Неврологія - тести

Розділ 1.Симптоматологія чутливих та рухових розладів 1.1. Принципи будови та функціонування нервової системи

1) Які структури відносяться до периферичної нервової системи?

1) міжхребцеві вузли

2) передні роги спинного мозку

3) задні роги спинного мозку

4) периферичні нерви

5) довгастий мозок

2) Вкажіть структури середнього мозку

1) міст

2) ніжки мозку

3) пластинка покрівлі середнього мозку

4) мозочок

5) таламус

3) Вкажіть анатомо-топографічні рівні нервової системи

1) кірковий

2) підкірковий

3) середньомозковий

4) сегментарно-рефлекторний

5) рецепторно-ефекторний

4) Вкажіть основні принципи функціонування нервової системи

1) рефлекторний

2) субординації

3) централізації

4) кефалізації

5) функціональних систем

6) саморегуляції

7) інтегративний

5) Вкажіть етапи еволюції нервової системи

1) трубчаста (цереброспінальна) нервова система

2) периферична нервова система

3) дифузна (сіткоподібна) нервова система

4) вегетативна нервова система

5) гангліозна нервова система

6) центральна нервова система

1.2. Чутливість та її патологія

1) Вкажіть види загальної чутливості

1) больова

2) вібраційна

3) стереогноз

4) м'язово-суглобова

5) двомірно-просторове відчуття

6) температурна, тактильна

7) дискримінаційна чутливість

8) відчуття локалізації

2) Вкажіть види складної чутливості

1) відчуття локалізації

2) больова, тактильна

3) температурна

4) двомірно-просторове відчуття

5) дискримінаційна чутливість

6) глибока м'язово-суглобова

7) вібраційне відчуття

8) стереогноз

3) Вкажіть специфічні види чутливості

1) зір

2) температурна чутливість

3) слух

4) вібраційна чутливість

5) больова чутливість

6) дотик

7) м’язово-суглобова чутливість

8) смак

9) нюх

10)пам'ять

4) Які нервові елементи складають систему чутливого аналізатора?

1) відповідна зона кори головного мозку

2) пірамідний шлях

3) рецептори

4) екстрапірамідні шляхи

5) чутливі аферентні шляхи

6) мозочкові шляхи

7) ретикуло-спінальний шлях

5) Де локалізуються тіла перших нейронів усіх видів чутливості?

1) у бічних рогах спинного мозку

2) у задніх рогах спинного мозку

3) у міжхребцевому вузлі

4) в ядрах Голля і Бурдаха

5) у таламусі

6) Де закінчується перший нейрон больової і температурної чутливості?

1) у бічних рогах спинного мозку

2) в ядрах Голля і Бурдаха

3) у задніх рогах спинного мозку

4) у таламусі

5) у зацентральній звивині

7) Де закінчується перший нейрон глибокої чутливості?

1) в ядрах Голля і Бурдаха

2) у задніх рогах спинного мозку

3) у бічних рогах спинного мозку

4) у таламусі

5) у зацентральній звивині

8) Де закінчуються другі нейрони всіх видів чутливості?

1) у задніх рогах спинного мозку

2) у бічних рогах спинного мозку

3) у таламусі

4) в ядрах Голля і Бурдаха

5) у зацентральній звивині

9) Де здійснюють перехрестя другі нейрони поверхневих видів чутливості?

1) на рівні довгастого мозку

2) на рівні моста

3) на рівні передньої білої спайки

4) на рівні червоних ядер

5) на межі між спинним і довгастим мозком

10) Де здійснюють перехрестя другі нейрони глибоких видів чутливості?

1) на рівні передньої білої спайки спинного мозку

2) на межі спинного і довгастого мозку

3) на рівні моста

4) в ніжці мозку

5) в міжоливному шарі в довгастому мозку

11) Від яких сегментів волокна спино-таламічного шляху розміщені у спинному мозку латеральніше? 1) від шийних сегментів 2) від грудних сегментів

3) від попереково-крижових сегментів

4) від шийно-грудних сегментів

12) Які шляхи утворюють присередню ( медіальну) петлю?

1) бульбо-таламічний шлях

2) кірково-спинномозковий шлях

3) таламо-кірковий шлях

4) спіноталамічний шлях

5) пучки Голля і Бурдаха

13) Де знаходиться ядро аналізатора загальних видів чутливості?

1) в передцентральній звивині

2) в лобовій частці

3) в зацентральній звивині

4) в скроневій частці

5) в потиличній частці

14) В якому відділі кори головного мозку представлена проекція чутливої іннервації руки?

1) в нижньому відділі зацентральної звивини

2) в верхньому відділі зацентральної звивини

3) в середньому відділі зацентральної звивини

4) в верхньому відділі передцентральної звивини

5) в середньому відділі передцентральної звивини

15) В якому відділі кори головного мозку представлена проекція чутливої іннервації голови?

1) в верхньому відділі зацентральної звивини

2) в верхньому відділі передцентральної звивини

3) в нижньому відділі зацентральної звивини

4) в середньому відділі зацентральної звивини

5) в нижньому відділі передцентральної звивини

16) В якому відділі кори головного мозку представлена проекція чутливої іннервації ноги?

1) у верхньому відділі передцентральної звивини

2) у середньому відділі зацентральної звивини

3) у верхньому відділі зацентральної звивини

4) у нижньому відділі зацентральної звивини

5) у нижньому відділі передцентральної звивини

17) Вкажіть кількісні види порушення чутливості 1) поліестезія

2) гіпестезія

3) гіперпатія

4) гіперестезія

5) анестезія

6) дизестезія

7) батіанестезія

18) Вкажіть якісні види порушення чутливості

1) батіанестезія

2) гіпестезія

3) поліестезія

4) гіперпатія

5) гіперестезія

6) дизестезія

7) анестезія

19) Вкажіть типи чутливих порушень

1) провідниковий

2) центральний

3) гіперестезія

4) гіпестезія

5) мононевритичний

6) анестезія

7) поліневритичний

8) сегментарний

20) Які види чутливості будуть порушені у разі повного ураження периферичного нерва? 1) всі види

2) тільки больова і температурна

3) тільки тактильна

4) тільки м'язово-суглобова

5) тільки вібраційна

21) Вкажіть ознаки ураження периферичного нерва

1) анестезія поверхневих видів чутливості в зоні іннервації

2) парестезія

3) дисоціація розладу чутливості

4) геміанестезія

5) болі

6) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

7) сегментарна анестезія

22) Вкажіть ознаки ураження міжхребцевого вузла

1) дисоційоване порушення чутливості

2) герпетичні висипання на шкірі

3) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

4) сегментарна анестезія

5) болі

6) провідникове порушення чутливості

23) Вкажіть ознаки ураження заднього корінця

1) дисоційоване порушення чутливості

2) корінцевий біль

3) симптоми натягу на боці ураження

4) провідникове порушення чутливості

5) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

6) сегментарна анестезія

7) герпетичні висипання на шкірі

24) Вкажіть ознаки ураження заднього рогу спинного мозку

1) провідникове порушення чутливості

2) збереження глибоких видів чутливості

3) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

4) симптоми натягу

5) герпетичні висипання на шкірі

6) сегментарна анестезія больової і температурної чутливості

25) Вкажіть ознаки ураження заднього канатика спинного мозку

1) герпетичні висипання на шкірі

2) провідникове порушення глибокої чутливості

3) сенситивна атаксія

4) симптоми натягу

5) корінцеві болі

26) Вкажіть симптоми ураження спіноталамічного шляху

1) батіанестезія на боці ураження

2) стріляючі болі

3) провідникова анестезія больової та температурної чутливості з протилежного боку

4) герпетичні висипання на шкірі

5) симптоми натягу

27) Вкажіть ознаки ураження присередньої (медіальної) петлі

1) геміатаксія з протилежного боку

2) геміанопсія

3) геміплегія з протилежного боку

4) чутлива джексонівська епілепсія

5) геміанестезія з протилежного боку

28) Вкажіть симптоми ураження таламуса

1) геміатаксія з протилежного боку

2) геміплегія з протилежного боку

3) моноанестезія

4) геміанестезія з протилежного боку

5) геміанопсія протилежних половин зору

6) анестезія за типом "рукавичок" і "шкарпеток"

7) дисоційована анестезія

8) таламічні болі (геміалгії)

29) Вкажіть ознаки ураження верхнього відділу кори зацентральної звивини

1) геміанестезія з протилежного боку

2) геміплегія з протилежного боку

3) моноанестезія ноги з протилежного боку

4) чутлива джексонівська епілепсія (у разі подразнення)

5) моноанестезія руки з протилежного боку

30) Вкажіть ознаки ураження середнього відділу кори зацентральної звивини

1) чутлива джексонівська епілепсія (у разі подразнення)

2) геміанестезія з протилежного боку

3) моноанестезія руки з протилежного боку

4) моноанестезія ноги з протилежного боку

5) геміплегія з протилежного боку

31) Ураження яких нервових утворень супроводжується порушенням усіх видів чутливості?

1) периферичних нервів

2) поперечника спинного мозку

3) зацентральної звивини

4) передніх корінців

5) заднього рогу спинного мозку

6) заднього канатика спинного мозку

7) задніх корінців

8) присередньої (медіальної) петлі

9) передньої білої спайки

32) Ураження яких нервових утворень спричинить порушення чутливості за сегментарним типом?

1) заднього рогу спинного мозку

2) заднього корінця

3) присередньої (медіальної ) петлі

4) периферичного нерва

5) таламуса

6) передньої білої спайки

7) зацентральної звивини

8) міжхребцевого вузла

33) Які симптоми найхарактерніші для поліневритичного типу розладу чутливості?

1) геміанестезія

2) болі у кінцівках

3) анестезія в дистальних відділах кінцівок

4) моноанестезія

5) розлад чутливості у відповідних дерматомах

34) Ураження яких нервових утворень спричинить порушення чутливості за провідниковим типом?

1) заднього канатика спинного мозку

2) периферичного нерва

3) присередньої (медіальної) петлі

4) внутрішньої капсули

5) зацентральної звивини

6) заднього рогу спинного мозку

7) бічного канатика спинного мозку

8) таламуса

9) заднього корінця

10)міжхребцевого вузла

35) Ураження яких відділів центральної нервової системи супроводжується синдромом - геміанестезія, геміатаксія, геміанопсія?

1) присередньої (медіальної ) петлі

2) зацентральної звивини

3) таламуса

4) передцентральної звивини

5) ядер Голля і Бурдаха

36) Ураження яких утворень мозку спричинить виникнення геміанестезії у поєднанні з геміанопсією? 1) внутрішньої капсули

2) присередньої (медіальної ) петлі

3) зацентральної звивини

4) кори потиличної частки мозку

5) таламуса

37) Ураження якої ділянки мозку спричинить астереогноз?

1) задніх рогів спинного мозку

2) бічних канатиків спинного мозку

3) тім'яної частки

4) потиличної частки

5) лобової частки

38) Вкажіть утворення, що складають ноцицептивну систему

1) нейрони переднього рогу спинного мозку

2) нейрони бічних рогів спинного мозку

3) периферичні ноцицептори

4) нейрони заднього рогу спинного мозку, желатинозна субстанція

5) ноцицептивні системи головного мозку

6) пірамідна система

7) екстрапірамідна система

8) спинномозково-таламічний, спинно-ретикулярний шляхи, задні канатики, присередня петля

39) Вкажіть висхідні шляхи, що передають ноцицептивну інформацію

1) присередня петля

2) пірамідний шлях

3) спинномозково-таламічний, спинномозково-ретикулярний шляхи

4) задні канатики спинного мозку 5) рубро-спинномозковий шлях

6) вестибуло-спинномозковий шлях

40) Вкажіть, якими утвореннями представлені ноцицептивні системи головного мозку 1) ретикулярною формацією стовбура мозку

2) хвостатим ядром

3) блідою кулею

4) лімбічною системою, гіпоталамусом

5) корою зацентральних звивин, тім'яних часток

6) корою передцентральної звивини

7) корою потиличних часток мозку

8) таламусом

41) Вкажіть основні функції аферентних систем

1) переробка (аналіз та синтез) інформації

2) забезпечення мимовільних рухів

3) забезпечення автоматизованих рухів

4) забезпечення свідомих рухів

5) сприймання інформації

6) проведення інформації

42) Вкажіть основні функції кіркового відділу аналізаторів

1) аналіз і синтез інформації

2) сприймання інформації

3) зберігання інформації (пам'ять)

4) проведення інформації

5) розкодування інформації

6) кодування інформації

43) Вкажіть утвори і специфічні речовини антиноцицептивної системи мозку

1) нейрони передніх рогів спинного мозку

2) нейронні структури, що пригнічують аферентні системи

3) периферичні нерви

4) нейропептиди: мет-, лей-, енкефаліни, ендорфіни

5) пірамідна система

44) Вкажіть, які відділи головного мозку займають кіркове представництво аналізаторів

1) передні відділи мозку

2) неспецифічні системи мозку

3) задні відділи мозку (позаду центральної борозни)

4) таламус

5) екстрапірамідна система

45) У хворого після травматичного ураження хребта виникло здавлення правої половини спинного мозку. Виявлено порушення больової та температурної чутливості від рівня соска донизу. Дайте відповіді на такі запитання:

1) за яким типом порушена чутливість?

2) з якого боку по відношенню до патологічного вогнища виникло порушення чутливості? 3) ураженням якої структури і на якому рівні пояснюються чутливі розлади?

1.3. Рефлекторно-рухові порушення

1) Вкажіть поверхневі рефлекси зі слизових оболонок

1) рогівковий

2) піднебінний

3) черевні

4) підошвовий

5) кон’юнктивальний

6) глотковий

7) колінний

8) ахілловий

2) Вкажіть поверхневі шкірні рефлекси

1) черевні

2) рогівковий

3) підошвовий

4) анальний

5) глотковий 6) ахілловий

7) кремастерний

8) колінний

3) Вкажіть періостальні рефлекси

1) надбрівний

2) нижньо-щелепний

3) згинальний ліктьовий

4) розгинальний ліктьовий

5) колінний

6) карпорадіальний

7) ахілловий

8) підошвовий

4) Вкажіть сухожилкові рефлекси

1) надбрівний

2) згинальний ліктьовий

3) колінний

4) ахілловий

5) нижньо-щелепний

6) карпорадіальний

7) розгинальний ліктьовий

8) підошвовий

5) Вкажіть рефлекси оpального автоматизму

1) носо-губний (Аствацатурова)

2) Гордона

3) Оппенгейма

4) дистанс-оральний

5) долонно-підборідний (Марінеску-Радовича)

6) Шефера

7) Штрюмпеля

8) Бабінського

9) хоботковий

6) Вкажіть стопні патологічні рефлекси розгинальної групи

1) Жуковського

2) Оппенгейма

3) Шефера

4) Штрюмпелля

5) Бехтєрєва

6) Бабінського

7) Гордона

8) Россолімо

7) Вкажіть стопні патологічні рефлекси згинальної групи

1) Жуковського

2) Гордона

3) Оппенгейма

4) Бехтєрєва

5) Россолімо

6) Бабінського

7) Штрюмпеля

8) Вкажіть рефлекторну дугу надбрівного рефлексу

1) міст

2) довгастий мозок

3) IX, X пари черепних нервів

4) V, VII пари черепних нервів

5) ХI, ХII пари черепних нервів

9) Вкажіть рефлекторну дугу розгинального ліктьового рефлексу

1) променевий нерв

2) серединний нерв

3) сегменти CV – CVIII

4) сегменти СVII – СVIII

5) сегменти CV – CVI

10) Вкажіть рефлекторну дугу згинального ліктьового рефлексу

1) сегменти CVII – CVIII

2) сегменти СV – CVI

3) променевий нерв

4) м'язово-шкірний нерв

5) серединний нерв

11) Вкажіть рефлекторну дугу карпорадіального рефлексу

1) серединний нерв

2) сегменти CIII – CIV

3) м'язово-шкірний нерв

4) променевий нерв

5) сегменти СV – CVI

6) сегменти CV – CVIII

7) сегменти CVII – CVIII

12) Вкажіть спінальні рефлекторні дуги черевних рефлексів

1) міжреберні нерви

2) сегменти ThVII - ThVIII

3) сегменти ThXI - ThXII

4) сегменти ThV - ThVI

5) сегменти ThIX - ThX

6) сегменти ThVI - ThVII

13) Вкажіть рефлекторну дугу колінного рефлексу

1) сегменти LII – LIV

2) сегменти LI – LII

3) стегновий нерв

4) великогомілковий нерв

5) малогомілковий нерв

6) сідничний нерв

14) Вкажіть рефлекторну дугу ахіллового рефлексу

1) стегновий нерв

2) сегменти SI - SII

3) сегменти SIII - SIV

4) великогомілковий нерв

5) малогомілковий нерв

15) Вкажіть рефлекторну дугу підошвового рефлексу

1) сегменти SI – SII

2) сегменти LV – SI

3) сегменти LIV – LV

4) сідничний нерв

5) малогомілковий нерв

16) Де замикаються безумовні рефлекси? 1) у мозочку

2) у сегментарному апараті спинного мозку

3) у корі півкуль головного мозку

4) у сегментарному апараті мозкового стовбура

5) у лімбічній системі

17) Вкажіть місце утворення умовних рефлексів

1) сегментарний апарат спинного мозку

2) мозочок

3) кора півкуль головного мозку

4) сегментарний апарат мозкового стовбура

5) лімбічна система

18) Які функції рефлекторної дуги безумовного рефлексу?

1) здійснення рефлексу

2) регуляція м'язового тонусу

3) забезпечення довільних рухів

4) трофічна

5) координація рухів

6) інтегративна

19) Які ланки рефлекторної дуги забезпечують м’язовий тонус?

1) альфа-малі нейрони переднього рогу

2) пропріорецептор м'язів

3) пірамідна система

4) гамма-нейрони переднього рогу

5) мозочок

6) екстрапірамідна система

20) Які неорефлекси досліджують у неврологічній клініці?

1) черевні

2) колінний

3) підошвовий

4) ахілловий

5) глотковий

21) Внаслідок травми у хворого не розгинаються кисть та пальці правої руки. Який нерв травмований, який рефлекс не викликається?

1) згинальний ліктьовий рефлекс

2) розгинальний ліктьовий рефлекс

3) серединний нерв

4) променевий нерв

5) ліктьовий нерв

22) В якій звивині бере початок центральний руховий нейрон?

1) у передцентральній звивині

2) у задньому відділі верхньої скроневої звивини

3) у зацентральній звивині

4) у задньому відділі нижньої лобової звивини

23) У якому відділі кори представлена проекція рухів ноги?

1) у нижніх відділах передцентральної звивини

2) у верхніх відділах передцентральної звивини

3) у задніх відділах верхньої скроневої звивини

4) у середніх відділах передцентральної звивини

24) У якому відділі кори представлена проекція рухів руки?

1) у середньому відділі передцентральної звивини

2) у нижньому відділі передцентральної звивини

3) у верхньому відділі передцентральної звивини

25) У якому відділі кори представлена проекція рухів м’язів обличчя?

1) у середньому відділі передцентральної звивини

2) у задньому відділі верхньої скроневої звивини

3) у нижньому відділі передцентральної звивини

4) у верхньому відділі передцентральної звивини

26) У якому відділі кори представлена проекція рухів язика? 1) у середньому відділі передцентральної звивини

2) у верхньому відділі передцентральної звивини

3) у нижньому відділі передцентральної звивини

4) у задньому відділі нижньої лобової звивини

27) З якого відділу кори починається кірково-ядерний шлях?

1) у верхніх двох третинах передцентральної звивини

2) у задньому відділі верхньої скроневої звивини

3) у нижньому відділі передцентральної звивини

4) у задньому відділі нижньої лобової звивини

28) Де у внутрішній капсулі розташовані волокна кірково-спинномозкового шляху?

1) у коліні

2) у передніх двох третинах заднього стегна

3) у задній третині заднього стегна

4) у передньому стегні

29) Де у внутрішній капсулі розташовані волокна кірково-ядерного шляху?

1) у передніх двох третинах заднього стегна

2) у коліні

3) у передньому стегні

4) у задньому відділі заднього стегна

30) На якому рівні робить перехрестя пірамідний шлях?

1) на рівні середнього мозку

2) на рівні моста

3) у передній білій спайці спинного мозку

4) на межі спинного та довгастого мозку

5) в довгастого мозку

31) Де у спинному мозку розташовані перехрещені волокна пірамідного шляху?

1) у задніх канатиках

2) у передніх канатиках

3) у бічних канатиках

4) у передній білій спайці

5) у задніх рогах

32) Де у спинному мозку розташовані волокна неперехрещеного пірамідного шляху? 1) у бічних канатиках

2) у задніх канатиках

3) у передніх канатиках

4) у передній білій спайці

5) у задніх рогах

33) Де закінчуються волокна кірково-спинномозкового шляху?

1) на клітинах задніх рогів спинного мозку

2) на клітинах бічних рогів спинного мозку

3) на клітинах передніх рогів спинного мозку

34) Де закінчуються волокна кірково-ядерного шляху? 1) на рухових ядрах черепних нервів

2) на чутливих ядрах черепних нервів

3) на передніх рогах спинного мозку

4) на задніх рогах спинного мозку

35) Якими утвореннями представлені периферичні рухові нейрони для посмугованих м’язів голови?

1) клітинами рухових ядер черепних нервів

2) клітинами чутливих ядер черепних нервів

3) волокнами V, VII, IX, X, XII пар черепних нервів

4) волокнами III, IV, VI пар черепних нервів

5) клітинами передніх рогів спинного мозку

6) клітинами задніх рогів спинного мозку

36) Вкажіть ознаки центрального параліча

1) гіпотонія м'язів

2) гіпертонія м'язів

3) відсутність патологічних рефлексів

4) наявність патологічних рефлексів

5) зниження або відсутність шкірних рефлексів

6) гіперрефлексія глибоких рефлексів

7) атрофія м'язів

8) фібрилярні посмикування в м’язах

37) Вкажіть ознаки периферичного параліча

1) підвищення глибоких рефлексів

2) відсутність рефлексів

3) атонія м'язів

4) гіпертонія м'язів

5) атрофія м'язів

6) наявність патологічних рефлексів

7) чутливі порушення

38) Що таке геміплегія?

1) параліч однієї кінцівки

2) параліч трьох кінцівок

3) параліч кінцівок з одного боку

4) параліч чотирьох кінцівок

5) параліч нижніх кінцівок

39) Що таке параплегія?

1) параліч чотирьох кінцівок

2) параліч однієї ноги

3) параліч верхніх або нижніх кінцівок

4) параліч кінцівок з одного боку

5) параліч однієї руки

40) Що таке моноплегія?

1) параліч однієї кінцівки

2) параліч чотирьох кінцівок

3) параліч трьох кінцівок

4) параліч двох кінцівок

5) параліч кінцівок з одного боку

41) Вкажіть ознаки ураження передцентральної звивини

1) фібрилярні посмикування в м’язах

2) геміпарез з боку ураження

3) монопарез з протилежного боку

4) порушення чутливості за монотипом

5) порушення чутливості за гемітипом

42) Вкажіть симптоми ураження верхнього відділу передцентральної звивини

1) центральний монопарез ноги

2) спастична геміплегія

3) напади локальної джексонівської епілепсії (у разі подразнення)

4) парез мімічних м'язів за центральним типом

5) спастична параплегія

43) Які симптоми поперечного ураження спинного мозку вище шийного потовщення?

1) порушення чутливості за провідниковим типом

2) в'ялий парез ніг

3) центральна тетраплегія

4) трофічні порушення

5) в'ялий парез рук, спастичний - ніг

6) в'яла тетраплегія

7) моноплегія руки або ноги

8) порушення дихання

44) Вкажіть ознаки ураження поперечника спинного мозку на рівні шийного потовщення

1) порушення всіх видів чутливості за провідниковим типом

2) геміплегія

3) синдром Бернара-Горнера

4) периферичний параліч рук

5) центральний параліч ніг

6) порушення сечовипускання за центральним типом

7) в'яла тетраплегія

8) центральна тетраплегія

45) Вкажіть ознаки ураження поперечника спинного мозку на рівні верхньогрудного відділу

1) черевні рефлекси не викликаються

2) нижня в'яла параплегія

3) черевні рефлекси збережені

4) провідниковий тип порушення чутливості

5) нижня спастична параплегія

6) порушення сечовипускання за центральним типом

7) верхня в'яла параплегія

8) спастична тетраплегія

46) Вкажіть ознаки ураження клітин переднього рогу спинного мозку

1) фібрилярні посмикування в м'язах

2) порушення глибоких видів чутливості

3) атрофія м'язів

4) в’ялі паралічі м'язів відповідних сегментів

5) порушення поверхневих видів чутливості

6) центральний параліч м'язів

47) Вкажіть ознаки синдрому Броуна-Секара

1) провідникова анестезія больової та температурної чутливості на боці, протилежному ураженню

2) центральний параліч мязів на боці ураження

3) тазові порушення 4) нижня параплегія

5) порушення глибоких видів чутливості на боці ураження

6) тетраплегія

7) порушення чутливості за периферичним типом

48) У хворого центральний параліч правої ноги з порушенням поверхневої чутливості зліва за провідниковим типом з рівня ТhХ. Де знаходиться осередок ураження?

1) правий бічний канатик спинного мозку на рівні LI сегменту

2) права половина поперечника спинного мозку на рівні ThIV сегменту

3) правий бічний канатик спинного мозку на рівні ThVIII сегменту

4) права половина поперечника спинного мозку на рівні ThX сегменту

49) Вкажіть ознаки ураження правої половини поперечника спинного мозку на рівні

ThIV сегменту

1) провідникова анестезія больової та температурної чутливості з рівня ThVI зліва 2) верхня параплегія

3) батіанестезія в суглобах правої ноги

4) центральна плегія правої ноги

5) анестезія больової та температурної чутливості з рівня ThVI справа 6) нижня параплегія

50) У хворого слабкість кистей та стоп з парестезіями в них. Вкажіть локалізацію ураження

1) периферичні нерви в дистальних відділах кінцівок

2) задні роги спинного мозку на рівні шийного потовщення

3) задні корінці спинного мозку на рівні шийного потовщення

4) передні роги спинного мозку на рівні шийного потовщення

5) передні корінці спинного мозку на рівні шийного потовщення

51) У хворого, що три 3 місяці тому переніс ішемічний інсульт, виявляються спастичний геміпарез, рівномірно виражений у правій руці та правій нозі, а також правобічна геміанестезія всіх видів чутливості. Дайте відповіді на такі запитання: 1) ураженням яких шляхів і на якому рівні пояснюється виявлена симптоматика?

2) в якому положенні знаходяться паретичні кінцівки і чому? Як зветься така поза хворого?

52) У хворого 50 років поступово виникла слабкість в руках, з’явились м’язеві атрофії та фібрилярні посмикування у м’язах рук. Болей немає, чутливість не порушена.

Дайте відповіді на такі запитання:

1) як зветься така патологія?

2) які структури і на якому рівні уражені?

3) про що свідчать фібрилярні посмикування?

53) У хворого поступово виникли центральний парез правої ноги та зниження больової та температурної чутливості зліва від рівня пупка донизу. Дайте відповіді на такі запитання:

1) за яким типом порушена чутливість?

2) ураженням яких структур і на якому рівні можна пояснити таку симптоматику?

54) У хворого виявлено пухлину, яка здавила праву половину шийного потовщення спинного мозку. Дайте відповіді на такі запитання:

1) які сегменти ушкоджено?

2) як зветься клінічний синдром?

3) які виникнуть неврологічні порушення?

1.4. Патологія екстрапірамідної системи

1) Які структури мозку входять до екстрапірамідої системи?

1) хвостате ядро

2) сочевицеподібне ядро

3) червоне ядро

4) ядра Голля та Бурдаха

5) ретикулярна формація стовбура мозку

6) чорна речовина

7) передцентральна звивина

8) зацентральна звивина

2) Які утворення відносяться до палідарної системи?

1) чорна речовина

2) лушпина

3) передні роги спинного мозку

4) бліда куля

5) передцентральна звивина

3) Які утворення відносяться до стріарної системи?

1) лушпина

2) бліда куля

3) червоне ядро

4) хвостате ядро

5) чорна речовина

4) Вкажіть фізіологічні функції екстрапірамідної системи

1) реалізація автоматизованих рухів

2) підтримання м'язового тонусу

3) забезпечення умовних рефлексів

4) скорочення посмугованих м'язів

5) міостатична регуляція

6) організація рухових проявів емоцій та захисних рухів

5) Перерахуйте симптоми ураження палідарної системи

1) брадикінезія

2) мікрографія

3) тиха, монотонна мова

4) гіпотонія м'язів

5) гіперкінези

6) гіпертонія м'язів за пластичним типом

7) гіпомімія

8) центральні парези м'язів

9) периферичні парези м'язів

6) Перерахуйте симптоми ураження стріарної системи

1) гіпотонія м'язів

2) пропульсія

3) гіпертонія м'язів

4) гіперкінези

5) амімія

6) тиха, монотонна мова

7) Вкажіть симптоми паркінсонізму

1) тиха, монотонна мова

2) мікрографія

3) гіперкінези

4) гіпотонія м'язів

5) пропульсія

6) поза згиначів

7) центральні парези м'язів кінцівок

8) периферичні парези м'язів кінцівок

8) Вкажіть екстрапірамідні гіперкінези

1) атетоз

2) хорея

3) інтенційний тремор

4) торзійна дистонія

5) міоклонія

6) рухова джексонівська епілепсія

7) функціональний тремор

8) епілептиформні судоми

9) Які з перерахованих симптомів спостерігаються у разі ураження хвостатого ядра? 1) гіпертонія м'язів

2) гіпотонія м'язів

3) гіпомімія

4) гіперкінези

5) брадикінезія

10) Яке порушення мови виникає у разі ураження палідарної системи?

1) скандована

2) тиха, монотонна

3) дизартрія

4) афазія

5) мутизм

11) У дівчини 12 років після перенесеної ангіни з’явились головний біль, втома, підвищена дратівливість, а також швидкі, неритмічні, несинхронні насильницькі рухи в м’язах обличчя, кінцівок. М’язовий тонус знижений. Дайте відповіді на такі запитання:

1) як звуться такі насильницькі рухи?

2) вкажіть синдром

3) які структури нервової системи уражені?

12) У хворого через деякий час після черепно-мозкової травми поступово виникли скутість рухів, тремтіння голови та дистальних відділів рук у спокої за типом «катання пілюль». Дайте відповіді на такі запитання:

1) які структури уражені?

2) як зветься цей синдром?

3) які його симптоми не вказані?

1.5. Симптоми порушення мозочкових функцій

1) Вкажіть функції мозочка

1) готовність організму до виконання рухів

2) координація рухів

3) регуляція рівноваги

4) реалізація довільних рухів

5) регуляція м'язового тонусу

6) реалізація умовних рефлексів

7) забезпечення виразності мімічних реакцій

2) Вкажіть основні утворення мозочка

1) таламус

2) черв'як

3) півкулі

4) ніжки

5) хвостате ядро

6) ядра Голля і Бурдаха

3) Вкажіть ядра мозочка 1) зубчасте ядро

2) ядра Голля і Бурдаха

3) ядро вершини

4) червоне ядро

5) хвостате ядро

6) коркоподібне ядро

7) кулясте ядро

4) Які з шляхів проходять через середню ніжку мозочка?

1) лобно-мосто-мозочковий

2) дентато-рубральний

3) рубро-спінальний

4) вестибуло-мозочковий

5) скронево-мосто-мозочковий

5) Які з шляхів проходять через нижню ніжку мозочка?

1) спинно-мозочковий шлях Флексіга

2) рубро-спінальний

3) вестибуло-мозочковий

4) спинно-мозочковий шлях Говерса

5) лобно-мосто-мозочковий

6) оливо-мозочковий

7) ретикуло-мозочковий

6) Які з шляхів проходять через верхню ніжку мозочка?

1) спинно-мозочковий шлях Говерса

2) оливо-мозочковий

3) дентато-рубральний

4) ретикуло-мозочковий

5) вестибуло-мозочковий

7) Які симптоми спостерігаються у разі ураження мозочка?

1) м'язова гіпотонія 2) міоклонії

3) скандована мова

4) нестійкість в позі Ромберга

5) ригідність м'язів

6) інтенційний тремор

7) підвищення рефлексів

8) наявність патологічних рефлексів

8) Яке порушення мови виникає у разі ураження мозочка?

1) скандована

2) тиха, монотонна

3) дизартрія

4) гугнява

5) афазія

9) Вкажіть проби на координацію рухів

1) пальце-носова

2) проба Барре

3) дослідження рефлексів

4) проба на діадохокінез

5) п'ятково-колінна

6) проби Рінне та Вебера

10) Вкажіть види атаксій

1) сенситивна

2) гемібалізм

3) мозочкова

4) кіркова

5) вестибулярна

6) атетоз

7) істерична

8) міоклонія

9) торзійна дистонія

11) У разі швидкого переводу витягнутих рук з положення супінації в положення пронації рухи правої кисті виявилися надлишковими. Як зветься цей симптом?

1) парез

2) гіперметрія

3) адіадохокінез

4) гіперкінез

5) апраксія

2.1. Патологія черепних нервів

1) В яких утвореннях мозку локалізуються ядра черепних нервів?

1) у ніжках мозку

2) у мості

3) у внутрішній капсулі

4) у підкіркових вузлах

5) у довгастому мозку

6) у корі головного мозку

2) Де локалізується патологічний осередок у разі нюхових галюцинацій?

1) у язиковій звивині потиличної частки

2) у первинних підкіркових нюхових центрах

3) у парагіпокампальній звивині скроневої частки

4) у передцентральній звивині

5) у зацентральній звивині

3) Де локалізується кірковий відділ нюхового аналізатора?

1) у лобовій частці

2) у скроневій частці

3) у передцентральній звивині

4) у зацентральній звивині

5) у потиличній частці

4) Ураження яких ділянок нюхового аналізатора спричиняє однобічну аносмію?

1) нюхова цибулина

2) парагіпокампальна звивина скроневої частки

3) нюховий тракт

4) нюховий трикутник

5) Вкажіть первинні підкіркові центри нюху

1) нюховий трикутник

2) нюхова цибулина

3) нюховий тракт

4) прозора перетинка

5) передній продірявлений простір

6) кора скроневої частки

6) Вкажіть зміни на очному дні, що спостерігаються у разі захворювань нервової системи

1) блідість скроневих половин дисків зорових нервів

2) застійні диски зорових нервів

3) хореоретиніт

4) атрофія зорового нерва

5) дистрофія сітківки

6) кон’юнктивіт

7) кератит

7) Ураження якої ділянки зорового аналізатора спричиняє гомонімну геміанопсію?

1) зоровий шлях

2) зоровий нерв

3) зорова пучковість

4) зорове перехрестя 5) сітківка ока

8) У хворого діагностована бітемпоральна геміанопсія. Де локалізується вогнище ураження?

1) у зоровому нерві

2) у неперехрещеній частині хіазми

3) у середині хіазми

4) у зоровій пучковості

5) у потиличній частці

9) Де локалізується кіркова проекційна зона зорового аналізатора?

1) у шпороподібній борозні

2) у язиковій звивині

3) у скроневій частці

4) у клині

5) у тім'яній частці

6) у лобовій частці

10) Ураження якої ділянки зорового аналізатора спричиняє амавроз?

1) потиличної частки

2) зорового шляху

3) зорового нерва

4) внутрішньої капсули

5) таламуса

11) Де локалізується патологічний процес у разі зорових галюцинацій?

1) у скроневій частці

2) у первинних підкіркових центрах зору

3) у потиличній частці

4) у зацентральній звивині

5) у зоровому нерві

12) Вкажіть методи дослідження зорових функцій

1) гостроти зору

2) дослідження симетричності очних щілин

3) полів зору

4) дослідження об’єму руху очних яблук

5) кольоросприймання

6) очного дна

7) дослідження вистояння очних яблук з орбіти

13) Ураження якої ділянки зорового аналізатора спричиняє біназальну геміанопсію? 1) середини хіазми

2) неперехрещеної частини хіазми

3) зорового нерва

4) зорового шляху

5) шпороподібної борозни потиличної частки

14) Вкажіть відмінні ознаки геміанопсії у разі ураження зорового шляху

1) застійний диск зорового нерва

2) амавроз

3) квадрантна геміанопсія

4) проста атрофія зорового нерва

5) відсутність реакції зіниць при освітленні виключених половин сітківок 6) зорова агнозія

15) Вкажіть симптоми ураження окорухового нерва

1) екзофтальм

2) збіжна косоокість

3) розбіжна косоокість

4) міоз

5) мідріаз

6) енофтальм

16) Ураження яких нервових структур спричиняє периферичний параліч окорухових м'язів?

1) окорухових нервів

2) над’ядерних шляхів

3) ядер окорухових нервів

4) внутрішньої капсули

5) нижнього відділу передцентральної звивини

17) Вкажіть локалізацію патологічного вогнища у разі альтернувального синдрому Вебера

1) окоруховий нерв

2) відвідний нерв

3) ніжка мозку

4) довгастий мозок

5) вароліїв міст

18) Відмітьте симптоми альтернувального синдрому Вебера

1) розбіжна косоокість

2) диплопія

3) збіжна косоокість

4) енофтальм

5) птоз верхньої повіки

6) центральний геміпарез з протилежного боку

7) міоз

8) парез погляду

19) Яка неврологічна симптоматика виникає у разі ураження шийного симпатичного нерва?

1) альтернувальний синдром Вебера

2) геміанопсія

3) синдром Бернара-Горнера

4) амавроз

5) амбліопія

20) Вкажіть симптоми синдрому Бернара-Горнера

1) міоз

2) мідріаз

3) птоз

4) енофтальм

5) екзофтальм

6) розбіжна косоокість

21) Які функції забезпечує парасимпатична іннервація ока?

1) звуження зіниць

2) розширення зіниць

3) акомодацію

4) підняття верхньої повіки

5) конвергенцію очних яблук

22) Який окоруховий м'яз іннервує блоковий нерв?

1) зовнішний прямий

2) внутрішній прямий

3) верхній косий

4) нижній косий

5) верхній прямий

23) Вкажіть симптоми ураження блокового нерва

1) диплопія під час погляду вбік

2) диплопія під час погляду вниз

3) параліч погляду

4) розбіжна косоокість

5) легка збіжна косоокість

24) Вкажіть симптоми синдрому Аргайля Робертсона

1) відсутність прямої і співдружньої реакції зіниць на світло

2) відсутність реакції зіниць на акомодацію та конвергенцію

3) збереження реакції зіниць на акомодацію та конвергенцію

4) частковий птоз верхньої повіки

5) парез погляду

25) Вкажіть симптоми ураження відвідного нерва

1) птоз верхньої повіки

2) збіжна косоокість

3) диплопія

4) відсутність зіничних реакцій

5) розбіжна косоокість

26) Які симптоми виникають у разі ураження ділянки розміщення ядра відвідного нерва?

1) параліч погляду в бік ураження

2) центральний геміпарез з протилежного боку 3) диплопія

4) збіжна косоокість

5) анізокорія

6) центральний геміпарез на боці ураження

7) параліч погляду в протилежний бік

8) розбіжна косоокість

27) Які симптоми включає альтернувальний синдром Фовілля?

1) збіжна косоокість

2) відсутність зіничних реакцій

3) розбіжна косоокість

4) диплопія

5) центральний геміпарез з протилежного боку

6) периферичний парез мімічних м'язів

7) центральний геміпарез на боці вогнища

8) периферичний парез кінцівок

28) Які симптоми виникають у разі ураження кіркового центру погляду?

1) параліч погляду в бік, протилежний ураженню

2) параліч погляду в бік ураження

3) парез погляду доверху

29) Вкажіть симптоми ураження стовбурового центру погляду

1) центральний геміпарез на боці, протилежному до вогнища

2) парез погляду в бік, протилежний до вогнища

3) парез погляду вгору

4) парез погляду в бік вогнища

5) парез погляду донизу

30) Ураження яких черепних нервів спричиняє диплопію?

1) окорухового

2) блокового

3) відвідного

4) лицьового

5) трійчастого

6) нюхового

7) зорового

31) Вкажіть симптоми ураження очної гілки трійчастого нерва

1) міоз

2) відсутність надбрівного рефлексу

3) герпетичні висипання на обличчі

4) відсутність рогівкового рефлексу

5) порушення всіх видів чутливості в зоні іннервації

6) мідріаз

7) частковий птоз верхньої повіки

8) дисоційоване порушення чутливості на обличчі

32) Вкажіть симптоми ураження верхньощелепної гілки трійчастого нерва

1) відсутність рогівкового рефлексу

2) міоз

3) зниження смакової чутливості

4) парез жувальних м'язів

5) порушення всіх видів чутливості в зоні іннервації

33) Вкажіть симптоми ураження нижньощелепної гілки трійчастого нерва

1) відсутність всіх видів чутливості в зоні іннервації

2) відсутність глоткового рефлексу

3) параліч жувальних м'язів

4) герпетичні висипання на обличчі

5) відсутність нижньощелепного рефлексу

34) Якими симптомами проявляється ураження вузла трійчастого нерва?

1) герпетичними висипаннями на обличчі

2) дисоційованим порушенням чутливості в зонах Зельдера

3) порушенням всіх видів чутливості в зоні іннервації трійчастого нерва

4) парезом жувальних м'язів

5) парезом мімічних м'язів

35) Які симптоми характерні для ураження ядра спинномозкового шляху трійчастого нерва?

1) дисоційований розлад чутливості в зонах Зельдера

2) порушення всіх видів чутливості в зоні іннервації трійчастого нерва

3) анестезія всіх видів чутливості в зонах Зельдера

4) парез жувальних м'язів

5) порушення смакової чутливості

36) Де локалізується ураження у разі периферичного парезу жувальних м'язів?

1) у руховому ядрі трійчастого нерва

2) у язикоглотковому нерві

3) у нижньощелепному нерві

4) у верхньощелепному нерві

5) у лицевому нерві

37) Ураження яких нервових утворень спричиняє порушення чутливості на обличчі за сегментарним типом?

1) ядра спинно-мозкового шляху трійчастого нерва

2) гілок трійчастого нерва

3) вузла трійчастого нерва

4) внутрішньої капсули

5) нижнього відділу зацентральної звивини

38) Ураження яких нервових утворень спричиняє порушення чутливості на обличчі за периферичним типом?

1) ядра спинно-мозкового шляху трійчастого нерва

2) внутрішньої капсули

3) гілок трійчастого нерва

4) нижнього відділу зацентральної звивини

5) таламо-кіркового шляху

39) Вкажіть симптоми ураження рухових волокон трійчастого нерва

1) атрофія жувальних м'язів

2) підвищення нижньощелепного рефлексу

3) парез мімічних м'язів

4) центральний парез жувальних м'язів

5) відхилення щелепи в бік ураження під час відкривання рота

6) герпетичні висипання на обличчі

7) відсутність нижньощелепного рефлексу

40) Які ознаки центрального парезу мімічних м'язів?

1) згладжена носогубна складка

2) згладжені лобні складки

3) опущений кут рота

4) лагофтальм

5) неможливість нахмурити брови

41) Вкажіть прийоми дослідження функції лицевого нерва

1) виявлення асиметрії лицевих м'язів у спокої

2) наморщити лоб

3) дослідження рухливості очних яблук

4) заплющити очі

5) дослідження зіничних рефлексів

6) оскалити зуби

7) дослідження чутливості на обличчі

8) дослідження очного дна

9) нахмурити брови

42) Вкажіть симптоми альтернувального синдрому Мійяра-Гублера

1) периферичний парез мімічних м'язів на боці вогнища

2) центральний парез мімічних м'язів на боці вогнища

3) центральний геміпарез з протилежного боку

4) парез зовнішнього прямого м'яза ока на боці вогнища

5) периферичний геміпарез на боці вогнища

43) Вкажіть ознаки ураження лицевого нерва в ділянці мосто-мозочкового кута

1) периферичний парез мімічних м'язів

2) центральний парез мімічних м'язів

3) сухість ока

4) альтернувальний синдром Мійяра-Гублера

5) розлад смаку на передніх 2/3 язика

6) альтернувальний синдром Фовілля

44) У хворого центральний геміпарез зліва та периферичний парез мімічних м'язів справа. Як називається синдром?

1) Вебера

2) Мійяра-Гублера

3) Фовілля

4) мосто-мозочкового кута

5) Валленберга-Захарченка

45) Де локалізується вогнище ураження у разі синдрому Мійяра-Гублера?

1) у внутрішній капсулі

2) у ніжці мозку

3) у мості

4) у мосто-мозочковому куті

5) у кірково-ядерних шляхах

46) Вкажіть ознаки ураження лицевого нерва в ділянці входу його до кісткового каналу 1) периферичний парез мімічних м'язів

2) сухість ока

3) порушення смаку на передніх 2/3 язика

4) центральний парез мімічних м'язів

5) гіперакузія

6) сльозотеча

7) зниження слуху

8) альтернувальний синдром Фовілля

47) Вкажіть ознаки ураження лицевого нерва після виходу його з кісткового каналу

1) периферичний парез мімічних м'язів

2) порушення смаку на передніх 2/3 язика

3) сльозотеча

4) центральний парез мімічних м'язів

5) гіперакузія

48) Які симптоми ураження ділянки розміщення ядра лицевого нерва?

1) периферичний парез мімічних м'язів

2) центральний парез мімічних м'язів

3) центральний геміпарез з протилежного боку

4) гіперакузія

5) порушення смаку на передніх 2/3 язика

49) Де локалізується вогнище ураження у разі центрального парезу мімічних м'язів?

1) у кірково-ядерному шляху

2) у ядрі лицевого нерва

3) у нижньому відділі передцентральної звивини

4) у лицевому нерві

5) у трійчастому нерві

50) Які ознаки синдрому мосто-мозочкового кута?

1) периферичний парез мімічних м'язів

2) зниження слуху

3) гіперакузія

4) біль і зниження чутливості на обличчі

5) втрата смаку на передніх 2/3 язика

6) мозочкові розлади на боці вогнища

7) мозочкові розлади з протилежного боку

8) порушення чутливості на обличчі за дисоційованим типом

51) Які утворення мозку складають підкіркові слухові центри?

1) нижні горбики покрівлі середнього мозку

2) верхні горбики покрівлі середнього мозку

3) медіальні колінчасті тіла

4) латеральні колінчасті тіла

5) верхня скронева звивина

52) Де розташована кіркова слухова проекційна ділянка?

1) у верхній скроневій звивині

2) у зацентральній звивині

3) у передцентральній звивині

4) у нижній лобовій звивині

5) у звивині Гешля

53) Які симптоми спостерігаються у разі ураження вестибулярного нерва?

1) запаморочення, нудота, блювання

2) диплопія

3) ністагм

4) атаксія

5) порушення смаку

6) порушення нюху

54) Вкажіть ознаки ураження додаткового нерва 1) неможливість повороту голови в здоровий бік

2) обмежене підняття руки вище горизонтального рівня

3) неможливість повороту голови в протилежний бік

4) неможливість підняти плече

5) фібрилярні посмикування м'язів

6) неможливість підняття руки до горизонтального рівня

7) неможливість зведення лопаток

55) Вкажіть локалізацію вогнища ураження у разі центрального парезу м'язів язика

1) нижній відділ передцентральної звивини

2) ядро язикоглоткового нерва

3) ядро під'язикового нерва

4) кірково-ядерний шлях

5) корінець під'язикового нерва

56) Які ознаки характерні для центрального парезу м'язів язика? 1) дизартрія

2) відхилення язика в бік, протилежний до вогнища ураження

3) атрофія м'язів

4) відсутність атрофії м'язів

5) фібрилярні посмикування м'язів язика

6) відхилення язика в бік вогнища ураження

57) Які симптоми альтернувального синдрому Джексона?

1) периферичний парез м'язів язика на боці ураження

2) центральний парез м'язів язика

3) центральний геміпарез з протилежного боку

4) дисфагія

5) периферичний парез мімічних м'язів

58) Які ознаки ураження ділянки розміщення ядра під'язикового нерва?

1) атрофія колового м'яза рота

2) альтернувальний синдром Джексона

3) фібрилярні посмикування м'язів язика

4) відсутність глоткового рефлексу

5) відсутність атрофії м'язів язика

6) атрофія м'язів язика

7) альтернувальний синдром Фовілля 8) альтернувальний синдром Мійяра-Гублера

59) Де розташоване ядро під'язикового нерва?

1) у ніжці мозку

2) у мості

3) у довгастому мозку

4) у внутрішній капсулі

5) у передцентральній звивині

60) Де локалізується вогнище ураження у разі периферичного парезу м'язів язика?

1) у нижньому відділі передцентральної звивини

2) у під'язиковому нерві

3) у стовбурі язикоглоткового нерва

4) у кірково-ядерному шляху

5) у ядрі під'язикового нерва

61) Вкажіть симптоми периферичного парезу м'язів язика

1) атрофія м'язів язика

2) відхилення язика в бік вогнища

3) дисфагія

4) дисфонія

5) дизартрія

6) відсутність атрофії язика

7) порушення смаку на передніх 2/3 язика

62) Які симптоми бульбарного синдрому?

1) рефлекси орального автоматизму

2) дисфагія

3) дизартрія

4) насильницькі сміх або плач

5) дисфонія

6) відсутність глоткового рефлексу

7) збережений глотковий рефлекс

8) атрофія м'язів язика

9) відсутність атрофії м'язів язика

63) Які ознаки псевдобульбарного синдрому?

1) дисфагія

2) атрофія м'язів язика

3) рефлекси орального автоматизму

4) насильницькі сміх або плач

5) фібрилярні посмикування м'язів язика

6) відсутність глоткового рефлексу

7) дисфонія

8) альтернувальний синдром Джексона

9) дизартрія

64) Де локалізується вогнище ураження у разі бульбарного синдрому?

1) у корінцях IX, X, XII пар черепних нервів

2) у внутрішній капсулі

3) у ядрах IX, X, XII пар черепних нервів

4) у передцентральній звивині

5) у ядрі або стовбурі XI пари черепних нервів

65) Де локалізується вогнище ураження у разі псевдобульбарного синдрому?

1) у кірково-ядерних шляхах обох півкуль мозку

2) у кірково-ядерному шляху однієї півкулі мозку

3) у ніжці мозку

4) у довгастому мозку

5) у мості

66) Вкажіть симптоми альтернувального синдрому Авеліса

1) периферичний парез м'якого піднебіння, голосової зв'язки на боці вогнища

2) центральний геміпарез на боці вогнища

3) центральний геміпарез з протилежного боку

4) периферичний парез м'язів язика на боці вогнища

5) центральний парез м'язів язика на боці вогнища

67) Вкажіть симптоми альтернувального синдрому Валленберга-Захарченка

1) порушення чутливості за сегментарним типом на обличчі на боці вогнища

2) провідникова геміанестезія з протилежного боку

3) мозочкові порушення з протилежного боку

4) мозочкові порушення на боці вогнища

5) насильницькі плач або сміх

6) синдром Бернара-Горнера

7) рефлекси орального автоматизму

8) порушення чутливості на обличчі за периферичним типом

9) периферичний парез м'якого піднебіння і голосової зв'язки на боці вогнища

68) Які ознаки альтернувального синдрому Шмідта?

1) ознаки ураження IX та X пар на боці вогнища

2) центральний геміпарез з протилежного боку

3) центральний геміпарез на боці вогнища

4) периферичний парез мімічних м'язів

5) ознаки ураження XI пари на боці вогнища

6) ознаки ураження XII пари на боці вогнища

7) порушення смаку

69) Які альтернувальні синдроми спостерігаються за наявності ураження ніжки мозку? 1) Бенедикта

2) Фовілля

3) Мійяра-Гублера

4) Вебера

5) Джексона

6) Авеліса

70) Які альтернувальні синдроми спостерігаються за наявності ураження моста?

1) Мійяра-Гублера

2) Вебера

3) Джексона

4) Фовілля

5) Шмідта

71) Які альтернувальні синдроми спостерігаються за наявності ураження довгастого мозку? 1) Шмідта

2) Джексона

3) Валленберга-Захарченка

4) Фовілля

5) Вебера

6) Авеліса

7) Бенедикта

8) Мійяра-Гублера

72) Ураження яких утворень мозку спричиняє появу альтернувальних синдромів? 1) моста

2) довгастого мозку

3) кори головного мозку

4) внутрішньої капсули

5) ніжки мозку

6) спинного мозку

73) Де локалізуються ядра блукаючого нерва?

1) у підкірці

2) у ніжці мозку

3) у довгастому мозку

4) у мості

5) у спинному мозку

74) Вкажіть ядра язикоглоткового нерва

1) рухове подвійне

2) смакове ядро одинокого пучка

3) сльозовидільне

4) ядро Якубовича

5) чутливе ядро сірого крила

6) парасимпатичне нижнє слиновидільне

7) парасимпатичне дорсальне

8) ядра Голля і Бурдаха

75) Вкажіть ядра блукаючого нерва

1) чутливе

2) парасимпатичне дорсальне

3) сльозовидільне

4) рухове подвійне

5) ядра Голля і Бурдаха

76) Які з черепних нервів уражаються у разі патології в ділянці верхньої очної щілини? 1) верхньощелепний

2) блоковий

3) лицевий

4) очний

5) відвідний

6) язикоглотковий

7) окоруховий

8) блукаючий

77) У хворого диплопія, птоз, мідріаз справа і центральний геміпарез зліва. Де локалізується вогнище ураження?

1) у променистому вінці

2) у внутрішній капсулі

3) у таламусі

4) у лівій ніжці мозку

5) у правій ніжці мозку

6) у мості справа 7) у мості зліва

78) У хворого ознаки ураження ядер лівого окорухового нерва та центральний правобічний геміпарез. Як називається цей синдром?

1) Бенедикта

2) Фовілля

3) Вебера

4) Джексона 5) Авеліса

79) У хворого периферичний парез мімічної мускулатури справа і центральний геміпарез зліва. Де локалізується вогнище ураження?

1) у внутрішній капсулі

2) у таламусі

3) у правій ніжці мозку

4) у мості справа

5) у лівій ніжці мозку

6) у мості зліва

80) Які із вказаних симптомів є спільними для бульбарного і псевдобульбарного синдромів?

1) рефлекси орального автоматизму

2) дисфагія

3) насильницькі сміх або плач

4) дизартрія

5) дисфонія

6) атрофія м'язів язика

81) У хворого дисфагія, дисфонія, дизартрія, атрофія і фібрилярні посмикування м'язів язика. Де локалізується вогнище ураження?

1) у кірково-ядерних шляхах

2) у внутрішній капсулі

3) у ніжці мозку

4) в ядрах IX, X, XII пар нервів

5) у мості

82) У хворого дисфагія, дизартрія, дисфонія, насильницький плач, викликаються рефлекси орального автоматизму. Де локалізується вогнище ураження?

1) у ніжці мозку

2) у кірково-ядерних шляхах з обох боків

3) в ядрах та корінцях IX, X, XII пар нервів

4) у кірково-ядерному шляху з одного боку

5) у довгастому мозку

83) У хворого ознаки ураження VIІ, VIII пар черепних нервів, мозочкові розлади на боці вогнища. Де локалізується вогнище ураження?

1) у мосто-мозочковому куті

2) у ніжці мозку

3) у мості

4) у довгастому мозку

5) у півкулі мозочка

84) Вкажіть види порушень мови у разі бульбарного або псевдобульбарного синдромів 1) дизартрія

2) скандована

3) анартрія

4) дисфонія

5) гугнява мова

6) афазія

7) тиха, монотонна

85) У хворого периферичний парез мімічної мускулатури, гіперакузія, порушення смаку на передніх 2/3 язика. Де локалізується вогнище ураження?

1) у ядрі лицевого нерва

2) у каналі лицевого нерва, вище відходження стремінцевого нерва

3) у кірково-ядерних шляхах

4) у каналі лицевого нерва, нижче відходження стремінцевого нерва

86) Опишіть ознаки синдрому, зворотнього до синдрому Аргайля Робертсона

1) збережена пряма та співдружня реакція зіниць на світло

2) збережена реакція зіниць на акомодацію і конвергенцію

3) відсутня пряма та співдружня реакція зіниць на світло

4) відсутня реакція зіниць на акомодацію і конвергенцію 5) парез погляду

87) Після черепної травми у хворого виникла офтальмоплегія і розлад чутливості в зоні іннервації правого очного нерва. Де локалізується процес? 1) у правій верхній очній щілині

2) у ніжці мозку

3) на основі мозку

4) у кірковому центрі погляду

5) у стовбуровому центрі погляду

88) У хворого зниження слуху на ліве вухо. Проба Вебера показує латералізацію звуку в бік хворого вуха. Що уражено? 1) звукопровідний апарат справа

2) звукосприймаючий апарат зліва

3) звукопровідний апарат зліва

4) звукосприймаючий апарат справа

5) кора скроневої частки

89) У хворого зниження слуху на праве вухо. Проба Вебера дає латералізацію звуку в бік здорового вуха. Що уражено? 1) звукосприймаючий апарат зліва

2) звукопровідний апарат зліва

3) звукосприймаючий апарат справа

4) звукопровідний апарат справа

90) У хворого періодично виникають короткочасні відчуття якогось запаху без відповідного подразника. Дайте відповіді на такі запитання:

1) як зветься цей синдром?

2) коли він спостерігається?

91) У хворого виявляється частковий птоз верхньої повіки правого ока. Дайте відповіді на такі запитання:

1) про ураження яких нервів можна думати; як по ширині зіниці можна вирішити, який нерв ушкоджений?

92)У хворого осередок ураження в лівій внутрішній капсулі.

а) Мімічні м’язи якої частини обличчя і на якому боці будуть паралізовані?

2)Який вид парезу мімічних м’язів виникне у хворого? 3)Який шлях ушкоджений?

93) У хворого патологічний процес у ділянці внутрішнього коліна лицевого нерва.

1) Який вид парезу мімічних м’язів виникне у хворого з ураженням внутрішнього коліна лицевого нерва?

2) Навколо ядра якого нерва утворюється внутрішнє коліно?

3) Який симптом виникне у разі ураження цього ядра?

4) До складу якого синдрому відноситься ця патологія?

94) У хворого поступово змінився голос, став глухий, гугнявий, мова не розбірлива. Поперхується під час їди. Рухи язика різко обмежені, атрофії та фібрилярні посіпування м’язів язика. Рухи м’якого піднебіння знижені.

1) Як зветься синдром?

2) Які структури уражені?

95) У хворого з лівобічним геміпарезом відмічається опущення лівого кута рота, висунутий з рота язик відхиляється вліво. Атрофій язика не виявлено.

1) Який вид парезу мімічних м’язів та язика? 2) Які структури уражені?

2.2. Симптоматологія порушення вищих мозкових функцій

1) Вкажіть вищі мозкові функції людини

1) мова

2) праксис

3) нюх

4) чутливість

5) рух

6) гнозис

7) мислення

8) слух

2) Вкажіть основні види афазій

1) сенсорна

2) моторна

3) дизартрія

4) анартрія

5) семантична 6) амнестична

7) скандована мова

8) мутизм

3) Який вид афазії виникає у разі ураження лівої лобової частки?

1) моторна

2) сенсорна

3) семантична 4) амнестична

5) тотальна

4) Який вид афазії виникає у разі ураження лівої скроневої частки?

1) сенсорна

2) моторна

3) амнестична

4) тотальна

5) Яка патологія виникає у разі ураження правої тім'яної частки мозку?

1) анозогнозія

2) псевдополімелія

3) апраксія

4) алексія

5) аутотопагнозія

6) афазія

6) Яка патологія виникає у разі ураження лівої тім'яної частки мозку?

1) акалькулія

2) моторна афазія

3) сенсорна афазія

4) апраксія

5) алексія

6) парез погляду

7) Яка патологія виникає у разі ураження лівої надкраєвої звивини?

1) моторна афазія

2) аграфія

3) апраксія

4) сенсорна афазія

5) амнестична афазія

8) Яка патологія виникає у разі ураження правої півкулі головного мозку?

1) порушення схеми тіла

2) сенсорна афазія

3) моторна афазія

4) порушення психіки

5) паракінези (автоматизована жестикуляція)

6) алексія

7) акалькулія

9) Вкажіть види агнозій

1) зорова

2) нюхова

3) моторна

4) ідеаторна

5) слухова

6) смакова

7) конструктивна

8) еферентна

10) Відмітьте ознаки ураження лобової частки

1) моноплегія

2) лобова атаксія

3) розлад психіки

4) моноанестезія

5) парез погляду

6) геміанопсія

7) чутлива джексонівська епілепсія

8) зорова агнозія

11) Вкажіть ознаки ураження лівої тім'яної частки

1) моноанестезія

2) апраксія

3) моноплегія

4) астереогноз

5) геміплегія

6) аносмія

12) Вкажіть ознаки ураження скроневої частки

1) слухова агнозія

2) сенсорна афазія

3) моторна афазія

4) зорові галюцинації

5) смакова агнозія

6) нюхова агнозія

7) апраксія

8) моноплегія

13) Вкажіть ознаки ураження потиличної частки

1) зорова агнозія

2) апраксія

3) квадрантна геміанопсія

4) парез погляду

5) амавроз

14) Відмітьте кіркові мовні розлади

1) амнестична афазія

2) скандована мова

3) тиха, монотонна мова

4) моторна афазія

5) сенсорна афазія

6) дисфонія

15) Вкажіть види апраксій

1) еферентна

2) ідеаторна

3) конструктивна

4) амнестична 5) семантична

6) аферентна

16) Вкажіть види порушень схеми тіла

1) аутотопагнозія

2) псевдополімелія

3) аграфія

4) анозогнозія

5) акалькулія

6) алексія

17) Які розлади мови спостерігаються у разі ураження нервової системи?

1) дизартрія

2) скандована мова

3) апраксія

4) амбліопія

5) афазія

6) амавроз

18) У хворого астереогноз у лівій руці, поверхневі види чутливості збережені. Де локалізується вогнище ураження?

1) у тім'яній частці справа

2) у внутрішній капсулі

3) у таламусі

4) у тім'яній частці зліва

5) у скроневій частці справа

6) у скроневій частці зліва

19) У хворого напади клонічних судом у правій руці без втрати свідомості Де локалізується вогнище ураження?

1) у середньому відділі лівої передцентральної звивини

2) у середньому відділі правої передцентральної звивини

3) у нижньому відділі лівої передцентральної звивини

4) у зацентральній звивині

5) у скроневій частці

20) У хворого відмічається порушення процесу мовлення, переключення з однієї· мовної одиниці на іншу, розуміння усної і письмової мови збережено. Де локалізується вогнище ураження?

1) у лобовій частці (центр Брока)

2) у тім'яній частці

3) у скроневій частці (центр Верніке)

4) у потиличній частці

21) Хворий не розуміє усну і письмову мову. Де локалізується вогнище ураження?

1) у задньому відділі верхньої скроневої звивини (центр Верніке)

2) у задньому відділі нижньої лобової звивини (центр Брока)

3) у потиличній частці

4) у задньому відділі середньої лобової звивини

5) у тім'яній частці

22) Хвора розівчилася одягатися, користуватися чашкою, ложкою. Парезів немає. Де вогнище ураження?

1) у лівій надкраєвій звивині

2) у лівій передцентральній звивині

3) у лівій зацентральній звивині

4) у лобовій частці

5) у скроневій частці

23) Які з вказаних симптомів є ознаками подразнення правої скроневої частки?

1) феномен "уже баченого"

2) смакові галюцинації

3) парестезії

4) нюхові галюцинації

5) слухові галюцинації

6) рухова джексонівська епілепсія

7) порушення схеми тіла

24) Де знаходиться кірковий центр погляду?

1) у задньому відділі нижньої лобової звивини

2) у верхній лобовій звивині

3) у задньому відділі середньої лобової звивини

4) у потиличній частці

5) у передцентральній звивині

25) У хворого виникла лівобічна нижня квадрантна геміанопсія. Де локалізується вогнище ураження? 1) у лівому клині

2) у правому клині

3) у правій язиковій звивині

4) у правій внутрішній капсулі

5) у таламусі справа

26) У хворого виникла верхня квадрантна правобічна геміанопсія. Де знаходиться вогнище ураження? 1) у лівому клині

2) у внутрішній капсулі

3) в язиковій звивині лівої потиличної частки

4) в язиковій звивині справа

5) у таламусі

6) у правому клині

27) Де в корі головного мозку знаходиться центр письма? 1) у лівій верхній лобовій звивині

2) у задньому відділі правої середньої лобової звивини

3) у задньому відділі лівої середньої лобової звивини

4) у задньому відділі нижньої лобової звивини

5) у передцентральній звивині

28) Які з кіркових функцій є асиметричними?

1) мова

2) письмо

3) лічба

4) нюх

5) смак

6) праксис

7) читання

8) зір

9) слух

10)дотик

29) Вкажіть клінічні ознаки кіркової (лобової) атаксії

1) хитання під час стояння і ходи (астазія-абазія)

2) відхилення під час руху в бік вогнища ураження

3) ністагм

4) відхилення під час руху в бік, протилежний до вогнища ураження

5) скандована мова

6) інтенційний тремор

30) Судомні напади у хворого починаються з повороту голови і очей вправо, потім генералізуються. Де локалізується вогнище ураження? 1) у задньому відділі лівої середньої лобової звивини

2) у задньому відділі правої середньої лобової звивини

3) у задньому відділі лівої нижньої лобової звивини

4) у задньому відділі правої нижньої лобової звивини

31) Хворий не може назвати показані йому предмети, але пояснює їх призначення. Як зветься патологія? 1) амнестична афазія

2) сенсорна афазія

3) моторна афазія

4) семантична афазія

5) анартрія

32) Чим характеризується сенсорна афазія? 1) порушенням розуміння мови

2) втратою здатності називати знайомі предмети

3) порушенням експресивної мови

4) розладом артикуляції мови

5) порушенням розуміння складних логічно-граматичних структур

33) Який вид мовних розладів виникає у разі ураження кіркових мовних центрів? 1) афазія

2) афонія

3) анартрія

4) тиха, монотонна мова

5) скандована мова

34) Вкажіть первинні проекційні поля

1) зацентральна звивина

2) премоторна ділянка

3) центр стереогнозу

4) ядро слухового аналізатора

5) ядро зорового аналізатора

35) Хворий розуміє звернену до нього мову, виконує інструкції, але не вимовляє слова.

Іннервація язика не порушена. Як зветься таке порушення мови?

1) моторна афазія

2) сенсорна афазія

3) дизартрія 4) мутизм

36) У хворої порушена здатність розпізнавати частини свого тіла. Як зветься така патологія? 1) астереогноз

2) аутотопагнозія

3) батіанестезія 4) парез

37) Хворий без ознак психічних розладів та порушення зору не впізнає членів своєї сім’ї, що ввійшли в палату, доки вони мовчать.

1) Як зветься така патологія?

2) Де локалізується патологічне вогнище?

2.3. Вегетативна нервова система та її патологія

1) Які структури мозку відносяться до надсегментарного відділу вегетативної нервової системи? 1) гіпоталамус

2) чорна речовина

3) бічні роги спинного мозку

4) лімбіко-ретикулярний комплекс

5) симпатичний стовбур

6) парасимпатичні ядра черепних нервів

2) Які утвори сегментарного рівня складають симпатичний відділ вегетативної нервової системи?

1) нейрони бічних рогів СVIII - LII сегментів

2) прегангліонарні і постгангліонарні симпатичні волокна

3) ретикулярна формація стовбура мозку

4) паравертебральні вузли

5) гіпоталамус

6) лімбічна система

3) Які утвори сегментарного рівня складають парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи? 1) ядро Якубовича

2) гіпоталамус

3) ретикулярна формація

4) верхнє і нижнє слиновидільні ядра

5) дорсальне ядро Х пари

6) крижові центри сечовипускання і дефекації

7) паравертебральні вузли

8) нейрони бічних рогів спинного мозку (CVIII - LII)

4) Вкажіть функції вегетативної нервової системи

1) іннервація внутрішніх органів

2) адаптація життєвих функцій (кровообіг, травлення, екскреція)

3) координація рухів

4) регуляція рівноваги

5) трофічна

6) регуляція пози

7) забезпечення чутливої іннервації

5) Відмітьте утворення краніобульбарного відділу парасимпатичної нервової системи 1) ядра Голля і Бурдаха

2) слиновидільні ядра

3) дорсальне ядро Х пари

4) ядро XII пари 5) хвостате ядро

6) ядро Якубовича

7) червоне ядро

6) Вкажіть основні функції надсегментарного відділу вегетативної нервової системи

1) регуляція емоцій

2) забезпечення вольових рухів

3) забезпечення харчової і сексуальної поведінки

4) інтегративна функція

5) регуляція сну та бадьорості

6) чутлива іннервація

7) є субстратом пам'яті

8) зорова функція

7) Які симптоми характерні для солярного синдрому?

1) метеоризм

2) геміпарез

3) симптоми натягу

4) спастичний коліт

5) болі в ділянці пупка

6) геміанестезія

8) Які ознаки ураження зірчастого вузла?

1) парез руки

2) порушення ритму серця

3) пекучі болі в половині обличчя, шиї і руці

4) периферичний парез мімічних м’язів

5) вазомоторні порушення

6) трофічні розлади

7) порушення чутливості на руці

8) порушення координації рухів в руці

9) Які симптоми характерні для симпатико-адреналового кризу?

1) підвищення артеріального тиску

2) брадикардія

3) зниження артеріального тиску

4) блідість шкіри

5) тахікардія

6) почервоніння шкіри

10) Які симптоми характерні для вагоінсулярного кризу?

1) тахікардія

2) брадикардія

3) зниження артеріального тиску

4) блідість шкіри

5) діарея

6) підвищення артеріального тиску

11) Вкажіть клінічні форми гіпоталамічного синдрому

1) вегетативно-судинна

2) порушення терморегуляції

3) екстрапірамідна

4) тремтюча

5) нейро-ендокринна

6) порушення сну та бадьорості

7) тремтючо-ригідна

12) Які ознаки характерні для ураження гіпоталамічної ділянки?

1) джексонівська епілепсія

2) порушення терморегуляції

3) нейро-ендокринні розлади

4) парез кінцівок

5) порушення координації рухів

6) нецукровий діабет

13) Вкажіть симптоми уpаження паpасимпатичного ядpа окорухового неpва

1) порушення акомодації

2) міоз

3) мідpіаз

4) диплопія

5) екзофтальм

14) Які симптоми характерні для симпатикотонії?

1) послаблення перистальтики кишечника

2) тахікардія

3) брадикардія

4) посилення перистальтики кишечника

5) блідість шкіри

6) почервоніння шкіри

7) підвищення артеріального тиску

8) зниження артеріального тиску

15) Які симптоми характерні для ваготонії?

1) зниження артеріального тиску

2) брадикардія

3) тахікардія

4) блідість шкіри

5) почервоніння шкіри

6) підвищення артеріального тиску

16) Відмітьте неврогенні форми порушення сечовипускання

1) справжнє нетримання сечі

2) анурія

3) поліурія

4) затримка сечі

5) імперативні поклики

6) гематурія

7) періодичне нетримання сечі

8) олігурія

17) Яка форма порушення сечовипускання виникає у разі ураження спінального парасимпатичного центру на рівні SII - SIV сегментів?

1) справжнє нетримання сечі

2) періодичне нетримання сечі

3) імперативні поклики

4) анурія

5) затримка сечі

18) Які форми порушення сечовипускання можуть виникати у разі ураження поперечника спинного мозку в грудному відділі?

1) періодичне нетримання сечі

2) затримка сечі

3) справжнє нетримання сечі

4) імперативні поклики

5) гематурія 6) анурія

19) Які з симптомів зумовлені ураженням симпатичних клітин ціліоспінального центру? 1) міоз

2) частковий птоз

3) диплопія

4) енофтальм

5) косоокість

6) амавроз

20) Вкажіть методи дослідження вазомоторних порушень

1) визначення кольору шкіри

2) ехоенцефалографія

3) реовазографія

4) краніографія

5) спонділографія

6) місцевий дермографізм

7) капіляроскопія

8) мієлографія

21) У хворого звуження очної щілини, міоз та енофтальм. Як називається цей синдром? 1) Бернара-Горнера

2) Вебера

3) Аргайля Робертсона

4) Броун-Секара

5) Бенедикта

22) Які симптоми виникають у разі подразнення ядер чи стовбура блукаючого нерва? 1) брадикардія

2) підвищення артеріального тиску 3) пригнічення секреції шлунку

4) зниження артеріального тиску

5) посилення секреції шлунку

6) тахікардія

23) Які симптоми спостерігаються у разі подразнення волокон, що забезпечують симпатичну іннервацію ока?

1) мідріаз

2) екзофтальм

3) міоз

4) енофтальм

5) птоз верхньої повіки

2.4. Електрофізіологічні, ультразвукові та нейровізуалізаційні методи дослідження в неврології

1) За наявності якого захворювання з’являються на електроенцефалограмі комплекси “пік-хвиля”?

1) епілепсія (абсанси)

2) міотонія

3) розсіяний склероз

4) забій мозку

2) Для діагностики яких захворювань використовується ехо-енцефалоскопія? 1) демієлінізуючі захворювання нервової системи

2) пухлини головного мозку, підоболонкові та внутрішньочерепні гематоми

3) сирингомієлія, сирингобульбія

4) токсичні ураження головного мозку

3) Які ритми на електроенцефалограмі у здорової людини у стані неспання?

1) Δ – дельта-ритм

2) α – альфа-ритм

3) θ – тета-ритм

4) β – бета-ритм

4) У хворого після закритої черепно-мозкової травми під час проведення ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного Еха на 5 мм. Про яке ускладнення можна думати? 1) абсцес мозку

2) струс мозку

3) підоболонкова гематома

4) забій мозку

5) церебральний арахноїдит

5) У хворого під час проведення електроміографії виявлено електричне “мовчання” м’язів під час спроби довільного м’язового скорочення. Для якої патології характерний такий тип електроміографії?

1) повний в’ялий параліч м’язів

2) центральний парез м’язів

3) екстрапірамідна м’язова ригідність

6) У хворого спостерігаються повторні транзиторні ішемічні атаки зі слабкістю правих кінцівок, зниженням зору на ліве око. Дані ультразвукової допплерографії магістральних судин голови та шиї виявили стеноз лівої внутрішньої сонної артерії (> 70% діаметру). Яка тактика лікування?

1) вазоактивні препарати

2) оперативне лікування

3) протинабрякові препарати

4) ноотропні засоби

7) Хворого протягом декількох місяців турбує ранковий головний біль, що підсилюється під час поворотів голови та інколи супроводжується блюванням. На очному дні виявлено застійні диски зорових нервів. Які методи дослідження уточнять діагноз?

1) електроенцефалографія

2) КТ та МРТ головного мозку

3) електроміографія

4) реоенцефалографія

8) У хворого 30 років підозра на міотонію Томсена. Який метод дослідження підтвердить цей діагноз? 1) електроенцефалографія

2) електроміографія

3) огляд очного дна

4) МРТ головного мозку

9) Які з вказаних методів діагностики є додатковими в неврології?

1) дослідження рефлексів

2) ангіографія

3) електроенцефалографія

4) дослідження чутливості

5) дослідження слуху

6) реоенцефалографія

7) дослідження смаку

8) ехоенцефалоскопія

9) дослідження зору

10)Вкажіть додаткові методи дослідження субарахноїдального простору і шлуночків мозку

1) пневмоенцефалографія

2) електроенцефалографія

3) електроміографія

4) комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія мозку

5) люмбальна пункція, аналіз ліквору, ліквородинамічні проби

6) ехоенцефалоскопія

7) краніографія

8) спонділографія

Розділ 3. Патологія спинномозкової рідини. Інфекційні, інфекційно-алергічні та паразитарні захворювання нервової системи. Бічний аміотрофічний склероз

3.1. Патологія спинномозкової рідини. Синдроми подразнення мозкових оболон, порушення ліквороциркуляції, гіпертензивний синдром

1) Яка фізіологічна роль спинномозкової рідини?

1) механічний захист мозку

2) функція імунологічного бар'єру

3) нейроендокринна

4) екскреція метаболітів

5) терморегуляція

2) Вкажіть шляхи циркуляції спинномозкової рідини

1) бічні шлуночки мозку

2) субдуральний простір

3) епідуральний простір

4) водопровід мозку

5) третій шлуночок мозку

6) четвертий шлуночок мозку

7) субарахноїдальний простір

8) черевна аорта

3) Які утворення продукують спинномозкову рідину?

1) судинні сплетення шлуночків мозку

2) м'яка мозкова оболона

3) епіневрій

4) периневрій

5) епендима шлуночків

6) ендоневрій

4) Вкажіть зміни у спинномозковій рідині за наявності білково-клітинної дисоціації

1) збільшення білка

2) нормальний цитоз

3) зменшення білка

4) збільшений цитоз

5) збільшення глюкози

5) Вкажіть зміни у спинномозковій рідині за наявності клітинно-білкової дисоціації

1) нормальний цитоз

2) зниження глюкози

3) збільшений цитоз

4) нормальний або дещо збільшений вміст білка

5) зниження хлоридів

6) Вкажіть симптоми менінгеального синдрому

1) блювання

2) атрофія дисків зорових нервів

3) гіперестезія шкіри і органів чуття

4) порушення сечовипускання

5) головний біль

6) запальні зміни в спинномозковій рідині

7) Вкажіть основні менінгеальні симптоми

1) ригідність потиличних м'язів

2) симптоми Брудзинського

3) симптом Бабінського

4) симптом Вассермана

5) симптом Керніга

6) симптом Лассега

8) Які фактори спричиняють гіпертензійний синдром?

1) сповільнення венозного відтоку від черепа

2) гіперпродукція спинномозкової рідини

3) атрофія кори головного мозку

4) внутрішньочерепні утворення

5) гіпопродукція спинномозкової рідини

9) Вкажіть суб'єктивні ознаки гіпертензійного синдрому

1) нудота, блювання

2) порушення мови

3) головний біль

4) болі в ділянці серця

5) запаморочення

6) затерпання в кінцівках

10) Вкажіть об'єктивні ознаки гіпертензійного синдрому

1) застійні диски зорових нервів

2) підсилення пальцевих вдавлень на краніограмі

3) остеопороз спинки турецького сідла, розширення входу в сідло

4) зниження лікворного тиску

5) окорухові розлади

6) парези кінцівок

7) порушення чутливості

11) Які зміни очного дна виникають у разі гіпертензійного синдрому?

1) неврит зорових нервів

2) первинна атрофія дисків зорових нервів

3) застій дисків зорових нервів

4) хоріоретиніт

5) симптом Салюса

12) Які зміни виявляються на краніограмі у разі гіпертензійного синдрому?

1) остеопороз спинки турецького сідла

2) тріщини кісток черепа

3) посилення пальцевих вдавлень

4) розширення внутрішнього слухового проходу

5) розширення входу в турецьке сідло

6) розширення шлуночків мозку

13) Вкажіть основні лікворні ознаки компресійного синдрому спинного мозку

1) ксантохромія спинномозкової рідини

2) позитивна проба Стукея

3) негативна проба Квекенштедта

4) збільшення білка в спинномозковій рідині

5) клітинно-білкова дисоціація в спинномозковій рідині

6) збільшення цукру і хлоридів в спинномозковій рідині

7) позитивна проба Квекенштедта

14) Вкажіть проби, за допомогою яких можна виявити прохідність субарахноїдального простору спинного мозку

1) пpоба Квекенштедта

2) пpоба Стукея

3) пpоба Барре

4) проба на діадохокінез

15) Вкажіть ознаки синдрому Брунса

1) головний біль, запаморочення, блювання

2) брадикардія

3) аносмія

4) порушення смаку

5) моторна афазія

6) блідість шкіри

7) вимушене положення голови

8) аграфія

16) У хворого, що потрапив до інфекційного стаціонару з приводу головних болей на фоні високої температури тіла, спинномозкова рідина не прозора, цитоз – 1600 клітин в 1 мкл (90% нейтрофілів), білок – 0,4 г/л, глюкоза – 1,2 ммоль/л.

1) Як зветься таке співвідношення білка та клітин в лікворі? 2) Про яке захворювання слід думати?

17) Хворого щоранку турбують напади головного болю, блювання.

1) Про який синдром слід думати?

2) Результати якого дослідження підтвердять наявність цього синдрому?

3.2. Менінгіти. Арахноїдити

1) Який із вказаних збудників спричиняє первинний гнійний менінгіт?

1) стафілокок

2) стрептокок

3) бацила Коха

4) менінгокок

2) Вкажіть ознаки менінгококового менінгіту

1) фібрилярні посмикування у м'язах

2) головний біль, блювання

3) гіпертермія

4) симптом Керніга

5) параплегія

6) ригідність потиличних м'язів

7) справжнє нетримання сечі

8) порушення чутливості за типом "рукавичок" та "шкарпеток"

3) Вкажіть атипові клінічні форми менінгококового менінгіту

1) блискавична

2) окуло-летаргічна

3) зверхгостра

4) рецидивна

5) понтинна

6) абортивна

7) бульбарна

8) поліневритична

4) Вкажіть причини смерті хворих у разі менінгококового менінгіту

1) інфекційно-токсичний шок

2) печінкова недостатність

3) гострий набряк і набухання мозку

4) міастенічний криз

5) синдром дисимінованого внутрішньосудинного згортання

6) гіпотіреоїдна недостатність

5) Вкажіть особливості блискавичної форми менінгококового менінгіту

1) розлади дихання і серцевої діяльності

2) білково-клітинна дисоціація в лікворі

3) відсутність гіпертермії

4) печінкова недостатність

5) значна гіпоглікемія

6) бурхливий початок

7) втрата свідомості

8) значна гіпертермія

6) Вкажіть віддалені наслідки менінгококового менінгіту

1) периферичні парези кінцівок

2) поліневритичний синдром

3) синдром Аргайля Робертсона

4) гідроцефалія

5) церебральний арахноїдит

6) судомні напади

7) Які з перерахованих ознак характерні для туберкульозного менінгіту? 1) лімфоцитаpний плеоцитоз

2) гострий перебіг хвороби

3) нейтрофільний плеоцитоз

4) підгострий перебіг хвороби

5) плівка фібрину в лікворі

6) позитивна реакція Вассермана в лікворі

8) Для яких менінгітів є найхарактернішим ураження оболонок основи мозку?

1) туберкульозного

2) менінгококового

3) пневмококового

4) сифілітичного

5) стрептококового

9) Які з перерахованих ознак характерні для гострого серозного лімфоцитарного менінгіту?

1) гострий перебіг

2) менінгеальний синдром

3) довгий продромальний період

4) нейтрофільний плеоцитоз

5) лімфоцитарний плеоцитоз

10) Вкажіть основні клінічні ознаки вторинного гнійного менінгіту

1) нейтрофільний плеоцитоз

2) виникає як ускладнення первинного інфекційного захворювання

3) лімфоцитарний плеоцитоз

4) білково-клітинна дисоціація в лікворі

5) висока температура тіла

6) менінгеальний синдром

11) Вкажіть зміни спинномозкової рідини за наявності менінгококового менінгіту

1) в клітинах ліквора і зовні них виявляються менінгококи

2) клітинно-білкова дисоціація

3) нейтрофільний плеоцитоз

4) лімфоцитарний плеоцитоз

5) знижений вміст хлоридів

6) позитивна реакція Вассермана

12) У разі яких менінгітів виникають гнійні зміни спинномозкової рідини?

1) сифілітичний

2) пневмококовий

3) стафілококовий 4) туберкульозний

5) менінгококовий

6) паротитний

13) У разі яких менінгітів виникають серозні зміни спинномозкової рідини?

1) туберкульозний

2) пневмококовий

3) вірусний

4) стафілококовий

5) менінгококовий

14) Які з перерахованих ознак спинномозкової рідини виявляються у разі менінгококового менінгіту? 1) прозора

2) опалесцентна

3) кров'яниста

4) каламутна

5) гнійна

6) ксантохромна

15) Яка характеристика спинномозкової рідини у разі туберкульозного менінгіту? 1) каламутна

2) кров'яниста

3) гнійна

4) опалесцентна

5) прозора

16) Які із вказаних препаратів використовуються для лікування гнійних менінгітів?

1) бензилпеніцилін, ампіцилін

2) левоміцетин

3) ізоніазид, рифампіцин

4) ацикловір, вальтрекс

5) рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза

6) цифтриаксон, цефотаксим

7) інтерферон, ізопринозин

17) Які із вказаних препаратів використовуються для лікування туберкульозного менінгіту? 1) стрептоміцин

2) левоміцетин

3) інтерферон

4) рифампіцин

5) рибонуклеаза

6) дезоксирибонуклеаза

7) ізоніазид

18) Які із вказаних засобів використовуються для лікування вірусних менінгітів?

1) цифтриаксон, цефотаксим

2) лазикс, манітол

3) інтерферон

4) дезоксирибонуклеаза, рибонуклеаза

5) ізоніазид, рифампіцин

19) Які із вказаних препаратів використовуються для лікування менінгококового менінгіту?

1) рифампіцин, ізоніазид

2) лазикс, манітол

3) гемодез, желатиноль

4) пеніцилін, ампіцилін

5) інтерферон, ізопринозин

6) рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза

20) У хворої зі значним менінгеальним синдромом, петехіальними висипаннями на шкірі, ознобом, температурою тіла 39°, запальними змінами в периферичній крові та нейтрофільним плеоцитозом в лікворі діагностовано гнійний менінгіт. Який із наявних синдромів у хворої має вирішальне значення для постановки діагнозу менінгіту?

1) петехіальні висипання на шкірі

2) нейтрофільний плеоцитоз

3) менінгеальний синдром

4) підвищення температури тіла, озноб

5) запальні зміни в периферичній крові

21) У хворого 32-х років гостро виникли озноб, блювання, судоми, підвищення температури до 40°. За кілька годин з’явилися ригідність м’язів потилиці і симптом Керніга, оглушення (9 балів за шкалою Глазго), анурія. Виявлені ціаноз шкірних покривів, поодинокі геморагічні висипання на шкірі, АТ – 80/50 мм рт. ст., пульс – 110 уд/хв. З ускладненням якого захворювання пов’язані описані вище симптоми?

1) набряк і вклинення мозку в потиличний отвір у разі пухлини задньої черепної ямки

2) бульбарний синдром у разі гострого розсіяного енцефаломієліту

3) синдром Уотерхауса-Фридериксена за умови блискавичної форми менінгококового менінгіту

4) тромбоз кавернозного синусу за умови абсцесу мозку

5) емболія легеневої артерії

22) У хворого із загостренням хронічного отиту виникли озноб, головний біль, блювання, температура тіла 38,5°. Надвечір з’явились ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга. Яке захворювання запідозрите?

1) субарахноїдальний крововилив

2) енцефаліт

3) абсцес мозку

4) крововилив у мозок

5) вторинний менінгіт

23) Хворого, що лікується в туберкульозному диспансері з приводу туберкульозу легень, протягом 3 тижнів турбують головні болі, інтенсивність яких наростає. Виявлено менінгеальні симптоми. Парезів кінцівок немає. Який попередній діагноз?

1) менінгіт

2) енцефаліт

3) пухлина головного мозку

4) церебральний арахноїдит

5) ендартеріїт судин головного мозку

24) У хворого гостро виникли озноб, головний біль, блювання, температура тіла піднялась до 38,5°. Надвечір з’явились ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга. На слизових губ та носа відмічаються герпетичні пухирці. Вогнищевої неврологічної симптоматики не виявлено. Яке захворювання запідозрите?

1) субарахноїдальний крововилив

2) герпетичний енцефаліт

3) менінгококовий менінгіт

4) абсцес мозку

5) крововилив у мозок

25) У хворого на фоні загальної кволості, втомлюваності поступово протягом декількох днів з’явились різкий головний біль, нудота, субфебрильна температура. Через 2 дні виникла диплопія, опустилась верхня ліва повіка. Спостерігається розбіжна косоокість зліва. Виявляються ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга з обох боків. Активні рухи в кінцівках збережені, сила м’язів та рефлекси без змін. Аналіз ліквору: прозорий, безбарвний, підвищений лікворний тиск, виявляється фібринна плівка. Білок – 1,2 г/л; цукор – 1,5 ммоль/л, цитоз – 300 в 1 мкл (70% лімфоцити). Дайте відповіді на такі запитання:

а) які синдроми виявлено у хворого?

б) які структури нервової системи уражені?

в) який попередній клінічний діагноз?

г) які додаткові обстеження необхідно провести хворому для уточнення етіологічного діагнозу?

д) яке необхідне лікування?

26) Хворому 18 років, захворів гостро. Виникли сильний головний біль, нудота, блювання, біль в м’язах кінцівок, озноб, t˚ – 39,5˚. На 3-й день з’явились на губах та вушній раковині пухирцеві висипання. Об’єктивно: хворий сонливий, температура тіла – 39˚, пульс – 60 за 1 хв., виявляються ригідність потиличних м’язів, симптом Керніга з обох боків, шкірна гіперестезія. Парезів кінцівок немає. Загальний аналіз крові: ШОЕ – 29 мм/год; лейкоцити – 18109/л, зсув формули вліво. Аналіз ліквору: каламутний, білок – 3 г/л; цитоз – 3000 в 1 мкл (90% нейтрофілів), цукор – 1,2 ммоль/л.

Дайте відповіді на такі запитання:

а) які синдроми виявлено у хворого?

б) які структури нервової системи постраждали?

в) який попередній клінічний діагноз.

г) які дані додаткових досліджень підтвердять етіологічний клінічний діагноз?

д) з якими захворюваннями потрібно диференціювати?

27) Вкажіть клінічні форми церебральних арахноїдитів

1) задньої черепної ямки

2) мосто-мозочкового кута

3) спінальний

4) оптико-хіазмальний

5) конвекситальний

28) Які ознаки виникають гострого періоду церебрального арахноїдиту?

1) головний біль, нудота, блювання

2) нижня в'яла параплегія

3) менінгеальні знаки

4) брадикінезія

5) помірний лімфоцитарний плеоцитоз у спинномозковій рідині

6) порушення чутливості за поліневритичним типом

7) гіпертонія м'язів за пластичним типом

29) Які з симптомів характерні для арахноїдиту задньої черепної ямки?

1) амавроз

2) аносмія

3) головний біль, нудота, блювання

4) мозочкові розлади

5) застійні диски зорових нервів

6) рухова джексонівська епілепсія

30) Які із симптомів характерні для оптико-хіазмального арахноїдиту?

1) зниження гостроти зору

2) порушення ковтання

3) концентричне звуження полів зору

4) геміплегія

5) порушення ендокринної функції

6) координаторні розлади

31) Вкажіть ознаки конвекситального арахноїдиту

1) локальні судомні напади

2) анізорефлексія

3) бульбарні розлади

4) порушення чутливості

5) концентричне звуження полів зору

6) диплопія

32) Вкажіть ознаки арахноїдиту мосто-мозочкового кута

1) порушення сечовипускання

2) зниження слуху

3) амавроз

4) периферичний парез мімічних м'язів

5) аносмія

6) біль в половині обличчя

7) координаторні розлади

8) рухова джексонівська епілепсія

33) Які черепні нерви частіше уражаються у разі арахноїдиту мосто-мозочкового кута? 1) окоруховий

2) зоровий

3) трійчастий

4) нюховий

5) завитково-присінковий

6) лицевий

7) блоковий

34) Для якого арахноїдиту є характерним зниження гостроти зору?

1) задньої черепної ямки

2) мосто-мозочкового кута

3) конвекситального

4) оптико-хіазмального

5) спінального

35) Для якого арахноїдиту характерні напади джексонівської епілепсії?

1) конвекситального

2) задньої черепної ямки

3) оптико-хіазмального

4) мосто-мозочкового кута

36) Для якої локалізації арахноїдиту є характерним швидкий розвиток гіпертензійного синдрому? 1) конвекситального

2) мосто-мозочкового кута

3) задньої черепної ямки

4) оптико-хіазмального

5) спінального

37) Вкажіть додаткові методи діагностики церебральних арахноїдитів

1) спонділографія

2) дослідження очного дна, полів зору

3) контрастна мієлографія

4) електроміографія

5) краніографія

6) дослідження чутливості

7) комп'ютерна томографія головного мозку

38) Вкажіть основні засоби лікування церебральних арахноїдитів

1) антибіотики

2) лідаза, йодисті препарати

3) мідантан, наком

4) лазикс, маніт

5) унітіол, купреніл

3.3. Енцефаліти. Абсцес головного мозку

1) У яких відділах центральної нервової· системи переважають зміни у разі епідемічного енцефаліту? 1) гіпоталамус

2) чутливі шляхи

3) пірамідні шляхи

4) чорна речовина

5) ретикулярна формація мозкового стовбура

6) клітини передніх рогів спинного мозку

7) ядра окорухових нервів

8) клітини задніх рогів спинного мозку

2) Вкажіть клінічні форми гострого періоду епідемічного енцефаліту

1) окуло-летаргічна

2) поліомієлітична

3) гіперкінетична

4) радикулоневритична

5) вестибулярна

6) поліневритична

3) Які ознаки мають діагностичну цінність у разі епідемічного енцефаліту?

1) центральні парези

2) симптом "звисаючої голови"

3) патологічна сонливість

4) окорухові розлади

5) чутливі порушення

6) гіперсалівація та інші вегетативні розлади

4) Які з ознак характерні для гострого періоду епідемічного енцефаліту?

1) бульбарні порушення

2) паралічі кінцівок

3) синдром зворотній синдрому Аргайля Робертсона

4) патологічна сонливість

5) окорухові розлади

6) синдром паркінсонізму

5) Які симптоми є характерними для хронічної стадії епідемічного енцефаліту?

1) кожевніківська епілепсія

2) поза згиначів

3) гіперсалівація

4) парези кінцівок

5) порушення чутливості

6) гіпомімія, гіпокінезія

7) симптом "звисаючої голови"

8) гіпеpтонія м'язів за пластичним типом

6) Які з перерахованих синдромів характерні для епідемічного енцефаліту?

1) синдром зворотній синдрому Аргайля Робертсона

2) Бернара-Горнера

3) Аргайля Робертсона

4) паркінсонізму

5) бульбарний

7) Які із вказаних препаратів використовуються для лікування паркінсонізму? 1) резерпін

2) аміназин

3) наком

4) циклодол

5) мідантан

6) галоперідол

7) ізоніазид

8) Вкажіть збудника кліщового енцефаліту

1) стафілокок

2) бліда спірохета

3) бацила Коха

4) менінгокок

5) нейротропний вірус

9) Які ознаки мають діагностичну цінність за наявності кліщового енцефаліту?

1) порушення сну

2) окорухові розлади

3) симптом "звисаючої голови"

4) бульбарні розлади

5) синдром Аргайля Робертсона

6) верхній в'ялий парапарез

10) Які з ознак характерні для гострого періоду кліщового енцефаліту?

1) гострий початок

2) бульбарні порушення

3) патологічна сонливість

4) в'ялі парези рук

5) окорухові розлади

6) кожевніківська епілепсія

11) Вкажіть клінічні форми гострого періоду кліщового енцефаліту

1) окуло-летаргічна

2) поліомієлітична

3) очна

4) менінгеальна

5) енцефалітична

12) Який синдром може бути в резидуальній стадії кліщового енцефаліту?

1) синдром паркінсонізму

2) кожевніківська епілепсія

3)синдром Аpгайля Pобеpтсона

4) менінгеальний синдром

13) Які з перерахованих енцефалітів за патогенезом є вторинними?

1) епідемічний Економо

2) кліщовий

3) коровий

4) гострий розсіяний енцефаломієліт

5) грипозний

6) ревматичний

14) Які структури мозку уражаються за наявності малої хореї?

1) бліда куля

2) чорна речовина

3) червоне ядро

4) хвостате ядро

5) лушпина

15) Які з симптомів характерні для малої хореї?

1) м'язова гіпертонія

2) гіпокінезія

3) підвищена дратівливість

4) м'язова гіпотонія

5) парези кінцівок

6) гіперкінези

7) чутливі порушення

8) афатичні розлади

16) У хворої 24 років через тиждень після гострої респіраторної вірусної інфекції, що супроводжувалася герпетичними висипаннями на губах і носі, протягом доби виникли блювання, світлобоязнь, сонливість, ознаки дезорієнтації, розвинулися оглушення (12 балів за шкалою Глазго) і судоми. У неврологічному статусі: порушення рухів очних яблук догори і праворуч, центральний тетрапарез з патологічними рефлексами на стопах, хапальні феномени, періодично виникають судоми за типом горметонічних. Яке захворювання можна запідозрити?

1) лакунарний інфаркт мозку

2) субарахноїдальний крововилив

3) гострий розсіяний енцефаломієліт

4) менінгококовий менінгіт

5) герпетичний енцефаліт

17) У дитини 10 років, що хворіє на ревматизм, з’явились швидкі, розмашисті насильницькі рухи в м’язах обличчя, кінцівок, що нагадують кривляння, руховий неспокій. Про яке ускладнення слід подумати?

1) менінгіт

2) вегетативно-судинна дистонія

3) мала хорея

4) невроз

5) дитячий церебральний параліч

18) У хворої з герпетичними висипаннями на губах підвищилась температура тіла, виникли джексонівські напади у лівій руці. За добу розвинувся глибокий тетрапарез, сопор, потім кома. На КТ головного мозку у білій речовині півкуль і стовбурі виявлені вогнища круглястої форми, розміром до 2 см у діаметрі, місцями зливні. Визначте попередній діагноз 1) пухлина головного мозку

2) герпетичний енцефаліт

3) менінгококовий менінгіт

4) конвекситальний арахноїдит

19) У хворого 32 років поступово почали тремтіти руки, з’явились скованість та повільність рухів. За рік до цього перехворів зі слів хворого простудним захворюванням з головним болем, підвищеною сонливістю, нетривалим двоїнням перед очима, підвищенням температури тіла, загальною слабкістю. Під час огляду: обличчя маскоподібне, сальне, реакція зіниць на світло жива, на конвергенцію – майже відсутня. Мова хворого – тиха, монотонна. Виявляються повільність рухів, гіперсалівація, поза “згиначів”, хода – дрібними кроками. М’язовий тонус у кінцівках підвищений.

Дрібний тремор пальців рук у спокої. Дайте відповіді на такі запитання: а) який синдром виявлено у хворого?

б) які відділи нервової системи уражені?

в) який клінічний діагноз?

г) яке лікування призначите хворому?

20) У дівчинки 8 років незадовго після перенесеної ангіни з’явились головний біль, дратівливість та насильницькі рухи в м’язах обличчя, кінцівок. Під час огляду: підвищена температура тіла до 37,7°, в м’язах обличчя, кінцівок різноманітні неритмічні посмикування. М’язовий тонус у кінцівках знижений. Позитивний симптом Гордона-2. Дайте відповіді на такі запитання: а) як звуться такі посмикування?

б) як перевірити наявність симптому Гордона-2?

в) який синдром виявлено у хворої? Обгрунтуйте топічний діагноз.

г) який клінічний діагноз?

д) які принципи лікування таких хворих?

21) Хворий скаржиться на слабкість м’язів шиї (не може утримувати голову), слабкість рук, поперхування під час їди. Захворів гостро в кінці травня, через 2 тижні після приїзду із Закарпаття. З’явились головний біль, озноб, підвищення температури тіла, блювання. Через декілька днів температура тіла нормалізувалася, але через 4 дні знову піднялася до 38°. З’явилась слабкість м’язів шиї та проксимальних відділів рук. Під час огляду: температура тіла 37,8°, менінгеальні знаки не визначаються, сила в проксимальних відділах рук та м’язах шиї знижена, рефлекси з рук не викликаються, гіпотонія м’язів. Екскурсія м’якого піднебіння обмежена, глотковий рефлекс не викликається, дизартрія. Чутливих розладів немає. Дайте відповіді на такі запитання:

а) які синдроми виявлені у хворого?

б) ураженням яких структур нервової системи можна пояснити виявлені симптоми? в) який клінічний діагноз?

22) Відмітьте клінічні ознаки абсцесу головного мозку

1) поліневропатія

2) хода типу "степаж"

3) нижня в'яла параплегія

4) справжнє нетримання сечі

5) гіпертермія, лейкоцитоз, підвищення ШОЕ

6) головний біль

7) вогнищева неврологічна симптоматика

8) застійні диски зорових нервів

23) Вкажіть методи діагностики абсцесу головного мозку

1) спонділографія

2) дослідження очного дна

3) ехоенцефалоскопія

4) контрастна мієлографія

5) пневмоенцефалографія

6) комп'ютерна томографія головного мозку

7) електроміографія

24) Який із вказаних додаткових методів дослідження найінформативніший у діагностиці абсцесу головного мозку?

1) краніографія

2) офтальмоскопія

3) електроенцефалографія

4) ехоенцефалоскопія

магнітно-резонансна томографія головного мозку

25) Які з перерахованих хвороб можуть ускладнюватися абсцесом головного мозку? 1) гнійний отит

2) гайморит

3) гіпертонічна хвороба

4) туберкульоз легень

5) черепно-мозкова травма

6) інфаркт міокарду

7) абсцес легень

8) церебральний атеросклероз

26) Вкажіть радикальний метод лікування сформованого абсцесу головного мозку 1) пеніцилінотерапія

2) видалення абсцесу разом з капсулою

3) використання протинабрякових засобів

4) дренування абсцесу

5) пункція абсцесу з евакуацією гною

27) У хворого із гнійним гайморитом спостерігаються лікворний гіпертензійний синдром, правобічний геміпарез, гіпертермія, підвищена ШОЕ, зміщення серединного Ехо на 6 мм. На очному дні ознаки застою дисків зорових нервів. Вкажіть попередній діагноз

1) гнійний менінгіт

2) абсцес головного мозку

3) гнійний енцефаліт

4) геморагічний інсульт

28) У хворого з гнійним отитом підсилюється головний біль під час кашлю, з’явились нудота, субфібрилітет, хиткість. Позитивні менінгеальні знаки, легкий правобічний геміпарез, горизонтальний ністагм, порушена координація у лівій руці і нозі. У крові лейкоцитоз, підвищена ШОЕ. У лікворі білок – 1,82 г/л, цитоз 160 клітин в 1 мкл, на очному дні ознаки застою дисків зорових нервів. Який попередній діагноз?

1) пухлина мозочка

2) гнійний менінгіт

3) абсцес мозочка

4) енцефаліт

29) Хворого протягом 2 тижнів турбує головний біль, що підсилюється під час кашлю та супроводжується іноді блюванням. Періодично температура тіла підвищується до 37,8°. Хворіє двобічним хронічним отитом з загостреннями. Об’єктивно: пульс – 54 за

1 сек, ритмічний. Хворий сонливий. Постукування пальцем по черепу підсилює біль в потилиці, з’являється больова гримаса. Виявлено сенсорну афазію, верхню квадрантну геміанопсію. На очному дні – явища застою дисків зорових нервів. Ехо-енцефалоскопія виявила зміщення серединного ЕХО на 6 мм вліво. Загальний аналіз крові: ШОЕ – 32 мм/год; лейкоцити – 16109/л. Аналіз ліквору: білок 2,2г/л; прозорий, цитоз 50 клітин в 1 мкл (переважно лімфоцити). Дайте відповіді на такі запитання:

1) які клінічні синдроми виявлені у хворого?

2) ураженням яких структур нервової системи і на якому рівні можна пояснити виявлену симптоматику?

3) який попередній клінічний діагноз?

4) які додаткові методи дослідження підтвердять діагноз?

5) яке лікування?

3.4. Гострий поліомієліт. Мієліт

1) Який із вказаних збудників спричиняє гострий поліомієліт?

1) стафілокок

2) менінгокок

3) ентеровірус

4) пневмокок

5) паличка Коха

2) Вкажіть шляхи зараження поліомієлітом

1) контактний (через шкіру)

2) з молоком матері

3) у разі гемотрансфузій

4) повітряно-крапельний

5) аліментарний

3) Де переважно локалізується патологічний процес за наявності поліомієліту?

1) у мозочку

2) у рухових ядрах черепних нервів

3) у базальних ядрах

4) у бічних канатиках спинного мозку

5) у клітинах передніх рогів спинного мозку

4) Вкажіть форми клінічного перебігу поліомієліту

1) безсимптомна (вірусоносійство)

2) хронічна

3) абортивна

4) вісцеральна

5) блискавична

6) паралітична

7) менінгеальна

8) прогредієнтна

5) Які симптоми спостерігаються у разі поліомієліту?

1) в'ялі парези кінцівок

2) периферичний параліч мімічних м'язів

3) бульбарний параліч

4) спастична геміплегія

5) порушення глибокої чутливості

6) Якими симптомами проявляється абортивна форма поліомієліту?

1) катаральне запалення верхніх дихальних шляхів

2) в’ялий параліч кінцівок

3) ентероколіт

4) чутливі розлади

5) порушення сечовипускання

6) головний біль

7) Вкажіть основні варіанти паралітичної форми поліомієліту

1) спінальний

2) менінгорадикулярний

3) енцефалітичний

4) абортивний

5) бульбарний

6) менінгеальний

7) понтинний

8) Вкажіть періоди паралітичної форми поліомієліту

1) ремісії

2) препаралітичний

3) рецидивний

4) паралітичний

5) відновний

6) неповної ремісії

7) резидуальний

9) У разі яких форм поліомієліту порушується дихання?

1) бульбарна

2) бульбарно-спінальна

3) абортивна

4) понтинна

5) спінальна

6) безсимптомна

10) Які ознаки бульбарної форми поліомієліту?

1) дисфагія, дизартрія, дисфонія

2) рефлекси орального автоматизму

3) порушення дихання

4) насильницький плач або сміх

5) порушення серцевої діяльності

6) розлади чутливості

11) Які симптоми характеризують понтинну форму поліомієліту?

1) центральний парез мімічних м'язів

2) периферичний парез мімічних м'язів

3) порушення чутливості на обличчі

4) розлади смаку

12) Як змінюється спинномозкова рідина в препаралітичному періоді поліомієліту?

1) нейтрофільний плеоцитоз

2) ксантохромна

3) лімфоцитарний плеоцитоз

4) геморагічна

13) Які принципи лікування поліомієліту в паралітичному періоді?

1) санаторно-курортне лікування

2) суворий ліжковий режим та ізоляція хворого

3) ортопедичні операції

4) анальгетики, вітамін С

5) профілактика пролежнів, гарячі окутування

6) сульфаніламіди

7) дихальна реанімація у разі бульбарного синдрому

8) фізіотерапевтичні методи

14) Які принципи лікування поліомієліту у відновному періоді?

1) дихальна реанімація

2) дегідратаційні засоби

3) антихолінестеразні засоби (галантамін, прозерин)

4) ноотропні препарати (церебролізин, пірацетам, енцефабол)

5) антибіотики

6) електростимуляція нервово-м'язового апарату, масаж

15) У дитини гостро піднялась температура тіла до 37,8°, з’явились біль у горлі, блювання, біль в животі та діарея. Через 3 дні вранці виявили слабкість обох ніг. Під час огляду: об’єм активних рухів та сила в ногах різко знижені. М’язи ніг гіпотонічні, глибокі рефлекси на ногах не викликаються. Чутливість не порушена. Дайте відповідь на такі запитання:

1) які синдроми виявлено у хворої дитини?

2) ураженням яких структур нервової системи можна пояснити всі патологічні симптоми? 3) обгрунтуйте попередній клінічний діагноз 4) яка етіологія хвороби? 5) який шлях зараження?

16) Які з перерахованих ознак характерні для мієліту?

1) рухові та трофічні розлади

2) альтернувальні синдроми

3) розлади чутливості за провідниковим типом

4) бульбарні розлади

5) порушення функції тазових органів

6) гіперкінези

17) Вкажіть ознаки мієліту у нижньо-грудному відділі спинного мозку?

1) в’ялий параліч ніг

2) центральна нижня параплегія

3) порушення чутливості за провідниковим типом

4) бульбарні розлади

5) тетраплегія

18) Які симптоми характерні для мієліту поперекового відділу спинного мозку?

1) в'ялий параліч ніг

2) тетраплегія

3) спастична нижня параплегія

4) трофічні порушення (пролежні)

5) порушення функції тазових органів

6) альтернувальні синдроми

19) Які із вказаних препаратів використовуються у гострому періоді мієліту?

1) пірогенал

2) антибіотики

3) лідаза

4) інтерферон або інтерфероногени

5) біостимулятори

6) коpтикостеpоїди

20) Які із вказаних препаратів використовуються у відновному періоді мієліту? 1) інтерферон

2) антихолінестеразні засоби (галантамін, прозерин)

3) протинабрякові засоби

4) фізіотерапія

5) сульфаніламіди

6) ЛФК, масаж

21) У хворої 32 років протягом двох днів було нездужання з ознобом, підвищенням температури тіла до 38,5°. На третій день з’явились оперізуючий біль нижче сосків, слабкість ніг, затерплість в нижній половині тіла, затримка сечовипускання. Об’єктивно: відсутні активні рухи в ногах, анестезія всіх видів чутливості від сегменту ТhVI за провідниковим типом, менінгеальні симптоми не виявляються. В ділянці крижів починається пролежень. В аналізі крові: ШОЕ – 28 мм/год, лейкоцити – 10·109 в л. Який попередній діагноз?

1) спінальний ішемічний інсульт

2) пухлина спинного мозку

3) гострий мієліт

4) спінальна форма розсіяного склерозу

5) гострий розсіяний енцефаломієліт

3.5. Нейросифіліс

1) Вкажіть клінічні форми сифілітичного менінгіту

1) гостра сифілітична гідроцефалія

2) асимптомний нейросифіліс

3) гострий конвекситальний менінгіт

4) спинна сухотка

5) гострий базальний менінгіт

6) гума головного мозку

2) Які з симптомів характерні для сифілітичного ендартериїту?

1) минущі або стійкі парези кінцівок

2) менінгеальний синдром

3) синдром Бернара-Горнера

4) моторна афазія

3) Які з симптомів характерні для гуми головного мозку?

1) поліневритичний тип порушення чутливості

2) застійні диски зорових нервів

3) нижній периферичний парапарез

4) напади джексонівської епілепсії

5) справжнє нетримання сечі

4) Які з симптомів характерні для базального сифілітичного менінгіту?

1) парези кінцівок

2) окорухові розлади

3) неврит зорового нерва

4) менінгеальні симптоми

5) випадіння чутливості

6) порушення сечовипускання

5) Вкажіть зміни спинномозкової рідини у разі сифілітичного менінгіту

1) нейрофільний плеоцитоз

2) прозора

3) лімфоцитарний плеоцитоз

4) каламутна

5) кров’яниста

6) Вкажіть захворювання, з якими диференціюють гуму головного мозку

1) паразитарні захворювання головного мозку

2) хорея Гентінгтона

3) абсцес головного мозку

4) бічний аміотрофічний склероз

5) підоболонкові гематоми

6) розсіяний склероз

7) пухлина мозку

7) Які основні стадії перебігу спинної сухотки?

1) препаралітична

2) резидуальна

3) невралгічна

4) менінгеальна 5) атактична

6) паралітична

8)

8) Вкажіть основні клінічні ознаки спинної сухотки

1) бульбарний синдром

2) корінцеві болі, парестезії

3) відсутність колінних та ахіллових рефлексів

4) застійні диски зорових нервів

5) синдром Аргайля Робертсона

6) первинна атрофія дисків зорових нервів

7) мозочкова атаксія

8) менінгеальний синдром

9) сенситивна атаксія

9) Які з симптомів характерні для невралгічної стадії спинної сухотки?

1) корінцеві болі, парестезії

2) синдром Аргайля Робертсона

3) гіперрефлексія колінних та ахіллових рефлексів

4) синдром, зворотній синдрому Аргайля Робертсона

5) зниження або відсутність колінних та ахіллових рефлексів

6) застійні диски зорових нервів

10) Які з симптомів характерні для атактичної стадії спинної сухотки?

1) мозочкова атаксія

2) гіперрефлексія колінних і ахіллових рефлексів

3) сенситивна атаксія

4) відсутність колінних та ахіллових рефлексів

5) синдром зворотній синдрому Аргайля Робертсона

11) Які з симптомів характерні для паралітичної стадії спинної сухотки?

1) мозочкова атаксія

2) значна сенситивна атаксія

3) синдром Аргайля Робертсона

4) парези кінцівок

5) трофічні розлади

6) гіпертонія м'язів

12) Які з лікарських препаратів використовуються в лікуванні нейросифілісу?

1) йодид калію

2) сульфаніламідні

3) коагулянти

4) бійохінол

5) пеніцилін

13) У хворого в темряві посилюється хиткість ходи. Виявлені синдром Аргайля Робертсона, анізокорія, нестійкість в позі Ромберга, батігіпестезія у кистях та стопах. Яке захворювання можна діагностувати?

1) ішемічний інсульт

2) спинна сухотка

3) пухлина мозочка 4) полінейропатія

14) У хворого виникли головний біль, запаморочення, нудота, блювання. Виявлені ригідність м’язів потилиці та симптом Керніга, частковий птоз правої верхньої повіки, зниження слуху на праве вухо. У лікворі незначний лімфоцитарний плеоцитоз, позитивні РІТ та РІФ. Який клінічний діагноз?

1) спинна сухотка

2) сифілітичний менінгіт

3) туберкульозний менінгіт

4) абсцес мозку

15) У разі яких захворювань виникає периферичний псевдотабес?

1) спинна сухотка

2) мононейропатії

3) розсіяний склероз

4) гума головного мозку

5) полінейропатії

6) фунікулярний мієлоз

16) Що відрізняє периферичний псевдотабес від спинної сухотки?

1) наявність парезів

2) арефлексія

3) порушення чутливості за поліневритичним типом

4) відсутність тазових розладів

5) сенситивна атаксія

6) м'язова гіпотонія

3.6. Пріонові захворювання. Ураження нервової системи за наявності ВІЛ-інфекції

1) Які форми хвороби спричиняють пріони?

1) гостру

2) підгостру

3) повільну

4) безсимптомну

5) блискавичну

6) рецидивну

2) Які особливості пріонових захворювань?

1) короткий інкубаційний період

2) відсутність запальних змін

3) гострий перебіг

4) тривалий інкубаційний період

5) хронічний прогредієнтний перебіг

6) інтактність імунної системи

3) Які патоморфологічні зміни відбуваються у нервовій тканині за умови пріонових захворювань?

1) демієлінізація

2) спонгіоформна дегенерація нейронів

3) атрофія мозку, особливо кори

4) вогнища ішемії

5) астрогліоз

6) запалення

7) набряк

4) Вкажіть пріонові захворювання людини

1) куру

2) прогресуюча м’язова дистрофія 3) хвороба Крейцфельдта-Якоба

4) хронічна виснажувальна хвороба

5) міастенія

5) Чим викликається інфекційна хвороба Крейтцфельдта-Якоба?

1) найпростішими

2) пріонами

3) вірусами

4) бактеріями

6) Які виділяють різновиди хвороби Крейцфельдта-Якоба?

1) гостра

2) спорадична

3) підгостра

4) спадкова

5) інфекційна

6) хронічна

7) Вкажіть характерні клінічні прояви хвороби Крейцфельдта-Якоба

1) астенічний синдром

2) порушення пам’яті і поведінки

3) лихоманка

4) мозочкова атаксія

5) міоклонії

6) головний біль

7) блювання

8) прогресуюча деменція

9) плеоцитоз у лікворі

10)лейкоцитоз у крові

8) На чому базується діагноз пріонових захворювань? 1) наявність загальноінфекційного синдрому

2) ознаки дифузного ураження головного мозку

3) зміни на ЕЕГ

4) зміни РЕГ, УЗДГ

5) дані біопсії або аутопсії мозку

6) дані дослідження спинномозкової рідини

9) Які зміни на ЕЕГ виникають за наявності пріонових захворювань?

1) зниження загального рівня біоелектричної активності

2) білатерально синхронні тета-хвилі

3) комплекси "пік-повільна хвиля"

4) 2х- або 3х-фазні несиметричні гострі хвилі частотою 1-2 за сек

10) Хвора 55 років відмітила похитування під час ходи, тремтіння правої руки і ніг, нечіткість зору, двоїння предметів, труднощі у підборі слів. Виявлені мозочкові розлади у вигляді статичної та динамічної атаксії, пірамідні та підкіркові симптоми. Психологічне обстеження виявило легкий ступінь деменції у поєднанні з динамічною афазією. На КТ знайдено розширення підпавутинних просторів, переважно лобних часток. Спостереження у динаміці показало швидке прогресування деменції та мозочкових розладів. Про яке захворювання можна думати?

1) пухлина головного мозку

2) хвороба Крейтцфельдта-Якоба

3) енцефаліт 4) розсіяний склероз

11) Яка етіологія СНІДу?

1) вірус Епштейна-Барра

2) ВІЛ (вірус імунодефіциту людини)

3) цитомегавірус

12) Вкажіть форми первинного ураження нервової системи за наявності ВІЛ-інфекції

1) СНІД-деменція

2) саркома Капоші

3) атиповий асептичний менінгіт

4) лімфома головного мозку

5) мієлопатія

6) нейропатії

7) токсоплазмоз головного мозку

13) Які пухлини ЦНС виникають у разі СНІДу?

1) первинна лімфома

2) саркома Капоші

3) менінгіома 4) ангіома

14) У чоловіка 35 років, який є носієм ВІЛ, поступово погіршилась пам’ять, порушилась увага, з’явились лабільність поведінки, ослаблення інтелектуальної діяльності. Виявлено гіперрефлексію на кінцівках, симптоми орального автоматизму, тремор у спокої і виконанні координаторних проб. Про що можна думати?

1) пухлина головного мозку

2) ВІЛ-енцефаліт

3) ВІЛ-менінгіт

4) СНІД-деменція

3.7. Паразитарні захворювання нервової системи (токсоплазмоз, ехінококоз, цистицеркоз)

1) Вкажіть шлях зараження токсоплазмою

1) у разі контакту з хворою твариною

2) трансмісивний

3) пероральний 4) перкутанний

5) повітряно-крапельний

6) трансплацентарний

2) Яка клініка гострого токсоплазмозу? 1) позитивні трепонемні реакції

2) підвищення температури тіла

3) дизрафічний статус

4) лімфаденопатія

5) нейтрофільний плеоцитоз в лікворі

6) плямисто-папульозна висипка

7) менінгоенцефаломієліт

3) У хворої протягом 2-х тижнів є відчуття загальної слабкості, з’явились різкий головний біль, блювання, підвищилась температура до 40°, розеольозний висип на тілі, лімфаденопатія, гепатолієнальний синдром. У неврологічному статусі: центральний парез мімічних м’язів справа, правобічний геміпарез, менінгеальні симптоми. На краніограмі виявлені осередки звапнення , позитивна проба з токсоплазміном.

1) Що виникло у хворої?

2) Які структури уражені?

4) Яка клініка ехінококозу головного мозку?

1) епілептичні напади

2) синдром Броун-Секара

3) гіпертензійний синдром

4) полінейропатія

5) вогнищеві симптоми ураження мозку

5) Перерахуйте ускладнення ехінококозу нервової системи

1) прорив кісти

2) нагноєння кісти

3) тромбоз судин головного мозку

6) Вкажіть клінічні синдроми цистицеркозу нервової системи

1) поліневритичний

2) епілептиформний

3) псевдотуморозний

4) радикулярний

5) гіпертензивно-гідроцефальний

6) менінгеальний

3.8. Розсіяний склероз. Гострий розсіяний енцефаломієліт. Бічний аміотрофічний склероз

1) Які фактори мають значення у виникненні розсіяного склерозу?

1) вірусна інфекція з повільним перебігом

2) порушення гемодинаміки

3) генетична схильність

4) порушення обміну міді

5) географічний фактор

6) бактеріальна інфекція

2) Які зміни клітинного та гуморального імунітету спостерігаються в період загострення розсіяного склерозу?

1) зменшення кількості Т-лімфоцитів

2) нормальна кількість Т-лімфоцитів

3) деяке збільшення вмісту В-лімфоцитів

4) нормальна концентрація циркулюючих імунних комплексів

5) збільшення концентрації циркулюючих імунних комплексів

6) зменшення кількості В-лімфоцитів

3) Які зміни клітинного та гуморального імунітету спостерігаються в період ремісії розсіяного склерозу?

1) нормальна кількість Т-лімфоцитів

2) зменшення кількості Т-лімфоцитів

3) збільшення вмісту В-лімфоцитів

4) відносно низька кількість В-лімфоцитів

5) низька концентрація циркулюючих імунних комплексів

6) збільшення концентрації циркулюючих імунних комплексів

4) Які структури найчастіше уражаються у разі розсіяного склерозу?

1) сіра речовина головного мозку

2) периферичні нерви

3) оболони головного мозку

4) біла речовина головного та спинного мозку

5) сіра речовина спинного мозку

5) Які патоморфологічні зміни в нервовій системі спостерігаються у разі розсіяного склерозу?

1) крововилив в нервову тканину

2) дистрофічні зміни нейрона

3) запальні зміни оболонок мозку

4) демієлінізація нервових волокон

5) утворення склеротичних бляшок в білій речовині

6) ремієлінізація нервових волокон

6) Які патоморфологічні зміни в нервовій системі визначають період ремісії розсіяного склерозу?

1) підсилення процесів демієлінізації

2) підсилення процесів ремієлінізації

3) порушення структури нервових волокон

4) відновлення нормальної структури нервових волокон

5) зменшення осередків демієлінізації

6) збільшення осередків демієлінізації

7) Які патоморфологічні зміни в нервовій системі визначають період загострення розсіяного склерозу?

1) підсилення процесів демієлінізації

2) посилення процесів ремієлінізації

3) утворення бляшок в інших відділах головного і спинного мозку

4) порушення структури нервових волокон

5) ураження оболон головного і спинного мозку

6) відновлення структури нервових волокон

8) Які відділи нервової системи частіше уражаються у разі розсіяного склерозу? 1) зорові нерви

2) мозочок та його шляхи

3) передні роги спинного мозку

4) нюхові нерви

5) бічні канатики спинного мозку

6) передцентральна звивина

7) зацентральна звивина

8) задні канатики спинного мозку

9) Вкажіть варіанти клінічного перебігу розсіяного склерозу

1) регресуючий

2) блискавичний

3) первинно-прогресуючий

4) ремітуючий

5) двохвильовий

6) ремітуючо-прогресуючий

7) вторинно-прогресуючий

10) Вкажіть основні клінічні форми розсіяного склерозу

1) церебральна

2) церебеллярна

3) поліневритична

4) спінальна

5) екстрапірамідна

6) мононевpитична

7) окуло-летаpгічна

8) церебро-спінальна

11) Яка чутливість частіше порушується на ранній стадії розсіяного склерозу?

1) вібраційна

2) стереогноз

3) тактильна

4) температурна

5) больова

12) Вкажіть ранні симптоми розсіяного склерозу

1) блідість скроневих половин дисків зорових нервів

2) зниження вібраційної чутливості

3) зниження нюху

4) відсутність черевних рефлексів

5) зниження слуху

6) минуще зниження гостроти зору

7) трофічні розлади

8) минущі парестезії

9) застійні диски зорових нервів

10)бульбарні розлади

13) Які зміни з боку зорового аналізатора характерні для розсіяного склерозу?

1) зоpова агнозія

2) минуще зниження гостроти зору

3) зорові галюцинації

4) ретробульбарний неврит зорового нерва

5) блідість скроневих половин дисків зорових нервів

14) Які зміни рухової сфери характерні для розсіяного склерозу?

1) джексонівська епілепсія

2) центральні парези

3) гіпертонія м’язів

4) наявність патологічних рефлексів

5) периферичні парези

6) атрофія м’язів

15) Вкажіть найхарактерніші ознаки розсіяного склерозу?

1) аносмія

2) нижній спастичний парапарез

3) застійний диск зорового нерва

4) інтенційний тремор

5) периферичні парези

6) ністагм

7) зниження вібраційної чутливості

8) атрофії м’язів

16) Які неврогенні форми порушення сечовипускання характерні для розсіяного склерозу?

1) справжнє нетримання сечі

2) парадоксальна затримка сечі

3) періодичне нетримання сечі

4) імперативні поклики до сечовипускання

5) анурія

17) Вкажіть основні критерії для постановки діагнозу розсіяного склерозу

1) початок захворювання в похилому віці

2) початок хвороби в молодому віці

3) периферичні парези кінцівок

4) множинність ураження нервової системи

5) застійні диски зорового нерва

6) ремітуючий або прогресуючий характер перебігу

18) Вкажіть клінічні критерії діагностики розсіяного склерозу

1) гостре інфекційне захворювання з ураженням всіх відділів нервової системи

2) хронічне захворювання з моносимптомним ураженням пірамідних шляхів

3) множинність ураження центральної нервової системи, хронічний перебіг

4) гострий інсультоподібний початок з поступовим зростанням симптоматики протягом тижня

5) ураження периферичної нервової системи, включаючи зорові нерви

19) Які ознаки тріади Шарко за наявності розсіяного склерозу?

1) ністагм

2) диплопія

3) блідість скроневих половин дисків зорових нервів

4) скандована мова

5) інтенційний тремор

6) відсутність черевних рефлексів

20) Вкажіть ознаки тріади Марбурга у разі розсіяного склерозу 1) блідість скроневих половин дисків зорових нервів

2) диплопія

3) відсутність черевних рефлексів

4) адіадохокінез

5) нижній спастичний парапарез

6) застійні диски зорових нервів

21) Які додаткові методи дослідження мають значення у діагностиці розсіяного склерозу?

1) МРТ головного та спинного мозку

2) загальний аналіз крові

3) краніографія, спонділографія

4) дослідження викликаних потенціалів головного мозку

5) електроміографія

6) дослідження очного дна

7) дослідження титру антитіл і рівня сенсибілізації до основного білка мієліну 8) електроенцефалографія

22) Які з нижчевказаних препаратів використовуються в період загострення розсіяного склерозу? 1) кортикостероїди

2) цитостатики

3) сульфаніламіди, антибіотики

4) коагулянти

5) імуномодулятори

23) Який характер клінічного перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту?

1) прогресуючий

2) регресуючий

3) ремітуючий

4) блискавичний

5) двохвильовий

24) Хворий 35 років захворів гостро, коли підняласьтемпература тіла до 39,2°, з’явились болі в м’язах, головний біль, нудота, лівобічний геміпарез, двобічна мозочкова атаксія. Виявлені симптом Керніга та ригідність потиличних м’язів. Через 3 тижні після лікування в стаціонарі хворий видужав. Який клінічний діагноз?

1) енцефаліт

2) менінгоенцефаліт

3) розсіяний склероз

4) гострий розсіяний енцефаломієліт

25) Які утворення нервової системи найчастіше уражаються у разі бічного аміотрофічного склерозу? 1) пірамідні шляхи

2) рухові ядра бульбарних нервів

3) передні корінці спинного мозку

4) передні роги спинного мозку

5) чутливі провідні шляхи

6) периферичні нерви

26) Який характер клінічного перебігу бічного аміотрофічного склерозу?

1) ремітуючий

2) регресуючий

3) прогресуючий

4) гострий

5) двохвильовий

27) Вкажіть основні клінічні форми бічного аміотрофічного склерозу

1) периферична

2) церебеллярна

3) тремтюча

4) бульбарна

5) шийно-грудна

6) попереково-крижова

28) Вкажіть клінічні ознаки бічного аміотрофічного склерозу

1) атрофія м'язів кінцівок

2) фібрилярні посмикування в уражених м'язах

3) порушення смаку

4) бульбарні та псевдобульбарні розлади

5) порушення чутливості

6) гіперрефлексія глибоких рефлексів

7) порушення сечовипускання

8) альтернувальні синдроми

29) Вкажіть причини смерті хворих за наявності бічного аміотрофічного склерозу

1) ниркова недостатність

2) печінкова недостатність

3) порушення дихання

4) набряк мозку

5) аліментарне виснаження

6) пневмонія

30) Ураження ядер яких черепних нервів характерне для бічного аміотрофічного склерозу? 1) IX, X пар

2) III, IV, VI пар

3) VIII пари

4) VII пари

5) XI пари

6) XII пари

31) Вкажіть клінічні прояви бульбарної форми бічного аміотрофічного склерозу

1) чутливі розлади на обличчі

2) дизартрія, дисфагія, дисфонія

3) атрофія і фібрилярні посмикування м’язів язика

4) відсутність атрофії м’язів язика

5) нижній в’ялий парапарез

32) Які неврологічні синдроми виникають за наявності бічного аміотрофічного склерозу?

1) Аргайля Pобертсона

2) паркінсонізму

3) бульбарний

4) Бернара-Горнера

5) псевдобульбарний

6) бульбарно-псевдобульбарний

33) Вкажіть клінічні симптоми шийно-грудної форми бічного аміотрофічного склерозу

1) порушення чутливості

2) порушення сечовипускання

3) атрофія м'язів верхніх кінцівок

4) гіперрефлексія глибоких рефлексів на руках

5) фібрилярні посмикування в м’язах рук

6) застійні диски зорових нервів

7) центральний парез нижніх кінцівок

8) синдром Бернара-Горнера

34) У жінки через 3 місяці після пологів виникли зниження зору на праве око і відчуття затерпання в ногах. Ці скарги є типовими для дебюту якого захворювання?

1) менінгіту

2) ішемічного інсульту

3) енцефаліту

4) полінейропатії

5) розсіяного склерозу

35) У молодої жінки протягом двох діб різко погіршився зір на праве око. Окуліст діагностував ретробульбарний неврит правого зорового нерва. Об’єктивно: різко знижена гострота зору на праве око, відсутні черевні та підошвові рефлекси, глибокі рефлекси з кінцівок підвищені, знижена вібраційна чутливість на ногах до 3 сек. Яке захворювання запідозрите? 1) пухлина головного мозку

2) летаргічний енцефаліт

3) розсіяний склероз

4) оптико-хіазмальний арахноїдит

5) стовбуровий енцефаліт

36) Хворий з розсіяний склерозом скаржиться на похитування під час ходи, невпевненість при виконанні точних рухів, переривчасту мову. Об’єктивно: горизонтальний ністагм, скандована мова, інтенційний тремор та мимопопадання при пальценосовій та п’ятково-колінній пробах. Поверхнева та м’язово-суглобова види чутливості не порушені. Яка патологія у хворого?

1) мозочкова атаксія

2) паркінсонізм

3) сенситивна атаксія

4) хорея

5) міоклонії

37) У хворого 22 років спостерігалося порушення зору на ліве око. Через рік з’явилася слабкість правої стопи. Виявлені горизонтальний ністагм, збліднення скроневої половини диску лівого зорового нерва, відсутність черевних рефлексів, гіперрефлексія

на кінцівках, клонус правої стопи, симптом Бабінського з обох боків. Який попередній діагноз?

1) ретробульбарний неврит зорового нерва

2) невропатія правого малогомілкового нерва

3) поліомієліт

4) мієліт

5) розсіяний склероз

38) Хвора на розсіяний склероз після двохрічної неповної ремісії почала скаржитись на швидке наростання слабкості у ногах, підвищену втомлюваність в них, двоїння при погляді в лівий бік, що було розцінено, як загострення захворювання. Які препарати і у яких дозах доцільніше призначати у такому випадку?

1) пульс-терапія кортикостероїдними препаратами

2) кортикостероїдні препарати у малих дозах

3) бетаферон по 8 млн МО через день

4) копаксон по 20 мг щоденно

5) вазоактивні препарати у великих дозах

39) У хворої 62 років поступово наростали слабкість і схуднення м’язів правої кисті, а через 2 місяці – лівої кисті. Через 4 місяці слабкість з’явилась і у м’язах ніг. Виявлені гіпотрофія м’язів обох кистей, особливо проміжку між І та ІІ пальцями, тенара, фібрилярні посмикування в м’язах рук. Сухожильні та періостальні рефлекси з кінцівок підвищені, викликається симптом Россолімо на обох стопах. Позитивні рефлекси орального автоматизму, підвищений нижньощелепний рефлекс, дисфонія. Який попередній діагноз?

1) поліомієліт

2) бічний аміотрофічний склероз

3) розсіяний склероз

4) дисциркуляторна енцефаломієлопатія

5) дифтерійна полінейропатія

40) Через 6 місяців після пологів у жінки 22 років з’явились імперативні поклики до сечовипускання та тяжкість в ногах. 2 роки тому у неї був випадок раптової втрати зору на праве око, яка після лікування в очному відділенні повністю пройшла. Під час огляду: нижній парапарез з підвищенням колінних та ахілових рефлексів, симптом Бабінського з обох боків, відсутні черевні рефлекси, зниження вібраційної чутливості на ногах до 2-3 сек, дрібний ністагм при погляді в обидва боки. На очному дні – атрофія скроневих половин дисків зорових нервів. Дайте відповіді на такі запитання:

а) які структури нервової системи і на якому рівні постраждали?

б) який попередній клінічний діагноз?

в) які додаткові методи дослідження підтвердять клінічний діагноз?

г) яке лікування доцільно призначити?

41) Хвору 23 років турбують парестезії в ногах та в нижній половині тулуба, часті поклики до сечовипускання, під час яких хвора не може на тривалий час утримати випорожнення сечового міхура. Ці явища виникли поступово протягом 3 місяців. Під час огляду виявлено: горизонтальний ністагм при погляді в обидва боки, сила в кінцівках задовільна, глибокі рефлекси з кінцівок високі, з розширенням рефлексогенних зон, черевні рефлекси відсутні, симптом Бабінського з обох боків, вібраційна чутливість в ногах – 2-3 сек, в руках – 5-6 сек. Дайте відповіді на такі запитання:

а) що таке “парестезії”

б) як зветься таке порушення сечовипускання

в) ураженням яких структур нервової системи можна пояснити всі патологічні симптоми? г) який клінічний діагноз?

42) У хворого 46 років поступово з’явились атрофії м’язів кистей, згодом передпліч , плечового пояса. Змінився голос, став гугнявим, незвучним, мова нерозбірливою. Хворий почав поперхуватися під час їди. Під час огляду виявлено: хворий погано ковтає, глотковий рефлекс відсутній, обмежена екскурсія м’якого піднебіння, гіпотрофія язика, фібрилярні посмикування на язиці, атрофії та фібрилярні посмикування в м’язах рук та плечового поясу, рефлекси з кінцівок високі, симптом Бабінського з обох боків, черевні рефлекси збережені, підвищений нижньощелепний рефлекс, виявляються рефлекси орального автоматизму. Захворювання прогресує. Дайте відповіді на такі запитання:

а) які синдроми виявлені у хворого?

б) ураженням яких нервових структур пояснюється поява патологічних симптомів? в) який клінічний діагноз?

г) який прогноз у разі такого захворювання?

Розділ 4. Судинні захворювання головного та спинного мозку, патологія периферичної нервової системи, закрита черепно-мозкова та спінальна травма, інші хвороби нервової системи. Лікарські препарати, що застосовуються у неврології

4.1. Судинні захворювання головного та спинного мозку. Захворювання вегетативної нервової системи. Мігрень. Ангіоневрози

1) Вкажіть магістральні судини голови в екстракраніальному відділі

1) внутрішня сонна артерія

2) передня мозкова артерія

3) хребтова артерія

4) середня мозкова артерія

5) задня мозкова артерія

2) Вкажіть основні гілки внутрішньої сонної артерії

1) передня мозкова артерія

2) середня оболонкова артерія

3) задня мозкова артерія

4) поверхнева скронева артерія

5) середня мозкова артерія

3) Вкажіть основні гілки основної артерії

1) верхня мозочкова артерія

2) очна артерія

3) середня мозкова артерія

4) задня мозкова артерія

5) передня мозкова артерія

4) Вкажіть венозні синуси (пазухи) твердої мозкової оболонки

1) сагітальний

2) решітчастий

3) поперечний

4) лобний

5) печеристий 6) прямий

7) каротидний

8) гайморовий

5) Вкажіть механізми ауторегуляції мозкового кровообігу

1) міогенний

2) зміна системного артеріального тиску

3) метаболічний

4) неврогенний

5) зміна коронарного кровообігу

6) зміна частоти серцевих скорочень

6) Вкажіть внутрішні фактори ризику виникнення судинних захворювань головного мозку

1) інтоксикація нікотином (паління)

2) особливості харчування

3) артеріальна гіпертонія

4) гіперхолістеринемія

5) емоційні стреси

6) порушення толерантності до вуглеводів

7) гіподинамія

8) спадкова схильність

7) Вкажіть соціальні фактори ризику виникнення судинних захворювань головного мозку (що характеризують спосіб життя)

1) особливості харчування

2) гіперхолістеринемія

3) інтоксикація нікотином (паління)

4) спадкова схильність

5) гіподинамія

6) артеріальна гіпертонія

7) емоційні стреси

8) порушення толерантності до вуглеводів

8) Вкажіть церебральні синдроми обкрадання

1) підключичний

2) каротидно-каротидний

3) коронарний

4) в системі вінцевих судин

5) каротидно-вертебральний 6) вертебрально-каротидний

7) в системі спінальних артерій

8) в системі сонних артерій

9) Вкажіть основні клінічні форми порушень кровообігу головного мозку 1) початкові прояви недостатності кровопостачання мозку

2) хвороба Рейно

3) минущі порушення мозкового кровообігу

4) інсульти

5) дисциркуляторна мієлопатія

6) дисциркуляторна енцефалопатія

7) мігрень

8) гематомієлія

10) Вкажіть основні симптоми початкових проявів недостатності кровопостачання мозку

1) головний біль, запаморочення

2) диплопія

3) монопарез

4) шум в голові

5) афазія

6) погіршення пам'яті

7) порушення чутливості

8) патологічні рефлекси

11) Вкажіть види церебральних судинних кризів

1) загальні

2) вегетативні

3) регіонарні

4) кардіальні

5) змішані

6) табетичні

12) Вкажіть основні патогенетичні механізми церебральних судинних кризів

1) зрив ауторегуляції мозкового кровотоку у разі різкого підвищення артеріального тиску

2) рексисний механізм (розрив судини)

3) судинна мозкова недостатність

4) спазм мозкових судин і стаз крові в судинах мозку

5) геморагічне просочування

6) феномен обкрадання

7) тромбоз судин головного мозку

13) Які з перерахованих симптомів характерні для загального церебрального судинного кризу? 1) монопарез

2) диплопія

3) головний біль, запаморочення

4) афазія

5) шум в вухах

6) нудота, блювання

7) геміпарез

14) Вкажіть патогенетичні механізми минущих порушень мозкового кровообігу

1) судинна мозкова недостатність

2) зрив ауторегуляції мозкового кровотоку у разі різкого підвищення артеріального тиску

3) внутрішньошлуночкові крововиливи

4) мікротромбози і мікроемболії

5) мікрогеморагії

6) феномен обкрадання

7) підоболонкові крововиливи

8) адгезія і агрегація формених елементів крові

9) розрив судини

15) Вкажіть клінічні прояви транзиторних ішемічних атак в каротидній системі

1) моно- або геміпарез

2) анізорефлексія

3) мозочкова атаксія

4) альтернувальні синдроми

5) моторна або сенсорна афазія

6) диплопія

7) бульбарний синдром

16) Вкажіть клінічні прояви транзиторних ішемічних атак в вертебрально-базилярній системі

1) системне запаморочення

2) моторна афазія

3) зорові розлади

4) напади джексонівської епілепсії

5) бульбарні розлади

6) диплопія

7) амнестична афазія

8) альтернувальний синдром

9) сенсорна афазія

10)порушення схеми тіла

17) Вкажіть види мозкового інсульту

1) транзиторна ішемічна атака

2) дисциркуляторна енцефалопатія

3) початкові прояви недостатності кровопостачання мозку

4) геморагічний

5) ішемічний

18) Вкажіть підтипи ішемічного інсульту

1) лакунарний

2) атеротромботичний

3) дисциркуляторна енцефалопатія

4) дисциркуляторна мієлопатія

5) кардіоемболічний

6) гемодинамічний

7) гемореологічний

8) транзиторна ішемічна атака

19) Вкажіть підтипи геморагічного церебрального інсульту

1) гематомієлія

2) дисциркуляторна енцефалопатія

3) паренхіматозний крововилив

4) субарахноїдальний крововилив

5) паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив

6) гематорахіс

7) субарахноїдально-паренхіматозний крововилив

8) дисциркуляторна мієлопатія

20) Вкажіть патогенетичні механізми ішемічного інсульту

1) тромбоз мозкових судин

2) розрив патологічно зміненої судини

3) підоболонковий крововилив

4) оклюзія або стеноз магістральних судин голови

5) судинна мозкова недостатність

6) зрив ауторегуляції мозкового кровотоку у разі різкого підвищення артеріального тиску

7) феномен обкрадання

8) емболії артеріо-артеріальні та кардіальні

9) внутрішньошлуночковий крововилив

10)підвищення коагулянтності, адгезії і агрегації елементів крові

21) Який патогенез геморагічного інсульту? 1) судинна мозкова недостатність

2) розрив патологічно зміненої судини

3) зрив ауторегуляції мозкового кровотоку

4) феномен обкрадання

5) діапедез дрібних артерій, вен, капілярів

22) Вкажіть ознаки порушення кровообігу в басейні середньої мозкової артерії?

1) геміплегія або геміпарез

2) альтернувальні синдроми

3) моторна афазія (осередок в лівій півкулі)

4) диплопія

5) геміанестезія

6) геміанопсія

7) мозочкова атаксія

8) дисфагія

23) Вкажіть ознаки порушення кровообігу в басейні передньої мозкової артерії? 1) незначні розлади чутливості на паретичній нозі

2) геміпарез

3) геміанестезія

4) геміанопсія

5) монопарез ноги

24) Які ознаки властиві тромбозу хребтової артерії?

1) поза Верніке-Манна

2) моторна афазія

3) сенсорна афазія

4) системне запаморочення

5) ністагм

6) синдром Валленберга-Захарченка

25) Які ознаки характерні для тромбозу основної артерії?

1) окорухові порушення

2) моторна афазія

3) тетрапарез чи тетраплегія

4) двобічні патологічні рефлекси

5) сенсорна афазія

6) гіпертермія та порушення вітальних функцій

7) рухова джексонівська епілепсія

26) Які основні симптоми тромбозу внутрішньої сонної артерії?

1) сліпота чи зниження зору на боці тромбозу

2) геміплегія чи геміпарез з протилежного боку

3) геміплегія чи геміпарез на боці тромбозу

4) гемігіпестезія з протилежного боку

5) гемігіпестезія на боці тромбозу

6) альтернувальні синдроми

27) Які ознаки інфаркту мозку в басейні задньої мозкової артерії?

1) гомонімна квадрантна геміанопсія

2) альтернувальні синдроми

3) зорова агнозія

4) рухова джексонівська епілепсія

5) амавроз

28) Які з наведених ознак характерні для тромбозу судин головного мозку?

1) поступове виникнення вогнищевих симптомів

2) відсутність вогнищевих симптомів

3) крововилив в сітківку ока

4) атеросклеротичні зміни судин сітківки

5) раптове виникнення вогнищевих симптомів

6) переважання вогнищевих симптомів над загальномозковими

29) Які з нижченаведених ознак характерні для емболій судин головного мозку?

1) раптовий початок захворювання

2) повільне виникнення вогнищевих симптомів

3) крововилив в сітківку ока

4) короткотривала втрата свідомості

5) часто миготлива аритмія

6) кров’яниста спинномозкова рідина

30) Які з наведених ознак характерні для геморагічного інсульту?

1) загальномозкові симптомі відсутні

2) повільне виникнення вогнищевих симптомів

3) значні загальномозкові симптоми

4) обличчя багряно-червоне, ціанотичне

5) менінгеальні симптоми відсутні

6) в спинномозковій рідині домішки крові

7) менінгеальні симптоми

8) спинномозкова рідина завжди без змін

31) У разі якої локалізації порушення мозкового кровообігу виникає горметонічний синдром?

1) крововилив в мозочок

2) крововилив у мозок з проривом крові в шлуночки

3) крововилив в півкулю мозку

4) тромбоз внутрішньої сонної· артерії

5) тромбоемболія середньої мозкової артерії

32) Які критерії визначення локалізації вогнища крововиливу у хворого в комі?

1) відставання паретичних кінцівок при пробі Барре

2) парез погляду

3) гемігіпестезія на боці парезу

4) мідріаз на боці вогнища

5) симптом “вітрила” на боці паpалічу

6) стопа паралізованої ноги ротована назовні

7) моторна афазія у разі лівобічної локалізації вогнища

8) гіпотонія, гіпорефлексія на боці парезу

33) Які ознаки крововиливу у праву півкулю головного мозку?

1) сенсорна афазія

2) моторна афазія

3) альтернувальні синдроми

4) мимовільні рухи у правих кінцівках (паракінези)

5) лівобічні геміплегія, геміанестезія

6) порушення схеми тіла

34) Вкажіть основні ознаки субарахноїдального крововиливу

1) спинномозкова рідина не змінена

2) геміпарез

3) альтернувальні синдроми

4) загальномозкові симптоми і психомоторне збудження

5) кров’яниста спинномозкова рідина

6) менінгеальні симптоми

7) гомонімна геміанопсія

8) епілептичні напади

35) Які основні клінічні критерії диференціальної діагностики геморагічного і ішемічного інсультів?

1) ступінь неврологічного дефіциту

2) втрата чи збереження свідомості

3) вік хворого (середній чи похилий )

4) врахування рівня артеріального тиску, пульсу, типу дихання

5) переважання загальномозкових або вогнищевих симптомів

6) порушення функції тазових органів

7) наявність чи відсутність менінгеального синдрому

8) дані електроенцефалографії

9) наявні або перенесені захворювання

36) Які з даних додаткових методів обстеження підтверджують геморагічний характер інсульту?

1) вогнища зниженої щільності в головному мозку на КТомограмі

2) кров'яниста або ксантохромна спинномозкова рідина

3) зміщення М-еха на 1-2 мм

4) зміщення М-еха на 5-7 мм

5) вогнище підвищеної щільності в головному мозку на КТомограмі

37) Вкажіть основні принципи лікування церебральних судинних кризів

1) поліпшення обмінних процесів у м’язах

2) зниження підвищеного артеріального тиску

3) гемостатичні препарати

4) попередження набряку мозку і зниження внутрішньочерепної гіпертензії

5) покращення серцевої діяльності

6) ліквідація ангіодистонічних порушень

7) компенсація розладів нервово-м’язової передачі

38) Вкажіть загальні принципи недиференційованого лікування у разі гострих порушень мозкового кровообігу 1) нормалізація трофіки м’язів

2) попередження і лікування дихальної недостатності

3) лікування гострих серцево-судинних розладів

4) антикоагулянтна терапія

5) нормалізація системної гемодинаміки

6) тромболітичні засоби

7) корекція водно-електролітного балансу і кислотно-лужного стану

8) лікування набряку мозку

9) гемостатичні препарати

39) Призначте диференційовану терапію у разі геморагічного інсульту

1) тромболітичні препарати

2) антикоагулянти

3) коагулянти і антифібринолітичні препарати

4) операція видалення гематоми у разі крововиливу в півкулю мозку або мозочок

40) Призначте диференційовану терапію у разі ішемічного інсульту

1) антифібринолітичні засоби

2) антикоагулянти і тромболітичні препарати

3) протинабрякові препарати

4) антиагреганти

5) нейропротекторні засоби

6) гемостатичні препарати

41) Яка терапія призначається у відновному періоді порушень мозкового кровообігу?

1) антикоагулянти

2) електростимуляція нервово-м'язового апарату

3) ноотропні, вазоактивні засоби

4) антихолінестеразні препарати

5) тромболітичні препарати

6) лікувальна гімнастика, масаж

7) фізіотерапія, логопедична допомога

8) антибіотики

9) дегідратаційні засоби

42) У хворого раптово виникло порушення мови, затерпання та слабкість у правих кінцівках, які пройшли через 2 години. Яке захворювання діагностуєте?

1) малий ішемічний інсульт

2) завершений ішемічний інсульт

3) минуще порушення мозкового кровообігу

4) геморагічний інсульт

5) дисциркуляторна енцефалопатія

43) У хворого з миготливою аритмією раптово виникли короткочасна втрата свідомісті та правобічна геміплегія. Яке порушення мозкового кровообігу діагностуєте?

1) тромботичний ішемічний інсульт

2) тромбоемболітичний інсульт

3) крововилив у мозок

4) дисциркуляторна енцефалопатія

44) У хворого виникли сліпота на ліве око, правобічна геміплегія. У якому басейні є порушення кровообігу? 1) передня мозкова артерія

2) задня мозкова артерія

3) хребтова артерія

4) середня мозкова артерія

5) внутрішня сонна артерія

45) У хворого раптово виникли головний біль, блювання. Виявляються менінгеальні симптоми. Спинномозкова рідина кров'яниста. Встановіть патологію

1) емболічний інсульт

2) субарахноїдальний крововилив

3) тромботичний інсульт

4) крововилив у мозок

5) минуще порушення мозкового кровообігу

46) У хворого виникли запаморочення, двоїння перед очима, атаксія. Відмічаються симптоми ураження правого окорухового нерва, зліва - центральний геміпарез. У якому басейні виникло порушення кровообігу?

1) басейн передньої мозкової артерії

2) басейн задньої мозкової артерії

3) басейн середньої мозкової артерії

4) басейн внутрішньої сонної артерії

5) басейн задньої нижньої мозочкової артерії

47) У хворого після крововиливу у мозок визначаються лівобічний спастичний геміпарез, поза Верніке-Манна. Який судинний басейн постраждав?

1) передня мозкова артерія

2) задня мозкова артерія

3) середня мозкова артерія

4) вертебрально-базилярний басейн

48) Де локалізується геморагічне вогнище, якщо у хворого в комі є центральний парез мімічних м’язів справа, очні яблука повернуті вліво, праві кінцівки вільно падають при їх підніманні? 1) у правій півкулі мозку

2) у мості

3) у мозочку

4) у лівій півкулі мозку

5) у ніжці мозку

49) У хворої 62 років на фоні підвищення артеріального тиску виникли запаморочення, двоїння, легка слабкість лівих кінцівок. Спостерігаються розбіжна косоокість правого ока, центральний парез лівих кінцівок, лівобічна гемігіпестезія. Який діагноз можна виставити? 1) гіпертонічний криз

2) дисциркуляторна енцефалопатія з вестибулярним синдромом

3) ішемічний інсульт у судинах вертебрально-базилярного басейну

4) гостра гіпертонічна енцефалопатія

5) гостра невропатія правого окорухового нерва

50) Хворий 58 років, що хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово під час психоемоційного збудження втратив свідомість. Об’єктивно: без свідомості, гіперемія обличчя, пульс – 100 за хв, напружений, артеріальний тиск – 230/110 мм рт. ст. Опущений правий кутик рота, дихання шумне, видувається права щока. Підняті праві кінцівки падають “як батоги”, м’язовий тонус в них та рефлекси низькі, на лівих кінцівках збережені, симптом Бабінського справа. Який попередній діагноз?

1) гіпертонічний криз

2) ішемічний інсульт в лівій півкулі мозку

3) менінгіт

4) крововилив в ліву півкулю мозку

5) субарахноїдальний крововилив

51) У хворого з аневризмою мозкової судини під час фізичного напруження раптово виникли сильний головний біль, нетривала втрата свідомості, блювання. Хворий збуджений, пульс – 62 за хв, ритмічний, артеріальний тиск – 140/90 мм рт. ст., температура тіла – 37,5°. Виявляються ригідність м’язів в потилиці, симптом Керніга. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Встановіть попередній діагноз

1) ішемічний інсульт

2) менінгіт

3) субарахноїдальний крововилив

4) гіпертонічний криз

5) крововилив у півкулю мозку

52) Хвора 70 років після сну виявила слабкість правих кінцівок, розлад мови, порушення чутливості в правій половині тіла. Артеріальний тиск – 100/60 мм рт. ст. У неврологічному статусі визначаються правобічні центральний геміпарез та гемігіпалгезія, моторна афазія. Який попередній діагноз?

1) геморагічний інсульт

2) субарахноїдальний крововилив

3) пухлина головного мозку

4) ішемічний інсульт

5) енцефаліт

53) У хворого з інфарктом міокарда гостро з’явилось двоїння перед очима, що підсилювалось при погляді в лівий бік, та слабкість правих кінцівок Через 3 години ці явища пройшли. Яке ускладнення виникло у хворого?

1) ішемічний інсульт

2) геморагічний інсульт

3) нейропатія відвідного нерва

4) гіпертонічний криз

5) минуще порушення мозкового кровообігу

54) Хворий, піднімаючи тягар, відчув сильний головний біль, з’явилось блювання. Згодом виник загальний клоніко-тонічний епілептичний напад з втратою свідомості, прикусом язика. Після нападу хворий збуджений, дезорієнтований, виявлені ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга, птоз правої верхньої повіки, анізокорія (D>S)

Проведення якого дослідження має вирішальне значення для встановлення діагнозу?

1) електроенцефалографія

2) ехоенцефалоскопія

3) дослідження спинномозкової рідини

4) дослідження очного дна

5) рентгенографія черепа

55) Вкажіть судини, що кровопостачають спинний мозок

1) передня мозкова артерія

2) передні спинномозкові артерії

3) основна артерія

4) передні корінцево-спинномозкові артерії

5) задні корінцево-спинномозкові артерії

6) середня мозкова артерія

7) задні спинномозкові артерії

8) задня мозкова артерія

56) Вкажіть основні етіологічні чинники порушень спінального кровообігу

1) струс спинного мозку

2) інтоксикації

3) коарктація аорти

4) крововтрата

5) артеріовенозні, артеріальні аневризми судин спинного мозку

6) гострий інфаркт міокарда

7) атеросклероз в поєднанні з гіпертензією і діабетом

8) артеріїти, флебіти судин спинного мозку

9) стиснення корінцево-спинномозкових артерій грижею диска

57) Де розташовані "критичні зони" - ділянки суміжного кровопостачання різних артерій спинного мозку?

1)у сегментах CV-CVIII

2)у верхньо-грудних сегментах

3)у поперековому потовщенні

4)у конусі

5)у сегменті СIV

6)у середньо-грудних сегментах

58) Вкажіть клінічні форми порушеннь спінального кровообігу

1)лакунарний інфаркт мозку

2)дисциркуляторна енцефалопатія

3)дисциркуляторна мієлопатія

4)гематомієлія

5)малий ішемічний церебральний інсульт

6)спінальний арахноїдит

7)минущі мієлоішемії

8)ішемічний спінальний інсульт

59) Які клінічні синдроми минущих порушень спінального кровообігу?

1)кохлео-вестибулярний

2)аміотрофічний

3)переміжної каудогенної кульгавості

4)синдром Унтергарншейдта

5)“дроп-атака”

6)Броун-Секара

7)переміжної мієлогенної кульгавості

60) Вкажіть основні симптоми синдрому Унтергарншейдта

1)джексонівська епілепсія

2)раптова короткочасна втрата свідомості під час різкого повороту голови

3)порушення мови

4)тимчасова слабкість кінцівок

5)м’язова гіпотонія

6)інтенційний тремор

61) Яка патологія виникає у разі мієлогенної переміжної кульгавості?

1) тромбоемболія в руслі артерії Депрож-Готтерона

2) гематомієлія в сегментах поперекового потовщення

3) ішемічний інсульт в ділянці шийного потовщення

4) минуща ішемія в руслі артерії Адамкевича

62) Які основні симптоми каудогенної переміжної кульгавості?

1)парези нижніх кінцівок

2)нетримання сечі

3)нестерпні парестезії в ногах

4)поширення затерпання з дистальних відділів ніг до паху

5)відсутність пульсації на артеріях стопи

63) Яка симптоматика ішемічного спінального інсульту на рівні поперекового потовщення?

1)центральна нижня параплегія

2)симптоми Керніга, Брудзинського

3)периферична нижня параплегія

4)порушення чутливості на ногах

5)болі в попереково-крижовому відділі

6)трофічні порушення в ділянці крижів, сідниць

7)розлади сечовипускання

64) Яка симптоматика ішемічного спінального інсульту в середньогрудних сегментах?

1) геміпарез

2) провідникові чутливі розлади

3) порушення функції сфінктерів

4) тетрапарез

5) менінгеальні симптоми

6) нижній центральний парапарез

65) Які основні синдроми повільно прогресуючих порушень спінального кровообігу?

1)міастенічний

2)спастико-атрофічний

3)радикулярний

4)спастичний

5)аміотрофічний

6)сирингомієлітичний

7)синдром Броун-Секара

66) Які з перерахованих засобів можна застосовувати в гострому періоді ішемічного спінального інсульту? 1) антибіотики

2) реополіглюкін

3) полівітаміни

4) пірацетам

5) антихолінестеразні

6) масаж, фізіотерапевтичні процедури

7) пентоксифілін

67) У хворого 50 років на тлі загострення болю в попереку виникло відчуття “ватних ніг”, їх нерухомість. Виявлено в’ялий нижній парапарез з арефлексією колінних і ахіллових рефлексів. Визначте характер процесу

1) мієліт

2) попереково-крижовий радикуліт

3) полінейропатія

4) гостре порушення спінального кровообігу

68) У хворої 36 років після пологів під час натужування раптово виникло затерпання промежини, затримка сечі, зникли поклики до сечопуску. Парези кінцівок відсутні, колінні та ахіллові рефлекси жваві, анестезія больової та температурної чутливості в зоні SІІІ-SV дерматомів, гіпестезія в зоні SI-SII. Про яку патологію йде мова? 1)пухлина спинного мозку

2)мієліт

3)спінальний інсульт 4)розсіяний склероз

69) У хворого 34 років після фізичного навантаження та тривалої ходи з’являються нетривалі слабкість і затерпання ніг, іноді імперативні поклики до сечопуску. Після відпочинку ці явища проходять. Яка патологія у хворого?

1)пухлина спинного мозку

2)мієліт

3)розсіяний склероз

4)минуще порушення спінального кровообігу

70) У хворого 72 років протягом години без втрати свідомості виникла сліпота на праве око, зникли активні рухи у лівих кінцівках, опустився лівий кутик рота. Через 2 години стан нормалізувався.

1) Які структури уражені?

2) Як зветься синдром?

3) Вкажіть клінічний діагноз?

71) Хворий 78 років після сну виявив слабкість правих кінцівок, порушилась мова (розуміє звернену до нього мову, але сам сказати не може). АТ – 120/80.

1) Як зветься таке порушення мови?

2) Вкажіть клінічний діагноз?

3) Які рефлекси та тонус м’язів в паралізованих кінцівках у перші години хвороби?

72) Хворий 30 років під час фізичного перенапруження раптово відчув різкий головний біль. Втратив свідомість на декілька хвилин. З’явилось блювання. Лікар виявив ригідність потиличних м’язів та симптом Керніга з обох боків.

1) Яке виникло захворювання?

2) Яка його причина у молодих людей?

3) Яке дослідження підтвердить діагноз?

73) Вкажіть фактори, що спричиняють хворобу Рейно

1) системні захворювання сполучної тканини

2) спадкова схильність

3) інфекції

4) локальний дефект периферичних судин пальців

5) захворювання шлунково-кишкового тракту

74) Вкажіть стадії клінічного перебігу хвороби Рейно

1)стадія нижнього парапарезу

2)блідість і похолодіння носа, вух, пальців рук, ніг

3)синюшність та больовий синдром

4)стадія верхнього парапарезу

5)трофічні порушення (симетрична гангрена)

6)корінцеві болі

75) Вкажіть основні ознаки хвороби Рейно

1) симптоми натягу

2) парези кінцівок

3) напади поблідніння або ціанозу в пальцях

4) симетричність ураження

5) болі в пальцях

6) відсутність глибоких рефлексів

76) Вкажіть терапевтичні заходи за наявності хвороби Рейно

1) коагулянти

2) антибіотики

3) гангліоблокатори

4) препарати нікотинової кислоти

5) чотирикамерні ванни

6) сульфаніламідні

77) Які порушення з боку судин мозку виникають у період нападу мігрені?

1) мікроемболії мозкових судин

2) спазм інтрацеребральних судин

3) мікротромбози судин мозку

4) мікрогеморагії в тканині мозку

5) дилятація в гілках зовнішньої сонної артерії

6) порушення венозного відтоку

78) Які основні клінічні форми мігрені?

1) мігрень без аури

2) мігрень з аурою

3) декомпенсована

4) початкова

5) субкомпенсована

79) Які основні форми мігрені з аурою?

1) тремтюча

2) гіперкінетична

3) очна

4) офтальмічна

5) офтальмоплегічна

6) геміпаретична

80) Вкажіть основні критерії, на яких базується діагноз мігрені

1)початок в пубертатному або юнацькому віці

2)застійні диски зорових нервів

3)первинна атрофія дисків зорових нервів

4)наявність психотравмуючого фактору

5)напади головного болю, блювання

6)добре самопочуття між нападами

81) Вкажіть ознаки мігрені

1)пульсуючий характер болю

2)двобічний, дифузний біль

3)нудота, блювання

4)фізична активність не порушена

82) Які засоби використовуються у разі нападу мігрені?

1)сандомігран

2)суматриптан (імігран)

3)амітриптилін

4)аскофен, цитрамон, седалгін

5)ерготамін, дигідроерготамін

83) Які препарати призначають для профілактики мігрені?

1)преднізолон, дексон

2)анаприлін

3)суматриптан (імігран)

4)сандомігран

5)німодипін, верапаміл

84) У хворої після стресу виник напад тремтіння в тілі, страху смерті, серцебиття, збліднення шкіри, відчуття нехватки повітря на фоні сухості в роті, запаморочення, підвищення артеріального тиску. Неврологічна органічна симптоматика відсутня.

Як називається такий стан?

1) церебральний гіпертонічний криз

2) симпато-адреналовий вегетативний криз

3) вагоінсулярний вегетативний криз

4) пароксизм бронхіальної астми

5) транзиторна ішемічна атака

85) Молоду жінку з 14 років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці ока. Їм передують зорові порушення – випадіння поля зору. Інколи під час нападу буває блювання. Напад триває декілька годин Часто проходить після сну. Про яке захворювання слід думати?

1)невроз

2)неврит зорового нерва

3)мігрень

4)вегетативно-судинна дистонія

5)невралгія трійчастого нерва

86) У молодої жінки після переохолодження виникають напади затерпання пальців рук, симетричного збліднення їх кінчиків, зниження чутливості. Про яку патологію можна думати? 1)полінейропатія

2)синдром Рейно

3)облітеруючий ендартеріїт

4)вегетативно-судинна дистонія

4.2. Захворювання периферичної нервової системи

1) Вкажіть структури периферичної нервової системи

1)передцентральна звивина

2)бічні канатики спинного мозку

3)периферичні нерви

4)сплетення

5)внутрішня капсула

6)міжхребцеві та вегетативні вузли

7)передні і задні корінці спинного мозку

8)задні канатики спинного мозку

2) Вкажіть ознаки ураження периферичного нерва

1) центральний монопарез

2) біль і анестезія в зоні іннервації

3) відсутність атрофії м’язів

4) периферичний монопарез

5) атрофія м'язів

6) гіпертонія м'язів

7) патологічні рефлекси

3) Вкажіть ознаки ураження заднього корінця спинного мозку

1) фасцикулярні посмикування

2) стріляючий біль

3) сегментарна анестезія

4) гіперрефлексія

5) периферичний парез м'язів

6) симптоми натягу

4) Вкажіть симптоми натягу периферичних нервів і нервових корінців 1) Фовілля

2) Лассега

3) Керніга

4) Нері

5) Броун-Секара

6) Бернара-Горнера

7) Вассермана

5) Вкажіть ознаки ураження кінського хвоста

1)центральний парез м'язів нижніх кінцівок

2)розлади чутливості в ділянці промежини

3)порушення чутливості за поліневритичним типом

4)періодичне нетримання сечі

5)порушення чутливості за провідниковим типом

6)справжнє нетримання сечі

7)корінцевий біль

8)патологічні рефлекси

6) Відмітьте захворювання периферичної нервової системи

1)енцефаліт

2)радикуліт

3)плексит

4)менінгіт

5)невралгія

6)мієліт

7)невропатія

8)поліневропатія

9)арахноїдит

7) Вкажіть симптоми, характерні для невралгій

1) арефлексія

2) парези м'язів

3) гіперестезія

4) парестезії

5) атрофія м’язів

6) напади болю

8) Які клінічні прояви нападу невралгії трійчастого нерва?

1)дисоційоване порушення чутливості

2)біль в ділянці однієї або декількох гілок нерва

3)парез жувальної мускулатури

4)герпетичні висипання на обличчі

5)наявність куркових зон

6)вегетативні порушення на обличчі

9) Вкажіть клінічні прояви невропатії лицевого нерва

1) енофтальм

2) периферичний парез мімічних м'язів

3) центральний парез мімічних м'язів

4) порушення смаку

5) сльозотеча або сухість ока

6) відсутність надбрівного рефлексу

7) збереження надбрівного рефлексу

10) Вкажіть симптоматику невропатії променевого нерва

1) відсутність згинально-ліктьового рефлексу

2) парез розгиначів передпліччя, кисті і пальців 3) відсутність розгинально-ліктьового рефлексу

4) звисаюча кисть

5) "когтиста"кисть

6) відсутність чутливих розладів

11) Яка симптоматика невропатії серединного нерва?

1)гіперрефлексія згинального ліктьового рефлексу

2)неможливість пронації кисті

3)відсутність розгинального ліктьового рефлексу

4)неможливість згинання перших трьох пальців кисті

5)анестезія в зоні іннервації

6)звисаюча кисть

7)атрофія в ділянці thenaris

12) Яка симптоматика невропатії ліктьового нерва? 1)звисаюча кисть

2)неможливість згинання IV і V пальців кисті

3)відсутність розгинального ліктьового рефлексу 4)деформація кисті у вигляді "когтистої лапи"

5)анестезія ульнарної поверхні передпліччя, кисті, IV і V пальців

6)гіперефлексія розгинального ліктьового рефлексу

13) Які симптоми невропатії сідничного нерва?

1)анестезія передньої поверхні стегна

2)рефлекс Бабінського

3)параліч стопи

4)відсутність колінного рефлексу

5)відсутність ахіллового рефлексу

14) Які симптоми невропатії великогомілкового нерва? 1)рефлекс Бабінського

2)неможливість підошвового згинання стопи і пальців

3)відсутність колінного рефлексу

4)відсутність ахіллового рефлексу

5)неможливість тильного згинання стопи

15) Які симптоми невропатії малогомілкового нерва?

1)відсутність ахіллового рефлексу

2)неможливість тильного згинання стопи

3)анестезія зовнішньої поверхні гомілки та тила стопи

4)відсутність колінного рефлексу

5)хода типу "степаж"

6)неможливість підошвового згинання стопи і пальців

16) Вкажіть симптоми невропатії стегнового нерва

1) параліч литкового м’яза

2) парез чотириголового м’яза стегна та кравецького м’яза

3) відсутність підошвового рефлекса

4) симптом Ласега

5) відсутність колінного рефлекса

6) симптоми Вассермана і Мацкевича

17) Вкажіть основні симптоми поліневропатій

1)центральний парез кінцівок

2)периферичний парез м’язів кистей і стоп

3)патологічні рефлекси

4)порушення чутливості за поліневритичним типом

5)порушення функції сфінктерів

6)трофічні і вазомоторні розлади на кистях і стопах

7)порушення чутливості за провідниковим типом

18) Вкажіть симптоми алкогольної полінейропатії

1)проксимальні парези кінцівок

2)дистальні парези кінцівок

3)провідникові порушення чутливості

4)гіпестезія з гіперпатією в ділянці кистей і стоп

5)гіпергідроз, ціаноз кистей та стоп

6)порушення функції тазових органів

19) Вкажіть симптоми діабетичної полінейропатії

1) болі і парестезії в кінцівках

2) центральний парез кінцівок

3) гіпотрофії м'язів стегон і гомілок

4) провідникові порушення чутливості

5) стопні патологічні рефлекси

6) арефлексія колінних та ахіллових рефлексів

20) Які з нижчевказаних симптомів характерні для постдифтерійної поліневропатії?

1)хореоатетоз

2)дисфагія, дисфонія

3)центральний параліч кінцівок

4)парези м’язів кистей і стоп

5)розлади чутливості за поліневритичним типом

6)порушення сечовипускання

21) Вкажіть симптоми верхнього плечового плекситу Ерба-Дюшенна

1)випадіння згинального ліктьового рефлексу

2)парез м'язів кисті і пальців

3)порушення чутливості на зовнішній поверхні плеча

4)порушення чутливості на кисті

5)парез м'язів проксимального відділу руки

22) Які з симптомів характерні для нижнього плечового плекситу?

1)підвищення рефлексів на руці

2)розлади чутливості на кисті та пальцях

3)біль в кисті і по ходу нервових стовбурів

4)розлад чутливості на плечі

5)атрофія м'язів передпліччя і дрібних м'язів кисті

6)парез м’язів дистального відділу руки

7)парез м'язів проксимального відділу руки

23) Чим викликається герпетичний гангліоніт?

1)вірусом Herpes Simplex

2)вірусом Herpes Zoster

3)вірусом Епштейна-Барра

4)цитомегаловірусом

24) Вкажіть клінічні прояви оперізувального лишаю

1)корінцевий біль

2)дисоційований розлад чутливості

3)ексудативні шкірні висипання

4)периферичний парез м'язів

5)сегментаpна гіпеpестезія або гіпестезія

6)центральний парез м’язів

25) Вкажіть клінічні прояви гострої полірадикулоневропатії Гійєна-Барре

1)центральний парез кінцівок

2)периферичний парез дистальних відділів кінцівок

3)зниження або відсутність сухожильних рефлексів

4)білково-клітинна дисоціація в спинномозковій рідині

5)гіперрефлексія сухожильних рефлексів

6)бульбарні розлади

26) Які методи дослідження використовуються для діагностики радикуліту?

ангіографія 1) спонділографія

2) електроенцефалографія

3) краніографія

4) мієлографія

5) МРТ хребта

27) Вкажіть фактори, що сприяють виникненню остеохондрозу хребта

1) черепно-мозкова травма

2) інволюційні зміни в диску

3) мікротравматизація диска

4) емоційне перенапруження

5) конституційна схильність

6) артеріальна гіпертензія

28) Вкажіть рефлекторні синдроми за наявності остеохондрозу хребта

1) люмбалгія

2) радикуліт корінця L5

3) мієлопатія

4) цервікалгія

5) торакалгія

6) енцефалопатія

29) Вкажіть вертеброгенні рефлекторні синдроми шийного рівня

1)люмбалгія

2)цервікобрахіалгія

3)люмбоішіалгія

4)цервікокраніалгія

5)цервікалгія

6)люмбаго

30) Вкажіть симптоми люмбоішіалгії

1) атрофія м'язів

2) біль в попереку

3) пpовідникова анестезія

4) напруження поперекових м'язів

5) відсутність рефлексів

6) симптоми Ласега, Нері

31) Які з симптомів характерні для радикуліту корінців L2, L3?

1)біль у попереку

2)патологічні рефлекси

3)корінцеві розлади чутливості

4)відсутність колінного рефлексу

5)оперізувальний герпес

6)порушення сечовипускання

32) Вкажіть основні симптоми, що виникають у разі компресії міжхребцевим диском корінця S1

1)біль по зовнішньому краю гомілки і в IV, V пальцях

2)порушення сечовипускання

3)анестезія в зоні сегменту SI

4)підвищений ахілловий рефлекс

5)знижений ахілловий рефлекс

6)наявні патологічні рефлекси

33) Вкажіть тунельні синдроми руки

1)защемлення малогомілкового нерва

2)каналу Гієна

3)кубітального каналу

4)тарсального каналу

5)защемлення бічного шкірного нерва стегна

6)зап’ясткового каналу

34) Вкажіть тунельні синдроми ноги

1)зап’ясткового каналу

2)каналу Гієна

3)кубітального каналу

4)тарсального каналу

5)защемлення малогомілкового нерва

6)защемлення бічного шкірного нерва стегна

35) Вкажіть основні принципи лікування нейропатій

1) теплові процедури в гострому періоді

2) засоби, що покращують нервово-м’язову провідність

3) методи рефлекторної дії на нервово-м'язовий апарат

4) дегідратаційні засоби

5) антибіотикотерапія

36) Вкажіть засоби терапії невралгії трійчастого нерва

1) масаж обличчя

2) карбамазепін

3) антихолінестеразні

4) цитостатики

5) голкорефлексотерапія

6) габапентин

37) Вкажіть лікувальні засоби, що використовуються у разі радикуліту

1) дегідратаційні засоби

2) сульфаніламіди

3) анальгетики

4) ортопедична декомпресія

5) антибіотики

38) Вкажіть показання до хірургічного лікування – видалення грижі диска у разі радикуліту

1) спонділолістез

2) затяжне загострення радикуліту протягом 3-4 місяців

3) гостре здавленння кінського хвоста з руховими розладами

4) спинномозкові ускладнення, обумовлені грижею диска

5) нечасті загострення радикуліту

6) позитивні результати консервативного лікування

39) Вкажіть методи лікування невропатії лицевого нерва

1) протисудомні засоби

2) теплові процедури

3) дегідратаційні засоби

4) снодійні

5) антихолінестеразні препарати

6) нестероїдні протизапальні засоби

40) У хворої після підняття важкої сумки раптово з’явився гострий біль у попереку. Рухи в хребті обмежені. Не викликається ахілловий рефлекс зліва, з’явилась анестезія больової чутливості на зовнішній поверхні лівої гомілки. Яке захворювання запідозрите?

1) люмбалгія

2) неврит стегнового нерва

3) попереково-крижовий радикуліт

4) люмбаго

5) спінальний арахноїдит

41) Хворого 60 років 2 дні турбували сильні болі в правій руці. На 3-й день з’явились пухирцеві висипання у вигляді ланцюжка на шкірі плеча, передпліччя та кисті. Чутливість в ділянці висипань знижена. Яке захворювання можна діагностувати?

1) дерматит

2) шийно-грудний радикуліт

3) герпетичний шийний гангліоніт

4) псоріаз 5) алергія

42) У хворого 70 років після переохолодження виникли сильні болі в лівій половині голови в ділянці лоба та лівого ока. Через 3 дні на фоні підвищеної температури тіла до 37,6° з’явились пухирцеві висипання на чолі зліва та лівій верхній повіці. Яке захворювання можна діагностувати?

1) холодова алергія

2) герпетичний гангліоніт вузла трійчастого нерва

3) невралгія трійчастого нерва

4) дерматит

5) неврит трійчастого нерва

43) У хворого на фоні пекучого оперізувального болю в правій половині грудної клітки з’явилися на шкірі пухирцеві висипання у вигляді ланцюжка в середньогрудному відділі справа. Про яке захворювання слід думати?

1) грудний радикуліт

2) вертеброгенна торакалгія

3) міжреберна невралгія

4) міалгія

5) герпетичний грудний гангліоніт

44) У хворого, що отримав травму з переломом ключиці, з’явився в’ялий атрофічний парез правої руки з порушенням всіх видів чутливості в ній. Про яке захворювання слід думати?

1) шийно-грудний радикуліт

2) синдром кубітального каналу

3) правобічний плечовий плексит

4) цервікоторакалгія 5) поліневропатія

45) У молодої жінки після простуди з’явилися парестезії та болі в м’язах ніг, рук. Через 3 дні виникли в’ялий тетрапарез, парез мімічних м’язів, бульбарні порушення. Виявлено у крові підвищення ШОЕ, помірний лейкоцитоз, у лікворі – білково-клітинну дисоціацію. Про яке захворювання слід думати?

1) дифтерійна поліневропатія

2) полірадикулонейропатія Гійєна-Барре

3) плексит

4) гострий розсіяний енцефаломієліт

5) міастенічний криз

46) Після поїздки біля відкритого вікна у хворої не закривається ліве око, рот перекосило у правий бік, згладилися шкірні складки, відсутні мімічні рухи на лівій половині обличчя, не викликаються надбрівний і рогівковий рефлекси з лівого боку. Патологічних стопних рефлексів і змін рефлексів на кінцівках не виявлено. Про яке захворювання можна думати? 1) пухлина мосто-мозочкового кута

2) невропатія лицевого нерва

3) невринома слухового нерва

4) стовбуровий інсульт

5) стовбуровий енцефаліт

47) У хворої після перенесеного грипу з’явились напади гострого болю в ділянці верхньої щелепи, що тривають 1-2 хв та провокуються жуванням. Між нападами біль не турбує, визначається гіпералгезія на шкірі в зоні іннервації ІІ гілки трійчастого нерва. Який попередній діагноз? 1) нейропатія лицевого нерва

2) субарахноїдальний крововилив

3) невралгія трійчастого нерва

4) вертеброгенна цервіко-краніалгія

5) гангліоніт вузла трійчастого нерва

48) У хворого, що протягом 6 років страждає на цукровий діабет, в останні місяці виникли пекучі болі в ступнях ніг. Відмічається схуднення м’язів гомілок, шкіра суха, бліда, нігті на ногах ламкі. Рефлекси на ногах відсутні, чутливість знижена за типом “шкарпеток”. Про яке захворювання слід думати?

1) невропатія сідничного нерва

2) невропатія малогомілкового нерва

3) ендартеріїт нижніх кінцівок

4) попереково-крижовий радикуліт

5) діабетична поліневропатія

49) У хворого, що страждає на облітеруючий ендартеріїт, виникли пекучі болі в ступнях ніг, відчуття затерпання, “повзання мурашок”, що підсилюються під впливом холоду. Шкіра гомілок та стоп бліда, холодна. Відмічаються симптом “білої плями”, зниження всіх видів чутливості за типом “високих шкарпеток”, відсутність ахіллових рефлексів. Про яке захворювання слід думати?

1) попереково-крижовий радикуліт 2) хронічний тромбофлебіт

3) нейропатія малогілкових нервів

4) ішемічна поліневропатія

5) хвороба Рейно

50) У хворого, що страждає на цукровий діабет, опустилася верхня повіка правого ока. Лікар виявив розширення правої зіниці і розбіжну косоокість справа. Інших змін в неврологічному статусі не відмічено. Яке захворювання виникло у хворого?

1) діабетична поліневропатія

2) гостре порушення мозкового кровообігу

3) пухлина головного мозку

4) невропатія правого окорухового нерва

5) вторинний менінгіт

51) У хворого протягом доби виникло порушення ковтання, змінився голос. Через декілька днів з'явилась затерплість кистей і стоп. Місяць тому відмічав біль в горлі, підвищення температури тіла до 38,5°, які після домашнього лікування згодом пройшли. Об’єктивно: дисфагія, дисфонія, відсутній глотковий рефлекс, помірний периферичний парез кистей і стоп. Яку хворобу можна підозрити?

1) гостра полірадикулоневропатія Гійєна-Барре

2) стовбуровий енцефаліт

3) сирингобульбія

4) постдифтерійна полінейропатія

5) стовбуровий ішемічний інсульт

52. Про яке захворювання можна подумати, якщо у хворого після підняття тягаря раптово з’явився сильний біль в попереку. Наявні симптоми натягу Ласега та Нері справа. Відсутній правий ахілловий рефлекс.

1) попереково-крижовий радикуліт

2) люмбалгія

3) сечокам’яна хвороба

4) жовчнокам’яна хвороба

5) неврит стегнового нерва

53)У хворого 45 років, який страждає на цукровий діабет, виникло затерпання у ділянці передньо-бічної поверхні лівого стегна. Затерпання посилюється під час ходи та стояння. Яке захворювання у хворого?

1) нейропатія стегнового нерва

2) невралгія зовнішнього шкірного нерва стегна

3) нейропатія малогомілкового нерва

4) поперековий радикуліт

54)У хворого після операції і тривалого перебування на ліжковому режимі виникли болі та парестезії по ліктьовому краю лівого передпліччя, що віддають в мізинець. Виявлено гіпестезію по медіальному краю передпліччя і в 4 та 5 пальцях кисті. Не може розвести і звести пальці лівої руки, 5 і 4 пальці не стискаються в кулак. Яке захворювання?

1) синдром зап’ясткового каналу

2) синдром кубітального каналу

3) нейропатія променевого нерва

4) нейропатія серединного нерва

55)У хворої 35 років після переохолодження підвищилась температура тіла з’явились парестезії та біль у кінцівках, згодом слабкість в м’язах ніг та рук, порушення ковтання, гугнявість та сиплість голосу. Виявлено периферичний тетрапарез, симптом Ласега, ознаки бульбарного синдрому.

1) Які структури уражені?

2) Вкажіть клінічний діагноз.

3) Яке додаткове дослідження його підтвердить?

4.3. Закрита травма головного та спинного мозку. Пологова травма. Перинатальна енцефалопатія. Дитячий церебральний параліч

1) Які форми закритої черепно-мозкової травми?

1) забій спинного мозку

2) забій головного мозку (легкого, середнього і тяжкого ступенів)

3) струс головного мозку

4) гематомієлія

5) здавлення головного мозку з забоєм і без забою

6) гематорахіс

2) Які клінічні прояви струсу головного мозку?

1) центральні парези

2) порушення свідомості

3) апраксія

4) моторна афазія

5) головний біль, блювання

6) вегетативні розлади

3) Які клінічні прояви забою головного мозку?

1) синдром Броун-Секара

2) менінгеальні симптоми

3) оптико-пірамідний синдром

4) загальномозкові симптоми

5) вогнищеві симптоми

6) синдром Аргайля Робертсона

4) Вкажіть травматичні внутрішньочерепні крововиливи залежно від їх локалізації

1) епідуральний

2) субдуральний

3) гематомієлія

4) гематорахіс

5) субарахноїдальний

6) паренхіматозний

7) гематурія

5) За наявності яких видів черепно-мозкової травми спостерігається "світлий"проміжок?

1) епідуральна гематома

2) субдуральна гематома

3) субарахноїдальний крововилив

4) струс головного мозку

5) забій головного мозку

6) Які з симптомів властиві для епідуральної гематоми?

1) парез кінцівки

2) симптом Ласега

3) гіпертензійний синдром

4) міоз на боці гематоми

5) клітинно-білкова дисоціація в лікворі

6) мідріаз на боці гематоми

7) Вкажіть основні клінічні прояви субдуральної гематоми

1) порушення чутливості в зонах Зельдера

2) міоз на боці гематоми

3) вогнищеві симптоми

4) клітинно-білкова дисоціація в лікворі

5) оптико-пірамідний синдром

6) гіпертензійний синдром

7) наявність "світлого" проміжку

8) мідріаз на боці гематоми

8) Вкажіть симптоми травматичного субарахноїдального крововиливу

1) моторна афазія

2) загальномозкові симптоми

3) парези кінцівок

4) менінгеальні знаки

5) наявність крові в лікворі

6) гомонімна геміанопсія

9) Які види закритої черепно-мозкової травми супроводжуються вогнищевими симптомами?

1) субарахноїдальний крововилив

2) струс головного мозку

3) епідуральна, субдуральна гематоми

4) внутрішньомозкова гематома

5) забій головного мозку

6) гематорахіс

10) Які з видів черепно-мозкової травми можуть супроводжуватися наявністю крові в спинномозковій рідині?

1) епідуральна гематома

2) субарахноїдальний крововилив

3) забій головного мозку

4) струс головного мозку

5) субдуральна гематома

6) хронічна субдуральна гематома

11) Вкажіть основні симптоми перелому основи черепа?

1) синдром Броун-Секара

2) кровотеча і лікворея з носа і вух

3) нижня параплегія

4) симптоми ураження черепних нервів

5) синдром паркінсонізму

6) менінгеальний синдром

12) Який з додаткових методів обстеження має найбільшу діагностичну цінність у разі травматичного субарахноїдального крововиливу?

1) ехоенцефалоскопія

2) дослідження спинномозкової рідини

3) рентгенографія черепа

4) радіоізотопне сканування

13) Які додаткові методи дослідження підтверджують наявність внутрішньочерепної гематоми? 1) краніографія

2) спонділографія

3) дослідження очного дна

4) ехоенцефалоскопія

5) КТ та МРТ головного мозку

6) електроміографія

14) У разі якої закритої черепно-мозкової травми проводять хірургічне лікування?

1) внутрішньомозкова гематома

2) епідуральна гематома

3) струс головного мозку

4) субдуральна гематома

5) забій головного мозку легкого ступеню

15) Які лікарські препарати використовуються у разі травматичного субарахноїдального крововиливу? 1) папаверин, но-шпа

2) дегідратаційні засоби

3) гепарин, варфарин

4) вікасол, амінокапронова кислота

5) рутин, аскорбінова кислота

6) реополіглюкін, пентоксифілін

16) Вкажіть клінічні синдроми віддаленого періоду закритої черепно-мозкової травми

(наслідки травми)

1)забій мозку

2)арахноїдит

3)епілепсія

4)гематомієлія

5)синдром Броун-Секара

6)гідроцефалія

7)синдром паркінсонізму

8)струс мозку

17) Вкажіть основні клінічні форми травми спинного мозку

1) гідроцефалія

2) забій головного мозку

3) травматична епілепсія

4) струс спинного мозку

5) забій спинного мозку

6) гематомієлія

18) Які симптоми характерні для гематомієлії· в поперековому відділі спинного мозку?

1) тетраплегія

2) нижній в'ялий парапарез

3) нижній центральний парапарез

4) порушення сечовипускання

5) альтернувальні синдроми

6) сегментарний тип порушення чутливості

19) У разі яких видів травми спинного мозку можливі стійкі парези кінцівок?

1) субарахноїдальний крововилив

2) струс спинного мозку

3) гематорахіс

4) забій спинного мозку

5) гематомієлія

20) Вкажіть основні симптоми забою спинного мозку

1) моторна афазія

2) парези кінцівок

3) альтернувальні синдроми

4) провідникові порушення чутливості

5) порушення сечовипускання

6) напади джексонівської епілепсії

21) Під час черепно-мозкової травми у хворого виник різкий головний біль у потилиці. Виявлено менінгеальний синдром. Ліквор кров'янистий. Встановіть діагноз

1) епідуральна гематома

2) субдуральна гематома

3) субарахноїдальний крововилив

4) струс головного мозку

22) Через тиждень після струсу головного мозку у хворого виникли головний біль, блювання. Відмічаються анізокорія, застійні диски зорових нервів. Встановіть діагноз

1) субарахноїдальний крововилив

2) забій головного мозку

3) перелом основи черепа

4) субдуральна гематома

23) Після автомобільної аварії хворий в комі. Виявлені розбіжна косоокість, кровотеча і лікворея з вуха. Встановіть діагноз

1) струс головного мозку

2) перелом основи черепа

3) субдуральна гематома

4) епідуральна гематома

24) У хворого після травми голови з’явились сильний головний біль, світлобоязнь, нудота, блювання, підвищення температури тіла до 37,5°. Вогнищевих симптомів ураження мозку не виявлено. Яке захворювання можна діагностувати? Яке дослідження його підтвердить?

1) травматична субдуральна гематома, КТ головного мозку

2) забій головного мозку, МРТ мозку

3) травматичний крововилив у мозок, КТ головного мозку

4) травматичний субарахноїдальний крововилив, люмбальна пункція для виявлення крові у лікворі

5) струс головного мозку, МРТ мозку

25) Хворий 40 років поступив у неврологічне відділення в коматозному стані. Відомо, що 3 дні тому ударився головою. Короткочасно втрачав свідомість. Була нудота. За медичною допомогою не звертався. В день поступлення зранку скаржився на головний біль, був в’ялим, згодом втратив свідомість. Виявлено розширення лівої зіниці та підвищення сухожилкових і періостальних рефлексів на правих кінцівках. Про яке захворювання можна думати?

1) менінгіт

2) підоболонкова гематома

3) субарахноїдальний крововилив

4) ішемічний інсульт

5) струс головного мозку

26) Хворий після травми голови, що супроводилась короткочасною втратою свідомості, скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. У неврологічному статусі виявлена розсіяна органічна мікросимптоматика. Яке захворювання можна діагностувати?

1) забій головного мозку

2) травматичний субарахноїдальний крововилив

3) струс головного мозку

4) субдуральна гематома

5) церебральний арахноїдит

27) Невропатолог у хворого з травмою голови діагностував струс головного мозку. Яке додаткове дослідження необхідно провести хворому?

1) ехоенцефалоскопія

2) МРТ або КТ головного мозку

3) електроенцефалографія

4) рентгенографія черепа

5) діагностична люмбальна пункція

28) У хворого із струсом головного мозку через 2 дні після травми підсилився головний біль, з’явились блювання, напади посмикувань правої руки та її слабкість. Яке захворювання запідозрите?

1) забій головного мозку

2) травматичний субарахноїдальний крововилив

3) менінгіт

4) церебральний арахноїдит

5) травматична підоболонкова гематома

29) Вкажіть клінічні синдроми гострого періоду перинатального ураження центральної нервової системи 1) гіпертензійний

2) менінгеальний

3) судомний

4) затримки психічного розвитку

5) підвищеної нейрорефлекторної збудливості

6) загального пригнічення

7) оптико-пірамідний

30) Вкажіть синдроми відновного періоду перинатального ураження центральної нервової системи 1) менінгеальний

2) поліневритичний

3) астеноневротичний

4) затримка психомоторного розвитку

5) вегетативно-вісцеральних дисфункцій

6) мієлітичний

31) Вкажіть періоди впливу причинних факторів, що призводять до дитячого церебрального паралічу 1) внутрішньоутробний

2) пологовий

3) пубертатний

4) післянатальний

32) Вкажіть клінічні варіанти дитячого церебрального паралічу

1)окоруховий

2)спастична диплегія

3)гіперкінетична форма

4)геміанестезія

5)мозочкова форма

6)генералізована

7)подвійна геміплегія

33) У 4-річної дитини, що народилася з гемолітичною жовтяницею, виявляються незграбність, черв’якоподібні рухи пальців рук, насильницькі рухи м’язів обличчя, нечіткість мови. М’язовий тонус знижений. Яка патологія у дитини?

1) пухлина мозку

2) енцефаліт

3) дитячий церебральний параліч

4) перинатальна енцефалопатія

34) У дитини двох років відмічається підвищення м’язового тонусу та рефлексів на нижніх кінцівках. Під час ходи спирається на пальці, перехрещує гомілки. Є дані про патологічний перебіг вагітності та пологів у матері, відставання дитини в психомоторному розвитку з перших місяців життя. Вкажіть захворювання

1) пухлина мозку

2) хвороба Дауна

3) дитячий церебральний параліч

4) енцефаліт

1.

35) Які пірамідні порушення виникають у разі дитячого церебрального паралічу?

1) спастична геміплегія

2) спастична диплегія

3) периферичний монопарез

4) в’ялий нижній парапарез

36) Які екстрапірамідні порушення виникають у хворих на дитячий церебральний параліч?

1) синдром паркінсонізму

2) гіперкінези

3) м’язова дистонія

4) екстрапірамідне тремтіння

5) акінезії та брадикінезії

37) Вкажіть періоди перебігу перинатального ураження центральної нервової системи 1) початкових проявів

2) повільно прогресуючий

3) гострий

4) доклінічний

5) ранній відновлювальний

6) пізній відновлювальний

7) клінічний

4.4. Пухлини головного та спинного мозку. Сирингомієлія. Краніо-вертебральні аномалії

1) Яка класифікація пухлин головного мозку за їх локалізацією?

1) інтрамедулярні

2) супратенторіальні

3) субтенторіальні

4) екстрамедулярні

5) пухлини хребта

2) Яка класифікація пухлин головного мозку за гістогенезом?

1) субтенторіальні

2) оболонно-судинні

3) інтрамедулярні

4) нейроектодермального походження

5) гіпофізарні

6) екстрамедулярні

3) Які з пухлин відносяться до супратенторіальних?

1) пухлини довгастого мозку

2) пухлини лобової частки

3) пухлини мозочка

4) пухлини тім'яної частки 5) пухлини скроневої частки

6) пухлини IV шлуночка

7) пухлини потиличної частки

4) Які з пухлин відносяться до субтенторіальних?

1) пухлини лобової частки

2) пухлини тім'яної частки

3) пухлини довгастого мозку

4) пухлини мозочка

5) пухлини мосто-мозочкового кута

6) пухлини скроневої частки

7) пухлини потиличної частки

5) Яка з перерахованих пухлин походить з мозкових оболон головного мозку?

1) астроцитома

2) медулобластома

3) менінгіома

4) невринома

6) Вкажіть нейроектодермальні пухлини головного мозку

1) аденома

2) астроцитома

3) медулобластома

4) гліобластома

5) краніофарингіома

6) менінгіома

7) Вкажіть гіпофізарні пухлини

1) менінгіома

2) аденома

3) астроцитома

4) краніофарингіома

5) медулобластома

8) Яка з перерахованих пухлин є найзлоякіснішою?

1) менінгіома

2) астроцитома

3) медулобластома

4) невринома

5) епендимома

9) Які з перерахованих пухлин є найдоброякіснішими?

1) мультиформна спонгіобластома

2) медулобластома

3) метастатична пухлина

4) невринома

5) менінгіома

10) Яка з перерахованих пухлин частіше локалізується у мосто-мозочковому куті?

1) астроцитома

2) медулобластома

3) менінгіома

4) аденома

5) епендимома

6) невринома

11) Вкажіть синдроми, що характеризують клініку внутрішньочерепних пухлин

1) оптико-пірамідний

2) синдром Броун-Секаpа

3) синдром підвищеного внутрішньочерепного тиску

4) синдром дислокації мозку

5) вогнищеві симптоми

12) Вкажіть ознаки підвищення внутрішньочерепного тиску

1) неврит зорових нервів

2) головний біль, що підсилюється під ранок

3) застійні диски зорових нервів

4) блідість скроневих половин дисків зорових нервів

5) блювання

6) ангіопатія судин сітківки ока

13) Які з симптомів відносяться до загальномозкових?

1) моторна афазія

2) головний біль

3) акромегалія

4) блювання

5) запаморочення

6) диплопія

14) Які симптоми властиві пухлині мозочка?

1) гіпертонія м'язів

2) скандована мова

3) нижня спастична параплегія

4) атаксія

5) гіпотонія м'язів

6) афазія

15) Вкажіть основні ознаки пухлин гіпофізарної ділянки

1) моторна афазія

2) ендокринно-вегетативні порушення

3) ураження зорового перехрестя

4) монопарез

5) первинна атрофія диска зорового нерва

6) порушення чутливості

16) Які з наведених симптомів характерні для хромофобної аденоми гіпофіза?

1) синдром Іценко-Кушинга

2) акромегалія

3) диплопія

4) аменорея

5) імпотенція

6) бітемпоральна геміанопсія

17) Які з наведених симптомів характерні для базофільної аденоми гіпофіза?

1) диплопія

2) синдром Іценко-Кушинга

3) бітемпоральна геміанопсія

4) остеопороз спинки турецького сідла

5) напади джексонівської епілепсії

6) акромегалія

18) Які із вказаних симптомів характерні для еозинофільної аденоми гіпофіза?

1) акромегалія

2) синдром Іценко-Кушинга

3) бітемпоральна геміанопсія

4) розширення входу в турецьке сідло

5) аменорея

6) диплопія

19) Які з наведених симптомів характерні для пухлин лобової частки?

1) зорові галюцинації

2) порушення чутливості

3) зміни психіки

4) лобова атаксія

5) сенсорна афазія

6) хапальний рефлекс

20) Вкажіть ознаки синдрому Фостера Кенеді

1) аносмія з протилежного боку від вогнища

2) первинна атрофія диска зорового нерва з протилежного боку

3) застійний диск зорового нерва на боці пухлини

4) первинна атрофія диска зорового нерва на боці пухлини

5) застійний диск зорового нерва з протилежного боку

21) Які із вказаних ознак характерні для пухлин лобової частки?

1) синдром Броун-Секара

2) синдром Аргайля Робертсона

3) синдром Фостера Кенеді

4) аносмія

5) сенсорна афазія

6) порушення чутливості

22) Яка патологія виникає у разі пухлин передцентральної звивини?

1) скандована мова

2) центральний монопарез

3) джексонівські чутливі напади

4) моноанестезія

5) джексонівські судомні напади

23) Які з симптомів виникають у разі пухлин скроневої частки?

1) розлади чутливості

2) смакові, нюхові та слухові галюцинації

3) сенсорна афазія

4) геміпарез

5) амнестична афазія

6) зорові галюцинації

24) Які з симптомів виникають у разі пухлин потиличної частки?

1) синдром Фостера Кенеді

2) квадрантна геміанопсія

3) фотопсії

4) моторна афазія 5) зорова агнозія

6) напади джексонівської епілепсії

25) Які з ознак виникають у разі пухлин зацентральної звивини?

1) джексонівські рухові напади

2) моноанестезія

3) монопарез

4) сенсорна афазія

5) джексонівські чутливі напади

26) Які з перерахованих симптомів виникають у разі пухлин тім'яної частки?

1) монопарез

2) порушення чутливості

3) сенсорна афазія

4) аутотопагнозія (права півкуля)

5) апраксія (лівобічна локалізація)

6) моторна афазія

27) Вкажіть ознаки дислокаційного синдрому у разі субтенторіальної пухлини

1) моторна афазія

2) пригнічення свідомості

3) рухова джексонівська епілепсія

4) порушення серцевої діяльності

5) сенсорна афазія

6) вимушене положення голови

28) Які з перерахованих симптомів виникають за наявності невриноми слухового нерва?

1) аносмія

2) парез мімічних м'язів за периферичним типом

3) парез мімічних м'язів за центральним типом

4) зниження слуху

5) розширення внутрішнього слухового проходу пірамідки скроневої кістки 6) амавроз

29) Які із вказаних ознак виникають у разі пухлин мозкового стовбура?

1) напади джексонівської епілепсії

2) альтернувальні синдроми

3) сенсорна афазія

4) застійні диски зорових нервів

5) зорові галюцинації

30) Вкажіть хвороби, з якими диференціюють пухлини головного мозку 1) мієліт

2) інсульт з псевдотуморозним перебігом

3) бічний аміотрофічний склероз

4) абсцес головного мозку

5) мієлопатія

6) гума головного мозку

31) Вкажіть додаткові методи діагностики пухлин головного мозку

1) спонділографія

2) ехоенцефалоскопія

3) ангіографія

4) КТ та МРТ головного мозку

5) електроміографія

6) дослідження чутливості

32) Яка класифікація пухлин спинного мозку за їх локалізацією?

1) екстрамедулярні

2) субтенторіальні 3) пухлини хребта

4) інтрамедулярні

5) супратенторіальні

33) Якими синдромами проявляються пухлини спинного мозку?

1) оптико-пірамідними

2) корінцевим

3) провідниковими розладами

4) внутрішньочерепною гіпертензією

5) сегментарними порушеннями

6) бульбарними

34) Які із вказаних ознак характерні для екстрамедулярних пухлин спинного мозку?

1) дисоційовані сегментарні порушення чутливості

2) корінцевий біль

3) синдром Броун-Секара

4) білково-клітинна дисоціація в лікворі

5) застійний диск зорового нерва

6) синдром Фостера Кенеді

35) Які із вказаних симптомів характерні для інтрамедулярних пухлин спинного мозку?

1) диплопія

2) сегментаpні в’ялі паpези

3) поліневритичний тип порушення чутливості

4) сегментарні порушення чутливості

5) альтеpнувальні синдpоми

6) центpальні паpези нижче локалізації пухлини

36) З якими захворюваннями диференціюють пухлину спинного мозку?

1) хорея Гентінгтона

2) спінальна форма розсіяного склерозу

3) поліневропатія

4) параплегія Штрюмпелля

5) дискогенна мієлопатія

6) енцефалопатія

37) Вкажіть додаткові методи діагностики пухлин спинного мозку 1) електроенцефалографія

2) КТ та МРТ спинного мозку

3) ангіографія

4) ехоенцефалоскопія

5) мієлографія

38) Хворий 43 років скаржиться на головний біль, що виникає періодично протягом 2 місяців, головним чином під ранок і супроводжується блюванням. Напади головного болю виникають також під час фізичного навантаження, залежать від положення голови. Для якого захворювання це характерно?

1) гострий менінгіт

2) невралгія трійчастого нерва

3) ішемічний інсульт

4) пухлина головного мозку

5) гіпертонічна хвороба

39) Хворого протягом останніх 3 місяців турбували болі в середньо-грудному відділі хребта, а згодом поступово ослабла права нога. Виявляються центральний парез правої ноги і провідникове порушення больової чутливості з рівня соска зліва. Яке захворювання можна запідозрити?

1) попереково-крижовий радикуліт

2) гострий мієліт

3) пухлина спинного мозку

4) ішемічний спінальний інсульт

5) пухлина головного мозку

40) Хворого протягом 2 місяців зранку турбують напади головного болю, запаморочення, блювання. В останні дні головний біль підсилився, особливо при зміні положення голови, погіршився зір. На очному дні – застійні диски зорових нервів. Яке захворювання можна запідозрити?

1) мігрень

2) транзиторна ішемічна атака

3) пухлина задньої черепної ямки

4) вертеброгенна цервіко-краніалгія

5) стовбуровий енцефаліт

41) Які причинні фактори виникнення сирингомієлії?

1) порушення обміну міді

2) дефект ембріонального розвитку нервової системи (дизрафія)

3) патологічна спадковість

4) гідродинамічні порушення ліквороциркуляції

5) вірусна інфекція

42) Які нервові утворення уражаються у разі сирингомієлії?

1) міжхребцеві вузли

2) периферичні нерви

3) внутрішня капсула

4) задні роги спинного мозку

5) передні роги спинного мозку

6) бічні роги спинного мозку

43) Які ознаки дизрафічного статусу у хворих на сирингомієлію?

1) порушення чутливості

2) додаткові ребра

3) кривошия

4) слухові галюцинації

5) кіфосколіоз

6) первинна атрофія диску зорового нерва

44) З яких симптомів починається сирингомієлія?

1) спастичні парези кінцівок

2) провідникові порушення чутливості

3) тазові порушення

4) порушення чутливості за поліневритичним типом

5) сегментарні дисоційовані розлади поверхневої чутливості

45) Вкажіть основні ознаки сирингомієлії

1) дисоційовані розлади чутливості за сегментарним типом

2) поліневритичний тип порушення чутливості

3) атрофічні парези м’язів верхніх кінцівок

4) поза Верніке-Манна

5) сегментарні вегетативно-трофічні розлади

6) порушення слуху, смаку

46) Вкажіть основні клінічні ознаки сирингобульбії

1) псевдобульбарний синдром

2) застійні диски зорових нервів

3) дисфагія

4) атрофія м’язів язика

5) амавроз

6) больова та температурна анестезія в зонах Зельдера

47) Вкажіть захворювання, з якими диференціюють сирингомієлію

1) дискогенна мієлопатія

2) прогресуюча м’язова дистрофія

3) параплегія Штрюмпеля

4) бічний аміотpофічний склероз

5) інтрамедулярна пухлина спинного мозку

48) Які ознаки синдрому Арнольда-Кіарі ІІ типу?

1) периферичні парези ніг

2) нижня спастична параплегія

3) мозочкова атаксія

4) гідроцефалія

5) чутливі розлади за поліневритичним типом

49) Хлопчик 15 років отримав безболісний термічний опік правої руки, який довго заживав. Виявлено дизрафічний статус (грудина з лійкоподібним вдавленням, високе піднебіння), дисоційований сегментарний тип розладів больової та температурної чутливості у вигляді “напівкуртки” справа, знижені рефлекси на правій руці. Який попередній діагноз?

1) пухлина спинного мозку

2) сирингомієлія

3) розсіяний склероз

4) бічний аміотрофічний склероз

50) Батьки 10-річної дівчинки звернулися до невропатолога і ортопеда тому, що у їх дитини біль та обмеження рухів у шийному відділі хребта, слабкість в ногах, напруження в них, затруднення під час ходьби. Із анамнезу відомо, що дівчині в віці 2 років була проведена операція з приводу вади серця – незарощення міжшлуночкової перегородки. Про яке захворювання можна думати?

1) синдром Кліппеля-Фейля

2) пухлина спинного мозку

3) дитячий церебральний параліч

4) розсіяний склероз

51) У хворого поступово порушилась больова та температурна чутливість в руках, схудли та ослабли м’язи рук. Під час огляду виявлено гіпестезію больової та температурної чутливості, збереження тактильної в сегментах С5-Th1 з обох боків, синдром Горнера зліва, парез рук з м’язовими атрофіями, арефлексією глибоких рефлексів, гіперрефлексію колінних та ахілових рефлексів, симптом Бабінського з обох боків.

1) Ураженням яких структур пояснюється виявлена симптоматика?

2) Вкажіть клінічний діагноз.

3) З якою хворобою необхідно проводити диференційну діагностику?

4.5. Епілепсія

1) Яка класифікація епілепсії?

1) ідіопатична

2) діенцефальна

3) симптоматична

4) криптогенна

5) посттравматична

2) Яка класифікація епілептичних нападів?

1) гіпоксичні пароксизми

2) обмінні пароксизми

3) генералізовані

4) вегетативно-судинні пароксизми

5) локальні

3) Які з епілептичних нападів є генералізованими?

1) джексонівська епілепсія

2) абсанси

3) адверсивні

4) епілептичний статус

5) тоніко-клонічні

6) кожевніківська епілепсія

2.

4) Які з видів епілептичних нападів є локальними?

1) епілептичний статус

2) джексонівська епілепсія

3) генералізовані тоніко-клонічні напади

4) кожевніківська епілепсія

5) абсанси

5) Вкажіть фази вторинно-генералізованого судомного нападу

1) ознобоподібного тремору

2) поліурії

3) аура

4) тонічні судоми

5) гіперкінетична

6) клонічні судоми

7) кома

6) Де локалізується джерело епілептичного збудження, якщо напад починається із рухової аури?

1) у зацентральній звивині

2) у скроневій частці

3) у передцентральній звивині

4) у потиличній частці 5) у тім'яній частці

7) Де локалізується джерело епілептичного збудження, якщо напад починається із зорової аури?

1) у потиличній частці

2) у лобовій частці

3) у зацентральній звивині

4) у скроневій частці 5) у тім'яній частці

8) Де локалізується джерело епілептичного збудження, якщо напад починається із слухової аури?

1) у потиличній частці

2) у лобовій частці

3) у зацентральній звивині

4) у скроневій частці

5) у тім'яній частці

9) Вкажіть додаткові методи обстеження хворих на епілепсію

1) дослідження вмісту міді в крові

2) дослідження чутливості

3) пневмоенцефалографія

4) КТ та МРТ головного мозку

5) електроенцефалографія

6) мієлографія

10) Який з додаткових методів дослідження може підтвердити діагноз епілепсії?

1) ехоенцефалоскопія

2) електроенцефалографія

3) пневмоенцефалографія

4) КТ головного мозку

5) радіоізотопні методи

11) Які зміни на електроенцефалограмі виявляються у разі епілепсії?

1) бета-ритм

2) піки

3) альфа-ритм

4) гострі хвилі

5) комплекси «пік-хвиля»

6) поєднання альфа і бета-ритмів

12) Про яке захворювання свідчать зміни на електроенцефалограмі у вигляді комплексу "пік-хвиля"? 1) розсіяний склероз

2) сирингомієлія

3) епілепсія

4) бічний аміотрофічний склероз

5) хорея Гентінгтона

13) У разі яких церебральних захворювань може виникати епілептичний синдром? 1) хорея Гентінгтона

2) пухлина головного мозку

3) бічний аміотрофічний склероз

4) порушення мозкового кровообігу

5) токсична енцефалопатія

6) сімейна атаксія П'єра Марі

14) Які з препаратів використовуються для лікування хворого на епілепсію?

1) антибіотики

2) карбамазепін

3) сульфаніламідні

4) фенобарбітал

5) вальпроат натрію

6) пірацетам, енцефабол

15) Вкажіть основні заходи, що використовуються у разі епілептичного статусу 1) діазепам

2) монобромиста камфора

3) оксибутірат натрію або фенітоїн

4) електропроцедури

5) гіпервентиляція легень

6) тіопентал натрію, гексенал

16) У хворого без втрати свідомості спостерігаються напади посмикувань правої кисті, що поширюються на праву половину обличчя і тривають декілька хвилин. Після нападу відмічається нетривала слабкість руки. Вкажіть тип нападу.

1) кожевніківська епілепсія

2) міоклонія

3) джексонівська епілепсія

4) генералізований тоніко-клонічний напад

5) істерія

17) Що може спровокувати епілептичний напад у хворого на епілепсію?

1) вазоактивні засоби

2) вживання алкоголю

3) прийом вітамінів групи В

4) електропроцедури

5) легенева гіпервентиляція

18) У хворого діагностовано епілептичний статус з генералізованими судомними епілептичними нападами. Які медикаменти використовують для виведення хворого з епілептичного статусу? 1) конвулекс, карбамазепін

2) ноотропіл, клоназепам, еуфілін

3) седуксен, оксибутірат натрію, гексенал

4) фалілепсин, вальпроат натрію, бензонал

5) гексамідин, суксилеп, пікнолепсин

19) У хворого двічі на місяць з’являються напади раптової втрати свідомості з падінням, судомами тоніко-клонічного характеру в кінцівках, мимовільним сечовипусканням, прикусом язика. Напади не провокуються зовнішніми подразниками, тривають до 5 хвилин. Після нападу свідомість відновлюється або наступає сон. Між нападами хворий скарг не пред’являє. Неврологічний статус без патології. Який попередній діагноз?

1) вегетативно-судинна дистонія з синкопальними пароксизмами

2) епілепсія з парціальними нападами

3) епілепсія з первинно-генералізованими нападами

4) епілепсія з вторинно-генералізованими нападами

5) абсантна форма епілепсії

20) У дитини 10 років виникають короткочасні (до 20 сек) напади виключення свідомості без падіння і судом, які повторюються до десяти разів на добу. Напади раптові, спонтанні, не пов’язані з дією зовнішніх чинників. Про напади не пам’ятає, після нападів стан задовільний, неврологічний статус без змін, артеріальний тиск в межах норми.

1) Вкажіть клінічний діагноз.

2) Який метод дослідження його підтвердить?

3) З якими захворюваннями необхідно проводити диференційну діагностику? 4) Які призначити препарати?

4.6. Екзогенні нейроінтоксикації. Ураження нервової системи фізичними факторами

1) Які патологоанатомічні зміни в нервовій системі виникають у разі екзогенних інтоксикацій?

1) оклюзія магістральних судин голови

2) демієлінізація нервових волокон

3) дистонія судин, гіперемія

4) мікрокрововиливи, мікротромбози

5) остеопороз кісток черепа

6) дегенерація нервових клітин

2) Вкажіть основні патогенетичні механізми дії на нервову систему екзогенних токсичних речовин

1) виникнення гідромієлії

2) розчинення отрут в ліпідах нервової тканини

3) порушення реологічних властивостей крові, мікроциркуляції

4) блокування сульфгідрильних груп ферментних систем

3) Які основні клінічні форми нейроінтоксикацій?

1) спінальна аміотрофія

2) астено-вегетативний синдром

3) нічне нетримання сечі

4) енцефалопатія

5) поліневропатія

6) міастенія

4) Вкажіть неврологічні синдроми за наявності токсичних енцефалопатій

1) Бернара-Горнера

2) астено-вегетативний

3) Броун-Секара

4) Аргайля Робертсона

5) гіпоталамічний

6) паркінсонізму

5) Вкажіть основні клінічні форми патології нервової системи за наявності алкоголізму 1) базальний менінгіт

2) полінейропатія

3) енцефалопатія Гайє-Верніке

4) менінгомієліт

5) мала хорея

6) епілепсія

6) Вкажіть основні клінічні неврологічні синдроми свинцевої інтоксикації

1) вегетативно-астенічний

2) оптико-пірамідний

3) полінейропатія

4) енцефалопатія

5) окуло-летаргічний

7) Вкажіть основні клінічні ознаки гострого отруєння барбітуратами

1) артеріальна гіпертензія

2) порушення свідомості

3) пригнічення дихання (дихальна недостатність)

4) психо-емоційне збудження

5) артеріальна гіпотензія (колапс)

6) центральні паралічі

7) порушення функції нирок

8) Які побічні дії у разі прийому барбітуратів?

1) епілептичні напади

2) звикання

3) зменшення фази швидкого сну

4) порушення мозкового кровообігу

5) синдром відміни (абстинентний синдром)

9) Вкажіть неврологічні порушення у разі гострого отруєння фосфорорганічними сполуками 1) амавроз

2) міоз, ністагм

3) фібрилярні посмикування м'язів

4) арефлексія сухожильних та шкірних рефлексів

5) гіперрефлексія сухожильних рефлексів

6) судомний синдром

10) Вкажіть основні клінічні симптоми отруєння миш'яком

1) запори

2) болі в животі, блювання, пронос

3) мідріаз

4) білі смужки на нігтях пальців

5) мієлорадикулонейропатія

6) амавроз

11) Вкажіть особливості неврологічних порушень у разі отруєння нейролептичними препаратами 1) сліпота

2) сонливість

3) сухість в роті

4) екстрапірамідна ригідність

5) психомоторне збудження

6) гіперсалівація

12) Вкажіть основні клінічні симптоми отруєння метиловим спиртом

1) порушення нюху

2) зниження гостроти зору або сліпота

3) застійні диски зорових нервів

4) втрата свідомості

5) зниження слуху

6) судомні напади

13) Вкажіть загальні принципи профілактики нейроінтоксикацій

1) вживання гіпотензивних засобів

2) контроль токсичних речовин в повітрі шкідливих підприємств

3) вживання жовчогінних засобів

4) герметизація шкідливих ланок виробничого процесу

5) раціональне харчування

6) дотримання правил техніки безпеки і особистої гігієни

14) Вкажіть загальні принципи лікування нейроінтоксикацій

1) антибіотики, сульфаніламіди

2) застосовування засобів для дезінтоксикації

3) гемосорбція, гемодіаліз

4) детоксикаційні засоби

5) снодійні, транквілізатори

6) вазоактивні, біостимулятори

15) Вкажіть основні принципи лікування у разі отруєння метиловим спиртом 1) антибіотики

2) промивання шлунку розчином соди, сольове проносне

3) прийом етилового спирту

4) сульфаніламідні

5) спинномозкова пункція з виведенням 5-10 мл ліквору

6) препарати йодиду калію

7) гемодіаліз

16) Вкажіть основні лікарські заходи у разі отруєння оксидом вуглецю

1) кровопусканння

2) виведення потерпілого на свіже повітря

3) дихання киснем, гіпербарична оксигенація

4) УФО крові

5) нейролептики, снодійні

17) Які лікарські засоби використовуються у разі гострих отруєнь барбітуратами?

1) снодійні ліки

2) промивання шлунку

3) гіпотензивні препарати

4) адсорбуючі засоби (солеві послаблювальні)

5) форсований діурез (електроліти, фуросемід)

6) гемосорбція, гемодіаліз

18) Вкажіть основні лікувальні заходи у разі отруєння фосфорорганічними сполуками

1) промивання шлунку та кишечника

2) антихолінестеразні препарати

3) форсований діурез

4) прийом етилового спирту

5) антидотна терапія (атропін)

6) гемодіаліз, гемосорбція

19) Вкажіть основні лікарські заходи у разі отруєння миш'яком

1) снодійні, транквілізатори

2) гемодіаліз

3) промивання шлунку , сифонні клізми

4) атропінізація

5) унітіол, тіосульфат натрію

20) Хворий з суїцидними мотивами випив склянку рідини, яка мала запах алкоголю. Через півгодини відчув стискання в грудях, серцевий біль, надмірне потовиділення.

Різко знизився артеріальний тиск, втратив свідомість. Відмічені пригнічення сухожилкових рефлексів і реакцій розширених зіниць на світло, м’язова гіпотонія. Свідомість відновилась, але став різко втрачати зір. У хворого відмічається атаксія, тремор пальців витягнутих рук. Отруєння якою речовиною виникло у хворого?

1) етиловим спиртом

2) метиловим спиртом

3) бензином

21) Хворий випадково ковтнув бензин під час переливання його через гумову трубку. Через короткий час з’явились головний біль, відчуття “сп’яніння” з запамороченням, затерпанням кінцівок. Хворий збуджений, відмічається тремор пальців рук, атаксія в позі Ромберга та під час ходи, ністагм, пожвавлення сухожилкових рефлексів. Як лікувати хворого?

1) сольове проносне

2) промивання шлунку розчином натрію гідрокарбонату

3) інгаляції кисню

4) терапія етиловим спиртом

5) атропінізація

6) використання активованого вугілля

22) Чоловік, що працює на підприємстві з виготовлення термометрів та манометрів, на фоні вираженого астено-вегетативного синдрому почав різко худнути, з’явилися безсоння, страхи, невпевненість в собі. Під час неврологічного обстеження виявлено ознаки синдрому паркінсонізму, генералізований тремор, атаксію, зниження інтелекту. Про хронічне отруєння якою речовиною слід думати?

1) свинцем

2) фосфорорганічними сполуками

3) ртуттю

4) миш’яком

23) У робітника підприємства виникла енцефаломієлополінейропатія з грубими перонеальними паралічами. Вказує також на часті напади больових кольок кишківника. Під час обстеження крові виявлено анемію, ретикулоцитоз, базофільну зернистість еритроцитів. Отруєння якою речовиною слід запідозрити?

1) марганцем

2) ртуттю

3) свинцем

4) фосфорорганічними сполуками

5) етиловим спиртом

6) миш’яком

24) У 30-річного чоловіка-наркомана з’явився синдром паркінсонізму. Про отруєння якою речовиною слід думати?

1) метиловим спиртом

2) етиловим спиртом

3) марганцем

4) марихуаною

25) Вкажіть клінічні синдроми у разі хронічної променевої хвороби 1) радикулярний

2) невралгічний

3) цефалгічний

4) вегетативної дистонії

5) енцефаломієлітичний

6) гіперкінетичний

26) Вкажіть клінічні синдроми ураження нервової системи у разі вібраційної хвороби

1) мононевритичний

2) астеноневротичний

3) поліневритичний

4) мієлопатичний

5) паркінсонізму

6) енцефалопатії

7) гемісиндром

27) Хворий 35 років знаходився в зоні з високим радіаційним фоном протягом 2 місяців. Через 4 місяці почав скаржитися на періодичні головні болі, шум у вухах, запаморочення, похитування під час ходи, зниження пам’яті. Під час неврологічного обстеження виявлено ністагм при погляді в обидва боки, вестибулярну атаксію, позитивні рефлекси орального автоматизму Про яке захворювання слід думати?

1) хронічна променева хвороба

2) ішемічний інсульт

3) вібраційна хвороба

4) пухлина мозку

28) Хворий, що протягом 10 років працює на віброплатформі, скаржиться на постійні болі в м’язах ніг, парестезії. Виявлено поліневритичний тип порушення чутливості на ногах. Шкіра ніг синюшна з тріщинами. Про яке захворювання потрібно думати?

1) хвороба Рейно

2) вібраційна полінейропатія

3) облітеруючий ендартериїт

4) спінальний інсульт

4.7. Спадкові захворювання нервової системи. Хромосомні хвороби. Міастенія

1) Вкажіть спадкові захворювання з ураженням нервово-м'язового апарату

1) первинна прогресуюча м'язова дистрофія

2) гепато-церебральна дистрофія

3) спінальна аміотрофія

4) атаксія П'єра Марі

5) міотонія Томпсена

6) атаксія Фрідрайха

7) невральна аміотрофія Шарко-Марі

8) хвороба Штрюмпелля

2) Вкажіть клінічні форми первинних прогресуючих м'язових дистрофій

1) юнацька форма Ерба-Рота

2) псевдогіпертрофічна форма Дюшенна

3) спінальна аміотрофія Вердніга-Гоффмана

4) невральна аміотрофія Шарко-Марі

5) плечо-лопатково-лицева форма Ландузі-Дежеріна

6) аміотрофія Кугельберга-Веландер

3) Вкажіть клінічні форми вторинних прогресуючих м'язових дистрофій

1) прогресуюча м’язова дистрофія Ерба-Рота

2) спінальна аміотрофія Вердніга-Гоффмана

3) псевдогіпертрофічна форма Дюшенна

4) плечо-лопатково-лицева форма Ландузі-Дежеріна

5) спінальна аміотрофія Кугельберга-Веландер

6) невральна аміотрофія Шарко-Марі

4) Які ознаки первинної м’язової дистрофії Дюшенна?

1) парези кінцівок за центральним типом

2) хворіють хлопчики в віці 3-5 років

3) хода типу "степаж"

4) псевдогіпертрофія литкових м'язів

5) ендокринні розлади

6) фібрилярні посмикування в м’язах

5) Вкажіть ознаки м’язової дистрофії Ландузі-Дежеріна

1)парези кінцівок за центральним типом

2)”крилоподібні” лопатки

3)фасцикулярні посмикування в м'язах

4)прогресуюча атрофія м'язів плечового поясу та обличчя

5)сприятливий перебіг захворювання

6)порушення сечовипускання

6) Які клінічні симптоми м’язової дистрофії Ерба-Рота? 1) атрофія м'язів проксимальних відділів кінцівок

2) вставання з положення лежачи "сходинками"

3) "осина"талія і "качина" хода

4) парези кінцівок за центральним типом

5) розлади чутливості

6) мозочкова атаксія

7) Які симптоми первинної прогресуючої м'язової дистрофії?

1) фібрилярні посмикування в м’язах

2) розлади чутливості

3) "качина"хода

4) зниження або відсутність сухожильних рефлексів

5) зниження м'язового тонусу

6) наявність патологічних рефлексів

8) Які клінічні ознаки спінальної аміотрофії Вердніга-Гоффмана?

1) парези кінцівок за центральним типом

2) слабкість м'язів проксимальних відділів ніг, потім рук

3) порушення чутливості

4) зниження сухожильних рефлексів

5) фібрилярні посмикування в м’язах

6) наявність патологічних рефлексів

9) Які клінічні ознаки спінальної аміотрофії Кугельберга-Веландер?

1) порушення чутливості

2) фібрилярні посмикування м'язів

3) псевдогіпертрофії литкових м'язів

4) розлади функції тазових органів

5) слабкість м'язів проксимальних відділів рук та ніг

1)

10) Які клінічні ознаки невральної аміотрофії Шарко-Марі?

1) фібрилярні посмикування м’язів

2) атрофія перонеальної групи м'язів

3) зниження або відсутність сухожильних рефлексів

4) хода типу "степаж"

5) парез кінцівок за центральним типом

6) псевдогіпертрофії литкових м’язів

11) Які основні принципи лікування прогресуючих м'язових дистрофій?

1) покращення метаболізму та трофіки м'язів (ретаболіл, АТФ)

2) антикоагулянти, вазоактивні

3) покращення нервово-м’язової провідності (прозерин)

4) біогенні стимулятори, вітаміни

5) сульфаніламідні, антибіотики

6) мідокалм, баклофен, сирдалуд

12) Які лікувальні заходи призначають у разі спадкових захворюваннь нервово-м'язового апарату? 1) антибіотики

2) анаболічні гормони

3) антикоагулянти

4) вітаміни

5) біогенні стимулятори

6) анальгетики

13) Вкажіть клінічні симптоми міотонії Томпсена

1) м'язові спазми, що виникають раптово

2) атрофії м'язів кінцівок

3) утруднене м'язове розслаблення, особливо в пальцях рук

4) зменшення спазмів м'язів після повторення рухів

5) добре розвинута м'язова система

6) пальпаторна болючість м’язів

14) Які препарати використовують у разі міотонії Томпсена?

1) препарати калію

2) антихолінестеразні засоби

3) хінін

4) дифенін

5) препарати кальцію

6) антибіотики, сульфаніламідні

15) Які симптоми спастичної параплегії Штрюмпелля?

1) порушення чутливості за провідниковим типом

2) центральний нижній парапарез

3) стопні патологічні рефлекси

4) в'ялий нижній парапарез

5) тазові порушення

6) м’язова гіпертонія в ногах

16) Які спадкові захворювання обумовлені ураженням екстрапірамідної системи?

1) прогресуюча м’язова дистрофія

2) хорея Гентінгтона

3) гепатоцеребральна дистрофія

4) хвороба Паркінсона

5) атаксія Фрідрайха

6) параплегія Штрюмпелля

17) Які спадкові захворювання обумовлені ураженням координаційної системи?

1) прогресуюча м’язова дистрофія

2) міастенія

3) атаксія П'єра Марі

4) атаксія Фрідрайха

5) параплегія Штрюмпелля

6) хорея Гентінгтона

18) Вкажіть патогенетичні механізми розвитку гепато-церебральної дистрофії

1) порушення балансу між поступленням та екскрецією міді

2) порушення обміну калію

3) дефіцит протеїну (продукту гена хвороби), що відповідає за виведення міді з організму

4) порушення включення міді в апоцерулоплазмін

5) накопичення міді в печінці, головному мозку

6) порушення синтезу ацетилхоліну

19) Які симптоми характерні для гепатоцеребральної дистрофії?

1) спастичні парези кінцівок

2) застійні диски зорових нервів

3) гіпеpкінези, маскоподібне обличчя

4) кільце Кайзера-Флейшера

5) ознаки ураження печінки

6) чутливі розлади за гемітипом

7) гіперсалівація

20) Які біохімічні порушення виникають у разі гепатоцеребральної дистрофії? 1) креатинурія

2) підвищення екскреції міді з сечею

3) гіпокаліємія

4) зниження вмісту церулоплазміну в крові

5) гіпоглікемія

21) Вкажіть клінічні форми гепатоцеребральної дистрофії

1) спінальна

2) черевна

3) плече-лопатково-лицева

4) тремтючо-ригідна

5) псевдогіпертрофічна

6) тремтюча

7) екстрапірамідно-кіркова

8) ювенільна

22) Вкажіть методи діагностики гепатоцеребральної дистрофії

1) виявлення кільця Кайзера-Флейшера

2) дослідження електролітів в крові

3) зниження церулоплазміну в сироватці крові

4) підвищення концентрації міді в печінці (біопсія)

5) електроенцефалографія

6) підвищення добової екскреції міді з сечею

7) дослідження включення ізотопу міді в церулоплазмін

8) генетичне дослідження (використання ДНК-маркерів)

23) Які лікувальні засоби використовуються у разі гепатоцеребральної дистрофії?

1) пеніцилін, ампіцилін

2) пеніциламін, цинку сульфат

3) тимектомія, преднізолон

4) триєнтин

5) трансплантація печінки

6) прозерин, калімін

7) гепатопротектори

24) Які нервові структури уражаються у разі хореї Гентінгтона?

1) пірамідна система

2) черепні нерви бульбарної групи

3) чутливі шляхи спинного мозку

4) хвостате ядро

5) лушпина

6) кора головного мозку

25) Які ознаки властиві для хореї Гентінгтона?

1) центральні парези кінцівок 2) гіперкінетичний синдром

3) м'язова гіпотонія

4) м'язова гіпертонія

5) деменція

6) в'ялі парези кінцівок

26) Які ознаки хвороби Паркінсона? 1) центральний геміпарез

2) дрібно-ритмічний тремор в руках

3) хода дрібними кроками, "човгаюча"

4) хода типу "степаж"

5) початок в 50-60 років

6) м'язова гіпертонія за пластичним типом

7) початок у віці 3-5 років

8) гіпотонія м'язів

27) Які препарати використовують у лікуванні хвороби Паркінсона?

1) аміназин, галоперидол

2) циклодол, мідантан, юмекс

3) пірацетам, ніцерголін

4) транквілізатори

5) резерпін

28) Які ознаки сімейної атаксії Фрідрайха?

1) деформації стоп та хребта

2) бульбарні порушення

3) зниження поверхневої чутливості за гемітипом

4) мозочкова та сенситивна атаксія

5) міокардіодистрофія

29) Які з вказаних ознак характерні для мозочкової атаксії П’єра Марі?

1) кільце Кайзера-Флейшера

2) мозочкова атаксія

3) застійні диски зорових нервів

4) гіперрефлексія глибоких рефлексів

5) наявність патологічних стопних рефлексів

6) регресуючий перебіг

7) аутосомно-домінантний тип спадковості

30) Хвора 22 років скаржиться на тремтіння голови, кінцівок, зниження пам'яті. Виявлені хоpеїчні гіперкінези, кільце Кайзера-Флейшера, зниження церулоплазміну в крові. Який діагноз?

1) мала хорея

2) гепато-церебральна дистрофія

3) хорея Гентінгтона

4) атаксія Фрідрайха

5) хвороба Паркінсона

31) У хворого 65 років поступово виникли скутість під час рухів, гіпомімія, почав ходити човгаючи, поза “згиначів”, тиха монотонна мова, ритмічний тремор пальців кистей. Його батько хворів на подібне захворювання. Вкажіть хворобу.

1) енцефаломієліт

2) хвороба Паркінсона

3) хорея Гентінгтона

4) летаргічний енцефаліт

5) розсіяний склероз

32) У хворого 16 років поступово виникли м’язова слабкість та атрофії м’язів проксимальних відділів кінцівок, утруднення під час ходи. При огляді спостерігаються крилоподібні лопатки, “осина” талія, “качина” хода. Дід хворого хворів на таке захворювання. Вкажіть хворобу. 1) розсіяний склероз

2) прогресуюча м’язова дистрофія Ерба-Рота

3) бічний аміотрофічний склероз

4) хронічна стадія летаргічного енцефаліту

5) хвороба Паркінсона

33) У хворої поступово з 19 років з’явились м’язова слабість у дистальних відділах нижніх кінцівок, симетричні атрофії в м’язах гомілок та стоп, згодом приєднались атрофії дистальних відділів рук, тенара, гіпотенара. Виявлені стопа Фрідрайха, зниження колінних та ахіллових рефлексів, поліневритичний тип чутливих розладів, гіпергідроз кистей та стоп. Рідна сестра хворої має схожі клінічні ознаки захворювання. Вкажіть хворобу.

1) атаксія Фрідрайха

2) міастенія

3) сімейна параплегія Штрюмпелля

4) розсіяний склероз

5) невральна аміотрофія Шарко-Марі

34) У хворої 22 років спостерігається тремтіння пальців кисті, підвищення м’язового тонусу за пластичним типом у кінцівках, утруднення під час ходи. Офтальмолог виявив рогівкове кільце Кайзера-Флейшера. В крові – зниження концентрації церулоплазміну. Вкажіть хворобу.

1) торсійна дистонія

2) гепатоцеребральна дистрофія

3) хорея Гентінгтона

4) розсіяний склероз

5) хвороба Паркінсона

35) Який каріотип у хворих з синдромом Шерешевського-Тернера?

1) 44a XY

2) 44a XX

3) 44a XXY

4) 44a XXX

5) 44a XO

36) Який каріотип у хворих з синдромом Кляйнфельтера?

1) 44a XO

2) 44a XY

3) 44a XX

4) 44a XXY

5) 44a XXX

37) Вкажіть хвороби (синдроми), обумовлені змінами структури та кількості хромосом 1) фенілкетонурія

2) хвороба Дауна

3) гепатоцеребральна дистрофія

4) синдром Шеревського-Тернера

5) синдром Кляйнфельтера

6) міастенія

38) Вкажіть аномалії аутосом за наявності хвороби Дауна

1) трисомія по 13-й хромосомі

2) мозаїцизм

3) трисомія по 18-й хромосомі

4) трисомія по 21-й хромосомі

5) транслокація 21-ї хромосоми на 13, 15 аутосоми

39) Вкажіть спадкові хвороби обміну ліпідів

1) гангліозидози

2) глікогенози

3) сфінгомієліноз

4) глюкоцереброзидоз

5) лейкодистрофії 6) фенілкетонурія

40) Трьохмісячна дитина млява, адинамічна, має світле волосся, блакитні очі, відстає у психомоторному розвитку, від неї йде “мишачий” запах. Який попередній діагноз.

1) перинатальна енцефалопатія

2) хвороба Дауна

3) фенілкетонурія

4) лейкодистрофія

41) Дитина, котра до 6 місяців нормально розвивалася, стала неактивною, перестала пізнавати матір, не фіксує погляд. В кінцівках підвищений м’язовий тонус, високі рефлекси. Окуліст виявив на очному дні симптом “вишневої кісточки”. Про яке захворювання слід думати?

1) фенілкетонурія

2) хвороба Тея-Сакса

3) прогресуюча м’язова дистрофія

4) хвороба Дауна

42) Вкажіть особливості патологічного процесу у разі міастенії

1) атрофія клітин передцентральної звивини

2) порушення нервово-м'язової передачі на рівні синапсів

3) демієлінізація пірамідних шляхів

4) дегенерація клітин передніх рогів спинного мозку

5) деструктивні зміни в периферичних нервах

43) Вкажіть можливі варіанти порушення нервово-м'язової передачі у разі міастенії

1) зниження активності холінестерази

2) синаптичний блок з появою аутоантитіл до кінцевої пластинки

3) порушення обміну катехоламінів

4) порушення синтезу ацетилхоліну

5) ураження клітин передніх рогів 6) підвищення активності холінестерази

44) Які основні клінічні форми міастенії?

1) бульбарна

2) спінальна

3) очна

4) кіркова

5) генералізована

6) псевдогіпертрофічна

45) Вкажіть симптоми міастенії

1) фібрилярні посмикування м'язів

2) порушення ковтання, мови, диплопія

3) порушення чутливості

4) м'язова слабкість при повторенні рухів

5) тазові розлади

46) Вкажіть ознаки початкової стадії очної форми міастенії

1) амбліопія

2) птоз верхніх повік

3) атрофія дисків зорових нервів

4) диплопія

5) наростання очних симптомів під вечір

6) амавроз

47) Які ознаки бульбарної форми міастенії?

1) атрофія м'язів язика

2) дисфагія

3) дисфонія

4) скандована мова

5) наявність рефлексів орального автоматизму

6) порушення дихання

48) Які ознаки генералізованої форми міастенії?

1) порушення чутливості

2) слабкість дихальних м’язів

3) тазові розлади

4) слабкість м'язів проксимальних відділів кінцівок

5) наявність стопних патологічних рефлексів

49) Вкажіть клінічні критерії постановки діагнозу міастенії

1) наявність чутливих розладів

2) підвищення втомлюваності м'язів під час їх навантаження

3) наявність м'язових атрофій

4) наявність патологічних рефлексів

5) зменшення рухових розладів після прозеринової проби

6) міастенічна реакція виснаження під час ритмічної електростимуляції

50) З якими захворюваннями диференціюють міастенію?

1) сирингомієлія, сирингобульбія

2) стовбуровий енцефаліт

3) бічний аміотрофічний склероз

4) пухлина стовбура головного мозку

5) розсіяний склероз

6) пpогресуюча м’язова дистрофія

51) Які методи дослідження підтверджують діагноз міастенії?

1) прозеринова проба

2) електроенцефалографія

3) електроміографія

4) краніографія

5) томографія межистіння

6) вміст міді у крові, сечі

52) Основні методи лікування міастенії

1) антиаритмічні препарати

2) антихолінестеразні засоби

3) тимектомія 4) антибіотики

5) нейролептики, транквалізатори

6) препарати калію

7) кортикостероїди 8) плазмаферез, гемосорбція

53) Які ознаки міастенічного кризу? 1) високий артеріальний тиск

2) значні бульбарні розлади

3) мідріаз

4) тазові розлади

5) генералізована м'язова слабкість

6) міоз

54) Вкажіть засоби для лікування міастенічного кризу

1) нейролептики, транквалізатори

2) внутрішньовенне введення прозерину

3) апаратне штучне дихання

4) відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів

5) гіпотензивні препарати

6) протинабрякові препарати

55) Які симптоми холінергічного кризу?

1) мідріаз

2) гіперсалівація

3) діарея, біль в животі

4) сухість в роті

5) фасцикулярні посмикування м’язів

6) міоз

7) наявність патологічних рефлексів

56) Які засоби використовуються у разі холінергічного кризу?

1) прозерин, калімін

2) відміна антихолінестеразних засобів 3) гіпотензивні препарати

4) атропінізація до появи сухості в роті

5) реактиватори холінестерази (дипіроксим)

6) антикоагулянти, вазоактивні

57) Хвора 35 років після грипу почала відчувати підвищену втомлюваність м’язів кінцівок після виконання звичайної роботи. Після відпочинку слабкість зникала. Рефлекторна, чутлива та координаторна функції не порушені. Після невеликих фізичних навантажень (присідання, піднімання та опускання рук декілька разів) виникає м’язове стомлення. Після відпочинку рухи поновлюються.

1) Яке захворювання можна запідозрити?

2) Які додаткові обстеження треба провести?

4.8. Соматоневрологічні синдроми. Неврози. Порушення сну

1) Вкажіть соматоневрологічні синдроми

1) радикулярний

2) неврастенічний

3) істеричний

4) енцефалопатія

5) пароксизмальні стани

6) мієлопатія

7) менінгеальний

2) У разі яких захворювань можливе виникнення поліневритичного синдрому? 1) гостра ангіна

2) цироз печінки

3) цукровий діабет

4) інфаркт міокарду

5) холецистит

6) міокардит

7) гострий бронхіт

8) гломерулонефрит

3) У разі яких захворювань виникає гостре порушення мозкового кровообігу?

1) ангіна

2) ішемічна хвороба серця

3) гастрит

4) миготлива аритмія

5) панкреатит

6) цукровий діабет

4) У хворого 51 року два дні тому з’явився сильний біль в епігастральній ділянці, що супроводжується головним болем, нудотою, повторним блюванням. Стан хворого тяжкий, оглушення змінюється на психомоторне збудження. Позитивний симптом Керніга з обох боків, непостійний симптом Бабінського зліва. Дослідження спинномозкової рідини патології не виявило. Терапевтом діагностовано гострий панкреатит. Яке ускладнення у хворого?

1) гнійний енцефаліт

2) гнійний менінгіт

3) гостра енцефалопатія

4) субарахноїдальний крововилив

5) У жінки 40 років з В12- фолієводефіцитною анемією виникли слабкість ніг, затерпання ступнів, похитування під час ходи. Виявлено в’ялий парапарез з низькими рефлексами. Порушене м’язово-суглобове та вібраційне чуття в ступнях ніг, поверхнева чутливість збережена. Атаксія в позі Ромберга з закритими очима. Який клінічний діагноз? 1) поліневропатія

2) розсіяний склероз

3) фунікулярний мієлоз

4) пухлина спинного мозку

5) спинна сухотка

6) Хворий 62 років з цукровим діабетом скаржиться на болі, затерпання та печію по передній поверхні правого стегна, які підсилюються під час ходи, тривалому стоянні. Виявлено смужку гіпестезії в верхній третині передньо-бокової поверхні правого стегна. Всі рефлекси збережені. Який клінічний діагноз?

1) невропатія стегнового нерва

2) невропатія малогомілкового нерва

3) невралгія зовнішнього шкірного стегнового нерва

4) діабетична полінейропатія

7) Неврози характеризуються

1) наявністю органічних рухових розладів

2) відсутністю критичного ставлення до хвороби

3) зворотністю

4) психогенного природою

5) домінуванням емоційно-афективних та соматовегетативних розладів

6) відсутністю психотичних симптомів

8) Які основні критерії діагностики неврозів?

1) психотравмуюча ситуація

2) порушення когнітивних функцій

3) епілептична активність на ЕЕГ

4) розлади пізнавальних функцій

5) особливості структури особистості 6) наявність психологічного конфлікту

9) Які основні клінічні форми неврозів?

1) маніакально-депресивний психоз

2) неврастенія

3) істерія

4) дисциркуляторна енцефалопатія

5) невроз нав'язливих станів

6) судинна деменція

10) Вкажіть основні принципи лікування неврозів

1) антихолінестеразні препарати

2) вітамінотерапія

3) психотерапія

4) седативні засоби

5) антиглутаматні препарати

6) рефлексотерапія, фізіотерапія, масаж

11) Вкажіть форми порушення сну

1) наркоманія

2) неврастенія

3) безсоння

4) гіперсомнія

5) сноходіння

6) істерія

12) Як зветься порушення засипання?

1) "безсоння"

2) інсомнія

3) гіперсомнія

4) сомнамбулізм

5) пресомнія

13) Як зветься сноходіння?

1) "безсоння"

2) інсомнія

3) сомнамбулізм

4) гіперсомнія

5) пресомнія

14) Як зветься надмірна денна сонливість?

1) інсомнія

2) гіперсомнія

3) пресомнія

4) сомнамбулізм

15) Вночі під час сну у дитини 6 років бувають мимовільні сечовипускання, не відчуває покликів на сечовипускання. Сон глибокий, важко дитину розбудити. Що за хвороба в дитини? 1) цистіт

2) епілепсія

3) нічне нетримання сечі

4) дитячий церебральний параліч

16) Молода дівчина з криком, плачем падає на підлогу, не втрачаючи свідомості, безладно б’ється руками, ногами, головою, вигинається дугою. Зіничні та сухожилкові рефлекси збережені. Яке захворювання?

1) істерія

2) епілепсія

3) неврастенія

4) невроз нав’язливих станів

17) У неблагополучній сім’ї в 13-річної дівчинки із вразливим характером періодично виникає напад з частим нагинанням та посіпуванням голови, намощуванням лоба, облизуванням губ. Якщо відвернути увагу, ці рухи затихають. Вкажіть хворобу. 1) істерія

2) епілепсія

3) неврастенія

4) невроз нав’язливих станів

4.9. Лікарські препарати, що застосовуються у неврології

1) Які ліки мають ноотропну дію?

1) вітаміни

2) аспірин, варфарин

3) пірацетам, енцефабол

4) фенібут, амінолон

5) новокаїн, лідокаїн

6) еуфілін, гепарин

2) Які препарати відносяться до антиконвульсантів?

1) вінпоцетин

2) карбамазепін

3) депакін

4) каптоприл

5) дифенін

6) клофелін

3) Вкажіть, які препарати мають нейропротекторну дію

1) діазепам, сонапакс

2) вітамін Е, аевіт

3) інстенон, актовегін

4) преднізолон, дексаметазон

5) енцефабол, пірацетам

6) сірдалуд, баклофен

4) Вкажіть, які з препаратів є противірусними

1) пеніцилін, цефотаксим

2) ацикловір, цимевен

3) левоміцетин, гентаміцин

4) ретровір, вальтрекс

5) циклодол, наком

5) Вкажіть, які з препаратів мають антисклеротичну дію

1) дімедрол, супрастин

2) пармідин, пробукол

3) баклофен, мідокалм 4) метіонін, діоспонін

5) ліпостабіл, ловастатин

6) диклофенак, моваліс

6) Які з препаратів доцільно призначити хворому у відновний період ішемічного інсульту?

1) лазикс, фуросемід

2) аспірин, варфарин

3) анцефабол, пірацетам

4) актовегін

5) гепарин, фраксипарин

7) Вкажіть медикаменти, що використовуються для зниження м’язового тонусу 1) кавінтон

2) мідокалм

3) аевіт

4) баклофен

5) сирдалуд

8) Вкажіть антикоагулянти прямої дії

1) аспірин

2) гепарин

3) фраксипарин

4) тиклопедін

5) клопідогрел

9) Вкажіть протипаркінсонічні препарати

1) циклодол

2) наком

3) прозерин

4) юмекс

5) аміназин

10) Вкажіть препарати, що використовуються у разі герпетичних уражень нервової системи 1) баклофен

2) ацикловір

3) лаферон

4) піроксан

5) цимевен

11) Вкажіть вазоактивні препарати, що покращують мозкову гемодинаміку

1) дифенін, діазепам

2) інстенон, кавінтон

3) ніцерголін, нікотинова кислота

4) унітіол, вітамін Е

5) аевіт, аскорбінова кислота

12) Вкажіть гіпотензивні лікарські засоби

1) фінлепсин, седуксен

2) каптоприл, енап

3) конкор, атенолол

4) ноотропіл, енцефабол

13) Вкажіть нестероїдні протизапальні препарати, що використовуються в неврології

1) ксефокам, диклофенак

2) анаприлін, обзидан

3) сірдалуд, баклофен

4) берлітіон, фосфаден

5) моваліс, німулід

14) У хворого 72 років, що страждає на церебральний атеросклероз, після повторних ішемічних атак виник тромботичний інсульт. Які ліки слід призначити в гострому періоді хвороби? 1) мідокалм, сірдалуд

2) гепарин, аспірин

3) прозерин, нейромідін

4) актовегін, магнію сульфат

5) діазепам, карбамазепін

15) У 42-річного хворого вертеброгенний попереково-крижовий радикуліт з вираженим больовим синдромом. Які призначите медикаменти?

1) солкосерил

2) моваліс, ксефокам

3) кавінтон, серміон

4) фуросемід, лазикс

5) церебролізин, пірацетам

Правильні відповіді на тестові завдання та ситуаційні задачі

Розділ 1. Симптоматологія чутливих та рухових розладів

1.1. Принципи будови та функціонування нервової системи

1) а, г 2) б, в 3) а, б, г, д 4) а, б, д, е, ж 5) а, в, д

1.2. Чутливість та її патологія

1)а, б, г, е 2) а, г, д, з 3) а, в, е, з, и 4) а, в, д 5) в 6) в; 7) а 8) в; 9) в 10) д 11) в 12) а, г 13) в 14) в 15) в 16) в 17) б, г, д, ж 18) в, г, е 19) а, д, ж, з 20) а; 21) а, б, д 22) б, г, д 23) б, в, е 24) б, е 25) б, в 26) в 27) а, д 28) а, г, д, з 29) в, г 30) а, в 31) а, б, в, ж 32) а, б, е, з 33) б, в 34) а, в, г, д, ж, з 35) в 36) а, д 37) в 38) в, г, д, з 39) а, в, г 40) а, г, д, з 41) а, д, е 42) а, в, д 43) б, г 44) в 45) а) за провідниковим б) з протилежного боку в) ураження спіноталамічного шляху у правому бічному канатику на рівні Th3

1.3. Рефлекторно-рухові порушення

1)а, б, д, е 2) а, в, г, ж 3) а, б, е 4) б, в, г, ж 5) а, г, д, и 6) б, в, г, е, ж 7) а, г, д; 8) а, г 9) а, г 10) б, г 11) а, в, г, е 12) а, б, в, д 13) а, в 14) б, г 15) б, г 16) б, г 17) в 18) а, б, г 19) а, б, г 20) а, в 21) б, г 22) а 23) б 24) а 25) в 26) в 27) в 28) б 29) б 30) г 31) в 32) в 33) в 34) а 35) а, в, г 36) б, г, д, е 37) б, в, д 38) в 39) в 40) а 41) в 42) а, в 43) а, в, г, з 44) а, в, г, д, е 45) а, г, д, е 46) а, в, г 47) а, б, д 48) в 49) а, в, г 50) а 51) а) уражені кірково-спінальний та таламокірковий шляхи в лівій внутрішній капсулі б) права рука зігнута (м’язевий тонус високий в м’язах-згиначах), права нога розігнута (м’язевий тонус високий у м’язах-розгиначах). Поза Верніке-Манна 52) а) периферичний парез рук б) уражені передні роги спинного мозку на рівні шийного потовщення (С5-Th1 сегменти) в) про подразнення тіл периферичних нейронів в передніх рогах спинного мозку 53) а) за провідниковим типом б) уражені кірково-спинномозковий та спіноталамічний шлхи в правому бічному канатику на рівні Th8 сегменту 54) а) ушкоджені С5-Th1 сегменти спинного мозку б) синдром Броун-Секара в) сегментарні розлади: периферичний парез м’язів правої руки з анестезією больової та температурної чутливості на руці, синдром Бернара-Горнера справа; провідникові розлади: центральний парез правої ноги, порушення глибокої чутливості в правих кінцівках, больова та температурна анестезія з лівого боку за провідниковим типом від рівня С7

1.4. Патологія екстрапірамідної системи

1) а, б, в, д, е 2) а, г 3) а, г 4) а, б, д, е 5) а, б, в, е, ж 6) а, г 7) а, б, д, е 8) а, б, г, д 9) б, г 10) б

11) а) хореїчні гіперкінези б) гіперкінетико-гіпотонічний синдром в) структури неостріарної системи (хвостате ядро, лушпина) 12) а) структури палеостріарної системи (головним чином дегенерація нігростріарного шляху) б) синдром паркінсонізму в) гіпомімія, м’язова ригідність за пластичним типом, пропульсія, човгаюча хода, брадилалія.

1.5. Симптоми порушення мозочкових функцій

1) б, в, д 2) б, в, г 3) а, в, е, ж 4) а, д 5) а, в, е, ж 6) а, в 7) а, в, г, е 8) а 9) а, г, д 10) а, в, г, д, ж 11) б

Розділ 2. Патологія черепних нервів. Порушення вищих мозкових функцій та вегетативної нервової системи. Додаткові методи дослідження в неврології

2.1. Патологія черепних нервів

1) а, б, д 2) в 3) б 4) а, в, г 5) а, г, д 6) а, б, г 7) а, в 8) в 9) а, б, г 10) в 11) в 12) а, в, д, е 13) б 14) г, д 15) а, в, д 16) а, в 17) в 18) а, б, д, е 19) в 20) а, в, г 21) а, в 22) в 23) б, д 24) а, в 25) б, в 26) а, б, в, г 27) а, г, д, е 28) а 29) а, г 30) а, б, в 31) б, г, д 32) д 33) а, в, д 34) а, в 35) а 36) а, в 37) а 38) в 39) а, д, ж 40) а, в 41) а, б, г, е, и 42) а, в 43) а, в, д 44) б 45) в 46) а, б, в, д 47) а, в 48) а, в 49) а, в 50) а, б, г, д, е 51) а, в 52) а, д 53) а, в, г 54) а, б, г, ж 55) а, г 56) а, б, г 57) а, в 58) а, б, в, е 59) в 60) б, д 61) а, б, д 62) б, в, д, е, з 63) а, в, г, ж, и 64) а, в 65) а 66) а, в 67) а, б, г, е, и 68) а, б, д, е 69) а, г 70) а, г 71) а, б, в, е 72) а, б, д 73) в 74) а, б, д, е 75) а, б, г 76) б, г, д, ж 77) д 78) в 79) г 80) б, г, д 81) г 82) б 83) а 84) а, в, г, д 85) б 86) а, г 87) а 88) в 89) в 90) а) нюхові галюцинації б) у разі подразнення кіркового відділу нюхового аналізатора на медіальній поверхні скроневої частки 91) а) правий окоруховий нерв (мідріаз), шийний симпатичний нерв (міоз) 92) а) парез мімічних м’язів нижньої половини обличчя з протилежного боку б) центральний парез в) кірково-ядерний шлях 93) а) периферичний парез б) навколо ядра відвідного нерва в) збіжна косоокість на боці ураження г) за умови супутнього ураження пірамідного шляху виникне альтернувальний синдром Фовілля 94) а) бульбарний синдром б) рухові ядра ІХ, Х, ХІІ пар черепних нервів 95) а) центральний парез мімічних м’язів та язика б) кірковоспінальний та кірково-ядерний шляхи з протилежного боку.

2.2. Симптоматологія порушення вищих мозкових функцій

1) а, б, е, ж 2) а, б, д, е 3) а 4) а, в 5) а, б, д 6) а, г, д 7) в 8) а, г, д 9) а, б, д, е 10) а, б, в, д 11) а, б, г 12) а, б, д, е 13) а, в 14) а, г, д 15) а, б, в, е 16) а, б, г 17) а, б, д 18) а 19) а 20) а 21) а 22) а 23) а, б, г, д 24) в 25) б 26) в 27) в 28) а, б, в, е, ж 29) а, г 30) а 31) а 32) а 33) а 34) а, г, д 35) а 36) б 37) а) зорова агнозія б) латеральна поверхня потиличної частки мозку.

2.3. Вегетативна нервова система та її патологія

1) а, г 2) а, б, г 3) а, г, д, е 4) а, б, д 5) б, в, е 6) а, в, г, д, ж 7) а, г, д 8) б, в, д, е 9) а, г, д 10) б, в, д 11) а, б, д, е 12) б, в, е 13) а, в 14) а, б, д, ж 15) а, б, д 16) а, г, д, ж 17) а 18) а, б, г 19) а, б, г 20) а, в, е, ж 21) а 22) а, г, д 23) а, б

2.4. Електрофізіологічні, ультразвукові та нейровізуалізаційні методи дослідження в неврології

1) а 2) б 3) б, г 4) в 5) а 6) б 7) б 8) б 9) б, в, е, з 10) а, г, д, е

Розділ 3. Патологія спинномозкової рідини. Інфекційні, інфекційно-алергічні та паразитарні захворювання нервової системи. Бічний аміотрофічний склероз

3.1. Патологія спинномозкової рідини. Синдроми подразнення мозкових оболон, порушення ліквороциркуляції, гіпертензивний синдром

1) а, б, г 2) а, г, д, е, ж 3) а, б, д 4) а, б 5) в, г 6) а, в, д 7) а, б, д 8) а, б, г 9) а, в, д 10) а, б, в 11) в 12) а, в, д 13) а, б, г, ж 14) а, б 15) а, б, е, ж 16) а) клітинно-білкова дисоціація б) гнійний менінгіт 17) а) синдром внутрішньочерпної гіпертензії б) застій дисків зорових нервів на очному дні (офтальмоскопія)

3.2. Менінгіти. Арахноїдити

1) г 2) б, в, г, е 3) а, в, г, е 4) а, в, д 5) а, е, ж з 6) г, д, е 7) а, г, д 8) а, г 9) а, б, д 10) а, б, д, е 11) а, б, в 12) б, в, д 13) а, в 14) г, д 15) г, д 16) а, б, е 17) а, г, ж 18) б, в, г 19) б, в, г 20) б 21) в 22) д 23) а 24) в 25) а) синдроми – менінгеальний, запальних змін у спинномозковій рідині б) мозкові оболони, корінець лівого окорухового нерва в) серозно-фібринозний менінгіт на базальній поверхні мозку, можливо туберкульозний г) виявлення туберкульозних паличок у лікворі, первинного туберкульозного вогнища (рентгенографія легень) д) терапія протитуберкульозними засобами (ізоніазид, рифампіцин, стрептоміцин та інш.) у спеціалізованому стаціонарі 26) а) синдроми – інфекційного захворювання, менінгеальний, запальних змін у спинномозковій рідині б) мозкові оболони в) гнійний менінгіт, можливо менігококовий г) бактеріоскопічне виявлення менінгококу в лікворі, зі слизу з горла д) від інших етіологічних форм гнійного менінгіту 27) а, б, г, д 28) а, в, д 29) в, г, д 30) а, в, д 31) а, б, г 32) б, г, е, ж; 33) в д, е 34) г 35) а 36) в 37) б, д, ж 38) а, б, г

3.3. Енцефаліти. Абсцес головного мозку

1) а, г, д, ж 2) а, в, д 3) в, г, е 4) в, г, д 5) б, в, е, з 6) а, г 7) в, г, д 8) д 9) в, г, е 10) а, б, г 11) б, г, д 12) б 13) в, д, е 14) г, д 15) в, г, е 16) д 17) в 18) б 19) а) синдром паркінсонізму б) палідо-нігральна система в) хронічна стадія летаргічного енцефаліту г) лікування протипаркінсонічними засобами 20) а) хореїчні гіперкінези б) під час викликання колінного рефлексу гомілка ніби завмирає на мить у положенні розгинання в) гіперкінетично-гіпотонічний синдром, що свідчить про ураження лушпини та хвостатого ядра г) ревматичний енцефаліт – мала хорея д) проведення специфічної терапії ревматизму, симптоматичне лікування 21) а) синдроми – інфекційного захворювання, загальномозкових та вогнищевих симптомів б) ураження передніх рогів шийного відділу спинного мозку та рухових ядер бульбарних нервів в) поліомієлітична форма кліщового енцефаліту 22) д, е, ж, з 23) б, в, д, е 24) д 25) а, б, д, ж 26) б 27) б 28) в 29) а) синдроми – інфекційного захворювання, внутрішньочерепної гіпертензії, вогнищевих симптомів, білково-клітинної дисоціації в спинномозковій рідині б) сенсорна афазія та верхня квадрантна геміанопсія свідчать про ураження лівої скроневої частки мозку в) абсцес лівої скроневої частки мозку г) КТ, МРТ головного мозку д) оперативне лікування

3.4. Гострий поліомієліт. Мієліт

1) е 2) г, д 3) б, д 4) а, в, г, е, ж 5) а, б, в 6) а, в, е 7) а, в, д, ж 8) б, г, д, ж 9) а, б, д 10) а, в, д 11) б 12) в 13) б, г, д, ж 14) в, г, е 15) а) синдроми – інфекційного захворювання, нижній в’ялий парапарез б) уражені передні роги поперекового потовщення спинного мозку в) поєднання загальноінфекційних ознак, запальних змін в зіві та шлунково-кишковому тракті з ураженням рухових нейронів спинного мозку свідчить про гострий передній поліомієліт г) вірус гострого переднього поліомієліту д) зараження повітряно-крапельним або аліментарним шляхами

16) а, в, д 17) б, в 18) а, г, д 19) б, г, е 20) б, г, е 21) в

3.5. Нейросифіліс

1) а, в, д 2) а, г 3) б, г 4) б, в, г 5) б, в 6) а, в, д, ж 7) в, д, е 8) б, в, д, е, и 9) а, б, д 10) в, г 11) б, в, д 12) а, г, д 13) б 14) б 15) д, е 16) а, в, г

3.6. Пріонові захворювання. Ураження нервової системи за наявності ВІЛ-інфекції

1) в, г 2) б, г, д, е 3) б, в, д 4) а, в 5) б 6) б, г, д 7) а, б, г, д, з 8) б, в, д 9) а, г 10) б 11) б 12) а, в, д, е 13) а, б 14) г

3.7. Паразитарні захворювання нервової системи (токсоплазмоз, ехінококоз, цистицеркоз)

1) а, в, г, е 2) б, г, е, ж 3) а) нейротоксоплазмоз б) оболони та паренхіма головного мозку 4) а, в, д 5) а, б 6) б, в, д, е

3.8. Розсіяний склероз. Гострий розсіяний енцефаломієліт. Бічний аміотрофічний склероз

1) а, в, д 2) а, в, д 3) а, г, д 4) г 5) г, д, е 6) б, г, д 7) а, в, г 8) а, б, д, з 9) в, г, е, ж 10) а, б, г, з 11) а

12) а, б, г, е, з 13) б, г, д 14) б, в, г 15) б, г, е, ж 16) в, г 17) б, г, е 18) в 19) а, г, д 20) а, в, д 21) а, г, е, ж 22) а, б 23) б 24) г 25) а, б, г 26) в 27) г, д, е 28) а, б, г, е 29) в, д, е 30) а, д, е 31) б, в 32) в, д, е 33) в, г, д, ж 34) д 35) в 36) а 37) д 38) а 39) б 40) а) зорові нерви, пірамідні шляхи в грудному відділі спинного мозку, шляхи вібраційної чутливості в задніх канатиках спинного мозку, мозочкові шляхи б) цереброспінальна форма розсіяного склерозу в) МРТ головного мозку, викликані потенціали головного мозку г) пульс-терапія метилпреднізолоном, лікування преднізолоном за альтернувальною схемою 41) а) парестезії – відчуття затерпання, «повзання мурашок», що виникають без зовнішніх впливів б) імперативні поклики до сечовипускання в) подразненням задніх корінців спинного мозку, ураженням пірамідних, мозочкових шляхів та волокон вібраційної чутливості г) цереброспінальна форма розсіяного склерозу 42) а) синдроми – бульбарний, псевдобульбарний, змішаний парез м’язів рук, центральний – ніг

б) рухові ядра ІХ, Х, ХІІ пар черепних нервів, кірково-ядерні шляхи, передні роги спинного мозку шийного потовщення, кірково-спінальні шляхи в) бічний аміотрофічний склероз г) перебіг хвороби прогресуючий, прогноз несприятливий щодо видужання та життя

Розділ 4. Судинні захворювання головного та спинного мозку, патологія периферичної нервової системи, закрита черепно-мозкова та спінальна травма, інші хвороби нервової системи. Лікарські препарати, що застосовуються у неврології

4.1. Судинні захворювання головного та спинного мозку. Захворювання вегетативної нервової системи. Мігрень. Ангіоневрози

1) а, в 2) а, д 3) а, г 4) а, в, д, е 5) а, в, г 6) в, г, е, з 7) а, в, д, ж 8) а, б, д, е, з 9) а, в, г, е 10) а, г, е 11) а, в, д 12) а, в, г, е 13) в, д, е 14) а,б, г, д, е, з 15) а, б, д 16) а, в, д, е, з 17) г, д 18) а, б, д, е, ж 19) в, г, д, ж 20) а, г, д, е, ж, з, к 21) б, д 22) а, в, д, е 23) а, д 24) г, д, е 25) а, в, г, е 26) а, б, г 27) а, в 28) а, г, е 29) а, г, д 30) в, г, е, ж 31) б 32) б, г, д, е, з 33) г, д, е 34) г, д, е, з 35) б, в, г, д, ж, и 36) б, г, д 37) б, г, д, е 38) б, в, д, ж, з 39) в, г 40) б, г, д 41) б, в, г, е, ж 42) в 43) б 44) д 45) б 46) б 47) в 48) г 49) в 50) г 51) в 52) г 53) д 54) в 55) б, г, д, ж 56) в, д, ж, з, и 57) д, е 58) в, г, ж, з 59) в, г, д, ж 60) б, г, д 61) г 62) в, г 63) в, г, е, ж 64) б, в, е 65) б, г, д, е 66) б, г, ж 67) г 68) в 69) г 70) а) сліпота внаслідок порушення кровопостачання ока з очної артерії; парез кінцівок та мімічних м’язів внаслідок ураження кірково-спінального та кірково-ядерного шляхів у правій півкулі мозку б) офтальмо-геміплегічний синдром Ласко-Радовича в) транзиторна ішемічна атака в басейні правої внутрішньої сонної артерії 71) а) моторна афазія б) атеротромботичний ішемічний інсульт в басейні лівої середньої мозкової артерії в) глибокі рефлекси та м’язовий тонус в правих кінцівках в перші години інсульту знижені 72) а) субарахноїдальний крововилив б) розрив аневризми мозкової артерії в) дослідження спинномозкової рідини (наявність крові) 73) б, в, г 74) б, в, д 75) в, г, д 76) в, г, д 77) б, д,е 78) а, б 79) г, д, е 80) а, д, е 81) а, в 82) б, г, д 83) б, г, д 84) б 85) в 86) б

4.2. Захворювання периферичної нервової системи

1) в, г, е, ж 2) б, г , д 3) б, в, е 4) б, г, ж 5) б, е, ж 6) б, в, д, ж, з 7) в, г, е 8) б, д, е 9) б, г, д, е 10) б, в, г 11) б, г, д, ж 12) б, г, д 13) в, д 14) б, г 15) б, в, д 16) б, д, е 17) б, г, е 18) б, г, д 19) а, в, е 20) б, г, д 21) а, в, д 22) б, в, д, е 23) б 24) а, в, д 25) б, в, г, е 26) а, г, д 27) б, в, д 28) а, г, д 29) б, г, д 30) б, г, е 31) а, в, г 32) а, в, д 33) в, е 34) г, д, е 35) б, в, г 36) б, д, е 37) а, в, г 38) б, в, г 39) в,д , е 40) в 41) в 42) б 43) д 44) в 45) б 46) б 47) в 48) д 49) г 50) г 51) г 52) а 53) б 54) б 55) а) спинномозкові нерви та їх корінці, ІХ, Х пари черепних нервів б) полірадикулонейропатія Гійєна-Барре в) білково-клітинна дисоціація в спинномозковій рідині

4.3. Закрита травма головного та спинного мозку. Пологова травма. Перинатальна енцефалопатія. Дитячий церебральний параліч

1) б, в, д 2) б, д, е 3) б, г, д 4) а, б, д, е 5) а, б 6) а, в, е 7) в, е, ж, з 8) б, г, д 9) в, г, д 10) б, в, д 11) б, г, е 12) б 13) в, г, д 14) а, б, г 15) б, г, д 16) б, в, е, ж 17) г, д,е 18) б, г, е 19) г, д 20) б, г, д

21) в 22) г 23) б 24) г 25) б 26) в 27) г 28) д 29) а, в, д, е 30) в, г, д 31) а, б, г 32) б, в, д, ж 33) в 34) в 35) а, б 36) б, в 37) в, д, е

4.4. Пухлини головного та спинного мозку. Сирингомієлія. Краніо-вертебральні аномалії

1) б, в 2) б, г, д 3) б, г, д, ж 4) в, г, д 5) в 6) б, в, г 7) б, г 8) в 9) г, д 10) е 11) в, г, д 12) б, в, д 13) б, г, д 14) б, г, д 15) б, в, д 16) г, д, е 17) б, в, г 18) а, в, г 19) в, г, е 20) г, д 21) в, г 22) б, д 23) б, в, д 24) б, в, д 25) б, д 26) б, г, д 27) б, г, е 28) б, г, д 29) б, г 30) б, г, е 31) б, в, г 32) а, г 33) б, в, д 34) б, в, г 35) б, г, е 36) б, г, д 37) б, д 38) г 39) в 40) в 41) б, г 42) г, д, е 43) б, в, д 44) д 45) а, в, д 46) в, г, е 47) а, д 48) б, в, г 49) б 50) а 51) а) сегментарні чутливі порушення завдяки ураженню задніх рогів, периферичний парез рук внаслідок ураження передніх рогів шийного потовщення спинного мозку, синдром Горнера свідчить про патологію бічних рогів зліва на рівні С8- Th1, (симпатичний ціліоспінальний центр), рефлекторні порушення на ногах завдяки ушкодженню пірамідних шляхів у бічних канатиках спинного мозку на рівні шийного потовщення б) сирингомієлія в) з інтрамедулярною пухлиною шийного відділу спинного мозку

4.5. Епілепсія

1) а, в, г 2) в, д 3) б, г, д 4) б, г 5) в, г, е, ж 6) в 7) а 8) г 9) в, г, д 10) б 11) б, г, д 12) в 13) б, г, д

14) б, г, д 15) а, в, е 16) в 17) б, г, д 18) в 19) в 20) а) абсансна форма епілепсії

б) електроенцефалографія в) синкопальні напади, парціальні форми епілепсії

г) антиепілептичні засоби з групи вальпроатів, сукцинімідів

4.6. Екзогенні нейроінтоксикації. Ураження нервової системи фізичними факторами

1) б, в, г, е 2) б, в, г 3) б, г, д 4) б, д, е 5) б, в, е 6) а, в, г 7) б, в, д, ж 8) б, в, д 9) б, в, г, е 10) б, г, д 11) б, в, г 12) б, г, е 13) б, г, е 14) б, в, г 15) б, в, ж 16) б, в, г 17) б, г, д, е 18) а, в, д, е 19) б, в, д 20) б 21) б, в, е 22) в 23) в 24) в 25) в, г, д 26) б, в, г, е 27) а 28) б

4.7. Спадкові захворювання нервової системи. Хромосомні хвороби. Міастенія

1) а, в, д, ж 2) а, б, д 3) б, д, е 4) б, г, д 5) б, г, д 6) а, б, в 7) в, г, д 8) б, г, д 9) б, д 10) б, в, г 11) а, в, г 12) б, г, д 13) а, в, г, д 14) в, г, д 15) б, в, е 16) б, в, г 17) в, г 18) а, в, г, д 19) в, г, д, ж 20) б, г 21) б, г, е, ж 22) а, в, г, е, ж, з 23) б, г, д, ж 24) г, д, е 25) б, в, д 26) б, в, д, е 27) б, в 28) а, г, д 29) б, г, д, ж 30) б 31) б 32) б 33) д 34) б 35) д 36) г 37) б, г, д 38) б, г, д 39) а, в, д 40) в 41) б 42) б 43) б, г,е 44) а, в, д 45) б, г 46) б, г, д 47) б, в, е 48) б, г 49) б, д, е 50) б, г, д 51) а, в, д 52) б, в, е, ж, з 53) б, в, д 54) б, в, г 55) б, в, д, е 56) б, г, д 57) а) міастенія б) електроміографія, томографія межистіння

4.8. Соматоневрологічні синдроми. Неврози. Порушення сну

1) а, б, г, д, е 2) б, в, з 3) б, г, е 4) в 5) в 6) в 7) в, г, д, е 8) а, д, е 9) б, в, д 10) в, г, е 11) в, г, д 12) д 13) в 14) б 15) в 16) а 17) г

4.9. Лікарські препарати, що застосовуються у неврології

1)в, г 2) б, в, д 3) б, в, д 4) б, г 5) б, г, д 6) б, в, г 7) б, г, д 8) б, в 9) а, б, г 10) б, в, д 11) б, в 12) б, в 13) а, д 14) б, г 15) б, г

Зміст

Вступ .......................................................................................................................................... .

Розділ 1. Симптоматологія чутливих та рухових розладів ..............................

1.1. Принципи будови та функціонування нервової системи ...............................

1.2. Чутливість та її

патологія ....................................................................................

1.3. Рефлекторно-рухові

порушення .........................................................................

1.4. Патологія екстрапірамідної

системи .................................................................

1.5. Симптоми порушення мозочкових

функцій .....................................................

Розділ 2. Патологія черепних нервів. Порушення вищих мозкових функцій та вегетативної нервової системи. Додаткові методи дослідження в неврології ..........................................................

2.1. Патологія черепних нервів ..................................................................................

2.2. Симптоматологія порушення вищих мозкових функцій .................................

2.3. Вегетативна нервова система та її

патологія ....................................................

2.4. Електрофізіологічні, ультразвукові та нейровізуалізаційні методи дослідження в неврології ....................................................................................

Розділ 3. Патологія спинномозкової рідини. Інфекційні, інфекційно-алергічні та

паразитарні захворювання нервової системи. Бічний аміотрофічний склероз ..............................................................

3.1. Патологія спинномозкової рідини. Синдроми подразнення мозкових оболон, порушення ліквороциркуляції, гіпертензивний синдром ..................

3.2. Менінгіти.

Арахноїдити ......................................................................................

3.3. Енцефаліти. Абсцес головного

мозку ................................................................

3.4. Гострий поліомієліт.

Мієліт ................................................................................

3.5.

Нейросифіліс ..................................................................................................... ...

3.6. Пріонові захворювання. Ураження нервової системи за наявності ВІЛ-

інфекції................................................................................................................ ..

3.7. Паразитарні захворювання нервової системи (токсоплазмоз, ехінококоз,

цистицеркоз) ...................................................................................................... ...

3.8. Розсіяний склероз. Гострий розсіяний енцефаломієліт. Бічний аміотрофічний склероз ........................................................................................

Розділ 4. Судинні захворювання головного та спинного мозку, патологія периферичної нервової системи, закрита черепно-мозкова та спінальна травма, інші хвороби нервової системи. Лікарські препарати, що застосовуються у неврології .........................................................................................................

4.1. Судинні захворювання головного та спинного мозку. Захворювання вегетативної нервової системи. Мігрень.

Ангіоневрози ..................................

4.2. Захворювання периферичної нервової

системи ................................................

4.3. Закрита травма головного та спинного мозку. Пологова травма. Перинатальна енцефалопатія. Дитячий церебральний параліч .......................

4.4. Пухлини головного та спинного мозку. Сирингомієлія. Краніовертебральні аномалії ..........................................................................................

4.5.

Епілепсія ........................................................................................................ ........

4.6. Екзогенні нейроінтоксикації. Ураження нервової системи фізичними

факторами ........................................................................................................... ..

4.7. Спадкові захворювання нервової системи. Хромосомні хвороби.

Міастенія............................................................................................................. ...

4.8. Соматоневрологічні синдроми. Неврози. Порушення

сну ...............................

4.9. Лікарські препарати, які застосовуються у

неврології .....................................

Правильні відповіді на тестові завдання та ситуаційні задачі .......................

1) Які структури відносяться до периферичної нервової системи?

1) міжхребцеві вузли 


4) периферичні нерви

2) Вкажіть структури середнього мозку

2)ніжки мозку

3)пластинка покрівлі середнього мозку

3) Вкажіть анатомо-топографічні рівні нервової системи

1)кірковий

2)підкірковий

4)сегментарно-рефлекторний

5)рецепторно-ефекторний

4) Вкажіть основні принципи функціонування нервової системи

1)рефлекторний

2)субординації

5)функціональних систем

6)саморегуляції

7)інтегративний

5) Вкажіть етапи еволюції нервової системи

1)трубчаста (цереброспінальна) нервова система

2)дифузна (сіткоподібна) нервова система

5) гангліозна нервова систе

1.2. Чутливість та її патологія

1) Вкажіть види загальної чутливості

1)больова

2)вібраційна

4) м’язово-суглобова

6) температурна, тактильна

7)

2) Вкажіть види складної чутливості

1) відчуття локалізації

4)двомірно-просторове відчуття

5)дискримінаційна чутливість

8) стереогноз

4) Які нервові елементи складають систему чутливого аналізатора?

1) відповідна зона кори головного мозку

3) рецептори

5) чутливі аферентні шляхи

5) Де локалізуються тіла перших нейронів усіх видів чутливості?

3) у міжхребцевому вузлі

Вкажіть види загальної чутливості

1)больова

2)вібраційна

4) м’язово-суглобова

6) температурна, тактильна

2) Вкажіть види складної чутливості

1) відчуття локалізації

4)двомірно-просторове відчуття

5)дискримінаційна чутливість

8) стереогноз

3) Вкажіть специфічні види чутливості

1) зір

3) слух

6) дотик

8) смак 9) нюх

4) Які нервові елементи складають систему чутливого аналізатора?

1) відповідна зона кори головного мозку

3) рецептори

5) чутливі аферентні шляхи шлях

5) Де локалізуються тіла перших нейронів усіх видів чутливості?

3) у міжхребцевому вузлі

6) Де закінчується перший нейрон больової і температурної чутливості?

3) у задніх рогах спинного мозку

7) Де закінчується перший нейрон глибокої чутливості?

1) в ядрах Голля і Бурдаха

8) Де закінчуються другі нейрони всіх видів чутливості?

3) у таламусі

9) Де здійснюють перехрестя другі нейрони поверхневих видів чутливості?

3) на рівні передньої білої спайки

10) Де здійснюють перехрестя другі нейрони глибоких видів чутливості?

5) в міжоливному шарі в довгастому мозку

11) Від яких сегментів волокна спино-таламічного шляху розміщені у спинному мозку латеральніше?

3) від попереково-крижових сегментів

12) Які шляхи утворюють присередню ( медіальну) петлю?

1) бульбо-таламічний шлях

4) спіноталамічний шлях

13) Де знаходиться ядро аналізатора загальних видів чутливості?

1) в передцентральній звивині

3) в зацентральній звивині


14) В якому відділі кори головного мозку представлена проекція чутливої іннервації руки?

3) в середньому відділі зацентральної звивини

15) В якому відділі кори головного мозку представлена проекція чутливої іннервації голови?

3) в нижньому відділі зацентральної звивини

16) В якому відділі кори головного мозку представлена проекція чутливої іннервації ноги?

3) у верхньому відділі зацентральної звивини

17) Вкажіть кількісні види порушення чутливості

2) гіпестезія

3)

4)гіперестезія

5)анестезі

7) батіанестезія

18) Вкажіть якісні види порушення чутливості

3)поліестезія

4)гіперпатія

5)

6) дизестезія

19) Вкажіть типи чутливих порушень

1) провідниковий

5)мононевритичний

6)анестезія

7)поліневритичний

8)сегментарний

21) Вкажіть ознаки ураження периферичного нерва

1) анестезія поверхневих видів чутливості в зоні іннервації 2) парестезія


5) болі

22) Вкажіть ознаки ураження міжхребцевого вузла

2) герпетичні висипання на шкірі

34) сегментарна анестезія

5) болі

23) Вкажіть ознаки ураження заднього корінця

2)корінцевий біль


3)симптоми натягу на боці ураження

6) сегментарна анестезія

24) Вкажіть ознаки ураження заднього рогу спинного мозку 2) збереження глибоких видів чутливості

6) сегментарна анестезія больової і температурної чутливості

25) Вкажіть ознаки ураження заднього канатика спинного м

2)провідникове порушення глибокої чутливості

3)сенситивна атаксія

26) Вкажіть симптоми ураження спіноталамічного шляху

2)стріляючі болі

3)провідникова анестезія больової та температурної чутливості з протилежного боку

27) Вкажіть ознаки ураження присередньої (медіальної) петлі

1) геміатаксія з протилежного боку

3) геміплегія з протилежного боку

5) геміанестезія з протилежного боку

28) Вкажіть симптоми ураження таламуса

1) геміатаксія з протилежного боку

4)геміанестезія з протилежного боку

5)геміанопсія протилежних половин зору

8) таламічні болі (геміалгії)

29) Вкажіть ознаки ураження верхнього відділу кори зацентральної звивини

3)моноанестезія ноги з протилежного боку

4)чутлива джексонівська епілепсія (у разі подразнення)

30) Вкажіть ознаки ураження середнього відділу кори зацентральної звивини

1) чутлива джексонівська епілепсія (у разі подразнення) 3) моноанестезія руки з протилежного боку

31) Ураження яких нервових утворень супроводжується порушенням усіх видів чутливості? 1) периферичних нервів

2)поперечника спинного мозку

3)зацентральної звивини

7)задніх корінців

8)присередньої (медіальної) петлі

32) Ураження яких нервових утворень спричинить порушення чутливості за сегментарним типом?

1)заднього рогу спинного мозку

2)заднього корінця

6) передньої білої спайки

8) міжхребцевого вузла

33) Які симптоми найхарактерніші для поліневритичного типу розладу чутливості?

2)болі у кінцівках

3)анестезія в дистальних відділах кінцівок

34) Ураження яких нервових утворень спричинить порушення чутливості за провідниковим типом?

1) заднього канатика спинного мозку

3)присередньої (медіальної) петлі

4)внутрішньої капсули

7)бічного канатика спинного мозку

8)таламуса

35) Ураження яких відділів центральної нервової системи супроводжується синдромом — геміанестезія, геміатаксія, геміанопсія?

3) таламуса

36) Ураження яких утворень мозку спричинить виникнення геміанестезії у поєднанні з геміанопсією?

2) присередньої (медіальної ) петлі

5) таламуса

38) Вкажіть утворення, що складають ноцицептивну систему

13) периферичні ноцицептори

4)нейрони заднього рогу спинного мозку, желатинозна субстанція


5)ноцицептивні системи головного мозку

8) спинномозково-таламічний, спинно-ретикулярний шляхи, задні канатики, присередня петля


39) Вкажіть висхідні шляхи, що передають ноцицептивну інформацію 


1) присередня петля

3)спинномозково-таламічний, спинномозково-ретикулярний шляхи


4)задні канатики спинного мозку

40) Вкажіть, якими утвореннями представлені ноцицептивні системи головного мозку

1) ретикулярною формацією стовбура мозку

4)лімбічною системою, гіпоталамусом

5)корою зацентральних звивин, тім’яних часток

8) таламусом

41) Вкажіть основні функції аферентних систем

1) переробка (аналіз та синтез) інформації

5)сприймання інформації

6)проведення інформації

42) Вкажіть основні функції кіркового відділу аналізаторів

1) аналіз і синтез інформації

3) зберігання інформації (пам’ять) 5) розкодування інформації

43) Вкажіть утвори і специфічні речовини антиноцицептивної системи мозку

2) нейронні структури, що пригнічують аферентні системи 4) нейропептиди: мет-, лей-, енкефаліни, ендорфіни

44) Вкажіть, які відділи головного мозку займають кіркове представництво аналізаторів

1) передні відділи мозку

3) задні відділи мозку (позаду центральної борозни)

1.3. Рефлекторно-рухові порушення

Вкажіть поверхневі рефлекси зі слизових оболонок

1)рогівковий

2)піднебінний

5)кон’юнктивальний

6)глотковий

2) Вкажіть поверхневі шкірні рефлекси

1) черевні

3) підошвовий 4) анальний

7) кремастерний

3) Вкажіть періостальні рефлекси

1)надбрівний

2)нижньо-щелепний

6)карпорадіальний

7)ахілловий

4) Вкажіть сухожилкові рефлекси

2)згинальний ліктьовий

3)колінний

4)ахілловий

7) розгинальний ліктьовий

5) Вкажіть рефлекси оpального автоматизму

1) носо-губний (Аствацатурова)

4)дистанс-оральний

5)долонно-підборідний (Марінеску-Радовича)

9) хоботковий

6) Вкажіть стопні патологічні рефлекси розгинальної групи

1)

2)Оппенгейма

3)Шефера

4)Штрюмпелля

5)

6)Бабінського

7)Гордона

8)

7) Вкажіть стопні патологічні рефлекси згинальної групи 1) Жуковського

4)Бехтєрєва

5)Россолімо

8) Вкажіть рефлекторну дугу надбрівного рефлексу

1) міст

ів

4) V, VII пари черепних нервів

1) 8) Вкажіть рефлекторну дугу надбрівного рефлексу

1)міст

2)4) V, VII пари черепних нервів

9) Вкажіть рефлекторну дугу розгинального ліктьового

1) променевий нерв

4) сегменти СVII – СVIII

10) Вкажіть рефлекторну дугу згинального ліктьового рефлексу

2)сегменти СV – CVI

3)4) м’язово-шкірний нерв

11) Вкажіть рефлекторну дугу карпорадіального рефлексу

1) серединний нерв

3) м’язово-шкірний нерв 4) променевий нерв 


6) сегменти CV – CVIII

12) Вкажіть спінальні рефлекторні дуги черевних рефлексів

1)міжреберні нерви

2)сегменти ThVII — ThVIII


3)сегменти ThXI — ThXII

5) сегменти ThIX — ThX 


13) Вкажіть рефлекторну дугу колінного рефлексу

1) сегменти LII – LIV

3) стегновий нерв

14) Вкажіть рефлекторну дугу ахіллового рефлексу

2)сегменти SI — SII

3)сегменти SIII — SIV

4)великогомілковий нерв

15) Вкажіть рефлекторну дугу підошвового рефлексу

2) сегменти LV – SI

4)сідничний нерв

5)малогомілковий нерв

16) Де замикаються безумовні рефлекси? 2) у сегментарному апараті спинного мозку

4) у сегментарному апараті мозкового стовбура

17) Вкажіть місце утворення умовних рефлексів

3) кора півкуль головного мозку

18) Які функції рефлекторної дуги безумовного рефлексу?

1)здійснення рефлексу

2)регуляція м’язового тонусу

4) трофічна

19) Які ланки рефлекторної дуги забезпечують м’язовий тонус?

1)альфа-малі нейрони переднього рогу

2)пропріорецептор м’язів

4) гамма-нейрони переднього рогу

20) Які неорефлекси досліджують у неврологічній клініці?

1) черевні

3) підошвовий

21) Внаслідок травми у хворого не розгинаються кисть та пальці правої руки. Який нерв травмований, який рефлекс не викликається?

2) розгинальний ліктьовий рефлекс

4) променевий нер

22) В якій звивині бере початок центральний руховий нейрон?

1) у передцентральній звивин

23) 23) У якому відділі кори представлена проекція рухів ноги?

2) у верхніх відділах передцентральної звивини

24) У якому відділі кори представлена проекція рухів руки?

1) у середньому відділі передцентральної звивини

25) У якому відділі кори представлена проекція рухів м’язів обличчя?

3) у нижньому відділі передцентральної звивини

26) У якому відділі кори представлена проекція рухів язика?

3) у нижньому відділі передцентральної звивини

27) З якого відділу кори починається кірковоядерний шлях?

3) у нижньому відділі передцентральної звивини

28) Де у внутрішній капсулі розташовані волокна кірково-спинномозкового шляху?

2) у передніх двох третинах заднього стегна

29) Де у внутрішній капсулі розташовані волокна кірковоядерного шляху?

2) у коліні

30) На якому рівні робить перехрестя пірамідний шлях?

4) на межі спинного та довгастого мозку

31) Де у спинному мозку розташовані перехрещені волокна пірамідного шляху?

3) у бічних канатиках

32) Де у спинному мозку розташовані волокна неперехрещеного пірамідного шляху?

3) у передніх канатиках

33) Де закінчуються волокна кірково-спинномозкового шляху?

3) на клітинах передніх рогів спинного мозку

34) Де закінчуються волокна кірково-ядерного шляху?

1) на рухових ядрах черепних нервів

35) Якими утвореннями представлені периферичні рухові нейрони для посмугованих м’язів голови?

1) клітинами рухових ядер черепних нервів

4) волокнами III, IV, VI пар черепних нервів

36) Вкажіть ознаки центрального параліча

2) гіпертонія м’язів

4)наявність патологічних рефлексів

5)зниження або відсутність шкірних рефлексів 6) гіперрефлексія глибоких рефлексів

37) Вкажіть ознаки периферичного параліча

2)відсутність рефлексів

3)атонія м’язів 5) атрофія м’язів

38) Що таке геміплегія?

3) параліч кінцівок з одного боку

39) Що таке параплегія?

3) параліч верхніх або нижніх кінцівок

40) Що таке моноплегія?

1) параліч однієї кінцівки

41) Вкажіть ознаки ураження передцентральної звивини

3) монопарез з протилежного боку

42) Вкажіть симптоми ураження верхнього відділу передцентральної звивини

1)центральний монопарез ноги

2)спастична геміплегія

3)напади локальної джексонівської епілепсії (у разі подразнення)

4)парез мімічних м’язів за центральним типом

5)спастична параплегія

43) Які симптоми поперечного ураження спинного мозку вище шийного потовщення?

1) порушення чутливості за провідниковим типом

3)центральна тетраплегія

4)трофічні порушення

8) порушення дихання

44) Вкажіть ознаки ураження поперечника спинного мозку на рівні шийного потовщення

1) порушення всіх видів чутливості за провідниковим типом

3)синдром Бернара-Горнера

4)периферичний параліч рук

5)центральний параліч ніг


6)порушення сечовипускання за центральним типом

45) Вкажіть ознаки ураження поперечника спинного

мозку на рівні верхньогрудного відділу

1)черевні рефлекси не викликаються

2)нижня в’яла параплегія

4)провідниковий тип порушення чутливості

5)нижня спастична параплегія


6)порушення сечовипускання за центральним типом

46) Вкажіть ознаки ураження клітин переднього рогу спинного мозку

1) фібрилярні посмикування в м’язах

3)атрофія м’язів

4)в’ялі паралічі м’язів відповідних сегментів

47) Вкажіть ознаки синдрому Броуна-Секара

1)провідникова анестезія больової та температурної чутливості на боці, протилежному ураженню

2)центральний параліч мязів на боці ураження

5) порушення глибоких видів чутливості на боці ураження

6)

48) У хворого центральний параліч правої ноги з порушенням поверхневої чутливості зліва за провідниковим типом з рівня ТhХ. Де знаходиться осередок ураження?

3) правий бічний канатик спинного мозку на рівні ThVIII сегменту

49) Вкажіть ознаки ураження правої половини поперечника спинного мозку на рівні ThIV сегменту

1) провідникова анестезія больової та температурної чутливості з рівня ThVI зліва

3)батіанестезія в суглобах правої ноги 


4)центральна плегія правої ноги

50) У хворого слабкість кистей та стоп з парестезіями в

них. Вкажіть локалізацію ураження

1)периферичні нерви в дистальних відділах кінцівок

1.4. Патологія екстрапірамідної системи

1) Які структури мозку входять до екстрапірамідої системи?

1)хвостате ядро

2)сочевицеподібне ядро

3)червоне ядро

5)ретикулярна формація стовбура мозку

6)чорна речовина

2) Які утворення відносяться до палідарної системи?

1) чорна речовина

4) бліда куля

3) Які утворення відносяться до стріарної системи?

1)лушпина

2)бліда куля

3)червоне ядро

4)хвостате ядро

5)чорна речовина

4) Вкажіть фізіологічні функції екстрапірамідної системи

1)реалізація автоматизованих рухів

2)підтримання м’язового тонусу

3)забезпечення умовних рефлексів

5)міостатична регуляція

6)організація рухових проявів емоцій та захисних рухів

5) Перерахуйте симптоми ураження палідарної системи

1)брадикінезія

2)мікрографія


3)тиха, монотонна мова

6)гіпертонія м’язів за пластичним типом

7)гіпомімія

6) Перерахуйте симптоми ураження стріарної системи

1) гіпотонія м’язів

4) гіперкінези

7) Вкажіть симптоми паркінсонізму

1)тиха, монотонна мова

2)мікрографія

5)пропульсія

6)поза згиначів

9) Які з перерахованих симптомів спостерігаються у разі ураження хвостатого ядра?

2) гіпотонія м’язі

4) гіперкінези

1.5. Симптоми порушення мозочкових функцій

1)Вкажіть функції мозочка

2) координація рухів

3) регуляція рівноваги

5) регуляція м’язового тонусу

3) Вкажіть ядра мозочка

1) зубчасте ядро

3) ядро вершини

6)коркоподібне ядро

7)кулясте ядро


4) Які з шляхів проходять через середню ніжку мозочка?

1) лобно-мосто-мозочковий

5) скронево-мосто-мозочковий

5) Які з шляхів проходять через нижню ніжку мозочка?

1) спинно-мозочковий шлях Флексіга

3) вестибуло-мозочковий

6)оливо-мозочковий

7)ретикуло-мозочковий

6) Які з шляхів проходять через верхню ніжку мозочка?

1) спинно-мозочковий шлях Говерс

3) дентато-рубральний

7) Які симптоми спостерігаються у разі ураження мозочка?

1) м’язова гіпотонія

3)скандована мова

4)нестійкість в позі Ромберга

6) інтенційний тремор

9) Вкажіть проби на координацію рухів

1) пальце-носова

4)проба на діадохокінез

5)п’ятково-колінна

10) Яке порушення мови виникає у разі ураження палідарної системи? 2) тиха, монотонна

11) У разі швидкого переводу витягнутих рук з положення супінації в положення пронації рухи правої кисті виявилися надлишковими. Як зветься цей симптом?

1)

2) гіперметрія

Патологія черепних нервів

1) В яких утвореннях мозку локалізуються ядра черепних нервів?

1) у ніжках мозку 2) у мості

5) у довгастому мозку

2) Де локалізується патологічний осередок у разі нюхових галюцинацій?

3) у парагіпокампальній звивині скроневої частки

3) Де локалізується кірковий відділ нюхового аналізатора?

2) у скроневій частці

5) Вкажіть первинні підкіркові центри нюху

1) нюховий трикутник

4)прозора перетинка

5)передній продірявлений простір

6)Вкажіть зміни на очному дні, що спостерігаються у разі захворювань нервової системи

1)блідість скроневих половин дисків зорових нервів

2)застійні диски зорових нервів

3)

4) атрофія зорового нерва

7) Які симптоми спостерігаються у разі ураження мозочка?

1) м’язова гіпотонія

2)

3)скандована мова

4)нестійкість в позі Ромберга 6) інтенційний тремор

8) Яке порушення мови виникає у разі ураження мозочка?

1) скандована

9) Вкажіть проби на координацію рухів

1) пальце-носова

4) проба на діадохокінез 5) п’ятково-колінна

10) Вкажіть види атаксій

1) сенситивна

3)мозочкова

4)кіркова

5)вестибулярна

7) істерична

Ураження якої ділянки зорового аналізатора спричиняє гомонімну геміанопсію?

1) зоровий шлях

2)

3) зорова пучковість 4

8) У хворого діагностована бітемпоральна геміанопсія. Де локалізується вогнище ураження?

3) у середині хіазми

9) Де локалізується кіркова проекційна зона зорового аналізатора?

1)у шпороподібній борозні

2)у язиковій звивині

4) у клині

10) Ураження якої ділянки зорового аналізатора спричиняє амавроз?

3) зорового нерва

11) Де локалізується патологічний процес у разі зорових галюцинацій?

1) у скроневій частці

3) у потиличній частці

12) Вкажіть методи дослідження зорових функцій

1) гостроти зору

3) полів зору

5)кольоросприймання

6)очного дна

14) Вкажіть відмінні ознаки геміанопсії у разі ураження зорового шляху

1) застійний диск зорового нерва

4)проста атрофія зорового нерва

5)відсутність реакції зіниць при освітленні виключених половин сітківок

13) Ураження якої ділянки зорового аналізатора спричиняє біназальну геміанопсію?

2) неперехрещеної частини хіазми

15) Вкажіть симптоми ураження окорухового нерва 1) екзофтальм

3) розбіжна косоокість

5) мідріаз

16) Ураження яких нервових структур спричиняє периферичний параліч окорухових м’язів?

1) окорухових нервів

3) ядер окорухових нервів

17) Вкажіть локалізацію патологічного вогнища у разі

альтернувального синдрому Вебера

3) ніжка мозку

18) Відмітьте симптоми альтернувального синдрому

Вебера

1)розбіжна косоокість

2)диплопія

5)птоз верхньої повіки

6)центральний геміпарез з протилежного боку

19) Яка неврологічна симптоматика виникає у разі ураження шийного симпатичного нерва?

3) синдром Бернара-Горнера

20) Вкажіть симптоми синдрому Бернара-Горнера

1) міоз

2)

3)птоз

4)енофтальм

21) Які функції забезпечує парасимпатична іннервація ока?

1) звуження зіниць

2)

3) акомодацію

22) Який окоруховий м’яз іннервує блоковий нерв?

3) верхній косий

23) Вкажіть симптоми ураження блокового нерва

2) диплопія під час погляду вниз 5) легка збіжна косоокість

24) Вкажіть симптоми синдрому Аргайля Робертсона

1) відсутність прямої і співдружньої реакції зіниць на світло

3) збереження реакції зіниць на акомодацію та конвергенцію

25) Вкажіть симптоми ураження відвідного нерва

2) збіжна косоокість 3) диплопія

26) Які симптоми виникають у разі ураження ділянки розміщення ядра відвідного нерва?

1)параліч погляду в бік ураження

2)центральний геміпарез з протилежного боку

3)диплопія

4)збіжна косоокість

27) Які симптоми включає альтернувальний синдром Фовілля?

1) збіжна косоокість

4)диплопія

5)центральний геміпарез з протилежного боку

6)периферичний парез мімічних м’язі

28) Які симптоми виникають у разі ураження кіркового центру погляду?

1)параліч погляду в бік, протилежний ураженню


2)параліч погляду в бік ураження

29) Вкажіть симптоми ураження стовбурового центру погляду

1)центральний геміпарез на боці, протилежному до вогнища

2)парез погляду в бік, протилежний до вогнища

4) парез погляду в бік вогнища

31) Вкажіть симптоми ураження очної гілки трійчастого нерва

2) відсутність надбрівного рефлексу

4)відсутність рогівкового рефлексу

5)порушення всіх видів чутливості в зоні іннервації

32) Вкажіть симптоми ураження верхньощелепної гілки трійчастого нерва

4)парез жувальних м’язів

5)порушення всіх видів чутливості в зоні іннервації

33) Вкажіть симптоми ураження нижньощелепної гілки трійчастого нерва

1) відсутність всіх видів чутливості в зоні іннервації

3) параліч жувальних м’язів

5) відсутність нижньощелепного рефлексу

34) Якими симптомами проявляється ураження вузла трійчастого нерва?

1) герпетичними висипаннями на обличчі

2)

3) порушенням всіх видів чутливості в зоні іннервації трійчастого нерва

35) Які симптоми характерні для ураження ядра спинномозкового шляху трійчастого нерва?

1) дисоційований розлад чутливості в зонах Зельдер

36) Де локалізується ураження у разі периферичного парезу жувальних м’язів? 1) у руховому ядрі трійчастого нерва

3) у нижньощелепному нерві

37) Ураження яких нервових утворень спричиняє порушення чутливості на обличчі за сегментарним типом?

1) ядра спинно-мозкового шляху трійчастого нерва

38) Ураження яких нервових утворень спричиняє порушення чутливості на обличчі за периферичним типом?

1) ядра спинно-мозкового шляху трійчастого нерва

3) гілок трійчастого нерва

39) Вкажіть симптоми ураження рухових волокон трійчастого нерва

1) атрофія жувальних м’язів

5) відхилення щелепи в бік ураження під час відкривання рота

7) відсутність нижньощелепного рефлексу

40) Які ознаки центрального парезу мімічних м’язів?

1) згладжена носогубна складка

3) опущений кут рота

5) неможливість нахмурити брови

41) Вкажіть прийоми дослідження функції лицевого нерва

1)виявлення асиметрії лицевих м’язів у спокої


2)наморщити лоб

4) заплющити очі

6)оскалити зуби

7)дослідження чутливості на обличч

9) нахмурити брови

42) Вкажіть симптоми альтернувального синдрому Мійяра-Гублера

1) периферичний парез мімічних м’язів на боці вогнища

3) центральний геміпарез з протилежного боку

43) Вкажіть ознаки ураження лицевого нерва в ділянці мосто-мозочкового кута

1) периферичний парез мімічних м’язів

3) сухість ока

5) розлад смаку на передніх 2/3 язика

44) У хворого центральний геміпарез зліва та периферичний парез мімічних м’язів справа. Як називається синдром?

2) Мійяра-Гублера

45) Де локалізується вогнище ураження у разі синдрому Мійяра-Гублера?

3) у мості

46) Вкажіть ознаки ураження лицевого нерва в ділянці входу його до кісткового каналу

1)периферичний парез мімічних м’язів

2)сухість ока

3)порушення смаку на передніх 2/3 язика


5) гіперакузія

47) Вкажіть ознаки ураження лицевого нерва після виходу його з кісткового каналу

1) периферичний парез мімічних м’язів

3) сльозотеча

48) Які симптоми ураження ділянки розміщення ядра лицевого нерва?

1) периферичний парез мімічних м’язів

3) центральний геміпарез з протилежного боку

49) Де локалізується вогнище ураження у разі центрального парезу мімічних м’язів?

1) у кірково-ядерному шляху

3) у нижньому відділі передцентральної звивини

50) Які ознаки синдрому мосто-мозочкового кута?

1)периферичний парез мімічних м’язів

2)зниження слуху

3)гіперакузія

4)біль і зниження чутливості на обличчі

5)втрата смаку на передніх 2/3 язика

6)мозочкові розлади на боці вогнища

51) Які утворення мозку складають підкіркові слухові центри?

1) нижні горбики покрівлі середнього мозку

3) медіальні колінчасті тіла

52) Де розташована кіркова слухова проекційна ділянка?

1) у верхній скроневій звивині

5) у звивині Гешля

53) Які симптоми спостерігаються у разі ураження вестибулярного нерва?

1) запаморочення, нудота, блювання

2)

3)ністагм

4)атаксія

54) Вкажіть ознаки ураження додаткового нерва

1)неможливість повороту голови в здоровий бік

2) обмежене підняття руки вище горизонтального рівн

4) неможливість підняти плече

7) неможливість зведення лопаток

55) Вкажіть локалізацію вогнища ураження у разі центрального парезу м’язів язика

1) нижній відділ передцентральної звивини

4) кірково-ядерний шлях

56) Які ознаки характерні для центрального парезу м’язів язика?

1)дизартрія

2) відхилення язика в бік, протилежний до вогнища ураження 4) відсутність атрофії м’язів

57) Які симптоми альтернувального синдрому Джексона?

1) периферичний парез м’язів язика на боці ураження

3) центральний геміпарез з протилежного боку

58) Які ознаки ураження ділянки розміщення ядра під’язикового нерва?

1)атрофія колового м’яза рота


2)альтернувальний синдром Джексона

3)фібрилярні посмикування м’язів язика

6) атрофія м’язів язика

59) Де розташоване ядро під’язикового нерва?

3) у довгастому мозку

60) Де локалізується вогнище ураження у разі периферичного парезу м’язів язика?

2) у під’язиковому нерві

5) у ядрі під’язикового нерва

61) Вкажіть симптоми периферичного парезу м’язів язика

1)атрофія м’язів язика

2) відхилення язика в бік вогнища 5) дизартрія

62) Які симптоми бульбарного синдрому?

2)дисфагія

3)дизартрія

5)дисфонія

6)відсутність глоткового рефлексу 8) атрофія м’язів язика

63) Які ознаки псевдобульбарного синдрому?

1) дисфагія

3)рефлекси орального автоматизму

4)насильницькі сміх або плач

5)фібрилярні посмикування м’язів язика

7) дисфонія

9) дизартрія

64) Де локалізується вогнище ураження у разі бульбарного синдрому?

1) у корінцях IX, X, XII пар черепних нервів

3) у ядрах IX, X, XII пар черепних нервів

65) Де локалізується вогнище ураження у разі псевдобульбарного синдрому?

1) у кірково-ядерних шляхах обох півкуль мозку

66) Вкажіть симптоми альтернувального синдрому Авеліса

1) периферичний парез м’якого піднебіння, голосової зв’язки на боці вогнища

3) центральний геміпарез з протилежного боку

67) Вкажіть симптоми альтернувального синдрому Валленберга-Захарченка

1)порушення чутливості за сегментарним типом на обличчі на боці вогнища


2)провідникова геміанестезія з протилежного

4) мозочкові порушення на боці вогнища

6) синдром Бернара-Горнера

9) периферичний парез м’якого піднебіння і голосової зв’язки на боці вогнища

68) Які ознаки альтернувального синдрому Шмідта?

1)ознаки ураження IX та X пар на боці вогнища

2)центральний геміпарез з протилежного боку

5)ознаки ураження XI пари на боці вогнища

6)ознаки ураження XII пари на боці вогнища

69) Які альтернувальні синдроми спостерігаються за наявності ураження ніжки мозку?

1) Бенедикта

4) Вебера

70) Які альтернувальні синдроми спостерігаються за наявності ураження моста?

1) Мійяра-Гублер

3) Фовілля

71) Які альтернувальні синдроми спостерігаються за наявності ураження довгастого мозку?

1)Шмідта

2)Джексона

3)Валленберга-Захарченка

6) Авеліса

73) Де локалізуються ядра блукаючого нерва?

3) у довгастому мозку

72) Ураження яких утворень мозку спричиняє появу альтернувальних синдромів?

1)моста

2)довгастого мозку

5) ніжки мозку

74) Вкажіть ядра язикоглоткового нерва

1)рухове подвійне

2)смакове ядро одинокого пучка

5)чутливе ядро сірого крила

6)парасимпатичне нижнє слиновидільне

75) Вкажіть ядра блукаючого нерва

1)чутливе

2)парасимпатичне дорсальне

3)

4) рухове подвійне

76) Які з черепних нервів уражаються у разі патології в ділянці верхньої очної щілини?

2) блоковий

4)очний

5)відвідний

7) окоруховий

77) У хворого диплопія, птоз, мідріаз справа і центральний геміпарез зліва. Де локалізується вогнище ураження?

5) у правій ніжці мозку

78) У хворого ознаки ураження ядер лівого окорухового нерва та центральний правобічний геміпарез. Як називається цей синдром?

3) Вебера

79) У хворого периферичний парез мімічної мускулатури справа і центральний геміпарез зліва. Де локалізується вогнище ураження?

4) у мості справа

80) Які із вказаних симптомів є спільними для бульбарного і псевдобульбарного синдромів?

2) дисфагія

4)дизартрія

5)дисфонія

81) У хворого дисфагія, дисфонія, дизартрія, атрофія і фібрилярні посмикування м’язів язика. Де локалізується вогнище ураження?

4) в ядрах IX, X, XII пар нервів

82) У хворого дисфагія, дизартрія, дисфонія, насильницький плач, викликаються рефлекси орального автоматизму. Де локалізується вогнище ураження?

2) у кірково-ядерних шляхах з обох боків

83) У хворого ознаки ураження VIІ, VIII пар черепних нервів, мозочкові розлади на боці вогнища. Де локалізується вогнище ураження?

1) у мосто-мозочковому куті

84) Вкажіть види порушень мови у разі бульбарного або псевдобульбарного синдромів

1) дизартрія

3)анартрія

4)дисфонія

5)гугнява мова

85) У хворого периферичний парез мімічної мускулатури, гіперакузія, порушення смаку на передніх 2/3 язика. Де локалізується вогнище ураження?

2) у каналі лицевого нерва, вище відходження стремінцевого нерва

87) Після черепної травми у хворого виникла офтальмоплегія і розлад чутливості в зоні іннервації правого очного нерва. Де локалізується процес?

1) у правій верхній очній щілині

88) У хворого зниження слуху на ліве вухо. Проба Вебера показує латералізацію звуку в бік хворого вуха. Що уражено?

3) звукопровідний апарат зліва


89) У хворого зниження слуху на праве вухо. Проба Вебера дає латералізацію звуку в бік здорового вуха. Що уражено?

3) звукосприймаючий апарат справа


2.2. Симптоматологія порушення вищих мозкових функцій

1) Вкажіть вищі мозкові функції людини

1)мова

2)праксис

6) гнозис 7) мислення

2) Вкажіть основні види афазій

1) сенсорна 2) моторна

5)семантична

6)амнестична

3) Який вид афазії виникає у разі ураження лівої лобової частки?

1) моторна

4) Який вид афазії виникає у разі ураження лівої скроневої частки?

1) сенсорна

3) амнестична

5) Яка патологія виникає у разі ураження правої тім’яної частки мозку?

1)анозогнозія

2)псевдополімелія


5)аутотопагнозія

6)Яка патологія виникає у разі ураження лівої тім’яної частки мозку?

1) акалькулія

4)апраксія

5)алексія

7) Яка патологія виникає у разі ураження лівої надкраєвої звивини?

3) апраксія

8) Яка патологія виникає у разі ураження правої півкулі головного мозку? 1) порушення схеми тіла

4)порушення психіки

5)паракінези (автоматизована жестикуляція)

10) Відмітьте ознаки ураження лобової частки

1)моноплегія

2)лобова атаксія

3)розлад психіки

5) парез погляду

11) Вкажіть ознаки ураження лівої тім’яної частки

1)моноанестезія

2)апраксія

3)

4) астереогноз

12) Вкажіть ознаки ураження скроневої частки

1)слухова агнозія

2)сенсорна афазія

5)смакова агнозія

6)нюхова агнозія

13) Вкажіть ознаки ураження потиличної частки

1) зорова агнозія

3) квадрантна геміанопсія

14) Відмітьте кіркові мовні розлади

1) амнестична афазія

4)моторна афазія

5)сенсорна афазія

15) Вкажіть види апраксій

1)еферентна

2)ідеаторна

3)конструктивна 6) аферентна

16) Вкажіть види порушень схеми тіла

1)аутотопагнозія

2)псевдополімелія

3)

4) анозогнозія

17) Які розлади мови спостерігаються у разі ураження нервової системи?

1)дизартрія

2)скандована мова 5) афазія

18) У хворого астереогноз у лівій руці, поверхневі види чутливості збережені. Де локалізується вогнище ураження?

1) у тім’яній частці справа

17) Які розлади мови спостерігаються у разі ураження нервової системи?

1)дизартрія

2)скандована мова

5) афазія

19) У хворого напади клонічних судом у правій руці без втрати свідомості Де локалізується вогнище ураження?

1) у середньому відділі лівої передцентральної звивини

20) У хворого відмічається порушення процесу мовлення, переключення з однієї· мовної одиниці на іншу, розуміння усної і письмової мови збережено. Де локалізується вогнище ураження?

1) у лобовій частці (центр Брока)

21) Хворий не розуміє усну і письмову мову. Де локалізується вогнище ураження?

1) у задньому відділі верхньої скроневої звивини (центр Верніке)

22) Хвора розівчилася одягатися, користуватися чашкою, ложкою. Парезів немає. Де вогнище ураження?

1) у лівій надкраєвій звивині

23) Які з вказаних симптомів є ознаками подразнення правої скроневої частки?

1)феномен «уже баченого»

2)смакові галюцинації

3)

4)нюхові галюцинації

5)слухові галюцинації

24) Де знаходиться кірковий центр погляду?

3) у задньому відділі середньої лобової звивини

27) Де в корі головного мозку знаходиться центр письма?

3) у задньому відділі лівої середньої лобової звивини

25) У хворого виникла лівобічна нижня квадрантна геміанопсія. Де локалізується вогнище ураження?

2) у правому клині

26) У хворого виникла верхня квадрантна правобічна геміанопсія. Де знаходиться вогнище ураження?

3)в язиковій звивині лівої потиличної частки

4)в яз

27) Де в корі головного мозку знаходиться центр письма?

3) у задньому відділі лівої середньої лобової звивини

28) Які з кіркових функцій є асиметричними?

1)мова

2)письмо

3)лічба

6)праксис

7)читання

29) Вкажіть клінічні ознаки кіркової (лобової) атаксії 1) хитання під час стояння і ходи (астазія-абазія)

4) відхилення під час руху в бік, протилежний до вогнища ураження


30) Судомні напади у хворого починаються з повороту голови і очей вправо, потім генералізуються. Де локалізується вогнище ураження?

1) у задньому відділі лівої середньої лобової звивини

31) Хворий не може назвати показані йому предмети, але пояснює їх призначення. Як зветься патологія?

1) амнестична афазія

32) Чим характеризується сенсорна афазія?

1) порушенням розуміння мови

33) Який вид мовних розладів виникає у разі ураження кіркових мовних центрів?

1) афазія

34) Вкажіть первинні проекційні поля

1) зацентральна звивина

4)ядро слухового аналізатора

5)ядро зорового аналізатора

35) Хворий розуміє звернену до нього мову, виконує інструкції, але не вимовляє слова. Іннервація язика не порушена. Як зветься таке порушення мови?

1) моторна афазія

2.3. Вегетативна нервова система та її патологія

1) Які структури мозку відносяться до надсегментарного відділу вегетативної нервової системи?

1) гіпоталамус

4) лімбіко-ретикулярний комплекс

2) Які утвори сегментарного рівня складають симпатичний відділ вегетативної нервової системи?

1)нейрони бічних рогів СVIII — LII сегментів

2)прегангліонарні і постгангліонарні симпатичні волокна

4) паравертебральні вузли

3) Які утвори сегментарного рівня складають парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи?

1) ядро Якубовича

4)верхнє і нижнє слиновидільні ядра

5)дорсальне ядро Х пари

6)крижові центри сечовипускання і дефекації)

4) Вкажіть функції вегетативної нервової системи

1)іннервація внутрішніх органів

2) адаптація життєвих функцій (кровообіг, травлення, екскреці

5)трофічна

6)Вкажіть основні функції надсегментарного відділу вегетативної нервової системи

1) регуляція емоцій

3)забезпечення харчової і сексуальної поведінки

4)інтегративна функція

5)регуляція сну та бадьорост

7) є субстратом пам’яті

5) Відмітьте утворення краніобульбарного відділу парасимпатичної нервової системи

2)слиновидільні ядра

3)дорсальне ядро Х пари

6)ядро Якубовича

7)Які симптоми характерні для солярного синдрому?

1) метеоризм

4)спастичний коліт

5)болі в ділянці пупка

8) Які ознаки ураження зірчастого вузла? 2) порушення ритму серця


3) пекучі болі в половині обличчя, шиї і руці

5)вазомоторні порушення

6)трофічні розлади

9) Які симптоми характерні для симпатико-адреналового кризу?

1) підвищення артеріального тиску

4)блідість шкіри

5)тахікардія

10) Які симптоми характерні для вагоінсулярного кризу?

2)брадикардія

3)зниження артеріального тиску

5) діарея

11) Вкажіть клінічні форми гіпоталамічного синдрому

1)вегетативно-судинна

2) порушення терморегуляції 5) нейро-ендокринна


6) порушення сну та бадьорості

12) Які ознаки характерні для ураження гіпоталамічної ділянки?

2)порушення терморегуляції

3)нейро-ендокринні розлади

6) нецукровий діабет

13) Вкажіть симптоми уpаження паpасимпатичного ядpа окорухового неpва

1) порушення акомодації

3) мідpіаз

14) Які симптоми характерні для симпатикотонії?

1)послаблення перистальтики кишечника

2)тахікардія

5) блідість шкіри

7) підвищення артеріального тиску

15) Які симптоми характерні для ваготонії?

1)зниження артеріального тиску

2)брадикардія

5) почервоніння шкір

16) Відмітьте неврогенні форми порушення сечовипускання

1) справжнє нетримання сечі

4)затримка сечі

5)імперативні поклики

6)

7) періодичне нетримання сечі

8)

17)Яка форма порушення сечовипускання виникає у разі ураження спінального парасимпатичного центру на рівні SII — SIV сегментів? 1) справжнє нетримання сечі

18)Які форми порушення сечовипускання можуть виникати у разі ураження поперечника спинного мозку в грудному відділі?

1)періодичне нетримання сечі

2)затримка сечі

4) імперативні поклики

19) Які з симптомів зумовлені ураженням симпатичних клітин ціліоспінального центру?

1)міоз

2)частковий пто

4) енофтальм

20) Вкажіть методи дослідження вазомоторних порушень

1) визначення кольору шкіри

3) реовазографія

6)місцевий дермографізм

7)капіляроскопія

21) У хворого звуження очної щілини, міоз та енофтальм. Як називається цей синдром?

1) Бернара-Горнера

22) Які симптоми виникають у разі подразнення ядер чи стовбура блукаючого нерва?

1) брадикардія

4)зниження артеріального тиску

5)посилення секреції шлунку

23) Які симптоми спостерігаються у разі подразнення волокон, що забезпечують симпатичну іннервацію ока?

1)мідріаз

2)екзофтальм

2.4. Електрофізіологічні, ультразвукові та нейровізуалізаційні методи дослідження в неврології

1) За наявності якого захворювання з’являються на електроенцефалограмі комплекси “пік-хвиля”?

1)епілепсія (абсанси)

2) Для діагностики яких захворювань використовується ехо-енцефалоскопія?

2) пухлини головного мозку, підоболонкові та внутрішньочерепні гематоми

4) У хворого після закритої черепно-мозкової травми під час проведення ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного Еха на 5 мм. Про яке ускладнення можна думати

3) підоболонкова гематома

7) Хворого протягом декількох місяців турбує ранковий головний біль, що підсилюється під час поворотів голови та інколи супроводжується блюванням. На очному дні виявлено застійні диски зорових нервів. Які методи дослідження уточнять діагноз?

2) КТ та МРТ головного мозку

хворого спостерігаються повторні транзиторні ішемічні атаки зі слабкістю правих кінцівок, зниженням зору на ліве око. Дані ультразвукової допплерографії магістральних судин голови та шиї виявили стеноз лівої внутрішньої сонної артерії (> 70% діаметру). Яка тактика лікування?

2) оперативне лікування

8) У хворого 30 років підозра на міотонію Томсена.

Який метод дослідження підтвердить цей діагноз?

2) електроміографія

10) Вкажіть додаткові методи дослідження субарахноїдального простору і шлуночків мозку

1) пневмоенцефалографія

4) комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія мозку 5) люмбальна пункція, аналіз ліквору, ліквородинамічні проби

6) ехоенцефалоскопія

3.1. Патологія спинномозкової рідини. Синдроми подразнення мозкових оболон, порушення ліквороцир-

куляції, гіпертензивний синдром

1) Яка фізіологічна роль спинномозкової рідини?

1)механічний захист мозку

2)функція імунологічного бар’єру

4) екскреція метаболітів

2) Вкажіть шляхи циркуляції спинномозкової рідини

1) бічні шлуночки мозку

4)водопровід мозку

5)третій шлуночок мозку

6)четвертий шлуночок мозку

7)субарахноїдальний простір

3) Які утворення продукують спинномозкову рідину?

1)судинні сплетення шлуночків мозку

2)м’яка мозкова оболона

5)епендима шлуночків

6)Вкажіть симптоми менінгеального синдрому

1) блювання

3) гіперестезія шкіри і органів чуття

5) головний біль

4) Вкажіть зміни у спинномозковій рідині за наявності білково-клітинної дисоціації

1)збільшення білка

2)нормальний цитоз

5) Вкажіть зміни у спинномозковій рідині за наявності клітинно-білкової дисоціації

3)збільшений цитоз

4)нормальний або дещо збільшений вміст білка

5)зниження хлоридів

7) Вкажіть основні менінгеальні симптоми

1)ригідність потиличних м’язів

2)симптоми Брудзинського 5) симптом Керніга

8) Які фактори спричиняють гіпертензійний синдром?

1)сповільнення венозного відтоку від черепа

2)гіперпродукція спинномозкової рідини 4) внутрішньочерепні утворення

9) Вкажіть суб’єктивні ознаки гіпертензійного синдрому

1) нудота, блювання

3) головний біль

5) запаморочення

10) Вкажіть об’єктивні ознаки гіпертензійного синдрому

1)застійні диски зорових нервів


2)підсилення пальцевих вдавлень на краніограмі

3)остеопороз спинки турецького сідла, розширення входу в с

12) Які зміни виявляються на краніограмі у разі гіпертензійного синдрому?

1) остеопороз спинки турецького сідла

3) посилення пальцевих вдавлень

5) розширення входу в турецьке сідло

13) Вкажіть основні лікворні ознаки компресійного синдрому спинного мозку

1)ксантохромія спинномозкової рідини

2)позитивна проба Стукея

4) збільшення білка в спинномозковій рідині

7) позитивна проба Квекенштедта

14) Вкажіть проби, за допомогою яких можна виявити прохідність субарахноїдального простору спинного мозку

1)пpоба Квекенштедта

2)пpоба Стукея

15) Вкажіть ознаки синдрому Брунса

1)головний біль, запаморочення, блювання

2)брадикардія

6)блідість шкіри

7)вимушене положення голови

2. Менінгіти. Арахноїдити

2) Вкажіть ознаки менінгококового менінгіту

2)головний біль, блювання

3)гіпертермія

4)симптом Керніга

6) ригідність потиличних м’язів

3) Вкажіть атипові клінічні форми менінгококового менінгіту

1) блискавична

3)зверхгостра

4)рецидивна

6) абортивна

4) Вкажіть причини смерті хворих у разі менінгококового менінгіту

1) інфекційно-токсичний шок

3) гострий набряк і набухання мозку

5) синдром дисимінованого внутрішньосудинного згортання 5) Вкажіть особливості блискавичної форми менінгококового менінгіту

1) розлади дихання і серцевої діяльності

6)бурхливий початок

7)втрата свідомості

8)значна гіпертермія

6) Вкажіть віддалені наслідки менінгококового менінгіту

4)гідроцефалія

5)церебральний арахноїдит

6)судомні напади

7)Які з перерахованих ознак характерні для туберкульозного менінгіту?

1) лімфоцитаpний плеоцитоз

4)підгострий перебіг хвороби

5)плівка фібрину в лікворі

8) Для яких менінгітів є найхарактернішим ураження оболонок основи мозку?

1) туберкульозного

4) сифілітичного

9) Які з перерахованих ознак характерні для гострого серозного лімфоцитарного менінгіту?

1)гострий перебіг

2)менінгеальний синдром

5) лімфоцитарний плеоцитоз

10) Вкажіть основні клінічні ознаки вторинного гнійного менінгіту

1)нейтрофільний плеоцитоз

2) виникає як ускладнення первинного інфекційного захворювання

5)висока температура тіла

6)менінгеальний синдром

11) Вкажіть зміни спинномозкової рідини за наявності менінгококового менінгіту

1)в клітинах ліквора і зовні них виявляються менінгококи 


2)клітинно-білкова дисоціація

3)нейтрофільний плеоцитоз

12) У разі яких менінгітів виникають гнійні зміни спинномозкової рідини?

2)пневмококовий

3)стафілококовий

5) менінгококовий

13) У разі яких менінгітів виникають серозні зміни спинномозкової рідини?

1) туберкульозний

2)

3) вірусний

14) Які з перерахованих ознак спинномозкової рідини виявляються у разі менінгококового менінгіту?

4)каламутна

5)гнійна

15) Яка характеристика спинномозкової рідини у разі туберкульозного менінгіту? 4) опалесцентна

5) прозора

14) Які з перерахованих ознак спинномозкової рідини виявляються у разі менінгококового менінгіту?

4)каламутна

5)гнійна

16) Які із вказаних препаратів використовуються для лікування гнійних менінгітів?

1)бензилпеніцилін, ампіцилін

2)левоміцетин

6) цифтриаксон, цефотаксим

17) Які із вказаних препаратів використовуються для лікування туберкульозного менінгіту?

1) стрептоміцин

4) рифампіцин

7) ізоніазид

18) Які із вказаних засобів використовуються для лікування вірусних менінгітів?

2)лазикс, манітол 


3)інтерферон

4)дезоксирибонуклеаза, рибонуклеаза

19) Які із вказаних препаратів використовуються для лікування менінгококового менінгіту?

2)лазикс, манітол 


3)гемодез, желатиноль 


4)пеніцилін, ампіцилін


20) У хворої зі значним менінгеальним синдромом, петехіальними висипаннями на шкірі, ознобом, температурою тіла 39°, запальними змінами в периферичній крові та нейтрофільним плеоцитозом в лікворі діагностовано гнійний менінгіт. Який із наявних синдромів у хворої має вирішальне значення для постановки діагнозу менінгіту?

2) нейтрофільний плеоцитоз

21) У хворого 32-х років гостро виникли озноб, блювання, судоми, підвищення температури до 40°. За кілька годин з’явилися ригідність м’язів потилиці і симптом Керніга, оглушення (9 балів за шкалою Глазго), анурія. Виявлені ціаноз шкірних покривів, поодинокі геморагічні висипання на шкірі, АТ – 80/50 мм рт. ст., пульс – 110 уд/хв. З ускладненням якого захворювання пов’язані описані вище

3) синдром Уотерхауса-Фридериксена за умови блискавичної форми менінгококового менінгіту

23) Хворого, що лікується в туберкульозному диспансері з приводу туберкульозу легень, протягом 3 тижнів турбують головні болі, інтенсивність яких наростає. Виявлено менінгеальні симптоми. Парезів кінцівок немає. Який попередній діагноз?

1) менінгіт

2

22) У хворого із загостренням хронічного отиту виникли озноб, головний біль, блювання, температура тіла 38,5°. Надвечір з’явились ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга. Яке захворювання запідозрите?

5) вторинний менінгіт

24) У хворого гостро виникли озноб, головний біль, блювання, температура тіла піднялась до 38,5°. Надвечір з’явились ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга. На слизових губ та носа відмічаються герпетичні пухирці. Вогнищевої неврологічної симптоматики не виявлено. Яке захворювання запідозрите?

3) менінгококовий менінгіт

3. Енцефаліти. Абсцес головного мозку

1) У яких відділах центральної нервової· системи переважають зміни у разі епідемічного енцефаліту?

1) гіпоталамус 


4)чорна речовина

5)ретикулярна формація мозкового стовбура

7) ядра окорухових нервів

2) Вкажіть клінічні форми гострого періоду епідемічного енцефаліту

1) окуло-летаргічна

3) гіперкінетична

5) вестибулярна

3) Які ознаки мають діагностичну цінність у разі епідемічного енцефаліту?

3)патологічна сонливість

4)окорухові розлади

6) гіперсалівація та інші вегетативні розлади

4) Які з ознак характерні для гострого періоду епідемічного енцефаліту?

3)синдром зворотній синдрому Аргайля Робертсона

4)патологічна сонливість

5)окорухові розлади

5) Які симптоми є характерними для хронічної стадії епідемічного енцефаліту?

2)поза згиначів

3)гіперсалівація


6) гіпомімія, гіпокінезія»

8) гіпеpтонія м’язів за пластичним типом

7) Які із вказаних препаратів використовуються для лікування паркінсонізму?

3)наком

4)циклодол


5)мідантан

8)Вкажіть збудника кліщового енцефаліту 5) нейротропний вірус

9)Які ознаки мають діагностичну цінність за наявності кліщового енцефаліту?

3)симптом «звисаючої голови»

4)бульбарні розлади

6) верхній в’ялий парапарез

10) Які з ознак характерні для гострого періоду кліщового енцефаліту?

1)гострий початок

2)бульбарні порушення


4) в’ялі парези рук

11) Вкажіть клінічні форми гострого періоду кліщового енцефаліту

2) поліомієлітична

4)менінгеальна

5)енцефалітична

12) Який синдром може бути в резидуальній стадії кліщового енцефаліту?

2) кожевніківська епілепсія

14) Які структури мозку уражаються за наявності малої хореї? 


4)хвостате ядро

5)лушпина


15) Які з симптомів характерні для малої хореї?

3)підвищена дратівливість

4)м’язова гіпотонія

6) гіперкінези

16) У хворої 24 років через тиждень після гострої респіраторної вірусної інфекції, що супроводжувалася герпетичними висипаннями на губах і носі, протягом доби виникли блювання, світлобоязнь, сонливість, ознаки дезорієнтації, розвинулися оглушення (12 балів за шкалою Глазго) і судоми. У неврологічному статусі: порушення рухів очних яблук догори і праворуч, центральний тетрапарез з патологічними рефлексами на стопах, хапальні феномени, періодично виникають судоми за типом горметонічних. Яке захворювання можна запідозрити? 


5) герпетичний енцефаліт


18) У хворої з герпетичними висипаннями на губах підвищилась температура тіла, виникли джексонівські напади у лівій руці. За добу розвинувся глибокий тетрапарез, сопор, потім кома. На КТ головного мозку у білій речовині півкуль і стовбурі виявлені вогнища круглястої форми, розміром до 2 см у діаметрі, місцями зливні. Визначте попередній діагноз

2) герпетичний енцефаліт

13) Які з перерахованих енцефалітів за патогенезом є вторинними?

3) коровий

5)грипозний

6)ревматичний

3.4. Гострий поліомієліт. Мієліт

1) Який із вказаних збудників спричиняє гострий поліомієліт?

3) ентеровіру

2) Вкажіть шляхи зараження поліомієлітом

4)повітряно-крапельний

5)аліментарний

3) Де переважно локалізується патологічний процес за наявності поліомієліту?

1)у мозочку

2)у рухових ядрах черепних нервів

3)у базальних ядрах

4)у бічних канатиках спинного мозку

5)у клітинах передніх рогів спинного мозку

4) Вкажіть форми клінічного перебігу поліомієліту

1) безсимптомна (вірусоносійство)

3)абортивна

4)вісцеральна

6)паралітична

7)менінгеальна

5) Які симптоми спостерігаються у разі поліомієліту?

1)в’ялі парези кінцівок


2)периферичний параліч мімічних м’язів


3)бульбарний параліч

6) Якими симптомами проявляється абортивна форма поліомієліту?

1) катаральне запалення верхніх дихальних шляхів

3) ентероколіт

6)головний біль

7)Вкажіть основні варіанти паралітичної форми поліомієліту

1) спінальний

3) енцефалітичний

5) бульбарни

7)понтинний

8) Вкажіть періоди паралітичної форми поліомієліту

2) препаралітичний

4) паралітичний 5) відновний

7) резидуальний

9) У разі яких форм поліомієліту порушується дихання?

1)бульбарна

2)бульбарно-спінальна

5) спінальна

10) Які ознаки бульбарної форми поліомієліту?

1) дисфагія, дизартрія, дисфонія

3) порушення дихання

5) порушення серцевої діяльності

11) Які симптоми характеризують понтинну форму поліомієліту? 


2) периферичний парез мімічних м’язів

12)Як змінюється спинномозкова рідина в препаралітичному періоді поліомієліту? 3) лімфоцитарний плеоцитоз

13)Які принципи лікування поліомієліту в паралітичному періоді

2) суворий ліжковий режим та ізоляція хворого


4)анальгетики, вітамін С

5)профілактика пролежнів, гарячі окутування

6)

7) дихальна реанімація у разі бульбарного синдрому

14) Які принципи лікування поліомієліту у відновному періоді?

3)антихолінестеразні засоби (галантамін, прозерин)

4)ноотропні препарати (церебролізин, пірацетам, енцефабол)

5)

6) електростимуляція нервово-м’язового апарату, масаж

16) Які з перерахованих ознак характерні для мієліту?

1) рухові та трофічні розлади

3) розлади чутливості за провідниковим типом 


5) порушення функції тазових органів

17) Вкажіть ознаки мієліту у нижньо-грудному відділі спинного мозку?

2)центральна нижня параплегія


3)порушення чутливості за провідниковим типом

18) Які симптоми характерні для мієліту поперекового відділу спинного мозку? 


1) в’ялий параліч ніг

4)трофічні порушення (пролежні)

5)порушення функції тазових органів

19) Які із вказаних препаратів використовуються у гострому періоді мієліту?

2) антибіотики

3)

4) інтерферон або інтерфероногени

5)

6) коpтикостеpоїди

20) Які із вказаних препаратів використовуються у відновному періоді мієліту?

2) антихолінестеразні засоби (галантамін, прозерин) 4) фізіотерапія

6) ЛФК, масаж

21) У хворої 32 років протягом двох днів було нездужання з ознобом, підвищенням температури тіла до 38,5°. На третій день з’явились оперізуючий біль нижче сосків, слабкість ніг, затерплість в нижній половині тіла, затримка сечовипускання. Об’єктивно: відсутні активні рухи в ногах, анестезія всіх видів чутливості від сегменту ТhVI за провідниковим типом, менінгеальні симптоми не виявляються. В ділянці крижів починається пролежень. В аналізі крові: ШОЕ – 28 мм/

год, лейкоцити – 10·109 в л. Який попередній діагноз 3) гострий мієліт

3.5. Нейросифіліс

1) Вкажіть клінічні форми сифілітичного менінгіту

1) гостра сифілітична гідроцефалія

3) гострий конвекситальний менінгіт

5) гострий базальний менінгіт

2) Які з симптомів характерні для сифілітичного ендартериїту?

1) минущі або стійкі парези кінцівок

4) моторна афазія

3) Які з симптомів характерні для гуми головного мозку?

2) застійні диски зорових нервів

4) напади джексонівської епілепсії

4) Які з симптомів характерні для базального сифілітичного менінгіту?

2)окорухові розлади

3)неврит зорового нерва

4)менінгеальні симптоми

5)Вкажіть зміни спинномозкової рідини у разі сифілітичного менінгіту

2)прозора

3)лімфоцитарний плеоцитоз

Вкажіть захворювання, з якими диференціюють гуму головного мозку

1) паразитарні захворювання головного мозку

3) абсцес головного мозку

5) підоболонкові гематоми

7) пухлина мозку

7) Які основні стадії перебігу спинної сухотки?

3) невралгічна

5)атактична

6)паралітична

8) Вкажіть основні клінічні ознаки спинної сухотки

2)корінцеві болі, парестезії


3)відсутність колінних та ахіллових рефлексів 5) синдром Аргайля Робертсона 


6) первинна атрофія дисків зорових нервів

9) сенситивна атаксія

9) Які з симптомів характерні для невралгічної стадії спинної сухотки?

1)корінцеві болі, парестезії


2)синдром Аргайля Робертсона


5) зниження або відсутність колінних та ахіллових рефлексів

10) Які з симптомів характерні для атактичної стадії спинної сухотки? 


3)сенситивна атаксія


4)відсутність колінних та ахіллових рефлексів

11) Які з симптомів характерні для паралітичної стадії спинної сухотки?

2)значна сенситивна атаксія


3)синдром Аргайля Робертсона

5) трофічні розлади

12) Які з лікарських препаратів використовуються в лікуванні нейросифілісу?

1) йодид калію

4)бійохінол

5)пеніцилін

13) У хворого в темряві посилюється хиткість ходи. Виявлені синдром Аргайля Робертсона, анізокорія, нестійкість в позі Ромберга, батігіпестезія у кистях та стопах. Яке захворювання можна діагностувати?

2) спинна сухотка

14)У хворого виникли головний біль, запаморочення, нудота, блювання. Виявлені ригідність м’язів потилиці та симптом Керніга, частковий птоз правої верхньої повіки, зниження слуху на праве вухо. У лікворі незначний лімфоцитарний плеоцитоз, позитивні РІТ та РІФ. Який клінічний діагноз? 2) сифілітичний менінгіт

15)У разі яких захворювань виникає периферичний псевдотабес?

5)полінейропатії

6)фунікулярний мієлоз

16) Що відрізняє периферичний псевдотабес від спинної сухотки?

1) наявність парезів

3)порушення чутливості за поліневритичним типом

4)відсутність тазових розладів

Розсіяний склероз. Гострий розсіяний енцефаломієліт. Бічний аміотрофічний склероз

1) Які фактори мають значення у виникненні розсіяного склерозу?

1) вірусна інфекція з повільним перебігом

2)

3) генетична схильність

<>5) географічний фактор

2) Які зміни клітинного та гуморального імунітету спостерігаються в період загострення розсіяного склерозу?

1)зменшення кількості Т-лімфоцитів

2)нормальна кількість Т-лімфоцитів

3)деяке збільшення вмісту В-лімфоцитів

4)нормальна концентрація циркулюючих імунних комплексів 5) збільшення концентрації циркулюючих імунних комплексів

6) зменшення кількості В-лімфоцитів

3) Які зміни клітинного та гуморального імунітету спостерігаються в період ремісії розсіяного склерозу?

1)нормальна кількість Т-лімфоцитів

2)зменшення кількості Т-лімфоцитів

3)збільшення вмісту В-лімфоцитів

4)відносно низька кількість В-лімфоцитів

5)низька концентрація циркулюючих імунних комплексів

6)збільшення концентрації циркулюючих імунних комплексів 4) Які структури найчастіше уражаються у разі розсіяного склерозу?

4)біла речовина головного та спинного мозку


5)Які патоморфологічні зміни в нервовій системі спостерігаються у разі розсіяного склерозу?

4)демієлінізація нервових волокон

5)утворення склеротичних бляшок в білій речовині

6)ремієлінізація нервових волокон

8) Які відділи нервової системи частіше уражаються у разі розсіяного склерозу?

1)зорові нерви

2) мозочок та його шляхи 5) бічні канатики спинного мозку

6) Які патоморфологічні зміни в нервовій системі визначають період ремісії розсіяного склерозу?

1)

2) підсилення процесів ремієлінізації 4) відновлення нормальної структури нервових волокон

5) зменшення осередків демієлінізації

7) Які патоморфологічні зміни в нервовій системі визначають період загострення розсіяного склерозу?

1) підсилення процесів демієлінізації 3) утворення бляшок в інших відділах головного і спинного мозку

4) порушення структури нервових волокон 8) Які відділи нервової системи частіше уражаються у разі розсіяного склерозу?

1)зорові нерви

2)мозочок та його шляхи

5) бічні канатики спинного мозку

9) Вкажіть варіанти клінічного перебігу розсіяного склерозу

3)первинно-прогресуючий

4)ремітуючий

6)ремітуючо-прогресуючий

7)вторинно-прогресуючий

10) Вкажіть основні клінічні форми розсіяного склерозу

1)церебральна

2)церебеллярна

3)

4) спінальна

8) церебро-спінальна

11) Яка чутливість частіше порушується на ранній стадії розсіяного склерозу?

1) вібраційна

12) Вкажіть ранні симптоми розсіяного склерозу


1)блідість скроневих половин дисків зорових нервів


2) зниження вібраційної чутливості 4) відсутність черевних рефлексів

6) минуще зниження гостроти зору

8) минущі парестезії

13) Які зміни з боку зорового аналізатора характерні для розсіяного склерозу? 


2) минуще зниження гостроти зору

4)ретробульбарний неврит зорового нерва 


5)блідість скроневих половин дисків зорових нервів


14) Які зміни рухової сфери характерні для розсіяного склерозу?

2)центральні парези

3)гіпертонія м’язів

4)наявність патологічних рефлексів

15) Вкажіть найхарактерніші ознаки розсіяного склерозу?

2) нижній спастичний парапарез

4) інтенційний тремор

6)ністагм

7)зниження вібраційної чутливості

16) Які неврогенні форми порушення сечовипускання характерні для розсіяного склерозу?

3)періодичне нетримання сечі

4)імперативні поклики до сечовипускання

17) Вкажіть основні критерії для постановки діагнозу розсіяного склерозу

2) початок хвороби в молодому віці


4) множинність ураження нервової системи 


6) ремітуючий або прогресуючий характер перебігу

18) Вкажіть клінічні критерії діагностики розсіяного склерозу

3) множинність ураження центральної нервової системи, хронічний перебіг

19) Які ознаки тріади Шарко за наявності розсіяного склерозу?

1) ністагм

4)скандована мова

5)інтенційний тремор

20) Вкажіть ознаки тріади Марбурга у разі розсіяного склерозу

1) блідість скроневих половин дисків зорових нервів

3) відсутність черевних рефлексів


5) нижній спастичний парапарез

21) Які додаткові методи дослідження мають значення у діагностиці розсіяного склерозу?

1) МРТ головного та спинного мозку

4) дослідження викликаних потенціалів головного мозку

5)

6)дослідження очного дна

7)дослідження титру антитіл і рівня сенсибілізації до основного білка мієліну

22) Які з нижчевказаних препаратів використовуються в період загострення розсіяного склерозу?

1)кортикостероїди

2)цитостатики 


23) Який характер клінічного перебігу гострого розсіяного енцефаломієліту?

2) регресуючий

24) Хворий 35 років захворів гостро, коли підняласьтемпература тіла до 39,2°, з’явились болі в м’язах, головний біль, нудота, лівобічний геміпарез, двобічна мозочкова атаксія. Виявлені симптом Керніга та ригідність потиличних м’язів. Через 3 тижні після лікування в стаціонарі хворий видужав. Який клінічний діагноз?

4) гострий розсіяний енцефаломієліт

25) Які утворення нервової системи найчастіше уражаються у разі бічного аміотрофічного склерозу?

1)пірамідні шляхи

2)рухові ядра бульбарних нервів

4) передні роги спинного мозку

26) Який характер клінічного перебігу бічного аміотрофічного склерозу?

3) прогресуючий

27) Вкажіть основні клінічні форми бічного аміотрофічного склерозу 4) бульбарна

5)шийно-грудна

6)попереково-крижова

28) Вкажіть клінічні ознаки бічного аміотрофічного склерозу

1)атрофія м’язів кінцівок

2)фібрилярні посмикування в уражених м’язах

4) бульбарні та псевдобульбарні розлади

6) гіперрефлексія глибоких рефлексів

29) Вкажіть причини смерті хворих за наявності бічного аміотрофічного склерозу 3) порушення дихання


5)аліментарне виснаження

6)пневмонія


30) Ураження ядер яких черепних нервів характерне для бічного аміотрофічного склерозу?

1) IX, X пар

5)XI пари

6)XII пари

31) Вкажіть клінічні прояви бульбарної форми бічного аміотрофічного склерозу

2) дизартрія, дисфагія, дисфонія 3) атрофія і фібрилярні посмикування м’язів язика

32) Які неврологічні синдроми виникають за наявності бічного аміотрофічного склерозу?

3) бульбарний

5)псевдобульбарний

6)бульбарно-псевдобульбарний

33) Вкажіть клінічні симптоми шийно-грудної форми бічного аміотрофічного склерозу

3)атрофія м’язів верхніх кінцівок

4)гіперрефлексія глибоких рефлексів на руках

5)фібрилярні посмикування в м’язах рук

7) центральний парез нижніх кінцівок

34) У жінки через 3 місяці після пологів виникли зниження зору на праве око і відчуття затерпання в ногах. Ці скарги є типовими для дебюту якого захворювання?

5) розсіяного склерозу

35) У молодої жінки протягом двох діб різко погіршився зір на праве око. Окуліст діагностував ретробульбарний неврит правого зорового нерва. Об’єктивно: різко знижена гострота зору на праве око, відсутні черевні та підошвові рефлекси, глибокі рефлекси з кінцівок підвищені, знижена вібраційна чутливість на ногах до 3 сек. Яке захворювання запідозрите?

3) розсіяний склероз

36) Хворий з розсіяний склерозом скаржиться на похитування під час ходи, невпевненість при виконанні точних рухів, переривчасту мову. Об’єктивно: горизонтальний ністагм, скандована мова, інтенційний тремор та мимопопадання при пальце-носовій та п’ятково-колінній пробах. Поверхнева та м’язово-суглобова види чутливості не порушені. Яка патологія у хворого?

1) мозочкова атаксія

37) У хворого 22 років спостерігалося порушення зору на ліве око. Через рік з’явилася слабкість правої стопи. Виявлені горизонтальний ністагм, збліднення скроневої половини диску лівого зорового нерва, відсутність черевних рефлексів, гіперрефлексія на кінцівках, клонус правої стопи, симптом Бабінського з обох боків.

Який попередній діагноз?

5) розсіяний склероз

38) Хвора на розсіяний склероз після двохрічної неповної ремісії почала скаржитись на швидке наростання слабкості у ногах, підвищену втомлюваність в них, двоїння при погляді в лівий бік, що було розцінено, як загострення захворювання. Які препарати і у яких дозах доцільніше призначати у такому випадку? 1) пульс-терапія кортикостероїдними препаратами

39) У хворої 62 років поступово наростали слабкість і схуднення м’язів правої кисті, а через 2 місяці – лівої кисті. Через 4 місяці слабкість з’явилась і у м’язах ніг. Виявлені гіпотрофія м’язів обох кистей, особливо проміжку між І та ІІ пальцями, тенара, фібрилярні посмикування в м’язах рук. Сухожильні та періостальні рефлекси з кінцівок підвищені, викликається симптом Россолімо на обох стопах. Позитивні рефлекси орального автоматизму, підвищений нижньощелепний рефлекс, дисфонія. Який попередній діагноз?

1)

2) бічний аміотрофічний склероз

4.1. Судинні захворювання головного та спинного мозку. Захворювання вегетативної нервової системи. Мігрень. Ангіоневрози

1) Вкажіть магістральні судини голови в екстракраніальному відділі

1) внутрішня сонна артерія

3) хребтова артерія

2) Вкажіть основні гілки внутрішньої сонної артерії

1) передня мозкова артерія

5) середня мозкова артерія

3) Вкажіть основні гілки основної артерії

1) верхня мозочкова артерія

4) задня мозкова артерія

4) Вкажіть венозні синуси (пазухи) твердої мозкової оболонки

1) сагітальний

3) поперечний

5)печеристий

6)прямий

5) Вкажіть механізми ауторегуляції мозкового кровообігу 1) міогенний

3)метаболічний

4)неврогенний

6) Вкажіть внутрішні фактори ризику виникнення судинних захворювань головного мозку

3)артеріальна гіпертонія

4)гіперхолістеринемія

6) порушення толерантності до вуглеводів

8) спадкова схильність

7) Вкажіть соціальні фактори ризику виникнення судинних захворювань головного мозку (що характеризують спосіб життя)

1) особливості харчування

3) інтоксикація нікотином (паління)

5) гіподинамія

7) емоційні стреси

9) Вкажіть основні клінічні форми порушень кровообігу головного мозку 1) початкові прояви недостатності кровопостачання мозку

3)минущі порушення мозкового кровообігу

4)інсульти

6) дисциркуляторна енцефалопатія

8) Вкажіть церебральні синдроми обкрадання

1)підключичний

2)каротидно-каротидний

5)каротидно-вертебральний

6)вертебрально-каротидний

8) в системі сонних артерій

80) Вкажіть основні критерії, на яких базується діагноз мігрені

1) початок в пубертатному або юнацькому віці

5) напади головного болю, блювання

6) добре самопочуття між нападами

81) Вкажіть ознаки мігрені

1) пульсуючий характер болю

3) нудота, блювання

82) Які засоби використовуються у разі нападу мігрені?

1)

2) суматриптан (імігран)

4) аскофен, цитрамон, седалгін

5) ерготамін, дигідроерготамін

83) Які препарати призначають для профілактики мігрені?

2) анаприлін

4) сандомігран

5) німодипін, верапаміл

84) У хворої після стресу виник напад тремтіння в тілі, страху смерті, серцебиття, збліднення шкіри, відчуття нехватки повітря на фоні сухості в роті, запаморочення, підвищення артеріального тиску. Неврологічна органічна симптоматика відсутня. Як називається такий стан?

2) симпато-адреналовий вегетативний криз

85) Молоду жінку з 14 років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці ока. Їм передують зорові порушення – випадіння поля зору. Інколи під час нападу буває блювання. Напад триває декілька годин Часто проходить після сну. Про яке захворювання слід думати?

3) мігрень

86) У молодої жінки після переохолодження виникають напади затерпання пальців рук, симетричного збліднення їх кінчиків, зниження чутливості. Про яку патологію можна думати?

2) синдром Рейно

4.2. Захворювання периферичної нервової системи

1) Вкажіть структури периферичної нервової системи

3)периферичні нерви

4) сплетення

5)

6) міжхребцеві та вегетативні вузли 7) передні і задні корінці спинного мозку

2) Вкажіть ознаки ураження периферичного нерва

2) біль і анестезія в зоні іннервації

4)периферичний монопарез

5)атрофія м’язі

3) Вкажіть ознаки ураження заднього корінця спинного мозку

1) фасцикулярні посмикування 2) стріляючий біль

3)сегментарна анестезія

4)гіперрефлексія

5)периферичний парез м’язів

6)симптоми натягу

4) Вкажіть симптоми натягу периферичних нервів і нервових корінців

1)

2) Лассега

3)

4) Нері

7) Вассермана

5) Вкажіть ознаки ураження кінського хвоста

1)центральний парез м’язів нижніх кінцівок

2) розлади чутливості в ділянці промежини

3) порушення чутливості за поліневритичним типом

4) періодичне нетримання сечі

5)порушення чутливості за провідниковим типом

6) справжнє нетримання сечі

7)корінцевий біль

8) патологічні рефлекси

6) Відмітьте захворювання периферичної нервової системи

2) радикуліт

3) плексит

4)

5) невралгія

6)

7) невропатія

8) поліневропатія

9)

7) Вкажіть симптоми, характерні для невралгій

1)арефлексія

2)парези м’язів

3)гіперестезія

4)парестезії

5)атрофія м’язів

6)напади болю

8) Які клінічні прояви нападу невралгії трійчастого нерва?

1)дисоційоване порушення чутливості

2) біль в ділянці однієї або декількох гілок нерва

3) парез жувальної мускулатури

4) герпетичні висипання на обличчі

5)наявність куркових зон

6) вегетативні порушення на обличчі

9) Вкажіть клінічні прояви невропатії лицевого нерва

1)енофтальм

2)периферичний парез мімічних м’язів

3)центральний парез мімічних м’язів

4)порушення смаку

5)сльозотеча або сухість ока

6)відсутність надбрівного рефлексу

7)збереження надбрівного рефлексу

10) Вкажіть симптоматику невропатії променевого нерва

1)відсутність згинально-ліктьового рефлексу

2)парез розгиначів передпліччя, кисті і пальців

3)відсутність розгинально-ліктьового рефлексу

4)звисаюча кисть

5)«когтиста» кисть

6)відсутність чутливих розладів

11) Яка симптоматика невропатії серединного нерва?

1) гіперрефлексія згинального ліктьового рефлексу

2) неможливість пронації кисті

3) відсутність розгинального ліктьового рефлексу

4) неможливість згинання перших трьох пальців кисті

5) анестезія в зоні іннервації

6) звисаюча кисть

7) атрофія в ділянці thenaris

12) Яка симптоматика невропатії ліктьового нерва?

1) звисаюча кисть

2) неможливість згинання IV і V пальців кисті

3) відсутність розгинального ліктьового рефлексу

4) деформація кисті у вигляді «когтистої лапи» 5) анестезія ульнарної поверхні передпліччя, кисті, IV і V пальців

6) гіперефлексія розгинального ліктьового рефлексу

13) Які симптоми невропатії сідничного нерва?

1) анестезія передньої поверхні стегна

2) рефлекс Бабінського

3) параліч стопи

4) відсутність колінного рефлексу

5) відсутність ахіллового рефлексу

14) Які симптоми невропатії великогомілкового нерва?

1) рефлекс Бабінського

2) неможливість підошвового згинання стопи і пальців

3) відсутність колінного рефлексу

4) відсутність ахіллового рефлексу

5) неможливість тильного згинання стопи

15) Які симптоми невропатії малогомілкового нерва?

1)відсутність ахіллового рефлексу

2) неможливість тильного згинання стопи

3) анестезія зовнішньої поверхні гомілки та тила стопи

4) відсутність колінного рефлексу

5)хода типу «степаж»

6) неможливість підошвового згинання стопи і пальців

16) Вкажіть симптоми невропатії стегнового нерва

1)параліч литкового м’яза

2)парез чотириголового м’яза стегна та кравецького м’яза

3)відсутність підошвового рефлекса

4)симптом Ласега

5)відсутність колінного рефлекса

6)симптоми Вассермана і Мацкевича

17) Вкажіть основні симптоми поліневропатій

1) центральний парез кінцівок

2) периферичний парез м’язів кистей і стоп

3) патологічні рефлекси

4) порушення чутливості за поліневритичним типом

5) порушення функції сфінктерів

6) трофічні і вазомоторні розлади на кистях і стопах

7) порушення чутливості за провідниковим типом

18) Вкажіть симптоми алкогольної полінейропатії

1)проксимальні парези кінцівок

2) дистальні парези кінцівок

3) провідникові порушення чутливості

4) гіпестезія з гіперпатією в ділянці кистей і стоп

5) гіпергідроз, ціаноз кистей та стоп

6) порушення функції тазових органів

19) Вкажіть симптоми діабетичної полінейропатії

1)болі і парестезії в кінцівках

2)центральний парез кінцівок

3)гіпотрофії м’язів стегон і гомілок

4)провідникові порушення чутливості

5)стопні патологічні рефлекси

6)арефлексія колінних та ахіллових рефлексів

20) Які з нижчевказаних симптомів характерні для постдифтерійної поліневропатії?

1) хореоатетоз

2) дисфагія, дисфонія

3) центральний параліч кінцівок

4) парези м’язів кистей і стоп

5) розлади чутливості за поліневритичним типом

6) порушення сечовипускання

21) Вкажіть симптоми верхнього плечового плекситу

Ерба-Дюшенна

1) випадіння згинального ліктьового рефлексу

2) парез м’язів кисті і пальців

3) порушення чутливості на зовнішній поверхні плеча

4) порушення чутливості на кисті

5) парез м’язів проксимального відділу руки

22) Які з симптомів характерні для нижнього плечового плекситу?

1)підвищення рефлексів на руці

2) розлади чутливості на кисті та пальцях

3) біль в кисті і по ходу нервових стовбурів

4) розлад чутливості на плечі

5)атрофія м’язів передпліччя і дрібних м’язів кисті

6) парез м’язів дистального відділу руки

7)парез м’язів проксимального відділу руки

23) Чим викликається герпетичний гангліоніт?

1) вірусом Herpes Simplex

2) вірусом Herpes Zoster

3) вірусом Епштейна-Барра

4) цитомегаловірусом

24) Вкажіть клінічні прояви оперізувального лишаю

1) корінцевий біль

2) дисоційований розлад чутливості

3) ексудативні шкірні висипання

4) периферичний парез м’язів

5) сегментаpна гіпеpестезія або гіпестезія

6) центральний парез м’язів

25) Вкажіть клінічні прояви гострої полірадикулоневропатії Гійєна-Барре

1)центральний парез кінцівок

2) периферичний парез дистальних відділів кінцівок

3) зниження або відсутність сухожильних рефлексів

4) білково-клітинна дисоціація в спинномозковій рідині

5)гіперрефлексія сухожильних рефлексів

6) бульбарні розлади

26) Які методи дослідження використовуються для діагностики радикуліту? ангіографія 1) спонділографія

2)електроенцефалографія

3)краніографія

4)мієлографія

5)МРТ хребта

27) Вкажіть фактори, що сприяють виникненню остеохондрозу хребта

1)черепно-мозкова травма

2)інволюційні зміни в диску

3)мікротравматизація диска

4)емоційне перенапруження

5)конституційна схильність

6)артеріальна гіпертензія

28) Вкажіть рефлекторні синдроми за наявності остеохондрозу хребта

1)люмбалгія

2)радикуліт корінця L5

3)мієлопатія

4)цервікалгія

5)торакалгія

6)енцефалопатія

29) Вкажіть вертеброгенні рефлекторні синдроми шийного рівня

1)люмбалгія

2) цервікобрахіалгія

3) люмбоішіалгія

4) цервікокраніалгія

5) цервікалгія

6) люмбаго

30) Вкажіть симптоми люмбоішіалгії

1)атрофія м’язів

2)біль в попереку

3)пpовідникова анестезія

4)напруження поперекових м’язів

5)відсутність рефлексів

6)симптоми Ласега, Нері

31) Які з симптомів характерні для радикуліту корінців L2, L3?

1)біль у попереку

2) патологічні рефлекси

3) корінцеві розлади чутливості

4) відсутність колінного рефлексу

5)оперізувальний герпес

6) порушення сечовипускання

32) Вкажіть основні симптоми, що виникають у разі компресії міжхребцевим диском корінця S1

1) біль по зовнішньому краю гомілки і в IV, V пальцях

2) порушення сечовипускання

3) анестезія в зоні сегменту SI

4) підвищений ахілловий рефлекс

5) знижений ахілловий рефлекс

6) наявні патологічні рефлекси

33) Вкажіть тунельні синдроми руки

1) защемлення малогомілкового нерва

2)

3) кубітального каналу

4) тарсального каналу

5) защемлення бічного шкірного нерва стегна

6) зап’ясткового каналу

34) Вкажіть тунельні синдроми ноги

1)зап’ясткового каналу

2) каналу Гієна

3) кубітального каналу

4) тарсального каналу

5)защемлення малогомілкового нерва

6) защемлення бічного шкірного нерва стегна

35) Вкажіть основні принципи лікування нейропатій

1)теплові процедури в гострому періоді

2)засоби, що покращують нервово-м’язову провідність

3)методи рефлекторної дії на нервово-м’язовий апарат

4)дегідратаційні засоби

5)антибіотикотерапія

36) Вкажіть засоби терапії невралгії трійчастого нерва

1)масаж обличчя

2)карбамазепін

3)антихолінестеразні

4)цитостатики

5)голкорефлексотерапія

6)габапентин

37) Вкажіть лікувальні засоби, що використовуються у разі радикуліту

1)дегідратаційні засоби

2)сульфаніламіди

3)анальгетики

4)ортопедична декомпресія

5)антибіотики

38) Вкажіть показання до хірургічного лікування – видалення грижі диска у разі радикуліту

1)спонділолістез

2)затяжне загострення радикуліту протягом 3-4 місяців

3)гостре здавленння кінського хвоста з руховими розладами

4)спинномозкові ускладнення, обумовлені грижею диска

5)нечасті загострення радикуліту

6)позитивні результати консервативного лікування

39) Вкажіть методи лікування невропатії лицевого нерва

1)протисудомні засоби

2)теплові процедури

3)дегідратаційні засоби

4)снодійні

5)антихолінестеразні препарати

6)нестероїдні протизапальні засоби

40) У хворої після підняття важкої сумки раптово з’явився гострий біль у попереку. Рухи в хребті обмежені. Не викликається ахілловий рефлекс зліва, з’явилась анестезія больової чутливості на зовнішній поверхні лівої гомілки. Яке захворювання запідозрите?

1)люмбалгія

2)неврит стегнового нерва

3)попереково-крижовий радикуліт

4)люмбаго

5)спінальний арахноїдит

41) Хворого 60 років 2 дні турбували сильні болі в правій руці. На 3-й день з’явились пухирцеві висипання у вигляді ланцюжка на шкірі плеча, передпліччя та кисті. Чутливість в ділянці висипань знижена. Яке захворювання можна діагностувати?

1)дерматит

2)шийно-грудний радикуліт

3)герпетичний шийний гангліоніт

4)псоріаз

5)алергія

42) У хворого 70 років після переохолодження виникли сильні болі в лівій половині голови в ділянці лоба та лівого ока. Через 3 дні на фоні підвищеної температури тіла до 37,6° з’явились пухирцеві висипання на чолі зліва та лівій верхній повіці. Яке захворювання можна діагностувати?

1)холодова алергія

2)герпетичний гангліоніт вузла трійчастого нерва

3)невралгія трійчастого нерва

4)дерматит

5)неврит трійчастого нерва

43) У хворого на фоні пекучого оперізувального болю в правій половині грудної клітки з’явилися на шкірі пухирцеві висипання у вигляді ланцюжка в середньогрудному відділі справа. Про яке захворювання слід думати?

1)грудний радикуліт

2)вертеброгенна торакалгія

3)міжреберна невралгія

4)міалгія

5)герпетичний грудний гангліоніт

44) У хворого, що отримав травму з переломом ключиці, з’явився в’ялий атрофічний парез правої руки з порушенням всіх видів чутливості в ній. Про яке захворювання слід думати?

1)шийно-грудний радикуліт

2)синдром кубітального каналу

3)правобічний плечовий плексит

4)цервікоторакалгія

5)поліневропатія

45) У молодої жінки після простуди з’явилися парестезії та болі в м’язах ніг, рук. Через 3 дні виникли в’ялий тетрапарез, парез мімічних м’язів, бульбарні порушення. Виявлено у крові підвищення ШОЕ, помірний лейкоцитоз, у лікворі – білково-клітинну дисоціацію. Про яке захворювання слід думати?

1)дифтерійна поліневропатія

2)полірадикулонейропатія Гійєна-Барре

3)плексит

4)гострий розсіяний енцефаломієліт

5)міастенічний криз

46) Після поїздки біля відкритого вікна у хворої не закривається ліве око, рот перекосило у правий бік, згладилися шкірні складки, відсутні мімічні рухи на лівій половині обличчя, не викликаються надбрівний і рогівковий рефлекси з лівого боку. Патологічних стопних рефлексів і змін рефлексів на кінцівках не виявлено. Про яке захворювання можна думати?

1)пухлина мосто-мозочкового кута

2)невропатія лицевого нерва

3)невринома слухового нерва

4)стовбуровий інсульт

5)стовбуровий енцефаліт

47) У хворої після перенесеного грипу з’явились напади гострого болю в ділянці верхньої щелепи, що тривають 1-2 хв та провокуються жуванням. Між нападами біль не турбує, визначається гіпералгезія на шкірі в зоні іннервації ІІ гілки трійчастого нерва. Який попередній діагноз?

1)нейропатія лицевого нерва

2)субарахноїдальний крововилив

3)невралгія трійчастого нерва

4)вертеброгенна цервіко-краніалгія

5)гангліоніт вузла трійчастого нерва

48) У хворого, що протягом 6 років страждає на цукровий діабет, в останні місяці виникли пекучі болі в ступнях ніг. Відмічається схуднення м’язів гомілок, шкіра суха, бліда, нігті на ногах ламкі. Рефлекси на ногах відсутні, чутливість знижена за типом “шкарпеток”. Про яке захворювання слід думати?

1)невропатія сідничного нерва

2)невропатія малогомілкового нерва

3)ендартеріїт нижніх кінцівок

4)попереково-крижовий радикуліт

5)діабетична поліневропатія

49) У хворого, що страждає на облітеруючий ендартеріїт, виникли пекучі болі в ступнях ніг, відчуття затерпання, “повзання мурашок”, що підсилюються під впливом холоду. Шкіра гомілок та стоп бліда, холодна. Відмічаються симптом “білої плями”, зниження всіх видів чутливості за типом “високих шкарпеток”, відсутність ахіллових рефлексів. Про яке захворювання слід думати?

1)попереково-крижовий радикуліт

2)хронічний тромбофлебіт

3)нейропатія малогілкових нервів

4)ішемічна поліневропатія

5)хвороба Рейно

50) У хворого, що страждає на цукровий діабет, опустилася верхня повіка правого ока. Лікар виявив розширення правої зіниці і розбіжну косоокість справа. Інших змін в неврологічному статусі не відмічено. Яке захворювання виникло у хворого?

1)діабетична поліневропатія

2)гостре порушення мозкового кровообігу

3)пухлина головного мозку

4)невропатія правого окорухового нерва

5)вторинний менінгіт

51) У хворого протягом доби виникло порушення ковтання, змінився голос. Через декілька днів з’явилась затерплість кистей і стоп. Місяць тому відмічав біль в горлі, підвищення температури тіла до 38,5°, які після домашнього лікування згодом пройшли. Об’єктивно: дисфагія, дисфонія, відсутній глотковий рефлекс, помірний периферичний парез кистей і стоп. Яку хворобу можна підозрити?

1)гостра полірадикулоневропатія Гійєна-Барре

2)стовбуровий енцефаліт

3)сирингобульбія

4)постдифтерійна полінейропатія

5)стовбуровий ішемічний інсульт

52. Про яке захворювання можна подумати, якщо у хворого після підняття тягаря раптово з’явився сильний біль в попереку. Наявні симптоми натягу Ласега та Нері справа. Відсутній правий ахілловий рефлекс.

1)попереково-крижовий радикуліт

2)люмбалгія

3)сечокам’яна хвороба

4)жовчнокам’яна хвороба

5)неврит стегнового нерва

53) У хворого 45 років, який страждає на цукровий діабет, виникло затерпання у ділянці передньо-бічної поверхні лівого стегна. Затерпання посилюється під час ходи та стояння. Яке захворювання у хворого? 1) нейропатія стегнового нерва

2)невралгія зовнішнього шкірного нерва стегна

3)нейропатія малогомілкового нерва

4)поперековий радикуліт

54) У хворого після операції і тривалого перебування на ліжковому режимі виникли болі та парестезії по ліктьовому краю лівого передпліччя, що віддають в мізинець. Виявлено гіпестезію по медіальному краю передпліччя і в 4 та 5 пальцях кисті. Не може розвести і звести пальці лівої руки, 5 і 4 пальці не стискаються в кулак. Яке захворювання?

1)синдром зап’ясткового каналу

2)синдром кубітального каналу

3)нейропатія променевого нерва

4)нейропатія серединного нерва

4.3. Закрита травма головного та спинного мозку.

Пологова травма. Перинатальна енцефалопатія.

Дитячий церебральний параліч

1)Які форми закритої черепно-мозкової травми?

2) забій головного мозку (легкого, середнього і тяжкого ступенів)

3) струс головного мозку

5) здавлення головного мозку з забоєм і без забою

2) Які клінічні прояви струсу головного мозку?

2) порушення свідомості

5)головний біль, блювання

6)вегетативні розлади

3) Які клінічні прояви забою головного мозку?

2) менінгеальні симптоми

4)загальномозкові симптоми

5)вогнищеві симптоми

4) Вкажіть симптоми натягу периферичних

5) Вкажіть ознаки ураження кінського хвоста

2) розлади чутливості в ділянці промежини 3) порушення чутливості за поліневритичним типом

6) справжнє нетримання сечі

7)корінцевий біль

4) Вкажіть травматичні внутрішньочерепні крововиливи залежно від їх локалізації

1)епідуральний

2)субдуральний

5) субарахноїдальний 6) паренхіматозний

5) За наявності яких видів черепномозкової травми спостерігається «світлий» проміжок?

1)епідуральна гематома

2)субдуральна гематома

6) Які з симптомів властиві для епідуральної гематоми?

1) парез кінцівки

3) гіпертензійний синдром

6)мідріаз на боці гематоми

7)Вкажіть основні клінічні прояви субдуральної гематоми


3) вогнищеві симптоми 


6)гіпертензійний синдром 


7)наявність «світлого» проміжку


8)мідріаз на боці гематоми 


8) Вкажіть симптоми травматичного субарахноїдального крововиливу 


2) загальномозкові симптоми 


4)менінгеальні знаки 


5)наявність крові в лікворі

9) Які види закритої черепно-мозкової травми супроводжуються вогнищевими симптомами?

3)епідуральна, субдуральна гематоми 


4)внутрішньомозкова гематома


5)забій головного мозку 


6)

10) Які з видів черепно-мозкової травми можуть супроводжуватися наявністю крові в спинномозковій рідині?

2)субарахноїдальний крововилив


3)забій головного мозку 


5) субдуральна гематома

11) Вкажіть основні симптоми перелому основи черепа?

2) кровотеча і лікворея з носа і вух


4) симптоми ураження черепних нервів


6) менінгеальний синдром 


12)

12) Який з додаткових методів обстеження має найбільшу діагностичну цінність у разі травматичного субарахноїдального крововиливу?

1)

2) дослідження спинномозкової рідини

13) Які додаткові методи дослідження підтверджують наявність внутрішньочерепної гематоми?

3) дослідження очного дна 4) ехоенцефалоскопія


5) КТ та МРТ головного мозку 


14) У разі якої закритої черепно-мозкової травми проводять хірургічне лікування? 1) внутрішньомозкова гематома 2) епідуральна гематома

у

4) субдуральна гематома

15) Які лікарські препарати використовуються у разі травматичного субарахноїдального крововиливу?

2) дегідратаційні засоби 


4)вікасол, амінокапронова кислота


5)рутин, аскорбінова кислота


16) Вкажіть клінічні синдроми віддаленого періоду закритої черепно-мозкової травми (наслідки травми)

2)арахноїдит 3)епілепсія


6)гідроцефалія


7)синдром паркінсонізму

17)Вкажіть основні клінічні форми травми спинного мозку

4)струс спинного мозку

5)забій спинного мозку

6)гематомієлія

18) Які симптоми характерні для гематомієлії· в поперековому відділі спинного мозку?

2) нижній в’ялий парапарез


4) порушення сечовипускання


6) сегментарний тип порушення чутливості

19) У разі яких видів травми спинного мозку можливі стійкі парези кінцівок?

4)забій спинного мозку 


5)гематомієлія

20) Вкажіть основні симптоми забою спинного мозку

2) парези кінцівок 


4)провідникові порушення чутливості


5)порушення сечовипускання


21) Під час черепно-мозкової травми у хворого виник різкий головний біль у потилиці. Виявлено менінгеальний синдром. Ліквор кров’янистий. Встановіть діагноз


3) субарахноїдальний крововилив


22) Через тиждень після струсу головного мозку у хворого виникли головний біль, блювання. Відмічаються анізокорія, застійні диски зорових нервів. Встановіть діагноз


3) перелом основи черепа


23) Після автомобільної аварії хворий в комі. Виявлені розбіжна косоокість, кровотеча і лікворея з вуха. Встановіть діагноз


2) перелом основи черепа


24) У хворого після травми голови з’явились сильний головний біль, світлобоязнь, нудота, блювання, підвищення температури тіла до 37,5°. Вогнищевих симптомів ураження мозку не виявлено. Яке захворювання можна діагностувати? Яке дослідження його підтвердить?

4) травматичний субарахноїдальний крововилив, люмбальна пункція для виявлення крові у лікворі

25) Хворий 40 років поступив у неврологічне відділення в коматозному стані. Відомо, що 3 дні тому ударився головою. Короткочасно втрачав свідомість. Була нудота. За медичною допомогою не звертався. В день поступлення зранку скаржився на головний біль, був в’ялим, згодом втратив свідомість. Виявлено розширення лівої зіниці та підвищення сухожилкових і періостальних рефлексів на правих кінцівках. Про яке захворювання можна думати?

2) підоболонкова гематома

26) Хворий після травми голови, що супроводилась короткочасною втратою свідомості, скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. У неврологічному статусі виявлена розсіяна органічна мікросимптоматика. Яке захворювання можна діагностувати?

3) струс головного мозку 


27) Невропатолог у хворого з травмою голови діагностував струс головного мозку. Яке додаткове дослідження необхідно провести хворому?

4) рентгенографія черепа

28) У хворого із струсом головного мозку через 2 дні після травми підсилився головний біль, з’явились блювання, напади посмикувань правої руки та її слабкість. Яке захворювання запідозрите?

5) травматична підоболонкова гематома


29) Вкажіть клінічні синдроми гострого періоду перинатального ураження центральної нервової системи

1) гіпертензійний

3) судомний 


5)підвищеної нейрорефлекторної збудливості

6)загального пригнічення

30) Вкажіть синдроми відновного періоду перинатального ураження центральної нервової системи

3)астеноневротичний

4)затримка психомоторного розвитку

5)вегетативно-вісцеральних дисфункцій

31) Вкажіть періоди впливу причинних факторів, що призводять до дитячого церебрального паралічу

1) внутрішньоутробний 2) пологовий 


4) післянатальний

32) Вкажіть клінічні варіанти дитячого церебрального паралічу

1)

2) спастична диплегія

3) гіперкінетична форма

4)

5) мозочкова форма

6)

7) подвійна геміплегія

33) У 4-річної дитини, що народилася з гемолітичною жовтяницею, виявляються незграбність, черв’якоподібні рухи пальців рук, насильницькі рухи м’язів обличчя, нечіткість мови. М’язовий тонус знижений. Яка патологія у дитини?

3) дитячий церебральний параліч

34) У дитини двох років відмічається підвищення м’язового тонусу та рефлексів на нижніх кінцівках. Під час ходи спирається на пальці, перехрещує гомілки. Є дані про патологічний перебіг вагітності та пологів у матері, відставання дитини в психомоторному розвитку з перших місяців життя. Вкажіть захворювання

3) дитячий церебральний параліч

1.1

35) Які пірамідні порушення виникають у разі дитячого церебрального паралічу?

1)спастична геміплегія

2)спастична диплегія

36) Які екстрапірамідні порушення виникають у хворих на дитячий церебральний параліч?

2)гіперкінези

3)м’язова дистонія

37) Вкажіть періоди перебігу перинатального ураження центральної нервової системи

3) гострий

5)ранній відновлювальний

6)пізній відновлювальний

4.4. Пухлини головного та спинного мозку. Сирингомієлія. Краніо-вертебральні аномалії

1)Яка класифікація пухлин головного мозку за їх локалізацією?

2)супратенторіальні

3)субтенторіальні

2) Яка класифікація пухлин головного мозку за гістогенезом? 2) оболонно-судинні

4)нейроектодермального походження

5)гіпофізарні

3) Які з пухлин відносяться до супратенторіальних?

2) пухлини лобової частки

4)пухлини тім’яної частки

5)пухлини скроневої частки

7) пухлини потиличної частки

4) Які з пухлин відносяться до субтенторіальних?

3)пухлини довгастого мозку

4)пухлини мозочка

5)пухлини мосто-мозочкового кута

5) Яка з перерахованих пухлин походить з мозкових оболон головного мозку?

3) менінгіома

6) Вкажіть нейроектодермальні пухлини головного мозку

2)астроцитома

3)медулобластома

4)гліобластома


7) Вкажіть гіпофізарні пухлини 


2) аденома


4) краніофарингіома

8) Яка з перерахованих пухлин є найзлоякіснішою?

3) медулобластома

9) Які з перерахованих пухлин є найдоброякіснішими?

4)невринома

5)менінгіома


10) Яка з перерахованих пухлин частіше локалізується у мосто-мозочковому куті?

6) невринома

11) Вкажіть синдроми, що характеризують клініку внутрішньочерепних пухлин

3)синдром підвищеного внутрішньочерепного тиску

4)синдром дислокації мозку 5) вогнищеві симптоми 


12) Вкажіть ознаки підвищення внутрішньочерепного тиску

2)головний біль, що підсилюється під ранок

3)застійні диски зорових нервів 5) блювання

13) Які з симптомів відносяться до загальномозкових?

2) головний біль

4)блювання

5)запаморочення

6)

14) Які симптоми властиві пухлині мозочка?

2) скандована мова


4)атаксія


5)гіпотонія м’язів


15) Вкажіть основні ознаки пухлин гіпофізарної ділянки

2) ендокринно-вегетативні порушення 3) ураження зорового перехрестя


5) первинна атрофія диска зорового нерва

16) Які з наведених симптомів характерні для хромофобної аденоми гіпофіза?

4)аменорея

5)імпотенція

6)бітемпоральна геміанопсія

17) Які з наведених симптомів характерні для базофільної аденоми гіпофіза? 2) синдром Іценко-Кушинга

3)бітемпоральна геміанопсія

4)остеопороз спинки турецького сідла

18) Які із вказаних симптомів характерні для еозинофільної аденоми гіпофіза?

1) акромегалія


3)бітемпоральна геміанопсія

4)розширення входу в турецьке сідло

19) Які з наведених симптомів характерні для пухлин лобової частки?

3)зміни психіки 


4)лобова атаксія


6) хапальний рефлекс


20) Вкажіть ознаки синдрому Фостера Кенеді

4)первинна атрофія диска зорового нерва на боці пухлини 


5)застійний диск зорового нерва з протилежного боку 


21) Які із вказаних ознак характерні для пухлин лобової частки?

3)синдром Фостера Кенеді

4)аносмі

22) Яка патологія виникає у разі пухлин передцентральної звивини?

2) центральний монопарез

5) джексонівські судомні напади

23) Які з симптомів виникають у разі пухлин скроневої частки?

2) смакові, нюхові та слухові галюцинації 3) сенсорна афазія


5) амнестична афазія


24) Які з симптомів виникають у разі пухлин потиличної частки?

2)квадрантна геміанопсія

3)фотопсії


5) зорова агнозія


25) Які з ознак виникають у разі пухлин зацентральної звивини?

2) моноанестезія

5) джексонівські чутливі напади

26) Які з перерахованих симптомів виникають у разі пухлин тім’яної частки?

2) порушення чутливості


4)аутотопагнозія (права півкуля)

5)апраксія (лівобічна локалізація)

27) Вкажіть ознаки дислокаційного синдрому у разі субтенторіальної пухлини

2) пригнічення свідомості


4) порушення серцевої діяльності


6) вимушене положення голови


28) Які з перерахованих симптомів виникають за наявності невриноми слухового нерва?

2) парез мімічних м’язів за периферичним типом 4) зниження слуху

5) розширення внутрішнього слухового проходу пірамідки скроневої кістки

29) Які із вказаних ознак виникають у разі пухлин мозкового стовбура?

2) альтернувальні синдроми 


4) застійні диски зорових нервів


30) Вкажіть хвороби, з якими диференціюють пухлини головного мозку

2) інсульт з псевдотуморозним перебігом 


4) абсцес головного мозку 


6) гума головного мозку 


31) Вкажіть додаткові методи діагностики пухлин головного мозку 


2)ехоенцефалоскопія

3)ангіографія

4)КТ та МРТ головного мозку 


32) Яка класифікація пухлин спинного мозку за їх локалізацією?

1) екстрамедулярні 


4) інтрамедулярні


33) Якими синдромами проявляються пухлини спинного мозку?

2)корінцевим

3)провідниковими розладами

5) сегментарними порушеннями

34) Які із вказаних ознак характерні для екстрамедулярних пухлин спинного мозку?

2)корінцевий біль


3)синдром Броун-Секара


4)білково-клітинна дисоціація в лікворі


35) Які із вказаних симптомів характерні для інтрамедулярних пухлин спинного мозку?

2) сегментаpні в’ялі паpези 


4) сегментарні порушення чутливості


6) центpальні паpези нижче локалізації пухлини


36) З якими захворюваннями диференціюють пухлину спинного мозку?

2) спінальна форма розсіяного склерозу


4)параплегія Штрюмпелля


5)дискогенна мієлопатія

37) Вкажіть додаткові методи діагностики пухлин спинного мозку

2) КТ та МРТ спинного мозку 


5) мієлографія

38) Хворий 43 років скаржиться на головний біль, що виникає періодично протягом 2 місяців, головним чином під ранок і супроводжується блюванням. Напади головного болю виникають також під час фізичного навантаження, залежать від положення голови. Для якого захворювання це характерно?

4) пухлина головного мозку 


39) Хворого протягом останніх 3 місяців турбували болі в середньо-грудному відділі хребта, а згодом поступово ослабла права нога. Виявляються центральний парез правої ноги і провідникове порушення больової чутливості з рівня соска зліва. Яке захворювання можна запідозрити? 


3) пухлина спинного мозку


40) Хворого протягом 2 місяців зранку турбують напади головного болю, запаморочення, блювання. В останні дні головний біль підсилився, особливо при зміні положення голови, погіршився зір. На очному дні – застійні диски зорових нервів. Яке захворювання можна запідозрити?

3) пухлина задньої черепної ямки

41) Які причинні фактори виникнення сирингомієлії?

2) дефект ембріонального розвитку нервової системи (дизрафія)


4) гідродинамічні порушення ліквороциркуляції


42) Які нервові утворення уражаються у разі сирингомієлії?

4)задні роги спинного мозку

5)передні роги спинного мозку

6)бічні роги спинного мозку

43) Які ознаки дизрафічного статусу у хворих на сирингомієлію?

2)додаткові ребра

3)кривошия

5) кіфосколіоз

44) З яких симптомів починається сирингомієлія?

5) сегментарні дисоційовані розлади поверхневої чутливості

45) Вкажіть основні ознаки сирингомієлії

1) дисоційовані розлади чутливості за сегментарним типом

3) атрофічні парези м’язів верхніх кінцівок

5) сегментарні вегетативно-трофічні розлади

46) Вкажіть основні клінічні ознаки сирингобульбії

3)дисфагія

4)атрофія м’язів язика

6) больова та температурна анестезія в зонах Зельдера


47) Вкажіть захворювання, з якими диференціюють сирингомієлію

1) дискогенна мієлопатія

5) інтрамедулярна пухлина спинного мозку

48) Які ознаки синдрому Арнольда-Кіарі ІІ типу?

2)нижня спастична параплегія

3)мозочкова атаксія

4)гідроцефалія

49) Хлопчик 15 років отримав безболісний термічний опік правої руки, який довго заживав. Виявлено дизрафічний статус (грудина з лійкоподібним вдавленням, високе піднебіння), дисоційований сегментарний тип розладів больової та температурної чутливості у вигляді “напівкуртки” справа, знижені рефлекси на правій руці. Який попередній діагноз?

2) сирингомієлія

50) Батьки 10-річної дівчинки звернулися до невропатолога і ортопеда тому, що у їх дитини біль та обмеження рухів у шийному відділі хребта, слабкість в ногах, напруження в них, затруднення під час ходьби. Із анамнезу відомо, що дівчині в віці 2 років була проведена операція з приводу вади серця – незарощення міжшлуночкової перегородки. Про яке захворювання можна думати?

1) синдром Кліппеля-Фейля

4.5. Епілепсія

1) Яка класифікація епілепсії?

1) ідіопатична

3)симптоматична

4)криптогенна

2) Яка класифікація епілептичних нападів?

3) генералізовані

5) локальні

3) Які з епілептичних нападів є генералізованими?

2) абсанси 


4)епілептичний статус


5)тоніко-клонічні

4) Які з видів епілептичних нападів є локальними?


2) джексонівська епілепсія


4)кожевніківська епілепсія


5)Вкажіть фази вторинно-генералізованого судомного нападу

3)аура


4)тонічні судоми 


6)клонічні судоми 


7)кома

6) Де локалізується джерело епілептичного збудження, якщо напад починається із рухової аури? 


3) у передцентральній звивині


7) Де локалізується джерело епілептичного збудження, якщо напад починається із зорової аури? 


1) у потиличній частці


8) Де локалізується джерело епілептичного збудження, якщо напад починається із слухової аури? 


4) у скроневій частці


9) Вкажіть додаткові методи обстеження хворих на епілепсію

3)пневмоенцефалографія

4)КТ та МРТ головного мозку 5) електроенцефалографія


10) Який з додаткових методів дослідження може підтвердити діагноз епілепсії?

2) електроенцефалографія

11) Які зміни на електроенцефалограмі виявляються у разі епілепсії?


2) піки 


4)гострі хвилі


5)комплекси «пік-хвиля»


12) Про яке захворювання свідчать зміни на електроенцефалограмі у вигляді комплексу «пік-хвиля»?


3) епілепсія


13) У разі яких церебральних захворювань може виникати епілептичний синдром?

2) пухлина головного мозку


4)порушення мозкового кровообігу


5)токсична енцефалопатія


14) Які з препаратів використовуються для лікування хворого на епілепсію?

2) карбамазепін


4)фенобарбітал 


5)вальпроат натрію


15) Вкажіть основні заходи, що використовуються у разі епілептичного статусу


1) діазепам 


3) оксибутірат натрію або фенітоїн


6) тіопентал натрію, гексенал


16) У хворого без втрати свідомості спостерігаються напади посмикувань правої кисті, що поширюються на праву половину обличчя і тривають декілька хвилин.

Після нападу відмічається нетривала слабкість руки. Вкажіть тип нападу.

3) джексонівська епілепсія


17) Що може спровокувати епілептичний напад у хворого на епілепсію?

2) вживання алкоголю


4)електропроцедури

5)легенева гіпервентиляція

18) У хворого діагностовано епілептичний статус з генералізованими судомними епілептичними нападами.

Які медикаменти використовують для виведення хворого з епілептичного статусу?

3) седуксен, оксибутірат натрію, гексенал


19) У хворого двічі на місяць з’являються напади раптової втрати свідомості з падінням, судомами тонікоклонічного характеру в кінцівках, мимовільним сечовипусканням, прикусом язика. Напади не провокуються зовнішніми подразниками, тривають до 5 хвилин. Після нападу свідомість відновлюється або наступає сон. Між нападами хворий скарг не пред’являє. Неврологічний статус без патології. Який попередній діагноз?

3) епілепсія з первинно-генералізованими нападами


42) Вкажіть особливості патологічного процесу у разі міастенії


2) порушення нервово-м’язової передачі на рівні синапсів


43) Вкажіть можливі варіанти порушення нервово-м’язової передачі у разі міастенії


2) синаптичний блок з появою аутоантитіл до кінцевої пластинки 


4) порушення синтезу ацетилхоліну


6) підвищення активності холінестерази


44) Які основні клінічні форми міастенії?

1) бульбарна


3) очна


5) генералізована


45) Вкажіть симптоми міастенії


2) порушення ковтання, мови, диплопія


4) м’язова слабкість при повторенні рухів


46) Вкажіть ознаки початкової стадії очної форми міастенії 


2) птоз верхніх повік 


4)диплопія

5)наростання очних симптомів під вечір

47) Які ознаки бульбарної форми міастенії?

2)дисфагія

3)дисфонія


6) порушення дихання


48) Які ознаки генералізованої форми міастенії?

2) слабкість дихальних м’язів


4) слабкість м’язів проксимальних відділів кінцівок


49) Вкажіть клінічні критерії постановки діагнозу міастенії

2) підвищення втомлюваності м’язів під час їх навантаження


5)зменшення рухових розладів після прозеринової проби


6)міастенічна реакція виснаження під час ритмічної електростимуляції


50) З якими захворюваннями диференціюють міастенію?

2) стовбуровий енцефаліт


4)пухлина стовбура головного мозку


5)розсіяний склероз


51) Які методи дослідження підтверджують діагноз міастенії? 


1) прозеринова проба


3) електроміографія


5) томографія межистіння


52) Основні методи лікування міастенії

2)антихолінестеразні засоби 


3)тимектомія


6)препарати калію


7)кортикостероїди 


8)плазмаферез, гемосорбція


53) Які ознаки міастенічного кризу?

2)значні бульбарні розлади

3)мідріаз


5) генералізована м’язова слабкість


54) Вкажіть засоби для лікування міастенічного кризу

2)внутрішньовенне введення прозерину


3)апаратне штучне дихання

4)відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів


55) Які симптоми холінергічного кризу?

2)гіперсалівація


3)діарея, біль в животі


4)сухість в роті


6) міоз

56) Які засоби використовуються у разі холінергічного кризу? 


2) відміна антихолінестеразних засобів


4)атропінізація до появи сухості в роті

5)реактиватори холінестерази (дипіроксим)

Спадкові захворювання нервової системи. Хромосомні хвороби. Міастенія

1) Вкажіть спадкові захворювання з ураженням нервово-м’язового апарату

1) первинна прогресуюча м’язова дистрофія

3)спінальна аміотрофія

4)атаксія П’єра Марі

5)міотонія Томпсена

7) невральна аміотрофія Шарко-Марі

2) Вкажіть клінічні форми первинних прогресуючих м’язових дистрофій

1)юнацька форма Ерба-Рота

2)псевдогіпертрофічна форма Дюшенна

5) плечо-лопатково-лицева форма Ландузі-Дежеріна

3) Вкажіть клінічні форми вторинних прогресуючих м’язових дистрофій

2) спінальна аміотрофія Вердніга-Гоффмана

5)спінальна аміотрофія Кугельберга-Веландер

6)невральна аміотрофія Шарко-Марі

4) Які ознаки первинної м’язової дистрофії Дюшенна?

2) хворіють хлопчики в віці 3-5 років

4)псевдогіпертрофія литкових м’язів

5)ендокринні розлади

5) Вкажіть ознаки м’язової дистрофії Ландузі-Дежеріна

2) ”крилоподібні” лопатки

4) прогресуюча атрофія м’язів плечового поясу та обличчя

5) сприятливий перебіг захворювання

6) Які клінічні симптоми м’язової дистрофії Ерба-Рота?

1)атрофія м’язів проксимальних відділів кінцівок

2)вставання з положення лежачи «сходинками»

3)«осина» талія і «качина» хода

7) Які симптоми первинної прогресуючої м’язової дистрофії?

3)«качина» хода

4)зниження або відсутність сухожильних рефлексів

5)зниження м’язового тонусу

8) Які клінічні ознаки спінальної аміотрофії ВерднігаГоффмана?

2) слабкість м’язів проксимальних відділів ніг, потім рук

4)зниження сухожильних рефлексів

5)фібрилярні посмикування в м’язах

9) Які клінічні ознаки спінальної аміотрофії Кугельберга-Веландер?

2) фібрилярні посмикування м’язів

5) слабкість м’язів проксимальних відділів рук та ніг

10) Які клінічні ознаки невральної аміотрофії ШаркоМарі?

2)атрофія перонеальної групи м’язів

3)зниження або відсутність сухожильних рефлексів

4)хода типу «степаж»

11) Які основні принципи лікування прогресуючих м’язових дистрофій?

1) покращення метаболізму та трофіки м’язів (ретаболіл, АТФ)

3)покращення нервово-м’язової провідності (прозерин)

4)біогенні стимулятори, вітаміни

12) Які лікувальні заходи призначають у разі спадкових захворюваннь нервово-м’язового апарату?

2) анаболічні гормони

4)вітаміни

5)біогенні стимулятори

13) Вкажіть клінічні симптоми міотонії Томпсена

1) м’язові спазми, що виникають раптово

3)утруднене м’язове розслаблення, особливо в пальцях рук

4)зменшення спазмів м’язів після повторення рухів

5)добре розвинута м’язова система

14) Які препарати використовують у разі міотонії Томпсена?

3)хінін

4)дифенін

5)препарати кальцію

15) Які симптоми спастичної параплегії Штрюмпелля? 2) центральний нижній парапарез

1) Які структури відносяться до периферичної нервової системи?

1) міжхребцеві вузли

2) передні роги спинного мозку

3) задні роги спинного мозку

4) периферичні нерви

5) довгастий мозок

2) Вкажіть структури середнього мозку

1) міст

2) ніжки мозку

3) пластинка покрівлі середнього мозку

4) мозочок

5) таламус

3) Вкажіть анатомо-топографічні рівні нервової системи

1) кірковий

2) підкірковий

3) середньомозковий

4) сегментарно-рефлекторний

5) рецепторно-ефекторний

4) Вкажіть основні принципи функціонування нервової системи

1) рефлекторний

2) субординації

3) централізації

4) кефалізації

5) функціональних систем

6) саморегуляції

7) інтегративний

5) Вкажіть етапи еволюції нервової системи

1) трубчаста (цереброспінальна) нервова система

2) периферична нервова система

3) дифузна (сіткоподібна) нервова система

4) вегетативна нервова система

5) гангліозна нервова система

6) центральна нервова система

1.2. Чутливість та її патологія

1) Вкажіть види загальної чутливості

1) больова

2) вібраційна

3) стереогноз

4) м'язово-суглобова

5) двомірно-просторове відчуття

6) температурна, тактильна

7) дискримінаційна чутливість

8) відчуття локалізації

2) Вкажіть види складної чутливості

1) відчуття локалізації

2) больова, тактильна

3) температурна

4) двомірно-просторове відчуття

5) дискримінаційна чутливість

6) глибока м'язово-суглобова

7) вібраційне відчуття

8) стереогноз

3) Вкажіть специфічні види чутливості

1) зір

2) температурна чутливість

3) слух

4) вібраційна чутливість

5) больова чутливість

6) дотик

7) м’язово-суглобова чутливість

8) смак

9) нюх

10)пам'ять

4) Які нервові елементи складають систему чутливого аналізатора?

1) відповідна зона кори головного мозку

2) пірамідний шлях

3) рецептори

4) екстрапірамідні шляхи

5) чутливі афе