Медична психологія - методички

1. Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров’я

2. Особистість та хвороба. Внутрішня картина хвороби

3. Стан психічних функцій і хвороба

4. Психологія лікувально-діагностичного процесу

5. Психологія лікувально-діагностичного процесу

6. Психологічні особливості хворих з різними захворюваннями

7. Психологічні аспекти залежної, суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії

8. Психогігієна, психопрофілактика, основи психотерапії