1 модуль

Тема 1.1 "УЛЬТРАСТРУКТУРНА ПАТОЛОГІЯ"

Тема 1.2 "МОРФОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ. РЕГЕНЕРАЦІЯ"

Тема 1.3 "МОРФОЛОГІЯ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ НАКОПИЧЕНЬ ПРОДУКТІВ ПОРУШЕНОГО ОБМІНУ РЕЧОВИН"

Тема 1.4 "МОРФОЛОГІЯ ПОЗАКЛІТИННИХ НАКОПИЧЕНЬ ПРОДУКТІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН"

Тема 1.5 "МОРФОЛОГІЯ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ СКЛАДНИХ БІЛКІВ ТА МІНЕРАЛІВ"

Тема 1.6 "МОРФОЛОГІЯ НЕОБОРОТНОГО ПОШКОДЖЕННЯ. МІСЦЕВА І ЗАГАЛЬНА СМЕРТЬ"

Тема 1.7 "ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК"

Тема 2.1 "ПОРУШЕННЯ КРОВОНАПОВНЕННЯ"

Тема 2.2 "ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ ТА ЛІМФООБІГУ"

Тема 2.3 "ЕКСУДАТИВНЕ ЗАПАЛЕННЯ"

Тема 2.4 "ПРОЛІФЕРАТИВНЕ ЗАПАЛЕННЯ. ІМУНОПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ"

Тема 2.5 "ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК"

Тема 1.1 "ОСНОВИ ОНКОПАТОМОРФОЛОГІЇ. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ"

Тема 1.2 "ПУХЛИНИ ЕНДО- ТА ЕКЗОКРИННИХ ЗАЛОЗ. ПУХЛИНИ З МЕЛАНОЦИТІВ, КЛІТИН НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ОБОЛОНОК МОЗКУ"

Тема 1.3 "МЕЗЕНХІМАЛЬНІ ПУХЛИНИ"

Тема 1.4 "МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ"

Тема 1.5 "ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ"

Тема 1.6 "ХРОНІЧНІ ЛЕЙКОЗИ. ЛІМФОМИ"

Тема 1.7 "ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК"
2 модуль

Тема 1.1 "НОЗОЛОГІЯ. АНЕМІЇ. ТРОМБОЦИТОПАТІЇ. ТРОМБОЦИТОПЕНІЇ"

Тема 1.2 "АТЕРОСКЛЕРОЗ. ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА"

Тема 1.3 "ЦВЗ. ІХС. КАРДІОМІОПАТІЇ"

Тема 1.4 "РЕВМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ"

Тема 1.5 "ЗАХВОРЮВАННЯ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ"

Тема 1.6 "ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК"

Тема 2.1 "ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ"

Тема 2.2 "ЗАХВОРЮВАННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ"

Тема 2.3. "ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"

Тема 2.4 "ЗАХВОРЮВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ. ПАТОЛОГІЯ ВАГІТНОСТІ"

Тема 2.5 "ПАТОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ"

Тема 2.6 "ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК"

Тема 3.1 "БАКТЕРІАЛЬНІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ. СЕПСИС"

Тема 3.2 "ТУБЕРКУЛЬОЗ. СИФІЛІС"

Тема 3.3 "ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ"

Тема 3.4 "КАРАНТИННІ ІНФЕКЦІЇ"

Тема 3.5 "ПРИЙОМ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК"