1 семестр

1. Основні властивості іонізуючого випромінювання. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на здорову та патологічно змінену клітину.

2. Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого випромінювання: одиниці й методи визначення радіоактивності та дози опромінення.

3. Фізико-технічні основи рентгенодіагностики.

4. Фізико-технічні основи компютерної томографії.

5. Фізико-технічні основи радіонуклідного дослідження.

6. Фізико-технічні основи магнітно-резонансної томографії.

7. Фізико-технічні основи ультразвукової діагностики.

8. Променеві методи дослідження органів дихання.

9. Променеві методи дослідження серцево-судинної системи.

10. Променеві ознаки запальних захворювань органів дихання.

11. Променеві ознаки пухлин легень.

12. Променеві ознаки захворювань серцево-судинної системи.

13. Променеві методи дослідження шлунково-кишкового тракту.

14. Променеві ознаки захворювань шлунково-кишкового тракту.

15. Променеві методи дослідження та променева анатомія гепатобіліарної системи.
2 семестр

16. Променеві ознаки захворювань гепатобіліарної системи.

17. Променеві методи дослідження та променева анатомія сечовидільної системи.

18. Променеві ознаки захворювань нирок та сечовивідних шляхів. Променеві ознаки аномалій розвитку та пухлин сечовидільної системи.

19. Променеві методи дослідження та променева анатомія опорно-рухової системи.

20. Променеві ознаки травматичних пошкоджень опорно-рухової системи.

21. Променеві ознаки запальних захворювань та пухлин опорно-рухової системи.

22. Променеві методи дослідження та променева анатомія грудної залози. Променеві ознаки захворювань грудної залози.

23. Променеві методи дослідження та променева анатомія статевої системи. Променеві ознаки захворювань статевої системи.

24. Променеві методи дослідження в ендокринології. Променеві ознаки захворювань щитоподібної залози.

25. Променеві методи дослідження та променева анатомія центральної нервової системи. Променеві ознаки захворювань і травм центральної нервової системи.

26. Променева діагностика в онкології.

27. Променеві ознаки невідкладних станів.

28. Основи променевої терапії пухлинних і непухлинних захворювань.

29. Методи променевої терапії: рентгенотерапія; контактні методи; далекодистанційна гамма-терапія і терапія джерелами високих енергій.