Фармакологія - тести

ТЕМА загальна фармакологія

1 У другій половині вагітності жінка приймала транквілізатори групи бензодіазепинів. Пологи наступили в строк, протікали нормально, але народилась дитина з численними аномаліями розвитку (заяча губа, полідактилія). Як називається описана дія препарату?

A. Тератогенна

B. Мутагенна

C. Ембріотоксична

D. Фетотоксична

E. Сенсибілізуюча

2 Чоловік, який довго приймав ліки, не може припинити їх використання, тому що при цьому виникають порушення психічних і соматичних функцій. Як називається синдром різних порушень при відмові від прийому препарату?

A. Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Тахіфілаксія

E. Кумуляція

3 Хворому 35 років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель, після чого йому для відновлення акомодації закапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що лежить в основі відсутності ефекту?

A. Односторонній антагонізм

B. Синергізм

C. Тахіфілаксія

D. Двосторонній антагонізм

E. Звикання

4 Хвора 50 років страждає на безсоння. Протягом 3 місяців вона приймала різні снодійні засоби: етамінал натрію, фенобарбітал, барбаміл. Після відміни препаратів хвора стала дратівливою, відновилося безсоння, з`явились агресивність, втрата апетиту, тремор кінцівок. Як називають ускладнення, що виникли в хворої?

A. Фізична та психічна залежність

B. Тахіфілаксія

C. Сенсибілізація

D. Звикання до препаратів

E. Функціональна кумуляція

5.Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. В кінці операції, коли дихання відновилось, хворому ввели гентаміцин. Несподівано настала зупинка дихання і довгочасне розслаблення скелетних м`язів.Який ефект лежить в основі цього явища?

A. Потенціювання

B. Кумуляція

C. Антагонізм

D. Звикання

E. Сенсибілізація

6 Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

A. Потенціювання

B. Сумація

C. Кумуляція

D. Лікарська залежість

E. Толерантність

7 Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат, який раптово припинив вживати. Після цього стан хворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить ця побічна дія

A. Синдром відміни

B. Кумуляція

C. Толерантність

D. Сенсибілізація

E. Залежність

8 Хвора 45 років звернулася до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання і пробудженнями серед ночі. Лікар призначив хворій снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну

B. Етіотропну

C. Патогенетичну

D. Вибіркову

E. Рефлекторну

9 Дитина страждає ідіосинкразією на лікарську речовину, яка обумовлена:

A. Спадковою ензимопатіэю.

B. Виснаженням субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина.

C. Накопиченням лікарської речовини в організмі.

D. Пригніченням мікросомальних ферментів печінки.

E. Супутнім захворюванням органа-мішені.

10.Тривале вживання деяких лікарських засобів, що передують вагітності, збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія?

A. Мутагенний ефект

B. Ембріотоксичний ефект

C. Тератогенний ефект

D. Фетотоксичний ефект

E. Бластомогенний ефект

11 Прозерін при системному введенні щурам підвищує тонус скелетних м'язів. Фторотан викликає релаксацію скелетних м'язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану:

A. Непрямий функціональний антагонізм

B. Прямий функціональний антагонізм

C. Конкурентний антагонізм

D. Незалежний антагонізм

E. Неконкурентний антагонізм

12 Підлітку, що перебував у стані важкого алкогольного сп'яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом'язове введення розчину кофеїну. Поясніть на основі якого принципу дії дана маніпуляція є доцільною:

A. Фізіологічний антагонізм

B. Синергізм

C. Потенціація

D. Конкурентний антагонізм

E. Сумація ефектів

13 Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

A. Потенціювання

B. Сумація

C. Кумуляція

D. Лікарська залежість

E. Толерантність

15 Антихолінестеразний засіб прозерин при парентеральному застосуванні підвищує тонус скелетних м'язів. Засіб для наркозу фторотан викликає релаксацію скелетних м'язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану:

A. Непрямий функціональний антагонізм

B. Адитивна дія

C. Синергізм

D. Потенціювання або суперадитивна дія

E. Хімічний антагонізм

15 У хворого на тахиаритмію, який лікувався хінідіном розвилась незвичайна реакція на препарат. Як називається підвищення чутливості і спотворення реакції на лікарські препарати, що обумовлене генетичними ферментопатіями?

A. Ідіосинкразія

B. Звикання

C. Лікарська залежність

D. Кумуляція

E. Синдром відміни

16 Через 6 тижнів після початку лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого з'явились ознаки інтоксикації серцевими глікозидами. Як називається явище, яке призвело до накопичення в організмі препарату в кількості, що спровокувала інтоксикацію?

A. Матеріальна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антагонізм

D. Тахіфілаксія

E. Ідіосинкразія

17 Призначений хворому психотропний лікарський засіб викликає функціональні зміни, які не зникають до наступного прийому препарату. Діагностовані ознаки порушення психічних процесів пов‟язані з тим, що кожна наступна доза препарату посилювала попередній ефект. Як називається таке явище, яке призвело до порушення психічних процесів у хворого?

A. Функціональна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антогонізм

D. Алергічна реакція

E. Залежність

18 При повторному застосуванні бензилпеніциліну-натрієвої солі у хворого розвинувся алергічний дерматит. Як називається явище якісної зміни ефекту з підвищенням чутливості при повторному застосуванні лікарської речовини?

A. Сенсибілізація

B. Синдром відміни

C. Антагонізм

D. Психічна залежність

E. Алергічна реакція

19 До лікаря звернулась пацієнтка 52 років зі скаргами на розлади сну, що проявляються погіршенням засинання, частими пробудженнями, почуттям хронічної втоми, тривоги і зниженням розумової працездатності. Лікар призначив снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну

B. Стимулюючу

C. Замісну

D. Пригнічуюча

E. Рефлекторну

20 Під час вагітності жінка, хвора на епілепсію, приймала протисудомний засіб. Пологи наступили в строк, але народилась дитина з вадами розвитку - ущелиною хребта. Як називається описана дія препарату?

A. Тератогенна дія

B. Алергічна реакція

C. Тахіфілаксія

D. Толерантність

E. Сенсибілізуюча дія

21 Хворий після тривалого курсу лікування наркотичними анальгетиками не може припинити їх застосування, у зв‟язку з розвитком порушень психічних і соматичних функцій організму. Як називається синдром соматичних порушень при припиненні прийому препаратів?

A. Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Кумуляція

E. Тахіфілаксія

22 У відділення інтенсивної терапії надійшов хворий з незвичайною реакцією на препарат. Як називається підвищення чутливості і перекручення реакції на лікарські речовини, обумовлене спадкоємними ферментопатиями?

A. Ідіосинкразія

B. Звикання

C. Лікарська залежність

D. Кумуляція

E. Сумація

23 У терапевтичне відділення надійшов хворий, якому необхідно ввести препарат per os, щоб виявив швидкий ефект. У якій лікарській формі речовина найбільш швидко і повно всмоктується при прийомі усередину?

A. Розчини для прийому усередину

B. Таблетки

C. Капсули

D. Драже

E. Гранули

24 Хворому на хронічну серцеву недостатність призначили дигоксин. Через 2 тижні після початку прийому препарату у нього з'явились ознаки інтоксикації. Як називається явище, яке призвело до накопичення в організмі препарату в кількості, що спровокувала інтоксикацію?

A. Матеріальна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антогонізм

D. Тахіфілаксія

E. Ідіосинкразія

25 Для якої фармакологічної групи лікарських засобів найбільш характерна така побічна дія, як розвиток толерантності та лікарської залежності?

A. Психоседативні засоби

B. Холінергічні

C. Протипаркінсьнічні

D. Проти епілептичні

E. Адреноміметики

26.Оберіть вид дії ліків під яким розуміють комплекс ефектів, що виникають на місці застосування лікарського засобу

A. Пререзорбтивна дія

B. Резорбтивна дія

C. Токсична дія

D. Рефлекторна дія

E. Непряма дія

27.Антагонізм, який спостерігається при адсорбції різних токсичних речовин сорбентом називається

A. Фізичним

B. Фізіологічним

C. Конкурентним

D. Неконкурентним

E. Непрямим фізіологічним

28.Антагоністами препарату вікасол є непрямі антикоагулянти (неодикумарин, фенілін). Який вид антагонізму відбувається між препаратами

A. Конкурентний

B. Хімічний

C. Фізичний

D. Непрямий фізіологічний

E. Неконкурентний прямий

29.Зниження чутливості до препарату після його повторного вживання, що вимагає збільшення дози для отримання ефекту тієї самої ефективності називається

A. Звикання

B. Ідіосинкразія

C. Сенсибілізація

D. Кумуляція функціональна

E. Кумуляція матеріальна

30.Оберіть, як називається явище при повторному застосуванні ліків, при якому особливо швидко за короткий проміжок часу розвивається толерантність

A. Тахіфілаксія

B. Потенціювання

C. Синдром відміни

D. Синдром віддачі

E. Синдром абстиненції

31.Оберіть як називається явище, при якому спостерігається зменшення снодійної дії нітразепаму

A. Толерантність

B. Синдром відміни

C. Синдром віддачі

D. Синдром абстиненції

E. Кумуляція

32.Назвіть розділ фармакології, який вивчає зміни, які відбуваються в організмі, у відповідь на введення ліків, а також механізми розвитку цих змін на різних рівнях

A. Фармакодинаміка

B. Фармакокінетика

C. Хронофармакологія

D. Фармакотоксикологія

E. Біоетика

33.Назвіть розділ фармакології, який вивчає взаємодію лікарського засобу з організмом і призводить до зміни функцій клітин, органів, їх метаболізму.

A. Фармакодинаміка

B. Фармакокінетика

C. Хронофармакологія

D. Фармакотоксикологія

E. Біоетика

34.Назвіть розділ фармакології, який вивчає процеси всмоктування, транспорту, розподілу, біотрансформації і виведення ліків з організму.

A. Фармакокінетика

B. Фармакодинаміка

C. Хронофармакологія

D. Нейрофармакологія

E. Фармакотоксикологія

35.Втрата фармакотерапевтичної ефективності можлива внаслідок фізичної, хімічної або фізико-хімічної взаємодії у процесі виготовлення і зберігання лікарських форм і називається

A. Фармацевтична несумісність

B. Фармакологічна несумісність

C. Сенсибілізація

D. Ідіосинкразія

E. Тахіфілаксія

36.Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат. Тиск нормалізувався і хворий припинив лікування (раптова відміна). Стан хворого погіршився, тиск підвищився і розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить така побічна дія?

A. Синдром відміни

B. Кумуляція

C. Толерантність

D. Сенсибілізація

E. Ідіосинкразія

37.Вагітна жінка у другому триместрі вагітності приймала нітразепам - транквілізатор групи бензодіазепинів. Пологи наступили в строк, протікали нормально, але народилась дитина з численними аномаліями розвитку (заяча губа, ластоподібні кінцівки). Як називається описана дія препарату?

A. Тератогенна

B. Мутагенна

C. Ембріотоксична

D. Фетотоксична

E. Сенсибілізуюча

38.Хворий 3-и тижні застосував снодійний препарат нітразепам. Через 2 тижні після припинення лікування пацієнт поскаржився, що створюється враження, що він взагалі не спав, часто бувають жахливі сновидіння, погіршився настрій, знизилась працездатність. Як називається таке явище

A. Синдром віддачі

B. Ідіосинкразія

C. Тахіфілаксія

D. Атарактанальгезія

E. Невролептанальгезія

39.Хвора після курсу лікування наркотичним анальгетиком не може припинити його застосування, у зв‟язку з розвитком порушень психічних і соматичних функцій організму. Як називається синдром соматичних порушень при припиненні прийому препаратів?

A. Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Тахіфілаксія

E. Кумуляція

40.До лікаря звернулась пацієнтка 52 років зі скаргами на розлади сну, що проявляються погіршенням засинання, частими пробудженнями, почуттям хронічної втоми. Лікар призначив снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну

B. Стимулюючу

C. Замісну

D. Пригнічуючу

E. Рефлекторну

41.Хворий на невроз приймав снодійний препарат нітразепам. Через 2 тижні лікування доза, якої притримувався пацієнт стала непридатною для досягнення снодійного ефекту. Як називається таке ускладнення фармакотерапії

A. Толерантність

B. Синдром відміни

C. Сенсибілізація

D. Ідіосинкразія

E. Алергія

42.Жінка під час вагітності (у другому триместрі) приймала нітразепам - транквілізатор групи бензодіазепинів. Пологи наступили в строк, але народилась дитина аномаліями розвитку, а саме - заяча губа, ластоподібні кінцівки. Як називається описана дія препарату?

A. Тератогенна

B. Снодійна

C. Ембріотоксична

D. Фетотоксична

E. Сенсибілізуюча

43.Для посилення терапевтичного ефекту, скорочення терміну лікування і запобігання ускладнень застосовують різні комбінації лікарських засобів. Прямий фізіологічний антагонізм ліків реалізується при дії на одні й ті самі клітинні елементи – рецептори, але :

A. У прямо протилежному напрямку (ацетилхолін – атропін)

B. З збільшенням токсичності препаратів (дигоксин і кальцію глюконат)

C. З збільшенням лікувального ефекту і зменшенням дози (діазепам+кетамін)

D. Підвищенням токсичності лікарських речовин (мономіцин+неоміцин)

E. Утворенням неактивних сполук (ртуть і унітіол)

44.Антагонізм лікарських речовин передбачає специфічну взаємодію двох речовин з зменшенням або втратою ефекту однієї (чи обох) речовин. Хімічний антагонізм при усуненні негативної дії лікарських речовин реалізується шляхом:

A. Хімічної реакції з утворенням неактивних сполук

B. Утворення більш токсичних сполук (ліків)

C. Послаблюючої дії препаратів

D. Стимуляції психічних процесів

E. Пригнічення психічних процесів

45.Лікарську форму слід розглядати як складний комплекс, компоненти якого сукупно впливають на ефективність лікарського засобу. Трансдермальна система препарату нітрогліцерина - нітродерм забезпечує нітрогліцерину:

A. Подовжену (близько 24 годин) дію препарату

B. Надшвидку дію на серце

C. Зменшення розвитку толерантності до препарату

D. Лікування залежності від нікотину

E. Припинення гострого нападу стенокардії

46.Лікарська форма створена за допомогою різних формоутворюючих, допоміжних речовин впливає на характер взаємодії лікарського засобу і організму. Сустак (ізосорбіту мононітрат) – є мікрокапсульованою формою нітрогліцерину, яка сприяє:

A. Подовженню дії препарату

B. Попередженню подразнюючої дії на шлунок

C. Попередженню інактивації у ротовій порожнині

D. Збереженню стабільності у разі чутливості до вологи

E. Маскуванню неприємного смаку медикаменту

47.Який з перелічених шляхів введення лікарських засобів в організм не належить до групи ін‟єкційних?

A. Ректальний.

B. Під мозкові оболонки.

C. Внутрішньом‟язовий.

D. Внутрішньовенний.

E. Підшкірний.

48.В лікарню поступив з флегмоною нижньої щелепи і гепатитом. Відомо, що перетворення ліків відбувається переважно в печінці. Що вивчає такий розділ фармакології, як фармакокінетика ?

A. Метаболізм ліків в організмі.

B. Дію ліків на організм.

C. Токсичну дію ліків.

D. Побічні ефекти ліків.

E. Взаємодію ліків.

49.В лікарню поступив хворий, якому призначили препарат, що впливає на рецептори адреналіну гідрохлорид. Що таке агоніст рецептора?

A. Речовина, яка зв‟язується з рецептором і стимулює його.

B. Речовина, яка не взаємодіє з рецептором.

C. Речовина, яка блокує рецептор.

D. Речовина, яка викликає руйнування рецептора. 50.Речовина, яка не впливає на рецептор Хворому з неоперабельним раком шлунка призначили морфін для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відмітив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, значне посилення больових відчуттів. Лікар пояснив це тим, що:

A. Розвинулась толерантність до препарату

B. Виникла тахіфілаксія

C. Розвинулась психічна залежність

D. Морфін здатний до кумуляції

E. Зменшилась реабсорбція морфіну в канальцях нирок

51.В якому органі відбувається біотрансформація (метаболічні перетворення) більшості лікарських речовин при їх поступленні в організм? А. У печінці. В. В міокарді. С. У стінці кишечнику.

D. У шкірі. Е. В легенях. 52. Чим небезпечне використання лікарського препарату з малою широтою терапевтичної дії?

A. Препарат легко передозувати.

B. Важко досягнути терапевтичного ефекту.

C. При однаковій дозі можна отримати різні ефекти.

D. Препарат повільно метаболізується.

E. Препарат повільно виводиться з організму.

ТЕМА 6 1. В результаті впливу на які елементи шкіри та слизових оболонок розвивається термінальна анестезія?

A. Чутливих нервових закінчень

B. Епідерміс

C. Підшкірно-жирова клітковина

D. Стінки капілярів

E. Власне дерму

2. В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. В умовах якого стану у вогнищі запалення виникає порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи?

A. Локального тканинного ацидозу

B. Локального тканинного алкалозу

C. Пригнічення карбоангідрази

D. Активація сукцинатдегідрогенази

E. Пригнічення окислювального фосфорилювання

3. Для проведення спиномозкової анестезії пацієнту призначено місцевий анестетик з групи заміщених амідів. Назвіть цей препарат.

A. Лідокаїну гідрохлорид

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Розчин ментолу

4.Для знеболення ушивання розривів промежини після пологів, жінці був введений місцево анестезуючий препарат з групи заміщених амідів. Назвіть цей препарат.

A. Лідокаїну гідрохлорид

B. Папаверину гідрохлорид

C. Новокаїн

D. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

E. Масло касторове

5. Для знеболення маніпуляцій, стоматолог проводив провідникову анестезію за допомогою місцево анестезуючого засобу з групи заміщених амідів. Визначте цей препарат.

A. Лідокаїну гідрохлорид

B. Папаверину гідрохлорид

C. Новокаїн

D. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

E. Масло касторове

6.До кардіолога звернувся пацієнт, що скаржиться на серцебиття. На підставі обстеження встановлено діагноз – тахіаритмія та призначено протиаритмічний препарат з групи місцевих анестетиків. Визначте цей препарат?

A. Лідокаїну гідрохлорид

B. Танін

C. Відвар кори дуба

D. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

E. Активоване вугілля

7. У чоловіка, що звернувся зі скаргами на серцебиття, діагностовано порушення серцевого ритму – тахиаритмія. Лікар призначив протиаритмічний препарат, який також використовується для всіх видів анестезії. Назвіть цей препарат.

A. Лідокаїну гідрохлорид

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Ультракаїн

8. Перед проведенням інфільтраційної анестезії для знеболення ушивання розривів промежини, у породіллі виявлено підвищену чутливість до новокаїну. Який препарат Ви застосуєте для місцевої анестезії в даному випадку?

A. Лідокаїну гідрохлорид

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Ультракаїн

9. Комбайнер під час збирання врожаю відчув різкий біль в оці. Його доставили до лікарні. Який анестетик могли використати при видаленні чужорідного тіла з ока?

A. Дикаїн

B. Новокаїн

C. Лидокаїн

D. Тримекаїн

E. Совкаїн

10. В офтальмологічне відділення звернувся хворий з травмою ока, який має підвищену чутливість до сульфаніламідних препаратів. Який з наведених анестетиків слід застосувати для знечулення кон'юнктиви?

A. Лідокаїн

B. Дікаїн

C. Новокаїн

D. Тримекаїн

E. Анестезин

11. Хворому для лікування панарицію необхідно застосувати місцевий анестетик. В анамнезі виявлено алергію на новокаїн. Який з анестетиків ви застосуєте?

A. Лідокаїн

B. Дикаїн

C. Анестезин

D. Новокаїн

E. Тримекаїн

12. У хворого виявлено генетично зумовлену недостатність ферменту бутирилхолінестерази. Застосування якого місцевого анестетика протипоказано хворому?

A. Новокаїну

B. Лідокаїну

C. Тримекаїну

D. Совкаїну

E. Анестезину

13. Хворому для лікування панарицію необхідно застосувати місцевий анестетик. В анамнезі виявлено алергію на новокаїн. Який з анестетиків ви застосуєте?

A. Лідокаїн

B. Анестезин

C. Новокаїн

D. Тримекаїн

E. Ультракаїн

14. Який препарат з групи місцевих анестетиків небажаноі неефективно призначати одночасно з сульфаніламідами для інфільтраційної анестезії?

A. Новокаїн

B. Анестезин

C. Лідокаїн

D. Тримекаїн

E. Ультракаїн

15. Для проведення інфільтраційної анестезії, хворому застосували знеболюючий препарат, що проявляє н-холіноблокуючу дію та антихолінестеразну активність. Назвіть цей препарат.

A. Новокаїн

B. Семена льону

C. Настоянка валеріани

D. Настій трави горицвіту весняного

E. Корглікон

16. Пацієнту з нирковою колькою знеболення проводили методом паранефральної блокади за О.В.Вишневським. Який препарат вводили хворому в даному випадку?

A. Розчин новокаїну

B. Відвар кореня валеріани

C. Розчин ментолу спиртовий

D. Розчин атропіну сульфат

E. Настій шавлії

17. Пацієнту, що проходив курс лікування сульфаніламідним препаратом, стоматолог застосував засіб для провідникової анестезії, що призвело до зменшення ефективності протимікробної терапії. Який препарат з групи місцевих анестетиків було введено?

A. Новокаїн

B. Лідокаїну гідрохлорид

C. Танін

D. Відвар кори дуба

E. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

18. Хворий, який проходить курс лікування сульфаніламідними препаратами, потребує проведення місцевої анестезії. Який препарат Ви виберете для проведення анестезії?

A. Лідокаїну гідрохлорид

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Силікс

19. Для проведення провідникової анестезії пацієнту призначено комбінований препарат, що містить місцевоанестезуючий засіб групи заміщених амідів та адреналіну гідрохлорид. Визначте цей препарат.

A. Ультракаїн

B. Лідокаїну гідрохлорид

C. Дикаїн

D. Новокаїн

E. Силікс

20. Пацієнт, у якого діагностовано гастрит, скаржиться на біль в епігастральній ділянці. Який препарат з групи місцевоанестезуючих засобів Ви призначите даному хворому для усунення больового синдрому?

A. Анестезин

B. Розчин аміаку

C. Ентеросгель

D. Настойку конвалії

E. Розчин ментолу

21. До проктолога звернувся пацієнт, що страждає на геморой та скаржиться на виражений больових синдром. Який місцевоанестезуючий засіб призначив лікар для зняття больового синдрому в ректальних супозиторіях.

A. Анестезин

B. Лідокаїн

C. Дикаїн

D. Новокаїн

E. Силікс

22. Невідкладні заходи допомоги чоловіку, що поступив у відділення травми ока, потребують проведення термінальної анестезії. Який місцевоанестезуючий препарат у формі очних крапель можливо застосувати в даному випадку?

A. Дикаїн

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Ультракаїн

23. Для знеболення рогівки хворому були призначені очні краплі з місцево анестезуючим засобом, який застосовують виключно для поверхневої анестезії. Назвіть цей препарат.

A. Дикаїн

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Ультракаїн

24. Після помилкового парентерального ввведення дикаїну у хворого швидко розвинулись ознаки отруєння даною речовиною. Які заходи невідкладної терапії необхідно вжити в даному випадку?

A. Промивання слизової оболонки ізотонічним розчином натрію хлорид та введення аналептиків.

B. Промивання шлунку розчином калію перманганата та введення налоксону гідрохлориду

C. Введення атропіну сульфату та діпіроксиму

D. Введення протаміну сульфату

E. Висока сифонна клізма та вугілля активоване

25. Лікар-офтальмолог призначив хворому очні краплі, до складу яких входить дикаїн та засіб, що зменшує резорбтивну та токсичну дії місцевого анестетика. Визначте допоміжну складову очних крапель:

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Танін

C. Новокаїн

D. Ультракаїн

E. Активоване вугілля

26. З метою подовження та посилення місцевої анестезії препарату, лікар додав до розчину анестетику допоміжний засіб. Визначте цей засіб:

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Танін

C. Новокаїн

D. Ультракаїн

E. Активоване вугілля

27. До лікаря-хірурга звернулась жінка з обтяженим алергічним анамнезом. Який з наведених препаратів застосовують разом з місцевими анестетиками для профілактики можливих анафілактичних реакцій:

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Танін

C. Новокаїн

D. Ультракаїн

E. Активоване вугілля

28. В токсикологічне відділення госпіталізована дитина з отруєнням алкалоїдами рослинного походження. Який з перерахованих препаратів осаджує алкалоїди і застосовується для промивання шлунку з метою зменшення всмоктування отрути?

A. Розчин таніну

B. Розчин елеутерококу

C. Активоване вугілля

D. Відвар кори дуба

E. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

29. Хворому, у якого діагностована виразкова хвороба шлунку, лікар призначив в‟яжучий засіб, що коагулює білки, виявляє антихелікобактерну та гастропротекторну властивості. Визначте цей препарат.

A. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

B. Лідокаїну гідрохлорид

C. Дикаїн

D. Новокаїн

E. Силікс

30. Для лікування опіків пацієнту призначено препарат з групи в'яжучих засобів у розчині. Назвіть цей препарат.

A. Танін

B. Лідокаїну гідрохлорид

C. Розчин аміаку

D. Активоване вугілля

E. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

31. Внаслідок аварії відбулось забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, накопичення їх в організмі людей. Виберіть препарати, які сприяють виведенню їх з організму.

A. Ентеросорбенти

B. Антикоагулянти

C. Анальгетики

D. Антидепресанти

E. Стимулятори лейкопоезу

32. В клініку поступив хворий з харчовим отруєнням. Який адсорбуючий засіб ви використаєте для надання допомоги?

A. Активоване вугілля

B. Танін

C. Насіння льна

D. Ментол

E. Квіти ромашки

33. У літнього чоловіка надвечір розвивається метеоризм та вздуття кишечника. Який з препаратів симптоматичної терапії Ви призначите у даному випадку?

A. Вугілля активоване

B. Насіння льону

C. Слиз картопляний

D. Масло терпентинове очищене

E. Розчин ментолу

34.В токсикологічне відділення госпіталізована жінка з отруєнням невідомою речовиною. Який з перерахованих препаратів застосувати для адсорбції отрути і зменшення її надходження в організм?

A. Активоване вугілля

B. Розчин таніну

C. Розчин елеутерококу

D. Відвар кори дуба

E. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

35. Хворому для зменшення інтоксикаційного синдрому після проведення хіміотерапії призначено тривале курсове лікування адсорбуючим засобом. Визначте цей препарат.

A. Ентеросгель

B. Вугілля активоване

C. Настій листя шавлії

D. Вісмуту нітрат основний

E. Розчин таніну

36. У хворого, що скажиться на загрудинний біль, діагностовано стонокардію. Лікар призначив лікарський засіб, що подразнює нервові закінчення та рефлекторно розширює вінцеві судини. Визначте цей препарат.

A. Розчин ментолу спиртовий

B. Екстракт евкаліпту

C. Розчин аміаку

D. Настойка валеріани

E. Настойка кропиви собачої

37. Жінці, що знепритомніла у прийомному відділенні, для надання першої медичної допомоги застосували засіб, що діє на периферичні нервові закінчення і рефлекторно відновлює активність дихального центру. Визначте цей препарат.

A. Розчин аміаку

B. Розчин новокаїну

C. Розчин анестезину

D. Розчин таніну

E. Розчин цинку сульфат

38. Який з перерахованих препаратів при місцевому застосуванні звужує поверхневі судини слизової оболонки і рефлекторно розширює коронарні судини?

A. Ментол

B. Розчин аміаку

C. Масло терпентинне очищене

D. Настій квіток ромашки

E. Танін

39. До лікаря звернувся чоловік, що скаржиться на кашель та утруднення відходження мокроти. Який препарат з групи подразнюючих засобів для інгаляцій можна порекомендувати даному хворому?

A. Олія терпентинова очищена

B. Ентеросгель

C. Сорбекс

D. Танін

E. Відвар кори дуба

40 У жінки діагностовано гіпертонічний криз. Який препарат, що впливає на периферичні нервові закінчення та сприяє перерозподілу крові в судинах, Ви призначите даній хворій?

A. Гірчичні пакети

B. Танін

C. Відвар кори дуба

D. Настій шавлії

E. Вісмуту нітрат основний

41 У хворого з хронічною серцевою недостатністю з'явилися напади пароксизмальної тахікардії. Який з наведених засобів можна рекомендувати для їх усунення?

A. Лідокаїн

B. Анаприлін

C. Хінідин

D. Атенолол

E. Верапаміл

42 Стоматолог поставив діагноз: хронічний афтозний стоматит. До комплексної терапії включений препарат для місцевого знеболення у вигляді аерозолю. Місцевому анестетику із групи амідів властива також антиаритмічна активність. Визначити препарат для проведення місцевого знеболення.

A. Лідокаїн

B. Новокаїнамід

C. Анестезин

D. Аміодарон

E. Верапаміл

43.Хворому 45 років при алергічному дерматиті у комплексній терапії було призначено вугілля активоване. Який механізм дії даної речовини?

A. Поглинання різних подразнювальних сполук.

B. Утворення у воді колоїдних розчинів.

C. Часткова коагуляція білка.

D. Зменшення подразнення поверхні за рахунок покриття її тонким шаром препарату.

E. Оборотна втрата больової чутливості.

44.Перед видаленням зуба лікар зробив хворому анестезію препаратом, що містить артикаїн та епінефрин. Який препарат застосував стоматолог?

A. Ультракаїн

B. Новокаїн

C. Кокаїн

D. Бензокаїн

E. Кодеїн

45. Хворому необхідно видалити зуб. Препаратом вибору для проведення місцевої анестезії .є

A. Ультракаїну

B. Тримекаїн

C. Бупівакаїну гідрохлорид

D. Новокаїн

E. Дикаїн

46. З метою місцевого знеболення при екстракції зуба хворому було призначено новокаїн. Що може зменшити знеболюючу активність даного препарату?

A. Запальні процеси у тканинах

B. Використання разом з адреноміметиками

C. Використання разом з антихолінестеразними засобами

D. Використання разом з транквілізаторами

E. Використання разом з наркотичними анальгетиками

47. Лікарські засоби, в тому числі різні хімічні сполуки, підлягають біотрансформації в різних органах і тканинах організму. У практичному плані хімічна структура (ефірний або амідний зв'язок молекули) місцевого анестетика визначає:

A. Час швидкості метаболічного розпаду, тривалості дії і токсичності (інтенсивність метаболізму і специфічність токсичної дії речовин)

B. Розвиток абстинентного синдрому

C. Антигістамінну активність

D. Імуномодулюючу дію

E. Спазмолітичну активність

48. В організмі більшість лікарських засобів піддається метаболічним перетворенням або біотрансформації, з утворенням полярних (водорозчинних) сполук (метаболітів), здатних легко виводитися з організму. Біотрансформація місцевого анестетика новокаїну відбувається внаслідок:

A. Гідролізу естеразами (псевдохолінестеразою) крові

B. Блокади серотонінових рецепторів в ЦНС

C. Стимуляції скоротливої активності міометрію

D. Активації ГАМК-трансамінази

E. Блокади адренорецепторів

49. Препарати з групи адсорбуючих засобів проявляють детоксикуючий ефект, знижують метаболічні навантаження на системи організму., усувають метеоризм. Але за умов неконтрольованого застосування і самолікування призводять до розвитку:

A. Вітамінної недостатності (гіповітамінозу)

B. Психічної залежності

C. Набряків

D. Тахіфілаксії

E. Психозу

50. Перед проведенням інфільтраційної анестезії хворому зробили пробу на чутливість до новокаїну, яка виявилась позитивною. Який з перерахованих препаратів можна використати для місцевої анестезії в даному випадку?

A. Лідокаїн

B. Новокаїнамід

C. Морфін

D. Анальгін

E. Димедрол

51. При збиранні анамнезу з‟ясувалося, що у пацієнта в минулому спостерігалась тяжка алергічна реакція на місцевий анестетик новокаїн. Лікар записав в історії хвороби, що, внаслідок високої ймовірності розвитку перехресної алергії, пацієнтові рекомендований анестетик: А.Лідокаїн В. Глібенкламід С. Гідрохлортіазид

D. Бісептол Е. Фуросемід 52. Стоматолог поставив діагноз: хронічний афтозний стоматит. До комплексної терапії включений препарат для місцевого знеболення у вигляді аерозолю. Місцевому анестетику із групи амідів властива також антиаритмічна активність. Визначити препарат для проведення місцевого знеболення.

A. Лідокаїн

B. Верапаміл

C. Атропіну сульфат

D. Анестезин

E. Дротаверин

ТЕМА 7 1. У хворого діагностована глаукома. Оберіть препарат для лікування глаукоми:

A. Пілокарпину гідрохлорид

B. Атропіну сульфат

C. Нафтизин

D. Анаприлін

E. Анестезин

2. До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість ротової порожнини. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: ксеростомія. Який з лікарських засобів доцільно призначити.

A. Пілокарпіну гідрохлорид

B. Атропіну сульфат

C. Метацин

D. Іпратропію бромід

E. Галазолін

3. До стоматолога зі скаргами на сухість ротової порожнини звернувся хворий, якому був встановлений діагноз ксеростомія і призначено лікування пілокарпіном. До якої фармакологічної групи відноситься даний препарат?

A. М-Холіноміметичні засоби

B. Місцевоанестезуючі засоби

C. Н-Холіноміметичні засоби

D. Гангліоблокатори

E. М-Холіноблокуючі засоби

4. Після закрапування в око крапель у хворого розвинувся міоз, спазм акомодації. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект.

A. М-Холіноміметичні засоби

B. М-Холіноблокуючі засоби

C. Місцевоанестезуючі засоби

D. Н-Холіноміметичні засоби

E. Гангліоблокатори

5. У стаціонар надійшов хворий з отруєнням грибами (мухоморами). В складі комплесної терапії хворому призначили атропіну сульфату, в результаті чого симптоми отруєння поступово були ліквідовані. Вкажіть тип взаємодії мускарину (алкалоїду мухомора) і атропіну сульфату.

A. Прямий функціональний однобічний антагонізм

B. Фізико-хімічний антагонізм (антидотизм)

C. Хімічний антагонізм

D. Прямий функціональний двосторонній антагонізм

E. Непрямий функціональний антагонізм

6. Дитина випадково випила із флакона розчин пілокарпіну гідрохлорида, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Лікар призначив дитині атропіну сульфат. Який механізм лежить в основі антидотної дії препарату.

A. Функціональний антагонізм

B. Взаємодія з клітинними метаболітами

C. Фізико-хімічний антагонізм

D. Антиферментний

E. Ферментний

7. При роботі з інсектицидами у чоловіка розвинулися нудота, слинотеча, спастичні болі в животі, міоз, запаморочення. В токсикологічному відділенні був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати слід включити до антидотної терапії:

A. Атропіну сульфат та дипіроксим

B. Тіосульфат натрію та бемегрид

C. Тетацин-кальцій та унітіол

D. Налорфіну гідрохлорид та бемегрид

E. Глюкоза та бемегрид

8. До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на запаморочення, зниження гостроти зору, нудоту, слинотечу та спастичні болі в животі. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними з‟єднаннями. Що доцільно включити в склад комплексної терапії?

A. Атропіну сульфат та дипіроксим

B. Тіосульфат натрію та бемегрид

C. Тетацин-кальцій та унітіол

D. Налорфіну гідрохлорид та бемегрид

E. Глюкоза та бемегрид

9. В наслідок необережного поводження з фосфорорганічним інсектицидом у робітника виник бронхоспазм. Який з запропонованих препаратів показаний в даній ситуації?

A. Атропіну сульфат

B. Беротек

C. Эуфіллін

D. Адреналін

E. Эфедрин

10. Хворому з міастенією ввели прозерин. Через якийсь час з'явилася нудота, блювота, діарея, посмикування поперечно-смугастих м'язів. Призначте фізіологічний антагоніст прозерина.

A. Атропіну сульфат

B. Фізостигмін

C. Пірідостигміна бромід

D. Ізадрин

E. Мезатон

11. У хворого після нефроектомії розвинувся парез кишечника. Який препарат із групи антихолінестеразних засобів слід йому призначити?

A. Прозерин

B. Карбахолін

C. Ацеклідін

D. Пілокарпіну гідрохлорид

E. Ацетилхолін

12. Хворий 71 року доставлений у лікарню швидкої допомоги з явищами паралітичної непрохідності кишечнику. Який з перерахованих препаратів варто призначити з метою стимуляції перистальтики?

A. Прозерин

B. Дипіроксим

C. Атропіну сульфат

D. Лобеліну гідрохлорид

E. Папаверину гідрохлорид

13. Хворому з післяопераційною атонією кишечника ввели прозерин. Який механізм лежить в основі дії даного препарату.

A. Пригнічення активності ферментів

B. Взаємодія з мембранними рецепторами

C. Фізико-хімічна взаємодія

D. Вплив на іонні канали клітинних мембран

E. Вплив на транспортні системи клітинних мембран

14. У хворого в післяопераційному періоді розвинулась атонія кишечника та сечового міхура. Який препарат показаний в даній ситуації:

A. Прозерин

B. Фосфакол

C. Ацеклідин

D. Атропіну сульфат

E. Дитилін

15. Хворому з явищами паралітичної кишечної непрохідності, що розвинулась у післяопераційному періоді, призначено прозерин. Який механізм дії даного препарату.

A. Блокада ацетилхолінестерази.

B. Реактивація холінестерази

C. Блокада холінорецепторів

D. Блокада адренорецепторів

E. Блокада дофамінових рецепторів

16. В наслідок проведення провідникової анестезії у пацієнта розвинулось ускладнення – парез нерва. Який з препаратів може бути призначений.

A. Прозерин

B. Атропіну сульфат

C. Метацин

D. Іпратропію бромід

E. Галазолін

17. У хворого після перенесеного порушення мозкового кровообігу розвинувся параліч. Виберіть антихолінестеразнмй засіб зворотної дії для призначення хворому в даному випадку:

A. Прозерин

B. Фосфакол

C. Ацеклідин

D. Атропіну сульфат

E. Дитилін

18. До лікаря звернулась жінка, якій був встановлений діагноз – міастенія. Оберіть антихолінестеразний засіб, що показаний при даному захворюванні:

A. Прозерин

B. Пентамін

C. Ацеклідин

D. Атропіну сульфат

E. Дитилін

19. У хворого, що проходить у стаціонарі курс лікування з приводу бронхіальної астми супутнім захворюванням є глаукома. Препарати якої групи в зв‟язку з цим не рекомендується включати в терапію бронхіальної астми?

A. М-холіноблокатори

B. Адреноміметики

C. Міотропні спазмолітики

D. Глюкокортикоїди

E. β-адреноблокатори

20. Дитині 5 років на підставі об‟єктивного обстеження (рухо-мовне збудження, марення, мідріаз, фотофобія, суха, гаряча, гіперемована шкіра, тахікардія, тахіпное) лікарем встановлено діагноз – отруєння красавкою. Препарат якої з представлених фармакологічних груп потрібно призначити?

A. Антихолінестеразні засоби

B. Н-холіноблокатори

C. Н-холіноміметики

D. М-холіноміметики

E. Реактиватори холінестерази

21. В лікарню потрапила дитина 6 років з різко вираженими симптомами рухового і мовного збудження, сухістю в роті, утрудненим ковтанням, хриплим голосом. Шкіра суха, гаряча. Зіниці різко розширені, фотофобія, тахікардія. З анамнезу встановлено, що дитина з‟їла якісь ягоди темно-фіолетового кольору. Вплив якої з токсичних речовин є причиною отруєння?

A. Атропін

B. Папаверин

C. Пілокарпін

D. Прозерин

E. Морфін

22. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіпіремійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?

A. Прозерин

B. Ацеклідин

C. Пілокарпін

D. Армін

E. Діпіроксим

23. Перед введенням хворого в наркоз лікар-анестезіолог провів премедикацію лікарським засобом, що попереджує ларингоспазм, гіперсалівацію та рефлекторну зупинку серця. Визначте даний препарат.

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерин

D. Аллоксим

E. Пірроксан

24. До Вас звернувся пацієнт, хворий на морську та повітряну хвороби. Препарат з якої фармакологічної групи допоможе йому перенести переліт літаком:

A. М-Холіноблокуючі засоби

B. М-Холіноміметичні засоби

C. Місцевоанестезуючі засоби

D. Н-Холіноміметичні засоби

E. Міорелаксанти

25. У хворого з частими приступами бронхіальної астми діагностовано глаукому. Якому з препаратів М-холіноблокаторів слід надати перевагу у зв‟язку із супутнім захворюванням?

A. Іпратропію броміду

B. Атропіну сульфату

C. Прозерин

D. Гентаміцин

E. Строфантин

26. Хворій М., 60 років, лікар призначив препарат з групи м-холіноблокуючих засобів, що має заспокійливий вплив на ЦНС. Визначте даний препарат.

A. Скополаміну гідробромід

B. Платифіліну гідротартрат

C. Метацин

D. Атропіну сульфат

E. Гастроцепін

27. Хворому для дослідження очного дна необхідно розширити зіницю. Укажіть препарат, який може бути використаний для цього:

A. Атропіну сульфат

B. Пілокарпіну гідрохлорид

C. Прозерін

D. Адреналіну гідрохлорид

E. Ацетилхолін

28. Хворому для усунення кишечної кольки призначений атропіну сульфат. Яке супутнє захворювання може бути протипоказанням для призначення препарату?

A. Глаукома

B. Бронхіальна астма

C. Синусова брадикардія

D. Гипотонія

E. Запаморочення голови.

29. М-холіноблокатори мають широке застосування у сучасній практичній медицині, проте протипоказанням до застосування є (вони не застосовуються у випадку):

A. Атонія кишечника

B. Бронхіальна астма

C. Ниркова коліка

D. Печінкова коліка

E. Виразка шлунка

30. Після закапування в око даного препарату розвивається мідріаз, параліч акомодації та підвищення внутрішньоочного тиску. Визначте його назву.

A. Атропіну сульфат

B. Фосфакол

C. Ацеклідин

D. Анаприлін

E. Дитилін

31. Після закапування в око крапель у хворого розвинувся мідріаз, параліч акомодації. Внутрішньоочний тиск підвищився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект.

A. М-Холіноблокуючі засоби

B. М-Холіноміметичні засоби

C. Місцевоанестезуючі засоби

D. Н-Холіноміметичні засоби

E. Міорелаксанти

32. До стоматолога звернувся хворий. Обстеження та надання допомоги ускладнювалось гіперсалівацією. Який з лікарських засобів доцільно застосовувати.

A. Атропіну сульфат

B. Пілокарпіну гідрохлорид

C. Метацин

D. Іпратропію бромід

E. Галазолін

33. Лікарем швидкої допомоги у хворого діагностована брадикардія та порушення атріо-вентрикулярної провідності. Який з засобів, що впливають на вегетативну регуляцію серцевої діяльності, показаний даному хворому

A. Атропіну сульфат

B. Піридостигміну бромід

C. Пілокарпіну гідрохлорид

D. Анаприлін

E. Атенолол

34. При лікування виразкової хвороби щлунка хворому показаний селективний м1-холіноблокуючий засіб. Оберіть препарат

A. Пірензепін

B. Циметидин

C. Ранітидин

D. Омепразол

E. Альмагель

35. До лікаря-гастроентеролога звернувся хворий, якому був встановлений діагноз гіперацидний гастрит і призначено гастроцепін (пірензепін). До якої фармакологічної групи відноситься даний препарат?

A. М-Холіноблокуючі засоби

B. М-Холіноміметичні засоби

C. Місцевоанестезуючі засоби

D. Н-Холіноміметичні засоби

E. Гангліоблокатори

36. У хворого напади бронхіальної астми виникають зазвичай вночі. Препарати якої групи необхідно призначити?

A. М-Холіноблокуючі засоби

B. М-Холіноміметичні засоби

C. Місцевоанестезуючі засоби

D. Н-Холіноміметичні засоби

E. Міорелаксанти

37. Лікарем швидкої допомоги у хворої М., 58 років, діагностована гостра ниркова коліка. Препарат якої фармакологічної групи доцільно призначити у данному випадку?

A. М-Холіноблокуючі засоби

B. М-Холіноміметичні засоби

C. Місцевоанестезуючі засоби

D. Н-Холіноміметичні засоби

E. Міорелаксанти

38 Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект.

A. М-Холіноміметичні засоби

B. М-Холіноблокуючі засоби

C. Альфа-адреноміметичні засоби

D. Н-Холіноміметичні засоби

E. Гангліоблокатори

39 Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечнику та тонусу сечового міхура призначений препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижченаведених препаратів:

A. Прозерін

B. Діхлотіазид

C. Резерпін

D. Манніт

E. Анапрілін

40 У хворого після операції резекції шлунка на 2-3 день не відновилась перистальтика кишок. Що потрібно призначити хворому для стимуляції функції шлунково-кишкового тракту?

A. Прозерин

B. Празозин

C. Циклодол

D. Атропіну сульфат

E. Норадреналіну гідротартат

41 До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіпіремована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?

A. Прозерин

B. Ацеклідин

C. Пілокарпін

D. Армін

E. Діпіроксим

42 Чоловік 65-ти років надійшов до неврологічного відділення з діагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому?

A. Галантаміну гідрохлорид

B. Іпратропіум бромід

C. Дипіроксим.

D. Ізонітрозин.

E. Ацеклідин.

У приймальне відділення було доставлено хворий з наступною симптоматикою: міоз, гіперсалівація, пітливість, спазм бронхів, блювота і діарея. Було встановлено діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити в комплексну терапію?

A. Атропіну сульфат і дипіроксим

B. Тіосульфат натрію і бемегрид

C. Налорфіну гідрохлорид і бемегрид

D. Глюкоза і бемегрид

E. Панангін і унітіол

43 До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на запаморочення, зниження гостроти зору, нудоту, слинотечею та спастичні болі в животі. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними з‟єднаннями. Що доцільно включити в склад комплексної терапії?

A. Атропіну сульфат та дипіроксим

B. Тіосульфат натрію та бемегрид

C. Тетацин-кальцій та унітіол

D. Налорфіну гідро хлорид та бемегрид

E. Глюкоза та бемегрид

44 У хворого на міастенію, після призначення прозеріну, з'явилася нудота, діарея, посмикування м'язів язика і скелетних м'язів. Чим можна усунути інтоксикацію?

A. Атропіну сульфат

B. Фізостигмін

C. Пірідостігміну бромід

D. Ізадрин

E. Мезатон

45 Після введення лікарської речовини у піддослідної тварини зменшилося виділення слини, розширилися зіниці, а при наступному введенні у вену ацитилхоліну частота скорочень серця істотно не змінилася. Укажіть назву цієї речовини:

A. Атропін

B. Адреналін

C. Анаприлін

D. Прозерин

E. Салбутамол

46 При зборі анамнезу у хворого на бронхіальну астму лікар з'ясував, що напади задухи виникають зазвичай вночі, їм передує брадикардія. Яка група холінергічних засобів найбільш показана в даній ситуації?

A. М-холіноблокатори

B. М-холіноміметіки

C. Антихолінестеразні кошти

D. Реактіватори холінестерази

E. Н-холіноміметіки

47 Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тіопентал-натрію, який спричинив розвиток ларингоспазму та підсилення салівації. Введення якого препарату попередить небажані ефекти?

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідро хлорид

C. Прозерин

D. Аллоксим

E. Пірроксан

48 У хворого при проведенні наркозу виникли ознаки підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи: гіперсалівація, ларингоспазм. Введенням якого препарату можна попередити небажані ефекти?

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерин

D. Анальгін

E. Пірацетам

49 При отруєнні невідомим препаратом у пацієнта спостерігалась сухість слизової оболонки рота та розширення зіниць. З яким впливом пов'язана дія цього препарату?

A. Із блокадою М-холінорецепторів

B. Із стимуляцією М-холінорецепторів

C. Із стимуляцією Н-холінорецепторів

D. Із стимуляцією адренорецепторів

E. Із блокадою адренорецепторів

50 Стоматолог з метою зменшення салівації під час пломбування зубу хворому призначив препарат. Що це за лікарський засіб?

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерін

D. Пілокарпіну гідрохлорид

E. Мезатон

51 Пацієнт доставлений у лікарню з симптомами голово обертанням, сухості у роті, порушенням акомодації, тахікардії, утруднення сечовипускання. Передозування яким препаратом спричинило дані симптоми?

A. Атропіном сульфатом

B. Фуросемідом

C. Празозином

D. Клофеліном

E. Каптоприлом

52 Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. з'явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м'язові спазми. Препарат якої групи був призначений?

A. Холіноміметики

B. Гангліоблокатори

C. Реактиватори холін естерази

D. Токолітики

E. Адреноблокатори

Під час стоматологічної маніпуляції у пацієнта виник парез лицевого нерву. Який препарат з групи антихолінестеразних засобів доцільно призначити хворому?

A. Прозерин

B. Флуоксамін

C. Сульмазол

D. Атенолол

E. Дипіридамол

. Лікар-стоматолог для лікування ксеростомії використав лікарський засіб, з групи холіноміметиків, що широко застосовується в офтальмологічній практиці при глаукомі. Про який засіб йде мова?

A. Пілокарпіну гідрохлорид

B. Клопамід

C. Естрон

D. Бронхофіт

E. Супрастин

. Хворому 35 років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель, після чого для відновлення акомодації закапали розчин пілокарпіну гідрохлориду, що не дало бажаного результату. Що лежить в основі відсутності ефекту?

A. Односторонній антагонізм.

B. Синергізм.

C. Тахіфілаксія.

D. Двосторонній антагонізм.

E. Звикання

У хворого запалення радужки ока. Після застосування очних крапель у чоловіка виник мідріаз і параліч акомодації. Який препарат призначив лікар?

A. Атропіну сульфат

B. Ферковен

C. Атенолол

D. Нірідазол Примахін. Після перенесеного поліомієліту хворому був назначений препарат для відновлення тонусу скелетних м'язів. Визначити цей препарат.

A. Прозерин

B. Низатідін

C. Сукралфат

D. Естрон

E. Гуталакс

. В лікарню поступив хворий з отруєнням фосфорорганічною сполукою. ознаками підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи: гіперсалівація, ларингоспазм. Введенням якого препарату можна було попередити небажані ефекти?

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерин

D. Анальгін

E. Пірацетам

Лікар-офтальмолог застосував пацієнту препарат у вигляді очних крапель з метою підбору окулярів і дослідження очного дна. Препарат викликав розширення зіниць (мідріаз) і параліч акомодації. Визначте препарат

A. Атропіну сульфат

B. Пілокарпіну гідро хлорид

C. Ксилометазолін

D. Фосфакол

E. Нафтизин

У дитини 5 років виражене рухове і мовне збудження, марення, хриплий голос, розширені зіниці, суха, шкіра, тахікардія. Вказані симптоми виникли після споживання дитиною ягід блекоти (дурману, беладони). Препарати якої з фармакологічної групи необхідно призначити для лікування отруєння?

A. Антихолінестеразні засоби

B. М-холіноміметики

C. Н-холінолітики

D. Н-холіноміметики

E. Бета-адреноблокатори

Антихолінестеразний засіб прозерин при парентеральному застосуванні підвищує тонус скелетних м'язів. Засіб для інгаляційного наркозу викликає релаксацію скелетних м'язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії антихолінестеразного засобу і засобу для інгаляційного наркозу:

A. Непрямий функціональний антагонізм

B. Адитивна дія

C. Синергізм

D. Потенціювання або суперадитивна дія

E. Хімічний антагонізм

До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, підвищення температури тіла та порушення зору. Шкіра гіпіремійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?

A. Прозерин

B. Атропіну сульфат

C. Екстракт беладони

D. Платифіліну гідротартрат

E. Алоксим

Хворому для зняття кишкової коліки призначений атропіну сульфат. Яке з названих захворювань може служити протипоказанням для застосування даного препарату?

A. Глаукома

B. Бронхіальна астма

C. Мігрень

D. Гіпотонія

E. Ниркова колька

Хворому 35 років для обстеження очного дна призначений М- холіноблокатор атропіну сульфат у вигляді очних крапель. Для відновлення акомодації пацієнту закапали М-холіноміметик пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що лежить в основі відсутності лікувального ефекту?

A. Односторонній антагонізм

B. Синергізм

C. Тахіфілаксія

D. Ідіосинкразія

E. Звикання

ТЕМА 8 1. У хворого після введення засобу для лікування гіпертонічного кризу з‟явилась тахікардія, сухість у роті, розширились зіниці, при переході у вертикальне положення розвинулась ортостатична гіпотонія. Який препарат був введений хворому?

A. Бензогексоній

B. Клофелін

C. Магнію сульфат

D. Дібазол

E. Верепаміл

2. Хворому, що знаходиться у ліжку з гіпертонічним кризом, внутрішньовенно ввели препарат, після чого він відчув полегшення і встав з ліжка. Виникло різке зниження АТ із втратою свідомості. Який препарат міг викликати такі ускладнення?

A. Пентамін

B. Резерпін

C. Анаприлін

D. Дихлотіазид

E. Дибазол

3. Хворій 39 років для зняття гіпертонічного кризу ввели розчин пентаміну. Який механізм дії препарату?

A. Пригнічення Н-холінорецепторів

B. Пригнічення М-холінорецепторів

C. Стимуляція М-, Н-холінорецепторів

D. Стимуляція Н-холінорецепторів

E. Стимуляція М-холінорецепторів

4. Хворому з набряком легень на фоні високого артеріального тиску призначено бензогексоній. Який механізм дії цього препарату?

A. Н-холіноблокатор.

B. М-холіноблокатор.

C. М-холіноміметик.

D. β 2-адреноміметик.

E. β 2-адреноблокатор.

5. Хворому з гіпертонічним кризом був введений гангліоблокатор - бензогексоній. Яких явищ слід побоюватися після введення препарату?

A. Ортостатичної гіпотензії

B. Синдрому відміни

C. Пригнічуючої дії на центральну нервову систему.

D. Порушення смакових відчуттів

E. Діареї

6. Хворому з гіпертонічним кризом був введений гангліоблокатор - пентамін. Яих явищ слід побоюватися після введення препарату?

A. Ортостатичної гіпотензії

B. Синдрому відміни

C. Пригнічуючої дії на центральну нервову систему.

D. Порушення смакових відчуттів

E. Діареї

7. В травматологічний пункт доставлено постраждалого від ДТП чоловіка. З метою репозиції кістковий уламків хворому введено розчин дитиліну, внаслідок чого розвинулось тривале апное та міорелаксація. Дефіцитом якого ферменту зумовлене вказане ускладнення?

A. Псевдохолінестерази

B. Уридіндифосфоглюкуронової трансферази

C. Глюкозо-6-фосфатдегідногенази

D. Метгемоглобінредуктази

E. N-ацетилтрансферази

8. У чоловіка, якому під час оперативного втручання застосували міорелаксант - дитилін, розслаблення скелетних м‟язів і пригнічення дихання продовжувалось більше 2 годин. Відсутність якого ферменту в сироватці крові зумовлює цей стан?

A. Бутирилхолінестерази

B. Каталази

C. Ацетилхолінестерази

D. Глюко-6-фосфатази

E. Глутатіонпероксидази

9. Хворому під час проведення оперативного втручання для досягнення міорелаксації був застосований міорелаксант тубокурарину хлорид. Після закінчення операції дихання самостійно не відновилось. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для декурарезації?

A. Прозерин

B. Дитилін

C. Цитітон

D. Етимізол

E. Бензогексоній

10. При комбінованому наркозі у хворого, якому проведено резекцію шлунку, як міорелаксант застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення його самостійного дихання?

A. Прозерин

B. Дитилін

C. Цитітон

D. Етимізол

E. Бензогексоній

11. Для полегшення вправлення вивиху в плечевому суглобі з метою розслаблення м‟язів хворому був введений міорелаксант дитилін. Через 20 хвилин самостійне дихання не відновилось. Що необхідно ввести хворому?

A. Свіжу цитратну кров

B. Галантаміну гідробромід

C. Бемегрид

D. Дипіроксим

E. Ізонітрозин

12. У хворого після короткочасного оперативного втручання проведеного зі застосуванням дитиліну через 30 хвилин попередній тонус м‟язів та самостійне дихання не відновилися. Яку допомогу необхідно надати хворому?

A. Перелівання крові

B. Гемодіаліз

C. Гемосорбція

D. Форсований діурез

E. Перитоніальний діаліз

13. Для лікування хвороби Паркінсона лікар призначив циклодол. Який механізм протипаркінсонічої дії препарату?

A. М-холіноблокуюча дія

B. М- холиноміметична дія

C. α-адреноміметична дія

D. β-адреноблокуюча дія

E. α,β- адреноблокуюча дія

14. Для лікування хвороби Паркінсона лікар призначив центральний холіноблокуючий засіб. Визначте препарат?

A. Циклодол

B. Дитилін

C. Тубокурарину хлорид

D. Цитітон

E. Пентамін

15. Хворому необхідно провести часткову гепатектомію, яка супроводжується сильною кровотечею. Внутрішньовенно для зменшення печінкової кровотечі було введено:

A. Гігроній

B. Ацеклідин

C. Метацин

D. Пірілен

E. Анаприлін

16. Хворому М., 59 років, під час проведення часткової гепатектомії з метою запобігання кровотечі, було застосовано засіб для проведення «керованої гіпотензії». Визначте даний препарат:

A. Гігроній

B. Ацеклідин

C. Метацин

D. Пірілен

E. Анаприлін

17. Для проведення короткочасного операційного втручання Вам необхідно підібрати препарат з групи міорелаксантів. Визначте цей препарати.

A. Дитилін

B. Нікотин

C. Тубокурарину хлорид

D. Метацин

E. Гігроній

18. Вам необхідно обрати препарат з групи міорелаксантів для проведення нетривалого хірургічного втручання. Визначте цей засіб.

A. Дитилін

B. Тубокурарину хлорид

C. Цитітон

D. Атропіну сульфат

E. Пентамін

19. Вам необхідно обрати препарат з групи міорелаксантів для проведення тривалого хірургічного втручання. Визначте цей засіб.

A. Тубокурарину хлорид

A. Дитилін

B. Цитітон

C. Атропіну сульфат

D. Пентамін 20. Для проведення тривалого хірургічного втручання Вам необхідно обрати препарат з групи міорелаксантів. Визначте цей засіб.

A. Тубокурарину хлорид

B. Дитилін

C. Цитітон

D. Атропіну сульфат

E. Пентамін

21. Для проведення тривалого операційного втручання Ви обрали тубокурарину хлорид. До якої фармакологічної групи він відноситься.

A. Міорелаксант антидеполяризуючого типу

A. Міорелаксант деполяризуючого типу

B. Н-холіномімтик

C. Центральний холіноблокатор

D. М-холіноблокатор 22. Для проведення короткочасного операційного втручання в щелепно-ліцьовій ділянці Ви обрали дитилін. До якої фармакологічної групи він відноситься.

A. Міорелаксант деполяризуючого типу

B. Н-холіномімтик

C. Міорелаксант антидеполяризуючого типу

D. Центральний холіноблокатор

E. М-холіноблокатор

23. Для проведення короткочасного операційного втручання в щелепно-ліцьовій ділянці Ви обрали міорелаксант дітілін. На які рецептори впливає даний препарат?

A. н-холінорецептори

B. м-холінорецептори

C. Н-гістамінові рецептори

D. α-адренорецептори

E. β-адренорецептори

24. Для проведення тривалого операційного втручання Ви обрали міорелаксант тубокурарину хлорид. На які рецептори впливає даний препарат?

A. н-холінорецептори

B. м-холінорецептори

C. Н-гістамінові рецептори

D. α-адренорецептори

E. β-адренорецептори

25 В лікарню доставлена жінка, якій необхідно провести інтубацію трахеї. Який з нижченаведених лікарських засобів доцільно застосувати у даному випадку?

A. Дитилін

B. Нітрогліцерин

C. Метронідазол

D. Атропіну сульфат

E. Гентаміцину сульфат

26 Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м„зів. Вони блокують:

A. Нервово-м„язові синапси

B. Гангліонарні синапси

C. Центральні синапси

D. Пропріорецептори

E. Проведення збудження мембраною

27 Хворому з переламом кінцівки необхідно призначити препарат з групи міорелаксантів деполяризуючого типу дії для проведення нетривалого хірургічного втручання. Визначте цей засіб:

A. Дитилін

B. Тубокурарину хлорид

C. Цитітон

D. Атропіну сульфат

E. Пентамін

28 До щелепно-лицьового відділення доставили хворого з переламом нижньої щелепи. Було вирішено репозицію кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короткочасні фібрилярні скорочення м‟язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано?

A. Дитилін

B. Тубокурарина хлорид

C. Пипекуроній бромід

D. Діазепам

E. Меліктин

29 У чоловіка, якому під час оперативного втручання застосували міорелаксант - дитилін, розслаблення скелетних м‟язів і пригнічення дихання продовжувалось більше 2 годин. Відсутність якого ферменту в сироватці крові зумовлює цей стан?

A. Бутирилхолінестерази

B. Каталази

C. Ацетилхолінестерази

D. Глюко-6-фосфатази

E. Глутатіонпероксидази

30 Хворому перед операцією був ведений дитилін (лістенон) і проведена інтубація. Після закінчення операції і припинення наркозу самостійне дихання не відновилось. Недостатність якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м‟язевого релаксанту?

A. Псевдохолінестерази

B. Сукцинатдегідрогенази

C. Карбангідрази

D. N-ацетилтрансферази

E. K-Na-АТФ-ази

31 До травматологічного пункту доставлено постраждалого після ДТП з діагнозом: закритий перелом середньої третини стегна зі зміщенням. З метою репозиції кісткових уламків хворому введено 10 мл 2\% розчину дитиліну в/в, внаслідок чого розвинулося тривале апное та міорелаксація. Дефіцитом якого ферменту зумовлена вказана фармакогенетична ферментопатія?

A. Псевдохолінестерази

B. Уридіндифосфоглюкуронової трансферази

C. Глюкозо-6-фосфатдегідногенази

D. Метгемоглобінредуктази

E. N-ацетилтрансферази

32 Хворому з травмою передплічча під час репозиції кісток для міорелаксації введено дитилін. Повне відновлення тонусу і функції м„язів спостерігалось більш, ніж через годину. Чим можна пояснити значне подовження курареподібної дії препарату?

A. Генетичним дефіцитом бутирилхолінестерази

B. Генетичним дефіцитом гідроксилаз

C. Утворенням активного метаболіту

D. Пригніченням мікросомного окиснення

E. Генетичним дефіцитом моноамінооксидази

33 У хворого після короткочасного оперативного втручання проведеного з застосування дитиліну понад 30 хвилин відмічалось пригнічення дихання не відновився попередній тонус м‟язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?

A. Переливання крові

B. Гемодіаліз

C. Гемосорбція

D. Форсований діурез

E. Перитоніальний діаліз

34 Під час оперативного втручання анестезіолог для керуємої гіпотонії застосував гангліоблокуючий засіб. Який препарат призначений хворому у даному випадку?

A. Гігроній

B. Пентамін

C. Пахікарпін

D. Бензогексоній

E. Пірилен

Хворому проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням міорелаксанта тубокурарин хлориду і штучної вентацяції легень. По закінченню операції після відновлення дихання, хворому ввели аміноглікозидний антибіотик гентаміцину сульфат. Несподівано виникла зупинка дихання і довготривала нервово-мязова блокада (розслаблення скелетних м`язів). Який ефект лежить в основі такої комбінованої дії лікарських засобів?

A. Потенціювання

B. Кумуляція

C. Антагонізм

D. Звикання

E. Сенсибілізація

У хворого після короткочасного оперативного втручання (репозиції кісток при переломі) проведеного з застосування міорелаксанту деполяризуючої дії - дитиліну понад 30 хвилин відмічалось пригнічення дихання не відновився попередній тонус м‟язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?

A. Переливання плазми крові

B. Гемодіаліз

C. Гемосорбція

D. Форсований діурез

E. Перитоніальний діаліз

До щелепно-лицьового відділення доставили хворого з переламом нижньої щелепи. Репозицію (з’єднання) кісток проводили хірургічним методом під наркозом з застосуванням міорелаксанту короткої дії. Який міорелаксант було застосовано?

A. Дитилін

B. Лідокаїн

C. Пипекуронію бромід

D. Діазепам

E. Меліктин

ТЕМА 9 1. У хворого при введенні лікарського препарату білкової природи розвинувся анафілактичний шок з явищами бронхоспазму і зниженням артеріального тиску. Який з нищезазначених препаратів треба ввести хворому, щоб усунути зазначену симптоматику:

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Анаприлін

C. Атенолол

D. Мезатон

E. Метопролол

2. Під час видалення зуба у хворого відкрилася кровотеча. Лікар-стоматолог наклав тампон з лікарським засобом і кровотеча зменшилась. Який препарат використав лікар?

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Октадин

C. Ізадрин

D. Сальбутамол

E. Празозин.

3. У хворого анафілактичний шок. Від якого з перерахованих адреномімктиків слід очікувати найбільший терапевтичний ефект?

A. Адреналіну гідрохлориду

B. Мезатону

C. Ефедрину гідрохлориду

D. Норадреналіну гідротартрату

E. Салбутамолу

4. У хворого анафілактичний шок. Який адреноміметик слід застосовувати у цьому випадку?

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Мезатон

C. Ефедрину гідрохлорид

D. Фенотерол

E. Норадреналіну гідротартрат

5. Хворому з гіпоглікемічною комою в якості невідкладної допомоги було призначено внутрішньовенне введення розчину глюкози. Стан хворого покращився. Який ще лікарський препарат може бути призначений хворому для нормалізації рівня глюкози у крові?

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Мезатон

C. Ефедрину гідрохлорид

D. Допамін

E. Пілокарпіну гідрохлорид

6. Лікар швидкої допомоги зафіксував у хворого раптову запинку серця. Для відновлення роботи серця внутрішньосерцево був введений препарат із групи адреноміметиків. Який препарат було використано?

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Норадреналіну гідротартрат

C. Мезатон

D. Сальбутамол

E. Нафтизин

7. Хірург вирішив видалити хворому доброякісну пухлину м‟яких тканин під місцевою анестезією за допомогою розчину новокаїну в комбінації з 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду. З якою метою застосували адреноміметик?

A. Звуження судин, подовження дії місцевого анестетику

B. Запобігання зупинки серця

C. Профілактика бронхоспазму

D. Лікування анафілактичного шоку

E. Підвищення рівня глюкози в крові

8. Хворому з анафілактичним шоком з метою посилення сили та частоти серцевих скорочень було введено адреналіну гідрохлорид. Чим обумовлено цей фармакодинамічний ефект препарату?:

A. Збудженням β1- адренорецпторів

B. Збудженням α- адренорецепторів

C. Збудженням β2-адренорецепторів

D. Гальмуванням β2- адренорецепторів

E. Гальмуванням β1- адренорецепторі

9. Хворому з метою підвищення артеріального тиску призначено норадреналіну гідротартрат. Який фармакодинамічний ефект препарату використано:

A. Судиннозвужуючий.

B. Судиннорозширюючий

C. Бронходилятаційний

D. Аналетичний

E. Бронхоспастичний

10. У хворого розвинувся колапс внаслідок зменшення тонусу периферичних судин. Який лікарський засіб може бути використаний для лікування цього стану?

A. Норадреналіну гідротартрат

B. Нафтизин

C. Ксилометазолін

D. Фенотерол

E. Сальбутамол

11. Хворому з метою підвищення артеріальногь тиску було введено препарат, який переважно збуджує α- адренорецептори. Це був :

A. Норадреналіну гідротартрат

B. Анаприлін

C. Ефедрину гідрохлорид

D. Резерпін

E. Сальбутамол

12. До лікарні швидкої медичної допомоги доставлено чоловіка, 63 років, у колаптоїдному стані. З метою усунення гіпотензії лікар обрав норадреналіну гідротартрат. Який механізм гіпертензивної дії цього препарату?

A. Збудження α– адренорецепрорів

B. Збудження серотонінових рецепторів

C. Збудження β- адренорецепторів

D. Блокада м-холінорецепторів

E. Збудження дофамінових рецепторі

13. У хворого колаптоїдний стан через зниження тонусу перефірійних судин. Який препарат буде найефективнішим у цій ситуації?

A. Мезатон

B. Ізадрин

C. Празозин

D. Сальбутамол

E. Метопролол

14. З метою корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії цього препарату?

A. Збудження α-адренорецепторів

B. Збудження β 2-адренорецепторів

C. Блокада α- адренорецепторів

D. Блокада β 2-адренорецепторів

E. Збудження α- та β-адренорецепторі

15. У приймальне відділення лікарні доставлений хворий у стані гострої судинної недостатності (колапс). Який із зазначених препаратів необхідно використати з метою надання невідкладної медичної допомоги?

A. Мезатон

B. Анаприлін

C. Нафтизин

D. Ізадрин

E. Сальбутамол

16. Після фторотанового наркозу у хворого розвинувся колапс. Для нормалізації АТ був призначений мезатон. Чим обумовлений механізм гіпертензивної дії цього препарату?

A. Активація альфа-адренорецепторів

B. Стимуляція бета-1-адренорецепторів

C. Стимуляція бета-2-адренорецепторів

D. Активація М-холінорецепторів

E. Стимуляція альфа- та бета-адренорецепторів

17. Для лікування нежитю лікар призначив хворій препарат із групи альфа- адреноміметиків. Назвіть цей засіб?

A. Нафтизин

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Норадреналіну гідротартрат

D. Ефедрину гідрохлорид

E. Атропіну сульфат

18. Визначте лікарський засіб, який звужує судини слизової оболонки носа, і може бути використаний в ЛОР практиці для лікування ринітів, носових кровотеч:

A. Ксилометазолін

B. Сальбутамол

C. Еуфілін

D. Фенотерол

E. Норадреналіну гідрохлорид

19. Хворому на бронхіальну астму було використано лікарський засіб, який відповідає такій характеристиці: стимулює β1- та β2-адренорецептори, активізує роботу серця, зумовлюючи збільшення частоти серцевих скорочень, сприяє розширенню бронхів Який це препарат?

A. Ізадрин

B. Мезатон

C. Адреналін

D. Норадреналін

E. Атенолол

20. Пацієнт був доставлений в лікарню з діагнозом атріо-вертикулярна блокада. Виберіть групу лікарських засобів, яка може бути призначена в даній ситуації

A. Бета-адреноміметики

B. Серцеві глікозиди

C. Бета-адреноблокатори

D. Блокатори кальцієвих каналів

E. Симпатолітики

21. Лікар швидкої медичної допомоги був викликаний до хворої на бронхіальну астму, у якої раптово виник напад бронхоспазму і напад стенокардії. Який із препаратів найбільш ефективний для надання невідкладної допомоги ?

A. Сальбутамол.

B. Ефедрину гідрохлорид .

C. Адреналіну гідрохлори

D. Норадреналіну гідротартрат

E. Резерпін

22 Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?

A. Альфа-адреноміметики

B. Альфа-адреноблокатори

C. Н-холіноміметики

D. М-холіноміметики

E. Гангліоблокатори

23. Хворий 42 років страждає на бронхіальну астму. Під час нападу бронхоспазму лікар призначив сальбутамол. Яка дія препарату обумовлює лікувальний ефект?

A. Стимулює бета-2-адренорецептори

B. Блокує бета-2-адренорецептори

C. Стимулює альфа-2-адренорецептори

D. Стимулює альфа-1-адренорецептори

E. Стимулює бета-1-адренорецептори

23. Хворий на бронхіальну астму скаржиться на порушення роботи серця. Йому був встановлений діагноз аритмія (тахікардія). Який адреноміметик може бути призначений хворому для усунення нападів бронхіальної астми?

A. Сальбутамол

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Ефедрину гідрохлорид

D. Ізадрин

E. Орципреналін

24. Визначте бронхолітичний засіб з групи селективних бета-2 адреноміметиків, який можна призначити хворому з аритмією.

A. Сальбутамол

B. Метацин

C. Ізадрин

D. Еуфілін

E. Атропіну сульфат

25. До лікаря звернувся пацієнт з проханням замінити відсутній на даний момент в аптеці бронхолітик сальбутамол на препарат аналогічної дії. Який з наведених нижче лікарських засобів можна рекомендувати хворому?

A. Фенотерол

B. Еуфілін

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Атропіну сульфат

E. Ефедрину гідрохлорид

26. При нападі бронхіальної астми хворий за допомогою інгалятора вдихнув препарат. Відомо, що цей лікарський засіб застосовують у терапевтичній практиці як бронхолітик, а в акушерській – для попередження передчасних пологів. Який це препарат?

A. Фенотерол

B. Пропранолол

C. Адреналін

D. Ефедрин

E. Еуфілін

27. Жінці 30 років у зв‟язку із загрозою передчасних пологів призначали фенотерол, оскільки препарат знижує скоротливу активність міометрію. Який механізм токолітичної дії фенотеролу?

A. Стимуляція бета-2-адренорецепторів

B. Стимуляція альфа -2-адренорецепторів

C. Активація альфа-1-адренорецепторів

D. Активація М-холінорецепторів

E. Пригнічення синтезу ацетилхоліну

28. Через декілька днів застосування препарату з метою профілактики нападів бронхоспазму у пацієнта порушився сон в наслідок збудження. Який з препаратів є вірогідною причиною цього ускладнення?

A. Ефедрину гідрохлорид

B. Еуфілін

C. Платифіліну гідротартрат

D. Адреналіну гідрохлорид

E. Сальбутамол

29. Пацієнт з метою лікування приймав комбінований лікарський засіб, який викликав у нього порушення сну (безсоння), головний біль, підвищення артеріального тиску. Який адреноміметик містив препарат?

A. Ефедрину гідрохлорид

B. Ізадрин

C. Еуфілін

D. Адреналіну гідрохлорид

E. Нафтизин

30. Хворий з гострим ринітом часто закрапував у ніс 5% розчин ефедрину гідрохлориду. Поступово ефективність препарату почала зменшуватися, а на 3-й день зникла повністю. Чим зумовлене швидке зниження ефективності (тахіфілаксія)?

A. Прогресивним зменшенням запасів норадреналіну в закінченнях симпатичних нервів

B. Порушенням синтезу норадреналіну закінченнях симпатичних нервів

C. Порушенням процесу звільнення медіатора із депо.

D. Збільшенням зворотнього захоплення медіатора.

E. Блокадою адренорецепторів.

31. Хворий із хронічним бронхітом застосовує комплексний препарат, який містить ефедрину гідрохлорид. Чим обумовлений механізм дії ефедрину?

A. Стимуляцією вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину

B. Блокуванням вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину

C. Стимуляцією альфа-адренорецепторів

D. Блокуванням бета-адренорецепторів бронхів

E. Безпосереднім впливом на м‟язи бронхів

32. Хворому з метою лікування гіпертонічної хвороби було призначено препарат, який виснажує запаси норадреналіну в закінченнях адренергічних нейронів

A. Резерпін

B. Ефедрину гідрохлорид

C. Норадреналіну гідротартрат

D. Адненалін

E. Мезатон

33. Пацієнт 56 років хворий на гіпертонічну хворобу, лікувався препаратом, механізм дії якого пов‟язаний із виснаженням вивільнення норадреналіну із симпатичних нервових закінчень, а також антисеротоніновим ефектом. Що це за препарат?

A. Резерпін

B. Клофелін

C. Анаприлін

D. Празозін

E. Дібазол

34. Хвора 56 років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, звернулась до лікаря з приводу погіршення загального стану. Їй було призначено октадин. Зазначте механізм дії цього препарату.

A. Виснаження запасів норадреналіну в пресинаптичних нервових закінченнях

B. Збільшення синтезу ацетилхоліну

C. Блокада бета-адренорецепторів

D. Блокада альфа-адренорецепторів

E. Пригнічення ангіотензин-перетворюючого фермента

35. 50-річна жінка з підвищеним тиском у якості гіпотензивного засобу приймала лікарський препарат, який спочатку викликав підвищення АТ, а згодом - почав його знижувати. Визначте цей препарат.

A. Октадин

B. Празозин

C. Талінолол

D. Дібазол

E. Пропранолол

36. Хворому на глаукому в якості засобу лікування був призначений симпатолітичний препарат в очних краплях. Визначте цей препарат:

A. Октадин

B. Празозін

C. Талінолол

D. Дібазол

E. Резерпін

37. Хворому з порушенням кровообігу нижніх кінцівок лікар призначив α1- адреноблокатор. Який препарат було призначено?:

A. Празозин

B. Анаприлін

C. Метопролол

D. Атенолол

E. Резерпін

38. В терапевтичне відділення поступив хворий з підвищеним артеріальним тиском та супутньою патологією – гіпертрофія передміхурової залози.. Який гіпотензивний препарат з групи альфа-адреноблокаторів найбільш доцільно призначити хворому?

A. Празозин

B. Мезатон

C. Нафтизин

D. Анаприлін

E. Клофелін

39. Хворому з гіпертонічною кризою парентерально ввели антиадренергічний засіб. Препарати якої групи можуть викликати швидке та суттєве зниження судинного опору і знизити тиск?

A. Альфа-адреноблокатори

B. Неселективні бета-адреноблокатори

C. Кардіоселективні бета-адреноблокатори

D. Симпатолітики

E. Симпатоміметики

40. Жінці 23 років, яка має підвищений тиск, після обстеження був встановлений діагноз феохромоцитома (пухлина наднирників, що виробляє адреналін). Визначте, яка група препаратів може бути призначена хворій перед оперативним втручанням для зниження тиску.

A. Альфа-адреноблокатори

B. Блокатори кальцієвих каналів

C. Ситмпатолітики

D. Гангліоблокатори

E. Бета-адреноблокатори

41. Терапія метопрололом позитивно вплинула на динаміку хвороби жінки, яка хворіє на стенокардію. Який механізм лікувальної дії цього препарату?

A. Блокада β1-адренорецепторів і зниження пртреби міокарда у кисні.

B. Зменшення окислювального обміну у міокарді внаслідок блокади ферментів циклу Кребсу

C. Зменшення енергетичних витрат міокарда внаслідок зниження навантаження.

D. Збільшення надходження кисню в міокар

E. Зниження потреби і збільшення надходження кисню в міокар

42. Хворому з діагнозом ішемічна хвороба серця призначено анаприлін (пропранолол). Чим можна пояснити його терапевтичний ефект?

A. Зменшенням потреби міокарда в кисні

B. Зменшенням чутливості міокарда до катехоламінів

C. Зменшенням синтезу катехоламінів у пресинаптичній частині синапсу

D. Зменшенням викиду катехоламінів з пресинаптичної частини синапсу

E. Підвищенням чутливості міокарду до катехоламінів

43. Хворому для лікування ішемічної хвороби серця було призначено β - адреноблокатор. Через деякий час у нього з”явилися кашель, бронхоспазм. Якому з перерахованих засобів властива така побічна дія?

A. Анаприлін

B. Атенолол

C. Талінолол

D. Адреналін

E. Метопролол

44. Хворий на ішемічну хворобу серця не повідомив лікарю, що в нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після застосування якого серцеві болі зменшилися, але приступи бронхоспазму стали частішими. Який препарат було призначено?

A. Анаприлін

B. Адреналін

C. Мезатон

D. Норадреналін

E. Ізадрин

45. Молодій жінці (28 років) з метою лікування тахіаритмії лікар вирішив призначити препарат з групи бета-адреноблокаторів. Дізнавшись про те, що жінка має 12 тижнів вагітності, він призначив лікарський засіб з іншої групи. Чим зумовлене рішення лікаря?

A. Підвищення тонусу матки та загроза викидня

B. Зниження рівня цукру крові

C. Колапс

D. Розширенням коронарних судин

E. Підвищення чутливості до катехоламінів

46. Хворому, 45 років, у якого в анамнезі бронхіальна астма, з метою лікування гіпертонічної хвороби лікар вирішив призначити препарат із групи адреноблокаторів. Якому препарату потрібно надати перевагу?:

A. Метопрололу

B. Мезатону

C. Анаприліну

D. Салбутамолу

E. Ізадрину

47. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом у складі комплексної терапії призначили анаприлін. При його застосуванні у хворого виникли напади ядухи. З чим пов‟язане виникнення даної побічної дії?

A. Блокада бета-2-адренорецепторів бронхів

B. Блокада бета-1-адренорецепторів бронхів

C. Стимуляція бета-2-адренорецепторів бронхів

D. Блокада альфа-2-адренорецепторів бронхів

E. Стимуляція альфа-1-адренорецепторів бронхів

48. Хворому на гіпертонічну хворобу був призначений адреноблокатор для зниження артеріального тиску. Тиск нормалізувався, але розвинулася брадикардія. Який препарат було застосовано?

A. Анаприлін

B. Празозин

C. Клофелін

D. Мезатон

E. Верапаміл

49. Хворий на гіпертонічну хворобу, має цілий ряд супутніх захворювань: передсердна аритмія, стенокардія, хронічний бронхіт. Лікар вирішив призначити засіб із групи бета-адреноблокаторів. Який це препарат?

A. Метопролол

B. Резерпін

C. Анаприлін

D. Піндолол

E. Окспренолол

50. Який з нижче перерахованих препаратів може бути протипоказаний хворому з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом?

A. Анаприлін

B. Ніфедипін

C. Талінолол

D. Верапаміл

E. Каптоприл

51. Жінці 36 років, що страждає на ішемічну хворобу серця, лікар спочатку призначив анаприлін. Але з‟ясувавши наявність супутнього захворювання, він вирішив замінити цей засіб атенололом. Яке захворювання могло бути причиною заміни?

A. Бронхіальна астма.

B. Артеріальна гіпертензія.

C. Виразкова хвороба 12-палої кишки.

D. Міастенія.

E. Холецистит

52. Хворий поступив у приймальне відділення з діагнозом гіпертензивний криз. В анамнезі - астматичний бронхіт. Який адреноблокатор протипоказаний хворому?

A. Анаприлін

B. Атенолол

C. Метопролол

D. Целіпролол

E. Талінолол

53 У хворого на цукровий діабет після чергової ін‟єкції інсуліну стан погіршився: появився неспокій, холодний піт, тремор кінцівок, загальна слабкість, запаморочення. За допомогою якого препарату знімаються ці симптоми?

A. Адреналіну гідрохлориду

B. Бутамід

C. Кофеін-бензоат натрію

D. Норадреналіну гідротартрату

E. Глібутид

54 До лікарні швидкої допомоги доставили чоловіка 63 років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?

A. Активація альфа-1-адренорецепторів.

B. Активація серотонінових рецепторів.

C. Активація бета-адренорецепторів.

D. Активація дофамінових рецепторів.

E. Блокада м-холінорецепторів.

55 Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що у нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастішали напади стенокардії. Вкажіть, який препарат був призначений?

A. Ізадрин

B. Сальбутамол

C. Еуфілін

D. Кромолін-натрій

E. Фенотерол

56 У хворої на гіпертонічну хворобу, розвинувся приступ бронхіальної астми. Який засіб слід призначити для зняття приступу?

A. Салбутамол

B. Ізадрин

C. Адреналін

D. Еуфілін

E. Ефедрин

57 Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий час у пацієнта почали з‟являтися напади задухи, розвинулась виражена брадикардія. На ЕКГ відмічались ознаки порушення атріовентрікулярного проведення. При призначенні якого препарату найбільше імовірний розвиток подібних ефектів?

A. Анаприлін

B. Клофелін

C. Корданум

D. Верепаміл

E. Резерпін

58 Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом в складі комплексної терапії призначили анаприлін. Через деякий час у хворого почастішали напади задухи. З чим пов‟язане виникнення даного побічного ефекту?

A. Блокада beta2 -адренорецепторів бронхів

B. Блокада beta1 -адренорецепторів бронхів

C. Стимуляція beta2 -адренорецепторів бронхів

D. Блокада alpha2 -адренорецепторів бронхів

E. Стимуляція alpha1 -адренорецепторів бронхів

59 Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін – семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який з перелічених препаратів міг викликати подібне явище?

A. Анаприлін

B. Празозин

C. Верапаміл

D. Каптоприл

E. Ніфедипін

60 Хворий 42 років страждає бронхіальною астмою. При приступі бронхоспазму лікар призначив сальбутамол. Яка дія препарату обумовлює лікувальний ефект?

A. Стимулює beta2-адренорецептори

B. Блокує beta2-адренорецептори

C. Стимулює alpha2-адренорецептори

D. Стимулює alpha1-адренорецептори

E. Стимулює beta1-адренорецептори

61 Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи протипоказан хворому?

A. Анаприлін

B. Аймалін

C. Верапаміл

D. Ніфедипін

E. Новокаїнамід

62 У молодого чоловіка, спортсмена, підвищений артеріальний тиск і сила серцевих скорочень. Який з гіпотензивних засобів найбільш доцільно призначити?

A. Анаприлін

B. Празозін

C. Клофелін

D. Папазол

E. Ніфедіпін

63 До кардіологічного відділення поступив хворий на ішемічну хворобу серця. Для профілактики нападів стенокардії призначено лікарський засіб з групи beta- адреноблокаторів. Назвіть цей препарат:

A. Метопролол

B. Атропіну сульфат

C. Морфіну гідрохлорид

D. Окситоцин

E. Фуросемід

64 Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск‽

A. Альфа-адреноміметики

B. Гангліоблокатори

C. Альфа-адреноблокатори

D. Н-холіноміметики

E. М-холіноблокатори

Для знеболення маніпуляцій, лікар-стоматолог провів провідникову анестезію. У хворого розвинувся анафілактичний шок з явищами бронхоспазму і зниженням артеріального тиску. Який з препаратів необхідно застосувати в комплексній терапії анафілактичного шоку?

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Налоксон

C. Діазолін

D. Атропіну сульфат

E. Сальбутамол

Оберіть як називається реакція організму на повторне введення лікарського засобу при зниженні гіпертензивної дії адреналіну гідрохлориду після 2-3 повторних ін‟єкцій, зроблених з інтервалом 20-30 хвилин

A. Тахіфілаксія

B. Алергічна реакція

C. Сенсибілізація

D. Ідіосинкразія

E. Гіперактивність

Визначте до якої фармакологічної групи відносять лікарські засоби, які звужують судини слизової оболонки носа, і можуть бути використані в ЛОР практиці для лікування гострих ринітів, носових кровотеч:

A. Альфа-адреноміметики

B. Подразнюючі

C. Сечогінні

D. Міотропні спазмолітини

E. Антиангінальні

У молодого чоловіка в аптеці виникла носова кровотеча. Провізор порекомендував застосувати краплі для носу з місцевою судиннозвужуючою дією. Кровотеча швидко зупинилась. До якої фармакологічної групи відносять застосований пацієнтом препарат‽

A. Альфа-адреноміметики

B. Подразнюючі

C. Сечогінні

D. Міотропні спазмолітини

E. Антиангінальні

ТЕМА 10 1. Для знеболення при операції на жовчному міхурі застосували інгаляційний наркоз, який вводили після вступного неінгаляційного наркозу (тіопентал-натрію). Який вид взаємодії лікарських засобів спостерігається при цьому?

A. Адитивний синергізм

B. Потенційований синергізм

C. Конкурентний антагонізм

D. Неконкурентний антагонізм

E. Незалежний антагонізм

2. Для більш швидкого введення в наркоз хворому застосовано наступну комбінацію: азоту закис і фторотан. Який це тип взаємодії лікарських засобів?

A. Сумований синергізм

B. Синергоантагонізм

C. Потенційований синергізм

D. Фізичний антагонізм

E. Опосередкований синергізм

3. Для знеболення при проведенні оперативного втручання хворому вводили засоби для неінгаляційного та інгаляційного наркозу (пропанідид і фторотан). Який вид взаємодії лікарських засобів спостерігається при цьому?

A. Адитивний синергізм

B. Потенційований синергізм

C. Конкурентний антагонізм

D. Неконкурентний антагонізм

E. Незалежний антагонізм

4. Чоловіку 40 років під час операції на органах черевної порожнини проводили інгаляційний наркоз за допомогою леткої рідини. Наркоз розвинувся через 5 хвилин від початку інгаляції, без стадії збудження. Під час наркозу виникло зниження АТ, брадикардія. Пробудження після наркозу відбулося швидко, без післяопераційної депресії. Який засіб для наркозу був використаний?

A. Фторотан

B. Ефір для наркозу

C. Закис азоту

D. Пропанідид

E. Гексенал

5. При проведенні оперативного втручання з приводу гострого флегмонозного апендициту, хворому було введено газоподібний препарат з групи засобів для інгаляційного наркозу, якому властива тривала стадія збудження. Який препарат був введений пацієнту?

A. Ефір для наркозу

B. Фторотан

C. Тіопентал натрію

D. Пропанідид

E. Натрію оксибутират

6. У хворого М., 48 років діагностовано гострий інфаркт міокарду з вираженим больовим синдромом. Для знеболення було введено препарат з групи засобів для інгаляційного наркозу, якому властива виражена анальгезуюча дія та тривала стадія збудження. Який препарат був введений пацієнту?

A. Закис азоту

B. Фторотан

C. Тіопентал натрію

D. Пропанідид

E. Натрію оксибутират

7. Для знеболення при обробці опікової поверхні хворому внутрішньовенно ввели препарат для короткочасного наркозу. Наркоз розвинувся через хвилину, під час нього спостерігалися підвищення АТ, тахікардія, підвищення тонусу скелетних м`язів. Після виходу із наркозу у хворого відзначалися дезорієнтація, зорові галюцинації. Який препарат ввели хворому?

A. Кетамін

B. Закис азоту

C. Ефір для наркозу

D. Тіопентал натрію

E. Закис азоту

8. Жінка 28 років звернулась до стоматолога з приводу протезування зубів. Оскільки у неї алергія до місцевих анестетіків обробку зубів необхідно було провести під загальною анестезією. Який препарат доцільно використати для цього, зважаючи на короткочасність маніпуляції?

A. Пропанідид

B. Гексенал

C. Натрію оксибутират

D. Тіопентал-натрий

E. Фторотан

9. Хворому для знеболення при проведенні біопсії внутрішньовенно ввели препарат, який через хвилину викликав наркоз тривалістю близько 5 хвилин. Під час наркозу відзначалися незначне зниження АТ та короткочасна зупинка дихання, яке швидко відновилося. Який препарат застосували?

A. Пропанідид

B. Натрію оксибутират

C. Предіон

D. Закис азоту

E. Фторотан

10. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому засіб для наркозу пропанідид. Яка тривалість дії цього препарату?

A. 3 - 5 хв

B. 20 - 30 хв

C. 40 - 60 хв

D. 1,5 - 2 год

E. 30-40 сек

11. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому засіб для наркозу кетамін. Яка тривалість дії цього препарату при введенні в вену?

A. 5-10 хв

B. 10 - 25 хв

C. 40 - 60 хв

D. 1,5 - 2 год

E. 30-40 сек

12. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому внутрішньовенно засіб для наркозу тіопентал-натрію. Яка тривалість дії цього препарату при введенні в вену?

A. 20 - 40 хв

B. 5-10 хв

C. 10 - 15 хв

D. 1,5 - 2 год

E. 30-40 сек

13. Для досягнення достатньої міорелаксації під час проведення оперативного втручання лікар-анестезіолог провів потенційований наркоз: інгаляційний наркоз і ввів міорелаксант. Найдіть цю комбінацію.

A. Фторотан + тубокурарину хлорид

B. Тіопентал натрію + фторотан

C. Азоту закис + кетамін

D. Фторотан + фентаніл

E. Дроперидол + ефір

14. Для покращення оперативного доступу необхідне виражене розслаблення скелетних м‟язів. Препарати якої фармакологічної групи, з наведених, потенціюють даний ефект засобів для наркозу:

A. Міорелаксанти

B. Спазмолітики

C. Гангліоблокатори

D. Симпатолітики

E. Антихолінестеразні

15. При оперативному втручанні для загальної анестезії використано комбінацію інгаляційного анестетика і похідного барбітурової кислоти. Визначте дану комбінацію:

A. Фторотан + тіопентал натрію

B. Промедол + фторотан

C. Азоту закис + кетамін

D. Фторотан + фентаніл

E. Дроперидол + ефір

16. До нейрохірургічного відділення поступив хворий із травмою черепу. Був встановлений діагноз: струс мозку, набряк мозку, та гіпоксія тканин мозку. Призначте хворому лікувальний наркоз, який можна використати і як засіб боротьби з гіпоксією.

A. Натрію оксибутират

B. Фторотан

C. Пропанідид

D. Кетамін

E. Ефір для наркозу

17. В реанімаційне відділення поступив хворий у стані гострого порушення мозкового кровообігу. Лікар призначив препарат з седативною, снотворною, наркозною, антигіпоксичною, міорелаксуючою дією, якій застосовують для наркозу та при лікуванні розладів сну. Визначте препарат.

A. Натрію оксибутират

B. Гексенал

C. Хлоралгідрат

D. Тіопентал-натрій

E. Діазепам

18. У відділення політравми доставлено хворого після дорожно-транспортної пригоди з струсом мозку. Лікар призначив препарат для попередження гіпоксичного набряку мозку. Визначте препарат.

A. Натрію оксибутират

B. Гексенал

C. Хлоралгідрат

D. Тіопентал-натрій

E. Діазепам

19. В неонотальне відділення пологового будинку поступила дитина, що народилася у стані асфіксії. Було призначено натрію оксибутират. На який лікувальний єфект розраховує лікар?

A. Антигіпоксичний

B. Наркотичний

C. Психостимулюючий

D. Міорелаксантний

E. Антидепресивний

20. Після повторного оперативного втручання з використанням того ж самого засобу для інгаляційного наркозу розвинувся гострий токсичний гепатит. Який засіб був застосований?

A. Фторотан

B. Ефір для наркозу

C. Закис азоту

D. Пропанідид

E. Гексенал

21. Перед проведенням інгаляційного наркозу газоподібною речовиною (фторотан) хворому М. в вену ввели засіб для неінгаляційного наркозу (кетамін). З якою метою це було зроблено?

A. Запобігання розвитку стадії збудження.

B. Стимуляція перистальтики кишечнику

C. Стимуляції центру дихання

D. Запобігання розвитку аритмії

E. Потенціювання міорелаксації.

22. Перед введенням хворого в наркоз лікар-анестезіолог провів премедикацію лікарським засобом, що переджує ларингоспазм, гіперсалівацію та рефлекторну зупинку серця. Визначте даний препарат.

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерин

D. Аллоксим

E. Пірроксан

23. Перед введенням хворому засобу для інгаляційного наркозу, лікар- анестезіолог призначив препарат для попередження бронхоспазму, гіперсалівації та можливої рефлекторної зупинки серця. Визначте цей препарат.

A. Атропіну сульфат

B. Норадреналіну гідротартрат

C. Прозерин

D. Дитілин

E. Анаприлин

24. Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тіопентал натрію, після чого розвинувся бронхоспазм, підсилилась салівація. Введенням якого препарату можливо було б запобігти небажаним ефектам?

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерин

D. Дитілин

E. Анаприлин

25. Хворому з набряком легень ввели спирт етиловий. Який шлях введення даного препарату було обрано?

A. Інгаляційний

B. Нашкірний

C. Внутрішньошкірний

D. Підшкірний

E. Внутрішньовенний

26. З метою зігрівання після переохолодження хворий використав розчин етилового спирту внутрішньо. Як впливає спирт етиловий на терморегуляцію?

A. Збільшується тепловиділення

B. Зменшується тепловиділення

C. Збільшується теплопродукція

D. Зменшується теплопродукція

E. Зменшується тепловиділення і теплопродукція

27. Після внутрішнього прийому спирту етилового у хворого розвинулись психо-емоційне збудження. Які зміни функціонального стану людини найбільш характерні для даної стадії дії препарату:

A. Ейфорія

B. Абстиненція

C. Тахіфілаксія

D. Толерантность

E. Залежність

28. В наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке з перерахованих захворювань може бути показанням до його застосування.?

A. Алкоголізм

B. Гостре отруєння спиртом етиловим

C. Наркоманія

D. Гостре отруєння морфіном

E. Алкогольний психоз

29. Хворому був призначений препарат, який виявляє побічну тетурамоподібну дію. Які продукти треба виключити з харчового раціону даного пацієнта?

A. Алкогольні напої

B. Сир

C. Молоко

D. Цитрусові

E. М'ясо

30. Хворому з залежністю до алкоголю лікар призначив тетурам. Який механізмів дії даного препарату?

A. Блокує фермент ацетальдегіддегідрогеназу, що приводить до гальмування метаболізму етилового алкоголю і накопиченню оцтового альдегіду

B. Активує фермент алкогольдегідрогеназу и призупиняє окислення єтилового спирту

C. Сенсибілізує організм до алкоголю.

D. Стимулює ЦНС.

E. Полегшує протікання абстинентного синдрому.

31 Хворий при проходженні курсу лікування метронідазолом вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину отруєння:

A. Накопичення ацетальдегіду

B. Алергічна реакція

C. Невралгічні розлади

D. Серцево-судинна недостатність

E. Порушення функції нирок

32 Відзначте концентрацію етилового спирту, що найбільш активну протимікробну дію за наявністю білку у середовищі:

A. 70%

B. 96%

C. 60%

D. 15%

E. 40%

33 Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив спиртовий розчин невідомого виробника. За даними проведеного обстеження діагностовано отруєння метиловим спиртом. Який антидот необхідно використати в даному випадку‽

A. Етанол

B. Ацетил цистеїн

C. Налоксон

D. Тетурам

E. Протаміну сульфат

ТЕМА 11 1. До лікаря звернулась жінка, яка скаржиться на порушення сну, що пов‟язує з підвищеним психо-емоційним навантаженням. Який засіб доцільно призначити?

A. Нітразепам.

B. Етамінал-натрій.

C. Хлоралгідрат.

D. Натрія оксибутират.

E. Димедрол

2. Жінка скаржиться, що після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння в даному випадку?

A. Нітразепам

B. Фенобарбітал

C. Етамінал-натрій

D. Барбаміл

E. Барбітал

3. На прийом звернувся хворий зі скаргами на безсоння, що викликане емоційними розладами. Лікар встановив, що безсоння пов‟язане з неврозоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного засобу:

A. Нітразепам

B. Фенобарбітал

C. Хлоралгідрат

D. Етамінал-натрій

E. Ліводопа

4. Паціентка скаржиться на безсоння, що проявляється у порушенні процесу засинання. Лікар призначив снодійний препарат з транквілізуючим типом дії. Визначте даний препарат.

A. Нітразепам.

B. Етамінал-натрій.

C. Хлоралгідрат.

D. Натрія оксибутират.

E. Димедрол

5. Хворий 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засинанні. Лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат було призначено?

A. Нітразепам

B. Натрію вальпроат

C. Хлоралгідрат

D. Фенобарбітал

E. Етамінал-натрій

6. Паціентка скаржиться на безсоння, що проявляється у порушенні процессу засинання. Лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Визначте даний препарат.

A. Нітразепам.

B. Етамінал-натрій.

C. Хлоралгідрат.

D. Натрія оксибутират.

E. Димедрол

7. До лікаря звернувся хворий, у якого невроз і порушений процес засинання. Призначено засіб, який активує бензодіазепінові рецептори. Визначте даний препарат.

A. Нітразепам

B. Аміназин

C. Натрію бромід

D. Натрію вальпроат

E. Фенобарбітал

8. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на порушене засинання. Призначено сучасний снодійний препарат, який блокує гістамінові та м-холіно- рецептори і практично не порушує структуру сну. Визначте даний препарат.

A. Донормил

B. Нітразепам

C. Натрію бромід

D. Натрію вальпроат

E. Фенобарбітал

9. Хворому, що звернувся до лікаря зі скаргами на розлади сну, призначили ефективний, сучасний снодійний засіб, що практично не впливає на фазу “швидкого сну”. Визначте препарат.

A. Зопіклон.

B. Фенобарбітал.

C. Тіопентал-натрій.

D. Дімедрол.

E. Аміназин.

10. Хворому, що скаржиться на безсоння, лікар призначив нітразепам. Який механізм снодійної дії даного засобу?

A. Стимуляція бензодіазепінових рецепторів

B. Блокада бензодіазепінових рецепторів

C. Блокада ГАМК-рецепторів

D. Блокада гістамінових рецепторів

E. Стимуляція серотонінових рецепторів

11. Хворому, що скаржиться на безсоння, лікар призначив нітразепам. Впливом на які структури центральної нервової системи пояснюється снодійна дія препарату?

A. Бензодіазепінові рецептори

B. Адренорецептори

C. Холінорецептори

D. Гістамінові рецептори

E. Серотонінові рецептори

12. Хворому, що скаржиться на безсоння, лікар призначив нітразепам. Яким чином препарат впливає на рецептори центральної нервової системи?

A. Стимулює бензодіазепінові рецептори

B. Стимулює ГАМК-рецептори

C. Стимулює гістамінові рецептои

D. Стимулює Д2-дофамінові рецептори

E. Стимулює серотонінові рецептори

13. Хворому, що страждає на безсоння, лікар призначив нітразепам. Безсоння зникло на деякий час, але потім воно з'явилось знов, незважаючи на використання засобу. З яким явищем пов'язано зменшення ефекту нітразепаму?

A. Звиканням

B. Сенсибілізацією

C. Кумуляцією

D. Пристрастю

E. Ідіосинкразією

14. Пацієнтка, що страждає на безсоння, приймала снодійний засіб. Безсоння зникло на деякий час, але потім воно з'явилось знов, незважаючи на використання препарату. З яким явищем пов'язано зменшення ефекту медикаменту?

A. Звиканням

B. Сенсибілізацією

C. Кумуляцією

D. Пристрастю

E. Ідіосинкразією

15. Хворому з метою лікування безсоння був призначений нітразепам. На 10 день лікування хворий знову звернувся до лікаря зі скаргами на відсутність снодійного ефекту від попередньої дози препарату. Вкажіть, як називається таке ускладнення фармакотерапії.

A. Толерантність

B. Кумуляція

C. Сенсибілізація

D. Тахіфілаксія

E. Ідіосинкразія

16. Вродовж 3 місяців жінка, що страждає безсонням, приймала снодійні засоби групи барбітуратів. Після відміни препарату у жінки відновилось безсоння, значно знизився апетит, з`явились агресивність, тремор кінцівок. Яке ускладнення фармакотерапії барбітуратами виникло у хворої?

A. Фізична і психічна залежність

B. Тахіфілаксія

C. Сенсибілізація

D. Звикання до препаратів

E. Функціональна кумуляція

17. До лікаря звернулась жінка, яка тривалий час приймала барбітурати для лікування безсоння. Пацієнтка скаржиться на порушення самопочуття, яке виникло після відміни препарату – безсоння, зниження апетиту, дратівливість, тремор кінцівок. На яке ускладнення фармакотерапії барбітуратами вказують такі симптоми?

A. Медикаментозна залежність

B. Тахіфілаксія

C. Сенсибілізація

D. Звикання до препаратів

E. Функціональна кумуляція

18. Пацієнтка, яка тривалий час приймала снодійний засіб з групи похідних барбітурової кислоти, скаржиться на порушення самопочуття, що виникло після відміни препарату – безсоння, зниження апетиту, агресивність, м‟язову слабкість. На яке ускладнення фармакотерапії вказують такі симптоми?

A. Лікарська залежність

B. Тахіфілаксія

C. Сенсибілізація

D. Звикання до препаратів

E. Функціональна кумуляція

19. В неврологічній кліниці знаходиться хворий, страждаючий великими судомними нападами (grand mal) с втратой свідомості, мимовільним сечовипусканням та наступною амнезією. Який засіб из перерахованих слід використати для лікування grand mal?

A. Натрію вальпроат

B. Діазепам

C. Аміназин.

D. Етосуксимід

E. Амітриптилін

20. Жінка 56 років знаходиться на обліку психоневрологічного диспансеру у зв‟язку з епілепсією, а точніше малими припадками (petit mal). Який препарат найбільш ефективний в цьому випадку?

A. Етосуксимід.

B. Фенобарбітал.

C. Циклодол.

D. Леводопа.

E. Дифенін

21. Лікар обговорював з колегами застосування нового протиепілептичного засобу – натрію вальпроату. Який можливій механізм дії препарату?

A. Пригнічення активності ферменту ГАМК-трансферази

B. Стимуляція активності ферменту ГАМК-трансферази

C. Пригнічення активності Са2+залежної АТФ-ази

D. Стимуляція активності Са2+залежної АТФ-ази

E. Пригнічення моноамінооксидази

22. Чоловіку, у якого внаслідок черепно-мозкової травми розвинулась фокальна епілепсія, призначили протиепілептичний засіб, в основі лікувальної дії якого лежить блокада натрієвих каналів. Препарат також широко використовується в неврологічній практиці для лікування невриту трійчастого нерву. Визначте засіб.

A. Карбамазепін.

B. Нітразепам.

C. Ноотропіл.

D. Леводопа.

E. Золпідем.

23. У хворого після травми періодично відмічаються генералізовані тоніко- клонічні судоми із втратою свідомості, які потім змінюються загальним пригніченням центральної нервової системи. Які препарати слід призначити хворому?

A. Протиепілептичні

B. Протипаркінсонічні

C. Транквілізатори

D. Невролептикі

E. Антидепресанти

24. У хворого спостерігаються повторні напади епілептичних судом із відсутністю свідомості між ними (епілептичний статус). Який засіб в цьому випадку треба використати в першу чергу для усунення судом?

A. Діазепам

B. Ламотриджин

C. Натрію вальпроат

D. Натрію бромід

E. Ліводопа

25.У хворого повторні напади епілептичних судом, з відсутністю свідомості між ними. Діатностован епілептичний статус. Засоби якої із перерахованих груп слід використати в першу чергу для усунення судом в цьому випадку?

A. Транквілизатори

B. Нейролептики

C. Міорелаксанти

D. Седативні засоби

E. Аналептики

26. На підставі скарг хворої на порушення самопочуття та результатів проведеного обстеження, лікар призначив патогенетичне лікування: препарат ліводопу. Яке з перерахованих захворювань було діагностовано у хворої.

A. Паркінсонізм.

B. Епілепсія.

C. Алкоголізм.

D. Шизофренія.

E. Депресія

27. До лікаря звернулася жінка (62 роки), у якої останнім часом з'явилися скутість рухів, постійний тремор рук, ригідність м'язів. Було встановлено діагноз - хвороба Паркінсона та призначене патогенетичне лікування. Який з перерахованих препаратів був призначений?

A. Леводопа.

B. Дифенін.

C. Фенобарбітал.

D. Сибазон.

E. Етосуксимід

28. До лікаря звернувся пацієнт з приводу хвороби Паркінсона. Відомо, що хворий страждає також на глаукому. Якому з наведених препаратів треба надати перевагу?

A. Леводопа.

B. Циклодол.

C. Атропіну сульфат.

D. Скополаміну гідробромід.

E. Метацин.

29. До лікаря звернувся пацієнт з приводу хвороби Паркінсона. Враховуючи супутню патологію (глаукома) хворого, лікар обрав засіб, що стимулює синтез дофаміну в ЦНС. Який з наведених препаратів має такий механізм дії?

A. Леводопа.

B. Циклодол.

C. Атропіну сульфат.

D. Скополаміну гідробромід.

E. Метацин.

30. Хворому на паркінсонізм призначили препарат ліводопу, який швидко покращив його стан. Який механізм дії цього лікарського засобу?

A. Стимуляція синтезу дофаміну.

B. Блокада м-холінорецепторів.

C. Стимуляція дофамінових рецепторів.

D. Антихолінестеразна дія.

E. Стимуляція м-холінорецепторів.

31. Жінці, що страждає на паркінсонізм, призначили препарат ліводопу. Через деякий час стан хворої значно покращився. Визначте механізм дії призначеного препарату.

A. Стимуляція синтезу дофаміну.

B. Блокада м-холінорецепторів.

C. Стимуляція дофамінових рецепторів.

D. Антихолінестеразна дія.

E. Стимуляція м-холінорецепторів

32 Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід надати перевагу для лікування безсоння?

A. Нітразепам

B. Фенобарбітал

C. Етамінал-натрій

D. Барбаміл

E. Барбітал

33 Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений пацієнту?

A. Нітразепам

B. Фенобарбітал

C. Хлоралгідрат

D. Етамінал-натрій

E. Бромізовал

34 Хворий 37-ми років, що страждає на облітеруючий ендартеріїт судин нижніх кінцівок, одержує фенілін в добовій дозі 60 мг/кг. В зв‟язку з проявами судомного синдрому (в анамнезі ЧМТ) призначений фенобарбітал, після відміни якого у хворого виникла носова кровотеча. Дане ускладнення пов‟язане з:

A. Індукцією фенобарбіталом ферментів мікросомального окислення в печінці

B. Аліфатичним гідроксилюванням фенобарбіталу

C. Кон‟югацією феніліну з глюкуроновою кислотою

D. Окислювальним дезамінуванням феніліну

E. Гальмуванням фенобарбіталом мікросомального окислення в печінці

35 Молода дівчина 17-ти років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?

A. Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу

B. Для стимуляції дихання

C. Для нормалізації АТ

D. Для інактивації фенобарбіталу

E. Для пробуджуючого ефекту

36 Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м'язів, скутість рухів, постійний тремор рук. На основі обстеження лікар встановив діагноз - хвороба Паркінсона. Зробіть раціональний вибір препарату:

A. Леводопа

B. Дифенін

C. Фенобарбітал

D. Сибазон

E. Етосуксимід

37 Чоловіку 70 років, страждаючому хворобою Паркинсона, був призначений препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращался. Який механизм дії лікарського засобу?

A. Активація дофамінової системи.

B. Гальмування холінергічної системи.

C. Гальмування гістамінергічної системи .

D. Гальмування серотонінергічної системи.

E. Активація енкефалінової системи.

38 Лікар обговорював з колегами застосування нового протиепілептичного засобу – натрію вальпроату. Який можливій механізм дії препарату?

A. Пригнічення активності ферменту ГАМК-трансферази

B. Стимуляція активності ферменту ГАМК-трансферази

C. Пригнічення активності Са2+залежної АТФ-ази

D. Стимуляція активності Са2+залежної АТФ-ази

E. Пригнічення моноамінооксидази

39 Пацієнту 40-ка років з ознаками емоційної лабільності та пов'язаним з ними порушенням сну призначено нітразепам. З чим пов'язпний снодійний ефект цього засобу?

A. Активація ГАМК-ергічної системи

B. Інгібірування ефектів збуджуючих амінокислот

C. Пригнічення серотонінергічної нейромедіації

D. Стимуляція Н1-гістамінових рецепторів 40 У пацієнта 21-го року при очікуванні екстракції зуба виникло сильно відчуття страху. Який з препаратів йому слід призначити для усунення цього відчуття‽

A. Діазепам

B. Анальгін

C. Карбамазепін

D. Етимізол

E. Аміназин

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м‟язів, скованість рухів, постійний тремор рук. Діагноз – хвороба Паркінсона. Який препарат доцільно призначити пацієнту?

A. Леводопа

B. Ферковен

C. Сінестрол

D. Кетопрофен

E. Неоміцин

Хворому, схильному до депресивних реакцій поставлений діагноз – епілепсія. Лікар призначив пацієнту препарат – похідний вальпроєвої кислоти, який збільшує рівень ГАМК у ЦНС, покращує психічний стан, зменшує страхи, не викликаючи гіпогенного ефекту. Визначте протиепілептичний препарат

A. Натрію вальпроат

B. Магнію сульфат

C. Фенобарбітал

D. Натрію бромід

E. Елеутерокок

Хворий на паркінсонізм тривалий час вживав холінолітик циклодол. В останній час в нього виникла затримка сечовипускання. Який препарат з наведеного переліку може слугувати функціональним антагоністом холінолітиків?

A. Прозерин

B. Атропін

C. Скополамін

D. Пірензепін

E. Бактрим

У лікарню доставили жінку 53 років у коматозному стані. Із анамнезу відомо, що вона приймала препарати - похідні барбітурової кислоти. При обстеженні виявлено: пригнічення дихання, зниження АТ, серцеву слабкість, зниження температури тіла, пригнічення сухожильних рефлексів. До якої фармакологічної групи відноситься препарат, який спричинив отруєння?

A. Снодійні засоби

B. Протипаркінсонічні засоби

C. Ненаркотичні анальгетики

D. Засоби для наркозу

E. Нейролептики

ТЕМА 12 1. У хірургічне відділення поступив хворий 40 років з діагнозом ниркова колік Препарати якої фармакологічної групи слід призначити з метою зменшення сильного болю та профілактики больового шоку?

A. Наркотичні анальгетики

B. Симпатолітики

C. Адреноблокатори

D. Ненаркотичні анальгетики

E. М-холіноміметики

2. У реанімаційне відділення поступив хворий з гострим інфарктом міокарда, якому для зменшення болю ввели морфіну гідрохлорид. Механізм дії морфіну гідрохлориду обумовлений:

A. Стимуляцією опіатних рецепторів

B. Блокадою опіатних рецепторів

C. Блокадою фосфодіестерази

D. Стимуляцією аденілатциклази

E. Блокадою холінестерази

3. У хворого Л., 60 років рак легенів з множинними метастазами. Виберіть препарат для зменшення больового синдрому у даного пацієнт

A. Морфіну гідрохлорид

B. Диклофенак-натрію

C. Анальгін

D. Кислота ацетилсаліцилова

E. Парацетамол

4. Жінці 65 років з переломом нижніх кінцівок призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків Назвіть препарат.

A. Промедол

B. Пірацетам

C. Гепарин

D. Цинаризин

E. Фуросемід

5. Породіллі з патологією вагітності ввели промедол для знеболення пологів. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?

A. Похідне фенілпіперидину

B. Похідне фенантрену

C. Похідне дифенілметану

D. Алкалоїд опію

E. Похідне бензоморфорану

6. Для знеболення пологів лікар призначив наркотичний анальгетик – похідне фенілпіперидину. Який це препарат?

A. Промедол

B. Морфіну гідрохлорид

C. Фентаніл

D. Парацетамол

E. Анальгін

7. У хворого гострий інфаркт міокарда супроводжується стійкими болями за грудиною. Неефективність введених препаратів дає підставу лікарю провести нейролептанальгезію. Сполучення яких препаратів призначають для нейролептанальгезії?

A. Наркотичний анальгетик + нейролептик

B. Наркотичний анальгетик + ненаркотичний анальгетик

C. Наркотичний анальгетик + М-холіноблокатор

D. Наркотичний анальгетик + гангліоблокатор

E. Наркотичний анальгетик + М-холіноміметик

8. Хворому з пухлиною шлунка та метастазами в легені був призначений морфіну гідрохлориду, після тривалого прийому можемо діагностувати:

A. Запор

B. Брадикардію

C. Кашель

D. Тахікардію

E. Підвищення артеріального тиску

9. Людина, яка тривалий час приймала морфіну гідрохлорид не може раптово припинити його вживання, оскільки при цьому виникають порушення психічних і соматичних функцій. Як називається синдром різних порушень при відмові від прийому певних речовин?

A. Абстиненція

B. Кумуляція

C. Сенсибілізація

D. Тахіфілаксія

E. Ідіосинкразія

10. Хворій, якій діагностовано неоперабельну пухлину яєчників, призначили промедол. При тривалому введенні наркотичні анальгетики викликають:

A. Фізичну і психічну залежність

B. Сенсибілізацію

C. Кумуляцію

D. Психічну залежність

E. Дисбактеріоз

11. Наркозалежний хворий має бажання позбавитись від залежності і цікавиться з чим пов'язаний розвиток лікарської залежності.

A. Ейфорії

B. Толерантності

C. Абстиненції

D. Дисбіозу

E. Сенсибілізації

12. Через 2–3 години після парентерального введення препарату у пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерігається дихання за типом Чейн-Стокса, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння в даному випадку?

A. Морфіну гідрохлорид

B. Аміназин

C. Сибазон

D. Анальгін

E. Фенобарбітал

13. У приймальне відділення доставлений чоловік у несвідомому стані, дихання за типом Чейн-Стокса, зіниці звужені, колінний рефлекс збережений. Діагностовано отруєння морфіну гідрохлоридом. Призначте антидотну терапію.

A. Налоксону гідрохлорид

B. Апоморфіну гідрохлорид

C. Кальцію хлорид

D. Протаміну сульфат

E. Унітіол

14. При огляді хворого відмічено різке звуження зіниць, сонливість, рідке дихання по типу Чейн-Стокса, затримка сечі, сповільнення серцевого ритму. Яка речовина викликала отруєння?

A. Морфіну гідрохлорид

B. Кофеїну-натрію бензоат

C. Фосфакол

D. Платифіліну гідротартрат

E. Атропіну сульфат

15. У реанімаційне відділення поступив хворий із симптомами гострого отруєння морфіном. Який з перерахованих препаратів необхідно призначити для промивання шлунка і кишечника в даній ситуації?

A. Калію перманганат

B. Натрію гідрокарбонат

C. Кордіамін

D. Відвар кори дуба

E. Танін

16. Хворому з гострим отруєнням морфіну гідрохлоридом доцільно призначити:

A. Промивання шлунка калію перманганатом та введення налоксону гідрохлориду

B. Промивання шлунка таніном

C. Промивання шлунка натрію гідрокарбонатом

D. Промивання шлунка фізіологічним розчином

E. Промивання шлунка унітіолом

17. Госпіталізовано хворого з отруєнням опієм. Що необхідно призначити в якості антидоту?

A. Налоксону гідрохлорид

B. Атропіну сульфат

C. Кофеїну-натрію бензоат

D. Етимізол

E. Дипіроксим

18. Хворому з отруєнням опію призначали налоксону гідрохлорид. З чим пов'язана дія налоксону гідрохлориду?

A. Блокадою опіатних рецепторів

B. Стимуляцією аденілатциклази

C. Блокадою холінестерази

D. Стимуляцією опіатних рецепторів

E. Блокадою фосфодіестерази

19. Хлопцю 15 років з ознаками гострого отруєння наркотичними анальгетиками призначили налоксону гідрохлорид. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?

A. Антагоніст опіатних анальгетиків

B. Агоніст опіатних анальгетиків

C. Агоніст-антагоніст опіатних анальгетиків

D. Агоніст ГАМК-ергічних рецепторів

E. Агоніст бензодіазепінових рецепторів

20. Жінці, яка звернулася до гінеколога зі скаргами на болючі менструації, лікар порекомендував приймати препарат з групи:

A. Ненаркотичних анальгетиків

B. Гангліоблокаторів

C. Адреноміметиків

D. Наркотичних анальгетиків

E. М-холіноблокаторів

21. До інфекційного відділення поступив хворий з високою температурою. Хворому був призначений ненаркотичний анальгетик з групи похідних саліцилової кислоти. Назвіть препарат.

A. Кислота ацетилсаліцилова

B. Анальгін

C. Ібупрофен

D. Парацетамол

E. Диклофенак-натрію

22. Хворий при респіраторному захворюванні з високою температурою тіла застосував жарознижуючий засіб – похідне саліцилової кислоти. Температура знизилась, але з‟явились нудота, біль в епігастральній ділянці та блювання з кров‟ю. Який препарат може викликати такі побічні ефекти?

A. Кислота ацетилсаліцилова

B. Парацетамол

C. Диклофенак-натрію

D. Анальгін

E. Кислота мефенамінова

23. Хворому на стенокардію для профілактики тромбоутворення лікар призначив ненаркотичний анальгетик з антиагрегантними властивостями. Незабаром у хворого з‟явилася нудота, біль у животі. Чим обумовлені ці побічні ефекти та антиагрегантна дія?

A. Блокадою циклооксигенази-1

B. Блокадою холінестерази

C. Блокадою МАО

D. Місцевою подразнюючою дією

E. Блокадою циклооксигенази-2

24. Хворому після гострого інфаркту міокарда лікар порекомендував протягом 3–4 місяців приймати кислоту ацетилсаліцилову. На яку дію кислоти ацетилсаліцилової розраховував лікар?

A. Антиагрегантну

B. Жарознижуючу

C. Анальгезуючу

D. Протизапальну

E. Спазмолітичну

25. В інфекційне відділення надійшов хворий з гострим респіраторним вірусним захворюванням і температурою тіла 39,5 ° Який препарат необхідно призначити в якості жарознижуючого?

A. Парацетамол

B. Амброксол

C. Сальбутамол

D. Адреналіну гідрохлорид

E. Ретаболіл

26. При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого є хронічний гастрит, призначили селективний блокатор циклооксигенази-2. Назвіть цей препарат.

A. Целекоксиб

B. Індометацин

C. Бутадіон

D. Піроксикам

E. Диклофенак-натрію

27. Жінка 48 років, хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки. Звернулася до лікаря з приводу больового синдрому при радикуліті. Який селективний блокатор ЦОГ-2 необхідно їй призначити?

A. Целекоксиб

B. Кислоту ацетилсаліцилову

C. Диклофенак-натрію

D. Індометацин

E. Анальгін

28. При загострені ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого є хронічний гастрит, призначено целекоксиб. Чим обумовлена відсутність побічної дії препарату на травний тракт?

A. Переважним пригніченням циклооксигенази-2

B. Пригніченням фосфоліпази А2

C. Переважним пригніченням циклооксигенази-1

D. Переважною стимуляцією аденілатциклази

E. Пригніченням фосфодіестерази

29. Хворому на ревматизм лікар призначив диклофенак-натрію. Через загострення супутнього захворювання препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення диклофенаку-натрію?

A. Виразкова хвороба шлунка

B. Стенокардія

C. Бронхіт

D. Цукровий діабет

E. Гіпертонічна хвороба

30. У хворого 55 років на 4-й день лікування диклофенаком-натрію виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунк З чим пов‟язана ульцерогенна дія препарату?

A. Блокадою циклооксигенази-1

B. Зменшенням активності фосфодіестерази

C. Стимуляцією аденілатциклази

D. Блокуванням циклооксигенази-2

E. Блокування холінестерази

31 До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання ускладнене, з періодичністю по типу Чейн- Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?

A. Наркотичними анальгетиками

B. Транквілізаторами

C. Ненаркотичними анальгетиками

D. М-холіноблокаторами

E. Антихолінестеразними

32 Хворому з переламом стегна призначили наркотичний аналгетичний засіб. Взаємодією з якими рецепторами обумовлена його знеболююча дія?

A. Опіатними рецепторами

B. Адренорецепторами

C. Холінорецепторами

D. Бензодіазепіновими рецепторами

E. ГАМК-ергічними рецепторам

33 Дитина 4-х років госпіталізована в ортопедичне відділення з переламом гомілки з зміщенням. Перед репозицією відламків необхідна аналгезія. Який препарат слід вибрати?

A. Промедол

B. Анальгін

C. Морфіну гідрохлорид

D. Панадол

E. Парацетамол

При огляді хворого відмічено різке звуження зіниць ока, сонливість, рідке дихання, по типу Чейна-Стокса, застримка сечі, сповільнення серцевого ритму, підвищення спино-мозкових рефлексів. Яка речовина викликала отруєння?

A. Морфін

B. Атропін

C. Фосфакол

D. Кофеїн

E. Барбітал

До відділення інтенсивної терапії госпіталізовано наркомана з передозуванням наркотичним анальгетиком. Застосовані реанімаційні заходи виявилися неефективними - хворий помер. Внаслідок чого, скоріш за все, настала смерть?

A. Пригнічення дихального центра

B. Ниркова недостатність

C. Печінкова недостатність

D. Колапс

E. Бронхоспазм

34 До приймального відділення лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних анальгетиків необхідно застосувати в цьому випадку?

A. Налоксон

B. Парацетамол

C. Метацин

D. Дигоксин

E. Унітіол

35 Хворому зі злоякісним новоутворенням верхньої щелепи для знеболення лікар призначив морфіну гідрохлорид. Після застосування препарату виникло пригнічення дихання, різке звуження зіниь, ціаноз, гіпотермія, втрата свідомості. Який антидот слід застосувати?

A. Налоксон

B. Адреналіну гідро хлорид

C. Атропіну сульфат

D. Промедол

E. Дроперидол

36 У реанімаційне відділення поступив хворий із симптомами гострого отруєння морфіном – втрата свідомості, гіпотермія, дихання Чейн-Стокса, гіпотензія, брадикардія, різкий міоз. Який з перерахованих препаратів буде найефективнішим у даній ситуації?

A. Налоксону гідрохлорид

B. Кордіамін

C. Камфора

D. Етимізол

E. Кофеїн-бензоат натрію

37 Юнак 15-ти років доставлений до приймального відділення у непритомному стані. об'єктивно: на зовнішні подразники хворий не реагує, дихання Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені використанням морфіну. Назвіть засіб для антидотної терапії:

A. Налоксон

B. Кальцію хлорид

C. Апоморфіну гідро хлорид

D. Унітіол

E. Протаміну сульфат

38 Хвора звернулась до лікаря із скаргами на біль та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?

A. Целекоксиб

B. Диклофенак-натрій

C. Промедол

D. Кислота ацетилсаліцилова

E. Бутадіон

39 Хворому із діагнозом стенокардія, який лікується ізосорбіду мононітратом додатково призначений лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте препарат

A. Ацетилсаліцилова кислота

B. Нітрогліцерин

C. Анаприлін

D. Ніфедипін

E. Валідол

40 Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак-натрію. Через деякий час після його застосування у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання спричинило відміну препарату?

A. Виразкова хвороба

B. Ішемічна хвороба серця

C. Цукровий діабет

D. Гіпертонічна хвороба

E. Бронхіальна астма

41 Хворий з ревматоїдним артритом, приймає диклофенак-натрію. Після чергового аналізу крові лікар відмінив препарат. Яке ускладнення з боку крові викликав диклофенак-натрію?

A. Лейкопенія

B. Лейкемія

C. Посилення гемокоагуляції

D. Зниження гемокоагуляції

E. Еозинофілія

42 Хворому, який переніс інфаркт міокарду, призначена ацетилсаліцилова кислота по 75 мг щоденно. З якою метою призначено препарат?

A. Зменшення агрегації тромбоцитів

B. Зменшення запалення

C. Зменшення больового синдрому

D. Пониження температури

E. Розширення коронарних судин

43 У хворого 55 років з виразкую шлунка на 4-й день лікування диклофенаком- натрію виникла шлункова кровотеча. З чим пов‟язана ульцерогенна дія препарату?

A. Зменшення утворення простагландіну Е1

B. Зменшення утворення простацикліну

C. Зменшення утворення лейкотриєнів

D. Зменшення утворення циклічних ендоперекисів

E. Зменшення утворення тромбоксану

44 В приймальне відділення поступив хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат необхідно ввести для усунення больового шоку?

A. Промедол

B. Пантогам

C. Мідокалм

D. Сиднокарб

E. Ібупрофен

45 У хворого після довготривалого застосування призначеного з приводу гострого респіраторного захворювання препарату виникли слідуючи симптоми: головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль в епігастральній області. Який препарат викликав побічну дію?

A. Ацетилсаліцилова кислота

B. Вітамін С

C. Нафтизин

D. Бромгексин

E. Мідантан

46 У хворого виражений больовий синдром при невралгії. Який препарат з групи нестероїдних протизапальних зменшить больовий синдром?

A. Диклофенак-натрій

B. Кетаміну гідро хлорид

C. Лідокаїну гідрохлорид

D. Дроперидол

E. Кодеїну фосфат

При гострій травмі щелепно-лицевої ділянки лікар стоматолог застосував синтетичний наркотичний анальгетик короткочасної дії. Визначити препарат

A. Фентаніл

B. Парацетамол

C. Кетамін

D. Налорфін

E. Діазепам

Під час проведення атарактанальгезії лікар стоматолог застосував синтетичний наркотичний препарат у 100-200 разів сильніший за морфін. Назвіть препарат

A. Фентаніл

B. Налорфін

C. Налоксон

D. Анальгін

E. Кодеїну фосфат

З метою проведення нейролептанальгезії лікар стоматолог застосував комбінацію дроперідолу з наркотичним анальгетиком - похідним фенілпіперидину. Визначити препарат

A. Фентаніл

B. Омнопон

C. Індометацин

D. Натрію оксибутират

E. Кетамін

Під час проведення у онкохворого стоматологічної маніпуляції по видаленню пухлини лікар застосував синтетичний анальгетик швидкої (через 1-3 хвилини) та короткочасної (до 30 хвилин) дії. Визначити препарат

A. Фентаніл

B. Омнопон

C. Індометацин

D. Натрію оксибутират

E. Кетамін

Перед проведенням операції на щелепно-лицевій ділянці стоматолог застосував препарат швидкої та короткочасної дії – фентаніл. До якої фармакологічної групи відносять препарат

A. Наркотичний анальгетик

B. Ненаркотичний анальгетик

C. Засіб для неінгаляційного наркозу

D. Засіб для інгаляційного наркозу

E. Аналептик

Перед проведенням операції на щелепно-лицевій ділянці стоматолог застосував препарат швидкої та короткочасної дії – фентаніл. До якої фармакологічної групи відносять препарат

A. Фентаніл

B. Ненаркотичний анальгетик

C. Засіб для неінгаляційного наркозу

D. Засіб для інгаляційного наркозу

E. Аналептик

Визначити до якої групи за механізмом дії відносять наркотичний анальгетик фентаніл

A. Агоніст

B. Антагоніст

C. Агоніст-антагоніст

D. Препарат подвійної дії

E. Синергоантагоніст

Під час маніпуляції лікар застосував наркотичний анальгетик а3.4.1.7. [аналгетики]гоніст синтетичного походження. Оберіть препарат

A. Фентаніл

B. Трамадол

C. Кодеїну фосфат

D. Налорфіну гідрохлорид

E. Налтрексон

Лікар під час операції застосував пацієнту наркотичний анальгетик короткочасної (до 30 хвилин), але більш вираженої за морфін аналгетичної активності. Визначити препарат

A. Фентаніл

B. Омнопон

C. Трамадол

D. Індометацин

E. Налоксон

Оберіть аналгетик, який найбільш доцільно ввести хворому при травматичному шоці

A. Фентаніл

B. Налтрексон

C. Налорфін

D. Аналгін

E. Кетанов

Оберіть препарат вибору при лікуванні отруєнь наркотичними аналгетиками

A. Налоксону гідрохлорид

B. Прозерин

C. Омнопон

D. Кодеїну фосфат

E. Вугілля активоване

При отруєнні наркотичним анальгетиком лікар застосував опіатний антагоніст конкурентного типу. Визначити препарат

A. Налоксону гідрохлорид

B. Трамадол

C. Омнопон

D. Бупренорфін

E. Нурофен

Лікування отруєнь морфіном гідрохлоридом передбачає застосування препарату – чистого антагоніста опіатних рецепторів конкурентного типу, до якого не розвивається толерантність. Визначити препарат

A. Налоксону гідрохлорид

B. Трамадол

C. Омнопон

D. Кетанов

E. Нурофен

При проведенні оперативного втручання з метою ефективного знеболення лікар застосував морфіну гідрохлорид. До якої групи відносять препарат за характером дії

A. Агоніст

B. Антагоніст

C. Агоніст-антагоніст

D. Препарат подвійної дії

E. Синергоантагоніст

У міжлікарняну аптеку поступив наркотичний анальгетик короткочасної дії, активніший за морфін у 100 разів. Визначити препарат

A. Фентаніл

B. Налтрексон

C. Налорфін

D. Аналгін

E. Кетанов

За характером дії наркотичний анальгетик фентаніл відносять до

A. Агоністів

B. Антагоністів

C. Агоністів-антагоністів

D. Препарату подвійної дії

E. Синергоантагоністів

Оберіть механізм знеболюючої дії фентанілу

A. Взаємодія з опіатними рецепторами

B. Взаємодія з гістаміновими рецепторами

C. Блокада дофамінових рецепторів

D. Гальмування циклооксигенази

E. Стимуляція М-Н-холінорецепторів

Оберіть препарат, який застосовують з метою знеболення при інфаркті міокарда

A. Фентаніл

B. Фенацетин

C. Натрію оксибутират

D. Альтеплаза

E. Кетанов

Оберіть препарат, який застосовують для проведення нейролептаналгезії одночасно з дроперидолом та атарактаналгезії комбінуючи з діазепамом.

A. Фентаніл

B. Пирацетам

C. Кодеїну фосфат

D. Аналгін

E. Мідокалм

Лікар для зменшення важкості абстинентного синдрому при відміні морфіну призначив препарат антагоніст опіатних рецепторів. Визначити препарат

A. Налоксону гідрохлорид

B. Парацетамол

C. Омнопон

D. Кодеїну фосфат

E. Прозерин

Лікування абстинентного синдрому при відміні морфіну передбачає застосування препарату антагоніста опіатних рецепторів. Визначити препарат

A. Налоксону гідрохлорид

B. Кеторолак

C. Омнопон

D. Кодеїну фосфат

E. Рибофлавін

Лікар для зменшення важкості абстинентного синдрому при відміні морфіну призначив препарат налоксону гідрохлорид Визначити характер дії препарату

A. Чистий антагоніст

B. Агоніст

C. Агоніст-антагоніст

D. Препарат подвійної дії

E. Синергоантагоніст

Лікування отруєнь морфіном гідрохлоридом передбачає застосування препарату – чистого антагоніста опіатних рецепторів конкурентного типу, до якого не розвивається толерантність. Визначити препарат

A. Налоксону гідрохлорид

B. Пироксикам

C. Омнопон

D. Кодеїну фосфат

E. Мелоксикам

В акушерській практиці для знеболення і прискорення пологів лікарі застосовують промедол. Який характер дії промедолу

A. Агоніст

B. Антагоніст

C. Агоніст-антагоніст

D. Препарат подвійної дії

E. Синергоантагоніст

Під час оперативного втручання лікар передозував наркотичний анальгетик морфіну гідрохлорид. Виникло гостре отруєння. Оберіть препарат допомоги

A. Налоксону гідрохлорид

B. Пирензепін

C. Омнопон

D. Кодеїну фосфат

E. Ніфуроксазид

Під час проведення знеболення наркотичним анальгетиком у пацієнта розвинулось патологічне періодичне дихання Чейна-Стокса, гіпотензія, брадикардія і міоз. Оберіть препарат допомоги

A. Налоксону гідрохлорид

B. Феназепам

C. Омнопон

D. Бупренорфін

E. Кетанов

Пацієнту для зменшення важкості абстинентного синдрому при відміні морфіну лікар призначив препарат антагоністичної конкурентної дії визначити препарат

A. Налоксону гідрохлорид

B. Промедол

C. Пентазоцин

D. Кодеїну фосфат

E. Індометацин

До приймального відділення стоматологічної лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних анальгетиків необхідно застосувати в цьому випадку?

A. Налоксон

B. Парацетамол

C. Метацин

D. Дигоксин УнітіолХворому з неоперабельним раком шлунка призначили морфін для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відмітив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, значне посилення больових відчуттів. Лікар пояснив це тим, що:

A. Розвинулась толерантність до препарату

B. Виникла тахіфілаксія

C. Розвинулась психічна залежність

D. Морфін здатний до кумуляції

E. Зменшилась реабсорбція морфіну в канальцях нирок

Відомо, що звикання (толерантність) та залежність до лікарського засобу – явища, які принципово відрізняються. Який з перелічених препаратів здатен при повторному застосуванні спричиняти обидва ефекти? А. Морфіну гідрохлорид. В. Сустак. С. Гігроній.

D. Дофамін. Е. Сенадексин. В під‟їзді будинку лежить молодий чоловік, у якого визначається шумне переривчасте дихання Чейна-Стокса і різкий міоз. Вживання якого препарату цією людиною можна запідозрити?

A. Морфін

B. Анальгін

C. Баралгін

D. Трамадол

E. Панадол

До приймального відділення доставлена хвора на печінкову кольку. Який наркотичний анальгетик зі спазмолітичною дією доцільно застосувати?

A. Промедол

B. Абциксимаб

C. Есциталопрам

D. Оксандролон

E. Занамівір

Для проведення біопсії нижньої щелепи лікар застосував знеболення у вигляді нейролептанальгезії. Який наркотичний анальгетик у комбінації з дроперидолом для цього використовується?

A. Фентаніл

B. Еметину гідрохлорид

C. Депо-медроксипрогестерону ацетат

D. Метилметіонінсульфонію хлорид

E. Риб‟ячий жир

Жінка 35 років приймала ацетилсаліцилову кислоту, гальмуючи біль у каріозному зубі. Через деякий час вона звернула увагу на виникнення порушень травлення, почуття важкості у животі, печію. Чому препарат викликає ускладнення стану шлунка?

A. Пригнічує активність ЦОГ-1 шлунка.

B. Блокує ФДЄ гладеньких м‟язів.

C. Порушує мікроциркуляцію слизової ЖКТ.

D. Збільшує активність пепсину.

E. Підсилює секрецію соляної кислоти.

Юнак 17 років звернувся до травматолога з скаргами на біль та припухлість колінного суглоба, які з‟явилися після травми. Детальне обстеження дозволило підтвердило діагноз – травматичний артрит. Для терапії даного стану лікар призначив препарат з групи ненаркотичних анальгетиків. Вкажіть засіб, який поряд в вираженими протизапальними властивостями володіє мінімальними побічними властивостями?

A. Целекоксиб.

B. Кислота ацетилсаліцилова.

C. Диклофенак натрію.

D. Парацетамол.

E. Анальгін.

До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на різко виражений біль у попереку справа. З анамнезу з‟ясовано, що хворий страждає на сечокам‟яну хворобу. Який з анальгетиків доцільно застосувати для пригнічення больового синдрому викликаного спазмом гладенької мускулатури?

A. Промедол.

B. Морфіну гідрохлорид.

C. Трамадолу гідрохдорид.

D. Атропіну сульфат.

E. Диклофенак натрію

Хворому з неоперабельним раком шлунка призначили морфін для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відмітив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, значне посилення больових відчуттів. Лікар пояснив це тим, що:

A. Розвинулась толерантність до препарату

B. Виникла тахіфілаксія

C. Розвинулась психічна залежність

D. Морфін здатний до кумуляції

E. Зменшилась реабсорбція морфіну в канальцях нирок

Хворий після тривалого курсу лікування наркотичними анальгетиками не може припинити їх застосування, у зв‟язку з розвитком порушень психічних і соматичних функцій організму. Як називається синдром соматичних порушень при припиненні прийому препаратів?

A. Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Тахіфілаксія

E. Кумуляція

ТЕМА 13 1. Хворому для лікування психозу було призначено препарат з групи нейролептиків. Який основний механізм дії цієї групи препаратів?

A. Пригнічення дофамінових Д2-рецепторів

B. Пригнічення опіатних рецепторів

C. Стимуляція адренорецепторів рецепторів

D. Стимуляція ГАМК-ергічних рецепторів

E. Стимуляція опіатних рецепторів

2. Хворому для лікування психозу було призначено аміназин. Який механізм його антипсихотичної дії?

A. Пригнічення дофамінових Д2-рецепторів

B. Пригнічення опіатних рецепторів

C. Стимуляція бензодіазепінових рецепторів

D. Стимуляція ГАМК-ергічних рецепторів

E. Стимуляція опіатних рецепторів

3. Хворому з маренням та психомоторним збудженням введено внутрішньом'язово розчин аміназину. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?

A. Нейролептики

B. Антидепресанти

C. Ноотропні засоби

D. Седативні засоби

E. Транквілізатори

4. Хворому на шизофренію призначено препарат із групи нейролептиків. Який із перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

A. Антипсихотичний

B. Гіпотензивний

C. Міорелаксуючий

D. Седативний

E. Снодійний

5. Під час інструктажу медичної сестри маніпуляційного кабінету неврологічного відділення про особливості застосування аміназину виникло запитання: який з наведених ефектів відноситься до місцевих?

A. Подразнюючий

B. Антипсихотичний

C. Екстрапірамідні порушення

D. Міорелаксуючий

E. Протиаритмічний

6. Бригада швидкої допомоги доставила в лікарню чоловіка з психозом. Який препарат необхідно ввести хворому?

A. Аміназин

B. Зопіклон

C. Настойку валеріани

D. Натрію бромід

E. Пірацетам

7. Хворому перед операцією для премедикації, з метою потенціювання дії анестетиків, призначив хворому нейролептик - похідне фенотіазину. Який з перерахованих засобів призначив лікар?

A. Аміназин

B. Атропіну сульфат

C. Діазепам

D. Дроперидол

E. Сульпірид

8. Для лікування післяпологового психозу призначили нейролептик, який викликав лейкопенію, агранулоцитоз, алергічний дерматит і екстрапірамідні порушення. Визначити цей препарат.

A. Аміназин

B. Діазепам

C. Настойка валеріани

D. Натрію бромід

E. Нітразепам

9. Хворий протягом двох тижнів отримував медикаментозну терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з'явилися ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з перелічених препаратів викликає вказані ускладнення?

A. Аміназин

B. Дифенін

C. Пантокрин

D. Сиднокарб

E. Хлордіазепоксид

10. Хворий з хронічним гастритом та езофагітом скаржиться на часті та виснажливі напади гикавки. Порадьте хворому ефективний засіб з протигикавичним ефектом.

A. Аміназин

B. Анальгін

C. Омнопон

D. Парацетамол

E. Промедол

11. Хворий протягом двох тижнів отримував лікарську терапію з приводу гострого психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з‟явились ознаки лікарського паркінсонізму. Препарати якої фармакологічної групи викликають вказані ускладнення?

A. Нейролептики

B. Адаптогени

C. Аналептики

D. Протипаркінсонічні засоби

E. Седативні

12. Хворому після перенесеної психічної травми призначили аміназин. Після першого тижня застосування препарату хворий почав скаржитися на головокружіння після різкого підйому з кроваті. Як називається цей стан?

A. Ортостатична гіпотензія

B. Коматозний стан

C. Лікарський паркінсонізм

D. Нейролітичний синдром

E. Потенціація

13.Хворому з психомоторним збудженням внутрішньом'язово введено розчин аміназину, що спричинило різке зниження артеріального тиску (преколаптоїдний стан). Чим це обумовлено?

A. Блокада альфа-адренорецепторів

B. Блокада холінорецепторів

C. Пригнічення опіатних рецепторів

D. Стимуляція бензодіазепінових рецепторів

E. Стимуляція опіатних рецепторів

14. Після тривалого застосування аміназину хворий на шизофренію почав скаржитися на зниження інтелекту, емоціональну нестабільність, напади збудження, загальмованість. Як називається цей комплекс побічних ефектів аміназину?

A. Нейролітичний синдром

B. Гіпотензія

C. Диспептичні розлади

D. Лікарський паркінсонізм

E. Ортостатичний колапс

15. У 42-річного чоловіка діагностовано інфаркт міокарда. Неефективність попередніх заходів дало лікарю підстави застосувати нейролептик дроперидол разом з наркотичним анальгетиком фентанілом. Як називається цей різновид загальної анестезії?

A. Нейролептанальгезія

B. Атаранальгезія

C. Інтубація

D. Наркоз

E. Санація

16. Для проведення операції хворому необхідно провести нейролептанальгезію. Який з нижчеперелічених препаратів застосовують в анестезіології у сполученні з фентанілом для нейролептанальгезії?

A. Дроперидол

B. Пілокарпіну гідрохлорид

C. Сальбутамол

D. Фраксипарин

E. Холосас

17. У хворого опіковий шок. Для знеболення застосували дроперидол у комбінації з фентанілом. До якої групи за хімічною структурою відноситься зазначений нейролептик?

A. Похідні бутирофенону

B. Похідні бензатиди

C. Похідні бензодіазепіну

D. Похідні тіоксантену

E. Похідні фенотіазину

18. Хворому після лікування на наркотичну залежність призначено нейролептик з групи бензатидів. Який це препарат?

A. Сульпірид

B. Аміназин

C. Галоперидол

D. Етаперазин

E. Трифтазин

19. Хворому на шизофренію показане введення нейролептиків. Після тривалого застосування аміназину у хворого з‟явилися прояви лікарського паркінсонізму. Який нейролептик, що не викликає екстрапірамідних порушень можна порекомендувати?

A. Клозапін

B. Амітриптилін

C. Галоперидол

D. Дроперидол

E. Етаперазин

20. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на тривогу, страх, відчуття неспокою, внутрішньої напруги. Хворому було призначено діазепам. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?

A. Транквілізатори

B. Антидепресанти

C. Нейролептики

D. Ноотропні засоби

E. Седативні засоби

21. При щелепно-лицевій операції в стаціонарі, лікар-стоматолог для премедикації, з метою зменшення почуття страху та для потенціювання дії анестетиків, призначив хворому діазепам. До якої групи відноситься цей препарат?

A. Похідні бензодіазепіну

B. Алкалоїди

C. Похідні бутирофенону

D. Похідні індолоцтової кислоти

E. Похідні фенотіазину

22. Хворому з явищами тривоги, страху, невпевненості, психічної напруги призначено нітразепам. Який можливий механізм його транквілізуючої дії?

A. Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами

B. Взаємодія з адренорецепторами

C. Взаємодія з гістаміновими рецепторами

D. Взаємодія з серотоніновими рецепторами

E. Взаємодія з холінорецепторами

23. Жінка 35 років звернулась до лікаря зі скаргами на дратівливість, швидку стомлюваність, підвищену сенситивність, безсоння. Для усунення неврозу лікар призначив пацієнтці транквілізатор діазепам. Вкажіть фармакодинамічний ефект діазепаму.

A. Анксіолітичний

B. Антипсихотичний

C. Міорелаксуючий

D. Протисудомний

E. Психостимулюючий

24. Жінка 35 років звернулась до лікаря зі скаргами на наявність страхів, невпевненості в собі, безсоння. Для усунення неврозу лікар призначив пацієнтці транквілізатор діазепам. Вкажіть фармакодинамічний ефект діазепаму, що дав змогу застосувати його за цих обставин.

A. Антифобічний

B. Антипсихотичний

C. Міорелаксантний

D. Протисудомний

E. Психостимулюючий

25. Жінка після перенесеного нервового потрясіння (стресу) погано спить. Який снодійний засіб з групи транквілізаторів слід призначити?

A. Нітразепам

B. Аміназин

C. Атенолол

D. Настойка валеріани

E. Натрію бромід

26. Для усунення почуття страху перед оперативним втручання хворій провели атараналгезію. Препарати яких фармакологічних груп застосовують для цієї маніпуляції?

A. Транквілізатори + наркотичні анальгетики

B. Наркотичні анальгетики + засоби для наркозу

C. Наркотичні анальгетики + нейролептики

D. Транквілізатори + засоби для наркозу

E. Транквілізатори + нейролептики

27. Хворому для проведення оперативного втручання проведена атараналгезія. Комбінація яких препаратів використовується для цього виду загальної анестезії?

A. Діазепам + фентаніл

B. Морфін + анальгін

C. Омнопон + закис азоту

D. Фенобарбітал + промедол

E. Фентаніл + дроперидол

28. Хворому з неврозом був призначений натрію бромід. Після тривалого застосування з‟явились скарги на кашель, нежить, відчуття пороху в очах, пронос. Який препарат можна порекомендувати для прискорення виведення солей брому з організму і усунення явищ бромізму?

A. Натрію хлорид

B. Діазепам

C. Калію йодид

D. Літію карбонат

E. Настойку валеріани

29. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на пригнічений настрій, сонливість, появу висипань на шкірі та запалення слизових оболонок. При опитуванні з'ясувалося, що пацієнт протягом останніх 3 тижнів приймав мікстуру, прописану невропатологом. З прийомом препаратів якої групи пов‟язані скарги пацієнта?

A. Броміди

B. Нейролептики

C. Препарати валеріани

D. Солі літію

E. Транквілізатори

30. Хворому для усунення емоційної лабільності, подразливості рекомендовано застосовувати седативні препарати. Виберіть з наведених седативний засіб рослинного походження.

A. Настойка пустирника

B. Відвар кори дуба

C. Відвар кори крушини

D. Настойка конвалії

E. Натрію бромід

31 До кардіологічного відділення надійшов хворий з інтенсивним болем, який зумовлений інфарктом міокарда. Для купирування болю було вирішено потенціювати дію анальгетика нейролептиком. Який з перерахованих нейролептиків найбільш придатний у даному випадку‽

A. Дроперидол

B. Сульпірид

C. Аміназин

D. Галоперидол

E. Трифтазин

32 Хворий 18 років звернувся дро лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засинанні. В результаті чого він не висипається і на наступний день почуває втому, важко засвоює навчальний матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов‟язане неврозоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного:

A. Нітразепам

B. Етамінал натрій

C. Хлоралгідрат

D. Фенобарбітал

E. Бромізовал

При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?

A. Дроперидол

B. Етаперазин

C. Левомепромазин

D. Клозапін

E. Сульпірид

33 В психіатричну клініку доставлений хворий 40-ка років у стані збудження, агресії, мрення. Який препарат слід ввести хворому?

A. Аміназин

B. Резерпін

C. Седуксен

D. Натрію бромід

E. Настоянку валеріани

34 В кардіологічне відділення доставлений хворий з діагнозом: гострий інфаркт міокарду. Для купірування больового синдрому в складі нейролептанальгезії пацієнту необхідно ввести таку комбінацію лікарських препаратів:

A. Дроперідол + фентаніл

B. Морфін + атропін

C. Аміназин + діазепам

D. Анальгін + піпольфен

E. Но-шпа + дімедрол

35 Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

A. Антипсихотичний

B. Протиблювотний

C. Гіпотермічний

D. Міорелаксуючий

E. Гіпотензивний

36 Хворий на протязі двох тижнів отримував лікарську терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з‟явилась ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з перелічених препаратів виклакає вказані ускладення?

A. Аміназин

B. Дифенін

C. Сиднокарб

D. Імізін

E. Хлордіазепоксид

36 Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на страх, відчуття неспокою, внутрішньої напруги, що виникли після душевної травми. Який препарат слід йому призначити?

A. Діазепам

B. Мікстуру Павлова

C. Настоянку валеріани

D. Настоянку собачої кропиви

E. Етамінал-натрію

37 У хворого гострий інфаркт міокарда супроводжується стійкими болями за грудиною. Неефективність попередньовведених препаратів дала основу лікарю провести нейролептанальгезію. Який нейролептик використовують для цього виду знеболення?

A. Дроперідол

B. Метаперазин

C. Етаперазин

D. Галоперідол

E. Аміназин

38 При щелепно-лицевій операції в стаціонарі, лікар-стоматолог для премедикації, з метою зменшення почуття жаху та для потенціювання дії анестетиків, призначив хворому транквілізатор - похідне бензодіазеліну. Який з перерахованих засобів призначив лікар?

A. Діазепам

B. Дроперідол

C. Атропін

D. Сульпірид

E. Аміназин

39 У хворої 45-ти років невроз, який проявляється дратівливістю, безсонням, невмотивованою тривогою. Який лікарський засіб - транквілізатор усуне всі симптоми хвороби?

A. Діазепам

B. Парацетамол

C. Пірацетам

D. Кофеїн-бензоат натрію

E. Леводопа

40 У хворої 45 років невроз, який проявляється роздратованістю, безсонням, немотивованою тривогою. Який лікарський засіб – транквілізатор усуне усі симптоми хвороби?

A. Діазепам

B. Пірацетам

C. Парацетамол

D. Кофеїн-бензоат натрію

E. Леводопа

41 У кардіологічне відділення поступив хворий з інфарктом міокарда. Для купірування болю було вирішено потенціювати дію фентанілу нейролептиком. Який з перерахованих нейролептиків найбільш придатний для проведення нейролептанелгезіі?

A. Дроперидол

B. Аміназин

C. Трифтазин

D. Галоперидол

E. Сульпирид

42 У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з группи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?

A. Аміназин.

B. Діазепам.

C. Натрія бромід.

D. Резерпін.

E. Фторотан.

43 В психіатричну клінику доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід прийняти

A. Аміназин

B. Седуксен

C. Натрію бромід

D. Резерпін

E. Настойка валеріани

Хворому перед лікуванням у стоматолога призначено транквілізатор – діазепам. Визначити механізм його анксіолітичної дії.

A. Агоніст бензодіазепінових рецепторів

B. Агоніст м-холінорецепторів

C. Блокатор β-адренорецепторів

D. Блокатор гістамінових рецепторів Стимулятор окислювально-відновлювальних процесів Жінка під час вагітності (у другому триместрі) приймала нітразепам - транквілізатор групи бензодіазепинів. Пологи наступили в строк, але народилась дитина аномаліями розвитку, а саме - заяча губа, ластоподібні кінцівки. Як називається описана дія препарату?

A. Тератогенна

B. Снодійна

C. Ембріотоксична

D. Фетотоксична

E. Сенсибілізуюча

Для якої фармакологічної групи лікарських засобів найбільш характерна така побічна дія, як розвиток лікарської залежності та толерантності?

A. Психоседативні засоби

B. Холіноблокуючі

C. Адренергічні

D. Сечогінні

E. Проблювотні

До лікаря звернулась пацієнтка 52 років зі скаргами на розлади сну, що проявляються погіршенням засинання, частими пробудженнями, почуттям хронічної втоми. Лікар призначив снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну

B. Стимулюючу

C. Замісну

D. Пригнічуючу

E. Рефлекторну

Хворий на невроз приймав снодійний препарат нітразепам. Через 2 тижні лікування доза, якої притримувався пацієнт стала непридатною для досягнення снодійного ефекту. Як називається таке ускладнення фармакотерапії

A. Толерантність

B. Синдром відміни

C. Сенсибілізація

D. Ідіосинкразія

E. Алергія

Хворий 3-и тижні застосував снодійний препарат нітразепам. Через 2 тижні після припинення лікування пацієнт поскаржився, що створюється враження, що він взагалі не спав, часто бувають жахливі сновидіння, погіршився настрій, знизилась працездатність. Як називається таке явище

A. Синдром віддачі

B. Ідіосинкразія

C. Тахіфілаксія

D. Атарактанальгезія

E. Невролептанальгезія

Під час лікування анксіолітиком – діазепамом у хворої з невротичними порушеннями зменшилась вегетативна дисфункція, неврастенічні порушення та розлади сну. Який механізм нейровегетативної спрямованості дії діазепаму.

A. Є прямим агоністом бензодіазепінових рецепторів

B. Є прямим агоністом оплатних рецепторів

C. Конкурують з ацетилхоліном за н-холінорецептори

D. Є антагоністами бета-адренорецепторів

E. Є блокаторами гістамінових рецепторів

У комплексній терапії синдрому неспокою при ендогенному психічному захворюванні (шизофренії) лікар призначив бензодіазепіновий транквілізатор з протисудомною активністю. Визначте препарат

A. Діазепам

B. Налоксон

C. Леводопа

D. Дитилін

E. Лідокаїн

Хворому на невроз лікар призначив бензодіазепіновий препарат з седативно- гіпнотичною та міорелаксуючою дією. Через деякий час пацієнт поскаржився лікарю на сонливість у денний час, підвищену втомленість, погіршення пам‟яті, уваги, порушення координації руху (непевна хода). Який препарат викликав такі ускладнення фармакотерапії‽

A. Діазепам

B. Настілка валеріани

C. Магнію сульфат

D. Дроперидол

E. Аміназин

Для якої фармакологічної групи лікарських засобів найбільш характерна така побічна дія, як розвиток лікарської залежності та толерантності?

A. Психоседативні засоби

B. Холіноблокуючі

C. Адренергічні

D. Сечогінні

E. Проблювотні

Хвора 52 років страждає на безсоння. Протягом 3-х місяців вона приймала снодійні препарати різних хімічних груп. Після припинення лікування хвора стала скаржиться на підвищену дратівливість, порушення засинання, часті пробудження, втрату апетита, тремор кінцівок. Як називають ускладнення, яке виникло в хворої?

A. Фізична та психічна залежність

B. Тахіфілаксія

C. Сенсибілізація

D. Ідіосинкразія

E. Функціональна кумуляція

Призначений хворому психотропний лікарський засіб – похідне бензодіазепіну тривалої дії викликає функціональні зміни, які не зникають до наступного прийому препарату. Діагностовані ознаки порушення психічних процесів пов‟язані з тим, що кожна наступна доза препарату посилювала попередній ефект. Як називається таке явище, яке призвело до порушення психічних процесів у хворого?

A. Функціональна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антагонізм

D. Алергічна реакція

E. Залежність

До лікаря звернулась пацієнтка 52 років зі скаргами на розлади сну, що проявляються погіршенням засинання, частими пробудженнями, почуттям хронічної втоми. Лікар призначив снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну

B. Стимулюючу

C. Замісну

D. Пригнічуючу

E. Рефлекторну

Під час вагітності жінка, хвора на епілепсію, приймала протисудомний засіб. Пологи наступили в строк, але народилась дитина з вадами розвитку - ущелиною хребта. Як називається описана дія препарату?

A. Тератогенна дія

B. Алергічна реакція

C. Тахіфілаксія

D. Толерантність

E. Сенсибілізуюча дія

Лікар стоматолог вирішив провести короткочасну анестезію (нейролептаналгезію). Який із психотропних засобів входить до її складу?

A. Дроперидол

B. Сульпірид

C. Триоксазин

D. Резерпін

E. Неулептіл.

Хворому з метою розвитку загального знеболення і пригнічення вегетативних реакцій та гальмування психічних реакцій лікар-анестезіолог вирішив потенціювати дію наркотичного анальгетика нейролептиком бутирофенонового ряду (стан невролепсії). Який з перерахованих нейролептиків найбільш доцільний для проведення загального знеболення або нейролептанелгезіі?

A. Дроперидол

B. Амітриптилін

C. Промедол

D. Клозапін

E. Сульпірид

Для якої фармакологічної групи лікарських засобів найбільш характерна така побічна дія, як розвиток толерантності та лікарської залежності?

A. Психоседативні засоби

B. Холіноблокуючі

C. Адренергічні

D. Протиепілептичні

E. Протипаркінсонічні

ТЕМА 14 1. Машиною швидкої медичної допомоги лікарню доставили хворого, який у стані тяжкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Діагноз: депресивний психоз. З якої фармакологічної групи необхідно призначити препарат хворому?

A. Антидепресанти

B. Седативні

C. Нейролептики

D. Транквілізатори

E. Солі літію

2. Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть препарат.

A. Амітриптилін

B. Феназепам

C. Дроперідол

D. Аміналон

E. Кордіамін

3. Хворий на маніакально-депресивний психоз з ознаками депресії скаржиться на прояви тривоги, страху. Який антидепресант із супутнім психоседативним ефектом необхідно йому призначити?

A. Амітриптилін

B. Імізин

C. Ніаламід

D. Сиднофен

E. Феназепам

4. У хворого на маніакально-депресивний психоз спостерігаються пригнічення психічної і рухової активності, тривожно-депресивний стан. Який препарат необхідно йому призначити для зняття патологічної депресії?

A. Амітриптилін

B. Сиднокарб

C. Кофеїн-бензоат натрію

D. Пірацетам

E. Трифтазин

5. До жінки, що намагалася покінчити життя самогубством, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат доцільно призначити хворій для проведення курсу лікування?

A. Амітриптилін

B. Сиднокарб

C. Етимізол

D. Ноотропіл

E. Кофеїн-бензоат натрію

6. Хворому з депресивним синдромом лікар призначив препарат, наголосивши на необхідності виключити з раціону харчові продукти, що містять тирамін (сир, пиво, копченості тощо). Проте через деякий час хворий став порушувати дієту і у нього виник гіпертензивний криз. Який препарат було призначено хворому?

A. Ніаламід

B. Амітриптилін

C. Піразидол

D. Сиднокарб

E. Імізин

7. Хворому з депресивним синдромом лікар призначив ніаламід, наголосивши на необхідності дотримуватись дієти. Проте через деякий час хворий став порушувати дієту і у нього виник гіпертонічний криз. Яку дієту було призначено хворому ?

A. Без продуктів,які містять тирамін

B. Без продуктів,які містять кальцій

C. Без продуктів,які містять калій

D. Без продуктів,які містять магній

E. Без продуктів,які містять аланін

8. Хворий 32 років тривалий чалікувався у лікарні з приводу хронічного гепатиту. На даний час він скаржиться на слабкість, в‟ялість, швидку стомлюваність, гіпотензію і зниження імунітету. Який препарат можна призначити хворому з метою покращення самопочуття?

A. Настойку женьшеню

B. Настойку валеріани

C. Мікстуру Павлова

D. Пірілен

E. Натрію бромід

9. У приймальне відділення поступив хворий з пригніченням дихання. Препарати якої фармакологічної групи можуть стимулювати дихання?

A. Аналептики

B. Транквілізатори

C. Нейролептики

D. Антидепресанти

E. Анальгетики

10. У дитини після народження розвинулась асфіксія. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

A. Етимізол

B. Лобеліну гідрохлорид

C. Празозин

D. Атропіну сульфат

E. Прозерин

11. Дитині, що народилася стані асфіксії, лікар ввів у пуповинну вену етимізол для стимуляції дихання. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?

A. Аналептики

B. Ноотропи

C. Аналгетики

D. Антидепресанти

E. Протипаркінсонічні засоби

12. Під час хірургічної операції у хворого знизився артеріальний тиск і виникло пригнічення дихання. З метою усунення побічних ефектів, які виникли, йому ввели кордіамін. До якої фармакологічної групи відноситься цей лікарський засіб?

A. Аналептики

B. Ненаркотичні аналгетики

C. Ноотропи

D. н-холіноміметики

E. Психотоніки

13. До лікаря-терапевта звернулася жінці зі скаргами на слабкість, підвищену стомлюваність, запаморочення. Поставлений діагноз: вегето-судинна дистонія по гіпотонічному типу. Препарати якої фармакологічної групи необхідно призначити хворій?

A. Аналептики

B. Аналгетики

C. Антидепресанти

D. Протипаркінсонічні засоби

E. Солі літію

14. Хворому у колаптоідному стані для підвищення артеріального тиску було введено кофеїну-бензоат натрію. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?

A. Аналептики

B. Транквилизатори

C. Седативні засоби

D. Нейролептики

E. Антидепресанти

15. Під час наркозу у хворого знизився артеріальний тиск і виникло пригнічення дихання. Який засіб невідкладної допомоги варто застосувати цьому випадку?

A. Кордіамін

B. Алоксим

C. Дипіроксим

D. Налоксону гідрохлорид

E. Налорфіну гідрохлорид

16. Під час видалення зубу у пацієнта виник колаптоїдний стан, хворий знепритомнів. Який препарат необхідно внести для швидкого виведення пацієнта з цього стану?

A. Кофеїн-бензоат натрію

B. Амітриптилін

C. Анальгін

D. Новокаїн

E. Папаверину гідрохлорид

17. Хворий після перенесеного інфекційного захворювання скаржиться на часті головні болі (мігрень). У хворого визначено низький артеріальний тиск. Який препарат треба призначити?

A. Кофеїн-бензоат натрію

B. Сиднокарб

C. Пірацетам

D. Амітриптилін

E. Діазепам

18. Хворому для стимуляції психічної діяльності, розумової та психічної працездатності призначили психомоторний стимулятор – похідне пурину. Який це препарат?

A. Кофеїн-бензоат натрію

B. Сиднокарб

C. Амітриптилін

D. Пірацетам

E. Трифтазин

19. Хвора постійно скаржиться на нападоподібний головний біль з вегетативними розладами. Діагноз – мігрень. Лікар призначив препарат з групи пуринів. Який препарат призначили хворій?

A. Кофеїну-бензоат натрію

B. Феназепам

C. Теофілін

D. Петоксифілін

E. Димедрол

20. Слабкість, зниження прецездатності, сонливість та інші ознаки неврозу у хворого дозволили лікареві зробити правильний вибір ефективного препарату.

A. Кофеїн-бензоат натрію

B. Бромід натрію

C. Діазепам

D. Аміназін

E. Фенобарбітал

21. Батьки звернулися до невропатолога зі скаргами на порушення розумової діяльності, зниження пам‟яті у дитини 9 років. Призначення якої групи психотропних засобів є виправданим у даному випадку?

A. Ноотропів

B. Антидепресантів

C. Транквілізаторів

D. Нейролептиків

E. Адаптогенів

22. Хворий похилого віку скаржиться на головний біль, запаморочення, швидку стомлюваність, погіршення пам‟яті. В анамнезі черепно-мозкова травма. Яку групу препаратів необхідно йому призначити?

A. Ноотропні засоби

B. Снодійні

C. Нейролептики

D. Анальгетики

E. Транквілізатори

23. Хворому після перенесеної черепно-мозкової травми, лікар призначив пірацетам. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?

A. Ноотропні засоби

B. Ненаркотичні анальгетики

C. Транквілізатори

D. Аналептики

E. Нейролептики

24. У дитини 10 років виявлено зниження інтелектуального розвитку. Яку групу психотропних засобів треба призначити?

A. Ноотропи

B. Нейролептики

C. Антидепресанти

D. Адаптогени

E. Транквілізатори

25. Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого виникли розлади уваги, пам‟яті, мови. Препарати якої фармакологічної групи необхідно призначити хворій?

A. Ноотропи

B. Аналгетики

C. Антидепресанти

D. Протипаркінсонічні засоби

E. Адаптогени

26. Хворому необхідно призначити препарат, який покращує пам‟ять і розумову діяльність при органічних пошкодженнях головного мозку?

A. Пірацетам

B. Нітразепам

C. Мезапам

D. Діазепам

E. Кофеїн-бензоат натрію

27. У неврологічне відділення госпіталізовано хворого зі скаргами на погіршення пам‟яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Який лікарський засіб можна порекомендувати для покращення метаболізму у тканинах головного мозку?

A. Пірацетам

B. Меридил

C. Сиднокарб

D. Кофеїн-бензоат натрію

E. Анальгін

28. Запропонуйте лікарю-інтерну ноотропний препарат з транквілізуючою дією для лікування наслідків черепно-мозкової травми.

A. Пірацетам

B. Дроперідол

C. Карбамазепін

D. Фуросемід

E. Кофеїн-бензоат натрію

29. У неврологічне відділення поступив хворий на атеросклероз із скаргами на погіршення пам‟яті та розумової працездатності. Призначте пацієнту ноотропний засіб – похідне піролідону для покращення метаболізму головного мозку

A. Пірацетам

B. Кофеїну натрію бензоат

C. Настойкжень-шеню

D. Сиднокарб

E. Меридил

30. У чоловік 36 років, з черепно-мозковою травмою дихання слабке, пульс ниткоподібний, рефлекси відсутні. Який шлях введення пірацетаму найбільш доцільний у даному випадку?

A. Внутрішньовенний

B. Ректальний

C. Підшкірний

D. Пероральний

E. Інгаляційний

31 Хворий переніс інсульт. Який з наведених препаратів слід включити до комплексної терапії з метою покращення кровообігу та метаболізму головного мозку

A. Пірацетам

B. Седуксен

C. Феназепам

D. Амітриптилін

E. Камфора

32 У хворого на маніакально-депресивний психоз спостерігаються пригнічення психічної і рухової активності, тривожно-депресивний стан. Який препарат необхідно йому призначит для зняття патологічної депресії?

A. Амітриптилін

B. Сиднокарб

C. Кофеїн-бензоат натрію

D. Пірацетам

E. Трифтазин

33 У неврологічне відділення поступив хворий зі скаргами на зниження пам'яті і розумової працездатності, порушення сну, запаморочення. Перераховані симптоми хворий пов'язує зі струсом мозку після ДТП 2 роки тому. Виберіть препарат, який поліпшує метаболізм головного мозку і найбільш доцільний в даній ситуації:

A. Пірацетам

B. Сиднокарб

C. Натрію оксибутират

D. Кордіамін

E. Кофеїн

34 У чоловіка 36 років з черепно-мозковою травмою дихання слабке, пульс нитьовидний, рефлекси відсутні. Який шлях уведення пірацетама найбільш доцільний у даному випадку?

A. Внутрішньовенний

B. Ректальний

C. Підшкірний

D. Пероральний

E. Інгаляційний

35 Жінка 63 років приймала пірацетам для відновлення функції ЦНС після ішемічного інсульту. Стан хворий покращився. Який механізм дії даного препарату?

A. Покращення метаболізму в ЦНС

B. Блокада дофамін-гідроксилази

C. Блокада холінацетилази

D. Блокада катехол-о-метилтрансферази

E. Блокада моноамінооксидази

36 Чоловік 38-ми років поступив до неврологічного відділення зі скаргами на погіршення пам'яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте лікарський засіб для покращення метаболізму головного мозку:

A. Пірацетам (ноотропіл)

B. Кофеїн

C. Меридил

D. Анальгін

E. Сиднокарб

37 Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання‽

A. Етимізол

B. Лобелін

C. Атропін

D. Прозерин

E. Празозин

Чоловікові 46 років необхідно провести дослідження шлункової секреції. Який з препаратів треба застосувати при цьому?

A. Кофеїн.

B. Гістамін.

C. Пентагастрин.

D. Інсулін. МетоклопрамідУ хворого інсульт. Для лікування хворого у післяінсультному періоді лікар призначив ноотропний засіб. Виберіть цей засіб.

A. Пірацетам

B. Аскорутин

C. Серміон

D. Цитітон

E. Ітіпромін

У хворого хронічна втома внаслідок важкої фізичної та розумової праці. Лікар призначив психомоторний стимулятор. Виберіть цей засіб.

A. Кофеїн

B. Ніцерголін

C. Талінолол

D. Іпротропію бромід

E. Анальгин

Хворому зі скаргами на погіршення пам‟яті, часті головні болі, голово кружіння (в анамнезі ЧМТ) лікар призначив препарат. Вкажіть даний засіб

A. Пірацетам

B. Кодіамін

C. Бактрим

D. Ванкоміцин

E. Амікацин

До лікаря звернувся юнак із скаргами на біль в серці, серцебиття. Виявилося, що він полюбляє каву і вживає в день до 8 склянок цього міцного напою. Чому кофеїн, який міститься у каві, може спричинити вищезазначену симптоматику?

A. Викликає тахікардію, збільшує потребу міокарда в кисні.

B. Послаблює силу серцевих скорочень.

C. Уповільнює провідність в серці.

D. Викликає розширення коронарних судин.

E. Не порушує ритм серцевих скорочень.

Дитині, яка часто хворіє на гострі респіраторні захворювання призначений рослинний препарат з неспецифічною загальнотонізуючою дією на функцію мозку, ендокринну регуляцію та обмінні процеси. Препарат підвищує стійкість організму до несприятливих умов. Визначте, яку групу препаратів призначено дитині

A. Адаптогени

B. Аналептики

C. Анксіолітики

D. Антипсихотики

E. Антидепресанти

Для посилення ефективності дії ліків до складу комбінованих препаратів входить похідний пурину. Препарат застосовують під час стомлення, мігрені, артеріальної гіпотензії. При тривалому застосуванні виникає психічна залежність – теїзм. Визначте препарат

A. Кофеїн-бензоат натрію

B. Елеутерокок

C. Пірацетам

D. Сиднокарб

E. Ксантинолу нікотинат

До лікаря-терапевта звернулася жінка зі скаргами на слабкість, підвищену стомлюваність, запаморочення, АТ 85/60 мм рт. ст. Поставлений діагноз: вегетативна дисфункція по гіпотонічному типу. Який препарат необхідно призначити хворій з метою підвищення артеріального тиску і стимуляції психічної діяльності?

A. Кофеїн-бензоат натрію

B. Анаприлін

C. Новокаїнамід

D. Каптоприл

E. Доксорубіцин

Молодому чоловіку у стані важкого алкогольного сп'яніння, лікар швидкої допомоги для стимуляції дихання і кровообігу підшкірно ввів розчин кофеїн-бензоат натрію. Поясніть на основі якого принципу дії дана маніпуляція є доцільною:

A. Фізіологічний антагонізм

B. Ідіосинкразія

C. Потенціювання суперадитивна дія

D. Хімічний антагонізм

E. Суперадитивна дія

ВІТАМІНИ 1 Хворому перед операцією призначили препарат (водорозчинний аналог вітаміну К), який підвищує згортання крові. Який препарат був призначений хворому?

A. Вікасол

B. Гепарин

C. Натрію цитрат

D. Фібринолізин

E. Кислота амінокапронова.

2 В результаті безконтрольного прийому вітамінного препарату при гемералопії у дитини виникла анорексія, нудота, блювота, пронос, гіпертермія. Який препарат приймала дитина?

A. Ретинолу ацетат

B. Нікотинамід

C. Соматотропін

D. Рутин

E. Ергокальциферол

3 При гіперхромній (мегалобластичній) анемії хворому призначили вітамінний препарат, що стимулює еритропоез. Назвіть препарат.

A. Цианокобаламін

B. Нафтизин

C. Нітрогліцерин

D. Промедол

E. Дімедрол.

4 Хворому, що страждає на захворювання печінки, перед операцією призначили препарат, який активує синтез факторів згортання крові і є синтетичним водорозчинним аналогом вітаміну К. Який це препарат?

A. Вікасол

B. Валідол

C. Вітогепат

D. Гепарин

E. Неодикумарин

5 Який з вітамінних препаратів призначити хворому 28 років з гемералопією (“куряча сліпота”)?

A. Ретинолу ацетат

B. Ціанокобаламін

C. Тіаміну бромід

D. Токоферолу ацетат

E. Кислоту аскорбінову

6 У дитини спостерігались підшкірні крововиливи. Призначення синтетичного аналогу вітаміну К- вікасолу дало позитивний ефект. В синтезі якого білка системи згортання крові бере участь цей препарат?

A. Протромбіну

B. Антигемофільного глобуліну

C. Фактора Хагемана

D. Фібриногену

E. Колагену

7 У жінки 64 років спостерігається порушення сутінкового зору (гемералопія). Препарат якого вітаміну їй слід рекомендувати?

A. Вітамін А

B. Вітамін В2

C. Вітамін Е

D. Аскорбінову кислоту

E. Вітамін В6

8 У хворого спостерігається погіршення сутінкового зору. Який з вітамінних препаратів слід призначити пацієнту?

A. Ретинолу ацетат

B. Ціанокобаламін

C. Піридоксину гідрохлорид

D. Кислоту аскорбінову

E. Кислоту нікотинову

9 У хворого на туберкульоз легень, який лікувався ізоніазидом, з‟явилися симптоми В6-гіповітамінозу. Яка причина цього явища?

A. Ізоніазид є антагоністом вітаміну В6

B. Сповільнюється всмоктування вітаміну

C. Прискорюється елімінація вітаміну

D. Утворюється міцний зв'язок вітаміну з білками плазми крові

E. Прискорюється біотрансформація вітаміну

10 До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на тривале незагоєвання рани після видалення зуба, яке пов‟язане з порушенням стадії епітелізації. Який вітамінний препарат раціонально застосувати в комплексному лікуванні?

A. Ретинолу ацетат

B. Кислота ацетилсаліцилова

C. Анальгін

D. Танін

E. Протаміна сульфат

Хворий з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені в складі комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред‟являти скарги на м‟язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?

A. Вітамін В6

B. Вітамін А

C. Вітамін D

D. Вітамін В12

E. Вітамін C

11 Для прискорення загоєння опікової рани необхідно призначити засіб із групи вітамінних препаратів, який сприяє епітелізації шкіри та слизових оболонок. Визначити цей препарат.

A. Ретинолу ацетат

B. Пірацетам

C. Натрію бромід

D. Фурацилін

E. Калію перманганат

12 Хворій, що перенесла мастектомію у зв‟язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів володіє радіопротекторною дією, зумовленою антиоксидантною активністю?

A. Токоферолу ацетат

B. Ергокальциферол

C. Рибофлавін

D. Ціанокобаламін

E. Фолієва кислота

13 Жінка 25 років з метою схуднення протягом 1,5 місяці знаходилась на дієті, вага зменшилась на 5 кг, але з‟явились сильні головні болі, постійніеріодичні носові кровотечі, кровоточивість ясен, розхитування зубів, лущення шкіри. Призначення якого вітамінного препарату є доречним у даному випадку?

A. Аскорбінова кислота

B. Ціанокобаламін

C. Фолієва кислота

D. Ретинолу ацетат

E. Вікасол

14 Погіршення сутінкового зору (гемералопія), яке виявлено у хворого, визначило вибір лікарем-офтальмологом вітамінного препарату для комплексної терапії цієї патології. Який це засіб?

A. Ретинолу ацетат

B. Аскорбінова кислота

C. Піридоксину гідрохлорид

D. Нікотинова кислота

E. Ергокальциферол

15 При огляді 3–річної дитини виявлено, деформацію хребта і грудної клітини, викривлення нижніх кінцівок. Діагноз рахіт. Який препарат є найбільш ефективний в даній ситуації?

A. Ергокальциферол

B. Токоферолу ацетат

C. Тіаміну хлорид

D. Глюкоза

E. Адіурекрин

16 У хворого деменція, діарея, дерматит. Діагностовано пелагру. Який вітамінний препарат Ви застосуєте для лікування?

A. Кислота нікотинова

B. Тіаміну бромід

C. Токоферолу ацетат

D. Ко-карбоксилаза

E. Рибофлавін

17 До хірурга звернувся хворий зі скаргами на наявність рани, яка тривалий час негоїться внаслідок порушення стадії епітелізації. Хворому призначили вітамінний препарат. Який це засіб?

A. Ретинолу ацетат

B. Аскорбінова кислот.

C. Токоферолу ацетат.

D. Нікотинова кислота.

E. Ергокальциферол.

18 До педіатра звернулася жінка з приводу поганого самопочуття дитини 8 місяців: пітливість, збільшений розмір тім'ячка, відставання в прорізуванні зубів (всього 2 зуби), неспокій. Який з препаратів треба призначити в першу чергу ?

A. Ергокальциферол

B. Тіамін

C. Ціанокобаламін

D. Фолієва кислота

E. Кальцію пангамат

19 Хворому призначена променева терапія. Який вітамінний препарат з антиоксидантними властивостями треба, щоб зменшити проникність судинної стінки та попередження кровотечі?

A. Аскорутин

B. Тіаміну хлорид

C. Піридоксин

D. Ціанокобаламін

E. Кислота фолієва

20 У хворого з хронічним алкоголізмом діагностовано симптоми поліневриту і серцевої недостатності. Який вітамінний препарат слід призначити хворому?

A. Тіаміну хлорид

B. Ергокальциферол

C. Ретинол

D. Рутин

E. Філохінон

21 У чоловіка 39 років спостерігається підвищений ризик розвитку інфекційних процесів, гіперкератоз, порушення сутінкового зору. Який вітамінний препарат необхідно призначити?

A. Ретинолу ацетат.

B. Піридоксину гідрохлорид.

C. Рибофлавін.

D. Ергокальциферол.

E. Токоферолу ацетат.

22 У чоловіка 55 років діагностовано остеомаляцію. Лікар призначив жиророзчинний вітамін. Назвіть цей препарат.

A. Кальциферол

B. Ціанокоболамін

C. Рутин

D. Кислота аскорбінова

E. Піридоксину гідрохлорид

23 Хвора після перенесеного грипу тривалий час приймала великі дози кислоти аскорбінової з метою підвищення опірності організму і профілактики вірусних інфекцій. Який побічний ефект може виникнути в наслідок цього ?

A. Гіперглікемія

B. Гіпоглікемія

C. Гіперліпідемія

D. Алкалоз

E. Міоз

24 Виявлено у хворого погіршення сутінкового зору, було призначено ретинолу ацетат. В чому механізм дії вітамінного препарату.

A. Стимулює утворення родопсину

B. Пригнічує утворення родопсину

C. Викликає міоз

D. Викликає спазм акомодації

E. Стимулює утворення ацетилхоліну

25 Хворому 50 років поставлений діагноз невралгія трійчастого нерва. Назвіть вітамінний препарат, який застосовують у комплексній терапії лікування даного захворювання.

A. Піридоксину гідрохлорид

B. Кислота аскорбінова

C. Ретинолу ацитат

D. Токоферолу ацетат

E. Вікасол

26 У чоловіка 35 років лікар поставив діагноз генералізований пародонтит та кровоточивість слизової рота, ясен. Який вітамінний препарат застосовують як кровоспинний засіб.

A. Вікасол

B. Кислота аскорбінова

C. Ретинолу ацитат

D. Токоферолу ацетат

E. Піридоксину гідрохлорид

27 При обстеженні хворого в ротовій порожнині виявлені прояви цинги, стоматиту та гінгівіту. Який вітамінний препарат застосовується в комплексному лікуванні даної патології?

A. Кислота аскорбінова

B. Вікасол

C. Ретинолу ацетат

D. Токоферолу ацетат

E. Піридоксину гідрохлорид

28 У хворого діагностовано хворобу бері-бері та накопичення піровиноградної і молочної кислоти. При недостатньому надходженні в організм якого вітамінного препарату розвивається дана патологія?

A. Тіаміну хлорид

B. Піридоксину гідрохлорид

C. Ретинолу ацетат

D. Вікасол

E. Токоферолу ацетат

29 У хворого на туберкульоз легень, який лікувався ізоніазидом, з‟явилися симптоми В6-гіповітаминозу. Яка причина цього явища?

A. Ізоніазид є антагоністом вітаміну В6

B. Сповільнюється всмоктування вітаміну

C. Прискорюється елімінація вітаміну

D. Утворюється міцний зв'язок вітаміну з білками плазми крові

E. Прискорюється біотрансформація вітаміну

30 З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вказати цей препарат.

A. Ретинолу ацетат

B. Ретаболіл

C. Преднізолон

D. Левамізол

E. Метилурацил

31 В результаті безконтрольного прийому вітамінного препарату в дитини виникла анорексія, нудота, блювання, пронос, гіпертермія, з'явилися крововиливи на шкірі та слизових, а також явища менінгізму. Який препарат приймала дитина?

A. Ретінолу ацетат

B. Соматотропін

C. Нікотинамід

D. Рутин

E. Токоферолу ацетат

32 Для прискорення загоєння опікової рани необхідно призначити засіб, який сприяє епітелізації шкіри та слизових оболонок. Визначити цей препарат.

A. Ретинолу ацетат

B. Токоферолу ацетат

C. Нікотинова кислота

D. Ергокальциферол

E. Аскорбінова кислота

33 До лікаря акушера-гінеколога звернулась вагітна жінка, у якої діагностували мегалобласну анемію. Який з нижченаведених засобів доцільно призначити‽

A. Ціанокобаламін

B. Пентоксил

C. Метилурацил

D. Глауцин

E. Стрептокіназа

34 У чоловіка 39 років спостерігається підвищений риск розвитку інфекційних процесів, гіперкератоз, порушення присмеркового зору. Який вітамінний препарат необхідно призначити?

A. Ретинолу ацетат.

B. Піридоксину гідрохлорид.

C. Рибофлавін.

D. Ергокальциферол.

E. Токоферолу ацетат.

35 У хворого спостерігається погіршення сутінкового зору. Який з вітамінних препаратів слід призначити пацієнту?

A. Ретинолу ацетат

B. Ціанокобаламін

C. Піридоксину гідрохлорид

D. Кислоту аскорбінову

E. Кислоту нікотинову

36 У хворого спостерігається порушення зору – гемералопія (“куряча сліпота”). Який вітамінний препарат треба вживати хворому, щоб відновити зір?

A. Ретинолу ацетат

B. Вікасол

C. Піридоксин

D. Тіаміну хлорид

E. Токоферолу ацетат

37 У жінки 64-х років спостерігаються порушення сутінкового зору (гемералопія). Препарат якого вітаміну їй рекомендувати в першу чергу?

A. А

B. В_2

C. Е

D. С

E. В_6

38 Хворій, що перенесла мастектомію у зв‟язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів володіє вираженою радіопротекторною дією, зумовленою антиоксидантною активністю?

A. Токоферолу ацетат

B. Ергокальциферол

C. Тіаміну хлорид

D. Рибофлавін

E. Фолієва кислота

39 Хворий з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені в складі комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред‟являти скарги на м‟язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?

A. Вітамін В6

B. Вітамін А

C. Вітамін

D. Вітамін В12

E. Вітамін

40 У пацієнта лікар діагностував ерозію емалі. Який вітамін необхідно призначити для лікування?

A. Д3

B. РР

C. К

D. В1

E. С

. Який з вітамінних препаратів більш доцільно призначити хворому 28 років з гемералопією (“куряча сліпота”)?

A. Ретинолу ацетат.

B. Ціанокобаламін.

C. Тіаміну бромід.

D. Токоферолу ацетат.

E. Кислоту аскорбінову.

Хворий 56 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на періодично виникаючу біль у правій ділянці обличчя, яка віддає у вухо, надбрів‟я, скроневу ділянку. Хворого також непокоять слабкість, зниження маси тіла, закреп, біль в литкових м‟язах. Виявлено наявність гіповітамінозу. Який вітамінний препарат потрібно призначити цьому хворому?

A. Тіаміну хлорид.

B. Аскорбінову кислоту.

C. Токоферолу ацетат.

D. Нікотинову кислоту.

E. Ергокальциферол.

Учасникові ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС лікар призначив комбінований вітамінопрепарат “Триовіт”, який сприяє репарації ДНК і нормалізує загальний стан організму. Завдяки наявності якого вітамінного засобу “Триовіт” проявляє вказаний фармакологічний ефект?

A. Токоферолу ацетат

B. Нікотинова кислота

C. Ергокальциферол

D. Рибофлавін

E. Ліпоєва кислота

. Обстеження стоматологічного хворого виявило стоматит із кровоточивістю ясен та болючістю при жуванні. Який вітамінний препарат слід призначити йому в першу чергу?

A. Кислота аскорбінова

B. Ацеклідін

C. Амброксол

D. Кислота ацетилсаліцилова

E. Амітриптилін

У хворого порушена гострота зору, особливо у вечірній час. Який вітамінний препарат сприятиме відновленню зору?

A. Ретинол

B. Резерпін

C. Репарил

D. Ретаболіл

E. Ранітидин

На слизовій оболонці рота хворого лікар-стоматолог виявив ерозивно- виразковий процес. Який препарат необхідно призначити для підсилення епітелізації ураженої слизової оболонки?

A. Ретинолу ацетат

B. Кальцію глюконат

C. Бактрим

D. Граміцидин

E. Імізин

У дитини під час огляду лікарем виявлено порушення присмеркового зору. Нестача якого вітамінну може бути причиною цього?

A. Ретинолу ацетат

B. Рибофлавiн

C. Токоферол

D. Фолiєва кислота

E. Кобаламiн

В очне відділення поступив хворий із симптоматикою гемералопії ("курячої сліпоти"). Який з вітамінних препаратів доцільніше призначити?

A. Ретинолу ацетат.

B. Ціанокобаламін.

C. Тіаміну бромід.

D. Токоферолу ацетат.

E. Кислоту аскорбінову.

В результаті безконтрольного прийому вітамінного препарату при гемералопії у дитини виникла анорексія, нудота, блювота, пронос, гіпертермія. Який препарат приймала дитина?

A. Ретинолу ацетат

B. Нікотинамід

C. Соматотропні

D. Рутин

E. Ергокальциферол

ГОРМОНИ 1 При обстеженні хворого 56 років з ожирінням виявлено цукровий діабет 2 типу (інсуліннезалежний). Лікар виписав хворому цукрознижуючий препарат, похідне бігуанідів. Вкажіть цей засіб. А. Метформін В. Розиглітазон С. Інсулін

D. Глюкагон

E. Бутамід

2 У хворого на цукровий діабет 2 типу віком 68 років, який більше одного року приймав метформін, при проведенні щорічного поглибленого обстеження виявлено значне підвищення рівня глюкози понад 9 ммоль/л та суттєве зниження рівня інсуліну в крові. Виберіть для заміни препарат, похідний сульфонілсечовини: А. Глібенкламід В. Інсулін С. Хумалог

D. Глюкагон

E. Розиглітазон

3 До лікаря звернулась хвора на цукровий діабет 2 типу віком 72 роки з високим рівнем цукру. Для її лікування лікар призначив пероральний цукрознижуючий засіб, похідне сульфонілсечовини тривалої дії. Вкажіть цей засіб А. Глібенкламід В. Метформін С. Гліклазид

D. Хумулонг

E. Піоглітазон

4 Хворому з діагнозом цукровий діабет 2-го типу лікар-діабетолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм гіпоглікемічної дії цього засобу.

A. Стимулює секрецію інсуліну β-клітинами острівців Лангерганса

B. Пригнічує глюконеогенез

C. Пригнічує синтез глюкози в печінці

D. Зменшує інсулінорезистентність

E. Зменшує всмоктування глюкози у кишечнику

5 Для лікування цукрового діабету 2-го типу у хворої 63 років з рівнем цукру понад 12 ммоль/л лікар обрав препарат глібенкламід. Вкажіть основний механізм впливу цього препарату на β-клітини підшлункової залози: А. Блокада АТФ – залежних калієвих каналів В. Блокада ферменту альфа-глюкозидази С. Активація рецепторів РАПП-гамма

D. Блокада циклооксигенази

E. Блокада Na +

-K + -АТФази 6 У дитини, віком 11 років після перенесеного грипу розвинулась загальна слабкість, швидка стомлюваність, втрата аптетиту, посилена спрага. При обстеженні звертає на себе увагу запах ацетону з рота; в крові різко збільшений вміст цукру (понад 8 ммоль/л), в сечі - глюкозурія. Встановлено діагноз цукровий діабет. Визначте засіб, який слід негайно призначити дитині: А. Інсулін В. Тироксин С. Пітуітрин

D. Глюкагон

E. Глібенкламід

7 У реанімаційне відділення потрапив хворий у непритомному стані. При огляді: дихання шумне, поверхневе (Кусмауля), різкий запах ацетону. Лабораторно: гіперглікемія (понад 20 ммоль/л), гіперкетонемія, висока глюкозурія, різко позитивна реакція на ацетон. Був поставлений діагноз – гіперглікемічна кома. Який цукрознижуючий препарат слід терміново ввести даному хворому? А. Інсулін В. Глюкагон С. Діабетон

D. Метформін

E. Глібенкламід

8 Хворому на цукровий діабет 1-го типу було призначено два препарати інсуліну – короткої дії, який він вводив собі перед кожним прийомом їжі та тривалої – один раз на добу. Визначте препарат інсуліну тривалої дії А. Суспензія інсулін ультраленте В. Хумулін С. Моноінсулін

D. Хоморап

E. Суінсулін

9 Карета «Швидкої допомоги» виїхала на виклик до хворого на цукровий діабет 1- типу, у якого після чергової ін‟єкції інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Лікар бригади призначив внутрішньовенно 40 % розчин глюкози, та підшкірно - засіб, фармакологічний антагоніст інсуліну. Вкажіть цей засіб. А. Адреналіну гідрохлорид В. Ацетилхолін С.Норадреналіну гідротартрат

D. Дофамін

E. Атропіну сульфат

10 У реанімацію потрапив пацієнт 15 років із діагнозом цукровий діабет 1 типу, та ознаками розвитку гіпоглікемічної коми, що розвинулась у після введення чергової дози інсуліну, коли хворий не зміг вчасно перекусити. Призначте засіб, природний антагоніст інсуліну: А. Глюкагон В. Преднізолон С. Тироксин

D. Тестостерон

E. Соматотропін

11 До лікаря ендокринолога звернулась жінка із скаргами на підвищену збудливість, відчуття жару в тілі, пітливість, тремтіння рук, серцебиття, різке схуднення. Лікарем був поставлений діагноз - Базедова хвороба. Вкажіть препарат, який призначив лікар даній хворій. А. Мерказоліл В. Левотироксин С. Тироксин

D. Тиротропін

E. Соматотропін

12 За направлення районного терапевта із гірського карпатського селища до НДІ ендокринології звернулась жінка зі скаргами на кволість, сонливість, ламкість і випадіння волосся. У хворої виявлялись сухість і блідість шкіри (з жовтуватим відтінком), набряки на обличчі та кінцівках, пониження температури тіла (до 35,2 о С), брадикардія, зниження АТ. Встановлено діагноз – гіпотиреоз. Який препарат було призначено хворій лікарем консультантом: А. Левотироксин В. Мерказоліл С. Кальцитонін

D. Паратиреоїдин

E. Соматотропін

13 Хворій із гіпотиреозом був призначений синтетичний ізомер тироксину. В організмі він перетворюється на ліотиронін (Т 3 ). Ефект наступає на 3-5 добу після прийому препарату, тривалість дії становить 2-3 тижні. Виберіть його перерахованих нижче препаратів. А. Левотироксин В. Тиреоїдин С. Тиротропін

D.Трийодтироніну гідрохлорид

E. Мерказоліл

14 Лікар ендокринолог призначив хворій на дифузний еутиреоїдний зоб лікарський засіб левотироксин. На які процеси в організмі, перш за все, спрямована дія цього препарату. А. Посилення катаболічних процесів В. Прискорення анаболічних процесів С. Прискорення пластичних процесів

D.Прискорення регенераторних процесів

E.Прискорення процесів детоксикації

15 У хворого з тяжким алергійним дерматитом після тривалої терапії препаратом преднізолон розвинулась вторинна недостатність залоз наднирників. Хворому був призначений препарат передньої долі гіпофіза Вкажіть цей засіб: А. Кортикотропін В. Гідрокортизону ацетат С. Дезоксикортикостерону ацетат

D. Вазопресин

E. Кортизон

16 У хворої 52 років невдовзі після операції видалення щитовидної залози з‟явились оніміння кінцівок, парестезії. Лабораторні дослідження виявили наявність гіпокальціємії. Який гормональний препарат слід призначити? А. Паратиреоїдин В. Інсулін С. Мерказоліл

D. Кортизон

E. Кальцитрин

17 Хворому з екземою лікар призначив місцево синтетичний гормональний глюкокортикоїдний препарат, який у своїй структурі містить два атоми фтору. Препарат не виявляє резорбтивної дії, але має високу місцеву протизапальну, протиалергійну, протисвербіжну активність. Назвіть цей препарат А. Флуметазону півалат В. Преднізолон С. Гідрокортизону ацетат

D. Дексаметазон

E. Тріамцінолон.

18 У хворого з тяжкою формою ревматоїдного артриту було призначено синтетичний глюкокортикостероїдний засіб з високою протизапальною активністю. Препарат пригнічує фагоцитоз, вивільнення мікросомальних ферментів, а також синтез і вивільнення медіаторів запалення. Може застосовуватись перорально, парентерально, топічно. Вкажіть цей засіб ? А. Преднізолон В. Флуметазону півалат С. Дезоксикортикостерону ацетат

D. Індометацин

E. Тетракоразид

19 Хворому з ревматизмом лікар призначив синтетичний дегідрований аналог гідрокортизону з високою протизапальною, протиалергійною та імунодепресивною активністю. Випускається у вигляді розчинів в ампулах, очних краплях, а також у таблетках та мазях. Вкажіть цей засіб ? А. Преднізолон В. Флуметазону півалат С. Гідрокортизону ацетат

D. Синафлан

E. Тетракоразид

20 У хворого з ревматоїдним артритом при тривалому пероральному застосуванні протизапального препарату розвинулись наступні ускладнення: ерозивні виразки слизової шлунку, остеопороз, набряки, підвищення АТ. При проведенні лабораторних досліджень встановлено гіпернатріемія, гіпокаліємія, гіперглікемія. Якій препарат приймав хворий? А. Преднізолон В. Флуметазону півалат С. Дезоксикортикостерону ацетат

D. Гідрокортизон

E. Спіринолактон

21 Хвора скаржиться на постійну спрагу, часте сечовиділення. Лікар ендокринолог встановив діагноз – нецукровий діабет. Який препарат необхідно призначити у даній ситуації ? А. Адіуретин В. Кортизон С. Мерказоліл

D. Паратіреоїдин

E. Кальцитрин

22 Хворому з ревматизмом лікар призначив стероїдний протизапальний препарат преднізолон. Вкажіть, загострення якого супутнього захворювання може викликати застосування цього засобу: А. Артеріальної гіпертензії В. Бронхіальної астми С. Подагри

D. Ревматоїдного артриту

E. Вазомоторного риніту

23 Який синдром може розвинутись, як ускладнення, при тривалій терапії хворого з ревматоїдним артритом препаратом преднізолон: А. Іценко - Кушинга В. Аддісона - Бірмера С. Пастернацького

D. Рейтера

E. Рейе

24 У хворої з перенесеним туберкульозом наднирників розвинулись хвороба Аддісона. Призначте гормональний засіб, який зміг би покращити стан хворої. А. Дезоксикортикостерону ацетат В. Паратиреоїдин С. Преднізолон

D. Естрон

E. Тестостерон

25 Молода дівчина 17 років скаржиться на скудні та нерегулярні місячні, які супроводжуються сильними болями внизу живота. При зовнішньому огляді впадає в вічі недостатній розвиток вторинних статевих ознак. Лікар встановив діагноз – затримка статевого розвитку та призначив препарат. Вкажіть цей лікарський засіб. А. Естрон В. Кортизон С. Гідрокортизон

D. Постінор

E. Ретаболіл

26 У породіллі 32 років розвинулась гостра маткова кровотеча у післяродовому періоді. Невідкладно їй було введено в вену крапельно гормональний засіб, після чого кровотеча припинилась. Назвіть препарат. А. Окситоцин В. Вазопресин С. Кальцитонін

D. Альдостерон

E. Тестостерон

27 Хлопчик 15 років потрапив в аварію, внаслідок чого переніс кілька операцій на нижніх кінцівках. Тривалий час пацієнт знаходиться на ліжковому режимі. Спостерігається схуднення, погіршення апетиту та загального стану. Хворому було призначено засіб, що здатен стимулювати синтез білка, має позитивний вплив на обмін кальцію та азоту, сприяє поліпшенню апетиту та збільшенню маси тіла. Який препарат призначив лікар А. Ретаболіл В. Бутамід С. Мерказоліл

D. Паратіреоїдин

E. Кальцитрин

28 У молодої жінки сімейні проблеми у зв‟язку з неможливістю завагітніти. В центрі репродуктивної медицини встановили, що у дружини недостатня функція жовтого тіла. Який препарат доцільно призначити хворій? А. Прогестерон В. Естрон С. Кортизон

D. Гідрокортизон

E. Тестостерон

29 У жінки 48 років після настання менопаузи розвинулись дратівливість та безсоння, приливи жару та пітливість, серцебиття, часті носові кровотечі та короткочасні періоди підвищення АТ. Пацієнтка звернулась до лікаря призначити їй ефективний та доступний препарат. Лікар призначив їй синтетичний засіб з естрогенною активністю для перорального застосування. Назвіть цей препарат. А. Синестрол В. Естрадіол С. Тамоксифен

D. Естрон

E. Триамцинолон

30 У хворої 38 років із гормон-позитивною злоякісною пухлиною молочної залози лікар – онколог в комплексі лікування використав нестероїдний антиестрогенний засіб для перорального застосування. Назвіть його:

A. Тамоксифен

B. Етинілестрадіол

C. Синестрол

D. Прогестерон

E. Метандростенолон

31 У молодої жінки 22 років була встановлена фізіологічна вагітність, проте вже в першому триместрі розвинулась загроза її переривання. Пацієнтці був призначений синтетичний пероральний гестагеновий препарат. Назвіть цей засіб. А. Алілестренол В. Синестрол С. Тамоксифен

D. Постинор

E. Естрон

32 Молода дівчина 21 року звернулась до дільничного гінеколога з проханням порекомендувати їй контрацептивний засіб для екстреного запобігання вагітності внаслідок випадкового сексуального контакту, що відбувся напередодні, але не більше ніж 12 годин назад. Назвіть препарат, який порекомендував їй лікар:

A. Постинор

B. Три-регол

C. Марвелон

D. Діане 35

E. Антеовін

33 Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін – семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умов призначення анаприліна?

A. Пригнічення глікогенолізу

B. Зменшення виділення періоду напіввиведення глюкагону

C. Збільшення періоду напіввиведення інсуліну–семіленте

D. Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте

E. Зменшення всмоктування глюкози

34 У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?

A. Інсулін короткої дії

B. Інсулін середньої тривалості дії

C. Інсулін тривалої дії

D. Препарат із групи бігуанідів

E. Препарат із групи похідних сульфонілсечовини

35 Дитина 10 років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування антибіотиком бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулоновою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату

A. Інактивація бета-лактамази

B. Гальмування транспептидази

C. Активація фосфодіестерази

D. Блокада транслокази

E. Гальмування аденозиндезаміназа

36 Хворому 56 років із скаргами на спрагу, часте сечовиділення, після обстеження у ендокринолога було встановлено діагноз цукровий діабет та призначено глібенкламід. Вкажіть механізм дії цього препарату?

A. Стимулює бета-клітини острівців Лангерганса

B. Сприяє засвоєнню глюкози клітинами тканин організму

C. Полегшує транспорт глюкози через клітинні мембрани

D. Пригнічує альфа-клітини острівців Лангерганса

E. Пригнічує всмоктування глюкози в кишківнику

37 Хворому на цукровий діабет в стані гіпоглікемічної коми, спричиненої передозуванням препарату інсуліну тривалої дії, був введений препарат, що є гормоном підшлункової залози і антагоністом інсуліну. Вкажіть цей препарат:

A. Глюкагон

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Гідрокортизон

D. Дезоксикортикостерону ацетат

E. Норадреналіну гідротартрат

38 Хвора похилого віку страждає на цукровий діабет 2-го типу, який супроводжується ожирінням, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця. Діагностована базальна гиперінсулінемія. Запропонуйте адекватне лікування хворої:

A. Глібенкламід

B. Інсулін

C. Ретаболіл

D. Ловастатін

E. Амлодіпін

39 При обстеженні хворого 70 років виявлено інсулін-незалежний цукровий діабет. Який препарат доцільно призначити хворму?

A. Глібенкламід

B. Інсулін

C. Мерказоліл

D. Паратіреоїдин

E. Кортизон

40 До ендокринолога звернулась хвора 45 років із скаргами на підвищення апетиту, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсуліннезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?

A. Глібенкламід

B. Інсулін

C. Адіурекрин

D. Вазопресин

E. Окситоцин

41 У 60-річного пацієнта була виявлена гіперглікемія і глюкозурія. Для лікування цього хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?

A. Глібенкламід

B. Фуросемід

C. Окситоцин

D. Панкреатин

E. Корглікон

42 Хворому показано застосування глюкокортикоїдів всередину. Як доцільно їх призначити з урахуванням фізіологічних коливань вмісту горомонів кори надниркових залоз в крові?

A. 2/3 вранці, решта вдень

B. Повну дозу вранці

C. Повну дозу ввечері

D. Рівномірно протягом дня

E. 2/3 ввечері, решта вранці

43 При тривалому використанні препарату у хворого можуть мати місце остеопороз, ерозії слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію і води, зменшення вмісту кортикотропіну у крові. Укажіть препарат.

A. Преднізолон

B. Гіпотіазид

C. Дигоксин

D. Індометацин

E. Резерпін

44 Жінка 33 років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?

A. Преднізолон

B. Індометацин

C. Бутадіон

D. Синафлан

E. Беклометазон

35 Пацієнту, який знаходився в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, у складі комплексної терапії вводили преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїда пов‟язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування такого фермента:

A. Фосфоліпаза А ₂

B. Фосфоліпаза С

C. Циклооксигеназа

D. Пероксидаза

E. Ліпооксигеназа

36 У хворого, який довго приймав преднізолон, в результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим пов‟язані ці прояви‽

A. Виникнення недостатності кори наднирників

B. Гіперпродукція АКТГ

C. Звикання до препарату

D. Сенсибілізація до препарату

E. Кумуляція препарату

37 Хворий з нейродермітом на протязі тривалого часу використовував преднізолон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив глюкокортикостероїдів на яку ланку обміну вуглеводів призводить до виникнення цього ускладнення?

A. Активація глюконеогенезу

B. Активація глікогеносинтезу

C. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику

D. Пригнічення синтезу глікогену

E. Активація розщеплення інсуліну

38 Хворий з інфекційним мононуклеозом на протязі 2-х тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?

A. Імунодепресивної

B. Протизапальної

C. Протишокової

D. Антиалергічної

E. Антитоксичної

39 В пологове відділення поступила вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності?

A. Окситоцин

B. Прогестерон

C. Метандростенолон

D. Гідрокортизон

E. АКТГ

40 Ретаболил і його аналоги збільшують масу скелетних м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним субстратом зумовлена це дія?

A. Ядерними рецепторами

B. Рецепторами мембран

C. Рибосомами

D. Хроматином

E. Білками-активаторами транскрипції

41 Жінка 26-ти років поступила у пологового відділення в терміні 40 тижнів. Шийка матки розкрита, але скорочення матки відсутнє. Лікар дав засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності. Назвіть засіб:

A. Окситоцин

B. Естрон

C. Тестостерон

D. АКТГ

E. Гідрокортизон

42 Хворий 49-ти років був доставлений до лікарні в коматозному стані. В анамнезі – цукровий діабет. об'єктивно: дихання Кусмауля, зниження артеріального тиску, у видихуваному повітрі запах ацетону. Після проведеної невідкладної терапії стан покращився. Який препарат було введено хворому?

A. Інсулін

B. Ізадрин

C. Букарбан

D. Глібенкламід

E. Адреналін

43 Хворий 58-ми років впродовж 9-ти років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін-семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому антигіпертензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови прийому анаприліну‽

A. Пригнічення глікогенолізу

B. Зменшення періоду напіввиведення інсуліну-семіленте

C. Зменшення періоду напіввиведення глюкагону

D. Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте

E. Зменшення всмоктування глюкози

Хворий тривалий час приймав препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів. При досягнені ремісії самостійно відмінив препарат. Яке ускладнення може виникнути внаслідок цього?

A. Синдром відміни

B. Тахіфілаксія

C. Кумуляція

D. Толерантність

E. Звикання

Хвора похилого віку страждає на цукровий діабет 2 типу, який супроводжується ожирінням, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця. При цьому виявлена базальна гиперінсулінемія. Запропонуйте адекватне лікування, вибравши препарат:

A. Глібенкламід.

B. Інсулін.

C. Ретаболіл.

D. Ловастатін.

E. Амлодіпін

Хворій 67 років після інфаркту міокарду був призначений ретаболіл в ін‟єкціях. Введення препарату сприяло покращенню стану жінки, відновленню працездатності. В чому полягає позитивна дія цього засобу?

A. Стимуляція синтезу білку міокарду.

A. Стимуляція функції Са 2+ каналів.

B. Активація аденілатциклази.

C. Блокада ацетілхолінестерази.

D. Інгібірування Na + К + -АТФ-азу. Хворому з цукровим діабетом ІІ типу лікар виписав синтетичний стимулятор інсулінової секреції тривалої дії. Вкажіть, який препарат призначив лікар

A. Глібенкламід

B. Метформін

C. Акарбоза

D. Актрапід

E. Беродуал

Хворому з цукровим діабетом ІІ типу призначено препарат, що активує продукцію інсуліну β-клітинами підшлункової залози та підвищує їх чутливість до глюкози та амінокислот. Вкажіть препарат, який призначив лікар

A. Глібенкламід

B. Пентамін

C. Натрію сульфат

D. Окситоцин Пірензепін Хворій, що страждає на цукровий діабет II типу, призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату.

A. Стимулює β-клітини підшлункової залози В. Пригнічує глюконеогенез у печінці

C. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами

D. Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику

E. Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів

Хворій після перенесеного важкого інфекційного захворювання був призначений ретаболіл в ін'єкціях (не включений в список препаратыв крок 1). В чому полягає механізм лікувальної дії цього засобу?

A. Стимуляція синтезу білків.

B. Стимуляція функції кальцієвих каналів.

C. Активація аденілатциклази.

D. Блокада ацетилхолінестерази.

E. Інгібування Na

+ , К + -АТФ-ази. Хворому з збільшенням рівня цукру в крові діагностували цукровий діабет і призначили гормональний препарат замісної терапії. Назвіть препарат.

A. Інсулін

B. Преднізолон

C. Естрон

D. Тіреоїдин

E. Кортикотропін

Хворий тривалий час приймав препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів. При досягнені ремісії самостійно відмінив препарат. Яке ускладнення може виникнути внаслідок цього?

A. Синдром відміни

B. Тахіфілаксія

C. Кумуляція

D. Толерантність

E. Звикання

До лікаря звернувся хворий зі скаргами на в‟ялість, апатію, порушення пам‟яті, випадіння волосся, ламкість нігтів та закреп. Із анамнезу: 2 місяці назад струмектомія. Який вид гормонотерапії слід призначити в даному випадку.

A. Замісна

B. Стимулююча

C. Фармакодинамічна

D. Інгібуюча

E. Діагностична

Вагітну жінку зі слабкою пологовою діяльністю доставлено в лікарню. Який препарат доцільно призначити для стимуляції пологової діяльності у даному випадку?

A. Окситоцин

B. Етакридину лактат

C. Бупівакаїн

D. Ефедрин

E. Міконазол

ПРОТИЗАПАЛЬНІ У хворого 55 років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча. З чим пов‟язана ульцерогенна дія препарату?

A. Зменшення активності циклооксигенази-1 (ЦОГ-1)

B. Зменшення активності циклооксигенази-2 (ЦОГ-2)

C. Зменшення активності ліпооксигенази (ЛОГ)

D. Зменшення активності тромбоксансинтетази

E. Зменшення активності простациклінсинтетази

Жінка 33 років, яка тривалий час лікується з приводу ревматоїдного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який протизапальний препарат приймає хвора?

A. Преднізолон

B. Індометацин

C. Бутадіон

D. Синафлан

E. Діклофенак натрію

Хворий 60 років з діагнозом ревматоїдний поліартрит тривалий час застосовує нестероїдний протизапальний засіб індометацин. Який механізм дії цього препарату?

A. Блокада ферменту циклооксигенази

B. Блокада ферменту ацетилхолінестерази

C. Блокада ферменту фосфоліпази

D. Блокада ферменту ліпооксигенази

E. Блокада ферменту фосфодіестерази

Жінка 60 років тривалий час приймає дексаметазон для лікування загострення артриту колінного суглоба. Який біохімічний механізм протизапальної дії цього препарату?

A. Блокада фосфоліпази А2

B. Блокада циклооксигенази 1

C. Блокада циклооксигенази 2

D. Блокада фолатсинтетази

E. Блокада фолатредуктази

Хворому для лікування артриту призначили препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, що селективно блокує ЦОГ-2. Визначити препарат.

A. Мелоксикам

B. Індометацин

C. Кетопрофен

D. Ібупрофен

E. Парацетамол

Лікар з метою попередження ульцерогенної дії призначив хворому на ревматоїдний поліартрит нестероїдний протизапальний засіб, який вибірково блокує ЦОГ-2. Визначити препарат.

A. Целекоксиб

B. Диклофенак натрій

C. Анальгін

D. Промедол

E. Парацетамол

При відпуску нестероїдних протизапальних засобів для ревматологічного відділення провізор між лікарняної аптеки акцентував увагу лікарів на лікарський засіб, що проявляє найменшу ушкоджуючу дію на шлунково-кишковий тракт. Визначити препарат:

A. Мелоксикам

B. Диклофенак

C. Ацетилсаліцилова кислота

D. Піроксикам

E. Індометацин

В аптеку поступив препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів мелоксикам (моваліс). Вкажіть, якими перевагами володіє даний препарат як переважний блокатор циклооксигенази-2 порівняно з іншими нестероїдними протизапальними засобами.

A. Мінімальна побічна дія на травний канал

B. Виразний міоспазмолітичний ефект

C. Наявність інтерфероногенних властивостей

D. Мінімальна побічна дія на кровотворення

E. Значне пригнічення активності протеаз

Після тривалого застосування бутадіону у пацієнта з'явились болі в шлунку, нудота, диспепсичні явища. Хворий звернувся з проханням порекомендувати йому препарат-заміни. Який з наведених засобів проявляє мінімальний вплив на слизову оболонку травного каналу

A. Моваліс (мелоксикам)

B. Індометацин

C. Кислота ацетилсаліцилова

D. Вольтарен

E. Диклофенак-натрій

Хворий 50 років зі скаргами на болі в суглобах, ранкову скутість тривалий час застосовує нестероїдний протизапальний засіб - кислоту ацетилсаліцілову. Вкажіть найбільш характерний побічний ефект цього препарату.

A. Ульцерогенна дія

B. Гіпотонія

C. Метгемоглобінемія

D. Агранулоцитоз

E. Ацидоз

У хворого на ревматоїдний поліартрит діагостовано загострення виразкової хвороби шлунка. Який з перерахованих препаратів необхідно виключити з комплексної терапії?

A. Індометацин

B. Димедрол

C. Уродан

D. Метилурацил

E. Целекоксиб

Хворому з гострим радикулітом, в анамнезі якого є виразкова хвороба шлунка. Порекомендуйте препарат, що має найменш виражену ульцерогенну дію.

A. Мелоксикам

B. Диклофенак-натрій

C. Індометацин

D. Кислота ацетилсаліцилова

E. Кислота мефенамова

Жінка 63 років тривалий час приймає диклофенак натрій для лікування артриту колінного суглоба. Який біохімічний механізм протизапальної дії цього препарату?

A. Блокує циклооксигеназу

B. Активує синтез фосфодіестерази

C. Пригнічує холінестеразу

D. Активує аденілатциклазу

E. Пригнічує фосфодіестеразу

Хворому призначили стероїдний протизапальний лікарський засіб, на фоні застосування якого виникли побічні ефекти: розвиток стероїдного діабету, набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. До якої фармакологічної групи належить цей лікарський засіб?

A. Глюкокортикоїди

B. Антигістамінні засоби

C. Антибіотики

D. Нестероїдні протизапальні засоби

E. Протипухлинні засоби

Хворий на ревматоїдний артрит тривалий час приймав комплексну протизапальну терапію. При різкому припиненні лікування розвинулось загострення запального процесу. Визначити яка група препаратів викликала у хворого синдром відміни

A. Глюкокортикостероїди

B. Вибіркові блокатори ЦОГ-2

C. Стероїдні анаболічні засоби

D. Нестероїдні протизапальні

E. Імуномодулятори

Хвора на поліартрит тривалий час приймала індометацин. Стан пацієнтки не покращився. Лікар додатково призначив стероїдний протизапальний засіб у вигляді суспензії для введення в порожнину суглоба. Який із зазначених препаратів лікар призначив для комплесної терапії поліартриту?

A. Гідрокортизон

B. Диклофенак натрію

C. Целекоксиб

D. Мелоксикам

E. Кислота ацетилсаліцилова

Хворому з ревматоїдним артритом був призначений препарат із протизапальною дією. Через деякий час у хворого з‟явились скарги на часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?

A. Преднізолон

B. Бутадіон

C. Целекоксиб

D. Кислота ацетилсаліцилова

E. Піроксікам

Хворому на ревматоїдний артрит лікар призначив протизапальний препарат, при застосуванні якого можливі перераховані нижче побічні ефекти: „стероїдний діабет”, набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. Визначчити препарат:

A. Преднізолон

B. Дихлотіазид

C. Мезатон

D. Бутадіон

E. Строфантін

Призначте хворому препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є блокатором ЦОГ-2 і не пошкоджує шлунок (відсутня ульцерогенність).

A. Целекоксиб

B. Кислота ацетилсаліцилова

C. Індометацин

D. Парацетамол

E. Диклофенак-натрій

До провізора звернулася хвора з проханням відпустити засіб від головного болю, який одночасно має протизапальну і жарознижуючу дію. Назвіть цей препарат?

A. Кислота ацетилсаліцилова

B. Кодеіну фосфат

C. Промедол

D. Трамадол

E. Фентаніл

Хворому на артрит тазостегнового суглобу і виразку дванадцятипалого кишечника лікар призначив нестероїдний протизапальний препарат, який практично не проявляє ульцерогенної дії. Визначити препарат

A. Мелоксикам

B. Індометацин

C. Вольтарен

D. Ібупрофен

E. Кислота мефенамова

До ревматолога звернулась хвора 45 років з проханням призначити препарат, який би усунув набряк і біль у суглобах. З‟ясувалось, що жінка в анамнезі має виразкову хворобу шлунка. Визначити який протизапальний засіб призначив лікар хворій.

A. Целекоксиб

B. Аспірин

C. Анальгін

D. Індометацин

E. Ібупрофен

Хворому на поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб, який блокує ЦОГ-1 і ЦОГ-2. Але, супутнє захворювання спричинило відміну препарату. Яке захворювання є протипоказанням до призначення цієї групи препаратів?

A. Виразкова хвороба шлунка

B. Стенокардія

C. Бронхіт

D. Цукровий діабет

E. Гіпертонічна хвороба

Для отримання потрібного ефекту хворому призначено ацетилсаліцилову кислоту з димедролом. Як називається тип взаємодії між лікарськими засобами?

A. Потенціювання

B. Сумація

C. Синергізм

D. Антагонізм

E. Антидотизм

Хворому з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?

A. Целекоксиб

B. Ацетилсаліцилова кислота

C. Парацетамол

D. Анальгін

E. Диклофенак-натрій

У хворого, який тривалий час приймав протизапальний засіб преднізолон, в результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов‟язати ці прояви?

A. Розвитком недостатності наднирників

B. Сенсибілізацією до препарату

C. Звиканням до препарату

D. Гіперпродукцією АКТГ

E. Кумуляцією препарату

Хворому на ревматизм лікар призначив кислоту ацетилсаліцилову. Визначити механізм знеболюючої і протизапальної дії препарату.

A. Селективна блокада ЦОГ-2

B. Блокада фосфоліпази А-2

C. Блокада опіатних рецепторів

D. Стимуляція звільнення енкефалінів

E. Стимуляція виділення кортикотропіну

У хворого 55 років на 4-й день лікування нестероїдним протизапальним препаратом диклофенаком-натрію розвинулась шлункова кровотеча на фоні виразки шлунка. З чим пов‟язана ульцерогенна дія препарату?

A. Зменшення утворення простагландіну Е1

B. Зменшення утворення простацикліну

C. Зменшення утворення лейкотриєнів

D. Зменшення утворення циклічних ендоперекисів

E. Зменшення утворення тромбоксану

При загостренні ревматїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначений целекоксиб. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний канал?

A. Переважаюче пригнічення циклооксигенази-2

B. Пригнічення фосфодіестерази

C. Переважаюче пригнічення циклооксигенази -1

D. Пригнічення фосфоліпази А2

E. Переважаюча стимуляція аденілатцеклази

Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, каріс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який лікарський засіб викликав зазначені побічні ефекти‽

A. L-тироксин

B. Хумулін

C. Тирокальцитонін

D. Преднізолон

E. Пара тиреоїдин

Хворій 65 років, що страждає на інсулін- незалежний цукровий діабет, призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату.

A. Стимулює виділення ендогенного інсуліну бета-клітинами

B. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами

C. Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів

D. Пригнічує глюконеогенез у печінці

E. Пригнічує всмоктування глюкози в кишечнику

У хворого системне запалення сполучної тканини. Який протизапальний засіб обумовлює пригнічення усіх фаз запалення?

A. Преднізолон

B. Диклофенак-натрію

C. Бутадіон

D. Індометацин

E. Контрикал

У хворого артритом і варикозним розширенням вен тривале застосування нестероїдного протизапального засобу виклик тромбоз вен шкіри. Який з названих препаратів викликав ускладнення?

A. Целекоксиб

B. Бутадіон

C. Ібупрофен

D. Аспірин

E. Індометацин

Хворому на ревматоїдний артрит лікар призначив препарат, при тривалому застосуванні якого можливі перераховані нижче побічні ефекти: розвиток „стероїдного діабету”, ульцерогенна дія, набряки, ожиріння, остеопороз, артеріальна гіпертензія. Назвіть препарат:

A. Преднізолон

B. Фуросемід

C. Мерказоліл

D. Сінестрол

E. Діетилстильбестрол

Чоловік 30 років, водій за професією, страждає на алергічний риніт і глосит із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигістамінний засіб ІІ-го покоління з тривалою дією (до 24 годин). Який засіб було призначено?

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Преднізолон

D. Діазолін

E. Цетирізин

Для лікування багатоформної ексудативної еритеми слизової порожнини рота з тривалим перебігом лікар-стоматолог призначив кортикостероїдний протизапальний препарат, що пригнічує імунітет. Визначити препарат.

A. Преднізолон

B. Лоратадин

C. Кортикотропін

D. Мелоксикам

E. Діетилстільбестрол

Хворому 46-ти років на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб. Але, з причини супутнього захворювання, через деякий час препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказання до призначення цієї групи препаратів‽

A. Виразкова хвороба

B. Бронхіт

C. Пневмонія

D. Мігрень

E. Радикуліт

У хворого 46 років з виразковою хворобою шлунка діагностовано ревматоїдний артрит. Який з протизапальних препаратів найбільш доцільний у цьому випадку?

A. Целекоксиб.

B. Парацетамол.

C. Промедол.

D. Преднізалон.

E. Анальгін.

Хворому на системний червоний вівчак призначено препарат групи глюкокортикоїдів. Який механізм протизапальної дії цього препарату?

A. Пригнічує активність ферменту фосфоліпази А 2 .

B. Пригнічує активність ферменту циклооксигенази.

C. Активує фосфодіестеразу.

D. Активує простагландинсинтетазу.

E. Пригнічує обмін нуклеинових кислот.

Хворому на ревматоїдний артрит призначено нестероїдний протизапальний засіб з групи специфічних інгибіторів циклооксигенази-2. Вкажіть цей препарат:

A. Целекоксиб

B. Флутиказону пропіонат

C. Олія рицинова

D. Еноксапарин кальцію

E. Розиглітазон

Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на біль в суглобах. Після обстеження в неї діагностовано ревматизм. Які препарати мають бути використані для лікування хворої?

A. Нестероїдні протизапальні засоби

B. Наркотичні анальгетики

C. Антидепресанти

D. Антибіотики

E. Сульфаніламіди

. Хворій 60 років після перенесеного інфаркту міокарда, лікар з метою профілактики ускладнень призначив ацетилсаліцилову кислоту. Через деякий час пацієнтка почала скаржитись на появу приступів ядухи, пов‟язаної з виникненням бронхоспазму. Який з вказаних патогенетичних факторів спричинив це ускладнення?

A. Підвищення синтезу лейкотрієнів.

B. Пригнічення синтезу простагландинів.

C. Гальмування продукції тромбоксану А 2.

D. Пряма бронхоконстрикторная дія.

E. Підвищення тонусу n.vagus.

Лікар призначив хворій на ревматоїдний артрит нестероїдний протизапальний препарат, який сприяє підвищенню об‟єму рухів в уражених суглобах, зменшенню болю в спокої та при рухах. Визначте препарат

A. Диклофенак-натрій

B. Трамадол

C. Пентазоцин

D. Парацетамол

E. Дексаметазон

Хворому із запальним захворюванням опорно-рухового апарату призначений вибірковий інгібітор циклооксигенази-2 з хондропротекторною дією. Препарат виявляє значну аналгезуючу та протизапальну дію. Визначте препарат

A. Целекоксиб

B. Індометацин

C. Трамадол

D. Кетамін

E. Димедрол

Лікар призначив хворій на ревматоїдний артрит нестероїдний протизапальний препарат, який сприяє підвищенню об‟єму рухів в уражених суглобах, зменшенню болю в спокої та при рухах. Визначте препарат

A. Диклофенак-натрій

B. Трамадол

C. Пентазоцин

D. Парацетамол

E. Дексаметазон

Хворому із запальним захворюванням опорно-рухового апарату призначений вибірковий інгібітор циклооксигенази-2 з хондропротекторною дією. Препарат виявляє значну аналгезуючу та протизапальну дію. Визначте препарат

A. Целекоксиб

B. Індометацин

C. Трамадол

D. Кетамін

E. Димедрол

Хворому на ревматоїдний артрит лікар призначив препарат, при тривалому застосуванні якого можливі перераховані нижче побічні ефекти: розвиток „стероїдного діабету”, ульцерогенна дія, остеопороз, артеріальна гіпертензія. Назвіть препарат:

A. Преднізолон

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Інсулін

D. Ергокальциферол

E. Глібенкламід

Лікар діагностував у хворого запалення пародонту. Пацієнту призначений розчин препарату кальцію, який сприяє зрушенню рН середовища у бік ацидозу препарат застосовують шляхом електрофорезу. Назвіть препарат

A. Кальцію хлорид

B. Ергокальциферол

C. Кальцію глюконат

D. Кальцитонін

E. Кальцію пантотенат

Хворому на артроз скронево-нижньощелепного суглоба лікар призначив протизапальний препарат, при тривалому застосуванні якого можливі перераховані нижче побічні ефекти: розвиток „стероїдного діабету”, «стероїдної виразки шлунка», остеопороз, артеріальна гіпертензія, пригнічення імунітету. Назвіть препарат:

A. Преднізолон

B. Парацетамол

C. Анестезин

D. Метотрексат

E. Лінкоміцин

ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ІМУНОТРОПНІ Хворому на сінну лихоманку призначили протиалергічний засіб лоратадин. Визначити механізм дії і спосіб застосування лоратадину .

A. Блокада Н1-гістамінових рецепторів. Приймати 1 рази на день

B. Стимулює синтез антитіл. Приймати 2 рази на день Блокує серотонінові рецептори. Приймають 3 рази на день

C. Стимулює реакцію комплексу антиген-антитіло. Призначають 1 раз на день.

D. Активує гістаміназу. Призначають 4 рази на день У хворої розвинувся медикаментозний алергічний дерматит на сироп амброксолу. Лікар призначив сучасний антигістамінний засіб другого покоління з тривалою дією (застосовують 1 раз на добу), у препарата відсутня М- холіноблокуюча і седативна дія. Який це препарат?

A. Лоратадин

B. Пірогенал

C. Димедрол

D. Діазолін

E. Тавегіл

Для попередження нападу бронхіальної астми, лікар призначив хворому кромолін-натрію. Який з наведених механізмів дії характерний для призначеного засобу?

A. Стабілізація мембран тучних клітин

B. Зв‟язування вільного гістаміну

C. Блокада гістамінових рецепторів

D. Зниження концентрації антитіл

E. Інактивація гістаміну

З приводу алергічного кон‟юктивіту до лікаря звернувся пацієнт, робота якого потребує швидкої реакції. Якому антигістамінному препарату надати перевагу?

A. Діазолін

B. Дексаметазон

C. Димедрол

D. Дипразин

E. Супрастин

Хворий на бронхіальну астму має супутнє захворювання цукровий діабет. До схеми лікування лікар включив глюкокортикоїдний препарат топічної (місцевої) дії. Визначити призначений лікарський засіб.

A. Беклометазону дипропіонат

B. Кромолін-натрій

C. Гідрокортизон

D. Лоратадин

E. Сальбутамол

У хворого на фоні алергічного дерматиту з ознаками набряку, почервоніння шкіри і відчуття постійного свербіння розвинулося безсоння. Який препарат доцільно призначити хворому?

A. Димедрол

B. Ментол

C. Кромолін-натрій

D. Левамізол

E. Преднізолон

Жінка із сезонним вазомоторним ринітом, що працює диспетчером на залізниці, звернулась до вас в аптеку за порадою, який антигістаміний засіб не пригнічує ЦНС. Визначити препарат.

A. Диазолін

B. Димедрол

C. Дипразин

D. Супрастин

E. Тавегіл

Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи протиалергічних засобів належить цей препарат ?

A. Блокатори Н1 гістамінових рецепторів

B. Глюкокортикостероїди

C. Інгібітори дегрануляції тучних клітин

D. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

E. Блокатори Н 2 гістамінових рецепторів

Проконсультуйте хворого, який препарат з групи антигістамінних засобів не проявляє снодійної та седативної дії.

A. Лоратидин

B. Дімедрол

C. Дипразин

D. Супрастин

E. Тавегіл

Дайте відповідь на запитання хворого на сезонний алергічний риніт – який сучасний протиалергічний антигістамінний препарат не буде заважати хворому працювати водієм таксомоторного парку?

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Дипразин

D. Супрастин

E. Піпольфен

У хворого К. після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Натрію хлорид

C. Платифіліну гідротартрат

D. Атропіну сульфат

E. Анаприлін

Жінка 45 років хворіє сезонним алергічним ринітом, пов‟язаним з цвітінням амброзії. Який з перерахованих лікарських засобів можна застосувати виключно для профілактики даного захворювання?

A. Кетотифен

B. Екстракт елеутерококу рідкий

C. Дексаметазон

D. Оксиметазолін

E. Інтерферон

Хворий, що страждає на алергічний дерматит, звернувся в лікарню. Який препарат з метою протизапальної та протиалергічної дії необхідно призначити?

A. Преднізолон

B. Етамід

C. Окситоцин

D. Інсулін

E. Ретаболіл

До аптеки звернулася хвора з проханням порекомендувати їй препарат для лікування харчової алергії.

A. Лоратадин

B. Нафтизин

C. Левамізол

D. Глібенкламід

E. Аскорутин

До аптеки звернулася хвора з проханням порекомендувати їй препарат для лікування алергічного дерматиту, який виник внаслідок лікування антибактеріальними препаратами.

A. Лоратадин

B. Нафтизин

C. Левамізол

D. Глібенкламід

E. Аскорутин

Хворий 30 років, водій, амбулаторно лікується від алергічного дерматиту. Лікар вирішив призначити йому антигістамінний препарат. Якому препарату слід віддати перевагу?

A. Діазолін

B. Супрастин

C. Дипразин

D. Димедрол

E. Кетотифен

Хворій для лікування алергічного дерматиту після укусів бджіл призначено лоратадин. Свербіж і болючість у місцях укусів зникли. Який механізм протиалергічної дії препарату?

A. Пригнічення Н1-гістамінових рецепторів

B. Пригнічення Н2-гістамінових рецепторів

C. Блокада Д4-лейкотрієнових рецепторів

D. Зменшення вивільнення лейкотрієну

E. Антисеротонінова активність

Лікар призначив хворій, що страждає на нейродерміт антигістамінний препарат ІІ покоління з відсутнім пригнічуючим впливом на ЦНС. Вкажіть цей препарат.

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Діазолін

D. Тавегіл

E. Фенкарол

У хворого загострення псоріазу, для лікування якого лікар вирішив призначити препарат групи глюкокортикоїдів у вигляді мазі. Який засіб доцільно застосувати?

A. Флуметазону півалат

B. Індометацин

C. Гідрокортизону ацетат

D. Димедрол

E. Преднізолон

Хворій після важкого інфекційного захворювання з метою відновлення функції імунної системи призначений специфічний стимулятор центральної регуляції імунітету. Який препарат призначений?

A. Тималін

B. Пірогенал

C. Димедрол

D. Діазолін

E. Лоратадин

До лікарні потрапив хворий з набряком Квінке. Які лікарські засоби необхідно ввести

A. Адреналіну гідрохлорид і преднізолон

B. Лоратадин і діазолін

C. Кромолін-натрію і кетотіфен

D. Левамізол і адреналіну гідрохлорид

E. Димедрол і кромолін-натрій

З метою попередження нападів бронхіальної астми лікар призначив хворому десенсибілізуючий препарат - кетотіфен. Який з наведених механізмів дії характерний для призначеного засобу?

A. Стабілізація мембран тучних клітин і блокада гістамінових рецепторів

B. Зв‟язування вільного гістаміну

C. Стимуляція гістамінових рецепторів

D. Стимуляція бета2-адренорецепторів

E. Блокада бета2-адренорецепторів

Для лікування алергічного риніту хворому призначили антигістамінний засіб пролонгованої дії. Який антигістамінний препарат призначили?

A. Лоратадин

B. Діазепам

C. Супрастин

D. Дексаметазон

E. Гідрокортизон

Хворому на псоріаз призначили стероїдний протизапальний засіб топічної (місцевої) дії. Визначити призначений лікарський засіб.

A. Флуметазону півалат

B. Диклофенак-натрію

C. Тріамцинолон

D. Метилпреднізолон

E. Целекоксиб

Водій госпіталізований до лікарні після бджолиних укусів. Який антигістамінний препарат, що не викликає порушення координації і пригнічення ЦНС доцільно призначити? А. Лоратадин В. Супрастин С. Мебендазол

D. Левамізол Е. Димедрол У хворого загострення сезонного полінозу, для лікування якого лікар вирішив призначити препарат групи глюкокортикоїдів для місцевого застосування. Який засіб доцільнор застосувати?

A. Флуметазону півалат

B. Інтерферон - місцево

C. Лоратадин

D. Димедрол

E. Терфенадин

З метою відновлення структури і функції імунної системи хворому для профілактики рецидивуючої інфекції дихальних шляхів призначений стимулятор імунітету мікробного походження. Який препарат призначили?

A. Рибомуніл

B. Триамцинолон

C. Тавегіл

D. Діазолін

E. Метилурацил

У хворого. на виразкову хворобу шлунка, на 4 день лікування індаметацином виникла шлункова кровотеча. З чим пов‟язана ульцерогенна дія препарату?

A. Зменшення утворення простагландинів Е1 у слизовій шлунка

B. Зменшення утворення соляної кислоти

C. Зменшення утворення лейкотрієнтів

D. Зменшення утворення циклічних ендоперекисів

E. Зменшення утворення тромбоксану.

Сорокарічна жінка звернулася до лікаря зі скаргою на біль в колінних суглобах.. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої?

A. Протизапальні засоби нестероїдної будови

B. Антидепресанти

C. Антибіотики

D. Сульфаніламіди

E. Наркотичні анальгетики

У хворого на кропивницю розвинулось безсоння, лікар призначив димедрол. З діею на який патогенетичний механізм алергії пов‟язана терапевтична дія димедролу?

A. Блокада гістамінових рецепторів

B. Синтез імуноглобулінів

C. Виділення гістаміну

D. Утворення комплексу антиген-антитіло

E. Активація В-лімфоцитів

Який з перерахованих препаратів найбільш доцільно порадити батькам дитині 10 років після перенесеного гепатиту з метою імуностимуляції?

A. Екстракт елеутерококу рідкий

B. Ремантадин

C. Пірогенал

D. Ацикловир

E. Преднізолон

Хворому для лікування системного колагенозу призначили неспецифічний стимулятор імунітету, індуктор інтерферону, похідне імідазолу. Препарат широко відомий як протиглисний засіб. Який препарат призначили.

A. Левамізол

B. Тімалін

C. Лаферон

D. Піперазину адипінат

E. Метилурацил

Хворий після імунодепресивної терапії лікар призначив імуномодулюючий препарат з одночасною антигельмінтною активністю. Який препарат призначив лікар з метою стимуляції (Т-системи) імунітету?

A. Левамізол

B. Піперазин

C. Пірантел

D. Нафтамон

E. Пірвінію памоат

Дитині, хворій на вірусний гепатит парентерально призначений імуностимулятор з групи цитокінів-лімфокінів, який проявляє противірусну активність. Вкажіть препарат. А. Інтерферон В. Тавегіл С. Преднізолон

D. Пірогенал Е. Левамізол Жінці з сезонним вазомоторний риніт, що працює диспетчером на залізниці та перебуває на амбулаторному лікуванні, показано призначення антигістамінного препарату, який не пригнічує ЦНС. Вкажіть цей препарат.

A. Лоратидин

B. Димедрол

C. Дипразин

D. Супрастин

E. Тавегіл

Больной 42-х лет страдает хроническим конъюнктивитом аллергического генеза. По профессии водитель. Какой антигистаминный препарат необходимо назначить больному с учетом специфики его работы?

A. Діазолін.

B. Димедрол.

C. Супрастин.

D. Дипразин.

E. Кетотифен.

Для лечения крапивницы с целью устранения зудящей сыпи на коже больному назначен димедрол. Какой механизм обеспечивает его эффективность в этом случае?

A. Конкурентная блокада Н1-рецепторов

B. Ингибиция синтеза гистамина

C. Угнетение высвобождения гистамина

D. Ускорение разрушения гистамина

E. Независимый антагонизм с гистамином

У 12-річної дитини непереносимість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі і свербіж. Який протигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини?

A. Лоратадин

B. Ефедрин

C. Диклофенак

D. Димедрол

E. Еуфілін

При алергичному дерматиті лікар призначив хворому у складі комплексної терапії Н1-гістаміноблокатор. Визначте цей препарат.

A. Лоратидин

B. Кромолін натрій

C. Преднізолон

D. Адреналін

E. Гідрокортизон

До лікаря звернувся підліток із скаргами на висипання на шкірі обличчя і шиї, свербіж після вживання з їжею апельсинів. Який лікарський засіб найбільш доцільно призначити для усунення проявів алергічної реакції, враховуючи необхідність інтенсивної інтелектуальної праці?

A. Ларатадин

B. Димедрол

C. Супрастин

D. Дипразин

E. Кетотифен

До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?

A. Лоратадин

B. Норадреналіну гідротартрат

C. Анаприлін

D. Амброксол

E. Лозартан

У 12-річної дитини непереносимість деяких харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, які сверблять. Який протигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини (не викликати сонливості)?

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Диклофенак-натрій

D. Еуфілін

E. Мезатон

До лікаря звернувся підліток із скаргами на висипання на шкірі обличчя і шиї, свербіж, які виникли після проведення стоматологічних маніпуляцій. Який лікарський засіб найбільш доцільно призначити для усунення проявів алергічної реакції, враховуючи необхідність інтенсивної інтелектуальної праці?

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Анестезин

E. Кетотіфен

Хворому на контактний дерматит необхідно призначити антигістамінний лікарський засіб, що не викликає сонливості. Назвіть цей препарат:

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Супрастин

D. Ранітидин

E. Дипразин

У хворого в стоматологічному кріслі після ін'єкції місцевого анестетику виник анафілактичний шок. Назвіть гормональний препарат для надання допомоги хворому.

A. Преднізолон

B. Cерміон

C. Ванкоміцин

D. Рибавірин

E. Пробукол

Хворому на пневмонію, у якого в анамнезі відмічались алергічні реакції на певні харчові продукти, призначено бензилпеніцилліну натрієву сіль в дозі 500 000 ОД 6 разів на день. Після чергового введення лікарського засобу виникла пропасниця, втрата свідомості, судоми. Яка побічна дія препарату розвинулось у хворого?

A. Анафілактичний шок

B. Ідіосинкразія

C. Тахіфілаксія

D. Кумуляція

E. Толерантність

Для знеболення маніпуляцій, лікар застосував місцевоанестезуючий засіб. У хворого розвинувся анафілактичний шок з явищами бронхоспазму і зниженням артеріального тиску. Який з препаратів необхідно застосувати в комплексній терапії анафілактичного шоку?

A. Адреналіну гідрохлорид

B. Налоксон

C. Діазолін

D. Атропіну сульфат

E. Сальбутамол

Чоловік 30 років, водій за професією, страждає на алергічний риніт і глосит із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигістамінний засіб ІІ-го покоління з тривалою дією (до 24 годин). Який засіб було призначено?

A. Лоратадин

B. Дексаметазон

C. Димедрол

D. Індометацин

E. Ацикловір

До лікаря звернувся працівник офісу із скаргами на висипання на шкірі обличчя і шиї, свербіж, які виникли після проведення стоматологічних маніпуляцій. Який лікарський засіб найбільш доцільно призначити для усунення проявів алергічної реакції, враховуючи необхідність інтенсивної інтелектуальної праці?

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Анестезин

E. Кетотіфен

У хворого діагностовано виразково-некротичний стоматит Венсана. Враховуючи сенсибілізацію організму, в комплекс лікувальних заходів включений антигістамінний препарат ІІ покоління, який не впливає на психічні процеси. Визначити антигістамінний препарат.

A. Лоратадин

B. Преднізолон

C. Дексаметазон

D. Еуфілін

E. Метамізол натрію

Для лікування багатоформної ексудативної еритеми слизової порожнини рота з тривалим перебігом лікар-стоматолог призначив кортикостероїдний протизапальний препарат, що пригнічує імунітет. Визначити препарат

A. Преднізолон

B. Біцилін-5

C. Кортикотропін

D. Еритроміцин

E. Парацетамол

Жінка з алергічним дерматитом призначений протиалергічний препарат, який викликає сонливість. Назвіть препарат.

A. Димедрол

B. Нітразепам

C. Діазепам

D. Адреналіну гідрохлорид

E. Кромолін натрію

Чоловік, водій за професією, страждає на сезонний алергічний риніт і глосит у весняний період. Лікар призначив антигістамінний засіб ІІ-го покоління тривалої дії (до 24 годин). Виберіть препарат

A. Лоратадин

B. Дексаметазон

C. Хлорпротиксен

D. Левамізол

E. Нурофен

Гістаміноблокатори ІІ покоління (лоратадин) мають велику тривалість дії (12-48 год) внаслідок

A. Високої спорідненості до білків крові

B. Нетривалого зв‟язку з гістамінорецепторами

C. Утворення неактивних метаболітів

D. Швидкого метаболізму в печінці

E. Швидкого виведення через нирки

Хворому, що страждає на алергічний риніт, призначили димедрол внутрішньо. Через декілька днів явища риніту зникли, але з‟явились скарги на сухість у роті, закреп, погіршення зору. З чим пов‟язані побічні ефекти, які виникли на тлі застосування димедролу?

A. Холіноблокуючою дією

B. Гангліоблокуюча дією

C. Холіноміметичною дією

D. Адреноблокуючою дією

E. Адреноміметичною дією

При повторному застосуванні бензилпеніциліну-натрієвої солі у хворого розвинувся дерматит. Як називається явище якісної зміни ефекту з підвищенням чутливості при повторному застосуванні лікарської речовини, в основі якої лежить взаємодія між препаратом і антитілом?

A. Алергічна реакція

B. Синдром відміни

C. Антагонізм

D. Психічна залежність

E. Матеріальна кумуляція

Дайте відповідь на запитання хворого із сезонним алергічним ринітом – який протиалергічний антигістамінний препарат не буде заважати хворому працювати водієм таксомоторного парку?

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Дипразин

D. Супрастин

E. Піпольфен