Пропедевтика внутрішньої медицини - тести

1. Чоловік 50 років розповідає, що його турбують інтенсивні болі в грудях протягом останніх 2 тижнів. Як далі проводити розпитування цього хворого?

A. “Вас має якнайшвидше оглянути лікар”.

B. “Коли і в зв’язку з чим виникають ці болі?”

C. “Чи є у Ваших рідних захворювання серця?

D. “Чи посилюються ці болі після їжі?”

E. “Чому Ви чекали 2 тижні і не звернулись до лікаря одразу?”

2. Після з’ясування сімейного анамнезу хворої, вона звертається до лікаря з запитанням про його власну сім’ю. Що робити в такій ситуації?

A. Дати коротку, загальну відповідь.

B. Ігнорувати запитання і збирати анамнез.

C. Сказати, що Ви не обговорюєте свою родину з пацієнтами.

D. Сказати, що це приватна справа.

E. Спитати хвору, навіщо їй це.

3. Хворого на ексудативний плеврит турбує виражена задишка, тяжкість в правій половині грудної клітки. Коли він лежить на правому боці, задишка зменшується. Як називається таке положення?

A. активне

B. вимушене активне

C. вимушене пасивне

D. невимушене

E. пасивне

4. У хворого на інфаркт міокарда раптово з’явилася інтенсивна задишка, акроціаноз. Дихання поверхневе, 29/хв. Пульс малого наповнення, 114/хв, артеріальний тиск 75/40 мм рт.ст. Зіниці помірно звужені, мляво реагують на світло. Як Ви оцінюєте стан такого хворого?

A. агональний

B. дуже тяжкий

C. клінічна смерть

D. середньої тяжкості

E. тяжкий

5. У хворого на гіпертонічну хворобу діагностовано супутнє захворювання системи дихання. Який із наведених симптомів свідчить тільки про ураження органів дихання?

A. біль при диханні

B. інспіраторна задишка

C. кардіалгія

D. нудота

E. сухий кашель

6. У чоловіка 73 років при огляді виявлено зменшення правої половини грудної клітки і відставання її в акті дихання. Ознаки якого синдрому є у хворого?

A. запальне ущільнення легені

B. компресійний ателектаз

C. обтураційний ателектаз

D. повітря в плевральній порожнині

E. рідина в плевральній порожнині

7. У чоловіка 57 років грудна клітка має бочкоподібну форму. Наявність емфіземи легень можуть підтвердити такі пальпаторні дані як

А. еластичність міжреберних проміжків

В. “котяче муркотіння”

С. ослаблення голосового тремтіння

D. податливість грудної клітки

Е. посилення голосового тремтіння

8. У жінки 43 років ліва половина грудної клітки відстає при диханні. У лівій підлопатковій ділянці голосове тремтіння ослаблене, абсолютно тупий перкуторний звук. Що у хворої?

А. вогнищеве запальне ущільнення легені

В. гідроторакс

С. закритий пневмоторакс

D. компресійний ателектаз

Е. порожнина, що сполучена з бронхом

9. Права половина грудної клітки хворого дещо відстає у диханні. У правій підключичній ділянці голосове тремтіння посилене, тимпанічний перкуторний звук, вислуховується амфоричне дихання, дзвінкі великопухирчасті вологі хрипи. Що у хворого?

А. вогнищеве запальне ущільнення легені

В. закритий пневмоторакс

С. звуження бронхів в’язким ексудатом

D. компресійний ателектаз

Е. порожнина у легені, сполучена з бронхом

10. При обстеженні хворого виявлено накопичення рідини в плевральній порожнині. Які дані топографічної перкусії легень мають значення для визначення характеру рідини (ексудат чи транссудат)?

А. активна рухливість нижнього краю

В. висота стояння верхівок

С. пасивна рухливість нижнього краю

D. розташування нижньої межі

Е. ширина полів Креніга

11. При аускультації легень над усіма ділянками вислуховується жорстке везикулярне дихання, велика кількість сухих хрипів, бронхофонія не змінена. Що у хворого?

А. вогнищеве запальне ущільнення легені

В. закритий пневмоторакс

С. звуження бронхів в’язким ексудатом

D. компресійний ателектаз

Е. потовщення листків плеври

12. У хворого на фоні бронховезикулярного дихання вислуховується побічний дихальний шум, що зменшується після покашлювання. Що це за шум?

А. вологі хрипи

В. крепітація

С. плевроперикардіальні шуми

D. сухі хрипи

Е. шум тертя плеври

13. Права половина грудної клітки хворого відстає у диханні. Під правою лопаткою голосове тремтіння посилене, тупий перкуторний звук, вислуховується бронхіальне дихання, бронхофонія посилена. Що у хворого?

А. ексудативний плеврит

В. запальне ущільнення частки легені

С. звуження бронхів в’язким ексудатом

D. порожнина у легені, сполучена з бронхом

Е. потовщення листків плеври

14. У хворого на фоні ослабленого везикулярного дихання вислуховується додатковий шум, який посилюється при натискуванні на міжребер’я розтрубом фонендоскопа. Що це за шум?

А. вологі хрипи

В. крепітація

С. сухі хрипи

D. шум плеску Гіппократа

Е. шум тертя плеври

15. Жінку 37 років турбує кашель з виділенням клейкого іржавого харкотиння. При мікроскопії харкотиння виявлено до 45 лейкоцитів в полі зору, до 28 змінених еритроцитів в полі зору, зерна гемосидерину і фібрин. Що у хворої?

А. абсцес легені

В. бронхіальна астма

С. бронхоектатична хвороба

D. рак легень

Е. пневмонія

16. У чоловіка 46 років, який курить більше 20 років, на оглядовій рентгенограмі грудної клітки виявлено затемнення у верхній долі правої легені. Це може вказувати на

А. виникнення бронхоектазів

В. емфізему легень

С. периферичний рак легень

D. пневмоторакс

Е. хронічний бронхіт курця

17. Хворого 52 років турбують періодичні болі в лівій половині грудної клітки. Діагноз стенокардії буде більш ймовірним, якщо болі

А. виникають при певному навантаженні

В. виникають у будь-який час доби

С. іноді знімаються теплом

D. мають тупий або ниючий характер

Е. посилюються при кашлі

18. Хвору турбують задишка, сухий кашель, напади задухи вночі. При огляді визначено ортопное, акроціаноз, набряків немає. У хворої є ознаки

А. бронхіальної астми

В. лівошлуночкової серцевої недостатності

С. правошлуночкової серцевої недостатності

D. судинної недостатності

Е. тотальної серцевої недостатності

19. У хворого при вимірюванні артеріального тиску на плечовій артерії перші тони Короткова починають вислуховуватись при тиску в манжеті 200 мм рт.ст., максимальної гучності тони – при тиску 125 мм рт.ст., тони зникають при тиску 100 мм рт.ст. Оцінка результату:

А. діастолічний тиск 125 мм рт.ст.

В. середній тиск 125 мм рт.ст.

С. пульсовий тиск 125 мм рт.ст.

D. систолічний тиск 125 мм рт.ст.

Е. систолічний тиск 200 мм рт.ст.

20. У хворого спостерігається дуже виражена пульсація сонних артерій. Пульс на променевих артеріях однаковий, ритмічний, 78/хв, великий, високий і швидкий. Такі зміни характерні для

А. аортального стенозу

В. артеріальної гіпертензії

С. інфекційних захворювань

D. недостатності аортального клапана

Е. судинної недостатності

21. Верхівковий поштовх розташований у V міжребер’ї на 1 см медіальніше від лівої середньоключичної лінії, звичайний. В ділянці абсолютної тупості серця та в епігастрії визначається посилена розлита пульсація. У хворого є ознаки

А. гіпертрофії лівого шлуночка

В. гіпертрофії і дилатації лівого шлуночка

С. гіпертрофії і дилатації обох шлуночків

D. гіпертрофії і дилатації правого шлуночка

Е. дилатації лівого шлуночка

22. Межі відносної тупості серця: права – на 1см вправо від правого краю грудини, верхня – ІІ ребро, ліва – на 2см назовні від лівої середньоключичної лінії. У хворого є ознаки дилатації

А. лівого передсердя і лівого шлуночка

В. лівого передсердя і правого шлуночка

С. лівого шлуночка

D. обох шлуночків

Е. правого шлуночка

23. При аускультації у другому міжребер’ї справа і зліва від грудини ІІ тон переважає над І. Однак справа ІІ тон гучніший, ніж зліва. Це свідчить про

А. акцент ІІ тону над аортою

В. нормальні серцеві тони

С. ослаблення І тону в обох точках

D. ослаблення І тону над аортою

Е. ослаблення ІІ тону над легеневою артерією

24. У хворого виявлена виражена тотальна серцева недостатність. Артеріальний тиск – 100/50 мм рт.ст. При аускультації над верхівкою серця можна почути

А. ослаблення ІІ тону

В. посилення І тону

С. ритм галопу

D. ритм перепела

Е. розщеплення І тону

25. У другому міжребер’ї справа від грудини вислуховується грубий систолічний шум зростаючо-спадаючого характеру, який проводиться на судини шиї та в точку Боткіна. Це свідчить про

А. аортальний стеноз

В. мітральний стеноз

С. недостатність аортального клапана

D. недостатність мітрального клапана

Е. стеноз легеневої артерії

26. На рівні нижньої третини грудини вислуховується систолічний шум спадаючого характеру, який проводиться вправо та вверх. Шум посилюється на вдиху. Це свідчить про

А. аортальний стеноз

В. мітральний стеноз

С. недостатність аортального клапана

D. недостатність мітрального клапана

Е. недостатність тристулкового клапана

27. У стандартних відведеннях ЕКГ співвідношення амплітуди зубців RI>RII>RIII. Кут альфа становить +15°. Положення електричної осі серця

А. вертикальне

В. відхилення вліво

С. відхилення вправо

D. горизонтальне

Е. нормальне 28. За даними ЕКГ частота серцевих скорочень у хворого збільшувалась на вдиху і зменшувалась на видиху. Такі зміни найбільш характерні для

А. вузлового ритму

В. синусової аритмії

С. періодів Самойлова-Венкенбаха

D. фібриляції передсердь

Е. фібриляції шлуночків

29. У жінки 23 років на ЕКГ реєструється синусова тахікардія, часті суправентрикулярні екстрасистоли. Ці екстрасистоли відрізняються від синусових серцевих скорочень

А. деформацією шлуночкового комплексу

В. негативним зубцем Р у ІІ відведенні

С. негативним зубцем Р у відведенні aVR

D. подовженням інтервалу P-Q

Е. позитивним зубцем Р у ІІ відведенні

30. Чоловіка 39 років турбує стискаючий біль за грудиною. На ЕКГ ритм синусовий, блокада лівої ніжки пучка Гіса, збільшення амплітуди зубця R у відведеннях І, ІІ, V5-V6. У хворого є ЕКГ ознаки

А. гіпертрофії лівого передсердя

В. гіпертрофії лівого шлуночка

С. гіпертрофії обох шлуночків

D. гіпертрофії правого шлуночка

Е. ішемії міокарда

31. У жінки 63 років раптово з’явилися задишка і серцебиття. На ЕКГ зубці Р відсутні, інтервали R-R різні, у відведенні V1 помітні хвилі f з частотою 450/хв. У хворої є ЕКГ ознаки

А. пароксизмальної тахікардії

В. синусової аритмії

С. тріпотіння передсердь

D. фібриляції передсердь

Е. фібриляції шлуночків

32. Жінка 67 років двічі втрачала свідомість. При аускультації серця ЧСС 32/хв, періодична поява “гарматного” тону Стражеска. На ЕКГ різні інтервали P-R, зубці Р потрапляють у різні місця, комплекси QRS поширені. У хворої ознаки

А. блокади ніжки пучка Гіса

В. повної AV-блокади

С. синусової аритмії

D. синусової брадикардії

Е. фібриляції передсердь

33. Чоловіка 32 років впродовж кількох тижнів турбують періодичні пекучі болі в епігастрії. Болі виникають через 1.5 години після їжі, іноді вночі. Дані анамнезу характерні для

А. виразки дванадцятипалої кишки

В. гострого апендициту

С. кишкової непрохідності

D. панкреатиту

Е. хронічного гастриту

34. У хворого горда постава, живіт значно збільшений, пупок випнутий. Симптом флуктуації позитивний. Такі ознаки виявляються при наявності

А. асциту

В. гепатомегалії

С. кахексії

D. метеоризму

Е. ожиріння

35. Загальний стан хворого тяжкий, обличчя бліде, риси загострені. Язик сухий. Живіт не бере участі у диханні, при пальпації болючий і напружений. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. У хворого є ознаки

А. асциту

В. виразки шлунку

С. кахексії

D. метеоризму

Е. перитоніту

36. У обстежуваного підвищений тонус м’язів живота, що заважає проведенню глибокої пальпації. Для розслаблення м’язів пацієнт має

А. затримати дихання

В. зігнути ноги в колінах

С. підняти голову над подушкою

D. повернутись на правий або лівий бік

Е. сісти на ліжку, спираючись руками

37. Лікар перкутує по середньоключичній лінії справа, починає нижче від пупка і переміщає палець вгору. Ця методика застосовується для визначення

А. асциту

В. нижньої межі печінки

С. медіальної межі селезінки

D. нижньої межі шлунку

Е. низхідної аорти

38. При глибокій пальпації під лівою реберною дугою визначається еластичне, безболісне, рухливе утворення, на передньому краї якого є вирізки. Перкуторний звук над ним тупий. Що це?

А. ліва нирка

В. ліва частка печінки

С. селезінка

D. селезінковий вигин ободової кишки

Е. тіло шлунка

39. У чоловіка 66 років спостерігаються слабкість, анорексія, блювання шлунковим вмістом з домішками крові. Кал кашкоподібний, чорний. Яке інструментальне дослідження допоможе верифікувати діагноз?

А. дуоденальне зондування

В. іригоскопія

С. езофагогастродуоденоскопія

D. оглядова рентгенографія живота

Е. ректороманоскопія

40. Жінку 56 років турбує постійний тупий біль у правому підребер’ї. При УЗД жовчний міхур грушоподібний, збільшений. Який метод дослідження допоможе визначити гіпотонію і гіпокінезію жовчного міхура?

А. багатомоментне дуоденальне зондування

В. бактеріологічне дослідження жовчі

С. кристалоскопія фракцій жовчі

D. рН-метрія фракцій жовчі

Е. тримоментне дуоденальне зондування


1. Хворий 36 років скаржиться на тривалий пронос, зниження апетиту, нудоту та блювання, схуднення. В анамнезі захворювання кишківника. При огляді лікар виявив блідість шкіри, наявність рубця від апендиктомії.

Які інші показники стану шкіри слід оцінити?

А. висипки, стан волосяного покриву

В. вологість та еластичність

С. консистенція, висипки

Д. наявність підшкірних судин

Е. товщина підшкірної клітковини


2. Хворий 37 років скаржиться на біль та гнійні виділення з правого вуха, запаморочення, нудоту, мерехтіння перед очима.

Яка характерна хода може спостерігатись?

A. «горда»

B. хитлива хода

C. «качача» хода

D. «півняча» хода

E. поза «прохача»


3. Хворого на ексудативний плеврит турбує виражена задишка, тяжкість в правій половині грудної клітки. Коли він лежить на правому боці, задишка зменшується. Як називається таке положення?

A. активне

B. вимушене активне

C. вимушене пасивне

D. невимушене

E. пасивне


4. У хворого з захворюванням тільки системи сечовиділення можуть спостерігатися скарги на:

A. біль в попереку, часте та болюче сечовипускання, неприємний запах сечі

B. біль в попереку, часте сечовипускання, кровохаркання

C. біль в попереку, часте та болюче сечовипускання, напад задухи

D. біль в попереку, часте та болюче сечовипускання, відрижка

E. біль в животі, часте та болюче сечовипускання, блювання


5. Хворого турбують біль в колінних суглобах зі зменшенням їх рухливості, при огляді шкіра над суглобами червоного кольору, набрякла. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

E. опорно-рухового апарату


6. Хворого турбують тиснучий біль за грудиною, серцебиття та задишка під час незначного фізичного навантаження. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

E. опорно-рухового апарату7. У хворого зразу після прийому їжі виникає гострий біль в епігастрії, печія та відрижка кислим. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

E. нервової


8. Після застуди у хворого з’явився сухий кашель, порушення носового дихання, підвищення температури тіла, пітливість. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

E. нервової


9. Яка з перерахованих ЕКГ-ознак характерна для шлуночкової екстрасистоли?

A. зубець Р деформований

B. зубець Р розширений

C. комплекс QRS розширений, дискордантність основного зубця і кінцевої частини комплексу

D. комплекс QRS незмінений

E. неповна компенсаторна пауза


10. Яка з перерахованих ЕКГ-ознак характерна для передсердної екстрасистоли?

A. зубець Р відсутній

B. комплекс QRS незмінений

C. комплекс QRS розширений, дискордантність основного зубця і кінцевої частини комплексу

D. повна компенсаторна пауза

E. зубець Р розширений11. Характерні ознаки пансистолічного шуму:

A. займає всю систолу, але не зливається з І та ІІ тонами

B. займає всю систолу і зливається з тонами

C. визначається на початку і в середині систоли

D. визначається в середині і в кінці систоли

E. визначається тільки в середині систоли


12. Артеріальний тиск на нижніх кінцівках, який нижче тиску на верхніх кінцівках на 20 мм рт.ст. і більше, свідчить про:

A. недостатність кровообігу

B. аортальну недостатність

C. коарктацію аорти

D. аортальний стеноз

E. судинну недостатність


13. В приймальне відділення доставлений хворий після перенесеного великого судомного нападу. Всі види орієнтування збережені, але сповільнені. Мислення сповільнене, відповіді короткі, після тривалої паузи. Визначити стан свідомості пацієнта.

A. ятрогенія

B. депресія

C. сопор

D. ступор

E. кома


14. Хвора 49 років, скаржиться на біль в серці, задишку, серцебиття, підвищення температури до 37,5°С. Вислуховується посилений 1-й тон та пресистолічний шум на верхівці, акцент 2 тону над легеневою артерією. Яка вада серця може бути у хворої?

A. недостатність клапану аорти

B. аортальний стеноз

C. мітральний стеноз

D. коарктація аорти

E. недостатність мітрального клапану


15. Хвора 45 років страждає на мітральну ваду серця, в останні 3 місяця турбує задишка при навантаженні, сухий кашель, при ЕКГ виявлено постійну тахікардіальну форму мерехтіння передсердь. Яка з перерахованих ЕКГ-ознак характерна для даної патології:

A. ЧСС 60-80

B. зубець Р розширений

C. зубець Р деформований

D. комплекс QRS розширений

E. інтервали R-R абсолютно різні

16. Хвора М., 29 років, маніпуляційна медсестра, біля 2,5 років тому при контакті з пеніциліном стала відмічати дертя в горлі, нападоподібний кашель, а пізніше - приступи ядухи.. На момент огляду у хворої раптово розвинувся напад ядухи. Над легенями перкуторно - коробковий звук, аускультативно - дихання ослаблене з подовженим видихом. Які хрипи можуть бути вислухані у хворої в цей час?

A. вологі великоопухирцеві

B. вологі дрібнопухирцеві

C. вологі середньопухирцеві

D. розсіяні сухі дискантні

E. поодинокі сухі


17. У хворого з ішемічною хворобою серця під час лікування шлуночкової пароксизмальної тахікардії відбулася втрата свідомості, пульс на периферичних артеріях відсутній, артеріальний тиск не визначається. ЕКГ нагадує синусоїду правильної форми. Яка аритмія у хворого?

A. фібриляція шлуночків

B. тріпотіння шлуночків

C. атріовентрикулярна блокада І ступеня

D. атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня

E. миготлива аритмія


18. ЕКГ-ознака атріовентрікулярної блокади І ступеня:

A. патологічний зубець Q

B. комплекс QRS розширений

C. подовження інтервалу Р - Q

D. депресія сегмента ST

E. зубець Р розширений


19. При якому захворюванні вислуховуються тільки сухі хрипи і ніколи не буває вологих?

A. стискання головних бронхів збільшеними біфукаційними лімфовузлами при туберкульозі

B. бронхіт

C. бронхоектазійна хвороба

D. бронхопневмонія

E. рак легень


20. Біль в грудній клітці пов’язаний з захворюванням органів дихання буває при:

A. бронхіті

B. бронхопневмонії

C. сухому плевриті

D. приступі бронхіальної астми

E. ексудативному плевриті


21. При якому захворюванні може бути кровохаркання?

A. ексудативний плеврит

B. інфаркт легень

C. бронхіальна астма

D. вогнищева пневмонія

E. ексудативний плеврит


22. Збільшення однієї з половин грудної клітки може бути при:

A. гострому бронхіті

B. пневмосклерозі

C. ателектазі легені

D. бронхіальній астмі

E. ексудативному плевриті


23. Зменшення однієї з половин грудної клітки може бути при:

A. гострому бронхіті

B. емфіземі легень

C. ателектазі легені

D. гідротораксі

E. ексудативному плевриті


24. Голосове тремтіння при пальпації грудної клітки підсилюється при:

A. крупозній пневмонії

B. емфіземі легень

C. приступі бронхіальної астми

D. трахеїті

E. ексудативному плевриті над рідиною


25. Голосове тремтіння при пальпації грудної клітки зникає при:

A. крупозній пневмонії

B. повному обтураційному ателектазі

C. приступі бронхіальної астми

D. бронхіті

E. інфаркті легені


26. Тупий звук при перкусії над легенею з’являється при:

A. крупозній пневмонії в стадії опечінкування

B. повному обтураційному ателектазі

C. приступі бронхіальної астми

D. сухому плевриті

E. відкритому пневмотораксі


27. Тон „тріснувшого горщика” при перкусії над легенею з’являється при:

A. крупозній пневмонії

B. емфіземі легень

C. трахеїті

D. над каверною, з’єднаною з бронхом

E. ексудативному плевриті над рідиною


28. Притуплено-тимпанічний звук при перкусії над легенями може бути при:

A. крупозній пневмонії в стадії опечінкування

B. повному обтураційному ателектазі

C. приступі бронхіальної астми

D. крупозній пневмонії на початковій стадії

E. відкритому пневмотораксі


29. Тимпаніт з металевим відтінком при перкусії легень може бути при:

A. крупозній пневмонії

B. емфіземі легень

C. інфаркті легені

D. пухлині легені

E. відкритому пневмотораксі


30. Збільшення полів Креніга спостерігається при:

A. крупозній пневмонії

B. туберкульозі верхівок

C. емфіземі легень

D. набряку легень

E. ексудативному плевриті


31. Зменшення висоти стояння верхівок легень спостерігається при:

A. нижньочастковій пневмонії

B. пневмофіброзі посттуберкульозному

C. емфіземі легень

D. бронхіті

E. ексудативному плевриті


32. Вологі великопухирцеві хрипи характерні для:

A. набряку легень

B. гідротораксу

C. бронхіальної астми під час нападу

D. крупозної пневмонії

E. ексудативного плевриту


33. Жорстке дихання характерне для:

A. пневмотораксу

B. бронхіту

C. емфіземи легень

D. гідротораксу

E. ексудативного плевриту


34. Сакадоване дихання буває при:

A. спазмі гладкої мускулатури дрібних бронхів

B. інфаркті легені

C. емфіземі легень

D. ексудативному плевриті

E. фізичному навантаженні


35. Збільшення окремих ділянок живота з порушенням його симетрії спостерігається при:

A. опущенні шлунка

B. збільшенні окремих органів

C. голодуванні

D. різкому звуженні стравоходу

E. спланхноптозі


36. У хворого на інфаркт міокарда раптово з’явилася інтенсивна задишка, акроціаноз. Дихання поверхневе, 29/хв. Пульс малого наповнення, 114/хв, артеріальний тиск 75/40 мм рт.ст. Зіниці помірно звужені, мляво реагують на світло. Як Ви оцінюєте стан такого хворого?

A. агональний

B. дуже тяжкий

C. клінічна смерть

D. середньої тяжкості

E. тяжкий


37. Хворий 60 рокiв госпiталiзований у кардiологiчне вiддiлення у зв’язку з частими нападами загрудинного болю, якi виникають при незначному фiзичному навантаженнi. При оглядi: пульс 56 за 1 хв. АТ 150/90 мм рт.ст. Межа серця значно розширена влiво, у 2-му мiжребер’i зправа від грудини грубий систолiчний шум. Попереднiй дiагноз: стеноз вiчка аорти. Які зміни тонiв є найбiльш вирирогiдними?

A. 1 тон на верхiвцi посилений, акцент 2 тона над аортою

B. 1 тон на верхiвцi послаблений, акцент 2 тона над аортою

C. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над легеневою артерією вiдсутнiй

D. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над аортою вiдсутнiй

E. 1 тон на верхiвцi посилений, 2 тон над аортою вiдсутнiй


38. Хворий 34 років скаржиться на болі в епігастральній ділянці, які віддають в спину. Біль виникає зразу після вживання страви. Окрім того, хвилює нудота, іноді блювота кислим, печія, відрижка, запори. При поверхневій пальпаціі живота – біль та напруження м’язів в епігастральній області, позитивний симптом Менделя. Враження якого органу найбiльш вирирогiдне:

A. жовчного міхура

B. печінки

C. шлунку

D. 12-типалої кишки

E. селезінки


39. Хвора 38 років скаржиться на тупі, постійні болі в ділянці правого підребер’я, які виникають через 1-3 години після прийому жирної їжі. Біль віддає вверх, в ділянку правого плеча і шиї. Крім цього, часто хвилює відчуття гіркоти в роті, відрижка повітрям, метеоризм. Печінка та селезінка при перкусії не збільшені. При глибокій пальпації живота можна очікувати біль в проекції:

A. селезінки

B. сигмовидної кишки

C. шлунку

D. 12-типалої кишки

E. жовчного міхура


40. Хвора 25 років скаржиться на болі в епігастральній області, які посилюються натще, проходять після вживання страви. При глибокій пальпації живота в правій здухвинній ділянці пальпується мало рухливий безболісний циліндр м’якої консистенції товщиною 2-3 см, який злегка бурчить. Який орган пальпується?

A. клубова кишка

B. сліпа кишка

C. поперечноободова кишка

D. сигмовидної кишка

E. шлунок1. Представник Київської терапевтичної школи вдосконалював метод аускультації зокрема аускультації безпосередньої при вивченні додаткових тонів серця.

Назвіть прізвище цього вченого-терапевта:

A. Губергриць М.М.

B. Бурчинський Г.Й.

C. Образцов В.П.

D. Стражеско М.Д.

E. Яновський Ф.Г.


2. Студент медичного вузу повинен розпитати хворого і написати анамнестичний розділ історії хвороби.

Які основні розділи анамнезу та правила написання?

A. Паспортна частина, основні скарги, загальний анамнез

B. Основні скарги, анамнез життя, анамнез хвороби

C. Основні скарги, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез

D. Паспортна частина, основні скарги, анамнез хвороби, загальний та анамнез життя

E. Паспортна частина, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез


3. Хворий скаржиться на задишку, кашель з помірною кількістю рідкого харкотиння, набряки на ногах, поганий сон. При огляді хворий сидить, спершись на високі подушки, руки опущені., акроціаноз, гомілки пастозні. Частота дихання 20/хв.

Яке положення хворого у ліжку?

A. Акивне

B. Ортопноє

C. Опістотонус

D. Пасивне

E. Судомне

4. Хворий стогне, лежить горелиць, очі заплющені, дихання глибоке, ритмічне, в повітрі запах ацетону. Обличчя бліде, на щоках рум’янець, слизова губ суха. На запитання лікаря, що вас турбує не відповідає. Коли лікар голосно запитав «Як Ваше прізвище» і торкнувся руки пацієнта той згодом розплющив очі і дав правильну відповідь.

Який стан свідомості у хворого?

A. Кома

B. Маячіння

C. Сопор

D. Ступор

E. Ясна

5. Хворий скаржиться на слабкість, запаморочення, підвищення температури, задишку. Хворіє впродовж 5 років на бронхоектатичну хворобу.

Які скарги характерні для цієї хвороби можуть виявлятись?

A. Інспіраторна задишка

B. Дихання Кусмауля

C. Виділення харкотиння, переважно вранці «повним ротом»

D. Завжди сухий кашель

E. Почуття жмуту за грудиною

6. Хворий скаржиться на задишку експіраторного характеру, кашель, лікується в стаціонарі з приводу загострення хронічного бронхіту. Лікарю необхідно провести огляд грудної клітки та визначити статичні ознаки.

Що це передбачає?

A. З’ясувати анамнез

B. Визначити статуру

C. Визначити тип тілобудови

D. Визначити форму і симетричність грудної клітки

E. Визначити тип та ритм дихання


7. Хворий скаржиться на постійне покашлювання, інколи посилювання його, з виділенням невеличкої кількості харкотиння з домішками крові. Частота дихання 20/хв, ритмічне, поверхневе. При порівняльній перкусії справа під ключицею тимпанічний звук, аускультативно там же бронхіальне дихання. Над усією поверхнею легень ясний легеневий звук. Дихання везикулярне.

Що могло спричинити зміну перкуторного і аускультативних звуків?

A. Зменшення повітряності легень

B. Збільшення повітряності легень

C. Наявність повітря в плевральній порожнині

D. Наявність порожнини заповненої повітрям

E. Наявність порожнини заповненої кров’ю


8. Хворий скаржиться на біль при глибокому диханні в правому боці грудної клітки, кашель із густим і ржавим харкотинням, задишку. Лежить на правому боці. Права половина грудної клітки збільшена, відстає в диханні, частота дихання 24/хв, ритмічне. При перкусії справа над нижньою долею легень тупий звук.

Яка характеристика тупого перкуторного звуку?

A. Гучний тривалий низький

B. Гучний тривалий високий

C. Тихий тривалий низький

D. Тихий короткий низький

E. Тихий короткий високий


9. Хворий скаржиться на експіраторну задишку, кашель з невеличкою кількістю харкотиння, хворіє 10 років на хронічний обструктивний бронхіт. При огляді грудна клітка емфізематозна, симетрична. При порівняльній перкусії перкуторний звук коробковий. При пальпації над боковими поверхнями на симетричних ділянках голосове тремтіння визначається.

Які зміни голосового тремтіння можна визначити?

A. Не визначається над усіма легенями

B. Посилене над боковими поверхнями

C. Послаблене над боковими поверхнями

D. Невиразне зліва

E. Чітко визначається справа


10. У хворого скарги на сухий кашель, колючий при диханні справа, задишка. Грудна клітка нормостенічна, права половина збільшена, відстає в диханні. При перкусії ззаду справа нижче кута лопатки тупий звук. Над іншими ділянками ясний легеневий. Діагностована пневмонія.

Який основний дихальний шум буде вислуховуватись справа нижче кута лопатки?

A. Амфорічне дихання

B. Везикулярне дихання

C. Бронхіальне дихання

D. Жорстке везикулярне дихання

E. Пуерильне дихання


11. Хворий скаржиться на періодичний кашель, з великою кількістю рідкого харкотиння, що приносить полегшення. Грудна клітка астенічна, число дихань 14/хв, ритмічний, голосове тремтіння не змінене. При перкусії над симетричними ділянками легень ясний легеневий звук. Аускультативно основний дихальний шум, жорстке везикулярне дихання. Діагностовано загострення бронхіту.

Які додаткові дихальні шуми можна вислухати?

A. Дзижчачі хрипи при вдосі

B. Вологі дрібно-середньопухирчасті неконсоновані хрипи

C. Вологі дрібно-середньопухирчасті консоновані хрипи

D. Пуерильне дихання

E. Шум плюскоту Гіппократа


12. Хворий скаржиться на експіраторну задишку. При загостренні хвороби напади ядухи. При огляді: центральний ціаноз, пальці в формі барабанних паличок, положення ортопноє. Грудна клітка емфізематозна. При порівняльній перкусії перкуторний звук.

Як можуть бути розташовані нижні межі легень?

A. Опущені нижче норми з двох боків

B. В межах норми з двох боків

C. Підняті справа нижче норми

D. Опущені зліва нижче норми

E. Підняті вище норми з двох боків


13. Хворий скаржиться на експіраторну задишку, кашель з невеличкою кількістю скловидного харкотиння. Хворіє 10 років на хронічний обструктивний бронхіт. При огляді грудна клітка емфізематозна, симетрична, участь додаткових м’язів в диханні. Частота дихання 20/хв. При перкусії коробковий звук перкуторний. Голосове тремтіння на симетричних ділянках ослаблене.

Який основний дихальний шум буде вислуховуватись?

A. Бронхіальне патологічне дихання

B. Підсилене везикулярне дихання

C. Послаблене везикулярне

D. Шум водяної дудки

E. Сакадоване дихання


14. Хворий скаржиться на експіраторну задишку періодичні напади ядухи, що супроводжуються дистанційними хрипами. Хворіє на бронхіальну астму. Положення ортопноє, грудна клітка емфізематозна, при перкусії коробковий звук.

Які додаткові дихальні шуми можна вислухати при нападі ядухи?

A. Вологі велико пухирчасті хрипи

B. Вологі хрипи середньопухирчасті

C. Початкова крепітація

D. Сухі свистячі хрипи

E. Шум тертя плеври


15. Хворий скаржиться на задишку змішаного характеру при незначному фізичному навантаженні, слабкість, серцебиття, хворіє на бронхіт 4 роки. Грудна клітка нормостенічна. При динамічному огляді відхилень від норми не виявлено. При перкусії легеневий звук з коробковим відтінком. Дихання везикулярне, жорстке, поодинокі свистячі хрипи.

Який метод додаткового обстеження допоможе виявити наявність дихальної недостатності та її ступінь?

A. Бронхоскопія

B. Дослідження харкотиння

C. Визначення «ефірного часу»

D. Спірографія

E. Тороскопія


16. Хворий скаржиться на періодичний сухий кашель, задишку. Грудна клітка асиметрична, зліва збільшена, відстає при диханні. Частота дихання 20/хв. При перкусії зліве притуплений тимпанічний звук. Аускультативно дихання везикулярне не прослуховується чути слабке бронхіальне дихання.

Які зміни можна виявити при дослідженні бронхофонії?

A. Відсутня

B. Ослаблена

C. Посилена

D. Шум плюскоту Гіппократа

E. Шум падаючої краплі17. Хворий скаржиться на задишку при незначному фізнавантаженні, біль в ділянці серця. при огляді: сидить, ноги опущені. На гомілках набряки. Акроціаноз. Кінцівки витончені, пальці у вигляді барабанних паличок. Нормостенічний тип тілобудови. Хода повільна.

Які ознаки при загальному огляді можуть свідчити про захворювання серцево-судинної системи?

A. Біль в ділянці серця

B. Акроціаноз, нормостенік, хода повільна

C. Акроціаноз, положення ортопноє, набряки

D. Хода повільна, набряки

E. Хода повільна, нормостенічний тип тілобудови


18. Скарги на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні впродовж 15 років хворіє на мітральний порок серця. При огляді акроціаноз, на щоках «метелик», положення напівсидячи. Спостерігаються серцевий поштовх в У міжребірї до середини від середньо-ключичної лінії. Пульсації в епігастрії, в ІІ міжребірї ліворуч. поштовх в У При пальпації ділянки серця де буде визначатись діастолічне котяче муркотіння?

A. Верхівка серця

B. Друге міжребір’я ліворуч

C. Друге міжребір’я праворуч

D. Епігастральна ділянка

E. Яремна ямка


19. Хворий 50 років скаржиться на головний біль, головокружіння. Мерехтіння перед очима. При огляді: гіперстенік, шкіра та слизові рожеві. При огляді ділянки серця видно позитивний серцевий поштовх. Пальпаторно серцевий поштовх визначається в У міжребір’ї на 1 см назовні від лівої середньо-ключичної лінії, площа 2-3 см2, резистентний, високий. Пульс 60/хв ритмічний, напружений. АТ 180/120 мм рт. ст.

Чи змінена локалізація серцевого поштовху? Яким чином?

A. Вище норми

B. Зміщений праворуч

C. Зміщений ліворуч

D. Нижче норми

E. Ні, не змінена20. Пацієнтка скаржиться на серцебиття, задишку, інколи кровохаркання. При огляді: «мі тральне» обличчя, над ділянкою серця пульсації в У міжребірї, ліворуч від лівої середньо ключичної лінії, епігастральна на вдосі, в ІІ міжребірї зліва. При перкусії меж відносної тупості серця встановлено права на 1 см праворуч від грудниної лінії, верхня ІІ міжребіря ліва на 1 см досередини від лівої середньо ключичної лінії.

Як оцінити результати перкусії серця?

A. Всі межі не змінені

B. Розширена права межа

C. Розширена ліва межа

D. Верхня межа піднята догори

E. Всі межі змінені


21. Хворий 19 років скаржиться на колючий біль в ділянці серця, раніше не хворів. Астенік. Змін передсерцевої ділянки не виявлено. Перкуторно межі відносної тупості серця в межах норми. Ширина судинного пучка 5 см. Тони серця ритмічні, гучні.

Яка в нормі ширина судинного пучка?

A. 2-3 см

B. 4-6 см

C. 8-10 см

D. 11-12 см

E. 12-14 см22. Хворий скаржиться на задишку, важкість в правому підребір’ї. При огляді прекардіальної ділянки вени шиї набухлі, епігастральна пульсація правого шлуночка і печінки. Симптом Плеша позитивний.

Як перевірити симптом Плеша?

A. Аускультативно біля мечоподібного відростка І тон ослаблений

B. Епігастральна пульсація стає більш виразною на висоті вдиху

C. Натискання на печінку спричиняє набухання шийних вен

D. Набухання яремних вен відповідає артеріальній пульсовій хвилі

E. Набухання яремних вен не відповідає артеріальній пульсації23. Хворий скаржиться на головний біль, нежить, біль в м’язах. При огляді на обличчі рум’янець, очі блищать, губи сухі, шкіра гаряча на дотик, волога. Температура 38,50С. Пульс однаковий на двох руках, ритмічний, задовільного наповнення і напруження. Артеріальний тиск 120/80 мм рт. ст.

Яка частота пульсу буде визначатись?

A. Не змінений

B. Рідкий

C. Частий

D. Не визначається

E. Ниткоподібний


24. У хворого скарги на сильний головний біль, блювання, головокружіння. Знаходиться в реанімації з приводу порушення гострого кровопостачання. Шкіра бліда, обличчя асиметричне, в правих кінцівках, слабкість, рухи обмежені. АТ 200/110 мм рт. ст. Пульс ритмічний, 60/хв, задовільного наповнення.

Яке напруження пульсу буде визначатись?

A. М’який

B. Середнього напруження

C. Твердий

D. Ниткоподібний

E. Малий


25. Скарги на серцебиття, перебої, ниючий біль в ділянці серця. Хворіє на мітральний стеноз 15 років. Акроціаноз. При пальпації ділянки серця виявляється симптоми двох молоточків, діастолічне котяче муркотіння.

Що можна вислухати над верхівкою серця?

A. Глухі тони

B. Протодіастолічний

C. Пресистолічний ритм галопу

D. Ритм «перепела»

E. Систолічний клац


26. У хворого 16 років скарги на серцебиття при хвилюванні. При огляді змін не виявлено. Перкуторно межі серця не змінені. При аускультації над верхівкою 2 тони, І тон більш гучний, короткий м’який систолічний шум, що не проводиться зникає після 10 присідань, при пальпації патологічні пульсації та котяче муркотіння не визначаються.

Які зміни виявляються при аускультації серця?

A. Шум тертя перикарда

B. Шум кардіопульмональний

C. Шум плевроперикардіальний

D. Шум органічний

E. Шум функціональний


27. Скарги на пекучий біль в ділянці серця, що не купується нітрогліцерином, тривалий, підсилюється при кашлі. Хворий сидить дещо нахилившись вперед, Перкуторно всі межі серця розширені. При аускультації тони ослаблені, ритмічні, в ділянці абсолютної тупості серця вислуховується грубий гучний шум під час систоли і діастоли, посилюється при нахилі тулуба вперед і залежить від фаз дихання.

Який шум вислуховується?

A. Пансистолічний

B. Систолодіастолічний

C. Шум тертя перикарду

D. Кардіопульмональний

E. Функціональний28. Скарги на головний біль у потиличній ділянці, дзвін у вухах, головокружіння, серцебиття. Гіперстенік. Обличчя червоного кольору. При перкусії межі серця розширені вліво. Аускультативно на верхівці І тон гучний, систолічний м’який короткий шум, акцент ІІ тону над аортою. АТ 190/110 мм рт. ст.

Оцініть ступінь артеріальної гіпертензії:

A. Висока нормальна

B. Важка

C. Межова

D. М’яка

E. Помірна


29. Хворий скаржиться на пекучий біль в ділянці серця, слабкість, задишку, головний біль. Хворіє на стеноз гирла аорти 20 років. Межі серця розширені вліво. Пульс ритмічний, малий, рідкий.

Які зміни можна виявити при аускультації серця?

A. Над легеневою артерією шум Грехма-Стіла

B. Над мечоподібним відростком систолічний шум

C. Над аортою грубий систолічний шум

D. Над аортою діастолічний шум згасаючий шум

E. Над верхівкою пресистолічний зростаючий шум


30. Скарги на слабкість, головокружіння, задишку, серцебиття, часті носові кровотечі. При огляді шкіра і слизові оболонки сухі, бліді. Тургор шкіри знижений. В кутах губ тріщини. Нігті ложкоподібні. В загальному аналізі крові гемоглобін 70 г/л. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення.

Які зміни можна виявити при аускультації судин?

A. Акцент ІІ тону над аортою

B. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

C. Подвійний тон Траубе над стегновою артерією

D. Подвійний шум Виноградова-Дюрюзє над сонною артерією

E. Шум дзиги над яремною веною


31. Скарги на стискаючий біль в ділянці серця, серцебиття, запаморочення голови. Хворіє на недостатність клапанів аорти. Межі серця розширені вліво і вниз. АТ 160/20 мм рт . ст.

Які характерні зміни можна виявити при аускультації серця.

A. Акцент ІІ тону над аортою

B. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

C. Над аортою систолічний шум

D. Над аортою діастолічний шум

E. Над мечоподібним відростком діастолічний шум


32. Скарги на слабкість, задишку в спокої, біль тупий в серці, серцебиття, набряки. Хворіє понад 20 років. При огляді ціаноз слизових і шкіри, положення вимушене: сидить і спить в кріслі. На нижніх кінцівках набряки постійні, асцит , межі серця розширені у всі боки. Аускультативно тони приглушені, на верхівці вислуховуються 3 тони, додатковий тон після ІІ тону, тихий, глухий, найголосніший І тон. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення, не напружений.

Який ритм серця вислуховується?

A. Маятникоподібний ритм

B. Ембріокардія

C. Ритм перепала

D. Протодіастолічний ритм галопу

E. Пресистолічний ритм галопу33. Скарги на колючий біль в ділянці верхівки серця, інколи почуття нестачі повітря і «провалювання» серця. Зловживає тютюнопалінням і кавою. Пульс 72/хв, аритмічний (деякі хвилі передчасні, а подальша пауза більш тривала), задовільного наповнення і напруження. Тони серця ритмічні, змін не виявлено. На ЕКГ: інтервали R-R різні, ЧСС 80/хв, передчасне позачергове появлення деформованого і значно розширеного комплексу QRS, в якому R I T дискордатні, після нього велика пауза. Перед цим комплексом QRS-T зубець Р відсутній.

Як оцінити зміни на ЕКГ?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня типу Мобітц ІІ

B. Синоаурикулярна блокада ІІ ст

C. Екстрасистола мезонодальна

D. Екстрасистола шлуночкові

E. Синусна брадікардія


34. Скарги на серцебиття, перебої серця, головокружіння, слабкість. При огляді акроціаноз, набряки на гомілках. Межі серця розширені вліво. При аускультації тони ослаблені, брадікардія. Над верхівкою гучність І тону змінюється, інколи чути «гарматний». На ЕКГ: відстань R-R значно збільшена, нема закономірного зв’язку між зубцями Р і комплексами QRS, збудження шлуночків із частотою 25/хв, комплекс QRS розширений та деформований.

Як оцінити зміни ЕКГ?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня типу Мобітц І

B. Атріовентрикуялрна блокада ІІ ступеня тону Мобітц ІІ

C. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня

D. Синоаурикулярна блокада ІІ ступеня

E. Миготіння передсердь, брадисистолічна форма


35. У хворого скарги на важкість в правому підребір’ї, збільшення маси тіла, нудоту, жовтяницю. При огляді шкіра і склери жовтуваті, шар підшкірної клітковини над лопаткою 1,5 см. Живіт збільшений, змінює форму, залежно від положення тіла, пупок згладжений, шкіра живота тонка, блискуча.

Чим можна пояснити зміну розміру і форми живота?

A. Наявність асциту

B. Ожиріння

C. Кахексія

D. Метеоризм

E. Киста


36. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації болісність при пальпації печінки. Висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії 14 см.

Яка в нормі висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії?

A. 5-6 см

B. 6-8 см

C. 9-11 см

D. 12-14 см

E. 14-16 см


37. Хворий скаржиться на вздуття живота, бурчання в животі. При огляді живіт не змінений. При пальпації болісність над кишківником. При глибокій пальпації сигмоподібна кишка діаметром 3 см, болісна, визначається буркотіння.

Які в нормі при глибокій пальпації властивості сигмоподібної кишки?

A. Зліва товщиною 1-1,5 см, бурчить, безболісна

B. Зліва товщиною 1-1,5 см, не бурчить, безболісна

C. Зліва товщиною 2-3 см, не бурчить, безболісна

D. Справа товщиною 1-1,5 см, не бурчить, безболісна

E. Справа товщиною 2-3 см бурчить, безболісна


38. Скарги на біль в лівій підреберній ділянці, слабкість, запаморочення, серцебиття. При огляді шкіра і слизові бліді. Живіт збільшений в лівій підреберній ділянці. При глибокій пальпації пальпується край селезінки. Перкуторно повздовжній розмір її 12 см.

Який в нормі повздовжній розмір селезінки?

A. 2-4 см

B. 4-6 см

C. 6-8 см

D. 8-10 см

E. 10-12 см


39. Скарги на пекучий біль в епігастрії, який з’являється після вживання гострої їжі, алкоголю. При огляді живіт не змінений. При пальпації розлитий біль в епігастрії. Нижня межа шлунка методами пальпації, перкусії, стетакустичним визначається на 3 см вище пупка.

Де в нормі розташована нижня межа шлунка?

A. На 2-3 см вище пупка

B. На 4-6 см вище пупка

C. На рівні пупка

D. На 2-3 см нижче пупка

E. На 4-6 см нижче пупка


40. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний, випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації печінка болісна. Висота печінкової тупості по правій середньоключичній лінії 14 см.

Яка в нормі характеристика краю печінки, що визначається при глибокій пальпації?

A. Гладенький безболісний

B. Горбкуватий безболісний

C. Щільний фестончатий

D. Щільний гладенький

E. Зернистий безболісний
1. Хворий П., 55 років скаржиться на біль за грудиною, який турбує після фізичного або емоційного навантаження, задишку, серцебиття. Які додаткові питання має задати лікар відносно болю?

А. Характер, інтенсивність

В. Тривалість, ірадіація

С. Чим супроводжується?

D. Провокуючі та полегшуючі фактори

Е. Всі відповіді вірні


2. Хворий М., 58 років, скаржиться на загальну слабкість, задишку при незначному фізичному навантаженні, набряки нижніх кінцівок, що з’являються у ІІ половині дня, серцебиття при фізичному навантаженні або після прийому їжі, часто при підвищеному артеріальному тиску турбує нудота. Ураження якої системи виступає на перший план?

А. Шлунково-кишкового тракту

В. Дихальної

С. Серцево-судинної

D. Сечовидільної

Е. Ендокринної


3. Хворий С., 40 років скаржиться на підвищений артеріальний тиск та набряки на обличчі та нижніх кінцівках (спочатку з’явились на обличчі). При обстеженні АТ – 160/100 PS – 80/xв., набряки на повіках більш виражені зранку, на ногах локалізуються до верхньої третини стегон, шкіра над ними бліда, тепла на дотик, при натисненні набряки м’які. Із анамнезу відомо, що місяць тому хворий переніс переохолодження і захворів на ангіну приймав ампіцилін. Яке походження набряків?

А. Ураження ендокринної системи

В. Ураження cерцево-судинної системи

С. Ураження нирок

D. Алергічна реакція на ліки

Е. Всі відповіді не вірні


4. При обстежені хворого отримані такі дані: нирки не пальпуються, симптом Пастернацького негативний, добовий діурез 1,8 л, нічний діурез складає ¼ від денного, в загальному аналізі сечі білок не визначається, питома вага 1018, лейкоцити – 1-2 в полі зору, еритроцити 0-1 в п/з, серед показників реносцинтиграфії – швидкість клубочкової фільтрації – 120 мл/хв. Дайте заключення:

А. У хворого поліурія, ніктурія

В. У хворого патологія в аналізі сечі

С. Швидкість клубочкової фільтрації значно знижена

D. Всі показники вказують на патологію нирок

Е. Всі показники нормальні


5. Хворий С., 60 років при поступленні в стаціонар скаржиться на кашель, кровохаркання, задишку, загальну слабкість, субфебрильну температуру тіла, схуднення. Палить більше 40 років, 30 років працював шахтарем на вугільній шахті. Хворіє на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, виразкову хворобу шлунка. При обстеженні встановлено діагноз: рак правої легені. Які дані анамнезу мали найбільше значення для розвитку раку легень?

А. Ураження серцево-судинної системи

В. Патологія шлунково-кишкового тракту

С. Професійні шкідливості та шкідливі звички

D. Всі відповіді вірні

Е. Жодної правильної відповіді


6. При загальному огляді хворого отримані такі дані: продольні розміри тулуба значно переважають над поперечними, грудні клітка вузька, ребра мають косе направлення, надключичні ямки добре виражені, кінцівки довгі, шия вузька та довга, мускулатура та підшкірно-жирова клітковина розвинені слабко. Який конституціональний тип тілобудови у цього хворого?

А. Атлетичний

В. Астенічний

С. Рахітичний

D. Нормостенічний

Е. Гіперстенічний


7. Хворий Т., 35 років скаржиться на загальну слабкість, нудоту, ниючий біль в правому підребір’ї. Із анамнезу відомо, що хворий працює з токсичними фарбами, вживає алкоголь. При огляді шкіри виявлено жовтяницю, на тулубі „судинні зірочки”. Який механізм жовтяниці?

А. Порушення обміну заліза

В. Збільшення рівня білірубіну в крові

С. Зменшення активності алкогольдегідрогінази

D. Порушення обміну вуглеводів

Е. Всі відповідні вірні


8. Хвора Т., 62 роки скаржиться на біль у грудній клітці, що посилюється під час рухів. При огляді грудної клітки: форма нормостенічна, симетрична, тип дихання – грудний, частота дихання – 16 за хв. При пальпації голосове тремтіння нормальне, симетричне, визначається болючість по ходу ребер, в точках Валлє. Чим обумовлений біль?

А. Плевритом

В. Пневмонією

С. Пневмотораксом

D. Ураженням міжреберних нервів

Е. Патологією серця

9. У хворого 25 років відмічається підвищена температура тіла до 39ºС, задишка, кашель з виділенням іржавого харкотиння. При огляді грудної клітки відмічається відставання правої половини у акті дихання. При пальпації грудної клітки визначається посилення голосового тремтіння справа в нижніх відділах, підвищення резистентності грудної клітки. Яка у хворого патологія?

А. Бронхіт

В. Бронхіальна астма

С. Пневмоторакс правобічний

D. Правобічний ексудативний плеврит

Е. Правобічна нижньодольова пневмонія


10. При перкусії легень у хворого визначається коробковий тон. При якому патологічному стані це можливо?

А. При пневмотораксі

В. При емфіземі

С. При неповному обтураційному ателектазі

D. Над навернами, що містять повітря

Е. Всі відповіді вірні


11. У хворого при огляді грудної клітки визначається асиметрія половини грудної клітки за рахунок збільшення правої, розширення міжреберних проміжків та обмеження рухливості. Голосове тремтіння справа над нижніми відділами не визначається, при перкусії в цій зоні – тупий звук. Такі зміни бувають при:

А. Пневмотораксі

В. Ателектазі

С. Емфіземі

D. Ексудативному плевриті

Е. Бронхіті

12. Хворий Ф., 50 років періодично скаржиться на задишку експіраторного характеру, кашель з виділенням в’язного скловидного харкотіння. Грудна клітка бочкоподібна, голосове тремтіння послаблене з обох боків. При порівняльній перкусії легень – коробковий тон. При топографічній перкусії – збільшення висоти стояння верхівок, розширення полів Креніга, зміщення нижніх країв легень донизу, обмеження рухливості нижніх країв легень. Для якого патологічного стану це характерно?

А. Пневмоторакс

В. Пневмонія

С. Емфізема

D. Рак легень

Е. Гідроторакс

13. Хворий Ф., 40 років страждає на бронхіальну астму. Під час нападу бронхіальної астми при аускультації легень визначається:

А. Патологічне бронхіальне дихання

В. Посилене везикулярне дихання

С. Амфоричне дихання

D. Жорстке везикулярне дихання з подовженим видихом

Е. Пуерильне дихання


14. При поступленні до стаціонару хворий А., 56 років скаржився на задишку, кашель, підвищену температуру тіла до 39ºС, загальну слабкість. При об’єктивному обстежені виявлено посилення голосового тремтіння та бронхофонії зліва та в базальних відділах, притуплення перкуторного тону, аускультативно - вологі дрібно-пухирчасті гучні хрипи, крепітація. При огляді на обличчі рум’янець на лівій щоці, шкіра бліда. Що у хворого?

А. Сухий плеврит

В. Бронхіт

С. Пневмонія

D. Ексудативний плеврит

Е. Бронхіальна астма


15. При проведенні пальпації печінки пацієнта 40 р. нижній її край на 4 см нижче правої реберної дуги по середньо-ключичній лінії. В лівому підребер’ї пальпується передній край селезінки. Перкуторні розміри печінки за В.П.Образцовим – 15,13,12 см, перкуторні розміри селезінки 9×12 см. Дайте заключення про розміри досліджених органів:

А. Печінка збільшена, селезінка – норма

В. Печінка та селезінка - норма

С. Печінка збільшена, селезінка зменшена

D. Печінка та селезінка збільшені

Е. Жодної вірної відповіді


16. Хворий 70 років, скаржиться на загальну слабкість, дискомфорт за грудиною, задишку при фізичному навантаженні, запаморочення. В анамнезі переніс двічі інфаркт міокарда. Визначається pulsus regularis, rarus at magnus. При аускультації серця – вислуховується 2 тони, які приглушені, але періодично вислуховується гучний І тон („гарматний тон” по Стражеско), ЧСС – 40 ударів/хв. Що у хворого?

А. Миготлива аритмія

В. Екстрасистолія по типу бігеменії

С. Блокада правої ніжки пучка гіса

D. Внутрішньопередсердна блокада

Е. Повна атріо-вентрикулярна блокада


17. Хворий С., 56 років раптово відчув напад серцебиття. З часом виникла задишка та біль у ділянці серця. При обстеженні визначається: pulsus irregularis, frequens – 118/хв., пульсові хвилі різні за наповненням, дефіцит пульсу = 20 за хвилину. На ЕКГ: зубці Р відсутні, визначаються f-хвилі, інтервали R-R різні. Що у хворого?

А. Гіпертензивний криз

В. Повна атріо-вентрикулярна блокада

С. Шлуночкові пароксизмальна тахікардія

D. Трипотіння шлуночків

Е. Миготіння передсердь


18. Хвора Ш., 52 роки скаржиться на головний біль, погіршення зору та слуху, задишку та болі в ділянці серця. При обстеженні визначаються: pulsus durus, regularis, верхівковий поштовх знаходиться в VІ м.р. по linea axylaris anterior, розлитий, резистентний, при аускультації серця – акцент ІІ тону над аортою. Для якого захворювання це характерно?

А. Міокардит

В. Артеріальна гіпертензія

С. Легенева гіпертензія

D. Миготлива аритмія

Е. Пароксизмальна тахікардія


19. При обстежені хворого 40 років визначається пульсація в епігастрії, що посилюється при глибокому вдосі, при перкусії меж відносної тупості серця: права +2,5 см від l. sternalis dexstra, верхня на рівні верхнього краю ІІІ ребра по l. parasternalis sinisrta, ліва в V м.р. на 1,5 см медіальніше від l. medioclavucularis sinistra. Чим обумовлені, виявлені патологічні зміни?

А. Гіпертрофією лівого шлуночка

В. Пухлиною середостіння

С. Гіпертрофією лівого передсердя

D. Гіпертрофією правого шлуночка

Е. Виявлені показники відповідають нормальним


20. При обстежені 18-річного юнака отримано такі дані: скарг не висуває, властивості пульсу задовільні, АТ – 120/70 мм рт.ст. перкуторно межі серця відповідають нормі, при аускультації вислуховується додатковий ІІІ тон (краще вислуховується при безпосередній аускультації, при зміні положення з вертикального у горизонтальне), І та ІІ тони не змінені. Що у обстеженого?

А. Ритм галопу (описаний В.П. Образцовим – „крик серця про допомогу”)

В. Фізіологічний” ІІІ тон (описаний М.М.Губергріцем)

С. „Гарматний тон” (описаний Н.Д.Стражеско)

D. Додатковий ІІІ тон (описаний М.Я. Мудровим)

Е. Жодної правильної відповіді


21. У хворого при дослідженні органів дихання отримані такі результати: справа над верхніми відділами легень – посилення голосового тремтіння, перкуторний тон „тріснутого горшика”, при аускультації амфоричне дихання вологі гучні хрипи. З анамнезу відомо, що хворий хворіє на туберкульоз легень. Такі ознаки характерні при наявності:

А. Ексудативного плевриту

В. Каверни, що сполучається з бронхом

С. Емфіземи легень

D. Ателектазу легень

Е. Набряку легень


22. При обстежені пацієнта 14 років, астенічної тілобудови при порівняльній аускультації легень вислуховується пуєрильне дихання, голосове тремтіння симетричне, дещо посилене з обох боків. Про що свідчать отримані дані:

А. Розвиток пневмонії

В. Розвиток ателектазу легень

С. Це може бути нормою

D. Це може свідчити про наявність емфіземи легень

Е. Жодної правильної відповіді


23. Хворий С., 50 р страждає на бронхіальну астму. При проведенні спірографії визначається зменшення ЖЕЛ, резервного об’єму видиху та індексу Тифно. Для якого варіанту порушеннь це характерно?

А. Обструктивного

В. Рестриктивного

С. Резервного

D. Інволютивного

Е. Жодної правильної відповіді


24. До пульмонологічного відділення поступив хворий з вираженою задишкою. При проведенні пальпації грудної клітки, перкусії та аускультації легень більшість даних свідчить про наявність ексудативного плевриту. Який лікувально-діагностичний метод треба призначити хворому?

А. Бронхоскопію

В. Бронхографію

С. Спірографію

D. Плевральну пункцію

Е. Жодної правильної відповіді


25. У хворого 63 р, який скаржиться на субфебрильну температуру, кашель, задишку, періодично кровохаркання, загальну слабкість. В аналізі харкотиння виявлено: лейкоцити 30-40 в полі зору, еритроцити 80-100 в п/з, наявні атипові клітини, еластичні волокна. Для якої патології це характерно?

А. Ексудативний плеврит

В. Туберкульоз легень

С. Рак легень

D. Набряк легень

Е. Бронхіальна астма


26. У хворого, що скаржиться на задишку з утрудненим видихом, кашель з відходженням скловидного в’язкого харкотиння проведено дослідження харкотиння. Виявлені еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена, спіралі Куршмана. Що у хворого?

А. Рак легень

В. Набряк легень

С. Туберкульоз легень

D. Ексудативний плеврит

Е. Бронхіальна астма


27. У хворої визначається „пляска каротид”, pulsus plenus, altus at celer, псевдокапілярний пульс Квинке, артеріальний тиск 160/50 мм рт. ст. При аускультації серця в ІІ м.р справа вислуховується діастолічний шум. Для якої вади серця це характерно?

А. Стеноз вустя аорти

В. Недостатність клапанів аорти

С. Недостатність клапанів легеневої артерії

D. Стеноз мітрального клапану

Е. Недостатність мітрального клапану


28. У хворої М., 42 р. при пальпації передсерцевої ділянки визначили „котяче муркотіння”, зміщення верхівкового поштовху до VІ м.р. по l. axylaris anterior, при аускультації серця вислуховується грубий систолічний шум в ІІ м.р. справа, що проводиться в яремну ямку, на сонні артерії. Пульс має такі властивості: rarus, parvus at tardus. Що у хворої?

А. Стеноз вустя аорти

В. Недостатність клапанів аорти

С. Недостатність клапанів легеневої артерії

D. Стеноз мітрального клапану

Е. Недостатність мітрального клапану


29. У хворого М., 25 років після перенесеного грипу виникли скарги на задишку, серцебиття набряки на нижніх кінцівках. При аускультації серця: вислуховується ІІІ тони. При проведенні фонокардіографії визначається (на верхівці серця): І тон послаблений, через 0,18 сек після ІІ тона наявні осциляції додаткового тону. Що виявлено у хворого?

А. Пресистолічний ритм галопу

В. Фізіологічний ІІІ тон

С. Роздвоєння ІІ тону

D. Ритм перепела

Е. Протодіастолічний ритм галопу


30. Хвора скаржиться на задишку, періодично турбуються перебої в роботі серця. При огляді – facies mitralis. При проведенні фонокардіографії: І тон посилений, а через 0,1 сек від початку ІІ тону зявляються осциляції додаткового тону, має місце діастолічний шум. Що у хворої?

А. Пресистолічний ритм галопу

В. Фізіологічний ІІІ тон

С. Роздвоєння ІІ тону

D. Ритм перепела

Е. Протодіастолічний ритм галопа


31. У хворої при аускультації серця над мітральним клапаном вислуховується послаблення І тону, систолічний шум, що проводиться в пахвову ділянку, посилюється в горизонтальному положенні. В анамнезі перенесений ревматизм. Який це шум?

А. Шум Виноградова-Дюроз’є

В. Функціональний шум при недостатності мітрального клапану

С. Органічний шум при недостатності мітрального клапану

D. Органічний шум при мітральному стенозі

Е. Шум Флінта


32. При аускультації судин у хворої на яремній вені вислуховується шум „дзиги”. При аускультації серця на верхівці вислуховується м’який систолічний шум, який нікуди не проводиться, лабільний. Це характерно при:

А. Недостатності мітрального клапану

В. Стенозі мітрального клапану

С. Перикардит

D. Анемії

Е. Гіпертонічній хворобі


33. При аускультації стегнової артерії визначається ІІ тони (подвійний тон Траубе), а при натисненні фонендоскопом вислуховується подвійний шум (Виноградова-Дюроз’є). Для якої патології це характерно:

А. Тромбоз стегнової артерії

В. Аневризма аорти

С. Недостатність мітрального клапану

D. Недостатність трикуспідального клапану

Е. Недостатність аортального клапану34. При обстежені хворого виявлено: а) при перкусії меж серця – збільшення верхньої межі; б) при аускультації серця – на верхівці мелодія перепела, над легеневою артерією акцент ІІ тону; в) на ЕКГ зубець Р двогорбий, шириною 0,12 секунд в І, ІІ, AVL, V5, V6. Це характерно для:

А. Гіпертрофії лівого передсердя при мітральному стенозі

В. Гіпертрофії лівого передсердя при мітральній недостатності

С. Гіпертрофії лівого шлуночка при стенозі вустя аорти

D. Гіпертрофії правого шлуночка при стенозі легеневої артерії

Е. Гіпертрофії лівого шлуночка і лівого передсердя


35. Хворий страждає на гіпертонічну хворобу більше 15 років.

Що при обстеженні буде для нього характерним?

А. Гіпертрофія лівого шлуночка, акцент ІІ тону над аортою

В. Гіпертрофія правого шлуночка, дефіцит пульсу

С. Гіпертрофія лівого шлуночка, гарматний тон Стражеска

D. Гіпертрофія лівого передсевдя, пресистолічний галоп

Е. Гіпертрофія лівого шлуночка, позитивний симптом Плеша


36. Хворий С. раптово відчув інтенсивний ріжучий біль в животі. З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки, загострення 2 рази на рік. При загальному огляді – хворий займає вимушене положення – кінцівки зігнуті, приведені до живота. Живіт не доступний для глибокої пальпації через виражене напруження м’язів живота. При перкусії живота, визначається високий тимпаніт, зникнення печінкової тупості. Що у хворого?

А. Метеоризм

В. Асцит

С. Шлунково-кишкова кровотеча

D. Перфорація виразки з розвитком перитоніту та пневмоперітоніуму

Е. Дуодено-гастральний рефлекс


37. При огляді живота у хворого, що страждає більше 15 років на хронічний гепатит, визначається загальне, симетричне його збільшення, пупок випнутий. При перкусії у положенні стоячи визначається тупий перкуторний звук – у нижній частині живота, лежачи на спині – над ділянкою обох фланків. Що у хворого?

А. Абдомінальний тип ожиріння

В. Метеоризм

С. Пневмоперитоніум

D. Асцит

Е. Надмірне споживання рідини


38. Хворий П., 64р скаржиться на появу жовтяниці, зуд шкіри, знебарвлення калу сіро-білого кольору. За день до появи жовтяниці вживав морквяний сік, турбував біль в правому підребір’ї. З анамнезу відомо, що хворий страждає на жовчо-кам’яну хворобу. Який в даному випадку механізм жовтяниці?

А. Обумовлена харчовими барвниками

В. Механічна

С. Гемолітична

D. Паренхіматозна

Е. Загострення холециститу


39. Стан хворого дуже важкий, положення в ліжку пасивне, шкіра бліда, суха, тургор знижений, обличчя з різко загостреними рисами, запалими очницями, має страдальницький вигляд, язик сухий „як щітка”. При аускультації живота – відсутність перестальтичних шумів. Що у хворого?

А. Асцит

В. Пневмоперитоніум

С. Шлунково-кишкова кровотеча

D. Гіпергідратація

Е. Перитоніт


40. При проведенні пальпації нирок у хворої у вертикальному положенні пальпується нижній полюс лівої нирки, а права нирка пальпується повністю до верхнього полюсу. Дайте заключення:

А. Правобічний нефроптоз І ступеня

В. Це варіант норми

С. Нефроптоз зліва та справа І ступеня

D. Нефроптоз зліва І ступеня, справа ІІІ ступеня

Е. Нирки пальпуються тільки в горизонтальному положенні
1. Хворий скаржиться на задишку, відчуття нестачі повітря, збільшений живіт, набряки нижніх кінцівок. Шкіра обличчя, кінцівок ціанотична. Набряки стоп, гомілок. Хворий сидить, спираючись спиною на декілька подушок, ноги опущені додолу. Як називається положення хворого у ліжку?

A. Колінно-ліктьове

B.Ортопное

C. Поза мусульманина під час молитви

D. Пасивне положення

E. Поза лягавої собаки


2. Хворий скаржиться на підвищення температуру тіла до 38-390С з ознобом, задишку при фізичному навантаженні, серцебиття. АТ 130/50 мм рт.ст. PS-108 уд. за 1 хв. Хворіє протягом 4 тижнів після перенесеної ангіни. При аускультації серця тони послаблені, вислуховуються шуми.

Який колі шкіри може бути у хворого?

A. Жовтушний

B. Бронзовий (коричневий)

C. Колір кави з молоком

D. Червоний

E. Блідо-рожевий


3. Хворий скаржиться на періодичний стискаючий біль за грудиною, серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, напіввідкритий рот, набряклі повіки, акроціаноз, набухання шийних вен.

Як називається таке обличчя?

A. Обличчя Гіпократа

B. Мітральне обличчя

C. Обличчя Паркінсона

D. Обличчя Корвізара

E. Склеродермічне обличчя


4. Хворий скаржиться на біль у правому підребір’ї, підвищення температури тіла до 380С, нудоту, знебарвлений кал.

Який колір шкіри може бути у хворого?

A. Ціанотичний

B. Блідий

C. Істеричний

D. Землистий

E. Червоний


5. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, потруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена.

Що вислуховується при аускультації легень?

A. Жорстке дихання

B. Патологічне бронхіальне дихання

C. Крепітація на верхівках

D. Вологі різнокаліберні хрипи в міжлопатковому просторі

E. Сухі свистячі хрипи


6. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, потруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена.

Як називається форма грудної клітки?

A. Човноподібна

B. Діжкоподібна

C. Рахітична

D. Паралітична

E. Кіфосколіотична7. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані пальпації грудної клітки?

А. Болісність в міжребір’ях

В. Послаблене голосове тремтіння

С. Підшкірна крепітація

D. Посилене голосове тремтіння

Е. Резистентність відсутня


8. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані порівняльної перкусії легень?

А. Коробковий відтінок перкуторного тону

В. Притуплений перкуторний тон

С. Тимпанічний перкуторний тон

D. Тупий перкуторний тон над нижніми ділянками

Е. Ясний легеневий тон


9. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані топографічної перкусії?

А. Нижня межа легень розташована вище звичайного положення

В. Нижня межа легень опущена

С. Ширина полів Креніга 3 см

D. Висота стояння верхівок легень над ключицею 1,5 см

Е. Нижня межа легень по середній аксилярній лінії на рівні 8 ребра


10. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Чим обумовлений патологічний стан хворого?

А. Порушенням іннервації міжреберних м’язів

В. Запаленням міжреберних нервів

С. Спазмом гладенької мускулатури бронхіол

D. Накопиченням запальної рідини в альвеолах

Е. Наявність інородного тіла в дихальних шляхах


11. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані огляду грудної клітки?

А. Емфізематозна форма

В. Згладженність міжреберних проміжків зліва

С. Відставання правої половини грудної клітки в акті дихання

D. Відставання лівої половини грудної клітки в акті дихання

Е. Паралітична форма грудної клітки


12. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані пальпації грудної клітки?

А. Посилене голосове тремтіння справа в нижніх відділах

В. Послаблене голосове тремтіння справа в нижніх відділах

С. Незмінене голосове тремтіння

D. Посилене голосове тремтіння зліва в нижніх відділах

Е. Послаблене голосове тремтіння зліва в нижніх відділах


13. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані порівняльної перкусії легень?

А. Тимпанічний перкуторний тон в нижніх відділах справа

В. Коробковий перкуторний тон в нижніх відділах справа

С. Тупий перкуторний тон в нижніх відділах справа

D. Притуплено-тимпанічний тон в нижніх відділах зліва

Е. Тупий перкуторний тон над верхівкою легені справа


14. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані аускультації легень:

А. Патологічне бронхіальне дихання в нижніх відділах справа

В. Крепітація в нижніх відділах зліва

С. Везикулярне дихання

D. Амфоричне дихання в нижніх відділах справа

Е. Сухі свистячі хрипи в нижніх відділах справа


15. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Яка причина кровохаркання?

А. Туберкульоз легень

В. Виражене серцебиття

С. Прикус язика

D. Гіпертензія в малому колі кровообігу

Е. Застій у великому колі кровообігу


16. Хвора , яка має серцеву ваду скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Як називається вказаний пульс?

А. Альтернуючий

В. Різний

С. Парадоксальний

D. Дефіцитний

Е. Нерівномірний


17. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Що спричинило такі ознаки пульсу?

А. Аневризма дуги аорти

В. Збільшений лівий шлуночок

С. Збільшене ліве передсердя

D. Тромбоз лівої променевої артерії

Е. Підвищений артеріальний тиск


18. Хвора , яка має серцеву, ваду скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Чим обумовлена епігастральна пульсація

А. Розширеним правим шлуночком

В. Розширеним лівим шлуночком

С. Збільшеною печінкою

D. Черевною аортою

Е. Екскурсією діафрагми


19. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Які дані перкусії серця можуть бути?

А. Зміщення лівої межі відносної серцевої тупості назовні

В. Зміщення правої та верхньої меж відносної серцевої тупості назовні

С. Межі серцевої тупості нормально розташовані

D. Зміщена нижня межа серця вниз

Е. Зменшення абсолютної серцевої тупості


20. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст

Які дані аускультації серця можуть бути?

А. Послаблення І тону на верхівці

В. Акцент ІІ тону на аорті

С. Посилений І тон на верхівці, акцент ІІ тону на легеневій артерії, тон відкриття мітрального клапану

D. Послаблений І тон на верхівці та тон відкриття мітрального клапану

Е. Посилений І тон на верхівці та пресистолічний ІV тон серця


21. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Який симптом виявлений при огляді шиї?

А. Негативний венний пульс

В. Танок каротин

С. Позитивний венний пульс

D. Комір Стокса

Е.Збільшення лімфатичних вузлів


22. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Яка межа серцевої тупості може бути зміщена?

А. Верхня

В. Права

С. Верхня та ліва

D. Права та ліва

Е. Ліва


23. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Які характеристики верхівкового поштовху у хворого?

А. Обмежений, зміщений вгору

В. Розширений , нормально розташований

С. Високий, посилений, зміщений вліво

D. Негативний

Е. Послаблений, зміщений вліво


24. Хворий у важкому стані. Скарги на біль в серці, задишку, серцебиття, важкість у правому пібребір’ї, набряки кінцівок. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 112 ударів за 1 хвилину, ритмічний, слабого наповнення, м’який. При ЕКГ діагностиці виявлений гострий інфаркт міокарда. При аускультації серця вислуховується трьохчленний ритм.

Які дані аускультації серця?

А. Ритм перепілки

В. І тон, ІІ тон, ІV фізіологічний тон

С. Розщеплений І тон, ІІ тон

D. Ритм галопу

Е. Ембріокардія


25. При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см ззовні середньо-ключичної лінії, АТ 115/70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії.

Який органічний шум і в якій точці аускультації серця може бути у хворої?

А. ІІ точка систолічний шум

В. І точка систолічний шум

С. ІІІ точка діастолічний шум

D. ІV точка діастолічний шум

Е. І точка діастолічний шум


26. При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см ззовні середньо ключичної лінії, АТ 115/ 70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії.

Вказати можливу іррадіацію серцевого органічного шуму:

А. Аксилярна ділянка зліва

В. Аксилярна ділянка справа

С. ІІІ міжребір’я справа

D. Судини шиї

Е. Мечоподібний відросток


27. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який органічний шум може бути у хворої?

А. Систолічний шум в І точці аускультації

В. Систолічний шум в ІІІ точці аускультації

С. Систолічний шум в ІV точці аускультації

D. Діастолічний шум в ІІІ точці аускультації

Е. Діастолічний шум в І точці аускультації


28. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який функціональний шум може бути у хворого?

А. Шум Кумбса

В. Шум Флінта

С. Шум Грехем-Стіла

D. Шум дзиги

Е. Шум Віноградова-Дюроз’є


29. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який додатковий діастолічний тон виявлений у хворої?

А. Патологічний ІІІ тон

В. Патологічний ІV тон

С. Перикард-тон

D. Тон відкриття мітрального клапану

Е. Розщеплення ІІ тону


30. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Ознаки гіпертрофії яких відділів серця на ЕКГ можуть бути у хворої?

А. Правого шлуночка та лівого передсердя

В. Лівого шлуночка та лівого передсердя

С. Лівого та правого шлуночків

D. Правого та лівого передсердь

Е. Лівого шлуночка та правого передсердя


31. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Що може бути виявлено при пальпації передсерцевої ділянки?

А. Систолічне „котяче муркотіння” на верхівці

В. Діастолічне „котяче муркотіння” на верхівці

С. Систолічне „котяче муркотіння” на основі серця

D. Діастолічне „котяче муркотіння” на основі серця

Е. Систолічне „котяче муркотіння” посередині грудини


32. Хворий скаржиться на задишку, іноді відчуття посиленого серцевого скорочення, набряки на гомілках. Переніс інфаркт міокарду, після якого розвинулась атріовентрикулярна блокада ІІІ ст.

Які дані аускультації серця можуть бути у хворого?

А. Ритм перепілки

В. Ритм галопу

С. Маятникоподібний ритм

D. Брадикардія, гарматний тон Стражеска

Е. Подвійний тон Траубе


33. Хворий скаржиться на періодичні відчуття „зупинки серця”, при цьому бувають головокружіння та легкі запаморочення. Переніс інфаркт міокарда. На ЕКГ зафіксовані періоди Самойлова-Венкебаха.

Яке порушення провідності серця у хворого?

А. Атріовентрикулярна блокада І ст.

В. Атріовентрикулярна блокада ІІ ст.

С. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ст.

D. Внутрішньошлуночкова блокада

Е. Синоатріальна блокада


34. Хворий скаржиться на серцебиття, головокружіння, нудоту, неприємні відчуття за грудниною. Шкіра бліда. АТ 80/60 мм.рт.ст. Пульс – 180 уд. за 1 хв, ритмічний, слабкий. При аускультації серця – ембріокардія. На ЕКГ – тахікардія, інтервал R-R-однаковий, комплекс QRS недеформований.

Яка аритмія у хворого?

А. Фібриляція передсердь

В. Трепотіння передсердь

С. Синусова тахікардія

D. Пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія

Е. Миготіння шлуночків


35. Хворий скаржиться на серцебиття, перебої в роботі серця, задишку. При аускультації серця виявлено: тони неритмічні, різної гучності, частота серцевих скорочень 126 за 1 хв. Пульс – irregularis, frequens, dificiens, anaequalis.

Які зміни на ЕКГ можуть бути у хворого?

А. Зубець Р перед кожним комплексом QRS, але інтервал R-R вкорочений

В. Наявність хвиль F, які знаходяться в співвідношенні до комплексу QRS

4:1

С. Наявність синусоїдоподібної графіки

D. Відсутність зубця Р, інтервали R-R різні, наявність хвиль f

Е. Відсутність зв’язку між зубцями Р та комплексом QRS


36. Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв.

Яка причина скарг у хворої?

А. Виразка пілоричного відділу шлунка

В. Виразка кардіального відділу шлунка

С. Виразка дванадцятипалої кишки

D. Пухлина великої кривизни шлунка

Е. Харчове отруєння


37. Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв.

Про свідчить блювання „кавовою гущею”?

А. Кровотеча із шлунка на тлі гіперацидності

В. Кровотеча із шлунка на тлі аноцидності

С. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

D. Зловживання кавою

Е. Кровотеча із висхідного відділу товстого кишечника


38. Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота.

Який симптом виявлений при огляді живота?

А. Судинні зірочки

В. Позитивний венний пульс

С. Геморрагії

D. „Голова медузи”

Е. Ніякого симптому не виявлено


39. Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота.

Про що свідчить симптом флюктуації?

А. Наявність повітря в черевній порожнині

В. Наявність вільної рідини в черевній порожнині

С. Ожиріння пацієнта

D. Значний метеоризм

Е. Кишечну непрохідність
40. Хворий скаржиться на інтенсивний розлитий біль у животі, сухість у роті, підвищення температури тіла до 39ºС. При огляді шкіра суха, язик обкладений темним нальотом, сухий. При пальпації живота визначається м’язове напруження.

Про яку патологію свідчать клінічні симптоми?

А. Вживання недоброякісної їжі

В. Метеоризм

С. Запалення очеревини

D. Шлункову кровотечу

Е. Асцит


1. Хворий скаржиться на задишку, відчуття нестачі повітря, збільшений живіт, набряки нижніх кінцівок. Шкіра обличчя, кінцівок ціанотична. Набряки стоп, гомілок. Хворий сидить, спираючись спиною на декілька подушок, ноги опущені додолу. Як називається положення хворого у ліжку?

A. Колінно-ліктьове

B.Ортопное

C. Поза мусульманина під час молитви

D. Пасивне положення

E. Поза лягавої собаки


2. Студент медичного вузу повинен розпитати хворого і написати анамнестичний розділ історії хвороби.

Які основні розділи анамнезу та правила написання?

A. Паспортна частина, основні скарги, загальний анамнез

B. Основні скарги, анамнез життя, анамнез хвороби

C. Основні скарги, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез

D. Паспортна частина, основні скарги, анамнез хвороби, загальний та анамнез життя

E. Паспортна частина, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез


3. Хворий скаржиться на періодичний стискаючий біль за грудиною, серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, напіввідкритий рот, набряклі повіки, акроціаноз, набухання шийних вен.

Як називається таке обличчя?

A. Обличчя Гіпократа

B. Мітральне обличчя

C. Обличчя Паркінсона

D. Обличчя Корвізара

E. Склеродермічне обличчя


4. Хворий стогне, лежить горелиць, очі заплющені, дихання глибоке, ритмічне, в повітрі запах ацетону. Обличчя бліде, на щоках рум’янець, слизова губ суха. На запитання лікаря, що вас турбує не відповідає. Коли лікар голосно запитав «Як Ваше прізвище» і торкнувся руки пацієнта той згодом розплющив очі і дав правильну відповідь.

Який стан свідомості у хворого?

A. Кома

B. Маячіння

C. Сопор

D. Ступор

E. Ясна


5. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, потруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена.

Що вислуховується при аускультації легень?

A. Жорстке дихання

B. Патологічне бронхіальне дихання

C. Крепітація на верхівках

D. Вологі різнокаліберні хрипи в міжлопатковому просторі

E. Сухі свистячі хрипи


6. Хворий скаржиться на задишку експіраторного характеру, кашель, лікується в стаціонарі з приводу загострення хронічного бронхіту. Лікарю необхідно провести огляд грудної клітки та визначити статичні ознаки.

Що це передбачає?

A. З’ясувати анамнез

B. Визначити статуру

C. Визначити тип тілобудови

D. Визначити форму і симетричність грудної клітки

E. Визначити тип та ритм дихання


7. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані пальпації грудної клітки?

А. Болісність в міжребір’ях

В. Послаблене голосове тремтіння

С. Підшкірна крепітація

D. Посилене голосове тремтіння

Е. Резистентність відсутня


8. Хворий скаржиться на біль при глибокому диханні в правому боці грудної клітки, кашель із густим і ржавим харкотинням, задишку. Лежить на правому боці. Права половина грудної клітки збільшена, відстає в диханні, частота дихання 24/хв, ритмічне. При перкусії справа над нижньою долею легень тупий звук.

Яка характеристика тупого перкуторного звуку?

A. Гучний тривалий низький

B. Гучний тривалий високий

C. Тихий тривалий низький

D. Тихий короткий низький

E. Тихий короткий високий


9. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані топографічної перкусії?

А. Нижня межа легень розташована вище звичайного положення

В. Нижня межа легень опущена

С. Ширина полів Креніга 3 см

D. Висота стояння верхівок легень над ключицею 1,5 см

Е. Нижня межа легень по середній аксилярній лінії на рівні 8 ребра


10. У хворого скарги на сухий кашель, колючий при диханні справа, задишка. Грудна клітка нормостенічна, права половина збільшена, відстає в диханні. При перкусії ззаду справа нижче кута лопатки тупий звук. Над іншими ділянками ясний легеневий. Діагностована пневмонія.

Який основний дихальний шум буде вислуховуватись справа нижче кута лопатки?

A. Амфорічне дихання

B. Везикулярне дихання

C. Бронхіальне дихання

D. Жорстке везикулярне дихання

E. Пуерильне дихання


11. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані огляду грудної клітки?

А. Емфізематозна форма

В. Згладженність міжреберних проміжків зліва

С. Відставання правої половини грудної клітки в акті дихання

D. Відставання лівої половини грудної клітки в акті дихання

Е. Паралітична форма грудної клітки


12. Хворий скаржиться на експіраторну задишку. При загостренні хвороби напади ядухи. При огляді: центральний ціаноз, пальці в формі барабанних паличок, положення ортопноє. Грудна клітка емфізематозна. При порівняльній перкусії перкуторний звук.

Як можуть бути розташовані нижні межі легень?

A. Опущені нижче норми з двох боків

B. В межах норми з двох боків

C. Підняті справа нижче норми

D. Опущені зліва нижче норми

E. Підняті вище норми з двох боків


13. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані порівняльної перкусії легень?

А. Тимпанічний перкуторний тон в нижніх відділах справа

В. Коробковий перкуторний тон в нижніх відділах справа

С. Тупий перкуторний тон в нижніх відділах справа

D. Притуплено-тимпанічний тон в нижніх відділах зліва

Е. Тупий перкуторний тон над верхівкою легені справа


14. Хворий скаржиться на експіраторну задишку періодичні напади ядухи, що супроводжуються дистанційними хрипами. Хворіє на бронхіальну астму. Положення ортопноє, грудна клітка емфізематозна, при перкусії коробковий звук.

Які додаткові дихальні шуми можна вислухати при нападі ядухи?

A. Вологі велико пухирчасті хрипи

B. Вологі хрипи середньопухирчасті

C. Початкова крепітація

D. Сухі свистячі хрипи

E. Шум тертя плеври


15. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Яка причина кровохаркання?

А. Туберкульоз легень

В. Виражене серцебиття

С. Прикус язика

D. Гіпертензія в малому колі кровообігу

Е. Застій у великому колі кровообігу


16. Хворий скаржиться на періодичний сухий кашель, задишку. Грудна клітка асиметрична, зліва збільшена, відстає при диханні. Частота дихання 20/хв. При перкусії зліве притуплений тимпанічний звук. Аускультативно дихання везикулярне не прослуховується чути слабке бронхіальне дихання.

Які зміни можна виявити при дослідженні бронхофонії?

A. Відсутня

B. Ослаблена

C. Посилена

D. Шум плюскоту Гіппократа

E. Шум падаючої краплі


17. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Що спричинило такі ознаки пульсу?

А. Аневризма дуги аорти

В. Збільшений лівий шлуночок

С. Збільшене ліве передсердя

D. Тромбоз лівої променевої артерії

Е. Підвищений артеріальний тиск


18. Скарги на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні впродовж 15 років хворіє на мітральний порок серця. При огляді акроціаноз, на щоках «метелик», положення напівсидячи. Спостерігаються серцевий поштовх в У міжребірї до середини від середньо-ключичної лінії. Пульсації в епігастрії, в ІІ міжребірї ліворуч. поштовх в У При пальпації ділянки серця де буде визначатись діастолічне котяче муркотіння?

A. Верхівка серця

B. Друге міжребір’я ліворуч

C. Друге міжребір’я праворуч

D. Епігастральна ділянка

E. Яремна ямка


19. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Які дані перкусії серця можуть бути?

А. Зміщення лівої межі відносної серцевої тупості назовні

В. Зміщення правої та верхньої меж відносної серцевої тупості назовні

С. Межі серцевої тупості нормально розташовані

D. Зміщена нижня межа серця вниз

Е. Зменшення абсолютної серцевої тупості
20. Пацієнтка скаржиться на серцебиття, задишку, інколи кровохаркання. При огляді: «мі тральне» обличчя, над ділянкою серця пульсації в У міжребірї, ліворуч від лівої середньо ключичної лінії, епігастральна на вдосі, в ІІ міжребірї зліва. При перкусії меж відносної тупості серця встановлено права на 1 см праворуч від грудниної лінії, верхня ІІ міжребіря ліва на 1 см досередини від лівої середньо ключичної лінії.

Як оцінити результати перкусії серця?

A. Всі межі не змінені

B. Розширена права межа

C. Розширена ліва межа

D. Верхня межа піднята догори

E. Всі межі змінені


21. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Який симптом виявлений при огляді шиї?

А. Негативний венний пульс

В. Танок каротид

С. Позитивний венний пульс

D. Комір Стокса

Е.Збільшення лімфатичних вузлів


22. Хворий скаржиться на задишку, важкість в правому підребір’ї. При огляді прекардіальної ділянки вени шиї набухлі, епігастральна пульсація правого шлуночка і печінки. Симптом Плеша позитивний.

Як перевірити симптом Плеша?

A. Аускультативно біля мечоподібного відростка І тон ослаблений

B. Епігастральна пульсація стає більш виразною на висоті вдиху

C. Натискання на печінку спричиняє набухання шийних вен

D. Набухання яремних вен відповідає артеріальній пульсовій хвилі

E. Набухання яремних вен не відповідає артеріальній пульсації


23. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Які характеристики верхівкового поштовху у хворого?

А. Обмежений, зміщений вгору

В. Розширений , нормально розташований

С. Високий, посилений, зміщений вліво

D. Негативний

Е. Послаблений, зміщений вліво


24. У хворого скарги на сильний головний біль, блювання, головокружіння. Знаходиться в реанімації з приводу порушення гострого кровопостачання. Шкіра бліда, обличчя асиметричне, в правих кінцівках, слабкість, рухи обмежені. АТ 200/110 мм рт. ст. Пульс ритмічний, 60/хв, задовільного наповнення.

Яке напруження пульсу буде визначатись?

A. М’який

B. Середнього напруження

C. Твердий

D. Ниткоподібний

E. Малий


25. При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см ззовні середньо-ключичної лінії, АТ 115/70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії.

Який органічний шум і в якій точці аускультації серця може бути у хворої?

А. ІІ точка систолічний шум

В. І точка систолічний шум

С. ІІІ точка діастолічний шум

D. ІV точка діастолічний шум

Е. І точка діастолічний шум


26. У хворого 16 років скарги на серцебиття при хвилюванні. При огляді змін не виявлено. Перкуторно межі серця не змінені. При аускультації над верхівкою 2 тони, І тон більш гучний, короткий м’який систолічний шум, що не проводиться зникає після 10 присідань, при пальпації патологічні пульсації та котяче муркотіння не визначаються.

Які зміни виявляються при аускультації серця?

A. Шум тертя перикарда

B. Шум кардіопульмональний

C. Шум плевроперикардіальний

D. Шум органічний

E. Шум функціональний


27. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який органічний шум може бути у хворої?

А. Систолічний шум в І точці аускультації

В. Систолічний шум в ІІІ точці аускультації

С. Систолічний шум в ІV точці аускультації

D. Діастолічний шум в ІІІ точці аускультації

Е. Діастолічний шум в І точці аускультації


28. Скарги на головний біль у потиличній ділянці, дзвін у вухах, головокружіння, серцебиття. Гіперстенік. Обличчя червоного кольору. При перкусії межі серця розширені вліво. Аускультативно на верхівці І тон гучний, систолічний м’який короткий шум, акцент ІІ тону над аортою. АТ 190/110 мм рт. ст.

Оцініть ступінь артеріальної гіпертензії:

A. Висока нормальна

B. Важка

C. Межова

D. М’яка

E. Помірна


29. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який додатковий діастолічний тон виявлений у хворої?

А. Патологічний ІІІ тон

В. Патологічний ІV тон

С. Перикард-тон

D. Тон відкриття мітрального клапану

Е. Розщеплення ІІ тону


30. Скарги на слабкість, головокружіння, задишку, серцебиття, часті носові кровотечі. При огляді шкіра і слизові оболонки сухі, бліді. Тургор шкіри знижений. В кутах губ тріщини. Нігті ложкоподібні. В загальному аналізі крові гемоглобін 70 г/л. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення.

Які зміни можна виявити при аускультації судин?

A. Акцент ІІ тону над аортою

B. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

C. Подвійний тон Траубе над стегновою артерією

D. Подвійний шум Виноградова-Дюрюзє над сонною артерією

E. Шум дзиги над яремною веною


31. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Що може бути виявлено при пальпації передсерцевої ділянки?

А. Систолічне „котяче муркотіння” на верхівці

В. Діастолічне „котяче муркотіння” на верхівці

С. Систолічне „котяче муркотіння” на основі серця

D. Діастолічне „котяче муркотіння” на основі серця

Е. Систолічне „котяче муркотіння” посередині грудини


32. Скарги на слабкість, задишку в спокої, біль тупий в серці, серцебиття, набряки. Хворіє понад 20 років. При огляді ціаноз слизових і шкіри, положення вимушене: сидить і спить в кріслі. На нижніх кінцівках набряки постійні, асцит , межі серця розширені у всі боки. Аускультативно тони приглушені, на верхівці вислуховуються 3 тони, додатковий тон після ІІ тону, тихий, глухий, найголосніший І тон. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення, не напружений.

Який ритм серця вислуховується?

A. Маятникоподібний ритм

B. Ембріокардія

C. Ритм перепала

D. Протодіастолічний ритм галопу

E. Пресистолічний ритм галопу


33. Хворий скаржиться на періодичні відчуття „зупинки серця”, при цьому бувають головокружіння та легкі запаморочення. Переніс інфаркт міокарда. На ЕКГ зафіксовані періоди Самойлова-Венкебаха.

Яке порушення провідності серця у хворого?

А. Атріовентрикулярна блокада І ст.

В. Атріовентрикулярна блокада ІІ ст.

С. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ст.

D. Внутрішньошлуночкова блокада

Е. Синоатріальна блокада


34. Скарги на серцебиття, перебої серця, головокружіння, слабкість. При огляді акроціаноз, набряки на гомілках. Межі серця розширені вліво. При аускультації тони ослаблені, брадікардія. Над верхівкою гучність І тону змінюється, інколи чути «гарматний». На ЕКГ: відстань R-R значно збільшена, нема закономірного зв’язку між зубцями Р і комплексами QRS, збудження шлуночків із частотою 25/хв, комплекс QRS розширений та деформований.

Як оцінити зміни ЕКГ?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня типу Мобітц І

B. Атріовентрикуялрна блокада ІІ ступеня тону Мобітц ІІ

C. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня

D. Синоаурикулярна блокада ІІ ступеня

E. Миготіння передсердь, брадисистолічна форма


35. Хворий скаржиться на серцебиття, перебої в роботі серця, задишку. При аускультації серця виявлено: тони неритмічні, різної гучності, частота серцевих скорочень 126 за 1 хв. Пульс – irregularis, frequens, dificiens, anaequalis.

Які зміни на ЕКГ можуть бути у хворого?

А. Зубець Р перед кожним комплексом QRS, але інтервал R-R вкорочений

В. Наявність хвиль F, які знаходяться в співвідношенні до комплексу QRS

4:1

С. Наявність синусоїдоподібної графіки

D. Відсутність зубця Р, інтервали R-R різні, наявність хвиль f

Е. Відсутність зв’язку між зубцями Р та комплексом QRS


36. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації болісність при пальпації печінки. Висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії 14 см.

Яка в нормі висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії?

A. 5-6 см

B. 6-8 см

C. 9-11 см

D. 12-14 см

E. 14-16 см


37. Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв.

Про свідчить блювання „кавовою гущею”?

А. Кровотеча із шлунка на тлі гіперацидності

В. Кровотеча із шлунка на тлі аноцидності

С. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

D. Зловживання кавою

Е. Кровотеча із висхідного відділу товстого кишечника


38. Скарги на біль в лівій підреберній ділянці, слабкість, запаморочення, серцебиття. При огляді шкіра і слизові бліді. Живіт збільшений в лівій підреберній ділянці. При глибокій пальпації пальпується край селезінки. Перкуторно повздовжній розмір її 12 см.

Який в нормі повздовжній розмір селезінки?

A. 2-4 см

B. 4-6 см

C. 6-8 см

D. 8-10 см

E. 10-12 см


39. Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота.

Про що свідчить симптом флюктуації?

А. Наявність повітря в черевній порожнині

В. Наявність вільної рідини в черевній порожнині

С. Ожиріння пацієнта

D. Значний метеоризм

Е. Кишечну непрохідність


40. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний, випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації печінка болісна. Висота печінкової тупості по правій середньоключичній лінії 14 см.

Яка в нормі характеристика краю печінки, що визначається при глибокій пальпації?

A. Гладенький безболісний

B. Горбкуватий безболісний

C. Щільний фестончатий

D. Щільний гладенький

E. Зернистий безболісний
1. Після ознайомлення зі скаргами та анамнезом хвороби пацієнта на ішемічну хворобу серця, лікар розпитав його про умови побуту та праці, зібрав дані про алергологічний анамнез.

Які відомості з анамнезу життя були не отримані?

A. загально біографічні дані (вік, прізвище)

B. скільки років хворіє на ІХС

C. шкідливі звички

D. чи був раніше перенесений інфаркту міокарда

E. частота нападів стенокардії


2. До приймального відділення лікарні швидка допомога доставила хворого у важкому стані. Хворий на питання лікаря відповідає із запізненням або відповідає не на всі питання, в оточенні орієнтується недостатньо.

Як оцінити стан притомності?

A. ступор

B. кома

C. сопор

D. амнезія

E. сінкопальний стан


3. До приймального відділення лікарні швидка допомога привезла хворого у важкому стані. Хворий знаходиться у стані заціпеніння, з цього стану його можна вивести на короткий час у разі голосного звертання до нього. Рефлекси збережені.

Як оцінити стан притомності?

A. ступор

B. кома

C. сопор

D. маячіння

E. амнезія


4. При огляді хворої лікар звернув увагу на нерівномірне ожиріння з характерним відкладанням жиру на обличчі, шиї, у ділянці плечового пояса і живота за наявності худих кінцівок. Обличчя кругле, місяцеподібне, багрово-червоного кольору, іноді з синюшним відтінком. Спостерігається гірсутизм. Такий тип ожиріння є типовим для:

A. гіпотериозу

B. менопаузи

C. ліпоми

D. гіпертиреозу

E. хвороби Іщенко-Куминга5. Хворий щадить хвору ногу і пересуває її вперед шляхом повороту всього таза без згинання ноги в культовому суглобі, робить подібний до поклону рух тулубом. Оцінюючи таку ходу, лікар може доумати про враження:

A. на спину сухотку

B. остеомаляцію

C. геміпарез, як наслідок мозкового інсульту

D. ураження сідничного нерва

E. розсіяний склероз


6. Хворий скаржиться на субфібрильну температуру, ранковий кашель з виділенням харкотиння зелено-сірого кольору. Такі симптоми є характерними для:

A. ларінгіт

B. сухого плеврит

C. рак легенів

D. бронхоектатична хвороба

E. туберкульоз легенів


7. Хворий скаржиться на субфебрильну температуру протягом останніх трьох місяців, загальну слабкість, кашель з виділенням свіжої червоної крові у харкотинні. Раніше не хворів. Найбільш імовірною причиною кровохаркання може бути:

A. крупозна пневмонія

B. бронхоектатична хвороба

C. мітральний стеноз

D. туберкульоз легенів

E. лімфогранулематоз


8. При статичному огляді грудної клітини пацієнта з захворюванням органів дихання, лікар виявив збільнення однієї з половин. Це може спостерігатись при:

A. пневмосклерозі

B. бронхіальній астмі

C. гострому бронхіті

D. пневмосклерозі

E. ексудативному плевриті


9. При пальпації грудної клітини та визначенні голосового тремтіння лікар виявив його підсилення. Це може спострегіатись при:

A. крупозній пневмоніі в стадії спечінкування

B. бронхіальній астмі

C. бронхоектатичній хворобі

D. ексудативному плевриті

E. дифузному пневмосклерозі


10. При обстеженні хворого на нижньодольову крупозну пневмонію лікар може виявити:

A. виникнення тимпанічного тону

B. зменшення висоти стояння верхівок легень

C. зменшення ширини полей Креніга

D. зменшення активної рухомості нижнього краю легені

E. збільшення активної рухомості нижнього краю легені


11. При обстеженні хворого лікар виявив: збільшення правої половини грудної клітини у розмірах, відставання її в акті дихання, зменшення рухомості нижнього краю легені. При аускультації виявлено бронхіальне дихання в нижніх відділах справа. Поєднання таких ознак більш типово для:

A. бронхіальної астми

B. гідропневотораксу

C. раку легень

D. крупозної пневмонії в стадії спечінування

E. гідротораксу


12. При аускультації нижньої правої легені хворого на крупозну пневмонію лікар вислухав на висоті вдиху особливий тріск який можна оцінити як:


A. плевроперикардіальний шум

B. крепітацію

C. бронхіальне дихання

D. вологі хрипи

E. шум третя плеври


13. При аускультації легень лікар вислуховує переривчастий грубий звук в обидві фази дихання. На прохання лікаря дихати глибше, пацієнт скаржиться на посилення болю в грудній клітці.

Який дихальний шум вислуховує лікар?

A. плевроперикардіальний шум

B. сухі хрипи

C. крепітацію

D. шум тертя плеври

E. жорстке дихання


14. При аускультації легень лікар вислуховує переривчастий грубий звук в обидві фази дихання. На прохання лікаря дихати глибше, пацієнт скаржиться на посилення болю в грудній клітці.

Що необхідно зробити лікарю для уточнення типу дихальних шумів?A. попросити хворого затримати дихання

B. нахилити хворого у бік враження

C. провести бронхофонію

D. прикласти вухо до грудної клітини над місцем враження та потрусити хворого

E. зробити «ложний» вдих


15. При мікроскопічному дослідженні харкотиння лікар виявив кристали Шарко-Лейдена і спіралі Куршмана. Це є підставою думати про наявність у хворого:


A. бронхіальної астми

B. бронхоектатичної хвороби

C. раку легень

D. актиномікозу

E. туберкульозу


16. Хворий К., 50 рків, страждає бронхіальною астмою впродовж 10 років, регулярно спостерігається пульмонологом.

Які з перерахованих методів дослідження слід призначити хворому для визначення дихальної недостатності?

A. бронхографію

B. бронхоскопію

C. торакоскопію

D. спірографію

E. плеваральну пункцію


17. При огляді хворого лікар звернув увагу на обличчя хворого: шкіра щік має темно-червоний із синюшними відтінками колір у вигляді румянців. Ознаками якого захворювання це може бути:

A. крупозна пневмонія

B. мітральний стеноз

C. враження наднирників

D. ексудативний перикардит

E. атеросклероз


18. При дослідженні верхівкового поштовху лікар помітив що під час систоли замість випинання спостерігається втягування грудної клітини. Такий симптом може свідчити про:


A. аневризму дуги аорти

B. злиплевий перикардит

C. мітральний стеноз

D. перенесений інфаркт міокарду

E. серцеву недостатність


19. Лікар звернув увагу що у пацієнта спостерігається набухання шийних вен одночасно з появою артеріальної пульсової хвилі. Такий симптом може свідчити про:


A. злипливий перикардит

B. аневризму дуги аорти

C. високу гіпертензію в малому колі кровообігу

D. мітральний стеноз

E. недостатність тристулкового клапану


20. При пальпації верхівкового поштовху лікар виявив наступні його властивості: розлитий, високий, посилений, резистентний. Для якого стану такі властивості більш типові:

A. дилятація лівого шлуночка

B. висока гіпертензія у малому колі кровообігу

C. гіпертрофія лівого шлуночка

D. накопичення рідини в перикарді

E. тахікардія


21. При пальпації грудної клітини лікар відчув тремтіння грудної клітини, що нагадує «котяче муркотіння» в ділянці верхівки серця під час діастоли. Наявність цього симптома вказує на:

A. стеноз гирла аорти

B. стеноз мітрального отвору

C. комбінована мітральна вада серця

D. недостатність мітрального клапану

E. недостатність клапанів аорти


22. При перкусії серця лікар визначив зміщення лівої межі відносної тупості назовні від середньо- ключичної лінії на 2 см. Такі зміни можуть спостерігатись при:

A. гіпертрофії лівого передсердя

B. гіпертрофії правого та лівого передсердь

C. гіпертрофії лівого шлуночка

D. збільшення дуги аорти

E. гіпертрофії правого шлуночка


23. При перкусії серця лікар визначив зміщення верхньої межі відносної тупості серця до рівня ІІ міжребіря. Це може спостерігатись при:


А. гіпертрофії лівого передсердя

B. гіпертрофії правого та лівого передсердь

C. гіпертрофії лівого шлуночка

D. збільшення дуги аорти

E. гіпертрофії правого шлуночка24. При визначенні конфігурації серця лікар визначив трапецієвидну форму серця з широкою основою внизу і поступовим звуженням догори в напрямку до судинного пучка. Така форма серця може спостерігатись при:


А. гіпертрофії лівого передсердя

B. гіпертрофії правого та лівого передсердь

C. гіпертрофії лівого шлуночка

D. збільшення дуги аорти

E. накопиченні великої кількості рідини в перикардіальній порожнині


25. При перкусії серця лікар визначив патологічне збільшення абсолютної тупості серця. В якому випадку можуть спостерігатись такі зміни:


A. емфізема легень

B. пухлина заднього средеостіння

C. пневмосклероз нижньої долі правої легені

D. пневмоперикардит

E. напад бронхіальної астми


26. При обстеженні хворого лікар виявив наявність дефіциту пульсу 15 уд.за хв. При яких патологічних станах це може спостерігатись?


A. недостатність клапанів аорти

B. судинна дистонія

C. серцева недостатність

D. миготлива аритмія

E. Атеросклеротичний кардіосклероз


27. При обстеженні хворого лікар виявив виражену брадикардію - 37, рідкий ритмічний пульс. При яких паталогічних станах це може спостерігатись?

A. підвищення температури

B. серцева недостатність

C. бронхіальна астма

D. повна атріовентрикулярна блокада

E. міокардит


28. При проведенні аускультації серця лікар повинен дотримуватись наступного порядку. Спочатку вислухати першу точку, якою є:

A. трьохстулковий клапан у ділянці верхівки серця

B. тристулковий клапан біля основи мечоподібного відростка

C. двухстулковий клапан у ділянці верхівки серця

D. точка Боткіна-Ерба

Е. друге міжребіря ліворуч від грудини


29. При аускультації серця лікар вислухав підсилення першого тону на верхівці серця. Це може спостерігатись при:


A. інфаркт міокарду

B. міокардит

C. стеноз мі трального отвору

D. хронічна анемія

E. гідроперикардит


30. При аускультації серця лікар вислухав «гарматний тон» Стражеска на верхівці серця. Це може спостерігатись при:

A. інфаркт міокарду

B. повна атріовентрикулярна блокада

C. міокардит

D. недостатність мітрального клапану

E. стеноз аорти


31. При аускультації верхівки серця лікар вислухав ослаблення першого тону. Це може спостерігатись при:

A. міокардит

B. повна атріовентрикулрна блокада

C. тіреотоксикоз

D. стеноз мітрального отвору

E. гостра крововтрата


32. При аускультації серця лікар вислухав на верхівці серця органічний діастолічний шум. Це може спостерігатись при:

A. стеноз мітрального отвору

B. стеноз гирла аорти

C. стеноз гирла легеневої артерії

D. недостатність мітрального клапану

E. недостатність трьохстулкового клапану


33. Нормальна тривалість зубця Р:

A. 0, 02-0,03 с

B. 0, 03-0,04 с

C. 0, 02-0,07с

D. 0, 06-0,01с

E. 0, 12-0,18 с


34. При дослідженні електричної вісі серця виявлено кут альфа - 450. Це свідчить про:

A. нормальне положення електричної вісі

B. горизонтальне положення електричної вісі

C. вертикальне положення електричної вісі

D. відхилення електричної вісі вліво

E. відхилення електричної вісі вправо


35. Хворий скаржиться на напади серцебиття, запаморочення, що виникають раптово та тривають близько години, проходять після медикаментозного лікування .При дослідженні пульсу спостерігається нерегулярний, нерівний дефіцитний пульс. Найбільш імовірно виявити на ЕКГ наступні порушення:

A. наявність поодиноких передсердних екстрасистол

B. мезонодальний ритм

C. ідеовентрикулярний ритм

D. відсутність зубців Р та різні відстані RR, тахікардія

E. деформація комплексу QRS, збільшення його >0,12, однакові відстані RR, тахікардія >140/хв.


36. При дослідженні ЕКГ лікар виявив наступні зміни: частота шлуночкових комплексів 180 хв., ритм правильний, інтервали RR рівні, комплекси QRS розширені, деформовані, нагадують зубці пилки. Такі зміни ЕКГ типові для:

A. надшлуночкова пароксизмальна тахікардія

B. шлуночкова пароксизмальна тахікардія

C. миготлива тахісистолічна аритмія

D. фібриляція шлуночків

E. тріпотіння шлуноків


37. При дослідженні ЕКГ лікар виявив наступні зміни: частота шлуночкивх комплексів 180 хв, ритм правильний, інтервали RR рівні, комплекси QRS не розширені, нормальні. Такі зміни ЕКГ типові для:


A. надшлуночкова пароксизмальна тахікардія

B. шлуночкова пароксизмальна тахікардія

C. миготлива тахісистолічна аритмія

D. фібриляція шлуночків

E. тріпотіння шлуноків


38. Хворий скаржиться на ниючий біль в епігастральній ділянці, відрижку з запахом «тухлих яєць». Такі скарги типові для:

A. підвищення секреторної функції шлунку

B. зниження секреторної функції шлунка

C. анацидітас

D. гастродуоденальний рефлюкс

E. захворювання печінки
39. Хворий скаржиться на відчуття жару і паління в надчеревній ділянці і за грудиною, болі в епігастральній ділянці,які посилюються після прийому їжі, закрепи. Такі скарги типові для:


A. підвищення секреторної функції шлунку

B. зниження секреторної функції шлунка

C. анацидітас

D. гастродуоденальний рефлюкс

E. захворювання печінки40. При пальпації живота лікар виявив наявність «шуму плеску Гіппократа». Це свідчить про:


A. наявність повітря в шлунку

B. наявність рідини в шлунку

C. наявність великої кількості рідини та повітря в шлунку

D. наявність асциту

E. наявність метеоризму1. Хворий З., 72 років скаржиться на кашель, задишку змішаного характеру, яка підсилюється після фізичного навантаження. Із анамнезу життя відомо, що сорок років хворий пропрацював мельником, палить з юнацького віку. Останні двадцять років хворіє на хронічний бронхіт.

Що буде вислуховуватись у хворого при аускультації легень:

А. Підсилення везикулярного дихання

В. Жорстке везикулярне дихання

С. Ослаблення везикулярного дихання

D. Патологічне бронхіальне дихання

Е. Амфоричне дихання


2. Хвора К., 36 років скаржиться на кашель з виділенням слизисто-гнійної мокроти, головну біль задишку, виражену слабкість. Хворіє п’ять днів, захворіла гостро після переохолодження. Дільничний лікар після обстеження поставив діагноз позагоспітальної вогнищевої правобічної пневмонії.

Що вислухав лікар при аускультації легень:

А. Сухі свистячі хрипи

В. Вологі дрібнопухірцеві неконсонуючі хрипи

С. Крепітацію

D. Шум тертя плеври

Е. Сухі дзижчачі хрипи3. Хвора Н., 80 років скаржиться на задишку особливо після фізичного навантаження. Під час проведення рентгенологічного дослідження виявлено підсилення прозорості легеневого малюнку. Поставлено клінічний діагноз емфізема легень.

Яка буде аускультативна картина над легенями у хворої:

А. Патологічне бронхіальне дихання

В. Саккодоване дихання

С. Підсилення везикулярного дихання

D. Ослаблення везикулярного дихання

Е. Жорстке везикулярне дихання4. Хворий М., 47 років поступив в клініку з погіршенням стану, непродуктивний кашель, задишку, нападами задухи.

Які аускультативні признаки бронхіальної обструкції у даного хворого:

А. Жорстке везикулярне дихання

В. Сухі дзижчачи хрипи

С. Сухі свистячі хрипи

D. Вологі середньопухирцеві хрипи

Е. Шум тертя плеври

5. Хвора П., 35 років поступила в приймальне відділення клінічної лікарні №3 м. Київа по швидкій допомозі. Черговий лікар-терапевт детально провів розпитування пацієнтки.

Яке заключення повинно бути зроблено в результаті даного розпитування:

А. Поставлений попередній діагноз

В. Оцінено загальний стан хворої

С. Вияснено яка система уражена, як між собою зв’язані скарги, гострий чи хронічний характер захворювання

D. Призначено лікування

Е. Проведена оцінка стану здоров’я пацієнтки6. Студенти 3 курсу медичного факультету №1 провели розпитування хворої С., 40 років, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні із діагнозом гіпертонічна хвороба.

Хто є основоположником сучасного наукового методу розпитування:

А. С.П.Боткін

В. О.О. Остроумов

С. Г.А. Захар’їн

D. В.П. Образцов

Е. М.Д. Стражеско7. Хворий Н., 35 років доставлений каретою швидкої допомоги в приймальне відділення лікарні швидкої допомоги після автомобільної аварії. Стан хворого тяжкий. Хворий знаходиться в сопорі.

Які дані характеризують сопор:

А. Стан хворого без свідомості, втрачені всі рефлекси і життєво важливі функції

В. Стан відсутності свідомості

С. Стан оціпеніння, хворий погано орієнтується в просторі, заторможений

D. Стан отупіння – реагує тільки на сильні звукові чи механічні подразнення, рефлекси збереження

Е. Стан маячіння і галюцинації8. Вночі чергового лікаря терапевтичного стаціонару викликали до хворої Б., 74 років. Хвора скаржиться на виражену задишку, збільшення живота, набряки на нижніх кінцівках. При огляді: стан хворої тяжкий, свідомість ясна, виражений ціаноз шкіряних покровів. Хвора займає положення ортопноє.

При якому із станів хворий займає положення ортопноє:

А. Бронхіальна астма

В. Серцева астма

С. Бронхоектатична хвороба

D. Ексудативний перикардит

Е. Асцит


9. Хворий А., 30 років, який хворіє на ревматизм, звернувся до дільничого лікаря терапевта в зв’язку з погіршенням стану. При огляді хворого лікар спостерігав „танок каротид”.

При якій ваді серця може спостерігатися „танок каротид”:

А. При стенозі вічка аорти

В. При недостатності мітрального клапану

С. При недостатності клапанів аорти

D. При недостатності тристулкового клапану

Е. При стенозі мітрального клапану10. При огляді хворої В., 25 років, яка хворіє на ревматизм лікар при пальпації виявив діастолічне „котяче муркотіння”.

Де і коли можна виявити діастолічне „котяче муркотіння”:

А. При стенозі вічка аорти в ІІ міжребер’ї справа біля краю грудини

В. При стенозі легеневої артерії в ІІ міжребер’ї зліва від грудини

С. При стенозі мітрального отвору на верхівці серця

D. На верхівці серця при сухому плевриті

Е. В зоні абсолютної тупості серця при сухому перикардиті11. Лікар проводячи обстеження хворого С., 10 років, при статичному огляді грудної клітки виявив „серцевий горб”.

Що таке статичний огляд:

А. Огляд при якому цікавить рух обох половин грудної клітки

В. Огляд м’язового покриву грудної клітки

С. Огляд при якому звертається увага на участь обох половин грудної клітки в акті дихання

D. Огляд обох половин грудної клітки без акту дихання

Е. Огляд при якому цікавить частота, глибина, ритм дихання


12. Хвора К., 30 років скаржиться на кашель з виділення гнійного харкотиння „повним ротом” вранці, слабкість, пітливість, підвищення температури тіла до 37,8ºС. При огляді у хворої пальці рук у вигляді „барабанних паличок”.

Для якого із захворювань характерно виділяння харкотиння „повним ротом”

А. Туберкульоз легень

В. Вогнищева пневмонія

С. Крупозна пневмонія

D. Бронхоектатична хвороба

Е. Рак легень13. Хворий М., 62 років скаржиться на кашель з харкотинням у вигляді „малинового желе”, слабкість, втрату ваги тіла. Палить цигарки впродовж 40 років.

Можна думати що у хворого:

А. Рак легень

В. Бронхоектатична хвороба

С. Крупозна пневмонія

D. Туберкульоз легень

Е. Абсцес легень14. Хвора К., 36 років скаржиться на задишку, кашель з виділенням помірної якості слизиво-гнійного харкотиння, відчуття тяжкості в правому боці. При обстежені лікар справа нижче кута лопатки виявив відсутність голосового тремтіння, тупий легеневий звук, відсутність везикулярного дихання.

Про який патологічний процес найбільш вірогідно можна думати:

А. Емфізему легень

В. Пневмоторакс

С. Ексудативний плеврит

D. Сухий плеврит

Е. Компресійний ателектаз


15. У хворої С., 65 років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу під час обстеження лікар знайшов: 1) АТ – 170/110 мм. рт. ст. 2) зміщення верховного поштовху вліво 3) акцент ІІ тону над аортою.

Який патологічний стан привів до зміщення верховного поштовху вліво:

А. Кардіосклероз

В. Атеросклероз аорти

С. Гіпертрофія лівого шлуночка

D. Пневмосклероз

Е. Емфізема легень16. При обстеженні допризивника С., 16 років лікар знайшов, що верхівковий поштовх у нього розміщений в нормі.

Де знайшов лікар верхівковий поштовх:

А. V міжребір’я по середньоключичній лінії

В. V міжребір’я на 1,0 см досередини від середньоключичної лінії

С. V міжребір’я на 1,0 см назовні від середньоключичної лінії

D. VІ міжребір’я по середньоключичній лінії

Е. ІV міжребір’я по середньоключичній лінії17. Хвора М., 74 років поступила в терапевтичне відділення з скаргами на задишку, серцебиття, перебої в роботі серця, виражені набряки, збільшення живота. При обстеженні лікар виявив у хворої дефіцит пульсу 20 ударів на хвилину. АТ - 150/80 мм. рт. ст.

Що привело до виникнення дефіциту пульсу:

А. Серцева недостатність

В. Гіпертонічна хвороба

С. Миготлива аритмія

D. Атеросклеротичний кардіосклероз

Е. Недостатність мітрального клапану18. Хворий М., 25 років страждав на ревматизм. При обстежені лікар виявив у хворого позитивний симптом Попова-Савельева.

Яка вада серця у даного пацієнта могла обумовити даний симптом:

А. Недостатність мітрального клапана

В. Стеноз мітрального отвору

С. Недостатність клапанів аорти

D. Стеноз вічка аорти

Е. Недостатність тристулкового клапану19. Хвора К., 40 років хворіє на ревматизм. Поступила в стаціонар в кардіологічне відділення зі скаргами на задишку, серцебиття, головні болі, набряки на нижніх кінцівках. При обстежені: АД 240/0 мм.рт.ст., ЧСС – 110 уд. в 1 хв., пульс 110 уд. в 1 хв., високий, швидкий.

Що обумовлює виникнення даного пульсу:

А. Недостатність мітрального клапану

В. Стеноз мітрального отвору

С. Стеноз вічка аорти

D. Недостатність клапанів аорти

Е. Симптоматична артеріальна гіпертензія20. У хворого А., 20 років, який хворіє на ревматизм, при аускультації серця на верхівці вислуховується „ляскаючий” І тон.

Про яку ваду серця можна думати:

А. Недостатність мітрального клапану

В. Стеноз мітрального отвору

С. Недостатність клапанів аорти

D. Стеноз вічка аорти

Е. Недостатність тристулкового клапана21. У хворої на гіпертонічну хворобу при обстежені АТ 190/120 мм.рт.ст. Тони серця ритмічні, приглушені, акцент ІІ тону над аортою. Пульс 90 уд. в 1 хв. напружений, ритмічний.

Що лежить в основі акценту ІІ тону над аортою:

А. Підвищення тиску в малому полі кровообігу

В. Підвищення тиску в великому полі кровообігу

С. Підвищення кінцево – діастолічного тиску в лівому шлуночку

D. Підвищення кінцево – діастолічного тиску в правому шлуночку

Е. Підвищення кінцево-систолічного тиску в лівому передсерді22. У хворого на ревматизм вислуховується „ритм перепела”.

Про яку ваду серця можна думати:

А. Стеноз мітрального отвору

В. Стеноз вічка аорти

С. Недостатність мітрального клапану

D. Недостатність аортальних клапанів

Е. Недостатність тристулкового клапану23. У хворої З., 35 років, яка хворіє на ревматизм з аортальною вадою серця (недостатність аортальних клапанів), вислуховується при аускультації серця діастолічний шум.

Де є найкраще місце вислуховування даного шуму:

А. Верхівка серця

В. Зона Боткіна-Ерба

С. Друге міжребір’я справа від грудини

D. Друге міжребір’я зліва від грудини

Е. Місце прикріплення мечоподібного відростка до грудини24. У хворого К., 20 років, який хворіє на ревматизм з наявною вадою серця вислуховується діастолічний шум на верхівці.

Яка вада серця у хворого:

А. Стеноз вічка аорти

В. Стеноз мітрального отвору

С. Стеноз легеневої артерії

D. Недостатність мітрального клапану

Е. Недостатність тристулкового клапану25. У хворого С., 16 років при досліджені ЕКГ виявлено: ритм синусовий, правильний ЧСС – 100 уд. на хвилину, інтервал PQ – 0,24 сек QRS – 0,08 сек < - 65º. Із анамнезу відомо, що за три тижні перед дослідженням хворий переніс фолікулярну ангіну.

Про які зміни можна думати:

А. Порушення провідності в передсердях

В. Відсутність будь-яких змін

С. Синусову брадикардію

D. А-V блокаду І ступеня

Е. А-V блокаду ІІ ступеня типу (Мобітц І)26. Під час профілактичного огляду студентів 3 курсу НМУ ім. О.О.Богомольця при досліджені ЕКГ у більшості студентів зроблено заключення про нормальну електричну вісь.

Що таке нормальна електрична вісь (кут альфа):

А. Від – 30 до – 60 º

В. Від 0 до – 30 º

С. Від 0 до + 30 º

D. Від + 30 до 70 º

Е. Від + 70 до 90 º27. У хворої М., 68 років, яка хворіє на ішемічну хворобу серця періодично виникають напади порушень ритму у вигляді пароксизму миготливої аритмії.

Які ЕКГ признаки миготливої аритмії:

А. Зубець Р відсутній, однакові інтервали R – R

В. Зубець Р відсутній, неоднакові інтервали R - R

С. Зубець Р від’ємний, незмінний шлуночків комплекс

D. Інтервал R – R однаковий, передсердні хвилі „пилкоподібної форми”

Е. Інтервал R – R різний, поступово від циклу до циклі збільшення інтервалу Р – Q28. У хворого К., 55 років, який переніс інфаркт міокарда, діагностовано шлуночкові екстрасистолію.

Які ЕКГ признаки шлуночкової екстрасистоли:

А. Змінений зубець Р, незмінений шлуночковий комплекс

В. Змінений зубець Р, змінений шлуночків комплекс

С. Відсутність зубця Р, широкий шлуночків комплекс, повна компенсаторна пауза

D. Наявність негативного Р перед шлуночковим комплексом

Е. Наявність негативного Р після шлуночкового комплексу29. У хворого Д., діагностовано міокардит, порушення ритму (після кожного синусового комплексу з’являється екстрасистолічний комплекс).

Як називається така екстрасистолія:


А. Політопна

В. Групова

С. Бігіменія

D. Тригіменія

Е. Вставна30. Хвора З., 72 роки періодично втрачає свідомість. Після обстеження у хворої виявлено повну атріовентрикулярну блокаду.

Які ЕКГ признаки повної атріовентрикулярної блокади:

А. Випадіння повного серцевого циклу на фоні регулярних передсердних скорочень

В. Поступове, від циклу до циклу, подовження інтервалу Р - R

С. Нема зв’язку між зубцем Р (70 уд. в 1 хвилину) і розширеним аберантним шлуночковим комплексом (25 уд. в 1 хвилину)

D. Зубець Р негативний після кожного комплексу QRS

Е. Тривалість Р – Q однакова, періодичне випадіння шлуночкового комплексу31. Хворого К., 32 років з виразкової хворобою шлунку, турбує печія.

Що лежить в основі печії:

А. Підвищена кислоутворююча функція шлунку

В. Знижена секреторна функція шлунку

С. Ахлоргідрія

D. Гастроезофагальний рефлюкс

Е. Гастродуоденальний рефлекс32. Хворий О., 40 років викликав швидку допомогу. Скаржиться на блювоту „кавою гущою”. Із анамнезу хворіє на виразкову хворобу 12 палої кишки.

Коли буває блювота „кавовою гущею”:

А. Стеноз воротаря

В. Шлункова кровотечею на фоні ахілії

С. Жовтяниці

D. Шлуночкові кровотеча на фоні нормо або гіперацидітас

Е. Зловживанні кавою33. У хворої В., 65 років з серцевою недостатністю. При огляді лікар побачив збільшений живіт і вип’ячений пупок.

Коли буває вип’ячений пупок:

А. При метеоризмі

В. При гастроптозі

С. При асциті

D. При ентероптозі

Е. При набряку передньої черевної стінки


34. Хвора Б., 15 років доставлена каретою швидкої допомоги в приймальне відділення лікарні №3. При обстежені у пацієнтки виявлено м’язовий дефанс.

Про що можна думати:

А. Про запалення органів черевної порожнини

В. Про запалення очеревини

С. Про загострення виразкової хвороби шлунку

D. Про загострення виразкової хвороби 12 палої кишки

Е. Про стеноз воротаря35. У хворої М., 30 років, яка зловживає алкоголем, при обстеженні виявлено збільшення розмірів печінки, виражену венозну сітку на передній черевній стінці у вигляді „голови медузи”.

Коли спостерігається „голова медузи”:

А. При вагітності

В. При ожирінні

С. При застої крові в системі воротної вени

D. При асциті

Е. При цирозі печінки36. Лікар обстежуючи хвору К., 76 років при пальпації горизонтальної частини – ободової кишки виявив новоутворення.

Де в нормі розміщується ця кишка:

А. На рівні пупка

В. На 1 – 2 см вище пупка

С. На 2 – 3 см вище пупка

D. На 2 – 3 см нижче пупка

Е. Нижче великої кривизни шлунка на 2 – 3 см37. У хворого Ж., 35 років, у якого діагностували цироз, лікар при обстеженні виявив перкуторно збільшення розмірів печінки.

Які нормальні розміри печінки по Образцов:

А. 10-12, 9-11, 8-10 см

В. 12-14, 11-13, 10-12 см

С. 13-15, 12-14, 11-13 см

D. 9-10, 8-9, 7-8 см

Е. 8-9, 7-8, 6-7 см38. Хвора Н., 40 років скаржиться на задишку, набряки на ногах, збільшення живота. Із анамнезу відомо, що хвора хворіє на ревматизм. При огляді: акроцианоз, набряки на нижніх кінцівках, живіт має вигляд „жаб’ячого живота” з наявністю венозної сітки по бокових поверхнях.

Коли живіт набуває вигляду „жаб’ячого живота”:

А. При метеоризмі

В. При асциті

С. При вагітності

D. При ожирінні

Е. При перитоніті39. У хворого М., 42 років, який хворіє на цироз печінки виявлено портальну гіпертензію.

Рентгенологічне дослідження якого відділу шлунково-кишкового тракту доцільно при портальній гіпертензії:

А. 12-ти палої кишки

В. Стравоходу

С. Тонкої кишки

D. Сліпої кишки

Е. Поперечно-ободочної кишки40. Хворий Ш., 22 років скаржиться на болі в епігастральній ділянці . Болі носять „голодний”, „нічний” характер, також мають сезонність (весна, осінь). Із анамнезу – батько пацієнта хворіє на виразкову хворобу.

Який із методів інструментального обстеження ви запропонуєте в першу чергу:

А. Дуодентальне зондування

В. Рентгеноскопію

С. Рентгенографію

D. Фракційне дослідження шлункового вмісту

Е. Гастроскопію№ 1

У приймальне відділення лікарні машиною швидкої допомоги доставлено хворого зі скаргами на свербіння шкіри, сип на обличчі і кінцівках, нудоту. Об'єктивно: температура – 37,10 С, Ps – 108 уд/хв, аритмічний, АТ – 120/80 мм рт. ст. На ЕКГ: ЧСС – 108 уд/хв, зрідка – передсердні екстрасистоли. З чого потрібно розпочати ведення історії хвороби хворого?


A. Загальний огляд.

B. Встановлення паспортних даних.

C. Огляд окремих частин тіла.
D. Збір скарг.

E. Збір анамнезу життя.


№ 2

З приймального відділення за наявності направлення дільничного лікаря до гастроентерологічного стаціонару поступив хворий з жовтяницею, свербінням, субфебрильною температурою, розладами травлення. З чого розпочати курацію стаціонарного хворого?


A. Збір скарг.

B. Збір анамнезу хвороби.

C. Збір анамнезу життя.
D. Збір загального анамнезу.

E. Детальний огляд хворого.


№ 3

Хвора 58 років, тривалий час проживала на забрудненій території близько ЧАЕС. В анамнезі – тиреотоксикоз. Лікується з приводу порушення функції щитоподібної залози. Об'єктивно: температура – 36,10 С, Ps – 108 уд/хв, ритмічний, АТ – 140/90 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС – 108 уд/хв, синусова тахикардія, поодинокі екстрасистоли. При аускультації серця – систолічний шум на верхівці. Яка ознака при огляді хворої може стати в нагоді при постановці діагнозу до проведення лабораторно-інструментальних досліджень?


A. Мішки під очима.

B. Екзофтальм.

C. Ендофтальм.
D. Птоз.

E. Ністагм.


№ 4

Чоловік 26 років, тривалий час знаходиться під спостереженням гастроентеролога з приводу синдрому мальабсорбції. Хворого турбують проноси, знижений апетит, крихке волосся та ламкість нігтів. При лабораторному дослідженні встановлена недостатність вітаміна групи В. Яка ознака при огляді вказує на наявність вітамінної недостатності?


A. Тріщини у куточках рота.

B. Незарощення твердого піднебіння.

C. Постійно напіввідкритий рот.
D. Кіфоз.

E. Гіперсалівація.


№ 5

Хвора 56 років, в анамнезі – інфаркт міокарда 2 роки тому. Скаржиться на задишку в стані спокою, біль у серці. При огляді – ортопное, акроціаноз, набряки шийних вен, гомілок. Ps 94 уд/хв, аритмічний. Верхня межа відносної тупості серця у ІІ міжребер’ї по лівій парастернальній лінії, права – на 1 см вправо від правого краю грудини, ліва – на 1,5 см вліво від лівої середньоключичної лінії у VI міжребер’ї. Межі абсолютної тупості серця по вищезазначених лініях: верхня – у ІІІ міжребер’ї, права – по лівому краю грудини, ліва співпадає з лівою межею відносної тупості серця.. Печінка – виступає на 6 см вниз по правій середньоключичній лінії. Під впливом терапії спостерігається позитивна динаміка. Яка стадія серцевої недостатності (СН) у хворої?


A. СН IIБ
B. СН 0
C. СН I
D. СН IIА
E. СН III
№ 6

Хворий 49 років, в анамнезі – стабільна стенокардія, функціональний клас (ФК) ІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, що виникли раптово та не купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 108 уд/хв, АТ – 120/80 мм рт.ст., поодинокі екстрасистоли. На ЕКГ: ЧСС – 108 уд/хв, рідко – лівошлуночкові екстрасистоли, депресія сегмента ST у І, аVL та високі, гострокінцеві зубці Т у V2, V3, V4 відведеннях. Який найбільш вірогідний діагноз?


A. Стенокардія стабільна, ФК ІV.
B. Стенокардія стабільна, ФК ІІ.
C. Інфаркт міокарда.
D. Стенокардія нестабільна.

E. Стенокардія варіантна.
№ 7

Хвора 27 років, в анамнезі – гостра ревматична лихоманка. Скаржиться на задишку при значному фізичному навантаженні, періодичні напади серцебиття. Об'єктивно: акроціаноз, Ps – 98 уд/хв, аритмічний, АТ – 105/70 мм рт.ст. Верхня межа відносної тупості серця по верхньому краю ІІ ребра, верхня межа абсолютної тупості серця співпадає з верхньою межею відносної тупості серця. Перший тон на верхівці посилений, вислуховується тричленний ритм, акцент другого тону над легеневою артерією, пресистолічний шум над верхівкою та в п’ятій точці аускультації. Який найбільш імовірний діагноз?


A. Дефект міжшлуночкової перетинки.

B. Недостатність мітрального клапана.
C. Пролапс мітрального клапана.
D. Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору.
E. Недостатність клапана аорти.


№ 8

Хворий 24 років, в анамнезі – важка форма гострої вірусної інфекції місяць тому. Скаржиться на болі в нижній третині грудної клітки зліва, періодичні напади серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, слабкість, пітливість. впродовж останніх трьох тижнів тримається субфебрильна температура. Останнім часом відмічає підвищення температури до 39-400С, озноб. Об’єктивно: шкіра бліда з помірним жовтяничним відтінком, є синці, тахікардія, над аортою – систолічний і діастолічний шуми різної інтенсивності. Пальпаторно печінка і селезінка збільшені. Який найбільш вірогідний попередній діагноз?


A. Лівобічна нижньочасткова пневмонія.
B. Інфекційний ендокардит.
C. Абсцес нирки.
D. Ревматична атака.
E. Інфаркт селезінки.


№ 9

Хворий 36 років, скаржиться на кашель з виділенням слизистого харкотиння, підвищення температури тіла до 37,60С, пітливість, загальну слабкість. Над легенями ясний легеневий перкуторний звук, вислуховується жорстке везикулярне диихання, розсіяні сухі хрипи. У крові гемоглобін – 144 г/л, еритроцити – 4,4 . 1012/л, лейкоцити – 9,4 . 109/л, лімфоцити –34%. На оглядовій рентгенограмі – посилення легеневого малюнка з обох сторін. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?


А. Збільшення повітряності легень.

В. Бронхо-легеневий синдром.

С. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

D. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

Е. Ущільнення легеневої тканини.


№ 10

Хворий 26 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 37,80С, чергування сухого кашлю та вологого – з виділенням невеликої кількості слизистого харкотиння, пітливість, загальну слабкість. Над легенями ясний легеневий перкуторний звук, розсіяні сухі хрипи, жорстке везикулярне дихання. У крові гемоглобін – 143 г/л, еритроцити – 4,3 . 1012/л, лейкоцити – 9,4 . 109/л, лімфоцити – 33%. На оглядовій рентгенограмі посилення легеневого малюнка з обох сторін. Яка найбільш імовірна причина кашлю?


А. Запалення бронхів.

В. Запалення плеври.

С. Здавлення бронхів.

D. Здавлення трахеї.

Е. Подразнення слизової оболонки бронхів.


№ 11

Хвора 25 років, скаржиться на сухий кашель, підвищення температури тіла до 37,8оС, пітливість, загальну слабкість. Голосове тремтіння не змінене. Над легенями ясний легеневий перкуторний звук, жорстке везикулярне дихання. У крові гемоглобін – 142 г/л, еритроцити – 4,2 . 1012/л, лейкоцити – 9,2 . 109/л, лімфоцити – 32%, паличкоядерні нейтрофіли – 14%. На оглядовій рентгенограмі посилення легеневого малюнка з обох сторін. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?


А. Гострий бронхіт.

В. Вогнищева пневмонія.

С. Хронічний бронхіт.

D. Туберкульоз легень.

Е. Бронхіальна астма.№ 12

Хворий 49 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 390С, озноб, кашель із в’язким слизистим харкотинням, яке містить домішки крові, біль у грудях при кашлі та глибокому вдиху. При огляді – виражений рум’янець на лівій щоці, герпетичні висипи на губах. Над зоною ураження при пальпації – посилення голосового третіння, при перкусії – тупий перкуторний звук. Дихання поверхневе, частота його 28/хв. Ліва сторона грудної клітки відстає при диханні. Над нижньою часткою лівої легені вислуховується бронхіальне дихання, різнокаліберні вологі хрипи. В крові еритроцити – 5,3 . 1012/л, лейкоцити – 17,0 . 109/л, фібриноген – 9 г/л, С-реактивний білок +++. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?


А. Ущільнення легеневої тканини.

В. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

С. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

D. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині.

Е. Збільшення повітряності легень.№ 13

Хворий 69 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 400С, запаморочення, озноб, кашель із в’язким слизистим харкотинням, яке містить домішки крові, біль у грудях при кашлі та глибокому вдиху, слабкість. При огляді – обличчя бліде з хворобливими рум’янцями на щоках, герпетичні висипи на шкірі, губах, слизовій носа. При пальпації – посилення голосового третіння та бронхофонії у нижніх відділах легень з обох сторін. Дихання поверхневе, частота його 28/хв. Обидві сторони грудної клітки відстають при диханні. У нижніх відділах легень вислуховується бронхіальне дихання, різнокаліберні вологі хрипи. В крові еритроцити – 4,3 . 1012/л, лейкоцити –18,0 . 109/л, фібриноген – 9,5 г/л, С-реактивний білок +++. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?


А. Ексудативний плеврит.

В. Вогнищева пневмонія.

С. Крупозна пневмонія.

D. Бронхоектатична хвороба.

Е. Хронічний бронхіт.


№ 14

Хворий 54 років, скаржиться на кашель з відходженням значної кількості гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 380С з коливаннями 1-20С впродовж доби, періодичний озноб, задишку. В анамнезі – верхнедольова пневмонія кілька місяців тому. Обличчя бліде, ціанотичне. Голосове тремтіння справа посилене. Над легенями ослаблене везикулярне дихання, під правою ключицею різнокаліберні гучні вологі хрипи, амфоричне дихання. В крові лейкоцити – 14,0 . 109/л, гемоглобін – 85 г/л, еритроцити – 3,3. 1012/л, ШОЕ – 56 мм/год. При бактеріологічному дослідженні харкотиння виявлено ріст золотистого стафілокока. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?


А. Наявність патологічної порожнини в легенях.

В. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

С. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

D. Підвищення повітряності легень.

Е. Ущільнення легеневої тканини.№ 15

Хворий 54 років, скаржиться на кашель з відходженням значної кількості гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 380С з коливаннями 1-20С впродовж доби, періодичний озноб, задишку. В анамнезі – лікувався неодноразово з приводу туберкульозу, лікування останнього разу не закінчив, посилаючись на скрутне матеріальне становище. Не працює. Вживає алкоголь. Обличчя бліде, ціанотичне. Під правою ключицею послаблене голосове тремтіння, при перкусії легень притуплений тимпанічний перкуторний звук. Над легенями ослаблене везикулярне дихання, під правою ключицею різнокаліберні гучні вологі хрипи, амфоричне дихання. В крові – лейкоцити 13,0 . 109/л, гемоглобін – 83 г/л, еритроцити – 3,5. 1012/л, ШОЕ – 50 мм/год. При бактеріологічному дослідженні харкотиння виявлено ріст палички Коха. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?


А. Правосторонній пневмоторакс.

В. Ателектаз легені.

С. Закрита порожнини в легені.

D. Правосторонній гідроторакс.

Е. Дренована порожнина в легені.№ 16

Хвора 36 років, скаржиться на кашель з відходженням значної кількості пінистого, схожого на сирну масу харкотиння, підвищення температури тіла до 38-400С, періодичний озноб, задишку. В анамнезі – пневмонія кілька місяців тому. Обличчя бліде, ціанотичне. Збільшені шийні лімфатичні вузли. При перкусії легень під лівою ключицею притуплений тимпанічний перкуторний звук. Над легенями ослаблене везикулярне дихання, під лівою ключицею різнокаліберні гучні вологі хрипи. В крові лейкоцити – 13,0 . 109/л, гемоглобін – 83 г/л, еритроцити – 3,5. 1012/л, ШОЕ – 50 мм/год. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу для підтвердження основного ді­агно­зу?


А. Спірографію.

В. Бронхографію.

С. Електрокардіографію.

D. Бактеріоскопію харкотиння.

Е. Рентгенографію легень.

№ 17

Хвора 49 років скаржиться на кашель із виділенням слизисто-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 39,60С, головний біль, пітливість. Шкіра та видимі слизові оболонки бліді. Ширина полів Креніга справа і зліва 5 см. Рухливість нижніх легеневих країв збережена. Над середньою ділянкою правої легені притуплений тимпаніт чергується з легеневим звуком, на фоні жорсткого везикулярного дихання вислуховуються звучні дрібнопухирчасті вологі хрипи, рентгенологічно — неоднорідне "плямисте" затемнення помірної інтенсивності, тяжистість кореня правої легені. В крові лейкоцити – 16,2 . 109/л, ШОЕ – 40 мм/год. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?


А. Вогнищева пневмонія.

В. Гідроторакс.

С. Ексудативний плеврит.

D. Крупозна пневмонія.

Е. Пневмоторакс.
№ 18

Хвора 19 років скаржиться на кашель із виділенням слизисто-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 38,60С, головний біль. Шкіра та видимі слизові оболонки бліді. Висота правої та лівої легень відповідно 25 та 3 см. Ширина полів Креніга справа і зліва 4 см. Рухливість нижніх легеневих країв збережена. Над нижньою ділянкою правої легені притуплений тимпаніт чергується з легеневим звуком. На фоні жорсткого везикулярного дихання вислуховуються звучні середньопухирчасті вологі хрипи, рентгенологічно –затемнення помірної інтенсивності, тяжистість кореня правої легені. В крові лейкоцити – 26,2 . 109/л, ШОЕ – 35 мм/год. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?


А. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

В. Ущільнення легеневої тканини.

С. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині.

D. Патологічної порожнини в легені.

Е. Накопичення повітря в плевральній порожнині.
№ 19

Хвора 54 років скаржиться на кашель з виділенням слизистого харкотиння, загальну слабкість, пітливість. Хворіє понад 15 років, загострення бувають кілька разів на рік. Над легенями послаблене голосове тремтіння. Бронхофонія послаблена з обох сторін. При перкусії – коробковий перкуторний звук, помірне обмеження рухливості нижніх легеневих країв. При аускультації – ослаблене везикулярне дихання, сухі хрипи. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?


А. Емфізема легень.

В. Бронхіальна обструкція.

С. Легенева недостатність.

D. Мукоциліарна недостатність.

Е. Ущільнення легеневої тканини.


№ 20

Хвора 54 років знаходиться на лікуванні в каріологічному відділенні. В юності перенесла гостру ревматичну лихоманку. Верхівковий поштовх розлитий, при аускультації діастолічний шум на верхівці серця та в ІІ міжребер’ї справа від грудини. Ліва межа відносної та абсолютної тупості серця зміщена вниз та вліво. При проведенні ультразвукового дослідження – ділятація лівого шлуночка та аортальна вада. На ФКГ − спадаючий діастолічний шум. Яка ознака може бути інформативною при огляді такої хворої?


А. Невпорядковані рухи обличчя у вигляді гримас..

В. Мимовільні рухи голови незалежно від пульсу.

С. Мимовільні рухи голови в такт пульсу.

D. Старече трясіння голови.

Е. Спадіння вен шиї на вдиху.


№ 21

Хвора 34 років, скаржиться на кашель з відходженням великої кількості гнійного харкотиння ("повним ротом") у ранкові години. При зміні положення тіла кашель посилюється. Температура тіла субфебрильна. Хворіє з дитинства, загострення щорічно навесні та восени. Над легенями на фоні ясного легеневого перкуторного звуку ділянки притуплення, де вислуховуються численні сухі та консонуючі крупно- і середньопухирчасті вологі хрипи. В крові – лейкоцити 24 . 109/л, ШОЕ – 46 мм/год. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?


A. Бронхоектатична хвороба.

B. Бронхіт.

C. Вогнищева пневмонія.

D. Емфізема легень.

E. Рак легень.
№ 22


Хвора 24 років, скаржиться на кашель після пробудження з відходженням великої кількості слизисто-гнійного харкотиння, періодично зловонного. При зміні положення тіла кашель посилюється. Температура тіла в межах 37,0- 37,60С. У дитинстві перенесла операцію – резекцію долі легені. Над легенями на фоні ясного легеневого перкуторного звуку ділянки притуплення, де вислуховуються численні сухі та консонуючі крупно- і середньопухирчасті вологі хрипи. В крові лейкоцити – 24 . 109/л, ШОЕ – 46 мм/год. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


А. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

В. Деструкція стінки бронхів.

С. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

D. Звуження просвіту бронхів.

Е. Ателектаз легені.


№ 23

У чоловіка 48 років під час перебування на морозі з’явився приступ ядухи з переважним утрудненням видиху. Хворий сидить, упершись руками об край ліжка. Обличчя ціанотичне, на відстані чути свистячі хрипи. Грудна клітка бочкоподібно розширена, екскурсія її обмежена. Частота дихання 22/хв. Голосове тремтіння ослаблене. Над легенями коробковий перкуторний звук, ослаблене везикулярне дихання, розсіяні сухі свистячі хрипи. Пульс – 90 уд/хв, АТ – 150/90 мм рт.ст. Індекс Тіффно – 45 %. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?


А. Набряк легень.

B. Бронхоектатична хвороба.

С. Вогнищева пневмонія.

D. Бронхіальна астма.

Е. Серцева астма.


№ 24

Жінка, 49 років, хворіє впродовж 8 років. Скарги на напади експіраторної ядухи, кашлю, котрі з’являються навесні, супроводжуються слизовими виділеннями з носа, чханням. Такі напади з’являються переважно підчас цвітіння квітів. Грудна клітка – бочкоподібна. Голосове тремтіння ослаблене, над легенями легеневий перкуторний звук із коробковим відтінком, жорстке везикулярне дихання з подовженим видихом, дифузні сухі свистячі та дзижчачі хрипи. При нападі ядухи помітно участь допоміжних м’язів у акті дихання. На рентгенограмі підвищена повітряність легень, тяжистість. У крові гемоглобін – 120 г/л, еритроцити – 4,9 . 10 12/л, лейкоцити – 8,0 . 10 9/л, еозинофіли – 11 %. У харкотинні, що має "скловидний" характер, знайдені еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена й спіралі Куршмана. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


А. Підвищення повітряності легень.

В. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

С. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині.

D. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

Е. Ущільнення легеневої тканини.№ 25

Чоловік 38 років, скаржиться на біль у грудній клітці зліва, сухий кашель, підвищення температури тіла. Хворіє 4 дні, захворювання пов’язує з переохолодженням. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння ослаблене, виражене притуплення перкуторного звуку з верхньою межею по параболоподібній лінії, різко ослаблене везикулярне дихання. Ширина простору Траубе зменшена. На рентгенограмі органів грудної клітки зліва внизу гомогенна інтенсивна тінь з косою верхньою межею. В крові лейкоцити – 16 . 109/л, ШОЕ – 44 мм/год. Який орієнтовно об’єм випоту?


А. Абсцес легень.

В. Ексудативний плеврит.

С. Крупозна пневмонія.

D. Бронхіальна астма.

Е. Туберкульоз легень.№ 26

У чоловіка 28 років – біль у грудній клітці зліва, кашель, підвищення температури тіла. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння ослаблене, виражене притуплення перкуторного звуку з верхньою межею по параболоподібній лінії з найвищою точкою по задній пахвовій лінії, спереду притуплення до рівня ІУ ребра. Над зоною притуплення різко ослаблене везикулярне дихання. У міжлопатковій ділянці зліва бронховезикулярне дихання. Ширина простору Траубе зменшена. В крові лейкоцити – 26 . 109/л, ШОЕ 60 мм/год. Який орієнтовно об’єм випоту?


А. 500 мл

В. 1500 мл

С. 2000 мл

D. 2500 мл

Е. 3000 мл

№ 27

Чоловік 37 років, скаржиться на біль у грудній клітці при кашлі, кровохаркання, підвищення тіла до 380С. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння різко ослаблене, тупий перкуторний звук з точкою максимуму лінії Еліс-Дамуазо-Соколова на рівні кута лопатки. Над зоною притуплення різко ослаблене везикулярне дихання. У міжлопатковій ділянці зліва бронховезикулярне дихання. В крові лейкоцити – 19 . 109/л, ШОЕ – 55 мм/год. Який метод допоможе встановити характер патологічного процесу?


А. Бронхоскопія.

В. Бронхографія.

С. Аналіз промивних вод із бронхів.

D. Пункція плевральної порожнини.

Е. Сцинтиграфія легень.
№ 28

Чоловік 57 років, скаржиться на сильний кашель, який супроводжується болем у грудній клітці, виділенням харкотиння зі згусткaми крові, тривале підвищення температури тіла до 37,60С, задишку при помірному навантаженні. За рік схуд на 15 кг. Різке погіршення стану відмічає за останні 2 місяці. Палить понад 25 років. Обличчя бліде, права половина грудної клітки відстає в акті дихання. В нижній ділянці правої легені посилена бронхофонія, притуплений перкуторний звук, патологічне бронхіальне дихання, сухі хрипи. В крові лейкоцити 8 . 109/л, гемоглобін 90 г/л, еритроцити 3,4 . 1012/л, ШОЕ 50 мм/год. На рентгенограмі гомогенне інтенсивне затемнення в нижніх відділах правої легені. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?


А. Бронхоектатична хвороба.

В. Крупозна пневмонія.

С. Рак легень.

D. Туберкульоз.

Е. Хронічний бронхіт.


№ 29

Хворий 88 років, доставлений каретою швидкої допомоги з важким ураженням дихального центру внаслідок порушення мозкового кровообігу. Пульс ритмічний, ЧСС – 78 уд/хв. На верхівці серця – систолічний шум. Дихання жорстке везикулярне. Живіт м’який, безболісний при пальпації. Який тип дихання найбільш вірогідний?


А. Слабке поверхневе.

В. Ритмічний.

С. Апное.

D. Періодичний.

Е. Однакове за глибиною і тривалістю.


№ 30

Чоловік 57 років, поступив до реанімаційного відділення з ознаками важкої інтоксикації. Дихання голосне. Глибина дихальних рухів поступово наростає, з максимумом на 5-7 вдиху, з наступним поступовим зниженням глибини і настанням пауз на 15-60 с. Пульс аритмічний, тахикардія. На верхівці серця – систолічний шум. Живіт м’який, чутливий при пальпації. Як називається таке дихання?


А. Чейн-Стокса.

В. Біота.

С. Періодичне.

D. Грокка.

Е. Раухфуса.№ 31

Жінка 43 років, впродовж 5 років страждає на хворобу Крона, погіршення наступило 6 місяців тому: з’явилася виражена слабкість, швидка стомлюваність, задишка під час ходьби, зниження маси тіла, зберігаються проноси. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, на гомілках м'які набряки. Аналіз крові: гемоглобін – 86 г/л, загальний білірубін – 20 ммоль/л, загальний білок – 50 г/л. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


A. Синдром мальабсорбції.
B. Синдром подразненої товстої кишки.
C. Синдром печінково-клітинної недостатності.
D. Паранеопластичний синдром.
E. Реактивний панкреатит.№ 32

Хворий 81 року скаржиться на постійне виділення сечі краплями, відчуття розпирання внизу живота. Об'єктивно: над лобком кулеподібне випинання, над яким перкуторно визначається притуплення, позитивний надлобковий поштовх. Який симптом спостерігається у хворого?


A. Парадоксальна ішурія.
B. Нетримання сечі.
C. Дизурія.
D. Енурез.
E. Полакіурія.


№ 33

Хвора 52, скаржиться на загальну слабкість, носові кровотечі, підвищення температури тіла до 39,50С. Протягом 3 років відмічає наявність збільшених лімфовузлів. Стан погіршився за останні кілька днів. Шкіра та склери з іктеричним відтінком, збільшені всі лімфовузли. Печінка виступає з під реберної дуги на 5 см, селезінка – на 3 см. У крові еритроцити – 2,5 . 1012/л, гемоглобін – 64 г/л, колірний показник – 0,93, ретикулоцити – 40 %, лейкоцити – 124 . 109/л, мієлоцити – 36 %, тромбоцити – 60 . 109/л, ШОЕ –55 мм/год, білірубін загальний – 82,3 мкмоль/л, непрямий – 62 мкмоль/л, у сечі жовчних пігментів не виявлено. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


А. Надпечінкова жовтяниця.

В. Гостра печінкова недостатність.

С. Гепато-лієнальний синдром.

D. Гепато-ренальний синдром.

Е. Хронічна печінкова недостатність.
№ 34

Хвора 32 років, скаржиться на загальну слабкість, головні болі, набряки на лиці, нижніх кінцівках, блідість шкіри, періодичне збільшення розмірів живота, виділення сечі до 450 мл за добу. Хворіє 15 років, погіршення настало 2 тижні тому назад після простуди. Пульс 80 уд/хв, ритмічний. АТ – 180/115 мм рт.ст. Шкіра над набряками тепла. Ліва межа відносної тупості серця на 1 см вліво від лівої середньоключичної лінії. Акцент ІІ тону над аортою. В нижніх ділянках живота тупість при перкусії, наявна флуктуація. Печінка пальпаторно й перкуторно на 2 см виступає з-під краю реберної дуги по правій середньоключичній лінії. Нирки не пальпуються. Симптоми Щоткіна-Блюмберга і Пастернацького негативні. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?А. Нефротичний синдром.

В. Нефритичний синдром.

С. Гостра ниркова недостатність.

D. Портальна гіпертензія.

Е. Хронічна серцева недостатність.
№ 35

Хворий 44 років, в анамнезі – стабільна стенокардія, функціональний клас (ФК) ІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 168 уд/хв, АТ – 200/110 мм рт.ст., перебої в роботі серця. На ЕКГ: ЧСС – 168 уд/хв, ритм несинусовий, неправильний, відсутній Р перед комплексами QRS, тривалість QRS – 0,10 c, Q – 0,02 c, амплітуда R 25 мм, наявність хвилі f на ізолінії,. Яка форма аритмії найбільш вірогідна?


A. Повна атріовентрикулярна блокада.
B. Фібриляція шлуночків.
C. Фібриляція передсердь.
D. Неповна атріовентрикулярна блокада.

E. Екстрасистолія.

№ 36

Хворий 46 років, в анамнезі – ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги, функціональний клас (ФК) ІІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 88 уд/хв, АТ – 180/110 мм рт.ст., перебої в роботі серця. На ЕКГ: ЧСС – 88 уд/хв, ритм синусовий, неправильний, Р є на ізолінії перед всіма комплексами QRS, наявність позачергового комплексу РQRS, форма якого незмінена, після котрого – неповна компенсаторна пауза. Яка форма аритмії найбільш вірогідна?


A. Фібриляція шлуночків.
B. Екстрасистолія.
C. Повна атріовентрикулярна блокада.
D. Неповна атріовентрикулярна блокада.

E. Фібриляція передсердь.


№ 37

Хворий 56 років, в анамнезі – ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги, постінфарктний кардіосклероз, функціональний клас (ФК) ІІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, болі в ділянці серця тупого, розлитого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 98 уд/хв, АТ – 180/110 мм рт.ст., перебої в роботі серця. На ЕКГ: ЧСС – 98 уд/хв, ритм синусовий, неправильний, комплексами QRS, наявність позачергових деформованих комплексів QRS, перед якими Р відсутній, спостерігається дискордантність зубців R та S, після позачергових комплексів QRS довга компенсаторна пауза, в якій вміщується дві нормальні відстані RR, що передують позачерговому скороченню, тривалість QRS – 0,20 c. Яка форма аритмії найбільш вірогідна?


A. Шлуночкова екстрасистолія.
B. Фібриляція шлуночків.
C. Повна атріовентрикулярна блокада.
D. Неповна атріовентрикулярна блокада.

E. Передсердна екстрасистолія.


№ 38

У жінки 36 років спостерігаються загальна слабкість, головні болі, набряки на лиці, нижніх кінцівках, деяка блідість шкіри, періодичне збільшення розмірів живота, виділення сечі до 450 мл за добу. Хворіє 14 років, погіршення настало 2 тижні тому назад після простуди. Пульс 82 уд/ хв, ритмічний. АТ 185/115 мм рт.ст. Температура 36,8оС. Шкіра над набряками тепла. Межі відносної тупості серця: ліва – на 1,5 см вліво від лівої середньоключичної лінії, верхня – у ІІ міжребер’ї, права – на 2 см вправо від правого краю грудини. Акцент ІІ тону над аортою. В нижніх ділянках живота тупість при перкусії, наявна флуктуація. Печінка пальпаторно й перкуторно на 2 см виступає з-під краю реберної дуги по правій середньоключичній лінії. Нирки не пальпуються. Симптоми Щоткіна-Блюмберга і Пастернацького негативні. Визначення яких речовин у крові найбільш важливе для діагностики в хворої провідного синдрому?


А. Білків.

В. Білірубіну.

С. Глюкози.

D. Креатиніну.

Е. Ферментів.


№ 39

Хвора 44 років скаржиться на ниючий біль в попереку, більше справа, інколи підвищення температури тіла до субфебрильної, головний біль. 4 роки тому в пацієнтки був напад болю в правій половині попереку, який супроводжувався різким підвищенням температури та гематурією. Впродовж останнього року відзначено підвищення АТ до 200/110 мм рт.ст. У сечі: білок – 0,99 г/л, лейкоцити – 10-15 в п/з, еритроцити – 2-4 в п/з, циліндри гіалінові – 1-2 в п/з, креатинін – 102 мкмоль/л. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


A. Нефротичний синдром.

B. Нефритичний синдром.
C. Набряковий синдром.
D. Дизуричний синдром.
E. Клімактеричний синдром.№ 40

Хворий 66 років, в анамнезі – гіпертонічна хвороба. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі в ділянці серця тупого, розлитого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 78 уд/хв, АТ – 170/110 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС – 78 уд/хв, ритм синусовий, правильний, тривалість QRS – 0,10 c, RI > RII> RIII , RV6> RV5> RV4> RV3 >RV2> RV1 . Які зміни зареєстровані на ЕКГ?


A. Гіпертрофія лівого шлуночка.

B. Гіпертрофія правого шлуночка.
C. Гіпертрофія обох шлуночків.
D. Блокада правої ніжки пучка Гіса.
E. Блокада лівої ніжки пучка Гіса.

1. У хворого К. грудна клітка нагадує циліндр, епігастральний кут більше 90ºС направлення ребер наближається до горизонтального.

Яка форма грудної клітки у хворого?

А. Дифізематозия

В. Паралітична

С. Нормостенічна

D. Астенічна

Е. Гіперстенічна


2. У хворого Н., 56 років внаслідок черепно-мозкової травми виник патологічний ритм дихання, що супроводжується групами відносно ритмічних вдихів з періодами апноє.

Який патологічний ритм дихання у хворого?

А. Дихання Біота

В. Дихання Кусмауля

С. Дихання Грокко-Фургоні

D. Паралітичне дихання

Е. Дихання Чейна-Стокса


3. У хворої З., 69 років в правій половині грудної клітки рентгенологічно виявлено ознаки ексудативного плевриту.

Яким буде голосове тремтіння в правій підлопатковій ділянці при пальпації?

А. Підсилене

В. Послаблене

С. Відсутнє

D. Дзвінке

Е. Гучне


4. У хворого М., 36 років, в терапевтичному відділенні діагностовано правосторонню нижньодольову крупозну пневмонію в стадії сірого опечінкування.

Якими будуть перкуторні ознаки міжреберних проміжків над нижньою долею правої легені?

А. Тимпанічний звук

В. Гучний тимпаніт

С. Тупий перкуторний звук

D.Притуплений перкуторний звук

Е. Коробковий тимпаніт

5. У хворої Б., 42 років перкуторно по паравертебральній лінії з права в проекції середньої долі виявлено тон „тріснувшого горщика”.

Ознакою якої патології є такі перкуторні зміни?

А. Ущільнення легеневої тканини

В. Емфізема

С. Гідроторакс

D. Каверна, сполучена з бронхом

Е. Гемоторакс

6. У хворої В., 67 років діагностовано лівосторонній ексудативний плеврит .

Чи вплине даний стан на простір Траубе

А. Не вплине

В. Збільшиться простір

С. Зменшиться простір

D. Зміститься простір

Е. Зникне простір


7. Як зміниться активність рухливості нижніх країв легенів у хворої з бронхіальною астмою ІІ стадії?

А. Без змін

В. Збільшена активність рухливості

С. Зменшена активність рухливості

D. Відсутня рухливість

Е. Хвилеподібна активність рухливості


8. У хворої М., 39 років Аускультативно встановлено саккадироване дихання в лівій підлопатковій ділянці.

На яку патологію вказує така ознака?

А. Звуження мілких бронхів

В. Розширення мілких бронхів

С. Спазми крупних бронхів

D. Спазми верхівок легенів

Е. Наявність бронхоектазів


9. У хворого З. діагностовано гідроторакс.

Які аускультативні ознаки будуть над цією ділянкою легенів?

А. Дихання відсутнє

В. Дихання ослаблене

С. Дихання шумне

D. Дихання переривчасте

Е. Дихання зростаюче


10. У хворого Н., 36 років в період крупозної пневмонії з’явився вологий кашель з відходженням мокротиння.

Які додаткові шуми над ураженою долею можна вислухати?

A. Шум тертя плеври

B. Сухі хрипи

C. Вологі хрипи

D. Крепітацію

E. Жорстке дихання


11. Хворий Ж., скаржиться на незначний загрудинний біль тупого періодичного характеру, набряки на нижніх кінцівках. При дослідженні лікар назвав одну нетипову ознаку серцевих набряків. Які?

A. Спочатку виникають в ділянках гомілок

B. Рожевого кольору

C. Теплі на дотик

D. м’які

E. рожево-синюшного кольору


12. При написанні історії хвороби студент не дотримався послідовності схеми історії хвороби. В чому була його помилка?

A. Паспортна частина

B. Скарги

C. Анамнез життя

D. Розпитування по органах і системах

E. Анамнез захворювання


13. У хворого при рентгенографічному дослідженні було виявлено каверну з фіброзними краями сполученню з правим бронхом. Яким буде при пальпаторному дослідженні голосове тремтіння?

A. Підсилене асиметричне

B. Ослаблене

C. Відсутнє

D. Помірне враження

E. Підсилене симетрично з двох сторін


14. У хворого З., раптово вночі виник тяжкий стан, загрозливий для життя: задуха, клокочуче дихання, серцебиття, відчуття страху смерті. Лікар корети невідкладної допомоги встановив: наявність поверхневого клокочучого дихання, положення ортопноє, виділення пінистого мокротиння з прожилками крові. АТ 220/125 мм рт. ст. Пульс 120 уд за хв, аритмічний. Відсутнє голосове тремтіння двобічно. Аускальтативно відсутнє дихання в легенях двобічно. Тони серця приглушені.

Який тяжкий стан лікар?

A. Гіпертонічний криз

B. Гіпотіреоз

C. Стенокардія

D. Набряк легень

E. Хронічна серцево-судинна недостатність ІІБ ст.


15. Хвора К., скаржиться на задуху, перебої в серці. Набряк живота, вимушене сидяче положення з опущеними на підлогу ногами. При дослідженні виявлено асцит. Пульс 112 уд. За хв. аритмічний, АД 100 мм рт.ст. Пальпаторно в легенях симетрично з двох сторін ослаблене голосове тремтіння. Перкуторно права межа відносної серцевої тупості 1,5 см від правого краю грудини, верхня по пригрудинній лінії в першому міжребір’ї від середнього ключичної лінії в сторону до грудини Після зональної . Лікар почав надавати невідкладну допомогу. З чим пов'язаний патологічний стан?

A. Загострення хронічної серцевої недостатності

B. Ускладнення при мітральному стенозі

C. Колапс

D. Розпад пухлини легенів

E. Стеноз аортального клапана


16.У хворої З., 32 років виникли скарги на пульсацію в ділянках: скроневих артерій, мякого неба, зіниць сонних артерій, з’явилась блідість шкірного покриву, не дивлячись на нормальні аналізи крові і сечі. При семіологічному аналізі скарг, лікар запідозрив:

A. Стеноз клапана

B. Недостатність аортального клапана

C. Недостатність мітрального клапана

D. Незрощення міжшлуночкової перегрузки

E. Мітральний стеноз


17. При визначенні меж відносної тупості серця в нормі студент порушив послідовність. В чому помилка?

A. Права межа - 1,5 см від правого краю грудини до правої середньо ключичної лінії

B. Верхня межа верхній край 3 ребра

C. Верхня межа верхній край 2 ребра

D. Ліва межа на 1,5 см від лівої середньо ключичної лінії в сторону до грудини

E. Перкусія середньої сили


18. При визначенні меж абсолютної тупості серця в нормі студент допустив помилку. В чому помилка?

A. Тиха перкусія

B. Права межа по лівій пригрудинній лінії

C. Верхня межа - друге ребро

D. Ліва межа співпала з межею відносної тупості - 1,5 см від лівої середньо ключичної лінії в сторону до грудини

E. верхня межа - нижній край


19. При перкуторному дослідженні хворого К., 72 років хворий визначив перкуторно збільшення ширини судинного пучка вправо. Про наявність якої патології міг подумати лікар?

A. Хронічна серцева недостатність

B. Розширення легеневої артерії

C. Міокардіодистрофія

D. Розширення аорти

E. Мітральний стеноз


20. При аускультації хворого з скаргами на задуху і тупий ниючий біль в ділянці серця лікар кваліфікував підсилення І тону. Виключити патологічний стан при якому не може бути підсилення І тону:

A. Недостатність мітрального клапану

B. Стеноз лівого атріо-вентрикулярного отвору

C. Укорочення a-v провідності

D. При зменшенні кровенаповнення лівого шлуночка

E. При мі тральному стенозі


21. При аускультації хворої Н., 47 років лікар кваліфікував ослаблення ІІ тону над аортою.

Який варіант патології виключив лікар?

A. Недостатність аортального клапана

B. Аортальний стеноз ІУ ступеня

C. Ослаблення м’яза лівого шлуночка (гіпертрофія і діл ІІ ступеня)

D. Ослаблення м’яза правого шлуночка

E. При артеріальній гіпертензії


22. При призначенні ФКГ хворому з мітральним стенозом фельдшер неправильно зорієнтувавсь в каналах ФКГ. Якого канала не існує?

A. Аускультативний

B. Низькочастотний

C. Середньочастостний С1, С2

D. Високочастотний

E. Високочастотні23. Яку помилку допустив студент при аналізі ФКГ в нормі?

A. І тон серця починається через 0,03-0,06 сек. Від початку зубця ЕКГ

B. Амплітуда І тону на верхівці має бути від 10 до 25 мл

C. Тривалість І тону 0,15 сек - 0,25 сек

D. ІІ тон починається за 0,02 сек до початку зубця Т ЕКГ

E. Амплітуда ІІ тону на верхівці від 6 до 15 мм Тривалість 0,04 - 0,07 сек


24. При аналізі даних амплітуди зубців Р, студент допустив помилку. Знайдіть її:

A. Амплітуда зуб Р 2,5-6,0 мм

B. Амплітуда зуб Р 2,5-6,0 мм

C. Амплітуда зубця 1/4 частина амплітуди зубця R

D. амплітуда зубця Р - 0,5-2,5 мм

E. Амплітуда зубця Р в середньому 18 мм


25. При аналізі даних тривалості зубців в нормі була допущена помилка Р, Q, R, T знайдіть її:

A. Тривалість зубця Р-0,06-0,10 сек

B. Тривалість зубця Q - 0,03 сек

C. Тривалість зубця R - 0,1-0,2 сек

D. Тривалість зубця Т - 0,10 -0,25 сек

E. Тривалість зубця R-0,08 сек


26. При аналізі ЕКГ студент правильно кваліфікував на ЕКГ ознаки миготливої аритмії. Знайдіть їх:

A. ЧСС-1-02 за 1 хв укорочення інтервалів R-R на одну і туж величину синусовий ритм

B. Незмінені комплекси QRS різні інтервали R-R, хвилі Е, ЧСС 96 уд за хв

C. Деформовані і розширені комплекси QRS однакові інтервали R-R відсутність зубців

D. Подовження серцевого циклу наявність періодів Самолова Венккебаха

E. ЧСС - 56 збільшення інтервалів R-R і синусовий ритм


27. У хворої 73 років кваліфіковано на ЕКГ різке відхилення електричної осі серця вправо і знайдіть правильне значення:

A.-( - 30о)

B. -(+950)

C. -(650)

D. -(+150)

E. -(+75)


28. При огляді і поверхневій пальпації живота лікар виявив локальну резистентність м’язів в пілородуоденальній області. Вказати невірну ознаку резистентності

A. Асиметрія м’язів локального характеру 1-1,5 см при огляді

B. помірне напруження м’язів при пальпації в нижній третині правого прямого м’яза живота

C. Помірна болісність при пальпації порівняно з симетричної сторони

D. Різка болісність при відриві пальців від пальпуючої ділянки

E. Помірна болісність зникає при відриві пальців рук


29. У хворого М., 45 років визначено симптом Боткіна-Блюмберга. Яка його причина?

A. Нейрорефлекторна резистетність

B. Нейрорефлекторна блокада

C. Запалення і подразнення листка брюшини, перитоніт

D. Асцит

E. гідроторакс


30. Якою буде аускультація живота у хворого на перитоніт після 5 років перфоративної виразки:

A. Урчання

B. Клекотання

C. Дзжижачі хрипи

D. Абсолютна тиша

E. Бурчання


31.


32. Хто із відомих в Україні і за її межами вперше встановив діагноз хворому - інфаркт міокарда за допомогою фізикального методів дослідження?

A. Мудров М.Я.

B. Захар’їн Г.А.

C. Яновський Т.Г.

D. Василенко В.Х.

E. Образцова В.П.


33. Які ознаки уражень клапанного апарата і міокарда не можна дослідити у хворого при ехокардіографії?

A. об’єми порожнин серця

B. Оцінка фракції серцевого викиду

C. Оцінити товщину міжшлуночкової перегородки

D. Оцінка товщини задньої стінки лівого шлуночка

E. Оцінка густини крові


34. Назвати методику яка не використовується при пальпації нирок:

A. Метод дослідження балотуванням при асциті

B. Методика дослідження по Образцову

C. Методика дослідження по Наумову

D. Методика по Салі

E. Методика дослідження балотуванням з нефротичним синдромом


35. Назвати ознаку не характерну для органічного шуму

A. Низькочастотний, низькокоамплітудний

B. Високочастотний

C. Високоамплітудний

D. Має зони іррадіації

E. Грубий, скребучий


36.Лікар визначив у хворого конкордатний тип ЕКГ. Які його ознаки?

A. У всіх відведеннях збільшення амплітуда комплексів QRS

B. У ІІ стандартному відведенні зменшення амплітуда комплексів QRS

C. У ІІ стандартному відведенні збільшення амплітуда комплексів QRS

D. У І, ІІ, ІІІ стандартних відведеннях значно зменшені за амплітудою в ст зубці комплексів QRS

E. У І стандартному відведенні збільшені за амплітудою всі комплекси QRS


37. Яка з причин не впливає на патологічне роздвоєння ІІ тону?

A. Незрощення міжпередсердної перегородки

B. Мі тральний стеноз

C. Недостатність мітрального клапана

D. Стеноз вічка легеневої артерії

E. Блокада правої ніжки пучка Гіса


У хворої при аускультації серця над мітральним клапаном вислуховується послаблення І тону, систолічний шум, що проводиться в пахвову ділянку, посилюється в горизонтальному положенні. В анамнезі перенесений ревматизм. Який це шум?

a. Шум Флінта

b. Функціональний шум при недостатності мітрального клапану

c. Шум Виноградова-Дюроз’є

d. Органічний шум при мітральному стенозі

e. Органічний шум при недостатності мітрального клапану


Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, діастолічний шум, на легеневій артерії акцент ІІ тону. Що може бути виявлено при пальпації передсерцевої ділянки?

a. Систолічне „котяче муркотіння” на верхівці

b. Діастолічне „котяче муркотіння” на основі серця

c. Систолічне „котяче муркотіння” на основі серця

d. Діастолічне „котяче муркотіння” на верхівці

e. Систолічне „котяче муркотіння” посередині грудини


Скарги на стискаючий біль в ділянці серця, серцебиття, запаморочення. Хворіє на недостатність клапанів аорти. Межі серця розширені вліво і вниз. АТ 160/20 мм рт . ст. Які характерні зміни можна виявити при аускультації серця.

a. Акцент ІІ тону над аортою

b. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

c. Над мечоподібним відростком діастолічний шум

d. Над аортою систолічний шум

e. Над аортою діастолічний шум


Хворий 60 рокiв госпiталiзований у кардiологiчне вiддiлення у зв’язку з частими нападами загрудинного болю, якi виникають при незначному фiзичному навантаженнi. При оглядi: пульс 56 за 1 хв. АТ 150/90 мм рт.ст. Межа серця значно розширена влiво, у 2-му мiжребер’i зправа від грудини грубий систолiчний шум. Попереднiй дiагноз: стеноз вiчка аорти. Які зміни тонiв є найбiльш вирирогiдними?

a. 1 тон на верхiвцi посилений, акцент 2 тона над аортою

b. 1 тон на верхiвцi посилений, 2 тон над аортою вiдсутнiй

c. 1 тон на верхiвцi послаблений, акцент 2 тона над аортою

d. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над аортою вiдсутнiй

e. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над легеневою артерією вiдсутнiй


Скарги на слабкість, запаморочення, задишку, серцебиття, часті носові кровотечі. При огляді шкіра і слизові оболонки сухі, бліді. Тургор шкіри знижений. В кутах губ тріщини. Нігті ложкоподібні. В загальному аналізі крові гемоглобін 70 г/л. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення. Які зміни можна виявити при аускультації судин?

a. Акцент ІІ тону над аортою

b. Подвійний тон Траубе над стегновою артерією

c. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

d. Шум дзиги над яремною веною

e. Подвійний шум Виноградова-Дюрюзє над сонною артерією


На рівні нижньої третини грудини вислуховується систолічний шум спадаючого характеру, який проводиться вправо та вверх. Шум посилюється на вдиху. Це свідчить про

a. недостатність мітрального клапана

b. аортальний стеноз

c. мітральний стеноз

d. недостатність тристулкового клапана

e. недостатність аортального клапана


Скарги на пекучий біль в ділянці серця, що не купується нітрогліцерином, тривалий, підсилюється при кашлі. Хворий сидить дещо нахилившись вперед, Перкуторно всі межі серця розширені. При аускультації тони ослаблені, ритмічні, в ділянці абсолютної тупості серця вислуховується грубий гучний шум під час систоли і діастоли, посилюється при нахилі тулуба вперед і залежить від фаз дихання. Який шум вислуховується?

a. Кардіопульмональний

b. Функціональний

c. Систолодіастолічний

d. Пансистолічний

e. Шум тертя перикарду


У хворого К., 20 років, який хворіє на ревматизм з наявною вадою серця вислуховується діастолічний шум на верхівці. Яка вада серця у хворого:

a. Недостатність тристулкового клапану

b. Недостатність мітрального клапану

c. Стеноз легеневої артерії

d. Стеноз вічка аорти

e. Стеноз мітрального отвору


Хворий А., 30 років, який хворіє на ревматизм, звернувся до дільничого лікаря терапевта в зв’язку з погіршенням стану. При огляді хворого лікар спостерігав „танок каротид”. При аускультації – діастолічний шум на аорті. При якій ваді серця може спостерігатися „танок каротид”:

a. При стенозі вічка аорти

b. При недостатності тристулкового клапану

c. При недостатності клапанів аорти

d. При недостатності мітрального клапану

e. При стенозі мітрального клапану


У другому міжребер’ї справа від грудини вислуховується грубий систолічний шум зростаючо-спадаючого характеру, який проводиться на судини шиї та в точку Боткіна. Це свідчить про

a. аортальний стеноз

b. недостатність аортального клапана

c. мітральний стеноз

d. недостатність мітрального клапана

e. стеноз легеневої артерії


У хворої М., 42 р. при пальпації передсерцевої ділянки визначили „котяче муркотіння”, зміщення верхівкового поштовху до VІ м.р. по l. axylaris anterior, при аускультації серця вислуховується грубий систолічний шум в ІІ м.р. справа, що проводиться в яремну ямку, на сонні артерії. Пульс має такі властивості: rarus, parvus at tardus. Що у хворої?

a. Недостатність клапанів аорти

b. Стеноз мітрального клапану

c. Стеноз вустя аорти

d. Недостатність клапанів легеневої артерії

e. Недостатність мітрального клапану


Хвора Ш., 52 роки скаржиться на головний біль, погіршення зору та слуху, задишку та болі в ділянці серця. При обстеженні визначаються: pulsus durus, regularis, верхівковий поштовх знаходиться в VІ м.р. по linea axylaris anterior, розлитий, резистентний, при аускультації серця – акцент ІІ тону над аортою, систолічний шум. Для якого захворювання це характерно?

a. Пароксизмальна тахікардія

b. Артеріальна гіпертензія

c. Миготлива аритмія

d. Міокардит

e. Легенева гіпертензія


При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см зовні середньо-ключичної лінії, АТ 115/70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії. Який органічний шум і в якій точці аускультації серця може бути у хворої?

a. І точка систолічний шум

b. ІІ точка систолічний шум

c. ІV точка діастолічний шум

d. ІІІ точка діастолічний шум

e. І точка діастолічний шум


У хворого на ревматизм вислуховується „ритм перепела”, діастолічний шум на верхівці. Про яку ваду серця можна думати:

a. Недостатність тристулкового клапану

b. Недостатність аортальних клапанів

c. Стеноз мітрального отвору

d. Стеноз вічка аорти

e. Недостатність мітрального клапану


У хворої З., 35 років, яка хворіє на ревматизм з аортальною вадою серця (недостатність аортальних клапанів), вислуховується при аускультації серця діастолічний шум. Де є найкраще місце вислуховування даного шуму:

a. Місце прикріплення мечоподібного відростка до грудини

b. Друге міжребір’я справа від грудини

c. Верхівка серця

d. Зона Боткіна-Ерба

e. Друге міжребір’я зліва від грудини


Хворий скаржиться на пекучий біль в ділянці серця, слабкість, задишку, головний біль. Хворіє на стеноз гирла аорти 20 років. Межі серця розширені вліво. Пульс ритмічний, малий, рідкий. Які зміни можна виявити при аускультації серця?

a. Над мечоподібним відростком систолічний шум

b. Над аортою грубий систолічний шум

c. Над легеневою артерією шум Грехма-Стіла

d. Над аортою діастолічний шум згасаючий шум

e. Над верхівкою пресистолічний зростаючий шум


Хворий у важкому стані. Скарги на біль в серці, задишку, серцебиття, важкість у правому пібребір’ї, набряки кінцівок. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 112 ударів за 1 хвилину, ритмічний, слабого наповнення, м’який. При ЕКГ діагностиці виявлений гострий інфаркт міокарда. При аускультації серця вислуховується трьохчленний ритм. Які дані аускультації серця?

a. Ритм галопу

b. Ембріокардія

c. І тон, ІІ тон, ІV фізіологічний тон

d. Розщеплений І тон, ІІ тон

e. Ритм перепілки


При аускультації стегнової артерії визначається ІІ тони (подвійний тон Траубе), а при натисненні фонендоскопом вислуховується подвійний шум (Виноградова-Дюроз’є). Для якої патології це характерно:

a. Аневризма аорти

b. Недостатність мітрального клапану

c. Тромбоз стегнової артерії

d. Недостатність трикуспідального клапану

e. Недостатність аортального клапану


При огляді хворої В., 25 років, яка хворіє на ревматизм лікар при пальпації виявив діастолічне „котяче муркотіння”. Де і коли можна виявити діастолічне „котяче муркотіння”:

a. При стенозі легеневої артерії в ІІ міжребер’ї зліва від грудини

b. На верхівці серця при сухому плевриті

c. При стенозі мітрального отвору на верхівці серця

d. В зоні абсолютної тупості серця при сухому перикардиті

e. При стенозі вічка аорти в ІІ міжребер’ї справа біля краю грудиниХвора 54 років знаходиться на лікуванні в каріологічному відділенні. В юності перенесла гостру ревматичну лихоманку. Верхівковий поштовх розлитий, при аускультації діастолічний шум на верхівці серця та в ІІ міжребер’ї справа від грудини. Ліва межа відносної та абсолютної тупості серця зміщена вниз та вліво. При проведенні ультразвукового дослідження – ділятація лівого шлуночка та аортальна вада. На ФКГ − спадаючий діастолічний шум. Яка ознака може бути інформативною при огляді такої хворої?

a. Старече трясіння голови.

b. Невпорядковані рухи обличчя у вигляді гримас..

c. Мимовільні рухи голови незалежно від пульсу.

d. Мимовільні рухи голови в такт пульсу.

e. Спадіння вен шиї на вдиху.


У хворого 16 років скарги на серцебиття при хвилюванні. При огляді змін не виявлено. Перкуторно межі серця не змінені. При аускультації над верхівкою 2 тони, І тон більш гучний, короткий м’який систолічний шум, що не проводиться, зникає після 10 присідань, при пальпації патологічні пульсації та котяче муркотіння не визначаються. Які зміни виявляються при аускультації серця?

a. Шум функціональний

b. Шум плевроперикардіальний

c. Шум тертя перикарда

d. Шум органічний

e. Шум кардіопульмональний


Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону. Який функціональний шум може бути у хворого?

a. Шум Флінта

b. Шум Віноградова-Дюроз’є

c. Шум Кумбса

d. Шум дзиги

e. Шум Грехем-Стіла


У хворого А., 20 років, який хворіє на ревматизм, при аускультації серця на верхівці вислуховується „ляскаючий” І тон, діастолічний шум. Про яку ваду серця можна думати:

a. Недостатність тристулкового клапана

b. Недостатність клапанів аорти

c. Стеноз вічка аорти

d. Недостатність мітрального клапану

e. Стеноз мітрального отвору


Скарги на серцебиття, перебої, ниючий біль в ділянці серця. Хворіє на мітральний стеноз 15 років. Акроціаноз. При пальпації ділянки серця виявляється симптоми двох молоточків, діастолічне котяче муркотіння. Що можна вислухати над верхівкою серця?

a. Систолічний клац, систолічний шум

b. Ритм «перепела», діастолічний шум

c. Протодіастолічний, ритм галопу, діастолічний шум

d. Пресистолічний ритм галопу, діастолічний шум

e. Глухі тони, систолічний шум


Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст Які дані аускультації серця можуть бути?

a. Послаблений І тон на верхівці та тон відкриття мітрального клапану, діастолічний шум

b. Послаблення І тону на верхівці, діастолічний шум

c. Акцент ІІ тону на аорті, систолічний шум

d. Посилений І тон на верхівці, акцент ІІ тону на легеневій артерії, тон відкриття мітрального клапану, діастолічний шум

e. Посилений І тон на верхівці та пресистолічний ІV тон серця


Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону. Який органічний шум може бути у хворої?

a. Діастолічний шум в ІІІ точці аускультації

b. Систолічний шум в ІV точці аускультації

c. Діастолічний шум в І точці аускультації

d. Систолічний шум в ІІІ точці аускультації

e. Систолічний шум в І точці аускультації


У хворої визначається „пляска каротид”, pulsus plenus, altus at celer, псевдокапілярний пульс Квинке, артеріальний тиск 160/50 мм рт. ст. При аускультації серця в ІІ м.р справа вислуховується діастолічний шум. Для якої вади серця це характерно?

a. Недостатність клапанів аорти

b. Стеноз мітрального клапану

c. Стеноз вустя аорти

d. Недостатність клапанів легеневої артерії

e. Недостатність мітрального клапану


При аускультації судин у хворої на яремній вені вислуховується шум „дзиги”. При аускультації серця на верхівці вислуховується м’який систолічний шум, який нікуди не проводиться, лабільний. Це характерно для:

a. Стенозу мітрального клапану

b. Недостатності мітрального клапану

c. Гіпертонічної хвороби

d. Перикардиту

e. Анемії


Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону. Який додатковий діастолічний тон виявлений у хворої?

a. Перикард-тон

b. Розщеплення ІІ тону

c. Патологічний ІV тон

d. Тон відкриття мітрального клапану

e. Патологічний ІІІ тон


При аускультації серця лікар вислухав на верхівці серця органічний діастолічний шум. Це може спостерігатись при:

a. недостатність мітрального клапану

b. стеноз мітрального отвору

c. недостатність трьохстулкового клапану

d. стеноз гирла аорти

e. стеноз гирла легеневої артерії


Послабленя 1-го тону є патогномонічним симптомом при:

a. Склерозі легеневої артерії.

b. Недостатності мітрального клапана.

c. Ранніх стадіях артеріальній гіпертензії.

d. Склерозі дуги аорти.

e. Стенозі мітрального клапана.


До компонентів 2-го тону відноситься:

a. Коливання, що виникають на початку систоли при відкритті клапана аорти.

b. Коливання, що виникають на початку діастоли при закритті судинних клапанів.

c. Коливання, що виникають у протодіастолу при при швидкому наповненні шлуночків.

d. Коливання, що виникають на початку систоли при викиді перших порцій крові у аорту.

e. Коливання, що виникають у кінці діастоли при скороченні передсердя.


До компонентів 1-го тону не відноситься:

a. Коливання, що виникають при закритті мітрального клапана.

b. Коливання, що виникають при закритті тристулкового клапана.

c. Коливання стінок аорти, що виникають на початку систоли при надходженні перших порцій крові зі шлуночка у аорту.

d. Коливання, що виникають на початку діастоли при відкритті мітрального клапана.

e. Коливання стінок легеневого стовбура, що виникають на початку систоли при надходженні перших порцій крові зі шлуночка у легеневий стовбур.


Що з переліченого нижче має відношення до виникнення нормального 4 тону серця?

a. Усе, перелічене вище.

b. Вібрація стінок шлуночка при його швидкому наповненні у протодіастолу.

c. Коливання, що виникають внаслідок вібрації хорд атріовентрикулярних клапанів серця при їх напруженні.

d. Коливання, що виникають у пресистолі внаслідок викиду крові в шлуночок при скороченні передсердь.

e. Коливання, що виникають на початку діастоли при відкритті мітрального клапана.


Жінка 28 років впродовж останніх 13 років страждає хронічним ревматизмом. Має сформований стеноз мітрального клапана середнього ступеня тяжкості. Який симптом з перелічених нижче не характерний для описаного стану та з високою імовірністю не буду виявлений при аускультації серця?

a. Акцент 2 тону на легеневій артерії.

b. Посилений 1-й тон на верхівці.

c. Послаблений 1-й тон на верхівці.

d. Розщеплення 2-го тону.

e. Додатковий тон у фазі діастоли – тон відкриття мітрального клапана.


Чоловік 74-х років впродовж останніх 6-ти років страждає ІХС, що проявляється стенокардією напруження. Звернувся до сімейного лікаря у зв’язку з погіршенням самопочуття. При аускультації виявлений неправильний ритм, який проявляється у позачерговому виникненні кожного 4-го удару серця. Яка причина такої аускультативної картини?

a. Групова екстрасистолія.

b. Одиничні екстрасистоли.

c. Фібриляція передсердь.

d. Квадригемінія.

e. Миготлива аритмія.


Послабленя 1-го тону як правило спостерігається при:

a. Усе, перелічене вище.

b. Блокаді лівої ніжки Гіса.

c. Зниженні скоротливої активності лівого шлуночка.

d. Стенозі устя аорти.

e. Недостатності мітрального клапана.


Чоловік 65 років, впродовж останніх 8 років страждає гіпертензією, приймає гіпотензивну терапію, але нерегулярно. Якщо не брати до увагу гіпертензію, то загалом вважає себе здоровим. Який патогномонічний симптом можна виявити при аускультації серця?

a. Акцент 2 тону на аорті.

b. Патологічний 3-й тон на верхівці.

c. Послаблений 2-й тон на аорті.

d. Акцент 2 тону на легеневій артерії.

e. Послаблений 1-й тон.


Жінка 38 років, впродовж останніх 5 років має хворобу Айєрза (первинна легенева гіпертензія, що проявляється склерозуванням та підвищенням тиску у бассейні легеневого стовбура), приймає специфічну терапію, що дає нестабільний ефект. Який патогномонічний симптом можна виявити при аускультації серця?

a. Послаблений 2-й тон на аорті.

b. Акцент 2 тону на аорті.

c. Акцент 2 тону на легеневій артерії.

d. Патологічний 3-й тон на верхівці.

e. Послаблений 1-й тон.


Проекція тристулкового клапана на поверхню грудної клітини розташована:

a. У 2-му міжребер’ї зліва біля краю груднини.

b. У місці пальпації серцевого поштовху.

c. По центру лінії, що з’єднує місце прикріплення хряща 3-го ребра до груднини зліва і хряща 5-го ребра до груднини справа.

d. У місці прикріплення 3 реберного хряща зліва.

e. По центру груднини на рівні прикріплення хрящів 3-х ребер.


Що з переліченого нижче має відношення до виникнення нормального 3 тону серця?

a. Усе, перелічене вище.

b. Коливання, що виникають у пресистолі внаслідок викиду крові в шлуночок при скороченні передсердь.

c. Коливання, що виникають на початку діастоли при відкритті мітрального клапана.

d. Вібрація стінок шлуночка при його швидкому наповненні у протодіастолу.

e. Коливання, що виникають внаслідок вібрації хорд атріовентрикулярних клапанів серця при їх напруженні.


Чоловік 78-ми років госпіталізований у відділення кардіореанімаації з приводу поширеного трансмурального інфаркту міокарда. Стан пацієнта тяжкий. Артеріальний тиск 100/45 мм рт. ст. ЧСС 65 уд./хв. Який патогномонічний симптом можна виявити при аускультації серця, що з найбільшою імовірністю буде відповідати описаному стану?

a. Тон відкриття мітрального клапана.

b. Посилення 1-го тону серця.

c. Послаблення обох тонів серця.

d. Посилення обох тонів серця.

e. Акцент 2 тону на аорті.


Проекція мітрального клапана на поверхню грудної клітини розташована:

a. У місці прикріплення 3 реберного хряща зліва.

b. По центру лінії, що з’єднує місце прикріплення 3-го ребра до груднини зліва і хряща 5-го ребра до груднини справа.

c. У місці пальпації серцевого поштовху.

d. По центру груднини на рівні прикріплення хрящів 3-х ребер.

e. У 2-му міжребер’ї зліва.


Жінка 28 років впродовж останніх 13 років страждає хронічним ревматизмом. Має сформований стеноз мітрального клапана середнього ступеня тяжкості. Який патогномонічний симптом можна виявити при аускультації серця, що з найбільшою імовірністю буде відповідати описаному стану?

a. Послаблений 2-й тон на легеневій артерії.

b. Посилений 1-й тон у точці прикріплення мечоподібного відростка до тіла груднини.

c. Послаблений 1-й тон на верхівці.

d. Додатковий тон у фазі діастоли – тон відкриття мітрального клапана.

e. Акцент 2 тону на аорті.


Проекція клапана легеневої артерії на поверхню грудної клітини розташована:

a. По центру груднини на рівні прикріплення хрящів 3-х ребер.

b. У 2-му міжребер’ї зліва біля краю груднини.

c. У місці прикріплення 3 реберного хряща зліва.

d. По центру лінії, що з’єднує місце прикріплення хряща 3-го ребра до груднини зліва і хряща 5-го ребра до груднини справа.

e. У місці пальпації серцевого поштовху.


Причиною посилення 2-го тону (акценту) на легеневій артерії може бути:

a. Жодної правильної відповіді

b. Вада мітрального клапана у стадії декомпенсації.

c. Всі відповіді вірні

d. Первинна легенева гіпертензія.

e. Дефект міжпередсердної перегородки.


Причиною посилення 2-го тону (акценту) на аорті може бути:

a. Недостатність мітрального клапана

b. Недостатність аортального клапана.

c. Значний стеноз устя аорти.

d. Атеросклеротичні зміни аортального клапана.

e. Артеріальна гіпертензія.


5-та точка вислуховування (точка Боткіна-Ерба) розташована в:

a. На ділянці верхівкового поштовху трохи досередини від лівої середньо-ключичної лінії.

b. У місці прикріплення мечоподібного відростка до тіла груднини.

c. У другому міжребер’ї біля краю груднини справа.

d. У другому міжребер’ї біля краю груднини зліва.

e. У третьому міжребер’ї біля краю груднини зліва.


Чоловік 72-х років, впродовж останніх 5-ти років має нормосистолічну форму миготливої аритмії (тобто має нормальну ЧСС) на тлі ішемічної хвороби серця та стенокардії напруження. Який з описаних нижче аускультативних феноменів може бути вислуханий у цього пацієнта?

a. Посилення тонів серця.

b. Симптом Образцова.

c. Симптом Пастернацького.

d. Гарматний тон Стражеска.

e. Ритм перепілки.


Посилення 1-го тону спостерігається при:

a. Стенозі мітрального клапана.

b. Недостатності мітрального клапана.

c. Стенозі аортального клапана.

d. Пролапсі мітрального клапана.

e. Недостатності аортального клапана.


Ритм галопу – це

a. Трьохчленний ритм, який пов’язаний з появою додаткового 3-го тону відкриття мітрального клапана.

b. Трьохчленний ритм, який пов’язаний з роздвоєнням 1-го або 2-го тону серця.

c. Трьохчленний ритм, який пов’язаний з роздвоєнням 2-го тону серця.

d. Трьохчленний ритм, який пов’язаний з роздвоєнням 1-го тону серця.

e. Трьохчленний ритм, який пов’язаний з патологічним підсиленням фізіологічних 3-го або 4-го тонів серця.


Студенти на занятті проводять обстеження пацієнта, госпіталізованого до кардіологічного відділення. При аускультації серця виявлене послаблення обох тонів серця в усіх точках аускультації. Позасерцеві причини такого послаблення (емфізема легень, ожиріння, наявність рідини у плевральній порожнині виключаються. Також виключена наявність рідини у порожнині міокарда. Яка з перелічених нижче причин не може пояснити вказаний аускультативний феномен?

a. Інфаркт міокарда.

b. Судинний шок (гіпотонія).

c. Тіреотоксикоз.

d. Кардіосклероз.

e. Міокардит.


Студенти на занятті проводять обстеження пацієнта, госпіталізованого до кардіологічного відділення. При аускультації серця виявлене посилення обох тонів серця в усіх точках аускультації. Яка з перелічених нижче причин не може пояснити вказаний аускультативний феномен?

a. Підвищення тонусу симпатичної системи (що призводить до підвищення ЧСС), як-то фізичне навантаження, психоемоційне збудження.

b. Лихоманка.

c. Тіреотоксикоз.

d. Мікседема (зниження функції щитоподібної залози).

e. Тонка грудна клітина.


Точка вислуховування тристулкового клапана розташована в:

a. На ділянці верхівкового поштовху трохи досередини від лівої середньо-ключичної лінії.

b. У другому міжребер’ї біля краю груднини зліва.

c. У місці прикріплення мечоподібного відростка до тіла груднини.

d. У третьому міжребер’ї біля краю груднини зліва.

e. У другому міжребер’ї біля краю груднини справа.


Точка вислуховування мітрального клапана розташована в:

a. У місці прикріплення мечоподібного відростка до тіла груднини.

b. На ділянці верхівкового поштовху трохи досередини від лівої середньо-ключичної лінії.

c. У третьому міжребер’ї біля краю груднини зліва.

d. У другому міжребер’ї біля краю груднини справа.

e. У другому міжребер’ї біля краю груднини зліва;.


Причиною послаблення 2-го тону на аорті може бути:

a. Всі відповіді вірні

b. Значний стеноз устя аорти.

c. Жодної правильної відповіді

d. Послаблення роботи лівого шлуночка.

e. Недостатність аортального клапана.


Точка вислуховування аортального клапана розташована в:

a. У другому міжребер’ї біля краю груднини зліва.

b. На ділянці верхівкового поштовху трохи досередини від лівої середньо-ключичної лінії.

c. У другому міжребер’ї біля краю груднини справа.

d. У місці прикріплення мечоподібного відростка до тіла груднини.

e. У третьому міжребер’ї біля краю груднини зліва.


Проекція аортального клапана на поверхню грудної клітини розташована:

a. У 2-му міжребер’ї зліва біля краю груднини.

b. По центру лінії, що з’єднує місце прикріплення хряща 3-го ребра до груднини зліва і хряща 5-го ребра до груднини справа.

c. У місці прикріплення 3 реберного хряща зліва.

d. У місці пальпації серцевого поштовху.

e. По центру груднини на рівні прикріплення хрящів 3-х ребер.


Точка вислуховування клапана легеневої артерії розташована в:

a. На ділянці верхівкового поштовху трохи досередини від лівої середньо-ключичної лінії.

b. У другому міжребер’ї біля краю груднини зліва.

c. У третьому міжребер’ї біля краю груднини зліва.

d. У другому міжребер’ї біля краю груднини справа.

e. У місці прикріплення мечоподібного відростка до тіла груднини.


Чоловік 32-х років, впродовж останніх 17 років страждає хронічним ревматизмом. Має помірно виражену компенсовану недостатність мітрального клапана. Який патогномонічний симптом можна виявити при аускультації серця, що з найбільшою імовірністю буде відповідати описаному стану?

a. Акцент 2 тону на аорті.

b. Додатковий тон у фазі діастоли – тон відкриття мітрального клапана.

c. Посилений 1-й тон на верхівці.

d. Посилений 1-й тон у точці прикріплення мечоподібного відростка до тіла груднини.

e. Послаблений 1-й тон на верхівці.


Високий верхівковий поштовх є характерним для даної патології:

a. Гіпертрофія лівого шлуночка.

b. Стеноз гирла аорти.

c. Стеноз мітрального отвору.

d. Дилятація лівого шлуночка.

e. Недостатність мітрального клапана.


При визначенні конфігурації серця лікар визначив трапецієвидну форму серця з широкою основою внизу і поступовим звуженням догори в напрямку до судинного пучка. Така форма серця може спостерігатись при:

a. гіпертрофії лівого передсердя

b. гіпертрофії лівого шлуночка

c. накопиченні великої кількості рідини в перикардіальній порожнині

d. гіпертрофії правого та лівого передсердь

e. збільшення дуги аорти


При перкусії серця лікар визначив збільшення абсолютної тупості серця. В якому випадку можуть спостерігатись такі зміни:

a. пухлина заднього середостіння

b. емфізема легень

c. пневмосклероз нижньої долі правої легені

d. пневмоперикард

e. напад бронхіальної астми


Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий. Які характеристики верхівкового поштовху у хворого?

a. Обмежений, зміщений вгору

b. Високий, посилений, зміщений вліво

c. Негативний

d. Розширений , нормально розташований

e. Послаблений, зміщений вліво


Хворий 50 років скаржиться на головний біль, запаморочення. Мерехтіння перед очима. При огляді: гіперстенік, шкіра та слизові рожеві. При огляді ділянки серця видно позитивний серцевий поштовх. Пальпаторно серцевий поштовх визначається в У міжребір’ї на 1 см назовні від лівої середньо-ключичної лінії, площа 2-3 см2, резистентний, високий. Пульс 60/хв ритмічний, напружений. АТ 180/120 мм рт. ст. Чи змінена локалізація серцевого поштовху? Яким чином?

a. Зміщений праворуч

b. Зміщений ліворуч

c. Вище норми

d. Нижче норми

e. Ні, не змінена


Студент медичного університету складав іспит ОСКІ. В якій послідовності визначаються межі серцевої тупості?

a. Ліва, верхня, права.

b. Права, ліва, верхня.

c. Верхня, ліва, нижня.

d. Права, верхня, ліва.

e. Ліва, права, верхня.


При огляді пацієнта лікарю не вдається визначити верхівковий поштовх. Однією з причин може бути:

a. Усі перелічені варіанти.

b. Низьке стояння діафрагми.

c. Вузькі міжреберні проміжки.

d. Ожиріння.

e. Емфізема легенів.


У хворої С., 65 років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу під час обстеження лікар знайшов: 1) АТ – 170/110 мм. рт. ст. 2) зміщення верховного поштовху вліво 3) акцент ІІ тону над аортою. Який патологічний стан привів до зміщення верховного поштовху вліво:

a. Кардіосклероз

b. Пневмосклероз

c. Атеросклероз аорти

d. Гіпертрофія лівого шлуночка

e. Емфізема легень


При дослідженні верхівкового поштовху лікар помітив що під час систоли замість випинання спостерігається втягування грудної клітини. Такий симптом може свідчити про:

a. перенесений інфаркт міокарду

b. аневризму дуги аорти

c. злипливий перикардит

d. серцеву недостатність

e. мітральний стеноз


Систолічне «котяче муркотіння», яке визначається біля основи серця у другому міжребер’ї праворуч, є характерною ознакою:

a. Стенозу устя легеневої артерії.

b. Незарощення міжшлуночкової перегородки.

c. Незарощення Боталової протоки.

d. Стенозу устя аорти.

e. Стенозу мітрального клапану.


Права межа абсолютної серцевої тупості в нормі знаходиться:

a. По лівому краю груднини від IV до VI ребра.

b. По лівому краю груднини від III до VII ребра.

c. Уздовж правого краю груднини від IV до VI ребра.

d. Уздовж нижнього краю IV ребра в місці прикріплення до груднини.

e. На 1 см досередини від лівої межі відносної тупості серця.


Позитивний венозний пульс характерний для такої патології:

a. Недостатності трикуспідального клапану.

b. Недостатності мітрального клапану.

c. Гострої серцевої недостатності.

d. Аортального стенозу.

e. Мітрального стенозу.


При огляді хворої В., 25 років, яка хворіє на ревматизм лікар при пальпації виявив діастолічне „котяче муркотіння”. Де і коли можна виявити діастолічне „котяче муркотіння”:

a. При стенозі мітрального отвору на верхівці серця

b. При стенозі вічка аорти в ІІ міжребер’ї справа біля краю грудини

c. При стенозі легеневої артерії в ІІ міжребер’ї зліва від грудини

d. В зоні абсолютної тупості серця при сухому перикардиті

e. На верхівці серця при сухому плевриті


Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону. Ознаки гіпертрофії яких відділів серця на ЕКГ можуть бути у хворої?

a. Лівого шлуночка та лівого передсердя

b. Лівого шлуночка та правого передсердя

c. Правого шлуночка та лівого передсердя

d. Правого та лівого передсердь

e. Лівого та правого шлуночків


Верхня межа відносної серцевої тупості в нормі знаходиться:

a. У п'ятому міжребер'ї, на 1 —1,5 см досередини від лівої серединно-ключичної лінії.

b. У п'ятому міжребер'ї на 1 см назовні від правого краю груднини.

c. У четвертому міжребер’ї на 2 см назовні від правого краю груднини.

d. У третьому міжребер’ї по лівому краю груднини.

e. У третьому міжребер’ї назовні від правого краю груднини.


Під час медичного огляду лікар кардіолог визначив у студента верхівковий поштовх. Вкажіть його локалізацію в нормі:

a. У третьому міжребер’ї по лівому краю груднини.

b. У третьому міжребер’ї назовні від правого краю груднини.

c. У четвертому міжребер'ї на 1 см назовні від правого краю груднини.

d. У п’ятому міжребер’ї на 2 см назовні від правого краю груднини.

e. У п'ятому міжребер'ї, на 1 —1,5 см досередини від лівої серединно-ключичної лінії.


Вкажіть, скільки в нормі складає поперечник серця:

a. 11–15 см.

b. 11–13 см.

c. 4–6 см.

d. 10–14 см.

e. 5–7 см.


Ширина судинного пучка серця в нормі дорівнює:

a. 4–6 см.

b. 10–14 см.

c. 11–15 см.

d. 5–7 см.

e. 11–13 см.


При пальпації верхівкового поштовху лікар виявив наступні його властивості: розлитий, високий, посилений, резистентний. Для якого стану такі властивості більш типові:

a. тахікардія

b. накопичення рідини в перикарді

c. висока гіпертензія у малому колі кровообігу

d. дилятація лівого шлуночка

e. гіпертрофія лівого шлуночка


Хворий, 40 років. Під час огляду пальпаторно лікар виявив наявність ретростернальної пульсації. Вкажіть, яку патологію можна запідозрити у даного пацієнта:

a. Атеросклероз аорти.

b. Аневризма аорти.

c. Мітральна недостатність.

d. Усі перелічені варіанти.

e. Стеноз мітрального клапану.


При перкуторному дослідженні хворого К., 72 років хворий визначив перкуторно збільшення ширини судинного пучка вправо. Про наявність якої патології міг подумати лікар?

a. Розширення легеневої артерії

b. Мітральний стеноз

c. Розширення аорти

d. Хронічна серцева недостатність

e. Міокардіодистрофія


Ліва межа абсолютної серцевої тупості в нормі знаходиться:

a. По лівому краю груднини від IV до VI ребра.

b. По лівому краю груднини від III до VII ребра.

c. Уздовж правого краю груднини від IV до VI ребра.

d. На 1 см досередини від лівої межі відносної тупості серця.

e. Уздовж нижнього краю IV ребра в місці прикріплення до груднини.


Скарги на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, впродовж 15 років хворіє на мітральну ваду серця. При огляді акроціаноз, на щоках «метелик», положення напівсидячи. Спостерігаються серцевий поштовх в У міжребір’ї до середини від середньо-ключичної лінії. При пальпації ділянки серця де буде визначатись діастолічне котяче муркотіння?

a. Верхівка серця

b. Епігастральна ділянка

c. Яремна ямка

d. Друге міжребір’я праворуч

e. Друге міжребір’я ліворуч


Хворий, 55 років, встановлено діагноз констриктивний перикардит. Вкажіть, яким буде верхівковий поштовх при даній патології:

a. Резистентним.

b. Розлитим.

c. Обмеженим.

d. Низьким.

e. Негативним.


Межі відносної тупості серця: права – на 1см вправо від правого краю грудини, верхня – ІІ ребро, ліва – на 2см назовні від лівої середньоключичної лінії. У хворого є ознаки дилатації

a. лівого шлуночка

b. правого шлуночка

c. обох шлуночків

d. лівого передсердя і правого шлуночка

e. лівого передсердя і лівого шлуночка


Верхівковий поштовх зміщується вліво і вниз при:

a. Ексудативному перикардиті.

b. Недостатності аортального клапану.

c. Емфіземі легень.

d. Стенозі мітрального отвору.

e. Лівосторонньому ексудативному плевриті.


Хворий 19 років скаржиться на колючий біль в ділянці серця, раніше не хворів. Астенік. Змін передсерцевої ділянки не виявлено. Перкуторно межі відносної тупості серця в межах норми. Ширина судинного пучка 5 см. Тони серця ритмічні, гучні. Яка в нормі ширина судинного пучка?

a. 4-6 см

b. 8-10 см

c. 11-12 см

d. 2-3 см

e. 12-14 см


Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та запамарочення. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий. Які характеристики верхівкового поштовху у хворого?

a. Послаблений, зміщений вліво

b. Розширений , нормально розташований

c. Високий, посилений, зміщений вліво

d. Обмежений, зміщений вгору

e. Негативний


Верхня межа абсолютної серцевої тупості в нормі знаходиться:

a. По лівому краю груднини від IV до VI ребра.

b. Уздовж нижнього краю IV ребра в місці прикріплення до груднини.

c. .Уздовж правого краю груднини від IV до VI ребра.

d. По лівому краю груднини від III до VII ребра.

e. На 1 см досередини від лівої межі відносної тупості серця.


Що таке “нормальний артеріальний тиск”?

a. >140/>90 мм.рт.ст.

b. >150/>95 мм.рт.ст.

c. 150/95 мм.рт.ст

d. <160/<100 мм.рт.ст

e. <130/<85 мм.рт.ст


Хвора М., 74 років поступила в терапевтичне відділення з скаргами на задишку, серцебиття, перебої в роботі серця, виражені набряки, збільшення живота. При обстеженні лікар виявив у хворої дефіцит пульсу 20 ударів на хвилину. АТ - 150/80 мм. рт. ст. Що привело до виникнення дефіциту пульсу:

a. Миготлива аритмія

b. Атеросклеротичний кардіосклероз

c. Серцева недостатність

d. Гіпертонічна хвороба

e. Недостатність мітрального клапану


Артеріальний тиск на нижніх кінцівках, який нижче тиску на верхніх кінцівках на 20 мм рт.ст. і більше, свідчить про:

a. аортальну недостатність

b. аортальний стеноз

c. судинну недостатність

d. коарктацію аорти

e. недостатність кровообігу


У хворого при вимірюванні артеріального тиску на плечовій артерії перші тони Короткова починають вислуховуватись при тиску в манжеті 200 мм рт.ст., максимальної гучності тони – при тиску 125 мм рт.ст., тони зникають при тиску 100 мм рт.ст. Оцінка результату:

a. пульсовий тиск 125 мм рт.ст.

b. середній тиск 125 мм рт.ст.

c. систолічний тиск 200 мм рт.ст.

d. систолічний тиск 125 мм рт.ст.

e. діастолічний тиск 125 мм рт.ст.


Повний пульс спостерігається при:

a. стенозі мітрального клапана

b. недостатності мітрального клапана

c. стенозі гирла аорти

d. недостатності клапанів аорти

e. артеріальна гіпотонія


Скарги на головний біль у потиличній ділянці, дзвін у вухах, головокружіння, серцебиття. При огляді: гіперстанік, обличчя червоного кольору, скляри ін’єктовані. Ділянка серця без патологічних змін. При перкусії межі серця розширені вліво. Аускультативно на верхівці ІІ гучний, систолічний мякий короткий шум, акцент ІІ тону над аортою. Пульс 80 /хв, ритмічний, напружений. АТ 190/100 мм. Оцініть ступінь артеріальної гіпертензії.

a. помірна

b. мяка

c. легенева

d. важка

e. високий нормальний


Скарги на головний біль у потиличній ділянці, дзвін у вухах, головокружіння, серцебиття. Гіперстенік. Обличчя червоного кольору. При перкусії межі серця розширені вліво. Аускультативно на верхівці І тон гучний, систолічний м’який короткий шум, акцент ІІ тону над аортою. АТ 145/95 мм рт. ст. Оцініть ступінь артеріальної гіпертензії:

a. Важка

b. М’яка

c. Висока нормальна

d. Помірна

e. Межова


Еквівалентом якого геодинамічного параметра може слугувати напруження пульсу?

a. ударного викиду крові

b. в'язкості крові

c. загального судинного периферичного опору

d. поєднання хвилинного об'єму крові і загального судинного опору

e. хвилинного об'єму


В нормі частота пульсу дорівнює:

a. 60-100 уд. за хв.

b. 50-90 уд. за хв.

c. 50-60 уд. за хв.

d. 60-70 уд. за хв.

e. 60-90 уд. за хв.


Прискорений пульс спостерігається при:

a. голодуванні

b. при жовтяниці

c. серцевих блокадах

d. звуженні гирла аорти

e. підвищеній температурі тіла


Який тиск відповідає “ізольованій систолічній” АГ?

a. >160 /<90 мм.рт.ст.

b. <120 / <80 мм.рт.ст.

c. >160 / >110 мм.рт.ст.

d. >140 / <90 мм.рт.ст.

e. >100 / > 60 мм.рт.ст.


Якому періоду Короткова відповідає величина діастолічного АТ?

a. першому

b. четвертому

c. третьому

d. другому

e. п'ятому


Який тиск відповідає м”якій (І стадії) АГ?

a. 120-140 /80-90 мм.рт.ст.

b. 100-130 /60-80 мм.рт.ст.

c. 140-159 / 90-99 мм.рт.ст.

d. 160-180 / 100-110 мм.рт.ст.

e. 130-160 /90-100 мм.рт.ст.


Який тиск відповідає важкій (ІІІ стадії) АГ?

a. >180 / >110 мм.рт.ст.

b. 140-150 / 90-100 мм.рт.ст.

c. 170 / 105 мм.рт.ст.

d. 130-139 / 90-99 мм.рт.ст

e. >150 / >100 мм.рт.ст.


У хворого 25 років скарги на серцебиття, колючий біль в ділянці серця. Хворіє тиреотоксикозом. Щитовидна залоза збільшена, безболісна. АТ 150/90 мм ртс.ст. Пульс ритмічний. Яка велична пульсу може визначатись?

a. повний

b. ниткоподібний

c. великий

d. напружений

e. пустий


Якому періоду Короткова відповідає величина систолічного АТ?

a. першому

b. п'ятому

c. другому

d. четвертому

e. третьому


Хворий скаржиться на головний біль, нежить, біль в мязах. При огляді на обличчі рум’янець, очі блищать, губи сухі. Шкіра звичайного кольору, гаряча на дотик, волога температура 38,5оС. Пульс однаковий на двух руках, ритмічний, задовільного наповнення і напруження АТ 120/80 мм рт.ст. Яка частота пульсу буде визначатись?

a. не змінений

b. ниткоподібний

c. не визначається

d. рідкий

e. частий


Пульс слабкого наповнення спостерігається при:

a. зловживанні кавою

b. симптоматичних артеріальних гіпертензіях

c. артеріальній гіпотонії

d. недостатності клапанів аорти

e. гіпертонічній хворобі


При якому захворюванні спостерігається напружений пульс?:

a. мітральні вади серця

b. серцева недостатність

c. перикардит

d. міокардит

e. гіпертонічна хвороба


У хворого спостерігається дуже виражена пульсація сонних артерій. Пульс на променевих артеріях однаковий, ритмічний, 78/хв, великий, високий і швидкий. Такі зміни характерні для:

a. інфекційних захворювань

b. аортального стенозу

c. недостатності аортального клапана

d. судинної недостатності

e. артеріальної гіпертензії


Дефіцит пульсу спостерігається при:

a. недостатність мітрального клапана

b. атеросклеротичний кардіосклероз

c. серцева недостатність

d. фібриляція передсердь

e. стеноз мітрального клапана


Які цифри АТ відповідають “оптимальному”?

a. <130/85 мм.рт.ст.

b. <120/80 мм.рт.ст.

c. <150/100 мм.рт.ст.

d. <140/90 мм.рт.ст.

e. <160/90 мм.рт.ст.


Хвора , яка має серцеву ваду скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст. Як називається вказаний пульс?

a. Різний

b. Нерівномірний

c. Парадоксальний

d. Дефіцитний

e. Альтернуючий


Швидкий пульс спостерігається при:

a. стенозі гирла аорти

b. стенозі мітрального клапана

c. недостатності мітрального клапана

d. недостатності клапанів аорти

e. симптоматичних артеріальних гіпертензіях


Неоднаковий пульс найчастіше спостерігається при:

a. аортальних вадах серця

b. стенозі мітрального клапана

c. міокардиті

d. ексудативному перикардиті

e. миготливій аритмії


Скарги на серцебиття, кровохаркання. Задишку. При огляді «мі тральне обличчя», в прекардіальній ділянці виявлені епігастральне пульсація, що посилюється під час вдиху та в ІІ міжреберї ліворуч. Аускультативно над верхівкою ритм «перепела», пре систолічний шум, акцент ІІІ над легеневою артерією. Пульс 80/хв, аритмічний, симптом Савельєва-Попова позитивний., задовільного наповнення та напруження. Що означає позитивний симптом Савельєва-Попова?

a. шум аритмічний

b. поява ритму «перепілки»

c. наявність епігастральної пульсації

d. наявність пульсації в ІІ міжреберї ліворуч

e. пульс на лівій руці слабший


Відображення якого гемодинамічного феномену є наповнення пульсу?:

a. показання хвилинного об'єму крові і загального периферичного судинного опору

b. ударного об'єму серця

c. в'язкості крові

d. загального периферичного судинного опору

e. хвилинного об'єму серця


Хворий М., 25 років страждав на ревматизм. При обстежені лікар виявив у хворого позитивний симптом Попова-Савельева. Яка вада серця у даного пацієнта могла обумовити даний симптом:

a. Недостатність мітрального клапана

b. Недостатність тристулкового клапану

c. Недостатність клапанів аорти

d. Стеноз вічка аорти

e. Стеноз мітрального отвору


Який тиск відповідає помірній (ІІ стадії) АГ?

a. 110-140 / 70-90 мм.рт.ст.

b. 190-200/ 140-150 мм.рт.ст.

c. 140-160 / 80-90 мм.рт.ст.

d. 160-179/ 100-109 мм.рт.ст.

e. 130-140 / 90-99 мм.рт.ст.


Сповільнення пульсу спостерігається при:

a. повній атріовентрикулярній блокаді

b. підвищеній температурі тіла

c. тиреотоксикозі

d. міокардитах

e. серцевій недостатності


Як називається пульсація сонних артерій?

a. Артеріальний пульс

b. Позитивний пульс

c. Венозний пульс

d. Танок каротид

e. Негативний пульс


Істинна пульсація печінки і позитивний венний пульс виявляються
при:

a. Недостатності мітрального клапана

b. Мітральному стенозі

c. Інфаркті міокарда

d. Недостатності аортального клапана

e. Недостатності тристулкового клапана


Пацієнт 48 р. скаржиться на періодичні короткочасні відчуття здавлювання за грудниною, які не залежать від фаз дихання, що виникають при фізичному навантаженні й самостійно минають після відпочинку. Уперше скарги виникли приблизно місяць тому. Про яке захворювання можна
думати на підставі цих скарг?

a. Гіпертонічний криз.

b. Напад серцевої астми.

c. Інфаркт міокарда.

d. Тромбоемболія ділянок легеневої артерії.

e. Уперше виявлена стенокардія.


Що таке акроціаноз?

a. Синюшність шкірних покривів верхніх кінцівок.

b. Дифузна синюшність шкірних покривів

c. Локальна синюшність шкірних покривів.

d. Синюшність шкірних покривів на віддалених частинах тіла.

e. Синюшність шкірних покривів нижніх кінцівок.


У хворого з явищами серцевої недостатності набряки завжди вперше з’являються на нижніх кінцівках. Чому?

a. внаслідок підвищення концентрації антидіуретичного гормону;

b. внаслідок підвищення гідростатичного тиску в венах, сповільнення кровообігу, особливо в низько розміщених частинах тіла

c. внаслідок зниження онкотичного тиску крові;

d. внаслідок зниження гідростатичного тиску крові;

e. внаслідок збільшення концентрації альдостерону.


При якому захворюванні відмічається симптом Мюссе?

a. Недостатності аортального клапана

b. Гіпертонічній хворобі

c. Хронічному пієлонефриті

d. Ішемічнній хворобі

e. Ревматизмі


Для хвороб серцево – судинної системи характерний відтінок
шкірних покривів:

a. Ціанотичний

b. Рожевий

c. Блідий

d. Жовтушний

e. Бронзовий


У хворого після сильного психо-емоційного стресу розвинувся інфаркт міокарда. На даний час він знаходиться в палаті інтенсивної терапії. В анамнезі виразкова хвороба та хронічний бронхіт. З якої системи органів Ви маєте розпочати розпитування по органах і системах

a. немає значення;

b. з дихальної, особливо в холодну пору року;

c. з травної.

d. з серцево-судинної системи

e. з нервової;


Надчеревна пульсація, ослаблена при вдиху, є ознакою:

a. Атеросклерозу аорти.

b. Гіпертрофії правого шлуночка.

c. Гіпертрофії лівого шлуночка

d. Пульсації черевної аорти

e. Аневризми висхідного відділу аорти.


Що таке пастозність?

a. Набряки в ділянці попереку.

b. Кровохаркання.

c. Набряки в ділянці шиї.

d. Незначний набряк.

e. Кашель.


.Серцебиття - це:

a. Збільшення частоти серцевих скорочень

b. Прояв екстрасистолії

c. Відчуття серцевих скорочень

d. Зменшення частоти серцевих скорочень

e. Прояв миготливої аритмії


Серцеві набряки спочатку локалізуються:

a. На губах

b. На нижніх кінцівках

c. На обличчі

d. На руках

e. На повіках


Які диференційні ознаки пульсації сонних артерій від пульсації яремних вен?

a. У нормі пульсація яремних вен візуалізується в яремній ямці.

b. Пульсація сонних артерій візуалізується назовні від груднино-ключичнососкоподібного м'яза, а пульсація яремних вен – досередини від м'яза.

c. Пульсація сонних артерій візуалізується досередини від груднино-ключично-соскоподібного м'яза, а пульсація яремних вен – назовні від м'яза.

d. У нормі пульсація сонних артерій не візуалізується.

e. Пульсація яремних вен більш виражена порівняно з пульсацією сонних
артерій.


Для хвороб серцево – судинної системи характерне вимушене
положення пацієнта в ліжку:

a. Лежачі на лівому боці

b. Сидячи з опущеними ногами

c. Лежачі на спині

d. Сидячи, спираючись руками на край ліжка

e. Сидячі, нахилившись вперед, руками притискуючи передню стінку живота


Скаргою при розвитку застійних явищ в малому колі кровообігу є:

a. Набряки

b. Важкість в правому підребер'ї

c. Кашель

d. Диспепсичні розлади


При якій патології спостерігається “лице Корвізара”?

a. тяжких захворюваннях органів черевної порожнини.

b. серцевій недостатності;

c. нирковій паталогії;

d. анемії;

e. інфекційних захворюваннях;


У пацієнта 57 років виникли болі за грудиною стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку під час фізичного навантаження . Ураженням яких структур можуть бути викликані дані болі ?

a. Перикарда

b. Хребта

c. Орґанів черевної порожнини

d. Міокарда

e. Коронарних судин


У хворого при огляді виявлено пульсацію вен шиї, яка співпадає з пульсацією серця і артеріальним пульсом. При якій патології зустрічається така ознака?

a. Гіпертонічній хворобі

b. Недостатності мітрального клапана

c. Затяжному септичному ендокардиті

d. Недостатності тристулкового клапана

e. Серцевій недостатності


Прекапілярний пульс Квінке зустрічається при:

a. Недостатності клапана легеневої артерії

b. Недостатності аортального клапана

c. Недостатності мітрального клапана

d. Стенозі гирла аорти

e. Стенозі мітрального отвору


При огляді хворої з явищами серцевої недостатності лікар описав зміни забарвлення шкіри терміном акроціаноз. В яких місцях відмічається синюшність шкіри при серцевій недостатності?

a. Ціаноз обличчя

b. В ділянці носа, губ вушних раковин та кінчиків пальців

c. Тотальний ціаноз

d. Китиць

e. Всього тіла


Пацієнт 56 р. після емоційного навантаження відчув сильний головний біль у потиличній ділянці, що супроводжується нудотою, порушеннями зору у вигляді мерехтіння "мушок перед очима", серцебиттям, відчуттям шуму у вухах. Яке захворювання можна підозрювати на підставі цих скарг?

a. Тромбоемболія стовбура легеневої артерії.

b. Тромбоемболія ділянок легеневої артерії.

c. Інфаркт міокарда.

d. Гіпертонічний криз.

e. Стабільна стенокардія.


Хворий сидить у ліжку у вимушеному положенні, зігнувшись вперед. Що стало цьому причиною?

a. Пневмонія

b. Жовчнокам’яна хвороба

c. Інфаркт міокарда

d. Виразкова хвороба шлунка

e. Випітний перикардит


У хворого при огляді лікар відмітив наявність пульсації сонних артерій. Як опише виявлені зміни лікар в історії хвороби?

a. Венозний пульс

b. Танок каротид

c. Негативний пульс

d. Позитивний пульс

e. Артеріальний пульс


Синюшне забарвлення шкіри є ознакою:

a. Нефриту

b. Гепатиту

c. Кропив`янки

d. Виразкової хвороби

e. Недостатності кровообігу


У хворої виражена серцева недостатність. Як називається обличчя при серцевій недостатності?

a. Обличчя Корвізара

b. Facies mitralis

c. Мікседематозне обличчя

d. Кушингоїдне обличчя

e. Обличчя Гіпократа


У хворого при огляді виявлено пульсацію сонних артерій шиї. При якій патології зустрічається така ознака?

a. Гіпертонічній хворобі

b. Серцевій недостатності

c. Недостатність тристулкового клапана

d. Недостатності мітрального клапана

e. Недостатності аортального клапана


Лікар провів загальний огляд хворого під час якого відмітив що колір шкіри пацієнта як кава з молоком. Яке захворювання можна запідозрити на основі даної знахідки?

a. Недостатність тристулкового клапана

b. Затяжний септичний ендокардит

c. Ураження печінки

d. Недостатність мі трального клапана

e. Жовчнокам’яну хворобу


Що таке анасарка?

a. Набряк усього тіла з наявністю рідини в порожнинах.

b. Набряки в ділянці шиї.

c. Незначний набряк.

d. Набряки в ділянці попереку

e. Охолодження кінцівок.


Серцевий горб характерний для:

a. Уродженої аортальної вади серця.

b. Злипливого перикардиту.

c. Набутої в дорослому віці мітральної вади серця.

d. Лівостороннього ексудативного плевриту.

e. Ексудативного перикардиту.


Для якої патології характерно положення "мусульманин під час молитви"?

a. Гіпертонічна хвороба

b. Серцева недостатність.

c. Злипливий перикардит.

d. Інфекційний ендокардит.

e. Інфаркт міокарда.


З якою метою використовується додатковий прийом при аускультації легенів – імітація вдиху при зімкнутій голосовій щілині?

a. З метою відрізнити сухі хрипи від вологих хрипів.

b. Для відмінності шуму тертя плеври від крепітації й хрипів.

c. З метою відрізнити хрипи від крепітації або шуму тертя плеври.

d. Для кращого вислуховування патологічного бронхіального дихання.

e. Для виявлення прихованої бронхіальної обструкції.


При аускультації хворого з бронхолегеневою патологією студент вислухав вологі великоміхурцеві хрипи. Який мехнізм виникнення цих хрипів?

a. звуження просвіту бронхів внаслідок спазму

b. накопичення рідкого харкотиння у просвіті бронхів

c. накопичення рідини в альвеолах

d. накопичення в‘язкого харкотиння у бронхах

e. накопичення рідкого харкотиння в порожнині абсцесу чи каверни


З якою метою використовується додатковий прийом при аускультації легенів – форсований видих?

a. Для виявлення прихованої бронхіальної обструкції.

b. Для кращого вислуховування патологічного бронхіального дихання.

c. Для відмінності шуму тертя плеври від крепітації й хрипів.

d. З метою відрізнити хрипи від крепітації або шуму тертя плеври.

e. З метою відрізнити сухі хрипи від вологих хрипів.


Чим обумовлена поява сухих дискантових хрипів?

a. В’язке мокротиння у великих бронхах.

b. Запалення листків плеври («сухий» плеврит).

c. Альвеоли повністю заповнені ексудатом або транссудатом.

d. Наявність в альвеолах (пристіночно) невеликої кількості ексудату або транссудату.

e. В’язке мокротиння в дрібних бронхах і/або їх спазм.


Поява дрібнопухирчастих вологих хрипів свідчить про наявність рідкої запальної рідини:

a. В крупних бронхах

b. В дрібних бронхах

c. В бронхах середнього калібру

d. В плевральній порожнині

e. В альвеолах


У хворого з нападом бронхіальної астми вислуховуються сухі свистячі хрипи. Який механізм їх виникнення?

a. звуження просвіту дрібних бронхів внаслідок спазму, набряку слизової і густе харкотиння

b. розвиток фіброзної тканини в стінці бронхів

c. накопичення рідкого харкотиння в бронхах

d. обтураційний ателектаз.

e. накопичення харкотиння у трахеї


У хворого із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень чути дистанційні хрипи. Який механізм їх виникнення?

a. розвиток фіброзної тканинин у стінці бронхів

b. обтураційний ателектаз

c. накопичення харкотиння у трахеї і великих бронхах

d. звуження просвіту дрібних бронхів внаслідок спазму, набряку слизової і накопичення вязкого харкотиння

e. накопичення рідкого харкотиння у дрібних бронхах


Шум тертя плеври – це додатковий дихальний шум, який посилюється:

a. Всі відповіді є правильними

b. При нахилі тулуба в хвору сторону

c. Всі відповіді є неправильними

d. При натисканні пальцем у області міжреберного проміжку поблизу місця його аускультації

e. При натисканні стетоскопом поблизу місця аускультації шуму


Шум тертя плеври, як правило, не вислуховується, при:

a. На початку ексудативного плевриту

b. Дольовій пневмонії

c. Ні при яких з вищевказаних захворювань

d. При туберкульозі плеври

e. При сухому плевриті


У хворого із загостренням хронічного необструктивного бронхіту вислуховуються сухі дзижчачі низькотемброві хрипи, що змінюються після кашлю. Який механізм їх виникнення?

a. накопичення рідкого харкотиння у просвіті бронхів

b. плевральні нашарування

c. накопичення рідини в альвеолах

d. бронхоспазм

e. перекриття бронхів в‘язким харкотинням


З якою метою використовується додатковий прийом при аускультації легенів – покашлювання?

a. Для кращого вислуховування патологічного бронхіального дихання.

b. З метою відрізнити сухі хрипи від вологих хрипів.

c. Для виявлення прихованої бронхіальної обструкції.

d. З метою відрізнити хрипи від крепітації або шуму тертя плеври.

e. Для відмінності шуму тертя плеври від крепітації й хрипів.


Вологі хрипи на відміну від крепітації:

a. вислуховується лише на видиху

b. вислуховується лише на вдиху в вертикальному положенні

c. посилюється при натискуванні фонендоскопом на грудну стінку

d. зникає при покашлюванні

e. вислуховується на видиху і на вдиху, переміщується при покашлюванні


Шум тертя плеври можна вислухати:

a. При дольовій пневмонії

b. На початку ексудативного плевриту

c. При сухому плевриті

d. При туберкульозі плеври

e. При всіх вищевказаних захворюваннях


У хворого із загостренням хронічного необструктивного бронхіту вислуховуються вологі середньоміхурцеві дифузні хрипи, що змінюються після кашлю. Який механізм їх виникнення?

a. накопичення рідкого харкотиння у просвіті бронхів

b. плевральні нашарування

c. накопичення в‘язкого харкотиння у бронхах

d. накопичення рідини в альвеолах

e. звуження просвіту бронхів внаслідок спазму


При яких умовах зникає початкова крепітація при крупозній пневмонії ?

a. При приєднанні вторинного бронхіту

b. При заповненні альвеол ексудатом

c. При поганому відходженні харкотиння

d. При залученні у патологічний процес плеври

e. При розрідженні харкотиння


У хворого з нападом бронхіальної астми вислуховують сухі свистячі хрипи. Який механізм їх виникнення?

a. накопичення рідкого харкотиння в бронхах

b. обтураційний ателектаз.

c. накопичення харкотиння у трахеї

d. звуження просвіту дрібних бронхів внаслідок спазму, набряку слизової

e. розвиток фіброзної тканини в стінці бронхів


Шум тертя плеври – це додатковий дихальний шум, який:

a. При кашлі посилюється

b. Не змінюється при кашлі

c. Переміщається в інші відділи легені при кашлі

d. Зникає при кашлі

e. Жодна відповідь не є правильною


У хворого із загостренням хронічного обструктивного бронхіту чути дистанційні хрипи. Який механізм їх виникнення?

a. розвиток фіброзної тканинин у стінці бронхів

b. обтураційний ателектаз

c. звуження просвіту дрібних бронхів внаслідок спазму, набряку слизової

d. накопичення харкотиння у трахеї і великих бронхах

e. накопичення рідкого харкотиння у бронхах


Шум тертя плеври вислуховується:

a. При зміні положення тіла.

b. Протягом усього видиху.

c. Після покахикування.

d. Протягом усього вдиху й видиху.

e. Протягом усього вдиху.


Поява крепітації свідчить про ураження:

a. Плевральних листків

b. Бронхів середнього калібру

c. Паренхіми легень

d. Крупних бронхів.

e. Альвеол


Шум тертя плеври – це додатковий дихальний шум, який сприймається як:

a. Відчуття скрипу снігу

b. Відчуття лопання бульбашок

c. Відчуття свисту при диханні

d. Відчуття тертя волосся біля вуха

e. Жодна відповідь не є правильною


У хворого із загостренням хронічного необструктивного бронхіту вислуховуються вологі середньоміхурцеві дифузні хрипи, що змінюються після кашлю. Який механізм їх виникнення?

a. плевральні нашарування

b. звуження просвіту бронхів внаслідок спазму

c. накопичення в‘язкого харкотиння у бронхах

d. накопичення рідини в альвеолах

e. накопичення рідкого харкотиння у просвіті бронхів


Де утворюються дрібноміхурцеві хрипи ?

a. У великих бронхах

b. У бронхах середнього калібру

c. В гортані

d. В альвеолах

e. В бронхіолах


При якій патології звичайно вислуховуються вологі хрипи в легенях?

a. Плевральний випіт.

b. Пневмоторакс

c. Бронхіт

d. Рак легені.

e. Емфізема легенів.


Чим обумовлена поява вологих великопухирчастих хрипів?

a. Рідке мокротиння в дрібних бронхах при збереженій легкості навколишньої легеневої тканини.

b. Рідке мокротиння у великих бронхах або порожнинах, що сполучаються із бронхом.

c. Рідке мокротиння в дрібних бронхах і запальне ущільнення навколишньої легеневої тканини.

d. В’язке мокротиння в дрібних бронхах і/або їх спазм.

e. В’язке мокротиння у великих бронхах.


При аускультації хворого в обидві фази дихання студент вислухав дихальний шум, що нагадує хрускіт снігу. Як переконатись, що це шум тертя плеври?

a. вислуховувати легені при поверхневому диханні

b. попросити хворого покашляти

c. попросити хворого затримати дахання

d. попросити пацієнта імітувати дихання, рухаючи діафрагмою при закритому роті і носі

e. вислуховувати легені в різному положенні хворого


Шум тертя плеври – це додатковий дихальний шум, який:

a. Зникає при маневрі діафрагмального дихання

b. Переміщається при маневрі діафрагмального дихання

c. Посилюється при маневрі діафрагмального дихання

d. Не залежить від характеру дихання

e. Зберігається при маневрі діафрагмального дихання


У хворого із загостренням хронічного необструктивного бронхіту вислуховуються сухі дзижчачі низькотемброві хрипи, що змінюються після кашлю. Який механізм їх виникнення?

a. бронходилятація

b. накопичення рідкого харкотиння у просвіті бронхів

c. плевральні нашарування

d. перекриття бронхів в‘язким харкотинням

e. накопичення рідини в альвеолах


При аускультації легень можна вислухати основні дихальні шуми, а при патології – ще й побічні.Який з перерахованих дихальних шумів є побічним?

a. сакадоване дихання.

b. бронхіальне дихання

c. жорстке дихання

d. крепітація

e. везикулярне дихання


Що лежить в основі крепітації?

a. Тертя запалених листків плеври

b. Наявність порожнини, що містить рідину і повітря

c. Наявність бронхоектазів, заповнених гноєм

d. Розклеювання на вдиху альвеол, що склеїлися, на стінках яких відклався фібрин

e. Стенозування просвіту бронхів


Лікар перкутує ширину полів Креніга. У хворого вона складає 9 см. При якому стані це можливо?

a. Пневмонія

b. Туберкульоз легень

c. Пневмофіброз

d. Рак легень

e. Емфізема легень


До правил топографічної перкусії відносять усе, окрім:

a. Позначка межі легені ставиться з того боку пальця-плесиметра, що звернений до легені

b. Палець-плесиметр накладається паралельно до межі, яку визначають

c. Перкусія ведеться від ясного легеневого звуку до тупого

d. Перкусія проводиться тихо

e. Визначення меж легень розпочинається з визначення ширини полів Керніга


Чоловік 38 років, скаржиться на біль у грудній клітці зліва, сухий кашель, підвищення температури тіла. Хворіє 4 дні, захворювання пов’язує з переохолодженням. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння ослаблене, виражене притуплення перкуторного звуку з верхньою межею по параболоподібній лінії, різко ослаблене везикулярне дихання. Ширина простору Траубе зменшена. На рентгенограмі органів грудної клітки зліва внизу гомогенна інтенсивна тінь з косою верхньою межею. В крові лейкоцити – 16 . 109/л, ШОЕ – 44 мм/год. Який синдромологічний діагноз?

a. Абсцес легень.

b. Туберкульоз легень.

c. Крупозна пневмонія.

d. Бронхіальна астма.

e. Ексудативний плеврит.


По якій лінії починають визначати нижню межу лівої легені?

a. Задній пахвинній

b. Передній пахвинній

c. Середньоключичній

d. Середній пахвинній

e. Парастернальній


При перкусії грудної клітки хворого на випітний плеврит лікар отримав тупий перкуторний звук над зоною скупчення рідини. Які основні характеристики цього звуку?

a. Гучний, високий, тривалий

b. Тихий, низький, короткий

c. Тихий, короткий, високий

d. Низький, тривалий, має дзвінкий музичний відтінок

e. Нагадує удар по порожній коробці


Хворий К., 23 років, скаржиться на важкість в грудях, сухий кашель, задишку. Над грудною кліткою зліва по задній поверхні від 7 ребра донизу перкуторно визначається тупий перкуторний звук. Який діагноз слід поставити хворому?

a. Пневмоторакс

b. Ателектаз

c. Гідроторакс

d. Туберкульоз легень

e. Абсцес


Перкуторно визначено лінію. Елліс-Дамуазо. При якій патології вона зустрічається:

a. Інфаркт легені

b. Пневмоторакс

c. Ексудативний плеврит

d. Ателектаз

e. Пневмосклероз


Які будуть результати перкусії у хворих на гострий катаральний бронхіт?

a. Притуплений тимпаніт

b. Тимпанічний звук

c. Тупий перкуторний звук

d. Ясний легеневий звук

e. Коробковий звук


Хто винайшов метод перкусії?

a. Лаеннек

b. Ауенбруггер

c. Корвізар

d. Василенко

e. Піоррі


Де знаходиться нижній край правої легені по лопаточній лінії при топографічній перкусії?

a. Нижній край X ребра.

b. Нижнійній край IX ребра.

c. Верхній край X ребра.

d. Верхній край IX ребра.

e. Верхній край VI ребра.


Де в нормі знаходиться нижній край правої легені по передній аксілярній лінії при топографічній перкусії?

a. Нижнійній край VI ребра.

b. Нижній край VII ребра.

c. Верхній край VII ребра.

d. Верхній край VI ребра.

e. Верхній край VIII ребра.


Що спостерігають при пневмонії, яка локалізується в нижній частці легені?

a. З'являється коробковий перкуторний звук

b. Зменшується висота стояння верхівок легень

c. З'являється тимпанічний перкуторний звук

d. Зменшується активна рухомість нижнього краю легень

e. Збільшується активна рухомість нижнього краю легень


Висота стояння верхівок легені збільшується при:

a. Трахеїті.

b. Крупозній пневмонії верхньої долі легені.

c. Гострому бронхіті.

d. Емфіземі легень.

e. Туберкульозній інфільтрації легень.


При якій патології виникає «шум тріснутого горщика»:

a. Бронхіт

b. Ателектаз легень

c. Відкритий пневмоторакс

d. Пневмонія

e. Пневмосклероз


Тимпаніт у просторі Траубе зникає при:

a. Бронхіальній астмі

b. Лівобічній пневмонії

c. Лівобічному пневмотораксі

d. Правобічному пневмотораксі

e. Правобічній пневмонії


Під час проведення топографічної перкусії легень лікар визначив, що нижня границя праворуч розташована на 1 ребро вище, ніж ліворуч по всіх лініях. Яка ймовірна причина даного стану?

a. Правобічний пневмоторакс

b. Гепатомегалія

c. Емфізема легень

d. Фібринозий плеврит праворуч

e. Туберкульоз


Де в нормі знаходиться нижній край правої легені по середньоключичній лінії при топографічній перкусії?

a. Нижнійній край VI ребра.

b. Верхній край VII ребра.

c. Нижній край VI ребра.

d. Верхній край VI ребра.

e. Верхній край V ребра.


Який за силою перкуторний звук при проведенні порівняльної перкусії?

a. Тихий.

b. Звичайний.

c. Надто тихий.

d. Голосний.

e. Дуже голосний.


Які зміни при перкусії у хворих на пневмонію можна виявити в період ущільнення?

a. Тупий перкуторний звук

b. Коробковий перкуторний звук

c. Тимпанічний звук

d. Ясний легеневий звук

e. Притуплений тимпаніт


Причиною зміщення нижньої межі легень донизу є:

a. Гепатомегалія

b. Пневмосклероз

c. Сухий плеврит

d. Гострий бронхіт

e. Бронхіальна астма


При якому патологічному стані легенів при перкусії буде притуплено-тимпанічний звук?

a. Гідроторакс.

b. Бронхіт.

c. Ателектаз легені.

d. Бронхоектази.

e. Крупозна пневмонія.


У хворого діагностовано правобічну нижньочасткову невмонію. Як зміниться рухомість нижнього краю легень?

a. збільшиться з обох сторін

b. зменшиться з обох сторін

c. збільшиться з ураженого боку

d. не зміниться.

e. зменшиться з ураженого боку


Під час перкусії легень над всією поверхнею визначаєтсья коробковий звук. Яка вирогідна патологія?

a. Ексудативний плеврит

b. Ателектаз

c. Емфізема

d. Пневмоторакс

e. Каверна


Хворому визначено ширини полів Креніга: праворуч – 5 см, ліворуч – 3,5 см. При якому захворюванні це можливо?

a. Лівобічний пневмоторакс

b. Набряк легень

c. Бронхіальна астма

d. Ателектаз верхньої долі лівої легені

e. Обструктивний бронхіт


Де в нормі знаходиться нижній край правої легені по парастернальній лінії при топографічній перкусії?

a. Верхній край V ребра.

b. Нижній край V ребра.

c. Верхній край VI ребра.

d. Нижнійній край VI ребра.

e. Верхній край VII ребра.


Студент проводить порівняльну перкусію грудної клітки пацієнту. Який у нормі перкуторний звук він повинен отримати?

При профілактичному огляді жінки було проведено топографічну перкусію легень. В нормі нижня границя легені по l. scapularis:
{
~ Нижній край IX ребра
~ На рівні XI остистого відростку
= Верхній край Х ребра
~ Нижній край Х ребра
~ Нижній край VІІІ ребра
}

a. Притуплений тимпаніт

b. Ясний легеневий

c. Тимпанічний

d. Тупий

e. Коробковий


Метод безпосередньої перкусії, що проводиться шляхом нанесення удару пучкою вказівного пальця правої руки, який зіскакує з краю сусіднього середнього пальця, був запропонований:

a. Л. Ауенбругером

b. Ф.Г. Яновським

c. В. Стоксом

d. В.П. Образцовим

e. П. Піоррі


Де знаходиться нижній край правої легені по задній аксілярній лінії при топографічній перкусії?

a. Нижній край IX ребра.

b. Верхній край IX ребра.

c. Верхній край VIII ребра.

d. Верхній край VI ребра.

e. Нижнійній край VI ребра.


В нормі рухомість нижнього краю лівої легені по l. axillaris media становить:

a. 2-3 см

b. 4-6 см

c. 7-9 см

d. 6-8 см

e. 3-4 см


Який перкуторний звук буде визначатися у пацієнта з ХОЗЛ?

a. Коробковий

b. Тупий

c. Притуплений

d. Тимпанічний

e. Ясний


Ослаблення голосового тремтіння характерне для:

a. Інфаркт легені.

b. Емфізема легень.

c. Крупозна пневмонія в стадії розпалу.

d. Бронхоектатична хвороба.

e. Бронхіт.


Які будуть дані пальпації грудної клітки при ексудативному плевриті?

a. Болючість при пальпації

b. Голосове тремтіння не змінене

c. Пальпаторне відчуття шуму тертя плеври

d. Послаблення голосового тремтіння

e. Посилення голосового тремтіння


Лікар-куратор дав задвання студентові провести статичний огляд грудної клітки одногрупника. У якій послідовності слід виконати огляд:

a. Знизу вверх, спереду назад, справа на ліво

b. Зверху вниз, спереду назад, справа на ліво

c. Знизу вверх, спереду назад, зліва на право

d. Зверху вниз, ззаду на перед, справа на ліво

e. Зверху вниз, спереду назад, зліва на право


Що розуміють під терміном „брадипное”?

a. Дихання з частотою понад 20 дихальних рухів за 1 хв.

b. Дихання з частотою 16-20 дихальних рухів за 1 хв.

c. Дихання з частотою менше 16 дихальних рухів за 1 хв.

d. Дихання з частотою 20-25 дихальних рухів за 1 хв.

e. Дихання з частотою 20-40 дихальних рухів за 1 хв.


Посилення голосового тремтіння характерне для:

a. Бронхоектатична хвороба.

b. Ексудативний плеврит

c. Емфізема легень.

d. Інфаркт легені.

e. Бронхіт.


Коли резистентність міжреберних проміжків збільшена?

a. Емфізема легень.

b. Бронхопневмонія.

c. Бронхіт.

d. Бронхоектатична хвороба.

e. Крупозна пневмонія в стадії розпалу.


Які передумови виникнення посиленого голосового тремтіння?

a. Накопичення повітря в легеневій тканині.

b. Ущільнення легеневої тканини.

c. Накопичення рідини в легеневій тканині.

d. Накопичення рідини та повітря в легеневій тканині.

e. Накопичення рідини в плевральній порожнині.


Кашель із виділенням великої кількості харкотиння (до 1-2 л) переважно у вранішні години характерний для:

a. Сухого плевриту.

b. Бронхоектатичної хвороби.

c. Гострого бронхіту.

d. Ексудативного плевриту.

e. Крупозної пневмонії.


Хворий в пульмонологічному відділенні скаржиться на кровохаркання. Яке із зазначених захворювань не може бути його причиною?

a. Рак легень

b. Мітральний стеноз

c. Інфаркт легень

d. Кавернозний туберкульоз легень

e. Хронічне обструктивне захворювання легень


Чим легенева кровотеча відрізняється від кровотечі з судин стравоходу:

a. Кров яскраво-червона, піниста, виділяється з кашлем.

b. Кров темна, виділяється при кашлі.

c. Кров світло-червона, виділяється з блюванням.

d. Кров у вигляді кавової гущі.

e. Кров темна, піниста, виділяється при нахилі вперед.


Які будуть дані пальпації грудної клітки при сухому плевриті, якщо стан легеневої паренхіми не змінений?

a. Послаблення голосового тремтіння

b. Пальпаторне відчуття шуму тертя плеври

c. Випинання міжреберних проміжків

d. Болючість при пальпації

e. Посилення голосового тремтіння


Що розуміють під терміном „тахипное”?

a. Дихання з частотою 10-20 дихальних рухів за 1 хв.

b. Дихання з частотою 6-8 дихальних рухів за 1 хв.

c. Дихання з частотою 6-20 дихальних рухів за 1 хв.

d. Дихання з частотою понад 20 дихальних рухів за 1 хв.

e. Дихання з частотою 8-10 дихальних рухів за 1 хв.


Студент проводить обстеження хворого з бронхлегеневою патологією. Що він повинен оцінити при статичному огляді грудної клітки?

a. відставання однієї ї половини а акті дихання

b. екскурсію грудної клітки

c. форму і симетричність

d. частоту дихання

e. тип дихання


Виділення гнійного харкотиння у великій кількості, яке при відстоюванні утворює різні шари, характерне для наступного захворювання:

a. Центральний рак легень

b. Туберкульоз легень

c. Абсцес легень

d. Хронічне обструктивне захворювання легень

e. Ексудативний плеврит


При проведенні статичного огляду грудної клітини слід звертати увагу на:

a. Наявність патологічних дихальних ритмів.

b. Участь додаткових м’язів в акті дихання .

c. Симетричності участі обох половин грудної клітини в акті дихання, частоту, глибину дихання, ритм дихання.

d. Рух обох половин грудної клітини.

e. Форму, тип грудної клітини, симетричність обох її половин.


Які будуть дані пальпації грудної клітки при ураженні міжреберного нерва?

a. Послаблення голосового тремтіння

b. Пальпаторне відчуття шуму тертя плеври

c. Болючість при пальпації в обмеженій зоні грудної клітки

d. Хрускіт

e. Болючість при пальпації по ходу міжреберного проміжку


При якому із захворювань спостерігається лише сухий кашель і не буває вологого:

a. Кавернозному туберкульозі легень.

b. Бронхіті.

c. Бронхопневмонії.

d. Бронхоектатичній хворобі.

e. Сухому плевриті.


Хворий в пульмонологічному відділенні скаржиться на виділення харкотиння «повним ротом», особливо в ранковий період часу. Дана скарга притаманна для наступного захворювання:

a. Хронічне обструктивне захворювання легень

b. Негоспітальна пневмонія

c. Інфільтративний туберкульоз легень

d. Бронхоектатична хвороба

e. Гострий бронхіт


Динамічний огляд грудної клітини – це:

a. Огляд м’язевого покриву грудної клітини.

b. Вивчення симетричності участі обох половин грудної клітини в акті дихання, частоти, глибини дихання, ритм дихання.

c. Огляд, при якому цікавить симетричність розмірів обох половин грудної клітини.

d. Огляд, при якому звертається увага на розміри обох половин грудної клітини поза актом дихання.

e. Огляд, при якому цікавить рух обох половин грудної клітини.


Яка скарга найбільш характерна для хворого з ураженням органів дихання?

a. Головний біль.

b. Кашель.

c. Тахипное.

d. Загальна слабкість.

e. Поганий сон.


Яка ознака дихання найбільш характерна хворим на бронхіальну астму?

a. Експіраторно-інспіраторна (змішана) задишка.

b. Експіраторна задишка.

c. Крепітація indux.

d. Крепітація redux.

e. Інспіраторна задишка.


У хворого в кардіологічному відділенні з’явилось кровохаркання. Яке із перелічених захворювань серцево-судинної системи може його спричинити?

a. Артеріальна гіпертензія

b. Аортальний стеноз

c. Мітральний стеноз

d. Ішемічна хвороба серця

e. Недостатність клапанів аорти


Пацієнт 62 років, в анамнезі якого сказано, що він курить з 15 років, сскаржиться на вологий кашель. При макроскопічному огляді мокроти встановлено що вона має вигляд «малинового желе». Яке захворювання може запідозрити лікар:

a. Туберкульоз легень

b. Набряк легень

c. ХОЗЛ

d. Рак легень

e. Гідроторакс


Хворий скаржиться на задишку з утрудненим і подовженим видихом. При огляді частота дихання 25 дихальних рухів на хвилину, чутні дистанційні сухі хрипи, видих подовжений. Як називється така задишка?

}

a. фізіологічна

b. інспіраторна

c. об"єктивна

d. експіраторна

e. суб‘єктивна


При якому з зазначених захворювань може спостерігатися виділення «скловидного» харкотиння?

a. Бронхоектатична хвороба

b. Негоспітальна пневмонія

c. Хронічне обструктивне захворювання легень

d. Гострий бронхіт

e. Бронхіальна астма


У хворого діагностовано правобічну нижньочасткову невмонію. Як зміниться рухомість нижнього краю легень?

a. не зміниться.

b. зменшиться з обох сторін

c. збільшиться з обох сторін

d. збільшиться з ураженого боку

e. зменшиться з ураженого боку


У хворої В. діагностовано випітний плеврит. Еластичність грудної клітки з ураженого боку зменшена. Як зміниться при цьому голосове тремтіння?

a. зменшиться з ураженого боку

b. збільшиться з ураженого боку

c. зменшиться з обох сторін

d. відсутнє з ураженого боку

e. збільшиться з обох сторін


Пальпація грудної клітки дає змогу визначити:

a. Резистентність грудної клітки.

b. Накопичення рідини в легеневій тканині.

c. Рухливість нижнього легеневого краю.

d. Наявність хрипів.

e. Накопичення рідини в плевральній порожнині.


Яка частота дихання вважається нормальною у дорослих?

a. 10-12.

b. 16-20.

c. 12-16.

d. 25-30.

e. 20-25.


Які будуть дані пальпації грудної клітки при запаленні міжреберних м’язів (міозиті)?

a. Хрускіт

b. Болючість при пальпації по ходу міжреберного проміжку

c. Болючість при пальпації в обмеженій зоні грудної клітки

d. Послаблення голосового тремтіння

e. Пальпаторне відчуття шуму тертя плеври


Зменшення розмірів печінки, коли вона перестає пальпуватися, характерно для:

a. Ехінокока печінки.

b. Кардіального цирозу печінки.

c. Жировій інфільтрації печінки.

d. Сифіліса.

e. Госторої дистрофії печінки.


При пальпації під правою реберною дугою назовні від латерального краю прямого м’яза живота інколи можна пропальпувати:

a. Висхідну кишку.

b. Ущільнений патологічний жовчний міхур.

c. Праву нирку.

d. Пілоричну частину шлунка.

e. Печінкову кривину ободової кишки.


Який напрямок руху пальпуючих пальців при дослідженні pars coecalis ilei?

a. Зверху вниз праворуч на рівні зовнішньої 1/3 лінії, що з’єднує ость клубової кістки та пупка.

b. Зверху вниз праворуч на рівні середини лінії, що з’єднує ость клубової кістки та пупка.

c. Зверху зліва вниз і вправо.

d. Зверху вниз праворуч на рівні внутрішньої третини лінії, що з’єднує ость клубової кістки та пупка.

e. Зверху справа вниз і вліво.


?Як часто пальпується термінальний відрізок здухвинної кишки?

a. 65-70%.

b. 75-80%.

c. 95-100%.

d. 50-60%.

e. 85-90%.


Як часто при пальпації за Образцовим- Стражеско можна промацати велику кривину шлунка?

a. 15-20%.

b. 55-60%.

c. 35-40%.

d. 25-30%.

e. 45-50%.


При пальпації справа пальпується все тіло нирки, що свідчить про:

a. Опущення нирки 3 ступеня.

b. Пухлину нирки.

c. Опущення нирки 1 ступеня.

d. Кісти нирки.

e. Опущення нирки 2 ступеня.


Лікар проводить обстеження пацієнта зі скаргами на здуття живота, схильність до стійких закрепів, слабкість, t37,5C, поганий апетит, нудоту. Який метод обстеження з перерахованих буде найбільш інформативним?

a. Загальний огляд.

b. Аускультація живота.

c. Огляд живота.

d. Пальпація живота.

e. Перкусія живота.


Чому неможливо проводити пальпаторне дослідження тонкої кишки?

a. Менша рухомість залежно від дихання.

b. В цій ділянці більша кількість газів.

c. В цій ділянці більша глибина черевної порожнини.

d. Неможливо визначити чітко топографію кишки.

e. В цій ділянці більше накопичення підшкірної клітковини.


Який прийом допоможе краще розслабити м’язи черевного пресу?

a. Затримати дихання на глибині видиху.

b. Затримати дихання на висоті вдиху.

c. Великим пальцем лівої руки вище ділянки пальпації натиснути на черевну стінку.

d. Глибоко вдихати.

e. Застосувати місцево тепло.


Студент 3 курсу виконав практичну навичку «пальпація печінки» у здорового волонтера. Зроблений висновок:

a. Нижній край печінки по L. medioclavicularis dextra на 4 см нижче реберної дуги, щільний, горбистий, безболісний.

b. Нижній край печінки по L. medioclavicularis dextra на 1 см нижче реберної дуги, рівний, еластичний, безболісний.

c. Нижній край печінки по L. medioclavicularis dextra на рівні реберної дуги, щільний, фестончатий, безболісний.

d. Нижній край печінки по L. medioclavicularis dextra на рівні реберної дуги, щільний, рівний, чутливий.

e. Нижній край печінки по L. medioclavicularis dextra на 2 см нижче, рівний, еластичний, безболісний.


При пальпаціі печінки визначаеться кам’янистої щільності бугриста поверхня, що більш характерна для?

a. Хронічного холангіту.

b. Гострого гепатиту.

c. Рака печінки.

d. Цирозу печінки.

e. Хронічного гепатиту.


Пальпація еластичного гладенького напруженого грушоподібного безболісного жовчного міхура має назву симптома:

a. Курвуазьє- Тер’є.

b. Кера.

c. Мерфі.

d. Гіно де Мюссі.

e. Дежардена.


Топографія поперековоободової кишки залежить від:

a. Розмірів лівої долі печінки.

b. Розмірів селезінки.

c. Розташування нижньої межі шлунка.

d. Від кількості кишкового вмісту.

e. Звуження кардіального відділу шлунка.


Хворий 45 років, що працює на взуттєвій фабриці, потрапив в лікарню зі скаргами на постійний тупий біль у правому підребір’ї, що віддає в спину, неприємний присмак в роті, здуття живота. Хворіє 5 років. При обстеженні: язик обкладений біля кореня, відбитки зубів. Живіт збільшений. При пальпації нижній край печінки на 4 см нижче реберної дуги, щільний, загострений, поверхня шорохувата. Ці ознаки найчастіше виявляються при:

a. Хронічному гепатиті.

b. Хронічному безкам’яному холециститі.

c. Цирозі печінки.

d. Хронічному холецистохолангіті.

e. ЖКХ.


Глибоку ковзну методичну пальпацію можна доповнити для уточнення деталей наступним фізичним методом:

a. Флюктуації.

b. Безпосередньої перкусії за Образцовим В.П.

c. Перкуторної аускультації.

d. Огляду.

e. Аускультації.


Хворий скаржиться на постійний тупий біль в правому підребір’ї, слабкість, неприємний присмак у роті. Хворіє 6 років. Не працює, веде асоціальний спосіб життя, зловживає алкоголем. При обстеженні колір шкіри попелясто-сірий, м’язева маса знижена, пульс 60/хв, ритмічний, АТ 130/80 мм.рт.ст. Тони серця приглушені, дихання везикулярне, живіт збільшений. Пупок випнутий. Пропальпувати печінку не вдалось. Висота печінкової тупості по L. medioclavicularis dexstra 15 см. В нормі висота печінкової тупості по L. medioclavicularis dexstra складає:

a. 6 см.

b. 4 см.

c. 12 см.

d. 10 см.

e. 15 см.


В якому положенні пацієнта слід проводити глибоку ковзну методичну пальпацію?

a. Лежачи на спині на рівній, твердій основі.

b. Стоячи перед лікарем і трохи нахилившись вперед.

c. Стоячи перед лікарем.

d. Лежачи на правому боці.

e. Лежачи на лівому боці.


Назвіть варіанти пальпації сигмоподібної кишки?

a. Чотирма пальцями правої руки.

b. Всі перераховані.

c. Ульнарним «зрізом» ІІІ, IV, V пальців правої руки.

d. «Коса пальпація» ліктьовим краєм мізинця та нігтьової фаланги IV пальця правої руки.

e. Ульнарною поверхнею мізинця.


В якому випадку неможливо провести глибоку пальпацію кишок?

a. Здуття шлунку.

b. Невеличкий асцит.

c. Неможливіть пацієнта змінити положення тіла.

d. Після вживання напередодні великої кількості їжі.

e. Здуття кишок.


Студент 3 курсу виконав практичну навичку «Пальпація сліпої кишки», необхідно зробити заключення. Яка характеристика цього відрізку товстої кишки в нормі?

a. Циліндр, товщиною 4-5 см, щільноеластичний, помірно рухливий, безболісний, не буркотить.

b. Циліндр, товщиною 2-3 см, гладенький, помірно рухливий, безболісний, не буркотить.

c. Циліндр, товщиною 3-4см,гладенький,помірно рухливий, безболісний, тихенько буркотить.

d. Циліндр, товщиною 3-4см,гладенький,помірно рухливий, безболісний , не буркотить.

e. Циліндр, товщиною 2-3 см, щільноеластичний, помірно рухливий, безболісний, тихо буркототь.


У хворої скарги на біль в правому боці, схильність до проносів, здуття живота, сеча більш насиченого кольору. При пальпації сліпої кишки виявлена болісність, товщина 2-3 см, помірно рухлива, гладенька, трохи підвищена консистенція. Про що можуть свідчити результати обстеження?

a. Позаматкова вагітність.

b. Тіфліт.

c. Правобічний аднексит.

d. Правобічний пієлонефрит.

e. Правобічна нижньодольова пневмонія.


Нижня межа шлунка у здорових чоловіків розташована:

a. На 2-3 см нижче пупка.

b. На 1-2 см вище пупка .

c. На 3-4 см вище пупка.

d. На 1-2 см нижче пупка.

e. На рівні пупка.


Пальпація збільшеного безболісного жовчного міхура, що зміщується при диханні пацієнта і наявності стійкої жовтяниці з зеленкуватим відтінком є ознакою:

a. Пухлини жовчного міхура.

b. Накопичення камінців в жовчному міхурі.

c. Пухлини головки підшлункової залози.

d. Перихолециститу.

e. Хронічного холециститу.


Студент 3 курсу виконує практичну навичку « пальпація сигмоподібної кишки». Необхідно оцінити результат. Яка характеристика цього відрізка товстої кишки в нормі?

a. Циліндр, товщиною 3-4см, гладенький, помірно рухливий, безболісний, тихенько буркотить.

b. Циліндр, товщиною 3-4см, гладенький, помірно рухливий, безболісний , не буркотить.

c. Циліндр, товщиною 2-3 см, щільноеластичний, помірно рухливий, безболісний, тихо буркотить.

d. Циліндр, товщиною 2-3 см, гладенький, помірно рухливий, безболісний, не буркотить.

e. Циліндр, товщиною 4-5 см, щільноеластичний, помірно рухливий, безболісний, не буркотить.


Пацієнт скаржиться на тупий біль в животі, закрепи, знижений апетит, схуднення, слабкість, що турбують впродовж 6 місяців. Після фізичного обстеження виявлені зміни, що можуть свідчити про наявність пухлини товстої кишки. Які це можуть бути ознаки?

a. S romanum щільноеластична, товщина 2-3 см, горбиста, рухливість знижена.

b. S romanum еластична, товщина 3 -4см, гладенька, рухливість помірна, буркотить.

c. S romanum щільноеластична, товщина 1-2 см, рухливість помірна.

d. Coecum щільноеластична, товщина 3-4см, помірно рухлива, буркотить.

e. Coecum щільноеластична, товщина 2-3 см, нерухома, чутлива.


Пацієнт скаржиться на біль в животі, здуття, проноси. При пальпації сліпої кишки виявлено: товщина 4 см, помірно рухлива, голосне буркотіння та інколи шум плескоту. Про що можуть свідчити результати обстеження?

a. Пухлина кишки.

b. Блукаюча сліпа кишка.

c. Ентерит будь якої етіології.

d. Кишкова непрохідність.

e. Черевний тиф.


Який прийом В.П. Образцов назвав «демпф», що дозволяє глибше зануритись в черевну порожнину?

a. Ритмічно і глибоко дихати.

b. Занурити пацієнта в теплу ванну.

c. Затримати дихання на висоті вдиху.

d. Затримати дихання на глибині видиху.

e. Великим пальцем лівої руки разом з тенаром натиснути вище ділянки, яку пальпуємо.


Зменшення калібру сигмоподібної кишки спостерігається при:

a. Хронічному сигмоїдиті.

b. Довготривалих проносах.

c. Розвитку пухлини кишки.

d. Довготривалих закрепах.

e. При порушенні іннервації.


Збільшення товщини S. romanum спостерігається:

a. При відсутності в ній калових мас та газів.

b. При спастичному скороченні.

c. При довготривалих проносах.

d. Гострому сигмоїдиті.

e. При затримці калових мас та газів.


Пацієнтка, 30 років, скаржиться на періодичний ниючий біль в правому підребір’ї, що виникає через 2 години після вживання жирної їжі, нудоту, гіркоту в роті, закрепи. При обстеженні: язик вологий, густий білий наліт, відбитки зубів, живіт збільшений за рахунок підшкірної клітковини, пупок втягнутий. Нижній край печінки на 2 см нижче реберної дуги, рівний, заокруглений, м’який, болючий. Вказані ознаки можуть свідчити про:

a. Хронічний холецистоангіохоліт.

b. Пухлини печінки.

c. Хронічний гепатит.

d. ЖКХ.

e. Хронічний безкам’яний холецистит.


Назвати ознаки наявності рідини в черевній порожнині:

a. збільшений об’єм живота, тупий перкуторний звук

b. збільшений об’єм живота, тимпаніт

c. западіння живота

d. втягнений пупок

e. ціаноз черевної стінки


Хворий О., 40 років викликав швидку допомогу. Скаржиться на блювоту „кавою гущою”. Із анамнезу хворіє на виразкову хворобу 12 палої кишки. Коли буває блювота „кавовою гущею”:

a. Шлункова кровотечею на фоні ахілії

b. Зловживанні кавою

c. Стеноз воротаря

d. Жовтяниці

e. Шлуночкові кровотеча на фоні нормо або гіперацидітас


Механізм виникнення дефансу м'язів живота

a. післяопераційний стан м'язів живота

b. ділянкова атрофія м'язів живота

c. подразнення очеревини запального характеру

d. рефлекторна резистентність м'язів живота

e. ділянкове западіння м'язів живота


Ознаки аускультації шлунка і кишечника у нормі:

a. відсутність шумів

b. гучне буркотіння

c. постійні гучні шуми

d. гучне буркотіння внизу живота

e. періодичні шуми помірної гучності


Як змінюється форма живота у хворого на метеоризм при переході з лежачого положення у положення стоячи:

a. жаб'ячий живіт

b. асиметрія форми живота

c. відвисла форма живота

d. вип'ячується пупок

e. форма живота не змінюється


У яких хворих частіше спостерігаються ознаки спланхноптозу?

a. з астенічною

b. з гіпотеріозом

c. з гіперстенічною будовою тіла

d. з нормостенічною

e. з аліментарним ожирінням


Яка із скарг характерна для хворого із захворюваннями шлунково-кишкового тракту?

a. кардіалгія

b. набряки

c. кашель

d. дисплазія

e. дисфагія


У хворого горда постава, живіт значно збільшений, пупок випнутий. Симптом флуктуації позитивний. Такі ознаки виявляються при наявності

a. асциту

b. гепатомегалії

c. ожиріння

d. метеоризму

e. кахексії


Мезогастральна ділянка знизу обмежена:

a. косими м'язами живота

b. лінією, яка з'єднує обидві передні осі клубових кісток

c. лінією на 4 см нижче пупка

d. лінією на 2 см нижче пупка

e. правим і лівим прямими м'язами живота


8. Хвора Н., 40 років скаржиться на задишку, набряки на ногах, збільшення живота. Із анамнезу відомо, що хвора хворіє на ревматизм. При огляді: акроцианоз, набряки на нижніх кінцівках, живіт має вигляд „жаб’ячого живота” з наявністю венозної сітки по бокових поверхнях. Коли живіт набуває вигляду „жаб’ячого живота”:

a. При вагітності

b. При метеоризмі

c. При перитоніті

d. При ожирінні

e. При асциті


У чоловіка 66 років спостерігаються слабкість, анорексія, блювання шлунковим вмістом з домішками крові. Кал кашкоподібний, чорний. Яке інструментальне дослідження допоможе верифікувати діагноз?

a. іригоскопія

b. оглядова рентгенографія живота

c. ректороманоскопія

d. езофагогастродуоденоскопія

e. дуоденальне зондування

Вопрос 12

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Хворий скаржиться на ниючий біль в епігастральній ділянці, відрижку з запахом «тухлих яєць». Такі скарги типові для:

a. підвищення секреторної функції шлунку

b. зниження секреторної функції шлунка

c. захворювання печінки

d. гастродуоденальний рефлюкс

e. анацидітас


Чоловіка 32 років впродовж кількох тижнів турбують періодичні пекучі болі в епігастрії. Болі виникають через 1.5 години після їжі, іноді вночі. Дані анамнезу характерні для

a. гострого апендициту

b. виразки дванадцятипалої кишки

c. хронічного гастриту

d. кишкової непрохідності

e. панкреатиту


Якою буде аускультація живота у хворого на перитоніт після 5 років перфоративної виразки:

a. Урчання

b. Клекотання

c. Дзжижачі хрипи

d. Бурчання

e. Абсолютна тиша


Вказати ознаки спланхноптозу:

a. збільшення верхньої частини живота у положенні лежачі

b. втягнення живота у положенні лежачі

c. вип'ячення пупка, лежачи на боці

d. більшення нижньої частини живота у положенні стоячи

e. збільшення живота в мезогастрії


Порушення симетричності живота не спостерігається при:

В яких положеннях можна проводити перкусію живота?
{
~ тільки лежачи на спині
~ лежачи на лівому чи правому боці
= стоячи, лежачи на спині
~ тільки сидячи руки за головою
~ тільки лежачи на правому боці
}

a. розвитку пухлин

b. печії

c. осумкованих ексудатах

d. грижах

e. збільшенні окремих органів


Характерна ознака аускультації при перитоніті:

a. періодичні гучні шуми

b. помірні шуми

c. періодичні гучні шуми

d. відсутність перистальтичних шумів

e. гучне бурчання


У хворого М., 45 років визначено симптом Боткіна-Блюмберга. Яка його причина?

a. Нейрорефлекторна блокада

b. Асцит

c. Запалення і подразнення листка брюшини, перитоніт

d. Нейрорефлекторна резистетність

e. гідроторакс


Хворий 34 років скаржиться на болі в епігастральній ділянці, які віддають в спину. Біль виникає зразу після вживання страви. Окрім того, хвилює нудота, іноді блювота кислим, печія, відрижка, закрепи. При поверхневій пальпаціі живота – біль та напруження м’язів в епігастральній області, позитивний симптом Менделя. Враження якого органу найбiльш вірогiдне:

a. шлунка

b. селезінки

c. печінки

d. 12-типалої кишки

e. жовчного міхура


Який механізм виникнення локальної резистентності м'язів?

a. дефанс м'язів

b. різка болісність м'язів

c. посттравматична асиметрія м'язів

d. рефлекторне локальне напруження м'язів при внутрішніх захворюваннях

e. подразнення очеревини м'язів


Хворий С. раптово відчув інтенсивний ріжучий біль в животі. З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки, загострення 2 рази на рік. При загальному огляді – хворий займає вимушене положення – кінцівки зігнуті, приведені до живота. Живіт не доступний для глибокої пальпації через виражене напруження м’язів живота. При перкусії живота, визначається високий тимпаніт, зникнення печінкової тупості. Що у хворого?

a. Перфорація виразки з розвитком перитоніту та пневмоперітоніуму

b. Метеоризм

c. Дуодено-гастральний рефлекс

d. Асцит

e. Шлунково-кишкова кровотеча


Які два основні синдроми виділяють при семіологічному аналізі скарг хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту?

a. жовтяниці і печії

b. відрижки повітрям і мелени

c. печії і блювання

d. больовий і диспепсичний

e. гострого і ниючого болю


Стан хворого дуже важкий, положення в ліжку пасивне, шкіра бліда, суха, тургор знижений, обличчя з різко загостреними рисами, запалими очницями, має страдальницький вигляд, язик сухий „як щітка”. При аускультації живота – відсутність перестальтичних шумів. Що у хворого?

a. Пневмоперитоніум

b. Перитоніт

c. Гіпергідратація

d. Шлунково-кишкова кровотеча

e. Асцит


Яке значення має блювання у хворого ?

a. обмінне значення

b. трофічне значення

c. гемодинамічне значення

d. регуляторне значення

e. захисне значення


Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота. Який симптом виявлений при огляді живота?

a. „Голова медузи”

b. Позитивний венний пульс

c. Геморрагії

d. Ніякого симптому не виявлено

e. Судинні зірочки


Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота. Про що свідчить симптом флюктуації?

a. Наявність вільної рідини в черевній порожнині

b. Значний метеоризм

c. Ожиріння пацієнта

d. Наявність повітря в черевній порожнині

e. Кишечну непрохідність


Загальне западіння живота може спостерігатись при:

a. гастралгії

b. метеоризмі

c. звуженні воротаря шлунка

d. асциті

e. дистонії


Хворого К., 32 років з виразкової хворобою шлунку, турбує печія. Що лежить в основі печії:

a. Гастродуоденальний рефлекс

b. Підвищена кислоутворююча функція шлунку

c. Ахлоргідрія

d. Гастроезофагальний рефлюкс

e. Знижена секреторна функція шлунку


Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв. Про свідчить блювання „кавовою гущею”?

a. Кровотеча із шлунка на тлі анацидності

b. Кровотеча із висхідного відділу товстого кишечника

c. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

d. Кровотеча із шлунка на тлі гіперацидності

e. Зловживання кавою


В чому полягає механізм відрижки?

a. в скороченні м`язів шлунка за умов дефекту кардіального сфінктера

b. в запаленні ділянок дванадцятипалої кишки

c. наявність конкрементів в сечоводах

d. в подразненні очеревини

e. в запаленні ділянок шлунка

За якою ознакою ви запідозрите залучення в патологічний процес плеври:

a. Поява кровохаркання

b. Біль у грудній клітці при диханні

c. Поява експіраторної задишки

d. Посилення везикулярного дихання

e. Виділення іржавого мокротиння

Оберіть патологічний стан, для якого не характерне кровохаркання:

a. Рак легень

b. Бронхіальна астма

c. Бронхоектатична хвороба

d. Мітральний стеноз

e. Туберкульоз легень

Де знаходиться найвища точка лінії Соколова-Дамуазо:

a. Linea parasternalis

b. Linea axillaris anterior

c. Linea axillaris posterior

d. Linea medioclavicularis

e. Linea paravertebralis

Який аускультативний феномен може непрямо свідчити про наявність пневмонії:

a. Вологі дрібнопухирцеві звучні хрипи.

b. Вологі дрібнопухирцеві незвучні хрипи.

c. Посилене везикулярне дихання.

d. Маса сухих хрипів.

e.Шум тертя плеври.

При лобарній пневмонії уражається

a. Інтерстиціальна тканина легень.

b. Окремі часточки легені.

c. Частка легені та вісцеральна плевра.

d. Прикоренева частина легень.

e. Перибронхіальна легенева тканина.

Для якого захворювання більше характерна наявність трансудату у плевральній порожнині:

a. Зневоднення організму при холері.

b. Туберкульоз легень.

c. Серцева недостатність.

d. Ексудативний плеврит.

e. Пухлина легень.

Які зміни перкуторного тону відбуваються над трикутником Грокко-Раухфуса:

a. Ясний легеневий тон.

b. Коробковий тон.

c. Притуплений тимпаніт.

d. Тимпанічний тон.

e. Тупий тон.

Які зміни можна знайти при статичному огляді у хворого на ексудативний плеврит?

a. Згладженість міжреберних проміжків, збільшення ураженого боку.

b. Западіння ураженого боку та зменшення його розмірів.

c. Відставання ураженого боку в акті дихання.

d. Участь додаткових м’язів у диханні.

e. Появу патологічних дихальних ритмів.

Які основні симптоми сухого плевриту:

a. Сухий кашель, біль у грудній клітці, що посилюється на вдосі.

b. Відчуття важкості, тупі болі в грудній клітці.

c. Біль у правому підребер’ї, що розповсюджується під праву лопатку.

d. Глибоке дихання, болі за грудиною, які іррадіюють у ліве плече.

e. Кашель з відходженням мокротиння, підвищення температури тіла до 40 ?С.

Пацієнту П., 52 років після проведення обстеження діагностовано пневмонію нижньої

частки правої легені. При фізикальному обстеженні виявлено посилення голосового

тремтіння нижче кута правої лопатки, в цій же ділянці - тупий перкуторний тон, бронхіальне

дихання з поодинокими вологими дрібнопухирцевими консонуючими хрипами. Яка стадія

пневмонії у хворого?

a. Розрішення

b. Одужання

c. Приливу

d. Продромальна

e. Спечінкування

Які дані пальпації грудної клітки у хворого на крупозну пневмонію:

a. Послаблення голосового тремтіння.

b. Зникнення голосового тремтіння.

c. Незначне посилення голосового тремтіння.

d. Зменшення резистентності грудної клітки.

e. Залежить від стадії пневмонії.

У трикутнику Гарлянда при фізикальному обстеженні відмічається:

a. Притуплений перкуторний тон, везикулярне дихання ослаблене

b. Притуплений тимпаніт, везикуло-бронхіальне дихання

c. Тимпаніт, амфоричне дихання

d. Тимпаніт, везикулярне дихання ослаблене

e. Тупий перкуторний тон, дихання не прослуховується

Які із побічних дихальних шумів можна вислухати у хворого із крупозною пневмонією в

стадії приливу?

a. Crepitatio redux

b. Crepitatio indux

c. Africtus pleuricus

d. Rhonhi grossovesicularis

e. Rhonhi sibilantes

Чим обумовлено наявність притупленого тимпаніту над зоною Шкоди у хворих на

ексудативний плеврит?

a. Обтурацієюголовних бронхів під тисненням рідини

b. Накопиченням повітря у плевральній порожнині вище рівня рідини

c. Ділянкоюкомпресії легеневої тканини над рівнем рідини

d. Збільшенням повітряності легеневої тканини над рівнем рідини

e. Ущільненням легеневої тканини внаслідок запалення над рівнем рідини

Бронхіальне дихання узгоджується із таким фізикальними даними:

a. Тимпаніт, посилення бронхофонії

b. Притуплений тимпаніт, послаблення бронхофонії

c. Тупий перкуторний тон, посилення бронхофонії

d. Тупий перкуторний тон, бронхофонія відсутня

e. Тимпаніт, послаблення бронхофонії

Хворий К, 30 років амбулаторно лікується 3 дні з приводу гострого бронхіту. На 4-й день

знову відчув погіршення стану, посилення загального нездужання, підвищення температури

тіла до 38,7 градусів. При повторному фізикальному обстеженні лікар відмітив появу

вологих дрібнопухирцевих звучних хрипів в аксілярній та підлопатковій ділянці зліва. Що з

Вашої точки зору могло призвести до погіршення стану хворого?

a. Розвиток лівобічного ексудативного плевриту

b. Розвиток хронічного обструктивного захворювання легень

c. Формування абсцесу нижньої частки лівої легені

d. Розвиток лівобічного сухого плевриту

e. Розвиток бронхопневмонії

Про яке ускладнення крупозної пневмонії можна подумати, якщо, незважаючи на проведену

терапію, у хворого зберігається висока гарячка постійного типу з переходом в гектичну,

озноби, профузна пітливість, збільшується кількість відокремлюваної мокроти, яка набуває

гнійний характер і містить прожилки крові?

a. Абсцедування пневмонії

b. Емпієма плеври

c. Обтураційний ателектаз ураженої частки легені

d. Ексудативний плеврит

e. Сухий плеврит

Які дані можна знайти при динамічному огляді грудної клітки у хворого на ексудативний

плеврит?

a. Відставання ураженого боку в акті дихання.

b. Збільшення екскурсії легень на ураженому боці.

c. Збільшення ураженого боку.

d. Розширення полів Креніга.

e. Западіння ураженого боку та зменшення його розмірів.

Для проведення проби Рівальта якісним реагентом виступає :

a. Соляна кислота

b. Оцтова кислота

c. Гліцерин

d. Перекис водню

e. Мурашина кислота

Який аускультативний феномен характерний для сухого плевриту:

a. Вологі консонуючі хрипи.

b. Амфоричне дихання.

c. Крепітація.

d. Сухі свистячі хрипи.

e. Африкт.

Які зміни характерні для пальпації грудної клітки над рідиноюпри ексудативному плевриті?

a. Пальпаторне відчуття шуму тертя плеври.

b. Послаблення або зникнення голосового тремтіння.

c. Незначне посилення голосового тремтіння.

d. Западіння міжреберних проміжків.

e. Посилення голосового тремтіння.

Загальний огляд при синдромі плеврального випоту дозволяє виявити:

a. Facies pneumonica

b. Жовтушність шкірних покривів

c. Акроціаноз

d. Дифузний ціаноз

e. Положення на животі

У пацієнта правобічний сухий плеврит. Які зміни над легенями виявив лікар при проведенні

фізикального обстеження?

a. Коробковий перкуторний тон, ослаблене везикулярне дихання, поодинокі сухі хрипи

b. Ясний легеневий тон, дихання везикулярне, африкт у нижньо-бічних відділах праворуч

c. Тимпанічний перкуторний тон, везикулярне дихання з подовженим видихом

d. Притуплений перкуторний тон, бронхіальне дихання, вологі хрипи

e. Тупий перкуторний тон, у нижніх відділах правої легені дихання не прослуховується

Назвіть найбільш типові зміни у загальному аналізі крові у хворого із бактеріальною

пневмонієюнижньої та середньої частки правої легені:

a. Лейкопенія, анемія, тромбоцитопенія, прискоренняШОЕ

b. Еозинофілія, прискоренняШОЕ

c. Лімфопенія, прискоренняШОЕ

d. Лімфо- моноцитоз, прискоренняШОЕ

e. Лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули, прискоренаШОЕ

Задишка при синдромі плеврального випоту зумовлена порушенням:

a. Вентиляції по обструктивному типу

b. Скоротливості лівого шлуночка

c. Вентиляції за рестриктивним типом

d. Дифузії газів через альвеолярно-капілярну мембрану

e. Доставки кисню до тканин

Для синдрому порожнини в легені характерні всі наступні фізикальні ознаки, окрім:

a. Амфоричного дихання

b. Дзвінких великопухирчастих хрипів

c. Посилення бронхофонії

d. Посилення голосового тремтіння

e. Крепітації

Які зміни перкуторного тону відбуваються над трикутником Гарлянда:

a. Ясний легеневий тон.

b. Коробковий тон.

c. Притуплений тимпаніт.

d. Тимпанічний тон.

e. Тупий тон.

Назвіть синдром, при якому в області проекції нижньої долі правої легені визначаються

посилене голосове тремтіння, тупий перкуторний звук, бронхіальне дихання, посилена

бронхофонія:

a. Ущільнення легеневої тканини

b. Підвищення повітряності легеневої тканини

c. Скупчення повітря в порожнині плеври

d. Скупчення рідини в порожнині плеври

e. Утворення у легені порожнини, сполученої з бронхом

Чим відрізняється ексудат у плевральній порожнині від трансудату:

a.Щільність 1005–1015.

b. Негативна проба Рівальта.

c. Кількість білку > 20%

d. Меншоющільністю.

e. Серед клітин переважають базофіли.

Які дані аускультації легень у хворого на крупозну пневмоніюв стадії розрішення:

a. Сакадоване дихання.

b. Бронхіальне дихання, маса вологих консонуючих хрипів.

c. Бронхіальне дихання, сухі хрипи.

d. Послаблене везикулярне дихання, заключна крепітація.

e. Посилене везикулярне дихання, сухі хрипи.

Яке мокротиння є характерним для крупозної пневмонії:

a. Серозне.

b. Слизове.

c. Слизово-гнійне.

d. Іржаве.

e. Гнійне з прожилками крові.

Які дані аускультації легень у хворого на крупозну пневмоніюв стадії приливу:

a. Бронхіальне дихання, сухі хрипи.

b. Посилене везикулярне дихання.

c. Послаблене везикулярне дихання, крепітація.

d. Сакадоване дихання.

e. Бронхіальне дихання, крепітація.

Які зміни можна знайти при перкусії грудної клітки у місці накопичення рідини при

ексудативному плевриті?

a. Амфоричний тон.

b. Тупий звук або притуплення.

c. Ясний легеневий тон.

d. Ясний легеневий тон з тимпанічним відтінком.

e. Притуплений тимпаніт.

При подразнені больових рецепторів якої локалізації з’являється біль у грудній клітці при

дольовій пневмонії?

a. Мязів грудної клітки

b. Легеневої тканини (альвеол)

c. Судин легень

d. Хребта

e. Плеври

Для якої патології плеври характерною є наявність геморагічного ексудату:

a. Інфаркту легень.

b. Бронхопневмонії.

c. Абсцесу легень.

d. Бронхоектатичної хвороби.

e. Сухого плевриту.

Дані пальпації грудної клітки у хворого на крупозну пневмонії в стадіюприливу:

a. Зникнення голосового тремтіння.

b. Послаблення голосового тремтіння.

c. Зменшення резистентності грудної клітки.

d. Пальпаторне відчуття африкту.

e. Незначне посилення голосового тремтіння.

Які дані аускультації легень у хворого на крупозну пневмоніюв стадії спечінкування:

a. Послаблене везикулярне дихання, крепітація.

b. Бронхіальне дихання.

c. Сакадоване дихання.

d. Везикуло-бронхіальне дихання, сухі хрипи.

e. Посилене везикулярне дихання.

Які зміни при динамічному огляді грудної клітки можна знайти у хворого на крупозну

пневмоніюу стадії спечінкування:

a. Збільшення ураженої половини грудної клітки.

b. Розвиток емфізематозної грудної клітки.

c. Розширення полів Креніга.

d. Западіння ураженої половини грудної клітки.

e. Відставання ураженої половини в акті дихання.

Які лабораторні зміни плевральної рідини будуть вказувати на трансудат?

a. Прозора рідина, питома щільність 1020, білок 20 г/л, багато лімфоцитів

b. Геморагічна рідина, питома щільність – 1025, білок – 25 г/л

c. Мутна рідина, питома щільність – 1030, білок – 33 г/л, фібриноген – 4,2

d. Мутна, білувата рідина, питома щільність – 1030, білок – 25 г/л, проба Рівальта позитивна

e. Прозора рідина, питома щільність < 1010, білок < 10 г/л, проба Рівальта негативна

Які зміни у загальному аналізі крові можна знайти у пацієнта із гнійним плевритом:

a. Лімфо- та моноцитоз.

b. Гіперхроміюеритроцитів.

c. Як правило, зміни не характерні.

d. Тромбоцитопенію.

e. Нейтрофільний лейкоцитоз.

Дані пальпації грудної клітки у хворого на крупозну пневмонії в стадіюспечінкування:

a. Зменшення резистентності міжреберних проміжків.

b. Зникнення голосового тремтіння.

c. Незначне посилення голосового тремтіння.

d. Послаблення голосового тремтіння.

e. Виразне посилення голосового тремтіння

Дані порівняльної перкусії у хворого на крупозну пневмоніюв стадіюспечінкування:

a. Тупий тон.

b. Коробковий тон.

c. Тимпанічний тон.

d. Притуплений тимпаніт.

e. Ясний легеневий тон.

Які зміни можна знайти при топографічній перкусії у хворого на сухий плеврит?

a. Розширення простору Траубе.

b. Зменшення висоти стояння верхівок легень.

c. Зменшення активної рухливості нижнього краюлегені на боці ураження.

d. Опущення нижньої межі легень.

e. Розширення полів Креніга.

Пацієнт К., 60 р., повернувся 19.03.20 з Польші, звернувся на прийом в поліклініку. Скарги

на задишку змішаного характеру, сухий надсадний непродуктивний кашель, біль за

грудиною, підвищення температури тіла до 39,8 градусів. При фізикальному обстеженні

виявлено ослаблене везикулярне дихання та крепітація в нижніх відділах легень з обох боків,

частота дихання – 28/хв. При рентгенографії органів грудної клітки – множинні вогнища

затемнення легеневої тканини в обох легенях. Який патологічний стан можна запідозрити у

хворого?

a. Пневмоніюу фазі приливу

b. Пневмоніюу фазі спечінкування

c. Загострення хронічного обструктивного бронхіту

d. Напад бронхіальної астми

e. Ексудативний плеврит

Для синдрому вогнищевого ущільнення легеневої тканини характерні всі наступні ознаки,

окрім:

a. Тимпанічний перкуторний тон

b. Відставання ушкодженої половини грудної клітки в акті дихання

c. Посилення голосового тремтіння

d. Посилення бронхофонії

e. Притуплення перкуторного тону__


1. Чоловік 50 років розповідає, що його турбують інтенсивні болі в грудях протягом останніх 2 тижнів. Як далі проводити розпитування цього хворого?

A. “Вас має якнайшвидше оглянути лікар”.

B. “Коли і в зв’язку з чим виникають ці болі?”*

C. “Чи є у Ваших рідних захворювання серця?

D. “Чи посилюються ці болі після їжі?”

E. “Чому Ви чекали 2 тижні і не звернулись до лікаря одразу?” 2. Після з’ясування сімейного анамнезу хворої, вона звертається до лікаря з запитанням про його власну сім’ю. Що робити в такій ситуації?

A. Дати коротку, загальну відповідь.

B. Ігнорувати запитання і збирати анамнез.

C. Сказати, що Ви не обговорюєте свою родину з пацієнтами.

D. Сказати, що це приватна справа.*

E. Спитати хвору, навіщо їй це.

3. Хворого на ексудативний плеврит турбує виражена задишка, тяжкість в правій половині грудної клітки. Коли він лежить на правому боці, задишка зменшується. Як називається таке положення?

A. активне

B. вимушене активне*

C. вимушене пасивне

D. невимушене

E. пасивне

4. У хворого на інфаркт міокарда раптово з’явилася інтенсивна задишка, акроціаноз. Дихання поверхневе, 29/хв. Пульс малого наповнення, 114/хв, артеріальний тиск 75/40 мм рт.ст. Зіниці помірно звужені, мляво реагують на світло. Як Ви оцінюєте стан такого хворого?

A. агональний

B. дуже тяжкий*

C. клінічна смерть

D. середньої тяжкості

E. тяжкий

5. У хворого на гіпертонічну хворобу діагностовано супутнє захворювання системи дихання. Який із наведених симптомів свідчить тільки про ураження органів дихання?

A. біль при диханні*

B. інспіраторна задишка

C. кардіалгія

D. нудота

E. сухий кашель

6. У чоловіка 73 років при огляді виявлено зменшення правої половини грудної клітки і відставання її в акті дихання. Ознаки якого синдрому є у хворого?

A. запальне ущільнення легені

B. компресійний ателектаз

C. обтураційний ателектаз*

D. повітря в плевральній порожнині

E. рідина в плевральній порожнині

7. У чоловіка 57 років грудна клітка має бочкоподібну форму. Наявність емфіземи легень можуть підтвердити такі пальпаторні дані як

А. еластичність міжреберних проміжків

В. “котяче муркотіння”

С. ослаблення голосового тремтіння*

D. податливість грудної клітки

Е. посилення голосового тремтіння

8. У жінки 43 років ліва половина грудної клітки відстає при диханні. У лівій підлопатковій ділянці голосове тремтіння ослаблене, абсолютно тупий перкуторний звук. Що у хворої?

А. вогнищеве запальне ущільнення легені

В. гідроторакс*

С. закритий пневмоторакс

D. компресійний ателектаз

Е. порожнина, що сполучена з бронхом

9. Права половина грудної клітки хворого дещо відстає у диханні. У правій підключичній ділянці голосове тремтіння посилене, тимпанічний перкуторний звук, вислуховується амфоричне дихання, дзвінкі великопухирчасті вологі хрипи. Що у хворого?

А. вогнищеве запальне ущільнення легені

В. закритий пневмоторакс

С. звуження бронхів в’язким ексудатом

D. компресійний ателектаз

Е. порожнина у легені, сполучена з бронхом*

10. При обстеженні хворого виявлено накопичення рідини в плевральній порожнині. Які дані топографічної перкусії легень мають значення для визначення характеру рідини (ексудат чи транссудат)?

А. активна рухливість нижнього краю

В. висота стояння верхівок

С. пасивна рухливість нижнього краю

D. розташування нижньої межі*

Е. ширина полів Креніга

11. При аускультації легень над усіма ділянками вислуховується жорстке везикулярне дихання, велика кількість сухих хрипів, бронхофонія не змінена. Що у хворого?

А. вогнищеве запальне ущільнення легені

В. закритий пневмоторакс

С. звуження бронхів в’язким ексудатом*

D. компресійний ателектаз

Е. потовщення листків плеври

12. У хворого на фоні бронховезикулярного дихання вислуховується побічний дихальний шум, що зменшується після покашлювання. Що це за шум?

А. вологі хрипи*

В. крепітація

С. плевроперикардіальні шуми

D. сухі хрипи

Е. шум тертя плеври

13. Права половина грудної клітки хворого відстає у диханні. Під правою лопаткою голосове тремтіння посилене, тупий перкуторний звук, вислуховується бронхіальне дихання, бронхофонія посилена. Що у хворого?

А. ексудативний плеврит

В. запальне ущільнення частки легені*

С. звуження бронхів в’язким ексудатом

D. порожнина у легені, сполучена з бронхом

Е. потовщення листків плеври

14. У хворого на фоні ослабленого везикулярного дихання вислуховується додатковий шум, який посилюється при натискуванні на міжребер’я розтрубом фонендоскопа. Що це за шум?

А. вологі хрипи

В. крепітація

С. сухі хрипи

D. шум плеску Гіппократа

Е. шум тертя плеври*

15. Жінку 37 років турбує кашель з виділенням клейкого іржавого харкотиння. При мікроскопії харкотиння виявлено до 45 лейкоцитів в полі зору, до 28 змінених еритроцитів в полі зору, зерна гемосидерину і фібрин. Що у хворої?

А. абсцес легені

В. бронхіальна астма

С. бронхоектатична хвороба

D. рак легень

Е. пневмонія*

16. У чоловіка 46 років, який курить більше 20 років, на оглядовій рентгенограмі грудної клітки виявлено затемнення у верхній долі правої легені. Це може вказувати на

А. виникнення бронхоектазів

В. емфізему легень

С. периферичний рак легень*

D. пневмоторакс

Е. хронічний бронхіт курця

17. Хворого 52 років турбують періодичні болі в лівій половині грудної клітки. Діагноз стенокардії буде більш ймовірним, якщо болі

А. виникають при певному навантаженні*

В. виникають у будь-який час доби

С. іноді знімаються теплом

D. мають тупий або ниючий характер

Е. посилюються при кашлі

18. Хвору турбують задишка, сухий кашель, напади задухи вночі. При огляді визначено ортопное, акроціаноз, набряків немає. У хворої є ознаки

А. бронхіальної астми

В. лівошлуночкової серцевої недостатності*

С. правошлуночкової серцевої недостатності

D. судинної недостатності

Е. тотальної серцевої недостатності

19. У хворого при вимірюванні артеріального тиску на плечовій артерії перші тони Короткова починають вислуховуватись при тиску в манжеті 200 мм рт.ст., максимальної гучності тони – при тиску 125 мм рт.ст., тони зникають при тиску 100 мм рт.ст. Оцінка результату:

А. діастолічний тиск 125 мм рт.ст.

В. середній тиск 125 мм рт.ст.

С. пульсовий тиск 125 мм рт.ст.

D. систолічний тиск 125 мм рт.ст.

Е. систолічний тиск 200 мм рт.ст.* 20. У хворого спостерігається дуже виражена пульсація сонних артерій. Пульс на променевих артеріях однаковий, ритмічний, 78/хв, великий, високий і швидкий. Такі зміни характерні для

А. аортального стенозу

В. артеріальної гіпертензії

С. інфекційних захворювань

D. недостатності аортального клапана*

Е. судинної недостатності

21. Верхівковий поштовх розташований у V міжребер’ї на 1 см медіальніше від лівої середньоключичної лінії, звичайний. В ділянці абсолютної тупості серця та в епігастрії визначається посилена розлита пульсація. У хворого є ознаки

А. гіпертрофії лівого шлуночка

В. гіпертрофії і дилатації лівого шлуночка

С. гіпертрофії і дилатації обох шлуночків

D. гіпертрофії і дилатації правого шлуночка*

Е. дилатації лівого шлуночка 22. Межі відносної тупості серця: права – на 1см вправо від правого краю грудини, верхня – ІІ ребро, ліва – на 2см назовні від лівої середньоключичної лінії. У хворого є ознаки дилатації

А. лівого передсердя і лівого шлуночка*

В. лівого передсердя і правого шлуночка

С. лівого шлуночка

D. обох шлуночків

Е. правого шлуночка

23. При аускультації у другому міжребер’ї справа і зліва від грудини ІІ тон переважає над І. Однак справа ІІ тон гучніший, ніж зліва. Це свідчить про

А. акцент ІІ тону над аортою*

В. нормальні серцеві тони

С. ослаблення І тону в обох точках

D. ослаблення І тону над аортою

Е. ослаблення ІІ тону над легеневою артерією 24. У хворого виявлена виражена тотальна серцева недостатність. Артеріальний тиск – 100/50 мм рт.ст. При аускультації над верхівкою серця можна почути

А. ослаблення ІІ тону

В. посилення І тону

С. ритм галопу*

D. ритм перепела

Е. розщеплення І тону

25. У другому міжребер’ї справа від грудини вислуховується грубий систолічний шум зростаючо-спадаючого характеру, який проводиться на судини шиї та в точку Боткіна. Це свідчить про

А. аортальний стеноз*

В. мітральний стеноз

С. недостатність аортального клапана

D. недостатність мітрального клапана

Е. стеноз легеневої артерії 26. На рівні нижньої третини грудини вислуховується систолічний шум спадаючого характеру, який проводиться вправо та вверх. Шум посилюється на вдиху. Це свідчить про

А. аортальний стеноз

В. мітральний стеноз

С. недостатність аортального клапана

D. недостатність мітрального клапана

Е. недостатність тристулкового клапана*

27. У стандартних відведеннях ЕКГ співвідношення амплітуди зубців RI>RII>RIII. Кут альфа становить +15°. Положення електричної осі серця

А. вертикальне

В. відхилення вліво

С. відхилення вправо

D. горизонтальне*

Е. нормальне 28. За даними ЕКГ частота серцевих скорочень у хворого збільшувалась на вдиху і зменшувалась на видиху. Такі зміни найбільш характерні для

А. вузлового ритму

В. синусової аритмії*

С. періодів Самойлова-Венкенбаха

D. фібриляції передсердь

Е. фібриляції шлуночків

29. У жінки 23 років на ЕКГ реєструється синусова тахікардія, часті суправентрикулярні екстрасистоли. Ці екстрасистоли відрізняються від синусових серцевих скорочень

А. деформацією шлуночкового комплексу

В. негативним зубцем Р у ІІ відведенні*

С. негативним зубцем Р у відведенні aVR

D. подовженням інтервалу P-Q

Е. позитивним зубцем Р у ІІ відведенні 30. Чоловіка 39 років турбує стискаючий біль за грудиною. На ЕКГ ритм синусовий, блокада лівої ніжки пучка Гіса, збільшення амплітуди зубця R у відведеннях І, ІІ, V5-V6. У хворого є ЕКГ ознаки

А. гіпертрофії лівого передсердя

В. гіпертрофії лівого шлуночка*

С. гіпертрофії обох шлуночків

D. гіпертрофії правого шлуночка

Е. ішемії міокарда

31. У жінки 63 років раптово з’явилися задишка і серцебиття. На ЕКГ зубці Р відсутні, інтервали R-R різні, у відведенні V1 помітні хвилі f з частотою 450/хв. У хворої є ЕКГ ознаки

А. пароксизмальної тахікардії

В. синусової аритмії

С. тріпотіння передсердь

D. фібриляції передсердь*

Е. фібриляції шлуночків 32. Жінка 67 років двічі втрачала свідомість. При аускультації серця ЧСС 32/хв, періодична поява “гарматного” тону Стражеска. На ЕКГ різні інтервали P-R, зубці Р потрапляють у різні місця, комплекси QRS поширені. У хворої ознаки

А. блокади ніжки пучка Гіса

В. повної AV-блокади*

С. синусової аритмії

D. синусової брадикардії

Е. фібриляції передсердь

33. Чоловіка 32 років впродовж кількох тижнів турбують періодичні пекучі болі в епігастрії. Болі виникають через 1.5 години після їжі, іноді вночі. Дані анамнезу характерні для

А. виразки дванадцятипалої кишки*

В. гострого апендициту

С. кишкової непрохідності

D. панкреатиту

Е. хронічного гастриту 34. У хворого горда постава, живіт значно збільшений, пупок випнутий. Симптом флуктуації позитивний. Такі ознаки виявляються при наявності

А. асциту*

В. гепатомегалії

С. кахексії

D. метеоризму

Е. ожиріння

35. Загальний стан хворого тяжкий, обличчя бліде, риси загострені. Язик сухий. Живіт не бере участі у диханні, при пальпації болючий і напружений. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. У хворого є ознаки

А. асциту

В. виразки шлунку

С. кахексії

D. метеоризму

Е. перитоніту*

36. У обстежуваного підвищений тонус м’язів живота, що заважає проведенню глибокої пальпації. Для розслаблення м’язів пацієнт має

А. затримати дихання

В. зігнути ноги в колінах*

С. підняти голову над подушкою

D. повернутись на правий або лівий бік

Е. сісти на ліжку, спираючись руками

37. Лікар перкутує по середньоключичній лінії справа, починає нижче від пупка і переміщає палець вгору. Ця методика застосовується для визначення

А. асциту

В. нижньої межі печінки*

С. медіальної межі селезінки

D. нижньої межі шлунку

Е. низхідної аорти

38. При глибокій пальпації під лівою реберною дугою визначається еластичне, безболісне, рухливе утворення, на передньому краї якого є вирізки. Перкуторний звук над ним тупий. Що це?

А. ліва нирка

В. ліва частка печінки

С. селезінка

D. селезінковий вигин ободової кишки*

Е. тіло шлунка

39. У чоловіка 66 років спостерігаються слабкість, анорексія, блювання шлунковим вмістом з домішками крові. Кал кашкоподібний, чорний. Яке інструментальне дослідження допоможе верифікувати діагноз?

А. дуоденальне зондування

В. іригоскопія

С. езофагогастродуоденоскопія*

D. оглядова рентгенографія живота

Е. ректороманоскопія

40. Жінку 56 років турбує постійний тупий біль у правому підребер’ї. При УЗД жовчний міхур грушоподібний, збільшений. Який метод дослідження допоможе визначити гіпотонію і гіпокінезію жовчного міхура?

А. багатомоментне дуоденальне зондування*

В. бактеріологічне дослідження жовчі

С. кристалоскопія фракцій жовчі

D. рН-метрія фракцій жовчі

Е. тримоментне дуоденальне зондування

1. Хворий 36 років скаржиться на тривалий пронос, зниження апетиту, нудоту та блювання, схуднення. В анамнезі захворювання кишківника. При огляді лікар виявив блідість шкіри, наявність рубця від апендиктомії.

Які інші показники стану шкіри слід оцінити?

А. висипки, стан волосяного покриву

*В. вологість та еластичність

С. консистенція, висипки

Д. наявність підшкірних судин

Е. товщина підшкірної клітковини

2. Хворий 37 років скаржиться на біль та гнійні виділення з правого вуха, запаморочення, нудоту, мерехтіння перед очима.

Яка характерна хода може спостерігатись?

A. «горда»

*B. хитлива хода

C. «качача» хода

D. «півняча» хода

E. поза «прохача»

3. Хворого на ексудативний плеврит турбує виражена задишка, тяжкість в правій половині грудної клітки. Коли він лежить на правому боці, задишка зменшується. Як називається таке положення?

A. активне

*B. вимушене активне

C. вимушене пасивне

D. невимушене

E. пасивне

4. У хворого з захворюванням тільки системи сечовиділення можуть спостерігатися скарги на:

*A. біль в попереку, часте та болюче сечовипускання, неприємний запах сечі

B. біль в попереку, часте сечовипускання, кровохаркання

C. біль в попереку, часте та болюче сечовипускання, напад задухи

D. біль в попереку, часте та болюче сечовипускання, відрижка

E. біль в животі, часте та болюче сечовипускання, блювання

5. Хворого турбують біль в колінних суглобах зі зменшенням їх рухливості, при огляді шкіра над суглобами червоного кольору, набрякла. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

*E. опорно-рухового апарату

6. Хворого турбують тиснучий біль за грудиною, серцебиття та задишка під час незначного фізичного навантаження. Враження якої системи може бути у хворого?

*A. серцево-судинної

B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

E. опорно-рухового апарату

7. У хворого зразу після прийому їжі виникає гострий біль в епігастрії, печія та відрижка кислим. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

B. дихальної

*C. травлення

D. сечовиділення

E. нервової

8. Після застуди у хворого з’явився сухий кашель, порушення носового дихання, підвищення температури тіла, пітливість. Враження якої системи може бути у хворого?

A. серцево-судинної

*B. дихальної

C. травлення

D. сечовиділення

E. нервової

9. Яка з перерахованих ЕКГ-ознак характерна для шлуночкової екстрасистоли?

A. зубець Р деформований

B. зубець Р розширений

*C. комплекс QRS розширений, дискордантність основного зубця і кінцевої частини комплексу

D. комплекс QRS незмінений

E. неповна компенсаторна пауза

10. Яка з перерахованих ЕКГ-ознак характерна для передсердної екстрасистоли?

A. зубець Р відсутній

*B. комплекс QRS незмінений

C. комплекс QRS розширений, дискордантність основного зубця і кінцевої частини комплексу

D. повна компенсаторна пауза

E. зубець Р розширений

11. Характерні ознаки пансистолічного шуму:

A. займає всю систолу, але не зливається з І та ІІ тонами

*B. займає всю систолу і зливається з тонами

C. визначається на початку і в середині систоли

D. визначається в середині і в кінці систоли

E. визначається тільки в середині систоли

12. Артеріальний тиск на нижніх кінцівках, який нижче тиску на верхніх кінцівках на 20 мм рт.ст. і більше, свідчить про:

A. недостатність кровообігу

*B. аортальну недостатність

C. коарктацію аорти

D. аортальний стеноз

E. судинну недостатність

13. В приймальне відділення доставлений хворий після перенесеного великого судомного нападу. Всі види орієнтування збережені, але сповільнені. Мислення сповільнене, відповіді короткі, після тривалої паузи. Визначити стан свідомості пацієнта.

A. ятрогенія

B. депресія

C. сопор

*D. ступор

E. кома

14. Хвора 49 років, скаржиться на біль в серці, задишку, серцебиття, підвищення температури до 37,5°С. Вислуховується посилений 1-й тон та пресистолічний шум на верхівці, акцент 2 тону над легеневою артерією. Яка вада серця може бути у хворої?

A. недостатність клапану аорти

B. аортальний стеноз

*C. мітральний стеноз

D. коарктація аорти

E. недостатність мітрального клапану

15. Хвора 45 років страждає на мітральну ваду серця, в останні 3 місяця турбує задишка при навантаженні, сухий кашель, при ЕКГ виявлено постійну тахікардіальну форму мерехтіння передсердь. Яка з перерахованих ЕКГ-ознак характерна для даної патології:

A. ЧСС 60-80

B. зубець Р розширений

C. зубець Р деформований

D. комплекс QRS розширений

*E. інтервали R-R абсолютно різні

16. Хвора М., 29 років, маніпуляційна медсестра, біля 2,5 років тому при контакті з пеніциліном стала відмічати дертя в горлі, нападоподібний кашель, а пізніше - приступи ядухи.. На момент огляду у хворої раптово розвинувся напад ядухи. Над легенями перкуторно - коробковий звук, аускультативно - дихання ослаблене з подовженим видихом. Які хрипи можуть бути вислухані у хворої в цей час?

A. вологі великоопухирцеві

B. вологі дрібнопухирцеві

C. вологі середньопухирцеві

*D. розсіяні сухі дискантні

E. поодинокі сухі

17. У хворого з ішемічною хворобою серця під час лікування шлуночкової пароксизмальної тахікардії відбулася втрата свідомості, пульс на периферичних артеріях відсутній, артеріальний тиск не визначається. ЕКГ нагадує синусоїду правильної форми. Яка аритмія у хворого?

A. фібриляція шлуночків

*B. тріпотіння шлуночків

C. атріовентрикулярна блокада І ступеня

D. атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня

E. миготлива аритмія

18. ЕКГ-ознака атріовентрікулярної блокади І ступеня:

A. патологічний зубець Q

B. комплекс QRS розширений

*C. подовження інтервалу Р - Q

D. депресія сегмента ST

E. зубець Р розширений

19. При якому захворюванні вислуховуються тільки сухі хрипи і ніколи не буває вологих?

*A. стискання головних бронхів збільшеними біфукаційними лімфовузлами при туберкульозі

B. бронхіт

C. бронхоектазійна хвороба

D. бронхопневмонія

E. рак легень

20. Біль в грудній клітці пов’язаний з захворюванням органів дихання буває при:

A. бронхіті

B. бронхопневмонії

*C. сухому плевриті

D. приступі бронхіальної астми

E. ексудативному плевриті

21. При якому захворюванні може бути кровохаркання?

A. ексудативний плеврит

*B. інфаркт легень

C. бронхіальна астма

D. вогнищева пневмонія

E. ексудативний плеврит

22. Збільшення однієї з половин грудної клітки може бути при:

A. гострому бронхіті

B. пневмосклерозі

C. ателектазі легені

D. бронхіальній астмі

*E. ексудативному плевриті

23. Зменшення однієї з половин грудної клітки може бути при:

A. гострому бронхіті

B. емфіземі легень

*C. ателектазі легені

D. гідротораксі

E. ексудативному плевриті

24. Голосове тремтіння при пальпації грудної клітки підсилюється при:

*A. крупозній пневмонії

B. емфіземі легень

C. приступі бронхіальної астми

D. трахеїті

E. ексудативному плевриті над рідиною

25. Голосове тремтіння при пальпації грудної клітки зникає при:

A. крупозній пневмонії

*B. повному обтураційному ателектазі

C. приступі бронхіальної астми

D. бронхіті

E. інфаркті легені

26. Тупий звук при перкусії над легенею з’являється при:

*A. крупозній пневмонії в стадії опечінкування

B. повному обтураційному ателектазі

C. приступі бронхіальної астми

D. сухому плевриті

E. відкритому пневмотораксі

27. Тон „тріснувшого горщика” при перкусії над легенею з’являється при:

A. крупозній пневмонії

B. емфіземі легень

C. трахеїті

*D. над каверною, з’єднаною з бронхом

E. ексудативному плевриті над рідиною

28. Притуплено-тимпанічний звук при перкусії над легенями може бути при:

A. крупозній пневмонії в стадії опечінкування

B. повному обтураційному ателектазі

C. приступі бронхіальної астми

*D. крупозній пневмонії на початковій стадії

E. відкритому пневмотораксі

29. Тимпаніт з металевим відтінком при перкусії легень може бути при:

A. крупозній пневмонії

B. емфіземі легень

C. інфаркті легені

D. пухлині легені

*E. відкритому пневмотораксі

30. Збільшення полів Креніга спостерігається при:

A. крупозній пневмонії

B. туберкульозі верхівок

*C. емфіземі легень

D. набряку легень

E. ексудативному плевриті

31. Зменшення висоти стояння верхівок легень спостерігається при:

A. нижньочастковій пневмонії

*B. пневмофіброзі посттуберкульозному

C. емфіземі легень

D. бронхіті

E. ексудативному плевриті

32. Вологі великопухирцеві хрипи характерні для:

*A. набряку легень

B. гідротораксу

C. бронхіальної астми під час нападу

D. крупозної пневмонії

E. ексудативного плевриту

33. Жорстке дихання характерне для:

A. пневмотораксу

*B. бронхіту

C. емфіземи легень

D. гідротораксу

E. ексудативного плевриту

34. Сакадоване дихання буває при:

*A. спазмі гладкої мускулатури дрібних бронхів

B. інфаркті легені

C. емфіземі легень

D. ексудативному плевриті

E. фізичному навантаженні

35. Збільшення окремих ділянок живота з порушенням його симетрії спостерігається при:

A. опущенні шлунка

*B. збільшенні окремих органів

C. голодуванні

D. різкому звуженні стравоходу

E. спланхноптозі

36. У хворого на інфаркт міокарда раптово з’явилася інтенсивна задишка, акроціаноз. Дихання поверхневе, 29/хв. Пульс малого наповнення, 114/хв, артеріальний тиск 75/40 мм рт.ст. Зіниці помірно звужені, мляво реагують на світло. Як Ви оцінюєте стан такого хворого?

A. агональний

*B. дуже тяжкий

C. клінічна смерть

D. середньої тяжкості

E. тяжкий

37. Хворий 60 рокiв госпiталiзований у кардiологiчне вiддiлення у зв’язку з частими нападами загрудинного болю, якi виникають при незначному фiзичному навантаженнi. При оглядi: пульс 56 за 1 хв. АТ 150/90 мм рт.ст. Межа серця значно розширена влiво, у 2-му мiжребер’i зправа від грудини грубий систолiчний шум. Попереднiй дiагноз: стеноз вiчка аорти. Які зміни тонiв є найбiльш вирирогiдними?

A. 1 тон на верхiвцi посилений, акцент 2 тона над аортою

B. 1 тон на верхiвцi послаблений, акцент 2 тона над аортою

C. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над легеневою артерією вiдсутнiй

*D. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над аортою вiдсутнiй

E. 1 тон на верхiвцi посилений, 2 тон над аортою вiдсутнiй

38. Хворий 34 років скаржиться на болі в епігастральній ділянці, які віддають в спину. Біль виникає зразу після вживання страви. Окрім того, хвилює нудота, іноді блювота кислим, печія, відрижка, запори. При поверхневій пальпаціі живота – біль та напруження м’язів в епігастральній області, позитивний симптом Менделя. Враження якого органу найбiльш вирирогiдне:

A. жовчного міхура

B. печінки

*C. шлунку

D. 12-типалої кишки

E. селезінки

39. Хвора 38 років скаржиться на тупі, постійні болі в ділянці правого підребер’я, які виникають через 1-3 години після прийому жирної їжі. Біль віддає вверх, в ділянку правого плеча і шиї. Крім цього, часто хвилює відчуття гіркоти в роті, відрижка повітрям, метеоризм. Печінка та селезінка при перкусії не збільшені. При глибокій пальпації живота можна очікувати біль в проекції:

A. селезінки

B. сигмовидної кишки

C. шлунку

D. 12-типалої кишки

*E. жовчного міхура

40. Хвора 25 років скаржиться на болі в епігастральній області, які посилюються натще, проходять після вживання страви. При глибокій пальпації живота в правій здухвинній ділянці пальпується мало рухливий безболісний циліндр м’якої консистенції товщиною 2-3 см, який злегка бурчить. Який орган пальпується?

A. клубова кишка

*B. сліпа кишка

C. поперечноободова кишка

D. сигмовидної кишка

E. шлунок

1. Представник Київської терапевтичної школи вдосконалював метод аускультації зокрема аускультації безпосередньої при вивченні додаткових тонів серця.

Назвіть прізвище цього вченого-терапевта:

A. Губергриць М.М.

B. Бурчинський Г.Й.

C. Образцов В.П.*

D. Стражеско М.Д.

E. Яновський Ф.Г.

2. Студент медичного вузу повинен розпитати хворого і написати анамнестичний розділ історії хвороби.

Які основні розділи анамнезу та правила написання?

A. Паспортна частина, основні скарги, загальний анамнез

B. Основні скарги, анамнез життя, анамнез хвороби

C. Основні скарги, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез

D. Паспортна частина, основні скарги, анамнез хвороби, загальний та анамнез життя*

E. Паспортна частина, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез

3. Хворий скаржиться на задишку, кашель з помірною кількістю рідкого харкотиння, набряки на ногах, поганий сон. При огляді хворий сидить, спершись на високі подушки, руки опущені., акроціаноз, гомілки пастозні. Частота дихання 20/хв.

Яке положення хворого у ліжку?

A. Акивне

B. Ортопноє*

C. Опістотонус

D. Пасивне

E. Судомне

4. Хворий стогне, лежить горелиць, очі заплющені, дихання глибоке, ритмічне, в повітрі запах ацетону. Обличчя бліде, на щоках рум’янець, слизова губ суха. На запитання лікаря, що вас турбує не відповідає. Коли лікар голосно запитав «Як Ваше прізвище» і торкнувся руки пацієнта той згодом розплющив очі і дав правильну відповідь.

Який стан свідомості у хворого?

A. Кома

B. Маячіння

C. Сопор*

D. Ступор

E. Ясна

5. Хворий скаржиться на слабкість, запаморочення, підвищення температури, задишку. Хворіє впродовж 5 років на бронхоектатичну хворобу.

Які скарги характерні для цієї хвороби можуть виявлятись?

A. Інспіраторна задишка

B. Дихання Кусмауля

C. Виділення харкотиння, переважно вранці «повним ротом»*

D. Завжди сухий кашель

E. Почуття жмуту за грудиною

6. Хворий скаржиться на задишку експіраторного характеру, кашель, лікується в стаціонарі з приводу загострення хронічного бронхіту. Лікарю необхідно провести огляд грудної клітки та визначити статичні ознаки.

Що це передбачає?

A. З’ясувати анамнез

B. Визначити статуру

C. Визначити тип тілобудови

D. Визначити форму і симетричність грудної клітки*

E. Визначити тип та ритм дихання

7. Хворий скаржиться на постійне покашлювання, інколи посилювання його, з виділенням невеличкої кількості харкотиння з домішками крові. Частота дихання 20/хв, ритмічне, поверхневе. При порівняльній перкусії справа під ключицею тимпанічний звук, аускультативно там же бронхіальне дихання. Над усією поверхнею легень ясний легеневий звук. Дихання везикулярне.

Що могло спричинити зміну перкуторного і аускультативних звуків?

A. Зменшення повітряності легень

B. Збільшення повітряності легень

C. Наявність повітря в плевральній порожнині

D. Наявність порожнини заповненої повітрям*

E. Наявність порожнини заповненої кров’ю

8. Хворий скаржиться на біль при глибокому диханні в правому боці грудної клітки, кашель із густим і ржавим харкотинням, задишку. Лежить на правому боці. Права половина грудної клітки збільшена, відстає в диханні, частота дихання 24/хв, ритмічне. При перкусії справа над нижньою долею легень тупий звук.

Яка характеристика тупого перкуторного звуку?

A. Гучний тривалий низький

B. Гучний тривалий високий

C. Тихий тривалий низький

D. Тихий короткий низький

E. Тихий короткий високий*

9. Хворий скаржиться на експіраторну задишку, кашель з невеличкою кількістю харкотиння, хворіє 10 років на хронічний обструктивний бронхіт. При огляді грудна клітка емфізематозна, симетрична. При порівняльній перкусії перкуторний звук коробковий. При пальпації над боковими поверхнями на симетричних ділянках голосове тремтіння визначається.

Які зміни голосового тремтіння можна визначити?

A. Не визначається над усіма легенями

B. Посилене над боковими поверхнями

C. Послаблене над боковими поверхнями*

D. Невиразне зліва

E. Чітко визначається справа

10. У хворого скарги на сухий кашель, колючий при диханні справа, задишка. Грудна клітка нормостенічна, права половина збільшена, відстає в диханні. При перкусії ззаду справа нижче кута лопатки тупий звук. Над іншими ділянками ясний легеневий. Діагностована пневмонія.

Який основний дихальний шум буде вислуховуватись справа нижче кута лопатки?

A. Амфорічне дихання

B. Везикулярне дихання

C. Бронхіальне дихання*

D. Жорстке везикулярне дихання

E. Пуерильне дихання

11. Хворий скаржиться на періодичний кашель, з великою кількістю рідкого харкотиння, що приносить полегшення. Грудна клітка астенічна, число дихань 14/хв, ритмічний, голосове тремтіння не змінене. При перкусії над симетричними ділянками легень ясний легеневий звук. Аускультативно основний дихальний шум, жорстке везикулярне дихання. Діагностовано загострення бронхіту.

Які додаткові дихальні шуми можна вислухати?

A. Дзижчачі хрипи при вдосі

B. Вологі дрібно-середньопухирчасті неконсоновані хрипи*

C. Вологі дрібно-середньопухирчасті консоновані хрипи

D. Пуерильне дихання

E. Шум плюскоту Гіппократа

12. Хворий скаржиться на експіраторну задишку. При загостренні хвороби напади ядухи. При огляді: центральний ціаноз, пальці в формі барабанних паличок, положення ортопноє. Грудна клітка емфізематозна. При порівняльній перкусії перкуторний звук.

Як можуть бути розташовані нижні межі легень?

A. Опущені нижче норми з двох боків*

B. В межах норми з двох боків

C. Підняті справа нижче норми

D. Опущені зліва нижче норми

E. Підняті вище норми з двох боків

13. Хворий скаржиться на експіраторну задишку, кашель з невеличкою кількістю скловидного харкотиння. Хворіє 10 років на хронічний обструктивний бронхіт. При огляді грудна клітка емфізематозна, симетрична, участь додаткових м’язів в диханні. Частота дихання 20/хв. При перкусії коробковий звук перкуторний. Голосове тремтіння на симетричних ділянках ослаблене.

Який основний дихальний шум буде вислуховуватись?

A. Бронхіальне патологічне дихання

B. Підсилене везикулярне дихання

C. Послаблене везикулярне*

D. Шум водяної дудки

E. Сакадоване дихання

14. Хворий скаржиться на експіраторну задишку періодичні напади ядухи, що супроводжуються дистанційними хрипами. Хворіє на бронхіальну астму. Положення ортопноє, грудна клітка емфізематозна, при перкусії коробковий звук.

Які додаткові дихальні шуми можна вислухати при нападі ядухи?

A. Вологі велико пухирчасті хрипи

B. Вологі хрипи середньопухирчасті

C. Початкова крепітація

D. Сухі свистячі хрипи*

E. Шум тертя плеври

15. Хворий скаржиться на задишку змішаного характеру при незначному фізичному навантаженні, слабкість, серцебиття, хворіє на бронхіт 4 роки. Грудна клітка нормостенічна. При динамічному огляді відхилень від норми не виявлено. При перкусії легеневий звук з коробковим відтінком. Дихання везикулярне, жорстке, поодинокі свистячі хрипи.

Який метод додаткового обстеження допоможе виявити наявність дихальної недостатності та її ступінь?

A. Бронхоскопія

B. Дослідження харкотиння

C. Визначення «ефірного часу»

D. Спірографія*

E. Тороскопія

16. Хворий скаржиться на періодичний сухий кашель, задишку. Грудна клітка асиметрична, зліва збільшена, відстає при диханні. Частота дихання 20/хв. При перкусії зліве притуплений тимпанічний звук. Аускультативно дихання везикулярне не прослуховується чути слабке бронхіальне дихання.

Які зміни можна виявити при дослідженні бронхофонії?

A. Відсутня

B. Ослаблена

C. Посилена*

D. Шум плюскоту Гіппократа

E. Шум падаючої краплі

17. Хворий скаржиться на задишку при незначному фізнавантаженні, біль в ділянці серця. при огляді: сидить, ноги опущені. На гомілках набряки. Акроціаноз. Кінцівки витончені, пальці у вигляді барабанних паличок. Нормостенічний тип тілобудови. Хода повільна.

Які ознаки при загальному огляді можуть свідчити про захворювання серцево-судинної системи?

A. Біль в ділянці серця

B. Акроціаноз, нормостенік, хода повільна

C. Акроціаноз, положення ортопноє, набряки*

D. Хода повільна, набряки

E. Хода повільна, нормостенічний тип тілобудови

18. Скарги на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні впродовж 15 років хворіє на мітральний порок серця. При огляді акроціаноз, на щоках «метелик», положення напівсидячи. Спостерігаються серцевий поштовх в У міжребірї до середини від середньо-ключичної лінії. Пульсації в епігастрії, в ІІ міжребірї ліворуч. поштовх в У При пальпації ділянки серця де буде визначатись діастолічне котяче муркотіння?

A. Верхівка серця*

B. Друге міжребір’я ліворуч

C. Друге міжребір’я праворуч

D. Епігастральна ділянка

E. Яремна ямка

19. Хворий 50 років скаржиться на головний біль, головокружіння. Мерехтіння перед очима. При огляді: гіперстенік, шкіра та слизові рожеві. При огляді ділянки серця видно позитивний серцевий поштовх. Пальпаторно серцевий поштовх визначається в У міжребір’ї на 1 см назовні від лівої середньо-ключичної лінії, площа 2-3 см2, резистентний, високий. Пульс 60/хв ритмічний, напружений. АТ 180/120 мм рт. ст.

Чи змінена локалізація серцевого поштовху? Яким чином?

A. Вище норми

B. Зміщений праворуч

C. Зміщений ліворуч*

D. Нижче норми

E. Ні, не змінена

20. Пацієнтка скаржиться на серцебиття, задишку, інколи кровохаркання. При огляді: «мі тральне» обличчя, над ділянкою серця пульсації в У міжребірї, ліворуч від лівої середньо ключичної лінії, епігастральна на вдосі, в ІІ міжребірї зліва. При перкусії меж відносної тупості серця встановлено права на 1 см праворуч від грудниної лінії, верхня ІІ міжребіря ліва на 1 см досередини від лівої середньо ключичної лінії.

Як оцінити результати перкусії серця?

A. Всі межі не змінені

B. Розширена права межа

C. Розширена ліва межа

D. Верхня межа піднята догори*

E. Всі межі змінені

21. Хворий 19 років скаржиться на колючий біль в ділянці серця, раніше не хворів. Астенік. Змін передсерцевої ділянки не виявлено. Перкуторно межі відносної тупості серця в межах норми. Ширина судинного пучка 5 см. Тони серця ритмічні, гучні.

Яка в нормі ширина судинного пучка?

A. 2-3 см

B. 4-6 см*

C. 8-10 см

D. 11-12 см

E. 12-14 см

22. Хворий скаржиться на задишку, важкість в правому підребір’ї. При огляді прекардіальної ділянки вени шиї набухлі, епігастральна пульсація правого шлуночка і печінки. Симптом Плеша позитивний.

Як перевірити симптом Плеша?

A. Аускультативно біля мечоподібного відростка І тон ослаблений

B. Епігастральна пульсація стає більш виразною на висоті вдиху

C. Натискання на печінку спричиняє набухання шийних вен*

D. Набухання яремних вен відповідає артеріальній пульсовій хвилі

E. Набухання яремних вен не відповідає артеріальній пульсації

23. Хворий скаржиться на головний біль, нежить, біль в м’язах. При огляді на обличчі рум’янець, очі блищать, губи сухі, шкіра гаряча на дотик, волога. Температура 38,50С. Пульс однаковий на двох руках, ритмічний, задовільного наповнення і напруження. Артеріальний тиск 120/80 мм рт. ст.

Яка частота пульсу буде визначатись?

A. Не змінений

B. Рідкий

C. Частий*

D. Не визначається

E. Ниткоподібний

24. У хворого скарги на сильний головний біль, блювання, головокружіння. Знаходиться в реанімації з приводу порушення гострого кровопостачання. Шкіра бліда, обличчя асиметричне, в правих кінцівках, слабкість, рухи обмежені. АТ 200/110 мм рт. ст. Пульс ритмічний, 60/хв, задовільного наповнення.

Яке напруження пульсу буде визначатись?

A. М’який

B. Середнього напруження

C. Твердий*

D. Ниткоподібний

E. Малий

25. Скарги на серцебиття, перебої, ниючий біль в ділянці серця. Хворіє на мітральний стеноз 15 років. Акроціаноз. При пальпації ділянки серця виявляється симптоми двох молоточків, діастолічне котяче муркотіння.

Що можна вислухати над верхівкою серця?

A. Глухі тони

B. Протодіастолічний

C. Пресистолічний ритм галопу

D. Ритм «перепела»*

E. Систолічний клац

26. У хворого 16 років скарги на серцебиття при хвилюванні. При огляді змін не виявлено. Перкуторно межі серця не змінені. При аускультації над верхівкою 2 тони, І тон більш гучний, короткий м’який систолічний шум, що не проводиться зникає після 10 присідань, при пальпації патологічні пульсації та котяче муркотіння не визначаються.

Які зміни виявляються при аускультації серця?

A. Шум тертя перикарда

B. Шум кардіопульмональний

C. Шум плевроперикардіальний

D. Шум органічний

E. Шум функціональний*

27. Скарги на пекучий біль в ділянці серця, що не купується нітрогліцерином, тривалий, підсилюється при кашлі. Хворий сидить дещо нахилившись вперед, Перкуторно всі межі серця розширені. При аускультації тони ослаблені, ритмічні, в ділянці абсолютної тупості серця вислуховується грубий гучний шум під час систоли і діастоли, посилюється при нахилі тулуба вперед і залежить від фаз дихання.

Який шум вислуховується?

A. Пансистолічний

B. Систолодіастолічний

C. Шум тертя перикарду*

D. Кардіопульмональний

E. Функціональний

28. Скарги на головний біль у потиличній ділянці, дзвін у вухах, головокружіння, серцебиття. Гіперстенік. Обличчя червоного кольору. При перкусії межі серця розширені вліво. Аускультативно на верхівці І тон гучний, систолічний м’який короткий шум, акцент ІІ тону над аортою. АТ 190/110 мм рт. ст.

Оцініть ступінь артеріальної гіпертензії:

A. Висока нормальна

B. Важка*

C. Межова

D. М’яка

E. Помірна

29. Хворий скаржиться на пекучий біль в ділянці серця, слабкість, задишку, головний біль. Хворіє на стеноз гирла аорти 20 років. Межі серця розширені вліво. Пульс ритмічний, малий, рідкий.

Які зміни можна виявити при аускультації серця?

A. Над легеневою артерією шум Грехма-Стіла

B. Над мечоподібним відростком систолічний шум

C. Над аортою грубий систолічний шум*

D. Над аортою діастолічний шум згасаючий шум

E. Над верхівкою пресистолічний зростаючий шум

30. Скарги на слабкість, головокружіння, задишку, серцебиття, часті носові кровотечі. При огляді шкіра і слизові оболонки сухі, бліді. Тургор шкіри знижений. В кутах губ тріщини. Нігті ложкоподібні. В загальному аналізі крові гемоглобін 70 г/л. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення.

Які зміни можна виявити при аускультації судин?

A. Акцент ІІ тону над аортою

B. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

C. Подвійний тон Траубе над стегновою артерією

D. Подвійний шум Виноградова-Дюрюзє над сонною артерією

E. Шум дзиги над яремною веною*

31. Скарги на стискаючий біль в ділянці серця, серцебиття, запаморочення голови. Хворіє на недостатність клапанів аорти. Межі серця розширені вліво і вниз. АТ 160/20 мм рт . ст.

Які характерні зміни можна виявити при аускультації серця.

A. Акцент ІІ тону над аортою

B. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

C. Над аортою систолічний шум

D. Над аортою діастолічний шум*

E. Над мечоподібним відростком діастолічний шум

32. Скарги на слабкість, задишку в спокої, біль тупий в серці, серцебиття, набряки. Хворіє понад 20 років. При огляді ціаноз слизових і шкіри, положення вимушене: сидить і спить в кріслі. На нижніх кінцівках набряки постійні, асцит , межі серця розширені у всі боки. Аускультативно тони приглушені, на верхівці вислуховуються 3 тони, додатковий тон після ІІ тону, тихий, глухий, найголосніший І тон. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення, не напружений.

Який ритм серця вислуховується?

A. Маятникоподібний ритм

B. Ембріокардія

C. Ритм перепала

D. Протодіастолічний ритм галопу*

E. Пресистолічний ритм галопу

33. Скарги на колючий біль в ділянці верхівки серця, інколи почуття нестачі повітря і «провалювання» серця. Зловживає тютюнопалінням і кавою. Пульс 72/хв, аритмічний (деякі хвилі передчасні, а подальша пауза більш тривала), задовільного наповнення і напруження. Тони серця ритмічні, змін не виявлено. На ЕКГ: інтервали R-R різні, ЧСС 80/хв, передчасне позачергове появлення деформованого і значно розширеного комплексу QRS, в якому R I T дискордатні, після нього велика пауза. Перед цим комплексом QRS-T зубець Р відсутній.

Як оцінити зміни на ЕКГ?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня типу Мобітц ІІ

B. Синоаурикулярна блокада ІІ ст

C. Екстрасистола мезонодальна

D. Екстрасистола шлуночкові*

E. Синусна брадікардія

34. Скарги на серцебиття, перебої серця, головокружіння, слабкість. При огляді акроціаноз, набряки на гомілках. Межі серця розширені вліво. При аускультації тони ослаблені, брадікардія. Над верхівкою гучність І тону змінюється, інколи чути «гарматний». На ЕКГ: відстань R-R значно збільшена, нема закономірного зв’язку між зубцями Р і комплексами QRS, збудження шлуночків із частотою 25/хв, комплекс QRS розширений та деформований.

Як оцінити зміни ЕКГ?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня типу Мобітц І

B. Атріовентрикуялрна блокада ІІ ступеня тону Мобітц ІІ

C. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня*

D. Синоаурикулярна блокада ІІ ступеня

E. Миготіння передсердь, брадисистолічна форма

35. У хворого скарги на важкість в правому підребір’ї, збільшення маси тіла, нудоту, жовтяницю. При огляді шкіра і склери жовтуваті, шар підшкірної клітковини над лопаткою 1,5 см. Живіт збільшений, змінює форму, залежно від положення тіла, пупок згладжений, шкіра живота тонка, блискуча.

Чим можна пояснити зміну розміру і форми живота?

A. Наявність асциту*

B. Ожиріння

C. Кахексія

D. Метеоризм

E. Киста

36. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації болісність при пальпації печінки. Висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії 14 см.

Яка в нормі висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії?

A. 5-6 см

B. 6-8 см

C. 9-11 см*

D. 12-14 см

E. 14-16 см

37. Хворий скаржиться на вздуття живота, бурчання в животі. При огляді живіт не змінений. При пальпації болісність над кишківником. При глибокій пальпації сигмоподібна кишка діаметром 3 см, болісна, визначається буркотіння.

Які в нормі при глибокій пальпації властивості сигмоподібної кишки?

A. Зліва товщиною 1-1,5 см, бурчить, безболісна

B. Зліва товщиною 1-1,5 см, не бурчить, безболісна*

C. Зліва товщиною 2-3 см, не бурчить, безболісна

D. Справа товщиною 1-1,5 см, не бурчить, безболісна

E. Справа товщиною 2-3 см бурчить, безболісна

38. Скарги на біль в лівій підреберній ділянці, слабкість, запаморочення, серцебиття. При огляді шкіра і слизові бліді. Живіт збільшений в лівій підреберній ділянці. При глибокій пальпації пальпується край селезінки. Перкуторно повздовжній розмір її 12 см.

Який в нормі повздовжній розмір селезінки?

A. 2-4 см

B. 4-6 см

C. 6-8 см*

D. 8-10 см

E. 10-12 см

39. Скарги на пекучий біль в епігастрії, який з’являється після вживання гострої їжі, алкоголю. При огляді живіт не змінений. При пальпації розлитий біль в епігастрії. Нижня межа шлунка методами пальпації, перкусії, стетакустичним визначається на 3 см вище пупка.

Де в нормі розташована нижня межа шлунка?

A. На 2-3 см вище пупка*

B. На 4-6 см вище пупка

C. На рівні пупка

D. На 2-3 см нижче пупка

E. На 4-6 см нижче пупка

40. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний, випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації печінка болісна. Висота печінкової тупості по правій середньоключичній лінії 14 см.

Яка в нормі характеристика краю печінки, що визначається при глибокій пальпації?

A. Гладенький безболісний*

B. Горбкуватий безболісний

C. Щільний фестончатий

D. Щільний гладенький

E. Зернистий безболісний

1. Хворий П., 55 років скаржиться на біль за грудиною, який турбує після фізичного або емоційного навантаження, задишку, серцебиття. Які додаткові питання має задати лікар відносно болю?

А. Характер, інтенсивність

В. Тривалість, ірадіація

С. Чим супроводжується?

D. Провокуючі та полегшуючі фактори

Е. *Всі відповіді вірні

2. Хворий М., 58 років, скаржиться на загальну слабкість, задишку при незначному фізичному навантаженні, набряки нижніх кінцівок, що з’являються у ІІ половині дня, серцебиття при фізичному навантаженні або після прийому їжі, часто при підвищеному артеріальному тиску турбує нудота. Ураження якої системи виступає на перший план?

А. Шлунково-кишкового тракту

В. Дихальної

С. *Серцево-судинної

D. Сечовидільної

Е. Ендокринної

3. Хворий С., 40 років скаржиться на підвищений артеріальний тиск та набряки на обличчі та нижніх кінцівках (спочатку з’явились на обличчі). При обстеженні АТ – 160/100 PS – 80/xв., набряки на повіках більш виражені зранку, на ногах локалізуються до верхньої третини стегон, шкіра над ними бліда, тепла на дотик, при натисненні набряки м’які. Із анамнезу відомо, що місяць тому хворий переніс переохолодження і захворів на ангіну приймав ампіцилін. Яке походження набряків?

А. Ураження ендокринної системи

В. Ураження cерцево-судинної системи

С. *Ураження нирок

D. Алергічна реакція на ліки

Е. Всі відповіді не вірні

4. При обстежені хворого отримані такі дані: нирки не пальпуються, симптом Пастернацького негативний, добовий діурез 1,8 л, нічний діурез складає ¼ від денного, в загальному аналізі сечі білок не визначається, питома вага 1018, лейкоцити – 1-2 в полі зору, еритроцити 0-1 в п/з, серед показників реносцинтиграфії – швидкість клубочкової фільтрації – 120 мл/хв. Дайте заключення:

А. У хворого поліурія, ніктурія

В. У хворого патологія в аналізі сечі

С. Швидкість клубочкової фільтрації значно знижена

D. Всі показники вказують на патологію нирок

Е. *Всі показники нормальні

5. Хворий С., 60 років при поступленні в стаціонар скаржиться на кашель, кровохаркання, задишку, загальну слабкість, субфебрильну температуру тіла, схуднення. Палить більше 40 років, 30 років працював шахтарем на вугільній шахті. Хворіє на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, виразкову хворобу шлунка. При обстеженні встановлено діагноз: рак правої легені. Які дані анамнезу мали найбільше значення для розвитку раку легень?

А. Ураження серцево-судинної системи

В. Патологія шлунково-кишкового тракту

С. *Професійні шкідливості та шкідливі звички

D. Всі відповіді вірні

Е. Жодної правильної відповіді

6. При загальному огляді хворого отримані такі дані: продольні розміри тулуба значно переважають над поперечними, грудні клітка вузька, ребра мають косе направлення, надключичні ямки добре виражені, кінцівки довгі, шия вузька та довга, мускулатура та підшкірно-жирова клітковина розвинені слабко. Який конституціональний тип тілобудови у цього хворого?

А. Атлетичний

В. *Астенічний

С. Рахітичний

D. Нормостенічний

Е. Гіперстенічний

7. Хворий Т., 35 років скаржиться на загальну слабкість, нудоту, ниючий біль в правому підребір’ї. Із анамнезу відомо, що хворий працює з токсичними фарбами, вживає алкоголь. При огляді шкіри виявлено жовтяницю, на тулубі „судинні зірочки”. Який механізм жовтяниці?

А. Порушення обміну заліза

В. *Збільшення рівня білірубіну в крові

С. Зменшення активності алкогольдегідрогінази

D. Порушення обміну вуглеводів

Е. Всі відповідні вірні

8. Хвора Т., 62 роки скаржиться на біль у грудній клітці, що посилюється під час рухів. При огляді грудної клітки: форма нормостенічна, симетрична, тип дихання – грудний, частота дихання – 16 за хв. При пальпації голосове тремтіння нормальне, симетричне, визначається болючість по ходу ребер, в точках Валлє. Чим обумовлений біль?

А. Плевритом

В. Пневмонією

С. Пневмотораксом

D. *Ураженням міжреберних нервів

Е. Патологією серця

9. У хворого 25 років відмічається підвищена температура тіла до 39ºС, задишка, кашель з виділенням іржавого харкотиння. При огляді грудної клітки відмічається відставання правої половини у акті дихання. При пальпації грудної клітки визначається посилення голосового тремтіння справа в нижніх відділах, підвищення резистентності грудної клітки. Яка у хворого патологія?

А. Бронхіт

В. Бронхіальна астма

С. Пневмоторакс правобічний

D. Правобічний ексудативний плеврит

Е. *Правобічна нижньодольова пневмонія

10. При перкусії легень у хворого визначається коробковий тон. При якому патологічному стані це можливо?

А. При пневмотораксі

В. При емфіземі

С. При неповному обтураційному ателектазі

D. Над навернами, що містять повітря

Е. *Всі відповіді вірні

11. У хворого при огляді грудної клітки визначається асиметрія половини грудної клітки за рахунок збільшення правої, розширення міжреберних проміжків та обмеження рухливості. Голосове тремтіння справа над нижніми відділами не визначається, при перкусії в цій зоні – тупий звук. Такі зміни бувають при:

А. Пневмотораксі

В. Ателектазі

С. Емфіземі

D. *Ексудативному плевриті

Е. Бронхіті

12. Хворий Ф., 50 років періодично скаржиться на задишку експіраторного характеру, кашель з виділенням в’язного скловидного харкотіння. Грудна клітка бочкоподібна, голосове тремтіння послаблене з обох боків. При порівняльній перкусії легень – коробковий тон. При топографічній перкусії – збільшення висоти стояння верхівок, розширення полів Креніга, зміщення нижніх країв легень донизу, обмеження рухливості нижніх країв легень. Для якого патологічного стану це характерно?

А. Пневмоторакс

В. Пневмонія

С. *Емфізема

D. Рак легень

Е. Гідроторакс

13. Хворий Ф., 40 років страждає на бронхіальну астму. Під час нападу бронхіальної астми при аускультації легень визначається:

А. Патологічне бронхіальне дихання

В. Посилене везикулярне дихання

С. Амфоричне дихання

D. *Жорстке везикулярне дихання з подовженим видихом

Е. Пуерильне дихання

14. При поступленні до стаціонару хворий А., 56 років скаржився на задишку, кашель, підвищену температуру тіла до 39ºС, загальну слабкість. При об’єктивному обстежені виявлено посилення голосового тремтіння та бронхофонії зліва та в базальних відділах, притуплення перкуторного тону, аускультативно - вологі дрібно-пухирчасті гучні хрипи, крепітація. При огляді на обличчі рум’янець на лівій щоці, шкіра бліда. Що у хворого?

А. Сухий плеврит

В. Бронхіт

С. *Пневмонія

D. Ексудативний плеврит

Е. Бронхіальна астма

15. При проведенні пальпації печінки пацієнта 40 р. нижній її край на 4 см нижче правої реберної дуги по середньо-ключичній лінії. В лівому підребер’ї пальпується передній край селезінки. Перкуторні розміри печінки за В.П.Образцовим – 15,13,12 см, перкуторні розміри селезінки 9×12 см. Дайте заключення про розміри досліджених органів:

А. Печінка збільшена, селезінка – норма

В. Печінка та селезінка - норма

С. Печінка збільшена, селезінка зменшена

D. *Печінка та селезінка збільшені

Е. Жодної вірної відповіді

16. Хворий 70 років, скаржиться на загальну слабкість, дискомфорт за грудиною, задишку при фізичному навантаженні, запаморочення. В анамнезі переніс двічі інфаркт міокарда. Визначається pulsus regularis, rarus at magnus. При аускультації серця – вислуховується 2 тони, які приглушені, але періодично вислуховується гучний І тон („гарматний тон” по Стражеско), ЧСС – 40 ударів/хв. Що у хворого?

А. Миготлива аритмія

В. Екстрасистолія по типу бігеменії

С. Блокада правої ніжки пучка гіса

D. Внутрішньопередсердна блокада

Е. *Повна атріо-вентрикулярна блокада

17. Хворий С., 56 років раптово відчув напад серцебиття. З часом виникла задишка та біль у ділянці серця. При обстеженні визначається: pulsus irregularis, frequens – 118/хв., пульсові хвилі різні за наповненням, дефіцит пульсу = 20 за хвилину. На ЕКГ: зубці Р відсутні, визначаються f-хвилі, інтервали R-R різні. Що у хворого?

А. Гіпертензивний криз

В. Повна атріо-вентрикулярна блокада

С. Шлуночкові пароксизмальна тахікардія

D. Трипотіння шлуночків

Е. *Миготіння передсердь

18. Хвора Ш., 52 роки скаржиться на головний біль, погіршення зору та слуху, задишку та болі в ділянці серця. При обстеженні визначаються: pulsus durus, regularis, верхівковий поштовх знаходиться в VІ м.р. по linea axylaris anterior, розлитий, резистентний, при аускультації серця – акцент ІІ тону над аортою. Для якого захворювання це характерно?

А. Міокардит

В. *Артеріальна гіпертензія

С. Легенева гіпертензія

D. Миготлива аритмія

Е. Пароксизмальна тахікардія

19. При обстежені хворого 40 років визначається пульсація в епігастрії, що посилюється при глибокому вдосі, при перкусії меж відносної тупості серця: права +2,5 см від l. sternalis dexstra, верхня на рівні верхнього краю ІІІ ребра по l. parasternalis sinisrta, ліва в V м.р. на 1,5 см медіальніше від l. medioclavucularis sinistra. Чим обумовлені, виявлені патологічні зміни?

А. Гіпертрофією лівого шлуночка

В. Пухлиною середостіння

С. Гіпертрофією лівого передсердя

D. *Гіпертрофією правого шлуночка

Е. Виявлені показники відповідають нормальним

20. При обстежені 18-річного юнака отримано такі дані: скарг не висуває, властивості пульсу задовільні, АТ – 120/70 мм рт.ст. перкуторно межі серця відповідають нормі, при аускультації вислуховується додатковий ІІІ тон (краще вислуховується при безпосередній аускультації, при зміні положення з вертикального у горизонтальне), І та ІІ тони не змінені. Що у обстеженого?

А. Ритм галопу (описаний В.П. Образцовим – „крик серця про допомогу”)

В. *Фізіологічний” ІІІ тон (описаний М.М.Губергріцем)

С. „Гарматний тон” (описаний Н.Д.Стражеско)

D. Додатковий ІІІ тон (описаний М.Я. Мудровим)

Е. Жодної правильної відповіді

21. У хворого при дослідженні органів дихання отримані такі результати: справа над верхніми відділами легень – посилення голосового тремтіння, перкуторний тон „тріснутого горшика”, при аускультації амфоричне дихання вологі гучні хрипи. З анамнезу відомо, що хворий хворіє на туберкульоз легень. Такі ознаки характерні при наявності:

А. Ексудативного плевриту

В. *Каверни, що сполучається з бронхом

С. Емфіземи легень

D. Ателектазу легень

Е. Набряку легень

22. При обстежені пацієнта 14 років, астенічної тілобудови при порівняльній аускультації легень вислуховується пуєрильне дихання, голосове тремтіння симетричне, дещо посилене з обох боків. Про що свідчать отримані дані:

А. Розвиток пневмонії

В. Розвиток ателектазу легень

С. *Це може бути нормою

D. Це може свідчити про наявність емфіземи легень

Е. Жодної правильної відповіді

23. Хворий С., 50 р страждає на бронхіальну астму. При проведенні спірографії визначається зменшення ЖЕЛ, резервного об’єму видиху та індексу Тифно. Для якого варіанту порушеннь це характерно?

А. *Обструктивного

В. Рестриктивного

С. Резервного

D. Інволютивного

Е. Жодної правильної відповіді

24. До пульмонологічного відділення поступив хворий з вираженою задишкою. При проведенні пальпації грудної клітки, перкусії та аускультації легень більшість даних свідчить про наявність ексудативного плевриту. Який лікувально-діагностичний метод треба призначити хворому?

А. Бронхоскопію

В. Бронхографію

С. Спірографію

D. *Плевральну пункцію

Е. Жодної правильної відповіді

25. У хворого 63 р, який скаржиться на субфебрильну температуру, кашель, задишку, періодично кровохаркання, загальну слабкість. В аналізі харкотиння виявлено: лейкоцити 30-40 в полі зору, еритроцити 80-100 в п/з, наявні атипові клітини, еластичні волокна. Для якої патології це характерно?

А. Ексудативний плеврит

В. Туберкульоз легень

С. *Рак легень

D. Набряк легень

Е. Бронхіальна астма

26. У хворого, що скаржиться на задишку з утрудненим видихом, кашель з відходженням скловидного в’язкого харкотиння проведено дослідження харкотиння. Виявлені еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена, спіралі Куршмана. Що у хворого?

А. Рак легень

В. Набряк легень

С. Туберкульоз легень

D. Ексудативний плеврит

Е. *Бронхіальна астма

27. У хворої визначається „пляска каротид”, pulsus plenus, altus at celer, псевдокапілярний пульс Квинке, артеріальний тиск 160/50 мм рт. ст. При аускультації серця в ІІ м.р справа вислуховується діастолічний шум. Для якої вади серця це характерно?

А. Стеноз вустя аорти

В. *Недостатність клапанів аорти

С. Недостатність клапанів легеневої артерії

D. Стеноз мітрального клапану

Е. Недостатність мітрального клапану

28. У хворої М., 42 р. при пальпації передсерцевої ділянки визначили „котяче муркотіння”, зміщення верхівкового поштовху до VІ м.р. по l. axylaris anterior, при аускультації серця вислуховується грубий систолічний шум в ІІ м.р. справа, що проводиться в яремну ямку, на сонні артерії. Пульс має такі властивості: rarus, parvus at tardus. Що у хворої?

А. *Стеноз вустя аорти

В. Недостатність клапанів аорти

С. Недостатність клапанів легеневої артерії

D. Стеноз мітрального клапану

Е. Недостатність мітрального клапану

29. У хворого М., 25 років після перенесеного грипу виникли скарги на задишку, серцебиття набряки на нижніх кінцівках. При аускультації серця: вислуховується ІІІ тони. При проведенні фонокардіографії визначається (на верхівці серця): І тон послаблений, через 0,18 сек після ІІ тона наявні осциляції додаткового тону. Що виявлено у хворого?

А. Пресистолічний ритм галопу

В. Фізіологічний ІІІ тон

С. Роздвоєння ІІ тону

D. Ритм перепела

Е. *Протодіастолічний ритм галопу

30. Хвора скаржиться на задишку, періодично турбуються перебої в роботі серця. При огляді – facies mitralis. При проведенні фонокардіографії: І тон посилений, а через 0,1 сек від початку ІІ тону зявляються осциляції додаткового тону, має місце діастолічний шум. Що у хворої?

А. Пресистолічний ритм галопу

В. Фізіологічний ІІІ тон

С. Роздвоєння ІІ тону

D. *Ритм перепела

Е. Протодіастолічний ритм галопа

31. У хворої при аускультації серця над мітральним клапаном вислуховується послаблення І тону, систолічний шум, що проводиться в пахвову ділянку, посилюється в горизонтальному положенні. В анамнезі перенесений ревматизм. Який це шум?

А. Шум Виноградова-Дюроз’є

В. Функціональний шум при недостатності мітрального клапану

С. *Органічний шум при недостатності мітрального клапану

D. Органічний шум при мітральному стенозі

Е. Шум Флінта

32. При аускультації судин у хворої на яремній вені вислуховується шум „дзиги”. При аускультації серця на верхівці вислуховується м’який систолічний шум, який нікуди не проводиться, лабільний. Це характерно при:

А. Недостатності мітрального клапану

В. Стенозі мітрального клапану

С. Перикардит

D. *Анемії

Е. Гіпертонічній хворобі

33. При аускультації стегнової артерії визначається ІІ тони (подвійний тон Траубе), а при натисненні фонендоскопом вислуховується подвійний шум (Виноградова-Дюроз’є). Для якої патології це характерно:

А. Тромбоз стегнової артерії

В. Аневризма аорти

С. Недостатність мітрального клапану

D. Недостатність трикуспідального клапану

Е. *Недостатність аортального клапану

34. При обстежені хворого виявлено: а) при перкусії меж серця – збільшення верхньої межі; б) при аускультації серця – на верхівці мелодія перепела, над легеневою артерією акцент ІІ тону; в) на ЕКГ зубець Р двогорбий, шириною 0,12 секунд в І, ІІ, AVL, V5, V6. Це характерно для:

А. *Гіпертрофії лівого передсердя при мітральному стенозі

В. Гіпертрофії лівого передсердя при мітральній недостатності

С. Гіпертрофії лівого шлуночка при стенозі вустя аорти

D. Гіпертрофії правого шлуночка при стенозі легеневої артерії

Е. Гіпертрофії лівого шлуночка і лівого передсердя

35. Хворий страждає на гіпертонічну хворобу більше 15 років.

Що при обстеженні буде для нього характерним?

А. *Гіпертрофія лівого шлуночка, акцент ІІ тону над аортою

В. Гіпертрофія правого шлуночка, дефіцит пульсу

С. Гіпертрофія лівого шлуночка, гарматний тон Стражеска

D. Гіпертрофія лівого передсевдя, пресистолічний галоп

Е. Гіпертрофія лівого шлуночка, позитивний симптом Плеша

36. Хворий С. раптово відчув інтенсивний ріжучий біль в животі. З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки, загострення 2 рази на рік. При загальному огляді – хворий займає вимушене положення – кінцівки зігнуті, приведені до живота. Живіт не доступний для глибокої пальпації через виражене напруження м’язів живота. При перкусії живота, визначається високий тимпаніт, зникнення печінкової тупості. Що у хворого?

А. Метеоризм

В. Асцит

С. Шлунково-кишкова кровотеча

D. *Перфорація виразки з розвитком перитоніту та пневмоперітоніуму

Е. Дуодено-гастральний рефлекс

37. При огляді живота у хворого, що страждає більше 15 років на хронічний гепатит, визначається загальне, симетричне його збільшення, пупок випнутий. При перкусії у положенні стоячи визначається тупий перкуторний звук – у нижній частині живота, лежачи на спині – над ділянкою обох фланків. Що у хворого?

А. Абдомінальний тип ожиріння

В. Метеоризм

С. Пневмоперитоніум

D. *Асцит

Е. Надмірне споживання рідини

38. Хворий П., 64р скаржиться на появу жовтяниці, зуд шкіри, знебарвлення калу сіро-білого кольору. За день до появи жовтяниці вживав морквяний сік, турбував біль в правому підребір’ї. З анамнезу відомо, що хворий страждає на жовчо-кам’яну хворобу. Який в даному випадку механізм жовтяниці?

А. Обумовлена харчовими барвниками

В. *Механічна

С. Гемолітична

D. Паренхіматозна

Е. Загострення холециститу

39. Стан хворого дуже важкий, положення в ліжку пасивне, шкіра бліда, суха, тургор знижений, обличчя з різко загостреними рисами, запалими очницями, має страдальницький вигляд, язик сухий „як щітка”. При аускультації живота – відсутність перестальтичних шумів. Що у хворого?

А. Асцит

В. Пневмоперитоніум

С. Шлунково-кишкова кровотеча

D. Гіпергідратація

Е. *Перитоніт

40. При проведенні пальпації нирок у хворої у вертикальному положенні пальпується нижній полюс лівої нирки, а права нирка пальпується повністю до верхнього полюсу. Дайте заключення:

А. Правобічний нефроптоз І ступеня

В. Це варіант норми

С. Нефроптоз зліва та справа І ступеня

D. *Нефроптоз зліва І ступеня, справа ІІІ ступеня

Е. Нирки пальпуються тільки в горизонтальному положенні

1. Хворий скаржиться на задишку, відчуття нестачі повітря, збільшений живіт, набряки нижніх кінцівок. Шкіра обличчя, кінцівок ціанотична. Набряки стоп, гомілок. Хворий сидить, спираючись спиною на декілька подушок, ноги опущені додолу. Як називається положення хворого у ліжку?

A. Колінно-ліктьове

B.Ортопное*

C. Поза мусульманина під час молитви

D. Пасивне положення

E. Поза лягавої собаки

2. Хворий скаржиться на підвищення температуру тіла до 38-390С з ознобом, задишку при фізичному навантаженні, серцебиття. АТ 130/50 мм рт.ст. PS-108 уд. за 1 хв. Хворіє протягом 4 тижнів після перенесеної ангіни. При аускультації серця тони послаблені, вислуховуються шуми.

Який колі шкіри може бути у хворого?

A. Жовтушний

B. Бронзовий (коричневий)

C. Колір кави з молоком*

D. Червоний

E. Блідо-рожевий

3. Хворий скаржиться на періодичний стискаючий біль за грудиною, серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, напіввідкритий рот, набряклі повіки, акроціаноз, набухання шийних вен.

Як називається таке обличчя?

A. Обличчя Гіпократа

B. Мітральне обличчя

C. Обличчя Паркінсона

D. Обличчя Корвізара*

E. Склеродермічне обличчя

4. Хворий скаржиться на біль у правому підребір’ї, підвищення температури тіла до 380С, нудоту, знебарвлений кал.

Який колір шкіри може бути у хворого?

A. Ціанотичний

B. Блідий

C. Істеричний*

D. Землистий

E. Червоний

5. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, потруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена.

Що вислуховується при аускультації легень?

A. Жорстке дихання

B. Патологічне бронхіальне дихання

C. Крепітація на верхівках

D. Вологі різнокаліберні хрипи в міжлопатковому просторі

E. Сухі свистячі хрипи*

6. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, потруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена.

Як називається форма грудної клітки?

A. Човноподібна

B. Діжкоподібна*

C. Рахітична

D. Паралітична

E. Кіфосколіотична

7. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані пальпації грудної клітки?

А. Болісність в міжребір’ях

В. Послаблене голосове тремтіння*

С. Підшкірна крепітація

D. Посилене голосове тремтіння

Е. Резистентність відсутня

8. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані порівняльної перкусії легень?

А. Коробковий відтінок перкуторного тону *

В. Притуплений перкуторний тон

С. Тимпанічний перкуторний тон

D. Тупий перкуторний тон над нижніми ділянками

Е. Ясний легеневий тон

9. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані топографічної перкусії?

А. Нижня межа легень розташована вище звичайного положення

В. Нижня межа легень опущена*

С. Ширина полів Креніга 3 см

D. Висота стояння верхівок легень над ключицею 1,5 см

Е. Нижня межа легень по середній аксилярній лінії на рівні 8 ребра

10. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Чим обумовлений патологічний стан хворого?

А. Порушенням іннервації міжреберних м’язів

В. Запаленням міжреберних нервів

С. Спазмом гладенької мускулатури бронхіол*

D. Накопиченням запальної рідини в альвеолах

Е. Наявність інородного тіла в дихальних шляхах

11. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані огляду грудної клітки?

А. Емфізематозна форма

В. Згладженність міжреберних проміжків зліва

С. Відставання правої половини грудної клітки в акті дихання*

D. Відставання лівої половини грудної клітки в акті дихання

Е. Паралітична форма грудної клітки

12. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані пальпації грудної клітки?

А. Посилене голосове тремтіння справа в нижніх відділах *

В. Послаблене голосове тремтіння справа в нижніх відділах

С. Незмінене голосове тремтіння

D. Посилене голосове тремтіння зліва в нижніх відділах

Е. Послаблене голосове тремтіння зліва в нижніх відділах

13. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані порівняльної перкусії легень?

А. Тимпанічний перкуторний тон в нижніх відділах справа

В. Коробковий перкуторний тон в нижніх відділах справа

С. Тупий перкуторний тон в нижніх відділах справа *

D. Притуплено-тимпанічний тон в нижніх відділах зліва

Е. Тупий перкуторний тон над верхівкою легені справа

14. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані аускультації легень:

А. Патологічне бронхіальне дихання в нижніх відділах справа *

В. Крепітація в нижніх відділах зліва

С. Везикулярне дихання

D. Амфоричне дихання в нижніх відділах справа

Е. Сухі свистячі хрипи в нижніх відділах справа

15. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Яка причина кровохаркання?

А. Туберкульоз легень

В. Виражене серцебиття

С. Прикус язика

D. Гіпертензія в малому колі кровообігу*

Е. Застій у великому колі кровообігу

16. Хвора , яка має серцеву ваду скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Як називається вказаний пульс?

А. Альтернуючий

В. Різний*

С. Парадоксальний

D. Дефіцитний

Е. Нерівномірний

17. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Що спричинило такі ознаки пульсу?

А. Аневризма дуги аорти

В. Збільшений лівий шлуночок

С. Збільшене ліве передсердя*

D. Тромбоз лівої променевої артерії

Е. Підвищений артеріальний тиск

18. Хвора , яка має серцеву, ваду скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Чим обумовлена епігастральна пульсація

А. Розширеним правим шлуночком *

В. Розширеним лівим шлуночком

С. Збільшеною печінкою

D. Черевною аортою

Е. Екскурсією діафрагми

19. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Які дані перкусії серця можуть бути?

А. Зміщення лівої межі відносної серцевої тупості назовні

В. Зміщення правої та верхньої меж відносної серцевої тупості назовні *

С. Межі серцевої тупості нормально розташовані

D. Зміщена нижня межа серця вниз

Е. Зменшення абсолютної серцевої тупості

20. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст

Які дані аускультації серця можуть бути?

А. Послаблення І тону на верхівці

В. Акцент ІІ тону на аорті

С. Посилений І тон на верхівці, акцент ІІ тону на легеневій артерії, тон відкриття мітрального клапану*

D. Послаблений І тон на верхівці та тон відкриття мітрального клапану

Е. Посилений І тон на верхівці та пресистолічний ІV тон серця

21. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Який симптом виявлений при огляді шиї?

А. Негативний венний пульс

В. Танок каротин*

С. Позитивний венний пульс

D. Комір Стокса

Е.Збільшення лімфатичних вузлів

22. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Яка межа серцевої тупості може бути зміщена?

А. Верхня

В. Права

С. Верхня та ліва

D. Права та ліва

Е. Ліва*

23. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Які характеристики верхівкового поштовху у хворого?

А. Обмежений, зміщений вгору

В. Розширений , нормально розташований

С. Високий, посилений, зміщений вліво*

D. Негативний

Е. Послаблений, зміщений вліво

24. Хворий у важкому стані. Скарги на біль в серці, задишку, серцебиття, важкість у правому пібребір’ї, набряки кінцівок. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 112 ударів за 1 хвилину, ритмічний, слабого наповнення, м’який. При ЕКГ діагностиці виявлений гострий інфаркт міокарда. При аускультації серця вислуховується трьохчленний ритм.

Які дані аускультації серця?

А. Ритм перепілки

В. І тон, ІІ тон, ІV фізіологічний тон

С. Розщеплений І тон, ІІ тон

D. Ритм галопу*

Е. Ембріокардія

25. При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см ззовні середньо-ключичної лінії, АТ 115/70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії.

Який органічний шум і в якій точці аускультації серця може бути у хворої?

А. ІІ точка систолічний шум

В. І точка систолічний шум*

С. ІІІ точка діастолічний шум

D. ІV точка діастолічний шум

Е. І точка діастолічний шум

26. При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см ззовні середньо ключичної лінії, АТ 115/ 70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії.

Вказати можливу іррадіацію серцевого органічного шуму:

А. Аксилярна ділянка зліва *

В. Аксилярна ділянка справа

С. ІІІ міжребір’я справа

D. Судини шиї

Е. Мечоподібний відросток

27. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який органічний шум може бути у хворої?

А. Систолічний шум в І точці аускультації

В. Систолічний шум в ІІІ точці аускультації

С. Систолічний шум в ІV точці аускультації

D. Діастолічний шум в ІІІ точці аускультації

Е. Діастолічний шум в І точці аускультації*

28. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який функціональний шум може бути у хворого?

А. Шум Кумбса

В. Шум Флінта

С. Шум Грехем-Стіла*

D. Шум дзиги

Е. Шум Віноградова-Дюроз’є

29. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який додатковий діастолічний тон виявлений у хворої?

А. Патологічний ІІІ тон

В. Патологічний ІV тон

С. Перикард-тон

D. Тон відкриття мітрального клапану*

Е. Розщеплення ІІ тону

30. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Ознаки гіпертрофії яких відділів серця на ЕКГ можуть бути у хворої?

А. Правого шлуночка та лівого передсердя *

В. Лівого шлуночка та лівого передсердя

С. Лівого та правого шлуночків

D. Правого та лівого передсердь

Е. Лівого шлуночка та правого передсердя

31. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Що може бути виявлено при пальпації передсерцевої ділянки?

А. Систолічне „котяче муркотіння” на верхівці

В. Діастолічне „котяче муркотіння” на верхівці*

С. Систолічне „котяче муркотіння” на основі серця

D. Діастолічне „котяче муркотіння” на основі серця

Е. Систолічне „котяче муркотіння” посередині грудини

32. Хворий скаржиться на задишку, іноді відчуття посиленого серцевого скорочення, набряки на гомілках. Переніс інфаркт міокарду, після якого розвинулась атріовентрикулярна блокада ІІІ ст.

Які дані аускультації серця можуть бути у хворого?

А. Ритм перепілки

В. Ритм галопу

С. Маятникоподібний ритм

D. Брадикардія, гарматний тон Стражеска*

Е. Подвійний тон Траубе

33. Хворий скаржиться на періодичні відчуття „зупинки серця”, при цьому бувають головокружіння та легкі запаморочення. Переніс інфаркт міокарда. На ЕКГ зафіксовані періоди Самойлова-Венкебаха.

Яке порушення провідності серця у хворого?

А. Атріовентрикулярна блокада І ст.

В. Атріовентрикулярна блокада ІІ ст.*

С. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ст.

D. Внутрішньошлуночкова блокада

Е. Синоатріальна блокада

34. Хворий скаржиться на серцебиття, головокружіння, нудоту, неприємні відчуття за грудниною. Шкіра бліда. АТ 80/60 мм.рт.ст. Пульс – 180 уд. за 1 хв, ритмічний, слабкий. При аускультації серця – ембріокардія. На ЕКГ – тахікардія, інтервал R-R-однаковий, комплекс QRS недеформований.

Яка аритмія у хворого?

А. Фібриляція передсердь

В. Трепотіння передсердь

С. Синусова тахікардія

D. Пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія*

Е. Миготіння шлуночків

35. Хворий скаржиться на серцебиття, перебої в роботі серця, задишку. При аускультації серця виявлено: тони неритмічні, різної гучності, частота серцевих скорочень 126 за 1 хв. Пульс – irregularis, frequens, dificiens, anaequalis.

Які зміни на ЕКГ можуть бути у хворого?

А. Зубець Р перед кожним комплексом QRS, але інтервал R-R вкорочений

В. Наявність хвиль F, які знаходяться в співвідношенні до комплексу QRS

4:1

С. Наявність синусоїдоподібної графіки

D. Відсутність зубця Р, інтервали R-R різні, наявність хвиль f*

Е. Відсутність зв’язку між зубцями Р та комплексом QRS

36. Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв.

Яка причина скарг у хворої?

А. Виразка пілоричного відділу шлунка

В. Виразка кардіального відділу шлунка*

С. Виразка дванадцятипалої кишки

D. Пухлина великої кривизни шлунка

Е. Харчове отруєння

37. Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв.

Про свідчить блювання „кавовою гущею”?

А. Кровотеча із шлунка на тлі гіперацидності *

В. Кровотеча із шлунка на тлі аноцидності

С. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

D. Зловживання кавою

Е. Кровотеча із висхідного відділу товстого кишечника

38. Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота.

Який симптом виявлений при огляді живота?

А. Судинні зірочки

В. Позитивний венний пульс

С. Геморрагії

D. „Голова медузи”*

Е. Ніякого симптому не виявлено

39. Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота.

Про що свідчить симптом флюктуації?

А. Наявність повітря в черевній порожнині

В. Наявність вільної рідини в черевній порожнині*

С. Ожиріння пацієнта

D. Значний метеоризм

Е. Кишечну непрохідність

40. Хворий скаржиться на інтенсивний розлитий біль у животі, сухість у роті, підвищення температури тіла до 39ºС. При огляді шкіра суха, язик обкладений темним нальотом, сухий. При пальпації живота визначається м’язове напруження.

Про яку патологію свідчать клінічні симптоми?

А. Вживання недоброякісної їжі

В. Метеоризм

С. Запалення очеревини*

D. Шлункову кровотечу

Е. Асцит

1. Хворий скаржиться на задишку, відчуття нестачі повітря, збільшений живіт, набряки нижніх кінцівок. Шкіра обличчя, кінцівок ціанотична. Набряки стоп, гомілок. Хворий сидить, спираючись спиною на декілька подушок, ноги опущені додолу. Як називається положення хворого у ліжку?

A. Колінно-ліктьове

B.Ортопное*

C. Поза мусульманина під час молитви

D. Пасивне положення

E. Поза лягавої собаки

2. Студент медичного вузу повинен розпитати хворого і написати анамнестичний розділ історії хвороби.

Які основні розділи анамнезу та правила написання?

A. Паспортна частина, основні скарги, загальний анамнез

B. Основні скарги, анамнез життя, анамнез хвороби

C. Основні скарги, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез

D. Паспортна частина, основні скарги, анамнез хвороби, загальний та анамнез життя*

E. Паспортна частина, анамнез хвороби, анамнез життя, загальний анамнез

3. Хворий скаржиться на періодичний стискаючий біль за грудиною, серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, напіввідкритий рот, набряклі повіки, акроціаноз, набухання шийних вен.

Як називається таке обличчя?

A. Обличчя Гіпократа

B. Мітральне обличчя

C. Обличчя Паркінсона

D. Обличчя Корвізара*

E. Склеродермічне обличчя

4. Хворий стогне, лежить горелиць, очі заплющені, дихання глибоке, ритмічне, в повітрі запах ацетону. Обличчя бліде, на щоках рум’янець, слизова губ суха. На запитання лікаря, що вас турбує не відповідає. Коли лікар голосно запитав «Як Ваше прізвище» і торкнувся руки пацієнта той згодом розплющив очі і дав правильну відповідь.

Який стан свідомості у хворого?

A. Кома

B. Маячіння

C. Сопор*

D. Ступор

E. Ясна

5. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, потруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена.

Що вислуховується при аускультації легень?

A. Жорстке дихання

B. Патологічне бронхіальне дихання

C. Крепітація на верхівках

D. Вологі різнокаліберні хрипи в міжлопатковому просторі

E. Сухі свистячі хрипи*

6. Хворий скаржиться на задишку експіраторного характеру, кашель, лікується в стаціонарі з приводу загострення хронічного бронхіту. Лікарю необхідно провести огляд грудної клітки та визначити статичні ознаки.

Що це передбачає?

A. З’ясувати анамнез

B. Визначити статуру

C. Визначити тип тілобудови

D. Визначити форму і симетричність грудної клітки*

E. Визначити тип та ритм дихання

7. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані пальпації грудної клітки?

А. Болісність в міжребір’ях

В. Послаблене голосове тремтіння*

С. Підшкірна крепітація

D. Посилене голосове тремтіння

Е. Резистентність відсутня

8. Хворий скаржиться на біль при глибокому диханні в правому боці грудної клітки, кашель із густим і ржавим харкотинням, задишку. Лежить на правому боці. Права половина грудної клітки збільшена, відстає в диханні, частота дихання 24/хв, ритмічне. При перкусії справа над нижньою долею легень тупий звук.

Яка характеристика тупого перкуторного звуку?

A. Гучний тривалий низький

B. Гучний тривалий високий

C. Тихий тривалий низький

D. Тихий короткий низький

E. Тихий короткий високий*

9. Хворий скаржиться на відчуття нестачі повітря, утруднений видих, сухий кашель. Обличчя бліде. В акті дихання беруть участь додаткові дихальні м’язи, грудна клітка розширена, передньо-задній розмір дорівнює поперечному, міжреберні проміжки широкі, згладжені.

Які дані топографічної перкусії?

А. Нижня межа легень розташована вище звичайного положення

В. Нижня межа легень опущена*

С. Ширина полів Креніга 3 см

D. Висота стояння верхівок легень над ключицею 1,5 см

Е. Нижня межа легень по середній аксилярній лінії на рівні 8 ребра

10. У хворого скарги на сухий кашель, колючий при диханні справа, задишка. Грудна клітка нормостенічна, права половина збільшена, відстає в диханні. При перкусії ззаду справа нижче кута лопатки тупий звук. Над іншими ділянками ясний легеневий. Діагностована пневмонія.

Який основний дихальний шум буде вислуховуватись справа нижче кута лопатки?

A. Амфорічне дихання

B. Везикулярне дихання

C. Бронхіальне дихання*

D. Жорстке везикулярне дихання

E. Пуерильне дихання

11. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані огляду грудної клітки?

А. Емфізематозна форма

В. Згладженність міжреберних проміжків зліва

С. Відставання правої половини грудної клітки в акті дихання*

D. Відставання лівої половини грудної клітки в акті дихання

Е. Паралітична форма грудної клітки

12. Хворий скаржиться на експіраторну задишку. При загостренні хвороби напади ядухи. При огляді: центральний ціаноз, пальці в формі барабанних паличок, положення ортопноє. Грудна клітка емфізематозна. При порівняльній перкусії перкуторний звук.

Як можуть бути розташовані нижні межі легень?

A. Опущені нижче норми з двох боків*

B. В межах норми з двох боків

C. Підняті справа нижче норми

D. Опущені зліва нижче норми

E. Підняті вище норми з двох боків

13. Хворий скаржиться на біль в правій половині грудної клітки, підвищення температура тіла до 39ºС, задишку, сухий кашель, слабкість. Діагностована правобічна нижньодольова пневмонія.

Які дані порівняльної перкусії легень?

А. Тимпанічний перкуторний тон в нижніх відділах справа

В. Коробковий перкуторний тон в нижніх відділах справа

С. Тупий перкуторний тон в нижніх відділах справа *

D. Притуплено-тимпанічний тон в нижніх відділах зліва

Е. Тупий перкуторний тон над верхівкою легені справа

14. Хворий скаржиться на експіраторну задишку періодичні напади ядухи, що супроводжуються дистанційними хрипами. Хворіє на бронхіальну астму. Положення ортопноє, грудна клітка емфізематозна, при перкусії коробковий звук.

Які додаткові дихальні шуми можна вислухати при нападі ядухи?

A. Вологі велико пухирчасті хрипи

B. Вологі хрипи середньопухирчасті

C. Початкова крепітація

D. Сухі свистячі хрипи*

E. Шум тертя плеври

15. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Яка причина кровохаркання?

А. Туберкульоз легень

В. Виражене серцебиття

С. Прикус язика

D. Гіпертензія в малому колі кровообігу*

Е. Застій у великому колі кровообігу

16. Хворий скаржиться на періодичний сухий кашель, задишку. Грудна клітка асиметрична, зліва збільшена, відстає при диханні. Частота дихання 20/хв. При перкусії зліве притуплений тимпанічний звук. Аускультативно дихання везикулярне не прослуховується чути слабке бронхіальне дихання.

Які зміни можна виявити при дослідженні бронхофонії?

A. Відсутня

B. Ослаблена

C. Посилена*

D. Шум плюскоту Гіппократа

E. Шум падаючої краплі

17. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Що спричинило такі ознаки пульсу?

А. Аневризма дуги аорти

В. Збільшений лівий шлуночок

С. Збільшене ліве передсердя*

D. Тромбоз лівої променевої артерії

Е. Підвищений артеріальний тиск

18. Скарги на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні впродовж 15 років хворіє на мітральний порок серця. При огляді акроціаноз, на щоках «метелик», положення напівсидячи. Спостерігаються серцевий поштовх в У міжребірї до середини від середньо-ключичної лінії. Пульсації в епігастрії, в ІІ міжребірї ліворуч. поштовх в У При пальпації ділянки серця де буде визначатись діастолічне котяче муркотіння?

A. Верхівка серця*

B. Друге міжребір’я ліворуч

C. Друге міжребір’я праворуч

D. Епігастральна ділянка

E. Яремна ямка

19. Хвора , яка має серцеву ваду, скаржиться на задишку, кровохаркання, серцебиття. При огляді виявлено: ціаноз губ, кінчика носа, ціанотичний рум’янець на щоках, пульсація в епігастральній ділянці, яка посилюється під час вдиху, набряки гомілок. Пульс на лівій променевій артерії меншого наповнення, ніж на правій. АТ 120/70 мм.рт.ст.

Які дані перкусії серця можуть бути?

А. Зміщення лівої межі відносної серцевої тупості назовні

В. Зміщення правої та верхньої меж відносної серцевої тупості назовні *

С. Межі серцевої тупості нормально розташовані

D. Зміщена нижня межа серця вниз

Е. Зменшення абсолютної серцевої тупості

20. Пацієнтка скаржиться на серцебиття, задишку, інколи кровохаркання. При огляді: «мі тральне» обличчя, над ділянкою серця пульсації в У міжребірї, ліворуч від лівої середньо ключичної лінії, епігастральна на вдосі, в ІІ міжребірї зліва. При перкусії меж відносної тупості серця встановлено права на 1 см праворуч від грудниної лінії, верхня ІІ міжребіря ліва на 1 см досередини від лівої середньо ключичної лінії.

Як оцінити результати перкусії серця?

A. Всі межі не змінені

B. Розширена права межа

C. Розширена ліва межа

D. Верхня межа піднята догори*

E. Всі межі змінені

21. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Який симптом виявлений при огляді шиї?

А. Негативний венний пульс

В. Танок каротид*

С. Позитивний венний пульс

D. Комір Стокса

Е.Збільшення лімфатичних вузлів

22. Хворий скаржиться на задишку, важкість в правому підребір’ї. При огляді прекардіальної ділянки вени шиї набухлі, епігастральна пульсація правого шлуночка і печінки. Симптом Плеша позитивний.

Як перевірити симптом Плеша?

A. Аускультативно біля мечоподібного відростка І тон ослаблений

B. Епігастральна пульсація стає більш виразною на висоті вдиху

C. Натискання на печінку спричиняє набухання шийних вен*

D. Набухання яремних вен відповідає артеріальній пульсовій хвилі

E. Набухання яремних вен не відповідає артеріальній пульсації

23. Хворий скаржиться на серцебиття, задишку, головний біль, пульсацію в голові та головокружіння. При огляді обличчя бліде, надмірна пульсація судин шиї, похитування головою у сагітальній площині в такт із скороченням серця. АТ 160/40 мм.рт.ст. Пульс 92 уд. за 1 хв. ритмічний, напружений, швидкий, високий.

Які характеристики верхівкового поштовху у хворого?

А. Обмежений, зміщений вгору

В. Розширений , нормально розташований

С. Високий, посилений, зміщений вліво*

D. Негативний

Е. Послаблений, зміщений вліво

24. У хворого скарги на сильний головний біль, блювання, головокружіння. Знаходиться в реанімації з приводу порушення гострого кровопостачання. Шкіра бліда, обличчя асиметричне, в правих кінцівках, слабкість, рухи обмежені. АТ 200/110 мм рт. ст. Пульс ритмічний, 60/хв, задовільного наповнення.

Яке напруження пульсу буде визначатись?

A. М’який

B. Середнього напруження

C. Твердий*

D. Ниткоподібний

E. Малий

25. При обстежені хворої, яка має набуту ваду серця, виявлено: ціаноз губ, щік, набряки гомілок, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,0 см ззовні середньо-ключичної лінії, АТ 115/70 мм.рт.ст. Пульс 94 уд. за 1 хв. ритмічний, ненапружений. На верхівці І тон значно послаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії.

Який органічний шум і в якій точці аускультації серця може бути у хворої?

А. ІІ точка систолічний шум

В. І точка систолічний шум*

С. ІІІ точка діастолічний шум

D. ІV точка діастолічний шум

Е. І точка діастолічний шум

26. У хворого 16 років скарги на серцебиття при хвилюванні. При огляді змін не виявлено. Перкуторно межі серця не змінені. При аускультації над верхівкою 2 тони, І тон більш гучний, короткий м’який систолічний шум, що не проводиться зникає після 10 присідань, при пальпації патологічні пульсації та котяче муркотіння не визначаються.

Які зміни виявляються при аускультації серця?

A. Шум тертя перикарда

B. Шум кардіопульмональний

C. Шум плевроперикардіальний

D. Шум органічний

E. Шум функціональний*

27. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який органічний шум може бути у хворої?

А. Систолічний шум в І точці аускультації

В. Систолічний шум в ІІІ точці аускультації

С. Систолічний шум в ІV точці аускультації

D. Діастолічний шум в ІІІ точці аускультації

Е. Діастолічний шум в І точці аускультації*

28. Скарги на головний біль у потиличній ділянці, дзвін у вухах, головокружіння, серцебиття. Гіперстенік. Обличчя червоного кольору. При перкусії межі серця розширені вліво. Аускультативно на верхівці І тон гучний, систолічний м’який короткий шум, акцент ІІ тону над аортою. АТ 190/110 мм рт. ст.

Оцініть ступінь артеріальної гіпертензії:

A. Висока нормальна

B. Важка*

C. Межова

D. М’яка

E. Помірна

29. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Який додатковий діастолічний тон виявлений у хворої?

А. Патологічний ІІІ тон

В. Патологічний ІV тон

С. Перикард-тон

D. Тон відкриття мітрального клапану*

Е. Розщеплення ІІ тону

30. Скарги на слабкість, головокружіння, задишку, серцебиття, часті носові кровотечі. При огляді шкіра і слизові оболонки сухі, бліді. Тургор шкіри знижений. В кутах губ тріщини. Нігті ложкоподібні. В загальному аналізі крові гемоглобін 70 г/л. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення.

Які зміни можна виявити при аускультації судин?

A. Акцент ІІ тону над аортою

B. ІІ тон над легеневою артерією ослаблений

C. Подвійний тон Траубе над стегновою артерією

D. Подвійний шум Виноградова-Дюрюзє над сонною артерією

E. Шум дзиги над яремною веною*

31. Хвора скаржиться на задишку, серцебиття, іноді кровохаркання, важкість у правому підребір’ї, збільшення живота, набряки гомілок. На обличчі ціаноз губ, щік. Зміщення верхньої та правої меж відносної серцевої тупості назовні. На верхівці І тон посилений, вислуховується додатковий діастолічний тон, на легеневій артерії акцент ІІ тону.

Що може бути виявлено при пальпації передсерцевої ділянки?

А. Систолічне „котяче муркотіння” на верхівці

В. Діастолічне „котяче муркотіння” на верхівці*

С. Систолічне „котяче муркотіння” на основі серця

D. Діастолічне „котяче муркотіння” на основі серця

Е. Систолічне „котяче муркотіння” посередині грудини

32. Скарги на слабкість, задишку в спокої, біль тупий в серці, серцебиття, набряки. Хворіє понад 20 років. При огляді ціаноз слизових і шкіри, положення вимушене: сидить і спить в кріслі. На нижніх кінцівках набряки постійні, асцит , межі серця розширені у всі боки. Аускультативно тони приглушені, на верхівці вислуховуються 3 тони, додатковий тон після ІІ тону, тихий, глухий, найголосніший І тон. Пульс 100/хв, ритмічний, слабкого наповнення, не напружений.

Який ритм серця вислуховується?

A. Маятникоподібний ритм

B. Ембріокардія

C. Ритм перепала

D. Протодіастолічний ритм галопу*

E. Пресистолічний ритм галопу

33. Хворий скаржиться на періодичні відчуття „зупинки серця”, при цьому бувають головокружіння та легкі запаморочення. Переніс інфаркт міокарда. На ЕКГ зафіксовані періоди Самойлова-Венкебаха.

Яке порушення провідності серця у хворого?

А. Атріовентрикулярна блокада І ст.

В. Атріовентрикулярна блокада ІІ ст.*

С. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ст.

D. Внутрішньошлуночкова блокада

Е. Синоатріальна блокада

34. Скарги на серцебиття, перебої серця, головокружіння, слабкість. При огляді акроціаноз, набряки на гомілках. Межі серця розширені вліво. При аускультації тони ослаблені, брадікардія. Над верхівкою гучність І тону змінюється, інколи чути «гарматний». На ЕКГ: відстань R-R значно збільшена, нема закономірного зв’язку між зубцями Р і комплексами QRS, збудження шлуночків із частотою 25/хв, комплекс QRS розширений та деформований.

Як оцінити зміни ЕКГ?

A. Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня типу Мобітц І

B. Атріовентрикуялрна блокада ІІ ступеня тону Мобітц ІІ

C. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня*

D. Синоаурикулярна блокада ІІ ступеня

E. Миготіння передсердь, брадисистолічна форма

35. Хворий скаржиться на серцебиття, перебої в роботі серця, задишку. При аускультації серця виявлено: тони неритмічні, різної гучності, частота серцевих скорочень 126 за 1 хв. Пульс – irregularis, frequens, dificiens, anaequalis.

Які зміни на ЕКГ можуть бути у хворого?

А. Зубець Р перед кожним комплексом QRS, але інтервал R-R вкорочений

В. Наявність хвиль F, які знаходяться в співвідношенні до комплексу QRS

4:1

С. Наявність синусоїдоподібної графіки

D. Відсутність зубця Р, інтервали R-R різні, наявність хвиль f*

Е. Відсутність зв’язку між зубцями Р та комплексом QRS

36. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації болісність при пальпації печінки. Висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії 14 см.

Яка в нормі висота печінкової тупості по правій середньо ключичній лінії?

A. 5-6 см

B. 6-8 см

C. 9-11 см*

D. 12-14 см

E. 14-16 см

37. Хвора скаржиться на біль в епігастральній ділянці, яка з’являється через 40 хв, після їжі, печію, відрижку кислим, закріпи. Вранці у хворої відбулось блювання „кавовою гущею”, шкіра бліда. АТ 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 100 ударів за 1хв.

Про свідчить блювання „кавовою гущею”?

А. Кровотеча із шлунка на тлі гіперацидності *

В. Кровотеча із шлунка на тлі аноцидності

С. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

D. Зловживання кавою

Е. Кровотеча із висхідного відділу товстого кишечника

38. Скарги на біль в лівій підреберній ділянці, слабкість, запаморочення, серцебиття. При огляді шкіра і слизові бліді. Живіт збільшений в лівій підреберній ділянці. При глибокій пальпації пальпується край селезінки. Перкуторно повздовжній розмір її 12 см.

Який в нормі повздовжній розмір селезінки?

A. 2-4 см

B. 4-6 см

C. 6-8 см*

D. 8-10 см

E. 10-12 см

39. Хворий скаржиться на відсутність апетиту, збільшення живота, схуднення, важкість у правому пібребір’ї. При огляді – живіт збільшений, пупок згладжений, контуруються вени довкола пупка. Позитивний симптом флюктуації при дослідженні живота.

Про що свідчить симптом флюктуації?

А. Наявність повітря в черевній порожнині

В. Наявність вільної рідини в черевній порожнині*

С. Ожиріння пацієнта

D. Значний метеоризм

Е. Кишечну непрохідність

40. Хворий скаржиться на важкість в правому підребір’ї, нудоту. Зловживає жирною та гострою їжею. При огляді склери субіктеричні, живіт асиметричний, випинання в правій підреберній ділянці. При пальпації печінка болісна. Висота печінкової тупості по правій середньоключичній лінії 14 см.

Яка в нормі характеристика краю печінки, що визначається при глибокій пальпації?

A. Гладенький безболісний*

B. Горбкуватий безболісний

C. Щільний фестончатий

D. Щільний гладенький

E. Зернистий безболісний

1. Після ознайомлення зі скаргами та анамнезом хвороби пацієнта на ішемічну хворобу серця, лікар розпитав його про умови побуту та праці, зібрав дані про алергологічний анамнез.

Які відомості з анамнезу життя були не отримані?

A. загально біографічні дані (вік, прізвище)

B. скільки років хворіє на ІХС

*C. шкідливі звички

D. чи був раніше перенесений інфаркту міокарда

E. частота нападів стенокардії

2. До приймального відділення лікарні швидка допомога доставила хворого у важкому стані. Хворий на питання лікаря відповідає із запізненням або відповідає не на всі питання, в оточенні орієнтується недостатньо.

Як оцінити стан притомності?

*A. ступор

B. кома

C. сопор

D. амнезія

E. сінкопальний стан

3. До приймального відділення лікарні швидка допомога привезла хворого у важкому стані. Хворий знаходиться у стані заціпеніння, з цього стану його можна вивести на короткий час у разі голосного звертання до нього. Рефлекси збережені.

Як оцінити стан притомності?

A. ступор

B. кома

*C. сопор

D. маячіння

E. амнезія

4. При огляді хворої лікар звернув увагу на нерівномірне ожиріння з характерним відкладанням жиру на обличчі, шиї, у ділянці плечового пояса і живота за наявності худих кінцівок. Обличчя кругле, місяцеподібне, багрово-червоного кольору, іноді з синюшним відтінком. Спостерігається гірсутизм. Такий тип ожиріння є типовим для:

A. гіпотериозу

B. менопаузи

C. ліпоми

D. гіпертиреозу

*E. хвороби Іщенко-Куминга

5. Хворий щадить хвору ногу і пересуває її вперед шляхом повороту всього таза без згинання ноги в культовому суглобі, робить подібний до поклону рух тулубом. Оцінюючи таку ходу, лікар може доумати про враження:

A. на спину сухотку

B. остеомаляцію

C. геміпарез, як наслідок мозкового інсульту

*D. ураження сідничного нерва

E. розсіяний склероз

6. Хворий скаржиться на субфібрильну температуру, ранковий кашель з виділенням харкотиння зелено-сірого кольору. Такі симптоми є характерними для:

A. ларінгіт

B. сухого плеврит

C. рак легенів

*D. бронхоектатична хвороба

E. туберкульоз легенів

7. Хворий скаржиться на субфебрильну температуру протягом останніх трьох місяців, загальну слабкість, кашель з виділенням свіжої червоної крові у харкотинні. Раніше не хворів. Найбільш імовірною причиною кровохаркання може бути:

A. крупозна пневмонія

B. бронхоектатична хвороба

C. мітральний стеноз

*D. туберкульоз легенів

E. лімфогранулематоз

8. При статичному огляді грудної клітини пацієнта з захворюванням органів дихання, лікар виявив збільнення однієї з половин. Це може спостерігатись при:

A. пневмосклерозі

B. бронхіальній астмі

C. гострому бронхіті

D. пневмосклерозі

*E. ексудативному плевриті

9. При пальпації грудної клітини та визначенні голосового тремтіння лікар виявив його підсилення. Це може спострегіатись при:

*A. крупозній пневмоніі в стадії спечінкування

B. бронхіальній астмі

C. бронхоектатичній хворобі

D. ексудативному плевриті

E. дифузному пневмосклерозі

10. При обстеженні хворого на нижньодольову крупозну пневмонію лікар може виявити:

A. виникнення тимпанічного тону

B. зменшення висоти стояння верхівок легень

C. зменшення ширини полей Креніга

*D. зменшення активної рухомості нижнього краю легені

E. збільшення активної рухомості нижнього краю легені

11. При обстеженні хворого лікар виявив: збільшення правої половини грудної клітини у розмірах, відставання її в акті дихання, зменшення рухомості нижнього краю легені. При аускультації виявлено бронхіальне дихання в нижніх відділах справа. Поєднання таких ознак більш типово для:

A. бронхіальної астми

B. гідропневотораксу

C. раку легень

*D. крупозної пневмонії в стадії спечінування

E. гідротораксу

12. При аускультації нижньої правої легені хворого на крупозну пневмонію лікар вислухав на висоті вдиху особливий тріск який можна оцінити як:

A. плевроперикардіальний шум

*B. крепітацію

C. бронхіальне дихання

D. вологі хрипи

E. шум третя плеври

13. При аускультації легень лікар вислуховує переривчастий грубий звук в обидві фази дихання. На прохання лікаря дихати глибше, пацієнт скаржиться на посилення болю в грудній клітці.

Який дихальний шум вислуховує лікар?

A. плевроперикардіальний шум

B. сухі хрипи

C. крепітацію

*D. шум тертя плеври

E. жорстке дихання

14. При аускультації легень лікар вислуховує переривчастий грубий звук в обидві фази дихання. На прохання лікаря дихати глибше, пацієнт скаржиться на посилення болю в грудній клітці.

Що необхідно зробити лікарю для уточнення типу дихальних шумів?

A. попросити хворого затримати дихання

B. нахилити хворого у бік враження

C. провести бронхофонію

D. прикласти вухо до грудної клітини над місцем враження та потрусити хворого

*E. зробити «ложний» вдих

15. При мікроскопічному дослідженні харкотиння лікар виявив кристали Шарко-Лейдена і спіралі Куршмана. Це є підставою думати про наявність у хворого:

*A. бронхіальної астми

B. бронхоектатичної хвороби

C. раку легень

D. актиномікозу

E. туберкульозу

16. Хворий К., 50 рків, страждає бронхіальною астмою впродовж 10 років, регулярно спостерігається пульмонологом.

Які з перерахованих методів дослідження слід призначити хворому для визначення дихальної недостатності?

A. бронхографію

B. бронхоскопію

C. торакоскопію

*D. спірографію

E. плеваральну пункцію

17. При огляді хворого лікар звернув увагу на обличчя хворого: шкіра щік має темно-червоний із синюшними відтінками колір у вигляді румянців. Ознаками якого захворювання це може бути:

A. крупозна пневмонія

*B. мітральний стеноз

C. враження наднирників

D. ексудативний перикардит

E. атеросклероз

18. При дослідженні верхівкового поштовху лікар помітив що під час систоли замість випинання спостерігається втягування грудної клітини. Такий симптом може свідчити про:

A. аневризму дуги аорти

*B. злиплевий перикардит

C. мітральний стеноз

D. перенесений інфаркт міокарду

E. серцеву недостатність

19. Лікар звернув увагу що у пацієнта спостерігається набухання шийних вен одночасно з появою артеріальної пульсової хвилі. Такий симптом може свідчити про:

A. злипливий перикардит

B. аневризму дуги аорти

C. високу гіпертензію в малому колі кровообігу

D. мітральний стеноз

*E. недостатність тристулкового клапану

20. При пальпації верхівкового поштовху лікар виявив наступні його властивості: розлитий, високий, посилений, резистентний. Для якого стану такі властивості більш типові:

A. дилятація лівого шлуночка

B. висока гіпертензія у малому колі кровообігу

*C. гіпертрофія лівого шлуночка

D. накопичення рідини в перикарді

E. тахікардія

21. При пальпації грудної клітини лікар відчув тремтіння грудної клітини, що нагадує «котяче муркотіння» в ділянці верхівки серця під час діастоли. Наявність цього симптома вказує на:

A. стеноз гирла аорти

*B. стеноз мітрального отвору

C. комбінована мітральна вада серця

D. недостатність мітрального клапану

E. недостатність клапанів аорти

22. При перкусії серця лікар визначив зміщення лівої межі відносної тупості назовні від середньо- ключичної лінії на 2 см. Такі зміни можуть спостерігатись при:

A. гіпертрофії лівого передсердя

B. гіпертрофії правого та лівого передсердь

*C. гіпертрофії лівого шлуночка

D. збільшення дуги аорти

E. гіпертрофії правого шлуночка

23. При перкусії серця лікар визначив зміщення верхньої межі відносної тупості серця до рівня ІІ міжребіря. Це може спостерігатись при:

*А. гіпертрофії лівого передсердя

B. гіпертрофії правого та лівого передсердь

C. гіпертрофії лівого шлуночка

D. збільшення дуги аорти

E. гіпертрофії правого шлуночка

24. При визначенні конфігурації серця лікар визначив трапецієвидну форму серця з широкою основою внизу і поступовим звуженням догори в напрямку до судинного пучка. Така форма серця може спостерігатись при:

А. гіпертрофії лівого передсердя

B. гіпертрофії правого та лівого передсердь

C. гіпертрофії лівого шлуночка

D. збільшення дуги аорти

*E. накопиченні великої кількості рідини в перикардіальній порожнині

25. При перкусії серця лікар визначив патологічне збільшення абсолютної тупості серця. В якому випадку можуть спостерігатись такі зміни:

A. емфізема легень

*B. пухлина заднього средеостіння

C. пневмосклероз нижньої долі правої легені

D. пневмоперикардит

E. напад бронхіальної астми

26. При обстеженні хворого лікар виявив наявність дефіциту пульсу 15 уд.за хв. При яких патологічних станах це може спостерігатись?

A. недостатність клапанів аорти

B. судинна дистонія

C. серцева недостатність

*D. миготлива аритмія

E. Атеросклеротичний кардіосклероз

27. При обстеженні хворого лікар виявив виражену брадикардію - 37, рідкий ритмічний пульс. При яких паталогічних станах це може спостерігатись?

A. підвищення температури

B. серцева недостатність

C. бронхіальна астма

*D. повна атріовентрикулярна блокада

E. міокардит

28. При проведенні аускультації серця лікар повинен дотримуватись наступного порядку. Спочатку вислухати першу точку, якою є:

A. трьохстулковий клапан у ділянці верхівки серця

B. тристулковий клапан біля основи мечоподібного відростка

*C. двухстулковий клапан у ділянці верхівки серця

D. точка Боткіна-Ерба

Е. друге міжребіря ліворуч від грудини

29. При аускультації серця лікар вислухав підсилення першого тону на верхівці серця. Це може спостерігатись при:

A. інфаркт міокарду

B. міокардит

*C. стеноз мі трального отвору

D. хронічна анемія

E. гідроперикардит

30. При аускультації серця лікар вислухав «гарматний тон» Стражеска на верхівці серця. Це може спостерігатись при:

A. інфаркт міокарду

*B. повна атріовентрикулярна блокада

C. міокардит

D. недостатність мітрального клапану

E. стеноз аорти

31. При аускультації верхівки серця лікар вислухав ослаблення першого тону. Це може спостерігатись при:

*A. міокардит

B. повна атріовентрикулрна блокада

C. тіреотоксикоз

D. стеноз мітрального отвору

E. гостра крововтрата

32. При аускультації серця лікар вислухав на верхівці серця органічний діастолічний шум. Це може спостерігатись при:

*A. стеноз мітрального отвору

B. стеноз гирла аорти

C. стеноз гирла легеневої артерії

D. недостатність мітрального клапану

E. недостатність трьохстулкового клапану

33. Нормальна тривалість зубця Р:

A. 0, 02-0,03 с

B. 0, 03-0,04 с

C. 0, 02-0,07с

*D. 0, 06-0,01с

E. 0, 12-0,18 с

34. При дослідженні електричної вісі серця виявлено кут альфа - 450. Це свідчить про:

A. нормальне положення електричної вісі

B. горизонтальне положення електричної вісі

C. вертикальне положення електричної вісі

*D. відхилення електричної вісі вліво

E. відхилення електричної вісі вправо

35. Хворий скаржиться на напади серцебиття, запаморочення, що виникають раптово та тривають близько години, проходять після медикаментозного лікування .При дослідженні пульсу спостерігається нерегулярний, нерівний дефіцитний пульс. Найбільш імовірно виявити на ЕКГ наступні порушення:

A. наявність поодиноких передсердних екстрасистол

B. мезонодальний ритм

C. ідеовентрикулярний ритм

*D. відсутність зубців Р та різні відстані RR, тахікардія

E. деформація комплексу QRS, збільшення його >0,12, однакові відстані RR, тахікардія >140/хв.

36. При дослідженні ЕКГ лікар виявив наступні зміни: частота шлуночкових комплексів 180 хв., ритм правильний, інтервали RR рівні, комплекси QRS розширені, деформовані, нагадують зубці пилки. Такі зміни ЕКГ типові для:

A. надшлуночкова пароксизмальна тахікардія

*B. шлуночкова пароксизмальна тахікардія

C. миготлива тахісистолічна аритмія

D. фібриляція шлуночків

E. тріпотіння шлуноків

37. При дослідженні ЕКГ лікар виявив наступні зміни: частота шлуночкивх комплексів 180 хв, ритм правильний, інтервали RR рівні, комплекси QRS не розширені, нормальні. Такі зміни ЕКГ типові для:

*A. надшлуночкова пароксизмальна тахікардія

B. шлуночкова пароксизмальна тахікардія

C. миготлива тахісистолічна аритмія

D. фібриляція шлуночків

E. тріпотіння шлуноків

38. Хворий скаржиться на ниючий біль в епігастральній ділянці, відрижку з запахом «тухлих яєць». Такі скарги типові для:

A. підвищення секреторної функції шлунку

*B. зниження секреторної функції шлунка

C. анацидітас

D. гастродуоденальний рефлюкс

E. захворювання печінки

39. Хворий скаржиться на відчуття жару і паління в надчеревній ділянці і за грудиною, болі в епігастральній ділянці,які посилюються після прийому їжі, закрепи. Такі скарги типові для:

*A. підвищення секреторної функції шлунку

B. зниження секреторної функції шлунка

C. анацидітас

D. гастродуоденальний рефлюкс

E. захворювання печінки

40. При пальпації живота лікар виявив наявність «шуму плеску Гіппократа». Це свідчить про:

A. наявність повітря в шлунку

B. наявність рідини в шлунку

*C. наявність великої кількості рідини та повітря в шлунку

D. наявність асциту

E. наявність метеоризму

1. Хворий З., 72 років скаржиться на кашель, задишку змішаного характеру, яка підсилюється після фізичного навантаження. Із анамнезу життя відомо, що сорок років хворий пропрацював мельником, палить з юнацького віку. Останні двадцять років хворіє на хронічний бронхіт.

Що буде вислуховуватись у хворого при аускультації легень:

А. Підсилення везикулярного дихання

*В. Жорстке везикулярне дихання

С. Ослаблення везикулярного дихання

D. Патологічне бронхіальне дихання

Е. Амфоричне дихання

2. Хвора К., 36 років скаржиться на кашель з виділенням слизисто-гнійної мокроти, головну біль задишку, виражену слабкість. Хворіє п’ять днів, захворіла гостро після переохолодження. Дільничний лікар після обстеження поставив діагноз позагоспітальної вогнищевої правобічної пневмонії.

Що вислухав лікар при аускультації легень:

А. Сухі свистячі хрипи

В. Вологі дрібнопухірцеві неконсонуючі хрипи

*С. Крепітацію

D. Шум тертя плеври

Е. Сухі дзижчачі хрипи

3. Хвора Н., 80 років скаржиться на задишку особливо після фізичного навантаження. Під час проведення рентгенологічного дослідження виявлено підсилення прозорості легеневого малюнку. Поставлено клінічний діагноз емфізема легень.

Яка буде аускультативна картина над легенями у хворої:

А. Патологічне бронхіальне дихання

В. Саккодоване дихання

С. Підсилення везикулярного дихання

*D. Ослаблення везикулярного дихання

Е. Жорстке везикулярне дихання

4. Хворий М., 47 років поступив в клініку з погіршенням стану, непродуктивний кашель, задишку, нападами задухи.

Які аускультативні признаки бронхіальної обструкції у даного хворого:

А. Жорстке везикулярне дихання

В. Сухі дзижчачи хрипи

*С. Сухі свистячі хрипи

D. Вологі середньопухирцеві хрипи

Е. Шум тертя плеври

5. Хвора П., 35 років поступила в приймальне відділення клінічної лікарні №3 м. Київа по швидкій допомозі. Черговий лікар-терапевт детально провів розпитування пацієнтки.

Яке заключення повинно бути зроблено в результаті даного розпитування:

А. Поставлений попередній діагноз

В. Оцінено загальний стан хворої

*С. Вияснено яка система уражена, як між собою зв’язані скарги, гострий чи хронічний характер захворювання

D. Призначено лікування

Е. Проведена оцінка стану здоров’я пацієнтки

6. Студенти 3 курсу медичного факультету №1 провели розпитування хворої С., 40 років, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні із діагнозом гіпертонічна хвороба.

Хто є основоположником сучасного наукового методу розпитування:

А. С.П.Боткін

В. О.О. Остроумов

*С. Г.А. Захар’їн

D. В.П. Образцов

Е. М.Д. Стражеско

7. Хворий Н., 35 років доставлений каретою швидкої допомоги в приймальне відділення лікарні швидкої допомоги після автомобільної аварії. Стан хворого тяжкий. Хворий знаходиться в сопорі.

Які дані характеризують сопор:

А. Стан хворого без свідомості, втрачені всі рефлекси і життєво важливі функції

В. Стан відсутності свідомості

С. Стан оціпеніння, хворий погано орієнтується в просторі, заторможений

*D. Стан отупіння – реагує тільки на сильні звукові чи механічні подразнення, рефлекси збереження

Е. Стан маячіння і галюцинації

8. Вночі чергового лікаря терапевтичного стаціонару викликали до хворої Б., 74 років. Хвора скаржиться на виражену задишку, збільшення живота, набряки на нижніх кінцівках. При огляді: стан хворої тяжкий, свідомість ясна, виражений ціаноз шкіряних покровів. Хвора займає положення ортопноє.

При якому із станів хворий займає положення ортопноє:

А. Бронхіальна астма

*В. Серцева астма

С. Бронхоектатична хвороба

D. Ексудативний перикардит

Е. Асцит

9. Хворий А., 30 років, який хворіє на ревматизм, звернувся до дільничого лікаря терапевта в зв’язку з погіршенням стану. При огляді хворого лікар спостерігав „танок каротид”.

При якій ваді серця може спостерігатися „танок каротид”:

А. При стенозі вічка аорти

В. При недостатності мітрального клапану

*С. При недостатності клапанів аорти

D. При недостатності тристулкового клапану

Е. При стенозі мітрального клапану

10. При огляді хворої В., 25 років, яка хворіє на ревматизм лікар при пальпації виявив діастолічне „котяче муркотіння”.

Де і коли можна виявити діастолічне „котяче муркотіння”:

А. При стенозі вічка аорти в ІІ міжребер’ї справа біля краю грудини

В. При стенозі легеневої артерії в ІІ міжребер’ї зліва від грудини

*С. При стенозі мітрального отвору на верхівці серця

D. На верхівці серця при сухому плевриті

Е. В зоні абсолютної тупості серця при сухому перикардиті

11. Лікар проводячи обстеження хворого С., 10 років, при статичному огляді грудної клітки виявив „серцевий горб”.

Що таке статичний огляд:

А. Огляд при якому цікавить рух обох половин грудної клітки

В. Огляд м’язового покриву грудної клітки

С. Огляд при якому звертається увага на участь обох половин грудної клітки в акті дихання

*D. Огляд обох половин грудної клітки без акту дихання

Е. Огляд при якому цікавить частота, глибина, ритм дихання

12. Хвора К., 30 років скаржиться на кашель з виділення гнійного харкотиння „повним ротом” вранці, слабкість, пітливість, підвищення температури тіла до 37,8ºС. При огляді у хворої пальці рук у вигляді „барабанних паличок”.

Для якого із захворювань характерно виділяння харкотиння „повним ротом”

А. Туберкульоз легень

В. Вогнищева пневмонія

С. Крупозна пневмонія

*D. Бронхоектатична хвороба

Е. Рак легень

13. Хворий М., 62 років скаржиться на кашель з харкотинням у вигляді „малинового желе”, слабкість, втрату ваги тіла. Палить цигарки впродовж 40 років.

Можна думати що у хворого:

*А. Рак легень

В. Бронхоектатична хвороба

С. Крупозна пневмонія

D. Туберкульоз легень

Е. Абсцес легень

14. Хвора К., 36 років скаржиться на задишку, кашель з виділенням помірної якості слизиво-гнійного харкотиння, відчуття тяжкості в правому боці. При обстежені лікар справа нижче кута лопатки виявив відсутність голосового тремтіння, тупий легеневий звук, відсутність везикулярного дихання.

Про який патологічний процес найбільш вірогідно можна думати:

А. Емфізему легень

В. Пневмоторакс

*С. Ексудативний плеврит

D. Сухий плеврит

Е. Компресійний ателектаз

15. У хворої С., 65 років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу під час обстеження лікар знайшов: 1) АТ – 170/110 мм. рт. ст. 2) зміщення верховного поштовху вліво 3) акцент ІІ тону над аортою.

Який патологічний стан привів до зміщення верховного поштовху вліво:

А. Кардіосклероз

В. Атеросклероз аорти

*С. Гіпертрофія лівого шлуночка

D. Пневмосклероз

Е. Емфізема легень

16. При обстеженні допризивника С., 16 років лікар знайшов, що верхівковий поштовх у нього розміщений в нормі.

Де знайшов лікар верхівковий поштовх:

А. V міжребір’я по середньоключичній лінії

*В. V міжребір’я на 1,0 см досередини від середньоключичної лінії

С. V міжребір’я на 1,0 см назовні від середньоключичної лінії

D. VІ міжребір’я по середньоключичній лінії

Е. ІV міжребір’я по середньоключичній лінії

17. Хвора М., 74 років поступила в терапевтичне відділення з скаргами на задишку, серцебиття, перебої в роботі серця, виражені набряки, збільшення живота. При обстеженні лікар виявив у хворої дефіцит пульсу 20 ударів на хвилину. АТ - 150/80 мм. рт. ст.

Що привело до виникнення дефіциту пульсу:

А. Серцева недостатність

В. Гіпертонічна хвороба

*С. Миготлива аритмія

D. Атеросклеротичний кардіосклероз

Е. Недостатність мітрального клапану

18. Хворий М., 25 років страждав на ревматизм. При обстежені лікар виявив у хворого позитивний симптом Попова-Савельева.

Яка вада серця у даного пацієнта могла обумовити даний симптом:

А. Недостатність мітрального клапана

*В. Стеноз мітрального отвору

С. Недостатність клапанів аорти

D. Стеноз вічка аорти

Е. Недостатність тристулкового клапану

19. Хвора К., 40 років хворіє на ревматизм. Поступила в стаціонар в кардіологічне відділення зі скаргами на задишку, серцебиття, головні болі, набряки на нижніх кінцівках. При обстежені: АД 240/0 мм.рт.ст., ЧСС – 110 уд. в 1 хв., пульс 110 уд. в 1 хв., високий, швидкий.

Що обумовлює виникнення даного пульсу:

А. Недостатність мітрального клапану

В. Стеноз мітрального отвору

С. Стеноз вічка аорти

*D. Недостатність клапанів аорти

Е. Симптоматична артеріальна гіпертензія

20. У хворого А., 20 років, який хворіє на ревматизм, при аускультації серця на верхівці вислуховується „ляскаючий” І тон.

Про яку ваду серця можна думати:

А. Недостатність мітрального клапану

*В. Стеноз мітрального отвору

С. Недостатність клапанів аорти

D. Стеноз вічка аорти

Е. Недостатність тристулкового клапана

21. У хворої на гіпертонічну хворобу при обстежені АТ 190/120 мм.рт.ст. Тони серця ритмічні, приглушені, акцент ІІ тону над аортою. Пульс 90 уд. в 1 хв. напружений, ритмічний.

Що лежить в основі акценту ІІ тону над аортою:

А. Підвищення тиску в малому полі кровообігу

*В. Підвищення тиску в великому полі кровообігу

С. Підвищення кінцево – діастолічного тиску в лівому шлуночку

D. Підвищення кінцево – діастолічного тиску в правому шлуночку

Е. Підвищення кінцево-систолічного тиску в лівому передсерді

22. У хворого на ревматизм вислуховується „ритм перепела”.

Про яку ваду серця можна думати:

*А. Стеноз мітрального отвору

В. Стеноз вічка аорти

С. Недостатність мітрального клапану

D. Недостатність аортальних клапанів

Е. Недостатність тристулкового клапану

23. У хворої З., 35 років, яка хворіє на ревматизм з аортальною вадою серця (недостатність аортальних клапанів), вислуховується при аускультації серця діастолічний шум.

Де є найкраще місце вислуховування даного шуму:

А. Верхівка серця

*В. Зона Боткіна-Ерба

С. Друге міжребір’я справа від грудини

D. Друге міжребір’я зліва від грудини

Е. Місце прикріплення мечоподібного відростка до грудини

24. У хворого К., 20 років, який хворіє на ревматизм з наявною вадою серця вислуховується діастолічний шум на верхівці.

Яка вада серця у хворого:

А. Стеноз вічка аорти

*В. Стеноз мітрального отвору

С. Стеноз легеневої артерії

D. Недостатність мітрального клапану

Е. Недостатність тристулкового клапану

25. У хворого С., 16 років при досліджені ЕКГ виявлено: ритм синусовий, правильний ЧСС – 100 уд. на хвилину, інтервал PQ – 0,24 сек QRS – 0,08 сек < - 65º. Із анамнезу відомо, що за три тижні перед дослідженням хворий переніс фолікулярну ангіну.

Про які зміни можна думати:

А. Порушення провідності в передсердях

В. Відсутність будь-яких змін

С. Синусову брадикардію

*D. А-V блокаду І ступеня

Е. А-V блокаду ІІ ступеня типу (Мобітц І)

26. Під час профілактичного огляду студентів 3 курсу НМУ ім. О.О.Богомольця при досліджені ЕКГ у більшості студентів зроблено заключення про нормальну електричну вісь.

Що таке нормальна електрична вісь (кут альфа):

А. Від – 30 до – 60 º

В. Від 0 до – 30 º

С. Від 0 до + 30 º

*D. Від + 30 до 70 º

Е. Від + 70 до 90 º

27. У хворої М., 68 років, яка хворіє на ішемічну хворобу серця періодично виникають напади порушень ритму у вигляді пароксизму миготливої аритмії.

Які ЕКГ признаки миготливої аритмії:

А. Зубець Р відсутній, однакові інтервали R – R

*В. Зубець Р відсутній, неоднакові інтервали R - R

С. Зубець Р від’ємний, незмінний шлуночків комплекс

D. Інтервал R – R однаковий, передсердні хвилі „пилкоподібної форми”

Е. Інтервал R – R різний, поступово від циклу до циклі збільшення інтервалу Р – Q

28. У хворого К., 55 років, який переніс інфаркт міокарда, діагностовано шлуночкові екстрасистолію.

Які ЕКГ признаки шлуночкової екстрасистоли:

А. Змінений зубець Р, незмінений шлуночковий комплекс

В. Змінений зубець Р, змінений шлуночків комплекс

*С. Відсутність зубця Р, широкий шлуночків комплекс, повна компенсаторна пауза

D. Наявність негативного Р перед шлуночковим комплексом

Е. Наявність негативного Р після шлуночкового комплексу

29. У хворого Д., діагностовано міокардит, порушення ритму (після кожного синусового комплексу з’являється екстрасистолічний комплекс).

Як називається така екстрасистолія:

А. Політопна

В. Групова

*С. Бігіменія

D. Тригіменія

Е. Вставна

30. Хвора З., 72 роки періодично втрачає свідомість. Після обстеження у хворої виявлено повну атріовентрикулярну блокаду.

Які ЕКГ признаки повної атріовентрикулярної блокади:

А. Випадіння повного серцевого циклу на фоні регулярних передсердних скорочень

В. Поступове, від циклу до циклу, подовження інтервалу Р - R

*С. Нема зв’язку між зубцем Р (70 уд. в 1 хвилину) і розширеним аберантним шлуночковим комплексом (25 уд. в 1 хвилину)

D. Зубець Р негативний після кожного комплексу QRS

Е. Тривалість Р – Q однакова, періодичне випадіння шлуночкового комплексу

31. Хворого К., 32 років з виразкової хворобою шлунку, турбує печія.

Що лежить в основі печії:

А. Підвищена кислоутворююча функція шлунку

В. Знижена секреторна функція шлунку

С. Ахлоргідрія

*D. Гастроезофагальний рефлюкс

Е. Гастродуоденальний рефлекс

32. Хворий О., 40 років викликав швидку допомогу. Скаржиться на блювоту „кавою гущою”. Із анамнезу хворіє на виразкову хворобу 12 палої кишки.

Коли буває блювота „кавовою гущею”:

А. Стеноз воротаря

В. Шлункова кровотечею на фоні ахілії

С. Жовтяниці

*D. Шлуночкові кровотеча на фоні нормо або гіперацидітас

Е. Зловживанні кавою

33. У хворої В., 65 років з серцевою недостатністю. При огляді лікар побачив збільшений живіт і вип’ячений пупок.

Коли буває вип’ячений пупок:

А. При метеоризмі

В. При гастроптозі

*С. При асциті

D. При ентероптозі

Е. При набряку передньої черевної стінки

34. Хвора Б., 15 років доставлена каретою швидкої допомоги в приймальне відділення лікарні №3. При обстежені у пацієнтки виявлено м’язовий дефанс.

Про що можна думати:

А. Про запалення органів черевної порожнини

*В. Про запалення очеревини

С. Про загострення виразкової хвороби шлунку

D. Про загострення виразкової хвороби 12 палої кишки

Е. Про стеноз воротаря

35. У хворої М., 30 років, яка зловживає алкоголем, при обстеженні виявлено збільшення розмірів печінки, виражену венозну сітку на передній черевній стінці у вигляді „голови медузи”.

Коли спостерігається „голова медузи”:

А. При вагітності

В. При ожирінні

*С. При застої крові в системі воротної вени

D. При асциті

Е. При цирозі печінки

36. Лікар обстежуючи хвору К., 76 років при пальпації горизонтальної частини – ободової кишки виявив новоутворення.

Де в нормі розміщується ця кишка:

А. На рівні пупка

В. На 1 – 2 см вище пупка

С. На 2 – 3 см вище пупка

D. На 2 – 3 см нижче пупка

*Е. Нижче великої кривизни шлунка на 2 – 3 см

37. У хворого Ж., 35 років, у якого діагностували цироз, лікар при обстеженні виявив перкуторно збільшення розмірів печінки.

Які нормальні розміри печінки по Образцов:

*А. 10-12, 9-11, 8-10 см

В. 12-14, 11-13, 10-12 см

С. 13-15, 12-14, 11-13 см

D. 9-10, 8-9, 7-8 см

Е. 8-9, 7-8, 6-7 см

38. Хвора Н., 40 років скаржиться на задишку, набряки на ногах, збільшення живота. Із анамнезу відомо, що хвора хворіє на ревматизм. При огляді: акроцианоз, набряки на нижніх кінцівках, живіт має вигляд „жаб’ячого живота” з наявністю венозної сітки по бокових поверхнях.

Коли живіт набуває вигляду „жаб’ячого живота”:

А. При метеоризмі

*В. При асциті

С. При вагітності

D. При ожирінні

Е. При перитоніті

39. У хворого М., 42 років, який хворіє на цироз печінки виявлено портальну гіпертензію.

Рентгенологічне дослідження якого відділу шлунково-кишкового тракту доцільно при портальній гіпертензії:

А. 12-ти палої кишки

*В. Стравоходу

С. Тонкої кишки

D. Сліпої кишки

Е. Поперечно-ободочної кишки

40. Хворий Ш., 22 років скаржиться на болі в епігастральній ділянці . Болі носять „голодний”, „нічний” характер, також мають сезонність (весна, осінь). Із анамнезу – батько пацієнта хворіє на виразкову хворобу.

Який із методів інструментального обстеження ви запропонуєте в першу чергу:

А. Дуодентальне зондування

В. Рентгеноскопію

С. Рентгенографію

D. Фракційне дослідження шлункового вмісту

*Е. Гастроскопію

№ 1

У приймальне відділення лікарні машиною швидкої допомоги доставлено хворого зі скаргами на свербіння шкіри, сип на обличчі і кінцівках, нудоту. Об'єктивно: температура – 37,10 С, Ps – 108 уд/хв, аритмічний, АТ – 120/80 мм рт. ст. На ЕКГ: ЧСС – 108 уд/хв, зрідка – передсердні екстрасистоли. З чого потрібно розпочати ведення історії хвороби хворого?

A. Загальний огляд.

B. Встановлення паспортних даних.*

C. Огляд окремих частин тіла.
D. Збір скарг.

E. Збір анамнезу життя.

№ 2

З приймального відділення за наявності направлення дільничного лікаря до гастроентерологічного стаціонару поступив хворий з жовтяницею, свербінням, субфебрильною температурою, розладами травлення. З чого розпочати курацію стаціонарного хворого?

A. Збір скарг.*

B. Збір анамнезу хвороби.

C. Збір анамнезу життя.
D. Збір загального анамнезу.

E. Детальний огляд хворого.

№ 3

Хвора 58 років, тривалий час проживала на забрудненій території близько ЧАЕС. В анамнезі – тиреотоксикоз. Лікується з приводу порушення функції щитоподібної залози. Об'єктивно: температура – 36,10 С, Ps – 108 уд/хв, ритмічний, АТ – 140/90 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС – 108 уд/хв, синусова тахикардія, поодинокі екстрасистоли. При аускультації серця – систолічний шум на верхівці. Яка ознака при огляді хворої може стати в нагоді при постановці діагнозу до проведення лабораторно-інструментальних досліджень?

A. Мішки під очима.

B. Екзофтальм.

C. Ендофтальм.*
D. Птоз.

E. Ністагм.

№ 4

Чоловік 26 років, тривалий час знаходиться під спостереженням гастроентеролога з приводу синдрому мальабсорбції. Хворого турбують проноси, знижений апетит, крихке волосся та ламкість нігтів. При лабораторному дослідженні встановлена недостатність вітаміна групи В. Яка ознака при огляді вказує на наявність вітамінної недостатності?

A. Тріщини у куточках рота.*

B. Незарощення твердого піднебіння.

C. Постійно напіввідкритий рот.
D. Кіфоз.

E. Гіперсалівація.

№ 5

Хвора 56 років, в анамнезі – інфаркт міокарда 2 роки тому. Скаржиться на задишку в стані спокою, біль у серці. При огляді – ортопное, акроціаноз, набряки шийних вен, гомілок. Ps 94 уд/хв, аритмічний. Верхня межа відносної тупості серця у ІІ міжребер’ї по лівій парастернальній лінії, права – на 1 см вправо від правого краю грудини, ліва – на 1,5 см вліво від лівої середньоключичної лінії у VI міжребер’ї. Межі абсолютної тупості серця по вищезазначених лініях: верхня – у ІІІ міжребер’ї, права – по лівому краю грудини, ліва співпадає з лівою межею відносної тупості серця.. Печінка – виступає на 6 см вниз по правій середньоключичній лінії. Під впливом терапії спостерігається позитивна динаміка. Яка стадія серцевої недостатності (СН) у хворої?


A. СН IIБ*
B. СН 0
C. СН I
D. СН IIА
E. СН III

№ 6

Хворий 49 років, в анамнезі – стабільна стенокардія, функціональний клас (ФК) ІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, що виникли раптово та не купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 108 уд/хв, АТ – 120/80 мм рт.ст., поодинокі екстрасистоли. На ЕКГ: ЧСС – 108 уд/хв, рідко – лівошлуночкові екстрасистоли, депресія сегмента ST у І, аVL та високі, гострокінцеві зубці Т у V2, V3, V4 відведеннях. Який найбільш вірогідний діагноз?


A. Стенокардія стабільна, ФК ІV.
B. Стенокардія стабільна, ФК ІІ.
C. Інфаркт міокарда.
D. Стенокардія нестабільна.*

E. Стенокардія варіантна.


№ 7

Хвора 27 років, в анамнезі – гостра ревматична лихоманка. Скаржиться на задишку при значному фізичному навантаженні, періодичні напади серцебиття. Об'єктивно: акроціаноз, Ps – 98 уд/хв, аритмічний, АТ – 105/70 мм рт.ст. Верхня межа відносної тупості серця по верхньому краю ІІ ребра, верхня межа абсолютної тупості серця співпадає з верхньою межею відносної тупості серця. Перший тон на верхівці посилений, вислуховується тричленний ритм, акцент другого тону над легеневою артерією, пресистолічний шум над верхівкою та в п’ятій точці аускультації. Який найбільш імовірний діагноз?


A. Дефект міжшлуночкової перетинки.

B. Недостатність мітрального клапана.
C. Пролапс мітрального клапана.
D. Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору.*
E. Недостатність клапана аорти.

№ 8

Хворий 24 років, в анамнезі – важка форма гострої вірусної інфекції місяць тому. Скаржиться на болі в нижній третині грудної клітки зліва, періодичні напади серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, слабкість, пітливість. впродовж останніх трьох тижнів тримається субфебрильна температура. Останнім часом відмічає підвищення температури до 39-400С, озноб. Об’єктивно: шкіра бліда з помірним жовтяничним відтінком, є синці, тахікардія, над аортою – систолічний і діастолічний шуми різної інтенсивності. Пальпаторно печінка і селезінка збільшені. Який найбільш вірогідний попередній діагноз?


A. Лівобічна нижньочасткова пневмонія.
B. Інфекційний ендокардит.*
C. Абсцес нирки.
D. Ревматична атака.
E. Інфаркт селезінки.

№ 9

Хворий 36 років, скаржиться на кашель з виділенням слизистого харкотиння, підвищення температури тіла до 37,60С, пітливість, загальну слабкість. Над легенями ясний легеневий перкуторний звук, вислуховується жорстке везикулярне диихання, розсіяні сухі хрипи. У крові гемоглобін – 144 г/л, еритроцити – 4,4 . 1012/л, лейкоцити – 9,4 . 109/л, лімфоцити –34%. На оглядовій рентгенограмі – посилення легеневого малюнка з обох сторін. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?

А. Збільшення повітряності легень.

В. Бронхо-легеневий синдром.*

С. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

D. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

Е. Ущільнення легеневої тканини.

№ 10

Хворий 26 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 37,80С, чергування сухого кашлю та вологого – з виділенням невеликої кількості слизистого харкотиння, пітливість, загальну слабкість. Над легенями ясний легеневий перкуторний звук, розсіяні сухі хрипи, жорстке везикулярне дихання. У крові гемоглобін – 143 г/л, еритроцити – 4,3 . 1012/л, лейкоцити – 9,4 . 109/л, лімфоцити – 33%. На оглядовій рентгенограмі посилення легеневого малюнка з обох сторін. Яка найбільш імовірна причина кашлю?


А. Запалення бронхів.*

В. Запалення плеври.

С. Здавлення бронхів.

D. Здавлення трахеї.

Е. Подразнення слизової оболонки бронхів.

№ 11

Хвора 25 років, скаржиться на сухий кашель, підвищення температури тіла до 37,8оС, пітливість, загальну слабкість. Голосове тремтіння не змінене. Над легенями ясний легеневий перкуторний звук, жорстке везикулярне дихання. У крові гемоглобін – 142 г/л, еритроцити – 4,2 . 1012/л, лейкоцити – 9,2 . 109/л, лімфоцити – 32%, паличкоядерні нейтрофіли – 14%. На оглядовій рентгенограмі посилення легеневого малюнка з обох сторін. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?

А. Гострий бронхіт.

В. Вогнищева пневмонія.

С. Хронічний бронхіт. *

D. Туберкульоз легень.

Е. Бронхіальна астма.

№ 12

Хворий 49 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 390С, озноб, кашель із в’язким слизистим харкотинням, яке містить домішки крові, біль у грудях при кашлі та глибокому вдиху. При огляді – виражений рум’янець на лівій щоці, герпетичні висипи на губах. Над зоною ураження при пальпації – посилення голосового третіння, при перкусії – тупий перкуторний звук. Дихання поверхневе, частота його 28/хв. Ліва сторона грудної клітки відстає при диханні. Над нижньою часткою лівої легені вислуховується бронхіальне дихання, різнокаліберні вологі хрипи. В крові еритроцити – 5,3 . 1012/л, лейкоцити – 17,0 . 109/л, фібриноген – 9 г/л, С-реактивний білок +++. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?

А. Ущільнення легеневої тканини. *

В. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

С. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

D. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині.

Е. Збільшення повітряності легень.

№ 13

Хворий 69 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 400С, запаморочення, озноб, кашель із в’язким слизистим харкотинням, яке містить домішки крові, біль у грудях при кашлі та глибокому вдиху, слабкість. При огляді – обличчя бліде з хворобливими рум’янцями на щоках, герпетичні висипи на шкірі, губах, слизовій носа. При пальпації – посилення голосового третіння та бронхофонії у нижніх відділах легень з обох сторін. Дихання поверхневе, частота його 28/хв. Обидві сторони грудної клітки відстають при диханні. У нижніх відділах легень вислуховується бронхіальне дихання, різнокаліберні вологі хрипи. В крові еритроцити – 4,3 . 1012/л, лейкоцити –18,0 . 109/л, фібриноген – 9,5 г/л, С-реактивний білок +++. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?

А. Ексудативний плеврит.

В. Вогнищева пневмонія.

С. Крупозна пневмонія.*

D. Бронхоектатична хвороба.

Е. Хронічний бронхіт.

№ 14

Хворий 54 років, скаржиться на кашель з відходженням значної кількості гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 380С з коливаннями 1-20С впродовж доби, періодичний озноб, задишку. В анамнезі – верхнедольова пневмонія кілька місяців тому. Обличчя бліде, ціанотичне. Голосове тремтіння справа посилене. Над легенями ослаблене везикулярне дихання, під правою ключицею різнокаліберні гучні вологі хрипи, амфоричне дихання. В крові лейкоцити – 14,0 . 109/л, гемоглобін – 85 г/л, еритроцити – 3,3. 1012/л, ШОЕ – 56 мм/год. При бактеріологічному дослідженні харкотиння виявлено ріст золотистого стафілокока. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?

А. Наявність патологічної порожнини в легенях. *

В. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

С. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

D. Підвищення повітряності легень.

Е. Ущільнення легеневої тканини.

№ 15

Хворий 54 років, скаржиться на кашель з відходженням значної кількості гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 380С з коливаннями 1-20С впродовж доби, періодичний озноб, задишку. В анамнезі – лікувався неодноразово з приводу туберкульозу, лікування останнього разу не закінчив, посилаючись на скрутне матеріальне становище. Не працює. Вживає алкоголь. Обличчя бліде, ціанотичне. Під правою ключицею послаблене голосове тремтіння, при перкусії легень притуплений тимпанічний перкуторний звук. Над легенями ослаблене везикулярне дихання, під правою ключицею різнокаліберні гучні вологі хрипи, амфоричне дихання. В крові – лейкоцити 13,0 . 109/л, гемоглобін – 83 г/л, еритроцити – 3,5. 1012/л, ШОЕ – 50 мм/год. При бактеріологічному дослідженні харкотиння виявлено ріст палички Коха. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?

А. Правосторонній пневмоторакс.

В. Ателектаз легені.

С. Закрита порожнини в легені.

D. Правосторонній гідроторакс.

Е. Дренована порожнина в легені. *

№ 16

Хвора 36 років, скаржиться на кашель з відходженням значної кількості пінистого, схожого на сирну масу харкотиння, підвищення температури тіла до 38-400С, періодичний озноб, задишку. В анамнезі – пневмонія кілька місяців тому. Обличчя бліде, ціанотичне. Збільшені шийні лімфатичні вузли. При перкусії легень під лівою ключицею притуплений тимпанічний перкуторний звук. Над легенями ослаблене везикулярне дихання, під лівою ключицею різнокаліберні гучні вологі хрипи. В крові лейкоцити – 13,0 . 109/л, гемоглобін – 83 г/л, еритроцити – 3,5. 1012/л, ШОЕ – 50 мм/год. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу для підтвердження основного ді­агно­зу?

А. Спірографію.

В. Бронхографію.

С. Електрокардіографію.

D. Бактеріоскопію харкотиння.

Е. Рентгенографію легень. *

№ 17

Хвора 49 років скаржиться на кашель із виділенням слизисто-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 39,60С, головний біль, пітливість. Шкіра та видимі слизові оболонки бліді. Ширина полів Креніга справа і зліва 5 см. Рухливість нижніх легеневих країв збережена. Над середньою ділянкою правої легені притуплений тимпаніт чергується з легеневим звуком, на фоні жорсткого везикулярного дихання вислуховуються звучні дрібнопухирчасті вологі хрипи, рентгенологічно — неоднорідне "плямисте" затемнення помірної інтенсивності, тяжистість кореня правої легені. В крові лейкоцити – 16,2 . 109/л, ШОЕ – 40 мм/год. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?

А. Вогнищева пневмонія.*

В. Гідроторакс.

С. Ексудативний плеврит.

D. Крупозна пневмонія.

Е. Пневмоторакс.

№ 18

Хвора 19 років скаржиться на кашель із виділенням слизисто-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 38,60С, головний біль. Шкіра та видимі слизові оболонки бліді. Висота правої та лівої легень відповідно 25 та 3 см. Ширина полів Креніга справа і зліва 4 см. Рухливість нижніх легеневих країв збережена. Над нижньою ділянкою правої легені притуплений тимпаніт чергується з легеневим звуком. На фоні жорсткого везикулярного дихання вислуховуються звучні середньопухирчасті вологі хрипи, рентгенологічно –затемнення помірної інтенсивності, тяжистість кореня правої легені. В крові лейкоцити – 26,2 . 109/л, ШОЕ – 35 мм/год. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?

А. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

В. Ущільнення легеневої тканини. *

С. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині.

D. Патологічної порожнини в легені.

Е. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

№ 19

Хвора 54 років скаржиться на кашель з виділенням слизистого харкотиння, загальну слабкість, пітливість. Хворіє понад 15 років, загострення бувають кілька разів на рік. Над легенями послаблене голосове тремтіння. Бронхофонія послаблена з обох сторін. При перкусії – коробковий перкуторний звук, помірне обмеження рухливості нижніх легеневих країв. При аускультації – ослаблене везикулярне дихання, сухі хрипи. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?

А. Емфізема легень. *

В. Бронхіальна обструкція.

С. Легенева недостатність.

D. Мукоциліарна недостатність.

Е. Ущільнення легеневої тканини.

№ 20

Хвора 54 років знаходиться на лікуванні в каріологічному відділенні. В юності перенесла гостру ревматичну лихоманку. Верхівковий поштовх розлитий, при аускультації діастолічний шум на верхівці серця та в ІІ міжребер’ї справа від грудини. Ліва межа відносної та абсолютної тупості серця зміщена вниз та вліво. При проведенні ультразвукового дослідження – ділятація лівого шлуночка та аортальна вада. На ФКГ − спадаючий діастолічний шум. Яка ознака може бути інформативною при огляді такої хворої?

А. Невпорядковані рухи обличчя у вигляді гримас..

В. Мимовільні рухи голови незалежно від пульсу.

С. Мимовільні рухи голови в такт пульсу. *

D. Старече трясіння голови.

Е. Спадіння вен шиї на вдиху.

№ 21

Хвора 34 років, скаржиться на кашель з відходженням великої кількості гнійного харкотиння ("повним ротом") у ранкові години. При зміні положення тіла кашель посилюється. Температура тіла субфебрильна. Хворіє з дитинства, загострення щорічно навесні та восени. Над легенями на фоні ясного легеневого перкуторного звуку ділянки притуплення, де вислуховуються численні сухі та консонуючі крупно- і середньопухирчасті вологі хрипи. В крові – лейкоцити 24 . 109/л, ШОЕ – 46 мм/год. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?

A. Бронхоектатична хвороба. *

B. Бронхіт.

C. Вогнищева пневмонія.

D. Емфізема легень.

E. Рак легень.

№ 22

Хвора 24 років, скаржиться на кашель після пробудження з відходженням великої кількості слизисто-гнійного харкотиння, періодично зловонного. При зміні положення тіла кашель посилюється. Температура тіла в межах 37,0- 37,60С. У дитинстві перенесла операцію – резекцію долі легені. Над легенями на фоні ясного легеневого перкуторного звуку ділянки притуплення, де вислуховуються численні сухі та консонуючі крупно- і середньопухирчасті вологі хрипи. В крові лейкоцити – 24 . 109/л, ШОЕ – 46 мм/год. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?

А. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

В. Деструкція стінки бронхів.*

С. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

D. Звуження просвіту бронхів.

Е. Ателектаз легені.

№ 23

У чоловіка 48 років під час перебування на морозі з’явився приступ ядухи з переважним утрудненням видиху. Хворий сидить, упершись руками об край ліжка. Обличчя ціанотичне, на відстані чути свистячі хрипи. Грудна клітка бочкоподібно розширена, екскурсія її обмежена. Частота дихання 22/хв. Голосове тремтіння ослаблене. Над легенями коробковий перкуторний звук, ослаблене везикулярне дихання, розсіяні сухі свистячі хрипи. Пульс – 90 уд/хв, АТ – 150/90 мм рт.ст. Індекс Тіффно – 45 %. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?

А. Набряк легень.

B. Бронхоектатична хвороба.

С. Вогнищева пневмонія.

D. Бронхіальна астма.*

Е. Серцева астма.

№ 24

Жінка, 49 років, хворіє впродовж 8 років. Скарги на напади експіраторної ядухи, кашлю, котрі з’являються навесні, супроводжуються слизовими виділеннями з носа, чханням. Такі напади з’являються переважно підчас цвітіння квітів. Грудна клітка – бочкоподібна. Голосове тремтіння ослаблене, над легенями легеневий перкуторний звук із коробковим відтінком, жорстке везикулярне дихання з подовженим видихом, дифузні сухі свистячі та дзижчачі хрипи. При нападі ядухи помітно участь допоміжних м’язів у акті дихання. На рентгенограмі підвищена повітряність легень, тяжистість. У крові гемоглобін – 120 г/л, еритроцити – 4,9 . 10 12/л, лейкоцити – 8,0 . 10 9/л, еозинофіли – 11 %. У харкотинні, що має "скловидний" характер, знайдені еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена й спіралі Куршмана. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?

А. Підвищення повітряності легень. *

В. Накопичення рідини в плевральній порожнині.

С. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині.

D. Накопичення повітря в плевральній порожнині.

Е. Ущільнення легеневої тканини.

№ 25

Чоловік 38 років, скаржиться на біль у грудній клітці зліва, сухий кашель, підвищення температури тіла. Хворіє 4 дні, захворювання пов’язує з переохолодженням. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння ослаблене, виражене притуплення перкуторного звуку з верхньою межею по параболоподібній лінії, різко ослаблене везикулярне дихання. Ширина простору Траубе зменшена. На рентгенограмі органів грудної клітки зліва внизу гомогенна інтенсивна тінь з косою верхньою межею. В крові лейкоцити – 16 . 109/л, ШОЕ – 44 мм/год. Який орієнтовно об’єм випоту?

А. Абсцес легень.

В. Ексудативний плеврит.*

С. Крупозна пневмонія.

D. Бронхіальна астма.

Е. Туберкульоз легень.

№ 26

У чоловіка 28 років – біль у грудній клітці зліва, кашель, підвищення температури тіла. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння ослаблене, виражене притуплення перкуторного звуку з верхньою межею по параболоподібній лінії з найвищою точкою по задній пахвовій лінії, спереду притуплення до рівня ІУ ребра. Над зоною притуплення різко ослаблене везикулярне дихання. У міжлопатковій ділянці зліва бронховезикулярне дихання. Ширина простору Траубе зменшена. В крові лейкоцити – 26 . 109/л, ШОЕ 60 мм/год. Який орієнтовно об’єм випоту?

А. 500 мл*

В. 1500 мл

С. 2000 мл

D. 2500 мл

Е. 3000 мл

№ 27

Чоловік 37 років, скаржиться на біль у грудній клітці при кашлі, кровохаркання, підвищення тіла до 380С. У задньобоковому відділі грудної клітки зліва голосове тремтіння різко ослаблене, тупий перкуторний звук з точкою максимуму лінії Еліс-Дамуазо-Соколова на рівні кута лопатки. Над зоною притуплення різко ослаблене везикулярне дихання. У міжлопатковій ділянці зліва бронховезикулярне дихання. В крові лейкоцити – 19 . 109/л, ШОЕ – 55 мм/год. Який метод допоможе встановити характер патологічного процесу?

А. Бронхоскопія.

В. Бронхографія.*

С. Аналіз промивних вод із бронхів.

D. Пункція плевральної порожнини.

Е. Сцинтиграфія легень.

№ 28

Чоловік 57 років, скаржиться на сильний кашель, який супроводжується болем у грудній клітці, виділенням харкотиння зі згусткaми крові, тривале підвищення температури тіла до 37,60С, задишку при помірному навантаженні. За рік схуд на 15 кг. Різке погіршення стану відмічає за останні 2 місяці. Палить понад 25 років. Обличчя бліде, права половина грудної клітки відстає в акті дихання. В нижній ділянці правої легені посилена бронхофонія, притуплений перкуторний звук, патологічне бронхіальне дихання, сухі хрипи. В крові лейкоцити 8 . 109/л, гемоглобін 90 г/л, еритроцити 3,4 . 1012/л, ШОЕ 50 мм/год. На рентгенограмі гомогенне інтенсивне затемнення в нижніх відділах правої легені. Який найбільш імовірний нозологічний діагноз?

А. Бронхоектатична хвороба.

В. Крупозна пневмонія.

С. Рак легень. *

D. Туберкульоз.

Е. Хронічний бронхіт.

№ 29

Хворий 88 років, доставлений каретою швидкої допомоги з важким ураженням дихального центру внаслідок порушення мозкового кровообігу. Пульс ритмічний, ЧСС – 78 уд/хв. На верхівці серця – систолічний шум. Дихання жорстке везикулярне. Живіт м’який, безболісний при пальпації. Який тип дихання найбільш вірогідний?

А. Слабке поверхневе.

В. Ритмічний.

С. Апное.

D. Періодичний.*

Е. Однакове за глибиною і тривалістю.

№ 30

Чоловік 57 років, поступив до реанімаційного відділення з ознаками важкої інтоксикації. Дихання голосне. Глибина дихальних рухів поступово наростає, з максимумом на 5-7 вдиху, з наступним поступовим зниженням глибини і настанням пауз на 15-60 с. Пульс аритмічний, тахикардія. На верхівці серця – систолічний шум. Живіт м’який, чутливий при пальпації. Як називається таке дихання?

А. Чейн-Стокса.*

В. Біота.

С. Періодичне.

D. Грокка.

Е. Раухфуса.

№ 31

Жінка 43 років, впродовж 5 років страждає на хворобу Крона, погіршення наступило 6 місяців тому: з’явилася виражена слабкість, швидка стомлюваність, задишка під час ходьби, зниження маси тіла, зберігаються проноси. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, на гомілках м'які набряки. Аналіз крові: гемоглобін – 86 г/л, загальний білірубін – 20 ммоль/л, загальний білок – 50 г/л. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?

A. Синдром мальабсорбції.*
B. Синдром подразненої товстої кишки.
C. Синдром печінково-клітинної недостатності.
D. Паранеопластичний синдром.
E. Реактивний панкреатит.

№ 32

Хворий 81 року скаржиться на постійне виділення сечі краплями, відчуття розпирання внизу живота. Об'єктивно: над лобком кулеподібне випинання, над яким перкуторно визначається притуплення, позитивний надлобковий поштовх. Який симптом спостерігається у хворого?


A. Парадоксальна ішурія.*
B. Нетримання сечі.
C. Дизурія.
D. Енурез.
E. Полакіурія.

№ 33

Хвора 52, скаржиться на загальну слабкість, носові кровотечі, підвищення температури тіла до 39,50С. Протягом 3 років відмічає наявність збільшених лімфовузлів. Стан погіршився за останні кілька днів. Шкіра та склери з іктеричним відтінком, збільшені всі лімфовузли. Печінка виступає з під реберної дуги на 5 см, селезінка – на 3 см. У крові еритроцити – 2,5 . 1012/л, гемоглобін – 64 г/л, колірний показник – 0,93, ретикулоцити – 40 %, лейкоцити – 124 . 109/л, мієлоцити – 36 %, тромбоцити – 60 . 109/л, ШОЕ –55 мм/год, білірубін загальний – 82,3 мкмоль/л, непрямий – 62 мкмоль/л, у сечі жовчних пігментів не виявлено. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?

А. Надпечінкова жовтяниця.

В. Гостра печінкова недостатність.

С. Гепато-лієнальний синдром.*

D. Гепато-ренальний синдром.

Е. Хронічна печінкова недостатність.

№ 34

Хвора 32 років, скаржиться на загальну слабкість, головні болі, набряки на лиці, нижніх кінцівках, блідість шкіри, періодичне збільшення розмірів живота, виділення сечі до 450 мл за добу. Хворіє 15 років, погіршення настало 2 тижні тому назад після простуди. Пульс 80 уд/хв, ритмічний. АТ – 180/115 мм рт.ст. Шкіра над набряками тепла. Ліва межа відносної тупості серця на 1 см вліво від лівої середньоключичної лінії. Акцент ІІ тону над аортою. В нижніх ділянках живота тупість при перкусії, наявна флуктуація. Печінка пальпаторно й перкуторно на 2 см виступає з-під краю реберної дуги по правій середньоключичній лінії. Нирки не пальпуються. Симптоми Щоткіна-Блюмберга і Пастернацького негативні. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?

А. Нефротичний синдром.*

В. Нефритичний синдром.

С. Гостра ниркова недостатність.

D. Портальна гіпертензія.

Е. Хронічна серцева недостатність.

№ 35

Хворий 44 років, в анамнезі – стабільна стенокардія, функціональний клас (ФК) ІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 168 уд/хв, АТ – 200/110 мм рт.ст., перебої в роботі серця. На ЕКГ: ЧСС – 168 уд/хв, ритм несинусовий, неправильний, відсутній Р перед комплексами QRS, тривалість QRS – 0,10 c, Q – 0,02 c, амплітуда R 25 мм, наявність хвилі f на ізолінії,. Яка форма аритмії найбільш вірогідна?


A. Повна атріовентрикулярна блокада.
B. Фібриляція шлуночків.
C. Фібриляція передсердь.*
D. Неповна атріовентрикулярна блокада.

E. Екстрасистолія.

№ 36

Хворий 46 років, в анамнезі – ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги, функціональний клас (ФК) ІІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 88 уд/хв, АТ – 180/110 мм рт.ст., перебої в роботі серця. На ЕКГ: ЧСС – 88 уд/хв, ритм синусовий, неправильний, Р є на ізолінії перед всіма комплексами QRS, наявність позачергового комплексу РQRS, форма якого незмінена, після котрого – неповна компенсаторна пауза. Яка форма аритмії найбільш вірогідна?


A. Фібриляція шлуночків.
B. Екстрасистолія. *
C. Повна атріовентрикулярна блокада.
D. Неповна атріовентрикулярна блокада.

E. Фібриляція передсердь.

№ 37

Хворий 56 років, в анамнезі – ішемічна хвороба серця: стабільна стенокардія напруги, постінфарктний кардіосклероз, функціональний клас (ФК) ІІІ. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі за грудиною стискаючого характеру, болі в ділянці серця тупого, розлитого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 98 уд/хв, АТ – 180/110 мм рт.ст., перебої в роботі серця. На ЕКГ: ЧСС – 98 уд/хв, ритм синусовий, неправильний, комплексами QRS, наявність позачергових деформованих комплексів QRS, перед якими Р відсутній, спостерігається дискордантність зубців R та S, після позачергових комплексів QRS довга компенсаторна пауза, в якій вміщується дві нормальні відстані RR, що передують позачерговому скороченню, тривалість QRS – 0,20 c. Яка форма аритмії найбільш вірогідна?

A. Шлуночкова екстрасистолія.*
B. Фібриляція шлуночків.
C. Повна атріовентрикулярна блокада.
D. Неповна атріовентрикулярна блокада.

E. Передсердна екстрасистолія.

№ 38

У жінки 36 років спостерігаються загальна слабкість, головні болі, набряки на лиці, нижніх кінцівках, деяка блідість шкіри, періодичне збільшення розмірів живота, виділення сечі до 450 мл за добу. Хворіє 14 років, погіршення настало 2 тижні тому назад після простуди. Пульс 82 уд/ хв, ритмічний. АТ 185/115 мм рт.ст. Температура 36,8оС. Шкіра над набряками тепла. Межі відносної тупості серця: ліва – на 1,5 см вліво від лівої середньоключичної лінії, верхня – у ІІ міжребер’ї, права – на 2 см вправо від правого краю грудини. Акцент ІІ тону над аортою. В нижніх ділянках живота тупість при перкусії, наявна флуктуація. Печінка пальпаторно й перкуторно на 2 см виступає з-під краю реберної дуги по правій середньоключичній лінії. Нирки не пальпуються. Симптоми Щоткіна-Блюмберга і Пастернацького негативні. Визначення яких речовин у крові найбільш важливе для діагностики в хворої провідного синдрому?

А. Білків.*

В. Білірубіну.

С. Глюкози.

D. Креатиніну.

Е. Ферментів.

№ 39

Хвора 44 років скаржиться на ниючий біль в попереку, більше справа, інколи підвищення температури тіла до субфебрильної, головний біль. 4 роки тому в пацієнтки був напад болю в правій половині попереку, який супроводжувався різким підвищенням температури та гематурією. Впродовж останнього року відзначено підвищення АТ до 200/110 мм рт.ст. У сечі: білок – 0,99 г/л, лейкоцити – 10-15 в п/з, еритроцити – 2-4 в п/з, циліндри гіалінові – 1-2 в п/з, креатинін – 102 мкмоль/л. Який найбільш імовірний синдромологічний діагноз?


A. Нефротичний синдром.

B. Нефритичний синдром.
C. Набряковий синдром.*
D. Дизуричний синдром.
E. Клімактеричний синдром.

№ 40

Хворий 66 років, в анамнезі – гіпертонічна хвороба. Потрапив у кардіологічне відділення зі скаргами на болі в ділянці серця тупого, розлитого характеру, що виникають періодично, купіруються нітрогліцерином. Об'єктивно: Ps – 78 уд/хв, АТ – 170/110 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС – 78 уд/хв, ритм синусовий, правильний, тривалість QRS – 0,10 c, RI > RII> RIII , RV6> RV5> RV4> RV3 >RV2> RV1 . Які зміни зареєстровані на ЕКГ?

A. Гіпертрофія лівого шлуночка.*

B. Гіпертрофія правого шлуночка.
C. Гіпертрофія обох шлуночків.
D. Блокада правої ніжки пучка Гіса.
E. Блокада лівої ніжки пучка Гіса.

1. У хворого К. грудна клітка нагадує циліндр, епігастральний кут більше 90ºС направлення ребер наближається до горизонтального.

Яка форма грудної клітки у хворого?

А. Дифізематозия

В. Паралітична

С. Нормостенічна

D. Астенічна

Е. *Гіперстенічна

2. У хворого Н., 56 років внаслідок черепно-мозкової травми виник патологічний ритм дихання, що супроводжується групами відносно ритмічних вдихів з періодами апноє.

Який патологічний ритм дихання у хворого?

А. *Дихання Біота

В. Дихання Кусмауля

С. Дихання Грокко-Фургоні

D. Паралітичне дихання

Е. Дихання Чейна-Стокса

3. У хворої З., 69 років в правій половині грудної клітки рентгенологічно виявлено ознаки ексудативного плевриту.

Яким буде голосове тремтіння в правій підлопатковій ділянці при пальпації?

А. Підсилене

В. Послаблене

С.* Відсутнє

D. Дзвінке

Е. Гучне

4. У хворого М., 36 років, в терапевтичному відділенні діагностовано правосторонню нижньодольову крупозну пневмонію в стадії сірого опечінкування.

Якими будуть перкуторні ознаки міжреберних проміжків над нижньою долею правої легені?

А. Тимпанічний звук

В. Гучний тимпаніт

С. *Тупий перкуторний звук

D.Притуплений перкуторний звук

Е. Коробковий тимпаніт

5. У хворої Б., 42 років перкуторно по паравертебральній лінії з права в проекції середньої долі виявлено тон „тріснувшого горщика”.

Ознакою якої патології є такі перкуторні зміни?

А. Ущільнення легеневої тканини

В. Емфізема

С. Гідроторакс

D. *Каверна, сполучена з бронхом

Е. Гемоторакс

6. У хворої В., 67 років діагностовано лівосторонній ексудативний плеврит .

Чи вплине даний стан на простір Траубе

А. Не вплине

В. Збільшиться простір

С. *Зменшиться простір

D. Зміститься простір

Е. Зникне простір

7. Як зміниться активність рухливості нижніх країв легенів у хворої з бронхіальною астмою ІІ стадії?

А. Без змін

В. Збільшена активність рухливості

С. *Зменшена активність рухливості

D. Відсутня рухливість

Е. Хвилеподібна активність рухливості

8. У хворої М., 39 років Аускультативно встановлено саккадироване дихання в лівій підлопатковій ділянці.

На яку патологію вказує така ознака?

А. *Звуження мілких бронхів

В. Розширення мілких бронхів

С. Спазми крупних бронхів

D. Спазми верхівок легенів

Е. Наявність бронхоектазів

9. У хворого З. діагностовано гідроторакс.

Які аускультативні ознаки будуть над цією ділянкою легенів?

А. Дихання відсутнє*

В. Дихання ослаблене

С. Дихання шумне

D. Дихання переривчасте

Е. Дихання зростаюче

10. У хворого Н., 36 років в період крупозної пневмонії з’явився вологий кашель з відходженням мокротиння.

Які додаткові шуми над ураженою долею можна вислухати?

A. Шум тертя плеври

B. Сухі хрипи

C. Вологі хрипи*

D. Крепітацію

E. Жорстке дихання

11. Хворий Ж., скаржиться на незначний загрудинний біль тупого періодичного характеру, набряки на нижніх кінцівках. При дослідженні лікар назвав одну нетипову ознаку серцевих набряків. Які?

A. Спочатку виникають в ділянках гомілок

B. Рожевого кольору

C. Теплі на дотик*

D. м’які

E. рожево-синюшного кольору

12. При написанні історії хвороби студент не дотримався послідовності схеми історії хвороби. В чому була його помилка?

A. Паспортна частина

B. Скарги

C. Анамнез життя

D. Розпитування по органах і системах

E. Анамнез захворювання*

13. У хворого при рентгенографічному дослідженні було виявлено каверну з фіброзними краями сполученню з правим бронхом. Яким буде при пальпаторному дослідженні голосове тремтіння?

A. Підсилене асиметричне*

B. Ослаблене

C. Відсутнє

D. Помірне враження

E. Підсилене симетрично з двох сторін

14. У хворого З., раптово вночі виник тяжкий стан, загрозливий для життя: задуха, клокочуче дихання, серцебиття, відчуття страху смерті. Лікар корети невідкладної допомоги встановив: наявність поверхневого клокочучого дихання, положення ортопноє, виділення пінистого мокротиння з прожилками крові. АТ 220/125 мм рт. ст. Пульс 120 уд за хв, аритмічний. Відсутнє голосове тремтіння двобічно. Аускальтативно відсутнє дихання в легенях двобічно. Тони серця приглушені.

Який тяжкий стан лікар?

A. Гіпертонічний криз

B. Гіпотіреоз

C. Стенокардія

D. Набряк легень*

E. Хронічна серцево-судинна недостатність ІІБ ст.

15. Хвора К., скаржиться на задуху, перебої в серці. Набряк живота, вимушене сидяче положення з опущеними на підлогу ногами. При дослідженні виявлено асцит. Пульс 112 уд. За хв. аритмічний, АД 100 мм рт.ст. Пальпаторно в легенях симетрично з двох сторін ослаблене голосове тремтіння. Перкуторно права межа відносної серцевої тупості 1,5 см від правого краю грудини, верхня по пригрудинній лінії в першому міжребір’ї від середнього ключичної лінії в сторону до грудини Після зональної . Лікар почав надавати невідкладну допомогу. З чим пов'язаний патологічний стан?

A. Загострення хронічної серцевої недостатності

B. Ускладнення при мітральному стенозі*

C. Колапс

D. Розпад пухлини легенів

E. Стеноз аортального клапана

16.У хворої З., 32 років виникли скарги на пульсацію в ділянках: скроневих артерій, мякого неба, зіниць сонних артерій, з’явилась блідість шкірного покриву, не дивлячись на нормальні аналізи крові і сечі. При семіологічному аналізі скарг, лікар запідозрив:

A. Стеноз клапана

B. Недостатність аортального клапана*

C. Недостатність мітрального клапана

D. Незрощення міжшлуночкової перегрузки

E. Мітральний стеноз

17. При визначенні меж відносної тупості серця в нормі студент порушив послідовність. В чому помилка?

A. Права межа - 1,5 см від правого краю грудини до правої середньо ключичної лінії

B. Верхня межа верхній край 3 ребра

C. Верхня межа верхній край 2 ребра

D. Ліва межа на 1,5 см від лівої середньо ключичної лінії в сторону до грудини

E. Перкусія середньої сили

18. При визначенні меж абсолютної тупості серця в нормі студент допустив помилку. В чому помилка?

A. Тиха перкусія

B. Права межа по лівій пригрудинній лінії

C. Верхня межа - друге ребро*

D. Ліва межа співпала з межею відносної тупості - 1,5 см від лівої середньо ключичної лінії в сторону до грудини

E. верхня межа - нижній край

19. При перкуторному дослідженні хворого К., 72 років хворий визначив перкуторно збільшення ширини судинного пучка вправо. Про наявність якої патології міг подумати лікар?

A. Хронічна серцева недостатність

B. Розширення легеневої артерії

C. Міокардіодистрофія

D. Розширення аорти*

E. Мітральний стеноз

20. При аускультації хворого з скаргами на задуху і тупий ниючий біль в ділянці серця лікар кваліфікував підсилення І тону. Виключити патологічний стан при якому не може бути підсилення І тону:

A. Недостатність мітрального клапану*

B. Стеноз лівого атріо-вентрикулярного отвору

C. Укорочення a-v провідності

D. При зменшенні кровенаповнення лівого шлуночка

E. При мі тральному стенозі

21. При аускультації хворої Н., 47 років лікар кваліфікував ослаблення ІІ тону над аортою.

Який варіант патології виключив лікар?

A. Недостатність аортального клапана

B. Аортальний стеноз ІУ ступеня

C. Ослаблення м’яза лівого шлуночка (гіпертрофія і діл ІІ ступеня)

D. Ослаблення м’яза правого шлуночка

E. При артеріальній гіпертензії*

22. При призначенні ФКГ хворому з мітральним стенозом фельдшер неправильно зорієнтувавсь в каналах ФКГ. Якого канала не існує?

A. Аускультативний

B. Низькочастотний

C. Середньочастостний С1, С2

D. Високочастотний

E. Високочастотні

23. Яку помилку допустив студент при аналізі ФКГ в нормі?

A. І тон серця починається через 0,03-0,06 сек. Від початку зубця ЕКГ

B. Амплітуда І тону на верхівці має бути від 10 до 25 мл

C. Тривалість І тону 0,15 сек - 0,25 сек*

D. ІІ тон починається за 0,02 сек до початку зубця Т ЕКГ

E. Амплітуда ІІ тону на верхівці від 6 до 15 мм Тривалість 0,04 - 0,07 сек

24. При аналізі даних амплітуди зубців Р, студент допустив помилку. Знайдіть її:

A. Амплітуда зуб Р 2,5-6,0 мм*

B. Амплітуда зуб Р 2,5-6,0 мм

C. Амплітуда зубця 1/4 частина амплітуди зубця R

D. амплітуда зубця Р - 0,5-2,5 мм

E. Амплітуда зубця Р в середньому 18 мм

25. При аналізі даних тривалості зубців в нормі була допущена помилка Р, Q, R, T знайдіть її:

A. Тривалість зубця Р-0,06-0,10 сек

B. Тривалість зубця Q - 0,03 сек

C. Тривалість зубця R - 0,1-0,2 сек

D. Тривалість зубця Т - 0,10 -0,25 сек

E. Тривалість зубця R-0,08 сек

26. При аналізі ЕКГ студент правильно кваліфікував на ЕКГ ознаки миготливої аритмії. Знайдіть їх:

A. ЧСС-1-02 за 1 хв укорочення інтервалів R-R на одну і туж величину синусовий ритм

B. Незмінені комплекси QRS різні інтервали R-R, хвилі Е, ЧСС 96 уд за хв

C. Деформовані і розширені комплекси QRS однакові інтервали R-R відсутність зубців

D. Подовження серцевого циклу наявність періодів Самолова Венккебаха

E. ЧСС - 56 збільшення інтервалів R-R і синусовий ритм

27. У хворої 73 років кваліфіковано на ЕКГ різке відхилення електричної осі серця вправо і знайдіть правильне значення:

A.-( - 30о)

B. -(+950)

C. -(650)

D. -(+150)

E. -(+75)

28. При огляді і поверхневій пальпації живота лікар виявив локальну резистентність м’язів в пілородуоденальній області. Вказати невірну ознаку резистентності

A. Асиметрія м’язів локального характеру 1-1,5 см при огляді

B. помірне напруження м’язів при пальпації в нижній третині правого прямого м’яза живота

C. Помірна болісність при пальпації порівняно з симетричної сторони

D. Різка болісність при відриві пальців від пальпуючої ділянки

E. Помірна болісність зникає при відриві пальців рук*

29. У хворого М., 45 років визначено симптом Боткіна-Блюмберга. Яка його причина?

A. Нейрорефлекторна резистетність

B. Нейрорефлекторна блокада

C. Запалення і подразнення листка брюшини, перитоніт*

D. Асцит

E. гідроторакс

30. Якою буде аускультація живота у хворого на перитоніт після 5 років перфоративної виразки:

A. Урчання

B. Клекотання

C. Дзжижачі хрипи

D. Абсолютна тиша*

E. Бурчання

31.

32. Хто із відомих в Україні і за її межами вперше встановив діагноз хворому - інфаркт міокарда за допомогою фізикального методів дослідження?

A. Мудров М.Я.

B. Захар’їн Г.А.

C. Яновський Т.Г.

D. Василенко В.Х.

E. Образцова В.П.*

33. Які ознаки уражень клапанного апарата і міокарда не можна дослідити у хворого при ехокардіографії?

A. об’єми порожнин серця

B. Оцінка фракції серцевого викиду

C. Оцінити товщину міжшлуночкової перегородки

D. Оцінка товщини задньої стінки лівого шлуночка

E. Оцінка густини крові*

34. Назвати методику яка не використовується при пальпації нирок:

A. Метод дослідження балотуванням при асциті

B. Методика дослідження по Образцову

C. Методика дослідження по Наумову

D. Методика по Салі*

E. Методика дослідження балотуванням з нефротичним синдромом

35. Назвати ознаку не характерну для органічного шуму

A. Низькочастотний, низькокоамплітудний*

B. Високочастотний

C. Високоамплітудний

D. Має зони іррадіації

E. Грубий, скребучий

36.Лікар визначив у хворого конкордатний тип ЕКГ. Які його ознаки?

A. У всіх відведеннях збільшення амплітуда комплексів QRS

B. У ІІ стандартному відведенні зменшення амплітуда комплексів QRS

C. У ІІ стандартному відведенні збільшення амплітуда комплексів QRS

D. У І, ІІ, ІІІ стандартних відведеннях значно зменшені за амплітудою в ст зубці комплексів QRS*

E. У І стандартному відведенні збільшені за амплітудою всі комплекси QRS

37. Яка з причин не впливає на патологічне роздвоєння ІІ тону?

A. Незрощення міжпередсердної перегородки

B. Мі тральний стеноз

C. Недостатність мітрального клапана

D. Стеноз вічка легеневої артерії

E. Блокада правої ніжки пучка Гіса

1. Жінка 55 років скаржиться на різкий біль у правому підребер'ї та епігастрії, який ірадіює під праву лопатку, нудоту, багаторазову блювоту. Хворіє кілька років, біль знімався но-шпою. Об'єктивно: надмірного харчування, невелика іктеричність склер, температура тіла 38°С, живіт помірно здутий, болючий та напружений у правому підребер'ї та епігастрії. Позитивний симптом Ортнера, ф рен і кус-симптом справа. У крові: лейкоцитоз, прискорена ШЗЕ. При холецистографії: тінь жовчного міхура не контрастується. Який з діагнозів найбільш імовірний?

A. Рак жовчного міхура

B. Хронічний холецистіт

C. Хронічний холангіт

D. Гіпотонічна дискінезія жовчного міхура

E. Жовчнокам'яна хвороба *

2. Хворий, 32 років, скаржиться на задишку, біль в правому боці при диханні, кашель зі ржавим харкотинням, лихоманку з ознобами, слабкість. Об-но: ЧД-24/хв, у задньо-нижній ділянці правої половини грудної клітки посилене голосове тремтіння, притуплений перкуторний тон, аускультативно - крепітація. Про яке захворювання у даного хворого слід подумати в першу чергу?

A. Ексудативний плеврит

B. Гострий бронхіт

C. Пневмосклероз

D. Крупозна пневмонія *

E . Бронхоектазійна хвороба


3. Хворий, 32 років, скаржиться на задишку, біль в правому боці при диханні, кашель зі ржавим харкотинням, лихоманку з ознобами, слабкість. Об-но: ЧД-24/хв, у задньо-нижній ділянці правої половини грудної клітки посилене голосове тремтіння, притуплений перкуторний тон, аускультативно - крепітація. Які основні дихальні шуми можна визначити над вказаною ділянкою?

A . Бронхіальне *

B . Везикулярне ослаблене

C . Сакадоване

D . Підсилене везикулярне

E . Металічне


4. Чоловік 62 років. Скаржиться на загальну слабкість, сухий кашель, задишку, важкість в грудній порожнині. Вважає себе хворим протягом 1 місяця. При об’єктивному обстеженні - права половина грудної клітини відстає при диханні, перкуторно над правою легенею визначається тупість, аускультативно - дихання справа не вислуховується. На рентгенограмі органів грудної порожнини визначається тотальне інтенсивне гомогенне затемнення справа. Органи середостіння зміщені в правий бік. Прозорість лівої легені збільшена, лівий купол діафрагми опущений. Про яке захворювання у даного хворого слід подумати в першу чергу?

А. Ателектаз правої легені як ускладнення центрального раку *

В. Казеозна пневмонія

С. Цироз правої легені

D . Правобічний ексудативний плеврит

Е. Гостра правобічна полісегментарна пневмонія

5. Чоловік 62 років. Скарги на слабкість, задуху, кашель з харкотинням. Вважає себе хворим протягом 2 місяців, стан погіршувався поступово. На рівні I міжребір’я зліва виявлено фокусне однорідне затемнення неправильної форми з нечіткими контурами і “доріжкою” до розширеного кореня легені. Які з перечислених методів будуть оптимальними для уточнення діагнозу?

А. Селективна бронхографія

В. Флюорографія

С. Комп’ютерна томографія *

D . Ангіопульмонографія

Е. Рентгенопневмонографія


6. Хворий 54 р. скаржиться на загрудинний біль, що іррадіює під лопатку та ліве плече, задишку при незначному фізичному навантаженні, серцебиття. Болі турбують протягом 1 доби, виникли вперше в житті. Застосування нітрогліцерину больовий синдром не зменшило. Що може бути виявлено на ЕКГ?

A. Коронарний від’ємний у V1-V3 зубець Т

B . Зубець Q в ІІІ стандартному відведенні, що дорівнює амплітуді зубцю R , підйом ST над ізолінією 3 мм *

C . АВ блокада ІІІ ступеня

D. Депресія сегмента ST 1 мм

E. Позитивний коронарний зубець Т V1-V3

7. Хвора 48 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 38,80С, озноб, кашель із в’язким слизистим харкотинням, яке містить домішки крові, біль у грудях при кашлі та глибокому вдиху. При огляді – виражений рум’янець на лівій щоці, герпетична висипка на губах. Дихання поверхневе, частота його 28/хв. Ліва сторона грудної клітки відстає при диханні. Над нижньою часткою лівої легені при пальпації – посилення голосового тремтіння, при перкусії – тупий перкуторний звук, вислуховується – бронхіальне дихання, різнокаліберні вологі хрипи. Який найбільш імовірний синдромний діагноз?

А. Накопичення повітря в плевральній порожнині

В. Ущільнення легеневої тканини*

С. Накопичення рідини в плевральній порожнині

D. Накопичення рідини й повітря в плевральній порожнині

Е. Збільшення повітряності легень

8. Хворий 51 року, скаржиться на виражену задишку, відчуття важкості та розпирання в лівій половині грудної клітини. Об-но: ЧД-30/хв, СЧЧ-108уд/хв. Над лівою половиною грудної клітини голосове тремтіння різко послаблене. Рентгенологічно – гомогенна тінь до рівня 2-го ребра з верхньою косою межею, органи середостіння зміщені праворуч. Які основні дихальні шуми можна визначити над вказаною ділянкою?

A . Бронхіальне

B . Везикулярне ослаблене *

C . Сакадоване

D . Підсилене везикулярне

E . Металічне

9. Чоловік 3 8 років хворіє впродовж 1 2 років. АТ 195/100 мм рт.ст. В крові : гемоглобін 116 г/л, сечовина 12,7 ммоль/л, креатинін 0,216 ммоль/л. В сечі : білок – 1,99 г/добу, відносна щільність – 1,002-1,008, діурез 3,1 л/добу. Швидкість клубочкової фільтрації 5 2 мл/хв. При УЗД виявлено звуження паренхіми нирок: менше 12 мм . Який це синдром?

А. Гострої ниркової недостатності

B. Хронічної ниркової недостатності

C . Нефротичний

D . Нефритичний

E . Жодної вірної відповіді

10. Хвора С., 38 років, прибула в клініку зі скаргами на задишку при фізичному навантаженні, слабість, стомлюваність. В анамнезі: з 18 років ревматизм. Об'єктивно: стан середньої тяжкості ; у легенях а ускультативно жорстке дихання ; діастолічне передсерцеве тремтіння при п альпа ції на верхівці ; т они серця ритмічні, на верхівці : „ ритм перепілки” , ляскаючий I тон, діастолічний шум. АТ = 130/70 мм рт.ст. Пульс 92 за хвилину. Про яке захворювання слід подумати в першу чергу?

A. Стеноз гирла аорти

B. Стеноз лівого атриовентрикулярного отвору *

C. Недостатність мітрального клапана

D. Складна мітральна вада

E. Недостатьність аортального клапана

11. Хворий 51 року, скаржиться на виражену задишку, відчуття важкості та розпирання в лівій половині грудної клітини. Зникнення тимпаніту над простором Траубе при перкусії в цього хворого пов’язано з:

A. Ексудативним лівобічним плевритом *

B . Ексудативним правобічним плевритом

C . Абсцесом легень зліва

D. Правобічною плевропневмонією

E . Сухим лівобічним плевритом

12. Чоловік 62 років. Скаржиться на загальну слабкість, сухий кашель, задишку, важкість в грудній порожнині. При об’єктивному обстеженні - права половина грудної клітини відстає при диханні, над нижніми ділянками правої легені перкуторно визначається тупість, аускультативно - дихання не вислуховується. На рентгенограмі органів грудної порожнини визначається інтенсивне гомогенне затемнення до рівня 4-го ребра справа. Органи середостіння зміщені в лівий бік. Про яке захворювання у даного хворого слід подумати в першу чергу?

А. Ателектаз правої легені. як ускладнення центрального раку

В. Казеозна пневмонія

С. Цироз правої легені

D . Правобічний ексудативний плеврит *

Е. Гостра правобічна полісегментарна пневмонія

13. У чоловіка 52 рокiв артерiальна гiпертензiя на протязi 10 рокiв. Останнi 2 роки приймає еналапрiл в дозi 5 мг на добу. Артерiальний тиск частiше 160-170/100-110 мм рт.ст. На ЕКГ збiльшення амплiтуди зубця R, косонизхiдне змiщення сегменту ST та вiд’ємний зубець Т у вiдведеннях I, аVL, V5, V6 . Яке з перерахованих ЕКГ заключень найбiльш вірогiдно?

A. повна блокада лівої ніжки пучка Гіса

B. гiпертрофiя лiвого шлуночка з систолічним перенавантаженням*

C. інфаркт мiокарда без зубця Q в передньо-боковiй стiнцi лiвого шлуночка

D. вогнищевi змiни в передньо- боковiй cтiнцi лiвого шлуночка

E. лівошлуночкова екстрасистолія


14. У хворого 72 років, вперше виявлений АТ 180/70 мм рт.ст. При обстеженні виявлено розширення судинного пучка до 12 см, зміщення лівої межі серця вліво на 2 см, систолічний шум та акцент ІІ тону над аортою. Поверхневі артерії ущільнені, звивисті. Про яке походження артеріальної гіпертензії можна думати?

A. атеросклероз аорти*

B. ниркова гіпертензія

C. недостатність клапана аорти

D. етіологія невідома (есенціальна гіпертензія)

E. коарктація аорти


15. Хвора 54 рокiв звернулася до лікаря у зв’язку з нападами головного болю, якi супроводжуються запамороченням, нудотою, мерехтінням перед очима. При оглядi: пульс 96 за 1 хв. АТ 160/90 мм рт.ст. Ліва межа серця розширена влiво. На ЕКГ ознаки гiпертрофiї лiвого шлуночка Які зміни тонє найбiльш вирирогiдними?

A. 1 тон на верхiвцi посилений, акцент 2 тона над аортою

B. 1 тон на верхiвцi посилений, 2 тон над аортою вiдсутнiй

C. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над легеневою артерією вiдсутнiй

D. 1 тон на верхiвцi послаблений, 2 тон над аортою вiдсутнiй

E. 1 тон на верхiвцi послаблений, акцент 2 тона над аортою*


16. Хворий 42 років, в дитинстві пер е ніс ревматизм. Регулярно приймав протирецидивне лікування. При об`єктивному обстежені: верхівковий поштовх підсилений, систолічне тремтіння в другому межреб е р`ї праворуч від грудини, ліва межа відносної серцевої тупості зміщена ліворуч, ослабленя другого тону серця, а також систолічний шум в ІІ межребір`ї праворуч від грудини. У хворого найбільш вірогідно:

A. Стеноз гирла аорти *

B. Стеноз лівого атриовентрикулярного отвору

C. Недостатність мітрального клапана

D. Складна мітральна вада

E. Недостатьність аортального клапана

17. Хвора М., 29 років, маніпуляційна медсестра, біля 2,5 років тому при контакті з пеніциліном стала відмічати дертя в горлі, нападоподібний кашель, а пізніше - приступи ядухи. На момент огляду у хворої раптово розвинувся напад ядухи, який купувався інгаляцією астмопента. Носове дихання утруднене. Над легенями перкуторно - коробочний звук, дихання ослаблене з подовженим видихом, розсіяні сухі дискантні хрипи. ЧД-17 за хв. Пульс - 97 уд. за 1 хв. Ваш попередній діагноз:

A. Пневмоторакс

B. Серцева астма

C. Хронічний обструктивний бронхіт

D. Інфекційно-алергічна бронхіальна астма

E. Атопічна бронхіальна астма *

18. Хвора Н., 31 року, скаржиться на кашель з виділенням слизово-гнійного харкотиння з неприємним запахом, повним ротом, субфебрилітет, задишку, схуднення. Хворіє з дитинства. Об'єктивно: шкіра бліда, нігтьові фаланги у вигляді „барабанних паличок”, нігті – годинникового скла”, Над легенями мозаїчність перкуторного звуку, дихання жорстке, осередки середньоміхурових вологих хрипів в місцях притуплення. Ваш діагноз:

A. Бронхоектатична хвороба *

B. Хронічний бронхіт в фазі загострення

C. Абсцес легенів

D. Вірусна пневмонія

E. Гіпоплазія легень

19. Хворий В. хворіє 10 років, скаржиться на напади експіраторної ядухи. Об'єктивно: грудна клітка - діжкоподібної форми, міжребер’я - широкі, дихальні рухи – обмежені; при пальпації грудної клітки – резистетність збільшена, голосове тремтіння – послаблене; перкуторно над легенями – коробковий звук, нижні краї легенів зміщені донизу, дихальна екскурсія зменшена; аускультативно – ослаблене дихання. При дослідженні зовнішнього дихання у хворого виявляють:

A. збільшення життєвої ємкості легенів

B. збільшення експіраторної форсованої життєвої ємкості легенів

C. зменшення тривалості фаз дихального циклу

D. зменшення швидкості видиху*

E. збільшення швидкості видиху


20. Хворий, 32 років, скаржиться на кашель з виділенням невеликої кількості слизово-гнійного харкотиння, задишку. Хворіє 5 років. Об-но: t-37,7, при пальпації та перкусії грудної клітки патологічних змін не виявлено, при аускультації легенів – жорстке дихання. Про яке захворювання у даного хворого слід подумати в першу чергу?

A. Бронхоектатична хвороба

B. Хронічний бронхіт в фазі загострення *

C. Інфекційно-алергічна бронхіальна астма

D. Вірусна пневмонія

E. Позагоспітальна пневмонія

21. У хворого 56 років, який страждає на ІХС, після психоемоційного напруження з’явився сильний пекучий біль за грудиною, який тривав декілька годин. Прийом нітрогліцерину не покращив стан. При огляді: шкіра бліда, на обличчі липкий піт. АТ 90/60 мм рт. ст. Пульс 88/хв, ритмічний малої величини, м’який. При аускультації серця - тони ритмічні, змінені. Яка клінічна форма ІХС у хворого?

A . Нестабільна стенокардія

B . Стенокардія спокою

C . Стабільна стенокардія, напружений ІІІ функціональний клас

D . Інфаркт міокарду *

E . Кардіосклероз


22. Хворий 35 рок i в, поступив у терапевтичне в i дд i лення з i скаргами на бол i в еп i гастральн i й д i лянц i п i сля їж i , блювання. При рентгенолог i чному обстеженн i шлунок натщесерце м i стить р i дину, к i льк i сть якої в процес i обстеження зб i льшується; в середн i й третин i т i ла по мал i й кривизн i спостер i гається „н i ша” розм i рами 0,5х0,7 см, оточена запальним валом. Складки слизової потовщенi, звивистi. Перистальтика по великiй кривизнi посилена, спорожнiння шлунка сповiльнено. Ваш дiагноз?

A. Дивертикул шлунка

B. Хронiчний ерозивний гастрит

C. Рак тiла шлунка

D. Виразкова хвороба шлунка *

E. Компенсований стеноз воротаря


23. Хворий М., 51 рік, в останній час з’явились скарги на відчуття важкості в епігастрії після прийому їжі, відрижку з тухлим запахом, блювоту давно з’їденою їжею після переїдання. Довгий час хворіє на виразку пілоричного відділу шлунка з частими загостреннями. Об’єктивно: маса тіла знижена, нижня межа шлунку на 4-5 см нижче пуп к а, шум плескоту натщесерце. Яке ускладнення виразкової хвороби розвинулось у хворого?

A. Пенетрація

B. Перфорація виразки

C. Перивісцерит

D. Пілоростеноз *

E. Малігнізація виразки


24. Чоловік 45 років скаржиться на слабкість, ламкість нігтів, випадіння волосся. Переніс резекцію шлунка по Більрот ІІ 2 роки тому. Картина крові: гемоглобін − 115 г/л, еритроцити − 3,8 х1012 /л, колірний показник − 0,65, гіпохромність еритроцитів, пойкілоцитоз +++, анізоцитоз +++, ШОЕ − 18 мм/год. Яке захворювання найбільш вірогідне у хворого?

А. Гемолітична анемія.

В. Сидероахрестична анемія.

С. Залізодефіцитна анемія. *

D. Тромбоцитопенічна пурпура.

E. ДВЗ-синдром.


25. Хворий 32 років протягом 5-ти років хворіє на хронічний гасродуоденіт. Палить, харчується нерегулярно, займає керівну посаду. Протягом останнього місяця з`явились нічні та голодні болі. При фіброгастродуоденоскопії виявлена виразка на передній стінці 12-типалої кишки. Що можна визначити при обстеженні живота ?

A. локальна болісність в епігастр альній зоні

B. резистентність в епігастр альній зоні

C. позитивний симптом Менделя в пілородуоденальній зоні *

D. позитивний симптом Ортнера

E. локальна болісність в зоні Шофара


26. У 22-річної студентки з’явились болі в епігастрії, легка нудота. В анамнезі – дід хворої помер від раку шлунку. Об’єктивно: загальний стан хворої задовільний. В епігастрії розлита болючість. При пальпації кишечника також відмічається болючість. Який найбільш ефективний метод верифікації діагнозу?

A. Аналіз калу на скриту кров

B. УЗД органів черевної порожнини

C. Рентгендослідження шлунку

D. Аналіз калу на я йця г листів

E. ФГ Д С з біопсією *


27. Хвора 50 років скаржиться на різку слабкість, зниження працездатності, підвищення температури тіла до 37,80С. Впродовж останніх 2 років 3 рази хворіла на пневмонію. Пальпуються підпахвові, пахові лімфатичні вузли. Картина крові: гемоглобін − 76 г/л, еритроцити − 2,5 х1012 /л, тромбоцити − 40 х109, лімфоцити − 6,6 х109 /л, лімфоцити − 70%, пролімфоцити − 2%, поодинокі тіні Гумпрехта. Яке захворювання найбільш вірогідне у хворої?

А. Тромбоцитопенічна пурпура.

В. Гемолітична анемія.

С. Сидероахрестична анемія.

D. Хронічний лімфолейкоз. *

E . Залізодефіцитна анемія.


28. Чоловік 42 років, інженер, скаржиться на тупий біль в епігастрії через 1,5 - 2 години після прийому їжі, нудоту, кислу регургітацію, схильність до закрепів. Хворіє біля 10 років; загострення - щорічно. Об`єктивно: температура 36,5о С, ЧД - 18 за хв., пульс - 72 за хв., АТ - 120/75 мм рт.ст. Пальпаторно - напруження м'язів та біль справа від пупка. Який рентгенологічний симптом є прямим і найбільш характерним для цього захворювання?

A. Конвергенція складок слизової оболонки шлунку

B. Дефект наповнення

C. Симптом "ніші" *

D. Потовщення та ригідність складок слизової оболонки шлунку

E. Пілороспазм


29. Чоловік 27 років звернувся до лікаря у зв’язку з загостренням виразкової хвороби. Під час гастроскопії взята біопсія для морфологічного дослідження на наявність патологічної мікро флори. Найбільш імовірно, що будуть виявлені

A. Стафілокок

B. Хел і кобактер пілорі *

C. Хламідії

D. Лямблії

E. Кандиди


30. У хворого, 25 років, восени з'явились болі в епігастрії, що виникають через 1,5-2 год. після ї жі , а деколи і вночі , печію, закрепи. Болі посилюються при прийомі гострої, соленої і кислої їжі, зменшуються - після застосуванн я соди і грілки. Хворіє протягом року. Хворий пониженого живлення, язик не обкладений, вологий. При перкусії і пальпації живота - болючість в епі г а стрії, в цій же ділянці - резистентність м'язів черевного пресу. Про яке захворювання можна думати?

A. Виразкова хвороба 12-палої кишки *

B. Аутоімунний г а стрит

C. Діафрагмальна кила

D. Жовч н окам'яна хвороба

E. Хронічний панкреатит


31. Хворий, 24 роки, сантехнік, звернувся в поліклініку зі скаргами на болі в епігастрії через 1-1,5 год. після їжі, нічні болі, часте блювання, яке дає полегшення. Багато курить, випиває . Об'єктивно: язик чистий. При поверхневій пальпації живота виявлений м'язевий дефанс, б іль справа вище пупка. Лабораторно: реакція на скриту кров у калі позитивна. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Хронічний холецистит

B. Хронічний гастрит

C. Виразкова хвороба *

D. Хронічний ентерит

E. Хронічний коліт


32. У чоловіка 42 років в аналізі шлункового соку вільна соляна кислота відсутня у всіх фазах. При ендоскопії - блідість, витончення слизової оболонки шлунку, складки згладжені. Мікроскопічно: атрофія залоз з метаплазією за кишковим типом. Для якого захворювання характерна подібна ситуація?

A. Рак шлунку

B. Хронічний гастрит тип В

C. Хронічний гастрит тип С

D. Хвороба Мінетріє

E. Хронічний гастрит тип А *

33. Хворий 27 років скаржиться на ниючі болі в епігастрії зразу після прийому їжі, печію, відрижку повітрям, нудоту, схильність до закрепів. При ендоскопії виявлена велика кількість слизу, гіперемія та набряк слизової фундального відділу шлунка з ділянками її атрофії. Рівень базальної кислотоутворюючої продукції становить 80 ммоль/л, а рівень стимульованої кислотної продукції - 135 ммоль/л. Встановіть діагноз?

A. Хвороба Менетріє

B. Хронічний гастрит тип В

C. Виразкова хвороба шлунка

D. Хронічний гастрит С

E. Хронічний гастрит тип А *


34. Чоловік 45 років скаржиться на інтенсивний біль в епігастрії через 1,5 - 2 години після прийому їжі. Протягом 11 років страждає виразковою хворобою. Об`єктивно: температура 36,5о С, ЧД - 16 за хв., пульс-70 за хв., АТ- 120\80 мм рт.ст. Пальпаторно - локальна болісність в епігастральній ділянці зправа. Які показники внутрішньошлункової рН-метрії в області тіла шлунка найхарактерніші для захворювання пацієнта?

A. рН = 5,0-6,0

B. рН = 3,0-4,0

C. рН = 4,0-5,0

D. рН =1,0 - 2,0 *

E. рН = 6,0-7,0


35. Жінка 7 0 років скаржиться на тупий біль в епігастрії після прийому їжі. Страждає виразковою хворобою шлунку (кардіальний відділ) протягом 2 років. Об`єктивно: температура 36,5о С, ЧД - 18 за хв., пульс-76 за хв., АТ- 125 / 85 мм рт.ст. При пальпації - локальна болісність в епігастрії. Які показники шлункової секреції найхарактерніші при захворюванні даної пацієнтки?

A. Базальна та стимульована - виражена гіпо- або анацидність.

B. Базальна та стимульована - помірна гіпер- або нормацидність

C. Базальна та стимульована - надто виражена гіперацидність

D. Базальна - виражена гіперацидність, стимульована - помірна гіперацидність

E. Базальна та стимульована - помірна гіпо- або нормацидність *


36. Хворий 54 рокiв, 3 роки тому перенiс iнфаркт мiокарда з зубцем Q. Скаржиться на задишку в стані спокою, біль у серці. При огляді – ортопное, акроціаноз, пульсація шийних вен, набряки гомілок. Ps 96 уд/хв, аритмічний. Права межа відносної тупості серця на 1 см вправо від правого краю грудини, верхня – у ІІ міжребер’ї по лівій парастернальній лінії, ліва – на 2 см вліво від лівої середньоключичної лінії у VI міжребер’ї. Печінка при пальпації збільшена на 6 см. Під впливом терапії спостерігається позитивна динаміка. Яка стадія серцевої недостатності (СН) у хворої?

A . СН 0
B . СН I
C . СН IIА
D . СН IIБ*
E. СН III

37. Хворий М. 40 років поступив в гастроентерологічне відділення з скаргами на свербіння шкірних покривів, жовтяницю, тяжкість в правому підребер'ї, слабкість. Об'єктивно: шкірні покриви жовтушні, сліди розчухувань, печінка + 5 см, селезінка 7x9 см. У крові: лужна фосфатаза – 2,0 ммоль/л, загальний білірубін 60 мкмоль/л, холестерин – 8,0 ммоль/л. Який провідний синдром можна виділити у хворого?

A. Гепато-лієнальний *

B. Цитолітичний

C. Мезенхимально-запальний

D. Холестатичний

E. Печінково-клітинної недостатності


38. Жінка 32 роки, скаржиться на біль у лівому підребер’ї, який з ’ являється через 2 години після їжи, нудоту, здуття живота, схильність до проносу. Об’єктивно: Субіктеричність склер. Живіт болючий при пальпації в точці Губергриця-Скульського. Печінка біля края реберної дуги У крові амілаза - 288 ммоль/л, загальний білірубін – 20 мкмоль/л. Яке захворювання найбільш імовірне?

A. Хронічний гастрит

B. Хронічний гепатит

C. Хронічний ентероколіт

D. Хронічний холецистит

E. Хронічний панкреатит *


39. Хвора Г., 49 років, скаржиться на сильний переймоподібний біль в правому підребер’ї з іррадіацією в праве плече, невгамовну блювоту, що не приносила полегшення, Об-но: стан середньої важкості. Склери субіктеричні. Пульс 92 за хв. Язик обкладений білим нашаруванням, сухий. В правому підребер’ї визначається болючість та резистентність м’язів, симптом Курвуазье. Артеріальний тиск – 115/60 мм.рт.ст. Яке захворювання найбільш імовірне?

A. Гостр ий гепатит

B. Хронічний гепатит

C. Гостр ий холецистит *

D. Хронічний холецистит

E. Гостр ий панкреатит


40. У жінки 28 років, що перенесла 1,5 року тому лапароскопічну холецистектомію з'явилися болі в правому підребер'ї колишньої інтенсивності. Відзначила ахолічний кал, потемніння сечі. Який метод найбільш показаний для уточнення діагнозу?

A. Сцинтиграфія печінки

B. Ультразвукове дослідження *

C. Ретроградна холангіографія

D. Термографія тулуба

E. Езофагогастродуоденоскопія


41. Хвора 35 років прокинулась вночі від раптового, різкого болю в правому підребер’ї, що іррадіював в праву лопатку. Біль супроводжувався нудотою та повторним блюванням. Симптоми Кера та Мерфі позитивні. Яке захворювання найбільш імовірне?

A. Гостр ий гепатит

B. Хронічний гепатит

C. Гостр ий холецистит *

D. Хронічний холецистит

E. Гостр ий панкреатит


42. У жінки 50 років при багатоомоментному дуоденальному зондуванні виявлено: 3 фаза – 6 хв, 4мл; 4 фаза – 90 хв, 70 мл. При ультразвуковому дослідженні жовчного міхура: стінки не потовщені, вміст гомогенний. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. Гіпер-гіпотонічна дискінезія жовчного міхура

B. Гіперкінетична дискінезія жовчного міхура

C. Гіпокінетична дискінезія жовчного міхура *

D. Гіпо-гіпертонічна дискінезія жовчного міхура

E. Гіпертонічна дискінезія жовчного міхура


43. Хвора 36 років після пологів скаржиться на часті напади болю в правому підребер'ї. Напередодні ввечері хвора відчула сильний біль в правому підребер'ї з ірадіацією в лопатку, двічі була блювота з домішками жовчі. Температура тіла підвищилась до 37,8°С, склери іктеричні, печінка на 1 см виступає з-під реберної дуги, різко болючий жовчний міхур. Який з діагнозів найбільш ймовірний?

A. Абсцес печінки

B. Вірусний гепатит В

C. Загострення хронічного холециститу *

D. Дискінезія жовчного міхура

E. Стр і ктура жовчних ходів


44. Чоловік 55 років протягом 1,5 років спостерігається з приводу вірусного цирозу печінки. За останній місяць посилилась слабкість, з'явилася блювота кольору кавової гущі. При фіброгастродуоденоскопії виявлена кровотеча з розширених вен стравоходу. Виникнення я кого синдрому привело до кровоте чі ?

A. Печінково-клітинної недостатності

B. Цитолітичного

C. Мезенхимально-запального

D. Холестатичного

E. П ортальної гіпертензії *

45. Хвора 50 років скаржиться на напад болі у правому підребер'ї, блювання з домішками жовчі , нудоту. Протягом останніх 5 років турбували болі у епігастральній ділянці, що супроводжувалися нудотою, порушеннями випорожнення, сухістю у роті. Об'єктивно: пульс – 92 за хв. Підвищеної вгодованості , язик обкладений білим нашаруванням, іктеричні склери. Живіт м'який, болісний у проекції жовчного міхура, локальне м'язове напруження у правому підребер'ї, позитивн ий симптом Кера. В аналізі крові: лейк. - 9,6 х 109/л , ШЗЕ 14 мм/год. Який найбільш вірогідний попередній діагноз?

A. Дискінезія жовчних шляхів

B. Хронічний гастрит тип А

C. Жовчнокам'яна хвороба *

D. Хронічний безкам ’яни й холецистит

E. Хронічний гепатит

46. Хворий 54 років, скаржиться на загальну слаб к ість, відсутність апетиту, тупий біль в правому підребер'ї, вздуття живота, похудіння. В останній час спостерігається періодичн е блюв ання з домішками крові. Хворий пониженог о живлення, іктеричність склер, шкіра суха, "судинні зірочки" на обличчі і верхніх кінцівк ах , гіперемія долонь, збільшення молочних залоз. Язик малиновий. Живіт збільшений, нижній край печінки загострений, щільний, виступа є на 4 см з під краю реберної дуги. Селезінка на 6-7 см виступає з під реберної дуги. ШОЕ - 14 мм/год., тимолова проба - 8 од. Ваш попередній діагноз?

A. Жировий гепатоз

B. Хронічний гепатит

C . Цироз печінки *

D . Доброякісна гіпербілірубінемія

E . Ехінокок печінки


47. Жінка 30 років скаржиться на спонтанну появу крововиливів на шкірі гомілок, які з’явилися кілька тижнів тому. Об’єктивно: шкіра гомілок строката, свіжі та старі геморагії, позитивні симптоми джгута і щипка. Тромбоцити − 20 х109 . У кістковому мозку збільшена кількість мегакаріоцитів, відсутнє відшнуровування тромбоцитів. Відсутня ретракція кров’яного згустка. Яке захворювання найбільш вірогідне у хворої?

А. Гемолітична анемія.

В. Сидероахрестична анемія.

С. Тромбоцитопенічна пурпура. *

D. Гемофілія.

E. ДВЗ-синдром.

48. Хвора 50 років, протягом року страждає приступами болів в правому підребер'ї, які виникають переважно після жирної їжі. Останній тиждень приступи повторювались щодня, стали більш болючими. На 3-й день перебування в стаціонарі з'явились жовтушність склер та шкіри, світлий стілець і темна сеча. Аналіз крові: Нв - 128 г/л, ретикулоцити - 2%, нейтрофільний лейкоцитоз 13,1 х 109/л, ШЗЕ-28 мм/г од . Що є найбільш ймовірною причиною жовтяниці?

A. Гострий вірусний гепатит

B. Хронічний панкреатит

C. Хронічний холестатичний гепатит

D. Гемолітична анемія

E . Жовчо-кам’яна хвороба *


49. Хворий 36 років страждає на хронічний гломерулонефрит впродовж 2 років, скаржиться на загальну слабкість, головний біль, виражені набряки (збільшення ваги на 10 кг за останній місяць), підвищення АТ до 200/100 мм рт. ст. Креатинін в крові - 0,120 ммоль/л. Які показники можуть свідчити про наявність нефротичного синдрому?

А. Протеїнурія, гематурія в аналізі сечі

B. Протеїнурія 3,5 г на добу*

C . Збільшення питомої ваги сечі

D . Протеїнурія, циліндрурія в аналізі сечі

E . Все вищезазначене


50. У хворої 25 років скарги на біль в попереку справа, часте сечовипускання, температуру 38,50С, слабкість, озноб. Симпом Пастернацького позитивний справа. При дослідженні сечі білок 0,165 г на добу, лейкоцитів 50-60 в полі зору, еритроцитів 3-4 в полі зору. Який діагноз можна поставити?

A. Гострий гломерулонефрит

B. Хронічний гломерулонефрит

C. Гострий пієлонефрит*

D. Хронічний пієлонефрит

E. Сечокам’яна хворобаХворий, який страждає на ХОЗЛ 8 років, відзначає посилення задишки, періодичний сухий кашель. При огляді: дифузний ціаноз, бочкоподібна грудна клітка. Перкуторно над легенями коробковий звук, при аускультації – дихання ослаблене над всією поверхнею легень. Яке ускладнення виникло у хворого?


емфізема легень


Хвора А., 24 роки, у вестибюлі поліклініки відчула виражену задуху. Стоїть, спершись руками на стілець, дихання часте, поверхневе, чутні дистантні свистячі хрипи. Обличчя набрякле, екскурсія грудної клітки різко обмежене; частота дихання 26 на хв. Над легенями – дихання везикулярне послаблене над всією поверхнею грудної клітки, видих подовжений; множинні сухі свистячі хрипів. Для якого захворювання характерні вказані зміни?


бронхіальна астма


Які додаткові дихальні шуми характерні для нападу бронхіальної астми

розповсюджені сухі свистячі та джижчаті хрипи


Кашель із виділенням великої кількості харкотиння (до 1-2л) переважно у ранішні години може спостерігатись при:


бронхоектатичній хворобі


Спіралі Куршмана – це:


зліпки бронхів, які складаються з мукозних елементів


У хворого проба Тиффно становить 85%. Про що це свідчить:


нормальний показник


Назвіть провідний метод діагностики бронхоектатичної хвороби:


контрастова бронхографія


Першим симптомом у розвитку ХОЗЛ є:


хронічний кашель


Пацієнт 35 років скаржиться на біль у горлі, кашель з виділенням незначної кількості харкотиння, садніння за грудниною, підвищення температури тіла, загальне нездужання. Після проведення обстеження хворого пацієнтові було діагностовано гостре респіраторне захворювання, гострий трахеїт. Які зміни перкуторного тону можна очікувати над легенями у такого хворого?


зміни перкуторного тону не спостерігаються


Для якої локалазації бронхіту найбільш характерна задишка:


дистального дифузного бронхіту


Для гострого бронхіту характерні наступні ознаки, окрім:


бронхіальне дихання


Яким терміном позначають потовщення слизового та підслизового шарів бронхів з подальшим їх стенозуванням у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень?


рарефікація


Який додатковий дихальний шум вислуховується при розрідженні мокротиння у хворого на гострий бронхіт:


вологі неконсонуючі хрипи


Обструктивний тип дихальної недостатность виникає при:

бронхіальній астмі


Який додатковий дихальний шум вислуховується при звуженні бронхів:

сухі хрипи


Хворий В., 45 р., звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на сухий кашель, підвищення теиператури тіла до 37,3С, загальне нездужання. Напередодні був на рибалці і переохолов. При фізикальному обстеженні: перкуторно над легенями ясний легеневий тон, аускультативно – жорстке везикулярне дихання, сухі розсіяні хрипи. В загальному аналізі крові без змін. На оглядовій рентгенограмі – посилення бронхіального малюнка. Яке захворювання найбільш імовірне у пацієнта?


гострий бронхіт


Які зміни відбуваються у бронхах при бронхоектатичній хворобі:

зміни (потоншення) усіх шарів стінки бронха


Ранковий кашель з виділенням великої кількості харкотиння характерний для:


бронхоектатичної хвороби


Який перкуторний тон спостерігається над легенями хворого з нападом бронхіальної астми:


тимпанічний


При фізикальному обстеженні хворого виявлено наступні зміни: грудна клітка бочкоподібної форми, дихання поверхневе із задіянням додаткових дихальних м’язів, при пальпації – збільшення резистетності грудної клітки, послаблення голосового тремтіння, перкуторно коробковий тон над всією поверхнею легень. Який основний дихальний шум можна вислухати над легенями такого хворого?


послаблене везикулярне дихання


Хворий К., 65 років; палить більше 40 років. Поступив у стаціонар зі скаргами на прогресуючу задишку з утрудненим видихом, кашель з мокротинням слизисто-гнійного характеру; пітливість. При фізикальному обстеженні: над симетричними ділянками легень – коробковий перкуторний звук, аускультативно – жорстке дихання; розсіяні свистячі та дзижчачі хрипи. ОФВ1 55%. Про яке захворювання можна думати в такому випадку?


хронічне обструктивне захворювання легень


Які зміни периферичної крові характерні для бронхіальної астми:


еозинофілія


Гіперреактивність бронхів відіграє роль в патогенезі наступного захворювання:


бронхіальної астми


Кристали Шарко-Лейдена – це:


Дегенеративні форми еозинофілів


Хворий М., 38 років скаржиться на задишку переважно змішану, іноді експіраторного характеру, непостійний сухий непродуктивний кашель. При проведенні спірометрії після проби з бронходилятатором у пацієнта спостерігається збільшення показників ПОШ видиху, збільшення ОФВ1. Яке захворювання найбільш ймовірне у пацієнта?

бронхіальна астма


Про що свідчить збільшення добової кількості відокремлюваної гнійної мокроти і поява в ній прожилок крові у хворого, що страждав впродовж багатьох років на хронічний бронхіт?

про розвиток вторинних бронхоектазів


При огляді грудної клітки у хворого з синдромом підвищеної повітряності легеневої тканини виявляється:


Рівномірне збільшення об ’ єму грудної клітки


Який основний дихальний шум характерний для нападу бронхіальної астми:


Везикулярне дихання з подовженим видихом


Синдром підвищеної повітряності легеневої тканини при аускультації легень характеризується:


Патологічним послабленням везикулярного дихання


Який аускультативний феномен з‘являється на початку гострого бронхіту?

жорстке везикулярне дихання


Які зміни при проведенні спірометрії найбільш характерні для хворого із обструктивним типом дихальної недостатності?

зниження об‘єму форсованого видиху за першу секунду


Задушливий нічний кашель з дистанційними сухими свистячими хрипамм характерний для:

синдрому бронхіальної обструкціїБронхоектази утворюються при ураженні:

усіх шарів бронхів


У пацієнтки, яка лікується в пульмонологічному відділенні, при дослідженні мокротиння виявлено еозинофілію, спіралі Куршмана. Для якого захворювання це характерно?

- бронхіальної астми


Оберіть провідний фактор ризику ХОЗЛ:

довготривале тютюнопаління


Вкажіть місця найбільш щільного розташування кашльових рецепторів?

у місцях біфуркації великих та середніх бронхів


Збудження якого типу рецепторів веде до бронходилятації:

альфа2 адренорецептори


Які дані фізикального обстеження характерні для емфіземи легень:

коробковий перкуторний звук, ослаблення везикулярного дихання


Скловидне харкотинняиє характерним для:

закінчення нападу бронхіальної астми


Хворий К., 58 років, скаржиться на кашель з невеликою кількістю слизово-гнійного мокротиння, температуру 37 градусів, загальну слабкість. Курить близько 40 років, 2-3 рази на рік хворіє на гострі респіраторні захворювання, після яких довго зберігається кашель. При перкусії грудної клітки змін не виявлено. При аускультації легень - дихання жорстке, розсіяні сухі та вологі хрипи. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз?

хронічний бронхіт


Вкажіть одну найбільш типову анамнестичну ознаку, що виявляється в ході розпитування у хворих на хронічний бронхіт:

продуктивний кашель


Які якісні зміни дихання характерні для ураження найменших бронхів та бронхіол:

поява саккадованого дихання


При ураженні якої частини бронхо-легеневого дерева виникає саккадоване везикулярне дихання:

бронхіол


На користь ефективно проведеної терапії status asthmaticus свідчить:

самостійне відходження мокротиння


Яке значення ОФВ1 відповідає тяжкому ступеню персистуючої БА?

30%-50%


Які основні процеси, поряд із запаленням, відбуваються у слизовій шлунка при аутоімунному гастриті?

a. Гіперплазія залозистих клітин

b. Гіпертрофія основних та обкладових клітин

c. Метаплазія

d. Дифузна атрофія слизової *

e. Гіпертрофія парієтальних клітин


При фізикальному обстеженні хворого виявлено болючість при пальпації живота в епігастральній ділянці, позитивний симптом Менделя. Для якого патологічного стану можуть бути характерні вказані зміни?

a. Виразка 12-палої кишки у фазі загострення

b. Гастро-езофагеальна рефлюксна хвороба

c. Хронічний гастрит у фазі загострення *

d. Езофагіт у фазі загострення

e. Хронічний ентерит у фазі загострення


Аналіз калу на приховану кров дає можливість виявити:

a. Зниження рівня гемоглобіну

b. Кишкову непрохідність

c. Шлунково-кишкову кровотечу *

d. Жовчно-кам’яну хворобу

e. Глистяну інвазію


Вкажіть симптом, який допомагає запідозрити порушення евакуації їжі з шлунка:

a. Хронічні закрепи

b. Немотивоване схуднення

c. Зниження апетиту і спотворення смаку

d. Відрижкою повітрям із запахом сірководню *

e. Блювота кольору кавової гущі


У юнака було короткочасна непритомність, турбує слабкість, запаморочення. При дослідженні калу на приховану кров - реакція позитивна. З яким із наведених нижче станів може бути пов’язана така клініка:

a. Хронічний хелікобактерний гастрит

b. Виразка шлунка, кровотеча *

c. Коліт, кровотеча

d. Хронічний панкреатит

e. Хронічний аутоімунний гастрит


Функція головних клітин фундальних залоз шлунка:

a. Вироблення слизу

b. Участь у регенерації

c. Вироблення хлоридів

d. Вироблення гормонів і біогенних амінів

e. Секреція пепсиногену *


Який симптом є характерним для хронічного гастриту в стадії загострення:

a. Губергриця-Скульського

b.Менделя *

c. Щьоткіна-Блюмберга

d. Мейо-Робсона

e. Кера


Назвати найбільш типову локалізацію болю при виразковій хворобі 12-палої кишки:

a. Поперекова ділянка

b. Епігастральна ділянка та зона Скульського

c. Епігастральна ділянка та зона Шоффара *

d. Ліва здухвинна область

e. Навколопупкова ділянка


У хворого, який тривалий час страждав на виразкову хворобу, протягом останніх 5 міс. відзначаються слабкість, зниження апетиту, прогресуюче схуднення, болі тягнучого характеру в епігастрії, відраза до їжі. При огляді - язик вологий, обкладений нальотом; живіт помірно роздутий, бере участь в диханні, перистальтика активна. Симптом плескоту негативний. Про розвиток якого ускладнення виразкової хвороби ви можете подумати?

a. Пенетрація виразки

b. Хронічний коліт

c. Пухлина сліпої кишки або висхідного відділу товстої кишки

d. Рак шлунка *

e. Хронічний панкреатит


Про що свідчить шум плескоту в епігастрії, що виявляється через 5-10 хвилин після їжі?

a. Є стеноз воротаря

b. Є велика кількість газів в товстому кишечнику (метеоризм у хворого з колітом)

c. Симптом виявляється в нормі *

d. В черевній порожнині є вільна рідина

e. В тонкому кишечнику є рідкий вмісту і скупчуються гази


Хто частіше страждає на виразкову хворобу?

a. Люди монголоїдної раси

b. Пацієнти старшого віку

c. Аквалангісти

d. Професійні спортсмени

e. Люди з 0(І) групою крові *


Який метод дозволяє виявити Helicobacter pylori?

a. Інтрагастральна рН-метрія

b. Загальний аналіз крові

c. Фракційне дослідження шлункового соку

d. 13С-дихальний тест *

e. Визначення уропепсиногену


Яке порушення стільця характерно у хворих з неускладненою виразковою хворобою шлунка?

a. Амілорея

b.Схильність до обстіпації *

c. Схильність до діареї

d. Мелена

e. Стеаторея


Поява «мелени» є характерною ознакою:

a. Шлункової кровотечі *

b. Кровотечі з гемороїдальних вен

c. Дизентерії

d. Бродильної диспепсії

e. Кровотечі з нижніх відділів кишківника


Яке рН навколишнього середовища необхідно для розмноження та колонізації H.pylori:

a. Лужне *

b. Кисле

c. Слабко-кисле

d. Живе при будь-якому рН середовища

e. Нейтральне


Терміном «подвійний біль» при виразковій хворобі позначають біль, який:

a. Пов’язаний з прийомом їжі, її характером

b. Локалізований в епігастрії та у лівому підребер‘ї

c. Пов’язаний з прийомом їжі, порою року *

d. Локалізований в епігастрії та у правому підребер‘ї

e. Локалізований в епігастрії, виникає натще, вночі


Про яке ускладнення виразкової хвороби свідчить поява у шлунковому вмісті крохмальних зерен:

a. Про малігнізацію виразки

b. Про виразкову кровотечу

c. Про пілоростероз *

d. Про гострий панкреатит

e. Про хронічний холецистит


Про що свідчить наявність у хворого печії?

a. Звуження вихідного відділу шлунка

b. Гіперацидний стан шлункової секреції

c. Порушення функції кардіального відділу стравоходу *

d. Стриктуру (звуження) стравоходу

e. Гіпоацидний стан шлункової секреції


Що таке сиалорея?

a. Збільшення кількості мокроти

b. Збільшення продукції жовчі

c. Надмірне виділення слини *

d. Надмірне виділення соляної кислоти

e. Зменшення слизу в шлунку


Через який час після їжі з’являється біль у надчеревній ділянці у хворого на виразку шлунка:

a. Через 10-15 хвил.

b. Одразу після вживання їжі

c. Через 30-50 хвил. *

d. Через 2-3 години

e. Через 3-4 години


Дослідження шлункового вмісту дає інформацію про наступне:

a. Муциноутворення

b. Секреторну, кислотопродукуючу, частково моторну функцію шлунка *

c. Секрецію гастромукопротеїну

d. Секреторну функцію шлунка

e. Секрецію пепсиногену, ліпази


Обкладові клітини фундальних залоз шлунка ... (продовжіть твердження):

a. Виробляють гормони і біогенні аміни

b. Виробляють хлориди *

c. Секретують пепсиноген

d. Беруть участь в регенерації

e. Виробляють слиз


На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини, виконаній у вертикальному положенні хворої, визначається серповидне просвітлення під куполом діафрагми. Який діагноз найбільш вірогідний?

a. Гострий холецистит

b. Пілоростеноз

c. Малігнізація виразки шлунка

d. Перфорація виразки шлунка *

e. Гостра печінкова недостатність


Вказати найбільш типову локалізацію болю при виразці з локалізацією у тілі шлунка:

a. Поперекова ділянка

b. Навколопупкова область

c. Права здухвинна ділянка

d. Епігастральна ділянка та зона Скульського *

e. Зона Шоффара


Блювота їжею, з’їденою напередодні, характерна для наступної патології:

a. Стенозу пілоричного відділу шлунка *

b. Хелікобактер-асоційованого гастриту

c. Сальмонельозного ентериту

d. Виразкова хвороба шлунка

e. Хронічного панкреатиту


З яким мікроорганізмом пов’язують виникнення гіпер секреторного гастриту:

a. Хламідією

b. Стрептококками

c. Хелікобактером *

d. Акінетобактером

e. Стафілококами


Який стан кислотності шлункового вмісту частіше спостерігається у хворого на виразку 12-палої кишки:

a. Підвищена увечері, знижена вранці

b. Відсутня

c. Не змінена

d. Знижена

e. Підвищена *


Відраза до м’ясних страв частіше спостерігається при:

a. Хронічному хелікобактер-асоційованому гастриті

b. Хронічному коліті

c. Раку шлунка *

d. Виразковій хворобі 12-палої кишки

e. Виразковій хворобі шлунка


Чи може спостерігатися при виразковій хворобі різке напруження м’язів передньої черевної стінки і позитивний симптом подразнення очеревини?

a. При перфорації *

b. При малігнізації

c. При кровотечі

d. Ні, не характерно

e. У фазі загострення захворювання


Який з подразників шлункової секрецї найсильніший:

a. Інсуліновий

b.Гістаміновий*

c. Капустяний сік

d. Кофеїновий

e. Алкогольний


При дослідженні шлункової секреції виявлено ахілію. Для якого з наведених захворювань найбільш характерні такі зміни?

a. Хелікобактер-асоційований гастрит

b.Атрофічний гастрит *

c. Хронічний дискінетичний коліт

d. Іритативний гастрит

e. Хронічний гастродуоденіт


В приймальне відділення доставлений пацієнт із скаргами на різкий біль в епігастрії, положення вимушене з підтягнутими до живота ногами, хворий вкритий холодним потом, дихання поверхневе, живіт напружений, позитивний с-м Щоткіна-Блюмберга, над печінкою тимпаніт. Який стан розвинувся у хворого?

a. Пенетрація шлунка

b. Стеноз воротаря шлунка

c.Перфорація виразки шлунка *

d. Рак шлунка

e. Шлунково-кишкова кровотеча


Вкажіть значення рН базальної секреції, яка характерна для хронічного гастриту з підвищеною секреторною функцією шлунка:

a. РН більше 2.5

b. рН більше 2.0

c. рН більше 3.0

d.рН менше 1.5 *

e. рН близько 4.0


Які показники рН-метрії шлунка в період базальної секрецї свідчать про анацидний стан?

a. 1,0

b. 2,0 і менше

c.Понад 6,0 *

d. 1,5

e. 0


При якому ускладненні виразкової хвороби виявляється пізній «шум плескоту» і посилена перистальтика в епігастрії?

a.Пілоростеноз *

b. Кровотеча

c. Перфорація

d. Пенетрація

e. Малігнізація


Яке обстеження слід провести перед дослідженням шлункової секреції у хворого з підозрою на виразкову хворобу:

a. Фіброгастродуоденоскопію

b. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини

c. Рентгеноскопію

d. Загальний аналіз крові

e.Дослідження випорожнень на приховану кров *


Що таке пенетрація виразки?

a. Збільшення розміру виразкового дефекту

b. Рубцювання виразки

c. Зменшення розміру виразкового дефекту

d.Поширення інфільтративно-деструктивного процесу у сусідній орган *

e. Покриття виразки фібрином


У хворого на виразку шлунка розвинулась шлункова кровотеча. Як зміниться больовий синдром в даному випадку?

a.Біль зменшиться *

b. Біль посилиться

c. Не зміниться

d. Біль стане кинджальним

e. Біль стане переймоподібним


Хелікобактер-асоційований гастрит характеризується:

a. Постійним тупим болем в епігастрії, що супроводжується розвитком тахікардії

b. Розвитком портальної гіпертензії та появою асциту

c. Частими кишковими кровотечами із синкопальними станами

d. Відчуттям переповнення та здуття живота, підвищеною масою тіла

e.Періодичними больовими відчуттями в епігастрії *


Який метод діагностики найбільш інформативний для визначення локалізації виразки шлунка?

a. Рентгенографія

b. Пальпація живота

c. Ультразвукова діагностика

d.Гастроскопія *

e. С-уреазний дихальний тест


У пацієнта, що пред´являє скарги на тупі постійні болі в епігастрії, печію, відрижку повітрям із запахом тухлих яєць, нудоту, блювання неперетравленою їжею (з’їденою кілька годин тому), слабкість, зниження апетиту, схуднення, при пальпації шлунка через 12 годин після прийому їжі визначається шум плескоту. Про яку патологію можна подумати?

a. Рефлюксну хворобу

b. Значне підвищення секреторної функції шлунка

c.Стеноз пілоричного відділу шлунка *

d. Жодне з перелічених станів

e. Пригнічення секреторної і моторної функції шлунка


Якими клітинами слизової оболонки шлунка виробляється гастрин:

a. Головними клітинами

b.G-клітинами *

c. Обкладовими клітинами

d. М-клітинами

e. Мукоцитами

Порушення ковтання рідини при відсутності розладів ковтання твердої їжі характерне для:

a.Функціональної дисфагії*

b. Атонії стравоходу

c. Ахалазії кардії

d. Стриктури стравоходу

e. Раку стравоходу


Через який час після їжі з’являється біль у надчеревній ділянці у хворого на виразку 12-палої кишки:

a.Через 1,5-2 години *

b. Через 30-45 хвил.

c. Через 15-20 хвил.

d. Через 4-5 годин

e. Через 45-60 хвил.


До інформативних інструментальних методів діагностики виразки шлунка належать всі, окрім:

a. С-уреазний дихальний тест

b. Фіброгастроскопія

c.УЗД органів черевної порожнини *

d. Дослідження секреторної функції шлунка

e. Рентгенографія з контрастуванням


Товщина стінки жовчного міхура складає в нормі:

Выберите один ответ:

a. 4,5-5 мм.

b. 2–3 мм.

c. 0,8–1,0 мм.

d. 1,2–1,5 мм.

e. 1,5–1,9 мм.

Про що при захворюваннях печінки свідчить печінковий запах з рота?

Выберите один ответ:

a. Збільшення жовчних кислот в крові на тлі вираженого холестазу

b. Зниження дезінтоксикаційної функції печінки, зокрема продуктів розпаду білків

c. Наявність дуодено-гастрального рефлюксу

d. Порушення травлення

e. Порушення синтетичної (білковосинтетичної) функціі печінки

Який нормальний тиск у ворітній вені:

Выберите один ответ:

a. 0–4 мм рт.ст.

b. 5–10 мм рт.ст.

c. 11–15 мм рт.ст.

d. -2 – 0 мм рт.ст.

e. 16–20 мм рт.ст.

Нормальна ємність жовчного міхура складає:

Выберите один ответ:

a. 70–80 мл.

b. 80–100 мл.

c. 40–60 мл.

d. 10–20 мл.

e. 20–30 мл.

Коли спостерігається збільшення вмісту некон’югованого білірубіну у крові:

Выберите один ответ:

a. При гемолітичній жовтяниці.

b. При залізодефіцитній анемії.

c. При механічній жовтяниці.

d. При перніціозній анемії.

e. При постгеморагічній анемії.

Чому жовч у хворих на хронічний холецистит втрачає темно-бурий колір:

Выберите один ответ:

a. В результаті появи уробіліну

b. В результаті збільшення кількості некон'югованого білірубіну

c. В результаті підвищення кількості кон'югованого білірубіну

d. В результаті появи стеркобіліну

e. В результаті порушення концентраційної здатності жовчного міхура

З чого складається т. з. «замазка» в жовчному міхурі:

Выберите один ответ:

a. Слизу

b. Паразитів

c. Холестерину, що випав в осад

d. Кристалів жирних кислот

e. Білірубінату кальцію

Вкажіть кількість крупних венозних судин, які несуть кров до ворітної вени:

Выберите один ответ:

a. Три.

b. Шість.

c. П’ять.

d. Чотири.

e. Два.

Який відсоток крові, що поступає до печінки, складає венозна та артеріальна кров:

Выберите один ответ:

a. Відповідно 80 та 20.

b. Відповідно 70 та 30.

c. Відповідно 30 та 70.

d. Відповідно 50 та 50.

e. Відповідно 20 та 80.

Тривалість виділення міхурової жовчі (порція В) при дуоденальному зондуванні в нормі:

Выберите один ответ:

a. 5–10 хв.

b. 30–40 хв.

c. 10–15 хв.

d. 20–25 хв.

e. 40–50 хв.

Текст вопроса

Нормальна рН жовчі складає:

Выберите один ответ:

a. 4,3–5,0

b. 7,3–8,0

c. 8,2–9,0

d. 2,5–3,5

e. 5,0–6,0

Хвора Н., 50 років, скаржиться на різкий біль у правому підребер’ї з іррадіацією у праве плече та лопатку, нудоту, блювання. Об’єктивно: збуджена, шкіра волога, живіт здутий. При пальпації у правому підребер’ї відмічається болючість. Позитивні симптоми Ортнера, Кера, Мюссі-Георгієвського. Загострення якого захворювання можна запідозрити?

Выберите один ответ:

a. Хронічного гастриту

b. Хронічного холециститу

c. Хронічного коліту

d. Хронічного дуоденіту

e. Хронічного панкреатиту


Які зміни виникають у згортуючій системі крові при ураженнях печінки:

Выберите один ответ:

a. Підвищення вмісту протромбіну.

b. Підвищення активності антикоагулянтів.

c. Зниження загальної коагулюючої активності крові.

d. Підвищення загальної коагулюючої активності крові.

e. Зниження активності простацикліну плазми.


Як розташовані гепатоцити в печінкових часточках:

Выберите один ответ:

a. По зовнішньому краю часточки.

b. Концентрично навколо вени.

c. По внутрішньому краю часточки.

d. У центрі часточки.

e. Радіарно від центру часточки до периферії.


Текст вопроса

Основний фактор, що призводять до розвитку холециститу:

Выберите один ответ:

a. Грижа стравохідного отвору

b. Дивертикул стравоходу

c. Езофагіт

d. Ерозивний гастрит

e. Застій жовчі


Текст вопроса

Який час виділення міхурової жовчі (порція В) вказує на гіпокінезію жовчного міхура:

Выберите один ответ:

a. 15–20 хв.

b. 40–50 хв.

c. 5–10 хв.

d. 20–25 хв.

e. 10–15 хв.


Текст вопроса

Хворого 54 років, турбують поступово прогресуюча слабкість, схуднення, погіршення апетиту, відчуття тяжкості у верхній половині живота, більше справа. Близько 10 років зловживав алкоголем. При обстеженні: шкірні покриви бліді, сухі, шкіра в області tenor і hypotenor гіперемована. Маса тіла знижена. Підшкірно-жировий шар майже відсутній на кінцівках і верхній половині тулуба. На шкірі грудної клітки «судинні зірочки». Гінекомастія. Випадіння волосся на лобку і в пахвових западинах. Живіт рівномірно збільшений в об’ємі. Над верхньою частиною живота виразний тимпанічний перкуторний звук, над бічними відділами - тупий. У положенні на правому боці зона тимпанічого звуку зміщується в ліву половину живота, а зона тупого звуку доходить до білої лінії. Печінка пальпується на 2 см нижче краю реберної дуги. У лівому підребер'ї пальпується край селезінки. Периферичних набряків немає. Ваше попереднє заключення.

Выберите один ответ:

a. Постнекротический цироз печінки

b. Рак голівки підшлункової залози

c. Портальний цироз печінки

d. Гепатит

e. Рак шлунка з метастазами в печінку і по очеревині


Вкажіть, ознаки портальної гіпертензії, виявлені при огляді та пальпації живота:

Выберите один ответ:

a. Живіт втягнутий, не бере участь в диханні, пупок втягнутий

b. Живіт збільшений у верхніх відділах, наявні хвилі перистальтики

c. Живіт збільшений в розмірах, круглий, пупок втягнутий, пупкове кільце не розширене

d. Живіт збільшений в розмірах, пупок вибухає, розширені вени черевної стінк;

e. Живіт збільшений в розмірах, куполоподібно роздутий, пупок втягнутий


Про що при захворюваннях печінки свідчать схуднення та атрофія м'язів?

Выберите один ответ:

a. Зниження дезінтоксикаційної функції печінки

b. Порушення травлення

c. Розвиток синдрому мальабсорбції

d. Збільшення жовчних кислот в крові на тлі вираженого холестазу

e. Порушення синтетичної (білковосинтетичної) функції печінки


Які з наступних змін притаманні для цитолітичного синдрому при захворюваннях печінки?

Выберите один ответ:

a. Підвищення вмісту тропонінів Т та І

b. Підвищення вмісту амілази крові

c. Лейкоцитоз, зсув формули вліво, прискорення ШОЕ

d. Лейкопенія, відносний лімфоцитоз, прискорення ШОЕ

e. Підвищення вмісту у крові трансаміназ (АЛТ, АСТ)


Текст вопроса

Який основний патологічний процес відбувається при цирозі печінки:

Выберите один ответ:

a. Обтурація жовчних протоків.

b. Застій лімфи у печінкових часточках.

c. Заміщення часточок псевдочасточками.

d. Запалення печінкових часточок.

e. Застій крові у внутрішньочасточкових печінковий венах.


Вкажіть поєднання ознак, які найбільш характерні для печінкової недостатності:

Выберите один ответ:

a. Асцит, збільшення селезінки, синдром гіперспленізму;

b. Печінкова енцефалопатія, паренхіматозна жовтяниця, геморагічний синдром;

c. Гіперхолічний кал, темна сеча, анемія.

d. Ахолічний кал, темна сеча, свербіж шкіри;

e. Гіпохолічний кал, темна сеча, жовтяничність шкіри;


Пацієнтка 2 роки тому прооперована з приводу видалення жовчного міхура. Звернулась з скаргами на підвищення температури тіла, озноб, відчуття важкості та розпирання у правому підребір’ї, нудоту, блювання. При фізикальному обстеженні: субіктеричність склер, пальпаторно - болісність у правій підреберній ділянці, збільшення печінки та її болючість при пальпації. В загальному аналізі крові: лейкоцити 14,0 х 109/л, ШОЕ – 50 мм/год. Для якого стану найбільш характерні вказані зміни?

Выберите один ответ:

a. Виразка 12 палої кишки

b. Гострий холангіт

c. Вірусний гепатит

d. Гострий холецистит

e. Виразка воротаря шлунка


Інструментальне дослідження якого відділу шлунково-кишково тракту є необхідним при цирозі печінки:

Выберите один ответ:

a. Сліпої кишки.

b. Стравоходу.

c. 12-палої кишки.

d. Попереково-ободової кишки.

e. Тонкої кишки.


Збільшена, щільна, безболісна, з загостреним краєм печінку пальпується при:

Выберите один ответ:

a. Гепатиті

b. Цирозі печінки

c. Раку печінки

d. Серцевій недостатності

e. Холециститі

Що характерно для хронічного холангіту:

Выберите один ответ:

a. Нормальна ШОЕ

b. Підвищення температури тіла, озноб після прийому їжі

c. Лейкопенія

d. Еозинофілія

e. Відсутність температури

Коли спостерігається збільшення вмісту кон’югованого білірубіну у крові:

Выберите один ответ:

a. При механічній жовтяниці.

b. При гемолітичній анемії.

c. При залізодефіцитній анемії.

d. При перніціозній анемії.

e. При гемолітичній жовтяниці.


ривалість “часу закриття сфінктера Одді” в нормі при дуоденальному зондуванні:

Выберите один ответ:

a. 12–15 хв.

b. 9–11 хв.

c. 3–6 хв.

d. 1–2,5 хв.

e. 7–9 хв.


Який компонент відсутній у сечі при механічній жовтяниці:

Выберите один ответ:

a. Хлор.

b. Уробілін.

c. Лейкоцити.

d. Кон’югований білірубін.

e. Сечова кислота.

Яка кількість жовчі утворюється за добу у здоровому організмі:

Выберите один ответ:

a. 1500–2000 мл.

b. 500–1500 мл.

c. до 500 мл.

d. 2500–3000 мл.

e. Більше 3000 мл.

Збільшення якого органу, окрім печінки, спостерігається при цирозі печінки:

Выберите один ответ:

a. Шлунка.

b. Серця.

c. Підшлункової залози.

d. Нирок.

e. Селезінки.

Від чого переважно залежить характер больового синдрому при захворюваннях жовчно-вивідних шляхів?

Выберите один ответ:

a. Від типу нервової системи хворого

b. Від режиму харчування хворого

c. Від типу дискінезії жовчно-вивідних шляхів

d. Від наявності збудника у жовчно-вивідних шляхах

e. Від особливостей змін складу жовчі

Які зміни протеїнограми характерні для хронічного гепатиту:

Выберите один ответ:

a. Нормоальбумінемія.

b. Гіпоглобулінемія.

c. Гіперальбумінемія.

d. Нормоглобулінемія.

e. Гіпоальбумінемія.


Який час закриття сфінктеру Одді вказує на його гіпотонію:

Выберите один ответ:

a. 9–11 хв.

b. 1–2 хв.

c. 7–9 хв.

d. 3–6 хв.

e. 12–15 хв.


Хвора С, 58 років, вважає себе хворою близько 6 років, протягом яких її періодично турбують болі в правому підребер'ї, зазвичай після жирної, смаженої їжі або переїдання. Інтенсивність болю різна. Нерідко під час нападу температура стає субфебрильною. Іноді біль супроводжується нудотою і блюванням. Зазвичай болі іррадіюють під праву лопатку. Протягом цих років було 7-8 виражених загострень, 4 рази госпіталізувалася для обстеження і лікування. При холецистографії камені в жовчному міхурі виявлені не були. Яке захворювання можна припустити?

Выберите один ответ:

a. Хронічний гепатит

b. Хронічний панкреатит

c. Атрофічний гастрит

d. Хронічний холангіт

e. Хронічний холецистит


Вкажіть найбільш типову клінічну картину при хронічному неускладненому холециститі в фазі загострення:

Выберите один ответ:

a. Біль в лівому підребер’ї, позитивний симптом Мейо-Робсона

b. Біль в ділянці надчерев'я через 1,5-2 години після прийому їжі, печія, блювання, яке приносить полегшення

c. Біль в правому підребер'ї, жовтяниця, телеангіектазії, асцит

d. Кинджальний біль в правому підребер'ї, позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга, збільшення печінки на 2 см

e. Біль в правому підребер'ї після прийому жирної їжі, позитивний симптом Кера


Колір випорожнень при механічній жовтяниці:

Выберите один ответ:

a. З домішками крові.

b. Темно-коричневий.

c. Світло-коричневий.

d. Чорний.

e. Знебарвлений.


Хвора, звернулася в поліклініку з проханням обстежити її. У момент звернення скарг не пред'являла. Однак з анамнезу з'ясувалося, що місяць тому, коли вона перебувала в геологічній експедиції, через 2-3 години після їжі у неї раптово з'явилися сильні болі в правому підребер'ї. Болі були приступоподібні, віддавали в праву половину шиї, супроводжувалися блювотою, слабкістю, підвищеною пітливістю. Через 1,5-2 години болі стали оперізуючими. Температура піднялася до 37,6 градусів. Після прийому спазмолітиків болі не зменшилися. Вони пройшли самостійно, так само раптово як і почалися, в цілому тривали близько 4 годин. На інший день з'явилася легка жовтушність склер, яка зникла через добу. Страх, що ці сильні болю повторяться змусив хвору звернутися до лікаря. Про що можна подумати?

Выберите один ответ:

a. Холангіт

b. Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки

c. Жовчнокам'яна хвороба

d. Гепатит

e. Панкреатит


Механізм утворення асциту при цирозі печінки:

Выберите один ответ:

a. Серцево-судинна недостатність.

b. Олігурія, підвищення тиску у системі v. cava superior.

c. Запалення очеревини та підвищення внутрішньочеревного тиску.

d. Гіпопротеїнемія; збільшення тиску в системі v.mesenterica inferior.

e. Підвищення гідрофільності тканин.


Яка жовтяниця розвивається при жовчокам’яній хворобі:

Выберите один ответ:

a. Жовтяниця не характерна.

b. Паренхіматозна.

c. Може бути поєднана печінкова та надпечінкова.

d. Механічна.

e. Гемолітична.


Які з наведених методів не дозволяють підтвердити діагноз хронічного холециститу?

Выберите один ответ:

a. Біохімічне дослідження жовчі

b. Дуоденальне зондування і мікроскопія жовчі

c. УЗД печінки і жовчовивідних шляхів

d. Підвищення рівня трансаміназ в крові

e. Лейкоцитоз та зсув формули вліво в загальному аналізі крові

Що є стінкою первинного жовчного канальця:

Выберите один ответ:

a. Базальна мембрана.

b. Синусоїдальний полюс гепатоцита.

c. Купферовські клітини.

d. Фібробластичні клітини.

e. Біліарний полюс гепатоцита.

Який симптом є характерним для хронічного холециститу:

Выберите один ответ:

a. Мейо-Робсона.

b. Кера.

c. Губергриця–Скульського.

d. Мендельсона.

e. Щьоткіна–Блюмберга.


Ознакою хронічного запального процесу у жовчному міхурі є:

Выберите один ответ:

a. Наявність лейкоцитів в І фазу багатомоментного дуоденального зондування.

b. Зниження лейкоцитів в ІІ фазу багатомоментного дуоденального зондування

c. Підвищення вмісту лейкоцитів в жовчі порції А.

d. Підвищення вмісту лейкоцитів в жовчі порції С.

e. Підвищення вмісту лейкоцитів в жовчі порції В.


Де знаходиться сфінктер Одді?

Выберите один ответ:

a. В місці злиття правої та лівої печінкових жовчних проток

b. В шийці жовчного міхура

c. В місці впадіння загальної жовчної протоки в 12-палу кишку

d. В пілоричному відділі шлунка

e. В місці впадіння міхурової протоки в загальну жовчну протоку


З яких основних компонентів складається жовч:

Выберите один ответ:

a. Вода, жовчні пігменти, жовчні кислоти, холестерин, ферменти, неорганічні солі.

b. Вода, жовчні пігменти, жовчні кислоти, неорганічні солі.

c. Вода, жовчні кислоти, жовчні пігменти, холекіназа, гастрин.

d. Вода, жовчні пігменти, жовчні кислоти, холестерин, ліпаза, пепсиноген, гастриксин.

e. Вода, жовчні пігменти, ферменти, жовчні кислоти, холестерин.


До факторів ризику жовно-кам’яної хвороби належать всі, крім:

Выберите один ответ:

a. Багато вагітностей у жінки

b. Вік більше 40 років

c. Ожиріння

d. Чоловіча стать

e. Жіноча стать


Який час закриття сфінктеру Одді вказує на його гіпертонію:

Выберите один ответ:

a. 2–3 хв.

b. 4–6 хв.

c. 1–2 хв.

d. 9–11 хв.

e. 3–4 хв.


Хвора Т., 56 років, скаржиться на переймоподібний біль у правому підребір’ї, блювоту, пожовтіння шкіри, знебарвлення калу. Хворіє 3 дні. При обстеженні: живіт пальпаторно болючий в епігастрії, зоні Шоффара та правій підребровій ділянці, пальпується дно жовчного міхура. В аналізах крові: лейкоцити 12,4 х 109/л, загальний білірубін 84 мкмоль/л, прямий білірубін – 63 мкмоль/л, аланінамітотрансфераза – 18 ОД/л/год. Для якого патологічного стану характерні вказані зміни?

Выберите один ответ:

a. Рак голівки підшлункової залози

b. Гострий панкреатит

c. Гострий гепатит

d. Гострий холецистит, жовчно-кам’яна хвороба

e. Рак жовчного міхура


Текст вопроса

Вкажіть основний механізм виникнення гемолітичної жовтяниці:

Выберите один ответ:

a. Порушення захоплення білірубіну гепатоцитами

b. Порушення виведення білірубіну з калом

c. Надмірне утв