Задачі

Тема 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Тема 3. ГІГІЄНА ТА ФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ.ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

Тема 4. НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ПРИ АВАРІЇ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК

Тема 5. ПРОФЕСІЙНІ ШКІДЛИВОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЛІКАРЯ

Тема 6. ГІГІЄНА І ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ І СТАНУ ЗДОРОВЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Тема 7. ГІГІЄНА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Тема 8. ОХОРОНА ПРАЦІ В ОКРЕМИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ТА ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Тема 9. НЕБЗПЕЧНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В РОБОТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІ

Тема 10. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Тема 11. ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК, ПІДЛІТКІВ ТА ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тема 12. СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ