Педіатрія - тести

5 курс. Асфіксія. Варіант №1.

1. У дитини, яка народилась у стані асфіксії після 30 секунд вентиляції мішком і маскою ЧСС 100 за хвилину, наявне адекватне самостійне дихання, однак після припинення ШВЛ з’явився центральний ціаноз. Які повинні бути наступні дії?

А. Відразу перевести новонародженого у відділення інтенсивної терапії для спостереження і надання після реанімаційної допомоги.

Б. Викласти дитину на грудну клітку матері і забезпечити спостереження.

В. Залишити дитину на реанімаційному столі під джерелом променевого тепла і забезпечити спостереження.

Г. Призначити вільний потік кисню.

Д. Продовжувати ШВЛ протягом наступних 30 секунд

2.Оцінити стан новонародженого за шкалою Апгар, якщо на 1-й хвилині життя у нього спостерігається центральний ціаноз, слабкі, неритмічні дихальні рухи, ЧСС 80 за хвилину, незначна флексія кінцівок, гримаса під час санації дихальних шляхів (балів).

А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 5 Д. 6

3 . Який критерій відповідає асфіксії помірного ступеню?

А. Оцінка за шкалою Апгар 3 бали. Б. рН – 7,1 В. Кома.

Г. Відсутність фізіологічних рефлексів. Д. М’язова атонія.

4. Якого правила слід дотримуватися під час введення розчину натрію гідрокарбонату?

А. Не можна вводити до визначення КОС.

Б. Не можна водити доти, поки не налагоджені ефективна вентиляція легень і перфузія тканин.

В. Швидкість введення не менше ніж 2 мл/кг/хвилину.

Г. Шлях уведення – ендотрахеальний.

Д. Доза – 2 мл/кг.

5. Оцінити стан новонародженого за шкалою Апгар, якщо на 1-й хвилині життя у нього спостерігається ціаноз кінцівок, голосний крик, ЧСС 90 за хвилину, незначна флексія кінцівок, відсутність реакції під час санації дихальних шляхів (балів).

А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 5 Д. 6

6. Яка патологія у матері призводить до розвитку тривалої антенатальної гіпоксії плода?

А. Хронічний пієлонефрит. Б. Дискінезія жовчовивідних протоків.

В. Анемія 2-3 ступеню. Г. Ерозія шийки матки. Д. Фіброміома матки.

7 . У дитини, яка народилась у стані асфіксії після 30 секунд вентиляції мішком і маскою ЧСС 80 за хвилину та наявне адекватне самостійне дихання. Які повинні бути наступні дії?

А. Відразу перевести новонародженого у відділення інтенсивної терапії для спостереження і надання після реанімаційної допомоги.

Б. Викласти дитину на грудну клітку матері і забезпечити спостереження.

В. Залишити дитину на реанімаційному столі під джерелом променевого тепла і забезпечити спостереження.

Г. Призначити вільний потік кисню.

Д. Продовжувати ШВЛ протягом наступних 30 секунд

8 . Який вид ураження з боку серцево-судинної системи є характерним для синдрому полі органної недостатності при асфіксії новонародженого?

А. Кардіоміопатія. Б.Дефект міжшлуночкової перетинки.

В. Інфаркт міокарду. Г. Синдром персистуючого фетального кровообігу.

Д. Міокардіт.

9. Яка патологія призводить до розвитку інтранатальної гіпоксії?

А. Анемія 2-3 ступеню у матері. Б. Запальні процеси в плаценті.

В. Інфаркти плаценти. Г. Обкручування пуповини навколо шиї.

Д. Цукровий діабет у матері.

10 . Коли показане введення адреналіну під час первинної реанімації новонародженого у стані асфіксії?

А. ЧСС менше 100 за хвилину при народженні дитини.

Б. ЧСС менше 100 за хвилину після 30 секунд штучної вентиляції легень.

В. ЧСС менше 100 за хвилину після 30 секунд непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень.

Г. ЧСС менше 60 за хвилину після 30 секунд штучної вентиляції легень.

Д. ЧСС менше 60 за хвилину після 30 секунд непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень.

5 курс. Асфіксія. Варіант №2.

1. Оцінити стан новонародженого за шкалою Апгар, якщо на 1-й хвилині життя у нього спостерігається різка блідість, слабкі, неритмічні дихальні рухи, ЧСС 70 за хвилину, відсутність м’язового тонусу, відсутність рефлекторної реакції під час санації дихальних шляхів (балів ).

А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 5 Д. 6

2.Який вид ураження з боку ЦНС є характерним для синдрому полі органної недостатності при асфіксії новонародженого?

А. Епідуральний крововилив. Б. Субдуральний крововилив. В. Субарахноїдальний крововилив. Г. Менінгіт. Д. Енцефаліт

3. Який вид ураження з боку дихальної системи є характерним для синдрому полі органної недостатності при асфіксії новонародженого?

А. Синдром аспірації меконію.

Б. Синдром затримки фетальної рідини. В. Крововилив у легені.

Г. Бронхолегенева дисплазія. Д. Пневмонія.

4. Яка патологія матері призводить до розвитку гіпоксії плода внаслідок порушення обміну газів в плаценті?

А. Анемія 2-3 ступеню. Б. Відшарування плаценти. В. Дуже активні перейми Г. Прееклампсія. Д. Артеріальна гіпотензія.

5. У дитини, яка народилась у стані асфіксії після 30 секунд вентиляції мішком і маскою ЧСС 100 за хвилину, однак після припинення ШВЛ визначається тахіпное, втягнення податливих ділянок грудної клітки. Які повинні бути наступні дії?

А. Відразу перевести новонародженого у відділення інтенсивної терапії для спостереження і надання після реанімаційної допомоги.

Б. Викласти дитину на грудну клітку матері і забезпечити спостереження.

В. Залишити дитину на реанімаційному столі під джерелом променевого тепла і забезпечити спостереження.

Г. Призначити вільний потік кисню.

Д. Продовжувати ШВЛ протягом наступних 30 секунд.

6. Які зміни з боку електролітного складу спостерігаються у новонароджених , що народились у стані асфіксії?

А. Гіперкальціємія. Б. Гіпернатріємія. В. Гіпермагніємія. Г. Гіперкаліємія. Д. Гіпокаліємія.

7. У дитини, яка народилась у стані асфіксії після 30 секунд вентиляції мішком і маскою ЧСС 50 за хвилину . Які повинні бути наступні дії?

А. Відразу перевести новонародженого у відділення інтенсивної терапії для спостереження і надання після реанімаційної допомоги.

Б. Призначити вільний потік кисню.

В. Продовжувати ШВЛ протягом наступних 30 секунд.

Г. Розпочати непрямий масаж серця та паралельно продовжувати ШВЛ протягом наступних 30 секунд.

Д. Інтубувати трахею і ввести ендотрахеально адреналін.

8. Який лікарський засіб дозволено застосовувати під час первинної реанімації дитини, яка народилась у стані асфіксії?

А. Кофеїну бензоат. Б. Етимізол. В. Налоксону гідрохлорид. Г. Бемегрід. Д. Сульфокамфокаїн.

9. Який лікарський засіб дозволено застосовувати під час первинної реанімації дитини, яка народилась у стані асфіксії, з метою нормалізації судинного об’єму крові?

А. Фізіологічний розчин. Б. 5% розчин альбуміну. В. 5% розчин глюкози. Г. Свіжозаморожена плазма. Д. Реополіглюкін.

10. Який початковий крок допомоги дитині, яка народилась після вилиття чистих навколо плодових вод, здійснюється першим?

А. Перевірити, чи повністю висушені шкіра і волосся, провести додаткове обсушування за потребою.

Б. Забезпечити прохідність дихальних шляхів

В. Надати дитині положення на спині або на боці з помірно розігнутою назад головою з підкладенням під плечі валиком.

Г. Повторно оцінити стан дитини і розпочати ШВЛ мішком і маскою у разу відсутності дихання або ЧСС менше 100 за 1 хвилину.

Д. Забрати вологу пелюшку і знову забезпечити правильне положення

5 курс. Асфіксія. Варіант №3.

1. Оцінити стан новонародженого за шкалою Апгар, якщо на 1-й хвилині життя у нього спостерігається центральний ціаноз, слабкі, неритмічні дихальні рухи, ЧСС 80 за хвилину, незначна флексія кінцівок, гримаса під час санації дихальних шляхів (балів).

А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 5 Д. 6

2. Яке ураження сечовидільної системи характерне для синдрому поліорганної недостатності при асфіксії новонародженого?

А.Гідронефроз. Б.Гломерулонефрит. В.Пієлонефрит. Г.Уролітіаз. Д.Гостра ниркова недостатність.

3. Яка патологія у матері призводить до гіпоксії плода внаслідок неадекватної перфузії плаценти?

А. Анемія 2-3 ступеню. Б. Відшарування плаценти. В. Інфаркти плаценти.

Г. Прееклампсія. Д. Запальні процеси плаценти.

4. Які зміни в загальному аналізі крові у новонароджених , що народились у стані асфіксії?

А. Еритроцитоз. Б. Лейкоцитоз. В. Анемія. Г. Тромбоцитоз. Д. Зсув лейкоцитарної формули вліво.

5.Яким шляхом під час первинної реанімації новонароджених вводять налоксону гідрохлорид?

А. Переважно внутрішньовенний, можливо внутрішньом ’ язовий .

Б. Переважно внутрішньом ’ язовий, можливо – внутрішньовенний та ендотрахеальний.

В. Переважно ендотрахеальний, можливо – внутрішньовенний та внутрішньом ’ язовий.

Г. Ендотрахеальний. Д. Внутрішньом’язовий.

6. Обрати вірне положення щодо проведення непрямого масажу серця:

А. Натискувати на нижню третину грудини кінчиками другого і третього пальців однієї руки з частотою 60 за хв.

Б. Натискувати подушечками великих пальців на середню третину грудини з частотою 120 за хвилину.

В. Натискувати на нижню третину грудини з частотою 90 за хвилину кінчиками другого і третього пальців однієї руки або подушечками великих пальців.

Г. Натискувати на верхню третину грудини кінчиками другого і третього пальців однієї руки або подушечками великих пальців з частотою 120 за хвилину

Д. Натискувати на нижню третину грудини з частотою 120 за хвилину кінчиками другого і третього пальців однієї руки або подушечками великих пальців.

7.Яка тактика відносно дітей, які народились після вилиття вод, забруднених меконієм, та після народження кричать, виявляють задовільну рухову активність з ЧСС більше 100 за хвилину?

А. Не забираючи пелюшок і уникаючи тактильної стимуляції перенести немовля на реанімаційний стіл та здійснити початкові кроки допомоги.

Б. Незалежно від стану скоріше під контролем прямої ларингоскопії відсмоктати вміст нижньої глотки.

В. Обов ’ язково інкубувати трахею і повести відсмоктування з неї.

Г. Викласти на живіт матері і спостерігати за їх станом .

Д. Відразу після народження перевести у відділення інтенсивної терапії для спостереження.

8. Яка вірна тактика ведення дітей, які народились після вилиття вод, забруднених меконієм?

А. Відсмоктування з верхніх дихальних шляхів здійснити після народження голівки дитини.

Б. Відразу після народження викласти дитину на живіт матері та швидко обсушити, звертаючи увагу на наявність крику.

В. У разі наявності дихання типу «гаспінг» з частотою менше 30 за хвилину перенести дитину на реанімаційний стіл та провести заключне висушування та забезпечення правильного положення.

Г. Після надання дитині положення на спині з помірно розігнутою головою провести відсмоктування спочатку з рота, потім з носа за допомогою одноразової гумової груші.

Д. Спостереження за дитиною, що передбачає оцінку наявності дихальних розладів, протягом 3-х годин після народження.

9.Яке правило забезпечення прохідності дихальних шляхів є хибним?

А. Відсмоктування з верхніх дихальних шляхів слід починати після народження голови.

Б. Відсмоктування проводити спочатку з рота, потім – з носа.

В. Використовувати для видалення секрету і слизу одноразову гумову грушу, у разу відсутності – стерильні одноразові катетери.

Г. Під час відсмоктування не вводити катетер або грушу надто енергійно або глибоко (не глибше 3 см від рівня губ у доношеного новонародженого і 2 см у передчасно народженої дитини).

Д. Тривалість відсмоктування не повинна перевищувати 5 секунд.

10. У дитини, яка народилась у стані асфіксії після 30 секунд вентиляції мішком і маскою ЧСС 100 за хвилину, з’явилось адекватне дихання і відсутній центральний ціаноз. Які повинні бути наступні дії?

А. Відразу перевести новонародженого у відділення інтенсивної терапії для спостереження і надання після реанімаційної допомоги.

Б. Викласти дитину на грудну клітку матері і забезпечити спостереження.

В. Залишити дитину на реанімаційному столі під джерелом променевого тепла і забезпечити спостереження.

Г. Призначити вільний потік кисню.

Д. Продовжувати ШВЛ протягом наступних 30 секунд.

5 курс. Асфіксія. Варіант №4.

1. Оцінити стан новонародженого за шкалою Апгар, якщо на 1-й хвилині життя у нього спостерігається ціаноз кінцівок, слабкі, неритмічні дихальні рухи, ЧСС 70 за хвилину, незначна флексія кінцівок, гримаса під час санації дихальних шляхів (балів).

А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 5 Д. 6

2. Яке показання до інтубації трахеї на будь-якому з етапів первинної реанімації є абсолютним?

А. Необхідність відсмоктати меконій з трахеї,

Б. Вентиляція мішком і маскою неефективна або довготривала,

В. Необхідність вводити ліки ендотрахеальним шляхом,

Г. Народження дитини з екстремально малою масою тіла.

Д. Оцінка за шкалою Апгар 0-1 бал.

3. Який критерій відповідає асфіксії важкого ступеню?

А. Оцінка за шкалою Апгар 3 бали. Б. рН – 7,1. В. Підвищена збудливість ЦНС.

Г. Пригнічені фізіологічні рефлекси. Д. Періодичні апное.

4. В якому випадку показане введення засобу для нормалізації судинного обєму крові новонародженому під час первинної реанімації?

А. Асфіксія при народженні будь-якого ступеню важкості.

Б. Асфіксія при народженні тяжкого ступеню.

В. Геморагічний синдром. Г. Пологова травма. Д. Симптоми гіповолемії.

5. Якого правила слід дотримуватися під час введення адреналіну?

А. Показання до застосування – ЧСС менше 100 за хвилину при народженні.

Б. Шлях уведення – тільки внутрішньовенний.

В. Вводять у вигляді 0, 01 % розчину.

Г. Розчин адреналіну вводять повільно.

Д. Під час первинної реанімації вводити не більше двох разів.

6. У дитини, яка народилась у стані асфіксії після 30 секунд вентиляції мішком і маскою ЧСС 100 за хвилину та неадекватне самостійне дихання. Які повинні бути наступні дії?

А. Відразу перевести новонародженого у відділення інтенсивної терапії для спостереження і надання після реанімаційної допомоги.

Б. Викласти дитину на грудну клітку матері і забезпечити спостереження.

В. Залишити дитину на реанімаційному столі під джерелом променевого тепла і забезпечити спостереження.

Г. Призначити вільний потік кисню.

Д. Продовжувати ШВЛ протягом наступних 30 секунд.

7. Який з початкових кроків допомоги дитині, яка народилась у стані асфіксії після вилиття вод, забруднених меконієм, є хибним?

А. Надати дитині положення на спині або на боці з помірно розігнутою назад головою з валиком під плечима

Б. Здійснити тактильну стимуляцію.

В.Відсмоктати вміст нижньої глотки під контролем прямої ларингоскопії.

Г. Інтубувати трахею і провести відсмоктування з неї.

Д. У разі відсутності самостійного дихання розпочати ШВЛ реанімаційним мішком через інтубаційну трубку.

8. У дитини, яка народилась у стані асфіксії, після проведення непрямого масажу серця та вентиляції мішком і маскою ЧСС 50 за хвилину . Які повинні бути наступні дії?

А. Відразу перевести новонародженого у відділення інтенсивної терапії для спостереження і надання після реанімаційної допомоги.

Б. Призначити вільний потік кисню.

В. Продовжувати ШВЛ протягом наступних 30 секунд.

Г. Продовжувати непрямий масаж серця та паралельно продовжувати ШВЛ протягом наступних 30 секунд.

Д. Інтубувати трахею і ввести ендотрахеально адреналін.

9. Пригнічення дихання у новонародженого після відновлення ЧСС і кольору шкіри на фоні ШВЛ за яких умов є показанням до застосування налоксону ?

А. Призначення матері анестетиків.

Б. Призначення матері магнію сульфату.

В. Призначення матері ненаркотичних анальгетиків.

Г. Призначення матері наркотичних анальгетиків (опіоїдів).

Д. Наркотична залежність матері.

10. Якою повинна бути координація непрямого масажу серця зі ШВЛ?

А. За 2 секунди потрібно 3 рази натиснути на грудину і провести 1 вентиляцію.

Б. За 2 секунди потрібно 2 рази натиснути на грудину і провести 2 вентиляції.

В. За 2 секунди потрібно 1 раз натиснути на грудину і провести 3 вентиляції.

Г. За 2 секунди потрібно 1 раз натиснути на грудину і провести 1 вентиляцію.

Д. 2 секунди потрібно 3 рази натиснути на грудину і провести 3 вентиляції.

5 курс. Бактеріальні інфекції. Варіант І.

1. Яка особливість шкіри характерна для новонародженого?

А.Недостатній розвиток мембрани між епідермісом і дермою.

Б. Секрет, що вкриває шкіру має кислу реакцію.

В. Потові залози морфологічно і функціонально зрілі.

Г. Недорозвинуті сальні залози.

Д. Знижена кількість поверхнево розташованих судин.

2 .Яка ознака характерна для флегмонозного омфаліту?

А. Загальний стан звичайно не порушений.

Б. Шкіра навколо пупка не змінена.

В. Пупкова ранка вкрита фібринозним нашаруванням.

Г. Наявність серозного відділю ванного з пупкової ранки.

Д. В загальному аналізі крові – відсутність запальних змін.

3 . Який метод лікування застосовується при простому омфаліті новонародженого?

А. Тільки місцева терапія.

Б. Місцева і антибіотикотерапія.

В. Місцева, антибіотикотерапія та дезинтоксикаційна.

Г. Місцева, антибіотикотерапія, дезинтоксикаційна та хірургічне втручання.

Д. Тільки антибіотикотерапія.

4. Який показник у новонародженого 1-ї доби життя відповідає лабораторним критеріям сепсису?

А. Лейкоцити 6 х 10(9)л

Б. Лейкоцити 20 х 10(9)л

В. Тромбоцити 120 Х 10(9)л

Г. Співвідношення паличкоядерних + інших незрілих нейтрофілів до загальної кількості нейтрофілів 0,1

Д. Абсолютна кількість паличкоядерних нейтрофілів 400/мм3

5 . Який фактор ризику характерний для нозокомеального сепсису?

А. Інфекції сечостатевої системи у матері? Б. Гіпертермія під час вагітності.

В. Хоріоамніоніт. Г. Тривалий безводний період.

Д. Наявність пупкового катетеру більше 7 діб.

6. Яку комбінацію антибіотиків застосовують при лікуванні лістеріозного сепсису?

А. Ампіцилін + гентаміцин Б. Ампіцилін + цефотаксим В. Ванкоміцин + амікацин

Г. Ванкоміцин + амікацин + метронідазол Д. Ампіцилін +цефотаксим + амікацин

7 . Який показник у новонародженого 1-ї доби життя відповідає лабораторним критеріям сепсису?

А. Лейкоцити 4 х 10(9)л

Б. Лейкоцити 20 х 10(9)л

В. Тромбоцити 180 Х 10(9)л

Г. Співвідношення паличкоядерних + інших незрілих нейтрофілів до загальної кількості нейтрофілів 0,1

Д. Абсолютна кількість паличкоядерних нейтрофілів 400/мм3

8 .Яку комбінацію а/біотиків застосовують в лікуванні неонатального сепсису з ураженням нирок?

А. Ампіцилін + гентаміцин

Б. Ампіцилін + цефотаксим

В. Ванкоміцин + амікацин

Г. Ванкоміцин + амікацин + метронідазол

Д. Ампіцилін +цефотаксим + амікацин

9. Який збудник викликає внутрішньоутробний гематогенний сепсис?

А. Staphylococcus aureus

Б . Streptococcus B

В. Lysteria monocytogenes

Г. Echerichia coli

Д. Klebsiella pneumoniae

10. Яку комбінацію антибіотиків застосовують при лікуванні неонатального сепсису з менінгітом?

А. Ампіцилін + гентаміцин

Б. Ампіцилін + цефотаксим

В. Ванкоміцин + амікацин

Г. Ванкоміцин + амікацин + метронідазол

Д. Ампіцилін +цефотаксим + амікацин

5 курс. Бактеріальні інфекції. Варіант ІІ.

1 . Яка особливість шкіри характерна для новонародженого?

А.Добре виражена мембрана між епідермісом і дермою.

Б. Секрет, що вкриває шкіру має нейтральну реакцію.

В. Потові залози морфологічно і функціонально зрілі.

Г. Недорозвинуті сальні залози.

Д. Знижена кількість поверхнево розташованих судин.

2.Коли з ’ являються ознаки захворювання при ранньому неонатальному сепсисі?

А. При народженні. Б. В першу добу життя. В. У перші 48 годин життя.

Г. У перші 72 години життя. Д. У першій тиждень життя.

3.Яку комбінацію антибіотиків застосовують при лікуванні стафілококового сепсису ?

А. Ампіцилін + гентаміцин

Б. Ампіцилін + цефотаксим

В. Ванкоміцин + амікацин

Г. Ванкоміцин + амікацин + метронідазол

Д. Ампіцилін +цефотаксим + амікацин

4 . Яка ознака характерна для некротичної флегмони?

А. Захворювання звичайно розвивається у першу добу життя.

Б. Типова локалізація – кінцівки.

В. Лікування – консервативне.

Г. Повинається з вояви щільної плями гіперемії, яке швидко збільшується в розмірі.

Д. Не характерне утворення рубців.

5 . Значення якого показника у новонародженого 1-ї доби життя відповідає лабораторним критеріям сепсису?

А. Лейкоцити 6 х 10(9)л

Б. Лейкоцити 20 х 10(9)л

В. Тромбоцити 180 Х 10(9)л

Г. Співвідношення паличкоядерних + інших незрілих нейтрофілів до загальної кількості нейтрофілів 0,3

Д. Абсолютна кількість паличкоядерних нейтрофілів 7 00/мм3

6 . Який збудник викликає ранній неонатальний сепсис?

А. Staphylococcus aureus . Б. Echerichia coli . В. Klebsiella pneumonia . Г. Proteus sp . Д. Streptococcus B .

7. Яку комбінацію антибіотиків застосовують при лікуванні неонатального сепсису з некротичним ентероколітом ?

А. Ампіцилін + гентаміцин

Б. Ампіцилін + цефотаксим

В. Ванкоміцин + амікацин

Г. Ванкоміцин + амікацин + метронідазол

Д. Ампіцилін +цефотаксим + амікацин

8 . Який фактор сприяє розвитку інтранатального сепсису?

А. ШВЛ більше 72 годин.

Б. Наявність назогастрального зонду.

В. Повне парентеральне харчування.

Г. Тривалий безводний період.

Д. Наявність пупкового катетеру більше 7 діб.

9. Який метод лікування застосовується при некротичній флегмоні новонародженого?

А. Тільки місцева терапія.

Б. Місцева і антибіотикотерапія.

В. Місцева, антибіотикотерапія та дезинтоксикаційна.

Г. Місцева, антибіотикотерапія, дезинтоксикаційна та хірургічне втручання.

Д. Тільки антибіотикотерапія.

10 . Якому антибіотику надають перевагу при лікуванні стафілококового сепсису?

А. Цефтриаксон

Б. Ванкоміцин

В. Амікацин

Г. Цефепим

Д. Іміпенем

5 курс. Бактеріальні інфекції. Варіант ІІІ.

1 . Яка особливість шкіри характерна для новонародженого?

А.Добре виражена мембрана між епідермісом і дермою.

Б. Секрет, що вкриває шкіру має кислу реакцію.

В. Сальні залози морфологічно і функціонально зрілі.

Г. Недорозвинуті вивідні протоки потових залоз.

Д. Знижена кількість поверхнево розташованих судин.

2. Який метод лікування застосовується при флегмонозному омфаліті новонародженого?

А. Тільки місцева терапія.

Б. Місцева і антибіотикотерапія.

В. Місцева, антибіотикотерапія та дезинтоксикаційна.

Г. Місцева, антибіотикотерапія, дезинтоксикаційна та хірургічне втручання.

Д. Тільки антибіотикотерапія.

3. Які клітини забезпечують першу лінію захисту при інвазії збудника?

А. Макрофаги , клітини ендотелію, тромбоцити.

Б. Поліморфноядерноклітинні лейкоцити

В. Мікрофаги.

Г. Т-лімфоцити

Д. В-лімфоцити

4. Які клітини забезпечують другу лінію захисту при інвазії збудника?

А. Макрофаги

Б. Клітини ендотелію

В. Тромбоцити

Г. Поліморфноядерноклітинні лейкоцити, мікрофаги

Д. Т- і В-лімфоцити

5. Які клітини забезпечують третю лінію захисту при інвазії збудника?

А. Макрофаги

Б. Клітини ендотелію

В. Тромбоцити

Г. Поліморфноядерноклітинні лейкоцити, мікрофаги

Д. Т- і В-лімфоцити

6 . Яка ознака характерна для бульозного імпетиго?

А. Захворювання розвивається в першу добу життя.

Б. Елементами висипу є пухирці або везикули на еритематозному тлі.

В. Згруповане розташування елементів висипу.

Г. Локалізація висипу – долоні та підошви.

Д. Ураження загоюються з утворенням рубців.

7. Який антибіотик застосовують при лікуванні сепсису, що викликаний Anaerobic bacteria?

А. Кліндаміцин Б. Ампіцилін В. Ванкоміцин Г. Амікацин Д. Тікарцилін

8 . Яка особливість імунітету характерна для новонародженого?

А. Підвищений хемотаксис та функціональна активність макрофагів,

Б. Підвищена активність лізоциму,

В. Високий вміст та функціональна активність Т – хелперів,

Г. Високий рівень IgM і IgA,

Д. Менший ніж у матері рівень Ig G .

9. Який показник у новонародженого 1-ї доби життя відповідає лабораторним критеріям сепсису?

А. Лейкоцити 6 х 10(9)л

Б. Лейкоцити 20 х 10(9)л

В. Тромбоцити 180 Х 10(9)л

Г. Співвідношення паличкоядерних + інших незрілих нейтрофілів до загальної кількості нейтрофілів 0,3

Д. Абсолютна кількість паличкоядерних нейтрофілів 400/мм3

10.Який антибіотик застосовують при лікуванні сепсису, викликаного Pseudomonas aeruginosa ?

А. Пеніцилін Б. Ампіцилін В. Ванкоміцин

Г. Амікацин Д. Тікарцилін

5 курс. Бактеріальні інфекції. Варіант ІV.

1 . Яка особливість імунітету характерна для новонародженого?

А. Підвищений хемотаксис та функціональна активність макрофагів,

Б. Знижена активність лізоциму,

В. Високий вміст та функціональна активність Т – хелперів,

Г. Низький рівень IgM і IgA,

Д. Менший ніж у матері рівень Ig G .

2. Яка ознака характерна для стафілококового синдрому обпаленої шкіри?

А. Захвор. починається з раптової гіперестезії шкіри та появи еритеми на обличчі і шкірних складках.

Б. Симптом Нікольского негативний.

В. Лікування – місцеве, антибіотикотерапії не потребує.

Г. Локалізація висипу – долоні та підошви.

Д. Ерозивні поверхні загоюються з утворенням рубців.

3. Яка ознака характерна для простого омфаліту?

А. Вираженя інтоксикація.

Б. Посилена венозна мережа.

В. Пупкова ранка вкрита фібринозним нашаруванням.

Г. Наявність серозного відбілювання з пупкової ранки.

Д. В загальному аналізі крові – запальні зміни.

4 . Яка особливість імунітету характерна для новонародженого?

А. Підвищений хемотаксис та функціональна активність макрофагів,

Б. Знижена активність лізоциму,

В. Знижений вміст та функціональна активність Т – хелперів,

Г. Високий рівень IgM і IgA,

Д. Менший ніж у матері рівень Ig G .

5 . Який збудник викликає пізній неонатальний сепсис?

А. Staphylococcus aureus

Б . Chlamidia trachomatis

В. Lysteria monocytogenes

Г. Mycoplasma spp

Д. Ureaplasma urealyticum

6. Який антибіотик є резервним при лікуванні неонатального сепсису?

А. Цефтриаксон Б. Ванкоміцин В. Амікацин Г. Еритроміцин Д. Іміпенем

7 . Який метод лікування застосовується при некротичному омфаліті новонародженого?

А. Тільки місцева терапія.

Б. Місцева і антибіотикотерапія.

В. Місцева, антибіотикотерапія та дезинтоксикаційна.

Г. Місцева, антибіотикотерапія, дезинтоксикаційна та хірургічне втручання.

Д. Тільки антибіотикотерапія.

8 . Який збудник викликає нозокомеальний сепсис?

А. Pseudomonas aeruginosa

Б . Chlamidia trachomatis

В. Lysteria monocytogenes

Г. Mycoplasma spp

Д. Ureaplasma urealyticum

9 . Який показник у новонародженого 1-ї доби життя відповідає лабораторним критеріям сепсису?

А. Лейкоцити 6 х 10(9)л

Б. Лейкоцити 20 х 10(9)л

В. Тромбоцити 120 Х 10(9)л

Г. Співвідношення паличкоядерних + інших незрілих нейтрофілів до загальної кількості нейтрофілів 0,1

Д. Абсолютна кількість паличкоядерних нейтрофілів 400/мм3

10 . Яку комбінацію антибіотиків застосовують при лікуванні стрептококового сепсису ?

А. Пеніцилін + амікацин Б. Ампіцилін + цефотаксим В. Ванкоміцин + амікацин

Г. Ванкоміцин + амікацин + метронідазол Д. Ампіцилін +цефотаксим + амікацин

5 курс. В/утробні інфекції (ВУІ). Варіант І

1. Яка риса є характерною для TORCH -інфекції?

А. У вагітних захворювання мають звичайно гострий перебіг.

Б. Інфікування плода відбувається лише за умови первинного інфікування вагітної.

В. Кожне захворювання має специфічні клінічні ознаки.

Г. У плода відбувається утворення Ig G , М і А?

Д. Збудники мають тропізм до певних органів та систем, в першу чергу – очі, ЦНС, серце та РЕС.

2. Який шлях інфікування плода характерний для хламідійної інфекції?

А. Висхідний та контамінаційний.

Б. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

3.Який тип ураження характерний для бластопатій?

А. Вади розвитку з порушенням формування осі зародка.

Б. Вади розвитку на органному або клітинному рівні (справжні вади).

В.Розвиток генералізованої запальної реакції з переважанням альтеративного і ексудативного компонентів з наступними фіброзно-склеротичними деформаціями органів.

Г. Розвиток маніфестної запальної реакції з ураженням різних органів і систем.

Д. Несправжні вади розвитку.

4. Яка схема лікування застосовується при вродженому лістеріозі?

А. Цитотект + віферон.

Б. Ацикловір + імуноглобулін + віферон.

В. Ампіцилін + гентаміцін.

Г. Піриметамін + сульфадимезин + лейко ворин.

Д. Пеніцилін або цефтріаксон.

5. Визначення якого класу антитіл у матері свідчить про гострий інфекційний процес?

А. Ig М, А, G

Б. Ig М, G

В. Ig G

Г. Ig А, М

Д. Ig А

6. Яка патологія характерна для пізніх фетопатій?

А. Циклопія.

Б. Аплазія нирок.

В. Аненцефалія.

Г. Гідроцефалія.

Д. Енцефаліт.

7. Характерними проявами якої ВУІ є кон’юнктивіт та інтерстиціальна пневмонія?

А. Цитомегалія.

Б. Неонатальний герпес.

В. Краснуха.

Г. Гонорея

Д. Хламідіоз

8. За наявності якого захворювання у матері можливий низхідний шлях інфікування плода?

А. Ендометрит.

Б. Пієлонефрит.

В. Сальпінгіт.

Г. Кольпіт.

Д. Токсоплазмоз.

9. Який шлях інфікування плода характерний для токсопламозу?

А. Переважно висхідний та контамінаційний, можливий трансплацентарний.

Б. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

10. Яке ускладнення вагітності та пологів у матері є фактором ризику ВУІ?

А. Ранній гестоз вагітної.

Б. Кесарський розтин.

В. Надмірна прибавка маси тіла під час вагітності.

Г. Передчасне відходження навколо плодових вод.

Д. Тазове передлежання плода.

5 курс. В/утробні інфекції (ВУІ). Варіант ІІ

1.Яке ускладнення вагітності та пологів у матері є фактором ризику ВУІ?

А. Ранній гестоз вагітної.

Б. Загроза переривання вагітності.

В. Надмірна прибавка маси тіла під час вагітності.

Г. Слабкість пологової діяльності та її медикаментозна стимуляція.

Д. Тазове передлежання плода.

2. Яке ускладнення вагітності та пологів у матері є фактором ризику ВУІ?

А. Ранній гестоз вагітної.

Б. Клінічно вузький таз.

В. Надмірна прибавка маси тіла під час вагітності.

Г. Багатоводдя.

Д. Тазове передлежання плода.

3. Яке ускладнення вагітності та пологів у матері є фактором ризику ВУІ?

А. Ранній гестоз вагітної.

Б. Кесарський розтин.

В. Надмірна прибавка маси тіла під час вагітності.

Г. Передчасне відходження навколо плодових вод.

Д. Тазове передлежання плода.

4.Яка патологія характерна для ранніх фетопатій?

А. Циклопія.

Б. Аплазія нирок.

В. Аненцефалія.

Г. Гідроцефалія.

Д. Енцефаліт.

5 Який шлях інфікування плода характерний для сифілісу?

А. Трансплацентарний та під час пологів.

Б. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

6. Визначення якого класу антитіл у матері свідчить про хронічний інфекційний процес?

А. Ig М, А, G

Б. Ig М, G

В. Ig G

Г. Ig А, М

Д. Ig А, G

7 . Який препарат призначається новонародженому з метою лікування вродженого хламідіозу?

А. Цитотект

Б. Ацикловір

В. Ампіцилін

Г. Еритроміцин або азітроміцин.

Д. Пеніцилін або цефтріаксон.

8. Який препарат призначається новонародженому, мати якого ВІЛ-інфікована та під час вагітності отримувала АРТ-профілатику?

А. Віферон.

Б. Ацикловір.

В. Зидовудин.

Г. Ламівудин.

Д. Невірапін.9. Яка схема лікування застосовується при вродженій герпесвірусній інфекції?

А. Цитотект + віферон.

Б. Ацикловір + імуноглобулін + віферон.

В. Ампіцилін + гентаміцін.

Г. Піриметамін + сульфадимезин + лейко ворин.

Д. Пеніцилін або цефтріаксон.

10. Для якої ВУІ характерними вадами розвитку є вади очей, серця та глухота?

А. Цитомегалія.

Б. Неонатальний герпес.

В. Краснуха.

Г. Токсоплазмоз.

Д. Вірусний гепатит В.

5 курс. В/утробні інфекції (ВУІ). Варіант ІІІ

1 .Який фактор визначає характер ураження при ВУІ?

А. Вік вагітної.

Б. Паритет вагітності та пологів.

В. Характер харчування під час вагітності.

Г. Стан імунної системи матері.

Д. Соціальний статус матері.

2. Який шлях інфікування характерний для токсоплазмозу?

А. Переважно висхідний та контаміційний, можливий транс плацентарний.

Б. Трансплацентарний

В. Висхідний

Г. Контаміційний

Д. Трансмембральний

3. Який шлях інфікування плода характерний для вірусного гепатиту В?

А. Переважно трансплацентарний, можливий контамінаційний.

Б. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

4. Який шлях інфікування плода характерний для СНІД?

А. Трансплацентарний та під час пологів.

Б. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

5. Визначення якого класу антитіл у матері свідчить про рецидив або реінфекцію ?

А. Ig М, А, G

Б. Ig М, G

В. Ig G

Г. Ig А, М

Д. Ig А

6. Який шлях інфікування плода характерний для гонореї?

А. Висхідний та під час пологів.

Б. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

7. Для якої ВУІ характерні везикульозно-бульозні ураження долонь та підошов, риніт, пневмонія, гепатоспленомегалія?

А. Герпес Б. Токсоплазмоз

В. Краснуха. Г. Сифіліс

Д. Хламідіоз

8. Який шлях інфікування плода характерний для лістеріозу?

А. Трансплацентарний та під час пологів.

Б. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

9. Яка схема лікування застосовується при вродженій цитомегаловірусній інфекції?

А. Цитотект + віферон.

Б. Ацикловір + імуноглобулін + віферон.

В. Ампіцилін + гентаміцін.

Г. Піриметамін + сульфадимезин + лейко ворин.

Д. Пеніцилін або цефтріаксон.

10. Який шлях інфікування плода характерний для герпесвірусної інфекції?

А. Переважно висхідний та контамінаційний, можливий трансплацентарний.

Б. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

5 курс. В/утробні інфекції (ВУІ). Варіант ІV

1. Який тип ураження характерний для ембріопатій?

А. Вади розвитку з порушенням формування осі зародка.

Б. Вади розвитку на органному рівні (справжні вади).

В.Розвиток генералізованої запальної реакції з переважанням альтеративного і ексудативного компонентів з наступними фіброзно-склеротичними деформаціями органів.

Г. Розвиток маніфестної запальної реакції з ураженням різних органів і систем.

Д. Несправжні вади розвитку.

2. Яка схема лікування застосовується при вродженому токсоплазмозі ?

А. Цитотект + віферон.

Б. Ацикловір + імуноглобулін + віферон.

В. Ампіцилін + гентаміцін.

Г. Піриметамін + сульфадимезин + лейко ворин.

Д. Пеніцилін або цефтріаксон.

3. Яка схема лікування застосовується при вродженій гонореї ?

А. Цитотект + віферон.

Б. Ацикловір + імуноглобулін + віферон.

В. Ампіцилін + гентаміцін.

Г. Піриметамін + сульфадимезин + лейко ворин.

Д. Пеніцилін або цефтріаксон

4. Визначення якого класу антитіл у матері свідчить про стан після реконвалесценції (латентний перебіг)?

А. Ig М, А, G

Б. Ig М, G

В. Ig G

Г. Ig А, М

Д. Ig А

5. Який препарат призначається новонародженому з метою лікування вродженого сифілісу?

А. Цитотект

Б. Ацикловір

В. Пеніцилін

Г. Еритроміцин або азітроміцин.

Д. Цефтріаксон.

6. Який шлях інфікування плода характерний для цитомегаловірусної інфекції?

А. Переважно висхідний та контамінаційний, можливий транс плацентарний.

Б. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

7. Який шлях інфікування плода характерний для вірусу краснухи?

А. Переважно висхідний та контамінаційний, можливий трансплацентарний.

Б. Гематогенний (транс плацентарний).

В. Висхідний.

Г. Контамінаційний.

Д. Трансмембральний.

8. За наявності якого захворювання у матері можливий висхідний шлях інфікування плода?

А. Ендометрит.

Б. Аднексит.

В. Сальпінгіт. Г. Кольпіт. Д. Токсоплазмоз.

9. Для якої ВУІ є характерними гідроцефалія, кальцифікати головного мозку, хоріоретиніт і судомний синдром?

А. Цитомегалія.

Б. Токсоплазмоз

В. Краснуха.

Г. Лістеріоз

Д. Хламідіоз

10. Які дані серологічного дослідження свідчать про ВУІ?

А. Відсутність Ig G в сироватці пуповинної крові.

Б. Наявність Ig G в сироватці пуповинної крові.

В. Наявність Ig М в сироватці пуповинної крові.

Г. Зниження Ig G у дитини протягом перших 6 місяів життя.

Д. Негативна ПЛР.

5 курс. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Варіант 1.

1. Який антиген системи резус найчастіше викликає утворення антитіл та розвиток ГХН?

А. …С

Б. ….D

В. ….Е

Г. ….с

Д. ….е

2. Яка особливість білірубінового обміну є характерною для новонароджених?

А. Зруйновані еритроцити є єдиним джерелом білірубіну

Б. Гемоліз еритроцитів підвищений.

В. Утворення білірубіну знижено.

Г. Підвищений рівень лігандину.

Д. Знижена активність ентерогепатичної циркуляції.

3. При який концентрації непрямого білірубіну в крові виникає ризик розвитку білі рубінової енцефалопатії, починаючи з 3-ї доби життя (мкмоль/л)?

А. 100

Б. 240

В. 300

Г. 340

Д. 400

4. Який симптомокомплекс характерний для стадії білірубінової інтоксикації?

А. М’язова гіпотонія, гіпорефлексія.

Б. Тремор, судоми.

В. Розвиток парезів, паралічів.

Г. Ригідність м’язів потилиці, опістотонус.

Д. Мозковий крик, симптом Грефе, ністагм.

5. Який показник є показанням для проведення операції замінного переливання крові новонародженим із ГХН за системою резус?

А. Нb в першу добу життя – 150 г/л.

Б. НБ пуповинної крові – 70 мкмоль/л.

В. Погодинний приріст – 8 мкмоль/л/год.

Г. НБ наприкінці першої доби життя – 100 мкмоль/л.

Д. НБ наприкінці другої доби життя – 200 мкмоль/л.

6 . На скільки нижче рівень прокоагулянтів (ІІ, УІІ ІХ, Х ) в плазмі крові при народженні у дитини по відношенню до дорослих?

А. 100% Б. 80-90% В. 60-70% Г. 50-60% Д. 40-60%

7 . Для профілактики геморагічної хвороби новонароджених використовують препарат:

А. Натрію етамзілат

Б. Етімізол

В. Канакіон

Г. Епсилон-амінокапронова кислота

Д. Тромбоцитарна маса

8 . Класична геморагічна хвороба новонароджених виникає в період:

А. 0-1 день Б. 2-3 дні В. 2-7 днів Г . 4-9 днів Д. Після 14 днів

9 . Який показник згортання крові характерний для геморагічного тромбоцитопенічного с - му?

А. Нормальний час згортання

Б. Подовжений час згортання

В. Подовжений час кровотечі

Г. Подовжений протромбіновий час

Д. Подовжений тромбіновий час

10 . Для профілактики геморагічної хвороби новонароджених доношеним дітям призначають 1% розчин вікасола в дозі:

А. 0,1-0,2 мл Б. 0,2-0,3 мл В. 0,3-0,5 мл Г. 0,4-0,6мл Д.0,7-0,8 мл

5 курс. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Варіант ІІ.

1.При якій комбінації групи крові та резус-належності матері і дитини можливий розвиток ГХН?

А. Мати А(ІІ) резус(-), дитина О(І) резус (+).

Б. Мати В(ІІІ) резус (+), дитина А(ІІ) резус (-).

В. Мати О(І) резус (+), дитина О(І) резус (-).

Г. Мати А(ІІ) резус (+), дитина О(І) резус (-).

Д. Мати В(ІІІ) резус (+), дитина О(І) резус (+).

2. Яка особливість білірубінового обміну є характерною для новонароджених?

А. Досить значним є утворення білірубіну з нееритроцитарних джерел.

Б. Гемоліз еритроцитів знижений.

В. Утворення білірубіну знижено.

Г. Підвищений рівень лігандину.

Д. Знижена активність ентерогепатичної циркуляції.

3. Який фактор ризику білі рубінової енцефалопатії є хибним?

А. Гіпоксія.

Б. Гіпоальбумінемія.

В. Гіпотермія.

Г. Гіпоглікемія.

Д. Гіпокальціємія.

4. Який симптомокомплекс характерний для стадії класичної ядерної жовтяниці?

А. М’язова гіпотонія, гіпорефлексія.

Б. Тремор, судоми.

В. Розвиток парезів, паралічів.

Г. Глухота, ДЦП.

Д. Затримка психомоторного розвитку.

5. Який показник є показанням для проведення операції замінного переливання крові новонародженим із ГХН за системою резус?

А. Нb в першу добу життя – 150 г/л.

Б. НБ пуповинної крові – 70 мкмоль/л.

В. Погодинний приріст – 5 мкмоль/л/год.

Г. НБ наприкінці першої доби життя – 200 мкмоль/л.

Д. НБ наприкінці другої доби життя – 250 мкмоль/л.

6 . Які з показників плазми крові при народженні дитини свідчать про тенденції до гіперкоагуляції?

А. Підвищення ПДФ.

Б.Підвищення антитромбіну ІІІ

В. Нізький рівень Х1 і Х11 факторів плазми крові

Г. Нормальний рівень У і У111 факторів плазми крові

Д. Нізкий рівень 11, У11, 1Х, Х факторів плазми крові

7 . Який з факторів відноситься до вітамін К залежних факторів?

А. ІІ Б. У В. УІІ Г . Х Д. ХІІ

8. Пізня геморагічна хвороба новонароджених починається з:

А. 3 дні Б. 5 дня В. 7 дня Г . 9 дня Д. 14 дня

9 . При якому синдромі тест Апта позитивний?

А. Геморрагична хвороба новонароджених Б. Гемофілія А

В. ДВЗ-синдром Г. Тромбоцитопенічний синдром

Д. Синдром «заковтнутої материнської крові »

10 . Для підвищення фнкциональной активності тромбоцитів призначається:

А.Вікасол

Б. Натрія етамзілат

В. Кальція глюконат

Г. Епсилон-амінокапронова кислота

Д. Гепарін

5 курс. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Варіант ІІІ.

1. Якому еритроцитарному антигену А притаманна найбільша агглютинабельність?

А. А1; Б. А2; В. А3; Г. А4; Д. А5.

2. Внаслідок якої причини ГХН резус-конфлікт рідко розвивається при перший вагітності?

А. Еритроцити плода не проникають через плаценту.

Б. Резус-антитіла не проникають через плаценту.

В. Під час першої вагітності не встигають утворитися резус-антитіла.

Г. Внаслідок стану фізіологічної імунної супресії вагітної знижена первинна імунна відповідь.

Д. Внаслідок проведення обов’язкової профілактики анти-резус-імуноглобуліну всім вагітним, які мають резус-негативну належність.

3. Який показник є характерним для анемічної форми ГХН?

А. Гемоглобін при народженні 100 г/л

Б. НБ пуповидної крові 80 мкмоль/л.

В. Загальний білок 40 г/л.

Г. Гепатолієнальний синдром.

Д. Блідість шкіри, яка з’являється наприкінці першого тижня життя.

4. Який метод використовують для антенатальної діагностики ГХП?

А. Кардіотокографія.

Б. Визначення біофізичного профілю плода.

В. Амніоцентез та визначення співвідношення лецитину та сфінгомієліну в навколоплідних водах.

Г. Ультразвукове дослідження.

Д. Аускультація серцебиття плода.

5. Який показник є показанням для проведення операції замінного переливання крові новонародженим із ГХН за системою резус?

А. Н b в першу добу життя – 150 г/л.

Б. H Б пуповинної крові – 70 мкмоль/л.

В. Погодинний приріст – 5 мкмоль/л/год.

Г. H Б наприкінці першої доби життя – 100 мкмоль/л.

Д. H Б наприкінці другої доби життя – 280 мкмоль/л.

6 . На який день життя новонародженого можуть падати фактори протромбінового комплексу до 30-40% норми дорослого?

А. 1-2 день

Б. 2-3 день

В. 3-4 день

Г . 4-5 день

Д. 5-6 день

7 . Який з факторів відноситься до вітамін К залежних факторів?

А. У Б. УІІ В. ХІІ Г . ХІ Д. УІІІ

8 . Виберіть фактори ризику розвитку геморагічної хвороби новонароджених:

А. Сахарний діабет у матери

Б. Приймання туріналу

В. Захворювання жовчовивідних шляхів у матер і

Г. Пієлонефрит вагітних

Гостра респіраторна вірусна інфекція

9.У новонароджених з якою патологією найчастіше зустрічається тромбоцитопенічний синдром?

А. Синдром дыхательных розладів

Б. Внутрішньоутробні інфекції

В. Гемолітічна хвороба новонароджених

Г. Діабетічна фетопатія

Д. Гемораг і чна хвороба новонароджених

10 . Яке ускладнення слід чекати при лікуванні вікасолом?

А. Г і пербілірубінемія

Б. Гіперкаліємія

В. Гіпокаліємія

Г. Гіпокальциемія

Д. Тромбоцитопенія

5 курс. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Варіант ІV.

1.На якому тижні гестації з’являється антиген D?

А. 4-6

Б. 6-8

В. 8-10

Г. 10-12

Д. 12-14

2.Чому ГХН за АВОсистемою може розвиватися у дитини, яка народжена при перший вагітності?

А. Анти-А і анти-В антитіла мають меншу молекулярну масу ніж анти-резус антитіла і легко проникають через плаценту.

Б. Внаслідок проникнення через плаценту природних α і β-аглютинінів матері, яка має групу крові О(І).

В. Більшість жінок, які мають групу крові О(І), сенсибілізовані до запліднення у зв’язку з тим, що антигени А і В не є еритроцит-специфічними.

Г. Антигени А і В більш імуногенні ніж антиген D.

Д. Всі відповіді вірні.

3. Який показник є характерним для вродженої жовтяничної форми ГХН?

А. Гемоглобін при народженні 200 г/л

Б. НБ пуповидної крові 100 мкмоль/л.

В. Загальний білок 40 г/л.

Г. Асцит.

Д. Блідість шкіри, яка з’являється наприкінці першого тижня життя

4.Який метод дозволяє підтвердити діагноз ГХН у дитини з жовтяницею?

А. Визначення групи крові, резус-належності новонародженого.

Б. Рівень пуповинного білірубіну.

В. Погодинний приріст білірубіну.

Г. Загальний аналіз крові з підрахунком еритроцитів.

Д. Пряма проба Кумбса.

5. Яку донорську кров використовують для замінного переливання крові новонародженому з ГХН, якщо у матері група крові А(ІІ) резус (-), а у дитини група крові О(І) резус (+)?

А. А(ІІ) резус (-)

Б. О(І) резус (-)

В. О(І) резус (+)

Г. А(ІІ) резус (+)

Д. Ермаса О(І) резус (+) і плазма АВ(ІУ).

6 . Який з факторів свідчить про гіпокоагуляційну спрямованість крові?

А. Підвищений рівень ПДФ Б. Скорочений тромбиновий час

В. Нізкий рівень антитромбіну ІІІ

Г. Підвищений рівень ензимів, що інгибують комплекс антитромбіну ІІІ

Д.Скорочений час фібринолізу

7 . З якої доби життя у новонароджених починається активне вироблення вітаміну К?

А. 1-3 Б. 2-4 В. 3-5 Г . 4-6 Д. 5-7 діб

8 . Застосування якого препарату вагітною може привести до розвитку геморагічній хворобі новонароджених?

А. Турінал Б. Окситацин В. Прогестерон Г Фенобарбітал Д. Вітамін Е

9.Який показник згортання крові відрізняє геморагічну хворобу новонароджених від спадкових коагулопатій?

А. Подовжений протромбіновий час

Б. Подовжений тромбіновий час

В. Подовжений час згортання крові

Г. Подовжений активний частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

Д. Нормальний час кровотечі

10 . При перевищенні якої дози вікасол може викликати гемоліз еритроцитів в перших п'ять діб життя?

А. 2 міліграми Б. 4 міліграми В. 6 міліграм Г. 8 міліграм Д. 10 міліграм в добу

5 курс. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Варіант V.

1. На якому тижні гестації з’являються антигени системи АВО?

А. 5-6

Б. 7-8

В. 9-10

Г. 11-12

Д. 13-14

2. Який чинник попередньої сенсибілізації при резус-конфлікті є хибним?

А. Аборт.

Б. Викидень.

В. Пологи.

Г. Вакцинація.

Д. Гемотрансфузії.

3. Який показник є характерним для набрякової форми ГХН?

А. Гемоглобін при народженні 200 г/л

Б. НБ пуповидної крові 100 мкмоль/л.

В. Загальний білок 40 г/л.

Г. Жовтяниця при народженні.

Д. Блідість шкіри, яка з’являється наприкінці першого тижня життя.

4. Який критерій характерний для фізіологічної жовтяниці?

А. З’являється на 2-3 добу життя (не раніше 36 годин).

Б.Максимум спостерігається на 7-10 день життя.

В. Тривалість жовтяниці 3-4 тижні.

Г. Рівень білірубіну може досягати на фоні її максимуму до 340 мкмоль/л.

Д. Рівень білірубіну підвищується за рахунок прямої фракції.

5. Яку донорську кров використовують для замінного переливання крові новонародженому з ГХН, якщо у матері група крові О(І) резус (+), а у дитини група крові А(ІІ) резус (-)?

А. А(ІІ) резус (-)

Б. О(І) резус (-)

В. О(І) резус (+)

Г. Ермаса О)І) резус (-) і плазма АВ(ІУ) або А(ІІ).

6 . Який максимальний з перерахованих рів е н ів тромбоцитів вважається тромбоцитопені єю ?

А. 200 000х109/л Б.190 000х109/л В. 170 000х109/л

Г . 150 000х109/л Д. 20 000х109/л

7 . Застосування яких препаратів може викликати у новонародженого геморагічний синдром?

А. Натрію етамзілат Б. Допамін В. Макроліди

Г. Захищені пеніциліни Д. Цефалоспорини ІІІ покоління

8 . Який з клінічних симптомів не характерний для геморагічної хвороби новонароджених?

А. Петехії

Б. Екхимози

В. Мелена

Г. Гематомезіс

Д. Гематоми в сідничній області ін'єкційного генезу

9. Ізоімунна тромбоцитопенія новонароджених пов'язана з:

А. Підвищеним механічним руйнуванням тромбоцитів

Б. Дією протитромбоцитарних антитіл, що утворюються у матер і в відповідь на тромбоцити дитини

В. Дією антитромбоцитарних антитіл матери, хворою на СКВ

Г. Підвищеним споживанням тромбоцитів

Д. Дією аутоантитіл до тромбоцитів

10 . Число Франка складає:

А. 20х109

Б. 30х109

В. 40х109

Г . 50х109

Д.60х109

5 курс. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Варіант VІ.

1.Яка особливість білірубінового обміну є характерною для новонароджених?

А. Зруйновані еритроцити є єдиним джерелом білірубіну.

Б. Гемоліз еритроцитів знижений.

В. Утворення білірубіну знижено.

Г. Підвищений рівень лігандину.

Д. Підвищена активність ентерогепатичної циркуляції.

2. Який чинник підвищує ризик розвитку ГХН у резус-негативної жінки?

А. Батько дитини – гетерозигота Dd.

Б. Батько дитини - гомозигота DD.

В. Дитина і мати несумісні за системою АВО.

Г. Резус-негативна жінка народжена від резус-негативної матері.

Д. Гіпореактивність Т-клітинного імунітету.

3. Який показник характерний для легкого ступеню ГХН?

А. Нb в першу добу життя – 90 г/л.

Б. Hb в першу добу життя – 140 г/л.

В. НБ пуповинної крові – 50 мкмоль/л.

Г. НБ пуповинної крові – 100 мкмоль/л.

Д. НБ пуповинної крові – 140 мкмоль/л.

4. Який рівень загального білірубіну в пуповинній крові характерний для більшості здорових новонароджених (мкмоль/л)?

А. 15-25 Б. 25-35 В. 35-45

Г. 45-55 Д. 55-65

5. В якому випадку показане введення антирезус-імуноглобуліну породіллі?

А. Мати резус(-), дитина резус (+), антитіл немає.

Б. Мати резус(-), дитина резус (+), антитіла є.

В. Мати резус(-), дитина резус (-), антитіл немає

Г. Мати резус(+), дитина резус (-), антитіл немає

Д. Мати резус(+), дитина резус (+), антитіл немає

6. До первинних геморагічних розладів відноситься:

А. Геморагічна хвороба новонароджених

Б. Декомпенсованний ДВЗ-синдром

В. Коагулопатичний синдром при гепатиті В

Г. Тромбоцитопенічний геморагічний синдром при синдромі Казабаха- Ме р ріта

Д. Геморагичний синдром при механічній жовтяниці

7 . Зміст вітаміну К в молозиві у матери складає:

А. 1 мкг/л Б. 2 мкг/л В. 3 мкг/л Г . 4 мкг/л Д. 5 мкг/л

8 . Яка найбільш характерна ознака геморагічної хвороби новонароджених?

А. Шлунков-кишкова кровотеча

Б. Кефалогематома

В. Пупочна кровотеча

Г. Носова кровотеча

Д. Генералізованний петех і альний висип і екхимози

9 . Трансимунна тромбоцитопенія новонароджених пов'язана з:

А. Підвищеним механічним руйнуванням тромбоцитів

Б. Дією протитромбоцитарних антитіл, що утворюються у матер і в відповідь на тромбоцити дитини

В. Дією антитромбоцитарних антитіл матери, хворою на СКВ

Г. Підвищеним споживанням тромбоцитів

Д. Дією аутоантитіл до тромбоцитів

10 . Стандартною терапевтичною дозою тромбоцитів для переливання вважається:

А.1-2х1011

Б.2-3х1011

В.3-4х1011

Г.4-5х1011

Д.5-6х11011

5 курс. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Варіант VІІ.

1. Яка особливість білірубінового обміну є характерною для новонароджених?

А. Зруйновані еритроцити є єдиним джерелом білірубіну.

Б. Гемоліз еритроцитів знижений.

В. Утворення білірубіну знижено.

Г. Знижений рівень лігандину.

Д. Знижена активність ентерогепатичної циркуляції.

2. Яка особливість є характерною для ГХН за АВО-системою?

А. Рідко розвивається при перший вагітності.

Б. Не зустрічається набрякова форма захворювання.

В. Часто поєднується із резус-конфліктом.

Г. Постнатальні форми часто ускладнюються білірубіновою енцефалопатією.

Д. Не потребує проведення ОЗПК.

3. Який показник характерний для середньої важкості ГХН?

А. Нb в першу добу життя – 90 г/л.

Б. Hb в першу добу життя – 160 г/л.

В. НБ пуповинної крові – 50 мкмоль/л.

Г. НБ пуповинної крові – 100 мкмоль/л.

Д. НБ пуповинної крові – 140 мкмоль/л.

4. Який показник є показанням для проведення замінного переливання крові новонародженим із ГХН за системою резус?

А. Нb в першу добу життя – 120 г/л.

Б. НБ пуповинної крові – 70 мкмоль/л.

В. Погодинний приріст – 5 мкмоль/л/год.

Г. НБ наприкінці першої доби життя – 100 мкмоль/л.

Д. НБ наприкінці другої доби життя – 200 мкмоль/л.

5.Який об’єм крові треба перелити під час операції замінного переливання крові новонародженому з ГХН, маса якого складає 3000 г (мл)?

А. 200 Б. 300 В. 400 Г. 500 Д. 600

6 . До первинних геморагічних розладів відноситься:

А. Декомпенсований ДВЗ-синдром

Б. Синдром Віскотта-Олдріча

В. Коагулопатичний синдром при гепатиті В

Г. Тромбоцитопенічний геморагічний синдром при синдромі Казабаха- Ме р ріта

Д. Гемораг і чний синдром при механічній жовтяниці

7 . Причиною К-гиповітаміноза при пізній геморагічній хворобі може бути:

А. Пологова травма

Б. Тяжка асфіксія

В. Недоношеність

Г. Довготривала діарея з мальабсорбцією жирів

Д. СДР ІІ типу

8 . Який з показників згортання крові характерний для геморагічної хвороби новонароджених?

А. Подовження часу згортання

Б. Подовження часу кровотечі

В . Скорочення часу згортання

Г. Скорочення АЧТЧ

Д. Зменшення кількості тромбоцитів

9 . До первинних тромбоцитопеній відноситься:

А. Гемобластоз

Б. Тромбоцитопенія при герпесній інфекції

В. Апластічна анемія

Г. Трансимунна тромбоцитопенія

Д. Тяжка асфіксія

10 . Для профілактики геморагічної хвороби новонароджених недоношеним дітям призначають 1% розчин вікасола в дозі:

А. 0,1-0,2 мл Б. 0,2-0,3 мл В. 0,3-0,5 мл Г. 0,4-0,6мл Д.0,7-0,8 мл

5 курс. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених. Варіант VІІІ.

1. Яка особливість білірубінового обміну характерна для новонароджених?

А. Зруйновані еритроцити є єдиним джерелом білірубіну.

Б. Гемоліз еритроцитів знижений.

В. Утворення білірубіну підвищено.

Г. Підвищений рівень лігандину.

Д. Знижена активність ентерогепатичної циркуляції.

2. Внаслідок чого у дітей з ГХН підвищується рівень прямого білірубіну на 5-6 добу життя?

А. Дискінезія жовчовивідних проток.

Б. Сепсис.

В. Порушення процесів кон’югації.

Г. Підвищення реабсорбції білірубіну в кишечнику.

Д. Синдром згущення жовчі.

3. Який показник характерний для важкого ступеню ГХН?

А. Нb в першу добу життя – 90 г/л.

Б. Hb в першу добу життя – 160 г/л.

В. НБ пуповинної крові – 50 мкмоль/л.

Г. НБ пуповинної крові – 100 мкмоль/л.

Д. НБ пуповинної крові – 130 мкмоль/л.

4. Який показник є показанням для проведення операції замінного переливання крові новонародженим із ГХН за системою резус?

А. Нb в першу добу життя – 150 г/л.

Б. НБ пуповинної крові – 90 мкмоль/л.

В. Погодинний приріст – 5 мкмоль/л/год.

Г. НБ наприкінці першої доби життя – 100 мкмоль/л.

Д. НБ наприкінці другої доби життя – 200 мкмоль/л.

5. Яке правило проведення замінного переливання крові новонародженому з ГХН є хибним?

А. Для ЗПК необхідно використовувати кров, заготовлену не пізніше 3-х останніх діб.

Б. Кров повинна бути обстежена на наявність збудників гепатиту В та С, ВІЛ, сифілісу.

В. При резус-конфлікті донорська кров повинна бути одногрупною з кров’ю дитини, резус-негативна.

Г. При АВ0-несумісності необхідна еритроцитарна маса або відмиті еритроцити 0(1) групи, ресуспензовані у плазмі АВ(1У) групи.

Д. Об’єм крові повинен дорівнювати ОЦК новонародженого.

6 . До вторинних геморагічних розладів відноситься:

А. Геморрагична хвороба новонароджених

Б. Синдром Віскотта-Олдріча

В. Декомпенсований ДВЗ-синдром

Г. Гемофілія А

Д. Афібріногенемія

7 . Рання геморагічна хвороба новонароджених виникає в терміни:

А. 24 години Б. 24-48 годин В. 48-64 години Г . 64- 72 години Д. 72-96 годин

8 . Яке із захворювань має нормальний час кровотечі?

А. ДВЗ-синдром Б. Геморрагична хвороба новонароджених

В. Геморрагичний тромбоцитопенічний синдром

Г. Геморрагичний тромбоцитопатичний синдром

Д. Аплазія мегакариоцитарного ростка

9 . При значній кровотечі у новонародженого з геморагічною хворобою новонароджених показано:

А. Переливанння крові Б. Нативної плазми

В. Тромбоцитарної маси Г. Епсилон-амінокапронової кислоти

Д. Свіжезамороженої плазми

1 0. Лабораторним критерієм ефективності переливання тромбоконцентрата є:

А. 20х109/л Б. 30х109В. 40х109/л Г . 50х109/л Д. 60х109

5 курс. Пневмопатії. Варіант І.

1. Який збудник може викликати вроджені трансплацентарні пневмонії?

А. Мікоплазма. Б. Вірус герпесу ІІ типу.

В. Клебсієла. Г. Токсоплазма.

Д. Стрептокок групи Б.

2. Які чинники сприяють розвитку вроджених трансплацентарних пневмоній?

А. Первинне інфікування TORCH-інфекцією під час вагітності.

Б. Тривалий безводний період.

В. Асфіксія важкого ступеню.

Г. Аномалії розвитку дихальної системи.

Д. Застосування реанімаційних заходів.

3. Які особливості характерні для перебігу синьогнійної пневмонії?

А. Проявляється на другому тижні, супроводжується кон’юнктивітом, типова інтерстиціальна форма.

Б. Проявляється у перші доби життя на фоні септицемії, має деструктивний характер.

В. Характерним є токсикоз, гепатомегалія, жовтяниця, ДВЗ-синдром, має дрібно вогнищеву або зливну форму, можливе утворення булл і абсцесів.

Г. Звичайно є одним з проявів сепсису, має деструктивний характер, під час санації дихальних шляхів відмічається мокротиння зеленуватого кольору.

Д. Звичайно захворювання починається з діареї, ентериту, потім наростає токсикоз, характерним є повільний розвиток ущільнення легеневої тканини.

4.Для новонароджених 1-ї доби з вродженою пневмонією бактеріальної етіології характерно:

А. С-реактивний протеїн негативний.

Б. Лейкоцити 15 х 10 9/л.

В. Тромбоцити 250 х 10 9 /л.

Г. Нейтрофіли сегментоядерні 69 %.

Д. Нейтрофіли паличкоядерні 4 %.

5. Які антибіотики для новонароджених з нозокоміальною пневмонією, що викликана грам-негативними збудниками?

А. Бензилпеницилін + гентаміцин. Б. Ампіцілін + гентаміцін.

В. Ванкоміцин + амікацин. Г. Цефотаксим + амікацин.

Д. Азитроміцин + амікацин.

6 . З яких речовин складається сурфактант ?

А. Білки та жири.

Б. Білки та вуглеводи.

В. Вуглеводи та жири.

Г. Білки, жири та вуглеводи.

Д. Фосфоліпіди.

7.Який гормон гальмує синтез сурфактанту?

А. Кортизол. Б. Адреналін. В. Інсулін. Г. Тироксін. Д. Естріол.

8. Яка рентгенографічна картина характерна для СДР?

А. Посилення та деформація легеневого малюнку.

Б. Дифузне підвищення прозорості легень.

В. Дифузний сітчасто-зернистий малюнок.

Г. Вогнищеві тіні у верхівкових легеневих полях.

Д. Розширення коренів легень з втратою їх структурності.

9. Яким новонародженим показане призначення екзогенного сурфактанту з лікувальною метою?

А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів.

Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г.

В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г.

Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г.

Д. Новонародженим з клінічно й рентгенологічно підтвердженим діагнозом СДР, яким проводиться ШВЛ через ендотрахеальну трубку.

10. Який початковий параметр ШВЛ є вірним?

А. ЧВ 70 за хвилину. Б. РІР 30 см вод.ст.

В. РЕЕР 5 см вод.ст. Г. F іО2 0,2.

Д. Ті n 0,6 сек.

5 курс. Пневмопатії. Варіант ІІ.

1. Який збудник може викликати вроджені трансплацентарні пневмонії?

А. Хламідія. Б. Ентерокок.

В. Синьогнійна паличка. Г. Золотавий стафілокок.

Д. Лістерія.

2. Які чинники сприяють розвитку вроджених інтранатальних пневмоній?

А. Затримка внутрішньоутробного розвитку.

Б. Тривалий безводний період.

В. Вроджені вади серця.

Г. Аномалії розвитку дихальної системи.

Д. Застосування реанімаційних заходів.

3. Які особливості характерні для перебігу клебсієльозної пневмонії?

А. Проявляється на другому тижні, супроводжується кон’юнктивітом, типова інтерстиціальна форма.

Б. Проявляється у перші доби життя на фоні септицемії, має деструктивний характер.

В. Характерним є токсикоз, гепатомегалія, жовтяниця, ДВЗ-синдром, має дрібно вогнищеву або зливну форму, можливе утворення булл і абсцесів.

Г. Звичайно є одним з проявів сепсису, має деструктивний характер, під час санації дихальних шляхів відмічається мокротиння зеленуватого кольору.

Д. Звичайно захворювання починається з діареї, ентериту, потім наростає токсикоз, характерним є повільний розвиток ущільнення легеневої тканини.

4. Який показник характерний для новонароджених першої доби життя з вродженою пневмонією бактеріальної етіології?

А. С-реактивний протеїн негативний. Б. Лейкоцити 28 х 10 9/л.

В. Тромбоцити 250 х 10 9 /л. Г. Нейтрофіли сегментоядерні 69 %.

Д. Нейтрофіли паличкоядерні 4 %.

5. Які антибіотики рекомендуються для призначення новонародженим з нозокоміальною пневмонією, що викликана синьогнійною паличкою?

А. Бензилпеницилін + гентаміцин. Б. Ампіцілін + гентаміцін.

В. Ванкоміцин + амікацин. Г. Цефтазидим+ амікацин.

Д. Азитроміцин + амікацин.

6 .Яка речовина є основною складовою сурфактанту?

А. Фосфатидилхолін. Б. Фосфатидилгліцерол.

В. Фосфатидилінозитол. Г. Холестерин.

Д. Сфінгомієлін.

7.Який чинник зменшує ризик виникнення СДР?

А.Кесарський розтин без пологової діяльності.

Б. Резус-гемолітична хвороба. В. Вроджений гіпотиреоз.

Г. Тривалий безводний період. Д. Холодова травма.

8. Який показник оцінюється за шкалою Сильвермана?

А. Колір шкіри.

Б. Рефлекси.

В. М ’ язовий тонус.

Г. Частота дихань.

Д. Експіраторний стогін.

9. Вкажіть хибне положення стосовно можливого ускладнення сурфактантзамісної терапії?

А. Синдром витікання повітря.

Б. Гіпероксія.

В. Гіпокапнія.

Г.Легенева кровотеча.

Д. Пневмонія.

10. Який початковий параметр ШВЛ є вірним?

А. ЧВ 70 за хвилину.

Б. РІР 30 см вод.ст.

В. РЕЕР 10 см вод.ст.

Г. F іО2 0,6.

Д. Ті n 0,6 сек.

5 курс. Пневмопатії. Варіант ІІІ.

1. Який збудник може викликати вроджені інтранатальні пневмонії?

А. Вірус краснухи. Б. Вірус герпесу І типу.

В. Хламідія. Г. Токсоплазма.

Д. Бліда спірохета.

2. Які чинники сприяють розвитку постнатальних нозокоміальних пневмоній?

А. Інфекційні захворювання у матері.

Б. Тривалий безводний період.

В. Вроджені вади серця.

Г. Аномалії розвитку дихальної системи.

Д. Застосування реанімаційних заходів.

3. Які особливості характерні для перебігу стафілококової пневмонії?

А. Типовим є обструктивний синдром.

Б. Супроводжується кон’юнктивітом, ринітом.

В. Характерна інтоксикація, вогнища деструкції в легенях та легенево-плевральні ускладнення.

Г. Характерним є прояви нейротоксикозу.

Д. Характерним є енцефаліт, ДВЗ-синдром

4. Що характерно для новонароджених 1-ї доби з вродженою пневмонією бактеріальної етіології?

А. С-реактивний протеїн негативний. Б. Лейкоцити 15 х 10 9/л.

В. Тромбоцити 150 х 10 9 /л. Г. Нейтрофіли сегментоядерні 69 %.

Д. Нейтрофіли паличкоядерні 4 %.

5. Які антибіотики рекомендуються новонародженим зі стафілококовою пневмонією?

А. Бензил-пеницилін + гентаміцин.

Б. Ампіцілін + гентаміцін.

В. Ванкоміцин + амікацин.

Г. Цефтазидим+ амікацин.

Д. Азитроміцин + амікацин.

6 . Яка складова сурфактанту сприяє зниженню поверхневого натягу альвеол? А.Фосфатидилхолін.

Б. Фосфатидилгліцерол.

В. Фосфатидилінозитол.

Г. Холестерин.

Д. Сфінгомієлін.

7. Який чинник сприяє розвитку дефіциту сурфактанта?

А. Материнський стрес.

Б. Затримка внутрішньоутробного розвитку

В. Тривалий безводний період.

Г. Наркоманія.

Д. Гіпероксія.

8. Який показник оцінюється за шкалою Доунса?

А. Роздування крил носа. Б. Рефлекси.

В. М ’ язовий тонус. Г. Частота дихань.

Д. Синхронність рухів грудної клітки та живота на вдосі.

9.Яке показання щодо проведення СДППТ є вірним?

А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів.

Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г.

В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г.

Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г.

Д. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів та ознаками СДР (1-3 бали за шкалою Сильвермана або Доунса).

10. Який початковий параметр ШВЛ є вірним?

А. ЧВ 30 за хвилину.

Б. РІР 30 см вод.ст.

В. РЕЕР 5 см вод.ст.

Г. F іО2 0,6.

Д. Ті n 0,4 сек.

5 курс. Пневмопатії. Варіант ІV.

1. Який збудник може викликати вроджені інтранатальні пневмонії?

А. Аденовірус.

Б. РС-вірус.

В. Пневмокок.

Г. Цитомегаловірус.

Д. Бліда спірохета.

2. Які чинники сприяють розвитку постнатальних «домашніх» пневмоній?

А. Інфекційні захворювання у матері під час вагітності.

Б. Тривалий безводний період.

В. Асфіксія при народженні.

Г. Застосування реанімаційних заходів.

Д. Недоношеність.

3. Які особливості характерні для перебігу пневмонії, що викликані РС-вірусом?

А. Типовим є обструктивний синдром.

Б. Супроводжується кон’юнктивітом, ринітом.

В. Характерна інтоксикація, вогнища деструкції в легенях та легенево-плевральні ускладнення.

Г. Характерним є прояви нейротоксикозу.

Д. Характерним є енцефаліт, ДВЗ-синдром

4. Який показник характерний для новонароджених першої доби життя з вродженою пневмонією бактеріальної етіології?

А. С-реактивний протеїн негативний.

Б. Лейкоцити 15 х 10 9/л.

В. Тромбоцити 250 х 10 9 /л.

Г. Нейтрофіли сегментоядерні 84 %.

Д. Нейтрофіли паличкоядерні 4 %.

5. Який антибіотик є резервним при лікуванні пізньої вентилятор асоційованої пневмонії?

А. Кліндаміцин. Б. Цефепім. В. Іміпенем. Г. Ципрофлоксацин. Д. Азитроміцин.

6. Яку функцію сурфактанту виконують гідрофільні білки-апопротеїни А і D ?

А. Знижують поверхневий натяг в альвеолах.

Б. Забезпечують антибактеріальний захист легенів.

В. Гальмують медіатори запалення.

Г. Поліпшують функцію мукоциліарної системи.

Д. Збільшують поверхневий натяг в альвеолах.

7. Який чинник зменшує ризик розвитку СДР?

А. Асфіксія важкого ступеню.

Б. Внутрішньоутробна інфекція.

В. Тривалий безводний період.

Г. Кровотеча.

Д. Цукровий діабет.

8. Яка оцінка за шкалою Сільвермана-Доунса свідчить про дих. недостатність важкого ступеню?

А. 0-1 Б. 2-3 В. 4-5 Г. 6-7 Д. 7-9

9. Яке показання щодо проведення СДППТ є вірним?

А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів.

Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г.

В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г.

Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г.

Д. Недоношеним з гестаційним віком більше 32 тижнів та ознаками СДР (4-6 балів за шкалою Сильвермана або Доунса).

10. Який РаО2 повинна забезпечувати ефективна ШВЛ у новонародженого з СДР (мм.рт.ст.)?

А. 20-30

Б. 30-40

В. 40-50

Г. 50-70

Д. 70-80

5 курс. Пневмопатії. Варіант V.

1. Який збудник може викликати постнатальні нозокоміальні пневмонії?

А. Золотавий стафілокок.

Б. Вірус герпесу І типу.

В. Хламідія.

Г. Токсоплазма.

Д. Бліда спірохета.

2. Які аускультативні дані є характерними для вроджених пневмоній?

А. Жорстке дихання, різнокаліберні вологи хрипи.

Б. Жорстке дихання, сухі свистячи хрипи.

В. Жорстке дихання, дрібно пухирчасті вологи хрипи.

Г. Ослаблене дихання, дрібно пухирчасті хрипи, крепітація.

Д. Ослаблене дихання без хрипів.

3. Які особливості характерні для перебігу пневмонії, що викликана аденовірусом?

А. Типовим є обструктивний синдром.

Б. Супроводжується кон’юнктивітом, ринітом.

В. Характерна інтоксикація, вогнища деструкції в легенях та легенево-плевральні ускладнення.

Г. Характерним є прояви нейротоксикозу.

Д. Характерним є енцефаліт, ДВЗ-синдром

4. Що характерно для новонароджених 1-ї доби з вродженою пневмонією бактеріальної етіології?

А. С-реактивний протеїн негативний.

Б. Лейкоцити 15 х 10 9/л.

В. Тромбоцити 250 х 10 9 /л.

Г. Нейтрофіли сегментоядерні 69 %.

Д. Нейтрофіли паличкоядерні 18 %.

5. Який препарат ефективний при лікуванні анаеробної інфекції?

А. Ванкоміцин

Б. Цефепім.

В. Імипенем

Г. Цмпрофлоксацин. Д. Метронідазол

6.Яке положення стосовно функції сурфактанту є хибним?

А.Знижує поверхневий натяг альвеол.

Б. Забезпечує антибактеріальний захист легенів.

В. Гальмує медіатори запалення.

Г. Поліпшує функцію мукоциліарної системи.

Д. Збільшує поверхневий натяг в альвеолах.

7. Який чинник спричиняє СДР?

А. Материнський стрес.

Б. Затримка внутрішньоутробного розвитку

В. Тривалий безводний період.

Г. Наркоманія. Д. Цукровий діабет.

8. Яке харчування призначається новонародженим із СДР середньо -важкого ступеню в 1-у добу?

А. Ентеральне груддю матері.

Б. Ентеральне з чашечки.

В. Ентеральне через зонд.

Г. Мінімальне трофічне харчування.

Д. Парентеральне.

9. Яким новонародженим показане профілактичне призначення екзогенного сурфактанту?

А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів.

Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г.

В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г.

Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г.

Д. Недоношени з гестац. віком більше 32 тижнів і масою 1250 г, у яких підтверджено незрілість легень.

10. Який РаСО2 повинна забезпечувати ефективна ШВЛ у новонародженого із СДР (мм.рт.ст.)?

А. 20-30 Б. 30-40 В. 40-60 Г. 60-70 Д. 70-80

5 курс. Пневмопатії. Варіант VІ.

1. Який збудник частіше викликає ранні вентилятор - асоційовані пневмонії?

А. Клебсієла.

Б. Синьогнійна паличка.

В. Ентерокок.

Г. Гемофільна паличка.

Д. Ентерокок.

2. Які особливості характерні для перебігу хламідійної пневмонії?

А. Проявляється на другому тижні, супроводжується кон’юнктивітом, типова інтерстиціальна форма.

Б. Проявляється у перші доби життя на фоні септицемії, має деструктивний характер.

В. Характерним є токсикоз, гепатомегалія, жовтяниця, ДВЗ-синдром, має дрібно вогнищеву або зливну форму, можливе утворення булл і абсцесів.

Г. Звичайно є одним з проявів сепсису, має деструктивний характер, під час санації дихальних шляхів відмічається мокротиння зеленуватого кольору.

Д. Звичайно захворювання починається з діареї, ентериту, потім наростає токсикоз, характерним є повільний розвиток ущільнення легеневої тканини.

3. Які особливості характерні для перебігу с пневмонії, що викликана вірусом грипу?

А. Типовим є обструктивний синдром.

Б. Супроводжується кон’юнктивітом, ринітом.

В. Характерна інтоксикація, вогнища деструкції в легенях та легенево-плевральні ускладнення.

Г. Характерним є прояви нейротоксикозу.

Д. Характерним є енцефаліт, ДВЗ-синдром

4. Який критерій свідчить про можливий розвиток вродженої пневмонії у недоношеного новонародженого з дихальною недостатністю ?

А. Відшарування плаценти у матері.

Б. Виявлення нодозно-ретикулярної сітки на рентгенограмі.

В. Лецитин-сфінгомієліновий коефіцієнт менше 2.

Г. Пінний тест негативний.

Д. С-реактивний протеїн позитивний.

5. Який препарат ефективний при лікування анаеробної інфекції?

А. Ванкоміцин. Б. Цефепім. В. Імипенем.

Г. Ципрофлоксацин. Д. Метронідазол.

6.В якому гестаційному віці починається синтез сурфактанту у плода (тижнів)?

А. 16-20 Б. 20-24 В. 24-28 Г. 28-32 Д. 32-34

7. Який чинник підвищує ризик розвитку СДР?

А. Материнський стрес.

Б. Затримка внутрішньоутробного розвитку

В. Тривалий безводний період.

Г. Наркоманія.

Д. Кесарський розтин без пологової діяльності.

8.Вкажить хибне положення стосовно протипоказання до призначення мінімального трофічного харчування новонародженому із СДР?

А. Наявність внутрішньошлуночкового крововиливу.

Б. Стаз в шлунку. В. Блювота з домішками жовчі.

Г. Млява перистальтика. Д. Кров у стільці.

9.До якої групи екзогенних сурфактантів відносяться Сукрім та Curosurf ?

А. Натуральний людський.

Б. Натуральний тваринний з легень свиней.

В. Натуральний тваринний з легень великої рогатої худоби.

Г. Напівсинтетичний.

Д.Синтетичний.

10. Який S рО2 повинна забезпечувати ефективна ШВЛ у новонародженого з СДР (%)?

А. 70-75 Б. 75-80

В. 80-85 Г. 85-90

Д. 90-95

5 курс. Пневмопатії. Варіант VІІ.

1. Який збудник частіше викликає пізні вентилятор-асоційовані пневмонії?

А. Пневмокок.

Б. Синьогнійна паличка.

В. Стафілокок.

Г. Гемофільна паличка.

Д. Протей.

2. Які особливості характерні для перебігу стрептококової групи Б пневмонії?

А. Проявляється на другому тижні, супроводжується кон’юнктивітом, типова інтерстиціальна форма.

Б. Проявляється у перші доби життя на фоні септицемії, має деструктивний характер.

В. Характерним є токсикоз, гепатомегалія, жовтяниця, ДВЗ-синдром, має дрібно вогнищеву або зливну форму, можливе утворення булл і абсцесів.

Г. Звичайно є одним з проявів сепсису, має деструктивний характер, під час санації дихальних шляхів відмічається мокротиння зеленуватого кольору.

Д. Звичайно захворювання починається з діареї, ентериту, потім наростає токсикоз, характерним є повільний розвиток ущільнення легеневої тканини.

3. Які особливості характерні для перебігу пневмонії, що викликана вірусом герпесу?

А. Типовим є обструктивний синдром.

Б. Супроводжується кон’юнктивітом, ринітом.

В. Характерна інтоксикація, вогнища деструкції в легенях та легенево-плевральні ускладнення.

Г. Характерним є прояви нейротоксикозу.

Д. Характерним є енцефаліт, ДВЗ-синдром

4.Які антибіотики рекомендуються для призначення новонародженим з проявами пневмонії в якості стартової емпіричної терапії?

А. Бензилпеніцилін + гентаміцин.

Б. Ампіцілін + гентаміцін.

В. Ванкоміцин + амікацин.

Г. Цефотаксим + Амікацин.

Д. Цефепім + амікацин.

5. Який препарат застосовується при лікуванні цитомегаловірусної пневмонії?

А Ванкоміцин. Б. Цитотект. В. Імипенем.

Г. Ципрофлоксацин. Д. Метронідазол.

6.З якого гестац. віку синтез сурфактанту стає достатнім для забезпеч. ефективного газообміну?

А. 20-23 Б. 24-27 В. 28-31 Г. 32-33 Д. 34-35

7. За допомогою якого методу діагностується дефіцит сурфактанту у плода?

А. Визначення біофізичного профілю плода.

Б. Кардіотокографія.

В. Ультразвукове дослідження.

Г. Визначення співвідношення лецитину та сфінгомієліну в навколоплідних водах.

Д. Амніоскопія.

8. Які антибіотики призначають новонародженим із СДР як стартову емпіричну терапію?

А. Цефтазидим + амікацин. Б. Тієнам + амікацин.

В. Ванкоміцин + амікацин. Г. Цефтріаксон + роваміцин.

Д. Ампіцилін + гентаміцин.

9. Який початковий параметр ШВЛ є вірним?

А. ЧВ 50 за хвилину.

Б. РІР 30 см вод.ст.

В. РЕЕР 10 см вод.ст.

Г. F іО2 0,2.

Д. Ті n 0,6 сек.

10. Яке показання до проведення високочастотної осциляторної вентиляції ( HFOV ) є вірним?

А. Неадекватність показників газів крові при РІР більше 30 см вод.ст. й Fi О2 більше 0,6.

Б. Неадекватність показників газів крові при РІР більше 40 см вод.ст. й Fi О2 більше 0,6.

В. Неадекватність показників газів крові при РІР більше 50 см вод.ст. й Fi О2 більше 0,6.

Г. Неадекватність показників газів крові при РІР більше 30 см вод.ст. й Fi О2 більше 0,8.

Д. Неадекватність показників газів крові при РІР більше 30 см вод.ст. й Fi О2 більше 0,9.

5 курс. Пневмопатії. Варіант VІІІ.

1. Внаслідок інтранатального інфікування яким збудником пневмонії у дітей можуть розвиватися через декілька тижнів?

А. Вірус краснухи. Б. Вірус герпесу І типу. В. Хламідія.

Г. Токсоплазма. Д. Бліда спірохета.

2. Які особливості характерні для перебігу колібацилярної пневмонії?

А. Проявляється на другому тижні, супроводжується кон’юнктивітом, типова інтерстиціальна форма.

Б. Проявляється у перші доби життя на фоні септицемії, має деструктивний характер.

В. Характерним є токсикоз, гепатомегалія, жовтяниця, ДВЗ-синдром, має дрібно вогнищеву або зливну форму, можливе утворення булл і абсцесів.

Г. Звичайно є одним з проявів сепсису, має деструктивний характер, під час санації дихальних шляхів відмічається мокротиння зеленуватого кольору.

Д. Звичайно захворювання починається з діареї, ентериту, потім наростає токсикоз, характерним є повільний розвиток ущільнення легеневої тканини.

3. Яка ознака є хибною щодо особливостей проявів пневмонії у недоношених дітей?

А. Лихоманка. Б. Дихальна недостатність з нападами апное. В. Токсикоз.

Г. Персистенція фетальних шунтів.

Д. Симптом Кравец (пінисті виділення з рота).

4. Якої групи антибіотики рекомендуються для лікування хламідійної пневмонії?

А. Пеніциліни. Б. Цефалоспорини.

В. Аміноглікозиди. Г. Макроліди.

Д. Карбопенеми.

5. Який препарат застосовується при лікуванні герпесвірусної пневмонії?

А Ванкоміцин. Б. Цитотект.

В. Ацикловір. Г. Ципрофлоксацин.

Д. Метронідазол.

6.Яке положення стосовно функції сурфактанту є хибним?

А.Знижує поверхневий натяг альвеол.

Б. Забезпечує антибактеріальний захист легенів.

В. Гальмує медіатори запалення.

Г. Поліпшує функцію мукоциліарної системи.

Д. Збільшує поверхневий натяг в альвеолах.

7. За допомогою якого методу визначається зрілість легенів у щойно народженої дитини?

А. Рентгенографія органів грудної клітини.

Б. Пінний тест Клементса.

В. Аускультація легень.

Г. Біохімічний аналіз крові.

Д. КОС.

8. Яким новонародженим показане профілактичне призначення екзогенного сурфактанту?

А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів.

Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г.

В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г.

Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г.

Д. Недоношеним з ознаками СДР незалежно від гестаційного віку.

9. Який початковий параметр ШВЛ є вірним?

А. ЧВ 70 за хвилину.

Б. РІР 20 см вод.ст.

В. РЕЕР 10 см вод.ст.

Г. F іО2 0,2.

Д. Ті n 0,6 сек.

10.Що призначається всім вагітним із загрозою передчасних пологів в терміні 24-34 гестації, у разі потреби – до 36 тижнів, особливо якщо пренатальний тест виявляє незрілість легенів з метою профілактики СДР?

А. Кортикостероїди. Б. Естрогени.

В. Тиреоїдні гормони. Г. Адреналін.

Д. Інсулін.

5 курс. Пологова травма. Варіант І.

1. Клінічні симптоми спінальної пологової травми

А. Респіраторні порушення

Б. Дистонія м ’ язів

В. Рухові порушення

Г. Судоми

Д. Всі зазначені симптоми, крім судом

2. Характерною ознакою кефалогематоми є:

А. Флюктуація при пальпації

Б. Пульсує, розташована частіше в області лобу

В. Чітко обмежена лініями черепних швів

Г. Виражений больовий синдром

Д. Вип’ячування мозкових оболонок і речовини мозку через тім’ячко

3. Сприяє розвитку пологової травми:

А. Кесарський розтин

Б. Відшарування плаценти

В. Звужений таз матері

Г. Анемія вагітних

Д. Гестаційний пієлонефрит

4 . Який найбільш інформативний метод для діагностики внутрішньошлуночкових крововиливів?

А. Електроенцефалографія

Б. Пункція шлуночків

В.Рентгенографія

Г. Нейросонографія

Д. Люмбальна пункція

5. Крововилив у шлуночки мозку розвивається внаслідок розриву судин:

А. Кори мозку

Б. Субарахноідального простору

В. Хоріоідального сплетіння

Г. Хребетних артерій

Д. Передньої, задньої та середньої мозкових артерій.

6. При верхньому паралічі Дюшена-Ерба пошкоджуються нервові волокна, які йдуть від:

А. СI- С II сегментів Б. СIII-СIV сегментів В. СV- СVI сегментів

Г. СVII- TI сегментів Д. ТI- ТII сегментів

7.При внутрішньочерепних крововиливах клінічні ознаки залежать від:

А. Від стану серцево-судинної системи дитини

Б. Величини крововтрати та локалізації гематоми

В. Порушення ауторегуляції мозкового кровотоку

Г. Зростання мозкового кровотоку

Д. Геморагічних розладів

8.Проявом внутрішньочерепного крововиливу не є:

А. Судоми Б. Артеріальна гіпотонія В. Вибухання великого тім ’ ячка

Г. Гепатоспленомегалія Д. Ністагм

9.Які чинники з боку матері сприяють розвитку пологової травми?

А. Багатоплідна вагітність

Б. Вікові першороділлі

В. Затяжні та стрімкі пологи

Г. Маловоддя

Д. Все вище перераховане

10.Яке обстеження необхідно провести, якщо діаметр кефалогематоми більше 6см?

А. Люмбальну пункцію

Б. Рентгенографію черепа

В. Біохімічне дослідження крові

Г. Комп’ютерну томографію

Д. Пункцію кефалогематоми

5 курс. Пологова травма. Варіант ІІ.

1.Які ознаки внутрішньошлуночкового крововиливу ?

А. Мозковий крик Б. Судоми В. Артеріальна гіпотонія

Г. Ціаноз або блідість Д. Всі відповіді правильні

2. Нехарактерна для пологової пухлини ознака:

А. Переходить за межі черепних швів

Б. На поверхні пухлини виявляються чисельні петехії та екхімози

В. Проходить через 1-3 дні

Г. Є причиною розвитку постгеморагічної анемії

Д. Лікування не потребує

3. Клінічні ознаки перелому плечової кістки:

А.Деформація

Б. Відсутність активних рухів ураженої кінцівки

В. Біль при пасивних рухах

Г. Супроводжується «тріском»

Д. Всі відповіді правильні

4.Субарахноідальний крововилив розвивається внаслідок кровотечі з:

А. Вен субарахноідального простору

Б. Судин сагітального і поперечного синусів

В.Судин намету мозочка.

Г. Судин хоріоїдального сплетіння

5.Характерна для підапоневротичного крововиливу ознака:

А. Проходить самостійно через 1-3 дні

Б. Не переходить за межі черепних швів

В. Є причиною розвитку постгеморагічної анемії

Г. Можливе звапнення

Д. Вип ’я чування речовини мозку через тім ’я чко

6. Який найбільш інформативний метод для діагностики перелому ключиці?

А. Пальпація ключиці Б. Рентгенографія плеча В. Загальний аналіз крові

Г. Радіоізотопне дослідження Д. Неврологічне обстеження

7. Ведучі чинники в патогенезі ураження спинного мозку

А. Ушкодження хребта

Б. Крововиливи в спинний мозок

В. Ішемія в басейні хребетних артерій

Г. Ураження між хребцевих дисків

Д. Всі відповіді правильні

8. При нижньому дистальному паралічі Дежерін-Клюмпке:

А. Рухи в плечовому суглобі збережені

Б. Асиметрія грудної клітки

В. Задишка

Г. Хапальний рефлекс позитивний

Д. Кінцівка приведена к тулубу

9. Ведуча роль в патогенезі пологової травми належить

А.Механічному впливу, що виникає при проходженні плоду по пологовим шляхам

Б. Токсичній дії медикаментів на плід, що застосовуються під час пологів

В. Морфо-функціональній незрілості органів і систем плоду

Г. Серцево-судинній недостатності

Д. Внутрішньоутробній гіпоксії

10. Тотальне ураження плечового сплетіння (параліч Керера) характеризується:

А. Відсутністю активних рухів кінцівки

Б. Вираженою м’язовою гіпотонією кінцівки

В. Відсутністю вроджених сухожилкових рефлексів

Г. Трофічними розладами

Д. Всі відповіді вірні

5 курс. Пологова травма. Варіант ІІІ.

1. Які ознаки підвищення внутрішньочерепного тиску?

А. Вибухання великого тім ’ ячка

Б. Розходження черепних швів

В. Запрокидування голови

Г. Зригування, блювота

Д. Всі відповіді вірні

2.Які ознаки не пов’язані з крововтратою при пологовій травмі?

А. Блідість

Б. Жовтяниця

В. Артеріальна гіпотонія

Г.Підвищення рівня прямого білірубіна

Д.Зниження рівня гемоглобіну

3.Парез діафрагми розвивається при пошкодженні

А. СI- С II сегментів Б. СIII-СIV сегментів В. СV- СVI сегментів

Г. СVII- TI сегментів Д. ТI- ТII сегментів

4. Кістковий мозоль при переломі ключиці утворюється на:

А. 2-3 добу

Б. 4-6 добу

В. 7-10 добу

Г. Кінець першого місяця життя

Д. На другому місяці життя

5.Місце розташування епідурального крововиливу?

А. Між твердою та м ’ якою мозковими оболонками

Б.Між твердою мозковою оболонкою та кісткою черепа

В. Кора мозку

Г. Біла речовина мозку

Д. Стовбур мозку

6.При нижньому паралічі Дежерін-Клюмпке пошкоджуються нервові волокна, які йдуть від:

А. СI- С II сегментів Б. СIII-СIV сегментів В. СV- СVI сегментів

Г. СVII- TI сегментів Д. ТI- ТII сегментів

7.Тотальний параліч плечового сплетіння розвивається при пошкодженні:

А. СI- С II сегментів

Б. СIII-СIV сегментів

В. СI- СVсегментів

Г. СV- TI сегментів

Д. ТI- ТII сегментів

8.Внутрішньочерепні крововиливи слід диференціювати з:

А. Вадами розвитку мозку

Б. Гіпоксично-ішемічним ураженням

В.Перинатальними інфекціями

Г. Метаболічними порушеннями

Д. Всі відповіді правильні

9.Які чинники з боку плода сприяють розвитку пологової травми ?

А. Сідничне та інші аномальні передлежання плоду

Б. Некомпенсований метаболічний ацидоз.

В. Чоловіча стать дитини

Г. Затримка внутрішньоутробного розвитку

Д. Вроджена пневмонія

10.Неповний, субперіостальний перелом за типом «зеленої гілки» спостерігається при переломі:

А. Кісток черепа

Б. Стегнової кістки

В. Хребта

Г. Ключиці

Д. Плечової кістки

5 курс. Пологова травма. Варіант ІV.

1. При якій пологовій травмі у новонародженого наявні шок, артеріальна гіпотензія, анемія?

А. Підапоневротичний крововилив

Б. Кефалогематома

В. Крововилив у наднирники

Г. Ушкодження спинного мозку на рівні СIII- CIV

Д. Набряк мозку

2.Які чинники сприяють розвитку пологової травми?

А. Низька кількість тромбоцитів.

Б. Глибока недоношеність

В. Зменшення рівня вітамін-К-залежних факторів згортання.

Г. Поліцитемія

Д. Відкрита артеріальна протока

3.Тотальний параліч плечового сплетіння розвивається при пошкодженні:

А. СI- С II сегментів Б. СIII-СIV сегментів

В. СI- СVсегментів Г. СV- TI сегментів Д. ТI- ТII сегментів

4. При підкапсулярному крововиливі у печінку ведучими терапевтичними заходами є:

А.Антибіотикотерапія. Б. Вітамін К

В. Протишокова терапія, термінова операція

Г. Стимулююча та симптоматична терапія

Д. Імобілізація строком на 10-14 днів

5.Які клінічні симптоми інтранатального ушкодження спинного мозку?

А. Потовщення м ’ яких тканин шиї Б. Парези кінцівок

В. Розлади дихання Г. М’язова гіпотонія Д. Усі відповіді правильні

6.Яка причина ураження спинного мозку ?

А. Форсоване збільшення відстані між плечиками та основою мозку в пологах, надмірна ротація голови при лицьовому передлежанні

Б. Застосування окситоцину в пологах

В. Амніотомія

Г. Проведення епізіотомії

Д.Проведення епідуральної анестезії

7. Ознаки внутрішньочерепних крововиливів

А. Збудження або пригнічення, сонливість

Б. Артеріальна гіпотонія, шок

В. Вибухання великого тім’ячка, розходження черепних швів

Г. Ністагм, псевдобульбарні порушення

Д. Всі відповіді вірні

8.При верхньому проксимальному паралічі Дюшена-Ерба:

А. Кисть має форму «лапки тюленя»

Б. Рефлекс Моро не викликається

В. Рухи в плечовому суглобі збережені

Г. Відсутній хапальний рефлекс

Д. Відсутній долонно-ротовий рефлекс

9.Яка тактика при травмі груднинно-дужко-соскоподібного м’яза (m. sterno-clеido-mastoideus).

А. Видалення гематоми

Б. Корегуюче положення голови, фізіотерапія, масаж. При неефективності - хірургічна корекція

В. Дегідратаційна терапія

Г. Підтримка гемодинаміки, дихання

Д. Гемостатична терапія для профілактики кровотечі

10. При субарахноїдальному крововиливі ведучими симптомами є:

А. Відсутність активних рухів, м’язова гіпотонія

Б. Симптом «розпластаного живота»

В. Пухлина тім’яної кістки, яка не переходить за лінію швів сусідніх кісток

Г. Голова нахилена вперед, посилений шийний лордоз

Д. Загальне збудження, гіпертензійно-гідроцефальний синдром, симптоми «випадіння»

5 курс. Щитовидна залоза. Варіант І.

1.Тиреоїдні гормони у фізіологічній концентрації справляють таку дію:

А. Посилюють поглинання кисню тканинами та окисні процеси в організмі; стимулюють ріст і диференціювання органів і тканин, термогенез.

Б. Пригнічують поглинання кисню та окисні процеси в організмі, термогенез.

В. Посилюють катаболізм білків, розпад глікогену, жирів.

Г. Гальмують метаболізм жирів та вуглеводів.

Д. Знижують потребу міокарду в кисні, скоротливу функцію міокарду, артеріальний тиск.

2. Для дифузного токсичного зобу характерні:

А. Зоб, дифузна пітливість, тахікардія, дратівливість, тремор.

Б. Емоційна лабільність, холодні вологі долоні, ступні, періодичні болі в серці, серцебиття.

В. Щитоподібна залоза збільшена, щільна, бугриста, брадикардія, емоційна загальмованість.

Г. Затримка росту, диспропорційна тілобудова, шкіра бліда, суха; сонливість, емоційна загальмованість.

Д. Затримка фізичного і розумового розвитку, набряки, закрепи, голос грубий, низький.

3. При проведенні неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз забір крові у доношених

новонароджених проводять на:

А. 2-3 день від народження. Б. 3-4 день від народження. В. 4-5 день від народження.

Г. 6-7 день від народження. Д. 7-14 день від народження.

4. Яка з перелічених клінічних ознак характерна для вродженого гіпотиреозу у неонатальному періоді:

А. Недоношена вагітність; низька маса тіла при народженні.

Б. Щільні набряки на тильній поверхні кистей, ступнів, у надключичних ямках.

В. Дитина неспокійна, часто плаче, високий тембр голосу при плачу.

Г. Шкіра підвищеної вологості; гіпертонія м’язів.

Д. Температура тіла підвищена; тахікардія.

5. Першим та основним проявом аутоімунного тиреоїдиту найчастіше є:

А. Гіпертиреоз. Б. Гіпотиреоз. В. Болючість щитоподібної залози.

Г. Збільшення щитоподібної залози за відсутністю клінічних проявів порушення її функції.

Д. Очні симптоми.

6. Для гіпертрофічної форми аутоімунного тиреоїдиту характерно:

А. Щитоподібна залоза збільшена, м’яка, дифузна, еластична.

Б. Щитоподібна залоза збільшена, бугриста, щільної консистенції; титр антитіл до тиреоглобуліну

підвищений.

В. Виражене підвищення рівнів трийодтироніну і тироксину.

Г. Титр антитіл до тиреоглобуліну нормальний.

Д. Різко виражені симптоми гіпертиреозу.

7. При яких показниках вмісту йоду в сечі (мкг/л) спостерігається тяжкий ступінь йодного дефіциту?

А. <20. Б. 20-49. В. 50-99. Г. 100-199. Д. 200-299.

7. Яка добова потреба в йоді для дітей молодшого віку (в мкг/добу)?

А. 50. Б. 80. В. 120. Г. 150. Д. 200.

8. Вирішальним в діагностиці раку щитоподібної залози є:

А. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози. Б. Радіоізотопне сканування.

В. Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія. Г. Визначення рівня тиреоглобуліну в сироватці крові. Д. Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія з наступним дослідженням пунктату.

10. Раннім клінічним проявом раку щитоподібної залози найчастіше є:

А. Порушення загального стану. Б. Поява поодинокого безбольового вузла.

В. Поява одного або кількох больових вузлів. Г. Ознаки стиснення в ділянці шиї.

Д. Осиплість голосу, дисфагія, збільшення лімфатичних вузлів.

5 курс. Щитовидна залоза. Варіант ІІ.

1. Для дифузного токсичного зобу характерні:

А. Дифузна пітливість, серцебиття, постійна тахікардія, дратівливість, тремор кінцівок, тіла.

Б. Регіонарна пітливість; холодні вологі долоні, ступні.

В. Затримка фізичного і розумового розвитку.

Г. Підвищення маси тіла; набряки.

Д. Непостійна тахікардія; зниження скоротливої функції міокарду.

2. Які клінічні симптоми виділяють в класичну тріаду симптомів при дифузному токсичному зобі?

А. Пітливість, тремор, екзофтальм. Б. Зоб, пітливість, екзофтальм. В. Зоб, тахікардія, екзофтальм.

Г. Тахікардія, втрата маси тіла, зоб. Д. Серцебиття, пітливість, зоб.

3. Які з перелічених клінічних ознак характерні для вродженого нелікованого гіпотиреозу?

А. Прискорення росту, схуднення, підвищена пітливість.

Б. Затримка росту, хондродистрофічні пропорції скелета, набряки, загальмованість, брадикардія.

В. Затримка росту і статевого розвитку, нормальні пропорції тіла.

Г. Підвищена пітливість, збудливість, дратівливість, тахікардія.

Д. Серцебиття, тахікардія, пітливість, схуднення.

4. Лабораторні критерії первинного гіпотиреозу:

А. Підвищення рівнів трийодтироніну і тироксину в крові.

Б. Зниження рівнів трийодтироніну і тироксину в крові.

В. Підвищення основного обміну.

Г. Зниження рівня тиротропіну в крові.

Д. Зниження рівня холестерину в крові.

5. Для аутоімунного тиреоїдиту (зоб Хашимото) характерно:

А. Щитоподібна залоза збільшена, бугриста, щільної консистенції.

Б. Наявність симптомів гіпотиреозу.

В. Зниження рівнів вільного трийодтироніну та тироксину в крові.

Г. Підвищення в крові титру антитіл до тиреоглобуліну та його зростання.

Д. Все перелічене.

6. Критерії ефективності лікування дітей з аутоімунним тиреоїдитом:

А. Відсутність скарг.

Б. Стабільні розміри щитоподібної залози.

В. Нормальний рівень холестерину в крові.

Г. Нормальний рівень тиротропіну в крові.

Д. Зменшення розмірів щитоподібної залози при відсутності симптомів гіпотиреозу; нормалізація титру

антитіл до тиреоглобуліну.

7. Добова потреба в йоді (мкг/добу) для дітей передпубертатного віку складає:

А. 50. Б. 80. В. 120. Г. 150. Д. 200.

8. Легкий ступінь йодного дефіциту спостерігається при показниках екскреції йоду із сечею (мкг/л):

А. <20. Б. 20-49. В. 50-99. Г. 100-199. Д. 200-299.

9. Для клінічної картини раку щитоподібної залози характерно:

А. Солітарний вузол. Б. Вузол, болючий при пальпації. В. Вузол, який швидко росте.

Г. Симптоми стиснення органів шиї. Д. Все перелічене.

10. Найпоширенішою злоякісною пухлиною щитоподібної залози є:

А. Фолікулярна карцинома. Б. Папілярна карцинома. В. Медулярна (С-клітинна) карцинома.

Г. Недиференційована (анапластична) карцинома. Д. Неепітеліальні пухлини.

5 курс. Щитовидна залоза. Варіант ІІІ.

1. Найбільш характерними змінами серцево-судинної системи при дифузному токсичному зобі є:

А. Збільшення розмірів серця вліво. Б. Стійка тахікардія, серцебиття.

В. Підвищення діастолічного тиску. Г. Брадикардія. Д. Зниження систолічного тиску.

2. При якому з перелічених захворювань виявляються очні симптоми – Грефе, Мебіуса, Кохера?

А. Дифузний нетоксичний зоб. Б. Дифузний токсичний зоб. В. Гіпотиреоз.

Г. Аутоімунний тиреоїдит. Д. Гострий тиреоїдит.

3. Консервативна терапія дифузного токсичного зобу у дітей включає насамперед призначення:

А. Тиреостатичних препаратів. Б. Тиреоїдних препаратів. В. Препаратів йоду.

Г. Симпатолітиків. Д. Седативних препаратів.

4. Лабораторними критеріями діагностики первинного гіпотиреозу є:

А. Підвищення загального і вільного трийодтироніну і тироксину і зниження тиротропіну в крові.

Б. Зниження рівнів трийодтироніну, тироксину та тиротропіну в крові.

В. Зниження загального і вільного трийодтироніну і тироксину та підвищення тиротропіну в крові.

Г. Зниження вмісту холестерину в крові.

Д. Підвищення основного обміну.

5. Нелікований вроджений гіпотиреоз у дітей раннього віку проявляється:

А. Затримка психофізичного розвитку.

Б. Кістковий вік випереджає паспортний; прискорення росту.

В. Пропорційна затримка росту, статеве недорозвинення.

Г. Серцебиття, постійна тахікардія, серцеві тони посилені.

Д. Тремор кінцівок, тіла; підвищена вологість шкіри, емоційна лабільність.

6. Яка тривалість замісної терапії тиреоїдними препаратами при вродженому гіпотиреозі?

А. 1 міс. Б. Кілька місяців. В 1 рік. Г. Кілька років. Д. Постійно.

7. Діагностичними критеріями гіпертрофічної форми аутоімунного тиреоїдиту (зоб Хашимото) у дітей і

підлітків є наступні ознаки:

А. Збільшення об’єму щитоподібної залози >97 перцентилі нормативних значень для даної статі та віку.

Б. Високий титр антитіл до тиреопероксидази та мікросомальної фракції тиреоцитів в крові та його зростання.

В. Ультразвукові зміни структури щитоподібної залози: дифузна гетерогенність, на тлі дифузного зниження ехогенності – розмиті ізо- та гіперехогенні ділянки.

Г. Наявність набутого первинного гіпотиреозу.

Д. Все перелічене.

8. У разі виявлення вузлів у щитоподібній залозі доопераційним методом, що дозволяє оцінити цитологічну характеристику вузлового утворення, є:

А. УЗД щитоподібної залози.

Б. Рівні тиреоїдних гормонів в крові.

В. Рівень тиротропіну в крові.

Г. Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія вузлового утворення.

Д. Серологічні дослідження.

9. Оптимальне забезпечення організму дитини йодом за даними екскреції йоду із сечею (мкг/л) становить: А. <20. Б. 20-49. В. 50-99. Г. 100-199. Д. 200-299.

10. Яке з перелічених післяопераційних ускладнень хірургічного лікування дифузного токсичного зобу

пов’язане з недостатньою компенсацією захворювання перед оперативним втручанням:

А. Гіпотиреоз. Б. Гіпопаратиреоз. В. Парез голосових зв’язок.

Г. Тиреотоксичний криз. Д. Кровотеча.

5 курс. Щитовидна залоза. Варіант ІV.

1. Лабораторні критерії діагностики первинного дифузного токсичного зобу:

А. Підвищення рівня тиротропіну в крові.

Б. Підвищення концентрації холестерину в крові.

В. Зниження основного обміну.

Г. Зниження рівнів загального і вільного трийодтироніну і тироксину в крові.

Д. Підвищення рівнів загального і вільного трийодтироніну і тироксину, зниження тиротропіну в крові.

2. При об’єктивному обстеженні у підлітка виявлена збільшена щитоподібна залоза (ІІ ст.), щільної консистенції, бугриста, рухлива; слабкість, сонливість, загальмованість, зниження пам'яті, успішності в школі, сухість шкіри, закрепи, щільні набряки. Для якого захворювання характерні дані прояви?

А. Дифузний токсичний зоб. Б. Аутоімунний тиреоїдит. В. Рак щитоподібної залози.

Г. Вроджений гіпотиреоз. Д. Дифузний еутиреоїдний зоб.

3. В патогенезі тиреотоксичного кризу важливу роль відіграють такі фактори:

А. Наявність провокуючого фактора.

Б. Раптове вивільнення в кров великої кількості тиреоїдних гормонів.

В. Посилення надниркової недостатності.

Г. Підвищення активності вищих відділів нервової та симпато-адреналової систем.

Д. Все перелічене.

4. При якому захворюванні щитоподібної залози спостерігається затримка психофізичного розвитку ?

А. Дифузний нетоксичний зоб. Б. Дифузний токсичний зоб. В. Вроджений гіпотиреоз.

Г. Аутоімунний тиреоїдит. Д. Підгострий тиреоїдит.

5. В лікуванні вродженого гіпотиреозу в поєднанні із замісною терапією обов’язковим є призначення:

А. Полівітаміни. Б. Ноотропні препарати. В. Антигістамінні препарати.

Г. Спазмолітичні препарати. Д. Сечогінні препарати.

6. Для якої патології щитоподібної залози характерна виражена затримка темпів скостеніння (за даними рентгенографії кистей) і росту:

А. Дифузний токсичний зоб.

Б. Дифузний еутиреоїдний зоб.

В. Вроджений гіпотиреоз.

Г. Аутоімунний тиреоїдит.

Д. Підгострий тиреоїдит.

7. Яка тактика лікаря-педіатра у разі виявлення при пальпації щитоподібної залози у дитини вузлового

утворення щільної консистенції, нерухливого?

А. Призначити контрольний огляд через 1 міс. Б. Визначити рівні тиреоїдних гормонів в крові.

В. Здійснити УЗД щитоподібної залози. Г. Призначити препарати тиреоїдних гормонів.

Д. Направити в спеціалізований заклад для обстеження щитоподібної залози (УЗД щитоподібної залози,

рівні тиреоїдних гормонів, тиротропіну в крові, тонкоголкову аспіраційну пункційну біопсію).

8. Добова потреба в йоді для підлітків і дорослих становить (мкг/добу):

А. 50. Б. 80. В. 120. Г. 150. Д. 200.

9. Для якого захворювання характерні клінічні прояви – збільшення щитоподібної залози, дратівливість, збудливість, схуднення, пітливість, серцебиття, тахікардія, тремор, симптоми Грефе, Мебіуса, Кохера, Штельвага?

А. Гіпотиреоз. Б. Дифузний токсичний зоб. В. Дифузний еутиреоїдний зоб.

Г. Аутоімунний тиреоїдит. Д. Підгострий тиреоїдит.

10. Якому стану з найбільшою вірогідністю відповідає клінічна картина – виявлення солітарного щільного, нерухливого вузла у щитоподібній залозі, збільшення лімфатичних вузлів шиї?

А. Аутоімунний тиреоїдит (зоб Хашимото). Б. Рак щитоподібної залози. В. Кіста щитоподібної залози. Г. Аденома щитоподібної залози. Д. Підгострий тиреоїдит.

5 курс. Цукровий діабет. Варіант І.

1. При цукровому діабеті І типу гіперглікемія обумовлена:

А. Синтезом малоактивних форм інсуліну.

Б. Резистентністю периферичних тканин до інсуліну.

В. Зниженням синтезу та секреції інсуліну.

Г. Надмірним руйнуванням інсуліну ферментами печінки.

Д. Зв’ язуванням інсуліну з білком та переходом в малоактивну форму.

2. Ускладненням інсулінотерапії є:

А. Ліпоїдний некробіоз. Б. Ліподистрофії. В. Схильність до розвитку судинних ускладнень.

Г. Синдром Моріака. Д. Лабільний перебіг цукрового діабету.

3. Найбільш інформативним показником ступеня компенсації цукрового діабету впродовж 2-3-х місяців, що передують дослідженню, є:

А. Рівень глікемії. Б. Добова глюкозурія. В. Рівень кетонових тіл в крові та сечі.

Г. Рівень глікованого гемоглобіну. Д. Рівень С-пептиду.

4. Для гіперглікемічної кетоацидотичної коми характерно:

А. Різко виражена гіперглікемія, висока осмолярність крові, кетоацидоз відсутній.

Б. Гіперглікемія, глюкозурія, гіперкетонемія, кетонурія, лужні резерви крові знижені.

В. Гіперглікемія та глюкозурія помірно виражені; лужні резерви крові знижені; високий вміст в крові

молочної кислоти.

Г. Гіперкетонемія та кетонурія відсутні; лужні резерви крові в нормі.

Д. Гіпернатріємія, гіперхлоремія; лужні резерви крові в нормі.

5. Які клінічні прояви характерні для гіпоглікемічної коми?

А. Дихання глибоке, гучне, рідке (Куссмауля).

Б. Запах ацетону у видихуваному повітрі.

В. Тонус м’ язів підвищений, судоми, шкіра бліда, “ холодний піт».

Г. Розвивається повільно.

Д. Шкіра, слизові сухі, «діабетичний рубеоз», м’язовий тонус, тургор тканин знижені.

6. Дитина 7 років, яка впродовж 3-х років хворіє на цукровий діабет типу 1, доставлена в клініку в стані гіперглікемічної кетоацидотичної коми. Початкову дозу швидкодіючого інсуліну призначають із розрахунку:

А. 0,05-0,1 ОД/кг маси тіла на годину. Б. 0,1-0,2 ОД/кг маси тіла на годину. В. 0,2-0,3 ОД/кг маси тіла на годину. Г. 0,3-0,4 ОД/кг маси тіла на годину. Д. 0,4-0,5 ОД/кг маси тіла на годину.

7. Якому стану відповідають клінічні прояви у дівчинки 14 років, яка хворіє на цукровий діабет типу 1 впродовж 10 років: затримка росту, статевого розвитку, диспластичне ожиріння, збільшенні печінки, ретинопатія І ст.?

А. Синдром Іценка- Кушинга. Б. Гіпофізарна карликовість. В. Синдром Нобекура.

Г. Соматогенний нанізм. Д. Синдром Моріака.

8. Співвідношення білків, жирів та вуглеводів в раціоні харчування дітей, хворих на цукровий діабет типу 1:

А. 0,75 : 0,75 : 3,5. Б. 1 : 1 : 3,5. В. 1 : 0,5 : 4. Г. 1 : 0,75 : 3,5. Д. 1 : 1 : 4.

9. Особливості перебігу цукрового діабету типу 1 у дітей раннього віку:

А. Лабільний перебіг зі схильністю до частих гіпоглікемій, розвитку кетозу, підвищена чутливість до

інсуліну.

Б. Рідко розвивається кетоз і гіпоглікемічні стани.

В. Знижена чутливість до інсуліну.

Г. Стабільний перебіг без значних коливань рівня глікемії.

Д. Тривала ремісія при уперше виявленому цукровому діабеті.

10. Інтенсифікована схема введення інсуліну при лікуванні цукрового діабету типу1 у дітей полягає в

А. Введенні інсуліну короткої дії перед кожним прийомом їжі і пролонгованого інсуліну 2 рази на добу

вранці і ввечері.

Б. Застосуванні тільки інсуліну короткої дії кілька разів (3-4 рази) на добу.

В. Введенні тільки пролонгованого інсуліну 1 раз на добу.

Г. Введенні тільки пролонгованого інсуліну 2 рази на добу.

Д. Введенні короткого і пролонгованого інсуліну – вранці і інсуліну короткої дії – ввечері.

5 курс. Цукровий діабет. Варіант ІІ.

1. Клінічними проявами гіперглікемічної кетоацидотичної коми у дітей є наступне:

А. Дихання часте, поверхневе; запаху ацетону у повітрі немає; виражена дегідратація.

Б. Шкіра, слизові сухі; «діабетичний рубеоз»; дихання Куссмауля; запах ацетону у повітрі.

В. Виражена дегідратація, неврологічна симптоматика. Запаху ацетону у повітрі немає.

Г Шкіра бліда, підвищеної вологості («холодний піт»), тонус м’ язів підвищений, судоми.

Д. Шкіра бліда з ціанотичним відтінком, артеріальна гіпотонія, тони серця ослаблені. Запаху ацетону у

повітрі немає.

2. При проведенні глюкозо-толерантного тесту глюкоза крові через 2 год після прийому 50 г глюкози дорівнює 8,5 ммоль/л. Якому стану відповідають ці дані?

А. Цукровий діабет.

Б. Порушена толерантність до глюкози.

В. Гіперглікемія натще.

Г. Нормальна толерантність до глюкози.

Д. Нецукровий діабет.

3. Цукровий діабет типу MODY характеризується:

А. Виникає у дітей молодшого віку.

Б. Розвивається частіше у дорослих.

В. Тривалий інсуліннезалежний перебіг; клінічна симптоматика нерізко виражена.

Г. Лабільний перебіг з вираженим кетозом.

Д. Потреба у великих дозах інсуліну.

4. Особливості перебігу та лікування цукрового діабету типу 1 у підлітків?

А. Знижується чутливість периферичних тканин до інсуліну; потреба в інсуліні зростає.

Б. Підвищується чутливість периферичних тканин до інсуліну.

В. Рівень глікованого гемоглобіну знижується.

Г. Потреба в інсуліні зменшується.

Д. Специфічні ускладнення цукрового діабету розвиваються рідше.

5. Причинами розвитку синдрому Моріака при цукровому діабеті типу 1 у дітей є :

А. Недіагностований цукровий діабет.

Б. Припинення введення інсуліну.

В. Тривале порушення дієти і режиму інсулінотерапії.

Г. Заняття спортом.

Д. Використання інсулінів пролонгованої дії.

6. Нормальн ий рівень фракції глікованого гемоглобіну (HbA1c) складає (%):

А. 9-10. Б. 8-9. В. 7-8. Г. 6-7. Д. 4-6.

7. Одна хлібна одиниця (1 ХО) – кількість вуглеводів (10-12 г), що містяться в кусочку чорного хліба вагою (в г):

А. 15. Б. 20. В. 25. Г. 30. Д. 35.

8. До гострих ускладнень цукрового діабету типу 1 належать:

А. Коматозні стани. Б. Діабетична ретинопатія. В. Діабетична нефропатія.

Г. Синдром Моріака. Д. Діабетична нейропатія.

9. При маніфестації цукрового діабету у дітей лікування починають з:

А. Призначення тільки дієти.

Б. Призначення цукрознижуючих пероральних препаратів і дієти.

В. Введення інсулінів короткої і пролонгованої дії.

Г. Введення інсуліну короткої дії і призначення дієти.

Д. Введення інсулінів прлонгованої дії і призначення дієти.

10. Якому стану відповідають наступні клінічні прояви у дитини, що хворіє на цукровий діабет типу 1 і отримує інсулін: підвищена вологість шкіри, головний біль, запаморочення, сонливість, гіпертонус м’язів, судоми і втрата свідомості?

А. Гіперглікемічна кома.

Б. Гостра надниркова недостатність.

В. Гостра серцево-судинна недостатність.

Г. Епілепсія.

Д. Гіпоглікемічна кома.

5 курс. Цукровий діабет. Варіант ІІІ.

1. При проведенні глюкозотолерантного тесту дитині 11 років з ожирінням ІІ ступеня глюкоза крові натще складає 5,5 ммоль/л, через 2 години після навантаження глюкозою – 7,8 ммоль/л. Для нормалізації вуглеводного обміну слід призначити:

А. Цукрознижуючі сульфаніламідні препарати.

Б. Бігуаніди.

В. Інсулінотерапію.

Г. Цукрознижуючі збори трав.

Д. Субкалорійну дієту з обмеженням легкозасвоюваних вуглеводів, дозоване фізичне навантаження.

2. Гіпоглікемією у дітей вважають рівень глюкози крові ( ммоль/л) нижче:

А. 2,8. Б. 3,0. В. 3,1. Г. 3,2. Д. 3,3.

3. Основним показником якості компенсації цукрового діабету є:

А. Рівень глікемії.

Б. Рівень глюкозурії.

В. Рівень кетонових тіл в крові.

Г. Рівень глікованого гемоглобіну.

Д. Рівень С-пептиду.

4. Для якого коматозного стану характерні: дихання Куссмауля, запах ацетону у видихуваному повітрі, гіперглікемія, глюкозурія, рН крові та лужні резерви знижені?

А. Гіперглікемічна кетоацидотична кома.

Б. Гіперосмолярна кома.

В. Лактатацидотична кома.

Г. Гіпоглікемічна кома.

Д. Ацетонемічна кома.

5. Цукровий діабет типу MODY характеризується:

А. Лабільним перебігом.

Б. Вираженою клінічною симптоматикою, нерідко із значним кетозом.

В. Легкою клінічною симптоматикою, стабільним перебігом, тривалою інсуліннезалежністю і незначною потребою в інсуліні в наступному.

Г. Інсулінзалежністю з моменту маніфестації захворювання.

Д. Потребою у великих дозах інсуліну.

6. У дітей перших 5 років життя цукровий діабет типу 1 характеризується:

А. М’ яка маніфестація захворювання, можливо компенсувати цукрознижуючими пероральними

препаратами.

Б. Більш гострий початок, тяжка маніфестація, лабільний перебіг, рідко виникає ремісія.

В. Стабільний перебіг з нечастими гіпоглікеміями і кетозом.

Г. Потреба в інсуліні на початку лікування нижче, ніж у старших дітей.

Д. Ремісія виникає завжди і є тривалою.

7. До специфічних ускладнень цукрового діабету типу 1 належать:

А. Діабетична ретинопатія. Б. Гіперглікемічна кома. В. Інсулінорезистентність.

Г. Ліподистрофії. Д. Гіпоглікемічна кома

8. Вірогідною причиною синдрому Моріака у дитини, що хворіє на цукровий діабет типу 1, є:

А. Недіагностований цукровий діабет.

Б. Заняття спортом.

В. Застосування пролонгованих інсулінів.

Г. Припинення введення інсуліну.

Д. Тривале порушення дієти та режиму інсулінотерапії.

9. Добова потреба в інсуліні в період пубертату складає (ОД/кг маси тіла):

А. 0,5-0,6. Б. 0,7-0,8. В. 0,8-1,0. Г. 1-2. Д. 2-3.

10. Для гіпоглікемічної коми характерно:

А. Розвивається поступово; шкіра, слизові сухі, «діабетичний рубеоз».

Б. Розвивається гостро, шкіра бліда, «холодний піт», тонус м’ язів підвищений, тахікардія.

В. Дихання глибоке, гучне (Куссмауля); запах ацетону у повітрі.

Г. Тонус м’ язів, очних яблук, артеріальний тиск знижені.

Д. Різка дегідратація, висока осмолярність крові, виражена неврологічна симптоматика.

5 курс. Цукровий діабет. Варіант ІV.

1. Толерантність до глюкози оцінюється як нормальна при рівні глюкози в плазмі крові через 2 год після навантаження глюкозою (ммоль/л):

А. Менше 7,8. Б. 8,0. В. 9,0. Г. 10,0. Д. 11,5.

2. У хлопчика, що хворіє на цукровий діабет типу 1 протягом 9 років, затримка росту , статевого розвитку, знижена маса тіла, гепатомегалія, ретинопатія І ст. Якому стану відповідає дана клінічна картина?

А. Гіпотиреоз.

Б. Синдром Моріака.

В. Синдром Нобекура.

Г. Гіпофізарна карликовість.

Д. Синдром Шерешевського-Тернера.

3. В перші 1-2 роки захворювання на цукровий діабет типу 1 добова потреба в інсуліні у дітей в середньому складає (ОД/кг маси тіла):

А. 0,2-0,3. Б. 0,4-0,5. В. 0,5-0,6. Г. 0,7-0,8. Д. 0,8-1,0.

4. Який попередній діагноз можна поставити дитини зі скаргами на поліурію, спрагу, втрату маси тіла, сухість шкіри та слизових, слабкість, запах ацетону з рота?

А. Нецукровий діабет.

Б. Цукровий діабет.

В. Ацетонемічний синдром.

Г. Захворювання нирок.

Д. Порушення толерантності до вуглеводів.

5. В ліквідації тяжкої гіпоглікемії застосовують:

А. Гепарин, 20% розчин глюкози.

Б. Серцеві глікозиди, 20% розчин глюкози.

В. 40% розчин глюкози.

Г. Кортизол, 10% розчин глюкози.

Д. Глюкагон, 40% розчин глюкози.

6. Дитина 7 років, що протягом 4-х років хворіє на цукровий діабет типу 1, госпіталізована в стані гіперглікемічної коми. Первинну дозу інсуліну короткої дії призначають з розрахунку (ОД/кг маси тіла за годину):

А. 0,4-0,5. Б. 0,3-0,4. В. 0,2-0,3. Г. 0,1-0,2. Д. 0,05-0,1.

7. Цукровий діабет типу 1 у дітей в перед- та пубертатний період характеризується:

А. Стабільний перебіг.

Б. Лабільний перебіг зі схильністю до гіпоглікемій та кетозу; знижена чутливість периферичних тканин

до інсуліну.

В. Підвищена чутливість периферичних тканин до інсуліну.

Г. Рідко розвивається кетоз та гіпоглікемічний стан.

Д. Тривала декомпенсація цукрового діабету не впливає на фізичний і статевий розвиток підлітків.

8. Інсуліни ультракороткої дії починають діяти через:

А. 0-15 хв. Б. 30 хв. В. 40 хв. Г. 60 хв. Д. 90 хв.

9. Анаболічний ефект інсуліну проявляється:

А. Стимуляцією синтезу глікогену та жирних кислот в печінці.

Б. Стимуляцією синтезу гліцерину в жировій тканині.

В. Посиленням поглинання амінокислот в м’ язовій тканині.

Г. Стимуляцією синтезу білка і глікогену в м’ язовій тканині.

Д. Всім переліченим.

10. Гострий початок, виражена клінічна симптоматика нерідко із значним кетозом, інсулінзалежність з моменту маніфестації, лабільний перебіг, синдроми Моріака та Нобекура притаманні:

А. Порушеній толерантності до глюкози.

Б. Цукровому діабету типу 2.

В. Гіперглікемії натще.

Г. Цукровому діабету типу 1.

Д. Цукровому діабету типу MODY.

1,25 – дигідрохолекальциферол утворюється у: нирках
25 – гідроксіхолекальциферол утворюється в: печінці
Дайте характеристику вітаміну Д:
Прогормон, який синтезується в шкірі після впливу ультрафіолетового випромінювання або поглинається з харчових джерел або добавок
До генетичних причин кальципеічного рахіту відноситься:
Все перераховане
Кальційпенічний рахіт зазвичай виникає внаслідок перерахованих причин, крім: недостатнє споживання кальцію
Паратгормон підвищує рівень кальцію в сироватці крові за допомогою:
Безпосереднє підвищення реабсорбції кальцію в дистальному відділі ниркових канальців
Перебіг фосфорпенічного варіанту рахіту супроводжує все, крім:
Порушення рівня вітаміну Д 25 (ОН)
Причиною судом при спазмофілії є:
Гіпокальциемія
Яка форма вітаміну Д виробляється під дією удьтрафіолетового опромінювання:
Вітамін D3
Які з перерахованих ознак не відностяться до проявів прогресуючого рахіту:
Викривлення нижньої щелепи
Значним інтоксикаційним синдромом супроводжується: грипозна інфекція
Безпечна доза парацетамолу для лікування лихоманки у дітей:
разова 1-3 мг/кг, добова макс.15 мг/кг на добу Яка інфекція часто супроводжується ентеритом: реовірусна інфекція
Яка інфекція супроводжується тривалим субфібрилітетом із значними серозними виділеннями та кон’юнктивітом:
Аденовірусна
Гострим стенозуючим ларинготрахеітом найчастіше супроводжується: парагрипозна інфекція
Доза ібупрофену для лікування лихоманки у дітей: разова 5-10 мг/кг, добова макс. 30 мг/кг на добу Червона гіпертермія характеризується:
відповідністю теплопродукції та тепловіддачі
Біла гіпертермія характеризується: переважанням теплопродукції з порушенням тепловіддачі
При якій температурі тіла у дитини зі сприяливим преморбідним фоном слід розпочинати жарознижуючу терапію:
38,5
Разова доза діазепаму (сибазону) для купування судом у дітей:
0,2 мг/кг
Які зміни спостерігаються в загальному аналізі крові при вірусній інфекції? еозінофілія
Факторами ризику важкого , ускладненого бронхіоліоту є все, крім: вік старше 5 років
Бронхіоліт найчастіше зустрічається у дітей:
2-4 років
Етіологічним фактором гострого бронхіоліту найчастіше є:
РС інфекція
Критерії діагностики рецидивуючого бронхіту:
3 рази на рік
Для гострого простого бронхіту характерні:
легкий перебіг, незначне порушення загального стану;
Гострий простий бронхіт має переважно етіологію:
Вірусну
При якому рівні сатурації у дитини з бронхіолітом потрібен додатковиа киснева терапія? 90-92
Форма ураження бронхів у дітей 1 року життя, при якій виражені ознаки бронхообструкції, це: гострий бронхіоліт
Форма ураження бронхів, при якій відсутні ознаки бронхообструкції, це:
гострий простий бронхіт
Для профілактики пневмнонії у дітей рекомендована вакцинація від: пневмококу, гемофільної інфекції, грипу
При наявності алергії на пеніцилини у дитини 5 років для лікування пневмококової пневмонії препаратом вибору є антибіотик з групи:
Цефалоспоринів
В пульмонології раннього дитячого віку не застосовуються антибактеріальні препарати таких груп: аміноглікозиди
До симптомів небезпеки при позалікарняній важкій пневмонії відноситься все, крім:
Лікувальна доза антибіотика амоксіцилін при позалікарніній пневмонії :
50-90 мг/кг
Аускультативні зміни при пневмонії :
вологі хрипи, які змінюють своє положення
Для лікування хламідійної пневмонії використовують антибіотики такої групи:
макроліди
У дітей раннього віку найбільш частим збудником пневмонії є все перераховане, окрім:
Streptococcus agalactiсaе
Деструкція легеневої тканини спостерігається при пневмонії такої етіології:
Стафілококова
Оберіть стан, який Не відноситься до ускладнень пневмонії: діарея
Важка персистуюча бронхіальна астма супроводжується:
симптоми виникають щоденно, нічні симптоми частіше 1 разу на тиждень Інтермітуюча бронхіальна астма супроводжується:
короткотривалими симптомами рідше 1 разу на тиж, нічні симптоми не частіше 2 разів на місяць
Оберіть правильне визначенння астматичного статусу: Стан задухи із стійкою резистентністю до симпатоміметиків
Алергічний «салют» - симптом характерний для: алергічного риніту
Загострення бронхіальної астми це- епізоди прогресуючого погіршення стану з ядухою, непродуктивним кашлем
Оберіть препарат, який застосовується для лікування бронхіальної астми та впливає на метаболізм арахілдонової кислоти β2-адреноміметики короткої дії
До бронходилататорів, що є похідними метилксантинів, відносять:
Еуфілін
Ускладнення бронхіальної астми все перераховане, крім: отит
Для аспіринової астми характерно : все перераховане
Легка персистуюча бронхіальна астма супроводжується:
симптоми виникають частіше 1 разу на тиждень, нічні частіше 2 рази на місяціь
«Атопічний марш» це:
Трансформація алергічних проявів з віком
14-річна дівчинка була доставлена у відділення невідкладної медичної допомоги з важкою формою дихальної недостатності. У її анамнезі була астма та наявність алергії на арахіс та лісові горіхи. Незадовго після того, як вона з’їла бісквіт у шкільній їдальні, вона почала скаржитися на
почервоніння, свербіж та профузне потовиділення, після чого розвинулися симптоми стискання горла, свисту в горлі та диспное. Шкільна медсестра викликала швидку допомогу. Жодні медикаменти не були призначені пацієнтці, У ході фізикального огляду у неї було виявлено свистячі хрипи та ознаки набряку гортані, рівень насичення киснем
становив 92%.
Пацієнтка потребує негайного введення:
Адреналіну
В розвитку атопічного дерматиту важливу роль відіграє мутація білка : філагріна
Важкі форми алергічних реакцій можуть бути спровоковані: все перераховане вірно
Для надання невідкладної допомоги при анафілаксії доза адреналіну становить:
0,01 мг/ru або 0,1мг/рік життя
Елемент висипу при кропів`янці:
Пухир
Лабораторні обстеження при анафілаксії НЕ включають.
загальний аналіз крові та сечі
На прийом до дерматолога привели дівчинку, 8 років. На шкірі пальців кисті спостерігається запальна ерітема, поодинокі мікровезикули, помірний набряк шкіри. Висипання супроводжуються свербіжем. З’явились 4 дні назад. Пов’язує із носінням металевого колечка на пальці ураженої кисті. Виставлено діагноз – дерматит. Який механізм розвитку цього дерматиту?
Алергічний
У пацієнта Ф, 8 міс., на розгинальних поверхнях рук та ніг спостерігається почервоніння шкіри з елементами лущенння . Висипання з’явились протягом тижня ,Є зуд.Ваш попередній діагноз? атопічний дерматит
Який вірус погіршує перебіг атопічного дерматиту
Вірус простого герпесу
Дитина лікується в стаціонарі протягом двох місяців. Активність ревматизму знизилась. Після виписки необхідно рекомендувати:
Біцилін-5 або Ретарпен
Дівчинка 10 років потрапила у відділення із проявами кардиту. В анамнезі: два тижні тому було загострення хронічного тонзиліту. Який етіологічний фактор кардиту найбільш імовірний у цьому випадку ?
Стрептокок
Дівчинка 11 років скаржиться на головній біль, втомлюваність. Стала дратівливою, з'явилось гримасування, розкиданість рухів, погіршився почерк, предмети стали падати з рук. Об'єктивно: пальце-носову пробу виконати не може, тони серця ослаблені, на верхівці систолічний шум, ліва межа серця зсунута на 2,0 см, тахікардія. В крові: нейтрофільний лейкоцитоз, С-реакт. білок +++; ШОЕ - 30 мм/год., серомукоїди-0,60, підвищення титру АСЛ-О. Яке захворювання найбільш імовірне?
Ревматизм. Мала хорея
До великих критеріїв гострої ревматичної лихоманки належать:
Кардит
До малих клінічних критеріїв гострої ревматичної лихоманки належать:
артралгії
Доза Біциліну-5 для вторинної профілактики ревматизму у дитини дошкільного віку
600 000 ОД
Лікування гострої ревматичної лихоманки з явищами кардиту не включає: препарати брому
У 12 річної дівчинки при профілактичному обстеженні вперше виявлені ознаки недостатньості митрального клапану. Підозрюється ревматична причина вади. Який діагноз більш вірогідний?
Гостра ревматична лихоманка, повторна атака.
У хлопчика 11 років, який 2 тижні тому переніс ангіну, виявлено артрит ліктьового и гомілковостопного суглобів, мимовільні рухи мімічної мускулатури, кільцевидний висип на животі і стегнах, глухість серцевих тонів, субфебрилітет. Який діагноз найбільш імовірний?
Ревматизм
У хлопчика 12 років, що переносить 3-ю атаку ревматизму, при обстеженні в стаціонарі знайдено грубий систолічний шум "дуючого" тембру на верхівці, що проводиться за током крові і не змінює своїх характеристик при зміні положення тіла. Ліва межа серця на 2 см назовні від лівої соскової лінії. Яка причина появи шуму найбільш вірогідна?
Недостатність мітрального клапана
Які ознаки ЕКГ характерні для суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії:
ритм 150 уд/хв, нерегулярний, QRS вузький
Для гіпертрофічної кардіоміопатії при ультразвуковому дослідженні серця характерно:
збільшення порожнин лівого шлуночка
Для пароксизмальної передсердної тахікардії характерно: комплексу QRS передує зубець Р
При розвитку гострої правошлуночкової серцевої недостатності при природжених вадах серця зі зменшеним легеневим кровообігом серцеві глікозиди:
протипоказані
Для атріовентрикулярної блокади І ступеня у дитини 5 років характерно:
PQ ≥ 0,20 с
Для дилатаційної кардіоміопатії характерно:
збільшення порожнин шлуночків
Для передсердної екстрасистоли характерно: неповна компенсаторна пауза
Для шлуночкових екстрасистол характерно: відсутність зубця Р перед екстрасистолою
Для пароксизмальної шлуночкової тахікардії характерно:
все вказане
У дітей в активній фазі ревматизму нерідко спостерігається:
АВ-блокада І ступеня
Відкрита артеріальна протока призводить до:
гіперволемії малого кола кровообігу
У хлопчика п'яти років втомлюваність, посилення пульсації лівого шлуночка, тремтіння в другому міжребер'ї, на ЕКГ – перевантаження лівого шлуночка; на рентгенограмі – гіперволемія малого кола, збільшення лівого шлуночка,. Ваш попередній діагноз:
відкрита артеріальна протока
При повній транспозиції магістральних судин для збереження життєздатності наявності компенсуючого дефекту:
обов'язкова
При дефекті міжшлуночкової перегородки максимум шуму визначається:
в четвертому-п’ятому міжребер’ї зліва від грудини
При вродженій ваді серця – дефекті міжпередсердної перегородки – систолічний шум в другому міжребер’ї зліва зумовлений:
скидом крові через дефект міжпередсердної перегородки
При частково відкритому атріовентрикулярному каналі легеневий кровотік: посилений за артеріальним типом
Для диференціальної діагностики гіпертензії при коарктації аорти найбільш інформативним є:
артеріальний тиск на ногах нижче, ніж на руках
Дефект міжшлуночкової перегородки може бути афонічним у випадку: веноартеріального скиду крові
До вроджених вад, що лікуються оперативно в перші роки життя дитини відносяться всі пререраховані, крім:
невеликий м'язовий дефект міжшлуночкової перегородки
Анатомічно частково відкритий атріовентрикулярний канал характеризується наявністю:
первинного дефекту міжпередсердної перегородки з порушенням розвитку атріовентрикулярних клапанів Вранішня скутість властива для:
ревматоїдного артриту
Рентгенологічна ІІ стадія ЮРА включає:
остеопороз, незначна деструкція хряща або підхрящевої тканини, звуження суглобової щілини
Рентгенологічна ІІІ стадія ЮРА включає: остеопороз, ерозивна деструкція кісткового хряща
Симптом «окулярів» характерний для: ювенільного ревматоїдного артриту
На системний червоний вовчак хворіють переважно:
дівчатка
Тріада Хазеріка не включає:
феномен Рейно
Олігоартрит – це ураження:
2-4
Суставно-вісцеральна форма ЮРА не включає:
системні вісцерити
Синдром Рейно характерний для: системного червоного вовчаку
Хронічний перебіг червоного вовчака не включає: гострий моноартрит
Про який діагноз у дитини 14 років потрібно думати, якщо вона має біль в животі та діарею, частіше вранці, перед виходом до школи, відсутні домішкми крові та слизу температура ніколи не піднімалась, на вихідних скарги не турбують: Синдром подразненого кишківника
Дитина віком 3 місяців народилася з масою 3250 г, довжиною 52 см, психофізичний розвиток відповідає вікові. Фактична маса достатня. Дитина знаходиться на природному вигодовуванні, останній місяць дуже неспокійна, плаче без причини, особливо ввечері, не менше 4 днів на тиждень. Нічого не допомагає її заспокоїти, навіть газовивідна трубочка. Чим зумовлені скарги дитини?
Малюкові кольки
Клінічний симптом властивий функціональній диспепсії:
Дискомфорт у верхній половині живота після їжі
Характерні рентгенологічні ознаки при функціональному закрепі:
подовження та розширення сигмоподібної кишки
Найбільш ефективні способи лікування функціональної діареї:
Не потребує лікування
Що відноситься до «симптомів тривоги» при оцінці стану дитини з диспептичними синдромами
Дисфагія
Найбільш ефективний спосіб лікування малюкових кольок
Ритмічне похитування
Батьки дитини 2 місяців скаржаться на блювання після кожного третього годування, зтвороженим молоком, з неприємним запахом, об‘ємом більшим ніж дитина з‘їдає Об'єктивно: неспокійна. За останній місяць у вазі не додала. Тургор м'яких тканин знижений. Живіт помірно здутий, симптом пісочного годинника біля пупка.
Випорожнення 1 раз на добу жовті, без слизу. Копрограма та бактеріальне дослідження випорожнень без патології.
Який найбільш ймовірний діагноз?
Регургітація
Одним з критеріїв синдрому циклічного блювання є:
Мігрень в родині
Кількість епізодів неприборканого блювання для встановлення діагнозу синдрому циклічного блювання складає:
Діагностичний критерій румінації у немовлят :
Симтоми починаються після 3 місяців
Одним з критеріїв румінації є:
Мігрень в родині
Дитина віком 3 місяців народилася з масою 3250 г, довжиною 52 см, психофізичний розвиток відповідає вікові. Фактична маса достатня. Дитина знаходиться на природному вигодовуванні, останній місяць дуже неспокійна, плаче без причини, особливо ввечері, не менше 4 днів на тиждень. Нічого не допомагає її заспокоїти, навіть газовивідна трубочка. Чим зумовлені скарги дитини?
Малюкові кольки
У дівчинки 12 років протягом 2 років є скарги на біль в животі, переважно після порушення дієти, нудоту, печію, кисле відригування. Останні два дні випорожнення рідкі чорного кольору. Яке дослідження є найбільш доцільним для верифікації діагнозу?
Фіброгастродуоденоскопія
З групи препаратів виберіть антацидний препарат:
альмагель
Дівчинка, 7 років. Скарги на біль в епігастрії, зниження апетиту, відчуття швидкого насичення. Хворіє протягом декількох місяців, як розпочалося навчання у школі. Симптоми з’являються після стресу, порушення режиму харчування. Спадковість не обтяжена. При обстеженні: блідість шкіри, неприємний запах з рота, болючість при глибокій пальпації в ділянці епігастрію. Лабораторні аналізи крові, сечі, калу без патології. При фіброезофагогастродуоденоскопії видимих змін не виявлено. Найбільш імовірний діагноз?
Функціональна диспепсія
Хлопчик 12 років у стаціонарі скаржиться на біль в епігастрії зранку, натще, нудоту. Два роки тому отримував лікування з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Який етіологічний фактор найбільш імовірний?
и. Який етіологічний фактор найбільш імовірний? Хелікобактер пілорі
Хлопчик 14 років хворіє біля 2 років, турбує голодний біль в навколопупковій ділянці, печія, відрижка кислим. На ФЕГС винайдено дефект глибокий на передній стінці ДПК, що покритий фібрином. Гістологічно в антральному відділі шлунка визначено
Helicobacter pylori. Який препарат необхідно вибрати для проведення ерадикації.Н. pylori?
Амоксициллин
Виберіть який харчовий продукт знижує тонус нижнього стравохідного сфінктера: шоколад
Хлопець, 15 років скаржиться на інтенсивний біль у епігастрії, нудоту, блювання. Напади болю турбують через 2-3 години після їжі, вночі. Диспепсичні симптоми виражені після вживання жирної, гострої їжі. Хворіє протягом 2 місяців, не лікувався. Останнім часом болі більш інтенсивні, довгі. У діда рак шлунку. Під час ФЕГДС обстеження виявлено дефект слизової оболонки цибулини дванадцятипалої кишки, діаметром 6 мм, з дном сірого кольору, взято біопсію для визначення ступеню запалення. Для призначення оптимальної етіотропної терапії захворювання яке ще обстеження слід провести в першу чергу?
Визначення Н.pylori
З групи препаратів виберіть антисекреторний препарат: омез омез
Виберіть з перерахованих порад, ту що підходить для хворої дитини з ГЕРХ:
Не лягати протягом 2 годин після їжі
Хлопчик 12 років, протягом останнього року скаржиться на болі в епігастральній ділянці, що виникають після вживання гострої, жареної їжі та при переїданні і вживанні газованої води. Іноді турбує біль за грудиною, та неприємне відчуття при проходженні їжі по стравоходу. Спостерігається відрижка і печія . Для яких захворювань характерні такі скарги?
ГЕРХ
Етіологія хронічного холециститу:
Бактеріальна флора
В копрграмі виявлено велику кількість крохмалю внутрішньо та позаклітинного та мязових волокон інтерпритуйте тип порушення :
стеаторея 2 типу та амілорея
Основні патогенетичні варіанти гострого панкреатиту:
всі перераховані
Для лікування спазму сінктера Одді використовують:
Спазмолітики
До об‘єктивних симптомів холециститу відносять наявність
Симптом Кера
УЗД ознаками хронічного панкреатиту є:
зниження ехогенності панкреас
До об‘єктивних симптомів холециститу відносять наявність:
Симптом Мерфі
Жовчогінні препарати механізмом дії розрізняють:
Холекінетики
До об‘єктивних симптомів панкреатиту відносять наявність
Симптом Мейо- Робсона
Для виразкового коліту характерне ерозійно-виразкове ураження: слизової оболонки товстої кишки
Для підтвердження діагнозу виразкового коліту необхідно провести: ендоскопічне дослідження з біопсією слизової оболонки кишечнику До позакишкових проявів хвороби Крона відносять: артрити
За локалізацією запального процесу при хворобі Крона виділяють:
термінальний ілеїт
Клінічний синдром мальабсорбції є характерним для:
хворобі Крона
Метод дослідження, що дозволяє провести диференціальний діагноз між органічними і функціональними порушеннями товстої кишки:
ректороманоскопічне дослідження
Метод дослідження, що дозволяє провести диференціальний діагноз між органічними і функціональними порушеннями товстої кишки:
ІФА на фекальний кальпротектин
Препаратом вибору при лікуванні хворих на виразковий коліт є:
сульфасалазин
При хворобі Крона симптомами ураження верхніх відділів ШКТ є: дисфагія
Хвороба Крона - це гранульоматозне ураження:
будь яких відділів травного каналу
Дівчинка 11 років захворіла гостро: з’явились біль в поперековій ділянці, нудота, блювання, часте сечовипускання, температура 38. Об’єктивно: живіт м’який, болючий при пальпації в ділянці попереку. В загальному аналізі сечі значна лейкоцитурія, бактеріурія. Із сечі висіяна кишкова паличка. Ваш діагноз?
Гострий пієлонефрит
Дитина 10 років хворіє близько тижня. Захворіла гостро після переохолодження:
з’явились болі в животі та в попереку, підвищилась температура тіла до 38 градусів. В аналізі сечі: лейкоцитів до 25-30 в полі зору, білок - 0,33 г/л . Яке обстеження необхідно провести для призначення етіотропного лікування?
Бактеріологічний посів сечі
Діагностично значуща протеїнурія для пієлонефриту згідно загального аналізу сечі:
0,066г/л
Хронічний рецидивуючий пієлонефрит в стадії часткової клініко лабораторної ремісії згідно класифікації включає:
Відсутність клініки та наявність лабораторних змін
Загальне захворювання організму дитини можливо при:
Пієлонефриті
У хлопчика 14 років із загостренням хронічного обструктивного пієлонефриту із сечі виділена синьогнійна паличка в титрі 1000000 мікробних тіл на 1 мл. Який антибактеріальний препарат найбільш доцільно призначити в даному випадку?
Ципрофлоксацин
Дитина 13-ти років скаржиться на біль у надлобковій ділянці, часте сечовипускання малими порціями сечі. Лихоманка 37,70С. В аналізі сечи-протеінурія-0,033 г/л, еритроцити свіжі, суцільно в препараті, солі-оксалати незначна кількість. Який діагноз найбільш імовірний?
гострий цистит
При пієлонефриті уражаються: канальці, миски і інтерстицій
Етіотропне лікування пієлонефриту включає використання:
Антибіотики
Під час оформлення в дитячий садок у дівчинки, 4 років, уперше виявлено лейкоцитурію (10-15 у полі зору). Яке з досліджень доцільно зробити перш за все для уточнення причини лейкоцитурії?
Аналіз сечі за Нечипоренком
Яка клінічна симптоматика відрізняє тубулоінтерстиціальний нефрит від пієлонефриту у дітей?
Біль у проекції нирок,набряки
Який напрямок терапії тубулоінтерстиціального нефриту є провідним?

Протизапальний
Який орган за патогенезом є пусковим у розвитику дизметаболічної нефропатії у дітей? підшлункова залоза
В схемі лікування дизметаболічної нефропатії у дітей яка з груп препаратів є обов’язковою ферменти
Який важливий лабораторний симптом сечі хворого для визначення пієлонефриту у дітей не має діагностичного значення при тубулоінтерстиціальному нефриті?
Бактеріурія
У дівчинки 13 років з діагнозом хронічний вторинний піелонефрит на фоні дизметаболічної оксалатної нефропатії загострення процесу відмічається восени при вживанні великої кількості яких продуктів?
Квасоля,горошек,м’ясо
Дитині 4 роки, батьки звернулись до педіатра зі скаргами на часті сечовипускання, неутримання сечі, енурез, що турбує протягом 3 місяців.У аналізі сечі – визначаються оксалатурія та незначна еритроцитурія. Які дослідження необхідно призначити дитині для встановлення остаточного діагнозу?
УЗД нирок та сечового міхура
Дієта при гіпероксалурії: капустяно-картопляна
Яку функцію нирок дозволяє визначити проба за Зимницьким?
концентраційну,екскреторну
Яка різниця максимальної та мінімальної відносної щільності сечі свідчить про порушення концентраційної функції нирок в аналізі сечі за Зимницьким при тубулоінтерстиціальному нефриті та пієлонефриті?
меньше та дорівнює 7
У яку пору року найчастіше звертаються за допомогою до лікаря з діагнозом «дисметаболічна оксалатна нефропатія»?
Осінь
Олігурією називається зниження кількості добової сечі до: до 100 мл/доб
Які вірусні фактори можуть спровокувати розвиток первинного гломерулонефриту?
грип
Хвора 15-ти років доставлений до лікарні із значними набряками, які з’явились через два тижні після перенесеної ангіни; сечею кольору «мясних помиїв». Виявлено підвищення артеріального тиску до 160/110 мм рт.ст. Запідозрений гострий гломерулонефрит. Що може виявлятися у сечовому осаді?
Значна гематурія, циліндрурія
Яка лейкоцитурія характерна для гломерулонефриту?
10-20 в полі зору
Діти, які перенесли гломерулонефрит з нефротичним синдромом, повинні перебувати на диспансерному нагляді: до переведення на диспансерний нагляд сімейного лікаря:
Який показник ниркових проб біохімії крові є абсолютним критерієм враження фільтраційної функції?
креатинін
Вторинний гломерулонефрит виникає на фоні:
Ювенільного ревматоїдного артриту
Які небіологічні фактори можуть спровокувати розвиток первинного гломерулонефриту? холод, інсоляція
До клінічних проявів гломерулонефриту окрім враження нирок ознаки патології якого органу найбільш часті?
серце
На прийом до лікаря педіатра звернулась дівчинка 15-ти років. Вона 2 тижні тому перехворіла на ангіну, після чого спостерігається пастозність повік, турбує головний біль, недомогання, іноді сеча червоного кольору. З підозрою на гломерулонефрит дитина госпіталізована. Яке обмеження у дієті буде головним? виключення кислих фруктів
Скільки існує форм ГНН згідно механізмів виникнення:
3
Найбільш інформативним маркером формування ХНН є :
креатинін
Який з критеріїв є основним при встановленні ХНН у дітей:
тривалість азотемії і зниження ШКФ на протязі більше ніж 1 місяців
Хвора звернулася в лікарню із скаргами на нудоту, блювання, понос, виділення незначної кількості сечі протягом доби. В аналізах крові виявлено підвищення кількості сечовини, креатиніну, калію, магнію, зниження-натрію, кальцію, хлору. Які клініко-лабораторні прояви характерні для початкового періоду гострої ниркової недостатності?
Олігурія (анурія).
Причиною ренальної форми ГНН є:
ураження ниркової паренхіми
При ХНН показники клубочкової фільтрації нижчі (мл/хв):
90
Постренальну форму ГНН можуть зумовити:
порушення відтоку сечі
На якій стадії ХНН є потреба ренозамісної терапії?
Олігоурією називається зниження діурезу порівняно з віковою добовою нормою:
на 2/3
При якому рівні сечовини показаний гемодіаліз у дітей з ГНН:
>30 ммоль/л
Наявність великої кількості гіперехогенних включень та фіброзних тяжів у головці та тілі підшлункової залози є ознакою
Хронічного панкреатиту
Дитині 10 років має скарги на періодичний тривалий до 30 хвилин біль у правому підребіррі після прийому їжі, блювання що приносить полегшення
Спазм сфінктера Одді за міліарним типом
Етіологічними факторами панкреатиту у дітей є все, окрім
Травма живота
В копограмі виявлено велику кількість мил та жирних кислот, незначну кількість нейтрального жиру…
Стеаторея 3 типу
Запалення підшлункової залози – панкреатит
Під час проведення УЗ динамічної холецистографії відбулося подовження першої та другої фази за часом та розширення панкреатичної протоки до 3мм…
Спазму сфінктера Одді за панкреатичним типом
Основним фактором, що є основою патогенезу холециститу є
Порушення моторики жовчного міхура
… жовчний міхур скоротився на 85%, який тип
Гіперкінетичний
…. Нормалізують колоїдний стан жовчі відносяться ті, що містять
Куркуму
Для виразкового коліту характерне ерозійно-виразкове ураження
СО товстої кишки
Для підтвердження діагнозу виразкового коліту необхідно провести
Ендоскопічне дослідження з біопсією…
До поза кишкових проявів хвороби Крона відносять
Артрити
За локалізацією запального процесу при хворобі Крона виділяють
Термінальний ілеїт
Клінічний синдром мальабсобціїї є характерним для
Хворобі Крона
Метод дослідження, що дозволяє провести диф діагноз між органічними і
функціональними порушеннями товстої кишки
ІФА на фекальний кальпротеїн
…хворих на виразковий коліт – сульфасалазин