози

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 9

1. Хто на вашу думку відноситься до категорії А

А. Лікарі реанімаційного відділення

Б. Санітарка у відділенні дистанційної променевої терапії

В. *Лаборант рентгенологічного відділення

Г. Лікар ультразвукової діагностики

Д. Санітарка лікарні, де розташовано рентгенологічне відділення

2. Які зміни в організмі можуть виникнути при придбанні кліткою здатності до неконтрольованого поділу?

А. до додаткових можливостей у регенерації

Б. до запального процесу

В. *до виникнення новоутворень

Г. ніяк не вплине

Д. така здатність не може виникнути

3. Коли гама - випромінювання становить найбільшу небезпеку і чому?

А.* при зовнішнім опроміненні, тому що має високу проникаючу здатність

Б. при зовнішнім опроміненні, тому що має маленьку проникаючу здатність

В. при внутрішнім опроміненні, тому що має низьку проникаючу здатність

Г. при зовнішнім опроміненні, тому що має найменшу швидкість поширення

Д. при внутрішнім опроміненні, через велику енергію гамма-часток

4. Як називається кількість ІВ, отримане всім організмом, що з'явилось смертельною дозою для організму?

А) граничною дозою

Б) гранично припустимою дозою

В)* летальної

Г) середньої летальний

Д) експозиційною дозою

5. До який радіодіагностичної категорії відносяться хворі з уродженою серцево-судинною патологією ?

А) *АД

Б) БД
У) ВД
Г) ГД
Д) АД і БД

6. Який метод лікування застосовується при ІІІ- й стадії раку шийки матки?

А) Хірургічний

Б) Комбінований

В)* Поєднано – променевий

Г) Далеко дистанційна рентгенотерапія

Д) Хіміотерапевтичний

7. З якою метою проводиться контактний метод лікування при ІІІ- й стадії раку шийки матки?

А) *Підведення оптимальної дози на первинне патологічне вогнище і шляхи регіонарного метастазування

Б) Підведення оптимальної дози до первинного патологічного вогнища

В) Підведення мінімальної дози на шляхи регіонарного метастазування

Г) Підведення оптимальної дози на шляхи регіонарного метастазування

Д) Підведення мінімальної дози на первинне патологічне вогнище і шляхи регіонарного метастазування

8. Якою повина бути напруга на рентгенівській трубці при проведені поверхневої далекодистанційної рентгенотерапії?

А)* 100 – 120 кВ

Б) 130 – 150 Кв

В) 180 – 230 Кв

Г) 15 – 60 кВ

Д) 260 – 280 кВ

9. Виберіть метод рентгенотерапії для лікування раку шкіри 1–ї стадії:

А) *Близькодистанційна рентгенотерапія

Б) Поверхнева далекодистанційна рентгенотерапія

В) Напівглибока далекодистанційна рентгенотерапія

Г) Глибока далекодистанційна рентгенотерапія

Д) Далеко дистанційна гамма – терапія

10. Який принцип вибору вогнищевої дози для лікування непухлинних процесів?

А) *Чим гостріший процес, тим менша разова і сумарна дози

Б) Чим гостріший процес, тим разова доза менша, а сумарна більша

В) Чим гостріший процес, тим разова доза більша, а сумарна менша

Г) Разова і сумарна дози не залежать від гостроти процесу

Д) Чим гостріший процес, тим більша разова і сумарна дози

11.Дайте визначення комбінованому методу лікування?

А)* Використання променевого та хірургічного методів лікування онкологічних хворих

Б) Використання хірургічного та хіміотерапевтичного методів лікування

В) Використання променевого методу лікування в поєднанні з хіміо- та гормонотерапією

Г) Поєднання двох різних методів променевого лікування – дистанційного та одного із контактних

Д) Використання хіміо- та гормонотерапії для лікування онкологічних хворих

12.Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при І –й стадії захворювання та відсутності лімфатичних вузлів?

А) Комплексний

Б) *Хірургічний

В) Паліативний курс променевої терапії

Г) Хіміотерапія

Д) Комбінований

13. Сформулюйте головний принцип променевої терапії.

А) Максимальне опромінення пухлини і оточуючих її здорових тканин

Б) Опромінення пухлини гранично допустимою дозою

В) Максимальне опромінення пухлини при мінімальному опромінення оточуючих її здорових тканин

Г)* Оптимальне опромінення пухлини при мінімальному опромінення оточуючих її здорових тканин

Д) Мінімальне опромінення пухлини і оточуючих її здорових тканин

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 10

?1. На якій глибині від поверхні шкіри знаходиться максимум іонізації при рентгенотерапії?

А) *На глибині 0,5 см

Б) На поверхні шкіри

В) На глибині 1 см

Г) На глибині 4см

Д) На глибині 10 см

2. На якій глибині від поверхні шкіри знаходиться максимум іонізації при гамма-терапії?

А) На глибині 0,5 см

Б) На поверхні шкіри

В) На глибині 1 см

Г)* На глибині 4см

Д) На глибині 10 см

3. Який ефект не виникає при прямому впливі ІВ?

А. іонізація

Б. порушення

В.радіоліз

Г. утворення радикалів

Д.* дія радикалів на неушкоджені молекули

4. Які хімічні сполуки застосовуються для захисту організму від дії ІВ?

А. водневі

Б. кисневі

В. вуглецеві

Г.* сірковмісні

Д. перекисні

5. До якої радіологічної категорії відносяться хворі зняті з онкологічного обліку після радикального лікування при періодичних обстеженнях?

А) АД

Б) БД
У)* ВД
Г) ГД
Д) АД і БД.

6. Які джерела іонізуючого випромінювання використовуються дляаплікаційної бета-терапії ?

А) Дейтронне випромінювання

Б) Електронне випромінювання

В) *Відкриті джерела іонізуючого випромінювання

Г) Рентгенівське випромінювання

Д) Нейтронне випромінювання

7.Які джерела гамма випромінювання застосовуються для контактних методів променевої терапії?

А) 32P

Б) 90Sr

В) 131I

Г)* 60Со

Д) 198Au

8. Який спосіб розподілу дози використовується при внутрішньотканинній b-терапії?

А) Однократний

Б) Фракційний середніми фракціями

В) Фракційний дрібними фракціями

Г)* Безперервний

Д) Фракційний, з денним розщепленням дози

9. Які абсолютні протипоказання до проведення курсу променевої терапії?

А) Хронічний тонзиліт

Б) Хронічний бронхіт

В) *Анемія

Г) Хронічний гастрит

Д) Запалення легень

???10 .У якому режимі рентгенотерапії проводиться лікування тромбофлебітуглибоких вен гомілки?

А) Далекодистанційної поверхневої рентгенотерапії

Б) Далекодистанційної напівглибокої рентгенотерапії

В) *Далекодистанційної глибокої рентгенотерапії

Г) Близькодистанційної рентгенотерапії

Д) Далекодистанційної гамма – терапії

11. Яка сумарна вогнищева доза застосовується для лікування базальноклітинного раку шкіри 1-2 стадії?

А) 30 – 40 Гр

Б) *50 – 70 Гр

В) 25 – 30 Гр

Г) 80 – 90 Гр

Д) 100 – 110 Гр

12. Якою повинна бути напруга на рентгенівській трубці при проведені напівглибокої далекодистанційної рентгенотерапії?

А) 100 – 120 кВ

Б) *140 – 160 кВ

В) 180 – 230 кВ

Г) 15 – 60 Кв

Д) 90 – 110 Кв

13. Які методи з нижче перерахованих відносяться до методів зовнішнього опромінення?

А) *Далекодистанційна гамма-терапія

Б) Внутрішньопорожнинна терапія

В) Внутрішньотканинна терапія

Г) Метод інкорпорованих елементів

Д) Лазерна терапія

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 11

1. Яка програма променевої терапії спрямована на часткове пошкодження пухлинного вогнища?

А) Симптоматична

Б) Післяопераційна

В) Радикальна

Г) Субопераційна

Д) *Паліативна

2. Дайте визначення поєднано-променевому методу лікування?

А) Використання променевого та хірургічного методів лікування онкологічних хворих

Б) Використання хірургічного та хіміотерапевтичного методів лікування

В) Використання променевого методу лікування в поєднанні з хіміо- та гормонотерапією

Г)* Поєднання двох різних методів променевого лікування – дистанційного та одного із контактних

Д) Використання хіміо- та гормонотерапії для лікування онкологічних хворих

3. Яка відстань від джерела випромінювання до поверхні шкіри хворого (ВДШ) при далеко дистанційному методі опромінення?

А) Від 0 до 1,5 см

Б) Від 1,5 до 30 см

В)* Від 30 см до 2 м

Г) Джерело випромінювання знаходиться у тканині пухлини

Д) Від 10 см до 30 см

4. Для опромінення застосовують різні види фракціонування. Скільки Грейскладають дрібні фракції?

А) *2-2,5 Гр

Б) 3-4 Гр

В) 5-7 Гр

Г) 8-10 Гр

Д) 12-13 Гр

5.Де знаходять найбільш чутливі структури клітини?

А) У мітохондріях

Б) У ядерці

В) *У ядрі

Г) У рибосомах

Д) У цитоплазмі

6. Які найбільш ефективні засоби зменшення біологічної дії іонізуючого випромінювання?

А) Призначення великих доз сольових розчинів

Б) Гіпертермія

В) Гіпербарична оксигенація

Г)* Застосування радіопротекторів

Д) Гепарин

7. Як називається процес коли молекула з придбаною високою енергією розривається на фрагменти і при цьому утворяться два радикали з ненасиченими зв'язками?

А. неконтрольована ядерна реакція

Б. іонізація

В. *радіоліз

Г. γ- розпад

Д. термоядерна реакція

8. Які реакції з боку крові не будуть характерні при впливі ІВ?

А.* еозинофілія

Б. лейкопенія

В. тромбоцитопенія

Г. анемія

Д. поява баластних кліток

???9. Способи модифікації радіочутливості (укажіть хибний)

А. Оксигенотерапія (використання кисню під час сеансу опромінення)

Б. Оксигенорадіотерапія (опромінення в барокамері)

В.Гіпоксирадіотерапія (вдихання гіпоксичної газової суміші)

Г. *Терморадіотерапія (застосування СВЧ чи введення пірогеналу)

Д.* Гіпоглікемія (введення великих доз інсуліну)

10. Енергія фотонного випромінювання, яка витрачена на іонізацію атомів сухого повітря, це:

А. *Експозиційна доза

Б. Поглинута доза

В. Потужність поглинутої дози

Г. Еквівалентна доза

Д. Ефективна доза

11. Яка довжина пробігу альфа- променів у тканинах?

А) *1 мм

Б) 10 мм

В) 20 см

Г) 15 м

Д) сотні метрів

12.? Які джерела іонізуючого випромінювання використовуються для внутрішньотканинної гамма – терапії ?

А) Рентгенівське випромінювання

Б) Відкриті джерела іонізуючого випромінювання

В) *Закриті джерела іонізуючого випромінювання

Г) Альфа випромінювання

Д) Нейтронне випромінювання

13. На скільки збільшується розмір поля опромінення від величини патологічного вогнища при проведенні далекодистанційної променевої рентгенотерапії на:

А) 0,5 см

Б) 3 см

В) *1 см

Г) 2 см

Д) 5 см

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 12

1. Від чого залежить кількість полів опромінення при лікуванні злоякісних пухлин?

А) Величини пухлини

Б) Від гістологічної будови пухлини

В) Загальної поглинутої вогнищевої дози

Г)* Локалізації пухлини

Д) Разової поглинутої дози

2. Як називаються мутації, що виникають при заплідненні кліток з однаково ушкодженими генами?

А. соматичні

Б. фенотипові

В. домінантні

Г. рецесивні

Д. *стохастичні

3. Біологічна дія не залежить від:

А. виду ІВ

Б. енергії ІВ

В. часу опромінення

Г.* розподілу енергії в навколишньому просторі

Д. дози ІВ

4. Коли дія іонізуючого випромінення буде сильнішою:

А. *Коли надпорогова доза отримана за секунди

Б. Коли надпорогова доза отримана за доби

В. Коли надпорогова доза отримана за тиждні

Г. Коли надпорогова доза отримана за роки

Д.Коли надпорогова доза отримана за десятки років

5. Різниця в радіочутливості тканин злоякісної пухлини і оточуючій її здорової тканини це:

А. Радіочутливий інтервал

Б. Радіопровал чутливості

В. *Радіотерапевтичний інтервал

Г. Дозо-часова різниця

Д. Різниці в радіочутливості тканин злоякісної пухлини і оточуючій її здорової тканини немає

??6. Чим більша енергія випромінювання, тим :

А. Більша іонізація, сильніше збуджування молекул тіла але не виразніша дія ІВ

Б. Менша іонізація сильніше збуджування молекул тіла, виразніша дія ІВ

В. Слабкіша дія ІВ та менша іонізаційна здатність, проте сильніше збуджування молекул тіла

Г. Менша іонізація, слабкіше збуджування молекул тіла, не виразніша дія ІВ

Д. *Більша іонізація, сильніше збуджування молекул тіла, виразніша дія ІВ

7. Від чого НЕ залежить радіочутливість:

А. віку

Б. Умов навколишнього середовища

В. Рівня організації організму

Г. *статі

Д. функції щитоподібної залози

8. Скільки складає припустима доза опромінення персоналу категорії Б в рік на Україні?

А. 100 мЗв/рік

Б. 50 мЗв/рік

В. *20 мЗв/рік

Г. 2 мЗв/рік

Д. 1 мЗв/рік

9. Який спосіб розподілу дози використовується при внутрішньопорожнинній b-терапії?

А) Однократний

Б) *Безперервний

В) Фракційний дрібними фракціями

Г) Фракційний середніми фракціями

Д) Фракційний з денним розщепленням дози

10.Дайте визначення аплікаційному методу опромінення.

А) *Метод, при якому муляж з джерелами випромінювання розташовують безпосередньо на поверхні пухлини

Б) Метод, при якому радіоактивні препарати безпосередньо вводять у тканину пухлини

В) Метод, при якому джерела випромінювання розміщують у природних порожнинах тіла хворого

Г) Метод, при якому поєднуються два різні методи променевого лікування

Д) Метод заснований на здатності деякими тканинами тропно (вибірково) накопичувати радіоактивні елементи

11. При яких локалізаціях злоякісної пухлини застосовують бета-аплікаційний метод опромінення?

А) Рак молочної залози

Б) Рак щитоподібної залози

В) Рак рогівки ока

Г) Остеогенна саркома стегна

Д) *Рак шийки матки

12. На яких установках (апаратах) проводиться внутрішньо порожнинне опромінення?А) *АГАТ-ВУ

Б) Лінійний прискорювач, бетатрон

В) РУМ – 17

Г) РОКУС

Д) РУМ – 11

13. Дайте визначення методу інкорпорованих елементів.

А) Метод, при якому муляж з джерелами випромінювання розташовують безпосередньо на поверхні пухлини

Б) Метод, при якому радіоактивні препарати безпосередньо вводять у тканину пухлини

В) Метод, при якому джерел випромінювання розміщують у природних порожнинах тіла хворого

Г) Метод, при якому поєднуються два різні методи променевого лікування

Д) *Метод заснований на здатності деякими тканинами тропно (вибірково) накопичувати радіоактивні елементи

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 13

1. Для якого виду рентгенотерапії використовують промені Буккі?

А) Далекодистанційної поверхневої рентгенотерапії

Б) Далекодистанційної напівглибокої рентгенотерапії

В) *Ультра’якої рентгенотерапії

Г) Близькодистанційної рентгенотерапії

Д) Нейтронної терапії

2. Якою повина бути напруга на рентгенівській трубці при проведені глибокоїдалекодистанційної рентгенотерапії?

А) 90 – 110 Кв

Б) 140 – 160 кВ

В) 15 – 60 Кв

Г) *180 – 230 кВ

Д) 100 – 120 Кв

3.Який спосіб рентгенотерапії застосовують для лікування патологічноговогнища величиною 8 см в діаметрі, розташованого на глибині 5 см від поверхні шкіри?

А) *Далекодистанційна глибока рентгенотерапія

Б) Далекодистанційна поверхнева рентгенотерапія

В) Близькодистанційна рентгенотерапія

Г) Далекодистанційна гамма – терапія

Д) Далекодистанційна напівглибока рентгенотерапія

4. Який метод лікування застосовується при ІІ стадії раку молочної залози (операбельна форма)?

А) Паліативна променева терапія

Б) Комплексний

В) *Комбінований

Г) Гормонотерапія

Д) Хірургічний

5. Яка відстань від джерела випромінювання до поверхні шкіри хворого (ВДШ) при близькодистанційному методі опромінення?

А) Від 0 до 1,5 см

Б) *Від 1,5 до 30 см

В) Від 30 см до 2 м

Г) Джерело випромінювання знаходиться у тканині пухлини

Д) Від 10 см до 30 см

6. Який ефект НЕ проявляється при променевій терапії непухлинних захворювань:

А. протизапальний;

Б. Анальгізуючий

В. Сенсибілізаційний

Г. Анти спастичний

Д.* анти секреторний

7. Скільки складають рекомендовані граничні рівні медичного опромінення для категорії ГД?

А) 100 мЗв/рік

Б) 50 мЗв/рік

В) 20 мЗв/рік

Г) 2 мЗв/рік

Д) *1 мЗв/рік

8. Який радіонуклід використовується при лікуванні множинних метастазів у кістки?

А)* 32Р

Б) 198Au

В) 60Со

Г) 192Ir

Д) 137Cs

9. При яких локалізаціях злоякісної пухлини застосовують внутрішньопорожнинну гамма-терапію?

А) Рак молочної залози

Б) *Рак стравоходу

В) Рак шлунку

Г) Остеогенна саркома стегна

Д) Рак щитоподібної залози

10. Яка відстань від джерела випромінювання до патологічного вогнища при контактних методах опромінення?

А) 1,5 –30 см

Б) 30 – 40 см

В) *0 см

Г) 75 см – 2 м

Д) 1,5 – 10 см

11.Яка мінімальна кількість лейкоцитів у периферичній крові дозволяєпроводити променеве лікування?

А) *3,0 х 109

Б) 3,2 х 109

В) 2,8 х 109

Г) 4,0 х 109

Д) 5,2 х 109

12. З якою метою проводиться передопераційна променева терапія?

А) Опромінення ложа видаленої пухлини

Б) Попередження імплантаційних метастазів

В) Зменшення дози на оточуючі здорові тканини

Г)* Приведення пухлини в операбельний стан за рахунок зменшення її об’єму

Д) Посилення кровотоку у пухлині

13. Які сумарні вогнищеві дози підводяться до пухлин, що походять з лімфоїдної тканини?

А) 100-110 Гр

Б) 65-80 Гр

В) *40-60 Гр

Г) 80-90 Гр

Д) 20-35 Гр