Дитячі інфекційні хвороби - тести

1. В якому положенні слід транспортувати дитину з набряком головного мозку:

A Лежачи з піднятим на 10-15 градусів головним кінцем

Б Лежачи з опущеним головним кінцем на 10-15 градусів

В На боці

 

2.У дитини 10 міс. – температура до 39°С, сонливість, збудження, блювота. Дитина

отримала курс цефотаксиму протягом 2-х тижнів з приводу загострення рецидивуючого

отиту. При обстеженні: ліквор гнійний, грам-позитивні диплококи. Найбільш адекватна

терапія:

А. Ампіцилін Д. Ванкоміцин

В. Цефуроксім Е. Левоміцетин

С. Пеніцилін

 

3.Головний критерій відміни антибактеріальної терапії при менінгококовому менінгіті:

А.Нормалізація температури Д. Санація ліквору

В.Покращення самопочуття Е. Нормалізація гемограми

С.Відсутність менінгеальних симптомів

 

4. 4-місячна дитина доставлена до стаціонару з гарячкою і неспокоєм. В лікворі: цитоз

( 10 – еритроцитів і 1050 лейкоцитів ( 80 % нейтрофіли ); білок – 0,5 г/л, глюкоза – 2,26

ммоль/л, при мікроскопії бактерії не виявлені. Найбільш адекватний метод лікування:

А.Спостереження в стаціонарі без антибіотикотерапії

В.Внутрішньовенне введення ампіциліну з гентаміцином

С.Внутрішньовенне введення цефтріаксону

Д.Внутрішньовенне введення левоміцетину

Е. Внутрішньовенне введення ампіциліну

 

5. Який з перерахованих методів в лікуванні найбільш правильний при

герпетичному енцефаліті:

А. Інозина пранобекс

В. Ацикловір внутришньовенно в дозі 30 мг\кг на добу

С. Препарати L-інтерферону внутрішньом'язово

Д. Пеніцилін внутришньовенно

Е. Внутрішньовенний імуноглобулін

 

6. Вкажіть добову дозу ампіциліну для лікування гнійного менінгіту, викликаного гемoфільною паличкою:

A 200 мг/кг

Б 100 мг/кг

В 400 мг/кг

Г 300 мг/кг

 

7 Який антибіотик із перерахованих ефективний при лікуванні менінгіту синьогнійної етіології?

A Цефотаксим (клафоран)

Б Цефтазидим (фортум)

В Цефазолін

Г Гентаміцин

8 Розвиток набряку головного мозку не типовий для наступного захворювання:

A Грип

Б Менінгококова інфекція

В Холера

Г Енцефаліт

9 Добова доза пеніциліну для лікування менінгококового менінгіту у дітей:

A 500 мг/кг

Б 100 мг/кг

В 200 мг/кг

Г 300 мг/кг

Д 800 мг/кг

 

10 Який антибіотик слід призначити дитині для лікування менінгококового менінгіту, якщо у неї алергійна реакція на пеніцилін?

A Цефотаксим

Б Еритроміцин

В Левоміцетин-сукцинат

Г Ампіцилін

Є Гентаміцин

 

11 Вкажіть кратність введення пеніциліну дитині з менінгококовим менінгітом перших 3-х місяців життя:

A 4 рази на добу

Б 8 разів на добу

В 6 разів на добу

Г 12 разів на добу

 

12 Вкажіть кратність введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінгіту менінгококової етіології у дітей старшого віку:

A Кожні 6 годин

Б Кожні 4 години

В Через 3 години

Г Через 2 години

 

13 Який антибіотик цефалоспоринового ряду не ефективний при лікуванні гнійного менінгіту?

A Цефотаксим

Б Цефтазидим

В Цефазолін

Г Цефтріаксон

 

14 Коли при лікуванні гнійного менінгіту неменінгококової етіології можна відмінити антибіотики?

A При цитозі в 100 клітин нейтрофільного ряду

Б При зниженні плеоцитозу до 30 клітин

В Тільки при повній нормалізації ліквору і гемограми

Г При цитозі в 100 клітин лімфоцитарного ряду

 

15 До принципів раціональної антибіотикотерапії не відносяться:

A Призначення препарату з урахуванням фармакологічних особливостей

Б Урахування віку хворого, наявності супутніх захворювань

В Визначення оптимальної дози та способу введення препарату

Г Призначення антибактеріальної терапії всім хворим з підозрою на інфекцію

Д Визначення чутливості виділених збудників до антибіотиків

Є Виділення та ідентифікація збудника

 

16 Що не властиво аміноглікозидам:

A Можливість ендолюмбального введення

Б Погано всмоктуються в шлунково-кишковому тракті

В Висока активність проти Str. рnеиmоnіае

Г Ототоксичність та нефротоксичність

Д Бактерицидний механізм дії

 

17 Показання до комбінованої антибактеріальної терапії при менінгітах:

A Відсутність ефекту від терапії, що проводиться

Б Дуже тяжкий перебіг менінгіту

В Вторинний гнійний менінгіт

Г Розвиток ускладнень

Д Всі відповіді вірні

 

18 Для цефалоспоринів ІІ покоління властиво все, крім:

A Добре проникають крізь гематоенцефалічний бар'єр

Б Більша активність проти грамнегативних збудників

В Активність проти грампозитивних коків на рівні цефалоспоринів І покоління

Г Неефективність проти синьогнійної палички

 

19 Для хіміопрофілактики менінгококової інфекції використовують усі препарати, крім:

A Сульфізоксазол

Б Ріфампіцин

В Тетрациклін

Г Цефтріаксон

Д Ципрофлоксацин

 

20 Вкажіть добову дозу левоміцетину сукцинату для лікування менінгококового менінгіту:

A 40-60 мг/кг

Б 20 - 30 мг/кг

В 80 - 100 мг/кг

Г 150 мг/кг

 

21 В яких випадках протипоказане введення пеніциліну хворим на менінгококову інфекцію?

A При менінгіті середньої тяжкості

Б При інфекційно-токсичному шоку

В При синдромі набряку мозку

Г При менінгоенцефаліті

 

22 Для етіотропної терапії менінгококового менінгіту не застосовують:

A Левоміцетин

Б Пеніцилін

В Тетрациклін

Г Цефатоксим

Д Цефтріаксон

 

23 Клінічні показання до застосування надмасивних доз пеніциліну при менінгококовій інфекції:

A Менінгоенцефаліт

Б Пізнє поступлення хворого

В Особливо тяжкий перебіг інфекції

Г Попереднє використання малоефективних антибіотиків

Д Всі відповіді вірні

 

24 Чи можна зменшити дозу антибіотика при менінгококовому менінгіті при клінічному покращенні:

A Не можна до повної нормалізації аналізу крові

Б Можна після нормалізації температури

В Можна після зниження менінгеальних симптомів

Г Не можна до санації ліквора

Д Всі відповіді вірні

 

25 Головний критерій відміни антибактеріаної терапії при менінгококовому менінгіті:

A Покращення самопочуття

Б Санація ліквору

В Нормалізація гемограми

Г Відсутність менінгеальних симптомів

Д Нормалізація температури

 

26 Для цефалоспоринів І покоління властиво, крім:

A Висока активність проти грампозитивних коків

Б Висока активність проти Рs. аеrиgіnоsа

В Не проникають через гематоенцефалічний бар'єр

Г Малоефективні проти H. іnflиеnzае

27 Для пеніцилінів з розширеним спектром активності нетиповим є:

A Високо ефективні проти внутрішньолікарняних штамів S. аиrеиs

Б Впливають на ряд грам-негативних бактерій

В Проникають через гематоенцефалічний бар'єр

Г Руйнуються беталактамазами

Д Бактерицидний механізм дії на мікроорганізми, що перебувають у станії активного поділу

Є Амоксицилін краще ніж ампіцилін всмоктується в шлунково-кишковому тракті

 

28 Для комбінації препаратів пеніцилінів з інгібіторами бета-лактамаз нетиповим є?

A Вартість лікування цими препаратами вище ніж препаратами без інгібіторів бета-лактамаз

Б Підвищена активність проти пеніциліназопродукуючих штамів

В Недоцільно застосовувати для лікування нейроінфекцій

Г Менш ефективні проти збудників, що не виробляють беталактамази

E Препарати резерву, які призначаються при підозрі, якщо збудник виробляє беталактамази

 

29 Для цефалоспоринів ІІІ покоління властиво все, окрім:

A Добре проникають крізь гематоенцефалічний бар'єр

Б Виражена активність проти грамнегативних збудників

В Бактерицидно діють на хламідії

Г Серед них найбільш активним проти синьогнійної палички є цефоперазон

Д Серед них цефтріаксон має найдовший період напіввиведення

 

30 Що не властиво пеніцилінам природнього походження:

A Активність проти анаеробів

Б Руйнуються бета-лактамазами

В Значна алергогенність

Г Добре всмоктуються в кишково-шлунковому тракті

Д Бактерицидний вплив на чутливі мікроорганізми

 

31 Для антистафілококових пеніцилінів характерно:

A Вони є препаратами вибору при позалікарняних пневмоніях у дітей

Б Найбільш активні серед пеніцилінової групи проти штамів, що виробляють бета-лактамази

В Комбінація з сульфадиметоксином підвищує активність

Г Найбільш ефективним представником цієї групи є метицилін

Д Найбільш активні серед пеніцилінової групи проти штамів, що не виробляють бета-лактамази

 

32 Для цефалоспоринів ІІІ покоління властиво все, крім:

A Добре проникають крізь гематоенцефалічний бар'єр

Б Виражена активність проти грамнегативних збудників

В Бактерицидно діють на хламідії

Г Серед них найбільш активним проти синьогнійної палички є цефоперазон

Є Серед них цефтріаксон має найдовший період напіввиведення.

 

33 Вкажіть кратність введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінгіту менінгококової етіології у дітей старшого віку:

А Кожні 6 годин

Б Кожні 4 години

В Через 3 години

Г Через 2 години

 

34 Який антибіотик цефалоспоринового ряду не ефективний при лікуванні гнійного менінгіту?

А Цефтазидим

Б Цефазолін

В Цефотаксим

Г Цефтріаксон

 

35 Який антибіотик застосовується при менінгококцемії, ускладненій інфекційно-токсичним шоком?

А Пеніцилін

Б Еритроміцин

В Левоміцетін-сукцинат

Г Гентаміцин

Д Ампіцилін

 

36 Який протисудомний препарат має антигіпоксичний та антиацидотичний вплив на клітини мозку?

А Реланіум

Б Оксибутират натрію

В Гексенал

Г Тіопентал

 

37 Який протисудомний препарат при повторних введеннях викликає гіпокаліємію?

А Оксибутират натрію

Б Седуксен

В Гексенал

Г Хлорал-гідрат

 

38 Вкажіть разову профілактичну дозу фенобарбітала дитині в віці до 1 року:

А 0.5 мг/кг

Б 1 мг/кг

В 5 мг/кг

Г 10 мг/кг

 

39 Вкажіть добову дозу ампіциліну для лікування гнійного менінгіту, викликаного гемофільною паличкою:

А 100 мг/кг

Б 200 мг/кг

В 300 мг/кг

Г 400 мг/кг

 

40 Який антибіотик із перерахованих ефективний при лікуванні менінгіту синьогнійної етіології?

А Цефотаксим (клафоран)

Б Цефазолин

В Гентаміцин

Г Цефтазидим (фортум)

 

41 Добова доза пеніцилліну для лікування менінгококового менінгіту у дітей:

А 100 мг/кг

Б 200 мг/кг

В 300 мг/кг

Г 500 мг/кг

Д 800 мг/кг

 

42 Який антибіотик слід призначити дитині для лікування менінгококового менінгіту, якщо у неї алергійна реакція на пеніцилін?

А Еритроміцин

Б Цефотаксим

В Ампіцилін

Г Левоміцетин-сукцинат

Д Гентаміцин

 

43 Вкажіть кратність введення пеніциліну дитині з менінгококовим менінгітом перших 3-х місяців життя:

А 4 рази на добу

Б 6 разів на добу

В 8 разів на добу

Г 12 разів на добу

 

44 Коли при лікуванні гнійного менінгіту неменінгококової етіології можна відмінити антибіотики?

А При зниженні плеоцитозу до 30 клітин

Б При цитозі в 100 клітин нейтрофільного ряду

В При цитозі в 100 клітин лімфоцитарного ряду

Г Тільки при повній нормалізації ліквору і гемограми

45 Вкажіть разову дозу оксибутирату натрію для купірування судом у дітей першого року життя:

А 40-60 мг/кг

Б 60-70 мг/кг

В 80-100 мг/кг

Г 120-150 мг/кг

 

46 Вкажіть разову сумарну дозу фенобарбіталу і дифеніну, яку призначають дитині з профілактичною метою, після перенесеної енцефалічної реакції:

А 0,5 мг/кг

Б 1 мг/кг

В 2 мг/кг

Г 10 мг/кг

 

47 В яких випадках протипоказане введення пеніциліну хворим на менінгококову інфекцію?

А При менінгіті середньої важкості

Б При інфекційно-токсичному шоці

В При синдромі набряку мозку

Г При менінгоенцефаліті

 

48 Вкажіть добову дозу лєвоміцетину сукцинату для лікування менінгококового менінгіту:

А 20 - 30 тис/кг

Б 40-60 тис/кг

В 80 - 100 тис/кг

Г 150 тис/кг

 

49 Вкажіть разову дозу фенобарбіталу дитині в віці до 1 року:

А 0.5 мг/кг

Б 1 мг/кг

В 5 мг/кг

Г 10 мг/кг

 

50. Який антибіотик слід застосовувати хворому з менінгококцемією на догоспітальному

етапі?

А. Пеніцилін Д. Рифампіцин

В. Ампіцилін Е. Ванкоміцин

С. Цефотаксим

 

51. При набряку мозку недоцільно вводити:

А. Манітол

В. Фуросемід

С. Дексаметазол

Д. Альбумін

Е. Гепарин

 

52. Для лікування судом не використовують:

А. Оксибутират натрію Д. Аміналон

В. Тіопентал натрію Е. Седуксен

С. Фенобарбітал

 

53. Яка доза пеніциліну застосовується при менінгококовому менінгіті:

А. 10 тис ОД/кг/добу

В. 50 тис ОД/кг/добу

С. 300-500 тис ОД/кг/добу

Д. 100 тис ОД/кг/добу

Е. 200 тис ОД/кг/добу

 

 

1 У дитини 2 років, яка надійшла до стаціонару з приводу пневмонії, на шкірі пігментні плями. Із анамнеза відомо, що перед пневмонією дитина лихоманила, був висип. Яке захворювання перенесла дитина?

А Кір

Б Краснуху

В Скарлатину

Г ЕСНО-екзантему

Д Вітряну віспу

 

2 Дитина 9 років. 5-й день хвороби. Об’єктивно: у свідомості, в’яла. Обличчя одутле. Катаральний кон’юнктивіт, склерит. На шкірі за вухами, на обличчі - яскрава, червоного кольору плямисто-папульозна висипка, місцями елементи зливаються. У зіві - розлита гіперемія, на м’якому піднебінні - енантема. Не щеплений. Ваш діагноз?

А Кірь.

Б Краснуха.

В Скарлатина.

Г Псевдотуберкульоз.

Д Алергічний дерматит.

 

3 Спільною ознакою кору та ієрсиніозу можуть бути:

А Відсутність етапності висипки.

Б Явища термінального ілеїту та мезаденіту

В Лімфаденопатія.

Г Артралгії.

Д Жовтуха.

 

4 Основними клінічними формами кору в дорослих є:

А Легка. Б Середньої тяжкості. В Тяжка.

Г Усі відповіді правильні.

Д Мітигована.

 

5 Найчастіше перші елементи висипки при кору з’являються:

А На тулубі

Б На кінцівках

В На слизових оболонках

Г За вухами і в центрі обличчя

 

6 Що не характерно для корової висипки?

А Етапність висипань

Б Поява перших елементів за вухами і в центрі обличчя

В Відсутність висипки на шкірі носогубного трикутника

Г Схильність до злиття елементів висипки

Д Наявність незміненої шкіри між злитими елементами висипу

 

7 Дитина хворіє 5-й день. Турбує підвищена до 39-40°С температура тіла, настирний, частий, глибокий, малопродуктивний кашель, світлобоязнь, закладеність носа. Об'єктивно - одутлість обличчя, слизова оболонка рота пухка, геморагічна енантема на м'якому піднебінні, рештки плям Філатова-Копліка. Ваш діагноз?

А Кір

Б Скарлатина

В Краснуха

Г Аденовірусна інфекція

Д Грип

 

8 Пацієнт Р., 9 р., скаржиться на появу еритематозних висипань, що почались із завушних ділянок, впродовж 72 годин розповсюдилися на весь шкірний покрив. Висипанням передувало підвищення температури тіла до 39,5°С, загальна слабкість, кашель бронхіального характеру. З анамнезу відомо, що 15 днів тому назад однокласника госпіталізовано у інфекційну лікарню. Який діагноз?

А Скарлатина

Б Кір

В Вітряна віспа

Г Псевдотуберкульоз

Д Краснуха

 

9 У дитини 2 років, яка госпіталізована до стаціонару з приводу пневмоніі, на шкірі пігментні плями. Із анамнезу відомо, що перед пневмонією дитина лихоманила, був висип. Яке захворювання перенесла дитина?

А Кір

Б Краснуху

В Скарлатину

Г ЕСНО-екзантему

Д Вітряну віспу

 

10 Назвіть основну причину пігментації шкіри при кору

А Відкладання меланіну в елементах висипки.

Б Накопичення лімфоцитарних та гістоцитарних клітин в елементах висипки.

В Формування вогнищ продуктивного запалення.

Г Відкладання гемосидерину в результаті геморагічного просякання кров’ю.

Д Усі відповіді правильні

 

11 Назвіть одну з можливих форм перебігу кору

А Повільна інфекція.

Б Хвилеподібний.

В Затяжний.

Г Рецидивуючий.

Д Хронічний.

 

12 Яка з ознак не характерна для мітигованого кору?

А Подовження інкубаційного періоду до 21 дня та більше.

Б Зменшення катарального періоду до 1 – 2 днів.

В На висоті висипки з’являється бронхіоліт.

Г Зменшення періоду висипки.

Д Висипка здебільшого папульозна.

 

13 Для кору не характерно:

А Гострий початок.

Б Значні катаральні ознаки.

В Лихоманка.

Г Екзантема та енантема.

Д Гепато-лієнальний синдром.

 

14 Який тип лихоманки не типовий для кору?

А Неправильного типу в межах 38 – 390 С.

Б З максимальним підвищенням температури в перші дні появи висипки.

В Довготривалістю 6 – 8 днів.

Г Постійний тип із нормалізацією до початку періоду висипки.

Д Усі відповіді правильні.

 

15. Яка з перелічених ознак не характерна для кору?

А Тонзиліт.

Б Ентерит.

В Апендицит.

Г Гастрит.

Д Коліт.

 

16. Найбільш характерні ознаки продромального періоду кору:

А Лихоманка.

Б Риніт та кон’юнктивіт.

В Трахеїт та бронхіт.

Г Плями Бельського-Філатова-Копліка на слизовій оболонці щік, губ та ясен

Д Збільшення шийних та потиличних лімфатичних вузлів

 

17. У яких випадках розвивається мітигований кір?

A У дітей з гіпотрофією.

Б У дітей, які підлягали серопрофілактиці.

В У вакцинованих дітей.

Г У дітей із супутніми захворюваннями.

Д У дітей, які отримували антибіотики в інкубаційному періоді.

 

18. Найчастіше перші елементи висипки при кору виникають:

А За вухами і в центрі обличчя.

Б На кінцівках.

В На тулубі.

Г На бокових поверхнях тулуба.

Д На шиї.

 

19. У периферичній крові при захворюванні на кір спостерігається:

А Нейтрофільний лейкоцитоз.

Б Еозинофілія.

В Збільшення ШОЕ.

Г Тромоцитопенія.

Д Лейкопенія та лімфоцитоз.

 

20. Диференційний діагноз кору проводять з усіма переліченими захворюваннями, крім:

А Краснухи.

Б Герпетичної інфекції.

В Висипного тифу.

Г Медикаментозної екзантеми.

Д Ієрсиніозу.

 

21. Що не характерно для корової висипки:

A Етапність висипань.

Б Поява перших елементів висипки за вухами і в центрі обличчя.

В Схильність до злиття елементів висипки.

Г Наявність незміненої шкіри між злитими елементами висипу.

Д Відсутність висипки на шкірі носогубного трикутника.

 

22. Спільною ознакою кору та висипного тифу можуть бути:

А Постійний головний біль.

Б Збудження та порушення сну.

В Менінгеальний синдром.

Г Кон’юнктивальна висипка – симптом Кіарі-Авцина.

Д Гепато-лієнальний синдром.

 

23. Який симптом трапляється в кінці інкубаційного періоду кору?

А Симптом джгута.

Б Симптом Дебре.

В Симптом Броунлі.

Г Симптом Мурсона.

Д Немає правильної відповіді.

 

24. Для лабораторної діагностики кору найбільш часто використовують:

А Посів крові.

Б Реакцію гальмування гемаглютинації (РГГА).

В Посів калу, сечі, змивів з носа.

Г Реакцію нейтралізації (РН).

Д Реакцію зв’язування комплементу (РЗК).

 

25. Геморагічна преенантема Петені при кору з’являється:

А Одночасно з появою плям Бельського-Філатова.

Б Незадовго до висипки.

В Одночасно з висипкою.

Г Симптом не є типовим для кору.

Д З перших днів захворювання.

 

26. Виявлення яких клітин в організмі хворого на кір є патогномонічною ознакою?

А Тюрка.

Б Березовського-Штернберга.

В Піка.

Г Купфера.

Д Уортіна-Фінкельдея.

 

27. Назвіть місце, на якому насамперед з’являється висипка при кору:

А На обличчі.

Б На волосистій частині голови.

В За вушною раковиною.

Г На складках шкіри.

Д На розгинальних поверхнях кінцівок.

 

28. Яка ознака, пов’язана з висипкою, не типова для кору?

А Дрібноплямистий мономорфний характер висипки.

Б Плямисто-папульозний характер висипки.

В Зливний характер висипки.

Г Етапність висипання з 3 – 4 дня захворювання.

Д Пігментація та висівкоподібне лущення шкіри впродовж двох тижнів після зникнення висипки.

 

29 З чим пов’язана етапність висипання при кору?

А Швидкістю кровообігу.

Б Ступенем вірусемії.

В Будовою шкіряного покриву.

Г Різною чутливістю тканин до вірусу.

Д Усі відповіді правильні.

 

30. Спільною ознакою кору та медикаментозної екзантеми може бути:

А Свербіння шкіри.

Б Відсутність етапності висипання.

В Анулярні, уртикарні окреслення висипання.

Г Відсутність пігментації після висипання.

Д Поява висипань без передувального катарального періоду.

 

31. В якому органі вірус кору може довго персистувати і викликати хронічну та підгостру форми

інфекції?

А. Головний мозок D. Міокард

В. Печінка Е. Кістковий мозок

С. Нирки

 

32. Яка ознака, пов’язана із висипом не типова для кору:

А. Висип середньо і велико плямисто-папульозний

В. Висип дрібно-плямистий, мономорфнмй

С. Зливний характер висипу

D. Етапність висипу з 3-4-го дня хвороби

Е. Пігментація та дрібне висівкоподібне лущення шкіри

 

33. В катаральному періоді кору провідною діагностичною ознакою є:

А. Гіпертермія

В. Катар з боку верхніх дихальних шляхів

С. Катар з боку очей

D. Плями Філатова-Бельського-Коплика, енантема на м`якому піднебінні

Е. Збільшення потиличних та шийних лімфовузлів

 

34. Строки ізоляції хворих на кір?

А. Після 2-кратного негативного обстеження на вірус кору

В. До клінічного одужання

С. Через 5 днів після останніх підсипань

D. Після 1-кратного негативного обстеження на вірус кору

Е. До 5 днів після початку висипань

 

35. Назвіть характерні особливості висипу при кору:

А. Плямисто-папульозний висип

В. Залишає пігментацію та дрібне висівкоподібне лущення шкіри

С. Розташований на незміненому фоні шкіри

D. Схильний до злиття

Е. Всі відповіді вірні

 

36 Кір від краснухи відрізняється:

А Наявністю у продромальному періоді кон’юнктивіту, блефароспазму, риніту та фарингіту.

Б Етапністю висипки.

В Плямами Бельського-Філатова-Копліка на слизовій оболонці щік, губ та ясен.

Г Наявністю лущення та пігментації в період зникнення висипки.

Д Змінами з боку крові (лейкопенія з лімфоцитозом).

 

37. Найбільш типовим синдромом червінки є:

А Підвищення температури

Б Фарингіт, риніт, кашель

В Біль у суглобах

Г Збільшення задньошийних і потиличних лімфовузлів

Д Папульозна висипка

 

38. Для енцефаліту при краснусі характерно:

А. Розвиток на 3-4 день висипу

В. Раптовий початок із появи високої температури, блювоти, порушення свідомості, судом

С. Наявність парезів та паралічів

D. При дослідженні ліквору виявляють лімфоцитарний плеоцитоз, незначне підвищення цукру,

білку

Е. Всі відповіді вірні

 

39. Виділення вірусу при вродженій краснусі у дітей спостерігається протягом:

А. Тільки в періоді новонародженості D. 13-30 міс.

В.До 4 міс. Е. Не спостерігається

C. 5-12 міс.

40. Синдром вродженої краснухи включає в себе:

А. Вади серця D. Мікроцефалія

В. Катаракта Е. Всі відповіді вірні

С. Глухота

 

41. Характер висипу типовий при краснусі:

А.Мілко-плямистий D. Велико-плямисто-папульозний

В. Міліарний Е. Розеольозний

С. Везикульозний

 

42 У 2-х річної дитини на шкірі обличчя з’явилися фліктени с в’ялою покришкою, опалесцюючим вмістом і запальним вінчиком навколо. Також відмічаються ерозії з гнійним виділенням і кірочки серозного характеру. Напередодні дитина приймала бісептол з приводу ангіни. Поставте попередній діагноз.

А Бульозне імпетіго

Б Вульгарне імпетіго

В Стафилококове імпетіго

Г Стрептококове імпетіго

Д Токсидермія ?

 

43 Яке з перерахованих ускладнень є специфічним для вітряної віспи?

А. Стрептодермія

Б Стафілодермія

В Бешиха

Г Флегмона

Д Нефрит

 

44. Наявність висипки у вигляді папул, везикул, пустул, кірок, при ускладненні - поверхневих виразок найбільш характерна для:

А Натуральної віспи

Б Вітряної віспи

В Алергійної висипки

Г Кору

Д Синдрому Стівенса-Джонсона

 

45. Для висипу при вітряній віспі нетиповим є:

A Розташування на шкірі і слизових оболонках

Б Поява у першу добу від початку захворювання

В Одночасність появи

Г Несправжній поліморфізм

 

46. Для вродженої вітряної віспи нетиповим є:

A Важкий перебіг, особливо якщо жінка інфікувалася в останні дні перед пологами

Б Виникає у дітей, у матерів яких спостерігається реактивація вірусу

В Виникає у дітей, матері яких не хворіли на вітряну віспу

Г Виникає протягом перших 11 днів після пологів

 

47. Найбільш важливими клінічними ознаками при оперізуючому лишаї є:

А Наявність згрупованих пухирців, розташованих на еритематозних плямах

Б Схильність висипки до злиття

В Відповідність шкірних проявів розташуванню периферичних нервів

Г Біль та розлад чутливості у вигляді гіперестезії, гіпестезії та анестезії

Д Усі відповіді вірні

 

48. Максимальна тривалість періоду висипки при вітряній віспі:

А 1 – 2 дні

Б 2 – 3 дні

В 4 – 5 днів

Г 6 – 7 днів

Д 8 і більше днів

 

49. Які клінічні форми вітряної віспи відносяться до атипових?

А Рудиментарна

Б Геморагічна

В Гангренозна

Г Генералізована

Д Усі відповіді вірні

 

50. До показників ступенів тяжкості вітряної віспи відносяться:

А Гіпертермія

Б Геморагічний синдром

В Менінгоенцефалітичний синдром

Г Синдром крупу

Д Усі відповіді вірні

 

51. Для клінічної картини вітряної віспи НЕ характерне:

А Гострий початок

Б Лихоманка

В Поліморфна плямисто-везикулярна висипка на шкірі та слизових

Г Збільшення печінки та селезінки

Д Підсипання супроводжується лихоманкою

 

52. Для висипки при вітряній віспі НЕ характерна:

А Плямисто-везикулярний характер

Б Поліморфізм внаслідок поштовхоподібних висипань

В Висипка на волосистій частині голови

Г Етапність висипки

 

53. Диференціальний діагноз при вітряній віспі проводиться з:

А Натуральною віспою

Б Строфулюсом

В Імпетиго

Г Везикулярним гамазорикетсіозом

Д Усі відповіді вірні

 

54. У хворої 13-и років спостерігалася гарячка, інтенсивний біль за ходом шостого міжребір'я справа. Через дві доби в цій ділянці з'явилися везикульозні елементи, біль триває. Яке твердження про цю хвору невірно?

A Доцільним є застосування нестероїдних протизапальних засобів

Б Раніше вона перехворіла на вітряну віспу

В Після перенесеного захворювання вірус зникає з організму

Г Вона може бути джерелом інфекції для інших дітей

Д Доцільним є попередження бактеріальних уражень шкіри шляхом застосуваання місцевих антисептиків

 

55. Оперізуючий лишай характеризується:

А Виникає лише у дорослих дітей

Б Має чітку сезонність

В Виникає у людей не імунних до вірусів вітряної віспи та оперізуючого лишаю

Г Усі відповіді вірні

 

56. Вітряною віспою частіше хворіють діти віком.

А Перший рік життя

Б 2 – 6 роки

В 8 – 10 років

Г 11 – 14 років

Д Захворюваність не залежить від віку

 

57. Характеристика лихоманки: що НЕ характерно для вітряної віспи:

А 38 – 390 С

Б Співпадає з появою висипки

В Тривалість лихоманки 5 – 8 днів

Г Зникає з появою висипки

Д Постійного типу

 

58. Яка форма вітряної віспи практично не зустрічається у новонароджених та дітей раннього віку?

А Рудиментарна, легка

Б Типова, середньої важкості

В Тяжка з геморагічним синдромом

Г Тяжка з гнійними ускладненнями

 

59. Для вродженої вітряної віспи властиво:

A Рясні висип

Б Гарячка, значний токсикоз

В Бактеріальні ускладнення

Г Часті випорожнення

Д Кволість, анорексія

Є Всі відповіді вірні

 

60. Спільними ознаками вітряної та натуральної вісп є:

А Продромальний період з високою температурою, болями в крижовому відділі та наявністю раш-висипки

Б Період висипки супроводжується зниженням температури

В Сувора послідовність висипки

Г Висипка – везикульозно-папульозна на щільній інфільтративній основі, багатокамерна з пупкоподібном вдавленням в центрі

Д Поліморфізм висипки

 

61. Імпетиго від вітряної віспи відрізняється:

А Здебільшого висипка локалізується на обличчі та руках

Б В‘ялістю пухирів з жовтувато-гнійним вмістом

В Наявністю гнійних кірок

Г Усі відповіді вірні

 

62. Основним критерієм діагнозу вродженої вітряної віспи є:

А Довготривалий продромальний період

Б Симптоми захворювання виникають не пізніше 11 дня життя

В Зупинка дозрівання висипки на фазі папули

Г Наявність вісцеральних уражень

Д Швидкий розвиток септичних ускладнень

 

63. Хворий 13 років, захворів гостро: t - 37,3°С, плямисто-папульозна, потім везикульозна висипка, розташована на тулубі, кінцівках, волосяному покриві голови. На 6-й день стан погіршився: t - 39°С, в’ялість, головний біль, головокружіння, хиткість ходи, нестійкість в позі Ромберга. Ваш діагноз?

А Сепсис, септицемія?

Б Герпетичний енцефаліт.

В Синдром Лайєла.

Г Оперізуючий лишай.

Д Вітрянковий енцефаліт.

 

64. Які відділи шкіри НЕ уражуються при оперізуючому лишаї?

А Обличчя

Б Вушні раковини

В Груди

Г Нижні кінцівки

Д Локалізація процесу значення не має

 

65. Герпетична інфекція проявляється у вигляді наступних уражень:

А Ураження шкіри

Б Ураження очей

В Ураження ЦНС

Г Ураження слизових оболонок

Д Все перераховане вірно

 

66. Характерною ознакою при оперізуючому лишаї у дітей є:

А Рецидивуючий перебіг

Б Часто локалізується в зоні інервації міжреберних нервів

В Різкий біль у враженій ділянці навіть після зникнення шкірних проявів

Г Рідко супроводжується невралгіями

Д Збільшення реґіонарних лімфатичних вузлів

 

67. Який висип на шкірі характерний для вітряної віспи в розпалі хвороби?

А. Плямисто-папульозно-везикульозний

В. Розеольозний

С. Пустульозний

D. Плямисто-папульозний

Е. Везикульозний

 

68. Характерним симптомом оперізуючого герпесу є?

А. Етапність висипки з 3-4 дня хвороби

В. Кон`юнктивіт

С. Згрупована везикульозна висипка по ходу чутливих нервів

D. Висипка мілкоплямиста мономорфна

Е. Плямисто-папульозно-везикульозна висипка по всій поверхні тіла

 

69. Який відділ головного мозку найчастіше вражається при вітрянковому енцефаліті:

А. Півкулі мозку D. Оболонки мозку

В. Стовбур мозку Е. Базальні ганглії

С. Мозжочок

 

70. Яка ознака, пов’язана із висипом, типова для вітряної віспи:

А. Висип плямисто-папульозний

В. Несправжній поліморфізм висипу

С. Зливний характер висипу

D. Етапність висипу з 3-4-го дня хвороби

Е. Висип мілко-плямистий мономорфний

 

71. Термін ізоляції хворих на вітряну віспу?

А. Після 2-кратного негативного обстеження на Варіцела-зостер вірус

В. До клінічного одужання

С. Із початку захворювання до 5 дня після появи останніх пухирців

D. Після 1-кратного негативного обстеження на Варіцела-зостер вірус

Е. До 5 днів після початку висипу

 

72. Диференційний діагноз вітряної віспи проводиться з перерахованими захворюваннями, крім:

А. Герпетична інфекція шкіри генералізована форма

В. Оперізуючий герпес

С. Бульозна стрептодермія

D. Імпетиго

Е. Герпетичний стоматит

 

73. Які симптоми не характерні для клінічної картини оперізуючого герпесу?

А. Нові підсипання супроводжуються підйомом температури

В. Відчуття жару, свербежу, поколювання та болю по ходу чутливих нервів

С. Плямисто-папульозно-везикульозна висипка по всій поверхні тіла

D. Виникненням у місці ураження ерітеми на фоні якої з’являються папули та пухирці

Е. Процес має однобічний характер

 

74. Які ще назви має раптова екзантема?

А Кір

Б Стафілодермія

В Шоста хвороба

Г Хвороба Кавасакі

Д Синдром Стівенса-Джонса

 

75. Дитина 6 міс. Доставлена в клініку у вкрай тяжкому стані. Захворіла гостро напередодні ввечері з підвищення температури тіла 40ºС, повторного блювання, о 6-й годині з’явилася висипка. Об’єктивно на 2-й день хвороби: стан вкрай тяжкий, різко в’ялий, загальний ціаноз шкіри і слизових, на тулубі, дистальних відділах кінцівок рясна синюшного кольору зірчаста висипка від 0,5 до 1,5 см в діаметрі. Помірно виражена ригідність м’язів потилиці, напруження і пульсація великого тім’ячка. Анурія. Ваш діагноз?

А Грип токсична форма з геморагічним синдромом

Б Стафілококовий сепсис

В Геморагічний васкуліт

Г Менінгококова інфекція

Д Тромбоцитопенічна пурпура

 

76. Дитина, 3 роки, захворіла вночі: температура тіла 40ºС, повторна блювота, біль голови. На шкірі тулуба, кінцівок і обличчя з'явилась великих розмірів геморагічна висипка неправильної зірчастої форми. Нечіткі менінгеальні симптоми. Ваш діагноз?

А Менінгококцемія

Б Туберкульоз

В Ентеровірусна інфекція

Г Стафілококовий сепсис

Д Кір

 

77. Дитина, 5 років, захворіла раптово: підвищилась температура до 39,7ºС, на стегнах і сідницях з’явився геморагічний висип зірчастої форми розміром від 0,5 до 3 см, акроціаноз, кінцівки холодні, ниткоподібний пульс. Який діагноз запідозрив лікар "швидкої допомоги"?

А Кір

Б Токсичний грип

В Скарлатину

Г Менінгококцемію

Д Хворобу Кавасакі

 

78. Для гемограми при менінгококовій інфекції не є типовим:

A Анемія

Б Лейкоцитоз

В Нейтрофільоз із зсувом вліво

Г Прискорення ШОЕ до 50-60 мм/год

Д Всі відповіді вірні

 

79. Що не характерно для менінгококової висипки?

A Геморагічний характер

Б Висипає одночасно з підвищенням температури

В Не зникає при натискуванні

Г Улюблена локалізація на гомілках, стопах, сідницях, внизу живота

Д Некрози в центрі великих елементів

 

80. Прогностично несприятливим симптомом при менінгококцемії є:

A Відсутність менінгіту

Б Ранній вік дитини

В Раннє швидке наростання геморагічної зливної висипки

Г Переважне розташування висипки на тулубі, шиї

Д Гіпотермія, низький артеріальний тиск

Є Все перераховане

 

81. При гострій менінгококцемії практично не зустрічається синдром:

A Гепатолієнальний

Б Менінгеальний

В Геморагічний

Г Катаральний

Д Церебральної гіпотензії

 

82. Висип при менінгококцемії може зникати:

A Не залишаючи сліду

Б Залишаючи дефекти шкіри

В Іноді спостерігаються некрози кінчиків пальців, вушних мушль

Г Залишаючи пігментацію

Д Всі відповіді вірні

 

83. Тромбоцитопенічну пурпуру від менінгококової інфекції відрізняє:

A Загальний задовільний стан

Б Крововиливи на слизових

В Відсутність гарячки

Г Дрібні петехії та екхімози на шиї

Д Всі відповіді вірні

 

84. Менінгококовою інфекцією хворіють:

A Особи усіх вікових груп

Б Діти першого року життя

В Діти до 14 років

Г Особи від 31 року й старше

 

85. Для підтвердження діагнозу менінгококової інфекції необхідно провести лабораторні дослідження:

A Бактеріологічне дослідження носоглоткового слизу на менінгокок

Б Бактеріологічне дослідження ліквору

В Бактеріоскопічне дослідження товстої краплі крові

Г Бактеріологічне дослідження крові

Д Всі відповіді вірні

 

86. При типовій менінгококцемії висип рідко з'являється на:

A Гомілках

Б Сідницях

В Стегнах

Г Обличчі

Д Тулубі

 

87. Надгострій формі менінгококцемії не властиво:

A Раптова поява рясного геморагічного висипу

Б Бурхливий початок, гіпертермія

В Висип з'являється впродовж перших 3-х діб

Г Відмічається задишка, АТ знижується, пульс ниткоподібний

Д Можливі судоми, втрата свідомості, температура знижується до нормальних цифр

 

88. Для геморагічного висипу при менінгококцемії не є характерним:

A На шкірі можуть спостерігатися 2-3 елементи

Б З'являється одночасно

В Можливий розеольозний або розеольозно-папульозний висип

Г З'являється не пізніше 2-х діб

Д Утворює некрози

 

89. Для менінгококцемії характерні наступні клінічні симптоми

A Висока температура

Б В перші два дні з 'являється геморагічний висип

В Головний біль, озноб, кволість

Г Раптовий розвиток захворювання

Д Всі відповіді вірні

90.. Перерахуйте найбільш типові місця локалізації висипу при менінгококцемії:

А. Обличчя D. Руки

В. Спина Е. Сідниці, стегна, гомілки, підошви

С. Грудна клітка

 

91. Який висип типовий при менінгококцемії?

А. Плямистий D. Ерітематозний

В. Геморагічно-некротичний Е. Уртикарний

С. Папульозний

 

92. Який висип може бути при менінгококцемії:

А. Розеольозний D. Геморагічний

В Геморагічно-некротичний Е. Всі відповіді правильні

С. Папульозний

 

93. Який висип характерний для скарлатини?

А Дрібноплямистий

Б Петехіальний

В Геморагічний

Г Папульозний

Д Везикульозний

 

94. Для сучасного перебігу скарлатинозної висипки не характерно розташування:

А На боковій поверхні грудної клітини

Б На грудях і спині

В На згинальних поверхнях кінцівок

Г На нижній частині живота

Д На попереку

 

95. Пластівчасте лущення шкіри при скарлатині частіше починається:

A На першому тижні захворювання

Б На другому тижні від початку захворювання

В На третьому тижні від початку захворювання

Д Після падіння температури тіла

Є Одразу після зникнення висипу

 

96.. Для якого захворювання характерний білий дермографізм та лущення шкіри?

А. Кір D. Скарлатина

В. Менінгококцемія E. Вітряна віспа

С. Краснуха

 

97. Який з симптомів характерний для клініки скарлатини і псевдотуберкульозу:

А. Гепатоспленомегалія D. Розеольознийй висип

В. Регіонарний лімфаденіт E. Міалгії

С. Тривала хвилеподібна лихоманка

 

98. При якому захворюванні є синдром ангіни?

А. Вітряна віспа D. Скарлатина

В. Краснуха Е. Псевдотуберкульоз

С. Кір

 

99. Для якого захворювання характерний симптом Пастіа?

А. Кір D. Скарлатина

В. Алергічний висип Е. Менінгококцемія

С. Краснуха

 

100. Спільною ознакою для краснухи і скарлатини є:

A. "Малиновий язик"

B. Відсутність яскравої гіперемії слизової м`якого піднебіння та ангіни

C. Висипка на шкірі

D. Наявність артралгій

E. Пієлонефрит

 

101. Симптом «малинового язика» виникає на:

А. 1-й день захворювання D. 7-й день

В. 2-й день Е. 14-й день

С. 3-4-й день

 

102. Який висип найбільше характерний для скарлатини?

А. Розеольозний D.Везикульозний

B. Плямисто-папульозний E. Геморагічний

C. Пустульозний

 

103. Міліарний висип при скарлатині вказує на:

A Сприятливий прогноз захворювання

Б Прогностичного значення не має

В Можливість розвитку алергічних ускладнень

Г Несприятливий прогноз захворювання

Д Можливість розвитку септичних ускладнень

 

104. Який висип характерний для скарлатини?

A Дрібнокрапковий

Б Петехіальний

В Геморагічний

Г Папульозний

Д Везикульозний

 

105. Еритрогенний токсин стрептококу у хворих скарлатиною не бере участі у формуванні:

A. Артралгії

Б. Тахікардії

В. Сухості шкіри

Г. Висипу

Д. Зміни дермографізму

106. Яка з перерахованих фракцій токсину стрептококів викликає гіперемію шкіри при скарлатині:

A Алерген

Б Гіалуронідаза

В Токсин Діка

Г Лейкоцидін

Д Гемолізин

 

107. Найбільш часто скарлатину диференціюють з:

A Медикаментозною хворобою

Б Краснухою

В Синдромом Кавасакі

Г Псевдотуберкульозом

Д Всі відповіді вірні

 

108. Дитина, 8 років, захворіла гостро, температура 38,5ºС, блювання, біль у животі. При огляді на 3 добу виявлено: жовтушність шкіри та склер, на шкірі тулуба, кистях, стопах гіперемія, дрібнокрапковий висип, збільшення печінки, селезінки. Напередодні хвороби їв салат зі свіжої капусти. Який найбільш вірогідний діагноз?

А Ентеровірусна інфекція

Б Вірусний гепатит

В Скарлатина

Г Псевдотуберкульоз

Д Інфекційний мононуклеоз

 

109. Гострий початок захворювання, пов’язаний з прийомом їжі, що супроводжується міалгією, артралгією, дрібноплямистою висипкою зі згущенням на китицях і стопах; в подальшому висівкоподібне лущення, біль у животі, дисфункція кишківника свідчать про:

А Аденовірусну інфекцію

Б Кір В Інфекційний мононуклеоз

Г Псевдотуберкульоз Д Скарлатину

 

110. У клінічному аналізі крові при псевдотуберкульозі виявляється все, окрім

A Лейкоцитоз

Б Нейтрофільоз зі зсувом уліво

В Еозинопенія

Г Еозинофілія

Д Прискорена ШЗЕ

 

111. Псевдотуберкульозом рідко хворіють:

A Діти дошкільного віку

Б Діти раннього віку

В Діти молодшого шкільного віку

Г Діти старшого шкільного віку

 

112. На відміну від псевдотуберкульозу при ієрсиніозі джерелом інфекції можуть бути:

A Людина

Б Дикі тварини

В Синантропні тварини

Г Домашні тварини

 

113. Про участь імунопатологічних реакцій в патогенезі ієрсиніозу свідчать:

A Гломерулонефрити

Б Артрити, що розвиваються з другого тижня від початку хвороби

В Вузловата еритема

Г Атралгії

Д Всі відповіді вірні

 

114. Показниками тяжкості перебігу при псевдотуберкульозі є всі ознаки, окрім:

A Менінгоенцефалічний синдром

Б Геморагічний синдром, ураження суглобів

В Гіпертермічний синдром

Г Значне ураження печінки

Д Ознаки генералізації процесу

 

115. Який з клінічних симптомів не притаман­ний ієрсиніозу:

A Гострий початок

Б Відсутність лихоманки

В Симптоми інтоксикації

Г Болі у животі, рідкі випорожнення, можливе блювання

Д Локальна болючість при пальпації у правій здухвинній ділянці

 

116. Найбільш характерними патоморфологічними змінами при псевдотуберкульозі є:

A Повнокрів'я внутрішніх органів

Б Дистрофія паренхіматозних органів

В Утворення гранульом у сполучній тканині

Г Крововиливи у периваскулярну тканину

Д Всі відповіді правильні

 

117. Спільними симптомами ієрсиніозу та колагенозів є:

A Нудота, блювання

Б Артрити, вузловата еритема

В Болі у животі

Г Нежить,кашель
Д
Гіперемія ротоглотки

 

118. Вкажіть характер висипу, що не типовий для ієрсиніозу:

A Вузловата еритема

Б Плямисто-папульозний

В Макульозний

Г Везикульозний

 

119. Проявом алергії при псевдотуберкульозі є всі перераховані ознаки, окрім:

А Алергічний висип

Б Артралгії

В Мезаденіт

Г Нодозна еритема

 

120. Гострий початок захворювання, пов¢язаний з прийомом їжі, що супроводжується міалгією, артралгією, дрібноплямистою висипкою із згущенням на китицях і стопах; в подальшому висівкоподібне лущення, біль у животі, дисфункція кишківника свідчать про:

A Скарлатину

Б Аденовірусну інфекцію

В Кір

Г Інфекційний мононуклеоз

Д Псевдотуберкульоз

 

121. Який характер висипу при ієрсиніозі вказує на участь реакцій уповільненого типу в патоге­незі захворювання:

A Вузловата еритема

Б Кореподібний, плямистий

В Скарлатиноподібний

Г Уртикарний

Д Геморагічний

 

122. Можливий варіант клінічного перебігу ієрсиніозу:

A Термінальний ілеїт

Б Мезентеріальний лімфаденіт

В Всі відповіді вірні

Г Псевдоапендицит

Д Септицемія

Є Артрити великих суглобів кінцівок

 

123. Для клінічної картини при псевдотуберкульозі не характерним є:

А. Біль у суглобах

В. Біль у горлі

С. Відсутність лихоманки

D. Гіперемія обличчя та шиї, ін’єкція склер

Е. Гіперемія та набряк долонь, ступнів

 

124. Для лабораторної діагностики псевдотуберкульозу не застосовують:

А. Посів калу та сечі D. РНГА

В. Посів крові Е. Посів змиву із зіву

С.Реакцію нейтралізації на тваринах.

 

125. Симптом капюшона, шкарпеток, рукавичок характерний для:

А. Менінгококцемії D. Псевдотуберкульозу

В. Скарлатини Е. Краснухи

С. Кору

 

126. Який титр є діагностичним при однократному дослідженні в РПГА для підтвердження

ієрсиніозної інфекції?

А. 1:50 D. 1:200

В. 1:80 Е. 1:400

С. 1:100

 

128. У дитини 6-ти років через 10 днів після перенесеної ангіни на шкірі верхніх і нижніх кінцівок з'явилася симетрично розташована папульозно - геморагічна висипка розмірами від 3 до 5 мм в діаметрі; припухлість і біль у гомілково-ступеневих суглобах. У клінічному аналізі крові: ер.-3,9х1012 /л, Нb - 124 г/л, КП - 0,9, тромбоцити - 250х09/л, л.-15,0х109/л, п.-7, е.-8, с.-70, л.-12, м.-3, ШЗЕ - 25 мм/год. Що лежить в основі розвитку геморагічного синдрому?

А Відсутність ретракції кров’яного згортка

Б Зниження кількості тромбоцитів

В Зниження концентрації плазмових факторів згортання крові

Г Ураження судинної стінки

Д Порушення адгезії тромбоцитів

 

129. У хворого Я., 14 років, діагностовано справжня екзема. Який первинний морфологічний елемент є головним у клінічній картині?

А Пляма

Б Пустула

В Папула

Г Пухир

Д Везикула

 

130. Дівчинка 8 років. Мати скаржиться на виникнення на шкірі дитини висипу у вигляді плям червоного кольору, розміром до 5 мм. Елементи розташовуються симетрично, переважно в ділянці ліктьових суглобів. Яким методом можна відрізнити геморагічну пляму від судинної?

А Натисненням

Б Перкуторно

В Розтиранням

Г Оглядаючи

Д Пункційно

 

131. Що з перерахованого не характерне для ентеровірусного захворювання?

А Серозний менінгіт

Б Екзантема

В Міалгія

Г Герпетичний стоматит

Д Герпетична ангіна

Є Пієлонефрит


14386 Дитина 5 рокiв захворiла гостро. Захворювання почалося з пiдвищення температури тiла до
38,5° С, частих малокалових випорожнень з великою кiлькiстю мутного слизу. Пiд час дефекацiй
дитина кричить, напружується, обличчя червонiє. Яке захворювання найбiльш iмовiрне?
A.
*Шигельоз B. Сальмонельоз C. Ешерихiоз D. Стафiлококовий ентероколiт E. Вiрусна дiарея
14387 Дитина 7 рокiв хворiє близько двох тижнiв, коли з’явилась нежить. Щеплена з порушенням
графіку вакцинації. Звернулася до ЛОР-лiкаря з приводу гнiйно-кров’янистих видiлень з носа,
мацерацiї крил носа та верхньої губи. При риноскопiї на носовiй перетинцi виявленні бiлiсувато-сiрi
острiвцi. Слизова ротоглотки не змiнена. Яке захворювання найбiльш iмовiрне ?
A.
*Дифтерiя носа B. Аденовiрусна iнфекцiя C. Риновiрусна iнфекцiя D. Алергiчний ринiт E.
Гайморит
14388 Дитина 1,5 років захворiла гостро: пiдвищилася температура тiла до 37,8° С, з’явився кашель
i нежить. На першу добу хвороби вночi дитина прокинулась, стала неспокiйною, метушиться,
з’явився гавкаючий кашель, охриплiсть голоса, iнспiраторна задишка. Дiагностований круп. Який зі
збудникiв найбільш вірогідно спричинив розвиток цього синдрома ?
A.
*Вiрус парагрипа B. Вiрус грипа C. Аденовiрус D. Респіраторно-синцитіальний вірус E.
Дифтерійна паличка.
14596 Ребенок 8 лет жалуется на стойкое повышение температуры, головную боль. На 10-й день
болезни отмечена вялость, температура 39,8° С, бледность, вздутый живот, пальпируется печень и
селезенка. На животе 4 элемента пятнистой сыпи размером 0,2 х 0,2 см. Ваш предполагаемый
диагноз?
A.
* Брюшной тиф B. Сепсис C. Псевдотуберкулез D. Инфекционный мононуклеоз E.
Энтеровирусная инфекция.
14597 Ребенок 4 лет на 5-й день болезни жалуется на кашель, сыпь на коже. При осмотре: Т - 38,2°
С, одутловатость лица, светобоязнь, конъюнктивит. На лице, шее, верхней половине грудной клетки
яркая пятнисто-папулезная, местами сливная сыпь. Зев гиперемирован, на слизистой щек на уровне
нижних коренных зубов остатки точечных белесоватых налетов. Из носа – серозно-гнойное
отделяемое. В легких - сухие хрипы. Ваш предварительный диагноз?
A.
* Корь B. Аденовирусная инфекция. C. Скарлатина. D. Краснуха. E. Энтеровирусная инфекция.
14598 Ребенок 1 год 2 месяца заболел остро: Т- 38,8° С, заложенность носа. Через 2 дня появилась
сыпь на губах и лице. Объективно: состояние тяжелое, отмечаются симптомы интоксикации, вокруг
рта, на губах, крыльях носа, передней поверхности шеи - группы тесно сидящих остроконечных
везикул на гиперемированном и инфильтрированном участке кожи. Передне- и заднешейные
лимфоузлы увеличены до 1 см. Ваш диагноз?
A.
* Герпетическая инфекция. B. Опоясывающий герпес. C. Ветряная оспа. D. Краснуха. E.
Стрептодермия.
14599 Ребенок 6 лет жалуется на частый жидкий стул, однократную рвоту, повышение
температуры, боли в левой подвздошной области. При осмотре отмечается вялость, температура
38,4° С, живот ладьевидной формы, пальпируется спазмированная болезненная сигмовидная кишка,
стул за сутки 10 раз жидкий, малокаловый, со слизью, зеленью и прожилками крови. Ваш
предполагаемый диагноз?
A.
* Шигеллез. B. Сальмонеллез. C. Иерсиниоз кишечный. D. Ешерихиоз энтеропатогенный. E.
Вирусная диарея.


14600 Ребенок 10 месяцев, болеет 5-й день. После употребления творога, приготовленного из
некипяченого молока, повысилась температура до 38-39° С, появилась многократная рвота, жидкий
стул. Вял, бледен. Язык обложен белым налетом. Тоны сердца приглушены. Живот вздут, урчание в
области пупка, печень +3 см. Стул жидкий, 5-8 раз в сутки, пенистый, темно-зеленого цвета, с
примесью мутной слизи. Ваш предполагаемый диагноз?
A.
*Сальмонеллез. B. Эшерихиоз энтероинвазивный. C. Эшерихиоз энтеропатогенный. D.
Шигеллез. E. Ротавирусная инфекция.
14807 Хворий 10 років скаржиться на нежить зі слизовими виділеннями, набряк лиця, і повік,
сльозотечу, вологий кашель. Об-но: гіперемія дужок та гіпертрофія фолікулів задньої стінки глотки,
кон’юнктивіт зі щільними плівками. Температура тіла 38,5° С. Найбільш вірогідний діагноз?
A.
*Аденовірусна інфекція B. Ентеровірусна інфекція C. Риновірусна інфекція D. Парагрип E. Грип
14992 У дитини з жовтяницею, гепатомегалією, підвищенням печінкових проб встановлена типова
легка форма вірусного гепатиту А. Головним у лікуванні є:
A.
*Дотримання режиму та дієти B. Призначення гепатопротекторів C. Призначення противірусних
препаратів D. Призначення глюкокортикоїдів E. Проведення інфузійної терапії
15098 Дитина 3 років хворіє третій день. Температура 37,5° С. На шкірі тулуба, голови - плями,
папули, везикули з прозорим вмістом, сверблячі, м’які, однокамерні, незгруповані. Частина
пухирців на обличчі і руках швидко стихає з утворенням кірочок. Ваш діагноз?
A.
*Вітряна віспа B. Скарлатина C. Герпетична інфекція. D. Стрептодермія E. Натуральна віспа
15303 Хлопчик 2 років, не щеплений проти кору, був у контакті з дитиною, яка хворіла на кір
(катаральний період). Йому було введено імуноглобулін. Протягом якого часу він може захворіти?
A.
* 21 день B. 17 днів C. 28 днів D. 14 днів E. 7 днів
15304 Дівчинка 5 років захворіла на вітряну віспу (середньотяжка форма). На який строк треба
ізолювати дитину?
A.
* До 5 дня з моменту останньої висипки B. На 17 днів від початку захворювання. C. На 21 день з
моменту контакту з хворою дитиною. D. На 10 днів від початку підсихання висипань на шкірі. E.
На 7 днів після зниження температури.
15522 Хвору на кір дитину віком 9 місяців в перший день появи висипу було госпіталізовано. Її
брат, якому 4 роки, на кір не хворів і проти цієї інфекції не щеплений у зв'язку з абсолютними
протипоказаннями за станом здоров'я. За допомогою якого із перерахованих заходів можна
попередити захворювання на кір у цієї дитини?
A.
* Введення нормального людського імуноглобуліну. В. Вакцинація C. Застосування антибіотиків
D. Застосування хіміопрепаратів E. Фагопрофілактика
15755 Дитина 5 років захворіла гостро з підвищення температури до 38,5° С, нежиті, кашлю та
кон'юнктивіту. На 4-й день хвороби з'явився плямисто-папульозний висип на обличчі, новий підйом
температури до 39,2° С. Слизова оболонка піднебіння гіперемійована, на слизовій оболонці щік біля
нижніх корінних зубів- залишки дрібних білуватих нашарувань. Ваш діагноз?
A.
* Кір. B. Аденовірусна інфекція. C. Герпетична інфекція. D. Краснуха. E. Ентеровірусна
інфекція.
15756 Дитина народилася на 8-му місяці вагітності. У неї встановлено: мікроцефалію, катаракту,
ваду серця. Мати дитини на 2-му місяці вагітності хворіла: був нетривалий підйом температури до
37,5С, збільшення лімфатичних вузлів та дрібноплямистий висип на обличчі, тулубі і кінцівках,
який пройшов через 3 дні без залишкових явищ. Найбільш вірогідний діагноз?
A.
*Вроджена краснуха. B. Цитомегаловірусна інфекція. C. Герпетична інфекція. D. Хламідійна
інфекція. E. Токсоплазмоз.
15758 У дитини 3 років захворювання починалося з підвищення температури, заложеності носу,
збільшення шийних лімфовузлів. Лікарем був призначений ампіцилін. На 3-й день хвороби:
температура 38,3° С, явища лакунарної ангіни, плямисто-папульозний висип по всьому тілу,
збільшена печінка та селезінка. В загальному аналізі крові: лейкоцитоз, лімфомоноцитоз, віроцити -
20%. Найбільш вірогідний діагноз?
A.
* Інфекційний мононуклеоз. B. Кір. C. Краснуха. D. Скарлатина. E. Аденовірусна інфекція.15761 Дитина 5 років захворіла гостро з підйому температури тіла до 39,2° С, одноразової
блювоти. Скаржиться на переймоподібні болі в животі, тенезми, часті випорожнення: малокалові, з
великою кількістю слизу, включенням гною та прожилок крові. При огляді: ущільнена сигмовидна
кишка, болюча при пальпації. Ваш діагноз?
A.
* Шигельоз. B. Сальмонельоз. C. Гострий апендицит. D. Холера. E. Ротавірусна інфекція.
16098 Дитина 4 років хворіє протягом 3 днів. Скарги на підвищення температури тіла до 39,9° С,
сверблячку шкіри, зниження апетиту, висипання по всьому тілу. При огляді шкіра бліда, на
волосистій частині голови, обличчі, тулубі, кінцівках поліморфні висипання: плями, папули,
везикули, кірочки. Який найбільш ймовірний діагноз?
A.
*Вітряна віспа B. Оперізуючий герпес C. Стрептодермія D. Стафілодермія E. Герпетична
інфекція
16099 Дитина 7 міс. гостро захворіла з підвищення температури тіла до 39,9° С, неспокою. Через 5
год. з'явилась плямисто-папульозна, а потім зіркоподібна геморагічна висипка на шкірі сідниць,
нижніх кінцівок. Відмічається блідість шкіри, тахікардія, серцеві тони послаблені. Який найбільш
ймовірний діагноз?
A.
*Менінгококцемія B. Кір C. Скарлатина D. Геморагічний васкуліт E. Тромбоцитопенічна
пурпура
16800 При осмотре ребенка 5 лет на слизистой оболочке зева выявлена энантема, отмечается
увеличение заднешейных и затылочных лимфатических узлов, по всему телу - мелкопятнистая сыпь
с преимущественной локализацией на спине, ягодицах, разгибательных поверхностях конечностей,
температура тела - 37,3° С. Ваш диагноз?
A.
*Краснуха B. Корь C. Скарлатина D. Инфекционный мононуклеоз E. Энтеровирусная инфекция
16806 Ребенку 3 лет установлен диагноз: “Дифтерия миндалин”. Ребенок против дифтерии не
привит. Какое осложнение заболевания чаще всего может обусловить летальный исход?
A.
*Миокардит B. Парез мягкого неба C. Парез аккомодации D. Полирадикулоневрит E.
Гломерулонефрит
16983 Дитина народилася недоношеною і в пологовому будинку ніяких щеплень не отримала. При
огляді у віці 6 місяців – здорова. Проти якої інфекції її треба імунізувати в першу чергу?
A.
* Туберкульозу B. Дифтерії C. Поліомієліту D. Правцю E. Кору
16984 Дитина 11 років, яка прибула на нове місце мешкання, не отримала чергового щеплення за
календарем проти дифтерії та правцю. Яким препаратом треба провести імунізацію?
A.
* АДП-М-анатоксин B. АКДП-вакцина C. АДП-анатоксин D. АД-М-анатоксин E. АП-анатоксин
17097 Дитина 5-ти рокiв захворіла 2 тижнi тому з появи сухого кашлю. Після лiкування, що було
неефективним, кашель став нападоподібним, з’явилися репризи. Пiд час нападу кашлю обличчя
хворого червонiє, шийнi вени набухають. Дитина блiда, одутлувата, є крововиливи в склери. Над
легенями коробковий перкуторний звук, сухi хрипи. Рентгенологiчно - пiдвищення прозоростi
легеневих полiв, посилення бронхiального малюнку. Аналіз кровi: лейк. - 16х10*9/л, лiмф. - 72%,
ШЗЕ - 4 мм/год. Який дiагноз є найвiрогiднiшим?
A.
Кашлюк B. Аденовiрусна iнфекцiя C. Стороннє тiло в дихальних шляхах D. Парагрип з
синдромом ларингоспазму E. Туберкульозний бронхоаденiт
17270 В дитини 9 місяців температура тіла 36,7° С, шкіра бліда, волога, виражений біль в м'язах
ніг. Рухи в нижніх кінцівках відсутні, чутливість збережена. Діагностовано поліомієліт. До якого
роду належить збудник цієї хвороби?
A.
Пікорновіруси B. Параміксовіруси C. Тоговіруси D. Аденовіруси E. Ротавіруси
17271 У дитини 3 місяців після кількох днів занепокоєння, анорексії, субфебрилітету, з'явилася
жовтяниця, гепатоспленомегалія, сеча темна та жовта, знебарвлення калу. У віці 1міс. були
гемотрансфузії. Який найбільш імовірний діагноз?
A.
Вірусний гепатит В B. Гемолітична анемія C. Вірусний гепатит А D. Атрезія біліарних шляхів E.
Кон'югаційна жовтяниця

17276 Дитина 4 місяців захворіла гостро: температура - 39,5° C, одноразове блювання, в'ялiсть.
Через 5 годин з'явилось висипання на сідницях, животі, нижнiх кiнцiвках у виглядi плям та папул.
Ще через 4 години почали з’являтися „зірчасті” геморагічні висипання на тих самих ділянках
тулуба та кінцівок. Деякі геморагічні елементи з некрозом у центрі. Яке захворювання найбільш
вірогідне?
A.
Менінгококцемія B. Краснуха C. Грип D. Кір E. Геморагічний васкуліт
17277 У дитини 5 років на 8 день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури
тіла, везикульозним висипом, переважно на шкірі тулуба та волосистої частини голови, з'явився
сильний головний біль, блювота, атаксія, загальмованість, дискоординація рухів, тремор кінцівок.
Діагностовано енцефаліт. Це є ускладненням якого захворювання?
A.
Вітряна віспа B. Кір C. Краснуха D. Ентеровірусна інфекція E. Герпетична інфекція
17280 У дитини 7 років з епідемічним паротитом на 5 день захворювання підвищилась температура
тіла, з'явився головний біль, блювота. При огляді визначалась ригідність м'язів потилиці.
Запідозрили менінгіт. Які зміни ліквору можна очікувати?
A.
Лімфоцитарний плеоцитоз B. Нейтрофільний плеоцитоз C. Низький вміст білка D. Високий
вміст білка E. Підвищення рівня цукру
17317 У дитини 5 років захворювання почалося гостро з високої температури, одноразового
блювання, збільшення тонзилярних лімфовузлів. В ротоглотці відмічається відмежована яскрава
гіперемія, гнійний наліт на мигдаликах, на шиї, грудях, в паховій ділянці - дрібноточковий висип на
гіперемійованому фоні, блідий носогубний трикутник. Яке захворювання можна запідозрити?
A.
Скарлатина B. Кір C. Краснуха D. Ентеровірусна екзантема E. Інфекційний мононуклеоз
17326 Дитина 5 років хвора 5 днів. Захворювання почалось гостро: підвищилась температура тіла
до 38,1°С, з’явився кашель, світлобоязнь, набряк повік. На 5 добу з'явився плямисто-папульозний
висип на шкірі обличчя, шиї та за вухами, який на наступний день поширився на тулуб. Який
найбільш вірогідний діагноз?
A.
Кір B. Аденовірусна інфекція C. Краснуха D. Інфекційний мононуклеоз E. Скарлатина
17329 Дівчина 12 років скаржиться на різку слабкість, нудоту, запаморочення, порушення зору.
Напередодні їла в'ялену рибу, яловичину домашнього виготовлення. При огляді: блідість шкіри,
подряпина лівого коліна, сухість слизових оболонок ротоглотки, двосторонній птоз, зіниці
розширені, не в змозі читати простий текст (сітка, туман перед очима). Яка першочергова терапія
буде найбільш адекватною в даному випадку?
A.
Парентеральне введення полівалентної протиботулінічної сироватки B. Парентеральна
дезинтоксикація глюкозо-сольовими розчинами C. Парентеральне введення антибіотиків D.
Пероральна дача антибіотиків E. Парентеральне введення протиправцевої сироватки
17355 Дитина 7 років хворіє другу добу. Турбує кашель, нежить, головний біль, підвищена
температура тіла до 38° C. При огляді: гіперемія кон'юнктив, сльозотеча, на слизовій м'якого та
твердого піднебіння енантема, на слизових оболонках щік проти малих корінних зубів дрібні,
розміром з макове зерно, білуваті плями, навколо них - вінчик гіперемії. Яке захворювання
найбільш імовірне в даному випадку?
A.
Кір B. Краснуха C. Скарлатина D. Ентеровірусна інфекція E. Аденовірусна інфекція
17356 Дільничним педіатром оглянута дитина 4 років. Скарги на болі при жуванні, відкриванні
рота, головний біль, підвищення температури тіла до 38,9°С. В ділянках привушних слинних залоз
контурується припухлість, помірно болюча при пальпації, шкіра над припухлістю не змінена. При
огляді ротоглотки отвір Стенонового протоку гіперемійований. Який найбільш імовірний діагноз в
даному випадку?
A.
Епідемічний паротит B. Краснуха C. Сіалоаденіт D. Інфекційний мононуклеоз. E. Шийний
лімфаденіт
17429 У сім’ї, що складається з 4 осіб віком від 3 до 30 років, є випадок менінгококової інфекції.
Яку екстрену профілактику необхідно провести серед контактних осіб?
A.
Призначити антибіотик B. Провести вакцинацію протименінгококовою вакциною C. Ввести
нормальний імуноглобулін людини D. Профілактика не проводиться E. Полоскання ротоглотки
антисептиком


18047 У дитини 2 років протягом 3 днів відзначалося: підвищення температури тіла, невеликі
катаральні явища. На 4 день стала тягнути праву ногу, температура нормалізувалася. Лікар
запідозрив поліомієліт. Яка форма поліомієліта найбільш ймовірна?
A.
Спинальна B. Абортивна C. Менінгеальна D. Понтинна E. Бульбарна
18049 Дитина 2 років захворіла гостро з появи висипу, підвищення температури. Об'єктивно:
активна, відмічаються легкі катаральні явища, на м'якому піднебінні енантема. Висип
дрібноплямистий, більше на спині та сідницях. Фон шкіри не змінений . Збільшені потиличні і
задньошийні лімфовузли. Яке захворювання найбільш імовірне?
A.
Краснуха B. Кір C. Скарлатина D. Інфекційний мононуклеоз E. Ентеровірусна екзантема
18169 Дитина 5 років захворіла гостро. Об'єктивно: неспокійна, скаржиться на головний біль,
температура тіла 39,5° С, блювота. Менінгеальні ознаки позитивні. У лікворі нейтрофільний
плеоцитоз. Діагностовано гнійний менінгіт. Яка етіологія менінгіту найбільш ймовірна в цьому
випадку ?
A.
Менінгокок B. Пневмокок C. Туберкульозна паличка D. Гемофільна паличка E. Стафілокок
18170 Дитина 1 року 6 місяців, не щеплена, захворіла гостро: температура тіла 38,5° С, головний
біль, слабкість, незначні катаральні явища з боку верхніх дихальних шляхів, рідкі випорожнення.
На п'ятий день хвороби температура знизилась, вранці в правій нозі виявлено біль в м'язах,
відсутність рухів, та сухожилкових рефлексів, чутливість збережена. Який попередній діагноз ?
A.
Поліомієліт B. Вірусний енцефаліт C. ГРВІ D. Гостра кишкова інфекція E. Остеомієліт
18171 У дитини 5 років з'явилася лихоманка до 40° С, тоніко-клонічні судоми, втрата свідомості.
Наступного дня з'явився частий, рідкий стул до 10 разів на добу з великою кількістю слизу, зелені,
домішками крові, різкі переймоподібні болі в животі. Запідозрена гостра дизентерія. Який вид
токсичного синдрому найбільш ймовірно домінує у дитини?
A.
Нейротоксикоз B. Токсико-ексикоз C. Інфекційно-токсичний шок D. Гіповолемічний шок E. ДВЗ
- синдром
18172 У дитини з вірусним гепатитом спостерігається тривала жовтяниця, печінка + 2,0 см, край її
щільнуватий, свербіж шкіри. В крові - загальний білірубін - 180 мкмоль/л, прямий -150 мкмоль/л,
непрямий - 30 мкмоль/л. АлАт - 1,2 ммоль/чхл . Лужна фосфатаза значно підвищена. Який синдром
переважає?
A.
Холестатичний B. Мезенхімально-запальний C. Цитолітичний D. Порушення білково-
синтетичної функції печінки E. Порушення дезінтоксикаційної функції печінки
18228 У дворічної дівчинки підвищена температура тіла до 37,2° С та висип на шкірі. Загальний
стан дитини задовільний. На шкірі спини, розгинальних поверхнях кінцівок дрібноплямистий висип
рожевого кольору. Слизова піднебінних дужок помірно гіперемійована, незначне слизове виділення
з носу. Збільшені потиличні та задньошийні лімфовузли. Який найбільш вірогідний діагноз?
A.
Краснуха B. Скарлатина C. Вітряна віспа D. Ентеровірусна екзантема E. Кір
18384 Дитину 2-х років турбує переймоподібний кашель до 20 приступів за добу. Хворіє протягом
3-х тижнів. Спочатку турбував сухий кашель переважно вночі, температура нормальна.
Симптоматичне лікування ефекту не дало. В кінці другого тижня кашель набув переймоподібного
характеру. Відмічається одутлість обличчя, точкові крововиливи в кон"юктиву, на вуздечці язика
виразка. В легенях жорстке дихання, поодинокі розсіяні хрипи на всьому протязі легень. Огляд
ротоглотки провокує приступ кашлю. Який найбільш ймовірний діагноз в даному випадку?
A.
Кашлюк. B. Обструктивний бронхіт. C. Стороннє тіло дихальних шляхів. D. Пневмонія. E.
Стенозуючий ларинготрахеїт.
18704 Учениця 10 класу не щеплена, раптово захворіла: температура тіла 38,2° С, турбує головний
біль, кашель, нежить, загальна слабкість та сльозотеча. Через 3 дні з`явилась плямисто-папульозна
висипка на шкірі обличчя. На м`якому піднебінні - енантема. Незначно збільшені шийні
лімфовузли. Тахікардія, дихання жорстке, печінка і селезінка не збільшені. Ваш діагноз?
A.
* Кір. B. Аденовірусна інфекція. C. Скарлатина. D. Краснуха. E. Інфекційний мононуклеоз.

18752 Ребенок 5 лет 3 недели назад лечился в стационаре по поводу пневмонии, где попал в
контакт с больным корью. Получал отхаркивающие средства, жаропонижающие препараты,
нормальный человеческий иммуноглобулин, антибиотики. Три дня назад повысилась Т-37,2° С,
появилось легкое покашливание. Сегодня отмечена единичная пятнисто-папулезная сыпь на лице и
туловище. Прививочный анамнез неизвестен. Диагноз: Митигированная корь. Чем обусловлено
развитие этой формы заболевания?
A.
*Введением иммуноглобулина. B. Вакцинацией. C. Перенесенной пневмонией. D.
Антибиотикотерапией. E. Возрастом.
18753 Ребенок 1,5 лет заболел остро: Т- 40,1° С, быстро снизившаяся до 36,2° С, озноб, на коже
обильная геморрагическая сыпь, багрово-цианотичные пятна. Конечности холодные, черты лица
заострены. Диагноз: менингококковая инфекция, молниеносная форма, токсико-инфекционный
шок. Какой антибактериальный препарат необходимо использовать на догоспитальном этапе?
A.
* Левомицетина сукцинат растворимый.
B.
Пенициллин. C. Ампициллин. D. Гентамицин. E. Эритромицин.
18754 Ребенок 8 лет жалуется на повышение Т- 38,8° С, боль в горле при глотании, сыпь на коже.
Объективно выявлена лакунарная ангина, отграниченная гиперемия и энантема мягкого неба,
мелкоточечная сыпь на коже, преимущественно в складках, на сгибательных поверхностях
конечностей, лицо с бледным носогубным треугольником. Какой антибактериальный препарат
необходимо назначить?
A.
* Пенициллин. B. Гентамицин. C. Ампициллин. D. Линкомицин. E. Тетрациклин.
18755 Ребенок 3 лет, не привит. Заболел 4 дня назад с повышения температуры до 38,2° С,
появления кашля, насморка, слезотечения. Сегодня на лице, за ушами появилась крупная пятнисто-
папулезная сыпь, ухудшилось состояние: температура - 39,6° С, выражены симптомы
интоксикации. Ваш предварительный диагноз?
A.
*Корь. B. Краснуха. C. Ветряная оспа. D. Энтеровирусная инфекция E. Скарлатина.
18952 У дитини 10 років на 4 день захворювання на епідемічний паротит знов підвищилась
температура тіла, з’явилося повторне блювання, значні болі у верхній частині живота оперізуючого
характеру. Який з лабораторних тестів слід провести для уточнення діагнозу?
A.
* Діастаза сечі B. Активність АлАТ крові C. Копрограма D. Глюкоза крові E. Рівень загального
білірубіну крові
18981 У дитини 5 років, контактної по вірусному гепатиту в дитячому садку, підвищилася
температура до 38° С, слабкість, зниження апетиту, однократна блювота, тупі болі у правому
підребер`ї. Запідозрений вірусний гепатит. Яке дослідження найбільш інформативне для
підтвердження діагнозу?
A.
* Активність АлАТ крові B. Аналіз сечі на жовчні пігменти C. Аналіз калу на стеркобілін D.
Аналіз крові на білірубін E. Аналіз крові на тимолову пробу
19207 Хвора 11 років, щеплена з порушенням графіку вакцинації, скаржиться на затікання рідкої
їжі в ніс, гугнявий відтінок голосу. З анамнезу відомо, що два тижні тому хвора перенесла "ангіну".
Лікувалась амбулаторно еритроміцином протягом 3-днів. Об'єктивно: загальний стан мало
порушений. Слизова оболонка ротоглотки не змінена. Мигдалики не збільшені, нальоту немає.
М'яке піднебіння звисає, при фонації малорухоме. Ваш попередній діагноз:
A.
* Дифтерійна нейропатія. B. Ботулізм. C. Поліомієліт. D. Ентеровірусна інфекція,
поліомієлітоподібна форма E. Вірусний енцефаліт
19208 У хлопчика 6 років на фоні незначних катаральних явищ з боку верхніх дихальних шляхів,
що супроводжувалися підвищенням температури тіла до субфебрильних цифр,на 2-й день
захворювання з`явились дрібноплямисті висипання на незміненому тлі шкіри з переважною
локалізацією на розгинальних поверхнях кінцівок, на спині та сідницях. При огляді також виявлено
збільшені задньошийні та потиличні лімфовузли, малоболючі при пальпації, не спаяні між собою та
з підлеглими тканинами. Ваш діагноз?
A.
* Краснуха. B. Кір. C. Скарлатина. D. Вітряна віспа. E. Ентеровірусна екзантема
19211 Хвора 8 років захворіла гостро: температура тіла підвищилась до 39° С, головний біль,
дворазова блювота, біль в горлі при ковтанні. Стан при огляді важкий. На шкірі, особливо на
бокових поверхнях грудної клітки, животі, згинальних поверхнях кінцівок, в ліктьових, пахових і
пахвинних ділянках рясні крапкові висипання на гіперемійованому тлі шкіри та окремі петехії.
Яскрава гіперемія слизової оболонки ротоглотки, мигдалики набряклі, покриті гнійним нальотом.
Підщелепні лімфовузли збільшені, щільні, дещо болючі при пальпації. Тони серця ритмічні. Пульс
100 уд./хв. Ваш діагноз?
A.
* Скарлатина. B. Краснуха. C. Ентеровірусна екзантема. D. Аденовірусна інфекція. E. Кір.
19231 Хворий, 5-ти років, нещеплений, має явища стенозу гортані: блідість шкірних покривів,
помірно виражений ціаноз носогубного трикутника, сухий, беззвучний кашель, чутне на відстані
дихання, участь допоміжної мускулатури в акті дихання, загальний неспокій, тахікардія 140—150
уд./хв. З анамнезу хвороби відомо, що прояви стенозуючого ларингіту наростали впродовж останніх
3-х днів поступово. Температура тіла всі дні хвороби субфебрильна, загальноінтоксикаційний
синдром незначно виражений. Ваш попередній діагноз?
A.
* Дифтерія гортані. B. Епіглотит. C. Коклюш. D. Парагрипозний ларинготрахеїт. E. Стороннє
тіло дихальних шляхів.
19232 Хворий 10 років, на 4 день хвороби скаржиться на нездужання, біль в горлі, утруднене
носове дихання, підвищення температури тіла до 38—39°С. При огляді: блідість шкірних покривів,
одутлість обличчя, набряк повік, значно збільшені задньошийні лімфатичні вузли, в меншій мірі
підщелепні, пахові, пахвинні. Слизова ротоглотки гіперемійована, мигдалики гіпертрофовані,
вкриті суцільним нальотом, який легко знімається. Збільшені печінка та селезінка. Ваш попередній
діагноз?
A.
* Інфекційний мононуклеоз. B. Аденовірусна інфекція. C. Дифтерія мигдаликів. D. Скарлатина.
E. Лімфогрануломатоз.
19438 Хворий трьох рокiв захворiв 2 днi тому після вживання сирого молока. Пiдвищилася
температура до 38,6° С. Вiдмовляється вiд їжі, майже весь час спить. Випорожнення стали 10-12 раз
на добу. При оглядi млявий, блiдий. Випорожнення скуднi, зеленого кольору, з домiшками слизу, з
прожилками кровi, тенезми. При обстеженнi живота вiдмiчається спазм сигмоподібної кишки. Анус
пiдатливий. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A.
*Шигельоз B. Сальмонельоз C. Ешерихіоз D. Протеоз E. Амебіаз
19439 Дитина 9-ти мiсяцiв захворіла гостро. Температура тiла 39,5° С, неспокiйна. При оглядi на
шкiрі стегон та внизу живота поодинокі плямисто-папульозні висипання. Слизова ротоглотки
гiперемійована, на задній стінці глотки слизисто-гнійні нашарування. ЧСС 170 уд./хв. Частота
дихання 50 на 1 хвилину. Через 4 години у дитини висипаня набули геморагiчного характеру, рiзної
величини "зiрчастої" форми. Стан погіршився, Збільшились явища загального токсикозу. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз ?
A.
* Менiнгококцемiя B. Кiр. C. Скарлатина. D. Вiтряна вiспа E. Грип з геморагічним синдромом
19671 Дитина 10 років, яка проживає в сільській місцевості і часто купається в озерах з
непроточною водою, захворіла 5 днів тому. Захворювання почалось з підвищення температури до
39,5° С; ознобу, болю в литкових м’язах, геморагічного висипу на шкірі. На 4 день хвороби
з’явилась жовтяниця. Випорожнення звичайного кольору. В сечі виявлені еритроцити до 30 в полі
зору, поодинокі циліндри, підвищенний рівень білка. Ваш діагноз?
A.
*Лептоспіроз B. Сепсис C. Менінгококцемія D. Хвороба Шенляйн-Геноха E. Геморагічна
гарячка з нирковим синдромом
19672 В дитячому садку захворіло троє дітей. Хвороба починалась з підйому температури до 38,5°
С, одноразового блювання, болю в животі. Випорожнення малокалові із слизом і прожилками крові.
Виражені тенезми. Вірогідний діагноз?
A.
*Шигельоз B. Сальмонельоз C. Ешерихіоз D. Кишковий ієрсиніоз E. Ентеровірусна діарея19836 У хлопчика 3 років, що часто хворіє на простудні захворювання, протягом двох днів
відмічена гарячка 37,2-37,5° С, апетит знижений. Скарги на гавкучий кашель, утруднений вдих.
Дільничним лікарем діагностовано стенозуючий ларинготрахеїт. Який найбільш вірогідний
етіологічний діагноз?
A.
* Парагрип B. Грип C. Аденовірусна інфекція D. Ентеровірусна інфекція E. Ріновірусна інфекція
19858 У дитини 2 років гостро підвищилася температура, з’явилася інспираторна задишка,
осиплість голосу та лаючий кашель. Яке захворювання найбільш імовірне?
A.
* Гострий стенозуючий ларинготрахеіт B. Кашлюк C. Інородне тіло трахеї D. Обструктивний
бронхіт E. Пневмонія
19873 У дитини 3 років діагностовано типову середньоважку форму скарлатини. Лікується
амбулаторно. Який препарат треба вибрати з метою етіотропного лікування?
A.
* Еритроміцин B. Бісептол C. Гентаміцин D. Лєвоміцетин E. Доксіциклін
19892 Ребенок 8 лет, привит по календарю, поступил в стационар на 3-й день болезни. Т- 38,0° С,
дыхание “храпящее”. На миндалинах - сплошные налеты, цвета слоновой кости, плохо
снимающиеся, миндалины гипертрофированы II-III ст., но отека окружающих тканей нет.
Полиаденопатия. Печень + 3,5см. Селезенка + 2,0 см. Ваш предварительный диагноз?
A.
* Инфекционный мононуклеоз B. Дифтерия миндалин C. Аденовирусная инфекция D.
Лимфогранулематоз E. Острый лейкоз
19893 Ребенок 5 лет жалуется на головную боль, повторную рвоту, Т- 38,9° С. На 2-е сутки
болезни: лежит на боку, стонет, позывы на рвоту. На ягодицах, бедрах, голенях – звездчатая,
геморрагическая сыпь с некрозом в центре. Выражена ригидность мышц затылка, положительные
симптомы Кернига, Брудзинского. Ваш предварительный диагноз?
A.
*Менингококковая инфекция B. Грипп C. Энтеровирусная инфекция D. Геморрагический
васкулит E. Герпетический энцефалит
19894 Ребенок 10 месяцев заболел с повышения Т до 39,6° С, жидкого стула. На 5-й день болезни:
Т- 38,7° С, вял, бледен. Язык влажный, обложен белым налетом. Тоны сердца приглушены. Живот
умеренно вздут, урчание в области пупка, отрезки тонкого и толстого кишечника чувствительны
при пальпации. Стул жидкий, 8 раз в сутки, темно-зеленого цвета, зловонный, с примесью слизи.
Ваш предварительный диагноз?
A.
*Сальмонеллез B. Шигеллез C. Иерсиниоз D. Эшерихиоз E. Ротавирусная инфекция
19895 Ребенок 6 лет жалуется на частый жидкий стул, рвоту. Оъективно на 2-ой день болезни
отмечается: вялость, температура 38,2° С, пульс 150 уд. в минуту, живот ладьевидный,
пальпируется болезненная сигмовидная кишка, стул за сутки 10 раз жидкий, скудный,
малокаловый, со слизью и прожилками зелени. Ваш предварительный диагноз?
A.
*Шигеллез B. Сальмонеллез C. Эшерихиоз D. Амебиаз E. Иерсиниоз кишечный
19896 Ребенок 6 лет на 5-й день болезни жалуется на кашель, появление сыпи на коже. Об-но: Т -
38,2° С, бледность и одутловатость лица, конъюнктивит. На лице, шее, верхней половине грудной
клетки яркая пятнисто-папулезная, местами сливная сыпь. Зев гиперемирован, из носа - серозное
отделяемое. В легких - сухие хрипы. Ваш диагноз?
A.
*Корь B. Аденовирусная инфекция C. Грипп D. Краснуха E. Энтеровирусная инфекция
19897 Ребенок 5 месяцев заболел с повышения Т до 37,8° С, заложенности носа, чихания, сухого
кашля. При осмотре на 3 день болезни отмечается навязчивый кашель с плохим отхождением
мокроты, экспираторная одышка, акроцианоз, цианоз носогубного треугольника, незначительная
гиперемия слизистых зева. Над легкими - легочный звук с коробочным оттенком, с двух сторон
обильные мелкопузырчатые хрипы. На рентгенограмме легких – эмфизема. Ваш предполагаемый
диагноз?
A.
*Респираторно-синцитиальная инфекция B. Грипп C. Аденовирусная инфекция D. Парагрипп E.
Риновирусная инфекция

19898 У ребенка 2,5 месяцев заболевание развилось постепенно: сначала покашливал на фоне
нормальной температуры тела, в течение недели кашель усиливался, чаще в ночное время. На 8
день болезни кашель стал приступообразный, до 20 раз в сутки, со рвотой, однократной остановкой
дыхания. Ваш диагноз?
A.
*Коклюш B. Парагрипп C. Врожденный стридор D. РС-инфекция E. Аденовирусная инфекция
19899 Ребенок 2 лет, не привит. Заболел с повышения Т до 37,6° С, “лающего” кашля, осиплости
голоса. На 4-й день Т- 37,4° С, кашель менее звучный, голос афоничный. Дыхание шумное,
затруднен вдох, 60 дыханий в 1 минуту, втяжение межреберной мускулатуры. Тоны сердца
приглушены, периоральный цианоз. Со стороны других органов – без изменений. Ваш
предварительный диагноз?
A.
*Дифтерийный круп B. Грипп, стенозирующий ларинготрахеобронхит C. Парагрипп,
стенозирующий ларинготрахеобронхит D. Обструктивный бронхит E. Инородное тело гортани
20139 У дитини 5-ти років захворювання почалось гостро з неспокою, підвищення температури до
39,0° С. Через 5 годин з’явились плямисто-папульозні, а потім геморагічно-некротичні висипання
на тілі різної форми і величини (від точкових до 0,5см в діаметрі ) Спостерігаються помірні
катаральні явища з боку верхніх дихальних шляхів. АТ-80/40 мм рт. Прояви якого захворювання
найбільш імовірні?
A.
*Менінгококцемії B. Скарлатини C. Псевдотуберкульозу D. Грипу E. Кору
20283 Больная 15 лет жалуется на боли в горле, общую слабость. Температура - 37,9° С. Заболела
после контакта с больным „ангиной”. Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Открывание
рта свободное. Небные миндалины пастозные, покрытые плотным сероватым налетом, который с
трудом снимается, образуя кровоточащую раневую поверхность. Налет распространяется на небные
дужки, маленький язычок. Шейные лимфоузлы увеличены, болезненные. Каков предполагаемый
диагноз?
A.
*Дифтерия мигдалин B. Лакунарная ангина C. Фолликулярная ангина D. Кандидомикоз глотки
E. Язвенно-пленчатая ангина
20340 Оля К. 5 років захворіла з порушення самопочуття, підвищення температури тіла до 37° С.
При огляді виявлено збільшення задньошийних та потиличних лімфатичних вузлів, дрібну
розеольозно-папульозну висипку на незміненому тлі шкіри з переважною локалізацією на спині,
сідницях та розгинальних поверхнях кінцівок. Ваш діагноз?
A.
* Краснуха B. Кір C. Скарлатина D. Вітряна віспа E. Алергічна висипка
20341 Дитина 1,5 року, не щеплена, поступила на стаціонарне лікування на 5 день хвороби з
приводу млявого паралічу лівої ноги. При огляді виявлено: обмеження рухів та гіпотонію м’язів
проксимального відділу кінцівки при збереженій чутливості. Де локалізується ураження в
центральній нервовій системі?
A.
* Передні роги спинного мозку B. Задні роги спинного мозку C. Стовбур головного мозку D.
Мозочок E. М’яка мозкова оболонка
20342 Дитина 2 років була в контакті з хворим на оперізуючий герпес. На 15 день контакту в неї
підвищилась температура тіла до 39, 3° С, з’явився висип на тулубі, кінцівках, обличчі та
волосистій частині голови, який проходив стадії: пляма, папула, везикула, кірочка. Ваш діагноз?
A.
* Вітряна віспа B. Простий герпес C. Оперізуючий герпес D. Натуральна віспа E. Ентеровірусна
екзантема
20462 Дитина 6 років скаржилась на головний біль, слабкість, біль під час жування. Температура
тіла підвищувалась до 39,0° С. На другий день з’явилась припухлість в привушних ділянках. При
огляді: з двох боків збільшені слинні залози, заповнюють ретромандибулярну ямку, шкіра над
залозами напружена, блискуча, колір її не змінений. На слизовій оболонці ротової порожнини
відзначаються сухість, набряклість зовнішнього отвору протоку слинної залози. Ваш діагноз?
A.
* Паротитна інфекція B. Пухлини слинних залоз C. Лімфаденіт шийних вузлів D. Токсична
форма дифтерії мигдаликів E. Слинокам’яна хвороба

20463 Дитина 8 місяців захворіла гостро: підвищилась температура тіла до 39,0° С, млявість,
блювота, блідість шкіри, біль у животі, пронос. Випорожнення часті, 8-10 разів на день, кал
водянистий із значними домішками слизу зеленуватого кольору, нагадує болотну твань. Живіт
здутий, збільшені печінка та селезінка. Ваш попередній діагноз?
A.
* Сальмонельоз. B. Ешерихіоз. C. Холера. D. Шигельоз E. Дисбактеріоз кишечнику.
20464 У дитини 3 років захворювання почалось з підвищення температури до 38° С, появи висипу,
який спочатку мав вигляд плям, потім вони перетворились в пухирці. Висип підсипав 4 дні. При
огляді на 4-ий день на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок і на волосяній частині голови спостерігається
рясний висип: папули, везикули, кірочки. Ваш діагноз?
A.
* Вітряна віспа. B. Імпетіго C. Герпетична інфекція. D. Оперізуючий герпес. E. Стрептококова
інфекція.
20465 Дитину 7 років турбувала слабкість, нудота, тяжкість і біль у правому підребер’ї. Через 4 дні
з’явилось потемніння сечі та знебарвлення калу. При обстеженні: жовтяниця склер, слизової
оболонки ротової порожнини, шкіри; печінка збільшена, болюча під час пальпації. За даними
лабораторного дослідження: загальний білірубін 90 мкмоль/л, прямий - 68 мкмоль/л, непрямий – 22
мкмоль/л, АЛТ- 6,5 ммоль/л. В родині один місяць назад жовтяницею хворіла мати. Ваш попередній
діагноз?
A.
* Вірусний гепатит А. B. Жовтяниця гемолітична. C. Вірусний гепатит В. D. Жовчнокам’яна
хвороба E. Синдром Жильбера.

20579 У 2-річної дитини вночі раптово на фоні катаральних проявів з боку верхніх дихальних
шляхів та гавкаючого кашелю з’явилась інспіраторна задишка, роздування крил носу та втягнення
міжреберь, температура 37,4° С, прояви інтоксикації помірні. Найімовірніша причина
захворювання:
A.
Вірус парагрипу B. Респіраторно-синцитіальний вірус C. Гемофільна паличка D. Паличка
Лефлера E. Bordetella pertussis

20582 У хворого 10 років на комбіновану форму дифтерії мигдаликів, гортані та передніх відділів
носа на 2-й день хвороби стан погіршився: наросла слабкість, з’явився біль за грудиною, блювота.
Об’єктивно: хворий адинамічний, блідий, акроціаноз. Пульс 54 за хв. слабкого наповнення. Серцеві
тони приглушені, хаотичні екстрасистоли. АТ-80/40 мм рт. Печінка +3 см. Яке ускладнення
виникло у хворого?
A.
Токсичний міокардит. B. Полірадикулонейропатія. C. Інфекційно-токсичний шок. D.
Анафілактичний шок. E. Кардіогенний шок.
20585 У 10-річної дівчинки, яка щеплена з порушенням графіку вакцинації, на фоні підвищеної до
37,5° С температури тіла спостерігаються помірне збільшення лімфовузлів на шиї, сірувато-білі
нашарування на мигдаликах у вигляді щільної плівки. Плівка важко знімається, поверхня під нею
кровить. Набряку шиї немає. Попередній діагноз:
A.
Дифтерія мигдаликів, плівчаста форма B. Лакунарна ангіна C. Паратонзилярний абсцес D.
Інфекційний мононуклеоз
E.
Ангіна Сімановського-Венсана
20757 Хлопчик 3-х років захворів гостро з підвищення температури тіла до 39,6° С, сухого кашлю,
нежиті, які наростали. На 2 добу приєдналась сльозотеча, світлобоязнь. Температура знизилась до
субфебрильних цифр. На 4-ий день відмічено повторний підйом температури до 39,8° С, появу
висипки за вухами, яка наступного дня поширилась на обличчя, шию, плечовий пояс. Який
найбільш імовірний попередній діагноз?
A.
*Кір B. Аденовірусна інфекція C. Інфекційний мононуклеоз D. Краснуха E. Псевдотуберкульоз
20758 Дівчинка 10 років госпіталізована в інфекційне відділення із скаргами на лихоманку,
висипку, артралгії, болі в животі. При огляді визначаються симптоми “капюшона”, “рукавичок”,
“шкарпеток”. Яке захворювання є найбільш вірогідним у даному випадку?
A.
* Псевдотуберкульоз B. Інфекційний мононуклеоз C. Кір D. Скарлатина E. Краснуха20759 Хворий 2-х років госпіталізований з кіроподібною висипкою, лімфоаденопатією, ангіною,
порушеним носовим диханням, гепатоспленомегалією. Яка інфекція найбільш імовірна?
A.
* Інфекційний мононуклеоз B. Цитомегаловірусна інфекція C. Кір D. Герпетична інфекція E.
Краснуха
20760 Хлопчик 4 років, щеплений з порушенням графіку вакцинації, скаржиться на біль в горлі при
ковтанні, головний біль, кволість, лихоманку. При огляді дитина бліда, збільшені передньошийні
лімфовузли, набряк мигдаликів, їх ціанотична гіперемія, на мигдаликах наліт сіробілий, не
знімається, при насильному знятті мигдалики кровлять. Який діагноз найбільш імовірний?
A.
* Дифтерія мигдаликів B. Лакунарна ангіна C. Ангіна Сімановського-Венсана D. Інфекційний
мононуклеоз E. Вірусно-бактеріальна ангіна
20761 Дівчинка 5 років захворіла гостро, скаржиться на блювання, лихоманку, на другий день
хвороби приєдналися часті випорожнення, які спочатку мали каловий характер, через добу почав
виходити один слиз в невеликій кількості до 30 разів на добу, з’явилися тенезми. Яке захворювання
найбільш вірогідне у дитини?
A.
*Шигелльоз B. Стафілококова інфекція C. Ротавірусна інфекція D. Протеоз E. Ешерихіоз
20785 Дитина 8 років, щеплена з порушенням графіку вакцинації, звернулася до лікаря на 2 день
хвороби із скаргами на головний біль, млявість, біль у горлі при ковтанні. При обстеженні:
температура тіла – 38,5° С, мигдалики збільшені, слизова оболонка ротоглотки ціанотично
гіперемійована, на поверхні обох мигдаликів сіруватий наліт, що не знімається шпателем. Збільшені
і чутливі регіонарні лімфовузли. Який діагноз?
A.
* Дифтерія мигдаликів B. Некротична ангіна Симановського – Венсана. C. Лакунарна ангіна. D.
Інфекційний мононуклеоз E. Фолікулярна ангіна.
20786 Дитина 2 років захворіла раптово. Температура тіла до 39° С, протягом дня відмічалося 2-
разове блювання, неспокій, випорожнення до 15 разів, переймистий біль у животі. Дитина
періодично кричить, натужується, підгинає колінці. Випорожнення рідкі, зелені з домішками слизу
та крові. Про яке захворювання можна думати?
A.
*Шигелльоз B. Ешерихіоз C. Холера. D. Апендицит E. Ротавірусна інфекція.


20787 Під час першої доби захворювання на гостру кишкову інфекцію (гастроентерит), дитина 10
місяців втратила до 5\% маси тіла. Що треба призначити, щоб ліквідувати водно–сольовий дефіцит?
A.
* Оральну регідратацію. B. Парентеральну регідратацію C. Ентеросорбцію D. Комбіновану
орально-парентеральну регідратацію. E. Раціональну дієтотерапію.
20788 Дитина 5 років хворіє на вірусний гепатит А середньої важкості. Який вихід найбільш
ймовірний?
A.
* Видужання. B. Видужання з постійним носійством віруса. C. Затяжний перебіг захворювання.
D. Перехід у хронічний гепатит. E. Цироз печінки.
20789 У дитини 7 років на другий день хвороби: температура тіла – 39° С, однократне блювання,
головний біль, болюче ковтання. При огляді хворого: яскрава гіперемія мигдаликів та білуватий
наліт у лакунах. На животі, бокових поверхнях тулуба, на згинальних поверхнях кінцівок на
гіперемійованому фоні дрібно крапкова висипка. Який діагноз можна встановити?
A.
* Скарлатина. B. Псевдотуберкульоз. C. Кір. D. Інфекційний мононуклеоз. E. Дифтерія.
20790 Дитина 6 місяців на грудному годуванні. 3 дні тому контактувала із хворою на кір. Які
профілактичні заходи доцільно провести?
A.
* Ввести дитині нормальний людський імуноглобулін та спостерігати протягом 21 доби. B.
Провести термінову активну імунізацію живою вакциною, та спостерігати 17 днів. C. Ввести
вакцину одночасно з імуноглобуліном та спостерігати 21 день. D. Нічого не робити. E. Спостерігати
17 днів.


20791 Дитина 3-х років хворіє 3 доби. На підставі підвищення температури, кашлю, нежиті,
кон’юктивіту, світлобоязні, білуватого крапчастого висипу на слизовій оболонці ясен та
внутрішньої поверхні щок та плямистої енантеми твердого та м"якого піднебіння яке захворювання
можна діагностувати?
A.
* Кір, катаральний період. B. Гостра респіраторна вірусна інфекція, ускладнена стоматитом. C.
Герпетичний стоматит. D. Ентеровірусна інфекція, катаральна форма. E. Інфекційний мононуклеоз.
20792 Хлопчик 3-х років захворів гостро: температура тіла – 39,0° С, повторне блювання, головний
біль, лежить на боці з відкинутою назад головою і підведеними до живота коліньми. Через 3 години
температура підвищилася до 40 С, почалися судоми. Хлопчик відвідує дитячий садок, у групі є діти
з кашлем та нежиттю. Який діагноз найбільш імовірний у даній ситуації?
A.
* Менінгіт. B. Енцефаліт C. ГРВІ, нейротоксичний синдром. D. Харчова токсикоінфекція. E.
Поліомієліт.
20793 У дитини 10 місяців лікар діагностував генералізовану форму менінгококової інфекції,
менінгококцемію, інфекційно – токсичний шок 1 ступеня у перший день захворювання. Яке
лікування найбільш доцільно призначити на догоспітальному етапі?
A.
* Левоміцетину сукцінат та преднізолон. B. Пеніцилін та преднізолон. C. Преднізолон та
гамаглобулін. D. Пеніцилін та гамаглобулін. E. Гамаглобулін.
20810 Хлопчик 10 років захворів гостро після перебування на пляжі. Ввечері з’явилось
багаторазове блювання, головний біль, висока температура. Менінгеальні ознаки позитивні. При
люмбальній пункції - прозора рідина, що витікає під великим тиском, цитоз – 350 клітин в 1 мм куб
(лімфоцити – 80 %) , цукор – 2,21 ммоль/л, білок – 0,66 г/л, реакція Панді +. Вірогідний діагноз?
A.
Серозний менінгіт вірусної етіології B. Гнійний менінгіт C. Туберкульозний менінгіт D. Харчова
токсикоінфекція E. Кліщовий енцефаліт


20936 Дитина 8 років звернулася зі скаргами на гарячку на протязі 8 днів, утруднення носового
дихання, болю у горлі. У ротоглотці - помірна гіперемія, гнійно-творожисті нашарування на
мигдаликах, поліаденопатія. Гепатоспленомегалія. У гемограмі: лейкоцитоз, підвищення
паличкоядерних лейкоцитів, лімфомоноцитоз, віроцити 12 %. Ваш діагноз?
A.
Інфекційний мононуклеоз B. Гострий лейкоз C. Аденовірусна інфекція D. Дифтерія E.
Лакунарна ангіна
20937 У дитини 10 років діагностована краснуха. На 6 день хвороби підвищилась температура тіла
до 39,0° С, дитина стала сонливою, втратила свідомість, були судоми. Яке ускладнення найбільш
ймовірне у хворого?
A.
Енцефаліт B. Менінгіт C. Полірадікулоневрит D. Нейротоксикоз E. Абсцес головного мозку


20938 Дитина 3,5 місяців знаходиться у відділенні з гострою респіраторною вірусною інфекцією.
На 6 день перебування у стаціонарі у дитини підвищилась температура тіла до 38,1° С, з'явилася
блювота, занепокоєння, частий водянистий стул типу “болотної твані”, із слизом, зловоний. Про
приєднання якого захворювання можна думати?
A.
Гостра кишкова інфекція (сальмонельоз?) B. Діарейний синдром на фоні ГРВІ C. Інвагінація
кишківника D. Апендицит E. Дизбактеріоз кишківника
20940 У дитини 7 років з вірусним гепатитом А активність АлАт 6,7 ммоль/ч л. Який синдром має
місце?
A.
Цитолізу B. Холестазу C. Порушення дезінтоксикаційної функції печінки D. Порушення білково-
синтетичної функції печінки E. Мезенхімально-запальний синдром


20941 У дитини 3 років захворювання почалося з підвищення температури тіла з 37,5° С, появи
поодиноких елементів висипу у вигляді макул та папул на різних ділянках тіла. На другий день при
новому підйомі температури до 38° С було підсипання макул, папул, з'явилися поодинокі везикули.
Яке захворювання найбільш ймовірне?
A.
Вітряна віспа B. Герпетична інфекція, шкіряна форма C. Ентеровірусна інфекція D. Алергічна
висипка E. Оперізуючий герпес
20942 У дитини 5 років, яка перенесла пневмонію, через 2 дні після виходу із лікарні підвищилась
температура тіла до 38,7° С, з'явилися рідкі випорожнення зі слизом, кольору "болотної твані".
Живіт здутий. Яке захворювання у хворого найбільш імовірне?
A.
Сальмонельоз B. Шигелльоз C. Вірусна діарея D. Ешерихіоз E. Дизбактеріоз
20943 У клінічно здорової дитини 10 років, яка місяць назад контактувала з хворим на вірусний
гепатит А, при обстеженні виявлено збільшення печінки на 1см, в крові: АлАт -2,8 ммоль/ч л,
загальний білірубін -8,5 мкмоль/л. Який Ваш попередній діагноз?
A.
Субклінічна форма вірусного гепатиту А B. Типова форма вірусного гепатиту А C. Холецистит
D. Дискінезія жовчновивідних шляхів E. Пухлина печінки
20945 Дитина 3 місяців хворіє на протязі 3 днів. Відзначається підвищення температури тіла до 38°
С, блювота 2-3 рази на добу, рідкий стілець до 10 раз, кал яскраво жовтого кольору, кислого запаху,
водянистий. Діагностована гостра кишкова інфекція. Яка етіологія захворювання найбільш
імовірна?
A.
Ешерихіоз ентеропатогенний B. Шигельоз C. Сальмонельоз D. Ешерихіоз ентероінвазивний E.
Стафілококовий гастроентерит
20964 В дитини, яка перенесла вдома захворювання з ангіною та висипом на шкірі, при огляді на
10 день спостерігається “малиновий язик”, пластинчасте лущення на шиї, тулубі, кінцівках,
позитивний симптом Пастіа. Яке захворювання з найбільшою вірогідністю перенесла дитина?
A.
Скарлатину B. Кір C. Вітряну віспу D. Менінгококову інфекцію E. Краснуху
20998 У дитини 5 років, яка хворіє на кір, в періоді пігментації, на тлі нормальної температури стан
різко погіршився, температура сягнула понад 38°С. Об'єктивно: свідомість частково порушена,
спостерігались тоніко-клонічні судоми, м'язовий тонус підвищений, пожвавлення рефлексів,
хореоатетозні гіперкінези. Оболонкових симптомів немає. Який найбільш імовірний діагноз?
A.
Коровий енцефаліт B. Коровий менінгіт C. Абсцес головного мозку D. Пухлина головного мозку
E. Кір, нейротоксичний синдром
21034 Учениця 10 класу раптово захворіла: температура тіла 39,0° С, турбує головний біль, кашель,
загальна слабкість. Об’єктивно: кон’юнктивіт, гіперемія зіву, плямиста енантема м’якого і твердого
піднебіння, збільшення шийних лімфатичних вузлів. На 4-ий день за вухами, на обличчі з’явилась
плямисто-папульозна висипка, температура знов підвищилась до 39,5° С. Ваш попередній діагноз?
A.
* Кір. B. Аденовірусна інфекція. C. Грип. D. Краснуха. E. Інфекційний мононуклеоз.
21262 Ребенок 5 лет заболел остро: Т - 38,5° С, боли в горле и животе. Через 3 дня появилась сыпь
на коже. На 4-й день болезни - состояние тяжелое, вял, бледен. Обильная мелкопятнистая сыпь по
всему телу, сгущающаяся на лице, кистях и стопах. Разлитая гиперемия слизистой зева.
“Малиновый” язык. Тоны сердца глухие. Живот болезненный. Стул жидкий, 2 раза в сутки, без
примесей. Ваш предварительный диагноз?
A.
* Псевдотуберкулез. B. Скарлатина. C. Стафилококковая инфекция со скарлатиноподобным
синдромом. D. Краснуха. E. Энтеровирусная экзантема.

21292 У дитини 2-х років температура тіла 38,5° С, блювання, випорожнення до 10 разів на добу,
рідкі, смердючі, буро-зеленого кольору зі слизом, живіт здутий. У матери подібні симптоми
відмічались декілька днів тому після вживання сирих яєць. Який найбільш імовірний діагноз?
A.
*Сальмонельоз B. Шигельоз C. Кампілобактеріоз D. Ротавірусна інфекція E. Ентеровірусна
інфекція

21297 Хворий 5 років, захворів гостро. Скарги на біль у животі, анорексію, тенезми, триразове
блювання, підвищення температури тіла до 38,0° С, часті (до 10 раз на добу) випорожнення зі
слизом та прожилками крові. Живіт при пальпації м’який, болючий в лівій здухвинній ділянці,
сигмовидна кишка спазмована. Який найбільш імовірний діагноз?
A.
* Шигельоз B. Гострий аппендицит C. Сальмонельоз D. Холера E. Вірусна діарея
21298 У 3-річної дитини раптово підвищилася температура тіла до 39,5° С, на шкірі сідниць, рук і
ніг, живота з’явився геморагічний висип зірчастої форми, з некрозом в центрі. Стан тяжкий,
свідомість затемнена, блювання 2 рази, пульс -140 уд/хвил, АТ – 75/45 мм рт. ст, олігурія,
з’являються нові елементи висипу. Який із нижчеперелічених антибіотиків необхідно призначати на
догоспітальному етапі?
A.
* Левоміцетину сукцинат
B.
Пеніцилін C. Гентаміцину сульфат D. Цефтриаксон E. Ампіцилін
21330 Дитина 3-х місяців захворіла з підвищення температури до 37,5° С, млявості, зригувань,
періодичного неспокою. Через 2 дні помітили, що сеча залишає темні плями на пелюшках,
випорожнення знебарвлені. При огляді на 5-й день виявлена іктеричність шкіри, склер, збільшення
печінки, селезінки. В пологовому будинку з приводу гемолітичної хвороби новонароджених
отримувала гемотрансфузії. Ваш попередній діагноз?
A.
* Вірусний гепатит В. B. Гемолітична жовтяниця. C. Кон'югаційна жовтяниця. D. Вірусний
гепатит А. E. Атрезія жовчевивідних шляхів .
21331 Дитина 3-х років була обстежена з приводу гострого підйому температури, появи симптомів
інтоксикації та наявності менінгеального синдрому. Проведена люмбальна пунція. Спино-мозкова
рідина каламутна, витікає під високим тиском, вміст білка-1,8г/л; реакція Панді (++++), цукор-
2,2ммоль/л, хлориди-123 ммоль/л, цитоз-2350*106/л (80 % нейтрофілів, 20 % лімфоцитів). Ваш
діагноз?
A.
* Гнійний менінгіт B. Менінгіт вірусний. C. Менінгіт туберкульозний. D. Менінгізм. E.
Енцефаліт.
21332 Дитина 2 років захворіла гостро з підвищення температури до 37,5° С, появи нежиті з
незначним виділенням слизу, сухого “гавкаючого” кашлю. На 2-й день хвороби вночі дитина
прокинулась від грубого кашлю, швидко з'явилась охриплість, шумне часте дихання із затрудненим
вдихом. Відмічалось втягнення міжреберних проміжків, в акті диханні брала участь допоміжна
мускулатура. Ваш діагноз?
A.
*ГРВІ з синдромом стенозуючого ларинготрахеобронхіту. B. Дифтерійний круп. C. Кашлюк. D.
Стороннє тіло дихальних шляхів. E. Обструктивний бронхіт.
21353 Дитина 2 років захворіла гостро з підвищення температури тіла до 40° C, одноразової
блювота. На другу добу: бліда, тахікардія, тони серця послаблені, виражений гемоколіт
("ректальний плівок", слиз, гній, прожилки крові в випорожненнях), випадіння прямої кишки,
"відкритий" анус. Який діагноз найбільш ймовірний?
A.
*Шигельоз. B. Ешерихіоз. C. Протеоз. D. Клебсієльоз. E. Стафілококовий ентероколіт.
21541 У дитини 2 років на протязі 2 днів спостерігалась лихоманка, незначні катаральні явища. На
4 день стала тягнути праву ногу, температура нормалізувалась. Лікар запідозрив поліомієліт. Яка
форма поліомієліту найбільш імовірна?
A.
* Спинальна B. Менінгеальна C. Понтінна D. Абортивна E. Бульбарна
21584 Дитина 5 років надійшла до стаціонару з підозрою на менінгококову інфекцію. Була
проведена люмбальна пункція. У разі наявності гнійного менінгіту які зміни в лікворограмі ви
передбачаєте?
A.
* Нейтрофільний плеоцитоз B. Лімфоцитарний плеоцитоз C. Зниження білка D. Збільшення
цукру E. Збільшення хлоридів


21585 Дитина 4 років захворіла гостро зі скаргами на головний біль, дворазову блювоту. При
огляді: Т-39,2° С, на сідницях та гомілках –поодинокі геморагічні елементи "зірчастої" форми.
Виражена ригідність м'язів потилиці, гіперестезія, свідомість збережена, локальних симптомів
ураження нервової системи немає. Яка форма менінгококової інфекціі у дитини?
A.
*Менінгіт з менінгококцемією B. Менінгіт C. Менінгококцемія D. Менінгоенцефаліт E.
Назофарингіт
21600 У дитини 12 місяців через 8 днів після нетривалої фебрильної лихоманки, слабкості та
проноса виникла млявість правої ніжньої кінцівки. Лікар запідозрив поліоміеліт. Про яку форму
захворювання можна думати?
A.
* Спинальна B. Менінгеальна C. Понтінна D. Змішана E. Бульбарна
21664 Больной 13 лет, заболел остро: t - 37,3° С, пятнисто-папулезная, затем везикулезная сыпь,
расположенная на туловище, конечностях, волосистой части головы. На 6-й день состояние
ухудшилось: t – 39,0° С, вялость, головная боль, головокружение, шаткость походки,
неустойчивость в позе Ромберга. Ваш диагноз?
A.
* Ветряночный энцефалит. B. Герпетический энцефалит. C. Синдром Лайелла. D.
Опоясывающий лишай. E. Сепсис, септицемия.
21670 Ребенок 6 мес. заболел остро с повышения температуры до 40,0° С, повторной рвоты, через 6
часов появилась сыпь. Объективно на 2-й день болезни: состояние крайне тяжелое, резко вялый,
общий цианоз кожи и слизистых, на туловище, нижних конечностях обильная синюшного цвета
звездчатая геморрагическая сыпь от 0,5 до 1,5 см в диаметре. Умеренно выражена ригидность
мышц затылка, напряжение и пульсация большого родничка. Анурия. Ваш диагноз?
A.
* Менингококковая инфекция B. Стафилококковый сепсис C. Геморрагический васкулит D.
Грипп с геморрагическим синдромом E. Тромбоцитопеническая пурпура
21671 Ребенок 5 лет болен 5-й день. Температура 38-39,5° С, боль в горле при глотании, бледен,
полиаденопатия. Дыхание храпящее с полуоткрытым ртом. Зев гиперемирован, миндалины
разрыхлены с бело-желтым налетом, исходящим из лакун. Печень + 2,5 см, селезенка + 2,0 см. В
общем анализе крови - гиперлейкоцитоз, лимфомоноцитоз, вироциты – 25 %. Каким исследованием
можно подтвердить диагноз?
A.
* Анализ крови на реакцию Пауль-Буннеля-Давидсона. B. Кровь на стерильность. C. Кровь на
гемокультуру. D. Кровь на парные сыворотки.
E.
Исследованием крови методом “толстой капли”.
21672 Ребенок 2 лет болеет 2 недели. Покашливал в течение 7 дней, температура была
субфебрильной. Затем кашель приобрел приступообразный характер с покраснением лица,
репризами, отхождением вязкой, стекловидной мокроты до 15 раз в сутки. Кровоизлияния в склеры
обоих глаз, на уздечке языка - язвочка. В легких жесткое дыхание. Введением какого препарата
можно предупредить это заболевание?
A.
* АКДС - вакцины. B. АДС – вакцины. C. АДС-М-вакцины. D. Сульфаниламидного препарата.
E. Бактериофага.
21794 Дитина народилася від нормальних пологів. У матері відмічається носійство НbsAg. Яка
тактика лікаря відповідно щеплень дитини проти гепатиту В?
A.
*Вакцинація проти гепатиту В у перші 12 годин життя + введення специфічного імуноглобуліну
B. Вакцинацію проти гепатиту В відкласти на 1 місяць C. Вакцинацію проти гепатиту В відкласти
на 6 місяців D. Вакцинацію проти гепатиту В відкласти на 1 рік E. Вакцинація проти гепатиту В не
проводиться
21867 15- річний школяр, катаючись на роликах у дворі школи, впав і поранив шкіру в ділянці
колінного суглоба. Останнє щеплення АДП йому було зроблено у віці 5- ти років. Яка термінова
імуно-профілактика повинна бути проведена?
A.
*Правцевим анатоксином + протиправцевий імуноглобулін людини B. АКДП C. АДП D. АДП-М
E. Протиправцевою сироваткою

21931 У дитини, хворої на дифтерію, через декілька днів виник гострий міокардит. Який
патогенетичний механізм відповідає за це ускладнення?
A.
*Дія дифтерійного токсину B. Пряма цитотоксична дія коринебактерії C. Середньомолекулярні
пептиди D. Продукти життєдіяльності бактерій E. Аутоімунне ураження
21932 У дитини, хворої на кашлюк, основним клінічним проявом захворювання є нападоподібний
кашель. Який патогенетичний механізм відповідає за це?
A.
*Формування зони вогнища збудження у ЦНС за типом кашлюкової домінанти B. Пряма
токсична дія збудника
C.
Запалення верхніх дихальних шляхів D. Формування плівок у верхніх дихальних шляхах E.
Приєднання вторинної флори
21933 Дитина 6 років захворіла на інфекційний мононуклеоз. Які клітини периферійної крові
підтверджують діагноз цього захворювання?
A.
*Віроцити B. Лімфоцити C. Моноцити D. Нейтрофіли E. Базофіли
22025 Дитина 3 років захворіла вночі: температура тіла 40,0° С, повторна блювота, головний біль.
Через 6 годин на шкірі тулуба, кінцівок і обличчя з’явилась великих розмірів геморагічна висипка
неправильної зірчастої форми. Нечіткі менінгеальні симптоми. Ваш діагноз?
A.
*Менінгококова інфекція B. Грип C. Ентеровірусна інфекція D. Стафілококовий сепсис E. Кір
22026 Дитина хворіє 3-й день. Турбує підвищена до 39-40°С температура тіла, настирний, частий,
глибокий, малопродуктивний кашель, світлобоязнь, заложеність носа. Об’єктивно - одутлість
обличчя, слизова оболонка рота гіперемійована, плямиста енантема на м’якому піднебінні, на
слизовій оболонці щік проти малих корінних зубів - плями Філатова-Копліка. Ваш діагноз?
A.
*Кір B. Скарлатина C. Краснуха D. Аденовірусна інфекція E. Грип
22027 При обстеженні дітей з вогнища вірусного гепатиту у 8-річної дитини при відсутності будь-
яких клінічних проявів, крім незначного збільшення печінки, в крові виявлено: анти-НАV – IgM в
високій концентрації, АЛТ-1,8 ммоль/л Ваш діагноз?
A.
*Вірусний гепатит А B. Вірусний гепатит В C. Вірусний гепатит С D. Носійство вірусу гепатиту
А E. Патології не виявлено
22028 У дитини на 3-й день хвороби - помірний біль в горлі, субфебрильна температура тіла.
Щільний темно-сірий наліт покриває мигдалики і поширюється на передні піднебінні дужки і
язичок. Слизова оболонка в місці ураження гіперемійована з ціанотичним відтінком, набрякла.
Попередній діагноз: Поширена дифтерія мигдаликів. Яким препаратом слід провести специфічну
детоксикацію?
A.
*Протидифтерійна антитоксична сироватка B. Дифтерійний анатоксин C. Реополіглюкін D.
Розчин Рінгера E. 5 % розчин глюкози
22029 Дворічна дитина кашляє близько місяця. Протягом останніх 3 тижнів кашель став
нападоподібним. Після нападу кашлю - блювання. Об’єктивно: одутлість обличчя.
Субкон’юнктивальний крововилив справа. На шкірі шиї й грудної клітки поодинокі петехії; виразка
на вуздечці язика. Ваш діагноз?
A.
*Коклюш B. Туберкульозний бронхоаденіт C. Астматичний бронхіт D. Геморагічний васкуліт E.
РС-інфекція
22030 У хлопчика 1,5 років з сім’ї наркоманів на фоні генералізованої лімфаденопатії та
рецидивуючого кандидозу ротової порожнини розвинулась пневмоцистна пневмонія, суттєво
знизився коефіцієнт співвідношення Т-хелперів до Т-супресорів. Яка найбільш вірогідна причина
стану цього хворого?
A.
*СНІД B. Хронічне захворювання системи органів травлення C. Вікова транзиторна
імуносупресія. D. Цитомегаловірусна інфекція E. Гострий лейкоз
22464 Під час першої доби захворювання на гостру кишкову інфекцію (гастроентероколіт) дитина
9 міс втратила до 5 % маси тіла. Яким чином можна ліквідувати водно – сольовий дефіцит ?
A.
* Призначити оральну регідратацію B. Призначити парентеральну регідратацію на 2 доби C.
Призначити раціональну дієтотерапію D. Призначити ентеросорбенти E. Призначити біопрепарати
22465 Дитина 4 років захворіла раптово: підвищилась температура тіла до 39,9° С, з'явилися
неспокій, блювання, переймистий біль у животі, часті випорожнення до 20 разів на добу.
Випорожнення рідкі, містять велику кількість слизу та домішки крові. Сигмовидна кишка
ущільнена, болюча при пальпації. Поставте попередній діагноз.
A.
* Шигельоз B. Холера C. Стафілококовий гастроентероколіт D. Сальмонельоз E. Ротавірусний
гастроентерит
22537 Ребенок 3-х месячного возраста здоров, подлежит плановой вакцинации. В 1,5 месяца
перенес коклюш, типичную среднетяжелую форму. Каким препаратом нужно вакцинировать
ребенка против дифтерии?
A.
*АДС-анатоксином B. АКДС-вакциной C. Антитоксической противодифтерийной сывороткой
D. БЦЖ-вакциной
E.
АДС-М анатоксином
22539 На прием к педиатру привели ребенка 3-х лет. В ближайшее время ничем не болел. При
объективном осмотре патологии со стороны внутренних органов не выявлено. Прививался по
Национальному календарю вакцинации. Против какого заболевания необходимо иммунизировать
этого ребенка в плановом порядке?
A.
*Против полиомиелита B. Против дифтерии и столбняка C. Против кори, краснухи, паротита D.
Против коклюша E. Против гепатита В
22540 У ребенка 12-ти лет выражены симптомы интоксикации и скудные катаральные явления,
доставлен в стационар с диагнозом “Грипп”. С ним в контакте был брат 7 летнего возраста. Чем
можно провести пассивную иммунизацию против гриппа?
A.
*Противогриппозным иммуноглобулином B. Вакциной “Инфлувак” C. АКДС-вакциной D.
Антигриппином E. Иммуналом
22559 Дитина 10 міс. захворіла гостро: підвищилась температура тіла до 39° С, з явилися кашель та
нежить. На 2 день хвороби вночі дитина раптово стала неспокійною, з явилися грубий, “гавкаючий”
кашель, осиплість голосу, інспіраторна задишка. Про яке захворювання можна думати?
A.
* Парагрип B. Дифтерія C. Кашлюк D. Інородне тіло дихальних шляхів E. Туберкульозний
бронхоаденіт
22560 Дитина 3 міс. наспокійна на протязі тижня, зригує, відмовляється від їжі; температура тіла
субфебрильна. Дві доби тому з’явилася темна сеча та знебарвлений кал, потім - жовтяниця. Печінка
та селезінка збільшені. В періоді новонародженності дитина отримувала гемотрансфузії. Який
діагноз найбільш ймовірний?
A.
* Вірусний гепатит В B. Вірусний гепатит А C. Гемолітична анемія D. Кон’югаційний гепатоз E.
Атрезія біліарних шляхів
22561 У дитини 5 років дільничний лікар діагностував кір, перший день висипу. На який строк
потрібно ізолювати дитину, якщо захворювання перебігає без ускладнень?
A.
* До 5 дня висипу B. До 10 дня висипу C. До появи пігментації D. До 21 дня від початку хвороби
E. До 17 дня від початку хвороби
22562 Дитина 5 років хворіє 2 тижні. Спочатку кашель був сухим, потім з’явилися напади кашлю з
репризами. Під час кашлю обличчя хворого червоніє, вени шиї набухають. Напади кашлю
закінчуються блювотою. На рентгенограмі – підсилення бронхіального малюнка. Аналіз крові: Л -
16*10 6 г/л , лімф.- 72 %, ШЗЕ – 4 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз?
A.
* Кашлюк B. Обструктивний бронхіт C. Пневмонія D. Аденовірусна інфекція E. Інородне тіло
дихальних шляхів
22695 При профілактичному огляді дітей дитячого садка виявлено 2 випадки головного
педикульозу. Яким препаратом доцільно провести обробку волосся?
A.
*Ніттіфор B. АРРІВО C. Хлорамін D. Хлорофос E. Неопін
22696 Дитина 11 років імунізована відповідно віку з дотриманням календарних строків. Яке
щеплення треба зробити дитині в цьому віці?
A.
*Проти дифтерії та правцю B. Проти туберкульозу C. Проти поліомієліту D. Проти вірусного
гепатиту В E. Проти кашлюку22697 Дитина 5 місяців народилася доношеною, але в перші дні з’явилися симптоми
гемолітичної хвороби новонароджених. В пологовому будинку ніяких щеплень не отримала. Якою
вакциною її треба імунізувати в першу чергу?
A.
*БЦЖ B. Корова C. АКДП D. АДП E. АДП-М22698 Хвору на кір дитину віком 5 років госпіталізовано в інфекційний стаціонар. Її брат 8 місяців
на кір не хворів і проти цієї інфекції не щеплений. Застосуванням якого із заходів можна
попередити захворювання на кір у цієї дитини?
A.
*Імуноглобулінопрофілактика B. Вакцинація C. Хіміопрофілактика D. Антибіотикопрофілактика
E. Фагопрофілактика
22790 Дитина 5 років захворіла гостро: підвищилася температура тіла до 38,0° С, скарги на біль у
горлі при ковтанні, відмічалося одноразове блювання, з’явилася дрібнокрапчаста екзантема на
гіперемійованому фоні. Дільничний педіатр поставив діагноз “Скарлатина”, призначив стаціонар на
дому. Який препарат слід обрати для етіотропної терапії
A.
* Пеніцилін B. Тетрациклін C. Ацикловір D. Поліміксину М сульфат E. Інтерферон
22791 Дитина 5 років захворіла раптово: підвищилась температура до 39,7° С, на стегнах і сідницях
з’явився геморагічний висип зірчастої форми розміром від 0,5 до 3 см, акроціаноз, кінцівки холодні,
ниткоподібний пульс. Лікар “швидкої допомоги” запідозрив менінгококцемію. Який антибіотик
необхідно призначити дитині на догоспітальному етапі?
A.
* Левоміцетину сукцинат B. Оксацилін C. Гентаміцин D. Цефазолін E. Рифампіцин
22808 Дитина 6 років захворіла гостро: підвищилась температура до 39,5° С, з’явився сильний
головний біль, нудота, блювання. При огляді дитина млява. Виражена ригідність потиличних м’язів,
позитивні симптоми Керніга, Брудзинського. Ліквор каламутний, цитоз 1450 /мкл (90 %
нейтрофіли), білок – 1,8 г/л, реакція Панді +++. Який антибіотик слід призначити для стартової
терапії?
A.
* Пеніцилін B. Офлоксацин C. Тетрациклін D. Еритроміцин E. Рифампіцин
22809 Дитина 2 років захворіла гостро з підвищення температури до 38,5° С, одноразового
блювання, проносу, незначного кашлю, нежиті. Через 3 дні температура знизилась до норми, а
дитина перестала ставати на ноги. При обстеженні виявлено обмеження рухів, зниження тонусу
м’язів, відсутність сухожилкових рефлексів на нижніх кінцівках, більше в проксимальних відділах.
Чутливість збережена. Який попередній діагноз ?
A.
* Поліомієліт B. Герпетична інфекція C. Менінгококова інфекція D. Грип E. Ротавірусна
інфекція
22810 Дитина 1 року доставлена в стаціонар в агональному стані. Хворіє першу добу. На фоні
температури 40,0° С на шкірі нижніх кінцівок з’явився рясний геморагічно-некротичний висип.
Через 1 годину температура тіла почала різко знижуватися, АТ – 20/0 мм рт. ст.., ЧД – 44 /хв., пульс
ниткоподібний 200 /хв. Менінгеальні симптоми негативні. Через 3 години дитина померла,
незважаючи на проведення реанімаційних заходів. Встановлено діагноз менінгококцемії. Назвіть
найбільш вірогідну причину смерті?
A.
* Крововилив у наднирники B. Набряк головного мозку C. Гостра ниркова недостатність D.
Гостра серцева недостатність E. Гостра дихальна недостатність
22811 Дитина 3 років хворіє 3 день: температура 38-38,5° С, незначний біль при ковтанні,
збільшені передньошийні лімфовузли. При огляді піднебінні мигдалики набряклі, поверхня вкрита
білувато-сірими нальотами з гладенькою поверхнею, щільно зв’язаними з прилеглими тканинами.
Встановлено діагноз “дифтерія”. Який процес лежить в основі утворення нальотів?
A.
* Фібринозне запалення B. Гнійне запалення C. Катаральне запалення D. Некротичний процес E.
Дистрофічний процес

22812 Дитина 8 років хворіє на скарлатину. Отримувала лікування: парацетамол, вітаміни. На 14
день хвороби з’явилась в’ялість, знизився апетит, блідість шкіри, пастозність та набряки обличчя,
олігурія. В сечі: питома вага 1030, білок 1 г/л, еритроцити 60 в полі зору, гіалінові циліндри. Яке
ускладнення розвинулось у дитини?
A.
* Гломерулонефрит B. Пієлонефрит C. Сечокам’яна хвороба D. Пухлина сечового міхура E.
Поліпи уретри
22813 Дитина 3 років захворіла з підвищення температури до 37,5° С, кашля, сиплого голосу.
Проти дифтерії не щеплена. На 3 день хвороби з’явилась задишка, виражені симптоми дихальної
недостатності, афонія голосу. Протинабрякова терапія неефективна. Найбільш вірогідний діагноз?
A.
*Дифтерійний круп B. Респіраторний круп C. Стороннє тіло дихальних шляхів D. Папіломатоз
гортані E. Гострий алергічний ларингіт


22814 Дитині 1 місяць, хворіє на коклюш. В один з приступів кашлю дитина посиніла, перестала
дихати. Чим обумовлена зупинка дихання?
A.
* Позамежне гальмування дихального центру B. Набряк слизової оболонки гортані C. Набряк
головного мозку D. Ларингоспазм E. Набряк легень
22815 Дитина 8 років захворіла гостро: температура 38,5° С, блювання, біль в животі. При огляді на
3 добу виявлено: жовтушність шкіри та склер, на шкірі тулуба, кистях, стопах гіперемія,
дрібнокрапковий висип, збільшення печінки, селезінки. Напередодні хвороби їла салат із свіжої
капусти. Який найбільш вірогідний діагноз?
A.
* Псевдотуберкульоз B. Вірусний гепатит C. Скарлатина D. Ентеровірусна інфекція E.
Інфекційний мононуклеоз
22816 Дитина 7 років захворіла раптово. Підвищилась температура до 39,0° С, головний біль,
повторне блювання. При огляді хворого: позитивні менінгеальні симптоми (ригідність м’язів
потилиці, симптом Керніга). Дитина 2 тижні тому контактна по паротитній інфекції в класі. Проти
паротиту не щеплена. Який найбільш імовірний діагноз?
A.
* Менінгіт паротитний B. Менінгіт ентеровірусний C. Менінгіт менінгококовий D. Менінгіт
пневмококовий E. Менінгіт туберкульозний
22817 В дитини 4 років при огляді виявлено неяскраву гіперемію мигдаликів, їх набряк. На обох
мигдаликах ущільнені нашарування сіро-білого кольору, з гладкою поверхнею, які виступають над
рівнем слизової, не знімаються тампоном. Було запідозрено дифтерію мигдаликів. Визначте
першочергове в лікуванні хворого.
A.
* Введення антитоксичної протидифтерійної сиворотки B. Призначення глюкокортикоїдів C.
Антибактеріальна терапія D. Симптоматична терапія E. Введення АДС-анатоксину
22818 Дитина 9 місяців захворіла гостро взимку з підвищення температури до 39,0° С, частого
блювання, рідких випорожнень, неспокою, незначних катаральних проявів. Випорожнення
водянисті, знебарвлені, безкалові, кожної години. Ознаки токсико-ексикозу 2 ст. При
лабораторному обстеженні встановлено діагноз ротавірусної інфекції. Який основний напрямок
лікування цієї дитини?
A.
* Регідратаційна терапія B. Пробіотики C. Дієтотерапія D. Ферментні препарати E. Антибіотики
22819 Дитина 2,5 років захворіла гостро з гавкаючого кашлю, помірних виділень з носу,
температури 38,0° С. В першу добу захворювання прокинулась вночі від грубого кашлю, задишки.
Задишка інспіраторного характеру, спостерігається як при збудженні, так і у спокої. У диханні бере
участь допоміжна мускулатура. Відмічається нерізке западання поступливих місць грудної клітини
та епігастрію, періоральний ціаноз, блідість, тахікардія. Дитина щеплена за віком. Який найбільш
вірогідний діагноз?
A.
* ГРВІ, гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт B. Дифтерійний ларинготрахеїт C. Стороннє
тіло дихальних шляхів D. Бронхіальна астма E. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів

22820 Хлопчик 6 років захворів на кір, в родині є ще дитина 8 місяців. Який основний
протиепідемічний захід потрібно провести стосовно контактної дитини?
A.
*Ввести нормальний людський імуноглобулін B. Провести активну імунізацію проти кору C.
Призначити противірусні препарати D. Госпіталізувати в стаціонар E. Призначити антибіотики
22930 Хлопчик 3-х років доставлений до стаціонару в тяжкому стані. Об’єктивно: невпинна
блювота, температура тіла 39,9° С, ЧСС 160/хв., АТ 80/40 мм.рт.ст., сомнолентність,
гіперрефлексія, судоми, гіперестезія, позитивний симптом Керніга, Брудзинського, ригідність м’язів
потилиці. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу?
A.
*Люмбальна пункція B. Реоенцефалографія C. Компьютерна томографія мозку D.
Рентгенографія черепа E. Ехоенцефалографія
22985 У будинку немовлят зимою на протязі тижня захворіло 7 дітей. Загальний стан середнього
ступеню тяжкості, температура - субфебрильна, повторне блювання, зниження аппетиту, гіперемія
слизової оболонки ротоглотки. Живіт м'який, відмічається урчання. Випорожнення пінисті,
водянисті, 7-10 разів на добу. Яке захворювання перш за все можна припустити?
A.
*Ротавірусна інфекція B. Шигельоз C. Сальмонельоз D. Аденовірусна інфекція E. Ентеровірусна
інфекція


22989 До лікаря звернулася дитина 10 років зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,3° С,
біль у горлі, затруднення носового дихання. Об’єктивно: збільшення 3-х груп лімфатичних вузлів,
лакунарна ангіна, гепатоспленомегалія. Запідозрений інфекційний мононуклеоз. Який
лабораторний метод обстеження слід призначити для підтвердження діагнозу?
A.
*Загальний аналіз крові з визначенням віроцитів. B. Загальний аналіз сечі. C. Цитоскопічне
дослідження пунктату з лімфатичних вузлів. D. Мазок із ротоглотки на мікрофлору та чутливість її
до антибіотиків. E. Коагулограму.
23003 Ребенок 9 лет. 5-й день болезни. Объективно: в сознании, вял, лицо одутловато, катаральный
конъюнктивит, склерит, влажный кашель, серозные выделения из носа. На коже за ушами, на лице -
яркая, красного цвета, средних размеров пятнисто-папулезная сыпь, местами элементы сливаются.
В зеве - разлитая гиперемия, на мягком небе – энантема, на слизистой щек на уровне нижних
коренных зубов остатки белесоватой точечной сыпи, окруженной венчиком гиперемии. Ваш
предполагаемый диагноз?
A.
* Корь. B. Краснуха. C. Скарлатина. D. Псевдотуберкулез. E. ОРВИ с синдромом экзантемы.

23055 У дитини 2 років, яка надійшла до стаціонару з приводу пневмоніі, на шкірі лиця, тулуба та
кінцівок - пігментні плями. З анамнезу відомо, що напередодні пневмонії у дитини відмічалась
лихоманка, катар верхніх дихальних шляхів, висип на шкірі. Яке захворювання перенесла дитина?
A.
* Кір B. Краснуху C. Скарлатину D. ЕСНО-екзантему E. Вітряну віспу