Анатомія - білети 2019

Билет 5

1. Біла речовина півкуль

2. Серце камери судини

3. Скронева підскронева крилопіднебінна ямка

4. Сітківка, 2пчн, провідні шляхи зорового аналізатора

 

 

38 билет

1. 9,10,11 пара чн

2. М'язи лиця

3. Імунні органи. Коасифікація. Лімфатичні вузли. Будова.

4.внешнее, среднее ухо

 

 

7 білет

1)Провідні шляхи цнс

2)Верхня прожниста вена протоки корінці топка

3)нирка

4)Плечове сплетення

 

 

3 білет

3,4,6 пари чн

Мозковий череп , клиноподібна кістка

Легені, бронхіальне дерево, легеневий ацинус

Артерії нижніх кінцівок

 

 

37 билет

Права лімфатична протока, корені та місце впадання у венозну систему

Очне яблуко, сітківка, її частини, будова, функції. 2 пара чмн. Провідний шлях зорового аналізатора

Маткова труба, частини, будова, до очеревини як, іннервація та кровопостачання

Топографія серця. Клапани серця. Проекція та місце вислуховування

 

 

2 білет

М'язи спини

Шлунок

Нижня порожниста

9,11 черепні

 

 

21 билет

Глотка

Локтевой сустав

Сердце . Стенка сердца , проводящая система кровоснабжение , иннервация

Кора больших полушарий , роботы Беца .

 

 

24 билет

1. Тонка кишка:кровопостачання, іннервація, топографія

2. Колінний суглоб:чим утворений, які м'язи діють на нього, кровопост, іннервація

3. Підключична артерія

4. Внутрішнє вухо. 8 пара. Провідні слухові шляхи

 

 

31 билет

коронарні вени

n.glossopharyngeus, gang. oticum

діафрагма все

міст, зовн. та внутр. будова, ядра

 

 

18 билет

1. підключична артерія

2. топографія шиї, фасції

3. серце

4. довгастий мозок, міст

 

 

Білет 31

1. Венозний відтік від серця

2. ІХ пара. Вушний вузол

3. Міст. Зовнішня і внутрішня будова. Ядра

4. Діафрагма, топографія, отвори, що через них проходить

 

 

49 білет.

Грудна частина симпатичного стовбура

Сечовод, сечовий міхур

М‘язи живота, біла лінія, пахвиний канал

Внутрішньочерепний приток внутрішньої яремної вени

 

 

22 билет

1) Дванадцятипала кишка

2) 5 пара черепних нервів

3) кульшовий суглоб

4) черевна частина аорти

 

 

14

Базальні ядра

Шлунок

Легені

3,4,6 пара чпн

 

 

19 билет

1. Підшлункова залоза

2. Судини, що відходять від дуги аорти + загальна сонна артерія

3. Ліктьовий суглоб

4. Проміжний мозок

 

 

3 билет

Мозковий череп , клиноподібна кістка;

Легені , ацинус;

Артерії нижніх кінцівок;

3,4,6 пара черепних нервів;

 

 

37 билет

Права лімфатична протока

2 пара черепних нервов,провідні шляхи

Маткова труба,її частини

Серце. Топографія клапанів і проекція

 

 

46 билет

1.Скронева, пидскронева письменно

2. Кора мозга, будова, центр все

3. Лимфатические узлы и сосуды головы

4. Поджелудочная с развития, иннервация, кровь, будова

 

 

21 білет

1.Глотка, будова, розвиток, функції.

2.Будова стінки серця. Провідна система серця. Іннервація, кровопостачання.

3.Ліктьовий суглоб.

4.Будова кори великого мозку.Роботи В.О. Беца.

 

 

32

1. Артеріальне коло мозку

2. Класифікація черепних нервів. V черепний нерв

3. Заломлююча система ока. Шляхи циркуляції водянистої вологи

4. Щитоподібна залоза: топографія, кровопостачання, іннервація. Прищитоподібна

 

 

2 билет

1.М'язи спини

2.Шлунок

3.Вена кава інферіор

4. 9 і 11 пари черепних нервів

 

 

Білет 1

1. Ротова порожнина

2. Серце

3. Дослідження Беца, звивини мозку...

4. М‘язи верхньої кінцівки

 

 

Білет 40

1. Серце: віддік венозної крові від стінки серця

2. Дуга аорти:гілки. Зовнішня сонна артерія

3. Спинномозкові нерви ...

4. Підщелепний і під'язиковий вузли: топографія,гілки,корінці.

 

 

Білет 7

Нирка, верхня порожниста вена, шляхи ЦНС і плечове сплетення

 

 

Білет 16

Товста киша. Відділи топографія відношення до очеревини.

7пара.

М'язи верхньої кінцівки.

Ворітна печінкова вена.

 

 

Білет 11

1. Язик, кровопост., іннервація, сосочки

2. Серце: клапани серця. Проекція клапанів

3. Вени грудної порожнини: внутрішні грудні вени, непарна, півнепарна

4. Симпатичний стовбур: вузли, відділи, сполучні гілки

 

 

Білет ...

1. Тонка кишка

2. Присередня петля

3. Кола кровообігу. Кровообіг плода.

4. Вегетативні сплетення тазу

 

 

Билет 47

1. Черепні нерви. Класифікація. 8 пара, Іннервація, топографія

2. Лицева артерія

3. Мязи спини. Класифікація

4. Прищитоподібні залози

 

 

Билет 7

Провідні шляхи ЦНС

Нирки

Верхня порожниста вена

Плечове сплетення

 

 

Билет 8

Класифікація з‘єднань кісток: перервні з’єднання

Гіпофіз і шишкоподібне тіло

підключична артерія

крижове сплетення

 

 

42 білет

1.Лімфатичні судини і вузли голови ,шляхи відтінку лімфи

2.Таз в цілому ,з’єднання кісток тазу

3Носова порожнина ,зовнішня частина ,іннервація

4.Шляхи відтіку водянистлї вологи і будова очного яблука (письмово)

 

 

Білет 19:

1. Підшлункова залоза.

2. Гілки дуги аорти.

3. Ліктьовий суглоб

4. Проміжний мозок

 

 

Якими кістками утворений таз, назвати і показати їх

З'єднання кісток, плавно переходячи взагалі на всі можливі з'єднання

Укріплення таза, всі зв'язки ( тільки на латині ) назвати і показати де проходять, що з чим з'єднують

+ кон'югати

Остапюк розміри не питала

 

 

Білет #5

1.Морфологія кори великого мозку. Роботи Беца

2.Скронева і підскронева ямки

3.Лімфатичні вузли і судини голови і шиї

4.Підшлункова

 

 

34 білет

1 Центральна і периферична частина автономної нервової системи

2 Поверхневі м'язи шиї.Підпід'язикові та надпід'язикові м'язи(кровопостачання, іннервація, топографія)

3 Трахея, бронхи(кровопостачання, іннервація)

4. Спинномозкові нерви(будова, топографія, особливості будови різних відділів. Гілки спинномозкових нервів. Ділянки іннервації передніх гілок грудних спинномозкових нервів

 

 

Білет 28

 

1. Підшлункова залоза

2. Гілки дуги аорти. Загальна сонна артерія

3. Ліктьовий суглоб

4. Проміжний мозок

 

 

Білет 27

1.Підключична артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

2. Топографія шиї. Фасції шиї. Міжфасціальні простори.

3. Серце:будова стінки. Провідна система серця. Артерії і вени серця. Іннервація серця.

4. Класифікація провідних шляхів. Провідні шляхи пропріоцептивної чутливості кіркового і мозочкового напрямку.Письмово.

 

 

Билет 22

1.Шлунок: топографія, будова стінки, інервація, кровопостачання.

2. Будова скроневої кістки. Канали скроневої кістки. Канал лицьового нерва.

3. Грудна протока: корені, притоки, місце впадання.

4. Поперекове сплетення: гілки, топографія, ділянки іннервації.

 

 

28

1 Підшлункова

2 Гілки дуги аорти; загальна сонна артерія топографія, гілки.

3 Ліктьовий суглоб

4 Проміжний мозок

 

 

Из билета у меня были :

1.Киевская анатомическая школа

2.Эндокринные железы, основная характеристика. Гипофиз. Шишковидная железа. Строение. Топографія. Функции

3.Подключичная артерия :топографія, ветви

4.Спинной мозг : развитие, общий план строения. Белое и серое вещества.

 

 

1) Тригеминус, 3-я ветвь

2) Носовая полость: стенки, сполучення, иннервация, кровоснабжение

3) Корни, притоки и топография непарной, полунепарной, внутренних грудных Вен

4) (Письменно) Симпатический ствол, отделы, все узлы и их ветви

 

 

41 билет

1) Артеріальне коло мозку

2) Заломлюючі середовища ока. Циркуляція водянистої вологи

3) Класифікація черепних нервів. 5 пара черепних нервів: гілки, ділянки іннервації

4) Щитовидна та паращитовидна залоза

 

 

50

1)7-ьома пара, ядра, топографія,проміжний нерв, розвиток, крилопіднебінний вузол.

2) позачерепні притоки внутрішньої яремної вени

3) таз у цілому, кістки таза з‘єднання, розміри таза, вікові та статеві відмінності.

4) пряма кишка, топографія, будова стінки, кровопостачання, іннервація(письмово)

 

 

Білет 36

Середній мозок

7 пара черепних нервів і проміжний нерв

Кульшовий суглоб

Стравохід

 

 

Анат (Білет 12)

1.Гіппократ,Леонардо да Вінчі, Гарвей, Везалій.

2. Плечоголовна вена. Притоки. Як утворена.

3. Кінцевий мозок. Базальні ядра. Внутрішня, зовнішня капсули.

4. Легені. Бронхіальне дерево. Ацинус.

 

 

1. Нирковий синус

2. З'єднання верхньої кінцівки. Ліктьовий суглоб

3. Загальна характеристика лімфатичної системи. Грудна протока

4. Спинномозкові нерви

 

 

1. Черепні нерви

2. Мозковий череп, клиноподібна кістка

3. Печінка, жовчний міхур . Шляхи виведення жовчі

4. V cava inferior

 

 

26 или 28

1)Осердя. Топографія, будова, іннервація

2) Права лімфат протока. Впадання, притоки.

3) Колінний суглоб іннерв, кровопостач. (Письменно)

4) Бічні шлуночки: розвиток, частини, сполучення

 

 

1) Язик

2) Серце: клапани, проекція

3) Непарна, напівнепарна вени

4) Симпатичний стовбур

 

 

1. Внутрисистемные и межсистемные анастомозы вен. Определение

2. Крылонёбный узел. Топография, корешки, ветки

3. Третий желудочек. Стенки, соединения, развитие (письменно)

4. Средостение: классификация, границы, содержимое.

 

 

№46

1. Скронева та підскронева ямки

2. Кора головного мозку. Роботи Беца

3. Лімфатичні судини та вузли голови та шії

4. Підшлункова залоза

 

 

49 или 48(не помню)

1. Іннервація спинного мозку в шийній, грудній, череіній частині

2. Легені. Топографія, будова, структурна-функціона одиця, іннерв, кровопост.

3. Глибокі м‘язи шиї, міжфасціальні простори

4. Біла речовина півкуль. Внутрішня капсула: будова і торографія провідних шляхів

 

 

Билет 16

1.Ворітна печінкова вена (корені, притоки) - письмово

2. 7 пара черепно мозкових нервів

3. Товста кишка

4. М'язи поясу верхньої кінцівки.

 

 

Височная кость

Грудна протока

Сплетение поперекове

М яке пиднебиння

 

 

13

 

 

21 билет

Глотка

Локтевой сустав

Сердце . Стенка сердца , проводящая система кровоснабжение , иннервация

Кора больших полушарий , роботы Беца .

 

 

7 білет приймав фелеликс Водив до препаратів питав 7 оболонок яєчка, вдавлення печінки. Череп питав отвори багато 1)Провідні шляхи цнс 2)Верхня прожниста вена протоки корінці топка 3)нирка 4)Плечове сплетення

 

 

Пахвинний канал, мязи живота(іннерв кровопост)

Первинні і вторинні черевні сплетення

Кровопостачання перепліччя і кисті

Трахея, юронхи(топографія, кровопостач, іннерва)

 

 

13

М‘язи м‘якого піднебіння

Скронева кістка, її канали

Грудна протока

Поперекове сплетення

 

 

Если это кому-то поможет:

Анат, билет 16

 

Толстая кишка

7 пара черных нервов

Мышцы верхней конечности (иннервация, кровоснабжение, классификация, все дела)

Портальная вена

 

 

Билет 43

Аорта

Женские половые органы

Брюшное сплетение

Глазница

 

 

29 білет

Бічні шлуночки

Колінний суглоб

Осердя

Права лімфатична протока

 

 

24 тонка кишка

Колінний суглоб

A.subclavia

Слуховий аналізатор, 8 пара чмн, провідна система

 

 

Білет 38

1. Черепні нерви, класифікація. ІХ, Х, ХІ пари, топографія ядер, вихід з головного мозку і черепа, ділянки інервації.

2. М'язи обличчя, походження. Відмінність мімічних м'язів від скелетних. Кровопостачання, інервація.

3. Органи імунної системи, класифікація. Схема будови лімфатичного вузла.

4. Анатомія зовнішнього та середнього вуха.

 

 

Билет #3

1. 3,4,6 чмн: ядра, топография

2. Клиновидная кость черепа

3. Легкое

4. Артерии нижних конечностей

 

 

Билет 47

1. Черепні нерви. Класифікація. 8 пара, Іннервація, топографія

2. Лицева артерія

3. Мязи спини. Класифікація

4. Прищитоподібні залози

 

 

32

1. артеріальне коло мозку

2. 5 черепний нерв

3. заломлювальна сила ока

4. ендокринна; щитоподібна, прищитоподібна

 

 

Білет 42

1. Лімфатичні вузли голови

2. Таз в цілому. Малий та великий таз. З'єднання. Розміри. Вікові особливості

3. Зовнішній ніс. Носові ходи

4. Будова очного яблука. Шляхи циркуляції водянистої вологи.

 

 

2 билет

1.М'язи спини

2.Шлунок

3.Вена кава інферіор

4. 9 і 11 пари черепних нервів

 

 

Білет 42

1. Сечоводи: відділи, будова стінки, звуження

2. Грудна частина аорти: пристінкові і нутрощеві гілки

3. Променево-зап’ястковий суглоб: будова, м‘язи, кровопостачання, іннервація

4. Шийна частина симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, передвузлові та післявузлові

волокна, ділянки іннервації.

 

 

18

1 серце: камери, топографія

2 жіночі статеві органи. Матка, кровопостачання, іннервація

3 типи з‘єднань кісток. Приклади

4 крижове сплетення. Короткі гілки

 

 

1М'язи верхньої кінцівки, іннервація, кровопостачання

2Ротова порожнина, малі слинні залози

3 кровопостачання нижньої кінцівки

4. 9 і 10 пари черепних нервів. Все про них

 

 

1. Класифікація вен

2. Мозковий череп, середня ямка, вміст, сполучення, отвори

3. Маткову труби, все

4. Шийне сплетення(все, письмово)

 

 

2

1. Черевне аортальне сплетення гілки інновація

2. Очна ямка. Стінки, вміст, сполучення.

3. Жіноча статева. Матка, топографія, будова, як по відношенню до очеревини і тд

4. Аорта, частини, гілки, топографія. Грудна аорта все про неї, черевна аорта все про неї

 

 

45.

1. Середостение.

2. 7пчн; крылонёбный узел.

3. Отличия толстой и тонкой кишки.

4. Паховый канал.

 

 

36.

1.середній мозок

2.7 пара чн n.intermedius

3.кульшовий суглоб

4.стравохід

 

 

9 білет

1. Портальна печінкова вена. Притоки, корені

2. Внутрішня сонна артерія, гілки, ділянки кровопостачання

3. М‘язи нижніх кінцівок, класифікація м‘язів, канали, утвори, вміст. Кровопостачання м‘язів та іннервація

4. Довгастий мозок: розвиток, топографія, будова

 

 

38

1. Осердя повністю

2. Класифікації черепних нервів, походження

3. Колінний суглоб

4. Бічні шлуночки

 

 

17

1. Київська анатомічна школа Кафелі...

2. Ендокринні залози загальна характеристика, гіпофіз і шишкоподібна залоза

3. Підключична артерія, гілки топографія

4. Спинний мозок, розвиток морф-функціональна х-ка сірої і білої речовини

 

 

Білет 24:

1. З’єднання кісток. Класифікація. Преривні з‘єднання, приклади.

2. Зовнішнє вухо. Середнє вухо, стінки, кровопостачання, іннервація

3. 7 пара чн, ядра, нерви, топографія, ділянки іннервації

4. Товста кишка. Як вкрита очеревиною в якому відділі, топографія, іннервація, кровопостачання

 

 

Очне яблуко: сітківка, частини, будова

Кінцевий мозок:базальні ядра, топографія, функції, внутрішня зовнішня крайова капсула

Печінка топографія будова, жовчний міхур шляхи виведення жовчі, іннервація кровопостачання

Плечоголовні вени корені притоки, топографія

 

 

Білет 44:

1. Поперекове сплетення

2. Жувальні м’язи

3. Гортань

4. Півкулі головного мозку. Базальні ядра. Нюховий мозок

 

 

40 билет

1.вены сердца

2.9 пара спрашивал всё, особенно g.oticum

3.Диафрагма (только иннервация)

4.Мозг в целом, строение ствола мозга, мост(топография, поверхности, проекция ядер)

 

 

+ спрашивал про мышцы и иннервацию верхней и нижней конечности

 

 

Особенно поперекове сплетення

 

 

билет 7

1. Кровопостачання шийного,грудного та поперекового відділів спинного мозку

2. Сечоводи,сечовий міхур,сечівник,особливості

3. Топографія шиї,фасції,простори

4. Біла речовина півкуль