2 курс

1. Методи гігієнічних досліджень

2. Методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетової радіації

3. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики

4. Природне освітлення

5. Штучне освітлення

6. Температурно-вологісний режим

7. Напрямок, швидкість руху повітря, Комплексний вплив мікроклімату

8. Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов

9. Дослідження повітряного середовища, СО2

10. Джерела водопостачання

11. Оцінка питної води

12. Оцінка грунту

13. Оцінка шуму та вібрації

14. Оцінка пилу

15. Харчування як фактор здоров'я

16. Функції харчових речовин

17. Гігієнічне значення вітамінів та мікроелементів

18. Захворювання пов’язані з порушенням основ раціонального харчування та вживанням недоброякісних продуктів
3 курс

1. Методика оцінки стану здоров'я та фізичного розвитку дітей та підлітків

2. Методика гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-виховних установ для дітей

3. Харчовий статус

4. Адекватність харчування

5. Методи медичного контролю за забезпеченням організму вітамінами

6. Методика експертної оцінки харчових продуктів і готових страв за результатами їх лабораторного аналізу

7. Харчові отруєння

8. Методи та засоби радіаційного контролю і про-тирадіаційного захисту працюючих

9. Розрахункові методи оцінки радіаційної небезпеки

10. Гігієгічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу та радіаційної безпеки

11. Польове розміщення ВС

12. Організація і проведення санітарного нагляду за повноцінністю та безпечністю харчування

13. Організація проведення медичної експертизи продовольства в польових умовах

14. Розвідка джерел водопостачання при НС

15. Санітарний нагляд за очищенням і знезараженням води при НС

16. Гігієна праці військ

ІДРС Оцінка адекватності індивідуального харчування
6 курс

1. Методологічні та методичні основи вивчення впливу комплексу чинників навколишнього середовища на здоров'я населення.

2. Методи гігієнічних досліджень стану навколишнього середовища та його впливу на організм і здоров'я людини.

3. Гігієнічна оцінка факторів трудового процесу та виробничого середовища.

4. Гігієнічна оцінка впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров'я людини та популяції.

5. Гігієнічне значення сонячної радіації та використання її складових для профілактики захворювань людини та санації повітря, води і предметів.

6. Організація гігієнічного забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Особливості тимчасового розміщення потерпілого населення та аварійно-рятувальних формувань

7. Особливості гігієнічних вимог до планування та експлуатації лікувально-профілактичних закладів.

8. Закономірності формування променевого навантаження людини в місцях проживання, його гігієнічна оцінка та шляхи зниження. Радіаційна небезпека та протирадіаційний захист на об'єктах з радіаційно-ядерними технологіями.

9. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

10. Гігієна води та водопостачання населених пунктів. Санітарна охорона водних об'єктів. Санітарна охорона грунту та очищення населених місць.

11. Санітарна охорона атмосферного повітря. Гігієна планування населених місць. Гігієна житлових і громадських будівель та споруд.

12. Гігієнічне значення фізичних чинників в умовах населених місць.

13. Санітарно-гігієнічний контроль за громадським харчуванням.

14. Харчування в профілактичній медицині. Організація харчування в лікувально-профілактичних закладах та на промислових підприємствах.

15. Сучасні проблеми внутрішньолікарняної інфекції та комплекс гігієнічних заходів по їх профілактиці.

16. Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров'я дітей та підлітків.

17. Гігієнічні вимоги до планування, благоустрою та обладнання дитячих закладів.

18. Організація санітарного нагляду за харчуванням і водопостачанням в умовах катастроф

19. Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу факторів навколишнього середовища на організм людини та здоров'я населення.

?? Методика розслідування випадків харчових отруєнь. Питання біоетики та біобезпеки при розслідуванні випадків харчових отруєнь

?? Гігієнічний нагляд за харчуванням різних вікових груп, професій, хворих в стаціонарах, оздоровчих закладах.