4 курс

Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей. Харчова алергія.

Бронхіальна астма у дітей

Білково-енергетична недостатність

Бронхіти у дітей.

Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей

Гломерулонефрити у дітей. Хронічна ниркова недостатність

ГРВІ. Гострі бронхіти

Дисметаболічні нефропатії у дітей

Запальні та незапальні захворювання серця у дітей

Найбільш поширені захворювання кишечнику у дітей (синдром подразненого кишечнику, функціональний закреп, виразковий коліт, хвороба Крона). Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, прогноз.

Інфекції сечової системи у дітей

Пневмонії у дітей

Рахіт. Гіпервітаміноз D

Функціональні та органічні захворювання стравоходу, шлунку та ДПК у дітей (функціональна диспепсія, гастроезофагорефлюксна хвороба, гастрит, виразкова хвороба)

Функціональні та органічні захворювання біліарної системи у дітей (дисфункція жовчного міхура і сфінктера Одді, холецистит, жовчокам’яна хвороба). Клініка, діагностика, лікування та профілактика дисфункції жовчного міхура, сфінктера Одді, органічних захворювань біліарної системи

Функціональні гастроінтестинальні розлади (порушення церебро –інтестинальної взаємодії) у дітей. Римські критерії ІV

Ювенільний ідіопатичний (ревматоїдний) артрит та реактивні артропатії у дітей. Гостра ревматична лихоманка у дітей.
5 курс

ДОГЛЯД ТА ВИГОДОВУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ

ГІПОКСИЧНІ ТА ТРАВМАТИЧНІ УРАЖЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

ПОЛОГОВА ТРАВМА

РЕСПІРАТОРНИЙ ДИСТРЕС-СИНДРОМ НОВОНАРОДЖЕНИХ

ГЕМОЛІТИЧНА ТА ГЕМОРАГІЧНА ХВОРОБА НОВОНАРОДЖЕНИХ

ГЕМОРАГІЧНА ХВОРОБА НОВОНАРОДЖЕНИХ

ВНУТРІШНЬОУТРОБНІ ІНФЕКЦІЇ

БАКТЕРІАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ

ДЕФІЦИТНІ АНЕМІЇ У ДІТЕЙ

ГЕМОБЛАСТОЗИ У ДІТЕЙ

ГЕМОРАГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ

ХВОРОБИ ГІПОФІЗУ ТА СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ

ХВОРОБИ ЩЗ У ДІТЕЙ

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ У ДІТЕЙ

АСФІКСІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

РДС НОВОНАРОДЖЕНИХ
6 курс

Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та синдромі Морган’ї-Адамса-Стокса.

Бледность у детей. Дифференциальная диагностика и тактика ведения больных.

Диференціальна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей. Ускладнення виразкової хвороби

Диференційна діагностика гострого та хронічного гломерулонефриту у дітей. Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності.

Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.

Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

Диференціальна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей.

Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

Кашель у дітей. Диференційна діагностика та лікування.

Лихоманка. Тепловий та сонячний удар.

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Екстрена допомога при астматичному статусі

Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів дітей підліткового віку. Раціональне харчування: профілактика ожиріння, цукрового діабету та АГ.
Оцінка статевого дозрівання.
Клініка і діагностика вегетативних дисфункцій. Тактика лікаря загальної практики при вегетативних дисфункціях. Лікування веге-тативних дисфункцій. Медичне та психологічне консультування.
Диференційна діагностика первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у дітей підліткового віку. Тактика ведення хворого артеріальної гіпертонії на педіатричній дільниці. Диспансерний нагляд.
Гіпертонічний криз. Надання невідкладної допомоги при вегетативному та гіпертензивному кризах.
Профілактика артеріальної гіпертензії у дітей.

Диференційна діагностика пневмоній у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

Медичне спостереження дітей перших 3-х років життя в поліклініці

Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.

Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.

Судомний синдром