Охорона праці - методички

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Тема 2. Організація охорони праці в медичних установах та закладах медичної освіти

Тема 3. Гігієна та фізіологія праці.значення для створення безпечних умов праці

Тема 4. Нещасні випадки при аварії у лікувально-профілактичних закладах їх розслідування та облік

Тема 5. Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов'язків лікаря

Тема 6. Гігієна і характеристика умов праці і стану здоровя медичних працівників


Тема 7. Гігієна та охорона праці в медичних закладах

Тема 8. Охорона праці в окремих структурних підрозділах закладів охорони здоровя та вищих медичних закладах

Тема 9. Небзпечні інфекційнізахворювання в роботі медичних працівникі

Тема 10. Основи безпеки медичних працівників

Тема 11. Охорона праці жінок, підлітків та осіб старших вікових груп в закладах охорони здоров'я

Тема 12. Стан виробничого травматизму серед медичних працівників