Патологічна анатомія - тести

1. На гістологічному препараті в сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш вірогідно знайдено в препараті?
A. @Тучні клітини
B. Фібробласти
C. Макрофаги
D. Плазмоцити
E. Адипоцити
2. У недоношеного немовля – дихальна недостатность. Недостатність якого з компонентів з аерогематичного бар'єру обумовлює дану патологію?
A. @Сурфактант
B. Альвеолоцити
C. Базальна мембрана альвеолоцитів
D. Базальна мембрана ендотеліоцитів
E. Капілярний ендотелій
3. На препараті одного з відділів дихальної системи виявлено трубчастий орган, в якому визначається невисокий епітелій, добре розвинена м’язова оболонка, відсутні залози та хрящ. Назвіть цей орган:
A. @Малий бронх
B. Трахея
C. Гортань
D. Великий бронх
E. Середний бронх
4. Препарат сполучної тканини дерми забарвили Судан-III і гематоксилін-еозином. Виявлено групи великих полігональних клітин, помаранчевого кольору з розташованими на периферії сплощеними ядрами. Назвіть тканину?
A. Ретикулярна сполучна тканина
B. Пластинчаста кістка
C. Бурий жир
D. @Білий жир
E. Гіаліновий хрящ
5. Гістологічний препарат органа порожнини рота виявляє, що передня поверхня органа обмежена багатошаровим плоским епітелієм без зроговіння, а задня - багаторядним війчастим епітелієм. Який це орган?
A. Щока
B. Губа
C. Ясна
D. Тверде піднебіння
E. @М'яке піднебіння
6. Препарат м'якого піднебіння, з оральною та назальною поверхнями. Епітелій оральної поверхні виявляє ознаки альтерації. Який епітелій було пошкоджено?
A. Багаторядний війчастий
B. Багатошаровий призматичний без кератинізації
C. Плаский з кератинізацією
D. Багатошаровий кубічний без кератинізації
E. @Багатошаровий плоский без кератинізації
7. Мікропрепарат підщелепної слинної залози виявляє клітини кошикоподібної форми, сконцентровані навколо ацинусів та вивідних проток, що оточують основи серозних клітин і називаються міоепітеліоцитами. До якої тканини відносяться ці клітини:
A. Спеціалізованої сполучної
B. Епітеліальної
C. М’якої сполучної
D. Нервової
E. @М'язової
8. Мікроскопічне дослідження органа виявило ацинуси, що складаються з 10-15 конусних клітин з базофільною цитоплазмою, круглим ядром і добре розвиненою гранульованою ендоплазматичною сіткою. Ацинус оточений базальною мембраною з міоепітеліальними клітинами. Назвіть орган.
A. Підязична залоза
B. @Завушна залоза
C. Підшлункова залоза
D. Печінка
E. Легені
9. Під час гістологічного дослідження шлунка з'ясувалося, що кількість парієтальних клітин у складі залоз різко зменшена або повністю відсутня. Слизову оболонку якої частини шлунка було досліджено?
A. Стравохідну
B. Дна шлунка
C. Тіла шлунка
D. Кардіальної частини
E. @Пілоричної частини
10. На електронній мікрофотограмі виявляється макрофаг з еритроцитами на різних етапах диференціації, розташованих вздовж синусоїдів. Ці клітини якого органа?
A. @Червоний кістковий мозок
B. Селезінка
C. Мигдалина
D. Лімфатичний вузол
E. Тимус
11. При мікроскопічному дослідженні червоного кісткового мозку виявлено кілька капілярів через стінки, яких мігрують зрілі кров'яні клітини. Який тип капілярів це?
A. Фенестраційний
B. @Синусоїдальний
C. Вісцеральний
D. Лімфатичний
E. Соматичний
12. 6-місячна дитина задихається, лежачи на спині. При пальпації на передній стінці трахеї до яремної вирізки грудини виявлено пухлиноподібну масу, що тягнеться до переднього середостіння. Що з наведеного нижче може притиснути трахею?
A. Паратироїдні лімфатичні вузли
B. Паращитовидная залоза
C. Щитовидна залоза
D. @Вилочкова залоза
E. Навколо трахеальні лімфатичні вузли
13. Гістологічний зразок представляє орган, який має як кортикальну, так і мозкову речовину. Коркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить лімфатичні вузлики, а також паракортикальну зону. Медулярна речовина містить медулярні шнури, пазухи та трабекули. Який орган має ці морфологічні ознаки?
A. Наднирники
B. Нирка
C. Тимус
D. Селезінка
E. @Лімфатичний вузол
14. У гістологічному зразку паренхіма органа представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузли, що розташовані дифузним чином і містять центральну артерію. Що має таку морфологічну структуру?
A. Тимус
B. @Селезінка
C. Мигдалина
D. Лімфатичний вузол
E. Червоний кістковий мозок
15. Інтралобулярні капіляри печінки мають широкий нерівномірний просвіт. Базальна мембрана в основній частині капіляра відсутня. Який це тип капілярів?
A. Соматичний
B. Посткапілярний
C. Прекапілярний
D. @Синусоїдний
E. Вісцеральний
16. Електронно-мікроскопічне вивчення коркової речовини нирок виявило структури, вистелені призматичним епітелієм з війчастою облямівкою та глибокими складками клітинної мембрани з базального боку. Між ними розміщена велика кількість мітохондрій. До якої частини нефрона відносяться дані структури:
A. Дистальний прямий каналець
B. @Проксимальний каналець
C. Ниркове тільце
D. Дистальний звивистий каналеці
E. Петля Генле
17. Електронна мікрофотографія нефрона продемонструвала приносну артеріолу клубочка, під ендотелієм вміщує - гігантські клітини, які містять секреторні гранули. Назвіть тип цих клітин:
A. Гладком’язові
B. Проміжна
C. @Юкстагломерулярні
D. Мезангіальні
E. Юкставаскулярні
18. Гістологічний препарат нирки показує частину дистальних канальців, що йдуть між аферентним і еферентним артеріолами. Клітини, що утворюють стінку канальців, мають щільні ядра; базальна мембрана відсутня. Таке структурне утворення називається:
A. Юкстово-судинні клітини
B. @Macula dens (щільна пляма)
C. Нефротелій
D. Мезангіальні клітини
E. Юкстагломерулярні клітини
19. Гістологічний препарат представлений паренхіматозним органом, який має коркову та мозкову речовину. Коркова складається з груп епітеліоцитів, між якими є кровоносні капіляри, групи формують три зони. Мозкова представлена хроматофінними клітинами та венозними синусоїдами. Який орган має ці морфологічні особливості?
A. @Наднирник
B. Нирка
C. Щитовидна залоза
D. Лімфатичний вузол
E. Тимус
20. Гістологічний препарат виявляє кровоносну судину. Її внутрішній шар складається з ендотелію, субендотеліального простору та внутрішньої еластичної мембрани. Середній шар містить велику кількість гладких міоцитів. Дана морфологічна характеристика типова для:
A. Капіляра
B. @Артерії м'язового типу
C. Вени безм’язового типу
D. Артерії еластичного типу
E. Вени м’язового типу
21. 54-річний чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на біль у правій підреберній області, блювоту з кров’ю. Об'єктивно: збільшена печінка, варикозне розширення вен шлунка та стравоходу. Порушення функції якої судини має місце?
A. Aorta abdominalis
B. Vena hepatica
C. Vena cava inferior
D. @Vena porta
E. Vena cava superior
22. Де повинен бути вставлений катетер для евакуації лімфи з грудної лімфатичної протоки?
A. Нижня порожниста вена
B. Верхня порожниста вена
C. Ліва пахова вена
D. @Лівий венозний кут
E. Правий венозний кут
23. Запальний процес змінив субсерозний шар навколо шийки матки, спричинюючи інтенсивний больовий синдром. Де відбувається патологічний процес?
A. Міометрій
B. Периметрій
C. Мезометрій
D. @Параметрій
E. Ендометрій
24. На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво- червоного кольору. Назвіть цей фолікул:
A. @Первинний
B. Примордіальний
C. Вторинний
D. Зрілий
E. Атретичний
25. Під час ембріогенезу трофобласт перетворюється на рудиментарний орган, який має ендокринну функцію. Назвіть даний рудиментарний орган.
A. @Ворсинки хоріона
B. Жовтяний мішок
C. Амніон
D. Пупкова хорда
E. Алантоіс
26. Під час пубертатного періоду клітини чоловічих статевих залоз починають виробляти чоловічий статевий гормон тестостерон, що відповідає за формування вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз виробляють цей гормон?
A. Сперматозоїди
B. @Клітини Лейдіга
C. Клітини Сертолі
D. Сустеноцити
E. Підтискувальні клітини
27. Молода людина скаржиться на розлад сечовипускання. Вивчення зовнішніх статевих органів показало, що уретра розщеплена, і сеча витікає з цього отвору. Яка аномалія розвитку зовнішніх статевих органів?
A. @Епіспадія
B. Гіпоспадія
C. Парафімоз
D. Фімоз
E. Гермафродитизм
28. Вивчення геніталій новонародженого хлопчика виявило зяяння уретри, що відкривається на нижній частині його члена. Назвіть дану мальформацію?
A. Монорхізм
B. Гермафродитизм
C. Епіспадія
D. @Гіпоспадія
E. Крипторхіз

УЛЬТРАСТРУКТУРА
1. Електронним мікроскопічним дослідженням клітини виявлено округлі везикули, що оточені мембраною і містять багато різних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення та захисні функції. Ці елементи:
A. Ендоплазматичний ретикулум
B. Рибосоми
C. Мітохондрії
D. Центросоми
E. @Лізосом
2. Мікроскопічним аналізом клітин серця людини виявлені деякі овальні оганелі, їх туніка формується двома мембранами: зовнішня гладка, внутрішня - кристи. Біохімічний аналіз визначив присутність ферменту АТФ-синтетази. Які органели були проаналізовані?
A. Центросоми
B. Рибосоми
C. @Мітохондрії
D. Лізосоми
E. Ендоплазматичний ретикулум
3. Позначені амінокислоти аланін та триптофан були введені в мишу, щоб вивчити локалізацію біосинтезу білка в її клітинах. Навколо яких органел буде спостерігатися накопичення помічених амінокислот?
A. Лізосом
B. @Рибосом
C. Агранулярного ендоплазматичного ретикулума
D. Клітинного центру
E. Гольджі апарату
4. При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки виявлено, що між чисельними мітохондріями знаходиться велика кількість плоских цистерн і міхурців з секреторними гранулами, стінки яких утворені мембранами. Про гіперплазію складових якої ультраструктури йде мова?
A. Лізосом
B. Мікротрубочок
C. @Апарату Гольджі
D. Ендоплазматичного ретикулуму
E. Піноцитозних міхурців
5. Ультраструктурне дослідження біопсії печінки показало, що між мітохондріями існували численні плоскі цистерни та міхурці з секреторними гранулами, обмеженими мембраною. Назвіть структуру клітини з гіперпластичними складовими?
A. @Гольджі апарат
B. Піноцитозні бульбашки
C. Ендоплазматичний ретикулум
D. Лізосоми
E. Мікротубули
6. Комплекс Гольджі експортує речовини з клітини за рахунок злиття мембранного міхура з клітинною мембраною. Вивільнює вміст пухирця. Який процес це?
A. Сприяння дифузії
B. @Екзоцитоз
C. Активний транспорт
D. Усі відповіді є помилковими
E. Ендоцитоз
7. Ультрамікроскопічне дослідження "темної" гепатоцелюлярної популяції в клітинній цитоплазмі виявило розвинений гранульований ендоплазматичний ретикулум. Яку функцію має ця органела?
A. Дезінтоксикаційна
B. Осадження іонів кальцію
C. @Синтез білків плазми крові
D. Виробництво жовчі
E. Синтез вуглеводів
8. Життєвий цикл клітини включає в себе процес ауторедублікації ДНК. У результаті цього процесу монохроматидні хромосоми перетворюються на біхроматидні. Це явище спостерігається протягом наступного періоду клітинного циклу:
A. G2
B. G1
C. @S
D. G0
E. М
9. Електронна мікрофотографія являє собою клітину, яка не має ядра та ядерної мембрани. Хромосоми мають вільне положення, центріоли мігрують до полюсів. Назвіть фазу клітинного циклу:
A. @Профаза
B. Телофаза
C. Метафаза
D. Міжфаза
E. Анафаза
10. Переміщення дочірніх хроматид до полюсів клітини спостерігається в мітотично діленій клітині. На якому етапі мітотичного циклу ця клітина?
A. Інтерфаза
B. Метафаза
C. Профаза
D. @Анафаза
E. Телофаза
11. Вивчення фаз мітотичного циклу кореня цибулі виявило клітину, в якій хромосоми розташовані в екваторіальній площині, утворюючи зірку. Яка стадія клітинного мітозу це?
A. Профаза
B. Анафаза
C. Телофаза
D. Інтерфаза
E. @Метафаза
12. У генетичній лабораторії під час роботи з молекулами ДНК білих щурів лінії Вістара було заміщено ще один нуклеотид. При цьому в пептиді заміщували лише одну амінокислоту. Яка мутація дала такі зміни?
A. Переміщення
B. Зсув кадру зчитування
C. @Трансгресія
D. Видалення
E. Дублювання
13. Дослідження пацієнта показало знижений вміст іонів магнію, необхідних для приєднання рибосом до гранулярного ендоплазматичного ретикулуму. Відомо, що це викликає порушення біосинтезу білка. Яка стадія біосинтезу білка буде порушена?
A. Подвоєння
B. @Трансляція
C. Активація амінокислоти
D. Тиражування
E. Транскрипція
14. У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?
A. @Трансляція
B. Транскрипція
C. Реплікація
D. Активація амінокислот
E. Термінація
15. У постсинтетичний період мітотичного циклу був знищений синтез білків-тубулінів, які беруть участь у формуванні мітозу. Це може спричинити погіршення:
A. Хромосомну деспіралізацію
B. Цитокінез
C. Тривалості мітозу
D. @Розділення хромосом
E. Хромосомної спіралізації
16. У період постсинтезу мітотичного циклу порушувався синтез білків тубуліну. Ці білки беруть участь у будівництві веретена поділу. Це може призвести до порушення:
A. Розсіювання хромосом
B. Тривалості мітозу
C. Цитокінезу
D. Спіралізації хромосом
E. @Депаралізації хромосом
17. 46 хромосом були виявлені при каріотипному огляді 5-річної дівчини. Одна з 15-ти пар хромосом більше, ніж зазвичай, через пов'язану хромосому з 21 пари. Який тип мутації має ця дівчина?
A. Видалення
B. Недостатність
C. Інверсія
D. Дублювання
E. @Перекладка
18. У деяких регіонах Південної Африки виявляється розповсюджена серповидно- клітинна анемія, в якій еритроцити мають форму серпа в результаті заміщення глутаміну валіном у молекулі гемоглобіну. Яка причина цього захворювання?
A. @Генна мутація
B. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації
C. Геномічні мутації
D. Перетинаючі мутації
E. Трансдукція
19. Експертиза 7-річної дитини виявила такі симптоми: низькій зріст, широке округле обличчя, тісно розміщені очі, вузькі пальці, напіввідкриту порожнину рота. Виявлено дефект клапана. Ці клінічні дані, швидше за все, характерні для синдрому Дауна. Назвіть причину такої патології:
A. Нерозходження статевих хромосом
B. Часткова моносомія
C. @Трисомія 21 хромосоми
D. Трисомія 13 хромосоми
E. X-хромосомна трисомія
20. При обстеженні 7-річної дитини виявлено наступні синдроми: низький зріст, широке округле обличчя, близько розміщені очі з вузькими очними щілинами, напіввідкритий рот. Діагностовано також ваду серця. Ці клінічні ознаки найбільш характерні для хвороби Дауна. Вкажіть причину даної патології.
A. @Трисомія 21-ої хромосоми
B. Трисомія 13-ої хромосоми
C. Трисомія 20-ої хромосоми
D. Часткова моносомія
E. Нерозходження статевих хромосом
21. У дитини, 5 місяців, яка померла від пневмонії, при макроскопічному обстеженні знайдено: косий розріз очей, западаюча спинка носа, високе піднебіння, низьке розташування малих вушних раковин, а під час розтину - дефект розвитку серця і магістральних судин. При генетичному дослідженні виявлено трисомію за 21 парою аутохромосом. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Хвороба Дауна
B. Синдром Патау
C. Синдром Шерешевського-Тернера
D. Синдром Едвардса
E. Синдром Марфана
22. Аномальна диз'юнкція хромосом при мейозі призвела до утворення: яйцеклітини з 22 аутосом і полярним тілом з 24 хромосомами. Якщо така яйцеклітина буде запліднена звичайним сперматозоїдом (22+X), дитина може мати наступний синдром:
A. Синдром Клайнфельтера
B. Трисомія X
C. @Синдром Тернера
D. Синдром Дауна
E. Синдром Едвардса
23. У дівчини виявлено диспропорцію тіла, крилоподібні складки на шиї. При цитогенетичному дослідженні в ядрах лейкоцитів не виявлені "барабанні палички", а в ядрах букального епітелію відсутні тільця Барра. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Синдром Шерешевського-Тернера
B. Синдром Клайнфельтера
C. Синдром Дауна
D. Синдром Патау
E. Синдром Едвардса
24. 8-місячна дитина має незакрите піднебіння, ряд дефектів очей, мікроцефалію, розлад серцево-судинної системи. Цитогенетичний аналіз показав 47 хромосом з додатковою 13-ю хромосомою. Який діагноз можна поставити на основі клінічних спостережень та цитогенетичних досліджень?
A. Синдром Дауна
B. Синдром Едвардса
C. @Синдром Патау
D. Кишковий синдром
E. Синдром Клайнфельтера
25. При розтині трупа новонародженого хлопчика виявлені: полідактилія, мікроцефалія, незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш ймовірна причина даної патології?
A. @Трисомія 13-ої хромосоми
B. Трисомія 18-ої хромосоми
C. Трисомія 21-ої хромосоми
D. Нерозходження статевих хромосом
E. Часткова моносомія
26. 28-річна жінка повідомила лікаря про безпліддя. Експертиза показала недорозвинені яєчники і матку, нерегулярний менструальний цикл. Вивчення статевого хроматину показало 2 тіла Барра в більшості соматичних клітин. Яка хромосомна хвороба є найбільш вірогідною у цьому випадку?
A. Синдром Тернера
B. Синдром Патау
C. Синдром Едвардса
D. @Трисомія-X синдром
E. Синдром Клайнфельтера
27. У індивіда з підозрою на синдром Прадера-Віллі під час картування хромосом з використанням бендингу відмічено відсутність смужки q-12 хромосоми 15. Якому дефекту відповідає виявлена зміна?
A. @Делеція
B. Інверсія
C. Дуплікація
D. Інсерція
E. Транслокація
28. У 19-річної дівчинки клінічно виявлено таку групу синдромів: низький зріст, статевий інфантилізм, відставання в інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які найбільш ймовірні причини даної патології?
A. @Нерозходження статевих хромосом
B. Трисомія по 13-й хромосомі
C. Трисомія по 18-й хромосомі
D. Трисомія по 20-й хромосомі
E. Часткова моносомія
29. У новонародженої дитини виявлено наступну патологію: аномалія розвитку нижньої щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість. Яка найбільш йморівна причина таких аномалій?
A. @Часткова моносомія короткого плеча 5-ої хромосоми
B. Часткова моносомія короткого плеча 7-ої хромосоми
C. Часткова моносомія короткого плеча 9-ої хромосоми
D. Часткова моносомія короткого плеча 11-ої хромосоми
E. Трисомія 21-ої хромосоми

РЕГЕНЕРАЦІЯ. ПРОЦЕСИ АДАПТАЦІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
1. У дитини, 12 років, хворої на поліомієліт, скелетні м'язи слабкі, об'єм їх зменшений, шкіра суха, бліда. При морфологічному дослідженні біоптату м'яких тканин виявлені характерні морфологічні зміни. Визначите характер патологічного процесу в м'яких тканинах.
A. @Атрофія
B. Гіпертрофія
C. Гіперплазія
D. Метаплазія
E. Гіпоплазія
2. На розтині померлої, 86 років, що страждала на атеросклероз судин головного мозку, виявлено атрофію кори головного мозку. Як називається ця атрофія за етіологією?
A. @Від недостатнього кровопостачання
B. Від тиску
C. Від дії фізичних і хімічних чинників
D. Нейротична
E. Дисфункціональна
3. При розтині тіла жінки, 69 років, яка тривалий час страждала на гіпертонічну хворобу, патологоанатом виявив, що обидві нирки щільної консистенції, значно зменшені, поверхня їх дрібнозерниста. Про що свідчать ці зміни?
A. Атрофію від тиску
B. Старечу атрофію
C. @Атрофію від недостатнього кровопостачання
D. Дисфункціональну атрофію
E. Гіпоплазію
4. Після видалення зуба у пацієнта через деякий час розвинулась атрофія країв зубної лунки. Назвіть цей вид атрофії.
A. @Дисфункціональна
B. Внаслідок недостатності кровообігу
C. Від тиску
D. Нейротична
E. Від дії фізичних та хімічних факторів
5. Пiдлiток скаржиться на стоншення м'язiв i зменшення об'єму гомiлки, якi виникли пiсля перелому стегнової кiстки без пошкодження нервів, який тривало не загоювався. Як називається така атрофiя м'язiв?
A. Нейротична
B. Викликана стисканням
C. Вiд дiї фiзичних факторiв
D. @Дисфункцiональна
E. Від недостатнього кровопостачання
6. У 40-річного чоловіка зі стенозуючим (без метастазів) раком стравоходу визначаються наступні зміни: атрофія скелетних м'язів, жирової клітковини. Шкіра - землисто-коричневого кольору, епідерміс стоншений, серце - зменшене за розмірами. Міокард і печінка - бурого кольору. Поставте діагноз.
A. Міастенія
B. @Аліментарна кахексія
C. Ракова кахексія
D. Бура атрофія
E. Хвороба Аддісона
7. Хворий на рак шлунка з множинними метастазами помер від ракової кахексії. Назвіть характерні зміни серця, виявлені на розтині.
A. @Бура атрофія міокарда
B. Амілоїдна кардіомегалія
C. Дилатаційна кардіоміопатія
D. Гіпертрофічна кардіоміопатія
E. "Тигрове" серце
8. На розтині померлого від гострого інфаркту міокарда хворого, що страждав на часті гемороїдальні кровотечі, виявлено: соковитий, червоного кольору кістковий мозок діафіза стегнової кістки. Який процес розвинувся в кістковому мозку?
A. Вікарна гіпертрофія
B. Гіпертрофічні розростання
C. @Компенсаторна гіперплазія
D. Гормональна гіперплазія
E. Робоча гіпертрофія
9. На розтині померлого, 73 років, виявлено: збільшену, м'яку, еластичну, злегка горбисту передміхурову залозу, що на розрізі складається з окремих вузлів, розділених прошарками сполучної тканини. При мікроскопії виявлено збільшення кількості залозистих елементів. Величина часточок і кількість залозистих структур - різна. Який процес має місце в передміхуровій залозі?
A. М′язово-фіброзна нодулярна гіперплазія
B. @Змішана нодулярна гіперплазія
C. Аденокарцинома
D. Залозиста нодулярна гіперплазія
E. Недиференційований рак
10. У ході гістологічного дослідження біоптату, що був отриманий в результаті роздільного діагностичного вишкрібання стінки матки у 45 річної жінки, з порушеннями оваріально-менструального циклу, виявлені: збільшення кількості ендометріальних залоз, деякі - пилкоподібно звивисті, деякі залози – кістозно розширені. Діагностуйте захворювання.
A. Плацентарний поліп
B. Атипова гіперплазія ендометрію
C. Залозистий поліп ендометрію
D. Аденокарцинома ендометрію
E. @Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію
11. Хворого, 65 років, прооперовано в урологічному відділенні з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Під час операції виявлено, що стінка сечового міхура потовщена до 1 см. Це можна пояснити:
A. Вікарною гіпертрофією
B. Гормональною гіпертрофією
C. @Робочою гіпертрофією
D. Гормональною гіперплазією
E. Захисною гіперплазією
12. При електронномікроскопічному дослідженні м'язових клітин серця було діагностовано гіпертрофію міокарда, оскільки цитоплазма кардіоміоцитів містила велику кількість:
A. Гліальних філаментів
B. Нейрофіламентів
C. Віметину
D. @Десміну
E. Цитокератину
13. У хворого, який помер при легенево-серцевій недостатності: серце збільшене за розмірами, стінка правого шлуночка на розрізі потовщена, порожнина - розширена. Визначите характер патологічного процесу
A. @Гіпертрофія
B. Гіперпластичні розростання запальної природи
C. Метаплазія
D. Атрофія
E. Склероз
14. При розтинi померлого хворого, що довгий час страждав на гiпертонiчну хворобу, виявлено рiзко збiльшене серце, масою 800.0 г. Назвiть вид компенсаторної гiпертрофiї серця.
A. Вiкарна
B. @Робоча
C. Нейрогуморальна
D. Гiпертрофiчнi розростання
E. Вакатна
15. У хворого, померлого вiд гiпертонiчної хвороби, на розтинi виявлене збiльшене серце масою 600 г з потовщеною до 2 см стiнкою лiвого шлуночка i розширеною порожниною шлуночка. Уточнiть рiзновид пристосувальної перебудови серця.
A. Вiкарна гіпертрофія
B. @Ексцентрична гіпертрофія
C. Концентрична гіпертрофія
D. Ексцентрична атрофiя
E. Вакантна гiпертрофiя
16. При розтині померлого, 57 років, що страждав на гіпертонічну хворобу і помер від декомпенсації серцевої недостатності, виявлено збільшене серце з розширеними порожнинами (маса 550 г, товщина стінки лівого шлуночка 2,5 см). Мікроскопічно: кардіоміоцити значно збільшені за розмірами, з жировою дистрофією і гіперхромними діжкоподібними ядрами. Який з перерахованих патологічних процесів найбільш вірогідні у серці?
A. Компенсована гіпертрофія
B. Концентрична гіпертрофія
C. Ангіогенний кардіосклероз
D. Кардіоміопатія
E. @Декомпенсована гіпертрофія
17. При розтині тіла померлого, 57 років, який страждав на гіпертонічну хворобу та помер від серцевої декомпенсації, знайдено збільшене серце з розширеними порожнинами (маса - 550 г, товща стінки лівого шлуночка - 2,5 см). мікроскопічно кардіоміоцити значно збільшені у розмірах, з жировою дистрофією та гіперхромними діжкоподібними ядрами. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний у серці?
A. @Ексцентрична гіпертрофія
B. Міокардит
C. Концентрична гіпертрофія
D. Ангіогенний кардіосклероз
E. Кардіоміопатія
18. У хворого 10 років тому було видалено праву легеню з приводу пухлини, об'єм лівої легені збільшився на 50%. Який процес розвинувся в лівій легені?
A. Нейрогуморальна гіпертрофія
B. Робоча гіпертрофія
C. Несправжня гіпертрофія
D. @Вікарна гіпертрофія
E. Гипертрофічні розростання
19. Хворий помер від серцевої недостатності, в анамнезі - пульмонектомія з приводу кісти правої легені. На розтині виявлено збільшену за розмірами ліву легеню. Назвіть патологічний процес у лівій легені.
A. Нейрогуморальна гіпертрофія
B. Дисфункціональна атрофія
C. @Вікарна гіпертрофія
D. Дисциркуляторна атрофія
E. Нейротична атрофія
20. Після травматичного пошкодження печінки згодом відбулося повне відновлення будови та функції печінки. Як називається такий вид регенерації?
A. @Реституція
B. Субституція
C. Патологічна
D. Звичайна
E. Фізіологічна
21. Назвіть форму регенерації серцевого м'яза при інфаркті міокарда і вкажіть її джерело.
A. Патологічна, фібробласти і кардіоміоцити
B. Внутрішньоклітинна, кардіоміоцити
C. @Репаративна, фібробласти
D. Фізіологічна, кардіоміоцити
E. Клітинна, фібробласти
22. Чоловiк, 74 рокiв, помер вiд хронiчної серцевої недостатностi. На аутопсiї в серцi виявлено старий постiнфарктний рубець. Гiстологiчно: дiлянки фiброзу, гiпертрофiя кардiомiоцитiв. Проявом якої регенерацiї є описанi змiни?
A. Патологiчної
B. @Субституцiї
C. Фiзiологiчної
D. Реституцiї
E. Метаплазiї
23. Хворий переніс повторний інтрамуральний інфаркт міокарда. Після лікування та реабілітації був виписаний у задовільному стані під нагляд дільничого терапевта. Через 2 роки загинув у автомобільній катастрофі. Встановити характер патологічного процесу в міокарді, який було виявлено на розтині.
A. @Крупноосередковий кардіосклероз
B. Дрiбноосередковий кардіосклероз
C. Атрофiя
D. Некроз
E. Гiперплазiя
24. У хворого з ампутованою нижньою кінцівкою у куксі з'явилися хворобливі вузлики. При мікроскопічному дослідженні виявлено ампутаційні невроми. Назвіть патологічний процес, з яким пов'язаний розвиток невром.
A. @Патологічна регенерація
B. Повна репаративна регенерація
C. Запалення
D. Неповна репаративна регенерація
E. Метаплазія
25. У чоловіка, 38 років, після лікування опіку лівої руки сформувався келоїдний рубець. Цей процес є прикладом:
A. @Патологічної регенерації
B. Вікарної гіпертрофії
C. Захисної гіперплазії
D. Метаплазії
E. Репаративної регенерації
26. У патоморфологічне відділення доставлено шматочок тканини з краю хронічної виразки шлунка. При гістологічному дослідженні у ньому виявлено: некроз, грануляційна тканина, надмірний розвиток волокнистої сполучної тканини і метаплазія епітелію. Який вид компенсаторно-пристосувального процесу має місце?
A. @Порушена регенерація з порушенням зміни фаз
B. Гіпертрофія
C. Фізіологічна регенерація
D. Репаративна регенерація (субституція)
E. Репаративна регенерація (реституція)
27. До патогiстологiчного вiддiлення надiслано шматочок тканини шлунка з наявнiстю виразки. При гiстологiчному дослiдженнi в стiнцi виразки виявлено: некроз та лейкоцити, грануляцiйна тканина, надмiрний розвиток склеротичної тканини та метаплазiя епiтелiю слизової в краї виразки. Про який вид регенерацiї свiдчать цi змiни?
A. Гiпертрофiя
B. Фiзiологiчна регенерацiя
C. @Спотворена патологiчна регенерацiя з порушенням змiни фаз
D. Повна репаративна регенерацiя (реституцiя)
E. Неповна репаративна регенерацiя (субституцiя)
28. У хворого, 65 років, який зловживав палінням, при мікроскопічному дослідженні: слизова оболонка бронхів місцями вистелена незроговілим багатошаровим епітелієм замість війчастого однорядного епітелію. Зміни в епітелії слизової оболонки бронха - це прояви:
A. Гіпертрофії
B. Регенерації
C. @Метаплазії
D. Гіперплазії
E. Організації
29. Мікроскопічне дослідження біоптату слизової оболонки, взятого з центрального бронха шахтаря, 56 років, виявило зміну циліндричного епітелію на зрілий багатошаровий. Цю зміну епітелію слід назвати:
A. Адаптація епітелію
B. @Метаплазія епітелію
C. Репаративна регенерація
D. Лейкоплакія
E. Гіперплазія епітелію
30. У біоптаті слизової оболонки бронха в хворого на хронічний бронхіт були виявлені ділянки багатошарового плоского незроговілого епітелію. Діагностуйте патологічний процес у слизовій оболонці бронха.
A. Атрофія
B. Гіперплазія
C. Дисплазія
D. Злоякісна пухлина
E. @Метаплазія
31. У біоптаті слизової оболонки бронха хворого, 50 років, який 20 років хворів на хронічний бронхіт, знайдено стоншення її, кістоподібне перетворення слизових залоз, осередки заміни призматичного епітелію на багатошаровий плоский. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?
A. @Метаплазія
B. Гіперплазія
C. Гетеротопія
D. Гетероплазія
E. Дисплазія
32. У хворого на хронічний цистит у біоптаті слизової оболонки сечового міхура разом з перехідним епітелієм виявлені осередки багатошарового плоского незроговілого епітелію. Який процес лежить в основі зазначених змін в епітелії?
A. Гіперплазія
B. Дистрофія
C. Гіперкератоз
D. Дисплазія
E. @Метаплазія
33. При гiстологiчному дослiдженнi бiоптату, отриманого з нижньої третини стравоходу чоловiка, 57 років, з симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмiсту, виявлено наступнi змiни: у слизовiй оболонцi на мiсцi багатошарового плоского епітелiю визначається одношаровий залозистий призматичний епiтелiй, з ознаками продукцiї cлизу. Вкажiть патологiчний процес, який виник у слизовiй оболонцi:
A. @Метаплазiя
B. Гiперплазiя
C. Гiпертрофiя
D. Органiзацiя
E. Регенерацiя
34. Хвора, 45 років, скаржиться на біль і кровотечу з каріозної порожнини під час їжі. Раніше спостерігався неспровокований біль. Під час огляду: на жувальній поверхні - глибока каріозна порожнина, виповнена тканиною червоного кольору, під час зондування відмічається біль і кровотеча. Яка тканина розрослася у каріозній порожнині?
A. Фіброзна
B. @Грануляційна
C. Жирова
D. Епітеліальна
E. М’язова
35. Головний клiнiко-анатомiчний прояв реакцiї строми мiокарда на хронiчну гiпоксiю органа:
A. @Розростання сполучної тканини (кардiосклероз)
B. Iнфiльтрацiя строми ліпідами
C. Формування неспецифiчної гранульоми
D. Атрофiя строми
E. Ослизнення строми
36. Пiсля загоєння рани на її мiсцi утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього рiзновиду сполучної тканини?
A. @Колаген
B. Еластин
C. Гiалуронова кислота
D. Хондроїтин-сульфат
E. Кератансульфат
37. У хворого на цукровий діабет після оперативного втручання (розкриття абсцесу задньої області шиї), загоєння рани відбувалося впродовж 1,5 місяців, з рани постійно виділявся гнійний ексудат. Після загоєння рани на її місці утворився грубий рубець. Який з видів загоєння мав місце у даному клінічному випадку?
A. Загоєння під струпом
B. @Вторинне загоєння
C. Епіталізація
D. Первинне загоєння
E. Змішане загоєння
38. Після падіння у дитини виник перелом однієї з кісток передпліччя, який через певний час загоївся Назвіть форму регенерації та клітини, які приймали в цьому участь.
A. Клітинна, остеокласти, остеобласти
B. Патологічна, остеокласти
C. Фізіологічна, остеобласти
D. Внутрішньоклітинна, остеоцити
E. @Репаративна, остеокласти і остеобласти
39. При гістологічному дослідженні ділянки перелому стегнової кістки було виявлено грануляційну тканину в стадії дозрівання, зрілу сполучну тканину та помірну кількість примітивних кісткових балочок з незначним вмістом вапна; в оточуючих ділянках – осередкові лімфо-макрофагальні інфільтрати та гемосидероз. Діагностйте вид ураження кістки.
A. Несправжній суглоб
B. Попередня сполучнотканинна мозоля
C. Попередня кісткова мозоля
D. @Попередня кістково-хрящова мозоля
E. Остаточна кісткова мозоля

ПАРЕНХІМАТОЗНІ ДИСТРОФІЇ
1. На розтині тіла хворого, який страждав на лейкоз, і помер від наростаючої хронічної анемії, серце збільшене в розмірах, м'яз серця на розрізі тьмяний, дряблий, блідо-сірого кольору, під ендокардом визначаються жовті плями і смуги. Який патологічний процес розвинувся у серці?
A. Вакуольна дистрофія
B. Гіаліново-крапельна дистрофія
C. @Паренхіматозна жирова дистрофія
D. Мезенхімальна жирова дистрофія
E. Робоча гіпертрофія
2. На розтині трупа на підставі характерних макроскопічних змін діагностовано паренхіматозну жирову дистрофію міокарда. Яка образна назва серця при цій дистрофії?
A. «Бичаче»
B. «Волохате»
C. «Панцирне»
D. «Легеневе»
E. @«Тигрове»
3. У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлено "тигрове серце". З боку ендокарда виявляється жовто-біла посмугованість, міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?
A. Вуглеводна дистрофія
B. Гіаліново- крапельна дистрофія
C. @Жирова дистрофія
D. Зерниста дистрофія
E. Амілоїдоз
4. Хвора на дифтерію померла від серцевої недостатності. На розтині: порожнини серця розширені, міокард тьмяний, з боку ендокарда спостерігається жовта посмугованість. При гістологічному досліджені в кардіміоцитах виявлені жирові вакуолі. Образна назва серця?
A. “Волове”
B. @“Тигрове”
C. “Волохате”
D. “Левове”
E. “Панцирне”
5. При розтині тіла, померлої від серцевої недостатності, серце збільшене в об'ємі, дрябле; міокард - глинисто-жовтий, тьмяний; з боку ендокарда визначається жовто-біла посмугованість ("тигрове серце"). Мікроскопічно: в групах кардіоміоцитів відсутня поперечна посмугованість, цитоплазма кардіоміоцитів містить дрібні краплі, які фарбуються суданом IV - в чорний колір. Ваш діагноз?
A. Кардіосклероз
B. @Жирова дистрофія міокарда
C. Ревматичний міокардит
D. Ожиріння серця
E. Міомаляція
6. У чоловіка, 62 років, який помер при наростаючих явищах серцевої недостатності, на розтині виявлено збільшене в об'ємі серце. Серце дряблої консистенції, камери розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинисто-жовтий. З боку ендокарда визначається жовто-біла посмугованість, яка особливо виражена в сосочкових м'язах. Який патологічний процес найбільш вірогідний?
A. Ожиріння серця
B. Дилатаційна кардіоміопатія
C. Міомаляція
D. Кардіосклероз
E. @Жирова дистрофія міокарда
7. У дитини з діагностованою дифтерією зіва, померлої від гострої серцевої недостатності, на розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику. М'яз серця тьмяний, дряблий, на розрізі строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів зі збереженою цитоплазмою виявлено дрібні вакуолі. На заморожених зрізах вакуолі забарвлюються суданом III в оранжевий колір. Який вид дистрофії виявлено в кардіоміоцитах?
A. @Жирова
B. Вуглеводна
C. Балонна
D. Гіаліново-крапельна
E. Гідропічна
8. У дівчини, 18 років, з'явився різкий біль при ковтанні, збільшились лімфатичні вузли шиї, підвищилась температура до 39oC. На слизовій оболонці мигдаликів - блідо-жовті плівки, які насилу відділяються з утворенням дефекту. Діагностовано дифтерію. Стан прогресивно погіршувався. Хвора померла на 8-й день захворювання при наростаючих явищах серцевої недостатності. Які гістологічні зміни в кардіоміоцитах ймовірно будуть виявлені?
A. Гідропічна дистрофія
B. @Жирова дистрофія
C. Гіаліново-крапельна дистрофія
D. Балонна дистрофія
E. Слизова дистрофія
9. Жінка, 36 років, яка хворіла на дифтерію, померла від гострої серцевої недостатності. На розтині: порожнини серця розширені, міокард тьмяний, строкатий, на розрізі з жовтуватими ділянками. Який процес виявлено в кардіоміоцитах?
A. Вуглеводна дистрофія
B. Балонна дистрофія
C. @Жирова дистрофія
D. Гіаліново-крапельна дистрофія
E. Гідропічна дистрофія
10. У жінки з важкою інтоксикацією, обумовленою сепсисом, який і став безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлено "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку найчастіше лежить в основі даної дистрофії?
A. @Декомпозиція
B. Інфільтрація
C. Трансформація
D. Порушений синтез
E. Транссудація
11. При мікроскопічному дослідженні серця з використанням судану IV в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені відкладення чорного кольору. Який морфогенетичний механізм розвитку лежить в основі даної дистрофії?
A. @Декомпозиція
B. Інфільтрація
C. Трансформація
D. Порушений синтез
E. Інверсія
12. У жінки похилого віку з постійними матковими кровотечами "масткого" характеру при клінічному обстеженні відмічені прояви ішемії міокарда та збільшення печінки. Вкажіть тип морфологічних змін в серці та печінці, характерний для вказаних клінічних проявів.
A. Амілоїдоз
B. Білкова дистрофія
C. Вуглеводна дистрофія
D. Кардіосклероз, фіброз печінки
E. @Жирова дистрофія
13. У хворої на цукровий дiабет при обстеженнi виявлено збiльшення розмiрiв печiнки. У кровi пiдвищення рiвня триглiцеридiв, лiпопротеїдiв. Який вид дистрофiї можна чекати у бiоптатi з печiнки?
A. Мукоїдне набухання
B. @Паренхiматозна жирова дистрофія
C. Гiалiноз
D. Амiлоїдоз
E. Гiалiново-крапельна дистрофія
14. При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки хворого на цукровий діабет в ядрах гепатоцитів виявлено пошкодження пор нуклеолеми та "дірчасті, пусті ядра". Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?
A. Каріолізис
B. @Дійсні ядерні включення
C. Дисфункціональний набряк ядра
D. Вірусообумовлені ядерні включення
E. Ядерні цитоплазматичні включення
15. У померлого від легенево-серцевої недостатності, на розтині виявлено різко збільшену недокрівну печінку, тістоподібної консистенції, жовтого кольору. При забарвленні гематоксиліном та еозином виявлені різних розмірів вакуолі в цитоплазмі гепатоцитів. Яка це дистрофія?
A. @Паренхіматозна жирова
B. Паренхіматозна вуглеводна
C. Гіаліново-крапельна
D. Спадкова жирова
E. Гідропічна
16. У жінки, 45 років, яка померла від хронічної алкогольної інтоксикації, на аутопсії виявлено: різко збільшену печінку, тістоподібної консистенції, жовтуватого кольору. Мікроскопічно в цитоплазмі гепатоцитів при фарбуванні гематоксиліном та еозином виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії має місце?
A. Вуглеводна
B. Гіаліново-крапельна
C. Рогова
D. @Паренхіматозна жирова
E. Гідропічна
17. При огляді ротової порожнини чоловіка, який палить багато років, на слизовій оболонці язика виявлено бляшку білого кольору. Ваш діагноз:
A. @Рогова дистрофія
B. Балонна дистрофія
C. Жирова дистрофія
D. Гіаліново-крапельна дистрофія
E. Гідропічна дистрофія
18. У хворого на слизовій оболонці порожнини рота з'явився осередок сірувато-білого кольору, щільний, який виступає над слизовою оболонкою. Гістологічно в цій ділянці виражений гіперкератоз. Який патологічний процес розвинувся в слизовій оболонці?
A. @Лейкоплакія
B. Гіаліноз
C. Осередковий іхтіоз
D. Локальний пухлинний амілоїдоз
E. Лейкодерма
19. При огляді порожнини рота на слизовій оболонці щоки визначається щільна пляма білого кольору діаметром близько 1 см, яка дещо підвищується над рівнем слизової оболонки. Як називається цей патологічний процес?
A. @Лейкоплакія
B. Еритроплакія
C. Карніфікація
D. Організація
E. Мукоїдне набухання
20. При профілактичному огляді робочих, пов'язаних з виробництвом кам'яновугільних смол, у ротовій порожнині виявлені ділянки потовщення і зроговіння слизової оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, безболісні. Про яку патологію йдеться?
A. Папіломатоз
B. Глосит
C. @Лейкоплакія
D. Стоматит
E. Метаплазія
21. На вентральній поверхні язика у чоловіка з протезом на нижній щелепі виявлено щільні сірі бляшкі неправильної форми з нерівною поверхнею з чіткими межами. При гістологічному дослідженні утворення виявляються: збережена структура багатошарового плоского епітелію, потовщення його за рахунок шипуватого і базального шарів, гіперкератозу, акантозу; спостерігається лімфомакрофагальна інфільтрація у сполучній тканині. Встановити діагноз.
A. Еритроплакія
B. @Лейкоплакія
C. Папілома
D. Рак на місці
E. Кондилома
22. При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни шкірних покривів усього тіла. Шкіра суха, тьмяна з нерівною поверхнею і наявністю сірих пластинок, що відшаровуються. З яким видом дистрофії це пов'язано?
A. Гідропічною
B. Гіаліново-краплинною
C. Зернистою
D. Жировою
E. @Роговою
23. При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни шкірних покривів всього тіла. Шкіра суха, тьмяна із нерівною поверхнею та з наявністю сірих пластин, які відшаровуються. З яким видом дистрофії пов'язана ця патологія?
A. Стромально-судинною білковою
B. Стромально-судинною жировою
C. Змішаною
D. @Паренхіматозною білковою
E. Паренхіматозною жировою
24. У мертвонародженої дитини шкіра потовщена, нагадує панцир черепахи, вушні раковини недорозвинуті. Гістологічно: надмірне зроговіння шкіри, атрофія зернистого шару епідермісу, відсутні запальні зміни. Яке захворювання можна припустити ?
A. @Іхтіоз
B. Еритроплакія
C. Дерматоміозит
D. Лейкоплакія
E. Ксеродермія
25. Під час аутопсійного дослідження нирки було встановлено: макроскопічно - нирки звичайної форми та розмірів, корковий шар помірно потовщений; мікроскопічно: епітеліальні клітини звивистих канальців збільшені в розмірах, ядро зміщене на периферію, цитоплазма майже не фарбується, містить велики вакуолі, вміст яких суданонегативний та ШИК негативний. Діагностуйте вид дистрофії.
A. Гіаліновокраплинна
B. Жирова
C. Рогова
D. @Гідропічна
E. Вуглеводна
26. У померлого, що за життя страждав на хронічний гломерулонефрит, при мікроскопичному дослідженні нирок виявлено: клітини епітелію ниркових канальців головних відділів збільшені в розмірах, їх цитоплазма заповнена вакуолями, що містять прозору суданонегативну рідину, а ядро зміщено на периферію. Вкажіть, яка з паренхіматозних дистрофій найбільш вірогідна?
A. Білкова
B. Рогова
C. Гіаліново-крапельна
D. @Гідропічна
E. Жирова
27. У чоловіка 32 роки діагностовано вірусний гепатит В. Хворому проведено пункційну біопсію печінки. При гістологічному дослідженні біоптатів печінки відмічається порушення балчастої будови з поліморфізмом гепатоцитів, в яких багато фігур мітозу. Гепатоцити збільшені в об’ємі, цитоплазма заповнена вакуолями, які містять прозору рідину. Який вид дистрофії характерний для даного захворювання?
A. @Гідропічна
B. Зерниста
C. Вуглеводна
D. Гіаліново-крапельна
E. Жирова
28. При мікроскопичному дослідженні біоптату нирки хворого, який страждає на цукровий діабет, виявлено: епітелій вузького та дистального сегментів канальців нирок високий зі світлою пінистою цитоплазмою. При забарвленні карміном Беста в цитоплазмі епітелію та просвітах канальців знайдено зерна червоного кольору. Вкажіть яка це з перелічених видів паренхіматозних дистрофій?
A. Білкова
B. @Вуглеводна
C. Гіаліново-крапельна
D. Гідропічна
E. Жирова
29. До лікаря звернулась мати з приводу поганого самопочуття дитини - відсутність апетиту, поганий сон, дратівливість. При біохімічному дослідженні в крові виявлено відсутність ферменту глюкоцереброзидази. Для якої патології це характерно?
A. @Хвороба Гоше
B. Хвороба Тея-Сакса
C. Хвороба Німана-Піка
D. Хвороба Гірке
E. Хвороба Помпе
30. Хвороба Тея-Сакса характеризується відсутністю ферменту α-гексозамінідази та накопиченням гангліозидів у лізосомах нервових клітин, що зв’язано з генетичним дефектом, який визначається як:
A. @Дефектність одного гена
B. Транслокація гена
C. Дефектність кількох генів
D. Трисомія 21 хромосоми
E. Дефектність теломера Х-хромосоми
31. При електронномікроскопічному дослідженні пунктату печінки дитини, 5 років, яка страждає на циклічну нейтропенію, аденопатію, гепатоспленомегалію та рецидивуючі інфекції, виявлено утворення гігантських органел, у тому числі гігантських лізосом. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Синдром Чедіака Хігасі
B. Хвороба Тея-Сакса
C. Хвороба Садхоф
D. Ювенільний гангліозідоз
E. Хвороба Дабіна-Джонса
32. Дитина 4 років померла від легенево-серцевої недостатності. На аутопсії знайдено ущільнення підшлункової залози, в бронхах – обтураційні ателектази та бронхоектази. В печінці – жирова інфільтрація. Мікроскопічно в підшлунковій залозі відмічається: кістозно розширені протоки, атрoфія паренхiми залози, дифузний фіброз та лімфо-гістiоцитарна інфільтрація. Ваш діагноз?
A. @Фетальний муковісцидоз
B. Інфекційна фетопатія
C. Гаметопатія
D. Ембріопатія
E. Хвороба Гіршпрунга
33. На розтині померлої дитини, 5 років, яка впродовж усього життя страждала на гострі респіраторні інфекції, хронічний бронхіт, пневмонії, та системне ураження екскреторних залоз, у легенях виявлено обтураційнi ателектази та бронхоектази, з поверхні розрізу – стікає густа гнійно-слизова маса. Мікроскопічно – явища гнійного бронхіту та пневмонії, дрібні бронхоектази та абсцеси. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Легенева форма муковісцидозу
B. Бронхопневмонія
C. Бронхоектатична хвороба
D. Хронічна пневмонія
E. Хронічний бронхіт

СТРОМАЛЬНО-СУДИННІ ДИСТРОФІЇ

1. Виберіть процес, що виникає під час розвитку судинно-стромальних диспротеїнозів:
A. Нагромадження інтерстиціальної рідини
B. @Нагромадження білків плазми крові в інтерстиції
C. Нагромадження клітин крові в інтерстиції
D. Нагромадження ліпідів в інтерстиції
E. Нагромадження ліпідів у стінці судин
2. Внаслідок гіпоксії й активації гіалуронідази відбувається нагромадження глікозаміногліканів в основній речовині сполучної тканини і стінках судин. Вкажіть назву патології:
A. Фібриноїдне набухання
B. Гіаліноз
C. Фібриноїдний некроз
D. @Мукоїдне набухання
E. Набряк
3. Виберіть процес, який переважає під час розвитку мукоїдного набухання.
A. Плазморагія
B. Інтерстицій містить значну кількість фібрину
C. Відбувається проліферація фібробластів
D. Колагенові волокна розпадаються на фібрили
E. @Збільшується кількість глікозаміногліканів сполучної тканини
4. У чоловіка з мітральним стенозом ревматичної етіології в кардіохірургічному відділенні проведено біопсію тканини вушка лівого передсердя. Мікроскопічно: зміни колагенових волокон – набряк, набухання, базофілія (при фарбуванні гематоксилін-еозином), що свідчить про загострення процесу і наявність мукоїдного набухання. Яке необхідне додаткове гістохімічне фарбування препарату для підтвердження діагнозу?
A. Судан ІІІ
B. Конго-рот
C. ШИК-реакція
D. Кармін Беста
E. @Толуїдиновим-синім
5. Оперативно висічено сполучну тканину деформованого мiтрального клапана, що дає базофiльну реакцію при забарвленні гематоксилiн-еозином, а під впливом толуїдинового синього фарбується в рожевий колiр (метахромазiя). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій?
A. Фiбриноїдний некроз
B. Набряк
C. Петрифiкацiя
D. @Мукоїдне набухання
E. Гiалiноз
6. При гемотрансфузії у хворої раптово з'явився озноб, розвинулася картина анафілактичного шоку. Реанімаційні заходи виявилися неефективними, настала смерть. При гістологічному дослідженні внутрішніх органів виявлено: осередкове потовщення базальних мембран капілярів та артеріол, їх набряк і базофілія. При фарбуванні толуїдиновим синім у цих ділянках - виражена метахромазія. Морфологічні зміни в капілярах та артеріолах є проявом:
A. Амілоїдозу
B. Гіалінозу
C. @Мукоїдного набухання
D. Фібриноїдного набухання
E. Фібриноїдного некрозу
7. Під час дослідження біоптату шкіри хворого на алергічний васкуліт виявлено: стінка судин потовщена, гомогенна, пікрофуксином забарвлюється у жовтий колір, ШИК-позитивна. Назвіть патологічний процес у стінках судин?
A. Мукоїдне набухання
B. @Фібриноїдне набухання
C. Амілоїдоз
D. Гіаліноз
E. Ліпідоз
8. При дослідженні біоптату шкіри хворого на алергічний васкуліт виявлено: стіна судин потовщена, гомогенна, пікрофуксином забарвлена в жовтий колір, ШИК-позитивна. Назвіть різновид мезенхимальної дистрофії.
A. Амілоїдоз
B. Мукоїдне набухання
C. Гиаліноз
D. @Фібриноїдне набухання
E. Ліпідоз
9. У померлого, 58 років, на розтині мітральний клапан деформований, потовщений, змикається не до кінця. Мікроскопічно: ділянки колагенових волокон еозинофільні, дають позитивну реакцію на фібрин. Ваш діагноз:
A. Амілоїдоз
B. Фібринозне запалення
C. Мукоїдне набухання
D. Гіаліноз
E. @Фібриноїдне набухання
10. Жінка, 28 років, померла від серцевої недостатності, під час дослідження серця було встановлено: макроскопічно - стулки мітрального клапана ущільнені, потовщені та помірно деформовані; мікроскопічно - пучки колагенових фібрил гомогенізовані, еозинофільні, метахромазія та компоненти імунних комплексів не виявляються, оточує їх незначний макрофагальний інфільтрат. Діагностуйте вид ураження сполучної тканини.
A. Мукоїдне набухання
B. Амілоїдоз
C. @Фібриноїдне набухання
D. Гіаліноз
E. Склероз
11. При якому виді пошкодження відбувається деструкція волокон та основної речовини сполучної тканини:
A. Амілоїдоз
B. @Гіаліноз
C. Мукоїдне набухання
D. Фібриноїдне набухання
E. Ліпідоз
12. Хворий, 66 років, за 10 років до смерті переніс перитоніт. На розтині: капсула печінки та селезінки місцями різко потовщена, ущільнена, напівпрозора. Найвірогідніше це:
A. @Гіаліноз
B. Некроз
C. Мукоїдне набухання
D. Фібриноїдне набухання
E. Амілоїдоз
13. При рoзтинi померлої виявлено ознаки ревматичної вади серця: потовщенi, деформованi клапани, якi набули хрящоподiбної консистенцiї, з блискучою поверхнею. Який процес спостерiгається в клапанах серця?
A. Амiлоїдоз
B. Ожирiння
C. @Гiалiноз
D. Кальциноз
E. Колагеноз
14. При макроскопічному дослідженні видаленого шлунка, лікар виявив в антральному відділі на малій кривизні глибокий дефект, який доходить до м'язового шару, діаметром 1,5см, округлої форми з рівними краями. В дні дефекту визначалась напівпрозора, щільна ділянка, яка на вигляд нагадувала гіаліновий хрящ. Який процес розвинувся в дні дефекту шлунка?
А. Загальний гіаліноз
B. Амілоїдоз
C. Мукоїдне набухання
D. Фібриноїдні зміни
E. @Місцевий гіаліноз
15. Під час дослідження біоптату шкіри хворого на алергічний васкуліт виявлено: стінка судин потовщена, гомогенна, пікрофуксином забарвлюється у червоний колір, ШИК-позитивна. Який процес розвинувся в стінках судин?
A. Мукоїдне набухання
B. Фібриноїдне набухання
C. Амілоїдоз
D. @Гіаліноз
E. Ліпідоз
16. 78-річний чоловік, котрий біля 40 років хворів на артеріальну гіпертензію, помер від крововиливу у головний мозок. Гістологічне дослідження тканин внутрішніх органів виявило, що стінки артеріол та капілярів потовщені, еластичні мембрани і м’язовий шар у них атрофовані та заміщені слабо еозинофільними гомогенними масами, просвіт цих судин щілиноподібний. Як називається описаний процес?
A. Стеатоз
B. @Гіаліноз
C. Ліпідоз
D. Диспротеїноз
E. Ксантоматоз
17. У померлого, на розтині виявлено дещо зменшену селезінку блідо-рожевого кольору. При мікроскопічному дослідженні фолікули зменшені в об’ємі, стінки артеріол і трабекули потовщені, представлені гомогенними еозинофільними, ШИК-позитивними масами. При додатковому фарбуванні пікрофуксином маси забарвлюються в червоний колір. Ці зміни свідчать про наявність:
А. @Гіалінозу
B. Амілоїдозу
C. Мукоїдного набрякання
D. Фібриноїдного набухання
E. Склерозу (фіброзу)
18. До якого виду дистрофій належить амілоїдоз:
A. Жирова
B. Вуглеводна
C. Мінеральна
D. @Білкова
E. Гідропічна
19. Яку хімічну будову має компонент F амілоїду:
A. Глобулярні білки
B. @Фібрилярні білки
C. Глюкопротеїди
D. Нейтральні жири
E. Полісахариди
20. Чоловік, 19 років, з раннього дитинства страждав на бронхоектатичну хворобу. Помер від ниркової недостатності. На розтині виявлено: окрім множинних бронхоектатичних каверн, заповнених гнійним ексудатом, збільшені в розмірах нирки щільної консистенції; корковий шар - потовщений, білого кольору, щільний. Піраміди нирки - анемічні, чіткі. Назвати процес у нирках:
A. @Вторинний амілоїдоз
B. Гломерулонефрит
C. Хронічний пієлонефрит
D. Вроджений кістоз нирок
E. Вторинний нефросклероз
21. На розтині тіла померлого від ниркової недостатності, який протягом останніх 5-ти років хворів на бронхоектатичну хворобу, виявлені збільшені в розмірах нирки щільної консистенції з потовщеним корковим шаром білого кольору та сальним блиском. Про яке захворювання нирок можна думати?
A. @Вторинний амілоїдоз
B. Гломерулонефрит
C. Первинний амілоїдоз
D. Хронічний пієлонефрит
E. Некротичний нефроз
22. У хворого 53-х років, який тривало страждав на бронхоектатичну хворобу та кровохаркання, з’явилися набряки на обличчі й у ділянці попереку; у сечі - білок 33 мг/л. Смерть настала від легеневої кровотечі. Результати аутопсії: нирки збільшені в об’ємі, ущільнені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Гістологічно відзначено відкладення у клубочках і за ходом канальців гомогенних еозинофільних мас, які вибірково забарвлюються конго-рот і дають метахромазію з метиловим фіолетовим. Який патологічний процес мав місце в нирках у даному випадку?
A. @Амілоїдоз
B. Гіаліноз
C. Жирова дистрофія
D. Мукоїдне набухання
E. Фібриноїдне набухання
23. При аутопсії тіла померлого, середніх років, що тривало страждав на бронхоектатичну хворобу, виявлено, що обидві наднирковові залози різко збільшені в об'ємі за рахунок коркового шару, щільні, бліді, сального вигляду. Мікроскопічно за ходом ретикулярної строми, у стінках судин - відкладання безструктурних, гомогенних, еозинофільних, конго-рот-позитивних мас. Який процес зумовив ці зміни?
A. Мукоїдне набухання
B. Гіаліноз
C. @Амілоїдоз
D. Фібриноїдне набухання
E. Ліпідоз
24. Жінка, 56 років, впродовж 20 років хворіє на хронічний фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, надійшла в нефрологічне відділення з явищами уремії. Прижиттєва проба на наявність у нирках амілоїду виявилася позитивною. Яка це форма амілоїдозу?
А. Сімейний вроджений
B. Первинний системний
C. Обмежений (місцевий)
D. @Вторинний системний
E. Сенильний (старечий)
25. Чоловік, 63 років, хворіє на циротичний туберкульоз легень впродовж 24 років, поступив у нефрологічне відділення з явищами уремії. Прижиттєва проба на наявність у нирках амілоїду виявилася позитивною. Яка форма амілоїдозу в даному випадку має місце?
A. Сімейний вроджений
B. @Вторинний системний
C. Первинний системний
D. Обмежений (місцевий)
E. Сенильний (старечий)
26. Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз помер від ниркової недостатності. На розтині – запах сечі, гіпертрофія лівого шлуночка серця, фібринозний перикардит, фібринозно-геморагічний ентероколіт. Нирки дещо зменшені в розмірах, щільні, з множинними втягненнями. Гістологічно на препаратах, забарвлених Конго-рот - червоні маси у клубочках та стінках судин, атрофія більшості нефронів, нефросклероз. Дайте характеристику нирки при цій патології.
A. Вторинно-зморщені
B. Первинно-зморщені
C. @Амілоїдно-зморщені
D. Атеросклеротично-зморщені
E. Пієлонефритично-зморщені
27. Хворий, який страждав на хронічний гнійний остеомієліт, помер від хронічної ниркової недостатності. При розтині виявлено великі щільні нирки біло-жовтого кольору з сальним блиском на розрізі. Ваш діагноз:
A. @Амілоїдоз нирок
B. Хронічний гломерулонефрит
C. Підгострий гломерулонефрит
D. Септичний нефрит
E. Гострий некротичний нефроз
28. Чоловік, 40 років, впродовж 10 років після перелому великогомілкової кістки страждав на хронічний остеомієліт. Три роки тому з'явився нефротичний синдром. Смерть настала від уремії. На секції: нирки щільні, білі, з рубцями в корковому шарі, на розрізі - з сальним блиском. Ваш діагноз:
A. Хронічний гломерулонефрит
B. Первинний амілоїдоз
C. Ідіопатичний амілоїдоз
D. @Вторинний амілоїдоз
E. Хронічний пієлонефрит
29. Оберіть захворювання, яке може супроводжуватися розвитком амілоїдозу з нагромадженням АА амілоїду:
А. Гострий бронхіт
B. @Ревматоїдний артрит
C. Мієломна хвороба
D. Плазмоцитома
E. Рак шлунка
30. При розтині трупа померлого, 61 року, який страждав на ревматоїдний артрит, виявлено збільшені у розмірах нирки, дуже щільні за консистенцією, жовто-білі з воскоподібним блиском, з осередками рубцевих змін на поверхні. При фарбуванні конго-рот виявлено відкладення гомогенних червоних мас у капілярних петлях клубочків, у стінках артеріол, артерій, у базальній мембрані канальців та у стромі. Розвитком якого процесу ускладнився ревматоїдний артрит?
A. @Вторинний амілоїдоз нирок
B. Постінфекційний гломерулонефрит
C. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
D. Гострий некротичний нефроз
E. Фібропластичний гломерулонефрит
31. У жінки, 56 років, після перенесеного, 13 рокiв тому, шигельозу, сформувався хронічний абсцес печінки. У даний час з'явилися ознаки ниркової недостатності. Назвіть ускладнення, пов'язане з хронічним абсцесом?
A. @Амiлоїдоз нирок
B. Постстрептококовий гломерулонефрит
C. Осередковий iнтерстицiальний нефрит
D. Пролiферативний гломерулонефрит
E. Подагрична нирка
32. У жiнки вiком 56 рокiв, яка тривалий час (впродовж 13 рокiв) страждає на хронiчний пiлефлебiтичний абсцес печiнки пiсля перенесеного шигельозу з'явилися ознаки ниркової недостатностi. Яке ускладнення в нирках, може бути пов'язане з хронiчним абсцесом i, що могло послужити причиною цьому
A. @Амiлоїдоз нирок
B. Постстрептококовий гломерулонефрит
C. Осередковий iнтерстицiальний нефрит
D. Пролiферативний гломерулонефрит
E. Подагрична нирка
33. Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень помер від хронічної легенево-серцевої недостатності. Впродовж останніх місяців спостерігалась виражена протеїнурія. На розтині: нирки збільшені, щільні, поверхня на розрізі - воскоподібна. Які зміни в нирках при цій формі туберкульозу могли викликати протеїнурію?
A. @Амілоїдоз нирок
B. Туберкульоз нирок
C. Гломерулонефрит
D. Нефролітіаз
E. Некротичний нефроз
34. На розтині виявлено нирки, збільшені в розмірах, щільні, тканина сірувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес лежить в основі описаних змін?
А. Мукоїдне набухання
B. Гіаліноз
C. Жирова дистрофія
D. @Амілоїдоз
E. Гемохроматоз
35. В яких структурах нирки нагромаджується амілоїд:
A. Миски – субепітеліально
B. @Клубочки
C. Просвіт порожнини капсули Боумена-Шумлянського
D. Чашечки – субепітеліально
E. Інтима ниркової артерії
36. Макроскопічно печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору, нагадує старе сало. Який патологічний процес лежить в основі розвитку "сальної" печінки?
A. @Амілоїдоз
B. Жирова дистрофія
C. Гіаліноз
D. Ожиріння
E. Мукоїдне набухання
37. Під час розтину тіла померлого, 56 років, який страждав на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, знайдено збільшену у розмірах щільну селезінку. На розрізі тканина її коричнево-рожевого кольору, гладенька, з воскоподібною поверхнею. Назвіть патологічний процес у селезінці?
A. @Сальна селезінка
B. Глазурована селезінка
C. Ціанотична індурація
D. Порфірна селезінка
E. Сагова селезінка
38. При розтині тіла померлої, 40 років, яка страждала на ревматоїдний артрит виявлено збільшену, щільну селезінку. На розрізі її тканина коричнево-червоного кольору зі збільшеними фолікулами, які мають вигляд напівпрозорих, сірувато-білуватих зерен. Вкажіть, який процес найбільш вірогідний:
A. @Сагова селезінка
B. Глазурована селезінка
C. Сальна селезінка
D. Гіаліноз селезінки
E. Порфірна селезінка
39. Чоловік. 52 років, помер від раптової зупинки серця. На розтині виявлено симетричний тип ожиріння ІІІ ступеня, розрив стінки правого шлуночка з гемоперикардом; під епікардом - надлишкове відкладення жиру. Мікроскопічно – жирова тканина з епікарда проникає в міокард з атрофією м'язових волокон. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?
А. Ішемічна хвороба серця
B. Жирова дистрофія міокарда
C. @Просте ожиріння серця
D. Гіпертонічна хвороба
E. Гострий інфаркт міокарда
40. При мікроскопії атеросклеротичної бляшки серед колагенових волокон виявлено безліч оптично порожніх вакуолей. При дослідженні замороженого зрізу в поляризованому світлі у цій ділянці виявляються кристалоїдні структури з яскравою подвійною переломністю світла. При фарбуванні осмієвою кислотою ділянка набуває чорного кольору. Ці зміни свідчать про:
A. Амілоїдоз
B. Паренхіматозну жирову дистрофію
C. Гіаліноз
D. Вакуольну (жирову) дистрофію
E. @Ліпідоз
41. Ожиріння II ступеня – це збільшення маси тіла на:
A. 20 %
B. 75 %
C. @30-40 %
D. 10-15 %
E. 45 %
42. Під час розтину тіла померлого, що за життя страждав на важку форму гіпотиреозу, виявлено: сполучна тканина, строма органів, жирова і хрящова тканини набряклі, напівпрозорі, слизоподібні. Мікроскопічно у тканинах виявляються зірчасті клітини з відростками, між якими знаходиться слиз. Назвіть вид дистрофії:
A. Стромально-судинна жирова
B. @Стромально-судинна вуглеводна
C. Стромально-судинна білкова
D. Паренхіматозна білкова
E. Паренхіматозна жирова
43. У чоловіка, який хворіє на ревматоїдний артрит, при мікроскопічному дослідженні біоптату капсули колінного суглоба виявлено: колагенові волокна, які при збереженні пучкової структури, виражено набряклі, потовщені, при фарбуванні гематоксилін-еозином слабо базофільні. При додаткових методиках фарбування (толуїдиновим синім) ця ділянка фарбується в червоно-фіолетовий колір. Така мікроскопічна картина свідчить про збільшення вмісту:
A. Нейтральних мукополісахаридів
B. Глікогену
C. Ліпопротеїдів
D. Складного гіаліну
E. @Глікозаміногліканів

ЗМІШАНІ ДИСТРОФІЇ
1. При черевному тифі некротизовані пейєрові бляшки тонкої кишки, забарвлюються у жовто-коричневий колір. Який пігмент просякає некротизовану тканину?
A. Індол
B. Гемоглобін
C. Ліпофусцин
D. @Білірубін
E. Меланін
2. Чоловік, 28 років, надійшов зі скаргами на нудоту, блювання, біль у правому підребер’ї. Об’єктивно: жов- тяничність шкіри, склер; температура тіла підвищена, печінка збільшена, сеча темна, кал гіпохолічний. Гіпербілі- рубінемія (білірубін прямий та непрямий), білірубінурія, уробілінурія, гіпопротеїнемія, зниження зсідання крові.Для якого з перелічених нижче станів найбільш характерні ці зміни?
A. @Клітинно-паренхіматозна жовтяниця
B. Підпечінкова жовтяниця
C. Надпечінкова гемолітична жовтяниця
D. Гострий холецистит
E. Гострий панкреатит
3. Чоловіка, 50 років, госпіталізовано в хірургічне відділення зі скаргами на поступовий розвиток жовтушності склер, шкірних покривів, темну сечу, знебарвлений кал. Смерть настала від прогресуючої інтоксикації. На розтині: в голівці підшлункової залози виявлено пухлинний вузол розмірами 5х4см, що стискав загальну жовчну протоку. Порушення обміну якої речовини має місце в даному випадку?
A. @Білірубіну
B. Ліпофусцину
C. Меланіну
D. Феритину
E. Гемосидерину
4. Хворий надiйшов до клiнiки зi скаргами на загальну слабкiсть, порушення сну. Шкiра має жовтий колiр. У кровi: збiльшена кiлькiсть прямого бiлiрубiну, жовчних кислот. Кал ахолiчний. Для якого стану характернi цi змiни?
A. @Механiчна жовтяниця
B. Гемолiтична жовтяниця
C. Надпечiнкова жовтяниця
D. Синдром Жiльбера
E. Хронiчний холецистит
5. Хвора, 48 років, надійшла до клініки зі скаргами на слабкість, дратівливість, порушення сну. Об’єктивно: шкіра та склери жовтого кольору. У крові: підвищення рівня загального білірубіну з переважанням прямого. Кал - ахолічний. Сеча - темного кольору (жовчні пігменти). Яка жовтяниця має місце в хворої?
A. @Механічна
B. Гемолітична
C. Паренхіматозна
D. Синдром Жільбера
E. Синдром Кріглера-Найяра
6. У хворого після отруєння грибами з’явилося жовте забарвлення шкіри та склер, темний колір сечі. Який пігмент спричинює забарвлення сечі?
A. Білівердин
B. Кон’югований білірубін
C. @Некон’югований білірубін
D. Вердоглобін
E. Стеркобілін
7. У хворого з жовтяницею встановлено: пiдвищення у плазмi кровi вмiсту загального бiлiрубiну за рахунок непрямого (вiльного), в калi та сечi - високий вмiст стеркобiлiну, рiвень прямого (зв’язаного) бiлiрубiну в плазмi кровi в межах норми. Про який вид жовтяницi можна думати?
A. @Гемолiтична
B. Паренхiматозна (печiнкова)
C. Механiчна
D. Жовтяниця немовлят
E. Хвороба Жильбера
8. У чоловіка, 52 років, з діагнозом «підгострий септичний ендокардит» при огляді лікар відзначив загальну блідість іктеричність шкіри, склер та видимих слизових оболонок. У крові виявлено збільшену кількість непрямого білірубіну. Жовте забарвлення шкіри, склер і слизових оболонок - це прояв:
А. Печінкової жовтяниці
B. @Надпечінкової жовтяниці
C. Гемосидерозу
D. Жирової дистрофії
E. Підпечінкової жовтяниці
9. У жінки, доставленої після укусу гюрзи (отруйна змія), виявлено різко виражений внутрішньосудинний гемоліз. На розтині: селезінка, кістковий мозок і лімфатичні вузли мали буре забарвлення. При мікроскопічному дослідженні в цитоплазмі макрофагів виявлено велику кількість пігменту коричневого кольору. Який пігмент накопичився в тканинах?
A. Гематин
B. Гематоїдин
C. @Гемосидерин
D. Ліпофусцин
E. Білірубін
10. Чоловік, 58 років, тривалий час хворів на гемобластоз. На розтині виявлено: кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли - коричневого кольору. Проведено гістохімічну реакцію Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять гранули синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні зазначеного забарвлення?
А. Гематоїдин
B. Білірубін
C. @Гемосидерин
Д. Гемомеланін
E. Гематопорфірин
11. При обстеженнi хворого, 47 рокiв, робiтника анiлiнової фабрики, виявлено: хронiчне недокрiв'я i жовтяничне забарвлення шкiри. При дослiдженнi бiоптату з кiсткового мозку виявлено коричнево-жовтий пiгмент у цитоплазмi макрофагiв (реакцiя на залiзо за Перлсом позитивна). Про який з нижченаведених пiгментiв iде мова?
A. Лiпофусцин
B. Гематин
C. Бiлiрубiн
D. @Гемосидерин
E. Гематоїдин
12. У харкотинні хворого з мітральною вадою серця виявлені клітини, які вміщують бурий пігмент. Реакція Перлса позитивна. Який це пігмент?
A. Порфірин
B. Гематоїдин
C. Меланін
D. @Гемосидерин
E. Білірубін
13. У хворого з вадою мiтрального клапана з'явився кашель, мокротиння іржавого кольору. Який пiгмент обумовив такий колiр мокротиння?
A. Меланiн
B. Гемомеланiн
C. Гемоглобiн
D. Сiрчасте залiзо
E. @Гемосидерин
14. У харкотинні хворого з мітральною вадою серця виявлені клітини, які вміщують бурий пігмент. Реакція Перлса позитивна. Назвіть дані клітини:
A. Пирогова-Лангханса
B. @Серцевих вад
C. Мікуліча
D. Тутона
E. Вірхова
15. Хворий, 56 років, помер від хронічної серцевої недостатності в результаті ревматичної вади серця. На розтині: легені бурого кольору, збільшені, щільні. Ваш діагноз?
А. Хронічна емфізема
B. Гострий бронхіт
C. Стільникові легені
D. Хронічний бронхіт
E. Бура індурація легень
16. У чоловіка, який за життя страждав на мітральний стеноз, під час розтину виявлені ущільнені легені бурого кольору. Про який патологічний процес в легенях йде мова?
A. Гемохроматоз
B. Ліпофусциноз
C. Жовтяниця
D. Гемомеланоз
E. @Гемосидероз
17. Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого виникла кіста головного мозку. Через 2 роки хворий помер внаслідок грипозної пневмонії. На розтині в мозку виявлено: кісту зі стінками біло-іржавого відтінку, реакція Перлса позитивна. Який з процессів найбільш вірогідний у стінці кісти?
A. Інфільтрація білірубіном
B. Загальний гемосидероз
C. Місцевий гемомеланоз
D. @Місцевий гемосидероз
E. Первинний гемохроматоз
18. У хворого на гостру виразкову хворобу шлунка, що ускладнилась шлунковою кровотечею, блювотні маси темно-коричневого кольору («кавова гуща»). Наявність якого пігменту в блювотних масах визначає їх забарвлення?
A. Білірубіну
B. Гемоглобіну
C. @Солянокислого гематину
D. Гемомеланіну
E. Сульфіду заліза
19.У хворого на виразкову хворобу шлунка з кровотечею, при ендоскопії у шлунці виявлено рідину кольору кавової гущі. Який пігмент зумовив такий колір вмісту шлунка?
A. Феритин
B. Гемосидерин
C. Білірубін
D. @Солянокислий гематин
E. Порфірин
20. У хворого при гастроскопiї виявлено виразку слизової оболонки шлунка з штампованими краями i буро-чорним дном, а при гастробiопсiї пiдтверджено гостру виразку з коричнево-чорним пiгментом в її некротичному шарi. Який це пiгмент?
A. @Солянокислий гематин
B. Гемосидерин
C. Порфiрин
D. Феритин
E. Бiлiрубiн
21. При розтині померлого, що страждав на малярію: виражена жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. Селезінка збільшена, аспідно-сірого кольору. Цей колір селезінки зумовлений наявністю:
A. Меланіну
B. @Гемомеланіну
C. Ліпофусцину
D. Гемосидерину
E. Гемопорфірину
22. Хворого доставлено в лікарню у стані глибокої церебральної коми. Відомо, що за життя у нього мали місце періодичні приступи лихоманки. На секції виявлено забарвлення у сіро-аспідний колір головного мозку, лімфатичних вузлів, збільшених печінки і селезінки. Гістологічно в зазначених органах мав місце гемомеланоз і гемосидероз. Який з діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Малярія
B. Гемолітична анемія
C. Аддисонова хвороба
D. Септицемія
E. Чорна віспа
23. Під час розтину трупа чоловіка, 55 років, який впродовж останніх восьми років хворів на хронічну форму тропічної малярії, виявлено, що сіра речовина головного мозку та селезінка аспідно-сірого кольору. Який пігмент зумовив таке забарвлення?
A. @Гемомеланін
B. Ліпофусцин
C. Гематопорфірин
D. Меланін
E. Гемосидерин
24. У фрагменті шкіри 1х2 см, доставленому для гістологічного дослідження, виявлено новоутворення бурого кольору діаметром 0,5 см. Мікроскопічно пухлина складається з невусних клітин у вигляді тяжів і гнізд, розташованих у дермі, з бурим пігментом у цитоплазмі, який дає негативну реакцію Перлса. Який пігмент найбільш вірогідний?
А. Гемосидерин
B. Гематоїдин
C Гемомеланін
D. Білірубін
E. @Меланін
25. У хворого, з двобічним ураження надниркових залоз, з’явилося темне коричневе забарвлення шкірних покривів, при гістохімічному дослідженні шкіри реакція Перлса негативна. Який пігмент зумовив зміну кольору шкіри?
A. @Меланін
B. Гемосидерин
C. Порфірин
D. Ліпофусцин
E. Білівердін
26. У чоловіка, 34 років, з туберкульозом надниркових залоз, шкіра сірувато-коричневого кольору, артеріальний тиск знижений, адинамія та зниження рівня 17-оксикортикостероїдів у сечі та плазмі крові. Порушення якого пiгменту зумовило клiнiчнi прояви у хворого?
A. Лiпохрому
B. Бiлiрубiну
C. Лiпофусцину
D. @Меланiну
E. Гемосидерину
27. У хворого, який страждав на рак нирки з множинними метастазами, також і у надниркові залози, з'явилися: темно-коричневий колір шкірних покривів, слабкість, гіпотонія, адинамія. Який пігмент зумовив зміну кольору шкіри?
A. Порфірин
B. @Меланін
C. Білівердін
D. Гемосидерин
E. Ліпофусцин
28. Пiсля перенесеного сепсису у хворої, 27 рокiв, з’явився бронзовий колiр шкiри, характерний для аддiсонової хвороби. Механiзм гiперпiгментацiї полягає в пiдвищеннi секрецiї такого гормону:
A. @Меланоцитстимулюючого
B. Соматотропного
C. Гонадотропного
D. B-лiпотропного
E. Тиреотропного
29. При розтині тіла чоловіка, 87 років, звертає на себе увагу виражене виснаження і коричнево-бурий колір серця, печінки. В кардіоміоцитах, гепатоцитах і цитоплазмі нейронів виявлено накопичення гранул золотисто-коричневого кольору. Який пігмент виявлено?
A. @Ліпофусцин
B. Гемомеланін
C. Білірубін
D. Гемосидерин
E. Цероїд
30. У чоловіка, який за життя хворів на бронхоектатичну хворобу, пневмосклероз з вираженими явищами кахексії, на розтині: серце зменшене в розмірах, стінки стоншені, дряблої консистенції, на розрізі тканина бурого кольору. Відкладання якого пігменту спостерігається в міокарді?
A. @Ліпофусцину
B. Гемосидерину
C. Гематоїдину
D. Цероїду
E. Ліпохрому
31. У виснаженого хворого, який помер від раку стравоходу, на розтині виявлено: атрофію печінки, серця, зникнення жирової клітковини. При гістологічному дослідженні в цитоплазмі кардіоміоцитів поблизу ядер виявлені відкладення буро-жовтих зерен і глибок; негативна реакція Перлса. Яка це речовина?
А. Меланін
B. @Ліпофусцин
C. Гемосидерин
D. Ферритин
E. Гемомеланін
32. На розтині померлого від хроніосепсису, виявлено: атрофію скелетних м’язів, буру атрофію міокарда, печінки. Порушення обміну якого пігменту виявлено у померлого?
A. Гемомеланіну
B. @Ліпофусцину
C. Гемосидерину
D. Ліпохрому
E. Меланіну
33. Жінка, 62 років, з діагнозом «Рак шлунка з множинними метастазами» померла внаслідок кахексії. Назвіть характерні зміни серця, виявлені на розтині.
А. Дилатаційна кардіоміопатія
B. Атрофія
C."Тигрове серце"
D. Гіпертрофічна кардіоміопатія
E. @Бура атрофія міокарда
34. Хворий, який страждав на рак шлунка, помер внаслідок ракової кахексії. На розтині виявлені характерні зміни в серці. Як назвати таке серце?
А. Панцирне
B. Волохате
C. @Буре атрофічне
D. Тигрове
E. Волове
35. Пацiєнт, 46 рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на болi в дрiбних суглобах нiг та рук. Суглоби збiльшенi, мають вигляд потовщених вузлiв. У сироватцi встановлено пiдвищений вмiст уратiв. Це може бути спричинене:
A. @Порушенням обмiну пуринiв
B. Порушенням обмiну вуглеводiв
C. Порушенням обмiну лiпiдiв
D. Порушенням обмiну пiримiдинiв
E. Порушенням обмiну амiнокислот
36. Чоловік, 70 років, звернувся до лікаря зі скаргами на біль у дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби деформовані, болючі. Виявлено підвищений рівень солей сечової кислоти в крові та сечі. Про порушений обмін яких речовин йде мова?
A. Калію
B. Кальцію
C. Хромопротеїдів
D. Ліпопротеїдів
E. @Нуклеопротеїдів
37. На розтині трупа хворого, страждаючого хронічною нирковою недостатністю в нирках знайдені камені - урати. З порушенням якого обміну зв'язано це захворювання?
A. Білірубіну
B. Ліпопротеїдів
C. Гемосидерину
D. Хромопротеїдів
E. @Нуклеопротеїдів
38. На розтинi трупа жiнки, яка хворiла на нирковокам'яну хворобу, ускладненою двобічним гiдронефрозом, виявлено деформацiю дрiбних суглобiв через наявнiсть утворень кам’янистої щiльностi. За життя в кровi пiдвищився вмiст сечової кислоти. Змiни у дрiбних суглобах зумовленi вiдкладенням?
A. Лiпiдiв
B. Гiалiну
C. Холестерину
D. @Уратiв
E. Фосфатiв
39. Як назвати процес накопичення вапна в осередках туберкульозу, iнфарктах, атеросклеротичних бляшках, старих рубцях?
A. Метаболiчне обвапнування
B. Фiбриноїдний некроз
C. Метастатичне обвапнування
D. Органiзацiя процесу
E. @Дистрофiчне обвапнування
40. Під час розтину тіла хворої, яка страждала на ревматизм з комбінованою мітральною вадою - стулки мітрального клапана різко потовщені, зрощені між собою, кам'янистої щільності, визначається хрускіт при їх розрізі. Який патологічний процес зумовив кам'янисту щільність стулок клапана?
А. Метаболічне звапнування
B. Метастатичне звапнування
C. Фібриноїд
D. @Дистрофічне звапнування
E. Амілоїдоз
41. На аутопсії жінки, яка хворіла на хронічну дизентерію, при гістологічному дослідженні внутрішніх органів у стромі та паренхімі міокарда, нирок, у слизовій оболонці шлунка, у сполучній тканині легень виявлені аморфні відкладення фіолетового кольору, що дають позитивну реакцію за Коссом. Яке ускладнення розвинулось у хворої?
A. Метастатичне звапніння
B. Дистрофічне звапніння
C. Метаболічне звапніння
D. Амілоїдоз
E. Гіаліноз

НЕКРОЗ, АПОПТОЗ,
БІОЛОГІЧНА СМЕРТЬ

1. У новонародженої дитин при огляді виявлено дефект у ділянці твердого піднебіння у вигляді порожнини. Внаслідок порушення якого процесу він утворився?
A. @Апоптозу
B. Атрофії
C. Некрозу
D. Дистрофії
E. Запалення
2. У новонародженої дитини при огляді виявлено дефект в ділянці твердого піднебіння у вигляді порожнини. Внаслідок якого процесу він утворився?
A. Атрофії
B. Некрозу
C. Гістогенетичного апоптозу
D. @Морфогенетичного апоптозу
E. Філогенетичного апоптозу
3. Під час огляду новонародженої дитини виявили зрощення пальців верхніх кінцівок (синдактилія). Така вада розвитку є результатом порушення:
A. @Морфогенетичного апоптозу
B. Гістогенетичного апоптозу
C. Філогенетичного апоптозу
D. Некрозу
E. Атрофії
4. Дослідник при мікроскопічному і електронно-мікроскопічному вивченні печінки звернув увагу на те, що деякі окремо розташовані клітини розпалися на дрібні фрагменти, оточені мембраною. У деяких з них наявні органели, інші включають фрагменти ядра, що розпалося. Перифокальна запальна реакція відсутня. Дослідник розцінив ці зміни, як:
A. Гіпоплазію
B. Дистрофію
C. Атрофію
D. Некроз
E. @Апоптоз
5. Хворого, 22 років, (в 20 років перехворів вірусним гепатитом В) госпіталізовано в клініку зі скаргами на невизначений біль у правому підребер'ї, явища диспепсії, втрату ваги. В біоптаті печінкової тканини виявлено незворотну внутрішньоклітинну зміну, що є типовою для перенесеного вірусного гепатиту В. Назвіть цю зміну.
A. Внутрішньоклітинне ожиріння
B. Тьмяний набряк печінкових клітин
C. Скупчення в ядрах клітин глікогену
D. @Тільця Каунсілмена
E. Гідропічна дистрофія
6. Чоловік, 45 років, раптово помер. На розтині в задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда. Які найбільш вірогідні зміни у будові кардіоміоцитів можна побачити в осередку інфаркту мікроскопічно?
А. Звапнування
B. Жирову дистрофію
C. Вуглеводну дистрофію
D. @Каріолізис
E. Білкову дистрофію
7. Під впливом патогенних факторів може настати некротична загибель клітини, яка супроводжується порушенням утворення енергії, внаслідок чого виникають фактори, які ведуть до загибелі ядра та розриву клітинної мембрани. Головний з цих факторів:
A. Ушкодження апарата Гольджі
B. Порушення саркоплазматичного ретикулуму
C. Гіпертрофія мітохондрій
D. Зміни вмісту циклічних нуклеотидів
E. @Розрив лізосом зі звільненням активованих протеаз
8. При електронномікроскопічному дослідженні клітини було встановлено, що вона загинула внаслідок некрозу, а не апоптозу, оскільки для апоптозу не є характерним:
A. Фагоцитоз апоптозних тілець
B. Розщеплення ДНК
C. Збереження цілісності органел
D. Відсутність запальної відповіді
E. @Дифузна локалізація хроматину в клітині
9. У хворого на туберкульоз у біоптаті нирки при гістологічному дослідженні в осередку казеозного некрозу виявлено: безладно розсипані дрібні зерна хроматину. Наслідком чого є виявлені зміни?
A. Пікнозу ядер
B. Каріолізису
C. @Каріорексису
D. Мітотичної активності ядер
E. Апоптозу
10. Наявність зерен хроматину в осередку казеозного некрозу є проявом:
A. Апоптозу
B. Мітотичної активності ядер
C. @Каріорексису
D. Пікнозу ядер
E. Каріолізису
11. У пацієнта, який багато років тому хворів на сифіліс, з приводу якого він не лікувався, під час операції хірург у нижньому краю печінки помітив чітко відмежовану, блідо-жовтувату, дряблу ділянку тканини і резектував її. При макроскопічному дослідженні патологоанатом побачив, що ця ділянка представлена сухуватою безструктурною, пастоподібною, жовтувато-білуватою масою. Він вирішив, що це:
A. Інфаркт
B. @Казеозний (сирнистий) некроз
C. Воскоподібний некроз
D. Фібриноїдний некроз
E. Стеатонекроз
12. На розтині тіла чоловіка, 35 років, у другому сегменті правої легені виявлено осередок ущільнення діаметром 5 см, оточений тонкою капсулою, представлений сухою крихкою тканиною з тьмяною поверхнею. Для якого захворювання характерні такі морфологічні зміни?
A. @Туберкулема
B. Рак легені
C. Хондрома
D. Туморозна форма силікозу
E. Післязапальний пневмосклероз
13. На розтині трупа померлого від черевної тифу, 57 років, виявлено, що м’язи передньої черевної стінки і стегон щільні, білувато-жовтого кольору, нагадують стеаринову свічку. Проявом якого патологічного процесу є описані зміни у м’язах:
A. @Воскоподібного некрозу
B. Апоптозу
C. Фібриноїдного некрозу
D. Колікваційного некрозу
E. Казеозного некрозу
14. При розтині трупа чоловіка, який помер від черевного тифу, виявлено, що м'язи передньої черевної стінки і стегна щільні, ламкі, білувато-жовтуватого кольору, нагадують воскову свічку. Описана зміна є проявом:
A. @Ценкеровського некрозу
B. Фібриноїдного некрозу
C. Казеозного некрозу
D. Колікваційного некрозу
E. Апоптозу
15. У чоловiка, 58 рокiв, померлого при наростаючих явищах хронiчної серцевої недостатностi, дiагностовано ревматичний гранульоматозний мiокардит. Мiкроскопiчно в мiокардi спостерiгаються гранульоми, що складаються з макрофагiв з гiперхромними ядрами та свiтлою цитоплазмою, в центрi - осередок некрозу. Який характер має некроз в серединi гранульоми?
A. @Фiбриноїдний
B. Ценкеровський
C. Казеозний
D. Колiквацiйний
E. Жировий
16. При гістологічному дослідженні нирок молодої жінки, 25 років, яка померла під час пологів, в епітелії канальців головних відділів нефрона виявлені: конденсація хроматину ядер, розпад їх на грудочки і лізис, а також плазморексис і цитоліз. Який патологічний процес виявлено в епітелії канальців нирок?
A. Амілоїдоз
B. Гідропічна дистрофія
C. @Некроз
D. Жирова дистрофія
E. Гіаліноз
17. Робітник хімічної промисловості звернувся до лікаря зі скаргою на стирання емалі. При огляді виявлено розповсюджене руйнування коронок зубів з утворенням замісного дентину. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. Флюороз
B. Ерозія зубів
C. Клиноподібні дефекти
D. @Некроз твердих тканин зубів
E. Середній карієс
18. Лікар-стоматолог оглянув хворого, який скаржився на гострий зубний біль. У малому кореневому зубі виявлено каріозну порожнину, що проникає аж до пульпи. Пульпа має вигляд сіро-чорної маси з гнильним запахом. Назвіть патологічний процес у пульпі.
A. Атрофія
B. Серозне запалення
C. @Гангрена
D. Гіаліноз
E. Кальциноз
19. У хворого, 77 років, який страждав на атеросклероз, з'явився біль у правій стопі. Стопа збільшена в розмірі, шкірні покрови чорного кольору, мацеровані, демаркаційна зона не виражена. Який патологічний процес у стопі діагностовано патологоанатомом:
A. Нома
B. @Волога гангрена
C. Суха гангрена
D. Секвестр
E. Коагуляційний некроз
20. У хворого на атеросклероз, 70 років, з'явився біль у лівій стопі. До лікаря не звертався. На момент огляду стопа збільшена в об'ємі, тканини дряблі, чорного кольору, мацеровані. Демаркаційна зона не виражена Діагностуйте патологічний процес:
A. @Волога гангрена
B. Муміфікація
C. Коагуляційнний некроз
D. Суха гангрена
E. Секвестр
21. У хворого, який тривалий час страждає на переміжну кульгавість, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двоколірна лінія (червона лінія прилягає до практично незмінених тканин, а біло-жовта - до змінених тканин). Який вид некрозу в даного хворого?
A. @Гангрена
B. Пролежень
C. Секвестр
D. Інфаркт
E. Мацерація
22. У хворого на цукровий діабет з'явився різкий біль у правій стопі. Об'єктивно: великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася в хворого?
A. Секвестр
B. Пролежень
C. Інфаркт
D. Гангрена суха
E. @Гангрена волога
23. До хірурга звернувся чоловік, 60-ти років, який тривалий час хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: тканини правої стопи чорного кольору, щільні, з чіткими краями. Який діагноз поставив хірург?
A. Трофічна виразка
B. Волога гангрена
C. Пролежень
D. @Суха гангрена
E. Газова гангрена
24. У пацієнтки хірургічного відділення, 77 років, встановлено діагноз “Паховий лімфаденіт”. Об’єктивно: у паховій області розміром з горошину рожево-червоного кольору болюча припухлість, зі скаргами на нудоту. При спостереженні розміри припухлості прогресивно збільшувалися, у хворої з’явилася блювота з домішками жовчі. Інтраопераційно: при розрізі шкіри над припухлістю відчувався важкий неприємний запах, підлеглі тканини мали вигляд напіврідкої сіруватої кашоподібної маси. При лапаротомії – ділянка тонкого кишківника ціанотичного кольору, роздута, стінка набрякла, перистальтика не виявляється. Частина стінки кишки знаходиться у звуженому паховому кільці і не виділяється з нього. Назвіть процес у стінці кишки внаслідок пристінкового защемлення кили?
A. Секвестр
B. Суха гангрена
C. Сухий пролежнь
D. Вологий пролежень
E. @Волога гангрена
25. Хвору, 70 рокiв, прооперовано з приводу "гострого живота". Пiд час операцiї виявлено близько 80 см клубової кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, покрита фiбринозним нашаруванням, перистальтика не визначається, просвiт верхньої брижової артерiї обтурований сухим бурим згустком кровi, який легко кришиться та прикрiплений до стiнки судини. Який процес розвинувся в кишцi?
A. Бiлий інфаркт
B. Пролежень
C. Коагуляцiйний некроз
D. @Гангрена
E. Бiлий iнфаркт з геморагiчним вiнчиком
26. Жiнка, 69 рокiв, довго хворiла на атеросклероз. Поступила в хірургічне вiддiлення з симптомами гострого живота. При лапаротомiї виявленi: тромбоз мезентерiальної артерiї, петлi тонкої кишки набряклi, багряно-чорного кольору, на їх серознiй оболонцi фiбринознi нашарування. Який патологiчний процес розвинувся у кишцi хворої?
A. @Волога гангрена
B. Суха гангрена
C. Iшемiчний інфаркт
D. Секвестр
E. Коагуляцiйний некроз
27. Під час огляду дитини, яка перехворіла на кір, у м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, в яких виявляється помірна флюктуація. Яке ускладнення розвинулося у дитини?
A. Пролежень
B. @Волога гангрена
C. Газова гангрена
D. Трофічна виразка
E. Суха гангрена
28. У дитини, після перенесеного кору, при огляді виявлено у м'яких тканинах щік і промежини нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка флуктують. Яке ускладнення розвинулося у дитини?
A. @Волога гангрена (нома)
B. Суха гангрена
C. Трофічна виразка
D. Газова гангрена
E. Пролежень
29. У дитини, 6 років, госпіталізованої з коровою пневмонією, стоматолог виявив на слизовій оболонці щоки ділянку брудно-сірого кольору розмірами 2х2,5 см без чітких меж. М'які тканини набряклі, тьмяні, з неприємним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз встановлено стоматологом?
A. @Нома
B. Гангренозний стоматит
C. Пустульозний стоматит
D. Флегмонозний стоматит
E. Виразковий стоматит
30. У лежачого хворого з недостатністю кровообігу, нерухомого після інсульту, шкіра і м’які тканини над крижами почорніли і набрякли, після відторгнення епідермісу в чорних тканинах відкрились виразки. Який процес розвинувся у хворого?
A. @Пролежні
B. Суха гангрена
C. Флегмона
D. Інфаркт
E. Абсцес
31. Під час розтину тіла жінки, яка померла внаслідок пухлинної дисемінації муцинозної цистаденокарциноми і тривалий час мала вимушене положення в ліжку, були виявлені великі ділянки некрозу шкіри та підлеглих м’яких тканин крижової ділянки. Діагностуйте форму некрозу.
A. Ценкеровський некроз
B. Інфаркт
C. Секвестр
D. Сирнистий
E. @Пролежень
32. При розтині померлого, 46 років, у міокарді лівого шлуночка виявлено великий осередок жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб. Поставте діагноз:
А. Міокардит
B. Кардіосклероз
C. @Інфаркт міокарда
D. Амілоїдоз
E. Кардіоміопатія
33. На розтині померлого, 48 років, виявлено обтурацію просвіту середньої мозкової артерії тромбом. У тім`яно-скроневій ділянці лівої півкулі головного мозку - осередок кашоподібної консистенції сірого кольору. Найвірогідніше це:
A. Гангрена
B. Секвестр
C. @Інфаркт
D. Казеозний некроз
E. Фібриноїдний некроз
34. При розтині померлого, 48 років, у правій скроневій частці головного мозку виявлено великий осередок розм'якшення сірого кольору, кашоподобної консистенції. В артеріях основи мозку - численні біло-жовті потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Ваш діагноз?
А. @Ішемічний інфаркт
B. Абсцес мозку
C. Крововилив
D. Геморагічний інфаркт
E. Набряк мозку
35. У померлого, 75 років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії виявлені: тромбоз правої середньої мозкової артерії, великий осередок сірого кашоподібного розм’якшення мозкової тканини неправильної форми. Який патологічний процес розвинувся в головному мозку?
A. Казеозний некроз
B. @Ішемічний інфаркт
C. Геморагічний інфаркт
D. Волога гангрена
E. Коагуляційний некроз
36. Хворого, 65 рокiв, який страждає на атеросклероз, госпiталiзовано до хiрургiчного вiддiлення з приводу розлитого гнiйного перитонiту. Пiд час операцiї дiагностовано тромбоз брижових артерiй. Яка найбiльш iмовiрна причина перитонiту?
A. @Геморагiчний інфаркт
B. Iшемiя ангiоспастична
C. Iшемiчний інфаркт
D. Стаз
E. Iшемiя компресiйна
37. Жінку, 68 років, яка страждає на атеросклероз, госпіталізовано до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?
A. @Геморагічний інфаркт
B. Ішемія ангіоспастична
C. Стаз
D. Ішемія компресійна
E. -
38. У померлого на розтині виявлено розрив лівої середньої мозкової артерії з формуванням, з великого осередку, порожниною виповненою згортками крови. Назвіть патологічний процесс:
А. Волога гангрена
B. Коагуляційний некроз
C. Абсцес
D. @Гематома
E. Секвестр
39. На розтинi тiла померлого, який страждав на гiпертонiчну хворобу, у лiвiй гемiсферi мозку виявлено порожнину округлої форми 4х5 см з iржавою стiнкою, заповнену жовтуватою прозорою рiдиною. Назвiть патологiю, яка розвинулась у головному мозку хворого:
A. @Кiста
B. Iшемiчний iнфаркт
C. Геморагiчне просякнення
D. Гематома
E. Абсцес
40. Паціент, 72 років, з діагнозом «Інфаркт правої гемісфери». Через рік під час комп'ютерної томографії мозку в правій півкулі виявлено порожнину з гладкими стінками, заповнену ліквором. Який патологічний процес знайдено в головному мозку?
А. @Постінфарктну кісту
B. Гідроцефалію
C. Сіре розм'якшення мозку
D. Інфаркт мозку
E. Гематому
41. У хворого, 58 років, через 6 місяців після операції та хіміотерапії з приводу злоякісної пухлини кореня язика, виникли порушення ковтання та утруднення проходження твердої їжі. Виявлені множинні метастази у лімфатичні вузли шиї, легені та печінку, хворий схуд на 30,0 кг. Помер при наростаючих явищах анемії та інтоксикації. Назвати вид смерті:
A. Насильницька смерть
B. @Смерть від захворювання
C. Біологічна смерть
D. Клінічна смерть
E. Природна смерть
42. У породіллі, 28 років, через 1 годину після пологів виникла раптова атонічна маткова кровотеча. Хвора різко зблідла, настала короткочасна зупинка дихання, серцебиття, зниження артеріального тиску. Через декілька хвилин - повторна зупинка серцевої та дихальної функцій, розширення зіниць очей з відсутністю реакції на світло. В результаті своєчасних реанімаційних заходів життя породіллі було врятоване. Назвати патологічний стан, що виник у хворої:
A. @Клінічна смерть
B. Біологічна смерть
C. Непритомність
D. Кома
E. Післяреанімаційна хвороба
43. Після автокатастрофи у водія відбулась зупинка серцевої і дихальної діяльності. Після виконання реанімаційних заходів лікарями швидкої допомоги, постраждалому було відновлено серцебиття та дихання. В якому стані знаходився водій після аварії?
A. Біологічна смерть
B. Природна смерть
C. @Клінічна смерть
D. Фізіологічна смерть
E. Соціальна смерть
44. У приймальне відділення стаціонару доставлено невідомого у непритомному стані. Черговий лікар запідозрив смерть людини. Які з ознак смерті є недостовірними (орієнтовними)?
A. Ознака Бєлоглазова (феномен "котячого ока")
B. Плями Лярше
C. @Нетривалі: апное, асистолія, арефлексія
D. Трупне задубіння
E. Зниження ректальної температури до 20°С
45. При огляді померлого, 72 років, патологоанатом зазначив, що м'язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються і розгинаються погано. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?
A. Трупне висихання
B. @Трупне задубіння
C. Трупне охолодження
D. Трупне розкладання
E. Трупні гіпостази
46. При зовнiшньому дослiдженнi трупа чоловiка, 69 рокiв, який помер 4 години тому, патологоанатом вiдмiтив, що м’язи померлого мають дуже щiльну консистенцiю, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомiчна ознака смертi?
A. @Трупне заклякання
B. Трупне висихання
C. Трупне охолодження
D. Трупне розкладання
E. Трупнi гіпостази
47. На розтині померлого, 68 років, який помер на 10 добу в реанімаційному відділенні в результаті черепно-мозкової травми, виявлено ущільнення скелетної мускулатури всього тіла, труднощі при згинанні голови та кінцівок в суглобах. Визначити послідовність задубіння м’язів після смерті:
A. Парадоксальний
B. Висхідний
C. Ретроградний
D. Змішаний
E. @Низхідний
48. Хворий помер внаслідок туберкульозу легень. Які ознаки біологічної смерті хворого встановив патологоанатом?
A. Зупинка дихання
B. Зупинка кровообігу
C. @Трупне заклякання
D. Розвиток інфаркту міокарда
E. Розрив аневрізми мозку
49. Аутопсію проведено на 2-й день після смерті. При огляді трупа спостерігається виражене трупне задубіння, яке зумовлене:
A. Висиханням тканин трупа [муміфікація]
B. Аутолізом і гниттям тканин
C. Трупним гемолізом і перерозподілом крові
D. Трупними гіпостазами
E. @Зникненням з м'язів АТФ з накопиченням молочної кислоти
50. Під час огляду трупа відмічено: мутні рогівки, сухі шкірні покриви з жовто-бурими пергаментного вигляду плямами. Встановіть вид посмертних змін.
А. @Трупне висихання
B. Перерозподіл крові
C. Трупні плями
D. Трупне задубіння
E. Охолодження трупа
51. У тяжко травмованої людини поступово настала біологічна смерть. Свідченням цього є:
A. @У клітинах відбувається аутоліз і розкладання
B. Непритомність
C. Відсутність серцебиття і дихання
D. Невпорядкованість хімічних процесів
E. Відсутність рухливості
52. Хворий, 64 років, на цукровий діабет помер в результаті трансмурального інфаркту міокарда. На розтині встановлено: розрив стінки лівого шлуночка, гемотампонада порожнини перикарда (550,0 мл), гіпостатична пневмонія, атеросклероз розповсюдженого характеру, набряк і трофічні виразки нижніх кінцівок та ознаки посмертних змін. Назвати пізню ознаку смерті:
A. Охолодження (algor mortis)
B. Задубіння м’язів (rigor mortis)
C. @Трупна емфізема
D. Потьмяніння рогівки очей
E. Трупні плями

ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЗАПАЛЕННЯ.
ЕКСУДАТИВНЕ ЗАПАЛЕННЯ

1. Дитина, 5 років, скаржилася на біль у горлі при ковтанні, погане самопочуття. При огляді в зіві та мигдаликах на тлі помірної набряклості і гіперемії виявлені сірувато-білі плівчасті нашарування, завтовшки до 1 мм, щільно пов'язані з прилеглими тканинами. Про який патологічний процес свідчать ці зміни?
A. Дистрофія
B. Некроз
C. @Запалення
D. Метаплазія
E. Організація
2. Хлопчика, 14 рокiв, турбувала сверблячка, пiдвищення температури в дiлянцi облямiвки нижньої губи, пiзнiше з'явилося багато дрiбних пухирцiв, якi мiстять ледь каламутну, солом'яно-жовтого кольору, опалесцуючу рiдину. При мiкроскопiчному дослiдженнi виявленi лiмфоцити, поодинокi нейтрофiли, злущенi епiтелiальнi клiтини. Який патологiчний процес лежить в основi даного явища:
A. Альтерацiя
B. Набряк
C. Пролiферативне запалення
D. Бiлкова вакуольна дистрофія
E. @Ексудативне запалення
3. У жінки, 34-х років, після необережного поводження з праскою, у правому вказівному пальці з'явився різкий біль, почервоніння, припухлість. Через декілька хвилин виник пухир, заповнений прозорою рідиною солом'яно-жовтого кольору. Проявом якого патологічного процесу є описані зміни?
A. Травматичного набряку
B. Альтеративного запалення
C. @Ексудативного запалення
D. Проліферативного запалення
E. Вакуольної дистрофії
4. У хворого після термічного опіку на шкірі сформувалися болючі пухирі, заповнені каламутною рідиною. Яка форма запалення виникла?
A. Продуктивне
B. Крупозне
C. Гранульоматозне
D. @Серозне
E. Дифтеритичне
5. У хворого, 43 років, опіки правої кисті. На долоні і зовнішній поверхні кисті розвинулося відшаровування епідермісу і утворення пухирів, заповнених злегка каламутною рідиною. Яке запалення виникло у хворого?
A. @Серозне
B. Гнійне
C. Катаральне
D. Гнильне
E. Фібринозне
6. У хворого, 6 рокiв, через кiлька хвилин пiсля укусу оси в дiлянцi правої кистi з’явився рiзкий бiль, припухлiсть, почервонiння, локально пiдвищилася температура. Який морфологiчний процес лежить в основi вказаних змiн:
A. @Серозне запалення
B. Пролiферативне запалення
C. Геморагiчне запалення
D. Транссудацiя
E. Дистрофiя
7. Чоловік скаржиться на свербіння і почервоніння шкіри в ділянці щоки, яке з'явилося після гоління. Об'єктивно: на ділянці гіперемованої шкіри щоки виявлені пухирці, заповнені прозорою рідиною. Який характер рідини в пухирцях?
A. Транссудат
B. Гнійний ексудат
C. Слизовий ексудат
D. Геморагічний ексудат
E. @Серозний ексудат
8. Жiнка, 38 рокiв, хворiє на декомпенсовану ваду мiтрального клапана ревматичної етiологiї. При обстеженнi перед операцiєю кардiохiрург виявив у порожнинi перикарда бiля 60 мл солом'яно-жовтої, опалесцуючої рiдини. Листки перикарда повнокровнi, тьмянi. При гiстологiчному дослiдженнi iнтраоперацiйної бiопсiї виявлено помiрну лiмфоїдну iнфiльтрацiю з домiшкою поодиноких полiморфно-ядерних лейкоцитiв, еритроцитiв. Вираженi повнокров'я i набряк епiкарда. До якого виду ексудативного запалення можна вiднести описанi патологiчнi змiни:
A. Фiбринозне
B. @Серозне
C. Гнiйне
D. Катаральне
E. Геморагiчне
9. Захворювання дитини почалося з нежитю, нездужання. З'явилися висока температура, головний біль, нудота, блювота. Дитину госпіталізовано в інфекційне відділення, проте, через 2 доби, настала смерть. На розтині виявлено: різко потовщена, тьмяна, набрякла, повнокровна, жовтувато-зеленуватого кольору м'яка мозкова оболонка, мозок різко набряклий, уклинення стовбура у великий потиличний отвір. Який вид запалення розвинувся?
A. Катаральне
B. Геморагічне
C. Фібринозне
D. @Гнійне
E. Серозне
10. На розтині померлого від менінгіту, м'яка мозкова оболонка потовщена, різко повнокровна, тьмяна, набрякла, просочена густим зеленувато-жовтим ексудатом. Про яку форму запалення йдеться?
A. @Гнійне
B. Серозне
C. Фібринозне крупозне
D. Фібринозне дифтеритичне
E. Геморагічне
11. У дитини, 3 років, розвинувся менінгококовий менінгіт. Макроскопічно: м'яка мозкова оболонка жовто-зеленого кольору, набрякла. Назвіть форму запалення
A. @Гнійне
B. Серозне
C. Геморагічне
D. Катаральне
E. Гнильне
12. При розтині померлого патологоанатом виявив, що м'яка мозкова оболонка повнокровна, потовщена, непрозора, жовтувато-зеленуватого кольору. Для якої форми запалення характерні такі зміни?
A. @Гнійного
B. Серозного
C. Геморагічного
D. Фібринозного
E. Катарального
13. У хворого з перитонітом виявлено в черевній порожнині 200 мл в'язкої жовто-зеленої рідини. Визначте форму ексудативного запалення.
A. Серозне
B. Фібринозне
C. Геморагічне
D. @Гнійне
E. Гнилісне
14. Макроскопічно губчастий і кортикальний шари гомілкової кістки на окремих ділянках у стані розпаду; порожнини, які сформувалися, заповнені вершкоподібними масами зеленувато-жовтого кольору. Вкажіть найбільш вірогідну форму запалення:
A. Катаральне
B. @Гнійне
C. Серозне
D. Проліферативне
E. Змішане
15. На розтині у печінці померлого, 71 років, виявлено осередок розпаду тканини діаметром 3,7 см, заповнений рідиною жовтувато-зеленого кольору. Найвірогідніший діагноз:
A. @Абсцес
B. Флегмона
C. Карбункул
D. Емпієма
E. Гранульома
16. На розтині померлого від легенево-серцевої недостатності чоловіка, 47 років, у лівій легені виявлено порожнину розмірами 4х4см, заповнену гноєм, стінка - фестончаста, нерівна, представлена легеневою тканиною. Найвірогідніше це :
A. @Гострий абсцес
B. Хронічний абсцес
C. Кавернозний туберкульоз
D. Ехінококоз
E. Фіброзуючий альвеоліт
17. Чоловiк, 40 рокiв, перебував у пульмонологiчному вiддiленнi з приводу рецидивуючої правобічної пневмонiї. Помер вiд легенево-серцевої недостатностi. На розтинi в правiй легенi виявляється дiлянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерiвними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподiбною жовто-зеленою рiдиною. Мiкроскопiчно: стiнка порожнини утворена тканиною легенi з дифузною iнфiльтрацiєю лейкоцитами. Визначте патологiчний процес у легенi:
A. @Гострий абсцес
B. Хронiчний абсцес
C. Емпiєма
D. Гангрена
E. Iнфаркт
18. Чоловiк, 65 рокiв, знаходився у ЛОР-вiддiленнi з приводу гнiйного, рецидивуючого отиту. На 9 добу перебування в стацiонарi помер вiд набряку мозку з вклиненням мигдаликiв мозочка у великий потиличний отвiр. На аутопсiї у скроневiй ділянцi лiвої пiвкулi виявлено осередк круглої форми, безструктурний, який являє собою порожнину з нерiвними, шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподiбною жовтувато-зеленуватою рiдиною. Стiнки порожнини вистеленi тканиною мозку. Про який патологiчний процес свiдчать описанi морфологiчнi змiни у тканинi мозку:
A. Хронiчний абсцес
B. Флегмону
C. @Гострий абсцес
D. Колiквацiйний некроз
E. Емпiєму
19. Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому процесу відповідають такі зміни?
A. @Хронічному абсцесу
B. Гострому абсцесу
C. Емпіємі
D. Флегмоні
E. Холодному (натічному) абсцесу
20. У хворого після операції з приводу масивних опіків, в умовах різкого зниження реактивності організму, виник і став прогресувати сепсис, що призвело до смертельного наслідку. В ділянці передньої стінки черевної порожнини на розрізі мікроскопічно спостерігається набряк, дифузна інфільтрація сегментоядерними лейкоцитами міжм'язових проміжків, лізис м'язових волокон. Визначити характер змін.
A. Дифтеритичне запалення
B. Абсцес
C. @Флегмона
D. Некроз
E. Катаральне запалення
21. У хворого на розтинi в правiй плевральнiй порожнинi було виявлено 380 мл жовтої медоподiбної рiдини з неприємним запахом. При мiкроскопiї рiдини - багато нейтрофiльних гранулоцитiв. Ваш дiагноз?
A. Флегмона
B. Гнiйний катар плеври
C. @Емпiєма плеври
D. Абсцес легені
E. Гангрена легенi
22. При розтині хворого, який страждав на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, в правій плевральній порожнині містилося 900 мл каламутної зеленувато-жовтого кольору рідини. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть форму запалення в плевральній порожнині.
A. Фібринозне
B. Флегмона
C. Хронічний абсцес
D. Гострий абсцес
E. @Емпієма
23. У хворого висока температура, задуха, біль у правій половині грудної клітки. Під час плевральної пункції видалено 700 мл вершкоподібної рідини жовтувато-зеленого кольору. Найвірогідніший діагноз:
A. @Емпієма плеври
B. Карциноматоз плеври
C. Серозний плеврит
D. Фібринозний плеврит
E. Геморагічний плеврит
24. Пiд час проведення операцiї з приводу гострого флегмонозного апендициту у хлопчика, 14 рокiв, хiрург звернув увагу на те, що листки очеревини на всьому протязi дифузно потовщенi, повнокровнi, тьмянi, шорсткi. В черевнiй порожнинi виявлено бiля 800 мл каламутної, густої, жовтувато-зеленуватого кольору рiдини з неприємним запахом, яка мiкроскопiчно складається переважно з ПЯЛ, поодиноких еритроцитiв. Якому патологiчному процесу вiдповiдають такi морфологiчнi змiни:
A. Гнiйно-геморагiчному запаленню
B. @Емпiємi
C. Абсцесу
D. Катарально-гнiйному запаленню
E. Флегмонi
25. Хворий, 34 років, звернувся до лікаря зі скаргами на локальний біль в зоні потилиці, підвищення температури тіла в цій ділянці. Макроскопічно визначається інфільтрат конусоподібної форми багряно-синюшного кольору з жовто-зеленою верхівкою, яка піднімається над поверхнею шкіри. Ваш діагноз.
A. @Фурункул
B. Флегмона
C. Абсцес
D. Карбункул
E. Емпієма
26. При мiкроскопiчному дослiдженнi запального iнфiльтрату шкiри виявлене накопичення гнiйно-лейкоцитарного ексудату в декiлькох волосяних фолiкулах. Як називається таке запалення:
A. Фурункул
B. Флегмона
C. Натiчник
D. @Карбункул
E. Абсцес
27. У жінки, 38 років, хірург діагностував карбункул носо-губної складки. Яке небезпечне ускладнення даного патологічного процесу може розвинутися?
A. Гнійний лімфаденіт
B. Гнійний фарингіт
C. @Гнійний менінгіт
D. Гнійний хейліт
E. Гнійний стоматит
28. Слизова оболонка трахеї тьмяна, повнокровна, з сіро-білими плівками. Вкажіть найбільш вірогідну форму запалення:
A. Гнійне
B. @Фібринозне
C. Серозне
D. Проліферативне
E. Змішане
29. Дівчинка, 4 років, на 3 добу від початку захворювання на дифтерію померла від справжнього крупу. На аутопсії слизова оболонка гортані, трахеї і бронхів потовщена, набрякла, тьмяна, вкрита сіруватою плівкою, яка легко відділяється. Визначити вид ексудативного запалення гортані:
A. Серозне
B. @Фібринозне
C. Гнійне
D. Змішане
E. Катаральне
30. Дитину доставлено у відділення в стані асфіксії. При огляді в гортані виявлені білі плівки, які обтурують просвіт і легко відділяються. Лікар запідозрив дифтерію. Про яку форму запалення гортані йдеться?
A. Катаральне
B. Геморагічне
C. Серозне
D. Гнійне
E. @Фібринозне
31. При розтині тіла померлого від крупозної пневмонії: в плевральній порожнині - непрозора рідина, на вісцеральній плеврі - сіруватого кольору плівка. Визначити вид запалення на вісцеральній плеврі.
A. Катаральне
B. Гнійне
C. Гранулематозне
D. @Фібринозне
E. Геморагічне
32. Чоловік, 55 років, тривалий час хворів на хронічний пієлонефрит. Помер при явищах хронічної ниркової недостатності. На поверхні епікарда і перикарда виявляються сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування. Який патологічний процес мав місце в перикарді?
А. @Фібринозне запалення
В. Організація
С. Проліферативне запалення
D. Геморагічне запалення
Е. Артеріальне повнокров’я
33. Чоловік, 55 років, хворів на хронічний гломерулонефрит. Смерть настала при явищах хронічної ниркової недостатності. На аутопсії виявлено уринозний запах. Макроскопічно: на поверхні епікарда і перикарда - сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування, після зняття яких добре видно різко розширені і переповнені кров'ю судини. Який процес мав місце в перикарді?
A. Організація
B. Геморагічне запалення
C. Проліферативне запалення
D. @Фібринозне запалення
E. Артеріальне повнокров'я
34. Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. За життя аускультативно був відмічений феномен "шуму тертя перикарда". На розтині епікард тьмяний, вкритий "волосяним покривом". Який перикардит за характером запалення має місце?
A. @Фібринозний
B. Катаральний
C. Гнійний
D. Гнильний
E. Серозний
35. Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. Прижитєво аускультативно відмічено феномен “шум тертя перикарда”. На розтині виявлено, що епікард тьм’яний, шорсткий, ніби покритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має місце?
A. @Крупозний
B. Дифтеритичний
C. Гнійний
D. Гнильний
E. Серозний
36. На розтині померлого від гострого трансмурального інфаркту міокарда на поверхні перикарда виявлено: ниткоподібні нашарування біло-коричневого кольору, які сполучають парієтальний і вісцеральний листки перикарда між собою. Вказати різновид запалення в перикарді?
A. @Фібринозне
B. Серозне
C. Гнійне
D. Гранульоматозне
E. Геморагічне
37. У померлого від гострого трансмурального інфаркту міокарда на розтині на поверхні перикарда виявлено: ниткоподібні відкладення білувато-коричневого кольору, які з’єднували парієтальний та вісцеральний листки перикарда між собою. Вказати різновид запалення в перикарді?
A. @Крупозне
B. Дифтеритичне
C. Серозне
D. Гнійне
E. Гранульоматозне
38. На розтині померлого від ревматизму, 34 років, - поверхня епікарда ворсиста, покрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відділення визначається набрякла повнокровна поверхня епікарда. Найвірогідніший діагноз:
A. @Фібринозний перикардит
B. Гнійний перикардит
C. Геморагічний перикардит
D. Проліферативний перикардит
E. Катаральний перикардит
39. Дівчинка, 6 років, захворіла на дифтерію. На третю добу померла від асфіксії внаслідок істиного крупу. На розтині: слизова оболонка гортані, трахеї і бронхів потовщена, набрякла, тьмяна, вкрита сіруватими плівками, які легко відділяються. Про який патологічний процес свідчать морфологічні зміни в гортані?
A. Серозне запалення
B. Гнійне запалення
C. @Крупозне запалення
D. Дифтеритичне запалення
E. Катаральне запалення
40. Дитину, 6 років, доставлено у приймальне відділення дитячої лікарні в стані асфіксії. У гортані виявлені білі плівки, які легко відділяються та обтурують просвіт. Проведено трахеостомію. Який вид запалення розвинувся?
A. Геморагічне
B. Дифтеритичне
C. Катаральне
D. Гнійне
E. @Крупозне
41. Дитину доставлено в санпропускник у станi асфiксiї. При оглядi в гортанi виявленi бiлуватi плiвки, що обтурують просвiт та легко видаляються. Лiкар запiдозрив дифтерiю. Про яке запалення гортанi йдеться?
A. @Крупозне
B. Катаральне
C. Дифтеритичне
D. Серозне
E. Гнiйне
42. При розтині трупа дівчинки, яка померла від асфіксії, виявлено, що слизова оболонка трахеї і бронхів вкрита блідо-сірими плівками, з’єднаними з підлеглими тканинами, які легко знімаються пінцетом. Просвіт сегментарних бронхів заповнений масами сіро-білого кольору. Який трахеобронхіт за характером ексудату відмічено при розтині?
A. Катаральний
B. Дифтерійний
C. Гнійний
D. @Крупозний
E. Гнильний
43. Під час розтину тіла дитини, яка померла при ознаках асфіксії, були виявлені в трахеї і головних бронхах сіруватого кольору плівки, які вільно лежали у просвіті дихальних шляхів, нагадуючи їх зліпки. Вкажіть вид запалення:
A. @Крупозне
B. Дифтеритичне
C. Катаральне
D. Серозне
E. Гнійне
44. При розтині померлого, 24 років, який хворів на підгострий гломерулонефрит і помер при явищах прогресуючої уремії, на поверхні перикарда, вісцеральному і пристінковому листках плеври, очеревини спостерігалися нашарування у вигляді білуватих ниток, які легко відділялися від підлеглої тканини. Вказати різновид запалення.
A. @Крупозне фібринозне
B. Дифтеритичне фібринозне
C. Гнійне
D. Дифузне проліферативне
E. Серозне
45. У дитини з помірно вираженою загальною інтоксикацією виявлено дифтерію з ураженням великих бронхів. Який вид запалення бронхів при дифтерії?
A. Дифтеритичне
B. Альтеративне
C. Геморагічне
D. @Крупозне
E. Продуктивне
46. На розтинi у правiй плевральнiй порожнинi виявлено 0,5 л жовтуватої прозорої рiдини з наявнiстю бiлих пухких грудочок. Парiєтальна i вiсцеральна плевра покритi бiлим пухким налітом. Про який вид ексудативного запалення йде мова?
A. Катаральне
B. Гнильне
C. @Крупозне
D. Серозне
E. Гнiйне
47. Дiвчинка, 4 рокiв, померла вiд дизентерiї. На розтинi слизова прямої кишки покрита бiло-сiрою плiвкою, яка легко знiмається пiнцетом. Зустрiчаються поодинокi виразки. Який вид ексудативного запалення має мiсце?
A. Альтеративне
B. Дифтеритичне
C. Гнiйне
D. Катаральне
E. @Крупозне
48. У чоловіка, 32 рокiв, було виявлено дифтеритичне запалення слизової оболонки зiва. Виберiть морфологiчну ознаку, що зумовлює клiнiчний перебiг процесу.
A. @Щiльний зв'язок плiвки з пiдлягаючими тканинами
B. Щiльна консистенцiя ексудату
C. Глибокий некроз слизової та пiдлягаючих тканин
D. Наявнiсть нейтрофiльних лейкоцитiв у ексудатi
E. Наявнiсть полiмеризованого фiбрину у ексудатi
49. Дитина, поступила в інфекційне відділення зі скаргами на різкий біль у горлі, утруднення при ковтанні, підвищення температури тіла до 39.0°С, набряк шиї. При огляді виявлено: мигдалики збільшені, їх слизова оболонка повнокровна, вкрита великою кількістю плівок білувато-жовтого кольору, які щільно зв'язані зі слизовою оболонкою. При спробі зняти плівку залишається глибокий дефект, який кровоточить. Який вид запалення має місце?
A. @Дифтеритичне
B. Гнійне
C. Серозне
D. Крупозне
E. Геморагічне
50. У хворого, 28 років, мигдалики значно збільшені, повнокровні, болючі, з щільними брудно-сірими плівками, які поширюються на тверде піднебіння і пов'язані з прилеглими тканинами; при спробі відділення виникає кровотеча. Яке запалення зумовлює такі морфологічні зміни?
A. Крупозне
B. @Дифтеритичне
C. Катаральне
D. Гнійне
E. Геморагічне
51. У хворого, 28 років, мигдалики значно збільшені, повнокровні, болючі, на їх поверхні – щільні брудно-сірі плівки, які поширюються на тверде піднебіння, щільно зв’язані з підлеглими тканинами, при спробі відокремити їх – розвивається кровотеча. Який патологічний процес обумовлює дані морфологічні зміни?
A. @Дифтеритичне ексудативне запалення
B. Крупозне ексудативне запалення
C. Катаральне ексудативне запалення
D. Гнійне ексудативне запалення
E. Геморагічне ексудативне запалення
52. У дитини, 6 років, мигдалики збільшені, вкриті білястими плівками, що знімаються насилу. Виберіть відповідь, яка характеризує зміни в зіві і мигдаликах.
A. @Дифтеритичне запалення
B. Казеозний некроз
C. Фібриноїдний некроз
D. Крупозне запалення
E. Гнійне запалення
53. У дитини підвищилася температура тіла, з'явилися болі при ковтанні. При огляді: піднебінні мигдалики збільшені, темно-червоні, вкриті сіро-жовтими плівками, щільно спаяними з поверхнею мигдаликів. Яке запалення розвинулося в мигдаликах?
A. @Дифтеритичне
B. Крупозне
C. Геморагічне
D. Гнійне
E. Катаральне
54. На слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння виявляються білувато-сірого кольору плівки, які щільно з’єднані з підлеглою тканиною, при спробі зняти плівку на її місці виникає глибокий дефект тканини. Визначити патологічний процес, який виник на слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння?
A. @Дифтеритичне запалення
B. Серозне запаленя
C. Крупозне запалення
D. Гнійне запалення
E. Змішане запалення
55. При розтині померлого від хронічної ниркової недостатності на слизовій оболонці товстої кишки виявлені сіро-жовті, щільно спаяні з підлеглою тканиною плівки, які відділяються з утворенням виразок. Вид запалення:
A. @Дифтеритичне
B. Серозне
C. Катаральне
D. Крупозне
E. Гнійне
56. При розтинi тiла жiнки, померлої вiд хронiчної ниркової недостатностi, в слизовiй оболонцi товстої кишки виявленi сiро-жовтi плiвки, що щiльно з’єднанi з пiдлеглим шаром, при вiдокремленнi яких утворюються виразки. Мiкроскопiчно: глибока ділянка некрозу пронизана нитками фібрину. Визначте вид запалення:
A. @Дифтеритичне
B. Крупозне
C. Катаральне
D. Гнильне
E. Гнiйне
57. У юнака, 18 років, який захворів гостро і помер від інфекційно-токсичного шоку, на аутопсії виявлено збільшені мигдалики, вкриті сіро-білими плівками, що поширюються на піднебінні дужки, набряк м’яких тканин шиї. При гістологічному дослідженні: некроз епітелію мигдаликів та дужок, підлеглі тканини просякнуті фібринозним ексудатом, який утворює масивні нашарування на поверхні. Ваш діагноз:
A. @Дифтерія
B. Скарлатина
C. Аденовірусна інфекція
D. Інфекційний мононуклеоз
E. Стафілококова інфекція
58. У чоловіка, 50 років, діагностовано дизентерію. Смерть настала на 8-й день захворювання. Під час розтину виявлено потовщену стінку сигмоподібної та початкових відділів прямої кишки, фібринозну плівку на поверхні слизової оболонки. Гістологічно: глибокий некроз слизової оболонки з просяканням некротичних мас фібрином. Який вид коліту мав місце у хворого?
A. Виразковий
B. Катаральний
C. @Дифтеритичний
D. Гангренозний
E. Фолікулярний
59. Чоловiк, 48 рокiв, захворів на сибірку і помер. На розтинi виявлено, що м'якi мозковi оболонки на склепiннi та основi мозку набряклi, просякнутi кров'ю, темно-червоного кольору, нагадують "шапочку кардинала". Гiстологiчно - альтерацiя стiнок дрiбних судин оболонок i тканини мозку, дрiбнi лiмфоцитарнi інфільтрати. Якому патологічному процесу вiдповiдають описані зміни:
A. Субарахноїдальному крововиливу
B. Набряку мозку
C. Крововиливу у мозок
D. Венозному повнокров'ю мозку
E. @Геморагiчному запаленню
60. У хворого, 50 років, при фіброгастроскопії виявлено набухання та гіперемію слизової оболонки шлунка, велику кількість каламутного, в'язкого ексудату на поверхні. Який морфологічний склад ексудату?
A. Фібрин
B. Глобуліни
C. @Слиз
D. Багато нейтрофілів
E. Лімфоцити
61. Дитина, 7 років, захворіла гостро, з підвищенням температури до 38,0°С, появою нежитю, кашлю, сльозотечі і крупноплямистого висипу на шкірі. Слизова оболонка зіва набрякла, вкрита слизом. В ділянці великих кореневих зубів, на слизовій оболонці щік - білясті плями. Яке запалення лежить в основі змін зіва?
A. @Катаральне
B. Гнійне
C. Фібринозне
D. Геморагічне
E. Серозне
62. Юнак, 17 років, захворів гостро, температура тіла підвищилася до 38,5°С, з’явилися кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Яке запалення розвинулося у юнака?
A. @Катаральне
B. Серозне
C. Фібринозне
D. Гнійне
E. Геморагічне
63. У дитини, 5 років, розвинулось гостре респіраторне захворювання, яке супроводжувалось кашлем, виділенням значної кількості слизу із носа. Який тип запалення у хворої дитини?
A. Катаральне
B. Фібринозне
C. Геморагічне
D. Гнійне
E. Гнилісне
64. При ректороманоскопії у дитини, 10 років, слизова оболонка прямої та сигмоподібної кишки набрякла, червонуватого кольору, вкрита товстим шаром слизу. Визначити вид вказаних змін.
A. Гнійне запалення
B. Змішане запалення
C. @Катаральне запалення
D. Геморагічне запалення
E. Венозне повнокров’я
65. При гістологічному дослідженні легень померлого від серцевої недостатності, виявлені осередки запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, створюючих дрібносплетену мережу з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату в легенях?
A. Геморагічний
B. Серозний
C. Гнійний
D. Фібринозний
E. @Серозно-фібринозний
66. На розтині у померлого в черевній порожнині виявлено близько 1,8 л гнійної рідини. Очеревина тьмяна, з сіруватим відтінком. На серозній оболонці кишок - сіруватого кольору нашарування, що легко знімаються. Вірогідно це:
A. Туберкульозний перитоніт
B. Геморагічний перитоніт
C. Серозний перитоніт
D. @Фібринозно-гнійний перитоніт
Е. Катаральний перитоніт
67. Дитині, 7,5 років, яка надійшла в інфекційне відділення з температурою до 38°С, дрібноплямистим яскраво-червоним висипом на шкірі, був поставлений діагноз: «Скарлатина». Слизова оболонка зіва яскрава, гіперемована, набрякла, мигдалики - різко збільшені, з тьмяними осередками жовтувато-сірого кольору і ділянками чорного кольору. Назвіть вид запалення:
A. Фібринозне
B. Геморагічне
C. Серозне
D. Катаральне
E. @Гнійно-некротичне
68. При розтині тіла дитини, померлої від серцевої недостатності, виявлено: розширення порожнин шлуночків серця. Мікроскопічно в стромі міокарда: повнокров’я, набряк, розповсюджені інфільтрати з гістіоцитів, лімфоцитів, нейтрофілів, еозинофілів. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Дифузнопроміжний ексудативний міокардит
B. Осередковий проміжний ексудативний міокардит
C. Вузликовий продуктивний міокардит
D. Проміжний продуктивний міокардит
E. Альтеративний міокардит
69. При мікроскопічному дослідженні міокарда дівчинки, яка померла від серцевої недостатності при дифтерії виявлені: жирова дистрофія і множинні осередки некрозу кардіоміоцитів, незначні осередкові клітинні інфільтрати в інтерстиції. Про який міокардит йдеться?
A. Дифузний ексудативний
B. @Альтеративний
C. Осередковий ексудативний
D. Інтерстиціальний
E. Гранульоматозний
70. Жiнка, 33 років, знаходилася в гастроентерологiчному вiддiленнi з дiагнозом: «Гострий гастрит». Ендоскопiчно - по малiй кривизнi шлунка виявляється безлiч виразок дiаметром до 1 см. Гiстологiчно в гастробiоптатi: поверхневий дефект слизової оболонки, який покритий темно-сiрими некротичними масами; у глибинi цього дефекту - повнокров'я i набряк тканин, скупчення дрiбних клiтин з великим гiперхромним ядром. Про який вид запалення свiдчать виявленi змiни в стiнцi шлунка:
A. Пролiферативне
B. @Альтеративне
C. Гранульоматозне
D. Ексудативне
E. Слизове

ПРОЛІФЕРАТИВНЕ ЗАПАЛЕННЯ.

1. До якого виду запалення відноситься запалення з утворенням поліпів та шпичастих кондилом?
A. Гранулематозне
B. Ексудативне
C. Фібринозне
D. Проміжне
E. @Продуктивне
2. У хворого на операції видалено з порожнини носа сосочкові розростання слизової оболонки. При гістологічному дослідженні в них виявлено дифузну інфільтрацію лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами. Назвіть вид запалення.
A. З утворенням шпилястих кондилом
B. Інтерстиціальне
C. Гранульоматозне
D. @З утворенням поліпів
E. Ексудативне
3. Мiкроскопiчно в стромi мiокарда виявлено запальний iнфiльтрат, який складається з гiстiоцитiв, фiбробластiв, лiмфоцитiв i плазмоцитiв. Про який мiокардит йде мова?
A. @Промiжний продуктивний
B. Серозний
C. Гранулематозний
D. Альтеративний
E. Паренхiматозний проміжний
4. При мікроскопічному дослідженні міокарда чоловіка, померлого від серцевої декомпенсації, виявлено склероз навколосудинної сполучної тканини та дифузну інфільтрацію її лімфоцитами, макрофагами, плазмоцитами та поодинокими нейтрофілами. Вкажіть, який з перелічених видів запалення найбільш вірогідний?
A. @Інтерстиційне продуктивне
B. Гранульоматозне
C. Альтеративне
D. Ексудативне дифузне
E. Ексудативне осередкове
5. При мікроскопічному дослідженні міокарда, померлого від декомпенсації серцевої недостатності, виявлено склероз навколосудинної сполучної тканини і дифузна інфільтрація її лімфоцитами, макрофагами, плазмоцитами і поодинокі нейтрофілами. Вкажіть, який з перерахованих видів запалення найбільш вірогідний:
A. Гранульоматозне
B. Альтеративне
C. @Інтерстиціальне продуктивне
D. Ексудативне дифузне
E. Ексудативне осередкове
6. Хворий, 58 років, помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце розширене у поперечнику, дрябле, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий. При гістологічному дослідженні: у міокарді - повнокров’я, у стромі - лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кардіоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:
A. @Негнійний проміжний міокардит
B. Венозне повнокров’я
C. Жирову дистрофію міокарда
D. Кардіосклероз
E. Інфаркт міокарда
7. У хворого, 45 років, з країв виразкового дефекту гомілки хірург висік на біопсію шматочок. Клінічний діагноз: «Трофічна виразка гомілки». Патолог на висновках виявленого морфологічного процесу країв виразки діагностував вкриту виразками гуму. Вкажіть, на висновках якого з указаних патологічних процесів у краї виразкового дефекту патолог поставив даний діагноз?
A. Серозне запалення, набряк, венозне повнокров'я, мікротромби
B. Сірозно-гнійне запалення, неспецифічна грануляційна тканина
C. Дифузне гнійне запалення, некроз
D. Фібринозно-гнійне запалення, некроз
E. @Лімфоплазматичний інфільтрат, продуктивні васкуліти
8. При мікроскопічному дослідженні біопсійного матеріалу патологоанатом виявив у тканині печінки гранульоми, які складаються переважно з Т-лімфоцитів та епітеліоїдних клітин, серед яких поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі гранульоми розміщена невелика ділянка казеозного некрозу. Який патологічний процес має місце?
A. @Проліферативне запалення
B. Коагуляційний некроз
C. Альтеративне запалення
D. Ексудативне запалення
E. Колікваційний некроз
9. У дiвчинки, 3,5 років, яка гостро захворiла дiагностовано черевний тиф. Смерть настала на 5 добу вiд початку захворювання. На розтинi виявлено, що груповi фолiкули на протязi 1,5 м термiнального вiддiлу клубової кишки збiльшенi, повнокровнi, набряклi, виступають над слизовою оболонкою. На їх поверхнi видно борозни i звивини, якi нагадують поверхню мозку На розрiзi - сiро-червонi, соковитi. Гiстологiчно виявлено: повнокров'я, набряк, тифознi вузлики, якi складаються з великих мононуклеарних клiтин, що мають свiтлу цитоплазму i мiстять черевнотифознi палички. Про який патологiчний процес можна думати:
A. @Гостре пролiферативне запалення
B. Гіпертрофiю
C. Катаральне запалення
D. Гiперплазiю
E. Хронiчне пролiферативне запалення
10. При гістологічному дослідженні біоптату шкіри хворого, 24 років, виявлено: казеозниий некроз, оточений клітинним інфільтратом з лімфоцитів, серед яких зустрічаються окремі гігантські клітини, має місце розростання сполучної тканини, ендоваскуліти. Який характер патологічного процесу?
A. Продуктивне інтерстиціальне запалення
B. @Продуктивне гранульоматозне запалення
C. Абсцес
D. Катаральне запалення
E. Серозне запалення
11. Хворого госпіталізовано у лікарню з діагнозом «Трихінельоз». Які форма та вид запалення розвинулись у м'язах хворого навколо тваринного паразиту?
A. Ексудативне серозне
B. @Продуктивне гранульоматозне
C. Ексудативне катаральне
D. Ексудативне фібринозне
E. Продуктивне інтерстиціальне
12. При мікроскопічному дослідженні біоптату нирки виявлені осередки, в центрі яких знаходяться зернисті еозинофільні маси, оточені інфільтратом з лімфоцитів, епітеліоїдних клітин і поодиноких клітин Пирогова-Лангханса. Назвіть патологічний процес.
A. @Гранульоматозне запалення
B. Коагуляційний некроз
C. Казеозний некроз
D. Альтеративне запалення
E. Проліферація і диференціювання макрофагів
13. При розтині померлого в легенях і печінці виявлено багато просоподібних вузликів. Мікроскопічно: гранульоми з осередком некрозу в центрі, по периферії - епітеліоїдні, лімфоїдні, плазматичні клітини, а також велику кількість клітин Пирогова-Лангханса, які переважають в інфільтратах. Яку гранульому знайдено в легенях?
A. Макрофагальну
B. Фагоцитарну
C. Епітеліоїдно-клітинну
D. Чужорідних тіл
E. @Гігантоклітинну
14. При мiкроскопiчному дослiдженнi вилученого лiмфатичного вузла у хворого з пiдозрою на туберкульоз виявленi гранульоми, у центрi яких - осередок казеозного некрозу, далi - вали з епiтелiоїдних клiтин i лiмфоцитiв, мiж якими зустрiчаються поодинокi гiгантськi клiтини з великим числом ядер, розташованих пiдковоподiбно. Назвiть гiгантськi клiтини за автором.
A. Вiрхова
B. Мiкулича
C. @Пирогова-Лангханса
D. Анiчкова
E. Рида-Березовського-Штернберга
15. При розтині померлого, 49 років, у легенях і печінці виявлено багато просоподібних вузликів. Мікроскопічно: виявлено гранульоми з осередком некрозу в центрі, по периферії - клітини Пирогова-Лангханса, лімфоїдні, плазматичні клітини, а також велику кількість епітеліоїдних, які переважають в інфільтратах. Яку гранульому знайдену в легенях?
A. Макрофагальну
B. Фагоцитомну
C. Епітеліоїдноклітинну
D. Чужорідних тіл
E. @Гігантоклітинну
16. У чоловiка, 30 рокiв, при гiстологiчному дослiдженнi бiоптату з шийного лiмфатичного вузла виявленi гранульоми, якi складаються з епiтелiоїдних, лiмфоїдних, багатоядерних гiгантських клiтин типу Пирогова-Лангханса. У центрi гранульом визначається некроз. Який збудник потрiбно виявити в зонi некрозу для пiдтвердження дiагнозу «Туберкульоз»?
A. Блiду трепонему
B. @Мiкобактерiю Коха
C. Бацили Волковича-Фрiша
D. Мікобактерію лепри
E. Сальмонели
17. При мiкроскопiчному дослiдженнi шийного лiмфатичного вузла виявлено скупчення епiтелiоїдних клiтин, лімфоцитів i гiгантських клiтин Пирогова-Лангханса. В центрi - казеозний некроз. Вкажiть найбiльш iмовiрну патологiю:
A. @Туберкульоз
B. Риносклерома
C. Саркоїдоз
D. Сап
E. Сифiлiс
18. У бiоптатi лiмфатичного вузла виявлено скупчення навколо осередків некрозу епiтелiоїдних клiтин i лiмфоцитiв з наявнiстю гiгантських багатоядерних клiтин Лангханса. Для якого захворювання характернi виявленi морфологiчнi змiни?
A. @Туберкульозу
B. Лiмфогранулематозу
C. Склероми
D. Прокази
E. Сифiлiсу
19. У жiнки, 30 рокiв, при гiстологiчному дослiдженнi шийного лiмфовузла виявлено порушення малюнка внаслiдок розростання епiтелiоїдних, лiмфоїдних клiтин i макрофагiв з ядрами у виглядi пiдкови, в центрi деяких скупчень клiтин - безструктурнi дiлянки блiдо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характернi такi змiни?
A. @Туберкульоз
B. Лiмфогранулематоз
C. Актиномiкоз
D. Метастаз пухлини
E. Сифiлiс
20. У хворого з субфібрильною температурою в біоптаті збільшеного лімфатичного вузла виявлені численні гранульоми, які містять у центрі казеозний некроз, оточений епітеліоїдними клітинами, велетенськими багатоядерними клітинами Пирогова-Лангханса і лімфоцитами. Для якого захворювання характерні такі патогістологічні зміни?
A. @Туберкульоз
B. Лімфогранулематоз
C. Лепра
D. Лімфолейкоз
E. Банальний лімфаденіт
21. При мікроскопічному дослідженні тканини легень виявлено ділянку запалення, яка складається з осередку некрозу, оточеного правильними рядами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, є плазматичні клітини, макрофаги і гігантські багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса. Ваш діагноз.
A. Банальне продуктивне запалення
B. Запалення при лепрі
C. @Запалення при туберкульозі
D. Ексудативне запалення
E. Альтеративне запалення
22. При мікроскопічному дослідженні легень хворого, 52 років, виявлені осередки некрозу, оточені валом епітеліоїдних клітин і лімфоцитів. Між лімфоцитами й епітеліоїдними клітинами розміщені великі клітини округлої форми з великою кількістю ядер, розташованних на периферії. Ваш діагноз:
A. @Туберкульозна гранульома
B. Саркоїдозна гранульома
C. Сифілітична гранульома
D. Лепрозна гранульома
E. Риносклерома
23. При мікроскопічному дослідженні некропсії легень хворого, 52 років, виявлено осередки некрозу, оточені валом епітеліоїдних клітин та лімфоцитів з домішкою макрофагів та плазматичних клітин. Між лімфоцитами та епітеліоїдними клітинами розміщені великі клітини округлої форми з великою кількістю ядер, розміщених на периферії. Як називається виявлене утворення?
A. Гранульома навколо паразита
B. Осередкове інтерстиціальне продуктивне запалення
C. Сифілітична гранульома
D. @Туберкульозна гранульома
E. Гранульома навколо стороннього тіла
24. При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявляються гранульоми, які складаються з епітеліоїдних клітин, оточених переважно Т-лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. У центрі деяких гранульом - ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Ваш діагноз:
A. @Туберкульоз
B. Сифіліс
C. Лепра
D. Риносклерома
E. Сап
25. У хворого на облiтеруючий перикардит в оперативно вилученому перикардi мiкроскопiчно виявленi множиннi казеозно-епiтелiоїднi гранульоми з гiгантськими багатоядерними клiтинами Пирогова-Лангханса. Уточнiть дiагноз.
A. Ревматичний перикардит
B. Некротичний перикардит
C. Фiбропластичний перикардит
D. Iдiопатичний перикардит
E. @Туберкульозний перикардит
26. На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно - запальний інфільтрат складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин. Яким збудником викликаються такі зміни?
A. @Бліда трепонема
B. Стафілокок
C. Кандиди
D. Стрептокок
E. Актиноміцети
27. При мікроскопії біоптату з виразки порожнини рота виявлені осередки казеозного некрозу, оточені плазмоцитами, епітеліоїдними і лімфоїдними клітинами, зрідка гігантськими багатоядерними клітинами типу Пирогова-Лангханса, зустрічаються дрібні судини з ознаками ендо- і периваскуліту. Вкажіть захворювання.
A. Риносклерома
B. Туберкульоз
C. Лепра
D. @Сифіліс
E. Сап
28. При мікроскопії біоптату печінки виявлені гранульоми, які складаються з плазматичних, лімфоїдних, гігантських багатоядерних клітин типу Пирогова-Лангханса, дрібних судин з ознаками ендо- та периваскуліту, зустрічаються осередки казеозного некрозу. Про яке захворювання можна думати?
A. Риносклерому
B. Туберкульоз
C. Лепру
D. @Сифіліс
E. Сап
29. У тканині печінки виявлено округле утворення діаметром 0.5 см. Мікроскопічно воно має наступну будову: у центрі – некротичні маси, їх оточує грануляційна тканина з наявністю у її складі плазматичних, лімфоїдних клітин і кровоносних судин з явищами васкуліту. Який діагноз необхідно поставити на підставі даних мікроскопії?
A. @Солітарна гума печінки
B. Солітарна аденома печінки
C. Солітарна лепрома печінки
D. Хронічний абсцес печінки
E. Рак печінки
30. На секцiї виявлено аневризму висхiдного вiддiлу аорти. Мiкроскопiчно в стiнцi аорти виявлено запальнi iнфiльтрати з лiмфоцитiв, плазматичних клiтин, фiбробластiв, гiгантських клiтин Пирогова-Лангханса. Про яке захворювання слiд думати?
A. Туберкульоз
B. Ревматизм
C. Гiпертонiчну хворобу
D. @Сифiлiс
E. Атеросклероз
31. Хвора, 22 років, постійно мешкає в Західній Україні, скаржиться на утруднене носове дихання. При огляді носової порожнини слизова оболонка зі значною кількістю кірок, на носових раковинах виявлені інфільтрати рожевого кольору, без виразок. Клінічний діагноз: склерома носа. Проведено біопсійне дослідження. Які морфологічні зміни, характерні для риносклероми, могли бути виявлені в біоптаті?
A. Гранульоми з клітинами сторонніх тіл
B. Гранульоми з клітинами Вірхова
C. Інтерстиціальне запалення
D. Гранульоми з клітинами Пирогова-Лангханса
E. @Гранульоми з клітинами Мікулича
32. Хворий, 22 років, постійно мешкає в Західній Україні, скаржиться на утруднене носове дихання. При морфологічному дослідженні біоптату слизистої оболонки носової порожнини виявлені лімфоїдні, епітеліоїдні, плазматичні клітини і клітини Мікулича. Ваш діагноз:
A. Сап
B. Туберкульоз
C. Лепра
D. Сифіліс
E. @Риносклерома
33. Хворий, 46 років, скаржиться на утруднене дихання. У біоптаті з потовщеної слизової носа виявлено: клітини Мікулича, скупчення епітеліоїдних клітин, плазмоцитів, лімфоцитів, гіалінових куль. Ваш діагноз?
A. Аденовірусний риніт
B. Алергічний риніт
C. @Склерома
D. Риновірусная інфекція
E. Менінгококовий назофарингіт
34. У біоптаті слизової носа виявлені епітеліоїдні клітини, плазмоцити, клітини Мікулича, еозинофілні тільця Русселя. Ваш висновок:
A. Алергічний риніт
B. Сифіліс
C. Туберкульоз
D. Респіраторносинцитіальна інфекція
E. @Риносклерома
35. При гістологічному дослідженні біоптату перегородки носа хворого, який страждав на утруднене носове дихання, у слизовій оболонці виявлено гранульоматозне запалення з наявністю в гранульомах клітин Мікулича і бактерій. Ваш діагноз.
A. Сифіліс
B. @Риносклерома
C. Туберкульоз
D. Сап
E. Лепра
36. При дослідженні біоптату виявлено гранульому, що складається з лімфоцитів, плазматичних клітин, макрофагів з пінистою цитоплазмою (клітини Мікулича), багато гіалінових куль. Про яке захворювання можна думати?
A. Лепра
B. @Риносклерома
C. Сифіліс
D. Туберкульоз
E. Актиномікоз
37. Хворому зі скаргами на ядуху проведено біопсію слизової оболонки носової порожнини. Встановлено діагноз: риносклерома. Які клітини типові для даного захворювання при мікроскопічному дослідженні?
A. Клітини Пирогова-Лангханса
B. Плазмоцити
C. Лімфоцити
D. @Клітини Мікулича
E. Тільця Шаумана
38. При гістологічному дослідженні біоптату перегородки носа хворого, який страждає на утруднене носове дихання, в слизовій оболонці знайдено гранульоматозне запалення з наявністю в гранульомах клітин Мікулича і бактерій Волковича-Фріша. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Риносклерома
B. Сифіліс
C. Туберкульоз
D. Сап
E. Лепра
39. При гістологічному дослідженні біоптату шкіри виявлені гранульоми, які складаються з макрофагальних вузликів з наявністю лімфоцитів і плазматичних клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з жировими вакоулями у вигляді куль, які містять упаковані збудники захворювання (паличку Ганзена). Грануляційна тканина добре васкуляризована. Для якого захворювання характерна описана картина?
A. Туберкульозу
B. @Лепри
C. Сифілісу
D. Риносклероми
E. Сапу
40. При гістологічному дослідженні біоптату шкіри виявлені гранульоми, які складаються з макрофагальних вузликів з наявністю лімфоцитів і плазматичних клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з жировими вакоулями у вигляді куль, які містять упаковані збудники захворювання (клітини Вірхова). Грануляційна тканина добре васкуляризована. Назвіть захворювання:
A. Туберкульоз
B. @Лепра
C. Сифіліс
D. Риносклерома
E. Сап
41. У чоловіка, 58 років, померлого при наростаючих явищах хронічної серцевої недостатності, діагностовано ревматичний гранульоматозний міокардит. Мікроскопічно: в міокарді спостерігаються гранульоми, що складаються з гіперхромними ядрами і світлою цитоплазмою макрофагів, в центрі - осередок некрозу. Назвіть характер некрозу в гранульомі?
A. @Фібриноїдний
B. Ценкерівський
C. Казеозний
D. Колікваційний
E. Жировий
42. У хворого, померлого від серцевої недостатності, при патоморфологічному дослідженні виявлено: стулки мітрального клапана деформовані, потовщені, зрослися по краях; у сполучній тканині міокарда - дифузно розкидані вузлики, які складаються з ділянок фібриноїдного некрозу, навколо яких скупчуються макрофагоцити, що нагадують гігантські багатоядерні клітини. Подібні осередки оточені лімфоцитами та поодинокими плазматичними клітинами. Яка з перерахованих гранульом має місце у даного хворого?
A. @Ревматична
B. Туберкульозна
C. Актиномікотична
D. Сифілітична
E. Лепрозна
43. Хворому проведено резекцію 1/3 печінки з багатокамерним ехінококом. Яку характерну реакцію оточуючих тканин печінки на тваринний паразит виявив патологоанатом при гістологічному дослідженні операційного матеріалу?
A. Альтеративну тканеву реакцію
B. Дряблу консистенцію печінки
C. Утворення специфічних гранульом
D. @Утворення неспецифічних гранульом
E. Ексудативну тканеву реакцію
44. При мiкроскопiчному дослiдженнi пiсляоперацiйного iнфiльтрату навколо шовного матерiалу виявленi епiтелiоїдноклiтиннi гранульоми з гiгантськими багатоядерними макрофагами. До якого виду гранульом вони вiдносяться:
A. Туберкульознi гранулеми
B. Ревматичнi гранульоми
C. Мiкотичнi гранульоми
D. @Гранульоми стороннiх тіл
E. Лепроматознi гранульоми
45. При мiкроскопiчному дослiдженнi шийного лiмфатичного вузла виявлено скупчення епiтелiоїдних клiтин, лiмфоцитiв i гiгантських клiтин Пiрогова-Ланганса. Казеозний некроз вiдсутнiй. Вкажiть найбiльш вiрогiдну патологiю.
A. @Саркоїдоз
B. Сап
C. Сифіліс
D. Туберкульоз
E. Риносклерома

ІМУННЕ ЗАПАЛЕННЯ

1. Хворий, 68 років, з діагнозом "Абсцес легені", помер при явищах наростаючої серцевої недостатності. На розтині виявлено: лімфатичні вузли середостіння збільшені, соковиті, рожево-червоного кольору. Селезінка збільшена, дрябла. Чим можна пояснити дані зміни?
A. Компенсаторною гіперплазією
B. Гормональною гіперплазією
C. Венозним застоєм
D. Гнійним запаленням в лімфовузлі і селезінці
E. @Захисною гіперплазією
2. Біля інфікованої рани збільшилися регіонарні лімфовузли. При гістологічному дослідженні в них виявлені збільшення кількості макрофагів, лімфоцитів і лімфатичних фолікулів в кірковому шарі, а також велика кількість плазматичних клітин. Який процес в лімфатичних вузлах відображають виявлені гістологічні зміни?
A. @Антигенну стимуляцію
B. Набуту недостатність лімфоїдної тканини
C. Природжену недостатність лімфоїдної тканини
D. Пухлинну трансформацію
E. Реакцію гіперчутливості
3. При гістологічному дослідженні лімфатичного вузла виявлено велику кількість збільшених лімфоїдних фолікулів з крупними центрами розмноження і великою кількістю фігур мітозу. Про що свідчать описані зміни?
A. @Антигенну стимуляцію з фолікулярною гіперплазією
B. Атрофію лімфоїдної тканини
C. Кандидоз
D. Лімфогранулематоз
E. Лімфолейкоз
4. При ультраструктурному вивченні біоптату тканини встановлено, що в цитоплазмі макрофага, який входить до складу запального інфільтрату, виявляється значне збільшення кількості лізосом. Це свідчить про:
A. Проліферативну активність клітин
B. Уповільнення фагоцитозу
C. Активацію апоптозу
D. @Активацію фагоцитозу
E. Уповільнення апоптозу
5. Під час розтину тіла померлої жінки, 54 років, з діагнозом "Вузликовий периартеріїт", мікроскопічно були виявлені такі змін в артеріолах: мукоїдне і фібриноїдне набухання, фібриноїдний некроз стінок, дифузна лімфогістіоцитарна інфільтрація, зміни ендотеліоцитів. Назвіть вид запалення в артеріолах:
A. @Гостре імунне запалення
B. Дифузне ексудативне запалення
C. Фібринозне запалення
D. Дифтеритичне запалення
E. Гостре неімунне запалення
6. Експериментальній тварині після попередньої сенсибілізації підшкірно введено дозу антигену. У місці ін'єкції розвинулося фібинозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини і волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного і фібриноїдного набухань, фібриноїдного некрозу. Назвіть відповідну реакцію.
A. @Гіперчутливість негайного типу
B. Гіперчутливість сповільненого типу
C. Реакція трансплантаційного імунітету
D. Нормергічна реакція
E. Гранульоматоз
7. Тваринi, сенсибiлiзованiй туберкулiном, внутрiшньоочеревинно введено туберкулiн. Через 24 години при лапаратомiї виявлено венозну гiперемiю та набряк очеревини. У мазках-вiдбитках з очеревини велика кiлькiсть лiмфоцитiв та моноцитiв. Яке запалення має мiсце у тварини?
A. @Алергiчне
B. Серозне
C. Гнiйне
D. Фiбринозне
E. Асептичне
8. Хворий, 38 років, помер під час нападу бронхіальної астми, що не знімався. При гістологічному дослідженні: в просвіті бронхів виявлено скупчення слизу, в стінці бронхів - багато тучних клітин (лаброцитів), чисельні - в стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез змін у бронхах?
A. Цитотоксичний, цитолітична дія антигенів
B. @Атопія, анафілаксія
C. Імунокомплексний механізм
D. Клітинно обумовлений цитоліз
E. Гранульоматоз
9. У померлого від ядухи чоловіка, який багато років страждав на бронхіальну астму, при гістологічному дослідженні легень виявлено: у просвітах бронхіол і дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвеолярних перегородок, розширення просвітів альвеол. Назвіть механізм розвитку реакції гіперчутливості.
A. Цитотоксична реакція
B. Імунокомплексна реакція
C. @Реагінова реакція
D. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами
E. Гранульоматоз
10. У хворої на бронхіальну астму вірусне інфікування спровокувало астматичний статус зі смертельним наслідком. При гістологічному дослідженні легень виявлено: спазм і набряк бронхіол, в їх стінках - виражена інфільтрація лімфоцитами, еозинофілами й іншими лейкоцитами, а також дегрануляція лаброцитів. Який механізм гіперчутливості лежить в основі даного процесу?
A. @Реагінова реакція гіперчутливості
B. Запальний
C. Аутоіммунний
D. Імунокомплексний
E. Імунообумовлений клітинний цитоліз
11. У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополевого пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану?
A. @IgE
B. IgD
C. IgM
D. Т-лімфоцити
E. IgG
12. Хворому, 39 років, у зв'язку з лікуванням гнійного пульпіту було проведено інфільтраційну анестезію розчином ультракаїну з адреналіном, після чого раптово виникли почервоніння, набряк шкіри, формування пухирів і свербіння. Який тип гіперчутливості має місце?
A. Імунокомплексне пошкодження
B. Цитотоксичний
C. @Анафілактичний
D. Гіперчутливість сповільненого типу
E. Гранульоматозний
13. На гістологічному препараті в сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш вірогідно знайдено в препараті?
A. @Тучні
B. Фібробласти
C. Макрофаги
D. Плазмоцити
E. Адипоцити
14. Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула розміром до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі описаних змін?
A. @Клітинна цитотоксичність
B. Анафілаксія
C. Антитілозалежна цитотоксичність
D. Імунокомплексна цитотоксичність
E. Гранульоматоз
15. 4-річній дитині зроблено реакцію Манту. Через 60 годин після введення в шкіру туберкуліну з'явилося осередкове затвердіння і почервоніння шкіри, діаметром 15 мм, що було розцінене як позитивний тест. Який вид реакції гіперчутливості лежить в основі цього тесту?
A. @Гіперчутливість сповільненого типу
B. Імунокомплекс-опосередкована гіперчутливість
C. Комплемент-опосредованна цитотоксична
D. Гіперчутливість негайного типу
E. Некроз
16. На 8-й день після введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи у пацієнта підвищилася температура тіла до 380С, з’явилися біль у суглобах, висипка, свербіж. У крові - лейкопенія і тромбоцитопенія. Який тип алергічної реакції розвинувся?
A. @Імунокомплексна
B. Анафілактична
C. Цитотоксична
D. Гіперчутливість уповільненого типу
E. Стимулююча
17. При гістологічному дослідженні діагностичної біопсії лівого вушка серця виявлено ревматичну гранульому, яка представлена осередком фібриноїдного некрозу, навколо якого розміщені базофільні макрофаги, лімфоцити, фібробласти і поодинокі плазмоцити. Вкажіть вірогідний тип запальної реакції на імунній основі.
A. Нормергічний тип
B. Гіперчутливість негайного типу
C. Природжений імунодефіцит
D. @Гіперчутливість сповільненого типу
E. Набутий імунодефіцит
18. Хворому на аутоімунний гастрит проведено біопсію слизової шлунка. При дослідженні боптату в слизовій оболонці виявлено лімфоцитарну і макрофагальну інфільтрацію. Це свідчить про розвиток у слизовій оболонці гіперчутливості:
A. І типу (реагінового типу)
B. ІІ типу (антитільної цитотоксичності)
C. ІІІ типу (імунокомплексної цитотоксичності)
D. @ІV типу (клітинної цитотоксичності)
E. V типу (гранульоматозу)
19. 14-річна дівчинка раптово померла після перенесеної гострої респіраторної вірусної інфекції. Під час розтину виявлені: різко збільшені в розмірах тимус, генералізована гіперплазія лімфатичних вузлів, гіперплазовані яєчники. Діагностуйте захворювання.
A. @Тиміко-лімфатичний стан
B. Акцидентальна інволюція тимуса
C. Гіпоплазія тимуса
D. Атрофія тимуса
E. Тимома
20. При розтині померлої від внутрішньоутробної пневмонії новонародженої дитини, виявлено зменшення розмірів і маси вилочкової залози. При мікроскопічному дослідженні в її часточках стерта межа між корковою та мозковою речовиною внаслідок лімфоїдного спустошення обох зон; у мозковій речовині - численні, різних розмірів тільця вилочкової залози (тільця Гассаля), з явищами кератозу і кальцинозу; міжчасточкова сполучна тканина розвинена надмірно. Який з перерахованих патологічних процесів у тимусі найбільш вірогідний?
A. @Акцидентальна інволюція тимуса
B. Атрофія
C. Гіпотрофія
D. Аплазія
E. Тимомегалія
21. При дослідженні тимуса дитини, 5 років, яка померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 гр. При гістологічному дослідженні в тимусі визначається зменшення часточок залози, значне зниження кількості лімфоцитів з колапсом строми, інверсія шарів, кістоподібне збільшення тілець Гассаля. Який з перерахованих діагнозів вірогідний?
A. Агненезія тимуса
B. Тимомегалія
C. Гіпоплазія тимуса
D. Дисплазія тимуса
E. @Акцидентальна інволюція
22. У дитини, 2 років, - множинні порушення розвитку кісток лицьового відділу черепа. Причиною смерті став сепсис, який розвинувся на тлі бронхопневмонії. У крові вміст імуноглобулінів в межах фізіологічної норми. На розтині встановлено відсутність тимуса. Назвіть захворювання, що привело до розвитку сепсису.
A. Синдром комбінованого імунодефіциту
B. Вторинний імунодефіцитний синдром
C. Гострий лімфолейкоз
D. @Синдром недостатності клітинного імунітету
E. Синдром хронічної інтоксикації
23. При розтині дитини, 6 міс., померлої від сепсису, виявлено відсутність вилочкової залози, зменшення розмірів і маси селезінки. При мікроскопічному дослідженні селезінки: відсутність периартеріальних Т-залежних зон фолікулів зі спустошенням червоної пульпи; у лімфатичних вузлах – відсутність паракортикальної зони, яка в основному представлена Т-лімфоцитами. В-зони в периферичних імунних органах розвинені нормально. Який патологічний процес має місце?
A. Синдром Гланцмана-Рінкера (недостатність клітинного і гуморального імунітету)
B. Синдром Брутона (недостатність гуморального імунітету)
C. Акцидентальная інволюція тимуса
D. @Синдром Ді-Джорджі (недостатність клітинного імунітету)
E. ВІЛ-інфекція
24. При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною групою крові визначено високий рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого їй був підшитий шкірний клапоть її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні клапоть відторгнувся, мікроскопічно в ньому знайдені: порушення кровообігу, набряк, клітинна інфільтрація в основному лімфоцитами, нейтрофілами і макрофагами. Який з перерахованих патологічних процесів найбільш вірогідний?
A. Реакція гіперчутливості негайного типу
B. @Трансплантаційний імунітет
C. Реакція гіперчутливості сповільненого типу
D. Гранульоматозне запалення
E. Інтерстиціальне запалення
25. При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлено дифузну інфільтрацію строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті?
A. @Імунне відторгнення
B. Гломерулонефрит
C. Ішемічне пошкодження нирки
D. Тубулонекроз
E. Пієлонефрит

ПОРУШЕННЯ КРОВОБІГУ 1

1. Після перенесеної психічної травми у пацієнтки періодично відбувається підвищення артеріального тиску, що супроводжується головним болем, серцебиттям, загальною слабкістю. Який механізм лежить в основі?
A. @Підвищення тонусу артеріол
B. Збільшення маси циркулюючої крові
C. Зниження хвилинного об’єму крові
D. Тахікардія
E. Веноконстрикція
2. Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання екзаменаційного білету, що супроводжувалося почервонінням шкіри обличчя, відчуттям жару і невпевненістю поведінки. Який вид артеріальної гіперемії розвинувся у даному випадку?
A. @Нейротонічна
B. Нейропаралітична
C. Метаболічна
D. Патологічна
E. Постішемічна
3. У чоловіка, 46 років, після емоційної реакції, викликаної гнівом, виник напад загрудинного болю. На ЕКГ були встановлені ознаки порушення коронарного кровообігу. Який вид порушень міг обумовити ці явища?
A. Венозний стаз
B. Артеріальна гіперемія
C. Істинний стаз
D. Венозна гіперемія
E. @Ангіоспастична ішемія
4. При закупорці магістральної артерії верхньої кінцівки тромбом, спостерігається почервоніння шкіри вище місця обтурації. Назвіть вид артеріальної гіперемії, яка виникає при затрудненні кровотоку по магістральній артерії.
A. Вакатна
B. Запальна
C. @Колатеральна
D. Післяанемічна
E. Ангіоневротична
5. У хворого порушення периферичного кровообігу, основою якого є обмеження припливу артеріальної крові. При цьому має місце зниження місцевої температури, шкіра даної ділянки бліда. Це зумовлене:
A. Лімфостазом
B. @Ішемією
C. Артеріальною гіперемією
D. Сладж - феноменом
E. Венозною гіперемією
6. Хворомий, якому швидко видалили близько 10 літрів асцитичної рідини з черевної порожнини, раптом знепритомнів. Ваш діагноз:
А. Тромбоз церебральних вен
B. Тромбоз церебральних артерій
С. Крововилив у головний мозок
D. Вакатна гіперемія
E. @Недокрів’я головного мозку
7. Під час емоційно напруженої роботи раптово помер молодий чоловік. На розтині виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно – зниження вмісту глікогену. Електронно мікроскопічно – деструкція мітохондрій, контрактури міофібрил. Вкажіть імовірний розлад кровообігу?
A. @Гостра ішемія
B. Хронічна ішемія
C. Вакатна артеріальна гіперемія
D. Гостра венозна гіперемія
E. Ангіоневротична артеріальна гіперемія
8. При короткочасній ішемії міокарда (до 10 хвилин) спостерігаються оборотні пошкодження кардіоміоцитів внаслідок іонного дисбалансу в них. Назвіть зміни, які при цьому не спостерігаються в кардіоміоцитах.
A. Порушення внутрішньо-клітинного розподілу іонів натрію та кальцію
B. Втрата іонів калію
C. Збільшення іонів кальцію
D. @Накопичення іонів калію
E. Збільшення іонів натрію
9. У хворого, 75 рокiв, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсiї виявленi: тромбоз правої середньої мозкової артерiї, великий осередок неправильної форми сiрого кашоподiбного розм’якшення мозкової тканини. Який патологiчний процес розвинувся в спинному мозку?
A. @Iшемiчний інфаркт
B. Геморагiчний інфаркт
C. Гума мозку
D. Кіста мозку
E. Гематома
10. У хворого з защемленою килою під час операції у мішку кили виявлено багряно-синюшного кольору петлю кишки з тьмяною серозною оболонкою. Вкажіть вид розладу кровообігу:
А. Місцеве венозне повнокров'я
B. Місцеве артеріальне повнокров'я
С. Компресійна ішемія
D. Обтураційна ішемія
E. @Геморагічний інфаркт кишки
11. На секції в лівій легені виявлено ділянку щільної тканини червоного кольору. Ділянка має форму конуса, чітко відмежована від здорової тканини, основою обернена до плеври. Тканина на розрізі зерниста, темно-червона. Ваш діагноз:
A. Геморагічний інфаркт
B. Абсцес легені
C. Гангрена легені
D. Первинний туберкульозний афект
E. Крупозна пневмонія
12. Жінку, 68 років, яка страждає на атеросклероз, госпіталізовано до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?
A. @Геморагічний інфаркт
B. Ішемія ангіоспастична
C. Стаз
D. Ішемія компресійна
E. -
13. У хворого на цироз печінки після видалення з черевної порожнини 10 літрів асцитичної рідини розвинувся колапс і гіперемія очеревини. Визначте вид артеріальної гіперемії.
А. Колатеральна
B. @Гіперемія після анемії
С. Вакатна
D. Запальна
E. В результаті шунтування крові
14. Під час гри у волейбол спортсмен після стрибка приземлився на зовнішній край стопи. Виник гострий біль у гомілковостопному суглобі, активні рухи в ньому обмежені, пасивні - в повному обсязі, але болючі. Потім розвинулася припухлість в області зовнішньої щиколотки, шкіра почервоніла, стала теплішою на дотик. Який вид розладу периферичного кровообігу розвинувся?
A. Стазі
B. Емболія
C. Тромбоз
D. Венозна гіперемія
E. @Артеріальная гіперемія
15. Чоловіку з переломом плечової кістки було накладено гіпсову пов'язку. Через 2 години кисть і видима частина передпліччя стала синюшною, холодною на дотик, набряклою. Ваш діагноз:
А. Місцеве недокрів'я
B. Місцеве артеріальне повнокров'я
С. @Місцеве венозне повнокров'я
D. Стаз
E. Тромбоз
16. На розтинi виявлено збiльшену печiнку строкатого вигляду, з малюнком мускатного горiха на розрiзi. У просвiтi печiнкових вен знайденi пристiнковi тромби. Назвiть вид порушення кровообiгу в печiнцi.
A. Загальне венозне повнокров'я
B. Кровотеча
C. Недокрiв'я
D. @Мiсцеве венозне повнокров'я
E. Крововилив
17. На розтині померлого, що хворів на ваду серця, виявлено збільшену печінку строкатого вигляду, з малюнком мускатного горіха на розрізі. Назвіть вид порушення кровообігу.
A. Загальне артеріальне повнокров'я
B. @Загальне венозне повнокров'я
C. Недокрів'я
D. Крововилив
E. Кровотеча
18. На розтині померлого, 48 років, який страждав на хронічну серцеву недостатність, виявлено збільшену печінку строкатого вигляду, з малюнком мускатного горіха на розрізі. Назвіть вид порушення кровообігу:
A. @Загальне венозне повнокров'я
B. Загальне артеріальне повнокров'я
C. Недокрів'я
D. Крововилив
E. Кровотеча
19. Чоловік, 50 років, хворів на ішемічну хворобу серця, помер від лівошлуночкової недостатності. При розтині виявлено: набряк легень, повнокров’я печінки та нирок, дрібнокрапельні крововиливи у серозних та слизових оболонках. Ваш діагноз:
A. Артеріальна гіперемія
B. @Гостре загальнне венозне повнокров’я
C. Хронічне загальне венозне повнокров’я
D. Гостре недокрів’я
E. Хронічне недокрів’я
20. Чоловік, 44 років, з інфарктом міокарда помер від лівошлуночкової недостатності. На аутопсії: набряк легень, дрібні крововиливи в серозних і слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні і некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи і осередки некрозу. Вкажіть вид порушення кровообігу:
A. Хронічне недокрів'я
B. Хронічне загальне венозне повнокров'я
C. Гостре недокрів'я
D. Артеріальна гіперемія
E. @Гостре загальне венозне повнокров'я
21. На 3 добу у хворої, 62 років, з гострим повторним інфарктом міокарда передньо-бокової стінки лівого шлуночка, з’явилася різко виражена задуха, кашель з виділенням великої кількості пінистої мокроти, ціаноз обличчя. Хвора померла на фоні прогресуючої серцевої недостатності. На розтині виявлено великі, важкі легені, сіро-рожевого кольору. З поверхні розрізу стікає світла піниста рідина. Який патологічний процес обумовив смерть?
A. @Набряк
B. Інфаркт
C. Пневмосклероз
D. Пневмонія
E. Гідроторакс
22. На розтині померлого виявлено, що печінка збільшена, щільна, краї закруглені, на розрізі тканина жовтувато-коричневого кольору з темно-червоними крапками та смужками, що нагадує малюнок мускатного горіха. Який процес лежить в основі таких змін печінки?
A. Хронічна кровотеча
B. Гостре венозне повнокров'я
C. Артеріальне повнокров’я
D. @Хронічне венозне повнокров’я
E. Артеріальне недокрів’я
23. Хворий, 68 років, який страждав на цукровий діабет та переніс інфаркт міокарда, помер при явищах прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині – ціанотична індурація селезінки та нирок, бура індурація легень та мускатна печінка. Який вид порушення кровообігу обумовив зміни внутрішніх органів?
A. Загальна артеріальна гіперемія після анемії
B. Загальна гостра венозна гіперемія
C. @Загальна хронічна венозна гіперемія
D. Артеріальна ішемія в результаті перерозподілу крові
E. Місцева хронічна венозна гіперемія
24. При розтині тіла померлого, 73 років, який тривало хворів на ішемічну хворобу серця, виявлено: «мускатну» печінку, буру індурацію легень, ціанотичну індурацію нирок і селезінки. Вкажіть, який з видів порушення кровообігу призвів до таких наслідків?
A. Гостре загальне венозне повнокров'я
B. Артеріальна гіперемія
C. Гостре недокрів'я
D. @Хронічне загальне венозне повнокров'я
E. Хронічне недокрів'я
25. При розтинi тiла померлого чоловiка, 73 рокiв, який тривало страждав на iшемiчну хворобу серця з серцевою недостатнiстю, знайдено: ”мускатна” печiнка, бура iндурацiя легень, цiанотична iндурацiя нирок та селезiнки. Який з видiв порушення кровообiгу найбiльш iмовiрний?
A. @Хронiчне загальне венозне повнокров’я
B. Артерiальна гіперемія
C. Гостре загальне венозне повнокров’я
D. Гостре недокрів’я
E. Хронiчне недокрів’я
26. При розтині померлого, 69 років, який тривало страждав на ІХС з серцевою недостатністю, виявлено: “мускатна” печінка, бура індурація легень, ціанотична індурація нирок та селезінки. Вкажіть, який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?
A. Гостре недокрів’я
B. Артеріальна гіперемія
C. Гостре загальнне венозне повнокров’я
D. @Хронічне загальне венозне повнокров’я
E. Хронічне недокрів’я
27. На розтині померлого виявлено: печінка збільшена, щільна, краї закруглені, на розрізі тканина жовтувато-коричневого кольору з темно-червоними крапками і смужками, що нагадує малюнок мускатного горіха. Який патологічний процес лежить в основі таких змін печінки?
А. Артеріальне повнокров'я
B. Гостре венозне повнокров'я
С. @Хронічне венозне повнокров'я
D. Артеріальне недокрів'я
E. Хронічна кровотеча
28. У хворого на алкогольний цироз печінки зі скаргами на загальну слабкість, задишку виявлено: зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої черевної стінки, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?
A. Недостатність правого шлуночка серця
B. Тотальна серцева недостатність
C. Недостатність лівого шлуночка серця
D. Колапс
E. @Синдром портальної гіпертензії
29. При розтині померлого, 43 років, який страждав на ІХС з розвитком інфаркту міокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Які зміни могли зумовити набряк легень?
A. Ішемія малого кола
B. Гостре загальне недокрів'я
C. Гостра правошлуночкова недостатність
D. @Гостра лівошлуночкова недостатність
E. Стаз крові
30. У хворого, який страждав на ревматизм, виявлено стеноз мітрального клапана. Смерть настала від серцево-легеневої недостатності. На розтині виявлено буру індурацію легень. Назвіть вид порушення кровообігу при цих змінах в легенях.
A. Хронічна правошлуночкова недостатність
B. @Хронічна лівошлуночкова недостатність
C. Гостра лівошлуночкова недостатність
D. Гостра правошлуночкова недостатність
E. Портальна гіпертензія
31. Чоловік, 52 років, помер від хронічної серцевої недостатності в результаті ревматичної вади серця. На розтині: легені бурого кольору, збільшені в розмірах, щільні. Як називаються такі зміни в легенях?
А. Хронічна емфізема
B. Мускатні легені
С. Стільникові легені
D. Хронічний бронхіт
E. @Бура індурація легень
32. Молодий чоловік з дитинства страждає на ревматизм, клінічно діагностовано стеноз мітрального клапана. Останніми роками - часті епізоди серцево-судинної недостатності, майже постійний кашель з іржавим мокротинням. Назвіть можливі зміни в легенях?
А. Пневмосклероз
B. Емфізема легень
С. Ателектаз легень
D. @Буре ущільнення легень
E. Бронхоектази
33. На розтині легені щільні, коричневого кольору за рахунок відкладання ендогенного пігменту. Відомо, що за життя у хворого спостерігався хронічний венозний застій у малому колі кровообігу. Який патологічний процес викликав таку картину?
A. Меланоз
B. Жовтяниця
C. @Гемосидероз
D. Порфірія
E. Кальциноз
34. Утворення "клітин серцевих вад" є проявом цитофізіологічної активності клітин за типом:
A. Резорбції
B. Макропіноцитозу
C. Апоптозу
D. @Фагоцитозу
E. Мікропіноцитозу
35. Чоловік, 63 років, страждав на емфізему легень, помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині виявлено: мускатний цироз печінки, ціанотична індурація нирок і селезінки, асцит, набряки нижніх кінцівок. Для якого типу серцевої недостатності характерні дані зміни?
A. Загальна серцева недостатність
B. Гостра лівошлуночкова недостатність
C. Гостра правошлуночкова недостатність
D. @Хронічна правошлуночкова недостатність
E. Хронічна лівошлуночкова недостатність
36. Хворий помер при явищах серцево-судинної недостатності. Результати розтину: постінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилатація його порожнин, особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладкою поверхнею, на розрізі - повнокровна, з темно-червоним крапом на буруватому фоні поверхні тканини. Гістологічно: повнокров'я центральних відділів часточок; у периферичних відділах, навколо портальних трактів, гепатоцити в стані жирової дистрофії. Як називаються описані зміни печінки?
A. Цироз печінки
B. Псевдомускатна печінка
C. Амілоїдоз
D. @Мускатна печінка (хронічне венозне повнокров'я)
E. Стеатоз печінки
37. При гістологічному дослідженні печінки виявлено: венозне повнокров'я центру часточок, дистрофія і атрофія гепатоцитів в осередках венозного застою, жирова дистрофія гепатоцитів по периферії часточок з наявністю розростання сполучної тканини в місцях атрофії гепатоцитів. Про який патологічний процес йдеться?
A. Жировий гепатоз
B. Біліарний цироз печінки
C. @Мускатна печінка з передциротичними явищами
D. Гепатит
E. Токсична дистрофія печінки
38. Хворий, 63 років, який страждав на ішемічну хворобу серця і переніс повторний інфаркт міокарда, помер від прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині виявлено: збільшену щільну селезінку, темно-вишневого кольору на розрізі. При мікроскопічному дослідженні органа встановлено склероз пульпи і атрофія фолікулів. Яким терміном визначають зміни селезінки?
A. Порфірова селезінка
B. “Сагова селезінка”
C. “Сальна селезінка”
D. @Ціанотична індурація селезінки
E. Септична селезінка
39. У хворого з варикозним розширенням вен пiд час огляду нижнiх кiнцiвок виявляється: цiаноз, пастознiсть, зниження температури шкiри, поодинокi петехiї. Який розлад гемодинамiки має мiсце у хворого?
A. @Венозна гіперемія
B. Компресiйна ішемія
C. Обтурацiйна ішемія
D. Тромбоемболiя
E. Артерiальна гiперемiя
40. У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпертензія та правошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?
A. Зменшення осмотичного тиску крові
B. Збільшення онкотичного тиску тканин
C. Зменшення онкотичного тиску крові
D. @Збільшення гідростатичного тиску у венах
E. Збільшення проникності стінок судин
41. На розтині тіла чоловіка, який помер від раку шлунка, виявлено множинні метастази в печінку, лімфатичні вузли, карциноматоз очеревини. Встановлено кахексію, анасарку, гідроторакс, гідроперикард, асцит. Визначити характер набряків:
A. Запальні
B. Застійні
C. @Дистрофічні
D. Серцеві
E. Ниркові
42. Хвора, 75 років, з тривалим флеботромбозом (близько 10 років) звернулась зі скаргами на значні набряки нижніх кінцівок. При огляді стоп та гомілок вони збільшені в об’ємі, шкіра їх суха, напружена. Назвіть вид набряку:
A. @Застійні
B. Запальні
C. Ниркові
D. Дистрофічні
E. Серцеві
43. У хворого з нефротичним синдромом спостерігаються масивні набряки обличчя та кінцівок. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку набряків?
A. @Зниження онкотичного тиску крові
B. Підвищення судинної проникності
C. Підвищення гідродинамічного тиску крові
D. Лімфостаз
E. Підвищення лімфовідтоку
44. У хворого з церебральною формою перебiгу хронiчної малярiї спостерiгається коматозний стан. Вкажiть, з чим пов'язаний його розвиток?
A. Депонуванням збудника малярiї в капiлярах
B. Виникненням тромбозу судин мозку
C. Розвитком загальної анемiї
D. Масивним крововиливом у тканину мозку
E. @Зі стазом еритроцитiв у капiлярних структурах мозку

ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ 2

1. У 68 рiчної жiнки, внаслiдок стенозуючого атеросклерозу вiнцевих артерій, розвинувся гострий iнфаркт мiокарда. Пiд час секцiї виявлено: в просвiтi передньої мiжшлуночкової гiлки лiвої коронарної артерiї - крихкi сiро-жовтi маси, що нагадують атероматозний детрит i повнiстю обтурують просвiт судини, в товщi передньої та бiчної стiнок лiвого шлуночка - трансмуральну дiлянку неправильної форми, сiро-жовтого забарвлення, по периферiї оточену геморагiчним вiнцем. Дiагностуйте причину iнфаркту.
A. Ретроградна емболія
B. Жирова емболія
C. @Тромбоз
D. Тканинна емболія
E. Емболiя стороннiми тiлами
2. При розтині померлого від набряку легень у міокарді виявлено великий осередок жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії – свіжий тромб. Уточніть діагноз:
A. @Інфаркт міокарда
B. Кардіосклероз
C. Міокардит
D. Амілоїдоз
E. Кардіоміопатія
3. Назвіть вид інфаркту за макроскопічними ознаками, який найчастіше зустрічається в міокарді.
A. Геморагічний
B. @Білий з геморагічним вінчиком
C. Білий
D. Змішаний
E. Червоний
4. У померлого, 75 років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії у правій тім'яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено осередок неправильної форми, дряблої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна причина розвитку цього процесу?
A. @Тромбоз правої середньої мозкової артерії
B. Тромбоз правої передньої мозкової артерії
C. Тромбоз правої задньої мозкової артерії
D. Тромбоз судини м'якої мозкової оболонки
E. Тромбоз базилярної артерії
5. При розтині померлого, хворого на атеросклероз, у головному мозку виявлено тромбоз гілки внутрішньої сонної артерії та сірого кольору осередок вологого розм'якшення тканини. Який патологічний процес виявлено в головному мозку?
A. @Ішемічний інфаркт
B. Геморагічна інфільтрація
C. Гематома
D. Енцефаліт
E. Пухлина мозку
6. У хворого на атеросклероз та гіпертонічну хворобу, 72 років, виникла гостра ішемія в басейні правої середньо-мозкової артерії. Через 3 доби хворий помер. На розтині в головному мозку виявлені набряк та набрякання, в ділянці підкоркових вузлів правої півкулі - осередок розм’якшення мозку сіро-червоного кольору, неправильної форми, розмірами 4х4х3 см. Патологічний процес у головному мозку, що обумовив смерть:
A. @Білий інфаркт з геморагічним просоченням
B. Гематома
C. Абсцес
D. Червоний (геморагічний) інфаркт
E. Білий (ішемічний) інфаркт
7. Хворому з тромбофлебітом правої нижньої кінцівки проведено оперативне лікування гомілкових вен. При дослідженні післяопераційного матеріалу виявлені тромби, що закупорюють просвіти судин, мікроскопічно в тромботичних масах виявлені фібрин, поодинокі лейкоцити та велика кількість еритроцитів. Назвати вид тромбу:
A. Змішаний
B. @Обтуруючий червоний
C. Обтуруючий білий
D. Пристінковий білий
E. Пристінковий червоний
8. У патоморфологiчну лабораторiю надiслано сполучну тканину з крупною артерiальною судиною, у просвiтi якої - сiруватого кольору суха кришковата маса, щiльно з'єднана зі стiнкою судини. При гiстологiчному дослiдженнi виявлено: в артерiальнiй судинi - маса облiтеруючого характеру, яка мiстить у собi фiбрин, тромбоцити, малу кiлькiсть еритроцитiв з переважною кiлькiстю лейкоцитiв з явищем початкової органiзацiї. Рiзновид якого процесу спостерiгаеться в просвiтi артерiальной судини?
A. Тромбоембол
B. Облітеруючий гiалiновий тромб
C. @Облiтеруючий бiлий тромб
D. Згорток кровi
E. Сполучна тканина
9. При мікроскопічному дослідженні згортка крові, який було виявлено в просвіті стегнової артерії, патологоанатом побачив нерівномірне розташування фібрину і зруйновані формені елементи крові, зв'язок з інтимою і повне закриття просвіту судини. Що це?
A. Тромбоембол
B. Посмертний згусток крові
C. @Змішаний тромб
D. Гіаліновий тромб
E. Червоний тромб
10. У померлого, 78 років, який впродовж 30 років страждав на цукровий діабет, на розтині встановлено: виразковий атеросклероз аорти з аневризмою у черевному відділі діаметром 10 см, що нагадує форму мішка, порожнина якої виповнена тромботичними масами. Визначити вид тромбу:
A. Пристінковий
B. Кулеподібний
C. Обтураційний
D. @Дилатаційний
E. Тромб-вершник
11. При мікроскопічному дослідженні пупкової вени новонародженого, померлого від інтоксикації: стінка судини - з дифузною запальною інфільтрацією, у просвіті її – обтуруючий тромб з великою кількістю нейтрофільних лейкоцитів з явищами каріорексису та колоніями бактерій. Який з наслідків тромбозу найбільш вірогідний?
A. Асептичний лізис
B. @Септичний лізис
C. Організація та каналізація тромбу
D. Перетворення на тромбоембол
E. Петрифікація тромбу
12. Хворий, 55 років, якого було прооперовано з приводу гострого апендициту, на 5 добу, піднявшись з ліжка, відчув недостатність повітря, різкий ціаноз обличчя, втратив свідомість. Реанімаційні заходи не дали результату і хворий помер. На розтині виявлено тромбоемболію легеневого стовбура. Що є джерелом тромбоемболії?
A. Тромбоз у лівому шлуночці серця
B. Тромбоз ворітної вени
C. Тромбоз брижової артерії
D. @Тромбоз вен нижніх кінцівок
E. Кулеподібний тромб передсердя
13. Хворого на атеросклероз, 65 рокiв, госпiталiзовано до хiрургiчного вiддiлення з приводу розлитого гнiйного перитонiту. Пiд час операцiї дiагностовано тромбоз брижових артерiй. Яка найбiльш iмовiрна причина перитонiту?
A. @Геморагiчний інфаркт
B. Iшемiя ангiоспастична
C. Iшемiчний інфаркт
D. Стаз
E. Компресiйна ішемiя
14. Хворий, 75 рокiв, був оперований з приводу раку передмiхурової залози, помер раптово на 4-ту добу пiсля оперативного втручання. При розтинi тiла померлого у просвiтах головного стовбура i бiфуркацiї легеневої артерiї були виявленi i легко видаленi крихкi маси темно-червоного кольору з тьмяною поверхнею. Такi ж маси знаходились у порожнинi правого шлуночка серця. Який рiзновид порушення кровообiгу призвiв до раптової смертi хворого?
A. @Тромбоемболiя легеневої артерiї
B. Тканинна емболiя
C. Тромбоз легеневої артерiї
D. Iнфаркт мiокарда
E. Парадоксальна емболiя
15. У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникли: задишка, різкий біль у грудях, ціаноз, набухання шийних вен. Яке найбільш імовірне порушення кровообігу виникло у хворого?
A. @Тромбоемболія легеневої артерії
B. Тромбоемболія вінцевих судин
C. Тромбоемболія судин головного мозку
D. Тромбоемболія мезентеріальних судин
E. Тромбоемболія ворітної вени
16. У хворого, 72 років, який страждав на тромбофлебіт глибоких вен гомілок, раптово виник біль за грудниною, задуха, ціаноз обличчя і він помер. На розтині: в правому шлуночці і основному стовбурі легеневої артерії виявлені щільні тромбоемболи, сіро-червоного кольору, з нерівною поверхнею. Причина смерті хворого:
A. Хронічне венозне повнокров'я
B. Гостре венозне повнокров'я
C. Больовий шок
D. Тромбоемболія легеневих артерій
E. @Пульмокоронарний рефлекс
17. У хворої, 65 років, яка страждала на тромбофлебіт глибоких вен гомілки, в поліклініці, в черзі на прийом до лікаря, раптово настала смерть. На розтині трупа в загальному стовбурі та біфуркації легеневої артерії знайдені вільно лежачі червоні пухкі маси з тьмяною, гофрованою поверхнею. Який патологічний процес у легеневій артерії виявив патологоанатом?
A. Тканинну емболію
B. @Тромбоемболію
C. Тромбоз
D. Жирову емболію
E. Емболію сторонніми тілами
18. При розтині тіла чоловіка, 63 років, який помер від раптової зупинки серця, встановлено, що можливим механізмом смерті є пульмокоронарний рефлекс. Який процес є причиною його виникнення?
A. Жирова емболія
B. @Тромбоемболія основного стовбура легеневої артерії
C. Тромбоз системи легеневих мікросудин
D. Повітряна емболія
E. Тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії
19. При розтині померлого від раптової зупинки серця, 63 років, встановлено, що можливим механізмом смерті є пульмокоронарний рефлекс. Який патологічний процес є причиною його виникнення?
A. Жирова емболія
B. Тромбоз системи легеневих мікросудин
C. Повітряна емболія
D. @Тромбоемболія truncus pulmonalae
E. Тромбемболія arterie pulmonalae
20. У жiнки, 30 рокiв, з гiпернефроїдним раком правої нирки з проростанням пухлини у ниркову вену пiд час операцiї нефректомiї, настала раптова зупинка серця. При аутопсiї в порожнинi правого шлуночка виявлено пухлинний ембол великих розмiрiв. Вкажiть який з вказаних факторiв мав провiдне патогенетичне значення у розвитку раптової смертi.
A. Спазм вiнцевих артерiй
B. Спазм бронхiального дерева
C. Великi розмiри ембола
D. @Пульмокоронарний рефлекс
E. Спазм гiлок легеневої артерiї
21. У хворого з тромбофлебiтом нижнiх кiнцiвок раптово пiсля навантаження виникли задишка, рiзкий бiль у грудях, цiаноз, набухання шийних вен. Яке найбiльш iмовiрне порушення кровообiгу виникло у хворого?
A. @Тромбоемболiя легеневої артерії
B. Тромбоемболiя вiнцевих судин
C. Тромбоемболiя судин головного мозку
D. Тромбоемболiя мезентерiальних судин
E. Тромбоемболiя ворiтної вени
22. На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень - бурого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який процес іде мова:
A. Застійний тромбоз судин легеневої артерії
B. Жирова емболія судин легеневої артерії
C. Тканинна емболія судин легеневої артерії
D. @Тромбоемболія судин легеневої артерії
E. Геморагічна бронхопневмонія
23. У хворого, який страждав на гнійний отит і тромбоз сигмоподібного синуса твердої мозкової оболонки, відрив частини тромбу може загрожувати розвитком:
A. @Тромбоемболії гілок легеневої артерії
B. Тромбоемболії судин головного мозку
C. Розвитком сірого розм'якшення мозку
D. Тромбоемболії судин сітчастої оболонки ока і розвитком сліпоти
E. Тромбоемболії коронарних артерій
A. Місцевого недокрів'я
24. Чоловік помер після абдомінальної операції. На розтині у венах малого таза були виявлені численні тромби. Клінічно був зафіксований пульмокоронарний рефлекс. Де слід шукати тромбоемболи?
А. Портальна вена
B. @Легеневий стовбур
С. Лівий шлуночок серця
D. Головний мозок
E. Вени нижніх кінцівок
25. У хворого, 27 років, з політравмою (закрита травма грудної клітини, закритий перелом правого стегна) через дві години після проведення скелетного витягнення різко погіршився стан і, на фоні гострої легенево- серцевої недостатності, настала смерть. При гістологічному дослідженні кровоносних судин легень та головного мозку померлого, при забарвленні Суданом ІІІ, виявлені краплі помаранчевого кольору, які закупорюють просвіт судин. Яке ускладнення політравми розвинулося у хворого?
A. @Жирова емболія
B. Газова емболія
C. Мікробна емболія
D. Тромбоемболія
E. Повітряна емболія
26. У хворого, 31 років, з діагнозом: «Перелом правого стегна з великою кількістю уламків», на 3 добу від одержання травми з’явилися скарги на біль у грудній порожнині, утруднене дихання. Через добу на фоні прогресуючої серцево-дихальної недостатності настала смерть. При гістологічному дослідженні у кровоносних судинах легень та головного мозку виявлені суданофільні краплини оранжевого кольору, які повністю перекривали просвіти судин мікроциркуляторного русла. З яким ускладненням пов’язана смерть хворого?
A. Медикаментозною емболією
B. Газовою емболією
C. @Жировою емболією
D. Мікробною емболією
E. Тромбоемболією
27. Хворий, 63 років, помер від гострої легенево-серцевої недостатності. Під час розтину було запідозрено жирову емболію легеневої артерії. Який метод забарвлення мікропрепаратів потрібно застосувати для підтвердження діагнозу?
А. Гематоксилін-еозін
B. Пікрофуксин
С. @Судан III
D. Конго-рот
E. Метиленовий синій
28. Під час дорожньо-транспортної пригоди водій отримав поранення в шию розбитим склом. Кровотеча була невелика, але через декілька хвилин потерпілий помер при явищах гострої ядухи. При розтині серця померлого у заповненій водою порожнині перикарда виділяються пухирці. Вкажіть імовіриний патологічний процес.
A. @Повітряна емболія
B. Газова емболія
C. Жирова емболія
D. Тромбоемболія
E. Емболія чужорідними тілами
29. У хворого після відкритого перелому ключиці раптово настала смерть. На розтині в правому шлуночці серця і легеневих артеріях виявлено пінисту кров. Що стало причиною смерті?
A. Жирова емболія
B. Бактеріальна емболія
C. Кровотеча
D. Тканинна емболія
E. @Повітряна емболія
30. До лікарні потрапив хворий з пораненням яремної вени. При обстеженні встановлено зниження артеріального тиску, збільшення центрального венозного тиску, ціаноз. Яке порушення периферичного кровообігу виникло у хворого?
A. Емболія портальної вени
B. Тромбоемболія
C. Ішемія
D. Емболія малого кола кровообігу
E. @Емболія великого кола кровообігу
31. Чоловік з кесонною хворобою помер з ознаками гострих порушень мозкового кровообігу в басейні а. meningea media лівої півкулі головного мозку. На розтині виявлено осередок сірого розм'якшення мозку в зазначеній ділянці розмірами 6х7х3,4 см. Що спричинило смерть людини?
A. @Газова емболiя
B. Жирова емболiя
C. Тромбоз
D. Тромбоемболiя
E. Атеросклероз судин
32. У льотчика, який загинув внаслідок розгерметизації кабіни літака, при розтині були виявлені: добре виражене трупне задубіння, емфізема підшкірної клітковини тулуба та обличчя; у легенях спостерігався набряк та периваскулярні крововиливи, у венах - піниста та рідка кров. При гістологічному дослідженні внутрішніх органів у судинах виявлено велику кількість пухирців, у печінці - жирова дистрофія; в головному і спинному мозку - множинні дрібні ішемічні осередки сірого розм'якшення. Вкажіть найбільш ймовірну причину таких змін.
A. Повітряна емболія
B. Тромбоемболія
C. Тканинна емболія
D. Жирова емболі
E. @Газова емболія
33. Робітник ртутного комбінату звернувся до лікаря зі скаргами на слабкість, зниження працездатності, млявість. Об’єктивно: пожовтіння шкіри та слизових оболонок, окремі діапедезні крововиливи. В біоптаті печінки - виражені дистрофічні зміни гепатоцитів, дрібні крововиливи та окремі гемосидеробласти. Назвати механізм крововиливів:
A. Роз’їдання стінки протеолітичними ферментами
B. Розрив стінки судини
C. Підвищення проникності артерій середнього калібру
D. Підвищення проникності вен середнього калібру
E. @Підвищення проникності судин мікроциркуляторного русла
34. Хворого, 40 років, який страждає на хронічну виразкову хворобу шлунка, госпіталізовано зі скаргами на гострий біль в епігастральній ділянці, одноразову блювоту у вигляді “кавової гущі”. В стаціонарі зареєстровано мелену. Назвати патологічний процес, що обумовив дані симптоми захворювання:
А. Гематома
В. Геморагічна інфільтрація
С. Внутрішня кровотеча
D. Геморагічний синдром
Е. @Зовнішня кровотеча
35. На розтині померлого в правій півкулі головного мозку виявлено порожнину неправильної форми 4х2,5см, заповнену червоними згустками крові і розм'якшеною тканиною мозку. Назвіть відповідну патологію головного мозку.
А. Кіста
B. Геморагічне просочення
С. Ішемічний інфаркт
D. @Гематома
E. Абсцес
36. У хворого похилого віку виникло гостре порушення мозкового кровообігу з коматозним станом і смертельним наслідком. При розтині в правій півкулі головного мозку виявлено велику порожнину, заповнену кров'ю. Яки патологічний процес виявлено в головному мозку?
A. Інфаркт мозку
B. Геморагічну інфільтрацію
C. @Гематому
D. Діапедезний крововилив
E. Пухлину мозку
37. При розтині померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлено порожнину, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?
A. @Гематома
B. Діапедезні крововиливи
C. Ішемічний інфаркт
D. Плазморагії
E. Абсцес
38. Хворий, 35 років, поступив у лікарню зі скаргами на багаторазову блювоту, пронос, падіння артеріального тиску, серцебиття. Свій стан пов'язує з прийомом недоброякісної їжі. Дослідження показало інфікування сальмонелами. В аналізі крові - збільшення числа еритроцитів в одиниці об'єму. Вкажіть розлад кровообігу:
A. @Згущення крові
B. Гемоліз еритроцитів і компенсаторне посилення гемопоезу
C. Загальне артеріальне повнокров'я
D. Поліцитемія
E. Гіперхромна анемія
39. При аутопсiї померлої вiд полiорганної недостатностi, виявленi численнi згортки кровi в мiкросудинах легень, головного мозку нирок, печiнки, наднирникiв, а також осередковi геморагiї в слизових i серозних оболонках органiв. Який процес виявлено в даному випадку?
A. Дисемiнований тромбоз
B. @Дисемiноване внутрiшньосудинне згортання кровi
C. Дисемiнований стаз
D. Дисемiноване гостре недокрiв'я
E. Дисемiнований садж-феномен
40. Хворого, 30 років, госпіталізовано до інфекційного відділення у тяжкому стані з гектичною температурою, болем у горлі, інтоксикацією. Смерть настала на третю добу на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності, що супроводжувалася симптомами шлунково-кишкової кровотечі, діапедезними крововиливами у шкіру. На розтині виявлено: субарахноїдальні крововиливи. Гістологічно у внутрішніх органах – фокуси некрозів та крововиливів, стаз та тромбоз судин мікроциркулярорного русла, сладж-феномен. Назвати патологічний процес, що розвинувся:
A. Гіпертермія
B. Шок
C. @Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
D. Геморагічний синдром
E. Тромбоцитопенічний синдром
41. Хворого, 30 років, госпіталізовано до інфекційного відділення у тяжкому стані з гектичною температурою, болем у горлі, інтоксикацією. Смерть настала на третю добу на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності, що супроводжувалася симптомами шлунково-кишкової кровотечі, діапедезними крововиливами у шкіру. На розтині виявлено: субарахноїдальні крововиливи. Гістологічно у внутрішніх органах – фокуси некрозів та крововиливів, стаз та тромбоз судин мікроциркулярорного русла, сладж-феномен. Назвати патологічний процес, що розвинувся:
A. Гіпертермія
B. Шок
C. Синдром згортання крові
D. @Тромбо-геморагічний синдром
E. Тромбоцитопенічний синдром
42. Хворий, 29 років, у результаті автотранспортної пригоди отримав множинні закриті переломи, помер на фоні прогресуючої дихальної недостатності. На розтині: в легенях - множинні ателектази, під вісцеральною плеврою - петехіальні крововиливи, з поверхні розрізу стікає рожева рідина пінистого вигляду. Мікроскопічно: в судинах мікроциркуляторного русла - стаз, сладж-феномен, тромбоз; у просвітах альвеол - серозна рідина. Назвати процес у легенях:
A. Гостра лівошлуночкова недостатність
B. Пневмонія
C. Хронічна лівошлуночкова недостатність
D. @Шок
E. Туберкульоз
43. Жінка, 59 років, поступила в лікарню з ознаками ексикозу в стані глибокого шоку, аутопсійне мікробіологічне дослідження кишкового вмісту виявило наявність вібріону Ель Тор. Який вид шоку спричинив смерть хворої?
A. Травматичний
B. @Гіповолемічний
C. Токсичний
D. Анафілактичний
E. Кардіогенний
44. Хвору, 42 років, через тиждень після вживання сирих домашніх яєць, госпіталізовано до інфекційного відділення зі скаргами на слабкість, втому, гарячку, нудоту та діарею (до 15 разів на добу). У стаціонарі з’явилася прогресуюча олігоанурія і настала смерть в результаті шоку. Назвати вид шоку у хворої:
A. @Інфекційно-токсичний
B. Кардіогенний
C. Септичний
D. Анафілактичний
E. Травматичний
45. У хворого на сепсис у фiналi захворювання вiдмiчено швидкопрогресуючу, наростаючу легеневу недостатнiсть. На секцiї - помiтний набряк тканини легень. Гiстологiчно вiдмiчається потовщення та набряк альвеолярних перегородок, наявнiсть гiалiнових мембран та некротизованих епiтелiальних клiтин в альвеолах. Вказанi змiни характернi для:
A. Набряку легень гемодинамiчного характеру
B. Розвитку бронхоектатичної хвороби
C. Обструкцiї бронхiв
D. @Респiраторного дистрес-синдрому
E. Приєднання в фiналi захворювання пневмонiї
46. У хворого на алкогольний цироз печінки - скарги на загальну слабкість, задишку. Виявлено: зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої черевної стінки, спленомегалію. Ваш діагноз:
A. Недостатність правого шлуночка серця
B. Тотальна серцева недостатність
C. Недостатність лівого шлуночка серця
D. @Синдром портальної гіпертензії
E. Колапс
47. Жінка, 45 років, хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності лімфатичної системи - набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма недостатності лімфообігу спостерігається у хворої?
A. @Механічна недостатність
B. Динамічна недостатність
C. Резорбційна недостатність
D. Змішана недостатність
E. -
48. У хворої, 52 років, через рік після правобічної мастектомії з приводу злоякісної пухлини поступово збільшився об’єм правої руки. Поверхня шкіри стала грубою, в зморшках, з ціанозом. При пальпації рука з підвищеною шорохуватістю, омозолінням. При гістологічному дослідженні біоптату встановлено потовщення дерми в 4 рази, дифузне розростання волокнистої сполучної тканини з ділянками гіалінозу. Назвати вид порушеного лімфообігу:
A. @Механічна
B. Резорбційна зі зміною дисперсності білків
C. Динамічна
D. Резорбційна зі збільшенням проникності лімфатичних капілярів
E. Функціональна
49. У 49 річної жінки після видалення лімфатичних вузлів правої аксилярної ділянки з приводу раку грудної залози через півроку виявлено збільшення правої верхньої кінцівки в об’ємі та значне її ущільнення, гладка та напружена шкіра, через щілиноподібні дефекти якої на поверхню витікає прозора рідина. Діагностуйте вид порушення лімфообігу:
A. Хронічна набута місцева лімфедема
B. Хронічна вроджена місцева лімфедема
C. Гостра місцева лімфедема
D. Хронічна загальна лімфедема
E. Гостра загальна лімфедема
50. На розтині тіла жінки, 69 років, виявлено пухлину передньої стінки черевної порожнини. З черевної порожнини вилучено 1500,0 мл рідини з сіруватим відтінком. В результаті лабораторних аналізів у рідині виявлено велику кількість жиру. Назвати патологічний процес у черевній порожнині:
A. Марантичні набряки
B. Анасарка
C. @Хільозний асцит
D. Фібринозний перитоніт
E. Гнійний перитоніт
51. У хворого, 27 років, гострий кавернозний вторинний туберкульоз ускладнився правобічним ексудативним плевритом. При пункції правої плевральної порожнини отримано 800,0 мл рідини білого кольору, яка нагадує розведене молоко. Назвати патологічний процес у плевральній порожнині.
A. Гемоторакс
B. @Хілоторакс
C. Гідроторакс
D. Емпієма плеври
E. Фібринозний перикардит

ОСНОВИ ОНКОМОРФОЛОГІЇ.

1. Хворий помер від раку шкіри. З анамнезу встановлено, що він 15 років працював у науковій лабораторії з вивчення впливу іонізуючого опромінення на життєві об'єкти. Назвіть, яке іонізуюче опромінення привело до цього захворювання.
A. α-промені
B. β-промені
C. Нейтрони
D. @Рентгенівське
E. γ-промені
2. У хворої, яка мешкає в Чорнобильськiй зонi, через 5 рокiв пiсля аварiї збiльшилась щитовидна залоза, в бiоптатi дiагностовано папiлярний рак залози. Вкажiть провідний механiзм у розвитку цього захворювання.
A. Дефіцит йоду в їжi
B. Стрес
C. Травма
D. @Вплив радiонуклiдiв
E. Надлишок йоду в їжi
3. Мікроскопічне дослідження новоутворення шкіри показало: паренхіма складається з покривного епітелію зі збільшеним числом шарів. Строма разом з розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.
A. Клітинний
B. @Тканинний
C. Метаболічний
D. Функціональний
E. Гістохімічний
4. При гiстологiчному дослiдженнi новоутворення шкiри виявлено: паренхiма сформована з покривного епiтелiю зі збiльшеним числом шарiв. В епiтелiї збережена полярнiсть клiтин, стратифiкацiя, цiлiснiсть власної мембрани. Строма розташована в центрi сосочкiв. Вкажiть вид атипiзму.
A. Клiтинний.
B. Метаболiчний.
C. Функцiональний.
D. Морфологiчний.
E. @Тканинний
5. У хворого в прямій кишці виявлені дрібні вузли на тонкій ніжці. При мікроскопічному дослідженні біоптату слизової оболонки встановлено розростання сполучної тканини і залоз. Про який процес йдеться?
A. @Гіперпластичний поліп
B. Гіпертрофія
C. Метаплазія
D. Атрофія
E. Склероз
6. При ендоскопiчному дослiдженнi сечового мiхура проведено бiопсiю пухлини, що складається з тонких, розгалужених сосочкiв, вкритих декiлькома рядами клiтин перехiдного епiтелiю. Назвiть пухлину:
A. @Папiлома
B. Базалiома
C. Перехiдноклiтинна карцинома
D. Плоскоклiтинна карцинома
E. Фiброаденома
7. У жінки на шкірі шиї виявляється зморшкувате новоутворення кулястої форми, на ніжці. В біоптаті: надмірна проліферація покривного епітелію і строми шкіри; полярність клітин, їх комплексність, власна мембрана збережена, є тканинний атипізм. Ваш діагноз?
A. @Папілома
B. Рак
C. Фіброма
D. Невус
E. Саркома
8. Хворому видалено пухлинне утворення шкіри, яке має вигляд вузла з сосочковою поверхнею (нагадує цвітну капусту), щільної консистенції. Мікроскопічно пухлина складається з багатьох сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію зі збільшеним числом шарів. В епітелії збережена полярність клітин, шари стратифіковані, цілісність власної мембрани збережена. Строма пухлини розташована в центрі сосочків. Який найвірогідніший діагноз?
A. @Папілома
B. Фіброма
C. Аденома
D. Фіброаденома
E. Цистаденома
9. У хворого, 34 років, з'явилася охриплість голосу, під час ларингоскопії виявлено пухлину гортані, сіро-білого кольору з сосочковою поверхнею. Мікроскопічно: розростання сполучної тканини, яка вкрита багатошаровим плоским епітелієм зі збільшеним зроговінням, клітинна атипія відсутня. Достовірніше всього це:
A. Фіброма
B. Поліп
C. Ангіома
D. Ангіофіброма
E. @Папілома
10. Гістологічне дослідження біопсії пухлини сечового міхура показало, що вона складається з тонких сосочків, що гілкуються, вкритих декількома рядами клітин перехідного епітелію. Назвіть пухлину.
A. Базаліома
B. Перехідно-клітинна карцинома
C. Плоскоклітинна карцинома
D. @Перехідно-клітинна папілома
E. Фіброаденома
11. Вкажiть доброякiсну органонеспецифiчну пухлину з епiтелiю:
A. Фiброма
B. Семiнома
C. @Аденома
D. Лейомiома
E. Лiпома
12. У хворої з молочної залози оперативно видалено щiльний вузол дiаметром 2.0 см у капсулi. На розрізi вiн бiло-рожевий, волокнистий. Мiкроскопiчно: пухлина представлена залозами без клiтинного атипiзму, що здавленi сполучною тканиною. У пухлинi строма переважає над залозистою паренхiмою. Ваш дiагноз?
A. Пролiферативна мастопатiя
B. Аденокарцинома
C. Непролiферативна мастопатiя
D. Аденома
E. @Фiброаденома
13. У жінки, 20 років, під час медичного оляду при пальпації в молочній залозі виявлено щільний інкапсульований вузол діаметром 1.0см. Результат післяопераційного біопсійного дослідження: розростання сполучної тканини навколо проток молочної залози та залозисті елементи різного діаметра, що не утворюють часточок, без ознак клітинного атипізму. Яка відповідь патологоанатома?
A. @Фіброаденома
B. Фіброма
C. Метастаз раку
D. Аденома
E. Фіброзний рак
14. При дослідженні біоптату вагінальної порції шийки матки у базальному відділі епітеліального пласта виявлено збільшення кількості клітин, підвищення мітотичної активності і порушення полярності клітин. Вкажіть характер виявленої патології.
A. Помірна дисплазія
B. Важка дисплазія
C. @Легка дисплазія
D. Акантоз
E. Спонгіоз
15. У 47-рiчного чоловiка пiд час колоноскопiї дiагностовано полiп прямої кишки, який був видалений. При гiстологiчному дослiдженнi полiпа виявленi характернi морфологiчнi ознаки аденоматозного полiпа, а також деякi ознаки малiгнiзацiї. Вкажiть найдостовiрнiшу морфологiчну ознаку малiгнiзацiї.
A. Епiтелiальнi клiтини у залозах мають гiперхромнi ядра
B. У залозистому епiтелiї спостерiгаються множиннi мiтози
C. @Поодинокi залозистi структури знаходяться у нiжцi полiпа
D. Пухлина має органоїдну будову
E. Полiп побудований з призматичного епiтелiю, який утворює залозистi структури
16. Гістологічне дослідження біоптату з ділянки пухлини слизової оболонки правого бронха, показало наявність клітинного і тканинного атипізму, появу структур у вигляді «ракових перлин». Назвіть патологічний процес.
A. Доброякісна пухлина
B. Гіперплазія
C. Метаплазія
D. Гіпоплазія
E. @Злоякісна пухлина
17. При гістологічному дослідженні біоптату ерозії шийки матки у хворої, 47 років, виявлені ознаки клітинного атипізму, базальна мембрана - без змін. Поставити діагноз.
A. @Карцинома in situ
B. Ерозія
C. Аденокарцинома
D. Папілома
E. Ендометріоз
18. У шкiрi виявлено щiльну, рухому, чiтко вiдмежовану вiд оточуючих тканин пухлину. На розрiзi вона бiлого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мiкроскопiчно: хаотично переплетенi колагеновi волокна, клiтин мало. Назвіть вид росту пухлини?
A. @Експансивний
B. Інвазивний
C. Інфільтруючий
D. На місці
E. Апозиційний
19. При лапаротомії у чоловіка, 49 років, виявлено пухлину в ділянці сигми, що проростає усі її шари та обтурує просвіт кишки. Який характер росту у виявленої пухлини по відношенню до оточуючих тканин?
A. Ендофітний
B. Експансивний
C. Мультицентричний
D. @Інфільтруючий
E. Екзофітний
20. У чоловіка, 37 років, при гастроскопічному дослідженні в ділянці малої кривизни виявлене пухлинне утворення діаметром 1,5 см на ніжці. Який характер росту пухлини?
A. Експансивний
B. Інфільтруючий
C. Апозиційний
D. @Екзофітний
E. Ендофітний
21. На розтині тіла померлого від ракової інтоксикації, виявлено: потовщення стінки шлунка до 1,2 см, слизова оболонка нерухома, її складки не виявляються. На розрізі - тканина однорідна, біляста, хрящоподібної щільності. Для якої форми пухлини характерні описані зміни?
A. Вузол
B. @Інфільтрат
C. Виразка
D. Виразково-інфільтративна
E. Кіста
22. У хворого на шкірі щоки поступово розвинулася бляшка з некрозом і виразкою в центрі. При патогістологічному дослідженні біоптату виявлено розростання атипових епітеліальних клітин з великою кількістю патологічних мітозів. Ваш діагноз.
A. @Рак шкіри
B. Саркома
C. Папілома
D. Трофічна виразка
E. Фіброма
23. У хворого на шкірі обличчя з'явилося пухлинне утворення бляшковидної форми з виразкою. Ваш попередній діагноз до гістологічного дослідження.
A. Текома
B. @Базаліома
C. Карциноїд
D. Пінеалома
E. Тімома
24. Чоловік, 45 років, звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким обідком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина?
A. @Базаліома
B. Епідермальний рак
C. Гідраденома
D. Трихоепітеліома
E. Сирінгоаденома
25. У хворого, 69 рокiв, на шкiрi в дiлянцi нижньої повiки з’явилося невелике бляшкоподiбне утворення з наступним виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мiкроскопiчному дослiдженнi утворення: в дермi шкiри - комплекси з атипових епiтелiальних клiтин; по периферiї клiтини розташованi перпендикулярно до базальної мембрани. Клiтини темнi, призматичної полiгональної форми з гiперхромними ядрами з частими мiтозами. Iнодi зустрiчаються утворення, подiбнi до волосяного фолiкула. Яка гiстологiчна форма раку у хворого?
A. @Базально-клiтинний рак
B. Плоскоклiтинний рак з ороговiнням
C. Плоскоклiтинний рак без ороговiння
D. Аденокарцинома
E. Недиференцiйований рак
26. При гістологічному дослідженні ворсинчатої пухлини сечового міхура встановлено, що вона побудована з клітин атипового перехідного епітелію з патологічними мітозами, які формують пухлинні сосочки і проростають в м'язовий шар. Назвіть вид пухлини.
A. Ворсинчата аденома
B. @Перехідно-клітинний рак
C. Папілома
D. Аденокарцинома
E. Саркома
27. У чоловіка, 64 років, який тривалий час курив і вживав міцні спиртні напої, на бічній поверхні язика виявили подібний на виразку утвір з білої, помірно щільної тканини розмірами 5х3 см. При гістологічному дослідженні біоптату виявили, що він побудований з клітин, які формують солідні структури і тяжі, що нагадують за будовою багатошаровий плоский епітелій, в якому клітини з вираженим поліморфізмом, з великими атиповими ядрами з патологічними мітозами. Діагностуйте виявлене у чоловіка захворювання:
A. @Плоскоклітинний незроговілий рак
B. Плоскоклітинний зроговілий рак
C. Еритроплакія
D. Рак на місці
E. Лейкоплакія
28. Гістологічне дослідження біопсії бронха виявило пухлину, яка побудована з гніздових скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями з характерними “перлинами”. Ваш діагноз?
A. Плоскоклітинний рак без зроговіння
B. Солідний рак
C. Слизовий рак
D. Скір
E. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
29. У хворого, 52 років, з клінічним діагнозом «Хронічний бронхіт, пневмосклероз», взято біоптат з підозрілої ділянки слизової оболонки лівого бронха. Гістологічно встановлено клітинний і тканинний атипізм, поява структур у вигляді ”ракових перлин”. Якому патологічному процесу відповідають виявлені гістологічні зміни?
A. Хронічний поліпозний бронхіт
B. @Плоскоклітинний рак бронха зі зроговінням
C. Бронхоектаз
D. Гострий бронхіт
E. Плоскоклітинна метаплазія слизової оболонки бронха
30. Чоловік, 37 років, який страждав на хронічний бронхіт, помер від виснаження. На розтині в просвіті правого бронха виявлено ендофітне розростання світло-сірої м’якуватої тканини. Мікроскопічне дослідження: серед розростань атипового плоского епітелію - «рогові перлини». Ваш діагноз.
A. Плоскоклітинний рак без зроговіння
B. Аденокарцинома
C. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
D. Недиференційований рак
E. Апудома
31. У хворого, який довго палив та страждав на хронiчний бронхiт виявлено пухлину легень. Пiд час операцiї встановлено, що пухлина тiсно пов'язана зi стiнкою бронха i росте у виглядi полiпа. Мiкроскопiчно виявлено групи полiморфних епiтелiальних клiтин, мiтози, помiж яких зустрiчають лускатi оксифiльнi без'ядернi структури. Назвати гiстологiчний тип пухлини?
A. Рабдомiосаркома
B. Солiдна аденокарцинома
C. @Плоскоклiтинний рак зі зроговiнням
D. Слизовий рак
E. Щiльна папiлома
32. Чоловiкові, 56 рокiв, проведено бронхоскопiю, в ходi якої в лiвому головному бронсi виявлено екзофiтну пухлину, яка звужує просвiт бронха на 2/3; гiстологiчно - пухлина побудована з полiморфних епiтелiальних клiтин, з численними патологiчними мiтозами та гiперхромними ядрами; пухлиннi клiтини формують тяжi та гнiзда, в центральних частинах яких виявляються еозинофiльнi, концентрично орiєнтованi маси. Дiагностуйте пухлину.
A. Великоклiтинний рак
B. @Плоскоклiтинний рак з кератинізацією
C. Залозисто-плоскоклiтинний рак
D. Дрiбноклiтинний рак
E. Плоскоклiтинний рак без кератинізації
33. У хворого, 52 років, взято біопсію слизової оболонки бронха. При гістологічному дослідженні виявлені тяжі атипових клітин епітелію, які вростають в підлягаючу тканину. В центрі тяжів виявлені концентричні утворення рожевого кольору (“ракові перлини”). Назвіть вид пухлини.
A. Помірно диференційована аденокарцинома
B. Плоскоклітинна рак без ороговіння
C. Меланома
D. Перехідно-клітинний рак
E. Інвазивний плоскоклітинний рак зі зроговінням
34. У біоптаті шийки матки при гістологічному дослідженні виявлено клітинну і ядерну атипію багатошарового плоского епітелію, патологічні мітози, а також рогові перлини в глибині епітеліальних шарів. Ваш діагноз:
A. Перехідно-клітинний рак
B. Плоскоклітинний рак без зроговіння
C. Залозистий рак
D. Анапластичний рак
E. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
35. При мiкроскопiчному дослiдженнi бiоптату шийки матки хворої на хронiчний ендоцервiкоз виявлені клiтинна i ядерна атипiї багатошарового плоского епiтелiю, патологiчнi мiтози, а також роговi перлини в глибинi епiтелiальних шарiв. Ваш дiагноз:
A. @Плоскоклiтинний рак зi зроговiнням
B. Перехiдноклiтинний рак
C. Залозистий рак
D. Плоскоклiтинний рак без зроговiння
E. Анапластичний рак
36. У жінки, 63 років, почалася кровотеча в менопаузі. Гістологічно: у вишкребках слизової оболонки шийки матки виявлено розростання атипового епітелію з утворенням так званих "ракових перлин". Ваш діагноз?
A. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
B. Аденокарцинома
C. Плоскоклітинний рак без зроговіння
D. Слизовий рак
E. Недиференційований рак
37. У літньої жінки з метрорагією в менопаузі при патогістологічному дослідженні у вишкребках слизової оболонки шийки матки виявлені розростання атипового епітелію з утворенням так званих ракових перлин. Ваш діагноз?
A. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
B. Аденокарцинома
C. Плоскоклітинний рак без зроговіння
D. Слизовий рак
E. Недиференційований рак
38. При гістологічному дослідженні вишкребків слизової оболонки матки у хворої, 48 років, з клінічним діагнозом «Маткова кровотеча» виявлено: розростання атипових залозистих структур, які складаються з клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів, атипією. Атипові залозисті структури вростають у міометрій. Виберіть патологічний процес для якого характерні виявлені мікроскопічно зміни?
A. @Аденокарцинома матки
B. Залозиста гіперплазія ендометрію
C. Гострий ендометрит
D. Плацентарний поліп
E. Хоріонепітеліома матки
39. У хворої в клімактеричному періоді з'явилися рецидивуючі маткові кровотечі. Виконано діагностичне вишкрібання матки. У вишкребках ендометрію серед елементів крові розташовані залозисті елементи різної величини і форми, утворені атиповими клітинами з гіперхромними ядрами, з численними мітозами (у тому числі патологічними). Назвіть процес.
A. Залозиста гіперплазія ендометрію
B. @Аденокарцинома
C. Хоріонепітеліома
D. Аденоматозний поліп
E. Ознаки перерваної вагітності
40. При мікроскопічному дослідженні вишкребків слизової оболонки матки у хворої, 50 років, з клінічним діагнозом «Порушення оваріально-менструального циклу» виявлено розростання залозистих структур, які складаються з поліморфних клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів. Ваш діагноз:
A. @Аденокарцинома матки
B. Плацентарний поліп
C. Гострий ендометрит
D. Залозиста гіперплазія ендометрію
E. Хоріонепітеліома матки
41. При мікроскопічному дослідженні біоптату легень виявлено атипові клітини, які формують множинні ацинарні структури і продукують слиз. Яка гістологічна форма раку легень має місце у хворого?
A. @Аденокарцинома
B. Солідний
C. Недиференційований рак
D. Плоскоклітинний рак
E. Залозистоплоскоклітинний рак
42. При гістологічному дослідженні біопсії легені виявлені атипові клітини, які формують множинні ацинарні структури і продукують слиз. Вкажіть форму раку легень.
A. @Високодиференційована аденокарцинома
B. Помірно-диференційована аденокарцинома
C. Недиференційований рак
D. Помірно-диференційований плоскоклітинний рак
E. Залозисто-плоскоклітинний рак
43. Гістологічне дослідження вузла у видаленій молочній залозі показало, що серед рясної строми присутні різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у центрі комплексів. Клітини з крупними ядрами, наявністю атипових мітозів. Поставте діагноз:
A. Плоскоклітинний незроговілий рак
B. Солідний рак
C. @Аденокарцинома
D. Фіброаденома молочної залози
E. Недиференційований поліморфноклітинний рак
44. При мiкроскопiчному дослiдженнi бiоптату товстої кишки виявлено пухлину з призматичного епiтелiю, що формує атиповi залозистi структури рiзної форми i розмiру. Клiтини полiморфнi, ядра гiперхромнi, є патологiчнi мiтози. Базальна мембрана залоз зруйнована. Деякi залози вистеленi псевдобагаторядним епiтелiєм, просвiт збережений. Ваш дiагноз.
A. @Аденокарцинома
B. Базально-клiтинний рак
C. Недиференцiйований рак
D. Солiдний рак
E. Слизовий рак
45. При гістологічному дослідженні біоптату з товстої кишки, виявлено пухлину з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і розмірів. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, є патологічні мітози. Базальна мембрана залоз зруйнована. Ваш діагноз.
A. Неінвазивна аденокарцинома
B. Солідний рак
C. @Інвазивна аденокарцинома
D. Слизовий рак
E. Недиференційований рак
46. У чоловіка, 50 років, при гастроскопії на малій кривизні в препілоричному відділі знайдене утворення кратероподібної форми. З краю утворення взято біопсію. Дані гістологічного дослідження: пухлина з залозистоподібними структурами різної форми і величини, які вростають в оточуючу тканину, з вираженим атипізмом клітин. Назвіть вид даної пухлини.
A. Плоскоклітинний рак
B. Скір шлунка
C. Слизовий рак шлунка
D. @Аденокарцинома
E. Солідний рак шлунка
47. При мікроскопічному дослідженні пухлини шлунка виявлено багато перснеподібних клітин. Назвіть гістологічний варіант раку.
A. Аденокарцинома
B. Саркома
C. Солідний
D. @Слизовий
E. Карциноїд
48. При ендоскопiї шлунка виявлено атрофiю слизової оболонки. Мiкроскопiчно в бiоптатi виявлено пухлину, побудовану з ланцюжкiв атипових епiтелiальних клiтин, розташованих серед тяжiв грубоволокнистої сполучної тканини; строма значно переважає над паренхiмою. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. @Скірозний рак
B. Солiдний рак
C. Медулярний рак
D. Дрiбноклiтинний рак
E. Аденокарцинома
49. При гiстологiчному дослiдженнi бiоптатiв, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявленi невеликi гнiздовi скупчення рiзко атипових гiперхромних невеликих епiтелiальних клiтин, якi розташованi серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
A. @Скiрозний недиференцiйований рак
B. Медулярний рак
C. Аденокарцинома
D. Недиференцiйована саркома
E. Аденома
50. При мікроскопічному дослідженні пухлини молочної залози виявлено, що пухлина побудована з низькодиференційованих атипових клітин епітеліального походження, які утворюють трабекули, розділені між собою прошарками сполучної тканини, співвідношення клітин і строми приблизно 1:1. Назвіть гістологічний варіант раку.
A. @Солідний
B. Аденокарцинома
C. Медулярний
D. Скірозний
E. Недиференційований
51. При гістологічному дослідженні біоптату пухлини молочної залози визначаються солідні пласти, побудовані з дрібних епітеліальних клітин з поліморфними ядрами, з великою кількістю патологічних мітозів. Строми дуже мало, присутня лімфоцитарна інфільтрація. Ваш діагноз.
A. Скірозний рак
B. Хвороба Педжета
C. @Медулярний рак
D. Аденома
E. Фіброаденома
52. При бронхоскопічному дослідженні у хворого, 65 років, у початковому відділі верхньочасткового бронха правої легені знайдено утворення у вигляді поліпа діаметром до 1,0 см. При гістологічному дослідженні виявлено пухлину, яка складається з дрібних лімфоцитоподібних клітин з гіперхромними ядрами, клітини ростуть пластами і тяжами. Вкажіть вид пухлини.
A. Недиференційований великоклітинний рак
B. @Недиференційований дрібноклітинний рак
C. Плоскоклітинний рак
D. Аденокарцинома
E. Залозисто-плоскоклітинний рак
53. У хворої, 24 років, видалено пухлину яєчника, яка представлена кістою, діаметром 8 см. Під час патогістологічного дослідження було з’ясовано, що кіста має в своєму складі жирову, хрящову і нервову тканини, волосся. До якого різновиду пухлин відноситься дане утворення?
А. Пухлина жирової тканини
В. Епітеліальна органоспецифічна
С. Епителіальна органонеспецифічна
D. @Тератома
Е. Пухлина сполучної тканини
54. У хворого, 60 років, при обстеженні був діагностований рак передміхурової залози з метастазами у нижні відділи хребта, кістки таза та патологічний перелом стегна. Який патологічний процес лежить в основі розвитку метастазів пухлини?
A. Некроз тканини
B. Мікробна емболія
C. Газова емболія
D. @Тканинна емболія
E. Емболія сторонніми тілами
55. У хворої, 36 років, амбулаторно було видалено темно-коричневого кольору "родимку" на щкірі правої гомілки. Гістологічне дослідження не проводилось. Через 5 місяців у правій паховій області з'явився конгломерат лімфатичних вузлів. При гістологічному дослідженні одного з вузлів були виявлені метастази меланоми. Який шлях метастазування пухлини має місце у хворої?
A. Гематогенний
B. Анапластичний
C. Змішаний
D. Периневральний
E. @Лімфогенний
56. При розтині трупа чоловіка, 59 років, померлого від раку легень, знайдені множинні метастази. Які метастази можна розцінити як імплантаційні (контактні) за механізмом розвитку?
A. Метастази в перібронхіальні, біфуркаційні, паратрахеальні лімфатичні вузли
B. @Дрібні множинні пухлинні вузлики на плеврі
C. Метастази в головний мозок
D. Метастази в надниркові залози
E. Проростання пухлини з бронха в стравохід
57. Під час операції з приводу пухлини яєчника у жінки в черевній порожнині виявлено 2 літри геморагічної рідини, в очеревині – велика кількість вузликів діаметром до 0,5 см. При цитобіопсії у вузликах виявлено розростання ракових клітин. Який процесс розвинувся у черевній порожнині?
А. Туберкульоз
В. Геморагічний перитоніт
С. Фібропластичний перитоніт
D. Асцит
Е. @Канцероматоз очеревини
58. У жінки, 39 років, під час паліативної операції з приводу раку шлунка виявлені метастази в яєчники (“крукенбергський рак яєчників”). Який шлях метастазування призвів до ураження яєчників?
A. @Лімфогенний ретроградний
B. Лімфогенний ортоградний
C. Гематогенний
D. Імплантаційний
E. Каналікулярний
59. У хворої, 45 років, виявлені збільшені надключичні лімфатичні вузли. При дослідженні біопсійного матеріалу лімфатичного вузла виявлено метастаз перстенедібно-клітинного раку. Оберіть найбільш ймовірну локалізацію первинної пухлини.
A. @Рак шлунка
B. Рак стравоходу
C. Рак щитовидної залози
D. Рак легень
E. Рак шийки матки
60. Вкажіть локалізацію вірховського метастазу у випадку раку шлунка:
A. @Ліві надключичні лімфатичні вузли
B. Метастатичний рак яєчників
C. Карциноматоз очеревини
D. Лімфатичні вузли параректальної клітковини
E. Гематогенні метастази в печінку
61. У хворого, 52 років, виявлені збільшені надключичні лімфатичні вузли. При дослідженні біопсійного матеріалу з лімфатичного вузла виявлено метастаз перснеподібно-клітинного раку. Локалізацію первинної пухлини:
A. @Шлунок
B. Стравохід
C. Щитовидна залоза
D. Легені
E. Шийка матки
62. У померлої жінки, 41 років, оперованої у минулому з приводу пухлини шлунка, на розтині виявлено різко збільшений, щільний яєчник білого кольору. Гістологічно: в препараті вкрай атипові перснеподібні епітеліальні клітини, які розміщені серед сполучної тканини. Яке захворювання мало місце у хворої?
A. Серозна цистаденокарцинома
B. @Крукенбергський рак яєчника
C. Псевдомуцинозна цисткарцинома
D. Злоякісна текома
E. Злоякісна гранульозоклітинна пухлина
63. Вкажіть локалізацію вірховського метастазу у випадку раку шлунка:
A. @Ліві надключичні лімфатичні вузли
B. Метастатичний рак яєчників
C. Карциноматоз очеревини
D. Лімфатичні вузли параректальної клітковини
E. Гематогенні метастази в печінку
64. Локалізація крукенбергівського метастаза у випадку раку шлунка:
A. Карциноматоз очеревини
B. В ліві надключичні лімфатичні вузли
C. @Ретроградні лімфогенні метастази в яєчники
D. Гематогенні метастази в печінку
E. В лімфатичні вузли параректальної клітковини
65. Під час розтину померлого в печінці виявлені метастази раку. Вважаючи, що мова йде про первинні метастази гематогенного походження, яка локалізація первинної пухлини?
А. Легені
В. @Шлунок
С. Молочна залоза
D. Гортань
Е. Нирки
66. Хворий на рак шлунка з множинними метастазами помер від ракової кахексії. Назвати характерні зміни в серці, які були виявлені на ротині:
A. @Бурая атрофія міокарда
B. Амілоїдна кардіомегалія
C. Дилятаційна кардіоміопатія
D. Гіпертрофічна кардіоміопатія
E. "Тигрове" серце
67. У хворого, прооперованого з приводу масивної заочеревинної пухлини, розвинулася гостра ниркова недостатність. Які морфологічні зміни лежать в її основі?
A. Тромбоемболія ниркової артерії
B. Апоптоз
C. @Некротичні зміни ептелію канальців
D. Гематурія
E. Некротичні зміни в клубочках нирки

ПУХЛИНИ ЕПІТЕЛІАЛЬНІ РІЗНИХ ОРГАНІВ

1. Мікроскопічне дослідження новоутворення шкіри показало: паренхіма складається з покривного епітелію зі збільшеним числом шарів. Строма разом з розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.
А. Гістохімічний
B. Клітинний
С. Метаболічний
D. Функціональний
Е. @Тканинний
2. У жінки на шкірі шиї утворилося кулястої форми, зморшкувате новоутворення на ніжці. У біоптаті: надлишкова проліферація покривного епітелію і строми шкіри, полярність клітин, їх комплексність, власна мембрана збережена, тканинний атипізм. Ваш діагноз?
A. Саркома
B. Рак
C. Фіброма
D. Невус
E. @Папілома
3. Хворому видалено пухлинне утворення на шкірі, яке має вигляд вузла з сосочковою поверхнею (нагадує кольорову капусту), щільної консистенції. Мікроскопічно пухлина складається з багатьох сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію зі збільшеним числом шарів. В епітелії збережена полярність клітин, стратифікація ядер, цілісність власної мембрани. Строма пухлини розташована в центрі сосочків. Який найбільш ймовірний діагноз?
А. @Папілома
B. Фіброма
C. Аденома
D. Фіброаденома
E. Цистаденома
4. У хворого на шкірі обличчя з'явилося пухлинне утворення бляшкоподібної форми з виразкою. Ваш припустимий діагноз?
A. Карциноїд
B. Текома
C. @Базаліома
D. Пінеалома
E. Тимома
5. Чоловік, 70 років, звернувся до хірурга з приводу глибокої виразки (ulcus rodens), яка локалізується на шкірі обличчя. Виберіть форму пухлини для якої таке ускладнення є найбільш характерним.
A. Недиференційований рак
B. Плоскоклітинний рак зі зроговінням
C. Плоскоклітинний рак без зроговіння
D. @Базально-клітинний рак
E. Рак з потових залоз
6. У чоловіка, 64 років, на шкірі обличчя з’явилася пухлина. Мікроскопічно: розростання дрібних, витягнутих епітеліальних клітин, які формують чітко відокремлені тяжі і альвеоли. Зустрічаються поодинокі мітози. Ваш діагноз:
А. Трихоепітеліома
В. Сarcinoma in situ
С. Саркома
D. @Базаліома
Е. Плоскоклітинний рак
7. Чоловік, 48 років, звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утворення на шиї. Гістологічно в біоптаті шкіри виявлені пухлинні клітини, розташовані гніздами, мають круглу і овальну форму з вузьким обідком базофільної цитоплазми і схожі на клітини базального шару епідермісу. Вкажіть назву пухлини.
A. Епідермальний рак
B. Гідраденома
C. @Базаліома
D. Трихоепітеліома
E. Сирінгоаденома
8. У хворої на шкірі щоки поступово розвинулася бляшка з некрозом і виразкою в центрі. При патогістологічному дослідженні біоптату виявлено розростання атипових епітеліальних клітин з великою кількістю патологічних мітозів. Який найбільш вірогідний діагноз?
А. @Рак шкіри
B. Саркома
C. Папілома
D. Трофічна виразка
E. Фіброма
9. При гістологічному дослідженні біоптату піхвової частини шийки матки у хворої, 47 років, з ерозією, яка довгий час не гоїлась, були виявлені ознаки клітинного атипізму, базальная мембрана - без змін. Поставте діагноз.
А. @Карцинома in situ
В. Ерозія
С. Аденокарцинома
D. Папілома
Е. Ендометріоз
10. При гістологічному дослідженні біоптату ерозії шийки матки у хворої, 47 років, виявлено ознаки клітинного атипізму, базальна мембрана - без змін. Поставити діагноз.
А. Папілома
B. Ерозія
C. Аденокарцинома
D. @Неінвазивний рак
E. Ендометріоз
11. У жінки, 65 років, почалася кровотеча в менопаузі. При гістологічному дослідженні в слизовій оболонці шийки матки виявлені розростання атипового епітелію з утворенням так званих ракових перлин. Ваш діагноз?
A. Слизовий рак
B. Аденокарцинома
C. Плоскоклітинний рак без зроговіння
D. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
E. Недиференційований рак
12. У біоптаті шийки матки під час гістологічного дослідження виявлено: клітинну і ядерну атипію багатошарового плоского епітелію, патологічні мітози, а також рогові перлини в глибині епітеліальних шарів. Ваш діагноз:
A. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
B. Перехідно-клітинний рак
C. Плоскоклітинний рак без зроговіння
D. Залозистий рак
E. Анапластичний рак
13. У хворої в клімактеричному періоді з'явилися рецидивуючі маткові кровотечі. Зроблено діагностичне вишкрібання матки. В ендометрії серед елементів крові видно залозисті елементи різної величини і форми, утворені атиповими клітинами з гіперхромними ядрами, з численними мітозами (в тому числі і патологічними). Про який процес можна думати?
А. @Аденокарцинома
B. Залозиста гіперплазія ендометрію
C. Хоріонепітеліома
D. Аденоматозний поліп
E. Ознаки перерваної вагітності
14. Під час гістологічного дослідження вишкрібків слизової оболонки матки у хворої, 48 років, з клінічним діагнозом «Маткова кровотеча» виявлено: розростання атипових залозистих структур, які складаються з клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів, атипією. Атипові залозисті структури вростають у міометрій. Для якого патологічного процесу характерні виявлені мікроскопічно зміни?
А. Залозиста гіперплазія ендометрію
B. @Аденокарцинома матки
C. Гострий ендометрит
D. Плацентарний поліп
E. Хоріонепітеліома матки
15. При мікроскопічному дослідженні вишкрібків слизової оболонки матки у хворої, 50 років, з клінічним діагнозом «Порушення оваріально-менструального циклу» виявлено розростання залозистих структур, які складаються з поліморфних клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів. Для якого патологічного процесу характерні виявлені гістологічні зміни?
А. Залозиста гіперплазія ендометрію
B. Плацентарний поліп
C. Гострий ендометрит
D. @Аденокарцинома матки
E. Хоріонепітеліома матки
16. У жінки, 25 років, вагітність закінчилася смертю плода на ранніх строках. Під час гістологічного дослідження вмісту матки виявлено гідропічне і кістозне переродження ворсин хоріона, конгломерати яких нагадують гроно винограду. Який патологічний процесс розвинувся в плаценті?
А. Залозисто-кістозна гіперплазія
В. Плацентарний поліп
С. Хоріонепітеліома
D. Фолікулярні кісти
Е. @Міхуровий занос
17. Хвора, 45 років, оперується з приводу пухлини матки. Макроскопічно: губчастий, строкатий вузол у міометрії. Гістологічно - великі світлі епітеліальні клітини, серед яких багато темних поліморфних клітин. Строма відсутня, судини мають вигляд порожнин, які вистелені клітинами пухлини. Виявляються множинні крововиливи. Як називається виявлена пухлина?
A. Деструюючий (злоякісний) міхуровий занос
B. Аденокарцинома
C. @Хоріонепітеліома
D. Кавернозна гемангіома
E. Медулярний рак
18. У молодої жінки, яка страждала на метрорагію, під час операції виявлено червону, м’яку, губчасту пухлину, що кровоточить; побудовану з атипових синцитіальних клітин і клітин трофобласта, яка проростає з ендометрію в міометрій. Ваш діагноз?
А. Рак матки
В. Фіброміома
С. Міосаркома
D. Гемангіома
Е. @Хоріонкарцинома
19. У 30-річної жінки з матковими кровотечами під час огляду в стінці матки виявлено пухлину. Мікроскопічно виявлені світлі епітеліальні клітини Лангханса, серед яких багато гігантських і поліморфних клітин синцитію; строма відсутня, судини мають вигляд порожнин висланих клітинами пухлини. Який патологічний процес найбільш вірогідний?
А. Рак матки
В. @Хоріонепітеліома
С. Міхуровий занос
D. Ендометрит
Е. Ендометріоз
20. У жінки, 32 років, через 8 місяців після аборту розвинулася маткова кровотеча. При гінекологічному огляді виявлено пухлину матки. Макроскопічно: тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує “губку”. При мікроскопічному дослідженні пухлини в лакунах крові знайдені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса і гігантські клітини синцитіотрофобласта. Назвіть пухлину.
A. @Хоріонепітеліома
B. Плоскоклітинний незроговілий рак
C. Аденокарцинома
D. Фіброміома
E. Міхуровий занос
21. У жінки, 25 років, через 4 тижні після аборту з’явився кашель, підвищилась температура тіла. На рентгенограмі в легенях виявлені осередки затемнення з обох боків. Впродовж 10-ти днів хвора отримувала антибіотики, але без ефекту. Було проведено крайову резекцію легені. В препараті знайдено пухлину, яка складається з клітин трофобласта та поліморфних гігантських елементів синцитіотрофобласта з високою мітотичною активністю; строма відсутня, множинні крововиливи. Заключення по гістологічній картині:
A. @Хоріонкарцинома
B. Світлоклітинний рак
C. Плоскоклітинний рак
D. Трофобластична пухлина плацентарного ложа
E. Аденокарцинома
22. При гістологічному дослідженні вмісту порожнини матки, який був отриматий шляхом діагностичного вишкрібання, виявлено хоріонепітеліому. З яких тканинних елементів розвивається ця пухлина?
A. Тканини яєчника
B. Слизової оболонки тіла матки
C. @Тканинних елементів плаценти
D. Слизової оболонки цервікального каналу
E. -
23. У жінки, 36 років, під час пальпації молочної залози виявлено вузол 2 см в діаметрі. При гістологічному дослідженні виявляється сполучна тканина з ділянками гіалінозу, в якій розташовуються атрофічні часточки і кістозно-розширені протоки. Протоки і кісти вистелені атрофічним епітелієм. Яке захворювання молочної залози найбільш вірогідне?
А. Мастит
В. Рак
С. Фіброаденома
D. @Доброякісна дисплазія
Е. Хвороба Педжета
24. У біопсійному матеріалі молочної залози виявлені ознаки тканинного атипізму, що виражаються в порушенні співвідношення паренхіми і строми, з переважанням останньої, різних розмірів і форми залозистих структур, з щілинно-подібними просвітами, які вистелені одношаровим проліферуючим епітелієм. Ваш припустимий діагноз?
A. @Інтраканалікулярна фіброаденома
B. Папілома
C. Неінфільтруючий рак
D. Інфільтруючий рак
E. Мастит
25. У жінки, 25 років, під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі виявлено щільний вузол діаметром 1,0 см. Результат біопсійного дослідження: вузол у капсулі, у вузлі - розростання сполучної тканини навкруги базальної мембрани проток молочної залози, залозисті елементи різного діаметра, які не утворюють часточок, клітинний атипізм відсутній. Поставте діагноз.
A. @Периканалікулярна фіброаденома
B. Фіброма
C. Метастаз раку
D. Аденома
E. Фіброзний рак
26. При гістологічному дослідженні видаленого збільшеного пахвового лімфатичного вузла у ньому виявлено пухлину органоїдної будови, яка складається з комплексів атипових епітеліальних клітин різної виличени і форми з гіперхромними ядрами і великою кількістю мітозів. Дані клітини мають рецептори до естрогенів та прогестерону. Яка найбільш вірогідна локалізація первинної пухлини?
A. @Рак молочної залози
B. Дрібноклітинний недиференційований рак легені
C. Аденокарцинома шлунка
D. Плоскоклітинний рак стравоходу зі зроговінням
E. Медулярна карцинома щитовидної залози
27. Гістологічне дослідження вузла молочної залози показало, що серед рясної строми присутні різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у центрі комплексів. Клітини з великими ядрами, збільшеним числом ядерець і ядерцевих організаторів, наявністю атипових мітозів. Поставте діагноз.
A. @Аденокарцинома
B. Фіброаденома молочної залози
C. Солідний рак
D. Плоскоклітинний незроговілий рак
E. Недиференційований поліморфноклітинний рак
28. При мікроскопічному дослідженні пухлини молочної залози виявлено, що вона побудована з низькодиференційованих атипових клітин епітеліального походження, які утворюють трабекули, розділені між собою прошарками сполучної тканини, співвідношення клітин і строми приблизно 1:1. Назвіть гістологічний варіант раку.
А. Дрібноклітинний
B. Аденокарцинома
C. Плоскоклітинний
D. Скірозний
E. @Солідний
29. При гістологічному дослідженні біоптату пухлини молочної залози визначаються солідні пласти, побудовані з дрібних епітеліальних клітин з поліморфними ядрами, з великою кількістю патологічних мітозів. Строми дуже мало, присутня лімфоцитарна інфільтрація. Встановіть вид пухлини.
А. Скірозний рак
B. @Медулярний рак
C. Хвороба Педжета
D. Аденома
E. Аденофіброма
30. Об'єктивно: у жінки, 39 років, біля соска молочної залози визначається мокнуча ділянка, неглибока виразка із запальною гіперемією і набряком шкіри. При гістологічному дослідженні біоптату цієї ділянки в базальному шарі потовщеного епідермісу виявлені атипові великі клітини зі світлою і оптично порожньою цитоплазмою, з відсутністю міжклітинних містків. Такі клітини знайдені і в гирлі великих проток залози. Встановіть діагноз.
A. Внутрішньопротоковий рак
B. Базально-клітинний рак
C. Плоскоклітинний рак
D. @Хвороба Педжета
E. Меланома
31. У жінки, 37 років, об'єктивно: сосок з ареолою молочної залози набряклий, пастозний, має вигляд "лимонної шкірки". Уся молочна залоза збільшена, ущільнена. В біоптаті виявляються солідні пласти, побудовані з шароподібних клітин з поліморфними ядрами, з великою кількістю патологічних мітозів. Строма дуже бідна, з лімфоцитарною інфільтрацією. Встановити діагноз.
A. Медулярний рак
B. Аденофіброма
C. Аденома
D. @Хвороба Педжета
E. Скірозний рак
32. У жінки, 25 років, з’явилися ознаки гірсутизму (підвищене оволосіння), аменорея. Про пухлину якого органа слід думати?
А. Нирки
В. @Яєчника
С. Печінки
D. Молочної залози
Е. Матки
33. У хворої, 24 років, видалено пухлину яєчника, яка представлена кістою, діаметром 8 см. Під час патогістологічного дослідження було з’ясовано, що кіста має в своєму складі жирову, хрящову і нервову тканини, волосся. До якого різновиду пухлин відноситься дане утворення?
А. Пухлина жирової тканини
В. Епітеліальна органоспецифічна
С. Епителіальна органонеспецифічна
D. @Тератома
Е. Пухлина сполучної тканини
34. У чоловіка, 37 років, при гастроскопічному дослідженні в ділянці малої кривизни виявлено пухлиноподібне утворення діаметром 1,5 см на ніжці. Який характер росту пухлини?
А. Ендофітний
B. Експансивний
C. Інфільтруючий
D. Апозиційний
E. @Екзофітний
35. На розтині тіла чоловіка, 50 років, померлого від ракової інтоксикації, виявлено потовщення стінки шлунка до 1.2 см, слизова оболонка нерухома, її складки не визначаються. На розрізі тканина однорідна, білувата, хрящоподібної щільності. Для якої макроскопічної форми пухлини характерні описані зміни?
А. Виразково-інфільтративна
B. Вузол
C. Виразка
D. @Інфільтрат
E. Кіста
36. У хворого, 42 років, виявлені збільшені надключичні лімфатичні вузли. При дослідженні матеріалу біопсії з лімфатичного вузла виявлено метастаз персневидно-клітинного раку. Виберіть найбільш ймовірну локалізацію первинної пухлини.
А. @Шлунок
B. Стравохід
C. Щитовидна залоза
D. Легені
E. Шийка матка
37. У чоловіка, 50 років, при гастроскопії на малій кривизні в препілоричному відділі виявлено утворення кратероподібної форми. З крайової ділянки утворення взято біопсію. Дані гістологічного дослідження: пухлина з залозистоподібними структурами різної форми і величини, з вираженим атипізмом клітин вростає в навколишню тканину. Назвіть гістологічний варіант даної пухлини.
А. Плоскоклітинний рак
B. @Аденокарцинома
C. Скір
D. Слизовий рак
E. Солідний рак
38. При мікроскопічному дослідженні пухлини шлунка виявлено багато перснеподібних клітин. Назвіть гістологічний варіант раку.
А. Саркома
B. Аденокарцинома
C. @Слизовий
D. Солідний
E. Карціноїд
39. При гістологічному дослідженні біоптату з товстої кишки, виявлено пухлину з призматичного епітелію, яка формує атипові залозисті структури різної форми і розміру. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, є патологічні мітози. Базальна мембрана залоз зруйнована. Ваш діагноз.
А. @Інвазивна аденокарцинома
B. Базально-клітинний рак
C. Солідний рак
D. Слизовий рак
E. Недиференційований рак
40. Гістологічне дослідження біопсії пухлини сечового міхура показало, що вона складається з тонких, розгалужених сосочків вкритих декількома рядами клітин перехідного епітелію. Назвіть пухлину.
А. Плоскоклітинна карцинома
B. Базаліома
C. Перехідно-клітинна карцинома
D. @Перехідно-клітинна папілома
E. Фіброаденома
41. При мікроскопічному дослідженні біоптату нирки виявлено пухлину, яка складається зі світлих полігональних, поліморфних клітин, які вміщують у собі ліпіди, характерні множинні мітози. Клітини утворюють альвеоли і часточки, залозисті і сосочкові структури, розділені погано вираженою стромою і судинами. Ваш діагноз?
А. Нефробластома
В. @Нирково–клітинний рак
С. Темноклітинна аденома
D. Світлоклітинна аденома
Е. Ацидофільна аденома
42. У видаленій нирці - чітко відмежований вузол більше 5 см в діаметрі, з крововиливами. При гістологічному дослідженні вузла було з’ясовано, що він складається з клітин з широким вінчиком вакуолізованої цитоплазми, невеликими, мономорфними ядрами, які утворюють великі комплекси. Виберіть найбільш вірогідний діагноз:
А. Солідний рак
В. @Світлоклітинний рак
С. Світлоклітинна аденома
D. Трабекулярна аденома
Е. Метастатичний вузол у нирці
43. У чоловіка, 60 років, видалено нирку з пухлиною у вигляді вузла діаметром 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається зі світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Діагностуйте виявлену пухлину нирки.
A. Світлоклітинна аденома
B. @Світлоклітинний рак
C. Аденокарцинома
D. Нефробластома
E. Ацидофільна аденома з малігнізацією
44. При гістологічному дослідженні матеріалу після трансуретральної резекції простати виявлено переважання залоз різної форми і величини, які утворені атиповими, гіперхромними клітинами з патологічними мітозами. Діагнозтуйте захворювання.
А. @Аденокарцинома
В. Аденома
С. Аденоматозна нодулярна гіперплазія
D. М’язово-фіброзна гіперплазія
Е. Хронічний простатит
45. У хворої, 34 років, з'явилася захриплість, під час ларингоскопії виявлено пухлину гортані, сіро-білого кольору з сосочковой поверхнею на широкій основі. Мікроскопічно: розростання сполучної тканини, яка вкрита багатошаровим пласким епітелієм зі збільшеним зроговінням, клітинна атипія відсутня. Найвірогідніше це:
А. @Папілома
B. Фіброма
C. Поліп
D. Ангіома
E. Ангіофіброма
46. У хворої, 29 років, з'явилася захриплість, під час лярінгоскопії виявлено пухлину гортані, сіро-білого кольору з сосочковой поверхнею на ніжці. Мікроскопічно: розростання сполучної тканини, яка вкрита багатошаровим пласким епітелієм без зроговіння, клітинна атипія відсутня. Найвірогідніше це:
А. @Папілома
B. Фіброма
C. Поліп
D. Ангіома
E. Ангіофіброма
47. Гістологічне дослідження біоптату з ділянки пухлини слизової оболонки правого бронха показало: наявність клітинного і тканинного атипізму, появу структур у вигляді «ракових перлин». Визначити характер патологічного процесу.
А. Гіпоплазія
B. Доброякісна пухлина
C. Гіперплазія
D. Метаплазія
E. @Злоякісна пухлина
48. При гістологічному дослідженні біоптату з бронха виявлено пухлину, яка побудована з гніздних скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями з характерними "перлинами". Ваш діагноз?
A. Плоскоклітинний рак без зроговіння
B. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
C. Солідний рак
D. Слизовий рак
E. Скір
49. У хворого, 52 років, взято біопсію слизової оболонки бронха. При гістологічному дослідженні виявлено тяжі атипових клітин епітелію, які вростають у підлеглу тканину. У центрі тяжів виявлені концентричні утворення рожевого кольору. Назвіть вид пухлини?
A. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
B. Помірно диференційована аденокарцинома
C. Плоскоклітинний рак без зроговіння
D. Меланома
E. Перехідноклітинний рак
50. Чоловік, 48 років, страждав на хронічний бронхіт, помер від виснаження. На розтині: в просвіті правого бронха виявлено ендофітні розростання світло-сірої м'якої тканини. Мікроскопічно: серед розростань атипового плоского епітелію виявлені «рогові перлини». Ваш діагноз.
A. Недиференційований рак
B. Плоскоклітинний рак без зроговіння
C. Аденокарцинома
D. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
E. Апудома
51. У хворої, 52 років, з клінічним діагнозом «Хронічний бронхіт, пневмосклероз» узято біоптат з підозрілої ділянки слизової лівого бронха. Гістологічно: клітинний і тканинний атипізм, "ракові перлини". Якому патологічного процесу відповідають ці гістологічні зміни?
A. Бронхоектазія
B. Хронічний поліпозний бронхіт
C. @Плоскоклітинний рак бронха зі зроговінням
D. Гострий бронхіт
E. Плоскоклітинна метаплазія слизової бронха
52. У чоловіка, 55 років, в результаті обтурації середньочасткового бронха м'яким вузлом утворився ателектаз середньої частки правої легені. При бронхобіопсії в зоні обтурації виявлені розростання залозистоподібного атипового епітелію з патологічними мітозами, який проростає в підлягаючі тканини і хрящ. Якому захворюванню найдостовірніше відповідають ці дані?
A. Дисплазія епітелію бронха
B. @Бронхогенний рак легень
C. Запальний поліп
D. Деформуючий бронхіт
E. Саркома бронха
53. При бронхоскопічному дослідженні у хворого, 65 років, у початковому відділі верхньочасточкового бронха правої легені знайдено утворення у вигляді поліпа діаметром до 1,0 см. При гістологічному дослідженні виявлено пухлину, яка складається з дрібних лімфоцитоподібних клітин з гіперхромними ядрами, клітини ростуть пластами і тяжами. Вкажіть, який з перерахованих видів пухлин найбільш вірогідний?
A. @Недиференційований дрібноклітинний рак
B. Недиференційований крупноклітиний рак
C. Плоскоклітинний рак
D. Аденокарцинома
E. Залозисто-плоскоклітинний рак
54. При гістологічному дослідженні біопсії легень виявлено атипові клітини, які формують множинні ацинарні структури і продукують слиз. Яка гістологічна форма раку легень має місце у хворого?
A. Помірно диференційована аденокарцинома
B. Недиференційований рак
C. @Високодиференційована аденокарцинома
D. Помірно диференційований плоскоклітинний рак
E. Залозисто-плоскоклітинний рак
55. У жінки, 22 років, яка декілька років хворіла на міастенію, в передньому середостінні виявлено пухлину великих розмірів, яка гістологічно складається з витягнутих (веретеноподібних) клітин з овальними темними ядрами, які утворюють тяжі, присутні тільця Гассаля. Після хірургічного видалення пухлини ознаки міастенії почали прогресивно зникати. Діагностуйте пухлину, яка має етіопатогенетичний зв'язок з міастенією.
A. @Тимома
B. Аденома щитовидної залози
C. Аденома паращитовидної залози
D. Парагангліома
E. Медуллобластома
56. У хворої при пальпації щитовидної залози виявлено вузол діаметром 1,5 см. При гістологічному дослідженні виявлено різного розміру порожнини, які вислані атиповим епітелієм і заповнені сосочками, які вростають у стінку і капсулу пухлини. Який найбільш вірогідний діагноз?
А. Солідна аденома
В. Фолікулярний рак
С. Папілярна аденома
D. @Папілярний рак
Е. Фолікулярна аденома
57. У хворого під час пальпації щитовидної залози було виявлено вузол діаметром 2 см. Під час гістологічного дослідження були виявлені великі епітеліальні клітини зі світлою оксифільною цитоплазмою, які розростаються серед заповнених колоїдом фолікулів. Ваш діагноз?
A. Папілярна аденома
B. Фолікулярна аденома
C. Папілярний рак
D. Фолікулярний рак
E. @Солідна аденома
58. У хворого з підвищеним рівнем паратгормону при гістологічному дослідженні ділянки патологічного перелому кістки виявлені осередки лакунарного розсмоктування (лакунарної резорбції) остеоїдних балок кістки і новоутворення фіброзної тканини. Ваш діагноз.
А. @Аденома паращитовидних залоз
В. Мієломна хвороба
С. Мінеральна дистрофія
D. Остеобластокластома
Е. Остеомієліт
59. У хворого з тривалою гіперкальційемією при рентгенологічному дослідженні в нирках виявлено множинні камені, в кістках - остеопороз. Яка пухлина може призвести до таких змін?
A. @Аденома паращитовидних залоз
B. Пухлина задньої часточки гіпофіза
C. Аденома з базофільних клітин гіпофіза
D. Феохромоцитома
E. Альдостерома
60. У хворого, 28 років, знайдені множинні рецидивуючі пептичні виразки шлунка та дванадцятипалої кишки. Диагноз «Синдром Золлінгера-Елісона». Вказати з якою пухлиною повязаний цей синдром?
A. Аденома кори наднирників
B. Карциноїд сліпої кишки
C. @Пухлина острівців підшлункової залози
D. Феохромоцитома
E. Аденокарцинома підшлункової залози
61. Хвора, 64 років, за 2 місяці до госпіталізації помітила перші симптоми захворювання у вигляді слабкості і болей в правому підребер’ї. В стаціонарі відмічалась: кахексія, асцит, пожовтіння шкіри та склер. Хвора померла. Під час розтину: по малій кривизні шлунка виявлено утворення у вигляді поліпа на товстій ніжці. Печінка дуже щільна, поверхня дрібнозерниста, ліва часточка представлена осередковими білими розростаннями щільної консистенції, які зливаються. У нижній третині стравоходу - варикозне розширення вен. Атеросклероз аорти. Набряк мозку. Ваш діагноз?
A. Прогресуючий портальний цироз печінки
B. Рак шлунка з метастазами в печінку
C. Хронічний гепатит
D. Постнекротичний цироз печінки
E. @Рак печінки на фоні портального циррозу
62. При розтині тіла чоловіка, 59 років, померлого від раку легень, виявлені множинні метастази. Які з нижче перерахованих метастазів можна розцінити як імплантаційні за механізмом розвитку?
A. Метастази в наднирники
B. Метастази у перибронхіальні, біфуркаційні, паратрахеальні лімфатичні вузли
C. Метастази в головний мозок
D. @Дрібні множинні пухлинні вузлики по плеврі
E. Проростання пухлини з бронха в стравохід
63. У померлої, 48 років, у минулому оперованої з приводу пухлини шлунка, на розтині виявлено: різко збільшений, щільний яєчник білого кольору. Гістологічно: в препараті вкрай атипові епітеліальні клітини, розміщені серед пластів і тяжів сполучної тканини. Яке захворювання мало місце у хворої?
A. @Крукенбергівський рак яєчника
B. Серозна цистаденокарцинома
C. Псевдомуцинозна цисткарцинома
D. Злоякісна текома
E. Злоякісна гранульозоклітинна пухлина
64. У жінки, 39 років, під час паліативної операції з приводу раку шлунка виявлені крукенбергівскі метастази в яєчники. Який шлях метастазування призвів до ураження яєчників?
А. Каналікулярний
B. Лімфогенний ортоградний
C. Гематогенний
D. Імплантаційний
E. @Лімфогенний ретроградний
65. У жінки, 46 років, під час паліативної операції з приводу раку шлунка встановлено наявність крукенбергівських метастазів в яєчники ("крукенбергівський рак яєчників"). Який з наведених шляхів метастазування призвів до ураження яєчників?
А. Гематогенний
В. Лімфогенний ортоградний
С. @Лімфогенний ретроградний
D. Імплантаційний
Е. Каналікулярний
66. Локалізація крукенбергівського метастазу у випадку раку шлунка:
A. Карциноматоз очеревини
B. Ліві надключичні лімфатичні вузли
C. @Ретроградні лімфогенні метастази в яєчники
D. Гематогенні метастази в печінку
E. Лімфатичні вузли параректальної клітковини
67. Вкажіть локалізацію вірховського метастазу у випадку раку шлунка:
A. @Ліві надключичні лімфатичні вузли
B. Метастатичний рак яєчників
C. Карциноматоз очеревини
D. Лімфатичні вузли параректальної клітковини
E. Гематогенні метастази в печінку
68. Під час операції з приводу пухлини яєчника у жінки в черевній порожнині виявлено 2 літри геморагічної рідини, в очеревині – велика кількість вузликів діаметром до 0,5 см. При цитобіопсії у вузликах виявлено розростання ракових клітин. Який процесс розвинувся у черевній порожнині?
А. Туберкульоз
В. Геморагічний перитоніт
С. Фібропластичний перитоніт
D. Асцит
Е. @Канцероматоз очеревини
69. Під час розтину померлого в печінці виявлені метастази раку. Вважаючи, що мова йде про первинні метастази гематогенного походження, яка локалізація первинної пухлини?
А. Легені
В. @Шлунок
С. Молочна залоза
D. Гортань
Е. Нирки
70. Хворий на рак шлунка з множинними метастазами помер від ракової кахексії. Назвати характерні зміни в серці, які були виявлені на ротині:
А. @Бурая атрофія міокарда
В. Амілоїдна кардіомегалія
С. Дилатаційна кардіоміопатія
D. Гіпертрофічна кардіоміопатія
Е. "Тигрове" серце
ПУХЛИНИ МЕЗЕНХІМАЛЬНІ

1. При макроскопічному дослідженні пухлини матки (післяопераційний матеріал), вона м'якої консистенції, з крововиливом і ділянками некрозу, на розрізі нагадує «риб’яче м’ясо». Гістологічне дослідження встановило ознаки вираженого клітинного і тканинного атипізму, зустрічаються клітини з патологічними фігурами мітозів. Поставте діагноз.
A. Аденокарцинома
B. Ангіома
C. @Саркома
D. Фіброма
E. Ліпома
2. У чоловіка, 30 років, у шкірі виявлено пухлину - щільну, рухому, чітко відмежовану від навколишніх тканин. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Назвіть пухлину.
A. @Фіброма
B. Міома
C. Гістіоцитома
D. Дерматофіброма
E. Десмоїд
3. У молодого чоловіка в товщі шкіри визначається щільна пухлина, рухома. При мікроскопічному дослідженні: хаотично розташовані пучки колагенових волокон з невеликою кількістю веретеноподібних клітин. Яку пухлину видалено?
A. @Щільна фіброма
B. Лейоміома
C. Меланома
D. Ліпома
E. Гломус-ангіома
4. У патогiстологiчну лабораторiю надiслано шматочок шкiри з пiдшкiрною клiтковиною. Макроскопiчно в пiдшкiрнiй клiтковинi знайдено щiльну пухлину добре вiдмежовану вiд навколишнiх тканин. При мiкроскопiчному дослiдженнi пухлинне утворення представлене хаотично переплетеними пучками колагенових волокон i невеликою кiлькiстю осередково розташованих сполучнотканинних клiтин. Яка пухлина видiлена?
A. Меланома
B. Гемангiома
C. Лейомiома
D. Лiпома
E. @Щiльна фiброма
5. У жінки, 33 років, на передній стінці по білій лінії живота знаходиться пухлиноподібне утворення, яке під час вагітності почало збільшуватися. При гістологічному дослідженні виявлено, що пухлина побудована з диференційованої сполучної тканини, в якій колагенові волокна переважають над клітинами. Яка пухлина в даному випадку?
A. @Десмоїд
B. Щільна фіброма
C. Фібросаркома
D. М'яка фіброма
E. Дерматофіброма
6. У чоловіка, 35 років, в м'яких тканинах лівого стегна з'явилося безболісне новоутворення без чітких меж. У біоптаті: тканина новоутворення нагадує «риб'яче м'ясо», складається з незрілих фібробластоподібних клітин з численними мітозами, що проростають у м’язи. Ваш діагноз?
A. Міосаркома
B. Фіброма
C. Рак
D. @Фібросаркома
E. Міома
7. У чоловіка, 40 років, було видалено пухлину, яка росла під шкірою спини. Гістологічний діагноз: «Ліпома». На яких принципах класифікації пухлин базувався патологоанатом коли давав таке заключення?
A. Макроструктури органа
B. @Гістогенезу
C. Фізико-хімічних особливостей
D. Біохімічних особливостей
E. Ультраструктурних особливостей
8. У чоловіка, 41 року, під шкірою нижньощелепної ділянки виявлено рухоме утворення розмірами 1,0x0,7 см з чіткими межами, тістоподібною консистенцією, яке повільно збільшується. При гістологічному дослідженні утворення виявлені ліпоцити, які формують різної форми і розмірів часточки, розділені тонкими прошарками сполучної тканини з судинами. Встановити діагноз.
A. Фіброма
B. @Ліпома
C. Ангіома
D. Ліпосаркома
E. Фібросаркома
9. У жiнки, 65 рокiв, видалено пухлиноподiбне утворення 1,0 х 1,0 х 0,8 см, що росло пiд шкiрою стегна. Макроскопично: утворення представлене жировою тканиною у капсулi. Мiкроскопiчно: рiзнокалiбернi часточки з жирових клiтин, що роздiленi прошарками зі сполучної тканини. Назвiть це утворення.
A. Десмоїд
B. Гiбернома
C. Лiпосаркома
D. @Лiпома
E. Фiброма
10. Жінці, 24 років, видалено пухлинне новоутворення. При гістологічному дослідженні виявлені різних розмірів часточки з жирової тканини. Поставте діагноз.
A. Фіброма
B. Гігрома
C. Папілома
D. @Ліпома
E. Гемангіома
11. При гістологічному дослідженні пухлини шкіри виявлені різних розмірів часточки з жирової тканини, відмежовані нерегулярними прошарками сполучної тканини. Поставити діагноз.
A. @Лiпома
B. Фiброма
C. Гiгрома
D. Папiлома
E. Гемангiома
12. У хворого, 66 років, з позаочеревинного простору видалено пухлину розмірами 12х6х7 см. При мікроскопічному дослідженні: анаплазовані жирові клітини з ознаками клітинного атипізму, поліморфізму. Зустрічаються величезні спотворені клітини, які мають у цитоплазмі жирові крапельки. Який найвірогідніший діагноз?
A. Ліпома
B. @Ліпосаркома
C. Міосаркома
D. Фібросаркома
E. Мезотеліома
13. У хворого, 32 років, у заочеревинному просторі виявлено пухлиноподібне утворення розмірами 17х15 см з проростанням його в брижу, яке хірург цілком вилучити не зміг. Макроскопічно: тканина утворення на розрізі жовтувата, м’яка, з осередками некрозу і ослизнення. При мікроскопічному дослідженні виявлено: клітини з вираженим поліморфізмом ядер, з наявністю патологічних мітозів, цитоплазма клітин - світла, дрібновакуолізована, при фарбуванні суданом вакуолі дають позитивну реакцію. Визначте пухлину:
A. @Ліпосаркома
B. Ліпома
C. Фібросаркома
D. Фіброма
E. Пбернома
14. Хворий, 50 років, звернувся до лікаря зі скаргами на наявність під шкірою в правій тім'яній ділянці новоутворення кулястої форми, діаметром до 2 см, щільної консистенції, нерухоме. При гістологічному дослідженні видаленого новоутворення виявлено: безладне розміщення кісткових балок, між якими розростається волокниста сполучна тканина. Ваш діагноз?
A. @Губчата остеома
B. Компактна остеома
C. Остеопороз
D. Остеомаляція
E. Остеосаркома
15. У чоловіка, 25 років, через 2 роки після удару ліктя з'явилося пухлинне розростання в області епіфіза плечової кістки, без чітких меж. У біоптаті: велика кількість поліморфних клітин остеобластичного типу з великою кількістю патологічних мітозів. Поставте припустимий діагноз.
A. @Остеосаркома
B. Хондросаркома
C. Остеоїд-остеома
D. Фібросаркома
E. Синовіальна саркома
16. У молодої жінки в області дистального кінця стегнової кістки видалено пухлину, яка швидко росла, пухлина строкатого вигляду – від біло-сірого до коричнево-червоного кольору, пухкої консистенції. Мікроскопічно: основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими і остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами, з наявністю безлічі тонкостінних судин і фігур патологічних мітозів. Ваш діагноз?
A. @Остеосаркома
B. Хондрома
C. Остеома
D. Саркома Юїнга
E. Ангіосаркома
17. У хлопчика, 14 років, виявлено збільшення в об'ємі нижньої третини стегна, місцеву гіперемію, посилення венозного малюнку в зоні патологічного процесу. Рентгенологічно - коровий шар стегнової кістки зруйнований, структури колінного суглобу збережені. При дослідженні біоптату виявлено скупчення атипових остеобластів з множинними мітозами та ділянками аномально сформованих кісткових балок, ознаки інвазії у прилеглі тканини. Діагностуйте захворювання.
A. @Остеогенна саркома
B. Фіброзна дисплазія
C. Остеоїд-остеома
D. Хондросаркома
E. Остеобластокластома
18. У дитини, 14 років, в ділянці діафіза стегнової кістки з'явився болісний м'якуватий вузол, який швидко росте з кістково-м’язової порожнини з руйнуванням губчастого шару кістки. Мікроскопічно: мономорфні круглі клітини трохи більше зрілого лімфоцита, зі скудною світлою цитоплазмою, яка містить глікоген. Місцями вони формують псевдо-розетки з нечисленними мітозами. Між клітинами - фіброзні септи. Встановити діагноз.
A. Лімфома
B. Рабдоміосаркома
C. Нейробластома
D. @Саркома Юїнга
E. Метастаз дрібноклітинного раку
19. У дитини, 6 рокiв, з дiагнозом «Пухлина дiафiза стегнової кiстки» пiд час обстеження вiдмiчено наявнiсть кiлькох метастатичних відсівів iншої кiсткової локалiзацiї. У гiстологiчному описi вказується, що первинна пухлина переважно складається з округлих клiтин з бiдною цитоплазмою, якi мають незначну тенденцiю до утворення псевдорозеток, i проявляють себе поодинокими мiтозами. Вказанi змiни характернi для:
A. Фiбросаркоми
B. @Саркоми Юiнга
C. Хондроми
D. Остеосаркоми
E. Плазмоцитоми
20. При гістологічному дослідженні вузла у центральній ділянці кістки зап'ястка, який поволі збільшувався впродовж 3 років, у хлопця, 15 років, виявлено: безладно розташовані в хрящових лакунах зрілі хондроцити без мітозів. Хрящові лакуни різної форми і розмірів в результаті різної кількості в них хондроцитів, між якими основна речовина з рідкими прошарками сполучної тканини. Який найвірогідніший діагноз?
A. Хондробластома
B. Хондросаркома
C. @Хондрома
D. Тератома
E. Хордома
21. При біопсії вузла з поперечнопосмугованого м'язу знайшли клітини, які нагадують ембріональні м'язи та міобласти без клітинного атипізму. Ваш діагноз?
A. @Рабдоміома
B. Рабдоміосаркома
C. Гібернома
D. Лейоміома
E. Фіброміома
22. Хворій, 47 років, видалено матку. Під слизовою оболонкою визначаються численні округлої форми вузли, які чітко відмежовані від навколишньої тканини. Мікроскопічно пухлина побудована з пучків гладкої мускулатури з явищами тканинного атипізму. Ваш діагноз?
A. @Лейоміома
B. Рак матки
C. Фіброміома
D. Хоріонепітеліома
E. Лейоміосаркома
23. Хворій, 29 років, видалено матку. Під слизовою оболонкою визначаються численні округлої форми вузли, які не чітко відмежовані від навколишньої тканини. Мікроскопічно: пухлина побудована з різних пучків гладкої мускулатури з явищами тканинного та клітинного атипізму. Ваш діагноз.
A. @Лейоміосаркома
B. Рак матки
C. Фіброміома
D. Хоріонепітеліома
E. Лейоміома
24. У дитини, 4 років, на шкірі шиї розташований плоский вузол червоного кольору, при натисканні склом вузол блідне. Який найвірогідніший діагноз?
A. Пігментний невус
B. Меланома
C. @Гемангіома
D. Лейоміома
E. Лімфангіома
25. При мікроскопічному дослідженні пухлини верхньої губи, виявлено, що вона побудована з числених щілино-подібних порожнин, стінка яких вистелена сплощеним ендотелієм, заповнених рідкою кров`ю і згортками. Поставити діагноз.
A. @Капілярна гемангіома
B. Венозна гемангіома
C. Кавернозна гемангіома
D. Гемангіоперицитома
E. Гломус-ангіома
26. Гістологічне дослідження пухлини верхньої губи показало, що вона складається з численних судин капілярного типу, строма пухка. Поставте діагноз.
A. Венозна гемангіома
B. Кавернозна гемангіома
C. Гемангіоперицитома
D. Гломус-ангіома
E. @Капілярна гемангіома
27. У хворого, 17 років, інтраопераційно на нижній поверхні печінки виявлена пухлина розмірами 4,5х5,0х3,5см з субсерозною локалізацією, темночервоного кольору, на розрізі представлена порожнинами значним вмістом крові. Поставити попередній діагноз.
A. @Кавернозна гемангiома
B. Капiлярна гемангіома
C. Гемангiоперицитома
D. Гемангiоендотелiома
E. Лiмфангiома
28. У хворого з вираженим імунодефіцитом, наявністю в крові лимфопенії із зміною співвідношення Т-хелперов до Т-супрессоров, відзначено ураження шкіри нижніх кінцівок у вигляді множинних пухлинних вузликів синюшно-червоного кольору, що зливаються і створюють поверхні виразки. При дослідженні біоптату шкіри виявлено новоутворення кровоносних судин і розширення капілярів, що створюють порожнині різної форми і величини. Діагностуйте найвірогідніший характер шкірної патології.
A. Лімфома шкіри
B. Запальний дерматит
C. Базаліома
D. Дерматомікоз
E. @Саркома Капоши
29. У хворого з ВIЛ-iнфекцiєю визначена ураження шкiри нижнiх кiнцiвок у виглядi множинних пухлинних вузликiв синюшно-червоного кольору, що зливаються i створюють поверхневi виразки. При дослiдженнi бiоптату шкiри виявлено новоутворення кровоносних судин, що створюють порожнини рiзної форми i величини та побудоване з ендотелiю, багато пучкiв веретеноподiбних клiтин. Дiагностуйте найiмовiрнiший характер шкiрної патологiї:
A. @Саркома Капошi
B. Базалiома
C. Дерматомiкоз
D. Лiмфома шкiри
E. Запальний дерматит
30. Жінка 31-го року хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?
A. @Саркома Капоші
B. Гемангіома
C. Лімфома Беркіта
D. Лімфангіома
E. Фібросаркома
31. У жінки на шкірі обличчя з'явилося пігментне утворення у вигляді вузлика, яке швидко збільшувалося. Зроблено біопсію. Мікроскопічно в біоптаті визначаються поля веретеноподібних і поліморфних клітин, які містять бурий пігмент. Дуже багато мітозів. Ваш діагноз
A. Пігментний невус
B. Рак
C. Папілома
D. @Меланома
E. Дерматофіброма
32. У чоловіка, 46 років, на шкірі визначалась темна пляма, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?
A. @Меланома
B. Базаліома
C. Гемангіома
D. Невус
E. -
33. У жінки, 50 років, на шкірі з'явилася ділянка темного кольору, безболісна, що видається над поверхнею шкіри. З часом пляма почала збільшуватися, з'явився біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини, цитоплазма яких вміщувала пігмент коричневого кольору. Про яку пухлину йдеться?
A. Базаліома
B. @Меланома
C. Гемангіома
D. Гематома
E. Карциноїд
34. На шкірі обличчя у жінки, 60 років, впродовж року з'явилася неправильної форми коричнева бляшка з чорними вкрапленнями. При гістологічному дослідженні її в епідермісі і всій товщині дерми знайдені поліморфні великі клітини з патологічними мітозами, з крупними ядерцями, жовто-коричневим пігментом у цитоплазмі багатьох клітин. Вказані клітини ростуть у вигляді дрібних груп, або поодинці. Встановіть діагноз.
A. Пігментний невус
B. Пігментна папілома
C. @Меланома
D. Пігментна ксеродерма
E. Меланоз шкіри
35. У чоловіка, 52 років, видалено очне яблуко, в судинній оболонці якого виявлено пухлинне утворення 1х0,4 см чорного кольору. Мікроскопічне дослідження показало наявність в клітинах множинних патологічних мітозів, у цитоплазмі багатьох клітин визначається пігмент жовто-бурого кольору. Ваш діагноз?
A. Неврінома
B. Ангіосаркома
C. @Меланома
D. Нейробластома
E. Гангліонейробластома
36. Для гістологічного дослідження доставлено очне яблуко: в сітківці ока на проекції очного нерва - пухлина 1х1см, м'якої консистенції, коричневого кольору. Мікроскопічно пухлина складається з поліморфних клітин з прозорою цитоплазмою, згрупованих в альвеолярні структури, подекуди з накопиченням бурого пігменту, визначаються патологічні мітози. Достовірніше всього це:
A. Шванома
B. Гломусна пухлина
C. @Меланома
D. Парагангліома
E. Ангіосаркома
37. У літнього чоловіка з ампутованої кукси нижньої кінцівки оперативно видалено пухлину в капсулі, діаметром 2 см; мікроскопічно вона складається з веретеноподібних клітин мономорфного вигляду з паличкоподібними ядрами, які утворюють разом з волокнами “палісадні структури”. Який з перерахованих видів пухлин найбільш вірогідний?
A. @Доброякісна неврилемома
B. Нейрофіброма
C. Злоякісна неврилемома
D. М'яка фіброма
E. Фібросаркома
38. Чоловік, 45 років, повністю втратив слух на праве вухо. Клінічне обстеження не виявило ніяких патологічних змін у системі правого слухового аналізатора. Томографія головного мозку виявила новоутворення в ділянці мосто-мозочкового кута діаметром 7 см, гомогенне, без чітких контурів. Назвати новоутворення:
A. @Неврилемома кінця слухового нерва
B. Гангліоневрома
C. Астроцитома
D. Арахноїдендотеліома
E. Нейрофіброма
39. За ходом слухового нерва у молодої жінки виявлено пухлину у вигляді вузла до 3 см в діаметрі, м’яко-еластичної консистенції, рожево-білого кольору, однорідна. Мікроскопічно пухлина містить пучки клітин з овальними ядрами. Клітинно-волокнисті пучки формують ритмічні структури, створені паралельними рядами, правильно орієнтованими клітинами, розташованими у вигляді частоколу, поміж яких знаходиться безклітинна гомогенна зона (тільця Верокаї). Що це за пухлина?
A. @Невринома
B. Злоякісна невринома
C. Гангліоневрома
D. Нейробластома
E. Гангліонейробластома
40. У хворого, 20 років, видалено пухлину лобної частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, яка була нечітко відмежована від оточуючої тканини. На розрізі - однорідного вигляду, гістологічно - складається з зіркоподібних клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння. Яка пухлина була у хворого?
A. @Астроцитома
B. Олігодендрогліома
C. Іангліоневрома
D. Епендімома
E. Хоріоїдпапілома
41. У хворого, 35 років, видалено пухлину тім'яної частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, яка була нечітко відокремлена від навколишньої тканини. На розрізі - однорідна, гістологічно: складається з клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння. Яка пухлина мала місце?
A. @Астроцитома
B. Олігодендрогліома
C. Гангліоневрома
D. Епендімома
E. Хоріоїдпапілома
42. У хворого з швидко наростаючою внутрішньомозковою гіпертензією діагностовано пухлину мозку. Під час операції видалено пухлину тім’яно-скроневої частки, м’якої консистенції, на розрізі строкатого вигляду. Гістологічно пухлина побудована з поліморфних гіперхромних клітин з утворенням псевдорозеток та великої кількості судин, ділянками некрозів і крововиливами. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Гліобластома
B. Олігодендрогліома
C. Арахноїдендотеліома
D. Астроцитома
E. Менінгіома
43 При розтині тіла дитини, 8 років, в мозочку виявлено пухлину, яка не має чітких меж з навколишньою тканиною, гістологічно побудована з атипових дрібних клітин з гіперхромними ядрами. Достовірніше всього це:
A. Медулосаркома
B. Метастаз раку
C. Метастаз саркоми
D. Гліобластома
E. @Медулобластома
44. У хворого з неврологічними порушеннями діагностовано пухлину головного мозку. Під час операції видалено пухлину, яка має вигляд щільного вузла, пов'язаного з твердою мозковою оболонкою. Гістологічно пухлина побудована з ендотеліоподібних клітин, які тісно прилягають одна до одної. Ваш діагноз:
A. Гліобластома
B. @Менінгіома
C. Менінгіальна саркома
D. Астроцитома
E. Нейробластома

ЛІМФОМИ

1. У хворого на шкірі відзначені інфільтративно-бляшкові поліморфні висипання, різних контурів, розмірів, застійно-синюшного кольору, схильні до периферичного зростання і злиття. При біопсійному дослідженні шкіри виявлені масивні проліферати з лімфоїдних клітин, які займають всю дерму і розповсюджуються в підшкірний жировий шар. Ваш діагноз.
A. @Лімфома шкіри
B. Грибовидний мікоз
C. Внутрішньодермальний невус
D. Шкірні прояви системного червоного вовчака
E. Флегмона підшкірної клітковини
2. Під час огляду стоматологом хлопчика, 16 років, були виявлені збільшені підщелепні та шийні лімфатичні вузли. Було проведено біопсію. Мікроскопічно було знайдено: типова будова лімфатичних вузлів стерта, клітинна популяція гетерогенна, наявні великі клітини з багатолопатевим ядром, множинні одноядерні клітини великого розміру, еозинофільні та нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити; осередки некрозу та склерозу. Діагностуйте захворювання.
A. Гнійний лімфаденіт
B. Гіперплапзія лімфатичного вузла
C. Гранульоматозний лімфаденіт
D. @Лімфома Ходжкіна
E. Неходжкінська лімфома
3. У хворого на шиї виявлено пакет спаяних між собою лімфовузлів щільної консистенції. При гістологічному обстеженні видаленого лімфовузла відмічається проліферація ретикулярних клітин, наявність клітин Березовського-Штернберга. Про яке захворювання йдеться?
A. Лімфагранулематоз
B. Лімфобластний лейкоз
C. Мієлобластний лейкоз
D. Мієлоцитарний лейкоз
E. Лімфоцитарний лейкоз
4. У молодої чоловіка збільшилися шийні лімфатичні вузли. При біопсії в тканині лімфовузла виявлені осередки проліферації лімфоїдної тканини, поміж якими розміщені велетенські клітини Рід-Березовського-Штернберга, еозинофіли, осередки некрозу та склерозу. Яке захворювання найбільш вірогідно буде у даному випадку?
A. Мієломна хвороба
B. Хронічний лімфолейкоз
C. @Лімфома Ходжкіна
D. Лімфома Беркіта
E. Гістіоцитоз
5. У молодої людини збільшилися шийні лімфатичні вузли. При біопсії в лімфовузлі виявлені осередки проліферації лімфоїдної тканини з наявністю велетенських клітин Березовського-Штернберга і еозинофілів, ділянки некрозу та фіброзу. Яке захворювання найбільш вірогідно буде діагностоване у хворого?
A. @Лімфагранулематоз
B. Хронічний лімфолейкоз
C. Мієломна хвороба
D. Лімфома Беркіта
E. Гістіоцитоз
6. У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки, 14 років, мікроскопічно було виявлено порушену будову тканини вузла: лімфоїдні фолікули відсутні, наявні осередки склерозу та казеозного некрозу; клітинний склад поліморфний: наявні лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини великих розмірів з багатолопатевими ядрами (клітини Рід-Березовського-Штернберга), одноядерні великі та малі атипові клітини. Ваш діагноз.
A. Хронічний лімфолейкоз
B. Гострий лімфолейкоз
C. @Лімфома Ходжкіна
D. Лімфома Беркіта
E. Грибовидний мікоз
7. У жінки, 22 років, виявлені збільшені лімфатичні вузли. При гістологічному дослідженні в тканині лімфатичного вузла виявлені лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Рід-Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?
A. Лімфома Беркіта
B. @Лімфома Ходжкіна
C. Хронічний лейкоз
D. Гострий лейкоз
E. Метастаз раку легень
8. Під час розтину померлого, 35 років, поряд зі збільшенням багатьох лімфатичних вузлів було виявлено збільшену селезінку (600 г), що на розрізі виглядала неоднорідною, темно-червоного кольору, щільною, з осередками некрозу сірувато-жовтуватого кольору діаметром до 1 см (порфірова селезінка). Про яке захворювання можна думати?
А. Лімфома Беркіта
В. Хронічний лімфоїдний лейкоз
С. Хронічний мієлоїдний лейкоз
D. @Лімфома Ходжкіна
Е. Метастази раку
9. На розтині померлого знайдено системне збільшення лімфатичних вузлів з утворенням пухлинних конгломератів. Селезінка збільшена, на розрізі строката: на червоному тлі пульпи - множинні дрібні осередки жовтувато-білого та сіруватого кольору. Якому захворюванню найбільше відповідають описані зміни?
A. @Лімфагранулематоз
B. Саркоїдоз
C. Лімфома Беркіта
D. Рак легень
E. Лімфолейкоз
10. На розтині померлого хворого виявлені збільшені, спаяні між собою, щільні, з біло-жовтими осередками некрозу лімфатичні вузли різної локалізації (шийні, пахвові та медіастинальні). Селезінка мала "порфіровий" вигляд. При мікроскопічному дослідженні тканини лімфатичних вузлів і селезінки виявлено проліферацію поліморфних клітин, атипові клітини, поміж якими розміщені багатоядерні гігантські клітини Рід-Березовського-Штернберга. Ваш діагноз.
А. @Лімфома Ходжкіна
B. Хронічний лімфолейкоз
C. Саркоїдоз
D. Ретикулосаркома
E. Грибоподібний мікоз
11. На розтині померлого виявлене системне збільшення лімфатичних вузлів з утворенням пухлинних конгломератів. Селезінка збільшена, на розрізі строката: на червоному тлі пульпи - множинні дрібні осередки жовтувато-білого та сіруватого кольору. Якому захворюванню найбільш притаманні описані зміни?
A. Лімфома Беркіта
B. Саркоїдоз
C. @Лімфома Ходжкіна
D. Рак легень
E. Лімфолейкоз
12. При гістологічному дослідженні тканини лімфатичного вузла виявлені: дифузне розростання лімфоїдних клітин, еозинофіли, атипові гістіоцити, поодинокі гігантські клітини з двома та більше ядрами, осередки некрозу та склерозу. Найбільш вірогідний діагноз:
A. Саркоїдоз
B. @Лімфома Ходжкіна
C. Лімфома Беркіта
D. Лімфолейкоз
E. Мієлолейкоз
13. При гістологічному дослідженні тканини лімфовузла хворого, 18 років, з ділянки заднього трикутника шиї, морфолог виявив скупчення клітин, серед яких: поодинокі багатоядерні клітини Рід-Березовського-Штернберга, великі та малі клітини Ходжкіна і багато лімфоцитів, поодинокі плазматичні клітини, еозинофіли. Яке захворювання спостерігається у даному випадку?
А. Пухлина Беркіта
B. Нодулярна лімфома
C. @Лімфома Ходжкіна
D. Лімфоцитарна лімфома
Е. Хронічний лімфоїдний лейкоз
14. У 23-рiчного чоловiка впродовж трьох-чотирьох мiсяцiв вiдзначається збiльшення шийних лiмфатичних лiмфовузлiв вздовж заднього краю грудинно-ключично-сосцеподібного м'яза. Проведено дiагностичну бiопсiю одного з цих лiмфовузлiв. При гiстологiчному дослiдженнi виявленi типовi ознаки хвороби Ходжкiна, змiшано-клiтинного варiанту. Виберiть, на пiдставi якої морфологiчної ознаки став можливим такий дiагноз:
A. У складi пухлини є множиннi еозинофiльнi лейкоцити
B. @Пухлина мiстить поодинокi клiтини Березовського-Штернберга
C. Серед цих клiтин спостерiгаються великi i малi клiтини Ходжкiна
D. Звичайна будова лiмфовузла вiдсутня
E. Пухлина складається з виражено полiморфних клiтин
15. При дослідженні біоптату лімфатичного вузла було діагностовано лімфому Ходжкіна. На підставі наявності яких ознак був поставлений діагноз?
A. Клітин Вірхова
B. Клітин Тутона
C. Клітин Пирогова-Лангханса
D. @Клітин Рід-Штернберга
E. Клітин Мікулича
16. При гістологічному дослідженні збільшеного шийного лімфатичного вузла відмічено, що загальний рисунок вузла нечіткий за рахунок розростання атипових гістіоцитарних клітин, з наявністю гігантських клітин Березовського-Штернберга, наявні ділянки некрозу, склерозу, гіалінозу. Для якого захворювання характерні виявлені морфологічні зміни в лімфатичному вузлі?
A. @Лімфагранулематозу
B. Гострого мієлолейкозу
C. Хронічного мієлолейкозу
D. Грибовидного мікозу
E. Туберкульозу
17. При дослідженні біоптату збільшеного шийного лімфатичного вузла було виявлено: стертість малюнка; тканина лімфатичного вузла представлена великою кількістю проліферуючих лімфоцитів з поодинокими клітинами Рід-Березовського-Штернберга. Ці зміни свідчать про:
A. Лімфома Ходжкіна, змішано-клітинний варіант
B. Лімфома Ходжкіна, нодулярний склероз
C. @Лімфома Ходжкіна, з переважанням лімфоїдної тканини
D. Лімфома Беркіта
E. Лімфома Ходжкіна, з пригніченням лімфоїдної тканини
18. У лiмфовузлi, направленому для гiстологiчного дослiдження, виявлено розростання фiброзної тканини, яка оточує осередки полiморфних клiтин, серед яких велика кiлькiсть гiгантських багатоядерних, окремих гiгантських одноядерних i лiмфоцити. Дiагностувати процес?
A. Склерома
B. Туберкульоз
C. @Лiмфогранулематоз (нодулярний склероз)
D. Токсоплазмоз
E. Хронiчний мiєлолейкоз
19. При томографії у хворого в середостінні знайдені збільшені лімфатичні вузли. При гістологічному дослідженні в лімфовузлі виявлені циркулярні розростання сполучної тканини, яка оточувала гранульомоподібні утворення з лімфоцитів, плазмоцитів і великих двоядерних клітин Березовського-Штернберга. Ваш діагноз?
A. @Лімфагранулематоз
B. Лімфома Беркіта
C. Туберкульоз
D. Саркоїдоз
E. Лімфолейкоз
20. При томографії у хворого в середостінні виявлені збільшені лімфатичні вузли. При гістологічному дослідженні в тканині лімфовузла виявлені циркулярні розростання сполучної тканини, яка оточувала гранульомоподібні утворення з лімфоцитів, плазмоцитів і великих двоядерних клітин. Якому варіанту захворювання відповідають виявлені зміни?
A. Лімфома Ходжкіна, змішано-клітинний варіант
B. @Лімфома Ходжкіна, нодулярний склероз
C. Лімфома Ходжкіна, з переважанням лімфоїдної тканини
D. Лімфома Беркіта
E. Лімфома Ходжкіна, з пригніченим лімфоїдної тканини
21. У хворого, 60 років, при торакотомії в передньому середостінні знайдені збільшені в розмірах та спаяні між собою лімфатичні вузли, з яких взято біоптат. Мікроскопічно виявлено атипові клітини, серед яких переважають клітини Ходжкіна і гігантські клітини Рід-Березовського-Штернберга, присутні лімфоцити, еозинофіли; склероз відсутній. Яке захворювання найбільш відповідає цим ознакам ?
A. @Змішано-клітинний варіант Лімфагранулематозу
B. Лімфагранулематоз з переважанням нодулярного склерозу
C. Лімфагранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини
D. Лімфома Беркіта
E. Лімфагранулематоз з пригніченим розвитком лімфоїдної тканини
22. На секції тіла дівчинки, 15 років, було знайдено: шийні, медіастинальні та мезентеріальні лімфатичні вузли збільшені в розмірах, об’єднані в конгломерати, на розрізі тканина вузлів неоднорідна, містить ділянки некрозу. Мікроскопово: будова лімфатичних вузлів стерта, зустрічаються ділянки склерозу та осередки некрозу, клітинна популяція неоднорідна - включає одноядерні атипові клітини, великі атипові клітини з багаточасточковими ядрами, значний домішок еозинофілів та нейтрофілів, кількість лімфоцитів незначна. Діагностуйте вид лімфоми Ходжкіна – лімфагранулематозу (ЛГМ).
A. ЛГМ, варіант з пригніченням лімфоїної тканини
B. @ЛГМ, змішано-клітинний варіант
C. ЛГМ, нодулярний склероз
D. ЛГМ, лімфогістіоцитарний варіант
E. Саркома Ходжкіна
23. У хворого, 60 років, при торакотомії в передньому середостінні знайдені збільшені та спаяні між собою лімфатичні вузли, з яких взято біоптат. Мікроскопічно: атипові клітини, серед яких переважали клітини Ходжкіна і гігантські клітини Рід-Березовського-Штернберга; склероз відсутній. Яке захворювання найбільш відповідає цим ознакам ?
A. Лімфома Ходжкіна, змішано-клітинний варіант
B. Лімфома Ходжкіна, нодулярний склероз
C. Лімфома Ходжкіна, з переважанням лімфоїдної тканини
D. Лімфома Беркіта
E. @Лімфома Ходжкіна, з пригніченим лімфоїдної тканиниТУБЕРКУЛЬОЗ

1. У жінки, 20 років, при гістологічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлені вузлики, які складаються з валів епітеліоїдних, лімфоїдних клітин та багатоядерних гігантських клітин Пирогова-Лангханса, розташованих між ними. У центрі вузликів виявляється казеозний некроз. Який збудник потрібно виявити у зоні некрозу для встановлення остаточного діагнозу?
A. @Паличку Коха
B. Паличку Ганзена
C. Бліду трепонему
D. Рикетсії
E. Паличку Волковича-Фріша
2. У чоловіка, 30 років, при гістологічному дослідженні біоптату з шийного лімфатичного вузла виявлені гранульоми, які складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних, багатоядерних гігантських клітин типу Пірогова-Лангханса. У центрі гранульом виявляється некроз. Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу для підтвердження діагнозу туберкульозу?
A. @Мікобактерію Коха
B. Бліду трепонему
C. Стафілокок
D. Бацили Волковича-Фріша
E. Сальмонели
3. У дитини після перенесеної ангіни різко збільшилися лімфатичні вузли: паратрахеальні, біфуркаційні, шийні. При мікроскопічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлені осередки некрозу, обмежені лімфоцитами, епітеліоїдними клітинами, та клітинами Пирогова-Лангханса. Вкажіть найбільш вірогідну патологію.
A. @Туберкульоз
B. Саркоїдоз
C. Риносклерома
D. Сап
E. Сифіліс
4. У хворого з субфібрильною температурою в біоптаті збільшеного лімфатичного вузла виявлені численні гранульоми, які містять у центрі казеозний некроз, оточений епітеліоїдними клітинами, велетенськими багато-ядерними клітинами Пирогова-Лангханса і лімфоцитами. Для якого захворювання характерні такі патогістологічні зміни?
A. @Туберкульоз
B. Лімфогранулематоз
C. Лімфома
D. Лімфолейкоз
E. Банальний лімфаденіт
5. При мікроскопічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлено скупчення епітеліоїдних клітин, лімфоцитів і гігантських клітин Пирогова-Лангханса. В центрі - казеозний некроз. Вкажіть найбільш імовірну патологію:
A. Туберкульоз
B. Риносклерома
C. Саркоїдоз
D. Сап
E. Сифіліс
6. У жінки, 30 років, при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?
A. Туберкульоз
B. Лімфогранулематоз
C. Актиномікоз
D. Метастаз пухлини
E. Сифіліс
7. У жінки, 22 років, при гістологічному дослідженні збільшених шийних лімфатичних вузлів, виявлені вузлики, що складаються переважно з плоских, дещо витягнутих, з блідо забарвленим ядром, гігантських клітин округло- овальної форми з блідо-рожевою цитоплазмою та з ядрами, розташованими на периферії (у вигляді частоколу), а також дрібних округлої форми клітин з вузьким обідком цитоплазми; у центрі деяких вузликів - безструктурні маси, забарвлені в блідо-рожевий колір. Для якого захворювання характерні такі зміни?
A. Туберкульоз
B. Лімфогранулематоз
C. Саркоїдоз
D. Бруцельоз
E. Неспецифічний гіперпластичний лімфаденіт
8. При розтині у дитини виявлено первинний кишечний туберкульозний комплекс: первинна аффект-виразка порожньої кишки, лімфангіт і регіонарний казеозний лімфаденіт. Смерть настала від перфорації виразки і розвитку розлитого перитоніту. Назвіть шлях зараження дитини туберкульозом.
A. @Аліментарний
B. Трансплацентарний
C. Аерогенний
D. Змішанний
E. Контактний
9. Дівчинка впродовж останніх 3 місяців вживала сире коров'яче молоко. В лікарню поступила з клінікою "гострого живота". На операції - в сліпій кишці знайдено циркулярну виразку з перфорацією. При гістологічному дослідженні в краях виразки - некротичні маси, лімфоцити, епітеліоїдні клітини, одинокі гігантські багатоядерні клітини. Ваш діагноз.
A. Неспецифічний виразковий коліт
B. Амебіаз
C. @Первинний туберкульозний афект в кишці
D. Рак сліпої кишки
E. Дизентерія
10. У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. Під час діагностичної експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено: сирнистий некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть причину лімфаденіту.
A. @Туберкульоз
B. Пневмонія
C. Сифіліс
D. Метастази раку
E. Аденовірусна інфекція
11. Під час розтину тіла дівчинки, 9 років, у верхівці правої легені було знайдено осередок казеозного некрозу, діаметром 15 мм, біфуркаційні лімфатичні вузли були збільшені, містили дрібні осередки некрозу коагуляційного типу. Мікроскопічно - у легеневому осередку та в лімфатичних вузлах навколо некротичних мас були розташовані епітеліоїдні клітини, лімфоцити та поодинокі багатоядерні гігантські клітини. Діагностуйте захворювання.
A. @Первинний туберкульоз
B. Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень
C. Гематогенний генералізований туберкульоз
D. Вторинний осередковий туберкульоз
E. Вторинний фіброзно-осередковий туберкульоз
12. При гістологічному дослідженні збільшених надключичних лімфатичних вузлів, у жінки, 40 років, знайдено порушення їх структури з осередками скупчення злегка витягнутої форми клітин зі світлим ядром, багатоядерних крупних овально-округлої форми клітин, багатих цитоплазмою і ядрами, розташованими на периферії у вигляді частоколу, скупчення оточені лімфоїдними клітинами; в центрі - безструктурні маси, забарвлені в рожевий колір. Описані зміни характерні для?
A. Метастазу пухлини
B. Лімфогранулематозу
C. Гіперпластичного лімфаденіту
D. Саркоїдозу
E. @Туберкульозного лімфаденіту
13. На розтині тіла чоловіка, 43 років, в ІІІ сегменті правої легені субплеврально виявлено ділянку ущільнення діаметром 1,5 см з чіткими межами, оточену білою волокнистою тканиною, на розрізі - з ділянками біло-жовтого кольору, що кришаться. Наявність даного осередку характерно для:
A. Периферичного раку
B. Хондроми
C. @Інкапсульованого первинного афекту
D. Фіброми
E. Інфаркту легені, що організується
14. Дитина, 8 років, раніше не хворіла, в лікарню надійшла з ознаками задухи. При рентгенівському обстеженні в плевральній порожнині - повітря і рідина. Під час операції в правій легені виявлено субплевральну порожнину діаметром 2,4 см, неправильної форми з залишками казеозних мас, яка сполучалася з плевральною порожниною. Такі ж казеозні маси виявлені при розрізі збільшених прикореневих лімфатичних вузлів. При гістологічному дослідженні стінки порожнини виявлені лімфоцити, епітеліоїдні клітини, багатоядерні гігантські клітини. Як правильно назвати порожнину?
A. @Первинна легенева каверна при туберкульозі
B. Абсцес легені
C. Емпієма плеври
D. Каверна при гострому кавернозному туберкульозі
E. Каверна при фіброзно-кавернозному туберкульозі
15. На розтині тіла дівчини, 17 років, померлої внаслідок легеневої недостатності, виявлено: у нижній частці правої легені зливні зони казеозного некрозу, в бронхопульмональних, бронхіальних та біфуркаційних лімфатичних вузлах – ділянки казеозного некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Ріст первинного афекту при первинному туберкульозі
B. Гематогенна форма прогресування первинного туберкульозу
C. Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень
D. Туберкулема
E. Казеозна пневмонія при вторинному туберкульозі
16. На розтині тіла чоловіка, 34 років, діагностовано туберкульоз з наявністю у верхній частці правої легені зони казеозної пневмонії, казеозного лімфаденіту у збільшених лімфатичних вузлах середостіння та множинні міліарні осередки у багатьох органах. Назвіть виявлену форму туберкульозу.
A. @Первинний змішаної форми генералізaції
B. Первинний гематогенно-генералізований
C. Первинний лімфогенно-генералізований
D. Первинний з ростом первинного афекту
E. Гематогенний
17. Хворий, 27 років, який з дитинства страждав на туберкульоз, помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині у III сегменті правої легені субплеврально розташовано петрифікований фокус Гона, лімфатичні вузли грудної та черевної порожнини збільшені, з чисельними петрифікатами та свіжими фокусами казеозного некрозу. Виберіть правильний діагноз:
A. @Хронічно перебігаючий первинний туберкульоз
B. Вторинний туберкульоз
C. Туберкулема
D. Гематогенний туберкульоз
E. Туберкульозна інтоксикація
18. На розтині тіла чоловіка, 52 років, який тривалий час страждав на туберкульозний простатит і помер від менінгоенцефаліту, в м'яких оболонках головного мозку, селезінці, нирках, печінці знайдено велику кількість щільних сірого кольору вузликів діаметром 0,5-1мм; при гістологічному дослідженні вузлики складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних і нечисленних гігантських клітин з ядрами, розташованими на периферії клітин у вигляді підкови. Знайдені зміни свідчать про:
A. Найгостріший туберкульозний сепсис
B. @Гострий міліарний туберкульоз
C. Хронічний міліарний туберкульоз
D. Великоосередковий дисемінований туберкульоз
E. Септикопіємію
19. На розтині трупа чоловіка, 44 років, який помер від легенево-серцевої недостатності, виявлено: пневмосклероз, емфізему легень, гіпертрофію правого шлуночка серця. В обох легенях, переважно субплеврально, множинні осередки діаметром до 1 см. Гістологічно: в центрі осередку – зона некрозу, на периферії – вал з епітеліоїдних клітин і лімфоцитів з домішкою макрофагів і плазматичних клітин. Виявляються гігантські клітини Пірогова-Лангханса. Невелике число кровоносних капілярів розміщена на периферії осередку. Ваш діагноз:
A. @Гематогенний туберкульоз
B. Актиномікоз легень
C. Саркоїдоз
D. Сифіліс
E. Силікоз
20. При розтині тіла чоловіка, 48 років, померлого від туберкульозу легень, виявлені частково випорожнені симетричні туберкульозні каверни у кортико-плевральних зонах з переважанням продуктивної тканинної реакції; в обох легенях - ніжний сітчастий пневмосклероз та емфізема; “легеневе серце”; у біфуркаційних лімфовузлах - туберкульозний казеозний лімфаденіт. У ІІІ сегменті правої легені - осередок Гона. Вкажіть, який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Гематогенно-дисемінований туберкульоз
B. Гематогенна генералізація первинного туберкульозу
C. Хронічний первинний туберкульоз
D. Хронічний міліарний туберкульоз
E. Циротичний туберкульоз
21. При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявляються гранульоми, які складаються з епітеліоїдних клітин, оточених в основному Т-лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі гігантські багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса. В центрі деяких гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні описані гранульоми?
A. @Туберкульозу
B. Сифілісу
C. Лепри
D. Риносклероми
E. Сапу
22. У померлої дитини, 3 рокiв, за життя мала мiсце менiнгiальна симптоматика. На розтинi в м’якiй мозковiй оболонцi макроскопiчно виявленi просоподiбнi вузлики, якi мiкроскопiчно представленi осередком казеозного некрозу з валами епiтелiоїдних, лiмфоїдних клiтин, мiж якими зустрiчаються великi клiтини з ядрами на периферiї у виглядi пiвмiсяця. Який найбiльш iмовiрний менiнгiт у дитини?
A. @Туберкульозний
B. Сифiлiтичний
C. Бруцельозний
D. Грипозний
E. Менiнгококовий
23. У померлого, 70 років, на секції виявлено збільшення та деформація правого колінного суглоба. При гістологічному дослідженні тканин суглоба та прилягаючих ділянок виявлено: масивні осередки казеозного некрозу, які оточені валами епітеліоїдних, лимфоїдних клітин з наявністю гігантських макрофагів. Ваш діагноз:
A. @Туберкульозний артрит
B. Сифілітичний артрит
C. Ревматоїдний артрит
D. Гонорейний артрит
E. Деформуючий остеоартроз
24. 10-річна дівчинка поступила в травматологічне відділення з симптомами патологічного перелому правої стегнової кістки. В ході гістологічного дослідження операційного матеріалу виявлено, що в кістковому мозку видаленого фрагменту стегнової кістки розташовані множинні осередки казеозного некрозу, оточені по периферії епітеліоїдними клітинами та поодинокими клітинами Пирогова-Ланхганса; зони казеозного некрозу поширюються і на прилягаючі ділянки кісткової тканини, руйнуючи її. Діагностуйте захворювання.
A. @Туберкульозний остеомієліт
B. Туберкульозний спондиліт
C. Туберкульозний коксит
D. Загальний крупноосередковий туберкульоз
E. Вторинний гострий осередковий туберкульоз
25. При УЗ-дослідженні у хлопця, 17 років, у правій нирці виявлені ознаки пієлоектазії з порушенням відтоку сечі по сечоводу. Мікроскопічне дослідження біоптату нирки виявило на фоні дифузної інфільтрації інтерстицію лімфоцитами і гістіоцитами в кірковій і мозковій речовині - осередки деструкції з утворенням порожнин, оточені валом з епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і домішкою гігантських клітин Пирогова-Лангханса. Яке захворювання найбільш ймовірно?
A. Апостематозний нефрит
B. Неспецифічний тубуло-інтерстиціальний нефрит
C. Полікістоз нирки
D. @Туберкульоз нирки
E. Хронічний пієлонефрит
26. На розтині тіла чоловіка, 63 років, у II сегменті правої легені виявлено туберкульозний панбронхіт, з осередком казеозної бронхопневмонії, навколо якого спостерігається вал епітеліоїдних клітин з домішкою лімфоїдних і гігантських клітин Пирогова-Лангханса. Яка форма туберкульозу легень у даному випадку?
A. @Гострий осередковий туберкульоз
B. Первинний туберкульозний комплекс
C. Ріст первинного афекту
D. Гострий міліарний туберкульоз легенів
E. Інфільтративний туберкульоз
27. На розтині тіла чоловіка, 35 років, у другому сегменті правої легені виявлено осередок ущільнення діаметром 5 см, оточений тонкою капсулою. Осередок представлений сухою крихкою тканиною з тьмяною поверхнею. Для якого захворювання характерні такі морфологічні зміни?
A. Туберкулема
B. Рак легені
C. Хондрома
D. Туморозна форма силікозу
E. Післязапальний пневмосклероз
28. При розтині тіла померлого чоловіка, 48 років, у ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:
A. Туберкулема
B. Казеозна пневмонія
C. Гострий кавернозний туберкульоз
D. Гострий осередковий туберкульоз
E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
29. У хворого, який помер від туберкульозу виявлено: в І сегменті правої легені осередок біло-сірого кольору, оточений капсулою, діаметром 3 см. Мікроскопічно: ділянка некрозу з капсулою, відсутність перифокального запалення. Назвіть форму туберкульозу.
A. @Туберкулема
B. Гострий кавернозний туберкульоз
C. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
D. Циротичний туберкульоз
E. Казеозна пневмонія
30. У чоловіка, 50 років, який хворів на туберкульоз та помер при явищах легенево-серцевої недостатності, при розтині виявлено лобарний характер ураження легень: верхня частка правої легені збільшена, щільна, на розрізі жовтого кольору, крихкого вигляду, на плеврі – фібринозні нашарування. До якої з форм вторинного туберкульозу відноситься вказана патологія?
A. @Казеозна пневмонія
B. Фіброзно-осередковий туберкульоз
C. Інфільтративний туберкульоз
D. Туберкулема
E. Гострий осередковий туберкульоз
31. У померлого, який прижиттєво страждав на прогресуючу форму вторинного туберкульозу, під час аутопсії виявлено збільшену, щільну ліву легеню, на розрізі жовтого кольору з фібринозними накладеннями на плеврі. Мікроскопічно виявлено переважання некротичних змін. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Казеозна пневмонія
B. Інфільтративний туберкульоз
C. Гострий осередковий туберкульоз
D. Фіброзно-осередковий туберкульоз
E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
32. Хворий, який страждав на туберкульоз помер від прогресуючої легенево-серцевої недостатності. На розтині: в області верхівки правої легені визначається порожнина діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки порожнини зсередини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса. Вкажіть морфологічну форму туберкульозу.
A. @Гострий кавернозний туберкульоз
B. Туберкулема
C. Казеозна пневмонія
D. Інфільтративний туберкульоз
E. Гострий осередковий туберкульоз
33. У чоловіка, 43 років, який тривалий час хворів на туберкульоз, розвинулась кровотеча з легень, що призвела до смерті. На розтині в легенях виявлено декілька порожнин овальної або круглої форми, стінка яких створена некротичними масами та тканиною легень. Для якої форми туберкульозу характерні такі зміни?
A. @Гострий кавернозний
B. Фіброзно-кавернозний
C. Туберкулема
D. Казеозна пневмонія
E. Гострий осередковий
34. Померлій жінці було виставлено клінічний діагноз: «Хронічний абсцес легень». При розтині виявлено порожнину в ІІ-му сегменті правої легені розміром 5 см, округлої форми. Внутрішня поверхня порожнини була сформована казеозними масами, зовнішня – щільною тканиною легень, піогенна мембрана відсутня. Як на вашу думку, про який процес йде мова?
A. @Гострий кавернозний туберкульоз
B. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
C. Гострий абсцес
D. Хронічний абсцес
E. Первинна легенева каверна
35. На розтині тіла чоловіка, 63 років, були виявлені множинні патологічні порожнини в обох легенях, мікроскопічно у внутрішньому шарі стінки порожнини знайдені некротичні маси, які дифузно інфільтровані нейтрофілами, середній - містить інфільтрат з епітеліоїдних клітин, лімфоцитів та багатоядерних гігантів, зовнішній шар складається зі зрілої сполучної тканини. Діагностуйте форму туберкульозу.
A. @Фіброзно-кавернозний
B. Гострий осередковой
C. Фіброзно-осередковий
D. Гострий кавернозний
E. Циротичний
36. При розтині померлого, який хворів на туберкульоз, у верхній частці правої легені знайдено порожнину розмірами 3х2 см, яка сполучається з бронхом. Стінка порожнини щільна, має три шари: внутрішній - піогенний, середній - шар туберкульозної грануляційної тканини, зовнішній - сполучнотканинний. Який діагноз найбільш імовірний?
A. @Фіброзно-кавернозний туберкульоз
B. Фіброзно-осередковий туберкульоз
C. Туберкулема
D. Гострий осередковий туберкульоз
E. Гострий кавернозний тубеокульоз
37. При розтині тіла чоловіка, 40 років, який 10 років хворів на туберкульоз, у І і II сегментах правої легені виявлено порожнину з щільною стінкою. Внутрішня поверхня порожнини нерівна, з балками, які є облітерованими бронхами і тромбованими судинами. Середня і нижня частки щільні, на розрізі з жовтими осередками. Яку форму туберкульозу можна запідозрити в даному випадку?
A. @Фіброзно-кавернозний
B. Гострий кавернозний
C. Фіброзно-осередковий
D. Туберкулема
E. Циротичний
38. 40-річний ув’язнений помер у виправно-трудовій колонії від туберкульозу. При автопсійному дослідженні тіла померлого встановлено деформацію і зменшення розмірів верхівок обох легень, множинні порожнини з щільними стінками, товщиною 2-3 мм у верхніх частках обох легень, дисеміновані осередки діаметром від 5 мм до 2 см казеозного некрозу у нижніх частках легень. Діагностуйте форму туберкульозу.
A. @Вторинний фіброзно-кавернозний
B. Вторинний фіброзно-осередковий
C. Гематогенний великоосередковий з ураженням легень
D. Первинний, ріст первинного афекту
E. Вторинний циротичний
39. Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень помер від хронічної легенево-серцевої недостатності. Впродовж останніх місяців спостерігалась виражена протеїнурія. На розтині: нирки збільшені, щільні, восковидні з поверхні і на розрізі. Які зміни в нирках при цій формі туберкульозу могли викликати протеїнурію?
A. @Амілоїдоз нирок
B. Казеозний некроз
C. Гломерулонефрит
D. Нефролітіаз
E. Некротичний нефроз
40. На рентгенограмі у легенях було виявлено фіброзно-осередковий туберкульоз, у верхівках – бульозну емфізему. Раптово після фізичного напруження у хворого виникли сильний біль у правій половині грудної клітини, задишка. Об’єктивно: ціаноз, правобічний тимпаніт, ослаблене дихання. Яке ускладнення туберкульозу виникло у хворого?
A. @Спонтанний пневмоторакс
B. Арозивна кровотеча
C. Ателектаз легені
D. Гостре легеневе серце
E. Амілоїдоз
41. На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин, та наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться?
A. @Сифіліс
B. Актиномікоз
C. Туберкульоз
D. Дифтерія зіва
E. Виразково-некротична ангіна Венсана
42. У хворого на слизовiй оболонцi ясен - виразка овальної форми з припiднятими краями хрящоподiбної щiльностi. Дно виразки м’ясисто-червоного забарвлення з нашаруваннями сiрого кольору. При мiкроскопiчному дослiдженнi - пролiферацiя ендотелiю дрiбних судин, периваскулярна лiмфоплазмоцитарна iнфiльтрацiя. Про яке захворювання йдеться?
A. @Сифiлiс
B. Травматична виразка
C. Виразка-рак
D. Ерозивно-виразкова лейкоплакiя
E. Виразково-некротичний гiнгiвiт
43. У хворої, 18 років, пахові лімфатичні вузли при пальпації збільшені, не болючі, ущільнені. У ділянці слизової оболонки геніталій - невеликих розмірів виразка з ущільненими краями та "лакованим"дном сіруватого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Сифіліс
B. Туберкульоз
C. Лепра
D. Трофічна виразка
E. Гонорея
44. Чоловік, 35 років, помер у приймальному відділенні лікарні, куди був доставлений у шоковому стані. На розтині тіла виявлено аневризму дуги аорти з її розривом та масивною кровотечею. Мікроскопічно: в медії аорти скупчення лімфоцитів та плазмоцитів, поодинокі гігантські клітини Пирогова-Лангханса, фібробласти. Спостерігаються також дрібні осередки некрозу та руйнування еластичних структур стінки аорти. Яке захворювання зумовило такі зміни?
A. Сифіліс
B. Висипний тиф
C. Атеросклероз
D. Туберкульоз
E. -
45. У тканині печінки виявлено округле утворення діаметром 0,5 см. Мікроскопічно воно має наступну будову: у центрі – некротичні маси, їх оточує грануляційна тканина з наявністю у її складі плазматичних, лімфоїдних клітин і кровоносних судин з явищами васкуліту. Який діагноз необхідно поставити на підставі даних мікроскопії?
A. @Солітарна гума печінки
B. Солітарна аденома печінки
C. Солітарна лепрома печінки
D. Хронічний абсцес печінки
E. Рак печінки
46. Під час розтину тіла чоловіка 61 року, було діагностовано аневризму висхідної частини та дуги аорти. Гістологічно в стінці аорти виявлені значні плазмоклітинні інфільтрати та ділянки фрагментації еластичних мембран та осередки еластолізису. Діагностуйте форму та період розвитку сифілісу.
A. @Набутий третинний
B. Набутий первинний
C. Набутий вторинний
D. Набутий нейросифіліс
E. Природжений пізній сифіліс

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. СЕПСИС. БАКТЕРІАЛЬНІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ.

1. При розтині трупа чоловіка, 40 років, виявлено різко розширений просвіт тонкої кишки, переповнений рідиною, яка нагадує “рисовий відвар”. Стінка кишки набрякла, на слизовій - велика кількість дрібнокрапчастих крововиливів. Для якого інфекційного захворювання характерний описаний ентерит?
A. @Холера
B. Чума
C. Бруцельоз
D. Туляремія
E. Сибірка
2. При розтині хворого, померлого через тиждень від початку профузної діареї, виявлено різко виражений ексикоз - усі тканини сухі, кров густа. При бактеріологічному дослідженні вмісту тонкої кишки, що нагадує рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке захворювання призвело хворого до смерті?
A. @Холера
B. Дизентерія
C. Черевний тиф
D. Сальмонельоз
E. Харчова токсикоінфекція
3. У хворого впродовж двох днів відмічались профузна діарея, блювота; смерть настала від різкого зневоднення. На розтині: стінка кишки набрякла, гіперемована з множинними крововиливами в слизовій оболонці. В просвіті кишки міститься біляста рідина, що нагадує рисовий відвар. Вкажіть захворювання яке розвилось у хворого.
A. @Холера
B. Дизентерія
C. Сальмонельоз
D. Черевний тиф
E. Ентероколіт
4. Чоловік, 36 років, знаходився в інфекційній лікарні з профузною діареєю, ознаками ексикозу, падінням температури тіла. Помер від уремії. Під час розтину знайдено: у просвіті тонкої кишки безкольорову рідину у вигляді рисового відвару; слизова оболонка набрякла. При мікроскопічному дослідженні тонкої кишки – повнокров'я судин, осередкові крововиливи, десквамація ентероцитів, гіперсекреція келихоподібних клітин та лімфо-лейкоцитарна інфільтрація строми слизової оболонки. Назвіть захворювання.
A. @Холера
B. Сальмонельоз
C. Дизентерія
D. Черевний тиф
E. Хвороба Крона
5. У хворого, 35 років, який перебував в Індії, захворювання почалося гостро з раптового проносу. Випорожнення були водянистими. Пізніше приєдналася багаторазова блювота, шкіра стала зморшкуватою, спостерігалися судоми, сильна спрага, задишка. При бактеріологічному дослідженні виділено збудника захворювання – вібріон Ель-Тор. При гістологічному дослідженні ентеробіоптату - серозно-геморагічний гастроентерит з десквамацією епітелію, з ділянками його набуханням, вакуолізації цитоплазми та деструкції мікроворсинок. Яке ускладнення може розвинутися при холерній діареї?
A. @Гіповолемічний шок
B. Анемія
C. Тромбогеморагічний синдром
D. Кахексія
E. Уремія
6. Хворий, 58 років, помер від холерної коми, що супроводжувалася різким зниженням температури тіла і артеріального тиску, прогресуючою олігурією. На розтині виявлені ознаки вираженого зневоднення організму: “поза гладіатора”, “руки прачки”, “біла жовч”. Вказати період холери, що характеризується проявом ексикозу:
A. Холерний ентерит
B. Холерний гастроентерит
C. @Алгідний період
D. Холерний тифоїд
E. Посталгідний період
7. При розтині трупа чоловіка, який хворів на черевний тиф, виявлені зміни у тонкій кишці: групові лімфоїдні фолікули збільшені, виступають над поверхнею слизової оболонки, вони сіро-червоні, соковиті, їх поверхня має вигляд звивин та перегородок. При мікроскопічному дослідженні відмічається утворення черевнотифозних гранульом. Вкажіть, яка з перелічених стадій черевного тифу найбільш вірогідна?
A. @Мозкоподібного набухання
B. Некрозу
C. Утворення виразок
D. Чистих виразок
E. Загоювання
8. На розтині тіла чоловіка, який помер на 5-у добу захворювання на черевний тиф, виявлені наступні зміни: групові фолікули клубової кишки збільшені, повнокровні і виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхні видно борозни та звивини. Гістологічно: повнокров’я і набряк тканини, наявність великих клітин зі світлою цитоплазмою, які містять черевнотифозні палички. Про який період місцевих змін при черевному тифі можна думати?
A. @Стадія мозкоподібного набухання
B. Стадія некрозу
C. Стадія загоювання виразок
D. Стадія чистих виразок
E. Стадія утворення виразок
9. На розтині померлого було виявлено наявність крові в тонкій та товстій кишках (1,5-2 л). У нижніх відрізках клубової кишки стінка мала "брудні" виразки на місці групових лімфатичних фолікулів. Решта пейєрових бляшок була зеленуватого кольору з демаркаційним запаленням навколо. Було діагностовано черевний тиф. Для якого періоду черевного тифу найбільш характерні описані морфологічні зміни кишки й ускладнення?
A. @Утворення виразок
B. Загоювання виразок
C. Чистих виразок
D. Некрозу
E. Мозкоподібного набухання
10. На розтині тіла чоловіка, померлого від внутрішньoкишкової кровотечі, в клубовій кишці спостерігається некроз групових і солітарних фолікулів, з імбібіцією жовчю і кров’ю мертвих тканин; у нижньому відрізку кишки – явища секвестрації та відторгнення некротичних мас з утворенням дефектів. Який Ваш діагноз?
A. @Черевний тиф, стадія "брудних" виразок
B. Черевний тиф, стадія чистих виразок
C. Черевний тиф, стадія некрозу
D. Черевнотифозна форма сальмонельозу
E. Хвороба Крона
11. У хворого, 50 років, перебіг черевного тифу, на третьому тижні від початку захворювання, ускладнився внутрішньокишковою кровотечею. Назвіть стадію захворювання, що призвела до кровотечі?
A. Мозкове набухання
B. Стадія некрозу черевнотифозних гранульом
C. @Стадія брудних виразок
D. Стадія чистих виразок
E. Стадія загоєння виразок
12. На розтині померлого від черевного тифу у здухвинній кишці виявлені розташовані повздовж неї виразки з рівними краями, чистим дном, яке утворено м’язовим шаром або навіть серозною оболонкою кишки, а також поодинокі перфорації. На якій стадії черевного тифу це спостерігається?
A. @Стадія “чистих” виразок
B. Стадія мозкоподібного набряку
C. Стадія некрозу
D. Стадія “брудних” виразок
E. Стадія загоєння виразок
13. При розтині тіла померлого в інфекційному відділенні виявлено: фібринозно-гнійний перитоніт; у слизовій оболонці клубової кишки багаточислені виразкові дефекти овальної форми до 3-5 см, які розташовані вздовж кишки і повторюють форму пейєрової бляшки, краї виразок рівні, заокруглені, дно чисте, представлене м’язовою або серозною оболонкою. В дні двох виразок знайдені отвори до 0,3 см в діаметрі. Для якого захворювання найбільш характерні ці зміни?
A. @Черевний тиф
B. Дизентерія
C. Неспецифічний виразковий коліт
D. Хвороба Крона
E. Паратиф
14. На розтині трупа чоловіка, 56 років, у термінальному відділі тонкої кишки виявлено декілька виразок розмірами від 4 до 5 см. Краї виразок піднімаються над поверхнею слизової оболонки, стінки виразок покриті сірувато-жовтуватими масами, які кришаться. Реакція Відаля позитивна. Поставте діагноз.
A. @Черевний тиф
B. Паратиф
C. Поворотний тиф
D. Дизентерія
E. Хвороба Крона
15. У чоловiка, 43 рокiв, який помер у хiрургiчному вiддiленнi при явищах розлитого гнiйного перитонiту, на розтинi у дистальному вiддiлi тонкого кишечника виявленi пейєровi бляшки, що виступають у просвiт, поверхня деяких з них вкрита струпом, коричнево-зеленуватого кольору, у центрi деяких бляшок наявнi глибокi дефекти, що сягають серозного шару. Для якого захворювання характернi дані змiни?
A. @Черевний тиф
B. Дизентерiя
C. Туберкульоз кишечника
D. Хвороба Крона
E. Стафiлококовий ентерит
16. При розтині померлого хворого від розповсюдженого перитоніту в дистальних відділах тонкої кишки виявлено численні виразки овальної форми, які розташовані вздовж кишки. Дно виразок чисте, гладеньке, утворене м'язовою або серозною оболонкою, краї виразок рівні, закруглені. У двох виразках є перфоративні отвори діаметром до 0,5 см. Яке захворювання можна запідозрити у померлого хворого?
A. @Черевний тиф
B. Дизентерія
C. Холера
D. Туберкульоз
E. Висипний тиф
17. Жінка, 28 років, захворіла гостро. Температура тіла підвищилася до 40ºС. Втратила свідомість, були зорові та слухові галюцінації, марення. На 9-й день хвороби на шкірі грудей і живота з’являється екзантема - незначні висипання блідо-рожевого кольору (розеоли), розміром проса, яке зникає при натискуванні. На 18-й день хвороби виявлені ознаки “гострого живота’’, діагностовано перитоніт. Після чого хвора померла. На аутопсії у клубовій кишці виявлені глибокі виразки в ділянці групових фолікулів, одна з яких перфорувала. У черевній порожнині - фібринозно-гнійний ексудат. Поставте діагноз.
A. @Черевний тиф
B. Лямбліоз
C. Кампілобактерійний ентероколіт
D. Дизентерія
E. Амебіаз
18. На розтині, померлого від інтоксикації хворого в тонкій кишці знайден набряк групових лімфатичних фолікулів, виступаючих над поверхнею слизової оболонки у вигляді м'яко-еластичних бляшок з нерівною поверхнею у вигляді борозен і звивин, що нагадує поверхню мозку. Який діагноз найбільш можливий?
A. @Черевний тиф
B. Дизентерія
C. Сальмонельоз
D. Гострий ентерит
E. Холера
19. Смерть хворого, 16 років, настала від розлитого фібринозно-гнійного перитониту. На розтині: в нижній ділянці тонкої кишки виявлено виразку, яка повторювала форму пейєрової бляшки, з перфорацією стінки кишки. Мікроскопічне дослідження виявило: стертість малюнка лімфоїдної тканини, витіснення її проліферуючими моноцитами, які формують гранульоми. Ускладненням якого захворювання є причина смерті хворого:
A. @Черевного тифу
B. Дизентерії
C. Холери
D. Бруцельозу
E. Неспецифічного виразкового коліту
20. Хворий, 50 років, захворів гостро: з’явився гострий біль у животі, підвищилась температура тіла до 38,5°С. Був направлений у хірургічний стаціонар з діагнозом “Гострий перитоніт”. При лапаротомії в черевній порожнині виявлено фібринозно-гнійний ексудат (розлитий перитоніт), у низхідному відділі тонкої кишки - перфоративні виразки, значне збільшення мезентеріальних лімфатичних вузлів. При мікроскопічному дослідженні видаленої ділянки кишки визначаються специфічні гранульоми з ділянками некрозу, в складі яких є великі макрофагальні клітини зі світлою цитоплазмою. Визначити найбільш ймовірний тип гранульоми:
A. Туберкульозна
B. @Черевнотифозна
C. Сипнотифозна
D. Ревматична
E. Бруцельозна
21. Хворий, 27 років, який страждав на черевний тиф, помер від розлитого перитоніту. На розтині: в нижніх часточках обох легень виявлені щільнуваті строкатого вигляду ділянки, що зливалися між собою, при мікроскопічному дослідженні цих ділянок - міжальвеолярні перегородки повнокровні, альвеоли нерівномірно заповнені серозним, серозно-гнійним ексудатом, в якому виявлялися колонії бактерій (за результатами бактеріологічного дослідження - стафілокок). Визначити ускладнення черевного тифу:
A. Первинна бронхопневмонія
B. Реактивна плевропневмонія
C. @Вторинна бронхопневмонія
D. Абсцедуюча бронхопневмонія
E. Гангрена легень
22. Хворий помер від інтоксикації на 4-у добу після вживання сирих яєць. На розтині слизова оболонка шлунка і тонкої кишки запалена, вкрита слизовим ексудатом; у легенях, головному мозку і печінці знайдені абсцеси. Який діагноз найбільш вірогідний?
A. @Сальмонельоз (септична форма)
B. Дизентерія
C. Сальмонельоз (черевнотифозная форма)
D. Сальмонельоз (інтестинальна форма)
E. Черевний тиф
23. При розтині померлої дитини, яка страждала на діарею, виявлено ексикоз і поширений фібринозний коліт. В мазку-відбитку слизової оболонки виявлені грам-негативні палички. Ваш попередній діагноз?
A. @Дизентерія
B. Холера
C. Стафілококова кишкова інфекція
D. Черевний тиф
E. Сальмонельоз
24. Який мікроорганізм спричиняє бактеріальну дизентерію?
A. @Шигела
B. Амеба
C. Стафілокок
D. Кишкова паличка
E. Мікобактерія
25. На розтині у померлого хворго в сигмоподібній та прямій кишці - множинні червоні виразки неправильної форми, між якими слизова вкрита брудно-сірою плівкою. Вкажіть етіологію захворювання:
A. @Шигела
B. Амеба
C. Мікобактерія туберкульозу
D. Сальмонела
E. Стафілококовий ентеротоксин
26. На розтині тіла чоловіка, 46 років, на слизовій оболонці прямої та сигмоподібної кишок виявлено множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки слиз, невелика кількість крові; гістологічно - фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяна S.Sonne. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Дизентерія
B. Холера
C. Сальмонельоз
D. Ієрсиніоз
E. Хвороба Крона
27. Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?
A. @Дизентерія
B. Сальмонельоз
C. Холера
D. Черевний тиф
E. Амебіаз
28. У хворого на 5-й день від початку діареї при колоноскопії в слизовій оболонці прямої кишки знайдені сіро-зелені плівчасті нашарування, щільно фіксовані з підлеглою тканиною. Який діагноз найбільш вірогідний?
A. @Дизентерія
B. Черевний тиф
C. Неспецифічний виразковий коліт
D. Сальмонеллез
E. Хвороба Крона
29. Хворий помер на 3-й день після операції з приводу перфорації стінки товстої кишки з явищами розлитого гнійного перитоніту. На розтині: слизова оболонка стінки товстої кишки потовщена, вкрита фібриновою плівкою, поодинокі виразки проникають на різну глибину; гістологічно: некроз слизової, фібрин, інфільтрація лейкоцитами з фокусами геморагій. Ускладнення якого захворювання стало причиною смерті хворого?
A. @Дизентерія
B. Черевний тиф
C. Неспецифічний виразковий коліт
D. Хвороба Крона
E. Амебіаз
30. У померлого, 67 років, на розтині знайдені ознаки фібринозного запалення в товстому кишечнику. Ваш діагноз:
A. @Дизентерія
B. Амебіаз
C. Черевний тиф
D. Холера
E. Балантидіаз
31. Пiд час аутопсiї тiла хворого, котрий помер вiд тяжкого ексикозу, на ґрунтi профузної дiареї, виявленi такi змiни: слизова оболонка прямої та сигмоподiбної кишок на всій довжинi вкрита сiро-бiлими плiвчастими нашаруваннями, що мiцно з’єднанi з пiдлеглими тканинами, мiж плiвками розташованi множиннi великi й поверхневi виразки, вкритi згортками кровi. Мiкроскопiчно дiагностовано фiбринозно-виразковий колiт. Яке захворювання проявляється такими змiнами?
A. Дизентерiя
B. Колi-iнфекцiя
C. Стафiлококова iнфекцiя
D. Iєрсiнiоз
E. Сальмонельози
32. На розтині чоловіка похилого віку, який впродовж останніх 2 тижнів страждав від гострого розладу кишечника виявлені зміни у прямій та сигмоподібній кишках: на поверхні та між складками слизової оболонки відмічається фібринозна коричнево-зелена плівка. Стінка кишки потовщена, порожнина різко звужена. Мікроскопічно виявляється проникаючий на різну глибину некроз слизової оболонки, некротичні маси пронизані нитками фібрину, фокуси геморагій та лейкоцитарної інфільтрації. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Фібринозний дизентерійний коліт
B. Катаральний дизентерійний коліт
C. Виразковий дизентерійний коліт
D. Черевний тиф, стадія некрозу
E. Черевнотифозна форма холери
33. У хворого на дизентерію при колоноскопії виявлено, що слизова оболонка товстої кишки гіперемована, набрякла, її поверхня вкрита сіро-зеленими плівками. Назвіть морфологічну форму дизентерійного коліту:
A. @Фібринозний
B. Катаральний
C. Виразковий
D. Гнійний
E. Некротичний
34. Слизова оболонка товстої кишки у померлого від дизентерії на розтині повнокровна, покрита плівкою сірого кольору, що відривається із зусиллям. Який вид запалення розвинувся у кишці хворого?
A. @Дифтеритичне
B. Крупозне
C. Геморагічне
D. Серозне
E. Катаральне
35. У чоловіка, 50 років, який гостро захворів, діагностовано дизентерію. Смерть настала на 8-й день захворювання. Під час розтину виявлено потовщену стінку сигмовидної та початкових відділів прямої кишки, фібринозну плівку на поверхні слизової. Гістологічно: глибокий некроз слизової оболонки з просяканням некротичних мас фібрином. Який вид коліту мав місце у хворого?
A. @Дифтеритичний
B. Катаральний
C. Виразковий
D. Постдизентерійний
E. Гангренозний
36. Хвора дитина, 5 років, яка страждала на гостру дизентерію, померла від гнійного перитоніту. На розтині: солітарні фолікули товстої кишки збільшені, поверхня їх некротизована, вкрита гнійними масами, слизова повнокровна, набухла, вкрита каламутним ексудатом. Визначити форму дизентерійного коліту:
A. Катаральний
B. Фібринозний
C. Фолікулярний
D. @Фолікулярно-виразковий
E. Гангренозний
37. Хворий, 58 років, помер від тяжкого перебігу дизентерії. На розтині причиною смерті встановлено розлитий фібринозно-гнійний перитоніт. Сигмоподібна кишка здута, серозна оболонка тьмяна, її стінка тоненька, дрябла, буро-чорного кольору з дрібними перфораціями. При бактеріологічному дослідженні виявлена анаеробна мікрофлора. Назвати морфологічну форму дизентерійного коліту:
A. Катаральний
B. Фібринозний
C. Виразковий
D. @Гангренозний
E. Атрофічний
38. У хворого, 40 років, хронічна дизентерія супроводжувалася нирковою недостатністю з порушенням мінерального обміну (гіперкальціемія). Помер від виснаження. При мікроскопічному дослідженні внутрішніх органів виявлені відкладання вапна в легенях, слизовій оболонці шлунка, в нирках, міокарді та стінках артерій. Вказані зміни є проявом:
A. Метаболічного звапніння
B. Фібриноїдного набрякання
C. Дистрофічного звапніння
D. Мукоїдного набрякання
E. @Метастатичного звапніння
39. У породіллі з пієлонефритом, 25 років, післяпологовий період ускладнився стафілококковим ендометритом. Після суправагінальної ампутації матки з придатками розвинулися гемолітична жовтяниця, синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, гектична лихоманка, гепатоспленомегалія. На третю добу хвора померла. При аутопсії виявлені: діапедезні крововиливи в слизових та серозних оболонках, крововиливи в м’яких тканинах навколо ін’єкцій, в серці фібриноїдний некроз ендокарда з пристінковими тромбами, в селезінці та лімфатичних вузлах - проліферація ретикулярних клітин, лімфоцитів з накопиченням зрілих та незрілих кровотворних клітин. Визначити клініко-морфологічну форму сепсису:
A. @Септицемія
B. Септикопіємія
C. Хроніосепсис
D. Септичний ендокардит
E. Криптогенний сепсис
40. Хворий, 30 років, під час швидкого гоління обличчя пошкодив шкіру гострим лезом. Через 6 годин різко підвищилася температура до 39°С, погіршився стан, свідомість затьмарилася. При госпіталізації виявлені: жовтяниця, петехіальні висипання на шкірі та слизових, збільшення селезінки та підщелепних лімфатичних вузлів. На фоні прогресуючої інтоксикації він помер. При гістологічному дослідженні внутрішніх органів встановлені набряк строми з дифузною інфільтрацією її нейтрофілами, лімфоцитами та гістіоцитами, васкуліти з фібриноїдним некрозом стінок судин, а також гіперплазія лімфоїдної та кровотворної тканини. Визначити клініко-морфологічну форму сепсису:
A. @Септицемія
B. Септикопіємія
C. Первинний септичний ендокардит
D. Хроніосепсис
E. Вторинний септичний ендокардит
41. У померлого, 40 років, за життя довгий час була висока температура, затемнення свідомості, бактеріємія. При розтині: склера і шкіра жовтого кольору, крововиливи у серозних і слизових оболонках, збільшені лімфатині вузли та селезінка. Мікроскопічно: в селезінці та лімфовузлах - проліферація ретикулярних клітин; в серці, печінці, нирках – проміжне запалення; в стінках судин - васкуліти, фібриноїдний набряк. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Септицемія
B. Септикопіємія
C. Гострий лімфолейкоз
D. Гострий недиференційований лейкоз
E. Хроніосепсис
42. Після позалікарняного аборту у жінки пргресував гнійний ендоміометрит зі смертельним наслідком. При розтині померлої виявлені чисельні абсцеси легень, субкапсулярні гнійнички в нирках, гіперплазія селезінки. Яка форма сепсису виникла у жінки?
A. @Септикопіємія
B. Септицемія
C. Хроніосепсис
D. Легеневий сепсис
E. Уросепсис
43. Хвора, 20 років, померла від інтоксикації через 8 днів після штучного позалікарняного аборту при терміні вагітності 14 – 15 тижнів. На розтині тіла померлої жовтувате забарвлення склери очей, шкіри, гнійно-некротичний ендометрит, багаточисленні гнійники в легенях, явна гіперплазія селезінки з великою кількістю нейтрофілів в її синусах. Яке ускладненя після аборту розвинулось у хворої?
A. @Септикопіємія
B. Септицемія
C. Геморрагічний шок
D. Хроніосепсис
E. Вірусний гепатит А
44. Жінка, 32 років, померла в післяпологовому періоді. На розтині були знайдені ознаки гнійного ендометриту, гнійний тромбофлебіт вен матки, множинні абсцеси легень, абсцеси нирок і селезінки, апостематозний міокардит та гнійний менінгіт. Вкажіть ускладнення післяпологового періоду, яке призвело до смерті.
A. @Септикопіємія
B. Септицемія
C. Хроніосепсис
D. Гострий септичний ендокардит
E. Затяжний септичний ендокардит
45. На розтині хворого, 48 років, який помер від уросепсису, виявлені: ендокардит, абсцеси печінки, абсцедуюча двобічна пневмонія, гострий пієлонефрит, гнійний пери- та паранефрит з флегмоною м’яких тканин поперекової ділянки спини. Селезінка збільшена, дає великий зішкребок пульпи, при гістологічному дослідженні в пульпі багато лейкоцитів. Визначити клініко-морфологічну форму сепсису:
A. Септицемія
B. @Септикопіємія
C. Хроніосепсис
D. Септичний ендокардит
E. Криптогенний сепсис
46. При гістологічному дослідженні матки хворої, 30 років, яка померла від септикопіємії, в міометрії виявлені: гнійний тромбофлебіт, в стромі набряк та дифузна інфільтрація нейтрофільними лейкоцитами, лімфоцитами та гістіоцитами. Визначити складовий компонент тромбу, характерний для сепсису:
A. Гемолізовані еритроцити
B. @Колонії бактерій
C. Грануляційна тканина
D. Нейтрофільні лейкоцити
E. Фібрин
47. Молодий чоловік помер від наростаючої серцевої недостатності. При патоморфологічному дослідженні виявлені: селезінка масою 500 гр., імунокомплексний гломерулонефрит, виразки півмісяцевих клапанів аорти, які прикриті поліпоподібними тромбами з колоніями бактерій. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.
A. @Септичний бактеріальний ендокардит
B. Септицемія
C. Ревматичний тромбоендокардит
D. Гострий ревматичний вальвуліт
E. Септикопіємія
48. На розтині тіла померлої молодої людини, яку госпіталізовано в стаціонар у стані мозкової коми і через деякий час померла, виявлено: поширений тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі мозку, а також велика септична селезінка, імунокомплексний гломерулонефрит, виразки в стулках аортального клапана, прикриті поліпоподібними тромбами з колоніями стафілококів. Яке захворювання призвело до церебральної тромбоемболії?
A. @Септичний бактеріальний ендокардит
B. Септицемія
C. Гострий ревматичний вальвуліт
D. Септикопіємія
E. Ревматичний тромбоендокардит
49. Хвора, 27 років, яка вживала ін’єкції наркотиків впродовж шести років, померла при явищах прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині серце збільшено в об’ємі, 600 г, гіпертрофія стінок лівого та правого шлуночків (відповідно 3 см та 1 см), камери розширені, міокард дряблий. Стулки аортального клапана зруйновані на 2/3, вздовж країв кукси бородавчасті тромботичні нашарування. При мікроскопічному дослідженні в тромбах виявлені колонії бактерій. Визначити причину серцево-судинної недостатності:
A. Ревматична вада
B. @Септичний ендокардит
C. Кардіоміопатія
D. Гіпертонічна хвороба
E. Ішемічна хвороба серця
50. У хворого, який довгий час вживав наркотики - лихоманка, явища інтоксикації, піурія, на ехокардіографії виявлені масивні нашарування на клапанах серця. З крові висіяний стафілокок. Хворий помер від тромбоемболії легеневої артерії. Вкажіть на зміни серця, виявлені у хворого під час розтину.
A. @Поліпозно-виразковий ендокардит
B. Ендокардит Лібмана-Сакса
C. Дифузний вальвуліт
D. Гострий бородавчатий ендокардит
E. Зворотно-бородавчастий ендокардит
51. У чоловіка, 40 років, померлого від одонтогенного сепсису, на розтині виявлено різке потовщення півмісяцевих клапанів аорти, вони були білясті, непрозорі, малорухливі, на зовнішній поверхні розташовувалися тромботичні накладення розмірами 1х1.5 см. Про яку форму ендокардиту йдеться?
A. Дифузний ендокардит
B. @Поліпозно-виразковий ендокардит
C. Гострий бородавчастий ендокардит
D. Фібропластичний ендокардит
E. Поворотно-бородавчастий ендокардит
52. Хвора, 22 років, страждала на септичний ендокардит, померла від ішемічного некрозу головного мозку. На розтині: множинні інфаркти та рубці в нирках, селезінці; гангрена фрагменту тонкого кишечника з перифокальним серозно-фібринозним перитонітом, на зруйнованих і склерозованих стулках аортального клапана - різні за розмірами тромботичні нашарування. Вказати головне ускладнення септичного ендокардиту:
A. Геморагічний синдром
B. Ішемічний синдром
C. Тромбогеморагічний синдром
D. @Тромбоемболічний синдром
E. Недостатність аортального клапана
53. Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, виявлено: загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарда, селезінки, поперечносмугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. Хроніосепсис
B. Септикопіємія
C. Септицемія
D. Хвороба Чорногубова
E. Бруцельоз
54. У хворого-інваліда, 65 років, з посттравматичним остеомієлітом лівої стегнової кістки перебіг захворювання супроводжувався септично-резорбтивною лихоманкою. Помер при явищах прогресуючої поліорганної недостатності. На розтині: виражена кахексія, в серці, печінці та скелетних м’язах - бура атрофія, зневоднення тканин, зменшення селезінки, в нирках - амілоїдоз. Для якої форми сепсису найбільш характерні вказані зміни?
A. Септицемія
B. Септикопіємія
C. Первинний септичний ендокардит
D. Вторинний септичний ендокардит
E. @Хроніосепсис
55. На розтині померлого, 18 років, селезінка вагою 580 грамів, темно-червоного кольору на розрізі, дає рясні вишкребки пульпи. Гістологічно: виражена проліферація ретикулярних клітин, наявність великої кількості зрілих нейрофілів у сінусоїдних капілярах. Назвіть цю селезінку.
A. @“Септична”
B. “Сагова”
C. “Порфірова”
D. “Ціанотична”
E. “Лейкозна”
56. Хворий, 38 років, наркоман, помер від гнійного менінгіту. На розтині: селезінка збільшена, дає значні вишкребки пульпи (септична селезінка). У внутрішніх органах - метастатичні гнійники. Найбільш характерним в селезінці є:
A. Проліферація лімфоцитів
B. Проліферація ретикулоцитів
C. Інфільтрація мієлобластами
D. @Інфільтрація лейкоцитами
E. Гемоліз еритроцитів
57. Хвора, 18 років, померла від сепсису на 710 добу після патологічних пологів. На розтині встановлені ознаки геморагічного синдрому: петехіальні крововиливи на шкірі, у внутрішніх органах, в серозних та слизових оболонках. При гістологічному дослідженні строма внутрішніх органів повнокровна, з набряком, інфільтрована нейтрофілами, лімфоцитами, гістіоцитами, в кровоносних судинах - білкова дистрофія, фібриноїдний некроз, інфільтрація стінок поліморфноядерними лейкоцитами та макрофагами. Визначити причину геморагічного синдрому при септицемії:
A. Осередковий некротичний васкуліт
B. @Дифузний некротичний васкуліт
C. Дифузний продуктивний васкуліт
D. Гранульоматозний васкуліт
E. Деструктивно-продуктивний васкуліт
58. На розтині померлого від шигельозу в печінці виявлені багаточисленні дрібні осередки діаметром до 1,5 см. При мікроскопічному дослідженні в їх центрі - гнійно-некротичні маси, обмежені нейтрофільними лейкоцитами, в стінках венул та навколо них - виражена лейкоцитарна інфільтрація, в просвітах - тромби. Визначити ускладнення, що розвинулося в печінці:
A. Кісти з нагноєнням
B. Гострий рективний гепатит з некрозами
C. Ехінококоз
D. @Пілефлебітичні абсцеси
E. Гострий фульмінантний гепатит
59. У хворого на підгострий септичний ендокардит при огляді лікар відзначив загальну слабкість і іктеричність шкіри, склер і видимих слизових оболонок. У крові виявлено збільшену кількість непрямого білірубіну. Що зумовлює жовтяничність шкіри і слизових?
A. @Надпечінкова жовтяниця
B. Жирова дистрофія
C. Гемосидероз
D. Печінкова жовтяниця
E. Підпечінкова жовтяниця
60. На розтині померлого від сепсису в стегновій кістці нижньої кінцівки виявлено флегмонозне запалення, що охоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост. Під періостом - множинні абсцеси, в навколишніх м’яких тканинах стегна - також флегмонозне запалення. Який патологічний процес має місце?
A. @Гострий гематогенний остеомієліт
B. Остеопороз
C. Хронічний гематогенний остеомієліт
D. Остеопетроз
E. -
61. У хворого, 40 років, при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім і тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки стоншені, осередки некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Хронічний остеомієліт
B. Гострий остеомієліт
C. Пародонтома
D. Хронічний фіброзний періостит
E. Гнійний періостит

ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ.
ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

1. У дитини при огляді зіва виявлені жовто-білі плівки фібрину, які вкривають мигдалики, піднебінні дужки і важко знімаються шпателем. Встановлено діагноз інфекційного захворювання. Назвіть його збудника.
A. Вібріон холери
B. Мікобактерія туберкульозу
C. Мікобактерія лепри
D. Паличка сибірки
E. @Коринебактерія дифтерії
2. Під час огляду ротової порожнини дівчинки, 9 років, було виявлено, що поверхня стінок зіва та мигдаликів вкрита біло-жовтими плівками, регіонарні лімфатичні вузли збільшені. Гістологічно у видалених мигдаликах встановлено, що поверхневий епітелій частково некротизований та вкритий плівчастими нашаруваннями фібрину з домішкою нейтрофілів. У післяопераційному періоді з’явилися клінічні ознаки міокардиту та ниркової недостатності. Діагностуйте захворювання.
A. @Дифтерія
B. Скарлатина
C. Важка форма грипу
D. Первинна фолікулярна ангіна
E. Первинна апостематозна ангіна
3. На розтині тіла дівчинки, 16 років, було виявлено, що поверхня зіва та мигдаликів вкрита білувато-жовтими плівками, які міцно пов’язані з підлеглою сполучною тканиною, серцеві камери дилатовані, міокард тьмяний та дряблий, помірно строкатий. Мікроскопічно в міокарді виявлені множинні осередки некрозу кардіоміоцитів та ознаки їх жирової дистрофії, незначні осередкові інфільтрати інтерстицію. Діагностуйте захворювання.
A. Грип
B. Кір
C. Скарлатина
D. @Дифтерія
E. Коклюш
4. У юнака, 18 років, який захворів гостро і помер від інфекційно-токсичного шоку, на аутопсії виявлено збільшені мигдалики, вкриті сіро-білими плівками, що поширюються на піднебінні дужки, набряк м’яких тканин шиї. При гістологічному дослідженні: некроз епітелію мигдаликів та дужок, підлеглі тканини просякнуті фібринозним ексудатом, який утворює масивні нашарування на поверхні. Діагностуйте захворювання
A. @Дифтерія
B. Скарлатина
C. Аденовірусна інфекція
D. Інфекційний мононуклеоз
E. Стафілококова інфекція
5. Дівчинка, 4 років, на 3 добу від початку захворювання на дифтерію померла від справжнього крупу. На аутопсії слизова оболонка гортані, трахеї та бронхів потовщена, набрякла, тьмяна, вкрита сіруватою плівкою, що легко відокремлюється. Визначити вид ексудативного запалення гортані
A. @Фібринозне
B. Серозне
C. Гнійне
D. Змішане
E. Катаральне
6. У дитини з помірно вираженою загальною інтоксикацією виявлено дифтерію з ураженням крупних бронхів. Який вид запалення характерний для цього виду дифтерії?
A. Продуктивнее
B. Дифтеритичне
C. Альтеративне
D. Геморагічне
E. @Крупозне
7. Дівчинка, 5 років, захворіла на дифтерію. На третю добу померла від асфіксії внаслідок справжнього крупу. На розтині встановлено, що слизова оболонка гортані, трахеї та бронхів потовщена, набрякла, тьмяна, покрита сіруватими плівками, які легко відокремлюються. Про який патологічний процес свідчать морфологічні зміни у гортані:
A. @Крупозне запалення
B. Серозне запалення
C. Змішане запалення
D. Дифтеритичне запалення
E. Катаральне запалення
8. Основна клінічна тріада синдрому крупу:
A. Дрібно-плямистий висип, нежить, біль у горлі
B. Велико-плямистий висип, кашель, кон’юктивіт
C. @Грубий, “гавкаючий” кашель, осиплість голосу, задишка з утрудненим вдихом
D. Сухі, свистячі хрипи, задишка з утрудненим видихом, кашель
E. -
9. Оглядаючи дитину, 6 років, лікар помітив на глоткових мигдаликах сірувату плівку, при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія мазків з мигдаликів показала наявність грампозитивних бактерій була- воподібної форми. Які симптоми можуть виникнути у дитини у найближчі дні, якщо не буде проведене специфічне лікування?
A. @Токсичні ураження серцевого м’яза, печінки, нирок
B. Набряк легень
C. Дуже сильний нападоподібний кашель
D. Папульозні висипи на шкірі
E. Хвилеподібна лихоманка
10. При мікроскопічному дослідженні міокарда дівчинки, яка померла від дифтерії внаслідок серцевої недостатності виявлені: жирова дистрофія та множинні осередки некрозу кардіоміоцитів, незначні осередкові клітинні інфільтрати інтерстицію. Про який міокардит йде мова?
A. Осередковий ексудативний
B. Дифузний ексудативний
C. @Альтеративний
D. Інтерстиціальний
E. Гранульоматозний
11. На розтині тіла хлопчика 8 років, що хворів на дифтерію зіва та мигдаликів і помер на другий тиждень від початку захворювання, виявлено зміни в міокарді у вигляді дрібноосередкових некрозів міокардиоцитів, набряку строми з незначною лімфоцитарною інфільтрацією. Діагностуйте вид міокардиту.
A. @Альтеративний
B. Септичний
C. Гранульоматозний
D. Інтерстиціальний
E. Осередковий проміжний ексудативний
12. Під час огляду ротової порожнини хлопчика, 14 років, виявлено картину “палаючого зіва”, мигдалики збільшені, яскраво-червоні. Мікроскопічно у мигдаликах - гіперемія, дрібні осередки некрозу з незначним лейкоцитарним інфільтратом та ланцюжками стрептококів. Підщелепові лімфатичні вузли збільшені. Через 3 тижні після видужання з’явилися ознаки гострого гломерулонефриту. Діагностуйте захворювання.
A. Дифтерія
B. @Скарлатина
C. Важка форма грипу
D. Первинна фолікулярна ангіна
E. Первинна апостематозна ангіна
13. У дитини, 10 років, з’явилися різкий біль при ковтанні, набряк шиї, температура тіла підвищилась до 39ºС, з’явились яскраво-червоні дрібнокрапчасті висипання по всьому тілі. У зіві і мигдаликах – різке повнокров’я (“палаючий зів”), “малиновий язик”. На поверхні мигдаликів – поодинокі сіруваті осередки некрозів. Про яке захворювання може йти мова?
A. @Скарлатина
B. Менінгококовий назофарингіт
C. Дифтерія
D. Грип
E. Кір
14. У дитини, 7 років, з`явився біль у горлі, підвищилась температура тіла. На 2-ий день від початку захворювання виявлені висипання червоного кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям, величиною з макове зерно. Вони покривають усе тіло, за виключенням носо-губного трикутника. При огляді порожнини рота – в зіві яскраве почервоніння, мигдалики збільшені, язик малиново-червоний. Ваш діагноз?
A. @Скарлатина
B. Аденовірусна інфекція
C. Дифтерія зіва
D. Кір
E. Стрептококова ангіна
15. Дитині, 8 років, яка надійшла до інфекційного відділення з високою температурою (до 38°C), дрібнокрапчастим яскраво-червоним висипом, було встановлено діагноз «Скарлатина». Об’єктивно: слизова оболонка зіва яскраво гіперемована, набрякла, мигдалики різко збільшені, з тьмяними осередками жовтувато-сірого кольору і ділянками чорного кольору. Яке запалення лежить в основі змін у зіві?
A. @Гнійно-некротичне
B. Фібринозне
C. Геморагічне
D. Серозне
E. Катаральне
16. На розтинi тіла дитини виявлено: некротична ангiна, флегмона шиї, гнiйний отит, гнiйний менiнгiт. Цi змiни найбiльш характернi для:
A. @Септичної скарлатини
B. Менiнгококової iнфекцiї
C. Токсичної скарлатини
D. Дифтерiї зiва
E. Отогенного сепсису
17. У людини, яка померла від інфекційного менінгіту, на розтині виявлено некрози та крововиливи в надниркові залози, що при житті супроводжувалось гострою наднирковою недостатністю (синдром Уотерхауса-Фридериксена). Назвіть збудника цього захворювання.
A. Пневмокок
B. Стафілокок
C. Стрептокок
D. @Менінгокок
E. Гонококк
18. Дитина, 8 років, захворіла гостро. Клінічно спостерігалася нудота, блювота, головний біль. Через дві доби від початку захворювання настала смерть. На аутопсії виявлено, що м’які мозкові оболонки різко повнокровні, просякнуті густим каламутним жовтувато-зеленуватим ексудатом на базальній поверхні головного мозку. Тканина мозку набрякла. Мигдалики мозочка збільшені в об’ємі. виражена странгуляційна борозна. Поставте діагноз.
A. @Менінгококова інфекція
B. Скарлатина
C. Коклюш
D. Дифтерія
E. Кір
19. Дитина, 3 років, померла при явищах глибокої церебральної коми. На розтині виявлено гнійні нашарування на поверхні м’якої мозкової оболонки в передніх відділах головного мозку, набряк мозку. Мікроскопічно – повнокров’я і нейтрофільна інфільтрація м’яких мозкових оболонок. Вкажіть ймовірне захворювання?
A. @Менінгококовий менінгіт
B. Менінгіт при сибірці
C. Грипозний менінгіт
D. Туберкульозний менінгіт
E. Паротитний менінгіт
20. На розтині тіла хворого виявлено: м’яка мозкова оболонка верхніх відділів півкуль головного мозку різко повнокровна, жовто-зеленого кольору, просочена гнійним та фібринозним ексудатом, що нагадує чіпець. Для якого захворювання характерна така картина?
A. @Менінгококового менінгіту
B. Туберкульозного менінгіту
C. Грипозного менінгіту
D. Менінгіту при сибірці
E. Менінгіту при висипному тифі
21. Дитина, 4 років, захворіла гостро. Клінічні прояви: нудота, блювання, головний біль. Через 2 доби від початку захворювання настала смерть. На розтині виявлено: набряк головного мозку, мозкові оболонки різко повнокровні та просочені густим каламутним жовто-зеленуватим гнійним ексудатом. Виберіть правильний діагноз:
A. @Менінгококовий лептоменінгіт
B. Скарлатина
C. Дифтерія
D. Кір
E. Менінгококовий назофарингіт
22. На розтині померлого від набряку головного мозку з дислокацією стовбура, виявлені зміни м'якої мозкової оболонки: тьмяна, сірувато-зеленого кольору, потовщена. Який патологічний процес мав місце в м'якій мозковій оболонці?
A. @Дифузний гнійний лептоменінгіт
B. Менінгококовий лептоменінгіт
C. Туберкульозний лептоменінгіт
D. Злоякісна арахноїдендотеліома
E. Гідроцефалія
23. Під час розтину трупа дівчинки, 12 років виявлено: множинні крововиливи у шкірі (переважно сідниць, нижніх кінцівок), серозних та слизових оболонок, у головному мозку. У надниркових залозах - осередковий некроз та масивні крововиливи, у нирках - некротичний нефроз, гнійний артрит, іридоцикліт, васкуліт. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Менінгококцемія
B. Висипний тиф
C. Вузликовий периартеріїт
D. Системний червоний вовчак
E. Променева хвороба
24. Дитина, 12 років, занедужала гостро з підвищенням температури до 38°C, з головним болем, дертям у горлі, потім з'явився грубий кашель, на 3 день на шкірі обличчя, шиї і верхньої частини тулуба – рясна плямиста папульозна висипка, яка не свербить. Слизова оболонка рота яскраво гіперемійована, з наявністю на щоках біля нижніх корінних зубів дрібної білої енантеми. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Кір
B. Скарлатина
C. Краснуха
D. Алергічний дерматит
E. Дизентерія
25. У дитини, 2 років, катаральний кон’юктивіт, фарингіт, ларинготрахеобронхіт. На слизовій оболонці щік, навпроти нижніх малих кореневих зубів, білі плями, а пізніше – великоплямистий і папульозний висип на обличчі, тулубі, кінцівках. Вкажіть захворювання.
A. Висипний тиф
B. Скарлатина
C. Менінгококова інфекція
D. @Кір
E. Грип
26. У дитини, після перенесеного кору, при огляді виявлено у м’яких тканинах щік і промежини нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка флуктують. Яке ускладнення розвинулося у дитини?
A. Пролежень
B. Суха гангрена
C. Газова гангрена
D. @Волога гангрена (нома)
E. Трофічна виразка
27. Хворого, 25 років, госпіталізовано до інфекційного відділення з діагнозом “Кір. Вторинний міокардит” зі скаргами на гострий біль в області серця, що посилювався при кашлі, температуру 39,5оС, задуху. При аускультації вислуховувався характерний шум тертя перикарда та розширення меж серця при перкусії. На 3 добу при явищах прогресуючої серцево-легеневої недостатності хворий помер. На розтині під вісцеральним листком перикарда - дрібні крововиливи, поверхня серозної оболонки тьмяна, дифузно вкрита нашаруваннями сіро-білого кольору у вигляді сіточки, волосків та плівок, у просвіті перикарда 200 мл каламутної рідини. Який вид запалення характерний для даної форми перикардиту?
A. Дифтеритичне фібринозне
B. @Крупозне фібринозне
C. Серозне
D. Гнійне
E. Катаральне
28. У дівчинки, 8 років, раптово підвищилась температура, з’явились явища катару дихальних шляхів. На 5-й день хвороби виник параліч м’язів нижніх кінцівок і приєднались дихальні розлади. В передніх рогах спинного мозку виявлено проліферацію глії навколо загиблих нейронів. Яке захворювання розвинулось у дівчинки?
A. @Поліомієліт
B. Кір
C. Дифтерія
D. Менінгококцемія
E. Скарлатина
29. У дитини, 3 років, тривале пiдвищення температури, збiльшенi лiмфовузли, у кровi - значне пiдвищення кiлькостi лiмфоцитiв. Методом IФА виявлено антиген вiруса Епштейна-Бара. Який дiагноз можна поставити на основi вказаного?
A. @Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Лiмфома Беркіта
C. Герпетична аденопатiя
D. Генералiзована iнфекцiя, викликана Herpes-Zoster
E. Цитомегаловiрусна інфекція
30. На розтині у померлого хлопчика, віком 8 років, в обох легенях виявлено перибронхіальні ділянки ущільнення неправильної форми різних розмірів, червоного кольору, які випинають або інколи западають відносно поверхні розрізу легеневої тканини, з ділянок розрізу, що випинають, стікає червона рідина. Найбільш вірогідна етіологія хвороби:
A. @Вірус грипа
B. Паличка Фридлендера
C. Стрептокок пневмонії
D. Повна обтурація окремих бронхів
E. Часткова обтурація окремих бронхів
31. Чоловiк, 42 рокiв, помер при явищах вираженої iнтоксикацiї i дихальної недостатностi. На розтинi: тканина легень у всiх вiддiлах строката, з множинними дрiбноосередковими крововиливами та ділянками емфiземи. Гiстологiчно у легенях: геморагiчна бронхопневмонiя з абсцедуванням, у цитоплазмi клiтин епiтелiю бронхiв еозинофiльнi i базофiльнi включення. Дiагностуйте виявлене на секцiї захворювання:
A. @Грип
B. Крупозна пневмонiя
C. Плевропневмонiя
D. Часткова пневмонiя
E. Стафiлококова бронхопневмонiя
32. У хворого, 60 років, який скаржився на субфебрильну температуру, головний біль та кашель з мокротинням впродовж 10 днів, задуху. Через 6 діб настала смерть. На розтині: слизові, серозні та мозкові оболонки, просочені кров’ю, у легенях ознаки інтерстиціальної пневмонії, що викликана вірусом і бронхопневмонії, що пов’язана з вторинною інфекцією; геморагії та ателектази. Ваш діагноз:
A. @Грип
B. Кір
C. Ентеровірусна інфекція
D. Натуральна віспа
E. ВІЛ-інфекція
33. У чоловіка, 30 років, який хворів на гостре респіраторне захворювання та помер при явищах гострої легенево-серцевої недостатності, під час розтину виявлено: фібринозно-геморагічне запалення в слизовій оболонці гортані та трахеї, деструктивний панбронхіт, збільшені легені, які мають пістрявий вигляд за рахунок абсцесів, крововиливів, некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Грип
B. Парагрип
C. Респіратрно-синцитіальна інфекція
D. Кір
E. Аденовірусна інфекція
34. Під час патологоанатомічного дослідження тіла хлопчика, 5 років, який хворів на ГРВІ, було виявлено: серозно-геморагічний риноларинготрахеобронхіт з ділянками некрозу слизової оболонки трахеї і бронхів; у легенях – множинні осередки серозно-геморагічної пневмонії з поодинокими гіаліновими мембранами в просвітах альвеолярних ходів. Діагностуйте форму грипу.
A. @Важка
B. Легка
C. Середньої важкості
D. Грипозний токсикоз
E. Велика строката легеня
35. Хворий, 67 років, мав важку форму грипу з летальним наслідком. На секції зміни в легенях були подібні змінам “великих строкатих легень”. При мікроскопічному дослідженні виявлено: різке повнокров’я судин, крововиливи, набряк легеневої тканини, в просвіті бронхів і альвеол - ексудат, який містить переважно еритроцити. Про який характер запалення легень свідчать ці морфологічні ознаки?
A. @Геморагічна бронхопневмонія
B. Катаральна бронхопневмонія
C. Гнійна бронхопневмонія
D. Десквамативна бронхопневмонія
E. Фібринозна плевропневмонія
36. У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з'явилися клінічні ознаки прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті на 2-му тижні захворювання. На розтині - серце зі значним розширенням порожнин, дрябле. Гістологічно в міокарді виявляється повнокров'я мікросудин і дифузна інфільтрація строми лімфоцитами і гістіоцитами. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.
A. @Міокардит
B. Стенокардія
C. Гостра коронарна недостатність
D. Інфаркт міокарда
E. Кардіоміопатія
37. На розтині в головному мозку виявлено набряк, повнокров’я, дрібні крововиливи в довгастому мозку. Мікроскопічно: хроматоліз, гідропія і некроз нервових клітин; у цитоплазмі нервових клітин гіпокампа - еозинофільні утворення (тільця Бебеша-Негрі). Який діагноз відповідає описаним морфологічним проявам?
A. Энцефаліт
B. Менінгококовий менінгіт
C. @Сказ
D. Енцефаломієліт
E. Бруцельоз
38. Для патоморфологічної картини енцефаліта, спричиненого вірусом простого герпесу, характерно:
A. Набряк нервових волокон
B. Гнійне запалення мозкових оболонок
C. @Ділянки некрозу речовини головного мозку
D. Периваскулярна інфільтрація
E. -
39. У хворого з наркоманією за результатами клініко-лабораторних досліджень поставлено діагноз «СНІД». Назвіть збудника захворювання.
A. Реовіруси
B. Аденовіруси
C. @Ретровіруси
D. Риновіруси
E. Ентеровіруси
40. Який клон імунокомпетентних клітин уражується при інфікуванні вірусом імунодефіциту людини?
A. @Т-лімфоцити хелпери
B. В-лімфоцити
C. Т-лімфоцити кіллери
D. Макрофаги
E. Клітини пам’яті
41. Під час гістологічного дослідження головного мозку хворого, який помер від ВІЛ-інфекції, в субкортикальній білій речовині, середньому мозку і стовбурі мозку були виявлені дрібні, периваскулярні некрози, мікрогліальні вузлики з багатоядерними гігантськими клітинами, осередковий гліофіброз. Назвати найбільш вірогідний характер ураження ЦНС.
A. Вакуолярна мієлопатія
B. Метаболічна енцефалопатія
C. Цитомегаловірусний енцефаліт
D. Первинна лімфома ЦНС
E. @Підгострий менінгоенцефаліт
42. У хворого з наркоманією довгий час була лихоманка, генералізована лімфаденопатія, зниження маси тіла. Смерть настала від пневмоцистної пневмонії. Попередній діагноз:
A. Сепсис
B. Лімфома
C. Туберкульоз
D. @СНІД
E. Лімфолейкоз
43. У померлого, 44 років, громадянина України, за результатами розтину встановлено поєднання пневмоцистної пневмонії, саркоми Капоші та В-клітинної лімфоми. В анамнезі невпорядковані статеві контакти. Що є найбільш вірогідним?
A. @Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія СНІДу
B. Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія преСНІДу
C. Вторинний імунодефіцит внаслідок первинної В-клітинної лімфоми
D. Вторинний імунодефіцит внаслідок саркоми Капоші
E. -
44. У хворого з клініко-лабораторними проявами набутого імунодефіциту, зумовленого ВІЛ-інфекцією, на шкірі дистальних відділів нижніх кінцівок розташовуються множинні темно-червоного кольору плями, бляшки. Гістологічно в біоптаті шкіри з цих ділянок виявляється пухлинна тканина, яка складається з множинних новоутворених хаотично розташованих тонкостінних судин і пучків веретеноподібних клітин. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.
A. Дерматомікоз
B. Лімфома шкіри
C. @Саркома Капоши
D. Базальноклітинний рак
E. Запальний дерматит
45. Жiнка, 31 року, хворiє на ВIЛ-iнфекцiю на стадiї СНIД. На шкiрi нижнiх кiнцiвок, слизової оболонки пiднебiння з’явились рудувато-червонi плями, яскраво-червонi вузлики рiзних розмiрiв. Один з вузликiв взято на гiстологiчне дослiдження. Виявлено: багато хаотично розташованих тонкостiнних судин, вистелених ендотелiєм, пучки веретеноподiбних клiтин з наявнiстю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?
A. @Саркома Капошi
B. Гемангiома
C. Лiмфома Беркiта
D. Лiмфангiома
E. Фiбросаркома
46. У хворого з вираженим імунодефіцитом, наявністю в крові лімфопенії зі зміною співвідношення Т-хелперів до Т-супресорів, відмічається ураження шкіри нижніх кінцівок у вигляді множинних пухлиноподібних вузликів синюшно-червоного кольору, які зливаються. При дослідженні біоптату шкіри виявлено новоутворення кровоносних судин і розширення капілярів, які утворюють порожнини різної форми і розмірів. Діагностуйте найбільш вірогідний характер шкірної патології.
A. Лімфома шкіри
B. Базаліома
C. Дерматомікоз
D. @Саркома Капоши
E. Запальний дерматит
47. Під час розтину тіла новонародженої дитини були виявлені ознаки гідроцефалії, привушна слина залоза збільшена, ущільнена. Гістологічно в тканині залози - лімфо-макрофагальний інфльтрат строми, дрібні ділянки склерозу, частина епітеліальних клітин проток та ацинусів збільшені за розмірами, містять внутрішньоядерні еозинофільні включення великих розмірів. Діагностуйте вірусне інфекційне захворювання у дитини.
A. @Цитомегаловірусна інфекція
B. Кір
C. Епідемічний паротит
D. Інфекційний мононуклеоз
E. Герпес
48. Хворий з пересадженою ниркою отримував імуносупресивну терапію, помер від інтоксикації. При морфологічному дослідженні в легенях, нирках, підшлунковій залозі виявлені гігантські клітини з великими ядрами та світлою зоною по периферії, які нагадують совине око. Назвати захворювання:
A. Туберкулез
B. @Цитомегалія
C. Сифиліс
D. Лепра
E. Чума
49. У померлого наркомана, 30 років, який страждав на ВІЛ-інфекцію при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордово-сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перегородки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі клітини, з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідком, і які нагадують “совине око”. Яка опортуністична інфекція викликала пневмонію у даного хворого?
A. @Цитомегаловірус
B. Пневмоциста карінії
C. Атипова мікобактерія
D. Герпес-вірус
E. Токсоплазма

ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ

1. Хворого, 33 років, доставлено у відділення інфекційної реанімації після вживання у їжу грибів. Загальний стан важкий, артеріальний тиск знижений. При наростанні гепато-ренальної недостатності він помер. На розтині печінка зменшена за розмірами, дрябла, жовтого кольору. Поставити діагноз:
A. @Гострий гепатоз
B. Хронічний жировий гепатоз
C. Гепатит
D. Цироз
E. Хронічне венозне повнокров’я
2. При розтині тіла чоловіка, 49 років, який поступив у стаціонар з проявами гепатотропної інтоксикації і раптово помер: печінка збільшена, дрябла, жовто-коричневого кольору; на поверхні розрізу печінки і лезі ножа помітні краплі жиру. Мікроскопічно: гепатоцити периферії істинних печінкових часточок містять масу дрібних крапель жиру, які переповнюють цитоплазму і зрушують ядро на периферію. Який процес найімовірніше має місце в печінці?
A. @Жирова дистрофія
B. Хвороба Гоше
C. Хвороба Німанна-Піка
D. Хвороба Тея-Сакса
E. Хвороба Нормана-Ландінга
3. Чоловік, 60 років, був госпіталізований до стаціонару з діагнозом «Отруєння грибами», де і помер на 12-й день з ознаками гострої печінкової недостатності. На секції - макроскопічно: печінка дрябла, жовто-сірого кольору, глинистого вигляду як на поверхні, так і на розрізі; мікроскопічно: ділянки некрозу з аутолітичним розпадом і утворенням жиро-білкового детриту в центрі та вузькою смужкою гепатоцитів у стані жирової дистрофії на периферії печінкових часточок. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Токсична дистрофія печінки в стадії жовтої дистрофії
B. Токсична дистрофія печінки в стадії червоної дистрофії
C. Хронічна токсична дистрофія печінки
D. Хвороба Вільсона-Коновалова
E. Спадковий пігментний гепатоз
4. При розтині людини, яка померла від отруєння грибами встановлено, що печінка зменшена, капсула її зморщена, на розрізі тканина печінки червоного кольору. Мікроскопічно: в паренхімі органа - жиро-білковий детрит, синусоїди переповнені кров’ю. Який діагноз витікає з наведеного?
A. @Токсична дистрофія печінки (стадія червоної дистрофії)
B. Токсична дистрофія печінки (стадія жовтої дистрофії)
C. Постнекротичний цироз печінки
D. Хронічний активний гепатит
E. Портальний цироз печінки
5. Хворий, 55 років, довгий час зловживає алкоголем. Останнім часом з’явився біль у правому підребер’ї розміри печінки збільшилися. При досліджені біоптату печінки виявлені каблучкоподібні гепатоцити, які розміщені окремими ділянками. Який діагноз можна передбачити?
A. @Жировий гепатоз (стеатоз печінки)
B. Гострий гепатит
C. Токсична дистрофія печінки
D. Рак печінки
E. Біліарний цироз печінки
6. У чоловіка при обстеженні виявлено порушення синтезу жовчних кислот, зниження каталазної активності печінки. При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки виявлено: відсутність пероксисом в гепатоцитах, зменьшення числа мітохондрій, редукцію ендоплазматичної сітки, накопичення в цитоплазмі глікогену та ліпідів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Синдром Целвегера
B. Акаталаземія
C. Системна недостатність карнітину
D. Хвороба Вільсона-Коновалова
E. Синдром Картагенера
7. У пункційному біоптаті печінки виявлені: дистрофія гепатоцитів з некрозами, а також склероз з порушеннями балкової та часточкової будови, з утворенням несправжніх часточок і регенераторних вузлів. Оберіть найбільш вірогідний діагноз:
A. @Цироз печінки
B. Хронічний гепатоз
C. Хронічний гепатит
D. Прогресуючий масивний некроз печінки
E. Гострий гепатит
8. Біопсія печінки хворого з підозрою на гепатит показала наявність дистрофії та некрозу гепатоцитів, спотворення їх регенерації, широкі смужки склерозу, порушення часточкової структури печінки. Про яке захворювання можна думати?
A. @Цироз печінки
B. Хронічний персистуючий гепатит
C. Хронічний активний гепатит
D. Токсична дистрофія печінки
E. Гострий некротичний гепатит
9. Хворий, 76 років, страждав на бронхоектатичну хворобу та пневмосклероз, помер від прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині печінка збільшена за розмірами, щільна, поверхня її дрібнозерниста, край нерівний. Визначити вид цирозу печінки залежно від етіології:
A. Інфекційний
B. Токсичний
C. Біліарний
D. Обмінно-аліментарний
E. @Циркуляторний
10. Чоловік, 59 років, мав ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки було знайдено: балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, формуються порто-портальні сполучнотканинні септи, перипортально розташований лімфо-макрофагальний інфільтрат. Діагностуйте захворювання печінки.
A. @Портальний цироз
B. Гострий гепатоз
C. Хронічний гепатоз
D. Біліарний цироз
E. Постнекротичний цироз
11. Хворий, який страждав на хронічний вірусний гепатит, помер від гострої постгеморагічної анемії, яка виникла на тлі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. На розтині - печінка різко зменшена за розмірами, щільної консистенції, поверхня дрібногорбиста. Мікроскопічна картина однорідна – тонкопетлиста сполучнотканинна мережа і дрібні, неправильної будови часточки. Який морфогенетичний тип цирозу має місце:
A. Постнекротичний
B. Змішаний
C. @Портальний
D. Вірусний
E. Біліарний
12. При розтині померлого чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем - печінка малих розмірів, щільна, дрібногорбиста. Мікроскопічно: несправжні часточки, дрібні, розподілені вузькими пучками сполучної тканини, інфільтрованої лімфоцитами та макрофагами; гепатоцити у стані великокрапельного ожиріння. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Портальний цироз печінки
B. Хронічний активний алкогольний гепатит
C. Хронічний персистуючий алкогольний гепатит
D. Постнекротичний цироз печінки
E. Жировой гепатоз
13. У хворого, 67 років, який тривало страждав на жовчно-кам'яну хворобу з ознаками холангіту, розвинувся цироз печінки. До якого з нижчеперерахованих видів цирозу він відноситься?
A. Інфекційного
B. Токсичного і токсико-алергічного
C. Обмінно-аліментарного
D. Циркуляторного
E. @Біліарного
14. Пiд час розтину тiла жiнки, 52 рокiв, яка тривалий час хворiла на жовчно-кам’яну хворобу, макроскопiчно було виявлено: печiнка помiрно збiльшена, деформована, поверхня органа горбиста, тканина щiльна, на розрiзi тканина коричнева з зеленим вiдтiнком, складається з множинних вузликiв дiаметром 8-10 мм. Мiкроскопiчно - гепатоцелюлярнi вузлики оточенi прошарками сполучної тканини, яка мiстить збiльшену кiлькiсть дрiбних жовчних проток з холестазом. Дiагностуйте захворювання печінки.
A. @Бiлiарний цироз печiнки
B. Холелiтiаз
C. Токсична дистрофiя печiнки
D. Портальний цироз печiнки
E. Постнекротичний цироз печінки
15. Хворій, 70 років, з підозрою на гострий холецистит, проведено лапаротомію. При ревізії органів черевної порожнини був виставлений клінічний діагноз: «Біліарний цироз печінки». Які макроскопічні зміни характерні для цього цирозу?
A. @Печінка збільшена, щільна, зеленого кольору з дрібновузловою поверхнею
B. Печінка велика, червона
C. Печінка жовта, дрябла
D. Печінка зменшена, щільна, з великими вузлами
E. Печінка щільна, бліда
16. Хворий, 25 років, звернувся до лікаря зі скаргами на пожовтіння склер, схуднення, відсутність апетиту, свербіж. При дослідженні біоптату печінки виявлено: колапс строми, широкі поля фіброзу, зближення тріад (в одному полі зору більше трьох), білкова дистрофія та некроз гепатоцитів, структурна перебудова печінки. Про яке захворювання печінки можна думати?
A. @Постнекротичний цироз печінки
B. Хронічний активний гепатит
C. Біліарний цироз печінки
D. Токсична дистрофія печінки
E. Рак печінки
17. При розтині тіла чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем - печінка малих розмірів, щільна, дрібногорбриста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні, розподілені вузькими прошарками сполучної тканини з лімфо-макрофагальними інфільтратами; гепатоцити в стані великокрапельної жирової дистрофії. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Алкогольний цироз
B. Хронічний активний алкогольний гепатит
C. Хронічний персистуючий алкогольний гепатит
D. Токсична дистрофія печінки
E. Жировий гепатоз
18. У хворого, 50 рокiв, виявленi: жовтяниця, дефанс (напруження м’язiв) у правому верхньому квадрантi живота, судиннi зiрочки на шкiрi та асцит. Медичнi препарати не приймає. Зловживає алкоголем. Що найбiльш вiрогiдно виявлятиметься при обстеженнi пацiєнта?
A. @Тiльця Малорi при бiопсiї печiнки
B. Напруженi яремнi вени
C. АлАТ набагато вище за АсАТ
D. Швидке клiнiчне одужання після припинення прийому алкоголю
E. Спленомегалiя
19. Хворого, 48 років, який страждає на алкоголізм, госпіталізовано зі скаргами на жовтушність шкіри, тупий біль у правому підребер’ї, нудоту, відрижку, схуднення та підвищення температури. В біохімічному аналізі крові - підвищення активності трансаміназ, гіпербілірубінемія, гіпергамаглобулінемія. При пункційній біопсії встановлено активний хронічний гепатит, що характеризувався наявністю в цитоплазмі гепатоцитів та екстрацелюлярно великої кількості еозинофільних тілець (алкогольний гіалін). Визначити назву тілець при алкогольному гепатиті:
A. Тільця Руселя
B. Тільця Каунсильмена
C. @Тільця Малорі
D. Тільця Ерліха
E. Тільця Негрі
20. Хворий поступив у стаціонар з клінікою печінкової недостатності, де і помер. Печінка на секції щільна, дещо зменшена, з горбкуватою поверхнею. Спостерігаються однакових розмірів (здебільшого діаметром до 0,3 см) вузлики-регенерати розділені вузькими септами сполучної тканини. Про яку макроскопічну форму патології печінки іде мова?
A. @Дрібновузловий цироз
B. Фіброз печінки
C. Великовузловий цироз
D. Мускатний фіброз печінки
E. Змішаний (дрібно-великовузловий) цироз
21. Хворий, 18 років, через 2 місяці після вірусного гепатиту помер від прогресуючої гепатаргії. На розтині - печінка щільна, зменшена за розмірами, поверхня вузлувата, нагадує бруківку, на поверхні розрізу - вузли (5-20 мм) жовтувато-коричневого кольору, відмежовані прошарками сірого кольору. При гістологічному дослідженні – у великих полях сполучної тканини розташовуються по декілька тріад (міжчасточкові вена, артерія і жовчна протока) та хибні часточки з багатоядерними гепатоцитами. В збережених часточках - білкова дистрофія та некробіоз гепатоцитів, осередкові прояви холестазу . Визначити основну причину смерті хворого:
A. Хронічний гепатит
B. Первинний біліарний цироз печінки
C. Портальний цироз печінки
D. Вторинний біліарний цироз
E. @Постнекротичний цироз печінки
22. Пацiєнт звернувся зi скаргами на гострий бiль у правому пiдребер’ї. При оглядi лiкар звернув увагу на пожовтiння склер хворого. Лабораторно: пiдвищена активнiсть АлАТ та негативна реакцiя на стеркобiлiн у калi. Для якого захворювання характернi такi симптоми?
A. @Гепатит
B. Гемолiтична жовтяниця
C. Хронiчний гастродуоденiт
D. Хронiчний колiт
E. Хронiчний гастрит
23. Хворого госпіталізовано у стаціонар зі скаргами на біль в правому підребір’ї, жовтяницю, нудоту. Захворів після вживання надмірної кількості алкоголю. Після обстеження хворого був встановлений діагноз: «Гострий алкогольний гепатит». Визначте типовий наслідок хвороби, якщо пацієнт припинить вживати алкоголь.
A. @Видужання
B. Цироз печінки
C. Розвиток раку печінки
D. Гемосидероз печінки
E. Гемохроматоз печінки
24. У померлого хворого, який прижиттєво отримував чисельні ін’єкції наркотиків, в печінці гістологічно виявлено гідропічну дистрофію гепатоцитів, “матовосклоподібні гепатоцити”, ацидофільні тільця Каунсильмена, лімфоцитарно-макрофагальну інфільтрацію в портальних трактах. Найбільш вірогідна етіологія захворювання:
A. @Вірусна
B. Бактеріальна
C. Токсична
D. Паразитарна
E. Грибкова
25. Проведено пункційну біопсію печінки хворому, 38 років, з вираженою жовтяницею, дрібними крововиливами у шкірі, загальною слабкістю, втратою апетиту. Гістологічне дослідження виявило поширену дистрофію, некроз гепатоцитів, наявність тілець Каунсильмена. По периферії часточок - значна інфільтрація лімфоцитами, зустрічаються окремі багатоядерні гепатоцити. Діагностуйте захворювання.
A. @Гострий вірусний гепатит
B. Гострий алкогольний гепатит
C. Міліарний цироз печінки
D. Токсична дистрофія печінки
E. Хронічний гепатит
26. При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинної недостатності виявлені: вакуольна, балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрація портальної та часточкової строми переважно лімфоцитами та макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Гострий вірусний гепатит
B. Хронічний персистуючий гепатит
C. Хронічний активний гепатит
D. Аутоімунний гепатит
E. Алкогольний гепатит
27. Хворий, 18 років, наркоман, помер в інфекційному відділенні від септичної пневмонії. В аналізі крові - позитивна реакція на антитіла (Ig M) до РНК вірусного гепатиту типу С. На розтині – жовтуха, набряк головного мозку, діапедезні крововиливи у внутрішні органи та в місцях ін’єкцій. В печінці – ознаки гострого гепатиту, що характеризувався утворенням еозинофільних тілець з пікнотичним ядром або без ядра (“муміфіковані”, некротизовані гепатоцити). Визначити назву цих клітин:
A. Тільця Руселя
B. @Тільця Каунсильмена
C. Тільця Малорі
D. Тільця Ерліха
E. Тільця Негрі
28. Хворого, 22 років, госпіталізовано в клініку зі скаргами на невизначений біль в правому підребер’ї, диспепсичні явища, втрату ваги. За даними анамнезу в 20 років перехворів вірусним гепатитом В. У біоптаті печінкової тканини виявлено незворотну внутрішньоклітинну зміну, що є типовою для перенесеного вірусного гепатиту В. Назвіть цю зміну ?
A. @Тільця Каунсильмена
B. Гідропічна дистрофія
C. Тьмяний набряк печінкових клітин
D. Внутрішньоклітинне ожиріння
E. Скупчення в ядрах клітин глікогену
29. При гістологічному дослідженні біоптату печінки чоловіка з проявами печінкової недостатності виявлено порушення будови часточок, алкогольний кератогіалін та балонну дистрофію гепатоцитів, їх некроз на периферії часточок. Крім того спостерігається дифузна гістіолімфоцитарна інфільтрація склерозованих портальних трактів, яка проникає на периферію часточок, оточуючи і руйнуючи гепатоцити. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Хронічний активний алкольний гепатит
B. Гострий алкогольний гепатит
C. Гостра циклічна форма вірусного гепатиту
D. Холестатична форма вірусного гепатиту
E. Хронічний перситуючий алкогольний гепатит
30. Хвора, 25 років, наркоманка, інфікована вірусом імунодефіциту людини, померла від сепсису. На розтині: печінка збільшена за розмірами, нерівномірної щільності, поверхня місцями дрібнозерниста. При гістологічному дослідженні: часточкова структура та погранична пластинка збережені, в гепатоцитах - дистрофія, між часточками - дифузна інфільтрація лімфоцитами, гістіоцитами, плазмоцитами та розростання волокнистої сполучної тканини. В окремих часточках зустрічаються гістіолімфоцитарні інфільтрати, проліферація ретикулоцитів та осередки склерозу ретикулярної строми. Визначити форму гепатиту:
A. Гострий ексудативний
B. Гострий проліферативний
C. Хронічний активний
D. @Хронічний персистуючий
E. Хронічний холестатичний
31. Хворий в інфекційному відділенні скаржився на слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури до 38°С. На 7 добу - різкий біль в правому підребер’ї та пожовтіння шкіри. При мікроскопії біоптату печінки: порушення балочної будови, в гепатоцитах –гідропічна і балонна дистрофія, в деяких гепатоцитах - некроз, тільця Каунсильмена, на периферії часточок - збільшена кількість багатоядерних гепатоцитів. Яка форма вірусного гепатиту найбільш вірогідна?
A. @Циклічна, жовтянична
B. Злоякісна
C. Хронічна
D. Холестатична
E. Безжовтянична
32. Хворий, 39 років, страждав на вірусний гепатит типу В і помер від печінкової недостатності. На розтині: печінка зменшена за розмірами, дрябла, жовтого кольору, капсула зморщена. При гістологічному дослідженні - масивні некрози паренхіми чергуються з ділянками спадіння ретикулярної строми вздовж синусоїдів, тільця Каунсильмена, накопичення зірчастих ретикулоцитів, лімфоцитів, макрофагів, нейтрофільних лейкоцитів. На периферії часточок - гідропічна та балонна дистрофія гепатоцитів. Визначити клініко-морфологічну форму гепатиту:
A. @Фульмінантна
B. Безжовтушна
C. Холестатична
D. Гостра циклічна
E. Хронічна активна
33. У хворого з підгострим септичним ендокардитом при огляді лікар виявив загальну блідість та іктеричність шкіри, склер і видимих слизових оболонок. У крові виявлено збільшену кількість непрямого білірубіну. Жовтий колір шкіри, склер та слизових оболонок - це прояв:
A. @Надпечінкової жовтяниці
B. Жирової дистрофії
C. Гемосидерозу
D. Печінкової жовтяниці
E. Підпечінкової жовтяниці
34. У хворого виявлені: асцит, у два рази збільшена селезінка, варикозне розширення вен стравоходу і прямої кишки. При гістологічному дослідженні біоптату печінки виявлено мікронодулярний цироз. Який процес ускладнив цироз печінки?
A. Серцева недостатність
B. Гепато-лієнальний синдром
C. @Синдром портальної гіпертензії
D. Печінково-клітинна недостатність
E. -
35. Швидкою допомогою до приймального відділення доставлено хворого з кривавим блюванням. В анамнезі - цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш вірогідне у даному випадку?
A. @Стравохідні
B. Верхня брижова
C. Печінкові
D. Нижня брижова
E. Селезінкова
36. Хворий, 48 років, з гострим вірусним гепатитом типу В (блискавична форма) помер від печінкової коми. На розтині: печінка зменшена за розмірами, капсула зморшкувата, консистенція дрябла, на розрізі паренхіма з жовтуватим відтінком. Морфологічні зміни, що зумовили печінкову кому:
A. Холангіт
B. @Некроз паренхіми
C. Проліферація ретикулоендотеліоцитів
D. Дистрофія гепатоцитів
E. Склероз
37. Хворий помер при явищах серцево-судинної недостатності. Результати розтину: постінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилатація його порожнин, особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладкою поверхнею, на розрізі - повнокровна, з темно-червоним крапом на бурому фоні тканини. Гістологічно - повнокров’я центральних відділів часточок; у периферичних відділах навколо портальних трактів - гепатоцити в стані жирової дистрофії. Як називаються описані вище зміни печінки?
A. Псевдомускатна печінка
B. Амілоїдоз
C. Цироз печінки
D. @Мускатна печінка
E. Стеатоз печінки
38. У хворого, 46 років, з ревматичною вадою серця (стенозом лівого атріовентрикулярного отвору) - задишка при незначному фізичному навантаженні, серцебиття, ціаноз губ, вологі хрипи в нижніх відділах легень, набряки нижніх кінцівок. Які гістологічні зміни будуть характерні для печінки?
A. Некроз гепатоцитів у центрі часточок, гіаліново-крапельна дистрофія на периферії
B. Некроз гепатоцитів у центрі часточок, гідропічна дистрофія на периферії
C. Жирова дистрофія гепатоцитів у центрі часточок, некроз на периферії
D. @Некроз гепатоцитів у центрі часточок, жирова дистрофія на периферії
E. Гідропічна дистрофія гепатоцитів у центрі часточок, некроз на периферії
39. У печінці виявлене округле утворення діаметром 0,5 см. Мікроскопічно воно представлене некротичними масами в центрі, оточеними плазматичними, лімфоїдними клітинами і кровоносними судинами, з явищами васкуліту. Який діагноз необхідно поставити на підставі даних мікроскопії?
A. Солітарна аденома печінки
B. @Солітарна гума печінки
C. Солітарна лепрома печінки
D. Хронічний абсцес печінки
E. Рак печінки
40. Хвору, 55 років, прооперовано з приводу перитоніту і видалено жовчний міхур. При гістологічному дослідженні його стінки виявлено: повнокров’я з діапедезними крововиливами, ворсинки набряклі, слизова оболонка та підлеглі шари дифузно інфільтровані поліморфно-ядерними лейкоцитами, на поверхні серозної оболонки - нашарування фібрину. Визначити форму холециститу:
A. Катаральний
B. Фібринозний
C. @Флегмонозний
D. Гангренозний
E. Калькульозний
41. Хвору, 50 років, прооперовано з приводу перитоніту, причиною якого встановлено перфорацію стінки жовчного міхура. При гістологічному дослідженні його стінки виявлені деструкція ворсинок слизової оболонки, дифузна лейкоцитарна інфільтрація, крововиливи та великі ділянки некрозу, просочені гемолізованими еритроцитами, та лейкоцитарна інфільтрація брижі. Визначити форму холециститу:
A. Катаральний
B. Фібринозний
C. Гнійний
D. @Гангренозний
E. Калькульозний

ЗАХВОРЮВАННЯ
ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

1. При ураженні яких клітин підшлункової залози розвивається цукровий діабет?
A. @Бета-клітин
B. Альфа-клітин
C. Гама-клітин
D. Дельта-клітин
E. С-клітин
2. На розтині чоловіка, 67 років, померлого при явищах гіпоглікемічної коми, в підшлунковій залозі спостерігаються ділянки розростання сполучної тканини та некротичні осередки, атрофія острівків Лангенгарса. Яке захворювання зумовило такі зміни в підшлунковій залозі?
A. @Цукровий діабет
B. Муковісцидоз
C. Гострий панкреатит
D. Рак головки підшлункової залози
E. Гіпоплазія підшлункової залози
3. У жінки, 67 років, яка впродовж 14 років хворіла на цукровий діабет, за останні 2 роки різко погіршився зір. З якими характерними процесами пов’язане погіршення зору?
А. Макроангіопатія
В. @Мікроангіопатія
С. Кальциноз скловидного тіла
D. Помутніння рогівки
Е. Помутніння кришталика
4. Хворому з наростаючими явищами хронічної ниркової недостатності проведено біопсію нирки. Гістологічно в біоптаті виявлено: дифузний інтракапілярний гломерулосклероз, розширення і ущільнення мезангію, потовщення базальної мембрани клубочків. З урахуванням клінічних і лабораторних даних діагностовано синдром Кімельстіла-Уілсона. З яким захворюванням пов'язаний розвиток даного синдрому?
A. Інфарктом нирки
B. Амілоїдозом нирок
C. @Цукровим діабетом
D. Пієлонефритом
E. Гломерулонефритом
5. У померлого з прижиттєвим діагнозом «Цукровий діабет», з високою протеїнурією, набряками і артеріальною гіпертензією, на розтині: нирки дещо зменшені, з заглибленнями на поверхні до 0,6 см, щільні. Мікроскопічно: дифузне розростання сполучної тканини, різко виражений гіаліноз мезангію і загибель клубочків. Назвіть клінічний синдром в даному випадку.
A. Синдром Дресслера
B. Синдром Бадда-Кіарі
C. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена
D. Синдром Ляріша
E. @Синдром Кімельстіла-Уілсона
6. Хворий на цукровий діабет помер від хронічної ниркової недостатності з розвитком уремії. Під час секції виявлені всі прояви уремії зі змінами в нирках. Які найімовірніші мікроскопічні зміни мають місце в нирках при цьому?
A. Некроз епітелію канальців нефрону
B. Спазм приносних артеріол
C. Гіалінові циліндри в просвіті канальців нефрону
D. @Гіаліноз та склероз капілярів клубочків
E. Осередковий некроз коркової речовини нирок
7. У хворого на цукровий діабет з'явились ознаки наростаючої ниркової недостатності. Який процес у нирках є причиною ниркової недостатності?
A. Інтерстиціальне запалення
B. Некроз епітелію звивистих канальців
C. Амілоїдоз
D. @Гломерулосклероз
E. Мембранозна нефропатія
8. Жінка, 27 років, з дитинства хворіла на цукровий діабет. Впродовж останніх років спостерігались артеріальна гіпертензія, протеїнурія. Хвора померла при явищах уремії. Які характерні зміни знайдено патологоанатомом при розтині?
A. A “Тигрове” серце
B. @“Волохате” серце
C. “Панцирне” серце
D. Просте ожиріння серця
E. Гнійний перикардит
9. При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки хворого на цукровий діабет в ядрах гепатоцитів виявлено пошкодження пор нуклеолеми та "дірчасті, порожні ядра". Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?
A. Ядерні цитоплазматичні включення
B. @Істинні ядерні включення
C. Вірусозумовлені ядерні включення
D. Каріолізис
E. Дисфункціональний набряк ядра
10. Хворій виконано субтотальну резекцію щитовидної залози з приводу дифузного токсичного волоу. Післяопераційний період ускладнився нападами тонічних судом, виник ларингоспазм з асфіксією. Що могло призвести до даних ускладнень?
A. @Видалення паращитовидних залоз
B. Трахеомаляція
C. Пошкодження n.reccurens
D. Пошкодження трахеї
E. Тиреотоксична криза
11. На розтині померлого від кахексії виявлено аденому паращитовидних залоз, деформацію кісток, особливо кінцівок, хребетного стовпа, ребер. Кістки м’які, порозні, легко ріжуться ножем. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Паратиреоїдна остеодистрофія
B. Остеопетроз
C. Хондродисплазія
D. Остеомієліт
E. Фіброзна дисплазія
12. При розтині померлого, 28 років, виявлено деформацію кісток кінцівок, ребер; вони м’які легко ріжуться ножем, нирки зморщені. Гістологічно виявляються осередки лакунарного розсмоктування кісткової тканини, фіброзна тканина. Про яке захворювання треба думати?
A. @Паратиреоїдна остеодистрофія
B. Остеомієліт
C. Фіброзна дисплазія
D. Остеонекроз
E. Хвороба Педжета
13. У померлого хворого на розтині виявлено бронзове забарвлення шкіри та слизових оболонок порожнини рота. В наднирниках виявлені казеозні маси. Яке захворювання ендокринної системи у померлого?
A. @Адісонова хвороба
B. Синдром Іценко-Кушинга
C. Базедова хвороба
D. Акромегалія
E. Феохромоцитома
14. У хворого, який раніше хворів на гематогенний туберкульоз, з'явилась гіперпігментація (меланоз) шкіри та слизових оболонок, кахексія, недостатність серцево-судинної системи. Яке захворювання викликало такі зміни?
A. @Адісонова хвороба
B. Феохромоцитома
C. Хвороба Симондса
D. Хвороба Іценко-Кушинга
E. Хвороба Грейвса
15. Під час патологоанатомічного розтину померлої хворої був встановлений діагноз: «Адісонова хвороба». Виберіть найбільш імовірну безпосередню причину смерті цієї хворої:
A. Гостра ниркова недостатність
B. @Гостра недостатність надниркових залоз
C. Печінкова недостатність
D. Тромбоемболія легеневої артерії
E. Тромбоз ворітної вени
16. На розтині тіла жінки, 40 років, яка прижиттєво страждала на ожиріння за верхнім типом, стероїдний цукровий діабет, артеріальну гіпертонію, вторинну дисфункцію яєчників виявлено: гіпертрихоз, гірсутизм, стрії на шкірі стегон та живота. В передній частці гіпофіза - пухлина (мікроскопічно: базофільна аденома); у надниркових залозах - гіперплазія коркового шару. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. Гіпофізарний нанізм
B. Синдром Іценко-Кушинга
C. Хвороба Симондса
D. Адипозогенітальна дистрофія
E. @Хвороба Іценко-Кушинга
17. На розтині тіла жінки, віком 45 років, яка впродовж останніх 15 років страждала на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет та дисфункцію яєчників, виявлено: ожиріння за верхнім типом, базофільну аденому у передній частці гіпофіза, гіперплазію кори надниркових залоз Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. Адипозогенітальна дистрофія
B. Синдром Іценко-Кушинга
C. Гіпертонічна хвороба
D. Адісонова хороба
E. @Хвороба Іценко-Кушинг
18. У хворого з верхнім типом ожиріння клінічно тривало відмічалися артеріальна гіпертонія, гіперглікемія, глюкозурія. Смерть настала від крововиливу у головний мозок. При патоморфологічному дослідженні виявленні: базофільна аденома гіпофіза, гіперплазія кори надниркових залоз. Ваш можливий діагноз?
A. @Хвороба Іценко-Кушинга
B. Цукровий діабет
C. Синдром Іценко-Кушинга
D. Хвороба Симондса
E. Адипозогенітальна дистрофія
19. У молодої людини виявлено надлишок соматотропного гормону, збільшені розміри носа, губ, вух, нижньої щелепи, кистей і стоп. Ваш діагноз?
A. @Акромегалія
B. Гіпофізарний нанізм
C. Хвороба Іценко-Кушинга
D. Адісонова хвороба
E. Адипозогенітальна дистрофія
20. У хворого, 45 років, поступово почали пропорційно збільшуватись за розмірами стопи, права кисть, ніс і губи. Виявлено аденому гипофіза. Яке захворювання можна запідозрити?
A. @Акромегалія
B. Нанізм
C. Хвороба Базедова
D. Адісонова хвороба
E. Цукровий діабет
21. У видаленій збільшеній щитовидній залозі фолікули різних розмірів і форми, з інтра- та екстрафолікулярною проліферацією епітелію, прошарками сполучної тканини, яка частково відокремлює окремі ділянки. Поставте найбільш правильний діагноз.
A. @Макрофолікулярне, мікрофолікулярне воло з утворенням вузлів
B. Дифузне воло
C. Аутоімунний тиреоїдит
D. Фолікулярний рак
E. Тиреоїдит Риделя
22. У хворого з гірського району Середньої Азії виявлене збільшення щитовидної залози, що утруднило ковтання. Спостерігались: збільшення маси тіла, загальмованість, сонливість, набрякле обличчя. При мікроскопічному дослідженні у щитовидній залозі - різних розмірів фолікули з гіпохромним колоїдом. Який з діагнозів найбільш вірогідний?
A. Тиреоїдит Хасімото
B. Базедове воло
C. @Ендемічне воло
D. Спорадичне воло
E. Воло Риделя
23. У хворого, який мешкає у болотистій місцевості, виявлене збільшення щитовидної залози, що заважає ковтанню. Спостерігається збільшення маси тіла, сонливість, загальмованість, набрякле обличчя. Ваш діагноз:
A. Воло Хасімото
B. Хвороба Грейвса (тиреотоксичне воло)
C. @Ендемічне вузлувате воло
D. Тиреоїдит де Кервена
E. Колоїдне воло
24. Хворій з підвищеною активністю тиреостимулюючих імуноглобулінів був встановлений діагноз: «Базедова хвороба». Назвіть імунний механізм розвитку даного захворювання.
A. Антитілозалежна цитотоксичність
B. Комплемент залежна реакція
C. Системна анафілаксія
D. Цитотоксичність опосередкована Т-лімфоцитами
E. @Антитілоопосередкована клітинна дисфункція
25. Жінці, 40 років, проведено операцію тироїдектомії. При гістологічному дослідженні щитовидної залози виявлено, що її фолікули різновеликі, містять пінистий колоїд, епітелій фолікулів високий, місцями формує сосочки, в стромі – осередки лімфоцитарна інфільтрація. Діагностуйте захворювання щитовидної залози.
A. Вузлове воло
B. Тироїдит Хасімото
C. Тироїдит Риделя
D. Тироїдит де Кервена
E. @Воло Базедове
26. Жінка, 45 років, звернулася до ендокринолога, який встановив попередній діагноз: «Дифузний токсичний зоб». Які характерні мікроскопічні зміни повинен знайти патологоанатом у пункційному біоптаті залози?
A. @Циліндричний фолікулярний епітелій з утворенням сосочків, які гілкуються всередині фолікулів і лімфоплазмоцитарну інфільтрацію строми
B. Плоский фолікулярний епітелій з нейтрофільною інфільтрацією строми
C. Некроз залози з лімфоплазмоцитарною інфільтрацією строми
D. Великі фолікули зі сплющеним епітелієм, які заповнені колоїдом
E. Клітинний атипізм фолікулярного епітелію
27. При розтині тіла жінки, 50-ти років, померлої від серцевої недостатності, знайдено дифузне збільшення щитоподібної залози. Мікроскопічно: перетворення призматичного епітелію фолікулів у циліндричний, проліферація епітелію з утворенням сосочків, розрідження колоїду та лімфоплазмоцитарна інфільтрація строми; в серці - гіпертрофія лівого шлуночка, серозний набряк та лімфоїдна інфільтрація строми, в печінці - серозний набряк. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
A. @Дифузний токсичний зоб
B. Ендемічний зоб
C. Зоб Хасімото
D. Зоб Риделя
E. Гострий тиреоїдит
28. Хвора померла після операції з приводу дифузного токсичного вола. На розтині виявлене “тиреотоксичне серце”. Які характерні морфологічні зміни в серці знайшов патологоанатом?
A. Амілоїдоз строми міокарда
B. Фібринозний перикардит
C. Великоосередковий міокардіосклероз
D. @Гіпертрофію кардіоміоцитів з набряком та лімфоїдною інфільтрацією строми
E. Гіаліново-крапельну дистрофію кардіоміоцитів
29. При гістологічному дослідженні щитовидної залози, видаленої при операції, виявлені: деструкція та атрофія фолікулів, дифузна лімфоцитарна інфільтрація з формуванням лімфоїдних фолікулів у стромі. До якої групи захворювань належить цей тиреоїдит?
A. Бактеріальних
B. @Аутоімунних
C. Викликаних фізичними факторами
D. Інфекційно-алергічних
E. Вірусних
30. При гістологічному дослідженні щитовидної залози виявлено: помірну атрофію паренхіми, склероз, дифузну інфільтрацію строми лімфоцитами і плазматичними клітинами з формуванням лімфоїдних фолікулів. Ваш діагноз?
A. Тиреотоксичне воло
B. Паренхіматозне воло
C. @Аутоімунний тиреоїдит
D. Тиреоїдит
E. Воло Риделя
31. При гістологічному дослідженні щитовидної залози встановлено лімфоцитарну інфільтрацію міжфолікулярного простору з формуванням лімфоїдних фолікулів, розростання сполучної тканини з атрофією паренхими. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Аутоімунний тиреоїдит
B. Тиреоїдит Риделя
C. Базедова хвороба
D. Колоїдний зоб
E. Ендемічний зоб
32. У хворого з клінічними симптомами гіпотиреозу, щитовидна залоза збільшена удвічі, при пальпації: щільна, з горбистою поверхнею. При гістологічному дослідженні - поряд з атрофією фолікулів залози відмічається дифузна інфільтрація паренхіми лімфоцитами, плазматичними клітинами з утворенням фолікулів і посилене розростання сполучної тканини. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.
A. @Зоб Хасімото
B. Фіброзний зоб
C. Ендемічний зоб
D. Спорадичний зоб
E. Дифузний токсичний зоб
33. У хворого виникло збільшення щитовидної залози в 2 рази. При пальпації залоза щільна, поверхня нерівномірно горбиста. При гістологічному дослідженні - дифузна інфільтрація тканини залози лімфоцитами, плазматичними клітинами з утворенням фолікулів та посилене розростання сполучної тканини. Яке захворювання має місце у хворого?
A. Дифузней токсичне воло
B. Ендемічней воло
C. Спорадичне воло
D. @Воло Хасімото
E. Воло Риделя
34. При гістологічному дослідженні щитовидної залози хворого, який помер від серцевої недостатності при явищах гіпотиреозу виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами, плазмоцитами, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Поставте діагноз.
A. @Тиреоїдит Хасімото
B. Тиреоїдит Риделя
C. Тиреоїдит де Кервена
D. Воло тиреотоксичне
E. Воло Базедова
35. У бiоптатi щитовидної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементiв, дифузну інфільтрацію тканини залози лiмфоцитами та плазматичними клiтинами з утворенням в нiй лiмфоїдних фолiкулiв. Для якого захворювання є характерними наведенi ознаки?
A. @Тиреоїдит Хасiмото
B. Тиреоїдит Рiделя
C. Ендемiчний зоб
D. Хвороба Базедова
E. Аденома щитовидної залози
36. При гiстологiчному дослiдженнi щитовидної залози виявляються: значна iнфiльтрацiя лiмфоцитами з утворенням лiмфоїдних фолiкулiв, руйнування паренхiматозних елементiв, розростання волокон сполучної тканини. Для якого захворювання характерна така картина?
A. @Зоб Хасімото
B. Колоїдний зоб
C. Ендемiчний зоб
D. Дифузний токсичний зоб
E. Паренхiматозний зоб
37. Під час гістологічного дослідження операційної біопсії щитовидної залози виявлено: серед фолікулів, заповнених колоїдом, лімфоїдні структури з центрами росту. Яке захворювання у хворого?
A. @Зоб Хасімото
B. Ендемічний зоб
C. Спорадичний зоб
D. Базедов зоб
E. Зоб Риделя

ХВОРОБИ НИРОК

1. У жінки відмічались: кровохаркання, гематурія, при імунофлюресцентному дослідженні біоптату нирки лінійне світіння IgG в базальній мембрані капілярів клубочків. Можливий діагноз:
A. Хронічний мезангіопроліферативний гломерулонефрит
B. Системний червоний вовчак; вовчаковий гломерулонефрит
C. @Синдром Гудпасчера; екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит
D. Мієломна хвороба
E. Періодична хвороба, амілоїдоз нирок
2. У хворої жінки спостерігаються: субфебрильна температура, кашель, відходження мокроти з прожилками крові, задишка, підвищення АТ, зниження діурезу (менше 500 мл на добу), набряки кінцівок. Клінічно виявлено хронічну ниркову недостатність II ступепя. Дані симптоми розвинулися поступово впродовж 6 тижнів. Для уточнення діагнозу виконано біопсію нирок, після чого поставлено діагноз «Синдром Гудпасчера». Вкажіть який патологічний процес лежить в основі даного захворювання.
A. @Наявність аутоантитіл до базальної мембрани
B. Наявність аутоантитіл до мітохондрій
C. Наявність аутоантитіл до ДНК
D. Цитотоксична реакція проти епітелію канальців
E. Відкладення імунних комплексів у клубочках
3. Пiсля перенесеної стрептококової iнфекцiї у чоловiка дiагностовано гострий гломерулонефрит. Найбiльш iмовiрно, що ураження базальної мембрани ниркових тiлець виникає внаслiдок алергiчної реакцiї такого типу:
A. @Iмунокомплексна
B. Анафiлактична
C. Цитотоксична
D. Сповiльнена
E. Стимулююча
4. У чоловiка, 25 рокiв, дiагностовано гострий дифузний гломерулонефрит. З анамнезу: за 18 днiв до прояву хвороби перенiс ангiну. Який механiзм ураження ниркових клубочкiв буде спостерiгатися у цьому випадку?
A. @Iмунний
B. Гідронефроз
C. Нефротоксичний
D. Iшемiчний
E. Медикаментозний
5. У дитини, 15 років, через 14 днів після перенесеної ангіни з’явилися набряки на обличчі зранку, підвищення артеріального тиску, сеча у вигляді “м’ясних помиїв”. Імуногістохімічне дослідження біоптату нирки виявило відкладання імунних комплексів на базальних мембранах капілярів та у мезангії клубочків. Яке захворювання розвинулось у хворого?
A. @Гострий гломерулонефрит
B. Гострий інтерстиційний нефрит
C. Ліпоїдний нефроз
D. Гострий пієлонефрит
E. Некротичний нефроз
6. У хворого, який переніс стрептококову ангіну, з`явилися набряки на обличчі вранці, сеча - кольору м`ясних помиїв, головний біль. Макроскопічний вигляд нирок:
A. Первинно-зморщені
B. Великі білі
C. @Великі строкаті
D. Вторинно-зморщенні
E. Строкаті
7. На розтині померлого спостерігаємо: нирки збільшені, набряклі, піраміди темно-червоні, кора - сірувато-коричнева з дрібними крововиливами на поверхні та розрізі. Ваш діагноз.
A. @Гострий гломерулонефрит
B. Підгострий гломерулонефрит
C. Мезангіальний гломерулонефрит
D. Фібропластичний гломерулонефрит
E. Мембранозний гломерулонефрит
8. У добовій сечі хворого знайдені вилужені еритроцити. Для якої патології нирок найбільш притаманний виявлений симптом?
A. @Дифузний гломерулонефрит
B. Нефротичний синдром
C. Нирковокам’яна хвороба
D. Пієлонефрит
E. Гостра ниркова недостатність
9. Для під гострого гломерулонефриту характерно:
A. Нирки збільшені в розмірах, блідо-рожеві з гладкою поверхнею
B. Нирки зменшені, з дрібними западинами на поверхні, щільні, сіро-червоні
C. Нирки щільні, бліді з жовтими плямами в корковому шарі
D. @Нирки збільшені, дряблі, корковий шар широкий, набряклий, жовто-сірий, тьмяний, з червоним крапом і добре відмежований від темно-червоної мозкової речовини
E. Нирки збільшені, набряклі, піраміди темно-червоні, кора сірувато-коричнева з дрібними крововиливами на поверхні та розрізі
10. У хлопчика, 8 років, через 2 тижні після тонзиліту розвинувся нефротичний синдром. В аналізі сечі: гематурія, циліндрурія, протеїнурія, лейкоцитурія. Діагностовано постстрептококовий гломерулонефрит. Морфологічний еквівалент це:
A. @Інтракапілярний проліферативний гломерулонефрит
B. Екстракапілярний проліферативний гломерулонефрит
C. Мембранозний гломерулонефрит
D. Фібропластичний гломерулонефрит
E. Гломерулонефрит
11. У хворого, 28 років, виявлялися: підвищення артеріального тиску, гематурія та набряки на обличчі. Незважаючи на лікування, наростали явища ниркової недостатності. Через 6 місяців хворий помер від уремії. Мікроскопічно при дослідженні нирок у клубочках виявлені: проліферація нефротелію капсули, подоцитів з утворенням "півмісяців", склероз та гіаліноз клубочків. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Гострий пієлонефрит
B. Нефротичний синдром
C. Хронічний гломерулонефрит
D. @Підгострий гломерулонефрит
E. Гострий гломерулонефрит
12. При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки, 36 років, в клубочках виявлено: проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням “півмісяців”, некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Підгострий гломерулонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Фокальний сегментарний склероз
E. Мембранозна нефропатія
13. На аутопсії померлого від ниркової недостатності відмічено, що нирки збільшені, дрялі, широка кора жовто-сірого кольору з червоним крапом. При мікроскопічному дослідженні виявлено: епітелій капсули клубочків проліферує з появою “напівмісяців”, капілярні петлі з ділянками некрозу та фібриновими тромбами у просвітах. Ваш діагноз:
A. @Підгострий гломерулонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Ліпоїдний нефроз
D. Хронічний гломерулонефрит
E. Амілоїдоз нирок
14. При розтині померлого від ниркової недостатності спостерігались наступні зміни: нирки збільшені, дряблі, корковий шар широкий, набряклий, жовто-сірий, тьмяний, з червоним крапом, добре відмежований від темно-червоної мозкової речовини. Мікроскопічно: проліферація епітелію капсули клубочків, подоцитів та макрофагів з формуванням „півмісяців”. Для якого захворювання характерні вищезазначені зміни?
A. @Підгострий гломерулонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Гострий пієлонефрит
E. Амілоїдоз нирок
15. Для підгострого гломерулонефриту характерно:
A. Нирки збільшені в розмірах, блідо-рожеві з гладкою поверхнею
B. Нирки зменшені, з дрібними западинами на поверхні, щільні, сіро-червоні
C. Нирки щільні, бліді з жовтими плямами в корковому шарі
D. @Нирки збільшені дряблі, корковий шар широкий, набряклий, жовто-сірий, тьмяний, з червоним крапом і добре відмежований від темно-червоної мозкової речовини
E. Нирки збільшені, набряклі, піраміди темно-червоні, кора сірувато-коричнева з дрібними крововиливами на поверхні та розрізі
16. Для якої з перерахованих патології нирок характерно утворення півмісяців в клубочках
A. Ліпоїдний нефроз
B. Фокальний сегментарний гломерулярний гіаліноз
C. Мембранозна нефропатія
D. Гострий постстрептококовий гломерулонефрит
E. @Підгострий гломерулонефрит
17. До підгострого гломерулонефриту відносяться:
A. Інтракапілярний продуктивний
B. @Екстракапілярний проліферативний
C. Мезангіопроліферативний
D. Мезангіокапілярний
E. Фібропластичний
18. Для екстракапілярного продуктивного гломерулонефриту характерні всі перераховані зміни, за виключенням:
A. Проліферація нефротелію та подоцитів з утворенням півмісяців
B. @Вузли Кімельстила-Уілсона
C. Некроз капілярних петель клубочка
D. Білкова дистрофія канальцевого епітелію
E. Фібрин у просвіті капсули клубочка
19. На розтині прозектор знайшов зміни в нирках: збільшення в розмірах, корковий шар широкий, жовто-сірий з червоним крапом, добре відмежований від мозкової речовини, яка має темно-червоний колір. При гістологічному дослідженні - розростання нефротелію і подоцитів в капсулі клубочків з утворенням “півмісяців”, явища склерозу і гіалінозу клубочків, фіброз строми. Про яке захворювання нирок йде мова?
A. @Екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит
B. Інтракапілярний продуктивний гломерулонефрит
C. Екстракапілярний ексудативний гломерулонефрит
D. Інтракапілярний ексудативний гломерулонефрит
E. Інтерстиційний нефрит
20. У молодої особи впродовж року прогресувала ниркова недостатність зі смертельним наслідком. При розтині виявлені великі строкаті нирки з червоними дрібними краплинами в жовто-сірому корковому шарі. Гістологічно у клубочках виявлені "напівмісяці" з проліферуючого нефротелію. Ваш діагноз:
A. @Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
B. Амілоїдоз
C. Крововилив у нирки
D. Гнійний нефрит
E. Рак нирки
21. Хворий, поступив до лікарні зі скаргами на головний біль, запаморочення. Впродовж останнього року визначалися високі показники артеріального тиску. Лікарські засоби майже не допомагали. У біоптаті нирки виявлено екстракапілярну проліферацію з утворенням “півмісяців” Для якого захворювання це характерно?
A. @Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Вовчаковий гломерулонефрит
D. Гранулематоз Вегенера
E. Хронічний гломерулонефрит
22. При мікроскопічному дослідженні нирок спостерігається проліферація нефротелію капсули Боумена, подоцитів і макрофагів з утворенням в її просвіті “півмісяцевих” структур, які стискують клубочок. Капіляри клубочків зазнають некрозу, в їх просвіті спостерігаються фібринові тромби. Деякі клубочки склерозуються або гіалінізуються. Спостерігається виражена дистрофія нефроцитів, набряк та інфільтрація строми нирок. Назвіть патологію нирок.
A. @Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
B. Післяінфекційний гломерулонефрит
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Хронічний пієлонефрит
E. Амілоїдоз нирок
23. Чоловік, 62 років, помер від хронічної ниркової недостатності. На секції виявлено: нирки зменшені, щільної консистенції, фіброзна капсула знімається важко, поверхня грубозерниста, кіркова речовина стоншена, тканина тьмяна. Гістологічно: в частині клубочків - проліферація епітелію капсули Боумена з напівмісяцевими утвореннями, інші клубочки гіалінізовані. В стромі - нечисленні лімфоїдні інфільтрати. Стінки судин гіперплазовані, просвітии звужені. Поставте діагноз:
A. @Хронічний гломерулонефрит
B. Артеросклеротичний нефросклероз (первинно зморщена нирка)
C. Атеросклеротично зморщена нирка
D. Гострий екстракапілярний ексудактивний гломерулонефрит
E. Підгострий екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит
24. Для мезангіального гломерулонефриту характерно:
A. Нирки збільшені в розмірах, блідо-рожеві з гладкою поверхнею
B. Нирки зменшені, з дрібними западинами на поверхні, щільні, сіро-червоні
C. @Нирки щільні, бліді з жовтими плямами в корковому шарі
D. Нирки збільшені дряблі корковий шар широкий, набряклий, жовто-сірий, тьмяний, з червоним крапом і добре відмежований від темно-червоної мозкової речовини
E. Нирки збільшені, набряклі, піраміди темно-червоні, кора сірувато-коричнева з дрібними крововиливами на поверхні та розрізі
25. На розтині нирки зменшені, з дрібними западинами на поверхні, щільні, сіро-червоні. Можливий діагноз.
A. Гострий гломерулонефрит
B. Підгострий гломерулонефрит
C. Мезангіальний гломерулонефрит
D. @Фібропластичний гломерулонефрит
E. Мембранозний гломерулонефрит
26. У жінки, 30 років, виникли набряки обличчя. При обстеженні виявлені: протеїнурія (5,87 г/л), гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Для якого стану характерно таке поєднання симптомів?
A. @Нефротичний синдром
B. Нефритичний синдром
C. Хронічний пієлонефрит
D. Гостра ниркова недостатність
E. Хронічна ниркова недостатність
27. Після гострой респіраторно-вірусної інфекції, у дворічного хлопчика розвинулась анасарка. При проведенні лабораторних досліджень виявлено: значна альбумінурія, гіпопротеїнемія, гіперліпідемія. Зміни зникли на фоні кортикостероїдної терапії. Вкажіть вірогідне захворювання.
A. @Мінімальні зміни
B. Фокальний сегментарний гломерулярний гіаліноз
C. Мембранозна нефропатія
D. Гострий гломерулонефрит
E. Швидко прогресуючий гломерулонефрит
28. У трирічної дівчинки, після перенесеної гострої респіраторної вірусної інфекції з’явилися розповсюджені набряки (анасарка), масивна протеїнурія, гіпоальбумінемія, гіперліпідемія. При дослідженні біоптату нирки виявлено: відсутність малих відростків подоцитів судинних клубочків. Вкажіть вірогідне захворювання нирок.
A. @Ліпоїдний нефроз
B. Післяінфекційний гломерулонефрит
C. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
D. Фокальний сегментарний гломерулосклероз
E. Мембранозний гломерулонефрит
29. Проявом якого патологічного процесу є зміни в нирках, що називаються «Великі білі нирки»:
A. Підгострий гломерулонефрит
B. @Ліпоїдний нефроз
C. Нефротична стадія амілоїдозу нирок
D. Протеїнурична стадія амілоїдозу нирок
E. Латентна стадія амілоїдозу нирок
30. На розтині: нирки різко збільшені, дряблі, капсула знімається легко, поверхня під капсулою їх гладка, жовтувата. На розтині корковий шар широкий, жовто-білий, піраміди сіро-червоні. Можливий діагноз.
A. Мембранозний гломерулонефрит
B. @Ліпоїдний нефроз
C. Фокальний сегментарний склероз
D. Склерозуючий гломерулонефрит
E. Екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит
31. На розтині нирки збільшені в розмірах, блідо-рожеві з гладкою поверхнею. Можливий діагноз.
A. Гострий гломерулонефрит
B. Підгострий гломерулонефрит
C. Мезангіальний гломерулонефрит
D. Фібропластичний гломерулонефрит
E. @Мембранозний гломерулонефрит
32. У наркозалежного розвинулась протеїнурія. У біоптаті нирки виявлено: облітерація частини капілярних петель деяких клубочків. Можливий діагноз.
A. Амілоїдоз
B. Півмісяцевий гломеруглонефрит
C. @Фокальний сегментарний гломерулярний гіаліноз
D. Ліпоїдний нефроз
E. Вузликовий дифузний діабетичний гломерулосклероз
33. У результаті порушення техніки безпеки відбулося отруєння сулемою (хлористою ртуттю). Через 2 дні добовий діурез склав 620 мл. У хворого з’явилися: головний біль, блювання, судоми, задишка, у легенях - вологі хрипи. Ваш діагноз:
A. @Гостра ниркова недостатність
B. Хронічна ниркова недостатність
C. Уремічна кома
D. Гломерулонефрит
E. Пієлонефрит
34. На розтині тіла жінки, яка померла від значних опіків, виявлено венозну гіперемію інтермедіарної зони та пірамід при осередковій ішемії коркового шару нирок. Мікроскопічно: капіляри клубочків у стані спадіння, в епітеліїї канальців - гіаліново-крапельна, гідропічна та жирова дістрофія, в канальцях - циліндри. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Гостра ниркова недостатність (шокова стадія)
B. Гостра ниркова недостатність (олігоанурічна стадія)
C. Гострий гломерулонефрит
D. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит
E. Хронічний гломерулонефрит
35. У чоловіка, 42 років, який хворів на важку форму черевного тифу, розвинулась гостра ниркова недостатність, від якої він помер. При аутопсії нирки збільшені, набряклі, фіброзна капсула знімається легко; на розрізі кора – блідо-сіра, піраміди темно-червоні. При гістологічному дослідженні: у більшості канальців просвіт звужений; епітеліальні клітини збільшені, без ядер; клубочки - колабовані; у стромі - набряк, невелика лейкоцитарна інфільтрація, дрібні геморагії. Про яку патологію нирок іде мова?
A. @Некротичний нефроз
B. Гострий пієлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Піонефроз
E. Гідронефроз
36. У хворого з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатнiсть, що спричинила смерть. На аутопсiї макроскопiчно: нирки збiльшенi з широким блiдо-рожевим кiрковим шаром, рiзко вiдмежованим вiд темно-червоних пiрамiд. Мiкроскопiчно: вiдсутнiсть ядер епiтелiю звивистих канальцiв, тубулорексис, венозний застiй, ядра клiтин судинних клубочкiв та прямих канальцiв збереженi. Яка патологiя нирок розвинулась ухворого?
A. @Некронефроз
B. Iнфаркт
C. Гломерулонефрит
D. Пiєлонефрит
E. Нефроз
37. При розтинi тiла чоловiка, померлого вiд опiкової хвороби, виявлено: набряк головного мозку, збiльшення печiнки, а також нирок, кiрковий шар яких широкий, блiдо-сiрий, мозковий - повнокровний. Мiкроскопiчно: некроз епiтелiю канальцiв головних вiддiлiв з деструкцiєю базальних мембран, набряк iнтерстицiю з лейкоцитарною iнфiльтрацiєю та крововиливами. Який з перелiчених дiагнозiв найбiльш iмовiрний?
A. @Некротичний нефроз
B. Тубулоiнтерстицiальний нефрит
C. Пiєлонефрит
D. Подагрична нирка
E. Мiєломна нирка
38. На аутопсії померлого від отруєння етиленгліколем: нирки дещо збільшені, набряклі, їх капсула знімається дуже легко, кіркова речовина широка, блідо-сіра, мозкова речовина - темно-червона. Яка патологія нирок розвинулась у хворого?
A. @Некротичний нефроз
B. Гострий пієлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит
E. Ліпоїдний нефроз
39. У хворого, який знаходиться у клініці з ознаками отруєння ртуттю, у нирках відмічаються наступні процеси: осередкові некротичні зміни канальців головних відділів, набряк, лейкоцитарна інфільтрація та геморагії інтерстицію, венозний застій. Який стан розвинувся у хворого?
A. @Гострий некротичний нефроз
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронічна ниркова недостатність
D. Гострий пієлонефрит
E. Хронічний пієлонефрит
40. У працівника шкіряного виробництва спостерігалось гостре захворювання з явищами гострої ниркової недостатності. На 5-ту добу хворий помер. При аутопсії: в нирках, крім некротичних змін канальців з деструкцією базальних мембран і великою кількістю "циліндрів", виявлено масивні відкладення солей кальцію в ділянках некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @"Сулемова нирка"
B. Гемолітична нирка
C. Ураження нирок сульфаніламідами
D. Сечокам’яна хвороба
E. Ураження антифризом
41. При мікроскопічному дослідженні нирок виявлено некроз епітелію звивистих канальців, тубулорексис, набряк строми, ішемія коркового шару і повнокров’я мозкового. Назвіть цей патологічний процес.
A. @Некротичний нефроз
B. Гломерулонефрит
C. Пієлонефрит
D. Полікістоз
E. Сечокам’яна хвороба
42. На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла на цистіт і дискінезію сечоводів, виявлено морфологічні ознаки уремії. Нирка була нерівномірно рубцево-зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні уратні камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну нирку”, осередки інтерстиційного запалення. Який з нижчеперерахованих діагнозів є найбільш вірогідний?
A. @Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Атеросклеротично зморщена нирка
D. Первинно зморщена нирка
E. Амілоїдно зморщена нирка
43. На розтині жінки, 56 років, яка померла від ниркової недостатності, нирки нерівномірно зменшені за розмірами, поверхня їх великогорбиста; на розрізі - ділянки рубцевої тканини чергуються з незміненою паренхімою; миски розширені, стінки їх потовщені. Мікроскопічно в стінках мисок, чашок та в інтерстиції – явища склерозу та лімфо-плазмоцитарної інфільтрації. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Тубулоінтерстиціальний нефрит
E. Хронічний гломерулонефрит
44. При розтині тіла жінки, яка померла від уремії: нирки різних розмірів, поверхня їх великогорбиста, між нирковою поверхнею та капсулою нирок – щільні спайки. Мікроскопічно в нирковой тканині виявляются інкапсульовані абсцеси, розростання сполучної тканини з лімфогістіоцитарною інфільтрацією, осередки метаплазії перехідного епітелію в багатошаровий, дистрофія та атрофія канальців. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Хронічний пієлонефрит
B. Хронічний гломерулонефрит
C. Гострий пієлонефрит
D. Гострий гломерулонефрит
E. Тубулоінтерстиціальний нефрит
45. Хворому з артеріальною гіпертензією, змінами в аналізах сечі і періодичними болями в лівій поперековій області з діагностичною метою зробили біопсію нирки. При гістологічному дослідженні біоптату виявлено розширення більшості канальців, різного ступеня хронічне інтерстиціальне запалення і фіброз у кірковому і мозковому шарі. Велика кількість клубочків зберігає звичайну гістоструктуру. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.
A. @Хронічний пієлонефрит
B. Хронічний гломерулонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Артеріолосклеротичний нефросклероз
E. Нефротичний синдром
46. У бiоптатi нирки чоловiка з хронiчною хворобою нирок виявлено: склероз, лiмфо-плазмоцитарна iнфiльтрацiя стiнок мисок та чашок, дистрофiя та атрофiя канальцiв. Збереженi канальцi розширенi, розтягненi колоїдоподiбними масами, епiтелiй сплющений (”щитоподiбна” нирка). Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. @Хронiчний пiєлонефрит
B. Тубуло-iнтерстицiальний нефрит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Гломерулонефрит
E. Нефросклероз
47. У біоптаті нирки: склероз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок; дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплюснутий (“щитовидна” нирка). Який діагноз найбільш вірогідній?
A. @Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Гломерулонефрит
D. Нефросклероз
E. Тубуло-інтерстиціальний нефрит
48. Під час розтину трупа жінки, 45 років, яка впродовж тривалого часу страждала на хронічний гломерулонефрит, виявлено: нирки розмірами 7х3х2,5 см, масою 65 г, щільні, дрібнозернисті. У внутрішніх органах спостерігаються дистрофічні зміни, у головному мозку – набряк, у серозних і слизових оболонках – фібринозне запалення. Це:
A. @Вторинно зморщені нирки
B. Первинно зморщені нирки
C. Амілоїдно зморщені нирки
D. “Мієломна” нирка
E. “Подагрична” нирка
49. У хворого, який помер від хронічної ниркової недостатності на фоні хронічного гломерулонефриту, нирки зменшені за розмірами, щільної консистенції, капсула знімається важко, оголяючи зернисту поверхню. На розрізі: кірковий та мозковий шари тонкі, тканина нирок суха, недокрівна, сірого кольору. Ваш діагноз:
A. @Вторинно-зморщені нирки
B. Первинно-зморщені нирки
C. Атеросклеротично-зморщені нирки
D. Амілоїдно-зморщені нирки
E. Пієлонефротично-зморщені нирки
50. У хворої, 62 років, яка впродовж 14 років хворіла на хронічний гломерулонефрит, на розтині виявлені: фібринозне запалення серозних та слизових оболононок, дистрофічні зміни міокарда та печінки, набряк легень, маленькі, щільні, дрібнозернисті нирки. Причина смерті:
A. Дистрофія міокарда
B. Дифтеретичний коліт
C. Фібринозна пневмонія
D. Фібринозний перекардит
E. @Уремія
51. Хворий, який страждав на хронічний гнійний остеомієліт, помер від хронічної ниркової недостатності. При розтині знайдені великі щільні нирки біло-жовтого кольору з сальним блиском на розрізі. Ваш діагноз:
A. @Амілоїдоз нирок
B. Хронічний гломерулонефрит
C. Підгострий гломерулонефрит
D. Септичний нефрит
E. Гострий некротичний нефроз
52. Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень помер від хронічної легенево-серцевої недостатності. Впродовж останніх місяців спостерігалась виражена протеїнурія. На розрізі: нирки збільшені, щільні, восковидні поверхні і на розрізі. Які зміни в нирках при цій формі туберкульозу могли викликати протеїнурію?
A. @Амілоїдоз нирок
B. Казеозний некроз
C. Гломерулонефрит
D. Нефролітіаз
E. Некротичний нефроз
53. Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз помер при зростаючих явищах ниркової недостатності. На розтині – запах сечі, гіпертрофія лівого шлуночка, фібринозний перикардит, фібринозно-геморагічний ентероколіт. Нирки дещо зменшені за розмірами, дуже щільні, з множинними втягненнями. Гістологічно на препаратах, забарвлених конго-рот - рожеві маси у клубочках та стінках судин, загибель і атрофія більшості нефронів, нефросклероз. Дайте характеристику нирки при даній патології.
A. @Амілоїдно зморщені нирки
B. Первинно зморщені нирки
C. Вторинно зморщені нирки
D. Атеросклеротично зморщені нирки
E. Пієлонефритично зморщені нирки
54. Для латентної стадії амілоїдозу нирок мікроскопічно характерно:
A. Епітелій канальців головних відділів у стані гіаліновокрапельної та гідропічної дистрофії
B. В канальцях виявляються циліндри
C. @В клубочках спостерігається потовщення та двоконтурність капілярних мембран з аневризматичним розширенням просвіту капілярів
D. В пірамідах та інтермедіарній зоні склероз і амілоїдоз набувають дифузного характеру
E. Канальні розширені, заповнені циліндрами
55. Проявом якого патологічного процесу є зміни в нирках, який зветься «Велика сальна нирка»:
A. Підгострий гломерулонефрит
B. Ліпоїдний нефроз
C. Нефротична стадія амілоїдозу нирок
D. @Протеїнурична стадія амілоїдозу нирок
E. Латентна стадія амілоїдозу нирок
56. Макроскопічні зміни в нирках при нефротичній стадії амілоїдозу нирок:
A. В інтермедіарній зоні та пірамідах строма просякнута білками плазми
B. Нирки збільшені, щільні, з блідо-сірою, або жовто-сірою поверхнею
C. На розрізі корковий шар широкий, матовий, мозкова речовина сіро-рожева, має «сальний» вигляд
D. @Нирки великі, щільні, воскоподібні
E. Помірно зменшені, дуже щільні, з рубцями в корковому шарі
57. Проявом якого патологічного процесу є зміни в нирках, який зветься «Велика біла амілоїдна нирка»:
A. @Нефротична стадія амілоїдозу нирок
B. Протеїнурична стадія амілоїдозу нирок
C. Латентна стадія амілоїдозу нирок
D. Азотемічна стадія амілоїдозу нирок
E. Ліпоїдний нефроз
58. Проявом якого патологічного процесу є зміни в нирках, який зветься «Амілоїдно-зморщені нирки»:
A. Нефротична стадія амілоїдозу нирок
B. Протеїнурична стадія амілоїдозу нирок
C. Латентна стадія амілоїдозу нирок
D. @Азотемічна стадія амілоїдозу нирок
E. Ліпоїдний нефроз
59. На розтині померлого хворого виявлено, що нирки збільшені, поверхня їх крупно-горбиста за рахунок наявності численних порожнин з гладкою стінкою, заповнених прозорою рідиною. Назвіть патологічний процес, виявлений в нирках.
A. @Полікістоз
B. Некротичний нефроз
C. Пієлонефрит
D. Гломерулонефрит
E. Інфаркт
60. Мікроскопічні зміни в нирках при спадковому нефротичному синдромі:
A. Дифузне потовщення стінок капілярів
B. Базальна мембрана потовщена внаслідок злиття з подоцитами
C. @Кістозне перетворення канальців у поєднанні з аномаліями розвитку нирок
D. Шипики на базальній мембрані
E. Мезангіоцити набувають вигляду пінистих клітин
61. Запис в акті судово-медичного експерта про обстеження трупа потерпілого з тупою травмою обох нирок, який після травми помер від гострої ниркової недостатності: “В обох сечоводах виявлені червоні тромби довжиною до 10 см., що обтурують простір сечоводів”. Начальник судово-медичного бюро прочитав і не погодився з цим записом. Він поступив так тому, що:
A. @У сечоводах не буває тромбів
B. У сечоводах можуть бути лише білі тромби
C. Це тромбоемболи
D. Тромби в сечоводах не бувають обтуруючими
E. У сечоводах можуть бути лише змішані тромби
62. На розтині у померлого хворого виявлено аденому передміхурової залози і великі нирки з різко збільшеними мисками і чашечками, заповненими прозорою рідиною. Назвіть процес.
A. @Гідронефроз
B. Гломерулонефрит
C. Амілоїдоз
D. Туберкульоз
E. Пієлонефрит
63. При морфологічному дослідженні видаленої нирки виявлено наявність у проксимальному відділі сечовода конренкременту, який обтурує його просвіт, нирка різко збільшена, перенхіма атрофована, чашки та миска значно розширені. Мікроскопічно: дифузний склероз, атрофія клубочків та канальців, збережені канальці кістозно розширені. Назвіть ускладення хворого:
A. @Гідронефроз
B. Піонефроз
C. Пієлонефрит
D. Гломерулонефрит
E. Хронічний паранефрит
64. На розтині померлого від хронічної ниркової недостатності внаслідок нирково-кам’яної хвороби, виявлено: права нирка представлена тонкостінним мішком, заповненим прозорою рідиною солом’яно-жовтого кольору, в її просвіті знаходиться конкремент жовто-коричневого кольору, розмірами 6х4х5,6 см, що повторює форму мисочки і щільно притиснутий до її стінок; ліва нирка дещо збільшена, на розрізі у її чашечках знайдено 3 конкременти жовто-коричневого кольору круглої форми, діаметром по 1,5 см. Вказати назву патологічних змін, що розвинулися в правій нирці і ускладнили перебіг захворювання.
A. @Гідронефроз
B. Гідрокалікоз
C. Пієлоектазії
D. Піонефроз
E. Нефросклероз
65. На секції виявлено значне збільшення об’єму правої нирки. На розрізі в ній міститься камінь. Просвіт ниркової миски розтягнутий сечею, яка накопичується. Паренхіма нирки різко стоншена. Який з діагнозів є найбільш правильним?
A. @Гідронефроз
B. Пієлоектазія
C. Гідроуретронефроз
D. Кіста нирки
E. Пієлонефрит
66. На розтині померлого, віком 62 років, виявлено наступні зміни: шкіра сіро-землистого кольору з дрібнокраплинними крововиливами, обличчя мов припудрене білуватим порошком, фібринозно-геморагічний ларингіт, трахеїт, фібринозний перикардит, катаральний гастроентероколіт. Для якого синдрому характерний даний комплекс морфологічних змін?
A. @Хронічної ниркової недостатності
B. Гострої печінкової недостатності
C. Гострої ниркової недостатності
D. Хронічної серцевої недостатності
E. Гострої надниркової недостатності
67. Жінка, 49 років, тривалий час хворіла на хронічний гломерулонефрит, який призвів до смерті. На розтині встановлено, що нирки мають розміри 7х3х2.5 см, масу 65,0 г, щільні, дрібнозернисті. Мікроскопічно: фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яке ускладнення обумовлює вказані зміни?
A. @Уремія
B. Анемія
C. Сепсис
D. ДВЗ-снндром
E. Тромбоцитопенія
68. Який характер має запальний ексудат при розвитку уремічного ураження дихальних шляхів і легень?
A. @Фібринозний
B. Серозний
C. Катаральний
D. Гнійний
E. Гнилісний
69. Чоловік, 55 років, хворів на хронічний гломерулонефрит. Смерть настала при явищах хронічної ниркової недостатності. На аутопсії виявлено уринозний запах. Макроскопічно: на поверхні епікарда і перикарда - сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування, після зняття яких добре видно різко розширені і переповнені кров’ю судини. Який процес мав місце в перикарді?
A. @Фібринозне запалення
B. Організація
C. Проліферативне запалення
D. Геморагічне запалення
E. Артеріальне повнокров’я
70. Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. Прижиттєво аускультативно відмічено феномен “шум тертя перикарда”. На розтині виявлено, що епікард тьмяний, шорсткий, ніби покритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має місце?
A. @Крупозний
B. Дифтеритичний
C. Гнійний
D. Гнильний
E. Серозний
71. При розтині чоловіка, 28 років, який хворів на підгострий гломерулонефрит і помер при явищах прогресуючої уремії, на поверхні перикарда, вісцеральному та пристінковому листках плеври, очеревини спостерігалися нашарування у вигляді білуватих ниток, які легко відокремлювалися від підлеглої тканини. Вказати різновид запалення в серозних оболонках.
A. @Крупозне фібринозне запалення
B. Дифтеритичне фібринозне запалення
C. Гнійне запалення
D. Дифузне проліферативне запалення
E. Серозне запалення
72. При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлені: дифузна інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті?
A. @Імунне відторгнення
B. Гломерулонефрит
C. Iшемічне пошкодження нирки
D. Тубулонекроз
E. Пієлонефрит
73. У чоловіка, 62 років, видалено нирку, у якій при макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається зі світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Ваш діагноз:
A. @Світлоклітинний рак
B. Світлоклітинна аденома
C. Аденокарцинома
D. Нефробластома
E. Ацидофільна аденома з малігнізацією

ЗАХВОРЮВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

1. При огляді зіва у хворого на ангіну визначається: гіперемія слизової оболонки піднебіння, мигдалики збільшені, червоні, на їх поверхні помітні дрібні біло-жовті ділянки. Який клініко-морфологічний варіант ангіни найбільш імовірний у даному випадку?
A. @Лакунарна
B. Катаральна
C. Гнійна
D. Фібринозна
E. Некротична
2. У дитини підвищилась температура тіла, з’явились болі при ковтанні. При огляді: піднебінні мигдалики збільшені, темно-червоні, вкриті сіро-жовтими плівками, щільно спаяними з поверхнею мигдаликів. Яке запалення розвинулося в мигдаликах?
A. @Дифтеритичне
B. Крупозне
C. Геморагічне
D. Гнійне
E. Катаральне
3. На слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння виявляються білувато-сірого кольору плівки, які щільно з’єднані з підлеглою тканиною; при спробі зняти плівку на її місці виникає глибокий дефект тканини. Визначити патологічний процес, який виник на слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння?
A. @Дифтеритичне запалення
B. Серозне запалення
C. Крупозне запалення
D. Гнійне запалення
E. Змішане запалення
4. При ендоскопії шлунка, на гістологічне дослідження взято біоптат слизової оболонки. Його дослідження виявило: слизова оболонка збережена, потовщена, набрякла, гіперемована, з множинними дрібними крововиливами, щільно вкрита слизом. Визначити форму гострого гастриту.
A. @Катаральний (простий)
B. Ерозивний
C. Фібринозний
D. Гнійний
E. Некротичний
5. При гастроскопії на гістологічне дослідження узято біоптат слизової оболонки. При дослідженні виявлено, що слизова оболонка збережена, потовщена, з набряком, гіперемією, з численними дрібними крововиливами, рясно покрита слизом. Визначити форму гострого гастриту.
A. @Катаральний (простий)
B. Ерозивний
C. Фібринозний
D. Гнійний
E. Некротичний
6. При гастробіопсії хворого виявлено: потовщення слизової оболонки в пілоричному відділі, вона набрякла, гіперемована, поверхня вкрита товстим шаром слизу, подекуди - дрібні крововиливи. Ваш діагноз.
A. @Катаральний (простий) гастрит
B. Флегмонозний гастрит
C. Фібринозний гастрит
D. Сифілітичний гастрит
E. Туберкульозний гастрит
7. Хвора, 38 років, поступила в клініку з температурою тіла 39,4°C, різкими розлитими болями в епігастральній області. При операції прийнято рішення видалити весь шлунок. Гістопатологічне дослідження всіх анатомічних відділів шлунка показало розлите гнійно-деструктивне запалення всіх шарів стінки з утворенням численних дрібних абсцесів. Діагноз?
A. @Флегмонозний гастрит
B. Хронічний гастрит, тип А
C. Хронічний гастрит, тип В
D. Хронічний гастрит, тип С
E. Хелікобактер-асоційований гастрит
8. При дослідженні шлунка померлого, який страждав на ниркову недостатність, виявлено наявність жовто-коричневої плівки на потовщеній слизовій оболонці, яка міцно утримується на її поверхні та досягає значної товщини. Мікроскопічно: наявність гіперемії та некрозу слизового та підслизового шарів, фібрин. Ваш діагноз:
A. @Дифтеритичний гастрит
B. Крупозний гастрит
C. Флегмонозний гастрит
D. Катаральний гастрит
E. Корозивний гастрит
9. Хворому, з тривалими болями в шлунці, виконано гастробіопсію. Гістологічно виявлено: покривно-ямковий епітелій сплощений, залози - вкорочені, кількість їх зменшена. У власній пластинці слизової оболонки виявляються ділянки склерозу і дифузний лімфоплазмоцитарний інфільтрат. Ваш діагноз.
A. @Атрофічний гастрит
B. Гіпертрофічний гастрит
C. Виразкова хвороба
D. Поверхневий гастрит
E. Ерозивний гастрит
10. При фiброгастроскопiї хворого, водiя, 48 рокiв, який скаржився на бiль в епiгастрiї пiсля прийому їжі, слизова оболонка шлунка гiперемована, складки її зменшенi. Мiкроскопiчно в гастробiоптатi: слизова оболонка стоншенена, кiлькiсть залоз зменшена, розростання сполучної тканини, iнфiльтрованої лiмфоцитами, плазмоцитами. Вкажіть діагноз.
A. @Хронiчний атрофiчний гастрит
B. Гострий катаральний гастрит
C. Гострий гнiйний гастрит
D. Хронiчний поверхневий гастрит
E. Гiгантський гiпертрофічний гастрит
11. При гастробiопсiї у хворого встановлено метаплазiю поверхневого епiтелiю слизової оболонки, який замiсть цилiндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим, спостерiгається склероз на мiсцi залоз слизової оболонки та лiмфогiстiоцитарна iнфiльтрацiя. Про яке захворювання шлунка можна думати?
A. @Хронiчний атрофiчний гастрит
B. Корозивний гастрит
C. Хронiчний гастрит з ураженням залоз без атрофiї
D. Ерозивний гастрит
E. Поверхневий хронiчний гастрит
12. При гістологічному дослідженні гастробіоптатів виявлено стоншення слизової оболонки шлунка зі зменшенням кількості залоз і значним розростанням сполучної тканини, протоки залоз розширені; слизова оболонка інфільтрована лімфоцитами і плазматичними клітинами. Який з перерахованих діагнозів найбільш вірогідний?
A. Хронічний поверхневий гастрит
B. Хронічний виражений атрофічний гастрит з кишковою метаплазією
C. Хронічний помірний атрофічний гастрит
D. @Хронічний виражений атрофічний гастрит
E. Флегмона шлунка
13. При гістологічному дослідженні біоптату слизової оболонки шлунка жінки, 50 років, виявлено: стоншення слизової оболонки, зменшення кількості залоз, осередки кишкової метаплазії, повнокров'я, набряк і склероз строми, дифузна лімфоплазмоцитарна інфільтрація зі значними включеннями полінуклеарних лейкоцитів. Встановіть діагноз.
A. Хронічний атрофічний гастрит в неактивній фазі
B. Хронічний поверхневий гастрит
C. @Хронічний атрофічний гастрит в активній фазі
D. Гострий катаральний гастрит
E. Гострий фібринозний гастрит
14. Виберіть вид хронічного гастриту, при якому відбувається перебудова епітелію.
A. @Гастрит з кишковою метаплазією
B. Поверхневий
C. Антральний
D. Фундальний
E. Глибокий
15. У хворого при фіброгастроскопії шлунка виявлено різке потовщення слизової оболонки. Гістологічно в біоптаті виявлені: проліферація залозистих клітин, гіперплазія залоз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація слизової оболонки. Ваш діагноз.
A. @Гіпертрофічний гастрит
B. Аутоімунний гастрит
C. Дифузний рак шлунка
D. Рефлюкс-гастрит
E. Гострий гастрит
16. У хворого, який помер від гострої серцевої недостатності, клінічно спостерігалась шлунково-кишкова кровотеча. При досліджені на слизовій оболонці шлунка знайдено декілька дефектів слизової які досягали до м’язового шару; краї та дно їх рівні, пухкі, в деяких знайдені згустки крові. Який патологічний процес виявлено в шлунці?
A. Хронічні виразки
B. Ерозії
C. @Гострі виразки
D. Тромбоз
E. Запалення
17. У померлого хворого від гострої серцевої недостатності, клінічно спостерігалась haemotemesis, при дослідженні слизової оболонки шлунка виявлено декілька дефектів, які сягають м’язового шару; краї і дно їх переважно рівні та пухкі, в деяких виявлено темно-червону кров. Який патологічний процес виявлено у шлунці?
A. @Гострі виразки
B. Хронічні виразки
C. Ерозії
D. Тромбоз
E. Запалення
18. При морфологічному дослідженні шлунка виявлено глибокий дефект стінки з ураженням м’язової болонки, проксимальний край якого підритий, дистальний - пологий. При мікроскопічному дослідженні: в дні дефекту виявляється зона некрозу, під якою - грануляційна тканина та масивна ділянка рубцевої тканини на місці м’язового шару. Встановити діагноз.
A. @Хронічна виразка у стадії загострення
B. Хронічна виразка з малігнізацією
C. Гостра виразка
D. Ерозія
E. Рак-виразка
19. У хворого виявлено глибокий дефект стінки з ураженням м'язової оболонки, проксимальний край якого підритий, дистальний - пологий. При мікроскопічному дослідженні в дні дефекту виявлено: зона фібриноїдного некрозу, під якою, - грануляційна тканина і масивна ділянка грубої волокнистої тканини на місці м'язового шару. Встановіть діагноз.
A. Хронічна виразка з малігнізацією
B. Гостра виразка
C. Ерозія
D. Рак-виразка
E. @Хронічна виразка у стадії загострення
20. При гістологічному дослідженні вилученої виразки шлунка в її дні знайдено фібринозно-лейкоцитарний ексудат, поширена зона фібриноїдного некрозу, нижче розташовані шари грануляційної та фіброзної тканини. Ваш діагноз:
A. @Хронічна виразка
B. Гостра виразка
C. Гостра ерозія
D. Малігнізована виразка
E. Флегмона шлунка
21. У хворого з кривавою блювотою при операції виявлено виразку, проникаючу в м'язовий шар шлунка. Край виразки щільний, на дні - судина, що кровоточить. При біопсії в краях і дні виразки виявлено рубцеву тканину. Яка це виразка?
A. Пенетруюча виразка
B. Гостра виразка, що кровоточить
C. @Хронічна виразка, що кровоточить
D. Перфоративна виразка шлунка
E. Малігнізована виразка
22. Хворому з хронічною виразковою хворобою без загострення виконано фіброгастроскопію з біопсією слизової оболонки. Які морфологічні зміни в біоптаті свідчитимуть про стадію ремісії виразкової хвороби?
A. Фібриноїдний набряк
B. Фібриноїдні зміни стінок судин
C. Наявність гнійно-некротичного детриту
D. @Розростання сполучної тканини
E. Зона фібриноїдного некрозу в дні виразки
23. При дослідженні видаленого шлунка, лікар виявив в антральному відділі по малій кривизні глибокий дефект слизової оболонки, що доходить до м'язового шару, діаметром 1,5 см, округлої форми, з рівними краями. У дні дефекту визначалася напівпрозора, щільнувата ділянка, що на вигляд нагадувала гіаліновий хрящ. Який процес розвинувся в дні дефекту?
A. @Місцевий гіаліноз
B. Амілоїдоз
C. Мукоїдний набряк
D. Фібриноїдні зміни
E. Загальний гіаліноз
24. При розтині чоловіка, померлого в результаті прогресуючої анемії, в шлунці виявлено близько 1 л рідкої крові і кров'яних згустків, а на малій кривизні розташовується виразка овальної форми з валикоподібно підведеними щільними краями і гладким дном. Яке захворювання має місце?
A. Хронічний атрофічний гастрит
B. @Хронічна виразка шлунка
C. Гострий гастрит
D. Гостра виразка шлунка
E. Хронічний гіпертрофічний гастрит
25. У хворого з кривавою блювотою на операції в шлунці знайдено виразку, що проникає в м’язовий шар. Краї виразки щільні, в дні – кровоточива судина. При цитобіопсії в краях і дні виразки виявлено рубцеву тканину. Яке ускладнення виразкової хвороби у пацієнта?
A. @Виразково-деструктивне
B. Виразково-запальне
C. Рубцеве
D. Змішане
E. Малігнізація
26. У хворого, який страждав на виразкову хворобу шлунка, ускладнену шлунковою кровотечею, блювотні маси забарвлені в темно-коричневий колір, які описуються як блювота “кавовою гущею”. Наявність якого пігменту визначає таке забарвлення блювотних мас?
A. Гемоглобіну
B. Білірубіну
C. Гемомеланіну
D. @Солянокислого гематину
E. Сульфіду заліза
27. На аутопсії померлого, 56 років, який тривало страждав на виразкову хворобу шлунка виявлено виразку на малій кривизні з численними розростаннями щільної рубцевої тканин та потовщення слизової оболонки біля виразки. При гістологічному дослідженні виявляється різко виражений клітинний атипізм. Ваш діагноз:
A. Пенетрація виразки шлунка
B. Виразковий рак шлунка
C. Метастаз раку легені у шлунок
D. Перфорація виразки шлунка
E. @Малігнізована хронічна виразка шлунка
28. Хворому з діагнозом «Рак шлунка» проведено гастректомію. При патогістологічному дослідженні виявлено: стінка шлунка потовщена, щільна, нерухома. Пухлина росте ендофітно в слизовому, підслизовому і м'язовому шарах за ходом сполучнотканинних прошарків. Назвіть клініко-анатомічну форму раку.
A. Інфільтративно-виразковий
B. Поліпозний
C. @Дифузний
D. Фунгозний
E. Блюдцеподібний
29. При розтині трупа чоловіка, померлого від ракової кахексії, при макроскопічному дослідженні стінка шлунка потовщена до 1,2 см, слизова оболонка нерухома, складки не виявляються. На розрізі - однорідна, біляста, хрящоподібної щільності. Для якої макроскопічної форми пухлини характерні описані зміни?
A. Вузловатої
B. @Інфільтративної
C. Виразкової
D. Виразково-інфільтративної
E. Кістозної
30. При розтині померлої, 33 років, знайдено: потовщення стінки шлунка в пілоричному відділі (на розрізі шари стінки розрізняються) з розростанням щільної білуватої тканини в підслизовому шарі і дрібними тяжами її в м'язовому шарі. Рельєф слизової оболонки збережений, складки ригідні, нерухомі. Яка макроскопічна форма пухлини в даному випадку?
A. @Інфільтрат
B. Вузол
C. Виразка
D. Кіста
E. Інфільтративно-виразкова форма
31. При ендоскопії шлунка виявлено атрофію слизової оболонки. Мікроскопічно в біоптаті - пухлина, побудована з ланцюжків атипових епітеліальних клітин, розташованих серед тяжів грубоволокнистої сполучної тканини; строма значно переважає над паренхімою. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Скірозний рак
B. Солідний рак
C. Медулярний рак
D. Дрібноклітинний рак
E. Аденокарцинома
32. При гiстологiчному дослiдженнi бiоптатiв, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявленi невеликi гнiздовi скупчення рiзко атипових гiперхромних невеликих епiтелiальних клiтин, якi розташованi серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
A. @Скiрозний недиференцiйований рак
B. Медулярний рак
C. Аденокарцинома
D. Недиференцiйована саркома
E. Аденома
33. При рентгенологічному дослідженні шлунка, лікар виявив дефект накопичення контрастної речовини на малій кривизні за типом “плюс тканина мінус тінь”. У біоптаті цієї ділянки знайдено розростання залоз з атипових клітин, багаточисленні патологічні мітози, гіперхромність клітин зі збільшеними ядрами. Про який діагноз можна думати?
A. @Аденокарцинома шлунка
B. Атрофічно-гіперпластичний гастрит
C. Поліп шлунка
D. Плоскоклітинний рак шлунка
E. Виразка - рак шлунка
34. При гістологічному дослідженні пухлини шлунка виявлено багато персневидних клітин. Назвіть гістологічний варіант раку.
A. @Слизовий
B. Солідний
C. Аденокарцинома
D. Саркома
E. Карциноїд
35. У померлої, 42 років, оперованої у минулому з приводу пухлини шлунка при розтині: яєчник різко збільшений в розмірах, щільної консистенції, білуватого кольору. Гістологічно: в препараті крайньо атипові епітеліальні клітини, розміщені серед пластів і тяжів сполучної тканини. Яке захворювання мало місце у хворої?
A. @Крукенбергівський рак яєчника
B. Серозна цистаденокарцинома
C. Псевдомуцинозна цистаденокарцинома
D. Злоякісна текома
E. Злоякісна гранульозоклітинна пухлина
36. У жінки, 46 років, під час паліативної операції з приводу раку шлунка встановлено наявність крукенбергівських метастазів в яєчники (“крукенбергівський рак яєчників”). Який з наведених шляхів метастазування призвів до ураження яєчників?
A. @Лімфогенний ретроградний
B. Лімфогенний ортоградний
C. Гематогенний
D. Імплантаційний
E. Каналікулярний
37. У хворої, 45 років, збільшились надключичні лімфатичні вузли. Під час дослідження біопсійного матеріалу з лімфатичного вузла виявлено метастатичне пошкодження персневидно-клітинного раку. Виберіть найбільш вірогідну локалізацію первинної пухлини.
A. Рак стравоходу
B. Рак щитовидної залози
C. Рак легень
D. Рак шийки матки
E. @Рак шлунка
38. Жінка, віком 41 рік, скаржиться на біль в епігастрії через 2-2,5 год після приймання їжі. Харчова непереносимість риби та яєць. При ФГДС виявлено хронічну виразку цибулини дванадцятипалої кишки. Діагноз підтверджено гістологічним дослідженням біопсії слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Позитивна уреазна реакція. Який найбільш вірогідний ведучий механізм розвитку захворювання?
A. @Хелікобактерна інфекція
B. Продукція ауто антитіл
C. Кишкова інфекція
D. Зниження синтезу простагландинів
E. Харчова алергія
39. Під час розтину тіла чоловіка, 29 років, який тривалий час хворів на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки були виявлені ознаки перитоніту, множинні стеатонекрози заочеревеної жирової тканини і головки підшлункової залози, а в ділянці дна виразки по задній стінці ДПК знайдено дефект діаметром 5 мм і глибиною до 15 мм, краї якого містять некротичні маси. Діагностуйте ускладнення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки.
A. Кровотеча
B. Стеноз
C. Перфорація
D. @Пенетрація
E. Малігнізація
40. У хворого під час операції з приводу хронічного апендициту виявлені розростання слизоподібної тканини на очеревині. Червоподібний відросток кістозно розширений, заповнений слизовими масами у вигляді глобул. Вкажіть найбільш імовірне захворювання:
A. Флегмонозний апендицит
B. Апостематозний апендицит
C. @Мукоцеле червоподібного відростка
D. Первинний гангренозний апендицит
E. Простий апендицит
41. При операцiї у хлопчика, 12 рокiв, видалено апендикс, який надiслано патологу на дослiдження. Макроскопiчно: апендикс у дистальному вiддiлi з булавоподiбним потовщенням дiаметром 3 см, при розрiзi якого вилилася прозора жовтувата рiдина, стiнка апендикса стоншена. Мiкроскопiчно: атрофiя всiх шарiв апендикса, ознак запалення немає. Ваш діагноз:
A. @Водянка аппендикса
B. Флегмонозний апендицит
C. Емпiєма апендикса
D. Хронiчний апендицит
E. Мiксоглобульоз аппендикса
42. Апендикс, надісланий у патоморфологічне відділення після апендектомії, потовщений і збільшений за розмірами, серозна оболонка блискуча, судини повнокровні, з просвіту відростка виділяються калові маси. При якій формі апендициту розвиваються такі зміни?
A. @Простий катаральний
B. Поверхневий катаральний
C. Флегмонозний
D. Гангренозний
E. Апостематозний
43. Апендикс довжиною 9 см, товщиною 0,9 см. Серозна оболонка тьмяна, повнокровна. Мікроскопічно – стінка набрякла, стази у капілярах і венулах - дрібні крововиливи; у слизовій і підслизовій оболонках – осередки некрозу с лейкоцитарною інфільтрацією навкруги їх. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Гострий поверхневий апендицит
B. Гострий простий апендицит
C. Гострий флегмонозний апендицит
D. Гострий флегмонозно-виразковий апендицит
E. Гострий гангренозний апендицит

44. Гістологічно в апендиксі у всіх шарах виявлені осередкові накопичення поліморфноядерних лейкоцитів з осередками некрозу, повнокров'я, гемостази. Така картина характерна для:
A. Гангренозного апендициту
B. Поверхневого апендициту
C. Простого апендициту
D. Хронічного апендициту
E. @Апостематозного апендициту
45. При дослідженні апендикса спостерігається дифузна лейкоцитарна інфільтрація всіх шарів стінки. Назвіть форму апендициту.
A. @Гострий флегмонозний
B. Гострий простий
C. Некротичний
D. Гострий поверхневий
E. Гангренозний
46. До патогістологічої лабораторії доставлено червоподібний відросток товщиною до 2,0 см. Серозна оболонка його тьмяна, потовщена, вкрита жовто-зеленими плівковими нашаруваннями. Стінка дрябяла, сіро-червона. Просвіт відростка розширений, виповнений жовто-зеленими масами. При гістологічному дослідженні виявлено, що стінка інфільтрована нейтрофілами. Визначте захворювання апендикса:
A. @Гострий флегмонозний аппендицит
B. Гострий гангренозний апендицит
C. Гострий поверхневий апендицит
D. Гострий простий апендицит
E. Хронічний апендицит
47. На гістологічне дослідження надіслано видалений червоподібний відросток. Розміри його збільшені, серозна оболонка тьмяна, повнокровна, вкрита плівками фібрину, стінки потовщені, на розрізі із просвіту виділяється гній. При мікроскопічному дослідженні спостерігається повнокров’я судин, набряк всіх шарів і дифузна інфільтрація їх лейкоцитами. Назвіть форму гострого апендициту:
A. Флегмонозний
B. Апостематозний
C. Простий
D. Поверховий
E. Гангренозний
48. Оперативно видалений червоподібний відросток потовщений, серозна оболонка його тьмяна, повнокровна, з білуватими рихлими плівчастими накладеннями, в просвіті - каламутна, білувато-жовта рідина. При мікроскопічному дослідженні стінка відростка дифузно інфільтрована нейтрофілами. Про який варіант апендициту можна думати в даному випадку?
A. @Флегмонозний
B. Гангренозний
C. Простий
D. Поверхневий
E. Хронічний
49. Апендикс, надісланий до патомор- фологічного відділення після апендектомії, потовщений і збільшений за розмірами, серозна оболонка тьмяна, судини повнокровні, з просвіту відростка на розрізі виділяється рідина жовто- зеленого кольору. При якій формі апендициту виникають такі зміни?
A. @Флегмонозний
B. Простий катаральний
C. Поверхневий катаральний
D. Гангренозний
E. Апостематозний
50. Гістологічно в апендиксі в усіх шарах знайдені в значній кількості поліморфноядерні лейкоцити, повнокров’я, стази. Така картина є характерною для:
A. @Флегмонозного апендициту
B. Гангренозного апендициту
C. Поверхневого апендициту
D. Простого апендициту
E. Хронічного апендициту
51. При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса відмічався набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та наявністю дефекту слизової оболонки з ураженням її м’язової пластинки. Яка форма апендициту розвинулась у хворого?
A. @Флегмонозно-виразкова
B. Флегмонозна
C. Гангренозна
D. Поверхнева
E. Апостематозна
52. Вилучений при апендектомії хробакоподібний відросток потовщений, покритий фібринозно-гнійним нальотом. Всі шари відростка інфільтровані нейтрофілами, слизова оболонка місцями зруйнована. Ваш діагноз?
A. @Флегмонозно-виразковий апендицит
B. Простий апендицит
C. Флегмонозний апендицит
D. Гангренозний апендицит
E. Поверхневий апендицит
53. Видалений при апендектомії червоподібний відросток потовщений, покритий фібринозно-гнійним нальотом. Всі шари відростка інфільтровані гнійним ексудатом, слизова оболонка зруйнована. Ваш діагноз?
A. Простий апендицит з осередковою деструкцією слизового і підслизового шару
B. Флегмонозний апендицит з осередковою деструкцією слизового і підслизового шару
C. Гангренозний апендицит з осередковою деструкцією слизового і підслизового шару
D. @Флегмонозно-виразковий апендицит з осередковою деструкцією слизового і підслизового шару
E. Поверхневий апендицит з осередковою деструкцією слизового і підслизового шару
54. При терміновій операції лапаротомії у хворого, 42 років, було виявлено різко потовщений, сірувато-чорного кольору червоподібний відросток. У дистальному відділі його – дефект стінки, через який з просвіту апендикса виділяються сірувато-бурі маси з неприємним запахом. При мікроскопічному дослідженні: стінка апендикса впродовж всієї довжини некротизована з осередками крововиливів, просвіт брижової артерії заповнений тромбом. Яка морфологічна форма апендициту у хворого?
A. @Гангренозний
B. Флегмонозний
C. Хронічний
D. Простий
E. Апостематозний
55. При огляді хворого, 27 років, виявлені чисельні параректальні нориці, з яких виділяється гнійний ексудат. Спостерігаються явища парапроктиту. Ускладненням якого коліту можуть бути вищезазначені прояви.
A. @Гострого
B. Хронічного
C. Поліпозного
D. Гіпертрофічного
E. @Виразкового
56. Під час розтину тіла померлого в прямій та сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці збереженої слизової оболонки. Про який різновид коліту йдеться?
A. @Виразковий
B. Фібринозний
C. Гнійний
D. Фолікулярний
E. Катаральний
57. У товстій кишці при колоноскопії виявлено дефект слизистої оболонки діаметром 3,5 см з нерівним горбистим дном, з нерівними краями; межа росту нечітка. Тканина дна і країв дефекту щільна, білувата; шари стінки кишки в цій ділянці не помітні. Встановіть макроскопічну форму пухлини.
A. Вузловата
B. Інфільтративна
C. @Виразкова
D. Кістозна
E. Інфільтративно-виразкова форма
58. На розтині тіла чоловіка похилого віку, який впродовж останніх 2-х тижнів страждав на гострий розлад кишківника, виявлені зміни у прямій та сигмоподібній кишках: на поверхні слизової оболонки спостерігається коричнево-зелена плівка. Стінка кишки потовщена, порожнина різко звужена. Мікроскопічно виявляється некроз, що проникає на різну глибину слизової оболонки, некротичні маси пронизані нитками фібрину, з лейкоцитарною інфільтрацією. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?
A. @Фібринозний коліт
B. Катаральний коліт
C. Виразковий коліт
D. Фолікулярний коліт
E. -
59. У біоптаті товстої кишки - поверхневий дефект слизової оболонки, зниження числа келихоподібних клітин і кількості слизу в них, різка лімфоплазмоцитарна інфільтрація з наявністю сегментоядерних лейкоцитів, зокрема еозинофілів. Виберіть найбільш вірогідний і точний діагноз.
A. @Неспецифічний виразковий коліт у фазі загострення
B. Хвороба Крона
C. Хронічний ішемічний коліт
D. Дизентерія в третій стадії
E. Амебіаз кишечника з формуванням виразок
60. 54-річній жінці проведено лівобічну геміколектомію з приводу перфорації кишки. При гістологічному дослідженні операційного матеріалу виявлено множинні епітеліоїдно-клітинні гранульоми, щілиноподібні виразки, виражений набряк підслизового шару. Діагностуйте захворювання.
A. @Хвороба Крона
B. Туберкульоз кишки
C. Неспецифічний виразковий коліт
D. Хвороба Уіпла
E. Лімфома кишки
61. У товстій кишці під час колоноскопії виявлено дефект слизової оболонки діаметром 3,5 см з нерівним горбистим дном, нерівними краями, що підвищуються над дном на 1,7 см; межа цього підвищення нечітка. Тканина дна і країв дефекту щільна, білувата, шари стінки кишки у цій ділянці не розрізняються. Встановіть макроскопічну форму пухлини:
A. @Виразка
B. Вузол
C. Інфільтрат
D. Кіста
E. Інфільтративно-виразкова форма
62. При лапаротомії чоловіка, 49 років, виявлено пухлину в ділянці сигми, що проростає усі її шари та обтурує просвіт кишки. Який характер росту у виявленої пухлини по відношенню до оточуючих тканин?
A. @Інфільтруючий
B. Експансивний
C. Ендофітний
D. Екзофітний
E. Мультицентричний
63. Під час мікроскопічного дослідження біоптату з низхідного відділу товстої кишки діагностовано пухлину з призматичного епітелію, яка формує атипові залозисті структури різної форми та величини. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, патологічні мітози. Базальна мембрана залоз порушена. Ваш діагноз.
A. Базально-клітинний рак
B. Солідний рак
C. @Аденокарцинома
D. Слизовий рак
E. Недиференційований рак

ЗАХВОРЮВАННЯ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ. ПАТОЛОГІЯ ВАГІТНОСТІ.

1. При гістологічному дослідженні передміхурової залози, оперативно видаленої у чоловіка, 72 років, який скаржився на утруднення сечовипускання, виявлено: збільшення кількості залозистих та м'язових елементів. Часточкова будова залози порушена. Який процес у передміхуровій залозі найбільш вірогідний?
A. @Змішана форма простатопатії
B. Залозиста гіперплазія
C. М'язово-фіброзна гіперплазія
D. Простатит
E. Аденокарцинома
2. На розтині у померлого, 73 років, виявлено збільшену, м’яку, еластичну, злегка горбкувату передміхурову залозу, яка на розрізі складається з окремих вузлів, розділених прошарками сполучної тканини. При мікроскопії відмічено збільшення кількості залозистих елементів. Величина часточок і кількість залозистих елементів в них - різні. Який процес має місце у передміхуровій залозі?
A. М’язово-фіброзна (стромальна) нодулярна гіперплазія
B. @Залозиста нодулярна гіперплазія
C. Змішана нодулярна гіперплазія
D. Аденокарцинома
E. Недиференційований рак
3. Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки знайдено подовжені, звивисті, пилко- та штопороподібні залози, розростання строми з гіперплазією її клітин. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Залозиста гіперплазія ендометрію
B. Гострий ендометрит
C. Лейоміома
D. Міхуровий занос
E. Плацентарний поліп
4. Жінка, 45 років, звернулася до гінеколога зі скаргами на ацикличні, надмірні, маткові кровотечі. При досліджені біоптату виявлено: збільшення кількості залоз, кістозне її розширення. Для якого процесу характерні ці зміни?
A. Атрофія ендометрію
B. @Гіперплазії ендометрію
C. Гіпертрофії ендометрію
D. Метаплазії
E. Організації
5. Піхвова частина шийки матки вкрита:
A. Мезотелієм
B. Залозистим епітелієм
C. @Багатошаровим плоским епітелієм без зроговіння
D. Перехідно-клітинним епітелієм
E. Багатошаровим плоским епітелієм зі зроговінням
6. Цервікальний канал шийки матки висланий:
A. Мезотелієм
B. Багатошаровим плоским незроговілим епітелієм
C. @Залозистим епітелієм
D. Перехідно-клітинним епітелієм
E. Багатошаровим плоским зроговілим епітелієм
7. Під час гістологічного дослідження біопсії шийки матки був встановлений діагноз: «Ендоцервікоз (псевдоерозія)». Які характерні мікроскопічні зміни в біоптаті шийки матки виявив патологоанатом?
A. Зроговіння покривного епітелію слизової оболонки
B. Клітинний атипізм покрівного епітелію слизової оболонки
C. @Локальна зміна багатошарового плоского епітелію на одношаровий призматичний
D. Ракові перлини
E. Слизова дистрофія залоз
8. При гістологічному дослідженні піхвової порції шийки матки виявлено заміщення багатошарового плоского епітелію на однорядний призматичний, під яким розташовано багато залоз без ознак їх новоутворення. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
А. Аденоз
В. Прогресуючий ендоцервікоз
С. Ендоцервікоз, що загоюється
D. Малігнізований ендоцервікоз
Е. @Простий ендоцервікоз
9. Для ендоцервікозу характерним є:
A. Метаплазія епітелію в перехідно-клітинний
B. Наявність плоского зроговілого епітелію
C. Наявність стоншеного плоского незроговілого епітелію
D. @Циліндричний епітелій за межами цервікального канала
E. Відсутність епітелію
10. Основна ознака слабо вираженої дисплазії багатошарового плоского епітелію шийки матки:
A. Гіперкератоз
B. @Базально-клітинна гіперактивність на 1/2 - 1/3 товщі епітеліального покриву
C. Базально-клітинна гіперактивність по всій товщі епітелію
D. Паракератоз
E. Клітинний атипізм
11. Основна ознака дисплазії багатошарового плоского епітелію шийки матки:
A. Акантоз
B. @Порушення типової структури з осередковою клітинною атипією
C. Паракератоз
D. Зроговіння
E. Лейкоплакія
12. При гістологічному дослідженні біоптату піхвової частини шийки матки у хворої, 47 років, з ерозією, що тривало не загоювалась виявлені ознаки клітинного атипізму, базальна мембрана - без змін. Поставити діагноз.
A. Ендометрiоз
B. Ерозiя
C. Аденокарцинома
D. Папiлома
E. @Карцинома in situ
13. У літньої жінки з метрорагією в менопаузі при патогістологічному дослідженні вишкребків слизової оболонки шийки матки виявлені розростання атипового епітелію з утворенням так званих "ракових перлин". Ваш діагноз?
A. Слизовий рак
B. Аденокарцинома
C. Плоскоклітинний рак без зроговіння
D. @Плоскоклітинний рак зі зроговінням
E. Недиференційований рак
14. Основна ознака інвазивного раку в епітелії шийки матки:
A. @Прорив базальної підепітеліальної мембрани атиповими епітеліальними клітинами
B. Клітинний поліморфізм
C. Гіперхроматоз ядер
D. Збереження базальної мембрани
E. -
15. Що таке ендометріоз?
A. Гіперплазія ендометрію
B. @Наявність елементів ендометрію в невластивих йому місцях
C. Атрофія ендометрію
D. Дистрофія ендометрію
E. -
16. Жiнка, 39 рокiв, в анамнезi 3 вагiтностi та 3 пологiв, скаржиться на маткові кровотечi. При опитуваннi встановлено вторинний прогресуючий характер дисменореї. Пiд час вагiнального дослiдження визначається щільна, дифузно збiльшена матка. Результати бiопсiї ендометрiю без патологiї. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. @Ендометріоз
B. Ендометрит
C. Аденомiоз
D. Саркома матки
E. Лейомiома
17. При гістологічному дослідженні вишкребків слизової оболонки матки у хворої, 54 років, з клінічним діагнозом «Порушення оваріально-менструального циклу» виявлено – розростання атипових залозистих структур, що складаються з клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів, атипією. Атипові залозисті структури вростають у міометрій. Для якого патологічного процесу характерні виявлені мікроскопічно зміни?
A. @Аденокарцинома матки
B. Залозиста гіперплазія ендометрію
C. Гострий ендометрит
D. Плацентарний поліп
E. Хоріонепітеліома матки
18. Назвати основну гістологічну ознаку, яка характерна для маткової вагітності:
A. Децедуальна тканина
B. Гравідарні залози в спонгіозному прошарку
C. @Ворсини хоріона та елементи трофобласта
D. Атипові клітини
E. Лейкоплакія
19. Плацентарний поліп виникає в результаті:
A. Метапластичних змін гермінативного епітелію в ендометрії
B. Метапластичних змін ендометрію
C. Міхурового заносу
D. Підслизової лейоміоми
E. @Затримки плацентарної тканини в порожнині матки
20. В перший період пологів у жінки відмічалось підвищення артеріального тиску (220/110 мм.рт.ст.), з’явилася легка жовтяниця шкіри, потім розвинулися судоми і втрата свідомості. Смерть настала від гострого порушення мозкового кровообігу. На розтині: ДВЗ синдром, жовтяниця, набряк легень і головного мозку, дрібні крововиливи в підкіркових ядрах головного мозку, легень, печінки; ішемія і повнокров'я нирок, дрібні симетричні некрози кіркової речовини нирок. Ваш діагноз.
A. @Еклампсія
B. Геморагічний інсульт
C. Вірусний гепатит
D. Некротичний нефроз
E. Геморагічна пневмонія
21. Для яких термінів вагітності характерна еклампсія вагітних?
А. Ранніх
В. @Пізніх
С. Середніх
D. Усіх
22. У вагітної після кримінального аборту – сепсис. Смерть настала при явищах наростаючої ниркової недостатності. При патоморфологічному дослідженні нирок біло виявлено розповсюджений тромбоз гломерулярних капілярів, аферентної артеріоли, некроз епітелію звивистих канальців і клубочків. Які зміни в нирках були причиною розвитку ниркової недостатності?
A. Амілоїдоз нирок
B. Папілярний некроз
C. Гострий тубулярний некроз
D. @Кортикальний некроз
E. Гострий гломерулонефрит
23. У молодої жінки раптово відбулося переривання вагітності на 20 тижні. При цьому з матки виділилося все плідне яйце (плід і оболонки), згортки крові. При гістологічному дослідженні було виявлено оболонки плоду, ворсини хоріона, децидуальна тканина. Назвати різновид патології.
A. Штучний аборт
B. Передчасні пологи
C. Міхуровий занос
D. Хоріонепітеліома
E. @Мимовільний повний аборт
24. У жінки, 39 років, під час операції були видалені збільшена маткова труба та частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріона. Який найбільш вірогідний діагноз було встановлено при дослідженні маткової труби?
A. Трубна вагітність
B. Плацентарний поліп
C. Хоріонкарцинома
D. "Паперовий" плід
E. Літопедіон
25. У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубовій ділянці, вилучено маткову трубу з локальним розширенням її середньої третини, що заповнено кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби виявлені ворсини хоріона, великі поля еритроцитів з домішками лейкоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Трубна вагітність
B. Гострий гнійний сальпінгіт
C. Крововилив у маткову трубу
D. Геморагічний сальпінгіт
E. Гнійний сальпінгіт
26. Під час розтину тіла жінки, 28 років, яка померла від геморагічного шоку, виявлено: гемоперитонеум, права маткова труба збільшена, багряна, з наскрізним дефектом стінки, її дилатований просвіт виповнений темно-червоними згортками крові. Гістологічно у слизовій оболонці труби та серед м’язових клітин виявляються пласти великих світлих децидуальних клітин, у м’язовій оболонці та серед згортків крові у просвіті труби - ворсинки хоріона. Діагностуйте патологію вагітності:
A. @Порушена трубна вагітність
B. Порушена маткова вагітність
C. Деструюючий міхуровий занос
D. Черевна вагітність
E. Інтерлігаментарна вагітність
27. У жінки з позаматковою вагітністю відбулось виділення плода в порожнину маткової труби з кровотечею. Назвіть патологічний процес.
A. Повний трубний аборт
B. @Неповний трубний аборт
C. Самочинний аборт
D. Штучний аборт
E. Кримінальний аборт
28. У жінки, 23 років, після аборту з’явилася маткова кровотеча. Мікроскопічно у вишкребках з порожнини матки виявлені ворсини хоріона, що нагадують грона винограду. Мікроскопічно: набряк строми ворсин з утворенням безліч кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію та синцитію ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Міхуровий занос
B. Вагітність
C. Хоріонепітеліома
D. Ендометрит
E. Плацентарний поліп
29. Патогістологічно у вишкребках з порожнини матки у жінки, 36 років, яка мала значну маткову кровотечу, було виявлено велику кількість світлих епітеліальних клітин Лангханса та багатоядерних симпластів, кількість фігур мітозу дуже значна, строма відсутня, судинні порожнини вистелені вказаними клітинами. Діагностуйте пухлину матки.
A. Поліп ендометрію
B. @Хоріонепітеліома
C. Низькодиференційована аденокарцинома ендометрію
D. Частковий міхуровий занос
E. Повний міхуровий занос
30. У жінки після пологів з'явилися безперервні кровотечі з порожнини матки. Після оперативного видалення матки в її порожнині виявлено вузол, м'якої консистенції, строкатого кольору. Мікроскопічно тканина вузла складається з клітин цитотрофобласта і поліморфних елементів синцитіотрофобласта, визначаються множинні некрози. Ваш діагноз?
A. Гострий ендометрит
B. @Хоріонкарцинома
C. Поліпозна гіперплазія ендометрію
D. Плацентарний поліп
E. Інвазівний міхурний занесок
31. Після проведенної операції у жінки, 24 років, видалено маткову трубу, яка була досліджена патологоанатомом. Макроскопічно: значне потовщення труби, серозна оболонка її тьмяна, вкрита жовтувато-сірими плівками, судини її повнокровні. На розрізі просвіт труби заповнений жовто-зеленою в'язкою масою, стінка – пухка. Який попередній патологоанатомічний діагноз?
A. Гострий фібринозний сальпінгіт
B. Гострий катаральний сальпінгіт
C. Гострий гангренозний сальпінгіт
D. @Гострий гнійний сальпінгіт
E. Гострий геморагічний сальпінгіт
32. При інтраопераційній біопсії молочної залози виявлено концентричне розростання внутрішньочасточкової сполучної тканини навкруги дрібних проток, які вкриті одношаровим епітелієм. Ваш діагноз?
A. Мастит
B. Внутрішньопротокова папілома
C. Часточковий неінфільтративний рак
D. Внутрішньопротоковий неінфильтративний рак
E. @Фіброаденома
33. При гістологічному дослідженні видаленого збільшеного лімфатичного вузла, в ньому було виявлено пухлину органоїдної будови, яка складається з комплексів атипових епітеліальних клітинн різної величини і форми з гіперхромними ядрами і великою кількістю мітозів. Ці клітини мають рецептори до естрогену та прогестерону. Яка найбільш вірогідна первинна локалізація пухлини?
A. Аденокарцинома шлунка
B. Дрібноклітинний недиференційований рак легень
C. @Рак молочної залози
D. Плоскоклітинний зроговілий рак стравоходу
E. Медулярная карцинома щитовидної залози
34. При гістологічному дослідженні вузла у видаленій молочній залозі серед добре вираженої строми були виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у центрі цих комплексів. Клітини з великими ядрами, наявність атипових мітозів. Поставте діагноз
A. Плоскоклітинний незроговілий рак
B. @Аденокарцинома
C. Солідний рак
D. Фіброаденома молочної залози
E. Недиференційований поліморфноклітинний рак
35. При гістологічному дослідженні злоякісної пухлини молочної залози виявлено, що пухлина побудована з низькодиференційованих атипових клітин епітеліального походження, які утворюють трабекули, відокремлені між собою прошарками сполучної тканини, співвідношення клітин і строми приблизно 1:1. Встановіть діагноз.
A. @Солідний рак
B. Аденокарцинома
C. Плоскоклітинний рак
D. Фіброзний рак
E. Дрібноклітинний рак


ПРЕ-, ІНТРА- ТА ПЕРИНАТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

1. При ранній пренатальній діагностиці хромосомних аномалій плода оптимальним матеріалом для дослідження являються клітини:
A. @Амніотичної рідини
B. Лімфоцити матері
C. Лімфоцити батька
D. Децидуальної тканини
E. Все вказане
2. При аутопсії плода виявлено епідуральну (між кістками склепіння черепа і твердої мозкової оболонки) гематома, яка утворилася в результаті розриву серповидного синуса і намету мозочка. Ці зміни є проявом патології:
A. @Інтранатального періоду
B. Перинатального періоду
C. Антенатального періоду
D. Постнатального періоду
E. Періоду прогенезу
3. У жінки, 27 років, народився мертвий плід з гестаційним віком понад 43 тижні. Шкіра плоду суха, лупиться. Відзначається загальна гіпотрофія і наявність ядер, окостеніння проксимального епіфіза великогомілкової і плечової кісток. Води, пуповина та оболонки посліду забарвлені меконієм. Для якого перiоду розвитку плода характерні описані морфологічні зміни?
A. @Антенатального
B. Пренатального
C. Інтранатального
D. Постнатального
E. Прогенезу
4. У новонародженої дитини виявлено вродженi вади розвитку травної системи, що пов’язано з дiєю тератогенних факторiв на початку вагiтностi. На який з зародкових листкiв подiяв тератоген?
A. @Ендодерма
B. Усi листки
C. Ендодерма i мезодерма
D. Ектодерма
E. Мезодерма
5. У мертвонародженої дитини знайдено повний дефект задньої стінки хребтового каналу, м’яких тканин, шкіри та мозкових оболонок. Розпластаний спинний мозок лежить відкритим на передній стінці каналу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Рахіосхіз
B. Менінгоцеле
C. Енцефалоцистоцеле
D. Мієлоцеле
E. Менінгомієлоцеле
6. Під час аутопсії мертвонародженого відмічено виражене укорочення та потовщення кінцівок з утворенням в їх шкірі великих складок. Голівка збільшена, ніс сідлоподібний, ротова порожнина напіввідкрита, язик товстий, шия коротка, тіла хребців потовщені, грудна клітка гіпоплазована. Вада поєднана з гіпоплазією легень. Для якої з вроджених вад м’язово-скелетної системи це характерно ?
A. @Летальна мікромелія
B. Ахондроплазія
C. Недосконалий остеогенез
D. Вроджена мармурова хвороба
E. Вроджена міотонія Опенгейма
7. При патологоанатомічному дослідженні інтранатально загиблої дитини виявлено: укорочення та потовщення кінцівок, великі шкіряні складки, збільшення голови, сідлоподібний ніс, вкорочення шиї, потовщення тіл хребців, гіпоплазію грудини та легень. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Летальна мікромелія
B. Ахондродисплазія
C. Недосконалий остеогенез
D. Мармурова хвороба
E. Фокомелія
8. Дитина з масою тіла 2100 г, довжиною тіла 43 см та з іншими ознаками недоношеності, померла на 3-й день після народження. На секції виявлено: крововиливи в сегментах легень, плеврі, підкапсулярні гематоми печінки, двобічні гематоми в надниркових залозах, великі плямисті крововиливи в мозковій речовині нирок. Ваш діагноз?
A. @Геморагічна хвороба новонароджених
B. Менінгококцемія
C. Геморагічна пневмонія
D. Вроджений сифіліс
E. Гемолітична хвороба новонароджених
9. У дівчинки, 4 років, під час операції в заочеревинній ділянці виявлено, що права нирка на 1/3 менша від лівої. Діаметр правої ниркової артерії 0,3 мм, лівої - 0,4 мм. Який патологічний процес має місце в даному випадку?
A. @Гіпоплазія
B. Атрофія фізіологічна
C. Атрофія патологічна
D. Агенезія
E. Аплазія
10. У новонародженого малюка педiатр виявив, що отвiр крайньої плотi за величиною не перевищує дiаметр сечовивiдного каналу i голiвка статевого члена не може виходити через такий отвiр. Як називається цей стан?
A. @Фiмоз
B. Епiспадiя
C. Гiпоспадiя
D. Парафiмоз
E. Гермафродитизм
11. До лiкаря-педiатра звернулись батьки новонародженої дитини зi скаргами на видiлення рiдини (сечi) в дiлянцi пупка. Яка вроджена вада у дитини?
A. @Незрощена сечова протока
B. Дивертикул Меккеля
C. Розщеплення сечiвника
D. Пупкова грижа
E. Пахвинна грижа
12. У новонародженої дитини мають місце значний дефект передньої черевної стінки, гіпоплазія черевної порожнини, наявність неприкритих петель тонкої кишки, печінки, позачеревної порожнини. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Евентрація органов черевної порожнини
B. Грижа пупка
C. Мекелев дивертикул
D. Пупково-кишкова нориця
E. Ентерокистома
13. Жiнка, 30 рокiв, народила хлопчика з розщепленням верхньої губи ("заяча губа" i "вовча паща"). При додатковому обстеженнi виявленi значнi порушення нервової, серцево-судинної систем та зору. При дослiдженнi карiотипу дiагностовано трисомiю за 13-ю хромосомою. Який синдром наявний у хлопчика?
A. @Патау
B. Шерешевського-Тернера
C. Едвардса
D. Дауна
E. Клайнфельтера
14. При обстеженні хворого з клінікою білатеральної ектопії кришталика очей виникло припущення про наявність синдрому Марфана. Вкажіть, які з виявлених змін можуть підтвердити це припущення?
A. @Всі вказані зміни
B. Недостатність аортального клапана і розширення висхідного відділу аорти
C. Пролапс стулок мітрального клапана
D. Доліхоцефалія
E. Жодна з вказаних змін
15. При розтині новонародженої дитини, яка померла на першому тижні життя від серцевої недостатності, виявлено збільшення серця з наявністю гіпертрофії м’язових волокон переважно лівого шлуночка. Ендокард лівого шлуночка, а також мітральний і аортальний клапани значно потовщені, біло-жовтого кольору. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Фіброеластоз ендокарда
B. Дифузний ендокардит
C. Фібропластичний ендокардит
D. Гіпертрофія міокарда
E. Кардіоміопатія
16. У хлопчика, 1,5 років, який помер від вірусної пневмонії, на аутопсії виявлено: виступаючі потиличні та лобові горби (“квадратна голова”), сідлоподібний ніс, сплюснута потилиця, незарощене велике тім’ячко, потовщення у ділянках кістково-суглобових з’єднань ребер та епіфізів довгих трубчастих кісток, Х-подібна деформація нижніх кінцівок. При макроскопічному дослідженні: зона росту кісток - нерівна, розширена, скловидна; гістологічно - розширення хрящової зони з неправильним чергуванням і розташуванням хрящових клітин, відсутня чітка і рівна погранична лінія між хрящовою та остеоїдною тканинами. Діагностуйте захворювання скелета.
A. @Рахіт
B. Вроджений сифіліс
C. Хондродисплазія
D. Недосконалий остеогенез
E. Фіброзна дисплазія

ГОСТРІ ПНЕВМОНІЇ. ХНЗЛ

1. При електронномікроскопічному дослідженні покривного епітелію дихальних шляхів та слизової оболонки середнього вуха в їх війках знайдені дефектні малорухомі мікротрубочки. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Синдром Картагенера
B. Хвороба Альцгеймера
C. Синдром Чедіака-Хігасі
D. Хвороба Вільсона-Коновалова
E. Синдром Целвегера
2. На секції в лівій легені виявлено ділянку зруйнованої тканини червоного кольору. Ділянка має форму конуса, чітко відмежована від здорової тканини, основою ділянка обернена до плеври. Тканина ділянки щільна, зерниста, темно-червона. Ваш діагноз.
A. @Геморагічний інфаркт
B. Абсцес легені
C. Гангрена легені
D. Первинний туберкульозний афект
E. Крупозна пневмонія
3. Під час розтину в верхній частці правої легені виявлено крупну клиноподібну темно-червону, ділянку щільної тканини. При гістологічному дослідженні в ній виявлено: некроз стінок альвеол, просвіт альвеол щільно заповнений еритроцитами. Який процес розвинувся у верхній частці правої легені?
A. @Геморагічний інфаркт легень
B. Карніфікація легень
C. Гангрена легень
D. Крововилив у легені
E. Ателектаз легень
4. У хворого, який страждав на хронічний гломерулонефрит, на тлі хронічної ниркової недостатності з'явився кашель з відходженням слизового мокротиння. При бронхоскопії: слизова оболонка бронхів повнокровна, набрякла, з дрібними крововиливами. У просвіті бронхів - багато слизу. Встановіть процес у бронхах.
A. @Вторинний гострий катаральний бронхіт
B. Первинний гострий катаральний бронхіт
C. Хронічний катаральний бронхіт
D. Деструктивно-виразковий бронхіт
E. Ателектаз легень
5. На розтині померлого від легенево-серцевої недостатності хворого виявлено: в просвіті дрібних бронхів - гнійний ексудат, гіпертрофія правих відділів серця. Гістологічно виявляються гіпертрофія слизових залоз, лімфоплазмоцитарна запальна інфільтрація слизової оболонки бронхів, перибронхіальний склероз. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.
A. @Хронічний бронхіт
B. Пневмонія
C. Пневмосклероз
D. Емфізема легень
E. Бронхіальна астма
6. У гістологічному висновку дослідження біоптату стінки бронха хворого на хронічний бронхіт: у слизовому шарі - розростання грануляційної тканини, що виступають над його поверхнею та містять дифузний запальний інфільтрат. Діагностуйте вид бронхіту:
A. Хронічний деформуючий
B. Хронічний слизово-гнійний
C. Хронічний слизовий
D. Хронічний гнійний
E. @Хронічний поліпозний
7. У біоптаті слизової оболонки бронха хворого, 50 років, який впродовж 20 років страждав на хронічний бронхіт, виявлено: стоншення слизової оболонки, кістоподібне перетворення слизових залоз, осередки заміни призматичного епітелію на багатошаровий плоский. Який з перелічених процесів найвірогідніший?
A. Гіперплазія
B. @Метаплазія
C. Гетеротопія
D. Гетероплазія
E. Дисплазія
8. Під час гістологічного дослідження легень хворого, який помер від серцевої недостатності, виявлені осередки запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, що утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату у легенях?
A. @Серозно-фібринозний
B. Геморагічний
C. Серозний
D. Гнійний
E. Фібринозний
9. При розтині трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунка, померлого від ракової кахексії, у задніх нижніх відділах легень виявлені щільні, сіро-червоного кольору, неправильної форми осередки, що виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно: в просвіті, стінках дрібних бронхів і альвеолах виявляється ексудат, в якому багато нейтрофілів. Яке захворювання виявлено в легенях?
A. @Гостра гнійна бронхопневмонія
B. Гострий бронхіт
C. Крупозна пневмонія
D. Проміжна пневмонія
E. Гостра серозна бронхопневмонія
10. Хворий, 67 років, захворів на важку форму грипу, що завершилася летально. На розтині виявлені “великі строкаті легені”. При мікроскопічному дослідженні виявлено різке повнокров'я судин, крововиливи, набряк легеневої тканини, в просвітах бронхів і альвеол - ексудат, що містить переважно еритроцити. Про який характер змін легень свідчать ці морфологічні ознаки?
A. Гнійна бронхопневмонія
B. Катаральна бронхопневмонія
C. @Геморагічна бронхопневмонія
D. Десквамативна бронхопневмонія
E. Фібринозна плевропневмонія
11. На розрізі легені виявлені множинні осередки до 2,5 см. в діаметрі неправильної форми, щільні, безповітряні, без чітких меж, яскраво-червоного кольору. При мікроскопічному дослідженні в просвіті альвеол виявлено велику кількість еритроцитів та невелику кількість лімфоцитів. Описані зміни характерні для:
A. @Грипозної пневмонії
B. Крупозної пневмонії
C. Геморагічного інфаркту легені
D. Корової пневмонії
E. Аспіраційної пневмонії
12. У 30 річного чоловіка, який хворів на гостре респіраторне захворювання та загинув при явищах гострої легенево-серцевої недостатності, під час розтину виявлено: фібринозно-геморагічне запалення в слизовій оболонці гортані та трахеї, деструктивний панбронхит, збільшені легені, яки мають пістрявий вигляд за рахунок абсцесів, крововиливів, некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. Респіраторно-синцитіальна інфекція
B. Парагрип
C. @Грип
D. Кір
E. Аденовірусна інфекція.
13. Чоловік, 42 років, помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розтині: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібноосередковими крововиливами та осередками емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів - еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання.
A. Парагрип
B. @Грип
C. Аденовірусна інфекція
D. Респіраторно-синцитіальна інфекція
E. Стафілококова бронхопневмонія
14. На розтині померлого виявлено, що вся нижня частка лівої легені брудно-сірого кольору, печінкової консистенції, на плеврі - клаптик жовто-сірої тонкої плівки. Вкажіть етіологію захворювання:
A. @Стрептокок пневмонії
B. Тромбоз системи бронхіальних артерій
C. Мікобактерія туберкульозу
D. Бліда трепонема
E. Тромбоз системи легеневих артерій
15. При розтині померлого від пневмонії виявлено, що нижня частка правої легені щільна, безповітряна, на розрізі - сірого кольору, на вісцеральній плеврі - накладення фібрину. Вкажіть найбільш вірогідну етіологію пневмонії.
A. Стафілококова
B. @Пневмококова
C. Стрептококова
D. Мікоплазмова
E. Вірусна
16. 42-річний чоловік захворів гостро після охолодження. Захворювання супроводжувалось серцево-дихальною недостатністю, від якої він помер. Під час розтину виявлено, що уся права легеня збільшена, печінкової щільності, важка; на плеврі – значні фібринозні нашарування. На розрізі легеня сірого кольору, зерниста, з поверхні стікає каламутна рідина. При гістологічному дослідженні – гостре запалення з наявністю у просвітах альвеол гнійно-фібринозного ексудату. Який з наведених діагнозів найбільш вірогідний?
A. Осередкова пневмонія
B. @Крупозна пневмонія
C. Інтерстиціальна міжальвеолярна пневмонія
D. Стафілококова пневмонія
E. Ідіопатичний фіброзуючий альвеолі
17. У 45-річного хворого, який гостро захворів на пневмонію, на 6-й день хвороби розвинувся набряк легень, який став причиною смерті. На розтині знайдено, що уражена вся верхня частка правої легені - збільшена, щільна, на плеврі з фібринозними нашаруваннями, на розрізі сірого кольору, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина. Мікроскопічно: в просвіті альвеол - фібрин, нейтрофіли, макрофаги, гемолізовані еритроцити. Вкажіть, яка пневмонія була у хворого?
A. @Крупозна пневмонія
B. Стафілококова бронхопневмонія.
C. Вірусна пневмонія
D. Гіпостатична пневмонія
E. Респіраторний дистрес-синдром дорослих
18. У хворого, померлого через 3 тижні від початку пневмонії, нижня частка правої легені різко збільшена, щільна, безповітряна, сіра, з накладеннями фібрину на плеврі. При мікроскопії у всіх альвеолах цієї частки виявлено фібрин та сегментоядерні лейкоцити. Ваш діагноз:
A. @Крупозна пневмонія
B. Осередкова бронхопневмонія
C. Грипозна пневмонія
D. Фібринозний плеврит
E. Інтерстициальна пневмонія
19. Верхня частка правої легені збільшена, сірого кольору, безповітряна, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина, на плеврі - багато фібринозних плівок; мікроскопічно в альвеолах виявляється ексудат з присутністю нейтрофілів, десквамованих альвеолоцитів і ниток фібрину. Стінка бронха інтактна. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Крупозна пневмонія
B. Інтерстиціальна пневмонія
C. Абсцес легень
D. Осередкова пневмонія
E. Грипозна пневмонія
20. На секції хворого, який помер від наростаючої легеневої недостатності, виявлено наступні прояви: легені червоного кольору, щільні, безповітряні, за щільністю нагадують печінку. Мікроскопічно: в альвеолах значне накопичення еритроцитів і поліморфноядерних лейкоцитів, між клітинами - нитки фібрину. Ваш діагноз.
A. @Крупозна пневмонія
B. Вірусна геморагічна пневмонія
C. Гангрена легень
D. Периферичний рак легень
E. Циротичний туберкульоз
21. При розтинi тіла чоловiка, 50 рокiв, виявлено наступнi змiни: права легеня у всiх вiддiлах помiрно щiльна, на розрiзi тканина безповiтряна, дрiбнозерниста, сухувата. Вiсцеральна плевра з нашаруванням фiбрину сiро-коричневого кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. @Крупозна пневмонiя
B. Туберкульоз
C. Бронхопневмонiя
D. Iнтерстицiальна пневмонiя
E. Пневмофiброз
22. На розтині виявлено, що вся права легеня збільшена, щільна, на плеврі - нашарування фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з якої стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легень характерна дані зміни?
A. Інрерстиціальна пневмонія
B. Бронхопневмонія
C. @Крупозна пневмонія
D. Гангрена легені
E. Фіброзуючий альвеоліт
23. При розтині хворого, який помер від крупозної пневмонії, в плевральній порожнині - непрозора рідина, на вісцеральній плеврі - сіруватого кольору плівка. Визначити вид запалення на вісцеральнiй плеврi.
A. @Фiбринозне
B. Катаральне
C. Гнiйне
D. Гранульоматозне
E. Геморагiчне
24. При розтині тіла померлого, 49 років, який хворів на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, в лівій плевральній порожнині містилось до 700 мл каламутної рідини зеленувато-жовтого кольору з неприємним запахом. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клініко-морфологічну форму запалення в плевральній порожнині:
A. @Емпієма
B. Хронічний абсцес
C. Гострий абсцес
D. Флегмона
E. Фібринозне запалення
25. У хворого висока температура, задуха, біль у правій частині грудної клітини. Плевральна пункція дала 700 мл в’язкої рідини жовто-зеленого кольору. Який патологічний процес розвився у плевральній порожнині?
A. @Емпієма плеври
B. Бронхопневмонія
C. Серозний плеврит
D. Геморагичний плеврит
E. Карциноматоз плеври
26. У хворого, віком 30 років, гіпертермія, задуха, біль у лівій половині грудної клітини. Під час плевральної пункціїї видалено 500 мл вершкоподібної рідини жовтувато-зеленого кольору. Найвірогідніший діагноз:
A. @Емпієма плеври
B. Карциноматоз плеври
C. Серозний плеврит
D. Фібринозний плеврит
E. Геморагічний плеврит
27. На розтині хворого, який помер від двобічної бронхопневмонії у нижній частці лівої легені виявлено порожнину діаметром 5 см, заповнену рідкими жовтувато-білими масами. Яке ускладнення розвинулось при даному виді пневмонії?
A. @Абсцес
B. Гангрена
C. Гранульома
D. Секвестр
E. Туберкулема
28. Чоловік, 52 років, на 10 добу лікування гострої нижньочасточкової правобічної стафілококової пневмонії помер при явищах наростаючої серцево-легеневої недостатності. На аутопсії у нижній частці правої легені виявлено порожнину неправильно округлої форми приблизно 5 см в діаметрі, що містить гній і що сполучається з бронхом. Яке ускладнення гострої пневмонії має місце у хворого?
A. Тромбоемболія легеневого стовбура
B. Гангрена легені
C. @Абсцес легені
D. Бронхоектатична хвороба
E. Гострий бронхіт
29. У хворого з легеневою патологією на розтині виявлено порожнину з ущільненими стінками, виповнену густою рідиною зеленуватого кольору, з непрємним запахом. Поставити діагноз.
A. @Абсцес легень
B. Гангрена легень
C. Iнфаркт легень
D. Каверна легень
E. Туберкулома легень
30. Чоловік, 60 років, хворів на пневмококову плевропневмонію і помер від серцево-судинної недостатності та інтоксикації. При розтині: в середній частці правої легені виявлено порожнину розмірами 5х5х7 см неправильної форми з нерівними фестончатими краями, заповнену жовто-зеленою в'язкою масою. Навколо порожнини легенева тканина всієї частки щільна, сірого кольору без пористої структури. Яке ускладнення плевропневмонії виникло в середній частці легені у хворого?
A. @Гострий абсцес
B. Хронічний абсцес
C. Гостра каверна
D. Хронічна каверна
E. Кіста
31. У хворого діагностовано порожнисте утворення легені діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі зміни?
A. @Хронічному абсцесу
B. Гострому абсцесу
C. Емпіємі
D. Флегмоні
Е. Карбункулу
32. Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному дослідженні виявлено: дифузне ураження легень з інтерстиціальним набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна емфізема. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Фіброзуючий альвеоліт
B. Хронічний бронхіт
C. Бронхопневмонія
D. Ателектаз легенів
E. Бронхіальна астма
33. Хвора, 38 років, померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдалося купірувати. Під час гістологічного дослідження в просвіті бронхів виявлені скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброцитів), численні - у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах?
A. @Атопія
B. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
C. Імунокомплексний механізм
D. Клітинно обумовлений цитоліз
E. Гранулематоз
34. У хворої на бронхіальну астму вірусне інфікування спровокувало астматичний статус зі смертельним наслідком. При гістологічному дослідженні легень виявлено спазм і набрякання бронхіол, в їх стінках - виражена інфільтрація лімфоцитами, еозинофілами та іншими лейкоцитами, а також дегрануляція лаброцитів. Який механізм гіперчутливості лежить в основі описаних змін?
A. @Реагінова реакція гіперчутливості
B. Запальний
C. Аутоімунний
D. Імунокомплексний
E. Імунозумовлений клітинний цитоліз
35. Спадкова схильність до розвитку емфіземи легень пов’язана з генним порушенням, яке проявляється у зменшенні продукції:
A. @α-1-антитрипсина
B. С-реактивного білка
C. Антистрептолізину-О
D. Гіалуронідази
E. Комплемента
36. Чоловiк, 50 рокiв, хворiє на хронiчний бронхiт, скаржиться на задишку пiд час фiзичного навантаження, постiйний кашель з вiдходженням харкотиння. При обстеженнi дiагностовано ускладнення - емфiзема легень. Чим вона зумовлена?
A. @Зниження еластичних властивостей легень
B. Зменшення альвеолярної вентиляцiї
C. Зменшення розтяжностi легень
D. Зменшення перфузiї легень
E. Порушення вентиляцiйно-перфузiйного спiввiдношення в легенях
37. На розтині прозектор виявив, що легені збільшені за розмірами, бліді, м'якої консистенції, не спадаються, ріжуться з хрускотом. Мікроскопічно - розширення альвеолярних ходів, міжальвеолярні перегородки тонкі, є ознаки інтракапілярного склерозу. Для якого захворювання легень характерна така морфологічна картина?
A. @Емфізема
B. Пневмосклероз
C. Пневмоторакс
D. Ателектаз
E. Пневмонія
38. Хворий, який тривало страждав на захворювання легень помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. На розтині легені збільшені в об’ємі, не спадаються. На розрізі: тканина нагадує великочарункову губку, на тлі якої визначаються крупні бульозні утворення. Мікроскопічно відмічається значне розширення альвеол і розпад міжальвеолярних перегородок. Вкажіть вид легеневої патології.
A. @Емфізема легень
B. Хронічний бронхіт
C. Пневмосклероз
D. Пневмонія
E. Бронхіальна астма
39. На розтині померлого від легенево-серцевої недостатності, обумовленої хронічним дифузним бронхітом, виявлені великі, підвищеної повітряності, легені, що прикривають середостіння, блідо-сірого кольору, ріжуться з хрускотом, при натисканні пальцем на поверхні легень залишається ямка. З просвіту бронхів виділяється слизово-гнійний ексудат. Встановіть діагноз.
A. @Хронічна дифузна обструктивна емфізема легень
B. Хронічна осередкова емфізема легень
C. Інтерстиціальна проміжна емфізема легень
D. Первинна ідіопатична емфізема легень
E. Вікарна компенсаторна емфізема легень
40. При розтині померлого від хронічної ниркової недостатності, у зв'язку з амілоїдозом нирок, чоловіка, 34 років, патологоанатом в легенях виявив (переважно в нижніх частках): множинні дифузні розширення бронхів, в просвітах яких - гнійний вміст. Поверхня розрізу легень має дрібнокомірковий вигляд, нагадує бджолині стільники. Гістологічно в стінці розширених бронхів - хронічне запалення, м'язові волокна заміщені сполучною тканиною. Ці зміни в легені лікар розцінив як:
А. Хронічний бронхіт
В. Бронхопневмонія
С. @Бронхоектази
D. Хронічна пневмонія
E. Абсцеси легень
41. У дитини, 8 років, виражені ознаки легенево-серцевої недостатності, задуха, пальці у вигляді барабанних паличок, нігті у вигляді годинкових скелець, кашель зі значною кількістю слизово-гнійного харкотиння (особливо вранці) При рентгенологічному дослідженні виявлено різке розширення бронхів. Діагностуйте захворювання.
A. @Бронхоектатична хвороба
B. Бронхіальна астма
C. Хронічний бронхіт
D. Бронхопневмонія
E. Емфізема легень
42. При аутопсії померлого, який тривалий час хворів на бронхоектатичну хворобу, виявлені різко збільшені нирки за рахунок коркової речовини. Вони щільні, бліді, мають сальний вигляд. Мікроскопічно за ходом ретикулярної строми, в стінках судин – відкладання безструктурних, гомогенних, еозинофільних мас, які конго-рот-позитивні. Ці зміни характерні для:
A. Гіалінозу
B. Мукоїдного набухання
C. Фібриноїдного набухання
D. Ліпідозу
E. @Амілоїдозу
43. Юнак, 19 років, з раннього дитинства страждав на бронхоектатичну хворобу. Помер від ниркової недостатності. На розтині: окрім множинних бронхоектатичних каверн, заповнених гнійним ексудатом виявлено збільшені нирки, щільної консистенції, корковий шар потовщений, білого кольору, щільний. Піраміди нирки - анемічні, чіткі. Назвати процес, який розвинувся в нирках?
A. Вроджений полікістоз нирок
B. Гломерулонефрит
C. Хронічний пієлонефрит
D. @Вторинний амілоїдоз
E. Вторинний нефросклероз
44. У хворого внаслідок обтурації середньочасточкового бронха вузлом м'яких тканин утворився ателектаз середньої частки правої легені. При бронхобіопсії в зоні обтурації виявлені розростання залозоподібного атипового епітелію з патологічними мітозами, який проростає в підлеглі тканини і хрящ. Якому захворюванню найбільш вірогідно відповідають ці дані?
A. @Бронхогенний рак легень
B. Деформуючий бронхіт
C. Запальний поліп
D. Дисплазія епітелію бронха
E. Саркома бронха
45. При мікроскопічному дослідженні біоптату легень виявлено атипові клітини, які формують множинні ацинарні структури і продукують слиз. Яка гістологічна форма раку легень має місце у хворого?
A. @Високодиференційована аденокарцинома
B. Помірнодиференційована аденокарцинома
C. Недиференційований рак
D. Помірнодиференційований плоскоклітинний рак
E. Залозисто-плоскоклітинний рак
46. При мікроскопічному дослідженні бронхобіопсії виявлено пухлину, яка побудована з гніздових скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями з характерними “перлинами”. Ваш діагноз?
A. @Плоскоклітинний рак із зроговінням
B. Плоскоклітинний рак без зроговіння
C. Солідний рак
D. Слизовий рак
E. Скір
47. У хворого, 67 років, з клінічним діагнозом «Хронічний бронхіт, пневмосклероз, серцево-легенева недостатність» взято біоптат з підозрілої ділянки слизової правого бронха. Гістологічно встановлено: клітинний і тканинний атипізм, появу структур у вигляді ”ракових перлин”. Якому патологічному процесу відповідають зазначені гістологічні зміни?
A. @Плоскоклітинний рак бронха зі зроговінням
B. Хронічний поліпозний бронхіт
C. Бронхоектаз
D. Гострий бронхіт
E. Плоскоклітинна метаплазія слизової бронха
48. При бронхоскопії у хворого, 62 років, у початковому відділі верхньочасточкового бронха правої легені виявлено поліпоподібне утворення діаметром до 1,0 см. При гістологічному дослідженні виявлено пухлину, яка побудована з дрібних лімфоцитоподібних клітин з гіперхромними ядрами, клітини ростуть пластами та тяжами. Вкажіть, який з перелічених видів пухлин найбільш вірогідний?
A. @Недиференційований дрібноклітинний рак
B. Недиференційований великоклітинний рак
C. Плоскоклітинний рак
D. Аденокарцинома
E. Залозисто-плоскоклітинний рак
47. У хворого з вираженим пневмосклерозом пiсля перенесеного iнфiльтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатнiсть. До якого патогенетичного типу вона вiдноситься?
A. @Рестриктивний
B. Обструктивний
C. Дисрегуляцiйний
D. Рефлекторний
E. Апнеїстичний
50. Чоловік, віком 62 років, помер внаслідок декомпенсації хронічного легеневого серця, на секції було виявлено, що легені збільшені, їх тканина містить щільні вузли, овальної форми і темно-сірого або чорного кольору. Гістологічно у вузлах виявлялася сполучна тканина та значні скупчення коніофагів, у цитоплазмі яких були скупчення екзогенного пігменту. Діагностуйте захворювання.
A. @Пневмоконіоз
B. Осередкова пневмонія
C. Крупозна пневмоія
D. Бура індурація легень
E. Пневмоцироз
51. У легенях пацієнта, який впродовж 9-ти років працював шліфувальником каменю, виявлені дрібні округлої форми щільні вузлики, що складаються зі сполучної тканини. На периферії цих вузликів розташовані макрофаги. Проявом якого захворювання є зміни в легенях?
A. @Силікоз
B. Гостра пневмонія
C. Бронхоектатична хвороба
D. Хронічний бронхіт
E. Бронхіальна астма
52. Пiд час розтину трупа шахтаря, який проробив у шахтi бiльше 10-ти рокiв, у легенi виявленi тяжi бiлуватої волокнистої тканини i вузлики 0,2-0,3 см у дiметрi. При гiстологiчному дослiдженнi у вузликах невелика кiлькiсть коричневого пилу, концентричнi розростання сполучної тканини, бiдної на клiтини, з вираженим гiалiнозом. Про який пневмоконiоз слiд думати у данному випадку?
A. @Силiкоз
B. Талькоз
C. Азбестоз
D. Сидероз
E. Берилiоз
53. Мікроскопічно у видаленому сегменті легені шахтаря знайдені чисельні, округлі вузлики, побудовані з концентричних гіалінізованих пучків сполучної тканини. Більша частина їх розташована периваскулярно та перибронхіально. Найбільш вірогідний діагноз:
A. @Силікоз
B. Туберкульоз
C. Бронхіт
D. Фіброзуючий альвеоліт
E. Рак легень
54. На розтині померлого, що багато років працював на підприємстві з високим рівнем вільного двоокису кремнію у повітрі, знайдені збільшені та ущільнені в об'ємі легені зі значною кількістю міліарних і більш великих осередків склерозу округлої та овальної форми сірого або сіро-чорного кольору. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Вузлувата форма силікозу
B. Дифузно-склеротична форма силікозу
C. Антракосилікоз
D. Силікоантракоз
E. Азбестоз
55. При розтині тіла шахтаря та гістологічному дослідженні у легенях було виявлені численні тонкі тяжі сполучної тканини з осередками склерозу навколо бронхів та судин легень; розростання сполучної тканини в альвеолярних перегородках з розвитком бронхіоліту та бронхоектазів. У біфуркаційних лімфовузлах – поодинокі лімфовузли зі склерозом їх тканини та великою кількістю частинок пилу та коніофагів. Вкажіть форму силікозу, виявлену під час розтину.
A. @Дифузно-склеротична
B. Вузликова
C. Змішана
D. Силікотична кавернозна
E. Силікотуберкульоз
56. У померлого, що понад 20 років працював на шахті зі здобуття кам’яного вугілля, при розтині знайдені ущільнені легені сіро-чорного кольору зі значними ділянками новоутвореної сполучної тканини та наявністю великої кількості макрофагів з пігментом чорного кольору у цитоплазмі. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Антракоз
B. Антракосилікоз
C. Силікоантракоз
D. Талькоз
E. Сидероз
57. На розтині померлого від хронічної легенево-серцевої недостатності шахтяря, виявлено, що легені малоповітряні, значно ущільнені, склерозовані, верхівки - емфізематозно змінені, поверхня - сіро-чорного кольору, на розрізі тканина легень аспідно-чорного кольору. Від якої хвороби настала смерть хворого?
A. @Антракоз
B. Силікоз
C. Талькоз
D. Асбестоз
E. Алюміноз
58. Хворий з 30-рiчним стажем роботи у шахтi помер вiд легенево-серцевої недостатностi, що наростала. На розтинi легенi збiльшенi за розмiрами, щiльної консистенцiї, на розрiзi у них велика кiлькiсть вузликiв розмiрами з просянi зерна i бiльше, щiльних, сiруватого i сiрувато-чорного кольору, мiсцями вузлики зливаються у бiльш великi дiлянки. Назвiть найбiльш iмовiрне захворювання:
A. @Антрако-силiкоз
B. Азбестоз
C. Алюмiноз
D. Берилiоз
E. Сидероз
59. У чоловіка, віком 48 років, шахтаря, який добував гематит, на розтині виявлено збільшені легені, буро-червоного кольору. Мікроскопічно: помірний пневмосклероз, субміліарні та міліарні вузлики, які складаються з пилових клітин з частинками, що дають позитивну реакцію на залізо. В лімфатичних вузлах багато пилу і значний дифузний склероз. Якому з професійних захворювань відповідає описана картина?
A. @Червоний сидероз
B. Чорний сидероз
C. Алюміноз
D. Бериліоз
E. Антракоз
60. Чоловік, 47 років, поступив у діагностичне відділення профпатології для уточнення характеру пневмоконіозу. При вивченні біоптату легені виявлено багато дрібних гранульом, які локалізуються субплеврально в інтерстиціальній тканині навколо дрібних судин і бронхів. Гранульоми складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних, плазматичних клітин, а також клітин типу Лангханса або гігантських клітин сторонніх тіл. У гранульомах і всередині гігантських клітин розташовуються голчасті кристалічні включення (спікули) від 3 до 10 нм у довжину, які мають подвійну променезаломлюваність у поляризованому світлі і складаються з карбонату кальцію. Виявлення цих структур дозволило лікарю поставити діагноз:
A. @Хронічний бериліоз
B. Гострий бериліоз
C. Азбестоз
D. Антракоз
E. Силікоз
61. У хворого, який тривалий час страждав на хронічний бронхіт, розвинулась хронічна серцева недостатність. На розтині в легенях: емфізема та пневмосклероз. Які зміни в серці розвинулися в даному випадку?
A. Гіпертрофія лівого шлуночка
B. @Гіпертрофія правого шлуночка
C. Гіпертрофія всіх відділів серця
D. Дифузний кардіосклероз
E. Атрофія міокарда
62. Хворий на хронічну обструктивну емфізему легень помер від легенево-серцевої недостатності. Які зміни можливо виявити в серці?
A. Гіпертрофію лівого шлуночка
B. @Гіпертрофію правого шлуночка
C. Амілоїдоз
D. Великоосередковий кардіосклероз
E. Розрив правого шлуночка
63. В анамнезі у хворого, віком 62 років, з дитинства спостерігались хронічні запальні хвороби легень. Хворий потрапив до лікарні з ознаками легеневої та серцевої недостатності і при наростанні останньої помер. Які зміни в серці було виявлено на розтині?
A. @Гіпертрофію та дилатацію правого шлуночка
B. Гіпертрофію та дилатацію лівого шлуночка
C. Гіпертрофію обох шлуночків
D. Дилатацію обох шлуночків
E. Серце без макроскопічних змін
64. Чоловік, 63 років, який впродовж 15 років страждав на хронічну дифузну обструктивну емфізему легень, помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині виявлені: мускатний цироз печінки, ціанотична індурація нирок та селезінки, асцит, набряки нижніх кінцівок. Визначте тип серцевої недостатності при даних змінах.
A. Гостра правошлуночкова
B. @Хронічна правошлуночкова
C. Хронічна лівошлуночкова
D. Гостра лівошлуночкова
E. Загальна серцева

ГОСТРІ ЛЕЙКОЗИ

1. Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС, робітник одержав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни кількості лейкоцитів можна очікувати в хворого через 10 годин після опромінення?
A. @Нейтрофільний лейкоцитоз
B. Лімфоцитоз
C. Лейкопенія
D. Агранулоцитоз
E. Лейкемія
2. Ураження хворого одноразовою дозою iонiзуючого випромiнювання спричинило розвиток кiстковомозкової форми променевої хвороби. Якi патологiчнi прояви з боку кровi будуть характерними в перiод удаваного благополуччя?
A. @Наростаюча лiмфопенiя, лейкопенiя
B. Перерозподiльчий лейкоцитоз, лiмфоцитоз
C. Анемiя, лейкопенiя
D. Тромбоцитопенiя, анемiя
E. Тромбоцитопенiя, лейкоцитоз
3. При розтині померлого чоловіка, який служив на підводному атомному човні, виявили наступні патології: спустошення в кістковому мозку (панмієлофтиз), анемію, лейкопенію, тромбоцитопенію, розпад лімфоцитів у лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному апараті шлунково-кишкового тракту, крововиливи в наднирники. Яка хвороба розвинулась у даному випадку?
A. @Гостра променева хвороба
B. Кесонна хвороба
C. Гострий лейкоз
D. Гостра анемія
E. Вібраційна хвороба
4. На розтинi трупа дитини, 4 рокiв, знайденi збiльшенi в розмiрах лiмфатичнi вузли, вилочкова залоза i селезiнка. Кiстковий мозок трубчастих кiсток соковитий, малинового кольору. У легенях - осередок бронхопневмонiї. За життя в кровi дитини виявлено 56•109 лейкоцитiв, серед яких 70% лiмфобластiв. Яке основне захворювання було у дитини?
A. Сепсис
B. @Лейкоз гострий
C. Бронхопневмонiя
D. Лiмфосаркома
E. Лейкоз хронiчний
5. До гематологічного відділення госпіталізовано хворого, 10 років, зі скаргами на підвищення температури тіла до 390С, петехіальні крововиливи на шкірі. При обстеженні виявлено: гепатоспленомегалія, дифузна гіперплазія лімфатичних вузлів. В аналізі периферичної крові: анемія, лейкоцитоз 10·109/л, еозинофілія, моно- та тромбоцитопенія, лімфоцити складають 30%. Після цитохімічного дослідження пунктату кісткового мозку (трепанобіопсія грудини) діагностовано гострий лімфобластний лейкоз. Визначити варіант лейкозу:
A. Лейкемічний
B. Сублейкемічний
C. Лейкопенічний
D. Лейкемоїдна реакція
E. @Алейкемічний
6. До гематологічного відділення госпіталізовано хворого, 16 років, зі скаргами на підвищення температури тіла до 380С, млявість, блідість та крововиливи у шкіру нижніх кінцівок, біль у кістках. В аналізі периферичної крові: нормохромна анемія; загальна кількість лейкоцитів 12х109/л, серед яких 70% складали лімфоцити; по 0,5% мієлоцити та метамієлоцити; 1% паличкоядерні гранулоцити; 3% сегментоядерні; моноцити та еозинофіли – відсутні; швидкість зсідання еритроцитів 20 мм/год. За результатами мієлограми кісткового мозку діагностовано гострий лімфобластний лейкоз (розгорнута стадія). Визначити гематологічний варіант гострого лейкозу:
A. Лейкемічний
B. Сублейкемічний
C. @Алейкемічний
D. Лейкопенічний
E. Лейкемоїдна реакція
7. Хворому, 17 років, який страждає на гострий лімфобластний лейкоз, проводилось лікування хіміопрепаратами. У черговому аналізі периферичної крові загальна кількість лейкоцитів знизилась до 3,5х109/л та бластів - до 3%. Визначити варіант гострого лейкозу
A. Лейкемічний
B. Сублейкемічний
C. @Лейкопенічний
D. Алейкемічний
E. Апластичний
8. У хворого, 8 років, який страждає на анемію та геморагічний синдром, в аналізі периферичної крові виявлені: нормохромна анемія, збільшення загальної кількості лейкоцитів до 75х109/л, серед яких 90% складали бласти, поодинокі нормоцити, мієлоцити, промієлоцити, 5% лімфоцитів, 0% моноцитів та еозинофілів, тромбоцитів 5х109/л. За результатами дослідження пунктату кісткового мозку грудини (мієлограми) діагностовано гострий лімфобластний лейкоз. Визначити гематологічний варіант гострого лейкозу:
A. @Лейкемічний
B. Сублейкемічний
C. Лейкопенічний
D. Алейкемічний
E. Апластичний
9. У хворого, 35 років, який страждає на гострий мієлобластний лейкоз, в аналізі периферичної крові: нормохромна анемія, лейкоцитоз з переважанням молодих недиференційованих клітин, мієлобластів; кількість паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів, тромбоцитів знижена; перехідні форми гранулопоезу та еозинофіли відсутні; швидкість зсідання еритроцитів підвищена. Вказати вид гематологічних змін, що характеризують дане захворювання:
A. @Лейкемічний провал
B. Бластний криз
C. Лейкемоїдна реакція
D. Мієлотоксичний агранулоцитоз
E. Мієлоз
10. До гематологічного відділення госпіталізовано хворого, 5 років, зі скаргами на геморагічний висип на шкірі нижніх кінцівок, підвищення температури до 37,80С, знижений апетит. При огляді: блідість шкіри, лімфатичні вузли 10х15 мм, край печінки виступає на 2 см нижче краю правої реберної дуги, селезінка на рівні пупка. В аналізі периферичної крові: нормохромна анемія, лейкоцитоз 11,2•109/л, бласти 49%, метамієлоцити 1%, лімфоцити 34%, моноцити 2%, плазмоцити 1%, нейтрофіли паличкоядерні 4%, сегментоядерні 9%, швидкість зсідання еритроцитів 10 мм/год, анізо- та пойкілоцитоз. У мієлограмі - бласти 84%. За результатами цитохімічних досліджень діагностовано гострий лімфобластний лейкоз. Визначені гематологічні зміни характерні для даної форми лейкозу:
A. @Лейкемічний провал
B. Бластний криз
C. Лейкемоїдна реакція
D. Псевдобластна реакція
E. Промієлоцитарна реакція
11. Хворий, 3 років, помер від сепсису. На розтині в кістках обличчя виявлені два щільні утворення розмірами 2х3 см, на розрізі зеленуватого відтінку. При гістологічному дослідженні спостерігається деструкція кісткової тканини з проліферацією атипових недиференційованих кровотворних клітин. Ваш діагноз:
A. @Хлоролейкоз
B. Остеомієліт
C. Мієломна хвороба
D. Хвороба Педжета кісток черепа
E. Плазмобластний лейкоз
12. Хворий, 2 років, страждав на лейкоз і помер від крововиливу у головний мозок, на розтині виявлено незначну гепатоспленомегалію. В кістці нижньої щелепи - множинні пухлинні вузли зеленуватого відтінку, що мікроскопічно складались з атипових недиференційованих кровотворних клітин мієлоїдного ростка. Поставити діагноз:
A. @Хлоролейкоз
B. Гострий мієлобластний лейкоз
C. Мієломна хвороба
D. Гострий недиференційований лейкоз
E. Хронічний мієлолейкоз
13. У хворого, 5 років, який відвідував дошкільний дитячий заклад, поступово погіршився апетит, знизилась рухова активність на дитячому майданчику, впродовж останнього місяця шкіра нижніх кінцівок стала блідою, з’явились геморагічні висипання. Після обстеження в гематологічному відділенні в пунктаті кісткового мозку: бластні клітини перевищували 30%. За цитохімічними маркерами (PAS-реакція на глікоген позитивна, реакції на глікозаміноглікани, ліпіди та ферменти - негативні) встановлено гострий лейкоз. Визначити форму лейкозу:
A. Недиференційований
B. Мієлобластний
C. @Лімфобластний
D. Хлоролейкоз
E. Монобластний
14. Хворий, 8 років, з вираженим геморагічним синдромом помер від двобічної бронхопневмонії. На розтині: кістковий мозок та селезінка соковиті, червоні. Вилочкова залоза, лімфатичні вузли середостіння та брижі збільшені за розмірами, на розрізі соковиті, біло-рожевого кольору. Біла речовина головного та спинного мозку, його оболонки інфільтровані лейкозними клітинами (нейролейкоз). В аналізі крові: анемія, різке збільшення числа бластів та поодинокі зрілі елементи крові (hiatus leucemicus). Визначити форму гострого лейкозу:
A. Мієлобластний
B. @Лімфобластний
C. Монобластний
D. Плазмобластний
E. Еритромієлобластний
15. Хворому, 10 років, з підозрою на пневмонію проведено рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини, за результатами якого встановлено значне збільшення прикореневих лімфатичних вузлів та вилочкової залози, що утворювали конгломерат. В аналізі периферичної крові: нормохромна анемія, лейкоцитоз до 150х109/л. гранулоцитопенія, лімфоцитопенія, тромбоцитопенія, 87% складали бласти, в яких виявлено гранули глікогену (позитивна PAS-реакція). Реакції на ферменти негативні. Ваш діагноз:
A. Недиференційований гострий лейкоз
B. @Лімфобластний лейкоз
C. Мієлобластний лейкоз
D. Еритромієлобластний лейкоз
E. Монобластний лейкоз
16. Хворий на лейкоз зі злоякісним перебігом, 47 років, помер від масивного крововиливу у головний мозок. У мієлограмі - проліферація незрілих кровотворних клітин з ядерним та клітинним поліморфізмом, з гранулами глікозаміногліканів, глікогену та ліпідів у цитоплазмі, проміжні форми гранулоцитів відсутні, зрілі форми поодинокі (лейкемічний провал). Визначити форму гострого лейкозу:
A. Недиференційований
B. Мієлобластний
C. Лімфобластний
D. @Промієлоцитарний
E. Монобластний
17. У хворого, 5 років, перебіг гострого лейкозу супроводжувався вираженою тромбоцитопенією, гіпофібриногенемією, частими геморагіями. Пацієнт помер від крововиливу у головний мозок. При гістологічному дослідженні внутрішніх органів: лейкозні клітини інфільтратів характеризуються поліморфізмом, наявністю у цитоплазмі гранул глікозаміногліканів, глікогену та ліпідів. Позитивні реакції на пероксидазу, кислу фосфатазу та хлорацетатестеразу, реакція на α-нафтилестеразу негативна. Визначити форму гострого лейкозу:
A. Недиференційований
B. Лімфобластний
C. @Промієлоцитарний
D. Плазмобластний
E. Мієлобластний
18. Хворий, 21 років, помер від ускладнень гострого лейкозу. На розтині: печінка збільшена в 1,5 рази, на поверхні розрізу виявляються прошарки сіруватого кольору. При гістологічному та гістохімічному дослідженнях вздовж судин портального тракту та синусоїдів - розростання пухлинних кровотворних клітин, в цитоплазмі яких виявлено глікоген, суданофільні включення та позитивні реакції на пероксидазу, α-нафтилестеразу та хлорацетатестеразу. Визначити форму гострого лейкозу:
A. Недиференційований
B. @Мієлобластний
C. Промієлоцитарний
D. Лімфобластний
E. Еритромієлобластний
19. Хворий, 20 років, помер від лейкозного менінгіту. На розтині кістковий мозок трубчастих та плоских кісток сірий, з зеленуватим відтінком. При гістологічному дослідженні внутрішніх органів (печінка, селезінка, нирки та оболонки головного мозку) виявлені лейкемічні інфільтрати, більшість клітин яких містять глікоген та суданофільні включення, дають позитивну реакцію на пероксидазу, кислу фосфатазу, α-нафтилестеразу та хлорацетатестеразу. Визначити форму гострого лейкозу:
A. Недиференційований
B. @Мієлобластний
C. Лімфобластний
D. Плазмобластний
E. Монобластний
20. При диспансерному обстеженні хворого, 43 років, який у минулому лікувався від лімфогрануломатозу, виявлено гепатоспленомегалію. В аналізі периферичної крові: гіперхромна анемія, абсолютна кількість лейкоцитів 9х109/л, кількість еритроцитів та тромбоцитів знижена, зустрічаються еритрокаріоцити, атипові еритробласти та мієлобласти. Форма лейкозу, для якої характерні дані зміни:
A. Гострий мієлобластний
B. @Гострий еритромієлобластний
C. Хронічний мієлолейкоз
D. Хронічний еритромієлоз
E. Еритремія
21. Хворий, 6 років, який страждав на гострий лейкоз, помер від масивного крововиливу у головний мозок. На розтині виявлені характерні зміни: кістковий мозок червоний, соковитий, селезінка та печінка збільшені у розмірах, у правій легені – осередкова пневмонія, на серозних та слизових оболонках - геморагічний висип дифузного характеру, печінка, нирки та серце - анемічні, некротичний гінгівіт та тонзиліт. При цитохімічному аналізі кісткового мозку реакції на глікоген, ліпіди, глікозаміноглікани та ферменти негативні. Визначити форму гострого лейкозу:
A. @Недиференційований
B. Мієлобластний
C. Лімфобластний
D. Хлоролейкоз
E. Монобластний
22. Хворий на лейкоз, 10 років, помер від сепсису. На розтині виявлені різноманітні крововиливи у внутрішні органи, шкіру, серозні та слизові оболонки. Печінка та селезінка збільшені у 1,5 рази, кістковий мозок трубчастих та плоских кісток на розрізі червоний, соковитий. У шлунці та кишечнику - множинні виразки, гіперплазія групових лімфатичних та солітарних фолікулів. При цитохімічному дослідженні кістковий мозок складається з однорідних кровотворних клітин, в яких реакції на глікоген, глікозаміноглікани, ліпіди та ферменти негативні. Визначити форму лейкозу:
A. @Недиференційований
B. Лімфобластний
C. Монобластний
D. Плазмобластний
E. Мієлобластний
23. Хвора, 14 років, знаходилась на диспансерному обліку з приводу гострого лімфобластного лейкозу, була госпіталізована зі скаргами на підвищення температури до 39,50С, головний біль, нудоту, блювання, судоми. Проведено діагностичну пункцію спинномозкового каналу. У спинномозковій рідині виявлено значне підвищення вмісту білка з переважанням глобулінової фракції (позитивна реакція Панді), загальна кількість лейкоцитів 6х109/л, з них бласти складали 80%. Визначити ускладнення лейкозу:
A. @Лейкозний менінгіт
B. Гнійний менінгіт
C. Серозний менінгіт
D. Абсцеси головного мозку
E. Крововилив у головний мозок
24. У хворого, 43 років, на фоні гострого мієлолейкозу з’явились менінгеальні симптоми (головний біль, нудота, блювання). За результатами цитологічного дослідження спинномозкової рідини діагностовано лейкозний менінгіт. Патоморфологічні зміни нервової системи, що характеризують нейролейкоз:
A. @Дифузна інфільтрація оболонок головного мозку мієлобластами
B. Дифузна інфільтрація оболонок мозку нейтрофілами
C. Емболія судин головного мозку мієлобластами
D. Субарахноїдальні крововиливи
E. Абсцеси головного мозку
25. У хворого, 12 років, на гострий лейкоз підвищилась температура тіла до 39,80С, з’явився гострий біль у горлі. При огляді ротової порожнини виявлено: набряк мигдаликів, на їх поверхні - глибокі дефекти з нерівними краями, множинні петехіальні крововиливи у слизовому шарі зіва та навколо мигдаликів. Визначити вид ангіни, що ускладнила перебіг захворювання:
A. Катаральна
B. Фібринозна
C. Гнійна
D. @Некротична
E. Гангренозна
26. Хворий, 38 років, через рік після лікування з приводу гострого мієлобластного лейкозу звернувся до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,90С, біль у горлі, нудоту. При огляді ротової порожнини діагностовано ангіну. Вказати форму ангіни, типову для даного захворювання:
A. Катаральна
B. Флегмонозна
C. Фолікулярна
D. @Фібринозно-некротична
E. Хронічна
27. Новонароджена дитина з вродженою формою лейкозу померла на 2 тижні при явищах прогресуючої анемії та геморагічного синдрому. На розтині – шкіра бліда, суха, з множинними плямистими крововиливами діаметром 1-3 см, печінка, селезінка та лімфтичні вузли збільшені. При гістологічному дослідженні виявлено дифузну лейкемічну інфільтрацію внутрішніх органів. Вказати локалізацію лейкемічних інфільтратів:
A. Головний мозок
B. Печінка
C. Шлунково-кишковий тракт
D. Легені
E. @Шкіра


ХРОНІЧНІ ЛЕЙКОЗИ

1. При розтині померлого хворого виявлені: гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
A. Мієломна хвороба
B. Хронічний лімфолейкоз
C. @Хронічний мієлолейкоз
D. Справжня поліцитемія
E. Лімфогранулематоз
2. При розтинi трупа чоловiка, 48 рокiв, виявлено, що кiстковий мозок пласких кiсток, дiафiзiв та епiфiзiв трубчастих кiсток соковитий, сiро-червоний або сiро-жовтий гноєподiбний (пiоїдний кiстковий мозок). Селезiнка масою - 7 кг. На розрiзi вона темно-червоного кольору, з iшемiчними iнфарктами. Всi лiмфатичнi вузли збiльшенi, м’якi, сiро-червоного кольору. В печiнцi - жирова дистрофiя i лейкемiчнi iнфiльтрати. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. @Хронiчний мiєлоїдний лейкоз
B. Мiєломна хвороба
C. Гострий мiєлоїдний лейкоз
D. Гострий лiмфоїдний лейкоз
E. Лiмфогранулематоз
3. На розтині померлого чоловіка, 30 років, виявлені збільшені: селезінка (900 г), печінка (4000 г), лімфатичні вузли; кістковий мозок діафіза стегнової кістки соковитий, малиново-червоного кольору. Мікроскопічно в печінці, переважно за ходом портальних трактів, розміщені щільні інфільтрати, що складаються з незрілих кровотворних клітин з ядром округлої форми і вузькою облямівкою цитоплазми. Яке це захворювання?
A. Хронічний мієлоїдний лейкоз
B. @Хронічний лімфолейкоз
C. Генералізована форма лімфогранулематозу
D. Гострий мієлобластний лейкоз
E. Гострий лімфобластний лейкоз
4. При мікроскопічному дослідженні тканини збільшеного шийного лімфатичного вузла визначається стертість його структури, лімфоїдні фолікули відсутні, всі поля зору представлені клітинами з округлими ядрами і вузькою облямівкою базофільної цитоплазми. З клінічних даних відомо, що збільшені й інші групи лімфовузлів, а також селезінка та печінка. Про яке захворювання слід думати?
А. Мієломна хвороба
B. Лімфогранулематоз
C. Лімфома
D. Мієлоїдний лейкоз
E.@ Лімфоїдний лейкоз
5. При патогістологічному дослідженні біоптату печінки чоловіка, 70 років, у якого в крові - велика кількість лімфоцитів і пролімфоцитів, виявлені: множинні скупчення зазначенних клітин переважно проміж печінковими часточками. Для якого захворювання характерні ці зміни?
A. Лімфогранулематоз
B. Гострий лімфолейкоз
C. @Хронічний лімфолейкоз
D. Хронічний персистуючий гепатит
E. Гепатоцелюлярний рак печінки
6. У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлені числені дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні – явища остеолізису і остеопорозу, слабке кісткоутворення. В сечі хворого виявлено білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання.
A. Гострий мієлолейкоз
B. @Мієломна хвороба
C. Хронічний еритромієлоз
D. Хронічний мієлолейкоз
E. Гострий недиференційований лейкоз
7. У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено числені дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні: явища остеолізису і остеопорозу, слабке кісткоутворення. В сечі хворого виявлено парапротеїн подібний до імуноглобуліну Е. Назвіть захворювання.
A. Гострий мієлолейкоз
B. Хронічний мієлолейкоз
C. Хронічний еритромієлоз
D. @Мієломна хвороба
E. Гострий недиференційований лейкоз
8. У хворого при рентгенологічному обстеженні в плоских кістках виявлені множинні осередки остеопорозу та остеолізису. У трепанобіоптаті виявлено велику кількість пухлинних плазматичних клітин. Ваш діагноз.
A. Гістіоцитоз
B. Гострий моноцитарний лейкоз
C. Хронічний мієлолейкоз
D. Лімфогранулематоз
E. @Мієломна хвороба
9. У жінки, 64 років, виник «патологічний» перелом плечової кістки. Результат біопсії: атипові плазматичні клітини. Рентгенологічно у місці перелому - пухлиноподібні утворення. Можливе захворювання:
А. Хондросаркома
B. Хронічний остеомієліт.
C. @Мієломна хвороба
Д. Фіброзна дисплазія кістки.
E. Метастаз аденокарциноми.

АТЕРОСКЛЕРОЗ.
ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА.

1. На розтині тіла померлого від серцевої недостатності, в інтимі аорти і коронарних судин виявлені: жовтого кольору плями і смуги; сірувато-жовтуваті бляшки, що здіймаються над поверхнею інтими, а також осередкове виразкування даних бляшок з наявністю крововиливів, тромбозів та осередків звапніння. Для якого захворювання характерні вказані зміни судин?
A. Системний васкуліт
B. Вузликовий периартеріїт
C. Сифілітичний мезаортит
D. Гіпертонічна хвороба
E. @Атеросклероз
2. При розтині померлого, 78 років, заочеревинна клітковина просочена кров’ю, у черевному відділі аорти виявлено мішкоподібне випинання, в якому визначається дефект з нерівним краєм, стінка аорти місцями кам’янистої щільності. Ускладнення якого захворювання розвинулось у хворого?
A. @Атеросклерозу
B. Гіпертонічної хвороби
C. Системного васкуліту
D. Вісцерального сифілісу
E. Хвороби Морфана
3. При гістологічному дослідженні стінки аорти виявлено велику кількість ксантомних клітин, які розташовані, переважно, в інтимі. Для якого захворювання можлива така картина?
A. @Атеросклероз
B. Гіпертонічна хвороба
C. Сифілітичний мезаортит
D. Неспецифічний аортоартеріїт
E. Нодозний периартеріїт
4. Під час мікроскопічного дослідження аорти виявлено: осередки інфільтрації інтими ліпідами, білками. Ліпіди просочують інтиму та накопичуються у міоцитах середнього шару та макрофагах. Встановіть стадію атеросклерозу.
A. @Ліпоїдоз
B. Ліпосклероз
C. Атероматоз
D. Атерокальциноз
E. Доліпідна
5. На аутопсії трупа чоловіка, 39 років, який раптово помер, в інтимі черевного відділу аорти виявляються ділянки жовтуватого кольору, які не підвищуються над її поверхнею. Гістологічно – в цих ділянках серед гладком’язових клітин і макрофагів наявні клітини з пінистою цитоплазмою. При забарвленні суданом ІІІ ці клітини мають яскраве жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу це характерно?
A. @Ліпоїдозу
B. Ліпосклерозу
C. Атероматозу
D. Виразкування
E. Атерокальцинозу
6. При розтині трупа чоловіка, 47 років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом ІУ спостерігається чорне забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?
A. @Ліпоїдозу
B. Ліпосклерозу
C. Атероматозу
D. Атерокальцинозу
E. Стадія утворення атероматозної виразки
7. Під час розтину трупа жінки, 69 років, підвищеної вгодованості, яка померла від гострого інфаркту міокарда, в інтимі коронарних артерій виявлені численні білуваті, щільні формування, що вип’ячуються різко звужуючи просвіт судин. Для якої стадії атеросклерозу властиві такі зміни?
A. @Ліпосклероз
B. Утворення атероматозної виразки
C. Ліпоїдоз
D. Атероматоз
E. Атерокальциноз
8. Мікроскопічне дослідження коронарної артерії у померлого, 53 років, виявило звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з домішкою ліпідів. Назвіть стадію атеросклерозу:
A. Ліпоїдоз
B. @Ліпосклероз
C. Доліпідна
D. Атероматоз
E. Виразкування
9. При розтині тіла чоловіка, 70 років, який помер від серцево-судинної недостатності, а за життя страждав на стенокардію, гіперхолестеринемію та ожиріння, виявлені: хронічне венозне повнокров’я органів, гіпертрофія лівого шлуночка серця з дрібноосередковим кардіосклерозом, об'ємні жовтувато-білуваті бляшки в інтимі аорти з дрібнозернистими масами у центрі, які заглиблюються у товщу стінки. Яку стадію атеросклерозу виявлено на аутопсії?
A. Артеріолосклероз
B. Ліпоїдоз
C. Ліпосклероз
D. @Атероматоз
E. Кальциноз
10. На розтині тіла чоловіка, 74 років, який помер від серцевої недостатності, виявлені деформовані, звужені коронарні артерії. На розрізі внутрішня поверхня артерій горбиста, стінка білувата, ламка, кам'янистої щільності. Про яку стадію атеросклерозу йдеться?
A. Атероматоз
B. Ліпосклероз
C. Виразкування
D. Ліпоїдоз
E. @Атерокальциноз
11. Під час розтину трупа чоловіка, 70-ти років, який тривало хворів на атеросклероз і помер при явищах серцево-судинної недостатності, в черевному відділі аорти при макроскопічному дослідженні спостерігаються щільні, овальної форми фіброзні бляшки з відкладенням вапна у вигляді щільних, ламких пластин. Вкажіть стадію морфогенезу атеросклерозу:
A. Атероматоз
B. @Атерокальциноз
C. Ліпоїдоз
D. Ліпосклероз
E. Виразкування
12. На розтині тіла померлого від серцевої недостатності, в інтимі аорти і коронарних судин виявлені жовтого кольору плями і смуги, сірувато-жовтуваті бляшки, що здіймаються над поверхнею інтими, а також осередкове виразкування даних бляшок з наявністю крововиливів, тромбів і осередків звапнування. Для якої стадії атеросклерозу характерні вказані зміни судин?
A. Доліпідна
B. Ліпоїдоз
C. Ліпосклероз
D. Атерокальциноз
E. @Ускладнених уражень
13. Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м'язі серця - дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Вкажіть макроскопічну стадію атеросклерозу?
A. Плям
B. Смуг
C. Фіброзних бляшок
D. @Ускладнених уражень
E. Виразкування
14. При розтині померлого, 78 років, заочеревинна клітковина просочена кров’ю, у черевному відділі аорти виявлено мішкоподібне випинання, в якому визначається дефект з нерівним краєм, стінка аорти місцями кам’янистої щільності. Яке ускладнення атеросклерозу черевного відділу аорти виникло у пацієнта?
A. Істинна аневризма
B. Розшаровуюча аневризма
C. @Хибна аневризма
D. Коарктація аорти
E. Атерокальциноз
15. У померлого, 75 років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії виявлені: тромбоз правої середньої мозкової артерії, великий осередок неправильної форми сірого кашоподібного розм’якшення мозкової тканини. Який патологічний процес розвинувся в головному мозку?
A. @Ішемічний інфаркт
B. Геморагічний інфаркт
C. Коагуляційний некроз
D. Гума мозку
E. -
16. При розтині тіла померлого, 56 років, у правій скроневій частці головного мозку знайдено великий осередок розм’якшеної сірої речовини кашицеподібної консистенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Ішемічний інсульт
B. Абсцес мозку
C. Крововилив
D. Геморагічний інсульт
E. Набряк мозку
17. Під час макроскопічного дослідження судин основи головного мозку померлого від ішемічного інсульту, виявлено, що інтима судин головного мозку нерівна з помірною кількістю жовтих плям та жовтувато-білуватих бляшок, що звужують просвіт. Ваш діагноз:
A. @Атеросклероз
B. Вузликовий періартеріїт
C. Цукровий діабет
D. Гіпертонічна хвороба
E. Ревматизм
18. При розтині померлого чоловіка, 63 років, виявлено: атеросклероз судин головного мозку, тромбоз гілки внутрішньої сонної артерії і осередок вологого розм’якшення тканин сірого кольору. Ваш діагноз:
А Гематома
B. Геморагічне просочення
C. Геморагічний інсульт
D. @Ішемічний інсульт
E. Транзиторна ішемія
19. У померлої жінки, 86 років, яка страждала на атеросклероз судин головного мозку, на розтині виявлено атрофію кори головного мозку. Як називається ця атрофія відносно причини?
A. Від дії фізичних та хімічних факторів
B. Від тиску
C. @Від недостатнього кровопостачання
D. Нейротична
E. Дисфункціональна
20. Жінка, 69 років, довго хворіла на атеросклероз. Поступила в хірургічне відділення з симптомами гострого живота. При лапаротомії виявлені: тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці - фібринозні нашарування. Який патологічний процес розвинувся у кишці хворої?
A. @Волога гангрена
B. Суха гангрена
C. Ішемічний інфаркт
D. Секвестр
E. Коагуляційний некроз
21. У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено значне збільшення маси міокарда лівого шлуночка. Це сталося внаслідок:
А. Збільшення кількості кардіоміоцитів
B. @Збільшення об’єму кардіоміоцитів
C. Розростання сполучної тканини
D. Затримки води в міокарді
E. Жирової інфільтрації міокарда
22. На розтині в серці виявлено наступні зміни: великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнішній оболонці серця - ознаки фібринозного перикардиту. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Трансмуральний інфаркт міокарда
B. Субендокардіальний інфаркт міокарда
C. Субепікардіальний інфаркт міокарда
D. Інтрамуральний інфаркт міокарда
E. Міокардит
23. Під час розтину трупа чоловіка, 60 років, у міокарді передньої стінки лівого шлуночка виявлено сірий неправильної форми щільний осередок 5х4 см з чіткими межами, волокнистої структури. Який діагноз найбільш вірогідний?
A. @Післяінфарктний міокардіосклероз
B. Дифузний дрібноосередковий міокардіосклероз
C. Інфаркт
D. Міокардит
E. Кардіоміопатія
24. У хворого, 60 років, який багато років страждає на атеросклероз і переніс раніше інфаркт міокарда, розвинувся напад загрудинного болю. Хворого госпіталізовано через 3 дні; на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності він помер. Під час розтину тіла у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки виявлено ділянку білого кольору близько 3 см у діаметрі, волокнисту, западаючу, з чіткою межею. Прозектор трактував ці зміни як:
A. @Осередковий кардіосклероз
B. Ішемія міокарда
C. Інфаркт міокарда
D. Міокардит
E. Дистрофія міокарда
25. Хворий перенiс повторний iнтрамуральний iнфаркт мiокарда. Пiсля лiкування та реабiлiтацiї був виписаний у задовiльному станi пiд нагляд дiльничного терапевта. Через 2 роки загинув у автомобiльнiй катастрофi. Який характер патологiчного процесу в мiокардi було встановлено на розтинi?
A. @Крупноосередковий кардiосклероз
B. Дрiбноосередковий кардiосклероз
C. Атрофiя
D. Некроз
E. Гiперплазiя
26. Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі - дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?
A. @Дифузний кардіосклероз
B. Тигрове серце
C. Післяінфарктний кардіосклероз
D. Міокардит
E. Інфаркт міокарда
27. Пiд час розтину померлого, 43 рокiв, який страждав на IХС з розвитком iнфаркту мiокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Якi патологiчнi змiни могли зумовити набряк легень?
A. @Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть
B. Гостре загальне малокрiв’я
C. Гостра правошлуночкова недостатнiсть
D. Iшемiя малого кола
E. Стаз кровi
28. Хворий помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце розширене у поперечнику, дрябле, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий, при гістологічному дослідженні у міокарді - повнокров’я, у стромі - лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кардіоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:
A. @Негнійний проміжний міокардит
B. Венозне повнокрів’я
C. Жирову дистрофії міокарда
D. Кардіосклероз
E. Інфаркт міокарда
29. У близнюків, хворих на есенціальну гіпертензію, встановлено зміни скоротливих властивостей гладких м’язів судин, що пов’язують зі спільним для них дефектом гена, який відповідає за:
A. @Транспорт натрію і кальцію в клітинних мембранах
B. Екскрецію натрію ниркою
C. Кодування синтезу ангіотензиногену
D. Натрій-калієвий транспорт в гладких м’язах
E. Порушення синтезу аденозину
30. При розтині тіла померлого, 57 років, який страждав на гіпертонічну хворобу та помер від серцевої декомпенсації, виявлено збільшене серце з розширеними порожнинами (550 г товщина стінки лівого шлуночка 2,5 см). Мікроскопічно кардіоміоцити значно збільшені, з жировою дистрофією та гіперхромними діжкоподібними ядрами. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний у серці?
A. Концентрична гіпертрофія
B. @Ексцентрична гіпертрофія
C. Міокардит
D. Ангіогенний кардіосклероз
E. Кардіоміопатія
31. У чоловіка, 60 років, який тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу і помер від хронічної ниркової недостатності, при аутопсії виявлено, що обидві нирки значно зменшені у розмірах, поверхня їх дрібно-зерниста; гістологічно - більшість клубочків гіалінізована, частина склерозована, окремі гіперплазовані; в стромі - поля склерозу; артеріоло- та артеріосклероз, еластофіброз великих гілок ниркових артерії. Для якої форми гіпертонічної хвороби характерні дані зміни?
A. Злоякісна, мозкова форма
B. Злоякісна, ниркова форма
C. Доброякісна, кардіальна форма
D. Злоякісна, кардіальна форма
E. @Доброякісна, ниркова форма
32. У хворого, який впродовж 15 років хворів на гіпертонічну хворобу, з`явилися скарги на швидку втомлюваність, поліурію. Хворий помер від хронічної ниркової недостатності при наростанні явищ уремії. На розтині: нирки зменшені, з дрібногранулярною поверхнею, паренхіма атрофічна, особливо стоншена кіркова речовина. Який патологічний процес розвинувся в нирках?
A. @Первинно-зморщені нирки
B. Вторинно-зморщені нирки
C. Інфаркт нирок
D. Артеріолонекроз нирок
E. Амілоїдоз нирок
33. При розтині трупа жінки, 69 років, яка тривалий час страждала на гіпертонічну хворобу, патологоанатом виявив, що обидві нирки щільної консистенції, значно зменшені за розмірами, поверхня їх дрібнозерниста. Ці зміни свідчать про
A. Гіпоплазію
B. @Атрофію від недостатнього кровопостачання
C. Старечу атрофію
D. Атрофію дисфункціональну
E. Атрофію від тиску
34. Хворий, 67 років, впродовж 20 років страждав на гіпертонічну хворобу. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вигляд мали нирки при розтині трупа?
A. Великі білі
B. Великі строкаті
C. Великі червоні
D. @Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста
E. Великі з множинними тонкостінними кістами
35. У хворого, який помер від ускладнень гіпертонічної хвороби, на розтині виявлені маленькі, щільні нирки з дрібнозернистою поверхнею, паренхіма та кіркова речовина - атрофічні. Дайте назву таким ниркам.
A. @Первинно-зморщені нирки
B. Амілоїдно-зморщені нирки
C. Вторинно-зморщені нирки
D. Пієлонефритично-зморщені нирки
E. Інфаркт нирок
36. У померлої, 56 років, яка впродовж тривалого часу хворіла на гіпертонічну хворобу, на розтині: нирки значно зменшені (вага обох нирок 80г), їх поверхня дрібнозерниста, на розрізі - кора рівномірно стоншена. Назвіть зміни в нирках?
A. Вторинно-зморщені нирки
B. Пієлонефритично-зморщені нирки
C. @Первинно-зморщені нирки
D. Амілоїдно-зморщені нирки
E. Діабетичний нефросклероз
37. У 60-річної померлої, яка тривало хворіла на гіпертонічну хворобу, на розрізі нирки значно зменшені (вага обох нирок 80г), поверхня дрібнозерниста, на розтині кора рівномірно стоншена. Як можна назвати зміни в нирках?
A. Атеросклеротичний нефросклероз
B. @Артеріолосклеротичний нефросклероз
C. Вторинно- зморщені нирки
D. Амілоїдно-зморщені нирки
E. Діабетичний нефросклероз
38. У чоловіка, 60 років, який тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу і помер від хронічної ниркової недостатності, при аутопсії виявлено, що обидві нирки значно зменшені, поверхня їх дрібнозерниста; гістологічно - більшість клубочків гіалінізована, частина склерозована, окремі нефрони - гіперплазовані; в стромі - поля склерозу, артеріоло- та артеріосклероз, еластофіброз великих гілок ниркових артерії. Назвіть виявлені зміни:
A. Атеросклеротичний нефросклероз
B. @Артеріолосклеротичний нефросклероз
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Хронічний пієлонефрит
E. Вторинно зморщена нирка
39. На розтині померлого, обидві нирки зменшені за розмірами вагою близько 50,0 гр з дрібнозернистою поверхнею та рівномірно стоншеною корковою речовиною. При мікроскопічному дослідженні: стінки артеріол значно потовщені за рахунок відкладання в них гомогенних, безструктурних мас рожевого кольору, клубочки зменшені, склерозовані, канальці атрофовані. Для якого захворювання характерні дані зміни?
A. Амілоїдоз
B. Пієлонефрит зі зморщуванням нирки
C. @Гіпертонічна хвороба
D. Гострий гломерулонефрит
E. Мембранозна нефропатія
40. Хворий тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу і помер від крововиливу в мозок. На розтині нирки зменшені, щільної консистенції, поверхня їх дрібнозерниста, кіркова речовина дещо стоншена. Які мікроскопічні зміни характерні для нирки?
A. @Артеріологіаліноз
B. Поля склерозу
C. Амілоїдоз
D. Інтерстиціальне запалення
E. Інфаркт
41. У хворого на гіпертонічну хворобу діагностовано багатогодинний гіпертонічна криза. Які патоморфологічні зміни в стінках артеріол виникають під час гіпертонічного кризу?
A. Склероз
B. Гіаліноз
C. @Фібриноїдний некроз
D. Амілоїдоз
E. Кальциноз
42. На розтинi тiла померлого, який страждав на гiпертонiчну хворобу, у лiвiй гемiсферi мозку виявлено порожнину округлої форми 4х5 см з iржавою стiнкою, заповнену жовтуватою прозорою рiдиною. Назвiть патологiю, яка розвинулась у головному мозку хворого:
A. @Кiста
B. Iшемiчний iнфаркт
C. Геморагiчне просякнення
D. Гематома
E. Абсцес
43. При розтині тіла померлого, який страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлено порожнину, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?
A. Плазморагії
B. @Гематома
C. Ішемічний інфаркт
D. Діапедезні крововиливи
E. Абсцес
44. У хворого зі швидко наростаючою внутрішньомозковою гіпертензією діагностовано пухлину мозку. Під час операції видалено пухлину тім'яно-скроневої ділянки, м'якої консистенції, на розрізі строкатого вигляду. Гістологічно пухлина побудована з поліморфних гіперхромних клітин з утворенням псевдорозеток та великої кількості судин, з ділянками некрозів і крововиливами. Який найбільш імовірний діагноз
A. Нома
В. @Гліобластома
С. Фіброма
D. Склерома
Е. Сіре розплавлення мозку

ІХС
ВАРІАНТ №

1. Під час емоційно напруженої роботи раптово помер молодий чоловік. На розтині виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно – зниження вмісту глікогену в кардіоміоцитах. Електронномікроскопічно – деструкція мітохондрій, контрактури міофібрил. Вкажіть ймовірний розлад кровообігу?
A. Хронічна ішемія
B. @Гостра ішемія
C. Вакатна артеріальна гіперемія
D. Гостра венозна гіперемія
E. Ангіоневротична артеріальна гіперемія
2. Хворий, 56 років, помер через 2 години після нападу стенокардії. На аутопсії виявлено: атеросклероз вінцевих артерій, нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно – відсутність забарвлення телуритом калію, зниження вмісту глікогену. Електронномікроскопічно – деструкція мітохондрій. Вкажіть ймовірний патологічний процес у міокарді?
A. @Гостра ішемія
B. Хронічна ішемія
C. Гостра венозна гіперемія
D. Ангіоневротична артеріальна гіперемія
E. Інфаркт міокарда
3. В патологоанатомічній практиці для ранньої (до 6 год.) макроскопічної діагностики гострої ішемії міокарда використовують барвник, ефект якого проявляється лише в м’язовій тканині з незруйнованою ферментативною системою. Назвіть цей барвник?
A. @Солі тетразолію
B. Толуоїдиновий синій
C. Йодисті сполуки
D. 10% розчин сірчаної кислоти
E. Конго червоний
4. При розтині померлого від набряку легень в міокарді знайдено великий осередок жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії – свіжий тромб. Уточніть діагноз:
A. @Інфаркт міокарда
B. Кардіосклероз
C. Міокарди
D. Амілоїдоз
E. Кардіоміопатія
5. Під час гістологічного дослідження серця померлого від гострої серцевої недостатності у міокарді лівого шлуночка виявлено ділянку омертвіння, відмежовану від неушкодженої тканини зоною повнокровних судин, дрібних крововиливів та лейкоцитарною інфільтрацією. Який діагноз найбільш імовірний?
A. Ішемічна дистрофія міокарда
B. @Інфаркт міокарда
C. Дифузний ексудативний міокардит
D. Осередковий ексудативний міокардит
E. Продуктивний міокардит
6. Назвіть вид інфаркту за макроскопічними ознаками, який найчастіше зустрічається в міокарді.
A. @Білий з геморагічним вінчиком
B. Геморагічний
C. Білий
D. Змішаний
E. Червоний
7. Назвіть найбільш імовірну ранню (1-2 години) ознаку інфаркту міокарда:
A. @Зникнення глікогену в кардіоміоцитах
B. Вакуольна дистрофія кардіоміоцитів субендокардіальної зони
C. Жирова інфільтрація кардіоміоцитів
D. Падіння активності дегідрогеназ
E. Розслаблення міофібрил
8. У хворого о 8 годині ранку з’явилися болі за грудиною, о 9 годині ранку в приймальному відділенні за даними ЕКГ встановлено інфаркт міокарда. Через 10 хвилин хворий помер. Яку найбільш імовірну морфологічну ознаку інфаркту міокарда знайдуть при гістологічному дослідженні після розтину трупа?
A. Зникнення глікогену в кардіоміоцитах
B. Вакуольну дистрофію кардіоміоцитів субендокардіальної зони
C. Жирову інфільтрацію кардіоміоцитів
D. @Некроз міокардіоцитів
E. Розслаблення міофібрил кардіоміоцитів
9. Чоловік, 38 років, раптово помер. На розтині у задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда. Які найбільш вірогідні зміни у будові кардіоміоцитів можна побачити в осередку інфаркту мікроскопічно?
A. Жирова дистрофія
B. Вуглеводна дистрофія
C. @Каріолізис
D. Звапнування
E. Білкова дистрофія
10. Хвора, 65 років, перенесла інфаркт міокарда, а через 8 тижнів померла від гострої серцевої недостатності. На розтині виявлено інфаркт на стадії організації та свіжий інфаркт. Свіжий інфаркт міокарда називається:
A. Повторний
B. @Рецидивний
C. Первинний
D. Гострий
E. Хронічний
11. На розтинi в серцi виявлено наступнi змiни: великий осередок некрозу бiлого кольору з червонною облямiвкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнiшнiй оболонцi серця - ознаки фiбринозного перикардиту. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. @Трансмуральний iнфаркт мiокарда
B. Субендокардiальний iнфаркт мiокарда
C. Субепiкардiальний iнфаркт мiокарда
D. Iнтрамуральний iнфаркт міокарда
E. Мiокардит
12. Під час розтину померлого, 43 років, який страждав на ІХС з розвитком інфаркту міокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Які патологічні зміни могли зумовити набряк легень?
A. @Гостра лівошлуночкова недостатність
B. Гостре загальне недокрів’я
C. Гостра правошлуночкова недостатність
D. Ішемия малого кола кровообігу
E. Стаз крові
13. Внаслідок якого ускладнення гострого інфаркту міокарда може розвинутись тампонада серця?
A. @Міомаляція
B. Дрібноосередковий кардіосклероз
C. Крупноосередковий кардіосклероз
D. Кардіогенний шок
E. Фібриляція шлуночків
14. Хворий, 59 років, який страждав на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка, помер від справжнього розриву серця – гемотампонади перикарда. Який процес у зоні інфаркту міг сприяти розриву серця?
A. Заміщення сполучною тканиною зони інфаркту (організація)
B. Підвищення тиску в малому колі кровообігу
C. @Аутолітичне розплавлення тканини міокарда (міомаляція)
D. Формування рубця зі стоншенням стінки лівого шлуночка
E. Гіперплазія кардіоміоцитів
15. У хворого, який переніс інфаркт міокарда, після фізичного навантаження відмічаються ознаки недостатності кровообігу: ціаноз та набряк підшкірної клітковини нижніх кінцівок. Які морфологічні зміни розвиваються на місці інфаркту міокарда у особи, після одужання?
A. @Кардіосклероз
B. Внутрішньоклітинна регенерація
C. Мітотичне новоутворення кардіоміоцитів
D. Міокардит
E. Атрофія міокарда
16. У чоловіка, 63 років, який багато років страждав на атеросклероз і переніс раніше інфаркт міокарда, розвинувся напад загрудинного болю. Хворого госпіталізували, через 3 дні, на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності, він помер. Під час розтину тіла у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки виявлено ділянку білого кольору близько 3см у діаметрі, волокнисту, западаючу, з чіткою межею. Прозектор трактував ці зміни як:
A. Дистрофія міокарда
B. Міокардит
C. Ішемія міокарда
D. Інфаркт міокарда
E. @Осередковий кардіосклероз
17. Під час розтину трупа чоловіка, 60 років, у міокарді передньої стінки лівого шлуночка виявлено сірий неправильної форми щільний осередок 5х4 см з чіткими межами, волокнистої структури. Який діагноз найбільш вірогідний?
A. Дифузний дрібноосередковий міокардіосклероз
B. Міокардит
C. @Післяінфарктний міокардіосклероз
D. Кардіоміопатія
E. Інфаркт
18. Хворий переніс повторний інтрамуральних інфаркт міокарда. Після лікування та реабілітації його виписали у задовільному стані під нагляд дільничого терапевта. Через 2 роки він загинув в автомобільній катастрофі. Встановити характер патологічного процесу в міокарді, який було встановлено на розтині.
A. @Крупноосередковий кардiосклероз
B. Дрiбноосередковий кардiосклероз
C. Атрофiя
D. Некроз
E. Гiперплазiя
19. Під час розтину в міокарді макроскопічно виявлено крупний щільний осередок сірого кольору, що гістологічно складається з грубоволокнистої сполучної тканини, оточеної гіпертрофованими м’язовими волокнами. Які зміни виникли у серці?
A. @Постінфарктний крупноосередковий кардіосклероз
B. Ішемічна стадія інфаркту міокарда
C. Некротична стадія інфаркту міокарда
D. Дрібноосередковий дифузний кардіосклероз
E. Міокардит
20. Хворий, 70 років, помер від гострого порушення мозкового кровообігу. На розтині: в правій півкулі головного мозку - ішемічний інсульт та тромбоембол у просвіті правої середньо-мозкової артерії, атеросклероз аорти та стегнових артерій, хронічна аневризма лівого шлуночка серця з пристінковими тромбами, флеботромбоз та набряк лівої гомілки. Визначити можливе джерело тромбемболії артерій головного мозку:
A. Гомілкові вени
B. @Стінка хронічної аневризми серця
C. Черевний відділ аорти
D. Правий атріо-вентрикулярний клапан
E. Стегнові артерії
21. Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?
A. @Дифузний кардіосклероз
B. Тигрове серце
C. Післяінфарктний кардіосклероз
D. Міокардит
E. Інфаркт міокарда
22. Хворий, 58 рокiв, помер вiд прогресуючої серцевої недостатностi. На розтинi: серце розширене у поперечнику, дрябле, м’яз на розрiзi - нерiвномiрного кровонаповнення, пiстрявий. При гiстологiчному дослiдженнi: у мiокардi - повнокров’я, у стромi - лiмфогiстiоцитарнi iнфiльтрати, що розсувають кардiомiоцити. Виявленi морфологiчнi змiни свiдчать про:
A. @Негнiйний промiжний мiокардит
B. Венозне повнокров’я
C. Жирову дистрофiю мiокарда
D. Кардiосклероз
E. Iнфаркт мiокарда
23. При розтинi тiла дитини, померлої вiд серцевої недостатностi, виявлено: розширення порожнин шлуночкiв серця. Мiкроскопiчно в стромi мiокарда: повнокров’я, набряк, розповсюдженi iнфiльтрати з гiстiоцитiв, лiмфоцитiв, нейтрофiлiв, еозинофiлiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. @Дифузно-промiжний ексудативний мiокардит
B. Осередковий промiжний ексудативний мiокардит
C. Вузликовий продуктивний мiокардит
D. Промiжний продуктивний мiокардит
E. Альтеративний мiокардит
24. Смерть хворого настала від серцево-судинної недостатності. На аутопсії: серце значно збільшене в розмірах, дрябле, порожнини розширені з тромботичними накладаннями на ендокарді; міокард на розрізі строкатий, клапани не змінені. Назвіть патологічний процес.
A. @Ізольований ідіопатичний міокардит
B. Ревматичний міокардит
C. Міокардіопатія
D. Гіпертрофія міокарда при гіпертонічній хворобі
E. Вади мітрального клапана
25. У померлого від раптової зупинки серця чоловіка, 45 років, знайдено симетричний тип ожиріння III ступеня, розрив стінки правого шлуночка з гемоперикардом; під епікардом - надлишкові відкладення жиру. Мікроскопічно: жирова тканина з епікарда розповсюджується у міокард з атрофією м'язових волокон. Який процес найбільш вірогідний?
A. @Ожиріння серця
B. Жирова дистрофія міокарда
C. Гострий інфаркт міокарда
D. Iшемічна хвороба серця
E. Гіпертонічна хвороба
26. На розтині померлого, 48 років, виявлено обтурацію просвіту середньої мозкової артерії тромбом. У тім`яно-скроневій області лівої півкулі головного мозку – осередок кашоподібної консистенції сірого кольору. Найвірогідніше це:
A. Секвестр
B. Гангрена
C. Казеозний некроз
D. Фібриноїдний некроз
E. @Інфаркт
27. При розтині померлого хворого на атеросклероз у головному мозку виявлено тромбоз гілки внутрішньої сонної артерії та сірого кольору осередок вологого роз'якшення тканини. Який патологічний процес виявлено в головному мозку?
A. @Ішемічний інфаркт
B. Геморагічна інфільтрація
C. Гематома
D. Енцефаліт
E. Пухлина мозку
28. У хворого, 75 років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії виявлені: тромбоз правої середньої мозкової артерії, великий осередок неправильної форми сірого кашоподібного розм’якшення мозкової тканини. Який патологічний процес розвинувся в спинному мозку?
A. @Ішемічний інфаркт
B. Геморагічний інфаркт
C. Коагуляційний некроз
D. Гума мозку
E. -
29. У померлого, 58 років, при розтині в правій скроневій частці головного мозку знайдено велику ділянку розм’якшеної сірої речовини кашицеподібної консистенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку - чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Ваш діагноз?
A. @Ішемічний інфаркт головного мозку
B. Абсцесс головного мозку
C. Крововилив головного мозку
D. Геморагічний інфаркт головного мозку
E. Набряк головного мозку
30. У померлої з атеросклерозом судин головного мозку на аутопсії у лівій півкулі головного мозку виявлено осередок, що представлений дряблою, безструктурною, сірувато-жовтуватою тканиною, з нечіткими краями. Про наявність якого патологічного процессу йде мова?
A. Мультифокальний ріст пухлини з кістозним перетворенням
B. @Ішемічний інсульт
C. Безліч осередків свіжих і старих крововиливів у мозок
D. Осередковий енцефаліт
E. Стареча енцефалопатія
31. При розтині тіла померлого, 56 років, у правій скроневій частці головного мозку знайдено великий осередок розм’якшеної сірої речовини кашицеподібної консистенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку - чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Ішемічний інсульт
B. Абсцес мозку
C. Крововилив
D. Геморагічний інсульт
E. Набряк мозку
32. У хворого похилого віку виникло гостре порушення мозкового кровообігу з коматозним станом і смертельним наслідком. На розтині: в правій півкулі головного мозку виявлено велику порожнину, заповнену згортками крові. Який патологічний процес виявлено в головному мозку?
А. Геморагічну інфільтрацію
В. Інфаркт мозку
С. @Гематому
D. Діапедезний крововилив
E. Пухлину мозку
33. На розтині померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається порожнина неправильної форми 5х3х4 см, заповнена червоними згортками крові і розмякшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулась у головному мозку.
A. @Гематома
B. Геморагічне просякнення
C. Ішемічний інфаркт
D. Кіста
E. Абсцес
34. На розтинi тiла померлого, який страждав на гiпертонiчну хворобу, у лiвiй гемiсферi мозку виявлено порожнину округлої форми 4х5 см iз iржавою стiнкою, заповнену жовтуватою прозорою рiдиною. Назвiть патологiю, яка розвинулась у головному мозку хворого:
A. @Кiста
B. Iшемiчний iнфаркт
C. Геморагiчне просякнення
D. Гематома
E. Абсцес
35. Літня людина перенесла інфаркт правої півкулі головного мозку. Через рік, враховуючі відсутність рухомості в лівих кінцівках, проведено комп’ютерну томографію мозку, яка у правій півкулі виявила порожнину з гладкими стінками, заповнену ліквором. Який патологічний процес знайдено в головному мозку?
A. @Постінфарктна кіста
B. Гідроцефалія
C. Сіре розм’якшення мозку
D. Інфаркт мозку
E. Гематома
36. Хворий, 68 років, з ожирінням ІІ-ІІІ ступеня, помер на 5 добу перебування у відділенні реанімації. На розтині: набряк головного мозку, атеросклероз судин головного мозку з осередком некрозу в лівій скронево-базальній ділянці, розмірами 2х1,5х1см, сіро-білого кольору з перифокальними крапчасто-зливними крововиливами. Визначити можливий наслідок вказаного процесу:
A. Рубець
B. Осифікація
C. Каверна
D. @Кіста
E. Секвестр

РЕВМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

1. Яким збудником викликається ревматизм?
A. Стафілокок
В. @Стрептокок
С. Гонокок
D. Пневмокок
E. Клебсієла
2. У жінки, 27 років, сукупність клінічних та лабораторних ознак дозволяє запідозрити ревматичне захворювання. Вкажіть, яке з наведених положень є найбільш вірогідним для діагностики ревматичних захворювань:
A. Генетична схильність
B. Хронічний хвилеподібний перебіг
C. @Системна прогресуюча дезорганізація сполучної тканини
D. Системне ураження судин
E. Імунопатологічні реакції
3. У біоптаті з вушка серця хворого на ревматизм виявлені ділянки мукоїдного набухання, фібриноїдного некрозу сполучної тканини. Яка імунна реакція розвинулась у тканинах вушка серця?
А. Нормергічна реакція
В. Гіперчутливість сповільненого типу
С. Реакція трансплантаційного імунітету
D. @Гіперчутливість негайного типу
Е. Ексудативна реакція
4. При гістологічному дослідженні діагностичної біопсії лівого вушка серця виявлено ревматичну гранульому, яка побудована з осередку фібриноїдного некрозу, навколо якого розміщені базофільні макрофаги, лімфоцити, фібробласти і поодинокі плазмоцити. Яка імунна реакція розвинулась у тканині лівого вушка серця?
A. Нормергічний тип
B. @Гіперчутливість сповільненого типу
C. Гіперчутливість негайного типу
D. Вроджений імунодефіцит
E. Набутий імунодефіцит
5. У хворої після переохолодження розвинулася деформація суглобів, болючість та обмеженість рухів у пальцях кінцівок; поряд з суглобами з’явились маленькі щільні вузлики. При біопсії в вузликах знайдені осередки фібриноїдного некрозу, оточені гістіоцитами. Ваш діагноз:
A. Дерматоміозит
B. Ревматоїдний артрит
C. @Ревматизм
D. Подагра
E. Деформуючий артроз
6. У дитини, 7 років, на шкірі розгинальних поверхонь ліктьових і колінних суглобів з'явились щільні, безболісні вузлики розмірами 1-2 мм. У біоптаті вузликів - великий осередок фібриноїдного некрозу сполучної тканини з лімфоцитами і макрофагами по периферії. При якому захворюванні спостерігаються такі вузлики?
A. Склеродермія
B. Ревматоїдний артрит
C. @Ревматизм
D. Вузликовий периартеріїт
E. Системний червоний вовчак
7. При гістологічному дослідженні вушка серця у хворого на стеноз мітрального отвору виявлені гранульоми Ашоффа-Талалаєва. Про який генез вади серця свідчать гістологічні дослідження?
A. @Ревматичний
B. Атеросклеротичний
C. Сифілітичний
D. Природжений
E. Септичний
8. На розтинi тiла померлої виявлено морфологiчнi змiни: стеноз лiвого атрiо-вентрикулярного отвору, недостатнiсть мiтрального клапана. Гiстологiчно в мiокардi - осередковий кардiосклероз, наявнiсть квiтучих гранульом Ашофф-Талалаєва. Який з перерахованих нижче дiагнозiв найбiльш iмовiрний?
A. @Ревматизм
B. Склеродермiя
C. Дерматомiозит
D. Вузликовий периартерiїт
E. Системний червоний вовчак
9. На розтині померлої виявлено морфологічні прояви хронічної правошлуночкової серцевої недостатності, стеноз лівого атріовентрикулярного отвору, недостатність мітрального клапана. Гістологічно в міокарді – осередковий кардіосклероз, наявність в’янучих гранулем Ашоф-Талалаєва. Який з перерахованих нижче діагнозів найбільш імовірний?
A. @Ревматизм
B. Склеродермія
C. Дерматоміозит
D. Вузликовий периартериїт
E. Системний червоний вовчак
10. У померлого від серцевої недостатності, при патоморфологічному дослідженні виявлено: стулки мітрального клапана деформовані, потовщені, зрослися по краях; у сполучній тканині міокарда - дифузно розкидані вузлики, що складаються з ділянок фібриноїдного некрозу, навколо яких скупчуються макрофаги, що нагадують гігантські багатоядерні клітини. Подібні осередки оточені лімфоцитами та поодинокими плазматичними клітинами. Яка з перерахованих гранульом має місце у даного хворого?
A. Лепрозна
B. Туберкульозна
C. Актиномікотична
D. Сифілітична
E. @Ревматична
11. У чоловіка, 58 років, померлого при наростаючих явищах хронічної серцевої недостатності, діагностовано ревматичний гранульоматозний міокардит. Мікроскопічно в міокарді спостерігаються гранульоми, що складаються з макрофагів з гіперхромними ядрами та світлою цитоплазмою, в центрі - осередок некрозу. Який характер має некроз в середині гранульоми?
A. @Фібриноїдний
B. Ценкеровський
C. Казеозний
D. Колікваційний
E. Жировий
12. При гістологічному дослідженні стулки мітрального клапана серця виявлено: мукоїдне набухання, пошкодження ендотелію, утворення по замикаючому краю фібринових тромбів. Яка форма ревматичного ендокардиту спостерігається?
A. Зворотно-бородавчастий ендокардит
B. Дифузний ендокардит
C. Фібропластичний ендокардит
D. @Гострий бородавчастий ендокардит
E. Поліпозно-виразковий ендокардит
13. У жінки, 27 років, яка з дитинства страждає на ревматичну ваду серця, розвинулась декомпенсована серцева недостатність. На розтині було виявлено: мітральний стеноз, різке потовщення, склероз стулок, зрощення їх по лінії змикання. Яка форма ендокардиту зумовила ваду серця?
A. @Фібропластичний
B. Дифузний ендокардит
C. Зворотний ендокардит
D. Гострий бородавчастий
E. Поліпозно-виразковий
14. Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця дівчинки, 14 років, було встановлено, що ендотеліальні клітини осередково десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки помірно дезорганізована з ділянками склерозу та ангіоматозу. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту.
A. Дифузний
B. @Зворотно-бородавчастий
C. Гострий бородавчастий
D. Фібропластичний
E. Поліпозно-виразковий
15. У хворого, 50 років, впродовж багатьох років була ревматична вада серця. При загостренні захворювання розвинулась геміплегія і настала смерть. Гістологічно: в мітральному клапані виявлено виражений склероз, осередкові клітинні інфільтрати, фібринозні нашарування. Для якої форми ендокардиту характерні виявлені зміни?
A. Фібропластичного
B. Гострого бородавчастого
C. Дифузного
D. @Зворотно-бородавчастого
E. Виразково-поліпозного
16. Хвору, 27 років, з ревматичною вадою серця госпіталізовано зі скаргами на задишку, набряки на ногах, асцит, збільшення печінки. Смерть настала від хронічної серцевої недостатності. На розтині було діагностовано мітральний стеноз. Який з факторів морфогенезу є найбільш вірогідним?
A. Наявність дрібних тромбів на поверхні клапана
B. Склероз і ущільнення стулок
C. Склероз і вкорочення стулок
D. Вкорочення сухожильних ниток
E. @Зрощення стулок між собою
17. Яка з форм ураження міокарда при ревматизмі спостерігається частіше у дорослих людей?
A. @Вузликовий продуктивний (гранулематозний) міокардит
B. Дифузний проміжний ексудативний міокардит
C. Осередковий продуктивний ексудативний міокардит
D. Альтеративний міокардит
E. Еозинофільний міокардит
18. У 23-річного хворого, який помер від прогресуючої серцевої недостатності діагностовані типові прояви ревматичного ураження серця: ендокардит мітрального клапана, міокардит і серозно-фібринозний перикардит. Виберіть найтиповіші зміни в інтерстиції міокарда лівого шлуночка, характерні для ревматичного міокардиту:
A. Мукоїдне набухання
B. Дифузний лімфо-макрофагальний інфільтрат
C. Переважно периваскулярні, дрібні скупчення великих гіперхромних макрофагів
D. Дрібно осередковий і дифузний склероз
E. @Осередковий лімфо-макрофагальний інфільтрат
19. На розтині померлого, 34 років, від ревматизму - поверхня епікарда ворсиста, покрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відділення визначається набрякла повнокровна поверхня епікарда. Найвірогідніший діагноз:
A. @Фібринозий перикардит
B. Гнійний перикардит
C. Геморагічний перикардит
D. Проліферативний перикардит
E. Катаральний перикардит
20. Дитина, 7 років, померла від швидкого прогресування ревматизму з вираженими алергічними реакціями. На розтині: у порожнині перикарда було 100 мл напівпрозорої рідини, на поверхні епікарда – фібринозні нашарування сіруватого кольору. Назвіть, який процес має місце у даному випадку:
А. Геморагічний перикардит
В. Серозний перикардит
С. @Фібринозний перикардит
D. Гнійний перикардит
Е. Фібропластичний перикардит
21. Який різновид ексудату з’являється в перикарді при ревматичному перикардиті?
A. @Серозно-фібринозний
B. Гнилісний
C. Геморагічний
D. Гнійний
E. Катаральний
22. Дитина, 7 років, померла від швидкого прогресування ревматизму з вираженими алергічними реакціями. На розтині виявлено набряк мітрального клапана, мікроскопічно у ньому виявлено осередки мукоїдного та фібриноїдного набряку. Міокард щільний, повнокровний, мікроскопічно – набряк і дифузна інфільтрація інтерстицію лімфоцитами. На епікарді - сіруваті ниткоподібні фібринозні нашарування. Який процес має місце у даному випадку?
A. @Панкардит
B. Ендокардит
C. Міокардит
D. Перикардит
E. Ревмокардит
23. Хвора, 45 років, звернулась зі скаргами на облисіння. При огляді: шкіра голови плямисто-коричневого кольору, малорухлива, тоненька, щільна, вкрита роговими лусочками. При гістологічному дослідженні - гіперкератоз, в дермі склероз, периваскулярні лімфо-макрофагальні інфільтрати, атрофія потових та сальних залоз. У крові виявлені LE-клітини. Який Ваш діагноз?
A. Ревматизм
B. Ревматоїдний артрит
C. Вузликовий периартеріїт
D. @Системний червоний вовчак
E. Системна склеродермія
24. На розтині померлої жінки, 49 років, - серце збільшене, стулки аортального клапана ущільнені, потовщені, з тромботичними нашаруваннями. В стінці аорти - еластоліз і дрібні рубчики в середній оболонці. Нирки – збільшені, строкаті, з діляками крововиливів. Мікроскопічо: у ядрах епітелію канальців - гематоксилінові тільця, потовщення базальних мембран капілярів клубочків, які мають вигляд дротяних петель, подекуди в капілярах - гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу. Поставте діагноз.
A. @Системний червоний вовчак
B. Ревматизм
C. Артеріолосклеротичний нефросклероз
D. Амілоїдоз
E. Атеросклеротичний нефросклероз
25. На розтині померлої дівчини, 19 років, знайдено бородавчастий ендокардит усіх клапанів, осередкові крововиливи під ендокард, виразковий стоматит, виразки стравоходу, двобічну пневмонію, нефрит, гіперплазію селезінки з периваскулярним склерозом, васкуліт і некроз в ділянці зорового бугра, на шкірі – численні фурункули. Яке більш ймовірне захворювання?
A. @Системний червоний вовчак
B. Ревматизм
C. Септичний ендокардит
D. Ішемічна хвороба серця
E. Гіпертонічна хвороба
26. При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр антинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуолізацією ядер, каріорексисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Системний червоний вовчак
B. Атеросклероз
C. Вузликовий периартеріїт
D. Гіпертонічна хвороба
E. Облітеруючий ендартеріїт
27. У хворого з високим титром антинуклеарних антитіл смерть настала від наростаючої ниркової недостатності. При патологоанатомічному дослідженні виявлено: мезангіопроліферативний гломерулонефрит, абактеріальний бородавчастий ендокардит, у селезінці - периартеріальний цибулинний склероз, у шкірі – продуктивно-проліферативний васкуліт. Ваш діагноз.
A. @Системний червоний вовчак
B. Нефротичний синдром
C. Ревматизм
D. Дерматоміозит
E. Вузликовий периартеріїт
28. На розтині тіла жінки, 49 років, яка померла від хронічної ниркової недостатності, виявлено: нирки ущільнені, зменшені, строкаті, з ділянками крововиливів. Мікроскопічно: у ядрах епітелію канальців - гематоксилінові тільця, потовщення базальних мембран капілярів клубочків, які мають вигляд дротяних петель, подекуди в капілярах - гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. @Системний червоний вовчак
B. Ревматизм
C. Артеріолосклеротичний нефросклероз
D. Амілоїдоз
E. Атеросклеротичний нефросклероз
29. На розтині померлої від уремії, 25 років: нирки збільшені, пістряві, з осередками крововиливів. Патогістологічно виявляються гематоксилінові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу, у судинах селезінки – “цибулинний” склероз. Який Ваш діагноз?
A. Системна склеродермія
B. @Системний червоний вовчак
C. Ревматоїдний артрит
D. Ревматичний артрит
E. Вузликовий периартеріїт
30. При розтині тіла жінки, 40 років, померлої від уремії, знайдено: збільшені пістряві нирки, у нирках – потовщення капілярних мембран клубочків у вигляді “дротяних петель”, осередки фібриноїдного некрозу їх стінок та “гіалінові” тромби у просвітах, у ядрах – “гематоксилінові тільця”; у серці – ендокардит Лібмана-Сакса. Яке ураження нирок найбільш вірогідне?
A. @Вовчаковий нефрит
B. Ревматичний гломерулонефрит
C. Холерний гломерулонефрит
D. Склеродермічна нирка
E. Термінальний гломерулонефрит
31. У хворого, 38 років, на 3-му році захворювання на системний червоний вовчак виявлене дифузне ураження нирок, що супроводжується масивними набряками і вираженою протеїнурією. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку протеїнурії у пацієнта?
A. @Аутоімунне ушкодження нирок
B. Асептичне ураження нирок
C. Ішемічне ушкодження нирок
D. Запальне ураження сечового міхура
E. Запальне ураження сечовивідних шляхів
32. Жінка, 45 років, померла внаслідок уремії при системному червоному вовчаку. Утворення антитіл до яких стуктур найбільш вірогідно в механізмі розвитку даного захворювання?
A. Ендотеліальних клітин
B. Міоцитів
C. Міозину
D. @Нативної ДНК
E. Ревматоїдного фактора
33. Жінка, 54 років, мала значну деформацію суглобів пальців рук і стоп. Гістологічно: у навколосуглобовій сполучній тканині - мукоїдне набухання, ділянки фібриноїдного некрозу, скупчення макрофагів, ділянки склерозу; в синовіальній оболонці - набрякі ворсини, з ознаками мукоїдного та фібриноїдного набухання; в синовіальній порожнині зустрічаються поодинокі "рисові тільця". Діагностуйте захворювання.
A. @Ревматоїдний артрит
B. Ревматизм
C. Хвороба Бехтєрева
D. Гематогенний туберкульоз
E. Подагра
34. Хворий, 70 років, помер від гострої коронарної недостатності. За життя виявились припухлість, деформація і біль колінних суглобів. При патоморфологічному дослідженні деформованих суглобів і синовіальних оболонок виявлено: гіперемія оболонок з множинними периваскулярними запальними інфільтратами з лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів. Скупчення фібрину, які організуються, вкривають ділянки синовіальної оболонки і визначаються в суглобовій рідині у вигляді рисових зерен. Ваш діагноз.
A. Деформуючий артроз
B. Вузликовий периартеріїт
C. Анкілозуючий спондилоартрит
D. Туберкульозний артрит
E. @Ревматоїдний артрит
35. Жінка, 56 років, скаржиться на болі в дрібних суглобах рук і ніг. Хворіє впродовж 12 років, під час огляду рук відмічено підвивих у п’ястно-пальцевих суглобах з відхиленням пальців назовні (вигляд „плавників моржа”). В крові виявлено високомолекулярні імунні комплекси. Назвати основне захворювання.
A. @Ревматоїдний артрит
B. Ревматичний поліартрит
C. Системний червоний вовчак
D. Дерматоміозит
E. Подагричний артрит
36. Чоловік, 45 років, впродовж останніх 10 років скаржився на біль у спині, обмеження повноцінних рухів у хребті. Хворий помер від прогресуючої ниркової недостатності. При аутопсійному дослідженні виявлено амілоїдоз нирок, у суглобах хребта – анкілоз, деструкція суглобового хряща, панус, склероз синовіальної оболонки з дифузним хронічним запаленням. Діагностуйте захворювання.
A. Остеоартроз хребта
B. @Анкілозуючий спондилоартрит
C. Ревматоїдний артрит
D. Остеопороз хребта
E. Паратиреоїдна остеодистрофія
37. Хворий, 6 рокiв, скаржиться на значну слабкiсть. Захворiв гостро з пiдвищенням температури тiла, нездужанням, болем у суглобах та за ходом м’язiв нiг. Об’єктивно: фiолетово-синюшна еритема навколо очей та над колiнними суглобами. ЧСС- 120/хв., тони серця ослабленi. У кровi: лейк.-12х109, ШЗЕ-40 мм/год. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. @Дерматомiозит
B. Системний червоний вовчак
C. Ревматоїдний артрит
D. Атопiчний дерматит
E. Реактивний полiартрит
38. Жінці, 45 років, зі скаргами на прогресуючу м’язову слабкість, проведено біопсію м’яких тканин гомілки. При гістологічному дослідженні біоптату знайдено: дрібноосередкову петрифікацію дерми і скелетних м’язів, зменшення кількості глікогену і зниження поперечної посмугованості у м’язових волокнах, деякі волокна некротизовані, строма інфільтрована лімфоцитами, макрофагами і плазматичними клітинами. Діагностуйте захворювання.
А. @Дерматоміозит
В. Системна склеродермія
С. Системний червоний вовчак
D. Ревматизм
Е. Вузликовий периартеріїт
39. У хворої, 40 років, біль у суглобах та за ходом м'язів ніг, який турбує її впродовж 2 місяців після перенесеної вірусної інфекції. Об'єктивно: фіолетово-синюшна еритема навколо очей та колінних суглобів. При мікроскопічному дослідженні біоптатів із м'язів гомілки та шкіри: в їх сполучній тканині: набряк, навколосудинні лімфоплазмоцитарні інфільтрати; ділянки мукоїдного, фібриноїдного набряку, гомогенізації, гіалінізації колагенових волокон шкіри. Крім цього, в м'язових волокнах - зникнення поперечної смугастості, зменшення вмісту глікогену. Який найбільш імовірний діагноз?
A. @Дерматоміозит
B. Системний червоний вовчак
C. Ревматизм
D. Склеродермія
E. Вузликовий периартеріїт
40. При гістологічному дослідженні біоптатів скелетних м’язів хворого з підозрою на колагеноз виявлено дистрофічні зміни: відсутність поперечної посмугованості, багато некротизованих м’язових волокон, відклади дрібних зерен вапна в осередках некрозу. Вкажіть найбільш ймовірне захворювання.
A. Поліміозит
B. @Дерматоміозит
C. Системна склеродермія
D. Міотонічна дистрофія
E. М’язова дистрофія Беккера
41. При гістологічному дослідженні біоптату з ураженої ділянки шкіри виявлено: незначно виражену атрофію епідермісу, в дермі - гіаліноз колагенових волокон, скупі периваскулярні лімфоцитарні інфільтрати, у підлеглих скелетних м’язах - виражений інтерстиційний набряк, втрата поперечної посмугованості, дрібноосередкові некрози з петрифікацією. Діагностуйте виявлене захворювання.
A. @Дерматоміозит
B. Склеродермія
C. Системний червоний вовчак
D. Вузилковий периартериїт
E. Ревматизм
42. Вузликовий периартериїт характеризується розвитком запалення в кровоносних судинах наступного типу:
A. @Артеріях середнього і дрібного калібру
B. Аорті
C. Артеріях великих по калібру
D. Артеріолах
E. Капілярах
43. На розтині тіла жінки, 27 років, що померла від хронічної ниркової недостатності, виявлені множинні рубці та інфаркти в селезінці, нирках. Під час мікроскопічного дослідження виявлені зміни в артеріях середнього та дрібного калібру, які характеризуються склерозом стінок, помірною проліферацією ендотелію і вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією навколо. На яке захворювання страждала померла?
A. @Вузликовий периартеріїт
B. Атеросклероз
C. Гіпертонічна хвороба
D. Хвороба Марфана
E. Вісцеральний сифіліс
АНЕМІЇ.

1. Хворий, 17 років, з таласемією (хвороба Кулі) помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині виявлені: деформація черепа (“башенний” череп), гепатоспленомегалія, бура індурація легень, гемосидероз серця, печінки, селезінки. В аналізах крові - хронічна гемолітична гіпохромна анемія з наявністю мішенеподібних еритроцитів (гіпохромія еритроцитів), анізоцитоз, овалоцитоз. Вказати причину даної анемії:
A. Зниження активності піруваткінази еритроцитів
B. Аномалія структури мембрани еритроцитів
C. Дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази еритроцитів
D. @Аномалія структури гемоглобіну
E. Дефіцит заліза
2. До гематологічного відділення госпіталізовано дитину, 5 місяців, з діагнозом «Гостра вірусно-респіраторна інфекція, жовтяниця». При обстеженні виявлені: спленомегалія, в аналізі крові - гіпербілірубінемія з підвищенням непрямої фракції, мікросфероцитарна анемія, ретикулоцитоз, підвищений вміст заліза в плазмі. В аналізі сечі: реакція на білірубін слабо позитивна. Заключний діагноз: хвороба Шоффара-Мінковського (спадковий мікросфероцитоз). Визначити патогенетичну ланку гемолітичної анемії:
A. Порушення активності ферментів еритроцитів
B. Синтез аномального гемоглобіну
C. Зміна антигенної структури еритроцита
D. @Дефект структури мембрани еритроцитів
E. Пошкодження еритроцитів антитілами
3. У хворого, 68 років, діагностовано рак голівки підшлункової залози з проростанням у стінку 12-палої кишки, що спричинило масивну кишкову кровотечу. Проведено видалення частини головки залози з сегментом тонкої кишки з формуванням анастомозів між її відділами. Згодом у хворого поступово розвинулась і наростала слабкість. В аналізі периферичної крові: гіпохромна анемія (кольоровий показник 0,6), кількість лейкоцитів, тромбоцитів та ретикулоцитів у межах норми, анізо- та пойкілоцитоз, швидкість зсідання еритроцитів 10 мм/год. У плазмі крові кількість білірубіну в нормі, гемокоагулограма не змінена, вміст заліза знижений. Визначити патогенетичну ланку залізодефіцитної анемії:
A. @Резорбційна недостатність
B. Аліментарна недостатність заліза
C. Підвищений попит заліза
D. Пригнічення гемопоезу
E. Аномалія в структурі гемоглобіну
4. У хворої, з групою крові А (II) та негативним резус-фактором на 36 тижні вагітності народився хлопчик з групою крові А (II) та позитивним резус-фактором. В аналізі крові: гемоглобін 60 г/л, еритроцитів 1•1012/л, ретикулоцити складають 100%. На 3 добу після народження дитина померла. На розтині виявлені: жовтяниця, набряк шкіри, підшкірної клітковини та оболонок головного мозку; кардіо-, гепато- та спленомегалія, асцит, гідроторакс, гідроперикард; об’єм легень зменшений; множинні дрібні крововиливи у внутрішніх органах, на серозних та слизових оболонках. Плацента - губчаста, набрякла, маса та об’єм збільшені. Встановити діагноз:
A. Геморагічна хвороба новонароджених
B. @Гемолітична хвороба новонароджених
C. Анемія Фанконі
D. Хвороба Маркіафави-Мікелі
E. Аутоімунна гемолітична анемія
5. У хворого, 20 років, з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
A. Гемолітична
B. Паренхіматозна (печінкова)
C. Механічна
D. Жовтяниця немовлят
E. Хвороба Жильбера
6. Хвора, 37 років, яка страждає на системний червоний вовчак, звернулась до лікаря зі скаргами на слабкість, задуху, серцебиття, біль у суглобах. При обстеженні виявлені: гепатоспленомегалія, жовтяниця (гіпербілірубінемія 25 мкмоль/л з підвищенням непрямої фракції), нормохромна анемія (гемоглобін 90 г/л, кольоровий показник 1,0), швидкість зсідання еритроцитів 25 мм/год, гіперглобулінемія, гемоглобінурія. Назвіть зміни внутрішніх органів, характерні для хронічного перебігу гемолітичної анемії.
A. Ліпофусциноз
B. Жирова дистрофія
C. Інфаркти
D. Продуктивне інтерстиційне запалення
E. @Гемосидероз
7. Хворий, 9 років, який страждав на хворобу Мінковського-Шоффара, помер від чергового гемолітичного кризу. На розтині виявлені: жовтяниця, остеопороз, гепатоспленомегалія, паренхіматозна дистрофія. Внутрішні органи з бурим відтінком (легені, нирки, печінка, селезінка). Назвіть зміни, що спричинили спленомегалію при даному захворюванні.
A. Амілоїдоз
B. @Гемосидероз
C. Інфаркти
D. Мієлоїдна метаплазія
E. Ціанотична індурація
8. Хворого, 52 років, госпіталізовано до хірургічного відділення з ознаками механічної жовтяниці (загальний білірубін крові 80 мкмоль/л, прямий 60 мкмоль/л). У загальному аналізі крові виявлені патологічні форми еритроцитів: зменшені за розмірами, без характерного просвітлення в центрі. Під час операції в загальній жовчній протоці виявлено пігментний камінець, що перекривав її просвіт на рівні papilla Fateri, та спленомегалію. Проведено спленектомію та літотомію з дренуванням жовчної протоки. У післяопераційному періоді у хворого розвинулась виражена анемія з відсутністю ретикулоцитів у периферичній крові. Визначити вид анемії у даного хворого:
A. Гостра постгеморагічна
B. Хронічна постгеморагічна
C. @Спадкова мікросфероцитарна гемолітична
D. Аутоімунна
E. Дефіцитна
9. Хворого, 35 років, госпіталізовано у тяжкому стані з опіками шкіри 2-3 ступеня. На третю добу сеча стала темною, з червоним відтінком. В аналізі: крові нормохромна анемія (еритроцити 2,3х1012/л, гемоглобін 50 г/л, кольоровий показник 1,0), гіпербілірубінемія з підвищенням некон’югованої фракції, в сечі - гемоглобінурія. Визначити вид анемії:
A. @Гемолітична внутрішньосудинна
B. Гемолітична внутрішньоклітинна
C. Залізодефіцитна
D. Перніціозна
E. Постгеморагічна
10. Хворий, який переніс малярію, звернувся до лікаря зі скаргами на блідість шкіри з жовтим відтінком, болі в кістках. При обстеженні виявлені: гепатоспленомегалія, тромбофлебіт нижніх кінцівок. В аналізі крові: гіпохромна анемія, наявність еритробластів та еритроцитів серпоподібної форми, помірний лейкоцитоз. Вказати можливу причину даної анемії:
A. Дефіцит вітаміну В12
B. Дефект структури мембрани еритроцитів
C. Дефект структури ферментів еритроцитів
D. @Дефект структури гемоглобіну
E. Дефіцит заліза
11. Хворий, 20 років, скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. У крові: Hb- 80 г/л. Мікроскопічно: еритроцити зміненої форми. Причиною цього стану може бути:
A. Серпоподібноклітинна анемія
B. Паренхіматозна жовтяниця
C. Гостра переміжна порфірія
D. Обтураційна жовтяниця
E. Хвороба Аддісона
12. Хвора, 18 років, звернулась до лікаря зі скаргами на появу жовтяниці під час менструацій. При обстеженні виявлені: помірна спленомегалія, гіпербілірубінемія з підвищенням непрямої фракції, нормохромна анемія макросфероцитарного типу з незначним ретикулоцитозом, анізопойкілоцитозом, зниження активності піруваткінази. Активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази еритроцитів та структура гемоглобіну не змінені. Вказати вид анемії:
A. @Внутрішньоклітинна, еритроцитоферментопатична
B. Внутрішньоклітинна, еритроцитопатична
C. Внутрішньосудинна, еритроцитопатична
D. Внутрішньосудинна, аутоімунна
E. Внутрішньосудинна, гаптенова
13. При ультразвуковому обстеженні вагітної в порожнині матки виявлено 2 живих плода. На 24 тижні вагітності з’явилися ознаки порушення смаку, підвищений попит до вживання в їжу сирих макаронних та круп’яних виробів, крейди. В аналізі крові: гіпохромна анемія, еритроцити не змінені, вміст заліза в плазмі крові знижений. Хронічні екстрагенітальні захворювання не виявлені. Визначити патогенетичну ланку у розвитку залізодефіцитної анемії:
A. Резорбційна недостатність
B. @Підвищений попит на залізо
C. Аліментарна недостатність
D. Еритроцитоферментопатія
E. Гемоглобінопатія
14. Пацієнтка, 58 років, скаржиться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, сонливість, задишку під час швидкої ходи. У крові: ер.- 4,6 • 1012/л, Hb- 92 г/л, КП- 0,6. У мазку крові - велика кількість гранулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це характерно?
A. @Залізодефіцитна
B. Постгеморагічна
C. Гемолітична
D. Перніціозна
E. Серповидноклітинна
15. На розтині померлої дитини, яку тривалий час лікували цитостатиками з приводу гострого лімфобластного лейкозу (стадія рецидиву) і яка померла від сепсису, встановлені: анемія, множинні петехіальні крововиливи у слизові та серозні оболонки, гемосидероз, жирова дистрофія паренхіматозних органів, виразково-некротичний гастроентероколіт. Червоний кістковий мозок плоских і трубчастих кісток майже повністю заміщений жировим. В аналізі периферичної крові: панцитопенія, нормохромна анемія (гемоглобін 20 г/л), абсолютна кількість лімфоцитів 1,5х109/л, швидкість зсідання еритроцитів 50 мм/год. Визначити вид анемії:
A. Гемолітична
B. Постгеморагічна
C. Мегалобластична
D. @Апластична
E. Залізодефіцитна
16. Хворого, 45 років, прооперовано з приводу перфорації хронічної виразки шлунка. З черевної порожнини вилучено близько 1000,0 мл кров’янистої рідини з домішками їжі та згортків крові. На 2-3 добу післяопераційного періоду хворий став блідим, кволим, спостерігалась мелена. В аналізі крові – еритроцити 3,8·1012/л, гемоглобін 90 г/л, кольоровий показник 1,0, лейкоцити 9,6·109/л, тромбоцити 450·109/л, поодинокі еритрокаріоцити, ШЗЕ 15 мм/год, гіперазотемія при нормальних показниках сечовини та концентрації заліза в плазмі крові. Визначити вид анемії:
A. @Гостра постгеморагічна
B. Хронічна постгеморагічна
C. Аліментарна, залізодефіцитна
D. Гостра гемолітична
E. Хронічна гемолітична
17. Хворий, 10 років, з вадами розвитку, який страждав на сімейну апластичну анемію Фанконі, помер від сепсису. На розтині: пігментація шкіри, множинні крововиливи в серозні та слизові оболонки, гнійна пневмонія, септична селезінка, гострий поліпозно-виразковий ендокардит, абсцеси печінки, нирок. В аналізі крові: панцитопенія, гіперхромна анемія, анізоцитоз, підвищення швидкості зсідання еритроцитів. Зміни у кістковому мозку пласких кісток, які спричинили розвиток даної анемії:
A. Остеосклероз
B. Мієломатоз
C. @Панмієлофтиз
D. Гіперплазія
E. Остеомієліт
18. У хворого, 54 років, здійснено субтотальну резекцію шлунка з приводу злоякісного новоутворення. Через 5 років виявлено: блідість шкірних та слизових покровів, атрофія сосочків язика, помірна гепатоспленомегалія. В аналізі крові – гіперхромна анемія, анізо- та пойкілоцитоз з наявністю мегалобластів і мегалоцитів, лейкопенія, нейтропенія з полісегментацією ядер, тромбоцитопенія, гіпербілірубінемія за рахунок непрямого білірубіну. Визначити вид анемії:
A. Гемолітична
B. Постгеморагічна
C. Залізодефіцитна
D. @Перніціозоподібна В12 -дефіцитна
E. Перніциозна первинна
19. Чоловік, 56 років, потрапив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль і печіння в язиці, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію кардіального відділу шлунка. У крові: Hb- 80 г/л; ер.- 2,0 • 1012/Л; КП- 1,2, лейк.- 3,5 • 109/Л. Який вид анемії у цього хворого?
A. @В12-фолієводефіцитна
B. Гемолітична
C. Постгеморагічна
D. Апластична
E. Залізодефіцитна
20. При якому виді анемії зустрічається дефіцит внутрішнього фактора Касла?
A. @В-12-фолієводефіцитна анемія
B. Постгеморагічна анемія
C. Залізодефіцитна анемія
D. Гіпопластична анемія
E. Гемолітична анемія
21. У хворого на анемію при аналізі крові виявили велику кількість мегалобластів. Назвіть цей вид анемії.
A. @В-12 – фолієво дефіцитна
B. Залізодефіцитна
C. Гемолітична
D. Постгеморагічна
E. Апластична
22. У хворого на анемію при дослідженні крові виявлено переважання еритробластів, нормобластів та мегалобластів. Такі ж клітини знайдено в червоному кістковому мозку. Для якого виду анемії характерна така картина крові?
A. @B-12-фолієводефіцитна
B. Гемолітична
C. Залізодефіцитна
D. Післягеморагічна
E. Апластична
23. У хворого при огляді порожнини рота визначається атрофія слизової оболонки язика з червоними плямами (Гунтеровський глосит). Склери жовтуваті. В аналізі крові – кольоровий показник більше одиниці. Для якої анемії характерні ці зміни?
A. @В-12-фолієводефіцитна
B. Залізодефіцитна
C. Гостра постгеморагічна
D. Хронічна постгеморагічна
E. Гемолітична
24. При розтині чоловіка, який страждав на хронічну анемію, знайдено лимонно-жовтий відтінок шкіри, водянисту кров, гунтеровський глосит, атрофічний гастрит. Печінка, селезінка та нирки - щільні, бурого кольору, кістковий мозок малиново-червоний, соковитий, має вигляд малинового желе. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. @Перніціозна анемія
B. Анемія Фанконі
C. Анемія Ерліха
D. Спадкова гемолітична анемія
E. Залізодефіцітна анемія
25. У хворого, який перенiс 5 рокiв тому субтотальну резекцiю шлунка, розвинулась В12-фолiєводефiцитна анемiя. Який механiзм є провiдним у розви