Психіатрія і наркологія - зошит

Тема 1. Предмет та завдання психіатрії та наркології, історія розвитку. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями. Особливості структури психіатричної лікарні й диспансеру. Принципи догляду за психічно хворими.

Тема 2. Порушення відчуттів та сприйняття

Тема 3. Порушення мислення та інтелекту

Тема 4. Порушення пам'яті

Тема 5. Шизофренія. Преморбідні прояви. Основні клінічні симптоми. Клінічні форми та варіанти їх перебігу. Лікування хворих на шизофренію. Експертні оцінки.

Тема 6. Афективні розлади. Клінічні прояви, типи перебігу. Соматизована депресія. Принципи терапії пацієнтів із афективними розладами. Експертні оцінки.

Тема 7. Загальна характеристика органічних (включаючи симптоматичні) психічних розладів. Психічні порушення при інфекційних захворюваннях, черепно-мозкових травмах, соматичних та ендокринних захворюваннях

Тема 8. Психічні порушення пізнього віку. Судинні психічні розлади

Тема 9. Проблема залежності. Загальні питання наркології. Психічні та поведінкові розлади у наслідок вживання алкоголю

Тема 10. Психічні та поведінкові розлади у наслідок вживання наркотичних речовин та речовин, які не внесені в державний перелік наркотичних. Профілактика залежності від ліків.

Тема 11. Визначення поняття психогеній. Етіологія та патогенез психогеній, роль спадковості, набутих факторів, особливостей особистості. Гострі та затяжні реактивні психози. Посттравматичний стресовий розлад

Тема 12. Невротичні розлади. Етіологія, патогенез, класифікація, лікування та профілактика. Поняття неврозоподібного стану. Соматоформні розлади

Тема 13. Розлади особистості (психопатії) та патологічний розвиток особистості. Етіологія, патогенез, клінічні форми. Діагностика та диференційна діагностика, експертизи. Лікувально-корекційні та соціально-реабілітаційні заходи. Психотерапія, психогігієна, психопрофілактика.

Тема 14. Олігофренія та затримка розвитку. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, диференційна діагностика. Лікувально-корекційні заходи. Профілактика, експертизи. Ранній дитячий аутизм. Гіперкінетичні розлади та розлади соціальної поведінки. Принципи медико-педагогічної корекції, соціальної реабілітації.