Пропедевтика внутрішньої медицини - методички

1. Схема історії хвороби. Проведення розпиту хворого.

2. Загальний огляд хворого. Діагностичне значення симптомів, виявлених під час огляду хворого.

3. Огляд окремих частин тіла: голови, шиї, тулуба кінцівок

4. Основні скарги хворих із захворюваннями органів дихання. Статичний та динамічний огляд грудної клітки. Пальпація грудної клітки

5. Перкусія легень. Методика і техніка проведення порівняльної та топографічної перкусії легень.

6. Аускультація легень: основні дихальні шуми (везикулярне та бронхіальне дихання)

7. Аускультація легень: додаткові дихальні шуми (крепітація, хрипи, шум тертя плеври)

8. Розпит та загальний огляд хворих із патологією серцево–судинної системи. Курація хворих з написанням анамнестичного розділу історії хвороби

9. Дослідження пульсу та вимірювання артері-ального тиску

10. Огляд і пальпація передсерцевої ділянки. Перкуторне визначення меж відносної та абсолютної серцевої тупості

11. Аускультація серця: серцеві тони, їх розщеплення, роздвоєння, додаткові тони.

12. Аускультація серця: органічні та функціональні серцеві шуми

13. Методика реєстрації та розшифрування ЕКГ. ЕКГ ознаки гіпертрофії передсердь та шлуночків

14. ЕКГ ознаки порушень автоматизму та збудливості.

15. ЕКГ–ознаки порушень провідності. Основи прове¬дення електроімпульсної терапії

16. Розпит та огляд хворих із захворюваннями органів травлення. Огляд та поверхнева пальпація живота

17. Глибока ковзна методична пальпація відділів кишківника та шлунка

18. Глибока ковзна методична методична пальпація печінки, селезінки, нирок