Закономірності метаболізму вуглеводів, ліпідів, амінокислот

1.Ферменти та коферменти. Регуляція метаболізму

2.Біохімія водо – та жиророзчинних вітамінів (водорозчинні вітаміни)

3.Біохімія водо – та жиророзчинних вітамінів (жиророзчинні вітаміни)

4.Основні закономірності обміну речовин та енергії

5.Обмін вуглеводів та його регуляція

6.Метаболізм ліпідів та його регуляція

7.Метаболізм амінокислот та його регуляція

Біохімія тканин та фізіологічних функцій

8.Основи молекулярної біології та генетики

9.Біохімія міжклітинних комунікацій: гормони білково-пептидної природи

10.Біохімія міжклітинних комунікацій: гормони стероїдної та тиреоїдної природи

11.Біохімія та патобіохімія крові

12.Біохімія імунної системи

13.Біохімічні функції печінки

14.Патологічні компоненти сечі

15.Біохімія нервової тканини

16.Біохімія м’язової тканини

17.Біохімія сполучної тканини

18.Біохімія зуба та слини