Вступ до Патоморфології

1. Вступ до патоморфології. Предмет і завдання патоморфології. Основні етапи розвитку патоморфології. Методи патологоанатомічної діагностики. Методики та рівні патоморфологічного дослідження. Ультраструктурна патологія клітини та позаклітинного середовища.

2. Регенерація. Структурні основи фізіологічної адаптації органів і клітин. Морфологія процесів акомодації клітин. Компенсаторно-пристосувальні процеси.

3. Морфологічні зміни клітин як відповідь на стресорне та токсичне пошкодження (паренхіматозні/клітинні дистрофії). Клітинні дистрофії: гіаліново-краплинна, гідропічна, жирова. Спадкові дистрофії

4. Морфологічні зміни екстрацелюлярного матриксу (строми) як відповідь на пошкодження (стромально-судинні дистрофії). Патоморфологія накопичення складних білків (гіаліноз) та ліпідів. Виснаження організму. Спадкові дистрофії

5. Розлади обміну заліза й метаболізму гемоглобіногенних та ліпідогенних пігментів. Патоморфологічні прояви порушення утворення меланіну, обміну нуклеопротеїдів, мінералів та міді. Звапніння (кальциноз) тканин. Утворення каменів.

6. Основи танатології. Некроз. Клініко-морфологічні форми некрозу. Селективна загибель спеціалізованих клітин: патогенно індукований апоптоз. Селективна загибель клітин: індукована імунною системою та руйнування клітин активованим комплементом.

7. Гострі системні розлади кровообігу (гостра коронарна недостатність, шок) та системні розлади кровообігу при хронічній серцевій недостатності та їх наслідки. Регіонарні розлади кровообігу (гіперемія, ішемія, плазморагія, кровотеча та крововилив). Порушення утворення й обігу лімфи. Порушення іонно-осмотичного та водного балансу, кислотно-основного стану.

8. Порушення гемостазу: геморагічний синдром, тромбоз, ДВЗ-синдром. Емболія. Тромбоемболія легеневої артерії, танатогенез.

9. Запалення: причини, морфогенез. Патоморфологія ексудативного запалення.

10. Проліферативне (продуктивне) запалення: з утворенням загострених кондилом, навколо тварин-паразитів, проміжне продуктивне запалення, гранульоматозне запалення. Специфічне проліферативне запалення.

Онкопатоморфологія

11. Молекулярно-патоморфологічні основи імунної відповіді. Імунна система у пренатальний і постнатальний період. Патологія імунних процесів: амілоїдоз, реакції гіперчутливості, реакція відторгнення трансплантату. Імунна недостатність. Аутоімунні хвороби.

12. Пухлини. Молекулярні механізми та етапи онкогенезу. Термінологія. Класифікації пухлин: гістологічні, по типу росту, по клінічному перебігу, TNM. Характеристика злоякісних і доброякісних пухлин. Морфологічна характеристика основних етапів розвитку злоякісних пухлин. Пухлини з епітелію: аденоми, папіломи, раки.

13. Доброякісні та злоякісні мезенхімальні пухлини. Саркоми: особливості розвитку й метастазування. Пухлини фібробластичного, міофібробластичного та фіброгістіоцитарного генезу. Пухлини з жирової, м’язової, кісткової тканини та судин.

14. Меланоцитарні пухлини. Особливості пухлин дитячого віку. Ембріональні пухлини. Герміногенні пухлини. Тератоми та тератобластоми. Пухлини «дорослого типу».

15. Пухлини гемопоетичної тканини. Гострі лейкози

16. Пухлини гемопоетичної тканини: Хронічні лейкози. Пухлини лімфоїдної тканини

Хвороби органів та систем органів

17. Морфологічні особливості органів зубощелепної системи та ротової порожнини. Вади розвитку обличчя, шиї й органів ротової порожнини.

18. Хвороби щелеп, слинних залоз, губ, язика, м’яких тканин ротової порожнини.

19. Передпухлинні зміни та пухлини губ, язика, м’яких тканин ротової порожнини. Стоматологічні прояви інших захворювань

20. Хвороби стравоходу, шлунка та кишечника

21. Хвороби нирок

22. Загальні поняття інфекційної патології людини. Класифікація інфекційних хвороб. Кишкові інфекційні хвороби. Сепсис.

23. Вірусні повітряно-краплинні інфекції. ВІЛ-інфекція та СНІД. Сказ. Дитячі інфекції. Хвороби, збудниками яких є найпростіші та гельмінти.

24. Особливо небезпечні (конвекційні, карантинні) інфекції. Рикетсіози.

25. Системні захворювання сполучної тканини з аутоімунізацією: ревматизм, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, системна склеродермія, дерматоміозит, хвороба Бехтерєва. Набуті вади серця. Системні васкуліти

26. Хвороби репродуктивної системи. Патологія вагітності, післяпологового періоду та плаценти. Захворювання молочної залози.

27. Гіпоталамо-гіпофізарні порушення. Патологія надниркових залоз. Патологія щитоподібної залози. Патологія ендокринного апарату підшлункової залози.

28. Хвороби гепатобіліарної системи

29. Захворювання органів дихання

30. Патологія серця. Судинні захворювання - ішемічна хвороба серця. Хвороби ендокарда та міокарда: кардіоміопатії, ендокардити, міокардити, вроджені вади серця.

31. Системні васкуліти: вузликовий періартеріїт, артеріїт Такаясу, скроневий (гігантоклітинний) артеріїт, гранульоматоз Вегенера, облітераційний тромбангіїт, хвороба Кавасакі, Пурпура Шенляйн-Геноха, хвороба і синдром Рейно. Синдром Шегрена.

32. Судинна патологія. Гіпертензія та артеріолосклероз. Гіпертонічна хвороба та симптоматичні артеріальні гіпертензії. Артеріосклероз та атеросклероз. Цереброваскулярні хвороби.

33. Анемії

34. Пухлини гемопоетичної тканини. Гострі та хронічні лейкози

35. Туберкульоз. Сифіліс