1 семестр

1. Десмургія. Визначення. Правила накладання та типи бинтових пов’язок. Типові пов’язки на верхню кінцівку, голову, шию, грудну клітку. Десмургія. Пов’язки на живіт, промежину, нижню кінцівку. Гіпсова техніка.

2. Антисептика. Види антисептики. Характеристика основних груп антисептичних засобів та основні способи їх застосування. Внутрішньо-лікарняна інфекція. Санітарно-епідеміо¬логічний режим. Асептика.

3. Хірургічна операція. Класифікація хірургічних операцій. Етапи хірургічного втручання. Передопераційна підготовка хворого та ведення післяопераційного періоду. Особливості хірургічного втручання в контексті невиліковного захворювання, покази.

4. Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі.

5. Гемотрансфузія. Визначення груп крові за системами АВО та Rh-фактор. Проби на індивідуальну сумісність за системами АВО та Rh-фактор, біологічна проба.

6. Операція гемотрансфузія. Особливості трансфузії різних компонентів крові. Ускладнення гемотрансфузії та їх профілактика. Профілактика передачі інфекційних захворювань при трансфузії компонентів крові. Кровозамінники: класифікація, механізм дії.

7. Місцеве знеболювання. Види. Показання, протипока¬зання, ускладнення. Загальне знеболюван¬ня. Інгаляційний і неінгаляцій¬ний наркоз. Показання та протипоказання. Ускладнення та їх профілактика.

8. Реаніматологія: термінальні стани; клінічна смерть; базова серцево-легенева реанімація.

9. Закриті пошкодження м’яких тканин: забій, струс, розрив. Клініка, діагностика закритих пошкоджень м’яких тканин, перша медична допомога, принципи лікування. Переломи і вивихи: класифікація; клінічні прояви; діагностика; перша медична допомога

10. Політравма. Множинні ушкодження, поєднані та комбі¬новані травми. Травматичний шок. Синдром тривалого стиснення: патогенез, клініка, діагностика перша медична допомога, принципи лікування.

11. Рани, визначення, класифікація. Структура рани та перебіг ранового процесу. Випадкова контамінована рана: умови для розвитку інфекційного процесу в рані та їх усунення (ПХО). Чисті післяопераційні рани, особливості лікування.

12. Інфіковані рани. Стадії перебігу ранового процесу. Лікування інфікованої рани в залежності від стадії ранового процесу. Клінічних розбір хворого з інфікованою раною.

13. Опіки: класифікація, клініка. Опікова хвороба. Лікування опіку в стаціонарі в залежності від періоду опікової хвороби Відмороження. Класи¬фікація. Механізм ураження. Клінічні ознаки. Перша медична допомога та лікування.
2 семестр

14. Загальні питання хірургічної інфекції: класифікація; збудники хірургічної інфекції; транслокація. Абсцес, флегмона. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: фурункул, карбункул, гідраденіт, мастит, парапроктит, бешиха.

15. Панарицій. Флегмони кисті. Особливості анатомічної будови кисті. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Лімфангіт, лімфаденіт: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування.

16. Гнилісна хірургічна інфекція. Анаеробна газова гангрена. Правець. Сибірка. Дифтерія рани.

17. Хірургічний сепсис (Сепсис-3): визначення, етіологія, класифікація, патогенез, клінічні прояви, діагностика, принципи лікування. Септичний шок. Синдром поліорганної недостатності. Дезінтоксикаційна терапія та імунокорекція.

18. Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Причини виникнення. Клінічні прояви, діагностика, лікування.

19. Трансплантологія. Класифікація трансплантатів. Особливості застосування різних видів трансплантатів. Деонтологічні аспекти, правові та юридичні основи при трансплантації.

20. Пухлини. Етіологія, патогенез. Доброякісні і злоякісні пухлини. Гістогенетична, морфологічна, клінічна і міжнародна (TNM) класифікації. Клінічні групи онкологічних хворих. Клінічні прояви. Методи діагностики. Принципи лікування.

21. Обстеження хірургічного хворого. Збір скарг, анамнезу захворювання і життя. Об’єктивне обстеження голови, шиї, грудної клітки. Живота, опорно-рухового апарату, судин, лімфатичних вузлів. Курація хірургічного хворого.

22. Захист історії хвороби.