Остеологія

АНАТОМІЧНА НОМЕНКЛАТУРА. ОСІ І ПЛОЩИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ХРЕБЦІВ. ШИЙНІ, ГРУДНІ І ПОПЕРЕКОВІ ХРЕБЦІ. КРИЖОВА КІСТКА, КУПРИК, РЕБРА, ГРУДНИНА.

ЗАГАЛЬНА АРТРОЛОГІЯ. З’ЄДНАННЯ КІСТОК ТУЛУБА. З’ЄДНАННЯ КІСТОК ЧЕРЕПА.

ЛОБОВА, ТІМ’ЯНА, ПОТИЛИЧНА, РЕШІТЧАСТА, СКРОНЕВА І КЛИНОПОДІБНА КІСТКИ. КАНАЛИ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ

КІСТКИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА. ЧЕРЕП В ЦІЛОМУ

Артрологія та Міологія

КІСТКИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ. З’ЄДНАННЯ КІСТОК ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

КІСТКИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ. З’ЄДНАННЯ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

М’ЯЗИ І ФАСЦІЇ СПИНИ, ГРУДНОЇ КЛІТКИ, ЖИВОТА

М’ЯЗИ І ФАСЦІЇ ШИЇ, ГОЛОВИ. ДІАФРАГМА

М’ЯЗИ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК. ТОПОГРАФІЯ І ФАСЦІЇ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК

М’ЯЗИ НИЖНІХ КІНЦІВОК. ТОПОГРАФІЯ І ФАСЦІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Спланхнологія

АНАТОМІЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ: ЯЗИК ПІДНЕБІННЯ, СЛИННІ ЗАЛОЗИ

ЗУБИ

АНАТОМІЯ ГЛОТКИ ТА СТРАВОХОДУ

ДІЛЯНКИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ. АНАТОМІЯ ШЛУНКА

АНАТОМІЯ ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШОК

АНАТОМІЯ ПЕЧІНКИ, ЖОВЧНОГО МІХУРА, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

АНАТОМІЯ ОЧЕРЕВИНИ

АНАТОМІЯ ЗОВНІШНЬОГО НОСУ, НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ. АНАТОМІЯ ГОРТАНІ

АНАТОМІЯ ТРАХЕЇ, ГОЛОВНИХ БРОНХІВ, ЛЕГЕНЬ. ПЛЕВРА. СЕРЕДОСТІННЯ

АНАТОМІЯ ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ (НИРКИ, СЕЧОВОДИ, СЕЧОВИЙ МІХУР, СЕЧІВНИК)

АНАТОМІЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ. ПРОМЕЖИНА

АНАТОМІЯ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

АНАТОМІЯ ОРГАНІВ ТА УТВОРІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ (ЗАГРУДНИННА ЗАЛОЗА, КІСТКОВИЙ МОЗОК, СЕЛЕЗІНКА, ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ, МИГДАЛИКИ)

АНАТОМІЯ ОРГАНІВ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ (ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА, ПРИЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ, НАДНИРКОВІ ЗАЛОЗИ. ЕНДОКРИННА ЧАСТИНА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ГІПОФІЗ, ЕПІФІЗ)

Неврологія

ВСТУП ДО ЦНС. АНАТОМІЯ СПИННОГО МОЗКУ.

ЕМБРІОГЕНЕЗ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. АНАТОМІЯ ДОВГАСТОГО МОЗКУ ТА МОСТУ. АНАТОМІЯ МОЗОЧКА. IV ШЛУНОЧОК. РОМБОПОДІБНА ЯМКА.

АНАТОМІЯ СЕРЕДНЬОГО ТА ПРОМІЖНОГО МОЗКУ. НЮХОВИЙ МОЗОК. БАЗАЛЬНІ ЯДРА. БІЧНІ ШЛУНОЧКИ. БІЛА РЕЧОВИНА ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ

РЕЛЬЄФ ПЛАЩА. ЛОКАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ В КОРІ ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ. ПРОВІДНІ ШЛЯХИ ЦНС. ОБОЛОНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. УТВОРЕННЯ І ШЛЯХИ ЦИРКУЛЯЦІЇ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ

АНАТОМІЯ ОКА ТА СТРУКТУР УТВОРІВ. ПРОВІДНИЙ ШЛЯХ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА

АНАТОМІЯ ВУХА. ПРОВІДНІ ШЛЯХИ СЛУХА ТА РІВНОВАГИ

I, II, III, IV, VI, VIII ПАРИ ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ

V ПАРА ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ. ВІЙКОВИЙ ВУЗОЛ.

VII, IX ПАРИ ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ. ВЕГЕТАТИВНІ ВУЗЛИ ГОЛОВИ

X, XI, XII ПАРИ ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ

Ангіологія

АОРТА. ГІЛКИ ДУГИ АОРТИ. ЗАГАЛЬНА І ЗОВНІШНЯ СОННІ АРТЕРІЇ

ВНУТРІШНЯ СОННА АРТЕРІЯ І ПІДКЛЮЧИЧНА АРТЕРІЯ

ВЕНИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ. ГРУДНА ПРОТОКА. ПРАВА ЛІМФАТИЧНА ПРОТОКА

АНАТОМІЯ СЕРЦЯ: ТОПОГРАФІЯ СЕРЦЯ. АНАТОМІЯ КАМЕР СЕРЦЯ. ВЕЛИКЕ ТА МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ. БУДОВА СТІНКИ СЕРЦЯ, КРОВОПОСТАЧАННЯ СЕРЦЯ, ПЕРИКАРД. ПРОЕКЦІЯ СЕРЦЯ НА ПЕРЕДНЮ СТІНКУ ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ

АОРТА ТА ЇЇ ЧАСТИНИ. ГРУДНА АОРТА

ЧЕРЕВНА АОРТА. АРТЕРІЇЇ ТАЗА

ВЕНИ ТУЛУБА: НЕПАРНА І ПІВНЕПАРНА ВЕНИ, НИЖНЯ ПОРОЖНИСТА ВЕНА, ВЕНИ ТАЗУ

ВОРІТНА ПЕЧІНКОВА ВЕНА. ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНІ І МІЖСИСТЕМНІ ВЕНОЗНІ АНАСТОМОЗИ

СУДИНИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

СУДИНИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ.

Неврологія (продовження)

АВТОНОМНА ЧАСТИНА ПЕРИФЕРІЙНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

СПИННОМОЗКОВІ НЕРВИ. ШИЙНЕ СПЛЕТЕННЯ

ПЛЕЧОВЕ СПЛЕТЕННЯ

ГРУДНІ НЕРВИ. ПОПЕРЕКОВЕ СПЛЕТЕННЯ. КРИЖОВЕ СПЛЕТЕННЯ.