Мікробіологія - тести

При санітарно-бактеріологічному обстеженні міської зони відпочинку з грунту було виділено ентеротоксигенну кишкову паличку. Її токсин стимулює утворення циклічної АМФ і, як наслідок, гіперсекрецію води та солей у простір кишечнику. Які захворювання, з найбільшею імовірністю, може викликати цей мікроорганізм?

a. Харчові токсикоінфекції

b. Ендотоксичний шок

c. Холероподібні захворювання

d. Перитоніт

e. Дизентерієподібні захворювання

Яка з наведених фракцій О-антигену обумовлює серологічну специфічність:

a. Ліпід

b. Протеїн

c. Ліпополісахарид

d. Ліпополіпротеїни

У дітей молодшої групи дитбудинку зареєстрований спалах кишкової інфекції з ознаками коліентериту. Які дослідження слід провести для остаточної ідентифікації виділеного збудника?

a. Вивчити біохімічні властивості збудника

b. Вивчити антигенні властивості збудника

c. Вивчити чутливість до бактеріофагів

d. Визначити чутливість до антибіотиків

e. Вивчити вірулентність збудника

Що являє собою клітинна стінка грамнегативних бактерій?
a. Багатошаровий пептидоглікан, шар ліпопротеїнів, зовнішня мембрана, інтегрований з ним шар ліпополісахаридів
b. Багатошаровий пептидоглікан, зовнішня мембрана, інтегрований ліпополісахаридний шар
c. Одношаровий пептидоглікан, зовнішня мембрана, інтегрований з ним ліпополісахаридний шар
+d. Одношаровий пептидоглікан, ліпопротеїновий шар, зовнішня мембрана, інтегрований ліпополісахаридний шар
e. Одношаровий пептидоглікан, шар ліпопротеїдів, інтегрований ліпополісахаридний шар

Як називаються властивості мікроорганізмів, що відображають їх ставлення до фарбування?
a. Біохімічні
+b. Тинкторіальні
c. Морфологічні
d. Антигенні
e. Біологічні

З чого складається клітинна стінка грампозитивних бактерій?
a. Одношаровий пептидоглікан, просочений тейхоєвими кислотами
b. Багатошаровий ліпополісахарид, просочений тейхоєвими кислотами
+c. Багатошаровий пептидоглікан, просочений тейхоєвими кислотами
d. Шар фосфоліпідів, пронизаний тейхоєвими кислотами
e. Одношаровий ліпополісахарид, просочений тейхоєвими кислотами

Відповідно до будови клітинної стінки прокаріоти грампозитивні мікроорганізми належать до:
a. Тенерікутів
b. Немає вірної відповіді
+c. Фірмікутів
d. Мендосікутів
e. Грацілікутів

Які бактерії з перерахованих належать до грампозитивних?
a. Сальмонели
b. Менінгококи
+c. Corynebacterium diphtheria
d. Шигели
e. Кишкова паличка

Різниця між грампозитивними та грамнегативними мікроорганізмами полягає у відсутності у клітинній стінці у грамнегативних:
a. Ароматичних амінокислот
+b. Тейхоєвої кислоти
c. Мурамінової кислоти
d. Нейрамінової кислоти

При фарбуванні мазка з мокротиння, зібраного у пацієнта з підозрою на крупозну пневмонію, використовувались такі барвники та реагенти: розчин кристалічно- фіолетового, розчин Люголя, 960 спирт та розчин фуксину. Який метод фарбування застосовувався в даному випадку?
+a. Gram’s
b. Романовського-Гімзи
c. Ціля-Нельсена
d. Леффлера
e. Нейсера

Що забезпечує міцність клітинної стінки?
a. Ліпіди
b. Ліпополісахариди
+c. Муреїн
d. Полісахариди
e. Поліпептиди

Який склад петидоглікану?
a. Молекули N-ацетилглюкозаміну, ковалентно пов'язані з тейхоєвими кислотами
b. Молекули N-ацетилглюкозаміну та N-ацетилмурамічної кислоти, ковалентно пов'язані з тейхоєвими кислотами
+c. Молекули N-ацетилглюкозаміну та N-ацетилмурамічної кислоти, ковалентно зв’язані з тетрапептидом (L-аланін, D-глутамінова кислота, мезо- або LL-діамінопімелінова кислота, D-аланін)
d. Молекули N-ацетилмурамічної кислоти, ковалентно пов'язані з тейхоєвими кислотами
e. Молекули N-ацетилглюкозаміну та N-ацетилмурамічної кислоти, ковалентно пов'язані з тетрапептидом різних амінокислот

Одним із наступних методів фарбування є приклад негативного фарбування
a. Фарбування метиленовим синім
+b. Фарбування за Бурі
c. Фарбування за Грамом
d. Фарбування за Цилем-Нільсеном
e. Забарвлення за Нейссером

Які хімічні компоненти присутні лише в клітинній стінці грамнегативних бактерій?
a. Тейхоєва кислота;
b. N-ацетилмурамічна кислота;
+c. Порини
d. Пептидоглікан;
e. N-ацетилглюкозамін.

Яка мета використання методу Грама?
+a. Диференціація бактерій за хімічними та фізичними властивостями їх клітинної стінки
b. Вивчення особливостей розташування бактерій
c. Вивчення розміру бактерій
d. Виявлення джгутиків у бактерій
e. Виявлення капсули у бактерій

Які з перерахованих бактерій належать до грамнегативних?
a. Mycobacterium tuberculosis
b. Збудник ботулізму
c. Стафілококи
+d. Шигела
e. Corynebacterium diphtheria

При фарбуванні за методом Грама після нанесення розчину Люголя на предметне скло додають:
a. Генціанвіолет
b. Фуксин
+c. Спирт 960
d. Розчин сірчаної кислоти 5%
e. Дистильовану воду

Які хімічні компоненти присутні лише в клітинній стінці грампозитивних бактерій?
a. Фосфоліпіди
+b. Ліпотейхоєва кислота
c. Пептидоглікан
d. Білки
e. Ліпополісахарид

До складу цитоплазматичної мембрани входить
a. Моношар фосфоліпідів, інтергальні та периферійні білки
b. Подвійний шар полісахаридів, цілісні та периферійні білки
c. Подвійний шар фосфоліпідів, периферійні білки
+d. Подвійний шар фосфоліпідів, інтегральні та периферійні білки
e. Моношар фосфоліпідів та периферійних білків

Які з наведених субстанцій виконують транспортну функцію і присутні в клітинній стінці грамнегативних бактерій?
+a. Порини
b. Ліпополісахариди
c. Тейхоєві кислоти
d. Ліпотейхоєві кислоти
e. Муреїн

Пептидоглікани присутні в клітинній стінці таких мікроорганізмів:
a. Гриби
b. Віруси
c. Найпростіші
+d. Грампозитивні бактерії

Як називається здатність мікроорганізмів фарбуватись у той чи інший колір при застосуванні методів фарбування?
a. Морфологічні властивості
b. Лугостійкість
c. Поліморфізм
d. Антигенні властивості
+e. Тинкторіальні властивості

Відповідно до будови клітинної стінки прокаріоти грамнегативні мікроорганізми належать до:
a. Немає вірної відповіді
b. Тенерікутів
c. Фірмікутів
d. Мендосікутів
+e. Грацілікутів

Яка модифікація методу Грама використовується найчастіше?
a. Кохом
b. Пастером
c. Раскіною
+d. Синьовим
e. Асколі

На практичному занятті з мікробіології студентам пропонували забарвити суміш бактерій за методом Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій визначають грамнегативні та грампозитивні забарвлення бактерій?
a. Цитоплазма
b. Капсула
c. Джгутики
+d. Клітинна стінка
e. Цитоплазматична мембрана

На практичному занятті з мікробіології студентам пропонували забарвити суміш бактерій за методом Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій визначають грамнегативне та грампозитивне забарвлення бактерій?
a. Джгутики
b. Капсула
c. Цитоплазма
d. Клітинна стінка
e. CPM

Яку речовину ми використовуємо для знебарвлення мазка при фарбуванні за методом Грама?
a. Розчин йоду
b. Генціан фіолетовий
c. Сірчана кислота
d. Фуксин.
+e. Етаноловий спирт

Збудник анаеробної ранової інфекції
C. perfringens є грампозитивною паличкою. У який колір буде пофарбовано цей мікроорганізм за методом Грама?
a. Блакитний
+b. Фіолетовий
c. Рожевий
d. Жовтий
e. Червоний Які бактерії належать до групи амфітрихів?
+a. Спірили
b. Ешеріхії
c. Клебсієли
d. Псевдомонади
e. Стафілококи

До якої групи належать бактерії, які містять по одному джгутику або пучку джгутиків на обох кінцях клітини?
+a. Амфітрихи
b. Перитрихи
c. Політрихи
d. Монотрихи
e. Лофотрихи

У прокаріотів можуть виявлятись усі наведені структури, окрім:
a. Плазміди
b. Гранули
+c. Пластиди
d. Спори
e. Фімбрії

Який білок входить до складу джгутиків бактерій?
a. Пілін
b. Тубулін
c. Актин
d. Міозин
+e. Флагелін

Які бактерії здатні утворювати товсті макрокапсули, видимі при використанні світлової мікроскопії?
a. Staphylococcus aureus
b. Escherichia coli
c. Corynebacterium diphtheriae
+d. Bacillus anthracis
e. Streptococcus pyogenes

Який метод використовують для забарвлення джгутиків?
a. Ожешки
b. Ребігера
c. Мюллера
d. Пешкова
+e. Леффлера

У який колір забарвлюються капсули при використанні способу Ребігера?
a. Голубий
+b. Червоний
c. Синій
d. Темно-фіолетовий
e. Рожевий

До спірохет належать усі наведені мікроорганізми, окрім:
+a. Spirillum minor
b. Leptospira interrogans
c. Borrelia recurrentis
d. Borrelia burgdorferi
e. Treponema pallidum

Яким методом виявляють ядерну субстанцію бактерій?
a. Гутштейна
b. Раскіної
+c. Пікарського
d. Кнайзі
e. Мейера

Які бактерії здатні утворювати мікрокапсули, видимі лише при використанні електронної мікроскопії?
a. Bacillus anthracis
b. Vibrio cholerae
c. Yersinia pestis
+d. Staphylococcus aureus
e. Klebsiella pneumoniae

Які бактерії здатні утворювати спори?
a. Ешеріхії
b. Сальмонели
c. Стафілококи
d. Псевдомонади
+e. Клостридії

Який метод покладено в основу забарвлення спор за Ожешко і Мюллером?
a. Романовського-Гімзи
+b. Грама
c. Пешкова
d. Нейссера
e. Циля-Нільсена

До групи сферичних бактерій належать усі наведені мікроорганізми, окрім:
+a. Стрептобактерії
b. Тетракоки
c. Стафілококи
d. Сарцини
e. Мікрококи

Який основний компонент клітинної стінки прокаріотів?
a. Цитоплазматична мембрана
b. Целюлоза
c. Капсула
+d. Пептидоглікан
e. Глікокалікс

Синтез білка у прокаріотів відбувається на:
a. 60S-рибосомах
b. 40S-рибосомах
c. 90S-рибосомах
d. 80S-рибосомах
+e. 70S-рибосомах

Які бактерії належать до групи перитрихів?
+a. Escherichia coli
b. Streptococcus pneumoniae
c. Pseudomonas aeruginosa
d. Staphylococcus aureus
e. Vibrio cholerae

Як називаються структури, які утворюються при руйнуванні клітинної стінки грампозитивних бактерій?
a. Мезосоми
b. Спорангії
c. Проспори
+d. Протопласти
e. Сферопласти

До якої групи належать бактерії, які містять пучок джгутиків на одному кінці клітини?
+a. Лофотрихи
b. Амфітрихи
c. Перитрихи
d. Монотрихи
e. Політрихи

Який компонент рибосом прокаріотів вважається найбільш консервативним і використовується для геносистематики мікроорганізмів?
a. 25S рРНК
b. 20 рРНК
c. 5,8S рРНК
+d. 16S рРНК
e. 18S рРНК

Які бактерії після поділу зберігають попарне розташування і мають форму вістря ланцета?
a. Neisseria meningitidis
+b. Streptococcus pneumoniae
c. Escherichia coli
d. Streptococcus pyogenes
e. Staphylococcus aureus

Як називаються структури, які утворюються при частковому руйнуванні клітинної стінки грамнегативних бактерій?
a. Сферопласти
b. Протопласти
c. Спорангії
d. Мезосоми
+e. Проспори

У якому процесі приймають участь F-пілі бактерій?
a. Трансфекція
b. Трансдукція
+c. Кон'югація
d. Адгезія
e. Живлення

У який колір забарвлюються спори при використанні метода Пешкова?
a. Зелений
b. Темно-фіолетовий
c. Рожевий
+d. Синій
e. Червоний

Який компонент клітинної оболонки виявляється виключно у грамнегативних бактерій?
a. Пептидоглікан
+b. Зовнішня мембрана
c. Клітинна стінка
d. Цитоплазматична мембрана
e. Капсула

У яких бактерій в цитоплазмі можуть виявлятись волютинові гранули?
a. Neisseria meningitidis
b. Escherichia coli
c. Bacillus anthracis
+d. Corynebacterium diphtheriae
e. Streptococcus pyogenesВiдповiдь про належнiсть ентеропатогенних кишкових паличок до вiдповiдної ОК-серологiчної групи видається на основi:

a. Позитивної реакцiї аглютинацiї грітої культури з вiдповiдним ОК-iмуноглобулiном

b. Позитивної реакцiї аглютинацiї живої культури з вiдповiдним ОК-iмуноглобулiном

c. Позитивної реакцiї аглютинацiї живої культури з вiдповiдною ОК-сироваткою

d. Позитивної реакцiї аглютинацiї живої культури з вiдповiдною ОК-сироваткою i грiтої культури з вiдповiдною О-сироваткою

e. Позитивної реакцiї аглютинацiї грітої культури з вiдповiдною ОК-сироваткою

До інфекційної лікарні поступила дитина з підозрою на коліентерит. З випорожнень виділено кишкову паличку. Як встановити належність палички до патогенних варіантів?

a. За характером росту на середовищі Ендо

b. Шляхом фаготипування

c. Провести реакцію аглютинації з ОК сироватками

d. Провести мікроскопію забарвлених мазків

e. Визначити біохімічні властивості

Адгезивні властивості ешерихій (ЕАКП) виявлять на культурах:

a. VERO, KB

b. WI-38, MRS-59

c. Hela, Hep-2

d. Клітини нирок мавп, курячий ембріон

Зміна підвищеної концентрації Ig M на Ig G свідчить про

a. Реконвалесцієнт

b. Гострий інфекційний процес

c. Бактеріоносійство

d. Хронічний інфекційний процес

У хлопчика 7 років виявлено холероподібне захворювання (блювання, профузний пронос). При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросли однотипні колонії: малинового кольору з металевим блиском. Який мікроорганізм є найбільш ймовірним збудником захворювання?

a. Salmonella paratyphy B

b. Escherichia coli (ЕТКП)

c. Salmonella enteritidis

d. Neisseria gonorrhoeae

e. Staphylococcus aureus.

У лікарню госпіталізований хворий Н. з попереднім діагнозом «Гостра кишкова інфекція». У лабораторії виділена чиста культура збудника захворювання. Проведена біохімічна ідентифікація, яка показала, що збудником інфекції є кишкова паличка. Які цукролітичні властивостi характернi для E. coli?

a. Розкладає всi вуглеводи ряду Гiса, крiм сахарози, до кислоти

b. Розкладає всi вуглеводи ряду Гiса, крiм сахарози, до кислоти i газу

c. Розкладає всi вуглеводи ряду Гiса до кислоти i газу

d. Біохімічно інертна

e. Розкладає всi вуглеводи ряду Гiса до кислоти

Який сучасний метод дає змогу виявити tox-гени в клінічному матеріалі:

a. ПЛР

b. РІА

c. ІФА

d. РНГА

У 1,5-річної дитини з’явилась блювота, пронос, підвищилась температура. На дослідження взято фекалії, які засіяно на середовище Ендо. Через 18 год на поверхні середовища виросли середніх розмірів, круглі, слабкоопуклі червоні колонії з металевим блиском. Колонії яких бактерій виросли на середовищі Ендо?

a. Salmonella typhi

b. Salmonella cholerae suis

c. Shigella sonnei

d. Escherichia coli

e. Staphylococcus aureus

З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою O-111. Який діагноз можна поставити?

a. Харчове отруєння

b. Гастроентерит

c. Дизентерієподібне захворювання

d. Коліентерит

e. Холероподібне захворювання

Які серогрупи кишкової палички викликають коліентерити у дітей?

a. О1, О5

b. О26, О55, О111

c. О48.

d. О8, О15

e. О44, О51.

? Після перенесених кишкових інфекціях виникає:

a. Загальний імунітет, опосередкований IgG, М

b. Загальний імунітет, опосередкований IgG

c. Місцевий імунітет, опосередкований секреторним IgA

d. Місцевий імунітет, опосередкований IgЕ

Якi бактерiї роду Escherichia викликають дизентерiєподiбнi захворювання у дiтей, старших 1-го року та у дорослих людей?

a. Ентеропатогеннi E. coli

b. E. coli, що входять до складу нормальної мiкрофлори кишечника

c. Ентерогемолітичні E. coli

d. Ентеротоксигеннi E. coli

e. Ентероiнвазивнi E. Coli

З частих випорожнень хворої дитини 8-місячного віку, яка перебувала на штучному вигодовуванні, виділено культуру кишкової палички з антигенною структурою O-148. Який діагноз можна встановити?

a. Коліентерит

b. Діарея з виділенням крові

c. Холероподібне захворювання.

d. Дизентерієподібне захворювання

e. Харчова токсикоінфекція

Вкажіть бактерії, які найчастіше викликають висхідні інфекції сечового тракту

a. Serratia marcescens

b. Escherichia coli

c. Citrobacter freundii

d. Enterobacter cloacae

e. Klebsiella pneumoniae

Що потрібно зробити з лактозопозитивними колоніями E. coli, які виросли на середовищі Ендо, після посіву матеріалу від хворого

з підозрою на коліентерит?

a. Зробити мазок та забарвити за методом Грама

b. Відсіяти на скошений агар

c. Поставити реакцію аглютинації з сумішшю ОВ-сироваток патогенних серогруп

d. Всі відповіді вірні

e. Відсіяти мікроорганізми на середовище Олькеницького

На середовищі Левіна E.coli здатна утворювати:

a. Колонії S, R - форми, червоного кольору

b. Колонії S,R- форми, малинового кольору з металевим блиском

c. Колонії S,R- форми, фіолетового кольору

d. Колонії S, R - форми, чорного кольору

Безбарвні колонії на середовищі Мак-Конкі здатні утворювати діареєгенні E.coli:

a. ЕГКП

b. ЕТКП

c. ЕІКП

d. ЕПКП

На дослідження у бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличок О55:К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до групи ЕПКП О55?

a. Біохімічних властивостей

b. Морфологічних ознак

c. Культуральних ознак

d. Антигенних властивостей

e. Визначення фаговару

За якими біологічними властивостями можна вiддиференцiювати ешерихiї вiд інших ентеробактерій?

a. За патогеннiстю для тварин

b. За бiохiмiчними ознаками

c. Все перераховане

d. За культуральними властивостями

e. За антигенною будовою

Ентерогеморагічні E.coli викликають:

a. Геморагічний уремічний синдром

b. Тромбоцитопенічну пурпуру

c. Холероподібні захворювання

d. Дизентерієподібні гострі кишкові інфекції

Кишкова паличка є постійним мешканцем:

a. Органи сечостатевої-системи

b. Тонкого кишечнику

c. Слизової носоглотки

d. Товстого кишечнику

Основний метод діагностики ешерихіозів — бактеріологічний. Які культуральні властивостi не характернi для кишкової палички:

a. Росте без наявностi у середовищі нативного бiлка.

b. На середовищi Плоскирєва утворює рожеві колонії

c. На середовищах з лактозою колонiї забарвленi

d. На середовищi з лактозою колонiї безбарвнi

e. Росте на середовищах Ендо i Левiна

Хатня муха потрапила до лікарняного кабінету. Збудників якого з захворювань вона може передати механічно:

a. Лейшманіоз

b. Поворотний тиф

c. Висипний тиф

d. Енцефаліт

e. Черевний тиф

У 18-річного студента спазмуючий біль у животі і пронос. Матеріал засіяно на середовище Плоскірева, на якому виросли грамнегативні палички. На середовищі Олькеницького ідентифіковано наявність сальмонел або шигел. Який тест буде свідчити про наявність одного з цих мікробів?

a. Нездатність до ферментації лактози і сахарози

b. Продукція газу в середовищі

c. Продукція urease

d. Ферментація глюкози

e. Рухомість на середовищі

Зареєстровано спалах харчового отруєння, зв’язанний з використанням кондитерських виробів, що зберігались при кімнатній температурі і при виготовлені яких використовували качині яйця. Які мікроорганізми могли визвати це захворювання?

a. Холерний вібріон

b. Кишкова паличка

c. Стафілококи

d. Легіонели

e. Сальмонели

У зв’язку із спалахом черевного тифу виникла необхідність обстеження працівників кафе. Яка серологічна реакція застосовується для діагностики носійства?

a. Vi -гемаглютинації

b. Латекс-аглютинації.

c. Затримки гемаглютинації.

d. Зворотної гемаглютинації.

e. Непрямої гемаглютинації.

43-річний чоловік звертається в відділення невідкладної допомоги зі скаргами на лихоманку, озноб, нездужання, дифузні болі в животі протягом тижня, діарею та втрату апетиту. Він каже, що його симптоми поступово погіршуються. Він згадує, що лихоманка почалася повільно і сходинками піднімалася до нинішніх 39,80 С. Його артеріальний тиск становить 110/70 мм рт.ст. Фізичний огляд виявляє покритий язик, збільшену селезінку та плями троянд на животі. Серологічне дослідження показує титрування агглютиніну O 1: 200 за допомогою проби Відаля. Що з перерахованого є найбільш вірогідним організмом, що спричиняє стан цього пацієнта?

a. Enterohaemorrhagic E.coli

b. Vibrio cholera

c. Leptospira interrogans

d. Salmonella typhi

e. Mycobacterium tuberculosis

Проведено перевірку працівників шкільної їдальні на предмет перенесення тифу. У сироватці крові кухаря виявлено антитіла до Vi-антигену. Який тест був використаний?

a. Імунофлюоресцентний тест.

b. Ферментний імуноаналіз.

c. Тест на фіксацію комплементу.

d. Непрямий тест на гемаглютинацію

e. Тест Відаля.

У хворого з підозрою на черевний тиф реакція аглютинації Відаля позитивна з О-антигеном збудника в титрі 1:600. Який із названих методів можен підтвердити діагноз черевного тифу?

a. Перевірка токсигенності мікробної культури.

b. Бактеріологічне дослідження пунктату черевної порожнини.

c. Зараження кур’ячих ембріонів.

d. Виділення копрокультури.

e. Біологічна проба.

Які бiохiмiчнi властивостi характерні для сальмонелл - збудників харчових токсикоінфекцій:

a. видiляють сiрководень

b. не розкладають сахарозу

c. розкладають вуглеводи до кислоти i газу.

d. не розкладають лактози

e. видiляють індол

У пацієнта з гострим гарячковим захворюванням невиясненої етіології на 8-й день хвороби взяли кров для серологічного дослідження. Реакція Відаля з черевнотифозним і паратифозним В діагностикумами позитивна в титрі 1:50, з черевнотифозним А діагностикумом – в титрі 1:100, реакція Райта позитивна в розведенні 1:400. Який діагноз модна поставити на основі результатів серологічного дослідження?

a. Бруцельоз.

b. Паратиф В.

c. Лептоспіроз.

d. Паратиф А.

e. Черевний тиф.

Зареєстровано спалах харчового отруєння, пов'язаний зі споживанням кондитерських виробів, що зберігалися за кімнатної температури і при виготовленні яких використовували качині яйця. Які мікроорганізми могли спричинити це захворювання?

a. Легіонели.

b. Сальмонели.

c. Кишкова паличка.

d. Стафілококи.

e. Холерний вібріон.

Під час бактеріологічного дослідження шлункового промивання пацієнта з харчовим отруєнням виділена чиста культура бактерій з такими властивостями: грамнегативні рухливі палички, які утворюють безбарвні колонії на середовищі Ендо. Який вид мікроорганізмів найімовірніше є причиною захворювання?

a. Citrobacter

b. Shigella

c. Yersinia

d. Salmonella

e. Escherichia

Збудниками сальмонельозів є всі, КРІМ:

a. S. choleraesuis

b. Всі вище перераховані

c. S. enteritidis

d. S. paratyphi

e. S. typhimurium.

З крові хворого виділена культура збудника черевного тифу. Які культуральні властивості характерні для цього збудника?

a. Утворення ніжної плівки на лужній пептонній воді.

b. Утворення безбарвних колоній на середовищі вісмут-сульфіт агар.

c. Утворення колоній червоного кольору з металевим блиском на середовищі Ендо.

d. Утворення гемолізу на кров’яному агарі.

e. Утворення безбарвних або блідо-рожевих колоній на середовищі Ендо та Плоскірєва.

Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які діагностичні препарати слід використовувати з цією метою?

a. Моноклональні антитіла

b. Адсорбовані монорецепторні сироватки

c. Діагностикуми

d. Мічені сироватки

e. Діагностичні сироватки

Для серологiчної дiагностики черевного тифу використовують реакцiю Вiдаля. Який механiзм взаємодiї антигенiв та антитiл лежить в її основi?

a. Бактерiолiз

b. lмобiлiзацiя бактерiй

c. Преципiтацiя

d. Гемолiз

e. Аглютинацiя

При плановому обстеженні працівників харчового підприємства на носійство збудника черевного тифу за допомогою реакції пасивної гемаглютинації виявлено титр по Н-антигену 1:80. Чи можна віднести цю людину до групи носіїв?

a. Це носій.

b. Це хвора людина.

c. Це не носій.

d. Це розпал хвороби.

e. Це гострий період черевного тифу.

При проведенні реакції аглютинації Відаля з сироваткою хворого, у якого запідозрено черевний тиф, реакція позитивна з О-черевнотифозним діагностикумом в розведенні 1:800, з ОН-антигеном збудника паратифу А – в розведенні 1:400 і ОН-антигеном збудника паратифу В – в розведенні 1:200. Який діагноз найбільш ймовірний?

a. Тифо-паратифозного захворювання немає.

b. Паратиф В.

c. Паратиф А.

d. Черевний тиф.

e. Черевний тиф і паратиф А.

У дитячому садку здійснено обстеження дітей і персоналу з метою виявлення менінгококового носійства. Підберіть метод мікробіологічного дослідження:

a. Бактеріоскопічний

b. Бактеріологічний

c. Біологічний

d. Алергічний

e. Серологічний

Всі твердження щодо серологічної ідентифікації сальмонел вірні, КРІМ:

a. використовують реакцію аглютинації

b. серогрупу встановлюють за О-антигеном

c. серогрупу встановлюють за Н-антигеном

d. використовують О-груповi i Н-монорецепторнi сироватки

e. вид в межах групи визначають за Н-антигеном

Виберіть властивості, характерні для сальмонел:

a. утворюють спори

b. амфiтрихи

c. перитрихи

d. спіралевидні

e. грампозитивнi

Всі твердження щодо збудників сальмонельозів вірні, КРІМ:

a. для надійної ідентифікації використовують реакцію аглютинації

b. патогеннi тiльки для людини

c. патогеннi для тварин i людей

d. викликають бактерiємiю

e. факторами передачі захворювання є молочні продукти, креми

Хворий з підозрою на черевний тиф госпіталізований в інфекційне відділення на 11-й день захворювання. Який основний матеріал для дослідження найкраще взяти від хворого в цей період?

a. Сироватку крові.

b. Сечу.

c. Жовч.

d. Випорожнення.

e. Вміст розеол.

У більшості запрошених, які побували на банкеті, після 12 годин появились блювота, біль у животі, діарея, підвищення температури. Із анемнезу витікало, що всі гості вживали м’ясний салат, мариновані огірки, шинку, картоплю, булочки з кремом, фруктові соки. Який із перерахованих мікроорганізмів найвірогідніше буде виявлений при бактеріологічному дослідженні матеріалу від хворих?

a. C.perfringens

b. S. aureus

c. S. enteritidis

d. E. coli

e. C.botulinum

Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють за наявністю осаду із склеєних бактерій. Ця реакція відома під назвою:

a. Відаля.

b. Асколі.

c. Борде–Жангу.

d. Райта.

e. Вассермана.

Інфікування збудниками бактеріальної дизентерії відбувається при (вірно всі, крім):

a. Недотримання правил особистої гігієни

b. Погані санітарно-гігієнічні умови

c. Вживання в їжу контамінованих збудником продуктів

d. Вживання в їжу неякісної води

e. При лікуванні антибіотиками

Вкажіть етіологічний чинник бактеріальної дизентерії

a. E.coli

b. P.vulgaris

c. Y.enterocolitica

d. S. exneri

e. S.typhi

Виберіть збудників бактеріальної дизентерії (шигельозу):

a. S. heidelberg, S. dublin, S. moscow, S. abony

b. S. typhi, S. paratyphi A, S. schottmuelleri, S. Gallinarum

c. S. dysenteriae, S. exneri, S. boydii, S. sonnei

d. S. paratyphi A, S. schottmuelleri, S. typhimurium

e. S. enteritidis, S. choleraesuis, S. abony, S. Newport

Від хворого у лабораторії виділена чиста культура збудника дизентерії. Які дослідження слід провести з метою її остаточної серологічної ідентифікації?

a. Поставити реакцію непрямої гемаглютинації

b. Виявити термостабільні антигени в реакції кільце преципітації

c. Провести реакцію аглютинації із сироваткою хворого

d. Провести реакцію молекулярної гібридизації ДНК

e. Поставити реакцію аглютинації із стандартними сироватками

Від хворого з діагнозом дизентерія було виділено шигелу, яка продукує екзотоксин. Про який вид шигел йде мова?

a. Шигела Флекснера

b. Шигела Бойда

c. Шигела дизентерії

d. Шигела Нью-Кастла

e. Шигела Зоне

Виберіть невірне твердження:

a. Для визначення роду шигел можна використовувати реакцію коаглютинації

b. Для діагностики шигельозу використовують бактеріологічний метод

c. Для діагностики шигельозу проводять алергічну внутрішньошкірну пробу з дизентерином

d. Для діагностики шигельозу проводять кератокон’юнктивальну пробу

e. Основний метод діагностики шигельозу — бактеріоскопічний

З метою ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначено серологічне дослідження сироватки крові для встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перерахованих реакцій найкраще використовувати для цього?

a. Зв’язування комплементу

b. Преципітації

c. Непрямої гемаглютинації

d. Бактеріолізу

e. Гемолізу

При поступленні хворого з діагнозом "дизентерія”, який декілька днів вдома займався самолікуванням, лікар запідозрив, що у досліджуваному матеріалі буде невелика кількість збудників захворювання. На яке середовище в цьому випадку необхідно посіяти випорожнення хворого?

a. Середовище Плоскирєва

b. М’ясо-пептонний бульйон

c. Селенітовий бульйон

d. Жовчний бульйон

e. Цукровий МПБ

У лабораторії було виділено чисту культуру грамнегативних нерухомих паличок, які на середовищі Ендо утворюють безбарвні колонії, ферментують до кислоти глюкозу, маніт, мальтозу, а лактозу ферментують повільно. Який вид ентеробактерій викликав захворювання?

a. Сальмонели — збудники гастроентеритів

b. Шигела Зонне

c. Кишкова паличка

d. Шигела дизентерії

e. Протей

На основi яких дослiджень можлива найбiльш повна iдентифiкацiя шигел?

a. Визначення бiохiмiчних властивостей i антигенної структури

b. Гемаглютинація

c. Кератокон`юнктивальна проба (тест Шерені)

d. Дослідження морфологічних особливостей

e. Визначення чутливості до антибіотиків

З фекалій хворого виділено шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження для встановлення джерела інфекції?

a. Поставити реакцію нейтралізації

b. Зробити антибіотикограму

c. За допомогою реакції зв'язування комплементу

d. Провести фаготипування виділеної чистої культури

e. Поставити реакцію преципітації

У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження з випорожнень, шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл у РНГА в парних сироватках у даного хворого виріс у 4 рази. Про що це свідчить?

a. Виключає діагноз дизентерії

b. Переніс дизентерію раніше

c. Вакцинальна реакція

d. Підтверджує діагноз дизентерії

e. Неспецифічна реакція

В iнфекцiйний вiддiл поступив хворий iз скаргами на приступоподiбнi болi в животi у лiвiй здухвиннiй дiлянцi, часті рідкі випорожнення із домішками слизу i кровi, а також псевдопозиви на дефекацію. Хворіє другий день. Медикаментiв не приймав. Яку гостру кишкову iнфекцiю можна запiдозрити?

a. Шигельоз

b. Холеру

c. Коліентерит

d. Стафілококову токсикоінфекцію

e. Сальмонельоз

Що не входить до правил забору матерiалу для бактерiологiчного дослідження випорожнень при дизентерії?

a. Вiдбирати з фекалiй слизово-гнiйнi грудочки

b. Негайно засiяти фекалiї на середовище збагачення (або помiстити в консервант)

c. Забирати фекалiї до початку етiотропної терапії

d. Судно (горшок) попередньо обробити дезрозчином

e. Судно (горшок) для забору фекалій попередньо ошпарити окропом

Які поживні середовища використовують для культивування шигел?

a. середовище Левенштейна-Єнсена

b. кров’яно-телуритовий агар

c. вугільно-казеїновий агар

d. середовище Ендо

e. вісмут-сульфітний агар

Хворий поступив у лікарню зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, пронос, болі у животі з тенезмами. Лікар виставив клінічний діагноз — «Дизентерія» і направив досліджуваний матеріал (випорожнення) у баклабораторію. Яким методом діагностики лікар-бактеріолог повинен підтвердити чи спростувати клінічний діагноз?

a. Біологічним

b. Серологічним

c. Алергічним

d. Бактеріоскопічним

e. Бактеріологічним

? Морфо-тинкторіальні властивості шигел

a. грамнегативні палички, розташовані ланцюгами

b. грамнегативні палички, розташовані попарно

c. грамнегативні палички, розташовані поодиноко

d. грамнегативні коки, розташовані поодиноко

e. грампозитивні палички, розташовані ланцюгами

Який збудник продукує шига-токсин?

a. S. boydii

b. S. exneri

c. S. Sonnei

d. S. Dysenteriae

? При встановленні джерела бактеріальної дизентерії використовують наступні методи:

a. Визначення патогенності для лабораторних тварин

b. Визначення антигенної будови шигел

c. Визначення антибіотикочутливості шигел

d. Особливості культивування шигел

e. Фаготипування і коліцинотипування шигел

Джерело інфекції при шигельозі

a. хвора тварина

b. здорова людина

c. людина в гострому періоді

d. реконволесцент

Основним фактором вірулентності S.dysenteriae є:

a. гістотоксин

b. макрокапсула

c. ліпополісахарид клітинної стінки

d. ентеротоксин

e. фімбрії

Чим НЕ обумовлена патогенність шигел?

a. Утворенням лейкотоксину

b. Внутрiшньоклiтинним розмноженням

c. Утворення ендотоксину

d. Утворення ентеро- i цитотоксинiв

e. Адгезинами

Які морфологічні відмінності мають кишкові палички від шигел?

a. Наявність специфічних включень

b. Наявність капсули

c. Наявність джгутиків

d. Наявність спор

У місті Н. були зареєстровані спалахи дизентерiї Зонне в дитячих колективах. При детальному вивченнi епiдемiологiчного ланцюга виникла пiдозра, що фактором передачi збудника було молоко, яке доставляли у дитячi яслi i школи з молокозаводу. Яким чином Ви будете аргументувати, що конкретна особа була винуватцем спалахiв дизентерiї?

a. Дослідити антибіотикочутливість мікроорганізмів

b. Поставити реакцію аглютинації

c. Поставити біологічну пробу

d. Визначити біохімічні властивості мікроорганізмів

e. Провести фаготипування збудників

У бактеріологічній лабораторії при дослідженні молочного харчового продукту виявлені збудники дизентерії виду S.  exneri.

Бактеріологу необхідно визначити серовар виділеного збудника. За якими властивостями проводиться це дослідження?

a. За морфологією

b. За чутливістю до фагів

c. За антигенною будовою

d. За біохімічними властивостями

e. За біологічними властивостями

Вкажіть фактори, які обумовлюють розвиток діареї при холері:

a. Дія екзотоксину

b. Інвазія епітелію кишечника

c. Циркуляція збудників у кровотоці

d. Дія ендотоксину

e. Утворення дефектів кишкової стінки

З випорожнень хворого виділена зігнута паличка, спор і капсул не утворює. Ферментує манозу, сахарозу, крохмаль, не ферментує арабінозу, розріджує желатин. Не гемолізує еритроцити барана. На лужному середовищі дає ріст у вигляді прозорих колоній, на пептонній воді – ріст у вигляді ніжної плівки. Який збудник можна запідозрювати?

a. Холерний вібріон

b. Шигели

c. Сальмонели

d. Протеї

e. Ешерихії

Виділення чистої культури та ідентифікація холерного вібріона передбачає все, крім:

a. Інкубування в анаеробних умовах

b. Аглютинація з О-І холерною сироваткою

c. Визначення рухливості

d. Визначення оксидази

e. Визначення фаголізабельності фагами “холерний” та “Эльтор”

Який тип взаємодії V.cholerae eltor і курячих еритроцитів:

a. Відсутність аглютинації

b. Адсорбція

c. Аглютинація

d. Лізис

Оксидазопозитивні колонії перевіряють за допомогою:

a. РА на склі («слайд-аглютинація») з холерною сироваткою Н1, у розведені 1:100

b. РА на склі («слайд-аглютинація») з холерною сироваткою Н1, у розведені 1:1000

c. РА на склі («слайд-аглютинація») з холерною сироваткою О1, у розведені 1:100

d. РА на склі («слайд-аглютинація») з холерною сироваткою О1, у розведені 1:1000

З випорожнень хворого на гострий гастроентерит в лабораторії особливо небезпечних інфекцій виділена культура, яка протягом 6 годин дала ріст на 1% лужний пептонній воді у вигляді ніжної, блакитно плівки. В мазках перебували грамнегативні, дрібні, трохи зігнуті, рухливі палички. Які це можуть бути мікроби?

a. Шигели

b. Псевдомонади

c. Кишкова паличка

d. Сальмонели

e. Холерні вібріони

З чим порівнюють розташування холерних вібріонів у мазку із випорожнень:

a. “Перлинним намистом”

b. Табунцем рибок

c. Кавовими зернами

d. Гронами винограду

e. Бамбуковою тростинкою

В інфекційне відділення госпіталізований хворий з скаргами на багаторазовий пронос і блювоту, біль в м'язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар виставив попередній діагноз «холера». Які методи діагностики можна вибрати для експрес-діагнозу?

a. Реакцію аглютинації

b. Серологічний метод

c. Бактеріологічний метод

d. Біологічний метод

e. Пряму і непряму РІФ

У лабораторії особливо небезпечних інфекцій з випорожнень хворого з діагнозом "гострий гастроентерит" на середовищі ТСВS виросли жовті колонії, виділена чиста культура ферментований сахарозу і манозу, аглютінувалась 01 холерної сироваткою. За допомогою яких тестів можна визначити серовар?

a. Біологічна проба

b. Фаготипування

c. Антибіотикочутливість

d. Визначення біохімічних властивостей

e. Реакція аглютинації з сироватками Iнаба, Огава, Гiкошіма

У портовому місті зареєстровано перші випадки гострого кишкового захворювання, що супроводжувалися частим рідким стільцем (до 25 разів на добу), який нагадував "рисовий відвар", блювотою, зневодненням організму. Яку хворобу можна запідозрити?

a. Стафілококова токсикоінфекція

b. Коліентеріт

c. Шигельоз

d. Холера

e. Сальмонельоз

Мікробіологічне дослідження на холеру проводять у

a. Паразитологічних лабораторіях

b. Клініко-діагностичних лабораторіях

c. Спеціальних режимних лабораторіях

d. Вірусологічних лабораторіях

Які біопрепарати використовують для екстреної профілактики холери?

a. Холерний бактеріофаг

b. Тетрациклін

c. Холероген-анатоксин

d. Вбиту вакцину

e. Живу вакцину

Які середовища використовують для посіву випорожнень хворого холерою:

a. МПА, МПБ, Кауфмана

b. Лужну ПВ, ЛМПА, Монсура, TCBS

c. С-ще Мюллера, Рапопорт, Плоскирева

d. С-ще Клауберга, Ру

e. Кров’яний МПА, жовтково-сольовий агар

Хворий поступив в інфекційне відділення з підозрою на холеру. Який основний метод дослідження необхідно використовувати для підтвердження діагнозу?

a. Імунологічний

b. Серологічний

c. Біологічний

d. Бактеріологічний

e. Алергічний

Серед працівників порту зареєстровано першi випадки гострого кишечного захворювання, що нагадує холеру. Яким чином можна швидко обстежити певнi контингенти населення на носiйство?

a. Провести фаготипування

b. Посiяти матерiал вiд кожного на 1% лужну ПВ з О1 сироваткою

c. Посiяти матерiал вiд 10 осiб на 1% лужну ПВ з О1 сироваткою

d. Посiяти матерiал вiд 50 осiб на 1% лужну ПВ з О1 сироваткою

e. Посiяти матерiал вiд 100 осiб на 1% лужну пептонну воду (ПВ) з О1 сироваткою

У чому полягає механізм дії холерогену:

a. Збільшує рівень внутрішньоклітинного циклічного аденозинмонофосфату (ЦАМФ)

b. Розщеплює SNARE

c. Рoзщеплює VAMP

d. Блокує EF-1-залежне зв'язування аміно-ацил-тРНК на рибосомах

e. Блокує фактор елонгації 2 (EF-2)

Яка властивість характерна для збудника класичної холери?

a. Чутливість до поліміксину

b. Аглютинація холерною 01 сироваткою

c. Чутливість до бактеріофагів Ель-Тор

d. Гемолітична активність

e. Потреба у високій концентрації хлориду натрію

Позитивний гексаміновий тест характерний для холерних вібріонів:

a. V.cholerae eltor, НАГ- вібріони

b. V.cholerae, V. cholerae O139

c. V. vulnificus

d. V.parahaemolyticus

«Суха» холера характеризується наступним:

a. Закінчується смертю

b. Сильна інтоксикація

c. Відсутні явища проносу

d. Все перелічене вірно

e. Фульмінантна форма

Метод прискореної діагностики холери є

a. РНГА

b. РІА

c. РІФ

d. РА

Які симптоми найхарактерніші для холери за відсутності лікування?

a. Висип на шкірі

b. Ендотоксичний шок

c. Виразкові ураження кишечника

d. Бактеріемія

e. Зневоднення організму

До інфекційної лікарні доставлено чоловіка 30 років з профузною діареєю та блювотою, що призвели до зневоднення організму. У виділеннях хворого виявлено холерний вібріон. Який з факторів патогенності збудника був найзначущим у виникненні симптомів, що спостерігаються у хворого?

a. Ендотоксин

b. Екзотоксин

c. Фібрінолізін

d. Плазмокоагулаза

e. Нейрамінідаза

За допомогою методу імобілізації вібріонів (РІВ) можна визначити збудника протягом:

a. 15-20 хвилин, при концентрації його в досліджуваному матеріалі не менше ніж 10?

b. 10-15 хвилин, при концентрації його в досліджуваному матеріалі не менше ніж 10?

c. 5-10 хвилин, при концентрації його в досліджуваному матеріалі не менше ніж 10?

d. 20-30 хвилин, при концентрації його в досліджуваному матеріалі не менше ніж 10?

Який з наведених типів розщеплення глюкози характерний для V.cholerae:

a. Окислюють і ферментують до кислоти

b. Окислюють, але не ферментують

c. Окислюють і ферментують до кислоти і газу

d. Ферментують, але не окислюють

В лабораторії особливо небезпечних інфекцій з випорожнень хворого з діагнозом "гострий гастроентерит" виділено чисту культуру грамнегативних, кілька зігнутих, рухливих паличок, які до кислоти ферментували сахарозу і манозу, аглютинувалися О1 холерною сироваткою. На яких середовищах могла виділятися ця чиста культура?

a. Середовище Монсурі

b. Всі перераховані

c. Середовище Аронсона

d. Середовище ТСВS

e. Лужна 1% пептонна вода

Протидифтерійну сироватку одержують шляхом гіперімунізації коней

a. Ендотоксином

b. Токсином

c. Антитоксином.

d. Культурою збудника

e. Анатоксином

Який імунітет проти дифтерії створюється при введенні вакцини АКДП ?

a. Клітинний.

b. Нестерильний

c. Антитоксичний

d. Неспецифічний

e. Антибактеріальний

Патогенетична роль корд-фактора C.diphtheriae ?

a. Гальмування систезу білка на рибосомах.

b. Антиадгезивний ефект

c. Токсичний вплив на мітохондрії

d. Некротичний ефект

e. Антифагоцитарний ефект

За якими біологічними властивостями можна відрізнити патогенні коринебактерії від коринеформних бактерій?

a. Біохімічними

b. Культуральними

c. Культуральними, біохімічними

d. Морфологічними, культуральними, біохімічними

e. Морфологічними

В бактеріальному препараті з нальоту на мигдаликах, зафарбованих за Нейссером, запідозрили збудник дифтерії. На підставі яких ознак можна це стверджувати?

a. Потовщення в середині клітини

b. Потовщення на кінцях палички, які фарбуються в коричневий колір

c. Розташування збудників у вигляді штахетника

d. Наявність спор, діаметр яких перевищує діаметр клітини

e. Наявність капсули.

Збудники дифтерії в бактеріальному препараті розташовуються:

a У вигляді частоколу

b. Під кутом

c. Попарно

d. У вигляді ланцюжка

e. Хаотично

Як визначити токсигенність дифтерійної палички в дослідах in vitro?

a. Реакцією імунофлюоресценції

b. Реакцією преципітації в гелі

c. Реакцією зв’язування комплементу.

d. Реакцією аглютинації

e. Реакцією гемаглютинації

Який імунітет формується в організмі перехворілого на дифтерію?

a. Антитоксичний і антибактеріальний

b. Нестерильний

c. Антитоксичний

d. Клітинний

e. Антибактеріальний.

Дифтерійний екзотоксин в організмі хворого має специфічну дію на:

a. Лейкоцити

b. М’язи серця

c. Ентероцити.

d. Шлунково-кишковий тракт

e. Еритроцити

У мазку з нальоту на мигдаликах виявлені палички синього кольору з потовщеннями на кінцях, які фарбувалися більш інтенсивно. Який метод фарбування застосували ?

+a. Леффлера

b. Ціля- Нільсена

c. Буррі

d. Грама

e. Нейссера

Характер росту біовару gravis на середовищі Клауберга:

a. R-форма колоній

b. У вигляді лев’ячої гриви

c. Колонії жовтого кольору

d. S-форма колоній

e. Повзучий ріст

Який імунологічний препарат використовують для лікування дифтерії ?

a. Сульфаніламід

b. Пробіотики.

c. Антибіотик

d. Анатоксин

e. Антитоксин

Вирішальною ознакою патогенних коринебактерій дифтерії є:

a. Біохімічні властивості.

b. Токсигенність

c. Взаємне розташування збудників в бактеріальному препараті

d. Культуральні властивості

e. Морфологічні особливості

Який найбільш інформативний метод діагностики дифтерії?

a. Біологічний

b. Алергічна проба.

c. Бактеріологічний

d. Бактеріоскопічний

e. Серологічний

Для визначення культуральних властивостей C.diphtheriae використовують:

a. Середовище Ендо

b. Середовище Сабуро

c. Жовточно-сольовий агар

d. Середовище Клауберга

e. Середовище Вільсона-Блера

Які особливості післявакцинального імунітету проти дифтерії?

a. Антибактеріальний.

b. Антитоксичний

c. Клітинний

d. Нестерильний

e. Антитоксичний і антибактеріальний?

Невакцинована проти дифтерії дитина контактувала з хворим на дифтерію. Який препарат необхідно застосувати для екстренної

профілактики дифтерії у контактної дитини?

a. Хімічна вакцина

b. Рекомбінантна вакцина

c. Жива вакцина

d. Антитоксична протидифтерійна сироватка

e. Інтерферон

На підставі яких досліджень можна визначити біовар C.diphtheriae ?

a. Морфологічних, культуральних, біохімічних

b. Морфологічних

c. Культуральних

d. Морфологічних і культуральних.

e. Біохімічних

В яких одиницях вимірюється сила анатоксину?

a. DLM

b. AO

c. LD50

d. ID50

e. LD75

Антигенна будова C.diphtheriae:

a. K-антиген

b. O+K антиген

c. О-антиген

d. О+Н антиген.

e. H-антиген

Методом визначення токсигенності дифтерійної палички in vivo є:

a. Реакція аглютинації

b. Реакція нейтралізації токсина антитоксином

c. Реакція іммобілізації.

d. Реакція преципітації

e. Реакція зв’язування комплементу

Джерелом інфекції при дифтерії можуть бути бактеріоносії. Який метод діагностики дифтерійного бактеріоносійства є найбільш

інформативним

a. Серологічний

b. Алергічний

c. Бактеріоскопічний

d. Бактеріологічний

e. Біологічний

З чим пов’язане явище фагової конверсії у збудника дифтерії?

a. Наявністю капсули

b. Наявністю факторів патогенності

c. Наявністю ендотоксину

d. Інфікуванням збудника помірним бактеріофагом

e. Хромосомою збудника

Для патогенних коринебактерій характерно:

a. Цистеїназна активність

b. Уреазна активніст

c. Наявність желатинами

d. Ферментація піразинаміду.

e. Ферментація сахарози

Скільки відомо біоварів C.diphtheriae ?

a. Два

b. П’ять

c. Чотири

d. Три

e. Вісім

Особливості патогенезу при туберкульозі (вірно все, крім наступного):

a. Утворення фібринозної плівки

b. Утворення інфекційних гранульом

c. Персистенція збудника

d. Казеозний розпад гранульом

e. Алергічна перебудова організму

Які атипові мікобактеріі здатні спричиняти мікобактеріози різної локалізації?

a. Mycobacterium scrofulaceum

b. Mycobacterium kansasii

c. Mycobacterium marinum

d. Все вище згадане

e. Mycobacterium simiae

Які середовища використовують для культивування збудника туберкульозу (вірно все, крім):

a. Жовтково-сольовий агар

b. Петраньяні

c. Левенштейна-Йєнсена

d. Сотона

e. Фінна-2

До коледжу вступив юнак 16 років із сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що в цього юнака вона негативна. Яка раціональна тактика лікаря?

a. Зробити щеплення вакциною БЦЖ

b. Терміново ізолювати юнака з навчального колективу

c. Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса

d. Провести серологічну діагностику туберкульозу

e. Повторити реакцію через 1 місяць

При оформленні дитини в школу для вирішення питання про необхідність ревакцинації поставлена проба Манту, яка виявилася негативною .Про що свідчить даний результат проби?

a. Про відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу

b. Про відсутність клітинного імунітету до туберкульозу

c. Про відсутність антитіл до мікобактерій туберкульозу

d. Про наявність клітинного імунітету до туберкульозу

e. Про наявність антитіл до туберкульозних бактерій

При медичному обстеженні учнів 1 класу поставлена проба Манту. Із 35 учнів у 15 проба Манту була негативною. Що необхідно зробити дітям з негативною пробою Манту ?

a. Дослідити сироватку крові

b. Ввести антитоксичну сироватку

c. Ввести вакцину БЦЖ

d. Зробити повторну пробу

e. Ввести антирабічну вакцину

У дитини 10 років поставлено пробу Манту. Через 48 годин на місці введення туберкуліну з? явилася папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну?

a. Реакція гіперчутливості III тип (імунокомплексний)

b. Реакція гіперчутливості II тип (цитотоксичний)

c. Реакція гіперчутливості IV тип (клітинний)

d. Все вище згадане

e. Реакція гіперчутливості I тип (анафілактичний)

При забарвленні за Цілем-Нільсеном біопрепаратів, виготовлених з мокротиння, виявлено наявність яскраво-червоних паличок, які розміщені поодиноко або групами, нечутливих до дії кислот. На поживних середовищах перші ознаки росту з? являються через місяць. До якого роду належать бактерії?
Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, доки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як правильно назвати такий вид імунітету?
{
~ Перехресний
~ Гуморальний
~ Типоспецифічний
~ Природжений
= Нестерильний
}

a. Histoplasma

b. Klebsiella

c. Yersinia

d. Micobacterium

e. Coxiella

Хворій Н. поставлено попередній діагноз «Туберкульоз легень.» Які середовища слід використати для виділення чистої культури туберкульозної мікобактерії?

a. Середовище Левенштейна-Йєнсена

b. Казеїно-вугільний агар

c. Кров'яний агар

d. Жовтково-сольовий агар

e. Середовище Плоскірєва

Для ідентифікації мікобактерій туберкульозу визначають (вірно все, крім наступного):

a. Утворення токсину

b. Особливості росту на середовищі Левенштейна-Йєнсена

c. Кислотостійкість

d. Утворення нікотинової кислоти (ніациновий тест)

e. Чутливість до саліцилового натрію

У мазках , які були виготовлені з харкотиння хворого на туберкульоз легень, мікобактерій не виявлено. Яким методом можна підвищити ймовірність виявлення мікобактерій в харкотинні?

a. Мікроскопією нативних препаратів

b. Мікроскопією препаратів, зафарбованих за методом Ціля-Нільсена

c. Темнопольною мікроскопією

d. Прайса і Школьнікової

e. Гомогенізації

Туберкулінова внутрішньошкірна проба Манту є специфічним діагностичним тестом. ЇЇ застосовують для:

a. Жодна відповідь не вірна

b. Відбору осіб, яким потрібна ревакцинація

c. Все вище згадане

d. Для діагностики туберкульозу

e. Визначення інфікованості населення туберкульозом

У чоловіка 36 років з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду сечі. При мікроскопії знайдено кислотостійкі бактерії, але за метод Прайса корд-фактор не виявлено. Яке дослідження дозволить надійно підтвердити або спростувати попередній діагноз?

a. Зараження лабораторних тварин

b. Вивчення токсигенності

c. Серологічна ідентифікація збудника

d. Шкірна алергічна проба

e. Фаготипування виділеної культури

У пологовому будинку народилося немовля чоловічої статі, вагою 3500, цілком доношене та здорове. Яку вакцину слід ввести ще до виписки дитини з пологового будинку?
}

a. Живу поліомієлітну вакцину

b. АКДП

c. Живу грипозну вакцину

d. БЦЖ

e. Вакцину ЕV 76

Препарати, що використовуються при лікуванні туберкульозу (вірно все, крім):

a. Рифампіцин

b. Етіонамід

c. Стрептоміцин

d. Ізоніазид

e. Пеніцилін

У дитини віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який діагностичний препарат при цьому введено?

a. Вакцину БЦЖ

b. Вакцину АДП

c. Тулярин

d. Вакцину АКДП

e. Туберкулін

Які мікобактерії викликають у людини туберкульоз?

a. Mycobacterium bovis

b. Mycobacterium microti

c. Все вище згадане

d. Mycobacterium africanum

e. Mycobacterium tuberculosis

Туберкулінова внутрішньошкірна проба Манту є специфічним діагностичним тестом. ЇЇ застосовують для:

a. Жодна відповідь не вірна

b. Все вище згадане

c. Для діагностики туберкульозу

d. Відбору осіб, яким потрібна ревакцинація

e. Визначення інфікованості населення туберкульозом

Із центрифугату порції сечі, одержаної від хворого з підозрою на туберкульоз нирок, приготували препарат для мікроскопії. Який метод фарбування препарату використовують для виявлення збудника?

a. За Леффлером

b. За Грамом

c. За Бурі

d. За Ожешко

e. За Цілем-Нільсеном

При дослідженні харкотиння хворого з використанням методу Прайса в препаратах виявлено паличкоподібні бактерії, розташовані у вигляді звивистих тяжів. Яка речовина зумовлює склеювання цих бактерій та ріст їх у вигляді джгутів?

a. Туберкулостеаринова кислота

b. РРД

c. Туберкулін

d. Фтіонова кислота (фосфатит)

e. Корд-фактор

Як визначають чутливість мікобактерій туберкульозу до антибактеріальних препаратів:

a. За методом дисків

b. За методом гомогенізації й осадження

c. За методом Прайса

d. За методом Ціля-Нільсена

e. За методом абсолютних концентрацій

При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години в місці введення алергену з? явилися припухлість, гіперемія і болючість. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?

a. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни

b. В-лімфоцити, IgM

c. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфокіни

d. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити

e. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG

Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, доки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як правильно назвати такий вид імунітету?

a. Перехресний

b. Гуморальний

c. Природжений

d. Нестерильний

e. Типоспецифічний

Які методи лабораторної діагностики використовують при туберкульозі?

a. Все вище згадане

b. Алергічний

c. Бактеріоскопічний

d. Імунологічний

e. Бактеріологічний

У хворого після комплексного обстеження діагностовано туберкульоз. Яка шкірно-алергічна реакція має значення у встановленні діагнозу?

a. Шика

b. Діка

c. Молоні

d. Манту

e. Міцуді

Яка з наведених пар клостридій та токсину НЕПРАВИЛЬНА?

a. нічого з вищенаведеного

b. Clostridium Tetani - тетаноспазмін

c. Clostridium Perfringens - альфа токсин

d. Clostridium Difficle - тета токсин

e. Clostridium Botulinum - ботулотоксин

Для якого виду клостридій характерним є здатність утворювати капсулу та відсутність джгутиків?

a. Clostridium botulinum

b. Clostridium difficile

c. Clostridium perfringens

d. Clostridium tetani

Пацієнт доставлений у інфекційне відділення з попереднім діагнозом ботулізм. У бактеріологічній лабораторії провели одну з серологічних реакцій на вміст ботулотоксину в матеріалі від хворого. Яку реакцію було використано?

a. нейтралізації

b. РЗК

c. аглютинації

d. іммобілізацї

e. подвійної імунодифузії

Морфологічно схожими на барабанні палички є:

a. Clostridium perfringens

b. Clostridium tetani

c. Clostridium difficile

d. Clostridium botulinum

Який з наведених мікроорганізмів є збудником правцю?

a. Clostridium septicum

b. Clostridium perfringens

c. Clostridium difficile

d. Clostridium botulinum

e. Clostridium tetani

Виберіть типи ботулотоксину, найбільш часто асоційовані з ботулізмом у людини

a. Усі вищезгадані

b. Е

c. А

d. В

Реакція Наглера (імунне гальмування лецитиназної активності) використовується для виявлення:

a. тетаноспазміну Clostridium tetani

b. ентеротоксину Clostridium difficile

c. ботулотоксину типу А Clostridium botulinum

d. а-токсину Clostridium perfringens

У які терміни проводиться планова ревакцінація від правцю у осіб старших за 6 років?

a. раз на 20 років

b. раз на 10 років

c. раз на рік

d. не проводиться

e. раз на 5 років

В бактеріологічну лабораторію поступив досліджуваний матеріал (промивні води, в’ялена риба домашнього приготування) взятий у хворого з підозрою на ботулізм. На яке середовище найбільш доцільно зробити первинний посів матеріалу?

a. м’ясо-пептонний агар

b. сироватковий агар

c. Кітта - Тароцці

d. кров’яний агар

Clostridium perfringens може викликати все вищенаведене, окрім

a. некротизуючого ентериту

b. інфекцій сечовивідних шляхів

c. газової гангрени

d. харчових токсикоінфекцій

Фільтрат бульйонної культури збудників газової анаеробної ранової інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки, витримали впродовж 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба необхідно:

a. додати у пробірки приципітуючу діагностичну сироватку

b. ввести тваринам вміст пробірок

c. висіяти вміст пробірок на щільні поживні середовища

d. додати аглютинуючу діагностичну сироватку

e. додати у пробірки еритроцитарний діагностикум

Який з наведених мікроорганізмів є збудником ботулізму?

a. Clostridium perfringens

b. Clostridium tetani

c. Clostridium difficile

d. Clostridium botulinum

e. Clostridium septicum

“Штормова реакція” використовується для ідентифікації

a. Clostridium tetani

b. Clostridium botulinum

c. Clostridium difficile

d. Clostridium perfringens

Який імунітет утворюється після введення правцевого анатоксину?

a. природній активний

b. природній пасивний

c. штучний активний

d. штучний пассивний

Екзотоксин клостридій ботулізму

a. Блокує вивільнення ацетилхоліну з м’язових клітин

b. Блокує вивільнення ацетилхоліну з нервових клітин

c. Блокує поглинання ацетилхоліну судинами

d. Блокує розпад ацетилхоліну в м’язовій тканині

e. Блокує розпад ацетилхоліну в шлунково-кишковому тракті

Виберіть природній резервуар C. tetani

a. вода

b. кліщі

c. харчові продукти

d. кишківник тварин

Антибіотикоасоційований коліт викликає

a. Clostridium botulinum

b. Clostridium difficile

c. Clostridium tetani

d. Clostridium perfringens

Після вживання в їжу яких продуктів найчастіше реєструються випадки ботулізму?

a. сира риба

b. сири

c. м’ясні консерви домашнього приготування

d. сирі яйця

Чи можливо повторне захворювання на ботулізм?

a. ні

b. так

До якого типу відноситься протиправцева вакцина?

a. хімічна

b. генно-інженерна

c. інактивована

d. жива

Виберіть правильне твердження щодо Clostridium difficile

a. Грампозитивні, неспороутворюючі, анаеробні палички

b. Грампозитивні, спороутворюючі, аеробні палички

c. Грамнегативні, спороутворюючі, анаеробні палички

d. Грамнегативні, спороутворюючі, аеробні палички

e. Грампозитивні, спороутворюючі, анаеробні палички

Найпотужнішим токсином з нижченаведених є

a. а-токсин Clostridium perfringens

b. ентеротоксин Clostridium difficile

c. ботулотоксин типу А Clostridium botulinum

d. тетаноспазмін Clostridium tetani

Котрий з наведених мікроорганізмів може бути етіологічним чинником міонекрозу (газової гангрени)?

a. Clostridium botulinum

b. Clostridium difficile

c. Clostridium perfringens

d. Clostridium tetani

Виберіть препарати, що використовуються для специфічної терапії ботулізму

a. ампіцилін

b. левоміцетин

c. антитоксична сироватка

d. анатоксин

Виберіть вакцину, що використовується для специфічної профілактики правцю:

a. ОПВ

b. БЦЖ

c. АДПМ

d. ІПВ

В районі виявлені випадки захворювання худоби на бруцельоз. Яку реакцію слід використати для обстеження професійних груп ризику і населення для виявлення хворих на бруцельоз?

a. РІФ

b. Реакцію Хеддльсона

c. Реакцію Райта

d. Реакцію Вассермана

e. Реакцію Відаля

При постановці біологічної проби і знаходженні в мазках-відбитках з органів тварини стрептобактерій, оточених капсулою, дозволяє беззаперечно поставити діагноз

a. Чумa

b. Крупозної пневмоні

c. Сибіркової виразки

d. Бруцельоз

e. Туляремі

Вкажіть збудника туляремії:

a. грампозитивні палички Legionella pneumophila

b. грампозитивні коки Francisella tularensis

c. грамнегативні палички Brucella suis

d. грамнегативні палички Francisella tularensis

e. грампозитивні палички Francisella novicida

Для якого збудника при рості на МПА з пеніциліном характерною ознакою є утворення сферопластів у вигляді “намиста із перлин”:

a. Туляремії

b. Чуми

c. Туберкульозу

d. Сибірки

e. Бруцельозу

Яку з ознак не використовують для диференціації патогенних для людини видів бруцел?

a. Чутливість до специфічного фагу.

b. Утворення H2S.

c. Ріст на середовищах з основним фуксином і тіоніном.

d. Морфологічну.

e. Потребу в СО2.

Токсини збудника сибірки:

a. «Мишиний» токсин.

b. Ліпополісахаридний ендотоксин.

c. «Набряковий фактор».

d. Нейротропний екзотоксин.

e. Ентеротоксин.

Дитинi 14-ти років поставили дiагноз: бруцельоз. В контактi з хворими тваринами вона не була. Як дитина могла заразитись?

a. Через сире молоко.

b. Через воду.

c. Через бруднi руки.

d. Через немитi овочi i фрукти.

e. Пiд час iн'єкції.

В інфекційну лікарню поступив пацієнт з симптомами, якому поставили попередній діагноз: туляремія. Яким з нижче перерахованих методів можливо підтвердити діагноз в умовах звичайної лабораторії?

a. Серологічний

b. Бактеріологічний

c. РІФ (експрес-метод)

d. Біологічна проба

e. Мікроскопічний

З метою підтвердження діагнозу “Туляремія” мисливцю, госпіталізованому на 5 день хвороби слід призначити для ранньої діагностики:

a. РЗК

b. РА

c. РІФ

d. Алергічну пробу

e. РНГА

Жінка, мешканка сільської місцевості, довгий час скаржилася на слабкість, безсоння, дратівливість, біль в м'язах і суглобах, підвищення температури до 37,1-37,3 С. Смерть наступила при явищах поліорганної недостатності. На аутопсії в органах виявлені гранульоми, вогнища некрозу відсутні, виявлено системний продуктивно-деструктивний васкуліт. Ваш діагноз?

a. Бруцельоз

b. Туберкульоз

c. Туляремія

d. Чума

e. Сибірка

Вкажіть морфологічні особливості B. аnthracis в мазку з патологічного матеріалу:

a. Спороносні палички.

b. Грампозитивні монобацили.

c. Грамнегативні стребтобацили.

d. Грампозитивні стрептобацили з обрубаними полюсами.

e. Грампозитивні кокобацили.

У пацієнта при огляді лікар виявив конусоподібний інфільтрат яскраво-червоного кольору з різко вираженим набряком тканин. У центрі інфільтрату - чорного кольору кірочка. Про яке захворювання слід думати?

a. Чума

b. Фурункул

c. Сибірка

d. Флегмона кисті

e. Абсцес

При бактеріологічному досліджені крові хворого виділили культуру Brucella melitensis. Вкажіть можливе джерело інфікування хворого.

a. Велика рогата худоба.

b. Свині.

c. Гризуни.

d. Мала рогата худоба.

e. Людина.

Який характер колоній збудника сибірки на основних поживних середовищах?

a. Гладкі колонії з ніжним мереживом.

b. Шорсткі колонії R-форми, що нагадують левову гриву.

c. Гладкі блискучі колонії S-форми.

d. Жовті колонії з радужним вінчиком.

e. Шорсткі колонії R-форми.

У хворого з підозрою на бруцельоз взяли для дослідження сироватку крові. Яку серологічну реакцію треба використати, щоб підтвердити або спростувати підозру на бруцельоз?

a. Грубера.

b. Вейля-Фелікса.

c. Відаля.

d. Вассермана.

e. Райта.

У лабораторії при експертизі шкір тварин була використана реакція преципітації по Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?

a. Наявність антигенів антракоїдів

b. Наявність антигенів сибірки

c. Наявність токсину анаеробної інфекції

d. Наявність Vi-антигену сальмонел

e. Наявність збудника бруцельозу

У хворого з високою температурою, лікар зазначив, що пахові лімфатичні вузли збільшені до 8 см, шкіра над ними червона, різко болюча, вони спаяні з навколишньою тканиною, нерухомі. При мікроскопічному дослідженні в лімфатичному вузлі гостре серозно-геморагічного запалення. Для якого захворювання це характерно?

a. Сифілісу

b. Туляремії

c. Сибірки

d. Чуми

e. Бруцельозу

При аутопсії померлого працівника хутряної фабрики виявлено: легені з вогнищами ущільнення; при мікроскопії – серозно-геморагічна пневмонія, некроз і гранульоми з великою кількістю нейтрофілів. У лімфовузлах – також гранульоми, некроз, нагноєння. Який з перерахованих діагнозів найбільш вірогідний?

a. Первинно-легенева чума

b. Вогнищевий туберкульоз легенів

c. Бубонна форма туляремії

d. Легенева форма туляремії

e. Міліарний туберкульоз легень

Шляхи зараження людини сибірською виразкою:

a. Повітряно-краплинний

b. Контактний

c. Трансмісивний

d. Всі перераховані

e. Аліментарний

Який метод мікробіологічної діагностики ставить діагноз бруцельозу поза всяких сумнівів?

a. Бактеріоскопічний.

b. Бактеріологічний.

c. Алергічний.

d. Серологічний.

e. Біологічний.

У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу, забарвленого за Буррі-Гінсом, від хворого з підозрою на чуму. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?

a. Наявність зерен волютину

b. Капсулоутворення

c. Спороутворення

d. Лугостійкість

e. Кислотоскість

Для якого діагнозу характерно набрякання м'яких мозкових оболонок склепіння та основи мозку ("шапочка кардинала"):

a. Сибірка

b. Туберкульоз

c. Чума

d. Туляремія

e. Бруцельоз

Біологічною особливістю збудника туляремії є поганий ріст у першій генерації при виділенні збудника з організму хворого. Як можна підвищити ймовірність виділення збудника з патологічного матеріалу?

a. Не використовувати бактеріологічний метод для діагностики

b. Матеріалом від хворого інфікувати тварину, а потім виділити збудник з її організму

c. Висіяти матеріал на селективні жовточні середовища

d. Додати у поживні середовища підвищені концентрації факторів росту для францисел

e. Висіяти матеріал на кров’яний агар

Для розгорнутої реакції аглютинації (реакція Райта) на дослідження бруцельозу в якості антигену використовують:

a. еритроцитарний діагностикум

b. бруцельозний діагностикум

c. суміш виділеної культури

d. бруцельозну сироватку

e. діагностична сироватка

Яка з вказаних біологічних властивостей не характерна для збудника сибірки?

a. Невибагливість до поживного середовища.

b. Грампозитивна паличка з "обрубаними" кінцями.

c. Утворення спори.

d. Нестійкість до факторів зовнішнього середовища.

e. Утворення капсули.

Характер імунної відповіді при мікоплазмозах:

a. Притаманний феномен незавершеного фагоцитозу

b. Клітинний нестерильний імунітет

c. Постінфекційний імунітет стійкий, пожиттєвий

d. Постінфекційний напружений антитоксичний імунітет

Переносниками ендемічного висипного тифу є:

a. Велика рогата худоба

b. Гризуни

c. Воші

d. Блохи

Що дає змогу рикетсіям зруйнувати фагосому і вийти в цитоплазму зараженої клітини?

a. Адгезини

b. Лецитіназа

c. Мікрокапсула

d. Фосфоліпаза

e. Ендотоксин

Для хламідій характерні такі властивості:

a. Генетичний апарат представлений тільки ДНК чи тільки РНК

b. Доклітинна організація

c. Нездатність до розвитку антибіотикорезистентності

d. Абсолютний внутрішньоклітинний паразитизм

Переносниками епідемічного висипного тифу є:

a. Ховрахи

b. Воші

c. Блохи

d. Миші

Провідний метод лабораторної діагностики орнітозу:

a. Серологічний

b. Біологічний

c. Бактеріоскопічний

d. Бактеріологічний

Для мікоплазм характерні такі ознаки:

a. Ростуть на м'ясо-пептонному агарі

b. Не мають клітинної стінки

c. Здатні до спороутворення

d. Клітинна стінка за структурою схожа на клітинну стінку грамнегативних бактерій

e. Ростуть на глюкозному бульйоні

При бактеріологічному методі діагностики мікоплазмозів та уреаплазмозів критерієм етіологічного значення виділеної культури є:

a. Наявність гемолітичних властивостей

b. Нездатність до розщеплення сечовини

c. Визначення збудника в клінічному матерiалі в кількості 10^54 мікробних клітин в 1 мл та вище

d. Токсигенність

Для лікування епідемічного висипного тифу використовують:

a. Бактеріофаги

b. Антибіотики тетрациклінового ряду

c. Антитоксичну сироватку

d. Пеніциліни

Природним резервуаром збудників висипного епідемічного тифу є:

a. Воші

b. Блохи

c. Пацюки

d. Людина

e. Миші

Етіотропна терапія хламідійних інфекцій базується на:

a. Використанні β-лактамних антибіотиків

b. Знищенні ретикулярних тілець

c. Блокаді проникнення елементарних тілець до клітини

d. Знищенні елементарних тілець

Для мікробіологічної діагностики рикетсиозів досліджуваний матеріал засівають на:

a. У жовтковий мішок курячого ембріона

b. Сироваткове середовище

c. Середовище Левенштейна-Йєнсена

d. Середовище Клауберга

Для специфічної профілактики Ку-гарячки використовують:

a. Антитоксичну сироватку

b. Бактеріофаг

c. Вакцину БЦЖ

d. Живу вакцину на основі штаму М-44

Збудниками ендемічного висипного тифу є

a. Borrelia burgdorferi

b. Rickettsia typhi

c. Rickettsia prowazekii

d. Borrelia recurrentis

e. Rickettsia sibirica

Специфічна профілактика мікоплазмозів здійснюється за допомогою:

a. Імуноглобуліну

b. Не розроблена

c. Живої вакцини

d. Анатоксину

e. Інактивованої корпускулярної вакцини

Для диференціальної діагностики епідемічного висипного тифу та хвороби Брилля застосовують:

a. Біопробу на морських свинках

b. Реакцію преципітації

c. Бактеріоскопічний метод

d. Pоздільне визначення IgM та IgG в РЗК та РНГА

В організмі людини Rickettsia prowazekii розмножуються у:

a. Клітинах печінки

b. Клітинах слизової оболонки верхніх дихальних шляхів

c. Клітинах епітелію кишечника

d. Клітинах ендотелію кровоносних судин

Для лабораторної діагностики висипного тифу рутинно застосовують:

a. Бактеріологічний метод

b. Алергологічний метод

c. Серодіагностику

d. Біологічний метод

Бактеріоскопічний метод діагностики трахоми полягає в:

a. Виявленні зерен волютину

b. Виявленні феномену незавершеного фагоцитозу

c. Виявленні кислотостійких паличок

d. Виявленні тілець Провачека-Хальберштедтера

Для диференціальної діагностики епідемічного та ендемічного висипних тифів застосовують:

a. Біопробу на морських свинках

b. Бактеріологічний метод

c. Серодіагностику

d. Бактеріоскопічний метод

Збудниками хвороби Бриля є:

a. Borrelia recurrentis

b. Rickettsia prowazekii

c. Rickettsia typhi

d. Rickettsia sibirica

e. Borrelia burgdorferi

Збудником Ку-гарячки є:

a. Rickettsia prowazekii

b. Leptospira interrogans

c. Coxiella burnetii

d. Borrelia recurrentis

e. Borrelia burgdorferi

Збудниками епідемічного висипного тифу є:

a. Borrelia recurrentis

b. Rickettsia sibirica

c. Rickettsia typhi

d. Borrelia burgdorferi

e. Rickettsia prowazekii

Реакція Вейля-Фелікса застосовується для серодіагностики:

a. Ендемічного висипного тифу

b. Епідемічного поворотного тифу

c. Ендемічного поворотного тифу

d. Епідемічного висипного тифу

e. Ку-гарячки

Природним резервуаром збудників ендемічного висипного тифу є:

a. Воші

b. Блохи

c. Людина

d. Пацюки

У сучасних умовах для діагностики сифілісу використовують специфічні та неспецифічні тести. Що належить до специфічних тестів?

a. Визначення культуральних та біологічних властивостей

b. VDRL-інфекція

c. RW-реакція з кардіоліпідним антигеном (реакція Вассермана)

d. РІТ (реакція іммобілізації блідих трепонем)

e. Тест на реагіни плазми

Пацієнту був поставлений діагноз ендемічний висипний тиф. Який механізм зараження ендемічним висипним тифом?

a. Фекально-оральний

b. Трансмісивний

c. Повітряно-крапельний

d. Парентеральний

e. Статевий

У мікропрепараті, виготовленому з пунктату регіонарного лімфатичного вузла хворого, пофарбованого за Романовським – Гімзою, лікар виявив тонкі мікроорганізми з 12-14 рівномірними завитками з гострими кінцями завдовжки 10-13 мкм. Про збудника якої інфекційної хвороби може йтися в цьому разі?

a. Трипаносомозу

b. Лейшманіозу

c. Лептоспірозу

d. Сифілісу

e. Поворотного тифу

Для диференціації епідемічного та ендемічного поворотних тифів у хворого з високою температурою взято кров і призначено біологічну пробу. Яких тварин слід використати для постановки біологічної проби?

a. Кролів

b. Сирійських ховрахів

c. Гвінейських свинок

d. Кошенят-сисунців

e. Білих щурів

У пацієнта встановили діагноз третинний сифіліс. Яку реакцію використовують для серелогічної діагностики при третинному сифілісі?

a. Реакція Вассермана

b. Реакція Відаля

c. Реакція Рікенберга-Брусіна

d. Реакція термопреципітації за Асколі

e. Реакція Райта

У лікарню поступив хворий М. зі скаргами на високу температуру (до 39-40?С), нестерпний біль у голові, безсоння, збудження, носові кровотечі, нудоту, блювання. На голові хворого знайдено воші та гниди. На висоті гарячки взято кров і приготовлено препарат товстої краплі, який забарвлено за методом Романовського-Гімзи. При мікроскопії препарату на фоні форменних елементів крові видно синьо-фіолетові тонкі мікроорганізми довжиною 10-30 мкм з 3-4 великими неоднаковими завитками. Які збудники найімовірніше знаходяться в крові?

a. Leptospira interrogans

b. Borrelia recurrentis

c. Treponema pallidum

d. Borrelia duttoni

e. Borrelia burgdorferi

Для підтвердження діагнозу сифілісу за допомогою реакції іммобілізації трепонем необхідно взяти такі компоненти

a. Сироватку крові хворого, комплемент, завись блідих трепонем

b. Кров хворого, завись живих блідих трепонем

c. Сироватку крові хворого, завись живих блідих трепонем

d. Кров хворого, комплемент, завись живих блідих трепонем

e. Сироватку крові хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завись живих блідих трепонем

Які методи використовують для мікробіологічної діагностики лептоспірозу?

a. Всі, що перераховані

b. Мікроскопія матеріалу

c. Бактеріологічний

d. Біологічний

e. Серологічний

В інфекційну лікарню госпіталізовано хворого з гарячкою, що періодично повторюється. У препараті крові (товстій краплі), пофарбованого за методом Романовського-Гімзи, виявлено спіралеподібні мікроорганізми з гострими кінцями синьо-фіолетового кольору. Який збудник виявлено?

a. Висипного тифу

b. Поворотного тифу

c. Черевного типу

d. Малярії

e. Лептоспірозу

Хворому А. поставлено попередній діагноз «лептоспіроз». Хворіє 2 тижні. Які тести з наведених слід використати для підтвердження діагнозу насамперед?

a. Біологічна проба на кроликах

b. Виявлення збудника

c. Виявлення специфічних антитіл

d. Виділення гемокультури

e. Виділення білікуртури

Кров хворого з нападами лихоманки, що періодично повторюється, ввели підшкірно гвінейській свинці. Через 5 днів у крові тварини, яка захворіла, знайдені інтенсивно забарвлені за Романовським-Гімзою спірохети з 6-8 нерівномірними завитками. Збудник якого захворювання у хворого?

a. Хвороби Содоку

b. Лептоспірозу

c. Ендемічного поворотного тифу

d. Сифілісу

e. Епідемічного поворотного тифу

У хворого з підозрою на ендемічний поворотний тиф на висоті приступу гарячки взято кров з пальця і виготовлено препарат товстої краплі. Яким методом краще забарвити препарат?

a. За методом Буррі

b. За методом Грама

c. За методом Ціля-Нільсена

d. За методом Леффлера

e. За методом Романовського-Гімзи

Студент, віком 22 роки, звернувся до лікаря-дерматовенеролога зі скаргами на те, що кілька днів тому на головці статевого члена з’явилася ерозія. При об’єктивному дослідженні хворого на головці статевого члена виявлено безболісну виразку розміром з 10-копійчану монету, з чіткими і рівними краями. Регіонарні лімфовузли збільшені, загальний стан задовільний. При мікроскопії зішкрібу були виявлені звивисті, рухомі мікроорганізми, які погано сприймали забарвлення. Виберіть найвірогідніший збудник захворювання.

a. Паповавірусна інфекція

b. N. gonorrhoeae

c. Вірус простого герпесу І типу

d. Вірус простого герпесу ІІ типу

e. T. pallidum

Під час профілактичного огляду робітників тваринницької ферми в одного з них запідозрили лептоспіроз і кров цього робітника направили в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище можна використати для виділення збудника цього захворювання?

a. Середовище Плоскірєва

b. Середовище Кітта-Тароцці

c. Середовище Ендо

d. Середовище Гіса

e. Середовища Ферворта-Вольфа

До дерматовенеролога звернувся хворий Н. зі скаргами на появу двох виразок зі щільною основою на статевих органах. П’ять років тому він лікувався від сифілісу. Лікар поставив повторно діагноз «сифіліс». Чим можна пояснити повторне захворювання сифілісом?

a. Пригнічення гуморальної ланки імунітету

b. Рецидив хвороби

c. Пригнічення клітинної ланки імунітету

d. Підвищена чутливість до збудника

e. Відсутність нестерильного імунітету

До інфекційного відділення поступив хворий С. з вираженими головними і м’язовими болями, підвищеною температурою тіла, загальною слабкістю, жовтяницею. Запідозрено лептоспіроз. Який з перелічених методів дослідження дозволить підтвердити діагноз?

a. Визначення екзотоксину

b. Алергічний

c. Серологічний

d. Посів на цукровий агар

e. Фарбування за методом Грама

У хворого П. 32 років з пальпульозною висипкою на шкірі лікар запідозрив вторинний сифіліс. З метою підтвердження реакції Вассермана у хворого слід взяти

a. Кров

b. Елементи висипки

c. Матеріал зі слизової рота

d. Мазок з уретри

e. Сироватку крові

Через 7 днів після виконання робіт з очищення водоймища у хворого спостерігались висока температура, загальна слабкість, сильний головний біль та болі в м’язах, гіперемія обличчя. При прямій мікроскопії в темному полі препарату «надавлена» крапля крові виявлені тонкі звивисті мікроорганізми S- або С-подібної форми. Який мікроорганізм є причиною даного захворювання?

a. Staphylococcus aureus

b. Salmonella enteritidis

c. Treponema pallidum

d. Clostridium tetani

e. Leptospira interrogans

При обстеженні пацієнта лікар встановив, що у хворого вторинний сифіліс. Яка реакція за механізмом використовується для серологічної діагностики цієї хвороби?

a. Реакція непрямої гемаглютинації

b. Реакцію аглютинації

c. Реакція гемолізу

d. Реакція лізису

e. Реакція зв’язування комплементу

Який препарат використовують для специфічної профілактики лептоспірозу?

a. Анатоксин

b. Антирабічну вакцину

c. Іактивовану вакцину

d. Антибіотики

e. Атенуйовану вакцину

У лікарню поступив хворий з підозрою на сифіліс. Яким методом діагностики можна виявити збудник у твердому шанкрі?

a. З використанням реакції аглютинації

b. Реакцією Вассермана

c. За допомогою темнопольної мікроскопії

d. Мікроскопією матеріалу, пофарбованого за методом Грама

e. Виділенням чистої культури

Пацієнтка Л. звернулася до алерголога зі скаргами на появу папульозної висипки на шкірі. Після збору анамнезу лікар запідозрив вторинний сифіліс. Який метод діагностики допоможе підтвердити діагноз?

a. Бактеріологічний

b. Біологічний

c. Серологічний

d. Алергічний

e. Бактеріоскопічний

Для серологічної діагностики сифілісу з використанням реакції Вассермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпідів із серцевого м’яза бика із холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітичну систему, ізотонічний розчин натрію хлориду, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки цієї реакції?

a. Дігностична преципітуюча сироватка

b. Еритроцити барана

c. Живі трепонеми

d. Комплемент

e. Антиглобулінова сироватка

Для постановки деяких серологічних реакцій використовують культуральні трепонеми. Де саме відбувається культивування трепонем?

a. На середовищах із сироваткою кроля

b. В яєчках кроликів

c. На хоріоалантоїсній оболонці курячого зародка

d. На середовищах із мозковою тканиною

e. На середовищах із нирковою тканиною

Хворим М. 43 років, пастух, звернувся до лікаря зі скаргами на гострий початок хвороби, високу температуру до 39?С, біль у голові, м’язах, суглобах. При обстеженні в ділянці шиї виявлено кільцеподібну еритему, краї якої інтенсивно червоні, набряклі, дещо підвищені над поверхнею шкіри, центр блідий, без виражених місцевих ознак запалення, збільшені та болючі регіонарні лімфовузли. Лікар запідозрив системний кліщовий бореліоз. Які збудники можуть його спричинити?

a. Borrelia recurrentis

b. Leptospira interrogans

c. Borrelia sogdiana

d. Borrelia duttoni

e. Borrelia burgdorferi

1.При мiкроскопiї мiкропрепарату з видiлень хворої хронiчним кольповагiнiтом лiкар виявив округлої форми та елiпсоподiбнi клiтини, що брунькуються, розмiром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

A. Кандидоз

B. Кокцидiоз

C. Епiдермофiтiя

D. Мiкроспорiя

E. Криптококоз

2. У пацiєнта з ознаками колiту видiлена чиста культура бактерiй, яка за морфологiчними, культуральними та бiохiмiчними властивостями вiднесена до роду шигел. Яку з названих реакцiй доцiльно застосувати для серологiчної iдентифiкацiї культури?

A. Аглютинацiї з дiагностичними сироватками

B. Зв’язування комплементу

C. Непрямої гемаглютинацiї

D. Преципiтацiї

E. Затримки гемаглютинацiї

3. У пацiєнтки 20-ти рокiв встановлено дiагноз - СНIД. Якi популяцiї клiтин найбiльш чутливi до вiрусу iмунодефiциту людини?

A. Т-хелпери

B. Гепатоцити

C. Ендотелiоцити

D. Епiтелiоцити

E. В-лiмфоцити

4. До лiкарнi надiйшла дитина з дiагнозом "стафiлококовий сепсис". На яке живильне середовище потрiбно посiяти кров хворого з метою видiлення збудника?

A. Цукрово-пептонний бульйон

B. М’ясо-пептонний агар

C. Середовище Плоскiрьова

D. Середовище Бучiна

E. Жовчно-сольовий агар

5. При бактерiоскопiчному дослiдженнi носоглоткового слизу дитини 2,5 рокiв, хворої на назофарингiт, виявленi грамнегативнi диплококи, схожi за формою на кавовi зерна. Якi структури органiзму дитини найбiльш iмовiрно будуть ураженi, якщо цi мiкроорганiзми проникнуть у кров?

A. Оболонки мозку

B. Серцевi клапани

C. Нирковi гломерули

D. Сечо-статевi шляхи

E. Лiмфатичнi вузли

6. На спецiальному живильному середовищi пiсля посiву видiлень гною з уретри виросли нiжнi блакитнi колонiї. При мiкроскопiї препаратiв з них виявленi грамнегативнi бобоподiбнi диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A. Гонорея

B. Хламiдiоз

C. Сифiлiс

D. Туляремiя

E. Мелiоїдоз

7. При бактерiологiчному дослiдженнi сечi хворого на пiєлонефрит видiленi мiкроорганiзми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарi жовто-зелений пiгмент i характерний запах. Як вони називаються?

A. Псевдомонади

B. Ешерiхiї

C. Протеї

D. Клебсiєли

E. Азотобактерiї

8. У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з пiдозрою на дифтерiю виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазкiв було використано?

F. A. Леффлера

G. B. Буррi

H. C. Гiнса

I. D. Грама

J. E. Нейссера

9. У бактерiологiчнiй лабораторiї проводиться дослiдження якостi питної води. Її мiкробне число виявилося близько 100. Якi мiкроорганiзми враховувалися при цьому?

A. Всi бактерiї, що виросли на живильному середовищi

B. Бактерiї групи кишкової палички

C. Бактерiї, патогеннi для людей та тварин

D. Умовно-патогеннi мiкроорганiзми

E. Ентеропатогеннi бактерiї та вiруси

10. Лiмфоцит уражений ретровiрусом ВIЛ (СНIД). В цьому випадку напрямок потоку iнформацiї в клiтинi буде:

A. РНК → ДНК → i-РНК → полiпептид

B. ДНК → i-РНК → полiпептид → ДНК

C. ДНК→полiпептид→i-РНК

D. i-РНК →полiпептид → ДНК

E. Полiпептид → РНК → ДНК → i-РНК

11. У 30-рiчного померлого наркомана, який страждав на ВIЛ-iнфекцiю, при патоморфологiчному дослiдженнi виявлено, що обидвi легенi ущiльненi, темно-бордово-сiрi, мало повiтрянi, мiжальвеолярнi перетинки густо iнфiльтрованi лiмфоцитами, частина альвеолоцитiв трансформованi у великi клiтини з центрально розташованим круглим ядром зi свiтлим обiдцем, якi нагадують "совине око". Яка опортунiстична iнфекцiя викликала пневмонiюу даного хворого?

A. Цитомегаловiрус

B. Пневмоциста карiнiї

C. Атипова мiкобактерiя

D. Герпес-вiрус

E. Токсоплазма

12. На практичному заняттi з мiкробiологiї студентам запропоновано пофарбувати сумiш бактерiй за методикою Грама та пояснити механiзм фарбування. Якi морфологiчнi структури бактерiй зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерiй?

A. Клiтинна стiнка

B. ЦПМ

C. Капсула

D. Джгутики

E. Цитоплазма

13. В iнфекцiйну клiнiку доставлено хворого iз проявами лихоманки, що повторюється вдруге з iнтервалом 2 днi. В краплi кровi, зафарбованiй за Романовським-Гiмзою, виявлено звивистi клiтини синьо-фiолетового кольору. Який мiкроорганiзм викликав захворювання?

A. Borrelia recurentis

B. Leptospira interrogans

C. Ricketsia typhi

D. Treponema pallidum

E. Plasmodium vivax

14. При дослiдженнi iмунного статусу людини обов’язково визначають кiлькiсть iмуноглобулiнiв рiзних класiв. Яка з перерахованих реакцiй використовується для цього?

A. Радiальної iмунодифузiї

B. Бласттрансформацiї

C. Оберненої непрямої гемаглютинацiї

D. Подвiйної iмунодифузiї

E. Ланцюгово-полiмеразна

15. Для лiкування пiодермiї лiкар призначив вакцину, яка виготовлена зi штаму бактерiй, видiлених вiд хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?

A. Аутовакцина

B. Атенуйована вакцина

C. Генноiнженерна вакцина

D. Асоцiйована вакцина

E. Хiмiчна вакцина

16. У пацiєнта, що прибув з ендемiчного за малярiєю району, пiдвищилася температура тiла, вiдзначається головний бiль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характернi й для звичайної застуди. Якi лабораторнi дослiдження необхiдно провести, щоб пiдтвердити або спростувати дiагноз "малярiя"?

A. Мiкроскопiя мазкiв кровi

B. Дослiдження пунктату лiмфовузлiв

C. Аналiз сечi

D. Дослiдження спинномозкової рiдини

E. Мiкроскопiя пунктату червоного кiсткового мозку

17. У дитячому дошкiльному закладi напередоднi новорiчних свят було зареєстровано спалах кишкової iнфекцiї. При бактерiологiчному дослiдженнi випорожнень хворих патогенних бактерiй не було видiлено. При електроннiй мiкроскопiї виявлено утворення округлої форми з чiтким обiдком i товстою втулкою, якi нагадують колесо. Вкажiть найбiльш iмовiрний збудник даної iнфекцiї:

A. Rotavirus

B. Adenovirus

C. Coxsacki-virus

D. E. coli

E. P. vulgaris

18. При дослiдженнi вмiсту дванадцятипалої кишки людини знайденi найпростiшi грушоподiбної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутикiв. Мiж ядрами - двi опiрнi нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростiших виявлений у хворого?

A. Лямблiя

B. Токсоплазма

C. Лейшманiя

D. Трихомонада кишкова

E. Трипаносома

19. У хворого дiагностовано ГРВI. У сироватцi кровi знайдено iмуноглобулiни класу М. Який перiод iнфекцiйного процесу в даному випадку?

A. Гострий

B. Продромальний

C. Iнкубацiйний

D. Реконвалесценцiя

E. Мiкробоносiйство

20. У хворого 34-х рокiв пiсля перенесеного сальмонельозу, стали згасати симптоми захворювання. Iмуноглобулiни якого класу будуть виявленi в кровi хворого в перiод реконвалесценцiї?

A. Ig G

B. Ig A

C. Ig D

D. Ig E

E. Ig M

21. Призначення доксициклiну гiдрохлориду викликало порушення симбiозу мiкробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибiотикотерапiї:

A. Дисбактерiоз

B. Сенсибiлiзацiя

C. Iдiосинкразiя

D. Суперiнфекцiя

E. Бактерiоз

22. Фекалiї дитини, що хворiє на ентерит, емульгують в фiзiологiчному розчинi i краплю емульсiї наносять на елективне середовище: 10% молочно-сольовий, або жовтково-сольовий агар. Який мiкроорганiзм передбачається видiлити?

A. Стафiлокок

B. Кишкова паличка

C. Стрептокок

D. Клебсiєла

E. Ентерокок

23. У хворого впродовж 10-ти днiв має мiсце пiдвищена температура, напади характерного кашлю. Лiкар призначив посiв слизу з носоглотки на середовище КВА. Який мiкроорганiзм передбачається виявити?

A. Паличка коклюшу

B. Палочка iнфлуенци

C. Лiстерiя

D. Стафiлокок

E. Клебсiєла

24. У жiнки 37-ми рокiв протягом року перiодично виникали iнфекцiйнi захворювання бактерiального генезу, їх перебiг був вкрай тривалим, ремiсiї - короткочасними. При обстеженнi виявлена гiпогамаглобулiнемiя. Порушення функцiї яких клiтин може бути прямою її причиною?

A. Плазматичнi клiтини

B. Фагоцити

C. Нейтрофiли

D. Макрофаги

E. Лiмфоцити

25. При визначеннi мiкробного числа повiтря у лiкарнянiй палатi виявилося, що воно становить 1500 клiтин/ м3.Якi групи мiкроорганiзмiв враховувалися при цьому?

A. Всi бактерiї, що виросли на живильному середовищi

B. Бактерiї та вiруси - збудники респiраторних iнфекцiй

C. Стафiлококи та гемолiтичнi стрептококи

D. Збудники госпiтальних iнфекцiй

E. Всi патогеннi та умовно-патогеннi бактерiї

26. У вагiтної жiнки взяли кров для пiдтвердження клiнiчного дiагнозу "токсоплазмоз". Яка з перерахованих серологiчних реакцій будуь використані?

A. Реакцiя зв’язування комплементу

B. Реакцiя нейтралiзацiї

C. Реакцiя гемадсорбцiї

D. Реакцiя аглютинацiї

E. Реакцiя гальмування гемаглютинацiї

27. У дитячому колективi проведено планову вакцинацiю проти кору. Яким методом можна перевiрити ефективнiсть проведеної вакцинацiї?

A. Серологiчний

B. Вiрусологiчний

C. Алергопроба

D. Бiологiчний

E. Вiрусоскопiчний

28. У хворого з нагноєнням рани при бактерiологiчному дослiдженнi ранового вмiсту виявлено грамнегативну паличку, яка на МПА утворює напiвпрозорi слизовi колонiї синьо-зеленого кольору з перламутровим вiдтiнком. Культура має специфiчний запах фiалок або жасмину. Який вид збудника видiлений з рани хворого?

A. P. aeruginosa

B. P. vulgaris

C. S. aureus

D. S. pyogenes

E. S. faecalis

29. Хлопчик на другому роцi життя став часто хворiти на респiраторнi захворювання, стоматити, гнiйничковi ураження шкiри. Навiть невеликi пошкодження ясен i слизової оболонки ускладнюються запаленням, що протiкає тривало. Встановлено, що у кровi дитини практично вiдсутнi iмуноглобулiни всiх класiв. Зниження функцiональної активностi якої клiтинної популяцiї лежить в основi описаного синдрому?

A. В-лiмфоцити

B. Т-лiмфоцити

C. Нейтрофiли

D. Макрофаги

E. NK-лiмфоцити

30. До приймального вiддiлення iнфекцiйної лiкарнi надiйшов чоловiк 25-ти рокiв. Дiагноз: СНIД. Ураження яких клiтин зумовлює стан iмунодефiциту?

A. Т-хелпери

B. Т-кiллери

C. Т-супресори

D. Плазмоцити

E. Гладкi клiтини (тканиннi базофiли)

31. Ефективна дiагностика носiйства збудникiв кишкових iнфекцiй ґрунтується на виявленнi антитiл до певних антигенiв бактерiй в реакцiї непрямої гемаглютинацiї. Який стандартний препарат слiд застосувати у цiй реакцiї?

A. Еритроцитарнi дiагностикуми з адсорбованими антигенами бактерiй

B. Еритроцити барана й гемолiтичну сироватку

C. Антитiла проти iмуноглобулiнiв основних класiв

D. Моноклональнi антитiла

E. Монорецепторнi дiагностичнi сироватки

32. Дитячий стоматолог мав контакт з хворим на дифтерiю пiдлiтком. Час останньої iмунiзацiї лiкаря проти дифтерiї - 12 рокiв. Який препарат необхiдно ввести стоматологу?

A. Антитоксична протидифтерiйна сироватка

B. Iнтерферон

C. Жива вакцина

D. Хiмiчна вакцина

E. Рекомбiнантна вакцина

33. У жiнки 37-ми рокiв протягом року перiодично виникали iнфекцiйнi захворювання бактерiального генезу, їх перебiг був вкрай тривалим, ремiсiї -короткочасними. При обстеженнi виявлена гiпогамаглобулiнемiя. Порушення функцiї яких клiтин може бути прямою її причиною?

A. Плазматичнi клiтини

B. Фагоцити

C. Нейтрофiли

D. Макрофаги

E. Лiмфоцити

34. В анотацiї до препарату вказано, що вiн мiстить антигени збудника черевного тифу, адсорбованi на стабiлiзованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?

A. Для виявлення антитiл в реакцiї непрямої гемаглютинацiї

B. Для виявлення антитiл в реакцiї зв’язування комплементу

C. Для виявлення антитiл в реакцiї Вiдаля

D. Для виявлення антитiл в реакцiї гальмування гемаглютинацiї

E. Для серологiчної iдентифiкацiї збудника черевного тифу

35. У 3-рiчної дитини тривале пiдвищення температури, збiльшенi лiмфовузли, у кровi - значне пiдвищення кiлькостi лiмфоцитiв. Методом IФА виявлено антиген вiруса Епштейна-Бара. Який дiагноз можна поставити на основi вказаного?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз

B. Лiмфома Беркета

C. Герпетична аденопатiя

D. Генералiзована iнфекцiя, викликана herpes-zoster

E. Цитомегаловiрусна iнфекцiя

36. У хворого на черевний тиф при проведеннi серологiчного дослiдження (реакцiя Вiдаля) виявлено О- i Н- аглютитинiни у титрi 1:800 i 1:200 вiдповiдно. Це свiдчить про:

A. Перiод реконвалесценцiї

B. Ранiше перенесене захворювання

C. Проведене щеплення

D. Початок захворювання

E. Неможливiсть пiдтвердити дiагноз

37. При оглядi хворої лiкар-гiнеколог вiдмiтив симптоми запалення статевих шляхiв, у мазку взятому iз пiхви, виявлено грушоподiбнi найпростiшi з шипом, з передньої частини вiдходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання пiдозрює лiкар у хворої?

A. Урогенiтальний трихомоноз

B. Лямблiоз

C. Кишковий трихомоноз

D. Токсоплазмоз

E. Балантидiоз

38. Пiд час ректороманоскопiї хворого зi скаргами на дiарею виявлено, що слизова оболонка прямої i сигмоподiбної кишок рiзко гiперемована, набрякла, вкрита великою кiлькiстю слизу, а у деяких дiлянках вкрита плiвчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?

A. Дизентерiя

B. Сальмонельоз

C. Холера

D. Черевний тиф

E. Амебiаз

39. При копрологiчному дослiдженнi у працiвникiв кав’ярнi лiкарями санiтарно-епiдемiологiчної станцiї були виявленi округлi цисти, характерною ознакою яких є наявнiсть чотирьох ядер. Iмовiрнiше за все у цих працiвникiв безсимптомно паразитує

A. Дизентерiйна амеба

B. Лямблiя

C. Кишкова трихомонада

D. Балантидiй

E. Амеба кишкова

40. Мiкоплазми є своєрiдною групою мiкроорганiзмiв, що вiдносяться до родини Mycoplasmataceae i що мають властивостi як бактерiй, так i вiрусiв. Назвiть одну особливiсть мiкоплазм, яка вiдрiзняє їх вiд бактерiй i вiрусiв:

A. Вiдсутнiсть клiтинної стiнки

B. Внутрiшньо-клiтинний паразитизм

C. Висока ферментативна активнiсть

D. Вiдсутнiсть клiтинної будови

E. Спосiб розмноження

41. Пiсля довготривалого вживання антибiотикiв у хворого на слизовiй ротової порожнини появилися округлiбiлi плями, на язику бiлий налiт. Який мiкроорганiзм iмовiрно спричинив данi симптоми?

A. Гриби роду Candida

B. Лактобацили

C. Стрептокок

D. Кишкова паличка

E. Ентерокок

42. У сироватцi кровi новонародженого виявлено антитiла до вiрусу кору. Про наявнiсть якого iмунiтету це може свiдчити?

A. Природний пасивний

B. Природний активний

C. Штучний пасивний

D. Штучний активний

E. Спадковий, видовий

43. Через 8 днiв пiсля хiрургiчної операцiї у пацiєнта розвинувся правець. Лiкар запiдозрив, що причиною став контамiнований збудником правця шовний матерiал, який був доставлений в бактерiологiчну лабораторiю. Яке живильне середовище необхiдно використовувати для первинного посiву шовного матерiалу?

A. Кiтт-Тароццi

B. Ендо

C. Сабуро

D. ЖСА

E. Гiса

44. Хлопчик 10-тирокiв знаходиться у лiкарнi з пiдозрою на харчову токсикоiнфекцiю. При посiвi фекалiй хворого на середовище Ендо виросла велика кiлькiсть безбарвних колонiй. Який мiкроорганiзм можна знайбiльшою iмовiрнiстю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудникiв захворювання?

A. Escherichia coli

B. Salmonella enteritidis

C. Proteus vulgaris

D. Pseudomonas aeruginosa

E. Yersinia enterocolitica

45. У хворого виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. У кровi знайденi одноклiтиннi пiвмiсяцевої форми з загостреним кiнцем. Збудником цього захворювання є:

A. Токсоплазма

B. Лейшманiя

C. Лямблiя

D. Амеба

E. Трихомонада

46. У хлопчика 8-ми рокiв виник бiль у горлi, пiдвищилась температура тiла. На 2-й день вiд початку захворювання виявленi висипання червоного кольору у виглядi дрiбних, густо розташованих плям, величиною з макове зерно. Вони покривають все тiло, за винятком носо-губного трикутника. При оглядi порожнини рота -в зiвi яскраве почервонiння, мигдалики збiльшенi, язик малиново-червоний. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Скарлатина

B. Аденовiрусна iнфекцiя

C. Дифтерiя зiва

D. Кiр

E. Стрептококова ангiна

47. У хворих iз синдромом набутого iмунодефiциту (СНIД) рiзко знижується iмунологiчна реактивнiсть, що проявляється розвитком хронiчних запальних процесiв, iнфекцiйних захворювань, пухлинного росту. Клiтини якого типу ушкоджує ВIЛ-iнфекцiя, внаслiдок чого знижується iмунний захист?

A. Т4-хелпери

B. Природнi кiлери (NK)

C. Т-супресори

D. Т8-ефектори

E. В-лiмфоцити

48. На дослiдження в бактерiологiчну лабораторiю було вiдправлено випорожнення хворої дитини грудного вiку, з яких видiлена культура ентеропатогенних кишкових паличок О55К59. На основi яких критерiїв видiлена культура вiднесена до ЕПКПО55?

A. Антигеннi властивостi

B. Морфологiчнi ознаки

C. Культуральнi ознаки

D. Бiохiмiчнi властивостi

E. Визначення фаговару

49. У чоловiка 36-ти рокiв пiсля перенесеної стрептококової iнфекцiї дiагностовано гострий гломерулонефрит. Найбiльш iмовiрно, що ураження базальної мембрани ниркових тiлець виникає внаслiдок алергiчної реакцiї такого типу:

A. Iмунокомплексна

B. Анафiлактична

C. Цитотоксична

D. Сповiльнена

E. Стимулююча

50. До iнфекцiйної лiкарнi доставлено лiтнього чоловiка, безпритульного. Скарги на високу температуру, запаморочення, висип на шкiрi. Враховуючи, що хворий страждає також на педикульоз, лiкар запiдозрив висипний тиф. Який метод дiагностики найдоцiльнiше використати для пiдтвердження дiагнозу?

A. Серологiчний

B. Бактерiологiчний

C. Вiрусологiчний

D. Мiкроскопiчний

E. Алергологiчний

51. Дитинi 14-ти рокiв поставили дiагноз: бруцельоз. В контактi з хворими тваринами вона не була. Як дитина могла заразитись?

A. Через сире молоко

B. Через немитi овочi i фрукти

C. Через воду

D. Через бруднi руки

E. Пiд час iн’єкцiї

52. Фiльтрат бульйонної культури збудникiв газової анаеробної iнфекцiї розлили по пробiрках, додали видовi антитоксичнi сироватки, витримали впродовж 40 хвилин при кiмнатнiй температурi. Для визначення виду анаероба тепер необхiдно:

A. Ввести тваринам вмiст пробiрок

B. Додати у пробiрки аглютинуючу дiагностичну сироватку

C. Вмiст пробiрок посiяти на щiльнi поживнi середовища

D. Додати у пробiрки преципiтуючу дiагностичну сироватку

E. Додати у пробiрки еритроцитарний дiагностикум

53. Пацiєнт доставлений в iнфекцiйне вiддiлення з попереднiм дiагнозом ботулiзм. У бактерiологiчнiй лабораторiї провели одну з iмунних реакцiй на вмiст ботулiнiчного токсину в дослiджуваному матерiалi. Як називається ця реакцiя?

A. Нейтралiзацiї

B. Аглютинацiї

C. Зв’язування комплементу

D. Iммобiлiзацiї

E. Подвiйної iмунної дифузiї

54. При оглядi дiвчинки 5-ти рокiв лiкар помiтив на мигдаликах сiрувату плiвку. Мiкроскопiя мазкiв, пофарбованих за Нейссером показала наявнiсть коринебактерiй дифтерiї. Яка морфологiчна особливiсть була найбiльш суттєвою для встановлення виду збудника?

A. Полярно розташованi гранули волютину

B. Локалiзацiя збудника всерединi макрофагiв

C. Наявнiсть спор, дiаметр яких перевищує дiаметр клiтини

D. Розташування клiтин збудника у виглядi штахетника

E. Наявнiсть капсули

55. При пiдозрi на туберкульоз хворiй дитинi зробили пробу Манту. Через 24 го- дини у мiсцi введення алергену з’явились припухлiсть, гiперемiя i болiснiсть. Якi основнi компоненти визначають цю реакцiю органiзму?

A. Мононуклеари, Т-лiмфоцити i лiмфокiни

B. Гранулоцити, Т-лiмфоцити i IgG

C. Плазматичнi клiтини, Т-лiмфоцити i лiмфокiни

D. В-лiмфоцити, IgМ

E. Макрофаги, В-лiмфоцити i моноцити

56. У чоловiка 43-х рокiв, що помер у хiрургiчному вiддiленнi при явищах розлитого гнiйного перитонiту, на розтинi у дистальному вiддiлi тонкого кишечника виявленi пейєровi бляшки, що виступають у просвiт, поверхня деяких з них вкрита струпом, коричнево-зеленуватого кольору, у центрi деяких бляшок наявнi глибокi дефекти, що сягають серозного шару. Для якого захворювання характернi змiни, виявленi у тонкому кишечнику?

A. Черевний тиф

B. Дизентерiя

C. Туберкульоз кишечника

D. Хвороба Крона

E. Стафiлококовий ентерит

57. У хворого спостерiгаються бiль голови , висока температура, озноб, кашель. З харкотиння видiлили палички овоїдної форми з бiполярним забарвленням, грамнегативнi, у мазку з бульйонної культури розташованi ланцюжками, на агарi утворюються колонiї R-форми. Це характерне для збудника такого захворювання:

A. Чума

B. Туберкульоз

C. Дифтерiя

D. Стрептококова ангіна

E. Менiнгококовий назофарингiт

58. До лiкарнi потрапили пацiєнти зi скаргами: слабкiсть, болi в кишечнику, розлади травлення. Пiсля дослiдження фекалiй були виявленi кулястi цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростiшого характернi такi цисти?

A. Амеба дизентерiйна

B. Амеба кишкова

C. Балантидiй

D. Амеба ротова

E. Кишкова трихомонада

59. Для серодiагностики черевного тифу ставлять реакцiю, при якiй до рiзних розведень сироватки хворого добавляють дiагностикуми трьох видiв мiкроорганiзмiв i результат якої оцiнюють за наявностi осаду iз склеєних бактерiй. Ця реакцiя вiдома пiд назвою:

A. Вiдаля

B. Борде-Жангу

C. Вассермана

D. Райта

E. Асколi

60. При бактерiологiчному дослiдженнi гною з пiсляоперацiйної рани видiленi мiкроорганiзми, якi дали рiст на цукрово- кров’яному агарi через 7-10 днiв в анаеробних умовах: колонiї S-форми, блискучi, чорного кольору з неприємним запахом. При мiкроскопiї виявленi полiморфнi грамнегативнi палички. Якi мiкроорганiзми могли викликати цей нагнiйний процес?

A. Бактероїди

B. Клостридiї

C. Фузобактерiї

D. Велонели

E. Кишкова паличка

61. З калу та блювотних мас вiд хворого з пiдозрою на холеру були видiленi культури вiбрiонiв. Проведення якої реакцiї дозволить визначити вид мiкроба, що викликав це захворювання?

A. Аглютинацiї з сироватками, що мiстять О-антитiла

B. Аглютинацiї з сироватками, що мiстять Н-антитiла

C. Пасивної гемаглютинацiї з еритроци-тарним антигенним дiагностикумом

D. Аглютинацiї Вiдаля

E. Преципiтацiї

62. У дитини на слизовiй оболонцi щiк та язика виявленi бiлуватi плями, якi нагадують молоко, що скипiлося. У виготовлених препаратах-мазках знайденi грампозитивнi овальнi дрiжджоподiбнi клiтини. Якi це збудники?

A. Гриби роду Кандiда

B. Стафiлококи

C. Дифтерiйна паличка

D. Актиномiцети

E. Фузобактерiї

63. Встановлено ураження ВIЛ Т- лiмфоцитiв. При цьому фермент вiрусу зворотня транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полiмераза) каталiзує синтез:

A. ДНК на матрицi вiрусної i-РНК

B. Вiрусної i-РНК на матрицi ДНК

C. ДНК на вiруснiй р-РНК

D. Вiрусної РНК на матрицi ДНК

E. i-РНК на матрицi вiрусного білку

64. У дитячому вiддiленнi iнфекцiйної клiнiки хлопчику поставлено дiагноз ”дифтерiя”. Який препарат потрiбно ввести хворому в першу чергу?

A. Протидифтерiйна антитоксична сироватка

B. Дифтерiйний анатоксин

C. АКДП

D. АДП

E. ТАВte

65. Лiкування туберкульозу здiйснюється за допомогою комбiнованої хiмiотерапiї, що поєднує речовини рiзного механiзму дiї. Який з протитуберкульозних засобiв пригнiчує транскрипцiю ДНК в РНК мiкобактерiй?

A. Рифампiцин

B. Iзонiазид

C. Стрептомiцин

D. Етiонамiд

E. ПАСК

66. Дитина 7-ми рокiв поступила в iнфекцiйне вiддiлення зi скаргами на рiзкий бiль у горлi, утруднення пiд час ковтання, пiдвищення температури тiла до 39oC, набряк шиї. Об’єктивно: мигдалики збiльшенi, їх слизова оболонка повнокровна, вкрита великою кiлькiстю плiвок бiлувато-жовтого кольору, якi щiльно прилягають до слизової оболонки. При спробi зняти плiвку залишається глибокий дефект, який кровоточить. Який вид запалення має мiсце?

A. Дифтеритичне

B. Гнiйне

C. Серозне

D. Крупозне

E. Геморагiчне

67. У людини пiд дiєю мутагенного фактору з’явилась велика кiлькiсть мутантних клiтин. Але бiльшiсть з них були розпiзнанi i знищенi клiтинами:

A. Т-лiмфоцитами кiлерами

B. Плазмобластами

C. Т-лiмфоцитами суп ресорами

D. В-лiмфоцитами

E. Стовбуровим

68. У хворого з флегмоною передплiччя при мiкробiологiчному аналiзi ексудату в зонi запалення визначена присутнiсть стрептококiв. Якi клiтини будуть переважати в ексудатi?

A. Нейтрофiльнi гранулоцити

B. Еозинофiльнi гранулоцити

C. Лiмфоцити

D. Базофiльнi гранулоцити

E. Моноцити

69. В бактерiологiчну лабораторiю поступив дослiджуваний матерiал (промивнi води, в’ялена риба домашнього при- готування), взятий у хворого з пiдозрою на ботулiзм. На яке поживне середовище слiд зробити первинний посiв матерiалу?

A. Середовище Кiтта-Тароццi

B. Цукрово-кров’яний агар

C. Цукровий м’ясо-пептонний агар

D. Цукровий м’ясо-пептонний бульйон

E. Сироватковий агар

70. У бактерiй встановлений процес кон’югацiї, при якому мiж бактерiями утворюється цитоплазматичний мiсток, по якому з клiтини-донора до клiтини- рецiпiєнта надходять плазмiди i фрагменти молекули ДНК. Яке значення цього процесу?

A. Забезпечує обмiн генетичного матерiалу

B. Забезпечує обмiн речовинами мiж клiтинами

C. Сприяє активiзацiї мутацiйного процесу

D. Пiдвищує гетерозиготнiсть

E. Лiквiдує небажанi мутації

71. Хворому призначили антибiотик хлорамфенiкол (левоміцитин), який порушує у мiкроорганiзмiв синтез бiлку шляхом гальмування процесу:

A. Елонгацiя трансляцiї

B. Утворення полiрибосом

C. Транскрипцiя

D. Процесiнг

E. Амплiфiкацiя генів

72. Прокарiотичнi та еукарiотичнi клiтини характеризуються здатнiстю до подiлу. Подiл прокарiотичних клiтин вiдрiзняється вiд подiлу еукарiотичних, але iснує молекулярний процес, який лежить в основi цих подiлiв. Який це процес?

A. Реплiкацiя ДНК

B. Транскрипцiя

C. Репарацiя

D. Трансляцiя

E. Амплiфiкацiя генів

73. У хворого з пiдозрою на ”озену” з носоглотки були видiленi грамнегативнi палички, якi утворювали капсулу на поживному середовищi. Якi мiкроорганiзми спричинили хворобу?

A. Клебсiєли

B. Сальмонели

C. Шигели

D. Хламiдiї

E. Мiкоплазми

“Морфологія спірохет, актиноміцетів, грибів”

I Варіант

1. Для генетичної організації прокаріотів характерна наявність:

А-ядра Г-митозу

Б-нуклеоїду Д-ядерної мембрани

В-гістонів в хромосомі

 

2. Що належить до цитоплазматичної структури прокаріотів?

А-апарат Гольджі Г-лізосоми

Б-мітохондрії Д-ендоплазматичний ретикулюм

В-мезосоми

 

3. Які мікроорганізми відносяться до еукаріотів?

А-бактерії Г.мікоплазми

Б-віруси Д-мікроскопічні гриби

В-спірохети

 

4.За морфологічними властивостями актиноміцети відносять до:

А-паличкоподбних Г-коків

Б-звивистих форм Д-пліснявих грибів

В-променевих грибів

 

5.Чим обумовлена рухливість у спірохет?

А-джгутиками Г-фібрилами

Б-війками Д-капсулами

В-псевдоподіями

 

6.До вищих грибів належать плісені,що мають:

А-септований міцелій Г-не септований міцелій

Б-псевдоміцелій Д-війки

В-джгутики

 

7.Який метод використовують для дослідження рухливості у спірохет?

А-фарбування за Грамом

Б-фарбування за Романовським-Гімза

В-контрастний метод Бурі

Г- в нативному стані при темнопольній мікроскопії

Д- в нативному стані при світловій мікроскопії

 

8.Які збудники викликають запальні процеси на шкірі і при мікроскопічному дослідженні ексудату являть собою грампозитивні тонкі ниткоподібні мікроорганізми з колбовидними потовщеннями на кінцях?

А-актиноміцети Г-спірохети

Б-стрептобактерії Д-дріжджоподібні гриби

В-плісняві гриби

 

9.При мікроскопічному дослідженні слизу з ротової порожнини хворої були виявлені грампозитивні мікроорганізми овальної форми з брунькуванням,що розташувувалися хаотично,скупченнями і ланцюжками.Які збудники є причиною захворювання?

А-дріжджі Г-стрептобактерії

Б-дріжджоподібні гриби кандида Д-актиноміцети

В-стрептококи

 

10. Які мікроорганізми виділені з виразки хворого,якщо мають звивисту форму і рухливі?

А-палички Г.дріжджі

Б-актиноміцети Д-плісняві гриби

В-спірохети

 

Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. Стерилізація”.

До якої групи за типом живлення відносять патогенні для організму людини бактерії?

А. Фотоавтотрофи

Б. Автотрофи

В. Паразити

Г. Хемоавтотрофи

Д. Сапрофіти

До якої групи за типом живлення відносяться бактерії, які здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних?

А. Автотрофи

Б. Хемогетеротрофи

В. Сапрофіти

Г. Паразити

Д. Гетеротрофи

До якої групи відносяться мікроорганізми, які здатні рости та розмножуватися тільки в умовах відсутності кисню?

А. Облігатні аероби

Б. Факультативні анаероби

В. Облігатні анаероби

Г. Мікроаерофіли

Д. Капнофіли

Яка фаза розвитку періодичної культури мікроорганізмів характеризується найбільш інтенсивним розмноженням?

А. Експоненціальна

Б. Стаціонарна

В. Лаг-фаза

Г. Затримки розмноження

Д. Негативного прискорення

Які хімічні речовини переважають в сухому залишку бактерій?

А. Ліпіди

Б. Білки

В. Ліпополісахариди

Г. Нуклеїнові кислоти

Д. Полісахариди

Як називаються поживні середовища, які використовують для культивування певних видів мікроорганізмів, які не розмножуються на універсальних середовищах?

А. Диференціальні

Б. Спеціальні

В. Основні

Г. Синтетичні

Які поживні середовища використовують для визначення ферментативних властивостей мікроорганізмів?

А. Спеціальні

Б. Селективні

В. Основні

Г. Диференціально-діагностичні

Д. Синтетичні

Які ферменти мікроорганізмів забезпечують активний транспорт поживних речовин в цитоплазму?

А. Оксидоредуктази

Б. Трансферази

В. Гідролази

Г. Лігази

Д. Пермеази

Яким з перерахованих методів необхідно стерилізувати поживне середовище, яке містить речовини (вуглеводи, сечовина), що руйнуються при температурі вищій 100°С?

А. Подрібна стерилізація текучою парою

Б. Пастеризація

В. Сухим жаром

Г. Кип’ятіння

Д. Біологічний метод

При якому з перерахованих режимів здійснюють стерилізацію в сухо повітряних стерилізаторах?

А. 165°С, 45 хв

Б. 110°С, 1 год

В. 80°С, 2 год

Г. 100°С, 1,5 год

Д. 119°С, 2 год

“Виділення чистих культур бактерій” (1-й практикум)

1. Перший етап виділення чистої культури передбачає:

А. Взяти матеріал, який містить збудника

В. Зберегти збудника в матеріалі

С. Запобігти від інфікування себе і оточуючих осіб

D. Посіяти матеріал, який містить збудника з метою отримання ізольованих колоній мікроорганізмів

Е. Всі відповіді вірні

 

2. Яке з вказаних поживних середовищ використовують для культивування анаеробів?

А. Середовище Кітта-Тароцці.

В. Середовище Рапопорт.

С. МПБ.

D. Глюкозний бульйон.

Е. Жовчний бульйон.

 

3. Чисту культуру мікроорганізмів виділяють:

А. З метою встановлення видової належності бактерій.

B. Для дослідження мікробного забруднення об’єктів навколишнього середовища

С. З метою отримання антибіотиків і інших біологічно активних продуктів мікробної життєдіяльності

D. З метою діагностики інфекційних захворювань або бактеріоносійства.

E. Всі відповіді правильні.

 

4. Який метод забарвлення дає змогу диференціювати мікроорганізми на грампозитивіні та грамнегативні?

А. Грама.

В. Леффлера.

С. Йоне.

D. Ціля-Нільсена.

Е. Буррі-Гінса.

 

5. В яких методах виділення чистих культур застосовують принцип механічного роз’єднання бактерій?

А. Метод серійних розведень Пастера.

В. Метод пластинчатих розведень Коха.

С. Розсів по поверхні твердого поживного середовища за методом Дригальського.

D. Використання мікроскопу і маніпулятора.

Е. Всі відповіді вірні

 

6. Які біологічні властивості мікроорганізмів досліджують при виділенні чистих культур?

А. Морфологічні і тинкторіальні.

В. Активну рухливість.

С. Культуральні.

D. Біохімічні.

Е. Всі відповіді правильні.

 

7. Виділення чистих культур бактерій та їх ідентифікація складають суть:

А. Мікроскопічного методу дослідження

B. Серологічного методу дослідження

C. Бактеріологічного методу дослідження

D. Імунологічного методу дослідження

E. Біохімічного методу дослідження

 

8. Ознаки чистої культури:

A. Тільки однорідність

B. Однорідність, однотипність, однотинкторіальність

C. Тільки однотипність

D. Однорідність, однотинкторіальність

E. Тільки однотинкторіальність.

 

9. З метою оцінки чистоти навколишнього середовища для дослідження взяли грунт. Яку біологічну особливість мікроорганізмів треба врахувати для виділення з вказаного матеріалу спороутворюючих бактерій?

А. Рухливість.

В. Термостійкість.

С. Анаеробний тип дихання.

D. Чутливість до антибіотиків.

Е. Чутливість до кислот.

 

 

10. Середовища, на яких мікроорганізми певного виду ростуть швидше, більш інтенсивно, упереджують у своєму розвитку інші види бактерій називають:

А. Диференціально-діагностичними.

В. Елективними.

С. Універсальними.

D. Спеціальними. 

 

"Виділення чистих культур бактерій" (2-й практикум) 

Як можна назвати фазу розвитку бактеріальної популяції, яка характеризується рівновагою між кількістю загиблих, знову утворених і перебуваючих у стані спокою клітин?

А. Вихідна стаціонарна фаза.

В. Лаг-фаза (затримки розмноження).

С. Лог-фаза (експоненціальна).

D. Фаза негативного прискорення.

Е. Максимальна стаціонарна фаза.

 

2. Яка тенденція характерна для росту анаеробних бактерій в рідких поживних середовищах?

А. Поверхневий ріст.

В. Пристінковий ріст.

С. Дифузне помутніння.

D. Дифузне помутніння з незначним осадом.

Е. Утворення осаду.

 

Який з вказаних методів виділення чистих культур бактерій НЕ ґрунтується на біологічних властивостях мікроорганізмів?

А. Виділення анаеробів.

В. Виділення рухливих бактерій.

С. Метод пластинчатих розведень Коха.

D. Виділення бактерій на елективних середовищах.

Е. Виділення термостійких бактерій.

 

Під розмноженням мікроорганізмів розуміють:

А. Координоване відтворення всіх клітинних компонентів та структур, яке призводить до збільшення маси.

В. Збільшення числа клітин в популяції.

С. Утворення спор.

D. Всі відповіді правильні.

 

5. Який контур краю буває у S-форм колоній бактерій?

А. Рівний.

В. Зазублений.

С. Зубчастий.

D. Хвилястий.

Е. Війчастий.

 

Який режим температурної обробки є раціональним для знищення в матеріалі вегетативних клітин і виділення з нього спороутворюючих бактерій?

А. 100˚С – 2год.

В. 4˚С – 2год.

С. Заморожування.

D. 80˚С – 20хв.

Е. 120˚С – 20хв.

 

7. Яка з ознак характерна для колоній мікроорганізмів у R-формі?

А. Гладка.

В. Шорстка.

С. Однорідна.

D. Волога.

Е. Прозора.

 

Що таке колонія мікроорганізмів (класичне визначення)?

А. Потомство однієї мікробної клітини, що виросло на поверхні або в глибині твердого поживного середовища.

В. Популяція мікроорганізмів одного виду, яка вирощена на поживному середовищі.

С. Популяція мікроорганізмів, яка одержана з однієї клітині за допомогою мікроскопу і маніпулятора.

D. Мікроби одного виду. які виділено з різних джерел, або з одного й того ж джерела. але в різний час.

 

Як називається процес утворення S- та R-колоній під час репродукції певного виду бактерій?

А. Дисоціація.

В. Конверсія.

С. Індукція.

D. Асоціація.

Е. Редукція.

 

Як можна назвати мікроорганізми, які відрізняються між собою за біохімічними властивостями?

А. Серовари.

В. Хемовари.

С. Фаговари.

D. Морфовари.

Е. Резистенсвари.

 

“Виділення чистих культур бактерій” (3-й практикум) 

1. З метою ідентифікації чистої культури бактерій необхідно визначити властивості:

А. Морфологічні і тинкторіальні.

В. Активну рухливість.

С. Культуральні.

D. Біохімічні.

Е. Всі відповіді правильні.

 

2. Яка ознака характерна для поверхні колоній капсульних форм бактерій?

А. Суха.

В. Шорстка.

С. Грубозерниста.

D. Плоска.

Е. Слизиста.

 

3. Суть бактеріологічного методу дослідження полягає у:

А. Визначенні тинкторіальних та морфологічних властивостей мікроорганізму.

В. Висіві матеріалу, який містить збудника на поживні середовища.

С. Виділенні чистої культури мікроорганізму та його ідентифікації.

D. Визначенні токсигенності чистої культури мікроорганізму.

Е. Дослідженні культуральних властивостей мікроорганізму .

 

4. Для визначення здатності бактерій ферментувати вуглеводи з утворенням, крім кислоти, ще й газу використовують середовище:

А. Ендо.

В. Плоскірєва.

С. Гісса.

D. МПБ.

Е. МПА.

 

5. Якого кольору набуває вуглеводне середовище з індикатором ВР (суміш водного голубого і розолової кислоти) після ферментації вуглеводу мікроорганізмами?

А. Синього.

В. Червоного.

С. Жовтого.

D. Рожевого.

Е. Фіолетового.

 

6. Виявлення на середовищі Ендо колоній різних за розміром і кольором свідчить про те, що в досліджуваному матеріалі є

А. Бактерії одного виду.

В. Бактерії різних форм.

С. Бактерії одного штаму.

D. Різні види бактерій.

Е. Бактерії одного клону.

 

7. Який з вказаних методів є найбільш доступним в лабораторних умовах для виявлення рухливості мікроорганізмів?

А. Електронна мікроскопія.

В. Здатність до “повзучого росту” (метод Шукевича).

С. Метод Леффлера.

D. Метод “роздавленої краплі”.

Е. Обробка сріблом.

 

8. Яке середовище і з яким індикатором треба використати для визначення здатності бактерій розщеплювати пептон з утворенням індолу?

А. Гісса з індикатором ВР.

В. МПБ з індикатором ацетатом свинцю.

С. МПБ з індикатором щавлевою кислотою.

D. Гісса з індикатором Андреде.

Е. МПБ з лакмусовим папірцем.

 

9. Яке поживне середовище використовують для визначення протеолітичних властивостей мікроорганізмів?

А. Гісса.

В. МПА.

С. Ендо.

D. МПЖ.

Е. Плоскірєва

 

10. Ідентифікувати виділену культуру бактерій означає, перш за все, визначити таку таксономічну категорію в систематиці мікроорганізмів, як

А. Царство.

В. Відділ.

С. Вид.

D. Клас.

Е. Порядок.

 

“Протимікробні препарати. Антибіотики”

1. За допомогою якого методу можна визначити мінімальну пригнічуючу концентрацію антибіотиків?

A. Метод серійних розведень

B. Метод циліндрів

C. Метод лунок

D. Метод дисків

E. Імуноферментний метод

2. З яким фактором найчастіше пов’язані поява стійкості і виникнення множинної стійкості бактерій до антибіотиків.

A. Відсутність „мішені” для антибіотиків

B. Мутації в генах

C. Передача генів в результаті трансдукції

D. Наявність у бактерій b-лактамази

E. Передача R-плазмід

3. Яка плазміда зумовлює множинну резистентність до антибіотиків?

A. Col

B. F

C. R

D. tox

E. Hly

4. Механізми антибактеріальної дії пеніциліну:

A. Коагуляція білка

B. Зменшення проникності мембран

C. Конкурентний антагонізм з ПАБК

D. Порушення синтезу клітинної стінки

E. Порушення синтезу білка на рибосомах

5. Хіміотерапевтичний індекс (співвідношення максимально переносимо і мінімальної лікувальної концентрацій) повинен дорівнювати:

A. 3

B. >3

C. <3

D. 5

E. >5

6. До якої групи антибіотиків належать ністатин та леворін

A. Протимікробні

B. Протипухлинні

C. Протигрибкові

D. Противірусні

E. Протипротозойні

7. За допомогою якого методу можна визначити чутливість мікроорганізму до антибіотиків?

А. Імерсійний метод.

B. Метод мембранних фільтрів.

C. Метод желатинових платівок.

D. Метод розчавленої краплі.

E. Метод дисків.

8. Що з перерахованого НЕ є ускладненням антибіотикотерапії:

А. Токсична дія.

B. Подразнююча дія.

C. Алергічна дія.

D. Формування лікарської стійкості.

E. Формування дисбактеріозу.

9. Одни з методів запобігання формуванню лікарської стійкості є:

А. Перерви в курсах антибіотикотерапії.

B. Короткі терміни застосування антибіотиків.

C. Зміна антибіотиків в процесі лікування.

D. Лікування мінімальними дозами антибіотиків.

E. Застосування перших генерацій антибіотиків.

10. Сила антибіотиків вимірюється в:

А. Протимікробних одиницях

B. Міжнародних одиницях.

C. Флокуляційних одиницях.

D. Хіміотерапевтичних одиницях.

E. Одиницях ефективності

“Неспецифічні фактори захисту організму”

1. На які функціональні частини клітини діє лізоцим?

A. Ядро клітини

B. Цитоплазматичну мембрану

C. Рибосоми

D. Цитоплазму

E. Клітинну стінку

2. Який фактор не спричиняє загибелі мікробів у фагосомі?

A. Різке збільшення кількості кисню

B. Різке зменшення кількості кисню

C. Накопичення вільних радикалів кисню, азоту

D. Накопичення перекису водню

E. Дія білку – лактоферину

3. Які із перелічених особливостей не характерні для неспецифічних факторів захисту?

A. Найдавніші з точки зору еволюції

B. Спрямовані на всі або більшість чужорідних агентів

C. З уповільненою дією

D. Негайною дією (без латентного періоду)

4. Для системи комплементу характерно наступне:

А. Комплемент складається з більш ніж двадцяти імунологічно різних білків

Б. Компоненти комплементу синтезуються в печінці

С. Класична активація забезпечується комплексом антиген - антитіло

Д. Активований комплемент здатний лізувати клітини і бактерії.

Е. Все перераховане вірно.

5. Що викликає альтернативний шлях активації комплементу?

A. С1 приєднується до комплексу антиген-антитіло

B. С3 зв’язується з ЛПС пропердином

C. С3 зв’язується з комплексом антиген-антитіло

D. С1 приєднується до бактеріального ЛПС і пропердину

E. С5 активується бактеріальними ЛПС

 

6. Хто перший з вчених виявив лізоцим?

A. Луї Пастер

B. Роберт Кох

C. З.В. Єрмольєва

D. П.К. Лащенков

E. А. Флемінг

7. З наявністю яких антитіл в сироватці крові пов’язують активність фагоцитозу?

A. Опсонінів

B. Аглютинінів

C. Преципітинів

D. Комплементзв’язуючих

E. Нейтралізуючих

8. Класичний шлях активації комплементу розпочинається з?

A. С3 приєднується до комплексу антиген-антитіло

B. С1 зв’язується комплексом ЛПС - пропердин

C. С1 приєднується до комплексу антиген-антитіло

D. С5 зв’язується бактеріальним ендотоксином

E. С4 приєднується до комплексу антиген-антитіло

9. Що з переліченого не відноситься до неспецифічніших факторів захисту?

A. Природні кілери (NК-клітини)

B. Т-лімфоцити

C. Шкіра і слизові оболонки

D. Інтерферон

E. Білки гострої фази

10. Інтерферон має такі властивості, крім?

A. Противірусна

B. Протибактеріальна

C. Протиосмотична

D. Протизапальна

E. Імуномодулююча

 

„Серологічні реакції І”

 

1. У людини імунодефіцитний стан проявляється у зниженій продукції антитіл. Дефект формування яких клітин можна запідозрити з найбільшою вірогідністю

Т-супресори

цитотоксичні Т-лімфоцити

нормальні кілери

Т-хелпери

нейтрофіли

2. При ідентифікації мікроорганізмів застосовується реакція аглютинації. Утворення видимої реакції пов’язано, зокрема, із валентністю антитіл. Яка мінімальна валентність молекули імуноглобуліну?

1

2 (два)

3

4

5

 

3. Валентність антитіл обумовлюється

Коефіцієнтом седиментації

Кількістю важких ланцюгів

Кількістю активних центрів

Кількістю Fc-фрагментів

Кількістю легких ланцюгів

 

4. Імунна система людини складається із центральних та периферичних органів. Який із них відноситься до центральних і відповідає за проліферацію і дозрівання Т-лімфоцитів

Тимус

Кістковий мозок

Лімфатичні вузли

Селезінка

Пеєрові бляшки

 

5. Імунну відповідь можна умовно поділити на гуморальну та клітинну складові. Синтез імуноглобулінів безпосередньо здійснюють

Т-хелпери

В-клітини пам’яті

Плазматичні клітини

Нормальні кілери

Макрофаги

 

6. Для визначення видової належності культури мікроорганізмів застосовуються серологічні реакції. Які компоненти простої СР, поставленої з метою сероідентифікації

Імунна діагностична сироватка, культура мікроорганізмів

Сироватка хворого, культура мікроорганізмів

Сироватка хворого, імунна діагностична сироватка, культура мікроорганізмів

Кров хворого, імунна діагностична сироватка

Діагностикум, сироватка хворого

 

7. Ідентифікація мікроорганізмів основана на визначенні комплексу властивостей. Які із них визначають за допомогою СР?

Морфологічні

Біохімічні

Тинкторіальні

Антигенні

Патогенність

 

8. Який матеріал може бути використаний для постановки реакції преципітації як джерело антигену

Бактерії

Мікроскопічні гриби

Спірохети

Найпростіші

Віруси

 

9. В реакції аглютинації як антиген може бути використано

Культуру вірусів

Бактеріальні ферменти

Чисту культуру бактерій

Бактеріальні токсини

Фрагменти вірусного капсиду

 

10. Для діагностики більшості бактеріальних інфекцій застосовується бактеріологічний метод. Для постановки СР з метою сероідентифікації збудника в рамках бактеріол. діагностики використовується такий матеріал

Кров

Сироватка крові

Плазма крові

Гемокультура

Будь-який

 

“Серологічні реакції (2 заняття)”.

1. Якi клiтини виконуюють функцiї головного регулятора iмунної вiдповіді

А. В-лiмфоцити

В. К-клiтини

С. Т-хелпери

Д. Макрофаги

Е. NК-клітини

 

2. Видiлiть клiтини, якi вiдiграють головну роль в презентації антигену Т4-лiмфоцитам:

А. Еритроцити

В. В-лiмфоцити

С. Т8-лiмфоцити

Д. NK-клiтини

Е. Макрофаги

 

3. Якi з наведених клiтин продукують iмуноглобулiни?

А. Лiмфоцити

В. Макрофаги

С. Плазматичні клітини

Д. Т-лімфоцити

Е. Дендритні клітини

 

4. В результатi кооперацiї яких клiтин розвивається гуморальна iмунна вiдповiдь?

А. Т-лiмфоцити, В-лiмфоцити, Т-супресори

В. В-лiмфоцити, макрофаги, Т-супресори

С. Макрофаги, Т-лiмфоцити, В-лiмфоцити

Д. Макрофаги, нейтрофіли, базофіли

Е. Макрофаги, NK-клітини

 

5. Антигени ІІ класу гістосумісності МНС знаходяться на поверхні:

А. Практично всіх клітин організму

В. Дендритних клітин, макрофагів, В-лімфоцитів

С. Т-лімфоцитів

Д. В-лімфоцитів

Е. Плазмоцитів

 

6. Професійними антиген-презентуючими клітинами є:

А. Макрофаги, В-лімфоцити, дендритні клітини

В. Макрофаги, плазматичні клітини, В-лімфоцити

С. Моноцити, Т- та В-лімфоцити

Д. NK-клітини, LAK-клітини, Т-лімфоцити-кілери

Е. Дендритні клітини, тканинні базофіли, еозинофіли

 

7. LAK-клітини (лімфокін-активовані клітини) – це:

А. Невелика субпопуляція NK-клітин, цитотоксична до пухлинних клітин

В. CD8+ цитотоксичні лімфоцити

С. Мінорна субпопуляція фагоцитів

Д. Дендритні клітини, активовані лімфокінами

Е. Т-лімфоцити-хелпери 2 типу

 

8. Для постановки реакції аглютинації з метою серодіагностики сальмонельозу в ролі антигену слід використати:

А. Сальмонельозну імунну діагностичну сироватку

В. Живу чисту культуру сальмонел

С. Сальмонельозний діагностикум

Д. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум

Е. Сироватку крові хворого

 

9. У пацієнта через 2 місяці після трансплантації нирки погіршився стан у зв’язку з початком реакції відторгнення трансплантанту. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

А. Т-кілери

В. Інтерлейкін-1

С. Природні кілери

Д. В-лімфоцити

Е. Т-хелпери

 

10. Реакція осадження з розчину антигену при дії на нього імунної сироватки та електроліту має назву:

А. Зв’язування антигену

В. Аглютинації

С. Нейтралізації

Д. Гемадсорбції

Е. Преципітації

 “Серологічні реакції з мітками”.

Які серологічні реакції відносяться до методів експрес-діагностики?

А. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)

В. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

С. Імуноферментний аналіз (ІФА)

Д. Реакція нейтралізації (РН) бляшкоутворення

Е. РН токсину антитоксином

 

Які мітки можна застосовувати при постановці ІФА?

А. Авідин-біотин-пероксидаза

В. Аурамін-родамін

С. Інозитол-3-фосфат

Д. Еритроцити барана

Е. Тимідинфосфосфорилаза

 

Недоліком мікроскопічного методу діагностики є його недостатня інформативність для ідентифікації мікроорганізмів. Яку імунологічну реакцію слід поставити, щоб підвищити інформативність цього методу?

А. Імуноферментний аналіз (ІФА)

В. Радіоімунний аналіз (РІА)

С. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

Д. Реакція імунної флуоресценції (РІФ)

Е. Реакція гемадсорбції

Який метод слід обрати для визначення антитіл до ВІЛ у донорській крові?

А. ІФА

В. ПЛР

С. РЗК

Д. РІФ

Е. РІА

 

Як відомо, МКАТ отримують при культивуванні гібридомних клітин. З чого походять такі гібридоми?

А. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та мієломних клітин

В. Пухлинні клітини з В-клітинної лімфоми

С. Спленоцити білої миші, гіперімунізовані антигеном

Д. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та макрофагів

Е. Є наслідком злиття В- та Т-лімфоцитів

 

Виберіть два вірні твердження, що характеризують ІФА:

А. Це високочутливий та високоспецифічний метод

В. Метод дає можливість оцінити реакцію лише якісно

С. Можливе застосування з метою експрес-діагностики

Д. Метод заснований на ампліфікації НК

Е. Метод передбачає застосування антитіл, мічених флюорохромом

 

Виберіть два вірні твердження щодо МФА:

А. Метод дає можливість виявити наростання титру АТ в крові

В. Метод передбачає застосування АТ, мічених флюорохромом

С. Визначаємо АГ на поверхні мікробних клітин

Д. Результати оцінюємо за допомогою електронного мікроскопу

Е. Метод має низьку специфічність, але високу чутливість

 

За допомогою якого обладнання слід оцінювати результати РІФ?

А. Електронного мікроскопу

В. Світлового мікроскопу

С. Люмінісцентного мікроскопу

Д. Мікроскопу з темнопольним конденсором

Е.Мікроскопу з фазово-контрастним пристроєм

 

Які компоненти мають бути в прямій РІФ (Кунса)?

А. Мічені АТ проти невідомого АГ + невідомий АГ

В. Мічені АГ проти невідомих АТ у сироватці крові хворого + невідомі АТ

С. Невідомий АГ, АТ проти шуканого АГ + антиглобулінові мічені АТ

Д. Невідомий антиген + АТ проти шуканого АГ з міткою та без мітки

Е. Невідомий АГ + антитіла проти АГ + комплемент

 

До прикладів застосування МКАТ відносять все наведене, ОКРІМ:

А. Виявлення АГ мікроорганізмів при діагностиці інфекційного захворювання

В. Диференційна діагностика новоутворень

С. Лікування новоутворень

Д. Специфічна профілактика інфекційних захворювань

Е. Нейтралізація токсинів

 

“Вакцини та імунні сироватки”

Хто вперше отримав живу вакцину?

А. Кох

Б. Пастер

В. Мечніков

Г. Дженнер

Д. Рамон

Як була отримана вакцина БЦЖ?

А. На нечутливих тваринах

Б. Хімічним шляхом

В. На картопляно-гліцериновому середовищі з жовчу

Г. Дією на вакцинний штам підвищеної температури

Д. На середовищі Левенштейна-Йенсена

Хто вперше отримав анатоксин?

А. Пастер

Б. Рамон

В. Кох

Г. Чумаков

Д. Кальметт

Що таке вакцини?

А. Антисептики

Б. Антибіотики

В. Препарати, що вміщують антитіла

Г. Еубіотики

Д. Антигенні препарати

Як створити штучний пасивний імунітет?

А. Ввести імуноглобулін

Б. Ввести живу вакцину

В. Лікувати антибіотиками

Г. Ввести анатоксин

Д. Ввести імунні діагностичну сироватку

Який імунітет формується після введення інактивованої вакцини?

А. Загальний і місцевий

Б. Загальний

В. Місцевий

Г. Клітинний

Д. Антитоксичний

Яку серологічну реакцію використовують для визначення сили анатоксину?

А. Аглютинації

Б. Флокуляції

В. Непрямої гемаглютинації

Г. Зв’язування комплементу

Д. Лізису

Які вакцини використовуються не стерильними?

А. Хімічні

Б. Генно-інженерні

В. Анатоксини

Г. Живі

Д. Інактивовані

З якою метою використовують імунні діагностичні сироватки?

А. Для серологічної ідентифікації чистої культури бактерій

Б. Для профілактики інфекційних захворювань

В. Для серологічної діагностики інфекційних захворювань

Г. Для створення штучного пасивного імунітету

Д. Для лікування хронічних хворих

Який метод контролю вакцинних препаратів не використовують?

А. На стерильність

Б. На відсутність шкідливості

В. Визначення антимікробної активності

Г. Здатність викликати антитілоутворення

Д. На онкогенність

 

“Методи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань”

1. Для лабораторної діагностики якого захворювання може використовуватись алергічна проба Манту?

А. Туберкульозу     В. Бруцельозу

Б. Сифілісу    Г. Гонореї

Д. Сказу

2. Який з методів фарбування найчастіше використовують при виділенні чистої культури бактерій?

А. Романовського-Гімзе      В. Грама

Б. Нейсера     Г. Ціля-Нільсена

Д. Бурі

3. Для виявлення в препараті збудника інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію імунофлюоресценції. Які для цього потрібно використати антитіла?

А. Лізини       В. Преципітини

Б. Мічені люмінофорами Г. Аглютиніни

Д. Комплементзв’язуючі антитіла

4. З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію аглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?

А. Діагностичну сироватку            В. Гемолітичну систему

Б. Анатоксин            Г. Комплемент

Д. Діагностикум

5. Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу

А. Імуноферментний аналіз           В. Реакція імунофлюоресценції

Б. Реакція лізису       Г. Радіоімунний аналіз.

Д. Реакція опсонізації.

6. Полімеразна ланцюгова реакція базується на виявленні в матеріалі від хворого або у виділеній культурі:

А. Специфічної ділянки нуклеїнової кислоти  В. Екзотоксину

Б. Специфічних антитіл      Г. Ендотоксину

Д. Ферментів патогенності

7.Шо може служити матеріалом від хворого для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції?

А. Кров          В. Сперма

Б. Слина        Г. Спинномозкова рідина

Д. Все перераховане

8. Що є не характерним для полімеразної ланцюгової реакції?

А. Можливість отримання результату незалежно від здатності мікроорганізмів до культивування         

Б. Низька чутливість та точність аналізу

В. Можливість кількісного аналізу

Г. Можливість стандартизації та контролю на всіх етапах аналізу

Д. Висока швидкість методу

9. Яка з характеристик біологічного методу не вірна?

А. Базується на моделюванні інфекційного захворювання на чутливих лабораторних тваринах  В. Застосовується для вивчення токсинів збудників, їх алергенної активності

Б. Використовується для оцінки ефективності хіміопрепаратів, вакцин        Г. Дає змогу вивчати механізм розвитку захворювання (патогенез)

Д. Є універсальний

10. Діагноз якого інфекційного захворювання може бути поставлений лише з використанням мікроскопічного методу дослідження.

А. Гострої гонореї   В. Туляремія

Б. Бруцельоз Г. Сальмонельозу

Д. Дизентерії

 

“Загальна вірусологія І”.

1. Хiмiчний склад простих вiрусiв:

А. ДНК, РНК, бiлки, вуглеводи

В. ДНК або РНК, бiлки

С. РНК, лiпiди, бiлки, вуглеводи

Д. ДНК, РНК та білки

Е. РНК або ДНК

 

2. Яка з перерахованих родин вірусів містить РНК-залежну ДНК-полімеразу в якості складової віріону?

А. Аденовіруси

В. Ортоміксовіруси

С. Рабдовіруси

Д. Реовіруси

Е. Ретровіруси

 

3. Який тип тканинної культури може бути представлений пухлинними клітинами та здатний до необмеженого поділу?

А. Органна культура

В. Культура первинних клітин

С. Перещеплювані лінії клітин

Д. Лінії диплоїдних клітин

Е. Жодна із вказаних

 

4. Яка з перерахованих властивостей не притаманна вірусам?

А. Убіквітарність

В. Диз’юнктивний спосіб розмноження

С. Клітинна будова

Д. Облігатний внутрішньоклітинний паразитизм

Е. Здатність проходити через бактеріальні фільтри

 

5. Який тип взаємодії вірусу з клітиною завершується утворенням нового покоління та загибеллю інфікованих клітин?

А. Абортивний тип

В. Продуктивний тип

С. Інтегративний тип

Д. Всі з перерахованих типів

Е. Жоден з перерахованих типів

 

6. Чим слід вiдокремлювати культуру клiтин вiд скла в процесі пасажів?

А. Інтенсивним струшуванням

В. Розчином Ерла та Хенкса

С. Поживними середивищами 199 та Iгла

Д. Послiдовним заморожуванням та вiдтаюванням

Е. Розчином версену або трипсину

 

7. Віріони, що містять лише частину генетичної інформації вихідного віруса та репродукуються лише за участі спорідненого їм віруса-помічника, мають назву:

А. Дефектні інтерферуючі частинки

В. Віруси-супутники

С. Інтегровані геноми (провіруси)

Д. Псевдовіріони

Е. Вірусоїди

 

8. Який хімічний склад вірусного капсиду?

А. Білковий

В. Ліпідний

С. Гліколіпідний

Д. Вуглеводний

Е. Ліпополісахаридний

 

9. Особливістю вірусів як інфекційних агентів є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. Який об’єкт не використовують для культивування вірусів?

А. Первинні клітинні культури

В. Поживні середовища

С. Сприйнятливі лабораторні тварини

Д. Курячий ембріон

Е. Перещеплювані культури клітин

 

10. При якому типі взаємодії фагів з бактеріями фагове потомство не утворюється, а бактерії зберігають свою життєдіяльність?

А. Абортивний тип

В. Продуктивний тип

С. Інтегративний тип

Д. При всіх типах взаємодії

Е. При інтегративному та продуктивному типах взаємодії

Тема: “Загальна вірусологія. ІІ заняття.”

 

1. Чим обумовлено утворення симпластiв та синцитіїв в iнфiкованих вiрусом клiтинах?

А. Дiєю вiрусних бiлкiв злиття

В. Дiєю низьких значень рН культурального середовища

С. Дiєю високих температур при культивуваннi клiтин

Д. Дiєю неструктурних вiрусних бiлкiв-ферментiв

Е. Дією вірусних нейрамінідаз

 

2. Для культивування вірусів можна застосовувати:

А. Середовище Ендо

В. Перещеплювані культури клітин (НЕр-2, НеLa тощо)

С. Кров’яний агар

Д. М’ясопептонний бульон

Е. М’ясопептонний агар

 

3. При культивуванні вірусу в культурі клітин було виявлено загибель клітин, відокремлення їх від скла. Окремі клітини, що залишились живими, мали пікноз ядра і цитоплазми. Який тип ЦПД було визначено?

А. Повна дегенерація

В. Симпластоутворення

С. Круглоклітинна дегенерація

Д. Проліферативний тип змін

Е. Часткова дегенерація

 

4. З метою виявлення вірусу в культурі клітин було поставлено реакцію, яка полягає в тому, що еритроцити набувають здатності адсорбуватись на поверхні культур клітин, які зазнали модифікації внаслідок появи в оболонці глікопротеїнів вірусів. Яку реакцію було поставлено?

А. Реакцію гемаглютинації

В. Реакцію гемадсорбції

С. Реакцію гемолізу

Д. Кольорову пробу

Е. Реакцію бляшкоутворення

 

5. При дослідженні мазків з виразок слизової оболонки рота хворого з підозрою на герпес було виявлено гігантські багатоядерні клітини з характерними внутрішньоядерними включеннями. Який метод використовують для виявлення вірусних включень?

А. Фазово-контрастна мікроскопія

В. Дослідження нативного препарату за допомогою світлової мікроскопії

С. Люмінесцентна мікроскопія

Д. Темнопольна мікроскопія

Е. Аноптральна мікроскопія

 

6. У хворого з підозрою на вірусну інфекцію взяли змив з носоглотки для проведення вірусологічного дослідження. Яким методом не можна проводити деконтамінацію отриманого матеріалу?

А. Обробкою матеріалу антибіотиками

В. Застосуванням бактеріального фільтру

С. Центрифугуванням матеріалу на невисоких швидкостях

Д. Обробкою ефіром

Е. Заморожуванням (-20 оС)

 

7. Інфікування курячого ембріона проводять всіма названими способами, окрім:

А. Зараженням в жовтковий мішок

В. Зараженням в повітряний мішок

С. Зараженням на хоріоналантоїсну оболонку

Д. Зараженням в порожнину амніона

Е. Зараженням в порожнину алантоїса

 

8. З метою виявлення вірусу в матеріалі було поставлено реакцію, яка полягає в тому, після культивування під бентонітовим живильним покриттям культури клітин, інфікованої відповідним розведенням вірусвмісного матеріалу. Через 2 доби з’явились зони деструкції клітин, що мали вигляд прозорих плям на фоні моношару клітин молочного кольору. Яку назву має цей метод?

А. Реакція гемаглютинації

В. Кольорова проба

С. Реакція бляшкоутворення

Д. Реакція гемадсорбції

Е. Реакція гемолізу

 

9. Фагова ДНК, асоційована з геномом бактерії, має назву:

А. Плазміда

В. Дефектний фаг

С. Профаг

Д. Бактеріофаг

Е. Вірулентний фаг

 

10. З метою виявлення вірусу в алантоїсній рідині було поставлено реакцію, яка базується на здатності деяких вірусів склеювати еритроцити. Яку реакцію було поставлено?

А. Реакцію бляшкоутворення

В. Кольорову пробу

С. Реакцію гемолізу

Д. Реакцію гемадсорбції

Е. Реакцію гемаглютинації

 

 “Серологічні реакції, які використовуються у вірусології”

1. Яка серологічна реакція не використовується у вірусології?

А. Реакція гальмування гемаглютинації 

Б. Реакція аглютинації     

В. Реакція зв’язування комплементу

Г. Реакція нейтралізації

Д. Реакція імунофлюоресценції

2. Яким чином з сироватки хворих видаляють неспецифічні термолабільні інгібітори?

А. Прогріванням протягом 30 хв. при 56°С    

Б. Обробкою антибіотиками

В. Обробкою кислотами

Г. Обробкою лугами

Д. Обробкою важкими металами

3. Яка з структур являється антигеном у вірусів

А. Нуклеокапсид    

Б. Капсула

В. Цитоплазма

Г. Мітохондрії

Д. Рибосоми

4. У якій з серологічних реакцій використовується гемолітична сироватка?

А. Нейтралізації

Б. ІФА

В. Реакції зв’язування комплементу

Г. Гальмування гемаглютинації

Д. Імунофлюоресценції

5. Які зміни в реакції віруснейтралізації будуть спостерігатись у клітинах при відповідності антигену та антитіла

А. Бляшкоутворення

Б. Гемадсорбція

В. Симпластоутворення

Г. Повна деструкція клітинного моношару

Д.Зміни відсутні

6. Вкажіть мінімальне зростання титру антитіл, що при проведенні серологічної діагностики може свідчити про наявність вірусного захворювання:

А. 6-8 разів

Б. 12-15 разів

В. 2-4 рази

Г. 11-12 разів

Д. 9-10 разів

7. Яка з серологічних реакцій використовується лише у вірусології?

А. Реакція зв’язування комплементу

Б. Реакція імунофлуоресценції

В. Реакція непрямої гемаглютинації

Г. Імуноферментний аналіз

Д. Реакція нейтралізації за бляшкоутворенням

8. Які компоненти входять до складу реакції віруснейтралізації?

А. Клітини, вірус, еритроцити      

Б. Вірус, клітини, специфічні діагностичні сироватки

В. Клітини, вірус, комплемент

Г. Комплемент, специфічна сироватка, вірус

Д. Клітини, еритроцити, флюорохром

9. Особливістю серологічної діагностики вірусних захворювань є використання :

А. Парних сироваток

Б. Гемолітичних сироваток

В. Гомологічних сироваток

Г. Гетерологічних сироваток

Д. Діагностичних сироваток

10. При позитивній реакції зв’язування комплементу у дослідній пробірці буде спостерігатись:

А. Наявність гемолізу           

Б. Випадання кристалів     

В. Утворення преципітатів

Г. Утворення аглютинатів

Д. Відсутність гемолізу

Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу

1. Вiрус грипу належить до родини:

A. Togaviridae          

Б. Paramyxoviridae   

В. Orthomyxoviridae

Г. Rhabdoviridae

Д. Picornaviridae

2. Якi бiлки визначають штамову специфiчнiсть вiрусу грипу?

А. Нуклеопротеїн та полімеразні протеїни         

Б. Гемаглютинiн та нейрамiнiдаза        

В. Матриксний бiлок та транскриптаза

Г. Матриксний бiлок та нуклеопротеїн

Д. Жоден

3. За яким механiзмом вiрус грипу проникає в чутливу клiтину?

А. Через пори в плазматичнiй мембранi чутливої клiтини      

Б. При злиттi вiрусного суперкапсиду з плазматичною мембраною клiтини-хазяїна          

В. Рецепторним ендоцитозом

Г. Піноцитозом

Д. Шляхом руйнування клітинної стінки

4. Які розміри має вiрус грипу?

А. 80-120 нм

Б. 27-32

В. 40-50 нм

Г. 200-250 нм

Д. 2-3 мкм

5. Який геном має вiрус грипу?

А. Позитивну РНК 

Б. Позитивну ДНК  

В. Негативну РНК

Г. Негативну ДНК

Д. Позитивну РНК в комлексі із зворотньою транскриптазою

6. Який метод профілактики грипу є найбільш доцільним у дорослих?

А. Хіміопрофілактика антивірусними препаратами     

Б. Підвищення неспецифічної резистентності організму людини      

В. Вакцинація

Г. Санітарно-гігієнічні заходи

7. Якого віку використовують курячі ембріони для виділення вірусу грипу:

А. 1-денні     

Б. 2-денні      

В. 10-денні

Г. 20-денні

Д. 30 денні

8. Де виявляються флюоресцiюючi iмуннi комплекси в клiтинi при екпрес-дiагностицi грипу методом флюоресціюючих антитіл?

А. В ядрi клiтини    

Б. В цитоплазмi клiтини    

В. В специфічних включеннях в клiтині

Г. В цитоплазмi та ядрi клiтини

Д. Не виявляються

9. Скільки підтипів гемаглютиніна характерно для вірусів грипу людини?

А. 2    

Б. 4     

В. 15

Г. 1

Д. 3

10. Пандемічні штами вірусу грипу з’являються внаслідок:

А. Антигенного дрейфу     

Б. Адаптації вірусу тварин до людини    

В. Заносу нових вірусів з космосу

Г. Антигенного шифту

 

“Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій”.

З кількох капсомерів побудований капсид пікорнавірусів?

А. 9

В. 32

С. 60

Д. 160

Е. 252

Який антиген ентеровірусів має типову специфічність?

А. V

В. S

С. P

Д. C

Е. D

Який антиген у ентеровірусів можна виявити в реакції зв’язування комплементу?

А. V

В. S

С. P

Д. C

Е. D

Представники якого з родів мають тропізм до верхніх дихальних шляхів?

А. Enterovirus

В. Rhinovirus

С. Cardiovirus

Д. Aphtovirus

Е. Hepatovirus

Який тип нуклеїнової кислоти притаманний пікорнавірусам?

А. Однониткова +РНК

В. Однониткова –РНК

С. Двониткова РНК

Д. Двониткова ДНК

Е. Однониткова ДНК

Хто з вчених отримав інактивовану вакцину проти поліомієліту?

А. Л.Пастер

С. Г.Рамон

В. А.Себін

Д. Д.Солк

Е. Л.Ценковський

Який тип ЦПД притаманний ентеровірусам?

А. Симпластоутворення

В. Гроновидна дегенерація

С. Вогнищева дегенерація

Д. Проліферація

Е. Повна дегенерація

Який основний механізм зараження поліомієлітом?

А. Повітряно-крапельний

В. Фекально-оральний

С. Трансмісивний

Д. Раневий

Е. Трансплацентарний

Яка клінічна ознака притаманна вірусам Коксакі В при парентеральному введенні новонародженим мишам?

А. Жовтяниця

В. Порушення дихання

С. Спастичні паралічі

Д. В’ялі паралічі

Е. Поява набряків

Як можна культивувативати віруси ЕСНО?

А. На курячих ембріонах

В. Новонароджених мишах

С. Дорослих мишах

Д. Кроликах

Е. Культурах клітин

Які речовини найчастіше використовують для розчинення анілінових барвників?

A. Вода

B. Хлороформ

C. Фізіологічний розчин

D. Олія

E. Спирт

При якому збільшенні світлового мікроскопу досліджують бактерії?

A. 100

B. 900

C. 10

D. 10000

E. 20000

У якому підрозділі бактеріологічної лабораторії утримують лабораторні тварини?

A. Термостатна

B. Мікроскопічна

C. Мийна

D. Віварій

E. Серологічна

Що підлягає дослідженню у бактеріологічній лабораторії від хворого з інфекційною патологією?

A. Гістологічні зрізи

B. Клітинний склад крові

C. Матеріал хворого

D. Біохімічні показники крові

E. Вміст білку у сечі

Що забезпечує імерсійне масло в імерсійній системі мікроскопу?

A. Мінімальне заломлення промінів

B. Контрастність досліджуваного об’єкту

C. Підвищує збільшення мікроскопу

D. Фіксацію об’єкту на склі

E. Краще освітлення препарату

В яких рідинах чи розчинах краще готувати бактеріальні мазки?

A. Стерильна водопровідна вода

B.Стерильний фізіологічний розчин

C. Стерильний 2% розчин NaCl

D. Нестерильна дистильована вода

E.Стерильна дистильована вода

Що використовують при простому методі фарбування мікроорганізмів?

A. Розчини трьох барвників

B. Розчини двох барвників

C. Розчин одного барвника

D. Дистильовану воду та розчин барвника

E. 0,5 % NaCl та розчин барвника

Похідними якої сполуки є барвники для фарбування мікроорганізмів?

A. Хлороформу

B. Етилового спирту

C. Бутилового спирту

D. Аніліну

E. Ацетону

Чому дорівнює роздільна здатність світлового мікроскопу?

A. 0,02 мкм

B. 0,2 мкм

C. 0,2 мм

D. 0,02 мм

E. 0,002 мкм

Чому дорівнює збільшення мікроскопу?

A. Числова апертура імерсійного об’єктиву, помножена на його збільшення

B. Збільшення об’єктиву помножене на збільшення окуляру

C. Збільшення окуляру помножене на числову апертуру імерсійного об’єктиву

D. Збільшенню імерсійного об’єктиву

E. Збільшенню імерсійного об’єктиву, помноженого на його числову апертуру та збільшення окул

“Стафілококи і стрептококи (родини Micrococcaceae та Streptococcaceae). ”

1. До якої родини вiдносять рiд Staphylococcus?

А. Lactobacillaceae   

Б. Streptococcaceae  

В. Micrococcaceae

Г. Enterobacteriacee

Д. Vibrionaceae

2. Яке диференціально-діагностичне середовище використовують для виділення золотавого стафілококу?

А. Середовище Ендо          

Б. Середовище Клауберга  

В. Середовище Плоскірєва

Г. Жовтково-сольовий агар

Д. Середовище Врублевського

3. За типом дихання стафілококи є:

А. Облігатними аеробами  

Б. Облігатними анаеробами          

В. Факультативними анаеробами

Г. Капнічними бактеріями

Д. Мікроаерофілами

4. Наявність райдужного вінчика по периферії колонії стафілококів на жовтково-сольовому агарі свідчить про:

А. Плазмокоагулазну активність  

Б. Присутність ДНК-ази    

В.Лізоцимну активність

Г. Гіалуронідазну активність

Д. Лецитиназну активність

5. Які з токсинів стрептококів зумовлють клінічні пряви при скарлатині?

А. Стрептолізин О  

Б. Еритрогенні (А,В,С)     

В. Кардіогепатичні

Г. Фібринолізин

Д. Стрептолізин S

6. Який з токсинів стафілококів зумовлює відшарування епідермісу при пухирчатці у дітей?

А. Гемотоксин         

Б. Лейкоцидін          

В. Ентеротоксин

Г. Ексфоліативний токсин

Д. Токсин синдрому токсичного шоку

7. Як розміщуються у препараті стафілококи?

А. У вигляді грона винограду    

Б. Поодиночно        

В. Ланцюжками

Г. Пакетами

Д. Попарно

8. Як розміщуються у препараті стрептококи?

А. У вигляді грона винограду       

Б. Поодиноко           

В. Ланцюжками

Г. Пакетами

Д. Попарно

9. Яку реакцію використовують для встановлення джерела стафілококової інфекції?

А. Реакція аглютинації         

Б.Реакція преципітації        

В. Зв’язування комплементу

Г. Фаготипування

Д. РНГА

10. При рості на м'ясо-пептонному бульйоні стафілококи викликають:

А. Дифузне помутніння    

Б. Пристінний ріст  

В. Утворення осаду

Г. Утворення плівки

Д. Ростуть у вигляді тяжів

 

“Менінгококи і гонококи (родина Neisseriaceae)

 

1. Який основний механізм передачі менінгококової інфекції?

А. Повітряно-краплинний            

Б. Статевий  

В. Фекально-оральний

Г. Трансмісивний

Д. Парентеральний

2. На якому середовищі культивують мікроорганізми роду Neisseria meningitidis?

А. Кітта-Тароцці      

Б. МПА         

В. Сироватковому середовищі

Г. 1% цукровому бульйоні

Д. Середовищі Ендо

3. Який збудник викликає бленорею?

А. Neisseria meningitides     

Б. Neisseria gonorrhoae     

В. Cl. tetani

Г. S. sonnei

Д. E. Coli

4. Яку серологічну реакцію найчастіше застосовують при хронічній формі гонореї?

А. РЗК          

Б. РГГА         

В. ІФА

Г. МФА

Д. Опсонофагоцитарну

5. До якої родини належить збудник менінгіту?

А. Enterococcus        

Б. Streptococccus      

В. Salmonella

Г. Staphylococcus

Д. Neisseria

6. Який механізм передачі збудника менінгококової інфекції?

А. Фекально-оральний       

Б. Трансмісивний    

В. Вертикальний

Г. Парентеральний

Д. Аерогенний

7. Яка характерна ознака при мікроскопічному дослідженні вказує на наявність нейсерій у дослідному матеріалі з уретральних виділень?

А. Джгутики

Б. Включення волютину    

В. Завершений фагоцитоз

Г. Незавершений фагоцитоз

Д. Наявність капсули

8. Який шлях передачі збудника гонореї?

А. Повітряно-краплинний 

Б. Парантеральний  

В. Статевий

Г. Фекально-оральний

Д. Усі перераховані

9. Матеріалом для мікробіологічної діагностики менінгококового менінгіту служить:

А. Ліквор     

Б. Кров          

В. Випорожнення

Г. Харкотиння

Д. Сеча

10. Яка морфологія збудника менінгіту?

А. Бобовидні коки 

Б. Мікрококи

В. Звивисті бактерії

Г. Палички

Д. Тетракоки

“Колі-ентерити”.

З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка перебувала на штучному вигодовуванні, виділено культуру кишкової палички з антигенною структурою ОІІІ. Який діагноз можна встановити?

A. Холероподібне захворювання.

B. Захворювання сечових шляхів.

C. Колі-ентерит.

D. Менінгіт новонароджених.

E. Дизентерієподібне захворювання.

Фекалії дитини, що хворіє на ентерит, ресуспендують в ізотонічному розчині натрію хлориду і краплю суспензії засівають на середовище Ендо. Які мікроорганізми передбачається виділити?

A. Стафілококи.

B. Кишкову паличку.

C. Стрептококи.

D. Менінгококи.

E. Мікобактерії туберкульозу.

У хлопчика 7 років виявлено холероподібне захворювання (блювання, профузний пронос). При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросли однотипні колонії малинового кольору з металевим блиском. Який мікроорганізм є найбільш ймовірним збудником захворювання?

A. Shigella sonnei

B. Salmonella enteritidis

C. Yersinia enterocolitica

D. Escherichia coli

E. HAГ-вібріон

У дитини віком 4-х місяців з¢явилися гострі розлади функцій кишківника, пронос, блювання, болі в животі. Лікар-педіатр поставив попередній діагноз “колі-ентерит”. Матеріал від хворого направили в бактеріологічну лабораторію з метою визначення етіології цього захворювання. Який метод дослідження слід використати для підтвердження цього діагнозу?

A. Бактеріоскопічний

B.Серологічний

C.Бактеріологічний

D.Алергічний

E.Біологічний

На дослідження в бактеріологічну лабораторію були відправлені випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ЕПКП 055:К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП; який основний критерій?

A. На основі культуральних властивостей

B. На основі антигенних властивостей

C.На основі морфологічних властивостей

D.На основі біохімічних властивостей

E.На основі виявлення токсину

При дослідженні випорожнень хворої дитини віком 6 міс. в бактеріологічній лабораторії був використаний прискорений метод, який дав можливість через 15 хвилин дати відповідь, що в фекаліях знаходиться ЕПКП ОІІІ. Який це прискорений метод?

A. Реакція аглютинації

B.Реакція преципітації

C.Реакція імунофлюоресценції (РІФ)

D. Фаготипування

E.Фазово-контрастної мікроскопії

В бактеріологічній лабораторії при засіві випорожнень хворої дитини віком 3 місяців з певними клінічними проявами захворювання виділені ЕПКП 0126. Який діагноз можна поставити цій дитині?

A. Дизентерія

B.Холера

C.Колі-ентерит

D.Черевний тиф

E.Бруцельоз

В бактеріологічну лабораторію поступили випорожнення хворої дитини віком 5 міс. В лабораторії за допомогою РІФ в фекаліях виявили ЕПКП 055. За рахунок якого антигену одержано світіння?

A.За рахунок О-антигену

B.За рахунок К-антигену

C.За рахунок піл-антигену

D. За рахунок антигену Куніна

E.За рахунок Н-антигену

У захисті організму дитини від чужорідних агентів вирішальну роль відіграють імунологічні механізми, які здійснюються антитілами (імуноглобулінами) та імунокомпетентними клітинами (лімфоцитами). Який імуноглобулін (Ig) не проходить через плаценту, а, значить, не передається від матері дитині і тому діти грудного віку хворіють на колі-ентерит?

A. IgG

B.IgA

C.IgM

D.IgE

E.IgD

Природний імунітет проти збудників колі-ентриту дітей раннього віку забезпечується біфідобактеріями, які є антагоністами ЕПКП. У розвитку імунітету у дітей велике значення має утворення імуноглобулінів (антитіл). Який імуноглобулін (Ig) передається від матері через плаценту, тому діти до одного року не хворіють на дизентерієподібні ешерихіози і дизентерію?

A.IgD

B.IgG

C.IgM

D.IgE

E.IgA

 

 

 “Сальмонельози” – черевний тиф, паратифи А та В.

Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз виявленням специфічних антитіл. Які препарати слід використати для цього?

A. Моноклональні антитіла.

B. Мічені сироватки.

C. Діагностичні сироватки.

D. Діагностикуми.

E. Бактеріофаги.

 

Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як сальмонелу черевного тифу. Яке дослідження слід застосувати для остаточної ідентифікації збудника?

A. Серодіагностику.

B. Сероідентифікацію.

C. Алергодіагностику.

D. Антибіотикограму.

E. Фаготипування.

 

З крові хворого виділено культуру збудника черевного тифу. Які культуральні властивості характерні для цього збудника?

A. Утворення колоній червоного кольору з металевим блиском на середовищі Ендо.

B. Утворення безбарвних або блідо-рожевих колоній на середовищі Ендо та Плоскірєва.

C. Утворення безбарвних колоній на середовищі вісмут-сульфіт агар.

D. Утворення гемолізу на кров¢яному агарі.

E. Утворення ніжної плівки на лужній пептонній воді.

 

Для серодіагностики черевного тифу, паратифів А та В ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результати якої оцінюють за наявністю осаду зі склеєних бактерій. Ця реакція називається:

A. Вассермана.

B. Борде-Жангу.

C. Відаля.

D. Райта.

E. Преципітації.

 

Хворого (почувається хворим 3 дні) госпіталізовано в інфекційну клініку з попереднім діагнозом: черевний тиф. За яким методом можна підтвердити діагноз?

A. Виділення розеолокультури.

B. Виділення гемокультури.

C. Виділення копрокультури.

D. Виділення уринокультури.

E. Виділення мієлокультури.

 

Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому тижні захворювання тифо-паратифами спостерігається:

A. Вірусемія.

B. Бактеріємія.

C. Септицемія.

D. Токсинемія.

E. Септикопіємія.

 

Хворий потрапив до інфекційної лікарні на 8-й день захворювання зі скаргами на головний біль, загальну слабкість. Для серологічного дослідження у нього взяли кров. Під час проведення реакції аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?

A. Черевний тиф.

B. Шигельоз.

C. Холера.

D. Висипний тиф.

E. Поворотний тиф.

 

Під час бактеріологічного дослідження фекалій здорової жінки 38 років, яка 2 роки тому перенесла черевний тиф, було виявлено Salmonella typhi. Як охарактеризувати стан обстеженої жінки?

A. Дисбактеріоз.

B. Бактерієносійство.

C. Реінфекція.

D. Рецидив.

E. Суперінфекція.

 

При посіві випорожнень хворого на черевний тиф на середовище Ендо виросли колонії різного розміру та забарвлення – великі малинового кольору та безбарвні середнього розміру. До якої групи за призначенням належить це середовище?

A. Вибіркове.

B. Елективне.

C. Спеціальне.

D. Диференційно-діагностичне.

E. Універсальне.

 

Для серологічної діагностики черевнотифозного бактеріоносійства був використаний діагностикум – оброблені таніном еритроцити барана, на яких адсорбовано Vi-антиген Salmonella typhi. У якій реакції буде застосовано цей діагностикум?

A. В реакції аглютинації.

B. В реакції гальмування гемаглютинації.

C. В реакції гемаглютинації.

D. В реакції непрямої (пасивної) гемаглютинації.

E. В реакції зв¢язування комплемента.

 

“Сальмонели. Мікробіологічна діагностика сальмонельоз них гастроентеритів”

До якої родини належать збудники гострих сальмонельозних гастроентеритів?

А. Micrococcaceae

Б. Enterobacteriaceae

В. Bacillaceae

С. Pseudomonaceae

Д. Mycobacteriaceae

Які сальмонели не викликають сальмонельозні гастроентерити?

А. Salmonella typhi

Б. Salmonella enteritidis

В. Salmonella typhimurium

С. Salmonella choleraesuis

Д. Salmonella haifa

Який принцип мікробіологічної діагностики найчастіше використовується при сальмонельозах?

А. Алергічний

Б. Серологічний

В. Бактеріологічний

С. Мікроскопічний

Д. Генетичний

У хворого після вживання м’ясної страви вже через кілька годин з’явилися ознаки інтоксикації. При бактеріологічному дослідженні з блювотних мас на середовищі Ендо були виділені безкольорові колонії бактерій, що являли собою грам негативні палички. Який збудник був причиною захворювання?

А. Clostridium botullinum

Б. Salmonella typhi

В. Staphylococcus aureus

С. Salmonella typhimurium

Д. Esherichia coli

Який фактор патогенності сальмонел порушує захисний бар’єр слизової оболонки кишківника і сприяє швидкому потраплянню збудника в кров?

А. Ендотоксин

Б. Екзотоксин

В. Джгутики

С. Протеази

Д. Фімбрії

Чиста культура грамнегативних паличок, що виділена від хворого з підозрою на гострий сальмонельозний гастроентерит при серологічній ідентифікації дала позитивну реакцію аглютинації з О-9 сальмонельозною діагностичною сироваткою. З якою сироваткою слід поставити реакцію аглютинації, щоб остаточно визначити вид збудника?

А. К-сироваткою

Б. Vi-сироваткою

В. А-сироваткою

С. С-сироваткою

Д. Н-сироваткою

Пацієнт декілька років тому перехворів на гострий сальмонельоз ний гастроентерит. Після вживання молока в нього знову з’явились симптоми сальмонельозу, діагноз було підтверджено мікробіологічними дослідженнями. Як можна пояснити виникнення вторинної сальмонельозної інфекції?

А. Мінливістю антигенних властивостей сальмонел

Б. Резистентністю сальмонел до антибіотиків

В. Специфічністю імунітету при сальмонельозах

С. Формуванням недостатньої кількості аглютининів

Д. Відсутністю місцевого імунітету у хворого

Хто запропонував здійснювати класифікацію сальмонел за антигенними властивостями?

А. Відаль

Б. Хейберг

В. Сальмон

С. Кауфман-Уайт

Д. Грифітс

Для ретроспективного діагнозу сальмонельозного гастроентериту на 8-10 день дослідили кров реконвалесцента. З якою метою провели дослідження, яку реакцію використали?

А. Виділення гемокультури, реакція аглютинації

Б. Визначення О-антигена, реакція непрямої гемаглютинації

В. Виділення гемокультури, реакція преципітації

С. Виявлення аглютинінів, реакція Відаля

Д. Виявлення специфічних антитіл, реакція Вассермана

Який термін можуть зберігатись сальмонели в замороженому м’ясі?

А. 24 години

Б. До 6 міс.

В. Тиждень

С. 2 години

Д. До 13 місяців 

“Дизентерія”

 

З фекалій хворого виділено шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження для встановлення джерела інфекції?

A. Зробити антибіотикограму.

B. Провести фаготипування виділеної чистої культури.

C. Поставити реакцію преципітації.

D. Поставити реакцію зв¢язування комплементу.

E. Поставити реакцію нейтралізації.

 

У хворого з типовою клінічною картиною шигельозу внаслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл у РНГА в парних сироватках у цього хворого виріс у 4 рази. Про що це свідчить?

A. Вакцинальну реакцію.

B. Виключає діагноз шигельозу.

C. Переніс шигельоз раніше.

D. Неспецифічну реакцію.

E. Підтверджує діагноз шигельозу.

 

Пацієнт одужав після перенесеного шигельозу Зонне і повторно заразився цим самим збудником. Як називається така форма інфекції?

A. Суперінфекція.

B. Рецидив.

C. Реінфекція.

D. Персистентна інфекція.

E. Хронічна інфекція.

 

Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на кишкову інфекцію було виділено Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної чистої культури?

A. Зв’язування комплементу.

B. Преципітації.

C. Аглютинації.

D. Нейтралізації.

 

В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі випорожнення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури тіла, слабкість. Лікар запідозрив шигельоз. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

A. Бактеріологічний.

B. Серологічний.

C. Мікологічний.

D. Мікроскопічний.

E. Протозоологічний.

 

У пацієнта з ознаками коліту виділено чисту культуру бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації?

A. Гальмування гемаглютинації.

B. Зв’язування комплементу.

C. Непрямої гемаглютинації.

D. Преципітації.

E. Аглютинації з діагностичними сироватками.

 

Від хворого з діагнозом “дизентерія” виділено шигели зі здатністю продукувати екзотоксин у великій кількості. Про який вид шигел ідеться?

A. Дизентерії.

B. Зонне.

C. Флекснера.

D. Бойда.

E. Ньюкастл.

 

Які з видів шигел здатні повільно ферментувати лактозу?

A. Sh.disenteriae. B. Sh.flexneri.

C. Sh.boydii.

D. Sh.sonnei.

 

Скільки видів нараховує рід Shigella?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

Який метод діагностики основний при бактеріальній дизентерії?

A. Мікроскопічний.

B. Бактеріологічний.

C. Серологічна діагностика.

D. Алергічний.

E. Біологічний.

 

 

“Вібріони. Мікробіологічна діагностика холери.”

Холерний вібріон відкрив:

A. І.І.Мечніков;

B. Д.К.Заболотний

C. Р.Кох

D. Л. Пастер

E. К. Шига

За морфологічними властивостями збудник холери це:

A. Клостридія

B. Корінебактерія

C. Вібріон

D. Стрептобацила

E. Мікрокок

Яка культуральна властивість не притаманна холерному вібріону ?

A. Швидкий ріст

B. Потреба в лужному середовищі

C. Аеробні умови

D. Необхідність кислого середовища

E. Невибагливість до поживного середовища

За Хейбергом холерні вібріони відносяться до I хемовару, що означає?

A. Ферментацію манози, сахарози і нездатність розщеплювати арабінозу

B. Ферментацію арабінози і нездатність розщеплювати манозу і сахарозу

C. Уреазну активність

D. Позитивну пробу Пізу

E. Розщеплення декстринів

Біоварами холерного вібріону є, крім:

A. Класичний

B. Гравіс

C. Ель-Тор

Зараз продовжується пандемія холери за номером:

A. 2

B. 4

C. 6

D. 7

E. 8

Сероварами холерного вібріону, є крім:

A. Огава

B. Бовіс

C. Гікошима

D. Інаба

Класичний холерний вібріон лізується фагом:

A. Колі-фаг

B. С-IV

C. Ель-Тор II група

D. Стафілофаг

Біовари холерного вібріону диференціюються за такими ознаками, крім:

A. Фаголізабельність

B. Серологічними ознаками

C. Аглютинація курячих еритроцитів

D. Гемоліз баранячих еритроцитів

E. Чутливість до поліміксину

Джерелом інфекції при холері є:

A. Щурі

B. Люди хворі чи носії

C. Миші

D. Собаки

E. Лисиці

 

,,Коринебактерії. Мікробіологічна діагностика дифтерії.”

1. Для збудника дифтерії в морфологічному відношенні характерно:

А. Включення крохмалю.

В. Включення сірки.

С. Включення гранульози.

Д. Включення крапель нейтральних ліпідів.

Е. Включення поліфосфатів.

 

2. Для екстренної специфічної профілактики дифтерії необхідно використовувати:

А. Протидифтерійну антитоксичну сироватку.

В. Протидифтерійний анатоксин.

С. Сульфаніламідні препарати і антибіотики.

Д. Гомеопатичні препарати.

Е. Вакцину АКДП.

 

3. Для визначення токсичності дифтерійної палички в дослідах ,,in vitro” використовують:

А. Реакцію аглютинації.

В. Реакцію імунофлюоресценції

С. Реакцію гемаглютинації.

Д. Реакцію преципітації в гелі.

Е. Реакцію зв’язування комплементу.

 

4. Які особливості післявакцинального імунітету проти дифтерії:

А. Нестерильний.

В. Клітинний.

С. Антитоксичний.

Д. Антибактеріальний.

Е. Антитоксичний і антибактеріальний.

 

5. Токсигенність дифтерійної палички пов’язана з:

А. Хромосомою збудника.

В. Інфікуванням збудника помірним бактеріофагом.

С. Наявністю ендотоксину.

Д. Наявністю гіалуронідази.

Е. Наявністю нейрамінідази.

 

6. Дифтерійний екзотоксин в організмі хворого має специфічну дію на:

А. М’язи серця.

В. Шлунково-кишковий тракт.

С. Лейкоцити.

Д. Еритроцити.

Е. Опорно-руховий апарат.

7. Для виділення збудників дифтерії використовують:

А. Середовище Клауберга.

В. Жовточно-сольовий агар.

С. Середовище Ендо.

Д. Середовище Сабуро.

Е. Середовище Вільсона-Блера.

 

8. Вирішальною ознакою патогенних коринебактерій дифтерії є:

А. Морфологічні особливості.

В. Токсигенність.

С. Чутливість до антибіотиків.

Д. Культуральні властивості.

Е. Біохімічні властивості.

 

9. Для патогенних коринебактерій характерне:

А. Цистеіназна активність.

В. Уреазна активність.

С. Ферментація сахарози.

Д. Наявність желатинази.

Е. Ферментація піразинаміду.

 

10. Протидифтерійну сироватку одержують шляхом гіперімунізації коней:

А. Анатоксином.

В. Токсином.

С. Ендотоксином.

Д. Культурою збудника.

Е. Антитоксином.

 

 

Мікобактерії. Мікробіологічна діагностика туберкульозу.

1. Збудник туберкульозу відносять до родини:

А) Enterobacteriaceae;
В) Bacillaceae;
С) Mycobacteriaceae;
Д) Micrococcaceae;
Е) Streptococcaceae. 2. Збудник туберкульозу – Mycobacterium tuberculosis – був відкритий в 1882 році:

А) А.А.Смородінцевим;
В) Д.І.Івановським;
С) А.Флемінгом;
Д) Р.Кохом;
Е) Л.Пастером.

3. В Україні туберкульоз у людини найчастіше викликають:

А) Mycobacterium tuberculosis;
В) Mycobacterium africanum;
С) Mycobacterium kansasii;
Д) Mycobacterium asiaticum;
Е) Mycobacterium fortuitum.

4. Для лікування туберкульозу специфічним препаратом є:

А) Левоміцетин;
В) Пеніцилін;
С) Ізоніазид;
Д) Інтерферон;
Е) Лаферон.

5. У препаратах, зафарбованих за Цілем-Нільсеном, збудник туберкульозу має вигляд:

А) Грамнегативні коки;
В) Грампозитивні палички;
С) Фіалкового кольору палички, розташовані у вигляді латинських літер V, X, Y;
Д) Тонкі суцільні палички рубіново-червоного кольору;
Е) Грамнегативні диплококи, що мають вигляд кавових зерен.

6. Для специфічної профілактики туберкульозу застосовують вакцину:

А) АКДП;
В) БЦЖ;
С) АДП;
Д) Вакцина Солка;
Е) Вакцина Сейбіна.

7. Зараження туберкульозом переважно відбувається:

А) Фекально-оральним шляхом;
В) Статевим шляхом;
С) Трансплацентарним шляхом;
Д) Трансмісивним шляхом;
Е) Повітряно-крапельним шляхом.

8. Які особливості імунітету при туберкульозі:

А) Вроджений (спадковий);
В) Нестерильний (інфекційний);
С) Штучний пасивний;
Е) Антитоксичний.

9. В якій діагностичній пробі використовують туберкулін:

А) Заксе;
В) Шика;
С) Манту;
Д) Пізу;
Е) Діка.

10. Для культивування туберкульозних мікобактерій використовують середовища:

А) Ендо;
В) Плоскірева;
С) ЖСА;
Д) Кітта-Тароцці;
Е) Левенштейна-Йенсена.

Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна діагностика анаеробних інфекцій.

1. Збудники ботулізму, правця, газової гангрени належать до роду:

А) Bacteroides;

В) Clostridium;

С) Compylobacter;

Д) Bifidobacterium;

Е) Fusobacterium.

2. Які умови сприяють накопиченню ботуліністичного токсину в харчових продуктах:

А) рН-5;

В) рН-4,5;

С) Анаеробні умови;

Д) Температура 20-25С;

Е) рН-7-8.

3. Для представників роду Clostridium у морфологічному відношенні характерно:

А) Великі грампозитивні палички, що утворюють спори;

В) Дрібні палички, не утворюють спор;

С) Великі палички з заокругленими кінцями, не утворюють спор;

Д) Грамнегативні, дрібні, кокоподібні бактерії, що утворюють спори;

Е) Великі палички із загостреними кінцями, що не утворюють спор.

4. Особливості ботулінічного токсину:

А) Ендотоксин, термостабільний;

В) Ексфоліативний токсин;

С) При кип’ятінні 5хв. руйнується;

Д) Екзотоксин, нейротоксин;

Е) Не стійкий до дії кишкового шлунку.

5. При бактеріологічній діагностиці анаеробної інфекції ран доцільно використати середовище:

А) МПА;

В) Кітта-Тароцці;

С) МПБ;

Д) Ендо;

Е) Плоскірева.

6. Перше місце в етіології газової гангрени належить:

А) Clostridium tetani;

В) Clostridium botulinum типу А;

С) Clostridium botulinum типу В;

Д) Clostridium difficile;

Е) Clostridium perfringens.

7. Хворому з підозрою на правець доцільно проводити специфічне лікування:

А) Вітамінами;

В) Антибіотиками;

С) Протиправцевою антитоксичною сироваткою;

Д) Сульфаніламідними препаратами;

Е) Загальнозміцнюючими препаратами.

8. Специфічна профілактика правця включає активну імунізацію вакцинами:

А) БЦЖ;

В) Вакциною Солка;

С) АД;

Д) АД-М;

Е) АКДП, АП, АДП, АКП.

9. Специфічне лікування ботулізму включає :

А) Антибіотикотерапію;

В) Специфічні антитоксичні сироватки;

С) Гомеопатичну терапію;

Д) Вітамінотерапію;

Е) Терапію загальнозміцнюючими препаратами.

10. Специфічне лікування анаеробної інфекції ран включає введення:

А) Вітамінів;

В) Пробіотиків;

С) Сульфаніламідних препаратів;

Д) Антитоксичних сироваток проти Clostridium perfringens, Clostridium novyi, Clostridium septicum, антибіотиків;

Е) Антигістамінних препаратів.

 

"Мікробіологічна діагностика чуми, туляремії, бруцельозу, сибірки".

При бактеріологічному досліджені крові хворого виділили культуру Brucella melitensis. Вкажіть можливе джерело інфікування хворого.

A. Людина.

B. Велика рогата худоба.

C. Свині.

D. Мала рогата худоба.

E. Гризуни.

 

Який метод мікробіологічної діагностики ставить діагноз бруцельозу поза всяких сумнівів?

A. Бактеріоскопічний.

B. Бактеріологічний.

C. Серологічний.

D. Алергічний.

E. Біологічний.

 

Яку з ознак не використовують для диференціації патогенних для людини видів бруцел?

A. Морфологічну.

B. Потребу в СО2.

C. Утворення H2S.

D. Ріст на середовищах з основним фуксином і тіоніном.

E. Чутливість до специфічного фагу.

 

У хворого з підозрою на бруцельоз взяли для дослідження сироватку крові. Яку за автором серологічну реакцію треба використати, щоб підтвердити або спростувати підозру на бруцельоз?

A. Вейля-Фелікса.

B. Райта.

C. Відаля.

D. Вассермана.

E. Грубера.

 

При посіві на МПА матеріалу від хворого з підозрою на чуму через 24год виявили колонії з характерними ознаками для збудника вказаної інфекції. Колонії з якими ознаками побачили бактеріологи?

A. Плоскі з нерівними краями, що нагадують мереживо.

B. Опуклі з рівними краями і гладкою блискучою поверхнею.

C. Опуклі, білі, непрозорі з рівними краями, блискучою поверхнею.

D. Злегка опуклі, сіруваті, напівпрозорі, з рівними краями.

E. Плоскі з нерівними краями, що нагадують левову гриву.

 

Лабораторія з діагностики особливо небезпечних інфекцій одержала пунктат з бубону від хворого з підозрою на чуму. Спеціалісти приготували препарати, зафарбовані за Грамом, і здійснили бактеріоскопічне дослідження. Мікроорганізми з якими ознаками побачили в препараті, що дало підставу поставити попередній діагноз – чума?

A. Грампозитивні коки у вигляді гроновидних скупчень.

B. Грампозитивні палички з "обрубаними" кінцями, оточені капсулою.

C. Грамнегативні злегка звивисті палички.

D. Грамнегативні палички (кокобактерії).

E. Грамнегативні овоїдні біполярно зафарбовані палички.

 

Група спеціалістів готується виїхати в степовий район з метою обстеження природних вогнищ інфекції на чуму. Яку вакцину треба використати для запобігання виникнення у спеціалістів вказаної інфекції?

A. АКДП.

B. СТІ.

C. EV.

D. БЦЖ.

E. Гайського-Ельберта.

 

Через три тижні після полювання мисливець захворів. У лікаря, який проводив обстеження, виникла підозра, що у хворого туляремія. Вкажіть доступний метод, на підставі позитивних результатів якого можна поставити діагноз туляремії.

A. Генетичний.

B. Бактеріоскопічний.

C. Бактеріологічний.

D. Серологічний.

E. Біологічний.

 

Який діагностичний препарат треба використати для постановки алергічної проби на шкірі при туляремії?

A. Бруцелін.

B. Антраксин.

C. Тулярин.

D. Туберкулін.

E. Лепромін.

 

Яка з вказаних біологічних властивостей не характерна для збудника сибірки?

A. Невибагливість до поживного середовища.

B. Грампозитивна паличка з "обрубаними" кінцями.

C. Утворення спори.

D. Утворення капсули.

E. Нестійкість до факторів зовнішнього середовища

 

“Рикетсії, хламідії, мікоплазми. Мікробіологічна діагностика рикетсіозів, мікоплазмозів, хламідіозів”.

Для культивування патогенних рикетсій проводять:

A. Посів на яєчне середовище Левенштейна-Йенсена

B. Посів на сироваткове середовище

C. Інфікування кролів у яєчко

D. Інфікування в жовтковий мішок курячого ембріона

E. Посів на середовище Ендо

Морфологічні і тинкторіальні властивості рикетсій:

A. Грамнегативні коки

B. Грампозитивні коки

C. Грампозитивні палички

D. Грамнегативні поліморфні кокобацили

E. Грампозитивні спорові палички

Збудником урогенітального хламідіозу є:

A. Chlamidia psittaci

B. Chlamidia trachomatis

C.Chlamidia pneumoniae

Працівник тваринницької ферми захворів на респіраторну інфекцію, яка ускладнилась пневмонією. На підставі клініко-епідемічних даних лікар запідозрив Ку-гарячку. Який основний метод діагностики Ку-гарячки?

A. Бактеріологічний

B. Серологічний

C. Біологічний

D. Бактеріоскопічний

E. Експресдіагностика (постановка РІФ)

Який із перелічених мікроорганізмів є збудником хвороби Брілля?

A. Rickettsia prowazekii

B. Rickettsia mooseri

C. Ehrlichia sennetsu

D.Coxiella brunetii

E. Rickettsia conorica

Яку з перелічених вакцин використовують з метою специфічної профілактики епідемічного висипного тифу?

A. АКДП

B. ЖКСВ-Е

C. TABts

D. БЦЖ

E.Гайського-Ельберта

Основним методом діагностики уреаплезма- і мікоплазменної інфекції є:

A. Мікроскопічний

B. Серологічний

C. Бактеріологічний

D. Біологічний

E. Алергологічний

Який тип дихання у більшості видів мікоплазми?

A. Облігатні аероби

B. Облігатні анаероби

C. Факультативні анаероби

D. Капнофіли

E. Мікроаерофіли

У хворого з гарячкою і розеольозно-петехіальною висипкою встановили діагноз “висипний тиф”, збудником якого є Rickettsia prowazekii. До якого царства живих істот належать рикетсії?

A. Прокаріоти

B. Гриби

C. Віруси

D. Тварини

E. Рослини

Після обстеження хворого лікар-інфекціоніст поставив діагноз “епідемічний висипний тиф”. Як можна диференціювати епідемічний висипний тиф з хворобою Брилля?

A. Поставити РНГА з еритроцитарним висипнотифозним діагностикумом

B. Поставити РАР з діагности кумом рикетсій Провачека

C. Поставити експрес-діагностику за допомогою РІФ

D. Поставити РЗК з діагности кумом рикетсій Провачека

E. Поставити РЗК з сироваткою хворого до і після обробки цистеїном, який здатний руйнувати IgМ і не діє на IgУ.

  

“Спірохетози”

 

1. Для культивування патогенної Treponema pallidum проводять?

Посів на сироватковий агар

Посів на яєчне середовище Левенштейна-Йенсена

Інфікування кролів у яєчко

Інфікування мишей внутрішньовенно

Інфікування клітинних культур

 2. Для серологічної діагностики сифілісу використовують?

Реакцію Відаля

Реакцію Вассермана

Реакцію Райта

Реакцію Хедельсона

Реакцію Манту

 

3. При первинному сифілісі основним методом діагностики є ?

Серологічний

Бактеріологічний

Алергічний

Біологічний

Бактеріоскопічний

4. При нейросифілісі основним методом діагностики є ?

А. Серологічний

В. Бактеріологічний

С. Алергічний

Д. Біологічний

Е. Бактеріоскопічний

 

5. Для вивчення рухливості патогенних спірохет застосовують?

Метод « висячої» краплі

Імерсійну мікроскопію

Метод «роздавленої» краплі

Темнопольну мікроскопію

Люмінесцентну мікроскопію

6. Для морфології спірохет характерно?

Наявність периплазматичних джгутиків

Розташування джгутиків по всій поверхні клітини

Наявність 1 джгутика на одному полюсі спірохети

Наявність пучка джгутиків на одному полюсі спірохети

Е. Наявність пучка джгутиків на двох кінцях

7. Який метод використовується для фарбування патогенних спірохет?

За Лефлером

За Нейсером

За Грамом

За Романовським-Гімза

За Цілем-Нільсеном

8. Який механізм передачі поворотного тифу?

Статевий

Повітряно-крапельний

Аліментарний

Фекально-оральний

Трансмісивний

 

9.Збудником епідемічного поворотного тифу є ?

А. Borrelia duttonii

В. Borrelia recurrentis

С. Borrelia typhy

Д. Borrelia burgdorferi

Е. Borrelia persica

10. Який тест найбільш широко використовують в діагностиці лептоспірозів?

А.Виділення гемокультури

В.Виявлення збудника мікроскопією

С. Біологічна проба на кролях

Д. Реакція іммобілізації лептоспір

Е. Виділення урінокультури

Пацієнт після обстеження в урологічній клініці з застосуванням катетеризації захворів на гострий цистит, зумовлений кишковою паличкою. Як називається інфекція, яка викликана проведенням медичних процедур?

A. Ятрогенна

B. Вторинна

C. Опортуністична

D. Антропонозна

E. Суперінфекція

 

У пологовому будинку збільшилась кількість інфекційних захворювань, викликаних S.aureus. Який епідемічний маркер використовується при дослідженні госпітальних інфекцій, обумовлених патогенними стафілококами?

A.Визначення серовару

B. Визначення фаговару

C. Визначення коліциновару

D. Визначення антибіотикограми

E. Визначення біовару

 

Основним методом мікробіологічної діагностики гнійно-запальних процесів, викликаних умовно-патогенними бактеріями є:

A. Серологічний

B. Біологічний

C. Бактеріологіний

D. Алергічний

E. Бактеріоскопічний

 

Які серологічні реакції мають практичне значення при серодіагностиці захворювань, викликаних УПМ?

A. РА зі стандартним діагностикумом

B. РА з аутоштамом, при зростанні специфічних антитіл більше ніж в 4 рази

C. Реакція непрямої гемаглютинації

D. Реакція Відаля

E. Реакція зв’язування комплементу

 

Для госпітальних штамів бактерій характерні всі перелічені ознаки, окрім:

A. Множинна стійкість до антибіотиків

B. Підвищена стійкість до дезінфектантів

C. Фагостійкість, знижена вірулентність

D. Адаптація до умов лікарні

E. Підвищена популяційна мінливість (інтенсивний обмін генетичним матеріалом)

Для оцінки стану мікрофлори кишківника важливим є:

A. Визначення процентного співвідношення кількості бактерій різних видів

B. Факт відсутності анаеробних видів бактерій

C. Факт відсутності дріжджеподібних грибів

D. Факт наявності не більше п’яти видів бактерій

E. Факт наявності не менше Сіми видів бактерій

 

Співробітники хірургічних клінік планово обстежуються на носійство патогенних стафілококів. Яке поживне середовище доцільно застосувати для виділення патогенного стафілококу?

A. Лужну пептонну воду

B. МПА

C. Жовточно-сольовий агар

D. Середовище Левіна

E. Середовище Ру

 

Для визначення етіологічної ролі умовно-патогенних мікробів у гнійно-запальних захворюваннях беруть до уваги всі перелічені критерії окрім:

A. Висока концентрація мікробів в інфікованому матеріалі (не менш ніж 105-107 бактерій на 1 мл або грам)

B. Неодноразове виділення тих самих мікроорганізмів з патологічного матеріалу в високій концентрації

C. Виділення збудника з патологічного матеріалу, який в нормі є стерильним (кров, спинномозкова рідина)

D. Виявлення УПМ в незначній кількості, але з високими антагоністичними властивостями.

E. Зростання титру антитіл до збудника в 4 і більше разів.

 

Від хворого з запаленням легень виділена Klebsiella pneumonia. За допомогою якого з наведених методів можна визначити чутливість виділеного збудника до антибіотиків та встановити мінімальну пригнічуючи концентрацію (МПК)?

A. Метод дисків

B. Метод серійних розведень

C. Метод лунок

D. Метод циліндрів

E. Імуноферментний метод

При мікроскопії гнійних виділень з рани виявлені грампозитивні коки, розташовані ланцюгами. На яке поживне середовище необхідно посіяти гній для подальшого бактеріологічного дослідження?

A. Жовточно-сольовий агар

B. М’ясо-пептонний агар

C. Середовище Ендо

D. Кров’яний агар

E. Середовище Левенштейна-Йенсена

“Санітарна мікробіологія”.

Під час санітарно-бактеріологічного дослідження води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води.

A. 250 та 4.

B. 2 та 250.

C. 4 та 250.

D. 500 та 2.

E. 250 та 2.

 

У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?

A. Бактерії, патогенні для людей і тварин.

B. Бактерії групи кишкової палички.

C. Усі бактерії, що виросли на живильному середовищі.

D. Умовно-патогенні мікроорганізми.

E. Віруси.

 

Під час санітарно-бактеріологічного дослідження водопровідної води отримали такі результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл – 80, колі-індекс – 3. Як розцінити результати дослідження?

A. Якість води сумнівна.

B. Вода придатна для споживання.

C. Якість води дуже сумнівна.

D. Вода забруднена.

E. Вода дуже забруднена.

 

Для оцінювання придатності питної води проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкової палички, що містяться в 1 л?

A. Перфрингенс-титр.

B. Колі-титр.

C. Титр колі-фага.

D. Колі-індекс.

E. Мікробне число.

 

При визначенні мікробного числа повітря в лікарняній палаті виявилося, що воно становить 1500 кл/м3. Які групи мікроорганізмів враховувалися при цьому?

A. Бактерії та віруси-збудники респіраторних інфекцій.

B. Усі бактерії, що виросли на живильному середовищі.

 

C. Стафілококи та гемолітичні стрептококи.

D. Збудники госпітальних інфекцій.

E. Усі патогенні та умовно-патогенні бактерії.

 

В бактеріологічну лабораторію поступила вода для оцінки її якості. Які методи можуть бути використані для її оцінки?

A. Мікроскопічний.

B. РІФ (реакція імунофлюоресценції).

C. Метод мембранних фільтрів.

D. Серологічний.

E. Біологічний.

 

Для оцінки якості води визначають колі-індекс, колі-титр. Які мікроорганізми являються показниками фекального забруднення води?

A. Стафілококи.

B. Клостридії.

C.Ешерихії.

D. Сальмонели.

E. Шигели.

 

Які мікроорганізми являються санітарно-показовими при дослідженні повітря приміщень (стаціонарів, аптек, ясел, кінотеатрів)?

A. Ешерихії.

B. Клостридії.

C. Стафілококи, стрептококи.

D. Збудники туберкульозу.

E. Збудники дифтерії.

 

В бактеріологічну лабораторію поступив ґрунт. Які санітарно-бактеріологічні дослідження будуть проведені для оцінки забруднення ґрунту?

A. Визначення титру сальмонел.

B. Визначення титру бактерій групи кишкової палички.

C. Визначення титру бруцел.

D. Визначення титру шигел.

E. Визначення титру стафілококів.

 

Для оцінки якості ґрунту необхідно визначити титр Clostridium perfringens. Яке середовище для цього необхідно використати?

A. Ендо.

B. Вісмут-сульфіт агар

C. МПА.

D. МПБ.

E. Бучіна.

 

Дерматофіти уражають такі тканини:

a. Шкіру, нігті, волосся

b. Нігті

c. Волосся

d. Легеневу

Для підтвердження діагнозу дерматофітії зазвичай береться наступний матеріал:

a. Волосся

b. Зскрібок зі шкіри

c. Нігті

d. Кров

При дослідженні лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах - мазках виявлені несептовані нитки міцелію з кулястими потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:

a. Аспергіли

b. Мукор

c. Кандида

d. Пеніцили

До дерматолога звернувся хворий зі скаргами на зміну кольору, потовщення і ламкість нігтьових пластинок ступнів. Хворіє близько п'яти років. Об'єктивно: нігтьові пластинки всіх пальців ступнів потовщені, брудно-жовтого кольору, кришаться по краю. При мікроскопії обробленого лугом матеріалу нігтьових пластин знайдені нитки міцелію, при посіві на середовище Сабуро - зростання колонії Trichophyton rubrum. Вкажіть діагноз.

a. Епідермофітія нігтів

b. Псоріаз нігтів

c. Руброоніхомікоз ступнів;

d. Кандидозна оніхія

При мікроскопії шматочків епідермісу уражених ділянок шкіри, взятих з міжпальцевих складок і підошв хворих шахтарів лікар виявив двоконтурні нитки міцелію як круглі, так і квадратні спори. Про збудника якого грибкового захворювання може йти мова в даному випадку?

a. трихофитией

b. епідермофітії

c. кандидозу

d. мікроспорії

До лікаря звернулась хвора віком 50 років зі скаргами на потовщення та ламкість нігтів ніг, що турбує її 4 роки. Процес поступово уражає усі нігті. Нігті потовщені, горбисті, деформовані жовто-кричнево-сірого кольору, легко зламуються та відстають від нігтьового ложа. ЇЇ чоловік має подібні ураження вже 10 років. Ваш попередній діагноз?

a. Посттравматичне ураження

b. Оніходистрофія

c. Псоріатичне ураження нігтів

d. Оніхомікоз

Дерматофітії розвиваються при інфікуванні людини від:

a. Грунту

b. Великої рогатої худоби

c. Все перелічене

d. Іншої людини

Candida albicans може локалізуватися в будь-якому біотопі людини, крім:

a. Волосиста частина голови

b. Всі перелічені, крім волосистої частини голови

c. Ротова порожнина

d. Язик

Ріст кандидозної культури настає через:

a. 2 тижні

b. 1 тиждень

c. 24 години

d. 48 годин

За допомогою стерильного ватного тампона відібрали гнійні виділення з рани хворого після апендектомії з підозрою на актиномікоз і помістили тампон в глибину транспортного живильного середовища для доставки патологічного матеріалу в бактеріологічну лабораторію. Назвіть це живильне середовище.

a. Середовище Сабуро

b. Середовище для контролю стерильності

c. Сироватковий агар

d. Кров'яний агар

При мікроскопії мазка, взятого зі слизових оболонок мигдаликів хворого, виявлені крупні клітини овальної форми, що брунькувалися й утворювали псевдомицелій. Які це можуть бути мікроорганізми?

a. Кандиди

b. Спірохети

c. Стафілококи

d. Стрептококки

Для проведення мікологічного дослідження дерматоміцетів використовують середовища:

a. Рапоппорта, Левіна

b. Сабуро, сусло-агар

c. Левенштейна-Йенсена, Ру

d. Лужний агар, МПА

У лабораторію направлено зскріби білуватого кольору зі слизових оболонок ротової порожнини. Висів патологічного матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст сметаноподібних колоній. Бактеріоскопічно виявлено короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції належать ізольовані мікроорганізми?

a. Мікоплазмоз

b. Мікоз

c. Хламідіоз

d. Рикетсіоз

У 12-річного хлопчика систематично виявляються мацерації на шкірі між пальцями ніг. Вкажіть можливий діагноз:

a. Контактний дерматит від мила

b. Алергічна реакція

c. Мозолі

d. Дерматофітія

При мікроскопії волосся, вражених грибками, всередині волосся виявлені ланцюжка укорочених гіфів міцелію і спори грибка. Для якого патогенного грибка найбільш імовірна ця мікроскопічна картина?

a. Збудник епідермофітії

b. Збудник парші

c. Збудник трихофітії

d. Збудник мікроспорії

Назвіть дерматофіти, що викликають найбільшу кількість захворювань на грибкові інфекції у Європі:

a. Мікроспорум

b. Епідермофітон

c. Аспергільоз.

d. Трихофітон

При мікроскопії волосини взятої від хворого з уражених ділянок знайдені обривки міцелію гриба, спори, пухирці повітря та крапельки жиру. Для збудників якого грибкового захворювання характерна така мікроскопічна картина волосся?

a. Трихофітії

b. Мікроспорії

c. Кандидозу

d. Фавуса

При мікроскопії матеріалу, взятого від хворого на дерматомікоз використовують:

a. Обробку 10 % КОН

b. Обробку сумішшю Нікіфорова

c. По Цілю-Нільсену

d. Фарбування за методом Буррі-Гінса

При мікроскопії зскрібка з язика від хворого з стоматологічного кабінету і послідуючого фарбування по Граму виявлені нитки псевдоміцелію, а також овальні, круглі подовжені ланцюжка клітин темно-фіолетового кольору. Про збудника якого захворювання може йти мова у даного хворого?

a. Актиномікозу

b. Cтрептококової інфекції

c. Бластомікозу

d. Кандидозу

До лікаря звернувся пацієнт, у якого на шкірі волосяної частини голови з’явились уражені ділянки з обламаним волоссям біля поверхні шкіри. У волосяних фолікулах помітні залишки волосин у вигляді чорних цяток. При мікроскопії уражених волосин, як в середині так і назовні, виявлені клітини гриба, розташовані ланцюжками і повністю заповнюють корінці волосин. Який на Вашу думку збудник спричинив захворювання?

a. Microsporum canis

b. Epydermophyton floccosum

c. Trichophyton schoenleinii

d. Trichophyton violaceum

Антибіотики, що застосовуються для лікування дерматофітозів:

a. Цефалоспорини

b. Гентаміцин

c. Гризеофульвін

d. Канаміцин

Показання для лікування фунгіцидними засобами:

a. Грибкове ураження нігтів

b. Грибкове ураження гладкої шкіри

c. Всі перелічені засоби

d. Грибкове ураження голови

Оптимум часу, необхідного для культивування дерматофітів:

a. 1 тиждень

b. 2 тижні

c. 48 годин

d. 24 години

Для трихофітії, мікроспорії, фавуса характерні:

a. Враження сечовидільної системи

b. Враження внутрішніх органів

c. Враження шкіри, нігтів, волосся

d. Зубної емалі

При вивченні біохімічних властивостей виділена культура актиноміцетів ферментує ксилозу і маніт, але не гідролізує крохмаль. Назвіть передбачуваний вид актиноміцетів.

a. A. odontolyticus

b. A. israelii

c. A. bovis

d. A. naeslundii


В мазку випорожнень, забарвленому розчином Люголя, знайдені цисти жовто-коричневого кольору, розміром 15-25 мкм, без джгутиків. Оболонка добре окреслена, чотири ядра. Яка із вказаних ознак свідчить про те, що в препараті знайдено цисти дизентерійної амеби?

a. Жовто-коричневий колір

b. Розміри

c. Добре окреслена оболонка

d. Чотири ядра

e. Відсутність джгутиків


В одного з членів експедиції, який працював в ендемічному вогнищі малярії, через 8 місяців діагностовано малярію. Який імовірний механізм інфікування?

a. Повітряно-пилевий

b. Контактний

c. Повітряно-крапельний

d. Трансмісивний

e. Фекально-оральний


Стоматолог направив в лабораторію хворого для обстеження на наявність ротових трихомонад. Який матеріал необхідно взяти для дослідження?

a. Зішкріб із вогнищ запалення

b. Мокрота

c. Все перераховане

d. Зішкріб ротової порожнини (з зубів, ясен, вогнищ запалення)

e. Бронхіальний слиз


У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: пропасниця, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найвірогідніше буде виявлена в крові хворого в цей час?

a. Оокінета

b. Мікро- або макрогамети

c. Мерозоїт

d. Спорозоїт

e. Спороциста


При амебіазі матеріалом для дослідження є:

a. Кал у нативних або пофарбованих мазках

b. Кров

c. Сиворотка крові

d. Слина

e. Блювотні маси


При дослідженні мазку крові, забарвленого за Романовським-Гімзою, лікар знайшов найпростіші і поставив діагноз – хвороба Круза – Чагаса. Яке найпростіше викликало захворювання?

a. Trypanosoma cruzi

b. Leishmania tropica

c. Trypanosoma brucei

d. Leishmania donovani

e. Toxoplasma gondii


Який із збудників малярії є зооантропонозом з переважним ураженням макак?

a. P. falciparum

b. P. knowlesi

c. P. ovale

d. P. vivax

e. P. malariae


У людини виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. При аналізі спинономозкової рідини знайдені одноклітинні півмісячної форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:

a. Трихомонада

b. Амеба

c. Лямблія

d. Токсоплазма

e. Лейшманія


До гастро-ентерологічного відділення поступив хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у хворого?

a. Трихомоноз

b. Амебіаз кишковий

c. Амебна дизентерія

d. Лямбліоз

e. Балантидіаз кишковий


В ходi копрологiчного дослiдження у працiвникiв кав’ярнi лiкарями санiтарно- епiдемiологiчної станцiї були виявленi округлi цисти, характерною ознакою яких є наявнiсть чотирьох ядер. Iмовiрнiше за все у цих працiвникiв безсимптомно паразитує:

a. Лямблiя

b. Балантидiй

c. Кишкова трихомонада

d. Амеба кишкова

e. Дизентерiйна амеба


Заключний діагноз вісцерального лейшманіозу ставлять на підставі виявлення збудника:

a. У мазках зскрібів із виразок на шкірі

b. У сечі

c. У мазках пунктату кісткового мозку

d. У випорожненнях

e. У мазках крові


Український громадянин виїжджав в довготривале відрядження в тропічну країну, де з профілактичною метою приймав протималярійні препарати. При поверненні в Україну, через деякий час, у нього підвищилась температура тіла. Чи необхідно думати у цьому випадку про можливість захворювання на малярію і що необхідно призначити?

a. Підозра на можливість малярії необґрунтована

b. Протималярійні препарати

c. Мікроскопічне дослідження крові двічі протягом доби

d. Ізолювати хворого негайно

e. Жарознижуючі препарати


В інфекційну лікарню поступив на лікування військовослужбовець з підозрою на малярію. Яким методом можна підтвердити діагноз хвороби?

a. Виявленням специфічних антитіл

b. Бактеріологічним методом

c. Посівом крові на спеціальні середовища

d. Мікроскопією мазків крові

e. Посівом крові на цукровий бульйон


При мікроскопії мазків крові, забарвлених за Романовським-Гімзою, виявлено найпростіших, тіло яких забарвлено в блакитний колір, ядро та джгутики в червоний. В препараті видно мембрану, яка з’єднує хвилеподібно звивистий джгутик з краєм тіла. Вкажіть вид найпростішого.

a. Трипаносоми

b. Плазмодії

c. Лейшманії

d. Трихомонади

e. Лямблії


При мікроскопічному дослідженні нативного препарату з випорожнень хворого, які мають кров'яно-слизистий характер, виявлені мікроорганізми округлої форми, в цитоплазмі яких містяться еритроцити, а також цисти дрібних розмірів з 4 ядрами. Про який збудник йде мова?

a. Entamoeba hystolitica

b. Entamoeba coli

c. Leichmania donovani

d. Lamblia intestinalis

e. Trichomonas intestinalis


Малярійні плазмодіі виявляють у наступних мазках:

a. Пофарбованих за Цілем-Нільсеном

b. Пофарбованих за Романовським-Гімзе

c. Нативних

d. Пофарбованих метиленовим синім

e. Пофарбованих за Грамом


У працівника твариницького господарства розвинувся ентероколіт з діарейним синдромом та зневодненням. Після попереднього збагачення проведена мікроскопія випорожнень при фарбуванні за Цілем-Нільсеном, виявлено ооцисти у вигляді яскраво-червоних дуг. Яке захворювання слід запідозрити у хворого?

a. Балантидіоз

b. Ізоспороз

c. Токсоплазмоз

d. Криптоспоридіоз

e. Лейшманіоз


Хворий Н., 40 років, після багатомісячного плавання в районах Західної Африки повернувся додому. Через 15 днів відчув слабкість, головний біль, підвищилась температура, з'явилась лихоманка. Лікарем поставлений діагноз "малярія". Якими методами лабораторної діагностики можна підтвердити цей діагноз?

a. Мікроскопічний, культуральний

b. Бактеріологічний, алергічний

c. Бактеріоскопічний, біологічний

d. Мікроскопічний, серологічний

e. Серологічний, біологічний


Гризуни є резервуаром збудників лейшманіозів - природно-осередкових захворювань, які переносяться трансмісивно. Якщо людина потрапила в осередок лейшманіозу, то їй необхідно уникати укусів:

a. Комарів

b. Бліх

c. Кровосисних мух

d. Москітів

e. Кліщів


У мазку з пінисто-гнійних виділень піхви 40-річної жінки після його фарбування за методом Романовського-Гімзи лікар виявив мікроорганізм з класу джгутикових. Який мікроорганізм найбільш ймовірно виявив лікар?

a. Lamblia intestinalis

b. Leishmania donovani

c. Trypanosoma gambiense

d. Triсhomonas vaginalis

e. Triсhomonas hominis


У жінки 32 років з безсимптомним перебігом хвороби народилася вдруге мертва дитина з вираженою мікроцефалією. Про яку хворобу в першу чергу слід подумати лікарю?

a. Токсоплазмоз

b. Лістеріоз

c. Гістоплазмоз

d. Сифіліс

e. Бруцельоз


В свіжому мазку, що приготовлений з випорожнень людини знайдені найпростіші тіло яких має овальну несиметричну форму, вкрите війками, передній кінець дещо загострений, задній більш овальний. У травних вакуолях виявлені еритроцити. Що це за збудник?

a. Lamblia intestinalis

b. Triсhomonas hominis

c. Balantidium coli

d. Entamoeba hystolitica

e. Entamoeba coli


При оглядi хворої лiкар-гiнеколог вiдмiтив симптоми запалення статевих шляхiв, у мазку взятому iз пiхви, виявлено грушоподiбнi найпростiшi з шипом, з передньої частини вiдходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання пiдозрює лiкар у хворої?

a. Лямблiоз

b. Токсоплазмоз

c. Балантидiоз

d. Урогенiтальний трихомоноз

e. Кишковий трихомоноз


За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

a. Кулекс

b. Мансоніа

c. Аедес

d. Анофелес

e. Кулізета


До лікаря звернувся хворий на відкритих частках тіла якого були безболісні виразки, покриті буро-червоними кірками, після зняття яких виявилася поверхня вкрита грануляціями. При мікроскопії мікропрепарату, пофарбованого за Романовським-Гімзою, в полі зору виявлені мікроорганізми округлої та овальної форми. Тривалість хвороби більше року. Який збудник даного захворювання?

a. Liamblia intestinaslis

b. Plasmodium malariae

c. Leichmania donovani

d. Leichmania tropica var. minor

e. Trichomonas hominis


Стафілококоносійство серед медичних працівників є небезпечним у зв’язку з можливістю розвитку госпітальної інфекції. Для виявлення носійства S. aureus необхідно:

a. виділити чисту культуру

b. поставити РЗК

c. визначити антибіотикочутливість виділених штамів

d. провести фаготипування

e. взяти випорожнення для дослідження


У хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялась в частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений золотистий стафілокок. Який метод дослідження треба використати для виявлення носія цього збудника серед персоналу відділення.

a. Фаготипування

b. Серологічна ідентифікація

c. Мікроскопічний

d. Визначення чутливості до антибіотиків


У жінки 25 років, яка страждає на стрептококову піодермію, розвинувся сепсис. Для підтвердження стрептококової природи сепсису у хворої було взято 10 мл крові та засіяно на жовчних бульйон. Посів культивували у звичайному термостаті при 37 oС протягом 6 тижнів, але ознак росту збудника не було виявлено. Яку помилку зробив лікар-бактеріолог, який проводив дослідження?

a. Взято недостатній об‘єм матеріалу

b. Невірно вибрано метод діагностики

c. Невірно вибрано патологічний матеріал

d. Не було створено анаеробні умови

e. Непридатне поживне середовище


Вкажіть мікроорганізми, які в нормі домінують в дистальних відділах кишечника людини

a. Види Streptococcus

b. Види Candida

c. Види Bacteroides

d. Види Clostridium

e. Види Klebsiella


У лікарню поступила дитина з діагнозом: стафілококовий сепсис. На яке живильне середовище потрібно висіяти кров хворого, щоб виділити збудник?

a. Середовище Плоскирева.

b. М'ясо-пептонний агар.

c. Середовище Бучина

d. Цукрово-пептонний бульйон

e. Жовтково-сольовий агар


Пробіотики – це:

a. Лікувальні препарати, що впливають на нормальну мікрофлору тіла людини

b. Препарати, що містять бактерії, корисні для людини які являються представниками нормальної мікрофлори тіла людини

c. Препарати, які сприяють розвитку нормальної мікрофлори тіла людини


У хірургічному відділенні після операції виникло нагноєння рани стафілококової етіології. Виділені штами були чутливими до стрептоміцину, левоміцетину, тетрацикліну, ристоміцину. Проведено дослідження слизу з носа, ротоглотки, змивів з рук хірурга, операційних сестер, молодших сестер операційного блоку. Із ротоглотки хірурга Н. та операційної сестри К. виділено культури стафілококів. Як можна встановити джерело інфекції?

a. Фаготипуванням стафілококів, виділених від носіїв

b. Фаготипуванням стафілококів, виділених від хворих

c. Раціональною антибіотикотерапією хворих з одночасним застосуванням стафілофагів

d. Проведенням специфічної терапії хворих стафілококами

e. Встановленням фаготипів стафілококів, виділених від хворих і бактеріоносіїв


У хірургічному стаціонарі почастішали випадки гнійних післяопераційних ускладнень стафілококової природи. Яким чином визначити джерело стафілококової інфекції в стаціонарі?

a. Визначенням біоварів

b. Визначенням ферментів агресії.

c. Визначенням антибіотикочутливості.

d. Визначенням фаговарів

e. Визначенням гемотоксинів


Вкажіть бактерії, що входять до облігатної складової мікробіоценозу піхви:

a. Лактококи

b. Мораксели

c. Нейсерії

d. Лактобактерії

e. Ентерококи


Вкажіть первинний резервуар S. aureus в організмі людини:

a. Слизова оболонка піхви

b. Товстий кишківник

c. Шкіра

d. Слизова оболонка зіву, носоглотки, мигдаликів

e. Слизова оболонка носової порожнини


Назвіть бакпрепарати, які використовують для специфічного лікування інфекцій, викликаних золотистими стафілококами і створюють пасивний імунітет:

a. Стафілококовий токсин

b. Антистафілококовий імуноглобулін людини

c. Стафілококовий ексфоліатин

d. Стафілококова автовакцина

e. Стафілококовий анатоксин


При огляді хворої дитини віком 4 роки у лікаря виникла підозра на стрептококову ангіну. На яке поживне середовище слід здійснити посів слизу з поверхні мигдаликів для уточнення діагнозу?

a. Середовище Левенштейна-Йєнсена.

b. Крoв’яний агар

c. М’ясо-пептонний агар

d. Середовище Ресселя

e. Молочно-сольовий агар.


У зв’язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

a. Антигенна структура

b. Фаготип

c. Біохімічна активність

d. Пігментоутворення

e. Антибіотикограма


Назвіть бакпрепарати, які використовуються для створення пасивного імунітету проти стафілококів:

a. Стафілококова автовакцина

b. Антистафілококова антитоксична сироватка

c. Стафілококовий токсин

d. Стафілококовий анатоксин

e. Вакцина АКДП


Який відсоток подібних штамів серед культур, що виділені при одночасному обстеженні від персоналу пологового будинку, з об’єктів навколишнього середовища та від новонароджених вимагає проведення внутрішньовидової ідентифікації та визначення антибіотикограми?

a. 30%

b. 15%

c. 10 %

d. 40 %

e. 20 %


Яка з наведених концентрацiй E.coli (кiлькiсть мiкробних клiтин в 1 см^3) розцiнюється, як нижня межа норми їх вмiсту у фекалiях?

a. 10^6

b. 10^4

c. 10^10

d. 10^7

e. 10^5


Вкажіть, за якої кількості біфідобактерій у фекаліях новонароджених слід вдатися до корекціїї мікробіоценозу кишківника пробіотичними препаратами

a. 10^8 МК / г

b. 10^9 МК / г

c. < 10^6 МК / г

d. > 10^7 МК / г


Як оцiнити значення дрiжджоподiбних грибiв для органiзму людини?

a. Абсолютнi патогени

b. Строгі анаероби

c. Представники резидентної облiгатної мiкрофлори мiкробiоценозiв людини

d. Представники резидентної факультативної мiкрофлори людини


У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?

a. Провести фаготипування виділених штамів

b. Визначити здатність штамів до токсиноутворення

c. Вивчити наявність антитіл у хворих дітей

d. Поставити алергічну пробу

e. Провести дослідження обладнання харчоблоку


У пологовому будинку зареєстровано спалах внутрішньо-лікарняної стафілококової інфекції. Якому досліджденню виді-лених штамів стафілококів слід надати перевагу для виявлення джерел інфекції?

a. вивчення біохімічних властивостей

b. вивчення антигенної структури

c. вивчення чутливості до антибіотиків

d. вивчення токсиноутворення

e. фаготипування


У хворого А. 32 років після оперативного втручання розвинувся гнійний процес. З гною рани виділена культура S. aureus. Який з перерахованих тестів є найістотнішим для диференціації культури від S. epidermidis?

a. Ферментація арабінози

b. Колір колонії

c. Оксидазний тест

d. Гемоліз на кров'яному агарі

e. Плазмокоагулазна активність


Вкажiть поживнi середовища, на якi роблять засiв донорської кровi при контролi на стерильнiсть:

a. Бульйон Хоттiнгера

b. Цукровий бульйон

c. Середовище Сабуро

d. Тiоглiколеве середовище


Вкажіть, за яких умов внутрішньолікарняні захворювання розцінюють, як спалах:

a. 1 – 2 випадки захворювання в межах терміну інкубаційного періоду

b. 3 і більше випадків в межах терміну інкубаційного періоду

c. 2 – 3 випадки захворювання за час, рівний 2-м інкубаційним періодам

d. 1 випадок за час інкубаційного періоду


Вкажіть кількість біфідобактерій, що характеризує нормальний мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):

a. 10^3 – 10^4

b. 10^5 – 10^6

c. 10^8 - 10^10

d. 10^5 – 10^6


Яка з наведених концентрацiй лактобактерій (кiлькiсть мiкробних клiтин в 1 см^3) розцiнюється, як нижня межа норми їх вмiсту у фекалiях?

a. 10^5

b. 10^7

c. 10^10

d. 10^6

e. 10^4

 

У зв'язку з несприятливою епідситуацією в зоні відпочинку дітей в лабораторію направили грунт. Необхідно провести санітарно-бактеріологічну оцінку фекального забруднення грунту. Визначення яких показників підтвердить ступінь фекального забруднення грунту?

a. Визначення мікробного числа ґрунту

b. Визначення наявності аутотрофів

c. Визначення колі-титру та перфрінгенс-титру грунту

d. Визначення наявності кишкової палички


Для оцінки придатності води для пиття проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що знаходяться в 1 л води?

a. Колі-титр

b. Колі-індекс

c. Перфрінгенс-титр

d. Титр колі-фага


При плановому обстеженні пологового будинку, проведений посів повітря аспіраційним методом. Через добу загальне число колоній на 1 м³ в чашках - 2000. Лікар СЕС зробив висновок про високий ступінь забрудненості повітря пологового будинку і необхідності провести екстрені профілактичні заходи. Правомірний висновок лікаря СЕС на підставі отриманих даних?

a. Ні, необхідно повторне визначення мікробного числа

b. Необхідно повторити дослідження повітря за методом Коха

c. Так

d. Ні, тому що не вивчений якісний склад мікрофлори повітря


Яким вимогам повинні відповідати санітарно-показові мікроорганізми?

a. Відсутні у виділеннях теплокровних тварин, а тільки у виділеннях людини в невеликих кількостях

b. У незначних кількостях присутні у виділеннях людини і теплокровних тварин

c. Не розмножуватися, володіти стійкістю до різних впливів навколишнього середовища, легко ідентифікуватися, постійно утримуватися в великих кількостях у виділеннях людини і теплокровних тварин

d. Відсутні у виділеннях людини, а тільки у виділеннях теплокровних тварин


Для оцінки мікробного забруднення води застосовуються певні показники. Які це показники?

a. Бактерії групи протея

b. Ентеропатогенні кишкові палички

c. Перфрінгенс-титр

d. Мікробне число, колі-титр, колі-індекс


У закритих приміщеннях існують основні джерела бактеріального забруднення середовища. Хто є основним джерелом забруднення повітряного середовища закритих приміщень: (виберіть найбільш правильну відповідь)?

a. Промислові підприємства з виробництва бакпрепаратів

b. Хвора людина, бактеріоносії, тварини

c. Птахи

d. Тварини


З якою метою періодично проводять санітарно-мікробіологічні дослідження повітря лікувальних установ?

a. З метою визначення ефективності дезінфекції

b. З метою визначення аутохтонної та алохтонної мікрофлори

c. За епідпоказаннями, визначення спалахів госпітальних інфекцій, контроль ефективності дезінфекційних заходів

d. З метою виявлення спороутворюючих бактерій


При дослідженні мікрофлори повітря визначаються санітарно-показові мікроорганізми. Санітарно-показовими мікроорганізмами для повітря є:

a. Гонококи, менінгококи

b. Протей, ентерококи

c. Бактерії групи кишкової палички - БГКП

d. Стафілокок, стрептокок


Вкажiть, за якою з наведених ознак визначають E.coli, як показник свiжого фекального забруднення:

a. Неспроможнiсть до росту на цитратному середовищi Сiммонса

b. Здатнiсть до iндолоутворення та ріст на цитратному середовищi Сiммонса

c. Розщеплення глюкози до кислоти без газу

d. Розщеплення лактози до кислоти без газу


Вміст мікроорганізмів у повітрі пологових залів суворо регламентовано. Які бактеріологічні показники допустимі для повітря пологових залів, при надходженні породіль і прийомі пологів?

a. Мікробне число 1500, патогенних стафілококів і стрептококів не повинно бути

b. Мікробне число 500

c. Стафілококів менше 10 в 1 м ³

d. Патогенних стафілококів, стрептококів до 16 сумарно в 1 м³


При визначенні мікробного числа повітря у лікарняній палаті виявилося, що воно становить 1500 клітин/м3. Які групи мікроорганізмів враховувалися при цьому?

a. Збудники госпітальних інфекцій

b. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищіі

c. Стафілококи та гемолітичні стрептококи

d. Всі патогенні та умовно-патогенні бактерії


При перевірці стану повітря в операційній перед операцією седиментаційним методом виявлено 5 дрібних округлих колоній, навколо яких чітко було видно зону гемолізу. На яке середовище були зроблені посіви?

a. МПА

b. ЖСА

c. Кров’яний МПА

d. Ендо


За епідемічними показаннями для санітарно-бактеріологічного дослідження в лабораторію направлена питна вода. Необхідно визначити відповідність даного зразка води санітарним вимогам, що пред'являються до водопровідної води. Які санітарно-показові мікроорганізми визначають для оцінки фекального (бактеріального) забруднення питної води?

a. Ентерококи, кишкову паличку

b. Сальмонели, стрептобактерії

c. Вібріони, стрептобацили

d. Стрептококи, стафілококи


Для оцінки бактеріального забруднення харчових продуктів в них виявляють певних мікробів. Які мікроорганізми в цьому випадку є санітарно-показовими?

a. Ентерококи, стафілококи, протей, БГКП

b. Стрептококи, стафілококи, ентерококи

c. Бацили, протей, БГКП

d. Клостридії, протей, БГКП


Які показники визначають при санітарно-бактеріологічної оцінці чистоти грунту?

a. Наявність цвілевих грибів

b. Наявність термофілів, протея, визначення колі-титру, перфрінгенс-титру

c. Наявність збудника холери, дизентерії, черевного тифу

d. Наявність стрепто- і стафілококів


Фактором передачі деяких захворювань бактеріальної природи служить вода. Які захворювання бактеріальної етіології можуть передаватися через воду?

a. Чума

b. Холера

c. Правець

d. Сибірська виразка


Визначення яких санітарно-показових мікроорганізмів використовують для оцінки бактеріального забруднення ґрунту?

a. Ентеропатогенні кишкові палички

b. Збудники черевного тифу, дизентерії

c. БГКП, ентерококи, клостридії, термофіли

d. Збудники ботулізму, холери


Вам необхідно дати оцінку санітарно-бактеріологічному забрудненню території на якій буде розгорнуто наметове містечко. Яка основна задача санітарно-бактеріологічного дослідження грунту?

a. Дати оцінку санітарно-гігієнічного стану грунту, інтенсивності мікробного забруднення (ступінь і давність забруднення)

b. Визначити наявність токсинів

c. Визначення наявності патогенних мікроорганізмів

d. Визначити наявність нітрифікуючих бактерій


Як визначають колі-титр грунту при оцінці ступеня фекального забруднення?

a. Висівом розведень грунту на МПА

b. Висівом розведень грунту на середовище Кеслера з подальшим висівом на Ендо

c. Висівом розведень грунту на глюкозо-пептонную середу

d. Висівом розведень грунту на середовище Ендо


З епідеміологічної та гігієнічної точок зору в поширенні вірусів та інфікуванні ними людини є вода різних видів водокористування. Визначення якого показника є індикатором вірусного забруднення води?

a. Визначення колі-фагів

b. Визначення колі-індексу

c. Визначення колі-титру

d. Визначення патогенних вірусів


Для санітарно-бактеріологічного дослідження повітря використовуються певні поживні середовища. Санітарно-показові мікроорганізми для повітря визначають на середовищах:

a. ЖСА, кров'яний агар

b. Селенітовий бульйон

c. Ендо, Левіна, Плоскірєва

d. МПА, МПБ


У баклабораторію на дослідження відправили пробу пастеризованого молока. Потрібно визначити санітарно-бактеріологічні показники, що характеризують якість молока і відповідність його санітарним нормам. Які санітарно-бактеріологічні дослідження характеризують якість молока?

a. Визначення перфрінгенс-титру, колі-титру

b. Визначення колі-титру, мікробного числа, патогенної флори

c. Визначення ентеровірусів

d. Визначення загальної кількості білка, коли-індексу


Для питної води існують певні норми. Які нормативи мікробіологічних показників питної води по санітарним нормам?

a. Коли-титр - 5, колі-індекс - 200, мікробне число - 1000

b. Колі-індекс - 10, колі-титр - 100, мікробне число не більше 1000

c. Коли-титр - 333, колі-індекс - 3, мікробне числа 1000

d. Загальне мікробне число не більше 100, колі-індекс - 3, колі-титр - 333


При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води отримані наступні результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл – 80, колі-індекс – 3. Як розцінити результат дослідження?

a. Якість води є дуже сумнівною

b. Якість води є сумнівною

c. Вода придатна для споживання

d. Вода забруднена


При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води.

a. 250 та 2

b. 4 та 250

c. 250 та 4

d. 2 та 500

 Який метод можна застосовувати для визначення бактеріофагів у воді?

a. Фаготерапія

b. Фагоіндикація

c. Фаготипування

d. Фагопрофілактика

e. Фагодіагностика


Які віруси малостійкі в аерозолях і передаються від хворих до здорових повітряним шляхом у вигляді краплинної фази аерозолю?

a. Кору

b. Грипу

c. Респіраторно-синцитіальний

d. Вірні всі вище перераховані відповіді

e. Парагрипу


Які фактори зовнішнього середовища впливають на виживаність вірусів в аерозольному стані?

a. Вірні всі вище перераховані відповіді

b. Температура

c. Відносна вологість

d. Наявність світла чи відсутність

e. Склад суспендуючої речовини


Які виділяють ступені забруднення води і грунту вірусами?

a. Дуже забруднений

b. Забруднений

c. Вірні всі вище перераховані відповіді

d. Незабруднений

e. Малозабруднений


Який допустимий рівень колі- фагів в очищеній стічній воді в 1 літрі, що дозволяє їх спускати у водоймище?

a. 10000000

b. 1000000

c. 1000

d. 100000

e. 10000


Які є етапи індикації вірусних аерозолей?

a. Культивування вірусу на чутливих тваринах, культурах клітин

b. Концентрація вірусу з повітря

c. Транспортування проб в лабораторію

d. Вірні всі вище перераховані відповіді

e. Індикація виділених вірусів


Які вірусні захворювання передаються фекально-оральним та краплинним шляхом?

a. Вірус жовтої гарячки

b. Вірус гарячки Денге

c. Ентеровіруси

d. Вірус гарячки Західного Нілу

e. Вірус кліщового енцефаліту


Які віруси стійкі в аерозолях і проникають в організм чутливих людей у вигляді пилової фази аерозолю?

a. Грипу

b. Аденовіруси

c. Кору

d. Респіраторно-синцитіальний

e. Парагрипу


Коли проводять санітарно-вірусологічного дослідження водних об’єктів?

a. При контролі за знешкодженням стічних вод

b. За епідемічними показаннями

c. Під час здійснення поточного санітарного нагляду

d. Вірні всі вище перераховані відповіді

e. Під час здійснення попереджувального санітарного нагляду


Які фактори впливають на виживання вірусів у воді?

a. Загально біологічні властивості вірусів

b. Вірні всі вище перераховані відповіді

c. Ступінь органічного та хімічного забруднення води

d. Температура та PН води

e. Початкова їх концентрація


У мікробіологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її титр колі-фагів виявився близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?

a. Бактеріофаги апатогенних ешеріхій (колі-фаги)

b. Бактерії групи кишкової палички

c. Бактерії, патогенні для людей і тварин

d. Умовно-патогенні мікроорганізми

e. Всі бактерії, що виросли на живільному середовищі


Вода вважається безпечною, якщо в 1 л число колі-фагів дорівнює?

a. 100

b. 500

c. 1000

d. 10

e. 0


Які віруси тривалий час зберігаються в грунті?

a. Вірні всі вище перераховані відповіді

b. ЕСНО 1 серотип

c. Коксакі

d. Поліовіруси

e. ЕСНО 12 серотип


Які вірусні захворювання не передаються повітряно-краплинним шляхом?

a. Віруси парагрипу

b. Вірус краснухі

c. Віруси грипу

d. Риновіруси

e. Ротавіруси


Які вірусологічні показники дозволять оцінити якість питної води?

a. Число колі-фагів (титр бактеріофагів) у 1 дм3-(відсутність)

b. Число патогенних мікроорганізмів у 1 дм3 води (відсутність)

c. Число бактерій кишкової палички у 1 дм3води (індекс БГКП) не більше 3

d. Загальне мікробне число води-не більще 100

e. Титр ентерококів


Лабораторний вірусологічний контроль за якістю води в бассейні включає визначення?

a. S.aureus

b. Термотолерантних коліформних бактерій

c. БГКП

d. Колі-фагів

e. Ентерококів


За допомогою якого метода можна визначити кількість бактеріофагів у матеріалі?

a. Нейссера

b. Буррі

c. Грама

d. Граціа

e. Гінса


Які є етапи санітарно-вірусологічного дослідження води?

a. Концентрація вірусів у пробах води

b. Відбір проб на дослідження та їх підготовка

c. Саме вірусологічне дослідження

d. Вірні всі вище перераховані відповіді

e. Деконтамінація вірусного концентрату (звільнення від супутніх мікробів)


Які через воду збудники не кишкових інфекцій можуть не передаватися?

a. Ротавіруси

b. Віруси гепатиту В

c. Коронавіруси

d. Ентеровіруси

e. Холери


Які збудники вірусних інфекцій передаються через воду?

a. Кишкові коронавіруси

b. Вірні всі вище перераховані відповіді

c. Вірус гепатиту А

d. Ротавіруси

e. Каліцівіруси


Які не є показники загального забруднення харчових продуктів сторонньою неспецифічною мікрофлорою?

a. Присутність умовно-патогенних бактерій (кишкової палички, золотистого стафілокока)

b. Присутність колі-фагів

c. Загальне мікробне число

d. Вміст санітарно-показових мікроорганізмів (БГКП)

e. Вміст санітарно-показових мікроорганізмів (ентерококів)


Що є індикатором вірусного забруднення водних та інших об’єктів довкілля?

a. Бактерії, патогенні для людей і тварин

b. Санітарно-показові мікроорганізми (ентерококи)

c. Бактеріофаги апатогенних ешеріхій (колі-фаги)

d. Бактерії групи кишкової палички

e. Всі патогенні та умовно-патогенні бактерії


Для оцінювання придатності питної води проведено вірусологічне дослідження Який показник характеризує кількість кишкових бактеріофагів, що містяться в 1 л?

a. Колі-індекс

b. Перфрінгенс - титр

c. Титр колі-фага

d. Колі-титр

e. Мікробне число


Яким шляхом поширюються віруси в закритих приміщеннях?

a. У вигляді пилової фази аерозолю

b. Трансмісивним

c. Краплинною фазою аерозолю

d. Повітряно-краплинним

e. Фекально-оральним