Пропедевтика внутрішньої медицини - зошит для педіатрів

1. Схема історії хвороби. Проведення розпитування хворого.

2. Загальний огляд хворого. Діагностичне значення симптомів, виявлених під час огляду хворого.

3. Основні скарги хворих із захворюваннями органів дихання. Статичний та динамічний огляд грудної клітки. Пальпація грудної клітки.

4. Перкусія легень. Методика і техніка проведення порівняльної перкусії легень.

5. Перкусія легень. Методика і техніка проведення топографічної перкусії легень.

6. Перкусія легень. Методика і техніка проведення топографічної перкусії легень.

7. Аускультація легень: додаткові дихальні шуми (крепітація, хрипи, шум тертя плеври)

8. Розпит та загальний огляд хворих із патологією серцево–судинної системи. Курація хворих з написанням анамнестичного розділу історії хвороби

9. Дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.

10. Огляд та пальпація передсерцевої ділянки. Перкуторне визначення меж відносної та абсолютної серцевої тупості.

11. Аускультація серця: серцеві тони, їх розщеплення, роздвоєння, додаткові тони.

12. Аускультація серця: органічні та функціональні серцеві шуми

13. Методика реєстрації та розшифрування ЕКГ. ЕКГ-ознаки гіпертрофії передсердь та шлуночків.

14. ЕКГ-ознаки порушень автоматизму та збудливості.

15. ЕКГ–ознаки порушень провідності. Основи проведення електроімпульсної терапії.

16. Розпит та огляд хворих із захворюваннями органів травлення. Огляд та поверхнева пальпація живота.

17. Глибока ковзна методична пальпація відділів кишківника та шлунка.

18. Глибока ковзна методична пальпація печінки, селезінки, нирок.