Пропедевтика педіатрії - методички

1. Педіатрія як наука

2. Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості.

3. Період новонародженості.

4. Фізичний розвиток дітей. Оцінка фізичного розвитку

5. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Психомоторний розвиток дітей.

6. Методи оцінки психомоторного розвитку дітей, частота проведення, значення.

7. Природне вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад материнського молока. Методи розрахунку добового об'єму їжі та режиму харчування.

8. Штучне і змішане вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного і змішаного вигодовування немовлят. Гарантійне коров'яче молоко. Техніка штучного і змішаного вигодовування і критерії оцінки їх ефективності. Прикорм і корекція харчування при штучному і змішаному вигодовуванні. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному і змішаному вигодовуванні

9. Вигодовування недоношених дітей

10. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року

11. Особливості енергетичного обміну. Водно-сольовий обмін. Особливості обміну кислот та лугів у дітей. Білковий обмін. Обмін вуглеводів. Жировий обмін.

12. Особливості ембріогенезу нервової системи, аномалії розвитку. Методика клінічного неврологічного обстеження дітей. Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч та ін.). Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.).

13. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика захворювань шкіри, підшкірної основи у дітей.

14. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження кістково-м’язової системи у дітей. Семіотика захворювань кістково-м’язової системи у дітей

15. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, методика обстеження органів дихання у дітей (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, аускультація, лабораторно-інструментальні методи обстеження). Семіотика захворювань органів дихання. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви.

16. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження серцево-судинної системи у дітей (анамнез, огляд, пальпація). Методика обстеження серцево- судинної системи у дітей (перкусія, аускультація серця у дітей). Основні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія та ін.). Семіотика захворювань серцево-судинної системи (ендокардит, міокардит, перикардит, диференційна діагностика вроджених та набутих вад серця). Електрокардіографія, ехокардіографія.

17. Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові. Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний тощо) та захворювань системи крові у дітей.

18. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження травної системи у дітей. Основні симптомні синдроми ураження органів травлення у дітей. Лабораторно-інструментальне обстеження травної системи.

19. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження органів системи сечовиділення у дітей. Семіотика уражень сечової системи. Лабораторно-інструментальні методи обстеження (мікроскопічні зміни сечового осаду: протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.

20. Курація дітей, написання історії хвороби.

21. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження, семіотика захворювань ендокринної системи у дітей.

22. Анатомо-фізіологічні особливості, загальна семіотика захворювань імунної системи у дітей. Захист історії розвитку дитини