Загальна патофізіологія

1. 2. Предмет, задачі та методи патофізіології. Вплив температурних факторів на організм

3. Патогенна дія фізичних факторів на організм

4. Патогенна дія хімічних факторів

5. Патогенна дія біологічних факторів

6. Роль спадковості і конституції в патології

7. Патологія реактивності. Порушення імунної реактивності

8. Алергія

9. Практичні навички 1

Процеси

10. Пошкодження клітини

11. Місцеві розлади кровообігу

12. Запалення

13. Гарячка

14. Пухлини

15. Голодування

16. Гіпоксія

17. Практичні навички 2

Обмін речовин

18. ???

19. Порушення вуглеводного обміну

20. Порушення жирового обміну

21. Порушення білкового обміну. Порушення обміну пуринових і піримідинових основ

22. Порушення обміну вітамінів

23. Порушення водно-сольового обміну

24. Порушення кислотно-основного стану

25. Практичні навички 3

Системи органів

26. Патофізіологія системи крові. Анемії, спричинені крововтратою. Еритроцитози

27. Гемолітичні анемії та анемії, спричинені розладами еритропоезу

28. Лейкоцитози, лейкопенії

29. Лейкози

30. Патологія гемостазу

31. ???

32. Патофізіологія системного кровообігу. Недостатність кро-вообігу. Патофізіологія серця. Недостатність серця

33. Міокардіальна недостатність серця. Аритмії. Вінцева недостатність

34. Патофізіологія кровоносних судин

35. Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність

36. Патофізіологія системи травлення. Недостатність травлення

37. Патофізіологія печінки

38. Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність

39. Патофізіологія ендокринної системи

40. Практичні навички 4

41. Патофізіологія нервової системи

42. Патофізіологія екстремальних станів